;.\m l!f.~d,inff.

lJ$-NnUi i~<riIDlff~d~fd~~
• 9

DonIinica13 post Trinitatis.

N3

nt\Ul'ln ill ~itl;rrr Jr$llQJ~rist.(r
, -I':

.

~ P-'

J.

Oboe I. Oboe D.

1
~
~

IV~

=== .......
~

-

... ~.,..,.,..
L

.11. ,...

I,..

IVI)

'1oHno I. "ioHno II.
"jula.

==== ~

-

L

~}

I)

It)

--

jj·l!~r#
I.

IIIIP'""

Soprano. Alto.

II.,
lin

"

Tenore. Basso. Ol'~ano e Coutinuu,
:

ll~
_,f,

_-..

.....__
~ ~

~

s:

11':

_ ...
~

~

_........,

" II!.

j

" IUn

1':

,..
,r
I

u,
it)

,..

-

• • • ••

-

-

r

I

-

- --.-!II~,--~
JO

.J8..,...,..

--

.-.00"1

1

m
1'0

:

-

:

+.
""""'IiiIil .,

IIII!o...

.,

III!Io..

~'~• .,
Il.W.\'U,

~.,

7

""j!'

... ,

II

.J ~.Il. .. ._L II II .. u Cu [u jJ. . ._'_~ .. ~ 7 ...:.~_~ Ij."f#'_"_~ 6 II Ii ~! . JjI'" +~ "'h. -..~-- 11.. ...... . -Jj.__ - "'" 7 II . ~ Jt.1.\ [~ ":t "'Iij _:.. ~ u Ii" I l t~ -.. ..) -- - . ... : ...... IIIIIiiIiiiI -~ l I Lu f_) J'l ...' . • :.~~ 11:'" .~ III Ii ~.- .. ... k_ 1I1~.-' 6 ...iiiiIiIiiiiiii 'jJ. ~ _H_ . . -... ..~~..~. ...... ~~ I" ... Jj. "~ j : : ....) llifi. ~. ~ I'l ~ f.. ....... t . __.~~ r--+- ===== .fI"_II_.~ .. ~ ... ~ . • • . ..--.' i!..... ~ .. .. ..I :~- -- f.... . r--' ..1.. _. .~ .~"f"~.. f:- ~~ --. ... "... .

'- - : M .' iii'~ A. . Al _ . b' .w... ~: Al _ Ieiu -zu - Sll zu ~- dir... Her!' su fI • II .. 7 ~ ~ ~u . --j- - IIII!I!!!!t!!!! . -.. ~ . 1'"11 D 1.---- . II -10 71 II "7- '. -.. su '" ...vu.:- l'hl'h. rF--+- ... ~ :l ~ -.... . . f: .. ~ "I.. lit ~..._ • ~: Je - -~ • -- fro _. -"-' I "'" 111) I'hrist .iiiI""'" .. -. • lIerr • Je - • 'I" - - Ieiu dil'. ~ 1'1 .~ III~ '-' . I ~ • r:: --=..I.....·(. . ~ . - .. . ... q~ --I'.......- ~ "- ......-~ 7 .. .t.... .---~ -/7 ...Christ..~#... .. - . Jt~ f_) 1'1 ~~- -~ - ------ ~ ~~~ ._.t-~:-~ ~ !. .!' . ..M ~ .-zu zu . ~ 7 " . --~ . dh. ...f:. 111'1'[' Je - ... f_ IJ f_) ~'--- .... ~~ AI lein --I"J \./ ..Trill dir. AI _. Christ. ~ j..r"" s.._. "' tI II II .

~ _I'__~ .. • •• - ' L~_L ...'n Holl' ~ DIem' Hoff - _ nung steht __ auf = nung steht aW' ....6_ _iI/--_ ~1#"_. . - - .~•• r!L- ' . ~ .._ .. 1"_ ~J:... .. ~ ..- • -- .u: - auf - ==== mem' 110f'f _ • 7 . .. . ----:~~ :: • t.. -~.. --_ __.... .-- l~ ~~ [u I~'_~r:~~. i liU I lin ...nung meiu' I. 1~ nuug JI steht I ~ II ~ It Ij II II ._._t ~ IV" tJ ll IiiiiIIiiiIiiii I r» r ~ '6 II II - . 6 I. -II ! I -. t w. ~ auf . -.~. ___ ... IiiiiIIiiiIiiii . . I~ '.. II" I . . ....~ .~ ~.." . ~ ...t === I .."'~ .. tJ --. Jj..Er : : 1#" 6 ~ _ . _ .. Ili~ meiu' Huff' steht __ ..) 1 ~ It:I iiiiiiiiiiii ..

• ) - - - - "" I - - - .. : "'-. ..' +- t .. " 7 if· . i~ -- ... • - - -k II . .:"#~ :r-#~ • ~ -:J. -. I JIll'" H ~ . . I. .- .. --~ . - . _ I ..... - - - - ...dell. -S:- #:.."11.h~_-~'_= ~=~_ -z=:': ~. .. ~-~ ----r-~ . ~ -~E~_ R ·t - - _- -£> :I - ~ ~fl~ . --- "... ~ !!Ia ~ .'" fIlU=-!'on - : F . -- I~ ~ _- -~ ~ " <!. ~ G -.. ~ -- ::ii: ~ t. .. ~ -..' . ~ !~ -~: •• --.... .. . k ".dell... r- .... '~ ~~ (17 " ~~- 'J ....i/.._ "+ 4- ~+ .- =!C:. .~.. . .~.. . 1\._- II..j~ci '.... ---.----'-:..'\. +:::J:..- .-..# ~ - ~ . r'~ J!.fL~..---=--::.. -.n1-- ~..... ~ I IP"" . 4: -' "7 --1'.~ ~ ~~ -.~ ~ .....- . . :=. r . ~• .:~ f~ Er - . ---- III'.. 9- - """IIj - .. . ~ . \ IV. -'- tUFF !f. ...- - - h· - dell. ~ ~ """IIj •• (iY.den... - I!!!!!!!I!I!I • I._ -"- .. 4- Er b' . ~ --IF .. . . ===...

~ II II ..'.... ~~~.. ---....* .. ..r~ I .jI... ...~ ~.. - ~ Il . · · .... ----+----- _L .-...._- r-- ..-. 7 • 7 ~..j- . .. .Jr. ..... - ~. ~~ l . - ::::1J'~ . ... I 'IU t ~ ~ Il =-=..- - IJ ~ t) II ~ ..- -- -:.~.. . . :-~ -_- III rfH 11f!} - ---- : -7" - . ~#II...!I ~ I'l ..#'-.. . . . . ~ . • ~ . ... l ~ -I --. ~ :_"....~....~ ...... _... ...r. " ..... II ~U t....-. .~...- -... 1>' -- ... .. IjI... ~ ~ -#" -:. ~ II ..~ . ._-. 8 . _. II fI ..- . .. ..~.. " f. t~ I t.... . ~ ........ "' III~ 'n ~. .. • ~ ~ - ~ ~ . - - - ! r .~- ~~_.... . - : .~----+ --r= ! .. .. _ • ho.-... . ~ t) "'''f-' .. .....' ....- -_.. ...

. . dass : -r 7 Ii ~ II Ii u .. ~~ ~ t-J!" t) I'l l I .I.. II~) -ich weiss. - .. .1... ~~. . dass -du_ ieh .... ......W.... -= ....J. dal>s 7 8 II 8 8 3 . Do' -::. IU I. - U . .....-.. --- ----- ----'-'- Il t.~ ..:p- v: 1- . I-- - A ---Tf'A . du " ~. 0---- 7 8 . .II --l... -e- .. -. mein . ... 6 II -==.....\l1.. dass du mein ---~ irh WI'iss.l -- 1m Ittt f-. ~ la ~ u ~ .~' TI"ii T1'(i - • - - --.JI ~ j. _. H_. -" 1IlIIIiI __ jell weiss.. "OIiI_ du meiu Tl'o a H. H ~ I -e- ....f l~ ..II ~.... .s: ~.. '~ _~_L .---1iiiiIiiiiiiiii' r -'!!!!!!!!!!!!! !.. 8 Ii II Ii ~8 • II \ t) • . ..-~~~~ -.. : Fe- ::iss............ 21 .89 b ".~~.

! ~---- l'" -It- • _.. ~ - - ster bist... T1'O . _11- ---- -.t... l"~ It. s.I ~-Il . ~"".- -== ~ ~ ~ ...:..... .. ~ .w.OO!!!I~ ~ • L 11 - ==== I!!!!I!!!!!!!!! _... ~ ~ .vn.... . 7 -'tfY' -~ .".".f:.d'.L ~ ... . . . f: • ster hist. .. ... --_Il ..' IJ' it) ~ t. bist .._ «:>.un .. .nll'~ - ster hist..r..' r ~ .! /'.. !. -' . ioI""""" . .. ~ -"- t--. ~ II ~ II S . .. ~ 7 7 . • -. .. .. _ . iiII"~ ~_...-Il~_ f_.) _ fr • _/l_ ster j.r'" ~._~_L ~ . 17' • !-. IP""'" -:a'-'~~ - It.. . '" JIID -- "n fH : ._11- -..:-' t:.. ... _...._ _L.. "'IIj -R --r a " . .~f... IL:' II. .

.' II .." Tl'IIst_ ~ .. mag kein I Trost_ '...f....' ~ II 5 !! II • I. : -c.II II - - den.. I _L .. iiiiiiiiiiiiiii iiI"- It) . " ... I ~Cll... .L... a.. fr - I - ... ... N Itf II Lt) ~ .. ~.. ..' ~ II f._ II .. . mil- W fI - ~ - . II 2 • II • \ ~ - 5' ._k_ ~ ~ - - den. 91 --r... -:-. .< '-) --~~ VII .. lilt} Tro:l---- 1_.. _L~~~1_ ~~ - !.u" t) 1'" • ~_... mag II~ 9 . I~t} >1---mil' __ mir~_ SOIlSt wer snust wer I!!!!I!!!!!!I .. II ..---=: - ... • .. . mil' !SODst - _..a _Jill' ~~ _..._ ~~~~ r: II ~ 4J.'~ - ...w.......j. .. • • kein .vn._ .. ~"" sonst "'Cl' - - - - illm.~~ - kein 'fl'llst_ ~.. ~ .... mag • mag keiu I". ~ .. : '__ II .. .-:._ • - -- I .._ - - -~ - - t::...... I'l ~-~ L .

' ~ All _ -.+ ~++ .... II II II • #+ fI fI .. _L ... • . . ."...·~i" . . ~+~ If) I'l . ~ . --- . P"'" I If) ~ '!' r -- . \UII - _ be _ - _..' l'~~ I'l IV --- -.. 1#- _ + - .."2 ..._ _.._ : '" -- . I~H-H.. ".. ':=# II .. • ~•~ ~ . fr • ~~+ - '..• _+ .... - Ilh.. fI . ~I'l ~ + + _+ ~ _+ + .- .. II ..!!!!I I -== . --~ ..+ ..... ""I f) l'~ '" ~ :Ir......\ 3 II ._~ ~ .-..) -If!) : : -.• ~~ ....". I .) II ..~-~'" "'J ..+ • . ~ . '~ ·"~.. i I-I~../I'l ~ . I'l ~ ..._ _. III""'" ... l !!!!!!I!!!!!III ... is! \(111 AII_be_ginll IiIIIIi::t 7 .. -I .....

... • .-.. - - • •~ •• • --:. • -I . ~ ~. 1#".Ii•• il:. R • -~ • ...1"d_ ~~~ ~!'! ~.._ ____: IlrJgillll lnidlls er • I.' _ I ttl----- : ~- : =:: . II 5 ~.. __ .."" .' - - ~ . 1':!J.• r... tr .....:. II r...~ 11111' • Er' _ a - _ den 10 WIll' __ IIlIt' E.1#" . . _.ts • l~. S _-lIuf .."... rIIIIIIA _ .. _ ~ uiehts erkorn.Ii • IV Il ~ ~~.L ... ".. .... t- II .. ~ . ".._ ~ . r... ~ ~- . JW['ll..~ I1#" ~... Il .... ". • be_lOuD ist. 'ID ~ _II_ _1.. 5 II ~ war kdn • _ dell ~ _ dl'lI kl'in I~--:i 1-:1' _ 1':." .-..--Wlll' __ .ist niehts .. ...L JI .". ni~'ls.. P'" === ::~"'4-" ':" 5 IIIIIIIl ===s "-l .. • ~ ~i(·J... .' _ • Will' . 7 II •• ~ ..~ ~ -~ --~....vn.. ::s..". .. keiu Buf _ dell hdu '_ G nw. ••..~'Oll...r.~ ~ist ni('hls..-.... '... '!" _II_ ~. . . - i~''u.... ." \011 An _ be_ginIl ist uidils 1~l'kor'lI..fl • ..

. II~ • mil' r>.\\.... ..". \11...." IIllS S.. ~.. 7 ~ ~ j< . . __ gl' bor'll . mir_ ~ - _ then he~_ fell kauu. _~ _ ~ A .. """~ IIUS 7 II ""' .. ... --_-~ • . . 'f) -i".. £.- _.. 7 . ge _. ~-t- - 1- ..II~7 ._.. - f"- ~ ItJl'l ~ .. IiiIiIII. • ~--T' . - Ili. . . - borD. del' . ~ . . .. 7II ~ 7 • II I! ~ ItJl) -----........-.. '-' aus X"o _ I • T#......_ --.. bor'll....I~...... • . _tl ~) Ilt*- - • -.. aus : d"1" • ~~i" l\ii _ _ then : t*- n:n:-o.-Menscll Ml'llseh.. - ... : II ..\ ..... . lin ~ .._. ... IJ. _ .. • I k 111~It:nsdl .0_ J'-----"" del' mil'_ I - _ then hd - ~ fplI ~alln... ~ '7 .. #.~ .'" ~ . del' ill.. r ~#_(lJL ~_ h I . M~srh Ite - Ibolin. '7 ~ .....aJlu...II .-Il ItJl) I ~ "' l'U.. _. .~".. _then ltd II D ## ~ 111'1 _ f'en Il'"nn.. .... _ ten "' 6- T 11. i' It) .. ..... 7 .. ~ _ _L .. l' .• . 1 :J. ... .II ---..

. Ir did. '.. • .. ~ "~3 8 I~ . .... . . ( II) I> diml .) iell -11'- ~f' .... ieh 1'u1"ditm .... ~ *.. . ...... iell l'ul" dieh . .. -t • _. I - l!_ Ii. ~ ItJ '" . 4- pi' .....'J --• ..~ . ~ I~ .vu.. I \ --- . ieh l'UI" .... _........ 8 6 . II 'I.. ~ ItJll _..-- 1 I.. -811........ • II 7 r-' - fI 7 u...w.. tJ II "* . 8 5) ....~. ieh ... . p0- .t.. ....... ~ iell .... ~ ...--.. all. ... 1111... ... --- an. I. ruf . ..' II fI --.....- Ieh ruf" dim an........ . il~hruf' dim : .-uf. 14- ~ '-' . an..

......... t-.. - IIIIIIII .". 4(1· ~ • .. . . :~~<i. • \"']" trau -- ~ _ -....jj. . ~ ~ -~ • .... _.l~I *...II ~ Vel' - t... .-7:' ~ ..- ~1'"~~~ ••••• IIIU I"... .~.• .... H'" ~ 1--- ..... =-.~ t .- ..- u .. ~ . .. i> .-~ .• ~ ~ ~ •... ......-. II:1........ r- + ~ r--r-1 . . ~7 -+ ...----. d'{'w it'll dem iclJ -.- " . .~JI... -:I •••• ".II- . ~~ "' JiI .u T - ~ II _ en II> 'L • -6- . . meiu _. JIll"""" l'u.- . .• 1'". ~-. Zll --...-...'1' . . ---.. ++ l+!l~. v: L c:I. -..•••• -~ .--_• .. • . ..:... -o ~ 96 .._ l - trau - ~. Il ..•.. * __ . t.:" f' " 1+ .. r - • --::- . • I ... .........1'".p ·i +~ ..• -• ..... _'- f.. ---r-.! ... ...I!!!I === -. mrin Vel' trau _ I'll I ~ ZU dem ii'll Illeiu_ ~ ~. ..~... IIIIIIIIiiiI l'~ f-L'U -l~~ .. -..- zu ~t'lII ----~- ieh mcii'i'""_ Vel' _ _I _ lrau _ .. .~ • u.-= lr'_) ~- Zil I weill_V.! '.. .. 4""f.. = . •1'"....'n...~_ I'll _ I'll f. -~ '------' . --- . ---== iooO"'" ~ - __ 1'"._' ~..~~ .. --.. "...II: c_ .o. .

... . . !~'"" 0:::: l'~ ..... : ..-l'~ -. -'i~4t -._. .. ~ 1"":\ ...\\.J. jf....-:J lit --- .... _. .. 8 5~ ..~ '7 8 ~..~_~ . 8 1 .::::::::::: •• -.... .J. !f l I l I ~ '7 ~ I 1"":\ ~ ___... --_ -... - ._ r --- ."IJ~·~..II~.. .." 4- 8 8 .'\ Jr_ 1"":\ u :- ... . ~1'" .. . ._#. - (# 8 #) 7611 8 '783 . . _//I__ --c:='"" . hao... r.. .-L. .::::"::: __ I ~~.. ~ v IIID I 1"":\ 1"":\ 1"":\ 1"":\ ""' : tD{ ...-Jlab.. . ~ ft 1"':'\ • s 1 .:"~. .. ... .. _.. ... 'il:. f= " r--- III ...~ 8 Ii 8 Ii I#' -- __ • I _- #._ j--L-- - - . ~ --~ -. -. t::'I \ lu IJ ..u. ...-J.. ll1w... • _ 117 ~ ~ . . ~ -.. _.YII. liD hall.J. _?-... .. ... -- .. . II :t ~ 8. :~ . !!...• .. h u IUt1~ . .~ ~lh#.. 4t "J.-• .-:~t~..

" 4' . ~ .... ~ !IJ. ~ Alto....fra _-~gen..- .' ~ II' mieh wieder urn · . nn-iu liolt i AriOllo ·: · wort -. 'J. dlll'l~h eln Yer .. 4- .-...._."'a~T <sr-: ---. • 1+' .-- I....~ ... . reu er _ - -~ 6 • - •• 1*" • -.... ..... a:rl' tau ... . ..... 5' ... . ._ II - • ~- ... wiUt dn nrieh aus dem {ie_ se c Mein Gott tze ... Org.1#' .. ~..r-- mei _ lie ii ~ her . Yiolino U.. send ei _ nes sa _ gen.-- . . nieht.. II . r. w. gross...It sind . fI: ~ .ft~ ~ . Ol'gallo (' Continuo. "-' ... ~ ...U mein Ge _ "is _ sen wi - 111'1' - sprieht..-f- .~ • .!!!!!!!!!!!! I=r ..fj ~ II T ~ ARIA . do(!h weit Hez.... .'. ~ eon surdlno._ Siin_dell _1.... Yiolino I. --+"& -- ~?t -6. wirst ... _.. -""". ..ge_ bungs .RECITATIVO... ~ ~ H. II II ~ ... Ol'ganoe Continuo.. T ~ ~ ~ !l pizzieato IU pizzicato -- .. II .. en.. . . _l An . \11. II _.._. W... . Basso.__.~ . II . so kmm ieh ....sehwer ~ und r ~ -~ "'·_ ·~ · · ft~ See _ len _ kriir _ ten I lin der Lie _ be hloss.-... "'~ sie mieh \011 rJ -~• reu .~ h _. .zeu du. R · · . arm' und r' " :. .... . ~ en. pizzieato .. und 1111['1."I'" .". '" und • Rich ~ ter. Cont. staeeato..

....-:_ ten mel_ ~L · · ..... ~ _-...• • __./ •• ~- ~ ~ :uL.....De ~-:['itte. c_ ~ ----~ :----.._ fort« 3- . 3 II . '_- ~ ~ .'i .'i _. . fV :t --• • II ..'i~ 8 .L ~ 41 II II 41 Il..I'-.. !> " II -r d II .._ 8 41 II 8 II 8 41 pian» "~e ~ 8 _ sam 1#" . 7 6 --...-r a:' T 7 ~1#"---' ..-. piallo piano ~ ~ ~ ItJ pian» i~ furrhl _ r ~ · :..... L"l'J I · ... . ~ ~ '_' ._~ ~ _k ~---. I"" _Fr'1. forte - .. r Uti _l -. -~ ~.. II ~. Iiii'"""" \ltJ' I'J ......__...../I'J -..q...." It) !J - .. --7' 41..... _..--L II II 5= 7 a _1'" _ • ~ ~ JI""" P"""" - a . 7 .. l-i • ItJ ! ! ! !.--.." tJ fl ~._ wank _ -----y--.... • .. 8 II II II II· II . \ II... 8 II II· ~ ~ 8 41 ~ 8 .. ff~ ' l • jiJl'le •• •• forte ~L - ". ~.fl IIIi -__..' ~ II II 8 ~ . .

UD rd a r 'H't mel_ De I _ _ t e. 11. - ~ ~~ ~.. .... ".. ._ sus .... .e h·' t au 01' r melDe . • \'t· _ 1'1'.._..~ II ~B II> . ~ piollO --.. II 4 _ ~ ~ Il..=:::.~ _.W. do('h ~ i*"_ II 1:_ ~ I.~~~_ ~1_--- _II.L - ~ .. I.. Jc _ sus hurt auf . #7 If Il " _.All f) IJ t • PlOtlO ~:OJlO~ ~J [fJ . - - r wank - -:.. _. r ~~ Wie furehl ~ ~ r ..> t~1I _2. .. '!'I' . dor It".-... ~ -#- wie ~ ... \ ~ G =--r • .....11 :I!.VU.. t 11111'1SCI _ Dem r...t~D mei .._ ~ _- • pioll" .~ ~ _... - " Ii 1'4' -~ .. l -#- ~ ._ 1111'1 Il_ - lie Sct:ritte. . fureh! l¥~ sam .100 ."... iet zelg ~!I~l l .. ... _ De 41 .--. .. nu _ te _ I 'd un r. .... •• ~ ~ .-!l . II I ...-) ~ ~ ~ ~ l..~ It) I. zeljl. ~...~ • "* I .nem YII _ tel' au. -...' #- - ...sam r wauk _ _.. ieh mil' f) IJ - -fill"'" .. • sei.

"* ~ ~ JII'" \~e Iureht - . ..... II .. ---• ~ . uud zcigt . sam r r ~ . ~~ 101 -:j.... -4- . und zeigt mich seicuem Va _ tel' """""" I : i zI ~ \ II .. ~~~ _ lie -.J ~ .......I/t . auf IIiii mel _ nc Hit - - ~ ~ II ·11 .. ~ a.wvn... II II • doch tt #.... --- - II ..~.sus hort .. L-"" I-~ ~H'i!te. .: a ~ II II -1 . #' _?. . .. :1 ... '-- ~) _.. .. Bit _ tc_ : .. sus hurt auf' mei.. II 6 ~r. ' ...... ~ ~ . P"'" .... mei _ -- 1S~'itte.. a ~ • t'. t.~-. t • - -.. . __. !J r J.ue ... ~.. wie furehtsam ! ...... • ..-. ..~ . ..... ~ II II it- . Je . ... 3 6 - t~1I ~ . t .~.. f...-.~ . I f-u ~ tp~ .. . mieh sci _ oem Va_ tel'. .. wank - - ~- :. ~ - te.. . . .. r ---- ~- ..'--'-" " ~ Iiiiiiiiiiiiiii L " 8 - 6 - ~ ~ 1 I~ ... .. - . s. 'I~- ~ .... .... ~ !J ~ ..... dtl'h Je ... • T . " 4.. 8 wie furchtsam ! ~ ~ ~ # _. ~ - ."t: \ !III'-"! ~ 11 ~. .

t II 7) .. '~ T ~ ~ III""" .. ...... . • ~ • • jiJrte I... driiek . L_1 .w.j ff) 1\ -• _"""....-. 2 .. . _!. ...• ..~ :.. · ... 1_L • .... ..... . .. __. .-!!!!IfI/A.. a 8 .... -. ...... ~ _I!!!o.. t:"\ piaI/O ~ ~ ~ . ....... ~ ~ _!.. . • --- • ..___.... I - ~ 1 i=i· ! Il It) - ~ l!' ! • " -./11 ~ =... ~ ... II) 2 .. ....._-- t:"\ .vn.... · .f: -- r:. 1"':"'\ piaI/O t) ._... all. II 1 ~jch - "... --- ~ If) jode • • . II.-........ l1l"-'I ...-.. ./ ~ II . s. """""" II II . .... .... "~iT ~ .. II II .. IiiiIooooI . --- ........._ ...._ . · · II r-6 ~ II ~ ~ II 8 ~ 6 ..'ten IIiiii • T -7 __.. ~ ...... ~ 4'....:. II • II ~ _L~ II 4....- ~ --- ~ __. · --II It) furlc . ~ __!!!!!I!!!!!!! ---..i -1\ fj-' II jude ...~ -~ .__.. . .. t:"\ piano . " 7 8 " II r.!!:.L-....... I... ..... II ~.. ....

......1!:__ .. ~ " 1 ~ fI + -_.~ 1 ~7' -1-.. .. W.-...... 1IT1~ II ~ ~ 7 4 II .... .. _ .~ _..¥- I LU. ...1!I!a. 1\ r~~~ 1\ 1 . ~ Sun • • (jilrte) " - ... II 5 ~ ~~r--( f-U-L----Y (pUll/II) --( " . .~ . • ~1f" pian» 1-*' druek · · I plano ~ -~ ...~ _ _ ~ ~~~ _... ...~ - • forte . ~ -----.....-.... .. . - - _...~~ . ~- - ...· I-t'V---I. II " ~ doch hilft_. fI • ...'. ~ .. VII.. !!... r ~.... . - .... . forte ~" - 10:1 --.... den _ J'I _ - sten ~_d:I" ~ -..! .....--.... ~ r tJ -fit .. B.. - - den _la - 64i II stell nie _ der..."I -- 'fI.. ~.IlIL. . "...-~ t) II .... 7' ~ ~ " . (......+ --- .-..._ ...___ ~... nie _ der. II Te""":"'" _ fI! II su Trostwo1'l . - ~ - • sten .~ mleh • " !!!! .~"'-.....~~ den _fa _ - tea SUn + II f!:..':--" / · forte .. piliI/O '" ...~ . ._''_ mir " ~ -. ~ fl.-. Hun - _ - - /) rif='._ --. r~ '. ~'-:e. 5 ~ ~ .._ ~: ~-- . r r . " ~ ~.-- I~ .

... fUr micb ge . ...Hug..-:"'1 <.-11 U _. II II1II ..--........ lit _ - --..-Jt..::::: - - - -r--..' l l 'J:..~'. - sten ... ~ .r-I ..... ~ · · . .-... II 4- 8 . Hug. . =rs: I IU -- ~ 7 Ii ~: IF ~ T~-j. - den _ In .... ...-r -_ steu ---r . 1-.. 'h nne r-t... • • r forti' r .. ... 'fl3 • II -t !l~ . 1 _II . T' ..... ....-.._.__ .- ft~ '-' _ piano -_ . piallo l - fI " 3 JltaJIO. 8 " 2 3._ . ~ 8 II I> ~ ~~ .. ~ ~ . .a -- ~_ I.... .. nil' _ dm'.. --. VII.. ~ .. .ten 8 ... ge_Hug ge _ than... SUII nie c · 6 ~ " ..-Stin ~ deu.. 17.... a ... - ..... ~ der ...---. -- ...to--i -11 _I- -r .. rUI' r .. .... (~ ) It I> ~ "II ~~- 11--- r----fI IIII!!!!....! • ~... 8 .. . -3 8 tP Mich driick _ ~ ~ 8 ....._ • ............!...tj 1'1 jdrtc It. Siin _ - ~ den _ lit _ - . • f'... . ~ ._ _-. "ie _ _ dl'r: dass er fiir mi('h ge.... W. ~ D I --.. jorte · · _... H...ten ~ -..

7 <:: ~~-.~~ dl'I': dass fiit· mieh ge _ IIUg.. W..:..."....#~ _ .II Jill • . • su Tmstwnrt -~- ~ II .. ~~ _i '. __ ~ . Iti.--!. _.• _ .. 5 • ... ' piano '_. -- u .11~* dOI'1I.... . ~ ~#~~ ._I'.. - If~ G 11 " . er ~ .... 6 U'1 l> _I ~~ II II fI • ~ II .. 1_~"t==L_~ ...-./ .. ~ • ..... I 'rl'!:-IU'I'· !f'.. : t~~f.. ~~ r--7 II ~ ~ .. I~"'_.".duss (UI' urich_..L 1. ~ Je _ _ _ _ · · • . .-Ir .....1.. H. . +-'l _JL .l l . I I tJ .-~ --.-! ....... T#-:J. • I k --- Ile _ nug ge _ than... . r. _. ...·ch ge:..11.J. vu.--------..... =.... "-- ~ . · ~ • -_. .".... ~r=:=i • . .. ~ .. fUr ._" • " G II ~ D ~ . I'iil' mieh ge_ IIUg.. .. 1 .. fI iii ... . hilfl __ JIIir _L _ _ sten nw _ der.~• ..II II-~~ ~H~--- I~.- # II . Oalapo...-~. II . ~ ~-~ ...nug gethan._ h~' It. <:» 1t~ ~ L . .". /_ _ _ _ . ~ \\ it' j-LIL- -..T ..F~-e=....~ rr iV ~ I . 1....". -_ ~ ~ ~ 11: r -* ~~~11'~ .. ... '0 /' .. •.... 1_.111_ #J-J-_jJ_ Illl' ..._ 1!: =--r ~==IL=t= er _._ . . geJlug ge _ than. ... 3? 6- II • If .. .. • r --.

• '~r_wid' mieh I.. sic is] mil' sehuu zu hal -. dei-nem · · An . t.~ewohl iclt .. .. .'I II 5 .gesieht.-'-" II " wird II r:H~ I wenn ieh llJll • niehts ----' dOI'b. als Je _ Sll Ilt'i-stand be _ te.~ Das .106 RECITATIVO.---!I- .~ Chri. . her _Ire_te.n sehwer I -rt- II _____ -.. - Ho stellt dureh r Lie. 1 6---_ l'all_ I. d II ." mehr.. gieb mil' IIUl' Zu _ yel' _ siehl be _ aus Barnr.~ .) ~". " • ben..~~ I"""!"""! ~. SCIIl..---" DUETTO. a ~ \'1'" 3 (I Oboe I. er sieh mit' 7'~--5 (I • gu _ ten I<'riieh_ten eiu..her _ Jiu:. so mlch k~ 1'111 Ge .. w. .. Basso. F" Il.. .jfein Ge_ but neeh il ---l . OboeU. •• tii~lirh ii.! oliO ~ • I ::--. _ . uieht. 1 1 ---" .~• -- . · · (I ~. ~~. Ot'gano e Continuo. II 7 H.teu I vie] .r _ "ls_seIlSS treit I'll! 1 der --I' .keil . Orauuo e !"I Continuo.._ V-= YOD . . ~ein ::1:l II GoU.. 7' i . -11<\ ~ Tenore. ~.~ q. . \ 11.. ren 1 I ~ ~. Kleln . 1\ !!'~ - _or ..ben I den wah. i=::- ~. .• liI 1 - Tenore. lind "ll't! "'=" 1h" {Ig aI.sten _ glau.~.i be I r.

lin . -- forte _ +8 ~ -.. Gutt . l· -------I ~ 1Il - . ... w. del' du - · '-J ~ del' du GIlU.3 II 8 .... .. II~ . \1I. • .. ~- to7· ~ I --- ~ ~ ~ c:::::::=: - ------ -- : . 111 . be heisst . _~ _ I tJ ...I. "'-"..._ i:- . I .~-.L - 9 II II '-.. - · · ~ I._ 7 ~ ~. I ~. I? Gott. .. ·II~ .. piano fIt .. ~ott.. ..".~~ .-1': .. B. 1""'01.- "-'- . del' du _j_ die Lie - - he 7 7 T ...-.. ..__. _ --piano ''''I'l10... ~ t) '-I1n -' II .... 3 . del' ""'- I du die . ~ I !!!l_ ..../ '--~ _Q_ ~ die r:«: Lie_ _ be heisst.-- ~ . 8 Ii .j 7' I mano tI + 6 .. ~/ I ~ \~ -'- _.- iii1118 5 1'1' j :. .. ~ . _/I_ .. die Lie __ _~ • ~. . I J_. -II. 7 f. ... fI- "'_1 _£J 1#"_ • _j_ -~ .be ~ _--. It) .~ Ii II 5 4 pia. 7 _l II 7 4S ~ 98 # ! CtJ ( II . .

Ii (-leist. :.. .dl' .---I II :I II I -- --. ' 't) ~ 7 If "4. jOde I de nll~~llIteist. _ ..- . 'II 3 r.~'"' .f. I r :"'.~ mel IIeu r JII!!IiiiiiIiii 1--.. cut _ ziiu I"'"'!!!! - r" It) ._ zun IiijI!iiiiiK _ _ - - urll HI'isl.". eut _ ziin - r- · · h~issl . .. 1> -.. I ~~ ~ I a 7 -..... aeh._ mei _ nen V" II . • • - · · ~ ... . i-t.) • -.) If.fl I heisst..I • 7 7 ~ - ...-"'. -- <...-- forte II .. II I I ..----- - ~#..de meinen -_ en t _ ~ ZUII_ i..".# IIiiii fl eut _ ZUII - de . . --. 7 . · · - .... .~ I Iiiii_ I!!!!I- I MI- . a fl " 3 II 7 . .. . F~ II... .... aeh . - - - · -· - de meineu Geist.t# ~ II aeh.. :. 8 Geist.. _ . aeh. " ~ ti II .". .. 1 fl . - .. It) I-tl.. Cllt_ZUII . L~ ...1ft. . I.w. ..... . . Geist. '~8 ent '.. - .n '... ill 6 . Ii 6 . · ~ .#. dll mel fll'le lill - ~.

'7 G ... ~ fr~ 01('1_ ne _II_ - • be Lie - · II 41 II c· < Il o 41 I ~ ".. r pian» Il .. III &::I11III ~ f) ~"\ . _ tig drill _ _ _ I _ _ gl'lI...... _ 8 lIO .... be krat'tig drill "A. gl'lI..-. - . -- '7 Ii '7 41 6 Ii 9 I. .kriif _ II . tl # _ _ w... _ _ r-.--Il" ~ ~ t.. II • '7 B.. .-II Ii -:-:~ ... ..-. lass zu YOI' ~ - •• V . _ tig d~.-_ I!!II- - _ . _Jl.._ ~II.. It'll -- lJill _ - ~ _ I . ~. mel ..~ _ _ _ g-"II. . kriif _ _ tig drill -....Lie geu mel _ - ._ 111_len JJi II _ _ g"'ll meine ~ · · · · - .... . --If II '7 8 9 II 7 8 9H Ii .11.~.' _ .. drlu ......_ dir "01' al Din _ - g('11 -. _ gen. YIlt __. \...ISS .len r Din - _ -. .:Lie _ ~._ - r--..I'm kriif _ t--.. GIl- ~ ... . _ tig kriif_ tig drill · · · 6. ~ kriiJ_ tig • drill - ..lIn 1'"". ~ lass zu dil' n III r"> _ It'll · · lass piauo _ zu ..be ----......-zu dit.. !..L~ gt'lI.gt'lI._f_ I!!!I - l1li . 7 - gell IUI'iIlC tie _ _ be kriiJ:' g ti drill .....kl'iit' _ 1'...: Il ...n • ----.109 F> ~ .. ~ \I~ l." ._ . r: ~~ VOl' . • .. _ • ~ dir ak..L ~ _ 1'.... === ne ..... 1. • • pi([110 ~ ~ • ...

.. It. _...._ -. fI. als dell :\ach _ steu lie "' · · rei _ . . - . ~ • !II _ lu'-' . .! f..IL .~ '7 5 911 ~ ~ -- II .. gl'lI. . als mil'll selhst.1:. meine Liebe ~-_..• .~ 9 II II . mieh selhst.. t. ---le -_ - I I . ~ piaI/o Iiiiii .w. _ - ••• ~ ""8- - be.~ ti!!... ~ rei ~ pilillfl . llil\h...~ 1II!J11 '7 Trie - - he.1- It...'. j forte II 7~ l~: . vu.- • den ~iit'll _ 1 • sleu lie '7 r - be.......t . II 'ft.I V ~ II 5 7 n... . II '7 II II 5 ~ ~~* * . '8- 'il'b.1. dass ieh aus . • - • Trie ~.. 8 " ~ 't' ~ ~". . . pifll/II.~1 \ - • 4l .... b glt' .. _ ._ . - - lie Lie - - _ be Kl-lif _ tig .. ..If :--. ~ '7 a II . I..L..11.-~ .Il...- ~ '7 II 4l !. t. dass - · · ~.. - - nem - - be.. .. dass ieh ails ..lH1 j~~ { fJJ • ~L -r flrll~ forte • . - ~ W ~ "-' dringeu.! hI..tln~ r =>..~ II Ii' drinzeu.! " ...

dell • .hsten lie _ '.. be.. 111'111 ...".. dasli - rei _ ucm ~ ~ aus -r. - · . ~a. ~ ..".. ... fL ~ ( \t) tJOI t) I.".. •./-... I"""l - t . dI'll foi:' IIS{Ii e .' r: ~ _ . · be.1"".. den . . t- ~. l'Ilieh_stcn . ~ ~..._ als_ .-~~ . den ~ 4 .\\.. ~ ~ 7 # 11. ~ .... mich selbst] _ d. als mieh selbst.. ieh aus · gi~. ae I'll se Ib S. - be. -lie _ he.JI ~iieh_ ~ .sten Iie.. TI'ie - L- r-.ir1...II: I f!. . lie _ ieh_ rei _ uem 1I1e _ be. ._ als _. I. ... lie . dell Nileh ..~~~ I 1'1 7~ -& II --IJ . \ ~ '-' Il .. scibst. ~ r fI '*" JJ. Nitch _'sten ~ " - •• .III )1:-~ • r I !!!! - II __ .- . It) ~"'1i---dass ieh 1lUS --- ~. ills mieh selhst. furte ~ ~ . .aJn • .. · · ~ • 2 G •• ~ 6 7~ 8 mieh .. - . .. \11.-Il . ~.I#: . · · -.:- - Triehe. :f._ - • -It als mieh - gieb. It) i..dass ich _ t- aus reiuem Triebe.. ~ I-- ~ rei _ _.he...n forte P"""" I!!IIIIIII! forte I I'" iiiiI'l&iiiiiiI I ..bc.11: . - ' .r-..II: -- gieb. ir-.• • '... be. ab mieh selhst .

a: ~- f---f----- -1+.. ~. ~- mel _ lie sen I'.~ II II 6 • r - Ruh'. Huh'.j.. # . -Ii ..' f... I~·Rllh'.--~'P1a/IO IIl1'i I'-J.. stii _ I - _ l'I'U Feiudv Jllt'jlll' 7 .. _ HI' Hul. sen - . __ ..--t= - -: Huh. • ~-___"_ . II ~ .fe zu_. - -: I _ 1~'11 Frind. "j~'- --- • -r-:::. - - --f-- .-- -+ __ II 8 \ +_ mel _ III' . ... IIl1'i _ lie Hllh'.j de du - fh sell ~ - • tiu ~~r~ HiiL .• Huh..- II • . f~ IU II~ I I!!Io .' • mei _ II. sen _ II... ---- . _+_ ____ -------k.' mir . T' . 6 .' meine Huh'. r. ~ ~ • ~ #"..- HId _ III' Huh'.. 8 ._- -+-_ .: - . t) ""n I~ I stii _ piallO 4.J -#" -+--t-(j - ._-f-:- ~ piallo . 1#~~~ ."- • ~..- . - I'-J ~ wir ~:-!JliiI - ~' ~. :1 I -.# .._---i Huh'. ~.

. - . . :-67 --....~----' (forte) _... -#" .---- · .. -0If . I iIiI~ <. - .. -...~ r. I I . -' _0!. . -+-7 ~ \ .. -#"...-I ~ 7 •• i. - - de du " mil' - --de I---. \11.. -6-' H. :1 * •• II .-' ~ -'- .8 II ....n · · 1-rT.--. -0 . 7 . • .. - ~~ . ~#~~-# :.t. .. r- - - - - I It . ·• · _... lliil - - I (forte) - fc_ '- ... 0 .... :1:11 ! • zu '(forte) I - - - - Iiiiiiiii du mir Hiille · · . - ~ . - -# I. - =-.. !.. 6 Ii . W. " ~ I IU ~In . II (I II II 7~ 8 .~ -#".. 1 -. .. n ~ ~ • I ~- . ~*~..-flo! . . 7> ._ ....flo! ~ lu 1 fl . ~ 88 8 7 I> ~ < Cu ~. ( i oJ I-tIn --~.. I Ir"'ir'" If) .

. 1":'\ da - mit :.Jt>I' ~\i. der ~ns all _ zeit {. Oboe II.. . 1":'\ • seiu' .will:- 1":'\ H.'\. hiieh dem I<:hr' sei Hott in und Je _ sum Christ. ihm gI'- fI .. Basso..- Organo e Continuo.ler (Iii IJt~ _ hii . ..ei . hier - 01'1' ~ E _ ..... --. iI. " UIIS .114 CHORAL.kelt..keit ..ii be _ hii - te. fe. .. -.. • d('1II • gl'n . zeit lei-ste. .. - \\ig _ keit .IiI!: sein.ste. 41 Ii 41 :I oS ~ sten Ihrou.~ I ste. der nns all. ". ful _ gruds • in der E ~..-. ''II- - Ehr' sei Holt fu' dem hiich WId Je _ sum Christ.. den ter a! sten Isohn. ~ ler (. kelt.tel' al ~ steu Sohu. ~ . den \lLter al uns all . . l~~ fiiImi"_ Ji""L .. . Soprano.. steu Snhn..... seinui lieb - sten Thrun.sh'. - • sten Ihron. Violillo II "oll' Alto. del' ~ uns seiu' Hillf' all _ zeit leLste. ~. - . r._ ful • - r ---- :. ... col Soprano.. - mit wir ihm gil - 1fi:J::::::f und GnU.. t:"'\ ..- . der nns all .W....oll in dem hli'Cit Je _ sum Christ. ihm ge - nnd I. Dnd cr- · · iiil .seill'm lieb - Alto. zeit - - .. Golt.zeit #• t:':\ ler ('" •n he _ hU - te .. 1":'\ . 41 s • III nnd #. . . Viola col Tenure. . hei - uIi gen Gei . 1"':'.. • . dl'I' .. " .deiu \'a _ fer:r _ sten !'Iohu. te.1":'\-- ~ I-. --. . zeit .. ~iel' ill die - 1':\ flit . der uns seln' Hill!" II !!'II II .hl"ist.----- . te .... Oboe I. . •• . Zeit und . • hei _ Ii 1<1 .--:.:- di~ _ ser Zeit uud t::\ Il '-11 " - - - I/:Cnds in der :..1":'\ sein.. alL zeit lri-ste. i I ~:.. .-• 7 II - sn .. - ~ '" spin 1*':\' hier _- ~ II :0.ser Zeit r. dem Ya-.. :... ~ hei - - gen {lei - sh'. ~ dem • (. sei (...• 1m Ehr' lind hiic'h sci Gott in dem Je _ sum C...Violino I.mit wir "iu] . seinm lil'b 41 ~.. del' uns sein' )(jil!" · ·· lind 1*':\ geo • ... 78 I> ~ • Holt.. die - . .- .'7' liii he _ hii - - te. . . sein'm lieb 11. --.. . - .. fIJI _ zends in der 1#' ~ 1#'_ _. - .0'\ Ehr' und Tenore.-ig.:-- . 1":'\ da - mit wir ihm ge _ Goit. .__ .. - - te . hier iu -- die ~ lig -- - ser Zeit und fbI _ geuds ill del' !":'. . It II ·t I> a H' IfH " • '1*':\ da da 111" • . der sten ThIUU.~ . - \\i!l ..... ! ..te. Jig setn.-. \]1.-- 5~ .. • nnr' all _ zeit leLsle. dem ~ hl'i Ii - ~ ~ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful