You are on page 1of 1

NAST.CJELINA: PJEVANJE I SVIRANJE NAST.JEDINICA.

PIJETAO I SAT CILJEVI: ZNATI:


- Potuje pravila vokalne tehnike koja dovode do kvalitetag pjevanja (intonacija, artikulacija, dikcija); - Razumije, koristi i u interpretaciji potuje osnovne muzike oznake u notnom zapisu (muziki termini na italijanskom); - Izvodi lake notne zapise ritamskim govorom i primjenjuje znanja iz metrike i ritmike; - Pjeva solmizacijom lake primjere; MOI:
Osjet za ritam i mjeru je sve izraeniji; - Samostalno koriguje vlastito pjevanje i sviranje uporeujui se sa drugima; - Istrauje samoinicijativno i ukljuuje se u sviranje pratnje pjesmi. - Kooperativnost u stalnom porastu, kao i osjeaj kompetentnosti u pjevanju i sviranju; RAZUMJETI: U skladu sa samoprocjenom i u odnosu na druge vjeba da postigne kvaalitet; - Pozitivan interes prema muzici ga podstie na veliko zalaganje i trud u skupnom muziciranju; AKTIVNOSTI: UVODNI RAZGOVOR I PONAVLJANJE O VREMENU,MJERENJU VREMENA,SPRAVAMA I NAINIMA MJERENJA VREMENA NAJAVA CILJA ASA PRESLUAVANJE PJESME ZAJEDNIKO IZVOENJE PO STROFAMA IZVOENJE U GRUPAMA I SAMOSTALNA IZVOENJA IMITACIJE KUKURIJEKANJA I ZVONJENJA SATA,TAKMIENJE U TOME DODAVANJE PRATEIH POKRETA UZ MUZIKU I TEKST TEORIJSKO ZNANJE O REFRENU