ANALISIS INDEKS DISKRIMINASI ITEM Indeks diskriminasi item ialah indeks yang dapat membezakan/ mendiskriminasikan antara pelajar

yang berkeupayaan rendah dengan pelajar yang berpencapaian tinggi. Indeks diskriminasi boleh dikira dengan membahagikan perbezaan ( RU – RL ) dengan T(L+U). RU adalah bilangan pelajar yang menjawab dengan betul di kalangan pelajar yang berpencapaian tinggi. RL pula ialah bilangan pelajar yang menjawab dengan betul di kalangan pelajar berkeupayaan rendah.T(L+ U) adalah jumlah pelajar berpencapaian rendah dan tinggi. Cara mengira indeks diskriminasi item adalah seperti yang berikut : Indeks Diskriminasi (d) = (RU – RL) (1/2 T (L+U) ) Berikut menunjukkan jadual Aras Diskriminasi dan Pengkelasan Item :

Nilai ( d ) 0.00 – 0.10 0.11 – 0.20 0.21 – 0.30 0.31 – 0.40 0.41 – 1.00

Pengkelasan Item Tidak Baik Kurang Baik Sederhana Baik Baik Sangat Baik

Indeks diskriminasi boleh bernilai antara -1.00 hingga 1.00. Indeks diskriminasi hampir kepada 1.00 bermakna soalan tersebut adalah baik untuk Penilaian Rujukan Norma ( PRN) kerana ia dapat membezakan pelajar yang berpencapaian tinggi dengan pelajar yang berpencapaian lemah. Bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi positif menghampiri 0.0, soalan – soalan ini dikatakan tidak sesuai untuk PRN kerana ia tidak berupaya membezakan pelajar pandai dengan pelajar lemah. Akhirnya, bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi negatif yang menghampiri -1.00, dikatakan tidak baik untuk PRN kerana ia secara songsang

membezakan pelajar pandai daripada pelajar lemah, iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menjawab soalan – soalan ini dengan betul berbanding pelajar pandai. Antara tujuan indeks diskriminasi ini ialah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula, mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian – bahagian kurikulum yang tertentu, memberi maklumbalas kepada pelajar pandai tentang kelemahan mereka bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji, mengenalpasti soalan yang biasa kepada sesuatu kandungan dan mengenalpasti pelajar yang berpencapaian tinggi untuk melanjutkan pengajian dalam bidang – bidang tertentu. Indeks diskriminasi soalan 1 hingga 30 (Bahagian A)

NILAI (D)/INDEKS NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 DISKRIMINASI 0.83 0.83 -0.16 -0.33 0.5 0.5 0.66 0.33 0.66 -0.16 0 0 0 0 0.16 0 0.33 0.16 0 PENGKELASAN ITEM SANGAT BAIK SANGAT BAIK TIDAK BAIK TIDAK BAIK SANGAT BAIK SANGAT BAIK SANGAT BAIK SEDERHANA BAIK SANGAT BAIK TIDAK BAIK TIDAK BAIK TIDAK BAIK TIDAK BAIK TIDAK BAIK KURANG BAIK TIDAK BAIK BAIK KURANG BAIK TIDAK BAIK

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0.16 0.33 0.33 0 0 0.83 0.16 0 0.33 0.66 -0.33

KURANG BAIK BAIK BAIK TIDAK BAIK TIDAK BAIK SANGAT BAIK KURANG BAIK TIDAK BAIK BAIK SANGAT BAIK TIDAK BAIK

ANALISIS Soalan dari ujian ini yang mencapai indeks diskriminasi di bawah 0.33 ialah soalan no.3,4,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,23, 24, 27 dan 30. Soalan – soalan ini perlu diubahsuai bagi mencapai indeks diskriminasi yang baik bagi mencapai pengkelasan item yang baik. Soalan 3 Soalan asal 3. ____________ ialah perihal mengubah suai produk yang sedia ada untuk menjadi suatu produk baru yang lebih tinggi kualitinya.

A. B.

Inovasi Reka cipta

C. D.

Kreativiti Pembuatan

Indeks diskriminasi soalan ini adalah -0.33. indeks yang bernilai negatif adalah menunjukan indeks yang sonsang. Dimana pelajar yang lemah dapat menjawab dengan betul manakala pelajar pintar pula salah.Dalam soalan 3 terdapat jawapan yang hampir sama dan mengelirukan murid untuk memilih jawapan sebenar. Ini kerana pernyataan dalam soalan mungkin ditafsirkan oleh murid yang pintar sebagai rekacipta kerana rekacipta juga merupakan proses ubahsuai produk menjadi lebih baik

Soalan yang diubahsuai

3.

____________ ialah perihal mengubah suai produk yang sedia ada untuk menjadi suatu produk baru yang lebih tinggi kualitinya.

A. B.

Inovasi Penghasilan

C. D.

Rajin Pembuatan

Soalan 4

Kaki katod L.E.D ditandai huruf. A. B. P R C. D. Q S

Ulasan Soalan ini adalah dibawah tajuk elektrik dan elektronik. Indeks diskriminasi soalan ini adalah 0.33. indeks yang bernilai negatif adalah menunjukan indeks yang sonsang. Dimana pelajar yang lemah dapat menjawab dengan betul manakal pelajar pintar pula salah. Ini mungkin kerana jawapan yang disediakan adalah dalam bentuk label. Maka murid perlu memilih label yang betul bagi katod. Mungkin murid leka dengan gambar dan huruf bagi label – label lain pada komponen dan menyebabkan mereka memilih kaki komponen yang panjang sebagai katod. Gambarajah juga mungkin mengelirukan dan kurang jelas. Untuk menambahbaikkan soalan ini. Gambarajah perlu diperbesarkan lagi bagi memudahkan murid memilih label yang betul

Soalan yang diubahsuai

Kaki katod L.E.D ditandai huruf. A. B. P R C. D. Q S

Soalan no 5

Jahitan ini digunakan untuk menjahit kelepet,lapik dan digunakan sebagai jahitan sulaman

Jahitan yang dimaksudkan di atas ialah………….. A. C. Jahitan rantai Jahitan silang pangkah B. D. Jahitan insang pari Jahitan kia

Ulasan Indeks diskriminasi bagi soalan ini adalah -0.16. iaitu bernilai negatif. Ini mungkin disebabkan pernyataan yang diberikan dalam soalan ini kurang bersesuaian dengan jawapan dwipilihan yang ada. Dimana sebahagian dari pernyataan yang diberikan perlu lebih menjurus kepada jawapan. Ini kerana murid yang pintar mungkin membayangkan jahitan – jahitan yang ada dalam dwipilihan boleh digunakan untuk jahitan sulaman seperti insang pari.

Soalan yang diubahsuai.

Jahitan ini digunakan untuk menjahit kelepet,dan lapik.

Jahitan yang dimaksudkan di atas ialah…………..
A. C. Jahitan rantai Jahitan silang pangkah B. D. Jahitan insang pari Jahitan kia

Soalan No 11 11. Mata jahitan yang manakah bukan jahitan hiasan? A. B. C. D. Jahitan jelujur halus Jahitan silang pengkah Jahitan insang pari Jahitan rantai

Ulasan Indeks diskriminasi bagi soalan ini adalah 0. Ini adalah mungkin disebabkan pilihan jawapan yang kurang sesuai. Ini mungkin kerana murid yang pintar membayangkan jahitan – jahitan yang ada dalam dwipilihan boleh digunakan sebagai jahitan hiasan. Melalui kreativiti jahitan

asas juga dapat dijadikan jahitan hiasan. Murid yang bijak biasanya akan berfikir lebih kreatif berbanding murid yang kurang pintar. Jawapan A seharusnya ditukarkan dengan jelujur kasar yang merupakan jahitan sementara yang tidak kuat untuk menjadi jahitan kekal. Soalan ini perlu diperbaiki atau diganti dengan soalan yang lebih sesuai Soalan yang diubahsuai 11. Mata jahitan yang manakah bukan jahitan hiasan? A. B. C. D. Jahitan jelujur kasar Jahitan silang pengkah Jahitan insang pari Jahitan rantai

Soalan no 12

Apakah kegunaan jenis jahitan yang ditunjukkan pada rajah di atas? A. B. C. D. Mencantum artikel dengan jahitan tangan Menghasilkan corak hiasan yang pelbagai Memindahkan motif asal ke atas fabrik Mengemaskan dua kepingan fabrik

Ulasan Indeks diskriminasi bagi soalan ini adalah 0. Ini adalah mungkin disebabkan gambarajah yang kurang sesuai. Ini mungkin kerana murid yang pintar membayangkan jahitan yang dilabelkan itu merupakan jahitan yang menjadi soalan. Label yang dibuat pada gambar rajah mungkin tidak sesuai kerana ianya menganggu fokus murid untuk menjawab soalan.

Soalan yang diubahsuai

Apakah kegunaan jenis jahitan yang ditunjukkan pada rajah di atas? A. B. C. D. Mencantum artikel dengan jahitan tangan Menghasilkan corak hiasan yang pelbagai Memindahkan motif asal ke atas fabrik Mengemaskan dua kepingan fabrik

Soalan no 13 Manakah antara yang berikut, bukan alatan perkebunan?

Ulasan Indeks diskriminasi bagi soalan ini adalah 0. Ini adalah mungkin disebabkan gambarajah yang kurang sesuai. Satu soalan yang baik dari segi indeks diskriminasi dapat membezakan

pengetahuan murid pintar dan lemah contoh yang diberikan dalam soalan terlalu mudah dan membolehkan murid kurang pintar menjawab dengan betul. Murid kurang pintar mungkin menggunakan pengetahuan umumnya untuk menjawab soalan ini dan bukannya pengetahuan yang diperolehi dari proses pengajaran dan pembelajaran.

Manakah antara yang berikut, bukan alatan perkebunan? A B C D PENYIRAM CANGKUL SUDIP TANGAN TANAH LOAM

Soalan no 14 14. Manakah antara aktiviti penjagaan tanaman sayuran yang perlu dilakukan setiap hari? A. B. Membaja Menyiram C. D. Merumput Menggembur

Ulasan Indeks diskriminasi soalan ini adalah 0.. Bilangan pelajar berpencapaian tinggi dan rendah yang dapat menjawab soalan ini dengan betul adalah sama iaitu seorang bagi kumpulan murid

pencapaian tinggi dan juga seorang murid bagi kumpulan berpencapaian rendah.Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana soalan ini tidak dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah. - Oleh itu, soalan ini perlu diganti dengan soalan lain yang lebih sesuai

Soalan yang diubahsuai 14. Manakah antara aktiviti penjagaan tanaman sayuran yang perlu dilakukan setiap hari? A. B. Memangkas Menyiram C. D. Merumput Menggembur

Soalan no 15 Pernyataan yang berikut menerangkan kelebihan makan sayuran yang ditanam sendiri daripada sayuran yang dibeli, kecuali…

A. B. C. D.

Menjimatkan belanja. Mendapat sayuran yang baru dan segar. Mengelakkan serangan serangga perosak. Menggunakan tanah yang terbiar.

Ulasan Indeks diskriminasi soalan ini adalah 0.16. indeks diskriminasi yang kurang dari 0.33 adalah menunjukkan soalan ini tidak mendriskiminasikan pelajar yang pintar dan kurang pintar dengan baik. Ini mungkin kerana soalan ini tidak menyediakan pilihan yang bersesuaian. Salah satu jawapan yang disediakan haruslah benar – benar berbeza dengan soalan yang betul.

Soalan yang diubahsuai Pernyataan yang berikut menerangkan kelebihan makan sayuran yang ditanam sendiri daripada sayuran yang dibeli, kecuali…

A. B. C. D.

Menjimatkan belanja. Mendapat sayuran yang baru dan segar. Dapat menjimatkan masa. Menggunakan tanah yang terbiar.

Soalan no 16

Tujuan utama pengiklanan adalah untuk…………………. A. B. C. D. Mempromosikan barangan Memberikan kepuasan kepada pengguna Membeli barangan Memberi diskaun kepada pembeli

Ulasan Indeks diskriminasi soalan ini adalah 0. Bilangan pelajar berpencapaian tinggi dan rendah yang dapat menjawab soalan ini dengan betul adalah sama iaitu seorang bagi kumpulan murid

pencapaian tinggi dan juga seorang murid bagi kumpulan berpencapaian rendah.Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana soalan ini tidak dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah. - Oleh itu, soalan ini perlu diganti dengan soalan lain yang lebih sesuai

Soalan yang diubahsuai Tujuan utama pengiklanan adalah untuk…………………. A. B. C. D. Mempromosikan barangan memudahkan pembekal Menjual dengan harga yang murah. Memberi diskaun kepada pembeli

Soalan 18 18. Barang yang dihasilkan untuk jualan perlulah memenuhi cirri-ciri seperti berikut: I. Mudah disediakan II. Digemari oleh pembeli III. Hasil produk yang kreatif, menarik dan berkualiti IV. Harga yang berpatutan

A. B.

I dan II II dan III

C. D.

I, II dan III Semua diatas

Ulasan Indeks diskriminasi soalan ini adalah 0.16. indeks diskriminasi yang kurang dari 0.33 adalah menunjukkan soalan ini tidak mendriskiminasikan pelajar yang pintar dan kurang pintar dengan baik. Ini mungkin kerana soalan ini tidak menyediakan pilihan yang bersesuaian. Salah satu jawapan yang disediakan haruslah benar – benar berbeza dengan soalan yang betul.

18.

Barang yang dihasilkan untuk jualan perlulah memenuhi ciri-ciri seperti berikut: I. Mudah disediakan II. Digemari oleh pembeli III. Hasil produk yang kreatif, menarik dan berkualiti IV. Harga yang berpatutan

A. B.

I , II dan IV II, III dan IV

C. D.

I, II dan III Semua diatas

Soalan 19 Jaya Jusco adalah pasar raya contoh tempat jualan ……………………. A. B. Perniagaan runcit Perniagaan kecil-kecilan C. D. Perniagaan sementara Perniagaan besar-besaran

Ulasan Indeks diskriminasi soalan ini adalah 0. Bilangan pelajar berpencapaian tinggi dan rendah yang dapat menjawab soalan ini dengan betul adalah sama iaitu seorang bagi kumpulan murid

pencapaian tinggi dan juga seorang murid bagi kumpulan berpencapaian rendah.Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana soalan ini tidak dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah. - Oleh itu, soalan ini perlu diganti dengan soalan lain yang lebih sesuai

Soalan yang diubahsuai Jaya Jusco adalah pasar raya contoh ……………………. A. B. Perniagaan runcit Perniagaan kecil-kecilan C. D. Perniagaan sementara Perniagaan besar-besaran

Soalan 20 Apakah ciri-ciri reka bentuk katalog?

A. B. C. D.

Putar dan tidak tersusun rapi Kemas, teratur dan mudah dibawa Besar dan ditampal dimerata-rata tempat Dicetak dalam kualiti yang sedikit

Ulasan Indeks diskriminasi soalan ini adalah 0.16. indeks diskriminasi yang kurang dari 0.33 adalah menunjukkan soalan ini tidak mendriskiminasikan pelajar yang pintar dan kurang pintar dengan baik. Ini mungkin kerana soalan ini tidak menyediakan pilihan yang bersesuaian. Salah satu jawapan yang disediakan haruslah benar – benar berbeza dengan soalan yang betul. Apakah ciri-ciri reka bentuk katalog yang baik ?

E. F. G. H.

Putar dan tidak tersusun rapi Kemas, teratur dan mudah dibawa Murah dan sukar dibaca. Dicetak dalam kualiti yang sedikit

Soalan No 23 Promosi dapat dibuat melalui ……….

I . Poster II Katalog III Papan iklan IV Televisyen

A. B.

I dan II I, II dan III

C. D.

II dan III I, II, III dan IV

Ulasan Indeks diskriminasi soalan ini adalah 0.. Bilangan pelajar berpencapaian tinggi dan rendah yang dapat menjawab soalan ini dengan betul adalah sama iaitu seorang bagi kumpulan murid

pencapaian tinggi dan juga seorang murid bagi kumpulan berpencapaian rendah.Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana soalan ini tidak dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah. - Oleh itu, soalan ini perlu diganti dengan soalan lain yang lebih sesuai Soalan yang di ubahsuai Promosi dapat dibuat melalui ………. I . Poster II Katalog III Papan iklan IV Televisyen A. B. I , II dan IV I, II dan III C. D. II ,III dan IV I, II, III dan IV

Soalan 24. Antara yang berikut, barangan manakah yang tidak sesuai dijadikan perhiasan di dalam kedai? A. B. C. D. Bunga-bungaan Lampu kelip-kelip Pasu Asap berwarna-warni

Ulasan Indeks diskriminasi soalan ini adalah 0.. Bilangan pelajar berpencapaian tinggi dan rendah yang dapat menjawab soalan ini dengan betul adalah sama iaitu seorang bagi kumpulan murid

pencapaian tinggi dan juga seorang murid bagi kumpulan berpencapaian rendah.Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana soalan ini tidak dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah.Oleh itu, soalan ini perlu diganti dengan soalan lain yang lebih sesuai

Antara yang berikut, barangan manakah yang tidak sesuai dijadikan perhiasan di dalam kedai? A. B. C. D. Bunga-bungaan Lampu kelip-kelip Pasu Barang yang telah buruk dan kotor.

Soalan 26 Peniaga hendaklah …………………dalam memilih perabot yang sesuai dengan tempat dan barang jualannya.

A. B.

Menarik Membazir

C. D.

Kreatif Boros

Ulasan Indeks diskriminasi soalan ini adalah 0.16. indeks diskriminasi yang kurang dari 0.33 adalah menunjukkan soalan ini tidak mendriskiminasikan pelajar yang pintar dan kurang pintar dengan baik. Ini mungkin kerana soalan ini tidak menyediakan pilihan yang bersesuaian. Salah satu jawapan yang disediakan haruslah benar – benar berbeza dengan soalan yang betul

Soalan yang diubahsuai Peniaga hendaklah …………………dalam memilih perabot yang sesuai dengan tempat dan barang jualannya.

A. B.

Memilih Membazir

C. D.

Kreatif Boros

Soalan 27 27. Kawasan tempat untuk menjual barang dikenali sebagai……………

A. B.

Kos Barangan

C. D.

Jadual Lokasi

Ulasan Indeks diskriminasi soalan ini adalah 0. Bilangan pelajar berpencapaian tinggi dan rendah yang dapat menjawab soalan ini dengan betul adalah sama iaitu seorang bagi kumpulan murid

pencapaian tinggi dan juga seorang murid bagi kumpulan berpencapaian rendah.Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana soalan ini tidak dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah. Oleh itu, soalan ini perlu diganti dengan soalan lain yang lebih sesuai Soalan yang diubahsuai 27. Kawasan tempat untuk menjual barang dikenali sebagai……………

A. B.

Kedai Pasar Raya

C. D.

Pasar Lokasi

Soalan No. 30 Etika perniagaan secara Islam mengutamakan_____________. A. B. C. D. Sikap adil dan ihsan Kerugian yang banyak Sikap kesederhanaan Keuntungan yang banyak

Ulasan Indeks diskriminasi bagi soalan ini adalah -0.16. iaitu bernilai negatif. Ini mungkin disebabkan pernyataan yang diberikan dalam soalan ini kurang bersesuaian dengan jawapan dwipilihan yang ada. Jawapan yang ada dalam dwipilihan perlu lebih menjurus kepada kehendak soalan di mana ianya tidak mempunyai maksud yang abstrak yang juga mempunyai logik untuk dijadikan jawapan yang betul. Soalan yang diubahsuai Etika perniagaan secara Islam mengutamakan_____________. A. B. C. D. Sikap adil dan ihsan Kerugian yang banyak Sikap tamak. Keuntungan yang banyak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful