ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΩΡΟΛΟΓΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢

9o ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ ΑΗΓΑΛΔΩ

ΚΩΓΗΚΟ΢ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ 0501446

ΣΖΛ. 210-5981690

&

210-5317249 (Fax)

e-mail: mail@9gym-aigal.att.sch.gr

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ΜΠΗ΢ΜΠΗΚΟ΢ ΒΑ΢ΗΛΔΗΟ΢
ΚΟΤΡΟΤΒΑΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
Σ΢ΑΠΑΡΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ
ΥΡΗ΢ΣΟΦΗΛΖ΢ ΘΔΟΓΩΡΟ΢
ΡΟ΢΢ΟΛΑΣΟΤ-ΓΔΩΡΓΑΝΣΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ
ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ
ΒΛΑΝΣΖ ΢ΣΑΤΡΟΤΛΑ
ΜΠΟΤΡΣΕΗΚΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΝΣΑΟΤΛΑ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ
ΥΑΣΕΖΓΗΩ΢Ζ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ
ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ΢ ΚΩΝ/ΝΟ΢
ΠΟΤΛΟ΢ ΑΝΑΡΓΤΡΟ΢
ΜΖΣ΢Ζ ΑΝΝΑ
ΒΟΤΣ΢ΗΝΑ΢ ΢ΠΤΡΗΓΩΝ
΢ΚΟΤΡΖ΢ ΓΔΩΡΓΗΟ΢

34
35
36

6
6
3
10
4
9
7
11

11
6
16
9
9

6/30/1989
6/30/1989
6/30/1997
6/30/2005
6/30/1987
6/30/1994
6/30/1994
6/30/2003
9/23/2009
10/12/2009
9/23/2009
6/30/1987
9/10/2009
6/30/2007
9/10/1990
9/8/1995

12
ΚΟΝ΢ΟΤΛΑ΢ ΔΤΑΓΓΔΛΟ΢
ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΖ΢ ΓΔΩΡΓΗΟ΢
΢ΤΜΔΩΝΗΓΖ΢ ΓΔΩΡΓΗΟ΢

8
10

9/1/2008
6/30/1995
6/30/1999

ΠΔ 04.01

ΦΤ΢ΗΚ

ΠΔ 04.01

ΦΤ΢ΗΚ

ΠΔ 04.02

ΥΖΜΗΚ

ΠΔ 04.02
ΠΔ 05

ΥΖΜΗΚ
ΓΑΛΛΗΚ

ΠΔ 05

ΓΑΛΛΗΚ

ΠΔ 06
ΠΔ 06
ΠΔ7
ΠΔ7
ΠΔ8
ΠΔ 11
ΠΔ 11
ΠΔ 15
ΠΔ 16
ΠΔ 17

ΑΓΓΛΗΚ
ΑΓΓΛΗΚ
ΓΔΡΜΑΝ
ΓΔΡΜΑΝ
KΑΛΛΗΣ
ΓΤΜΝ
ΓΤΜΝ
ΟΗΚ.ΟΗΚ.
ΜΟΤ΢
ΜΖΥΑΝ

ΠΔ 17

ΖΛΔΚΣΡ

ΠΔ 19
ΠΔ 19

ΠΛΖΡΟΦ
ΠΛΖΡΟΦ

1
12
12

0
12
8

18
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
21

18
8
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20

0
11
8
18
8
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20

ΣΜΖΜΑΣΑ/ΑΡ. ΜΑΘΖΣΩΝ
Α1/25, Α2/24, Α3/23,A4/25,A5/23
Β1/21, Β2/21, Β3/22, Β4/22
Γ1/22,Γ2/23, Γ3/23, Γ4/23
΢ΤΝΟΛΟ 13

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΢ΣΖΡΗΞΖ:
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ:
ΔΠΗ΢ΣΑΣΖ΢:
ΦΤΛΑΚΔ΢:
ΚΑΘΑΡΗ΢ΣΡΗΔ΢ ΜΔ ΢ΤΜΒΑ΢Ζ ΔΡΓΟΤ:

ΑΓΓΛΗΚΑ
ΣΜΖΜΑΣΑ 6:22,23,13,26,26,10
ΣΜΖΜΑΣΑ 6: 14,11,16,15,14,16
ΣΜΖΜΑΣΑ 6:17,23,12,15,10,14

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2

5ο ΓΤΜ.ΑΗΓ.

ΩΡΔ΢

ΓΗΑΘΔ΢Ζ ΢Δ ΆΛΛΟ
΢ΥΟΛΔΗΟ

ΩΡΔ΢

ΓΗΑΘΔ΢Ζ ΑΠ΋ ΆΛΛΟ
΢ΥΟΛΔΊΟ

ΜΔΗΩΜΔΝΟ ΩΡΑΡΗΟ

΢ΤΜΠΛΖΡΩ΢Ζ ΩΡΩΝ

ΔΝΗ΢ΥΤΣΗΚΖ
ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ

ΠΓ΢ (ΛΤΚΔΗΟ)

ΑΓΩΓΖ ΤΓΔΗΑ΢
2

2

΢ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΑ

ΑΓΩΓΖ
΢ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ΢

ΑΓΩΓΖ
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
1

10

1
11
8
18
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
22

0
-1
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

16

11

5

1 ΥΖΜ,4
ΓΔΩΓ

16

0

16

0

16

8

8

4 ΓΔΩΓ,4
ΒΗΟΛ

16

0

16

0

16
18
16

2
5
10

14
10

4 ΓΔΩΓ
10 ΒΗΟΛ

16

18
16
18

8
14
16
8
4
13
16
19
13
13
18

19
16
19
21
18
18

0

15
8

2

2
0

8

0

14
17
8
4
13
16
19
13
15
18

0
2

2

8
16
13

8ο ΓΤΜΝ ΑΗΓ

2

5ο ΓΤΜ. ΑΗΓ.

8

1ο ΓΤΜ .ΑΗΓ.

4

0
0

0

3

0

ΓΑΛΛΗΚΑ

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ

ΣΜΖΜΑΣΑ 2:21,22

ΣΜΖΜΑΣΑ 2:21,21

ΣΜΖΜΑΣΑ 2:20,17

ΣΜΖΜΑΣΑ 2:15,20

ΣΜΖΜΑΣΑ 4:11,15,11,12

ΣΜΖΜΑΣΑ 2:22,20

4

0

4

11

5ο ΛΤΚ ΑΗΓ

4

1ο ΓΤΜΝ.ΑΗΓ

8

9
ΓΡΑ΢
ΔΠ

2

16
13

2

5ο ΓΤΜ.ΑΗΓ.,3ο
4+2
ΓΤΜΝ ΑΗΓ

0
0
0
0
0

8
19
16
18

494
ΣΑΞΖ
Α
Β
Γ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ΢
ΤΠΔΡΩΡΗΔ΢

΢ΤΝΟΛΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ
ΩΡΩΝ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Β΄
ΑΝΑΘΔ΢Ζ΢

ΩΡΔ΢ 1ης
ΑΝΑΘΔ΢Ζ΢
ΩΡΔ΢ 2ης
ΑΝΑΘΔ΢Ζ΢

ΦΤ΢ΗΟΓ
ΑΓΓΛΗΚ
ΦΗΛΟΛ
ΘΔΟΛ
ΘΔΟΛ
ΦΗΛΟΛ
ΦΗΛΟΛ
ΦΗΛΟΛ
ΦΗΛΟΛ
ΦΗΛΟΛ
ΦΗΛΟΛ
ΦΗΛΟΛ
ΦΗΛΟΛ
ΦΗΛΟΛ
ΜΑΘΖΜ
ΜΑΘΖΜ
ΜΑΘΖΜ

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΟ
ΩΡΑΡΗΟ

ΠΔ 04.03
ΠΔ 06
ΠΔ 02
ΠΔ 01
ΠΔ 01
ΠΔ 02
ΠΔ 02
ΠΔ 02
ΠΔ 02
ΠΔ 02
ΠΔ 02
ΠΔ 02
ΠΔ 02
ΠΔ 02
ΠΔ 03
ΠΔ 03
ΠΔ 03

ΔΝΗ΢ΥΤΣΗΚΖ

ΓΗΑΦΟΡΑ

6/30/1995
6/30/1987
6/28/1996
6/30/1997
6/30/1987
6/30/1987
6/30/1987
6/28/1991
6/30/1991
6/30/1992
6/30/1994
6/30/1997
6/30/2006
6/30/1987
6/28/1996
6/30/2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΜΑΣ΢ΗΟΤΛΑ ΓΖΜΖΣΡΑ
ΕΟΤΛΦΑΚΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΡΟΤ΢΢ΟΤ ΢ΣΑΤΡΟΤΛΑ
ΦΩΚΑ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΑ
ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΑΚΟΤ ΡΟΓΑΝΘΖ
ΚΑΡΗΠΖ ΚΤΡΗΑΚΖ
ΚΑΝΓΖΛΗΩΣΖ΢ ΓΔΡΑ΢ΗΜΟ΢
ΦΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΔΡΠΖ
ΥΑΣΕΖ΢ΣΑΤΡΟΤ ΔΗΡΖΝΖ
ΚΑΛΤΒΑ ΔΤΑΝΘΗΑ
ΘΔΟΓΟ΢ΗΑΓΟΤ ΢ΟΦΗΑ
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ΢ ΚΩΝ/ΝΟ΢
ΡΟΓΟΠΟΤΛΟ΢ ΢ΩΚΡΑΣΖ΢
ΚΑ΢ΟΤΡΗΓΖ΢ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢

1
4
4
9
9
5
5
5
7
6
7
7
2
6
1
9
16

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΚΟΤΜΠΑΡΟΤΛΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢
ΜΤΛΩΝΑ΢ ΗΩΑΝΝΖ΢
ΣΑΜΠΟΤΡΑ ΚΤΡΗΑΚΖ

ΚΛΑΓΟ΢

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖ΢Ζ΢
΢ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΗΚΖ

Α/Α

ΜΚ

ΜΟΝΗΜΟΗ ΜΔ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΘΔ΢Ζ ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΔΝΟΗ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΔ΢ ΩΡΟΜΗ΢ΘΗΟΗ

3ο ΓΔΛ Αιγ

0

0

0

2

14

24

ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ΢ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΘΔ΢Ζ ΢ΣΟ 3ο Γ/΢ΗΟ ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ
ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΖ΢ ανηικ.αδσναμία ζσμπλ. ωραρίοσ.
ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΖ΢ ,μείωζη ωραρίσ λόγω σσγ ιοκογεν.μελών

ΤΠΔΤΘΤΝΟ΢ ΢ΔΦΔ

16

0

17
10

-1
-6

14

-4

14
19
8
4
17
16
19
21
15
18

-2
1

19

0

ΤΠΔΤΘΤΝΟ΢ ΓΡΑ΢ΔΠ - ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΘΔ΢Ζ ΢ΣΟ 1ο ΔΠΑΛ ΑΗΓΑΛΔΩ

16
18

0
0

ΤΠΔΤΘΤΝΟ΢ ΢ΔΠΔΖΤ,3 ΩΡΔ΢ ΜΖΥ/΢Ζ

ΜΔΗΩ΢Ζ ΩΡΑΡΑΡΗΟΤ ΛΟΓΩ ΤΓΔΗΑ΢

-2
0
0
0
-3
0

ΠΡΟ΢ΩΡΗΝΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖ΢Ζ ΠΡΑΞΖ 36
2 ΩΡΔ΢ ΥΟΡΩΓΗΑ

549

511

ΗΣΑΛΗΚΑ
ΣΜ. ΓΔΝ. ΠΑΗΓΔΗΑ΢ ΜΑΘΖΣΔ΢
ΣΜΖΜΑΣΑ 2:17,18
5
120
ΣΜΖΜΑ 1: 14
4
86
4
91
13
297

΋ΥΗ
΢ΤΜΒΑΣΗΚΖ
΋ΥΗ
ΠΑΠΟΤΛΖ΢ ΘΔΟΓΩΡΟ΢, ΚΟΡΔΛΖ ΔΛΔΝΖ
ΚΟΛΛΗΟΤ ΦΩΣΔΗΝΖ ,ΕΑΜΠΔΣΖ ΢ΣΑΤΡΟΤΛΑ

ΓΤΜΝΑ΢ΣΖΡΗΟ ΚΛΔΗ΢ΣΟ
ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ
ΑΗΘΟΤ΢Α ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΖ΢ΔΩΝ
ΑΡΗΘΜΟ΢ ΣΔΡΜΑΣΗΚΏΝ

OXI
OXI
ΝΑΗ
13

ΠΔΡΗΚΟΠΔ΢ Ή ΚΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑ
ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΚΖ

ΩΡΔ΢ ΠΔΡΗΚΟΠΖ΢

ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢

ΔΚΓΟΘΖΚΔ ΣΖΝ
4/28/2012

Α/Α 1 2 3 4 5 6 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΚ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖ΢Ζ΢ ΢ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΚΛΑΓΟ΢ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢ ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ ΠΡΩΣΟΝΟΣΑΡΗΟΤ ΔΛΛΖ ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΟΠΟΤΛΟ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ 12 9 8 6/30/2005 6/30/1995 6/30/1992 ΠΔ 07 ΠΔ 08 ΠΔ 11 ΓΔΡΜΑ ΚΑΛΗΣ ΓΤΜΝ 11 6/30/1997 6/30/2008 6/30/2000 ΠΔ 13 ΝΟΜ.Η ΜΔΥΡΗ 31/8/10 ΑΠΟ΢ΠΑ΢Ζ ΢ΣΖ Γ/Ν΢Ζ Γ.Δ. ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΜΔΥΡΗ 30/6/10 ΑΠΟ΢ΠΑ΢Ζ ΢ΣΟ ΓΡ.Δ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΜΔΥΡΗ 31/8/2011 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΜΔΥΡΗ 31/8/10 ΜΠΑΡΜΠΔΣΑΚΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ ΢ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ ΑΝΝΑ ΦΔΗΓΟΠΟΤΛΟ΢ ΓΔΩΡΓΗΟ΢ 14 1 AΠΟ΢ΠΑ΢Ζ ΢ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΓΛΤΦΑΓΑ΢ ΜΔΥΡΗ 31/8/2010 . ΔΠ. ΦΤ΢ΗΚΖ΢ ΑΓΩΓΖ΢ Γ' ΑΘΖΝΑ΢ ΜΔΥΡΗ 31/8/10 ΑΠΟ΢ΠΑ΢Ζ ΢ΥΟΛΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 3οσ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟΤ ΑΓ. ΠΔ 02 ΠΔ 01 ΦΗΛΟΛ ΘΔΟΛ ΑΠΟ΢ΠΑ΢Ζ ΢ΣΟ Α.

ÐËËÎÑ ÉÈÉÎÑÑÎÊÈÎ   4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful