You are on page 1of 2

Errata Format Jaarverslag Bibliotheken Hogeschool Zuyd

1. Inleiding
Alinea 1, r. 8: Bibliotheek-wezen = bibliotheekwezen
Alinea 3, r. 1: Vooraf gaande = Voorafgaande
Alinea 5, r. 6: Locatiemanagemers = Locatiemanagers
Alinea 9, r. 6: doorheen het jaar = door, gedurende het jaar
Alinea 10, laatste regel: plaats vinden = plaatsvinden

2. Een jaarverslag schrijven


Alinea 2, r. 3: hier worden op afgestemd = hierop worden afgestemd
Alinea 3, 2e aandachtsbolletje, r. 3: weergaven = weergeven
Alinea 3, 6e aandachtsbolletje, r. 2: goed lopende = goedlopende
Alinea 3, 9e aandachtsbolletje, r. 5: na anekdotes toevoegen ‘vermelden’
Alinea 3, 9e aandachtsbolletje, r. 6: geplaatst = plaatsen
Alinea 4, 5e aandachtsbolletje, r. 1: de scholing dat = de scholing die

3. Jaarverslag bibliotheken Hogeschool Zuyd

3.1. Inleiding
Alinea 2, r. 6: biblotheken = bibliotheken
Alinea 3, r. 3: verzameld = verzamelt

3.3. Inhoud
Inleiding:
r. 3: speelt = spelen
Bibliotheek (locatiegebonden hoofdstukken); Faciliteiten en infrastructuur:
3e aandachtsbolletje, kopieeer = kopieer
Bibliotheekintroducties en –instructies:
r. 2: plaats gevonden = plaatsgevonden
Personeelsbeleid:
r. 4: contractverleningen = contractverlengingen
Professionalisering:
r. 2: plaats gevonden = plaatsgevonden
Samenwerkingsverbanden en public relations ; binnen Hogeschool Zuyd:
4e aandachtsbolletje, r. 2: klandbordgroepen = klankbordgroepen
Laatste regel: plaats gevonden = plaatsgevonden
Samenwerkingsverbanden en public relations ; buiten Hogeschool Zuyd:
Laatste regel: plaats gevonden = plaatsgevonden
Kwaliteitszorg; projecten
r. 2: in hielden = inhielden
r. 5: lopend = lopende
4. Statistieken

4.2.1. Studentenaantallen
Alinea 2, r. 2: onderscheidt = onderscheid

4.3.1. Fysieke collectie


Periodieken:
r. 10: aangeduidt = aangeduid
Laatste regel: bekomen = krijgen

4.4. Uitleen

Uitleningen:
r. 1: aantal….zijn = aantal…. Is

4.6. Bibliotheekbudget

r. 5: Financiaal = Financieel