MICHEL DESMARQUET

PROFE IA DE PE THIAOOUBA

A crede nu este suficient… Ai nevoie să ŞTII

„The Thiaoouba Prophecy” – versiunea electronică ISBN 0 9577882 3 1 Editor: Scientific Engineering Research Pty Ltd. Editată şi corectată de către Dr. Tom Chalko, Louise Ovcar şi Manninder Sekhon cu acordul lui Michel Desmarquet. Toate modificările aduse sunt documentate, cu excep ia erorilor de tipărire şi a corecturilor gramaticale. Michel Desmarquet, Dr. Tom Chalko, 2000 Toate drepturile rezervate. Relatare din călătoria efectuată în Iunie 1987 Manuscrisul completat în Ianuarie 1989 Postscriptum scris în Aprilie 1993 Mt Best, Vic 3960, Australia Prima versiune electronică 2000

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

Întrebări frecvente: http://www.thiaoouba.com/faq.htm Publicată pentru prima dată sub titlul „The Abduction to the 9th Planet” în 1993

„The Abduction to the 9th Planet” tipărită ISBN 0-646-15996-8 „The Thiaoouba Prophecy” editată ISBN 0-646-31395-9 Traducere în limba Româna – Maria Cristina Vorotneac Retipărită în 1997 (Australia) Retipărită în 1993, 1994, 1999 (Australia), 1995 (SUA).

2

PREFA Ă

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

Am scris această carte ca urmare a ordinelor primite şi cărora le-am dat ascultare. În plus, este o înşiruire de întâmplări care mi s-au petrecut personal – afirm acest lucru.

Îmi imaginez că, cu o oarecare exagerare, această poveste extraordinară va apărea unor cititori ca stiin ifico-fantastică – o poveste inventată în întregime – dar eu nu am imagina ia necesară pe care o cere fabricarea unei asemenea crea ii. Această nu este stiin ifico-fantastică. Cititorul de bună credin ă va fi capabil să recunoască Adevărul în mesajul pe care îl transmit din partea noilor mei prieteni către oamenii de pe Pământ.

Acest mesaj, în ciuda numeroaselor referiri la rase şi religii, nu reflectă nici tendin e rasiale şi nici religioase în folosul autorului. Michel Desmarquet, Ianuarie, 1989

Ei au ochi, dar nu văd – Urechi, dar nu aud… Biblia

3

„Profe ia de pe Thiaoouba” constituie un ghid valoros pentru Căutătorii Adevărului. 02. după ce ve i fi citit această carte..Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cuvantul traducătorului Calea Spirituală nu este simplă. Cristina Bucureşti. remarcabilului Michel Desmarquet. a Legii Universale. permi ându-ne să recunoaştem desigur semnifica ia acesteia pentru Umanitate. Deşi traducerea nu poate înlocui textul original. cu siguran ă. să ajunge i să o pre ui i tot atât de mult pe cât o pre uiesc eu. nu mai ai drum de întoarcere. Tom J.. eminent om de ştiin ă. Autorul mijloceşte spiritului nostru în elegerea Adevărului Divin. însă dacă ai păşit pe ea.Chalko. lucrarea vine să dea răspunsuri multor întrebări pe care ni le-am pus de-a lungul timpului. cât şi Dr.2004. în ciuda imperfec iunilor inerente unei traduceri. pentru permisiunea acordată de a vă oferi versiunea în limba română. Lumina Spirituală vă va învălui. Mul umesc din suflet autorului. Sper din tot sufletul ca. 4 . Citi i-o şi.08. Prin această Carte.

Am ocolit masa pe care rămăsese tabla de şah. şi pandanul – toate erau scăldate într-o lumină roşiatică. la acest moment din noapte. neştiind cât timp am dormit. în Nord – Estul Australiei. şi am deschis uşor uşa care dădea spre grădină. Aici. Am coborât scările exterioare şi m-am îndreptat către pandan. “ Draga mea. iar pământul de sub pandan parcă făcea valuri. nop ile sunt. Nu pot explica nici de ce am mers la biroul meu. am încercat să-mi amintesc ce fază a lunii era.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao CAPITOLUL 1 M-am trezit brusc. neavând nici cea mai vagă idee de ce. era oricum o linişte apăsătoare şi mă întrebam de ce.m. Filodendronii s-au contorsionat şi peretele casei semăna cu o hârtie ce zboară în vânt.” Lăsând biletul lângă telefon. voi fi plecat pentru vreo 10 zile. în general destul de senine. cât o fi ceasul? Lina dormea lângă mine. Mi-am scos pijamaua şi. care amintea de jocul de aseară. proaspăt şi vioi – dar Doamne. era posibil să fie deja ora 5 diminea a. m-am îmbrăcat în pantaloni şi cămaşă. Peluza părea a se ondula sub picioarele mele. cu pumnii strânşi. am luat o foaie de hârtie şi un pix şi m-am văzut scriind. Noaptea părea a fi scăldată într-o lumină stranie. al căror ârâit umplu noaptea. ca şi cum mâna mea ar fi avut o minte proprie. Nu ai de ce să.! Era neobişnuit pentru mine să mă trezesc la o asemenea oră. gândindu-mă că poate ar fi trebuit să răsară. În acest moment. dintr-o dată. culoarea filodendronilor s-a schimbat. care nu avea nimic a face cu stelele. cu Regele alb încă în şah – mat. dar Lina întotdeauna doarme… Nu aveam nici cea mai mică dorin ă de a mai dormi şi. în plus. Peretele casei deasemeni.i faci griji. Numai 12:30 a. M-am ridicat şi am mers către bucătărie să verific ceasul. Eram complet treaz. Instinctiv. unde locuiesc. am fi avut un veritabil concert de broaşte şi greieri. 1 . De obicei. m-am îndreptat spre uşă şi apoi către verandă. Abia dacă am făcut câ iva paşi când.

Crezând că nu mă sim eam bine, m-am decis să mă întorc în casă, când, exact în acel moment, m-am sim it ridicat destul de blând de la sol. M-am înăl at, mai lent la început, pe deasupra filodendronilor, apoi mai rapid, până ce am văzut casa devenind din ce în ce mai mică dedesupt. - Ce se întâmplă? am exclamat în culmea mirării, năucit. - Totul este în regulă acum, Michel. Până atunci, am crezut că visez. Înaintea mea, o fiin ă umană, de dimensiuni impresionante, îmbrăcată într-un costum dintr-o singura bucată şi purtând o cască complet transparentă pe capul “ei”, se uita la mine – zâmbind prietenos. - Nu, nu visezi, a spus, răspunzând la întrebarea din mintea mea. - Da, am replicat, dar se întâmplă aşa întotdeauna în vis şi, în final descoperi că ai căzut din pat şi ai un cucui în mijlocul frun ii! Ea zâmbi. În afară de asta, am continuat, îmi vorbeşti în Franceză, limba mea maternă, şi totuşi suntem în Australia. Vorbesc Engleza, să ştii! - Şi eu. - Trebuie să fie un vis – unul dintre acele vise stupide, desigur. Dacă mă gândesc mai bine, ce faci pe proprietatea mea? - Nu suntem pe proprietatea ta, ci deasupra ei. - A! E un coşmar. Vezi că am dreptate? O să mă ciupesc! Am asociat cuvintele cu faptele. Au! Ea a zâmbit din nou. - Acum eşti satisfăcut, Michel? - Dar, dacă nu este un vis, de ce stăm aici pe această piatră? Cine sunt oamenii de acolo, îmbrăca i după moda secolului trecut? Începeam să disting, într-o lumină lăptoasă, oameni vorbind şi, la o mică distan ă, al ii mişcându-se prin preajmă. - Şi tu, cine eşti tu? De ce nu ai dimensiuni normale? - Eu am dimensiuni normale, Michel. Pe planeta mea to i suntem de această mărime. Dar toate la timpul lor, dragul meu prieten. Sper că nu te superi că î i spun aşa, nu? Dacă nu suntem deja buni prieteni, sunt sigură că asta se va întâmpla curând. Stătea acolo în fa a mea, inteligen a se reflecta în zâmbetul de pe chipul ei şi bunătatea emana din toată fiin a sa. Nu era posibil să întâlnesc pe cineva cu care să mă pot sim i mai împăcat sufleteşte. - Fireşte că nu, po i să-mi spui cum doreşti. Şi care este numele tău? - Numele meu este Thao, dar mai întâi, aş vrea să ştii, odată pentru totdeauna, că acesta nu este un vis. Într-adevăr, este ceva cu totul diferit. Pentru anumite motive care î i vor fi explicate mai târziu, ai fost ales pentru o călătorie pe care foarte pu ini pământeni au făcut-o – mai ales în ultima vreme. Suntem, tu şi eu, în acest moment, într-un univers care este paralel cu cel de pe Pământ. Pentru a te include pe tine, ca şi pe noi (în acest univers) am folosit un fel de “dop pneumatic”. 2

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

În acest moment, timpul s-a oprit pentru tine, şi po i rămâne aici 20 sau 50 de ani pământeni şi apoi să te întorci ca şi cum nici n-ai fi plecat. Corpul tău fizic va rămâne de-a dreptul neschimbat. - Dar ce fac aceşti oameni? - Ei există după cum este de aşteptat, şi, după cum vei afla mai târziu, densitatea popula iei este foarte scăzută. Moartea poate surveni în urma unui suicid sau a unui accident. Timpul este oprit. Sunt bărba i şi femei, la fel de bine ca şi unele animale care au o vârstă de 30.000., 50.000. sau chiar mai mul i ani pământeni. - Dar de ce se află ei aici şi cum au ajuns să fie aici? Unde s-au născut? - Pe Pământ… şi to i se află aici din întâmplare. - Din întâmplare? Ce vrei să spui? -Este foarte simplu. Ai auzit de Triunghiul Bermudelor? Am dat din cap afirmativ. Deci, este foarte simplu, în acest punct şi în altele mai pu in cunoscute, acest univers paralel se întrepătrunde cu universul vostru astfel încât există între ele o poartă naturală. Oameni, animale sau chiar obiecte care se găsesc în imediata apropiere a acestei por i sunt de-a dreptul “supte”în ea. Astfel, po i avea, de exemplu, o întreagă flotă de nave care să dispară în câteva secunde. Uneori o persoană, sau mai multe persoane, pot trece înapoi în universul vostru după câteva ore, câteva zile sau câ iva ani. De cele mai multe ori, însă, nu se mai întorc niciodată. Când un om se întoarce şi povesteşte experien a sa, marea majoritate a oamenilor nu-l cred – şi dacă persistă, este declarat nebun. De cele mai multe ori, asemenea persoane nu povestesc nimic, dându-şi seama cum vor apărea în ochii celorlal i. Uneori, deasemeni, el se întoarce amnezic, şi dacă îşi recapătă par ial memoria, nu-şi va aminti ceea ce s-a întâmplat în universul paralel, şi de aceea nu va aduce lumină asupra acestui subiect. A fost – continuă Thao – un caz tipic de trecere într-un univers paralel în America de Nord, unde un tânăr, pur şi simplu s-a “evaporat” în timp ce mergea să aducă apă de la o fântână care se afla la câteva sute de metri de casa sa. După o oră, familia şi prietenii săi au ieşit să-l caute şi, cum era zăpadă proaspătă de cca. 20 cm, ar fi trebuit să fie destul de simplu – ei trebuiau doar să urmărească urmele lăsate de tânăr. Dar, chiar în mijlocul câmpului – urmele dispăreau. Nu erau copaci în jur, nici pietre pe care ar fi putut sări – nimic straniu sau neobişnuit – pur şi simplu urmele se opreau. Oamenii au crezut că a fost luat de o navă spa ială, dar nu asta s-a întâmplat, după cum vei vedea mai târziu. Bietul om a fost pur şi simplu “supt” într-un univers paralel. - Îmi amintesc, am spus, am auzit despre acest caz special, dar cum de ştii tu despre acest lucru?

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

3

- Vei afla mai târziu de unde ştiu, a replicat ea enigmatic. Am fost întrerup i de apari ia bruscă a unui grup de oameni atât de bizari încât din nou, m-am întrebat dacă nu era totul un vis. Cam o duzină de bărba i, înso i i de ceva ce părea a fi o femeie, au apărut din spatele unei grămezi de pietre, cam la 100 m de locul în care ne aflam. Priveliştea era chiar mai ciudată, cu atât mai mult cu cât aceşti oameni păreau desprinşi din paginile unor povestiri preistorice. Cu aspectul unor gorile, mânuiau bâte uriaşe pe care oamenii moderni n-ar fi în stare să le ridice de la pământ. Aceste creaturi hidoase veneau drept spre noi, urlând ca nişte fiare sălbatice. Am făcut o mişcare de retragere, dar înso itoarea mea mi-a spus că nu am de ce să mă tem şi că ar trebui să stau nemişcat. Şi-a pus mâna pe catarama de la centură şi s-a întors pentru a le putea face fa ă. Am auzit o serie de mici click-uri şi cinci dintre cei mai puternici oameni au căzut la pământ, nemişca i. Restul grupului s-a oprit dintr-o dată şi au început să mormăie. S-au închinat în fa a noastră. M-am uitat din nou la Thao. Stătea ca o statuie, cu fa a nemişcată. Ochii ei erau fixa i pe acei oameni încât credeam că încearcă să-i hipnotizeze. Am aflat mai târziu că, telepatic, dădea ordine femelei din grup. Această femeie s-a ridicat şi a început, mi s-a părut mie, să dea ordine celorlal i, cu o voce guturală. Apoi au ajutat la îndepărtarea corpurilor, purtându-le în spate către grămada de pietre despre care vorbeam mai devreme. - Ce fac? am întrebat. - Îşi vor acoperi mor ii cu pietre. - I-ai omorât? - A trebuit. - Ce vrei să spui? Chiar eram în pericol? - Bineîn eles că eram. Aceştia sunt oameni care se află aici de 10 sau 15.000. de ani – cine ştie? Nu avem timp să stabilim asta şi în plus, este lipsit de importan ă. Cu toate acestea, acest fapt ilustrează bine ceea ce î i explicam cu câteva momente în urmă. Aceşti oameni au trecut în acest univers la un moment dat, şi au trăit de atunci şi până acum în acel timp. - Este înfricoşător! - Sunt de acord. Totuşi face parte din normalitate, şi deasemeni, din Legea Universală. În plus, ei sunt periculoşi pentru că se comportă mai mult ca nişte fiare sălbatice decât ca nişte fiin e umane. Dialogul nu ar fi fost posibil între ei şi noi, la fel cum nu este posibil între ei şi cele mai multe dintre fiin ele din acest univers paralel. Pentru un singur motiv, ei nu sunt capabili să comunice; şi pentru altul, ei, mai pu in decât oricare, în eleg ce li se întâmplă; eram într-un real pericol şi, dacă pot spune asta, le-am făcut o favoare chiar acum, eliberându-i. - Eliberându-i? - Nu mă privi atât de şocat, Michel. Ştii foarte bine ce vreau să spun cu asta. 4

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba

la fel cum nici nu beau. De exemplu. putem să returnăm mul i dintre ei în universul vostru.Care este cealaltă? . Oamenii care trăiesc în acest univers nu suferă nici fizic. nu este o solu ie. De obicei. Pentru că noi suntem capabili să folosim “poarta”.i aminte. Michel (de care aveam nevoie).Deci. nu mai este nimic de făcut. am replicat. dacă în eleg corect. ai oameni care se află în acest loc de mii de ani. şi este un noroc.Dar asta este teribil! După toate acestea. . Doctorii voştri încă se mai întreabă ce rost ar putea avea în organismele voastre. încercam doar să te necăjesc.Ai ridicat un punct de vedere important aici. nu vei sim i nici o durere. 5 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Am făcut această compara ie doar ca să. pentru că nu simt nevoia. Cei care trăiesc aici nu ştiu nimic din ceea ce tocmai i-am explicat. Aici. dealtfel fără durere.Au fost elibera i din corpurile lor fizice şi acum sunt capabili să-şi continue ciclul. Un albinos este un accident. . desigur. dar aceasta este realitatea. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar întoarce în universul din care au plecat cu atât de mult timp în urmă? . .Ei nu mănâncă. şi un trifoi cu patru foi poate fi considerat deasemeni un accident. Ai avut dreptate în a explica aceasta ca fiind un fel de purgatoriu dar. Apendicele vostru nu este altceva decât un accident. acesta este unul dintre cele câteva accidente ale naturii. .i arăt că încerc să în eleg. Atunci. De fapt.Ar putea înnebuni. nici moral. în conformitate cu procesul normal. Efectiv ar fi una dintre cele două solu ii. Răspunsul – nici un rost. întrebându-mă cum şi-ar fi putut da seama dacă eram sau nu religios. acest lucru este accidental.Ce mănâncă ei? . Aici. po i muri în urma ei. Michel.Nu mi-am dat seama că eşti religios! . . ca oricare altă fiin a vie. dar dacă lovitura este suficient de puternică. adu. Ea zâmbi blând la afirma ia mea. cel mai mare serviciu pe care cineva l-ar putea face acestor oameni ar fi să-i omoare! . după cum am spus deja.Să-i trimitem înapoi de unde au venit – dar acest lucru ar ridica mari probleme.Eşti. timpul s-a oprit – aceşti mor i nici măcar nu putrezesc.Ştiu. . în natură totul are un rost precis pentru care există – de aceea mi-am permis să trec apendicele pe listă printre accidentele din natură. dacă te lovesc. Acest lucru poate părea dificil de în eles. pentru că ar fi tenta i să se sinucidă – ceea ce. acest univers paralel este un blestem – un fel de iad sau purgatoriu? . dar fereşte-te să tragi concluzii – mai ai încă multe de văzut. dar nu sunt sigură că eşti conştient de problemele enorme pe care le-ar putea crea pentru majoritatea dintre aceşti oameni. chiar şi aici. şi astfel să-i eliberăm (1). cu certitudine. omul de ac iune pe care l-am cerut.

ca într-o cursă. Am aflat mai târziu că măsura 70 de metri în diametru. Aceasta a fost a doua oară când ea îmi citea gândurile. dar de data aceasta nu mai aveam nici o îndoială. Ai încredere în mine.Al doilea motiv este că suntem aştepta i. şi am avut sentimentul că s-ar putea să nu-i mai văd niciodată… .Nu mă atinge sub nici un motiv. Un şuvoi constant de imagini îmi treceau prin minte fulgerător. Am urmărit privirea sa şi am privit cu ochii mări i de surprindere. dar nu pot să. şi am revăzut articolele din ziare pe care le-am citit pe tema OZN –urilor. .În eleg – şi al doilea? . prima dată am crezut că ar putea fi o coinciden ă. orice s-ar întâmpla. care emana o aură albăstruie. m-a întors. Prin aceasta vreau să spun că trebuie să mai fii instruit asupra unor anumite puncte înainte să mergem mai departe. Thao m-a aşezat în pozi ie opusă fa ă de a sa şi cam la 1 metru distan ă. De altfel. Îmi amintesc un sentiment de triste e trecând peste mine când m-am gândit la familia mea. Cred că gura mea s-a deschis a mirare. Fără ferestre. Îmi amintesc acel moment foarte bine. M-am văzut povestind această aventură familiei mele. Michel. . fiind deosebit de înaltă pentru o fiin ă umană. Michel. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 6 .Văd cu ochii mei că am făcut alegerea corectă selectându-te pe tine – ai o minte ascu ită. este prea devreme pentru asemenea explica ii. Pe timpul cât a durat scurta apropiere de sferă. fără scară. din două motive.În primul rând. Această enormă sferă “licărea” cam la 10 metri de la sol. cum rar este auzit printre noi pământenii. Sub nici un motiv – m-ai în eles? Am fost luat prin surprindere de acest ordin formal. semănând cu o cea ă fierbinte. Cam la 100 de metri de noi se afla o sferă enormă. semănând cu un film derulat rapid. pe care o iubesc atât de mult. fiind nevoită să se încline uşor în fa ă pentru aceasta. Când am ajuns în imediata apropiere a sferei. a spus Thao. Cu o atingere uşoară. provocându-i lui Thao un râs melodios.Care ar fi? . eram atât de nerăbdător şi emo ionat încât am pierdut controlul gândurilor. ca atunci când cineva priveşte de la distan ă nisipul încălzit de soarele de vară.Nu ai absolut nimic de care să te temi. Thao îmi făcu semn să o urmez şi am plecat către maşină. m-am văzut prins.Îşi puse mâna pe umărul meu. fără uşi. Trebuie să plecăm. Thao măsura 290 cm. . Vei fi împreună cu familia ta foarte curând şi bine sănătos.i explic totul acum. Lumina nu era continuă. nu ştiam la acel moment că. dar am încuviin at. apărea la fel de netedă ca o coajă de ou. ci licărea intermitent. .

Luându-mă de umeri. şi cu cealaltă mână. şi-a pus la loc “bagheta”. a spus. A îndreptat “bagheta” pe deasupra capetelor noastre. Acum. în adâncul meu eram încântat. încă mă mai îndoiam că îmi voi mai revedea vreodată familia. atât de intensă încât aproape că a trebuit să-mi închid ochii pe jumătate. dar această lumină – cum pute i să o suporta i? 7 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . după un fel de aterizare înăuntrul navei. ca aceasta mă ajuta să suport lumina. inea ceva asemănător cu o “baghetă”. dar nu pot fi sigur.Şi-a pus mâna pe un fel de “medalion”. un coridor asemănător unui tunel care ne conducea către o încăpere mică. Din comportamentul lui Thao fa ă de mine. Deja. în direc ia sferei. păreau atât de îndepărta i. peretele pe care se afla aceasta “ne-a lăsat” să trecem. cealaltă mână fiind tot pe “medalion” şi foarte simplu. Aceasta este singura modalitate de a o descrie. pe care a desprins-o din centura sa. Ea dădu drumul “medalionului” şi cu o dexteritate care sugera că făcea acest lucru adesea. Cred că am văzut o undă verde ca un fulger dinspre sferă. Thao şi eu. . Bineîn eles.Mai bine. Apoi a îndreptat bagheta spre mine. mul umesc. deşi cu numai câteva minute mai devreme mă aflam în propria mea grădină.Cum te sim i? mă întrebă. Thao mi-a acoperit capul cu o cască făcută dintr-un material transparent şi am aflat.Vino. aş fi putut să jur că voi avea câteva cucuie frumoase pe frunte. După felul în care mă conducea mentorul meu. Îmi amintesc acest râs – ca o briză răcoroasă şi liniştitoare în momentele în care nu-mi era chiar uşor. . lăsând la iveală o deschizătură ovală cam de 3 metri înăl ime. Am vorbit adesea cu prietenii despre “farfuriile zburătoare” şi am fost convins că ele există de fapt – dar atunci când eşti de fapt confruntat cu realitatea. Când am fost foarte aproape de lumini ă. . Totuşi. ne-am ridicat simultan. ea nu era singura: mă întrebam cum arătau ceilal i. ai cărei pere i erau de un galben atât de intens încât a trebuit să-mi închid ochii. Ne putem atinge de acum. m-a condus către o lumini ă albastră. Pere ii formau o boltă – care arăta exact ca şi cum ar fi fost în interiorul unui bol răsturnat. dar am trecut prin pere i – ca fantomele! Thao râse din tot sufletul la expresia şocata de pe fa a mea. Nu mai văzusem niciodată o culoare asemănătoare pe Pământ. am sim it că nu am motive să mă tem. În ciuda fascina iei mele fa ă de această aventură. Acest lucru mi-a făcut bine. Chiar când credeam că ne vom ciocni cu sfera. Ne-am “recăpătat” picioarele. alunecam la nivelul solului de-a lungul unui tunel. atât de multe întrebări î i încetoşează creierul încât ai impresia că va lua foc. am observat mai târziu că era “ataşat” în partea superioară a sânului său stâng. trecând prin peretele maşinii. deschizând un ochi. o por iune a învelişului acesteia s-a retras asemeni unui enorm piston spre interiorul unui cilindru.

De ce “actuală”? M-a i adus aici ca să-i vopsesc din nou? am glumit eu. Am auzit-o vorbind într-o limbă necunoscută mie. Am părăsit universul paralel al Pământului şi vom părăsi planeta ta. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 8 . . de metri altitudine… Deodată. părea să atingă marginea Pământului sau. . America de Sud.Nu este o lumină. . la aproximativ 10. părăsind Pământul cu o viteză incredibilă. . În aceeaşi clipă. Tu încă mai crezi că te afli în universul vostru pământean.Nu este nici o vopsea. fiind inut de o for ă necunoscută şi invizibilă. vorbind ceea ce părea a fi aceeaşi limbă pe care o folosise Thao câteva minute mai devreme. Din nou m-am întrebat dacă visez. dar n-am putut. Am vrut să mă ridic pu in. Vocea lui Thao se auzea clar în întuneric. Vom pleca în curând. pentru binele tău. când nu mai eşti acolo. pentru a te duce să vizitezi planeta noastră. fiind înlocuită de către una albastră care. M-am întins într-unul dintre ele şi Thao în celălalt. deoarece razele soarelui nu ajunsesera la ea.000.. pentru a putea să beneficiezi de ea. nu era mai pu in intensă. Era destul de asemănător cu genul de urare folosit de către companiile noastre aeriene. Pe ecran. Australia nu se putea vedea. dar foarte armonioasă. apărea ceea ce ar fi putut fi Soarele. Acolo. Sunt doar vibra ii.Acestea sunt stele. Acum te afli într-una dintre navele noastre spa iale de cursă lungă. Secundă după secundă America se micşora. capabile să călătorească cu o viteză de câteva ori mai mare decât viteza luminii. şi părea că ne mişcam în jurul globului.Încă nu-l putem vedea. Putem privi pe ecranul din fa a ta. Este doar culoarea actuală a pere ilor din această încăpere. dar şi de plecarea noastră care va fi destul de lentă. Michel. după cum am aflat ulterior. Acum conturul planetei se putea distinge. fiind aproape.Unde este Pământul? . Michel. Thao răspunse scurt şi apoi vocea mi s-a adresat în Franceză – o franceză excelentă (altfel tonul era mai melodios decât cel tipic) – urându-mi bun venit la bord. Lucrurile au început să se petreacă cu repeziciune. cu siguran ă. vom merge mai departe şi încă mai departe. mai precis. chiar deasupra lui. dacă te vei întinde în acest locaş…? Acolo. în mijlocul camerei se aflau două cutii – semănând mai mult a sicrie fără capac. şi îmi amintesc că am fost chiar amuzat de aceasta – în ciuda situa iei unice în care mă aflam. Culoarea galbenă a dispărut progresiv de pe pere i. spre o pozi ie deasupra Polului Nord. Ştim că vei fi foarte interesat de această călătorie. am sim it o foarte uşoară mişcare în aer şi acesta a devenit mai rece. o voce a putut fi auzită. ne-am schimbat direc ia. “Revopsirea” fusese făcută… O treime din încăpere deveni brusc întunecată şi am observat lumini e minuscule strălucind ca stelele. asemeni aerului condi ionat. La început.

viziunea mea a fost umplută cu albastrul sumbru al spa iului.Priveşte. dar trebuie în eles că încă nu mi-au revenit toate sim urile. o infinită gamă de nuan e amestecate. faimosul Saturn creştea rapid.Pot în elege foarte bine că acest lucru pare incredibil pentru tine. Pe ecran apăruse un punct colorat şi creştea rapid. săracă în detalii. şi nu trebuie să te superi pentru faptul că anumite informa ii nu î i sunt furnizate. apoi una de biliard până când. Mi-am întors capul în direc ia lui Thao. Nici măcar exper ii voştri n-ar putea crede asta – dar acesta este adevărul. . creând faimoasele inele şi închizându-se între ele…Era un spectacol uimitor. nu după cum şi-ar fi dorit.i-a plăcut? . dar atât de rapid – este oare posibil să călătoreşti cu o asemenea viteză? .Ce este? . ce umplea din ce în ce mai mult ecranul nostru. . Viteza exactă a navei noastre este unul dintre aceste detalii.Asta n-a fost nimic. am vrut să-mi scot masca pentru a vedea mai bine culorile. dându-mi seama că. dar vor fi deasemeni şi detalii la care nu vei avea acces. albastre. dispăru – sau aproape – de pe ecran. Culorile sale erau minunate – neputând fi comparate cu nimic din ceea ce văzusem vreodată pe Pământ.Bietul nostru Pământ deveni o minge de baschet. dar Thao mi-a făcut semn că nu trebuie să fac nimic. . verzi. Cititorul va trebui să-mi ierte descrierea făcută. sperând la noi explica ii. crescând.Saturn.A fost minunat. mi-a spus. Îmi pare rău. şi am fost oarecum “dezorientat”. Comportarea ei arăta că subiectul era închis şi nu am mai insistat.De câteva ori viteza luminii. Dându-mi seama că nu mai eram re inut de câmpul de for ă. pentru că ştiu că te dezamăgesc şi marea ta curiozitate pentru toate lucrurile nu este satisfăcută. Am văzut atât de multe într-un timp atât de scurt. Erau galbene.Unde sunt sateli ii? am întrebat. . făcând acest lucru ar fi fost nepoliticos.A luminii? Dar de câte ori? Este incredibil! Cum rămâne cu bariera luminică? . roşii. Pe măsură ce ne apropiam.Michel. dar vor fi atât de multe lucruri noi şi interesante de văzut şi de aflat pentru tine încât nu vei putea ine minte atât de multe informa ii care te vor asalta. era din ce în ce mai mare pe ecran. pe timpul acestei călătorii. separate. . Am “luat-o” foarte blând. . multe lucruri î i vor fi arătate inten ionat – multe lucruri. în final. dar de câte ori? .Cât de repede? am întrerupt eu. portocalii – în fiecare culoare. apoi pălind. dragul meu prieten. În schimb. . Dar acum nu ne deplasăm la viteză maximă. 9 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . .Ai spus “de câteva ori viteza luminii”. devenind mai puternice.

pentru a te contacta. este un veritabil mediu de cultură. culoarea era prea puternică pentru tine şi i-am dat casca pe care o por i acum. Thao se ridică. Tu însu i reprezentai un pericol pentru mine. Apoi. Le-am înghi it pe amândouă. inimaginabile pentru un cititor neavizat. care pentru noi. alături de o eprubetă continând un lichid. dar pentru a. . în timp ce eu eram în stare să te înso esc fără să port una şi acum eu am o cască în timp ce tu nu o mai por i? . . a luat o mică sticlu ă de lângă lăcaşul său. Cred că în acel moment m-am sim it exaltat. 80% dintre bacteriile periculoase existente în tine au fost distruse. în func ie de curs. Saturn dispăru brusc din partea stângă a ecranului. deşi nu este cuvântul corect – dar nu poate fi tradus în nici una dintre limbile pământene. trebuie să ştiu dacă video-camera noastră este programată pe zoom total sau nu. După cum a spus. Thao m-a luat în bra e. De aceea.v. 10 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . . dar mi-am văzut corpul de la distan ă şi eram capabil să mă mişc prin cameră doar cu un simplu gând. km sau poate mai mult.Cât de departe suntem? . radia ii. Se ştie precis pe puntea de comandă. Într-adevăr. Apoi…ei bine. aproape unul lângă altul.p. aceasta a fost o altă formă de dezinfec ie prin…hai să-i spunem. cum nu mai fusesem până atunci.Nu te pot urmări. bacteriologic de a voastră. care se umplu din nou de “culoarea” spa iului. suntem capabili să. Noi venim de pe o planetă diferită d. m-a aşezat în locaş şi mi-a scos masca. despre care am presupus a fi apă. Pe timpul scurtei perioade în care cabina a fost galbenă apoi albastră.d.000.Ai putea să-mi spui. asemănătoare cu cea produsă de un aparat de aer condi ionat aflat în func iune. am întrebat. în partea dreaptă a ecranului. de ce până acum ai purtat o cască. . În acest mod. Î i voi da aceste două tablete. Mă lovise faptul că eram pe cale să trăiesc o aventură extraordinară – şi de ce? Nu am cerut nimic şi nu m-am gândit niciodată (cine ar fi îndrăznit?) la o asemenea aventură. care era proiectată special pentru tine.Trebuie să fim cam la aproximativ 6. probabil ai sim it o răceală în aer. ridicând baza căştii pentru a putea face asta. totul s-a petrecut foarte repede şi totul a fost foarte ciudat. am dezinfectat 100%..i anticipăm reac iile. întinzându-mi-le. Michel. dar acum nu mai eşti. Am ascultat şi ne-am regăsit împreună din nou în mijlocul cabinei. am fost obligată să-mi iau aceste măsuri de precau ie fireşti.000. . dar încă mai ai suficiente bacterii pentru a ne produce un rău considerabil. la fel de “pur” ca şi oricare dintre noi. şi în 3 ore te vei putea considera tu însu i.Po i face acelaşi lucru. Am văzut asta întâmplându-se de la 2 sau 3 metri distan ă de corpul meu! Îmi imaginez că anumite lucruri din această carte pot părea de necrezut. Abia atunci am observat că Thao nu mai purta casca.Po i vedea doi dintre ei.i da informa ii mai precise.Este foarte simplu.Când ai intrat în această cabină. a scos tabletele.

i faci griji. Am presupus că discutau despre mine. O urmam la o oarecare distan ă şi de fiecare dată. cele patru capete s-au întors către ea întrebător. Discu ia se amplifică şi dezvoltă un ton de admira ie crescândă. şi încă doi astronau i s-au alăturat grupului. A ajuns în fa a unui panou care s-a deschis. în sfârşit ea vorbi. şi cam de dimensiunile lui Thao. i-a mai fost dat şi un alt drog care a provocat detaşarea Corpului tău Astral de corpul fizic – aceasta va dura 3 ore. Corpul tău Astral a părăsit corpul fizic. Chiar dacă pare ciudat. acest lucru devine mult mai interesant atât timp cât fiecare persoană îşi îndeplinea îndatoririle fără a fi deranjată sau măcar distrasă. în momentul în care ajungeam la el – pur şi simplu treceam prin el. Fiind invizibil. câteva către stânga ecranului. 11 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Pe un ecran mai mare decât altele. de aceea nu te pot privi când î i vorbesc. ştiu că mă vezi şi mă auzi. În final. Toate păreau a avea un mare interes cu privire la raportul lui Thao.i cură a corpul de toate bacteriile care pot fi periculoase pentru noi. eram pe cale să descopăr că aceasta trebuie să fie cu siguran ă camera de control a navei. care se mişcau continuu şi fără întreruperi în direc iile lor prestabilite. iar altele către dreapta. dacă panoul era încă închis. întrebările s-au pornit. Când Thao s-a oprit.Thao spuse: . Era fascinant. fără pericolul contaminării pentru noi şi fără să pierzi timp.Michel. de prezen a mea. pentru a ne lăsa să trecem dintr-o încăpere în alta. am găsit acest lucru complet normal – şi am urmat-o. dar eu nu pot să te văd. În această formă vei putea vizita nava noastră. mai mult sau mai pu in viu colorate. în care erau cel pu in o duzină de astronau i – numai femei. Ştiu că aceasta este prima dată când i se întâmplă acest lucru şi sunt oameni care intră în panică… i-am dat un medicament special pentru a. Neîn elegând nici un cuvânt din ce spuneau. Thao se apropie de un grup de patru care stăteau în enorme fotolii confortabile. timpul necesar purificării tale. şi observând la intrare trei oameni plasa i în fa a unor ecrane care afişau imagini tridimensionale. Nu este nici un pericol în asta – nu e nevoie să. glisând. am ajuns într-o cameră circulară. aranjate în cerc. de aproximativ 20 de metri în diametru. Când ea s-a aşezat pe un loc liber. crezând în mod corect că eu eram scopul principal al misiunii lor. Eram din nou încântat să aud această limbă – sonoritatea era de-a dreptul nouă pentru mine şi intona ia atât de armonioasă încât cineva ar fi putut crede că ele cântă. Aproape că părea încântată să le lase să aştepte. am fost capabil să disting nişte puncte – unele mai mari decât altele şi unele mai luminoase.

Viteza lor creştea odată cu mărimea lor pe ecran şi în final. când. care este aproape de două ori mai mare decât Pământul. lângă care stăteam. dar neîntelegând limba lor. dispăreau de pe el. dar vom face acest lucru mai târziu. semănând într-un fel. Eram convins că Thao nu mă min ise şi de aceea ne-am în eles bine şi am lăsat într-adevăr Pământul în urmă. Eram capabil să o aud pe Thao şi pe ceilal i comentând despre ceea ce vedeam. Astronau ii care discutau cu Thao. mi-am spus. că nu mai eram în corpul meu fizic şi că nu mă putea auzi nimeni. am rămas stupefiat să văd o imagine a New York-ului – nu! Acesta este Sydney. În cameră. Mentorul meu mi-a explicat că ne deplasăm cu o viteză de câteva ori mai mare decât viteza luminii…şi l-am văzut pe Saturn rămânând în urmă. şi mai târziu. Efectul a fost imediat. şi de ce? Thao vorbi tare şi în franceză. totul era cufundat în linişte. trecând de la tonuri subtile de galben pal la un galben orbitor. Chiar în mijlocul acestor monitoare mari. Aten ia generală era concentrată pe trei astronau i afla i la comanda unor piese de echipament de formă oblongă.Michel. Uitasem oricum. cu computerele noastre. şi după cum po i vedea pe ecran. în acelaşi timp. insistent. şi eram de-a dreptul fascinat de evolu ia lor de-a lungul ecranului. şi totuşi podul este diferit…chiar era un pod? Surprinderea mă determină să o întreb pe Thao. . acoperind o arie uriaşă a ceea ce credeam că era peretele cabinei. cum ar fi cele cunoscute pe Pământ. ceea ce am luat drept a fi planete şi sori – deci ne-am întors. un sunet straniu a umplut cabina – un sunet care era delicat dar. brusc. Nu. ca lumina soarelui nostru. Deodată. n-am ajuns prea departe. am început să disting o masă enormă. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 12 . ceea ce făcu toate capetele să se întoarcă în direc ia sa. N-aş putea spune cât timp le-am privit. şi care era acompaniat de multe lumini e sclipitoare (flash-uri). sta ionăm deasupra planetei Aremo X 3. Ochii fiecăruia erau fixa i cu aten ie pe ecran. greu de descris. Da i-mi voie să spun doar că era rotundă ca formă şi de culoare gri-bleu. Pentru a te pune pe drumul cel bun. s-au apropiat acum de postul de control şi fiecare a luat loc la postul care părea să-i fie destinat personal. Culorile lor erau adesea strălucitoare si extraordinar de frumoase. Curând mi-am dat seama că acestea erau planetele şi sorii printre care navigam. A rămas nemişcată în centrul fiecărui ecran. î i voi spune că misiunea noastra priveşte radiatiile atomice. foarte asemănătoare cu lumea voastră.i pot explica mai pe larg misiunea noastră deoarece mi se cere să particip la opera iune.

Aten ia mea s-a mutat către un ecran mai mic care era monitorizat de către două dintre “gazdele” mele. Ne oprisem. altă sferă a apărut în acelaşi mod. Puteam acum să disting uşile de la clădiri sau mai bine zis “pasajele” unde ar fi trebuit să fie uşile. această sferă acceleră rapid către planeta de dedesupt. Celelalte sfere erau monitorizate urmărind aceleaşi detalii. Am observat că fiecare sferă era monitorizată pe un ecran separat de către grupuri diferite de astronau i. efectul zoom-ului era atât de puternic încât prima sferă a dispărut din dreapta panoului iar a doua din stânga. Una era deasupra unui râu care curgea către oraş şi cealaltă plutea deasupra unui deal. Pe acest ecran puteam vedea nava noastră. lângă oraş. Panoul cel mare proiecta o imagine a centrului oraşului.To i păreau preocupa i. Acum o puteam vedea doar pe cea din mijloc şi să îi urmărim coborârea pe sol foarte clar. şi apoi o a treia. Distan a trebuie să le fi făcut invizibile într-un timp destul de scurt. De îndată ce a dispărut din raza vizuală. Într-adevăr. Coborârea sferelor putea fi acum urmărită cu uşurin ă pe panoul mare. acea cameră video trebuie să aiba un “zoom” extrem de puternic. În timp ce urmăream. după cum m-am gândit. S-a oprit în centrul unui pătrat imens. ca un ou de la o găină. Îmi amintesc clar că. nu mi-am dat seama cât de ciudat era acest oraş… Nimic nu se mişca… Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 13 . nu era altceva decât un imens ecran de televizor. până atunci. Aceasta era oricum. am fost surprins să văd. situat printre clădirile cu apartamente. de fapt. încât ne puteam uita afară prin fereastra unei clădiri înalte. panoul proiectă o nouă imagine. Cititorul trebuie să în eleagă că acest panou uriaş. Odată ajunsă afară. fiecare ştia precis ce are de făcut şi când. Pe neaşteptate. aşa cum o văzusem în universul nostru paralel. o mica sferă evacuată. dar au rămas la “vedere” şi am dedus că. proiectând o imagine în relief atât de reală. suspendată la câ iva metri de sol. chiar în apropierea mijlocului navei. cu spa ii deschise.

ceea ce vedeam atât de clar pe ecran. Cititorul precis a mai văzut. pentru că scena era de-a dreptul fascinantă – aveam exact impresia de a fi pe stradă. Unele stăteau mai într-o parte în timp ce altele zăceau chiar în mijlocul intrărilor în clădiri. Foarte rapid şi cu o serie de mişcări bruşte. camera video se apropie şi foarte repede am în eles că aceste “grămezi”erau odată maşini – vehicule care semănau cu nişte bărci turtite în partea din spate. mormane. acel “ceva” a ieşit la lumină. Aten ia mi-a fost atrasă în special de un loc întunecos. am sim it o oarecare agita ie printre astronau i. Imperceptibil. Aten ia mea era acum fixată pe panou. Oricum. în special în zonele cu climat cald. Când capătul tubului atinse solul. Aş fi putut să jur că se mişcase ceva… De asemeni. situat la intrarea unei clădiri imense. făcându-le să pară lipsite de formă şi de nerecunoscut. la un moment dat. aş putea spune că nu păreau cu adevarat surprinse. un mic norişor de praf se ridică. astronau ii erau aten i la posturile lor. bucată cu bucată. cam de doi metri lungime şi 80 de cm înăl ime. sfera care plutea deasupra râului. Cât priveşte “gazdele” mele. Strada pe care o observam. şi am realizat că vehiculele erau acoperite cu o pătură groasă de praf. În jurul meu. era plină de “grămezi”. Desigur. Am fost îngrozit de ceea ce am văzut. îşi avea tubul în apă. trăind în bufete de bucătărie şi în gunoaie. aceste mici insecte nesuferite pe care le putem vedea pe Pământ. în afară de câteva vorbe spuse mai repede şi câteva exclama ii în care putea fi sesizată emo ia. Din fiecare sferă ieşea câte un tub lung care cobora încet către suprafa ă. aşezate în general una în spatele celeilalte. era un gândac oribil. 14 .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Distrugerea atomică CAPITOLUL 2 Un singur cuvânt poate exprima ceea ce se putea vedea pe panou: “Dezolare”.

o rază de lumină de un albastru intens âşni din sferă şi “mătură” grupul. o veritabilă mul ime de creaturi au apărut. sferele şi-au reînceput opera iunile. Când opera iunea a fost încheiată. învălmăşindu-se una peste alta. asanată şi cu albii de râuri secate care uneori se intersectau unele cu altele la unghi drept. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 15 . Am în eles că vom pleca atunci când fiecare şi-a reluat locul. Neîncrezător. unul de dimensiunile de care tocmai vă spuneam. părea destul de ocupată. arătând cu o viteza fulgerătoare. apoi. Deodată. ca şi imaginile de pe ecranele mici. pentru a ataca lucrul care se mişcase. am putut vedea structuri de formă cubică despre care cred că erau locuin e. dincolo de nişte pietre mari. desigur. un lac sau o mare intracontinentală. Ne-am oprit. imaginile pe care le recep ionam pe panou şi pe ecrane s-au schimbat complet. Am putut vedea clar o por iune de coastă şi. câteva exclama ii s-au auzit şi imediat am încetinit. se opri din nou. Mai târziu am aflat că un câmp de for ă îi intuia exact aşa cum o centură de siguran ă ar fi inut în frâu un cascador pe Pământ. dar cel mai mare nu va avea mai mult de 5 cm lungime. fapt care m-a intrigat. puteam vedea o zonă aparent deşertică pe deasupra căreia treceam. reducându-l instantaneu la praf carbonizat. n-am putut-o întreba pe Thao. Un nor de fum negru făcu nevăzută intrarea clădirii. pe lac. Sfera de la râu s-a întors către noi. dispăru şi ecranul deveni alb. înaintând spre el. nava câştigase viteză în zborul pe deasupra planetei. Era de-a dreptul dezgustător. iar sfera de pe deal şi-a retras tubul. Panoul central a fost deschis şi am putut vedea un plan mai apropiat al locului. De fapt. la fel ca şi mai devreme. Am ghicit. Evident. dar ele nu indicau nici o problemă. am privit celelalte ecrane. brusc. sau cel pu in că au fost făcute de oameni. Thao şi cei doi astronau i aminti i şi-au reluat locurile. Chiar atunci. Trebuia să fi plecat de acum. Fiind în Corpul Astral.Ve i fi de acord că sunt scârboşi. Panoul ne prezentă imagini ale unui oraş aparent intact care. Sorii iluminau planeta printr-o cea ă roşiatică. De îndată ce ne-am oprit. Imagina i-vă deci. Crescându-mi curiozitatea. când de deasupra clădirii. Am observat că to i astronau ii au o pozi ie similară în scaunele lor. că astronau ii prelevau probe de sol. la aceeaşi altitudine. în fa a pupitrelor respective. discutând cu două dintre gazde. în orice caz. Sferele începură să urce către noi şi au fost foarte curând “reabsorbite” de nava noastră spa ială. Tubul sferei începu să se retragă. Instantaneu. încă mai avea un metru de la pământ când. s-a mutat pu in mai sus şi şi-a coborât din nou tubul. apă şi aer. şi am presupus că urmărim conturul planetei. creatura se grăbi. de-a lungul unui al doilea cilindru aflat sub sferă. Mi s-a părut că ar putea fi canale.

Cât de bine îmi amintesc senza ia neplăcută care a urmat. Michel. Aceste structuri semănau destul de bine cu lagărele din cel de-al doilea Război Mondial. cu urechi mari sau cam aşa ceva. Îmi sim eam membrele ca de plumb şi când am încercat să le mişc. mă sim eam ca şi cum aş fi fost paralizat. Totuşi. Numai fa a părea a fi deformată – era de tip Mongoloid. dar atât timp cât corpul tău fizic te-a rechemat. care păreau a se ridica la aproximativ un metru deasupra solului. a transmis o scena de grup a unor fiin e umane… Într-adevăr. nu mi-am dat seama că era deformată.Am primit câteva imagini excelente realizate de către una dintre sferele care pluteau deasupra plajei şi la o înăl ime pe care am apreciat-o a fi între 40 şi 60 de metri de la sol. Tubul său s-a extins în direc ia ărmului. Avea pielea maronie. care îi cădea peste sâni. la prima vedere. Priveau spre sferă şi gesticulau. Aceste barăci erau construite cu aceeaşi orientare şi oamenii ieşeau din ele. în cabina în care corpul meu fizic era întins în locaş. În sfârşit. ei erau identici cu oamenii afla i pe Pământ. totul a devenit complet întunecat. bărba ii şi femeile păreau să semene cu rasa Polineziană. cu părul lung şi negru. Când am văzut-o. evident că mai mult de jumătate dintre aceşti oameni erau fie deforma i. şi în acest grup. părând a fi foarte agita i. purtând un costum diferit. Era. . Nu puteam întelege ce mă împiedica să mă mişc. Foarte clar. Mai mul i apărură din construc iile cubice care s-au dovedit a fi locuin ele lor. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 16 . Trebuie să mărturisesc că am intrat pu in în panică şi mi-am dorit din tot sufletul să pot părăsi din nou corpul fizic. Thao intră. Rapid am trecut prin câ iva pere i până când m-am regăsit din nou. fie “mânca i” de ceea ce părea a fi lepră. presupun). dar nu am mai putut s-o fac. exact cum îl lăsasem. pur şi simplu am presupus că avem de-a face cu o rasă umană doar uşor diferită de a noastră – aşa cum scriitorii S. Instantaneu. I-am putut privi dintr-un plan apropiat. am avut şi alte imagini. îmi era imposibil să vin să te ajut. la care erau adăugate hornuri foarte mari (instala ie pentru ventila ia clădirii. m-am sim it tras înapoi de lângă panou. obişnuiesc să-i descrie – contorsiona i. prin deschizături aflate pe păr ile ce se găseau în umbră… Fără avertisment. Nu ştiu cât a durat până ce cabina a devenit treptat inundată cu cea mai odihnitoare lumină albastră-verzuie. oricum. În mijlocul panoului apăru figura unei femei a cărei vârstă nu o puteai ghici.Îmi pare rău că te-am făcut să aştep i. era complet dezbrăcată.F. şi pe care le voi descrie pu in mai amănun it. După cum am putut vedea pe un alt ecran.

i arăt locul unde poate fi găsită celula de control a sistemului de siguran ă. părând că aşteapta ceva. Curentul de aer nu se mai sim ea.Încă odată. comandă închiderea câmpurilor de for ă. Se potriveau exact în forma orbitelor mele. astfel încât lumina intensă reapăru şi i-am sim it intensitatea în ciuda ochelarilor puternici. Am reluat acelaşi traseu ca şi atunci când am urmat-o în Corpul Astral.(2) Când nava ajunge într-o zonă periculoasă. am întrerupt-o eu. ea deblocă. cele trei computere care asigură securitatea. Sunt sigur că ceva în mine nu func ionează. ca şi cum ar fi putut fi distruşi de această pereche de ochelari uriaşă. . şi astfel. şi sunt activate automat când locurile sunt ocupate. Luminile s-au stins.O ultimă precau ie – spuse ea. Acest lucru era surprinzător. dar cred că am o problemă – nu mă pot mişca. în ciuda înăl imii mele de 178 cm. Ea zâmbi şi şi-a pus mâna chiar lângă mine. Î i voi arăta eu unde. Michel.Nu te scuza. o mie de scuze. luându-şi singure această responsabilitate. un fel de mecanism. mă ajută să mă ridic. dar Thao nu s-a mişcat. I-am înlocuit cu ai mei şi m-a rugat s-o urmez. eram un pitic comparativ cu gazda mea. Vei găsi acolo un costum pe care i-l vei pune înainte de a mă reîntâlni aici. are loc automat eliberarea din câmpul de for ă. Toate locurile. Semănând pu in cu ochelarii de motociclist. dacă este cea mai mică posibilitate de pericol. mi i-am pus. Pu in după aceasta. când m-am întors în cabină. mi se potrivea perfect. Ridicând mâna către perete. dar pentru a face asta. Eram de-a dreptul în epenit. înteleg perfect. vei vedea un şifonier deschis unde î i vei putea pune hainele – de fapt tot ceea ce por i în afară de ochelari. erau foarte fumurii. Thao mi-a înmânat ceva de forma unei bră ări. Am mers într-o cameră mică pe care mi-a indicat-o ea. m-am dezbrăcat complet şi mi-am pus costumul care. Ar fi trebuit să. Când pericolul a trecut. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 17 . care era de fapt o pereche de ochelari uriaşi. paturile şi scaunele sunt echipate cu asemenea dispozitive. mai ales că. Thao se înclină şi luându-mă de mâna. . am fost obligat să-mi scot ochelarii mei. m-am regăsit din nou în camera de comandă. într-un fel sau altul. Am fost din nou conştient de prezen a unui curent de aer rece. În cameră. La cererea ei.. O voce s-a auzit şi apoi ea mi-a scos ochelarii fumurii. Acum te voi ruga să mergi să te schimbi. şi imediat am fost eliberat. fără îndoială operând un mecanism de control.

fie purtau răni urâte. dar acest lucru nu-i ştirbea farmecul. Imediat ce m-am aşezat. Cei mai puternici dintre bărba i ineau în mâini ceva ce părea a fi un fel de macetă sau o sabie. blond-auriu la culoare.Observ că deja ştii cum să te eliberezi de câmpul de for ă. Cât despre mine. fie diformi. S-a alăturat repede colegelor ei şi mi-am dat seama că erau foarte ocupate. mi-am dat seama că am fost eliberat imediat. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 18 . încât ai fi putut crede că e falsă (acest lucru m-a surprins). atât timp cât mâna mea a rămas în fa a celulei. Păreau a păzi ceva. se adăugau farmecului său. care cădea pe umerii săi şi încadra o fa ă care avea un format perfect oval.Unul dintre astronau ii mai în vârstă (am spus mai în vârstă. sugera o anumită fermitate. asemănătoare cu aripile unui pescaruş. To i gesticulau către sfere. dacă nu ar fi fost blond. Ochii săi de un albastru-violet şi genele lungi şi întoarse ar fi putut fi invidiate de multe femei de pe planeta noastră. Bărbia. dar nici unul nu se apropia. Mul umită prim-planurilor datorate camerelor noastre video. m-a invitat să iau un loc în fa a panoului şi m-a rugat să stau acolo. în timp ce o serie de bărba i erau aşeza i în linie. am început prin a verifica dacă pot să mă eliberez de câmpul de for ă. aveam o imagine excelentă a acestor oameni. . dar poate trebuia să spun în loc “mai serios” pentru că părea să aibă cam aceeaşi vârstă) i-a făcut semn scurt lui Thao care. de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr. Michel. confruntându-se cu cel mai incredibil “lucru” pe care mi l-aş fi putut imagina vreodată. bine formată. am putut vedea că mul i dintre ei erau. Sprâncenele ei curbate în sus. Mişcându-mi mâna uşor. Am sim it o apăsare pe umăr şi m-am întors surprins. care era lung şi mătăsos. am fost efectiv intuit pe scaunul meu – un sentiment care nu mi-a plăcut deloc. luând bulgări de sol sau nisip. când o exclama ie aproape generală ne-a făcut să ne întoarcem privirile către panou. Am amintit deja despre părul ei. dar uşor ascu ită. Sub ochii săi. Era Thao. Mi-a zâmbit şi îmi amintesc foarte clar când am apreciat. era nasul bine propor ionat si uşor plat la vârf. Eram gata să-i răspund. Din nou. tachinau. Oamenii de pe plajă se reîntorceau în masă către locuin ele lor şi intrau în mare grabă. uşor proeminentă. O uşoară umbră de păr deasupra buzei superioare ar fi putut afecta acest chip perfect. Panoul reda imaginea a aproximativ 500 de oameni stând pe ărmul din apropierea barăcilor. înarma i cu săbii sau suli e. Avea o frunte înaltă. dezvăluia o dantură perfectă – atât de perfectă. care erau complet dezbrăca i. pentru prima dată frumuse ea şi noble ea chipului ei. care accentua o gură senzuală. care străluceau şi uneori. Când zâmbea. oarecum masculină.

Credem că anumite tipuri de radia ii au produs aceste creaturi mutante. în timp ce restul se lansară în atacul lor asupra combatan ilor care alergau. O altă privire spre panou a revelat o nouă scenă – o sferă care urmărea furnicile în retragerea lor grăbită. Imediat mandibulele înconjurară talia acestuia. permi ându-i omului să lovească cu sabia sa. acest tip de activitate nu a fost prevăzut în programul original. Ini ial. anihilând insectele gigantice. Am putut distinge clar mandibulele – fiecare de mărimea unui bra de om. Se mişcau mai rapid decât caii în galop.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un grup de furnici roşii. De fapt. da. picioarele lor enorme contorsionându-se într-un ultim spasm. o undă de un albastru – electric. vrând parcă să compare viteza oamenilor care se înghesuiau spre a fi în siguran ă. Bărba ii înarma i inteau în continuare inamicii din spatele rocilor. Luăm mostre din aceste creaturi. Au repetat apoi gestul. Rotocoale de fum roz provenite de la carnea arsă a animalelor erau răspândite peste tot pământul. pe care o estimasem eu cam la 6-700. sec ionându-l cu precizie în două. Altă pereche de furnici o ajutară pe prima să-l tranşeze. în special fragmente de plămâni. Nici măcar una nu a fost lăsată în via ă. creatura făcu o fentă.În acest moment. ci şi cu unda mortală. deasupra plajei şi scoase la iveală o unealtă specială cu care pătrunse printre carcase. Unda îşi continuă ac iunea devastatoare printre furnici. gesticulând sălbatic către sferă. Acest lucru m-a determinat s-o întreb pe Thao dacă ea supraveghea ca lucrul să fie dus la bun sfârşit. în vederea analizării lor. Camera ne arăta imaginea oamenilor care ieşeau din nou din adăpost. câştigând rapid teren – prea rapid… Dinspre sferă. de o intensitate insuportabilă lovi chiar furnicile care urmăreau oamenii. Restul mul imii. Am putut vedea unul dintre astronau i asezat la pupitrul său. dar el lovi doar aerul. prima bestie atacă. Deja cele din urmă erau aproape – prea aproape… Oamenii le-au înfruntat cu curaj dar. se îmbulzeau de după stâncile de pe plajă. vorbind la microfonul computerului. cu cea de înaintare a furnicilor. fură decimate. cu o precizie şi o eficien a uimitoare. fiecare de mărimea unei vaci. furnicile nu au plămâni. instantanee si sistematică. dar singura explica ie logică a gigantismului lor neaşteptat este… Thao se opri brusc. . doar cu o ezitare de o secundă. 19 . Creaturile au fost lovite mortal una câte una. Sfera s-a întors în pozi ia sa ini ială. ineau bra ele larg deschise şi se prosternau la pământ. decât furie. Totul s-a petrecut atât de repede… Thao era încă lângă mine. fa a ei reflectând mai curând dezgust şi triste e. Trebuie să fi ştiut instinctiv că nu se pot măsura cu aceasta for ă aproape supranaturală şi au bătut în retragere. nu numai cu camera video.

îi ajutăm. .Oh. cu 150 de ani în urmă. Noi ne aflăm la o altitudine de 40. descenden ii unor anumi i strămoşi ai oamenilor care încă mai există pe planeta voastră. exact ca şi pe planeta voastră. mai ales acum când este atâta activitate pe navă. Imaginile se schimbau rapid pe panou. . Aici avem o civiliza ie care era foarte avansată dar. de fapt.Nu. Aceşti oameni sunt.Dar. Vom avea suficient timp pentru a vorbi despre asta din nou. încât Thao mi-a aruncat o privire plină de amuzament. de ani pământeşti în urmă.. Pe ecran erau imagini ale apelor unui imens ocean.Da. cu ajutorul atomului. cum s-a întâmplat acum câteva momente. mai sunt prezente şi trei straturi de nori între planetă şi noi.Poate că ei iau sfera drept un zeu care i-a salvat de la pieire? . de aceea eşti aici cu noi.Este perfect posibil. şi în final s-au distrus între ei. un grup dintre aceşti strămoşi au populat un continent de pe Pământ cu aproape 250. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 20 .Vrei să spui – un război nuclear total? . dar pot să. şi.Ai putea să-mi spui ce se întâmplă? Cine sunt aceşti oameni? . Totuşi ei vorbesc despre noi… Probabil că am afişat o surpriză totală. Michel. acest lucru este desigur adevărat. pe care am observat pe alocuri pete verzi şi maronii…Sfera şi-a reluat locul în nava mamă şi am pornit. Ei ne iau drept zei. Noi venim din când în când. Am zburat pe deasupra planetei la o viteză ce î i tăia răsuflarea şi mi-am permis să fiu prizonierul câmpului de for ă din scaunul meu.i satisfac curiozitatea explicându. Unii dintre strămoşii voştri.Ei pot vedea nava aceasta? am întrebat.i explic. în plus. Am putut distinge o insulă care creştea rapid. provocat de o reac ie în lan . Cu aceasta s-a scuzat şi şi-a reluat locul în fa a unui pupitru cu monitor. într-un fel. . . ei pot vedea satelitul nostru şi cred că lui îi adresează aceste gesturi de mul umire. au ridicat enorme bariere politice între ei.000 de metri.i-am spus pu in mai înainte că explica ia mea este oarecum prematură. . Pe de altă parte. Sfera se îndrepta spre nava mamă şi am primit imagini ale unei întregi sec iuni a continentului. pentru a lua mostre pentru a studia nivelul de radia ii remanent în diferite regiuni. da. Uneori. Michel. deasemeni ne-au luat drept zei.000. probabil că vă iau drept Dumnezeu însuşi după ce tocmai a i făcut acum! Thao zâmbi şi clătina din cap. .i pe scurt. De fapt.Ar dura prea mult să. .

dealtfel. Am făcut o remarcă personală şi deja ea mi-a interceptat gândurile. replică ea în aceeaşi manieră. descrisă deja. . ce grozavă este. Era ca şi cum vocea ar fi fost în capul meu. s-a repetat. Plutea. Nu păreau să fi remarcat sfera şi am presupus de această dată. gândind: “Telepatia. N-am s-o mai fac. patru sfere au părăsit nava spa ială şi au coborât spre insulă. ca şi cum ar fi fost făcută din plută. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 21 .Parea a fi o insulă foarte joasă. Mi-am spus în sinea mea că dacă aş fi surd şi sunt. de data aceasta. Am privit-o pe Thao cu o oarecare surprindere.E minunat! Îmi po i spune ce temperatură este acolo jos în acest moment? Ea verifică datele de pe pupitrul său. . Întreaga procedură. în sistemul vostru de măsură.280 C. î i citesc gândurile numai atunci când vrei să-mi pui o întrebare. Oamenii s-au urcat pe ea. pentru mine problemele apărute la estimarea dimensiunilor erau foarte reale. în ciuda imaginilor în plan apropiat pe care le primeam. Era de-a dreptul fascinant să vezi cum supravie uiau aceşti oameni şi să fim capabili să-i ajutăm.i demonstrez ce este posibil în acest domeniu. Michel”. nu-i aşa Thao?” . Pe panou am putut vedea o plajă pe care camera video o scana. . Pe panou.Exact. au apucat nişte rame mari pe care le mânuiau cu îndemânare şi “ambarca iunea” a pornit spre largul mării. Am fost pu in bulversat de asta. vrând să merg să studiez celelalte ecrane care recep ionau imagini diferite. Michel.i face griji. Mi-am întors capul în direc ia lui Thao şi ea mi-a zâmbit. Doar m-am jucat pu in şi te rog să mă ier i. aproape imediat. dragul meu. Ea îmi oferi un zâmbet larg. Chiar când mă pregăteam să mă aventurez din scaunul meu. În timpul zilei. În mod normal. M-am eliberat din câmpul de for ă. . Ne-am oprit deasupra coastei şi. Am rămas stupefiat. puteam vedea acum oamenii cărând una dintre lespezi în valuri. am primit un ordin. Pe malul apei erau aşezate nişte obiecte care arătau ca nişte lespezi sub iri. că era la o altitudine mai mare.Nu. Când au ajuns la o distan ă bună de ărm.Desigur. spre surprinderea mea. în jurul cărora erau aduna i oameni goi – acelaşi tip pe care îl văzusem mai devreme. fără să aud un sunet: “Stai unde eşti. Am vrut doar să. au scos peşti de dimensiuni respectabile. ca şi cum am fi fost zei. M-am hotărât să încerc ceva şi m-am concentrat cât am putut de bine. şi-au aruncat plasele de pescuit şi. temperatura maximă este de 380 C. aş putea comunica cu Thao la fel de uşor ca şi cum aş vorbi normal.

cu constitu ie atletică. Acum. mi-a răspuns. iar un an pe această planetă are 295 de zile şi 27 de ore. solu ia evidentă ar fi ca masculii capabili de reproduc ie să fie “armăsarii”. există un mare număr de copii. Bărba ii şi femeile aseza i în jurul focurilor luau bucă i de mâncare şi le împăr eau cu copiii. Oricum. . organele genitale sunt total atrofiate. am putut vedea o sferă pe plajă.I-am întors zâmbetul şi mi-am redirec ionat aten ia către panou. .În prezent. Acest bărbat trebuie să fie unul dintre ei. Michel – ceva asemănător cu aparatele voastre cu raze infraroşii. Puteam vedea acum sânii ei. şi ar fi trebuit să fie foarte frumoşi. Al i oameni au apărut. .Este noapte.Desigur. 22 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . dacă vei privi ecranul. dacă unul dintre ei n-ar fi avut o rană purulenta într-o parte. de ce aceşti oameni nu sunt capabili să vadă maşina. . Totuşi.Cu sâni ca aceştia ar trebui să fie tânără? am întrebat. Prin telepatie. un singur smoc de păr atârna jalnic. Gura ei era pozi ionată în dreapta fe ei sale şi apărea ca o mică deschizătură în mijlocul fălcii. După cum vei putea observa. prim-planurile erau excelente. păreau a fi lipite. camera arăta un bărbat de aproximativ 30 de ani poate. Erau bărba i printre ei. Focurile păreau a fi făcute cu lemne. Deja am cercetat. în expedi ia anterioară. Această sferă preleva probe de nisip de pe o arie de la aproximativ 10 metri fa ă de grup. care păreau a avea cam 20 de ani. Pe creştetul capului său. cred. . foarte aproape de un grup de oameni care nu păreau s-o fi observat. Într-adevăr. Chiar atunci. vei putea vedea un prim-plan cu zona genitală a acestui tânăr frumos şi atletic. şi totuşi.Computerul a stabilit vârsta de 19 ani. Era de-a dreptul oribilă. dar nu puteam fi sigur.Cu camere video speciale. pe panou am avut o imagine a unei fe e apar inând aparent unei femei.Care este vârsta celui mai bătrân? Ştii cumva? .Noapte? Dar cum este posibil ca noi să putem vedea lucrurile atât de clar? . posedând calita i fizice care demonstrau cu siguran ă posibilitatea procreerii. nu avem înregistrări cum că ar exista cineva mai în vârstă de 38 de ani.Radia ii? . înconjurată de buze care. . aflând că există foarte pu ini bărba i capabili să procreeze în prezent. Acolo. am întrebat-o pe Thao. Acum am în eles mai bine de ce imaginile recep ionate erau mai pu in luminoase decât la oprirea noastră precedentă. Am putut vedea mul i copii venind şi plecând în jurul unor mici focuri pe care se pregatea mâncarea. Biata creatură avea o enormă gaură în locul în care fusese ochiul său stâng. Este instinctul de conservare al tuturor raselor de a se reproduce cât mai repede posibil. Erau alimentate cu ceva care mai curând păreau a fi pietre. unii dintre ei arătând perfect normal.

După un timp. doar pentru a dispărea rapid în spatele aceleiaşi colibe. Biastra. în franceză. erau stocate şi asamblate în formă de adăposturi ce arătau destul de confortabil. câmpul de for ă a fost neutralizat şi am în eles că eram liber să-mi părăsesc locul. ca şi celelalte sfere.În spatele focurilor. după cum erau monitorizate pe ecranele pe care nu le puteam vedea cu uşurin a de pe pozi ia mea. cum ar face cineva care are dificultă i cu pronun ia într-o nouă limbă. Michel. sorii planetei apărură. în limbajul lor. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 1 Alatora. mi-a vorbit corect. Şi-a pus mâna dreaptă pe umărul meu. deoarece am observat spoturi verzi mai devreme când am zburat pe deasupra continentului. secundul de pe nava noastră. ea rosti câteva cuvinte în limba lor şi Latoli îşi puse şi ea mâna pe umărul meu. şi toate sferele au fost “reabsorbite” fără incidente. Am fost complet uimit când ea. Cu un zâmbet cald. 23 . Am presupus că suntem pe cale să plecăm din nou şi deci. la fel ca mai înainte. Totul era din ce în ce mai surprinzător… Sfera îşi începu reîntoarcerea. Am rămas în picioare lângă fotoliul meu înaintea celor trei astronau i. Dintre două colibe. o senza ie de fluid bine definită. trecu prin corpul meu. Sper că totul este în regulă cu tine şi sper să fie aşa şi în continuare. spunând: . ea a repetat numele meu de câteva ori încet. Pentru a o privi pe Thao eram deja obligat să-mi ridic capul. în Franceză. la fel cum s-a întâmplat când am părăsit Pământul. Era un sentiment plăcut. eu fiind ceea ce voi a i numi Căpitanul navei Alatora1 .Sunt încântată să te am la bord. lespezi asemănătoare cu ambarca iunile văzute mai devreme. Întorcându-se către Latoli. m-am instalat confortabil pe locul meu. deşi rar. fără îndoială. Dă-mi voie să i-o prezint pe Latoli. Eram uimit şi nu mai puteam decât să mă întreb dacă într-adevăr priveam în jos spre altă planetă. pentru distan e foarte mari. celei mai “în vârstă” m-am sim it chiar mai mic. dacă pot spune aşa. câ iva purceluşi negri apărură. dar când m-a prezentat. Am observat că Thao venea către mine înso ită de două dintre colegele ei mai “bătrâne”. nu se puteau vedea copaci – poate că existau. apoi totul rămase rapid în urmă. Mâna ei rămase pe umărul meu şi o senza ie de bine. În câmpul vizual al camerei video. este numele dat navelor lor spa iale de cursă super-lungă. permi ând câmpului de for ă să mă re ină pe loc. urma i de câ iva câini galbeni furioşi. Aceşti oameni arătau ca mine – sau mai curând ca Polinezienii – şi aici erau câini şi porci. Opera iunea “reîntoarcerea la navă” a fost ini iată. doi la număr. Cealaltă era cu un cap mai înaltă decât Thao. Câteva momente mai târziu. care păru destul de scurt.

Să nu te gândeşti că facem glume pe seama ta. despre lucruri cum ar fi telepatia. . dacă eşti bun să mă urmezi.. dualitatea fiin elor noastre. Pentru moment. telepatia nu este îngrădită de bariere lingvistice. mi-a tradus-o imediat. încât toate trei au început să râdă. scoase o exclama ie. Biastra observă uimirea mea. pentru tine aici este o surpriză după alta. . Apoi m-am adresat celor doi astronau i. dar trebuie să mărturisesc că sunt de-a dreptul uimit de ceea ce mi se întâmplă. nu este ceva rar printre semenii noştri. este un fluid care este magnetic şi benefic. Numerele din fa a ochilor mei erau numere arabe! Ştiu că cititorul va fi la fel de surprins ca şi mine. . adăugă Biastra. Thao. să-i prezin i complimente din partea mea. Experien a pe care tocmai ai avut-o. Uimirea mea le-a amuzat şi zâmbete persistente le fluturau pe buze. te voi prezenta restului echipajului. . al treilea. nu am acordat nici o aten ie afişajului acestor computere. .Cum a putut în elege ce am spus? . în elegând perfect mirarea ta. am dovada referitoare la ceea ce am bănuit de atâta vreme privind existen a universurilor paralele.La fel ca şi mine.Michel. 24 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Eram. erau aceleaşi numere care apăreau şi pe Pământ. Biastra mi se adresă: . care apăreau pe monitoare. al doilea. pe care n-am în eles-o dar. şi care este emanat de către ea. Deşi am crezut întotdeauna în posibilitatea că alte planete ar putea fi locuite. dar erau doar vorbe şi fraze umflate.Este adevărat. A experimenta toate câte mi s-au întâmplat în ultimele câteva ore este atât de incitant încât mi se taie respira ia.Vă mul umesc pentru urările de bun venit. unde trei astronau i monitorizau instrumentele. După cum trebuie să. te rog să-mi permi i să i-o prezint pe Naola. Toate vor fi la locul lor la momentul potrivit. Am discutat adesea cu prietenii de pe Pământ. Michel. nu-i aşa Michel. dar acestea au fost faptele.A “săpat” telepatic în mintea ta în timp ce vorbeai. Te rog s-o felici i. Este de-a dreptul cea mai incredibilă aventură pentru un pământean ca mine. care.i fi dat seama. Latoli. atât de evident depăşit de aceasta. Primul. . către următorul pupitru. Privirea pe care le-am aruncat-o acum m-a imobilizat complet.Michel. extratereştri şi ceea ce noi numim “farfurii zburătoare”. Acum. Încă nu mă apropiasem de aceste pupitre şi. încă mai am dificultă i în a mă convinge că nu este un vis fantastic. admirându-mi monologul. . Citindu-mi gândurile.Este minunat! am exclamat.Latoli. inându-mă de umeri. Thao m-a liniştit. etc. Ea m-a condus. şi alte întâmplări inexplicabile. al patrulea. pline de ignoran ă. Latoli posedă un dar special. în cuvinte. chiar în Corpul Astral. dealtfel. în elege starea ta mentală foarte bine.

aş putea să mă las condus de ea. să mă las pe gustul ei. Naola mi s-a adresat în limba ei apoi şi ea. numeam “manna”. inând cont de consisten a acestui fel de mâncare. Ea vorbi repede. de exemplu. Am mâncat numai jumătate din cantitatea din bolul meu când deja. Asemănătoare pâinii. de la pupitrul ei. şi astfel am făcut cunoştin ă oficial cu to i membrii echipajului. Thao mi-a sugerat că. Aceeaşi ceremonie a fost urmată de fiecare dată când am fost prezentat. Era cam de aceeaşi înăl ime cu Thao. Imperceptibil. la fel ca reporterii noştri T. bine propor ionate. Părul lor. Am presupus că acest gest trebuie să corespundă strângerii de mână de la noi. Unele aveau nasuri mai lungi sau mai scurte decât altele. cu o consisten ă similară cu cea a borangicului. dacă aş dori să particip la această gustare. m-am sim it sătul. fiecare fiind în fa a unui pupitru. şi toate aveau urechi de o formă precisă. Fiecare purta câte un recipient cu un lichid gălbui şi un bol cu ceva albicios. un plan îndepărtat. Michel? m-a întrebat Thao. dar Biastra a pufnit în râs.Primul dintre astronau i s-a ridicat şi s-a întors spre mine. Biastra şi-a mişcat mâna într-un mod anume pe lângă bra ul fotoliului său şi am văzut venind spre noi. asemănătoare cu un amestec de apă şi miere. patru tăvi e rotunde. aşa cum făcuseră Biastra şi Latoli. revelând o duzină de femei. fapt care m-a surprins. care variau de la arămiu închis la un blond-auriu deschis. Latoli. dar sub formă granulată. cadrul se schimbă de la prim-plan la un cadru cu unghi larg. o mâncare fran uzească. extrem de uşoară şi fără o aromă specifică. am trăit experien a unei senza ii de bine şi nu-mi era nici foame. găsind băutura de-a dreptul gustoasă. “Limbi” plate serveau drept furculi e. Era o asemănare izbitoare între ele. mijindu-i un zâmbet pe buze. Chiar atunci un semnal mi-a atras aten ia către panou. Şi-a aşezat mâna pe umărul meu. Eram de-a dreptul intrigat. Ea şi-a desfăcut “sticla” şi eu am făcut la fel. . semănând cu gazdele mele. intră într-un dialog cu persoana de pe ecran.Ai fi preferat. Biastra si Thao m-au invitat să iau loc într-unul dintre fotoliile confortabile. am gustat pentru prima oara ceea ce. era diferit doar ca lungime şi nuan e. de pe Pământ. Urmând exemplul lor. plutind prin aer. pe Pământ. Mi-am terminat băutura şi. În centru şi. După ce ne-am instalat to i confortabil. Tovarăşele mele s-au întors uşor în fotoliile lor pentru a fi mai atente la ceea ce spunea. era oricum.V. mi-a repetat numele de trei ori. Tăvi ele poposiră pe bra ele fotoliilor noastre. Naola. ca şi cum ar fi trebuit să-l memoreze pentru totdeauna. dar toate aveau ochii de o culoare care tindea mai mult către luminos decât către o culoare închisă. poate. în prim plan. Tovarăşii mei folosiră “limbile” pentru a mânca amestecul din boluri. nici sete. Eu abia am zâmbit discret. deşi nu puteam spune că am luat masa într-un stil rafinat. apăru chipul unei femei. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 25 .

Ceea ce mi-a atras aten ia. Baza noastră intergalactică ne-a contactat şi vom ajunge pe Thiaoouba în 16 ore şi 35 de minute. Aştepta replica mea. vor fi capabili să controleze reîntoarcerea noastră în siguran ă. O echipă formată numai din femei ca aceasta ar fi un lucru de-a dreptul excep ional pe Pământ. 26 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . s-a adresat din nou interlocutorilor de pe ecran şi. bun venit pe Thiaoouba. aceasta este într-adevăr o experien ă rară. .Thiaoouba. femeia a reapărut în prim-plan. mai curând imaginea a fost înlocuită de o culoare plăcută. Acest lucru nu m-a surprins în mod special deoarece am realizat că negociam cu o rasă superioară. Thao. am întrebat ce-au însemnat toate acestea. ca rezultat. după cum am spus deja. dar şi baza intergalactică păreau a fi conduse doar de către femei. este numele pe care l-am dat planetei noastre. pe baza noastră intergalactică. răspunzând în câteva propozi ii succinte. exact la fel cum voi o numi i pe a voastră “Pământ”. instalându-mă pe un fotoliu în fa a unuia dintre ecrane. S-a aşezat pe un loc lângă mine şi li s-a adresat oamenilor de pe monitor. ale cărei posibilită i tehnologice erau deasupra puterii mele de în elegere. Michel. foarte frumoasă – un amestec de verde şi albastru-indigo – care producea un sentiment de fericire.Înseamnă că aceşti oameni sunt tehnicieni pe planeta voastră? . ceea ce am presupus era o conversa ie tehnică. A pălit gradat după un minut sau cam aşa ceva. .. ne-am întâlnit cu o altă navă spa ială şi ce era această Thiaba sau Thiaoula . Când a terminat. cu vocea sa melodioasă. provocă exclama ii şi numeroase comentarii de la tovarăşii ei. eu eram principalul subiect de conversa ie. incluzând-o şi pe Biastra. . Am spus “tăiată” pentru că ecranul nu a devenit pur şi simplu alb. în port. Pentru cei mai mul i dintre ei.Thao mă luă pe după umăr şi mă ghidă până la Naola. dar ei sunt încânta i să audă pe cineva de pe altă planetă vorbind în limba sa maternă. în 81% din cazuri. Michel. după unita ile de măsură pământeşti. î i urăm aterizare sigură. după un zâmbet în direc ia mea şi un “pe curând”.Bună.? .Telepatic da. După toate aparen ele. Această bază monitorizează continuu navele noastre spa iale şi dacă suntem în pericol din motive tehnice sau umane. Aceste date le-a verificat dintr-o privire aruncată asupra celui mai apropiat computer. în schimb. rapid. A vorbit câtva timp. legătura s-a întrerupt. ochii ei s-au fixat pe mine şi a zâmbit. imaginea a fost tăiată. era faptul că nu numai această navă. mi-am exprimat mul umirile călduroase. apărând din nou pe ecran într-o imagine cu unghi larg. Întorcându-mă către Thao. Scuzându-se. . Aceasta.Au în eles? am întrebat-o pe Thao. întorcându-se frecvent către mine. Când mi-am revenit din surpriză. Spre marea mea surpriză. În cele din urmă.Da.

dragul meu. . confuzia mea a fost absolută. Într-un cuvânt. ce este un hermafrodit? . prin prezen a lor. aşa cum am făcut de când mă aflu printre voi. Am zâmbit la această sugestie dar în continuare m-am sim it dezorientat.Dar.M-am întrebat dacă Thiaoouba era populată numai de femei…un fel de Amazoane spa iale.Trebuie să mărturisesc. erau ca nişte taburete înalte cu spătare reglabile. Am părăsit camera de control şi imediat am pătruns într-o cameră mică (numită Haalis) în care era o ambian ă foarte relaxantă. Unele arătau ca nişte paturi. trăind într-o lume diferită de a voastră. atât timp cât ocupan ii doresc. Era pu in îngrijorată. ci hermafrodi i. Ea începu să vorbească: .Sunte i de pe o planetă populată numai de femei? M-a privit cu o aparentă surprindere. Michel. Atunci. fa ă în fa ă cu Thao. Pur şi simplu. altele semănau cu nişte hamace.Michel.Nici bărba i nu există aici. Oare am spus ceva prostesc? M-a luat de umeri şi m-a rugat s-o urmez. Ar fi trebuit să fiu greu de mul umit dacă nici unul dintre ele nu s-ar fi potrivit cerin elor mele. Rasa noastră a fost întotdeauna aşa. în timp ce altele. poate părea aşa. nu există femei la bordul acestei nave… Dacă mi-ar fi spus că nu mă aflu pe o navă spa ială ci în deşertul Australian. suntem ceea ce suntem: fiin e umane de pe o altă planetă. apoi fa a ei s-a luminat cu amuzament. . voi sunte i – ce? Doar robo i? . 27 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Nu. ea adăugă. desigur. şi totuşi fe ele voastre şi comportamentul sunt mai mult feminine decât masculine. credeam că mă aflu printre Amazoane. Ştii. noi suntem hermafrodi i. am ezitat eu.i imaginezi nimic. M-a invitat să aleg unul dintre multele locuri existente în cameră. pentru moment. că totul este foarte confuz. Thao mi-a explicat că nu vom fi întrerup i în acea cameră. pentru că gândeşti ca un Pământean sau/şi ca un Francez. Pot în elege că i-ar place să ne defineşti ca apar inând unui sex sau altuia. aş fi crezut-o mai repede. Văzând expresia de neîncredere de pe fa a mea. . . Am zâmbit la această imagine.Într-adevăr. Am preferat întotdeauna compania femeilor mai curând decât pe cea a bărba ilor. . Doar cu câteva momente înainte. la voi ca la un “el”şi nu ca la o “ea”. Odată aşezat confortabil într-un fel de fotoliu. era un gând atât de plăcut…! Întrebarea mea către Thao a fost directă: . ai putea folosi genul neutru din Engleză (“it”) şi să te gândeşti la noi ca atare. Va fi destul de dificil pentru mine să mă gândesc la tine. dreptul la intimitate absolută. Poate.Nu trebuie să. cred că ai în eles greşit. din nou.Da. am observat că figura ei devine din nou serioasă. dar crede-mă când î i spun că nu suntem femei. altele ca nişte fotolii.

după cum arătau a fi mai mult femei decât bărba i. singura diferen ă fiind aceea că noi avem un real control asupra natalită ii – dar aceasta este o altă poveste. eu nu am cunoştin e ştiin ifice şi dacă tu vorbeşti despre cosmotron şi particule accelerate. aruncând jeturi fierbin i de particule accelerate care dezintegrează cele mai microscopice dintre corpurile rătăcitoare din spa iu. exact cum face i şi voi pe Pământ. şi chiar sunt explozii. Între timp. Îmi amintesc una care era de un verdesmarald. dar acum trebuie să ne alăturăm din nou celorlal i.Sigur că putem. Thao se apropie şi am profitat de ocazie pentru a o întreba despre o bandă de lumină care apăruse la baza ecranului.Dar cum are loc reproducerea la voi? am întrebat. La momentul potrivit. Nasul altuia era în mod sigur masculin iar coafurile câtorva erau acum de-a dreptul masculine. 28 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . cel mai mic meteorit ar sfărâma în bucă i această navă dacă ne-am ciocni cu el. ca şi cum ar fi trecut pu in cam prea aproape – la câteva milioane de kilometri între ele. noi folosim un fel de camere specifice pentru a stoca anumite forme de praf sub o presiune enormă. nu aşa de repede.Acestea sunt cauzate de tunurile noastre cu antimaterie. Din locul în care mă aflam. de ce planetele de pe ecran sunt colorate aşa cum sunt? . în partea dreaptă a ecranului? Acel “ceva” se apropia cu mare viteză. Astfel. pe o mare distan ă înainte şi în părtile laterale ale navei. Acest lucru ne permite să atingem viteza maximă. dar nu sunt bun la termenii tehnici. noi creăm un câmp magnetic propriu… . În jurul vasului nostru. Această lumină era compusă din ceea ce arăta ca milioane de mici explozii. care este cu siguran ă foarte interesant. După cum ştii Thao. mi-am creat o regulă pentru mine însumi.Te rog. I-am luat drept femei. La viteza cu care călătorim.. Vezi un punct multicolor cu o coadă. . Nava noastră poate fi considerată a fi un cosmotron. Pentru a mă sim i mai pu in jenat printre ei. astfel voi continua să mă gândesc că ar fi femei şi vom vedea cum merge. Ne-am reîntors la postul de control. pe panoul central. puteam urmări. Semăna cu un enorm giuvaer. vei în elege. am observat planete de culori stranii. eşti pe cale să mă pierzi. atât de pur încât am rămas uimit. Uitându-mă la bărbia unuia dintre ei.Uneori datorită atmosferei lor şi uneori datorită gazelor care le înconjoară. Secundă după secundă puteam să-l admirăm mai bine. am găsit-o a fi mult mai masculină decât mi se păruse mai devreme. şi m-am surprins privindu-i pe aceşti astronau i cu al i ochi. după cum le-a i numi voi pe Pământ. mişcările stelelor ca la începutul călătoriei noastre. Poate un hermafrodit să se reproducă? . Uneori apăreau enorme şi orbitoare. Mi-am dat seama că noi îi vedem în realitate pe ceilal i aşa cum credem că sunt şi nu cum sunt ei de fapt. Po i să-mi spui în schimb. În eleg principiul. şi acesta alimentează tunurile noastre cu antimaterie.

Folosim numerele pe care le-ai recunoscut ca fiind arabe. Am urmat-o pe Thao.4. cum se face că voi folosi i numerele arabe? Şi când vorbi i de “kilometri”.Nu. Am privit-o pe Thao. sau voi chiar folosi i aceste unită i de măsură? . mai avem doar câteva ore până ce ajungem pe Thiaoouba. . pentru simplul motiv că acesta este sistemul nostru – unul pe care l-am dus pe Pământ. vom merge din nou în Haalis. iar curiozitatea mea era mai puternică decât oricând. km. Mişcarea sa de revolu ie în jurul soarelui său durează aproximativ 55 de ani pământeni. am spus. Dacă nu te superi. .150. îmi traduci mie. spuse ea. Noi măsurăm în Kato şi Taki. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 29 .Michel. unde am fost mai devreme. Acesta este probabil cel mai bun moment pentru a începe “educarea” ta în mod serios în anumite materii. . . .Ce? Te rog explică-mi mai departe.000. culorile sale fiind indescriptibil de bogate.Este o cometă.Cât de departe suntem de ea? Ea aruncă o privire spre computer: .Thao.Părea să explodeze constant şi să-şi schimbe forma.

. de ani.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Primul om pe Pământ CAPITOLUL 3 Odată reinstala i confortabil în Haalis. în aceste privin e. Thao începu un recital straniu. a face asta acum ar fi prematur. şi au avut bune motive. cu negrii care trăiesc acum pe Pământ. a fost luată o decizie de către conducătorii acestei planete. Acestea. nasuri plate şi păr cre – semănând. . Nu numai radia iile atomice au distrus popula ia. Aceşti oameni au locuit pe planeta Bakaratini 8. şi au populat Bakaratini cu aproape 400 de ani înaintea negrilor.350. Revenind la aceşti oameni.000. Noi am încercat să le aducem alinare. rasa Chineză. În final. pe planeta Bakaratini. O rasă neagră. camera de relaxare descrisă anterior. Cele două rase au fost martore la numeroase revolu ii pe timpul petrecut pe planetă.i spun că aceste fiin e erau umane – foarte inteligente şi foarte evoluate. în ciuda interven iilor noastre. aceasta era ceea ce voi numi i pe Pământ. de ani în urmă. războaiele izbucneau periodic.Michel. au contribuit la slăbirea rândurilor ambelor rase. Ei s-au gândit.. pentru a trimite nave “locuite” către planetele Marte şi Pământ. trebuie să. care au completat restul. ei aveau buze groase. împreună cu dezastrele naturale petrecute pe planetă. . din aceeaşi categorie. 30 . coabitând cu o rasă galbenă. cu 1.Ce vrei să spui prin “aceeaşi categorie”? . că era preferabil să evacueze popula ia lor pe o planetă mai tânără. ci şi frigul şi lipsa hranei.000. asisten ă şi îndrumare dar. un război nuclear a izbucnit la o scară atât de mare încât întreaga planetă a fost aruncată în întuneric şi temperaturile au scăzut la – 400 C (în sistemul vostru de măsură).000.Î i voi explica mai târziu. Pentru a fi mai precis. urmându-i numeroase conferin e şi expedi ii de recunoaştere. din constela ia Centaur. A fost un motiv simplu pentru aceasta: planeta lor se răcea în interior şi urma să devină de nelocuit cam în 500 de ani.

Toate acestea s-au întâmplat. mul i dintre aceşti oameni au murit totuşi. lângă ocean. în sfârşit mor ile survenite în urma războiului au încetat şi a reînceput reproducerea. Următoarele luni au fost de izolare în întuneric şi frig intens. Încă mai aveau apă potabilă nepoluată datorită unei instala ii foarte ingenioase care. Oamenii trăiau în mare confort. izolat de adăpostul lor. după cum te-ai fi putut aştepta. care nu erau prea contaminate. cum ar fi moluştele. cuprinzând trei grupuri de negri şi cinci grupuri de galbeni. dintr-o popula ie de 7 miliarde de negri şi 4 miliarde de oameni galbeni. au fost dispuşi să rişte să iasă afară.Este men ionat faptul că doar 150 de negri şi 85 de oameni galbeni au supravie uit catastrofei. Desigur. Lucrau în medie 12 ore pe săptămână. Ei lucrau în fabrici private şi uzine guvernamentale. 150 de negri şi 85 de galbeni au rămas şi apoi. Desigur. pentru a mânca. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 31 . Negrii s-au aventurat afară primii. se crede că erau peste 800. bine proteja i în adăposturi special echipate. A existat un grup. le permitea să ob ină apă de la adâncimi incredibile. Erau foarte ataşa i de bani astfel încât. mai în elep i. unii din adăposturi particulare şi al ii din mari adăposturi comune.Lasă-mă să. ambele rase. de oameni în toate. au venit. nici animale pe continentul lor. au reuşit să supravie uiască mâncând singurele fiin e vii rămase pe planetă. conducătorii. atinseseră un nivel tehnologic foarte avansat. . unii peşti şi crustacei. ca rezultat al radia iilor de pe planetă şi datorită consumării de peşti încărca i de radioactivitate. În primul rând. aşa deci. Supravie uitorii. Ar trebui spus că.Ce vrei să spui prin “să se ucidă între ei”? . şi în final. însemnau putere iar pentru al ii. trebuiau să se omoare unii pe al ii – şi aceasta a fost cea mai rea catastrofă de pe planeta lor. când cei mai slăbi i au murit. Aproape acelaşi curs l-au avut evenimentele şi în teritoriul galbenilor. erau mai mult de 235 de oameni în adăposturi. apoi. Un alt grup. este important de explicat că cei care au rămas nu erau. aşa cum am spus. în timpul războiului. într-adevăr. birouri – exact cum se întâmplă acum pe planeta voastră. însemnau bunăstare. pentru unii. în mun i. şi cea neagră şi cea galbenă. în ciuda tuturor avertismentelor pe care le-au primit.000.i explic întreaga situa ie şi vei fi capabil să în elegi mai bine. înainte de această decimare aproape totală. au fost mânca i. nemaigăsind aproape nici un copac. nici plante. Din cauza lipsei de hrană. care a cunoscut primul canibalismul. Un recensământ al supravie uitorilor a fost făcut chiar înainte ca ei să înceapă să se reproducă şi când au încetat să se mai ucidă între ei.

dar ce s-a întâmplat pe această planetă? . de fiecare dată o planetă este locuită. femei şi copii şi 85. Întotdeauna aceeaşi eternă poveste. revenind la planeta Bakaratini. prietene. de galbeni. este că în toate galaxiile. Conducătorii înşelau masele cu cuvinte goale şi. Treptat. la 150 de ani după holocaustul nuclear.Apoi. .Într-adevăr. conducătorii vor dori s-o folosească. apa şi aer. .Ce vrei să spui? .Da. am dorit să-i ajutăm pe aceşti oameni. destul de uşor. Punctul meu de vedere. cum este doar un singur pas de la invidie până la ură. erau 190. de negri – bărba i. dintre acei 235 care au supravie uit dezastrului.Chiar acum câteva ore. ai privit cum noi. Corpul tău este alcătuit din atomi. ai văzut nava noastră oprindu-se deasupra planetei Aremo X3 şi luând mostre de sol.000.Pe Bakaratini săptămâna cuprindea 6 zile a câte 21 de ore fiecare. Dar. În acelaşi timp. atomul este descoperit sau redescoperit. nu-i aşa? Am încuviin at. şase erau copii. într-un oarecare stadiu de evolu ie. astfel încât nu era ceva neobişnuit pentru copii să fie născu i cu oribile malforma ii la cap sau răni supurate urâte. că Universul este un atom gigantic şi totul este afectat de asta. motiva i de lăcomie sau mândrie. . 32 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . am anihilat o mare masă de furnici uriaşe care atacaseră locuitorii unui sat. în cele din urmă s-au urât atât de mult unii pe al ii şi atât de total încât s-a petrecut catastrofa. Desigur. şi dintr-un moment în altul. exact cum se întâmplă acum pe Pământ. Aceste statistici au fost înregistrate la cinci ani după aceea şi supravie uirea lor a fost atribuită canibalismului şi vietui oarelor marine. ei “conduceau” na iuni întregi spre ruină. cercetătorii care descoperă acestea devin conştien i foarte repede că dezintegrarea atomică poate fi o formidabilă armă. Ai văzut că ei trăiau într-un stadiu de semi-sălbăticie? . au reuşit să se distrugă reciproc.000. Ei trebuiau să suporte toate efectele radia iilor atomice asupra fiin elor umane.Războiul atomic. 150 de ani mai târziu. Nu uita.În acest caz particular. exact ca un copil cu o cutie de chibrituri care dă foc unei grămezi de fân pentru a vedea ce se întâmplă. Î i vorbesc de acestă perioadă de 150 de ani pentru că aceasta a fost perioada în care ambele rase au început să se restabilească şi când noi am fost capabili să-i ajutăm material. aceste două mari rase au început să se invidieze reciproc şi. . Ei tindeau mai curând către latura materială decât către cea spirituală a existen ei lor. Înregistrările noastre istorice ne arată că. rezumă Thao. Ambele păr i posedând arme foarte sofisticate. Michel. i-am ajutat pe aceşti oameni intervenind direct. S-au reprodus – nu întotdeauna cu “succes”. îşi permiteau să fie prosti i şi învârti i de către o structură de politicieni şi birocra i.

Imediat ce a terminat această frază. din tot sufletul încât m-am alăturat şi eu. m-a lovit ideea că. o încurajai eu. mi-a produs un extraordinar sentiment de bine. au supravie uit şi. Michel – mă întrerupse Thao. Când am detectat insectele. dar de fiecare dată când am intervenit. poate mă voi “trezi” curând în patul meu personal? . Şi acest lucru. În acelaşi timp. a fost relativ uşor… . încă întrebându-mă oricum. Rămăseseră doar suficiente plante necomestibile şi tufişuri care să refacă oxigenul din atmosferă.Nu.A durat doar două zile – două zile de câte 21 de ore. De unde puteam să ştiu? Ceea ce auzeam era atât de fantastic! Poate aveam halucina ii.Deci. până şi în cea mai bine plănuită farsă. Această misiune a fost relativ uşoară mul umită tehnologiei pe care o aveam la dispozi ie încă din timpuri imemorabile. le-am exterminat. ar fi fost foarte greu posibil să aduni la un loc atât de multe elemente supranaturale. au evoluat la propor ii gigantice. citindu-mi gândurile. plante şi arbori pe planetă în concordan ă cu speciile cunoscute ca fiind adaptate climatic în regiuni specifice înainte de catastrofă. recurgând ocazional la canibalism pentru a-şi satisface poftele omnivore. neavând un inamic natural. Era bine şi de-a dreptul instructivă această extraextraordinară aventură. le-am distrus astfel încât. Legume. Am zburat pe deasupra planetei localizând “muşuroaiele” acestor insecte. Pot să continui? . Au crescut până la aproximativ 8 metri în înăl ime şi au devenit extrem de periculoase pentru oameni. în scurt timp. Telepatia însăşi ar trebui să fie suficientă pentru a te convinge. dacă adevărul nu fusese exagerat cumva. şi mi-a dovedit-o de nenumărate ori.Perfect. animale – tot ce ar fi fost comestibil dispăruse de pe planetă.Trebuie să fi durat ani de zile pentru asemenea lucruri! Un zâmbet larg lumină fa a lui Thao. Încă se bazau în special pe resursele marine. Thao izbucni în râs. cereale. Aveau nevoie de vegetale şi de o sursă de carne. . semănând într-un fel cu călugări a. poate fusesem drogat. sau el. aceste insecte. nişte insecte.Prima lor necesitate era hrana. Aş vrea să po i opri îndoielile de genul acesta. nu am permis ca prezen a noastră să fie sim ită şi sunt câteva motive pentru aceasta.Te rog. Thao era capabilă să-mi citească mintea ca pe o carte deschisă. 33 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . prin simpla atingere cu mâna pe umărul meu. . pomi fructiferi. . Următorul pas a fost să reintroducem “stocul” viu. Latoli. Confruntându-se cu neîncrederea mea. ca rezultat al unor muta ii spontane cauzate de radia iile atomice. Ea. râse atât de sincer. În plus. i-am ajutat pe aceşti oameni material. fiind de acord cu voce tare. s-au reprodus rapid. spuse Thao. Trebuie să recunosc ceea ce este evident.

am repopulat planeta lor cu câteva perechi de animale şi am restabilit numeroase plante astfel încât. de fapt. mai întâi vizitând planeta Marte. locuite sau cu conditii proprii pentru a putea fi locuite. Acest lucru s-a petrecut la ambele rase şi. După cum am spus mai devreme.Chiar aşa. le-ar fi afectat nefavorabil dorin a de a supravie ui. Al treilea şi ultimul motiv este cel mai important. atât prin vis cât şi prin telepatie. ni se permite sau chiar suntem sfătui i. “vocea” venea de fapt de pe nava noastră. Ştiind că mai erau şi alte planete. Astfel. În final. în unele locuri. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 34 . nu numai tehnologic.Trebuie să vă fi luat drept zei! . din fericire. Dacă faci o greşeală. Astfel. scopul scuza mijloacele. aşa cum este cea care controlează mişcările de revolu ie ale planetelor în jurul sorilor lor. o făceam sub forma unei “voci venite din ceruri”. în 10 ani. dacă i-am fi prevenit pe aceşti oameni de prezen a noastră şi dacă. deşerturile fuseseră definitiv repopulate. au pătruns în sistemul vostru solar. Toate la fel. În final. de data aceasta. astfel încât genera iile viitoare să ştie exact ce a provocat catastrofa nucleară şi care au fost consecin ele. şi. din legende rămânând foarte clar: multe dintre ele au fost scrise. Astfel. Legea Universală este bine stabilită şi este strictă. Pe vremuri. altfel fiind spus. dar în cazuri urgente. au pregătit una dintre cele mai serioase expedi ii de explorare. este unul psihologic. Au trebuit să pornească de la început şi noi le-am ghidat progresul. Acest fapt. de ani. dar greşelile trebuie plătite. În alte zone mai pu in afectate. sau în 10 secole.000. planeta era aproape cum fusese înainte de holocaustul nuclear. pacea a revenit pe planetă. dar pentru ei. ca acesta. oamenii şi-au învă at lec ia şi au evoluat deasemeni şi către un nivel ridicat în plan psihic şi spiritual.Primul este securitatea. După 150. în două zile. din când în când. la acel moment. în final oamenii să poată creşte animale şi să cultive plante şi arbori. Al doilea motiv. flora şi fauna s-au dezvoltat uşor. negrii şi galbenii au dezvoltat rela ii trainice de prietenie. ar fi acceptat pasiv să fie ajuta i şi şi-ar fi plâns de milă. civiliza ia era un mare succes dar. locuită. să oferim o mână de ajutor. ar fi realizat că suntem acolo pentru a-i ajuta. era. în acest fel au apărut legendele şi religiile. despre care se ştia că este locuită şi care. venea din “ceruri” . după câteva secole. Aşa cum spune i voi pe Pământ: “Dumnezeu să-l ajute pe cel ce se ajută singur”. oamenii ştiau că planeta lor va deveni de nelocuit cam în 500 de ani. în galaxie. dar este cu desăvârşire interzis să “servim mâncarea pe tavă”. plăteşti “amenda” – imediat.

trebuie explicat că Australia. şi cel mai mare animal semăna cu un bizon. şi au fost absolut convinşi că nici o formă de via ă umană nu a existat înainte de venirea lor. Ei trăiau în triburi. în contrast. de oameni negri şi galbeni. au crezut că au localizat o formă de via ă umanoidă. Bazele au fost puse repede pe coastă. planeta nu i-a atras. Bakaratinienii au explorat toată planeta Pământ înainte de a-şi stabili bazele. Apoi. realizând curând că Marte se răcea şi ea şi cu o rată care indica faptul că nu va mai putea fi locuită mai mult de patru sau cinci mii de ani. Bakaratinienii şi-au continuat cercetarea. Acest lucru este mărturia unei în elegeri perfecte şi a unei excelente asocieri între cele două rase hotărâte să supravie uiască pe o planetă nouă şi să coexiste în pace. Acestea fiind luate în considera ie. Flora şi fauna fiind limitate. astronau ii au ales acest inut ca fiind prima lor bază de emigrare. copacii atingând nu mai mult de 4 metri înăl ime.Fiin ele umane de pe Marte nu aveau tehnologie dar. 2 “viteze superluminice” – viteze ce depăşesc viteza luminii. pe Pământ. pentru a fi mai exactă. cei în vârstă şi infirmii au rămas pe Bakaratini. în număr egal. Mai târziu. Mai erau şi câteva păsări şi trei specii de şerpi. în Golful Bengal. Fauna de pe Marte era săracă. fiind lăsa i să se descurce singuri cu o masă de emigran i de pe Bakaratini. Flora era deasemeni săracă. exact unde se găseşte acum Thailanda. erau foarte evolua i spiritual. pe care le po i compara cu hrişca. În afară de aceasta. cam de 300 km lărgime. baze noi au fost stabilite în locul unde. Noua Guinee. Era o popula ie mică.000. De comun acord. La un moment dat. câteva creaturi care semănau cu nişte iepuri mari. în colibe din piatră. Exista o strâmtoare. şi erau de tip Mongoloid. în prezent.600. câteva specii de rozătoare. abia dacă era suficient de bogată pentru a-i sus ine pe cei care deja trăiau acolo. Indonezia şi Malaezia făceau parte din acelaşi continent. că rasa neagră a ales Australia. Trebuie să spun. se află Noua Guinee. Australia avea o întinsă mare intracontinentală. măsurând între 120 şi 150 cm înăl ime. în timp ce oamenii negri şi-au construit prima lor bază pe malurile mării intracontinentale în Australia. cele două nave spa iale s-au îndreptat spre Pământ. au realizat că au venit în contact cu o specie de maimu e mari. Textul original “viteze super luminice” Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 35 . şi oamenii galbeni s-au stabilit în locul în care se află Burma în prezent. În acele timpuri. Navele lor spa iale erau capabile de viteze superluminice2 şi le-a luat aproximativ 50 de ani pământeşti pentru a aduce 3. La acel moment. dintre care una era foarte veninoasă. Prima aterizare a avut loc unde se găseşte în prezent Australia. astfel încât flora şi fauna care se dezvoltau aici erau diverse şi interesante. dar la o inspec ie mai amanun ită. şi aici fiind un teren bogat în via ă sălbatică. dar avea capul ca al unui tapir. Exista un fel de capră pitică. Mai aveau şi ierburi comestibile. în care se vărsau câteva mari râuri.

Cu mult mai târziu. pe care voi le-a i numit Dinornis. În anumite râuri. Aceste plante fie că nu existau pe Pământ. (n. şi care erau cunoscute ca păsări “dodo”. animalele mureau. Australia se afla la ecuator. Cea mai mare parte a florei şi faunei de pe Pământ era total diferită fa ă de cea de pe Bakaratini – ambele forme d. cum nu existau animale care să le mănânce. în ceea ce priveste cangurii. Pentru a-şi construi oraşele şi fabricile. şi alte păsări care măsurau aproape 4 metri înăl ime. şi având o mişcare de revolu ie în jurul Soarelui său în 280 de asemenea zile.e.d. Turme de zebre uriaşe trăiau în inut. foarte rezistente. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 3 “copaci de iarbă” – textul original era “băie ii negri”. timp de câteva decade. întâmpinând enorme dificultă i. a avut succes în creşterea plantelor. dar acest lucru se petrecea cel mai adesea când erau introduse specii de pe alte planete. sorghul. fiind atacate de milioane de fungi microscopici. dar. Climatul ecuatorial nu era aşa cum îl găsi i voi acum. la acel moment. fie că existau într-o formă atât de primitivă încât nu puteau fi consumate. tapioca şi altele. Astfel. Aceste plante reprezintă unele dintre rarele vestigii ale acestor timpuri îndepărtate. Ele încă mai există sub denumirea botanică de Xanthorrhoea şi sub denumirea populară de “copaci de iarbă” 3.v. dar atmosfera Pământului s-a schimbat. Era mult mai umed decât acum. jaguari foarte mari.) 36 . această iarbă creştea mult mai înaltă şi mai groasă decât pe Bakaratini. s-a întâmplat ca aceşti canguri să fie hrăni i la mână.Gravita ia de pe Pământ era mai puternică decât pe planeta lor şi ini ial. s-au răspândit în toată Australia. De fiecare dată când bakaratinienii încercau să le crească. Pământul se rotea pe o axa diferită – luându-i 30 de ore şi 12 minute pentru a efectua o rota ie completă. în aclimatizarea lor. Erau pregăti i în special pentru creşterea cangurilor. deoarece emigran ii aveau o slăbiciune pentru ele. a căror carne se putea mânca. în compania unor păsări enorme. Capra şi cangurul au fost aduse. Termenul este evitat în mod curent în Australia datorită conota iilor sale rasiste. nutri ional şi ecologic. au avut norocul de a “importa” de pe Bakaratini anumite materiale care erau foarte uşoare şi în acelaşi timp. Aceste animale la acel moment au servit drept hrană noilor veni i. Încă nu am explicat faptul că. ca să spun aşa. Pe Pământ. a fost chiar incomod. erau crocodili de până la 15 metri în lungime şi şerpi de 25-30 de metri lungime. Au fost amenajate numeroase ferme experimentale. aşa încât ei s-au adaptat treptat la iarba de pe Pământ. grâul. dar în final s-au adaptat foarte bine. a durat foarte mult până ce aceştia n-au mai avut nevoie decât de noile lor păşuni. oricum. în strădania lor de a aclimatiza plante cum ar fi floarea soarelui. porumbul. consumându-le într-un mare număr pe planeta lor.p. unele plante “arilu” – au prins rădăcini şi. pe Pământ. pentru cele două rase. Rasa neagră a perseverat în strădaniile sale şi în final.

Pentru fructe. Patru varietă i de grâu au fost cultivate şi rasa galbenă nu a pierdut prea mult timp până la realizarea unui nivel ridicat al produc iei. în care îşi practicau cultul. au adus cireşul.i explic cum s-au organizat şi cum au trăit. De fapt. ei au adus de pe Bakaratini. deloc. Sunt pe cale să explic acest lucru. au avut succes. unde şi ei. Cei mai mul i erau în Burma. dar pentru moment voi continua să. oamenii galbeni au avut un succes mult mai mare în cazul cultivării grâului. bananierul şi portocalul. nu atât de repede. coriandrul şi alte câteva. este că primii oameni pe Pământ au fost negri şi galbeni. ceva asemănător cu ceea ce fac în prezent Lamaiştii pe planeta voastră. pentru aceste nave fiind amenajate baze peste tot în ară… . Primii oameni pe Pământ au fost într-adevăr negri şi galbeni. de altfel ea a fost mult îmbunătă ită de către oamenii galbeni până la a fi aşa cum este acum. . şi.Nu atât de repede. Mai târziu le-au domesticit. dimpotrivă.Acest lucru indică. grâul de pe Bakaratini producea spice enorme.Aveau un cult? . Material.p. care. au construit oraşe şi ferme experimentale. cu boabe de o mărime cam cât cea a boabelor de cafea. Rasa neagră exporta carne de cangur. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 37 .Ei au adus şi orezul pe planetă? . Orezul este o plantă absolut pământeană. lăptuca. Acestea două din urmă au fost foarte dificil de aclimatizat. că bakaratinienii. prin faptul că se găsesc numai în Australia. cu spice măsurând până la 40 cm în lungime. . pătrunjelul.Ceea ce spui tu. după cum am spus. au rămas în special în această parte a planetei pentru o foarte lungă perioadă de timp înainte de a căuta alte zone pentru a le coloniza. Cum se face atunci că eu sunt alb? . nutri ional. desigur. imense silozuri au fost construite şi curând. trebuie spus. de fapt au ob inut animale domestice care erau echivalente ca gust cu carnea de cangur dar mult mai valoroasă d. împreună cu cangurii. Marfa era transportată folosind navele spa iale bakaratiniene. dar au fost deasemeni foarte grijulii pentru a nu neglija construirea unor imense săli de întâlnire. În acelaşi fel. negrii. dodo (care erau prolifice la acel moment) şi zebra. varza. desigur acesta este doar un mic exemplu dintre atât de multe altele.Nu. Thao. în interiorul inutului din zona Golfului Bengal. Interesa i în special de vegetale.Da. dar am vrut mai întâi.d. Astfel. au avut succes enorm cu aceştia. erau to i Tackioni. În continuare. ei le-au dat negrilor unii dintre copaci. Rasa galbenă s-a stabilit. să amintesc exemplele cangurului şi ale plantei Xanthorrhoea pentru ca să po i în elege mai bine toate problemele de adaptare pe care au trebuit să le depăşească aceşti oameni. schimburile comerciale au început între cele două rase. to i credeau în reîncarnare. Michel.v. deoarece climatul la acel moment era în general mai rece decât este acum.

Cum arătau fizic aceşti negri? . milioane de oameni au murit. au descoperit animale noi cum ar fi elefantul. . media la bărba i fiind de 190 cm. semănau cu cei pe care îi aduseseră ei. şi teribilul virus care acum este numit “febra galbenă”. aducând acasă elefan i. În Africa. cu toate acestea. tomate şi manguste. se călătorea mult între cele două ări şi chiar şi-au conjugat eforturile pentru a explora mai amănun it anumite regiuni ale Pământului. Când a fost descoperită. Nu aveau de ce să regrete eforturile făcute totuşi.Când au migrat de pe Bakaratini. . până când a devenit fructul cu care sunte i obişnui i în prezent. erau cam de 230 cm înăl ime – la fel şi femeile lor. la prima vedere. Rasa galbenă de pe Bakaratini a fost întotdeauna superioară în domeniul medicinii şi patologiei. fără ca exper ii lor în medicină să ştie cum s-a răspândit boala. de curând descoperite ca fiind inamicul mortal al şerpilor. pentru că banana africană era practic necomestibilă şi plină de semin e mari. s-au străduit să îmbunătă ească roşia de-a lungul timpului. Din nefericire. girafa şi bizonul. Atât timp cât aceasta este răspândită în special de ân ari. ei au mai adus cu ei fără să-şi dea seama de aceasta. că aceea era roşia pe care o cunoşti acum. Oamenii galbeni căpătând o mare experien ă în asemenea activită i. În momentul în care se făcea explorarea. În sfârşit. pe tot acest timp. Un grup mixt.Dar spuneai că negrii din zilele noastre sunt descenden ii acestor oameni – de ce ei sunt acum cu mult mai mici? Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 38 . Africa s-a schimbat foarte pu in de atunci – exceptând Sahara. iar la femei de 180 cm. ei deja se stabiliseră pe Pământ de trei secole. zona de Nord-Est şi Marea Roşie. Să nu.i imaginezi Michel. pe atunci nu exista. sute de mii de oameni murind în chinuri cumplite. De fapt. le-au fost necesari mul i ani pentru a descoperi un remediu pentru acest blestem. oamenii galbeni au produs un vaccin care a fost pus imediat la dispozi ia negrilor – un gest care a reîmprospătat legăturile de prietenie dintre cele două rase. Oamenii galbeni erau mai mici de înăl ime. În foarte scurt timp. la fel cum au procedat cu orezul. negrii din Australia au suferit cel mai mult.Era un trafic intens. Dar asta este altă poveste la care vom ajunge mai târziu. Erau o rasă frumoasă. în “capătul” Africii de Sud. au numărat de patru ori mai multe vicime decât galbenii. şi încă de atunci erau mai mul i ân ari în zonele ecuatoriale unde nu era iarnă pentru a le scădea numărul. era ca o stafidă şi foarte acidă. numit acum Capul Bunei Speran e. Această expedi ie africană cuprindea 50 de negri şi 50 de galbeni. compus din negri şi galbeni au aterizat într-o zi. Au fost în egală măsură surprinşi să descopere bananierii care. care. mărimea ei era foarte redusă. şi un nou fruct pe care nu-l mai întâlniseră niciodată – roşia.

la fel ca şi al i opt bătrâni. putem să ajutăm în anumite situa ii dar numai atât cât ni se permite.Am fi putut să-i ajutăm. Noua Guinee avea deasemeni o densitate mare de aşezări. Michel. atâta vreme cât Pământul se rotea pe o axă diferită. în acea perioadă. Pentru moment. nu-i aşa? El va trebui să repete fiecare an şi părin ii nu-i vor fi făcut nici o favoare.. La sfârşitul epidemiei de febră galbenă. integritate şi inteligen ă. şi-au făcut reguli stricte că nici unul nu se va mai întoarce. i-am spus deja. dar şi pentru a dezvolta spiritualitatea cât de mult pute i. Dincolo de un anumit punct. legea interzice strict ajutoare de orice fel. ei îl vor ajuta să în eleagă conceptele implicate astfel încât copilul să-şi poată completa pregătirea singur. Dacă părin ii sunt iste i. . După cum vei vedea mai târziu. Întorcându-se acasă seara. el nu va învă a prea mult.S-a răcit după cum prevăzuseră şi a devenit un deşert – asemănător cu Marte.i vorbesc mai mult despre aceşti oameni… Au depăşit blestemul frigurilor galbene şi şi-au răspândit rădăcinile adânc pe această nouă planetă. Climatul Antarcticii era mai curând ca şi cel din sudul Rusiei de acum. ci şi zona cunoscută în prezent sub numele de Antarctica – bineîn eles. Odată stabili i pe Pământ. Nu numai Australia era suprapopulată. era ataşată la Australia şi era mult mai cald decât acum. . voi vă afla i pe planeta voastră pentru a învă a cum să trăi i. aş dori să.Nu s-au mai întors niciodată pe Bakaratini? . dacă nu cumva ştiai dinainte. pozi ia sa indica un climat temperat. negrii numărau 795 de milioane.i un copil care merge la şcoală în fiecare zi pentru a învă a. 39 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . treptat au devenit mai mici de înăl ime. şi nu pot să repet suficient de des.Gravita ia. Dacă totuşi părin ii îi fac temele.Foarte simplă – alegerile (prin ridicarea mâinilor) a conducătorilor unui sat sau district. î i vei da seama de poten ialul nostru când vei vizita planeta noastră – dar nu am intervenit pentru că nu era în programul pe care îl aveam de respectat.Ce s-a întâmplat cu planeta lor? . ambele rase. Imaginează.Am crezut că Antarctica nu era într-adevăr un continent? . când Thaori î i vor vorbi. Vom reveni asupra acestui subiect mai târziu.În acele vremuri. Fiind mai puternică pe Pământ decât pe Bakaratini.Nu. Î i voi da un exemplu simplu. . să suferi i şi să muri i. acest copil cere asisten ă pentru a-şi face temele. Conducătorii de district alegeau un conducător al oraşului. aleşi dintre cei mai respecta i pentru în elepciunea lor.Cum era structura lor politică? . . bun sim . care au necazuri – de ce nu le-a i acordat nici o asisten ă când a fost epidemia de febră galbenă? N-a i fost nici voi în stare să găsi i un vaccin? .Ai mai spus că voi sunteti capabili să ajuta i oamenii. .

Deci un ho dreptaci. El intercepta gândurile presupusului criminal. Acesta era un om care. mâna dreaptă era tăiată şi fruntea era marcată cu un simbol specific de neşters. care circulau deasupra solului. Îmi vei replica acum că acest lucru este posibil. Nu mai este nevoie să. erau astfel 8 delega i. erau 8 state. Vasta experien ă i-a învă at să instaureze o ordine durabilă. era instalat un “cititor al min ii”. Deoarece oamenii recunoşteau simbolul după care ştiau că este ho .Nu erau niciodată aleşi după avu ie sau familie şi to i erau între 45 şi 65 de ani. şi acum î i voi da o idee. Conducătorul oraşului sau cel zonal (o regiune cuprindea 8 sate) avea rolul de a negocia cu cei 8 oameni. nu existau forma iuni cum ar fi “partidele”. după cum vei vedea. pentru orice. şi rasa galbenă şi cea neagră. dar care cultivase acest “dar” cu perseveren ă într-una dintre universită ile speciale. când el sau ea se aşteptau mai pu in. cu motor cu hidrogen. fiecare reprezentând un oraş sau o regiune diferită. cu care se confruntă oricare guvern: aduc iunile de apă. Cei acuza i de crimă erau duşi într-o cameră specială şi erau lăsa i singuri. Fără mâini. era însemnat cu fierul roşu pe spatele mâinii pe care el o folosea în mod normal. via a devenea foarte dificilă. de exemplu. În continuare. era însemnat pe mâna dreaptă. drumuri. despre sistemul lor juridic. Aceasta este o practică încă în vigoare în prezent printre Arabi – o practică păstrată de-a lungul timpului. anumite sunete predeterminate se auzeau. Consiliul celor opt alegeau (prin vot secret care presupunea ca cel pu in 7 dintre voturi să fie “pentru”) un delegat pentru a-i reprezenta la întrunirile Consiliului de Stat. Dacă el sau ea continuau. mul umită unui sistem bazat pe o for ă anti-magnetică şi anti-gravita ională. Un ho . deopotrivă. de exemplu. Dar. în momente diferite. de a goli mintea cuiva – dar nu într-o sedin a care dura 6 ore. utilizau vehicule foarte uşoare. În spatele unei cortine. fiecare dintre ele cuprinzând 8 oraşe sau regiuni. etc. obligând “subiectul” să-şi întrerupă “concentrarea”. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 40 . Cu privire la drumuri. cu antrenament. spitale.i spun că ho ia era destul de rară. care necesită două ingrediente de aur: corectitudine şi disciplină. La o întrunire a Consiliului de Stat. totul fiind bazat doar pe reputa ia în ceea ce priveşte integritatea şi în elepciunea. În acest fel. Î i voi mai vorbi şi altă dată despre organizarea lor economică şi socială. nu numai că poseda capacită i telepatice deosebite. discutau probleme de zi cu zi. La întrunirile Consiliului de Stat. ho ul era la mila şi bunăvoin a familiei sale şi a trecătorilor pentru mâncare. găsit într-adevăr vinovat. Cât priveşte crima. să revenim la sistemul politic. şi ea era rară. Moartea ar fi fost preferabilă. prezidată de un mare în elept. iar repetarea ofensei avea ca rezultat tăierea mâinii stângi. În Australia. ho ul devenea un exemplu viu referitor la ce i s-ar fi putut întâmpla unui infractor obişnuit.

Scindarea care a avut loc printre negri a avut repercursiuni dezastruoase. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 41 . Moartea. rata crimei era extrem de scăzută în rândul celor două rase. către Africa – în zona în care se află în prezent Marea Roşie. procedura era repetată. Cât despre oamenii galbeni. survenea cam după 10-12 ore.Să luăm în considera ie mama unei fete de 16 ani. dar o moarte cumplită. Marea Roşie nu exista şi pământul era african. ei erau foarte bine structura i şi. Din acel moment. Criminalul. marionete manipulate de către preo i. În acele vremuri. După cum am explicat oricum. în diverse variante religioase. Întorcându-ne la religie: am spus mai devreme că ambele rase credeau în reîncarnare. a fost conştient de consecin ele ac iunilor sale. criminalul fiind aruncat de viu la crocodili. Michel. a fost abandonat.000. mai mult sau mai pu in. de data aceasta timp de 8 ore. Au început să construiască sate şi oraşe. o cruzime dintre cele mai mari? Ea nu a provocat şi nu a căutat pierderea ei dar a trebuit să sufere. în timp. Judecătorii aveau în fa ă toate detalile cazului. sub conducerea lor. de negri au emigrat veghea i de preo ii lor.De ce? . oamenii au fost nevoi i să se confrunte cu multe dintre problemele care vă sunt atât de familiare vouă pe Pământ în prezent: corup ie. Nu existau avoca i sau jura i care să fie impresiona i. i-a scindat. Preo ii înşişi au ales membrii guvernului astfel încât aceşti conducători au devenit. Nu cumva a suferit prin pierderea copilului său. to i “cititorii min ii” îşi trimiteau însemnările pe un panou al celor trei judecători. criminalitatea era aproape inexistentă. şi care era corect si eficient din toate punctele de vedere. în următoarele două zile. Cât despre viol. Aceeaşi procedură era aplicată martorilor acuzării sau apărării. . Anumi i preo i au deturnat mase de oameni. Nu se vorbea deloc şi. cam 500. ca timp. prostitu ie. ei neavând nevoie de închisori.Nu i se pare acest mod excesiv de crud? . droguri şi toate tipurile de nedreptă i. pedeapsa era mult mai crudă. dar sistemul politic pe care i l-am descris. . Infractorul era acoperit cu miere şi îngropat până la umeri în imediata apropiere a unui muşuroi de furnici. spre a-i grupa. erau folosi i 6 “cititori ai min ii”. În final. de exemplu. la o oarecare distan ă. din acest motiv. în ciuda unor uşoare perturbări religioase. dar erau varia ii vis-à-vis de credin a lor. care a fost violată şi omorâtă. pe de altă parte. şi doreau să fie absolut siguri de vinovă ia acuzatului. care interogau şi examinau încrucişat acuzatul şi martorii. În a patra zi. preo ii lor nu aveau nici un cuvânt de spus în afaceri. fapt care. aşa că este just ca el să fie pedepsit foarte aspru. care era considerat mai grav decât crima.Ca o măsură de precau ie. într-o altă clădire.Pedeapsa cu moartea. După cum vei în elege acum.

Ambele rase aduseseră cu ei ceea ce am putea numi “arme laser”. Oamenii există în plan fizic pentru unicul motiv al dezvoltării spirituale.În ceea ce priveşte armele. Negrii care emigraseră în Africa. oferindu-le jertfe. prin degradarea unei întregi “na iuni” în direc ia men inerii lor în ignoran ă şi conducându-i cu minciuni. În acel moment. am decis să intervenim. fiecare rasă a trimis.550. cum simplitatea este adesea superioară complexita ii. cu privire la planeta pe care se întâmplă să locuiască. Aceşti observatori erau ambasadori şi diploma i pentru ările lor de origine. după cum se ştie. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 42 . preo ii au făcut eforturi pentru a se asigura că popula ia este inută în ignoran ă la un nivel cât mai extins. Prin scăderea nivelului de dezvoltare intelectuală şi fizică de-a lungul timpului. Religia care s-a “dezvoltat” nu avea absolut nimic în comun cu “cultul” care inspirase ini ial separarea. de ani. este aceea de a-şi dezvolta spiritualitatea. pentru a-şi satisface dorin a de avu ie şi putere. era un inut bogat. În rândurile unui popor care nu cunoscuse niciodată sărăcia. au împovărat oamenii cu taxe. era subordonat conducătorilor fiecărei ări. Ceea ce face i voi contravine Legii Universale”. Sistemul func iona perfect şi pacea a fost men inută timp de 3. controlul maselor era esen ial. Încă de la începuturile secesiunii. Aceste arme erau sub controlul unui grup special care.Au trăit în pace şi abunden ă – total diferit fa ă de secesioniştii rasei negre din Africa. Legea Universală decretează că obliga ia principală a omului. Preo ii. apar ineau primei clase. l-am contactat pe Marele Preot: “Sacrificiile umane trebuie să înceteze şi aceşti oameni trebuie conduşi înapoi către Calea cea Dreaptă. ulterior stabilindu-se în zona în care în prezent se află deşertul Sahara. dar. au încălcat Legea Fundamentală. înainte de a face aceasta. prin urmare. Preo ii aveau temple construite şi. asigurându-se că nu va apărea un exces de armament. un grup secesionist. 100 de “observatori” a căror prezen ă era permanentă în fiecare ară străină. acum se formaseră două clase distincte: cei foarte boga i şi cei foarte săraci. n-au avut permisiunea de a lua aceste arme cu ei. fiind. la fel ca şi cei care îi ajutau să exploateze săracii. în schimb.Era foarte simplu şi. Aceşti preo i. oricum. asigurând un habitat cu o vegeta ie abundentă potrivită pentru multe animale. Pu in câte pu in s-au răspândit. la fel ca şi visele. în acelaşi timp. De comun acord. bineîn eles. cu un climat temperat. Nu a durat mult până când preo ii au insistat ca jertfele să fie neapărat umane. mergea grozav de bine. preo ii au fost capabili să-şi men ină domina ia asupra oamenilor. la schimb. le-am oferit preo ilor o ultimă şansă. Folosind telepatia. ce fel de arme aveau? . În acele timpuri. Religia a devenit idolatrie şi oamenii venerau zei din piatră sau din lemn. .

prin telepatie. în ziua următoare i-a convocat la o întrunire pe to i preo ii săi. dacă au fost definitiv şterşi de pe fa a Pământului. povestindu-le visul său. au rămas hotărâ i să păstreze religia aşa cum era.000. i-am făcut pe gardieni să deschidă celulele şi să elibereze prizonierii. iar câ iva l-au suspectat de halucina ii. într-un timp foarte scurt. Michel. Servitorii.Marele Preot a fost teribil zguduit şi. psihologic. oamenii ar fi trebuit să uite în curând. Ne-ar fi atacat imediat – fără să pună întrebări – pentru că erau foarte suspicioşi şi pentru că se temeau să nu-şi piardă pozi ia în rândul “na iunii” lor. de metri. cu excep ia celor 12 preo i rău inten iona i. a fost aranjat ca numai cei 12 preo i răi să rămână în Oraşul Sfânt. Deasemeni. pe jos.Cum a fost făcut acest lucru? . prin halucina ii colective. au fost evacua i. încât ruinele abia mai pot depune mărturie referitoare la consecin ele acestui “păcat”. Michel. Am fi putut apărea cu nava noastră spa ială şi să vorbim direct cu preo ii. Rocile au fost sfărâmate şi pere ii s-au fărămi at de la o înăl ime de 1 metru. aflat la 1. L-am trezit. În final. într-una dintre sferele noastre “de lucru”. care urmau să fie folosite pentru a contracara eventualele revolu ii. Pe cer. Într-adevăr. Templul şi Oraşul Sfânt erau situate cam la 1 km distan ă de oraş.5 km fa ă de Oraşul Sfânt. solda ii – de fapt. 12 dintre cei 15 preo i care formau consiliul. pretinzând că ideal era să men ină controlul şi să promoveze credin a în aceasta şi temerea de “zeii răzbunători” ai căror reprezentan i pe Pământ erau ei. inclusiv Templul. Astfel încât s-a întâmplat. sfera “de lucru” a distrus totul. puteam să-i distrugem şi să vorbim direct poporului pentru a-i conduce înapoi spre Calea cea Dreaptă dar. Inspira i de o stranie “viziune” apărută pe cer. to i locuitorii Oraşului Sfânt. personaje înaripate planau în jurul unui nor incandescent care strălucea în noapte… . către un frumos parc. Aceşti oameni au fost obişnui i să asculte de preo ii lor şi n-ar fi în eles de ce interveneam noi în afacerile interne ale ării lor – aşa încât totul ar fi fost stricat. Astfel. Ei nu au crezut nici un cuvânt din cele spuse de Marele Preot despre “visul” său. având şi ei asemenea nave înainte de secesiune. pentru că oamenii uită uşor… Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 43 . după câteva ore de discu ii.Iluzie colectivă. pe Marele Preot şi pe cei doi acoli i care i-au urmat sfatul. folosind aceleaşi tipuri de arme pe care le-ai văzut deja în ac iune. fiecare a fugit în capătul celălalt al oraşului. Când totul a fost gata. O mică parte dintre ei l-au acuzat de trădare. dar ei erau capabili să recunoască o navă spa ială venită din spa iu. Apoi. al ii au sugerat senilitatea. Au format o armată şi posedau arme destul de puternice. făcându-i să plece. într-o noapte pe când zburam pe deasupra ării lor la o altitudine de 10. aceasta ar fi fost o greşeală. Uneori pozi ia noastră este foarte delicată.

şi telepatia şi-a reluat semnifica ia în via a lor. Când s-a sfârşit totul. prevenindu-i că mânia zeului poate fi teribilă – mult mai rău decât au văzut – şi că trebuie să-l asculte pe Marele Preot şi să urmeze noua cale pe care el le-o va arăta. Treptat. au început să emigreze în număr mic. oraşele au fost stabilite doar în zona în care se află în prezent Marea Roşie. fiecare trebuie să lupte alături de ceilal i pentru a urma noua cale. cum numeau ei uneori navele spa iale încă folosite de către fra ii lor australieni. Oamenii au reuşit să-şi dezvolte enorm abilită ile psihice. El a fost asistat în munca sa de către doi preo i. dar au mai fost şi distorsionate în legendele şi poveştile care s-au păstrat peste secole. pentru că a fost deasemeni implicată şi eliberarea a mai mult de 200 de prizonieri care urmau să fie sacrifica i în ziua următoare. pentru edificarea poporului. Toate detaliile incidentului au fost notate de scribi. Cu toate acestea. El le-a explicat sărmanilor nenoroci i că a greşit. care veneau să-i viziteze cu regularitate în “care de foc”. se temeau să nu înfrunte o soartă similară. şi au fost fascina i de poveştile despre “venirea zeilor într-un car de foc”. devenind un lucru comun. În acest fel s-au referit la interven ia noastră legendele care au apărut. consecin a imediată a fost că totul s-a schimbat. care înainte au dat o “mână de ajutor” în exploatarea poporului. Înclina i mai curând către via a pastorală decât către cea industrială sau urbană ei s-au răspândit prin Africa. o voce s-a auzit dinspre norul incandescent. Bineîn eles. aşa cum fusese în timpurile anterioare secesiunii. vremurile fiind adesea dificile.Apoi. Mul i erau capabili să călătorească pe distan e scurte cu ajutorul levita iei. că acest “eveniment” a fost considerat de to i a fi un miracol al zeilor. Oraşul Sfânt şi i-a omorât pe preo ii răi. fiind în imediata vecinătate. Cei boga i. Cu toate acestea. S-au restabilit rela iile amicale cu oamenii negri din Australia şi Noua Guinee. poporul a devenit din nou mul umit. către Nordul Africii. cel mai important lucru era că. Rasa galbenă. desigur pe timpul secolelor care au urmat şi în final. erau ajuta i de amintirea şi de teama evenimentelor care au distrus. şi de-a lungul malurilor unui râu mare care curgea prin centrul Africii. Inutil să mai spun. Erau deasemeni exemple frecvente de îmbolnăviri fizice care erau vindecate prin “puterea mâinii” asupra locului respectiv. şi că acum. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 44 . numărau câteva milioane. având în vedere ce li s-a întâmplat preo ilor răi şi Oraşului Sfânt. acum. Marele Preot a stat în fa a poporului şi le-a vorbit. în câteva minute. Ei erau considerabil mult mai umili şi asistau noii conducători în instigarea la schimbările cerute.

Povestea mea doar î i dă o idee despre cum au început să se amestece rasele. . rezulta i prin încrucişarea celor două rase. Astfel. Te-aş ruga să ii cont. aproape imperceptibil. pe vremea aceea Pământul nu avea Lună. Guvernele din Australia.Oamenii galbeni au făcut primul pas în a se încrucişa cu rasa neagră. dar fără greşeală. În Africa. Etnologii au fost foarte interesa i în rezultatele acestei uniuni. o nouă rasă a luat naştere – rasa Arabă pe care o cunoşti. – mai curând pentru a fi în serviciul comunită ii după catastrofă. mul i dintre politicieni s-ar îngrămădi să-şi salveze propria piele. gata să aterizeze cât mai repede posibil şi să acorde asisten ă acolo unde era mai necesar. că în afară de conducătorul suprem al fiecărei ări. vreau să spun. Prima dată a fost văzut de Observatorul din Ikirito. putea fi văzut cu ochiul liber.Unde s-au dus? Pe Lună? . s-au grupat şi s-au stabilit în zona care în prezent este numită Algeria – Tunisia. Ar putea fi surprinzător. nici unul dintre “miniştrii” săi. vie. dar niciodată. nu s-au amestecat rasele pentru a se extinde aşa cum au făcut-o pe Pământ. Climatul şi timpul. Planul lor era să rămână pe orbită în jurul Pământului. pentru că dacă o situa ie similară ar apărea astăzi pe Pământ. totul mergea bine pentru locuitorii planetei Pământ. de către o persoană care ştia unde să se uite. situat în centrul Australiei. Michel. Noua Guinee şi Antarctica au luat o hotărâre foarte importantă. ei au căzut de acord ca toate navele spa iale în stare de zbor. îşi pierduseră capacitatea de a călători pe distan e super-lungi.Nu. care a fost ales în urma unor întruniri care au durat zi şi noapte. strălucind în cea mai sinistră. După câteva luni. culoare roşie. ducând la bord cât mai mul i specialişti şi exper i va fi posibil – medici. Şi astfel. nu a existat nici o navă spa ială. un nou mare trib. pe Bakaratini. aceşti “hibrizi” după cum îi voi numi. fizic vorbind. etc. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 45 . în treacat. deoarece un enorm asteroid se apropia de Pământ. să părăsească Pământul. De multă vreme. care a fost foarte curând acceptată şi de către conducătorii galbeni. desigur. în afară de un singur lucru… astronomii şi oamenii de ştiin ă erau foarte îngrijora i. nu a avut loc pe niciuna dintre nave. au sfârşit prin a se sim i mult mai bine în comunitatea lor decât printre negri sau galbeni. Opt nave spa iale australiene au fost echipate şi încărcate pentru a transporta un grup de elită. având mai mult sânge galben decât negru. Având în fa ă posibilitatea unei coliziuni inevitabile cu asteroidul. În final. Rasa galbenă a urmat aceeaşi procedura. Navele lor spa iale erau atunci capabile de a avea autonomie timp de 12 săptămâni de zbor. Într-adevăr. pregătind 98 de nave spa iale pentru zbor. Acest lucru probabil i se pare ciudat. În săptămânile care au urmat a devenit chiar mai vizibil. Africa de Nord. odată cu trecerea secolelor. Nu te gândi că au semănat imediat cu rasa care este acum. au avut efectele lor. cum ai putea să le spui. tehnicieni. care a produs pe Pământ.

O altă por iune de pământ s-a afundat şi astfel s-a format Marea Roşie. a “căzut”. a aterizat în regiunea actualelor Insule Galapagos. Japonia. America de Sud – într-adevăr aproape peste tot pe planetă. era necesar să folosească o “gaură gravita ională”4(warp). nu au reuşit să ajungă la acea “gaură gravita ională” până când asteroidul a lovit Pământul. şi ar fi fost posibil chiar un atac pe aeroporturi. Cea mai mică. Coliziunea era acum la fel de iminentă pe cât era de teribilă. care la acel timp se afla deasupra Europei din prezent. Un continent enorm s-a ridicat din ape în centrul Oceanului Pacific. Navele spa iale urmau să decoleze toate odată – cu 2 ore înainte de momentul presupus al coliziunii. Rolul navelor spa iale a fost inut secret. de teamă că popula ia va crede că a fost trădată de conducătorii săi şi că s-ar fi creat panică. O uriaşă bucată din Burma s-a afundat. Mun i s-au format instantaneu şi valuri uriaşe mai mari de 300 de metri înăl ime s-au abătut peste 4/5 din Australia. plecarea lor întârziată permi ându-le să rămână în spa iu toate cele 12 săptămâni pline dacă era necesar. neprevăzută a asteroidului. Fie că a fost o eroare de calcul. dar când parcursese numai jumătate din distan ă. pentru a minimaliza panica colectivă. măsurând câ iva kilometri în diametru. Impacturile simultane au fost teribile. acesta a apărut pe cer la ora 11 a. totul era pregătit şi semnalul de plecare urma să fie dat în zona Z. a lovit zona în care se află Marea Roşie acum. Alta. creând două canioane subacvatice între Antarctica şi Australia. Ordinul de plecare a fost dat imediat şi toate navele spa iale au decolat. Pământul îşi schimbase brusc înclinarea axei! Explozii de o incredibilă for ă s-au petrecut deoarece cele două bucă i mai mari de asteroid penetraseră scoar a Pământului. Curând s-a oprit şi urca încet. fie că a fost o accelerare bruscă. şi cea mai mare dintre cele trei. asteroidul s-a spart în trei bucă i uriaşe. Vulcani au erupt în Australia. Noua Guinee. bazată pe explica ia autorului) 4 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 46 .. Atunci. conducătorii au simulat efectele pe care le-ar fi putut avea impactul coliziunii. a lovit zona în care se află acum Marea Timor. în zona în care se află acum Golful Bengal. To i exper ii au fost de acord cu aceste calcule – sau mă rog. Fusese calculat că asteroidul urma să lovească în zona în care se află acum America de Sud. după catastrofă. la prânz. Mai erau doar 48 de ore. În ciuda vitezei pe care o puteau atinge aceste nave. deşi era ceva greu de crezut. Tasmania a fost separată de continentul australian şi o por iune uriaşă din Antarctica s-a scufundat în apă. după Ora Australiei Centrale. aproape to i. strălucind ca un soare portocaliu. Soarele a devenit roşu-întunecat şi aluneca către orizont ca un balon în cădere. popula ia a fost avertizată de coliziunea iminentă.Totul era pregătit. la ora 12. Warp aici are semnifica ia de “gaură gravita ională” – o regiune cu gravita ie scăzută (n. luând în considera ie viteza estimată a asteroidului. Pentru a părăsi atmosfera Pământului şi a învinge rapid for a gravita ională. În aceleaşi condi ii. mult mai mare.ed. Când a intrat în atmosfera Pământului.m. Deci.

. a milioane de negri. . încât depozitele de uraniu s-au ridicat la suprafa a Pământului emanând radia ii puternice. Cu trecerea timpului. Gazele otrăvitoare au fost cauza acestui înfricoşător masacru. Thao.Abia dacă a fost chestiune de ore. şi apoi s-au închis stergând urmele civiliza iei existente.Cât a durat ca să apară continentul de care aminteai în Oceanul Pacific? . genele africanilor. Michel. unii brusc. . Mişcările de la suprafa a Pământului au continuat luni de zile. al ii în decurs de zile. sunt diferite de ale aborigenilor.. exact ca după o explozie atomică. Istorisirea mea ar fi trebuit să includă mai multe detalii.Ai spus că oamenii negri din Australia s-au răspândit în Noua Guinee şi Africa. aceşti descenden i ai bakaratinienilor au fost “transforma i” în rasa Aborigenă de astăzi. În cele trei puncte de impact ale asteroidului. Ei au fost afecta i genetic. trei cu pasageri negri şi patru cu galbeni. Numai şapte nave. . pentru că exper ii au făcut o greşeală. Se poate spune în apărarea lor că nu au putut anticipa ce urma să se întâmple într-adevăr.Aş fi vrut să te întreb ceva. Cum se face că acum.A mai fost timp pentru ca navele spa iale să scape? . Michel. Acest continent a fost ridicat de centuri de gaze rezultate din mişcările petrecute în adâncime. au avut loc mişcări ale scoar ei cu o amplitudine atât de mare. Navele spa iale au fost de-a dreptul prinse(3) şi trase înapoi în “sorbul” cauzat de intrarea asteroidului în atmosfera Pământului. au apărut mii de vulcani. Cum mişcările scoar ei au continuat. O numărătoare făcută când calmul a fost reinstaurat indica doar 180 de oameni care supravie uiseră. Crevase s-au deschis înghi ind oraşe întregi. unde gazele au fost duse de vânt mai pu in. aborigenii sunt atât de diferi i de negrii din lume? . Vezi tu.Te rog. Acest lucru s-a petrecut numai în Australia. ca un rezultat al catastrofei. provocând o moarte dureroasă în câteva minute. Au prezis înclinarea Pământului pe axele sale dar nu au fost capabili să prevadă oscila iile sale. şi cei care au scăpat mor ii au fost foarte grav afecta i. astfel încât astăzi. Statisticile noastre indică o anihilare aproape totală a omenirii şi a animalelor din Australia. Gaze otrăvitoare s-au răspândit peste aproape tot continentul Australian.Excelentă întrebare. Apoi au fost bombarda i de milioane de particule venite de la asteroid şi traşi în vârtejul său. au fost mai pu ini mor i. s-au format mun i. în centrul planetei. luptându-se cu toată puterea au reuşit. Trebuie să fi fost o imagine înfricoşătoare pentru ei să asiste la schimbarea Pământului înaintea ochilor lor. Apoi. mediul înconjurător s-a schimbat total şi regimul lor alimentar a fost şi el alterat drastic. cu succes să scape ororilor care se petreceau pe Pământ. În Noua Guinee. 47 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Nu chiar.

aşa cum planeta nu mai cunoscuse vreodată. au făcut ca aceasta să nu mai poată decola din nou. Nori groşi s-au format apoi. Dintre cele şapte nave. nici un oraş nu a mai rămas pe Pământ şi milioane de oameni şi animale au fost distruşi. regiunea deşertului Sahara suferise o extindere mai mică decât în oricare altă parte. singura navă rămasă. ca oamenii (brusc disemina i şi separa i unii de al ii de noile mări formate şi rupturile nou create) au trăit pentru prima dată pe planeta Pământ. Inutil să mai spun că. Lan ul de catastrofe care au urmat coliziunii cu asteroidul au dispersat întreaga popula ie – în Noua Guinee. aşa că s-au organizat cât de bine au putut. Au ales să aterizeze în zona pe care o cunoaştem acum ca fiind Europa. neavând absolut nici un fel de vizibilitate asupra restului planetei. dealtfel. minunatele culturi din Australia şi China nu mai erau altceva decât amintiri care au devenit legende. Burma şi China şi în Africa. vulcanii au aruncat simultan atât de multă cenuşă în văzduh.După 12 săptămâni. care se produceau pe tot cuprinsul planetei – vânturi ciclonice cu 300-400 km/oră. Deci. Vaporii din oceane. a mai putut folosi doar ca adăpost. cei mai mul i dintre ei fiind medici şi exper i de diverse tipuri. toate oraşele stabilite în zona Mării Roşii au fost înghi ite de marea nouformată. Oricum. Ceilal i au fost izbi i de pământ de rafale puternice de vânt.Şi navele care orbitau în spa iu? . Pe scurt. Principala cauză a acestor vânturi o constituiau diferen ele de temperatură – acestea din urmă fiind cauzate de erup iile vulcanice bruşte. a reuşit să aterizeze în locul numit acum Groenlanda. După o lună de zile. s-au combinat cu norii de cenuşă. au fost to i înghi i i pe timpul unui cutremur – deasemeni şi nava spa ială. numai una a reuşit să aterizeze. ca manifestare a divinită ii. Aşa s-a întâmplat. experien a canibalismului. Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 48 . care pe alocuri efectiv au fiert pe o arie de mii de kilometri pătra i. a avut loc un “potop”. defec iunile pe care le-a suferit nava. la altitudini atât de incredibile. şi au generat ploi atât de toren iale cum greu i-ai putea imagina… . De aceea. De fapt. toate urmele civiliza iei de pe Pământ au fost distruse.Mai presus de toate ororile. Aveau provizii suficiente pentru a rezista încă multă vreme. Oricum. au fost obliga i să se întoarcă pe Pământ. La bord se aflau 95 de pasageri galbeni. încât cerul s-a întunecat. şi cu această ultimă catastrofă. nu a mai durat mult înainte ca foametea să se răspândească peste tot. Aterizând în condi ii extrem de grele.

că eram pe cale să ni se intersecteze drumul cu cel al unei comete – exact ca aceea pe lângă care am trecut câteva ore mai devreme. Thao s-a uitat la mine cu o privire îngrozită – întreaga ei figură se schimbase complet şi oricine ar fi putut citi pe ea o teroare absolută. . exact ca atunci când un iluzionist pe scena păcăleşte mul imea cu o duzină de subiecte. care se aprinseseră lângă scaunul ei. un şoc de o violen ă extraordinară a zguduit nava. Am probleme în a în elege cum pute i voi amăgi mii de oameni – nu este asta cumva o şarlatanie.Ai dreptate într-un anumit sens. dar nici nu m-am gândit să întorc capul în direc ia ei – eram de-a dreptul hipnotizat de cometa. deoarece este extrem de rar în aceste zile pe planeta voastră şi. Mi-am dat seama. doar din cauza vitezei cu care călătoream. aten ia mi-a fost atrasă de nişte lumini de diferite culori. în special pe scenă. pe care Thao le-a examinat atent. a făcut un gest. Trebuie să. ai vorbit chiar acum despre halucina ii sau iluzii colective. să găseşti un iluzionist adevărat. Pe unul dintre pere ii camerei. Thao m-a apucat strâns de bra şi am fost spulbera i înspre vidul sideral cu o viteză ame itoare. Cu un teribil scrâşnet. mai mult sau mai pu in. şi pentru noi este foarte simplu pentru că… În acel moment. . fiindcă eram to i arunca i în spa iu. Am sim it mâna lui Thao pe bra ul meu. “alese”? Thao zâmbi din nou. au apărut o serie de litere şi numere.i reamintesc că noi suntem exper i în toate tipurile de fenomene psihice. Apoi luminile s-au stins şi imaginile au dispărut.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Planeta de aur CAPITOLUL 4 În timp ce Thao îşi depăna povestea. Michel. Când a terminat de vorbit. am spus. nava s-a despăr it în câteva bucă i şi am auzit ipetele astronau ilor. Eram pe cale să ne ciocnim de coada sa – asta era sigur – şi deja puteam sim i căldura teribilă. Pielea de pe fa a mea era gata să explodeze – era sfârşitul… 49 .Thao.

o imagine valorează cât o mie de vorbe. Nu ştiu ce să mai spun… Singurul lucru pe care i-l cer este să nu mă mai sperii aşa vreodată. mul imea se va aduna în jurul tău anticipând vederea unei nave spa iale. se produce o reac ie în lan . În plus.Ei bine. M-ai întrebat cum suntem noi capabili să amăgim mul imi de oameni.Ce vrei să spui? .Toate celelalte: fiziologic. ca un transmi ător. Este o vorba pe planeta voastră că. un elefant alb sau Fecioara de la Fatima – un caz tipic al fenomenelor de pe Pământ. 50 .Nicidecum. Am crezut că eram pe cale să înnebunesc. nici alta. Michel? m-a întrebat Thao cu blânde e din fotoliul său. este important ca ei să se astepte să vadă una. ei nu vor vedea niciodată nava spa ială. Corpurile noastre fizice erau în fotolii şi. .Suntem mor i sau nebuni? am întrebat. pur şi simplu ne-am separat…hai să le numim. Dimpotrivă. Singura problemă a fost că. ai rămas mai mult sau mai pu in neliniştit. . aşezate în linie – dacă o faci să cadă pe prima. aş fi putut muri de spaimă… .Este fantastic! N-aş fi crezut niciodată că se poate întâmpla aşa ceva – şi atât de brusc. cu cuvintele potrivite şi o sugestie măiestrit controlată. când creezi o iluzie. .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . . se produce telepatia între ei.000. Stăteam pe locul opus ei. trebuie să fie pregăti i să vadă ceea ce tu vrei să vadă. De când ai părăsit Pământul. dar subiectul este unul foarte important în acest caz. corpurile “astropsihice” de cele fizice şi de celelalte corpuri ale noastre… . neavând timp să te pregătesc pentru această experien ă a trebuit să fiu foarte prudentă. psihotipic.Te sim i bine. . subiectul sau subiec ii.Nici una. în acelaşi fotoliu în care stătusem. De exemplu. astral şi aşa mai departe. Michel. Mi-am dat seama că ar fi trebuit să aleg o experien ă mai pu in înfricoşătoare. i-am replicat imediat creând o iluzie pentru tine. O corela ie directă se stabileşte între corpul meu astropsihic şi al tău. Astfel. Deci a fost un joc foarte uşor cu tine. Seamănă pu in cu faimoasele piese de domino.Trebuie să fi fost mult mai uşor cu un singur subiect decât cu 10. dacă vrei ca oamenii să vadă o navă spa ială pe cer. cu câ iva oameni.Care celelalte corpuri? . Eliberezi corpurile astropsihice ale indivizilor şi când pui procedura în mişcare. şi ascultam povestea ei despre primul om pe Pământ.Nicidecum. toate trebuie să cadă până la ultima. Dacă se aşteaptă să vadă un elefant. ac ionează în acest caz. Nu ştii ce se va întâmpla în mod logic în clipa următoare. Tot ce am imaginat eu a fost proiectat în corpul tău astropsihic exact ca şi cum s-ar fi întâmplat. . Totul a fost atât de real – întregul scenariu. Corpul tău astropsihic a fost separat de celelalte de către un sistem telepatic care operează în creierul meu şi care.

Atunci. Calul zboară din ce în ce mai sus – este aproape deasupra celui mai înalt pisc.Nu într-un timp atât de scurt… . Este de-a dreptul minunat. dintr-un anumit punct ai derulat înapoi un film pe video şi apoi l-ai urmărit. El este purtat de vânt şi inuturile trec pe sub tine – râuri.i explic motivele noastre de a te aduce pe Thiaoouba. copita lui loveşte o stâncă. când. Ştiu că este dificil de în eles dar în acest vis neobişnuit. totul ar fi început în momentul în care i-ai pierdut echilibrul în pat. puteam să te fac să traversezi coada acesteia crezând că vei înghe a. După cinci sau şase încercări. câmpii şi păduri. Raportează totul într-una sau mai multe căr i pe care le vei scrie când te vei întoarce pe Pământ. Apoi. care. . Visele nu contează pentru moment. voi nu ave i pe nimeni capabil să vă instruiască cu privire la acest subiect. pe Pământ. De exemplu. de ce să n-o folosim şi pe ea? În loc să. ai făcut mari progrese în anumite domenii şi acest lucru contează acum. după cum î i po i da seama acum. care iau timp bineîn eles. balansându-te. un munte apare la orizont. dormi şi începi să visezi… Eşti pe un câmp cu un armăsar alb foarte frumos. A venit timpul să. dacă tot ai văzut cometa pe ecran. puteai să mă aduci la nebunie! . el fuge mai departe. Aceasta constă în a raporta tot ceea ce vei vedea. Te apropii să-l prinzi. à propos. Î i încredin ăm o misiune. sau ar fi trebuit să spun un coşmar. 51 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . în aşa fel încât tu cazi – mai jos şi mai jos – într-o crevasă care pare să nu aibă capăt…şi descoperi că ai căzut din pat pe podea. trăi şi auzi pe timpul pe care îl petreci cu noi.Fără îndoială că îmi vei spune că acest vis durează doar câteva minute. devenind din ce în ce mai înalt pe măsură ce te apropii.i dai seama. dar de fiecare dată când încerci. Michel. se cere mai mult studiu în acest domeniu şi. . Am observat şi observăm comportamentul oamenilor de pe planeta voastră de mii şi mii de ani. dar fără să. Mai repede şi mai repede şi eşti intoxicat în mod fericit de viteză… Armăsarul galopează atât de repede încât nici nu mai atinge pământul. Michel.i prăjeşti fa a pe măsură ce te apropiai de cometă. se petrece aproximativ în acelaşi fel.Pe scurt. Trebuie să te ridici mai sus cu dificultate.Dar asta trebuie să fi durat mai mult de cinci minute…? . tu sari în spatele calului şi începi să galopezi.Ar fi putut să dureze patru secunde. . Pentru a în elege pe deplin. .Mărturisesc că nu în eleg.Nu sunt surprinsă deloc. pe timpul celor câteva ore pe care le-ai petrecut alături de noi. în prezent. . Visul care a început ca şi când.Nu mai mult de 10 secunde – exact ca într-un vis.Am profitat de acest caz tipic de teamă conştientă sau inconştientă care este întotdeauna prezentă când cineva călătoreşte într-o maşină zburătoare – teama de explozie sau prăbuşire.

Dar de ce tocmai eu? Nu sunt singurul de pe Pământ capabil de obiectivitate. sunt mor i – mă refer la Platon sau Victor Hugo – şi ei tot ar fi redat faptele cu prea multe ornamente stilistice. altul 62 şi altul 95? Chiar î i imaginezi că am avea încredere într-un jurnalist? . A i luat în considerare că 99% dintre oameni nu vor crede nici un cuvânt din ce voi spune? Pentru cei mai mul i oameni va fi prea incredibil. Noi vrem cea mai precisă istorisire posibilă. de ani în urmă. după cum ştim şi despre al i oameni de pe Pământ – şi tu ai fost selectat… . Acum. milioane de oameni ar fi dat tot ce aveau pentru a fi în locul meu. Nu ştiam ce să spun mai mult. îi putem asigura că au ales calea cea dreaptă. Thao.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un anumit procent din această omenire se îndreaptă către un punct destul de critic al istoriei şi sim im că a venit timpul să încercăm să-i ajutăm. Sper doar că voi fi la înăl imea aşteptărilor. a trebuit să admit că îmi plăcea acest voiaj spa ial din ce în ce mai mult. . 52 . Desigur. sau de la un ziar la altul? Pe cine crezi când unul dă numărul mor ilor unui cutremur ca fiind 75. de exemplu. există milioane care cred ce a spus el… . . eu pot doar să consimt. . ştii şi tu. Dacă aceasta este decizia voastră.Atunci vă trebuie un reporter jurnalist… .Singurii scriitori care ar fi putut s-o facă.Michel.Michel. care cred că este Nacaal. aşa cum trebuie făcută. obiec iile mele erau ridicole de vreme ce deja eram implicat în aceasta afacere şi nu mai era cale de întoarcere. . .Ai absolută dreptate! am exclamat. vezi reportaje cu ştiri care diferă de la un canal de ştiri la altul.Nu voi mai comenta. cine este Dumnezeu? Există într-adevăr? . Pe o străveche tablă din piatră. este scris: “La început nu era nimic – totul era întuneric şi linişte. că jurnaliştii de pe planeta voastră sunt atât de înclina i spre senza ional. În ultimă instan ă.000. cu aproape 2. astfel încât adesea ei distorsionează adevărul. sau un bun jurnalist? Thao zâmbi la reac ia mea vehementă. pentru că altfel nu l-ar fi crucificat dacă l-ar fi crezut. . Dacă vor asculta.Care îl cred? Oare într-adevăr îl cred. vei afla motivul principal aflat în spatele alegerii noastre. De aceea ai fost ales… . l-au crezut pe Isus că era trimis de Dumnezeu. aşa cum pretindea el? Sigur că nu. oricum.Aşteptam această întrebare şi este important că ai întrebat. Thao? Şi cine a fost el de fapt? În primul rând.Dar eu nu sunt scriitor! De ce nu a i ales un scriitor bun – pe cineva cunoscut.De ce nu tu? În timp. Cât de des.Te-am observat şi ştim totul despre tine.

etc. Cu acestea. Corpul tău Astral le asimilează când este eliberat din corpul tău fizic. în centrul Universului pentru că El este Stăpânul şi Creatorul acestuia… . am întrerupt eu. să în eleagă asemenea lucruri. dar este mai mult apropiat de nivelul nostru de în elegere să numărăm în miliarde de ani). sau pare a fi – fiecare lucru în parte. El a dirijat prima şi cea mai gigantică explozie atomică din toate timpurile – pe care anumi i oameni de pe Pământ o numesc “Big Bang”. nu vorbesc despre nici o religie aşa cum există pe Pământ şi în mod special. şi va fi întotdeauna. Dar existau doar în imagina ia sa. De fapt. De fapt.Michel. să creeze instantaneu. şi uneori au sateli ii lor. nu despre Religia Creştină.Spiritul – Inteligen a Superioară a hotărât să creeze lumile şi a comandat celor patru for e superioare… Este extrem de dificil pentru o minte umană. Spiritul Suprem este atât de puternic încât era capabil. încercam să. tot ce este lipsit de mişcare. tot ce se mişcă şi se va mişca: tot ce trăieşte şi va trăi. După ce a mai aruncat încă o privire asupra a tot ceea ce voia să creeze. sorii şi atomii s-au format. şi în mod sigur. Când i-a imaginat. în anumite sisteme solare. Pe timpul a miliarde de ani (pentru Creator. bine. A imaginat atomii. desigur. infinit de puternic (atotputernic) – puternic dincolo de capacitatea de în elegere a min ii omeneşti. Pentru moment. rocile se solidifică. este imposibil. La început nu era nimic în afară de întuneric şi un spirit – Spiritul Suprem (acel Spirit).Bine. Spiritul Suprem a imaginat lumile – a imaginat modul în care putea să le creeze – de la cel mai mare (uriaş) la cel mai mic (minuscul). El a creat. oceanele se formează şi mari mase de pământ devin continente. să declanşeze o explozie atomică cu reac ii în lan de o for ă inimaginabilă. Acel Spirit era. te mai aşteaptă câteva surprize. La un anumit moment. într-un sens. Totul era încă în întuneric. Spiritul Suprem se afla în centrul său şi a indus-o. dar asta este povestea lui Dumnezeu aşa cum ne înva ă Religia Creştină – sau aproape – şi eu n-am crezut niciodată în aceste lucruri lipsite de sens… .i explic Crea ia. Vom avea ocazia să discutăm din nou mai târziu despre acest subiect. este încă. prin ac iunea simplei sale voin e. Spiritul era astfel. Nu confunda logica cu distorsiunile ilogice ale religiilor. în imagina ia Sa. Întunericul a dispărut şi Universul a fost creat prin el însuşi în concordan ă cu voin a Spiritului Suprem. este “prezentul” etern. toate lumile. Pe de altă parte. Dar mă depăşesc de acum – hai să ne întoarcem la începutul începuturilor. chiar şi o minte foarte evoluată. prin for a sa spirituală de exceptie. unele planete se răcesc – solul se formează. Nu confunda religiile cu crea ia şi simplitatea celor arătate. a fost capabil. 53 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . aşa cum a i fost învă a i la şcoală. şi este. planetele au mişcări revolu ie în jurul sorilor lor. cele patru for e ale Universului.

Te-ai gândit vreodată Michel. nemailăsând nici o urmă din vibra iile donatorului de sânge. nici cel mai perfec ionat nu va fi vreodată mai mult decât o maşină vulgară în compara ie cu mecanismul uman. Toate acestea au fost la început. în loc să ină seama de motivul real. Au reuşit? În ceea ce priveşte robo ii au reuşit dar. Putem numi prima lui for ă – “For a Atomică”. care niciodată nu depăşeşte o lună. Diverse secte de pe Pământ cred cu tărie în “dreptul” de a refuza transfuziile de sânge. desigur. Pentru a ne întoarce la cristalinul pe care tocmai l-am amintit. La începutul începuturilor. în imagina ia Spiritului Suprem. ceea ce noi numim “cristalin” din sânge. El a imaginat Omul folosindu-se de cea de-a treia for ă pe care o vom numi “For a Ovoastromică”. este mai bine a fi descris ca o oarecare vibra ie particulară a sângelui fiecărui individ.În final. Această a doua for ă o vom numi “For a Ovocosmică”. ajutat de cele cinci sim uri … măduva spinării care este ultra-senzitivă şi care te face (instantaneu) să. şi de pe alte planete. Dacă are loc transfuzia unei mari cantită i de sânge.i retragi mâna de lângă o sursă de căldură ca să nu te arzi – creierului îi ia o zecime de secundă pentru a da ordinul pentru a preveni arderea mâinii tale(4). cu ajutorul celei de-a doua for e a sa. Spiritul Suprem a imaginat experien a sentimentelor prin intermediul unei creaturi speciale. Te-ai întrebat vreodată de ce. ce inteligen ă ar fi necesară pentru a crea o fiin ă umană sau măcar un animal? Sângele care circulă mul umită inimii care bate de milioane de ori indiferent de voin ă … plămâni care purifică sângele prin intermediul unui sistem complex…sistemul nervos…creierul care dă ordine. acest lucru poate avea o influen ă asupra “primitorului” într-un anumit grad. Motivele lor sunt legate de învă ături religioase şi căr i ce cuprind învă ături religioase. Această influen ă. pentru o anumită perioadă de timp. care este impactul vibra iilor diferite pe care le are fiecare. După un timp. Astfel Omul a fost creat. dintre atâtea miliarde de indivizi de pe planeta voastră. 54 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . este la fel de unic printre indivizi la fel ca şi amprentele? Exper ii voştri şi tehnicienii de pe Pământ. El a creat fiin ele vii primare şi cele mai multe dintre plantele primare. precum şi de interpretările lor personale ale acestor învă ături. care variază în concordan ă cu volumul de sânge utilizat în cadrul transfuziei. În acest stadiu. după cum aceste creaturi şi aceste plante au fost create de simple raze cosmice. nu este niciodată periculoasă. din care mai târziu au derivat sub-speciile. vibra iile “primitorului” care con ine sângele preiau conducerea. au încercat şi încă mai încearcă să creeze un corp uman. având ca finalitate formarea unor “ouă cosmice”. Nu are nimic a face cu grupa sanguină. aceste planete devin locuite de anumite forme de via ă. nu se găsesc două amprente digitale identice şi de ce.

care se termina abrupt la un ocean. nemailăsându-mi nici o îndoială. permi ându-ne să avem o vedere generală a camerei de comandă a bazei intergalactice.Reducem viteza progresiv pe măsură ce ne apropiem de planeta noastră. pentru că ceea ce vedeam înaintea mea era indescriptibil de frumos. Figuri. făcând cu ochiul. Centrul Intergalactic fusese înlocuit de…Thiaoouba! Presupunerea mea trebuia să fie corectă . iat-o. despre natura celei de-a patra for e. Imaginea în plan apropiat de pe panou a fost înlocuită cu un plan dintr-un unghi larg. observ că am deviat mult de la subiectul meu. Nu suntem departe de a ajunge pe Thiaoouba. Suntem acum la 848 milioane de kilometri distan ă şi vom ajunge în aproximativ 25 de minute . 55 Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Putem s-o vedem acum? . În final. fiecare dintre aceştia fiind ocupa i la pupitrele lor. cineva ar fi avut impresia plonjării într-o baie luminoasă şi aurie – aproape ca şi cum ar fi fost un praf foarte fin în atmosferă. primul cuvânt care mi-a âşnit din minte a fost “luminos” – apoi acesta a fost juxtapus cu “auriu” – dar efectul produs de această culoare era dincolo de orice descriere. Dar. interferând cu simbolurile. Dacă ar fi fost să inventez un cuvânt. poate unul care să poată fi folosit ar fi fost “luminoso – vaporoso . răspunzând la vocile operatorilor. cu puncte luminoase de diferite culori luminoase traversau ecranul continuu.Ce se întâmplă? am întrebat. Mi-am părăsit locul şi am urmat-o înapoi către postul de comandă. De fapt. În orice caz. pe panou şi în plan apropiat. este timpul acum să ne alăturăm din nou celorlal i. ea a venit înapoi şi s-a aşezat într-un loc lângă al meu. Multe dintre computerele de pe pupitre erau ac ionate mai curând vocal decât manual. au traversat rapid ecranul. .auriu”. evident cu un umor fin. Nimeni dintre cei afla i pe navă nu a mai rămas în picioare. Acum fiecare operator era profund concentrat la pupitrul său. Ini ial. care era presărat cu o multitudine de insule de diferite culori. Thao imediat mi-a transmis telepatic un răspuns afirmativ. Numere şi figuri. .puteam sim i asta. Pe măsură ce ne apropiam şi Thiaoouba creştea pe panou.Răbdare.Nu ar trebui uitat că aceste vibra ii sunt mai mult (5) o trăsătură a corpului psihologic şi fluidic decât a corpului fizic. Michel. Michel. înso ite de puncte luminoase de diferite culori. Acolo. Am coborât uşor spre planetă şi panoul nu ne mai arăta contururile acesteia. nu-mi puteam lua ochii de la acea privelişte. N-am îndrăznit s-o întreb pe Thao. pentru a discuta cu Biastra care părea a supraveghea astronau ii. chiar în mijlocul panoului. Thao m-a aşezat într-un scaun pe care îl ocupasem anterior şi m-a rugat să nu intervin la sistemul meu de securitate. Brusc. pentru că deja ea se îndrepta către ieşire. Ea s-a mutat apoi mai încolo. 25 de minute nu reprezintă sfârşitul lumii! continuă ea. o persoană vorbea rar şi aproape continuu. ci mai curând se puteau distinge contururile unui continent. era acolo. aşa cum o văzusem mai devreme.

răsturnate. . când lumina vibrează într-o bandă de frecven ă îngustă. este celula în care nava noastră va fi găzduită în câteva momente. . spirituală). ouă6! Am putut vedea solul “presărat” cu ouă. şi altele ca atare.Clădiri. Ce m-a captivat mai mult. după cum vom vedea mai târziu că. Altele erau aşezate în pozi ie verticală.ed. spuse Thao din locul ei. aproape strălucitor – îşi radia culoarea. Un verde închis avea efectul opus – îşi “ inea” culoarea. rişti să. Am recunoscut sferele ca fiind nave spa iale întocmai ca a noastră. Există un cuvânt în limbajul lui Thao care defineşte tipurile de culori de pe Pământ şi de pe planete asemănătoare cu a noastră – culorile noastre sunt Kalbilaoka – pe care l-aş traduce ca “întunecate. încă nişte “ouă”. dar nu era cel pe care îl cunoaştem noi. dar în momenul acesta.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cu cât ne apropiam. mă simt bine. dacă nu eşti atent.Desigur.Şi ouăle gigantice. 5 56 . Autorul a confirmat aceasta când i s-au arătat asemenea culori. Este o coinciden ă că în greacă “Theos” înseamnă “Zeu” (“Dumnezeu”)? Sunt aceste culori “pure” ca Zeii (Dumnezeu)? (n. care ar putea avea efecte devastatoare pentru tine. de exemplu. ce sunt ele? Thao zâmbi.i pierzi echilibrul în mişcările şi reflexele tale. Acestea erau enorme. mult mai vii. Un verde luminos. Vei fi tentat să mergi cu paşi mari.i explic ceva mult mai important. Michel. sunt Theosolakoviniki5 – care înseamnă că ele radiază culorile lor din interiorul lor (un fel de lumină interioară – v. Este foarte dificil de descris pentru că.) 6 Ar fi trebuit să spun jumătate de ou. pe de altă parte. dar sunt două. cu atât se distingeau mai bine detaliile – lentilele pentru focalizare (zoom-urile) nu erau folosite pe timpul aterizării. Un roşu putea fi recunoscut a fi roşu. unele pe jumătate acoperite cu vegeta ie. în fiecare varia ie de ton. trebuie să. şi este posibil să cazi şi să te răneşti… . De aceea eu trebuie să mă asigur că î i iei anumite măsuri de precau ie elementare. culorile de pe această planetă nu puteau fi comparate cu nimic din cele ce există pe Pământ. Greutatea ta ar fi cam 70 kg pe Pământ – aici va fi de 47 kg. pe ecran. deoarece suntem în curs de “ancorare”. Thiaoouba nu are aceeaşi for ă gravita ională ca aceea de pe planeta voastră. Aten ia mi-a fost atrasă foarte curând de ceea ce arăta pe ecran ca nişte ouă – da. Unele păreau mai mari decât altele. În nava voastră. când brusc. şi. descrierea va fi mult mai potrivită. insensibile” (fără vibra ie pură) – ale lor. Am fost atât de uimit de această privelişte încât m-am întors din nou către Thao pentru a o întreba despre aceste “ouă”. dintr-un motiv care mi-a fost explicat mai târziu. Planeta noastră con ine multe surprize pentru tine. cu ceea ce semăna a fi capătul ascu it îndreptat către cer. iar altele erau aşezate pe jos. . a fost culoarea din fa a mea – am fost năucit! Toate culorile erau. şi forma sferică pe care o vezi. Când părăseşti nava.Dar nu în eleg. apăru acolo o formă rotundă înconjurată de câteva sfere de mărimi diferite. Theosolakoviniki – un efect similar poate fi observat cu culori monocromatice pure. pu in mai departe. mai intense decât ale noastre.

. Parfumul fin şi discret. am ajuns la o platformă rotundă. putând să mă mişc după bunul meu plac. aceşti oameni doar n-or fi vizita i de un extraplanetarian în fiecare zi! Dar nimic… După ce am parcurs o scurtă distan ă. şi bun venit pe Thiaoouba. de către o for ă invizibilă (câmp de for ă).Atunci înseamnă că trebuie să vă sim i i extrem de neconfortabil. exact ca atunci când ai băut alcool.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . pentru că probabil cântări i cu aproape 60 de kg mai mult decât greutatea voastră normală. . încât aici. de vreme ce de câteva ori mi-am pierdut echilibrul şi Thao a trebuit să mă sus ină. . O mică zguduitură ne-a indicat că am andocat. inând cont de înăl imea voastră. 57 . dar am contrabalansat acest fapt printr-o semi-levita ie.Am adaptat atrac ia gravita ională (artificială) pentru a corespunde celei de pe Pământ sau aproape. bli uri fulgerând – sau ceva asemănător – poate un covor roşu! De ce nu şeful statului în persoană? Pentru Dumnezeu. ea a luat o cască. Perspectiva pământeană m-a făcut să mă aştept să fiu întâmpinat de o mul ime de reporteri. Această extraordinară călătorie – eram pe cale de a păşi pe o altă planetă. aşa încât noi nu ne sim im neconfortabil. Panoul era “alb” dar astronau ii erau încă ocupa i. al aerului îmi biciuia zona de sub nas care era expusă. Imediat m-am sim it mai uşor. care mi-a acoperit fa a de la frunte până exact sub nas. Michel. Senza ia era foarte plăcută. din cauza luminozită ii şi a culorilor care te-ar putea intoxica. . În afara navei spa iale. Apoi. rezumă Thao. Câmpul de for ă “de siguran ă” de la scaunul meu tocmai fusese “închis” eliberându-mă din nou. Culorile sunt vibra ii care ac ionează asupra anumitor puncte din corpul tău psihologic. la aproape 800 de metri distan ă. camere de filmat. pe partea cu “pasarela”.Este adevărat că sub influen a acestei for e. consecin ele ar putea fi nefericite. aceste puncte sunt atât de slab stimulate. Thao s-a aşezat pe un scaun circular din interiorul platformei (6) şi mi-a făcut semn că ar trebui să mă aşez pe locul opus locului său. foarte uşoară. lucru care era foarte plăcut. temperatura aerului fiind în jur de 260C. platforma s-a ridicat la câtiva metri şi a început să se deplaseze rapid către “ouă”. am mers de-a lungul unei “pasarele”. destul de delicat şi cu un zumzet abia perceptibil. lucru care m-a surprins. Thao m-a condus către uşă şi înapoi în camera în care intrasem prima dată şi unde am stat întins 3 ore. şi în acelaşi timp. atât de pu in exersate. exact cum am fost pe navă. Acolo. dealtfel într-un fel deconcertantă.Să mergem.Al doilea punct. corpurile noastre sunt mai grele. N-am văzut pe nimeni. avem satisfac ia de a te vedea mişcându-te printre noi cu uşurin ă. Pe Pământ. este acela că vei fi obligat să por i o mască cel pu in pentru o vreme. A scos un obiect de mărimea unui walky-talky şi imediat m-am sim it intuit pe scaun.

nu vei mai avea nevoie de ea aici. Figurile îmi erau deasemeni cunoscute. to i ocupa i pe o anumită arie. cât vedeai cu ochii. Thao mi-a făcut semn s-o urmez şi ne-am îndreptat către unul dintre “ouăle” mai mici situate lângă “presupusul perete interior” al celui mai mare. se întindea inutul. aşa cum am fi trecut printr-un nor. Michel. Fe ele lor purtau expresia unei bucurii sincere şi o asemenea bunătate încât am fost adânc mişcat de căldura cu care am fost primit. În ciuda măştii mele. îmi dădeam seama foarte bine de strălucirea ei. To i au exclamat ceva şi şi-au pus mâna pe umărul meu ca un gest de bun venit. Eram obişnuit să-mi coordonez muşchii pentru a mişca o greutate de 70 de kg şi acum trebuia să mişc numai 47 de kg – vă pute i imagina ce efect produceam. Părea absurd.Este în regulă. Î i voi explica misterul mai târziu. Era ca şi cum ei mă considerau unul de-al lor. spuse Thao care ştia ce gândeam. Am privit în jurul meu în toate direc iile. Thao mi-a explicat că întrebarea lor principală era: de ce este atât de trist – este bolnav? . 58 . Puteam vedea terenul de aterizare şi nava andocată exact ca şi cum am fi fost afară… . inducându-mi o stare de euforie. exacerbam problema. am fost întâmpina i cu bucurie pe oriunde am trecut.Î i în eleg reac ia. Platforma s-a oprit şi s-a aşezat uşor pe podeaua “clădirii”.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În doar câteva secunde. atunci când mergeam alături. Thao mi-a scos masca.Nu sunt trist! am protestat. De cum am venit. Un fel de muzică se auzea foarte delicat. Intrasem într-adevăr în “ou” şi totuşi în jurul nostru. Nu prea departe de noi erau aduna i 20 sau 30 de oameni. am ajuns. ea să fie obligată să se mişte mai încet pentru ca eu să nu fiu nevoit să alerg ca să in pasul – mişcările mele erau mai mult ca nişte sărituri nereuşite. Trebuie să men ionez aici că Thao şi cu mine formam un cuplu ciudat în timp ce ne mişcam prin cameră. . Marea diferen ă dintre înăl imile noastre făcea ca. în fa a unor pupitre şi ecrane pe care sclipeau lumini e colorate – asemănătoare cu cele din interiorul navei. Michel. de fiecare dată când încercam să mă grăbesc. Am trecut pe sub lumină şi apoi. şi am intrat prin pere ii unuia dintre “ouă”. Thao m-a prezentat personal fiecăruia dintre cei 12 oameni afla i aici. Am realizat că eram în Centrul Intergalactic. Ne îndreptam către o lumină care strălucea pe peretele “oului” cel mic. am trecut prin perete într-o cameră pe care imediat am recunoscut-o ca fiind cea pe care am văzut-o pe ecran în navă. dar “oul” dispăruse.

Arătau ca şi cum în fiecare secundă ar fi primit veşti excelente.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . reflectă o fericire perpetuă. păreau a fi de aceeaşi vârstă! 59 . dar ei nu sunt obişnui i cu expresia fe ei pământenilor.Ştiu. după cum po i vedea. Eram conştient că era ceva neobişnuit la aceşti oameni şi dintr-o dată m-a lovit: To i cei pe care îi văzusem. Era adevărat. Figurile aici.

la înăl imi care variau de la aproape de nivelui solului până la 10 metri deasupra solului. Păreau să se ridice cam la 200 de metri către cer. câtorva dintre gazdele noastre li s-a cerut să revină la îndatoririle lor şi noi am considerat acest fapt ca fiind pentru noi un motiv de a pleca. Am ajuns la marginea pădurii şi îmi amintesc că am fost extrem de impresionat de dimensiunile copacilor cei mai mari. de ani de-ai voştri. din nou m-am sim it euforic. un “lors” con ine 70 de “kasios”.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Învă ând să trăiesc pe o altă planetă CAPITOLUL 5 Se părea că Thao era deasemeni foarte cunoscută aici şi a trebuit să răspundă la numeroase întrebări – întotdeauna cu zâmbetul ei natural. sau într-adevăr. însă. 60 . Aerul era căldu şi parfumat şi. Un “kars” este o perioadă de 55 de “lorse”. Thao. printre multe gesturi de prietenie şi urări de bine. Michel – îmi explică Thao fără ca eu să fi întrebat. Zburam la o înăl ime de aproximativ 5 sau 6 metri şi la o viteză pe care am estimat-o a fi 70 – 80 km/h. să ne oprim şi să observăm mai îndeaproape copacii. Anul nostru cuprinde 333 zile de 26 “karses”. (acum este într-adevăr o sumă pentru tine…). la fel ca şi pe cei din camera mai mare.Cel mai înalt este de 240 de metri pământeni.000. Vehiculul îşi reduse mult viteza şi eram capabili să ne strecurăm printre copaci. care putea fi văzută în depărtare. Am revenit la vehiculul nostru şi am plecat accelerând imediat în direc ia unei păduri. larg.Hai să vizităm pădurea mai întâi. Unii dintre ei au o vechime de 8. i-ar plăcea să mergi la “apartamentul” tău sau vrei să aruncăm o privire în pădure mai întâi? . şi un “kasio” este aproape echivalent cu o secundă de-a voastră. şi au între 20 şi 30 de metri în diametru la bază. într-un fel pe care nu-l mai încercasem niciodată pe Pământ. Mi-a fost pusă din nou masca şi i-am părăsit pe acei oameni. În scurt timp. .

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao era capabilă să manevreze “platforma noastră zburătoare” cu o precizie şi cu o iscusin ă uimitoare. Vehiculul nostru şi maniera lui Thao de a-l conduce, mă ducea cu gândul la un covor zburător care mă purta într-un tur magic al acestei păduri magnifice. Thao se înclină către mine şi îmi scoase masca. Arboretul era luminos şi de un auriu delicat dar, le-am găsit destul de tolerabile pentru ochi. - Este un moment destul de potrivit pentru a începe să te acomodezi cu lumina şi culoarea, Michel. Priveşte! Urmărindu-i privirea, am descoperit, foarte sus printre ramuri, trei fluturi, viu colora i şi de dimensiuni enorme. Aceste lepidoptere, care trebuie să fi avut deschiderea aripilor de 1 metru, fâlfâiau sus printre frunze, iar noi eram norocoşi să-i vedem zburând din ce în ce mai aproape de noi, cu aripi de un bleu-verzui şi portocaliu. Este la fel de clar pentru mine ca şi cum s-ar fi petrecut ieri. S-au învălmăşit înspre noi cu aripile lor care erau straniu franjurate, pentru a crea cel mai frumos efect, care î i tăia respira ia. Unul dintre ei a venit să se odihnească la doar câtiva metri de noi şi am putut să-i admir corpul, cu inele argintii şi aurii şi cu antene verde-jad. Trompa sa era aurie şi vârfurile aripilor sale erau verzi, cu dungi de un albastru luminos, alternând cu forme asemănătoare diamantului, de culoare portocaliu-închis. Partea de dedesupt era albastru-închis, dar luminos, de parcă ar fi fost iluminate de deasupra de către un proiector. Pe timpul în care această insectă gigantică a rămas pe frunză, părea să emită nişte şuierături uşoare şi am fost de-a dreptul surprins de asta. Cu siguran ă că nu mai auzisem nici un lepidopter de pe Pământ sco ând vreun sunet. Bineîn eles, nu mai eram pe Pământ ci pe Thiaoouba, şi acesta era doar începutul unei lungi serii de surprize pentru mine. Pe solul din pădure, creştea o incredibilă varietate de plante, care erau una mai neobişnuită ca alta. Acoperiseră solul complet, dar am observat foarte pu ine tufişuri printre ele. Îmi imaginez că gigan ii pădurii le-au împiedicat să se dezvolte. Ca dimensiuni, aceste plante variau de la cele care acoperă solul, asemănătoare cu muşchiul, până la cele de mărimea unui tufiş mare de trandafiri. Un fel, plante cu frunze de grosimea unei palme şi de forme diferite – uneori ca o inimă sau rotunde, alteori foarte lungi şi sub iri – erau de o culoare tinzând mai mult către albastru decât verde. Flori de toate formele şi toate culorile, chiar şi cel mai pur negru, se împleteau unele cu altele. De la altitudinea noastră de câ iva metri, efectul era absolut splendid. Ne-am ridicat până când am fost deasupra celei mai înalte ramuri şi mi-am pus din nou masca la indica ia lui Thao. Am ieşit de sub boltă şi ne-am mişcat încet chiar deasupra frunzişului acelor copaci enormi.

61

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Deasupra pădurii, lumina era, din nou, incredibil de intensă şi am avut impresia de a călători printr-un peisaj de cristal pur. Păsări minunate erau aşezate pe vârfurile copacilor mai înal i, privindu-ne trecând, fără teamă. Culorile lor, variate şi bogate, erau o adevărată petrecere pentru ochii mei în ciuda efectului atenuant al măştii mele. Aici erau varieta i de macaw, cu penaj albastru, galben, roz şi roşu; şi printre ele un tip pasăre, semănând cu pasărea paradisului, mergând an oş în mijlocul unui nor de ceea ce păreau a fi colibri. Aceşti colibri erau de un roşu strălucitor, cu pete mici aurii. Penele roşii, roz şi portocalii din coada păsării paradisului, trebuie să fi măsurat cam 250 cm în lungime şi deschiderea aripilor aproape 2 metri. Când aceste “bijuterii” şi-au luat zborul, partea de dedesupt a aripilor lor a dat la iveală un roz foarte delicat şi confuz, cu doar o undă de albastru strălucitor la extremita i – atât de neaşteptat, mai ales că vârfurile aripilor lor aveau o colora ie galben-portocalie. Capetele lor purtau pene de dimensiuni impresionante, fiecare pană fiind de o altă culoare: galben, verde, portocaliu, negru, albastru, roşu, alb, crem…

Mă simt frustrat că încercările mele de a descrie culorile pe care le-am văzut pe Thiaoouba sunt atât de neadecvate – simt că mi-ar trebui un întreg nou lexicon, inând cont că limbajul meu este insuficient. Aveam impresia constantă că aceste culori veneau din interiorul obiectelor şi fiin elor pe care le priveam, şi că ele (culorile) erau mai mult decât ştiam eu că sunt. Pe Pământ, cunoaştem poate 15 nuan e de roşu, aici trebuie să fi fost peste 100… Nu numai culorile mi-au re inut aten ia. Sunetele pe care le-am auzit de când am început să zburăm pe deasupra pădurii m-au inspirat pentru a căuta o explicatie de la Thao. Era aproape un fond muzical, foarte uşor şi delicat, similar cu al unui flaut care cânta incontinuu aceeaşi arie dar de la o oarecare distan ă. Când am pornit din nou, muzica a părut să se schimbe, numai pentru a reveni la melodia ini ală. - Ceea ce aud este muzică? - Sunt vibra ii emise de mii de insecte care, când se combină cu vibra iile culorilor reflectate de razele solare pe anumite plante, cum ar fi Xinoxi, de exemplu, produc un rezultat foarte muzical precum po i auzi şi tu. Noi înşine, auzim doar dacă suntem în mod special acorda i la acestea, pentru că aceasta constituie o parte integrantă din via a noastră şi din mediul nostru înconjurător. Este odihnitor, nu-i aşa? - Absolut. - După părerea exper ilor, dacă aceste vibra ii ar înceta, am avea probleme considerabile cu ochii. De fapt, ar putea părea ciudat la prima vedere, de vreme ce aceste vibra ii sunt perceptibile mai curând pentru ureche decât pentru ochi. Totuşi, exper ii sunt exper i, Michel, şi, în orice caz, este de mică importan ă pentru noi, pentru că ei mai spun deasemeni că, şansa ca aceste vibra ii să se oprească este la fel de redusă ca şi şansa ca soarele nostru să se stingă sigur mâine. Thao întoarse vehiculul nostru şi în câteva momente, am părăsit vârfurile pădurii şi zburam peste o câmpie, care era străbătută de cursul unui râu verde-jad. Am 62

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba coborât la o altitudine de aproximativ 3 metri şi i-am urmat cursul. Acum eram capabili să urmărim mişcările unor peşti neobişnui i – peşti care semănau mai curând cu ornitorincii decât cu peştii, aşa cum îi ştiam eu că sunt. Apa era pură, ca şi cristalul, şi la această altitudine puteam distinge tot, până la cea mai mică pietricică. Uitându-mă în sus, am văzut că ne apropiam de ocean. Palmieri asemănători cu cocotierii îşi unduiau frunzele maiestuoase la înăl imi impresionante, pe marginea unei plaje cu un nisip auriu. Albastrul oceanului contrasta plăcut cu stâncile de un roşu luminos încrustate în dealuri mici, care vegheau o por iune din această plajă. Cam 100 de oameni făceau plajă pe nisip sau înotau, complet goi, în apele transparente ale oceanului. Mă sim eam un pic uimit, nu numai datorită locurilor noi şi minunate pe care le descopeream constant, ci şi datorită senza iei continue de “uşurin ă”, datorată schimbării gravita iei. Această senza ie era memento-ul meu pentru Pământ – ce cuvânt straniu, şi cât de dificil era să vizualizez Pământul acum! Vibra iile auditive şi vizuale îmi afectau deasemeni enorm sistemul nervos. De obicei o persoană destul de puternică, mă simteam complet relaxat – ca şi cum aş fi plonjat într-o baie caldă, permi ându-mi să plutesc printre baloane de săpun în timp ce se auzea o muzică delicată. Nu, chiar mai relaxat decât atât – atât de relaxat încât îmi venea să plâng. Am trecut, destul de rapid, peste apele unui imens golf, zburând la aproximativ 12 metri deasupra valurilor. La orizont, puteam distinge câteva puncte – unele mai mari decât altele, şi mi-am dat seama că acestea erau insule; fără îndoială că pe acestea le văzusem înainte de a asoliza pe Thiaoouba. Pe când ne îndreptam către cea mai mică dintre insule, am privit dedesupt şi am văzut că eram urmări i de numeroşi peşti, care se amuzau traversând încoace şi încolo umbra pe care vehiculul nostru o proiecta pe apă. - Sunt rechini? am întrebat. - Nu, sunt Dajiki – fra ii delfinilor voştri. Vezi? Se distrează jucându-se la fel ca şi delfinii voştri. - Priveşte! am întrerupt-o pe Thao. Priveşte! Thao privi către locul pe care i-l indicam şi începu să râdă. Eu eram uimit să văd un grup de oameni apropiindu-se de noi, aparent fără ajutorul vreunui vehicul. Erau la aproape 2 metri deasupra apei, într-o pozi ie verticală, şi, nu numai că pluteau în aer, dar se şi mişcau destul de rapid înspre noi.

63

care. Uite. în pozi ie verticală după cum văzusem.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În curând drumurile noastre s-au intersectat şi gesturi de prietenie au fost făcute de ambele păr i.Nu. Zona era înviorată de sunete şi culori ale insectelor. impresia generală era că încă eram în afara clădirii. În aceeaşi clipă. am sim it o uşoară presiune cu o for ă nu mai mare decât greutatea unui puf de ra ă. când am trecut prin pere ii centrului spa ial. te voi învă a cum să-l foloseşti. Thao opri vehiculul în fa a unei lumini strălucitoare aflată în centrul peretelui oului. Vehiculul coborî încet la nivelul solului şi. Chiar şi o greutate de milioane de tone poate fi comparabilă cu o pană datorită acestui fapt. aproape am ajuns. Părăsind platforma. zburam pe sub frunzele palmierilor de-a lungul unei cărări largi. Mai târziu. cel mai adesea “aşezat” pe o parte sau uneori. Acest ou era aşezat pe o parte. această clădire era extraordinară prin ea însăşi şi odata ajuns înăuntru. totul era atât de neobişnuit. am intrat în locuin ă. ei au o Tara7 pe talie şi un Litiolac8 în mână. Fără practică. mărginită de două rânduri de tufişuri înflorite şi foarte parfumate. fluturilor şi păsărilor. Era lung de aproximativ 30 de metri şi avea cam 20 de metri în diametru – destul de mic în compara ie cu cele pe care le văzusem până acum. Acestea produc anumite vibra ii care neutralizează for a magnetică rece a planetei. cu vârful în sus. . nici ferestre. dacă va fi timp. à propos.Michel. Se pare că fiecare clădire de pe această planetă avea forma unui ou. Litiolac-ul ac ionează împreună cu Tara pentru a zbura. Mi-am amintit că încercasem aceeaşi senza ie mai devreme. . . după o ultimă curbă pe drum. permi ând neutralizarea for ei gravita ionale. pentru că mi-ar fi plăcut să experimentez un asemenea echipament. Apoi. Era aceeaşi senza ie pe care mi-o provocase Latoli şi am recunoscut prin asta un semn de întâmpinare din partea acestor “oameni zburători”. 64 . Într-adevăr. După cum am men ionat mai înainte. dar este inut în mână. Te-am adus cu acest mijloc de transport pentru că tu nu eşti în stare să zbori cu un Litiolac. Pe această planetă. De cum am făcut acest lucru. “Cochiliile” erau albe la culoare şi nu aveau nici uşi. durând câteva secunde. oricine doreşte să călătorească pe anumite distan e foloseşte această metodă. aparent îngropat pe jumătate în sol. Aproape imediat. datorită altor vibra ii asemănătoare ultrasunetelor. Neavând nici uşi. am ajuns în fa a unui “ouşor” “cuibărit” printre copăcei şi vii înflorite. un val de fericire trecu prin mine. aşa cum se întâmplă acum.Cum reuşesc să facă asta? Este levita ie? . te-ai putea răni. pot fi pilotate cu precizie către locul ales. nu făcea nici un zgomot.Atunci noi de ce folosim acest vehicul? am întrebat. poate. nici ferestre. eşti nerăbdător. ne apropiasem repede de o insulă şi puteam vedea clar o plajă aurie unde câ iva oameni stăteau la soare. 7 8 Tara este un aparat purtat ca o centură atunci când doreşti să zbori.

. într-un punct în spa iu – efectul era de-a dreptul extraorinar. cu toată puterea mea…şi nu s-a întâmplat nimic. Să. inând cont de mărimea scaunului şi de faptul că ea nu-mi mai ceruse să fac nimic până atunci. spuse ea.Cel de-al doilea cuprinde. Aceste vibra ii apar continuu pentru protec ia ta pe tot timpul vie ii tale. oricum. deşi strălucirea fusese diminuată. şi. am întrebat eu.i explic. Am zâmbit. Cu locuin ele noastre. Toate aceste piese de mobilier erau.Vezi tu. Aş fi putut să-l ridic cu o singură mână şi fără nici un efort. dar pentru a nu-l scăpa. . pe care noi le numim Ariacostinaki. ramurile copacilor spintecând cerul albastru-mov de deasupra. . Am încercat să fiu amabil. M-am ridicat şi am încercat din nou.i scoatem masca.Foarte bine.ed. cum se face că deşi pere ii voştri sunt transparen i. de mărimea unui ou de stru .Mai întâi. . aceasta trebuia să fie o sarcină simplă. am copiat natura în crearea unui câmp de vibra ii electroeterice minerale în jurul unui nucleu. de exemplu. Thao apropie un obiect de podea şi o atinse. în parte.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Frumuse ea uimitoare a culorilor era pretutindeni. Michel? M-am uitat la Thao. Michel. Te puteai gândi că se oprise în mod miraculos în mijlocul aerului. între două scaune. Thao indică un “ou”. animal sau mineral – posedă un câmp în jurul său. Acum te rog dă-mi oul. hai să. Când mi-am scos masca am constatat că lumina nu era mai greu tolerabilă decât cu masca pe figură. la o scară mare – potrivite cu aceşti oameni la “scară mare”. te rog. şi nu pot fi confundate cu vibra iile Aurei. l-am luat cu ambele mâini şi…am căzut în genunchi! Nu m-am aşteptat să fie atât de greu şi m-am dezechilibrat. este înconjurat de o Aură şi de o for ă (câmp)9 eterică de o formă ovală. desigur. . florile… îmi amintesc o pasăre care se oprise pentru a se odihni chiar pe mijlocul “acoperişului” astfel încât îi puteam vedea tălpile.Thao. verdea a. Fiecare corp – uman. Ştiai asta. În compara ie cu ce făcusem. 65 . într-o mai mare măsură. 9 n. surprins de cererea ei. vibra ii. Michel. dar cu oarecare dificultate pentru că scaunul era într-adevăr greu. Voi regla lumina interioară astfel încât să fie suportabilă pentru tine. aşezat în mijlocul camerei. Am copiat for ele naturii şi crea iile naturii pentru scopurile noastre.Vrei să împingi scaunul acesta. electricitate. fluturii. de data aceasta. această locuin ă există datorită unui câmp magnetic care este cu totul special. Singurul contrast cu exteriorul era dat de pardoseala care era acoperită cu un gen de covor pe care erau aranjate scaune confortabile şi mese pe piedestale mari. Corpul omenesc. totuşi noi nu putem vedea din afară înăuntru? Şi cum de putem trece prin pere ii voştri aşa cum am făcut-o noi? . am reuşit să-l mişc cam vreo 50 de cm. nu-i aşa? Am încuviin at.

Noi doar exploatăm o lege a naturii. pui piciorul aici şi pentru apă fierbinte. Doar că de afară. Întorcându-se către scaunul pe care-l găsisem atât de greu de mutat. Thao îşi puse mâna peste ciocul lebedei şi imediat apa începu să curgă peste mâinile ei şi în bazin. Michel.For a electro-vibratorie.Minunat! . atât de puternic încât vântul şi ploaia nu pot pătrunde prin el. să curgă. . fără să fi pă it ceva rău.Urmăreşte-mă. Pentru apă caldă. un decor de-a dreptul magnific. . o pasăre mai grea aterizează totuşi. spuse ea. va începe să se afunde. Michel.Sigur că putem. Era o piscină în miniatură care părea a fi din porfir verde şi. aşa că a trebuit să-mi ridic bra ul destul de sus. . Sub această magnifică pasăre din piatră. oul nu s-a mutat nici măcar o zecime de milimetru.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao mă atinse pe umăr. am spus. Îmi era deja familiar.Este foarte ingenios. .i arăt casa.Nu. Apoi a luat oul cu ambele mâini şi l-a împins şi l-a tras cu toată puterea sa până când venele i s-au umflat la gât. păsările. Cel mai bun loc pentru a intra este întotdeauna indicat de o lumină exterioară. hai să. aparent fără nici un efort. dar care este semnifica ia luminii de la intrare? Nu putem trece prin pere i pe unde vrem noi? . Ave i şi apă care este potabilă pe această insulă.Ce inteligent! am spus eu. putem regla nivelul până la care penetrează. noi nu ne procurăm apa aşa cum face i voi pe Pământ. din întâmplare. . acesta este Centrul şi nu poate fi mutat.Şi dacă vre i apă caldă? . . Am creat un câmp în jurul său. Cât despre razele soarelui. am sugerat eu. . care vin să se odihnească deasupra. Îşi retrase mâna şi apa încetă să mai curgă. bogat în ornamente. Tot cu o singură mână. . dar m-am descurcat şi apa a început. produce o senza ie atât de înfricoşătoare pentru pasăre încât va zbura imediat. l-a aşezat din nou. alături. îl pui aici. cu ciocul deschis…efectul era minunat. Bazinul era cam la 150 cm deasupra podelei. 66 . nu putem vedea interiorul şi astfel nu po i şti dacă nu vei lovi vreo piesă de mobilier aflată pe partea cealaltă a peretelui. nu sunt suficient de grele pentru a trece prin câmp şi dacă.Este sudat de podea. Deasemeni. din nou. şi-a pus o mână sub el şi l-a ridicat deasupra capului său. un bazin potrivit peste care o lebădă din porfir îşi arcuia gâtul. Acest fapt. Am urmat-o şi am descoperit în spatele unui perete despăr itor. Îmi spuse că ar trebui să încerc şi eu. Este nucleul de care i-am vorbit mai devreme. apărând de fiecare dată când îi spuneam ceva ce i se părea caraghios. Cu toate acestea. Vino. se afla un aparat care “inspira” aerul de afară şi îl transformă în apă de băut la cerere. sau a trebuit să săpa i fântâni? Din nou fa a lui Thao se lumină de zâmbetul ei amuzat.Nu.

cerul gurii mele a fost foarte plăcut surprins. dealtfel foarte diferit de tot ceea ce mâncasem în via a mea. astfel încât am avut impresia că sunt învăluit într-o pătură groasă de cea ă pufoasă. .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Celulele pozi ionate în lateral. vocea lui Thao s-a făcut din nou auzită. şi aici. utilizând diverse metode speciale. Michel? . Po i să te întinzi aici. ori vrei să râzi de mine. M-am întins şi imediat m-am sim it ca şi cum aş fi plutit la nivelul solului. şi efectul general era minunat de relaxant. în câteva momente. ouă. preparate de bucătari excelen i. Dar. Se prepară din grâu şi ovăz şi po i trăi numai cu aceasta luni în şir.Ce crezi despre asta. De fapt. A dispărut în spatele unei cortine ce oase. Când vei gusta. Este foarte practic. vei constata că toate aceste alimente sunt excelente şi foarte hrănitoare. câteva feluri de mâncare. Cum se face că pe Pământ nu există deloc? . În acelaşi timp. Manna o gustasem deja pe nava spa ială. legume. Tot ce văd eu în dulapul tău este roşu. verde. avem ceva ceea ce voi numi i “manna”. De la stânga la dreapta: peşte. ar mai fi ceva ce nu am văzut încă şi asta este bucătăria – şi ştii cât de importantă este bucătăria pentru Francezi! . de cea mai bună calitate. produse lactate. nu mai puteam să-i aud vocea. aranjate într-un mod foarte plăcut la vedere. spuse ea zâmbind din nou şi făcănd câ iva paşi într-o altă direc ie. 67 . Era într-adevăr excelent. un pic mai jos. albastru.Ori mă tachinezi. Când am gustat. Apoi Thao rosti câteva cuvinte în limba ei şi. . aproape de bază “oului”.Ceea ce vezi sunt concentrate din diverse alimente – peşte. M-am ridicat din nou şi după câteva secunde. controlează func ionarea aparatului…dar acestea sunt doar detalii materiale şi nu au mare importan ă.. Am mâncat pu ină şi acum şi am găsit-o ca fiind foarte potrivită împreună cu toate felurile de mâncare prezentate. care este pâinea noastră. etc. vibra ii muzicale se puteau auzi. aveam în fa ă. pe o tavă. această pâine este cunoscută drept “manna”. este o hrană completă. fiind uşor de comprimat şi extrem de nutritiv. vegetale şi fructe. Deşi ea continuă să vorbească.Pe aici. Vezi acest dulap transparent? În interior vei găsi diverse compartimente. maro şi nuan e ale acestor culori… . în ultimul. . Ea îmi indică un fel de “rogojină” groasă care se afla pe podea.Este într-adevăr maximum de confort! am replicat entuziasmat. scoici. brânză. crescând ca intensitate şi “cea a”s-a ridicat dispărând complet.Mi-ai spus că pe Pământ.Este un produs pe care îl transportăm întotdeauna pe navele noastre intergalactice.

la un cuvânt al său. dar acest lucru nu ar fi atât de important decât pentru amuzamentul propriu. revenind la locul său ini ial. dezlegându-şi Tara-ele şi punându-le pe un bloc de marmură. Se mişcă. Locuin ele noastre nu sunt pe placul tău?” Ea “citi” raspunsul meu admirativ şi fu încântată de acesta. aten ia noastră a fost atrasă de apropierea unui grup de oameni care zburau la nivelul solului. făcând turul camerei. Noi putem. toate fiind construite pe măsura lor. Ei se aşezară. oprindu-se în dreptul fiecărui oaspete. s-a oprit în fa a mea şi. Thao merse la “bucătărie” şi umplu o tavă cu diverse mâncăruri. pe sub ramurile copacilor. mai ales că dimensiunile mele nu corespundeau cu nimic. au intrat şi i-am recunoscut cu plăcere. de culori strălucitoare (mai târziu aveam să în eleg de ce culoarea fiecărei robe îl înfrumuse a atât de mult pe individul care o purta). Într-adevăr. Îşi schimbaseră uniformele spa iale cu robe lungi în stil Arab.De ceea ce voi a i numi “levita ie”. nefiind nici o îndoială în ceea ce priveşte intentiile lor. care stătea cu picioarele încrucişate. era dificil de crezut că aceştia erau aceiaşi oameni pe care îi cunoscusem şi cu care vorbisem pe nava spa ială. îmi spuse telepatic:”Pari cumva uimit. Michel – exceptând câ iva indivizi care încă mai sunt capabili să o facă. Întorcându-se către ceilal i. Tava. toate mâinile se îndreptară în direc ia tăvii. Thao coborî uşor în scaunul său. to i vorbiră deodată. Evident. care se ridică uşor în aer. de vreme ce to i ochii mă fixau. M-am holbat la ea. Michel. începu să se ridice deasupra scaunului său şi pluti prin cameră. Ei s-au oprit la intrarea “oului”. dar am realizat în curând că eram singurul care era fascinat de performan ele ei. comportamentul lui Thao era perfect normal pentru prietenii mei. dar ei erau mai interesa i de expresia uimită de pe fa a mea. Aşezându-şi mâna pe umărul meu. Thao. după bunul ei plac. Spunând acestea. sim indu-se în scaunele lor mai ca acasă decât mă sim eam eu în al meu. Latoli se apropie de mine. Unul după altul. erau complet transforma i. . cu un zâmbet radios care îi lumina fa a. cu mare precau ie ca să nu cadă (lucru care i-a amuzat foarte tare pe to i) am luat un pahar cu hidromel. Biastra şi Latoli şi restul echipajului de pe navă.Aceasta demonstrează una dintre multele ştiin e pe care le-a i pierdut voi pe Pământ. Pentru moment.Cum a fost făcut acest lucru? am întrebat-o pe Thao. . în final. fără să fie nevoie s-o atingă. 68 . Apoi. să ne ridicăm pe noi înşine în aer. foarte simplu. şi toate mâinile coborâră. dragul meu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Chiar atunci. . În final. probabil că aveam un aer idiot. porni din nou. Mă sim eam la fel de ciudat ca un ră oi printre găini. stând în aer. le transmise răspunsul meu şi comentariile zburară rapid şi conştient. Întrebarea mea a fost în eleasă telepatic de toată lumea şi a izbucnit un hohot de râs general.

printre multe alte abilita i. Apoi Thao îmi explică: . ei ar apărea ca fiind cele mai rele dintre animalele sălbatice.Michel. . după cum numim noi locuin ele noastre. să petrec prima mea noapte pe Thiaoouba. şi nu avem nevoie de lumină pentru a vedea. În ochii noştri. Dacă doreşti să faci o baie. pentru că se întunecă şi nu există iluminat artificial în cameră. avem numai fiin e evoluate şi desigur. Trebuie să-i fi adus şi ei un “Litiolac” deoarece a zburat împreună cu grupul ei. ştii cum să procedezi şi po i să dormi în patul de relaxare. Noi suntem capabili să vedem la fel de bine şi ziua şi noaptea. Am petrecut după-amiaza într-un mod plăcut. 69 . acest “doko”. po i dormi pe sol în mijlocul oraşului şi vei fi mai în siguran ă decât într-o clădire cu gardieni înarma i. pentru a se alătura prietenilor săi. . Thao se întoarse şi trecu prin “zidul” doko-ului. Dar încearcă să te organizezi în următoarea jumătate de oră. Având în vedere toate acestea.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba A fost o vreme în care era practicată de majoritatea. până la apusul soarelui.Această clădire este sigură? Sunt în siguran ă aici? am întrebat îngrijorat. de la suflet la suflet. noii mei prieteni şi cu mine comunicând telepatic. Din nou Thao zâmbi. pe timpul nop ii. câini şi sisteme de alarmă de pe Pământ. Te vom părăsi acum.Pe această planetă. pentru a te lăsa să dormi. pe această planetă. M-am pregătit deci. Aici. noapte bună. va fi casa ta pe timpul scurtei tale sederi pe Thiaoouba. nici una nu seamană cu criminalii pe care îi ave i voi pe Pământ.

Michel…trezeşte-te. dar visul tău a fost destul de ciudat. I-am spus acest lucru lui Thao. Un sentiment euforic. Unele dintre aceste statui au o înăl ime de 50 de metri şi încă din timpuri imemoriale au fost considerate “una dintre cele 7 minuni ale lumii”. . Un şarpe negru enorm se târa drept printre flăcări.Michel.Oricum. A fost nevoie de 7 dintre ei. purtând pălării ciudate. Reptila a devenit o cometă şi căra statuile pe sus până în Insula Paştelui10. galbene şi portocalii ardeau în jurul său. care nu are copaci. Michel. deschizând ochii – visam că erai o statuie din Insula Paştelui şi că m-ai prins de umăr… . situată la câteva mii de kilometri de ărmul statului Chile. m-am îmbrăcat în acel veşmânt. Pentru moment. după o baie caldă şi înmiresmată. Thao îmi înmână o robă bogat colorată care m-a încântat de-a dreptul şi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cei şapte Maeştri şi Aura O uriaşă flacără albastră ardea. mă prinse de umeri şi spuse: . care mă aştepta cu un pahar cu lapte şi pu ină manna. care a fost total neaşteptat. alte flăcări roşii.Sunt o statuie din Insula Paştelui şi te-am prins de umăr. pe care se află numeroase statui din piatră. Una dintre aceste statui. (Comentariul Editorului cu acordul cu Autorului). fugind şi încercând să prindă şarpele. care îi semăna lui Thao. înspre uriaşi. dar î i voi explica totul la momentul potrivit. vom proba aceste haine pe care i le-am adus. .Doamne. pentru că pe Insula Paştelui.Nu. este o statuie care a fost sculptată cu mult timp în urmă pentru a mă imortaliza şi căreia i-a fost dat numele meu. Thao mă scutura uşor şi zâmbea cu blânde e. Gigan i apărură de nicăieri. 10 Insula Paştelui – este o insulă izolată în Pacific. Apoi. acum visez. nu-i aşa? . doar pentru a le scuipa înapoi. ca să-l oprească înainte de a ajunge la mine. împreună. m-a învăluit. ei mă salutau. aşa cum erau încăleca i pe coada şarpelui.Simplul adevăr. Au fost pe dată transforma i în nişte statui imense. . CAPITOLUL 6 70 . Existen a lor a intrigat arheologii şi istoricii de secole. Dumnezeule! am spus. îndreptându-se către mine.Ce-mi spui tu mie acum? . Dar s-a întors şi a înghi it flăcările. ca un dragon.

nu au gust deloc”? . te voi ruga să mă urmezi. este un halou auriu. şi numai odată ci de mai multe ori. .Da. Aura vibrează constant în culori care variază. dar mai mult în ochii celorlal i decât în cei proprii. oamenii cred numai în ceea ce pot vedea sau atinge… . şi ei ar putea să-şi aleagă culorile. Dacă oamenii de pe Pământ ar fi capabili să vadă Aura.Mul i oameni de pe Pământ puteau s-o vadă şi s-o citească de mult. dar acum sunt doar câtiva. altele sunt mai atenuate. am auzit vorbindu-se despre asta. dar nu vor fi cu mult mai înclina i să te creadă. După cum spune i voi francezii. destul de asemănător cu cele pictate pe Pământ în cazul icoanelor de sfin i sau ale lui Cristos.Culorile sunt toate prezente în Aură. aceşti oameni nu se vor sim i bine în ei înşişi. aceste haine nu i se potrivesc deloc.Ei bine. în acele timpuri. care mi-a pus masca pe fa ă şi m-a condus către platforma zburătoare pe care o folosisem cu o zi înainte. În creştetul capului este un veritabil buchet de culori. Ne-am aşezat pe locurile noastre şi imediat Thao a început să piloteze maşina. au “zbârcit-o” sau sunt “disonan i”. sau le-au combinat cu mai pu in succes. Ştiu că există oameni care pot s-o vadă… . Am urmat-o pe Thao. unii dintre artişti chiar le vedeau. Oricum. în care aproape toate culorile pe care le cunoşti sunt reprezentate. care li se potrivesc şi astfel să intensifice sentimentele de bunăstare…Mai bine ar folosi culorile decât aspirina. dar este de-a dreptul vizibil numai în cazul celor care s-au sacrificat pentru a ajuta alte persoane.Culorile robei tale au fost alese în concordan ă cu Aura ta.Aş vrea atât de mult să văd Aura.Ce vrei să spui exact? .Desigur. făcând manevre de evitare pe sub ramurile copacilor. El sau ea.Î i voi da un exemplu. 71 . de exemplu… . dar îmi place s-o aud de la tine. . de fapt foarte des.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Aura este acum colorată? . Î i aminteşti dacă vreodată ai spus cuiva: “Oh. Vei putea s-o vezi. deoarece avem atât de multe să.i arătăm şi atât de pu in timp disponibil. . Dacă le vei sugera că aceasta se datorează culorilor pe care le poartă.Da. Pe planeta voastră. fără să-şi dea seama de ce. Halourile au fost incluse în picturile lor deoarece. Calmează-te Michel. ei te vor considera ciudat. aceste persoane şi-au ales hainele pur şi simplu mai pu in atent decât al ii. Inclusiv pe a ta. Haloul seamănă cu un nor auriu. de aceea te sim i atât de bine. Oamenii cu o stare precară a sănătă ii sau oamenii cu inten ii rele. . însă. În jurul capului deasemeni. Acum. Po i explica acest fapt ca fiind datorat vibra iilor culorilor care sunt în neconcordan ă cu cele ale Aurei. unele strălucesc mai tare. în asemenea cazuri.

am putut număra un grup de nouă. în special când am ajuns pe ărmul insulei. De la nivelul apei – efectul era magic. Nu a durat mult până ce am ajuns la capătul insulei şi. 72 . cu vârfurile îndreptate ca de obicei către cer. Părea preocupată într-un fel. am ajuns la Doko-ul Central şi ne-am oprit în fa a lumini ei de la intrare. erau întotdeauna îmbrăca i potrivit pentru asta. dar nu a fost capabilă mai apoi să-mi explice fenomenul. într-un minunat parc. Cu îndemânare. În ciuda măştii mele. apoi mă luă de umeri şi am trecut împreună prin zid. Thao ne aduse la sol. Thao mi-a confirmat că nu greşeam în percep iile mele. accelerând. a fost aproape o catastrofă când am încercat să sar. deşi înotătorii şi cei care făceau plajă erau complet goi pe Thiaoouba. lucru care nu era tipic pentru ea. Pe plajă. În fine. dar nedorind s-o rog să încetinească. cuibărite printre tufişuri înflorite. am putut recunoaşte nişte doko-uri enorme. au urmărit cu privirea trecerea noastră. Pe această planetă. Datorită diferen ei de gravita ie. Thao ne ridică în aer şi curând zburam peste ceea ce Thao numea “Kotra quo doj Doko” – Oraşul celor nouă Doko-uri. Cum mergeam de-a lungul insulei. înconjurând insula. Aici se zbenguiau minunate păsări de apă şi mici cascade murmurau. Ne-am îndreptat către o insulă mai mare care putea fi văzută la orizont. pentru a evita să cad în apă. deoarece eram aştepta i. atât ca să mă amuz cât şi ca s-o prind din urmă pe Thao. La un moment dat. locuitorii acestor locuin e se îmbăiau în apele transparente sau se plimbau împreună pe nisip. între doko-uri. am fost conştient că “cea a” aurie care învăluia Thiaoouba era mult mai densă în jurul acestor doko-uri decât în oricare altă parte. mai mici şi mai pu in vizibile prin vegeta ie. nu există nici ipocrizie.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Câteva momente mai târziu. Mi s-a părut că acesta nu era un mijloc de transport obişnuit pe insulă. M-am regăsit aproape alergând pentru a ine pasul cu Thao. Nu puteam ajuta ci doar admiram dexteritarea cu care Thao pilota maşina zburătoare. Ar trebui să men ionez deasemeni că. am calculat greşit săritura mea şi a trebuit să mă prind de un copac. Soarele abia răsărise din spatele insulei şi lumina oceanul. nici exhibitionism şi nici falsă modestie (acestea vor fi explicate mai târziu). am coborât pe plajă. Aparent surprinşi la vederea platformei noastre zburătoare. am putut vedea alte doko-uri prin frunziş. Ea m-a condus pe sub o arcadă de verdea ă şi de-a lungul unei cărări care curgea pe lângă nişte lacuri mici. Apropiindu-ne de coastă. Thao ghidă vehicului la nivelul apei. care crescuse chiar pe malul apei. Thao păru a se concentra pentru câteva secunde. cei care se plimbau sau se mişcau la distan e semnificative. situat în mijlocul lor. dar insula era presărată cu multe altele.

Nu mi-am putut imagina că ar fi posibil ca asemenea fiin e radiante să existe. To i erau aşeza i în ceea ce noi numim pe Pământ “Pozi ia Lotus”. care era de obicei foarte liberă şi neprotocolară în rela iile sale cu ceilal i. Ele mi-au fost mai clare mai târziu. nu-mi amintesc să mai fi sim it venera ie fa ă de o persoană. Erau aşeza i pe scaune asemănătoare unor blocuri (de piatră). Trebuie să spun că. diferite ca şi culoare. spre centru. de vreme ce erau şapte. Am amintit acestea pentru a fi mai clar faptul că nu sunt impresionat de nici o “statură”. după un timp. să-mi in ochii întredeschişi. De ce? Acest doko trebuie să fi avut cam 100 metri în diametru. potrivindu-i-se fiecăruia perfect. am crezut că sunt statui. era de-a dreptul deranjantă la început. Păreau că erau în flăcări pe dinăuntru şi că emiteau raze din interior. fiecare ocupate. indicându-ne. Ocupan ii stăteau astfel încât credeai că sunt pietrifica i şi. lui Thao şi mie să luăm loc pe scaunele din fa a lor. la acel moment. Fiecare scaun era de culoare diferită – unele doar foarte pu in diferite (ca nuan ă) iar altele mult diferite de cele ale vecinilor. am fost de-a dreptul îngrozit (groază + venera ie) însă cuvântul este insuficient pentru a traduce starea. cu spătar. 73 . în special de când Thao. Ca aspect. preşedintele unei na iuni este doar o persoană şi mă amuză când oamenii îi privesc drept VIP-uri. mai aurie decât în doko-ul meu. dar mult mai lent. sfătuindu-mă în acelaşi timp. care părea să se concentreze în halouri în jurul capetelor lor. dându-le un aer de oameni mai în vârstă. Hainele lor deasemeni. Când unul dintre ei a ridicat o mână. erau aranjate într-un semicerc. deşi părul lor era mai lung şi expresia fe ei lor era mai serioasă. fapt care era într-un fel tulburător. am fost în stare să deschid ochii normal. chiar mai puternică aici decât afară. Încă de la vârsta de 15 ani. În doko. părea să-şi fi schimbat brusc comportamentul. la început. lucru pe care l-am şi făcut. unde şapte scaune.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Mi-a scos masca. care este pozi ia sezândă a lui Buddha. Ceea ce m-a şocat cel mai mult a fost cea a aurie. Bineîn eles. Nu conta cât de mare era personajul. nici nu aveam vreo teamă în a-mi exprima părerea fa ă de cineva. Eram mult mai curios acum. nu conta cât de importantă era acea persoană (sau credea că este) nu mă sim eam intimidat de pozi ie. având câte trei acoli i de fiecare parte. Ne-am îndreptat direct. Ochii lor păreau a fi lumina i din interior. După cum am men ionat anterior. Lumina era filtrată printre pleoapele mele lăsate şi. cu mâinile sprijinite pe genunchi. această strălucire. toate s-au schimbat. semănau cu Thao. am considerat că figura centrală trebuia să fie “şeful” lor. formau un semicerc şi. eram prea depăşit de evenimente pentru a lua în seamă asemenea detalii. tapisate. Pentru mine.

emanând în valuri şi amestecându-se cu o muzică subtilă care abia se făcea auzită. părea că trupul meu nu mai există. ca o măsură a respectului infinit pe care mi-l inspira. Încercând să mă mişc. şi pluti către mine. atât de autoritară. Degetele lui mari îmi ajungeau din vârful capului până deasupra nasului. El începu a se ridica uşor deasupra scaunului său. femei său bărba i. iar mişcările lor făceau ca acel minunat roz strălucitor să ne cuprindă şi pe noi! Când mi-am regăsit sim urile suficient încât să mă pot întoarce către Thao.Eşti bine venit printre noi. Pe timpul cât mâinile sale se aflau pe capul meu. Michel. au reuşit să mă transforme. Acest fapt nu m-a surprins chiar total de vreme ce Thao îmi demonstrase mai devreme această tehnică a levita iei. care mi s-a părut interminabil. am folosit instinctiv “el” în loc de “ea”. cu o voce atât de melodioasă şi. . Ştiam că acele culori care îi inconjurau erau Aurele lor. lucru care. Am fost uimit de aceasta. Fie ca Spiritul să te înso ească şi să te ilumineze. Liniştea a domnit un timp. iar când “conducătorul” se întoarse încet la locul său. uneori la distan ă şi am recunoscut “buchetul de culori” despre care Thao îmi vorbise mai devreme. am putut vedea o mul ime de culori strălucitoare în jurul său. desigur. ca un ecou: . dar mai pu in strălucitoare decât cele care înconjurau cele şapte figuri. ca şi cum ar fi vrut să vadă în mine. pot doar să sugerez că personalita ile acestor fiin e speciale erau atât de puternice şi staturile lor atât de impozante.Fie ca Spiritul să te ilumineze. se şi întâmpla. deoarece la acel moment.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Personajul central a fost acela care mi s-a adresat. El se opri deasupra şi chiar în fa a mea. “Conducătorul” a revenit la locul său şi to i ochii s-au fixat pe mine. vorbind despre aceste mari personaje. ca şi cum ar fi fost un nor. în acelaşi timp. Culoarea principală era o masă de un roz pal care învăluia cele şapte figuri. rămânând în pozi ia Lotus. încât am recunoscut mai mult latura masculină în ei decât pe cea feminină – nu vreau să jignesc femeile – reac ia mea fiind instinctivă. Pentru a explica acest fapt. Am vrut să mă ridic în picioare în fa a acestui personaj indubitabil de mare şi super-evoluat spiritual. am putut vedea culori uimitoare înconjurând figurile din fa a mea. celelalte degete au fost aşezate pe creştetul capului. Ve i putea observa că. aşezându-şi ambele mâini pe capul meu. şi ea era înconjurată de culori minunate. Unele dintre ele nu fusesem capabil să le percep mai înainte. 74 . O căldură blândă şi delicat parfumată luă naştere în interiorul meu. încât nu puteam înregistra detaliile. mai ales că el mi s-a adresat într-o Franceză perfectă. am constatat că nu puteam – ca şi cum aş fi fost paralizat în scaunul meu. Am privit culorile variate ale Aurelor lor vibrând şi dansând în jurul lor. opus glandei pineale şi. Brusc. Thao a fost cea care mi-a descris aceste detalii mai târziu. Ceilal i au repetat în cor. Seamănă pu in cu a i-l imagina pe Matusalem în varianta feminină… În orice caz. Eram capabil să văd Aurele – cine ştie pentru cât timp – şi mă minunam de ceea ce vedeam. eram învăluit de o asemenea senza ie.

să rămână în sfera materială. pentru a transmite anumite mesaje şi pentru a oferi iluminarea cu privire la anumite probleme când vei reveni pe Pământ. reveni el. care a fost accelerată în ultimii 150 de ani. am fost desemna i să asistăm. pentru a vizita planeta noastră. Michel. de parcă pentru moment s-ar fi aflat în mijlocul unor tufişuri în flăcări. să pedepsim locuitorii planetelor aflate în paza noastră. de ani. suficient de avansată pentru a deveni dăunătoare pentru specia umană de pe Pământ în viitorul apropiat. nu să limiteze oamenii. averea). care nu reprezintă nimic în compara ie cu cunoaşterea adevărată. dar că era posibil. gelozie. s-a dezvoltat tehnologia – o dezvoltare. popula ia voastră este obsedată de un singur el – belşugul (bunăstarea. Principala preocupare a vie ii lor sunt moştenirile (bunăstarea – şi toate mijloacele care aduc bunăstarea). Altfel aş fi căzut de pe scaunul meu la auzul unui asemenea discurs. este totuşi. clar definite. ura pentru cei boga i şi dispre ul pentru cei săraci. Din fericire. Va veni timpul când anumite fenomene trebuie să apară. tehnologia voastră. poporul de pe Thiaoouba. Sunt 14. Pentru a extinde mai mult acest subiect. pentru că este doar cunoaştere în plan material şi nu în plan spiritual. Oamenii de pe planeta voastră caută banii – pentru unii reprezintă ob inerea puterii. nu numai că puteau vedea Aura mea. erau aproape de culoarea şofranului. pentru al ii înseamnă procurarea de droguri (un alt blestem) în timp ce pentru al ii. Am observat că. 75 .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Halourile aurii. Dăunătoare. este o cale spre a acumula mai mult decât au vecinii. din ce în ce mai mult. În alte cuvinte. Thao îmi făcuse o scurtă informare despre istoria Pământului în timpul călătoriei noastre spre Thiaoouba. la fel de bine s-o şi “citească”. ai fost ales de noi.500. să îndrumăm şi uneori. că deja cunoşti sensul expresiei “dăunător pentru specia umană”. şi o împinge din ce în ce mai aproape către o catastrofă morală şi spirituală. Această tehnologie. de ani de când a existat pe Pământ un nivel comparabil de dezvoltare tehnologică. Mul i oameni de pe Pământ cred că armele atomice reprezintă cel mai mare pericol. Aura sa şi cele ale acoli ilor săi.După cum i-a explicat deja Thao. Dintr-o dată.Noi. “conducătorul” rupse tăcerea: . . sclipeau într-un roşu “murdar” şi palid. şi toate cele care decurg în urma acestora – invidie. Mi s-a părut că ei. . m-am sim it complet dezgolit în fa a acestei adunări de învă a i. După câteva mii de ani de întuneric şi sălbăticie pe Pământ. Cel mai mare pericol. de fiecare dată când acest mare personaj vorbea despre materialism. aşa cum se întâmplă acum pe planeta voastră. Întrebarea care mă obseda era: de ce m-au adus aici? Brusc.500. care nu reprezintă nimic în compara ie cu cea care exista pe Pământ acum 14. o aşa-zisă “civiliza ie” a apărut şi inevitabil. îl reprezintă “materialismul”. dar nu este aşa. trage în jos civiliza ia voastră. Tehnologia trebuie să asiste dezvoltarea spirituală.Cred.

că anumite accidente pot apărea şi uneori. oricum. se îndreaptă către droguri.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Dacă un om de afaceri de ine un mare magazin. 11 soarele lor – uneori 9 planete se rotesc în jurul a doi sori mici (stele gemene) – explica ia Autorului la cererea Editorului. Î i ofer aceasta. de vreme ce El este Spiritul Pur. o planetă va disparea într-un sistem solar. Pentru a avea aceste experien e.Acum. un om va muri şi va trebui să abandoneze tot ce a agonisit. ca şi cale de explicare: creatorul a căutat experien ele spirituale prin intermediul unei lumi materiale. Aşa continuă. la început a fost Spiritul singur şi El a creat. M-am sim it ruşinat. Îmi trimise un zâmbet şi Aura sa. El a dorit să întrupeze o mică parte din Spiritul său într-o entitate fizică. Al ii cu bani. unde a avut loc “Big Bang-ul” – explozia de început la care se referă englezii. de vreme ce Thao te-a ini iat deja în aceste probleme pe timpul călătoriei. aproape ca atunci când eşti admonestat de un profesor la şcoală. Sigur trebuie să ştii că “modelul” Universului dictează ca 9 planete să se rotească în jurul soarelui11 lor. tot ceea ce există în plan material. El a chemat cea de-a patra For ă – for ă de care Thao încă nu i-a vorbit şi care priveşte numai spiritualitatea. sistemul solar va reveni şi îşi va baza structura din nou pe numărul 9. singura diferen ă fiind că aici nu puteam trişa spunând că am în eles când nu era adevărat. sorii. Este foarte logic. 76 . Este deasemeni cazul în care aceşti sori se rotesc în jurul unui soare mai mare. Inutil să mai spun. apoi o a treia…De ce această nebunie? Dealtfel. noi te vom învă a şi î i vom arăta ceea ce voi. până în centrul Universului. care este nucleul pentru 9 asemenea sori. Dacă un om obişnuit de ine o casă în care poate trăi fericit împreună cu familia sa. Ar fi putut să mă citească la fel ca pe o carte deschisă. Dacă el conduce un mic imperiu. va dori să-l extindă. el va dori să deschidă un al doilea. Deja văd că te întrebi de ce a fost necesar să creeze aceste lucruri materiale în loc să urmărească împlinirea spirituală. După cum ai auzit. apoi un al treilea. reveni la nuan a ini ială. francezii. animalele. în strădania lor de a-şi procura un paradis artificial şi aceşti oameni plătesc mult mai scump decât ceilal i. care stralucea ca focul. În acest domeniu. prin for a sa imensă. având un singur scop în minte: pentru a-şi satisface nevoile sale spirituale. Poate copiii săi vor risipi moştenirea lăsată şi nepo ii săi vor trăi în sărăcie? Întreaga sa via ă a fost preocupat de griji pur materiale. Ar trebui să fii capabil să mă urmăreşti. numi i “cheia misterului”. Michel. odată şi pentru totdeauna. cu prea pu in timp alocat evolu iei spirituale. Văd. sau poate intra în el. continuă el. plantele. dar mai târziu în timp. se aplică deasemeni Legea Universală. . că merg prea repede şi nu po i să mă urmăreşti. el va dori o casă mai mare sau să de ină o a doua casă. Văd că tot mai ai dificultă i în a mă urmări – dar faci progrese. Pentru acest lucru. împreună cu cele 9 planete ale fiecăruia dintre ei. El a creat planetele.

12 Mai departe. ceea ce formează a noua parte din esen ialul fiin ei umane şi constă din a noua parte a unui Sine Superior. extrem de puternic şi important. Poate percepe corpul fizic rămas şi doctorii care încearcă să-l resusciteze. Este capabil să vindece boli13 şi chiar să resusciteze mor ii. Aceasta cuprinde ceea ce a i putea numi Corpul Astral. Corpul Astral. declara i clinic mor i. odată ce pacientul îşi dă permisiunea. 13 ceea ce este cunoscut pe Pământ ca Vindecare Spirituală. el va cere să se întoarcă. în alte cuvinte. el are o ultimă dorin ă de a nu muri – nu pentru el personal. poate fi atinsă cu ajutorul Sinelui Superior al vindecătorului. perfect – chiar în extaz. Sunt multe situa ii în care oamenii. pentru a se regăsi catapultat într-un “canal psihic”. Ac ionând ca un post de emisie-recep ie. În anumite cazuri i se va permite. în mod asemănător de alte păr i (celelalte 8 din cele 9 păr i) ale aceluiaşi Sine Superior şi totuşi fiecare parte rămâne integral la entitatea centrală. A “inserat” astfel. care la rândul său este a 9-a parte a unui spirit şi mai evoluat. copii mici de exemplu. Spiritul Superior este a 9-a parte a unui Sine aflat pe o treaptă mai înaltă de evolu ie. persoana se va sim i foarte bine. ci de dragul celor care au nevoie de el. poate deasemeni să-i perceapă şi pe cei dragi care se roagă pentru el. În orice caz. la capătul căruia este o lumină minunată şi deasupra. dar este cu toate acestea. Nu trebuie să crezi că Sinele Superior din prima categorie este nesemnificativ în compara ie cu celelalte. Această por iune a Sinelui Superior părăseşte corpul fizic în perioada “mor ii”. vindecătorul competent poate asista pacientul din orice col al lumii (comentariul Autorului). o parte infinitezimală din Spirit în corpul uman. Procesul continuă atât de departe înapoi cât permite sursa. De obicei. care este Sinele său Superior. Sunte i într-o comunicare constantă cu Sinele vostru Superior prin intermediul canalelor voastre cerebrale. şi permite o enorma filtrare a experien ei spirituale cerută de către spirit. fără ca pacientul să fie prezent. o stare extatică. Sinele Superior al unui om este. este faptul că Corpul Astral al persoanei respective se întâlneşte cu Sinele Superior. 12 entitatea centrală – înseamnă că fiecare dintre noi împarte un Sine Superior cu al i 8 oameni pe Pământ – explica ia Autorului la cererea Editorului.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba A patra For ă. el abandonează corpul fizic. sunt readuşi la via a în mâinile doctorilor care nu mai aveau nici o speran ă pentru ei. Sinele vostru Superior vă monitorizează continuu. el conduce vibra ii speciale direct înspre Corpul vostru Astral şi Sinele vostru Superior. Acesta nu este un schimb de “energie” ci un schimb de “ informa ie” la nivelul Sinelui Superior (comentariul Editorului). o entitate care trimite o a 9-a parte din el în corpul omenesc. joaca un rol foarte important: trebuie să ducă la îndeplinire tot ceea ce Spiritul a imaginat. Ceea ce se întâmplă în general în aceste corpuri. sursa frecventă a multor suferin e. El func ionează la un nivel mai scăzut. În starea lui actuală. devenind fiin a astrală a persoanei. zi şi noapte şi poate interveni pentru a vă salva de la accidente. 77 . Dacă înainte de a trece prin acest canal în lumina beatifică. Alte corpuri fizice sunt locuite. care uneori mai este numit şi Sine Suprem.

Nu doar canalul cerebral poate conduce mesajele dintre Sinele Superior şi Corpul Astral. Spiritele (Sinele) Superioare au enorme probleme în a le filtra. Într-o sutime de secundă Sinele Suprem a declanşat o reac ie de producere a adrenalinei care. de ani pământeşti.000. Aceste senza ii trec printr-un imens “filtru” al unor 9 Spirite (Sine) Superioare înainte de a ajunge în “oceanul” eteric care înconjoară Spiritul. unde va trebui să “lupte” direct cu Sinele Superior următor. acesta va cere din ce în ce mai multă cunoaştere spirituală. Poate că vei în elege mai bine importan a vechii voastre zicale fran uzeşti: “Noaptea este un sfetnic bun”. fără să fie supravie uitori. asiguri Corpului tău Astral beneficii în sensul spiritual. Sinele tău Superior nu va mai avea nimic de filtrat. Un claxon puternic răsună şi un scrâşnet de cauciucuri. fie să-i comunice instruc iuni sau idei. porneşte să traverseze strada. în somn. de exemplu. În anumite momente din timpul somnului. Altă persoană. încât va ajunge la stadiul următor. Spiritul vostru Superior este capabil să cheme Corpul vostru Astral la sine şi. dar această persoană este în mod miraculos capabilă să ajungă în siguran ă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cineva. a furnizat suficientă putere muşchilor săi pentru a o face capabilă să păşească. 78 . ceea ce poate varia de la 500 până la 15. voi face explica ia mea în termeni mai simpli. întrupată în corpul Astral al lui Michel Desmarquet. o bătrână reumatică. În doze prea mari. Dacă aceste senza ii se bazează în special pe materialism. dar totuşi. care sălăşluieşte în fiecare fiin ă umană în mod normal. va fi atât de avansată spiritual. mai bine spus. un al doilea taxi chemat pă este acelaşi lucru – din senin…chiar aşa? Chiar po i crede într-o asemenea coinciden ă? Avionul în cauză se prăbuşeşte 30 de minute mai târziu. printre numeroasele experien e pe care le ai într-o via ă. refăcându-i tăria spirituală sau iluminându-l în ceea ce priveşte solu ionarea unor probleme importante. Această parte a sa. care trebuie să prindă un avion. oricum. Un alt canal există uneori în vise – sau.(12) Corpul tău Astral. Pentru acest motiv. rezultate din impresii neplăcute recep ionate pe timpul zilei. adrenalina devine o otravă mortală. Pentru a permite oamenilor obişnui i de pe planeta voastră să în eleagă cât mai uşor posibil. pentru câteva secunde. Cum se explică acest lucru? Nu venise încă vremea că ea să moară şi astfel Sinele său Suprem a intervenit. sau să-l regenereze în anumite feluri. este esen ial ca somnul vostru să nu fie deranjat de zgomote sau de coşmaruri. Adrenalina eliberată în sânge te poate face în stare să zbori din calea unui pericol iminent sau să ripostezi împotriva “imbatabilului” prin mânie sau teamă. Dacă. lucru care i-a salvat via a. În timp. constată că au cedat frânele taxiului în drum spre aeroport. Corpul fizic în care exişti în acest moment este deasemeni foarte complex. exact aşa cum filtrele de apă se încarcă mai repede dacă se filtrează apa murdară decât dacă se filtrează apă curată. transferă către Sinele său Superior toate senza iile experimentate pe timpul vie ii într-un corp fizic. ce abia este în stare să meargă. nu este nimic comparativ cu complexitatea procesului de evolu ie care se produce la nivelul Corpului Astral şi al Sinelui Superior.

1 pentru a se alătura Sinelui Superior al celei de-a doua categorii. şcolii primare unde. Corpul Astral va fi suficient de avansat spiritual pentru a trece pe o planetă din următoarea categorie. un “paradis”. 79 . în timp ce tu ajungi pe planetele din categoriile 6. Trebuie să am grijă ca aceste explica ii să nu dureze prea mult. Este absolut esen ial să nu permi i nici unei păreri personale să intervină. comparativ cu adevărata fericire. prin intermediul celei de-a patra For e. nu numai Corpul tău Astral este înalt evoluat. vei putea aprecia că acesta este ceea ce voi a i numi pe Pământ. deoarece trebuie să raportezi cuvânt cu cuvânt.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Putem compara acest proces cu un filtru cu 9 trepte. punând accent pe învă area valorilor sociale de bază. pe care o vei atinge atunci când vei deveni un spirit pur. În prezent. Pământul este o planetă din prima categorie şi de aceea. Văd că nu mă po i urmări foarte bine şi sunt îngrijorat că nu vei în elege absolut totul. simplifică procesul de organizare al modului tău de via ă. şi totuşi. are grijă de 9 categorii de planete. apoi. La sfârşitul stadiului 1 al procesului. Calea în care î i po i procura hrana este mult mai simplă. de un mediu înconjurător şi un mod general de via ă care este superior. va avea complet ciclul cu Sinele Superior al primei categorii şi se va detaşa de Sinele Superior nr. unul dintre ele va fi complet eliminat. O planetă din a 2-a categorie va corespunde deci. Bineîn eles. Acesta este tipul de progres care se petrece cu cele 9 categorii de planete. Ce vrea să însemne asta? Planeta Pământ poate fi asemănată cu o grădini ă. Cu cât eşti mai avansat în plan spiritual. ve i merge la universitate. După ce vei vedea mai mult. A 3-a categorie va cuprinde “liceul” unde o bază de cunoştin e vă permite explorarea de dincolo. 8 şi 9. fapt care. la baza scalei. consecin a fiind o dezvoltare spirituală mult mai eficientă. care este în cea de a 9-a categorie. rămânând 8. îndrumarea adul ilor (existen a unor profesori) este imperativă. aşa cum î i explic eu. întregul proces se va repeta. 7. neschimbând nimic în cartea pe care o vei scrie. În acelaşi mod. sunt învă ate următoarele valori – în ambele şcoli. unde sunte i trata i ca nişte persoane adulte. menit să filtreze apa care trece prin el. ci şi corpul tău fizic beneficiază de pe urma dezvoltării tale. Pe planetele superioare. Ştim că ai fost deja plăcut impresionat de ceea ce ai văzut pe planeta noastră. ci ve i începe deasemeni să ave i responsabilită i civice. Spiritul. Apoi. În în elepciunea Sa. pentru a face această informa ie mai uşor de digerat. pe o planetă superioară. eşti pe planeta Thiaoouba. aceasta este în vârful scalei. în schimb. nu este nimic. Natura însăşi. intră în scenă pentru a asista “elevul” şi. deoarece nu vi se va cere numai să ave i anumite cunoştin e. de 9 elemente. fac uz de o imagina ie bogată… Acest Corp Astral. cu atât mai mult vei beneficia.

acest lucru este rezultatul interferen ei cu ecosistemele. este cazul uneori. să se alăture la ceea ce noi numim Marele Eter. după cum din nefericire. de fapt. inclusiv tot ceea ce există pe planeta noastră. Suntem una dintre cele trei planete care sunt cele mai evoluate din galaxie. sunt absolut încăpă âna i. au nevoie să fie corecta i prin metode fizice.Ai în eles că Corpul Astral este un corp care sălăşluieşte în corpul tău fizic. Michel. părem a avea aceeaşi vârstă. deasemeni. îl abandonăm când murim. După ce au fost rostite aceste cuvinte. Voi intra în amănunte. chiar şi în această ară. nu deveni îngrijorat – Thao te va ajuta cu detalii când va veni timpul să scrii… De pe această planetă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Nu. cum ar fi Australia. Nu este datorită faptului că via a acolo este atât de dificilă încât trebuie să interveni i – nu pute i merge uşor contra Naturii. Tu. care este uneori numită “Planeta Durerii (a suferin elor)”. mai educat şi mai abil în diploma ie decât copilul? Dacă copilul necesită o pedeapsă fizică. cum poate un părinte să-şi îndrume spiritual copilul dacă nu ar fi mai în vârstă. Într-adevăr. Rolul nostru. dar. de unde provii tu. este de a îndruma – de a ajuta dezvoltarea spirituală şi uneori. Dar noi avem de jucat rolurile noastre. pe care. Corpul fizic abia dacă este un vehicul. orice. numele este potrivit. este posibil fie să rămâi într-un corp fizic. numai pentru a aparea o secundă mai târziu. încep să arate un mare respect pentru ecologie şi este un pas în direc ia bună. ce caz se face despre poluare – atât apa cât şi aerul fiind poluate? Ce s-a făcut vreodată contra celei mai rele forme de poluare? Zgomotul. fie să te reuneşti cu Marele Spirit în eter. în majoritatea cazurilor. desigur ai observat deja că cei mai mul i dintre noi. Aura care-l înconjura pe “Lider” străluci mult mai intens decât oricând şi am fost surprins să-l văd aproape dispărând într-o cea ă aurie. vii de pe planeta Pământ.p. tehnologic. pe această planetă specială. chiar materială. . pentru că văd că “în majoritatea cazurilor” te-a derutat. atât în plan material cât şi în plan spiritual. Da. şi chiar o fac. ca fiin e ale unei planete superioare. Anumite ări. 80 . are rolul său. Suntem pe pozi ia de a acorda asisten ă materială deoarece d. nu este important ca părintele să fie fizic mai puternic decât copilul? Anumi i adul i. suntem cel mai avansat popor.v. suntem capabili să ne regenerăm celulele corpurilor noastre cât timp dorim. Prin aceasta vreau să spun că unii dintre noi. care refuză să asculte şi care. care au fost într-un mod complicat desemnate. Unii dintre noi pot. Poate fi doar îmbogă it spiritual – nu material. inclusiv o pietricică. amintindu-şi şi înregistrând toată cunoaşterea acumulată în decursul diferitelor vie i. Într-adevăr. dar aceasta este aşa pentru un motiv precis: s-a inten ionat crearea unui mediu pentru a învă a lucruri cu un anumit specific. mai curând distrugând decât păstrând ceea ce creatorul v-a pus la dispozi ie.d. aşa cum are fiecare creatură în Univers. Deci. noi am ajuns la un stadiu aproape de perfec iune.

fuseseră reduşi acum la o înăl ime corespunzătoare cu a mea.Po i în elege. ele vin deasemeni şi de la culori şi este uimitor că. aproape mi-a scăpat un ipăt de surprindere. dar prietenii pe care îi cunoscusem şi care măsurau 310 şi. vibra iile emanate de aceste culori sunt esen iale pentru un echilibru mental bun. De fapt. care de obicei este la o intensitate de trei ori mai mare. cum sunt australienii. “Agen ii” noştri au raportat un experiment special în care era implicat un om care era capabil să ridice o anumită greutate. pentru că Thaora zâmbi. Pentru a continua despre importantul subiect care este zgomotul. cam 30% din puterea sa. şi foarte des în aceste zile. că uneori. exercitându-şi influen a chiar şi în timp ce dormi. lângă mine stăteau Biastra şi Latoli. nu era nimic surprinzător. acesta este un asemenea pericol încât. culorile pot influen a enorm comportamentul fiin elor umane şi totuşi. acel zgomot – ne-am obişnuit cu el. catastrofa este sigură. controlul acestei influen e cere ca să se ină cont de Aura individuală. Hai să luăm ca exemplu o discotecă.” Şi exact din cauză că “s-au obişnuit cu el” acest zgomot există. Dacă. îşi supun creierele şi corpurile lor astrale şi psihologice la vibra ii care sunt atât de dăunătoare. El răspundea unei întrebări pe care o pusesem mental: “Cum poate vorbi despre procente şi poate şti atât de multe despre planeta noastră cu aşa mare precizie?” Întorcându-mă. î i po i îmbunătă i sănătatea sau să men ii o stare de sănătate bună. Chiar atunci Thaora. făcu un gest şi m-am întors. unii dintre noi trăiesc printre oamenii voştri pe Pământ? – şi acesta este răspunsul meu la întrebarea ta. dacă nu se face nimic. de exemplu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am spus “cel mai rău” pentru că. pe planeta voastră experimentele conduse în acest domeniu nu au fost urmărite. vrei să vopseşti dormitorul sau să aplici un tapet cu culori care sunt într-adevăr potrivite pentru tine. a suferit o pierdere importantă. oameni. Civiliza ia voastră nu acordă aten ie unor asemenea experien e. cum era numită marea figură. par a nu-i mai da aten ie deloc. . pentru că. trebuie să fii avertizat referitor la culorile unor anumi i centri principali ai Aurei tale. Dacă ar putea vedea distrugerile cauzate de acest fapt. ar părăsi discoteca mai repede decât dacă ar fi un incendiu. 81 . În plus. Gura mea probabil continua să stea căscată de uimire. S-a constatat că. Oamenii care se expun la muzică. Dar vibra iile nu vin numai de la zgomot. după ce a privit pentru un moment un ecran colorat în roz. La ei. Întreabă pe cineva dacă zgomotul traficului îl deranjează şi răspunsul te va surprinde – 85% din timp va fi: “Care zgomot? Despre ce vorbeşti? Oh. respectiv 280 cm în înăl ime. Prin potrivirea culorilor pere ilor tăi cu cele ale Aurei tale.

pe Pământ. cu atât mai pu in ve i fi împovăra i de corpul vostru fizic şi ve i parcurge mai repede ciclul vostru de vie i. Thao se întoarse şi am urmat-o. Dimpotrivă cu cât mintea voastră este mai cultivată. corpul vostru fizic se va uza şi va muri într-o zi. Ea vorbi foarte tare şi. cea mai mare responsabilitate este preluată de corpul fizic. Thaora încetă să mai vorbească şi păru că are un lapsus. în schimb. Este real. Am sim it mâna lui Thao pe umărul meu. . noi nu suntem capabili să percepem Aura. 82 . nu visezi. dar rezultatele ob inute le permit să citească doar primele două litere ale alfabetului. m-a ciupit de umăr atât de tare. Acesta este începutul. acum este foarte important ca exper ii voştri să inventeze echipamentul special necesar. Ştiu că starea mea devenea din ce în ce mai euforică şi observam că Aurele celor 7 personaje se schimbau gradat. Cea a deveni mai aurie şi roz pe măsură ce se răspândea. dar aceasta este o greşeală serioasă. încât mi-a lăsat o vânătaie care ar fi putut fi văzută timp de câteva săptămâni. de vreme ce pe Pământ. te-am adus aici în forma fizică şi asta pentru un motiv important. N-aş putea spune cât timp s-a scurs.Desigur. replică Thaora imediat. . făcând parte din Corpul vostru Astral. estompând gradat cele 7 figuri. Văd că deja în elegi motivul nostru.De ce ai făcut asta? N-aş fi crezut că eşti capabilă de o asemenea violen ă. Citirea Aurei având ca scop însănătoşirea corpului fizic nu reprezintă nimic în compara ie cu ceea ce poate aduce o asemenea “citire” pentru corpul psihic sau cel psihologic.i aducem pe planetă numai Corpul Astral. în acelaşi timp. dar în loc. În domeniul psihic ave i voi.Nu. Am fi putut să. Michel. Thao. plecând pe acelaşi drum pe care venisem. dar nepăsător. Dacă psihicul vostru este sărac. . Culorile deveniră mai vii în unele locuri. dar uneori sunt folosite mijloace stranii. Thaorii (fiin ele Thaori) deseori dispar şi uneori apar în acest fel – şi ai putea crede că fac parte dintr-un vis. Michel.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Mă întrebam cum ne putem aştepta să cunoaştem aceste culori semnificative din Aura noastră. cele mai mari probleme. va influen a aparen ele fizice în concordan ă. Cu aceste cuvinte. ca şi cum ar fi vrut să-mi demonstreze ce spusese. fără ca eu să spun nimic cu voce tare. Acest lucru ne face plăcere şi î i mul umim pentru bunăvoin a de a ne asista la lucru. mai palide în altele. Mi s-a încredin at misiunea de a mă asigura că vei recunoaşte că totul este real. pentru a vă putea permite să percepe i Aura. din moment ce se află la acest nivel. în timp ce contururile deveneau neclare (ce oase). Pentru moment. în timp ce psihicul vostru. .Îmi pare rău. fixându-mă cu ochii săi luminoşi. este nemuritor. fapt care. comparativ cu ceea ce suntem noi în stare să descifrăm. să vă permită să face i alegerea corectă la răscrucea la care vă afla i. Michel.

în timp ce cel anterior estompa aproape tot. copacii. ne-am oprit pe insula Tahiti. Eram capabil acum să văd culorile care erau mult mai vii şi mai luminoase. galbene.Cum te sim i în noul tău “voki” Michel? Găseşti lumina tolerabilă? . înconjurate de peluze bine între inute şi umbrite de cocotieri. de-a dreptul uimit. este atât de frumos şi mă simt atât de…cu asta m-am prelins la picioarele lui Thao. într-o maşină închiriată. deşi cuvântul nu este tocmai potrivit. hibiscus şi exoras) – roşii. dar a fost necesar. .Îmi pare rău.Ce mi s-a întâmplat? . pe timpul unei călătorii pe care am făcut-o din Fran a către Noua Caledonie. . Thao îmi potrivi masca pe cap – o mască ce era diferită de cea pe care o purtasem înainte. am făcut un tur al insulei împreună cu familia şi prietenii. instinctiv am pus mâna pe locul dureros şi am făcut o grimasă. Mă durea umărul. portocalii şi purpurii. M-am trezit în doko-ul meu. M-a luat în bra e şi m-a dus până la platforma zburătoare.Numai 20%? Este incredibil! Toate aceste culori minunate pe care le-am putut vedea – fluturii.Da…este…bine. Era doar o umbră de remuşcare în expresia lui Thao. mai pu in 20%. Noul tău “voki” permite trecerea a doar 50% din vibra iile culorilor de pe planeta noastră. oceanul… Nu e de mirare că am fost copleşit. Locuitorii insulei erau încântători şi alcătuiau un tablou fermecător. . 83 . Îmi amintesc că. cu “pălăriile” lor de paie construite pe bancurile din lagune în mijlocul atâtor plante (bougainvillea. Ajunşi acolo. florile. mai curând ai fost copleşit de frumuse e. Michel.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Continentul Mu şi Insula Paştelui CAPITOLUL 7 Înainte de a părăsi doko-ul. .Să spunem că ai leşinat.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Fundalul acestor scene era asigurat de albastrul oceanului. 14 Taori – este pluralul de la Thaora 84 . de 100 de ori mai clară decât curcubeul de pe Pământ. într-adevăr intoxicat de frumuse ea din jurul meu. Mi-a pus mâna pe frunte şi a spus: . Am zburat cu mare viteză. portocalii şi aurii.Pentru o asemenea metamorfoză se cere pu in timp. Ne-am ridicat la o altitudine de cca. ca şi cum s-ar fi jucat – şi nu încape îndoială că asta făceau. Thao era acolo. cred că vreo 24 de ore. Totuşi. cum era numită platforma noastră zburătoare. creau un efect minunat memorabil. Am petrecut toată ziua vizitând insula şi am descris-o în jurnalul meu ca fiind o întreagă zi de “be ie” pentru ochii mei. sub razele perpendiculare ale unui soare de amiază. exact acolo unde Thao mă învine ise. Michel. iar Latoli şi Biastra i s-au alăturat. deseori trebuia să închid ochii pentru a le permite să-şi revină din cauza luminii. Ceilal i au ales să zboare independent. Când m-am trezit. deşi curiozitatea mea era în continuă creştere. în ciuda aerului lor de bunăvoin ă – au fost cei 7 Thaori14. Latoli se apropie de mine şi îmi atinse umărul cu vârfurile degetelor. la câ iva metri deasupra apei. Am adormit imediat şi am dormit în pace. de pe planeta voastră. 200 de metri şi am început călătoria de-a lungul continentului. explică Biastra. Am fost. agitându-se pe lângă vehiculul nostru. Pe această planetă. Instantaneu. dar asta nu este important. Afară. unde valurile se spărgeau peste stânci verzi. acum. Thao a ascultat descrierea mea cu mult interes. fără vise. O bandă de lumină şi culoare se formase. Ei şi-au recăpătat dimensiunile normale şi eu am comentat ulterior asupra faptului. locuitorii păreau ferici i continuu. Irizările apei. zâmbind tot timpul. . spărgându-se de stânci. Îmi întoarse zâmbetul şi îmi înmână o nouă mască. mă sim eam odihnit şi revigorat. Thao îmi făcu semn indicându-mi să mă urc pe “Lativok”. negre. dacă lui Thao îi venea ideea să-mi dea o mască ce permitea luminii să penetreze în propor ie de 70% sau mai mult? Ne-am apropiat rapid de coasta continentului. chiar pu in severi. am constatat că încă mai trebuia să privesc lumina cu ochii întredeschişi. durerea dispăru şi am sim it nişte furnicături înso ite de o senza ie de bine circulând prin tot corpul meu. singurii pe care i-am văzut serioşi – de fapt.Odihneşte-te acum. Astăzi î i vom arăta o parte din ara noastră şi î i vom prezenta câ iva oameni foarte interesan i. şi totuşi. trebuie să recunosc că tot ce am văzut nu înseamnă nimic în compara ie cu frumuse ea de aici. Mai târziu te vei sim i mai bine şi vei fi în stare să vii cu mine. se părea că încep să mă acomodez cu ea…mă întrebam cum voi putea face fa ă.

Pe măsură ce ne apropiam de aşezare. asemănătoare maimu elor. fiindcă unele dintre aceste femei-cai au strigat către noi într-o limbă ce putea fi recunoscută drept umană. păsări mari şi albe şi-au luat zborul cu sutele. Am văzut cu greu câteva doko-uri mici grupate la o cotitură a râului. Şi-au ridicat capetele pentru a ne vedea şi au încercat să se ia la întrecere cu viteza Lativok-ului. ei şi-au întrerupt activită ile şi s-au apropiat calm de noi.De ce n-am avea şi noi vaci aici. Am văzut deasemeni. toate cam de aceeaşi mărime. Dimpotrivă. arătând cu degetul către o cireadă mai deosebită. în schimb. Michel? Uită-te acolo şi vei vedea măgari şi acolo. altele roşcate sau brune (castanii) şi chiar unele cu părul albastru. vaci păscând alături de hipopotami. Am aterizat într-un mic scuar dintre două dokouri şi am fost imediat înconjura i de locuitori. tăind câmpia cu unduirile lui leneşe. da! De fapt. Thao ghidă Lativok-ul pe deasupra râului. alteori mai pu in. la o distan ă mai “sigură”. aveau aripi. reducând altitudinea la nivelul apei. Au fost mult mai surprinse la vederea mea. Oh. spre amuzamentul prietenilor mei. Vacile erau asemănătoare celor care există pe Pământ. dar nu în mod constant– uneori mai mult. Au format un cerc suficient de larg pentru a fi confortabil şi pentru ca to i să aibă şansa în mod egal de a vedea un “extraterestru” fa ă în fa ă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao ne purta deasupra unei câmpii pe care am putut vedea animale de toate felurile – unele bipede şi semănând cu nişte stru i. atingând nu mai mult de 25 de metri în înăl ime. ele adesea făceau sărituri de 10 metri. altele erau patrupede. aceste dâmburi erau vulcani. aici copacii erau grupa i în pâlcuri mici. Priveşte ce frumoşi sunt caii aceia când aleargă împreună. Câmpia pe deasupra căreia zburam era împodobită pe alocuri cu mici coline. în urmă cu milioane de ani. Am fost înfiorat de această experien ă. Tovarăşii mei răspunseră în aceeaşi limbă şi conversa ia a fost evident una plăcută. Un curs larg de apă se putea vedea la orizont. încât aproape atingeau vehiculul nostru. Ceea ce m-a lăsat într-adevăr fără cuvinte. . Vegeta ia de sub noi nu avea nimic din exuberan a pădurii în care fusesem după ce am ajuns aici. strânse pe lângă corp. Ea râse din tot sufletul. N-am mai zăbovit mult la această altitudine joasă. 85 . numai pentru a ateriza din nou. exact ca un copil entuziasmat. era vederea cailor ce purtau capetele unor femei foarte frumoase – unele blonde. şi astfel riscau să se rănească. Biastra mi-a explicat că. oricum. pe care le foloseau din când în când – cam ca şi în cazul peştilor zburători care urmăresc sau înoată înaintea unei nave. dându-ne posibilitatea de a ne apropia la câ iva metri de ele. girafe – de altfel ele sunt oarecum mai înalte decât cele de pe Pământ. Nu s-au îmbulzit şi nici nu s-au împins pentru a ajunge mai aproape de noi. Când am trecut. Le-am arătat şi lor şi. Aşa cum galopau. dar nu m-am putut ab ine să nu-i arăt şi lui Thao. inând cont că unele dintre femeile-cai săreau la asemenea înăl imi. dar de două ori mai mari. Thao reduse viteza şi altitudinea. la gradina zoologică.

şi totuşi. dacă aş fi fost pe Pământ m-aş fi putut întreba dacă nu cumva erau orbi. părea a fi desenat de un artist. la fel de bine ca şi frumuse ea fe elor lor pe care o aşteptasem cu interes crescut. Tipul lor de piele îmi amintea de femeile arabe care se protejau de soare – nu era desigur pielea palidă tipică pentru blonzi cu ochi atât de luminoşi. cititorul va în elege greşeala mea în a crede că Thao ar fi o femeie gigant la prima întâlnire. o observa ie pe care am făcut-o în acel moment. când am avut ocazia să văd mai de aproape. aici. În înăl ime. erau într-adevăr ochii mov şi albaştri din jurul meu. aceşti oameni nu aveau păr absolut deloc în alte zone ale corpului.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Din nou. Şoldurile lor erau într-un fel mai largi decât te-ai fi aşteptat la un bărbat. în afară de aproximativ jumătate dintre ei. 86 . totuşi pe unii dintre ei aş fi putut să-i descriu ca fiind şarman i sau “atrăgători”. de parcă to i ar fi fost fra i şi surori. dar mi s-a spus mai târziu că unii dintre ei dau naştere la copii. To i aveau magnifice podoabe capilare – majoritatea de culoare blond-auriu. cu un puf fin deasupra buzei superioare şi pe bărbie. nu este oare aceeaşi primă impresie când întâlnim un grup de negri sau asiatici împreună? De fapt. desigur. nu reducea calită ile ci. care ar fi putut fi mai în vârstă. Vârsta. un castaniu lucios. Am fost deasemeni surprins de absen a copiilor de pe planetă. Aruncând o privire asupra “cercului”. Erau încântători şi păreau a fi la un nivel potrivit pentru copii. Atât de luminoşi. De la sosirea mea pe Thiaoouba. corpurile lor fiind bine propor ionate. ar fi trebuit să aibă cam 8-9 ani. încât. (Aceasta nu este. dimpotrivă. şi totuşi. adăuga un surprinzător aer de noble e. dar. am putut observa că şi al ii din această mul ime aveau trăsături “clasice” asemănătoare. un grup de înotători subacvatici goi). ci una pe care am făcut-o mai târziu. în această aşezare şi prin mul imea care se apropia. Mă gândeam că femeile de pe Pământ ar fi putut fi invidioase pe sânii acestor persoane – iar bărba ii ar fi fost de-a dreptul încânta i de ei… Am făcut deja comentarii asupra frumuse ii chipului lui Thao. am putut aprecia calmitatea şi felul lor rezervat. în afară de aceştia. aşa cum există în cadrul raselor de pe Pământ. Erau deasemeni unii. în orice caz. m-a izbit faptul că to i aceşti oameni păreau a fi de aceeaşi vârstă. am văzut 6 sau 7 dintre ei. varia iile erau de la 280 la 300 cm. Când vorbesc acum despre picioarele lor lungi şi coapsele rotunjite îmi amintesc de femeile alergătoare de cursă lungă. Fiecare chip. ca Thao şi Biastra. fermi şi bine forma i. la fel ca şi de sânii lor frumos propor iona i. După părerea lui Thao. fără nici un fel de deforma ii. Era o mare asemănare între ei. nu avusesem încă ocazia să întâlnesc un număr atât de mare de oameni. aceeaşi diversitate fizică există şi printre aceşti oameni. de altfel cu uşoare diferen e ca formă şi trăsături. al ii blond-platinat sau blond-arămiu şi ocazional.

nu numai inând cont de limbaj.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Fiecare fusese dăruit cu un farmec al sau unic. aş putea adăuga.000. Trei dintre “vârstnici” se apropiară şi Thao mi-a cerut să mă adresez lor în franceză.000. Majoritatea oamenilor din acest oraş sunt în vacan ă – deasemeni acesta este un loc unde oamenii vin să mediteze. .Nu.I-am întrerupt din activită ile lor? am întrebat-o pe Biastra. De aceea. Thao stătea lângă Lationusi şi eu stăteam în fa a lor. Scaunele noastre erau aşezate în cerc. După ce to i şapte ne-am instalat confortabil. dar şi din cauza sensului vorbelor mele. î i voi explica unul dintre misterele care scapă multor exper i de pe planeta voastră – care.Sunt foarte fericit să mă aflu printre voi şi să pot admira planeta voastră minunată. deasemeni. ultimul rege al Continentului Mu de pe Pământ. 13.Lationusi a fost. . semeni multora dintre cei din categoria ta de pe Pământ.000. Trebuie să fi arătat încurcat. nu neapărat – a replicat ea. Biastra şi Latoli râseră tare. 87 . aş vrea să i-l prezint pe Lationusi. de ani mai târziu s-a petrecut un cataclism teribil care a “golit” mările voastre şi a provocat apari ia unor insule şi chiar a unor continente. şi în acest moment special. calitatea cea mai evidentă a chipurilor lor care se regăsea şi în manierele şi în comportamentul lor.Nu în eleg. de vreme ce Thao îmi explicase capacitatea lor de a-şi regenera celulele corpurilor lor după dorin ă.Nu vrei să în elegi. ca aceste minunate corpuri să îmbătrânească.Michel. dar. de ani pământeşti în urmă. Per total. ar face mai bine să-şi dedice timpul lor pre ios pentru descoperirea unor lucruri mai folositoare. nu am putut găsi nici o greşeală la aceşti oameni care se grupaseră în jurul nostru.Nu te uita aşa. Bakaratinienii au ajuns pe Pământ acum 1. şi suficient de tare pentru ca toată lumea să poată auzi. nu era nici un motiv.350. Thao începu: . Am vrut doar să te provoc pu in. . Sunte i un popor norocos şi eu însumi aş vrea să trăiesc printre voi. cu aproape 14. ci câteva dintre misterele care îi obsedează. .După cum am explicat deja. . care fusese transmis telepatic. Biastra îmi făcu semn că trebuie să-i urmăm pe cei trei “vârstnici” . era calitatea inteligen ei. . care întâmplător era lângă mine. Cred că am spus: . Voi dezvălui nu unul. pentru că Thao. care dezveleau rânduri de din i albi perfec i. Această perfec iune fizică nu m-a surprins. Acest discurs declanşă un concert de exclama ii. trimi ându-ne zâmbete de bun venit. Acum. în prezen a lui Lationusi. de ani. Mă refer. pe timpul călătoriei spre Thiaoouba. la un continent enorm care s-a ridicat în mijlocul Oceanului Pacific. pe care majoritatea nu-l auziseră niciodată. Michel. . care ne conduseră într-unul dintre doko-uri. Michel. Ea îşi întinse mâna către unul dintre cei trei şi eu mi-am înclinat capul. deasupra tuturor. în semn de respect.

locuitorii planetei Aremo X 3. al doilea. vegeta ia s-a stabilit pe aceste continente. Cincizeci de ani au petrecut construind baze pe Lună şi după ce au terminat au fost pregăti i pentru începerea migra iei către Continentul Mu. Primul. s-au îmbarcat şi au pornit într-o expedi ie interplanetară de explorare. A ieşit la suprafa ă aparent într-o singură bucată. i-a condus la a-i ataca pe extratereştri. 88 . Acum aproape 300. Teama şi neîncrederea chinezilor. pentru a fi “fracturat” 2. deoarece ei nu erau avansa i numai la nivel tehnologic. locuitori ai planetei Aremo X 3 – o planetă ce devenise neconfortabil de suprapopulată. de ani pământeşti. în trei continente principale. după prima lor vizită.000. Mica colonie chineză. deoarece acesta prezenta o mare atrac ie pentru ei din două motive importante. După ce au cercetat planetele Saturn. ci pe Lună. Rasa galbenă. pădurile s-au format şi gradat. care au fost for a i să folosească violen a pentru a se apăra. S-au oprit pe continentul Mu. continentul era aparent nelocuit şi. au aterizat pe Pământ. Acum circa 250. au fost primii care au construit nave şi au explorat mările. Jupiter. prin prisma latitudinii la care se afla. ei au acostat pe coasta de Nord-Vest a Continentului Mu. S-au mutat. Astfel. Iarba a crescut. Această colonie s-a dezvoltat cu greu în decursul secolelor datorită dificultă ilor avute cu expatrierea. animale au migrat peste istmul foarte îngust care lega Continentul Mu de America de Nord.000. pe care ne-am oprit pentru a lua mostre în timpul călătoriei noastre spre Thiaoouba. care ar lua mult timp pentru explica ii şi care nu ne priveşte pe noi acum. dar vă este mai bine cunoscut sub numele de Continentul Mu. Ei urau acest lucru. Cu trecerea timpului. în China. unde nava lor spa ială a produs o considerabilă panică în rândul popula iei. Totul a decurs bine. Ei au devenit extrem de aten i de când au avut confruntarea cu chinezii şi au găsit că ar fi mai în elept să-şi stabilească o tabără în care să se poată retrage.000. de un şoc seismic. Legendele lor se referă la “dragoni de foc” ce coboară din cer. de ani mai târziu. întregul continent a rămas numai al lor. în cazul în care ar mai întâlni alte manifestări ostile majore din partea oamenilor de pe Pământ.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Acest continent a fost numit “Lamar”. ce exista în Nord-Vestul continentului Mu a fost distrusă în întregime câteva decenii mai târziu. Încă nu am explicat că motivul lor pentru a explora Pământul era inten ia de a stabili câteva milioane de oameni. s-a hotărât ca baza lor de retragere să fie stabilită nu pe Pământ. era un veritabil paradis. ai cărei oameni se descurcaseră mai bine cu repara iile şi se recuperaseră în timp după consecin ele dezatruoase ale cataclismului. şi ca efect. pe mari suprafe e care erau situate în regiunile ecuatoriale. care era destul de aproape şi era considerată foarte sigură. ci erau un popor înalt evoluat spiritual care detesta crimele. continuând explorarea planetei. Marte şi Mercur. de ani pământeşti. pătrunzând în sistemul vostru solar. unde au format o mică colonie.

Aceste înalte figuri nu primeau beneficii materiale prea mari pentru conducerea na iunii. Sistemul lor politic era modelat după cel de pe Aremo X 3. Brusc. până când unul dintre cei şapte era convins să-şi schimbe votul. incluzând 19 oraşe mari. Părul lor era de culoare închisă (negru). De pe planeta lor. totul era foarte clar pentru mine. deoarece aceşti oameni erau fermieri şi păstori cu experien ă. un om integru era ales prin referendum. au adus animale cum ar fi câinele şi tatu-ul – care erau foarte pre uite pe Aremo X 3 şi. şapte oameni integri. dacă erau 60 de sate. ochii lor de un negru frumos şi pielea lor era uşor bronzată. Ai văzut câ iva dintre ei când ne-am oprit pe Aremo X 3 şi cred că ai ghicit deja că ei sunt strămoşii Polinezienilor. Mijloacele lor de transport uzuale erau care zburătoare. canale şi drumuri. Ei au descoperit cu mult timp în urmă că singura cale corespunzătoare de a guverna o ară era aceea de a pune în fruntea guvernului. mi-am amintit cât de uimit am fost să văd câini şi porci pe această faimoasă planetă pe timpul recentei noastre vizite. dragoste şi cu grijă pentru tot poporul.În înăl ime. care erau pavate cu lespezi enorme de piatră. porcul. De exemplu. alături de al i reprezentan i din satele învecinate. Mai apoi era trimis în cel mai apropiat oraş. şi acolo se organizau următoarele alegeri. având o înaltă calificare în acest domeniu.construirea de oraşe. deasemeni. dintre care 7 erau sacre. ei au construit aşezări în lungul şi în latul continentului. se aflau într-un impas. şi ar fi urmat ore sau zile de dezbateri. Cel de-al şaptelea dintre ei era Judecătorul Suprem al cărui vot în Consiliu conta cât două. dar nu puteau să le respecte. dar care să fie angaja i sincer să facă tot ceea ce pot pentru na iunea lor. 89 . Erau deasemeni numeroase mici sate. Nimeni care ar fi avut vreun dosar pentru o conduită rea sau o tendin ă către fanatism nu putea fi ales – cel ales trebuia să-şi fi demonstrat integritatea în toate sferele. care nu reprezintă nici un partid politic. 60 de oameni erau aleşi de către popor pentru integritatea lor şi nu pentru promisiunile pe care le făceau. Astfel. Aceste dezbateri erau conduse în spiritul contextului cu inteligen ă. . nu mult deosebite de Lativok-urile noastre. . Dacă patru dintre ei erau împotriva sa şi doi în favoarea lui în cazul unei probleme speciale. aceşti oameni atingeau 180 cm pentru bărba i şi 160 cm pentru femei. Unde pot fi găsi i asemenea oameni? . Era voin a lor să conducă şi o făceau de dragul de a-şi servi ara – aceasta evitând problema oportuniştilor care s-ar fi putut ascunde printre lideri. Când mi-a spus despre toate aceste animale “importate”.Nu poate fi spus acelaşi lucru şi despre conducătorii noştri de acum – am remarcat cu o undă de triste e.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Imediat a început munca .Procedura era următoarea: într-un sat sau un district.

Ce ai vrut să spui prin “a trecut prea aproape” de Pământ? De ce nu s-a ciocnit? Şi oricum. împăr ind masa.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Reprezentan i ai întregii na iuni se întâlneau în capitală. într-adevăr. . se eviden ia un eventual Conducător Suprem. . Acum aproape 500.Era ceva asemănător cu metoda Romană. Deci. Thao zâmbi la remarca mea şi Lationusi se încruntă uşor.Nu exista Lună la momentul când negrii au populat Australia. de ani. În orice caz. Îi fusese dat titlul de Rege. acesta era cel mai înalt punct de pe Continentul Mu. Pământul a “capturat” o Lună mult mai mare. Acest lucru se întâmplă des cu Lunile. ce este o Lună? 90 . 7 erau aleşi prin acelaşi procedeu. . era detronat de consiliul său de pairi. Au existat două luni foarte mici cu mult înainte – cu aproximativ 6 milioane de ani în urmă. iar dintre cei 7. deşi au urmat cataclisme teribile. era fiul sau o rudă apropiată a regelui precedent. Aceasta a trecut prea aproape de planeta voastră şi a fost atrasă pe orbită. cea care există acum. ar fi fost aleşi 10 conducători de grup. spui că bazele de siguran ă pentru aceşti emigran i au fost stabilite pe Lună … .Iartă-mă Thao – pot să te întrerup? Când ai explicat depre cataclismul care a lovit Pământul schimbându-i axa. sau dacă succesorul nu era unanim acceptat de Consiliul celor 7.Regele era ales în acest mod numai dacă predecesorul său murea fără să fi numit un succesor. eventual. membrii grupului urmau să stea împreună – purtând discu ii. Dintre aceşti 10. şi eventual s-au ciocnit cu el.Da. în primul rând pentru că era reprezentantul Marelui Spirit pe Pământ. am spus. Ei urmau să fie împăr i i în grupuri de câte 6 şi fiecare grup era repartizat într-o sală de conferin e specială. atunci. şi pentru încă multă vreme după aceea. urmărind spectacole şi. care se roteau în jurul Pământului. era situată pe un platou cu vedere la Golful Suvatu. ai spus că refugierea pe Lună nu a fost posibilă deoarece ea nu exista – şi totuşi acum.Deci. . . n-a contat cu adevărat. dacă acest Rege manifesta cea mai mică tendin ă către dictatură. cu numele de Savanasa. Pentru următoarele 10 zile. Pământul nu era locuit la acel moment şi. şi în al doilea rând în 9 cazuri din 10.000. cu excep ia a două dealuri – unul la Sud-Vest şi unul la Sud-Est. dacă erau 60 de reprezentan i. Dar să ne întoarcem acum la emigran ii noştri de pe Aremo X 3… Capitala lor. Alte catastrofe au fost provocate însă de acest eveniment… . Platoul se afla la o înăl ime de 300 de metri şi. puteau alege un conducător al grupului. împăr i i în 10 grupuri. era un Rege republican.

a fost construită o piramidă enormă. Acest lucru era realizat în carierele de la Holaton. dar acest lucru nu se întâmplă prea des. .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Probabil că am părut uşurat şi teama mea într-un fel. Thao continuă: .Vrei să spui că frumoasa noastră Lună. deoarece for a lor (7) iner ială este mai mică.Se inten iona a fi palatul Regelui. O Lună este la origine o mică planetă care se roteşte în jurul soarelui sau într-o spirală ale cărei spire se restrâng apropiindu-se de soare. deoarece gazdele mele râseră. piramida măsura exact 440. da…dar nu mai devreme de peste aproximativ 195. nu mai mare de 30 de metri deasupra nivelului mării. Totul la timpul potrivit. tot după o spirală. comică. era situată pe un vast platou deasupra câmpiilor care se ridicau la o înăl ime. unele cântărind mai mult de 50 de tone. Michel – dar acum.de ani. atrac ia gravita ională a planetelor va fi mai puternică decât cea a soarelui. (Erau cărate pe platforme. în Sud-Vestul continentului.Când acest lucru se va întâmpla – atunci când Lună se va ciocni de Pământ – acest lucru va fi sfârşitul planetei voastre. Mai era oricum. Enormele pietre au fost duse la Savanasa şi aşezate în pozi ie în conformitate cu direc iile date de “maestru” sau de arhitectul şef al proiectului. Pietrele enorme erau transportate utilizând tehnici antigravita ionale bine cunoscute acestui popor. Planetele mai mici parcurg această spirală mai repede decât cele mai mari. Fiecare piatră folosită pentru construirea acesteia. o altă cariera la Notora. vor fi evacua i pe o altă planetă. Planetele mici încep să orbiteze planetele mari. sau mormântul său? To i purtau acelaşi zâmbet indulgent care adesea apărea când li se punea câte o întrebare.01 metri în înăl ime şi cele patru fe e ale sale erau orientate cu precizie către cele patru puncte cardinale. cântată în poeme şi cântece. Dacă popula ia de pe Pământ nu va fi suficient de avansată spiritual şi tehnologic în acel moment. era tăiată cu o precizie de până la 1/5 mm. În centrul acestui platou. trebuie să-mi termin povestea cu privire la Continentul Mu. 91 . care fuseseră construite utilizând acelaşi principiu ca şi în cazul piramidelor). acesta fiind singurul loc de pe întregul continent. care se găsesc acum în Insula Paştelui. la 20 cm deasupra drumurilor private. ca o uriaşă pânză de păianjen. micile planete sunt adesea “prinse” de către planetele mai mari şi dacă trec prea aproape.000. ne va cădea într-o zi în cap? . Viteza lor de parcurgere a spiralei fiind mai mare. în care această rocă specială putea fi găsită. care mai devreme sau mai târziu va conduce la o coliziune. toate ducând. Când au terminat.Într-o zi. Savanasa atunci. se va produce un holocaust.Ar fi putut să se ciocnească într-adevăr. utilizând ceea ce am putea numi “sisteme vibratorii cu ultrasunete”. dar dacă vor fi pregăti i. către capitala Savanasa. . Drumuri ca acestea au fost construite în toată ara.

Copacii fructiferi erau încărca i cu fructe. permi ând oricui care ar fi mâncat să rezolve probleme care în mod normal l-ar fi depăşit. aparent.Nu era nimic de genul acesta. La fel era şi Piramida lui Keops. numit Laikoti. O asemenea comunicare cu extratereştrii nu mai este posibilă pentru oamenii de pe Pământ. camerele erau pozi ionate în concordan ă cu un plan precis. (telepatic) – adaugat de către Editor cu acordul Autorului. un paradis pe întregul continent. făcute dintr-un aliaj special care con inea ca şi component majoritar argintul. În interior. . în câteva zile. din soiuri care în prezent nu mai există pe Pământ.Acesta era singurul scop al piramidelor? . Această proprietate nu-l făcea să fie chiar un drog. prin mijloace naturale şi prin exploatarea for elor cosmice. aceşti oameni erau capabili.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . . ei erau în stare să creeze. în func ie de latitudine. Prin intermediul unor panouri. conchise Thao. lui Adam i s-a interzis să mănânce mărul din motive similare. totuşi era prohibit de către în elep i. avea o proprietate care cauza o excita ie a activită ii cerebrale. dar oamenii de pe Mu în acele zile. Laikoti era autorizat a fi plantat numai în grădinile Regelui16. am sim it că este interesant să exagerez asemănarea izbitoare dintre interdic ia de a mânca acest Laikoti – pentru motive legate de cunoaştere – şi. Era adevărat că aveam probleme în a o urmări pe Thao. Un asemenea fruct. Cei care au fost prinşi având în posesie acest fruct au fost aspru pedepsi i pentru că încălcaseră ordinele directe ale Regelui ării Mu. dar puteam sim i că unul dintre marile mistere era pe cale să mi se dezvăluie – unul care a provocat multe discu ii şi a fost subiectul atâtor scrieri pe Pământ. să producă acumularea unor nori deasupra ării. trebuie să recunosc. Astfel. oricum. ci curgeau lin de-a lungul numeroaselor câmpii ale unui tărâm care era predominant plat. comunicau constant cu alte fiin e şi erau chiar capabili să exploreze universuri paralele. dar fructul. îndoindu-se sub greutatea portocalelor. A doua utilizare era pentru a produce ploaie. la fel ca şi al energiilor terestre. Erau cultivate din abunden ă fructe exotice. fructul a fost plantat în secret în diferite locuri de pe continent. şi astfel să aibă ploaie în func ie de necesită i. 15 16 92 . Michel. deşi ca dimensiuni era mult mai mică. Scriind această carte. Râurile şi izvoarele nu secau niciodată. . for e şi energii. faptul că în Biblie. servind Regelui şi altor mari ini ia i. făcând posibilă comunicarea (telepatică)15 cu alte planete şi alte lumi în Univers. Un instrument enorm.i-ai dat seama. că acesta era un popor foarte avansat. (comentariul Autorului). dar totuşi un instrument. mandarinelor sau merelor.Un instrument? Te rog explică-mi – nu te mai pot urmări.Nu chiar. ca şi centre puternice de comunica ii. în Egipt. Omul fiind aşa cum este. Această piramidă era mult mai importantă – era un instrument. Ei posedau o profundă în elegere a Legii Universale şi utilizau piramida lor ca şi “captator” al razelor cosmice.

în zona cunoscută arheologilor voştri ca Tiahuanaco17. s-a hotărât să fie trimise patru dintre navele zburătoare şi să colonizeze Noua Guinee şi sudul regiunii Asiatice – acestea fiind toate la vest de Mu. ultimii învoluaseră către un stadiu primitiv datorită pierderii cunoştin elor lor tehnice.000. Oricum. de ani. civiliza ia lor a eşuat complet. aşezată nu prea departe de Lacul Titicaca. Anzii nu existau în acea vreme. pentru a explora şi a cerceta aspecte ale planetei. Cel mai important lucru este că. a fost construit un canal pentru a lega o mare (intra)continentală. Trebuie să subliniez un lucru: înainte de a se porni în expedi iile de explorare a planetei. De fapt. din care s-a dezvoltat un oraş imens.i iluminezi poporul. Această mare mai avea o “ieşire” către Oceanul Atlantic. mun ii s-au format ceva mai târziu. să colonizeze continentul Atlantida. Simultan. Spiritul. În acele zile America de Nord şi America de Sud erau plate şi în final. ar trebui să spun că. existentă în locul în care se află acum Brazilia. ei credeau în reîncarnare. cu Oceanul Pacific. Aceşti oameni credeau în Thaora – Zeul. ei au stabilit o bază colonială. În acest fel. popula ia de pe Mu era de 80 de milioane. ca reprezentant al Marelui Spirit. după o perioadă de 50. 17 Tiahuanaco – Thiacuano – varianta (nota Editorului) 93 . astfel încât era posibilă trecerea dintr-un ocean în altul şi astfel. galbeni şi deasemeni. au întemeiat colonii în America de Sud şi America Centrală. sunt marile evenimente care au survenit pe planeta voastră cu mult timp în urmă. . Ei s-au stabilit pe un continent cunoscut vouă ca Atlantida. a fost construit un port maritim enorm. Ca un rezultat al acestor cercetări.Dezastre naturale care le-au distrus efectiv oraşele şi aproape tot ce le-ar fi putut permite să avanseze din punct de vedere tehnologic. această popula ie albă. De aceea nu-mi voi mai elabora descrierea continentului care a fost căminul uneia dintre cele mai bine organizate civiliza ii dintre câte au existat pe Pământ. astfel încât să po i fi în stare să. Michel. Creatorul tuturor lucrurilor şi. Ceea ce ne preocupă pe noi aici. în egala măsură din motive atât materiale. locuitorii de pe Mu şi-au condus cercetările prin intermediul Piramidei din Savanasa. Era cunoscut faptul că cea mai mare parte a planetei era populată de negri.Ce vrei să spui prin “motive materiale”? . Regele nu era el cel venerat – pur şi simplu el reprezenta un altul. albi deşi. Unul şi Singurul. el trebuia să aibă supunere absolută. Se organizau cu regularitate expedi ii. asemănătoare cu cele pe care voi le numi i “farfurii zburătoare”. Pentru aceste expedi ii. după cum vei vedea în curând. a sosit pe Pământ într-un număr redus într-o perioadă cuprinsă între sosirea bakaratinienilor şi cea a colonizării Continentului Mu. ei foloseau nave zburătoare. chiar de la început. dar. La Tiahuanaco.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În chestiuni de religie şi guvernare. desigur. cât şi spirituale.

iar Africa atingea sudul Europei. Mul i albi din Atlantida au emigrat în nordul Africii. ci era alipită la nordul Europei şi nici strâmtoarea Gibraltar nu exista. Tuaregi şi al ii. aşa cum am spus. sau în Noua Guinee. Noi am vizitat de multe ori Pământul în acea perioadă. al credin elor şi al religiei lor.Dar ai spus că aveau nave zburătoare – de ce nu le foloseau pe acestea? Dacă au săpat un canal. cu consim ământul său. ne-am decis să-l vizităm pe Regele Continentului Mu. în unele cazuri. care s-au perpetuat în decursul a mii de ani şi pe care voi îi cunoaşte i ca Berberi. Ele erau. probabil că au inten ionat să folosească vase. să explic că Britania nu era o insulă. Mul i oameni din Atlantida au preferat. ei au colonizat continentul Atlantida. dezvăluindu-ne identitatea şi. Eram buni prieteni cu locuitorii de pe Mu şi entitatea mea astrala din acea vreme. În India. deasemeni. descriind “uriaşi” şi “care de foc” venite din ceruri. era important să facem impresia unor zei prietenoşi în ochii coloniştilor. Când am considerat momentul oportun. reprezentări de mare artă – fiind ca formă şi mărime ceea ce voi a i descrie ca “stilizate”. am dorit să vizităm noile colonii. din această perioadă. deschis şi în mod public. oamenii de pe Mu au întâmpinat uneori mari dificultă i în asimilarea civiliza iei lor cu cea deja existentă. venite de pe Mu. astfel încât războiul să poată fi evitat. Deci. ei foloseau maşini anti-gravita ionale. Trebuie. lucru pe care îl detestau. Aceşti oameni s-au îmbarcat în vasele lor maritime ac ionate de aburi şi de vânt. pentru civiliza ia acelor vremuri.Ei foloseau maşinile lor zburătoare exact aşa cum folosi i voi avioanele Michel. Imensele statui de la Holaton18 (Insula Paştelui) sunt dovezile unei asemenea munci. în acea vreme. ultimele capodopere. să emigreze în regiunea din nordul Europei. Tocmai datorită vizitelor noastre frecvente. . Dimensiunile noastre. În concordan ă cu misiunea noastră. dar pentru încărcături foarte grele. în nave. la momentul respectiv. 18 Holaton (Insula Paştelui) era situată în sud-estul Continentului Mu. amestecându-se cu metişii rezulta i dintre negri şi galbeni din zona. 94 . exista într-un corp destul de asemănător cu cel pe care îl “port” acum. în concordan ă cu cererea lui sau pe baza informa iilor pe care ni le-a dat. Încrucişările inter-rasiale au creat noi rase în Africa de Nord. de exemplu. Noi am sosit.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . deoarece ei n-au acceptat noua formă de guvernare şi noua religie. erau chiar canibali. numai că erau diferite ca formă. Ei au consultat Regele Continentului Mu şi. întocmai ca aceea care te-a adus pe Thiaoouba. în schimbul evolu iei lor. au apărut atât de multe legende pe Pământ. Artiştii şi sculptorii ne acordau multă considera ie. trecând printr-o perioadă pe care voi a i numit-o “preistorică”. Într-adevăr. au lucrat pentru a ne imortaliza. exact ca vehiculele grele care sunt mult mai folosite pe Pământ. care au fost întotdeauna mari şi frumuse ea radiantă au făcut ca noi să trecem drept zei prietenoşi (buni) în ochii unui popor care nu era prea avansat şi. rasa albă descoperise puterea aburului.

to i ceilal i. 95 . arborând zâmbetul său familiar şi adăugând: . Când am spus “par ial” trebuie să în elegi că acele cariere au fost de zece ori mai extinse decât sunt vestigiile rămase astăzi. anumite vise. Thao îşi sfârşi povestirea în acel punct. sub influen a sa. Din nefericire. când statuia care mă reprezenta alături de alte câteva. a fost par ial desprinsă. te voi ajuta eu la momentul potrivit.Dacă vei avea dificultă i în a. Holaton. Cu acestea. Vezi tu. dar. Michel. Nu este necesar pentru tine să în elegi fenomenul. şi al tău în mod cert. şi noi. ea se ridică. A fost terminată şi gata de a fi transportată pe una dintre enormele platforme ce deserveau ara în lung şi în lat. este un vis adevărat. Oricum. probabil ai crezut că folosesc o metaforă. Acest cuvânt nu are corespondent în nici o limbă de pe Pământ. oprindu-se întotdeauna în Savanasa. sunt influen ate de lacotina.i aminti toate acestea. era gata de a fi “transportată”. Când mi-ai spus că m-ai visat sub forma unei statui din Insula Paştelui şi i-am confirmat că am fost. a survenit un cataclism care a distrus Continentul Mu. Imaginea mea stilizată a fost astfel păstrată pe Insula Paştelui.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Astfel s-a întâmplat ca statuia mea să fie sculptată. Partea care nu a fost înghi ită în timpul cataclismului a fost zona în care stătea statuia mea. dar aceasta a fost doar pe jumătate adevărat. făcurăm acelaşi lucru. Maestrul acelor timpuri a ridicat aceste statui atât în grădinile Regelui cât şi de-a lungul cărării care ducea către Piramida.

Dificultatea există. în adaptarea la vibra ia coconului. Eu am fost aşezat în centrul unui triunghi format din Thao. explică ea. Fiin a umană. de ani. Eu am în eles termenul de “psihosferă” după cum urmează: În jurul fiecărei planete. eforturile lor au fost fără succes. absorbind (şi amintindu-şi)19 absolut orice eveniment care poate surveni pe planetă). Aici. a planetei Pământ la momentul dispari iei Continentului Mu. “antrenament de înaltă performan ă” – mul i oameni au avut contacte accidentale cu psihosfera pe timpul viselor. 19 20 96 . To i patru ne-am instalat confortabil într-un pat special. există o psihosferă sau un fel de cocon vibrator. şi că. datorită Corpului său Astral şi dacă acesta este corect antrenat. în SUA. se cere un antrenament de înaltă performan ă20. voi fi obligat să iau un elixir special. Lationusi. mai curând decât la lungimea de undă a acesteia. asta însemnând acum 14. să extragă cunoştin ele pe care le caută din interiorul psihosferei. după părerea lui Thao. . Bineîn eles. Latoli şi doi dintre “vârstnici” ne-au părăsit.500. încă de la crearea sa. Era o chestiune de cercetare a psihosferei.Acest elixir î i va permite accesul în psihosferă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cercetând Psihosfera CAPITOLUL 8 L-am urmat pe Lationusi care ne-a condus într-o altă parte a doko-ului – zona de relaxare. Thao. Este bine cunoscut că. pe care l-am băut. Biastra şi cu mine am rămas. (aşa cum este. cuprinsă ca parte integrantă a Universului poate. care se învârte cu o viteză de 7 ori mai mare decât cea a luminii. Thao explică aceasta ca fiind datorată faptului că puterile mele psihice nu erau suficient dezvoltate şi rafinate. adnotare făcută de Editor cu acordul Autorului. Michel. Biastra şi Lationusi. cercetătorii şi tehnicienii sunt angrena i în inventarea unei “maşini a timpului”. Con inutul acestui cocon este inaccesibil pentru noi pe Pământ – noi nu avem o cale de a “citi povestea”. Mi s-a înmânat un pocal care con inea un lichid. (nota Editorului bazată pe explica iile Autorului). dar până în vremurile noastre. unde cineva se putea relaxa complet şi nici un sunet din exterior nu putea pătrunde. pentru a participa în cadrul unei experien e foarte speciale şi importante. Pentru a controla accesul la informa iile din psihosferă sunt necesare cunoştin e avansate (înalte) şi practică. Acest cocon se comportă ca o sugativă.

în timp ce Lationusi şi-a pus indexul deasupra glandei mele pineale. eu m-am grăbit să trec. “auzit” şi “sim it”. era de a raporta experien ele mele. Este imposibil să spun cât timp a durat aceasta. referitor la ceea ce se va întâmpla. în deplină siguran ă. O minge. un fulger de un alb-auriu orbitor străbătu “viziunea” mea şi pentru o perioadă din timpul care a urmat. 97 . apoi. . deoarece senza iile apăreau “spontan” într-un mod foarte diferit de modul normal în care avem asemenea experien e – şi chiar de cel în care avem experien e când călătorim în Corpul Astral. Acel moment a rămas gravat în memoria mea pentru totdeauna. cu un tavan jos. Brusc. dar în acelaşi timp. eram foarte speriat. Mi-au spus să mă relaxez complet şi să nu-mi fie teamă. totul i se va dezvălui în mod firesc şi vei învă a ceea ce trebuie să ştii. cea a s-a risipit. animale – unele dintre ele având capete umane. nici nu am văzut. în ciuda faptului că aveam ochii închişi. Pe măsură ce Thao îmi vorbea încet şi rar. strălucitoare ca soarele. Pere ii camerei erau din blocuri de piatră. care dansau şi străluceau. brusc. în culori radioase. că eu şi cei trei tovarăşi ai mei formam o “unitate” care era o masă gazoasă şi. reprezentând scene din civiliza ia contemporană. De vreme ce datoria mea. sau fructe pe care nu le-am putut recunoaşte şi deasemeni. abia dacă erau utile pentru a relata cele ce se petreceau.Ne aflăm în camera principală a Piramidei din Savanasa. că ini ial. Nu pune întrebări. în a scrie această carte. în care doi oameni stăteau cu picioarele încrucişate pe nişte perne minunat colorate. Trebuie să mărturisesc oricum. apăru în spa iu şi se apropie cu o viteză incredibilă. Când am străpuns această atmosferă argintie. cu ciorchini de struguri care păreau transparen i. nu sunt potrivite. în starea în care eram în acel moment – Corpul meu Astral trecuse în Psihosferă – cuvintele “văzut”. dar. pe atât îmi era mai pu in teamă. Era incredibil – Lationusi nu deschisese gura şi totuşi îmi vorbise în franceză! Explica ia îmi veni ca un fulger: .Este într-adevăr telepatie. dând la iveală o cameră rectangulară. Brusc. nici nu am sim it nimic. Am putut să-i văd pe cei trei tovarăşi ai mei în jurul meu. la acel moment. deoarece. eram capabili să ne distingem unul de altul. Am observat. n-am mai conştientizat prezen a tovarăşilor mei. Ne-am grăbit să trecem.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Biastra şi Thao şi-au pus uşor degetele pe mâinile mele şi pe plexul meu solar. Mai erau şi fiin e umane cu capete de animale. totuşi. dar de culoare argintie. translucizi. spuse Lationusi. Michel. trebuie să încerc să explic cât mai clar posibil că. sau aş putea spune. am fost orbit de culori ale întregului spectru. Am avut bizara impresie că patru corzi ne legau de corpurile noastre fizice care păreau să capete propor iile mun ilor. cu sculpturi fine. nu puteam să văd decât cu mare greutate prin “cea a” care mă înconjura. Satul s-a estompat uşor sub noi. Vom călători în Corpul Astral şi eu voi fi sub îndrumarea lor şi deci.

asemănătoare cu cele purtate de rabini. purtând mărturia nemăsuratei sale for e de concentrare. cu portalurile sale. special amenajate pentru confortul lor şi pentru adăpost. părea a fi cam de aceeaşi vârstă. Ulterior. Unii meditau într-un fel arcade florale. El era îmbrăcat într-o tunică lejeră.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Evenimentele se petreceau mai curând ca într-un vis. care îl acopereau în întregime. I-am examinat mai atent. galben-aurie. Am fost prevenit că cele două făpturi schimbau gânduri “vizibile” cu acea stea. cu mâneci lungi. chiar la capătul acesteia. Mâinile sale erau împreunate. alteori cu o viteză deconcertantă. Brusc. care îi cădea peste umeri. o stea. în jurul lor. Un palat în formă de pagodă. de vreme ce noi eram spectatori într-o altă dimensiune. purta o scufi ă de culoarea şofranului. A doua figură. că aceasta era datorată stării în care mă aflam şi datorită atentei supravegheri pe care mentorii mei o exercitau asupra mea). Erau atât de imobili încât păreau că nici nu respiră. cu imensele sale vitralii. în ciuda părului său negru strălucitor. şi uneori foarte lent. mul umită supravegherii constante a tovarăşilor mei. Din glandele lor pineale. Pe spatele capului său. Ştiu. picioarele sale nu erau vizibile dar eu “ştiam” că erau încrucişate. Michel – mi s-a explicat. Cele două fiin e erau perfect imobile şi. era îmbrăcat în acelaşi fel ca şi tovarăşul său. atingându-se doar pe vârfurile degetelor şi am putut vedea clar mici fulgere albăstrui în jurul degetelor sale. dincolo de palat – o piramidă gigantică. izvorau “firicele” care arătau ca fumul unor igări argintii care treceau prin deschizătura din tavan şi mergeau să se alăture stelei din spa iul îndepărtat.Se află în comunicare cu alte lumi. 98 . Oameni îmbrăca i în tunici de diferite stiluri şi culori se plimbau în grupuri pe sub copaci sau în apropierea piscinelor. În afară de culoarea tunicii sale. Întreaga scenă era dominată de o structură care se întrezărea în departare. dar nici nu puteau fi deranja i de către noi. plutea o lumină aurie delicată. deschizându-se în splendide grădini şi cu bazinele sale emailate în care apa fântânilor âşnea şi se revărsa formând curcubee sub razele unui soare aflat la zenit. cu acoperişuri poleite cu aur. pentru a fi imediat înlocuită de o alta. În pozi ia în care stătea. că aceste figuri nu numai că nu ne puteau vedea. . am văzut o deschizătură în tavanul camerei şi. adăugând pete de culoare unei aşezări care era aproape magică. care era de un portocaliu strălucitor. Foarte rapid. stătea în fa a noastră cu turnurile sale. “scena” a dispărut. păreau evidente (fiecare lucru părea evident şi am aflat mai târziu. Sute de păsări zburau de colocolo printre ramurile copacilor răspândi i prin parcuri imense. Unul dintre ei era un bătrân cu un păr alb lung.

ci de fapt. Era încadrată de două rânduri de copaci umbroşi masivi. Pe pista de aterizare.. o serie de dale mari de piatră. intercala i printre uriaşe statui stilizate. Maşini. atât de precis tăiate şi pozi ionate încât îmbinarea lor era abia vizibilă. o alee. Unele dintre aceste statui purtau pălării roşii sau verzi. fie pe animale ciudate cu patru picioare. îmi amintea de felul în care aleargă c milele. cu capete asemănătoare delfinilor – animale la care nu am auzit niciodată făcându-se referire: animale a căror existen ă m-a luat prin surprindere. se întindea platoul despre care vorbise Thao.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba “Ştiam” că abia părăsisem această piramidă şi acum admiram minunatul palat din Savanasa. Mi s-a spus că percep iile noastre referitoare la sunet şi la intensitatea acestuia erau comparabile cu cele ale oamenilor care au participat la aceste scene înaintea noastră. care fără îndoială servea drept terminal de aeroport. asemănătoare unei cozi de păun. Era foarte plăcut auzului şi părea să con ină mai multe vocale decât consoane. Când galopa. mi s-a explicat. pe care uneori o etala asemeni unui evantai. ducea către platou din centrul grădinilor. erau aliniate pe un teren aflat la marginea platoului. Întregul lui corp. de cel pu in 40 metri lă ime. cu o coadă multicoloră. Am sim it destul de puternic că eram condus în altă parte de către tovarăşii mei.Aceştia sunt Akitepayos. Oameni debarcau şi se îmbarcau în “maşinile zburătoare”. care au fost extermina i de mult. exact ca “farfuriile zburătoare” dragi scriitorilor S. M-a şocat faptul că eram martorul vie ii cotidiene a unor oameni care erau extrem de avansa i. În spatele palatului.F. era acoperit cu un păr lung gri. asemeni unui film. Imediat mi s-a înfă işat o altă scenă. maşinile zburătoare emiteau un şuierat care era destul de suportabil pentru “ureche”. Am “alunecat” de-a lungul acestei străzi prin mijlocul oamenilor care călăreau fie pe cai. Michel. exceptând coada. părând a fi făcută dintr-un singur bloc de piatră. Am trecut repede printre oamenii care se plimbau – foarte rapid. capitala Continentului Mu. Acest animal era de dimensiunile unui cal foarte mare. care îi transportau către o construc ie enormă. când o scenă este tăiată şi apare alta. umerii săi ieşind din corp asemeni carapacei rinocerilor. în toate direc iile. 99 . Coapsele sale erau mai dezvoltate decât cele ale unui cal. şi care muriseră acum câteva mii de ani! Îmi amintesc că am observat deasemeni că acel drum de sub picioarele noastre nu era o bucată de piatră uriaşă. picioarele din fa ă erau mai lungi decât cele din spate. . cum părea a fi. corpul său era de o lungime comparabilă. şi totuşi am fost capabil să-i “păcălesc” şi să înregistrez caracteristicile limbajului lor. cu boruri largi.

Era clar că aceşti oameni iubeau florile deoarece fiecare le purta în păr sau în mâini. bonitos-ul şi calcanul. În schimb. aveau în schimb frumoase balcoane – deasemeni pline de flori. aflată în sud-vestul continentului. oamenii fie mergeau. în plan îndepărtat. Casele mai modeste. era o pia ă acoperită unde “standurile” etalau tot felul de bunuri pe care inima sau palatul le-ar fi putut dori. Ne-am îndreptat către port. păr negru şi ochi negri – foarte asemănători cu indivizii apar inând rasei Polineziene din zilele noastre. unde vase de toate formele şi mărimile erau ancorate. am fost surprins că nu existau magazine sau ceva asemănător. echipamente de încărcare ducându-şi la îndeplinire sarcinile… 21 comentariul Editorului bazat pe explica ia Autorului. Vânzătorii îi ajutau să ob ină ceea ce doreau. Cheiul era construit din bucă i de stâncă gigantice. Predominant însă oricum erau florile care păreau să umple toată zona. ei au fost obişnui i să asculte de legi bine stabilite şi bine studiate care li se potrivesc foarte bine. mai înal i. ne aflam pe o stradă largă din oraş. aveam o vedere panoramică a unui imens oraş şi port maritim şi. erau sortimente variate de carne la fel ca şi o incredibilă diversitate de legume. Erau peşti. Cu trecerea timpului. macroul. Am putut vedea câteva “piese” de echipament sofisticate în ac iune – echipamente de construc ie navală. nici altceva care i-ar fi putut înlocui. Pe stradă. la capătul străzii. într-un număr mai mare. Totuşi. al ii preferau să călărească. cu păr blond şi ochi albastri şi. cu o piele brun-deschisă. Efectul era de-a dreptul încântător – parcă ne-am fi plimbat printr-o grădină. dintre care am putut zări apărând frumoase specii de păsări. instantaneu. Toate întrebările mele şi-au găsit răspunsul pe măsură ce mi-au apărut în minte: “ei nu folosesc bani deoarece totul apar ine comunită ii. 100 . Aceştia din urmă erau înal i. Când. semănând cu aborigenii din Australia. Acesta părea un mod foarte plăcut de a călători. Nimeni nu trişează – via a comunitară se desfăşoară într-o armonie perfectă.” Cei mai mul i dintre aceşti oameni aveau o înăl ime cuprinsă între 160-170cm. Majoritatea caselor aveau terase înconjurate de flori. ne-am regăsit într-o pia ă mare a oraşului. fără terase. printre care am recunoscut tonul. încadrată de case de diferite dimensiuni şi stiluri arhitecturale. Întregul port fusese construit artificial. fie zburau cam la 20 cm deasupra (în pozi ie ortostatică) pe platforme zburătoare mici (circulare)21 care nu scoteau nici un sunet. despre care mi s-a “spus” că veneau de la cariera de la Notora.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba De pe marginea platoului. Apoi. Printre ei se mai găseau şi câ iva oameni albi. oceanul. cam de 2 metri înăl ime. nedând nimic în schimb – nici bani. oameni negri. Curiozitatea mea atrase grupul nostru în inima pie ei. ca şi albii şi păreau a fi de câteva “tipuri” incluzând unii indivizi asemănători celor din Tamils şi al ii. direct prin corpurile oamenilor – o experien ă pe care am găsit-o foarte interesantă.

Era luminat destul de uniform. bila explodă şi un strigăt de bucurie se ridică din rândul oamenilor. Vasele enorme care se aflau ancorate în golf erau vasele anti-gravita ionale. Globurile erau pozi ionate pe colonade sculptate. Când corpul fizic moare. Fără activitate. dar am crezut că ar trebui să fie aşa. ele pluteau pe apă. cu o viteză cuprinsă între 70 până la 90 de noduri. China – care fuseseră colonizate de Mu. O altă scenă s-a schimbat – şi era ziuă. Mărturisesc că nu am în eles. Această măsură de precau ie le asigura men inerea suprema iei pe Pământ şi le garanta securitatea. am aflat deasemeni de la Lationusi. că liderii de pe Mu. Cu mult zgomot. Japonia. dar tovarăşii mei mi-au explicat după cum urmează: . provoacă lacrimi. 101 . Acest popor ştie acest lucru şi sărbătoreşte evenimentul. Scena a fost “tăiată” şi ne-am regăsit din nou pe pista de aterizare. când erau încărcate cu o încărcătură de câteva mii de tone. chiar deasupra apei – şi aceasta fără să scoată nici un zgomot. transformau energia nucleară în lumină şi aveau capacitatea de a func iona timp de mii de ani fără să se epuizeze. Acest lucru mă uimi. de exemplu energia nucleară. dar care nu aveau încă privilegiul de a beneficia de progresele tehnologiei. ac ionate cu hidrogen. admirând priveliştea oferită de oraş pe timp de noapte. la fel ca şi pe “Calea lui Ra”. care erau de formă sferică. de globuri mari. iluminându-l ca şi cum ar fi fost zi. Marele bulevard şi grădinile palatului au fost invadate de o mul ime de oameni îmbrăca i în haine strălucitoare şi o bilă albă enormă era aşezată în vârful piramidei. ele se deplasau. Corpul Astral este eliberat. deoarece moartea. după cum am mai spus. antimagnetice. de o mare diversitate – de la nave cu pânze stil sec. de-a lungul bulevardului. de la vapoare cu aburi până la nave de transport ultramoderne. Mi s-a explicat că navele “clasice” aflate în port. pe care l-am văzut meditând în piramidă. au inut secrete multe dintre cunoştin ele ştiin ifice. murise chiar înainte ca mul imea să se adune. Regele. Cu privire la acest fapt. XVIII – XIX până la yahturi moderne. în ciuda responsabilită ilor deosebit de dificile şi a sarcinilor pe care le avea de îndeplinit. drumul care ducea către palatul din Savanasa. pentru că acest Rege s-a comportat într-o manieră exemplară pe timpul acestei ultime vie i pe Pământ. Mi s-a explicat că aceste globuri.Michel! Nu.i aminteşti învă ăturile pe care i le-am dat. În decursul a trei zile. N-am avut nici o replică şi m-am sim it ruşinat de faptul că am fost surprins de Thao că am uitat. Aparent. de obicei. apar ineau unor oameni din inuturi îndepărtate – India. Corpul Astral al Regelui va părăsi Pământul pentru a se reuni cu Marele Spirit. despre care mi se vorbise anterior.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Vasele din port erau de diferite tipuri. antigravita ia şi ultrasunetele. de altfel.

nobilii şi Regele păreau să “experimenteze” muzica în interiorul sufletelor lor.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Brusc. muzica a “penetrat” şi efectul a fost învăluitor. al palatului şi piramidei. şi o orchestră a început să cânte. lângă noi. Chiar în situa ia mea astral-psihosferică. “Muzica” nu era deloc cea cu care suntem noi obişnui i. noul Rege a primit o cască magnifică (o podoabă pentru cap semănând cu o coroană şi. amplasate de jur împrejurul grădinii. cântau pe platforme zburătoare care sta ionau. zumzăitul albinelor în flori. Muzicienii din “orchestră”. 102 . Michel. aşa aranjat cum era. toate instrumentele erau modulate pe sunetele naturii. Mi-ar fi plăcut şi mie să stau. Lationusi experimenta extraordinarul în mijlocul extraordinarului! Lationusi se putea vedea trăind într-o altă via ă (o via ă anterioară) în timp ce el există încă în via a actuală! Din mâinile unuia dintre demnitari. un grup de muzicieni cântau împreună la instrumente ciudate. Mi s-a “reamintit” că nu ne aflam aici pentru plăcere… Scena s-a estompat. Într-o clipă am primit răspunsul de la Lationusi: “Sunt “eu”. De fapt. Mi se părea cunoscut – era ca şi cum l-aş fi cunoscut de undeva dar nu-l puteam recunoaşte. în parte. Nu mi-aş fi imaginat niciodată că fiin e umane. nu contează cât de avansate. de exemplu. de culoarea grâului şi portocaliu strălucitor. Era ceva la el care mi-a atras aten ia. şuieratul vântului. În afară de un fel de flaut care scotea note de o frecven ă foarte specială. decorul s-a schimbat din nou. într-o altă via ă. cu o tiară de episcop)22 pe care şi-a aşezat-o pe cap. sunetul ploii care cade în lac sau al valurilor care se lovesc de ărm. Acesta părea a fi noul Rege al inutului Mu. cât po i vedea cu ochii. O uriaşă masă de oameni se întindea în fa a noastră. Mii de balonase. care număra cel pu in 200 de membri. venea către tine. ar fi putut să atinga un asemenea nivel în ceea ce priveşte aranjamentul orchestral. atât erau de absorbi i. Pe fiecare platformă. O explozie de bucurie izbucni în rândul mul imii. Totul era măiestrit aranjat – unda sonoră izvora din grădină. 22 comentariul Editorului bazat pe explica iile Autorului. să ascult şi iar să ascult. incluzând şi o persoană îmbrăcată în cea mai fină haină ce se poate imagina. Nu m-ai recunoscut dar ai fost sensibil la vibra ia mea astrală în acest corp”. s-au ridicat către cer. să-mi permit să fiu impregnat cu acest cânt al naturii. se afla o adunare de demnitari. şi. cântecul păsărilor. Ne-am regăsit în fa a scărilor frontale ale palatului. trecea pe deasupra capului şi sfârşea prin a se “lovi” de scările Marii Piramide. Mul imea. indescriptibile şi într-o asemenea manieră încât sunetul era distribuit ca şi cum ar fi provenit din nişte difuzoare stereo gigantice.

fu cuprinsă de flăcări şi explodă. Unii oameni se îmbulzeau încercând să urce în nave ipând şi îmbrâncindu-se. a fost înghi ită de flăcări. Ieşind rapid din palat. pentru că noi făcusem un salt în timp de 20 de ani. eram afară. continuu. care se extindea de-a lungul platoului. dar că nu erau motive serioase de îngrijorare. şi o coloana de foc enormă ne învălui. Era lună plină şi lumina grădinile palatului. Regele se rdică. când un sunet asurzitor se ridică din adâncurile Pământului – un sunet straniu. apoi. Navele care abia decolaseră fură prinse în mijlocul flăcărilor şi explodară. Mi s-a spus că motivul era foarte serios atunci când Regele se întâlnea numai cu cei şase. cu o zguduitură. prezidată de către Rege şi rezumându-se la cei şase sfătuitori ai săi. Un altul sus inea că aparatul era extrem de precis de vreme ce acest model a făcut dovada pe timpul primei catastrofe. s-a dovedit a fi nedemn de încredere.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Imediat. deoarece ei discutau despre performan ele tehnice ale seismografului lor şi ştiu am fost capabil să în eleg totul într-o miime de secundă. Pistele de aterizare se rupseră în bucă i întocmai ca o bucată de hârtie. un zgomot asurzitor părea să vină dinspre oraş. Totul devenise din nou calm – prea calm. ce a avut loc în vestul continentului… În vreme ce vorbeau. Afară. Platforma zburătoare a Regelui s-a mişcat repede către unul dintre vehiculele care se aflau deoparte de celelalte. am fost martorul unei întâlniri extraordinare. puteam urmări cursul discu iei lor ca şi cum aş fi fost unul dintre ei! Unul dintre sfetnici reclama faptul că aparatul. 103 . care se afla încă la sol. Singurul sunet care se auzea era un huruit înfundat. ca şi cum moartea Regelui ar fi fost un semnal am văzut cum Marea Piramidă se răsturnă dintr-o dată în crevasa. ca un tunet. Câteva dintre coloanele ce sus ineau globurile care luminau bulevardul erau doborâte la pământ – sfărâmate. Regele şi “anturajul” său urcară pe o platformă zburătoare şi se îndreptară către aeroport. Regele îmbătrânise semnificativ. învălmăşindu-se în toate direc iile. lărgindu-se cu fiecare secundă. în anumite situa ii. el şi înso itorii săi să îmbarcară. servitorii au fugit din palat. Alte nave deja decolaseră. În jurul aeronavelor de pe pistă şi la terminale. palatul a început să trepideze. Oamenii care alergau prin aeroport au căzut în crevasă. În acest moment. cu ochii lărgi i de surprindere şi de spaimă: doi dintre sfetnicii săi căzuseră de pe scaunele lor. Nava Regelui. Scena s-a schimbat şi deodată. I-am urmat. domnea confuzia. asemeni frunzelor unui copac în bătaia vântului. care venea de la marginea oraşului… Deodată. Piramida se balansă pentru un moment pe marginea crevasei. To i cei prezen i aveau figuri grave.

Judecând după forma corpului navei. Am început un “tur” rapid al continentului. Michel. în mijlocul lor. puteam vedea oameni dispera i agă ându-se de ruine. Am zburat deasupra canalului. şi lângă acesta. întregul platou Savanasa se scufundă în apă. Vom arunca o privire pe coasta aceasta şi în portul Thiacuano. am putut vedea câteva dintre globurile sferice de pe Mu – dar doar câteva. chiar dacă ştiam că aceasta se petrecuse acum 14. într-un stil destul de modern şi de aproximativ 70 de metri lungime. Scena dispăru din nou. 104 . Pe punte erau trei catarge. care îşi aveau originea. găsind peste tot. acoperindu-le. chiar sub scoar a Pământului. Era noapte şi o lună plină lumina inutul. încercând în van să supravie uiască. Era o ambarca iune mică. Clădirile începură să se prăbuşească înso ite de strigătele înspăimântate de scenele de groază care apăreau şi dispăreau printre flăcări. Era înfiorător pentru mine să fiu martorul unui asemenea cataclism. Oceanul umplu rapid imensele prăpăstii create şi dintr-o dată. acelaşi dezastru. apoi uriaşe bucă i din continent le urmară. înainte ca Regele ării Mu să-şi întâlnească sfetnicii. Apa se revărsa în valuri uriaşe peste câmpiile rămase. .500. În est. într-o zonă congestionată cu numeroase nave. Urmară explozii asurzitoare. după cum mi s-a spus. Câ iva petrecăre i zgomotoşi intrară într-o clădire pe care strălucea o mică lumini ă de noapte. după cum putusem vedea deja. Aici. O briză blândă venind dinspre vest împingea vasul din spate. ca un enorm vapor. am văzut roci începând să se deplaseze cu mişcări regulate. Ne aflam pe cheiul marelui port Thiacuano. Aveam în fa a ochilor priveliştea unui port maritim şi a oraşului. o fantă de lumină pe cer vestea apropierea zorilor.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Din nou. scena se schimbă.de ani.Vom ajunge în America de Sud. Grupul nostru “se odihni” pe puntea unui vas frumos. ar fi putut fi capabilă de o viteză semnificativă în largul mării. Gardienii patrulau pe chei unde erau ancorate numeroase ambarca iuni. unde cataclismul nu a avut încă efect. Totul era liniştit. Vârtejuri puternice se formară şi. Ne-am apropiat de un vulcan care tocmai erupsese. care păreau a se ondula precum valurile oceanului. “Suburbii” întregi plonjară în pământ. Acest lucru părea să se întâmple într-un timp la fel de scurt ca şi cel care fusese necesar platoului Savanasa pentru a dispărea. ca şi cum o mâna uriaşă le-ar fi ridicat deasupra lavei care curgea şi creând un munte chiar sub ochii noştri. unde câteva nave puteau fi văzute îndreptându-se în direc ia unei insule marine (acum Brazilia). dar cu mult mai repede. Ne-am întors în timp chiar în momentul dinaintea primului “tremur”. pentru a fi urmată de alta.

invadându-mi fiin a. îmi explică Thao. angrena i într-un joc. într-una dintre vie ile tale anterioare. . toate ocupate. Înainte să ajungă în oraş. aproape am sim it o stimulare electrică – şi un sentiment de iubire. . a cauzat un val de flux de aproximativ 40 de metri amplitudine care mătură coasta cu un zgomot infernal. printre explozii mult mai ascu ite. care. cerul a început să strălucească. La periferia oraşului. te-ai reunit cu Corpul tău Astral. Am sim it o unitate indescriptibilă cu el şi am trecut prin el iar şi iar. aşa cum nu mai sim isem niciodată. apoi dispărând din raza vizuală. Pe canal şi în port. Priveşte! Pământul începu să se zguduie şi să huruie. Printre ei. am putut urmări erup ia unui vulcan care a luminat cerul spre vest pe o rază de aproape 30 de kilometri. În acelaşi timp. Pentru a putea vedea mai bine. Tot în vest. ne aflam într-o mare cabină marinărească mobilată cu o duzină bună de cuşete. Al i trei vulcani se ridicară din adâncuri spre suprafa a oceanului. Va observa cataclismul de la o înăl ime foarte mare. asistam la o agita ie febrilă în timp ce răsunau ipete şi sirenele sunau. Michel. În orice caz. dar va fi foarte pu in. doar pentru a fi înghi i i de ape la fel de repede cum au apărut. Când am trecut prin el.Aceasta este uşor de explicat. luându-mi tovarăşii cu mine. Aten ia mea a fost atrasă de către unul dintre cei doi – poate mai vârstnic decât tovaraşul său – al cărui păr lung şi negru era legat la spate într-o eşarfă roşie. Din ce în ce mai aproape. În acest om. am văzut o sferă luminoasă ce zbura foarte rapid sus pe cer şi. veneau probabil de pe Mu. mi-am “urmat” tovarăşii înapoi pe punte. Ei stăteau la o masă. Toată lumea dormea. s-a auzit o explozie puternică. pământul de sub noi a început să se ridice. care vor face tot ce vor putea pentru a ajuta supravie uitorii. aceasta a fost una dintre navele noastre spa iale. Nu te implica! Cu regret. Deodată. spre vest. Acesta eşti tu. Portul. Îmi amintea de un animal gigantic arcuindu-şi spatele şi întinzându-şi-l. ne-am ridicat mai sus. tu te afli aici că observator şi nu are nici un rost să încerci să retrăieşti acele timpuri. Am auzit paşi alergând şi marinarii de jos se risipeau pe punte. la fel de speriat ca şi tovarăşii săi şi am sim it un enorm val de simpatie pentru “sinele” lovit de panică. oraşul şi împrejurimile – o întreagă por iune de continent – se ridica rapid.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un moment mai târziu. Am fost atras de el. care ar fi putut foarte bine să fi fost mahjong. 105 . în lumina emanată de vulcan. apoi o alta mai apropiată.Da. puteam vedea marinarul care “purta” Corpul meu Astral. La bord se află 17 oameni. exceptând doi bărba i cam de 30 de ani. în orice caz. după aparen ele lor fizice. în depărtare. lângă coastă. după ce a ieşit dintr-o vizuină. blocând asaltul valurilor.

mul umesc.Foarte bine. şi ascensiunea lor părea că nu se va opri niciodată. mai pu in exuberant. Am sim it că mâinile care îmi atingeau corpul fizic îmi dădură drumul. Tovarăşii mei se ridicaseră. 106 . Totul deveni ce os şi i-am sim it pe tovarăşii mei înconjurându-mă. Deschizând ochii.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Strigătele oamenilor au ajuns la noi ca nişte ipete Danteşti. am privit în jur. zâmbind. spuse Thao amuzată. În minte mi-au venit două cuvinte pentru a descrie acel moment: “grandios” şi “apocaliptic”. Oraşul dispăru în norii negri groşi care se rostogoleau rapid dinspre nord. Vasele fuseseră sfărâmate în bucă i de stânci aruncate din ocean.Chiar nu ştiu. aruncate de către vulcani. Ochii mei astrali apreciară frumuse ea culorilor de aici.Desigur că este încă lumină. Lationusi ne urmă. şi am văzut cum marinarul pe care l-am lăsat în urmă a fost literalmente pulverizat. deoarece se ridicau odată cu oraşul. de pe planeta de “aur”. izbucnind în râs – văzându-mi figura uluită. Thao şi Biastra mă ghidară afară din “camera de relaxare”.Nu. Apoi fiecare apucându-mă de umeri. Părea că Pământul îşi remodela complet forma. Erau înnebuni i de spaimă. Nu mai mult de 15 lorse – cam 15 minute. Michel. . . Sunt foarte surprins că afară este încă lumină. Am avut impresia că eram traşi înapoi de firele argintii. 5 sau 6 ore? . Unul dintre “eurile” mele (sine) tocmai se întorsese la sursa sa. şi Thao mă întrebă dacă mă sim eam bine. Am fost conştient că un nor gri-argintiu se îndepărta de noi cu o viteză ame itoare şi apoi apăru Thiaoouba. după ce suportaseră coşmarul pe care tocmai îl lăsasem în urmă. Cam cât timp crezi că am lipsit? . pentru a reveni cât mai repede în corpurile noastre fizice care păreau că ne aşteaptă – enorme ca mun ii şi micşorându-se pe măsură ce ne apropiam. ca şi cum s-ar fi aflat într-un lift. împroşcând pământul cu lavă şi cenuşă.

că nu ai mâncat nimic de ieri diminea ă? Vei pierde în greutate în stilul acesta.Ce părere ai despre şederea ta pe Thiaoouba.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba CAPITOLUL 9 “Aşa-numita” noastră civiliza ie După ce mi-am arătat respectul şi mi-am luat rămas bun de la Lationusi şi tovarăşii săi. spuse Thao. am intrat înăuntru. dar nu existau străzi care să facă legătura între ele. Thao mă întrebă: .Surprinzător. deasupra oraşului şi apoi deasupra oceanului. asemănătoare ca mărime cu cele de la spa ioport. . Am luat-o pe o rută diferită de această dată. arătându-mi aprobarea. şi totuşi. Lăsând vehiculul nostru în locul obişnuit. Am trecut aproape de oameni care intrau sau părăseau imense doko-uri. au fost preparate aici. nu mi-e foame în mod special. în fond.Nu este chiar atât de surprinzător. Am în eles motiva ia acestui fapt: oamenii de aici erau capabili să se deplaseze din loc în loc “zburând” – cu sau fără un Lativok astfel încât străzile potrivite nu şi-ar fi avut rostul. Michel? 107 . Manna şi legumele pe care le-ai mâncat ieri în locuin a ta. pe Pământ. zburând pe deasupra unor mari câmpuri cultivate.Î i dai seama. Continuăm să fim hrăni i fără să ne supraîncărcăm stomacurile. am părăsit satul şi ne-am îmbarcat încă odată pe platformă zburătoare pentru a reveni la doko-ul meu. prietene. iau patru mese pe zi! . Acest fapt deasemeni permite min ilor noastre să rămână clare şi active şi. şi făcând pauze suficient de lungi pentru ca eu să pot admira lanurile de grâu care acolo creşteau cu spice foarte mari. Mâncarea noastră aici este pregătită într-un asemenea mod încât caloriile con inute de către alimente sunt eliberate la intervale regulate pe parcursul a două zile. După un timp am ajuns la insula pe care era situat doko-ul meu. Traseul nostru ne-a purtat deasemeni pe deasupra unui oraş foarte interesant – unde nu numai că toate clădirile erau “doko-uri”. în timp ce savuram un pahar cu hidromel. de la cel mai mare la cel mai mic. Ne-am servit din diferitele platouri colorate şi cu pu ină manna. îmi explică Thao.Acestea sunt “fabrici” în care este preparată hrana noastră. . apoi. Nu i-e foame? . Nu ne-am oprit şi am continuat să zburăm. min ile noastre trebuie să fie o prioritate – nu-i aşa? Am dat din cap.

Unele momente au fost. lucru care nu este deloc adevărat. dureroase. cerând oamenilor să adere la “voin a lui Dumnezeu” formulată desigur de către clerici pentru a controla mul imea. oameni) pentru a înlătura ambiguitatea. aşa cum ai putea spune. înainte de “aşa-numita” voastră civiliza ie. trebuie să fi decăzut mai jos decât orice trib de canibali.O întrebare foarte bună. interven ia noastră a împiedicat Germania să devină prima na iune care să de ină bomba atomică. pe teritoriile care reprezentau un pericol pentru “regim”. Pot să te întreb. de ce m-ai luat în această călătorie în timp? . dar altele au fost captivante.i arătăm acestea pentru că. mai bine m-ai întreba ce părere am despre planeta Pământ! Mi se pare că pe timpul acesta… 15 minute – ar fi trecut ani. Voin a liberă este absolut esen ială pentru orice evolu ie spirituală. Am dorit să. Ruşii. deoarece am observat îndeaproape planeta Pământ. Marele Spirit. Putem trăi printre voi atât în corpuri fizice cât şi ca prezen e astrale. Creatorul însuşi nu obligă nici o creatură. Pe Pământ. orice regim totalitarist semnifică un mare pas înapoi pentru civiliza ie. Michel. deoarece ar fi putut fi dezastruos pentru restul oamenilor de pe Pământ dacă Nazismul ar fi triumfat la sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial. (comentariul Editorului bazat pe lămuririle date de către Autor). Germanii nu credeau mai pu in că ar fi poporul ales.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . Nu suntem numai prezen i pe planeta voastră – suntem capabili să influen ăm comportamentul anumitor conducători ai voştri. aşa cum i-a explicat Marele Thaora. Cele mai multe dintre na iunile de pe Pământ se cred a fi destul de avansate. Întregul sistem este distorsionat. Nu te-am “răpit”. culturile lor sunt decadente. în special în ultima perioadă. Când milioane de oameni sunt trimişi în camere de gazare doar pentru simplul fapt că sunt evrei. După cum vei putea aprecia. Şi totuşi. din fericire pentru voi. civiliza ii “adevărate”. au existat. umană sau de orice alt tip să facă nimic împotriva voin ei23 lor.Ce părere am despre asta? Poate după experien a avută în diminea a aceasta. 23 “voin a lor” era în textul original “voin a sa”. To i avem o voin ă liberă (liber arbitru) şi depinde de noi să ne disciplinăm pentru a evolua spiritual. În schimb. începând cu conducătorii lor – aşa-numita clasă de elită. Ştim acest lucru. nu sunt cu nimic mai buni. Acest fapt făcea ca întreaga frază să aibă un dublu sens. Te afli aici pentru că apar ii unei civiliza ii care a luat-o pe o cale greşită. care au trimis mii de oameni pentru a lucra în lagăre de concentrare şi au eliminat alte mii. evident. De exemplu. Pentru a ac iona în modul în care au ac ionat ei. 108 . Suntem capabili să studiem ceea ce se întâmplă într-o mare varietate de moduri. Mă bucur că ai întrebat. pe Pământ. este o mare nevoie de disciplină. ucigaşii lor nu se pot mândri a fi oameni civiliza i. dar “disciplina” nu înseamnă dictatură. şi să te aducem la o distan ă de câteva milioane de kilometri doar pentru a.i arăta frumuse ea planetei noastre. Am folosit pluralul (creaturi. A CUI voin ă? A creatorului sau a omului? Fraze ca aceasta au fost traduse greşit în mod repetat în textele religioase.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba A impune cuiva voin a altcuiva. acum câ iva ani. Ai spus că voi i-a i împiedicat pe Germani să fie primii care de in bomba atomică. este ceva ce nu în eleg.L. August 1998 (vol. Rasismul însuşi este o crimă… . fie puteam interveni. Michel. Cere-le să. provoacă-i să. Presiunea radia iilor exercitate de către lumina solară (???) a fost cea care a împins minusculele ace – toate cele 400 de milioane – în afara orbitei…A mai auzit cineva vreodată ca altceva în Univers să fi fost împins de pe orbită de către “presiunea luminii solare”?? De ce folosim rachete? Pentru a în elege situa ia. Aşa cum i-am spus mai devreme. considerând că acestea ar fi putut fi dezastruoase pentru planeta voastră. dar nu putem. Dacă anumi i conducători care citesc cartea ta nu te cred. articol scris de N. Dacă intervenim. Bomba trebuia să existe – la fel ca şi pe alte planete.279. nu. noi putem “întinde o mână” dar nu ne preocupă cele mai mici detalii ale situa iei. ca spectatori. prin bombardarea şi distrugerea celor două oraşe. Dacă cel de-al doilea Război Mondial nu ar fi fost oprit. am întrerupt-o eu. Din când în când.i fie teamă.2. o facem. Vezi. 24 “acele” – 11 ani după aventura lui Michel.Johnson. stăm pe un vulcan. Noi suntem responsabili pentru dispari ia acestor “ace”.43 (63 în editia US)) explică: 80 de grupuri de ace (au fost) eliberate în Mai 1963 ca făcând parte dintr-un experiment în domeniul telecomunica iilor al Departamentului Apărării din SUA.i explice şi a doua dispari ie a altor câteva miliarde de “ace”. şi nu dorim să vă salvăm automat de la dezastru – aceasta ar contraveni Legii Universale. aşa cum a fost. o facem pentru a crea un avantaj “păr ii” care este mai sinceră şi mai respectuoasă fa ă de libertatea individuală. Scientific American. dar mai sunt şi o mul ime de nuan e de gri. vă invit să calcula i MASA a 400 de milioane de ace. dar nu acesta este adevăratul pericol. şi admit că aceasta este o sabie a lui Damocles suspendată deasupra capetelor voastre. 109 . Ce po i să spui despre Hiroshima şi Nagasaki – nu vă sim i i într-un fel responsabili? . desigur priveşti asemenea lucruri într-o manieră foarte simplistă. într-un mod care privează individul de privilegiul de a-şi exercita libera voin ă. putea fi eventual descoperită. ar fi fost mult mai mul i mor i – de trei ori mai mul i decât a fost numărul victimelor bombelor atomice. Vor şti la ce te referi. dar de ce nu a i prevenit faptul ca orice ară să o de ină? Trebuie să admi i că. am ales răul cel mai mic dintre cele două rele. Odată ce ea exista. totul este alb sau negru. Dacă judecăm că este potrivit gestul de a “da o mână de ajutor”.Michel. dar la timp.Thao. puse din nou pe orbită. îi prevenim pe exper ii voştri că se “joacă cu focul” dar este important ca asisten a noastră să fie luată drept reper atunci se fac greşeli. Pentru tine. noi puteam.i explice dispari ia miliardelor de “ace” amplasate pe orbită în jurul Pământului24. Ceea ce se întâmplă acum în Africa de Sud este o crimă împotriva întregii umanită i. armamentul atomic pare să semene teama în inimile oamenilor de pe Pământ. în punctul în care am ajuns cu armele atomice. este una dintre cele mai mari crime pe care omul le poate comite. pag. (comentariul Editorului). fie să urmărim consecin ele. sau se îndoiesc de cele scrise.Nr. După cum spune i voi în limbajul vostru. Sunt reguli foarte stricte ce trebuie respectate.

50 de democra i şi 40 de conservatori. în ordinea “importan ei” sunt: în primul rând banii şi apoi.i imaginezi o via a fără bani… . spuse Thao. Orice barcă trebuie să aibă un căpitan. Dacă oamenii de pe Pământ sunt înspăimânta i de posibilitatea unui cataclism nuclear. Ne aflăm pe puntea de comandă unde 150 de membri ai echipajului s-au adunat împreună cu trei candida i la comanda unui vas. o anumită pregătire şi un spirit de cooperare printre marinari. la fel de bine ca şi respectul acestora fa ă de căpitan. că un căpitan ar trebui să fie ales de către echipajul său. Comunismul. şansele sunt mari ca echipajul să dea ce este mai bun din el. care “citise” eforturile mele. banii sunt cel mai mare rău dintre toate relele. Dacă. se află 60 cu vederi comuniste. Pentru a. în ultimă instan ă. al treilea este conservator.i. politicienii. după cum cred milioane de oameni: periolul există în modul de via ă al fiecăruia. nu trebuie să confunzi “comunitate” cu “comunism”. Pe de altă parte. se poate câştiga mult în ceea ce priveşte politicienii şi partidele politice. aşa cum există în anumite ări de pe Pământ. să presupunem că urmărim o alegere acum. Pe planeta voastră. Printre membrii echipajului. Desigur. căpitanul este deasemeni şi corect şi cinstit. Dacă Germania are nevoie de 5. ştiu. să. nu poate trimite în schimb. pentru că eşti prins în sistem. este dificil să acorzi un ajutor constructiv pe Pământ deoarece întregul vostru sistem se bazează pe ei. şi. de tone de lână din Australia. că asemenea oameni erau foarte ferici i şi foarte avansa i tehnologic şi cultural. Primul este democrat. inând cont mai mult de motivele sale politice decât de calită ile sale de navigator şi de sângele rece în situa ii periculoase. aşa cum este pus în practică pe Pământ. Pericolul nu constă în moartea corpului fizic. în al treilea rând jurnaliştii şi drogurile şi în al patrulea rând. 110 .i putea imagina mai bine situa ia. de aceea este foarte dificil să îmbunătă eşti sistemul. este o parte esen ială mai curând a regimurilor totalitariste decât a celor democratice. 300 de Mercedes-uri şi 50 de tractoare. Imaginează. aşa cum este de versat. dar pentru a o conduce bine sunt necesare anumite calită i.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Pericolele reale pe Pământ. Este. astfel degradând omul.Vezi. al doilea este comunist şi. nici măcar nu po i să.000. Din nefericire. încercat şi ager la minte. şi înflorea.i imaginezi o asemenea via ă. Sistemul vostru economic nu func ionează în acest mod. În orice caz. Aceste pericole nu au nici o legătură cu armele nucleare. meritul intrinsec al căpitanului – indiferent de pregătirea sa politică sau învă ăturile religioase – acesta va determina eficien a opera iunii sale. ai văzut că poporul ării Mu era capabil să-şi întâmpine necesită ile fără a cheltui bani. în ceea ce priveşte banii. Civiliza ia de pe Mu orbita în jurul comunită ii – atât material cât şi spiritual. religiile. Sunte i to i în aceeaşi barcă… şi este o compara ie utilă ce poate fi făcută între o ară sau o planetă şi o barcă. de exemplu. Încearcă acum. chiar acum două ore. Ai observat. Corpurile lor Astrale vor merge acolo unde trebuie după moarte şi ordinea naturală dintre moarte şi renaştere va fi men inută.

Dezintegrare. Acum. acelaşi lucru se aplică şi celorlal i doi candida i.Bineîn eles. aceeaşi planetă. el va fi sistematic criticat de un partid de opozi ie. Dar oare va fi el în stare să-şi respecte promisiunile pe care le-a făcut? Şi.Perfect. Chiar de la începutul mandatului său. Aceasta înseamnă să alege i ca şef al statului un conducător al cărui unic scop este bunăstarea poporului – un conducător care nu este motivat de falsă mândrie sau ambi ii pecuniare personale sau ale partidului din care face parte. indiferent de problemele pe care le-a i avea. după cum ştii. . Candidatul comunist este obligat să facă anumite promisiuni democra ilor şi conservatorilor dacă vrea să câştige. El este parte din acelaşi sat. el este conducător al vasului. 111 . desigur. acelaşi oraş. din fericire. în direc ia corespunzătoare. când un conducător de partid este ales ca şef al statului. ura care îl înso eau şi să vă întindă mâna ca vecin – pentru a fi acceptat şi să lucra i împreună cu el.Într-adevăr. deoarece el este singurul “garantat” de 60 de voturi. Ce s-ar întâmpla dacă aceşti atomi s-ar respinge reciproc în loc să se combine aşa cum fac? .Ai vreo solu ie? . el va avea întotdeauna un important risc de revoltă. şi din ce sunt făcute toate aceste materiale? . duşmănia. trebuie să se conecteze foarte strâns pentru a forma o cărămidă sau orice alt material de construc ie. Când “căpitanul nostru ales” se află pe mare. Singura solu ie este să urma i exemplul de guvernare de pe Continentul Mu. Am vrut doar să ilustrez pericolele care survin în cazul alegerii conducătorilor pe considerente politice în loc să fie aleşi pentru abilită ile lor de a conduce poporul. Desigur. să lase deoparte partidele politice – şi resentimentele. tinzând către demiterea sa. Când unul sau altul dintre aceşti căpitani se află pe mare. aceşti atomi. El trebuie să convingă cel pu in 16 oameni din celelalte partide că este în interesul lor să-l aleagă. fiul sau fiica ta – dacă nu eşti întotdeauna gata să-i aju i chiar şi pe cei pe care nu-i agreezi. iglă. Din ce sunt construite casele voastre.Atomi. Michel? . În fond. plastic. el este în aceeaşi barcă cu voi. nu aceasta este metoda prin care un căpitan preia comanda unei nave.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Acum. Cum poate o ară să fie condusă corespunzător având un asemenea sistem. Când î i respingi vecinul. prin ură şi violen ă. î i voi arăta că această afacere nu poate fi condusă într-un mod corespunzător. Şi asta este ceea ce se întâmplă pe Pământ din ce în ce mai mult. Michel. În cadrul acestui subiect. cuie… . altfel spus. el va constata întotdeauna că un mare număr de membri ai echipajului său sunt total împotriva faptului că el are comanda. el se confruntă imediat cu un “Conducător al opozi iei”.Şi aşa se şi întâmplă.…lemn. Michel? . .Din cărămizi. Şi deja i-a fost descrisă. indiferent că deciziile sale sunt bune sau rele. şi în consecin ă. desigur. onest. acelaşi popor. trebuie să mai subliniez şi un alt aspect.

prin pozi ia sa. că ave i mult mai mul i mari scriitori. propriul său frate pentru a diminua riscul trădării. ar fi făcut un pas important în direc ia corectă. de vreme ce. a pornit să cucerească Europa prin for ă şi. posturile voastre de televiziune prezintă imagini (scenarii) cu tot mai multă violen ă. Acum. selectându-şi atent sursele.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Să luăm în considera ie două exemple bine cunoscute pentru to i de pe planeta voastră. Sunt unii printre ei. muzicieni şi filozofi apăru i în secolul XIX şi începutul secolului XX? . cred că aşa este. Nu se întâmplă acelaşi lucru cu jurnaliştii. nici mai pu in. care. peste tot în lume. este capabil să exercite o influen ă asupra maselor de oameni. multe dintre legile sale încă mai există în Fran a. Hitler. nu i-ar mai alege. îşi uită obliga iile pe care şi le-au asumat în aces scop – până cu câteva luni înainte de noile alegeri. într-adevăr. şi în special în Europa. în mod similar. materialismul reprezintă una dintre cele mai mari amenin ări pentru via a voastră din prezent şi din viitor. Violen a nu răsplăteşte şi nici nu o va face vreodată. Ai observat vreodată.Pentru că. crimă. Deasemeni. are o enormă responsabilitate fa ă de milioane de oameni care sunt. care i-ar putea respinge. oamenii de pe Pământ au neglijat cultivarea spiritualită ii lor şi s-au focalizat pe lumea materială. jurnaliştii. Conducătorii unei ări. motorul cu combustie internă. pe lângă descoperirea electricită ii. aeroplanul şi multe altele. ca lider na ional. şi şi-a înscăunat. care le apare sub forma insatisfac iei poporului. Prea des. tragedii şi dezastre. Primul este Napoleon Bonaparte: folosind armele a fost în stare să cucerească toată Europa. automobilul. de fapt oricine care. care încearcă să-şi facă meseria de a răspândi informa ii în mod onest şi sincer. Este unanim acceptat faptul că Napoleon a fost un geniu şi. Reporterii voştri par a căuta şi chiar să se roage pentru scene de violen ă.Nu. nici mai mult.Da. dar noi suntem extrem de alarma i deoarece majoritatea lor caută numai senza ionalul. chiar cei care au fost aleşi în pozi iile lor prin voin a poporului. Solu ia constă mai degrabă. nu au nevoie să inspire încredere oamenilor pentru a-şi men ine pozi iile. a fost un organizator şi legiuitor. . ave i problema jurnaliştilor şi a reporterilor. şi totuşi. care demonstrează că violen a nu este o solu ie. aşa cum a explicat Marele Thaora. suntem sătui de comportamentul lor. ei au o putere de influen ă asemănătoare în direc ii care pot fi bune sau rele.Ştii de ce? . Dacă cei responsabili ar fi obliga i să studieze psihologie înainte de a fi capabili să-şi asume asemenea grave responsabilită i. dealtfel. Dar ce a devenit imperiul său. ştii ce s-a întâmplat şi în acest caz. din nefericire destul de rari. După politicieni. Michel? S-a dezintegrat rapid pentru că a fost construit prin uzul armelor. în iubire şi în cultivarea min ii. decât semenii lor. 112 . . 200 de ani mai târziu.

De aceea.De ce pui o asemenea întrebare. dacă insişti. crima este un eveniment regretabil într-o ară care se consideră a fi civilizată. Reportaje cum ar fi despre a. de ce nu? Apoi va apărea în fa a Cur ii de Justi ie şi poate că se va face referire la un nume ca Jack Spintecătorul sau Ştrangulatorul cu Mănuşa de Catifea. Ei ar putea să spună simplu: am fost informa i despre uciderea a şapte oameni de către un lunatic iresponsabil. inhibată. 113 . sau despre asisten a acordată săracilor pentru a-şi îmbunătă i soarta. care este solu ia? .Atunci. Jurnaliştii. O asemenea persoană este. bine cunoscut pentru rolurile sale violente din filme. adăugând că ucigaşul a imitat stilul unui actor. Răul pe care îl poate provoca un asemenea reportaj iresponsabil este inimaginabil. pe lângă acestea. Reporterul arată petele de sânge şi corpurile. Punct. Dar. îl vei auzi din gura mea. care tânjeşte după recunoaştere. . îmbunătă esc psihicul oamenilor de pe Pământ în loc să spele creierele într-o direc ie negativă. Pentru a ne întoarce la necesitatea unui asemenea înalt profil uman de a în elege şi aplica psihologia.Deci. Michel? Ai fost ales pentru că ştim cum gândeşti. inclusiv două femei şi doi copii. spun că pe Pământ. ei sunt capabili să facă mult bine când alertează opinia publică referitor la pericole sau nedreptă i – şi aceasta ar trebui să fie func ia lor principală. şi pot fi uneori exagerate. Nu eşti de acord? . frustrată. de obicei. ci şi pentru că a fost comparat cu unul dintre cei mai populari eroi ai filmelor violente moderne. reporterii şi oricine altcineva a cărui func ie este aceea de a disemina informa ii nu trebuie să dedice mai mult de 2-3 rânduri pentru asemenea crime. Poate că fotografia sa va apărea pe prima pagină a tuturor ziarelor – şi atunci. Totuşi. un eşec – o persoană reprimată.i risca via a salvând un copil de la înec. Iresponsabilitatea şi nechibzuin a nu sunt calită i care să apară la na iunile civilizate. Indiferent unde s-a petrecut.V. dacă eforturile lor primesc în schimb atât de pu ină publicitate. un alt asemenea nebun. o persoană ignorată. Cei care îşi caută ziua sau săptămâna de glorie vor face un pas în lături de la crimă ca şi scop pe care şi l-au propus. î i voi da un bun exemplu pentru a ilustra ce am vrut să spun. Şi rezultatul? Criminalul va fi mândru de el însuşi – nu numai pentru că a ajuns de “notorietate na ională”. El tocmai a văzut reportajul şi ştie că toate formele de violen ă pot constitui subiectul unui reportaj. de exemplu. La televizor urmărim următorul reportaj: Un tânăr a luat o armă şi a ucis şapte oameni. El nu va mai rătăci printre muritorii de rând. ce ar trebui să con ină reportajele lor? . şi eu ştiu că tu ştii răspunul la întrebarea ta. nu a i ajuns nici măcar la prima litera a cuvântului “civiliza ie”.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Într-adevăr. va fi inspirat să caute momentul propriu pentru “glorie na ională”. care vede reportajul şi ascultă comentariile reporterilor care acordă o aten ie deosebită odioasei crime.Sunt atât de multe lucruri care merită a fi arătate – reportaje despre evenimente care să merite. de reporterii şi jurnaliştii T.

De două ori. deloc. experimentând senza ii artificiale care distorsionează complet judecata sa. deoarece este de o foarte mare importan ă. Corpul Astral poate fi afectat doar de două lucruri: droguri şi vibra ii cauzate de anumite tipuri de zgomot. cele mai mari pericole pentru omenire sunt. mi-a i dat să iau droguri pentru a-mi elibera Corpul Astral din corpul fizic. pentru acest motiv. Se cere ca oamenii să se ridice deasupra urii. 25 exagerare a Editorului 114 . “Refacerea” Corpului Astral poate dura câteva vie i. acum. sunt întru totul de acord cu tine. Voi dezvolta subiectul. va deveni intoxicat cu date false. cu un antrenament potrivit. Considerând numai drogurile. mai curând de natură psihologică decât de natură materială. nu mi-a i făcut un deserviciu? . Drogurile. Corpul său Astral va ajunge spre declin sau. Când este drogat. ele afectează prin atac direct şi Corpul Astral. şi ca fiecare persoană. geloziei şi invidiei. Este aceeaşi situa ie ca şi în cazul unui corp fizic aflat în timpul unei opera ii chirurgicale importante. Nu contează pe ce planetă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Desigur. Noi am folosit un drog care nu este halucinogen. în final. trebuie în eles că ele au o influen ă care este total contra Naturii. În acelaşi timp.Nu. Corpul Astral al unui individ este ca şi cum ar fi “adormit”. drogurile ar trebui evitate cu orice pret. fie împreună cu Sinele său Superior. am întrerupt-o eu. şi totuşi. pentru a asista un proces care poate surveni pe cale naturală. Deci. situa ia poate fi inversată dacă cei responsabili ar fi motiva i de schimbare. afectează psihicul individului – ducând. Corpul Astral ar trebui să se afle fie într-un corp fizic. înapoi la “rădăcina răului” pe care am men ionat-o mai devreme – banii. solu ia depinde de iubire – nu de bani. Nu este un drog care “orbeşte” şi de aceea. din care face parte. oferind o mâna de ajutor oricui are nevoie. mai exact. în mod similar. ci şi la inversarea25 procesului universal de evolu ie individuală. odată cu inducerea stării de euforie sau a stării paradisiace artificiale. să-şi pună vecinul înaintea sa. Michel. dar sunt sigur că circula ia ziarelor depinde de stirile senza ionale pe care le con in. În concordan ă cu mărimea perioadei de timp în care o persoană se află sub influen a drogurilor. resentimentelor. nu numai la ruina sănătă ii psihice. . Acesta este blestemul care subminează întreaga voastră civiliza ie. Michel. este ca o unealtă pe care o îndoim sau o spargem utilizând-o incorect sau pentru o activitate diferită de cea pentru care a fost creată. nu prezintă nici un pericol pentru Corpul tău Astral şi efectele sale sunt de o foarte scurtă durată. indiferent că este măturător de stradă sau conducător al comunită ii.Ceva totuşi nu în eleg. Dacă vrei. Şi iată-ne. Ele “mută” Corpul Astral într-o altă sferă unde nu ar trebui să fie. Revenind la problemele de pe planeta ta. în acest caz particular.

Michel. deasupra ramurilor copacilor. de ani – exact cum şi Lationusi a mers pe Pământ şi s-a întors. privindu-ne. nu numai pe planeta voastră. Thao se ridică. Păsările din parc s-au apropiat. 115 . ne-au tăiat calea chiar prin fa a noastră şi razele soarelui au luminat rozul strălucitor al penelor aripilor lor şi verdele strălucitor al penelor din cozile lor. apoi s-a mutat mai aproape de ei şi s-au angrenat într-o scurtă conversa ie. de la care am fost exclus. şi apoi peste ocean. Doi oameni. Trebuie să plecăm imediat. Mi-a făcut semn că ar trebui s-o urmez. Am putut vedea Aurele lor. ci pe toate planetele. ci am urmat un alt drum. ambii mai înal i decât Thao. de prietenia aproapelui său. astfel încât toată lumea ar fi putut crede că dorea să fie admirată. atât fizic cât şi mental. era de culoare verde-smarald sau un albastru-azuriu perfect – dacă pot descrie culorile în termeni pământeni.Un mare Thaora ne cheamă. Isus a fost trimis pe Pământ de pe Thiaoouba acum aproape 2. ne aşteptau sub lumina de la intrare. acum aproape 2. dar fără să zâmbească deloc. şi şuvoiul delicat de culori din creştetul capului său. eventual de aceleaşi uriaşe dimensiuni ca şi Doko-ul Central. a venit şi s-a aşezat între mine şi Thao. destul de intrigat de această întrerupere bruscă şi graba neobişnuită. aruncând scurte priviri curioase în direc ia mea. “Cea a” aurie din jurul capului său a devenit aproape galbenă. care erau mai pu in strălucitoare decât a lui Thao – o indica ie certă că nu erau atât de evolua i spiritual. cu o deschidere a aripilor de aproape 4 metri. această revela ie neaşteptată a fost cea care m-a şocat cel mai mult. nu le-a acordat nici o aten ie.Michel. străluci încoace şi încolo cu o nouă energie. . Ne-am îmbarcat la bordul platormei zburătoare şi ne-am ridicat vertical.000. Mi-am amintit clar că.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Oricine are nevoie. Thao a vorbit cu ei cu o voce scăzută.Thao! am întrerupt-o din nou. de această dată. semănând cu pasărea paradisului. am ajuns pe insulă şi Thao a făcut platforma să aterizeze din nou în “parcare”. o pasăre. care ne-ar fi putut conduce către un alt doko. Nu după mult timp. Mi-am aranjat masca şi am urmat-o afară. Păsări uriaşe. Ce ai spus referitor la Isus? . contrastând puternic – ea mergând şi eu alergând în urma ei. Dintre toate câte mi s-au explicat. Curând zburam pe deasupra plajei. în afară de mine.000. În acelaşi timp. Aşa cum spunea Isus. Aura lui Thao şi-a schimbat rapid culoarea. călătorind cu o viteză mult mai mare decât o mai făcusem alte dă i. Soarele era destul de jos pe cer şi am zburat la nivelul apei care. Au rămas nemişca i. tovarăşii mei erau aparent cufunda i în gânduri. în ceea ce părea a fi exact acelaşi loc ca şi mai înainte. când l-am trimis la voi. am aşteptat fără să ne mişcăm. Nimeni. Pentru o perioadă de timp considerabilă. aproape grosolan. De data aceasta nu ne-am mai îndreptat către doko-ul central. de ani: “Iubi i-vă unii pe al ii” – dar desigur… .

îmi amintesc un gând care mi-a apărut: probabil că nu voi ajunge să văd niciodată vreuna dintre aceste figuri folosindu-şi cele două picioare cum fac to i ceilal i. mi-am sim it corpul invadat de o senza ie de bine. ochii fiin elor Thaori dădeau impresia că sunt ilumina i din interior dar. ea mi-a indicat că acum pot să deschid ochii şi să privesc în jur. Şi totuşi. în contrast. şi fără nici un gest. aprinzând scântei de purpură şi aur printre ramuri. toate atât de plăcute ochiului. Thao şi cu mine. stăteau cu picioarele încrucişate. Se opri înaintea mea şi uşor deasupra mea. Ca la un semnal. Mi s-a spus telepatic să-mi in ochii întredeschişi şi privirea în jos şi să merg pe urmele lui Thao. de această dată am fost capabil să văd imediat Aurele lor. am fost invita i să luăm loc. Un stol de păsări fâlfâiră zgomotos în văzduh. de acum familiară mie. Am avansat cam 30 de paşi înainte ca Thao să se oprească şi m-a aşezat lângă ea. s-a întors la locul său. Din nou. Mergând înainte.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Soarele urma să apună în curând şi îmi amintesc că priveam ultimele sale raze printre copaci. Îndepărtându-şi mâinile. dar nu am văzut nici o urmă a celor două persoane care ne-au întâmpinat la intrare. poate se aflau în spatele meu?… Ca şi data trecută. şi încet pluti către mine. tulburând liniştea care se instalase. fără să-şi modifice pozi ia. să închid ochii şi să o iau de mână pentru a-mi putea ghida paşii. am făcut ce mi-a cerut. În fa a mea se aflau trei figuri care semănau în mod remarcabil cu cei pe care îi cunoscusem anterior. stăteam în picioare în fa a a două scaune asemănătoare până când. Poate că ar fi trebuit să explic că detaliile privitoare la pozi ia mâinilor sale pe capul meu mi-au fost arătate mai târziu de Thao care. când am intrat în doko. dar de această dată aproape că am leşinat. îndreptate spre spate. Am privit în jur discret. am sim it o uşoară rezisten ă. aproape fluidă. pe blocuri fabricate din piatră. fiecare asemenea loc fiind de culoare complementară ocupantului. răspândind culori strălucitoare. Tot prin telepatie. 116 . Thao mi-a cerut să-mi scot masca. telepatic. Ca şi ceilal i. Figura centrală se ridică prin levita ie. Foarte intrigat. din nou a fost lângă mine la timp pentru a înregistra aceste detalii. aşezându-şi una dintre mâini la baza cerebelului meu şi cealaltă pe partea stângă a craniului meu. acest lucru l-am făcut destul de încet.

Nu avea sprâncene. când. A fost invitat telepatic să ia loc. n-am idee cât de mult. conducând de după umeri o persoană aparent foarte bătrână. “Membrele” care ieşeau de sub robă erau de aceeaşi culoare albăstrui-deschis ca şi fa a sa. roşu şi albastru. strălucea luminos şi. repetând procedura pe care o experimentasem şi eu. Capul său era perfect rotund şi stătea direct pe umeri. După ce ne-am aşezat to i. dar ceea ce era foarte izbitor la el. Ceea ce mi-a adus în minte la prima vedere imaginea unui Şef al Pieilor Roşii. Unul dintre cei doi oamenii pe care i-am întâlnit mai devreme venea către noi din partea stângă. argintie pe alocuri. dar de altă culoare. poate 150 cm. a fost părul său. Din nou. aşa cum vedem prin filme. în jurul capului său era un puternic halou auriu. Era de statură foarte mică. fiind colorat în galben. cam la 10 paşi în stânga noastră. instinctiv. Pentru un moment mi s-a părut că această persoană ar fi un fel de Şef al Indienilor (Pieilor roşii). care semăna mai mult cu penele decât a păr. Ochii săi erau de-a dreptul roşii şi fa a sa era “aplatizată” aproape ca o fa ă Mogoloidă. în schimb avea nişte gene de patru ori mai mari decât ale mele. Sunt sigur că gura mi s-a deschis şi a rămas aşa. figura centrală a levitat către noul venit şi şi-a aşezat mâinile pe capul acestuia. exact ca atunci când ar fi vorbit în limba mea maternă! 117 . pe atât era şi de “lat” – întocmai ca un pătrat. era faptul că. El a vorbit în limbajul de pe Thiaoouba şi eu am fost complet uimit să constat că în elegeam tot ce spune. mi-am întors capul către stânga. pe cât era de înalt. Aura sa. I se dăduse o robă ca a mea. Şuvoiul de culori din vârful capului său era mult mai mic decât cel al lui Thao. ridicându-se la doar câ iva centimetri în aer. Voi încerca să-l descriu cât de bine pot.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un altfel de extraterestru şi vie ile mele anterioare CAPITOLUL 10 O perioadă de timp s-a scurs. marea figură a început să ni se adreseze.

Arki locuieşte pe o planetă din aceeaşi categorie cu Pământul.i arătăm. atinge i-vă dacă dori i – într-un cuvânt.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Văzându-mi agita ia. şi îi mul umim în numele Marelui Spirit şi al întregului Univers. Am mai vrut să. inând cont de faptul că găseşti aspectul său “anormal”. Aceste “diferen e” sunt în mod esen ial de ordin fizic şi au contrbuit. care atinge o viteză uşor mai mică decât viteza luminii) la cererea noastră. special pentru a te cunoaşte. Thao îmi transmise telepatic: “Da. mâinile sale aproape că atingeau podeaua. Arki şi fiin ele asemeni lui sunt foarte evolua i atât tehnologic cât şi spiritual. Am dorit să po i vedea cu proprii tăi ochi şi să atingi cu propriile tale mâini un extraplanetarian destul de diferit de propria ta rasă. acesta este Michel. la fel cum î i mul umim şi ie. în decursul timpului la înfă işarea fizica a popula iei. mi-am spus în sinea mea. sco ând la iveala un sirag de din i drep i. 118 . îi po i vedea Aura şi î i po i da seama că este foarte evoluat spiritual şi bun. el continuă: . pentru bunăvoin a de a colabora cu noi în misiunea noastră.Da. întocmai ca ai noştri dar verzi. neştiind ce altceva să fac. I-am întins şi eu mâna pentru a-i întoarce gestul. ci şi cel al în elegerii tuturor limbilor – şi asta fără a recurge la telepatie. i se va explica mai târziu”. prin această experien ă. de pe planeta Pământ.Arki a venit să ne viziteze de pe planeta X (nu am voie să dezvălui numele acestei planete şi nici motivele pentru care mi s-a interzis s-o fac). cu articula ia mâinii îndreptată înainte şi cu pumnul închis. şi el mi s-a adresat în limba sa – acum perfect inteligibilă pentru mine. că noi î i putem dărui pentru un timp. Acum. Î i urez bun venit pe Thiaoouba. Arki a venit în Agoura sa (nava sa spa ială. muta i-vă mai aproape. lucru care te-ar putea surprinde. Michel.i arătăm câteva lucruri.(8) Ne-am apropiat unul de celălalt şi el a întins mâna spre mine. dar dealtfel este foarte diferit în anumite privin e. să. Michel. . . de pe planeta X. asta era – replică Thaora. Michel. chiar monstruos. Michel. Vorbi i împreună. . M-am ridicat în picioare şi Arki a făcut acelaşi lucru. Adresându-mi-se. dar avea două degete mari – unul în aceeaşi pozi ie ca al nostru şi celălalt în locul în care este la noi degetul mic. ai un nou dar. Fie ca Marele Spirit să te ilumineze. Mi-a zâmbit. Am vrut deasemeni.Arki – spuse Thaora. face i cunoştin ă. amândoi. Arki. În orice caz.Deci asta era. Fiecare avea câte 5 degete ca ale noastre. nu numai darul de a vedea Aura. Când a stat drept în picioare.

am venit pe Thiaoouba de pe planeta X. Cu voci slabe. religii. crima. o planetă care se aseamănă cu a voastră din multe puncte de vedere. re elele de radio şi televiziune au încetat transmisiile. Reflectând. frază pe care. unii dintre ei au putut realiza că.Ce vrei să spui prin “a rămas nemişcată”? am întrebat. predicau pacea. Asta au şi făcut rapid. angaja i şi angajatori. Cererea lor a fost respinsă deoarece regimul de atunci era dictatura militară. acum 80 de ani de-ai noştri (anul nostru are 402 zile a câte 21 de ore/zi) am ini iat o reformă. 119 . ca şi Pământul şi alte planete din prima categorie. i s-au alăturat milioane de oameni. Timp de 6 zile şi 5 nopti. autostrăzile au fost blocate. cataclisme. erau lipsi i de putere. alcătuit din 3 bărba i şi o femeie. iubirea şi libertatea de expresie. cei patru au predicat în fa a mul imii despre unirea întru iubire pentru a schimba regimul – până când gărzile au pus capăt “predicii” lor. am început fraza în franceză şi am terminat-o în engleză. sistemul de comunica ii a fost închis. . În orice caz.Michel. cei patru au dormit în fa a por ilor. fără în elegere pe cale paşnică. culturi şi alte lucruri. şi într-o zi. Poli ia era neajutorată în fa a unei asemenea unită i. Este de două ori mai mare decât Pământul. Problemele noastre sunt foarte asemănătoare cu ale voastre: avem două holocausturi nucleare pe parcursul existen ei pe planeta noastră şi am experimentat dictatura. căreia în decurs de câteva ore. muncitori şi maiştri. Au călătorit spre capitala ării lor şi au cerut audien ă la conducătorul statului.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . I-am mul umit călduros şi plin de o emo ie neobişnuită. un sistem monetar şi toate cele asociate cu acesta. că oamenii uitaseră de duşmăniile lor. Fermierii nu şi-au mai livrat produsele. absolut lipsi i de putere. s-a răspândit printre oameni – săraci şi boga i. sistemele de transport au fost oprite. şase luni mai târziu.La cererea Marelui Thaora. Acest grup. la acel moment.Centrala nucleară a fost închisă. De fapt. Părea. Vorba a făcut înconjurul ării. o mul ime de 2. Perseveren a lor a atras aten ia opiniei publice şi în a şasea zi. înspăimânta i de gărzi. el nu a avut dificultă i în a o în elege! El continuă: . de oameni s-au adunat în fa a palatului. are 15 miliarde de locuitori dar. împuşcându-i pe cei patru şi amenin ând să împuşte şi al i oameni din mul ime. . diferen ele de opinie şi se uniseră împotriva nedreptă ii şi a tiraniei. este o “Planetă a Durerilor”. încetând lucrul. reforma a fost pusă în mişcare de către un grup de oameni dintr-un mic sat aflat pe malurile unuia dintre marile noastre oceane. sunt foarte încântat să te cunosc şi mi-ar face plăcere să te întâmpin ca oaspete pe planeta mea. o sămân ă a fost sădită în min ile oamenilor. dealtfel. întreaga na iune s-a oprit. epidemiile. dacă nu se risipesc. a rămas nemişcată. Cu toate acestea. Totul se oprise. nemâncând nimic şi bând doar pu ină apă.000. For ele de poli ie şi for ele armate sunt alcătuite din oameni şi aceşti oameni au rude şi prieteni în mul ime.

Singurele victime care au apărut în cadrul acestui incident au fost 23 de fanatici care alcătuiau garda personală a Tiranului – solda ii au fost obliga i să-i împuşte pentru a ajunge la el . cu siguran ă că nu va putea să schimbe planeta cu una superioară până când nu va fi suficient de evoluat. acea na iune este cea mai plină de succes de pe planeta noastră. în actualele corpuri fizice. de fapt. dar îmi salvez “piesa” fără ipocrizie. de corpurile fizice. El a fost în schimb deportat. Această evolutie apare datorită corpului fizic. Trebuie să ştii şi tu. despre evolu ia spirituală şi nu despre cea tehnologică. atunci când planeta lor este în pericol. Încă mai vizităm Pământul dar doar ca observatori. Fiind noi înşine suprapopula i şi. Noi ştim că tot ceea ce facem în această via ă este o ucenicie.Îmi pare rău. cu “sisteme de siguran ă” foarte bine stabilite. pentru că acesta ar fi un pas înapoi pentru noi. din greşelile voastre. cărarea iubirii şi a respectului pentru libertatea individuală. dar nimeni nu poate face acest lucru dacă noua planetă nu este din aceeaşi categorie. El a găsit. nu. poli ia. Arki zâmbi.A fost spânzurat? – am întrebat. În fa a determinării poporului. ca şi pe planeta voastră. armata şi Dictatorul au fost for a i să capituleze. corpurile noastre fizice ar muri şi nici Thao. având în vedere posibilitatea de a amplasa aici o colonie – o idee la care ne-am decis să renun ăm de vreme ce gradul vostru de evolu ie ne-ar fi adus mai mult rău decât bine. în final. Revenind la Corpurile noastre Astrale. El zâmbi şi continuă: . Nu intervenim niciodată pentru că nu acesta este rolul nostru. în cea de-a noua zi. Ai aflat deja despre cele 9 categorii de planete – ale noastre sunt la capătul de jos al scării şi planetele urcă pe scală – până la nivelul acestei planete. El a murit. dar. un Corp Astral. Sute de mii ar fi trebuit omorâ i doar pentru a “elibera” centrala nucleară. că planetele sunt clasificate şi că este posibil pentru întreaga popula ie să migreze către o altă planetă. interesa i în studierea voastră şi învă ând de la voi. Vorbim. În concordan ă cu Legea Universală. a cărui putere este de a reînvia mor ii. . N-am fost foarte flatat de această reflec ie şi Aura mea trebuie să-i fi indicat foarte mult acest lucru lui Arki. Michel. Nu sunte i de invidiat – material. Natura are reguli foarte inflexibile. Acum. într-un loc din care nu mai putea face nici un rău. tehnologic sau spiritual. 120 . exemplul lor a inspirat reforma lui.(9) Nouă. Poporul trecuse peste violen ă. căindu-se pentru tot ce făcuse. Michel. am vizitat planeta voastră.Ei bine. eliberându-ne pentru totdeauna. oferindu-ne posibilitatea de a “absolvi” şi de a trece la o existen ă superioară şi chiar. desigur.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Nu se mai punea problema de a ucide doar patru indivizi subversivi. având o tehnologie foarte avansată. nu ar fi capabili să prevină sau să inverseze procesul. mai sunt încă alte na iuni aflate sub domina ia unor regimuri totalitariste violente şi noi facem tot ce ne stă în putere să-i ajutăm. din nou. ni se permite să stăm aici numai 9 zile. şi. nici Marele Thaora. şi nu vom invada niciodată planeta voastră.

Spiritul. Şi devine şi mai dificil pe măsură ce încercăm să ne apropiem de Sursă. pentru un moment. pe tine şi pe semenii tăi – pe Pământ şi prin Univers. Se opri aici. de familia pe care o iubeam acolo. după Aura ta. şi iar…atât timp cât este necesar pentru a produce un o el de primă clasă.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .Michel.Pe planeta voastră. şi în câteva locuri cu succes. . . şi am întrebat: . Michel şi voi fi pe deplin fericit s-o fac dacă. 26 comentariul Editorului 121 . po i lua pu in fier şi pu in carbon. Văd. să le încălzeşti la temperatura potrivită şi să ob ii o el pur? Nu. inclusiv eu. . dar în acest domeniu suntem doar cu pu in mai avansa i decât voi. am fost capabil să te asist. pentru eventualitatea în care ne vom reuni cu Marele Spirit care. ei reuşesc să facă totul mai complicat şi de-a dreptul de neîn eles introducând ritualuri şi legi inventate de către preo i care îşi urmăresc interesele personale. fiind perfect El însuşi.Trebuie să plec acum. şi totuşi. sau chiar pe aceasta. . .Câ iva dintre noi au învă at s-o facă. Legea Universală ar cere ca tu să te reîncarnezi pe Pământ. pentru că era adevărat. uitând.Este posibil atunci. am privit Thiaoouba ca pe un veritabil paradis. şi mi-am dat seama că un ordin telepatic venit de la marele personaj l-a determinat să facă asta. Michel. destul de brusc. doreşte ca acest lucru să se petreacă pe această cale şi sunt sigur de asta.Dar. Aparent. În orice caz. de a sări peste toate categoriile şi să ne regăsim reîncarna i pe o planeta din a noua categorie? am întrebat tot plin de speran ă. dacă ar fi să mor aici. în loc să urmeze Natura şi Legea Universală.Nu ai în eles. depinde de nivelul tău prezent de evolu ie. dacă nu i-ai încheiat timpul de sedere acolo. Am zâmbit. voi pute i vedea Aura şi o pute i citi? . pentru el este foarte simplu. este greu de în eles pe moment. apoi trebuie să îl pui înapoi în creuzet pentru a fi procesat din nou şi iar. numai că mult mai hotărât. dar pentru un biet creier omenesc. trebuie să fim “re-procesa i” iar şi iar până când apărem perfec i. să abolim religiile şi sectele. Dar este posibil ca atunci când vei muri pe Pământ – când va veni timpul tău – Corpul tău Astral să se reîncarneze într-un corp pe o altă planetă mai avansată…din a doua sau poate a treia categorie de planete. poate că Corpul meu Astral ar putea să rămână aici şi poate m-aş putea reîncarna ca şi copil pe Thiaoouba?… Eram plin de speran e. Acelaşi lucru se aplică şi în cazul nostru.Pare atât de complicat. noi am încercat. noi studiem enorm acest subiect deoarece noi ştim că acesta este cu adevărat necesar pentru evolu ia noastră. care a creat totul. . că deja realizezi o parte din aceste lucruri. pe Pământ. nu poate accepta nici cea mai mică urmă de imperfec iune. trebuie să admit. ele urmăresc să grupeze oamenii laolaltă şi să-i ajute să-l venereze pe Dumnezeu şi binele şi să-l în eleagă mai bine (pe Dumnezeu)26. Pentru acest motiv. În primul rând trebuie să elimini impurită ile din fier. prin discu ia cu tine.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Îmi întinse mâna iar eu i-am răspuns. În ciuda urâ eniei sale, mi-ar fi plăcut să-l sărut şi să-l strâng în bra e. Mi-aş fi dorit să pot… Am aflat mai târziu că fusese omorât, alături de al i 5 semeni de-ai săi, când nava sa a explodat, la doar o ora după ce a părăsit Thiaoouba. Am sperat că via a sa va continua pe o planetă mai ospitalieră…dar poate că el se va întoarce pe planeta sa pentru a-şi ajuta poporul…cine ştie? Am întâlnit, în Univers, un frate care, ca şi mine, exista pe o Planetă a Suferin elor – studiind la aceeaşi şcoală cum să atingi, într-o zi, fericirea eternă. Când Arki a părăsit camera, înso it de mentorul său, m-am aşezat din nou lângă Thao. Thaora, cel care îmi dăduse harul de a în elege toate limbile, mi se adresă din nou: - Michel, după cum i-a spus deja Thao, tu ai fost ales de noi pentru a vizita Thiaoouba, dar motivul principal în alegerea noastră încă nu a fost relevat. Nu este numai datorită faptului că tu ai o minte trezită şi deschisă, ci şi pentru că – şi în mod special (de fapt motivul principal) – tu eşti unul dintre rarii “soukous” care mai locuiesc pe Pământ în prezent. Un “soukous” este un Corp Astral care a trăit 81 de vie i într-un corp uman, şi a trăit toate aceste vie i (10) pe diferite planete sau diferite categorii de planete. Din diverse motive, “soukous” revine la a trăi pe o planetă inferioară, cum este Pământul, când ar putea doar la fel de bine să continue să “urce scara succesului” fără să meargă înapoi vreodată. Ştii că numărul 9 este numărul Universului. Te afli aici în Oraşul celor 9 Doko-uri, fondat după Legea Universală. Corpul tău are de 9 ori 9 vie i trăite, ceea ce te aduce la capătul unuia dintre marile cicluri. Încă odată, am fost complet făcut praf. Bănuiam că nu trăiesc prima via a, mai ales după călătoria mea pe Continentul Mu – dar 81 de vie i! N-am ştiut că cineva poate trăi atâtea… - Este posibil să trăieşti mult mai multe, Michel – spuse Thaora, întrerupându-mi gândurile. Thao este la a 216-a, dar alte entită i trăiesc mult mai pu ine. Aşa cum am spus, ai fost ales dintre pu inii “soukous” care trăiesc pe Pământ, dar, pentru ca tu să acumulezi cunoştin e profunde pe parcursul călătoriei pe planeta noastră, am plănuit o altă călătorie în timp pentru tine. Astfel, pentru a putea în elege mai bine ce este reîncarnarea şi care este scopul său, î i vom permite să “vizitezi” din nou existen ele tale anterioare. Această călătorie în timp î i va fi foarte folositoare la scrierea căr ii tale, de vreme ce vei fi în eles pe deplin scopul său. Abia terminase de vorbit, când Thao m-a luat de umeri şi m-a întors. Ea mă conduse către camera de relaxare – o încăpere, se pare, a fiecăruia şi a tuturor doko-urilor. Cei trei Thaori ne-au urmat, tot prin levita ie. Thao mi-a indicat că ar trebui să mă intind pe o structură mare care era întocmai ca un pernă de aer. “Şeful” Thaora s-a aşezat el însuşi la capul meu, ceilal i doi inându-mă fiecare de câte o mâna. Thao şi-a plasat mâinile în formă de căuş deasupra plexului solar. 122

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Conducătorul şi-a pozi ionat apoi degetele arătătoare de la ambele mâini în dreptul glandei mele pineale, ordonându-mi telepatic să-i privesc degetele. Câteva secunde mai târziu, aveam impresia că alunec înapoi cu o viteză incredibilă, printr-un tunel fără sfârşit. Apoi, brusc, am ieşit din tunel în ceea ce părea a fi o galerie a unei mine de cărbuni. Câ iva oameni, purtând mici lampi pe frun ile lor împingeau furgoane; al ii, pu in mai încolo, atacau cărbunele cu târnăcoape sau puneau cărbunii cu lope ile în vagonete. M-am deplasat până la capătul galeriei unde am putut să-l examinez mai îndeaproape pe unul dintre mineri. Mi se părea cunoscut. O voce venită din interiorul meu spuse: “Este unul dintre corpurile tale fizice, Michel”. Bărbatul era destul de înalt şi bine clădit. Era acoperit de transpira ie şi praf de cărbune şi muncea cu lopata la încărcarea cărbunelui în vagonet. Scena s-a schimbat brusc, exact ca atunci când eram în psihosferă pe Mu. Am aflat că se numea Siegfried, când, unul dintre minerii de la intrarea în mină l-a strigat în germană, pe care o în elegeam perfect – deşi eu nu vorbesc şi nu în eleg această limbă. Celalalt miner i-a cerut lui Siegfried să-l urmeze. S-a îndreptat către o baracă veche, oarecum mai mare decât toate celelalte pe această, aparent, stradă principală a satului. I-am urmat pe cei doi înăuntru, unde ardea o lampă cu petrol şi la o masă, stăteau nişte bărba i. Siegfried s-a alăturat grupului lor. Au strigat ceva unei brute ce purta un şor murdar şi, pu in după aceea, el le-a adus o sticlă şi câteva pocale cositorite. O altă scenă s-a suprapus peste aceasta. Părea că se petrecea câteva ore mai târziu. Baraca era aceeaşi, dar acum, Siegfried se clătina afară, vizibil beat. Se îndreptă către un şir de barăci mai mici, care aveau toate coşuri sco ând rotocoale de fum negricios. Brusc, el deschise uşa uneia dintre ele şi intră, cu mine inându-mă scai de el. Opt copii, de vârste diferite, de la un an în sus, fiecare la interval de 12 luni fa ă de celalălt, stăteau la masă, înfigându-şi lingurile în farfurii cu un terci deloc plăcut la vedere. To i şi-au ridicat capetele la apari ia neaşteptată a tatălui lor, privindu-l înspăimânta i. O femeie, de statură mijlocie, dar robustă, cu un păr de un blond murdar, i se adresă agresiv: - Unde ai fost şi, unde sunt banii? Ştii foarte bine că copii nu au mai avut fasole de două săptămâni, şi, totuşi, din nou eşti beat! Ea se ridică şi se apropie de Siegfried. Când ea îşi ridică mâna să-l pălmuiască, el îi prinse bra ul, şi cu pumnul stâng, o lovi atât de tare încât a zburat înapoi. Ea căzu pe podea, lovindu-se la ceafă de vatra de cărbuni şi fu omorâtă pe loc.

123

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Copiii au început să ipe şi să plângă. Siegfried se aplecă asupra so iei sale ai cărei ochi larg deschişi se holbau la el fără via ă. - Freda, Freda, haide, ridică-te – strigă el, vocea oprindu-i-se în gât. A luat-o în bra e pentru a o ajuta, dar ea nu mai putea sta în picioare. Deodată, după cum ea continua să se holbeze fix, el realiză că ea murise. Dezmeticit acum din be ie, se grăbi către uşă şi se pierdu în noapte, alergând iar şi iar, ca şi cum şi-ar fi pierdut min ile. Din nou scena se schimbă şi Siegfried apăru, bine inut între doi gardieni, dintre care unul îi punea o glugă lui Siegfried pe cap. Călăul purta, deasemeni, o glugă, ce avea găuri tăiate în dreptul ochilor. Era un bărbat uriaş, care inea în mâinile sale enorme mânerul unei securi mari şi ascu ite. Gardianul îl făcu pe Siegfried să îngenuncheze, aplecându-l înainte, astfel încât capul său să stea pe butucul de execu ie. Acum, călăul veni în fa ă şi se aşeză în pozi ie. Un preot spuse repede o rugăciune, în timp ce călăul ridică lent securea deasupra capului. Dintr-o dată, el o lăsă să cadă pe gâtul lui Siegfried. Capul victimei se rostogoli pe pământ, făcând mul imea să se retragă cu câ iva paşi. Tocmai fusesem martor la moartea violentă a unuia dintre multele mele corpuri fizice… Senza ia era atât de stranie. Până în momentul mor ii, am fost plin de o mare dragoste pentru acest om, pentru ca mai apoi, când a greşit, să simt o mare milă pentru el. În momentul mor ii sale, oricum, în timp ce capul său se rostogolea în mijlocul murmurului mul imii, am avut o copleşitoare senza ie de eliberare – a sa, la fel de bine ca şi cum ar fi fost a mea. Imediat, mi s-a prezentat o altă scenă. În fa a mea era un lac, apa sa de un albastru strălucitor reflecta razele celor doi sori care erau “agă a i” destul de aproape de linia orizontului. O mică ambarca iune, bogat, dar discret decorată cu sculpturi şi picturi, traversa lacul. Era condusă de bărba i, de mărime medie şi cu tenul roşcat, folosind prăjini lungi care plonjau în apă. Sub un gen de baldachin şi, aşezată pe un tron decorat cu ornamente, se afla o încântătoare tânără femeie cu pielea aurie. Fa a sa ovală era luminată de doi ochi migdala i şi, un păr lung şi blond îi cădea până în talie. Era relaxată şi zâmbea tinerei companii, care roia în jurul său, între inându-i bună dispozi ie. Am ştiut instantaeu că această frumoasă creatură eram eu într-o altă via ă. Ambarca iunea se îndrepta lin către un debarcader, de la care pornea o alee largă, marginită de mici tufe de arbuşti înflori i. Această alee dispărea printre copacii care înconjurau ceea ce părea a fi un palat, cu acoperişuri la diferite nivele şi de diferite culori. Cu o schimbare de scenă, am fost transportat în interiorul palatului pentru a mă regăsi într-o cameră bogat decorată.

124

pentru o bună perioadă de timp. la fel de bine ca şi din grădină. mai întâi sărutându-i picioarele şi apoi pe ale lui Xinolini. stătea. în acelaşi palat. adresându-se. îmbrăca i într-un fel de fuste de culoare verde strălucitor care le încingeau şoldurile. Tânărul se aşeză şi femeia îi dădu mâna. putea fi auzită şi părea a fi emanată din col ul cel mai îndepărtat al camerei. Regina a ării acesteia. el va fi a doua putere în regat. tânără femeie vorbi: “Pentru voi to i. în vreme ce ascultam şi priveam. va fi succesorul meu. având un ten auriu similar. El înaintă foarte hotărât către tânăra femeie şi se înclină în fa a ei. delicată şi încântătoare. cei de fa ă. oaspe ii se înclinară adânc înaintea Labinolei. Servitori cu pielea roşiatică. Ea făcu din nou un semn. Într-adevăr. şi el va avea. Ei aveau acelaşi tip de piele aurie. toate drepturile şi privilegiile regale. am fost Labinola. cât şi musafirilor. am hotărât aşa”. În contrast cu tenul servitorilor. după mine. Unul câte unul. Şoptindu-i ceva. Cu un glas “tare şi clar”. un gong sună de câteva ori şi se lăsă liniştea. Unul dintre servitori deschise o uşă mare pentru a permite să intre unui tânăr înalt – posibil să fi avut cam 190 cm în înăl ime şi. Aici. Frumoasa tânără de pe vas. Scena dispăru în cea ă pentru a fi înlocuită de o alta. într-un jil cu spătarul înalt. din acest moment şi conform acceptului meu. Acesta este el. Este destul de dificil de explicat dar. atât servitorilor. aceşti oameni aveau pielea de culoarea pe care femeile blonde de pe Pământ o capătă după numeroase şedin e de expunere la soare.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Un perete se deschidea către o grădină – o grădină miniaturală. Xinolini. Primul copil pe care îl port lui Xinolini. aş vrea să şti i că mi-am ales un tovaraş de via ă. foarte ordonată plină de o varietate uimitoare de culori. Părul de culoare galben-arămie încadra o fa ă cu trăsături regulate. Deodată. pe care el o inu în mâna sa. Labinola. unde familia regală stătea pe tronuri. Un lucru extraordinar se petrecu. ea le făcu semn servitorilor care. va răspunde în fa a mea. Am aflat că eram în stare să intru în corpul său. erau preocupa i cu servirea celor aproape 100 de oaspe i. la un semn al ei. Muzica. în ceea ce părea a fi locul de onoare. după mine. Oaspe ii se întoarseră către cuplu. Labinola împăr ea dreptatea. Eu. Aerul său era mândru şi avea o alură atletică. aduseră în spatele musafirului nou venit un jil similar cu al ei şi îl aşezară lângă ea. regina şi capul. dar într-o altă cameră. şi sunetul gongului indică sfârşitul speech-ului său. indiferent că va fi băiat sau fată. Aceşti “oaspe i” erau de ambele sexe şi aveau veşminte bogate. Orice individ care nu îi ascultă ordinele sau îi va face rău în orice fel. 125 . în semn de supunere. Tot felul de oameni se perindară prin fa a reginei şi ea îi ascultă pe to i cu aten ie. ca şi femeia de pe vas.

pentru ca tu să po i observa varietatea. orice punct al său. bijutier în Japonia. Regina conducătoare a unei treimi dintr-o planetă. şi de două ori ascet în mun ii Tibetului şi pe o altă planetă. ştiind că eu am fost această femeie într-o altă via ă şi am avut. la vârsta de 8 ani. De două ori am fost cerşetor. Am fost sacagiu în India. Totul dispăru din nou şi apoi eram în cel mai luxos dormitor. mort la 42 de ani. complet goală. S-a dovedit a fi cel al Labinolei. Am putut auzi în murmurul mul imii. atât pe Pământ. femeie şi copil.Am dorit să. Era primul ei copil şi era epuizată. liderul mi s-a adresat cu urmatoarele cuvinte: .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am putut în elege absolut tot ce s-a spus. Când m-am apropiat. va fi în curând în partea de jos – este inevitabil. lăsând în urmă 12 copii. am fost întru totul de acord cu deciziile sale. într-o zi o voi scrie. păreau îngrijora i. în tot acest timp. Am sim it cum mă invadează o mare mândrie. cât şi pe alte planete. Scena s-a mutat în timp după două ore şi Labinola tocmai îşi dăduse ultima suflare. Deoarece roata este făcută pentru a se învârti. Copilul se aşezase în pozi ie transversă şi. care se află pe partea de sus. Când s-a stabilit că eram într-adevăr revenit în pielea mea actuală. Femeile. care stătea întinsă. nici măcar odată ea nu s-a întors către Xinolini şi niciodată nu i-a cerut sfatul. de câteva ori. cele mai multe dintre vie ile mele au fost modeste. Am văzut scene din toate cele 80 de vie i anterioare ale mele – unele dintre ele impresionându-mă foarte mult. această frumoasă creatură de 28 de ani. Labinola. un şef Apache. un pescar indian pe Amazon. pierduse foarte mult sânge. Thao şi cei trei Thaori îmi zâmbeau plini de bunătate. Poate. Pierduse prea mult sânge. un copil negru în Ciad. mort la 86 de ani. Nu am timp să intru în detalii la toate în această via a. Alte scene apareau deja. şi când Labinola a pronun at judecata sa. unde am trăit până la 95 de ani. comparându-le cu spi ele de la o roată. Copilul murise şi el. sufocat înainte de a putea veni pe lume. moaşele şi bărba ii. La sfârşitul “spectacolului”. pentru a trăi o altă via ă. cei mai străluci i doctori din regat. pe pat. aveam impresia de a mă mişca înapoi în “tunel” şi când am deschis ochii. ăran fermier. tocmai îşi eliberase Corpul său Astral – Corpul meu Astral. Labinola. vezi? 126 . şi de trei ori am fost marinar. devorat de un leu. plină de sudoare şi desfigurată de durerile naşterii. am putut vedea fa a ei. Trei femei şi doi bărba i se învârteau prin apropiere. reflec ii admirative pentru în elepciunea ei. În afară de via a în care am fost Labinola. soldat roman. o uşoară senza ie de furnicătură pe care începusem s-o recunosc. Teama era evidentă în ochii moaşelor şi ai doctorilor şi am ştiut că Labinola realizase că avea să moară. atât de frumoasă şi bună. revelând alte vie i pe alte planete – ca bărbat.i arătăm vie ile tale anterioare. pentru că ar umple un volum doar ele însele.

Şi totuşi. Apoi mi-am amintit că Thao putea vedea la fel de bine atât ziua.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Într-o zi eşti cerşetor şi apoi po i fi o regină. Mi-am pus masca. pentru a învă a ceva în plus şi poate chiar mai mult decât atât… După cum i-am explicat. ai asistat mai mul i indivizi decât în multe dintre vie ile tale celelalte. Nu puteam vedea la mai mult de 3 metri în fa ă şi mă întrebam cum vom reuşi să găsim platforma zburătoare. O minunată statuie n-ar fi putut fi creată de către un artist. dar a şi învă at foarte mult şi i-a ajutat mult pe ceilal i. pe care o aveam în mână. poate atinge scopul ultim pe cea mai rapidă cale. desigur. ea mă lăsă jos. în orice caz. urmând Natura cât mai îndeaproape posibil. De această dată. Thao îşi puse mâna blând pe umărul meu şi mă rugă s-o urmez. Era complet întuneric şi nu strălucea nicăieri vreo lumină. Ei mă priveau cu blânde e. şi într-o clipă am fost afară. înconjura i de o cea ă aurie care devenea din ce în ce mai densă. nu vor atinge niciodată frumuse ea prin ele însele. pe un scaun al Lativok-ului şi se aşeză lângă mine. Ceea ce contează cel mai mult este faptul că nu contează aparen ele. copiii. în anumite situa ii. am decolat. în care ei dispărură – la fel cum au făcut-o la prima mea vizită. care poate apărea la fel de eficient şi în corpul unui cerşetor. Thao m-a ridicat fără efort şi m-a aşezat pe umerii săi. este de dragul Sinelui tău Superior. soarele apusese. Când Corpul tău Astral acceptă un alt corp fizic este. cu mâinile goale. în vreme ce mergeam pe drum – şi într-adevăr. 127 . Thaori îşi reluară locurile lor şi noi pe ale noastre. cât şi noaptea. Mă conduse către intrarea în doko. destul de simplu. Dalta unui sculptor şi ciocanul sunt nişte unelte. aproape imediat. ci ceea ce este în spatele lor. . pe genunchi şi.Trebuie să por i în minte întotdeauna acest punct principal: un Corp Astral. nu numai că a fost în partea de sus a ro ii. în multe cazuri. dar şi în corpul unui rege sau al unui miner. cum a fost Labinola care. va învă a mult mai mult. După un timp. Cu aceasta. Am fost curios să văd o dovadă a acestui lucru – ca un pământean tipic. Aten ia mea era concentrată încă la Thaori. în toate cazurile. Pe timpul şederii mele în doko. am văzut dovada! A fost dovedit imediat. Când ai fost ascet în mun i. exact ca şi cum ar fi fost zi. trebuie să se conformeze Legii Universale şi. ei nu păreau să considere necesară explica ia cu privire la ambian a luminoasă ce ne permitea să vedem la o distan ă de cel pu in 15 metri în interiorul doko-ului. un cerşetor va învă a la fel de mult ca şi un rege şi. Este un proces de continuă rafinare. pe Pământ. aşa cum cărăm noi. Corpul fizic nu este decât o unealtă. în afară de cea de deasupra intrării. dar ele vor contribui la atingerea acesteia în mâinile unui artist.Ai fi putut să te împiedici – îmi explică ea. ea părea să ştie exact unde mergea.

dar. deci nu ai un punct de referin ă în func ie de care să judeci. nimeni nu trebuie să se bazeze pe percep ii. Am sim it câteva picături de ploaie atingându-mi fa a. Lângă mine. . pe parcursul drumului. am avut o zi foarte încărcată şi cred că cel mai bine pentru tine ar fi să te odihneşti acum. Mă ridică din nou. Vezi. deoarece ştiam că ne aflam deasupra oceanului. . Nu în eleg deloc. prin întunericul care părea chiar mai gros. indiferent că ne mişcăm sau nu. am putut vedea luminile colorate care se mişcau. noi putem vedea la fel de bine şi ziua. am avut impresia că ne oprim şi m-am întrebat ce se întâmplă. am fost trezit de sunetul vocii lui Thao. Thao îşi mişcă mâna către un punct al maşinii şi nu am mai sim it ploaia. Am zburat printre imenşii copaci din parc şi nici măcar n-am putut zări stelele care. dar am crezut că s-a oprit. . Thao izbucni în râs. ci şi vântul. Dă-mi voie să te ajut. dar mi-a explicat că locuieşte chiar în apropiere.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Trebuie să spun că. Ploaia toren ială era foarte puternică dar. Am sim it o uşoară presiune ca atunci când cineva intră într-un doko şi apoi am sim it din plin ploaia pe fa ă. care era aplecată asupra mea. De aceea noi nu folosim iluminatul – îmi dau seama că nu este prea comod pentru tine. şoptindu-mi la ureche. lucru care m-a liniştit şi mi-a sugerat că explica ia misterului era pe cale să fie dezvăluită. Am prins viteză şi sunt sigur că am călătorit la fel de repede în întuneric aşa cum o făcusem şi la lumina zilei. de fapt plouă de câtva timp. în ciuda faptului că aveam încredere în Thao. Am încercat să în eleg de ce doko-urile se mişcau.Luminile de la intrările doko-urilor de pe coastă. oricum. Am întrebat-o dacă va sta cu mine. În diminea a următoare. de obicei străluceau atât de puternic. puteam vedea Aura lui Thao şi “buchetul” din creştetul capului său. urându-mi o noapte bună.După cum i-am spus. . nu-i aşa? . Thao era sub lumină şi am intrat în doko. a plecat şi eu m-am întins şi foarte curând am adormit. şi noaptea.Câmpul de for ă nu opreşte numai ploaia. Nori mari se formaseră după apusul soarelui şi împrejurimile noastre erau complet cufundate în întuneric.Ce este? am întrebat-o pe Thao. în stânga noastră.Dar cum ai putut găsi acest loc într-un asemenea întuneric? . neavând nevoie de un vehicul de transport pentru a veni aici. am remarcat. Cu aceasta. tu nu mă po i vedea acum. care era deosebit de strălucitor. . 128 . din câteva sărituri. nu prea m-am sim it în largul meu zburând în “orb”. Am activat câmpul de for ă – n-ai observat? N-ai mai sim it vântul.Am ajuns la tine – spuse Thao.Ba da. în orice caz.Am ajuns aici la timp. În aceeaşi clipă.De ce? Pentru ploaie? Nu. . Ocazional. Haide. . o lumină veni direct către noi şi se opri lângă noi. când brusc. M-a condus către zona de relaxare.

Alte aventuri şi alte bucurii i se pregătesc probabil lui Arki. Mai întâi ar trebui să. am putut vedea cerul gri şi ploaia ce cădea peste doko. văzându-mă surprins. dar nu trebuie să fim egoişti. Scrierea numerică. Erau Mayasii. M-am întristat foarte tare la auzul veştii şi lacrimile mi-au âşnit din ochi. încă folosită de Arabi. Dar aici sunt lucruri mult mai interesante de studiat şi.000. am dormit “buştean”. ca şi Continentul Mu. care nu se prelingeau în jos pe pere ii doko-ului. Michel. desigur.i vorbesc despre Egipt şi Israel. Atlantida. pe care l-am amintit ieri când am fost întrerup i de sosirea lui Arki.000. Era momentul în care mi-a spus de accidentul căruia îi căzuse victimă Arki. Era locuită de oameni de pe Mu. şi era legată de America printr-un istm şi de Africa prin alt istm. o rasă albă – un popor înalt şi blond. din păcate. care guvernau ara. ai atât de pu in timp la dispozi ie. ei exploraseră Mediterana în întregime. şi au construit aici. În schimb. Mai era acolo. Privind în sus. fără să mă trezesc măcar odată. Apoi. a constituit subiectul multor controverse. aşa cum o făcusem şi prima dată. că această zonă de relaxare îşi merita pe deplin numele. cât şi spirituale. de exemplu. Era interesant să priveşti la picăturile de ploaie. astfel încât semenii tăi să fie ilumina i când vei scrie cartea – cum ar fi misterul lui Cristos. Am privit spre Thao şi ea mi-a zâmbit. când m-am alăturat din nou lui Thao.Picăturile sunt dizlocate de câmpul de for ă. Era ataşată Europei. la o latitudine similară cu cea a insulelor Canare. aşa cum s-ar fi întâmplat în cazul unui dom din sticlă. M-am spălat şi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am observat. cu ochi albaştri. Întinderea sa era pu in mai mare decât a Australiei. pentru că n-o auzisem pe Thao venind. . în mijlocul Oceanului Atlantic. 129 .Într-adevăr este trist. faimosul continent atât de des pomenit pe Pământ şi care. ele dispăreau pur şi simplu când atingeau câmpul de for ă al doko-ului. Michel. Cu 17. Este vorba de fizică elementară – cel pu in pentru noi. de ani în urmă. vine din Atlantis. mergând prin nordul Africii unde îi întâlniseră pe Arabi (descenden i ai familiilor mixte formate din rasa galbenă şi negrii bakaratinieni) având multe cunoştin e noi – atât materiale. cu acum aproximativ 30. de ani în urmă – de fapt era o colonie a poporului Mu. M-am ridicat şi am urmat-o pe Thao către piscină. a existat şi a fost situat în emisfera nordică. fără vreun sunet. la fel de bine ca şi despre Atlantida. şi de pe Mu. deasemeni. sunetul fiind extrem de atenuat aici. o replică a piramidei din Savanasa. am savurat o masă uşoară şi am băut pu in hidromel. Mai sunt încă multe lucruri care trebuie să te învă . . Thao mi-a reamintit că Arki trecea către o altă existen ă şi trebuie păstrat în amintire ca un prieten care ne-a părăsit pentru a merge în altă parte. aplecându-se peste mine să vorbească. Nu-mi era foame. Eram perfect odihnit. colonizatori foarte învă a i de pe Mu.

a construit. a construit temple şi. ceea ce voi numi i. Atlan ii. . unde au pus bazele unei mici colonii şi alfabetul grecesc corespunde aproape exact celui de pe Mu. pe ărmurile Mării Roşii. popula ia Nagas au colonizat Burma. Însă.p. Michel. voi îl cunoaşte i sub numele de Egipt. material. pe nume Toth27. cât şi spiritual.A fost realizată destul de rapid – doar 9 ani. au ajuns într-un inut pe care nativii îl numeau Aranka. Acolo.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Au mers apoi. cu un mare om. noi metode de cultivare. Toth a fost un mare om al Atlantidei. ei au construit Marea Piramidă după acelaşi model ca şi Piramida din Savanasa. de vreme ce ei veniseră din est. Nagas-ii aveau o credin ă similară.Dar pe Pământ. Nativii din regiune au mers la şcolile lor. la o latitudine ce corespundea Tropicului Racului. la fel de bine ca şi orientarea lor. cu principiile organizatorice ale Atlantidei. şi secretele tăierii pietrei şi utilizarea – hai să le spunem “electro-ultra-sunete”. dimensiunile şi specifica iile lor trebuie să fie precis calculate. a căror religie se deosebea semnificativ de cea de pe Mu. chiar înainte de a muri. Aceste piramide sunt unice şi. În orice caz. În final. Marea Piramidă. În Egipt. fiind asimila i gradat cu coloniştii şi producând rasa Egipteană. construiau o piramidă mai specială – o unealtă – după cum ai putut vedea şi tu însu i pe Mu. şi material şi spiritual. acum 5. Nagas-ii au înfiin at un mare oraş numit Mayou. Şi ei au pus bazele unei noi colonii de succes şi au ocupat partea de sus a Egiptului. aceasta nu este singura greşeală pe care exper ii de pe Pământ au făcut-o. în final. Ambele grupuri de colonişti au introdus îmbunătă iri similare. ei pretindeau că sufletul călătorea spre vest. pentru că Toth şi maeştrii săi arhitec i cunoşteau secretele antigravita iei de pe Mu. exper ii cred că această piramidă a fost construită de Faraonul Keops. şi care. Pe de altă parte. au ajuns pe ărmurile Egiptului. în Grecia. Atlan ii-Maya nu au fost singurii exploratori şi colonizatori. Nagas-ii din nordul Egiptului şi Atlan ii-Maya au început să se războiască pentru un motiv de-a dreptul ridicol. la conducerea ei. tehnici noi pentru creşterea vitelor. olărit (ceramică) şi esutul pânzei. . Dispăru i de mii de ani. 27 varianta Thoth (nota Editorului) 130 . ei au aşezat o colonie puternică. . extrem de învă at atât d. pot să.Nu este aşa. De fiecare dată când marii colonizatori considerau că noua colonie avea poten ial să devină mare.000. Uzine dezvoltate.d. credeau în reîncarnarea sufletului (Corpul Astral) în ara strămoşilor săi. pentru a-şi îndeplini rolul de “instrument”. cu excep ia faptului că ei pretindeau că sufletul se ducea înapoi în est. au fost introduse peste tot. dar redusă la scară de trei ori. Legile care au fost stabilite îmbinau credin ele de pe Mu. Desigur.i confirm că Faraonul Keops a utilizat această piramidă pentru scopul pentru care fusese construită. India şi.v.Ştii cât timp a durat construirea lor? . de ani. El a întemeiat sate. de unde veniseră ei.

dar nu a fost un război teribil de crud. cu excep ii notabile printre Faraonii care cedasera în fa a clerului. la acel moment. Acum. Fiin e umane au părăsit planeta Hebra pentru a explora (14) galaxia. El a fost cel care a întemeiat oraşul Memphis. a fost otrăvit de către preo i. având în vedere că ambele grupuri con ineau oameni care iubeau fundamental pacea. Acum. Asta s-a întâmplat acum 12. cât şi al păr ii de jos. El a fost ales prin aceeaşi metodă folosită pe Mu – o metodă care nu a mai supravie uit mult în Egipt. aproape culminând (11) în ridicarea civiliza iei. Arki a spus că Pământul este încă vizitat de extratereştri şi. deoarece ei ştiau că. un oraş în vestul Rusiei. formată din Atlan i-Maya şi Nagaşi în propor ii egale. crezând în diavol şi în diferite fiin e divine. popula ia. în acest punct. Uneori. O asemenea excep ie a fost Faraonul Athnaton28 care. Ei aveau credin a lor. locuitorii anumitor planete sunt obliga i să le părăsească. Primul rege al Egiptului Unit. ara era prosperă. cât şi în cea de jos a Egiptului. Dar. Mai trebuie spus deasemeni că înaintea războiului şi a pactului de pace care a urmat şi care a făcut ca Mena să fie ales ca Rege al Egiptului. în mileniul următor. trebuie să ne întoarcem în timp. şi eventual. Pământul este vizitat. a fost vizitat cu regularitate în trecut. Nu mai este nevoie să spun că. Înainte de a muri. acolo nu exixta nici un oraş. planeta lor urma să devină total improprie vie ii. nici Rusia. în căutarea unei noi planete din aceeaşi categorie cu a lor. Trebuie să te conformezi unui ciclu care este bine stabilit. de vreme ce acestea sunt pe moarte. aşa cum sunt multe alte planete locuite. gândind că era mai simplu să aibă un control asupra poporului.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Timp de doi ani au fost de fapt în război. capabilă de foarte mari viteze. atât al păr ii de sus. preo ii Egipteni denaturaseră Adevărul.000. în timpul primului Rege al Egiptului. nu po i schimba planetele aşa cum po i schimba casele. aşa cum a explicat şi Arki. a avut serioase probleme pe timpul zborului său de recunoaştere şi a fost obligată să aterizeze pe planeta voastră. 28 variantă Akhenaten (nota Editorului) 131 . după cum ştii. A aterizat în regiunea Krasnodar. de ani. ei au devenit alia i şi au format Egiptul unificat. consecin ele pot fi catastrofale. a întemeiat o civiliza ie sofisticată atât în partea de sus. datorită acestor diferen e. Mena. altfel. împrăştiate prin Univers. Agricultura şi creşterea vitelor au înflorit şi. După cum se întâmplă adesea în sectele religioase. pu in câte pu in. ar trebui să dezvolt subiectul. nici popula ie. a pus mâna pe Faraon. datorită ridicării unui puternic cler care. el a făcut următoarea declara ie: “ Timpul pe care l-am petrecut pe acest Pământ a fost o eră în care simplitatea Adevărului nu a fost în eleasă şi a fost respinsă de mul i”. O navă spa ială. Această situa ie a continuat peste ani. se numea Mena. la fel ca şi în alte asemenea lucruri fără rost. La bordul navei se aflau 8 astronau i: 3 femei şi 5 bărba i.

un pacifist. aşteptându-se ca repara iile să dureze câtva timp. care era şi ea însărcinată. miere şi plante comestibile – şi aici şi-au fondat linia lor. şi Levia. au găsit femeile lui Robanan pe placul lor şi au vrut să-l omoare şi să-i ia tot ce avea. dealtfel. ea dădu naştere unui fiu pe care îl numi Ranan. Am crezut că nu este posibil să sari peste categorii pentru a avansa. Au ridicat o tabără lângă nava lor.Nu în eleg. cu ochi negri. atât timp cât ei atinseseră latitudini joase. un bărbat. am întrerupt-o. vei muri. Timp de câteva luni. nu au fost răni i. A trecut ceva timp până când au făcut cunoştin ă cu câ iva nomazi care treceau prin zonă. unde ei de fapt erau prizonieri. născu un fiu. piele albă şi un păr lung şi castaniu (închis la culoare). Dacă mergi înainte. La termen. Într-o zi. Ei se numeau Robanan. Aceşti oameni s-au întristat foarte tare că au fost nevoi i să recurgă la asemenea măsuri. nici înainte. Au făcut o aterizare reuşită şi au început să-şi repare nava. Ei ştiau foarte bine ce li se pregătise. După un timp. Dacă mergi înapoi. a fost obligat s-o folosească şi a ucis patru dintre atacatorii săi. fiind la o oarecare distan ă. Venind de pe o planetă dintr-o categorie superioară. şi Levia şi Dina. Robanan încă mai avea arma sa şi. îndreptându-se în direc ia în care se află astăzi Israelul. uimitor. te expui la condi ii de via ă mai rele deoarece spiritualitatea ta avansată nu poate exista într-un mediu înconjurător materialist. Aceşti oameni de pe Hebra s-au aclimatizat în acest loc care era bogat în vânat. î i pot da o analogie sub forma unei compara ii copilăreşti. cele două femei. Ei aveau câteva arme şi erau în stare să-şi procure vânat – por iile lor de manna şi roustian fuseseră distruse în explozie. . cei trei au rămas pe loc. ne inând cont de Legea Universală. Au trecut pe lângă Marea Neagră. deoarece era sezonul cald. a devenit un adevărat “Drum al Calvarului”. Acesta a fost primul lor contact cu pământenii. şi de aceea. Dacă vrei. 132 . nici înapoi. ei nu apar ineau Pământului. stabilindu-şi acolo tabăra permanentă şi asta pentru că Dina era însărcinată în câteva luni.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Aceşti oameni erau cam de 170 cm înăl ime. Rabion. producând o explozie teribilă care a distrus jumătate din navă şi a ucis 5 dintre cosmonau i. ei anticipaseră că acest ghinion îi va ajuta să decadă. şi chiar caldă. au reuşit. Vremea a devenit mult mai blândă. Nomazii. ceilal i fugind din fa a unei asemenea puteri. For a gravita ională a făcut ca mergând pe o asemenea distan ă. Michel. s-a produs un accident. călătoria lor către sud. Călătoria a durat luni. şi au văzut în aceasta deja un alt semn că se aflau pe o planetă care le era interzisă de Legea Universală… . dar că este posibil să mergi către planetele inferioare. Au descoperit că for a gravita ională era mai puternică decât cea de pe planeta lor şi ini ial. dar ei erau tineri şi. în număr de 10. aşa încât. Ceilal i 3. au avut câteva dificultă i în mişcare.Nu. Accidentul nu a mai reprezentat o mare surpriză. Apoi veni frigul şi s-au decis să se mute mai departe către sud. către un climat mai cald. în timpul lucrului. inclusiv femeile. să fie extrem de dificil pentru ei. S-au oprit lângă un râu.

Biblia a fost scrisă mai târziu de scribi care. Spun “a fost” pentru că în numeroase şedin e de consiliu ale Bisericii Romano-Catolice. denaturând-o. 30 comentariul Editorului cu acordul Autorului. strămoşii evreilor din zilele noastre. De aceea am spus ieri. o întrebare rezonabilă. prin intermediul consiliilor religioase. Michel. Am crezut că acest lucru va surveni într-un secol – dar nu a fost un asemenea caz. Rasa evreilor s-a dezvoltat din aceşti trei oameni. (nota Editorului). pentru motive care sunt clare: pentru a servi nevoilor Creştinită ii. Am încercat diferite mijloace în strădania noastră de a-i aduce înapoi pe drumul drept. ei s-ar amesteca cu celelalte rase şi astfel. ei s-au sim it superiori – şi într-adevăr ei erau.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Imaginează. ar fi fost absorbi i de celelalte popula ii şi ar fi devenit “impuri”. este posibil să nu supravie uiască şi. De exemplu. fără să se amestece cu alte rase pentru că. la momentul acela.000. După cum i-am spus. Nu este nevoie să întrebi în ce stare va fi el când va termina. ci el s-a numit Robanan şi el nu a avut o so ie pe nume Eva.i un om îmbrăcat. după cum ştii. De fiecare dată când citeşti în Biblie: “Şi Dumnezeu a spus una şi alta” ar trebui să citeşti “şi locuitorii de pe Thiaoouba au spus…” . rasa este încă aproape la fel de pură cum era acum 12. În continuare.Aceasta este. devenind astfel. Cu toate acestea. că fiind un grup atât de mic. care se numeau Levia şi Dina. A fost mult adevăr în ea. atavism – aici – urmăreşte să reconstruiască caracteristicile originale. şosete albe şi costum călcat.De ce nu au fost salva i de la început şi nu au fost duşi înapoi pe planeta lor sau pe o alta din aceeaşi categorie? . imaculat. insistă ca acest om să pună noroiul într-o roabă cu mâinile sale. desigur. de ani. Biblia a fost mult revizuită. nu numai că nu a fost primul om pe Pământ. cel din Biblie. dacă ar face-o. Chiar şi acum. Oamenii din aceste două oraşe reprezentau un exemplu rău pentru ceilal i şi se comportau periculos pentru oamenii care veneau în contact cu ei. cu pantofi lustruiti. trebuie să te asigur că (originalul)30 Bibliei nu este rodul imagina iei scribilor – nici nu este înfrumuse ată. 29 133 . cu noroi de 30 cm. La scurt timp după sosirea evreilor pe Pământ. dar a fost în zadar. Pot afirma pentru tine că Adam. În orice caz. Trebuie deasemeni să te iluminez şi asupra altor puncte din Biblie. Obligă acest om să meargă prin curtea unei ferme. au reconstituit istoria acestui popor. ci două. preo ii au şters sau au schimbat multe lucruri în Biblie. grupul nostru de extratereştri şi-au fondat linia lor. i-am ajutat cu câteva ocazii. A trebuit să fim necru atori. Am crezut. I-am şi pedepsit deasemeni. Prima genera ie de oameni descrisă în Biblie a trăit până la 900 de ani. dar altele au supravie uit şi pot fi uşor explicate. dar a fost o piedică. Noi nu putem prezice viitorul pentru mai mult de 100 de ani înainte. astfel încât legenda s-a amestecat cu realitatea. departe de a fi. că religiile sunt unul dintre blestemele pământenilor. datorită atavismelor29. distrugerea Sodomei şi a Gomorei a fost cauzată de către una dintre navele noastre spa iale.

înso it. apărând în forma să umană. Abraham îi invită pe cei trei oameni să stea. verset (1): “cei doi îngeri ajunseră în Sodoma. fiind un Spirit Pur. 31 “Dumnezeu nu a vorbit niciodată” – în cea mai veche versiune ebraică a Bibliei disponibilă. de vreme ce Corpurile Astrale sunt cele care aspiră către El şi nu Dumnezeu se apleacă spre ele. El le vorbeşte de fiecare dată. făcând “miracole” şi nu Dumnezeu. şi era înso it de doi al i “bărba i” – scribul nu vorbeşte de “îngeri”. Asta ar fi ca un râu care curge invers – n-ai văzut niciodată un râu curgând dinspre mare către vârful muntelui. el este cel pe care ni-l pezintă ca fiind “Domnul Dumnezeu” care dă replica. dacă am găsit gra ie în ochii tăi. În contextul acestui singur detaliu – întreaga Biblie are mai mult în eles (sens) şi lectura sa devine fascinantă. s-a ridicat să plece şi a sărutat pământul din înaintea lor” – apoi a tratat cu ei să meargă la casa lui. este deasemeni de-a dreptul amuzant: capitolul 19. “Bărba ii au ajuns. nu de îngeri. Mai departe. este uşor pentru cineva de bună credin ă să vadă că Dumnezeu nu a vorbit niciunei fiin e omeneşti31. nu are fa ă! După cele relatate de scrib. ci de bărba i? De fapt. a fugit către ei şi a căzut la pământ înaintea lor. Yehova este unul din numeroasele sinonime pentru “Dumnezeu”. (2) El. preo ii apar inând Bisericii Romano-Catolice găsesc aceasta în contradic ie ca formă cu vederile lor. Într-un fel au dreptate. (3) Şi el a spus: “Doamne şi Stăpâne. aşa încât a fost inutil pentru ei să găsească uşa. două pagini mai încolo. Acum. a privit în sus şi a văzut trei bărba i stând în apropiere. te implor nu te îndepărta de servitorul tău”. (11) Şi ei au lăsat orbi pe oricine la intrarea în casă. Când Lot i-a văzut. Abraham. Din inorma iile con inute în această carte este clar că Dumnezeu este Dumnezeu (Marele Spirit) şi Yehova = Thiaoouba. şi Lot era aşezat la por ile Sodomei. şi în multe alte locuri în Biblie. fa ă de cele pe care tocmai le-am amintit. Nu este ciudat că Dumnezeu coboară pe Pământ sub forma unui bărbat. l-au făcut pe Lot să între înăuntru şi au închis uşa”. nu-i aşa? Un pasaj din Biblie. cum procedează şi multe alte religii. Scribul vorbeşte despre Abraham în acest capitol. Abraham s-a conversat cu Domnul Dumnezeu aşa cum ar fi făcut-o cu un înalt demnitar de pe Pământ şi Domnul Dumnezeu i-a răspuns. de vreme ce Creatorul. versetul (1). (Editorul) 134 . Scribul se referă la ei ca bărba i cu un minut înainte şi totuşi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În capitolul 18. de la cel mai mic până la cel mai mare. Acum scribul se referă la ei ca “bărba i”. pentru că vă vor spune că nimeni nu-şi poate imagina fa a lui Dumnezeu – pentru că acela va fi orbit de ea. El nu a putut face asta. Toate celelalte traduceri le amestecă complet – înlocuind numele exact cu “Tatăl” sau “Dumnezeu”. în versetul (10). şi (deodată) în versetul (5) “Ei l-au chemat pe Lot şi i-au spus : Unde sunt bărba ii care au intrat în casa ta?”. Din versiunea ebraică este clar că Yehova a fost cel care a vorbit oamenilor. unul dintre ei este numit “Domnul Dumnezeu”. aici. scribul se referă la apari ia noastră în acele timpuri spunând: “Domnul Dumnezeu apăru el însuşi în fa a lui printre stejarii din Mamre pe când el stătea la intrarea în cortul său în arşita zilei”. Când i-a văzut.

Ca un rezultat. I-am ajutat în secolele care au urmat şi acest lucru au încercat să-l explice scribii prin scrierile care au contribuit la alcătuirea Bibliei. Singura perioadă în care această denaturare a fost făcută inten ionat. înainte de a trece mai departe. Cum deasemeni ştii. ei erau de bună credin ă. Încă de la sosirea lor accidentală pe planeta voastră. un asemenea “miracol” cere cel pu in un înger! Aici. Din cauza inexorabilei Legi a Universului. şi în particular. ei au denaturat faptele. unde scribul începe vorbind de doi îngeri. în timp. Adesea. numai pentru a pune capăt urii egiptenilor fa ă de ei şi întotdeauna pentru acelaşi motiv nemen ionat – inteligen a lor. Corpurile lor Astrale au fost eliberate şi de aceea capabile să se îndrepte către planete mult mai înalt evoluate unde le era locul. a fost de către Biserica Romană pe timpul consiliilor de la Nicen AD 325. Biblia nu este “Cartea lui Dumnezeu”. Voi reface adevărul cu privire la acest subiect. solidaritatea lor în fa a adversită ii. Au mai fost şi altele dar de mai mică importan ă. este un alt exemplu bun de confuzie din scrierile pământeşti. să ne întoarcem în Egipt şi la perioada Exodului. şi nu se amestecă cu alte rase. fiul lui Iacob în Egipt. şi pentru motive foarte specifice. este un simplu document al istoriei străvechi. la Egipt. “Bărba ii” erau pur şi simplu. Ephese în AD 431 şi Calcedoine în AD 451. care interesează oamenii de pe Pământ. apoi descrie doi bărba i care lovesc oamenii cu orbirea. această rasă a încercat mari dificultă i – le-au încercat atunci şi încă le mai încearcă şi acum. diferite de scrierile originale ale scribilor. Să ne întoarcem. adăugiri ale scriitorilor. aşa cum am spus. mult modificat şi plin de înfrumuse ări. de altfel nu inten ionat. Hebra). Constantinopole în AD 381. aşa cum cred mul i oameni de pe Pământ. unde au stabilit o linie. dragul meu. De exemplu. Astfel i-am îndrumat şi i-am ajutat pe Evrei. ei au suferit întotdeauna persecu ii. 135 . oamenii noştri de pe Thiaoouba.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Este uşor de observat lipsa de precizie în acest pasaj. Era nevoie de ac iune. Căsătoriile sunt aproape întotdeauna între semeni de-ai lor. unde am aflat că descenden ii cosmonau ilor au devenit poporul Evreu (numele derivă de la planeta lor. apoi vorbeşte de doi bărba i. pentru că ar fi fost ruşinos să lăsăm o rasă atât de evoluată spiritual să se afunde înapoi în ignoran ă şi sălbăticie numai pentru că au făcut accidental greşeala de a veni pe o planetă care nu era potrivită pentru ei. Conform Bibliei. deci. Evreii sunt foarte inteligen i în compara ie cu alte rase. un grup de Evrei au călătorit cu Iosif. multe dintre ele survenind în timpuri mai recente. pentru tine şi pentru ceilal i. ei au o religie care este total diferită. După cum ştii.

când i s-a propus. S-a hotărât să fie trimis un om. Misiunea noastră fiind aceea de a ajuta atunci când era neapărat necesar. Pe planeta Naxiti. o planetă din a 8-a categorie. asta însemnând. s-a născut în Egipt din părin i egipteni. Michel. În Egipt. pentru a-i conduce pe evrei din Egipt şi înapoi către inutul pe care ei îl ocupaseră anterior. . apoi.Ce ruşine! Întotdeauna mi-a plăcut această poveste. El a acceptat acest lucru şi a mers pe Pământ sub numele de Moise. era un fapt comun în înalta societate să iei droguri. în Grecia. Rela iile sexuale cu animalele nu mai erau un lucru rar – ceva care era absolut contrar Naturii şi Legii Universale. Îmi promi i că vei relata numai ceea ce este Adevărat? 136 . să fie eliberatorul evreilor. dar ceea ce trebuie să te preocupe este Adevărul – nu fantezia.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cine a fost Cristos CAPITOLUL 11 Aceasta s-a petrecut pe timpul Faraonului Seti I. intervenind în acest punct. la fel. Este de-a dreptul încântătoare – ca o poveste cu zâne! . Moise nu s-a născut evreu – aceasta este încă o eroare din Biblie. capabil şi drept. Era o perioadă în care oamenii de pe Pământ deveniseră cu to ii materialişti. deoarece ei nu mai puteau evolua ca popor liber atât timp cât se aflau sub domina ia malefică a Egiptenilor.Poveştile cu zâne sunt într-adevăr foarte frumoase. Moise. am decis să schimbăm cursul pe care istoria îl luase. dar incorectă. Povestea unui bebeluş evreu pus într-un coşule pe apă şi salvat de o prin esă este foarte romantică. la pu in timp după sosirea lor pe Pământ. ca în schimb. având grad echivalent unui sublocotenent de armată. Corpul său Astral aştepta să se reîncarneze pe Thiaoouba. A trebuit să scoatem Evreii din Egipt. un bărbat pe nume Xioxtin tocmai murise. Tatăl său a fost militar.

procesul implică electro-fotonica. am “recunoscut” drumul ca şi cum aş fi fost acolo chiar cu două săptămâni înainte. cunoaşterea te-ar putea tenta să. cu fa a la drum. trecând prin fa a sa. 137 . era acolo – o colibă de paie singuratică sub un copac de mango. . aşa cum am vorbit. Moise se juca adesea cu copiii evrei. Am “recunoscut” drumul.Da. care este. pentru oamenii de pe Pământ. Am fost ca şi hipnotizat de această întindere a drumului care se termina cu o cotitură în unghi drept. încă. servindu-l cu dulciuri.Desigur. oamenii numesc acest sentiment “dejà vu”. Un copil frumos şi sociabil. şi după ce acceptase să trăiască această via ă. în jurul vârstei de 40 de ani. el era popular printre mamele evreice. M-am albit la fa ă. . În schimb. Aceasta. dar sper ca ele să.i iei via a mai curând decât să faci fa ă necazurilor tale. în felul în care ştergi o casetă înregistrată. Eram din ce în ce mai convins că aşa va fi şi. am fost sigur şi de faptul că în zona cotiturii voi vedea o mică colibă de paie. dar trebuie să î i dai seama că. ai fost intuit într-un scaun cu rotile.Î i explicam atunci. care îl răsplăteau. în eleg foarte bine ceea ce spui. după ce-şi văzuse via a ca fiind Moise. Ne apropiam de grani a cu Ciad-ul şi eu. sau te-ar putea conduce către un comportament negativ în alte sfere.i dea o idee despre ceea ce încerc să. Până la vârsta de 10 ani. Cea mai ciudată experien ă de acest gen pe care am trăit-o a fost când am mers în Africa Ecuatorială Franceză. de exemplu. i-ai pierdut so ia şi cei 2 copii încântători într-un accident de maşină şi tu însu i. doar ea singură. în câteva ocazii în cursul vie ii lor spun “Am mai văzut asta înainte” sau “Am mai auzit asta înainte” şi ei ştiu care este următoarea mutare sau următorul cuvânt. Thao – instruc iunile tale vor fi urmate la literă. de fapt. Şi apoi s-a sfârşit – n-am mai “recunoscut” nimic. Eram în armată şi făceam manevre la aproape 600 de kilometri de bază. că Moise a fost adus pe lume într-o familie militară egipteană.i explic. este un motiv pentru aceasta. toate detaliile acesteia i-au fost şterse din memorie. oricum. El a trecut prin ceea ce anumi i Nagaşi au numit “Râul Uitării” – acest lucru se întâmplă indiferent dacă cineva acceptă sau respinge o posibilă reîncarnare. Ocazional. ei i-au câştigat inima şi el a ajuns să-şi iubească prietenii evrei ca pe nişte fra i. apare cel mai adesea în “filmele” în care Sinele Superior se arată unui Corp Astral. Numele tatălui său a fost Lathotes. când camionul luă curba. Deci. Dacă. din întâmplare maşina nu şterge totul şi tu po i auzi scurte por iuni din ceea ce ar fi trebuit şters! Desigur. no iune care nu înseamnă nimic. tu i-ai amintit că . împreună cu al i solda i stăteam în spatele unui transportor blindat. În Engleză. umbrită de un arbore de mango. ceea ce majoritatea oamenilor. Nu te teme.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . “filmul” este şters. De aceea se reîncarnase. În realitate. Desigur. Deodată. desigur. analogiile mele sunt imaginare când vorbesc de “filme” şi “înregistrări de casete”.

Atunci. Un segment destul de lung din “filmul” tău nu a fost şters şi mă bucur pentru asta. când. Am vrut să salvăm acest popor din sclavia în care căzuse şi. care căzu pe pământ. încât nu are probleme în a se adapta la ceea ce trebuie să înve e în noul său corp fizic. din ghearele preo ilor haini care. mai rău. Moise n-a ştiut ce să facă. Crezând că îi va denun a. condusă de preo i şi exper i Egipteni. a fost martorul unui incident care a avut o mare semnifica ie în via a lui. Ştiam că părin ii mei n-au pus niciodată piciorul în Africa dar. în cazuri rare. dar a fost văzut de către un cuplu de evrei când s-a mişcat. şi asta pentru un număr limitat. şi tatăl său l-a sfătuit pe Moise să nu se mai amestece cu această rasă. evreii au intrat în panică şi s-au grăbit să răspândeacsă zvonul că Moise a ucis soldatul. Egiptenii încă mai aveau şcoli înalte care erau accesibile pentru elită. cum ar fi acesta. El dorea să-i ajute pe evrei dar.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Comandantul meu care se afla alături m-a întrebat dacă mă simt bine. Înainte de a putea interveni. un grup de evrei s-a aruncat asupra soldatului şi l-au omorât. Ce crezi despre asta? . De departe. El a avut un mare succes în timpul studiilor sale şi a câştigat admiterea într-o şcoală de ştiin ă mult mai avansată. acolo predându-se unele dintre învă ăturile lui Toth. şi i-am explicat ce s-a întâmplat. Când a ajuns acasă. în deşert. el mergea adesea cu ei.Este exact ceea ce tocmai i-am explicat. el mergea în vecinătatea unei clădiri în construc ie. pentru că ilustrează foarte bine ceea ce î i explicam referitor la Moise. în ciuda recomandărilor imperative ale tatălui său de a nu o mai face. Evreii deveniseră din ce în ce mai dispre ui i de către Egipteni. Moise a fost avantajat şi prin faptul că a fost trimis să înve e la o şcoală bună cu numeroase facilită i. Corpul Astral este atât de “încărcat” cu învă ătură şi experien ă din vie ile anterioare. Cu toate acestea. de vreme ce el alesese să intre în acea lume prin mijloacele normale – ca un copil nou-născut. unde evreii lucrau sub paza solda ilor egipteni. el văzu un soldat lovind un evreu. reprezentau un pericol pentru psihicul lor. Răspunsul său a fost: “Trebuie să fi venit aici când erai copil”. în acea zi. aduse din Atlantida cu mult timp înainte. Încă sim ind o mare prietenie pentru evrei. tatăl său îl aştepta şi l-a sfătuit să plece imediat. atât de tare m-a afectat această experien ă. Michel. Oricum. deoarece el credea în reîncarnare. la fel cum este şi relatarea căsătoriei lui cu fiica unui preot din Madian. totuşi le-am scris. prietenul meu mi-a sugerat că aş fi putut merge acolo în timpul unei existen e anterioare. În acel timp. Nu voi mai insista asupra detaliilor. Povestea din Biblie că el a mers către ara Madian este adevărată. şi apoi l-au îngropat rapid în funda ia care era făcută pentru a ine o enormă coloană. şi nu ai plecat niciodată de lângă noi pentru a face vreo asemenea călătorie când ai fost copil”. el a fost obligat să “uite” care va fi cursul vie ii sale. 138 . Răspunsul lor a fost: “Nu. Aproape îşi terminase studiile.

Apoi. Înainte de toate. de vreme ce ştim că mul i oameni de pe Pământ sunt foarte interesa i cu privire la acest faimos Exod. când ei au ajuns la Marea de Trestie (Sea of Reeds). în număr de trei. evreii numărau 375. Trebuie să. dacă laşi manna să fie expusă la aer un timp prea îndelungat. Manna. o parte din conversa ia avută de noi cu Moise pe Muntele Sinai. care erau de-a dreptul foarte pu in adânci. De aceea le-am recomandat evreilor să ia numai atât cât au nevoie pentru fiecare zi. erau acum mai bine organiza i. dacă î i aminteşti şi. au aflat curând că au făcut o greşeală şi că ar fi trebuit să urmeze sfatul “Domnului Dumnezeu”. distribuită în fiecare zi. de fapt. noi am salvat un alt grup din mâinile altor preo i periculoşi. Am aterizat pe munte astfel încât să nu putem fi văzu i de oameni. venea de pe navele noastre. trebuie să rectific anumite erori. de oameni şi. ajunşi înapoi în inuturile în care se stabiliseră ini ial. În ochii noştri. Era de preferat la acel moment. ci numai 3 ani şi jumătate. care este direc ia spiritualită ii. a fost practic în aceeaşi loca ie. Am permis apoi apelor să se închidă din nou. Deci. deoarece pentru acest popor era mai simplu să creadă în Dumnezeu. acesta era singurul popor care urma direc ia cea dreaptă. aceasta este explica ia pentru poporul evreu. dar este şi foarte uşor compactibilă. prin intermediul câmpurilor noastre de for ă. pentru a numi numai doi dintre ei. navele noastre spa iale. Faraonul. au deschis apele. dar nici măcar un singur soldat egiptean nu s-a înecat – pur şi simplu pentru că ei nu-i urmaseră pe evrei în apă.000. şi nu la Marea Roşie (Red Sea). interesant. în ciuda enormelor presiuni din partea preo ilor. Haide să facem o săritură în timp. De atunci. şi. el deja venise.i explic că manna nu este numai foarte hrănitoare. Faraonul în acele vremuri era Ramses al II-lea. Vezi cum istoria este doar o reluare perpetuă? Moise i-a condus pe evrei din Egipt în mare măsură aşa cum este descris în Biblie – dar înainte de a începe. Printre ei. Evreii. decât în extratereştri care îi supraveghează şi îi ajută. În sfârşit. printre marii lor preo i. evreii au aşteptat sosirea lui Messia – şi totuşi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cu mai mult de un milion de ani mai înainte. dar n-am terminat. şi cei care au luat mai mult. mai târziu. Ei au pus bazele unei civiliza ii notabile având mari legiuitori în rândul regilor cum au fost Solomon şi David. nu şi-a retras promisiunea şi i-a lăsat pe evrei să plece. Ei n-ar fi trebuit să spună poporului acest lucru. Oricum. şi din această cauză. devine moale şi se degradează în decurs de 18 ore. pentru că ei relatau. care era succesorul lui Seti I-ul. Michel. 139 . Evreilor nu le-au trebuit 40 de ani pentru a ajunge în Canaan. după cum ştii. care de fapt eram noi. au fost câ iva care au murmurat că un Messia urma să vină şi să-i salveze. multe nave spa iale o transportă la bordul lor. povestea cu Muntele Sinai este aproape adevărată.

De această dată. am hotărât să dăm o mare “mâna de ajutor”. uşor îngrijorat. În final. Embrionul a fost implantat în pântecele ei pe timpul cât era sub hipnoză.Acum. aşa cum o ştii. chiar aproape de urechea mea. insuficient pentru a conduce poporul către Adevărul Universal. nu a făcut nimic constructiv pentru omenire. este chiar adevărată. am văzut silueta lui Thao. ce i s-a întâmplat? La câteva picioare (U.Dumnezeule. Dar au adus cu ei o spoială de zei şi de credin e – suficient cât să producă o confuzie spirituală. se îndreptase către anarhie şi îşi permiteau să fie influen a i de preo i răi. şi de fapt.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am observat că acest popor. spunându-i că va rămâne însărcinată. Planul nostru era de a prinde imagina ia publicului prin trimiterea unui mesager al păcii. erau avansa i tehnologic pentru timpul lor – vorbind relativ. cum au fost romanii. ea nu mai era acolo – dispăruse complet. ea a devenit tot mai transparentă până când am putut vedea chiar prin ea. bineîn eles. Pe Pământ s-au făcut referiri la ei sub numele de “Poporul Ales” şi numele nici nu putea fi mai potrivit – pentru că ei fuseseră într-adevăr – “aleşi”.Dar eşti complet invizibilă! . . fa a ei deveni ce oasă şi.Thao. Thao se opri din vorbit şi păru să se concentreze. Noi am trimis o navă spa ială şi unul dintre noi a apărut în fa a Fecioarei. am strigat-o. am făcut-o în Israel. 140 . în final. pentru că vocea venea ca o şoaptă. Nu uita faptul că noi de inem Cunoaşterea – încă nu ai văzut decât a zecea parte din ceea ce putem face noi. Alexandru cel Mare a invadat Egiptul dar. În loc să o facem într-un tărâm steril spiritual cum era Roma. desigur. În timp ce o priveam.) în fa a mea. Desigur. da – dar mă vei vedea din nou. asta nu m-a ajutat. Michel. instinctiv. gândindu-ne că evreii erau foarte inteligen i. văd că ai dificultă i enorme în a crede cele ce i-am spus. Priveşte cu aten ie şi î i voi da câteva exemple care te vor ajuta să în elegi cele ce i le voi spune. putea fi recunoscută dar ochii ei păreau să trimită în afară mici raze de fiecare dată când vorbea. Apari ia unui înger al Bunei Vestiri este corectă în cel mai mic amănunt. Am sărit. m-am frecat la ochi. Poporul evreu a fost ales în unanimitate de Marii Thaori. cu flăcări scurte. unde eşti? .Aici.M. Marile popoare. şi. Priveşte! . Cât priveşte fa a ei. având ca mamă pe Fecioara Maria. având strămoşi care fuseseră foarte avansa i spiritual. Michel. dar intense. I-am considerat adecva i pentru a propaga Adevărul Universal. . care era într-adevăr virgină. Romanii i-au urmat. complet aurie încă radiind. Povestea naşterii lui Isus. construind un imens imperiu care era orientat mai mult către materialism decât către spiritualitate. ca şi cum în interiorul său ardea un foc. după moartea lui Solomon.

încă destul de transparentă. deoarece corpul omenesc trebuie să fie “locuit” de câteva corpuri. noi putem crea orice tip de fiin ă vie. Michel. În afară de eliberarea razelor cosmice. Am crezut că ştiam tot ce era de ştiut.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ea începu să se ridice la câteva picioare (U. el ar putea fi cel mult un robot.Cum faci asta? . aşa cum ai fost informat – cel psihologic. 141 . dacă nu. stând pe scaunul său. demult. Michel. putem vindeca surzii şi orbii.Deci. şi putem face lucrul cel mai dificil dintre toate – putem crea via ă în mod spontan. Eu vorbesc. ci în Natură.Aşa cum i-am explicat. Părea că ar fi fost făcută dintr-un fel de cea ă strălucitoare – putea fi recunoscută ca fiind Thao şi totuşi. Am cunoscut extratereştri. atât de repede încât aveam dificultă i în a o privi. dar aceasta este făcută numai de către Marii Thaori. pentru scurt timp.Deloc. nu despre un copil ci. Gazdele mele puteau crea o fiin ă umană vie în 24 de ore! Thao mă privea. . . Universul paralel al Pământului. Un om de 20 sau 30 de ani poate fi creat de Thaori în aproximativ 24 de ore pământeşti. Am privit în jur. m-am întors. în carne şi oase din nou. îi putem face să meargă pe cei paraliza i. că intuieşti în elesul vorbelor mele. pe care Biblia. noi avem Cunoaşterea. Într-adevăr. Gândeşti exact ca un pământean. am călătorit în Corpul Astral. Noi putem crea un corp omenesc. etc.Acum. . despre o fiin ă umană adultă.Nu prea ai priceput ce i-am spus. mi s-a prezentat ca un aperitiv. noi putem vindeca orice boală pe care tu o po i numi.Nu mai căuta.) deasupra solului. a denaturat-o pu in. Noi putem învia mor ii. Noi suntem maeştri nu ai Naturii. mul umită explica iilor care mi-au fost date. Michel. cel astral. Am călătorit cu o navă spa ială. am fost complet uimit de această dezvăluire. voi termina povestea care îi va interesa pe mul i dintre semenii tăi. apoi începu să facă înconjurul camerei. cât timp vă este necesar pentru a crea un copil? . dar ea se evaporase complet. De aceea se cere cunoaşterea perfectă pentru asumarea unei asemenea sarcini. fără să-şi fi mişcat nici un muşchi al “corpului” său. .M. Puteam vedea acum Aurele şi în elege limbi pe care nu le mai auzisem niciodată. În următoarea clipă ea dispăru. Michel. Aşa cum oricine se poate aştepta. am călătorit în timp pentru a fi martorul unor scene care s-au petrecut cu mii de ani în urmă. cu o viteza de câteva ori mai mare decât cea a luminii şi mă aflam la câteva milioane de kilometri depărtare de casa mea. cu o infinită grijă. în acest caz.Vrei să spui că voi a i pus la punct tehnica ob inerii “copiilor în eprubetă”? . Chiar am vizitat. Acum – părea că ceea ce mi s-a spus. citindu-mă ca pe o carte deschisă. de către un pământean despre aceşti oameni şi capacită ile lor. . inclusiv omul. iat-o.

Corpul său Astral nu poate “şti totul” cu privire la cunoştin ele sale anterioare. Efectul optic astfel creat. Acest fapt nu mai era uşor de acceptat de vreme ce civiliza ia pe Pământ devenise din ce în ce mai degradată după dispari ia Atlantidei. apari ia stelei şi a “îngerilor”. O astfel de persoană ar fi fost crezută şi învă ăturile sale ar fi fost ascultate. născut în Bethleem. atunci când doreşti să explici ceva ce nu este un fapt material. În zilele noastre. aveam nevoie de cineva care să se comporte ca o fiin ă extraordinară – ca o persoană venită din “ceruri”.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Deci “îngerul” nostru a implantat embrionul. a făcut-o. de fapt. ei nu vor crede. În orice caz. noi am apărut în fa a păstorilor în acelaşi mod pe care i l-am demonstrat acum câteva momente. o fecioară. el a găsit totul foarte dificil de în eles şi a intrat în panică. dar ele sunt lipsite de acurata e din lipsă de informa ii. via a omului valora extrem de pu in pentru conducătorii poporului. Acest fapt a fost completat prin trimiterea de raze de către una dintre sferele noastre şi făcând-o luminoasă. Acesta a fost şi cazul lui Moise. şi totuşi el a fost o mare personalitate. s-a dovedit. În timpul în care aceste crime aveau loc. naşterea lui Messia. au aflat despre această naştere. mai sunt şi alte detalii care au fost relatate conştiincios. Ştii că. aşa cum au cei mai mul i conducători. Pruncul Isus. La naşterea copilului. Oamenii caută dovezi materiale şi. la fel de bine ca şi cei doi asini. Noi nu am trimis cei trei faimoşi “în elep i” – ei fac parte din legenda care a fost grefată pe evenimentul real. 142 . Vezi cum au fost denaturate faptele? Acum. profe ii au anun at popula iei. a fi de-a dreptul special şi a fost. dacă nu le văd cu ochii lor. Deci. dacă am face un asemenea lucru. depunându-i mai apoi într-un loc destul de aproape de Egipt. noi am evacuat. etc. s-a aflat însărcinată. am sperat să atragem aten ia oamenilor şi să exagerăm venirea lui Isus ca fiind într-adevăr un eveniment remarcabil. avea oricum spioni în toate cartierele. Iosif şi pruncul Isus. Când ei i-au relatat aceste evenimente remarcabile. Având în vedere fenomenele petrecute. În acele timpuri.i explic. oamenii ar striga: OZN! Preo ii şi cei cărora preo ii le spuneau “profe i”. prin miracolele care s-au petrecut la naşterea sa. Noi aveam nevoie un mesager care ar fi putut fi capabil să convingă omenirea că mai era o altă via ă în afară de aceasta. luându-i pe nava noastră şi. chiar şi prietenilor celor mai apropia i. Messia. referindu-se la el ca fiind Rege al Evreilor. te confrun i cu scepticismul lor. prin reîncarnarea Corpului Astral. Regele Irod. şi Irod nu a avut nici o mustrare de conştiin ă în a ordona omorârea a 2606 nou-născu i din regiune. când un copil se naşte. Lasă-mă să. el a atras imagina ia poporului dar. sub hipnoză pe Maria. ale cărei ac iuni ar fi putut trece drept “miracole”. astfel că Maria. Procedând în acest fel. într-adevăr să semene cu o stea deasupra Bethleemului. Pentru a transmite mesajul nostru. noi i-am ghidat pe păstori şi grupul de oameni către locul în care s-a născut Isus.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba După cum ştii. Făcând astfel el şi-a men inut în totalitate. Ca şi cei foarte tineri dintre oamenii de pe Pământul de acum. el nu ar fi atins niciodată ştiin a de a reînvia mor ii sau de a vindeca bolnavii. în fa a mea? N-ar fi putut sta suficient timp într-un corp “restrâns”? . de exemplu. China şi Japonia. a murit într-un sat japonez pe nume Shinogo. şi lângă mormântul său de află un altul.htm (nota Editorului) 32 143 . cunoştin ele pe care le acumulase pe Thiaoouba. . creat pentru el de către maeştrii noştri Thaori. printre Nagaşi. chiar dacă a studiat în şcoli foarte avansate pe Pământ. el trebuia să semene cu o fiin ă omenească de pe Pământ în toate privintele. în prezent cunoscut sub numele de Herai. Astfel. Michel. oferindu-se voluntar pentru a-şi schimba corpul fizic. Dar. el şi-a abandonat corpul său hermafrodit.thiaoouba. El a părăsit casa părintească la vârsta de 14 ani. Acest fapt a fost dovedit. unde a trăit timp de 45 de ani. să aibă o mărturie a acestui fapt. De aceea. înso it de fratele său Ouriki.A mai fost o altă problemă. trece prin “Râul Uitării” şi cunoştin ele sale materiale timpurii sunt şterse. şi. În final. Isus a fost o fiin ă umană locuită de către un Corp Astral înalt evoluat spiritual. copilul născut în Bethleem n-ar fi fost în stare să facă “minuni” chiar dacă ar fi trăit până la vârsta de 100 de ani.De ce nu a putut pur şi simplu să rămână în corpul său şi doar să-şi reducă dimensiunile. care se află pe insula principală a Japoniei – Honshu. el a fost o fiin ă superioară. din Bethleem. Şi totuşi. unde s-a căsătorit şi a avut trei fiice. prin modul în care a uimit doctorii din templu la vârsta de 12 ani. când Isus a dispărut pur şi simplu. să ne întoarcem la misiunea noastră precisă în această privin ă… Singurul mesager pe care l-am fi putut trimite pe Pământ trebuia să fie unul dintre noi. în care a trăit un timp considerabil pe Thiaoouba şi a luat corpul lui Cristos. pot merge la Shinogo. Isus a luat o şuvi ă din părul lui Ouriki pentru a o păstra asupra sa. de vreme ce noi suntem hermafrodi i. Fratele său l-a înso it pe Isus peste tot. “Cristosul” care a murit pe cruce în Ierusalim. se numea Harioc. de noi. El a fost adus. în vârstă de 12 ani. Ştiu că. în districtul Aomori32. Isus avea 15 ani când a ajuns în Japonia. Isus a studiat în mănăstirile din India şi Tibet. India. El a călătorit spre Burma. un Corp Astral reîncarnat ca nou-născut. până când s-a reîntors în Iudea. el nu explica ia fascinantei dovezi de la Aomori este destul de lungă şi a fost publicată online pe http://www. ca şi Moise.com/tomb. deoarece îşi iubise fratele foarte mult. con inând o cutie mică în care se află şuvi a din părul lui Ouriki. În orice caz. Astfel ei încearcă să explice golul care există în Biblie. El a fost înmormântat în Shinogo. Aceia dintre semenii tăi care doresc să se convingă despre acest lucru. în deşertul Iudeii. cum au făcut Latoli şi Biastra. până când Ouriki a fost ucis accidental în China. pe Pământ există oameni care cred că de la vârsta de 12 ani. care sunt numi i genii pentru că ei par a avea calculatoare în capetele lor.

şi. pentru că evreii şi Romanii nu l-ar fi crezut niciodată dacă nu ar fi dovedit el însuşi. ar fi foarte nerăbdători să afle rezultatele cercetării exper ilor. “Eu ştiu”. deoarece îndoiala există încă în min ile lor.Deci. el a apărut din nou. El ştia că va trece peste multe dificultă i şi că urma să fie crucificat. tu ştii răspunsul la această întrebare. el a ştiut totul şi a ştiut exact ce trebuia să facă. Oricum. milioane de oameni care cred în venirea lui Isus şi practică. şi ştii ce a urmat. exact aşa cum î i vei aminti şi tu şi î i vei aminti întotdeauna călătoria ta pe Mu şi scurtele priviri asupra vie ilor tale anterioare. Îmi dau seama că lucrurile pe care i le spun sunt dificil de asimilat şi de crezut pentru tine. oamenii caută dovezi din ce în ce mai multe. mai mult sau mai pu in. Când te vei întoarce pe Pământ şi vei spune povestea ta. Noi am rostogolit piatra de pe mormânt. 144 . o bucată de metal care nu există pe Pământ. religii creştine. ar fi existat întotdeauna măcar unul. arătând că într-adevăr există via ă după moarte. De altfel. şi putem să-i reducem dimensiunile. una dintre cunoştin ele tale sau cam aşa ceva. pentru că el îşi “pre-vizionase” via a împreună cu noi. Dacă i-am fi dat. şi de aceea tu ai văzut atât de pu ini copii pe Thiaoouba. el avea puterea de a învia mor ii. l-am înviat. Astfel. care l-ar fi analizat. dacă Giulgiul a acoperit sau nu corpul lui Isus după “moartea” sa. ca pământean. dintre exper ii. Michel. de exemplu. ci mai degrabă. care a acumulat învă ăturile sale prin studiu propriu. nu a spus. de a vindeca orbii şi surzii.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba putea risca faptul ca evreii să observe că trimisul lui Dumnezeu este pe jumătate femeie. . care venea de pe Thiaoouba. aşa cum fac semenii voştri “Eu cred”. Noi putem regenera un corp cât dorim. Nu mă privi aşa. Isus. primul lucru care i se va cere va fi dovada. noi am fost acolo pentru a-l lua şi a-l reînvia. El şi-a amintit. Viziunile. toate minunile sale au fost făcute pentru a demonstra că ceea ce predica el era adevărat? . acolo. care ar fi insistat să demonstreze că metalul a fost creat de către un alchimist istet. l-am luat repede pe nava noastră care era aşezată în apropiere şi. aşa cum tocmai i-am explicat. văzute de Corpurile Astrale în corpuri fizice nu sunt şterse în acelaşi fel în care se întâmplă cu aceste viziuni văzute de către Corpul Astral atunci când se află alături de Sinele Superior. când a fost crucificat şi a murit. Acesta a fost un foarte bun exemplu al puterii scepticismului existent printre oamenii de pe Pământ cu privire la Giulgiul din Torino. Noi putem deasemeni crea un corp. Credin a nu este niciodată perfectă dar cunoaşterea este. dar deja i-am dezvăluit destul de mult pentru a şti că suntem capabili de a stăpâni majoritatea fenomenelor naturale. La momentul potrivit. a fost dus de noi în deşert. şi redând speran a printre oameni că ceea ce ei au făcut apar ine Creatorului şi că fiecare dintre noi posedă o scânteie din Divinitatea lui. Bineîn eles. î i repet.Da. El ştia totul. de data aceasta demonstrând nemurirea sa. Acum. Buddha. dar a făcut-o ca un Corp Astral într-un corp fizic.

el a prezentat marea dovadă a ignoran ei lui. şi ei l-au ascultat. şi catolicii spanioli în Mexic s-au purtat chiar mai rău decât cele mai sălbatice triburi. el încă se îndoia. de-a lungul timpului. aruncându-se la picioarele unor şarlatani care se pretind a fi Guru şi Mari Maeştri. şi. Inchizi ia a fost un bun exemplu. În loc de asta. ar trebui să spune i. 145 . şi totuşi noi aplicăm doar legile naturale. Cât priveşte noile secte care răsar şi înfloresc peste tot în lume. există una excelentă pentru a le-o da: Legea Universală interzice suicidul – dacă acest “maestru” ar fi fost autentic. a existat cel pu in un lider care le-a cerut adep ilor săi să se sinucidă. Este înfiorător să vezi tineri. Misiunea sa a fost să răspândească un mesaj de iubire şi bunătate – “iubi i-vă unii pe ceilal i” şi deasemeni să ilumineze oamenii referitor la reîncarnarea corpurilor Astrale şi la imortalitate. le dă putere şi enorma mândrie de a se vedea dominând o întreagă mul ime de oameni care aderă la ei. când ei sunt cel mult maeştri a două lucruri: . Buddha “ştia” şi când te vei întoarce pe Pământ şi tu vei fi capabil să spui “Eu ştiu”. Când a răsturnat mesele comercian ilor din templu. ar fi ştiut asta. Credin a nu reprezintă nimic în compara ie cu cunoaşterea. toate acestea în numele lui Dumnezeu şi al lui Cristos. exact pentru motivul pe care tocmai l-am subliniat – ar fi inutil.vorbitul şi colectarea unor sume de bani fabuloase. să le vorbească în parabole. invizibilitatea – magică. şi cum am demonstrat. Cerându-le acest sacrificiu. şi totuşi. El bănuia a fi un fel de truc magic. ele se bazează pe control prin spălarea creierului. imediat ce se întâmplă ceva care este pu in peste puterea voastră de în elegere. Este bine cunoscuta poveste a lui Toma Necredinciosul care a vrut să atingă rănile lui Cristos. Nu şti i nimic despre Natură pe planeta voastră.Îmi vei da ceva ca şi dovadă? . Nu demult. De vreme ce pe Pământ ei încă mai pre uiesc “dovada”. Deci. Michel. toata lumea spune că este magic. el a făcut o manifesta ie împotriva banilor. desigur. au comis chiar crime în numele lui Dumnezeu. cu trup şi suflet. Nu vei avea nici o dovadă materială. Levita ia – magică. levita ie – ştiin ă şi invizibilitate – ştiin ă. Acest lucru. deoarece. Cristos a fost trimis pe Pământ că să predice iubirea şi spiritualitatea. El a trebuit să vină în contact cu oameni care nu erau prea evolua i spiritual. numai faptul că le văzuse cu ochii săi nu reuşise să-l convingă suficient. Creştinii. Religiile sunt un adevărat blestem pe planeta voastră – aşa cum am mai spus. sănătoşi la trup şi spirit. înfuriat pentru prima şi singura dată. când le-a atins.Michel. Totul a fost denaturat de către preo i în perioada care a urmat şi numeroasele neîn elegeri au condus la apari ia mai multor secte care pretindeau că urmează învă ăturile lui Cristos. nu mă dezamagi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba .

(şi totuşi ei cred în condamnare).de ani. Cei (13) care sunt mai experimenta i. el poate comunica cu Sinele său Suprem. se ridică pe planeta voastră. lucru care este diferit. Vaticanul este cu siguran ă cea mai bogată biserică de pe planeta voastră. Există un pasaj în Biblia voastră care spune: “Este mai uşor pentru o c milă să treacă prin urechile unui ac decât pentru un om bogat să intre în Paradis”. dar nimeni n-ar trebui să adopte niciodată pozi ia de Maestru. 146 . Ei au ajuns într-un punct de cotitură – evenimentele i-au condus către aceasta şi ştiu că ei se simt singuri. prin concentrare. Nu prin intermediul aderării la secte sau grupări religioase vor fi elibera i de singurătatea lor. mai bine ar putea spune “unul dintre maeştri”. nu mă po i convinge că este cuvântul lui Cristos. dealtfel apărând destul de des confuzii între cele două. de vreme ce ei au făcut Biserica. pentru că vor fi dezamăgi i. Maestrul a venit acum 2. despre care tocmai am vorbit. Ei nu trebuie să aştepte ca ajutorul să vină spre ei din altă parte. După aceea a fost denaturat şi acum.000. Biserica nu a denaturat pasajul din Biblie referitor la avere. v-a i întors la un punct care este mai rău decât acum 2. Este ca şi cum fiul unui multimilionar pretinde că el nu este bogat – numai tatăl său este bogat. şi realizează. Dar ei trebuie să înve e să privească în interiorul lor pentru a găsi răspunsurile de care au nevoie. mesajul pe care l-a adus cu el a fost urmat. Acesta este într-adevăr un joc de cuvinte. adevărul despre multe dintre lucrurile despre care am vorbit. timp de 300 de ani pământeşti. poate cere Sinelui său Superior să-l ajute să-şi surmonteze problemele sale materiale pământeşti. mai mult decât oricare alte genera ii tinere care au existat înaintea lor. Ei nu au teamă că vor fi condamna i. cel care direc ionează aceste ac iuni. pentru că cel mai mare şi mai frumos templu al omului este în el însuşi. dar oamenii l-au răstignit. L-au folosit în avantajul lor.000. şi să folosească aceşti bani disponibili pentru a ajuta ări care suferă de foame. de ani – sau. Primul lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să. asemeni lor.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Sectele şi religiile sunt un blestem pe Pământ şi când vezi că Papa aruncă milioane de franci sau dolari pentru călatoriile lui. când ar putea să o facă cu mult mai pu in. şi ei se pot întâlni împreună pentru acest scop. pentru că nu cumva este preferabil ca boga ii să sărăcească contribuind la profitul Bisericii? Tinerele genera ii de pe Pământ se află într-un proces de examinare proprie. şi totuşi preo ii au făcut jurăminte de căin a şi pauperitate.i “elevezi” spiritul este să meditezi şi apoi să te concentrezi. nu ei. Tânără genera ie. pu in câte pu in. Dar anumi i oameni au nevoie să comunice cu alte fiin e umane. Aici. Nu este nevoie să mergi într-un loc special. pe Pământ. Oricum. pentru că ei spun că Biserica este cea care este bogată. vor fi capabili să dea sfaturi.

care se agă au de frunzele lor. Au aterizat chiar în fa a doko-urilor şi au intrat fără a face zgomot. unde Latoli s-a apropiat de mine şi mi-a ataşat o Tara în jurul taliei. dându-le tente de roz şi bleu. în mâna mea dreaptă. Am fost destul de emo ionat la gândul că voi fi capabil să zbor ca o pasăre. am visat să fac acelaşi lucru. am putut vedea clar că Aura sa devenise mată – lipsită de strălucire. trebuie să spun. Întorcându-ne. cu zâmbete largi care le luminau fe ele. Dulcele cântec al păsărilor. nu mă aşteptam să am oportunitatea de a mă ridica în aer şi de a zbura. Odată revigora i de băuturile cu hidromel. îmi întelegeau mesajul telepatic. ale căror ramuri se unduiau într-o briza blândă. amestecat cu sunetul muzical delicat al insectelor şi cu lumina. uriaşi. i-am văzut pe Biastra. 147 . Afară. atât de multe s-au întâmplat atât de repede încât. Latoli şi Lationusi apropiindu-se. Mi-am pus masca şi i-am urmat afară. Niciunul dintre noi nu sim ea nevoia să vorbească şi am permis sufletelor noastre să se îmbete de frumuse ea din jurul nostru. fiecare zburând cu câte o Tara proprie. a aşezat un Litiolac. Ne-am ridicat pentru a-i întâmpina şi a avut loc un schimb de urări în limba de pe Thiaoouba. arătau reîmprospăta i şi. soarele strălucea peste norii albi. cei care nu-mi puteau în elege cuvintele. Acest fapt nu părea să conteze prea mult de vreme ce eu aveam pu ine de spus. mii de curcubee dansau în picăturile de apă. ploaia se oprise.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Călătorie extraordinară întâlnind “oameni” extraordinari CAPITOLUL 12 Când Thao termină de vorbit. Încă din prima zi de când am aterizat pe această planetă şi am văzut oameni zburând cu aceste mijloace. Copacii. în orice caz. dar. Acest moment a fost cel mai minunat dintre cele pe care le-am trăit. dacă vorbeam în franceză. şi. întâmpina revenirea soarelui. toată lumea era din nou gata de plecare. Sunetul râsetelor şi al vocilor fericite a fost cel care ne-a scos din starea noastră de pace. Apoi.

chiar şi pentru noi. O lumini ă mică apăru indicând că aparatul este gata de pornire. dar Latioli a venit la mine şi a pus un bra pe talia mea. Litiolac-ul semănă că formă mai degrabă cu o pară. dar este un mijloc de transport slab. . când aproape to i sunte i capabili de a levita? . am întrebat. Po i avea un accident serios dacă nu-mi urmezi instruc iunile ad literam. ea mi-a explicat că nu am nevoie să-mi fac griji cu privire la Tara ataşată de talia mea. oricum Lationusi era cel care părea cel mai amuzat de anxietatea mea. şi ne permite să călătorim cu doar 7 km/h. “Para” trebuia apucată în jurul “gulerului” său.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . şi tu trebuie să acorzi o mare aten ie când porneşti. şi m-a asigurat că nu-mi va da drumul înainte de a mă fi familiarizat cu aparatul. prin ridicarea anumitor vibra ii de înaltă frecven ă. aparatul care îl înso eşte pe acesta este destul de simplu pentru noi. . Omul. Deasemeni.Ce viteză poate fi atinsă cu aceste aparate? . introducem vibra ii de frecven e diferite. dar. Gâtul îmi era uscat. dar acum vei experimenta tu însu i efectul antigravita iei. de ce folosi i voi Tara şi Litiolac-ul pentru a zbura. Aceste aparate au la bază acelaşi principiu ca şi levita ia atât timp cât ele neutralizează ceea ce am putea numi “for a magnetică rece” a planetei. pentru a preveni alunecarea degetelor. Trebuie să spun.Desigur. Este aceeaşi for ă pe care voi o numi i “gravita ie” şi care men ine toate corpurile pe sol. Michel.Levita ia cere o mare concentrare şi un consum destul de mare de energie. Thao i-a vorbit deja despre aceasta. După cum po i vedea.Latoli. Atlantida şi Egipt. Era inut cu baza în sus. el va rămâne cu mine. nu mă sim eam prea încrezător. În primul rând. Aceasta însemna că dacă dau drumul Litiolacului. Apoi. Am inut strâns în mână Litiolac-ul. Levita ia este folosită pe timpul anumitor exerci ii psihice. care face ca aparatul să fie utilizabil – acest lucru seamănă pu in cu răsucirea cheii în contactul unei maşini. cineva trebuie să tragă destul de ferm de un buton mare. pentru a ne putea mişca şi direc iona mişcarea noastră. prin neutralizarea for ei magnetice reci. ca şi o bucată de piatră. noi devenim “fără greutate”. Te voi învă a cum. dar este timpul să mergem – ceilal i ne aşteaptă. 148 . cureaua de siguran ă fiind ataşată de antebratul meu. Acelaşi principiu a fost folosit de către constructorii piramidelor de pe Mu. ci doar că Litiolac-ul trebuie inut bine în mână.Cu acestea de aici. şi vârful său se termina cu o “pălărie” în formă de ciupercă. po i călători cu o viteză în jur de 300 km/h şi la orice altitudine î i alegi.Crezi că voi fi în stare să-l folosesc corespunzător? . Toata lumea mă privea. este alcătuit din materie.

Michel este un om de ac iune. Ceilal i se aflau în jurul nostru. Am făcut un salt de 3 metri buni.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Latoli mi-a explicat că acest Litiolac fusese confec ionat special pentru mine. Michel. Michel. Acest aparat este foarte sensibil la apăsare. deasupra oceanului. Cred că putem merge de acum pe drumul nostru. reasigurat. am slăbit strânsoarea asupra Litiolac-ului şi am încetat urcarea. Dacă îi pui un aparat în mână. pentru a coborî mai repede. . oricum. la 200 de metri altitudine. .i mâna – strigă Latoli care. Latoli rămânând lângă mine. te vei ridica vertical.Relaxează.Ai grijă. Mi-ar fi plăcut să-şi fi inut gândurile pentru ea. 149 . vei merge către dreapta. într-o clipa a fost lângă mine. sta ionând în aer la o înăl ime de aproximativ 2 metri de la sol şi to i au izbucnit în râs spre surprinderea lui Latoli. doar reglând această presiune asupra Litiolac-ului. Î i vom arăta drumul. am auzit vocea lui Thao. pentru că până şi Lationusi izbucni în râs. Michel. am avansat uşor şi am constatat destul de curând că eram în stare să accelerez după voie. Latoli.Uşor. de vreme ce mâinile mele erau cam la jumătate fa ă de mâinile lor şi nu eram în stare să folosesc unul de mărime standard. Instruc iunile fiind date. Ei se mişcară încet.Dacă apeşi Litiolac-ul aşa cum tocmai ai făcut-o. . Uşor. Nu împărtăşeam deloc părerea ei şi mă sim eam mult mai încrezător sub “aripa” protectoare a lui Latoli – şi nu mă joc cu cuvintele! Ea mi-a dat drumul. încât degetele mi-au înghe at şi am continuat să urc. Latoli exersă cu mine mişcările şi am urcat la o înăl ime de aproape 50 de metri când. Ceilal i ni s-au alăturat venind la întâlnirea noastră la nivel înalt. este important ca mărimea “perei” să se potrivească exact mâinii care o ine. Ar trebui să-l laşi singur acum. şi umplută cu apă. Slăbind încă presiunea. Am men inut aceeaşi altitudine. Trebuie că purtam pe fa ă o expresie ciudată. am apăsat chiar în jurul “gulerului” şi am âşnit în sus ca o săgeată – atât de departe. . dacă degetul tău mare va exercita o presiune mai mare. Presiunea degetelor regla înăl imea şi direc ia. Oh! M-am oprit – sau aproape. Apăsând cu palma. po i presa baza cu mâna stângă. îl va folosi imediat. relaxează. la 200 de metri. Era uşor moale. aplicând o presiune generală. fie. După ce vorbi. . vei merge către stânga. îi spuse Thao lui Latoli. pentru că apăsasem necorespunzător. A prins ideea. am strâns Litiolac-ul atât de tare încât Latoli abia a avut timp să mă prindă strâns înainte de a ne ridica în aer.Bine făcut. rămânând pe aproape şi la aceeaşi înăl ime. şi era prima dată când îl vedeam făcând asta.i mâna. Dacă presiunea este uşor mai mare în degetele tale. fie eliberezi strânsoarea. mult mai tare cu degetul mare “înghe at”. apoi am început să cobor. Dacă vrei să mergi în jos. de parcă ar fi fost din cauciuc. În plus.

aşa cum se întâmplă într-un balon. frunzişul lor fiind straniu colorat în albăstrui-închis şi auriu. numai pentru a urca din nou. nu mai ineam cont de timp. Din când în când. În scurt timp am putut distinge roci enorme. nu era nici senza ia de a fi adus pe aripi. nu exista vreo senza ie de a fi suspendat. cuceritori ai gravita iei. Atunci. scânteieri argintii indicau că zburam pe deasupra unor bancuri de peşti. evident destul de uimi i de vederea mea. care se afundau în apele albastre-verzui ale oceanului. pe care l-am apreciat cam de jumătate de oră. alegând să câştig sau să pierd altitudine fa ă de ceilal i. erau irizate sub razele soarelui. nu puteam să simt nici măcar vântul biciuindu-mi fa a. Nu se vedea nici o plajă. A fost absolut fantastic să pot zbura deasupra crestelor valurilor la o viteză de aproximativ 100 km/h. deodată Thao îmi transmise telepatic: “Priveşte acolo. şi pe măsură ce exersam controlul asupra aparatului. înclinate către marginea unui lac verde-smarald. În exaltarea mea. ca şi cum am fi fost to i zei puternici. în special când aten ia mi-a fost distrasă de trei personaje importante care ne-au taiat calea. înştiin ând-o de inten ia mea de a zbura la nivelul apei. pe suprafa a apei. Fără obstacole pe care să fim nevoi i să le evităm. enormele roci negre limitând accesul dinspre ocean. trunchiurile lor erau de un roşu-sângeriu. creşteau păduri de arbori gigantici. Pe alocuri. dar părea că voiajul nostru a durat cam 3 karses (U. Aceşti copaci acopereau râpe abrupte. După un timp. aveam o perspectivă asemeni unei păsări asupra întregii insule. Crescându-ne altitudinea. vedeam doar linia orizontului. am început să stăpânesc maşina – cel pu in suficient pentru a zbura cu succes pe deasupra oceanului. ob ineam mai multă plăcere de la acest nou mijloc de locomo ie. Departe. Indiferent în ce direc ie îmi întorceam capul. de culoare negru-albăstrui. deasupra oceanului care se întindea sub noi. astfel am coborât pu in. Acest lucru l-am făcut de câteva ori.). făcându-mă lipsit de greutate. Eram atât de însufle it – nu mi-aş fi putut imagina niciodată o astfel de senza ie. Am vrut să-mi testez controlul şi. fiind complet înconjurat de câmpul de for ă. Ea a fost de acord şi întregul grup m-a urmat la nivelul apei.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Totuşi am avut câteva mişcări laterale neaşteptate. am fost în stare să zăresc o pată care creştea rapid şi care s-a dovedit a fi o insulă muntoasă de o mărime rezonabilă. 150 . Apoi. În final. reflectând culori strălucitoare care contrastau cu negrul uniform al bazaltului. Valurile care se sfărâmau la baza enormelor mase. Datorită faptului că echipamentul crease un fel de câmp de for ă în jurul meu. am prins treptat viteză şi chiar am fost capabil să zbor în forma ie alături de tovarăşii mei fără să mă îndepărtez prea des. cât vedeai cu ochii.M. suprafa a lacului era umbrită de por iuni de cea ă aurie. La jumătatea distan ei fa ă de “străjerii” care formau fa ada insulei. Aveam impresia de a fi parte integrantă a mediului înconjurator. Michel”. m-am mutat lângă Thao şi i-am comunicat telepatic euforia mea. În trecere ei mi-au aruncat o privire.

Am zburat lent.Sunt mor i. Era complet uimitor. Aşa cum am explicat deja. a fost adus aici de 60 de ani. Spre deosebire de celelalte doko-uri. la nivelul apei şi.i foloseşti corespunzător Litiolac-ul. am putut zări un doko enorm. Era acolo. Partea de jos a “oului” era de fapt în apă. . astfel încât să nu cad în apă. Cel mai apropiat de noi plutea cam la vreo 6 metri deasupra apei. . I-am urmat pe Thao şi Latoli care au dispărut curând în interior.Unii dintre ei sunt aici de mii de ani şi cel mai recent.Mor i? De când? Au murit to i împreună? A fost un accident? . al cărui vârf se înăl a spre cer. Mărimea sa de excep ie nu era singura sa ciudă enie. Cred că. pluteau cam 200 de corpuri. 151 . Î i atârnă de bra . ca şi cum nu ar exista nimic între tine şi lumea exterioară. şi ea mi-a răspuns apoi la întrebare. aşa cum v-a i fi aşteptat. în stadiul actual al surprinderii tale. Iată ce am descoperit în interiorul doko-ului: Am putut vedea cam vreo 200 de oameni plutind în aer fără ajutorul vreunui aparat. Privind mai îndeaproape corpurile. Michel. Corpurile păreau a fi adormite sau într-o medita ie profundă.Ce fac ei? Meditează? i-am soptit lui Thao care se afla lângă mine. . Eram realmente uimit de ceea ce vedeam. Acesta. Eu şi Latoli te vom ghida. a dealurilor şi a pădurii ca fundal şi. lângă mine în mijlocul acestui “peisaj”. din această perspectivă. . fiecare prinzându-mă de câte un bra . acesta nu avea nici un punct de referin ă care să indice intrarea. Am ascultat. deoarece în interiorul doko-ului nu exista podea. odată intrat în doko po i vedea afară. în acest caz. Fără excep ie. ei erau complet goi. în mirarea mea. Am aflat mai târziu că diametrul său era de aproximativ 560 de metri. culoarea sa era o alta. Fiecare dintre ei m-au prins de câte un bra şi am început să hoinărim printre corpuri. au rămas serioşi.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În mijlocul lacului. Deci. pentru că. Încă ceva m-a mai surprins foarte mult: nu era nici o reflec ie a doko-ului în lac. am început să observ că erau în general mai scunzi decât gazdele mele şi unii aveau forme de-a dreptul extraordinare – şi uneori monstruoase. dădusem drumul Litiolac-ului. Toate doko-urile pe care le-am văzut pe Thiaoouba erau de o culoare albicioasă – chiar şi cele din Oraşul celor 9 Doko-uri. era chiar mai impresionant. culoarea şi mărimea sa îl făceau maiestuos. spre deosebire de alte dă i când mirarea mea îi făcuse să râdă. strălucind în soare şi. Tovarăşii mei mă priveau în linişte şi. Ceilal i doi erau lângă mine. ca şi cum ar fi plutit pe apă.i Litiolac-ul.Ia. părea a fi făcut din aur pur. oricum. aveam o privelişte panoramică a lacului. Tovarăşii mei m-au condus către domul doko-ului de aur. în ciuda formei sale obişnuite de ou. cred. Acestea sunt doar corpuri. nu vei fi capabil să.

în floarea vârstei “vie ii sale”. În înăl ime. a cărei piele era striată ca a unui şarpe sau ca şi coaja unui copac. dar mâinile sale erau exact ca ale noastre. . Separate unul de celălalt la o distan ă de 10 centimetri. Ea părea a fi tânără. până când. lungă de aproximativ 20 de centimetri. Ochii şi gurile tuturor acestor oameni erau închise. cu trăsături nobile şi avea o mică gropi ă pe bărbie. la fel ca şi coasta sa. uneori oprindu-ne. Thao şi Latoli mă aduseră mai aproape de corp şi am putut vedea clar cicatricile de pe picioarele sale şi de la articula iile mâinilor33. dar fiecare dintre ei avea câte două sfârcuri. . El avea un păr castaniu strălucitor. oricum. Părul său era lung şi de o culoare blond-roşcat.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Printre ceilal i. Pielea ei era de culoare portocalie iar părul ei scurt şi cre era verde. Avea pielea aurie şi trăsăturile sale erau deosebit de fine pentru un bărbat – şi era. Am trecut de la unul la altul.Într-un fel el a venit. . Pielea sa era de o complexitate familiară – ca şi cea a unui om de pe Pământ. dar în altul nu. Ar fi putut avea cam 2 metri înăl ime dacă ar fi stat în picioare. În contrast. sub coasta sa. aşa cum ar face cineva printre figurile de ceară dintr-un muzeu. . şi to i stăteau într-una dintre cele două pozi ii – fie stăteau în pozi ie lotus. care era lung şi cârlion at.De unde vin ei? am soptit. fie întinşi pe spate cu mâinile pe lângă corp. esuturile moi dintre oasele mâinii nu sunt suficient de puternice pentru a suporta greutatea corpului pe o cruce. picturile religioase şi sculpturile prezintă crucificarea ca fiind făcută în palmele mâinilor pe cruce. uneori mişcându-ne. Intrigat. dealtfel aspectul ei straniu făcea dificil de ghicit vârsta pe care o avea. 33 152 . pentru că ai auzit vorbindu-se despre el.Priveşte-i mâinile şi picioarele. Michel. Pu in mai încolo stătea o femeie. cuiele bătute în articula iile umane sunt prinse între oase şi conferă un suport mult mai rezistent. Avea 180 cm înăl ime. Am petrecut ceva timp în fa a corpului unui bărbat. Îl cunoşti bine. Mult mai surprinzători erau sânii ei.Ce i s-a întâmplat? . Coapsele sale erau înguste şi musculoase şi gambele erau destul de scurte. Acesta este corpul lui Cristos. Conform anatomiei umane. Fa a sa era netedă. . Cuiele ar putea pur şi simplu să alunece printre degete. am examinat fa a mai îndeaproape. ai cărei ochi erau fixa i pe mine. Mâinile şi picioarele sale erau ca şi ale mele. am văzut un bărbat stând în pozi ie lotus. cel despre care am vorbit în diminea a aceasta. într-adevăr mai curând bărbat.Cineva ar putea spune că el vine de pe Pământ – am spus. la fel ca şi o tăietură adâncă.A fost crucificat.(nota Editorului). decât hermafrodit. telepatic. Erau destul de mari. Pe fiecare picior erau trei degete mari enorme.De pe diferite planete. Thao mi-a spus: . el ar fi putut avea în jur de 180 cm. M-am întors către Thao.

153 . Întrebarea pe care tocmai ai pus-o nu poate primi răspuns exact pentru acest motiv. Era cam de 50 de centimetri înăl ime şi avea forma exact ca a pământenilor. Eram acolo – priveam intă la corpul lui Cristos. . în afară de faptul că era de culoare galben închis şi nu avea ochi. Vezi.Desigur.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Din fericire gazdele mi-au anticipat reac iile şi m-au sus inut de bra e. sunt capabili să facă asta. confirmi exact ceea ce î i spuneam azi diminea ă – cau i dovezi. după cum le vezi.Dar cum sunt ele păstrate? Câ i dintre ei sunt aici şi de ce? . M-am sim it îngrozitor de ruşinat pentru că ini iasem gestul.000. şi numai ei. că vor fi şi întrebări pe care le vei pune şi noi nu. dar cum ne învârteam printre corpuri. multifa eta i ca ochii unei muşte.Ştiu. î i pot spune că în acest doko se află 147 de trupuri. şi Thao în elese regretul meu. care m-au îndepărtat de el. când te-am luat de pe planeta ta.Acestea sunt de fapt corpurile pe care ei le-au avut pe timpul vie ilor lor? .Numele tău nu este Toma.De pe planeta voastră nu avem decât corpul lui Cristos. pentru că sunt convins că nu mai eram în stare să-mi manevrez Litiolac-ul. Ştiam că ar fi inutil să cer mai mult. dar că anumite lucruri vor rămâne un “mister” pentru că tu nu trebuie să men ionezi în documente anumite puncte. şi proprietă ile speciale ale apelor lacului contribuie la această conservare. De fapt. . Am întrebat cum putea el să vadă şi mi s-a spus că la capătul protuberan ei se aflau doi ochi. dar am fost oprit s-o fac de către tovarăşii mei. În schimb. Unul dintre corpuri mi-l amintesc perfect. avea un fel de corn în mijlocul frun ii. nu po i atinge aceste trupuri – nimeni nu poate.Î i aminteşti când i-am spus. am pus o altă întrebare arzătoare: . de ani. pe care l-au adorat şi despre care au vorbit atât de mul i oameni pe Pământ – omul care a fost subiectul atâtor controverse şi atât de mult cercetat în ultimii 2. Michel că a fost un gest instinctiv şi în eleg asta.Cine sunt to i ceilal i? . în afara unuia dintre cei 7 Thaori. Thaori sunt cei care au “instalat” aceste corpuri într-un stadiu de conservare şi de levita ie.Ei vin de pe diverse planete unde fiecare a avut un rol foarte important de jucat. De ce trebuie să-l atingi? Mai există vreo îndoială în mintea ta? spuse Thao. În orice caz. În orice caz.Aveti şi corpul lui Moise? Şi de ce to i se află în levita ie în acest doko fără o podea solidă? . Ei levitează pentru a se putea păstra în perfectă stare. . . . Am putut vedea pleoapa închisă cu câteva despăr ituri. Am încercat să mă apropii şi să-i ating corpul.i vom da nici un răspuns? i-am explicat mai apoi. că vei învă a alături de noi tot ce e nevoie să ştii.

am găsit această planetă chiar mult mai frumoasă. Întrebând despre aceasta. Aşa cum spusese Thao. vei sfârşi prin a face o baie. Am strâns Litiolac-ul meu şi am âşnit ca o săgeată alăturându-mă lui Thao şi celorlal i care erau sus pe cer. în acest moment al zilei. Nu mi-aş fi imaginat niciodată că apa ar putea căpăta asemenea nuan e. cu o voce vioaie: . şi condi iile în care au trebuie să trăiască sunt cele care au determinat detaliile corpurilor fizice ale locuitorilor. desigur.Natura este foarte ciudată – am murmurat. fără nor. am văzut corpuri semănând cu Indienii Roşii din America de Nord – dar nu erau. Prinzându-mi Litiolac-ul. Soarele era destul de jos şi cerul era complet clar. telepatic. şi în contrast cu aceasta. în anumite momente. mi s-a explicat că.Aşa cum am spus. să admirăm oceanul care se întindea cât vezi cu ochii. Michel? Mergem acasă. venea de pe Pământ. Am văzut al ii ca negrii africani. corpul lui Cristos era singurul care. părea să vină de niciunde şi de peste tot. Mă sim eam complet secătuit. mintea mea o luase razna? Ca de obicei. . Acesta ar putea fi un mic inconvenient pentru tine. vine de pe o planetă diferită. m-au înviorat cel pu in la fel de mult ca şi briza de seară. spuse inten ionat în franceză şi cu o intona ie distinct “pământeană”. Thao. fiecare corp pe care îl vezi aici. pe această planeta. şi totul era învăluit în lumina aurie care. ne va prinde noaptea. 154 . coborâsem şi aproape că atingeam valurile. Thao era la post şi interveni cu un ordin scurt şi precis care mi-a răsunat telepatic în cap ca un pocnet de bici. petece de plancton de culoare portocalie se ridică la suprafa ă. . în ciuda faptului că fusese extrem de interesantă. purtând parfumul pădurii ne mângâie şi îmi făcu foarte bine. din nou. Aceste ape. şi dacă nu ne grăbim. uneori.Dacă nu apeşi pe Litiolac-ul tău. Am zburat pe deasupra pădurii gigantice care urca râpele muntelui stâncos. O briză uşor parfumată. marea era portocalie. după o asemenea vizită. dacă cineva poate spune aşa. îşi dădu seama cât de mult şi spuse. După un timp nedeterminat în acest extraordinar şi fascinant loc. Îmi amintesc ce îmi apărea din nou în minte. Pe vârful său. Oceanul căpătase o culoare portocalie. Ce privelişte era: cerul era albastru-verzui. . Urmând unei după-amieze macabre.Nu văd pe nimeni care să semene cu Arki. poate. risipindu-mi vagile îndoieli: . am putut. Aceste cuvinte. N-am ştiut de ce. m-am ridicat în aer împreună cu ceilal i. păreau să con ină enorme cantită i de plancton. nu crezi? Într-adevăr pierdut în gânduri.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba . dar nu erau. ghizii mei m-au condus afară. care era surprinzătoare. dar am “sim it” că n-ar trebui să mai urmăresc acest subiect. sau că. În cursul acestei vizite macabre.Şi nici nu vei vedea. că poate totul era un vis sau o iluzie.Eşti gata. aşa cum nici corpul unui japonez pe care l-am văzut plutind în aer nu era al unuia veritabil.

Am hotărât. Eram la aproape 1. Michel. Privind deasupra mea. şi am primit ordinul.Închide. ridicând vocea aşa cum am făcut-o. sau noi? Am gândit că poate viteza noastră combinată a fost cea care le-a făcut să dispară atât de repede dar. am putut zări o fâşie de culoare neagră pe suprafa a apei. Am crezut că poate puterile mele telepatice nu erau suficiente şi. întotdeauna minunat… am sim it din nou. am văzut că Thao şi ceilal i nu-şi schimbaseră altitudinea. care erau pe cale să ne taie calea. Umbrele pastelate care erau aruncate pe cer. de metri deasupra mării şi acceleram în direc ia dinspre care venisem – cred că spre nord – cu aproape 300 km/h. Întorcându-mi capul. erau de o măre ie de-a dreptul indescriptibilă pentru stiloul meu. .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Destul de brusc. Credeam că fusesem deja martorul tuturor simfoniilor de culori de pe această planetă şi totuşi mă înşelasem. Cunoscând-o pe Thao. Cât de incredibil era faptul că Natura putea coordona o asemenea varietate de culori. începutul “be iei” care îmi provocase anterior un leşin. şi am lăsat-o “baltă”. ceva m-a uimit foarte tare. ştiam că ar putea avea motivele ei pentru a mă “ignora”. N-a trebuit să întreb despre ea – răspunsul mi-a venit rapid. am pus din nou întrebarea. De la altitudinea noastră. . în schimb. . tovarăşii mei câştigară altitudine şi eu i-am urmat. unul dintre continente.Priveşte acolo – spuse ea. efectul culorilor de pe cer. scurt şi clar: . deci.000. am văzut un adevărat nor de păsări de toate culorile. care se schimbau pe măsură ce soarele depăşea linia orizontului. să profit de această oportunitate de a zbura fără aripi şi m-am lăsat să fiu intoxicat de culorile din jurul meu. mi-am dat seama că ea a urmărit gândurile mele – şi mi s-a părut că păsările au apărut chiar la momentul oportun – chiar când tocmai pusesem întrebarea. era spectaculos. în franceză. fapt care chiar m-a surprins. am coborât câteva sute de metri. Ele au trecut razant pe lângă mine la o viteză incredibilă – dar oare ele erau cele care călătoreau atât de repede. Este la fel de mare cât întreaga Asie. Temându-mă de o coliziune cu ele.Vom merge să-l vizităm? Thao nu mi-a răspuns. uneori contrastând cu cele ale oceanului şi uneori fiind perfect complementare cu acestea.i ochii imediat. 155 . întotdeauna schimbându-le.Este Nuroaka. Cum se face că ei nu s-au ciocnit cu acest escadron înaripat? Aruncând o privire către Thao. Era prima dată când ea ignora întrebarea mea. Privind în direc ia soarelui care apunea. chiar atunci.

de astă dată mai pu in urgent: . am mai făcut câteva mişcări în stânga. Acolo.Aproape am ajuns. Zburam acum la nivelul mării şi. spunând în franceză: . Era atât de neobişnuit pentru ei încât am fost de-a dreptul zguduit de aceasta. stelele apar a fi colorate şi deasemeni mult mai mari decât ne apar nouă pe Pământ. a fost oricum. am putut vedea stelele aparând una câte una. Thao se apropie de mine. unde am putut zări. Nimeni nu a râs de micul meu accident şi to i păreau pu in întrista i. 156 . în timp ce eu abia puteam să-i disting pe fiecare dintre ei. Latoli m-a lăsat jos. Pe Thiaoouba. insula pe care se afla situat doko-ul meu. Michel. produsă de frumuse ea culorilor amenin a să mă copleşească din nou.Unde este Pământul? Ca şi cum pur şi simplu. strălucind colorat ca şi cum ar fi fost un foc de artificii ce fusese “înghe at” pe cer. Nu-mi era foarte foame. întrebându-mă dacă mă simt bine. am rupt tăcerea întrebând. Urmează-ne. Am urmat grupul în jos către ocean. După un timp. Mi-am scos masca şi am început să mă simt din nou mai în largul meu. sus şi jos. Deodata. şi am fost obligat să-mi închid ochii par ial. dreapta. ca un giuvaer pe o fa ă de masă colorată. Latoli m-a luat în bra e ca pe un copil şi am mers afară. “Be ia”. Un alt ordin mi s-a dat. Aterizarea mea. nu m-a surprins deloc faptul că el avea înmugurite aripi negre şi mi-am fixat întreaga concentrare asupra lor. dar acele culori! am bolborosit.Da. s-au ridicat to i deodată. Nimeni nu vorbea. nu după mult timp.Urmăreşte spatele lui Lationusi. stăteam în linişte. ei mă puteau vedea la fel de uşor ca şi cum ar fi fost zi. Noaptea căzu repede. nereuşită şi mi-am regăsit înăuntrul doko-ului călare pe spătarul unui scaun. Ea a apăsat pe butonul Litiolac-ului meu. Am deschis ochii pentru a-l vedea pe Lationusi în fa a mea. Latoli a fost imediat lângă mine. destul de firesc: . În orice caz. Ne-am apropiat rapid în mijlocul unei fantastice revărsări de culori pe măsură ce soarele se cufunda în valuri. am traversat plaja în frunzişul care înconjura doko-ul meu. şi senza ia de be ie a dispărut. . Nu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Am ascultat. Privind în sus. trebuia să mă grăbesc să ajung la doko-ul meu. To i ne-am aşezat pe scaune şi ne-am servit cu hidromel şi din platourile cu mâncare roşie şi verde. Îmi amintesc că mă mira faptul că. În mod ciudat. firmamentul era iluminat de mai multe stele ca şi cum o mână gigantică aprindea un candelabru. grupul aştepta această întrebare. pe nisipul umed al ărmului.i lua ochii de la el şi urmăreşte-i aripile. aşa cum se întâmpla pe Thiaoouba şi am rămas pe întuneric. Am găsit deopotrivă firesc faptul că Lationusi să-şi fi pierdut acum aripile. nu este uşor să pilotezi un Litiolac şi să rămâi în forma ie cu ochii închişi – în special pentru cineva care este novice în domeniu. Minut după minut. datorită faptului că propor iile gazelor din atmosferă diferă de ale noastre. Michel. Inevitabil. Ceilal i au preluat conducerea şi am urmat o cărare largă care ne conducea către plajă.

unde este Pământul? .Şi la stânga ei.Da. mi s-a spus că apar ineam aceleiaşi galaxii. Michel. . . cred că asta e – da. Am rămas acolo.Cred că da…da. “Australia’ – din această perspectivă am avut dificultă i în a mi-o imagina ca fiind cea mai mare insulă de pe planeta mea.Acum mergi spre dreapta pătratului şi uşor mai sus. Şi totuşi. şi că Universul cuprinde mii de galaxii. Cea de sus. . Michel.Da. făcând plantele să germineze şi să crească… “Familia mea” – cuvintele păreau atât de ciudate.Cea mică albă este Soarele care luminează planeta Pământ. . aşa este. Po i vedea o stea minusculă albă? Abia este vizibilă. pu in mai sus este una mică galbenă. privind intă la minuscula stea care părea atât de nesemnificativă pe un cer plin de giuvaeruri mari. Ce eram noi. . Vei vedea două stele roşii destul de apropiate între ele.Deci. formează un pătrat – cea verde. Ne aflăm prea departe.Da. da. . în special când nici măcar Pământul nu era vizibil cu ochiul liber. . oricum. .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Thao se apropie de mine şi aproape şoptind cu o voce tristă. chiar deasupra orizontului? Aproape că formează un pătrat. 157 .Rămâi cu privirea pe cea din dreapta şi mergi foarte pu in mai sus. una pe care cu greu am putut-o recunoaşte ca fiind a ei: .Vezi acele 4 stele. încălzea poate chiar în acel moment familia mea şi casa mea.Nu este vizibil de aici. colorate. Acea stea minusculă. din partea dreaptă este verde şi mai strălucitoare decât celelalte. biete corpuri umane? Cu pu in mai mult decât un atom. .

totul mi-a revenit în minte. Adesea mi-au scăpat detalii şi am petrecut ore întregi încercând să-mi reamintesc anumite lucruri pe care mi le-a spus Thao. Am privit încântătorul joc al luminii şi umbrei în grădină şi am auzit cântecul păsărilor în vreme ce se urmăreau una pe alta. Thao? am întrebat. îmi doream adesea să fi ştiut stenodactilografia – şi acum. Este vreunul dintre voi? Thao? Biastra? Latoli? Lationusi? Vă implor să-mi da i un semn. sunt trist. privindu-mă cu aten ie. răspunde i! . În timp ce scriam cartea.Nu. Voi fi foarte bucuroasă când această carte va fi terminată şi vei “reveni pe Pământ”. căldura era aproape insuportabilă. literalmente! 158 .Faci asta periodic. la momentul la care eram total exasperat. . Apoi. neprimind niciodată vreun răspuns. alteori mai pu in. ca şi cum o voce mi-ar fi dictat cuvintele peste umăr. fiecare detaliu. strania senza ie era prezentă. Tocmai am pus punctul final la sfârşitul celor 12 capitole ale acestei căr i pe care mi s-a cerut s-o scriu. Ea stătea în fa a mea. Misiunea n-a fost întotdeauna uşoară. Pentru o perioadă de aproape 3 ore. şi în special lucrurile pe care ea a dorit ca eu să le scriu. şi am scris atât de mult încât am făcut crampe la mână. . uneori mai mult. până şi pe verandă. cu cuvinte care se învălmăşeau unele peste altele în mintea mea. .M-ai chemat? Am vorbit tare şi. un sunet.Eşti acolo.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Revenind “acasă” CAPITOLUL 13 Bucă ile de fier galvanizat scâr âiră sub razele arzătoare ale soarelui. din nou. so ia mea a venit în fugă. imaginile mi se înghesuiau în cap. nu-i aşa – vorbeşti cu tine însu i. Vă rog. traversând un cer bleu-pal – şi.

Mă voi duce în pat acum – m-am întins aici afară pentru a nu te trezi. a spus ea.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ea plecă. dar am fost luat de către extratereştri şi m-au dus pe planeta lor. neavând oricum inten ia de a explica “totul”. dar acum. pentru ca să v-o pot spune la amândoi.Nu. Dar nu vreau să spun aceeaşi poveste de două ori. te rog lasă-mă să dorm cât mai mult posibil. te ascult. şi trebuie să ascul i cu aten ie.i imaginezi cum ar fi să le spun prietenilor mei: “So ul meu tocmai s-a întors de pe planeta Thiaoouba”? 159 .Ştiu că î i va veni foarte greu să crezi asta.Oboseala ta nu se datorează cumva. că ceva. . niciuna.Ai dovezi? m-a întrebat Lina. . ceea ce mii de so i şi so ii vor să spună prin aceeaşi propozi ie. . Mi-a apărut atunci. dar unde ai fost? . Trei ore mai târziu. M-am trezit pentru a o găsi pe Lina aplecându-se peste mine.Cum te sim i? m-a întrebat ea. În mod sigur nu a avut o perioadă uşoară. . cu aerul îngrijorat al unei asistente care supraveghea pe cineva grav bolnav. De când te cunosc nu ai dormit atât de mult timp fără să te mişti măcar odată – şi totuşi visai şi strigai prin somn. Biata Lina. şi întotdeauna mai multe dovezi”. având dificultă i de respira ie şi dorind cu disperare să dorm. palid ca un mort. Mai aveam pu in şi chemam un doctor. într-adevăr serios mi se întâmplase. Mi-aş fi dorit să fi spus ceva mai pu in vulgar şi comun. Mi-am amintit cuvintele lui Thao – “Ei caută dovezi. Michel. terminasem pe larg povestirea mea despre extraordinara aventură pe care o avusesem. Am fost pu in dezamăgit de întrebarea venită de la propria mea so ie. Lina. anumite lucruri nu pot fi în elese greşit – NU. ea m-a lăsat să dorm şi au fost mai bine de 36 de ore înainte să deschid vreun ochi. Nu va mai trebui să crezi – vei şti. . . Am întrebat-o dacă n-a găsit biletul meu. altor motive? Tonul ei era dulce-amar şi am putut sim i îngrijorarea ei. Î i voi spune totul. a detectat. sper. în aceste ultime luni. În orice caz. . . prin anumite expresii şi anumite intona ii din vocea mea. Cum trebuie să fi fost pentru ea? Ea se trezi într-o diminea ă pentru a mă găsi întins pe sofa.Po i să.Bine.Da. pentru că ceea ce am de spus este serios – foarte serios. Când cineva trăieşte 27 de ani cu o persoană. Cine este acel “Arki” sau “Aki” pe care l-ai amintit? Şi Thao? Îmi vei spune? I-am zâmbit şi am sărutat-o. .Ba da. Cheamă-l pe fiul nostru înăuntru. care este membrul cel mai pu in credul al familiei. vei şti să spun adevărul. când a ajuns la asemenea chestiuni. dar când vei citi cartea pe care trebuie să o scriu.Î i voi spune totul.

ştiu că ai observat triste ea noastră. că Aurele tovarăşilor mei nu mai străluceau atât de tare ca de obicei. O navă spa ială. Am privit în jos şi n-am spus absolut nimic.Thao. am observat în întuneric. . Brusc. Asupra acestui subiect. Zile şi luni au trecut şi acum cartea este gata.Este normal. Trecuseră câteva ore când. ce se întâmplă cu mine? Nu. Mi-am întors capul către Thao. ne aştepta.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba I-am cerut să nu vorbească despre asta cu nimeni. Michel. şi compania noastră. .i mai pot vedea Aura. dacă suntem trişti. am sim it o durere bruscă în stomac. în orice caz. Din nou. am presupus că urma să mergem într-o călătorie. Te ducem înapoi pe planeta ta. ci în primul rând să scriu. într-o misiune specifică. Am sim it că era mai bine aşa. Este foarte reală. este pentru că. Am privit cum planeta aurie devenea rapid mai mică. Pe timpul scurtei călătorii spre bază. pentru că sunt anumite plecări mai triste decât altele. pe faleză. presupunând că mă voi reîntoarce în câteva ore – sau poate în ziua următoare. Thao nu-mi spusese nimic. Acesta a fost răspunsul la o întrebare pe care am pus-o în nava spa ială la întoarcerea noastră pe Pământ. Am procedat aşa pentru a. pe o planetă din apropiere. . pentru a. Am stat împreună în linişte pentru câtva timp. la sfârşitul acestei călătorii.Michel. Când ne-am îmbarcat la bordul navei.i servi drept unelte în cadrul procesului tău de învă are. va trebui să plecăm. Decolarea noastră a decurs în conformitate cu procedurile normale şi a fost lipsită de incidente. privind-o pe furiş. în timp ce ceea ce este scris rămâne.i risipi regretele pe care cineva le are întotdeauna când părăseşte un loc drag – şi ştiu că îndrăgeşti mult planeta noastră. Tot ce mai rămânea de făcut era s-o public. Mă sim eam greu. de vreme ce ordinele primite de mine erau nu să vorbesc. Acest lucru m-a surprins. Tovarăşii mei şi cu mine ne-am ataşat foarte mult de tine şi. Culorile erau mult mai atenuate şi stăteau aproape lipite de corpurile lor. “Nava spa ială” – câte lucruri îmi aduc în minte aceste cuvinte… În ultima seară. 160 . dar numai pentru un timp limitat. Am luat apoi platformă zburătoare şi ne-am îndreptat către baza spa ială – rapid şi fără a spune vreun cuvânt. pentru că vorbele se pot pierde în briză. acelaşi care mă face acum să transpir. Marii Thaori i-au dat două daruri – abilitatea de a vedea Aurele şi de a în elege limbajele. pregătită pentru a decola imediat. Thao m-a asigurat că ar putea fi câteva probleme. în sfârşit. . ca şi când plămânii şi organele se îngreunaseră. Thao mi se adresă din nou. am ştiut – era Aura ei. Ea părea chiar mai tristă şi ceva îi lipsea.Sper că nu ne vei purta pică pentru că am plecat atât de repede. dar n-am spus nimic. Este greu să nu gândeşti “aceasta este ultima mea noapte sau aceasta este ultima dată când voi vedea aceasta sau cealaltă”. Thao mi-a arătat minuscula stea care este Soarele.

sunt corpul fluidic şi cel psihologic. tu ai 6 puncte principale pe care noi le numim Karolas şi pe care yoghinii de pe planeta voastră le numesc Chakre. citindu-mi gândurile. şi care este numită de către yoghinii voştri Sacrum. .5 cm deasupra nasului. ai fi dezamăgit. dacă vrei. genele sale – toate erau perfecte. se mai află şi alte corpuri. nasul său. . care este plasată mult mai în spate. la doar 1. este un motiv pentru care voi to i sunte i hermafrodi i? . Pe planeta voastră. Am privit-o îndeaproape.Să nu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Acest timp tocmai s-a scurs. Cele care ne interesează pe noi în acest moment. dar nu te întrista din această cauză. cei mai mul i oameni nu au Aura strălucitoare – departe de a o avea. spuse Thao. într-un corp fizic. Gândurile şi preocupările a milioane de pământeni sunt atât de strâns legate de probleme materiale. resuscitându-le şi chiar. în creierul tău fizic dar la exact acelaşi nivel. pe care noi o numim Muladhara. şi este important. Am fost surprins că n-ai pus această întrebare mai devreme. în fond. şi întâlnind coloana spinală (canalul spinal). este deasemeni superior. În corpul fluidic. cum ar fi cel Astral – într-adevăr împreună sunt 9. Punând un deget pe această Chakra unul dintre Thaori a fost capabil să elibereze în tine capacitatea de a în elege limbajele. în schimb. uneori creându-le. Michel. de găseşte o Chakra foarte importantă. la capătul de jos al corpului fluidic şi chiar sub organele sexuale. întrebarea care îmi fierbea în subconştient de prea multă vreme âşni în minte aproape involuntar. Corpul fluidic influen ează corpul psihologic care. Acum. Dar. aşa cum ai văzut tu însu i. trebuie deasemeni să fie superioare. încât Aurele lor sunt de-a dreptul opace. Vezi tu. şi în acest domeniu. de vreme ce noi existăm pe o planetă superioară. Ne putem regenera corpurile. tot ce avem în plan material.Da. Nu este asta mai important decât în elegerea limbajelor sau a fi capabil să vezi Aurele când tu nu eşti în stare să le citeşti? Citirea Aurelor este cea care contează – în definitiv – nu perceperea lor. 161 . era atât de bine propor ionată.Thao. foarte conştient de faptul că în curând nu o voi mai vedea. Michel. Este “creierul” corpului tău fluidic. Deodată. inclusiv cel fizic. pentru că mă acomodasem atât de repede cu aureola din jurul acestor oameni. fa a sa frumoasă era plăcută şi fără nici un rid. noi am progresat cât de mult a fost posibil. prevenindu-le moartea. influen ează corpul fizic. dar eram oricum dezamăgit. este aşa numita Palantius. Prima Chakra este cea situată între ochii tăi. Am acceptat ra ionamentul ei. acestea sunt daruri pe care nu le-ai avut când ni te-ai alăturat pentru prima dată. Ceea ce duci tu înapoi este cunoaşterea de care tu şi milioane de semeni de-ai tăi pot profita. În ciuda dimensiunilor sale mari. el corespunde glandei pineale. Diferitele noastre corpuri.i pară rău. Deasupra acestei Chakre.

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Este de forma unei spirale care îşi are originea în osul sacrum şi se ridică pe canalul spinal iar atunci când este relaxată atinge numai baza coloanei vertebrale. Pentru a deveni relaxată, se cere împlinirea actului sexual dintre doi parteneri care trebuie nu numai să se iubească unul pe celălalt, ci să aibă şi o afinitate spirituală între ei. Numai în acel moment şi în aceste condi ii Palantius-ul se va extinde pe canalul spinal, transferând o energie şi nişte daruri speciale corpului psihologic care apoi influen ează corpul fizic. Persoana preocupată de acest lucru va descoperi că fericirea în timpul contactului sexual este mult mai mare decât în mod normal. Când, pe planeta voastră, auzi asemenea expresii printre oameni foarte îndrăgosti i, cum ar fi: “am fost în al 7-lea cer”, “am sim it lumina”, “pluteam în aer”, po i fi sigur că acele cuplurile erau în acord fizic şi spiritual şi “făcu i unul pentru celălalt” – cel pu in pentru o vreme. Anumi i practican i de Tantra Yoga de pe Pământ au atins acest punct, dar nu este un lucru obişnuit printre ei, pentru că Religiile lor, cu ritualurile şi interdic iile lor ridicole, crează încă un real obstacol pentru atingerea acestui scop. Când privesc pădurea, ei nu văd copacii. Să ne întoarcem la cuplurile noastre îndrăgostite. Bărbatul a încercat o mare plăcere transformată într-o vibra ie benefică pentru Palantius, gra ie unei iubiri veritabile, şi a unei compatibilită i absolute. Toate aceste senza ii de fericire sunt eliberate de împlinirea actului sexual. Senza iile de fericire nu sunt aceleaşi la femeie, dar procesul este acelaşi şi la ea. Acum, să- i răspund la întrebare. Pe planeta noastră, având corpuri care sunt deopotrivă şi bărba i şi femei, noi putem atinge, după dorin ă, senza iile, atât masculine, cât şi feminine. Desigur, aceasta ne aduce o mai mare gamă de plăceri sexuale decât dacă am fi fost monosexuali. Mai departe, corpul nostru fluidic poate fi la parametrii cei mai buni. Aspectul nostru exterior este, inutil s-o mai spun, mai mult feminin decât masculin – cel pu in în ceea ce priveşte fa a şi sânii noştri. Nu eşti de acord, Michel, că, în general, o femeie are o fa ă mai frumoasă decât a unui bărbat? Ei bine, noi preferăm să avem fe e frumoase, în locul unora neatrăgătoare. - Ce crezi despre homosexualitate? - Homosexualul, femeie la fel ca şi bărbat, este un nevrotic (când nu este o chestiune de hormoni) şi nevroticii nu pot fi condamna i dar, ca to i nevroticii, ar trebui să urmeze un tratament. În toate lucrurile, Michel, ia în considera ie ceea ce Natura a hotărât şi vei avea răspunsuri la întrebările tale. Natura a dat fiecărei fiin e vii posibilitatea de a se reproduce, astfel încât diverse specii să poată continua să existe. În conformitate cu voin a Creatorului, păr i masculine şi feminine au fost create în toate speciile. La fiin ele omeneşti, oricum, şi pentru motive pe care deja i le-am explicat, el a adăugat trăsături ce nu au fost date şi altor specii. De exemplu, o femeie poate înflori în împlinirea sexuală, atingând o mare intensitate a senza iilor sexuale care pot elibera Palantius-ul şi îi pot aduce vaste îmbunătă iri corpului său fizic pe calea corpului Fluidic. 162

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Aceasta se poate întâmpla în numeroase zile dintr-o lună fără ca ea să rămână însărcinată. O vacă, pe de altă parte, va accepta taurul numai pe timpul câtorva ore dintr-o lună şi, atunci, este motivată doar de necesitatea de a procrea. Când ea este gestantă nu mai este receptivă la “avansurile” taurului. Aici ai o compara ie între două dintre creaturile Naturii. Prima este o fiin ă de-a dreptul specială, posedând 9 corpuri, în timp ce ce-a de-a doua posedă numai 3 corpuri. Este evident că, Creatorul a avut o grijă deosebită de a pune, în ceea ce ne priveşte, mai mult decât un corp fizic. Uneori, pe planeta voastră, aceste lucruri speciale, sunt men ionate ca “scântei divine” – şi este o compara ie potrivită. - Ce crezi despre avortul deliberat? - Este un act natural? - Nu, sigur că nu. - Atunci, de ce întrebi – deja ştii răspunsul. Îmi amintesc că Thao a rămas cufundată în gânduri pentru câtva timp – privindu-mă fără să vorbească, apoi ea conchise: - De aproximativ 140 de ani pe planeta voastră, omul a accelerat distrugerea Naturii şi poluarea mediului înconjurător. Aceasta s-a întâmplat încă de la descoperirea puterii aburului şi a motorului cu combustie. Mai ave i doar câ iva ani rămaşi în care trebuie să stopa i poluarea înainte ca situa ia să devină ireversibilă. Unul dintre principalii poluan i de pe Pământ este motorul cu benzină sau deriva i de petrol şi acesta poate fi înlocuit imediat cu un motor pe hidrogen care nu produce nici un fel de poluare, ca să spunem aşa. Pe anumite planete, acesta este numit “motorul curat”. Prototipuri pentru astfel de motoare au fost construite de diferi i ingineri pe planeta voastră dar ele trebuie produse industrial pentru a înlocui motoarele cu petrol. Nu numai că această metodă reprezintă o reducere cu 70% a nivelului curent al poluării prin pierderile de la combustie, dar va fi deasemeni şi mult mai economic pentru consumatori. Marile companii petroliere au fost terifiate de ideea că acest motor, odată popularizat, ar fi însemnat pierderi în vânzarea petrolului lor şi ruina financiară ar fi urmat imediat. Guvernele, care au impus taxe enorme pe aceste produse petroliere, ar fi suferit în mod egal. Vezi, Michel, întotdeauna se revine la bani. Din această cauză, ave i un întreg context financiar şi economic care se opune unei schimbări radicale în interesul întregii vie i omeneşti de pe Pământ. Oamenii de pe Pământ îşi permit să fie trata i ca nişte nimicuri, brusca i, exploata i şi conduşi către abatoare de către carteluri politice şi financiare care uneori, sunt chiar asociate cu bine-cunoscute secte şi religii. Când aceste carteluri eşuează în a câştiga oamenii prin campanii publicitare inteligente, inten ionând să spele creierele, ei se străduiesc să reuşească prin intermediul canalelor politice, şi mai apoi prin religie sau printr-un amestec inteligent al tuturor celor amintite. Marii oameni care au vrut să facă ceva pentru omenire au fost pur şi simplu înlătura i. Martin Luther King este un exemplu; Gandhi este un altul. 163

Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Dar oamenii de pe Pământ nu mai pot permite să fie trata i ca proşti şi conduşi către abatoare ca turmele de oi de către lideri pe care, ei înşişi i-au ales în mod democratic. Oamenii formează marea majoritate. Într-o na iune de 100 de milioane de locuitori este absurd ca un grup de finan işti cuprinzând poate 1.000. de indivizi să poată decide soarta celorlal i precum măcelarul în abator. Un asemenea grup a muşamalizat într-adevăr, şi a făcut-o destul de bine, afacerea cu motorul cu hidrogen aşa încât să nu mai fie niciodată men ionată. Acestor oameni nu le poate păsa mai pu in de ceea ce s-ar putea întâmpla cu planeta voastră în anii care vor veni. Egoişti, ei caută doar câştigurile lor, aşteptându-se să fie mor i înainte de “indiferent de ce se va întâmpla” se întâmplă. Dacă Pământul dispare, ca rezultat al unor teribile cataclisme, ei presupun că vor fi deja mor i. Aici, ei fac o mare greşeală, pentru că sursa comună a dezastrelor ce vor veni este poluarea care creşte zilnic pe planeta voastră, şi consecin ele sale se vor face sim ite foarte curând34 – mult mai curând decât vă imagina i. Oamenii de pe Pământ nu trebuie să facă precum copilul căruia i s-a interzis să se joace cu focul; copilul este fără experien ă şi, în ciuda interdic iei, el nu ascultă şi se arde. Odata ars, el “ştie” că adul ii au avut dreptate, el nu se va mai juca a doua oară cu focul, dar va plăti pentru neascultarea sa prin suferin ă timp de câteva zile după aceea. Din nefericire, în cazul care ne preocupă, consecin ele sunt mult mai serioase decât arsurile unui copil. Este vorba de distrugerea întregii voastre planete care este riscată – fără o a doua şansă dacă nu vă pune i încrederea în cei care vor să vă ajute. Ne interesează să vedem că recent stabilitele mişcări ecologice câştigă avânt şi putere; şi că tinerii de pe Pământ “poartă” printre ei al i oameni sensibili în lupta lor contra poluării. Există numai o singură solu ie, aşa cum i-a spus Arki – gruparea indivizilor. Un grup este pe atât de puternic pe cât este de mare. Cei pe care voi îi numi i conservatori devin din ce în ce mai puternici şi vor continua să facă asta. Dar este vital ca oamenii să uite de mânia lor, de resentimentele lor, şi în special de diferen ele lor politice şi rasiale. Acest grup trebuie să fie unit la nivel interna ional – şi să nu-mi spui că asta e atât de dificil – pentru că deja pe Pământ există o foarte mare organiza ie interna ională non-violentă – Crucea Roşie Interna ională, care func ionează de câtva timp. Este esen ial ca acest grup conservator să includă în programele sale nu numai protejarea mediului înconjurător de la distrugerea directă, ci şi de la distrugerea indirectă la fel de bine, cum ar fi produşii rezulta i din fum: exhaustarea gazelor vehiculelor, fum provenit de la fabrici şi aşa mai departe.

34

pericolul nu vine de la schimbările lente de climă ci de la SUPRAÎNCĂLZIREA INTERIORULUI planetei. Nucleul Pământului poate exploda şi atunci nu va mai fi o a doua şansă într-adevăr. Pentru informa ii despre ultimele descoperiri accesa i pagina www.sci-e-research.com/geophysics.html

164

trilioane de electroni35. Văd că mă priveşti fix cu ochii larg deschişi. 4. ca un microfilm ce con ine toate planurile unei instala ii industriale pe care un spion ar fi capabil să o ascundă într-un buton (de manşetă) numai că mult mai miniaturizat.000.000. sunt deasemeni dăunătoare şi sunt deversate în sistemul de râuri şi oceane.000. am întrerupt eu. care se potrivesc exact formei tale fizice.000.000. Corpul tău Astral transmite şi primeşte mesaje. Acelaşi lucru a apărut şi în Nordul Europei datorită poluării din Fran a (de la fabricile din Fran a şi din Germania. Fiecare dintre aceşti electroni are o “memorie” şi fiecare este capabil să re ină informa ie tot la atât cât şi cea con inută în toate căr ile care umplu rafturile unei biblioteci orăşeneşti de nivel mediu. mul umită unui curent electric slab de la creierul tău în armonie cu electronii tăi. când mori.000.Ştiu. 19% dintre ei se reunesc cu electronii din Univers până când Natura cere formarea unui corp nou sau a unui nou copac sau animal. care sunt tratate chimic. N-am men ionat încă nimic despre aceşti electroni şi observ că nu mă po i urmări foarte bine. . zgomotul este unul dintre cei mai nocivi poluan i deoarece “deranjează” electronii voştri şi vă dezechilibrează comportamentul fizic. 35 36 165 . Corpul Astral este compus din milioane de electroni.000 ani (nota Editorului) 37 accesa i site-ul www. Un Corp Astral nu este chiar ceea ce tu ai numi un spirit pur. Corpul tău Astral îi con ine şi.000.html pentru mai multe informa ii despre descoperirile recente (2001) despre Fizica Conştiin ei (nota Editorului). trilioane de ani pământeşti36. Acum ajungem la un alt tip de poluare care nu ne preocupă mai pu in.000.Nujournal. Pe timpul orelor tale de veghe este .net/choice.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Apele menajere din marile oraşe şi fabrici. şi 81% se reunesc cu Sinele tău Superior. deşi oamenii s-ar putea deja să-l fi uitat. din Bazinul Ruhr).000. prin canalul creierului tău. este ordinea firească a lucrurilor ca Sinele tău Superior să primească informa ii de la Corpul tău Astral. Informa ia este transmisă fără ca tu să fii conştient de asta. Aceşti electroni au o durată de via ă de aproximativ 10 miliarde.000. Corpul Astral – unealtă a Sinelui Superior – este o unealtă destul de delicată.000. Fumul din SUA a făcut deja ca mai mult de 40 de lacuri din Canada să devină sterile datorită ploilor acide pe care le-a provocat. Această informa ie este codificată. Ei au fost crea i la momentul genezei. există o credin ă că spiritul este făcut din nimic. Un Corp Astral uman normal con ine aproximativ 4 miliarde.000. Aşa cum i-a spus Marele Thaora.0 x 1021 = 4. Pe Pământ. . Anumi i fizicieni de pe Pământ sunt acum conştien i de acest fapt37 dar publicul larg nu a fost încă informat. către.000. prin intermediul acestor electroni. dar inten ionez să te ajut să în elegi.Nu prea te pot urmări. De vreme ce Sinele Suprem este cel care a trimis Corpul Astral în corpul tău fizic. Acest lucru este fals. Ca toate lucrurile electronice. electroni (nota Editorului) 1022 = 10. şi de la Sinele tău Superior. dar este aşa cum i-am spus.

În timp ce fumul î i afectează gâtul şi plămânii. în timp ce o altă piesă. pe ecranul tău vor aparea parazi i atât de mari încât imaginea va fi complet distorsionată. care î i place şi ascult-o cât de tare po i. şi. dar nu şi Corpul Astral. O anumită piesă muzicală te poate “înăl a” într-o stare de euforie. pentru a folosi un termen potrivit pentru radio şi T. Văd că acum po i urmări ceea ce î i spun şi că ai prins ideea. Deci. Uneori este aşa. alteori nu. oamenii au observat că. ca să spun aşa şi psihicul tău ini iază mecanisme de auto-apărare. ne-am obişnuit.V. vei aştepta în van. trezindu-se diminea a. În decursul anilor. Zgomotul atacă direct electronii Corpului tău Astral creând parazi i. Cei mai mul i dintre semenii tăi. oamenii nu-şi fac probleme în această privin ă! 166 . aşa cum ai văzut şi tu însu i. bleuargintiu. sunt vizibile pe timpul cât durează această separare. Creierul tău “se tensionează”. zgomotul î i afectează Corpul Astral. vor fi capabili să vadă un fir sub ire. Şi totuşi oamenii încă mai spun: oh. desigur. poate. Suferin a timpanelor tale nu va fi la fel de mare ca disconfortul pe care îl vei sim i în interior. dar zgomotul evii de eşapament al unei motociclete este de 3 până la 4 ori mai rău decât fumul toxic pe care îl elimină. de vreme ce zgomotul î i distruge electronii. Această zicală a răsărit din experien a populară. Acelaşi lucru apare şi în cazul Corpului tău Astral. prin exerci ii foarte avansate şi foarte speciale. dar din nefericire. dacă cineva lucrează cu un aparat electric în vecinătatea casei tale. Sunt aceiaşi electroni care formează Corpul tău Astral şi care crează efectul vizibil al firului. Lasă-mă să termin de explicat pericolul zgomotului. legând corpul fizic de Corpul Astral. de aceea. nu va avea nici un efect asupra ta sau. Încearcă un experiment: ia o piesa interpretată la vioară. acesta este un indiciu că un mic “parazit” se află la treabă. oamenii de pe Pământ consideră că poluarea fonică (zgomotul) este de o importan ă neglijabilă. nimeni n-a fost vreodată capabil să fotografieze Corpul său Astral şi. de altfel foarte drăgu ă. pe timpul somnului. În orice caz. Sunetele care î i ajung la urechi sunt în mod clar foarte importante. Corpurile lor Astrale. deasemeni. nu vei fi prevenit de aceasta în acelaşi fel cum se întâmplă în cazul ecranului unui televizor. Dacă priveşti un ecran de televizor şi observi câteva puncte albe. Voi ave i o zicală veche în franceză: “noaptea aduce sfaturi”. Acum. Dacă “solu ia” va fi profitabilă pentru Sinele Superior po i fi sigur că î i va fi prezentată – dacă nu. aveau adesea solu ii la problemele lor. un parazit îi invadează electronii – fapt care. fie trecând la a cere informa ii. fie la a primi ordine sau informa ii. sunt capabili să detaşeze Corpul lor Astral de corpurile fizice.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba capabil de a trimite mesaje de extremă urgen ă către Sinele Superior dar Sinele Superior caută mult mai mult decât atât. acei oameni care. În mod similar. pian sau fluier. Corpul tău Astral părăseşte corpul fizic pentru a se reuni cu Sinele Superior. este cu mult mai rău. te va irita. are repercursiuni dezastruoase asupra Sinelui tău Superior.

Când voi muri? . Am fost depus din nou în grădina mea exact după 9 zile după ce o părăsisem şi.Ai dreptate. Uneori. Thao nu mi-a răspuns dar a zâmbit… Întreaga călătorie de la întoarcere a fost la fel ca şi prima. de vreme ce eşti în stare să faci lucruri mult mai dificile. pentru că altfel. aceşti electroni pot fi văzu i ca având aceeaşi formă ca şi corpul fizic. prezicătorul poate fi un şarlatan.Ştii foarte bine că acest lucru nu i-l pot spune. . şi urmează semnele Zodiacului. . din nou.Îmi po i vedea viitorul? Sigur că po i. dar am fost capabil. 167 . . înainte de a fi reutiliza i de Natură. . Noi am “prevăzut” întreaga ta via ă – până la momentul mor ii în actualui tău corp fizic. Aceşti electroni se detaşează de corpul fizic la trei zile după moartea acestuia. Într-adevăr. să le dăm aceasta: există oameni pe Pământ care sunt sinceri şi care pretind că au văzut stafii – nu mă refer la şarlatani. şi atunci de ce mai întrebi? Este foarte rău să. şi a doua. au amintiri şi se întorc să “bântuie” locuri pe care le cunosc – locuri pe care le-au iubit sau le-au urât.i ştii viitorul şi cei cărora li s-a prezis viitorul comit o dublă eroare. Când am întrebat-o pe Thao dacă voi fi dus înapoi din nou pe calea care trece prin Universul Paralel. cometele. ei sunt “vacan i”.Da. Ceea ce au văzut ei reprezintă de fapt acel 19% din electroni care nu sunt con inu i de către Corpul Astral. încă odată. ea mi-a răspuns afirmativ. Prima.Mul i oameni cred în influen a stelelor. este împotriva Naturii să ştii ceea ce viitorul î i rezervă. în mijlocul nop ii. Nu ne-am oprit. planetele şi culorile. dar şi ei.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba De vreme ce semenii tăi pământeni îşi doresc dovezi. cunoaşterea n-ar mai fi ştearsă în “Râul Uitării”. ca un rezultat al anumitor efecte ale electricită ii statice. Ce crezi despre asta? La aceasta.Sau le-au urât? . . Am întrebat de ce şi ea mi-a explicat că era cea mai bună cale de vreme ce asta înseamnă că ei nu vor trebui să se confrunte cu reac iile martorilor. dar ai avea nevoie să scrii nu numai una ci două căr i. să admir sorii. dacă am fi preocupa i de acest subiect.

Oricare ar fi reac ia lor. A fost o perioadă dificilă pentru mine. Thao nu mi-a lăsat nici un semn. to i cei care au citit manuscrisul. De aceea. Insist pe cuvântul “fizic” pentru că cel mai frecvent răspuns este. contrar aşteptărilor mele. printr-un lan natural de evenimente. acum trei ani lumea nu era pregătită să primească mesajul. am încercat fără succes să îl public. în afară de o stranie apari ie într-o zi la Cairns. Sunt trei tipuri de cititori: În această carte. Pe parcursul acestor trei ani. este. Cunoscându-i aşa cum îi cunosc eu.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Adaug acest Postscriptum manuscrisului meu în completarea celor scrise de mine acum trei ani. am permis câtorva prieteni şi cunoştin e să citească manuscrisul şi asta s-a întâmplat când am în eles pe deplin ce doreau ei să scriu în această carte şi de ce ei m-au transportat “fizic” pe planeta lor. ştiu că ei sunt capabili să schimbe evenimentele chiar şi în ultima secundă. Pe timpul acestor trei ani. probabil că ai avut o serie de vise”. (Explica ia editorului cu acordul Autorului) 38 POSTSCRIPTUM38 168 . “trebuie că ai visat. dar nu mie. de vreme ce. care fără nici o îndoială inten iona să-mi demonstreze că încă mai eram supravegheat. pe când acum. până când am întâlnit Arafura Publishing. dar nu a fost nici un mesaj. nici telepatic. nici fizic. El a scris acest postscriprum în mod special pentru a-şi expune punctul de vedere. Acest lucru poate părea ciudat la prima vedere. Ei – Thao şi poporul ei – au inten ionat să fie aşa. au fost fascina i de con inutul său. Abia acum îmi dau seama că întârzierea apărută la publicarea căr ii a fost premeditată. deoarece. care a avut curajul să publice o asemenea poveste extraordinară şi unică. Autorului nu i-a fost permis să-şi exprime propria părere. N-am avut nici un contact. lui Thao i-au luat numai două luni pentru a aduce cartea mea în aten ia celui mai potrivit editor. dacă ei cred că va avea un impact mai bun câteva secunde mai târziu.

şi aceşti cititori au dreptate. am avut o reac ie (din fericire a fost singura) din partea unui prieten. dar admit că au fost mişca i de carte. dacă nava spa ială era asamblată cu bol uri sau nituri şi dacă pe Thiaoouba existau stâlpi de telegraf. Aparent. Dimpotrivă. să o reciteşti într-un alt cadru al min ii. Fac apel la tine. nu este singurul. Ai fost prevenit în prefa ă. 2.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 1. cititorule. mai bine ai fi cumpărat în loc o nuvelă S. 169 . Al treilea tip. În acest caz. şi. în special în pasajul referitor la adevărata identitate a lui Cristos care a murit pe cruce. Dintre cei 15 sau aproape 15 oameni care au citit-o. au spus că ei tot nu cred că am fost pe altă planetă. care este. În orice caz. te aşteptai să fii ridicat în picioare de bătălii spa iale. Dacă eşti religios. care formează majoritatea. dar din nefericire. cuvintele Maestrului Thaori. am avut un mare număr de feed back-uri privind religia.F. O altă “remarcă” de-a sa a fost aceea că în carte ar trebui să apară mai multe bătălii între navă şi/sau planete. 3. A trebuit să-i reamintesc că aceasta nu era o nuvelă S. Primul tip. este deja din start mult mai evoluat.. că nu contează dacă într-adevăr s-a întâmplat sau nu. sânge. “Asta este ceea ce place oamenilor”. şi ai fost şocat de “rectificările Bibliei”. I-am recomandat cu tărie să recitească manuscrisul. sunt aşa-zişii sceptici care. M-a întrebat. Dacă tu. cu detaliile “dictate” mie de către Thao. fiecare are ceva pertinent de spus şi m-au chestionat în legătură cu asta. şi în particular Creştinismul. au spus. sex şi violen ă. sunt obligat să dau cititorului un sfat. pentru banii pe care i-ai cheltuit. citind cartea. în particular creştin. care m-a supărat.i vei fi pierdut timpul. nu cred că prietenul meu este într-adevăr capabil să în eleagă această carte. ci mai curând. îmi pare rău. şi ştie de la început că aceasta este o poveste adevărată. cu proiectile şi arme mortale. de exemplu. îmi pare rău. el nu este încă pregătit pentru asta. a spus el.F. ea o citise de trei ori. i-ai pierdut timpul şi banii. ceea ce contează este mesajul puternic dintre rânduri. Al doilea tip de cititori. Mă simt obligat să răspund asupra acestei teme. Mă pot lega de acest fapt! Oricum. oricare ar fi ea. (de trei ori acelaşi rând) sunt convinşi că povestea mea este faptică. şi o inea pe noptieră de lângă patul său. vei primi cea mai mare recompensă din via a ta – răsplata mai degrabă spirituală decât materială – nu este acesta cel mai important lucru? De la oamenii care mi-au citit deja manuscrisul. În orice caz. şi că acestea nu sunt observa iile mele personale. deci ar face mai bine să citească altceva.F. acum că ştii că nu este o poveste S. planete explodând şi scuipând monştri. în orice caz trebuie să subliniez că această carte nu a fost scrisă cu inten ia de a critica nici o religie. O prietenă de-a mea este profesor de psihologie la o Universitate Franceză. caz în care nu. obiectiv şi pozitiv. Această carte trebuie citită şi recitită de cel pu in trei ori.

Aztecii aveau propria lor religie. şi de aceea eu nu am schimbat nimic. voi profita de oportunitatea acestui postscriptum pentru a da glas opiniei mele personale.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ei mi-au recomandat să înregistrez cu precizie lucrurile pe care ei mi le explicau. Ar trebui să-i urmăm doctrina” sau “Ar trebui să construieşti un Ashram. acum un milion de ani. “vorbele zboară. Am auzit deja câteva remarci referitoare la această carte care nu m-au impresionat deloc: “El crede că este noul Cristos”. Cristos a călătorit pe un asin. Ei. nu au citit cartea… Nu pot să exagerez suficient de mult că ar trebui citită de câteva ori. Orice religie este ca şi politica – cu arogan a liderilor lor şi setea de putere.m. îşi face reclamă exagerat. departe de congrega iile zgomotoase. “Ar trebui să pui bazele unei noi religii”. politicianul nesincer. Am mai avut multe alte conversa ii cu Thao care nu apar în această carte. Trebuie să spun în apărarea lor că mul i dintre aceşti oameni numai au auzit despre aventura mea. De ce oamenii sunt atât de nerăbdatori să audă despre ceva atât de important ca Dumnezeu şi Crearea Universului. Catolicii spanioli i-au prădat. prin prisma bogă iei sale şi a puterii. când ei ar putea să citească în linişte despre acestea. în toate privin ele. nu-i aşa? Musulmanii au luptat împotriva Romano-Catolicilor pe timpul cruciadelor. o religie a luat naştere. “Este un mare Guru. de fapt. deoarece suntem încă departe de a le în elege. ş. şi asta numai pentru satisfac ia sa personală. dacă va aminti i bakaratinienii pe timpul secesiunii în Africa de Nord. De ce vor ei să formeze o nouă sectă sau religie cu con inutul acestei căr i? Sutele de religii pe care le avem deja pe această planetă n-au făcut prea mult bine. Trebuie să avertizez cititorul asupra unor puncte foarte importante. Oricum. cu mândrie. el a murit pe cruce. şi sunt mul i aşa. Am urmat instruc iunile lor. aşa cum au făcut. ar merge bine” sau încă. Aceste religii au fost studiate cu grijă de către preo i care au dorit să ină oamenii sub conducerea lor. În politică. aceste Fiin e ne sunt superioare în evolu ia lor. asinul s-a transformat într-un Rolls-Royce…Vaticanul este una dintre cele mai bogate puteri de pe această planetă. pentru ca prin aceasta să-şi men ină puterea şi bogă ia. care nu era mai bună de vreme ce ei sacrificau oameni zeilor lor cu miile. 170 . Tine i minte. dar nu mi s-a permis să discut despre ele. Crede i-mă.d. dar înscrisurile rămân”. au violat şi au jefuit pe Azteci (a căror civiliza ie era foarte avansată pentru acele vremuri) pentru că Aztecii nu practicau catolicismul. în numele lui Dumnezeu şi al religiei.a. Am învă at lucruri care sunt mult mai incredibile decât cele revelate în acest volum. El doreşte să fie admirat. De fapt.

ci şi să le deschidă ochii – să-i trezească la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Să sperăm că nu se va întâmpla acelaşi lucru şi cu rechinul alb. Aminti i-vă că omenirea a fost creată cu libertatea de a alege (Liberul Arbitru). cu abilitate ne fac să credem că suntem liberi şi democra i.S. Vă sfătuiesc să vă întoarce i aten ia către China… Liderii multor ări. şi ele vor cădea într-o zi. numită ocean. fac exact ce le place. Acest peşte a crescut de trei ori fa ă de mărimea sa naturală. Ştiu deja dintr-o sursă de încredere că oamenii de ştiin ă francezi în Mururoa sunt foarte preocupa i de “gigantismul” care afectează anumite specii de peşti.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Cum rămâne cu miile sau milioanele de oameni înşela i de el. dacă enumerăm cu aten ie datele exploziilor subacvatice de la Mururoa. Politicienii folosesc cuvântul “democra ie” ca pe un ecran de fum.10). care încă mai efectuează experimente nucleare în Pacific şi poluează cu radia ii ultima mare resursă care ne-a mai rămas. pentru că sfârşim în fabricile de carne fără măcar să ne dăm seama. KGB-ul a fost o organiza ie puternică şi vicioasă. Îmi pare rău şi mi-e ruşine că m-am născut francez… 171 . comit atunci o crimă la scară planetară de câteva decenii. Lor le este oricum teamă de masele populare pentru că aşa cum a demonstrat Arki (cap. care se găseşte în apele noastre! Mai departe. 2 până la 4 zile după eveniment) apar întotdeauna o serie de cutremure de mare intensitate undeva pe planetă. Toate regimurile totalitariste neagă acest lucru. Thao şi poporul ei sunt foarte preocupa i de căile în care permitem să fim conduşi de o mână de politicieni putrezi. şi lumea stie. care. Chiar şi Partidul Comunist din Rusia a căzut acum. ocazional ne mai abatem de la cărare şi credem că suntem liberi. ve i observa că în următoarele ore (dar cel mai adesea. grupuri de oameni care într-adevăr o duc bine pot avea exact ceea ce îşi doresc. odată ce ajung la putere. raportat la Legea Universală. când. desigur… Politicienii francezi. dar trebuie să admit. Am ştiut asta de multă vreme. dând “semnalul” de început. în special peştele-papagal. dar asta este o iluzie. noi nu suntem mai liberi decât o turmă de oi. care a fost supus radia iilor atomice din zona din jurul Mururoa. prietenii noştri au evitat o uriaşă vărsare de sânge. glorie şi bani. Poate că uneori. Un exemplu tipic este guvernul francez. urmând exploziei. care au fost aleşi într-un mod aşa-zis democratic. şi ei ar fi putut întârzia deliberat publicarea căr ii acesteia pentru ca eu să pot include şi acest P. Majoritatea politicienilor au trei bunuri: putere. ei sunt satisfăcu i…? Thao mi-a spus că această carte nu este menită numai să ilumineze locuitorii planetei.

Nu este suficient să spunem “sistemul este rău. Ce face U. to i cei aleşi de popor. guvernele care distrug sistematic jungla amazoniană şi propriile lor genera ii viitoare. până se ajunge la nivelul salariului unui director de bancă suburbană şi ve i descoperi că sunt foarte pu ini cei care rămân. Aceşti eminen i politicieni. doar de disciplină. deoarece. Fiecare lege presupune foarte multă muncă şi responsabilitate. începe i prin a le tăia din salarii. În vederea schimbării sistemului. odată pentru totdeauna. Sigur că este rău. Ei – pe cine numim noi “Ei”? Parlamentarii. El ar trebui judecat deasemeni şi pentru atrocitătile pe care le-a comis în Kuwait. Într-o ară este nevoie de disciplină. Dacă promisiunile sunt încălcate. împreună cu conducătorii lor. Toată lumea bombăne despre ce sistem penal rău avem.N. să îndeplinească promisiunile pe care le-au făcut înainte de alegeri. Oamenii care spun că sistemul trebuie schimbat nu fac nimic pentru asta. de voi. Ave i grijă – noi nu vorbim aici de anarhie. şi exact aici ei greşesc! 172 . Voi sunte i poporul care a votat pentru aceşti politicieni şi cei mai mul i dintre voi s-au săturat – ei n-au făcut ceva ce aştepta i voi ca ei să facă pentru ara voastră. şi acestea comit o crimă la nivel planetar. dacă vre i să alege i politicieni buni. şi ar însemna să le cerem prea mult. aşa cum am spus cei mai mul i dintre ei sunt acolo pentru prestigiu şi un salariu mare. în legătură cu aceasta? În Brazilia. şefii statelor. Accidental. nu de un regim totalitarist. mai bine şi-ar face datoria decât să-şi petreacă 80% din timp certându-se între ei asupra politicii interne a partidelor. Oamenii vă vor spune: “Ce putem face noi? Noi nu putem face nimic”. sistemul ineficient. face i ceva în direc ia aceasta! Va aminti i sistemul penal al bakaratinienilor. dar aceia vor fi fiin e umane sincere şi într-adevăr vor să facă ceva pentru popor. depinde de voi să ac iona i pentru că este inadmisibil ca politicienii să dezamăgească milioane de oameni când ei sunt la putere şi să păcălească oamenii până la următoarele alegeri. Când nu există altă solu ie. legile trebuie să fie schimbate.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Sadam Hussein a comis deasemeni o crimă împotriva planetei când a dat foc la sute de pu uri de petrol. care era excelent datorită eficien ei sale. Politicienii sunt în general prea indolen i pentru a lua această sarcină pe cont propriu. Nu era deosebit de sistemul Aztec. legile par să fie făcute în favoarea şarlatanilor. Voi trebuie să-i for a i pe politicienii care vă reprezintă pentru a schimba legile ineficiente. Într-o zi. va veni timpul când cetă enii trebuie să-i for eze să-şi facă treaba. cetă enii de rând pot for a politicienii să-şi facă datoria – trebuie. ci de o democra ie în care promisiunile sunt inute. Deci. majorită ii care i-a ales. ei ar trebui să-l schimbe”.

împingându-şi vehiculele în afara drumului. Gandhi. pentru că violen a cere mai multă violen ă. ei au spus. una dintre cele mai mari arme pe care omenirea o posedă – mul umită inteligen ei sale – este puterea iner iei. au început să între în panică deoarece ei urmau să piardă milioane de dolari pe pia ă. într-o mul ime de oameni bolnavi. fără utilaje… ? ara era paralizată. popula ia a adus întreaga na iune la o stare de nemişcare. 10). China. te implor.000. Când brigada de pompieri sau o ambulan ă au trebuit să treacă. Milioane de oameni au fost martorii acestei întâmplări la T. de oameni se întind pe jos. Evident. oamenii au aranjat să-i lase să treacă dincolo. când 10. care au de inut un mare control financiar în lumea afacerilor (pia a de mărfuri en gros s-a prăbuşit. pe cont propiu şi neînarmat a fost în stare să oprească un tanc doar prin simpla lui prezen ă. doar o sfidare tăcută. ei ar fi fost masacra i şi totuşi. a reuşit de unul singur. Gandhi. te rog du-mă acasă. a prevenit un masacru prin mijloace non-violente. Cristos a spus: “Cine omoară cu sabia. au fost 10. du-mă acasă”. să-şi ducă la îndeplinire sarcinile pentru care ei au fost aleşi. nu-i aşa? Cu puterea iner iei. că ar fi mai mult decât ferici i să elibereze drumul – dar cum ar fi putut. nici sloganuri. Aşa cum a spus Arki (Cap. Numele persoanei care a trimis scrisoarea a fost “Dl. Lordul Mountbatten însuşi şi-a dat seama că dacă ar fi trimis 50. pe asfalt. Efectul a urmat rapid. O scrisoare fusese deja trimisă către guvern. care se afundase din ce în ce mai adânc în minciunile şi în fă ărnicia sa. au fost cutremura i de sacrificiul de sine al unui om nevinovat. n-au strigat. creşterea şi căderea pre urilor aurului) şi care erau în cohortă cu politicienii corup i. Au făcut-o în linişte. să prevină un teribil masacru. care fusese bine avertizat cu privire la cererile lor şi ştia de ce se afla acolo. ei au blocat drumurile cu aşa-zise vehicule “defecte”. unde să aflau ini ial. pe planeta lui Arki. un singur om. “Bancherii graşi”. un singur om. Odată.000. înfruntând for ele de ordine. Cum a reuşit el să facă asta? Pentru că solda ii din tanc nu au ÎNDRĂZNIT să treacă peste el. “vreau să merg acasă.V. Contingentul de poli ie ştia că a fost făcută inten ionat. sunt bolnav. pe o linie ferată sau pe străzi şi spun poli iei.000. Este o for ă non-violentă şi este cea mai bună. dar nu au putut face nimic în această privin ă. nu era nici un strigăt sau urlet. Apoi le-au împins înapoi. poli ia nu poate să arunce gaze lacrimogene. Aceasta este puterea iner iei: Ei nu s-au mişcat. Singur. n-au mâncat. Cetă eanul”… După cum a spus Arki. fără nici un motiv. de solda i la Calcutta. 173 . Nu aveau bannere. fără violen ă. de sabie va muri”… În Beijing. Oamenii simpli posedă o enormă putere. Ei aşteptau să le audă din partea adversarului lor.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Oamenii simpli pot şi trebuie să for eze guvernul ales de popor şi de referendum.

chiar pe hârtie. şi ei greşesc pentru că. V-a trecut vreodată prin minte că această codificare vă opreşte pe voi. Cunosc un fermecător mic proprietar de magazin care a avut o problemă cu casa de marcat. atunci înseamnă că nu sunte i uşor de păcălit. şi că vânzătorul mi-a înmânat 2$ 34 cen i ca rest de la 5$. în numele banilor lor “sacri”. a celor care nu verifică. Am făcut asta deliberat ca să vă prind. Deci. ei nu mai gândesc cu min ile lor. murături sau un pahar cu bere. aşa cum fac alte mii de oameni că el. trebuiau să facă ceva – şi poporul a câştigat. pentru simplul fapt că îşi pierduse îndemânarea de a face o simplă adunare. merge i înainte! 174 . fi i mândri de asta. n-ai fost tu vânzătorul. A i citit deja această carte până la sfârşit. Pu in câte pu in. sunte i condi iona i. Dacă face i parte din cea de-a doua categorie. imperceptibil. De acest fapt sunt îngrijora i prietenii noştri extra-tereştrii. Deci. mai bine v-a i schimba atitudinea acum. El a avut încredere în maşină. afară de cazul în care parcurgi lista care i se dă? Dar asta este o muncă stăruitoare. Din fericire. Mi-a vândut două articole la 1$ şi 38 de cen i fiecare. Dacă. Haide i să facem un mic experiment împreună. finan iştii preiau controlul asupra propriilor voştri bani. I-a luat aproape 3 minute să calculeze totalul pe o foaie de hârtie şi a sfârşit prin a-mi da 2$ 34 cen i rest la 5$ pe care îi înmânasem. consumatorii de la a şti pre ul unei conserve de fasole gătită. Sunte i gata? Chiar cu câteva rânduri mai sus. Frumos? Da. doar vă dau un exemplu. ei lasă finan iştii să adune pentru ei.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Pentru fiecare monedă pe care o pierdeau oamenii de pe stradă pentru că nu munceau. şi ve i vedea despre ce vorbesc. Oamenii îşi pun încrederea în căr i de credit şi computere. acest lucru este frumos prin el însuşi. pentru că ai fi pierdut 10 cen i. Deci sunte i din ce în ce mai pu in aten i la cât de mult cheltui i şi. şi înceta i să vă mai comporta i ca oile. vă afla i printre cei care s-au oprit când au citit paragraful pentru a verifica suma. Sunte i fiin e omeneşti. TREZI I-VĂ ACUM! V-a i întrebat vreodată. pentru că arată că sunte i interesa i în mai mult decât friptură şi cartofi prăji i. imperceptibil. Am ajuns în timpul în care se făcea repara ia. con inând un fragment Divin. Sunte i fiin e umane. am făcut o adunare pentru voi şi am explicat că am cumpărat bunuri în valoare de 2$ 76 cen i. ei nu mai de in “controlul”. ei pierdeau sute de mii. nu robo i. în orice caz. Imperceptibil. hamburgeri. ce s-ar întâmpla dacă s-ar întrerupe curentul într-un supermarket prevăzut cu noile sisteme de plată (case de marcat) şi cu noul sistem de bare de înregistrare a pre urilor? Asisten ii care le verifică nici măcar nu ar fi în stare să adune bunurile – codurile celor mai multe articole ar face aceasta o sarcină imposibilă.

voi trebuie să dovedi i că sunte i responsabili şi să vă crea i propriile reguli. de aceea. vă pute i organiza să merge i pe o cărare complet diferită. Mesajul maeştrilor Thaori nu cumva vi se adresează? De acum înainte. va trebui să actiona i responsabil pentru că toate compromisurile făcute vor fi gata să vă lovească. încât odată măcar.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ceea ce ar trebui să spun în continuare se adresează direct milioanelor de tineri din întreaga lume. “Kibbutz”-ul israelian func ionează perfect. Tot ce mi-a cerut Thao să scriu. Cei ai căror prieteni au căzut în această capcană. voi ve i face o “reîntoarcere la Natură” şi ve i fi primii care s-o facă serios. mai curată şi mai spirituală. (Se irosesc atât de mul i bani oricum. Eu personal. deoarece nu ştiu exact ce fel de resurse au alte ări. tot ce tocmai am adăugat. O discotecă este tot la fel de distractivă în spa iu deschis. Desigur. ar putea fi disponibiliza i bani pentru o cauză mare). vor găsi o ieşire cu ajutorul vostru – dacă şi ei vor. şi nu ave i nevoie de ele deloc. Ave i o uriaşă misiune în fa ă. Vă pute i procura toate aceste lucruri voi înşivă. organiza i-vă şi cere i guvernului să vă cesioneze trenurile arabile cu un contract pe 99 de ani (există asemenea terenuri disponibile. propriile voastre teatre unde ve i fi capabili să crea i şi să juca i propriile voastre piese. ve i construi o lume mai bună. Pute i chiar să înfiin a i un “district” cu propriile voastre reguli şi disciplină internă. În acest fel pute i crea ferme comunale care vă vor satisface nevoile personale. plictisi i sau închişi în oraşe. Sunt convins că un guvern bun v-ar da bucuros un “impuls în direc ia cea bună”. tânăra genera ie. vorbesc despre Australia în particular. să şti i! Propriile voastre biblioteci. apă. şi. pentru că după cum şti i. Fără droguri. în orice caz. pâine şi carne. Dragi prieteni. şi cu respect de sine. Voi pute i func iona chiar mai bine pentru că în Australia. la ară ca şi în oraş. se aplică în mod egal şi tinerilor. încredere că voi. Dintr-o perspectivă materială. De ce ave i nevoie pentru a supravie ui? Aer. pentru început. este o chestiune de a trăi bine. lucrurile fundamentale pot fi indiscutabil aplicate în toate ările. crede i-mă). drogurile vă perturbă Corpul Astral care este Sinele vostru real. am încredere deplină în voi. Ve i descoperi. Încă nu se pune problema să-i depăşi i pe al ii. ci şi să vă reorganiza i vie ile pe noul drum. nu numai să vă ajuta i confra ii. desigur. Ve i avea satisfac ia şi mândria de a demonstra celor din jur că nu sunte i “ciomăgari”. şi fără să folosi i produse chimice din nou. că face i chiar mai bine decât o na iune. 175 . Aici. unii sunt şomeri. în timp ce încă le respecta i pe cele ale ării în care trăi i. un mare număr dintre voi şi-au pierdut speran a. de vreme ce ei sunt convinşi că voi sunte i “cei fără speran ă”. de ce nu vă schimba i radical modul de via ă? În loc să stagna i într-un mediu nesănătos. sunte i multi-culturali. Aduna i-vă. dar aş vrea să adaug un mesaj special pentru ei. bucurii nespuse.

tir cu arcul. şi în special asupra respira iei prin chakre. De aceea. pentru că atunci când începe i să munci i în ferma voastră comunală. sau să creez o nouă religie. pentru o cauză bună. tenis de câmp.9) că religiile şi politica sunt două dintre cele mai rele plăgi ale societă ii. pescuit. Privi i în interiorul vostru şi ve i constata că poseda i tot ce ave i nevoie pentru a comunica cu El. folosind medita ia şi concentrarea prin intermediul Sinelui său Superior”. ve i fi chiar în stare să crea i păduri. fotbal. Thao v-a spus “Cel mai mare templu al omului este în interiorul său. Nu-mi vorbi i despre construirea de temple. şi lista poate continua… Unii poate preferă dansul clasic. catedrale. păstrarea copacilor. nu “boss”-ii sau maeştrii. şi nu ve i ajunge nicăieri. călărie. biserici. surfing. şi. Alege i din rândul grupului vostru câ iva oameni responsabili. Demonstra i întregii lumi şi. Pur şi simplu ve i merge împotriva voin ei mele la fel de bine ca şi împotriva voin ei lui Thao şi a Maeştrilor Thaori. sau cu sugestia că am devenit un guru al vostru. mult mai multe decât po i face într-un col de stradă. care vor fi aleşi într-adevăr democratic. Ve i evita jocurile violente care dau naştere la prea multe animozită i. 30 de minute de Yoga în fiecare diminea ă şi seară ar fi perfect. Bunăstarea voastră fizică şi spirituală va beneficia mult în urma practicării Yoga. biliard. ashram-uri sau orice altceva. tenis de masă. mai gîndi i-vă odată. în care vre i să-mi răspunde i. în orice oraş. dacă inten iona i să-mi asalta i editorul cu scrisori. sfătuitori. ve i fi în stare să face i chiar mai mult pentru a păstra mediul înconjurător. în special vouă înşivă că voi pute i pune în practică ceea ce voi predica i. ci oameni responsabili. acolo este locul unde poate comunica în orice moment cu Creatorul său. Pute i vedea că există nenumărate lucruri pe care le pute i face în natură. şi nu împotriva ei! Mul i dintre idio ii care merg împotriva Naturii vă vor critica atunci când ve i demonstra. 176 . regate. Vă numesc peiorativ “verdea ă” sau “hipio i”. pentru simplul fapt că El este cel care a pus toate aceastea acolo. Aş vrea să insist asupra acestei discipline.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba Ar mai fi şah. în numele UNIVERSULUI. Voi sunte i noua genera ie şi mul i dintre voi a i în eles că trebuie să merge i împreună cu Natura şi mediul înconjurător. al ii artele mar iale. Sunt convins că ve i fi în stare să arăta i întregii lumi că voi pute i face o treabă mai bună decât na iunile conduse de politicieni obscuri. popice. vă mul umesc! Thao v-a spus (Cap.

pentru ultima oară. 177 .Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba În sfârşit. nici măcar aceasta. una sau alta. aş dori să închei spunând acestea: ca umil servitor al lui Thao şi al Maeştrilor Thaori. şi absolut NIMENI nu va fi vreodată în stare să schimbe acest lucru. Singurul ADEVĂR. Nici o religie. IMUABIL este legea CREATORULUI. Râurile vor curge întotdeauna de la izvoare către ocean. LEGEA LUI. aş vrea să vă reamintesc. DUMNEZEU CREATORUL – Îi pute i spune cum dori i. că orice religie ar fi şi indiferent ce crede i. nici o credin ă şi nici o carte. care au cerut ca eu să scriu această lucrare. nu vor afecta adevărul şi ordinea stabilite de către El în Univers. aceasta nu va schimba în nici un fel ceea ce a fost stabilit de către marele SPIRIT. chiar dacă o religie. o sectă sau miliarde de oameni cred contrariul. LEGEA UNIVERSALĂ. aceea pe care El a dorit-o la începuturi.

„cei” – în textul original „celor dintre” – corectura editorului. 8. edi ia 2000 178 . la fel ca ale noastre. 11. „creierului îi ia o zecime de secundă pentru a da ordinul pentru a preveni arderea mâinii tale” – în textul original „o zecime de secundă i-ar fi necesară creierului tău pentru a da ordinul pentru a împiedica arderea mâinii tale”. dacă este cea mai mică posibilitate de pericol” – în textul original „dacă sunt ocupate. „atunci” – text scos de către editor pentru a spori claritatea – cu acordul autorului 5. (modificare adusă de către editor cu acordul autorului). 6. 13. 9. 1. 4. „care a trăit aceste vie i” – în textul original „şi care” – modificare adusă de către editor bazată pe explica iile autorului. „pentru că a lor” – modificat din „ale cărui” de către autor la cererea editorului. „şi planetele urcă pe scară – până la nivelul acestei planete” – în textul original „care urcă până când progresează la fel de mult ca şi această planetă”. 2. 3. „eliberat” – în textul original „livrat”. 10. Titlul original al acestui capitol a fost „Răpirea”.Michel Desmarquet – Profe ia de pe Thiaoouba 0. cu acordul autorului. Modificări editoriale în versiunea electronică. imediat ce există cea mai mică posibilitate de pericol”. „în gaura anti-gravita ională” – text scos de către editor pentru a spori claritatea. dar al cincilea includea două degete mari – unul în aceeaşi pozi ie ca şi ale noastre şi celălalt în locul unde se află degetele noastre mici” – frază clarificată de către editor cu acordul autorului. „Thao era aşezată pe un scaun circular în interiorul platformei” – în textul original „Thao era aşezată pe unul dintre scaunele circulare” modificare adusă de către editor cu acordul autorului. În textul original „Fiecare avea câte cinci degete. „simplul” – în textul original „cel mai simplu” 12. Modificarea a fost autorizată de către autor pentru toate versiunile traduse ale acestei căr i. În textul original „consacrare”. Michel n-a ştiut aceasta şi de aceea n-a putut verifica traducerea în engleză. Cuvântul „consacrare” există în franceză şi în engleză dar are în elesuri diferite în fiecare limbă. 7. „explorând” – în textul original „vizitând” – corectura editorului.„când sunt ocupate.