You are on page 1of 2

www.tnc.com.vn - www.SieuThiSoThanhNhan.vn - www.SieuThiSoThanhNhan.com.

vn

23/05/2011

DESKTOPS TNC
CODE D 182,8
MODEL

***GI

TT NHT *** ( bao gm VAT )

BH 1 i 1 trong 3 thng u, BH 3 nm ti TNC ( Case, ngun 1nm )

Tng Phn mm virus internet security + PadMouse


Processor
Intel G41 chipset Celeron dual core E3400 (2.6GHz.1MB) Intel G41 chipset Dual Core E5700 (2*3.0GHz 2MB) Intel G41 chipset Dual Core E5700 (2*3.0GHz 2MB) Intel G41 chipset Dual Core E5700 (2*3.0GHz 2MB) Intel G41 chipset Dual Core E6500 (2*2.93GHz 2MB) Intel G41 chipset Dual Core E6700 (2*3.20GHz 2MB) Intel G41 chipset Core 2 Duo E7500 (2*2.93GHz 3MB) RAM & HDD Sound & Lan VGA Shared 1759MB X4500HD Display & Cng USB ODD Option 8 USB 2.0

Price

Blue A1 Blue B1 (*) Silver A3 (*)


Gi c Bit

Sound + DDR3 1024 MB Lan 10/100 onboard 250G Sound + DDR3 1024 MB Lan 10/100 onboard 250G
DDR3 1024 MB

3.799 4.399 4.099 4.659 5.139 5.499 6.199 6.439

Plus+ (BH 1nm ): Keyboard + Mouse


Shared 1759MB X4500HD Option 8 USB 2.0

D 211,7

Plus+ (BH 1nm ): Keyboard + Mouse + DVDRom


320G Sound + Lan 10/100 onboard Sound + Lan 10/100 onboard Sound + Lan 10/100 onboard Shared 1759MB X4500HD Shared 1759MB X4500HD Shared 1759MB X4500HD Option 8 USB 2.0

D 197,3

Plus+ (BH 1nm ): Keyboard + Mouse


DDR3 2048 MB

D 224,2

Silver A2 Gold E65 Gold E67 Diamond 1 Diamond i3 - 5401 (*) Diamond i3 - 540 Diamond i3 - 21 Diamond i5 - 23 Diamond 4

250G

Option

8 USB 2.0

Plus+ (BH 1nm ): Keyboard + Mouse + DVDRom


DDR3 1024 MB

D 247,3

500GB

Option

8 USB 2.0

Plus+ (BH 1nm ): Keyboard + Mouse + DVDRW


DDR3 2048 MB

D 264,6

500GB

Sound + Lan 10/100 onboard

Shared 1759MB X4500HD

Option

8 USB 2.0

Plus+ (BH 1nm ): Keyboard + Mouse + DVDRW


DDR3 2048 MB

D 298,3

320GB

Sound + Lan 10/100 onboard

Shared 1759MB X4500HD

Option

8 USB 2.0

Plus+ (BH 1nm ): Keyboard + Mouse + DVDRW


Upto 1748MB VGA, DVI Option 8 USB 2.0

D 309,9

Intel H55 chipset Core Sound + DDR3 2048MB i3 540 Lan 1G onboard 320GB ( 2 * 3.06GHz. 4 MB, 4Thread ) Plus+ (BH 1nm ): Keyboard Intel H55 chipset Core DDR3 2048MB Sound + i3 540 Lan 1G onboard 500GB ( 2 * 3.06GHz. 4 MB, 4Thread ) Plus+ (BH 1nm ): Keyboard Intel H61 chipset Intel Core i3-2100 (3M Cache, 3.1 GHz) Intel H67 chipset Intel Core i5-2300 (6M Cache, 2.80 GHz)
DDR3 2048MB 320GB SATA 3.0

+ Mouse + DVDRW
Upto 1748MB VGA, DVI Option 8 USB 2.0

D 315,2

6.549 7.439 8.539 8.599

+ Mouse + DVDRW
Upto 1748MB VGA, DVI Option 10 USB 2.0

D 358

Sound + Lan 1G onboard

Plus+ (BH 1nm ): Keyboard Wireless + Mouse Wireless + DVDRW


DDR3 4096MB 500GB SATA 3.0

D 410,9

Sound + Lan 1G onboard

Upto 1748MB DVI, HDMI

Option

10 USB 2USB 3.0

Plus+ (BH 1nm ): Keyboard Wireless + Mouse Wireless + DVDRW Sound + Lan 1G onboard Upto 1748MB VGA, DVI Option 8 USB 2.0

D 413,8

Intel H55 chipset Core DDR3 2048MB 500GB i5 650 2 * 3.2GHz. 4 MB, 4Thread

Plus+ (BH 1nm ): Keyboard + Mouse + DVDRW

DESKTOPS (Hng Chnh Hng) ***GI TT NHT *** ( bao gm VAT) Tng Phn mm virus internet security + PadMouse
CODE D 274,1 D 328,1
MODEL

Processor
Intel G41 Express Pentium Dual Core E5700 2x3.0 Ghz Intel G41 Express Pentium Dual Core E6700 2x3.2 Ghz

RAM & HDD 1024 MB DDR3 320 GB 1024 MB DDR3 320 GB

DVD & CD Rewrite DVDROM DVDRW Reader 6.1 DVDRW Reader 6.1 DVD ROM Reader 6.1 DVD RW Reader 6.1

VGA 256MB X4500HD Shared 256MB X4500HD Shared 256MB Shared 256MB X4500HD Shared 256MB X4500HD Shared

Sound & Lan

Warranty , USB

Price 5.695 6.817

ACER X275

Sound 5.1 1Year Lan 10/100 6USB 2.0. Sound 5.1 1Year Lan 10/100 6USB 2.0. Sound 5.1 1Year Lan 10/100 6USB 2.0. Sound 5.1 1Year Lan 10/100 6USB 2.0. Sound 5.1 1Year Lan 10/100 6USB 2.0.

6.265 7.499

Compaq Presario CQ3412L (BU067AA) Compaq Presario D 441,8 CQ3414L (BU111AA) Compaq Presario D 288,7 CQ3511L (BZ513AA) (*) D 354,4 Compaq Presario CQ3512L (BZ473AA)

Intel H57 Express 1024 MB DDR3 Intel Core i3-550 320 GB (4M Cache, 3.20 GHz) Pentium Dual Core E5800 2x3.2 Ghz Pentium Dual Core E6700 2x3.2 Ghz 1024 MB DDR3 320 GB 1024 MB DDR3 500 GB

9.181 10.099 6.000 7.364

6.600 8.100

** Xin Quy Khach vui long: xem ky Qui nh Bao hanh va thanh toan bang tien VN khi mua hang.

TRANG 1

www.tnc.com.vn - www.SieuThiSoThanhNhan.vn - www.SieuThiSoThanhNhan.com.vn


Compaq Presario CQ4111L (VT619AA) D 308,4 Tng Nn BH (*)

23/05/2011

Gi c Bit
D 314,9 D 424,3 D 538,1 HP Pro 2000MT (LE049PA) HP Pro 3130MT (LE057PA) HP Pro 3130

Intel G41 Express Intel Dual Core E6500 (2*2.93GHz) Intel G41 Express Pentium Dual Core E6700 (2*3.20GHz) Intel H57 Express Intel Core i3-550

1024 MB DDR3 DVDRW LightScribe 320 GB Reader 6.1 DVDRom Reader 22.1 DVDRom Reader 22.1 DVDRom Reader 22.1 DVDRom Reader6.1 DVDRom Reader6.1

512MB ATI HD 4350 HDMI, DVI

Sound 5.1 1Year Lan 10/100 6USB 2.0.

6.409

7.050

1024 MB DDR3 320 GB 1024 MB DDR3 320 GB

512MB Shared 1024MB Shared 6USB 2.0. 1024MB Shared 6USB 2.0. 512MB Shared 6USB 2.0 512MB Shared 6USB 2.0

Sound 5.1 Lan 1G Sound 5.1 Lan 1G Sound 5.1 Lan 1G Sound 5.1 Lan 1G Sound 5.1 Lan 1G Sound 5.1 Lan 1G Sound 7.1 Lan 1G Sound 7.1 Lan 1G

1 Year 6USB 2.0. 1 Year 1 Year Win 7 Pro 3 Year . Win 7 Pro 3 Year . Win 7 Pro 1Year 6USB 2.0. 1 Year . Linux 1 Year . Linux

6.545 8.817

7.199 9.699

Intel H57 Express 2048 MB DDR3 Intel Core i3-530 320 GB (4M Cache, 2.93 GHz) Intel Q45 Express Intel Core 2 Duo E7500 2x2.93 Ghz 2048 MB DDR3 320 GB

11.181 12.299 12.363 13.599 14.363 15.799 7.999 8.872

D 594,9

HP Elite 8000

D 691,2

HP Elite 8100 Dell Vostro 230 R44TN

Intel Q57 Express 2048 MB DDR3 Intel Core i5-650 320 GB (4M Cache, 3.20 GHz) Intel G41 Express Intel Core 2 Duo E7500 2x2.93 Ghz 2048MB DDR3 320 GB

D 384,9

DVDRW

256MB Shared

8.799 9.759

D 426,9

DVDRW Intel H67 Express Dell Vostro 460MT1 2048MB DDR3 HDMI, eSATA, 8USB Intel Core i3-2100 320 GB (596692) 2.0 (2*3.1 GHz, 3M) DVDRW Intel H67 Express Dell Vostro 460MT2 2048MB DDR3 HDMI, eSATA, 8USB Intel Core i3-2120 500 GB (596692) 2.0 (2*3.3 GHz, 3M) Intel H67 Express 3.4GHz, 6M )

817MB Shared

D 488,2

817MB Shared 1024MB DDR3 2427MB

10.145 11.159

DVDRW Dell Vostro 460MT3 Intel Core i5-2400 4096MB DDR3 AMD Radeon HD HDMI, eSATA, 8USB D 598,9 500 GB (4*3.1 GHz Turbo 5450 Upto (596693) 2.0

Sound 7.1 Lan 1G Sound 2.1 Lan 1G Sound 2.1 Lan 1G Sound 2.1 Lan 1G Sound 7.1 Lan 1G Sound 7.1 Lan 1G

1 Year . Linux 3 Year 6USB 2.0. 3 Year 6USB 2.0. 3 Year 6USB 2.0. 1 Year . Win 7 Pre 64bit 1 Year . Win 7 Pre 64bit

12.445 13.689

D 354,4 D 407,7 D 411,2

Dell Optiplex 380 E5300 Dell Optiplex 380 E7500-DVD Dell Optiplex 380 E7500 Dell Inspiron 580MT 3J94H2 Dell Inspiron 580MT 3J94H1

Pentium Dual Core E5300 2x2.6 Ghz Intel Core 2 Duo E7500 2x2.93 Ghz Intel Core 2 Duo E7500 2x2.93 Ghz Intel H57 Express Intel Core i3-550 (2*3.20 GHz, 4M) Intel H57 Express Intel Core i3-550 (2*3.20 GHz, 4M)

1024MB DDR3 250 GB 2048MB DDR3 320 GB 2048MB DDR3 320 GB 2048MB DDR3 500 GB 4096MB DDR3 500 GB

DVDRom DVDRom DVDRW DVDRW Reader 19.1, HDMI, 6USB 2.0 DVDRW Reader 19.1, HDMI, 6USB 2.0

256MB Shared 256MB Shared 256MB Shared

7.364 8.472 8.545

8.100 9.319 9.399

D 503,9

763MB Shared 512MB DDR3 Geforce G310 Upto 2235MB

10.472 11.519 12.445 13.689

D 598,9

** Xin Quy Khach vui long: xem ky Qui nh Bao hanh va thanh toan bang tien VN khi mua hang.

TRANG 2