P. 1
MBTI

MBTI

|Views: 147|Likes:
Published by Tyler Kn

More info:

Published by: Tyler Kn on Oct 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

NumeSiprenume PSIHOTEST: M.B.T.l.

puncte variantelea fi b ale fiecirei afirmafii, proporlional cu misura in Distribuili 5 care acestea sunt conformecu modul Dvs. de a li qi de a vi comporta (folosi{i numere Trecelinotele fita de rispuns. in intregi). PREFER 1. a. 1. b. 2. d. 2. b. 3. a. 3. b. 4. a. 4. b. 5. a. 5. b. 6. a. 6. b. '7.a. 7. b. 8. a. 8. b. 9. a. 9. b. qi saiauhottuari dupace qtiuce gdndesc ceilalli pe fIr[ se-iconsult ceilalti sdiau deciziisingur, un si hu considerat tip intuitiv,cu imaginatie pe un cu sI fiu considerat om al faptelor, picioarele pement gi a problemei pe o analizi sistematicesitualiei bazindu-mipe datele si iauhotdrari nevoilor oamenilor si iauhotdriribazardu-mipece simt5i pe inlelegerea ci mai bine de dupi cum consider este siDgur sarcinile indeplinit, sa-miasum obiectivelor sdmi sespuniclarce am de Iecutpentmindeplinirea in si sdlucrezsingur, pot reflecta lini$te in cu si fiu mercuactiv,in contact oamenii, mijlocullor care$tiuci s-audoveditdejaca fiind bune despre soluliiveriflcate, si folosesc gisescnoi solutii,carese pot dovedia fi mai bunedecdtcele de pani si incercse acum de neinfluentat sentimente pe logicea faptelor, seajungla concluzii bazauneianalize viald$i oameni meledespre pe seajungla concluzii bazapirerilor ;i experien{ei in se pentruo anumitimuncd, am flexibilitate timp s[ nu-mifixeztemenefinale cu stnctefe pe s6-mifixezun prcgram caresA-lrespect singur dupacaresemi gardesc problema rezolvat, de pulin desprc sAdiscot prcbleme inaintede a md hotiri despre sddiscutmaimult ftre reFned

posibilealeunei soluliicdnddecidceva la variantele 10.a. sdme gandesc toate atuncicandiau o decizie reale, concrete, strictfaptele 10.b. sAconsider pngmaticd cerebralS, o 11. a. sdfiu considerat persoani caldd cu o I ]. b. sdfiu considerat persoani multesensibilitate, altemativiinainlede a decide mult 12.a. si canttuesc fiecare rapidinformafiile si decidpe loc 12.b. si analizez 9i gandurilor a sentimentelor 13.a. sd-mipistrezintimitatea $i celor gindurilesi sentimentele cu carelucrez 13.b. sa-mi impirligesc cu 14.a. si am de-afacecu abstractul, teorcticul concretul 14.b. seamde-afacecu realul, si sentimentele, seautoinleleagA sd-9i cunoascA 15.a. sd-iajutpe ceilal.ti 15.b. s5-iajutpe ceilallisi ia deciziilogice

imi placesdfiu lisat si actionez ce de imi placesdgtiudinainte sea$teaptA la mine 28.convingerile gi placdatele concluziile verificabile 23. a.b. a. cu pe$oane carele cunosc 22. a.b.b. din la gi necesar dupi cum ceresitualiade 20.b. sdnLl-mi comunic 17. analizez planufidetaliate cuprecizie 26. a.gi 16. schimbarea posibilitatea libereialegeri 16. 19.b.nu-miplacconstrangerile o logicd caremanifeste gandire 27. a. a. ncipiile. concretului prezentului a pe pe 19.b. generalului.a.a. obignuiesc si-mi fac planuridoar la momentul moment mereu oament no1 21.nuiesc si-mi bazez deciziile convingeri o argumentalie bazatd bunulsimt $i pe dateti pe analiziralionald. nu atragatenlia si 30. imi placconceptele.nunfiti impuse o de 26. a.b.chiardace intarzie . si fiu orientat spreimaginea intr€gului. s5-micomunic liber gindurileqi sentimentle 18. imi intr-o agenda lucruintalnirile de 24.a. 29. obi. b. o glndirede "artist" cu oamenii 27. predjctibilitatea cunoa$terea dinainte ceea sepoate a ce intamph $i gandurile sentimertele gi personale 17. bazandu-me nevoiepe statistici. obiqnuiesc si-mi bazez deciziile strict logicd prognoze 20. vizirmea a spre viitorului gi 18. nu-miplacesdfolosesc agenda lucru cat in 25. obi$nuiesc notez se de o 24.b. imi placesI fiu retlas. imi placfaptele p 23. a. imi placmai degrabd dupl insp atiademoment 28. imi placesi punin aplicare planificare amf. imi placesdincepo in6lnire de lucruatuncicel1d au sosit. discuto problemenoue mai detaliat cadrul$upului celorlalliconcluzia caream ajuns la problemele minteti apoile comunic in 25. imo places5-mifolosesc stabilit 32. imi placideile 22. b. imi placesdincepo intahire de lucruexactla momentul to.b.a.b.a. imi placoamenii sensibili. a. a.ti se 32.b.b. imi placesa fiu in centul atentiei asupm mea si 29. imi placesi lrliesc situatiicu incercetur[ pent! a analiza intelecluale informajiile capacitdlile 31. obifnuiesc sd-miplanificmunca timp.b.b. imi places5-milasimaginalia zboare realitdfii atentdefaliile 30.a. si fiu orientat sprecunoatterea detaliiilor. imi placesi fiu singur. a. imi placesI examinez emolionale 31.b. imi placesAcunosc pe sau bine 21.

Aveli grija ca sumanotelor datefiecixei vadantea unui item specificsdfie galtrcu 5. la lb 2b 17a 18a 19a 20a 21a 22a |fi\ 18b 19b 3a 4a 5a 6a 3b 4b 5b 6b 7b 20b 21b 22b z-to 23a z+a 25a 26a 27a 28a 29a 30a 31a 32a 8a 9z 10a l ia 12a l3a 14a. 15a l6a 8b 9b 10b 1lb 12b 13b 14b 15b l6b 24b 25b 26b 27b 28b 29b 30b 31b 32b .Fitd de rdspansuti in Trecetinoteleacordate itemilor chestionarului coloanele urmatoare.

N. T. intrebbrisub-dimensiuni I. J.T E Secompari Seafi$eMivalorilemai man. J.74 11A DIMENSIUNE J P 4B 8B 128 l6B 201' 244 28B 324 8A t2A l6A 20B 248 28A 328 7B 1lB 158 l9B 23B 274 31-B l5A 19A 234 278 31A 18B 18A 224 268 30A 228 26r'.l.J P. . DacAvalorile suntegaleseafigeazd t = Intravefiit E: Bxtravefiit Atentie! S:Senzalie T: Gdndire J: Judecata N-lnuilie (afect) F: Afectivitate P: Porceplie F. l0B 29}' (E. T. 25A 1'7 A 2lB 258 298 5A 9A 10B 148 DIMENSIL]NE S N 2B 2A 6B 10A 14A DIMENSIUNE T F 3A .S N. pe sub-dimensiune I.T. P) Corespondenla DIMENSIL]NE E I 1B 5B 9B 138 l7B 211. F. F. Calcularea scorurilor (E. ambelevalod inhe parunteze.B.M.N. P) sumele fiecare Secalculeazd sumele I. S. S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->