You are on page 1of 1

wiczenie alokacja kosztw metod ABC 1 Diamond Industries jest w peni zautomatyzowan firm bez udziau robocizny bezporedniej.

. Fabryka skada si z dwu centrw obrbkowych AC1 i AC2. Daimond Ind. produkuje wyrb A i B. Firma uja w budecie cznie 40 000 maszynogodzin (20 000 dla AC1 i 20 000 dla AC2) na przyszy okres planistyczny. Przewidywana opata za energi wynosi 60 000 z, za koszty przezbrojenia centrw obrbkowych wynios 83 200 z. Plan przewiduje wyprodukowanie po 5 000 jednostek kadego produktu. Wykonanie zarwno jednego produktu A jak i B wymaga dwu godzin pracy centrum AC1 i dwu godzin pracy centrum AC2. Koszt pracy centrum AC1 wynosi 30 z za godzin, centrum AC2 12 z za godzin (s to koszty bez uwzgldnienia kosztw energii i kosztw przezbrojenia). Centrum AC1 zuywa energii za 2,25 z na godzin pracy, za centrum AC2 79 gr. na godzin pracy. Koszty przezbrojenia dla produktw: Centrum AC1: produkt A: (1000 z x 2 przezbrojenia) = produkt B: (1000 z x 50 przezbroje) = Centrum AC2: produkt A: (600 z x 2 przezbrojenia) = produkt B: (600 z x 50 przezbroje) =

2 000 z 50 000 z 1 200 z 30 000 z

Produkty wymagaj rnej liczby przezbroje gdy produkt A ma o wiele prostsz konstrukcj i wymaga dwu przezbroje w kadym z centrw. Produkt B jest bardziej skomplikowany i co 100 sztuk wymagane jest nowe narzdzie, co powoduje potrzeb przezbrajania. Koszty przezbrojenia przeliczono na jednostk produkcji w nastpujcy sposb: Centrum AC1: Produkt A: (2 000 z / 5 000 szt.) = 0,40 z/ szt. Produkt B: (50 000 z / 5 000 szt.) = 10,00 z/ szt. Centrum AC2: Produkt A: (1 200 z / 5 000 szt.) = 0,24 z/ szt. Produkt B: (30 000 z / 5 000 szt.) = 6,00 z/ szt. Zadanie do wykonania: 1. Narysuj model systemu ABC dla Diamond Ind. 2. Wykorzystujc model oblicz cakowity koszt produktu A i B. Wyjanij, dlaczego koszty produktu B s wysze. 3. Oblicz koszty stosujc metod tradycyjn alokacji kosztw przezbrojenia. 4. Zamy, e cena sprzeday produktu A wynosi 96,00 z/szt., a produktu B 100 z/szt. Okrel zyski (straty) ze sprzeday poszczeglnych produktw.

Opracowanie na podstawie wykadw Zofii Krokosz- Krynke