Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1

Etapele proiectarii:
1. Predimensionare
Etapa de predimensionare presupune stabilirea preliminară a dimensiunilor unui zid.
Observatie:
Dimensiunile se pot alege din catalog ziduri de sprijin (IPTANA) in functie de tipul acestuia.
D
f
m:1
B
H
a b d
Alegerea adancimii de fundare:

cm H D
ingh f
20 10 ÷ + ≥
• fundatia trebuie sa fie amplasata in teren stabil si teren bun de fundare
2. Verificarea zidului de sprijin
Zidul de sprijin trebuie verificat la:
• Lunecare
• Capacitate portanta
• Rasturnare
• Sectiuni periculoase
Explicatii:
Ce inseamna starile limita ultime si care sunt acestea?
EQU: Pierderea echilibrului structurii sau a terenului considerat ca şi corp rigid
• răsturnare
STR: Cedare internă si deformaţii excesive în structură sau în materialele structurale
cedare structurală – rezistentă în secţiuni periculoase
deformaţia excesivă a elemetelor structurale
GEO: Cedare sau deformaţii excesive ale terenului
 lunecare
 Capacitate portantă teren
 Stabilitate generală (se tratează împreună cu STR)
 Deformaţie teren
- tasare
- rotire
UPL: Cedare datorită subpresiunii apei
HYD: Umflare hidraulică, eroziune internă şi afuiere în sol cauzate de gradienţi hidraulici
 afuiere mal
 curgerea inacceptabilă a apei prin sau pe sub perete
1
Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1
 transport inacceptabil al particulelor de pământ prin sau pe sub pereţi
 modificarea inacceptabilă ale N.A.S.
Ce inseamna un caz de proiectare?.
Un set de coeficienti partiali de siguranta grupati
CAZURI DE PROIECTARE
Caz 1:
Combinaţia 1: A1 + M1 + R1
Combinaţia 2: A2 + M2 + R1
Caz 2:
Combinaţia: A1 + M1 + R2
Caz 3:
Combinaţia: (A1
*
/ A2

) + M2 +R3
A1
*
- pentru încărcări structurale
A2

- pentru încărcări geotehnice
Ce inseamna un coeficient partial de siguranta?.
Coeficienti partiali de siguranta:
Pentru actiuni:
rep F d
F F ⋅ ·γ
, k rep
F F ⋅ ·ψ
Pentru parametrii materialului(geotehnici):
M
k
D
X
X
γ
·
Pentru rezistente:
R
k
D
R
R
γ
·
2.1 Verificarea la lunecare conform SR EN 1997-1
Principiul verificarii

Actiunile orizontale H
d
care produc efectul deplasarea zidului trebuie sa fir mai mici decat rezistenta la
lunecare a zidului (a terenului de fundare de sub talpa zidului)
H
d
R = V
d
V
d
d
Note:
1.Fiecare verificare a zidului se face pentru starile limita ultime ce pot apare folosind unul din cazurile
de proiectare din SR EN 1997-1 (Cap 2.4.7.3.4.2).
2.Verificarea la lunecare se face in starea limita ultima GEO.
3.Pentru verificarea la lunecare se recomanda folosirea coeficientilor partiali de siguranta pentru
CP1.2 (A1+M1+R1).
2
Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1
Stabilirea coeficientilor partiali de siguranta pentru CP1.1
Actiuni:
35 . 1 / 1 ·
G
γ
pentru actiuni permanente (favorabile/nefavorabile)
5 . 1 ·
Q
γ
pentru actiuni variabile (nefavorabile)
Parametrii geotehnici:
00 . 1
'
·
ϕ
γ
pentru unghiul de frecare interna efectiv
00 . 1
'
·
c
γ
pentru coeziunea efectiva
0 . 1 ·
γ
γ
pentru greutatea volumica
Rezistenta totala a pamantului:
0 . 1
,
·
h R
γ
pentru rezistenta la alunecare
0 . 1
,
·
v R
γ
pentru capacitate portanta
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici :
γ
γ
γ
γ
k
d
·
valoarea de calcul a greutatii volumice
'
'
'
tan
tan
ϕ
γ
ϕ
ϕ
k
d
·
valoarea de calcul a ungiului de frecare efectiva
'
'
'
c
k
d
c
c
γ
·
valoarea de calcul a coeziunii efective
Evaluarea presiunilor active si a impingerii pamantului:
Coeficientul de impingere activa pentru fiecare strat (dupa teoria Coulomb):
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
2
2
2
cos cos
sin sin
1 cos cos
cos
1
]
1

¸

− ⋅ +
− ⋅ +
+ ⋅ + ⋅

·
α β δ α
β ϕ δ ϕ
δ α α
α ϕ
a
k
+
+
-
-
Daca
α
sau
β
au valori negative atunci se vor introduce in relatie
α −
si
β −

Coeficientii de impingere se gasesc si in „Proiectarea fundatiilor” , A. Popa ,IPCN, 1987, Pag. 68.
Presiunea activa intr-un punct:
q
k
h
p
a
( )
a d a i di G a k Q a
k c k h k q p ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ·

' 2 γ γ γ
Diagrama de impingere activa:
3
Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1
q
k
K
a1
K
a2
d1
c'
d1
d1
h
h
1
2
d2
c'
d2
d2
p
a1.0
p
a1.1
p
a2.0
p
a2.1
x
P
a1
P
a1h
P
a1v
P'
a2
P'
a2h
P'
a2v
P''
a2
P''
a2h
P''
a2v
1
2
2
y
x
( )
( )
( )
2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 . 2
2 2 2 1 1 2 0 . 2
1 1 1 1 1 1 1 . 1
1 1 1 0 . 1
' 2
' 2
' 2
' 2
a d a d a d G a k Q a
a d a d G a k Q a
a d a d G a k Q a
a d G a k Q a
k c k h k h k q p
k c k h k q p
k c k h k q p
k c k q p
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ·
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ·
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ·
⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ·
γ γ γ γ
γ γ γ
γ γ γ
γ γ
Impingerea activa pe fiecare strat:
( )
2
' ' '
2
.
2
0 . 2 . 1 . 2 2 2 0 . 2 2
1 . 1 1
h
p p P h p P
x
p P
a a a a a
a a
⋅ − · ⋅ ·
⋅ ·
descompunerea impingerii dupa orizontala si verticala
( )
( )
i ai V i a
i ai H i a
P P
P P
δ α
δ α
+ ⋅ ·
+ ⋅ ·
sin .
cos .
.. .
.. .
Calculul actiunii orizontale:

·
H ai d
P H
.
Calculul actiunii verticale:
( )

+ + + ⋅ ·
V ai u dren z G d
P G G G V
.
γ
Evaluarea rezistentei la lunecare:
¹
'
¹
− ⋅ ·
+ ⋅ ·
ε ε
ε ε
s i n c o s '
s i n c o s '
d d d
d d d
V H H
H V V
proiectia fortelor după planul de lunecare al zidului.
4
Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1
H
d
R '
V '
d
d
V
d
H '
d
R = 0
p , d
Rezistenta la lunecare este data de relatia:
h R
cvd d
d
V
R
,
' tan '
'
γ
ϕ ⋅
·

unde ungiul frecarii efective este: d cvd
' ' ϕ ϕ ·
frecare pamant-pamant.
d cvd
'
3
2
' ϕ ϕ ·
frecare pamant-beton.
Verificare la lunecare:
d d
R H ' ' ≤
2.2 Verificarea la capacitate portanta conform SR EN 1997-1
Principiul verificarii
Presiunea efectiva la talpa fundatiei data de actiunile verticale (greutate proprie, sarcini verticale
variabile) nu trebuie sa depaseasca presiune admisa de teren (capacitatea portanta).
R
d
V
d
Note:
1. Verificarea la capacitate portanta se face in starea limita ultima GEO.
2. Pentru verificarea la lunecare se recomanda folosirea coeficientilor partiali de siguranta pentru
CP1.1 (A1+M1+R1).
Pentru evaluarea presiunii active si a impingerii pamantului se folosec relatiile de la punctul 2.1
Reducerea actiunilor cu valoare de calcul in centrul de greutate al talpii fundatiei.
Actiunea verticala:
( )

+ + + ⋅ ·
V ai u dren z G d
P G G G V
.
γ
Actiunea orizontala:

·
H ai d
P H
.
Momentul incovoietor:
∑ ∑ ∑
⋅ − ⋅ − ⋅ ·
ki k a aiV ai aiH ed
x G x P y P M

unde:
5
Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1
ai
y
bratul fortei P
aH
masurat din centrul de greutate al talpii

fundatiei
a
x
bratul fortei P
aV
masurat din centrul de greutate al talpii fundatiei.
ki
x
bratul fortei G
k
masurat din centrul de greutate al talpii fundatiei
Calculul capacitatii portante
Se face cu relatia:
γ γ γ γ
γ i s b N B i s b N q i s b N c A R
q q q q c c c c d d
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ · ' ' 5 . 0 ' ' ' /

unde:
d
c'
coeziunea terenului de sub talpa zidului de sprijin
' B latimea efectiva a fundatiei
' γ
greutatea volumica a pamantului de sub talpa fundatiei
' q
suprasarcina de calcul care actioneaza la talpa fundatiei
Factorii adimensionali sunt prezentati in tabelul urmator
Tabel. Factorii adimensionali pentru calculul presiunii terenului de fundare
Capacitate portantă
N
q
( ) 2 / ' 45 tan
2 ' tan
ϕ
ϕ π
+ ° ⋅

e
N
c
( )
' tan
1
1
ϕ
⋅ −
q
N
N
γ
' tan ) 1 ( 2 ϕ ⋅ − ⋅
q
N
si
2 / ' ϕ δ ≥
Înclinarea bazei fundaţiei
b
q
=b
γ
2
) ' tan 1 ( ϕ α⋅ −
b
c
) ' tan /( ) 1 ( ϕ ⋅ − −
c q q
N b b
Forma fundaţiei
s
q
' sin ) ' / ' ( 1 ϕ ⋅ + L B ' sin 1 ϕ +
s
γ
) ' / ' ( 3 , 0 1 L B ⋅ − 7 , 0
s
c
) 1 /( ) 1 ( − − ⋅
q q q
N N s
Înclinarea încărcării
i
q
m
c A V H )] ' cot ' ' /( 1 [ ϕ ⋅ ⋅ + −
i
γ
1
)] ' cot ' ' /( 1 [
+
⋅ ⋅ + −
m
c A V H ϕ
i
c
) ' tan /( ) 1 ( ϕ ⋅ − −
c q q
N i i
)] ' / ' ( 1 /[ )] ' / ' ( 2 [ L B L B m m
B
+ + · ·
daca H acţionează pe direcţia
B’
)] ' / ' ( 1 /[ )] ' / ' ( 2 [ B L B L m m
L
+ + · ·
daca H actionează pe direcţia
L’
θ θ
θ
2 2
sin cos ⋅ + ⋅ · ·
B L
m m m m
H acţionează pe o direcţie care formează unghiul θ cu direcţia L’
Calculul suprasarcinii
q '
γ ⋅ ·
f
D q'
Observatii
1. Forma fundatiei este data de dimensiunile L si B , L are lungimea unui tronson (5-6m), dar
verificarile se fac pentru 1m de zid .
6
Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1
2. Unghiul
α
pe care fundatia il face cu orizontala se masoara in radiani.
Calculul dimensiunilor reduse (efective) ale fundatiei:
' ' '
:
2 '
'
L B A
V
M
e
unde
e B B
L L
d
ed
B
B
⋅ ·
·
⋅ − ·
·
V
d
B /2 B / 2
M
e d
V
d
B ' / 2 B '/ 2
e < == >
Verificarea la capacitate portanta:
' ' A R A V
d d

Verificarea la rasturnare conform SR EN 1997-1
Principiul verificarii
Efectul destabilizator de forma unui moment de rasturnare produs de impingerea pamantului sa nu
depaseasca efectul stabilizator de forma unui moment de stabilizare dat de greutatea zidului si a
drenului din spatele zidului.
V
d
H
d
M
d s t
M
s t b
Note:
1.Verificarea la rasturnare se face in starea limita ultima EQU.
2.Pentru verificarea la lunecare se recomanda folosirea coeficientilor partiali de siguranta din anexa A
tabel 1 si tabel 2.(SR EN 1997-1)
Stabilirea coeficientilor partiali de siguranta pentru starea limita EQU
Actiuni:
9 . 0
,
·
stb G
γ
pentru actiuni permanente favorabile
1 . 1
,
·
dst G
γ
pentru actiuni permanente nefavorabile
0
,
·
std Q
γ
pentru actiuni variabile favorabile
5 . 1
,
·
dst Q
γ
pentru actiuni variabile nefavorabile
Parametrii geotehnici:
25 . 1
'
·
ϕ
γ
pentru unghiul de frecare interna efectiv
25 . 1
'
·
c
γ
pentru coeziunea efectiva
0 . 1 ·
γ
γ
pentru greutatea volumica
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici :
γ
γ
γ
γ
k
d
·
valoarea de calcul a greutatii volumice
7
Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1
'
'
'
tan
tan
ϕ
γ
ϕ
ϕ
k
d
·
valoarea de calcul a ungiului de frecare efectiva
'
'
'
c
k
d
c
c
γ
·
valoarea de calcul a coeziunii efective
Impingerea intr-un punct este data de relatia:
( )
a d a i di dst G a k dst Q a
k c k h k q p ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ·

' 2
, ,
γ γ γ
Se calculeaza presiunea si impingerea activa a pamantului folosind coeficinetii partiali de siguranta
pentru actiuni in cazul verificarii la starea limita ultima EQU (se calculeaza din nou presiunea si
impingerea pamantului).
Momentul destabilizator:

⋅ ·
ai aiH d dst
y P M
,
unde:
ai
y
bratul fortei P
aH
masurat din punctul de rasturnare al zidului.
Momentul stabilizator:
∑ ∑
⋅ + ⋅ ·
ki k ai aiV d stb
x G x P M
,
unde:
a
x
bratul fortei P
aV
masurat din punctul de rasturnare al zidului.
ki
x
bratul fortei G
k
masurat din punctul de rasturnare al zidului.
Verificarea la rasturnare:
d stb d dst
M M
, ,

Verificarea in sectiuni periculoase
Note:
1.Verificarea in sectiuni periculoase se face in starea limita ultima STR.
2.Coeficientii partiali de siguranta sunt identici pentru un caz de proiectare la starile limita ultime STR
si GEO. (se foloste diagrama de impingere pentru CP1.1.)
Sectiuni periculoase
Zid de sprijin
gabioane
a a a a
a a
b
b
Zid de sprijin
beton simplu
c
c
a-a
b-b
c-c
Zid de sprijin
zidarie din piatra
Zid de sprijin
talpa - beton armat
a a
Cazul zidului de sprijin din beton armat
Solicitarile in sectiunile a-a, b-b, c-c sunt momente incovoietoare
8
Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1
In sectiunea a-a momentul incovoietor este dat de diagrma de impingere activa care actioneaza pana la
nivelul sectiunii .pe o consola (elevatia incastrata in nod).
p
a 1 . 1
p
a 2 . 0
p
a 2 . a - a
M
e d , a - a
p
e f , m a x
p
e f , m i n
p
1
p
2
M
e d , c - c
M
e d , b - b
In sectiunile b-b si c-c momentele incovoietoare se obtin pe consolele actionate de fortele din figura de
mai sus.

,
_

¸
¸ ⋅


·
B
e
m B
V
p
B d
ef
6
1
1
.
max
min

p med
h p
1 1
⋅ ·γ
p med
h p
2 2
⋅ ·γ ,
med
γ - greutatea straturilor pe inaltimea h
1p
respectiv h
2p
luata ca medie
ponderata cu inaltimea stratului.
h
h
1 p
2 p m e d
m e d
Cu momentele de calcul stabilite in sectiunile a-a, b-b, c-c se pot calcula armaturile conform cu
prescriptiile SR EN 1992.
Cazul zidului de sprijin din beton simplu si zidarie din piatra.
Efortul vertical in sectiunea a-a (dat de greutatea proprie a zidului pana in sectiunea a-a)
a a k G d
G V

⋅ ·
,
γ
momentul este dat de impingerea activa a pamantului
∑ ∑
⋅ − ⋅ ·
− − ki i k i a a aiH a a ed
x G y P M
, , ,
9
Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1
a a
V'
d
M
ed
p
a1.1
p
a2.0
p
a2.a
a a
V'
d
M
ed
p
a1.1
p
a2.0
p
a2.a
b
p
max
p
max
p
min
c
b
Compresiune cu incovoiere fara intindere
Stabilirea efortului maxim de compresiune
m c
V
d
1 3
2
max
⋅ ⋅

· σ
unde:
b
e
b
c − ·
2
,
d
a a ed
b
V
M
e

·
,
Verificarea se face cu relatia: d cp
f
, max
≤ σ
2
,
20
cm
daN
f
d cp
·
Compresiune cu incovoiere cu intindere

,
_

¸
¸ ⋅


·
B
e
m B
V
B d
6
1
1
max
min
 σ
cd
f ≤
max
σ
ctd
f ≤
min
σ
cd
f
rezistenta la compresiune a betonului cu valoare de calcul
ctd
f
rezistenta la intindere a betonului cu valoare de calcul
10

A.2 (A1+M1+R1). Un set de coeficienti partiali de siguranta grupati CAZURI DE PROIECTARE Caz 1: Combinaţia 1: A1 + M1 + R1 Combinaţia 2: A2 + M2 + R1 Caz 2: Combinaţia: A1 + M1 + R2 Caz 3: Combinaţia: (A1*/ A2†) + M2 +R3 A1* . 2 . Frep =ψ ⋅ Fk Pentru parametrii materialului(geotehnici): X XD = k γM Pentru rezistente: R RD = k γR 2.4.3. 2.Proiectarea unui zid de sprijin   TEMA1 transport inacceptabil al particulelor de pământ prin sau pe sub pereţi modificarea inacceptabilă ale N. Coeficienti partiali de siguranta: Pentru actiuni: Fd = γ F ⋅ Frep .S.7.Verificarea la lunecare se face in starea limita ultima GEO.Fiecare verificare a zidului se face pentru starile limita ultime ce pot apare folosind unul din cazurile de proiectare din SR EN 1997-1 (Cap 2.Pentru verificarea la lunecare se recomanda folosirea coeficientilor partiali de siguranta pentru CP1.2).pentru încărcări structurale A2† .pentru încărcări geotehnice Ce inseamna un coeficient partial de siguranta?. Ce inseamna un caz de proiectare?.4.1 Verificarea la lunecare conform SR EN 1997-1 Principiul verificarii Actiunile orizontale Hd care produc efectul deplasarea zidului trebuie sa fir mai mici decat rezistenta la lunecare a zidului (a terenului de fundare de sub talpa zidului) Hd Vd Rd d = V Note: 1. 3.

+ Daca sau au valori negative atunci se vor introduce in relatie si Coeficientii de impingere se gasesc si in „Proiectarea fundatiilor” . A.0 pentru capacitate portanta Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici : γ γd = k valoarea de calcul a greutatii volumice γγ tan ϕ'k tan ϕ'd = valoarea de calcul a ungiului de frecare efectiva γ ϕ' c' c' d = k valoarea de calcul a coeziunii efective γ c' Evaluarea presiunilor active si a impingerii pamantului: Coeficientul de impingere activa pentru fiecare strat (dupa teoria Coulomb): cos 2 ( ϕ − α ) ka = 2  sin( ϕ + δ ) ⋅ sin ( ϕ − β )  2 cos α ⋅ cos( α + δ ) ⋅ 1 +  cos( α + δ ) ⋅ cos( β − α )   + - α β −α −β .IPCN.5 pentru actiuni variabile (nefavorabile) Parametrii geotehnici: γϕ' =1.Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1 Stabilirea coeficientilor partiali de siguranta pentru CP1.00 pentru coeziunea efectiva γ γ =1. Presiunea activa intr-un punct: q k h p a pa = γ Q ⋅ qk k a + γ G ⋅ Diagrama de impingere activa: (∑ γ di ⋅ hi ⋅ k a − 2 ⋅ c' d ⋅ k a ) 3 .35 pentru actiuni permanente (favorabile/nefavorabile) γ Q =1. Pag.0 pentru greutatea volumica Rezistenta totala a pamantului: γ R . 68. h =1.0 pentru rezistenta la alunecare γ R . 1987.1 Actiuni: γ G = 1 / 1. Popa .v =1.00 pentru unghiul de frecare interna efectiv γc ' =1.

0 = γ Q ⋅ q k ⋅ k a 2 + γ G ⋅ γ 1d ⋅ h1 ⋅ k a 2 − 2 ⋅ c 2 d '⋅ k a 2 1d ( ⋅ (γ ( ) ) ⋅ h1 ⋅ k a 2 + γ 2 d ⋅ h2 ⋅ k a 2 − 2 ⋅ c 2 d '⋅ k a 2 ) Impingerea activa pe fiecare strat: Pa1 = p. H = P.0 P' a2v P' a2 P' a2h p a2.0 ) ⋅ h2 2 P' a 2 = p a 2.V Evaluarea rezistentei la lunecare:  V 'd = Vd ⋅ c oε s+ H d s i εn   H 'd = H d ⋅ c oε s− Vd s i εn proiectia fortelor după planul de lunecare al zidului. 4 .i .a1.0 h x P a1v P a1 P a1h p a1..i ..1 − p a.ai ⋅ cos ( α + δ i ) Pa.1 ⋅ x 2 P' ' a 2 = ( p a 2.1 p 1 K y x a2 d2 c' d2 d2 h2 2 P'' a2v P'' a2 P'' a2h 2 p a1.1 a2.1 = γ Q ⋅ q k ⋅ k a 2 + γ G p a 2.1 = γ Q ⋅ q k ⋅ k a1 + γ G ⋅ γ 1d ⋅ h1 ⋅ k a1 − 2 ⋅ c1d '⋅ k a1 p a 2.0 = γ Q ⋅ q k ⋅ k a1 − γ G ⋅ 2 ⋅ c1d '⋅ k a1 p a1.0 ⋅ h2 descompunerea impingerii dupa orizontala si verticala Pa.ai ⋅ sin (α + δ i ) Calculul actiunii orizontale: H d = ∑Pai .Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1 q k K a1 d1 c' d1 d1 1 p a1.2.V = P. H Calculul actiunii verticale: Vd = γ G ⋅ ( G z + G dren + Gu ) + ∑ Pai .

1 (A1+M1+R1).1 Reducerea actiunilor cu valoare de calcul in centrul de greutate al talpii fundatiei. H M ed = ∑PaiH ⋅ y ai − ∑PaiV ⋅ x a − ∑G k ⋅ x ki 5 . Pentru evaluarea presiunii active si a impingerii pamantului se folosec relatiile de la punctul 2.2 Verificarea la capacitate portanta conform SR EN 1997-1 Principiul verificarii Presiunea efectiva la talpa fundatiei data de actiunile verticale (greutate proprie.V Actiunea orizontala: Momentul incovoietor: unde: H d = ∑Pai . d = 0Vd ' Rd' Hd Hd' Rezistenta la lunecare este data de relatia: V ' ⋅ tan ϕ' cvd R' d = d γ R . sarcini verticale variabile) nu trebuie sa depaseasca presiune admisa de teren (capacitatea portanta). Pentru verificarea la lunecare se recomanda folosirea coeficientilor partiali de siguranta pentru CP1. 2. Actiunea verticala: Vd = γ G ⋅ ( G z + G dren + Gu ) + ∑ Pai . ϕ' cvd Verificare la lunecare: H 'd ≤ 'd R 2 = ϕ' d frecare pamant-beton. Vd Rd Note: 1. Verificarea la capacitate portanta se face in starea limita ultima GEO.Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1 Vd R p .h unde ungiul frecarii efective este: ϕ' cvd =ϕ' d frecare pamant-pamant. 3 2.

Proiectarea unui zid de sprijin y ai xa x ki TEMA1 bratul fortei PaH masurat din centrul de greutate al talpii fundatiei bratul fortei PaV masurat din centrul de greutate al talpii fundatiei.5 ⋅ γ '⋅B '⋅N γ ⋅ bγ ⋅ sγ ⋅ iγ coeziunea terenului de sub talpa zidului de sprijin latimea efectiva a fundatiei γ' greutatea volumica a pamantului de sub talpa fundatiei q' suprasarcina de calcul care actioneaza la talpa fundatiei Factorii adimensionali sunt prezentati in tabelul urmator Tabel. bratul fortei Gk masurat din centrul de greutate al talpii fundatiei Calculul capacitatii portante Se face cu relatia: unde: Rd / A' = c d '⋅N c ⋅ bc ⋅ s c ⋅ ic + q'⋅N q ⋅ bq ⋅ s q ⋅ i q + 0.7 1 − 0. Factorii adimensionali pentru calculul presiunii terenului de fundare e π⋅tan ϕ' ⋅ tan 2 ( 45 ° + ϕ' / 2 ) Nq c' d B' Capacitate portantă Nc Nγ (N q −1) ⋅ 1 tan ϕ' 2 ⋅ ( N q −1) ⋅ tan ϕ' si δ ≥ ϕ' / 2 Înclinarea bazei fundaţiei Forma fundaţiei Înclinarea încărcării bq=bγ bc sq sγ sc iq iγ ic (1 −α ⋅ tan ϕ' ) 2 bq − (1 − bq ) /( N c ⋅ tan ϕ' ) 1 +sin ϕ ' 1 + ( B ' / L' ) ⋅ sin ϕ' 0.3 ⋅ ( B ' / L ' ) ( s q ⋅ N q −1) /( N q −1) [1 − H /(V + A'⋅c'⋅cot ϕ' )] m [1 − H /(V + A'⋅c '⋅cot ϕ' )] m +1 i q − (1 − i q ) /( N c ⋅ tan ϕ' ) m = m B = [2 + ( B ' / L' )] /[1 + ( B ' / L' )] m = m L = [2 + ( L' / B ' )] /[1 + ( L' / B ' )] m = mθ = m L ⋅ cos 2 θ + m B ⋅ sin 2 θ daca H acţionează pe direcţia B’ daca H actionează pe direcţia L’ H acţionează pe o direcţie care formează unghiul θ cu direcţia L’ Calculul suprasarcinii q' q' = D f ⋅ γ Observatii 1. dar verificarile se fac pentru 1m de zid . Forma fundatiei este data de dimensiunile L si B . 6 . L are lungimea unui tronson (5-6m).

Calculul dimensiunilor reduse (efective) ale fundatiei: L' = L B' = B − 2 ⋅ eB unde : M e B = ed Vd A' = B'⋅L' TEMA1 Vd Vd Me d < = = > e B /2 B /2 B '/2 B '/2 Verificarea la capacitate portanta: Verificarea la rasturnare conform SR EN 1997-1 Vd A' ≤ d R A' Principiul verificarii Efectul destabilizator de forma unui moment de rasturnare produs de impingerea pamantului sa nu depaseasca efectul stabilizator de forma unui moment de stabilizare dat de greutatea zidului si a drenului din spatele zidului.1 pentru actiuni permanente nefavorabile γ Q .5 pentru actiuni variabile nefavorabile Parametrii geotehnici: γϕ' =1.25 pentru coeziunea efectiva γ γ =1.dst =1.0 pentru greutatea volumica Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici : γ γd = k valoarea de calcul a greutatii volumice γγ 7 . std = 0 pentru actiuni variabile favorabile γQ . stb = 0.(SR EN 1997-1) Stabilirea coeficientilor partiali de siguranta pentru starea limita EQU Actiuni: γG . Unghiul α pe care fundatia il face cu orizontala se masoara in radiani.25 pentru unghiul de frecare interna efectiv γc ' =1.Proiectarea unui zid de sprijin 2. Hd Md s t Vd Ms t b Note: 1. dst =1.9 pentru actiuni permanente favorabile γG . 2.Pentru verificarea la lunecare se recomanda folosirea coeficientilor partiali de siguranta din anexa A tabel 1 si tabel 2.Verificarea la rasturnare se face in starea limita ultima EQU.

d ≤ M s t b . c-c sunt momente incovoietoare 8 . Momentul destabilizator: M dst .Proiectarea unui zid de sprijin tan ϕ'd = tan ϕ'k TEMA1 γ ϕ' valoarea de calcul a ungiului de frecare efectiva valoarea de calcul a coeziunii efective γ c' Impingerea intr-un punct este data de relatia: p a = γ Q .) Sectiuni periculoase Zid de sprijin talpa .dst ⋅ q k k a + γ G . 2. Verificarea la rasturnare: M d s t . b-b. d = ∑PaiH ⋅ y ai ( ∑γ di ⋅ hi ⋅ k a − 2 ⋅ c' d ⋅ k a ) unde: y ai bratul fortei PaH masurat din punctul de rasturnare al zidului.beton armat Zid de sprijin beton simplu Zid de sprijin zidarie din piatra Zid de sprijin gabioane a-a c a c-c c b a b b-b a a a a a a Cazul zidului de sprijin din beton armat Solicitarile in sectiunile a-a. (se foloste diagrama de impingere pentru CP1. x ki bratul fortei Gk masurat din punctul de rasturnare al zidului.Verificarea in sectiuni periculoase se face in starea limita ultima STR.d Verificarea in sectiuni periculoase Note: 1.1. d = ∑PaiV ⋅ x ai + ∑G k ⋅ x ki unde: x a bratul fortei PaV masurat din punctul de rasturnare al zidului. Momentul stabilizator: M stb .Coeficientii partiali de siguranta sunt identici pentru un caz de proiectare la starile limita ultime STR si GEO.dst ⋅ c' d = c' k Se calculeaza presiunea si impingerea activa a pamantului folosind coeficinetii partiali de siguranta pentru actiuni in cazul verificarii la starea limita ultima EQU (se calculeaza din nou presiunea si impingerea pamantului).

m e dh2 p h1 p m ed Cu momentele de calcul stabilite in sectiunile a-a. Efortul vertical in sectiunea a-a (dat de greutatea proprie a zidului pana in sectiunea a-a) Vd = γ G ⋅ G k . a −a momentul este dat de impingerea activa a pamantului M ed .a p Me d .pe o consola (elevatia incastrata in nod). Cazul zidului de sprijin din beton simplu si zidarie din piatra. p a 1 . a −a = ∑PaiH ⋅ y a −a . m in p p e f. min = d ⋅ 1   ef B ⋅ 1m  B  max p1 = γ med ⋅ h1 p p 2 = γ med ⋅ h2 p .i − ∑G k . γ med . a .a -a p 1 p 2 e f. V  6 ⋅ eB  p.0 Me d . Me.m a x In sectiunile b-b si c-c momentele incovoietoare se obtin pe consolele actionate de fortele din figura de mai sus.greutatea straturilor pe inaltimea h1p respectiv h2p luata ca medie ponderata cu inaltimea stratului.b c c a 2 .i ⋅ x ki 9 .Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1 In sectiunea a-a momentul incovoietor este dat de diagrma de impingere activa care actioneaza pana la nivelul sectiunii . b .1 p a 2 . b-b. c-c se pot calcula armaturile conform cu prescriptiile SR EN 1992.d .

0 p a1. eb = Vd 2 Verificarea se face cu relatia: σmax ≤ f cp .1 p a2.0 a Med V' d a p a2.1 p a2.d unde: c = daN cm 2 Compresiune cu incovoiere cu intindere V  6⋅e  σ min = d ⋅ 1  B  B ⋅ 1m  B  max σ max ≤ f cd σ min ≤ f ctd f cp .a a Med V' d a p min p a2.Proiectarea unui zid de sprijin TEMA1 p a1.a b c p max b p max Compresiune cu incovoiere fara intindere Stabilirea efortului maxim de compresiune 2 ⋅ Vd σ max = 3 ⋅ c ⋅ 1m M ed . d = 20 f cd rezistenta la compresiune a betonului cu valoare de calcul f ctd rezistenta la intindere a betonului cu valoare de calcul 10 . a −a b − e b .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful