You are on page 1of 1

1. Rijei kvadratnu jednadbu x 1 x 1 0 .

2. Rijei kvadratnu jednadbu dopunjavanjem do potpunog kvadrata


x2 4x 3 0

3. Koristei se formulom za rjeavanje, rijei kvadratnu jednadbu 5x 2 2 x 3 0 . 4. Za koje vrijednosti realnog parametra m jednadba mx 2 2m 1x m 3 0 ima realne korijene? 5. Ako je poznato jedno rjeenje kvadratne jednadbe 6 x 2 21 x 18 0, x1 2 odredite drugo! 6. Rijei jednadbu x 4 3x 2 2 0 .