You are on page 1of 4

Curs 1 europa.ro Hotarari : 1. C 2-3/69 pg 38 2. C 22/71 pg 53 3. C 77/72 pg 64 4. C 2/74 pg 71 5. C 8/74 pg 77 6. C 33/74 pg 85 7. C 78/76 pg 91 8. C 30/77 pg 103 9. C 27/76 pg 110 10.

C85/76 pg 135 11.C 120/78 pg 142 12. C188-189/1980 pg 164 13.C 286/82 26/83 pg 178 14.C 41/90 pg 263 15.C267-268/1991 pg 263 16.C 9/2002 pg 406

Principalele etape ale constructiei europene Semnificatia acestora pentru dezvoltarea dreptului european al afacerilor

Dupa cel de-al doilea RM 6 state europene s-au grupat in 3 comunitati.Aceste state au fost Franta,Republica Federala Germana,Belgia,Olanda,Luxemburg,Italia.Prima comunitate a fost instituita printr-un tratat incheiat la Paris in 1951.Prin tratatul de la Paris a fost instituita comunitatea europeana a carbunelui si otelului CECO.Datorita caracterului experimental al constructiei europene, tratatul CECO a fost incheiat pe o durata limitata de timp -> respectiv pe 50 ani. In prezent acest tratat nu mai e in vigoare.Activul si Pasivul au fost preluate de comunitatea europeana.Acesta s-a incheiat in 2002. In 1957, ca urmare a succesului inregistrat prin instituirea CECO au fost constituite alte 2 comunitati prin 2 tratate incheiate la Roma: Comunitate europeana a energiei atomice EUROATOM / CEEA si Comunitatea Economica Europeana CEE. Robert Schuman a fost ministrul afacerilor externe al Frantei si Jean Monnet conduce grupul de experti (9 mai).Ulterior s-au alaturat comunitatilor Marea Britanie,Irlanda,Danemarca 1973 Grecia 1981

Spania si Portugalia 1986 Austria Finlanda Suedia 1995 Cehia Polonia Ungaria Slovenia Slovacia Cipru Malta Estonia Lituania Letonia 2004 Romania si Bulgaria 2007 In prezent sunt 27 SM dar in 2013 vor fi 28 cu Croatia. Elvetia si Norvegia nu fac parte-au organizat un referendum si populatia nu a fost de acord. Elvetia si Norvegia fac parte din spatiul Schengen. Prima reforma importanta a comunitatilor a avut loc in 1986 prin Actul Unic European incheiat la Luxemburg si la Haga. Denumirea de AUE evidentiaza cele 2categorii de dispozitii pe care le continea acest tratat unele consacrate modificarii tratatelor constitutive (cele 3) celalalte privind cooperarea intre SM in domeniul politicii externe. Obiectul central al AUE l-a reprezentat realizarea pietei interne.In prezent piata interna este definita la art 26(2) TFUE ca fiind un spatiu fara frontiere interne in care libera circulatie a marfii, a persoanelor, a serviciilor si a capitalurilor e asigurata in conformitate cu dispozitiile tratatelor. In 1992 a fost incheiat tratatu de la Maastrich prin care a fost instituita uniunea europeana si T.U.E. U.E a fost organizata ca o structura bazata pe 3 piloni: comunitatile ,politica externa si de securitate comuna (PESC) cooperarea in domeniul justitiei si a afacerilor interne (CJAI) . In cazul pilonilor 2 si 3 cooperarea e de natura interguvernamentala. Prin Tratatul de la Maastrich, CEE a devenit CE. Aceasta evidentiaza faptul ca comunitatea europeana nu mai are vocatie exclusiv economica ; De altminteri in cuprinsul tratatului CE a fost introdusa notiunea de cetatenie a UE care nu inlocuieste cetatenia statelor membre ci se adauga acesteia. Obiectivul central al tratatului CE l-a constituit realizarea uniunii economice si monetare. In 1997 a fost incheiat tratatul de la Amsterdam. Potrivit dispozitiilor acesteia, o parte din cel de-al treilea pilon a UE a fost integrata in cadrul tratatului CE sub forma unui titlu nou denumit Vizele,azilul,emigrarea si alte politici privind libera circulatie a persoanelor . In consecinta cel de-al treilea pilon al UE a ajuns sa fie format din cooperarea politieneasca si judiciara in materie penala. Prin tratatul de la Amsterdam a fost schimbata numerotarea articolelor din TUE si din tratatul CEE. In anul 2001 a fost incheiat tratatul de la NISSA care a avut ca obiectiv central pregatirea UE in vederea extinderii acesteia spre tarile din Europa Centrala si de Est. In anul 2007 a fost incheiat tratatul de la Lisabona prin care s-a renuntat la organizarea UE ca o structura bazata pe 3 piloni. Corespunzator tratatului de la Lisabona, in UE se aplica in prezent prevederile Tratatului privind UE (TUE) si prevederile TFUE. Potrivit tratatului de la Lisabona tratatul de instituire a comunitatii europene a devenit T.P.F.U.E . In cadrul T.U.E se arata care sunt regulile generale ale uniunii si principiile pe care aceasta se fundamenteaza . In cuprinsul T.U.E sunt precizate valorile uniunii, obiectivele uniunii, principiile democratice din uniune, sunt reglementate institutiile uniunii precum si politica externa si securitate comuna.

In cadrul TFUE sunt reglementate in ansamblu domenii de competenta ale uniunii. Potrivit art 3 TFUE uniunea e exclusiv competenta intr-o serie de domenii precum uniunea vamala, stabilirea normelor privind concurenta necesara functionarii pietei interne, politica monetara pentru SM a caror moneda e euro, politica comunitara comuna. Conform art 4 TFUE, competenta uniunii e partajata cu S.M. intr-o serie de domenii precum: piata interna, politica sociala pentru aspectele definite in tratat, protectia consumatorului, spatiul de libertate, securitate si justitie. Corespunzator art 6 TFUE uniunea e competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a actiunilor S.M. in domenii precum industria sau educatia. In domeniile care nu sunt de competenta sa exclusiva in temeiul principiului subsidiaritatii reglementat la art 5 (3) TUE (privind) , uniunea intervine daca si in masura in care obiectivele actiunii preconizate nu pot fi realizate in mod satisfacator de SM nici la nivel central , nici regional si local, dar datorita dimensiunilor si efectelor actiunile preconizate pot fi realizate mai bine la nivelul uniunii. TFUE contine dispozitii consacrate cetateniei uniunii . In cadrul TFUE se reglementeaza inclusiv politicile si activitatile interne ale uniunii(libera circulatie a marfurilor, a persoanelor,a serviciilor si a capitalurilor, libera concurenta, spatiul de libertate,securitate si justitie etc ) TFUE cuprinde si prevederi consacrate politicilor economice si monetare. Cele doua tratate TUE si TFUE au valoare juridica egala. Distinct retinem ca potrivit art 6 (1) din TUE Carta drepturilor fundamentale a UE adoptata de parlamentul european, consiliul si comisia europeana in anul 2000 a dobandit aceasi valoare juridica ca cea a tratelor. In context mentionam totodata ca in conformitate cu alin 2 al art 6 TUE Uniunea adera la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si a libertatilor fundamentale. In acest cadru, formarea si dezvoltarea dreptului european al afacerilor a depins de sistemul juridic european si de procesul efectiv de integrare la nivelul uniunii. Dreptul European al Afacerilor este o materie juridica pluridisciplinara; Aceasta presupune analizarea unor norme ce apartin unor ramuri de drept diferite(civil,comunitar,fiscal etc) Reunirea intr-un tot unitar a acestor norme e rezultatul eforturilor doctrinei nefiind opera legiuitorului. Normele la care ne-am referit se aplica nemijlocit domeniului afacerilor. Dreptul european al afacerilor prezinta unele caracteristici: a) Drept suprapus sistemelor juridice ale SM .Transferul anumitor competente de la SM catre uniune se realizeaza partial si progresiv; Regula e a competentelor partajate intre uniune si SM . Corelatia intre cele doua categorii mentionate se face pe baza principiului subsidiaritatii. In cazul unui conflict intre norme ale dreptului european si norme ale dreptului intern al SM vor avea prioritate normele europene. In cuprinsul tratatelor nu exista dispozitii cu caracter general prin care sa se afirme prioritatea dreptului european in raport cu dreptul SM. Totusi, SM au formulat cu prilejul incheierii tratatului de la Lisabona o declaratie cu privire la suprematie.

~Declaratia nr 17~ corespunzator acesteia SM au reamintit ca in conformitate cu jurisprundenta constanta a curtii de justitie a UE, tratele si legislatia adoptata de uniune pe baza tratelor au prioritate in raport cu dreptul SM in conditiile prevazute de jurisprudenta mentionata anterior. In ceea ce priveste jurisprundenta CJ amintim ca in cauza Costa contra ENEL cauza 6/64 CJ a subliniat ca prin tratatele comunitare a fost instituita o ordine juridica proprie integrata sistemului juridic al SM care se impune organelor lor de jurisdictie. Curtea a mai precizat ca fiind izvor dintr-o sursa autonoma, dreptul nascut din tratat nu ar putea,data fiind natura sa specific originala, sa i se opuna un text intern, indiferent de natura acestuia , fara a-si pierde caracterul comunitar si fara a fi contestat chiar fundamentul juridic al comunitatii Intr-o alta cauza Simmenthal 106/77 orice judecator national sesizat in cadrul competentelor sale are obligatia de a aplica integral dreptul comunitar si de a proteja drepturile pe care acesta le atribuie particularilor prin neaplicarea oricarei eventuale dispozitii contrare din legea nationala indiferent daca aceasta e anterioara sau ulterioara normei comunitare. Judecatorul national insarcinat sa aplice in cadrul competentelor sale dispozitiile dreptului comunitar are obligatia de a asigura realizarea efectului deplin al acestor norme lasand la nevoie din proprie initiativa orice dispozitie contrara a legii nationale pe propria putere de decizie fara a solicita sau astepta eliminarea prealabila a acesteia pe cale legislativa sau prin orice alt procedeu constitutional.