P. 1
Access 2007

Access 2007

|Views: 227|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Việt Cường on Oct 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

Khi bạn muốn thêm, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu trong
Database, bạn nên sử dụng các query.
Với việc sử dụng Query, bạn có thể trả lời được rất nhiều câu
hỏi cụ thể về dữ liệu mà bạn hiện có, trong khi việc đó sẽ rất
khó khăn nếu bạn truy cập thẳng vào các bảng. Bạn có thể sử
dụng các Query để lọc dữ liệu, thực hiện những phép tính
với dữ liệu hoặc tóm tắt dữ liệu. Bạn cũng có thể sử dụng các
Query để tự động quản lý dữ liệu và xem xét các thay đổi
trong dữ liệu trước khi cho phép thực hiện những thay đổi
đó.
Một Query là một yêu cầu đến cơ sở dữ liệu và kết quả trả về
là dữ liệu hoặc hoạt động (Action) diễn ra trên cơ sở dữ liệu
đó. Bạn có thể sử dụng một Query (truy vấn) để trả lời một
câu hỏi đơn giản, thực hiện phép tính, kết hợp dữ liệu từ các
bảng khác nhau, hoặc thậm chí có thể thêm, thay đổi, hoặc
xoá các bảng dữ liệu. Các truy vấn mà bạn sử dụng để lấy dữ
liệu từ một bảng hoặc để thực hiện các phép tính được gọi là
truy vấn lựa chọn. Các truy vấn mà thêm, thay đổi, hoặc xóa
dữ liệu được gọi là truy vấn hành động.
Trong phân này chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những
thông tin cơ bản về các truy vấn cùng với nó là các ví dụ về
các loại hình khác nhau của các truy vấn.
Bạn cũng có thể sử dụng truy vấn để cung cấp dữ liệu cho
một Form hoặc một Report. Một cơ sở dữ liệu được thiết kế
tốt thì dữ liệu mà bạn muốn để hiển thị lên Form hoặc Report
thường nằm ở một số bảng khác nhau. Bằng cách sử dụng
truy vấn, bạn có thể liên kết các dữ liệu mà bạn muốn sử
dụng lại với nhau trước khi đưa lên Form hoặc Report.
Chú ý: Các ví dụ trong bài này sử dụng Database Northwind
có sẵn trong Template của Microsoft Access 2007.

Giáo trính Access 2007 - Lớp k47ĐH CNTT

http://www.k47cntt.net

Page 164

Để thiết lập Northwind 2007 bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Khởi động Microsoft Access 2007

Bước 2: Nhấp chọn nút Microsoft Office Button

, sau đó

chọn New.

Bước 3: Trong Pane bên trái, dưới mục Template Categories
chọn Local Templates

Giáo trính Access 2007 - Lớp k47ĐH CNTT

http://www.k47cntt.net

Page 165

Bước 4: Trong phần Local Template chọn Northwind 2007
sau đó nhấp Create.
Bước 5: Tiếp theo trang Northwind Traders xuất hiện bạn
nhấp nút Close để đóng của sổ này lại.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->