You are on page 1of 2

ACTA

Reuni rgan Coordinador de lAlumnat (OCA) Data: 13 octubre de 2011 Assistents: Delegats: David Rubio 3r Publicitat i RRPP Pau Huscar 1r Publicitat i RRPP Carlota Galls 1r Periodisme Joan Vilatuba 1r Publicitat i RRPP Estudiants del programa Res a dir Juntaris assistents: Gemma Domnguez Liss Roura Adri Roca Ordre del dia: 1. Convocatria eleccions a la junta de facultat per representants d'estudiants. 2. Festa de la facultat. Organitzaci i difusi. 3. Prcs i preguntes. Acords: Eleccions a Junta de Facultat Els delegats i delegades presents a la reuni de lOCA reben la informaci sobre la convocatria deleccions a la Junta de Facultat. Els juntaris i juntries presents expliquen, a grans trets, el funcionament de la Junta i dels rgans institucionals de la facultat a aquells estudiants que ho demanen. Sexplica que qualsevol estudiant pot presentar-se individualment o b fer-ho en candidatura collectiva amb els dos collectius actius de la facultat (lassemblea i Junts), o b crear un collectiu nou. Sacorda fer difusi de la convocatria a tots els i les estudiants. Festa de la Facultat de Cincies de la Comunicaci 2011

Lrgan Coordinador de lAlumnat ha valorat el desenvolupament de lorganitzaci de la Festa de la Facultat en les seves diverses comissions. Els juntaris i juntries responsables de cada comissi (difusi, paradetes i collectius, msica, barra i gimcana) expliquen qu sest portant a terme, qu falta per fer i es contrasten opinions. Els estudiants responsables del programa de rdio Res a dir, de Rdio Rub, assisteixen a la reuni per assabentar-se de quin material han de portar i de qu disposaran. Sels dna informaci sobre la comanda feta a SIS (escenari, equip de so, etc.) per tal que puguin organitzar-se. Sacorda demanar un micrfon extra a la Facultat. A la celebraci de la present reuni de lOCA, els cartells i els flyers ja estan impresos, a travs de lETC. La comissi de difusi elabora un repartiment de tasques i distribueix el material entre els voluntaris. Es far penjada de cartells durant la setmana prvia a la Festa i repartiment de flyers el dimecres 19 i el mateix dijous 20. Sacorda leliminaci de la batukada prevista en la reuni anterior per manca de persones que puguin dedicar-shi.