Inhoud

• • • • Achtergrond Vertrouwensindex 2011; Onderzoeksopzet; Conclusies; Resultaten:
Kranten (Nieuws)sites Social media

Trends.

Achtergrond

- Onderzoeksopzet

- Resultaten - Trends

2

'Wie is nog te vertrouwen?'
Consumentenvertrouwen blijkt de motor van een gezonde economie. Dit speelt niet alleen in de financiele sector, maar is in allerlei sectoren actueel. Vertrouwen in media is een belangrijke graadmeter. Consumenten zijn afhankelijk van wat de media hen vertelt. Geeft de media een volledig verslag? Wordt het nieuws vanuit verschillende invalshoeken belicht of is er sprake van een tunnelvisie? De belangrijkste vraag is voortdurend: informatie te vertrouwen? is de getoonde

Mede de onrust in de financiele markten en het uitblijven van een

-10

1-~~'7L__--~--1iiiiiiiiiiiiii,!,---

oplossing voor de Europese schuldencrisis heeft het vertrouwen van de consument een flinke duw neerwaarts gegeven.
-Consumentenvertrauwen (bran: CBS)

-20 +-----------------------~~--------~r----30 +------------7------------~------~~~~ -40 ~------------------------------------------

Achtergrond - Onderzoeksopzet

- Resultaten - Trends

3

Vertrouwen in de media
De aspecten - kwaliteit,

Kwaliteit

betrouwbaarheid beleving -

en

staan centraal om inzichtelijk te maken wat het vertrouwen van Nederlanders is in

Vertrouwen in media

kranten, (nieuws)sites en social media.

Betrouwbaarheid

Beleving

Achtergrond - Onderzoeksopzet

- Resultaten - Trends

4

Onderzoeksopzet
• • • • Online onderzoek; Afnameperiode: eind september - begin oktober 2011; (vanaf 18jaar): n=1.019;

Respons via representatief Newcompanel

Thema: mate van vertrouwen in 3 typen media*:
- Kranten; - (Nieuws)sites; - Social media.

r

J

Doelstelling

\

,

Vertrouwensindex

2011: in media

Inzicht in het vertrouwen

van Nederlanders

(kranten, (nieuws)sites en social media).
* Waar mogelijk wordt de vergelijking gemaakt met de Vertrouwensindex
2010.

Achtergrond

- Onderzoeksopzet

- Resultaten - Trends

5

~ De Telegraaf ~ Het Financieele Dagblad ~ NRC.next ~ De Volkskrant ~ NRC Handelsblad ~ Trouw .... ~ ~ Algemeen Dagblad

~ Spits
~ De Pers ~ Metro

Vertrouwen in Nederlandse kranten
_-

r

Kwaliteit "Tevredenheid over

Meer dan de helft van de Nederlanders is tevreden over de kwaliteit van informatievoorziening voldoende
',/

en vindt dat er

l-

uitleg en duiding bij de nieuwsonderwerpen

kwaliteit nagenoeg gelijk gebleven".

staat. Vergeleken met 2010is de waardering voor de uitleg en duiding bij de berichten toegenomen.
\,.

j////
Vertrouwen Nederlandse kranten (6,4)
~

rBijna een op de drie Nederlanders neemt de informatie in Betrouwbaarheid "Merendeel twijfelt aan Nederlandse kranten niet voor waar aan. Ook twijfelt ruim een derde aan de bronnen die redacteuren citeren. Vergeleken met 2010 is de betrouwbaarheid \,.minder snel voor waar aan. rRuim vier op de tien Nederlanders heeft een goed gevoel bij de Nederlandse pers. Echter vindt ruim een op de drie de berichtgeving
"

"

de betrouwbaarheid".

afgenomen.

/
Beleving

\
kranten niet sterk"
\"'\,\"

Nederlanders nemen met name de informatie uit kranten
~

\

"Beeld van Nederlandse

in Nederlandse kranten nogal

oppervlakkig.

Daarnaast schat ook een kwart de kwaliteit niveau gebleven.

van de berichten niet hoog in. De beleving is vergeleken \,.met2010op een vergelijkbaar

Achtergrond

- Onderzoeksopzet

- Resultaten - Trends

7

Vertrouwen in Nederlandse kranten

6,4 geven
1.
2.

Nederlanders voor het vertrouwen in

Nederlandse kranten (in 2010was dit 6,3)
Kranten waar Nederlanders het meeste vertrouwen in hebben (schaal1-10): NRC Handelsblad Het Financieele Dagblad Trouw (7,1); (7,O); (6,7).

3.

Kranten waar Nederlanders het minst vertrouwen in hebben (schaal1-10):
1.
2.

De Telegraaf SpIts Metro
- Onderzoeksopzet

(4,4); (5,1); (5,1).
- Resultaten - Trends

3.

Achtergrond

8

Vertrouwen per titeL- kranten
NRC Handelsblad het Financieele Dagblad Trouw NRCnext de Volkskrant AD de Pers Metro SpIts de Telegraaf Vertrouwen in Nederlandse kranten
* Significante verschillen 2011- 2010 (p<0.05)

2010
7,1 7,0 7,0 68* , 6,7 6,7 6,7 6,0 57* , 54* , 53* , 47* , 6,3

o

2

4

6

8

10

Achtergrond

- Onderzoeksopzet

- Resultaten - Trends

9

Kwaliteit - kranten
(Hele
Ik ben tevreden over de kwaliteit van informatievoorziening via Nederlandse kranten 51

2010 l) m e eens
54%

Eris in de krant voldoende uitleg en duiding bij nieuwsonderwerpen

50

46%*

Ik ben tevreden over de manier waarop gebeurtenissen door kranten worden weergegeven

44

45%

0% _ (Helemaal) mee oneens

20%

40%

60%

80%

100%

_ Neutraal

_ (Helemaal) mee eens

* Significante verschillen 2011- 2010 (p<0.05)

Betrouwbaarheid
De informatie in Nederlandse kranten neem ik voor waar aan

- kranten

2010
(Helemaal) mee eens

49%*

Ik twijfel niet aan de betrouwbaarheid van de bronnen die redacteuren citeren

25

29%*

0% _ (Helemaal) mee oneens

20%

40%

60%

80%

100%

_ Neutraal

_ (Helemaal) mee eens

* Significante verschillen 2011- 2010 (p<0.05)

Beleving - kranten
Ik heb een goed gevoel bij de geschreven pers in Nederland 18 45

2010
(Helemaal) mee eens
46%

Over het algemeen vind ik kranten in Nederland nogal oppervlakkig in hun berichtgeving

29

36%

De kwaliteit van de berichten in de krant schat ik hoog in 0%
.""'"'-=-__ -

24

31

33%

20%

40%

60%

80%

100%

(Helemaal) mee oneens

_ Neutraal

_ (Helemaal) mee eens

Een goed gevoel, de kwaliteit van de berichten en de kwaliteit van informatievoorziening dragen het sterkst bij aan het vertrouwen Nederlandse kranten (6,4). in de

~ NOSteletekst.nl ~ ANP.nl ~ NOSnieuws.nl ~ RTLnieuws.nl ~ Nieuws.nl ~ Telegraaf.nl ~ Googlenieuws.nl ~ Elsevier.nl ~ Blog.nl ~ GeenStijl.nl ~ Fok.nl

Vertrouwen in (nieuws)sites
/---

Kwaliteit "Minder tevreden over de kwaliteit van (nieuws)sites".

r Ruim vier op de tien Nederlanders is tevreden over de manier waarop gebeurtenissen weergegeven. op (nieuws)sites worden
1-

Daarnaast gaat ruim een op de drie ervan

uit dat wat er op (nieuws)sites staat, klopt. Vergeleken met 2010is het wantrouwen t.o.v de informatie toegenomen.
\..

/
Vertrouwen (nieuws) sites (6,3)
~

//

r Minder dan een derde van de Nederlanders neemt de informatie op (nieuws)sites voor waar aan. Tevens twijfelt ruim een derde aan de bronnen die worden geciteerd. Vergeleken met 2010twijfelen Nederlanders vaker aan de informatie en de geciteerde
\..

Betrouwbaarheid "Nieuws wordt steeds minder voor waar aangenomen: betrouwbaarheid lager".

"

bronnen op (nieuws)sites.
~

\
'"

/
Beleving

\

'Ruim vier op de tien Nederlanders vindt de berichtgeving op (nieuws)sites oppervlakkig. Minder dan vier op de tien heeft een goed gevoel bij (nieuws)sites en een kwart schat de kwaliteit van de berichten laag in. Tevens geeft meer

"Voor een volledig beeld zijn meer dan alleen (nieuws)sites nodia".

1\:

dan de helft aan een krant nodig te hebben om voldoende ge"informeerd te zijn. Daarnaast wordt niet gedacht dat nieuwssites binnen 5 jaar kranten vervangen.

Dbl

liikb

Achtergrond

- Onderzoeksopzet

- Resultaten - Trends

14

Vertrouwen in N~derLand~~/(nieuws)sites
,.
~

6,3 geven Nederlanders voor het vertrouwen in
(n_i_e_u_w_s_)_si~te_s _ (i_n_2_01_0_w_a_s_d_·_lt_6,_2_) _

"'"

~I~

Nieuwssites waar Nederlanders
1.
2.

het meeste vertrouwen in hebben (schaal 1-10):

NOSnieuws ANP.nl NOSTeletekst.nl

(7,3); (7,3); (7,3).

3.

Nieuwssites waar Nederlanders
1.

het minst vertrouwen in hebben (schaal 1-10):

Teleg raaf.nl Googlenieuws.nl RTLnieuws.nl
- Onderzoeksopzet

(4,7); (5,9);
(6,1)
- Resultaten - Trends

2.
3.

---

~

....

Achtergrond

15

Vertrouwen per (nieuws)site
NOSnieuws.nl De fora sites scoren het laagst. Dit is geen verrassende uitkomst, gezien op deze sites de inhoud (voornamelijk) wordt geschreven door bloggers in plaats van door journalisten.
uwssites

2010
7,2
7,1* 71* , 6,5 6,5 6,1

ANP.nl NOSteletekst.nl NU.nl Elsevier.nl Nieuws.nl RTLNieuws Googlenieuws.nl Telegraaf.nl Blog.nl FOK.nl GeenStijl.nl

62* , 50* , 4,6 4,2 42* , 6,2 0 2 4 6 8 10

Vertrouwen Nederlandse (nieuws)sites
* Significante verschillen 2011- 2010 (p<0.05)

Achtergrond

- Onderzoeksopzet

- Resultaten - Trends

16

Kwaliteit - (nieuws)sites
Ik ben tevreden over de manier waarop gebeurtenissen op (nieuws)sites worden weergegeven

2010
(Helemaal) mee eens

45%

Ik ga ervan uit dat wat ik lees op een (nieuws)site klopt

42%*

0% _ (Helemaal) mee oneens

20%

40%

60%

80%

100%

_ Neutraal

_ (Helemaal) mee eens

* Significante verschillen 2011- 2010 (p<0.05)

Achtergrond - Onderzoeksopzet - Resultaten - Trends

17

Betrouwbaarheid - (nieuws)sites
De informatie op Nederlandse (nieuws)sites neem ik voor waar aan

2010

(Helemaal) mee eens

29

44%*

Ik twijfel niet aan de betrouwbaarheid van de bronnen die worden geciteerd

21

26%*

0% _ (Helemaal) mee oneens

20%

40%

60%

80%

100%

_ Neutraal

_ (Helemaal) mee eens

* Significante verschillen 2011- 2010 (p<0.05)

Achtergrond - Onderzoeksopzet

- Resultaten - Trends

18

Nieuwssites lijken vooral interessant naast kranten.

Beleving - (nieuws)sites
Over het algemeen vind ik (nieuws)sites in Nederland nogal oppervlakkig in hun berichtgeving Ik heb een goed gevoel bij (nieuws)sites in Nederland Naast (nieuws)sites heb ik niet per se ook een krant nodig om voldoende geinformeerd te zun (Nieuws)sites zullen binnen 5 jaar de gedrukte kranten vervangen De kwaliteit van de berichten op (nieuws)sites schat ik hoog in 0% • (Helemaal) mee oneens _ Neutraal 20% 40%

2010
(Helemaal) mee eens
42

43%

39

42%
29

37%*

26 26
60% 80% 100%

29%

_ (Helemaal) mee ee

Het voor waar aannemen van informatie, een goed
* Significante verschillen 2011- 2010 (p<0.05)

gevoel en de kwaliteit van de berichten dragen het sterkst bij aan het vertrouwen in de (nieuws)sites.

y Facebook y Hyves y Schoolbank y Linkedln y YouTube y Twitter y Google+ y Flickr y MySpace

Vertrouwen in sociaL media pLatformen

5, 1 geven Nederlanders
Social media platformen (schaal 1-10):
1.
2.

voor het vertrouwen in

social media platformen*

waar Nederlanders

het meeste vertrouwen in hebben
Opvallend is dat veel gebruikte platformen als Facebook, Hyves en Twitter niet in de top 3 staan**. Google+ heeft het meeste vertrouwen, maar weinig gebruikers. Het is aannemelijk dat het merk Google van invloed is op het vertrouwen wat Nederlanders hebben in Google+.

Google+ YouTube Linkedln

(6,0); (5,4); (5,2).

3.

*

Hiermee bedoelen

we niet de gebruikers van het platform, maar de organisatie zelf. van Nederland, Newcom Research & Consultancy, juli 2011.

**

Bron: Het grootste Social Media onderzoek

Achtergrond - Onderzoeksopzet - Resultaten - Trends

21

Vertrouwen per social media platform
Google+ YouTube Linkedln Schoolbank Facebook Hyves Opvallend is dat veel Twitter Flickr MySpace Vertrouwen Social Media platformen gebruikte platformen Hyves en Twitter laag scoren op vertrouwen.

o
Achtergrond - Onderzoeksopzet

2

4

6

8

10

- Resultaten - Trends

22

Trends
De Vertrouwensindex • 2011laat de volgende trends zien: niveau als 2010;echter worden Vertrouwen in kranten en (nieuws)sites op vergelijkbaar (nieuws)sites wel meer gezien als aanvulling en niet als vervanging van de krant; • Vergeleken met de andere media hebben social media platformen het minste vertrouwen (social media gemiddeld • een 5.1,(nieuws)sites een 6.3 en kranten een 6.4); van de afzonderlijke media, zien we een wisselende

Als we kijken naar de beoordeling beoordeling in vertrouwen:

Bij kranten worden NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad net als in 2010het meest vertrouwd, gratis dagbladen hebben onvoldoende vertrouwen;

Bij (nieuws)sites hebben NOSnieuws.nl, ANP.nl en NOSteletekst.nl net als in 2010het meeste vertrouwen, sites waar burgerjournalistiek minder vertrouwen; De social media platformen hebben, met uitzondering van Google+ , onvoldoende vertrouwen. - Resultaten - Trends centraal staat (blogging) hebben

Achtergrond - Onderzoeksopzet

23

c) ~E~c~~2A~
Trends

Kwaliteit vergeleken met 2010toegenomen; er gelezen wordt op de (nieuws)sites klopt. • Betrouwbaarheid

,

,

Kwaliteit

1

in media

,
Beleving

Betrouwbaarheid

I'"

Bij kranten is de waardering voor de uitleg en duiding van de nieuwsonderwerpen

Bij (nieuws)sites gaan Nederlanders er vergeleken met 2010veel minder vanuit dat wat

Bij kranten twijfelt men meer dan in 2010aan de informatie in de kranten en aan de geciteerde bronnen van de redacteuren; Bij (nieuws)sites zien we op deze punten dezelfde daling in vertrouwen. • Beleving De beleving van de kranten en de (nieuws)sites zijn op een vergelijkbaar niveau met 2010; Voor beide media geldt dat de kwaliteit van de berichten moeilijk is in te schatten en ook oppervlakkig Achtergrond - Onderzoeksopzet wordt gevonden.

- Resultaten - Trends

24

Newcom Research & Consultancy
Vestiging Capitool50 7521PL Enschede Nederland T: 053 483 6600 F: 053 - 433 7415 Enschede Vestiging Amsterdam Herengracht 564 1017CH Amsterdam Nederland Tel: 020 639 3251

Contactpersonen drs. Sjoerd Buitinga drs. Iva Duchateau drs. Tanja van Prooijen De vergelijking met 2010 maakt duidelijk dat de grilligheid vertonen. Hoe

aspecten van vertrouwen Internet www.newcomresearch.nl info@newcomresearch.nl is het vertrouwenl

de merkwaarde van uw

organisatie? Wij geven u graag inzicht.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful