You are on page 1of 1

-----------STR.

GALATI

IMPUTERNICIRE, CATRE Inspectoratul teritorial de Munca Subsemnatul ..identificat cu BI seria.. nr .. in calitate de al unitatii imputernicesc pe d-na .CNP . identificat cu ci seria nr sa ma prezinte la Inspectoratul Teritorial de munca pentru eliberarea carnetelor de munca. AD_TOR,