You are on page 1of 3

namn: Facitman www.mattehjalp.

se Pettersbergsskolan, Dominic

År 8 - Kapitel 6 - Läxstencil 2

1. Lös ekvationerna
9 y  2  16  2
x  12  18  12 7 z  4  32  4 9 y  2  2  16  2
a) x  12  12  18  12 b) 7 z  4  4  32  4 c) 9 y  18  / 9
x  30 7 z  28 (9 y / 9  18 / 9
y2
4 x  24  / 4
d) 4 x / 4  24 / 4
x6

2. Lös ekvationerna
x z y x
3 9 7 4
5 8 2 7
a) b) c) d)
x  3 5 z  9 8 y  2 7 x  7 4
x  15 z  72 y  14 x  28

3. Lös ekvationerna
x z x
 2  11 2  4  6  4 12   16  12
3 5 4
x z x
 2  2  11  2 44  64 12  12   16  12
a) 3 b) 5 c) 4
x z x
9  10 4
3 5 4
x  3 9  27 z  5 10  50 x  4 4  16

y
3  13  3
2
y
3  3   13  3
d) 2
y
 10
2
y  2 10  20

1
namn: Facitman www.mattehjalp.se Pettersbergsskolan, Dominic

4. Undersök om x  10 är lösning till följande ekvationer.


x
 8  10  8
5
x
x  8  8  10  8 x  12  4  12
5 5
a) 2 ja. b) ja. c) x  12  12  4  12 nej.
x
x  2 5  10 2 x 8
5
x  5 2  10

2x
4
10
d) nej.
2 x  10 4  40  / 2
x  20

5. Undersök om y  5 är lösning till följande ekvationer.


0,5 y
2
3y 2 y
5 1  0 3 y  5  10
3 0,5 5 5
a) ja. b)  2 nej. c) ja. d) 3 5  5  10 ja.
3 5 2 5
5 1  0 10  10
3 2, 5 5
2
2

6. Jag har tråkig (vilket händer allt oftare) och tänker på ett tal. Om jag adderar 5 till talet
och dividerar sedan med 4, så får jag 4. Vilket är talet?
x5
4
4
x  5  16  5 Svar: Talet är 11.
x  5  5  16  5
x  11

7. På en rektangel med arean 56cm 2 är långsidan x och kortsidan 7cm lång. Hur lång är
långsidan?
A  l b
56cm 2  x 7cm  / 7cm
Svar: Långsidan är 8 cm lång.
56 cm2
7 cm x
8cm  x

8. Om tre år är Börje hälften så gammal som Pelle. Hur gammal är Börje idag om Pelle är 27
år gammal?

2
namn: Facitman www.mattehjalp.se Pettersbergsskolan, Dominic

27  3
x3
2
x  3  15  3 Svar: Börje är 12 år gammal.
x  3  3  15  3
x  12

9. Lös ekvationerna
x  15  2 x  30 7 y  12  4 y  12
12  3a  6  2a  24
3 x  15  30  15 3 y  12  12  12
a  18  24  18
a) 3 x  15  15  30  15 b) 3 y  12  12  24 c)
a  18  18  24  18
3 x  15  / 3 3 y  24  / 3
a6
x5 y 8

10. Lös ekvationerna


9 x  (5 x  12)  24 (11 y  6)  5 y  24
5 z  (3  2 z )  4
9 x  5 x  12  24 11 y  6  5 y  24
5z  3  2z  4
4 x  12  24  12 6 y  6  24  6
a) 7 z  3  4  3 b) c)
4 x  36  / 4 6 y  6  6  24  6
7 z  7  / 7
x9 6 y  18  / 6
z 1
y 3

11. Rektangelns omkrets är 24cm . Kortsidan är x, långsidan 4x lång. Hur långa är sidorna i
cm?
A  2l  2b
24cm  2 4 x  2 x  10 x
24cm Svar: Kortsidan är 2,4cm och långsidan 4 2, 4cm  9, 6cm .
x
10cm
2, 4cm  x

12. Tobias och Elisa har tillsammans 78kr. Tobias har 20kr mer än Elisa. Hur mycket har var
och en?

x  ( x  20kr )  78kr
2 x  20kr  78kr  20kr 
Svar: Elisa har 29kr och Tobias har 29kr+20kr = 49kr.
2 x  58kr
x  29kr