Građevinski fakultet u Sarajevu koncept predavanja - dr.

Esad Mulavdić, docent

«Tehnologija i organizacija građenja»

TEMA:

TEHNOLOGIJA MONTAŽNOG GRAĐENJA

PROIZVODNJA PREFABRIKATA – V., U. TRANSPORT – MONTAŽA – SPAJANJE Općenito Sklop društvenih, planerskih i tehničkih mjera koji omogućuje da više različitih proizvođača izrađuje prefabrikovane elemente, konstrucije i opremu, a da razni izvođači to upotrebljavaju za izgradnju objekata. Ciljevi: smanjenje manuelnog rada (kod stambenih zgrada sa 50 nč/m2 na 10-15 nč/m2 KP), humaniziranje građevinske proizvodnje, ekonomičnost. Uslovi za prefabrikaciju: - modularna koordinacija (1M=10cm); dimenzije = nxM - tolerancije +/-Δt (koje ne zahtjevaju dodatne radove) - velika serija (zbog velikih investicija) - veliko tržište / transportni radijus Prefabricirani elementi / konstrukcije najčešće su od armiranog betona; određeni objekti su od čelika ili drveta (lijepljeno/lamelirano drvo). U novije vrijeme se rade kompozitni paneli (za jednoporodične stambene zgrade – Foam core panel). Prefabrikacija AB elemenata Proces se odvija u stacionarnoj tvornici, najčešće sa konvejerskom tehnologijom, gdje se na pokretnim stolovima izvršavaju radne operacije: - čišćenje i podmazivanje kalupa: 5-10min (1-2 pomoćna radnika) - montaža kalupa, ležećih i vertikalnih: 30-60 min (inž., tehničar, VK, KV radnik) - montaža armature, od gotovih armaturnih sklopova: 5-10 min (2 rad.) - ugradnja betona: konvejer, raspodjeljivač, vibrostol - očvršćavanje betona (8 do 12 sati): ubrzavanje očvršćavanja kroz smanjenje V/C faktora, presovanje betona, termički tretman T 80 t=60-70ºC 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 podizanje elemenata dorada elemenata (konvejer, protočni kalup) skladištenje elemenata (statički sistem, istovrsnost, oznake).

Vanjski transport Vanjski transport se izvršava namjenskim vozilima: niskopoloženim prikolicama – labudicama. Kod tog je važno zadovoljiti uvjete nosivosti, gabarita i statičkog opterećenja elememenata. Optimalno je kada se elementi direktno sa vozila podižu i montiraju na objektu (leteća montaža).

str.1

TIPOVI MONTAŽE: lahka (elementi do 10kN) i teška (elementi preko 10kN). pa onda grede. iskusni i detaljno upoznati sa konkretnim poslom.odjeća lahka/termički adekvatna.radnici stariji od 18 a mlađi od 50 god.trajne veze Slobodno oslanjanje (samo vert. privremeno fiksiranje elementa.. utezanje).. način zahvatanja i privremenog ukrućivanja elemenata tokom prijenosa. obučeni. Zahvatanje elemenata: čelična užad – sajle sa običnim i sigurnosnim kukama. MJERE TEHNIČKE ZAŠTITE .Građevinski fakultet u Sarajevu koncept predavanja . Priprema ležišta: čišćenje. sile). podlijevanje cementnim malterom. zavarivanje. Metoda slobodne montaže: konzolni način gradnje mostova 5.samo jedno lice može/mora da 'komanduje' postupkom montaže! str. . potreban broj presjeka. traverze i kruti ramovi za unošenje vertiklane sile. . docent «Tehnologija i organizacija građenja» Montaža Projekat montaže treba da definira prostorni raspored elemanata. Spajanje elemenata .2 . toranjska dizalica. troškovima i trajanju pripremnih radova. Metoda navlačenja: gotova betonska ili čelična konstrukcija se nagurava ili pomoću lansirne rešetke nanosi na raspon 6. podupirači). te pregledna tablica montažnih elemenata. zdravi. redoslijed i pravac (napredovanje) montaže. Metoda diferencirane montaže (prvo samo stubovi. Privremeno fiksiranje: drveni klinovi. Metoda 'podrašćivanja' (slab lifting) Izbor optimalne metode ovisi o: obimu. pripemu ležišta elementa. ojačavanje rebrima i traverzama (radi sprečavanja izbočavanja). rukavice. stabilnu cjelinu: 4 stuba + 2 grede + n vezača) 3. dizalica – gusjeničar (dinamička montaža). Metoda navoženja: rasponska konstrukcija sa plovnog sredstva na raspon 7. Esad Mulavdić. postavljanje specijalnih podloški. prijenos i pozicioniranje elementa.) 2. izrada trajne veze elementa.pomoćne skele. U grafičkim prilozima treba da bude situacioni plan. . mogućoj brzini izvođenja radova – roku dovršenja. metodu. Prijenos elemenata: autodizalica. sigurnosni pojasevi i užad za vezivanje. kosnici.radnik se ne smije kačiti za teret koji visi na dizalici . konrola položaja elementa. monolitizirane veze (zalijevanje spojeva cementnim malterom / betonom uz dodatno armiranje). stezni alati-zwinge. Metoda kompleksne montaže (različiti konstruktivni elementi se spajaju u osnovnu. transportnih sredstava i sredstava za montažu. obuća neklizajuća. šljemovi. balansirajuća užad. METODE MONTAŽE 1. Priprema elemenata: ukrućivanje rešetkastim nosačima. zavarivanje ankera.dr. potrebnoj mehanizaciji i radnicima (troškovi). sa radnim platformama i ljestvama . mehaničke (zavrtni. Metoda narastanja (odozdo naviše) kod stambenih zgrada 4.

str..dr. docent «Tehnologija i organizacija građenja» Veliki značaj kontrole položaja montažnih elemenata: stabilnost elemanata i konstrukcije. dozvoljene tolerancije.3 .Građevinski fakultet u Sarajevu koncept predavanja .. Esad Mulavdić.

Esad Mulavdić. docent «Tehnologija i organizacija građenja» str.4 .dr.Građevinski fakultet u Sarajevu koncept predavanja .

Građevinski fakultet u Sarajevu koncept predavanja . Esad Mulavdić.5 . docent «Tehnologija i organizacija građenja» str.dr.

6 .Građevinski fakultet u Sarajevu koncept predavanja .dr. Esad Mulavdić. docent «Tehnologija i organizacija građenja» str.

7 . docent «Tehnologija i organizacija građenja» str.Građevinski fakultet u Sarajevu koncept predavanja . Esad Mulavdić.dr.

8 .dr. Esad Mulavdić.Građevinski fakultet u Sarajevu koncept predavanja . docent «Tehnologija i organizacija građenja» str.

docent «Tehnologija i organizacija građenja» str. Esad Mulavdić.9 .dr.Građevinski fakultet u Sarajevu koncept predavanja .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful