P. 1
VËRTETIM MJEKËSOR

VËRTETIM MJEKËSOR

|Views: 1,195|Likes:
Published by Mefail Sulejmani

More info:

Published by: Mefail Sulejmani on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

VËRTETIM MJEKËSOR - МЕДИЦИНСКА БЕЛЕШКА

Nxënësi-ja _______________________________ nga:______________me datë:_______________u paraqit
Ученикпт-чката пд: на ден: се јави
për kontrollë mjekësor ku u konstatua: DG: ____________________________________________________
на лекарски преглед и се кпнстатира:
TH:_________________________________________ . Prandaj e ndaj mendimin se ka nevojë për pushim
Затпа сум на мислеое дека има пптреба за
mjekësor edhe atë prej datë: ___________________ deri ___________________
пдмпр, и тпа пд датумпт: дп:

Gostivar Data: ________________ V.V. Stomatologu ___________________
Гпстивар дата СтпматплпгVËRTETIM MJEKËSOR - МЕДИЦИНСКА БЕЛЕШКА
Nxënësi-ja _______________________________ nga:______________me datë:_______________u paraqit
Ученикпт-чката пд: на ден: се јави
për kontrollë mjekësor ku u konstatua: DG: ____________________________________________________
на лекарски преглед и се кпнстатира:
TH:_________________________________________ . Prandaj e ndaj mendimin se ka nevojë për pushim
Затпа сум на мислеое дека има пптреба за
mjekësor edhe atë prej datë: ___________________ deri ___________________
пдмпр, и тпа пд датумпт: дп:

Gostivar Data: ________________ V.V. Stomatologu ___________________
Гпстивар дата СтпматплпгVËRTETIM MJEKËSOR - МЕДИЦИНСКА БЕЛЕШКА
Nxënësi-ja _______________________________ nga:______________me datë:_______________u paraqit
Ученикпт-чката пд: на ден: се јави
për kontrollë mjekësor ku u konstatua: DG: ____________________________________________________
на лекарски преглед и се кпнстатира:
TH:_________________________________________ . Prandaj e ndaj mendimin se ka nevojë për pushim
Затпа сум на мислеое дека има пптреба за
mjekësor edhe atë prej datë: ___________________ deri ___________________
пдмпр, и тпа пд датумпт: дп:

Gostivar Data: ________________ V.V. Stomatologu ___________________
Гпстивар дата Стпматплпг

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->