RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Hari Masa Tahun Bil. Pelajar Pelajaran Tajuk

: : : : : : :

2 Mac 2011 Rabu 10.00 pagi ± 11.00 pagi ( 60 minit ) 4 Khaldun 25 orang murid : 14 lelaki dan 11 perempuan Bahasa Melayu Alat Muzik Tradisional Malaysia

HASIL PEMBELAJARAN Fokus utama 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku di luar lingkungan persekolahan.

Fokus sampingan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

CD : poster : kompang. Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : i) ii) iii) Bahan Multimedia Bahan Bercetak Bahan Maujud : LCD.Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: i) ii) Menyebut lima jenis alat muzik tradisional Malaysia Membaca petikan yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik Sistem bahasa i) Sebutan dan intonasi : Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Tatabahasa : Ayat penyata Pengisian kurikulum Ilmu Nilai : Muzik : Kerjasama Kemahiran bernilai t ambah i) ii) Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Berfikir : Linguistik. Muzik : mengesan. mengkategori Pengetahuan sedia a da : Murid pernah melihat alat -alat muzik seperti serunai. kompang dan lain -lain.Interpersonal. serunai .

y Murid membaca petikan dengan gaya dan intonasi yang betul. 2. (Lampiran A) 1. y Guru mengaitkan dengan isi pelajaran hari ini. y Guru meminta beberapa orang murid membaca petikan dengan kuat. Langkah 1 (10 minit) Petikan teks: Alat-alat Muzik Tradisional Malaysia. Kordofon .Membranofon y Murid diberikan petikan. y Murid lain mendengar dan memberi komen mengenai intonasi dan nada. Kemahiran belajar(mentafsir maklumat) Kompang Gambus y Bersoal jawab dengan murid mengenai kegunaan kompang.Langkah dan Masa Set Induksi (5 minit) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Alat-alat muzik: y y y Guru membawa kompang dan gambus dan meminta 2 orang murid memalu kompang dan bermain gambus tersebut.

muzik sesuatu Langkah 4 ( 15 minit) Latihan 3 Membuat jadual: y y Murid dikehendaki membuat jadual serta menulis jenis alat muzik tradisional. KB(menyatakan sebab dan alasan) Jenis alat muzik tradisional kaum Melayu. y Wakil murid dikehendaki ke hadapan kelas dan menyebut nama alatalat muzik tersebut. Langkah 3 (15 minit) Tayangan slaid (gambar) : y y Guru slaid menayangkan KB gambar alat (mentafsir Alat muzik tradisional Melayu muzik tradisional dari maklumat) kaum Melayu.Langkah 2 (10 minit) Alat-alat Muzik y y Murid duduk dalam kumpulan dan dikehendaki berbincang mengenai jenis alat-alat muzik dari setiap kaum. y mencuba dikehendaki Murid menyebut semula jenis alat-alat berdasarkan kaum. y y Alat muzik tradisional India Guru turut penerangan mengenai asal usul sesuatu alat Nilai: muzik. Cina BBM: memberi laptop berani LCD. cina dan y Murid diminta mengisi . y Alat muzik tradisional Cina dan India. Nilai: kerjasama mengecam dan menyebut nama alatalat muzik.

Penutup ( 5 minit ) y Murid diperdengarkan dengan lagu-lagu etnik kratif daripada pita rakaman. BBM: rakaman pita y Guru merumuskan pengajaran dan pembelajaran serta menekankan kepada aspek nilai yang terdapat semasa aktiviti hari ini. . jadual tersebut dengan menulis jenis alat muzik dari kaum Melayu. Cina dan India. y Guru berbincang dengan murid jawapan yang tepat.India. Nilai Murni: menghargai warisan Negara y Guru memaklumkan kepada murid mengenai alat muzik yang digunakan dalam lagu tersebut.

bersiul. Berbilang asal usul telah melahirkan alat muzik tradisional yang pelbagai lantas melahirkan warisan seni muzik yang kaya dan kompleks. kordofon. Justeru lahirlah alat-alat muzik sinkretik yang terhasil dari kepandaian menggabung jalin unsur-unsur luar. Alat -alat muzik membranofon. idiofon dan erofon dimainkan menerusi laras persembahan yang hampir serupa. . menghentakkan kaki. Meskipun bersempadankan budaya masing -masing. Alat-alat Muzik Tradisional Malaysia Penciptaan alat muzik diilhamkan melalui pemerhatian pada sumber alam dan menerusi eksploitasi bahan-bahan semulajadi seperti kulit haiwan. Bermula hanya dengan bertepuk tangan. Pengaruh dan pertembungan budaya dari luar yang berlaku pada zaman zaman perdagangan dan penjajahan banyak mempengaruhi alat muzik tempatan. India. misalnya daripada Timur Tengah. namun ia berjaya membentuk identiti tersendiri dan menonjolkan ciri-ciri persamaan yang dapat dikongsi bersama oleh pelbagai kaum di negara ini. tulang dan tanduk. justeru memberi jiwa dan aspirasi ke arah pembentukan bangsa Malaysia berteraskan 1 Malaysia. alat muzik ini terus mengalami evolusi ke tahap yang lebih komplek s dan kompetetif.LAMPIRAN A Petikan teks. tumbuh tumbuhan. mengetuk kayu dan sebagainya. China dan Eropah di negara ini dengan muzik µrakyat¶ dan muzik µistana¶ yang mendominasi aliran muzik pada zaman itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful