You are on page 1of 7

OBRAZEC ZA REALIZIRAN NASTAVEN ^AS(^ASOVI) Nastaven Nastavna tema Oddelenie Traewe predmet (sodr`ina) Biologija Razmno`uvawe na rastenija(Ve`bi gradba

na semka i uslovi za rtewe) VI Dva ~asa (prv ~as)

Nastavnik Bogorotka \orgievska ou.Kiril i Metodij s.Romanovce

CEL -da gi otkrijat uslovite za rtewe na semkata; -da doka`at deka za rtewenasemeto se potrebni poveke uslovi; -da gi identifikuvaat delovite na semkata i nikulecot; -da razberat deka za rtewe na semeto se potrebni:toplina,voda,kislorod; POTREBNI MATERIJALI I OPREMA ZA REALIZACIJA -10 zrna grav; -listovi hartija za skicirawe,flomasteri; -stakleni sadovi,voda; --lupa,fotoaparat; AKTIVNOSTI I NASOKI OD PRETHODNIOT ^AS -U~enicite bea zapoznaeni deka naredniot ~as ke istra`uvaat uslovi za rtewe i gradba na semka od grav; -Za taa cel treba{e da donesat zrna grav-nababreni i nenababreni; AKTIVNOSTI NA PRV ^AS Aktivnost1: -U~enicite nekolku zrna grav stavaat vo staklen sad so voda-celosno pokrieni so voda. Aktivnost2: U~enicite nekolku zrna grav stavaat vo staklen sad so malku voda taka {to ke ima i vozduh. Aktivnost3: -U~enucite nekolkuzrna grav stavaat vo staklen sad vo koj nema voda tuku samo vozduh. U~enicite bea podeleni vo tri grupi pti {to im bea dadeni kriteriumi za ocenuvawe. Prva grupa: ja raboti zada~ata od aktivnost 1; Vtora grupa: ja raboti zada~ata od aktivnost 2; Sledewe na aktivnostite trae 5 dena Treta grupa: ja raboti zada~ata od aktivnost 3; Aktivnosta prodol`uva sledniot ~as zaklu~ok i vr{at prezentacija na istra`uvaweto. Vo prodol`etok od ~asot u~enicite gi nabquduvaat nadvore{nite karakteristiki na semeto od grav,gi oddeluvaat delovite na semkata i pravat ednostavni crte`i.

REZULTATI
-u~enicite od trite grupi aktivni se vklu~ija vo nastavniot proces; -bea motivirani {to podobro da odgovorat na zada~ata; -znaeja to~no na {to da obrnat vnimanie; -bea zadovolni i znaat kako da napreduvaat; : -Ovaa aktivnost mi pomogna da otkrijam deka poslabite u~enici se zainteresirani i poveke se anga`iraat vo nastavata. -U~enicite se sigurni i motivirani. -Od odnapred dadenite kriteriumi za ocenuvawe jasno mo`e da sogledaat kako ponatamu da si go podobrat uspehot i {to treba da nau~at. -Ovoj na~in na ocenuvawe ne bara golem anga`man od nastavnikot i vo idnina ke go primenuvam vo zavisnost od nastavnata sodr`ina.

PRILOG1: POSTAPKA NA ISTRA@UVAWE Postavuvawe na pra{awa -Mo`e li da izrti semeto grav ako celosno e potopeno vo voda? -Dali ke izrti semeto ako vo sadot ima samo malku voda a,poveke vozduh? -Mo`e li da izrti semeto ako stoi samo vo vozduh? Postavuvawe hipoteza -Zrnata grav {tose naogaat samo vo voda ili vozduhnema da izrtat. -Zrnata grav {to se naogaat vo sad so malkuvoda i vozduh ke izrtat. Planirawe na obid Za da ja potvrdat hipotezatau~enicite gi izveduvaat obidite od aktivnostite: 1,2,3. Aktivnosta prodol`uva na sledniot ~as. Vo preostanatiot del od ~asot u~enicite od site grupi gi razgleduvaat semkite grav.Pravat ednostavni crte`i za nadvore{niot izgled i oddelnite delovi na semkata od grav. 2:SLIKI OD AKTIVNOSTI NA ^ASOT

PRILOG: 3 HOLISTI^KA LISTA ZA OCENUVAWE I SAMOOCENUVAWE NIVO KRITERIUMI 5 -Pravilno i detalno {ematski ja pretstavuva gradbata na semkata; -Pravilno i celosno ja opi{uva gradbata na semkata; -Gi nabrojuva uslovite za rtewe na semkata; -Celosno gi naveduva delovite na nikulecot; -Ja opi{uva semenata obvivka i objasnuva funkcijata; -Izveduva konkretni zaklu~oci za uslovite za rtewe i gradba na semkata; -Pravilno i detalno {ematski ja pretstavuva gradbata na semkata; -Pravilno i celosno ja opi{uva gradbata na semkata; -Gi nabrojuva uslovite za rtewe na semkata; -Celosno gi naveduva delovite na nikulecot; -Ja opi{uva semenata obvivka i objasnuva funkcijata; -Izveduva zaklu~oci za uslovite za rtewei gradba na semkata so pomo{; -So gre{ki {ematski ja pretstavuva gradbata na semkata; -Pravilno i celosno ja opi{uva gradbata na semkata; -Gi nabrojuva uslovite za rtewe na semkata; -Celosno gi naveduva delovite na nikulecot; -Ja opi{uva semenata obvivka i objasnuva funkcijata; -Izveduva zaklu~oci za uslovite za rtewei gradba na semkata so pomo{; -So gre{ki {ematski ja pretstavuva gradbata na semkata; -Nepravilno i necelosno ja opi{uva gradbata na semkata; -Gi nabrojuva uslovite za rtewe na semkata; -Necelosno gi naveduva delovite na nikulecot; -Ja opi{uva semenata obvivka i objasnuva funkcijata; -Ne izveduva zaklu~oci za uslovite za rtewei gradba na semkata so pomo{; -So gre{ki {ematski ja pretstavuva gradbata na semkata; -Nepravilno i necelosno ja opi{uva gradbata na semkata; -Gi nabrojuva uslovite za rtewe na semkata; -Necelosno gi naveduva delovite na nikulecot; -Ja opi{uva semenata obvivka i objasnuva funkcijata; -Ne izveduva zaklu~oci za uslovite za rtewei gradba na semkata so pomo{;

OBRAZEC ZA REALIZIRAN NASTAVEN ^AS(^ASOVI) Nastaven Nastavna tema Oddelenie Traewe predmet (sodr`ina) Biologija Razmno`uvawe na rastenija(Ve`bi gradba na semka i uslovi za rtewe) VI Dva ~asa (vtor ~as)

Nastavnik Bogorotka \orgievska ou.Kiril i Metodij s.Romanovce

CEL -da gi otkrijat uslovite za rtewe na semkata; -da doka`at deka za rtewe na semeto se potrebni poveke uslovi; -da razberat deka za rtewe na semeto se potrebni:toplina,voda,kislorod; POTREBNI MATERIJALI I OPREMA ZA REALIZACIJA -10 zrna grav; -listovi hartija za skicirawe,flomasteri; -stakleni sadovi,voda; --lupa,fotoaparat; AKTIVNOSTI I NASOKI OD PRETHODNIOT ^AS -U~enicite bea zapoznaeni deka naredniot ~as ke gi razgledaat obidite napraveni od prethodniot ~as i sekoja grupa ke napi{e zaklu~ok,a potoa po eden u~enik od grupata ke vr{i prezentacija. AKTIVNOSTI NA VTOR ^AS Na u~enicite ne im be{e poznato koj ke prezentira.Prezenter se izbira{e po slu~aen izbor. Po eden u~enik od sekoja grupa vr{i prezentacija,ostanatite u~enici slu{aat i postavuvaat pra{awa.Na kraj u~enicite i nastavnikot davaat ocenka (prilog 2 i3 )

REZULTATI

-u~enicite od trite grupi aktivni se vklu~ija vo nastavniot proces; -bea motivirani {to podobro da odgovorat na zada~ata; -znaeja to~no na {to da obrnat vnimanie; -site bea podgotveni za prezentacija bidejki neznaeja koj ke bide povikan; -vnimavaa i bea aktivni slu{ateli vo tekot na prezentacijata na sou~enicite; -u~enicite razmisluvaa kriti~ki i samokriti~ki; -bea zadovolni i znaat kako da napreduvaat; : Ovaa aktivnost mi pomogna da otkrijam deka poslabite u~enici se zainteresirani i poveke se anga`iraat vo nastavata. U~enicite se sigurni i motivirani. Site u~enici bea podgotveni za prezentirawe,bidejki ne im be{e poznato koj ke bide prezenter. PRILOG1: POSTAPKA NA ISTRA@UVAWE Postavuvawe na pra{awa I-grupa:Mo`e li da izrti semeto grav ako celosno e potopeno vo voda? II-grupa:Dali ke izrti semeto ako vo sadot ima samo malku voda a,poveke vozduh? III-grupa:Mo`e li da izrti semeto ako stoi samo vo vozduh? Postavuvawe hipoteza -Zrnata grav {tose naogaat samo vo voda ili vozduh nema da izrtat. -Zrnata grav {to se naogaat vo sad so malku voda i vozduh ke izrtat. Planirawe na obid Za da ja potvrdat hipotezata u~enicite gi izvedoa obidite od aktivnostite: 1,2 i 3na prethodniot ~as.Obidite gi nabquduvaa 5 dena. Vo preostanatiot del od ~asot u~enicite od site grupi gi razgleduvaat semkite grav.Pravat ednostavni crte`i za nadvore{niot izgled i oddelnite delovi na semkata od grav.

PRILOG 2:SLIKI OD AKTIVNOSTI NA ^ASOT

PRILOG 3: KONTROLNA LISTA ZA OCENUVAWE USNA PREZENTACIJA OBLASTI PREZENTER(1) PREZENTER(2) Sodr`inata e vo soglasnost so dadenata tema. Sodr`inata e seopfatna so primeri.

PREZENTER(3)

Svoi primeri

Sodr`inata ne e seopfatna i ne koristi primeri za uslovi za rtewe

Jasen/na i siguren/na vo prezentirawe. Ne ~ita od napi{aniot odgovor,tuku go koristi kako potsetnik. Dava to~ni odgovori na postavenite pra{awa od sou~enici. Donesuva jasni zaklu~oci Gi po~ituva vremenskite ramki. Ocenka Od u~enici Od nastavnik

Nema pra{awa sodr`inata e seopfatna 5

Dobi vkupno 3 pra{awa od sou~enici i odgovara{e so pomo{ Ne gi potencira jasno zaklu~ocite Ne vnimava na vremeto 4

Nema pra{awa sodr`inata e seopfatna 5