EM D

E IV ŢI T C RA LE NST O

INTRODUCERE

Schimbările survenite în ultimii ani în societatea românească au deschis drum unor oportunităţi extraordinare de lărgire a orizonturilor sociale, culturale şi economice. Pentru a putea exploata aceste posibilităţi, este foarte importantă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. În domeniul turismului şi al culturii, al relaţiilor economice şi politice internaţionale, stăpânirea limbii engleze, ca limba străină cu cea mai mare răspândire în lume, este indispensabilă. Acest fapt a fost conştientizat de majoritatea ţărilor din lumea civilizată, limba engleză predându-se intensiv încă de la nivelul claselor ciclului primar de studiu. Metoda introdusă de EUROCOR se utilizează de mult timp cu succes în ţările vesteuropene şi în Statele Unite, mulţumită accesibilităţii şi atractivităţii prezentării. Cu eforturi relativ mici, se pot obţine în scurt timp rezultate uimitoare. Este suficient să învăţaţi zilnic câte 15 minute, fără a parcurge mai mult de o jumătate de lecţie odată. Esenţiale în asimilarea cunoştinţelor sunt sistematizările şi evaluările periodice, care vă dau posibilitatea de a progresa fără îndoieli şi lacune. Cursul de Limba engleză pentru nivel intermediar se compune din 40 de lecţii, grupate în 20 de caiete. Patru dintre aceste caiete, prevăzute sistematic pe parcursul studiului, cuprind doar exerciţii, ele constituind un material foarte util pentru evaluarea periodică a modului în care a fost asimilată materia. Pentru fiecare caiet puteţi beneficia de o casetă, ce reprezintă înregistrarea integrală a conţinutului celor două lecţii. Aceste casete au un rol foarte important în deprinderea şi perfecţionarea pronunţiei, ele fiind realizate cu participarea unor vorbitori nativi de limba engleză. Fiecare lecţie tratează un anumit domeniu de interes, tematica cursului acoperind o multitudine de aspecte ce pot fi întâlnite în viaţa cotidiană. O lecţie cuprinde două părţi; la începutul fiecărei părţi a lecţiei se află câteva exerciţii de recapitulare a materiei parcurse, apoi vă este prezentat noul vocabular pentru domeniul pe care îl vizează lecţia şi vă sunt propuse o serie de exerciţii de verificare a acestuia. Pentru o mai bună fixare, cuvintele şi expresiile noi sunt introduse în scurte texte, de cele mai multe ori dialoguri. Fiecare parte a lecţiei cuprinde, de asemenea, secţiuni de prezentare teoretică a unor aspecte gramaticale importante şi exerciţii corespunzătoare. A doua parte din cea de-a doua lecţie a caietului nu introduce elemente de gramatică sau vocabular noi, aceasta fiind o parte de verificare a cunoştinţelor din întregul caiet. La sfârşitul fiecărei lecţii se găsesc o recapitulare şi o temă pentru acasă, pe care, după rezolvare, o puteţi trimite spre corectare profesorului personal. Faptul că a fost acordată o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului se reflectă în existenţa unui vocabular sintetic al cuvintelor şi expresiilor nou introduse, aflat la sfârşitul fiecărui caiet. Profesorii noştri sunt gata să vă acorde tot sprijinul şi vă aşteaptă să deveniţi cursant EUROCOR. Vă dorim mult succes!

Ă

1

ea reprezintă jumătate din conţinutul unui caiet de curs. care se referă la reguli gramaticale sau de pronunţie esenţiale în însuşirea limbii engleze (5. care doreşte să vă familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR. pe marginea lecţiilor au fost introduse o serie de simboluri grafice. care vă vor ajuta să localizaţi mai uşor. Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă. Veţi găsi aici fragmente din lecţiile cursului. exemple de exerciţii. secţiunile de vocabular sau gramatică: N semnalează cuvintele şi expresiile noi i atrage atenţia asupra particularităţilor lexicale sau gramaticale ale limbii engleze indică exerciţiile de verificare a cunoştinţelor însuşite semnalează observaţiile importante. Textul scris cu caractere ro[ii. în vederea recapitulării. 2 . unul de vocabular şi de temă pentru acasă. Cursul EUROCOR pentru nivel intermediar vă va ajuta să vă consolidaţi stăpânirea aspectelor gramaticale şi să vă extindeţi aria de cuprindere a vocabularului. Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient.2) indică faptul că problema respectivă este prezentată în Compendiul de gramatică pentru începători în paragraful 5. la pagina 2 Unele exerciţii solicită folosirea filtrului roşu pentru verificare. precedat de semnul „ > ”. dispare o dată ce este acoperit cu acest filtru.Dumneavoastră aţi mai studiat această limbă şi aveţi deja un bagaj important de cunoştinţe de engleză. Din punctul de vedere al numărului de pagini. precum şi un model de recapitulare.

forma şi Radio şi TV Folosirea determinanţilor: “all. folosirea construcţiilor “so. ill. animale. formele de comparativ şi de superlativ ale adjectivelor neregulate. obligativitatea: “to be allowed to”. Lecţiile 9-10 Tema: Gramatică: Meserii. substantive cu aceeaşi formă de singular şi plural) Lecţiile 7-8 Tema: Gramatică: Animale sălbatice. “to be allowed to”. profesiuni. câteva adverbe Caiet de exerciţii I Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 1-8. animale de casă Genitivul sintetic. either of. posibilitatea. “should” ca verbe cauzative Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 9-16. folosirea pronumelor “none”.Structura cursului de Limba engleză pentru nivel intermediar Lecţiile 1-2 Tema: Gramatică: Lecţiile 3-4 Tema: Gramatică: Lecţiile 5-6 Tema: Gramatică: Călătorii Articolul hotărât şi articolul nehotărât Călătorii Pronumele personale şi reflexive Spaţiu. diferenţa . sick). substantive indicând genul. “will”. a construcţiei could + have + Past Participle Lecţiile 13-14 Tema: Gramatică: folosirea verbelor “need”. pronumele relative. poziţia unor adjective în propoziţie (e. cumpărături “This” şi “that” folosite înaintea adjectivelor cu sensul de „atât de”.g. 3 Muzică Verbe modale care exprimă permisiunea. “to be permitted to”. zoo Substantive (invariabile. a perifrazelor verbale: “to be able to”. “to have to”. astronomie. ”nothing”. “used to” şi a expresiei verbale “be used to” Lecţiile 15-16 Tema: Gramatică: Caiet de exerciţii II Religie. “shall”. both”. either…or /neither… nor”. all the. biserică “have”. Question Tags – întrebările disjunctive Lecţiile 11-12 Tema: Gramatică: dintre “every” şi “each”. “dare”.

Gerund. “during”. operaţii matematice. Lecţiile 25-26 Tema: Gramatică: diferite Medicină Adjective (substantive / Past Participle cu valoare de adjectiv). adjective şi substantive care au aceeaşi rădăcină Lecţiile 31-32 Tema: Gramatică: Caiet de exerciţii IV Familie. reclame şi anunţuri Perechi de prepoziţii care sunt câteodată folosite greşit (e. “with”. “for”). “from”) Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 25-32. 4 . care au sufixul “-ity” Lecţiile 29-30 Tema: Gramatică: Matematică. tipuri de conjuncţii Lecţiile 27-28 Tema: Gramatică: Opinii despre întâmplări şi persoane Diferite tipuri de fraze. În completarea cursului prin corespondenţă puteţi opta pentru un scurt program de consultaţii faţă în faţă. ziare. prieteni Expresii cu prepoziţii (e. “for”. convorbiri telefonice Verbe care cer Gerund şi/sau Infinitive Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în lecţiile 17-24. adjective şi substantivele corespunzătoare. literatură Alte utilizări ale verbului modal “would ” Medicină Structuri cu complement Diferite momente din viaţa unui om Structura: “for + complement + infinitiv”.g. substantive compuse Lecţiile 23-24 Tema: Gramatică: Caiet de exerciţii III Corespondenţă.Lecţiile 17-18 Tema: Gramatică: Lecţiile 19-20 Tema: Gramatică: Lecţiile 21-22 Tema: Gramatică: Artă. verbe urmate de Present Participle. la sfârşitul căruia veţi obţine în plus un certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.g.

5 . ca în exemplul: bus > [bas] – autobuz Semnul [a:] este reprezentarea fonetică a unui a lung.În ajutorul studiului individual vine şi utilizarea în caietele de curs a unei fonetici speciale. ca în exemplul: good > [gud] – bun Semnul [u:] indică un u lung. pe care l-am conceput ţinând seama atât de particularităţile de pronunţie ale limbii române. Semnul [a] desemnează un a scurt. Aceasta este una dintre numeroasele excepţii de la regulile de pronunţie ale limbii engleze. vă recomandăm să consultaţi în permanenţă listele de cuvinte de la sfârşitul caietelor de lecţie. „ei”. comparându-le cu sunetele româneşti similare. Mai jos găsiţi primele reguli de transcriere fonetică folosite. Se pronunţă ca primul sunet din cuvintele „iute”. semnul [:] notează lungirea vocalei de care a fost ataşat. „ea”. asemănător celui din grupurile de vocale „iu”. în ultimele două exemple grupul de vocale „oo” a fost pronunţat în două feluri diferite. pentru o maximă exactitate. to fall > [tu fo:l] – a cădea > [[op] – magazin U scurt se notează [u] şi se pronunţă ca un u obişnuit românesc. shop [o:] desemnează un o lung. traffic > [trEfik] – circulaţie Sunetul [i] se pronunţă similar cu i din limba română. De aceea. „ea” din limba română. Aceasta vă este prezentată la începutul cursului – în lecţia 1. Ca şi în cazul tuturor celorlalte vocale. Vom descrie mai jos sistemul de simboluri fonetice folosite. se rosteşte e cu deschiderea gurii ca pentru a. plant > [pla:nt] – plantă [E] este o vocală fără corespondent în limba română. TRANSCRIEREA FONETICĂ În caietele destinate începătorilor şi cursanţilor de nivel mediu vom utiliza sistemul EUROCOR de transcriere fonetică. prezent în interjecţia românească „aa!”. ca în exemplul: read > [ri:d] – a citi O scurt se notează prin [o] şi se pronunţă ca un o obişnuit din limba română. in > [in] – în Semnul fonetic [i] indică un sunet moale. după cum urmează: school > [sku:l] – şcoală După cum desigur aţi observat. format în centrul gurii. station > [stei[n] – staţie Semnul [i:] desemnează un i lung. Este situată între e şi a. Acest sunet este întâlnit în majoritatea cuvintelor formate dintr-o singură silabă (monosilabice) şi reprezintă vocala u aflată între două consoane. cât şi de accesibilitatea unui astfel de sistem pentru cei care parcurg aceste etape ale învăţării limbii engleze.

N Cuvintele noi din această lecţie se referă în special la animale. precum şi de diverse exerciţii de traducere şi completare. un fragment din prima parte a lecţiei 7. pentru exemplificare. pentru o corectă şi rapidă asimilare a cunoştinţelor. Vă prezentăm în continuare. pe care le veţi citi cu voce tare: reptile insect beetle crocodile cage bear shark prey beast of prey tusks cheetah vulture climate > [reptail] > [insekt] > [bi:tl] > [krokădail] > [keidj] > [beăr] > [[a: k] r – reptilă – insectă – gândac – crocodil – cuşcă – urs – rechin – pradă – animal de pradă – colţi (de animal) – ghepard – vultur – climat > [prei] > [bi:st ăv prei] > [tasks] > [t[i:tă] > [valt[ăr] > [klaimit] Să le exersăm în altă ordine: prey insect beetle vulture crocodile beast of prey climate bear tusks cheetah shark cage reptile > [prei] > [insekt] > [bi:tl] > [valt[ăr] > [krokădail] > [bi:st ăv prei] > [klaimit] > [beăr] > [tasks] > [t[i:tă] > [[a:rk] > [keidj] > [reptail] – pradă – insectă – gândac – vultur – crocodil – animal de pradă – climat – urs – colţi (de animal) – ghepard – rechin – cuşcă – reptilă 6 . de introducerea cuvintelor şi expresiilor noi în texte atractive. Vom prezenta acum un grup de substantive noi.Prezentarea noului vocabular al lecţiei este însoţită.

– Vulturii se hrănesc cu carnea animalelor moarte. The cheetah is the fastest quadruped we know. Care urs este complet alb? Frunzele plantei au fost mâncate de insecte. – What kind of > bear is completely white? – The leaves of the plant have been eaten by > insects. – Rechinii există pe Pământ de foarte mult timp. Completaţi propoziţiile în limba engleză folosind filtrul roşu: Elefanţii sunt vânaţi pentru colţii lor. – Mulţi urşi trăiesc în zone de climă reci. Unele animale au nevoie de cuşti mai mari decât altele. – The > vulture is one of the ugliest birds. reţineţi traducerea lor în limba română: An elephant has big tusks. – Sunt mulţi gândaci pe frunzele acelea. – Ghepardul este cel mai rapid patruped pe care îl cunoaştem. Snakes are reptiles. The lion was silently following its prey. Many people are afraid of insects. Sharks have been on the Earth for a very long time. – Leul îşi urmărea prada fără nici un zgomot. > [ăn elifănt hEz big tasks] > [Dzeăr a:r meni bi:tlz on Dzăuz li:vz] > [Dză t[i:tă iz Dză fa:stăst kuadruped ui nău] > [sneiks a:r reptailz] > [iz it gud tu ki:p uaild Enimălz in keidjiz] > [bi:sts ăv prei iz ănaDzăr neim for predătărz] > [meni beărz liv in kăuld klaimits] > [meni pi:pl a:r ăfreid ăv insekts] > [Dză laiăn uoz sailăntli folăuin(g) its prei] > [Efrikă iz uan ăv Dză kontinănts ueăr krokădailz liv] > [[a:rks hEv bi:n on Dzi ă:rTs for ă veri lon(g) taim] > [valt[ărz i:t Dză fle[ ăv ded Enimălz] – Elefantul are colţi mari. – The > cheetah cannot run for a long time. There are many beetles on those leaves. – Africa este unul dintre continentele unde trăiesc crocodilii. – Some animals need larger > cages than others. Vultures eat the flesh of dead animals. Is it good to keep wild animals in cages? “Beasts of prey” is another name for “predators”. – Many predators look for their > prey at night. Rechinii atacă rareori dacă stai liniştit. – Mulţi oameni se tem de insecte. – > Sharks hardly ever attack if you keep calm. Mulţi răpitori îşi caută prada noaptea. Ghepardul nu poate alerga mult timp. Vulturul este una din cele mai urâte păsări. – Do > beasts of prey kill only when they are hungry? . Many bears live in cold climates. Africa is one of the continents where crocodiles live. Să verificăm dacă aţi reţinut substantivele noi. – Este bine să ţinem animalele sălbatice în cuşti? – „Animale de pradă” este un alt nume pentru „răpitori”. Animalele de pradă ucid doar când le este foame? 7 – Elephants are hunted for their > tusks. – {erpii sunt reptile.Iată câteva propoziţii cu cuvintele noi.

Many people are against them because animals are caged there. respectând pronunţia indicată între parantezele drepte: savage to outrun to tear restless to exist caged to feed on polar to stalk to set free cruel > [sEvidj] > [tu autran] > [tu teăr] > [restlis] > [tu igzist] > [keidjd] > [tu fi:d on] > [păulă ] r – sălbatic – a depăşi (în fugă). fiindcă acolo animalele sunt ţinute în cuşti. They say it is cruel to keep savage animals in cages. nemilos > [tu sto:k] > [tu set fri:] > [kru:ăl] Verbul “to tear” este neregulat şi are următoarele forme: tear tore > [to:r] torn > [to:rn] Cuvintele noi apar într-un scurt text despre grădinile zoologice. – > Beetles are caught and eaten by spiders. a alerga mai repede decât – a rupe. They don’t have to hunt for food and tear their prey into pieces. – Mulţi oameni sunt împotriva lor. – Do all > reptiles lay eggs? – In what > climate do these animals live? N Iată încă o serie de cuvinte noi. a sfâşia – neliniştit – a exista – închis (în cuşcă) – a se hrăni cu – polar – a pândi. Să exersăm acum pronunţia propoziţiilor din text şi să învăţăm traducerea lor în limba română: Zoos have existed for many years. Some animals get restless having such a little space to live in. Citiţi textul cu atenţie: LIFE IN THE ZOO Zoos have existed for many years. And what about the fastest of all animals? If a cheetah were set free after a few years in a zoo it would be difficult for it to outrun its prey. Să le citim cu atenţie. They feed on what is given to them as regular meals. a urmări – a elibera – crud. Many people are against them because animals are caged there. Toate reptilele depun ouă? În ce climat trăiesc aceste animale? – Look! A > crocodile is going into the water. Animals that were born in polar regions don’t feel well when they’re moved into a zoo in a warmer climate. 8 . > [zu:z hEv igzistid făr meni iiărz] > [meni pi:pl a:r ăgeinst Dzem bikoz Enimălz a:r keidjd Dzeăr] – Grădinile zoologice există de mulţi ani. If they were set free they wouldn’t know how to stalk their prey.Priveşte! În apă intră un crocodil! Gândacii sunt prinşi şi mâncaţi de păianjeni.

De ce se poartă atât de crud cu animalele? Leii îşi pândesc adesea prada în perechi. > [Dzei fi:d on uot iz givn tu Dzem Ez regiulăr mi:lz] – Ele se hrănesc cu ce li se dă să mănânce în mod regulat. – They hoped they would not meet any > savage animal. Citiţi apoi cu voce tare propoziţiile în limba engleză: Leul se mişca neliniştit în cuşca sa. Această grădină zoologică există de cincizeci de ani. And what about the fastest of all animals? If a cheetah were set free after a few years in a zoo it would be difficult for it to outrun its prey. If they were set free they > [if Dzei uăr set fri: Dzei u wouldn’t know how to stalk udnt nău hau tu sto:k their prey. Dzeir prei] Animals that were born in polar regions don’t feel well when they’re moved into a zoo in a warmer climate.They say it is cruel to keep savage animals in cages. 9 – The lion was moving > restlessly in its cage. – The prey has been > torn into pieces. > [Dzei dăunt hEv tu hant făr fu:d – Pentru a se hrăni ele nu End teăr Dzeir prei intu pi:siz] trebuie să vâneze şi să-şi sfâşie prada în bucăţi. Prada a fost sfâşiată în bucăţi. El a prins un peşte mare. – He caught a big fish but decided to > set it free. They don’t have to hunt for food and tear their prey into pieces. dar a hotărât să-i dea drumul. – This zoo has > existed for fifty years. . i-ar fi greu să alerge mai repede decât prada sa. – Why is he so > cruel to animals? – Lions often > stalk their prey in pairs. They feed on what is given to them as regular meals. > [Dzei sei it iz kruăl tu ki:p sEvidj Enimălz in keidjiz] > [sam Enimălz get restlis hEvin(g) sat[ ă litl speis tu liv in] – Ei spun că e o cruzime să ţii animale sălbatice în cuşti. desigur. {tiu că el poate să alerge cu uşurinţă mai repede decât mine. – The animal is > caged. Animalul este închis în cuşcă. folosind filtrul roşu. – Unele animale devin agitate având atât de puţin spaţiu în care să trăiască. of course. Există vreun urs polar în această grădină zoologică? Animalele de pradă se hrănesc cu alte animale. – I know he can easily > outrun me. – Animalele care s-au născut în regiuni polare nu se simt bine când sunt mutate în grădini zoologice din regiuni mai calde. > [Enimălz DzEt uăr bo:rn in păulăr ri:djinz dăunt fi:l uel u en Dzei a:r mu:vd intu ă zu: in ă uo:rmăr klaimit] > [End uot ăbaut Dză fa:stist ăv o:l Enimălz] > [if ă t[i:tă uăr set fri: a:ftăr ă fiu iiărz in ă zu: it uud bi difikălt fo:r it tu autran its prei] Completaţi propoziţiile cu cuvintele noi. ele nu ar şti cum să-şi urmărească prada. Sperau că nu vor întâlni vreun animal sălbatic. Some animals get restless having such a little space to live in. – Dacă ar fi puse în libertate. – Are there any > polar bears in this zoo? – Predators > feed on other animals. – Dar cel mai rapid dintre animale? – Dacă un ghepard ar fi eliberat după câţiva ani petrecuţi într-o grădină zoologică.

O construcţie care are un sens similar cu to be allowed to este: to be permitted to > [tu bi: părmitid tu:] – a avea voie să. În partea de gramatică veţi învăţa noi verbe modale şi folosirea lor. Tomorrow she will be allowed to leave half an hour earlier. – Mâine ei i se va permite să plece cu jumătate de oră mai devreme. ca de exemplu: We were not allowed to tell anyobody.De foarte mare importanţă sunt secţiunile de gramatică ale cursului. ca de exemplu: Will they be permitted to see how we make the picture tubes? I told him that we hadn’t been permitted to build such a high office there. – Vor avea voie să vadă cum facem tuburile catodice? – I-am spus că nu ni s-a dat voie să construim acolo o clădire atât de înaltă. ca de exemplu: Up to now I haven’t been allowed to write to them. i Verbul may nu are forme la timpurile compuse. – S-ar putea să plouă în această după-amiază. a avea / primi permisiunea să {i această construcţie este folosită pentru a forma timpurile compuse ale verbului may. – Nu ni s-a permis să spunem nimănui. cum este prezentat verbul modal “may” în prima parte a lecţiei 13. It may rain this afternoon. Verbul modal may – [mei] – „a putea” exprimă permisiunea şi posibilitatea la timpul Simple Present. – Până acum nu am avut voie să le scriu. iar în finalul prezentării este propus un exerciţiu de traducere. – Poţi cheltui toţi banii. De exemplu: You may spend all of the money. Fiecare regulă este însoţită. dar în aceste cazuri se foloseşte construcţia to be allowed to conjugată la timpul verbal respectiv. 10 . – Pot să iau loc? – Poate că ei vor sosi devreme. Iată. May I sit down? They may arrive early. de exemplu. i Această construcţie este folosită şi pentru a exprima permisiunea la timpul Simple Past. pentru o mai bună înţelegere. de exemple de propoziţii/fraze concludente.

Ei pot pleca din ţară dacă vor.Pentru a exprima permisiunea la timpul trecut în vorbirea indirectă se foloseşte verbul might [mait]: He said that I might not do that in a live programme. Might se foloseşte şi pentru a exprima o critică sau o sugestie referitoare la ceea ce ar trebui să facă cealaltă persoană: You might ask before you borrow my car. > They might freeze to death there. > They might do it if you ask them. verbul might se foloseşte mai mult decât may sau could: My cousin might telephone. Se poate ca lucrurile să se schimbe în curând. > We were allowed to return by the last train. Ai putea să munceşti mai mult. > He would have come if he had been permitted to. Pentru a exprima posibilitatea redusă ca o acţiune să se întâmple. Ni s-a permis să ne întoarcem cu ultimul tren. > You may borrow my records. S-ar putea să facă asta dacă le-o ceri. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză. El ar fi venit dacă ar fi avut voie. > Will you be allowed to attend the meeting? > She said she might leave in a quarter of an hour. Vei avea voie să participi la şedinţă? Ea a spus că s-ar putea să plece într-un sfert de oră. > You might work harder. > She is allowed to read all the letters. – Ai putea să-mi ceri voie înainte să-mi iei maşina cu împrumut. > They may leave the country if they want to. – El a spus că nu am voie să fac asta într-o emisiune transmisă în direct. You might help your sister. Ea are voie să citească toate scrisorile. Încă nu am primit permisiunea să urcăm la bordul avionului. – S-ar putea să sune vărul meu. folosiţi filtrul roşu pentru verificare: Poţi să iei discurile mele cu împrumut. – Ai putea să-ţi ajuţi sora. S-ar putea ca ei să îngheţe zdravăn acolo. 11 . > Things may change soon. > We haven’t been allowed to board the plane yet.

. > Just keep trying. ce are rolul verificării finale a vocabularului însuşit. Dar ar trebui să caut mai întâi numărul de telefon. but you’d better ask the inquiries. Mai încearcă. long distance calls are quite expensive nowadays.Finalul fiecărei lecţii este prevăzut cu un exerciţiu de traducere (propoziţii separate. Apropo. Oh. Îmi pare rău. > I’m sorry. dialog). telefonul este chiar aici.m. Chris: Laura: Citiţi cu voce tare următoarele grupuri de cuvinte ce conţin sunete asemănătoare: [i:] secret receiver cheap three feel [o] operator policy contract confident mop [ău] phone postage post enclose so 12 [a:] answer parcel car overdraft half . > Yes. Atunci voi suna la biroul de informaţii telefonice. dar mai bine întreabă la biroul de informaţii telefonice. text. > By the way. Este mai ieftin decât prin centrală. I would have to look up the number first.m. Încearcă să suni de la o cabină telefonică. Vă prezentăm în continuare o astfel de secvenţă din lecţia 24. ştii când este tarif redus? > May I use your phone? > Sure. sună ocupat. Try calling from a telephone box. the number is engaged. this number is always engaged. it’s right here. but I don’t have the telephone directory. Tomorrow I must make a few long distance calls and I’d rather do this when it’s cheaper. Laura: Chris: Laura: Chris: Laura: Cred că între orele 6 p. telefoanele la mare distanţă sunt destul de costisitoare în zilele noastre. numărul acesta este mereu ocupat. urmat de un util exerciţiu de fonetică. şi 6 a. It’s cheaper than going through the operator. Da. dar nu am carte de telefon. and 6 a. Of. > Well. Bine. > OK. do you know when the cheap rate is? > I think that between 6 p. Traduceţi următoarea conversaţie în limba engleză: Chris: Laura: Chris: Pot să dau un telefon? Bineînţeles. Următorul exerciţiu vă va ajuta să reţineţi vocabularul învăţat pe parcursul acestei lecţii.. > I’ll call directory inquiries then.m. Mâine trebuie să dau câteva telefoane la mare distanţă şi mai degrabă fac asta când este mai ieftin.m.

> He wasn’t sure if he would be able to compete. > Every house in that street was damaged. Aceste exerciţii reprezintă elemente extrem de folositoare în comunicarea uzuală. cotidiană. Fiecare casă de pe strada aceea a fost afectată. Ne-am putut întoarce cu un autobuz mai târziu. dar nici una nu era a tatălui meu. Este cu atât mai riscant iarna. Salariul tău nu este prea mare. Cuvintele ei pot însemna orice. > You could have sold it if you had tried harder. > He said we could spend the money. > You can’t be serious all the time. aşa că le voi lua pe amândouă. > There will be no broadcast tomorrow. Vrei să spui că asta este tot? Toţi oamenii de pe stradă s-au uitat la noi. > Your wages are not too high. > You will lose money in each case.Ultima parte a caietului de studiu nu conţine noţiuni de vocabular sau gramatică noi. Ce puteai face de unul singur în acel caz? Nu este unul dintre aceia care se plâng mult. Fiecare dintre aceste aparate are telecomandă. El a spus că putem cheltui banii. Nici al lui. Credeam că munceşte. dar nu era aşa. > They were allowed to stay for a week. cât şi la amplificator. > That was all he was able to see. Fiul meu nu era acolo. A primit o reducere (de preţ) atât la staţie. but neither was my father’s. but he wasn’t. Nu poţi fi serios tot timpul. ci doar exerciţii de recapitulare a celor învăţate pe parcursul celor două lecţii. Ai fi putut să-l vinzi dacă ai fi încercat mai mult. > I can’t really choose between these two. so I’ll take both of them. Au avut voie să stea o săptămână. Au trecut două maşini. Neither was his. 13 . > He got a discount on both the tuner and amplifier. > It’s all the riskier in the winter. Mâine nu va fi nici o emisiune. > Do you mean this is all? > All the people in the street looked at us. Vei pierde bani în oricare din (cele două) cazuri. > Two cars passed. > I thought he was working. Nu pot să aleg cu adevărat între acestea două. > Each of these sets has remote control. LECŢIA 12 – PARTEA A DOUA În această parte a lecţiei vom recapitula toate problemele de gramatică prezentate în cele două lecţii. > None of them was new. > He was given every opportunity to withdraw his money in time. > My son was not there. > What could one do alone in that case? > He is not one to complain much. > Her words can mean anything. Traduceţi în limba engleză următoarele propoziţii: Asta era tot ce a putut el să vadă. > We were able to return by a later bus. Nu era sigur dacă va fi în stare să concureze. Veţi găsi în continuare exerciţiile din partea a doua a lecţiei 12. I s-au oferit toate posibilităţile să-şi retragă banii la timp. Nici unul dintre ei nu era nou.

În acest ultim exerciţiu completaţi spaţiile libere din propoziţiile de mai jos. Nişte vaci păşteau pe fiecare parte a şanţului. – > One cannot always prevent it. Am putut să facem rost de ultimele bilete. Nici el. > Both have to be answered today. – They have > every reason to be glad. Am probat două perechi. – I tried two pairs. – There was a shed behind > each house. Toate aparatele din acest magazin se pot plăti în rate. but she > can. Au toate motivele să fie bucuroşi. – > None of these people knows how it works. Aparatul cel vechi nu este cu nimic mai prejos decât acesta. Eu nu am văzut emisiunea aceasta. dar nici o pereche nu s-a potrivit. 14 . – He said it was > all. În fiecare joi este alt film. – He said I > could not leave yet. – It is > both dangerous and difficult. Ai reparat maşina de spălat? Ei îţi pot spune mai multe despre asta. – The old set is > none the worse than this one. În spatele fiecărei case era un şopron. Nici unul dintre aceşti oameni nu ştie cum funcţionează. but > neither pair fitted. A avut voie să păstreze restul. Aş putea să merg acolo dacă aş avea bani. – > One who always complains is not easy to live with. – She > was allowed to keep the rest. Este atât periculos. La amândouă trebuie să se răspundă astăzi. dar ea ştie. A spus că nu pot pleca încă. – She > hasn’t been able to do all the work. cât şi dificil. – > All the sets in this shop can be paid for in instalments. – > Have you repaired the washing machine? – They > can tell you more about it. Ea nu a putut face toată treaba. – I haven’t seen this programme. > Neither has he. – We > were able to get the last tickets. – Here are two more letters. Nu este uşor să trăieşti cu cineva care se plânge întotdeauna. – > All people need sleep. – I > could go there if I had money. Poftim încă două scrisori. Nu poţi să împiedici asta întotdeauna. Vor pleca în curând? Eu nu ştiu să pictez. – Some cows were grazing on > either side of the ditch. A spus că asta era tot. – > Are they leaving soon? – I can’t paint. – There is another film > every Thursday. folosiţi filtrul roşu pentru verificare: Toţi oamenii au nevoie de somn.

............ buns. What is closed on a bank holiday? .................................................................. Easter .... 3................................................... Easter ... 5........Veţi vedea în continuare un fragment din caietul de exerciţii II......... 2........................... What is a bank holiday in England? . for many English families...... What happens if Christmas Day falls on a Saturday or Sunday? .......................... ......... the Easter holiday season starts on . 4........ Friday which is a ..... .............. In ................................ În cadrul acestor caiete au fost folosite alte simboluri grafice........... Acestea sunt: Exercise 29 Listen to the text and answer the questions orally... then write in the answers: Questions: 1....................... 15 . Exercise 30 Listen to the cassette and complete the text: ... Friday”............................... ...... ce are rolul de a evalua modul în care au fost asimilate cunoştinţele lecţiilor 9-16........... Veţi remarca caracterul interactiv al exerciţiilor (a căror rezolvare se găseşte în partea a doua a caietului) şi dispunerea grafică plăcută.................. These buns are marked with a cross and are eaten .... It is thought that the name “Good Friday” comes from “........ holiday............ Is August Bank Holiday on a Friday? .................. with ............. is a bank holiday too... Which days are bank holidays? .................. A lot of people attend morning church ............. ............... When is Spring Bank Holiday? ........................ Easter Sunday is a .................. 6..................................................... day when relatives get together for large Easter .............................................. On Good Friday English people eat hot ............................................ begins .......... is the most important holiday for .......

..... Exercise 31 Read the dialogue and choose the correct endings for the sentences: Bill: Bill: I think it’s time we redecorated ......... ......... and go for long ........... their new spring ... which types of paints are .............................. ........... Bill: OK... What about ................. Mary: I’ll ring ............................ ........................... It is a custom – not only in England – to .. .. He’s redecorated his house recently and could advise us on Mary: That’s a ...................... ...................................................................................................................Easter is also the time when ................... Bill paint them yellow the kitchen walls 16 ... I think we should keep the kitchen ... .! Do you think we are able .................. a new jersey or spring ..................................... . ...... on new spring clothes at Easter: a new skirt or .....? Endings: walls white want to change of high quality our apartment painted green with your help paints and brushes Jack first I suppose you think to do it ourselves wonderful idea................................................ Bill: Let’s go to the shopping-centre then to buy the ...................... ...............? We could either keep them white or ................... What do ..................................? Mary: Well..... ..................................... .... ............. ... comes................................................ Mary: I’d love to have our bedroom ............. What they also like to do is to ............ People enjoy the return of milder ............................................. Green will look nice....... ................................. Let’s first decide what we ................... I can paint the walls or put new wall-paper on ........ ............................ Of course....

– El mai are nevoie de câteva piese de mobilier.2 – Nu există nici o firmă pe această stradă. Vă prezentăm mai jos un fragment al recapitulării lecţiei 6.5 – zeci de raţe Hundred. pot apărea la plural: hundreds of birds 6. – Care sunt proprietăţile apei? Furniture şi information pot fi folosite la plural cu ajutorul altor cuvinte care precizează numărul (article. . a few. What are the properties of water? 6. thousand.1 Business şi property au câteodată formă de plural: There are no businesses in this street.3 Substantivul precedat de un numeral. thousand. împreună cu care formează un grup care determină un alt substantiv.La sfârşitul fiecărei lecţii se află o succintă recapitulare a celor mai importante aspecte prezentate. ele pot apărea la plural. „în jur de”: Some thousand books are needed.6 – sute de păsări Some poate preceda hundred. That was the only bit of information we got. – Este singura informaţie pe care o avem. ca de exemplu: five gross of pens a few score years – 720 de creioane – câteva zeci de ani Când aceste cuvinte nu sunt precedate de determinanţi. a few: two hundred colleagues a few hundred colleagues sau a few hundreds of colleagues – câteva sute de colegi – două sute de colegi – câteva sute de colegi Atunci când nu sunt precedate de nici un determinant. million. million nu pot fi folosite la plural după numerale şi determinanţi de tipul: several. ca în exemplul: dozens of ducks 6. nu primeşte marca de plural: a five-year-old girl a three-bedroom house 6. în acest context având sensul de: „aproximativ”. 6. RECAPITULAREA LECŢIEI 6 6. 17 – Este nevoie de aproximativ o mie de cărţi. bit. având rolul sistematizării şi verificării modului în care au fost asimilate cunoştinţele. score apar la singular după numerale şi determinanţi precum: several. piece): He needs a few more pieces of furniture.4 – o fată (în vârstă) de cinci ani – o casă cu trei dormitoare Dozen. gross.

Ce a făcut el este foarte ciudat. 4. which is even better. a. It cannot be that late yet. b. TEMA PENTRU ACASĂ 9 A. 2. a. It is dark already. Doi prieteni de-ai lui sunt poliţişti. 5. I’m not satisfied with my take-home pay. 4. Pe care din aceste meserii să o aleg? Aceea a fost săptămâna când docherii au ameninţat că fac grevă.Tema pentru acasă. Traduceţi următoarele propoziţii în limba română: 1. 18 . 5. b. B. 2. Tâmplarul s-a tăiat la deget. 2. S-a purtat ca un criminal ce era. 5. a. a. where he was close to the door. 3. b. Whoever has promised you so much money? He sat down in the corner. Few colleagues of mine will be at the meeting. C. There is an old plant in our town which pollutes the air really heavily. a. 4. Care dintre cuvintele sau expresiile de mai jos pot înlocui cuvintele subliniate din fiecare propoziţie? Alegeţi răspunsul corect: 1. 6. b. Vă puteţi familiariza cu cerinţele de rezolvat urmărind tema pentru acasă a lecţiei 9. 3. What I don’t understand is why they turned it down. reprezintă modalitatea optimă de a vă evalua progresele înregistrate în studiul limbii engleze. 6. b. 3. I didn’t know it was that heavy. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză: 1. crashed fired near here far from here gross income net income factory trade too so There is a cinema close by. aflată la sfârşitul fiecărei lecţii. Five dockers have been discharged recently.

precauţiune – a avertiza. VOCABULARUL LECŢIILOR 31 {I 32 acquaintance to allow for ancestors appropriate to approve of assignment avarice to be amazed at to be attached to to be capable of to be concerned about to be disgusted at to be displeased at to be entitled to to be in for to be in want of to be offended at to be particular about to boast of to call on captivity to catch up with caution to caution celebrity > [ăkueintăns] > [tu ălau for] > [Ensestărz] > [ăprăupriit] > [tu ăpru:v ăv] > [ăsainmănt] > [Evăris] > [tu bi: ămeizd Et] > [tu bi: ătEt[t tu] > [tu bi: keipăbl ăv] > [tu bi: kănsă:rnd ăbaut] > [tu bi: disgastid Et] > [tu bi: displi:zd Et] > [tu bi: intaitld tu] > [tu bi: in for] > [tu bi: in uant ăv] > [tu bi: ăfendid Et] > [tu bi: părtikiulăr ăbaut] > [tu băust ăv] > [tu kol on] > [kEptiviti] > [tu kEt[ ap iD ] u z – cunoştinţă – a ţine seama de. îndatorire – avariţie. a lua în considerare – strămoşi. a se mândri. a avea în perspectivă – a avea nevoie de – a se simţi ofensat (jignit) de (către) – a fi mofturos (pretenţios) la – a se făli. misiune. zgârcenie – a fi uimit (uluit) de – a fi apropiat (legat) de – a fi capabil/apt/în stare de – a fi preocupat de – a fi dezgustat (scârbit) de – a fi nemulţumit de – a avea dreptul la. atribuţie.La sfârşitul fiecărui caiet se găseşte un vocabular al cuvintelor şi expresiilor noi. faimă. nimerit. renume > [ko:[ăn] > [tu ko:[ăn] > [silEbriti] 19 . Vă prezentăm un fragment al acestei secţiuni din caietul cu lecţiile 31 şi 32. înaintaşi. a se lăuda – a chema la telefon – captivitate – a recupera – atenţie. corespunzător – a fi de acord. a aproba – lucrare. sarcină. a preveni – celebritate. predecesori – potrivit. în ordine alfabetică şi cu transcrierea lor fonetică. a fi îndreptăţit să – a se aştepta la (ceva).

Cu aceste fragmente dintr-un formular de temă pentru acasă corectată se încheie lecţia demonstrativă a cursului de Limba engleză pentru nivel intermediar.225. www.33. vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR înscriindu-vă la cursul de Limba engleză pentru nivel intermediar! tel. 021/33.eurocor.ro 20 . În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful