You are on page 1of 8

İŞLETMENİN PLANLAMA ÇALIŞMALARI

A. PROJENİN TANITILMASI İşletmenin Adı: Cafe Rustik İşletmenin Türü: Kafeterya Kuruluş Yeri: Şişli / İstanbul Proje Kapasitesi: 100 m² Sermaye: 20.000.000.000 TL Genel Yatırım Tutarı: 18.947.028.000 TL Başlama ve Bitiş Tarihi: 2002/2003

B. OPTİMAL KURULUŞ YERİ Şişli Bölgesinde yapılan genel pazar araştırması sonucunda, bölgedeki cafelerin yetersizliğinin tespit edilmesi ve bölgede bulunan liseler ve üniversiteden (Bilgi üniversitesi) dolayı doğabilecek talep göz önüne alınarak yatırım kararı alınmıştır.

C. PROJENİN KAPASİTESİ 1) 100 m² 'lik alan kullanılmak üzere 4 masa, 2 koltuk ve miderlerin alınmasına karar verilmiştir; bu durumda, 25 kişilik kapasite saptanmıştır. 2) Cafe'de Uygulanması Düşünülen Hizmet Üniteleri: a) Temel Hizmetler: - Sıcak ve soğuk içecek servisi - soğuk yiyecek servisi b) Yan Hizmetler: - Müzik yayını - DVD gösterimi - Digitürk yayını

Psikolojik ve Politik Faktörler: Bölgeye ulaşımın kolay olması. Doğal Faktörler: Bölgede yapılan zemin etüdleri sonucunda arazi yapısının kayalık olduğu saptanmış ve binanın depreme dayanıklılığının tespit edilmesiyle sağlam raporu alınmıştır.işletmecilerin bölgeye yakın yerde ikamet etmeleri ve Şişli Belediyesi'nin teşvikleri dolayısıyla bu bölgede yatırım kararı alınmıştır. İŞLETMENİN YAPISI Büyüklüğüne göre: Küçük İşletme İş Koluna Göre: Ticaret İşletmesi Sermaye Sahipliğine Göre: Özel İşletme Hukuki Yapısına Göre: Kollektif Şirket Ekonomik Yapısına göre: Hizmet İşletmesi .D. KURULUŞ YERİ ÖZELLİKLERİ İktisadi Faktörler: İşletmede kullanılacak malzemelerin bölgeden temininin kolay olası. Sosyal Faktörler: Bölgenin merkezi oluşu ve pek çok işyeri ile ticari kuruluşlara yakınlığı nedeniyle. 2003 Şubat ayı içerisinde faaliyete geçirilmesi düşünülmektedir. F. E. çalışan ve müşteri ihtiyaçlarının kolay karşılanabilir olduğu belirlenmiştir. PROJENİN TERMİNİ Etüd-Proje ve Belgelendirme çalışmaları devam eden projenin kuruluş kararı 2002 Aralık ayında alınmış olup.

.. sert hava koşulları.İŞLETMENİN KURULUŞ ANALİZİ A. B.00 8.00-17. Sosyal ihtiyaçları giderme öğrenci ve çalışanların talebinin yüksek olması.0024. 2) TESİS TALEBİ SEZON YAZ YAZ KIŞ KIŞ SAATLERE SEZONA GÖRE SAATLER GÖRE KAPASİTE DOLUŞ KAPASİTE ORANI DOLUŞ ORANI 8.. İşletmede ortaklardan en az birinin bulunması kararı alınmıştır.çalışanların yaz tatili. Hizmet sunumunda ortaklara yardım amacıyla ücretli bir elemanın işe alınmasına karar verilmiştir.00 %30 17.. ÖRGÜTSEL ARAŞTIRMA İşletme 3 ortaklı bir Kollektif Şirket olarak kurulmuştur... havanın erken kararması.0024.00-17.00 %80 %75 %45 %60 %55 DOLUŞ ORANI NEDENLERİ okulların kapalı olması. EKONOMİK ARAŞTIRMALAR 1) MEVCUT ARZ VE GELİŞME OLASILIKLARI Bölgedeki talep fazlalığının ilerki dönemlerde işletme tarafından karşılanabilmesi için ve maximum kapasiteye ulaşabilmek için şubelendirme yoluna gidilmesi ve mevcut kapasite içinde ek hizmetler sunulması yoluna gidilebileceği kararı alınmıştır. .Ortaklar tüm birimlerde eşit görev almaktadır.00 17.

kuruluşları için ortakların aralarında yazılı ve hukuki bir sözleşme yapması gereklidir.boya. Kurulacak Ticaret Şirketi'nin ruhsat izni için gerekli belgeler: Başvuru formu (dilekçe) vergi levhası fotokopisi Kira kontratı (kullanılacak daire kiralanacak olduğundan) Kuruluş gazetesi (ticari sicil gazetesi) İmza sirküleri ve kaşe Çevre temizlik vergisi beyanı İş yerinin kaç m² olduğunun belirtilmesi (bu doğrultuda harç alınır) Temizlik vergisi makbuzu Bu belgeler teslim edilip harç ve çevre temizlik vergisi (ÇTV) yatırıldıktan sonra gerçek ruhsat için : .Sağlık raporu alınır.İtfaiye raporu . 2) YASAL İŞLEMLER VE İZİNLER Şişli İlçesi sınırları içinde açacağımız cafeteryanın işlemleri ve açma izninin alınması Şişli Belediyesi ile yapılacaktır.genel temizlik Mutfak için yerden tavana kadar döşenmiş kalebodur veya fayans . YASAL ARAŞTIRMA 1) YASAL MODELİN BELİRLENMESİ • Kollektif Şirket : Bu tür işletmeler gerçek kişiler tarafından kurulur.Bu iki(2) belgenin bekleme süresi bir(1) aydır.ortakların sorumluluğu sınırsızdır ve şirket borçlarından müteselsilen sorumludurlar.C. • İtfaiye raporunu alabilmek için sağlanması gerekli koşullar: • Kapıların iki taraflı açılma durumu (giriş-çıkış şeklinde) İkinci çıkış kapısı Havalandırma Zilli sistem ihbar alarm tesisatı katlarda ve bağımsız birimlerde yeterli yangın söndürme tüpü duvarların beton ya da tuğla olması mutfak ile bulaşık kısmının ayrı olması Sağlık raporu alabilmek için sağlanması gerekli koşullar: - - Çalışan personelin sağlık muayene cüzdanı Havalandırma sistemi Badana.

minder ve spot lambaların alınması. 3) DİĞER YASAL İŞLEMLER 15 gün öncesinde muhasebe defterlerinin notere tasdikletilmesi Vergi dairesinden açılış onayının alınması Bir(1) ay içerisinde sigortaya açılış bildiriminin yapılması.760.tabela yaptırılması vs.000 TL) Bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması - - - D.duvarların tablolarla süslenmesi.tabak-çanak.300.su ısıtıcısı(61.466. bunların dışında mutfak masrafları(çatal-bıçak-kaşık takımı. dekorasyon için ise masa. İşçinin sigortalanması(taban: 327.Bu belgelerin de tamamlanmasıyla ruhsat için onay alınabilir ve ruhsat Belediye Başkanı'nın yetki verdiği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır. Sigortaya işçi bildirimi yapılması Ödeme kaydedici cihaz alınıp vergisinin ödenmesi Açılanm işletmeyle ilgili olarak Belediyeye başvurulması Esnaf ve Zanatkarlar odasına başvuru yapılması(harçlar) Vergi dairesinden ve belediyeden alınan vergi levhalarıyla ödeme kaydedici cihazın levhasının yanısıra çalıştırılan işçinin dört(4) aylık maaşının beyanının asılması zorunludur.000.200. gereçlerin alınması da buraya dahil edilmiştir.fırça.portmanto yaptırılması. Demirbaşlar: Cafede sunulması düşünülen hizmetler uygun demirbaşlar alınmıştır.bardak vb.028.Aksi taktirde devlet tarafından ceza kesilir.500.300. narenciye sıkacağı (30.koltuk. FİNANSAL ARAŞTIRMA 1) İŞLETMENİN GİDER TAHMİNLERİ • TOPLAM DEĞİŞMEZ GİDERLER - Dekorasyon: 1.600.000TL).000 TL - Restorasyon ve Dekorasyon Masrafları Masrafları: Badana yapılması (boya.787.split klima(864..000.masalara konulacak süs eşyasının alınması.sandalye.fritöz - .Sigorta iş koluna göre bir numara verir ve bu numaraya göre prim yatırılır.Toplam 2.tost makinesi(123.000 TL Toplam: Açıklamalar: 13.000TL).250.950.000 TL Restorasyon Masrafları: 706. badanacı masrafları).000 TL Etüd Projesi Giderleri: 1.000TL).000TL).genel temizlik yaptırılması. buzdolabı(922.fayans döşenmesi.000. bunları şunlar oluşturmaktadır: Mini bulaşık makinesi(512.250.000.000 TL tutmaktadır.000TL).000TL).tuvalete ayna yaptırılması.100.282.000 TL Demirbaşlar: 9.

000TL).telefon(25. 16 saat faaliyet verdiğimizden: 8x16 = 128.200.900.000TL).000= aylık kira.000TL harcama yapacağını düşünürsek: 128 x 3.000.Bunlar toplam 9.000.787.000.000x12 = 4.282.000 TL'dir.466.000 + 13.000.000.049.687.Doğalgaz.000 x 30 = 13.000.700.300.500.000.000.000.000 = 66.280.Ciro) 3) KAR-ZARAR TAHMİNİ 100milyon maliyetle 500milyon gelir elde ettiğimize göre yıllık gelirimiz cironun 4/5'i kadardır: Yıllık Gelirler: 161.elektrik süpürgesi(141.): 1.000.000 TL Fiyat Artışları: 204.000x12 = 3.000.692. Her müşterinin ortalama 3.950.028.000 TL Kira Bedeli: 450.000.000.200.000TL'ye mal olmaktadır.280.500. Yani günde 128 kişiye servis yapılacağı tahmin edilmektedir.000.440.000 TL Dekorasyon+Restorasyon Masrafı: 2. 5) PROJENİN YATIRIM TABLOSU • • • • • • • Etüd Proje(Ruhsat harcı.900.128.300. 109 ekran televizyon(5.000 x 12 = 161.974.000 = 5.yazar kasa(315.000TL).600.esnaf ve zanaatkarlar odaso harcı.000.000 Elektrik.000TL).ödeme kaydedici cihaz vergisi vs.000TL Kar/Zarar: + 62.000.000 x 4/5 = 129.• (105.000 TL Beklenmedik Giderler: 40.000 Çalışanın Sigorta Ücreti: 326.000.000 TL 4) FİNANS ARAŞTIRMASI 3 ortak kendi ortak sermayeleri ile işletmeyi kurma kararı almışlardır.Ortak sermaye 20.100.000 TL Teçhizat(Demirbaşlar): 9.400.müzik seti(787.000.000.000 TL .000.692.000TL).920.400.000 TL İŞLETMENİN GELİR TAHMİNLERİ (Toplam Satışlar) Kapasitenin 25 kişilik olduğunu ve bunun saatte ortalama 1/3inin dolduğunu düşündüğümüzde bu saatte ortalama 8 kişinin cafeyi ziyaret edeceği anlamına gelir.000=depozito] Çalışan Ücreti:306.000x12) + 500.500. TOPLAM DEĞİŞİR GİDERLER (Yıllık) - - Kira: (450.000.000.000 TL Tesisat(Digitürk.000x12 = 3.Su.700.000 = 448.000 Toplam: 53.): 95.000TL(yıllık gelir.000.250.sigorta primi.000 [450.200.000TL Yıllık Giderler: 53.000.000.700.Digitürk: 350.024.000TL(aylık gelir) 13.000TL (günlük gelir) 448.100.000x12 = 36.000TL).672.Telefon.000x12 = 950.000.telefon hattı vs.000 Hizmet Üretim Masrafları: 3.440.500.400.200.

000.• Aylık Toplam Değişir Giderler:53.000 Aylık BBN = 53.7 .000/12 ≈ 4.947.000.000.692.280. 8 milyar Yaklaşık 19.400.358 13.000 TL 6) DEĞERLENDİRME ESASLARI Net Kar 62.000 ≈ 0.028.000.000 = Öz Sermaye 20.000 = 19.000.692.474.000 = 6.282.300.8 = 3.028.000 = Yönetim Tutarı 18.000 / 12 1 161.440.300.692.024.000 129.300. Çıktı(Ciro) Verimlilik = = 13.300.000 / 12 = 19.280.824.000.000 Yıllık BBN = 53.8 milyar gelir elde ettikten sonra yani 1 ay 10 gün gibi bir süre sonra işletmeciler kara geçmektedir.947.400.400.1 Karlılık = Brüt Kar(yıllık gelir) Ekonomik Karlılık = 7) SATIŞ TUTARINA GÖRE KARA GEÇİŞ ANALİZİ VE BAŞABAŞ NOKTASI Toplam Değişmez Giderler Başabaş Noktası(BBN) = Toplam Değişir Giderler 1 Toplam Satışlar 13.282.000 TL Genel Yatırım Tutarı: 18.000 1 161.328.049.

756.000 .(aylık) Girdi(Toplam Masraflar) (=sabit + değişir masraflar) 17.600.