SULIT 1249/2 (PP) Sejarah Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011

1249/2(PP)

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

P E PE RI K S A A N P E R CU B A A N S I J I L PE L AJ A R A N M AL AY S I A 2 0 1 1 SEJARAH
Kertas 2

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh. Kegunaanya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa juga bentuk penulisan dan percetakan.

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 19 halaman bercetak 1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat sebelah SULIT

SULIT Soalan

2 Butiran Namakan dua bandar terancang dalam tamadun Indus? F1 F2 Mohenjo- Daro Harappa Mana-mana 2 x 1 m

1249/2(PP) Markah

1(a)

1 1 [2M]

1(b)

Apakah keistimewaan bandar tersebut? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Terbahagi kepada dua bahagian Dikelilingi oleh tembok Bahagian utama Merupakan pusat pentadbiran Keagamaan Tempat mandi awam digunakan untuk upacara ritual dan pembersihan Bahagian kedua bandar Kawasan perumahan Disusun berasaskan blok berbentuk segi empat Susun aturnya sistematik Setiap blok dipisahkan oleh satu rangkaian jalanraya yang lurus Bersambung antara satu sama lain Mempunyai sistem kumbahan yang terancang Mana-mana 3 x 1 m Bagaimanakah masyarakat Indus berjaya membina bandar terancang? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Pengetahuan yang tinggi dalam ilmu geometri. Pemahaman dalam ilmu kesenian. Pemahaman dalam ilmu matematik. Mahir dalam bidang pembinaan Pengetahuan yang diperolehi hasil hubungan antara tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Teknologi pembuatan batu bata daripada tanah liat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3M]

1(c)

1 1 1 1 1 1 [3M]

1(d)

Mana-mana 3 x 1 m Pada pendapat anda, bagaimanakah anda mengekalkan kebersihan dan keceriaan bandar? F1 Kempen Cintai Kebersihan Bandar F2 Slogan “ Negara Bersih Rakyat Sihat F3 Bergotong-royong F4 Hukuman/denda/pelaksanaan undang-undang kepada sesiapa yang membuang sampah F5 Program Kitar semula (Mana-mana jawapan munasabah) Mana-mana 2 x 1 m

1 1 1 1 1 1

[2M]

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT

3

1249/2(PP)

2(a)

Apakah maksud Zaman Gelap ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Merupakan peringkat awal Zaman Pertengahan di Eropah Wujud selepas keruntuhan empayar Rom Barat Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan , perdagangan dan perbandaran Tiada pentadbiran pusat yang berkesan Kehidupan masyarakat dikongkong oleh gereja Masyarakat tidak menghargai ilmu pengetahuan Mana-mana 2 x 1 m 1 1 1 1 1 1 [1M]

2(b)

Berikan tiga ciri Zaman Gelap di Eropah. F1 Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan F2 Perdagangan tidak berkembang F3 Kegiatan ekonomi terhad F4 Golongan petani bergantung hidup kepada golongan tuan tanah(baron) F5 Golongan gereja merupakan golongan yang sangat berpengaruh F6 Keadaan politik tidak stabil F7 Tiada kerajaan pusat yang berkesan Mana-mana 3 x 1 m Nyatakan persamaan antara system feudalisme di Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional.? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Wujudnya golongan pemerintah(raja,pembesar) dan golongan diperintah (rakyat , hamba) Golongan raja adalah penaung utama negara Golongan raja memiliki tanah secara mutlak. Raja memiliki pembesar-pembesar Golongan pembesar dinaungi oleh pihak istana Golongan pembesar memberikan khidmat kepada pihak raja Golongan rakyat akan memberi khidmat kepada golongan tuan tanah Tuan tanah terdiri daripada golongan pembesar/ golongan raja Golongan tuan tanah/raja akan memberi perlindungan kepada rakyat Rakyat perlu mebayar cukai kepada raja sebagai sumber pendapatan. Mana-mana 3 x 1 m

1 1 1 1 1 1 1 [ 3M]

2(c)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3M]

2(d)

Nyatakan nilai kehidupan yang boleh anda pelajari dari sejarah Zaman Gelap di Eropah? F1 F2 F3 F4 Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan Tanpa ilmu, kehidupan masyarakat akan mundur Mentaati pemerintah Hubungan baik antara rakyat dan pemerintah akan mengukuhkan negara [.Mana-mana jawapan yang munasabah] Mana-mana 2 x 1 m 1 1 1 1 [2M] SULIT

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

SULIT

4

1249/2(PP)

Soalan 3(a) Namakan dua akhbar tersebut? F1 Warta Malaya F2 Lembaga Malaya F3 Majlis F4 Utusan Melayu F5 Warta Negara F6 Fajar Sarawak

Butiran

Markah

1 1 1 1 1 1 Mana-mana 2 x 1 m [2M]

3(b)

Nyatakan tujuan isu-isu tersebut dibangkitkan? F1 F2 Menyedarkan bangsa Melayu Memajukan bangsa Melayu Mana-mana 1 x 1 m 1 1 [1 M]

3(c)

Apakah saranan akhbar untuk memajukan pendidikan? F1 F2 F3 H3a H3b F4 H4a F5 H5a F6 F7 F8 H8a F9 F10 Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan Menyeru orang melayu untuk meninggalkan sikap negatif Memilih kerja Tidak mahu bekerja Menggalakkan tabungan dalam kalangan orang Melayu Untuk pendidikan anak-anak Mementingkan kemahiran tradisional Pertukangan dan kerja tangan Mementingkan pendidikan Bahasa Inggeris Taraf sekolah Melayu dibaiki dengan nilai ekonomi Memartabatkan Bahasa Melayu Bahasa rasmi dalam pentadbiran British Orang Melayu tidak meninggalkan pendidikan Islam Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu Mana-mana 2 x 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2M]

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT 3(d)

5 Jelaskan persoalan politik yang telah diutarakan melalui akhbar tersebut? F1 H1a F2 F3 H3a F4 F5 H5a F6 F7 Mengkritik British Mengurangkan kuasa raja-raja Melayu Mengkritik pembesar Mengkritik Raja-raja Melayu Tidak melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan Menuntut diadakan Malay Administrative Servivice (M.A.S) Melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu supaya bersatu dalam pertubuhan kebangsaan. Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan Mana-mana 3 x 1 m

1249/2(PP)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3 M]

3(e)

Andaikan anda seorang penulis cadangkan tema penulisan yang dapat menaikkan imej negara kita. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Perpaduan/Integrasi Nasional Satu Malaysia Kemakmuran Malaysia Keistimewaan Malaysia Kejayaan Malaysia Malaysia Boleh Malaysia Gemilang Malaysia Kebanggaan Kita Patriotik Keindahan Malaysia (Mana-mana jawapan munasabah) Mana-mana 2 x 1 m [2 M] 1 1 1 1 1 1 1 1

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT

6

1249/2(PP)

Soalan 4(a)

Butiran Apakah yang dimaksudkan dengan keluhuran perlembagaan? F1 F2 F3 F4 Keagungan Ketertinggian undang-undanng Mengatasi Yang di-Pertuan Agong/Parlimen/ Jemaah Menteri/ Mahkamah Undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan tidak sah Mana-mana 1 x 1 m Senaraikan dua kepentingan perlembagaan?

Markah

1 1 1 [1M]

4(b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Menjamin kestabilan Negara Menjamin kecekapan dan kelicinan pentadbiran Negara Menjadi panduan semasa memerintah Menjamin taat setia Hak asasi dan kebebasan rakyat Menjamin hak istimewa serta kedudukan orang Melayu/Bumiputera Pembahagian kuasa antara Kerajaan persekutuan dan Kerajaan negeri Perlembagaan Negeri tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan Mana-mana 2 x 1 m 4(c) Bagaimanakah pindaan terhadap perubahan sempadan negeri dan kawarganegaraan dibuat? F1 H1a H1b Kaedah pertama Persetujuan mojoriti lebih suara dua tiga bewan parlimen Persetujuan Majlis Raja-raja Mana-mana 2 x 1 m 4(d) Beri tiga tujuan pindaan perlembagaan? F1 F2 F3 F4 F5 Melindungi kepentingan rakyat Menjaga keselamatan negara Melicinkan urusan pentadbiran Negara Releven dan sesuai dengan keadaan semasa Kandungan munasabah untuk dipatuhi oleh rakyat Mana-mana 3 x 1 m 1 1 1 1 1 [3 M ] 1 1 1 [2 M ] 1 1 1 1 1 1 1 1 [2 M ]

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT

7

1249/2(PP)

4(e)

Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai perlembagaan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Negara akan kucar-kacir Pentadbiran tidak mantap Berlaku rusuhan kaum Tiada kesetabilan politik Ekonomi yang tidak mantap Tidak dapat membina pembentukan Negara bangsa 1 1 1 1 1 1

( mana-mana munasabah) Mana-mana 2 x 1 m [2 M ]

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT

8

1249/2(PP)

No. 5 a)

Huraian Huraikan kandungan Piagam Madinah. F1 H1a H1b H1c H1d F2 H2a F3 H3a H3b H3c F4 H4a H4b H4c H4d Mengandungi 47 fasal. 23 fasal membincangkan hubungan dalam kalangan orang Islam/ berkaitan orang Islam Tanggungjawab mereka terhadap negara Madinah 24 fasal berkaitan/ tanggunggjawab orang bukan Islam Termasuk tanggungjawab orang Yahudi terhadap negara Madinah Peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin kerajaan Madinah Madinah mempunyai penduduk berbilang kaum, agama dan budaya. Nabi Muhammad SAW selaku Ketua Hakim Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Madinah. Berasaskan semangat musyawarah. Berlandaskan keadilan. Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing Setiap individu bebas mestilah menghormati agama yang dianuti individu yang lain. Sikap buruk sangka dari segi agama dilarang sama sekali Nabi Muhammad SAW tidak memaksa bukan Islam memeluk Islam Orang Yahudi bebas mengamalkan adat mereka selagi tidak bertentangan dengan Islam. Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah Hidup bersatu-padu/ tolong menolong/ dan berkerjasama tanpa mengira bangsa. Membuang perasaan benci-membenci dan mementingkan diri dielakkan Mengelakkan mementing diri Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri Undang-undang Islam diguna pakai secara menyeluruh Peraturan kekeluargaan dalam kabilah yang bersesuaian boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam Masyarakat Madinah dituntut bekerjasama memajukan ekonomi Tiada diskriminasi untuk memperoleh peluang ekonomi Islam melarang riba Melarang penindasan

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F5 H5a F6 H6a H6b F7 H7a H7b F8 H8a H8b H8c

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT

9

1249/2(PP) 1

F9 H9a F10 H10a H10b H10c H10d

Semua masyarakat Madinah wajib mempertahankan Madinah Bersama-sama menghadapi ancaman luar Mengakui kedudukan Yahudi sebagai rakyat Madinah Mereka mempunyai hak yang sama rata menikmati keselamatan dan kebebasan Kedudukan mereka terjamin dan selamat selagi mematuhi peraturan Perlembagaan Madinah [8 X 1 m]

1 1 1 1 1 1 1 [8 m]

b)

Jelaskan kepentingan Piagam Madinah kepada masyarakat Islam Madinah. F1 Model kerajaan Islam yang unggul. H1a Panduan menjalankan pemerintahan berasaskan Islam H1b Dilengkapi perlembagaan yang dapat diterima pakai oleh semua golongan masyarakat. H1c Udang-undang Islam boleh dipraktikkan dalam sesebuah negara yang berbilang bangsa dan agama. F2 H2a F3 H3a H3b H3c H3d F4 H4a H4b H4c F5 H5a H5b H5c H5d F6 H6a H6b F7 H7a Mengatur sebuah pemerintahan yang lengkap Merangkumi peraturan dunia dan akhirat Dari segi ekonomi, amalan riba/ rasuah/ penindasan tidak dibenarkan. Sifat bertimbang rasa dam amalan bersedekah digalakkan Mementingkan ketelusan dan keadilan dalam perniagaan Ekonomi kerajaan Islam di Madinah telah meningkat. Berjaya membentuk masyarakat baharu berasaskan ummah hidup bersatu padu dan aman. Berasaskan nilai ukhuwah Islamiah Taraf dan kedudukan rakyat adalah sama/ konsep keadilan sosial. Menekankan persamaan hak Mementingkan persaudaraan Islam. Memupuk semangat perpaduan Membantu Rela berkorban. Pelbagai keturunan/ budaya/ agama dapat mendiami sebuah negara Mempunyai undang-undang yang lengkap dan sempurna Mempunyai Syariah Islam yang adil Cara Nabi Muhammad SAW mendirikan sebuah kerajaan Menyusun perlembagaan negara dahulu

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SULIT

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

SULIT

10

1249/2(PP) 1

H7b H7c H7d

Mengasaskan sebuah kerajaan. Mengikat masyarakat Madinah dengan perjanjian yang lengkap Sistem pemerintahan yang meletakkan Allah sebagai kuasa yang tertinggi. Berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik Semua kaum terikat dengan undang-undang Semua bangsa ada hak dalam negara Madinah Mereka harus mematuhi peraturan Mempunyai cara hidup yang menjadi panduan masyarakat. Bertanggungjawab mempertahankan keselamatan negara Madinah daripada serangan luar.

1 1 1 1 1

F8 H8a H8b H8c H8d F9

1 1 [8 m]

F10 Madinah menjadi kuat H10a Disegani oleh negara luar c) [8 X 1 m] Apakah iktibar yang boleh rakyat Malaysia contohi daripada sikap masyarakat Madinah yang mementingkan perpaduan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Mengenepikan perbezaan bangsa dan agama Mengelakkan perbalahan semasa sendiri Mematuhi undang-undang Taat kepada ketua Mementingkan persaudaraan Menjaga keamanan Mengamalkan sikap bekerjasama Bertolak ansur Mematuhi ajaran agama Sanggup berkorban [Mana-mana jawapan munasabah] [4 X 1 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m]

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT

11

1249/2(PP)

Soalan 6(a)

Butiran Nyatakan faktor-faktor yang mendorong buruh Cina dan India ke Tanah Melayu sejak awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20 ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Kepesatan sektor pertanian komersil Kepesatan sektor perlombongan Keperluan tenaga buruh di Tanah Melayu. Galakan daripada pihak British Buruh India dibawa masuk untuk bekerja di ladang getah Buruh Cina dibawa untuk bekerja di lombong bijih timah Faktor-faktor negara asal menjadi pendorong ke Tanah Melayu Kedatangan buruh Cina dan India tidak dihalang oleh orang Melayu F9 Wujudnya hubungan tradisi antara India dan China dengan Tanah Melayu. F10 Kemakmuran Tanah Melayu F11 Perusahaan getah/bijih timah pesat membangun F12 Peluang pekerjaan yang banyak F13 Kestabilan politik di Tanah Melayu Maksimum

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m]

6(b)

Cara kemasukan buruh Cina F1 H1a H1b H1c H1d Sistem Tiket Kredit bakal imigran dikumpul oleh Kheh –tau (ketua) Imigran (sinkheh) diawasi oelh nakhoda kapal atau agensi buruh Agensi buruh telah menerima bayaran daripada bakal majikan Golongan Sin Kheh membuat perjanjian akan menjelaskan hutang secara bekerja dengan majikan dalam tempoh tertentu H1e Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju H1f Apabila tiba di pelabuhan, mereka diambil oleh pemborong buruh H1g Pemborong buruh akan mendapatkan majikan untuk imigran. F2 H2a H2b H2c F3 H3a H3b H3c H3d Sistem Pengambilan kakitangan Majikan menhantar wakilnya ke China untuk mendapatkan buruh. Perbelanjaan dan tambang buruh dibiayai oleh majikan Pegawai yang dihantar mengiringi buruh hingga tempat majikan. Sistem Pengambilan Rumah Kongsi Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di Negara China. Pegawai ini dilantik oleh sesebuah rumah kongsi Perbelanjaan dibiayai oleh pegawai sehingga sampai di rumah kongsi Buruh akan diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT Cara kemasukan Buruh India F4 H4a H4b H4c F5 H5a H5b H5c H5d H5e H5f H5g F6 H6a H6b H6c

12

1249/2(PP)

Sistem Buruh Bebas Buruh India datang sendiri dengan biayaan masing-masing Kedatangan mereka diaturkan oleh orang/kumpulan tertentu Mereka bebas memilih tempat dan jenis pekerjaan Sistem Kontrak Tambang ke Tanah Melayu dibiayai oleh majikan Buruh bekerja dengan majikan dalam jangka masa tertentu. Antara 1 hingga 3 tahun Mereka dibayar dengan bayaran minimum Antara 4 hingga 13 sen sehari Sering berlaku pemerasan/penindasan Disifatkan sebagai satu bentuk perhambaan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sistem Kangani Kangani diberi lesen untuk mendapatkan buruh di India Kangani dihantar pulang ke India untuk mencari buruh Kangani diberi wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu. H6d Seseorang kangani dijadikan agensi yang membawa masuk pekerja asing. Maksimum

1 1 1 1 [8m]

6(c)

Bagaimana kepelbagaian budaya dapat disepadukan di Negara ini. F1 F2 F3 F4 F5 F6 Melalui dasar pendidikan Negara Melalui kempen 1 Malaysia Melalui aktiviti sukan Melalui program/aktiviti di sekolah Melalui aktiviti kokurikulum Sambutan perayaan semua kaum 1 1 1 1 1 1 1

(mana-mana munasabah) Maksimum [4 m]

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT

13

1249/2(PP)

No. 7 a)

Huraian Markah Nyatakan isu penting yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid dalam membentuk perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat Pemberian kuasa autonomi kepada negeri Isu kedudukan Raja-raja Melayu Hak istimewa orang Melayu Pewujudan satu bangsa Pesekutuan Tanah Melayu Kerakyatan Jus Soli Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan [5 X 1 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 [5 m]

No. 7 b)

Huraian Markah Jelaskan isi-isi penting perjanjian Pesekutuan Persekutuan Tanah Melayu 1957. 1 F1 Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan. F2 H2a H2b H2c F3 H3a F4 H4a H4b H4c H4d F5 F6 F7 Pemisahan kuasa persekutuan dengan kuasa negeri Diwujudkan Senarai Persekutuan Diwujudkan Senarai Negeri Pada peringkat negeri dan negara Institusi Raja dijadikan Raja Berpelembagaan Pada peringkat negeri dan negara Tiga jenis kerakyatan diwujudkan Secara Kuat Kuasa Undang-undang Secara Permohonan Secara Naturalisasi Penerimaan Prinsip Jus Soli Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Simpanan Melayu dikekalkan 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT

14

1249/2(PP)

No. F8 F9 F10 H10a H10b H10c F11

Huraian Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Negara Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen Dewan Rakyat Dewan Negara Terletak bawah kuasa Parlimen menjadi pelaksana

Markah 1 1 1 1 1 1 1

Pada peringkat negeri, Menteri Besar pentadbiran H11a Dibantu oleh Dewan Undangan Negeri H11b Dibantu oleh EXCO

[10 X 1 m]

[10 m]

No. 7 c)

Huraian Berdasarkan pandangan anda, apakah kelebihan negara persekutuan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Kestabilan politik Tiada pemusatan kuasa Raja sebagai ketua negara Pertahanan menjadi lebih kukuh Perkongsian ekonomi yang sama rata Saling membantu dalam meningkatkan ekonomi Perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat Keseimbangan kaum [Mana-mana jawapan munasabah] [5 X 1 m]

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 [5 m]

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT

15

1249/2(PP)

Soalan 8(a)

Butiran Terangkan faktor ekonomi dan sosial ke arah pembentukan Malaysia 1963 Faktor ekonomi F1 Mewujudkan pasaran yang luas F2 Menggalakkan pelaburan F3 Menggalakkan perkembangan industri pertanian F4 Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi F5 Memanfaatkan keistimewaan sumber yang ada di negeri-negeri F6 Tanah Melayu kaya dengan getah/bijih timah F7 Sarawak dan Sabah mempunyai sumber balak F8 Brunei kaya dengan sumber minyak Faktor Sosial F9 Mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum F10 Kesepakatan dan semangat setiakawan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah dan Singapura. Maksimum Reaksi negara luar berikutan cadangan tersebut Reaksi Indonesia F1 Membantah pembentukan Malaysia H1a Penentangan bermula pada akhir tahun 1962 H1b Berpendapat pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk penjajahan/neokolonialisme H1c pembentukan Malaysia mengancam Indonesia F2 Pandangan disuarakan oleh Parti Komunis Indonesia (PKI) H2a PKI mempengaruhi Presiden Sukarno F3 Mengisytiharkan Dasar Konfrantasi H3a Presiden Sukarno mengumumkan “ Ganyang Malaysia” H3b Menyerang kapal-kapal nelayan Tanah Melayu H3c Menceroboh ruang udara Malaysia H3d Melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor, Sarawak dan Sabah H3e Memburukkan nama Malaysia di Negara Afro-Asia H3f Memburukkan nama Malaysia di Negara Dunia Ketiga. Reaksi Filipina F4 Pengumuman rasmi menuntut hak ke atas Sabah H4a Mendakwa Sabah sebahagian daripada Kesultanan Sulu H4b Mengemukakan perjanjian antara Sultan Sulu/Sultan Jamalul Alam dengan Baron Von Overbeck. H4c Perjanjian dijadikan sebagai asas tuntutan. Maksimum

Markah

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 [8 m]

8(b)

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 [8 m] SULIT

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

SULIT

16

1249/2(PP)

8(c)

Bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kedaulatan Malaysia . F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Setia akan pemimpin /Yang Dipertuan Agong Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara Menjayakan setiap kempen penyatuan/integrasi kaum Bersatu-padu Patuh akan undang-undang/peraturan Menghormati lambang/simbol Negara Patuh akan perlembagaan negara (mana-mana munasabah) Maksimum [4 m] 1 1 1 1 1 1 1 1

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT No. 9 a)

17

1249/2(PP)

Jelaskan faktor-faktor Dunia Pertama F1 F2 H1a H1b H1c H1d F3 F4 H4a H4b F5 H5a H5b H5c H5d F6 H6a H6b H6c F7

Huraian Markah yang membawa kepada berlakunya Perang 1 1 1 1 1

Politik Ekonomi Kemunculan semangat nasionalisme Sistem pakatan negara-negara Eropah iaitu, Perikatan Kuasa Tengah/ Triple Alliance dan Pakatan Bertiga/ Tripple Entete Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi Negara-negara kecil Eropah telah bersatu membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar Seperti kemunculan negara Itali/ Jerman Kedua-dua menyertai kuasa kuasa besar Eropah Kuasa besar seperti Itali, Jerman, Perancis, austria-Hungary dan Rusia Mendapatkan tanah jajahan Sanggup/ ingin berperang Membuktikan kekuatan masing-masing Persaingan sengit dalam kalangan kuasa Eropah Akibat imperialisme baru Persaingan membentuk lingkungan pengaruh masing-masing Mendapatkan bahan mentah Persaingan untuk memasarkan barangan siap Persaingan kedua-dua pakatan/ Perikatan Kuasa Tengah & Pakatan Bertiga Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pewaris takhta AustriaHungary / dan isterinya Oleh seorang pengganas Serbia pada 28 Jun 1914. [8 X 1 m]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m]

F8 H8a

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT No. 9 b) (ms 231)

18 Huraian Bincangkan kesan-kesan Perang Dunia Pertama. F1 H1a H1b H1c H1d H1e F2 H2a H2b H2c H2d F3 H3a H3b H3c H3d H3e H3f H3g F4 H4a H4b H4c F5 H5a Kesan politik Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah Persidangan Damai pada Jun 1919 Pemeteraian Perjanjian Versailles Mengubah peta Eropah Membentuk beberapa buah negara baru Pembentukan Liga Bangsa pada tahun 1919 Matlamat adalah menggalakkan keamanan Dan kerjasama antarabangsa Disamping menjamin keselamatan bersama Liga gagal menjamin kesejahteraan dunia Kesan ekonomi Negara-negara berperang mengalami inflasi Hutang peperangan yang tinggi Perbelanjaan peperangan terlalu besar Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 billion Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$60 bilion Masalah inflasi Penggangguran Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat Dan Jepun Kesan ini dirasai oleh negara-negara Eropah / terutama Britian Britian kehilangan satu per tiga daripada perdagangan luarnya Kesan sosial Kehilangan nyawa begitu ramai [8 X 1 m]

1249/2(PP) Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m]

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

SULIT No. 9 c)

19 Huraian Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, peperangan kepada peradaban negara dunia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Kehancuran perpaduan manusia Kemusnahan/ kehilangan warisan bangsa Kehilangan nyawa Keruntuhan ekonomi Kemunculan kuasa besar/ besar Kehilangan nilai-nilai kemanusiaan Kehancuran negara bangsa Kehilangan hak asasi manusia [mana-mana jawapan munasabah] [6 X 1 m]

1249/2(PP) Markah apakah keburukan 1 1 1 1 1 1 1 1

[6 m]

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1249/2(PP) © 2011 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.