SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI ARA PROGRAM PASTI LULUS GEOGRAFI (TING 3

)

1.

Bentuk fizikal di atas terhasil daripada proses ______________. A mampatan B tegangan C luluhawa D hakisan

5.

Gunung Tahan terletak di banjaran bertanda A I B II C III D IV  Bercerun curam  Menghadap laut  Terdapat rumah api Maklumat di atas merujuk kepada A tebing tinggi B gerbang laut C pentas benua D tunggul sisa Gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia adalah_______________. A Benom B Crocker C Tahan D Titiwangsa Apakah ciri sistem gunung lipat tua? I Bermula dari Pusaran Pamir II Banjaran-banjarannya tinggi III Terbentuk lebih 100 juta tahun dahulu IV Kawasan yang stabil A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Apakah bentuk muka bumi pinggir laut yang mempunyai ciri berikut?   Dasar laut cetek, antara 70180 meter dalam Cahaya matahari menembusi ke dasar laut

6. 2. Gambar rajah di atas menunjukkan satu pola saliran? Apakah pola saliran itu? A Reranting B Sepunca C Sejajar D Jejala
Hakisan ombak Gua Gerbang laut Q

7.
Batu A sisa

3.

Bentuk muka bumi Q dalam rajah di atas ialah A geo B gloup C batu tunggul D tebing tinggi Apakah ciri pentas benua? A Bertebing curam B Terdapat gerbang laut C Kedalaman 180 meter D Dataran yang menganjur ke laut

8.

4.

9.

1

Aliran sungai deras C. 11. yang manakah persamaan bagi ketiga-tiga tasik di atas? I Merupakan tasik semula jadi II Membekalkan ikan air tawar III Membekalkan air untuk pertanian IV Menjana kuasa hidroelektrik A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Antara berikut. ● Tanah Tinggi Cameron ● Pergunungan Alps Switzerland Kedua-dua tempat di atas mempunyai persamaan kepentingan sebagai kawasan A pembalakan B pelancongan C pindah ternak D tanaman hawa sederhana 14. Hutan yang tebal D. 17 Tasik Bera Tasik Chini Tasik Tonle Sap 11. Mudah menakung air Apakah langkah yang sesuai diambil untuk mengurangkan halangan sungai yang beraliran deras? A menarah bukit B membina tembok C membina empangan D meluruskan liku sungai 20. Cerun yang tidak stabil B. Pandang darat sawah padi di atas terdapat di kawasan ___________? A Pulau Jawa B Lembah Irrawady C Dataran Tinggi Korat D Dataran Kedah-Perlis Pulau Tioman Pulau Redang Tarikan utama pelancong ke pulau-pulau yang disenaraikan di atas ialah A keindahan batu karang B kepelbagaian bentuk muka bumi C keunikan gua batu kapur D kekayaan hutan semula jadi 18. Bagaimanakah petani di Pulau Jawa mengatasi masalah kekurangan tanah pamah untuk pertanian? A Menebus guna kawasan paya B Meratakan kawasan bukit C Membina teres di cerun bukit D Mewujudkan sistem pengairan Kawasan lembangan sungai sering menjadi tumpuan penduduk kerana A tanih aluvium yang subur B kaya dengan mineral C bebas daripada bencana ala D sistem pengangkutan maju    16.   Kawasan X Tanih aluvium yang subur Pusat pentadbiran negeri Mengapakah kawasan tanah tinggi yang bercerun curam sukar untuk dibina petempatan? A. Antara yang berikut. Apakah kawasan X dalam jadual di atas? A Delta Rajang B Delta Segama C Dataran Kedah D Dataran Pahang 2 . Pelancongan Perlombongan Tempat ibadat Kawasan petempatan 13. Lagun Teluk Beting Pentas benua 15. 12. Antara berikut yang manakah ciri gunung lipat muda? A Kawasan yang stabil B Banjaran Gunung rendah C Bermula dari Pusaran Pamir D Terbentuk lebih 100 juta tahun dahulu. yang manakah potensi bentuk muka bumi di bawah?  Gua Mulu  Gua Niah A B C D 19.A B C D 10.

Apakah kesan penebangan hutan secara berleluasa tanpa kawalan? I Iklim dunia seragam II Spesis flora bertambah III Hakisan tanih IV Tanah runtuh A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 26. Masalah hakisan di cerun curam dapat diatasi melalui I tarahan II tanaman rumput III pembinaan jambatan IV pembinaan terowong A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 23. Habitat haiwan musnah C. Kegiatan manakah yang dapat dikaitkan dengan masalah berikut  Pencemaran udara  Kematian hidupan akuatik A Pembalakan B Perindustrian C Pelancongan D Pertanian 24. Kandungan nutrien meningkat 25. Kaedah pertanian di atas bertujuan untuk I mengawal hakisan II memudahkan pengairan III meningkatkan kesuburan tani IV meningkatkan pengeluaran A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 28 Antara berikut yang manakah kesan pembinaan lebuh raya terhadap alam sekitar? A Memendekkan masa perjalanan B Ekosistem hutan terjejas C Perkembangan bandar baru D Memajukan kawasan di sepanjang lebuh raya 29 Mengapakah kaedah biologi dijalankan ? A Memelihara kualiti tanaman B Mengurangkan kos tanaman C Menambah pengeluaran tanaman D Mengurangkan pencemaran alam sekitar 30 Institut yang menjalankan kajian dan penyelidikan tentang hutan di Malaysia ialah A RRIM B MARDI C FRIM D PORIM 3 . Tanaman subur B. Antara berikut yang manakah merupakan kesan penerokaan di kawasan tanah tinggi? I Hakisan II Banjir kilat III Pemendapan IV Gelongsoran tanah A I dan II B II dan III C II dan III D I dan IV 22. Antara berikut yang manakah kesan penggunaan bahan berikut terhadap alam sekitar?  Racun serangga  Baja kimia A.21. Apakah usaha utama yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia bagi memulihara hutan yang telah ditebang A Penghutanan semula B Penanaman tutup bumi C Menggunakan kaedah biologi D Menghadkan kawasan pembalakan 27. Hidupan akuatik terancam D.

4 .