You are on page 1of 15
RESURSE UMANE Manual de utilizare RESURSE UMANE MANUAL DE UTILIZARE FI Ş A Ş COLII

RESURSE UMANE Manual de utilizare

RESURSE UMANE

MANUAL DE UTILIZARE

FIŞA ŞCOLII (SITUAŢIA ÎNCADRĂRII)

S.C. MILVACOM S.R.L. © 2008

Configurarea unit ăţ ii ş colare RESURSE UMANE Manual de utilizare La prima rulare a

Configurarea unităţii şcolare

RESURSE UMANE Manual de utilizare

La prima rulare a programului din meniul Configurare opţiunea Unitatea şcolară se introduc datele despre unitatea şcolară : denumire, cod fiscal (obligatoriu) , adresa , telefon , director , director adjunct , secretar , adresa web , adresa e-mail Opţional se poate alege o siglă a unităţii care va apărea în antetul instituţiei. Dacă nu există siglă, programul va pune o imagine albă în locul ei, pentru a evita eventualele erori .

iei. Dac ă nu exist ă sigl ă , programul va pune o imagine alb ă
Definirea utilizatorilor RESURSE UMANE Manual de utilizare Dac ă se dore ş te o protec

Definirea utilizatorilor

RESURSE UMANE Manual de utilizare

Dacă se doreşte o protecţie a datelor din program se poate opta pentru accesul în program în baza unui nume de utilizator şi a parolei asociate acestuia . Definirea utilizatorilor şi a parolei corespunzătoare fiecăruia se face tot din meniul Configurare, optiunea Utilizatori .

face tot din meniul Configurare , optiunea Utilizatori . Se poate alege accesul în program pe

Se poate alege accesul în program pe baza parolei definite pentru fiecare utilizator sau anulând opţiunea “Acces în program cu parola” se va permite accesul fară parolă a oricărui utilizator . La instalarea programului se creează un utilizator “user” cu parola “user” pentru a fi folosit în cazul în care se pierde parola unui utilizator. Se recomandă a nu se şterge acest utilizator .

RESURSE UMANE Manual de utilizare Importul datelor Import pentru capitolul VI Se acceseaz ă din

RESURSE UMANE Manual de utilizare

Importul datelor Import pentru capitolul VI Se accesează din meniul Capitole opţiunea Import pentru capitolul VI.

meniul Capitole op ţ iunea Import pentru capitolul VI. Dac ă unitatea dispune de o baz

Dacă unitatea dispune de o bază de date (.dbf) sau un fişier de tip excel (.xls), aceste date pot fi preluate în capitolul VI pentru a uşura munca . Structura bazei de date sau a fişierului excel poate fi văzut apăsând butonul “Vezi structura DBF” sau “Vezi modelul XLS” . Opţiunea “Goleşte baza de date” şterge datele existente în capitolul VI pentru a prelua alte date noi . Dacă importul a fost făcut apare mesajul :

terge datele existente în capitolul VI pentru a prelua alte date noi . Dac ă importul
RESURSE UMANE Manual de utilizare Introducerea datelor Capitolul I – Posturi normate conform legii Se

RESURSE UMANE Manual de utilizare

Introducerea datelor Capitolul I – Posturi normate conform legii Se accesează din meniul Capitole opţiunea Capitolul I .

ă din meniul Capitole op ţ iunea Capitolul I . Se alege func ţ ia ş

Se alege funcţia şi se introduce numărul de norme corespunzător funcţiei alese. Salvarea datelor se face la apăsarea butonului “Adaugă. În cazul în care nu există în listă funcţia dorită se alege “Adaugă alte funcţii” unde se pot adăuga alte funcţii. Ordinea în care se adaugă se va păstra la tipărire. Dacă se doreşte schimbarea ordinii se alege din listă funcţia dorită şi se apasă “Mută în sus” sau “Mută în jos” după cum se doreşte . Dacă există date în capitolul VI se pot prelua funcţiile şi normele aferente din acest capitol prin apăsarea butonului “Preia norme din cap. VI” . Când s-a terminat adaugarea sau preluarea datelor, se trece la capitolul II prin apăsarea butonului “Capitolul II” sau se apasă “Ieşire” si se accesează din meniul Capitole opţiunea Capitolul II .

RESURSE UMANE Manual de utilizare Capitolul II – Baza material ă Se acceseaz ă din

RESURSE UMANE Manual de utilizare

Capitolul II – Baza materială Se accesează din meniul Capitole opţiunea Capitolul II .

ă din meniul Capitole op ţ iunea Capitolul II . La fel ca ş i la

La fel ca şi la Capitolul I se introduc datele corespunzătoare indicatorului ales din listă. Dacă nu se regăseşte indicatorul în listă se apasă “Adaugă alt indicator” , se fac modificările necesare şi se poate continua cu adăugarea datelor pentru capitolul II . La fel , ordinea în care apar în listă poate fi schimbată cu butoanele “Mută în sus” sau “Mută în jos” . Ordinea din listă va fi şi la tipărirea datelor despre capitol . Trecerea la capitolul III se face prin apăsarea butonului “Capitolul III” sau se apasă “Ieşire” si se accesează din meniul Capitole opţiunea Capitolul III .

RESURSE UMANE Manual de utilizare Capitolul III – Posturi de la unitate ş i posturile

RESURSE UMANE Manual de utilizare

Capitolul III – Posturi de la unitate şi posturile detaşate de la unitate Se accesează din meniul Capitole opţiunea Capitolul III .

a) Posturi de educatoare detaşate

iunea Capitolul III . a) Posturi de educatoare deta ş ate Pentru posturile de educatoare deta

Pentru posturile de educatoare detaşate se introduce denumirea postului, numărul de copii, numărul de grupe şi numărul de posturi detaşate pentru anul şcolar curent. Dacă se doreşte copierea datelor şi pentru anul şcolar viitor se apasă butonul “La fel >>”. Salvarea se face prin butonul “Adaugă” , iar ordinea din listă se face cu ajutorul butoanelor “Mută în sus” sau “Mută în jos” . Se trece la pagina “b) Posturi de învăţători detaşate” sau la “c) Posturi de la unitatea matcă” sau la alt capitol .

RESURSE UMANE Manual de utilizare b) Posturi de înv ăţă tori deta ş ate Pentru

RESURSE UMANE Manual de utilizare

b) Posturi de învăţători detaşate

de utilizare b) Posturi de înv ăţă tori deta ş ate Pentru posturile de înv ăţă

Pentru posturile de învăţători detaşate se introduce denumirea postului, numărul de elevi pe clase (I, II, III, IV), numărul total de clase şi numărul de posturi detaşate pentru anul şcolar curent. Dacă se doreşte copierea datelor şi pentru anul şcolar viitor se apasă butonul “La fel >>”. Salvarea se face prin butonul “Adaugă” , iar ordinea din listă se face cu ajutorul butoanelor “Mută în sus” sau “Mută în jos” . Se trece la pagina “c) Posturi de la unitatea matcă” sau la alt capitol .

RESURSE UMANE Manual de utilizare c) Posturi de la unitatea matc ă Pentru posturile de

RESURSE UMANE Manual de utilizare

c) Posturi de la unitatea matcă

UMANE Manual de utilizare c) Posturi de la unitatea matc ă Pentru posturile de la unitatea

Pentru posturile de la unitatea matcă se introduce pentru nivelul de învăţământ sau pentru disciplina cu predare intensivă : numărul de elevi pe ani de studiu (anul I, anul II, anul III, anul IV), numărul de clase pentru fiecare an de studiu şi numărul de posturi pentru anul şcolar curent. Dacă se doreşte copierea datelor şi pentru anul şcolar viitor se apasă butonul “La fel >>”. Salvarea se face prin butonul “Adaugă” , iar ordinea din listă se face cu ajutorul butoanelor “Mută în sus” sau “Mută în jos” . Trecerea la capitolul IV se face prin apăsarea butonului “Capitolul IV” sau se apasă “Ieşire” si se accesează din meniul Capitole opţiunea Capitolul IV .

RESURSE UMANE Manual de utilizare Capitolul IV – Fondul de ore din care se constituie

RESURSE UMANE Manual de utilizare

Capitolul IV – Fondul de ore din care se constituie catedrele Se accesează din meniul Capitole opţiunea Capitolul IV .

ă din meniul Capitole op ţ iunea Capitolul IV . Pentru introducerea fondului de ore se

Pentru introducerea fondului de ore se alege nivelul de învăţământ , aria curriculară şi disciplina din cadrul ariei alese . Se introduce numărul de ore în trunchi comun şi numărul de ore peste trunchi comun (extinderi , opţionale , extracurriculare). Dacă se doreşte copierea datelor şi pentru anul şcolar viitor se apasă butonul “La fel >>”. Salvarea se face prin butonul “Adaugă” , iar ordinea din listă se face cu ajutorul butoanelor “Mută în sus” sau “Mută în jos” . Pentru învăţământul primar se alege şi clasa pentru care se introduce datele . În listă va apărea aria curriculară şi disciplina . Când este selectată, se vor afişa datele introduse pentru verificare . Trecerea la capitolul V se face prin apăsarea butonului “Capitolul V” sau se apasă “Ieşire” si se accesează din meniul Capitole opţiunea Capitolul V .

RESURSE UMANE Manual de utilizare Capitolul V – Cadre didactice Se acceseaz ă din meniul

RESURSE UMANE Manual de utilizare

Capitolul V – Cadre didactice Se accesează din meniul Capitole opţiunea Capitolul V .

a) Modul de încadrare

op ţ iunea Capitolul V . a) Modul de încadrare Se introduce num ă rul total

Se introduce numărul total de norme pentru o funcţie didactică şi numărul de persoane care acoperă normele respective în funcţie de modul de încadrare . Salvarea se face prin butonul “Adaugă” , iar ordinea din listă se face cu ajutorul butoanelor “Mută în sus” sau “Mută în jos” .

Exemplu :

Pentru funcţia didactică profesor : 101,2 norme din care 95 norme de bază, 3,5 norme la cumul şi 2,7 norme la plata cu ora sunt acoperite de 103 cadre didactice astfel : 50 titulari la post , 2 detaşaţi , 50 suplinitori calificaţi cu studii superioare şi 1 suplinitor necalificat în curs de calificare .

b) Grade didactice RESURSE UMANE Manual de utilizare Gradele didactice ale cadrelor pot fi preluate

b) Grade didactice

RESURSE UMANE Manual de utilizare

b) Grade didactice RESURSE UMANE Manual de utilizare Gradele didactice ale cadrelor pot fi preluate din

Gradele didactice ale cadrelor pot fi preluate din baza de date apăsând butonul “Refresh” dacă există introduse, sau se introduce pentru fiecare grad ales, la specialitatea la care s-a obţinut gradul respectiv, numărul de cadre . Salvarea se face prin butonul “Adaugă” , iar ordinea din listă se face cu ajutorul butoanelor “Mută în sus” sau “Mută în jos” . Trecerea la capitolul VI se face prin apăsarea butonului “Capitolul VI” sau se apasă “Ieşire” si se accesează din meniul Capitole opţiunea Capitolul VI .

RESURSE UMANE Manual de utilizare Capitolul VI – Situa ţ ia încadr ă rii Se

RESURSE UMANE Manual de utilizare

Capitolul VI – Situaţia încadrării Se accesează din meniul Capitole opţiunea Capitolul VI.

ă din meniul Capitole op ţ iunea Capitolul VI. În acest capitol se introduce personalul unit

În acest capitol se introduce personalul unităţii şcolare cu datele cerute în formularul din figura . Dacă unitatea şcolară dispune de o bază de date cu angajaţii aceştia pot fi importaţi în aplicaţie apăsând butonul “Import” . Salvarea se face prin butonul “Adaugă” , iar ordinea din listă se face cu ajutorul butoanelor “Mută în sus” sau “Mută în jos” .

Pasul 6 – Tip ă rirea datelor RESURSE UMANE Manual de utilizare Accesând meniul Tip

Pasul 6 – Tipărirea datelor

RESURSE UMANE Manual de utilizare

6 – Tip ă rirea datelor RESURSE UMANE Manual de utilizare Accesând meniul Tip ă riri

Accesând meniul Tipăriri se oferă posibilitatea tipăririi datelor introduse în capitole . Poate fi tipărită pe rând fiecare pagină sau toate paginile de la 1 la 8 cu opţiunea Paginile 1-8 . În această opţiune nu este inclusă şi pagina 9 deoarece aici există opţiunea de a tipări toată situaţia încadrării sau doar anumite pagini din aceasta .

Notă : Indiferent dacă nu sau introdus date în anumite capitole , toate paginile trebuie tipărite .

Pasul 7 – Copierea datelor RESURSE UMANE Manual de utilizare Dup ă ce datele au

Pasul 7 – Copierea datelor

RESURSE UMANE Manual de utilizare

7 – Copierea datelor RESURSE UMANE Manual de utilizare Dup ă ce datele au fost introduse

După ce datele au fost introduse şi tipărite, din meniul Copiere date , şi alegând opţiunea “Copiază” se face copierea capitolelor pe dischetă (dacă nu există dischetă în unitatea a: veţi fi atenţionaţi) şi o copie de rezervă în directorul export care se creează în directorul ales la instalarea aplicaţiei . Cele 11 baze de date vor avea în denumire codul şcolii şi un număr de ordine de la 01 la 11 (Ex: 1182037_01.dbf , 1182037_02.dbf , …. , 1182037_11.dbf ) . Denumirea lor NU trebuie schimbată pentru că nu se va putea face importul în baza de date a inspectoratului .

Spor la muncă !

S.C. MILVACOM S.R.L. © 2008