P. 1
Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : Contribuţii bibliografice : Fascicula 3

Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : Contribuţii bibliografice : Fascicula 3

|Views: 461|Likes:

More info:

Published by: Camera Nationala a Cartii on Oct 26, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

Carte rară în limba română

- -

71

Carte rară în limba română

72

92. Arta italiană contemporană : Expoziţie de pictură, sculptură şi
gravură…, 21 apr.-19 mai / Muzeul Toma Stelian. – Bucureşti : [S.n.],
1935. – 39 p.

Un catalog care oferă colecţia de picturi, gravuri şi desene, o
adevărată panoramă a artei italiene din sec. XIX, care a fost expusă în
incinta Muzeului Toma Stelian din Bucureşti, cu informaţii despre
pictori, sculptori, gravori, desenatori (Tommaso Cascella, Amato Orazio,
Cesetti Giuseppe. Catalogului i se alătură ilustraţii a cîtorva din operele
prezentate la expoziţie.

93. Ciomac, Em. Viaţa şi opera lui Richard Wagner. – Bucureşti : Ed.
Fundaţia pentru lit. şi artă „Regele Carol II”, 1934. – 311 p. – (Scriitori
români contemporani).
Studiul reflectă momente interesante din viaţa şi activitatea
compozitorului, dramaturgului şi teoreticianului artei germane,
strălucitului reprezentant al romantismului muzical - Richard Wagner
(1813-1883).

Renumitul compozitor a colaborat cu teatrele de operă din Würzburg,
Magdeburg, Königsberg, Riga, cunoscînd viaţa culiselor, efectele rampei,
respirînd aerul miraculos al scenei.
A fost inovator în domeniul compoziţiei („melodia infinită”, efect al
înlănţuirii unor laitmotive”; a iniţiat aşezarea orchestrei pe jumătate sub
scenă); A creat drame muzicale ca „opere de artă totală” - opere în care se
realizează o contopire intimă a gîndirii muzicale cu cea scenică.
Creaţia wagneriană a avut o influenţă covîrşitoare asupra evoluţiei
ulterioare a muzicii. Compozitori ca Anton Bruckner, Gustav Mahler,
Claude Debussy (la începutul activităţii sale), Arnold Schönberg, Richard
Strauss s-au dezvoltat sub influenţa muzicii lui Richard Wagner.

94. Mironescu, D. Mihail. Ce trebue să se ştie despre pictură ca artă :
Pictura la noi şi la alţii. – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice „Convorbiri
lit.”, 1926. – 57 p.

O carte pentru cei care tind să se iniţieze în probleme de pictură.
Motivul scrierii – discuţiile provocate la deschiderea expoziţiilor
oficiale sau personale de pictură cu referire la valoarea lucrărilor expuse.
Autorul, expert în probleme de pictură (a studiat la München,
Paris), încearcă să instruiască cititorul în regulile artei (ce este artă în
pictură şi fotografie, culorile picturii, regulile de perspectivă, armonizarea
de tonuri…).

Abordează şi alte subiecte: calitatea lucrărilor expuse, atitudinea
pictorilor faţă de calitatea lucrărilor lor, activitatea salonului oficial în

Carte rară în limba română

- -

73

selectarea lucrărilor de calitate, cultura artistică a publicului, preţurile şi
vînzarea tablourilor.

Cei 82 de ani ce s-au scurs din momentul apariţiei lucrării, n-au
influenţat şi lezat actualitatea ei.

Pe f. tit. ştampilă: Univ. din Bucureşti. Fac. de Istorie –Filozofie.
Secretariat nr de inventar 564
şi semnătura M. Kander

95. Taine, H. Sculptura în Grecia : Din „Filosofia artei”. – [S.l. : S.n.]
– 163 p. – (Biblioteca pentru toţi).
H. Taine ţinea curs de Filozofia artei la şcoala de Bele-arte din Paris,
în care se studiau probleme importante ale artei: idealul în artă, natura
operelor de artă, pictura Renaşterii în Italia şi în Ţările-de-jos, istoria
şcolii antice greceşti.

Lucrarea dată este dedicată sculpturii greceşti, o artă mai naţională,
mai apropiată moravurilor şi spiritului obştesc, mai cultivată şi mai
desăvîrşită. Din nefericire, toată antichitatea nu-i decît o ruină spune
autorul şi de aceea ca să înţelegem opera , sîntem nevoiţi să cercetăm
poporul care a creat-o, moravurile care au sugerat-o,
şi mediul în care
ea s-a n
ăscut.

96. Vianu, Tudor. Estetică. – Bucureşti : Ed. Fundaţia pentru lit. şi
artă „Regele Carol II”, 1934. –
Vol. 1. – 1934. – 286 p.
Vol. 2. – 1936. – 244 p.
Studiul lui Vianu este prima încercare de sinteză în istoria esteticii
româneşti, este o reflecţie completă asupra operei de artă.
Conţine 5 părţi.
În partea I Problemele preliminare ale esteticii conceptualizează
frumosul artificial şi natural, analizează izvoarele, normele, metodele
estetice.

Partea II-a este intitulată Valoarea estetică. Pentru Tudor Vianu
valoarea estetică este şi nu poate deveni altceva decît o valoare – scop.
Partea III Opera de artă cu formă şi conţinut, momente constitutive
ale operei (izolarea, ordonarea, idealizarea), genuri şi tipuri artistice,
eteronomia artei.

Partea IV Structura şi creaţia artistică. Însuşirile artistice în opinia
lui Vianu sunt: individualitatea, profunzimea psihică, fantezia creatoare,
forţa expresivă.

Problema receptării operei de artă este cercetată în partea V.
Dispune de un indice de nume şi de materii.

Donaţie de carte de la Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina,
Filiala „Costache Negri” Gala
ţi

Carte rară în limba română

74

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->