Niskotemperaturni geotermalni izvori topline

Gojko Šimunović, dipl.ing.stroj. Valentin Burek, univ.bacc.ing.mech.

Sadržaj
1. Klasifikacija i vrsta obnovljivih izvora 2. Eksergija vode i tla 3. Voda kao izvor topline za dizalice topline 4. Mogućnosti primjene niskotemperaturnih sustava grijanja i visokotemperaturnih sustava hlađenja

Sadržaj
1. Klasifikacija i vrsta obnovljivih izvora 2. Eksergija vode i tla 3. Voda kao izvor topline za dizalice topline 4. Mogućnosti primjene niskotemperaturnih sustava grijanja i visokotemperaturnih sustava hlađenja

Klasifikacija obnovljivih izvora
dostupnost + Dostupnost gotovo svugdje
zrak sunce

- Niska iskoristivost zbog velike varijacije u temperaturama

zemlja

- Veći iznos investicije + Velika iskoristivost zbog konstantnosti temperature

voda

iskoristivost

3

Biomasa (biogorivo. .Geotermalna energija [GT].[Energija iz otpada] 4 .Energija vjetra [W]. .Vrste obnovljivih izvora energije . valovi i morske struje) [M] . bioplin) [B]. .Eksergija vode i tla .Solarna toplinska energija [ST]. . .Solarna fotonaponska energija [PV].Hidroenergija [HE]. .Energija mora (plima i oseka.

Klasifikacija i vrsta obnovljivih izvora 2. Voda kao izvor topline za dizalice topline 4. Mogućnosti primjene niskotemperaturnih sustava grijanja i visokotemperaturnih sustava hlađenja . Eksergija vode i tla 3.Sadržaj 1.

Eksergija vode i tla – Geotermalne dizalice topline uređaji su koji kao toplinski izvor koriste eksergiju tla i vode. dok zračne dizalice topline koriste zrak kao izvor topline – Eksergija tla raste s povećanjem dubine bušotina za ugradnju vertikalnih geotermalnih izmjenivača – Eksergija tla na manjim dubinama (1-2 m) varira ovisno o godišnjim dobima – Korištenje energije podzemnih voda za grijanje i hlađenje bazirano je na relativno konstantnoj temperaturi tijekom cijele godine (najizdašniji i najeftiniji izvor toplinske i rashladne energije) 6 .

Izvori topline i načini korištenja Površinski kolektor (kapilarni ) Vertikalni izmjenjivač (sonda) Površinski kolektor (cijevni) Crpni i upojni bunar 7 .

8 .

Presjek profila bušenja 9 .

Niskoenergetska “Marles” kuća .Dizalica topline geoTHERM exclusiv VWS 103/2 .Toplinski izvor: površinski cijevni kolektor 10 .Kerestinec: geotermalna dizalica topline s površinskim cijevnim kolektorskim poljem .

Gornji Bukovac: dizalica topline s vertikalnim izmjenjivačima topline (geotermalne sonde) .Dizalica topline geoTHERM VWS 171/2 .Toplinski izvor: vertikalni izmjenjivači topline (geotermalna sonda: 3x100m) 11 .Multifunkcionalni spremnik za grijanje i PTV allSTOR VPA 1500 .Zagreb.

35 m2) – 7 komada .Toplinski izvor: vertikalni izmjenjivači topline (geotermalna sonda.Multifunkcionalni spremnik za grijanje i PTV allSTOR VPA 1500 .Solarni kolektori VFK 145 V (Pa=2.Zagreb – Šestine: geotermalna dizalica topline (tlo-voda) kombinirana solarnim toplovodnim kolektorima .Dizalica topline geoTHERM VWS 300/2 .5x100m) 12 .

Dizalica topline geoTHERM VWS 300/2 . Odeta: geotermalna dizalica topline (voda-voda) kombinirana solarnim toplovodnim kolektorima .Toplinski izvor: podzemna voda (crpni i upojni bunar) 13 .Karlovac.Multifunkcionalni spremnik za grijanje i PTV allSTOR VPS 2000/2 .Solarni kolektori VFK 145 V (Pa=2.35 m2)–6 kom .

Sadržaj 1. Eksergija vode i tla 3. Klasifikacija i vrsta obnovljivih izvora 2. Voda kao izvor topline za dizalice topline 4. Mogućnosti primjene niskotemperaturnih sustava grijanja i visokotemperaturnih sustava hlađenja .

Korištenje dizalica topline s podzemnom vodom kao izvorom topline Prednosti vode kao izvora topline Voda je najizdašniji izvor toplinske i rashladne energije Najeftiniji izvor toplinske i rashladne energije Relativno konstantna temperatura tijeko cijele godine Nedostaci vode kao izvora topline Kemijska uvjetovanost vode Izdašnost izvora Nije dostupna na svim područjima U slučaju korištenja morske vode skuplji sustav ( međuizmjenjivači moraju biti izrađeni od titana ) Potrebna detaljna geološka ispitivanja podzemnih voda U slučaju korištenja površinskih voda problematika prljavih voda Kompleksna izvedba sustava crpnog i upojnog bunara Crpni i upojni bunar 15 .

Dizalica topline s bunarima kao izvorom topline – sustav s rastavljivim međuizmjenjivačem topline Legenda 1 Zaporni ventil 2 Prikaz temperature 3 Prikaz tlaka 4 Kompenzacijska posuda sa rasolinom sa sigurnosnim ventilom 5 Međuizmjenjivač topline primarnog kruga između bunara i toplinske crpke 6 Crpni bunar 7 Upojni bunar 8 Pokrov sa odzračivaćem 9 Transportna cijev 10 Cijev je potrebno kompaktnu i zaštičenu od korozije uvesti pod vodu 11 Podvodna crpka 12 Filtrirajuća cijev 13 Filtrirajuća cijev 16 .

primjena dizalica topline u industriji zahtjeva specifično tehnološko rješenje za svaki pojedini projekt ‒ Visok nivo odgovornosti za ispravno funkcioniranje sustava zbog mogućih velikih šteta u slučaju zastoja u proizvodnji 17 .Primjena dizalica topline u industriji Projekt “Ribnjaci – Kaniška Iva” ‒ Povrat investicije puno je kraći nego u stanogradnji s obzirom da su izdašnosti izvora topline veći i duže je vrijeme rada dizalice topline ‒ Zbog specifičnosti svakog pojedinog proizvodnog procesa.

200. vrtoglavi rast cijena sirove nafte na tržištu uzrokovao je velike ekonomske probleme i opterećivao proces proizvodnje budući da je loživo ulje bilo glavni energent za zagrijavanje bazenske vode Projektni zadatak ‒ Smanjiti troškove energije u proizvodnom procesu uz gornji limit investicije od maks.000 KN i vrijeme povrata do 2 godine Rješenje ‒ Korištenje temperature otpadne vode tehnološkog procesa kao izvora topline pomoću Vaillant geoTHERM dizalice topline VWS 460/2 (46 kW) 18 .Projektni zadatak i rješenje sa sustavom geoTHERM Ribogojilište jegulja zatečeno stanje ‒ Montažni objekt sa 17 velikih bazena promjera 6 m i visine 1 m te 6 malih bazena promjera 2 m i visine 1 m ‒ Potreba za konstantnim dovođenjem 7-10 m3/h svježe vode temperature 22° C – gubici topline preko 100 kW ‒ Kotao na loživo ulje snage 130 kW.

24° C). visok stupanj onečišćenja i visoku agresivnost vode odlučili smo se za konstrukciju specijalnih spiralnih PE izmjenjivača ‒ Medij kojim je ispunjen kolektorski krug je 30% otopina 1.Primjena geotermalne dizalice topline tehnološka otpadna voda – voda Projektiranje sustava ‒ Faza projektiranja trajala je četiri tjedna i u potpunosti je riješena od strane Vaillantovih stručnjaka ‒ Zbog relativno visoke temperature otpadne vode (22° .2 propilen glikola ‒ Svi proračuni kolektorskog polja u kasnijoj eksploataciji pokazali su se potpuno točnim 19 .

000 litara loživog ulja) 20 .5 ‒ Godišnje smanjenje emisije CO2 od 136 tona ‒ Ukupna ušteda toplinske energije u odnosu na prethodni sustav iznosi preko 400.000 kWh ‒ Prosječan godišnji COP iznosi približno 6.000 kWh (35. mjesecu i iznosio je 36. godine ‒ Primjenom sustava daljinskog upravljanja vrnetDIALOG dizalica topline pod stalnim je nadzorom stručnjaka Vaillant tehničkog odjela ‒ Rekordan prinos toplinske energije iz otpadne vode zabilježen je u 11.021 kWh ‒ Godišnji prinos kreće se na nivou od 200.Primjena geotermalne dizalice topline tehnološka otpadna voda – voda Povrat investicije kroz 14 mjeseci ‒ Dizalica topline puštena je u pogon Travanj 2008.000 – 250.

Rekuperacija tehnološke vode ‒ Specijalno projektirani slobodno protočni pločasti izmjenjivač topline ‒ Kapacitet izmjenjivača iznosi 80 kW ‒ Automatski sustav kontrole onečisćenosti izmjenjivača ‒ Godišnji prinos izmjenjivača oko 250 000 kWh Planiranje budućih sustava ‒ Rekuperacija zraka – ugradnja zračnog rekuperatora zraka ‒ Fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije ‒ Krajnji cilj: Energetski neovisan objekt 21 .

uredski prostor .Primjena dizalica topline u poslovnim objektima Projekt “Poslovno skladišna zgrada – Wavin” ‒ Lokacija objekta Rugvica – Dugo Selo ‒ Zgrada se sastoji od tri zasebne cijeline: .Korisna površina obijekta: 2200 m2 22 .proizvodno skladišni prostor .edukacijski prostor .

smanjenje emisije stakleničkih plinova (CO2) i povećavanje efikasnosti sustava ‒ Ugradnja geotermalne dizalice Vaillant geoTHERM VWS 171/2 Rješenje ‒ Međuspremnikom ogrijevne vode VPS 750 ‒ Pločastim međuizmjenjivačem topline čija je svrha zaštita isparivača dizalice i mogučnost ostvarenja sustava pasivnog hlađenja 23 .voda ‒ Cilj: smanjenje utroška primarne energije (plin).Projektni zadatak i rješenje sa sustavom geoTHERM ‒ Niskoenergetski montažni objekt sa neto korisnom površinom 2200 m2 Poslovno skladišna zgrada Wavin zatečeno stanje ‒ Ukupna grijana površina (uredi i školski centar) iznosi 550 m2 ‒ Zatečeno stanje: kondenzacijski plinski kotao 46 kW ‒ Površinski sustav stropnog grijanja i hlađenja Projektni zadatak ‒ Projektiranje sustava grijanja i hlađenja s geotermalnom dizalicom topline voda .

Primjena geotermalne dizalica topline voda – voda (podzemna slatka voda) ‒ Projektni zadatak riješen je u suradnji s tvrtkama Eksperterm i Wavin ‒ Zbog bogatstva podzemnih voda u ovom području odlučili smo se na korištenje ovog najizdašnijeg toplinsko – rashladnog izvora ‒ Međuizmjenjivač podzemne vode projektiran je u svrhu ostvarenja pasivnog sustava hlađenja 24 .

5 ‒ EER u hlađenju 25-30 25 . godine ‒ Primjenom sustava daljinskog upravljanja vrnetDIALOG dizalica topline pod stalnim je nadzorom stručnjaka Vaillant tehničkog odjela ‒ Kontinuirani toplinski učinak dizalice topline 28 kW ‒ Rashladni učinak pasivnog hlađenja 30 kW ‒ COP grijanja 5.Primjena geotermalne dizalica topline voda – voda (podzemna slatka voda) ‒ Dizalica topline puštena je u pogon Studeni 2008.

Primjena geotermalne dizalice topline voda .voda (morska voda) Projekt “Novi Vinodolski” – Lokacija obijekta Novi Vinodolski – Niskoenergetski stambeni obijekt – Korisna površina obijekta: 260 m2 26 .

hlađenja i PTV-a s geotermalnom dizalicom topline ‒ Izvor toplinske i rashladne energije: morska voda (sustav crpnog i upojnog bunara) ‒ Geotermalne dizalice topline geoTHERM VWS 101/2 ‒ Međuspremnik VPS 500 i spremnik PTV-a geoSTOR VIH RW 300 Rješenje ‒ Međuizmjenjivač za morsku vodu (titan) ‒ Potopna bunarska pumpa otporna na morsku vodu ‒ Ventilokonvektorski sustav hlađenja ‒ Niskotemperaturni sustav podnog grijanja 27 .Projektni zadatak i rješenje sa sustavom geoTHERM ‒ Niskoenergetski troetažni stambeni objekt Niskoenergetski stambeni objekt zatečeno stanje ‒ Ukupno grijana i hlađena površina stambenog objekta 260 m2 ‒ Sustav niskotemperaturnog podnog grijanja Projektni zadatak ‒ Projektiranje sustava grijanja.

voda (morska voda) ‒ Izbor morske vode kao toplinskog izvora za geotermalnu dizalicu topline zbog same blizine mora ‒ Temperatura podzemne morske vode prosječne temperature 13 °C osigurala je nužne uvijete za primjenu ventilokonvektorskog pasivnog hlađenja ‒ Cijelokupni sustav grijanja i hlađenja u potpunosti je automatiziran 28 .Primjena geotermalne dizalice topline voda .

voda (morska voda) ‒ Dizalica topline puštena je u pogon Srpanj 2007. godine ‒ Primjenom sustava daljinskog upravljanja vrnetDIALOG dizalica topline pod stalnim je nadzorom stručnjaka Vaillant tehničkog odjela ‒ COP u grijanju 5.5 ‒ EER u pasivnom hlađenju 25 – 30 ‒ Geotermalnom dizalicom topline voda – voda (morska vod) u potpunosti je potvrdio očekivanja u pogledu efikasnosti i funkcionalnosti cijelokupnog sustava grijanja i hlađenja ‒ Ukupne potrebe za grijanjem. hlađenjem i pripremom PTV-a ostvarene su bez dodatnog uređaja za dogrijavanje 29 .Primjena geotermalne dizalice topline voda .

voda (morska voda) Projekt “Višestambena zgrada. Split” – Lokacija objekta Pazdigradska. Split – Niskoenergetski višestambeni objekt – Korisna (grijana) površina objekta: 520 m2 30 .Primjena geotermalne dizalice topline voda . Pazdigradska ulica.

2 x geoSTOR VIH RW 300 ‒ Međuizmjenjivač za morsku vodu (titan) ‒ Potopna bunarska pumpa otporna na morsku vodu ‒ Ventilokonvektorski sustav grijanja i hlađenja (pasivno hlađenja) ‒ Niskotemperaturni sustav podnog grijanja ‒ Inteligentni sustav regulacije 31 .Projektni zadatak i rješenje sa sustavom geoTHERM ‒ Niskoenergetski višestambeni objekt Niskoenergetski višestambeni objekt zatečeno stanje ‒ Ukupno grijana i hlađena površina stambenog objekta 520 m2 ‒ Sustav niskotemperaturnog podnog grijanja i ventilokonvektorskog hlađenja Projektni zadatak ‒ Projektiranje sustava grijanja. hlađenja i PTV-a s geotermalnom dizalicom topline ‒ Izvor toplinske i rashladne energije: morska voda (sustav crpnog i upojnog bunara) ‒ Geotermalne dizalice topline geoTHERM VWS 171/2 Rješenje ‒ Međuspremnik VPS 500 i spremnik PTV-a.

Primjena geotermalne dizalice topline voda .voda (morska voda) ‒ Izbor morske vode kao toplinskog izvora za geotermalnu dizalicu topline zbog same blizine mora ‒ Temperatura podzemne morske vode prosječne temperature 13 ° C osigurala je nužne uvijete za primjenu ventilokonvektorskog pasivnog i aktivnog hlađenja ‒ Cijelokupni sustav grijanja i hlađenja u potpunosti je automatiziran 32 .

hlađenjem i pripremom PTV-a ostvarene su bez dodatnog uređaja za dogrijavanje 33 .Primjena geotermalne dizalice topline voda .voda (morska voda) ‒ Dizalica topline puštena je u pogon Rujan 2008.5 ‒ EER u pasivnom hlađenju 25 – 30 ‒ Geotermalnom dizalicom topline voda – voda (morska vod) u potpunosti je potvrdio očekivanja u pogledu efikasnosti i funkcionalnosti cijelokupnog sustava grijanja i hlađenja ‒ Ukupne potrebe za grijanjem. godine ‒ Primjenom sustava daljinskog upravljanja vrnetDIALOG dizalica topline pod stalnim je nadzorom stručnjaka Vaillant tehničkog odjela ‒ COP u grijanju 5.

34 .

35 .

36 .

Voda kao izvor topline za dizalice topline 4. Eksergija vode i tla 3. Klasifikacija i vrsta obnovljivih izvora 2. Mogućnosti primjene niskotemperaturnih sustava grijanja i visokotemperaturnih (pasivnih) sustava hlađenja .Sadržaj 1.

trgovi.b) temperaturno aktiviranje betonske jezgre .Podjela niskotemperaturnih sustava grijanja prema uvjetima montaže Mala temperaturna razlika između medija za grijanje/hlađenje i temperature stropova. zidova i podova preduvjet su za maksimalno iskorištavanje prirodnnih. na zid i u pod Područje primjene: kod izvedenih građevinskih objekata (rekonstrukcija postoječih sustava grijanja) – Mokra ugradnja: Područje primjene: novogradnja . Dijelovi građevine s velikom površinom i masom su betonski stropovi. travnjaci sportskih terena…) 38 . alternativnih izvora energije u največoj mogučoj mjeri.a) podžbukne toplinsko rashladne mreže .c) specijalna primjena (prilazne ceste. zidovi i gotovi betonski konstrukcijski djelovi. parkirališta. Prema tipu ugradnje razlikujemo: – Suha ugradnja: Montaža tvorničkih gotovih elemenata u spušteni strop.

Suha ugradnja 39 .

a) podžbukne toplinsko rashladne mreže 40 .

b) temperaturno aktiviranje betonske jezgre – Posve pojednostavljeno. pojam toplinskog aktiviranja betonske jezgre možemo razumjeti kao plansko korištenje velike površine građevinskih elemenata i njihove mase u toplinske svrhe u smislu grijanja i hlađenja 41 .

travnjaka sportskih terena…) 42 . trgovi. parkirališta.c) specijalna primjena (prilazne ceste.

trgovi. parkirališta. travnjaka sportskih terena…) 43 .c) specijalna primjena (prilazne ceste.

Hvala na pozornosti ! 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful