EUlROR~ ASlA BUSIN ESS SJCHOOL

Placement Brod ure 2011-12
Post Graduate Proqrarnme
in ,M,anagement

AIf!IOtJ1iEUiJliON. MIA BiJjs~NE~ $Q-iOOl. MlssJCiIi1. vision & Val'u~s P.iIlrtners MlIiSDI)!'i8Derd MernooI.s ~(!lJ't¥.;Ii;~s Milest~~ & lnno ... ..aitICiIi1I Awards & lFte((jl!!n~l~

S
E; E;

, g
9

:!lUi

Prngr,arn Phl~DsCi~ prngr,arn Desl~n Prngr,am 5<tr1.!Jcture:
p,ede.g.Dg:{
Leemln~
Re-SOl!lFCe'

ll.i.

[2

1l.:3 1l.4 :!lS

pi..hiLEM EW4'rS List ,Cif r,ecl'tliiters 'LEreer Ad ... ,aooel'l1leFiI!3. }J,lulWi!1~peak s PiSlPiMiI!lilltt:h Prafiles 2o.i l-:lOU Profile DaiOhbCiard .S.tudents .Already 1F11~-Qed 'Lruil'rE!nt i3.a!tch Pr'D~11!!5'ull'I1Il'I1IiIIl)' DetBl!:eiiI proliUe 'CifSru~eFit; Whet eerperates say Placement LoFl1lMII!itee 'L'arna:ct5

IFliIlEu:!E! mil!M: II!iK! mutiE!

E.LlIROPE ASIA BIU:5INESS :5!JllrJDl _ 2:

I

lam hapP'Y'Ui irrtlr,odu.{le00 VO!!J ome iJfm.lr finest batdl.e; ot:stud:ems wiTIo·.aredoing 'lNomden1lJJWCIrl): Blttilte lnstl I!Ut e..both In .aC3d'.emkaM e~eriernl;:jlleamirr~ areas. The s<tllldemtsIOOmefram ~ood ae3d:eJrrli::bacl);girmmill.allld ,diverse wo~k e~rleme.at; V-OU will :see. 'Thev are !ll:oolll persG:IlI5.. ~FiC!!!~eaFid hard wOIl'~In,g.~'all'e hl~~;[lol!Fil!Filtted to the Pmgram.wlilll:h Iso'fferln!l:them life e:h.LllI,IDlrri1: e:.:perienre.
EAM. ~saftfell'lrr~ IJmema Imlque pedl.il!l)Jgv within the frsmawnrk o~ a ens yeilJ' post~fEid!!J_<lite pmgr.am 1mMal\1a~efl1leFi~Irr oonteoct ofllheirwoll'kexperlerrCo!!'.1 wolllid IIk>l!:'ro hilllJ\1ll~h~;Qu~Iorus an·tluee aspects:

~Ir:st..we are' ta!dm!ll:.~reat:pains to see thatt lihley are' IJr.illFlsrorrnedi~Fitornam..:i~eriaJpersanall~)' through e:mtomlsed effurtt'f~real!:h IlIdlvldllaJ 50tll1all:tlile-~lbeba,ve and ,mrnrn!!JnicatE as.trua ff1i!1FiB.gl!!nl.ent pmlesslanals. seC_:O:llId. are, en!1;aru:ln!l:tlileir managsrlal Gipahillty IIll !!JlDllIerslrandlln~buslness sltuatlens .aoo desl~f1lng; and we' hplementlm!ll: bulSifless s.ol!!Jtlon:s by Wdif a.f l111ama~erialdedsllDns Oil':5.-'j.'sternic. change-so wfth Ei'i.i'f:ew to Imp:r,olJe Ibuslness p.erf'CiHillil_IlICeTo 'libls end we .all',e,~p~f1.[!; tlilern to Ei la'lle ... .. -arlel)' ot su'bJec,ts., ~5e srurilles and sirnulalilon!i '~II;IIIStralnln~ them IUith SI!lfiifkEinli: p:r.iI£tj(3eWCirl: ~Fiproblem sat;.;tlll.g rnethodbICi!lle!i. and !!Jtieof roons. aM Iie!l:nnoli:(iff 'l'blm,. we Eiretralnln~ them through W0r1ts'hop6.iI.llIdexpeneFitfallteamlng.artlvliJles aM emterprl!:;lng ·tD'IN 0 Il'k.wllih lane ...a~ ~deEis. ro d'evelop l'e'adw.shlp qruiilillii'.es

I believe. wltlill these Clombimed st~hs. our st!lJ'deFits. ill be a great a:i5efi:00 yoor orgl9nl!i!adon and will make SIGFilflli:i!lFlt: w ooFl~lbllltlon 00 itme~I"m'i'th off your o:r,gali1iz.ilitlom~

IPIID'K MEiy,ank ~ffiEiIilI IlBillll· Aeaillernk::i.

1j:iliuJE!i¥lem: Il!iromiJr,E!

EUROPE ASIA BIJJ:5INESS :S!JIIODl. 3:

I

ThE!! world eooI'lCi~\i' 1& pat::slng th1m..l!1ln i:!Itunbulent lPi'li:!Ise."Iii'iere Is.,every 1I~>ElIlh.OCid tlile uS ecnlllCimy mey sllp [rrto, 'thai!: lI"E!cessIO:IlI:, EUl'0pe is sitting ,CH1 ,aldebt ho.mlJ. wi'iell"e3s, 11'1Indle tha Ir.ame ,j1lmwti'i Is stowing ,dawn. WItl1i Intere!it: rates ~. of ~ntla'i:kin Cin the IIJpswlng" these i:ire'tl')'i.n.gtlme-s fer the il1dlen il'"id;lII~try. ThE!! IlIdus,"ry needs oollllpet:emil: rnana~el'!i wi'la;wl1llpred ~I'"iputsand! dellwer qualllt)' Ollltpm at ,ill proiilt.
U!lJ1I"

cU!t;e'm,ends. b\i' [rrterpr:eljjl'\~ the data, Opilililllzlngtille

utllhall:ion of

MpMl stl!..lden~s,.alread,;,1iJ.3!/edecent II'"i ust I')' e~erl'.elllce ..OWl' progr.arn hes il:ralnedl'~llIli'ljhCiro~I1IIV d ThE!! IllIdustrywlll "Nndthemas 'job-Rei:!ldy" ~'Cife~loli1.a~fro:mdayol'"ie. i In...lt:e "f'll'W t'O"O!lJ1I" placemenil: lP\r'Q~ram .."ake' IPO~f1it181 val UI!!'>C1'E!aro:rs VDur ilr,g.3n:Iz.atlan. ror
1:1

In reiJe¥al'"i~ areas,

~oa& ,at our ~GpM l!:Yaoo'l1I :lO11·ll.2

,aJlTld will d'ls(Q'o'e1'" '!(OW that Iil1ley i:!Ire'illil

101':, \i1ll1!nmrlilI'GiiOOlilole'

Placement Head

l~ la.iteril E! n t Ekroom Ilir,E!

EUROPE ASIA BIJJ:5INESS :S!JilODl_ 4

I

Eurape Asi\a Buslm.es.sSidiloolls i:i preMIulIT1 e.-:SC:IlICiaJ round'A!!d bV eminent ~nd'lJ~tlia,Ilt;1i: Ac3d'.ernkt.,ms Indudlng i:ind oftiarvard ~ndl,ral'fil::lrld!1le Unlversltle!i ..
The [1111 'oil!! IS'~ulltded by J!iICib.3l1yueeessful 'lJerrltUre (illpltal l1aftI s

AluMni

llll.l!Ids- IIII tel Capltall rlihe Venture CilpltBl.airJ'iFiCiffof[lnte~ Corp.)

,aoo Hem an Ve~tu

res,

of IinCilMBd.gealble F...acl!Iltyha ...IIll~: the ~Iillh~ mix of (JJ(qlorat,e and aeadamla

E.M!iS.Qiifer5,anlnte res Iii nc oorriil!lur,atICi~ of InnCivatli:m ..E:roellerne and r.lI",a:ctf~e Wlith iIIllll!W pellAa~JJt"lJIl:~pp:r'Q~(ti1J.... tiTlehelp, 1::1 e~fleMe., ;guest ledures bi( reputed in!ternB!OOn~1Ji.ca;deFlillclalll!;..Bl'e.llIded'Llll1nt:ull!lFlil de:5J.~rTledV IllldustllY,eJ(perts deliveredl'duCi!lJ'gh IHBl'\i"ardl$IFIiIUr'.a~ICiIllS b and (ill!.'!!! Metli1ods., E~rlentl~1 LeaMln~'wl~1!I o!!<X1:racufrkru]a,r,actlvltlesaoo WOr1t5iT1CiP:;'~)lI c:u1~i\FateD"!JiDiIRl sm Billd Wf:mol'fi 'W develiDp aiKIe!ida 1lIi!igE!1"S.

Why EABS?
HiWlng 1Nadonal Level Awards for f:«£llence wltlhlln ,3: !(eo<IB

LlInlique PEda!!:D-gyusing Harvard Business :slffi'Lllatlons & Ca:s.e Melbad Best IndJillll facultr internBtional SIlCin!!: Indmtry from Academl.a ,aoo Ind~ry

alllBnce with rtencJl,l,lned Unlver:dties.and f,aculty Il"Iterface and C£JrpCirate tie
IIIpS

To pll'miide YOllln~ professloC1'<lI:s.an opporttunity to transform '~rns-e!ll/Il!-s. ilTl"tohl,jl:h lmpaet C1il::iIll:3Gers, thf,(i!lJgh aeadernle ,alTld e~perlentlal !Balmln!ll: lPrGgC"aRls,1.m.r00itm.goontinuollls In!t@>r,iu:toon'with the AcadeMia and i IlId!lJSJtl)'_

Mission

Values
'*'

O!lJiI" is1101ll itO create a pls~furm fer ~rooFlilllllg some v [ii of i ndls's, V0!lJDg IProfeiiiilon81!i W bec.:o:rru!! hl~h ~FI1Ipac]: ana!j,ers, \i'.ibo will ueate' s!lJrutaJllrtlal \!i!llue m rorthell'Or,m<lIlII:!a,tlam ..

*' *'

PriJ.IoIldinj!l le::irmlm!1l:~per1enc.es throUi1lh Wil!IrM dass li£adeliillli:. Deliver)' madel that: IIJIses dis.tll'1!:lu&sihledfaclilt,'p.' & ~l'idm,tf)' e:':llls't's, sGUrcedifrarn top buslness s.C:hloOO; l'eadJI'ij1li:iIrganl(i!3~nS irol'lil i ndla .& abroilllll wlith att IBa5!t IS and ye ars of h !gtIily ,a;.DCIi1fi &XIIh edll rid u str,y~ peril e I'iD!!'_ (j s Academic P~ with rl~oll'Clus vror1: ilTlall'eils ,0" sSf-le8Mln!:l', 11",0001 ,dlsoos:slolllS, using iiaJr'olil(,dCalS!!!s.ill1Id SIrnu'lat IO:IlI . S (US~:orn1SBd pmgr.ams. I1I"!I!JtiiI'IlIg per'SolllaIJt¥ trans'OIHirultloo ethlCil~ lbehi!l1llcural and ooFlilFlilum eatlonab IItl as. ll1o-w--tHO ~,!:Ises, business m@l!!tln!:lllke class

to ,de~op

iiheMSel\tl!!-s, Into prof E!S!-J III a Ils.Y.lith sl!J.jJ.n!:l 0

Partners
'V@nliul"@ Pa
1it1il.@"1i8

educatis
i....-.P.i.lJ!iiiiJ".::sliT-.t
~"T'T,:t£iI!t_i • .u.ri L...---'

$ef\!l6eS M.anagernent CeT~ifkaljjon pl'"!l!l1lf:ded lby Ua:S

CE!'mtii:aoon IPFO'IIidBd lby Educa~is.

!ii5IlBUSINIESS ~ ..... ,-", ,'",.,' .,...
..,..~ .. 1"''''1_0" ....

tilARVARD

lj:iliu:!e i¥Iil!M: ll!iK! mu tie

E.IJlROPEASIA BIJJ:5INESS :S!:i-II0Dl.

I

6

101'1.GIliIlle-~ Nlrli2ili'iI,IEliIllI

vc ,80_

101'1.IN~klhill,A~IIiM_Q1

LlEO. L,eriS~1"redl00l~ (hi:ilrl'lili!il'l IT! :!'of rrrs Ccimmlttee

(I~ indlli!i

M _pili I CambriQge Ullih.tel'sl~)' BfI'all"dM'eITllber;, WCKld El'it~prel1JBl!lrslliip f,or,l!ll'lil
101'1.IRntiem Efdes, PmfeS!;Of. Harv .. rd E:!!.Is.lness School 101'1.sumEI RIliII

sir. JllimieS, R. MIlif'imllifMi
~oomd~1lI.g Pre4!lleril: of the Republic .of Se'f'l'helles IP~iidel!:fiI'ifagal\l!: olrecto~., Imtel c::.plta~. lndla Ililuml Gflmr,adi!tJ" (00 HS8C_ ~-Ue'l,iI_biMll. irwllli:i
1,

E)l-jalri~: Director., ~ ~::.Im,MUFfibai
101'1.IKi:iRs..tl!illlitlllI nelle~

presld-el'it~ iEducatls U IlIlorerslty, SoMtoerllilrnll
101'1.INi:ih:um Gii:illilmtl81l11li

(E'![),

IF' iidel!: fill lillhlilJ:g.illi.!'2i ~ Ne-waGe Ll!Il'IiImlm.,. F,lme, India

~OOIl'1de~. jllB:L: s'anjeJI!!il ~,2i1iW1!i11 Selil or M 0., HeJla.n ,Ad...lsoC'SPllt., un., iooli:i Gellll.~Ri!'!rl.} S.S. Ml!:l'itill E~-Dlir.B(lIDr!5eriera~ Conifedel.aftla.n flf lndlan Irid:U~trues (aii)
IMu'ke5b MElilhi:itl'l!i 101'1.IR.811iji:i1l1 ilioosllil

~orfl'iler Professo:r; liM Call!:l!Iru
101'1.11-1.,Chait:l1Ifl11l!:liIl

Director., B~Mirern.Ii\lol:.mili,. ~ridJi!J

(hi:ilrl'lili!ll'l. WeilcJfield, i!'~me , India
101'1.IUima Gl!illle-sh (00', Gr.obi:il Tillleri~ Tra~., PUI1iI!'~ lrid

ill

IPlla,(JE!ment: IlliromiJr'E! El.lIROIfiE ASIA ElUISINE:iS.

se HIOO:L 7

I

IPIl"Q[,lOr. 1Kii:il1i:5,tlliFltllli nell!!!: PFesldE!fit~ Sd!!.leatls Unl ...erslt"q Prnfe.ssOl a~ E:5E!r- R.e!!.lrtlr~, GieMl'<lIlY 101'/, INBltLum Gi:iIl:ilI1i1:.anf'i PFesldE!fi~~ARlRil:t DevelapllllE!fit ~oomder" jiBe,. Ind al IPIl"QItJiiV 1Mib'a HeBllil"~hodl of Efi~reprenE!urshlp, iJlniversity of Essel( olr,ecltDr~ Sciefil!ifli:, COClill1i1itteeon EntrepFelilairsn p o Ei: iiJ' 101'/, ILellBlnl o."IEI'auI1IlBlI:'iISi Pl19c~klng 'LiJrul!ll!t3nt h,o'essor, Iohnsen aM W,ailes li'ml'o\erslity,lJsA PhiiJ'{lntemal110lilal Bmlnet>s), MBA 101'/, 10BY.ilRiIIl!ii!:ll P,l!ilil_dey HeeJliIof FUn8nce '& B.3rrklng oep!t. The arltlsh iJlniversity" Dubal HBitlil" Flr~, iMl!lnE(gernBlTlt:ibp ~l'"anlalllEklnk: IPm Cl!iilWY,1li FemBlf'ide:si MBA (aon:lil1lirto~ &; Assocaart,e ~mfesS'Dr Mlddle-sel( Universll'l' tiubl!il IEdwlI!i JIlii]i:iOO: Partner In Law flrm, IBrussels Rese8Jn:br at iCT :& Bcilln:l rnl!!liIll:ier ni BL 101'/, e IIi:i IEII.lrtJ.er 18 ExtelilsWe Teadhlhll!l:: I!!')lperilenC:'e',as ~oclat:e IProfe::isiJf In ,AUS~I,a~18n , ~ Russl,an Unlll&,slliie.s

IPmi]'. M8v,ank Sihi8i11 ~aUil1lde~,Center 1m si Sll, AfiaJ¥tlcs_ LA" icwA IPIl"Qi]'. S:;j~sIi1I10Illryei!:lhBlf'i ~:.l.'VP._H~Wa!e "Irecli1oolo,g:i~ P!1iiiJM -liMA" I:::.Tecn- In B\ofliloay IP1l"Qi]'. If:inWJl Olur!lIln.! e i!:I] ~rI'llI,d~~ Lonsu_L'ta ~nowled!le Mi!Jn~ib1em" ~t', phiiJ tPursI!JJn~~ >:llRI. Ja_m&lheiJpUir lOr., ViliWU:lf.iIJ Godool_e phiiJ~Millnl!i.gernent). MIM_, IMA(ec.OfKimk::5,} lOr., A'ml';iuij Giuptl!i P~iiJ'~~8n8~~_IlIlE!fi.tJ, e.Lom Gol'd M~I:lII!illst,. MSM, M ~L. li'GC-lfIJet lOr., sUI!i[ltJa'lci!l',a,wiIIla PhiiJ'"Yele Unl ...ersltv ~"5t Oocltoral f,ellow" ]0!1.:IlIS lTiopldns University lOr.,low-arih Unki'al PI19C!lklng conwllt8mt_ itetl!ill :~LtrMe,1W E:.l-Faillity., ,~Pj811\ iMiU ~aulllde~ De8Fi of CB~ IPmi]'. Z8lilr Daruw,a111\a1 ~ i:lo:p I!Islm!l::lIT o;ptlrnht!!- :seili·iP0rt opel'"atfon~ ~5t Grl!iC- Ta~ Institute af IF!Jooi!llillefi~1 Resealr1:ml IPmi]'. 1P,I'l!ilif'iOO ,jl,alhill Co~pi:ir,atbl!:oL_OJlIsultantI.Ji.BJME!;.;:.\;L'A,C$,OCWA IPm~ Aislhi:iJ.:, p,anJrWBlf'i1 lLss!J>I:18teIP\ror'BsSO~ Di, Gur:~.aon Fellow-liMA, M B.Tecn - in £ielhl IPmi]'. Neer.a~ M2iIl1I:2ii!:ll phiiJ,~PursllJJn~H iT Bo.mbay" MBA- Leeds, UiK lOr., SUI"2iJlt ii'.!85, !Chief 'OJpl!rirtlons Ma_llIager" Metm Fl811~,a'fs,.ii:DlIo:EltEl" ~hiiJ-¥er.rIll~I"'i!1fI18 $tEi~:ellinl'l.!erslrtl( pGDlM-illM'L" • B.Tecn-ilI'i' Roo:rkee'

M'j I,~ ston

e

.21l1l1

• S!JoOCessflJl~ r,Bcruir.ed .ilmd tralned SS e{IiJperielllced IProfe.ssioni!!lls (1lI'libe area of ManElge.rne.m't&..Elu~iness Intell;geooe Ii!! Semllld J unler World Emreprene!!.lJ.shlp ~'~rullil held .at EABS • MM. ~wdelllts repr·esent: Indli!!l at itlile \"\iorld Emtrepreneuoolp, FiJrum 201.1l. Singapo;r·e

.2(j(1.o


Ii!!


Ii!!

~rIIiI i!nillrepC'ellleurshlp [~oll'lJm LiI.wnchl!d ·Ill.s! kr!!.lh amd Tr.aiI'lIll'J,oJro 'iWtlil .a promlnaat lITlOoll'Fipam!I' EAM. :;t\wdem!l:scnoselll'oo i!!Iodres.sdelegilrtes irt ~liIe ~~rIO i!mitrepre.lileurshlp. ~orum 201Jili. ~rallille Tie-up, wll!h .~Iu!!leading glDbal bank ·iI~ .ill·client: fur IMBS Mi1ln~mE!nt De¥eloprnl!lI1rt ~l,o~rams

EAM. a!i·the saeend lPilJtner in I!mewo:rldl to iii 0 I'd Janlnr

.2000

<I. llOO"irl pIIi1J1lel'l1lenli: ftlr!i~ P6~'IDilitch fur ". FlrE.tli'mleash the em- .o.m EJU!is, e"!fenrtsimilar to 11M Lorriilu.elllce al!itrar::ts.iOOO+- c!J(rpor~.e 'ii· ~J!:w~wes EMS. starts lE))!wtl'o'e MBA lin partnership' wltl'ri Mucalik Unh.rersolty

.~DOO.~Di]7

P!'.J~·n Bu~LIlIe.ss 'IfIl'arr&fo'.rmatlolil IiK3Iro'IiI announced i ~11E.t buslne~s wor'ks'lIIoil' held In IPaJr1llIIersh~p !JMh IMlilE .s. EABS AlulmrrrJ·w.ere .awarded rUN Scholarship::;

!i

(once p.t!ll.::r llzatlon ·of Ibusirr.e;s Sll:hiJol cal!erin~ tto corporat·e require~nt: • Tie-up wilth i51:dU!33llis Unill.l!!l'!!it.'p.' •.~wift2erl.and ..Millldl'eieoc Un.'iversJt.'p' .and I5.Ut:i.1l. .. F·r.ame ..UK

IPlirmrili!!rit B;rtJo;[mrll(ll:! ElI..JROPEASIA BUSINIESS SCHOOl

I

9

E.urope .!Will Bus mess S,hD~ williS, ElI:co!!lleDl:e 1m EdLII,alblan Aw,a.H:I~.f>olI' iJulO'llalbloo; Leilli::lelSn p and IIl"!iuMI')I'lm1il!:rifa!l'e

EA!!!lS' Parent ~ollllp,my-GTT l:IeClillred Start-LIP by ElIJ.i5.·ime~T'rid'la\l' M8~I~e,

85

"'India's CoiJlest:

Dr_ NIKh'll A.~1WE1I. Olr,erro:1" of Europe Asli:l Sl!Jslne·ss. se:hoCiI and ~i!ll'itiJ6b Kulhml. EAB5 EMm studeet at the fel i:litiliillCiIll[;eremO'.l!lY ;

'"\Glooa I Thiem iir;a;{K Plit. Ltd - IrwlII8'S.t,Ciale!.t 5'tarit-upl' Iby Buslmess 'iadl.ilv M..al;1i11:!:ine', Jilt.me 26tm ~edJtJoFi). 201:1

.:2)01 i.

B-School Witlil E:iolcelleFit: indLlstllY lnterface Best B-Srhool wllih inoovalliile Mi:I~etlng to the l.a1get S B_gMil!'Jlrt: B-School Witlil E:iolcelleFit: indLl5tllY inteJf'l!lce inoovallii.re ~dmlf1g Mel;11Ii:idoliJ~y oNA .& $tBr:;. oflihE!: ioou!:i~ Group A!M9rdti, ~11I8Ski!lrB-5;rhool Lea:dersh~p AWi!lrds.
ilak.ll

znu

oNA .&

$tElr:;. of

i mdustry '~roup,

Awall'ds
oNA &: $tBr:;. of·!the indu!:itry Group Awardii. ilew.an,g Me~t.a B-,$chool

'1I1IFiOVirtlOl1lleadership Award" 2009 ::2)009 Best Emer.I1iIFi~6-:S-chiJol Award

Awall'ds
Ij:ililceriii!lit 8lrOCmwr,E! E.1JIF:!iJ~E ASIA BILI:SINES'S. :S.I[HoOl.

I iO

An:il.l tnWFiI!binteFisi .... eIlIll-'DliAe MBA Ji'n:l~raFiilFiileul1liquel'l desil:1)!1e!!Ho~ wllikiFi~ pt",llffe!lsiiJnais across all S'NtDlS. The ~TO,gri!llil1lIi; FeOl!lgni<lBd by El!Il!Icati1i Un:'iverslt,'P'. Swilti:er'Ii!!Fid and the aecradltstlen of an MIMi. ,certificaftioo. Pre-requisit.e fur adrnissiiDns. to, PGifiM ~,iII miniFiilurn :l'vearswiJC"k:expe~ience aloogwith ~)JooaCadel1llK mdkillIDUFid_

P r~ ram Ph Ilosophy
P.GPM 15 de!;i!1l.medwith ,a.11I obJectl...e af de'leilCipiFig able maFia_gw,s ontth leadell"Ship qualitie!;, and iFinovati ...e ililillmking IrrrlFidset,. !3.3~b:le of .appl';.'ln~ manaj¥!IiI\E!Fit: prilMlp.'les.. methCids., I!].e!;tprautlcJ:!s and! tnels & ~dhlFi!JktlW ibD. meell: the ever H cr8ilsi FigLamp Ie~i ty i[ir-I~ u 5 IIIFeS5, al!1a FiiI eFit i[ haIt-l!'Jil,ges... n M ~e

The Plrogil,am includes ll.8 m:r,E i:O'I.Irse5,. 5elt-le,a1ni_~ 'CiJ!lJl.SE!5 Harvard B1!I5ime:;s. 8 iJf SdI,.oiJl ~ulMi!;hi:.llI.g, wCirk5ho;p,sand 9 ~perientialleaf\lllin!,:: awtiIJiti:es.,5 srJIi&ial~liiDn courses and L project.

The Pmgr.a m is dividE!d into the fDlUowi n,gstages of ~earning:

Foundation

Geni! ral and FJ nctional M ana&E"ml:!nt In thls !,ta~:e, partldpants learn preeesses iJf Irnana~'elment rill Gelllel13l and ~!.!llKlOOnBI MBnEi~el'l1lefilt ar'Ba~ Ineludinc .sub,eCil::;Ulte· E.cono mlcs, Acco u fitllll!1:, M.alr kat In ~ ,. O~.irtIO:llIs etc.

in lilllis st2igl!!', paritldpalllit'5 de'le'lop hasil:: Ilmdef'£,ta_llIdlngof buslness and lil\a_llIa;gernem aoo de~op fufidEiFfienit3lalbllitle.s.!JIf .a!,:OOO IRlcan..!ll:er_ P~fiBI . bel:1avlo~, i:J!lJsifieS5 !l:Ol'l1lrri unlcatl 0 111, u~II'I!,:: tech l'Iol·ogy f.or eornrnunlcatlen, critkal .21l'lal'{tlo!:.al tl:1ll'1~]fi~ a rodl q!.!lalntltaii:I'o!e rnetihoo~. ror :SO~VItIll~ Ibuslness. preblems,

!:. oeci alization

in this arss, paritli:~p21lTl't5. develop ability to be a :speclililst: In .alrll'one olllilo!;enare:! of MBnB~elil\ent: 'ffmm among i!!II!I5Iml!!-s,s. In ib!!I'Ilil1l:e n OI!'~ 1M a r1E 1mis a nlil F-I 1'1>3 Me.

...

..

~

..

••

]·~t,

.-

.-

IIT.'Ef'iE

-

_

IPla.item E! n t B:roclfllli tiE! EUROPE ASIA BU51N1ES5 SCHOOl

I

:itS

"'I ,~eN~!It@, Ithat ~~le tll!$ltin;g of the ,s;rti'di2"J']r;~och1~v~m~nrs ff'l! orne,,, to se;i2' iflt~ m'l!eitS iiom~ Lfil12rion ,I~&M by ~hl2' :r1?fllcflel':',.ls d'irBclt1y .ron[1"'l:!fj.I ;to the' Jmplf,rfJti{}11iS (Ji/ 1t1~&roIYy.fof s.ig.t'l~fir.lJ1,i",i~' h?af.t'tj\!"Jg.'" C-atriIIR!ll!g!l!!rs

~;ogralil1l

Iil!!!slcl'l ILBBiIliliIn,g
tflUll"SiI!:

Iilieri!i!ery ibe Pm.IDf,alln lneludas 18 (!l,Fe roLII~e~r !;Ii ,selr·,IIBillrmlnc (~lme!i, '9 WOrl'tShCip:i and ~perlen~alll~rning ac])lvitles.. $ped.a~lzatlol1l 11lI1:Iwiles5 ellec.tliie!;,au [ thle· project.

Outf!ll-ml!!
IManagemelli1:

A s.el~~~lJld\i' epp:m::ich I~, 'taken along with dlass P'l.esenI!aIiiCins., [l)wtnrla~ .E!)lerd~, ~Js.e dlseusslens aM buslness ~.lmulatlllnS.

Alon~ !Nitll!, praetleal !o:nowledg.'e.8 dlass dliall"Y tto.all~, rnalnt:i[llIed, self .a~mt: off rn::m~a~:er,lal abilltle~, is an iflTlper.atl..-e c,o>;mpanenlt.

i'i.P::i1'1 from diaM rMliI1I lBil.rn 1il,1!l, Vile CiffEF rigora!llti Inpwt~, fur InID!!~r.3lD!!d projects., warlGlllops andi sarnlnars, fleldi studles, profe~r,Qnal eiiJml!3,. (ornml!lnl~tloo and behavior.

IFlilla,{JE!i¥lil!fiI!:ll!iromiJr,E!

E.LlIROPE ASIA BU:5INESS :5!JllrJDl

I

1I4

MM.O'ffi!g,s an ilTitere-sAiinill corllflillu~a;'lon ![iff learning ResCiuKe.s and Il!Iw,a~tl'!!Jd:.ur.e..rna_bUng p2lrtii::ilP_aJlIts enrich tmelr . itO iknO'Wled![lebase and j:l'artioip::Ite more enE(tii1je~ ilill'eaming P~ and elli\perfel1ltiallleaminill.

to

l-~illr'i\a1d 18usi"ne.2S !l<hool Publishing gWf:n.g us ac:rDe5St:O\~ '.' H2IN2Irdl'L8ses, ,~ ~ rnulallloRS .. (In-line eeurses

.- Ubfa_!"';', '. Vi.i'ii-Ri classmems .. Computer lab wi!ili! speclalizad wFliware

IT C.ompillnies Flilhlleillt ire 6'hI n aIQ~ I es

!Engineering) dnfrillstruo::ture Me.hlool'Ei& Manlndl,al 'Yllme!:: of ill)[!lI~ 'WehamCi, ire w'h n Ci!:.o_gle S

Hnanrs

ZemSilJr

ire 6'hI n aIQ~ I e!i Edler;(

KtE: Irrtemartlanal

M a Il:ern yt ~IP
Principal Global ServloDE!S EdlllcCirnp OO~-Spee:iall ~rqiec_t

Consl;Jlliing is e:o 1'111 et r lc sCit.rwa_re Ad~Fill1ill'Clup
L:o:r p o:rirt,e i!II.r Idg'e
lw;arlefl1lY

Huntsman & &Irons.

Hp

F.tetai Is Br.aJild C3kulus

'IJIalta CCin suits n (:~!' $er'o'k!!!s.

Tllrona Dfgital rNe.tWCir!G,

1j:iliuJE!i¥li2m: Il1iromiJr,E! E,IJIROPEASIA BIl..I:5INESS j.[HloOl

I

16

Niliilel1t leclllMI~ Business Cansl!lltal1t

chose him asa

:Sh'i!i€ndra Parashali
Talsom PhElrrnaceutlC3Ds..A!i!il:_Prn~uatloo MliIna!ll:er

Adm Group dhlo!ie IlIjlill as Business D-E!'!.I"elopfli1en~: Mana,ger 'iVith lOD~ :5.3113 ry iii ilie

Aliiiit

Oh:it

llInd'eirgoin!:! role Il:han~ .~S<lIl iKhno'lo~ie!i 00(1):him il1 as a 8!!J:iine!l5 t.tna~~:

ZensaF 17Brhmoio!:!ies., C'o:rpo.r;iiItB Financ@

a.
..c

Nimesb IWa rfatia Se~ up, his O'i'I'mlrrvesliment oompanv
LonSU~aJlit

._ :::iiiiiI!

t!
m
~ ~

c:
c

a.

Se~ up his !lIN1II a digital maM~eting .agency- Web Locittillil

W

1J:i l;ailE! i¥IIi!

m: II!i ttl!m u tiE!

E.IJlOOPEASIA

BIJJ:SINESS j'[}!lODl

I

_

17

"'I w,ant ro 'lihank: EAM, for em lit'!;,effurts fDr l'I1Ialktngus oonfidel'l~ .and!c:apaEXIe. OmJyIbecause of tl:1is 01l1.e ear rfg.iJiI,ous.ME!;.i\ i am y able Ie handle anv cornplB: buslness problel'lil In my oompanv todal,,_"

PGPM 2.010-2011 !MoM. iFahilillllll:hail1l
Sr. (crJ'llsultilint: at 'Tieto Soft,wall1l!"! TechnG~o~ie:;" S'flJ!!den

PG'PM 2010;-2011
SidldJllilillith IEliilisl:1 p~ Mam:,aGer.at lSelen::

'"'Be[1IIga~ E",il£s, was IIIl:e an asplr.atlon eema true, A-s q;l!Ji!llItty of adueatlen 'iMiI~ on '!top of mv priorlit.';' list.. EABS being a Ipl6nBer [111 pll"acth3:l~learn ng., it h&.iImi!!' the be:iit ilJ.pllon for l~. i mw,t :say. apart: i"rol'l1l being a tl!lJsiness scheel, EAM, IPrG'o'edt,o!be a tNl'Ilsl:1~n~chool. s i owe ~'!;l!IcO!!!iS,t.o Ejl,BS. I i!l1'I1I:;Un:! 1G,'1i:he th~ p:1~e whlo'llI a student wfitM em attltude of 'eJilcellln~ In career 'woold deFlmit el'l' opt foro'"'

( "'EAIB5.~ 'Warld class farull),.

Inl'lo ... ,atille peda~o~v ,almd .actl'JeeiUorporate ~~lIT'ielllt galle' me a '!le1!Y ltJ.J,i:iad Iper"Splecrl'&leo~ bUS[l1Ie2Smi!lna.ge.nleJrt_ EAE;S Mas trus IPotentlal to be amongst tap S B-$cMoolln lndle, My· MM, II!'.(perilenO!!''till data has bro!ll'ght me true ci!lpablll~· to eontln LIIe lim¥' ~nlrr,a preneurlal srory· b'p' provilliing a c:Mall~n~ c:an-ee:r li!ldorlill ior lillie nM Ibl~ s~ge af fI1IY p IlifE. illilllalmk'lihe ...mole· EABS iElI'l1lIl:y·ror'I1Ii!ikIlIg me ,alsIJumd l .aoo dernaool~g rnanagelmemt plf"UffEsslanaf"

PiS PM 200!)-20:1.O
lM;ahesl:1 :§hetty (oMUlrtmt at Ailn:re ~er

"'My e:!:perleniZe at: i:ABS haG, been ttrut'ly e~traordlmal!Y.
EW, ,~ddedlln me 'lite sll:lIls.,,a;eUlIT1eml c!>:l1I"fld'eneeoand t be a Dea;dler1m1'I1Ii!iI'la.gernem aM ta~ up dl'-illlen~ln;g raiE!5. This wou[d! not I:1\3Yebi!e11l Ip05slb'le wllihoutt the world class filcultY. ,il:ue~1! !:ec~lJIres. WC!rl:5Mo;~s.. oorIK'rste Inl!er.aortlol'ls we had ~1lI~ho!.!Jt the 'tBiI.r: NIJw ~will be talHmg l!JP' a l1.ll(ge re~pomsllMlI~ in lillie cmpo:r;~e 'Wiliid toIIlYeupt:o'~he. e:.:pEdatlon5 of'llhls ~re3!t Institution ..I t~\illlik, EAM.furifhan!:1lng fI"1IY IIle.:"

IlIGPM lD09-20lIJIlI :§hhi'.emdra P.all',ilisi'laf Mana,§er-~usi~ De"!/l!!lo.pmeru ail:AdIJr i5':r,o!.!JP

1j:iliuJei¥l!i!fiI!: Il!iromiJrle E.IJlROPE ASIA BIJJ5INES'S5'[}!lOD1.

I

18

ThE!! strengibl1laf our M PM Ibaikh lies ~1lI diverse e:.:p.erieIKe el:im stwdl!!r:Yt: earrtes framll their pf'e1Aous,o~nI2a!t1~. '!.!Vith an ,iWere:ge'eio:pell"lence.a"lj, Yeillfs" the, Ipa.rliiclpaMs neve' braught together.a vast pool Ci~ ~na.w:led~E!',""liriehII!II"ll!o'lde-s,,an ~ellent Ins.i~l!it Into the \I.illrlous Inilluslille~ they h~e workedllri"L ThE!! stUd'lBl1ItS j)iSIPM all'e from the' leillrllll!l~:ooflilpanl~ wl~ rih:h 1~l!Iowled!le andl tme-vare 'Ire!')!'well aWBre of 'the of lbuslnes.s.d!fDil'lllsl1Il end ~1.mutlml\,31kills, r,Bquired in 'iIiI'floos sec_tors. s llrnlted baltdhl size h.:as, ~J,'r.!en lPilnklpal!lts '~he ,oJ:lportun~y to, in~:erract& 'flOrk fIiIOIl'e dOSi!!'ly wlllh '~:h.oe<.'Ir clessmates & IprafesSiJfi. IE8cn pertlclpant m"as, ibeen Ql!Il1Isdellitlomly g,oiJfIlledl fer lei!ldersirlp wlhh:h Is requlred illl ~e IndustTlf.

Prnfile Dash board
0-2 'tBa rs • .2 -5yeiars

5 & Abooe 'tBalr'S

IT/ ,!2;oh.ale
~neer'in§f lMan!Jfur()turin~

lVial"k.ei!in.g
~inanlj)e hili: 1ieleoom KPO • •

1j:illalll!i¥I!i!m: ll!iromlJrlE!

E,IJIRtrPEASIA BIJJ:5INES'S :S'[}!lrJDl _ 19

I

N!ime

Past Ot-pni'utions

Total
bp

Area {If bpertisll!!

PGPM
SpeIl:la iizatio

n

,Abhiuli1@@:l
Sihri!iil8lSila11il1

J;mypee ,As'5!lJtciates

ltd,

25 miiJ'Jifths

PFJI)CIJlIfi!m@n~/

lagisti'es,

Bu!:ine!l;s il1l~lli~eil.i~

Ashut:o.s.n
Io.nn;u

~CI I Oill'e~t C

3:6

liIiIiJ.'J!iths

5,a11!s,

Bu!:iilie!l;~ InK!lli~eili~

D@~1lin;dr'.a

fatil

IBhawat Petii'oh~~m Go~p;j]lr.~tIio Ili Ltd,

26-

lmonths

P'Oi::uli'eiiTie:nt! Maiiu.li'eiiilanite

8.<u!:ine!l;~il1lU!lli~eiii~

IP~nk8ij Waf'adlkalr RDh;m Mathalnblf

IMmi lal

o~w~~ lM_ S@C"

':1:2

months

sa Ie s &: IBus:'j iii E! S_5
AIflli3~51ts

Bu!:iness Il1Itelli~eiilDl:!

IBnaJr,8t Petroleum CC,1~por,atuon Ltd,
ISonilbay Sto~k IE);~ch;;tlnge Ltd!..

2a.
lmonths

Projects &

Engi neerl ng

8.<u!:ine!l;sil'll~lli~ei'ii~

Pi,iih'lndar

4.2

IBhidll!

IiliiiJ'Jiiths

~!!.iISrn!2SS, ,AIi"Eidysis,

Bu!:ii'iie!l;~ 11'lIU!lli~ei'iiDl:!

Ij:il;all!! i¥IIi!m: II!ittl miL,II'IE!

E,IJIROPEASIA BIJJ:5INES'S :S'[}!lODl _ ,20

I

~
III"P'

~~~~
~piP£i

~b!illl:~

A~~of~lH:

~~~
Fin~oor.

2:M:J j~~

N'lLld

:!i!lm~hs

Finail1~ '~b,!i. M~JkmE

AlrnKi~1

~'n±e!:!Tr.I1II!<l'S\
~ ltir~ ~11iT rL!'l"ni!mer:s

460 I!I(jl'iihs 116,l'ftiI!i'lh!

~'~o!'Iil!.!=

IIiIlkt.'1l;iln

Oil En.girms lld

~1E<!l ;j:, M.jii.~i,,!

M!r~iru;

dllr.lij! Grow r

~~~,~hlioil~SoiI~iilfl!

1(1rr:00

~

ITt 5Q!'i.¥o'<!r~
KI'(]

~r."'ifil
BI.r~n~ln~lk~

Amii[ij'1II[\'1d

AgfI~:G!JMlJ!iji~

N'.li1rll

35 iI'OOtI'lh~

~1l:Ii:i;,QI

~,Bn~, ~iare

G.7 IIi'$i'l II~
TedtrwI~

rr,iSDi"h!;;,;,"!!·5.!;P

Biliillm

~li3);;ri1:;;'

~~3n

I:iL:ldl';;ir

.. ·"' Mm;:·sd'1:'"fi:cilllo'lqj,iG; .. · .....................
l!Ho; IlIl P1.il: Lllf\ i\'j p!'!I ~
DlJIMllOOjiJlil~C5I'1.ij:

1
L1Ili

90'lI'f!iIi!'Ih~

HI!:

~ Ll!<',ltl!!! ~ IH)r! I~

rn: I!

1aNJI~

7~ II'I'$'I'III~

",5~rL'~H!

BiHi"I.Qs~~1;g.:.1i!;;;

Mishmt M2irtl

ru
iNd;ili ~ns,
~b,,,:i:lIslorn

4.3 ITKiIIihs

Teleoorn

Dm:i!le!~

~!W!m!!:

hItt>:l~r

e.o~j)'lhs Te!eoofllo

BUi)lllSS b:o[il~lit[i

hl!;l!tn';iI:iol_~

Shrdlf,i?.A!ooci!lI~s, ht1~d.

~=
fii.I'l: L'bil., U~ ru:d.

;i!~~lIh~

I~Bin~ri8

B!!!,=IlI:l~~

~!~!1il1!i

~urqlt

5atLii

I~'firedlirl. ~il'l:~

,~iiIlm:ruM

Park ~
!>tin !!l:tnIlmni'

SJIJ;"-!:II),S~13s,IIiII~IIo:o3M~

BLlrn!!! ss l"hti I iii,!! n(l!

Mlruli

~,~tli1i1IoZiSit!!

ss iI'I"P!irohs

IT,!'S ooll'f'3

I'!!

Bu:!8um h)[,I i IQj:! rn: I!

\'aHI15t;;lI.,;.J

AID1i!.1l

CotiItl1JlIl i iIj PM!. ljlll

"m~nLh~

~PO
IHE

BU£lum b)eiillil):!ntl!

'Nrnltl

[i1lii1l'l!1

llnf~

af'(i'

2~ roo.-.lhs

Bus!i"u:! ss bll::I i 1IiI):! nu:

Ij:il;all!! i¥IIi! m: II!i!'tilth IJ tie

~

E.IJlROPE ASIA BIJJ:5INE$:S :S'[}!lODl ~ ,2:11

IP,a!i1!: IEllpE!!riel1~e Organllllidi:il1i: !Wi!! je~-el]ery jil-\.i'1i. Ltd ... IMullilba , IRlIle: it. CDardll1',31JIn~ ~ith lba_llIlG, 'i'/Il!Ir1):ln~ for C<iPc1t191 requ Irem ents :1. lft~rgaJmlzln.g the' aeeountl m!ll: eperts to emal!J.le r top rnan.a!ll:emen!tto rec£!we dselslon mElkinilllnformetlon 3. Mi!lIdm.11l q!!Jarteriy lbud~et5,~, cash rm!lni!l,geOlent fri!lmewDri~, so that tap fIiIi!llTIi!lgement kno'N whet aetlons 'Ito t19Ke~, wi1len Af mSelilBln 1!!!'Its;:, it. WOlr~E!das,a r,eSeaJdil anatYSIl: rocus[m,g on the ,cement set:l!o:r ifa.:r ElI'i~n'/I!!sime1rt pol'itfullo EIt DiH$ sec)!ultles :1. il'ill:e~rai!)!!dIme prOOuc,tlol"!i'& illKool1l'ttng t depEirtments, whlll'e ImplBllI1'Bl1I'tlngEJlilp' 3. ApepreciateD b,y'dte [il"ecror's, fur IPFlJIiIldJl'i,ill 'iilnarw:IElI II!');pertlse thi!t en.'<i1b'led OOlillpEln~'f gKfl/!.! S times, the to,

IPa5ltIEllperiem~e Organl;1!llidi:in: Eflilbee Tradars, i..w:lmow IR~e: ~Dns[ble
eoastruetlen

fur ssle Cif""~I:('UIfi:5~to. rmdus~1)' and OiEfiJ b!lJ'I{er:;_

IRate: As 11:"H~rket r,esBaJcn ~uthi'e lI",esp~lbl~ fur analy2lng buy.ers. beh~1ADr ,iIIl1Id lI",ecollliillileoolm!ll: nw.!it pmfita ble aM p-r.omls[m.g customers;

A-E1'I1~me:I1iI::5;: ] .. Amle!led h~t sales among 12 SElieeM!o!ll!ltwe fag ret1911 roduct e~:,MNfW iPOruLAA. p FlJIRIN iSHiE:AS""'" Recel'o!ed award far tHle same, 2. IPerformed rr1aliiet re::rear,chto amaly~e l:nIi'l{er behEl~..oor. t!:eooFflFflendl.aitloM resuhed In ::;.% lnerease In s,al'e:i and l:i% lnerease In proiilil:.

1j:illalli!lTI!E!m: Il!iromlJrlE! EIJlROPEASIA BIJJ:5INES'S :S'[}!lOOl _ ,22

I

Spl!!id:3llllutiolll::: Ma~ke:l:'1lilg
INEill!Ie": N~kIMI.I\an A;ge;: ,25 1E:d 1lI!l:i3 t IO:I1i i!iII!QLII~ I] flcirt lei Iill: P.t1iiDMM~ IB.IE._ijMechaliljcal) 1E.'dIII il:'.3 1:'I!OO1i I!i II!Q:l.Il!i IJroeirt i:o Iil: Ilk E. {EJleC_Iiir,alil & (.Qmlm!!.mIi:BlOOnj cs

iP.ili51i:IEllPI!! Ilie 1!1.(}E! OI"g.al1lll~dim: KlrllJGka1'10111Englne.s, ltd. j::'une

IP,iIi51!: IEllPI!! Ilie 1!1.(}E! OI"g,aI1lII.~dlJn~ C0_gnlzl!irrt:khnolo~¥ liil~e~ ~elo;pfl1lenlt and Oepl~menl Life SdelTlc"e~, ,omp;;ilil!j' C ,~Iutloo:s.. IfiIlme ,of soluil:lo~ for

AIl:I'lI~I1it5i: it. Ifte!ipomiilble' fur devel'opmenlt ot Gen~el! buslnass for fiLeliBll & Govermment segments IJ'hlrou.gh iIiIei!ilers,on pan lndla Bil!Isls., :1. SEiles '!k!1!!Jme. f.or FletEilll!ind GO'/ernrnent hmlne.sii lneraased tN,am 71-crs to ~ 'Cll'S (li.6.%}fur jW W-lli_ 3:. IftBducH Irwenrory I:J~ 5% through glillproved oOrd'.erfuliilliment process end Incelll'tive schelrnes t fer s.3~. lft~ellJed "1 ,!'!,p~RECjATlEn' ,aM',aIl",d ro:r the :5.3rne'_

AE 1'11i!1.i'eml!! rcit5i: it. W'o_1lI be-s.tpellfurrnef ElWl!ird ,11& ,ill part af []~mu5, gmup"" 'to traim lWiOJe~hlililTI 700 employee-s en e f"§a,1lI 2M IOl'lil!l praOl!SSes.. I I :1. Aw,ajf,ded IlIKist!pram sln~ ibBarn liIlelillber ,iliVi\a1dfur ihlillndlJnjl! dlent IliltBril:!lce::itt crllilci!il 5t:ijl!es (];f proJewt. ::to M::ill1a~ed and 11lJ'flIled dllelilt e:.:p&"tstlons thli!it resulted 1lI:2 more projects.

ij:illalll!lTI!E!m: il!iromLJrlE!

E.IJlROPEASIA BIJJ:5INES'S j'[}!ltJDl

I

_ ,23

IN:.ilTile.:ffiJrni~oJThind ~:,26 1[(i1!lil:i3t'IO:IliIliII QUl!illll'.eatr.elil~ B.!ed'ilI[Eilecl!rmrk~ &, (oli1ill1llulmlcalliolll EJlil.l!iineec-ln~l

IP,a!i1!: IEllpE!!riel1~e Clrg.;mll~d(jfll: ~J¥~ COMI.Illlin~ P'it.lLtd" 'Lhal1dl~rh

iP.at5lt: bl'leriil!ooe Clrg,anll.8dan: iiJ5ifil, :So:1utions, ~liIy,aItU~ iruIDtecm, Malbesoiflj: ")'iE![hmiDl!J'!llJ@':i, Hyderab.ad liila!e~ ti iV IT ftecruliter 11.Ha_l1Idledstaffllil!ll: a551!ll)ilmems Gill demastlc '& Iln~matl'CInalll:llent lreIlIulr,emenlt:i. 2. IErtefi5rllrel'J' WG:rkedi oOIllli{pplil:atlol1l Ti".ail:ldng ~ystel"Fi ::to Iinoml'oll!ldIn Endl to Ell1ldIft&rulltrnents" induutlon 8. Tral.llilfl!ll', Performance Appraisals,. E,'o\I!!rrt: rniiln.a!ll:effieillt and MIS. liJiui".a,tl:OFl~ 5.2 MloniJ'h.s Cli'g,anll.ei:alm: Entlrepll1Bl1Ieur I~ EduGiltlon. ~ellIQ!l,e liilale~ Opec-attlolll5. Mi:ifla~er Hi!lndlM jjllle whDle operallom:i. I1I\iInagement at I1I1IY tl'Elllll n~ 8cEidelJITV :w((,e5sruIIV liJiur.a,tl:OFl~ 3:8 Mlontihls AI:: I'"Ili!'I.i'II!m'e mt5i: :ii. ""'sltiIr~Erfumler A'werdr 1111 Ni:llI.:fVI!I.gEi ~nfutech fur ~mpa:.rdng, .an.aJia~11I.g lrom a l.arge resume data d~a bill!il!: OllliA"ii'S wl'ildlll emab;led users to i:lC.::E!-SiO, ~rr'(j~rmartl!J!.A 'O~lffi!lJrn time In 2. R Best IEmployee AWilIn:l" 'ln Mo~ft: ~hflolo~le5, fur e1roeedlng T.a1errl!.alDqu~tttQn target bey 2S~ Ired!lJ!l:lfl~ .:rtitrltlon ral!e' to :5t% 3. Selt up CflNn Tr81111nil: cEidemv., 'Qrgamii!:M 'u.a1nlngs. 8 fur over, ,ii!ilOi s.tudil!rns In 'the sraa o.t per5~om~lIity dever.opffiemt and ii: 1[:illalli!l¥I!E!m: Il!iromlJrlE! E.IJlROPEASIA BIJJ:5INES'S :S'[}!lODl _ ,24

liilale~ A.s a Qualit¥ Ani!il\i',,;.t C"e5;ponsble for lfeam Ha I1Idljn~. Ili\iIl:lng d~al base, .anaf!ptl1l.g data l!Ja~e, lrepa:.rltg:elll,~,artllll~:and reportln!!l: thrnl!lgl1l 5ffi9'~is,tlc'al ila ta U ailysk. AEI'ile1.i"emellib!§;: 11..IlJi'l<i!yOledhe client ,datab8se andl reP'll'rted 'Iihe t \'iIBiI~ 8re'a5, 'i'illlieli 1111 't.wrn !ll:efler.atM l'a'en!!Jo!!'fur the !l;lIent 8S werl as '~e iJllganira en, Ret:elved i:ipprec '<I ttlOlillfor the' :5.3lli1e'_ :2. 1[)e!II'o'eredIbu~ 'ffree .a,pplicilltIOOllboy e:.r£!c!lJtlm~: thrse qoc:Ies 'within ,compressed d!e.adllllil!S 'il~ a laJ,ge prejaet. Received or,g.im:lz.atloo i!lPpr&18tl~n tfo:r ilillle sarna.

I

Age: ,26

1E.'d 1!I ~i31:'1 n iii II!Il;LII iii 11flcirl! ro Iil_: EL E:. e {ElIeCltirrill1icsBnd "ll'eleoolill~. Pt.:iiDiM. IP,ili5ltEllpe III en~e I Org,anlladfln:, 'TatE Conswlti!lFiC'I' :leNlces tm, G~J,g.301ll. Lu~now and Jammu

IEli LIICcalJ'l Q.uBi'1ifl !f.<I_t Iillm: B..ie cit. f1ftiliI {EJeCIj]".Qnl':cs Lolinlillunkartloo & Engi Fie e IiFi,~ ~ lIbtal E"'~er,-;Iencl!!:~ Manths 60<
"\1"

Il!lo~e: t..,et,\~iG:rk5;wlt:dlln~ $y:;1te1Til I[N5:S.]1 , i:l'(glneer "rill" OP'!!'l",artlooand Malllrt,en8nce ,af ~5iM netwark: fur a lrna,iar talseem eparstor, AcI'iI~I!ft5i: it. IR~I'rB~ an 1lI1llenl:Issue, at '~he.,dieFi~:satE ..!Mabile :s!J.litd'jn,~ Centre' I[M5iLJ wMIIl!ir1 1'eII'1to IIl'I1p:r'ri'oli!dall c sL!lcc'e-ss, [,aite and thus res!!JJtln.gIn Impwl/edl performance.a" tMe n-etwork.. fteIlelved On il'ille. Spot award "rom T'LS:"rill" re-so'Mn~ 'lihls l&sue. 2. IRB[el...ed e!OCe!lIeliloDe B':lNaJro iFi'!Ipartlll1~:tr8II11~Fi~ fur In '~:eI'Ko.m dornaln to ernpliJ¥ees af the oompalil'p.' 3. iMane,gM OOClrdlln8~ronaOO oollilillilllllnr:ea,tloo 'with the i[1I:e!lJt w'J!.Ic:hres~'lt:ed In a!!lhlle...ln~ a milestone at the project le'le'l.

Org.anll.8Iihm:. No'kl>3:steme1ll5 ~etwo~k:s,. M!!f_l1itbilll 16i11ng.alore' & liilOile~ F-lerAii twaJlla;ger it. Team furrt1::rlliDn, wtlliza~lall1 lSi! 00 ntro I of al~fleld starf, :l. IProlo'ldlng lowest ~t high q!!J\illlli)' QiSM networik_ :3. (,aOll".dlnatloo .& hallldlili\!!l dlerr5 81. multiplE!! 1/I!!ndlo~ In talseam 11!11p:lefillerrltallion_ 4. IC!lI!!\reloped&, operatlon\illiv rmBiFi~d ~ Imentor)' s,'j'!.t,ermllll "TaftarDoool1lKl L3U:llIcminill" project 11111 :Soott:1ern indJiIi. Org.anIZ.81:i1f1ft~ Siislien.. B2IFi~Jore);:.alk.Bti!l &; MUrTillfai liilOile~i+!roJect iEtl~JnBer &, (oord llIi11t,OIl" it. (,are. softVi',ar.e lSi! lilarow2Ire Il'I1IplernemilltlOIlI of ,GS:M_ :l. Afl\iltrsls. &. troullJ.e.£hlaa.tlli1~:of major alarms. :3. !LIaising wliihl n.ogktle:;; a ~IFi2lFi(i!!' team, 4. An."'~In.g Recflrw::IIJartlG'.lll:!'of Caplrali23l1Jali1 ;Q~ ovel"Sel!l.lFi~tell*i:i1IT"i equlpllI\errts. AEI'II~I!ft5i: it. ~pree:iarted by 13M of l!imL ror d'.e51I.gIllIIll~:llIew plillFi a fur re()tl~eatlfln at atarrne, :l. slJooe!i~fully oomplieted ce.rtlflcallion on G~M ie!!:hn!lllo~y '& Tel<eoom SviJlkhlng S~telil\s. :3. I~Bcel...ed ;:j!J[;9rdj ot "'0 Isltirk:t TGiP SoorEir'" In :So!:hoo'l lna~ F ~FiM~themalks.,

1j:illalli!l¥I!E!m: Il!iromlJrlE! E.IJlROPEASIA BIJJ:5INES'S :S'[}!lOOl _ .25

I

IE:.i!I I!I il:ia 1:'1!llo:11i1!i IIQ,1.II1!i IlII'£at r£i 1lI~ IS E {(hel'lllkall~

IP,a51!: IEllpe Il'i e n~e Org,an 11.i:i fin ~:~ raff .21. Ji;~.:S)Dcl alte.:;~IE til ngtlll eer:.) IF\iU.:td., M umbsl IRo~e~ Flf;Oce.:;.s, En_gjneer- p~lmg Op.tlml:i!ed E~neerln~ DE-sign SooI!lJtl!Jllt5 :i1. IBu~lness need and lR~u remenii: Al'li:!Il'(SiIs 2. 11l~.Jglllh!lgof ~JQC£!':;6, IEqulpments 3. Op-tlml~.e IPm~ perrol1IT1i:ince. .ti.. "re.!:l'InkaI \.iendlo~ ~I!mail:lon Hatllling s. l~e2isll::JIiy AIr1ii1~rsls. Teehnlcal AHterFii:ithres l of Oi"g,anll.i:il:ilim~ irwllli:in im:iAJt~lIite,f "iiei:lmolog'p.', BOllllb~ o IRfI4e~ Flf,af,ect: IEngineer- AssJsted P~ei:~ MEina~er wll!h A.e.:;e::m~h IKev iLeEilirnnl1lil:'5~ lei3m~: mFl.T~ In 1:JC"le~ AI: 1'1II!1J!emI!rnt5i: :i1. selected to present Wl'litte P,illper;(in "E:nt~prertel!lr:.hlp"u in Wo~ld Entrepreneurshl,p f-orullI\ jIj "" ... :2 Ilti. he IIII at $1 n;ID9 p OO",e 2:. (lfile yeer Sl1itre,pre~U!ilmhlp. ewperi'.elllce in i!:etaJI 111'1 ~ndJililllWomen Wei:ir, ~R!i ::to Sl!ood fIrs!! In P~ En[!lll1eerlmg IDlpliDfIi12i 'with ~

IP,iIi IE'lIpe Il'i e lI11le sit Or,ganlz2ililfin: in~ Ltd_. Pune

IRflle~ MfiduJe iLead ii.Jte-spon!>lble 1m reql!lhl'ell\il!irrt Einal'vsl~. requirement estlmatlen, funf:tlana] 'Il:esllin[!land IrElAI!!'W af dell\!er)t 2. M2Ifi:=..ged ill '!!eam sta:e,of i tpBOpfe .alllld client oornm:l.llfilcatlCilllc !Uoolldlnall:edl rnefi~mln:g.aM Iknowled~e ~J.ililllsiliion a etl...Ilies for fielJ.qolol!!fS . I AcI'ilevE!m.eJ'l!~ ii.. tiJme1l~s Health insmililllce tP;liIll'Is ~AHIf'~·_ P,art A ,LertlfjOO. 2.lkequll,efl1lenlt ,rnana!!l:emenil:,iIIl1Id offiilllore iIlCiOl",dlnaror at dent: site - .adrilre~slng il:ritlcallssue!:l_ ::I.. Created estlrnatlen pi"m!2Si; ttern:pli:ite 'l'i\llIlch Fe!:luited 1m,~.S~ EiCOOl19tesllililla:tes. e 4. 'i"wo, SUl)cessly.e rem. defeet d.elll'rerle-s,111'1 S!(5!tem IFill:el!!radon testlm~: phase.

1]:illalli!l¥I!E!m: Il!iromlJrlE! E.IJlROPEASIA BIJJ:5INES'S :S'[}!]ODl _ ,26

I

IName: Vinesh SlitarFi1lill
-0--'1...:

~""'"

,.:;~

...."

lE:dl!l~i3tl!ll(I1iEliII Q~E!iIIIl',eatI:oIi1.: 1B..kh {ElIecltir,QIl1 & Cornrnunkatfon [S E~neerln~) i1btal E~~erh!!n~e~ 35 Mon~ IP,a51!:Ellpe IIIe n~e I C1rganlzBidi:il1i:~Itrst
(01l1w'1~ IlIg

IP,iIisit IE'lIpe IIIe ll11le PV1:

ltd.. Chandlgarilll

(li"_g.anlz2idi'm: iD"fb~"58PO Ltrl, ~ne

liilllle~ Qual~v 1IJ1!leJly.;1,. res,pons ble for rut:i lHi.alllt:!lilllg. Rej:iOl"ting Ana Iy.;~ and client Endl pre-sem,tatlan:s. Ale i'ile"ilem.e:I1i!3~ ii. I~e!:l a~ 2IppmiM:h In d'm,,=t 8nal'llsls '~ait resulted In redil!lction of 3il'l{, ,error rat,e. Rec.el...ed "iIl1J ,awand '~rolil1l!!he Mal1iii~eFiilenll: fer the same. ' :1. IPerfQMl.N da~ analvsls fu:r a IliIrge oornpre:.: pmJe,,=t ,and P"l,eserrted Implro":l/ell"Fielllt Ire8S'00 the. ,ons~e dlerrlt. 2 clEeIlit ac~pted the J,e~oll"Fil!Fielflda:tloo and .appredated pre::;enitaililOIflciliP2lblrltf:es.... l. irrliJl"iodllJ'.Ced pararnell:ers tD asaaas periLilrlil1lam:e new of qlla1lty· analy,sts., Was prall"Fioted fuf ~e S2IFRe. Al::1'I1~mel1ll::5i: ii. An\illy<:ed more then 3illiMi proiil!:es fer requlredi skllls set I::J~ dfffeqienll: clients lor Irapld fulmlFfienil: of >D~a_lIIl:;:irtlol1l P"liOJK1:requ rernent. :l. ~ntel"~aille!JJith mers than :3 d err~!>· stJuctUIl"e theto :sJ:llIssell:fur thelr re!;peCtflre 1PF!J:~eCIti ::1;. An\il~ed utlllzetlen of more' than roOO ~uroe:s and ~na,ea5ed '!!be uWI!i!al!lon !by :B'M

1j:illalli!l¥I!E!m: Il!iromlJrlE!

EIJlROPEASIA BIJJ:5INES'S :S'[}!lOOl _ ,2,'

I

~:,zs
{(iJIlilPI!lIte~~.,DlpfoFfia [111

lE:dl!l!l:i.3tIO:I1iI!iII !O,Lil2iI:lflmrlillul!: B~E. Bil!lslllll!!1.S Mgt_ 8< Ady,alllce Olpl'oflililiin Mgt.

IP,iII!i1!: IEllpE!!riel1~e (IJ"g.mlzl!idfilli: (i!lp~lnlni 'L6ItS1!I11JIn~" iViU:M:b2l1

k I'lle1J!l!ffiI!lllit5i:
:Ii. WCi~ 'Plf;oI:ect:Sltiir Awa.rd' I~ ,ill"Ireilllill af.n Resources '~1J~.Act:! evlng Ma:dlillum 4el1I';IBl"i!lble·s, wl~h ~e~t iEsttrnl3ited iEffurt tfme IIll ;(8p~eflillllll. 2. Suooe~sfl!llLV ooFlilpleted 1T1n. (ertlil'c.atla8 3. Ap;precia.tloo from B.1J llIei3dlfer desl~nr.m.g :W' Ulltillty to A.utomate bquest: TrEld;:ln~ truirt reduced Ta:>!s Lolillple~It.'P.'. fil£!dUlmdancy &, TIme bV nearly ,S!!i~, across all M'Dd!lJjes In PrnJeut

IRflle~ $AP 'UeclllnkiSil(ollliitlltEint & ''Il'ei!ll'lliLeader Led !trueTeam of 6 Assoeiates for DevekJplng. Enhi!lFiC m.g & IrnpleFfieF1~IFi~~p tlbjee:t:s across a II Mool!lles_ irnpa;['t: Am.:a~lsr ,;Ii;~slgl1lllllg,ii'rl!Xlll!If1!:l: of Taii&sJ O'bjeats to TeaM. IDur.aitlol'i~17 Monlhls (IJ"g.anlz2idfin:. BrlstleooFie. MUI1Ilb2l1 IRflle~ $Ai' .ABAp COf1slldtElnlt:Ihpo!:iure t)ll implBJnefll'tatloFl Pr,ojed 'HarmoJ¥f ro:r Millmlllldra & Mahlllldra_ L.o-<ord.lnatlClFiwitlll tlie:flI't::.. FuFlc])lolllal (,olilwltEinti fur F!lJmtlonal -11. Te!:hlll i:i!l1spe-cn'k:ailllollliL IDur.aitlol'l~ Montm iA (Irganlz2idfin: Satiate Tecnool!J!!lJes., Bangalore IRflle~ SAp .;Ii;.~rocl,3re.[am'llltiilllt: ilil'KiI'ilBIll [111 5tiJp impiBJnefll'tEitloFl .& Support pmjeds. SAii"~, thlrd Ipalrt)!·applicatioFis. IDur.aitlol'i~ Montm :3£

1[:illalll!l¥I!E!m: Il!iromlJr'E! EIJlROPEASIA BIJJ:5INES'S :S'[}!lODl.

I

,28

IP,a!i1!:EllpE!!riel1~E! I OJ"g.;mlnidi:i~: Lln~ All PlIt., Ltd_. Pune· IRflle~Vendlor Mana~eIilU!Fi~~ opel'"a-~roFiEIliProol!lrernel1t .ilOO;!i;Psnd ,Alit sctl ...IIi)'. malnts IlIlfil~:lD.ailVand Ililol'ltlidy MrlS. lI",ep!llt~_ IDur.il}tl.offi~t:iS, rnoFih OJ"g.;mlnidi:i~: WI~m ltd-r i+'!!.IJlle IRflle~ 11.~tllll!ll: iFi~k~!i, in SAP !if:iltem. FfiEiFiElg.l!! ~CIJHl1its p.iI'i..ab'leIn 5AP Fl3 versloFi F-ic(!, MoDdwle. 2. IPtreparalOOFi M MI.a FitEIi'l':iI!VCe im'olDlce,&_ a of Team repots. :3.. Amdlli:.iI'lII~QualitV re~rt Prepa;r,aitlon far tEElfI"'I. IDui'.iI}tl.Offi~, Month!:": g Org.3nlz2idi:in: DMI!i(IioFi An<a~~ks jl'vlt. !.M .• i+'!!.IJlIe IRflle~ 11.Am.aly2lng the dat.a re(~i'lfed ftraJffj client and pl'"O'l.!ldlln~ AI: nle'!.rern~mr!:£ 1. I~ri:ilmoted as ;i'!;ssLMana!ll.er In Llmtalll Pi.r!t. ILtd. wllthln sbort period ot tlms. :1. 1~llIed approach fer liRa.llIurEll:l!tlrlng ann prodUCJilom whlo!:lTI IN!SUlltedilmeffectl'ill! wo~k culture, 'IiIIEIs ~mmo'ted '~al!"'~ same .. 3. lPalltldpated In Oracle j;lnBnce ~uAc.taoF1alMCidule' traln:lnil: and sl!IcCo!!·s,sf1lJllylliTIp-leliRE!Fit:ed In IOrg<IllI12i11tlO:IlIa I wo:rk.

.a :Soilulllori_
2. iFlreparini1: dally.iloo marnhty Mis r~pollts., IDui'.iI,tloffi~:i,i Moottu,

iJ:illalli!l¥I!E!m: il!iromlJrlE!

E.IJlROPEASIA BIJJ:5INES'S :S'[}!lOOl.

I

,29

lE:dlll~!l:IOI1iEiI 'O)J81In~adfln: M M" :5,l'!,i!'~(el1!liiled~ MCA [PUl"SllIllllgj

IP,a!i1!: IEllpE!!riel1~e (Irg_3nll2idi:il1l: Pfl1er ltd., M!!..Imlb_iI:I-Kol_kirtili iEilJS.t & lndla li;l:C1le~r-:5¥1telill LDliIsultilm ~SAP~ Contf;guratlolll &: Plmf!.ss r :5e~-up fur 5D" MM - Uiie support, ~_r,o!!..lble sliloiJljj,,~, tlct~ll1g - res~nslb1e 'ffm new Bus ness Process (U!i~:o:m:lz.iltlflfll & ~L!lnutlfln,al Specs Einall',sls - Inwl\tl!!!!Iln ReleEise Process till pI.od!!..lctlon s'~ ,- made Inte{l)ranlolil wllth o~her rnod!!..lle.s. Ij]iur,ilitl_of'i~ ilB Montru. (Irganll2il:!i:in: Fte~t SolulJlollll Pllt. ud, Kolltaitii IRflle~ SAp j:'llInatlanal Lolilsuitilm - Key mle· In Sltl· ~,i'!;P' implL>,fneflitatlon !team MoI!Irn'berfur client P'ar1e-Kevel1ter for lL5lI USE!I"S ,&ror SIil'p.',am :S,tM'J '~(j~ 200 11.1 se r-,tralni f'l.i!l f.ar ,end IUser-.s!!..lppflrt:~, treuble !-.l1Ioa.terfor 1Ke-... ente~ endHuser_ Ij]iur,ilitl_of'i~n Mon~ru. (Ii"g_3nll2idi:in: pil!l:e~ 1!:Itd1., MUliIlb2iI-K.o:'ImtEl-LhelilnEiI IRflle~ MiI,llIiII.gE!r,-Dlsirlbl!lt:oDFi &5ales-- MarTI~dl2M' Iprndut:i:5. ,iI!l:FO:iS,:!:Ii specialty dl'l.!lsf.DFi!:i SE!MrT\~ 'Oller I!lOO dl!:itrlbut,oll'S ,iI~rot>ii, the oounil:l)'_ Ij]iur,ilitlof'i~ 7.l Montru. (Ii"ganll2idi:in: Marulli iJj~: ILtd., mlka~EI IRflle~ 5i11les&: aL!lstorme~ lHand:IIIll~:-ehEinme3 5jl~e.s.. ~ns~wte s.3fej., il'tr,a;ilIe sales Ij]iur,ilitl_of'i~27 Montru. AlEi'l1~DIiI!\Hits:: ii. Illlreetor'ls Go'id iLapel P~n,i'!;,'Nardi 'from E:uropei!ln lJini)on iH:eadf(jr ,E!Xcellencf! in pl1lillrliTiEi 'IoOdUl:t: p l~nO'Wled~.e !tests.. 2. IPerf,onlThl!l_r 8W'ardl 'r(j~ Eichievements >oF 18ud~eted s.3~ for oIlons.eootl'l.!el'p.' 'llIllIilirte1:S. is :3:. Appreciation letibE!o.f' tfmm MF_ l K oi'i.d'o\illnl {Home IMlnlst~ G'01.i't. of r.mdl_a)or or§ilnl~lng f 11niI!d1C'a1 camps In wi!lr atfiEoteG areas of KiIll]lll, [Jr,iliiii" BMi!lII~ 11'11 pos.t W'aF period_ 4. C,erttlfledi:s.AP l(Jons!ll'ltEln~

1j:illalli!l¥I!E!m: ll!iromlJr'E!

E.IJlROPEASIA BIJJ:5INES'S :S'[}!lOOl _ 310

I

J.i'EAJ3S [ha:; a t1I outsta F1ia'iIFhg cu r~-flcul!1J 01 Fli1I manag€!'FIilIf!l1t ~ducation and liVe- aJr~ glad to na'!.i'-~a pafftne{rsh~p, witin MAS.;';

;"'1 am f1~,a[lIy ili1fl p~!!ssedl wilful t~e' 'fiaeulw '~hat ~.A1BS,w,as ,abl\[!; to [bri'n,g ifill~th andl151'111! !!JIallitv ,of q

st!!.:ld'[!;f1t:;who aN! s.igriiing: olU1LTltt8t ts what I call s@riiom.iMHA, 'i'or s@liiou:; stllild'[!;nl:;.~

J.i'~AJBS,if:-'Jln Ir-ei1lll~' t8lkQ! the

I~a dun,g

F'D~I!

in

w~ctl in;g:~lfItrf!P r-e'n~miall @dlU;c~flJiQ-n~'"

J.i'~ABS. dh:.@s not OOIi1fl p~(imns-e' en the- qJ!JIallitv of ]aclliIltv., Tlh ~ lFnu[lticu ltu ril~ ,~p{!rii.:m{lf!' 6F t:moUlltv ~d ds signi'1Tic8intval ue to stud ~ltt~ Wh~n I iniwr;aet:ed wi"ltn students I r€!alliz!!d that the q!!.:laliW is ,goodl" 1llIaYf! :;nong ,8 fila dilJ'-f!iFS@ ba ckgmulnd wtl iiD.n Ihe~ps tiM em 00 UIFl,i:h~rstaIFtd IiiIOF{!' each othera nd tih€! DJU:S~I'iii~SS_'" ·[Or. D..lryaliulin;rJ Pallldey H@ad~, RiS!k M!a,na~~IiliI@"lilt,~ 'Top IralilJialfl [balll[k~ Dum!'

tln~

1J:i liu:!e i¥Iil!M: II!i K! mu tie

E,IJIROPE ASIA BIlJ:5INESS:5'[}!lODl _ ::Ii"ll

I

H e;:.o.d IPli'Of. 'Vliro'nelra G'od Dolle'
I""le n l Ell! a iI:

r I ai:f!

Mob-i-e:: 'gS90699!5C1'l ...~elfl.rlra .g@aabs, ..ae.ln i P
J CC"t"Jl C r-t

St II de

I'"

(' 0 trll1'" ·tt.....

Email: plaoom@eabs.ac.illl
~itii~l;;!!IiiI

l<otW;!!lI

MIJ~i!~- 8SS8Sa73-1(;! Kalyanii!' Moblle_ 7:%i51'.:'1:3574 "it~~iJtlin Mofuoile-976795-7071
P,Bll'itn8 Si!lli\ka~

Mot-ile:

99 16,/3:!'!:20l

1F'l1IiBti,¥<!!d~y Mabile_ 97697,~ 1$8:1, sli'it,lliildh91 ch!s;Sik~~ MI;I~~ii~:9ti(E319'1.3,9l S!Joofit ,!)aha Mablle_ i'3SSM.3~i..8
Vi!i!~~ Sh;;!lIi'riii(i

MIJ~ili2- 80Oo748'30G2:

Fo ~ 1~ ot'ior c lcry
ftii!$~!!r'd Gg!,!l~

Mobil'Q': 9975,611f)46 : rashmi.gou r@eabs.aIG.in

lP'"!;!!!~m~t: 1!!i~C:~~!ff:' leUROPE ,ASI;!i; BUSlNII:S5, :50140101..

I

32

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.