You are on page 1of 1

Disseny, producci i avaluaci de materials curriculars (1477)

Plantejament del projecte

1. Presentaci del projecte Presentaci de la idea Objectius conceptuals, procedimentals i actitudinals Continguts generals Caracterstiques dels destinataris: edat, motivacions, gustos

2. Justificaci del projecte (recordau que el material ha de ser mixt ja que ha de ser informatiu, formatiu i dexercitaci) Presentaci de lequip editor del material Motivacions personals que ens duen a plantejar la creaci daquest material Quin s el problema o situaci que vol millorar el material Qu ens aportar aquest material i no un altre. Com pensam que hauria de ser el nostre material en funci dels objectius que hem plantejat. Tipus daprenentatge que vol potenciar Tipus delements que podria presentar el nostre material Materials similars disponibles

3. Context dutilitzaci del material Context dutilitzaci: formaci reglada, no reglada.. marc curricular s del material 4. Esquema organitzatiu dels continguts (Em aquest apartat shan de determinar quins blocs de continguts es tractaran i comenar a plantejar el tipus dactivitats i recursos que integrar el material). La tasca segent s iniciar la redacci dels continguts (recerca dinformaci, recursos, etc.) per una posterior estructuraci hipermdia dels continguts. 5. Quins programes coneixeu que us permetin editar el material hipermdia i crear les activitats , continguts, recursos, etc.