P. 1
CORUPŢIA ÎN MOLDOVA fapte, analiză, propuneri

CORUPŢIA ÎN MOLDOVA fapte, analiză, propuneri

|Views: 292|Likes:
Published by Pletniov Vlad
2002
2002

More info:

Published by: Pletniov Vlad on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

Referitor la infracţiunile fiscale Ministerul Afacerilor Interne
menţionează că o “altă pricină constă în multiplele dificultăţi
legate de imperfecţiunea legislaţiei fiscale”, că clasarea unui
număr considerabil de dosare penale pe infracţiuni fiscale “sunt
generate în principiu de instabilitatea legislaţiei fiscale”, că
“prevederile legislaţiei în vigoare nu corespund gravităţii
infracţiunilor date reieşind din situaţia la moment” şi că “pînă
în prezent se subapreciază caracterul social periculos al
evaziunilor fiscale”.

În contextul celor expuse unele din propunerile MAI ar fi:

- modificarea normei penale (art.1642

CP) de sancţionare a

evaziunii fiscale;
- completarea normei penale (art.1641

CP) privind
sancţionarea eschivării de la prezentarea documentelor cu
privire la venit;
- lărgirea noţiunii de infracţiune gravă (art.71

CP), fiind
incluse un şir de norme penale de ordin fiscal, inclusiv
“evaziunea fiscală” şi “neachitarea impozitelor”.

Dacă revenim la problema evaziunii fiscale, datele prezentate
au relevat că se urmăreşte eschivarea frecventă de la plata
impozitelor şi taxelor, că acest fenomen are un caracter de masă
şi devine “normă” pentru majoritate (de la 61 pînă la 80%) şi că
se urmăreşte un număr sporit al controalelor ce confirmă
insistenţa inspectoratelor fiscale de a ridica impozite, taxe de la
agenţii economici. Acest fapt reiese din Nota Informativă a
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, care indică, că “Planul
anual al încasărilor la bugetul consolidat în anul 2000 este
îndeplinit la nivel de sută la sută faţă de 98,8 la sută în anul
1999”, “Încasările la bugetul asigurărilor sociale de stat în anul
2000 au constituit 916,1 mln lei, majorîndu-se faţă de perioada

Transparency International – Moldova

64

anului trecut cu 202,8 mln lei sau cu 28,4 la sută” şi pare că
scopul inspectoratului este, în primul rînd, nu acumularea
impozitelor şi taxelor în corespundere cu legislaţia în vigoare,
dar îndeplinirea planului de încasări la bugetul consolidat şi
bugetului asigurărilor sociale de stat.

Mai mult ca atît, asupra agenţilor economici se răsfrînge şi

sistemul de control necoordonat al organelor de control.

Anume din acest motiv se întreprind unele măsuri întru
ameliorarea situaţiei. În scopul reorganizării procesului de
inspectare şi control a subiecţilor economici de către
autorităţile fiscale şi în vederea asigurării excluderii dublării şi
paralelismului activităţii de control cu Departamentul
Controlului Financiar şi Revizie la 31.01.2000, IFPS a adoptat
ordinul nr.14 “Privind utilizarea în practică a delegărilor-
adeverinţe de control şi coordonarea activităţii de control cu
subdiviziunile DCFR”. Astfel, prin ordin se prevede excluderea
deplasării haotice a inspectorilor şi obţinerea asigurării
subiectului economic supus controlului asupra respectării
procedurii de efectuare a controlului fiscal. Întru coordonarea
activităţii DCFR şi organelor fiscale a fost aprobat ordinul
Ministerului Finanţelor nr.65 din 22.06.2000 “Privind
coordonarea activităţii de control”.

În scopul optimizării sistemului de control, a fost efectuată
activitatea de implementare a programului “PACHET”, care
constă în introducerea informaţiilor despre contribuabil, atît de
ordin general, cît şi a dărilor de seamă fiscale, în baza de date a
inspectoratelor, astfel încît să fie posibilă dispunerea de
informaţie fără a apela la multitudinea de dări de seamă.

Aferent Proiectului Reformei Fiscale din Moldova, a fost
realizat programul pilot, care rezidă în efectuarea reformei
auditului fiscal.

Din aceste date se poate concluziona că, într-o mare măsură,
motivul eschivării frecvente a agenţilor economici de la plata

CORUPŢIA ÎN MOLDOVA: FAPTE, ANALIZĂ, PROPUNERI

65

impozitelor este sistemul fiscal nereuşit şi existenţa unor
condi
ţii care nu asigură apărarea intereselor legitime ale
agen
ţilor economici şi ale statului.

În scopul ameliorării situaţiei ar fi binevenită reforma fiscală,
ce ar contribui eficient şi coordonat la lupta cu corupţia şi care
ar reduce povara fiscală în măsura în care s-ar crea echilibrul
ce va permite dezvoltarea economică şi colectarea impozitelor,

cu înăsprirea ulterioară a responsabilităţii pentru evaziunile
fiscale
şi actele de contrabandă, adoptarea măsurilor care ar
asigura ca autorităţile însărcinate de implementarea legislaţiei
fiscale să contribuie la lupta cu corupţia, precum şi adoptarea
unei strategii de stat de protejare a activităţilor legitime ale
agen
ţilor economici, securităţii economice ale statului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->