Kemaskini - 25.02.

2011

Fakulti Bahasa dan Linguistik - Warga Malaysia
2011

Tahap 1
Bayaran Pencalonan
Yuran Alumni
Yuran Graduasi - Bayaran Pertama
Yuran Perkhidmatan ICT

Sarj. Pengajian
Bahasa Moden
(Kursus & Disertasi)
Jam
TGAKD
Kredit
RM130.00/jk
300.00
100.00
100.00
100.00

Sarj. Pengajian
Bahasa Moden
(Kursus)
Jam
TGAKS
Kredit
RM130.00/jk
300.00
100.00
100.00
100.00

Sarj. Bah. Ing.
S'bgai Bah. Kedua
(Kursus & Disertasi)
Jam
TGBKD
Kredit
RM130.00/jk
300.00
100.00
100.00
100.00

Sarj. Bah. Ing.
S'bgai Bah. Kedua
(Kursus)
Jam
TGBKS
Kredit
RM130.00/jk
300.00
100.00
100.00
100.00

Sarjana
Linguistik
(Kursus & Disertasi)
Jam
TGCKD
Kredit
RM130.00/jk
300.00
100.00
100.00
100.00

Sarjana
Linguistik
(Kursus)
Jam
TGCKS
Kredit
RM130.00/jk
300.00
100.00
100.00
100.00

Doktor
Falsafah
(PhD)
THATS
RM140/jk

50.00
100.00
27.00
200.00
10.00
10.00
1,170.00
90.00
2,257.00

50.00
100.00
27.00
200.00
10.00
10.00
1,560.00
120.00
2,677.00

50.00
100.00
27.00
200.00
10.00
10.00
1,170.00
90.00
2,257.00

50.00
100.00
27.00
200.00
10.00
10.00
1,560.00
120.00
2,677.00

50.00
100.00
27.00
200.00
10.00
10.00
1,170.00
90.00
2,257.00

50.00
100.00
27.00
200.00
10.00
10.00
1,560.00
120.00
2,677.00

50.00
100.00
27.00
200.00
10.00
10.00
420.00
30.00
1,050.00
750.00
3,447.00

100.00
397.00
1,560.00
120.00
2,177.00

100.00
397.00
1,050.00
750.00
2,297.00

100.00
397.00
780.00
60.00
780.00
60.00
2,177.00

100.00
397.00
1,050.00
750.00
2,297.00

500.00
100.00
100.00
100.00

Yuran berulang:Pendaftaran
Perkhidmatan
Kesihatan
Perpustakaan
Kebajikan
Rekreasi
Yuran Pengajaran
Yuran Peperiksaan
Yuran Penyelidikan
Yuran Serah Tesis - Bayaran Pertama
Jumlah
Tahap 2
Yuran Graduasi - Bayaran Kedua
Yuran berulang
Yuran Pengajaran
Yuran Peperiksaan
Yuran Penyelidikan
Yuran Serah Tesis - Bayaran Kedua
Jumlah
Tahap 3
Yuran Perkhidmatan ICT
Yuran berulang
Yuran Pengajaran
Yuran Peperiksaan
Laporan Penyelidikan
Yuran Peperiksaan Laporan Penyelidikan
Yuran Penyelidikan
Yuran Serah Tesis - Bayaran Ketiga
Jumlah
Tahap 4
Yuran berulang
Laporan Penyelidikan - Sambungan
Yuran Peperiksaan Laporan Penyelidikan
Yuran Penyelidikan
Yuran Serah Tesis - Bayaran Keempat
Jumlah
Tahap 5 dan Tahap seterusnya
Yuran Perkhidmatan ICT
Yuran berulang
Laporan Penyelidikan - Pendaftaran kali ke 2
Yuran Peperiksaan Laporan Penyelidikan
Yuran Penyelidikan
Jumlah
Tahap 6 dan Tahap seterusnya
Yuran berulang
Laporan Penyelidikan - Pendaftaran kali ke 3
Yuran Peperiksaan Laporan Penyelidikan
Yuran Penyelidikan
Jumlah
Yuran Serah Disertasi

Jumlah Besar
Jumlah jam kredit
Tempoh minimum pengajian

9
9

9
9

9

100.00
397.00
1,170.00
90.00
1,757.00
100.00
397.00
1,340.00
1,837.00

12
12

12
12

6
6
6

100.00
397.00
1,560.00
120.00
2,177.00
100.00
397.00
780.00
60.00
780.00
60.00
2,177.00

9
9

9
9

9

100.00
397.00
1,170.00
90.00
1,757.00
100.00
397.00
1,340.00
1,837.00

12
12

12
12

6
6
6

100.00
397.00
1,560.00
120.00
2,177.00
100.00
397.00
780.00
60.00
780.00
60.00
2,177.00

9
9

9
9

9

100.00
397.00
1,170.00
90.00
1,757.00
100.00
397.00
1,340.00
1,837.00

12
12

12
12

6
6
6

397.00
670.00
1,067.00

397.00
397.00

397.00
670.00
1,067.00

397.00
397.00

397.00
670.00
1,067.00

397.00
397.00

397.00
1,050.00
750.00
2,197.00

100.00
397.00
670.00
1,167.00

100.00
397.00
780.00
60.00
1,337.00

100.00
397.00
670.00
1,167.00

100.00
397.00
780.00
60.00
1,337.00

100.00
397.00
670.00
1,167.00

100.00
397.00
780.00
60.00
1,337.00

100.00
397.00
525.00
1,022.00

397.00
670.00
1,067.00
1,400.00

397.00
780.00
60.00
1,237.00
-

397.00
670.00
1,067.00
1,400.00

397.00
780.00
60.00
1,237.00
-

397.00
670.00
1,067.00
1,400.00

397.00
780.00
60.00
1,237.00
-

397.00
525.00
922.00
-

8,318.00
27
3 semester

7,428.00
36
3 semester

8,318.00
27
3 semester

7,428.00
36
3 semester

8,318.00
27
3 semester

i) Yuran di atas adalah tertakluk kepada pindaan oleh pihak Pengurusan Universiti Malaya dan calon dikehendaki membuat bayaran mengikut kadar yuran terkini.
ii) Jumlah Besar adalah jumlah:- Sarjana 4 Semester dan Phd 6 Semester.
iii)Selepas tempoh minimum pengajian, yuran bagi setiap semester berikutnya ialah yuran berulang dan 50% yuran penyelidikan.
iv)Bagi Program Kursus sahaja, yuran laporan penyelidikan dikenakan sepenuhnya bagi tempoh 2 semester. Selepas tempoh itu yuran sepenuhnya akan dikenakan sekali lagi.
* Calon Phd atau Sarjana secara Disertasi yang dikenakan mengambil kursus perlu membayar yuran mengikut jumlah jam kredit.

7,428.00
36
3 semester

12,182.00
4 semester

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful