P. 1
GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

|Views: 2,304|Likes:
Published by Uroborosz

More info:

Published by: Uroborosz on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR

Prof. Dr. Varga Mihály CSc. egyetemi tanár

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

SOPRON 2009.

2

Tartalomjegyzék
1. METALLOGRÁFIA..............................................................................................................3 1.1 Fémek általános jellemzése és osztályozása....................................................................3 1.2 Fémek kristályos szerkezete.............................................................................................3 1.2.1 Diffúzió......................................................................................................................5 1.2.2 Fémek kristályosodása...............................................................................................6 1.3 Ötvözetek ........................................................................................................................8 1.3.1 Ötvözetek szerkezete.................................................................................................8 1.3.2 Ötvözetek állapotábrái...............................................................................................8 1.4 Színvas............................................................................................................................12 1.5 Vas- és szén ötvözetek állapotábrája...............................................................................13 1.6 A vasötvözetek kristályrácsa...........................................................................................19 1.7 A hőmérsékletváltozás sebességének hatása az acél termodinamikai folyamatára........20 1.7.1 A lehűlési sebesség változásának hatása az acél szövetszerkezetére.......................20 1.7.2 A Fe-C szövetelemeinek és a gyorshűtés következtében létrejött szövetelemek tulajdonságai.....................................................................................................................25 2. HŐKEZELÉS......................................................................................................................29 2.1 A hőkezelés lényege és célja..........................................................................................29 2.1.1. A hőkezelés alapműveletei.....................................................................................29 2.2. A hőkezelés módszerei és gyakorlata...........................................................................32 2.2.1. A munkadarabok egész tömegére ható eljárások...................................................32 2.2.2. Felületi hőkezelő eljárások.....................................................................................45 2.3. Edzhetőség vizsgálata...................................................................................................50 3. ANYAGISMERET.............................................................................................................51 3.1 Nyersvasgyártás.............................................................................................................51 3.2 A nyersvasgyártás berendezései.....................................................................................52 3.3 A nyersvasgyártás termékei...........................................................................................54 4. ACÉLGYÁRTÁS................................................................................................................55 4.1 Acélgyártási eljárások....................................................................................................55 4.1.1. Az acélgyártás metallográfiája...............................................................................56 4.1.2. Simens-Martin eljárás............................................................................................57 4.1.3 Elektroacél gyártási eljárások.................................................................................58 4.2 Az acélok csoportosítása................................................................................................60 4.3 Szerkezeti acélok............................................................................................................64 4.5 Az acélok hegesztőanyagai ...........................................................................................81 5. ÖNTÖTTVASAK................................................................................................................86 6. NEM VAS FÉMEK.............................................................................................................90 7. KEMÉNYFÉMEK...............................................................................................................93 8. KORRÓZIÓ.........................................................................................................................96 9. NEM VASALAPÚ, FÉMES SZERKEZETI ANYAGOK ................................................97 11. AZ ÖNTÉSZET .................................................................................................................................................107

3

1. METALLOGRÁFIA
1.1 Fémek általános jellemzése és osztályozása
A periodikus rendszer elemeit különbözőképpen csoportosíthatjuk, így fémtechnológiai szempontból fémek és nem fémek csoportjára. Az elemek nagy része a fémek közé tartozik, de gyakorlati alkalmazás szempontjából csak kb. 30 elem elsőrendű fontosságú. A fémeket a gyakorlatban elemi állapotban ritkán alkalmazzák. A legtöbb fémet valamilyen más elemmel ötvözik, hogy a gyakorlati célnak jobban megfeleljenek. Vannak fémek, amelyek inkább csak, mint ötvözők játszanak szerepet, az ötvözetben kis arányban szerepelnek. Mint ötvözőanyagok a nem fémes elemek, a metalloidok és a gázok közül néhányan részt vesznek egy-egy ötvözet tulajdonságainak a kialakításában. Sajnos ezek és néha még a fémes elemek egyike-másika is mint nem kívánatos elem van jelen az ötvözetben, rontva annak jó tulajdonságait. Az ötvözetek alapanyagául a következő fémeket használják: vas (Fe), ólom (Pb), réz (Cu), ón (Sn), alumínium (AI), magnézium (Mg), horgany (Zn), arany (Au), Túlnyomó részben csak ötvözőfémként használják: berillium (Be), mangán (Mn), króm (Cr), molibdén (Mo), kadmium (Cd), nikkel(Ni), kobalt (Co), titán (Ti), ezüst (Ag), platina (Pt).

vanádium (V) wolfrám (W).

Az ötvözetekben ötvöző elemként, ill. nem kívánt szennyezésként a következő elemek fordulnak elő: karbon (C), foszfor (P), kén (S), arzén (As) szilícium (Si), nitrogén (N), oxigén (O). Ez a felosztás azonban nem jelenti azt, hogy a fémeket kizárólag ebben a felosztásban használják a második csoport elemei is lehetnek az ötvözet alapanyagai. Ha a fémes elemeket gazdaságossági oldalról, ill. felhasznált mennyiségük alapján csoportosítjuk, akkor a felhasznált fémes szerkezetek 95 %-a a vas ötvözeteiből készül és csak 5 %-a készül más fémből, illetve ötvözeteiből. A vasnak és ötvözeteink ilyen nagyarányú felhasználására való tekintettel a fémeket szokás még a vas és ötvözetei csoportra és a nem vas fémek csoportjára bontani. Innen ered az a ma elterjedt értelmezés, hogy a fém szó alatt általában nem vas fémet értünk. A fémeket (a nem vas fémeket) színes (pl. réz), fehér (pl. ón) és könnyű fémekre (pl. alumínium is fel lehet osztani.

1.2 Fémek kristályos szerkezete
A fém legkisebb részei az atomok, a térben bizonyos szabályos rendszer szerint helyezkednek el. A fémre jellemző számú atom a hőmérséklet függvényében egy rácsszerkezetű alakzatot vesz fel. Ezt az alakzatot, amely valamilyen geometriai test és különböző szimmetria síkokkal bír, igen parányi, szabad szemmel nem látható elemi kristálynak nevezzük. Az atomoknak ezt a szabályos elrendezését térrácsnak is nevezik. Az elemi kristályban az atomok egymástól maghatározott távolságban helyezkednek el. Az ilyen elemi kristályból épülnek fel a fémek

4 kristályai, amelyek már szabad szemmel is láthatók. A fémből készült alkatrész viszont ilyen kristályok halmaza. A színfémek fontosabb elemi rácsszerkezeteit - alakzatait - az l. és 2. ábrán láthatjuk, ahol a pontok, ill. a kis körök az atomok magjait jelképezik, amelyek körül a fémre jellemző számú elektron kering.

1. ábra Köbös térrács a.) térközepes (Fe) b.) lapközepes (Ni)

2. ábra a.) tetragonális (Sn) b.) hexagonális (Un) c.) trigonális (Sb) térrács Az 1/a. ábra geometriai alakzat sarokpontjain és a kocka belsejében elhelyezkedő 9 atomból állá rácsszerkezetet térközepes köbös (vagy kocka) rácsnak nevezzük. Ilyen rácsszerkezete van a Fe-nak a W-nak, a Ti-nak és az alkáli fémeknek. Az 1/b. ábrán az ún. lapközepes köbös térrácsot láthatjuk. Ennél az alakzatnál a kocka 8 sarkán és a kocka 6 lapjának közepén elhelyezkedő 6 atom összesen 14 atom alkot egy elemi kristályt. Ilyen rácszerkezete van a későbbiek során ismertetésre kerülő vasnak, Cu, Au, Ni, Al és Pb-nek. A 2/a. ábrán a tetragonális rács látható. Tetragonális rácsszerkezetű a később ismertetésre kerülő martenzit és az ón. A hexagonális rendszerbeli rács látható a 2/b. ábrán, ilyen a Zn, Cd és Mg kristályszerkezete. A trigonális rendszerbeli rács alapalakja a felületen középpontos romboéder. Ide tartozik az Sb és As (2/c. ábra). Az atomok a rácsszerkezet meghatározott helyein nem mozdulatlanok, hanem a hőmérséklettől függően ezen pont körül rezgőmozgást végeznek. A rezgőmozgás amplitúdója jellemző a fémre. Az atomok mozgása lehetővé teszi,

5 hogy az ötvözetben szilárd állapotban is vándorolhasson az anyag, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén az atomok helyüket változtassák. Ezt a mozgást diffúziónak nevezzük és ennek következtében válik lehetővé, hogy különböző tulajdonságú ötvözeteket tudjunk előállítani. 1.2.1 Diffúzió

A diffúzió lényegében az anyagok (elemek) egymásba hatolása, ami az atomok helyváltoztatásával történik Ha az atomok hőmozgásának amplitúdója a hőmérséklettel nő, akkor a kristályrácsban két szomszédos atom közti távolság is pillanatnyilag nő, így egy másik atom számára – különösen, ha méretben kisebb az atom - lehetővé válik, hogy a pillanatnyi résen átjusson, helyzetét megváltoztassa (3. ábra). A diffúziós folyamat tehát magasabb hőmérsékleten könnyebben és annak növekedésével növekvő sebességgel játszódik le. Gyakorlatilag a hőmérséklet 10°C-al való emelése a diffúziós sebességet megkétszerezi. 3. ábra Atomok egymáshoz viszonyított helyzete A diffúzió a kristályrácsban háromféle módon játszódhat le (4. ábra): - kicserélődéses diffúzió formájában, amikor a szomszédos atomok helycserét hajtanak végre. - intersticiális beékelődéses diffúziós mód esetén a diffundáló atom az alapfém rácsatomjai között vándorol. Ez akkor lehetséges, ha a diffundálandó atom kisméretű, pl. a C atom diffúziója az acélban; - lyukdiffúziós mód esetén a diffundáló atomok az atomokkal meg nem szállt - üres rácshelyeket foglalják el. Az üres helyek vagy a kristályosodás során jönnek létre, vagy később egyes atomok interesticiós helyzetben való vándorlásakor. A legtöbb diffúziós folyamat ezen harmadik módon zajlik le. A diffundálás a kristályokon keresztül, a kristályhatár mentén vagy a fémdarab felületén mehet végbe. A diffúzió legkönnyebben a fém felületén, legnehezebben a kristályon keresztül játszódhat le. Ennek oka az, hogy a fém felületén vagy a kristályhatáron az atomok könnyebben aktiválhatók, mint a kristály belsejében. 4. ábra Diffúziós mozgások

6

1.2.2

Fémek kristályosodása

Ha egy tetszőleges fémet melegítünk az atomok rezgőmozgása megváltozik, megnő az amplitúdója, és a frekvenciája, nő a mozgási energiája. Bizonyos hőmérsékleten az atomok mozgása a kristályrácson belül annyira "élénk" lesz, hogy a rács összeomlik, az atomok mintegy kiszabadulnak és az atomok szabálytalan összevisszaságban folytatják mozgásukat: a fém megolvadt. Azt a hőmérsékletet, amelyen a kristályrács összeomlik és a szilárd anyag folyékony halmazállapotúvá válik olvadáspontnak nevezzük. Ha a folyékony fémet hűtjük, hőt vonunk el, egy bizonyos hőmérsékleten megindul a dermedés, az atomok mozgási energiája csökken és a kristályrendszernek megfelelően kezdenek szabályosan elhelyezkedni. Mivel a hűtés során a hőelvonás az olvadt fémben nem egyforma (az olvadékot magába foglaló edény falánál és a felszínen a legerősebb) ezért a kristályosodás nem egyszerre mindenütt hanem csak bizonyos helyeken indul meg, ahol a feltételek adottak. Tehát egyes atomok a dermedésnek megfelelő hőmérsékletű helyeken olyan rendezett helyzetet vesznek fel, amely az illető fém rácsszerkezetének megfelel. Így jönnek létre a kristályosodási középpontok vagy kristálymagok (5. ábra).

5. ábra A krisztalitok kialakulása: a.) poliéderes; b.) dendrites A krisztallitoknak, kialakulásuk jellege és ebből kifolyólag alakjuk szerint, két típusa van. Ha a krisztallitok növekedésekor nincs kitüntetett irány, vagyis a kis kristályok a tér minden irányában közel azonos módon, egyenlő mértékben növekednek, akkor sok síkkal határolt, ún. poliéderes kristályok fejlődnek (5/a. ábra). Ha a krisztallitok növekedésekor a kristályosodás sebessége nem egyenlő a tér minden irányában, hanem van a növekedés szempontjából kitüntetett kristálytani irány, melyben a növekedés nagyobb, a kialakuló kristályok megnyúltak, tűs szerkezetűek, elágazóak lesznek. Ezeket dendrites krisztallitoknak nevezik (5/a. ábra). Számos körülménytől, így a folyékony rész áramlásától is függ; hogy az újabb elemi rácsok úgy kötődjenek a csirához, hogy az tovább is 6. ábra Dendrit

7 megtartja a rácsszerkezet szabályos alakját. Így a leggyakrabban használt vasnál dermedéskor kialakuló térközepes hexaéderes elemi rácshoz az újabb hexaéderek a szabályos kocka irányaitól eltérő, más meghatározott irányban vagy irányokban sorakoznak egymás mellé és olyan vázat alkotnak, mint egy faág, ezt nevezik dendrit-nek. (6. ábra). A dendritágak a kristályosodás során nemcsak nőnek, hanem vastagodnak is. A kristályok, ill. a krisztallitok mérete - nagysága - két tényezőtől függ: 1. A kristályosodási képességtől, ami alatt az olvadék 1 cm3-ben 1 perc alatt keletkezett kristályosodási középpontok (csirák) száma értendő. 2. A kristályosodási sebességtől, amely a kristály percenkénti növekedésének mértéke cm-ben mérve. Ezen tényezők változását szemlélteti a 7. ábra diagramja. Kismértékű túlhűtésnél (a jelzővonal) a kristályosodási képesség és a sebesség kicsi, ekkor középnagyságú krisztallitok keletkeznek. A b jelzővonalnak megfelelő túlhűtésnél a kristályosodási képesség kicsi, a kristályosodási sebesség azonban aránylag nagy, tehát kevés számú és nagyságú krisztallit keletkezik. A c jelzővonalnak megfelelő túlhűtésnél mindkét érték nagy, tehát kisméretű finom kristályok keletkeznek. Egy nagyobb méretű öntött hasábnál elvileg mindegyik eset előállhat akár egyidejűleg is. A darabnak a formával érintkező részein a leggyorsabb a hőelvezetés, tehát a legnagyobb lesz a túlhűtés, a belső részen viszont a külső részek hőszigetelő hatása folytán a legkisebb. A krisztallitok nagysága lényegesen befolyásolja a fémek tulajdonságait, pl. a szakító szilárdságot, alakíthatóságot stb.

7. ábra A kristályosodási képesség és sebesség változása a túlhűtés függvényében Egy adott fém nagyobb méretű krisztallitjának hasonló a szilárdsága, mint a kisebb krisztallitnak, de a nagyobb krisztallitok között kisebb kötőerők lépnek fel, mint a kisebb méretű krisztallitok között. Az egyes krisztallitok közötti vonzóerők kisebbek a krisztallitokon belüli erőknél. Mivel pedig egy test szétszakításánál a szakadás a leggyengébb ponton következik be nyilvánvaló, hogy a szakadás úgy áll be, hogy a krisztallitok elválnak egymástól. Ebből az következik, hogy kisebb krisztallitokból álló anyag szakítószilárdsága nagyobb, mint a nagyobb krisztallitokból álló anyagé.

8

1.3 Ötvözetek
1.3.1 Ötvözetek szerkezete Ritkán fordul elő, hogy egy fém színfém állapotban kerüljön felhasználásra, mert a gyakorlat számára ötvözéssel tulajdonságai nagymértékben javíthatók. A színfémeket általában akkor használják, ha azok a tulajdonságai értékesek számunkra, amelyek ötvözéssel nem javíthatók. például a réz, vagy az alumínium elektromos vezetőképessége vagy az ólom és az alumínium vegyi hatásokkal szembeni ellenállóképessége színfém állapotban a legjobb. Az ötvözeteket általában vagy úgy állítják elő, hogy az alkotókat megömlesztik és a kívánt súlyarányban összeöntik, vagy csak az egyik alkotót - rendszerint az alacsonyabb olvadáspontút - ömlesztik meg és a másik alkotót ebben oldják fel. A másik ritkábban alkalmazott módszer, hogy fémporokat kevernek össze, ezeket összesajtolják és az olvadás alatti hőmérsékletig felhevítve kötés jön létre anélkül, hogy az anyag megolvadna. Az ötvözet két vagy több alkotóból áll akkor azt az alkotót, amelyből 50 %-nál több van az ötvözetben alapfémnek azt, amelyből 50 %-nál kevesebb van ötvözőfémnek nevezik. Az ötvözetek kristályos szerkezete különböző lehet: - ha az ötvözőfém atomjai az alapfém térrácsába beépülhetnek, vagy úgy, hogy az alapfém egyik-másik atomja helyét foglalja el (8. ábra) vagy úgy, hogy az alapfém atomjai közötti térben helyezkedik el (9. ábra), akkor ezt szubszticiós, ill. interszticiós vegyes kristálynak vagy szilárd oldatnak nevezzük.

8. ábra Szubsztitúciós vegyes kristályban az ötvözőfém atomja az alapfém atomja helyén -

9. ábra Interszticiós vegyes kristályban az ötvözőfém atomja az alapfém rács üres belsejében

ha a vegyes kristály keletkezésének nincsenek meg a feltételei, egy újabb kristályrács keletkezik, amely mindkét alkotó kristályrácsától különbözik. Ha mindkét alkotó fém, akkor az így keletkezett vegyületet fémes vegyületnek nevezik. Ötvözetek állapotábrái

1.3.2

Azokat a grafikonábrákat, amelyek megmutatják, hogy az ötvözetek dermedési, illetve kristályosodási folyamatai milyen törvényszerűségek szerint következnek be, állapotábráknak nevezzük.

9 1.3.2.1 Tiszta fém és ötvözet lehűlési és felmelegedési görbéi Ha színfémet melegítünk és egyenlő időközökben a hőmérsékletét mérjük megfigyelhetjük, hogy a hőmérséklete folyamatosan emelkedik, majd bizonyos hőmérsékleten egy ideig állandó marad, végül ismét folyamatosan emelkedik tovább. A folyamatot grafikusan ábrázolja a 10. ábra „a” görbéje. A felmelegedési görbén jól látható, hogy egy helyen a hőmérséklet egy ideig állandó marad. Ez a hőmérséklet az anyag olvadáspontja. A jelenség magyarázata az, hogy az olvadáskor a hőenergia az atom mozgási energiájává alakul át, ezért az anyag hőmérséklete nem emelkedhet. 10. ábra Színfémek: a.) felmelegedési, b.) lehűlési görbéje A fém lehűlésekor hasonló jelenséggel találkozunk. A hőmérséklet kis időre megállapodik és mindaddig nem csökken tovább, amíg a fém nem dermed meg. A fém kristályosodásakor az atomok mozgási energiája, mint hőenergia szabadul fel, ami kis időre a lehűlést gátolja. A folyamat menetét a lehűlési görbe ábrázolja (10. ábra „b” görbéje). Igen lassú lehűtés és hevítés esetén a dermedéspont és az olvadáspont egybeesik. A gyakorlatban azonban a dermedéspont kisebb, az olvadáspont nagyobb hőmérsékleten jelentkezik. Ezt a jelenséget hiszterézisnek nevezik és ez annál nagyobb minél gyorsabban hűtünk, illetve hevítünk. Az ötvözetek olvadáspontja összetételük szerint változik. A legtöbb ötvözet felmelegedési és lehűlési görbéjének jellege nem egyezik a színfémekével. Ha egy fém valamely elemmel vegyületet képez, akkor a vegyület összetételének megfelelő ötvözet felmelegedési és lehűlési görbéje hasonló a színféméhez (9. sz. ábra). A szilárd oldatok lehűlési görbéjén (11. ábra „a” görbéje) valamely t 2 hőmérsékleten törés jelentkezik, azonban ezután nem vízszintes, hanem lassabban süllyedő szakasz következik. Valamely t1 hőmérsékleten lévő újabb törés után a görbe ismét folyamatosan süllyed. E jelenség magyarázata, hogy a szilárd oldatok olvadékából egymás után különböző összetételű kristályok válnak ki, amelyek olvadáspontja különböző. 11. ábra Ötvözetek lehűlési és felmelegedési görbéi Vannak ötvözetek, amelyeknek alkotói folyékony állapotban oldódnak egymásban, de szilárd állapotban sem vegyületet, sem szilárd oldatot nem képeznek. Az ilyen ötvözetek lehűlési görbéjén (11. ábra „b” görbéje) meghatározott t2 hőmérsékleten törés jelentkezik, majd t1 hőmérsékleten újabb törés után a hőmérséklet vonal vízszintes, egy ideig a hőmérséklet nem süllyed, végül a görbe folyamatosan süllyed. A t2 hőmérsékleten az egyik alkotó kezd

10 kristályosodni, az olvadék egyre szegényebb lesz ebből az alkotóból, míg viszonylag a másik alkotóból dúsabb lesz. A t1 hőmérsékleten a folyamatosan fogyó egyik alkotó és a viszonylag feldúsult másik alkotó olyan százalékos arányt ér el, amely mindkét alkotóra nézve telített vagyis egyik sem tud folyékony állapotban a másikból többet oldatban tartani. Ezen a hőmérsékleten a két alkotó kristályai váltakozva válnak ki az olvadékból. Az ilyen összetételű ötvözetet, mivel valamennyi lehetséges összetétellel szemben a legalacsonyabb hőmérsékleten olvad eutektikusnak (görög szó: jól olvadó) nevezzük. A túltelített ötvözet összetételekben mikroszkóppal megkülönböztethetők: az először kivált színfémkristályok és az eutektikum. Az egyik alkotó vegyület, a másik szilárd oldat is lehet, ilyen pl. a fehér öntöttvas eutektikuma, amelyet ledeburitnak neveznek. A 11. ábra „a1” görbéje szilárd oldat, a „b 1” görbéje eutektikus ötvözet felmelegítési görbéinek jellegét mutatja be. Összefoglalva az ötvözetek jellemző tulajdonsága, hogy olvadásuk és kristályosodásuk – az eutektikus összetétel és a vegyület kivételével – mindig t 1, t 2 hőmérséklet között megy végbe. 1.3.2.2 Állapotábra szerkesztése és az emelőszabály Ha egy kétalkotós ötvözetnek - számos különböző összetételű arányait vizsgálva meghatározzák valamennyi lehűlési görbéjét, ezekből a görbékből megszerkeszthetjük az ún. állapotábrát. Egy A-fémből és egy B-ötvözetből álló kétalkotós ötvözetrendszer egyensúlyi diagramját termikus analízissel határozhatjuk meg. Ennek során a két alkotónak, valamint a belőlük készített, különböző ötvözeteknek felvesszük a hűlési diagramját (12/a. ábra). Ezeket a hőmérséklet-idő diagrammokat egymás mellé szerkesztjük. Ha ezek folytatásaként egy hőmérséklet-összetétel koordinátarendszert rajzolunk fel, akkor ebbe a hűlési diagrammokból megszerkeszthetjük az ötvözetrendszer állapotábráját. Az ordinátatengelyen itt is a hőmérséklet, az abszcisszatengelyen pedig az összetételt tüntetjük fel súlyszázalékban úgy, hogy például az összetételi tengely kezdeténél legyen a 100% „A” és a végénél a 100% „B” tartalom, Így a tengely mentén leolvasható a B-ötvöző mennyiségének növekedése 0-tól 100%-ig. A szerkesztést példaként négy különböző AB ötvözet, a szín A és szín B fém hűlési görbéje alapján végezzük. A felvett összetételek: 0%, 22%, 80%, 100% „B”.

12. ábra Állapotábra szerkesztése A négy hűlési görbe felvétele után a hőmérséklet-összetétel koordinátarendszerbe előbb jelöljük be a vizsgált hat különböző összetételt, egy-egy, az összetételi tengelyre merőleges vonal segítségével. Mivel minden ilyen, az abszcisszatengelyre merőleges vonal egy-egy ötvözetet jelöl, ezért ezeket ötvözetjelző vonalaknak nevezik. Az ezekre merőleges, ordinátatengelyt metsző vonalak egy-egy hőmérsékletet jelölnek, így ezeket hőmérsékletjelző

11 vonalaknak nevezik. A szerkesztés következő lépéseként a hűlési görbékről az átalakulást jelző töréspontokat átvetítjük, az abszcisszatengellyel párhuzamosan, a megfelelő ötvözetjelző vonalra (11/b. ábra). Így valamennyi ötvözetjelző vonalon két, az átalakulás kezdetét és végét jelző, átalakulási pont található. Színfémeknél, eutektikumoknál és vegyületeknél csak egy pont található, mivel ezek, mint korábban említettük, egy meghatározott hőfokon szilárdulnak. Lényegében itt is két pont van, csak ezek egybeesnek. Valamennyi átalakulási pont megrajzolása után jól látható, hogy a pontok két pontsoron helyezkednek el. Az egyes pontsorokat alkotó pontok azonos tulajdonságúak, ezért összeköthetők. A felső pontsort azon átalakulási pontok alkotják, melyeknél megkezdődik az egyes ötvözetek megszilárdulása. E pontok összessége alkotja az ún. likvidusz görbét. A másik pontsort azok az átalakulási pontok alkotják, amelyeknél befejeződik az egyes ötvözetek megszilárdulása. A pontokból megrajzolt vonal a szolidusz görbe. A két görbe három részre osztja az állapotábra területét. A görbék mindig közös pontból indulnak és közös pontban végződnek, vagyis mindig bezárnak egy területet. Erre a területre az jellemző, hogy az ötvözetekben együtt van a már megszilárdult fázis a még meg nem szilárdult ötvözőrésszel. A likvidusz feletti területnek megfelelő hőmérsékleten minden ötvözet még folyékony halmazállapotú, tehát ömledék. A szolidusz alatti területnek megfelelő hőmérsékleten pedig már minden ötvözet szilárd állapotú. Az állapotábrából megállapítható tehát, hogy egy bizonyos hőmérsékleten mennyi a folyékony és a szilárd rész összetételi aránya. Vizsgáljunk ebből a célból egy grammnyi ötvözetet. Tegyük fel, hogy az ötvözet a T1 fokon x gramm szilárd és (1-x) gramm folyékony fázist tartalmaz. A 13. ábra szerint a folyékony fázis (b + d) százalék B alkotót, a szilárd fázis pedig (b - c) százalék B alkotót tartalmaz.

Az összes B alkotó mennyisége tehát:
b = x (b − c) + (1 − x) ⋅ (b + d )

x=

c d +c

1− x =

c d +c

c folyékonyf ázis 1 − x d + c c = = = d szilárdfáz is x d d +c

13. ábra Az emelőszabály Mivel c = CO és d = OD-vel, a levezetett összefüggés azt jelenti, hogy a két fázis viszonyát bármely hőmérsékleten meg lehet határozni, ha meghatározzuk az adott hőmérséklet

12 jelzővonalának a likvidusz, illetőleg a szolidusz vonalával való metszéspontját. Az ötvözet összetételének megfelelő függőlegestől a szolidusz-szal való metszéspontig terjedő hosszúság a folyékony, a likviduszig terjedő hosszúság pedig a szilárd fázis mennyiségével arányos. Ha a CD vonalat egy az O ponton alátámasztott mérlegkarnak képzeljük, akkor ez azt jelenti, hogy a folyékony és a szilárd fázis súlyát a D, illetve a C pontban elhelyezve, a mérleg egyensúlyban lesz. Ezért szokás az összefüggés emelőszabálynak nevezni. Az állapotábrákból a fémek kristályosodásának menetére messzemenő következtetéseket lehet levonni. Ma már minden gyakorlatilag fontosabb két-és háromalkotós ötvözet állapotábrái ismertek. Elvileg minden állapotábra más és más, azonban fő jellemző vonásaiban bizonyos alapvető típusokra vezethetők vissza.

1.4 Színvas
A vas a legfontosabb és legáltalánosabban használt fémes anyagunk. A mindennapi életben lépten-nyomon találkozhatunk vasból készült eszközökkel, szerkezetekkel. A köznyelv szerint minden eszköz egyformán vastárgy (betonvas, I-vas, vasút, vasmacska, bútor-, ablakvasalás, ekevas stb., stb.) és mégis milyen sokféle tulajdonságú és rendeltetésű anyagból készülnek. A vegyileg tiszta elemi vas szürkésen csillogó, képlékeny, szívós, elég lágy fém. A természetben nem fordul elő, csak laboratóriumban igen precíz és drága módszerekkel, hosszadalmas munkával tudnak előállítani a színvashoz közelálló 99,99 % Fe-t tartalmazó vasat. Ennek a vasnak azonban a tulajdonságai nagyon eltérnek a mindennap használt vastárgyak tulajdonságaitól. A színvas legfontosabb szilárdsági tulajdonságai: folyáshatár ∼ 110 MPa szakítószilárdság ∼ 250 MPa nyúlás ~ 50 % keresztmetszet csökkenés ∼ 80 % Brinell keménység HB 55. Az ötvözés (ilyen a szennyezőanyag is) a vasat általában keményebbé, szilárdabbá és ridegebbé teszi. A következőkben a vasat metallográfiai szempontok szerint fogjuk vizsgálni. Milyen a kristályszerkezete, hogyan viselkedik a változó hő hatására, milyen a lehűlési és felmelegedési görbéje és megismerkedünk a vas legfontosabb ötvözetével, amelyet acélnak nevezünk. Mint a vasszén ötvözetek tárgyalásánál látni fogjuk a hőmérséklet változása során bekövetkező rácsszerkezet és egyéb változásoknak köszönhető, hogy a gyakorlatban használt vasötvözetek anyagjellemzőit széles határok között tudjuk hőkezeléssel módosítani. A színvas szobahőmérsékleten térben középpontos (térközepes) köbös rácsszerkezetű. Ezt a módosulatot α nak nevezzük. 760 °C-n az α -vas elveszti ferromágneses tulajdonságát. Régebben ezt az 760 °C feletti vasmódosulatot β− vasnak nevezték. Ma már röntgen finomszerkezet vizsgálattal kimutatható, hogy 760

13 °C-on rácsszerkezetváltozás nem történik egészen 910 °C -ig az α módosulat marad meg (14. ábra). Az α -vas 9 atomos elemi kristályai 910 °C -on felületen középpontos rácsszerkezetű γ -vas elemi kristályokká alakulnak át. Ezt a roppant érdekes jelenséget, amilyen hasonlóval a technikailag fontosabb fémek között egyáltalán nem találkozunk allotrópiának nevezzük. Egészen 1402 °C-ig felületen középpontos a rácsszerkezet, amikor újabb allotróp átalakulás következik be, ismét térben középpontos rácsszerkezet jön létre. Ezt a módosulatot δ -vasnak nevezzük. Ez lényegében megegyezik az α -vassal, ugyanaz a módosulat, még a rácsméretük is közel egyforma. 14. ábra A színvas lehűlési és felmelegedési görbéje A vas olvadáspontja a legújabb kutatások szerint 1539 ± 3 °C. Az említett allotróp átalakulások hőmérséklete hevítéskor valamivel magasabb, lehűtéskor pedig kissé alacsonyabb hőmérsékletre tolódik el. Az eltolódás mértéke a hevítés, illetve a hűtés sebességétől függ. Minél nagyobb hűtési sebesség, annál nagyobb mértékű eltolódás lép fel és ez a jelenség is sokszor közrejátszik valamelyik hőkezelésnél. Az átalakulási pontokat A betűvel és sorszámmal jelöljük. Bár - mint látjuk - a színvasnak csak két átalakulása van, mégis általában négy átalakulási pontot szoktunk megjelölni. Ennek egyik oka az, hogy régebben a 760 °C-on végbemenő mágneses átalakulást is figyelembe vették, másik pedig, hogy színvasat nem tudták előállítani, így a vasszénötvözetekben 693 °C-on jelentkező átalakulási pontot is a színvas átalakulásának tekintették. Ezen a hőfokon fejeződik be a vas-szénötvözetek lehűlésekor a γ -vasnak α− vassá való átalakulása. Fentiek szerint az átalakulási pontokat következőképpen jelöljük: A1 693 °C (csak C-tartalmú vasnál fordul elő) A2 760 °C vas mágneses átalakulása A3 911 °C α− γ átalakulás A4 1402 °C γ − δ átalakulás.

1.5 Vas- és szén ötvözetek állapotábrája
A gyakorlatban használt vasötvözetek legfontosabb ötvözőeleme a karbon. Nemcsak azért, mert úgyszólván minden vasötvözetben megtalálható, hanem azért is, mert a vasötvözetek tulajdonságainak sokfélesége elsősorban éppen a C-tartalom változásából adódik. Mint látni fogjuk, a vasötvözetek gyakorlati osztályozása is a karbontartalom alapján történik. A karbon háromféleképpen fordulhat elő a vasötvözetekben: a) oldott állapotban, b) elemi karbon (szabad szén), c) vegyület (kötött szén) alakjában. a.) Oldott karbon. Mint a nem fémes elemek általában, így a karbon is interszticiós oldatot alkot a vassal, vagyis az oldott karbon atomjai a vas rácsszerkezetében a vas atomok között helyezkednek el. b.) Elemi karbon. A vasötvözetekben található elemi karbon az ötvözet összetételétől, megszilárdulási viszonyaitól és hőkezelésétől függően különböző szerkezetű lehet. A

14 szürkeöntvényben lemezes grafitot, a tempertöntvényben fészkekben helyezkedő ún. temperszenet találunk. c.) Vegyület. A vas a karbonnal Fe3C képletű vegyületet ún. vaskarbidot alkot. Az atomsúlyokból kiszámítva a tiszta vaskarbid C-tartalma 6,687 %-nak adódik. A vaskarbid nagyon kemény, rideg, törékeny szövetelem, minél nagyobb mennyiségben van jelen az egyes vasötvözetekben, annál jobban növeli azoknak keménységét és csökkenti szívósságát. Láthatjuk, hogy a vasban fel nem oldott karbon kétféle alakban van jelen: grafit vagy vaskarbid formájában. Ennek megfelelően a vas-karbon állapotábra vonalai máshol lesznek aszerint, hogy a vassal grafit vagy pedig karbid tart-e egyensúlyt. Így jön létre a vas-szén ikerdiagram (22. sz. ábra). A teljesvonallal kihúzott görbék a vas-karbid egyensúlyra vonatkoznak, míg a szaggatott vonalak a vas-grafitrendszer állapotát jellemzik. A kétféle diagram között természetesen csak az egyik felelhet meg a végleges stabilis egyensúlynak. A stabilis egyensúly a vas és grafit egyensúlya, amit az bizonyít, hogy a vas-karbid hosszú ideig tartó, kb. 1027 °C-os izzításkor a vas és grafit elegyévé alakul át. Ezért a vas-karbid rendszert metastabilis rendszernek nevezzük. Mivel a karbidnak sokkal nagyobb a kristályosodási képessége, mint a grafitnak, ezért különösen alacsonyabb kartontartalmaknál - az ötvözetek legtöbbször a metastabilis rendszer szerint kristályosodnak. E rendszer gyakorlati fontossága miatt elsősorban ezzel foglalkozunk. Az állapotábra a vas-karbon ötvözeteknek csupán a Fe3C, vaskarbid vegyületileg terjedő részét öleli fel, mert 6,687 %-nál magasabb kartontartalmú vasötvözeteknek nincsen gyakorlati jelentősége. Az A és B pontok közé eső ötvözetektől az AB liquiduszgörbe elérésekor szilárd oldat válik ki. Az oldat karbontartalmát az AH vonal megfelelő pontja jelzi. Amikor a hőmérséklet a HB vonalig 1499 °C-ig süllyed a kivált szilárd oldat a folyékony fázissal peritektikus reakcióba lép, amiből γ összetételű szilárd oldat képződik. Hogyha az ötvözet HJ szakaszra esik, akkor a peritektikus reakció után még δ fázis is marad, ami a további lehűlés folyamán az JN vonal eléréséig szintén γ szilárd oldattá alakul át. A JB szakaszra eső ötvözetekben viszont folyékony fázis marad feleslegben a reakció után, tehát ezeknek a megszilárdulása csak a további lehűlés során fejeződik be. A JE vonal elérésekor a folyékony fázis elfogy és az ötvözet homogén γ szilárd oldattá alakul át. A karbon γ -vasban való szilárd oldatát ausztenitnek nevezik. A 0,53 - 2,03 % kartontartalmú ötvözetek megszilárdulása a BC vonal elérésekor γ szilárd oldat kiválásával kezdődik meg. A γ szövetelem összetételét minden hőfokon a JE vonal megfelelő pontjai jelzik. A JE szolidusi vonal elérésekor a megszilárdulás befejeződik és az ötvözetek teljes egészükben homogén γ szilárd oldattá alakulnak át.

15. ábra Vas-szén ikerdiagram

A 2,03 – 4,3 % C tartalmú ötvözetek dermedése szintén a BC vonal elérésekor γ szilárd oldat kiválásával kezdődik meg. A hőmérséklet csökkenésével nõ a kivált ausztenit mennyisége, a maradék folyékony rész pedig egyre dúsul karbonban, 1147 °C elérésekor a kivált szilárd fázis összetétele az E pontnak (2,03 % C}, a folyékony rész összetétele pedig a C pontnak (4,3 % C) felel meg. A 4,3 % a vas-karbon olvadék eutektikus koncentrációját jelenti, így a 4,3 % karbontartalmú folyékony rész állandó hőmérsékleten (∼ 1145 °C -on) eutektikummá merevedik meg. Ez az eutektikum vaskarbid alapanyagból és benne elszórt gömb alakú ausztenit kristályokból áll, metallográfiai neve ledeburit. A 2,03 - 4,3 % Ctartalmú ötvözetek tehát a megszilárdulás után a primeren kivált ausztenit kristályokból és ledeburitból állnak. A 4,3 % C-tartalmú vasötvözet teljes egészében ∼ 1145 °C-on szilárdul meg és szövete 100 % ledeburit. A 4,3 - 6,687 % karbontartalmú ötvözetek megszilárdulása a CD vonal elérésekor primer vaskarbid kiválásával indul meg. A Fe3C vaskarbidot a metallográfiában cementitnek nevezik. A lehűlés során a folyékony oldat C-tartalma csökken és ∼ 1145 °C-on ismét az eutektikus koncentrációhoz jut el. Ezen a hőfokon a még jelenlévő olvadék ledeburit formájában megszilárdul. A 4,3 - 6,687 % C-tartalmú ötvözetek szövete, tehát a megszilárdulás befejeződésekor primer cementitből és ledeburitból áll. A 0,80 %-nál kisebb C-tartalmú ötvözetekben a GOS vonal elérésekor α -vaskristályok kezdenek kiválni, amelyek a GP vonalnak megfelelő néhány század százalék C-t tartanak oldatban, ezt a szilárd oldatot ferritnek nevezik. Az acél összetételétől függően a GOS hőmérsékleten az ausztenit lapközepes kristályaiból, amelyek középen helyezkedik el a C atom végbemegy az allotróp átalakulás, azaz α kristályokká alakul. Ez a jelenség arra kényszeríti a γ elemi kristály közepén lévő C atomot, hogy elvándoroljon és helyet adjon az α vas közepében elhelyezkedő Fe atomnak. Mivel a C vándorlása csak diffúzió útján lehetséges, ezért ehhez idő kell. A C atomok az elemi kristályok közepeinek zeg-zúgos útjain intersticiós diffúziós módon a kristály belseje felé veszik útjukat és a még át nem alakult ausztenit karbon tartalmát szaporítjuk. Az első ferrit csomók mindig ott keletkeznek, ahol három ausztenit kristály határa találkozik (16. ábra). 16. ábra A ferritháló kifejlődése A C vándorlása kismértékben a kristályhatár felé is tart, de csak olyan mennyiségben, amennyit a ferrit szilárd oldatban tud tartani. Ez pedig az ikerdiagram P pontja szerint maximálisan 0,025%, tehát igen kevés. A C diffúziója következtében a kristály belsejében széndúsulás áll elő, amely idő folyamán a 717 °C-on eléri a 0,8 % C tartalmat, azaz telítetté válik. A kristály ausztenites belső része telítve van karbonnal. Ha ennek az ausztenitnek egy további kérge ferritté – éspedig 0,025% karbontartalmú ferritté alakul, akkor az ausztenit az odaérkező újabb karbon atomokat már nem tudja befogadni. Ezek a szénatomok tovább vándorolnak, amíg a kristályban el nem foglalják helyüket, a közelükben lévő 3-3 vasatommal

vaskarbidot (Fe3C) alkotnak és általában egymással párhuzamos lemezkék alakjában tömörülnek. A lemezkék annál nagyobbak és vastagabbak, minél lassúbb a hűtés sebessége, több idő áll rendelkezésre a diffúzióra. Lényegében ez is eutektikum, hiszen ugyanúgy jött létre mint az. A különbség csak annyi, hogy ez nem folyékony, hanem szilárd oldatból keletkezett. Ezt a tényt nevében is kifejezésre juttatták, nem eutektikumnak, hanem eutektoidnak nevezik. Ennek a vasalapú eutektoidnak, ha vaskarbid lemezek alkotják, perlit a neve (17..ábra). Az ausztenit kristály tehát ferrithálóvá és ezen belül perlitté alakul át. 17. ábra Perlit vázlatos rajza Régebben ezt az állandó hőmérsékleten lezajló perlit kialakulást tekintették a színvas legalacsonyabb hőmérsékleten végbemenő allotróp átalakulásának. Az akkor kapott A1 jelzése miatt jelöljük ma a perlit kialakulásának hőmérsékletét A1-el. A 0,80 - 2,03 % C-tartalmú ötvözetek lehűlésekor az SE vonal elérésekor, melyet korlátolt oldás vonalának nevezünk és Acm-el jelölünk – cementit kiválás indul meg. Ezt a cementitet – megkülönböztetésül a CD vonal mentén folyékony oldatból kiváló primer cementittől – szekunder cementitnek nevezzük. A 0,80 – 2,03 % C-tartalmú ötvözetek tehát az SE vonal alatti háromszögben ausztenitből és szekunder cementitből állnak. A cementkiválás következtében az ausztenit C-tartalma csökken, míg 723 ± 2 °C-on eléri az eutektoidos koncentrációt. Ezen a hőfokon az ausztenit perlitté bomlik szét. A lehűlés után tehát ezek az ötvözetek szekunder cenentitből és perlitből állnak. A 2,03 - 4,3 % karbontartalmú ötvözetek lehűlésekor az 1145 °C-on jelenlévő ausztenitkristályokban szintén megindul az eutektoidos átalakulás 723 °C-ig a szekunder cementit kiválása befejeződik és ezen a hőfokon a 0,80 % C-tartalmú ausztenit perlitté alakul át. Ezekben az ötvözetekben a szekunder cementit általában a jelenlévő ledeburit karbidokra rakódik le, úgyhogy külön kimutatni legtöbbször nem lehet. 1145 °C-on maga a ledeburit is vaskarbidba ágyazott ausztenitszemcséket tartalmaz. Ezekben a szemcsékben is végbemegy a szekunder cementit + perlitté való átalakulás. 723 ± 2 °C hőmérsékleten már csak az igen kicsi C-tartalmú ötvözetekben megy végbe átkristályosodási folyamat. Ez a ferrit C-oldó képességének változásával kapcsolatos. A ferrit 723 °C-on 0,025 % C-t tud oldani (P pont), szobahőmérsékleten pedig csupán 0,008 %-ot (Q pont). A lehűlés folyamán tehát a ferrit a C-re nézve túltelítetté válik és a felesleges Cmennyiség cementit-kristályok formájában kiválik. Ezt a cementitet tercier cementitnek nevezzük. Ennek kiválása minden olyan ötvözetben végbemegy, amely 723 ± 2 °C-on ferretet tartalmaz, tehát 0-0,80 % C-tartalomig. Viszont a tercier cementitet mikroszkópon kimutatni csak a legkisebb karbontartalmú ötvözetekben lehetséges, mert nagyobb Ctartalomnál a perlites mezők határain válik ki és azoktól nem különböztethető meg. Összefoglalva az elmondottakat, a metastabilis rendszer szerint kristályosodott, egyensúlyi állapotban lévő vas-karbon ötvözetek szövetszerkezetei a következők:  A 0-0,008 % C-tartalmú ötvözetek csakis ferritből állnak.  A 0,008-0,025 % C-tartalmú ötvözetek szövete ferrit + tercier cementit. Ez utóbbi a kristályok határvonalai mentén helyezkedik el.  A 0,025-0,80 % C-tartalmú ötvözetek ferritből és karbontartalommal együtt növekvő mennyiségű perlitből állnak. A kisebb C-tartalmú ötvözetekben még a tercier cementit is felismerhető.  A 0,80 % C-tartalmú ötvözetek szövete teljesen perlites.

 A 0,80-2,03 % C-tartalmú ötvözetek szövete perlitből és az ausztenit kristályhatárokon elhelyezkedő szekunder cementitből áll.  A 2,03-4,3 % C-tartalmú ötvözetek szövetében perlites mezők és közöttük hálózatosan elhelyezkedő ledeburit található. A perlitmezők a primeren megszilárduló sokszor dendrites elrendezésű ausztenitszemcsék bomlásából keletkeztek. A szekunder cementit nem látszik.  A 4,3 % karbontartalomnál a szövet 100 % ledeburitból áll.  A 4,3 %-nál nagyobb karbontartalom esetén a ledeburitban primer cementit kristályok is találhatók. A stabilis rendszerben való grafitos kristályosodás csak 2 %-nál nagyobb karbontartalmú ötvözetekben fordul elő. A grafitos kristályosodást lassú lehűlés és olyan ötvözőelemek (Si, Co) jelenléte segíti elő, amelyek csökkentik a vaskarbid stabilitását. A 4,3 %-nál kisebb karbontartalmú ötvözetekben először ausztenit válik ki és amikor az olvadék koncentrációja az eutektikus összetételt eléri, akkor képződik a ledeburit helyett az ún. grafiteutektikum. Ez egyidőben képződő ausztenitből és grafitlemezekből áll. Az eutektikus összetételű szürke vasöntvény szövetében egyenletesen elszórt kb. egyenlő nagyságú grafitlemezeket találunk. A 4,3 %-nál nagyobb karbontartalmú ötvözetekből a megszilárdulás kezdetén durva primer grafitlemezek válnak ki. Ezeknek a szövetét az jellemzi, hogy két- esetleg háromféle nagyságú grafit található benne. A lehűléskor keletkezett primer ausztenit éppen úgy, minta grafiteutektikum ausztenites része természetesen a további lehűlés során nem maradhat ausztenites állapotban, mert az átalakulásnak végbe kell menni. Ez az átkristályosodás legtöbbször még a grafitosan megdermedt ötvözeteknél is a karbidos rendszer szerint megy végbe, vagyis az ausztenit bomlásból perlit keletkezik. Ha a szürke vas alapanyaga ferritet és perlitet is tartalmaz, akkor a ferrit mindig a grafitlemezek mellett vagy a finom grafit erek között található. Ha az öntött vasat erősen dezoxidáló elemmel; cériummal, magnéziummal, kalciummal ötvözzük és öntés előtt ferrosziliciummal beoltjuk, akkor a grafit gömbszemcsék (szferolitok) formájában kristályosodik. A ledeburitosan kristályosodott fehér vas rideg, törékeny és ezért, mint szerkezeti anyag nem jöhet számításba. Annál nagyobb jelentősége van, mint az acélgyártás és a temperöntvény gyártás alapanyagának. Ha a fehér vasöntvény ledeburitját nagy hőmérsékleten, hosszú ideig tártó izzítással elbontják, temperöntvényt nyernek. A 0-0,8 % szenet tartalmazó acélokat hipoeutoidos; a 0,8 - 2,03 % C-t tartalmazókat hipereutektoidos acéloknak hívjuk. A 2,03 - 4,3 % C-t tartalmázó ötvözeteket hipoeutektikus á 4,3 – 6,7 % C-t tartalmazó ötvözeteket hipereutektikus öntöttvasaknak nevezzük.

1.6 A vasötvözetek kristályrácsa
A vas ötvözeteinek kristályrácsában a fémes és a nem fémes elemek kétféleképpen helyezkedhetnek el. Az egyik lehetőség, hogy az oldott fém (szilárd oldatról van szó) atomjai a kristályrácsban egy, esetleg több vasatomot helyettesítenek. Ez akkor következik be, ha az oldott fém (ötvöző fém) atomjai közel akkorák, mint az oldó fémé (jelen esetben a vasé), továbbá az oldott fém kristályszerkezete is hasonló. Ilyen módon tehát csak a rokonfémek (pl. Ni, Cr) oldódhatnak a vasban.

Ezek a vasatomot helyettesítő ötvözőfém atomok a kristályrács sarkain helyezkednek el és ott maradnak – az oldhatóság határán belül - akkor is, ha a hőmérsékletváltozás folytán allotróp kristály rácsszerkezeti átalakulás megy végbe. A vas ötvözőelemeinek egy másik csoportja viszont úgy oldódik a vas kristály rácsában, hogy a felületen középpontos kocka üres térbeli középpontjába telepszik be. Viszont itt sokkal kevesebb helye van, mint a kocka sarkain. Ilyen módon csak azok az elemek oldódhatnak, amelyeknek kicsi az atomja (pl. N) továbbá a vasötvözetek szempontjából legfontosabb ötvözőelem a karbon. A vas atomjaihoz viszonyítva a karbon apró atomjai a folyékony vasban úgy oldódnak, mint a só a vízben. Amikor a folyékony vasötvözet megdermed és felületen központos kristályokat alkot, teljesen meghúzódnak a kocka rács üres belsejében, ahol jól elférnek mindaddig, amíg alacsonyabb hőmérsékleten ez a rács térben középpontossá nem alakul. Ekkor, ha a hűtési körülmények olyanok, hogy a diffúzió feltételei megvannak, akkor a kocka középpontjából a karbon atom elvándorol, helyét átadja egy vas atomnak. Ha diffúziós feltételei nincsenek meg, akkor a karbon atom nem tud eltávozni a rács közepéből, viszont a vasatomnak megvan az a képessége, hogy a felületen középpontos rácsszerkezetből térben középpontos rácsszerkezetté való átalakulás során a kocka közepében helyezkedjen el, akkor egy gyakorlatilag igen fontos tulajdonságokkal bíró kristályszerkezettel állunk szemben, amelyet martenzitnek nevezünk. De ezzel a következő bekezdésben még részletesebben találkozunk.

1.7 A hőmérsékletváltozás sebességének hatása az acél termodinamikai folyamatára
1.7.1 A lehűlési sebesség változásának hatása az acél szövetszerkezetére

A vas-szén egyensúlyi állapotára vonatkozott eddigi fejtegetéseinkben a hőmérsékletváltozás sebességét igen lassúnak tételeztük, 1 K/min-nél kisebbre vettük. Az acélok kristályosodása, ill. a hűtés során lezajló termodinamikai folyamatok ennél lényegesen gyorsabbak és ami igen fontos a gyakorlat számára a hőmérsékletváltozás sebességének növelésével - illetve szabályozásával - igen sokféle tulajdonságú és a célnak jobban megfelelő anyagjellemzőkkel rendelkező acélokat lehet előállítani. Az acél belső szerkezete más és más lesz a melegítés, illetve hűtés sebességétől függően. A 18. ábrán az Fe-C diagram jellemző görbéit (A3, A1, Acm) és pontjait (G, S, P, E) ábrázoltuk egyre nagyobb hűtési sebességek mellett. A legfelső görbe csoport (GE és ES), valamint az eutektoid (S) ponton átmenő egyenes (723 °C) helyzete azonos a 15. ábrán látottakkal. Ekkor a lehűlési sebesség elvileg 0 K/s, gyakorlatilag kisebb 1 K/min-nél. Az 1 °C/s hűtési sebesség már lényeges változásokat okoz az állapotábrában. Az A3 és az Acm görbék már nem közös S pontban, hanem külön S’ és S” pontban találkoznak az A 1 vízszintessel és ez is mélyebben fekszik (kb. 677 °C-on). Az A3, A1 és Acm hőmérséklete szintén alacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy az ilyen sebességgel hűlt acélban 0,75 – 0,98 % Ctartalom között tisztán perlit lesz az átalakulás terméke és ez is 677 °C-on és nem 723 °C-on keletkezik. Az ausztenit eddig a hőmérsékletig ausztenit marad.

18. ábra Fe-C diagram módosulása gyorsuló hűtéskor Ha az acél az átalakulás hőfokközében 16 °C/s sebességgel hűl, a kristályszerkezete (szövete) legfeljebb akkor lehet ferrit, ha karbontartalma 0,65 %-nál kevesebb. Az ES (Acm) vonal teljesen eltűnt, tehát az eutektoidosnál több karbon kiválása - Fe 3C alakjában teljesen elmarad. Tisztán perlites lesz az acél szövete, ha ilyen sebességgel hűlt és karbontartalma 0,65 %-nál nagyobb. Viszont az könnyen belátható, hogy pl. a 0,4 % C tartalmú acélban is kevesebb ferrit keletkezik, mint a még megközelítőleg egyensúlyi állapotot biztosító 1 K/min sebességgel való lehűléskor. A ferrit kiválása - nagyon lassú lehűléskor - a diagram szerint 907 °C-on (A 3) kezdődik és 723 °C-on (A1) ér véget. A különbség tehát 184 °C. Az 1 K/min sebességgel hűlő acélban tehát a ferrit 184 °C alatt válik ki, a karbonban egyre dúsuló ausztenit kristályok határán (ferrit háló). A 15 °C/s pedig 900 °C/mit lehűtési sebességet jelent. Az ilyen sebességgel hűlő acélban a ferrit kiválása (A3) kb. 727 °C-on kezdődik és 657 °C-on fejeződik be (A1). A 70 °C-nyi hőmérsékletcsökkenés nem egész 5 s alatt megy végbe és az a ferrit, amely az alatt nem tudott az ausztenitből kiválni, az már benne is marad és a perlitet hígítja, lévén lágyabb szövetelem. Ebből az is következik, hogy a perlit C-tartalma - a lehűlés sebességétől függően - mind tágabb határok között változhat. A hűtési sebesség növeléséből következik, hogy a karbon diffúziójához szükséges idő egyre szűkül, vagyis a Fe3C molekulákká alakulva, egyre kevesebb idő áll rendelkezésükre, hogy vastagabb lemezekké koncentrálódjanak. Vagyis a hűtési sebesség növekedésével a perlit lemezei vékonyabbak - finomabbak - lesznek.

A szövet finomsága tekintetében kb. 200 °C/s lehűlési sebességnél olyan határt kellett vonni, amely az egyre finomodó perlitben a lemezek és lemezközök vastagságát már annyira csökkenti, hogy azok már csak 1200-szorosnál nagyobb nagyításban választhatók el egymástól. A különböző hűtési sebességek mellett kapott perlitet régebben - mivel nem ismerték fel pontosan szerkezetét - nem tekintették perlitnek, hanem másnak vélték és szorbitnak nevezték. A 250-450 °C/s hűtő sebességgel kapott szerkezetet, amelynek csak 2500-3000-szeres nagyításnál lehet a lemezes szerkezetét felismerni, - troosztit-nak nevezték. A faipari szerszámokkal foglalkozó irodalomban mind a szorbittal, mind a troosztittal gyakran találkozhatunk és lényeges megjegyeznünk, hogy mindkettő finom, lemezes perlit, amely úgy jön létre, hogy a ferritté átalakuló ausztenitbõl a karbon atomok - a rendelkezésükre álló rövid diffúziós idő alatt - vékonyabb karbid lemezkéket alkotva a ferritkristályokba ágyazódnak. Ha az ausztenit legalább 547 °C-ra túlhűlt és a hűtési sebesség 500 °C/s-ot nem haladja meg, akkor az eutektoidos átalakulástól egy kissé eltérő - már említett - jelenség megy végbe. Az ausztenit ferritté való átalakulása a túlhűtéstől függően meggyorsul, ugyanakkor a karbon diffúziója, amely szükséges a kis C-tartalmú ferrit és a nagyobb C-tartalmú cementit kialakulásához, meglassul. A kialakult ferrit elemi kristályok (a krisztallit határokon) tű alakúak és növekedés közben a karbon atomokat az ausztenit elemi kristályokba kényszerítik, amelyeknek ha a karbontartalma elegendő, karbid lemezkévé alakulnak. Mivel a ferrit kialakulásának sebessége igen nagy a cementité pedig kicsi, a ferrit kristály a karbidlemezkék között maradó hézagokon átnő, s azt magába zárja. Az így képződött szövetelemet bainit-nek (bánit) nevezik. A bainites átalakulás az acél mechanikai tulajdonságaiban is erősen jelentkezik, így gyakran lehet a hőkezelés kitűzött célja. Ha a lehűlési sebességet még az előbbinél is nagyabbra 500-550 °C/s-ra választjuk, akkor a allotróp átalakulás lezajlik, az ausztenit átalakul ferritté, de az ausztenit közepében levő karbon atom nem tud diffúzió útján eltávozni. Az allotrópia folytán létrejövő ferritkristályban, annak közepén helyet foglaló Fe atom mellett, ott marad a karbonatom és ez roppant feszültséget okoz Ezt a szövetelemet nevezik martenzitnek, amely nem más mint karbonnal túltelített ferrit. Az ilyen ferrit rácsszerkezete is megváltozik. A nagy feszültség, amit a rácsba beszorult karbonatom a helyére lépő vasatommal együtt kifejt, a szabályos kockarácsot hasábbá, tetragonálissá torzítja és ez a feszítőerő a kristályokat nagyon keménnyé teszi. A martenzit a Fe-C ötvözetek legkeményebb szöveteleme (HR c 64-65) és a leggyakoribb hőkezelés – az edzés – egyenes célja és feladata. Látjuk, hogy az acél lassú hűtésekor az ausztenitből perlit, gyorshűtéskor martenzit keletkezik. Kérdés, mekkora az a hűtési sebesség, amellyel perlit helyett martenzitet kapunk.

Ha kb. 0,8 % C-tartalmú ötvözetlen acélt az ausztenitmezőből különböző sebességgel hűtünk, az A3 átalakulás hőmérséklete növekvő hűtési sebességgel gyorsabban, az A1 pont hőmérséklete lassabban csökken és bizonyos hűtési sebességnél a két átalakulást jelentő görbe összefolyik (19..ábra). Ez azt jelenti, hogy mindkét átalakulás egyidőben megy végbe. Ha az acélt még gyorsabban hűtjük, az átalakulást jelentő görbe hirtelen megszakad és ugrásszerű átmenettel kb. 277 °C K-en folytatódik. Ennek a hőmérsékletnek nagy jelentősége van a hőkezelési folyamatokban, ezért külön jellel Mk-val látjuk el és a martenzitképződés kezdeti hőfokának nevezzük, mert ezen a hőmérsékleten az ausztenit martenzitté kezd átalakulni. Az Mk pont értéke elsősorban az acél széntartalmától függ, de az egyéb ötvözők is befolyásolják. Különböző széntartalmú ötvözetlen acélok Mk hőmérséklet-pontjainak értékét a 15..ábrán tüntettük fel. 19. ábra Az A3 és A1 hőmérséklet megváltozása a gyors hűtés hatására Azt a lehűlési sebességet, amely esetén az átalakulás hőmérséklete hirtelen lecsökken és megindul a martenzitképződés, kritikus lehűlési sebességnek nevezzük. A kritikus lehűlési sebesség értéke nem határozható meg pontosan, pl. ha adott acélnál 500520 °C/s között van, akkor ez azt jelenti, hogy 500 °C/s-nál lassúbb hűtés esetén csak bainit, 520 °C/s-nál gyorsabb hűtés esetén csak martenzit, míg a két érték között bainit és martenzit együttesen keletkezik (a két határértéket alsó és felső kritikus lehűlési sebességnek nevezzük. A kritikus lehűlési sebességet több tényező befolyásolja, amelyek közül legjelentősebb az acél széntartalma. A széntartalom hatását az ötvözetlen acél lehűlési sebességére szemlélteti a 20. ábra, amelyen láthatjuk, hogy pl. 0,1 % széntartalmú acélban csak kb. 2000 °C/s hűtési sebesség esetén keletkezik martenzit, míg 1 % széntartalom esetén jóval lassúbb hűtéssel is tiszta martenzitet kapunk.

20. ábra A kritikus lehűlési sebesség változása a széntartalom függvényében

A martenzit annál alacsonyabb hőmérsékleten keletkezik - lásd. 18. ábra Mk vonalát- minél nagyobb a karbontartalma és független a hűtési sebességtől, ha az elérte a kritikus lehűlési sebességet. A perlit kialakulása (sorbit, troosztit, bainit) viszont független a karbontartalomtól (A1 vízszintes) és az átalakulás annál alacsonyabb hőmérsékleten következik be, minél gyorsabb a hűtési sebesség. A martenzit képződése nem állandó hőmérsékleten történik, hanem hőközön. Az M k hőmérsékleten kezdődik és az Mv hőmérsékleten (18..ábra) fejeződik be. Ez utóbbi hőmérséklet kb. 0,7 % C-tartalomnál már szobahőmérsékletig süllyed, tehát az ennél nagyobb karbontartalmú acéloknál a martenzit kialakulása szobahőmérsékleten nem fejeződik be, a kemény martenzit mellett át nem alakult ausztenit is marad, amely csökkenti az acél keménységét (pl. erősen ötvözött szerszámacéloknál ez az ún. maradék ausztenit problémát okozhat). Az ötvözőfémek is csökkentik a kritikus lehűlési sebességet és sokszor döntő hatással vannak az acél átedződésére, ami főként nagyobb méretű munkadaraboknál lényeges. Nagyon lecsökkentik a kritikus lehűlési sebességet a Cr, Mn, Ni és V. Ezek az ötvözők bizonyos mennyiségen túl annyira lecsökkenthetik az ötvözött acél kritikus lehűlési sebességét, hagy az acél a szabad levegőn is martenzitessé alakulhat. Ez pl. az ún. önedző acéloknál előny, de hegesztésnél hátrányt jelent. A szerszámacéloknál különösen gyakori ötvöző fém a W csak kis mértékben csökkenti a kritikus lehűlési sebességet, ezért ezeket a martenzit képződés miatt rendszerint Cr-al is ötvözik és a C-tartalmát is magasabbra állítják be (pl. gyorsacél).

1.7.2

A Fe-C szövetelemeinek és a gyorshűtés következtében létrejött szövetelemek tulajdonságai

Ferrit. A ferrit a legtöbb vasat tartalmazó szövetelem, amely szobahőmérsékleten mágneses. Szerkezetét mikroszkópon vizsgálva (21..ábra) a kristályok, mint egyenletes felületek, poliéderek jelennek meg és az egyes poliédereket csak a szemcsehatárokat jelző vonalak választják el. Az acélban a ferrit mint szövetelem 0,80 % karbontartalomig minden széntartalom mellett előfordulhat, a széntartalommal fordított arányban., minél több szén van az acélban, annál kevesebb a ferrit. A ferrit a vas-szén ötvözeteknek leglágyabb szöveteleme, hidegen is nagyon jól alakítható, nyújtható, hegeszthető.

21. ábra Ferrit

22. ábra Primer cementit

Vaskarbid vagy cementit. A vaskarbid (Fe3C) a vasnak és a szénnek a vegyülete. A vas-szén ötvözetek szövetelemei közül a legkeményebb, rideg és nehéz megmunkálni. Igen kis mértékben nyomással alakítható. Mint elsődleges (primer), másodlagos (szekunder) és harmadlagos (tercier) cementit fordul elő. Mikroszkópi vizsgálat esetén a fényesítéskor a csiszolat síkjából kiemelkedik, a rendesen használ marószerek nem marják meg, mindig fényes, világos marad. (22. ábra). Perlit. Karbontartalma 0,80. A perlit 13 % cementitből és 87 % ferritből álló egységes keverék, mely az ausztenitből lassú lehűléskor az A1 átalakulás hőmérsékletén keletkezik. Mechanikai tulajdonságait a lágy ferrit és a rideg cementit határozza meg. Megkülönböztetünk lemezes és szemcsés perlitet. Ha lemezes perlitet (23.ábra) A1 átalakulási hőmérsékleten izzítunk, akkor a cementit lemezkék hosszú idő alatt szferoidizáládnak, gömbökké zsugorodnak és a jelenlevő ferrittel együtt ún. szemesés perlitet (24. ábra) alkotnak.

23. ábra Lemezes perlit

24. ábra Szemcsés perlit

A lemezes perlit keménysége a lemezkék vastagságától függ, minél vékonyabbak a lemezkék, annál keményebb a perlit. Régebben a finomabb perlitet sorbitnak, troosztitnak (25. ábra) nevezték. Ezeket az elnevezéseket ma is használják. A finomabb perlit szilárdsági értékei is, jobbak a durva lemezesénél.

Ledeburit. A metastabilis rendszer 4,3 % karbontartalmú eutektikumát ledeburitnak (26. sz. ábra) nevezzük. A ledeburit gömbölyded ausztenitből és cementit alapanyagból áll. A ledeburit kemény és rideg szövetelem. Mikroszkópon feketén pettyezett, fehér alapú felületnek látszik.

25. ábra Troosztit

26. ábra Ledeburit

Ausztenit (27.. ábra). Ha egy acélt A3 átalakulási hőmérséklet fölé hevítünk, lapközepes köbös kristályrács szerkezetű lesz. Az ausztenitet nagy szénoldóképessége jellemzi. Ha az acél olyan ötvözeteket is tartalmaz, amelyek az A1 átalakulási hőmérsékletet leszállítják, pl. Mn, Ni, úgy megfelelő ötvözéssel az acél szövetszerkezete szobahőmérsékleten is ausztenites marad. Ezek az ún. ausztenites acélok ferrites acélokét jóval meghaladó terhelhetőségükkel tűnnek fel; a különbség a felületen középpontos rácsszerkezetnek tulajdonítható, mivel ebben az atomok egymáshoz közelebb helyezkednek el, nagyobb erő köti á helyükhöz. Az ausztenites acélok hőálló és saválló acélként használhatók. Ezek Cr-, Ni-, Mo-, W-, V-, Ti-, Co-tal erősen, néha 50 %-ot is megközelítő ötvöző mennyiséget tartalmaznak.

27. ábra Ausztenit Grafit (28. ábra.). Elemi kristályos szén, amely primeren és szekunderen kristályosodik. Több kristályosodási változata ismeretes. Egyik fázisa a stabilis rendszer eutektikumának és eutektoidjának.

28. ábra Grafit

Temperszén (29. ábra). Elemi amorf szén, amely sok vaskarbidot tartalmazó ötvözet ausztenitjébõl szekunderen válik ki. Fontos fázisa az ún. fekete temperöntvénynek, amelyből például igen sokféle járműalkatrészt készítenek.

29. ábra Temperszén Bainit (30.. ábra). Bezárt igen kis vastagságú karbidlemezkéket tartalmazó tűs ferritkristályok halmaza, amely 550 °C alatti hőmérsékleten keletkezik az ausztenitből. Bainites szövetszerkezetű acél kontrakciója, nyúlása olyan, mint perlites állapotban, de szilárdsága, folyás határa nagyobb.

30. ábra Bainit tűk martenzites alapanyagban Martenzit (31. és 32..ábra). Ferritnek szénnel túltelített szilárd oldata, amely nagyon gyors (500 °C/s-nál nagyobb) hűtéssel keletkezik az ausztenitből az Mk hőmérsékleten. A legfontosabb tulajdonsága nagy keménysége, kontrakciója, nyúlása, utómunkája a 0,2 %-nál nagyobb karbontartalmú martenzitek gyakorlatilag nincsen. Az acélok keménysége nagyrészt a martenzit mennyiségétől, ez pedig a karbon és az ötvöző elem tartalmától függ.

31. ábra Troosztit és martenzit

32. ábra Tiszta martenzit

Szferoiditok. Az edzett acélnak A1-et nem érő hőmérsékleten való megeresztésekor (lásd a megeresztés hőkezelési eljárást) keletkező szövetfajták, amelyek szerkezete ferrites alapanyagban elhelyezkedő szemcsés, gömbölyded alakú karbidrészecskék. Régebben ezeket a ferrit-karbidelegyeket megeresztési vagy szemcsés troosztitnak, szorbitnak (33. ábra), perlitnek (24. ábra) nevezték a szemcsék finomságától függően. Ezek keménysége, folyási határa, szakítószilárdsága annál nagyobb, minél több karbidszemcse van a szövetben. A szemcsék száma pedig annál kisebb, minél kisebb volt a martenzit karbontartalma.

33. ábra Szemcsés szorbit

2. HŐKEZELÉS
2.1 A hőkezelés lényege és célja
A hőkezelés lényege és célja, hogy a különböző fémötvözetekből készült alkatrészeket és szerszámokat bizonyos - olvadáspontjuknál kisebb - hőmérsékletre melegítve, azon bizonyos ideig tartva, majd meghatározott sebességgel lehűtve az alkatrészek, szerszámok szövetszerkezetét és ezzel együtt fizikai, szilárdsági, technológiai, esetleg vegyi tulajdonságait úgy módosítjuk, hogy azok rendeltetésüknek megfelelő igénybevételekkel szemben ellenálljanak és megmunkálhatóságukat növeljük. A hőkezelési folyamat három szakasza (34. ábra); a hőmérséklet nagysága (felmelegítés), a hőfokontartási idő és a lehűtés sebessége függ a munkadarab anyagminőségétől, méretétől, és alakjától, valamint a hőkezelés által elérendő céltól.

34. ábra A hőkezelési folyamat

2.1.1. A hőkezelés alapműveletei 2.1.1.1 Melegítés A melegítés célja, hogy a munkadarab felülete érintkezzen a hőátadó közeggel, amely a kemence típusától függően lehet levegő, gáz, folyékony só, vagy fémfürdő. A hőt leadó közeg hőátadó és a munkadarab hőfelvevő képességétől függ, hogy az időegység alatt mennyi hőt tudunk átadni, ill. mennyi idő alatt tudjuk a munkadarabot a szükséges hőmérsékletre felmelegíteni. A munkadarab hőelnyelő képessége a munkadarab felületi megmunkálásától, színétől függ. Ha az abszolút feketét 100 %-os hőelnyelő képességűnek tekintjük, akkor pl. a nyers oxidos felület kb. 90 %-ot, 527 °C-on oxidált felület kb. 80 %, a frissen megmunkált acél már csak 45 %, míg a fényesített acél felület csak 20 % hőt tud elnyelni. A 35. ábrán láthatjuk, hogy az acéldarab közepe reves felület

esetén (1. görbe) gyorsabban, míg megmunkált (2. görbe) felület esetén lassabban melegszik át, tehát korábban, ill. későbbén éri el a kitűzött hőmérsékletet.

35. ábra Acél felmelegedési görbéi

A hőelnyelő képességén kívül a felmelegítés ideje attól is függ, hogy milyen az anyag hővezető képessége (h). Mivel ez elsősorban az anyagra jellemző tulajdonság, tehát értéke attól függ, hogy milyen az állapota, szerkezete, összetételé, hőmérséklete. Hőkezelés szempontjából ismernünk kell, hogy a hőmérséklet függvényében hogyan változik a hővezető képesség. Nem közömbös az, hogy rövidebb, vagy hosszabb ideig kell az anyagot melegíteni. Általánosságban a kevésbé ötvözött és alacsonyabb hőmérsékleten jobb a hővezetőképesség mint a jobban ötvözött és magasabb hőmérsékleten. Az acél hővezetőképessége függ még a szövetszerkezettől is. 2.1.1.2 Hőntartás Amikor a munkadarab felülete elérte a kemence hőmérsékletét, az anyag hővezetőképességétől függ, hogy mennyi idő múlva fog a darab belseje is erre a hőfokra felmelegedni. A hőkezelés első szakaszának a felmelegítésnek az a célja, hogy a munkadarabot teljes keresztmetszetében felmelegítse. A munkadarab méretétől függően ez csak a hőkezelés második szakasza a hőntartás alatt következik be. A melegítést célszerű úgy szabályozni, hogy a hőntartás ideje minél rövidebb legyen, de addig tartson, amíg a szükséges átalakulás be nem fejeződik. Pl. ha edzeni akarunk, vagyis célunk az acél martenzites szövetűvé tétele, lényeges, hogy a hipoeutektikus acélok esetében a ferritet és perlitet teljes egészében ausztenitessé tegyük. Ez az átalakulás hasonlóan megy végbe mint hűtéskor láttuk, csakhogy fordítva, de mégis eltérően, ha izotermikusan, ill. ha folyamatos melegítéssel végezzük. A hőntartással kapcsolatban fontos tudni azt, hogy a hőmérséklet minél alacsonyabb és időtartama minél rövidebb legyen. A lehető legalacsonyabb hőmérsékleten kialakult ausztenit kezdetben igen finom szemcséjű (a krisztallitok kisméretűek). Ez a hőkezelt acél legkedvezőbb mechanikai tulajdonságainak elsőrendű feltétele. A hőntartás idejének megnyújtása és a hőmérséklet növekedése egyaránt durvítja az ausztenitet és rontja az acél szilárdsági tulajdonságait. 2.1.1.3 Lehűtés A hűtés módja, mértéke attól függ, hogy a hőkezelésnek mi a célja. A hűtőközegekkel a gyakorlati jegyzet foglalkozik, míg a hűtés során lejátszódó termodinamikai folyamatokról az előző fejezetekben volt szó. A hőkezelés kívánta célt és eredményességét a munkadarab méretei is befolyásolják. Erre történt már utalás, de egy gyakorlati példán kívánok rámutatni, hogy a termodinamikai folyamatokat szabályozó törvényszerűségek figyelmen kívül hagyása hibás méretmegadásra vezethet.

Egy kör keresztmetszetű rudat 500 kN húzóerő terheljen. A választott acél folyáshatára normalizált állapotban 0,39 kN/mm2 nemesítve 0,50 kN mm2. Választva a nemesített állapotot, a szilárdságtanból ismert egyszerű összefüggés szerint 1000 mm2-es keresztmetszetű vagyis 36 mm átmérőjű acélrúd szükséges, feltéve, hogy a rúd hőkezeléskor majd teljes keresztmetszetében átedződik, ill. átnemesedik. Ha azonban feltevésünkkel szemben a választott acél hőkezeléskor 18 mm helyett csupán 12 mm mélyen edződik át, ezen belül pedig lemezes perlites szövetű lesz (a hűtés sebessége nem érte el a kritikus lehűlés értékét), akkor folyáshatára 0,39 kN/mm2 lesz és a helyzet lényegesen megváltozik a tervezőt kellemetlen meglepetés érheti (48. sz. ábra). A 12 mm vastag körgyűrű a teljes keresztmetszetnek 89 %, tehát a húzóerő 89 %-át tudja felvenni, vagyis 445 kN-t. A belső (perlites) mag 110 mm2 területe 42,9 kN-t vesz fel. Az egész rúd teherbírása tehát 487,9 kN a szükséges 500 kN helyett. A példából láthatjuk, hogy a folyáshatárra alapozott korszerű méretezésnek, az acél átedződő képességével is számolnia kell, ill. ennek a biztonságos meghatározására is szüksége van. 36. ábra Átedződési keresztmetszet

2.2. A hőkezelés módszerei és gyakorlata
A hőkezelés céljától, ill. elérni kívánt eredményétől függően kell megválasztani a hőkezelés módszerét, technológiáját, azt a művelet sorozatot - ennek eszközeit és paramétereit - amelyek biztosítják a cél gazdaságos, gyors és pontos elérését. Az elérni kívánt anyagtulajdonságok nagyon sokfélék lehetnek. Ezért sokféle hőkezelési módszert fejlesztett ki a gyakorlat. A könnyebb áttekinthetőség és az egyes eljárások közötti érzékelhető különbségek miatt a hőkezelési eljárásokat - a célok és feladatok szerint csoportosítjuk. 2.2.1. A munkadarabok egész tömegére ható eljárások Az öntött és alakított acélokban egyaránt maradnak belső feszültségek, amelyek ha természetes következményei is a gyártási műveletnek, későbbiek során akár a felhasználás, akár a tovább megmunkálás során károkra, meghibásodásokra vezethetnek - így megszüntetendők, vagy legalább csökkentendők. 2.2.1.1. Lágyító és kiegyenlítő hőkezelés 2.2.1.1.1. A szövetet nem változtató módszerek 2.2.1.1.1.1. Feszültségcsökkentő hőkezelés

Az acélban a hideg- és a melegalakítás belső feszültséget okoz. Ha ezeket a feszültségeket úgy kívánjuk csökkenteni, hogy az acél többi tulajdonságai lényegesebben ne változzanak meg, feszültségcsökkentő hőkezelésnek kell az anyagot alávetni. Ezt a hőkezelést helytelenül feszültségmentesítésnek is nevezik, mivel a feszültségektől az acélt teljesen mentesíteni nem lehet, helyesebb a feszültségcsökkentés elnevezés. A feszültségcsökkentés úgy történik, hogy az anyagot 547-647 °C közötti hőmérsékletre melegítjük (37. sz. ábra). A 30-120 min hőntartás után szabad levegőn vagy kemencében lassan lehűtjük. A feszültségcsökkenés mértéke annál nagyobb, minél nagyobb hőmérsékletre történt a melegítés és minél lassúbb a lehűlés. Tanácsos ezt a hőkezelést a megmunkált daraboknál edzés előtt elvégezni, mert az acélban az edzés következtében újabb feszültségek lépnek fel, amelyek összegeződhetnek a korábbiakkal, és gyakran repedés következtében selejtet okoznak. 37. ábra Feszültségcsökkentés Melegalakítás után éppúgy szükség van rá, mint hidegalakítás után, vagy gyors hűtéssel járó hőkezelés után, ha azt nem követi megeresztés. Szükséges ezt a hőkezelést elvégezni a nagyoló és a simító forgácsolási művelet között is, ha a darab bonyolult és vetemedésre hajlamos. 2.2.1.1.1.2. Újrakristályosodás Rudak, csövek hideghúzásánál, lemezek mélyhúzásánál, általában kisebb széntartalmú acélok hidegalakításánál a szemcsék deformálódnak, megnyúlnak. Ennek következtében az acélban nagy feszültségek lépnek fel. Az acél megkeményedik, szívóssága csökken, és további alakítása is egyre nehezebb lesz. Ezért a hidegalakítás után, vagy pedig a hidegalakítási művelet közben az acélt újrakristályosító hőkezelésnek vetik alá.

38. ábra Újrakristályosítás 39. ábra Alakítás és újrakristályosítás összefüggése Az újrakristályosítás (38. sz. ábra) 447-647 °C hőfok között történik 2-5 órai hőntartással és kemencében történő lassú lehűléssel. A hőmérséklet növelésével a hőntartási idő csökken. Az újrakristályosítás megfelelő hőmérséklete az alakítás mértékének a függvénye (39. sz. ábra). Kis alakváltozás esetén magasabb hőmérsékleten lehet az acélt átkristályosítani, míg nagyobb méretű p1. 50 % alakítás esetén az átkristályosodás 100-200 °C-al alacsonyabb hőmérsékleten kb. 477 °C-on következik be.

2.2.1.1.1.3. Lágyítás A lágyítás feladata, hogy az acélt a megmunkálás pl. forgácsolás érdekében a leglágyabb szövetszerkezetűvé alakítsa. Az acélok leglágyabb szövete a szemcsés perlit, tehát a lemezes perlit karbid lemezeit kell szemcsékké átalakítani szferoidizálni. Ezt az acélra jellemző A1nél valamivel kisebb hőmérsékleten több órás (2-6 óra) hevítéssel érhetjük e1 (40. sz. ábra). A cementit lemezkék ilyen körülmények között gömbökké koagulálnak, mégpedig minél finomabbak a lemezkék, annál könnyebben. Másik módszer (40. ábra szaggatott vonal) az ingalágyítás. Az acélt A1-nél kb. 20 °C-al nagyobb hőmérsékletre hevítjük, majdlehűtjük. Ezt 5-10-szer megismételve a karbidlemezek mintegy széttöredeznek gömbökké alakulnak. Ez a módszer hipereutektoidos acéloknál könnyebben végrehajtható, mint a hipoeutektoidosoknál, mert az oldatlan szekunder cementit mintegy csirául szolgál a karbid szferoidizásánál. 40. ábra Lágyítás 2.2.1.1.2. Szövetet változtató módszerek Az eddig ismertetett hőkezeléseknél a hőmérséklet nem haladta meg az A1-et, (kivéve az ingalágyítást). Ebben a csoportban olyan lágyító hőkezelési módszerekkel ismerkedünk meg, amelyeknél a hőntartás az A3 hőmérséklet fölött van, vagyis - ha rövidebb időre is ausztenitessé teszik, átkristályosítják. 2.2.1.1.2.1. Normalizálás A normalizálás kiküszöböli a megelőző hideg- vagy melegalakítás és hőkezelés esetleges hibáit, csökkenti a feszültségeket, a szemcsézetet egynemüsíti. Normalizálásnak vetik alá a kis széntartalmú, forgácsolásnál kenődő acélokat is. A túlhevített acéloknak normalizálással való javítását regenerálásnak is nevezik. Megjegyzendő, hogy az elégetett dekarbonizált acélt a normalizálás nem teszi használhatóvá. Normalizálásnál a felhevített acélt nyugodt, szellőmentes levegőn kell hűteni. A hőntartási idő csak annyi legyen, amennyi ahhoz szükséges, hogy az acél a hőt teljes keresztmetszetében átvegye, és az ausztenites átalakulás megtörténjék. Nagyobb hőfokon végzett normalizálásnál kisebb a hőntartási idő, viszont az acél szemcsézete durvább lesz. A normalizálási hőfok (41. sz. ábra) hipoeutektoidos szénacéloknál az A3 fölött, hipereutektoidos acéloknál pedig az A1 felett van, kb. 20-30 °C-al.

41. ábra Normalizálás 2.2.1.1.2.2. Normalizáló lágyítás

42. ábra Normalizáló lágyítás

Az acélt A3 átalakulási pontot 30-50 °C-nál meghaladó hőmérsékletre melegítjük, majd a karbidok feloldásának megfelelő hőntartás után, lassan lehűtjük. Utána közvetlenül A1-et megközelítő hőmérsékletre kell az acélt hevíteni, majd 1-2 óra hőntartás után ismét lassan lehűtjük (42. sz. ábra). A normalizáló lágyítás lényegében két hőkezelést a normalizálást és a lágyítást egyesíti.

2.2.1.2 Keményítő és nemesítő hőkezelések 2.2.1.2.1. Egyszerű edzés Az edzés célja, hogy az acél szövetszerkezetét martenzitessé alakítsa, amely a szövetelemek közül a legkeményebb. Az edzés az A1, illetve A3 hőmérséklet fölé való felmelegítésből, hőntartásból és az ezt követő gyors lehűtésből áll. A lehűtés sebességének nagyobbnak kell lennie a kritikus lehűlési sebességnél. Az edzés sikeres elvégzése számos tényezőtől függ. Ilyenek: a munkadarab mérete, alakja, összetétele (ötvözők), az alkalmazandó hevítési sebesség és hőmérséklet, a lehűlési sebesség, hűtőközeg, kiindulási szövet, utólagos kezelés, elérendő szilárdsági tulajdonságok, stb. Edzéssel és az esetleges utána következő hőkezeléssel megváltozik a munkadarab élettartama, a szerszámok éltartóssága, szilárdsági tulajdonságai, kopás állósága, korrózióállósága, villamos vezetőképessége, mágnesezhetősége, hőtágulása, hővezetőképessége. Látható, hogy az edzés az egyik legfontosabb és leggyakoribb hőkezelési művelet. Az ausztenitmezőből a kritikusnál nagyobb sebességgel hűtött acélokban - az ausztenites acélok kivételével - minden esetben martenzites szövetszerkezet keletkezik. A martenzit keménységét a benne oldott szén mennyisége határozza meg a 43. sz. ábrán látható összefüggés szerint.

43. ábra Martenit keménységének változása A szaggatott vonal arra az esetre érvényes, ha az acél széntartalmát a martenzit maradéktalanul oldva tartalmazza. Az ilyen edzést t ö k é l e t e s n e k nevezzük. A gyakorlatban ez ritkán érhető el, mert hipoeutektoidos acélokban a ferrit, hipereutektoidos acélokban pedig a cementit nem mindig oldódik fel maradéktalanul az ausztenitben. Az ilyen részleges edzéssel elért keménységet az 43. sz. ábrán vonalkázott sáv szemlélteti. A kb. 0,7 %-nál több szenet tartalmazó acélok keménysége azért kisebb, mert ezekben edzés után sok (cementit) szövet marad vissza, ami lágyabb mint a martenzit A martenzit keménységét az egyéb ötvözőelemek nem befolyásolják, ez csupán a széntartalomtól függ. Az edzett acél keménységét a martenzit keménységén kívül a martenzit mennyisége is befolyásolja. Ha az acélt a felső kritikus sebességnél kisebb sebességgel hűtjük, szövetszerkezete részben martenzites lesz, ezenkívül troosztit, sorbit, vagy pedig perlit keletkezhet (részleges edzés). Az acél keménységét a szövetelemek mennyisége határozza meg. Megtörténhet, hogy p1. 0,8 % széntartalmú acélban 64 HRc keménységű martenzitrészecskék vannak, azonban keménységméréssel csak 50 HRc-t mérünk, mert martenziten kívül más szövetelemeket is tartalmaz. Az edzéskor keletkező martenzit mennyiségét főleg a lehűlési sebesség, az edzési hőmérséklet és a hőfokontartási idő szabja meg, de az ötvözők is erősen befolyásolják. Növekvő széntartalommal amint láttuk rohamosan csökken a kritikus lehűlési sebesség, ami gyakorlatilag abban nyilvánul meg, hogy a nagy (0,6-1,7 %) széntartalmú ötvözetlen acélok már lassúbb, p1. olajhűtéssel is nagyon keményre edzhetők, míg a közepes 0,3-0,6 % széntartalmúak csak erélyes (víz-)hűtés esetén keményednek meg a kívánt mértékben. Aszerint, hogy az acél milyen hűtőközegben válik martenzitessé, víz-, olaj-, vagy légedzésű acélokról is beszélhetünk. A hideg, nyugvó levegőn martenzitessé váló acélt önedző acélnak nevezzük. Az enyhébb hűtőközegek (olaj, fúvott levegő) használatának igen nagy előnye, hogy a lassúbb lehűlés miatt kisebb feszültségek lépnek fel, a vetemedés és az edzési repedés veszélye kisebb. Sok esetben ez okolja meg az ötvözött acélok használatát. Nagyobb szelvényű (kb. 20 mm-nél vastagabb) ötvözetlen acéltárgyakat nem tudunk teljes keresztmetszetükben egyenletesen átedzeni, mert az acéloknak olyan kicsi a hővezetőképességük, hogy a belső részük (mag) a kritikusnál kisebb sebességgel hűl le, és nem edződik át akkor sem, ha a tárgyat kívülről a legerélyesebben hűtjük. Ennek a következménye, hogy a munkadarab kívül kemény, magja lágy lesz (44. sz. ábra 6-10 görbe). Az ötvözött acélnak viszont kicsi a kritikus lehűlési sebessége, ha ebből készítjük a

darabot, az teljesen átedződik: a magja nagyjából ugyan-olyan kemény lesz, mint a felülete (44. sz. ábra 1-3 görbe). (Az 44. sz. ábra 4-5 görbéje gyengén ötvözött acél keménységi eloszlását mutatja. ) Az átedzhetőség fontosabb tulajdonsága az acélnak, amely arról tájékoztat, hogy mekkora az átmérője annak a hengeres rúdnak, amelynek egész keresztmetszete nagyjából azonos keménységűre edződik. Átedzettnek mondható az a henger, amelynek magja legfeljebb 5 %-kal lágyabb mint felülete. A nagyszelvényű tárgyakat látjuk nem tudjuk mindig átedzeni, de ez sokszor nem is szükséges. Gyakran csak arra törekszünk, hogy lehetőleg vastag felületréteg legyen kemény, tehát, hogy mélyen edződjék az acél. Ilyenkor mélyenedződő acélokat használunk. Mélyenedződő acéloknak kicsi a kritikus lehűlési sebessége, ezért lassúbb hűtéssel is viszonylag sok martenzit keletkezik. Tehát az edződés mélységét, az átedződést ötvözéssel lehet befolyásolni. Ezért a n a g y o b b szelvényű, edzésre szánt munkadarabokat ötvözött acélból kell készíteni, hogy azok teljesen átedződjenek, az igen nagy szelvények pedig legalábbis mélyen edződjenek.

44. ábra Átedzhetőség Az edzhetőség szoros összefüggésben van az acél hővezetőképességével, rossz hővezetőképesség esetén azok a részek, amelyek nem érintkeznek közvetlenül a hűtőközeggel lassabban hűlnek és nem edződnek meg a kívánt keménységre. Az ötvözőelemek mennyiségének növelésével romlik a hővezetőképesség, ezért az ötvözött acélok rossz hővezetők. Ha rossz hővezetőképességű (erősen ötvözött) acélból készült tárgyat gyorsan hűtünk, a felületi réteg és a mag között nagy hőmérsékletkülönbségek lesznek, tehát a kéreg már martenzitessé válik, amikor a belső részek még izzó állapotban vannak. Ez nagy feszültségeket és gyakran repedéseket okoz. Ezért az erősen ötvözött acélokat nem szabad gyorsan hűteni. Ez azonban nem is szükséges, mert ezeknek az acéloknak kritikus lehűlési sebessége kicsi és lassúbb lehűléssel is megedződnek. Az edzhetőséget az acél szemcséinek finomsága is befolyásolja: a durva szemcsék hővezetőképessége nagyobb, az acél mélyebben edződik, és enyhébb hatású hűtőközegben hűthető.

Szénacélok edzési hőmérséklete az állapotábra alapján határozható meg: hipoeutektoidos acéloknál A3 fölött ° 20-50 C-al, hipereutektoidos acéloknál A 1 fölött 20-50 °C-al van magasabban (45. sz. ábra). Tehát a hipoeutektoidos acélokat a γmezőből kell edzeni, viszont hipereutektoidos acélokkal nem megyünk az Acm hőmérséklet fölé, mert ez esetben olyan magas hőmérsékletre kellene hevíteni az acélt, amelyen már a szemcsék erősen durvulnának. De egyébként sem szükséges ezeket az acélokat Acm fölé hevíteni, mert Al hőmérsékleten a teljes perlit mennyiség ausztenitté alakul, a megmaradó szövet pedig a másodlagos cementit, amely a keménységet csak kissé csökkenti. Tehát a szemcsefinomság megtartásáért lemondunk a cementit teljes oldásáról. Ezért a hipereutektoidos acélok edzett állapotban a martenziten kívül másodlagos cementitet is tartalmaznak. A hipereutektoidos acélokat azért sem célszerű Acm -nél nagyobb hőmérsékletről edzeni, mert ezáltal sok lesz a maradék ausztenit, ami az edzett acél keménységét csökkenti. 45. ábra Szénacélok hőkezelési hőmérsékletei Az ötvözőelemek az átalakulási pontok helyét megváltoztatják. Mivel a változás mértéke nem határozható meg egyértelműen, ezért az ötvözött acélokat az acélgyárak kísérletileg megállapított előírásai alapján, illetve a szabványok szerint előírt hőfokról kell edzeni. Az edzés hőmérsékletét a munkadarab alakja és mérete is befolyásolja. Kisebb méretű, bonyolultabb alakú, esetleg tagolt felületű tárgyat p1. menetmetszőt, kisebb hőmérsékletről edzünk, mint az egyszerű alakú, tömör alkatrészt, p1. sima tengelyt. Ennek az a magyarázata, hogy az edzési hőmérséklet növelésével növekednek az edzési feszültségek, amelyek vetemedést és repedést okoznak. További szabály, hogy az olajban és vízben egyaránt edzhető acélokat olajban mintegy 15-20 °C-al magasabb hőmérsékletről hűtjük, mint vízben.

46. ábra Edzési hőmérséklet és keménység összefüggése

47. ábra Hőntartás és keménység összefüggése

Az edzési hőmérsékletnek és a hőntartásnak nagy hatása van az elért keménységre is (46. és 47. sz. ábra). A szükségesnél kisebb hőmérsékletről edzett acél oldatlan ferritet, illetve szabad cementitet tartalmaz. Az edzési hőfok túlságos növelése viszont maradék ausztenit képződéshez vezet. Növekvő hőntartással edzés után az acél keménysége is növekszik. Igen fontos edzési, szabály, hogy a darabokat kezdetben lassan, később gyorsabban kell melegíteni, hogy a fokozatosan emelkedő hőmérsékletet a tárgy teljes keresztmetszetében felvegye. A kezdeti gyors hevítés ugyanis olyan belső feszültségeket hozhat létre, amelyek a darabot megrepeszthetik. Ez főleg nagyobb méretű, ötvözött acélból készült munkadaraboknál gyakori, mert ezek rosszabb hővezetők. Az edzési hőmérséklet közelében viszont gyorsabban lehet hevíteni, mert itt már csökken az anyag szilárdsága, lágy állapotban van, sőt ez szükséges is, mert ezen a hőmérsékleten hosszabb idő alatt már erős oxidáció , revesedés, felületi elszéntelenedés lép fel. Összefoglalva a teljes edzési folyamat három szakasza a következő: a.) A felmelegítés időtartama, amely alatt az anyag teljes szelvényében felveszi az előírt hőmérsékletet. b.) A hőfokontartási idő, amely attól az időponttól számítandó, amikor a tárgy elérte az előírt hőfokot. Az előírt hőfok elérését a tárgy egyenletes színéből állapíthatjuk meg, ha a tárgyon sötét foltok nem láthatók, az teljes tömegében átizzott. Az ötvözött acélok karbidjai nehezen oldódnak, ezeket a hőfelvétel után még 10-15 percig hőfokon tartjuk, hogy az oldódás tökéletesen végbemenjen, és egységes ausztenit alakuljon ki. Az ennél hosszabb hőfokontartás viszont káros, mert szemcsedurvulást okoz. c.) A hűtési idő, a kritikusnál nagyobb sebességgel történjen. Az edzés sikeres kivitelezése számos körülménytől függ. Ezek közül fontosabbak: - A munkadarabokat úgy kell a kemencében elhelyezni, hogy egyenletesen melegedjenek fel. - Olaj- vagy gázkemencék esetén nem szabad a tárgyat az égő elé tenni. 48. ábra Védősapka

-

Törekedni kell, hogy a tárgy minél nagyobb felületen feküdjön fel a kemencében, nehogy saját súlya alatt vetemedjen. Hosszú tengelyeket lehetőleg függőleges kemencében hevítsünk. A vékonyabb, gyorsabban melegedő részeket védősapkával kell ellátni (48. sz. ábra). Finomélű, tagolt munkadarabok p1. menetfúrók kiálló részei könnyen túlhevülnek, esetleg elégnek, ezért ezeket csomagolva, vagy só-, illetve fémolvadékban hevítik. Hogy a vetemedés minimális legyen hosszú, egyenes alkatrészeket függőleges helyzetben, korongokat, tárcsákat élirányban és sohasem tengelyirányban merítik a folyadékba. Mivel az edzési repedések főként az éles sarkokból indulnak ki, a kényesebb munkadarabokat a kritikus helyeken árnyékolják (49. sz. ábra). A repedésveszélyt már az alkatrész, illetve szerszámszerkesztésnél figyelembe kell venni.

2.2.1.2.2. Megeresztés Az edzéssel járó feszültségek (rácsfeszültségek is) csökkentésének leggyakoribb módszere a megeresztés. Ennek azonban a feszültségek csökkentésén kívül másfeladata is lehet, így a nemesítés, ami az edzéssel kapott martenzit bontását, -átalakítását jelenti, és lehet ausztenitbontás, ha az edzett, erősen ötvözött acél szövetében (pl. gyorsacéloknál) át nem alakult ausztenit maradt (maradék ausztenit) és ezt részben martenzitté alakítjuk át. A megeresztés a célnak megfelelő 100-650 °C hőmérsékletre való melegítésből az anyag vastagsága minden mm-ére 1-2 perc -, hőntartásból és mérsékelt hűtésből áll. Ha a megeresztés feladata csupán az edzési feszültségek (rácsfeszültségek is) csökkentése, mindig alacsony hőmérsékleten 100-200 °C-on végzik el. A hő okozta feszültségek csökkenése mellett a tetragonális tűs martenzit átalakul szabályos köbös martenzitté. A viszonylag alacsony hőmérséklet a C atom diffúzióját csak annyiban teszi lehetővé, hogy a rács közepéből a kockarács lapjáig vándorol el. Ez a rácsfeszültség csökkenés az ötvözetlen acélok keménységét, szilárdságát kis mértékben csökkenti, azonban a szívósságot észrevehetően javítja. Ezt a megeresztést rögtön az edzés után kell végrehajtani, mert ellenkezőleg repedések keletkezhetnek az anyagban. Fontos még az is, hogy az anyag teljes tömegében eresztődjön meg, mert a megeresztett és a meg nem eresztett részek között feszültséggel terhelt rész marad. A műszaki köznyelvben is megeresztésnek ismert hőkezelési művelet általában 450 és 700 °C között mozog. Ez a megeresztés a martenzit átalakulására vezet, azaz szferoidit keletkezik.

A faiparban használt szerszámoknál a hőkezelésnek gyakori célja ilyen szövetszerkezet elérése. A 49. sz. ábrán S71 jelű ötvözetlen, KI jelű krómmal ötvözött és W1 jelű wolframmal ötvözött szerszámacél un. megeresztési görbéjét láthatjuk.

49. ábra Megeresztési görbe

2.2.1.2.3. Kombinált edzés A folyamat hőmérséklet-idő diagramján (50. sz. ábra) látható, hogy az A3-nál 20-30 °C-el nagyobb hőmérsékletre hevített acélt vízben gyorsan lehűtik kb. 400 °C-ig, majd a vízből kiemelve azonnal olajban folytatják a hűtést. Ezzel a módszerrel az edzési feszültségek csökkenthetők, amit még tetézhetünk azzal, hogy a darabot a teljes lehűlés előtt a még benne rejlő meleggel meg is eresztjük. 50. ábra Kombinált edzés

2.2.1.2.4. Nemesítés A nemesítés edzésből és utána történő megeresztésből áll (51. sz. ábra). Nemesítésről csak akkor beszélünk, ha a megeresztés hőfoka oly nagy, hogy az edzett szövetszerkezet a megeresztés során lényegesen átalakul. Általában a szerkezeti acélokat nemesítik. A nemesítést a következőképpen kell elvégezni: Az acélt felmelegítik 20-50 °C-al az A3 átalakulási pont hőmérséklete fölé, majd a minőségnek megfelelően olajban, vízben, vagy levegőn hirtelen hűtik. 51. ábra Nemesítés Ezután a szükséghez képest általában 450-650 °C között megeresztik. A hűtéskor kapott martenzit a megeresztés következtében a hőfoktól függően megeresztett szorbittá vagy megeresztett troosztittá, alakul át. A megeresztésnél nem szabad szem elől téveszteni, hogy a krómmal, nikkellel és mangánnal ötvözött szerkezeti acélok igen hajlamosak a megeresztési ridegségre. Ez akkor következik be, ha ilyen összetételű acélt 450-600 °C hőmérsékleten huzamosabb ideig hevítik, vagy 600 °C feletti hőfokról lassan hűtik le. A nemesítés hatására az acél szövetszerkezete finomabb lesz és szívóssága növekszik. Ha nagyobb hőfokról eresztjük meg az acélt, ütőmunkája, nyúlása, kontrakciója nagyobb, szakítószilárdsága, folyási határa, keménysége pedig kisebb lesz. 2.2.1.2.5. Austemperálás Az austemperálás, vagy izotermás nemesítés az ötvözetlen vagy gyengén ötvözött acélok bainitessé tételét célozza. Az acélt 230-430 °C hőmérsékletű sóolvadékban hűtik le az A3 fölötti hőmérsékletről és annyi ideig tartják ezen a hőmérsékleten (52. sz. ábra), amíg az átalakulás be nem fejeződik. Az átalakulás az acél összetételétől függően egy-két perctől kb. 2 óráig is eltarthat. 52. ábra Austemperálás Az austemperálásnak az előző pontban ismertetett martemperálással szemben az az előnye, hogy edzési feszültség nem keletkezik és ezért az izotermásan nemesített acél mindig jóval szívósabb.

2.2.1.2.6. Egyéb keményítő hőkezelések Patentírozás: a 0,35 %-nál nagyobb C-tartalmú acélhuzalok jellegzetes izotermás hőkezelése. Célja, hogy szorbitos szövetűre alakítsa és a hidegen való alakíthatóságát javítsa. Mélyhűtés: az edzett acél hűtése -70 °C hőmérsékletre. Célja a maradék ausztenit átalakítása martenzitté. Öregedés: Öregedésnek nevezzük az acélnak azt a tulajdonságát, hogy hosszabb idő után minden szándékos külső behatás nélkül keménysége növekszik és szívóssága csökken. Mivel ez a folyamat néha a kész gyártmányok későbbi használhatóságát zavarja, megelőzendő mesterséges öregítést szoktak előidézni. A mesterséges öregítés az öregedés folyamatának a meggyorsítása és úgy szokták elvégezni, hogy az acél hőmérsékletét hosszabb időn keresztül váltogatják, hol felmelegítik 150-200 °C hőmérsékletre, hol lehűtik a szobahőmérsékletre. 2.2.1.3. Gyorsacélok hőkezelése A fémek forgácsolásánál, a faiparban is használt ötvözött szerszámacélok közül, jó tulajdonságaik miatt alkalmazott gyorsacélok közönséges edzése eltér a többi acél edzési módjától. A gyorsacélok edzésének menete a következő (53. sz. ábra). Mivel a gyorsacélok rossz hővezetők, ezért az edzési hőmérsékletre való melegítés rendszerint két, vagy három lépcsőben történik. A kétlépcsős melegítésnél a munkadarab először 700-750 ° C -re lassan, majd az előírt edzési hőmérsékletre gyorsan melegítendő. 53. ábra Gyorsacélok hőkezelése Bonyolult tagoltságú, finomfogazású szerszámnál (maró) a felmelegítést három lépcsőben kell elvégezni. Összetételétől függően először lassan előmelegítünk 630 °C-ra, majd 1030 °C-ra, végül gyorsan felmelegítjük az edzési hőmérsékletre, amely 1180-1300 °C között van. A hőfokontartás edzési hőmérsékleten történik, miközben az ötvözőelemek karbidjai nagyrészt oldódnak és ausztenites, kevés oldatlankarbidot tartalmazó szövetet kapunk. A hőfokontartás csak néhány másodpercig tartson, a túlságosan hosszú hőfokontartási idő az ausztenitszemcsék megnövekedését és a szövetszerkezet eldurvulását okozhatja.

54. ábra Edzési hőmérséklet hatása a keménységre

A hűtést olajban, vagy fúvott levegőn kell elvégezni. Az edzési hőfokról hűtött gyorsacél ausztenites szövetszerkezetű. A fúvott levegőhűtés előnye, hogy kisebb a repedés és elhúzódás veszélye, azonban erősebb a reveképződés. Az edzett gyorsacélt 530 °C körüli hőmérsékleten kell megereszteni, amikor az edzéssel kapott részbe ausztenites szövet martenzitté alakul és a keménysége 60-62 HRc értékről 6164 HRc-re növekedik. A megeresztési hőmérséklet pontos betartása nagyon fontos, mert a rosszul megeresztett szerszám keménysége csökken (54. sz. ábra). Szokás mélyhűtést is alkalmazni, ennek azonban gyorsacélszerszámoknál nincs különösebb jelentősége, mert a többszöri megeresztés hatásosabb. A gyorsacélok előírt edzési és megeresztési hőmérsékletét lehetőleg ± 10 °C-on belül kell tartani, különben nem érjük el a kívánt keménységet, amint ez a 54. sz. ábrából kitűnik.

55. ábra Gyorsacélok hőkezelése sófürdőben A kellemetlen feszültségek elkerülése végett sokkal kedvezőbb, ha edzéskor a hűtést olaj helyett kb. 500 °C-os sófürdőben (55. sz. ábra) végezzük és egy ideig ebben tartjuk és azután hűtjük le teljesen, majd kétszer megeresztjük. 2.2.2. Felületi hőkezelő eljárások A felületi hőkezelő eljárásokat a gyakorlat kérgesítésnek nevezi és célja, hogy a nagy igénybevételre tervezett szívós acél felületén, néhány mm vastag kemény, kopásálló kérget létesítsen. 2.2.2.1. Vegyi összetételt nem változtató módszerek Ezek az eljárások az edzhető acélok felületét edzik martenzitesre. 2.2.2.1.1. Lángedzés Lángedzéskor a munkadarab felületét valamilyen magas hőmérsékletű lánggal melegítik edzési hőmérsékletre. A leggyakrabban használt gáz az oxigén-acetilán-keverék, amelynek lángja 3030 °C körüli hőmérsékletű és így alkalmas arra, hogy a felületi réteget igen rövid idő alatt felmelegítse. Az acetilénlángot erre a célra szerkesztett égőfejekben alakítják ki, a munkadarab felületére irányítják és a külső réteget edzési hőfokra melegítik, 56. ábra Lángedzés

majd vízsugárral lehűtik (56. sz. ábra). A kéreg vastagsága és keménysége a hevítés és hűtés módjával szabályozható. Ha a láng előtolása kisebb, a felület vastagabb rétege melegszik át, így vastagabb lesz a keletkezett martenzites réteg is, amely azonban a magasabb hőfok és a hosszabb hőfokontartási idő hatására durvább lesz. Ha nagyobb előtolást alkalmaznak, a szövezet finomabb, az edzett réteg vékonyabb lesz. A gyors helyi hevítés és hűtés következtében igen nagy edzési feszültségek lépnek fel, ezért erősen tagolt, bonyolult felületi tárgyakat a repedésveszély miatt lánggal nem kérgesítenek. Az edzési repedésveszély csökkentésére a munkadarabokat közvetlenül edzés után feszültségcsökkentő hőkezelésnek vetik alá. 2.2.2.1.2. Indukciós edzés A felületi edzések másik fajtája az elektromos indukciós, vagy nagyfrekvenciás edzés. Az eljárás azon alapszik, hogy a munkadarabot olyan tekercs belsejébe vagy közelébe helyezik, amelyen közepesen 500 000 Hz periódusú áramot vezetnek át. A nagyfrekvenciás áram a munkadarab felületen örvényáramot hoz létre, amely a kívánt hőmérsékletre hevíti a külső kérget. Ferromágneses anyagoknál a váltakozó mágneses mező hiszterézis meleget is termel. A munkadarab felülete igen gyorsan, felmelegszik az edzési hőfokra. A munkadarabon a gyors lehűlés (levegő, víz) után kemény edzett réteget kapunk. A kéreg vastagsága az áram frekvenciájának növelésével csökken, míg a melegítés időtartamának és az indukált teljesítmény növelésével nő. A kéregvastagság (0,52 mm) a tekercs kialakításától is függ. A nagyfrekvenciás edzésre kerülő anyagokat előzőleg nemesíteni vagy normalizálni kell, az edzett darabok feszültségét pedig 170-200 °C-os megeresztéssel csökkenteni. Kopásnak kitett, rendszerint nemesíthető szerkezeti acélból készült alkatrészeket nagyfrekvenciás edzésnek szokták alávetni, például fogaskerekeket, forgattyús-tengelyek főcsapjait (57. sz. ábra). Bár költséges berendezést igényel, az edzés rendkívüli gyorsasága, tehát a nagy termelékenység következtében a tömeggyártásnál - a ráfordított kiadások megtérülnek. Előnye még a jó szabályozhatóság, pontosság, a munkahely tisztasága, továbbá az a körülmény, hogy a munkadarab nem revesedik és elhúzódása is csekély. A faiparban forgácsoló szerszámok (fűrészlapok) edzésére a legjobb módszer, bár költséges, de az eredmény igen jó. 57. ábra Indukciós edzés 2.2.2.1.3. Bemártó edzés Bemártó edzés alatt acél tömegcikkek felületének 1130-1230 °C só- (BaCI2), vagy fém (bronz) fürdőbe való bemártással (20-40 s) a szükséges edzési hőmérsékletre történő melegítését, majd gyors hűtését értjük. A darab mozgatásával a melegedése gyorsabb. Az így edzett darabot azonnal meg kell ereszteni.

2.2.2.2. Vegyi összetételt változtató módszerek Ide azokat a felületi hőkezelő eljárásokat soroljuk, amelyeknél az acél külső kérgében először a vegyi összetételt diffúzió útján módosítjuk, majd hőkezeljük. Célja valamilyen külső hatással (korrózió, kopás, hő, vegyi) szemben az anyagot ellenállóvá tenni. 2.2.2.2.1. Betétedzés Az előzőekben ismertetett kérgesítési eljárásokkal edzhető acélokat hőkezelnek. A munkadarab felületi rétegét gyors hevítéssel és hűtéssel alakítják martenzitessé. A kérgesítésnek másik módja a betétedzés, ami lényegében különbözik az eddigi eljárásoktól. Betétedzésre kis széntartalmú nem edzhető acélok alkalmasak. Az ezekből készült munkadarab felületi rétegének széntartalmát megnöveljük, ami edzés után kemény, kopásálló kérget eredményez. Így a munkadarab vegyi összetétele is megváltozik, tehát hőkezeléssel kombinált vegyi átalakulás megy végbe (termokémiai kezelés). Eszerint a betétedzés lényegében két műveletből áll: Első művelet a felületi réteg széntartalmának növelése, ezt cementálásnak nevezik. A második művelet az edzés, amelynek célja a cementált, nagy széntartalmú réteg martenzitessé alakítása. Mivel a mag széntartalma kicsi, edzés után szívós marad, a kéreg viszont kemény és kopásálló lesz. A betétedzésre alkalmas acélok széntartalma 0,1-0,25 %. A betétedzésű acélok lehetnek ötvözetlenek vagy ötvözöttek. Ötvözetlen betétedzésű acélból olyan alkatrészeket készítenek, amelyekre erős koptatóhatás, de csak mérsékelt igénybevétel hat. Erősebben igénybevett alkatrészeket ötvözött betétedzésű acélból készítenek. A betétedzéssel kérgesített munkadarabok keménysége, amennyiben ez túlságosan nagy, megeresztéssel szükség szerint csökkenthető. A kéreg vastagsága 0,2-2 mm között változik. A kéreg legkedvezőbb széntartalma az eutektoidos összetételnek megfelelő 0,8 %, ha ennél kisebb, a kéreg lágy lesz, ha ennél jóval nagyobb, karbidháló keletkezhet, amit utólagos hőkezeléssel kell eltüntetni, különben a kéreg rideg és törékeny. Általában 0,8-1,1 % közötti széntartalomra törekszünk. Ezek a tulajdonságok a cementálószer minőségétől, a cementálás hőfokától és időtartamától, továbbá az acél minőségétől és az utókezelési hőmérséklettől függenek. Cementáláskor a szénszegény acél felületi rétegének széntartalmát dúsítjuk. Az acélt-olyan közegben izzítjuk, amelyben szénatomok válnak szabaddá, és ezek behatolnak az acél felületi rétegeibe. Diffúziós folyamattal a szénatomok mélyebbre hatolnak, ezáltal gazdag széntartalmú réteg keletkezik. Ennek vastagsága, széntartalma az acél minőségétől és a cementálás körülményeitől függ. A cementálóközeg lehet szilárd, gáznemű vagy cseppfolyós halmazállapotú. A legismertebb cementálószer a faszéndara. A nagy igénybevételű gépalkatrészeket csomagolva vagy gázban cementálják, különösen akkor, ha vastag kérget kell elérni. A gázcementálás több évtizede ismeretes, technológiáját azonban üzemi használatra csak a második világháború után dolgozták ki. Számos előnye miatt meglepő gyorsan terjed és napjainkban egyik legjobban fejlesztett hőkezelési eljárás. A gázcementálás lényege, hogy a munkadarabokat légmentesen zárt kemencébe teszik, amelybe gázkeveréket bocsátanak. A gázzal töltött kemencét a darabokkal együtt cementálási hőmérsékletre melegítik. Melegítés közben a gáz cementáló hatást nem fejt ki, egyrészt összetétele miatt, másrészt áramlás hiányában. A cementálási hőmérséklet elérése

után a gáz összetételét úgy szabályozzák, hogy cementáló hatása legyen, amit erélyes áramoltatással fokoznak. A gáz és a munkadarab között vegyi folyamat játszódik le, amelynek következtében a gázból atomos szén szabadul fel, amit az acél felülete megköt. További izzítás során a szén a tárgy belsejébe diffundál és széndús felületi réteg képződik. A hőmérséklet és a gáz összetételének ismeretében pontosan meghatározható az előírt rétegvastagság elérésére szükséges cementálási idő. A munkadarabokat, vagy közvetlenül a kemencéből edzek, vagy semleges gázközegben hagyják lehűlni. Ezáltal elkerülhető a széntelenedés, vagy revésedés. A gázcementálás valamennyi eljárás közül a leggyorsabb, rövid a darabok átfutási ideje és kicsi a helyszükséglet; a betétedzés mechanizálható, korszerű alagútkemencékben a munkadarab cementálása, edzése, megeresztése folyamatosan, egyszeri átfutással megvalósítható. A széntartalom és a kéregvastagság olyan szűk határok között tartható, hogy ez egyetlen más eljárással sem valósítható meg. A gázcementálás számos előnye között nem utolsó sorban említendő a gazdaságossága. A munkadarabok méretétől és alakjától függően a megtakarítás a szemcsében való cementáláshoz képest 30-50 % lehet. Cementálás előtt a munkadarabokat majdnem teljesen készre munkálják, csak un. köszörülési ráhagyást hagynak rajtuk. Ha a felületet csak helyenként akarják kérgesíteni, a cementálni nem kívánt felületrészeket olyan védőbevonattal burkolják, amely megakadályozza a cementáló gázok áthatolását. A védőbevonat lehet pép, amivel a darabot körültapasztják (agyag, talkum és vízüveg keverék), vagy galvanikus rézbevonat. Olyan esetekben, amikor a védőréteg elkészítése körülményes (pl. nagyméretű tengelyeken, fogaskerekeken), a felületeket a betétréteg vastagságánál nagyobb ráhagyással készítik el. Ezt a ráhagyást cementálás után de még edzés előtt lemunkálják. Sóban való cementáláskor nincs szigetelési lehetőség, ezért a nem cementálandó felületeket ráhagyással kell megmunkálni.

58. ábra Cementálás utáni edzési módok

Cementálás után, a kopásállóság biztosításához szükséges felületi keménység elérése végett, az acélt edzeni kell. A betétedzett acél kérge kopásálló, magja szívós. A cementálás utáni edzési módokat vázlatosan tünteti fel az 58. sz. ábra. a.) A kevésbé igénybevett alkatrészeket közvetlenül a cementálási hőmérsékletről hűtjük le. b.) Bonyolultabb alakú, kopásra igénybevett munkadarabokat a cementálás befejeztével a cementálási hőmérsékletről lassan hagyjuk lehűlni. Utána ismét felmelegítjük és a kéreg széntartalmának megfelelő edzési hőfokról eddzük Ezzel az edzési móddal érhető el a legkisebb vetemedés, azonban a mag durvaszemcséjű marad. c.) Cementálási hőmérsékletről lassan hagyjuk lehűlni a munkadarabokat, majd kb. 680 °Con kilágyítjuk. Az edzést a kéreg széntartalmának megfelelő alacsony hőfokról végezzük. Ezt az eljárást főleg ötvözött acéloknál alkalmazzák. A közbenső lágyítással a cementálás és edzés között elvégzendő forgácsolási megmunkálást könnyítjük meg. d.) Az erősen igénybevett munkadarabokat a cementásás után lassan hagyjuk lehűlni majd a mag széntartalmának megfelelő magas hőfokról gyorsan lehűtjük. Ezután a munkadarabokat 650-700 °C-on lágyítjuk, végül a kéreg széntartalmának megfelelő alacsony hőfokról eddzük. Ezzel az eljárással finomszerkezetű, szívós magot kapunk. Az eljárást kettős edzésnek nevezik. Betétedzés után az alkatrészeket minden esetben feszültségcsökkentő hőkezelésnek kell alávetni. 2.2.2.2.2. Egyéb kérgesítő hőkezelési eljárások 2.2.2.2.2.1. Kálizás Kisebb üzemekben, javítóműhelyekben alkalmazott betétedzési mód a kálizás: a kb. 880 °Cra melegített munkadarab kérgesítendő felületére sárga vérlúgsó (ferrociánkálium) port szórnak, néhány percre ismét visszateszik a kemencébe, majd gyorsán lehűtik. A cementálásnak ez a módja teljesen bizonytalan és a kapott réteg nagyon vékony. Ezért csak egyszerűbb munkadarabok p1. kocsitengelycsap, csavarhúzó, kéziszerszám kérgesítésére alkalmas. Mégis gyakran használják, mert gyors és különleges berendezést nem igényel. 2.2.2.2.2.2. Nitrálás Nitrálás alatt az acél kéregötvözését értjük nitrogénnel. Az acélt nitrogént leadó közegben általában ammóniákgázban az A1-nél kisebb hőmérsékletre (450-580 °C-ra) melegítjük és hőntartjuk, míg az acél felületébe a nitrogén a megkívánt mélységig diffundál. A nitrálás célja igen kemény és kopásálló felületi réteg előállítása. A nitrált acél korrózióval és kifáradással szemben is ellenállóbb. 2.2.2.2.2.3. Alitálás Alitálás a kis széntartalmú acél kéregötvözése alumíniummal, diffúzió által, a tűzállóság növelésére. 2.2.2.2.2.4. Kromálás Kromáláson az acél kéregötvözését értjük krómmal 900-1100 °C hőmérsékleten kisebb mélységig. Célja a kis karbontartalmú ötvözetlen acél tűz-, korrózió- és savállóságának

növelése. A nagyobb karbontartalmú acél keménységét és kopásállóságát növeli. A kromálás krómot leadó por alakú keverékben vagy gázközegben végezhető. 2.2.2.2.2.5. Szilikálás Szilikálásnak nevezzük a kis széntartalmú acél kéregötvözését szilíciummal. Célja az acél savállóságának növelése. A szilikálás szilíciumot leadó közegben végezhető 950-1200 ° C között. 2.2.2.2.2.6. Karbonitrálás A szokásos hőkezelő eljárások az adott acélból készült szerszámnak bizonyos élettartamot biztosítanak. Az acél minőségétől és összetételétől függően vannak olyan eljárások, amelyekkel az élettartamot megnövelhetjük. Ilyen eljárás a karbonitrálás, amellyel elsősorban a gyorsacélok és a wolframmal erősen ötvözött acélok vágó élét még keményebbé, ill. igen kopásálló, kb. 0,01-0,03 mm vékony, kéreggel lehet ellátni. A karbonitrálás lényege, hogy az acélt egyidejűleg karbonnal és nitrogénnel kéregötvözik. Az acélt karbont és nitrogént leadó közegben (NaCN, KCN, CaCN2) A 1 -né1 nagyobb hőmérsékleten hőntartják.

2.3. Edzhetőség vizsgálata
Az edzhetőség vizsgálatával határozzák meg, hogy az acél milyen keménységűre edzhető, milyen az átedzhető szelvény átmérője vagy, hogy az adott munkadarab edzhető-e a kívánt mértékben. Az edzhetőség mértékének számszerű meghatározására legelterjedtebb módszer a Jominyféle vagy véglapedzés i vizsgálat. Ez abból áll, hogy a vizsgálandó acélból meghatározott méretű próbatestet készítenek, edzési hőmérsékletre melegítik, majd egyik véglapját vízsugárral hűtik. A hűtött végtől távolodva, a lehűlési sebesség fokozatosan csökken, így a keménység is egyre kisebb lesz. A keménység és a keménységcsökkenés mértéke jellemző az acél edzhetőségére. A véglapedzési vizsgálathoz szükséges készülék vázlatát az 59. sz. ábra szemlélteti. A vizsgálat részleteit az MSZ EN ISO 642:2000 szabvány tartalmazza. Igen fontos a vízsugár magassága. Ezt úgy kell beállítani, hogy a próbatest behelyezése előtt a víz 65±5 mm magasságra emelkedjék a cső végétől. Ennek biztosítására célszerű a vizet az ábrán bemutatott tartályból vezetni, melyen túlfolyó van. A víz hőmérséklete 5-30 °C között legyen. A vizsgálatot a következőképpen kell elvégezni: a próbatestet mintegy 30 perc alatt edzési hőfokra melegítik. 59. ábra Jominy-féle véglapedzés Az edzési hőmérsékletet a vizsgált acélra vonatkozó szabvány írja elő. A próbatest revesedését, széntelenedését úgy akadályozzák meg, hogy semleges gázban vagy levegőtől elzártan

csomagolva melegítik. A hőntartás után a próbatestet 5 s alatt a készülékbe kell helyezni és a vízcsapot kinyitni. A vízét addig folyatják, amíg a próbatest szobahőmérsékletre teljesen le nem hűl. Ezután két átellenes alkotója mentén kb. 0,4 mm mélységben megköszörülik. Köszörülés közben a darabnak nem szabad melegednie, mert akkor meg hamisítjuk az eredményt. A köszörült szalagokon a hűtött végtől meghatározott távolságban 1,5; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15 majd 5 mm-ként - Vickers - vagy Rockwell-eljárással kell a keménységet megmérni.

3. ANYAGISMERET
3.1 Nyersvasgyártás
Nyersvasnak nevezzük a vasércnek a szénnel redukált vas-karbon ötvözeteket, amelyek a C-n kívül kisebb mennyiségű más elemeket (Si, Mn, P, S) is tartalmaznak. A nyersvas lehet szürke és fehér nyersvas. A szürke nyersvasban a C grafit alakban fordul elő, a fehér nyersvasban vaskarbidként (töret színe). C tartalom > 2,3%. Később a szennyezőanyagok mennyisége csökkenthető. Alapanyagok: vasérc, kohókoksz és salakképző anyagok. Ezek az alapanyagok. Segédanyagok a levegő és a hűtővíz.

60. ábra A vas kohósítása Vasércek Vasérceknek nevezzük a 20%-nál nagyobb vastartalmú érceket. Kohósításra az oxidos vasérceket célszerű használni. Ezek: Fe3O4 mágnesvasércérc vagy magnetit Fe2O3 vörösvasérc vagy hematit Általában savas kémhatásúak. FeCO3 vaspát vagy sziderit Fe2O3 + yH2O barna vasérc vagy limait

Ezeket kohósítás előtt elő kell készíteni. - Aprítás és osztályozás (hogy nagyobb felületen érintkezzen a redukáló gázokkal). - Pörkölés: ezzel különböző szennyezőanyagokat távolítanak el (kén, szénsav). - Darabosítás: ha poros az érc, akkor eltömi a kohót, ezért mészkőágyon belül meggyújtott kokszon keresztül alulról levegőt szívnak és így lepényszerű darabokká áll össze a por. Fontos anyag a kohókoksz (82-85% C tartalmú) Feladatai: elégetésével hőt termel, redukálja a vasércet, oldódik a vasban, így biztosítja a nyersvas C tartalmát, fellazítja az anyagoszlopot, így az égéstermékek könnyen áramlanak. Salakképző anyagok Ezek bázikus anyagok, mert a vasércek többnyire savasak. Ilyen anyag a mészkő és a dolomit. A salak fémes és nemfémes oxidokból álló, egymással oldatokat képző melléktermék. Sűrűsége kisebb, mint a nyersvasé, ezért a vasfürdő tetején helyezkedik el. A salak feladatai: - leválasztja az érc meddőjét, - részt vesz a kohászati folyamatokban, - segíti egyes elemek vasba való jutását, - más elemeket pedig eltávolít (S), - megakadályozza a vasfürdő oxidációját. Levegő A levegő az égést segíti. A levegőt előmelegítik 900-1000 oC-ra, így nem hűti le a kohót. Ma oxigénnel is dúsítják, így elkerülhető az előmelegítés. Fontos segédanyag a hűtővíz, amely a kohó falát védi a túlmelegedéstől. A vízfogyasztás nagyon nagymértékű, kb. óránként a kohó térfogatával azonos (ipari víz).

3.2 A nyersvasgyártás berendezései
A nagyolvasztó kohó 4-8 m átmérőjű, 25-35 m magas aknás kemence, amelyet tűzálló téglával bélelnek és acélköpeny borítja. Részei: - torok, ez a befogadónyílás, itt van az adagolóberendezés és a torokgáz elvezető, - akna, ez csonkakúp alakú rész, magassága a medence 3-4-szerese, - nyugvó, lefelé szűkülő csonkakúp, - medence, ebben gyűlik össze a folyékony vas és salak, a medence felső síkjában helyezkednek el a levegő bevezető fúvókák. A fúvókák alatt vannak a salakcsapoló csatornák, míg a mélyebb részén a vascsapoló nyílás. A nagyolvasztó folyamatos üzemű. Felülről állandóan adagolnak, a csapolást kb. 4 óránként végzik. 6-8 évig nem kell leállítani.

A nagyolvasztóba adagolt fém oxidos, ezért első feladat a vasoxid elbontása. Ezt redukáló anyaggal végzik, az ott felfelé haladó CO végzi.

61. ábra A nagyolvasztó keresztmetszeti rajza

62. ábra A nagyolvasztó főbb szerkezeti részei

A kohóban az alábbi folyamatok jönnek létre a hőmérséklettől függően (hőmérsékleti zónák): I. zóna: 150-400 oC, az akna felső részén alakul ki. Itt az érc előmelegszik, elveszti nedvességét és a hidrátok hidroxiddá alakulnak, a torokgáz távozik. II. zóna: 470-700 oC, itt eltávozik a hidrátvíz, megkezdődik a karbonátok bomlása és a redukció. III. zóna: 700-1350 oC, itt befejeződik a karbonátok bomlása, megkezdődik a vas és mangán közvetlen redukciója. Itt képződik a primer salak és itt indul a színvas karbonizációja. A vas 1200 oC felett megolvad. IV. zóna: 1350-1550 oC, itt a koksz kivételével minden anyag olvadt. Befejeződik a Mn-oxid redukciója. Ezen a hőmérsékleten a Si is redukálódik a SiO2-ból és ötvöződik a vassal, valamint végbemegy a foszfor redukciója is. V. zóna: 1550-1850 oC, itt ég el koksz karbonja és a vas átcsepeg a zónán és részben újra oxidálódik. VI. zóna: 1500-1600 oC, itt a salak és a nyersvas sűrűség szerint elkülönül. Bizonyos fokú kéntelenedés is lezajlik. A nyersvas végleges összetétele itt alakul ki, s az oldott C függvényében olvadáspontja 1150-1250 oC.

3.3 A nyersvasgyártás termékei
Fő termék a nyersvas, amely nem tiszta vas, hanem C, Mn, Si, P, S, Cu, As, Ti és egyéb elemeket is tartalmaz. Ezek is redukcióval jutnak be, de a különböző beadagolt anyagokból. A fontosabbak nyersvasak és hatásuk: Karbon: a kokszból kerül a nyersvasba, mennyiségét nehéz befolyásolni. A vas szénfelvevő képességét a Si csökkenti, a Mn pedig növeli. A nyersvas magas 2,4 - 4,5 %-os széntartalma következtében nem alakítható. Szilícium: az érccel, salakképzővel és kokszhamuval kerül be. Redukciója magas hőmérsékleten megy végbe, hosszú idő alatt, ezért a Si tartalmú nyersvas gyártása lassúbb. Mangán: vasércből vagy külön adagolt mangánércből kerül be. Foszfor: a nyersvas szennyezője. A vasércből kerül be. Kén: mindegyik beadagolt alkotó tartalmazza. Szennyezőelem. Öntészeti nyersvas: Si tartalma 1,8 – 4,0 %. Eredményképpen a C grafitként jelenik meg, tehát ez a szürke nyersvas. Jól forgácsolható, mangántartalom kevés (max. 1,2%). A kéntartalmát maximálni kell, mert öntészetkor növekedhet. A foszfortartalom változó a követelményeknek megfelelően, mert az önthetőséget és a kopásállóságot javítja, de a szilárdságot csökkenti.

Acélgyártási nyersvas: fehér nyersvas. Kis Si tartalmú. A Si, Mn, P tartalma befolyásolja, hogy milyen acél gyártására alkalmas. Salak: értékes melléktermék, amelyet széles területen alkalmaznak (salaktégla, útépítés, beton, talpba ágyazás, salakgyapot, sportpálya stb.). Torokgáz: fűtőértéke 1000 kcal/m3, ezért kisebb hőteljesítményű fűtésre alkalmazható. Ércport tartalmaz, amit égetés előtt le kell választani (kohóba adagolható).

4. ACÉLGYÁRTÁS
A nyersvas termelés 80%-át acéllá dolgozzák fel. Jelentősége nem csökken. Az acélgyártás fő feladata a nyersvas karbontartalmának csökkentése, miközben a többi alkotó is csökken. Az acélt sokáig csak képlékeny állapotban tudták előállítani, mert nem tudtak olyan hőmérsékletet produkálni, amely a vasat megolvasztotta volna. Ma csak folyékony állapotban (folytacél) gyártják. Tudniillik az acél olvadáspontja a C-tartalom csökkenésével nő.

4.1 Acélgyártási eljárások
Az acélgyártó eljárásokat a berendezések szerint csoportosítják: - Siemens-Martin eljárás, - konverteres acélgyártó eljárások, - elektroacélgyártó eljárások: ívfényes, indukciós. Legelterjedtebb a Siemens-Martin, ennek két változata ismert: 1. A hulladék-nyersvas eljárás, amelynél 2/3 része vashulladék, 1/3 része nyersvas. A kísérőelemek oxidációját a hulladékkal bevitt oxigén végzi (rozsda). 2. A másik a nyersvas-érc eljárás. Itt a betét 1/3-a hulladék, 2/3-a nyersvas. Itt az oxidációhoz szükséges oxigént külön beadagolt vasércből fedezik. Az elektroacél lehet ívfényes és indukciós eljárással gyártott. A konverteres eljárások a feltalálók neveit viselik. Így lehet Bessemer, Thomas, LD, Kaldo és Graef eljárás. Kémhatás szerint is csoportosíthatunk, így lehet savanyú vagy bázikus. Az acélgyártás alapanyagai: - Fémes betét-anyagok - Tüzelő-, salakképző anyagok Betétanyagok: fémbetét (hulladék és nyersvas), frissítő-, salakképző- és ötvözőanyagok.

A fémbetét acélhulladék, szilárd vagy folyékony nyersvas. Fontos ezek kis kén és foszfor tartalma. A hulladékot válogatni kell, mert ha ez ötvözött, akkor ötvözőanyagot lehet megtakarítani. Frissítő anyagok: ezek az oxidációs folyamatot segítik. Ilyen gyakori anyag a vasérc és a reve (hengerművekben keletkezik). Salakképző anyagok: mészkő és égetett mész, kvarchomok, folypát, bauxit és samott. Ez utóbbi három a salak viszkozitását csökkenti. Ötvözőanyagok: a szükségleteknek megfelelően, leggyakrabban ferrosziliciumot használnak, amivel a grafitkiválás mértéke és ezzel együtt a szilárdság, a szívósság, a megmunkálhatóság szabályozható. Fűtőanyagok: folyékony és gáznemű, ívfény, indukciós és oxidációs hő. A Siemens-Martin külső tüzelésű lángkemence. A tüzelőanyag városi gáz, földgáz, olaj vagy pakura. Ezeket oxigénnel égetjük el. Ívfényes kemencében az elektromos ív nagy hőmérsékletét használjuk (grafit elektródák). Az indukciós acélgyártás a transzformátor elvét használja. A nagy menetszámú primer tekercsbe nagyfrekvenciás áramot vezetnek, amely a…..betétben (egy menetként fogható fel) áramot indukál és ennek Joule-hője olvasztja meg a fémet. A konverteres eljárásoknál a Si, P, C oxidációjakor felszabaduló hő biztosítja a hőmennyiséget. Itt folyékony nyersvasból indulnak ki, amely már nagy hőmennyiséget tárol, tehát az oxidációs hő csak széntelenítéshez szükséges.

4.1.1. Az acélgyártás metallográfiája Valamennyi folyamat fizikai-kémiai. Az acélgyártás fő folyamata a frissítés, illetve az oxidáció. Az oxidációt nem gáz halmazállapotú oxigén végzi, hanem a vasoxidok közvetítik. A betétben lévő elemeket tulajdonképpen kiégetik (oxidálják) az oxigénhez való vegyrokonságtól függő sorrendben. Így a sorrend Si, Mn, P majd C. Külön feladata a kén eltávolítása (vas-szulfid, mangán-szulfid). Ezeket olyan elemekkel lehet, amelyeknek a kénhez való affinitása nagyobb, mint a vasnak. Ilyen a Mn, CaO. Az acélgyártás másik fontos folyamata a dezoxidáció. A frissítéskor az acél is oxidálódik és ez káros. Dezoxidációkor az acélfürdő vasoxid tartalmát redukálni kell. Ilyen anyagok a Mn, Si, V, Ti, Al (ezek mennyisége kötött, mert ötvözőanyagok is). Fontos folyamat az ötvözés. Azokat az ötvözőelemeket, amelyeknek affinitása az O-hez kisebb, mint az acélhoz, már előre beadagolhatók (Ni, Co, Mo, Cu), amelyek nagyobb affinitással csak a dezoxidáció után adagolhatók (Cr, W, V, Al, Ti stb.).

4.1.2. Simens-Martin eljárás Szakaszos üzemű. Változó lángjárású, regeneratív tüzelésű lángkemence. Kétoldalon lévő tűzfejekből kapja a kemence a hőmennyiséget váltakozva. A lánghőmérséklet növelése céljából mind a gáz, mind pedig a levegőt előre kell melegíteni. Az előmelegítés szakaszosan történik a regenerátorkamrákban. A működő tűzfejjel ellentétes oldalon a forró füstgáz a téglarácsozatot átmelegíti, majd a következő ütemben ez a rácsozat melegíti a levegőt és a gázt. A kemencetér hőmérséklete 1650-1750 oC. A felmelegített kemencébe adagoljuk az ajtón keresztül a betétet.

63. ábra Siemens-Martin kemence A Siemens-Martin acélgyártás technológiai szakaszai: - berakás - beolvasztás - frissítés - kikészítés és csapolás E műveletek egymásba folynak. A kemencébe folyékony nyersvasat is adagolhatunk, ekkor kisebb a beolvasztás hőszükséglete. A hőszükségletet csökkenti a nyersvas Si, Mn, P tartalma, mert ezek oxidációja hőfejlődéssel jár. Frissítésnek nevezzük a széntartalom csökkentését. Eleinte a kemencetérben lévő oxigén végzi az oxidációt, majd a salak közvetíti. A C eltávolítása lassú, így szinte főzik a folyékony olvadékot. Eközben végbemegy a kéntelenedés is és a fürdőben lévő elemek koncentrációja egyensúlyi értékre áll be. Ekkor dezoxidációt végeznek, hogy a fürdőben lévő felesleges oxigén is eltávozzék. Ezt ferroötvözetekkel végzik, ezek egyben pótolják az oxidálódott ötvözőanyagokat is. A végleges ötvözést csapolóüstben végzik. A csapolóüstbe a folyékony acélra 100 mm vastag salakréteget öntünk, amely a gyors lehűlést akadályozza meg.

Előnye a Siemens-Martin eljárásnak, hogy tetszőleges nyersvas-vashulladék aránnyal dolgozik, jól beállítható az ötvözetek mennyisége, de nem eléggé termelékeny. Ezen ma úgy segítenek, hogy a frissítéshez oxigént vezetnek be.

4.1.3 Elektroacél gyártási eljárások 4.1.3.1 Ívfényes kemencék Két alapvető típusát különböztetjük meg: - Ívfényes sugárzó hatású kemencék: itt a szén elektródák közötti ív sugárzó hőjét használják. Az üzem egyenárammal, esetleg háromfázisú váltakozó árammal működik. - Közvetlen fűtésű ívfényes kemence: ebben az ívfény az elektróda és az acélfürdő között keletkezik. A betét megolvasztását az elektromos ív hője végzi. Az ív az acélfürdőn keresztül záródik. Az ívkemence 3 fázisú, 3 elektródás, billenthető kivitelű. A betétanyag itt főleg hulladék és max. 10% nyersvas. Ez az eljárás költségesebb a SiemensMartin eljárásnál (elektróda, energia).

64. ábra Közvetlen fűtésű ívfényes kemence

4.1.3.2 Indukciós kemencék Szintén két csoportra oszthatók: - Kis periódusszámú, azaz kisfrekvenciás kemencék. - Nagy periódusszámú, azaz nagyfrekvenciás kemencék. A kemence olyan tégelyből áll, melyet tekercs vesz körül. E tekercsben kering az áram, amelynek periódusszáma másodpercenként több ezer Hz.

A nagyfrekvenciás tekercs a betétben váltakozó örvényáramot kelt (szekunder), amely a fürdőt állandó mozgásban tartja. Az olvadás gyorsan végbemegy, így az acél nem tud oxidálódni. A salaknak itt csak az a szerepe, hogy az oxidációt gátolja. A salakot a fürdő tartja melegen, mert ebben nem tud áram indukálódni. A fürdő mozgása lehetővé teszi, hogy a sok ötvözőelemet tartalmazó acélt homogénné tegye.

65. ábra Indukciós kemence

4.1.3.3 Konverteres eljárások A konverter egy kb. 10-250 tonna befogadó képességű körtealakú tartály. Az egész berendezés billenthetően van a tengelyen elhelyezve. Itt a levegőt, tiszta oxigént vagy ezek más gázokkal való keverékét használjuk az oxidációra. Külön hőmérséklet bevezetésről nem kell gondoskodnunk, mert itt az oxidációs hő adja a hőutánpótlást. Különösen a Si oxidációja ad nagy hőmennyiséget (1% Si kiégése 200 oC-kal emeli a hőmérsékletet). A legelső ilyen eljárás a Bessemer-féle eljárás volt. Az eljáráshoz forgatható üstöt használnak. A konverter itt savanyú kémhatású tűzálló béléssel ellátott, így itt a kén és foszfor nem távozik el. Előnye a nagy termelékenység és hogy nincs fűtőanyag szükség, mert Si tartalmú betétből készítik az acélt.

66. ábra Konverter Másik ilyen eljárás a Thomas-féle, amely bázikus béléssel rendelkezik. A betét először égetett mész, majd ezután következik a folyékony nyersvas. Itt a foszfor (P) oxidációja termeli a legtöbb hőt (kiég), majd a ként az erősen bázikus salak köti le. Itt is levegővel frissítenek. Ezek kevésbé jó acélt adnak ezért újabban nem levegővel, hanem oxigénnel frissítenek, így elérik a Siemens-Martin acélok minőségét. Acéltuskó: Mindegyik eljárásnál az acélt tuskóvá öntik, ezután az acélt hengerelt vagy kovácsolt árúvá dolgozzák fel. A tuskót vastagfalú ún. kokillába öntik. A kokillák alul-fölül nyitott edények, négyszög, kör vagy sokszög alakúak és vagy felfelé vagy lefelé bővülnek. A kokillába vagy felül vagy alul öntjük be az acélt (alsó vagy fölső öntés). A felső öntésnél tömörebb acélt kapunk, az alsónál szebb a felület. Ha az acél a kokillákban megdermedt, akkor az acéltuskóról eltávolítjuk. Célszerű hamarosan továbbdolgozni (hengerelni), mert ekkor nem kell újabb felmelegítés, illetve nem oxidálódik az újabb felmelegítés hatására. Acélok osztályozása: A gyártás módszere szerint megkülönböztetünk: - konverteres, - Siemens-Martin.

4.2 Az acélok csoportosítása
Az acél olyan anyag, amelyben a vas tömegszázaléka minden más elemnél nagyobb, karbontartalma általában 2%-nál kisebb és egyéb elemeket is tartalmaz. Néhány krómacél tartalmazhat 2%-nál több karbont, de 2% a szokásos határvonal az acél és az öntöttvas között.

Az acélok csoportosítása a felhasználás célja szerint: Szerkezeti acélok (C <0,4 - 0,6%) Szerszámacélok (0,4% < C < 2,06%) Különleges acélok A szerkezeti acélok dinamikus igénybevételnek ellenálló acélok, kellő szilárdságúak, szívósak. A megfelelő szilárdsági, szívóssági tulajdonságokat ötvözéssel és hőkezeléssel lehet beállítani. A szerkezeti és szerszámacélokat a karbontartalom alapján nem lehet élesen elválasztani. A szerszámacélok általában nagy keménységűek, mivel a szerszám és a munkadarab egymásra hatása során a szerszámnak nemkívánatos az alakváltozása, kopása. Ezeknek az acéloknak a karbontartalma C > 0,4%, mivel az acél keménységét elsősorban a martenzit karbontartalma szabja meg. A kívánatos tulajdonságokat ötvözéssel és hőkezeléssel lehet elérni. A különleges acélok csoportjába tartoznak azok az acélok, amelyek meghatározott követelményeket elégítenek ki, pl. hőálló acélok, nem mágnesezhető acélok, korrózióálló acélok stb. Ezeket a különleges tulajdonságokat csak az acélok ötvözésével lehet kialakítani. Acélok csoportosítása (az MSZ EN 10020 szerint) Csoportosítás a vegyi összetétel szerint Ötvözetlen acélok: Minden alkotóelem tartalma (%) < 1. táblázat szerinti határérték. Korrózióálló acélok: Cr>10,5%, a C<1,2% - a nikkeltartalom szerint: a Ni<2,5%; illetve Ni>2,5%. - a fő tulajdonságok szerint: - korrózióálló; - hőálló; - kúszásálló. Egyéb ötvözött acélok A korrózióálló acélok meghatározásának nem felelnek meg, de legalább egyik alkotóelemük tartalma eléri az 1. táblázat szerinti határértéket. Előírt elemek Al B Bi Co Cr Cu La Mn Mo Nb Ni Pb Se Si Te Alumínium Bór Bizmut Kobalt Króm Réz Lantanidák (egyenként) Mangán Molibdén Nióbium Nikkel Ólom Szelén Szilícium Tellúr Határérték tömegszázalék 0,30 0,0008 0,10 0,30 0,30 0,40 0,10 1,65 0,08 0,06 0,30 0,40 0,10 0,60 0,10

Előírt elemek Ti V W Zr Titán Vanádium Volfram Cirkónium

Határérték tömegszázalék 0,05 0,10 0,30 0,05

67. ábra Az ötvözetlen és ötvözött acélok közötti határértékek (adagelemzés) Csoportosítás a fő minőségi osztályok szerint - Ötvözetlen acélok - Ötvözetlen minőségi acélok Jellemző követelmény például a szívósság, a szabályozott szemcsenagyság és/vagy alakíthatóság. Ötvözetlen nemesacélok Megfelelnek a következő egy vagy több követelménynek: - előírt legkisebb ütőmunkaérték nemesített állapotban; - előírt beedződési mélység vagy felületi keménység edzett, nemesített vagy felületen edzett állapotban; - előírt, különösen kis nemfémes zárvány tartalom; Ötvözött minőségi acélok Jellemző követelmények például a szívósság, a szemcsenagyság és/vagy az alakíthatóság. Az ötvözött minőségi acélokat általában nem nemesítésre vagy felületi edzésre szánják. Ide tartoznak például a következők: Hegeszthető finomszemcsés szerkezeti acélok, beleértve a nyomástartó berendezések és csövek acéljait. Ötvözött nemesacélok Nem tartoznak a korrózióálló acélok közé, és jellemzőek a vegyi összetétel pontos beállításával, valamint a gyártás és folyamat-ellenőrzés különleges feltételeivel elért olyan megjavított tulajdonságok, amelyek gyakran együttesen és szűk határokon belül vannak előírva. Minden egyéb olyan ötvözött acél, ötvözött nemesacél, amelyek nem sorolhatók az ötvözött minőségi acélok közé. Az ötvözött nemesacélok pl.: - az ötvözött gépszerkezeti acélok, - a nyomástartó berendezések acéljai, golyóscsapágyacélok, szerszámacélok, - gyorsacélok és olyan különleges fizikai tulajdonságú acélok, mint a szabályozott hőtágulási együtthatójú, ferrites nikkelacélok vagy a villamos ellenállásacélok.

Vegyi összetétel szerint

Ötvözött Ötvözetlen Egyéb Minőségi acélok Korrózióálló acélok

Fő minőségi osztályok szerint

Ötvözetlen minőségi acélok

Ötvözött minőségi acélok Korrózióálló, hőálló, kúszásálló

Nemesacélok

Ötvözetlen nemesacélok

Ötvözött nemesacélok

68. ábra Az acélok fő csoportjai Acéljelölési rendszerek Az európai szabványok szerinti acélok jele az MSZ EN 10027-1:1994, számjele pedig az MSZ EN 10027-2 szerint van képezve. Az acél ok egyértelmű jelölése érdekében szükség lehet a jel (esetleg a számjel) MSZ 12200 (CR 10260:1998) szerinti további alfanumerikus jelekkel való kiegészítésére. A jelölési rendszer felépítése a 1. ábrán látható.

69. ábra Az MSZ EN szerinti acéljelölési rendszer felépítése

4.3 Szerkezeti acélok
Melegen hengerelt szerkezeti acélok A melegen hengerelt szerkezeti acélok különböző célra készült anyagok, amelyeknek a felhasználás szerint más és más az összetételük, illetve a gyártási eljárásuk. Így készülnek: ─ ötvözetlen szerkezeti acélok (MSZ EN 10025-2), ─ normalizált/normalizálva hengerelt hegeszthető finomszemcsés acélok (MSZ EN 10025-3), ─ termomechanikusan hengerelt hegeszthető finomszemcsés acélok (MSZ EN 10025-4), ─ légköri korróziónak ellenálló szerkezeti acélok (MSZ EN 10025-5), valamint ─ lemezek és szélesacélok nagy folyáshatárú, nemesített szerkezeti acélokból (MSZ EN 10025-6). Ezekből az acélokból a hengerművek lapos, ill. hosszú gyártmányokat hengerelnek. Az acélok jele S, ill. E betűvel kezdődik (S=structural steel, E= engineering steel), amely után a legkisebb szelvényméretre (<16 mm) érvényes legkisebb folyáshatár következik MPa-ban. (1 MPa=l N/mm2). Ezt követik a kiegészítő jelek, amelyek az ütőmunkára, a hőkezeltségi állapotra, a gyártási módra, valamint a további feldolgozhatóságra utalnak. Ötvözetlen szerkezeti acélok (MSZ EN 10025-2) Az ötvözetlen szerkezeti acélok általános rendeltetésűek, amelyekből gépalkatrészeket gyártanak, általában képlékeny alakítással. A hengerlési technológiájuk a hagyományos hőmérsékleti tartományban van. Az acélok hegeszthetőségére vonatkozó ismereteket az MSZ EN 1011-2 tartalmazza. A hideghúzhatóságra utalás az acél minőség jelében a C betű. Az acélok melegalakíthatóságának a Cu-tartalom szab határt, mivel a 0,40%-nál nagyobb réztartalom esetében a vöröstörékenység veszélye áll fenn. Normalizált/normalizálva hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélok (MSZ EN 10025-3) A normalizálva hengerelt acélok mechanikai tulajdonságai egyenértékűek a normalizálással gyártott acélokéval. A hengerlés során a hőbevitel és a hőelvonás a normalizálásnak megfelelő hatású. Az acélok finomszemcsés szerkezetét a mikroötvözők, elsősorban a Ti

biztosítja. A jelölésükben az N betű jelenti a normalizált állapotot. A 0,40%-nál nagyobb Cutartalmú acélok melegalakítása során a vöröstörékenység veszélye áll fenn. Termomechanikusan hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélok (MSZ EN 10025-4) A termomechanikus hengerlési eljárás azt jelenti, hogy az acél alakítási hőmérsékleti tartománya az előnyújtás során az újrakristályosodási hőmérséklet felett van, azonban a készsori hengerlés az újrakristályosodási hőmérséklet alatt fejeződik be. Az újrakristályosodási hőmérséklet növekedését elsősorban a nióbium (Nb)-ötvözővel érik el, a finom szemcseszerkezetet a Ti biztosítja. Az acélok hegeszthetők, de mint minden hegesztés esetében a termék szelvényvastagságának, valamint az alapanyag szilárdsági tulajdonságainak növekedésével a hidegrepedékenység, valamint a ridegtörés veszélye fennáll. A 0,40%-nál nagyobb Cu-tartalmú acélok melegalakítása során a vöröstörékenység is bekövetkezhet. Légkörikorrózió-álló szerkezeti acélok (M5Z EN 10025-5) Az acél a levegő oxigéntartalma és a nedvesség hatására korrodál, rozsdásodik. Ez az oxidréteg porózus, az oxigén behatolását az acélba nem gátolja meg. A folyamat a teljes tökremenetelig folytatódhat. A légköri korróziónak ellenálló szerkezeti acélokba rezet, krómot, foszfort, esetleg nikkelt, valamint molibdént ötvözve, hosszabb idő alatt (1-3 év), olyan foszfátos, szulfátos, hidroxidos vegyületek keletkeznek, amelyek az oxidréteg felületi pórusait eltömítik, kezdetben lassítják, majd megállítják a rozsdásodást, mivel meggátolják a nedvesség bejutását az acél mélyebb rétegeibe. Ez a folyamat a passziválás. A passzivált felület kezdetben világossárga, majd a kialakult védőrozsda színe sötétbarna lesz, lilás árnyalattal. Ennek vastagsága általában 0,3 mm-nél nem több. Lemezek és szélesacélok nagy folyáshatárú, nemesített szerkezeti acélokból (M5Z EN 10025-6) Ezek az acélok túlnyomóan környezeti és kis hőmérsékleten működő, nagy igénybevételnek kitett hegesztett szerkezetek, például tárolótartályok, hidak, zsilipek, épületek tartószerkezetei, daruszerkezetek, szállítójárművek stb. készítésére alkalmasak. Az acélok melegalakítási hőmérséklete nem lehet nagyobb a feszültségcsökkentő hőkezelés hőmérsékleténél. A feszültségcsökkentő hőkezelését az acél megeresztési hőmérsékleténél legalább 30°C-kal kisebb hőmérsékleten, legfeljebb 1 órai hőntartással kell végrehajtani, mivel a nagyobb hőmérsékletű, ill. hosszabb hőntartási idő következtében a mechanikai tulajdonságok romlanak. Az ajánlott értékektől való eltérés hatását a gyártóműtői kell megkérdezni. A termék vastagságának és szilárdságának növekedésével hidegrepedések keletkezhetnek. A hidegrepedést a varratfémben lévő diffúzióképes hidrogén mennyisége, a hőhatásövezet rideg szövetszerkezete, valamint a hegesztett kötésben keletkező jelentős húzófeszültségkoncentrációk együttes hatása idézi elő. Automataacélok (MSZ EN 10087) A tömeggyártásban számos kisebb vagy közepes igénybevételű alkatrészt forgácsolással gyártanak. A termelékenység megkívánja a nagy forgácsolási teljesítményeket, a megmunkálási mellékidők csökkentését. Ezekre a munkákra a forgácsoló automaták alkalmasak, amelyekben jól forgácsolható, melegen hengerelt huzalt vagy rudat dolgoznak fel.

A jól forgácsolható acélokkal szembeni követelmények: ─ nagy forgácsolási sebesség, ezáltal rövid megmunkálási idő; ─ a forgácsolás közben ne "kenődjék" a megmunkált anyag, mert különben a megmunkált felületet a forgács összekarmolja, szakadozottá teszi; ─ a forgácsolás kis szerszámkopást okozzon, ezáltal nagy lehet a forgácsolószerszámok éltartama; ─ a folyó forgács helyett töredezett, rövid forgács keletkezzék, amely könnyen eltávolítható; ─ ne képződjék a szerszámok dolgozó részein élsisak, azaz a leválasztott forgács ne tapadjon fel a forgácsolószerszámra, mert a megmunkált felületet tönkreteszi és szerszámtörést okoz hat. Az automata acélok hipoeutiktoidos, ferrites-perlites acélok, amelyekben a ferritmennyiség a jelentősebb a kis C-tartalom miatt. A képlékeny ferrites szövetszerkezet a forgácsolás során hajlamos a kenődésre. Ezért a ferritben oldódó ötvözőkkel ridegebbé teszik az acélt, továbbá az ötvözőkkel finomeloszlású zárványokat hoznak létre, amelyektől inhomogénné válik az acél, és ennek következtében a forgács könnyebben törik. Az automataacélok csoportjai: ─ nem hőkezelésre szánt, általános rendeltetésű acélok, ─ betétben edzhető acélok, ─ közvetlen edzésű acélok. Az automataacélok fő ötvözői a mangán, a kén és az ólom. A mangán a kénnel mangán-szulfidot (MnS) képez. A forgácsleválasztás képlékenyalakító hatása miatt a forgács keményedik, képlékenysége csökken, rideggé és töredezetté válik. A Mn-ötvöző egyrészt az acél dezoxidálásához, másrészt a MnS-vegyület képződéséhez szükséges. Általában a Mn/S viszonyszám kb. négy. Az ólomötvözés (0,15-0,35%) a forgácsolhatóságot javítja. Az ólom a vasban nem oldódik, kis cseppek alakjában dermed meg az acélban. Az ólom olvadáspontja 327°C. A forgácsolás során keletkező hő miatt a forgácstőben legalább 500°C van, és ezen a hőmérsékleten az ólom megolvad, kiváló kenőhatást fejt ki, meggátolja a forgács feltapadását, és ezáltal az élsisak képződését is. Az általános célokra gyártott automataacélok a gépjárműipar, a gépipar tömeggyártmányainak acéljai. A nagyobb kéntartalmú acélok kiváló forgácsolhatósági tulajdonságúak. A betétben edzhető alkatrészeket is a gépjárműipar, a gépipar használja azokon a helyeken, ahol a beépített alkatrész koptató igénybevétele miatt, kopásálló kéregre van szükség. A tömeggyártásban a nagyobb igénybevételű alkatrészeket a közvetlen edzésű acélokból gyártják, és nemesítéssel állítják be a kívánt szilárdsági tulajdonságokat. Azonban az automataacélok nem használhatók olyan alkatrészek anyagaként, amelyek esetében a nagy üzembiztonság követelmény, mivel a viszonylag nagy szennyezőtartalom rontja a szívósságot és a kifáradási határt. Az automataacélok hegesztése nem ajánlott. Nemesíthető acélok (MSZ EN 10083) A nemesíthető acélokból azokat a munkadarabokat gyártják, amelyeknek kellően szívósaknak kell lenniük és a dinamikus igénybevételeknek is ellenállnak. Ilyen alkatrészek például: a

különféle csavarok, csapok, kötőelemek, villáskulcsok, csuklók, rudazatok, különböző készülékek elemei, hevederek, hüvelyek, kardánkeresztek, tengelyek, forgattyús tengelyek, hajtórudak, fogaskerekek, csigakerekek, vonóhorgok, lánccsapok, szerszámgépek főorsói, hajtóművek a gépiparban, a járműgyártásban, repülőgépgyártásban stb. Az alkatrészek méreteiktől és a szilárdsági követelményektől függően - ötvözetlen, ill. ötvözött nemesíthető acélokból készülhetnek. Az első csoportba az ötvözetlen acélok a C-jelű karbonacélok tartoznak, amelyek a dezoxidenseken kívül (Mn, Si) más ötvözőt nem tartalmaznak, és C-tartalmuk kb. a 0,2% és 0,6% között van. Kétféle S-tartalommal gyártják. A nemesíthető acélok másik csoportja az ötvözött acéloké. Az ötvözött nemesíthető acélok főbb csoportjai: a Mn, a Cr, a Cr-Mo, a Cr-Ni-Mo, valamint a Cr-V ötvözésűek. Ezek között is van kétfajta S-tartalommal gyártott acél, amelyeknek jelében az S betű szerepel. Az acélok tulajdonságai az ötvözéssel kedvezően megváltoztathatók. Az acélok keménységét elsősorban a karbontartalmuk határozza meg. Az ötvözés célja az átedzhető szelvényátmérő, a szívósság, a kifáradási határ, a megeresztésállóság növelése, a megeresztési ridegségre való hajlam megszüntetése és még számos egyéb tulajdonság kedvező befolyásolása. A kedvező hatásokat csak a megfelelő, helyesen végrehajtott hőkezelési technológiával lehet megvalósítani. A nemesíthető acélokat hőkezeletlenül, azaz "natúrban" beépíteni gazdaságtalan, mert előnyös tulajdonságaik nem érvényesülnek. Kedvező tulajdonságaikat hőkezeléssel, a nemesítéssel kapják meg. A nemesítés két hőkezelési eljárás, az edzés és az azt követő megeresztés együtt. Az ötvözéssel elsősorban az átedzhető szelvényátmérő növelhető. Az átedzhető szelvényátmérő az acél kritikus lehűlési sebességének függvénye. A viszonyok a folyamatos átalakulási diagramon láthatók. Az 2. ábra a 0,45% C-tartalmú C45E jelű ötvözetlen acél folyamatos átalakulási diagramja. A vízszintes tengelyen az ausztenitesítési (edzési) hőmérsékletről való lehűtés ideje logaritmikus léptékben, a függőleges tengelyen pedig a hőmérséklet van ábrázolva. A diagramban az egyes mezők a lehűlés során az ausztenit elbomlásából keletkező szövetszerkezeteket (F=ferrit, P=perlit, B=bénit, M=martenzit) tartományait jelentik. A lehűlésgörbék végén lévő körökbe írt számok az adott lehűlési sebesség során kialakuló szövetszerkezet keménysége, HRC egységekben. A lehűlés során azok a szövetelemek keletkeznek, amelyeket a lehűlési görbe átmetszett. A kritikus lehűlési sebesség az a lehűlési sebesség, amellyel az acélt lehűtve, tisztán martenzites szövetszerkezet keletkezik. Ez a C45E acél ábráján az 53 HRC keménységéhez tartozó lehűlési görbe. Az ausztenit átalakulása martenzitté a lehűtés 5. másod percében kezdődik, kb. 340°C-on. A 3. ábrán a hasonlóan 0,45% C-tartalmú, de kb. 1 % Cr-ot, és kb. 0,25% Mo-t tartalmazó 42CrMo4 ötvözött nemesíthető acél folyamatos átalakulási diagramja látható. A tisztán martenzites szövetszerkezet kialakulása ennél az acélnál is 340°C-on kezdődik és keménysége (54 HRC) kb. ugyanannyi, mint a C45E acélé, azzal a különbséggel, hogy az átalakulás megkezdődéséig 30 másodperc telik el. Ez annyit jelent, hogy a kisebb kritikus lehűlési sebesség következtében nagyobb szelvényátmérőben képződik martenzites szövetszerkezet.

Vagyis az acélok keménységét a C-tartalom határozza meg, az átedzhető szelvényátmérőt pedig az ötvözőtartalom.

70. ábra …………………………………. Az átedzhető szelvényátmérő annak a kör keresztmetszetű rúdnak az átmérőjét jelenti, amelynek tengelyében az edzés során 50%-ban martenzit képződik. Ez C45E-nél kb. 40 mm, 42CrMo4-nél pedig 160 mm. Összefoglalva A nemesíthető acélok keménységét elsősorban a C-tartalmuk határozza meg. A keménység a karbidképző ötvözőkkel (Cr, Mo, V, W, Ti) növelhető, de csak úgy, ha a karbidképződéshez szükséges C-tartalom is megvan az acélban. A dinamikus igénybevételekkel szembeni ellenállóság függ a szemcseszerkezet finomságától. A szemcseszerkezetet a V finomítja, a Ni a szívósságot növeli és a képlékenyrideg átmeneti hőmérsékletet csökkenti. A Mo és a Wa megeresztési ridegségre való hajlamot csökkenti, ill. szünteti meg. Betétben edzhető acélok (MSZ EN 10084) A betétben edzhető acélok jellegzetes tulajdonsága a szívós mag, valamint a kopásálló kéreg. Ezeknek az acéloknak ezt a két egymásnak ellentmondó követelményt - a szívósságot és a kopásállóságot - egyidejűleg kell kielégíteniük. A betétben edzhető acéloknak a kb. 0,2%-os karbontartalma megfelelő. A megfelelő kopásállóságot, az acél 58-61 HRC keménysége biztosítja, amelyhez kb. 0,7-0,9% C-tartalomra van szükség. A cementálás elvégezhető szilárd közegben (cementáló szemcsében, régebben faszénben), sófürdőben és gázban. A kopásálló kéreg C-tartalmát a cementáló közeg, a vastagságát a cementálás ideje és hőmérséklete szabja meg. A cementálás hőmérsékleti tartománya 875-980°C, de általában 900-920°C az alkalmazott hőmérséklet. Szilárd közegű cementálás során a kéregvastagság növekedési sebessége kb. 0,15 mm/h, vagyis 1,5 mm vastag kéreg eléréséhez mintegy 10 óra szükséges. A gázcementálás és a sófürdős cementálás ideje ennél lényegesen rövidebb. A munkadarab magszilárdságát, valamint a kéreg keménységét a cementálást követő hőkezeléssel állítják be.

Közvetlen edzés (direkt edzés) A cementálás után a munkadarabokat közvetlenül lehűtve edzik meg. A lehűtést a kéreg edzési hőmérsékletén a hőkiegyenlítődés idejére megszakítják, majd utána következik a gyors hűtés, vízben, olajban. A hőkiegyenlítés a vetemedések csökkentése miatt szükséges. Ezt a hőkezelést a tömeggyártásban, gázcementálás esetében használják. Erre a technológiára a finomszemcsés acélok, a Mo- és Ni-ötvözésű acélok alkalmasak. Egyszeri edzés Ez a hőkezelés elvégezhető a kéreg vagy a mag hőmérsékletéről, esetleg a kettő közötti hőmérsékletről. Általában a szilárd közegű cementálás edzési eljárása. A kéreg edzési hőmérsékletéről edzve a munkadarabot, a kéreg kemény, homogén, finomszemcsés szerkezetűvé válik, a mag azonban durvaszemcsés és lágy marad. A mag edzési hőmérsékletéről edzve a darabot, a mag finomszemcséssé, nagyszilárdságúvá, és szívóssá válik. A kéreg durvaszemcsés lesz, és nagy lesz a maradék ausztenit benne. A darabok vetemedése nagyobb. Ennek a technológiának egy másik változata, amelynek során a cementálást követi egy a kéreg edzési hőmérsékleténél kisebb hőmérsékletű (550-400°C, 1 óra) izotermikus hőntartás, majd a kéreg edzési hőmérsékletére való hevítés, és azután edzés. Kettős edzés A cementálás ideje alatt a munkadarabok szemcseszerkezete eldurvul. A kettős edzés során a munkadarabot először a mag edzési hőmérsékletére hevítik (magAc3 hőmérséklete +30°C). Erről a hőmérsékletről edzve a mag finomszemcséssé válik. Ezt követi a kéreg edzési hőmérsékletére (kéreg Ac3 hőmérséklete +30°C) való hevítés, majd a kéreg megedzése. Ezáltal a kéreg is finomszemcsés lesz. A különböző eljárásokkal megedzett darabok kérge még rideg. Az edzést követi a kéreg keménységének 150-200°C-on való megeresztése. A legkedvezőbb kopási tulajdonságokat az 58-61 HRC-re megeresztett kéreg biztosítja. Nitridálható acélok (MSZ EN 10085) Az acélok felületi keménységének, kopásállóságának, korrózióállóságának, valamint kifáradási határának növelésére használt egyik eljárás a nitridálás. Az acél felületi rétegének nitrogénnel való dúsítását nitridálásnak nevezik. Minden vasötvözet nitridálható. Az ötvözetlen acélok nitridált felületének keménysége kb. HV1 =280, és a felülettől néhány század milliméterre lévő mélységben kialakuló keményebb vegyület sem több mint, HV1 =450-480. Az ötvözetlen acélok esetében a nitridálást elsősorban a kifáradási határ, továbbá a korrózióállóság növelése céljából alkalmazzák. Azonban az eljárás valamennyi hatását csak a nitridálásra kifejlesztett acélok esetében lehet előnyösen kihasználni. A nitridálható acélokban a kéregkeménységet nitridképző ötvözőkkel, elsősorban krómmal, alumíniummal, vanádiummal, valamint titánnal növelik. Ezeknek az acéloknak a kéreg keménysége HV1 =800-950. A nitridálás közege lehet gáz vagy sófürdő. A kezelés hőmérséklete 490-520°C, de az ötvözetlen acélok korrózióállóságának növelése céljából végzett nitridálás hőmérséklete nagyobb, 600-700°C. A nitridálható acélok esetében a nitridálás időtartama a kéregvastagságtól függően, 20-100 óra, a kéregvastagság pedig 0,200,70 mm. A legnagyobb dinamikus, valamint koptató igénybevételekre a Cr-Al-Ni acél a legalkalmasabb. A nitridálható acélokat a nitridálás előtt kell nemesíteni (edzés + megeresztés). A megeresztés hőmérsékletének 20-30°C-kal nagyobbnak kell lennie, mint a nitridálás hőmérséklete, mert

különben csökken az acél szakítószilárdsága és folyáshatára, továbbá a munkadarabok vetemedése is nagyobb lesz. A sófürdőben végzett nitridálás során C-atomok is bediffundálnak a munkadarab felületébe. Ezt az eljárást karbonitridálásnak nevezik. Ennek hőmérséklete 570-580°C. A sófürdőben végzett kezelés hatására a kéreg kevésbé rideg, mint a gázáramban nitridált munkadarab kérge. A nitridálás előtt a darabokat készre lehet gyártani, a kérgesítés után már csak polírozni kell. Acélok gördülőcsapágyakhoz és csapágygolyókhoz (ISO 683-17) A gördülőcsapágyak nagy dinamikus igénybevételű alkatrészek, elsősorban a kifáradás és a koptató hatások miatt. Vannak korrozív közegben dolgozó csapágyak és olyanok is, amelyek nagyobb hőmérsékletű helyekre vannak beépítve. A gördülőelemeket - a golyókat, görgőket, tűgörgőket - továbbá a csapágygyűrűket, képlékeny előalakítással, valamint forgácsolással, köszörüléssel, tükrösítéssel gyártják. A gördülőcsapágy-acélok fajtái: átedződő, nemesíthető acélok, betétben edzhető acélok, indukciósan edzhető acélok, korrózióálló csapágyacélok és nagy üzemi hőmérsékleten üzemelő csapágyacélok Az előgyártmányok formái: buga, rúd, köracél, huzal, cső, gyűrű, valamint tárcsa. A gördülőcsapágyak acéljainak a kifáradási határát a nagyobb foszfor,valamint kéntartalom jelentősen rontja. Ezeknek az acéloknak kicsi a szennyezőanyagtartalmuk, a p < 0,025% és a S < 0,015%. A gördülőcsapágyak edzésénél a maradék ausztenitet el kell kerülni, mivel a későbbi diffúziós folyamatok során a maradék ausztenitből bénit keletkezik, amely egyrészt lágyabb szövetszerkezetű, és így jobban kopik a csapágy, másrészt a szövetszerkezet térfogat-növekedése következtében károsan befolyásolja a csapágyak működését. A betétben edzhető gördülőcsapágy-acélok jellemző tulajdonságai a nagy szívósságú mag, amely a dinamikus, lökésszerű igénybevételeket viseli jól, a kemény, edzett kéreg, pedig a koptató hatásokkal szembeni ellenállást növeli. Az indukciósan edzhető acélok a tömeggyártásban jól használhatók, mivel az edzési hőmérsékletre való felhevítéshez csak néhány másodperc szükséges. A korrozív közegben működő csapágyakat a korrózióálló acélokból gyártják, martenzites, ill. lédeburitos szövetszerkezettel. A nagyobb hőmérsékleten üzemelő gördülőcsapágyak anyagait gázturbinákban, repülőgépekben használják. Ezek az acélok a hőállóságukat és a nagyobb hőmérsékleten is kiváló kopásállóságukat, az összetett (komplex) karbidjainak köszönhetik. Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez A nyomástartó berendezések gyártására felhasznált acélokkal szembeni követelmény a megfelelő alakíthatóság és hegeszthetőség. Az acélok mechanikai tulajdonságait a gondos gyártással garantálják, és ennek megfelelően ezek az acélok a foszfort-, valamint a ként kis mennyiségben tartalmazzák (Kivétel a korrózió- és saválló acélok). Az acélok szívósságát az Al-mal való csillapítás is növeli. A különböző célokra való felhasználásukat a megfelelő ötvözőkkel lehet elérni. Az általános követelményeket Az MSZ EN 10028-1 tartalmazza. Ötvözetlen és ötvözött acélok növelt hőmérsékleten előírt tulajdonságokkal (MSZ EN 10028-2) A nyomástartó berendezésekhez gyártott ötvözetlen acélok jele P betűvel kezdődik, majd a szobahőmérsékletre előírt folyáshatár van megadva, amely a legkisebb termékvastagságra

vonatkozik az acélminőség jelölésében. A további betűk egyéb tulajdonságokra utalnak. Pl.: P235GH. Ezeket az acélokat gőzkazánok, nyomástartó berendezések gyártására lehet felhasználni, de készülnek ezekből az acélokból kompresszorok, járművek légtartályai is. Általában 400°C hőmérsékletig a melegfolyáshatárt, ennél nagyobb hőmérsékleten a kúszáshatárt vagy a kúszási szilárdságot veszik alapul a tervezés során. Többnyire normalizált állapotban szállítják. Az ötvözött acélok gyártásának célja a nagyobb hőmérsékleten üzemelő, nagyobb szilárdsági igénybevételt elviselő szerkezetek anyagainak kifejlesztése volt. Az általában "savas közegnek" nevezett, H2S-tartalmú korróziós környezetnek kitett ötvözetlen és a gyengén ötvözött acélok repedésre érzékenyek lehetnek. A hidrogén okozta repedéssel szembeni ellenállás laboratóriumi körülmények között meghatározható. A Cr-Mo ötvözésű acélok kb. 400°C és 500°C közötti üzemi hőmérsékleten hajlamosak az elridegedésre. Az elridegedésre való hajlamot laboratóriumi körülmények között a lépcsős lehűtővizsgálattal lehet szimulálni. Hegeszthető, finomszemcsés, normalizált acélok (MSZ EN 10028-3) Négy csoportja van ezeknek az acéloknak. ─ Szobahőmérsékleti (alap)minőségek (P ... N), amelyeket csak szobahőmérsékleten és legfeljebb -20°C-ig lehet használni. ─ Melegszilárd minőségek (P ... NH), amelyek -20°C-tól 400°C-ig terjedő hőmérsékleti tartományban használhatók. ─ A hidegszívós minőségek (P ... NL1) és a különlegesen hidegszívós minőségek (P ... NL2) a kis hőmérsékleteken üzemelő hegesztett szerkezetek anyagai. Ezek a szerkezetek -50°C -on sem ridegednek el. ─ A hegeszthető finomszemcsés acélok szemcseszáma 6 vagy ennél nagyobb, azaz finomabb a szövetszerkezete. A helyes hegesztési technológia kialakítására támpontot ad a karbonegyenérték (CEV). Hidegszívós, nikkelötvözésű acélok (MSZ EN 10028-4) A hidegszívós acélok elsősorban a kis hőmérsékletű üzemi viszonyok között működő szerkezetek gyártására alkalmasak. Az acéloknak a C-tartalma nem haladja meg 0,18%-ot. Az acélok felhasználási területei: hűtőgépek, gépalkatrészek, műszerek, tartályok, hajógyártás, vegyipari berendezések, hőcserélők, vezetékek, egészen -200°C üzemi hőmérsékletig. Hegeszthető, finomszemcsés, termomechanikusan hengerelt acélok (MSZ EN 10028-5) A termomechanikusan hengerelt, nyomástartó berendezések gyártására alkalmas acélok újrakristályosodási hőmérsékletét mikroötvözéssel, elsősorban nióbium (Nb) ötvözéssel megemelik, a szemcsefinomítást Ti-nal, a szilárdságnövelést, V-mal, valamint Mo-nel érik el. A termomechanikus hengerlés a fémtani folyamatokat szabályozza a hengerlés technológiai eszközeivel, valamint szabályozott hőmérsékletvezetéssel. Az acélok jelölésében M betű utal a termomechanikus gyártásra. Az acélok jelölésére példa: P355M, amelyben a P betű a nyomástartó-felhasználásra vonatkozik, a szám az acél szobahőmérsékleti folyáshatára MPa-ban a legkisebb termékvastagságú anyag esetében, M termomechanikus hengerlést jelent.

Hegeszthető, finomszemcsés, nemesíthető acélok (MSZ EN 10028-6) A hegeszthető, finomszemcsés, nemesített acéloknak négy minőségcsoportja van: ─ alapminőség-csoport; ─ melegszilárd minőségek, növelt hőmérsékleti tulajdonságokkal; ─ hidegszívós minőségek, -40°C-ig kis hőmérsékleti tulajdonságokkal; ─ hidegszívós minőségek, -50°C-ig kis hőmérsékleti tulajdonságokkal. Az acélok finomszemcsés szerkezetét, valamint nagy folyáshatárát az acél mikroötvözői - a Ti, Nb, V, N, B - biztosítják. A hegesztés során, a termék vastagságának és szilárdságának növekedésévei, hidegrepedés léphet fel. A hidegrepedést a következő tényezők együttes hatása okozhatja: ─ a diffúzióképes hidrogén mennyisége a varratfémben; ─ a hőhatásövezet rideg anyagszerkezete; ─ hegesztési feszültségkoncentrációk a kötésben. A különböző hegesztési irányelvek (pl. MSZ EN 1011-1 és az MSZ EN 1011-2) alapján meg lehet állapítani az ajánlott hegesztési feltételeket és az acélminőségek különböző hegesztési tartományait a termékvastagság, az alkalmazott hegesztési energia, a kialakítás követelményei, az elektróda-kihozatal, a hegesztési eljárás és a varratfém tulajdonságai alapján. A hegesztést követő túlzott hőkezelés ronthatja a mechanikai tulajdonságokat. Célszerű a hegesztést követő hőkezelés hatását próbatesteken mért mechanikai tulajdonságok meghatározásával ellenőrizni. Korrózióálló acélok (MSZ EN 10028-7) A korrózióálló acélok szövetszerkezetük szerinti csoportosítása: ─ ferrites acélok, ─ martenzítes acélok, ─ ausztenites acélok, ─ ausztenites-ferrites acélok. A ferrites szövetszerkezetű acélok a gyenge maróhatású közegeknek jól ellenállnak. Nyomástartó edények, élelmiszer-ipari berendezések, gépjárművek katalizátorai készülnek ezekből az anyagokból, továbbá járművek korrózióálló teherhordó szerkezeteinek is anyaga. A martenzites acélokat szivattyúelemek, szelepek, turbinák járókerekeinek, centrifuga alkatrészek (víz és oxidáló savak esetében) gyártására használják fel. 300°C-on is számottevő folyáshatárúak (Rp0.2=530-580 MPa). Az ausztenites szövetszerkezetű acélok különböző fajtái -196°C-tól 600°C-íg felhasználhatók a legkülönfélébb berendezések és eszközök gyártására. Az ausztenites acélok oldólágyítás utáni állapotban nem érzékenyek a ridegtörésre. Nincsen a más acélokra jellemző kifejezett átmeneti hőmérsékletük, ezért mélyhűtési hőmérsékleteken is használhatók. így például az élelmiszeriparban, a textiliparban, a műanyagiparban; hegesztett szerkezetek céljára, a vegyipari berendezésekben foszforsavas, kénsavas, sósavas közegekben a kiváló korróziós tulajdonságaik miatt, valamint tartályokat, csővezetékeket is gyártanak ausztenites acélokból. A ferrites-ausztenites szövetszerkezetű acélok a vegyipari gépgyártás nagy szilárdságú anyagai. Klórtartalmú közegekben nagy az ellenállása a feszültségkorrózióval, a lyukkorrózióval szemben, valamint a kristályközi korróziós ellenállása is kiváló.

Hegesztés utáni hőkezelés Ebbe a szabványba tartozó korrózióálló acélokból hegesztett szerkezeteket általában nem hőkezelik, a következőket kivéve: ─ a martenzites minőségeket újra megeresztik, és ─ a ferrites minőségeket újra lágyítják, ha a hőhatásövezetben fennáll a maradék ausztenit megjelenésének a kockázata. A nagy króm- és molibdéntartalmú, ausztenites-ferrites vagy ausztenites acélok némi ferritet tartalmazó hegesztett szerkezeteinek hevítésekor intermetallikus fázisok képződhetnek, amelyeket a hegesztés utáni hőkezeléskor vissza kell oldani. A duplex és az ausztenites acélok hegesztés utáni hőkezelése következetesen kerülendő, és a hegesztést gondosan kell megtervezni. Az ausztenites-ferrites acélok előmelegítése nagyon hatékony óvintézkedés a vastagabb hegesztett keresztmetszetek zsugorodása által okozott feszültségnövekedéssel szemben, mivel a 200-250°C-os hőmérséklet a szobahőmérsékleti folyáshatárt mintegy 50%-kal csökkenti. Az előmelegítés ezáltal gyakran alkalmasabb módszer a nagy feszültségek elkerülésére, mint a hegesztés utáni hőkezelés. Az acélminőségtől és termékvastagságtól függően 120 és 200°C közötti előmelegítési hőmérsékleteket kell alkalmazni. Rugóacélok A rugók energiatároló gépelemek, amelyek terhelés hatására rugalmasan megváltoztatják alakjukat, és a terhelés megszűnése után pedig visszanyerik eredeti alakjukat. Erre a célra az acélok alakváltozásának rugalmas tartománya használható ki. Általában ebbe a csoportba tartozó acélokra jellemző a nagy rugalmas tartomány, amit a folyáshatár/szakítószilárdság viszonyszámmal lehet megadni. A rugóacélok esetében az Re/Rm > 0,85 ... 0,89 körüli érték. A másik fontos tulajdonsága a rugóknak, hogy túlterhelés esetében se törjenek ridegen, hanem képlékenyen alakváltozzanak. Ezt a képlékenységi mutatók, a szakadási nyúlás és a kontrakció értéke jelzi. Az ismétlődő dinamikus igénybevételekkel szembeni ellenálló képességet az acélok gondos kikészítésével, a kén és a foszfor mennyiségének kis értékűre csökkentésével érik el. Sok esetben a rugók üzemi viszonyai a korrózióállóságot is megkövetelik. A rugók gyárthatók huzalból, szalagból képlékeny hidegalakítással. Ebben az esetben a képlékeny hidegalakítás okozta alakítási keményedést használják ki. A rugóknak több fajtája létezik, és ennek megfelelően az anyagaik is különbözőek. Ez a kiadvány az alábbi rugóanyagokat tartalmazza: ─ melegen hengerelt acélokból alakított és nemesített rugók (MSZ EN 10089), ─ hőkezelésre szánt, hidegen hengerelt keskeny acélszalag, rugók gyártására (MSZ EN 10132-4) ─ korrózióálló acélszalag (MSZ EN 10151) Melegen hengerelt acélokból alakított és nemesített rugók egyik típusa a Si-ötvözésű rugóacélok. A Si hatására az acél folyáshatára megnő, az acél rugalmas tartománya nagyobb lesz. Ezekből az acélokból készülnek a kisebb szelvényvastagságú lap-, lemez-, valamint csavarrugók. A nagyobb ötvözőtartalmú króm-vanádium rugóacélokból a nagyobb méretű, vastagabb rugókat készítik, de a króm-molibdén-vanádium ötvözésű acélok a dinamikus, lökésszerű igénybevételű csavarrugók, valamint gépjárművek torziós rugóinak anyagai. A rugók szilárdsági adatait a nemesítéssel érik el.

Hőkezelésre szánt hidegen hengerelt keskeny acélszalag (MSZ EN 10132-4) Ötvözetlen és ötvözött, hidegen alakított szalagok esetében 6 mm vastag, ötvözetlen, valamint ötvözött hidegen alakított és nemesített szalagok mérettartománya 0,30-3,00 mm. Ezek az acélok ötvözetlen és ötvözött nemesacélok, amely egyben a jó felületi minőséget is jelenti. Ennek a kedvező kifáradási határban van nagy jelentősége. Korrózióálló acélszalag rugókhoz (MSZ EN 10151) Ebbe a csoportba a legfeljebb 3 mm vastagság és legfeljebb 600 mm széles korrózióálló acélszalagok tartoznak. A rugók sok esetben korrozív közegben, nagyobb hőmérsékleten üzemelnek. Ezekre a célokra különböző szövetszerkezetű acélokat fejlesztettek ki. Ennek megfelelően: ferrites, martenzites, kiválásosan keményedő és ausztenites acélok vannak. Az acélokat különböző keménységi állapotban gyártják. A hidegen hengerelt állapot jele a +C, az utána következő szám az acél szakítószilárdságát jelenti MPa-ban. A szalagokat szállíthatják lágyított és oldólágyítással hőkezelt állapotban. A felületi kikészítésük fényesre lágyított (jele: 2R), pácolt (2D), pácolt és hidegen utánhengerelt (28) vagy fénytelen (2F) lehet. A rugókat képlékeny hidegalakítással gyártják. A rugók élettartamát, kifáradási határát a felületi minőségük jelentősen befolyásolja. Ezért a jó felületi minőség fontos követelmény. A rugók kifáradási határát szemcseszórással lehet növelni. A vasúti járművek esetében a rugók szemcseszórása előírt felületi kezelés. Hőálló acélok és nikkelötvözetek (MSZ EN 10095) Az ötvözetlen szerkezeti acélok revésedése, oxidációja 500°C-nál kisebb hőmérsékleten nem jelentős, reveállónak tekinthetők. Ennél nagyobb hőmérsékleten az ötvözetlen acélok ellenállása a revésedéssel szemben jelentősen lecsökken, az acél oxidációja hiperbolikusan nő. Kemencék különböző szennyezőanyag-tartalmú forró gázokkal, égéstermékekkel, valamint olvadt sókkal és fémekkel érintkező szerkezeti elemei, vegyipari, petrolkémiai, kohászati berendezések, védőburkolatok, általában olyan alkatrészek, amelyeknek a mechanikai igénybevételük nem jelentős, reveálló acélokból készülnek. Az acélok nagyobb hőmérsékleten felgyorsuló revésedése ellen olyan ötvözeteket kellett kifejleszteni, amelyek felületi oxidációja lassú. További követelmény az is, hogy ezekben az acélokban nagyobb hőmérsékletű, tartós üzemben ne legyenek olyan szövetszerkezeti változások, amelyek az acélok elridegedését okozzák. A hőálló acélok ferrites, ausztenites, valamint ausztenites-ferrites szövetszerkezetűek lehetnek. Ezen kívül hőálló nikkelötvözetek is vannak. A hőálló acélok elsősorban reveállók, és csak kisebb mechanikai igénybevétellel terhelhetők. A nagyobb hőmérsékleten üzemelő szerkezetekbe melegszilárd acélokat kell beépíteni, ha a reveállóságon kívül a mechanikai teherbíró képesség is követelmény. A hőálló acélok a nagyobb hőmérsékleten lassan meg nyúlnak, kúsznak. Az acélok kúszáshatára azt a feszültségértéket jelenti, amely a vizsgálati hőmérsékleten egy meghatározott időtartam alatt 1 % maradó nyúlást okoz. A kúszási szilárdság az a feszültség, amely a vizsgálati hőmérsékleten egy meghatározott időtartam alatt törést okoz. A hőálló acélok ellenálló képessége a forró levegőtől eltérő atmoszférában üzemeltetve jelentősen megváltozhat, hőállósága felső határa akár 200°C-kal is csökkenhet. A ferrites

acélok elridegedését okozhatja a 900°C felett bekövetkező szemcsedurvulás is, amely hőkezeléssel nem szűntethető meg. Meg kell jegyezni, hogy a 350°C és 550°C közötti hőmérsékleten üzemeltetett ferrites acélok törékennyé válhatnak. Ezt figyelembe kell venni a használat és a karbantartás során. A hőálló acélok jellemző ötvözőeleme a króm, a szilícium és az alumínium. Az acélok hőállóságának felső határát krómtartalmuk határozza meg. Ezek az ötvözők az oxidáló közegben az acél felületén jól tapadó tömör oxidréteget képeznek, amelyek meggátolják az oxigénnek a behatolását az acélok mélyebb rétegeibe. A ferrites acélok a nagy kéntartalmú oxidáló és redukáló gázokkal szemben jobban ellenállnak, mint az ausztenites acélok. Az ausztenites acélok szemcséi nagyobb hőmérsékleten sem durvulnak el, és ennek folytán az elridegedésre sem hajlamosak. Az ausztenites acélok 600 és 800°C között a σ-fázis kiválása miatt rideggé válnak. A kéntartalmú oxidáló és redukáló gázokkal szemben kisebb az ellenállásuk. A sugárhajtóművekben, a rakétaiparban használják a 30%-nál nagyobb nikkeltartalmú acélokat. A hőálló acélok melegalakításra is és hidegalakításra is alkalmasak. A melegalakítás optimális feltételeit a gyártótói kell megkérni, ha szükséges. Azonban a ferrites acélokat ajánlatos hőkezelni a hidegalakítás előtt. Továbbá az ausztenites acélok alakítási keményedésre való hajlamát figyelembe kell venni. Az acélok és az ötvözetek általában a szokásos hegesztési eljárásokkal hegeszthetők. Azonban a hegesztési tapasztalattal nem rendelkező felhasználók számára ajánlatos tájékoztatást kérni a gyártótói a megfelelő hegesztési feltételekről. Ezenkívül a ferrites acélok szemcsedurvulási hajlamát figyelembe kell venni a hőkezelés és a hegesztés során. Acélok és ötvözetek belső égésű motorok szelepeihez (MSZ EN 10090) A belső égésű motorok szelepanyagai homogén szövetszerkezetű, erősen ötvözött anyagok. Ezekből az acélokból a motorok szívó- és kipufogószelepeit gyártják. A homogén szövetszerkezet biztosítja, hogy a szelepek felmelegedése során se következzék be rácsszerkezeti változás (allotrópia), amely a szövetszerkezet térfogatváltozását, a szelepek méreteinek ugrásszerű megváltozását okozná. A homogén szövetszerkezetű szelepek hőtágulása kiszámítható. A hideg állapotban beállított szelephézagok csak a lineáris hőtágulás miatt változnak meg. E szabvány rudakra, huzalokra, hengerhuzalokra, kovácsdarabokra vonatkozik. A szelepanyagokat főleg rúd alakban szállítják, a következő felületi állapotokban: ─ esztergált és csiszolt; ─ esztergált és köszörült; ─ köszörült; ─ köszörült és csiszolt; ─ esztergált és köszörült, azután csiszolt; ─ hengerelt. Ez a szabvány nem vonatkozik a szelepülések felületének védelmére használt kopás- és korrózióálló ötvözetekre. A szelepacélok és nemvasfém ötvözetek az üzemelés során a hőhatással, a hőingadozással, a korrózióval, az oxidációval, a fárasztó igénybevétellel, az ütéssel, a tapadási és súrlódási kopással szemben különböző mértékben ellenállók. A szelepanyagokat belső égésű dugattyús motorok szívó- és kipufogószelepeinek gyártására használják.

A szelepanyagok a vegyi összetételüktől függő szövetszerkezetük alapján két csoportra oszthatók: ─ martenzites acélok, amelyekből elsősorban szívószelepeket és a kipufogószelepek szárrészét gyártják; ─ ausztenites ötvözetek, amelyekből elsősorban kipufogószelepeket készítenek. Alakítás és hőkezelés E szabvány szerinti anyagminőségek alkalmasak melegalakításra. Általános szabály, hogy a növekvő ötvözőelem-tartalommal a melegalakítás a csökkenő képlékenység következtében nehezebbé válik. Ezért kerülni kell a hirtelen keresztmetszet-csökkenést egyetlen kovácsolási műveletben. Kovácsolás előtt a hevítési paraméterek megállapítása során figyelembe kell venni az ausztenites ötvözetek kis hővezető képességét. A szelepötvözetekben bármilyen kis hőmérséklet-különbség a kovácsolás és a feldolgozás alatt igen nagy belső feszültségeket okoz hat, amelyek az anyag belsejében töréseket és a felületen repedéseket eredményeznek. A szelepanyagok forgácsolhatók, de az ausztenites anyagok megmunkálása nagy szilárdságuk, szívósságuk és alakítási keményedésük miatt nehéz. A köszörülés során keletkező repedések elkerülésére megfelelő köszörülési feltételeket kell választani.

4.4 Szerszámacélok (MSZ EN ISO 4957)
A szerszámacéloknak a következő jellemzőire vonatkoznak a követelmények: ─ keménység, ─ kopásállóság, ─ szilárdsági tulajdonságok, melegszilárdság, ─ hőfáradással szembeni ellenállóság, ─ szükséges méretben átedzhető szelvényátmérő. Mivel a szerszámok igénybevétele széles tartományt ölel fel, a különböző igényeknek megfelelően, az európai szabvány az alábbi csoportokra osztja fel a szerszámacélokat: ─ ötvözetlen hidegalakító szerszámacélok, ─ ötvözött hidegalakító szerszámacélok és ─ gyorsacélok. Ötvözetlen hidegalakító szerszámacélok Az ötvözetlen hidegalakító szerszámacélok csoportja a 0,45%-tól 1,25% átlagos karbontartalomig terjedő acélokat foglalja magában. Az acélok keménységét, megfelelő szilárdságát a hőkezelésükkel, nemesítéssel állítják be. A nemesítés két hőkezelő műveletet jelent. Az első része az edzés. Az acélokat edzési hőmérsékletükre hevítik, ausztenitesítik, majd a kritikus lehűtési sebességüknek megfelelően lehűtve megedzik. Az ötvözetlen szerszámacélok hűtőközege általában víz, ezzel lehet a legnagyobb keménységet elérni, de a nagyobb karbontartalmú acélok esetében az olajban való lehűtés is szokásos az edzési feszültségek csökkentése miatt. Az edzéssel martenzites szövetszerkezetet alakítanak ki, amely a legkeményebb szövetszerkezet, de nagyon rideg. Az acélok martenzitjének a keménységét az acél karbontartalma határozza meg. Az edzést követi a második hőkezelési művelet, a megeresztés, amely az edzett acél ridegségét csökkenti. Ezzel a hőkezeléssel az acél keménységét a kívánt értékre állítják be.

Az ötvözetlen hidegalakító szerszámacélok kis szelvényátmérőben edzhetők meg kellő keménységűre, ezért ezek felhasználási területei is korlátozottak. Ezekből az acélokból kisebb igénybevételű kéziszerszámokat gyártanak. Ötvözött hidegalakító szerszámok A szerszámacélok tulajdonságait, többek között, ötvözéssel lehet alkalmassá tenni a különböző követelményeknek megfelelően. A hidegalakító szerszámacélok fő ötvözői a mangán, a króm, a molibdén, a vanádium, a volfrám és a nikkel. Az ötvözéssel növelhető az átedzhető szelvényátmérő, vagyis az a szelvényméret, amely még a megfelelő keménységet és szilárdságot, továbbá a kopásállóságot biztosítja, és ezáltal a szerszámok éltartósságát, valamint a szerszámok szívósságát is. Ezeket az acélokat általában szobahőmérsékleten használják, és az üzem közbeni felmelegedésük sem éri el a 150-180°Cot. Az ebbe a csoportba tartozó acélok felhasználási területe a kisméretű, kopásálló kéziszerszámoktól a légkalapácsok nagy, dinamikus igénybevételű fejtőnyársain keresztül a vágó és lyukasztószerszámokig minden gyártmányfajtát felölel. Melegalakító szerszámacélok Ezeknek az acéloknak az üzemi hőmérséklete 200°C felett van, és ezért a keménységet, a hőállóságot, a hőfárasztással szembeni ellenálló képességet még akár 600°C-on is meg kell tartaniuk. Fő ötvözőik: a króm, a molibdén, a volfrám, a nikkel és a kobalt. Ezeknek az ötvözőknek különböző párosításával, valamint a megfelelő hőkezelésekkel, az acélok tulajdonságai széles határok között megváltoztathatók. Egyes típusaik esetében az ötvözők egymással is különböző vegyületeket alkotnak, és így további keménységnövekedés érhető el, amelyet nagyobb hőmérsékleten is megtartanak. Gyorsacélok A forgácsolási teljesítmények növelése megkívánta, hogy a forgácsolószerszámok még 600°C-on is 62-64 HRC keménységűek legyenek. Erre már a melegalakító szerszámacélok nem alkalmasak. A forgácsolás során a szerszámok élei felhevülnek, és az ötvözet melegkeménységének, kopásállóságának és szívósságának ezen a hőmérsékleten kell megfelelőnek lennie. Ezeket a tulajdonságokat a volfrám, a króm a molibdén, a vanádium és a kobalt vassal, valamint karbonnal alkotott ötvözete valósítja meg. A gyorsacélok rossz hővezető képességűek, ezért a szerszámok hőkezelése során nagyon gondosan kell eljárni. Az edzési hőmérsékletre való felmelegítést általában három lépcsőben kell megvalósítani. A felhevítés az első két lépcsőben lassú legyen. A munkadarabot az első lépcsőben 550-560°C-ra kamrás kemencében, majd a második lépcsőben 850-880°C-ra sófürdős vagy légkavarásos kemencében. Az edzési hőmérsékletről általában 500-530°C-os sófürdőbe helyezve hűtik a munkadarabot, majd a munkadarab külső és belső része közötti hőkiegyenlítődés után levegőn lehűtik. Általában a gyorsacélokat kb. 590°C-on megeresztve kapjuk a legkedvezőbb tulajdonságokat. A megeresztést háromszor kell elvégezni, hogy a legkedvezőbb tulajdonságokat kapjuk. Gyorsacélokból forgácsolószerszámokat, esztergakéseket, marókat, csigafúrókat, valamint képlékeny hidegalakításhoz folyatógyűrűket és -bélyegeket gyártanak.

Képlékeny hidegalakításra alkalmas acélok (MSZ EN 10130) A képlékeny hidegalakításra alkalmas acélok alakíthatóságát minden ötvöző, valamint szennyező elem csökkenti. A jól alakítható acélok kis karbontartalmú, ferrites acélok. Az acélok dezoxidálásához kevés mangánt és elsősorban alumíniumot használnak. Az alakíthatóság szempontjából az acélban oldott nitrogén kedvezőtlen hatású, mivel az acél öregedését okozza. (Az öregedés során a nitrogénatomok a rácsrendezetlenségek kitágult részébe diffundálnak). Az öregedés időben lejátszódó folyamat. A hibák megjelenése a gyártómű által megadott időtartamon túl jelentkezhetnek, amely minőségtől függően 3 - 6 hónap lehet. A felületi minőség jelölése A vagy B lehet, majd ezt követi a felületi érdesség jele. A felületi minőség. Megengedhetők az olyan felületi hiányosságok, mint a pórusosság, kisebb benyomódások, rovátkák, karcok és enyhe elszíneződés, amelyek nem befolyásolják a termék alakíthatóságát vagy felületi bevonásra való alkalmasságát. B felületi minőség. A jobbik felület legyen mentes az olyan hibáktól, amelyek aminőségi festés vagy az elektrolitikus bevonat egyenletes megjelenését befolyásolhatják, a másik felület legalább A minőségű legyen. A felületi érdesség fokozatai: ─ fényes (b, átlagos érdessége Ra:< 0,4 μm); ─ félfényes (g, Ra:< 0,9 μm); ─ normál (m, 0,6 μm < Ra :< 1,9 μm), ─ érdes (r, Ra > 1,6 μm). Képlékeny alakváltozási viszonyszám (r) A lemezek alakíthatóságára jellemző a képlékeny alakváltozási viszonyszám (r), (más néven normális anizotrópia paraméter, vagy Lankford-szám), valamint a keményedési kitevő (n). A vizsgálatokat a lemezből kivett szabványos szakítópróbatesten kell elvégezni. Hidegen hengerelt, bevonat nélküli lágyacél keskeny szalag hidegalakításra (M5Z EN 10139) Ez a szabvány a 600 mm-nél keskenyebb, legfeljebb 10 mm vastag, hidegalakításra gyártott lágy ötvözetlen és ötvözött acélból hidegen hengerelt keskenyszalag-tekercsre vagy abból darabolt szalagszakaszra vonatkozik. Ezek az acélok nem alkalmasak edzésre és azt követő megeresztésre. Nagy folyáshatárú acélokból melegen hengerelt lapos termékek hidegalakításra (MSZ EN 10149) Ezek a szabványok a hidegalakításra szánt, melegen hengerelt, hegeszthető, nagy folyáshatárú, ötvözött, minőségi és nemesacéllapos termékek követelményeit tartalmazzák. Ebbe a csoportba tartozó acélokat termomechanikusan vagy normalizált/normalizáló hengerléssel gyártják. Termomechanikusan hengerelt acélok (M5Z EN 10149-2) A termomechanikus alakítás során az előalakítás az ausztenites mező felső tartományába esik, a készrealakítás a mikroötvözők által megemelt újraristályosodási hőmérséklet felett van. Ezt

követi a szabályozott hűtés (pl. vízhűtés). Az acélok teljesen csillapított, nagy tisztaságú, csökkentett foszfor- és kéntartalmú acélok, öregedésre nem hajlamosak, a kis karbonegyenérték miatt jól hegeszthetők. A megfelelő szilárdságot a Mn és a mikroötvözők biztosítják. Normalizált vagy normalizáló hengerléssel gyártott acélok (M5Z EN 10149-3) A normalizálva hengerelt acélok mechanikai tulajdonságai egyenértékűek a hőkezeléssel gyártott acélokéval. A hengerlés során a hőbevitel és a hőelvonás a normalizálásnak megfelelő hatású. A jelölésekre példák. Szerkezeti acél (5), környezeti hőmérsékleten legalább 420 MPa folyáshatárral (420), normalizált vagy normalizáló hengerléssel gyártott (N), hidegalakításra való alkalmassággal (C): S420NC, és számjele: 1.0981. Ugyanekkora folyáshatárú, termomechanikusan alakított, hidegalakításra alkalmas acél jele: S420MC, számjele: 1.0980. Az acélok képlékenyen alakíthatók, jól nyírhatók, kivágásra, lyukasztásra, hajlításra, élhajlításra alkalmasak, továbbá jól forgácsolhatók. Lézerrel és plazmával is vághatók, jól hegeszthetők. A lángvágáshoz általában nem kell előmelegíteni, de ez nagyban függ az alkalmazott hegesztéstechnológiától, az alapanyag vastagságától és a lehűlést befolyásoló hegesztett alkatrész tömegétől. Az acélok hegeszthetők, de mint minden hegesztés esetében, a termék szelvényvastagságának, valamint az alapanyag szilárdsági tulajdonságainak növekedésévei a hidegrepedékenység, valamint a ridegtörés veszélye fennáll. Az acélok felhasználási területei elsősorban a járműgyártásban, hegesztett szerkezetek, felépítmények, kereszt- és hossztartók, mobil daruk építésében, azokon a helyeken, ahol a gyártmány tömegét a nagyobb szilárdságú alapanyag beépítésével csökkenteni lehet. Ezeknek az acéloknak nagy a kifáradási határuk, dinamikus igénybevételeknek jól ellenállnak. Korrózióálló acélok Az acélokat körülvevő környezet hatására, a tárgy felületéről kiinduló káros elváltozások, fizikai, vegyi folyamatok összefoglaló elnevezése, amely a tárgyak tönkremenetelét okozza, korrózió. A korróziót okozhatják, savak, lúgok és gázok. Az acélok krisztallitjainak határán repedések keletkeznek, amelyek a felületen szinte észrevehetetlenek, és ennek ellenére, az acéltárgy hirtelen eltörhet. A réskorróziónak nevezett korróziós folyamat a hegesztési varratok mentén, a szerkezetek érintkezési felületein, réseiben jöhet létre. A korrózió káros hatásai ellen az acélok ötvözésével lehet védekezni. Az ötvözésnek két alapvető hatása van: ─ az egyik: az acél felületén jól tapadó, tömör oxidréteget alakít ki; ─ a másik: homogén szövetszerkezetű acélt hoz létre. Ferrites és félferrites acélok A vas és az ötvözetlen acélok - a levegő oxigénjének és nedvességtartalmának hatására rozsdásodnak, oxidréteg keletkezik rajtuk. A rozsda porózus, nem kellően tapadó réteg és nem akadályozza meg a további oxidációt. Ez a folyamat a tárgy teljes tönkremeneteléig folytatódik. A korróziós folyamat az acél ötvözésével megakadályozható. Az ötvözés hatására a levegő oxigénje az acél felületén jól tapadó, tömör oxidréteget képez, amely

megakadályozza az oxigén további behatolását az acéltárgy belsejébe. A korrózióálló acélok legfontosabb ötvözője a króm. A növekvő krómtartalom jobb korrózióállóságot jelent. A növekvő karbontartalom rontja a korrózióállóságot, mivel a szemcsehatárokon kiváló krómkarbidok inhomogénné teszik az acél szövetszerkezetét. Ezért a korrózióállóságot további krómötvözővel lehet megtartani A rudak gyártására a leghasználatosabb ferrites automataacélok kéntartalma a megmunkálhatóság megkönnyítése miatt nagyobb, mint 0,15%. A kénötvözés következménye a korrózióval szembeni ellenállás jelentős csökkenése. A ferrites acélok viszonylag jól hegeszthetők. A ferrites acélok gyenge és közepes maróhatású közegekben, kis koncentrációjú oxidáló hatású savakban, szerves savak és sóik vizes oldataiban kellően korrózióállóak. Így pl. háztartási tárgyak, élelmiszer-ipari, tovább tejipari, söripari berendezések gyártására alkalmasak. Martenzites acélok A ferrites korrózióálló acélok folyáshatára, keménysége nem elegendő korroziv közegben dolgozó, nagyobb szilárdság ún. szerkezetek gyártására. Az acél keménységét és folyáshatárát a karbontartalom növelésével és megfelelő hőkezeléssel (edzés + megeresztés) lehet elérni. A martenzites acélok karbontartalma 0,08 és 1,2% között van. Az edzéssel létrejött martenzit mágnesezhető és rideg, ezért ezeket az acélokat a felhasználásuk előtt meg kell ereszteni. Egyes acélminőségek kéntartalma 0,15%-nál nagyobb, ezek jól forgácsolhatók. Ezekből az acélokból sebészeti késeket, élelmiszer-ipari késeket, tengelyeket, forgácsolószerszámokat gyártanak. E szabványba foglalt acélminőségeken kívül egyéb, különleges felhasználásra alkalmas acélminőségek is előfordulnak. Például néhány csapágyacélként szabványosított minőség összetétele a korrózióálló acélok tartományában van. Kiválásosan keményedő acélok Ezeknek az acéloknak a hőkezelés után jó a korróziónak-ellenálló képességük, és nagy a mechanikai szilárdságuk. A nagy szilárdságot a martenzites szövetszerkezetből a készre edzés során kiváló intermetallikus vegyületfázis eredményezi. A speciális hőkezelési körülményeket a kívánt mechanikai tulajdonságok függvényében kell megválasztani, és a gyártó által rendelkezésre bocsátott adatokat figyelembe kell venni. Ausztenites acélok A ferrites krómacélok korrózióállósága erős savakkal szemben nem megfelelő. A szobahőmérsékleten az ausztenit stabilitását, és ezáltal homogenitását, ausztenitképző ötvözőkkel (Ni, Mn, N, Cu) lehet növelni. Az ausztenites acélok korrózióállósága általánosságban jó. Mechanikai szilárdságuk hőkezeléssel nem változik, azonban nitrogénötvözéssel vagy hidegalakítással növelhető. Az ausztenites acélok jól hegeszthetők. Az ausztenites acéloknak nincsen határozott képlékeny-rideg átmeneti hőmérséklete, kis hőmérsékleten sem ridegednek el, ridegtörésre nem hajlamosak. Ezt az acélt még -290°C-on is lehet szerkezeti elemként használni. Nehezebben forgácsolhatók, mint a ferrites és a martenzites acélminőségek. Ausztenites-ferrites (duplex) acélok Ezek az acélok általában nagy króm- és kis nikkeltartalmúak, jellemző tulajdonságuk a környezeti hőmérsékleten képződő kétfázisú szövetszerkezet (40 és 60% közötti ausztenit). Szilárdságuk nagyobb az ausztenites acélokénál, és a feszültségkorrózióval szembeni ellenállásuk is különösen jó. A ferrites, ausztenites acélok forró gázok okozta oxidációnak és

korróziónak kiválóan ellenállnak, továbbá mechanikai tulajdonságaikat széles hőmérséklettartományban megtartják. Ezért ezeket hőálló és melegszilárd acélokként is felhasználják.

4.5 Az acélok hegesztőanyagai
Bevonatos elektródák, huzalelektródák Mechanikai tulajdonságok, vegyi összetétel Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok hegesztőanyagainak megválasztásánál a hegesztett kötés tervezett, adott üzemi viszonyok (pl. üzemi hőmérséklet) melletti mechanikai tulajdonságainak megközelítése a cél. Ennek megfelelően a hegesztőanyaggal szabványos körülmények között hegesztett varratfém mechanikai tulajdonságaiból indulunk ki.

71. ábra Bevonatos elektródák megválasztása ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz (ESAB ajánlás) Erősen ötözött, hő- és korrózióálló acélok hegesztéséhez alapvetően az acél vegyi összetételéből indulunk ki. A hegesztőanyaggal készített varratfém vegyi összetételét úgy kell megválasztani, hogy az alapanyaggal elkerülhetetlen keveredés (az ún. hígulás) mértékének figyelembevételével keletkező hegesztett kötés az alapvető hő- és/vagy korrózióállósági követelmények mellett megfeleljen a varratfém melegrepedésének elkerüléséhez, illetve a megfelelő szilárdsági jellemzők megvalósulásához szükséges feltételeknek (ez utóbbi különösen az ún. duplex, azaz ferrites-ausztenites acélok esetén fontos). A bevonattípus kiválasztása A bevonatos elektróda kiválasztásánál arra kell törekedni, hogy a varratfém mechanikai tulajdonságai révén alkalmas legyen a kötés tervezett mechanikai tulajdonságainak elérésére. Ezt technológiai vizsgálattal ellenőrizni kell, mert a kötés tényeleges tulajdonságait jelentősen befolyásolhatják a hegesztési munkarend elemei. A hegesztett kötést változó körülmények

között kell létrehozni, és a hegesztőanyag hegesztési tulajdonságait ennek megfelelően kell megválasztani. A bevonatos hegesztő elektródák hegesztési tulajdonságait a bevonat típusa határozza meg. Rutilos elektródák Kihozataluk 100 % körül van. Emellett könnyű ívgyújtás és hegesztés jellemzi. Különösen alkalmasak ötvözetlen acélok rövid varrataihoz, sarokvarratokhoz, vékony lemezek hegesztéséhez és nagy illesztési hézagok áthidalásához. A varratfelület sima, a fröcskölési veszteség elhanyagolható. Mérsékelt hegesztési sebességre alkalmasak. Savas bevonatú elektródák A vasport nem tartalmazó savas elektródákkal könnyebb az ívgyújtás, mint a bázikus, de nehezebb, mint a rutilos elektródákkal. A hegesztési sebesség mérsékelt. A varrathernyó sima és fényes. A salak duzzadt és könnyen leválik. Manapság kizárólag nagy hozamú (vasporos) változatát használják, amelyek igen nagy leolvadási teljesítményük révén nagy hegesztési sebességre képesek. Bázikus bevonatú elektródák A mészbázikus bevonatú elektródákkal készített varratfém diffúzióképes hidrogéntartalma alacsony szinten tartható (ezért szükséges az ilyen elektródákat felhasználás előtt újra izzítani és a felhasználásig gondosan szárazon tartani) és igen jó szívóssági jellemzői vannak (megbízható, negatív tartományba eső átmeneti hőmérséklet jellemzi). A bázikus bevonatú elektródák hegesztési tulajdonságai ugyan kissé elmaradnak a rutilosokétól (nehezebb az ívgyújtás), de a nagy leolvadási teljesítmény, a tiszta, nagy biztonsággal zárványmentes varratfém ezt kiegyenlíti. A varratfém jó szilárdsági és szívóssági jellemzői miatt alkalmazásuk szinte korlátlan. Az erősen ötvözött bázikus elektródák összetételük miatt nem érzékenyek a nedvesség re (bevonatuk nem higroszkópos), kiváló, tiszta varratfémet ad. Hegesztési tulajdonságai viszont elmaradnak a rutilos elektródákétól. Cellulóz bevonatú elektródák Az ilyen elektródák valamennyi hegesztési helyzetben jól használhatók, de különösen előnyösek a függőlegesen lefelé, valamint a fej feletti hegesztésre. A varrat mechanikai tulajdonságai kiválóak, ám az elektróda használata jól begyakorlott, különleges technikát igényel. Ötvözetlen és finom szemcsés acélok hegesztésére való bevonatos elektródák osztályba sorolásának feltételeit határozza meg az MSZ EN 499:1998 szabvány. Az osztályba sorolás az elektródák legfontosabb jellemzőinek összehasonlítására alkalmas (4. ábra).

72. ábra Bevonatos hegesztő elektródák osztályba sorolása az MSZ EN 499 alapján Fedőpor-huzal kombináció fedett ívű hegesztéshez A fedett ívű hegesztés során az ívet és a hegfürdőt a fedőporból megolvadt salakréteg védi meg. A fedőpor metallurgiai jellege (hasonlóan az elektródák bevonatához) többé-kevésbé befolyásolja a hegesztési tulajdonságokat (ívstabilitás, salakleválás stb.), valamint a varratfém vegyi összetételét és mechanikai tulajdonságait. Ezért a varratképzés szempontjából a fedőpor és huzal párosításáról (kombinációjáról) beszélünk. A megfelelő kombináció kiválasztásához a kötéssel szemben támasztott követelményekből indulunk ki (5. ábra).

73. ábra Fedőpor-huzal kombináció megválasztása ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz (ESAB ajánlás) Erősen ötvözött, korrózió- és hőálló acélok hegesztéséhez is kaphatók huzalelektródák és fedőporok. Ilyenkor a varratfém kívánatos vegyi összetételét megvalósító huzalt kell választani. A hegesztőanyagok szabványosítása Általános követelmények Az alábbiakban felsoroljuk a hegesztőanyagok gyártására, elosztására és minőségügyi követelményeire vonatkozó szabványokat. MSZ EN 12074:2000 Hegesztőanyagok. A hegesztéshez és rokon eljárásaihoz használt anyagok gyártásának. szállításának és elosztásának minőségügyi követelményei MSZ EN 13479:2005 Hegesztőanyagok. A fémek ömlesztőhegesztésére használt hozaganyagok és fedőporok általános termékszabványa MSZ EN 1597-1:2000 Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 1. rész. Próbadarab az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztési ömledékének próbatesteihez MSZ EN 1597-2:2000 Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 2. rész. Próbadarabok készítése az acélok egy-, illetve kétoldali varratainak vizsgálatához

MSZ EN 1597-3:2000 Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek. 3. rész. A hegesztőanyagok hegesztési helyzetre való alkalmasságának vizsgálata sarokvarratos próbával MSZ EN 12074:2000 Hegesztőanyagok. A hegesztéshez és rokon eljárásaihoz használt anyagok gyártásának. szállításának és elosztásának minőségügyi követelményei MSZ EN 13479:2005 Hegesztőanyagok. A fémek ömlesztőhegesztésére használt hozaganyagok és fedőporok általános termékszabványa MSZ EN 14532-1 :2005 Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek és minőségi követelmények. 1. rész: Az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztőanyagainak elsődleges vizsgálati módszerei és megfelelőségének értékelése MSZ EN 14532-2:2005 Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek és minőségi követelmények. 2. rész: Az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek hegesztőanyagainak kiegészítő vizsgálati módszerei és megfelelőségének értékelése MSZ EN 14532-3:2005 Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek és minőségi követelmények. Az alumíniumötvözethegesztés huzalelektródái, hegesztőhuzalai és megfelelőségének értékelése

5. ÖNTÖTTVASAK
Az öntöttvasak olyan (a szennyezők és egyebek mellett) Si-ot és Mn-t is tartalmazó vaskarbon ötvözetek, amelyek kristályosodása során általában jelentős arányban képződik grafitos vagy esetleg karbidos eutektikum. Az öntöttvasban lévő grafit-kristályok azonban jelentősen rontják a fémmátrix mechanikai tulajdonságait, ami nem csak az alkalmazási területüket korlátozza, de emiatt alkalmatlanok az alakítási technológiákkal való feldolgozásra. Erre szerencsére nincs is szükség, mert a korszerű öntészeti eljárások alkalmazásával ma már lehetséges készméret közeli, bonyolult alakú öntvényeket gyártani. A készméret közeli öntvénygyártás lehetővé teszi a forgácsolási megmunkálás elhagyását vagy minimálisra csökkentését is. A különböző felhasználási területekre, az eltérő követelmények teljesítésére különböző típusú öntöttvasakat (lemezgrafitos, átmeneti grafitos, gömbgrafitos, kopásálló, hőálló öntöttvasak, temperöntvények stb.) használnak. Az öntöttvasak MSZ EN 1560 szerinti jele és számjele Az MSZ EN 1560 olyan rendszert tartalmaz az öntöttvasak anyagminőségi jeleire, amelynek alapján fel lehet állítani minden szabványosított és nem szabványosított öntöttvas anyagminőségi jelét is. A 6. ábra tartalmazza az öntöttvasak jelölési rendszerét. Nem kötelező a rendszer szerinti valamennyi pozíció alkalmazása, továbbá egy pozícióban megadható több követelményre vonatkozó jel is.

74. ábra Az öntöttvasak anyagminőségének jele Lemezgrafitos öntöttvas (MSZ EN 1561) A lemezgrafitos öntöttvasak kristályosodása során eutektikus cellák alakulnak ki, amelyek folyamatos grafitvázat tartalmaznak. Az öntöttvas csiszolatának mikroszkópos képén az elmetszett cella grafitváza garfitlemezként látható. A cellaszerkezet gyakran a finomon megmunkált felületen is látható. Az öntöttvasban lévő grafit mennyisége a karbontartalomtól függ. Ezek a tényezők alapvetően meghatározzák az öntöttvas mechanikai tulajdonságait. Az öntöttvas mechanikai tulajdonságai a lemezgrafit éleinek bemetsző hatása miatt lényegesen gyengébbek, mint az alapfém mechanikai tulajdonságai. Hogy milyen mértékben gyengíti a grafit az alapfém mechanikai tulajdonságait, az a grafit mennyiségétől és eloszlásától függ. A szakítószilárdság növekszik a grafit mennyiségének csökkenésével, a

grafitlemezek finomodásával, a ferrit mennyiségének csökkenésével, valamint a perlit mennyiségének növekedésével. A legkisebb hatása ez utóbbi tényezőnek van. A nagyobb szilárdság irányába ható változásokat a karbon- és szilíciumtartalom (a karbonegyenérték) csökkentésével, jó grafitcsíra-állapot biztosításával (beoltás) és esetleg perlitképző elem ötvözésével lehet elérni, természetesen a lehűlési sebesség (falvastagság) figyelembevételével. A kisebb szilárdságú minőségek karbon- és szilíciumtartalma nagyobb, így hővezető képességük és rezgéscsillapításuk is jobb. Az ezekből a minőségekből készült öntvényeket olyan területeken lehet felhasználni, ahol az alkatrésszel szemben nem a keménység vagy a szilárdság a fő követelmény, hanem a rezgéscsillapítás vagy a hővezetés. Ezekből a minőségekből öntenek például díszöntvényeket, kerti és utcai bútorokat, ellensúlyokat, alaplapokat, valamint optikai próbapadokat is. A közepes szakítószilárdságú minőségek karbon- és szilíciumtartalma kisebb, de a nagyobb keménységet és szilárdságot adó, a nagyobb részt perlites szövetben a grafit mennyisége még elég nagy ahhoz, hogy a hővezető képesség és a rezgéscsillapítás jó legyen. így ezeket a minőségeket számtalan területen felhasználják. Például szivattyúházak, szelepek, csőszerelvények, gépágyak és -házak, valamint egyes autóipari alkatrészek, hengerfejek, motorházak, fékdobok és -tárcsák készülnek belőlük. A nagy szakítószilárdságú minőségek hővezető képessége még mindig jobb, mint pl. a gömbgrafitos öntöttvasaké, így olyan helyeken használják ezeket, ahol a gyengébb hővezető képességük miatt a gömbgrafitos öntöttvasak nem előnyösek. Tempervas (MSZ EN 1562) A tempervasaknak két csoportja van, habár a kis szilíciumtartalmuk következtében öntési állapotban szövetszerkezetükre egységesen az eutektikus karbid és a perlit a jellemző. A temperöntvények végleges szövetszerkezetét és tulajdonságait a hőkezelésükkel érik el. A hőkezelésnek két típusa van. A fehér (dekarbonizált) tempervasat dekarbonizáló (oxidáló) atmoszférában körülbelül 1050°C-on hőkezelik, hogy az anyag részben vagy egészben dekarbonizált legyen. A nagyobb falvastagságok és a rövidebb hőkezelések eredményeként az öntvény felületétől távolabb megmaradó grafit temperszénként van jelen. Az öntvény felülete vagy az egész öntvényferrites, amelyben kis üregek maradhatnak a temperszén után. A fehér temperöntvényekre jellemző, hogy szövetszerkezetük és tulajdonságaik változnak a felülettől befelé haladva. Ha a hegesztés során csak a ferrites felületi réteg ömlik meg, a fehér tempervasak jól hegeszthetők az acélokhoz. A fekete (nem dekarbonizált) tempervasat nem dekarbonizáló (semleges) atmoszférában 930°C -on hőntartják, majd 730°C-ra hűtik és ezen a hőmérsékleten, tartják, majd lassan hűtik. A hőkezelés során az eutektikus karbid elbomlik és temperszénként megjelenő grafit, valamint az előírt mechanikai tulajdonságoknak megfelelően ferrit, ferrit-perlit, perlit vagy az ausztenit más átalakulási terméke jön létre. A szövetszerkezetet ötvözőkkel és a hőkezelés során a lehűtés megfelelő megválasztásával érhetik el. A fehér tempervasakból eredetileg különböző kis terhelésű alkatrészeket öntöttek, pl. csuklókat, csapágybakokat, építészeti alkatrészeket, de készülnek belőlük olyan öntvények is a járműipar számára, amelyekkel szemben a szilárdság viszonylag kis terhelésen

követelmény. Napjainkban a felhasználását az acélhoz való hegeszthetősége indokolja. Az MSZ EN 1562 szerinti választékból az üzemelési feltételek alapján lehet kiválasztani a megfelelő szakítószilárdságú vagy ütőmunkájú minőséget. A fekete tempervasakból sokféle öntvényt készítenek, a legjellemzőbbek a csőszerelvények és az autóipari alkatrészek, pl. szivattyúházak. Általában a fekete tempervas és a gömbgrafitos öntöttvas helyettesíthetik egymást.

75. ábra A fehér tempervas mechanikai tulajdonságai

76. ábra A fekete tempervas mechanikai tulajdonságai Gömbgrafitos öntöttvas (MSZ EN 1563) A gömbgrafitos öntöttvasak csiszolatának mikroszkópi képén a grafit gömb vagy közel gömb alakúnak látszik. Ezeknek a gömböknek az átmérője századrésze a lemezgrafitos öntöttvasban lévő nagy eutektikus cellákénok, ráadásul a gömbalak sokkal kisebb mértékben csökkenti a keresztmetszetet, mint a nagy felület/térfogat arányú lemezgrafit, amelynek élei feszültséggyűjtő helyként is működnek. Ennek következtében a gömbgrafitos öntöttvas mechanikai tulajdonságait nem a grafit határozza meg, hanem az alapfém szövetszerkezete. A szövetszerkezet beállítására ötvözőket és hőkezelést is alkalmazhatnak. A gömbgrafit kialakulásának feltétele a kis kéntartalmú, 4-4,25% karbonegyenértékű olvadék magnéziumos kezelése és a grafitcsiraképződést elősegítő beoltása közvetlenül az öntés előtt. A mechanikai tulajdonságok érdekében természetesen a P-tartalmat is kis (P < 0,04%) értéken kell tartani. A gömbgrafitos öntöttvasnak nincsenek a lemezgrafitos hővezető képességéhez vagy rezgéscsillapításához hasonló tulajdonságai. Mivel kristályosodása során eutektikum képződik, öntési tulajdonságai hasonlóak a lemezgrafitos öntöttvaséhoz, de mechanikai tulajdonságai az acéléhoz hasonlóak. A gömbgrafitos öntöttvas minden minőségének nagyobb a szakítószilárdsága, mint a lemezgrafitos minőségeké, valamint a nyúlás- és az ütőmunka értékek is sokkal jobbak.

6. NEM VAS FÉMEK
Alumínium és ötvözetei A színtiszta alumínium lágy, alakítható, a korróziónak jól ellenáll a vékony védő oxidréteg miatt, de a szervetlen savak (kivéve salátromsav, kénsav) és a lúgok korrodálják. Jó hő- és elektromos vezető. Nehezen forgácsolható, mert kenődik. Gépészetben ötvözeteit használják nagyon széles területen. Az ötvözetek az Al tulajdonságait nagymértékben széles skálán módosítják. Az ötvözők és a szennyezőelemek a korrózióállóságot általában nagymértékben rontják (elektrolitikus). Elsősorban ilyen elemek a Fe, Cu, Zn. Azonban van, amely jó korrózióállóságot biztosít, ilyen pl. az AlMg 1-3 ötvözet. Az alumínium ötvözeteket két nagy csoportra oszthatjuk: 1. Alakítható vagy sajtolható ötvözetek. 2. Öntészeti ötvözetek. 1. Ezek melegen vagy hidegen alakíthatók. Olyan ötvözőelemeket tartalmaznak, amelyek az alumíniummal szilárd oldatot alkotnak (Cu, Mg, Zn, Ni). Ezek egy része még hőkezelhető is (nemesíthető). 2. Öntészeti ötvözetekben olyan elemek vannak, amelyek az Al-mal entektikumot alkotnak, kevésbé alakíthatók, de jól ötvözhetők. Ilyen elemek a Si, Cu. Az alakítható ötvözetek Nemesíthető és nem nemesíthető A nemesíthetők nemesítéssel jelentős szilárdságnövekedést adnak. Az Al nemesítésekor térrácsát nem változtatja, de az eljárás hasonló: - szilárd zónában hevítés, - pihentetés (öregítés) 160-180 oC (ennél magasabb hőmérsékleten már kilágyul). Ilyen alumíniumfajta a Cu, Mg ötvözet (Rm = 380-450 MPa) vagy az ún. duralumínium (Cu, Mg, Mn). Ez már eléggé nagy szilárdságú, de ha még Zn-t is adagolnak hozzá, akkor eléri az Rm = 700 MPa szilárdságot is. Másik ilyen ötvözettípus az Al, Cu, Ni (Rm = 420 MPa). (Ezek hőállóak – motordugattyú, hengerfej). A nem nemesíthetők kisebb szilárdságúak. Ezeket Mg-mal ötvözik, de a korrózióállóságot még Mn-nal lehet fokozni (élelmiszer, konzervipar). Öntészeti ötvözetek Fő ötvözőelemük a Si (szilumin Al-Si). A Si-ötvözetek szilárdsága erősen függ a lehűlési sebességtől, ezért szilárdsági értékeihez megadják, hogy homokformába vagy kokillába öntve érvényes-e. Az ilyen ötvözetekhez szokásos még Cu-t és Mg-t is. Összefoglalva Alakíthatók: AlMgSi1, 1-5 AlMg1-5 Al Mn1 AlZnMgTi AlCuMg1-2

Öntészeti

öAlSi12 öAlSi12Mg öAlSi12Cu1 öAlSi9Cu2 öAlMg5Si1 öAlMg3Si4

Magnézium és ötvözetei Tisztán nem alkalmazzák, korrodálódik, rosszul önthető, kis szilárdságú. Ötvözői: Si, Mn, Al, Zn, tórium. Ott használják, ahol nem túl nagy az igénybevétel, de kis súly szükséges (repülő, optikai készülékek házai, műszerek, írógépek stb.). Színesfémek Réz (vörösréz) Jó hővezető, elektromos vezető, jól nyújtható. A levegőn oxidálódik, de a patina megvédő (zöld). Hegeszthető. A szerves savak nem támadják meg (élelmiszeripar-sörgyártás). Hőcserélőkben alkalmazzák. Villamosipar: keményforraszként is alkalmazzák. Nem jól önthető. Szilárdsága Rm = 150-200 MPa. Sárgaréz. Réz-horgany ötvözet Lehetnek alakítható és öntészeti ötvözetek. A sárgaréz tulajdonságait más ötvözőkkel lehet befolyásolni; Pb, Si, Sn, Al, Mn, Fe. Eszerint lehetnek: a.) Ólommentes sárgarezek: a horgany arányával változik a tulajdonságuk. Ezek jól alakíthatók, forraszthatók, mélyhúzhatók, korrózióállók. b.) Ólomtartalmú sárgarezek: jól forgácsolhatók, melegen sajtolhatók. c.) Forrasztó sárgarezek: keményforrasztáshoz; 0,2-0,6 % Si-ot tartalmaz. d.) Nagyszilárdságú, különleges sárgarezek (Ni, Al, Mn, Fe ötvözéssel). Ezek jelölése: Sr 58, 60, 63, 67, 72, 80, 85, 95. Az öntött sárgarezek Szö 60, 63, 67 (a számok a réz %-ot jelentik). Bronzok Általában a réznek ónnal való ötvözetét értjük, de lehet alumínium, ólom, foszfor és másfajta. A legrégebbi az önbronz ez kopásálló, nagy szilárdságú, jó siklási tulajdonságú. Öntéssel munkálják meg, ezért 1% P-t adagolnak hozzá. Ez jól önthető és ezt foszforbronznak nevezzük. Ha még Zn-kel is ötvözik, akkor ezt vörösötvözetnek nevezik. A vörösötvözethez réz-ónhorgany, néha ólmot is adagolnak, de a réz több, mint 75%. Különleges bronzok közül a csapágybronzok érdekesek számunkra. Lágy alapfémben keményebb kristályokból állnak. Minél nagyobb az óntartalom bennük, annál keményebbek. Nagyon jó csapágyfém az ólombronz. Ekkor az ólom 35%-nál magasabb arányú. Itt tulajdonképpen mivel az ólom 35%-nál nagyobb, nem oldódik a rézben, így az ólom jól kenődik. Ez kis szilárdságú, így csak perselyre felhordva alkalmazható. Az alumíniumbronzok nagy szilárdságúak, korrózióállók.

A nikkelbronz (alpakka vagy újezüst) Cu-NI-Zn ötvözet, jó korrózióálló, önthető és alakítható. Jelük: Alumíniumbronz AlBz Alakítható bronzok Bz 2, 5, 8 Csapágy, csigakerék Bz – ö12 Vörösötvözet (Sn, Zn) Vöt 3, Vöt 4. Szilíciumbronz: jó csúszási tulajdonságúak, korrózióállók, rugalmasak (határértékük magas). Rugókészítésre alkalmasak. Horgany és ötvözetei A horgany kis szilárdságú, öntve rideg (dísztárgyak). Legfontosabb felhasználású az acél horgannyal való bevonása, korrózióállóság miatt. Nagy szilárdságú horganyöntvények is készíthetők, ha Al-mal és Cu-zel ötvözik. Ólom és ötvözetei Kis szilárdságú, de ez antimonnal növelhető (csövek, akkumulátorok). Ólomkarbonátréteg védi a korróziótól. Jó sugárelnyelő. Kénsavval szemben legjobban ellenáll. Az ólom-ón-antimon ötvözet a betűfém, ez még csapágyfémnek is jó. Ha az ólmot Sn, Bi, Cd és Hg-al ötvözik, akkor ezek összetételétől függően csökken az olvadáspontja, pl. ilyen a Wood-fém, amely 58o-on olvad. Ezeket tűzoltóberendezések olvadóbiztosítékának használják. Ón és ötvözetei Két módosulata van β-fehér, α-szürke. A fehér ón 18oC alatt megszürkül és porrá esik szét (ónpestis, amely tartós hűtéssel áll elő). Jó korrózióálló, hidegen alakítható. Felhasználható élelmiszeripar, csapágyfém, forraszanyag. Az ón csapágyfémet Pb-mal ötvözik,ezeket fehérfémnek nevezik (bélés). Lágy forrasztáshoz Sn-Pb ötvözetet használnak. Az ón kimerülőben van, mindenfélével próbálják helyettesíteni. Nikkel és ötvözetei Korrózióálló, vegyileg ellenálló. Főleg a híradástechnikai ipar használja. A Ni-Cu ötvözet nem mágnesezhető, korrózióálló. Egyéb fémek Wolfram: magas olvadáspont (3300oC), nagy sűrűség (19,3 kg/dm3), porkohászati úton alakítják (izzószálak), a wolfram-karbid fontos szerszám alapanyag, főleg ötvözőelem. Kobalt: ötvöző, a Ni-hez hasonlít, 40% felett álladó mágnes. Kadmium: ötvözőelem, bevonásra és forraszanyagok gyártására használják. Bizmut: hasonló a kadmiumhoz. Higanya: olvadáspontja -38oC. A különféle fémekkel való ötvözeteit amalgámnak nevezzük (fogászat Sn, Ag). Bevonásra is használják úgy, hogy az amalgámból elpárolog a higany. Nemesfémek és ötvözeteik Arany, ezüst, platina Az arany igen képlékeny 0,001 mm vékony lemezekre is hengerelhető. Tisztasági fokát karátban adják meg, eszerint az ötvözet hány 24-ed része tiszta arany. 100%-os 24 karátos.

Az ezüst a legjobb villamos vezetőképességű (villamosipar). Ötvözetei közül az ezüstforraszok a legfontosabbak. Ezeket pl. szalagfűrészek végtelenítésére használják (vagy keményfémlapkák felforrasztására). Jelük: f Ag 27 Ni, f Ag 49Ni. A platina jó kémiai ellenállóképességű. Igen lágy, de ötvözéssel szilárdsága növelhető. Magas olvadáspontú, jó kémiai ellenállása miatt laboratóriumi berendezésekhez használják.

7. KEMÉNYFÉMEK
A keményfémeket porkohászati úton állítják elő, olyan fémporokból, fémkarbidokból, amelyeknek igen magas az olvadáspontjuk. Porkohászati úton olyan fémek egyesítése is lehetséges, melyeknek olvadáspontja nagymértékben eltér vagy ha az alkotók folyékony állapotban nem oldódnak, sem szilárd oldatot, sem vegyületet nem alkotnak egymással. Lehetőséget ad porózus (kapilláris) ötvözetek készítésére (pl. fémszűrők, porkohászati csapágyak). Lehetőséget ad továbbá nemfémes anyagokkal álötvözetek képzésére (pl. Cu-C). Olyan esetekben is alkalmazzák, amikor ugyan olvasztással is lehetséges az ötvözet kialakítása, de a tisztaság fontos (híradástechnikai alkatrészek). Porkohászatilag olyan alkatrészek készíthetők, amelyek már további megmunkálást nem igényelnek és pontosak. Nagyméretű darabokat nem lehet így előállítani. A porkohászati eljárás lényege, hogy az előállított fémporokat, illetve fémpor keverékeket sajtolószerszámban a kívánt alakra hozzák, majd védőgázban hőkezelik, amely során atomos kötés révén homogén szilárd testet nyerünk. Tehát a következők az alapműveletek: - fémpor előállítása, - sajtolás, - zsugorítás. Ezek keveredhetnek, pl. a keményfém tárgyak készítésekor a sajtolás és zsugorítás egy lépésben is történhet. A fémporok előállítása Mechanikai és fizikai-kémiai módszerekkel lehetséges. Mechanikai: forgácsolással, őrléssel és olvadék porlasztással történhet. A forgácsolás drága, különösen rideg anyagoknál, ezért ezeket először előaprítják (0,5-2 mm), majd golyósmalomban őrlik (30-100 μm). Így őrlik a Mn, Cr, Sb, Bi-t. Hátránya, hogy az őrlemény szennyeződik a golyók és a dob anyagával. A képlékeny anyagoknál az őrlés nem jó, mert ezek összelapulnak. Ezeket az ún. örvénymalomban őrlik. Itt két ellentétesen forgó (3000/min) keverőszárny olyan örvényt létesít, amelyben a darabok egymáshoz ütközve felmelegednek, keményednek és egymást szétverik. Természetesen melegszenek is, így oxidálódnának, ezt a kamrába vezetett védőgázzal akadályozzák meg. Ez tisztább eljárás, de nagy az energiafogyasztás. Az alacsony hőmérsékleten olvadó fémeket csak porlasztani lehet. A folyékony fémet nagynyomású levegő, gáz vagy víz segítségével porlasztják. Fizikai-kémiai: - Elektrolízis (Sn, Ag, Cu, Fe). A fém a katódon kiválik itt rideg fémporcsapadékot alkot, amelyet vízzel leválasztanak, szárítják, majd őrlik. A fémpor oxid- és hidrogéntartalmát ammóniagázban való izzítással távolítják el.

-

A fémporok oxidjainak redukciójával is előállíthatják (W, Mo, Fe, Ni, Co). Az eredetileg por alakú oxidokat az olvadási pontnál alacsonyabb hőmérsékleten izzítva redukáló gázzal fémporrá redukálják (H, korom). Karbamid eljárás (Fe, Co, Ni). Ezek a fémek meghatározott feltételek mellett CO-val kis stabilitású karbamidvegyületeket alkotnak. Ezek a karbamidok finom szemcséjű fémporrá és CO-ra bomlanak szét.

A fémporok sajtolása Sajtoláshoz a fémporokat szemcsenagyság szerint osztályozzák. A sajtolószerszám a munkadarab alakjának megfelelő, de mérete a zsugorításnak megfelelően nagyobb. Figyelembe kell venni, hogy rugalmas deformáció is van, tehát a sajtolt darab (0,15-0,5%) visszarugózik. A sajtolt darab szilárdsága nem nagy, a szemcsék felületén lévő atomok közötti vonzerő, amely összetartja a darabot. A szilárdság olyan kb., mint a krétáé. A kötést a hőmérséklet növeli, így a melegsajtolás egyben a zsugorítást is magában foglalja. Zsugorítás Ha egyalkotós a fémpor, akkor a zsugorítás az olvadási pontnál kisebb lesz, ha többalkotós, akkor a fő alkotó olvadási pontjának 2/3-4/5 része. Zsugorításkor hő hatására növekszik az atomok mozgása, fokozódik a szemcsék közötti kötési szilárdság. A porkohászati termékek többé-kevésbé porózusak, hevítéskor oxidálódnak, ezért a hevítést védőgázban végzik. Kétféleképpen zsugorítanak: a.) nem képződik folyékony fázis, b.) folyékony fázis is képződik, amely a kötést fokozza és homogénné teszi a gyártmányt. Hőmérséklet három szakaszra osztható: 1.) 100-150oC: Itt kismértékű a zsugorodás. A nedvesség elpárolog. 2.) 150oC-tól az olvadáspont 50%-áig. Itt a rugalmas feszültségek megszűnnek a szemcsék oxidhártyája redukálódik és fémes érintkezés jön létre. 3.) Itt már az újrakristályosodás is lezajlik, az oxidok teljesen redukálódnak, diffúzió jön létre. A sajtolónyomás befolyásolja a zsugorítás eredményét. A kis nyomással sajtolt jobban zsugorodik. Fontosabb porkohászati anyagok 1.) Jó siklási tulajdonságú, kis súrlódási tényezőjű porózus és porozitás nélküli anyagok (porózus vas, Fe-grafit, bronz-grafit). 2.) Nagy súrlódási tényezőjű anyagok (ólom-szilícium). 3.) Porózus termékek (pl. szűrők). 4.) Csőtömítések porózus vasból. 5.) Porkohászati gépalkatrészek (pl. fogaskerekek, tárcsák). 6.) Nagy olvadáspontú fémekből készült darabok (pl. W, Mo, Ta, izzószálak, elektródák). 7.) Dinamók, motorok részére grafit-réz, grafit-bronz anyagok. 8.) Érintkező anyagok (Fe, Al, Ni, Co permanens mágnes). 9.) Keményfémek. 10.) Egyéb anyagok (rudak, csövek, elektródák, forrasztó pálcák stb.). 11.) Nagy tömörségű oxidos Al-ból készült alkatrészek.

Keményfémek: álötvözetek (W, Ti, Ta, Cr, V, Nb) porból (Fe, Ni, Co). Fő alkotóeleme a WC és a Co, de némelyik fajtája TiC-t is tartalmaz. Itt a W port szénporral izzítják és WC-é alakul át. Ezután keverik a Co és TiC-el és porrá őrlik. E porból lemezeket sajtolnak és előzsugorítják (720-920oC-on) H-gázban való izzítással. Ezek a lemezek még forgácsolhatók és így kapják meg végső alakjukat. Ezután 1543oC-on izzítva készre zsugorítják. Ezután olyan kemény készterméket kapunk, amely már nem munkálható meg (legfeljebb köszörülhető). Ezeket lapka formájában használják, szinte mindenféle anyag forgácsolására. A keményfémeket felhasználásuk szerint 3 fő csoportba sorolhatjuk: 1.) DA-jelűekkel általános acélt, acélöntvényt, temperöntvényt lehet megmunkálni. Jelük DA10 (zöld), DA20 (fehér), DA30 (piros). A szén emelkedése a szívósság növekedését jelzi, de a kopásállóság csökken. Nagy forgácsolási sebesség és közepes forgácsvastagsághoz jó. 2.) A DU-jelűekkel Mn és ausztenites acélokat forgácsolnak, forgácsolhatók szürke öntvények is. 3.) A DR-jelűekkel általában rideg anyagok forgácsolhatók. Ezek alkalmasak a faipari forgácsolásra, színesfémekhez, műanyagokhoz, keménygumihoz. A faiparban DR30, DR40 ajánlott, de jó DR 20-as is. A keményfémek másik csoportja az öntött keményfémek, amelyek az acéloknál keményebbek, de a keményfémeknél lágyabbak. Legismertebb az amerikai stellit. Ezek Cr, Co, W, C, Si, Fe tartalmúak, de léteznek olyanok, amelyek Mn-t és Ni-t is tartalmaznak. Francia (Grade) gyártmányok Si-t és Fe-t nem tartalmaznak. A stelliteket ömlesztő hegesztéssel hordják fel a forgácsoló élekre 1280oC-on. A faiparban fűrészlapok (Castalin – nagy éltartósság) és szalagok éltartósságát lehet így fokozni. Bórnitrid anyagok (ELBOR) Keménysége nem éri el a gyémántét, de felülmúlja a keményfémet (2,5-szerese). A bórnitridnél finom szemcséket keményfémporral keverik, majd zsugorítják. A bórnitrid 1000oC-ig megtartja keménységét és addig ellenáll az oxidációnak is. Nem fémes szerkezeti anyagok Azbeszt: Piszkos fehér színű, szürkés szálas ásvány. Éghetetlen, saválló, rossz hő- és villamos vezető. Kiváló tömítőanyag. Grafittal átitatva lágy tömítőanyagként használható. Forgalomba kerül lemez, szalag, fonal és por alakjában. Ha a rostokat gumival vízüveggel keverik, úgy nagy nyomásnak ellenálló tömítőanyagot kapunk. Ezek neve: klingerit, tauril. Nemez (filc): Laza, fonatban préselt gyapjú. Műszaki célra lemezek, tárcsák, szalagok formájában használják. Tömítő, rezgésszigetelő (csapágyakhoz). Bőr: lapos szíjak, bőr + műanyag kombináció, bőrdugós tengelykapcsoló. Szintetikus műanyagok: összetétel általában ismeretlen. Bakelit (fenoplaszt) szigetelők, textillel kombinálva gépelemek. Poliamid, polisztirol, PVC, plexi. Természetes anyagokból készült műanyagok: celluloid, vulkánfiker: hidrátcellulóz, gumi. Folyadék: hűtőfolyadék, kenőanyagok (esetleges működésképtelenség).

8. KORRÓZIÓ
Évente milliárdos veszteség. Kémiai és elektrokémiai korrózió lehet. A korróziós termékek megegyeznek általában azokkal az ércekkel, amelyekből a fémet gyártják. A korrózió ellentéte a gyártáskori redukáló folyamatoknak. Ha pl. a vasat hevítjük vasoxiddá alakul, ha rozsdásodik vashidroxiddá. A fém felületéből fémionok lépnek ki, elektronleadás ha fém idegen anyaggal érintkezik. Kémiai korrózió: oxidációs folyamat. Az oxidáció elektronleadással jár, tehát fémionok lépnek ki a fémes rácsból. Ez akkor indul meg, amikor a fém felülete idegen anyaggal érintkezik. A kémiai korróziót okozó reakció első részében az oxigénmolekulák a fém felületén abszorbeálódnak és atomjaira bomlanak. Ez a folyamat megszakad, ha a létrejött oxidréteg a további behatolást megakadályozza. A legjellemzőbb korrózió magas hőmérsékleten jön létre, mert ilyenkor az elektronok mozgása nagyobb, kevésbé stabil. Az oxidáció a hőmérsékletre jellemző színnel jelentkezik. Oxidrétegek szerint a fémek két csoportba sorolhatók: 1.) Porózus oxidok, az oxid térfogata kisebb, mint a fémé (Ca, Mg). 2.) Kevésbé porózus oxidok, térfogatuk nagyobb (Fe, Ni, Cu, W). Az oxidréteg csak bizonyos ideig véd, de leválik és ott tovább oxidálódik. Kémiai korrózió száraz gázokban vagy elektromos áramot nem vezető folyadékokban jön létre. Elektrokémiai korrózió A fémen lévő szennyeződés vagy másik érintkező fém katódként vagy anódként viselkedik, mint a galvánelemek (sóoldat vezető). A szennyeződések, mikroelemek, mikrokatódként működnek. Ha két fém érintkezik és ezek közé vezető folyadék kerül, akkor a potenciasorban elhelyezkedésük szerint anódként vagy katódként viselkednek. Elektrolit lehet pl. a savtartalmú égéstermékek és a levegő nedvességtartalma (pl. alumínium az anód, réz a katód). A korróziót befolyásoló tényezők A szennyeződésmentes fémeken nehezebben indul meg az elektrokémiai korrózió. Ha az ötvözet gyorsan hűl, kevésbé veszélyes korrózióra, mert szilárd oldat keletkezik. Ha fém felületén az elektrolit koncentrációja nem azonos, akkor a kisebb és nagyobb koncentráció között is potenciálkülönbség adódik. Idővel egyenesen arányos. A hőmérséklettel nő a korrózió. Fontos a levegő nedvességtartalma és szennyezettsége. A kéndioxid jelentősen elősegíti. A levegő portartalma is segíti (kvarc nem).

Megjelenési formák: - egyenletes korrózió, egyenletesen halad előre, - lyukkorrózió (karcolások, bezárt szennyeződések, oxidhártya sérülése), - kristályközi, kristály határfelületén, a fém széteshet (rozsdamentes), Al-Zn, folyadékban súrlódó elemeknél, kopogtatással meg lehet állapítani, ha nem cseng. - szelektív korrózió (kristályközi). Olyan ötvözeteknél, ahol az egyik elem könnyebben oldódik (kioldódik), pl. sárgaréznél, a horganytartalom csökken. Mechanikai kopás, korrózió A kopás következtében leváló részecskék más helyen korróziós gócokat idézhetnek elő. Az összefüggő oxid leválhat és újabb réteg korrodálódik. Illesztett felületeken az olaj és zsír a korróziót növelheti különösen, ha a kenőanyag oxidálódik (savgyök). Folyadékokban a kovitáció, örvénylések, szennyeződések megsértik az oxidréteget. Motoroknál a gyakori elhűlés-felmelegedés páralecsapódást okoz, amely a gázszennyeződést feloldja és savas lesz.

9. NEM VASALAPÚ, FÉMES SZERKEZETI ANYAGOK
A nem-vasfémeket sűrűségük alapján két csoportba soroljuk: - könnyűfémek (sűrűségük < 4,5 kg/dm3) - nehézfémek (sűrűségük > 4,5 kg/dm3) A nemvas fémek szabványos jelölése három részből tevődik össze: a főrész az összetételt jelöli, majd az előállításra és felhasználásra vonatkozó betűk találhatók, valamint a kezeltségi állapot és a különleges tulajdonságok kódja. Például: G-AlSi 12g Az előállítás és felhasználás betűkódjai: G - öntött GD - présöntött GK - kokillába öntött GZ - centrifugálöntött GC - folyamatosan öntött A kezeltségi állapot és a különleges tulajdonságok kódjai: a - nemesített ka - hidegen nemesített wa - melegen nemesített wh - hengerelve zh - húzva w - lágy ho - homogenizált g - izzítva és hirtelen hűtve p - sajtolva pl - plattírozva

A példában az AlSi 12 azt jelenti, hogy ez alumíniumötvözet (főalkotó az alumínium) 12 % szilíciummal ötvözve. A vegytiszta nem-vasfémeket (Al ‚ Cu ‚ Mg ‚ Zn, Sn stb.) vegyjelükkel és átlagos fémtartalmuk tömeg %-os megadásával jelölik, p1.: Al 99,8 … . A fennmaradó 0,2-ben szennyezőtartalmat (Fe, Si, Ti, Cu, Zn) megadják. A legfontosabb könnyűfémek és tulajdonságaik: - alumínium - magnézium - titán Az alumínium Tiszta nemfémes formában, a természetben nem fordul elő vegyületek alkotóelemeként, gyakran előfordul. Az ásványok között a legtöbb Al-t a bauxit tartalmazza. A bauxitból először tiszta alumínium oxidot (A1203), timföldet állítanak elő, majd az oxigént elektrolízis segítségével eltávolítják és az így keletkező kohóalumíniumból alumínium félgyártmányokat (tömböket) öntenek, amelyek feldolgozásra, átalakításra kerülnek. Korrózióállóság. A kémiai behatásokkal szemben leginkább az ötvözetlen alumínium ellenálló. A növekvő tisztasággal szilárdsága csökken. nyújthatósága és korrózióállósága nő. Néhány savat és bázist kivéve a legtöbb anyagnak ellenáll. A levegő oxigénjével kapcsolódva felületén védőréteg jön létre, amelyet eloxálással erősíthetünk. Forgácsolhatóság. Az alumínium viszonylag lágy és könnyen nyújtható. Kis keménysége miatt a megfelelő szerszámokkal jól forgácsolható. Hajlamos a kenődésre, ezért forgácsolásakor nagy forgácsolási szögre van szükség. Hegeszthetőség és forraszthatóság. A megfelelő oxidoldó forrasztóanyag és hegesztőkészülék (védőgázas) alkalmazásával hegeszthető és forrasztható. A legfontosabb Al-ötvözők és hatásuk Magnézium: Növeli a szilárdságot, javítja a forgácsolhatóságot, bizonyos gyenge lugokkal szemben növeli az ellenállóképességet. Szilícium: Csökkenti az olvadáspontot, javítja az öntési tulajdonságokat, finomítja a szövetszerkezetet. A bonyolult formájú, de nagy szilárdságú és kedvező kémiai viselkedésű öntvények előállítására használják. Réz: Csökkenti az olvadáspontot jelentősen, növeli a keménységet. Mangán: Csekély mértékben növeli a szilárdságot, míg a korrózióállóság marad. Az alumínium fő felhasználási területei: berendezés és készülékgyártás, tartályok, főzőedények előállítása, gyógyszer- és élelmiszeriparban.

A magnézium A magnéziumot érceiből (magnezit, dolomit, karnalit) valamint a tengervízből vagy sólérakódások sóiból nyerik. A vegytiszta magnéziumot az alumíniumhoz hasonlóan elektrolízissel állítják elő. Tulajdonságai. A vegytiszta magnézium ezüstfehér jó, hő- és elektromos vezető, gyúlékony alacsony korrózió állóságú és szilárdságú (110-200 N/mm) könnyen forgácsolható, jól alakítható jól önthető fém. A leggyakoribb Mg ötvözők és hatásuk A mangán: növeli a korrózióállóságot. Az alumínium: növeli a szilárdságot. A horgany: növeli a nyújthatóságot és meleg alakíthatóságot (a Mg-ötvözetek a legkönnyebb fémes szerkezeti anyagok) A magnézium fő felhasználási területei: A pirotechnikában dezoxidálószerként alkalmazzák. Ötvözeteit: lemezek, csövek extrudált profilok, süllyesztékes kovácsolással előállított darabok esetében. A titán A titán a földkéregben a negyedik leggyakrabban előforduló elem! A vegytiszta titán szilárdsága az acélhoz hasonló, jól alakítható és hegeszthető, lengő- és meleg szilárdsága nagy és sűrűsége kicsi (4,55 kg/dm). A titán csak 1,6-szor nehezebb az alumíniumnál, de szilárdsága ötször akkora. Leggyakoribb ötvözői: Al, Sn, Mo, V, Cr, Fe, Mn. A titán alkalmazási területei: speciális ötvözőként a szerszámacélokban, valamint titánkarbid formájában - porkohászati termékek előállításánál. Ötvözeteit könnyűszerkezetes építés, repülés és űrhajózás, gépgyártás, motor- és hajtóműalkatrészek gyártásánál. A legfontosabb nehézfémek és tulajdonságaik Nem nemes nehézfémek: réz, horgany, ón, ólom. Nemes nehézfémek: arany, ezüst, platina. A réz A réz a természetben kizárólag kémiailag kötve érceiben, 0,6-4 %-os tartalommal fordul elő Tulajdonságai. A réz vörös színű, finoman repedezett törésfelületű, jó hő- és elektromos vezető fém. Lágyított állapotban lágy és szívós, szilárdsága csekély. Szilárdsága hidegalakítással növelhető. Mind meleg mind hideg állapotban nagyon hajlékony és nyújtható, hengerelhető, kovácsolható. A réz rosszul forgácsolható, mivel kenődik (ez javítható kevés ón és cink beötvözésével). Önthetősége rossz, mert megdermedéskor porózus lesz; csekély mennyiségű foszfor, mangán, szilícium beötvözésével ez meggátolható. Forraszthatóság és hegeszthetőség. Kemény- és lágyforrasztással jól egyesíthető. Hegesztésre csak az oxigén- és zárványmentes réz alkalmas.

Korrózióállóság. A réz a levegőn nem korrodál. A felületén homályos sötét oxidréteg képződik. Nedves levegőben a réz felületén zöld rézkarbonát keletkezik, ez a patina vagy nemesrozsda. Az oxidáló hatású savak, sók a kén és kéntartalmú anyagok a rezet megtámadják. Az ecet- és gyümölcssavak hatására rézrozsda, egy rendkívül mérgező rézsó keletkezik. Alkalmazása. Az összes előállított réznek a 40%-át az elektrotechnikai iparban és 40%-át ötvözőként használják. Ezenkívül fűtési rendszerek csövei, félgyártmányok, tűztérlemezek, tetőfedőlemezek készülnek belőle. Rézötvözetek A rézötvözet kételemes vagy többelemes ötvözet lehet. A réz fő ötvözői: cink, ón ólom, alumínium, vas. Réz horgany ötvözetek (sárgarezek) Ez az ötvözet hidegalakításra, (húzásra, hengerlésre, sajtolásra, menethengerlésre különösen alkalmas. Alakítás során szilárdsága és keménysége megnő. Az izzítás hatására a szövetszerkezet szemcséi újraképződnek, a fém ismét lágy lesz, nyújthatósága nő. Ha ólmot is ötvözünk bele (3 % körül) ennek hatására az anyag forgácsoláskor rövid, töredezett forgácsot ad. Alkalmazása: Műszerek, perselyek, kondenzátorok és hőcserélők csövei, nyomásmérők membránjaihoz. Automatákon jól alakítható, melegen folyatott alkatrészek előállítására. Réz-ón ötvözetek (bronzok) A bronz rezet és fő ötvözőként ónt tartalmaz. Amennyiben foszfort is adagolnak az olvadékhoz oxidációgátló anyagként, akkor foszforbronz keletkezik. A többelemű bronz rézből és több más ötvözőből áll. Alkalmazása: Mindenfajta rugó, siklótestek, nyomásmérő eszközök membránjai, huzalok, lengéscsillapítók előállításánál. A vörösötvözetek rezet, ónt és horganyt tartalmaznak. Kiváló súrlódási tulajdonságai miatt siklócsapágyak, siklólapok, szivattyúvázak, a szivattyú vezetőszárnyai és forgókerekeihez használják. Réz-alumínium ötvözetek (alumíniumbronz) Az alumíniumbronz korrózióálló, nagy szilárdságú, jól hegeszthető, de rosszul forrasztható anyag. Alkalmazása: erősen igénybevett saválló alkatrészek előállítására (acél helyettesítésére) A horgany A horgany kékesfehér színű sima felületein csillogó anyag. A levegőn 500 oC-on, halványzöld lánggal horganyoxiddá ég. Szobahőmérsékleten és 200 oC feletti hőmérsékleten rideg, 90-120 C között lágy és jól alakítható. A levegőn, a felületén mattszürke, majd fehéres oxidréteg keletkezik, amely védi az anyagot a további oxidációtól. A savak és lúgok a cinket oldják. A cink hőtágulása nagy, jó elektromos vezető, és nagyon jól önthető.

Alkalmazása: lemezek szalagok, huzalok gyártására, horganyzott és tűzhorganyzott felületbevonásra, és ötvözőelemként. Az ón Az ón fehér, kristályos szövetszerkezetet mutató törtfelületű fém. A kristályos szövetszerkezet hajlításkor különös hangot ad, ez az „ónsikoly”. Az ón hidegen jól alakítható, kb. 200 oC-on azonban nagyon rideggé válik. Az olvadt ón különösen híg és jól önthető. A légköri hatásoknak ellenáll, de a savak és lúgok megtámadják. Az ónban 20 oC-on olyan átalakulások játszódnak le, hogy bármilyen erő hatására porrá hullik szét (ónpestis). Alkalmazása: ötvözőelemként, acéltárgyak, csövek konzervdobozok előállításánál az élelmiszeriparban. korrózióvédelmére, tubusok,

Az ólom Kékesszürke, sima felületein ezüstfehéren csillogó fém. Lágy, jól önthető, forrasztható, hegeszthető, hidegen melegen jól alakítható. Korrózióálló, a legtöbb savval szemben ellenálló. A röntgensugarat nem engedi át. Vegyületei rendkívül mérgezőek. Alkalmazása: tetőfedő anyagként, savtartályok bélelésére, lövedékgyártásra, plombának, sugárzásvédő anyagként. A nemesfémek Az arany Lágy és rendkívül jól nyújtható nemesfém. Akár 0,0001 mm lemezek is hengerelhetők belőle (aranyfüst). Nem oxidálódik, fémes csillogását megtartja. Alkalmazása: ékszerek, fogpótlások, de legfőképpen az állami pénzkiadások fedezetét adja. Az ezüst Erősen nyújtható, jól kovácsolható, huzalhúzásra kitűnően alkalmas nemesfém, szerkezeti ill. használati anyagnak túl lágy, ezért általában rézzel ötvözik. Az ezüst az összes fém közül a legjobb hő- és elektromos vezető. Alkalmazása: ötvözőfémként az ékszer és dísztárgyak előállításához, érintkező anyagként az elektrotechnikában, galvanikus nemesített felületi bevonatok létrehozására a vegyipari katalizátorokban, film- és fotóiparban. A platina A platina 0,0025 mm vastagságú lemezekké és 0,015 mm átmérőjű huzalokká dolgozható fel. A platinát csak a kristályvíz oldja, melegszilárdsága és vegyi ellenállóképessége különösen nagy. Alkalmazása: kémiai folyamatok katalizátoraként, vegyipari berendezések gyártásában, korróziómentes érintkezőkhöz, termoelemek és ellenállásmérők előállítására.

Szinterelt szerkezeti anyagok – Porkohászat A porkohászat fémporok előállításával, formába sajtolásával és zsugorításával (szinterelés) foglalkozik. Zsugorítás: a formába sajtolt anyag különleges hőkezelése redukáló atmoszférában (az olvadáspontja alatti hőmérsékleten), hőntartással végső szilárdság elérése érdekében. A szinterelés segítségével olyan anyagok kapcsolhatók össze, amelyek nehezen vagy egyáltalán nem ötvözhetők. Az eljárás p1: keménység, éltartósság, siklóképesség javítását célozza. A porkohászat alkalmazása Olyan szerkezeti anyagok előállítására, amelyek csak szintereléssel hozhatók létre: - Magas hőmérsékleten is hőálló szerkezeti anyagok, pl. keményfémek vagy cermetek - Különleges fémötvözetek, olyan fémek ötvözetei illetve alötvözetei, amelyek folyékony állapotban egymásban nem oldódnak. Olyan alkatrészek előállítására, amelyek porózus szerkezettel kell rendelkezzenek: - önkenő csapágyperselyek - meghatározott áteresztésű szűrők, és egyéb porózus darabok. Sajtolt munkadarab előállítási fázisai - fémporok előállítása (szilárd fémek mechanikai porításával, folyékony fémek gőzáramba porlasztásával, poralalú fémoxidok redukálásával, fémsóoldatok elektrolízisével), fémporok előkészítése (oxidok és nedvesség eltávolítása izzítással), - fémporok sajtolása (mechanikus vagy hidraulikus sajtolóval az eredeti térfogat kb. 1/7-ére), - a sajtolt munkadarab zsugorítása (zárt kemencében az olvadási hőmérséklet 4/5-ére hevítik, eközben az egyes porszemek a rácsok egyesülésével összeégnek). Utókezelések - a porkohászati alkatrészek impregnálása fémmel (ha tökéletes olaj- víz- vagy gáztömörségére van szükség), - porkohászati alkatrészek galvanizálása, - porkohászati alkatrészek edzése, - porkohászati alkatrészek impregnálása kenőanyagokkal.

77. ábra Porkohászati termékek Többalkotós szerkezeti anyagok A többalkotós szerkezeti anyagok létrehozásának célja, hogy nagy szilárdságú ás keménységű anyagot (erősítőanyagot) összekapcsoljanak nagy szívósságú anyaggal (ágyazatanyag). Megfelelő kombinációt választva egyéb tulajdonságok is javíthatók. Szálerősítésű műanyagok Az üvegszálerősítésű (GFK) és szénszálerősítésű (CFK) műanyagok kicsiny tömegük mellett jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A műanyagok szívósak, de szakítószilárdságuk csekély, az üvegszál (szénszál) rideg, de nagy szakítószilárdsággal rendelkezik. A szálerősítésű műanyagokban egyesítik a szálak nagy szakítószilárdságát a műanyagok nagy szívósságával, így megszűntetve (javítva) a kedvezőtlen tulajdonságokat. Szálirányban ezáltal 400-500 N/mm2 szakítószilárdságot ( a középszilárd szerkezeti acélok szilárdságának megfelelő érték) érhetnek el, miközben az anyag sűrűsége 1,4-1,8 kg/dm3. Szálerősítésű műanyagok feldolgozása Kézi laminálás Az előkészített formába műgyantát kennek, majd ere szálirányban üvegszálszövetet és/vagy üvegszálpaplant fektetnek és ezeket rétegenként, műgyantával itatják át. Több réteget így egymásra fektetnek és végül a felületet egy fedőgyantaréteggel látják el. A forma, amelyben a munkadarabot elkészítik készülhet gipszből, fából, acélból vagy műanyagból.

A tekercselő eljárás A tekercselő eljárás során az üvegszálakat gyantafürdőn keresztülhúzva tekercselik fel a forgó magra (csövek és tartályok előállítására). Üvegszál-műgyanta fecskendezés Rövid üvegszálakat műgyantával keverve fecskendezik formába. Kötőanyagként poliésztervagy epoximűgyanták jöhetnek

számításba.

Szálanyagok: Üvegszál (0,01-0,1 mm-ig) szalag szövet vagy paplan formájában. Szénszál magas követelmények esetén (repülőgépgyártás), űrhajózás). Fémszálak nagyon szilárd könnyű vagy korrózióálló fémekből.

78. ábra a.) Kézi laminálás b.) Nedves tekercselő eljárás c.) Üvegszál-műgyanta fecskendezés

10. MŰANYAGOK
A műanyagok szerves (organikus) anyagok, melyeket szintetikusan vagy természetes anyagok kémiai átalakításával állítanak elő. A szintetikus előállítás azt jelenti, hogy ezen vegyületek előállítása - a természetes anyagokkal ellentétben - célirányosan az ember által irányított folyamatok segítségével történik. A műanyagok általános jellemzői: - A műanyagokat olcsó, műszakilag egyszerűen nyerhető természetes adott felhasználási területnek megfelelően alakítható ki. - A műanyagok rossz hővezetők, de hőtágulásuk nagy. Anyagokból állítják elő, ezek főleg szénvegyületek, kivéve a szilikonokat, amelyek alapja egy szilíciumoxigén vegyület - Sűrűségük kicsi (0,9-2 kg/dm3) kisebb, mint az alumíniumé. - Felületük általában sima és mivel anyagukban színezhetők, ezért nincs szükség külön festékréteg felhordására. - Felületük víz -és gáztömör.

- Szinte valamennyi műanyag alkalmazható szigetelőanyagként, mivel az elektromos áramot gyakorlatilag egyik sem vezeti. A tűzben a legtöbb műanyag csak parázslik és így ég el, de közben erősen korrozív hatású gázokat fejleszt, ami a gépeket károsítja. - Könnyen és gyorsan feldolgozhatók és megmunkálhatók. Öntéssel, sajtolással, hegesztéssel, fújással a lehető legkülönbözőbb formák állíthatók elő. A műanyagok alapvetően kétféle módon állíthatók elő: - természetes, már eleve makromolekuláris felépítésű kiindulási anyagokból, pl. cellulóz tojásfehérje, természetes kaucsuk, - molekulák művi, vegyi úton történő (szintetikus) összekapcsolásával óriásmolekulákká. Óriásmolekulák kialakulása A szintetikus anyagok előállításában legnagyobb jelentőséggel a szén (C) hidrogénnel (H) alkotott szerves vegyületei, a szénhidrogének bírnak. Szénhidrogének a különböző nyersanyagokban, pl. kőolaj, földgáz, szén mész, víz találhatók. Ezekből a nyersanyagokból állítják elő az óriásmolekulák építőelemeit, az egyszerű, alacsony molekulaszintű vegyületeket, az ún. monomereket. Egy vagy több anyag monomerjeiből, a polimerizálás során molekulaláncok épülnek fel és így óriásmolekulák (makromolekulák, polimerek) jönnek létre. A szénen és hidrogénen kívül a műanyagokban további elemek találhatók, pl. oxigén (O) klór (Cl) nitrogén (N) fluor (Fl) kén (S). A polimerek mérete. Polimerekről akkor beszélünk, ha (műanyagfajtáktól függően) legalább 1000 vagy annál több (egyes műanyagoknál 100000) darab molekula kapcsolódik össze. Az óriásmolekulájú vegyületek, a polimerek tehát monomerek többszörösei.

79. ábra Fonal alakú (lineáris) óriásmolekulák A monomerek összeláncolása a szintetikus műanyagok óriásmolekulává kémiai folyamatok segítségével, hő, nyomás, oldószerek és katalizátorok stb. hatására történik, mégpedig a következő módokon: Polimerizáció: azonos fajtájú monomerek egyesítése lineáris, fonal alakú vagy gyűrűs óriásmolekulákká, amelyek egymással láncszerűen kapcsolódnak. Polikondenzáció: különböző fajtájú monomerek egyesítése térhálós molekulákká. A folyamat során melléktermék, többnyire víz keletkezik. Poliaddíció: a folyamat hasonló a polikondenzációhoz, de melléktermék nem keletkezik.

A fenti folyamatok során fonal alakú, gyűrűs, elágazó és térhálós szerkezetű óriásmolekulák keletkeznek, amelyekből sokféle, különböző tulajdonságú műanyag jön létre, mégpedig: - Termoplasztok (plasztomerek) azaz hőre lágyuló műanyagok. - Duroplasztok (duromerek) bőre keményedő műanyagok. - Elasztomerek nyújtható, elasztikus műanyagok. Termoplasztok Olyan műanyagok, amelyek melegítés hatására nyúlósak, viszkózusak lesznek és így önthetők és alakíthatók. A termoplasztok hosszú, fonal alakú lineáris vagy elágazó molekulaláncokból állnak, melyek egymással filcszerűen összegabalyodnak. A molekulaláncokat egymással fizikai erők (kohéziós és adhéziós) kötik össze. A termoplasztok hőmérséklettől függően lehetnek szilárdelasztikus, termoelasztikus vagy termoplasztikus állapotban. Szilárdelasztikus állapotban a műanyag anyagszétválasztó megmunkálással alakítható (fűrészelés, fúrás, marás stb.). Melegítés hatására az anyag termoelasztikus állapotba kerül, amelyben könnyen formálható (hajlítással, hengerléssel, mélyhúzással). További melegítés hatására az anyag termoplasztikus állapotba kerül, így extrudálással, fröccsöntéssel sokféle termék állítható elő belőle. Az anyag hegesztése is ebben a hőmérséklettartományban történik. A lehűlés során a különböző állapotok fordított sorrendben követik egymást. Termoplasztok például: polietilén PE, polipropilén PP, poliamid PA politetrafluoretilén PTFE, polisztirol PS, polivinilkiorid PVC, polikarbonát, PC, akrilnitril-butadién-sztirol ABS. Duroplasztok Olyan műanyagok, amelyek az egyszeri előállítás (feldolgozás) után már nem alakíthatók. Az előállítás után ridegek, kemények lesznek, újra már nem olvaszthatók, nem is hegeszthetők és oldhatatlanok. A duroplasztok kiindulási vegyületei három vagy több funkciós csoporttal (kötés/reakcióképes vegyértékkel) rendelkeznek, amelyekhez más molekulák kapcsolódnak. Ezáltal egymással erősen összegabalyodott térhálós molekulák jönnek létre. A duroplasztikus műgyantákat por vagy folyékony massza formájában még térhálósítatlanul dolgozzák fel. Csak keményítőanyagok hozzáadásával, valamint hő és nyomás hatására alakulnak ki a térhálós óriásmolekulák. A duroplasztokat ezért kikeményíthető műanyagoknak is nevezik. A legfontosabb duroplasztok: fenolgyanta PF, melamingyanta MF, karbamidgyanta UF. A gyanták kemények, ridegek, törékenyek. Eredeti formájukban lakkok és prés masszák kötőanyagaként alkalmazzák ezeket. A sokféle kis alkatrész előállításakor a gyantát különböző töltőanyagokkal keverik. Alkalmazásuk: kisebb elektro-, jármű-, és gépalkatrészek pl. kapcsolólécek, tekercstest, kapcsoló, foglalat, stb.; autótartozékok, hírközlési távközlési, és nagyfrekvenciás berendezések alkatrészei, szerszámnyelek, fedőlemezek, szigetelések. Elasztomerek Az elasztomerek olyan műanyagok, amelyek fonal alakú molekulaláncokkal rendelkeznek, (amelyek térben kevéssé, vagy tágan összehurkolva), kevés átkötéssel térhálósodnak. Ezek a

műanyagok emiatt gumiszerű, elasztikus tulajdonságokkal rendelkeznek. Nagy hajlítás vagy deformáció után is visszanyerik eredeti alakjukat, visszarugóznak. A természetes kaucsukot a gumifa tejéből, nedvéből (latex) nyerik. A nedvet füstöléssel nyersgumivá (kaucsuk) sűrítik. Mivel a nyersgumi felmelegítve ragadós, ezért vulkanizálják. A műkaucsukot (kereskedelmi elnevezések: Buna, Perbunan) butadiénből állítják elő, amelyet kőolajból, vagy földgázból nyernek. Ezt a kaucsukot ezért butadiénkaucsuknak nevezik. A műkaucsuk kopásálló hő- és időjárásálló, rezgés- és hangcsillapító az előállítástól függően keményen vagy lágyan rugalmas, ásványolajtermékekkel szemben ellenálló anyag. Alkalmazása: gépjármű gumiabroncsok, karmantyúk, tömítőgyűrűk, rugalmas perselyek, védőkupakok előállítására.

11. AZ ÖNTÉSZET
Az öntészet az alakítás egyik legrégibb, egyszerű és elterjedt módszere. Manapság a különböző gépkonstrukciók, szerszámgépek stb. alkatrészeinek jelentős része öntöttvas, acélvagy színesfémöntvény. Az öntészet ipari jelentősége abban van, hogy az öntött alkatrészek akár minimális utánmunkálással, forgácsolással készre alakíthatók. Ezen a módon olyan bonyolult alakú és nagyméretű tárgyak készítése is lehetséges, amelyeket csak nagyon nehezen lehetne más technológiával elkészíteni. Az eljárás egyaránt alkalmazható egyedi és sorozatgyártásra. Az öntés olyan melegalakító eljárás, amelynek során a fémet, vagy ötvözetet olvadási hőmérsékletre melegítjük, majd az előre elkészített formába öntjük, ahol megdermed, felveszi az öntőforma alakját és így alakul ki a munkadarab Megszilárdulás után a formát szétbontják, és a kész munkadarabot, amelyet öntvénynek neveznek, kiemelik és megtisztítják. Az öntéshez használt fémek nem mindegyike önthető jól. Az jó önthetőség feltételei: - Hígfolyós legyen a megolvadt fém, hogy a formát jól kitöltse és az oldott gázok is könnyebben eltávozzanak belőle. - Kicsi legyen a zsugorodása. A nagymértékű zsugorodás elhúzódásokat, repedéseket, okozhat. Így tehát nem lehetne biztosítani az öntvény méretpontosságát, ugyanis néhány esetben a munkadarabot utánmunkálás nélkül készre öntik. (Preciziós öntés) Az öntés a darab negatív másának, a formának a folyékony fémmel való kitöltése. Az öntvénygyártás egyedi darabok és nagy sorozatok előállítására is alkalmas technológia. Öntéssel néhány kilogrammtól több tonna tömegű alkatrészek gyártása is megvalósítható, továbbá olyan magas olvadáspontú, rideg stb. ötvözetekbői is lehet öntvényeket előállítani, amelyek képlékenyen nem alakíthatók.

Az öntés technológiáját a korszerűbb alakítási technológiák sem tudják háttérbe szorítani, mivel: - öntéssel a legbonyolultabb alkatrészek is előállíthatók, - nagyobb méretű alkatrészek a legolcsóbban így gyárthatók, - az öntvény anyagának összetétele folyékony állapotban, közvetlenül az öntés előtt könnyen szabályozható, - az öntött alkatrészek aránylag kevés anyag leválasztásával (utánmunkálás szükségszerűtlensége) készre alakíthatók, - az öntödei hulladék könnyen újra felhasználható. Az öntéshez előzőleg el kell készíteni az öntendő darab negatívját, másnéven a formát. A technikai fejlődés során a formáknak a legkülönbözőbb fajtáit valósították meg. Kezdetben, amikor a tömeggyártás igényeivel még nem kellett számolni, a fő követelmény a forma könnyű kialakíthatósága volt, ezért jól formázható tűzálló anyagot használtak formakészítésre. Az említett célnak nagyon megfeleltek a homokformák, amelyeket főleg kézi formázással állítottak elő. A fejlődés során a gépesítéssel és más formázóanyagok felhasználásával korszerűsítették a formakészítést. Így jutottak el a gépi formázáshoz, valamint a héjformázáshoz és a precíziós formák készítéséhez. A homokformázással előállított formák nagy hátránya‚ hogy azok csupán egyszeri öntésre alkalmasak, mert az öntés során, Illetve az öntés után a forma tönkre megy. Ez azt jelenti, hogy minden öntvény előállításához új formát kell készíteni, ami a gyártás termelékenységét csökkenti. Ezen hátrányok kiküszöbölésére alkották meg a fémformákat, amelyek már több öntvény egymás utáni előállítására alkalmasak, Igen jó felületi minőséggel és méretpontossággal. Ezekbe a fémformákba, az ún. kokillákba bejuttatható az öntvény anyaga. Természetesen ez az öntési eljárás Csak akkor gazdaságos, ha a gyártandó öntvények száma elég nagy, ezért elsősorban a tömeges gyártás igényeit elégíti ki. Homokformázás Az öntőformák legtipikusabb példája a homokforma, amelyet öntőminta segítségével formázóhomokból készíthetünk. Nézzük meg azonban röviden, hogy egy viszonylag egyszerű munkadarab homokformája, amelyhez mag is szükséges, miként készül hagyományos öntödében. Egy osztott mintával végzett kézi formázás menete: a minta egyik felét egy döngölőlapra helyezik. A döngölőlapra az osztósík kerül. Ezután a mintát be kell fújni szétválasztó anyaggal, hogy ne ragadjon a homokhoz, majd a mintára helyezik az egyik formaszekrény felett. A mintát a homokkal 5-10 cm vastagságban körüldöngölik. Ezt követően a formaszekrényt megfordítják és a beformázott fél mintára ráhelyezik a másik minta felet. Rögzíteni kell a beömlő- és az ún. tápfej rendszert. A két mintarész szolgál a magtámasz kialakítására a formában. A beömlő rendszer elhelyezésétől és méreteitől függ az öntés sikere. A beömlő rendszert négy fő rész alkotja. A tölcséres beömlő, az elosztó vagy salakcsatorna, a táplálók, amelyek a forma üregét megtöltik, továbbá a légzők és tápfejek. Az osztósíkot szétválasztó anyaggal beszórják, ráteszik a másik szekrényfelet, s bedöngölik. Majd a két félforma óvatos szétemelése után a mintát a formából eltávolítják, az esetleges formasérüléseket kijavítják, felületét elsimítják s a levegőző rendszert kialakítják. A forma

levegőzéséhez 4-8 mm átmérőjű szúrószerszámmal csatornákat vágnak a formaüregig. Ezután következik a formabevonás, esetleg a szárítás. Utolsó művelet a forma összerakása, mely igen gondos munkát kíván. Ekkor kell a magot is elhelyezni. A formafélék pontos vezetését illesztőcsapok biztosítják. A kézi formázás lassú, nehéz művelet. A gépi formázással az öntvénygyártás termelékenysége megsokszorozható. A gépi formázás előnyei a kézi formázással szemben: - Kisebb helyszükséglet, - Kevesebb a formaanyag felhasználás, - Egyenletesebb a forma tömörsége, - Nagyobb az öntvény méretpontossága, - Kevesebb a formasérülés, - Elő munka takarítható meg. Különleges öntési eljárások A homokforma elkészítése lassú, költséges eljárás. Csak egyszer lehet felhasználni. A készítet öntvény felülete többé-kevésbé érdes, egyenetlen. A sima felületű, pontos méretű öntvények előállításához alkalmazott forma készítése drágább, csak tömeggyártás esetén kifizetődő az alkalmazása. Héjformázás

80. ábra Héjformázás Különleges összetételű anyagokat használnak a forma készítéséhez kvarchomokot, olajat és hőre keményedő műgyantát. A formát úgy készítik, hogy a fémből készült mintára szórják a formaanyagot. A mintát 200-300 C-ra felmelegítik, aminek hatására a keverékben levő műgyanta a homokkal összeolvadva szilárd kérget képez. Ez a kéregvastagság 6-220 másodperc alatt mintegy 2-10 mm lehet. A fölösleges homokot a szekrényből eltávolítják, majd a mintát a kéreggel tovább melegítik 400-500 Chőmérsékletre. Itt a műgyanta 1-2 perc alatt teljesen megkeményedik (bakelizálódik) és a kéreg a mintáról könnyen levehető. A héj nagy szilárdságú, lukacsos, nem nedvszívó, öntés előtt hosszú időn át is tárolható. Preciziós öntés A tömeggyártásban alkalmazzák viszonylag kisméretű, sima felületű és nagy pontosságú öntvények gyártására. Először a munkadarab alakjának megfelelő viaszmintát készítenek rendszerint fémformába történ sajtolással. Ezt egy közös beömlőcsatornára felragasztva gyártják.

81. ábra Precíziós öntés A füzéreket belemártják a lisztfinomságú tűzálló anyag és a kötőanyag keverékébe, mely a felületen tejfölszerű bevonatot képez. Ezt hintik be tűzálló anyaggal. Az így bevont mintákat kvarchomokba ágyazzák, ahol azok 10-15 óra alatt megszáradnak. Szárítás után a viasszal teli formát beöntőnyílásával lefele tartva 100-150 C-on melegítik, így a viaszminta kiolvad. A formát ezután gázáteresztő-képesség növelése céljából 900-1000 Con kiizzítják. Előnye: a kész munkadarab nem kíván utólagos megmunkálást, teljesen sima, méretpontos. Bonyolult tagolt, egyébként nehezen előállítható munkadarabok is gyárthatók így. Kokillaöntés

82. ábra Kokillaöntés A homokformát csak egyszeri öntésre tudjuk felhasználni, mert öntés után tönkre megy. Ha a formát fémből készítjük, az nagyon sok munkadarab gyártására lesz alkalmas, ezt a fémformát nevezik kokillának.

Előnye: Az öntvény nagyon pontos méretű és sima felületű, így utólagos megmunkálás nem szükséges. Mivel a kokilla előállítása igen költséges csak tömeggyártásban célszerű alkalmazni. A kokilla anyaga általában öntöttvas, nagyobb darabszámú öntés esetén öntöttacél. Annyi darabból kell készíteni, hogy a kész munkadarab belőle könnyen kiemelhető legyen. Fröccsöntés

83. ábra Fröccsöntés Vékonyfalú öntvények közönséges öntéssel azért nem készíthetők, mert a forma hűtőhatása miatt a fém nem tudná az üreget kitölteni, Idő előtt megdermedne. Ha a formát fémből készítjük, akkor külső nagy nyomással is kényszeríthetjük a folyékony fémet arra, hogy igen rövid idő alatt, tehát a megszilárdulása előtt töltse ki formaüregét. Már utaltunk arra, hogy a kokilla elkészítése költsége, ezért ezt az eljárást is csak a tömeggyártásban alkalmazhatjuk gazdaságosan. Nagy előnye az eljárásnak, hogy méretpontos, sima felületű öntvény gyártható, így az utólagos megmunkálás csak a sorjázásra korlátozódik. Általában könnyű- és színesfémek öntésénél használják, de az eljárás a műanyagok feldolgozásának is egyik módja. A megolvasztott fémet csatlakozó nyíláson keresztül egy dugattyú nagy nyomás alatt lövelli a formaüregbe, így az a legvékonyabb falakat, nyílásokat is kitölti. A dugattyú mozgatása hidraulikusan vagy sűrített levegővel történhet. A folyékony fém nagyon hamar megszilárdul a kokillában, amelyet ha szétnyitnak a kész munkadarabot egy kidobó szerkezet távolítja el. Az eljárás nagyon termelékeny.

A sajtoló öntés

84. ábra Sajtoló öntés Ezek hidegkamrás öntőgépek, amelyeken nincsen olvasztó berendezés. Az öntendő fémet külön melegítik, rendszerint a lágyulás hőfokára és egy adagoló berendezés juttatja a töltőkamrába. A szerszám lehet: közvetlenül töltő vagy csészébe töltő. A közvetlenül a szerszámba töltő sajtoló gépeknél a képlékeny fémet az adagolónyíláson keresztül a sajtoló dugattyú igen nagy erővel nyomja a forma üregébe. A csészébe töltőnél a képlékeny fémpogácsát egy a szerszámhoz csatalakozó külön csészébe helyezik és egy ellendugattyú, valamint a sajtoló dugattyú segítségével lövellik a nyomókamrán keresztül a szerszámba. Az ellendugattyú a maradék fémpogácsát is levágja. A formaszekrény szétnyitása után a megszilárdult öntvényt a kidobó szerkezet tolja ki. Centrifugálöntés

85. ábra Centrifugálöntés

A folyékony fémet a gyors forgás hatására ébredő centrifugális erő nyomja a kokilla falához. Főként forgástestek öntésére használják. Leginkább rövid csövek, perselyek készülnek ilyen módon. Előnye az eljárásnak, hogy nem kell magot készíteni, a cső falvastagsága a haladási sebességgel és a beöntött fém mennyiségével változtatható, az öntvény pontos méretű, tömör szerkezetű. A vízszintes, illetve függőleges tengelyű centrifugálöntés vázlatát a fenti két mutatja. Formázás Öntőminták és magok Ahhoz, hogy a homokban az elkészítendő öntvény alakját kialakíthassuk, az öntvénnyel egyező alakú mintára van szükség. A minta mérete mindig valamivel nagyobb az öntendő tárgy méreténél, mert a fémek, ötvözetek zsugorodnak. A minta anyagát befolyásolja, hogy hány darab készül, hányszor használják. 20-30 db-ig faminta, felette fémminta. Olcsóbb minta: fenyőfa. Drágább, simább minta: éger, jávor, dió, körte. A minta két vagy több részből készül, hogy a homokból kivehető legyen. A mintarészeket beformázás után úgy kell kiemelni, hogy a forma ne sérüljön meg. 1-3o-os formázási ferdeség kell. Nedvességtartalom-változás megakadályozása festéssel, lakkozással (színjelölések). Hogy a fém ne folyhasson be a formának abba a részébe, ahol üreget kell kialakítani, oda az üreg méreteivel egyező testet, magot kell helyezni. A mag túlnyúlik és a magfészekben támaszkodik fel. A magkészítéshez magszekrényt alkalmaznak. A magban vasvázat ún. magvasat helyeznek el, nagyobb lesz a szilárdság. A formázás és eszközei Az öntőformák készülhetnek kézi és gépi formázással. A darabszámtól és öntvény méretétől függ még, hogy minta vagy sablon segítségével talajban vagy formázószekrényben készítik el az öntőformát. A minta, a mag és a formázóanyag befogadására és összetartására szolgáló keret a formázószekrény, amely a folyékony fém nyomásával szemben megtámasztja a homokot. Öntödei homok: kvarc + anyag. Követelmények: nagy tűzállóság, jó gőz-áteresztőképesség, szilárdság, képlékenység. Kis sorozatú és kisebb-közepes nagyságú öntvények készítésénél leggyakoribb a mintával a formázószekrényben végzett ún. kézi formázás. 1.) Döngölődeszkára helyezik a rögzítőcsap nélküli félmintát és a formázószekrény alsó részét. 2.) Formázóhomokkal feltöltik, bedöngölik, osztósíkban a homok felületét lesimítják és elválasztóporral vékonyan behintik. 3.) Ráhelyezik a csapos félmintát, a formázószekrény felső részét. 4.) Amennyiben a beömlőrendszer elemei és a felöntések részére is minta készült, akkor ezeket is elhelyezik, majd a felső részt is feltöltik homokkal és bedöngölik. 5.) A felső részt leemelik megfordítva. A mintát kiemelik. A sérüléseket kijavítják. Nagyobb méretű formáknál a homokot vízüveggel keverik, a magot és a kész formát széndioxiddal kezelik. A kötés egy perc alatt jön létre.

Az öntés gépesítését 1944-ben történt, Broning szabadalmaztatta a héjformázást. Az eljárás öntés céljaira nem tömb, hanem csak vékony rétegű, a formaüreg kontúrjait követő, néhány mm vastag héjszerű formát használ fel. Homokot és hőre keményedő műgyanta kötőanyagot használnak. Rásütéssel keményedik ki. A héjat magát összeerősítik, töltőhomokba ágyazzák és azután kerülnek az ágyazó homokot tartó edények öntésre. A műgyanta öntés után kiég, a forma összeomlik. Héjmagokat kétrészű magszekrényben készítenek. A műgyantával kevert formázóanyagot beöntik, berázzák vagy befújják 200-300oC-on a magszekrénybe. A formázás termelékenysége nagymértékben növelhető gépi formázással: - a homok tömítése formázószekrényben, - a minta kiemelése (rázás vagy sajtolás). Öntés Öntés homokformában A folyékony fémet mennyiségtől függően üstbe, villás nyeles vödörbe, kannába csapolják. Olvasztókemencéből gyakran a tégelyt emelik ki. Üstök acéllemezből, tűzálló anyaggal bélelve. Öntés kokillába, kéregöntés Fémek öntéséhez fémformákat használnak, alacsony olvadáspontú fémekhez. A kokilla készítés költséges, ezért csak kritikus esetben alkalmazzák. Kokilla öntöttvasból: ha öntöttvasat öntenek a kokillába kéregöntvény keletkezik (vasúti kerék), a nyomkarimát fémforma határolja, gyorsabb hűtés. Pörgető vagy centrifugál öntés A fémet gyorsan forgó formába öntik, ahol az a centrifugális erő hatása alatt a forma kerületén szétfolyik és ezáltal az öntvény felső felülete hengeres formájú lesz (mag nélkül lehet önteni). Alkalmazása: nagy hosszúságú hengerek, csövek, motorhengerhüvelyek, perselyek, dugattyúgyűrűk félgyártmányai. Egyenletes falvastagság, nincs benne salak és gázzárvány. Nagypontosságú öntés Precíziós öntés, viaszmintával (repülőgépipar). Viaszból elkészítik a legyártandó alkatrészt, bemintázzák etilszilikátos formaanyagba, a viaszt kiolvasztják – nagy hőmérsékleten kiizzítják – izzítás alatt a formaanyag átalakul hőálló keramikus anyaggá. Nagy olvadáspontú fémet nyomással vagy anélkül öntik a mintába (minta széttörés) (gyorsacél marók, fegyverek, műszerek, bonyolult munkadarabok). Nyomás alatti öntés Könnyűfémeket erős gázfelvétel miatt nem szabad erősen felmelegíteni, alacsony hőmérsékletű öntvény, gyorsan kihűl, a formát rosszul tölti ki. Fröccsöntésnél 30-50 MPa légnyomással sajtolják a fémet öntöttvas formába, pontos felület után munkálás nem kell.

Csapágykiöntés Osztott és osztatlan csapágy osztott csapágy: csapágycsészékből, osztatlan csapágy: szemcsapágy. Használt csapágycsészét jól megtisztítják, kiolvasztják a csapágyfémet, lánggal tisztítják meg. Sárgaréz lemezzel javítják. Drótkefével tisztítják: sósavas maratás. A csapágy felületének beónozása, cél a jó kötés biztosítása. Az alapozóónt bemártással viszik fel. Csapágyöntés Csapágyöntő derékszög osztott csapágyakhoz: egy egyszerű öntöttvas derékszög, amelyhez megfelelő csapágyszorító csavarral odaszorítják a csészét. Elegendő olvadékot kell beönteni. Szemcsapágyakhoz csapágyöntő lapot használnak. A szemcsapágyat öntöttvas lapra helyezik, központosító süllyesztés foglalja be a vezetőgyűrűt. Fentről öntenek be. Csapágyöntő satu: két nyak közé szorítják a félcsészét, A alumíniumbetétek, B szorítónyakak (öntőmagként szolgáló cső, ezt tömör rúddal terhelik). Öntvénytisztítás, öntvényjavítás: - formázó, maghomok eltávolítása, - beömlőrendszer, tápfejek eltávolítása, letörés, hűtés, - acélokról lehegesztik, levágják, - gépi megmunkálásnál: köszörülés, esztergálás. Öntvényhez nem jó hegeszteni csak csavarozni. 1 évig pihentetik, csak pihentetett öntvényt szabad megmunkálni. Öntött szerkezeti elemek tervezése Hirtelen keresztmetszet-változás ne történjen! Erősen tagolt, összetett alakú alkatrészeket, ha több kell az öntés a leggazdaságosabb technológia. Tervező feladata: öntőminta, homokforma elkészíthetősége. Az öntés pontatlan, durva eljárás (3-6 mm, 8-15 mm pontatlanság). Acélöntésnél durvább homokot használnak, így a felület durvább, mint az öntöttvasnál. Finomabb felületnél fémforma. A külső felület gyorsabban hűl és kemény kéreg keletkezik. Az öntési feszültség hatására olyan alkatrészeknél, amelyeknél az öntési kérget csak az egyik oldalon távolítják el, egy idő után vetemedés, elhúzódás jöhet létre. Pihentetés, továbbmegmunkálás csak 2-3 hét után. A feszültségek csökkentése végett az alábbi szempontok: nem a szilárdsági számítás által adott falvastagság az alsó határ, hanem a formázhatósági falvastagság. Hirtelen falvastagság-változás tilos, fokozatos keresztmetszet változás: a különböző sebességű hűlés egyébként repedést okoz. Az éles átmentek feszültséggyűjtő helyek, ezért kerülni kell. Csőidom elágazásnál sarkos csatlakozás káros öntési feszültséget okoz. Vékony falvastagságból egyenletes átmenet a nagyobb falvastagsághoz. Acélöntvényeknél az öntvénysarkokban nagyobb sugarú lekerekítést kell alkalmazni, mint öntöttvasnál, mert acélöntésnél nagyobb hőfokról történik a hűlés. Éles sarkokat homokban való formázás miatt sem lehet kialakítani. Ajánlott lekerekítési sugarak: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40. Ha a lekerekítés nagy, akkor anyaghalmozódáshoz is lehet jutni. Egyenletes anyagmennyiségek kellenek a szerkezetben mindenhova, mert odvasság (üreg, bunker) jön létre, pl. több borda összefutása. Acélöntésnél jobb az üreges megoldást kerülni (tartószerkezetek), vastagabb bordával jobb.

Különböző vastagságú részeket válasszuk külön. Nagy, nehéz öntvényekre erősítendő szemcsapágyakat, füleket, vezetékeket vagy más vékonyfalú alkatrészeket egy nehezebb, vastagabb falú darabban egybeönteni nem lehet. Ilyen mellékalkatrészeket csavarozni kell (csavarozási helyen felöntési felület, nagyobb felfekvés érdekében). Gondoskodni kell a szerszám kifutásról. Megmunkált felület lépcső nélkül ne menjen át nyers felületbe. Minél nagyobb az öntvény, annál nehezebben kezelhető, nem célszerű több párhuzamos síkba felületet tervezni. A nyers és megmunkált felület közbeni szakasz ne térjen el a merőlegestől. A minta és mag szempontjából vannak követelmények: a mintafél kiemelése, háromrészes minta helyett többrészes mintából kell kialakítani. A csőelágazást karimával készíthetik (A). A, C csonk karimás kivitelénél már újabb rész kell (három részes szekrény). Jobb a csonkot külön részként készíteni és számára felöntést tervezni. Lehetőleg kerülni kell a maggal való öntést, amikor nem zárt tér a cél (nem is lesz olyan pontos). Az ábrán látható alkatrésznél magot kell készíteni. Az ilyen hézagos bordaelhelyezést azért alkalmazzák, hogy máshol az anyagtorlódást elkerüljék. A mintákat és magokat kihúzásuk irányába a szükséges formázási ferdeséggel kell ellátni, párhuzamos síkok alkalmazása helytelen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->