You are on page 1of 2

Tcniques destudi

1 LA NOSTRA SALUT (I)


Cognoms: Nom:

Data

Curs

Nm.

Subratllar s traar una o diverses ratlles davall de les paraules. Es fa per a ressaltar el ms important dun text i aix quan es torne a llegir es tindr destacat el ms rellevant daquest. Saconsella subratllar amb llapis i utilitzar el regle. Pots fer-ho amb 2 lnies ( ), 1 lnia ( ) o traos ondulats ( ). Tamb hi pots utilitzar els requadres ( ) per a ressaltar els ttols o les paraules principals. 1. Observa lexemple:
Alguns bacteris poden envair el nostre organisme i causar-nos malalties. Sn bacteris patgens. Les malalties originades pels bacteris patgens poden afectar qualsevol aparell o sistema del nostre organisme. Algunes malalties produdes per bacteris sn: Bronquitis. s una infecci respiratria que afecta els bronquis. Els smptomes sn tos persistent, febre i malestar. Salmonellosi. s una malaltia que afecta laparell digestiu. Els bacteris que provoquen aquesta malaltia elaboren una substncia txica, que s la que produeix smptomes com dolor abdominal, vmits, diarrea i febre alta. Meningitis bacteriana. s una malaltia que afecta el sistema nervis. En aquest cas, els bacteris causen lesions a les meninges, unes membranes que recobreixen el cervell. Els smptomes sn febre, molstia quan mirem la llum i forts mals de cap.

Requadres

Una lnia

2. Subratlla el text segent utilitzant requadres i lnies.

Altres microorganismes perjudicials


A ms dels bacteris, hi ha altres organismes microscpics que poden causar malalties. Sn microorganismes patgens i poden ser unicellulars i pluricellulars. Microorganismes patgens unicellulars, com les amebes, que es troben en aiges de rierols i rius, i que poden produir una malaltia intestinal que es caracteritza per diarrees i febre; els plasmodis, que causen la malria, malaltia caracteritzada per febres altes peridiques, o les cndides, llevats que originen lesions a la pell. Microorganismes patgens pluricellulars, com alguns fongs que produeixen malalties a la pell anomenades tinya. Un dels tipus ms comuns de tinya s lanomenat peu datleta, que es pot produir quan caminem descalos per llocs com piscines, vestidors, gimnasos

Material fotocopiable

Tcniques destudi

1 LA NOSTRA SALUT (II)


Cognoms: Nom:

Data

Curs

Nm.

1. Observa aquest text subratllat amb doble lnia i tra ondulat:


Els microorganismes que causen les malalties infeccioses poden entrar al nostre cos per diferents vies: A travs de ferides. Les ruptures de la pell permeten als microorganismes i virus entrar en contacte amb la sang, on es poden reproduir i distribuir-se per la resta de lorganisme. Per laparell digestiu. Ocorre quan ingerim o simplement quan introdum a la boca aliments o begudes contaminades amb aquests organismes. Per laparell respiratori. Molts virus i bacteris es propaguen per laire, per exemple per mitj de lesternut o de la tos duna persona malalta.

Doble lnia

Traos ondulats

2. Subratlla el text segent utilitzant dobles lnies i traos ondulats.

Tractament de les infeccions


Quan els causants duna malaltia infecciosa sn microorganismes, els metges recepten antibitics, que sn substncies que destrueixen aquests ssers vius. Per contra, els virus no es poden eliminar amb antibitics. En les infeccions per virus, els medicaments es recepten noms per a alleujar els smptomes de la malaltia, com el mal de cap, la febre i el malestar. En aquest cas, s el mateix organisme el que supera la malaltia. Beure aigua en abundncia i descansar ajuden a aconseguir-ho.

3. Subratlla el text utilitzant una de les dues formes anteriors.

La poliomielitis s una altra malaltia vrica greu que ha causat la mort o la discapacitat de milions de persones. Lany 1988 tamb es va iniciar un programa de vacunaci en tot el mn per a eradicar-la. Lany 2005, aquest programa es va donar per acabat, encara que per raons de seguretat es continuaran les vacunacions obligatries durant uns quants anys ms. La cincia es pot anotar ja una altra victria a favor de la humanitat.

Material fotocopiable