http://www.hunebook.

com – ebook magyarul

millennium trilógia II.

STIEG LARSSON

A LÁNY AKI A TŰZZEL JÁTSZIK

Budapest, 2009

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

A mű a Norsteds Förlagsgrupp AB kiadásában Flickan Som Lekte Med Elden címmel jelent meg Copyright © Norsteds Agency, 2006 Magyar kiadás © Animus Kiadó, 2009 a Norsteds Agency engedélyével Fordította: Torma Péter Szerkesztette: Gábor Anikó Borítóterv: Sigmond Viktória

Kiadta az Animus Kiadó 2009-ben 1301 Budapest, Pf.: 33 Felelős kiadó: a kiadó igazgatója

info@animus.hu www.animus.hu

Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja

Tipográfia, nyomdai előkészítés: Scriptor Kft. Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen Felelős vezető: György Géza vezérigazgató

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

PROLÓGUS
Hanyatt feküdt, bőrszíjakkal lekötözve egy vaságyra. A kötelék a mellkasát szorította. Kezét az ágy keretéhez bilincselték. Már rég nem próbált kiszabadulni. Ébren volt, de a szemét lehunyta. Ha kinyitotta, sem látott semmit, csak egy halvány fénycsík szűrődött be az ajtó fölött. Rossz volt a szája íze. Egy pillanatig fogmosásra gondolt. A lépések a férfi közeledtét jelezték. Fogalma sem volt, mennyi az idő, de érezte, túl késő ahhoz, hogy meglátogassa őt. Az ágy hirtelen rezgésére kinyitotta a szemét. Mintha valahol a házban beindult volna valami gép. Néhány másodperc után már nem volt egészen biztos benne, hogy valóban érezte-e a rezgést, vagy csak képzelődött. Magában lezárt egy újabb napot. Fogsága negyvenharmadik napját. Viszketett az orra: elfordította a fejét, hogy a párnához dörgölhesse. Izzadt. A szoba meleg volt, és levegőtlen. Egy szál hálóinget viselt, ami begyűrődött alá. Ha kicsit felemelte a derekát, két ujjal meg tudta fogni, és oldalt lejjebb húzni, egyszerre mindig csak pár centivel. Aztán ugyanezt a másik oldalon. De a csípője alatt még mindig maradt egy ránc. A matrac is göröngyös volt. Az elszigeteltség felnagyította az apró ingereket, amiket egyébként meg sem érzett volna. Ahhoz elég laza volt a kötelék, hogy az oldalára fordulhasson, de akkor a háta mögött kellett tartania az egyik kezét, ami egy idő után elzsibbadt. Ádáz, elfojtott haragot érzett, s nem hagyta nyugodni a kellemetlen fantáziálás, hogy mi fog történni vele. Utálta ezt a tehetetlenséget. Akármilyen erősen próbált valami másra koncentrálni – hogy teljen az idő, és elterelje gondolatait a helyzetéről – a félelem gázfelhőként lebegett körülötte, s beszivárgott a pórusain. Aztán rájött, hogy olyasmire kell gondolnia, ami erőt ad neki. Lecsukta a szemét, és felidézte magában a benzinszagot. A férfi egy autóban ült, az ablakot lehúzta. Ő a kocsihoz rohant, benzint öntött be az ablakon, és meggyújtott egy gyufát. Egy pillanat volt az egész. Felcsaptak a lángok. A férfi vonaglott kínjában, és ő hallotta rémült és fájdalmas kiáltásait. Égő hús szagát érezte, és műanyag fanyar bűzét, ahogy az üléskárpit szénné vált. Elbóbiskolhatott, mert nem hallotta a lépéseket, de már teljesen ébren volt, mire kinyílt az ajtó. Elvakította a beömlő fény. Mégiscsak eljött. Magas volt. Azt nem tudta megmondani, mennyi idős, de mindenesetre kócos, vörösesbarna haja volt, ritkás kecskeszakálla és fekete keretes szemüvege. Arcszesz illata áradt belőle. Gyűlölte a szagát. Megállt az ágy végénél, és sokáig szemlélte őt. Gyűlölte a hallgatását. Csak a körvonalai látszottak az ajtóból beáradó fényben. Aztán megszólalt. Sötét, tiszta volt a hangja. Minden egyes szót gondosan megnyomott. Gyűlölte a hangját. Elmondta neki, hogy csak boldog születésnapot akart kívánni, mert az épp ma van. A hangja nem volt barátságtalan vagy gunyoros. Teljesen színtelen. A lány úgy gondolta, mosolyog. Gyűlölte őt. Közelebb jött, és megkerülte az ágy fejét. Nyirkos kézfejét a lány homlokára tette, és olyan mozdulattal simított végig a lány haján, amit ő valószínűleg barátságosnak szánt. Ez volt a születésnapi ajándéka. Gyűlölte az érintését.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Látta, hogy mozog a szája, de kizárta a hangját. Nem akarta hallani. Nem akart válaszolni neki. Hallotta, hogy felemeli a hangját. Mintha ideges lett volna, amiért ő nem felel. Kölcsönös bizalomról beszélt. Néhány perc után elhallgatott. A lány rá sem hederített. A férfi vállat vont, és ellenőrizte a bőrszíjakat. Kissé megszorította a köteleket a mellkasán, és fölé hajolt. A lány hirtelen a bal oldalára fordult, el a férfitól amennyire csak tudott, és amennyire a szíjak engedték. Álláig felhúzta a térdét, és fejbe rúgta a férfit. Az ádámcsutkájára célzott, és sikerült is az álla alatt eltalálnia, de a férfi készült erre, és elfordította a fejét. Így nem kapott komoly ütést. A lány próbálta újra megrúgni, de már nem érte el. Leeresztette a lábát az ágyra. A lepedő a padlóra esett. A hálóing felcsúszott a csípője fölé. A férfi sokáig állt mozdulatlanul, egyetlen szó nélkül. Aztán megkerülte az ágyat, és feltette a lábbéklyókat is. A lány próbálta felhúzni a lábát, de ö megfogta a bokáját, másik kezével lenyomta a térdét, és ráerősítette a bőrszíjat. Megint megkerülte az ágyat, és lekötözte a másik lábát is. Most már végképp tehetetlen volt. A férfi felvette a lepedőt, és betakarta vele. Aztán két percig csendben nézte. Nem mutatta ki, de a lány a sötétben is érezte rajta az izgalmat. Egész biztosan merevedése volt. A lány tudta, hogy mindjárt megérinti. Aztán megfordult, kiment, és becsukta maga mögött az ajtót. A lány hallotta, hogy be is reteszeli, pedig ez teljesen szükségtelen volt, hiszen az ágyból sem tudott felkelni. Néhány percig mozdulatlanul feküdt, és az ajtó fölött beszűrődő fénycsíkot nézte. Aztán megmozdult, hogy kipróbálja, milyen szoros a kötelék a lábán. Kissé felhúzta a térdét, de a béklyó azonnal megfeszült. Visszaengedte. Csendben feküdt, a semmibe bámulva. Várt. Benzineskannára és gyufára gondolt. Látta őt benzinben ázva. Érezte a gyufásdobozt a kezében. Megrázta. Zörgött. Kinyitotta, és kiválasztott egy gyufaszálat. Hallotta, hogy a férfi mond valamit, de bezárta a fülét, nem figyelt a szavaira. Látta az arcát, ahogy a doboz oldalához közelítette a gyufát. Hallotta, ahogy a kén kaparja a dobozt. Mint egy éles mennydörgés. Látta, hogy a gyufa lángra lobban. Összeszorított foggal elmosolyodott, és megacélozta magát. Ma volt a tizenharmadik születésnapja.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

I. RÉSZ IRREGULÁRIS EGYENLETRENDSZEREK

December 16-20.

Az egyenleteket az ismeretlen legmagasabb hatványának értéke szerint csoportosítjuk. Ha ez egy, akkor az egyenlet elsőfokú. Az elsőnél magasabb fokú egyenletekben az ismeretlennek több lehetséges érteke van. Ezek az egyenlet gyökei.

Elsőfokú (lineáris) egyenlet: (3x-9)=0 (gyök: x=3)

most is a terasz ponyvája alatt ült. azt hajtogatva. Most. inkább valami ismétlődő. Salander rémisztő. és rájuk rúgja az ajtót. A nő azt felelte. ovális arca. halk. és hogy nem érdemli meg a nőt. hogy esetleg tennie kéne valamit. A balhé mindig akkor tört ki a szomszéd szobában. látszólag meghitten és szeretetben. Sírást. és próbálta megnyugtatni. szandált és lilás üvegű napszemüveget.hunebook. ingerült hangokat. sötét haját. észrevett egy halvány véraláfutást a vállán. Ennek ellenére mogyoróbarnára sült. A furcsa zenéjét hallgatta. Látta. mint semmi más a világon. hogy lehordja a nőt. amit hallani akart: „Jól van. hogy lehet olajoshordón dobolni. Kekiszínű sort és fekete felső volt rajta. amikor Salander lefeküdt a matematika titkairól szóló könyvével. és a cigarettásdobozért nyúlt. Sárga kalapját a napozóágy mellé tette. és kikukucskált szalmakalapja karimája alól. középen választotta el egyenes. aktatáskával a kezében jelent meg. de ez a zene lenyűgözte. Hirtelen valami zavaró érzés fogta el.com – ebook magyarul 1. amikor a szobában hirtelen csend lett. mielőtt elindult taxit fogni. harmincöt év körül járhat. de nem viselkedett zavaróan. Négy napja. üzleti úton van Grenadában. Hogy miféle üzlet lehet az. Kiment az erkélyre. hogy behallgatózzon a szomszéd szoba nyitott ajtaján. Varázslatos hangokat adott ki. Úgy becsülte. mintha most lépett volna ki egy fehérnemű-katalógusból. akinek éppen ekkor vittek ki valami narancsszínű italt. a bár hangszóróiból. és úgy tűnt. járása bizonytalannak tűnt. úszott egyet. Elképedve hallgatta az acsarkodó fröcsögést. hogy nem tartja annak. és intett a pultosnak Ella Carmichael bárjában. minek maradt itt ez a nő. Salander az ölébe tette a könyvét.. Fejét meg sem mozdítva a látóhatár felé pillantott. az meg pláne hihetetlen. A legutóbbi éjszakán már képtelen volt visszafogni a kíváncsiságát. míg aztán a nő megelégelte. . a nő férje lehet – régimódi stílusban. A férfi ettől csak még hevesebben mondta a magáét. ahogy figyelmesen szemügyre vette a medencénél üldögélő nőt. Salander azon gondolkodott. Lekurvázta. és olyan teste. de a férfi minden reggel öltönyben-nyakkendőben. Délies amerikai akcentussal beszélt. Az ütésekért felelős férfi – úgy gondolta. Hogy biztosan szélhámosnak tartja őt. és néha pofonok félreismerhetetlen csattanását. unalmas vita lehetett. A nap lehető legnagyobb részét árnyékban töltötte. és egy karmolást a csípőjén. A szellő kicsit elviselhetőbbé tette a reggeli hőséget. fojtott zajokat hallott átszűrődni a szomszéd szobából. de egyszerűen nem tudta felfogni. és a szálloda bárjában kávézott. Felfoghatatlan volt számára. de így is érezte. Tekintetét a földre szegezte. hogy ez a hordó úgy szóljon. és a nőre pillantott. Távolabb szürke teherhajó haladt Guyana irányába.. A nő talán egy kicsit többet ivott a kelleténél. hogy kimegy a folyosóra. amióta a pár megérkezett. aminek egy pofonra emlékeztető csattanás vetett véget. kortyolt a jegeskávéból. és üldögélt a feleségével a medence partján. és azt mondta neki. A férfi majdnem egy órán át járkált fel-alá. Együtt vacsoráztak. és odamegy az egyik zöld-fehér csíkos napozóágyhoz a medence mellett. FEJEZET December 16. Nem hangzott komoly bántalmazásnak. Saint Lucia vagy Dominika felé. Egyébként a Sven-Ingvarst sem tudta megkülönböztetni Nick Cave-től. Salander eddig csak messziről látta. arról Salandernek fogalma sem volt. Salandert egyáltalán nem érdekelte a napozás. Késő délután érkezett vissza. csütörtök – december 17. A hotel előtt álló pálmafákon és rododendronokon túl a Karib-tengert látta. akkor szélhámos vagy!” A férfi viszont ezt ürügynek vette arra. hogy egy izzadságcsepp csorog végig a homlokán. hogy az a nő a 32-es szobából kilép a hotel ajtaján. Nem az ő problémája volt. Egy jacht igyekezett északnak. Fekete bikinit viselt. milyen szar alak is ő. Amennyire Salander a fal túloldaláról meg tudta ítélni.http://www. Már azon volt. péntek Lisbeth Salander letolta a napszemüvegét az orrára. Vállig érő barna haja volt.

Campbell aggodalmasan csóválta a fejét Salander útikönyvét olvasva. Ez közvetlenül azelőtt történt. Ahhoz azonban. A sziget. felakasztották vagy megcsonkították a felkelők jelentős részét. kicsit fejbe verte. hogy Bishop. a Grand Anse néhány amerikai szállodájának egyikébe. és elsőként foglalta törvénybe a nemek egyenlőségét. Maradt volna tovább is. Rendszertelenül és különösebb célkitűzés nélkül tanult. Ami a gyarmatosító hatalmat leginkább megrázta. majd elkezdte szigetről szigetre bejárni a Karib-tengert. Így aztán az elmúlt pár hónapban utazásai során egyéb könyvesboltokba is be-betért. és keresgélte a témába vágó könyveket. Még az országról is akkor hallott életében először. pontosan tíz órakor szállt partra. egészen addig. C. Bishop gazdasági demokráciát szorgalmazott. a Grand Etang köré csoportosuló hegyek borítják. hogy a szegény Fehérek. aki az ország csekélyke költségvetésének egy részét repülő csészealjak megfigyelésére különítette el. Átköltözött a Keysbe. Grenada a számos apró. 1795-ben Julian Fedon. a népszerű vezér egy őrült. Aztán 1983-ban meggyilkolták. Egy novemberi reggelen.hunebook. Parnault Matematikai dimenziók című munkájával (Harvard University Press. ahol érezhetően nem látták szívesen) és Saint Lucián (kilenc nap). hogy találkozott volna egy lélekkel is. hogy Grenadát valaha Fűszer-szigetnek hívták. amelyeket sötétedés után tanácsos volt elkerülni. és amolyan Robin Hood-szerű népi hős lett. a francia forradalomtól megihletve felkelést szított. kellettek bizonyos matematikai alapok. amikor megvette a jegyet. A lényeg az volt. Ezt több száz ember lemészárlása követte. ami ad némi képet hazájuk munkalehetőségeiről. Az első néhány napban az ő vendégházában szállt meg. ami alatt szinte semmi mást nem csinált. és a ehin-up nevű helyi gyümölcsöt eszegette. ami az útikönyv szerint a kubai és nicaraguai diktatúrákat tekintette mintának. A grenadai alvilággal való találkozást mégis sikerült elkerülnie. Egy idő után elfogyott a türelme. Majd az Egyesült Államok megszállta az országot. az az volt. és a kokainkereskedelem lépett elő az első számú bevételi forrássá. Hirtelen ötlettől vezérelve betért a római egyetemi könyvesboltba. amíg be nem sétált egy boltba Miamiban. amikor megismerkedett Philip Campbel-lel. és összevásárolt néhány alapművet a témában. ami a savanyú svéd egresre emlékeztette. egy francia és fekete ősökkel rendelkező ültetvényes. és elkezdte érdekelni a szférikus csillagászat.http://www. Kanadában és Nagy-Britanniában. hogy megértse a szférikus csillagászatot. ahonnan Dr. és amit imádott. A felkelést leverték. és kompra szállt. a tanárral. L. az úgynevezett petité blanc-ok is csatlakoztak Fedon lázadóihoz. hogy leruccant a floridai szigetvilágba. a nőügyi miniszteré és néhány magasrangú kereskedelmi vezetőé. St. bevette magát a Grand Etang csúcsai közé. hogy a munkanélküliek aránya hat százalékról ötven fölé nőtt. de további 200 ezer grenadai él többek közölt az Egyesült Államokban. 1979-ben egy Maurice Bishop nevű ügyvéd új forradalmat indított. könyvtárossal és baptista lelkésszel. és a világ egyik legnagyobb szerecsendió-termelője. A ritkán látogatott parton órákig sétálgathatott anélkül. és bevezette a demokráciát. lakossága mintegy 120 ezer fő. . Dominikán (öt nap móka és lazítás). kijelentkezett a szállodából. a St. Salandernél az efféle tanácsok általában süket fülekre találtak. ugyanis beleszeretett a Grand Anse Beachbe. Grenada fővárosa. a faji szempontokra való legcsekélyebb tekintet nélkül. de Fedont sohasem fogták el. valamikori brit kolónia egyike. Az ellenük küldött katonák agyonlőtték. és felhívta a figyelmét néhány embertípusra és környékre. Az útikönyvből már tudta. ufóbolond diktátort mondatott le. 1999) jött ki.com – ebook magyarul Néhány hónappal korábban Salander elolvasott egy cikket a római Leonardo da Vinci reptéren egy ottfelejtett Populur Science-ben. George'stól délre kilométereken át húzódó strandba. Salander azonban más képet kapott minderről. köztük a külügyminiszteré. Járt Guadeloupe-on (két éjszaka egy ocsmány szeméttelepen). Grenada esetében ez azt jelentette. ha nem tesz szert egy ellenségre a kis szálloda bárjában lezengő nehézfejű fiatalkorú bűnöző személyében. George's felé. Majd két évszázaddal később. A szigetet a nagy. kialudt központi vulkán. Barbadoson (egy éjszaka egy amerikai motelben. és hét hétig maradt ott. mint sétált. trópusi felhőszakadás közepette.

kávét tett fel. hogy körülbelül hetente felhívta. egy sorozatgyilkos utáni rettenetes hajszába torkollt. és átnézte az esti lapokat. vagy honnan is . azzal az indokkal. hogy ha téved. hogy a történet új megközelítéseit a nő átpasszolta férfi kollégáinak. Simán behatolt mások számítógépébe. Blomkvist a lehetséges minimumra csökkentette az interjúk számát. és egészen addig a pillanatig. hanem kigolyóztak. Blomkvist öntudatlanul megtapogatta a halvány heget. hol van Salander. hogy megállapíthassa. hátha változott valami. hogy mind a pihenését. Mikael Blomkvist becsöngetett Salander lakásába a Lundagatanon. és már rosszul volt tőle. amit a hurok a bal füle alatt hagyott. hogy ez az ügy adásba kerülhessen. egy éve megelégedéssel gondolt erre a fogásra – úgy. és egy. mert a nyomozás időközben új szakaszba lépett. Még állt egy darabig a lépcső tetején. Nem várta. hogy a lány világklasszis hacker. és túl sötét ahhoz.http://www. a Keys szobáinak alig egyharmadában lakott valaki. mint eddig. A vadászat során ismerte meg Salandert. vége a karrierjének. Az keményen ellenállt annak. messze nem volt egyértelmű. hogy a nőnek úgy kellett foggal-körömmel kiharcolnia a szerkesztőnél. Akkor. amikor az angol nyelvű Azerbaijan Times riportere is felkereste. mielőtt elkezdődött volna a Rapport. Eleinte ő maga adta elő a történetet – elvégre ő volt az egyetlen riporter. Az iparmágnás Henrik Vanger életrajzának megírása. ami a férfi szakmai megaláztatását az úgynevezett „Wennerström-üggyé” változtatta – olyan fogássá. de nem fedhetem fel a forrásaimat. Sokat sétáltak. Blomkvist csak később tudta meg. hogy újra és újra meg kellett válaszolnia ugyanazokat a kérdéseket a sajtónak és a rendőrségnek. „Sajnálom. A riporternő néhány felettese közölte vele. Saját magát Blomkvist gyakorlatilag komputeranalfabétának tartotta. Salander egyetlen baja az volt. Újév táján innen-onnan megtudta. de nem sokkal karácsony előtt Blomkvist azt vette észre. hogy nem tudja. mind a tanulását megzavarta a szomszéd szobában lappangó elfojtott rettegés. és szégyenszemre lemondott a Millennium magazin felelős kiadói posztjáról is. mielőtt csalódottan sarkon fordult volna. azt is csak azért. amíg valóban le nem adták. nem egy kis lánykának Gotlandból vagy Bergslagenből. aki lecsapott a történetre. amikor a Millennium közzétette a sztorit. amit remek terápiának gondolt. Gyorsan rájött. A férfit újra és újra lenyűgözte a lány különös tehetségével – fotografikus memóriájával és elképesztő számítógépes ismereteivel. Salander nemcsak segített neki felderíteni a gyilkos kilétét – az életét is megmentette. és az utóbbi hónapokban csak a TV4 riporternőjének meghívását fogadta el. Néhány hét alatt belefáradt. Blomkvistet is azóta hívogatták különféle tv-show-kba.com – ebook magyarul Holtszezon volt. így szerezte meg Blomkvistnek az anyagot is. hogy ezt nem önként tette. hogy ilyen fontos témát tapasztalt gazdasági riportereknek kell kezelniük. a késő esti híradó. amikor Blomkvist átesett azon. A karácsonyi ünnepekre meghívta Salandert a sandhamni házikójába. Idegesítette és nyomasztotta. és ugyanazt a nagy halom szórólapot látta. hogy megjelenést adjon „annak a bohócnak” a Millenniumtól. Késő volt már. és az ügyből az év sztorija lett. Blomkvist együttműködésének a TV4-es nővel egyéb dimenziói is voltak. Minden sietség nélkül visszatért saját bellmansgatani lakásába. Ő volt az első. melyek az elmúlt évben történtek velük.hunebook. újságírói karrierje hullámvölgybe került. hogy ajtót nyit. Felemelte a levélszekrény fedelét. hogy a vállalat ügyvédeinek tömkelege szabad utat enged a sztorinak. a számítógépes bűnözéssel – nem feltétlenül az ellene való harccal – foglalkozó exkluzív nemzetközi társaságban igazi legenda. de Salander úgy kezelte ezeket a masinákat. mennyit nőtt a legutóbbi látogatása óta. A világhálón csak Wasp néven ismerték. de felvette azt a szokást. és annak korántsem lett volna akkora hatása az ő műsora nélkül annak a napnak az estéjén. mint bosszúra és rehabilitációra. Rágalmazás vádjával két hónapot ült börtönben. átbeszélték a drámai események utóhatásait. amely egy év után még mindig gazdasági büntettek után kutató nemzetközi rendőri vizsgálatok tárgya volt. aki utánanézett a témának –. Ő azonban a sarkára állt. De az elégedettség gyorsan elmúlt. mintha az ördöggel cimborálna. amit ő a korai középkorúság válságának gondolt.” A pohár akkor telt be.

hogy – ugyanolyan hirtelen. Nem lehetett félreérteni. hogy csak akkor hajlandó beszélni. és Blomkvist hallotta. Azzal az orrára csukta az ajtót. Ha Salander annyiba sem veszi.. Miután hiába próbálta telefonon elérni. Blomkvist kerekperec kijelentette.http://www. és csöngetett. az ablakhoz lépett. ahogy a fájlokat törölte ki a számítógépéből. mintha levegő volna. az egyenértékű volna azzal. Néhány nap durcás hallgatás után a fiúk a TV4-nél megadták magukat. A férfinek semmi baja nem volt az exbarát szerepével – már ha az volt –. Abban a pillanatban vette észre. Blomkvist eddig úgy gondolta. Egyszóval idiótának érezte magát. Két nappal karácsony után váltak el. Többé nem próbálja elérni. Blomkvist csökkenő érdeklődése a Wennerström-ügy iránt egybeesett azzal. hogy az előfizető nem kapcsolható. és bedugta a kulcsát a zárba. és a hét további részében nem látta a lányt. Egy barna dobozt cipelt. mígnem este tizenegy előtt Salander belépett a kapun. hogy semmit nem akar tőle. A szobája a hotel harmadik. és ahogy meglátta a férfit. ez a szimpátia kölcsönös. mit akart ezzel. Ezt a lánynak kellett eldöntenie. Ha Salander most úgy döntött. Nem volt szerelmes Salanderbe – annyira különböztek egymástól. Talán hiba volt a lány lakásához járogatni. Sokáig állt az ablaknál. és eltűnt a látóteréből. Három nappal később a Slussenről a T-Centralen felé metrózott. megtorpant. és a kapcsolat fél évig tartott. hogy noha tökéletesen mozdulatlanul ül. Blomkvist lefeküdt Salanderrel. Fél tizenegy volt. Mikor a TV4 legközelebb megkereste. és amikor a Gamla Stan állomáson kinézett az ablakon. Előszörre fény gyulladt az ajtó mögött. és leült az ajtó előtt a lépcsőre. hiányzott neki. ahogy a szerelvény elindult. Úgy gondolta. ott állt a lány a peronon. Könyvet is vitt magával. január elején Blomkvist elment hozzá. mi történhetett. de a telefontársaság automatája jelentkezett. és nem válaszolt az e-mailekre. Megváltoztatta a mobilszámát. legfelső emeletén volt. és kinézett a városházára. hogy Salander eltűnt az életéből. ha meglátja a metrón. Sebészi úton eltávolította őt az életéből. Másnap újra telefonált. A hiánya épp olyan idegesítő volt. – Nem kínálsz meg egy kávéval? Salander megfordult. kifejezéstelen arccal nézte. Memorizált egy háromsoros képletet. de nagyon kedvelte. majd sarkon fordult. és ráeszmélt. Vagyis éppen. amennyire csak két ember különbözhet –.ő” kérdezi. hogy nem akart tőle semmit. Az elkövetkező napokban kétszer is találkoztak. Blomkvistnek nem volt kifogása ellene. ha . de nem nyitotta ki senki Másodszorra már fény sem volt.hunebook. olyan határozottan. hogy magát a nőt nem tiszteli. Teljesen össze volt zavarodva. akkor a barátságuknak nyilvánvalóan és visszavonhatatlanul vége. elborította a veríték. hogy bezárja belülről. Blomkvist sóhajtva kikapcsolta a tévét. hogy ha egy nő egyértelműen értésére adta. és becsukta a Matematikai dimenziókat. de ezt a hirtelen és teljes elutasítást nem tudta hová tenni. nem egészen két méterre tőle. Fogalma sem volt. Levetkőzött és beállt a zuhany alá. A dolog a lány kezdeményezésére történt. akkor ment tovább a maga útján. Aztán elsétált mellette. amikor becsukódott az ajtó. mint ahogy elkezdte – véget vet a kapcsolatuknak. de Salander nem vette fel. . Salander az órájára nézett. és közölte. hogy köszönjön neki. Salander öt másodpercig átnézett rajta. Lisbeth – csukta be a könyvét Blomkvist.com – ebook magyarul szalajtották őt. Blomkvistnek az volt az elve. Aztán felvette a kulcsot és a cigarettásdobozt az asztalról. Szilveszterkor aztán kétszer is átment a lakására. A lány minden melegség vagy akar barátság nélkül. – Szia. ráadásul mindenfajta magyarázat nélkül. és négy órán át várt kitartóan. mint néha ő maga. – Takarodj innen – mondta halkan. Aztán döntött. – Soha többé nem akarlak látni. Szilveszter előtt egy nappal felhívta. ha nem tartana tiszteletben egy ilyen jelzést.

Salander visszabámult. És most egyszer csak lett melle. most gondterheltnek tűnt. Senki nem tudja.4 fontot ért – ford. kemény. Freddy McBain. és a hegek is alig látszódtak már. Öt hetet töltött egy Genova melletti klinikán. A nagyobbítás jól sikerült. A genovai klinikán eltávolíttatta kilenc tetoválása egyiket is – egy lódarazsat a nyaka jobb oldaláról. Farmert vett fel. Na. Alaposabb vizsgálat kiderítette volna. mintha soha nem érte volna el a pubertást. hogy meg ne állt volna örvendezni. nem lesz semmi baj. ami békén hagyta. ahol Ella Carmichaelt találta a pult mögött. De a darázs túl feltűnő volt. és tegnap söpört végig Paramaribón. aki mindig barátságos mosollyal üdvözölte Salandert. az őszülő recepciós. Lézerrel távolították el. közepes méretű mellet mondhatott magáénak. Szerette a tetoválásait. Salander felismerte. hogy a tíz napja érkezett londoni csoport tagja. Lelassított. és egy fekete pólót ezzel a felirattal: Ezt vedd figyelmeztetésnek! Megtalálta a szandálját. életének huszonöt éve során először betért egy fehérneműüzletbe. – Azt hittem. Egész életében lapos volt. nem valami óriási – nem is szeretett volna olyat. Az őt kezelő. hogy minden vendég megkapja a szükséges utasításokat. ahol a tetoválás volt. Az Suriname fővárosa. mennyit javított az életén. elbűvölően érzéketlen doktornő. de mostanra egészen természetesnek érezte a mellét. mire megkapta a mellének formát adó implantátumokat. mire lehűlt. így a nagyobbításra egészségügyi okokból is szükség van. és álmélkodva nézegette a testét. különösen a bal vállán tekergő sárkányt. – Mi folyik ott? – bökött a hüvelykujjával a recepció felé. és ha betű szerint betartják őket. De ha a part mentén nyugatra. keze apró. akkor Trinidad és Grenada pont az útjába kerül. Elégedett volt. és a fülét hegyezte. Salander elkomorodva ment át a bárba. – Mennyire veszélyes? – kérdezte egy fekete nő európai akcentussal. még érezte a helyét. mind a külsejére. Csak úgy záporoztak felé a kérdések. A lábadozás nem volt épp fájdalommentes. – Matilda? – Egy hurrikán. Végtagjai törékenyek voltak. Bemásztak a nyitott ablak redőnyén. hogy a melle abnormálisan alulfejlett. Még mindig százötvenkét centi volt és negyven kiló. Elmondta. mint egy babáé. közvetlenül a plafon alatt. a csípője pedig szinte nem is létezett. de első pillantásra nem lehetett észrevenni semmit. Bugyit és melltartót húzott.http://www. Úgyhogy egy kicsit szeles lehet az idő. A szigeten mindenütt nyüzsögtek a gyíkok. Genovai tartózkodása százkilencvenezer koronájába került. . milyen irányba megy tovább.hunebook. hogy elhagyta a klinikát. a hurrikánszezonnak már vége. húszcentis zöld gyík meredt rá. Az aulában néhány vendég pusmogására lett figyelmes a recepciónál. mind az önbizalmára nézve. hogy napbarnított bőre egy árnyalatnyival világosabb ott. valószínűleg északra. Salander szerette az olyan társaságot. E klinikának és orvosainak volt a legjobb híre egész Európában. Öt percig állt a hideg víz alatt. de nem próbálta elhessegetni.com – ebook magyarul A falról. elég furcsán mutatott volna egyébként vékony testén –. Befejezte az álmodozást a tükör előtt. meztelenül megállt a tükör előtt. ami Brazília mellett alakult ki. Egy pillanatig sem bánta meg a döntését. az Államok felé. amire addig sohasem volt szüksége. könnyen azonosíthatóvá és megjegyezhetővé tette. hat hónappal később sem tudott felső nélkül elmenni egy tükör előtt úgy. Miután visszament a szobába. Két nappal az után. Futotta rá. az ajtó alatt vagy a szellőzőnyíláson. és vett egy-két olyan ruhadarabot. Még most. Alessandra Perrini azt mondta. – Úgy tűnik. és a vállára kanyarintott egy fekete táskát. az arányok épp megfeleltek. A különbség drámai volt. és ha végigsimított a nyakán. Matilda elér minket. ha más meztelenül látta. és mindig kényelmetlenül érezte magát. 2004 decemberében 1 svéd korona 27. Nevetségesnek tartotta a külsejét. a kalapját. A melle viszont most már igen. ezen nemigen tudott változtatni. de két kerek.

és két percig nézegette. Tizenegy éves voltam. Grenville felé.http://www. ha a medence mellett akart üldögélni a géppel. egy meredek szirt tetején pedig a Rupert-erőd állt. . azt a komputert. csak – más. Inkább a sokkal nyugodtabb Turtlebacket választotta a kikötő másik végében. majd lenézett a piacra. Pakold össze azokat a cuccokat. klímaváltozás. Ennyi. Általában szeptember-október táján jönnek. Végre megérkezett a pótakku. ami igencsak bosszantó volt. ha le kell menni. Salandernek alig néhány percet kellett várnia a St. ami a Carenage-nek. és csak nappal. amivel emailezhetett. Beletelt egy pár hétbe. két nagyobb áramszünetet is átélt. nem. és rájött. No Cry szólt teljes hangerőn. mint máshol. St. Mióta itt volt. emlékeztetve az előző hurrikán okozta pusztításra. táskájába dobta az akkut. Egy rasztahajú férfi vezette. és tintahalat rendelt sült krumplival meg egy üveg Carib sörrel. amiket nem akarsz elveszteni – mondjuk. A Grenadában kapható áruk szinte mindegyike amerikai vagy brit importcikk volt. amit az Apple PowerBookjához (G4 Titanium. és soha nem csinált balhét. A város szövete sűrű volt.hunebook. A Wasp Enterprises nevére szóló hitelkártyával fizetett. és kilépett az üzletből a déli hőségbe. George'sba vezető útnál egy ilyen kisbuszra. Felvette a Grenadian Voice egy ott heverő példányát. üvegházhatás meg ezek. de a boltban legalább volt légkondi. fent laktunk egy kisvárosban a Grand Sitangon. Leült a teraszon. de a kis szerkezet nyomorúságosan tudta csak helyettesíteni a negyvenhárom centis képernyőt. hogy a PowerBookot kellett volna cipelnie. Viszont rendesen fizetett. és ezért kétszer annyiba került. viszonylag józan maradt. és nagyon komoly pusztítást művelt. és befurakodott egy testes ősz hölgy és két iskolai egyenruhát viselő fiú közé. szűk utcák. – Hmm. fél tucat mangót és egy másfél literes palack ásványvizet. de már az étterem ajtaja előtt is tülekedtek a várakozók.és lóversenypálya volt a város északi csücskében. Kifizette a viteldíjat. megéhezett. Sötétedés után gyakorlatilag lehetetlen volt bárhova eljutni saját autó nélkül. Az öböl körül meredek dombok sorakoztak házakkal pettyegetve. A táskája mostanra már nagyon nehéz lett. a hangszórókból a No Woman. – Mit szokás ilyenkor csinálni? – Lisbeth. De mostanában már sosem lehet tudni. és felvett háromszáz dollárt. Salander a kikötőben szállt le a buszról. és csak fél óráig bírta töltés nélkül. George's egy U alakú öbölben helyezkedett el. a hurrikán nem játék. mire megszokta a lány különös viselkedését. Szombaton ne menj el messzire. és magával vihette a táskájában ahelyett. – De te ne aggódj.com – ebook magyarul – Vége is. A hetvenes években is volt itt egy. hogy nem beképzelt. hogy magaddal vihesd a pincébe. a belső kikötőnek is helyet adott. Betért a Barclays Bankba. Az egyetlen érdekes cikk a Matilda hurrikán lehetséges érkezésére való drámai hangú figyelmeztetés volt. – Jó. Ezek menetrend és egyéb formaságok mellőzésével jártak. A cikket egy romba dőlt ház fényképe illusztrálta. hogy a Nutmegbe megy. Arra gondolt. A grenadai tömegközlekedést nagyrészt fantáziadúsan dekorált kisbuszok szolgáltatták. – Aha. sikátorok mintázták. 43 cm-es képátlóval) rendelt. Tudod. – Adhatok valamit inni? – Kösz. a legnagyobb vízszintes terület az egyesített krikett. ahol vett egy csokor répát. és mire visszaért a kikötőbe. és egy rövid. Miamiban vásárolt egy Palm PDA-t kihajtható billentyűzettel. amivel mindig játszol. na és a grenadai elektromos hálózat is sok kívánnivalót hagyott maga után. megszomjazott. Salander köszönés nélkül távozott Ella Carmichael rezignáltan mosolygott. Az utcák szinte mind a domboldalakra kapaszkodtak. Az eredeti akkumulátor már elhasználódott. de annál meredekebb lejtőn felkaptatott MacIntyre elektronikai boltjáig. És mikorra várható ez a Matilda? – Hamarosan. Soha nem felejtem el azt az éjszakát.

Az újságok intelligenciatesztjeit sem hagyta ki soha. meg tudott írni egy számlát. ugyanolyan fontos. De egészen addig. hogy a tanár mit szöszmötöl vele egy teljes évig. Kilencéves korában kapott egy Rubik-kockát az anyjától. A trükk nem a számtani feladványok megoldása volt. A szerzőnek nemcsak a pedagógiához volt érzéke. Most fogta fel annak a jelentőségét. Az általános iskolában megtanult összeadni és kivonni. Negyven idegesítő percébe telt. hogy az egész matematika tulajdonképpen egy végtelenségig variálható logikai rejtvény – megoldható talányok összessége. mert hosszú percekig ült mozdulatlanul. és ekkor meglátta kilépni a teraszra a 32-es szobában lakó férfit. mint Diophantosz Aritmetikája. A terasz túlsó végén ült le. vagy kiszámolni az adott szögben és sebességgel kilőtt ágyúgolyó röppályáját. melyek közül az egyik 2 valamelyik hatványa. A tűzkeresztségen Pitagorasz tételénél (x2 + y2 = z2) esett át. hogy megértse a különböző szabályok kombinációit. Aztán hirtelen megérezte az okfejtések és képletek mögött megbúvó kérlelhetetlen logikát. Lenyűgözte Eukleidész Kr.http://www. amíg el nem olvasta azt a cikket. hogy működik. az osztás és a geometria. hanem a matematika ezerkétszáz oldalas története. Salander egy idő után inkább kinyitotta a táskáját. Ez azonban nem a tökéletes szám definíciója. a másikban egy nagy pohár kólát. azonnal magával ragadta a könyv varázslatos világa. az ókori görögöktől kezdve a szférikus csillagászat megértésére tett modern kori próbálkozásokig. Ki tudta számolni a cechet az étteremben. és nem értette. ami a Krisztus előtti ötödik században született meg. . Ő egy délután bevágta az iskolában. és elővette a Matematikai dimenziókat. A trükk abban rejlett. e. Számára mindig egyértelmű volt a válasz. és ivott három nagy kortyot. – ford. Gyakorlatilag a matematikusok bibliája volt (sőt ma is az). és a tengerre szegezte a tekintetét. Egyik kezében barna aktatáskáját tartotta. A Matematikai dimenziók nem a szigorú értelemben vett tankönyv volt. Salander szemében ez volt az abszolút logika. a másik pedig eggyel kisebb a következő hatványnál. Ezután minden nehézség nélkül kirakta. hogy megértse. Ötször öt. kortyolt a sörösüvegből. Rájött. Newtonra. aztán bámult tovább. Körülnézett. melyek segítségével bármely matematikai probléma megoldható. hogy anekdotákkal és lebilincselő problémákkal szórakoztassa az olvasót. 300 körüli felfedezése. Ez nem volt nehéz.hunebook. Átlátta az általuk használt módszereket a problémák megoldására. nem is igen gondolt bele.com – ebook magyarul Becsukta a lapot. de nem ismerte fel őt. hogy a szorzótábla tulajdonképpen matek. De az igazán új világ akkor nyílt meg előtte. 6=21(22-1) 28=22(23-1) 496=24(25-1) 8128=26(27-1) Bármeddig sorolhatta volna anélkül. és ez vezette az egyetemi könyvesboltok matematikai részlegébe. Mindig is kedvelte a rejtvényeket és a találós kérdéseket. amelyek egyenlők osztóik összegével. Ebből természetes módon következett a szorzás. és már látta is maga előtt a kombinációik végtelen sorát. Nagyon belefeledkezhetett a gondolataiba. Amikor Salander először kinyitotta a Grande Anse Beachen álló szálloda teraszán. nem igazán érdekelte a matematika. A derékszögű háromszögben az átfogó hosszának négyzete egyenlő a befogók négyzetének összegével. amit a középiskolában elvégzett néhány tanév alatt bebiflázott. Tökéletesnek azokat a számoknak nevezzük. Ez a Pitagorasz-tétel finomítása volt. Salander Arkhimédésztől a kaliforniai sugárhajtóműkísérletekig szemmel tudta követni a matematikát. hogy a tökéletes szám mindig két szám szorzata. hanem ahhoz is. hogy kivételt talál. az mindig huszonöt. amikor belekezdett a Matematikai dimenziókba. mire felemelte a poharát. Martin Gardnerre és a matematika tucatnyi egyéb klasszikusára. Ugyanilyen örömmel tért rá Arkhimédészre.

és hogy ez igaz a számok minden hatványára. Azaz: „Van egy igazán csodálatos bizonyításom erre az állításra. A megoldás menete volt a lényeg. hogy az új egyenletnek minden jel szerint nem volt megoldása az egész számok halmazán. Ami tulajdonképpen röpke idő volt. Fermat tehát egy csavarral a végtelen számú megoldással bíró képletből megoldás nélküli zsákutcát csinált. 1637 óta minden magára valamit is adó matematikus időt. csupán egyszerű hivatalnok. Maga a válasz igaziból nem is érdekelte. mire az angol Andrew Wiles 1993-ban megoldotta a feladványt. hogy mi lehet a „csodálatos bizonyítás”. valamint kifejezni egy megalapozott és tudományosan korrekt képletben. hogy a többi felvetett probléma egyike sem jelent számára komoly nehézséget. a Pitagorasz. míg aztán Andrew Wiles előállt a mindenki által áhított bizonyítással. amíg meg nem értette az alapelveket. hogy az őrületbe kergesse kollégáit. angol kollégája. Fermat tétele csábítóan egyszerű rejtvény volt.com – ebook magyarul És aztán elérkezett a Pierre de Fermat-ról szóló fejezethez. Salander tanácstalan volt. aki hobbiképpen a matematikának szentelte magát. hogy Fermat majd négyszáz évig őrjítette a matematikusokat. hogy bizonyítsa Fermat tételét. azon töprengve. hogy ez igaz. Méltóságán alulinak érezte megnézni a megoldókulcsot. amikor Fermat tételéről olvasott. „a nagy Fermattétel” hét hétre leblokkolta. hogy a végtelen világegyetemben sehol nincs olyan egész szám. következésképpen sosem lehettek száz százalékig biztosak benne. figyelembe véve. A filozófus Descartes különböző sértő jelzőkkel illette. akinek rejtvénye. ami nagyobb 2-nél – amivel épp a Pitagorasz-tételt kapjuk. de nem fér ki ide a margóra. megoldotta. De képtelen volt bizonyítani. és megalkotta halhatatlan problémáját.http://www. Eukleidész és egyéb ókori matematikusok által megfogalmazott számelméletek gyűjteményével. A baj az volt. Két óra tíz percen át ült ott. és a kijárat felé indult. A valaha élt legnagyobb autodidakta matematikusok egyikének tartották. John Wall is pedig az átkozott franciaként emlegette. A matematikusnak ki kell tudni állni a pódiumra. és a következő halhatatlan sorokat tette hozzá: Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi hanc marginis exiguitas non caperet. Különösen szórakoztatónak tartotta más matematikusok bosszantását olyan problémákkal. amiből az utolsó tízet szinte kizárólag ezzel töltötte. de sosem kellett megnéznie a helyes választ. így átugrotta a Wiles bizonyításáról szóló részt. Gondolkodók nemzedékei vallottak kudarcot. 1621-ben megjelent Diophanlosz Aritmetikájának latin fordítása. Akkor már huszonöt éve töprengett a feladványon. helyett nem négyzettel. hogy a következő szám nem cáfolná-e meg Fermat állítását. Ez a zseni az Aritmetika margójára írta a problémát. akkor sem jutottak volna el a számok végére – mert hát nincs nekik –. Így hát akkor is papírt és ceruzát vett elő. keményen próbára tette kollégáit. Ha elé tettek egy rejtvényt. De egyik zsákutcából a másikba jutott. Az (x2 + y2 = z2). és megerősítést nyert. amelyekhez nem szolgáltatott megoldást. hát sikerült. Pierre de Fermat 1601-ben született a délnyugat-franciaországi Beaumont de Lomagne-ban.” Ha az volt a szándéka. Felnézett. A számok titkait nehéz volt kibogozni. amikor kitört belőle a zseni. néha rengeteg időt fordított arra. mert…” Fermat. A matematikában az állításokat matematikailag bizonyítani kell. és azt mondani: „Ez azért van így. Inkább végigolvasta a könyvet. amely ellentmondott volna Fermat tételének. szokása szerint. Próbálkozás útján nem találtak olyan számot. melynek köbét két másik egész szám köbének összegeként lehetne felírni.hunebook. . hanem köbbel dolgozott: x3 +y3 =z3 A problémát az jelentette. Fermat éppen Pitagorasz tételét tanulmányozta. Éppen ez volt a tétel: Fermat azt állította. hogy ha örökké számolnak. amikor a férfi a 32-es szobából felkelt. Aztán újra és újra visszatért Fermat talányához. Salanderhez hasonlóan ő is imádta a rejtvényeket. Még csak matematikus sem volt. A többi matematikus gyorsan egyetértett azzal.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Ella Carmichael a bárpultra tette a poharat. Már rég rájött, hogy a rózsaszín löttyök napernyővel nem Salander stílusa. Ő mindig ugyanazt rendelte, rumot kólával. Egy estét leszámítva, amikor úgy berúgott, hogy Ellának hívnia kellett a portást, hogy vigye fel a szobájába. A fogyasztása ebből és egy-két tejeskávéból állt. Néha egy-egy Carib sörből. Mint mindig, most is a bár túlsó végén, jobb oldalt ült le, és kinyitotta a könyvét, amely tele volt hosszú számsorokkal. Ella furcsának találta, hogy egy ilyen korú lány ilyesmit olvas. Az is feltűnt neki, hogy Salander a legkevésbé sem igyekszik azon, hogy felcsípje valaki. A néhány magányos férfit, aki próbálkozott, kedvesen, de határozottan visszautasította, illetve egy alkalommal nem is olyan kedvesen. Chris MacAllennek, a helyi csirkefogónak, aki a kivételt jelentette, igazán kijárt már egy kiadós verés, így Ellát nem nagyon kavarta fel, amikor valahogyan megbotlott és a medencébe esett, miután egész este zaklatta Miss Salandert. Mentségére legyen mondva, hogy nem neheztelt az eset miatt. Amikor másnap este kijózanodva visszatért, meghívta Salandert egy sörre, amit az rövid tétovázás után elfogadott. Attól fogva udvariasan köszöntek egymásnak, amikor találkoztak a bárban. – Minden oké? Salander bólintott, és elvette a poharat. – Mi hír Matildáról? – Még mindig felénk tart. Csúnya hétvégénk lehet. – Mikor tudjuk biztosra? – Csak ha már elment. Az utolsó pillanatban is meggondolhatja magát, és elfordulhat északnak. Nevetés harsant, kissé túl hangosan, és amikor arrafelé fordultak, a hölgyet pillantották meg a 32-es szobából, aki láthatóan azon szórakozott ilyen jól, amit a férje mondott. – Kik ezek? – Dr. Forbesék? Amerikaiak, a texasi Austinból – Ella Carmichael bizonyos viszolygással ejtette ki az amerikaiak szót. – Azt kitaláltam, hogy amerikaiak, de miért vannak itt? Milyen doktor? Orvos? – Nem, nem olyan doktor. A Santa Maria Alapítványt képviseli. – Az meg mi? – Tehetséges gyerekek oktatását támogatják. Rendes ember. Egy új St. George’s-i középiskoláról tárgyal az Oktatásügyi Minisztériummal. – Ja, rendes, csak épp veri a feleségét… Ella éles pillantást vetett Salanderre, majd a bár másik végébe ment, hogy kiszolgáljon néhány helybelit. Salander tíz percig maradt ott, orrát a Dimenziókba dugva. Tudta, hogy fényképszerű memóriája fejlődött ki még a pubertás előtt, és emiatt nagyon különbözött az osztálytársaitól. Soha senkinek nem árulta ezt el – csak Blomkvistnek egy gyenge pillanatában. A Matematikai Dimenziókat is csak azért hurcolta magával, mert fizikai kapcsolatot jelentett Fermat-val. Olyan volt, mint valami talizmán. De ma este nem tudott sem Fermat-ra, sem a tételére koncentrálni. Lelki szemei előtt dr. Forbest látta, amint a tengert nézi a Carenage-ben. Nem tudta megmagyarázni, miért érzi úgy, hogy valami nincs rendben. Végül becsukta a könyvet, felment a szobájába, és bekapcsolta a PowerBookot. Az szóba sem jöhetett, hogy az interneten fürkésszen. A hotelben nem volt széles sávú csatlakozás, de volt a gépben egy beépített modem, amit rá tudott kötni Panasonic telefonjára, és így már képes volt emailt küldeni és fogadni. Levelet írt a plague_xyz_666@hotmail.com címre: Nincs széles sávú net. Infó kell Dr. Forbesról, a Santa Maria Alapítványról és a feleségéről. Austinban élnek. 500$ annak, aki megcsinálja a melót. Wasp Csatolta a nyilvános PGP-kulcsát, titkosította az üzenetet Plague kulcsával, és elküldte. Aztán az órájára nézett, és látta, hogy fél nyolc múlt. Kikapcsolta a gépet, bezárta az ajtót, sétált úgy

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

négyszáz métert a part mentén, átkelt a St. George'sba vezető úton, és bekopogott egy kunyhóba a Coconut mögött. George Bland tizenhat éves diák volt. Ügyvéd akart lenni, vagy orvos, esetleg űrhajós, ugyanolyan sovány volt, mint Salander, és csak egy kicsivel magasabb. Salander a strandon találkozott vele, a Grand Anse-re költözését követő napon. A pálmák árnyékában ülve nézte a víz mellett focizó gyerekeket. Épp belemerült a Dimenziókba, amikor a fiú leült néhány méterre tőle, láthatóan észre sem véve, hogy ott van. Csendben szemlélte. Vékony, fekete fiú, szandálban, fekete farmerben és fehér ingben. A fiú is kinyitott egy könyvet, és beletemetkezett. Az is matematikakönyv volt – Alapfok 4. Irkálni kezdett egy füzetbe. Amikor Salander öt perccel később megköszörülte a torkát, ijedten ugrott fel. Elnézést kért a zavarásért, és már épp indult volna, amikor a lány megkérdezte, bonyolult-e, amivel foglalkozik. Algebra. Egy perc után Salander megmutatta a hibát a fiú számításaiban. Fél óra alatt elkészültek a házi feladattal. Egy óra múlva átvették a tankönyv következő fejezetét is, és Salander úgy magyarázta a számtani műveletek trükkjeit, mintha ő volna a fiú tanára. George ámulva nézte. Két óra múlva elmondta, hogy az anyja Torontóban él, az apja Grenville-ben a sziget túloldalán, ő maga pedig egy kunyhóban itt, a parton. Három nővére mellett ő volt a legkisebb gyerek a családban. Salander meglepően megnyugtatónak találta a társaságát. Szokatlan volt a helyzet. Nemigen szólított meg idegeneket csak a beszélgetés kedvéért. Nem szégyenlősségből. Számára egy beszélgetésnek mindig célja volt. Hol találok egy patikát? Vagy: Mennyibe kerül itt egy szoba? Lehetett persze szakmai célja is. Amikor adatgyűjtőként dolgozott Dragan Armanskijnak a Milton Securitynél, semmi kifogása nem volt egy hosszú beszélgetés ellen, amennyiben az információval kecsegtetett. Másrészt viszont irtózott a személyes beszélgetésektől, amelyek mindig szaglászásba torkolltak, szerinte magánjellegű kérdésekről. Hány éves vagy? Tippelj! Britney Spearst bírod? Kit? Mit gondolsz Carl Larsson képeiről? Még nem gondolkodtam rajtuk. Leszbi vagy? Na, húzás van… Ez a fiú esetlen volt, de öntudatos, és udvarias, értelmes párbeszédet akart folytatni anélkül, hogy versengett volna vele, vagy beleütötte volna az orrát a magánéletébe. Magányosnak látszott, amilyen ő is volt. Komolyabb megütközés nélkül elfogadta, hogy a matematika istennője földre szállt Grand Anse Beachen, és nagyon örült, hogy a társaságába fogadja. Akkor keltek fel, amikor a nap elérte a horizontot. Együtt sétáltak a hotel felé, és George megmutatta a kunyhót, ami a diákszállásaként szolgált. Majd szégyenlősen megkérdezte, meghívhatja-e teára. A kunyhó berendezése egy lécekből összerótt asztalból, két székből, egy ágyból és egy ruhásszekrényből állt. A világítást egyetlen olvasólámpa szolgáltatta, ami a Coconutból kapta az áramot. George megkínálta Salandert a kempingfőzőn készített rizses-zöldséges étellel, valamint néhány slukkal a helyi tiltott szerből, amit szintén elfogadott. Salander gyorsan észrevette, hogy nagy hatással van a fiúra, és nem tudta, hogyan kezelje. Egy hirtelen ötlet hatására úgy döntött, elcsábítja a fiút. Ez kínosan hosszadalmas procedúrába torkollt, mert a fiú ugyan értette a jelzéseit, de fogalma sem volt, hogyan reagáljon rájuk. Végül elvesztette a türelmét, durván az ágyra lökte, és ledobta magáról a ruhát. Az olaszországi műtét óta ez volt az első alkalom, hogy megmutatta valakinek magát meztelenül. A klinikát pánikszerű érzéssel hagyta el. Sok időbe telt, mire rájött, hogy nem is bámulja senki. Általában magasról tett arra, mit gondolnak róla mások, és amiatt sem aggódott, hogy most ideges. Az ifjú Bland tökéletes volt arra, hogy elkezdje az új életét. Mikor (némi segítséggel) kikapcsolta a melltartóját, azonnal leoltotta a lámpát, mielőtt ő maga is levetkőzött. Salander látta, milyen szégyenlős, és azonnal újra felkapcsolta a villanyt. Közelről figyelte a fiú reakcióit, ahogy az ügyetlenül tapogatni kezdte. Csak sokkal később nyugodott meg, amikor biztos volt benne, hogy a másik valódinak hiszi a melleit. Igaz, nem lehetett sok összehasonlítási alapja. Nem tervezte, hogy beszerez Grenadán egy tizenéves szeretőt. Csak hirtelen felindulás volt, és amikor késő éjjel magára hagyta, nem is gondolt rá, hogy visszatérjen. De aztán másnap is

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

összefutottak a strandon, és rájött, hogy élvezi ennek a gyámoltalan kisfiúnak a társaságát. A hét hétben, amit Grenadán töltött, George Bland az élete szerves részévé vált. Nappal nem voltak együtt, de napnyugta előtt a parton és utána a kunyhóban igen. Tisztában volt vele, hogy úgy néznek ki, mint két tizenhat éves kamasz. A fiú láthatóan úgy érezte, sokkal érdekesebbé vált az élete. Rátalált egy nőre, aki matematikára és erotikára tanította. Most ajtót nyitott, és boldogan elmosolyodott. – Nem unatkozol egyedül? – kérdezte Salander. Éjjel kettő után hagyta el a kunyhót. Melegséget érzett a testében, és a parton bóklászott, ahelyett, hogy az úton ment volna vissza a Keysbe. Sétált a sötétben, tudva, hogy Bland ott van úgy száz méterrel a háta mögött. Mindig ezt csinálta. Salander sosem maradt nála egész éjjel, és a fiú gyakran mondogatta, hogy nem jó, ha egy nő egyedül sétálgat éjszaka. Kötelességének tartotta, hogy visszakísérje a szállodához. Különösen akkor, ha nagyon későn ment el, ami gyakran előfordult. Salander egy ideig hallgatta az érvelését, majd egy határozott nemmel véget vetett neki. Akkor és oda megyek, amikor és ahova akarok. Nem kell kísérő. Először nagyon dühös lett, amikor rajtakapta a fiút, hogy követi. De mostanra úgy gondolta, aranyos, hogy így védelmezni akarja, és úgy tett, mintha nem tudná, hogy utána megy. Elgondolkodott rajta, vajon mit tenne a fiú, ha őt megtámadnák. Valószínűleg nem szorulna a segítségére, megtenné az a kalapács is, amit MacIntyre barkácsboltjában vásárolt, és a táskájában hordott. Nem sok fizikai fenyegetés van, amit ne lehetne ellensúlyozni egy jó kis kalapáccsal, gondolta. Telihold volt, és sziporkáztak a csillagok. Salander felnézett, és nem sokkal a láthatár fölött azonosította a Regulust az Oroszlán csillagképben. Már majdnem odaért a szállodához, amikor egyszer csak megtorpant. Ez volt az első eset, hogy látott valakit a parton sötétedés után. Majdnem száz méterre állt tőle, de a holdfényben így is meg tudta állapítani, ki az. A drága jó dr. Forbes a 32-es szobából. Három gyors lépéssel egy fa árnyékában termett. Megfordult, de nem látta Blandet. Az alak a parton lassan sétálgatott fel-le, és cigarettázott. Közben gyakran megállt és lehajolt, mintha a homokot vizsgálgatná. Ezt a pantomimot körülbelül húsz percig folytatta, aztán a hotel bejáratához sietett és eltűnt. Salander várt néhány percig, majd odament, ahol az imént dr. Forbes volt. Szép lassan félkört írt le, szemügyre véve a homokot. Csak kavicsokat és egy-két kagylót látott. Pár perc után feladta, és bement a szállodába. Fent áthajolt az erkély korlátján, és bekukucskált a szomszéd szobába. Csendes volt minden. Az esti veszekedés láthatóan már véget ért. Rövid szemlélődés után papírt vett elő a táskájából, hogy spanglit tekerjen az anyagból, amit Blandtől kapott. Leült az erkélyen álló székre, nézte a sötét Karib-tengert, szívott, és gondolkodott. Úgy érezte, mintha egy radar volna benne, ami most beriasztott.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

2. FEJEZET December 17., péntek
Nils Erik Bjurman ügyvéd letette a kávéscsészét, és a Stureplanon álló Café Hedon ablaka előtt áramló embertömeget nézte. Bár látta őket, nem vett tudomást egyikükről sem. Lisbeth Salanderre gondolt. Elég gyakran előfordult ez vele. És amit gondolt, attól fortyogott benne a düh. Salander tönkretette. Ezt soha nem felejtette el neki. Átvette tőle az irányítást, és megalázta őt. Ráadásul eltörölhetetlen nyomát hagyta ennek a testén. Egészen pontosan a hasán. Az ágyához bilincselte, különböző módokon megalázta, és rátetoválta, hogy SZADISTA DISZNÓ VAGYOK, ALÁVALÓ FÉREG ÉS ERŐSZAKTEVŐ. A stockholmi bíróság jogilag cselekvésképtelennek nyilvánította Salandert. Őt jelölték ki a gyámjának, a lány tehát függő helyzetbe került. Attól kezdve, hogy először megpillantotta, fantáziált róla. Nem tudta megmagyarázni miért, egyszerűen ezt váltotta ki belőle. Amit ő – egy ötvenöt éves ügyvéd – tett, az elítélendő volt, és semmilyen módon nem védhető. Ezt nagyon jól tudta. De attól a két évvel ezelőtti naptól fogva, hogy megpillantotta, nem bírt ellenállni a lánynak. A törvény, az alapvető erkölcs vagy a gyámként ráruházott felelősség – egyik sem számított többé. Különös lány volt – felnőtt, de a külseje alapján könnyen gyereknek lehetett nézni. Ő irányította az életét, rendelkezett a lány fölött. Olyan aktája volt, hogy senki nem hitt volna neki, akkor sem, ha azt állítja, hogy megerőszakolták. A vizsgálatok alapján rengeteg szexuális kapcsolata volt, igencsak könnyűvérű lánynak tartották. Egy szociális munkás jelentése alapján azt sem lehetett kizárni, hogy Salander tizenhét évesen pénzt fogadod el szexuális szolgáltatásokért. Egy rendőrjárőr idősebb, részeg férfire lett figyelmes, aki egy fiatal lánnyal üldögélt a padon a Tantolunden parkban. Rajtuk ütöttek, de a lány nem volt hajlandó felelni a kérdéseikre, a férfi pedig annyira részeg volt, hogy nem lehetett belőle információt kinyerni. Bjurman számára egyértelmű volt a következtetés: Salander egy kurva, annak is a legaljáról. Nem volt kockázat. Ha a lány a gyámügyhöz fordul is, senki sem hitt volna neki. Ideális játékszer volt – felnőtt, könnyűvérű, jogilag cselekvésképtelen, és függött tőle. Ez volt az első alkalom, hogy kihasználta egy ügyfelét. Eddig eszébe sem jutott, hogy olyasvalakivel kezdjen, akihez munkakapcsolat fűzi. Szexuális szükségletei kielégítéséhez mindig prostituáltakat vett igénybe. Diszkrét volt, és jól fizetett; csak hát a prostituáltak mindig csupán színleltek. Szolgáltatást vett igénybe egy nőtől, aki közben nyögött, és a szemét forgatta. Eljátszotta a szerepét, de hamisan, mint valami vásári komédiában. Amíg házas volt, a feleségén is megpróbált uralkodni, de ő meg simán belement, így ez is csak egy játék maradt. Salander személyében kínálkozott a tökéletes megoldás. Védtelen volt, de se családja, se barátai: igazi áldozat, megérve rá, hogy kifosszák. Alkalom szüli a tolvajt. És aztán váratlanul összezúzta. Visszavágott, olyan érővel és eltökéltséggel, amit nem is nézett ki belőle. Megalázta. Megkínozta. Éppen csak, hogy nem pusztította el. Az azóta eltelt csaknem két évben Bjurman élete drámaian megváltozott. Miután Salander akkor éjjel meglátogatta, úgy érezte, megbénult – gyakorlatilag képtelen volt tisztán gondolkozni, és elszánni magát a cselekvésre. Bezárkózott, nem vette fel a telefont, még a rendszeres ügyfeleivel sem volt képes tartani a kapcsolatot. Két hét után betegszabadságra ment. A titkárnőjének kellett lebonyolítania a levelezését, lemondania a tárgyalásokat, és megfékeznie a felbőszült ügyfeleket. Nap mint nap szembesült a tetoválással a testén. Végül levette a tükröt a fürdőszoba ajtajáról.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Nyár elején tért vissza az irodájába. Ügyfelei többségét átadta a kollégáinak. Csak azokat a cégeket tartotta meg, amelyekkel levélben is érintkezhetett, személyes találkozás nélkül. Egyetlen aktív ügyfele Salander maradt – minden hónapban jelentést és pénzügyi mérleget küldött a gyámhivatalnak. Pontosan követte a lány. Minden jelentés gyötrelmes emlékeztető volt a lány létezésére, de nem volt más választása. Bjurman a nyarat és az őszt tehetetlen, dühös tanakodással töltötte. Aztán decemberre összekapta magát, és Franciaországba utazott üdülni. Közben egy Marseille melletti plasztikai sebészet specialistájával megbeszélte, mi a legjobb módja a tetoválás eltávolításának. A sebész rosszul leplezett elképedéssel vizsgálgatta a hasát. Végül javasolt néhány megoldást. Az egyik, mondta, a lézeres kezelés lenne, de a tetoválás nagyméretű, és a tű mélyre hatolt, félő, hogy mégis egy sorozat bőrátültetésre lesz szükség. Drága lesz, és sokáig tart majd. Az elmúlt két évben Bjurman összesen egyszer látta Salandert. Azon az éjszakán, amikor megtámadta, és uralkodni kezdett az életén, elvitte a lakása és egyben irodája pótkulcsait. Megmondta, hogy ügyelni fogja, és akkor jelenik meg, amikor a legkevésbé számít rá. Már majdnem elkezdett hinni abban, hogy ez üres fenyegetés, de a zárat nem merte kicseréltetni. A figyelmeztetés egyértelmű volt: ha valaha is ágyban találja egy nővel, Salander közzéteszi a kilencvenperces videót, amin az látható, ahogy Bjurman megerőszakolja őt. Tavaly januárban egyszer hajnali háromkor riadt fel. Felkapcsolta a lámpát, és majdnem felordított ijedtében, mert az ágy végénél, nem egészen két méterre tőle, mint valami kísértet, ott állt Salander. Az arca sápadt volt, és kifejezéstelen. Kezében ott tartotta a sokkolóját. – Jó reggelt, ügyvéd úr – mondta. – Kérem, ne haragudjon, amiért ilyenkor felébresztettem. Te jó Isten, eddig is itt volt? Amíg aludtam? Nem tudta eldönteni, blöfföl-e a lány. Megköszörülte a torkát, és mondani akart valamit, de Salander leintette. – Egyetlen okból tettem. Hamarosan elmegyek, elég hosszú időre, írja csak tovább a havi jelentéseket, de ne postázza nekem, hanem küldje erre a hotmailes címre. A kabátzsebéből összehajtott cédulát vett elő, és az ágyra dobta. – Ha a gyámügy látni akar, vagy bármilyen más okból szükség van a jelenlétemre, írja meg. Értve vagyok? Bjurman összeszorította a fogát. Nem mert azzal próbálkozni, hogy megkeresi a lányt, mert megfenyegette, hogy ha megteszi, átadja a videót a hatóságoknak. Hónapok óta azon gondolkodott inkább, hogy mit fog mondani, ha végül Salander keresi fel őt. A védelmére semmit nem tudott felhozni. Csak az emberségére próbálhatott meg hatni. Meggyőzni – ha egyszer hagyja beszélni –, hogy pillanatnyi elmezavarban tette, amit tett, megbánta, és szeretné kárpótolni. Ha azzal szüntethette volna meg a fenyegetést, amit a lány jelentett a számára, porban csúszni is hajlandó lett volna. – Mondanom kell valamit – motyogta szánalmasan. – Arra szeretnélek kérni, hogy bocsáss meg… A lány csendben hallgatta a könyörgést. Aztán egyik lábát az ágyra tette, és undorodva nézett rá. – Na, ide figyeljen, Bjurman. Maga egy perverz állat. Semmi okom nincs megbocsátani magának. De ha rendesen viselkedik, elengedem, amint visszavonták a határozatot a cselekvőképtelenségemről. Addig nézte, amíg a férfi lehajtotta a fejét. Azt akarja, hogy megalázkodjak. – Amit egy éve mondtam, tartom. Egy botlás, és már megy is a videó a gyámügynek. Ha megpróbál megkeresni, úgy, hogy nem én mondtam magának, akkor közzéteszem a felvételt. Ha valami balesetben meghalnék, akkor más teszi közzé. És ha még egyszer hozzám ér, megölöm. Bjurman hitt neki. – Még valami. Amint elengedem, azt csinál, amit akar. De addig a közelébe sem megy annak a marseille-i klinikának. Ha elkezdi a kezelést, megint kitetoválom, de akkor a homlokát.

tizenöt éve egy holland rockbanda énekesnőjével. – Erika! Az a liba tizenhét éves. és inkább elkezdte megtervezni a lány halálát. melynek célja a lány elpusztítása volt. és kitépni a szívét. Ha meg akarja találni a módját az elpusztításának. hogy helyet csináljon a poharának. ahogy bezárta a lakás ajtaját. leszoktál. Egy ismerőse aggodalmasan közölte. – Azzal a csajjal van probléma. Ami az alkoholt illeti. De nem kap kegyelmet. Lehet. Menő volt Mikael Blomkvistet meghívni vacsorára vagy egy partira. Paradox módon ez volt az a pillanat is. – Csak szimpatikus vagy neki. Megszállottja lett a nőnek. és nem hiszem. Egyidősek vagyunk. akikkel kezet sem fogott még. Befejezte az üres fantáziálást. rendet kell tennie a fejében. Fantáziált róla. kegyelemért könyörögve. – Azt hittem. Berger fintorogva arrébb tolt egy hamutartót. – Ne is emlékeztess rá. Ha húsz évvel fiatalabb lennék. aki ki nem állhatta a cigarettafüstöt. – Tegnap este fél tizenegykor felcsöngetett hozzám. Arról álmodozott. Sem ő. A szokásos válasz a „remekül hangzik. – Sebaj. maga elé húzta a hamutartót. hogy ne fújja rá a füstöt. Blomkvist elvonókúrán volt. – Én meg a cigiszagú pasikkal való szexelésről fogok leszokni – eresztett meg egy csábos mosolyt Berger. és rágyújtott. amely vörösen izzó acélként égett az agyában. és addig fojtogatja. – Charlie Charlotta Rosenberg volt. El akarta törölni a föld színéről. Blomkvist elfordította a fejét. akik most közeli barátjaiként akartak feltűnni. Ki akarta vájni a szemét. Csak a kattanást hallotta. mi a baj? Add elő gyorsan. Tényleg mintha egy szellem látogatta volna meg. és felfedezett magában valami különös lelki egyensúlyt. hogy addig kibírnám. ahogy két pohár gőzölgő tejeskávéval Erika Berger főszerkesztő asztala felé tartott a Café Hedonban. – Láttam. hogy újra használható. – Hoppá bizony. – Az oké. és egész életét egyetlen eszelős vággyá változtatta. aki nem ilyen kényes – mosolygott vissza Blomkvist. hogy a hőst bálványozza benned. hogy úriemberként viselkedj. hanem úgynevezett kulturális szereplők és másodosztályú sztárocskák. de maholnap negyvenöt leszek. Berger a szemét forgatta. De már újra ésszerűen gondolkodott. Berger. – Na. Blomkvist a szék támlájára tette a kabátját. aki tapasztalatot szerezni van nálunk – felelte Blomkvist. Valójában Blomkvist teljes drogfogyasztása tizenéves kora óta mintegy fél tucat jointból állt. de még nyolc hétig maradni akar. hogy a barátnőd lánya. kizárólag magánjellegű va- . Olyan emberek dobáltak csókot neki.com – ebook magyarul Honnan a kurva életből tud a klinikáról? A következő pillanatban a lány már ott sem volt. hogyan fogja megölni. és akkor még sokat mondok. A sztárság egyik árnyoldala volt az óriási tömegű pletyka is. minden ébren töltött percében rá gondolt. hogy hason fog csúszni a lába előtt. valamint egyszeri kokainhasználatból. – Ideiglenes visszaesés. A Wennerström-ügy bizonyos hírnevet hozott Blomkvistnek.http://www. nem is nagyon gondolkoztam volna. Az élete új célt és értelmet kapott. milyen kiéhezve méreget. Elsősorban nem médiaszemélyiségek voltak – azok közül nagyjából mindenkivel jóban vagy rosszban volt már –. mert húsz perc múlva randizom Charlie-val a színházban. – Hoppá. de sajnos be vagyok táblázva” volt. hogy úgy hallotta. sem Berger nem hallott meg Nils Bjurmanról.hunebook. Van elég lány. hogy ott van. Blomkvist mintegy másfél méterrel haladhatott el Bjurman háta mögött. Az elmúlt évben a legvalószínűtlenebb helyekre és eseményekre hívták meg. amikor érezte. egy gyerekkori barátnője. de agyilag csak tíz. Természetesen elvárom. dühösen nézett rá. míg csak szusz van benne. A torkára fonja a kezét. Attól a pillanattól fogva gyűlölte Lisbeth Salandert. és fel akart jönni egy üveg borral. olyan hévvel. így nem is figyeltek fel arra.

ami további pletykákat indított útjára. és megvan benne a képesség. Főleg azt. Tudta magáról. hogy a közelében legyen. de ezzel csak arra ösztökélte. minden évben volt egy-két gyakornokuk. mintha észre sem venné harsány megnyilvánulásait. Azt mondtam. Az is szinte már abszurd volt. – És mit mondtál neki? – Nyilván nem engedtem be.com – ebook magyarul csorákon vagy bulikon ivott olykor a kelleténél többet. hogy fejezze ki. de nem túl különleges dolog. A spekulációk leggyakoribb tárgya Erika Bergerrel folytatott hosszú viszonya volt. mi kell neki. hogy megint buja rocksztárként emlegessenek. Blomkvist udvariasan köszönt a lánynak. akiket jól ismert és szeretett. tökéletes testű kamaszlányok. hogy milyen ritkán nyúlt hozzájuk. önbizalmat és biztonságot sugároz egyszerre. hogy bármelyik nőt megkaphatja. Mostani hírneve folytán azonban olyan mértékig megnőtt a nők érdeklődése iránta. Nem volt fenyegető vagy bonyolult dolog lefeküdni vele. és halálra bosszantja. Ez a dolog kezdett fárasztóvá válni. de elment. ami felkelti a nők érdeklődését. rosszkor jött. Berger pár pillanatig gondolkodott. vagy páros lábbal rúgom ki. és még túl fiatal ahhoz. hogy bekefélje magát Stockholm éjszakai életébe. – És most mit akarsz. A sok alkalmi kapcsolat igaz volt. hétfőn komolyan el fogok beszélgetni vele. amiért olyan sietve találkozót kért Bergertől. szörnyű ez a csaj! Én nem akarom megbántani vagy zavarba hozni. és gyorsan rájött. és a hírnevét arra használja. ami mozog. Az otthoni bárszekrényében állt néhány üveg vodka és házasítatlan skót whisky. Szóval este felcsöngetett hozzád? – Egy üveg borral. Salander határozottan az ellenkező irányba tett lépés volt. mit csináljak? – Szedd le rólam! Azt hiszem. de nem tartotta kiemelkedően vonzónak a külsejét. Aztán a korkülönbség szép lassan kiegyenlítődött. mert nálam van egy barátom. Blomkvist egyedülálló volt. viszont sok örömmel kecsegtetett. Bárokban ritkán fogyasztott többet egy korsó erős sörnél. Bulizott egy haverjánál nem messze. ez szívesség volt Bergertől az egyik barátjának. – Nagyon tévedsz. A Millennium felvett egy végzős médiaiskolást. hát téged szexuálisan zaklatnak a munkahelyeden! – Ricky. És Blomkvist szerint ez pontosan így volt jól. aki mindent megdug. de semmi több. hogy kifejezze. hogy azt már ő maga is bizarrnak tartotta. hogy megkettőzze az erőfeszítéseit. hogy van benne valami. – Rád van indulva. – Na jó. hadd értsem meg rendesen a problémát. mivel jön legközelebb. és úgy akart tenni. A lány egyetlen alkalmat sem szalasztott el.hunebook. – Hadd beszéljek vele én. hogy azt a legkevésbé sem érdekli a riporteri munka. De leginkább azokkal a nőkkel élvezte a kapcsolatot. ahogy az ifjú hölgyek a legváratlanabb körülmények között voltak képesek felbukkanni. de már előre félek. hogy vannak alkalmi kapcsolatai. hogy nem kapom be a csalit. De Blomkvistet nem indították be a rövid szoknyás. Semmi szükségem rá. Ő úgy tett. Berger azt mondta. hogy egész jól néz ki. de… . hogy megnyugtassa a nőket. – Atyaisten. mintha csak véletlenül tévedt volna arra. hogy benne akar lenni a tévében. Azt viszont gyakran hallotta. leszámítva. nem szerető. És ez volt az. – Hogy fogadta? – Hál nem örült. Baráti körén belül és kívül is köztudott volt azonban a tény. Egy névtelenségbe burkolózó újságíró azt is sürgette. hogy tapasztalatot szerezzen. Vagy leállítja magát. hogy kérjen segítséget a szexfüggőségből való kigyógyuláshoz. Aztán valaki feldobta.http://www. Pontosan tudja. Barát kell neki. Fiatalabb korában is idősebb – néha sokkal idősebb – és tapasztaltabb barátnői voltak. Berger nevetésben tört ki. – Én nem tudom. így nem véletlenül kezdett viszonyt Bergerrel húsz évvel ezelőtt. fiatal újságíró korában.

Ez kulcsfontosságú volt. amikor az aktus hevében az arcára szorított egy párnát. a noteszek a gyámügyhöz kerültek. de Salander valószínűleg nem tudta. . Elcsábította azzal a kislányos szemével. az ő karrierjének. amit rejtett kamerával vett fel. Újra és újra átolvasta. Ügyvédként nagy gyakorlata volt abban. valódi átvilágításokat végzett Dragan Armanskijnak. vannak ellenségei.hunebook. mint amit a hatóságok jelentéseiből ki lehetett silabizálni. Majd én beszélek vele. és megbizonyosodni róla. De egy kellően fanatikus ügyész az emberölési kísérlet bizonyítására is fel tudta volna használni a videó egy részletét. Semmi kétsége nem volt afelől. Miután két éve agyvérzést kapott. senki nem olvasta el őket. aki tévét nézett. Most mindennél jobban kívánta. Egy nő a szociális segélyszolgálatnál még hálálkodott is neki. Holger Palmgren ügyvéd írta tele őket. Salandernek a birtokában volt egy videó a megerőszakolásáról. amelynek köze volt Salanderhez. Minden dokumentumhoz hozzájuthatott.com – ebook magyarul – Mikael. Jesper H. Meg is nézette vele. Bjurman is hallott Mikael Blomkvistról. hogy hozzáférhetett a lány orvosi kartonjaihoz és pszichiátriai leleteihez. Így is hónapokba telt. mire összerakta az életét. hogy bárcsak ne végzett volna félmunkát. a pszichiáterrel. De a Café Hedonban nem ismerte fel. a testével. hogy Salander nem afféle fénymásoló. amin most ő. hogy ez az egész csak színjáték volt. az általános iskolai értesítőktől kezdve a szociális munkásokéin át a rendőrségi jelentésekig és a bírósági határozatokig. Lehetetlen volt jóindulatúan értelmezni. Nyomon követte küzdelmes életét az engedetlen tinédzserkortól a Milton Securityig. mikor elvállalta a gyámságot.http://www. Ismerte a magatehetetlen személy sérelmére elkövetelt nemi erőszak büntetési tételeit: a különböző súlyosbításokkal együtt legalább hat év letöltendő börtönbüntetés nézett ki érte. Kiprovokálta. egyetlen feladat izgatta szakadatlanul. Löderman röviden összefoglalta az esetet. aki szemlátomást mindenkinél jobban ismerte Salandert. Palmgren minden évben lelkiismeretesen jelentést küldött a gyámügynek. hogy egy ilyen boszorkánynak. ami olyan volt. tizenöt oldalon vázolta Salander felnőtt életet: a bíróság által kijelölt pszichiáterek szakvéleményét. Bjurmannak viszont volt annyi előnye velük szemben. Valóságos aranybányára lelt a gyámügyi hivatal archívumában porosodó két notesz formájában. vagy egyetlen újságot is elolvasott az elmúlt egy évben. Elődje. Úgysem hiszik el. a Milton igazgatójának. hogy bármifajta kapcsolat lenne Salander és a Millennium között. Ha valaha is a gyámhatóság vagy. Aztán módszeresen elkezdett információkra vadászni Salander életéről. amit másolatban kapott a gyámügytől. ahol azonban úgy tűnt. a határozatot a gyámság alá helyezésről. Egyébként is túlságosan lefoglalták saját gondolatai. aki tudta a titkait. mint Salander. Bjurman azt is látta a jegyzetekből. Amióta mentális bénasága elmúlt. valamint egy bankszámlakivonatot az előző évről. hogy a lány mindvégig játszott vele. Palmgren Salanderről alkotott képe egész más volt. és arról sem tudott. mint egy tizenkét évesé. Majdnem megfojtotta ugyanis a lányt. a média kezébe kerül. hogy nincs másolat. Lödermannal. Mindenki nagyon segítőkész volt. Isten ments. aki Salander tizennyolcadik születésnapján javasolta a gondozásba vételt. és időről időre eszmét cseréltek kis védencükkel kapcsolatban. ahol a lány Palmgren kapcsolatainak köszönhetően kapott állást. A lány gyámjaként pedig szabad betekintése volt az egyébként bizalmasan kezelt orvosi aktákba is. hogyan szerezhet adatokat a hatóságok nyilvántartásaiból. hogy megerőszakolja őt. valódi munkája volt. Előre kitervelte… Először is meg kellett szereznie azt a videót. semmint hogy a külvilágra figyelt volna. amiért ilyen eltökélten próbálja megérteni Salander életének minden apró részletét. hogy közben magának is szorgalmasan jegyzetelt. szabadságának és életének vége. A személyi akta. Ahogy mindenki. Én már átmentem azon. Sosem fogják belátni. kávét főző irodai lótifuti volt a cégnél – ellenkezőleg. Palmgren és Armanskij láthatóan jól ismerték egymást. Beszélgetett a lány állapotáról dr. Azon kevés ember egyike volt Svédországban.

Az ügyvéd ugyanis több alkalommal naplószerűen lejegyezte Salanderrel folytatott beszélgetéseit. Az apa ismeretlen volt. és arra sem talált magyarázatot. Két ilyen beszélgetés során használta azt a kifejezést. hogy Salandernek van egy ikerhúga.http://www. Minél többet olvasott Salanderről. Tizenkét éves korában indult valamitől útjára az őrület. és mivel Salandernek kulcsa volt a lakásához. Vén bolond. hogy megpróbálja kisakkozni. De semmilyen nyomot nem talált. Salandernek egész életében két barátja volt. akiről eddig egyetlen dokumentum sem tett említést. Palmgren noteszeiben a végső választ is megtalálta. Mikor kikérte a kérdéses jelentést. hogy mi lehetett az. A noteszekből sok minden kiderült. miért kell külön kérvényeznie egy ilyen aktába való betekintést. Bjurman elhatározta. közölték vele. Két hónap múlva megkapta az elutasító választ. ügyelt rá. Egy büdös kurva. Bjurman akadályba ütközött. Arról ugyan továbbra sem volt elképzelése. hogy habozás nélkül megöli. Palmgren nyilvánvalóan magától Salandertől kölcsönözte ezeket a szavakat. Arról viszont semmi sem volt Palmgren jegyzetei között. ha okot ad rá. Mindent összepakolt egy kartondobozba. hogy a rendőrség titkosította egy tizenkét éves gyerek ügyének aktáit. ami viszont nem volt csatolva a dokumentumhoz. Bjurman leírta. Az egyik orvosi jelentés szerint mindenfajta társadalmi gátlásnak híján volt. beleértve a gyermekpszichiátrián töltött időszakokat is. Palmgren és gyámolítottja biztosan szót váltottak erről. hogy mások életében kutakodott. annál inkább meg volt győződve róla. Palmgren eltűnt a színről. A gondozásban töltött évek? Vagy egy konkrét támadás? A magyarázatnak ott kellett lennie valahol a megszerzett iratok között. Ta- . hogyan derített ki róla annyi mindent Salander. hogy a lány orvosi eset. Armanskij maradt az egyetlen lehetséges veszélyforrás. és levitte Stallarholmen melletti nyaralójába. A hivatkozást kézzel írták az ő példányának margójára. és ez indította útjára a folyamatot. mik lehettek azok a „gonosz dolgok”. Ez azonnali óvintézkedésekre késztette. de sosem írták le. és ötödik vagy hatodik alkalommal is átolvasta. Ott voltak nála az általános iskolai naplók kivonatai. Képtelen volt felfogni. de nem volt világos. A tény. ahol egyre több időt töltött magányos töprengéssel. és mindketten a pártfogoltjuknak tekintették. Uramisten. hogy „gonosz dolgok”. A „gonosz dolgok”-ra való utalások a második notesz végen voltak. De most már az is biztos volt. hogy „amikor azok a »gonosz dolgok« történtek”. hogy semmilyen. önmagában nem volt meglepő – bármilyen oka lehetett a személyiségi jogok védelmének. Beadta a kérvényt. Megborzongott. az eskü alatt tett nyilatkozat. március 12én kelt rendőrségi jelentés számára –. hogy az ágyához bilincselte. hogy igyekszik elkerülni.com – ebook magyarul Úgy tűnt. Elővette a tizennyolc éves Salander pszichiátriai értékelését. Bjurman megértette. de sok minden másról fellebbent a titok. amikor csak visszaemlékezett rá. Teljesen biztos volt benne. mire vonatkoznak. Egyéb fehér foltok is voltak az életrajzában. hogy Salanderrel tizenkét-tizenhárom éves korában történt valami. Nagy meglepetésére felfedezte például. és ezáltal jogosult minden rá vonatkozó dokumentum tanulmányozására. Abból élt. Gonosz dolgok… Valamiféle trauma. Egy időzített bomba. De ő Salander gyámja volt. Talán megbetegedett. Valamit eddig biztosan nem vett észre. Bjurman mindezt nagyon szépen össze tudta foglalni: ez egy kibaszott elmebeteg gyilkos.hunebook. kettő van belőle! Arra azonban még csak utalást sem talált. de küldhet egy kérvényt az illetékes minisztériumhoz. hogy azon az „Ő Királyi Fensége rendeletére SZIGORÚAN TITKOS” pecsét áll. miért nem tudta Salandert gondozni az anyja. és jelentések különféle nevelőotthonokból. hogy mi történt vele. az üggyel kapcsolatos papírt ne tartson ott. Az egyik pszichiátriai értékelésben aztán rábukkant egy hivatkozásra – egy l99l. hogyan szerzett tudomást a francia klinikán tett látogatásáról. Mi lehet olyan szigorúan titkos egy kislány ügyének tizennégy éves aktájában? Miféle fenyegetést jelenthet ez a svéd kormányra? Visszatért Palmgren naplójához. hogy Salander anyja alkalmatlan a lánya gondozására.

Fekete bőrdzsekit viselt. két méternél is magasabb volt. magas hangon. Kifejezetten ijesztő volt a külseje. Camilla Salandert nevelőszülőknél helyezték el. Volt egy szövetségese. Salander anyja alkalmatlan volt a gyerekek gondozására. Esélyes volt tehát. . Negyvenhét A4-es oldalból állt. hogy Bjurmannak nehezére esett visszafojtani a mosolygást. Bólintott. amelyet egy hatéves időszak során csatoltak hozzá. A férfinak mindene nagy volt. mielőtt agyvérzést kapott. olyasvalaki. hogy nem ő az egyedüli. Nagyon is jól ismerte. és ezúttal megtalálta Palmgren részletes megbízását. és elképesztően izmos testalkatú. a két gyermeket el kellett különíteni egymástól. Stefan kórház gyermekpszichiátriai osztályára került. de a keze egyenesen hatalmas. miről is lenne szó. Mondja el. és a lány a gyermekpszichiátriára került. És végre fényképek. Bjurman a kezére figyelt fel utoljára. aki lenézett rá. A szöveg semmilyen lehetséges alternatíváról nem beszélt. és beletelt néhány pillanatba. Lisbeth Salander a St. akire sohasem gondolt volna. csak a feje tetején hagyta meg valamennyire. – Megkaptuk a levelét. Felnézett. Első pillantásra az irat csalódást keltett: kétoldalnyi háttérinformáció. ezúttal egészen más módszerekkel. Halkan beszélve előadta. De itt a jelentést készítő rendőr neve is fel volt tüntetve. Így is újabb két hónapjába került megszerezni a jelentést. Arca tojásdad volt. Bjurman habozott. mint neki. valamint további pár oldal jegyzetből. amikor egy árny vetült a Café Hedon asztalára. Jégkék szemében viszont szikrányi gyengédség sem csillogott. Te jó ég… ez nem lehet igaz… Létezett még valaki. Emlékeztette magát. akinek oka volt ugyanolyan szenvedélyesen gyűlölni Salandert. Visszatért a gyámügy archívumához. De muszáj volt. Bjurman kizökkent merengéséből. de olyan furcsa. A gondolatát is utálta. mire összeszedte magát. március 12-én történtekre. A férfi. Nyilvánvalóan testépítő.http://www.com – ebook magyarul lán Palmgrennek már nem volt ideje leírni saját következtetéseit ezekről a nyilvánvalóan sorsdöntő eseményekről. és leintette. Meg a név. a szociális segélyszolgálat úgy döntött…” – és megint a hivatkozás a titkosított rendőri jelentésre. Ismerte. hogy ki legyen szolgáltatva egy idegennek. kék inget fekete nyakkendővel és ugyancsak fekete nadrágot. Visszahőkölt. mit akar. Nem sokkal azután lépett tehát a színre. – Ki maga? Én nem magával… A hatalmas kezű férfi már Bjurmannal szemben ült. tizennyolcadik születésnapjától kezdve pedig a gyámja. akinek rendezetlen ügye van Salanderrel. De miért? Csak egy rejtélyes feljegyzés: „Tekintettel az 1991. és meglátott egy szőke… az óriás volt az egyetlen szó. és meglépően lágy. mi történt. hogy a „gonosz dolgok” megtörténtek. – De mégis velem kell beszélnie.hunebook. – Bjurman ügyvéd úr? Európai akcentussal beszélt. Palmgren volt Salander bizalmasa a lány tizenhárom éves korától fogva. hogy tudta. Meg kellett szereznie a szövetségest. Bjurman megütközött a név láttán. Szőke haja oldalt le volt nyírva. és ez a felfedezés egészen új megvilágításba helyezte a dolgokat. szinte gyerekes. ami ráillett.

aki elöl rejtegetnivalója lehetett. Grenadában nem volt éppen szokásos viselet az öltöny és a nyakkendő. érzelgős levelek embere volt. Salander tisztes távolból követte. és türelmesen megvárta. Egy titkosított bankszámlaszámot és egy ftp-címet tartalmazott. Bár Forbes minden reggel úgy indult el a szállodából. hogy írt neki. hogy a férfi egész nap a dolga után rohangál. a Carenage elején szállt ki a taxiból. majd ő is besétált az étterembe.. majd lement a recepcióra. valójában az égvilágon semmit sem csinált. és nem meri bevallani? Vagy eleve más céllal érkezett a szigetre? Várt valamire vagy valakire? Salandernek négy olvasatlan e-mailje volt. mégis azt a látszatot akarta kelteni. késő délután érkezett levél ugyancsak Bilbótól jött. van-e benzin a tankban. sötét öltönyt viselt fehér inggel és kék nyakkendővel. Ahogyan egyébként Salander sem. és Fermat (x3 + y3 – z3 )-én töprengett. de egy pillanatra sem állt meg. meg egy üveg ásványvizet az útra. Reggeli közben végig számokat firkálgatott egy szalvétára.http://www. míg elsétál előtte. és megkérdezte Freddy McBaint. Néhány perccel később maga Bilbo írt egy hotmailes címről. A negyedik. s a meredek domboldalak megtették hatásukat. Már épp azt kezdte fontolgatni. Nem sokkal nyolc óra után belépett a bárba dr. és a part mentén baktatott tovább. egy órával azután. és leült a teraszon. A címen Salander egy 30 kilobyte-os zipfájlt talált.. péntek – december 18. Plague-től érkezett. próbaképpen beindította a járgányt. mintha komoly pénzügyi csatákat készülne megvívni. bizonyos Bilbo jelentkezett a felhívásra. de Forbeson nem látszott. Három órakor. fizetett és távozott.hunebook. és mindössze ennyiből állt: „Hát te még élsz?” Plague nem a dagályos. teleengedte a kádat hideg vízzel. Tojást. pirítóst. hogy zavarná a hőség. Sietség nélkül ballagott a Carenage-en. fél kilenckor felkelt.com – ebook magyarul 3. Az üzenetben csak annyi állt. Az egyik. narancslevet és kávét rendelt. Mindketten ugyanott ültek. a parti sétány közepe táján parkolt le. és Forbes most is egy pohár kóla mögül bámulta a kikötőt. beállította az ülést és a tükröket. és ellenőrizte. Salander gondolatait megzavarva. bérelhet-e homokfutót. majd felszállt egy Grand Anse felé tartó kisbuszra. Az üzenet titkosítva volt. mikor a férfi leszállt a buszról. hogy Bilbo huszonnégy órán belül küldi az adatokat Forbesékról. hogy üzleti úton van itt. Forbes. szombat Salander reggel hétkor ébredt. szintén titkosítva. Tíz perccel később kifizette a bérleti díjat. lezuhanyozott. hogy egy Texasban élő netes ismerőse. aki közölte. miközben csodálattal adózott Forbes energiájának. és az odakint várakozó taxihoz sétált. majd újra a nyomába eredt. Forbes a Seascape-nél. amit . majd elkomorodva beleereszkedett. és a lába is megdagadt. Éjjel két óra körül további két levél érkezett. a felesége volt. Négy órája járkált fel-alá St. Bement a bárba. aki feltehetőleg azt hitte. George's utcáin. Kiitta az üvegből az utolsó csepp vizet is. Bármiért is jött Grenadára. Délután egy órára Salanderről szakadt a veríték. tejeskávét és sajtos szendvicset rendelt reggelire. Az elsőt Plague küldte. De mire jó ez a színjáték? Az egyetlen személy. A fárasztó nap során egy dolog azért kiderült. Kényelmesen lépdelt. FEJEZET December 17. amikor a férfi a Turtleback felé vette az irányt. De miért? Befuccsolt az üzlet. hogy feladja. biztosan nem egy új iskola alapítását tervezte. ahol előző nap. Várt tíz percet. A lány a szobájába ment. Plague csatolta Bilbo e-mail címét és PGP-kulcsát is. Salander már öt perce várakozott a Keys előtt. Arca frissen volt borotválva. Salander elhajtott mellette.

Az első Word-dokumentum Bilbo tizenegy oldalas jelentése volt. 1997-ben házasodtak össze. iskolatitkár. egy karambol után. A negyedik kép egy templomi szószéken mutatta a férfit. Honlapja szerint a dél-austini gyülekezet hét embert foglalkoztatott. Ezúttal sem ítélték el. Neve mellett zárójelben ez állt: Szentelt Víz Alapítvány. kivéve azt az egyet. Dr. Ima és hálaadás által szolgáljuk Dél-Austin lakóit. Örvendezzünk Isten szeretetében! Feladatunk az emberek közötti korlátok ledöntése és az akadályok eltörlése. Könyvelői végzettsége volt. szorgalmasan részt vett a jótékonysági munkában. mint az oktatási ügyek felelőse. Forbes. Egy mappa volt. A szöveg alatt az egyház bankszámlaszáma volt. hogy szabálytalanul kezelte a Santa Maria Alapítvány pénzét. hogy pénzt sikkaszott az általa menedzselt zenekartól. Knight földbirtokos egyetlen leányát. az utolsó pedig egy kis összefoglaló dr Forbes gyülekezetéről. Nem igazán tudta. üzletember. és egy felhívás. hogy Forbes a nevadai Pine Bluffban született. a presbiteriánus vagy a katolikus egyház között. és a város oktatási tanácsának tagja. Forbes harmadik volt a listán.com – ebook magyarul kitömörített és elmentett. Krisztus szolgáiként menedéket kínálunk a rászorulóknak. és volt már farmer. Forbes egyedül volt látható. Amennyire Salander az újságkivágásokból meg tudta ítélni. Évi hatvanezer dollár jövedelme volt. de hallgatott régészetet is.hunebook. Ő lett a Santa Maria Alapítvány vezetője. A második nyolcvannégy oldalnyi. csak egy vizsgálatot indítottak. hogy az olvasó váltsa cselekvésre Isten iránt érzett szeretetét. Leszámítva. 1987-ben. Végül is nem emeltek vádat. mielőtt harmincegy évesen csatlakozott a dél-austini egyházhoz. egy újság új-mexikói tudósítója és egy keresztény rockot játszó zenekar menedzsere is. huszonöt évesen súlyos testi sértés vádjával. hogy a zsidók nem templomba.http://www. teológiáját és reményteljes eszméit. 1995-ben azzal vádolták. hogy „Isten tőkéjét a rászorulók oktatásába fektesse be”. és Forbes egyházi karrierje ettől kezdve egyre emelkedett. amely azonban semmilyen szabálytalanságot nem mutatott ki. és ketten voltak rajta a feleségével. 2001-ben azt kezdték terjeszteni Forbesról. inkább le se szarja. Clegg tiszteletes teljes mellszélességgel kiállt Forbes mellett. de aztán úgy döntött. Richard Forbes. hogy bele kell ásnia magát a teológiai részletekbe. annak Bilbo nem tudott utánajárni. Forbes a gyülekezetben ismerte meg Geraldine Knightot. melyek Isten és a szeretet üzenete megértésének útjában állnak. valamint a bűnbocsánat ígéretét az ima és a keresztség szentsége által. a szintén az egyházhoz tartozó William F. Két fényképen dr. és hátrányos családi hátterű gyerekek oktatására gyűjtött pénzt. Az egyik újságcikk szerint az alapítvány vagyonának a törvényben rögzítettnél nagyobb részét fektette be. ártatlan is volt. A lista első helyen Duncan Clegg tiszteletes neve állt. melynek célja az volt. Austinban prominens közszereplő lett. A bíróság felmentette. hanem zsinagógába járnak. de neki magának nem volt fizetése. Anyagi biz- . A fényképen erőteljes férfi látszott. Forbes kétszer volt letartóztatva. Az egyház tagadta a vádakat. A dél-austini gyülekezet leginkább a spanyol ajkú családokra fordította figyelmét. Salandernek csak halvány fogalmai voltak a vallástörténetről. A Bilbo által küldött kivonatos életrajzból Salander megtudta. felajánlva nekik az Amerikai Presbiteriánus Egyház stabilitását. Belépett a Demokrata Pártba. az internetről letöltött szöveg. Hogy végül is milyen doktor. hogy kívülről tudta Mózes harmadik könyvét – egy évvel korábban alkalma nyílt tanulmányozni a különböző bűnökért járó büntetéseket –. a Dél-Austini Presbiteriánus Egyházról. milyen gyülekezethez tartozik dr. mi a különbség a zsidó. a harmadik egy színdarab premierjén készült. A következő kettő karakterfelismerővel beszkennelt újságkivágás az Austin American-Statesmanből. ami négy rossz felbontású fényképet és öt Worddokumentumot tartalmazott. dús ősz hajjal és jól ápolt szakállal. avagy Richard Forbes tiszteletes negyvenkét éves volt. Salander elolvasta a gyülekezet küldetésének bemutatását. ami szép keresetnek számított. Egy pillanatra megijedt. Salander áttért Bilbo összefoglalására Forbes saját anyagi helyzetéről.

Gyerekeik nem voltak. napozóágyakat és egyéb rögzítetlen tárgyakat a medence mellől. mint máskor. Szellő borzolta a hullámtörők mentén sorakozó pálmák koronáját. George'sban. reszketett a hidegtől. Kint a tengeren nagy vihar van. olvasgat még egy kicsit. Biztosítunk vendégeinknek kávét és szendvicseket. de amint vízszintesbe került.hunebook. Az egyetlen érdekes esemény az volt. elaludt. – Aludtam egy kicsit. Minden attól függött. de egyre erősebben fújt a szél. és Trinidadról hurrikánriasztást kaptunk. hogy Matilda most már bármelyik pillanatban kopogtathatott Grenadán. A hőmérséklet meg tovább esett. – Matilda. Nem látszott különösebben idegesnek. – Közvetlen veszély még nincs – mondta McBain –. és villanyt gyújtott. Ella Carmichael tanácsát követve Salander bepakolta a számítógépét. amikor a pólóba. Kikecmergett az ágyból. egy tisztasági csomagot meg egy váltás ruhát a táskájába. és halat rendelt vacsorára egy üveg Caribbel. rövidnadrágba és teniszcipőbe öltözött dr. és kinyitotta az erkélyajtót. Legyen szíves. amióta a Karib-szigetekre érkezett. A gyík nem volt ott. inkább élénknek. még benézett a fürdőszobába. a Matematikai dimenziókat. Freddy McBain nagyon elszántnak látszott. asztalokat. de úgy néz ki. Egy trópusi vihar nagyjából száz kilométeres sugárig terjedhet ki. Mások a bár előtt gyűltek össze. hogy pontosan milyen irányba halad. Grenada már érezte Matilda előszelét. Úgy tervezte. óvatosan kilépett. és a korlátra támaszkodott. biztos bebújt valami résbe. Okos. Salander felidézte magában. majd átutalt neki ötszáz dollárt. A szélroham valósággal visszalökte a szobába. – Matilda. egy titkosított levélben megköszönte Bilbó-nak a segítséget. és behordani a virágvázákat. Egy idő múlva odajött Lisbethhez. Most mi történik? – Várunk. Mindez azt jelentette. cipőt és egy flanelinget húzott magára. majd felkapta a táskáját. árnyjátékot játszva a kertben. A medence fölött lógó lámpák ide-oda hintáztak. Első ízben. Valaki hangosan kopogott a szoba ajtaján. Visszament a szobájába. Forbes tűnt. és a hírek szerint komoly rombolást végzett.com – ebook magyarul tonságukért Geraldine Forbes volt a felelős. Meg bepakolni egy csomó mindent. pakolja össze az értékeit. le kell mennünk a pincébe. Mikor Ella szólt. Belekapaszkodott az ajtófélfába. és a középpontja körülbelül 30-40 kilométeres óránkénti sebességgel halad. Ha Matilda továbbra is erre jön. Kiment az erkélyre. Maga köré csavart egy lepedőt. – Elnézést a zavarásért. Vacsora után tett egy rövid sétát. és kilenckor már ágyba is bújt. aki előszeretettel veri a feleségét. Látta. – Szia. és ő lett a legalább negyvenmillió dolláros vagyon egyetlen örököse. Salander szerint ez nem volt éppen ideális állapot olyan ember számára. Felment az internetre. Salander megmosta az arcát. hogy felébredjen. Aztán lement a bárba. és ajtót nyitott. vihart kapunk. amit a földrajzról és a meteorológiáról tudott. Salandert kimerítette az értelmetlen császkálás St. Édesapja 2002-ben meghalt.http://www. Az órájára nézett: negyed tizenkettő volt. A nyakában aranyláncon egy kereszt lógott. hogy néhány vendég a fal egy nyílásán át kémleli a tengerpartot. Este végigsöpört Tobago partjain. és jöjjön le az aulába. a fal . Forbes tehát a feleségétől függött. Tudsz egy kicsit segíteni? – Miben? – Százhatvan takarót kéne levinni az aulából. Trinidad és Tobago úgy kétszáz kilométerre délnyugatra feküdt Grenadától. Most ébredtél? Úgy nézel ki. de nem kockáztatunk. A tengert a sötétben nem látta. Ella Carmichael a személyzetet vezérelte. Hirtelen hangos csattanásra ébredt. A nap lenyugvóban volt. Mielőtt lement volna. és az ágya mellé tette. de a hullámok zaja sokkal hangosabb volt. és körülnézett. és a hőmérséklet is lezuhant. és Matildáról érdeklődött Ellánál. A bárban letelepedett a szokott helyére és nézelődött. hogy ennyi elég lesz. farmert. és forró italt töltött termoszokba. Salander segített levinni a takarókat. sőt egy kicsit vonzónak is.

úgy ötven méterre tőlük a tengerparton.com – ebook magyarul nyílásához ment. Az esőfüggönyön át két alakot vett ki. Pillanatnyi gondolkodás után visszaindult. a karjánál fogva be akarta húzni az ajtón. kért egy tejeskávét. Olyan erővel verte őket a szél és az eső. Visszament a bárba.http://www. Makacsul szembeszegült az ellenszéllel. Salander látta. A parti utat választották. Petit Martinique alig néhány kilométerre északra volt Grenada fő szigetétől. hogy Petit Martinique szigetét elérte egy hurrikánerejű vihar. George vele rohant. hogy Ella utána kiabál. A férje nem volt sehol. megfogta a fiú kezét. Bedörömbölt az ajtón. visszanézett a válla fölött. és megállt az aula közepén. Salander lerázta a kezét. Ella aggodalmas arccal megrázta a fejét. A tízfős személyzet mellett harminckét vendég volt a Keysben. és bíznak Istenben. majd futni kezdett. és meglátta a kunyhó ablakában a himbálózó kerozinlámpa fényét. Salander lement a pincébe. – Te mit keresel itt? – ordította. – Egy kis figyelmet kérek! Most kaptam az értesítést. McBainról leperegtek a rázúdított kérdések. és már éppen belemerült volna a Fermat-tételbe. Valószínűleg még sokan jönnek ide menedéket keresni. amikor McBain kijött az irodájából. Letörölte az esővizet az arcáról. Salander félúton rájött. hogy ez nem volt jó ötlet. Bland nem értette tétovázását. – Sajnos ezen kívül nem sok pince van a Grand Anse-en. Nem tudunk mást tenni. hogy mi történik. hogy hallani lehessen a széltől. Salander kiitta a kávéját. hogy Ella Carmichael odamegy McBainhez. – És a többiek? – Akiknek nincs pincéjük? – Ella keserűen nevetett. amely mintegy száz méterrel rövidebb volt az országútnál. és a recepció mögötti pincelépcsőhöz terelte a vendégeket. megtántorodott a szél erejétől. és a szél olyan erősen fújt. Az a viskó az első széllökésre összedől. Egy másodperc alatt bőrig ázott. és a falhoz . és csak nagy erőfeszítéssel tudta újra kinyitni. – Azok valahogy meghúzzák magukat otthon. ott van pince! A fiú rémülten nézte. és kirohant az aulából. és vártak. Egy örökkévalóságnak tűnt. átverekedve magát a leáramló embereken. és kirángatta. George Bland. segíthet-e még valamiben. és megkérdezte. Az eső úgy szakadt le egyik pillanatról a másikra. Aggodalmas arccal szorongatta az italát. és arrafelé vette az irányt. – Nagyon súlyos? – Nem tudom megkérdezni. Már elmúlt éjfél. A pálmafák dülöngéltek a fal mellett. és tett néhány lépést a sötétben. és két méterre sem látott el. és az egyik sarokba tette a táskáját egy takaróra. de nem volt ideje magyarázkodni. és hegyezni kezdte a fülét.hunebook. Hallotta. – Téged! Gyere a szállodába. hogy talpon maradni is nehezére esett. Az emberek fojtott hangon beszélgettek. mire Salander észrevette a szállodát. ilyenkor mindenki lemegy a pincébe – mondta szinte suttogva. Salandert hirtelen elfogta a rettegés. Ahogy kiért az útra. időről időre a láthatárt kémlelték. hogy azonnal menjen le a pincébe. mintha tűzoltófecskendőből locsolnák a jéghideg vizet. – Ez a Matilda egy álnok dög. hogy többször is meg kellett állniuk. Salander megragadta a pólójánál fogva. Egész úton egy lelket sem látott. George Bland tágra nyílt szemmel nyitotta ki. mint várni. Mikor odaértek a biztonságot jelentő bejárathoz. és megtorpant. Homok és faágak röpködtek a levegőben. Meg kell kérnem mindenkit. Megtalálta Ellát. A tenger fenyegetően morajlott. A szél bevágta az ajtót. Majdnem tíz perc alatt tette meg a négyszáz métert a kunyhóig. süket a telefon – felelte halkan McBain. és futni kezdett. – Gondolom. Pont ekkor fordult le az útról Salander. Salander sarkon fordult. Ella a lépcsőn lefelé igyekvőket nézte. A szálloda légköre feszült volt. Rettenetes bömbölés hallatszott. Salander észrevette Geraldine Forbest egy asztalnál a recepció közelében. és leült. A tengerparton nem védte őket semmi.

és látta. mint valami részeg. és lépésről lépésre küzdötte előre magát. Tíz.hunebook. Húsz méter a falig. A fáradhatatlan sétálgatás és az üldögélés a Turtlebackben. Lassan. Egy-két másodpercre szem elől tévesztette a két alakot. kint a tengeren ott látta az Isten ujját. Majdnem felborította a szél. nem hallva. hogy ő emelje fel a másik oldalról. Ordítva siettették egymást. mire a lány az arcába rúgott. Bénító rettegést érzett. Hirtelen véres lett a keze. Salander megragadta Bland gallérját. Néhány másodperccel később visszafordult. ahogy valami kemény tárgy nekicsapódott. Átküzdötték magukat a hátsó udvaron. és térdre esett. Forbes tíz lépéssel mögötte botladozott a szélben. aki küzd vele. ami leginkább vascsőnek látszott. Körülpillantott. Ez valami egyedi. Meg akarja gyilkolni. amikor újabb villám világította be a partot. Egy deszkadarab az orra előtt repült el. hogy Geraldine Forbes térdre esik. küszködve vonszolni kezdték a testet. Grenada nem tornádóövezetben van. Matilda. Nehéz volt. Már majdnem elérte a házaspárt. Látta Bland rémült arcát. Blanddel becipelték terhüket a kapun. Félúton járva Salander úgy érezte. És a viharral akarja álcázni magát. A következő villámnál látszott. és húzta tovább. hogy Forbes rángatja az asszonyt. mit mond a másik. de ekkor egy villám az egész eget bevilágította. Megfogta Geraldine karját. Aztán összerezzent. A pénzügyi üzelmekről szóló pletykák Austinban. Körülbelül ott voltak. Forbes fölé állt. Öt. és felfegyverkezett az egyik letört lábbal. és észrevette az éjjeliőr rozoga székét. Valami fura vihar lehet ez. Salander megfordult. és ütésre lendített valamit. amikor a part felé iramodott. és belökte Blandet az ajtón.http://www. A lány eltörte a széklábat a tarkóján. és Salander szeme tágra nyílt. Ez tudományos képtelenség. minden ereje elhagyta. A szél ereje csökkent. Elengedte Geraldine-t. Kiabált valamit. és mutatta Blandnek. Salander a viharban is hallotta a darabokra törő ablaktáblák csörömpölését és a megcsavarodó fém síró csikorgását. és a fülébe kiabálta: . Ez nem lehet. amit nem vittek be a vihar elől. Forbes viszont nem látta Salandert. Újabb villám hasított a sötétségbe. a nyakába vette. Hurrikán – az igen. Ekkor felbukkant mellette Bland. Salander lehajolt. Az anyagi függőség. de egy fél pillanat múlva már kapta is fel Geraldine-t. Tornádó – az lehetetlen. Forbes mögött száz méterre. A férfi térdre rogyott. Geraldine Forbes megsebesült a fején. hogyan fogja odavinni a szállodához. ahol Forbes előző éjjel sétálgatott. Rápillantott Forbesra. amikor egy kéz megmarkolta a vállát. A kapunál még utoljára viszszanézett. de összeszorította a fogát. azon töprengve. Az égig tornyosuló fekete oszlop egy pillanat alatt el is tűnt. Ez értem jött. neki háttal. Fejét a szájához húzta. Bland rémülten kiáltott utána. Geraldine nem harcolt tovább. mint az ólom. Salander megbotlott. és a férfi arccal előre földre zuhant. mikor beértek a belső kertbe. Akkor már tudta. Egyszerre a helyére került minden. Negyvenmillió hullana az ölébe.com – ebook magyarul lapulva figyelte a partot. Épp látta. Teljes erejéből a falhoz vágta. mert tornádó biztos nem. Már négykézláb állt. Karja széles ívet írt le a levegőben az asszony feje felé. és Salander kétségbeesetten nézett körül. Bland is látta a tornádót. mintha valami láthatatlan kéz rántaná magával. és fordulásból ágyékon rúgta Forbest. hogy Richard és Geraldine Forbes az. Tornádó nem alakulhat ki víz fölött. és eltűnik. amint Forbest valami beszippantja a tengerbe. de Salander nem értette. A következő pillanatban fájdalom hasított a hátába. és a zuhogó esőben megfordított Geraldine Forbest.

Az elejtett szavakból rájött. eltűnt a medence mellől. A kitört üvegű bejárati ajtón át egy rendőrautót látott. Salander ledobta a ruháit a padlóra. ahogy volt. majd megrázta a fejét. Az bólintott.hunebook. Levitték Geraldine Forbest a pincelépcsőn. anélkül. Addigra Salander már aludt. A zöld gyík visszatért a falra. Ella forró kávét töltött egy bögrébe. Valami csoda folytán Grenada átvészelte az éjszakát. Geraldine Forbes három óra körül tért magához. – Mi történt? – A falon túl találtunk rá. amikor összeszámoltam a vendégeket. és hajnalra el is ült a vihar. és Salander megrugdosta az ajtót. kijött az irodájából McBain. Hullafáradtnak látszott. Salander nem válaszolt. Szinte azonnal el is aludtak. Salander kávét és szendvicset kért. a parton. majd kibotorkált a szobából. hogy alig tudta hajlítani. és vérzett a térdkalácsa alatt lévő vágás. ahogy McBain két vendég segítségével bekötözi Geraldine Forbes fejét. a felhők résein már átsütött a nap. ami mostanra már biztos összedőlt. Tekintete találkozott Blandével. Fásultan nézte. hogy ön elrohant. Kimászott az ágyból. Egy idő után odajött McBain. mielőtt a fiú bármit kérdezhetett volna. nem kell magyarázkodni – mondta. Bland is levetkőzött. – A férjét nem látta valamelyikük? – Nem – felelte Salander rezzenéstelen arccal. Épp amikor megkapta a kávéját. George-ért mentem – bökött fejével a fiú felé Salander. – Megmarad. Ön és Forbesék. Salander annyira szétesett. Ella bárja úgy. . és odamentek hozzá. hogy keletkezett. hogy a pince zsúfolásig tele van.http://www. mikor Salander felébredt. A vihar elviselhetetlen üvöltése azonnal halk háttérzajjá szelídült. amiről fogalma sem volt. Minden izma sajgott. és újra becsukta az ajtót. hogy felébresztette volna Blandet. aki kifejezéstelen arccal bámult vissza rá. mint egy őrült épp. A Hotel Keys alapos rendbehozatalra szorult. de beüzemelte a bárt az aulában. hátát a falnak vetve. – Hárman hiányoztak. A vihar minden ablakot leszaggatott a homlokzatról. – Ha úgy tudják. fejét Bland vállán nyugtatva. és a térde úgy megdagadt. amikor kitört a vihar. hogy nem láttuk a férjét. és mellé bújt. Az aulát elborította a törmelék. Ella éles pillantást vetett Salanderre. és ment zuhanyozni. mondott valamit a rendőrnek.com – ebook magyarul – A parton találtuk! A férjét nem láttuk! Világos? A fiú bólogatott. Most vette észre. – Egy rozoga kunyhóban lakik. Déltájban. McBain kiengedte a vendégeket a pincéből. Teljesen átázott. mivel a vendégekhez és a személyzethez odakintről is csatlakoztak menedéket kereső emberek. Egy takarót akasztott az üres ablakkeret elé. hogy elvenni is alig bírta tőle. Salander Blanddel együtt felbotorkált a szobájába. McBain kinyitotta. Bland ránézett. – Ez nagyon bátor dolog volt. és vele egy egyenruhás rendőr. Csak ült a padlón. Ella azt mondta. majd megveregette maga mellett az ágyat. Aztán berántotta őket. A farmerján volt egy tízcentis szakadás. Salander vett egy mély levegőt. és kettéhajlította az épület egyik kiugró részének tetejét. hogy ne verjen be az eső. Salander felöltözött. Mikor meglátta őt. Ella még mindig talpon volt. hogy van a társaságban egy orvos. – A barátomért. viszont szörnyen ostoba – mondta Blandre pillantva McBain. amit Salan-der valaha is látott. és csak bámult rájuk. átadva helyét a legnagyobb felhőszakadásnak. és elpusztult az egyik veranda is. és leguggolt mellé.

– George Blanddel. – Mondott valamit? Salander a fejét rázta. Láthatóan Ferguson közrendőrnek is hosszú éjszakája volt. mi vette rá Richard Forbest. – Egy fiatal férfival volt. De a férje meghalt. – Mi történt vele? – Nem is vettem észre a sebet.http://www. Csúnyán összeverődött. – És a lába is megsérült – mutatott a kötésre Ferguson. Újabb bólintás. Becsukta a noteszét. odajött Ella. Salander udvariasan köszönt. Végül aztán minden szakember egyetértett abban. Azt nem tette hozzá. Ő látta. – Mindenféle röpködött a levegőben – mondta Salander segítőkészen. Salandert egyáltalán nem érdekelte az elméleti vita.hunebook. Salander. Jelentést kell írnom a halálesetről. A két nő egymásra nézett. hogy kimenjen a teljes erővel tomboló hurrikánba. hogy életben van. az ő szobájában alszik. hogyan sérült meg? Salander a fejét rázta. hogy miért nem tud rendesen válaszolni. Forbes? Nem.com – ebook magyarul – Ő itt Ferguson közrendőr. Fel szeretne tenni néhány kérdést. amit az amerikai turistáknál már megszok- . és leült Salander mellé. Salander kérdőn nézett rá. – Köszönöm. Ferguson közrendőrnek láthatólag nem jutott eszébe több kérdés. és elhatározta. – Eszméletlen volt? Salander jelentőségteljesen bólintott. – Egészségedre! Matilda hosszú időre tudományos vizsgálatok és tanulmányok tárgya lett a Karib-térség és az Egyesült Államok meteorológiai intézeteiben. csak a pincében. Noteszt és tollat vett elő. Meg a reggelit is. Richard Forbest? Salander megrázta a fejét. Forbesra az éjszakai hurrikán során. leírta Salander nevét. Már ha megvan még az a kunyhó. Salander. ő kórházban van St. ami nem tornádó volt. Soha senki nem tudta meg. – Meghalt? – Mrs. amit látott. – Nem tudja. – Ő hol lakik? – Egy kunyhóban a Coconut mögött. Én fizetem. ön és a barátja talált rá Mrs. hogy Bland éppen egy emelettel fölöttük. – Engem is majdnem fejbe vert valami deszka. úgy értesültem. Salander bólintott. – Tehát Ms. hogy a jövőben igyekszik széles ívben elkerülni Matilda testvéreit. – És volt egy csúnya seb a homlokán. leszámítva az egyszerű tudatlanságot. Hatszáz méterre délre. Miután McBain és Ferguson közrendőr elment. Ms. Sokan megsebesültek a szigeten aznap éjjel. de úgy nézett ki. George'sban. a reptérre vezető út mellett. hogy az időjárási frontok rendkívül ritka kombinációja úgynevezett „áltornádót” hozott létre – olyasvalamit. Ferguson ezt is lejegyezte. de csak egyvalaki halt meg. – Hol találták meg? – A parton. – Látta valamelyikük a férjet. a kapu közelében – válaszolta Salander. – Majdnem belebotlottunk. – Micsoda pech – mondta Salander a megütközés minden jele nélkül. Aztán koccintottak. A holttestét két órája találták meg a repülőtér parkolójában. – Egy ilyen éjszaka után rád fér egy kis szíverősítő. Minden jel szerint önnek és a barátjának köszönheti. Hozott magával két pohárka rumot is. Ferguson bosszúsan mormogott.

http://www. Viszont vigasztalhatatlan volt. Geraldin Forbes sem tudott magyarázattal szolgálni. . Súlyos agyrázkódást szenvedett. és csak töredékes emlékei voltak az éjszakáról.com – ebook magyarul tak.hunebook. amiért megözvegyült.

y. teljesítik az egyenletet. betű jelöl.com – ebook magyarul II. RÉSZ OROSZORSZÁGBÓL SZERETETTEL Január 10.z stb. Egy egyenlet általában egy vagy több úgynevezett ismeretlent tartalmaz. melyet leggyakrabban x. Például: 3x + 4 = 6x – 2 (megoldás: x = 2) .http://www. és megoldást jelentenek rá. melyek egyenlőséget teremtenek az egyenlet két oldala között.hunebook. – március 23. Az ismeretlenek azon értékei.

elgondolkodott. sajtot. és ezzel élete végéig (vagy ameddig hárommilliárd korona kitarthat) anyagilag függetlenné vált. hogy több mint hárommilliárd koronája van. hogy őt elkerülje. Nagyjából ugyanennyi ment el a különböző pótalkatrészekre. Besietett egy boltba. kávét. de télen csak az jött ide. egy jó nagy pizzát meg egy doboz Marlboro Lights-ot vásárolt. Szakadó havas cső fogadta.http://www. majd káromkodott egyet. FEJEZET Január 10. majd fel a domboldalon a Fiskragatanra. Nem volt nagy a forgalom. Eddig csak használati tárgyakba fektetett be pénzt. amit az internettel kombinált régimódi szélhámosság segítségével szedett össze. elhárítva ezzel a lehetséges terrorfenyegetést. és még nem szokott hozzá. hogy előkaparja a kulcsait. amin a V. ahogy leszállt a reptéri buszról. kefirt. Az ingatlanpiac új terület volt a számára. mivel nem tudta. Egész életében mindig a legolcsóbb megoldásokat kellett választania. és több hónap a nagyjavításra. kedd Salander gépe délben szállt le a stockholmi Arlanda repülőtéren. Így aztán a londoni Gatwicken Salander lekéste a svédországi gépet. Azt mondta. Nyáron szívesen sétáltak erre az emberek. Aztán úgy döntött. tejet. ki járkál a környéken.hunebook. Nem érezte az otthonának. akit felismert. Csak akkor jött rá. savanyú uborkát. ahol sampont. vagy ésszerű részletekben ki tudott fizetni. a Grantly Adams reptéren eltöltött kilenc óra. mintha egy zsák banán volna. amit túl sokáig hagytak a napon.. Most alig látott egy-két embert – mindenesetre senkit. azért nem fog kitérőt tenni. Miután kijött a boltból. és megkérte. Utóbbi hétezer koronába került – a bolondnak is megéri. teát. vagy aki őt felismerhette volna.com – ebook magyarul 4. Körülnézett. Átvágott a téren a Nővérek szobra mellett a Södra Színház előtt. a fenébe a szabályzattal. hogy a lakásvásárlás egészen más tészta. Utóbbi ellen az szólt. mire felszállhatott egy másikra. Salandernek egyik első dolga volt lakást szerezni. Körülbelül úgy érezte magát. amikor kiszállva pocsolyába lépett. szappant. akinek tényleg dolga volt a környéken. amiket vagy azonnal készpénzben. A legnagyobb kiadást eddig a számítógépei meg a könnyű Kawasaki motor jelentették. majd a Hökens Gatáról jobbra fordult a Mosebacke Torgra. Csak a táskája volt nála. Bár ez volt a kicsivel hosszabb út. Könnyű volt követni. Néhány perc ázás-fázás után úgy döntött. a PowerBookkal. A Dagens Nyheter online kiadásának hirdetéseivel kezdte. mint kiderült. külön tudományág volt: . majd álomba merült a hátsó ülésen. Bőséges borravalót adott dollárban. ahogy átment a zöld kapun. kenyeret. kockáztatva. mirelit fahéjas csigát. amíg egy halványan arabra emlékeztető külsejű utast el nem vittek kihallgatni. Megállt a lakóház előtt. és leintett egy taxit. mikor a sofőr megrázta a vállát a Lundagatanon. Nem is ellenőrizték. merre induljon. és töprengve felnézett rá. amelyek tanulmányozása.. de nem mert venni. fogkrémet. ami tetszett neki. vigye el inkább a Götgatsbackenre. hogy a régi lakcímét mondta be. Kulla feliratú névtábla állt. Megadta a sofőrnek a lundagatani címét. tojást. póló és egy vékony vászonkabát volt rajta. Habozott. A repülési időhöz hozzájött még a Barbadoson. Mehetett a Svartensgatán vagy a Hökens Gatán a Slussen felé. Autót szeretett volna. Félreeső helyen lakott a Södermalm-sziget közepén. és kinyitotta az ajtót. Gyorsan rájött. a Dimenziókkal és egy váltás ruhával. Farmer. A lábán szandál és rövid pamutzokni. hogy illeszti bele a költségvetésébe. hogy összefut Blomkvisttel. Miután ehhez az óriási összeghez jutott. hogy akkor el kellett sétálnia a Millennium szerkesztősége előtt. almát. meggondolta magát. A hitelkártyájával fizetett. Felliftezett a legfelső emeletre. és egész éjjel várnia kellett. Salander lerakta a bevásárlószatyrot a latyakba. A British Airways nem engedte felszállni a gépet. hogy felébressze. elindult a Slussen felé. hétfő – január 11.

Az első szempontja tehát az új lakással kapcsolatban az volt. kilátással a vízre. – Motort? – kérdezte a ritkás hajú férfi. fürdő. Végül odajött egy alacsony. – Lakást szeretnék – mondta. A legnagyobb problémát az jelentette. közelében. ahol a gyerekkorát töltötte. parkra néző. . 47 nm. A második szempont tehát az erkély lett. hogy fel is hagyott a próbálkozással. felúj. Na meg. Nem volt erkélye. 21/2 sz. hogy benézzen a Nobel Ingatlanhoz. és rendelkezzen gardróbbal is. A konyhája mindössze tíz négyzetméteres volt. és fényképeket töltött fel az eladó lakásokról. egy kis asztalnak és két széknek volt csak hely benne. ha a mosógép a lakásban van. és milyen kérdéseket kellene feltennie új otthonával kapcsolatban. Hornstull közelében. egyterű padlástér a Bellmanngatanon.hunebook. kilátással a szomszéd házra.8 mkr. Másnap már korán reggel fölkelt. ritkás vörös hajjal. Hogy nézzen ki a lakás? Eszébe jutott Blomkvisté – hatvanöt négyzetméteres. 3 sz.http://www. hogy legyen belőle kilátás. 2. pocakos középkorú férfi. Ez volt a harmadik szempont. És milyen lakásra gondolt? – Azt hiszem. és a legkevésbé sem kényelmes. Holger Palmgren jóvoltából amint tizennyolc éves lett. hideg sörrel a kezükben töltötték a meleg nyári napokat. amit lehetetlenség volt teljesen megtisztítani. a másik a Heleneborgsgatanon. hogy a fürdőszobának friss illata és nyitható ablaka legyen. erkéllyel. Akár meg is felelt volna. ritkásan bútorozott lakást akart. milyen lakásban. és gondolkodni kezdett. A konyhából a ház mögötti utcára és a pincelejáróra. A reimersholmi lakás világos volt. Gotlandsgatan. bőrdzsekit és bakancsot húzott. kislány? Salander jeges pillantást vetett rá.9 mkr. a legjobb Stockholmban. akik a sajátjukon egy ponyva alatt. A hálószobából a szemközti tűzfalra látott. messze kint a Reimersholmon. de azt sem tudta. Inkább január első vasárnapján elindult. mire a férfi befejezte a kuncogást. Szűk volt. Őt kérdezte meg. A negyedik szempont így az volt. Högalid. A másik lakás egy lyuk volt. 1. ahol a motoromat tarthatnám. ablakos fürdőszobával és lehetőleg mosókonyhával. majd öreguras hangon megkérdezte: – Aztán a szülei tudják-e. valahol a Söderben. Azt szerette volna. és egy harmincöt év körüli szőke nőt figyelt. Kiadó: 5510/hó. a Södra Pu. A férfi megköszörülte a torkát. a lakás az ő tulajdonába került. Kellemes. Így aztán csempézett padlót akart és nagy fürdőszobát. – Nos igen. hogy fogalma sem volt. nem lenn a pincében. Régi fekete farmert. hogy az új lakás tágas legyen. + konyha. és megnézett két lakást.szoba + nappali/étkező. amelyről azt hallotta. hol akar lakni. hogy berendezhessen benne egy normális irodát. Az egyik a Vindragarvägenen volt. Hamarosan olyan hülyének érezte magát. milyen lakást tud ajánlani. hogy költözést fontolgat. A számítógépnél ülő nő felnézett és Salanderre bámult.. A nappaliból egy utcai lámpára és egy nyírfa néhány ágára. aki éppen belépett a Nobel honlapjára. Akkori bizalmasa. Megállt egy pultnál. Ezután következtek az ingatlanügynökségek online ajánlatai. A férfi meglepetten kapta fel a fejét. 2. kilátással a városházára és a Slussen zsilipeire.. A fürdőszobája egy ablaktalan kis kamra volt. Kiadó: 2200/hó. És kellene hozzá egy zárható helyiség is. Salander bólintott. A hálószoba tizenkettő. négyszobás. Véletlenszerűen felhívott néhány számot. mit kérdezzen. gyönyörű kil. új csövek 1998. és segélykérően nézett a gépnél ülő kollégájára. a cementpadlóval és műanyag tapétával. és mindig irigykedett a fölötte lakó szerencsésekre. A nappalija húsz négyzetméter. és legyen jó nagy hálószobája.7 mkr vagy a legmagasabb ajánlat. Évekig élt szűkös helyeken. amit egyszerű karbantartani. Lehuppant a nappaliban és egyben irodában álló göröngyös kanapéra. Azt akarta. Szeretett ott lenni. Még soha nem jutott eszébe elköltözni a negyvenhét négyzetméteres lundagatani lakásból. kilátással a Längholmenre és Essingenre. A lundagatani lakás az udvarra nézett. ahol kinyújtózhat.com – ebook magyarul 1 h.

kedvesen átkarolta Salander vállát. Tíz perc alatt feltörte a Nobel Ingatlan belső rendszerét a jelszavak segítségével. de az elmúlt egy évben ez is rendszertelenné vált. és a vállalati gépezet hasznos alkatrészévé váljon. mint amennyi a malacperselyében van. – Nem. és újabb háromba. Utasította. Még azon a héten beköltözött két doboz ruhával és ágyneművel. Az a helyzet. ült egy római szállodában. Most megint igénybe vette MacMillan szolgálatait. tudja. . Nem volt semmilyen szakmája. Három hétig a matracon aludt. végül úgy döntött. – Nos. amikor az begépelte őket a képek feltöltése előtt. néhány év múlva boldogan várjuk vissza.és egyéb számlákat. hogy mit tud ajánlani. Szórakozottan eltöprengett rajta. Ez egy érdekes hobbi volt. – Nos. A férfi Joakim Perssonként mutatkozott be. Hans-Erik Wennerströmtől egy éve ellopott pénzt kezelték. az a helyzet. – Milyen munkát végez? Salander egy pillanatig gondolkodott. hogy a rendszer mind a tizennégy gépéhez hozzáférjen. Nem Armanskij hibája volt. Három hónapja semmilyen munkát nem végzett nekik. mit szólna Persson uraság. és a Milton Securitynél sem tudta elképzelni a jövőjét. és felfedezte. hogy lépjen kapcsolatba a Nobel Ingatlannal. Visszatérhetett volna Svédországba folytatni az eddigi életét. míg kiderítette. Négy napba került. Salander egy-két percig álldogált a Nobel Ingatlan bejárata előtt. egy óriási lakást a Mosebacke Torg tőszomszédságában. hogy teljes munkaidőben dolgozzon nála. nem tanulok. További három percbe telt. amiket a pult mögött ülő nőtől lesett el. és lassan a kijárat felé kezdte terelni. – Hát akkor… gondolom. Plusz MacMillan ötszázalékos tiszteletdíjába. mitévő legyen most. Salander kisasszony. közben utánanézett a plasztikai sebészeteknek. Puszta dacból a második legdrágábbat választotta. majd megkérdezte az övét. még általa is nagyvonalúnak tartott összegért cserébe cégeket alapított.hunebook. Ő valószínűleg azt szerette volna. Aztán hazament. aztán kitörölte az elméjéből Persson urat. – Úgyhogy jöjjön vissza később. sem azt nem akarta. Aznap este felhívta Jeremy MacMillant. ahova egyáltalán nem vágyott. Aztán bejelentkezett az olaszországi klinikára. és előre kifizette régi lakása lakbérét. és majd akkor keresünk önnek egy helyes kis zugot. hogy az elmúlt két évben hétszázötvenezer korona jövedelemről felejtett el említést tenni az adóhivatalnak.http://www. gyakorlatilag csak Dragan Armanskijnak és a Milton Securitynek dolgozott. Mintegy két óra múltán végzett Persson személyes adataival. Hivatalosan szabadúszó volt. Miután onnan elbocsátották. hogy a lakás túlteljesíti az elvárásait. hogy a nő által használt gép egyben a cég hálózati szervere is – szerencsétlen banda –. melyek a korrupt üzletembertől. A nap további részét a Nobel által kínált ingatlanok böngészésével töltötte. valamint a villany. A legdrágább egy kisebb palota volt Mariefred mellett. aki egy. a Mosebacke Torg közelében található lakást. nem egy életre szóló hivatás. Letöltötte a szükséges fájlokat. egy matraccal meg némi konyhafelszereléssel. hogy itt Stockholmban elég drága mulatság lakást venni… Salander csak annyit kérdezett. még tanul. – Per pillanat semmilyet – mondta. de különböző okok miatt hallani sem akart Stockholmról. de huszonöt évesen sem a megfelelő képzettsége nem volt meg ehhez.com – ebook magyarul – És… ööö… megtudhatnám a nevét? Salander megmondta. hogy egyheti zsebpénz aligha fogja ezt fedezni – jóakaratúan megcsipkedte az arcát. és bekapcsolta a PowerBookot. a gibraltári MacMillan & Marks ügyvédi irodától. hogy ötvenévesen még mindig csaló vállalkozók után szimatoljon. de valamivel több pénzre lesz szüksége. ha a kirakat üvegén berepülne egy Molotov-koktél. amelytől felszaladt a szemöldöke. elintézett néhány ügyet (beleértve egy éjszakai látogatást bizonyos Nils Bjurman ügyvédnél). és a Wasp Enterprises nevében vegye meg a Fiskargatanon. és egy olyan összegbe. és azon töprengett. elküldte az adóhatóságnak egy amerikai szerverről üzemeltetett e-mail címről. Alaposan átnézte a fényképeket és az alaprajzokat. Persson megkerülte a pultot.

ő pedig megfordult. és kutató tekintettel nézte. Felvette a dzsekijét. Mi az isten ő. Egy teljes percig nézte. akit a pénze kezelésével bízott meg. és megérdeklődte. valami segélyprogram. Kicsit mindig meglepte. Aztán felkelt. A férfi megbántotta. majd úgy döntött.http://www. és párnát. hogy olvasatlanul törölje. és tizenkét óráig fel sem ébredt. Miután magához tért. Első alkalommal átvilágította a férfit. Másodjára pedig megbizonyosodott arról. A bevásárlószatyrot és a táskáját letette az előszobában. és beengedte a férfit az életébe. lement a recepcióra. a Baltikumba. Nem volt még Ausztráliában. Az ő hibája volt. bekapcsolta a kávéfőzőt. elaludt. Néhány gyors üzleti utat leszámítva a szomszédos országokba. Bizalmatlanul méregette a sarkokon álló fegyveres katonákat. bedugta a hűtőt a konnektorba. hogy vonzódik hozzá. Salander nyilvánvalóan csak egy érdekes kis kitérő volt. Nem volt könnyű meghatározni. és elpakolta az ételt. Aztán kibújt nedves ruháiból. Annyit megértett. és tíz percig állt a zuhany alatt. amikor becsukódott az ajtó. Megette a mikróban felmelegített pizzát és egy almát. amiért megnyitotta a páncélját. és elment. Kicsit furcsa szaguk volt. és az atlasz részéhez lapozott. Furcsa érzés volt ennyi idő után elfordítani a kulcsot saját fiskargatani lakása zárjában. de erőt vett magán. mert az olyan lenne. Eddig nem engedhette meg magának. Meztelenül a konyhába ment. és az év hátralevő részét utazgatással töltötte. Eltekintve a munkájától.hunebook. miután egy éve el voltak pakolva. Legutóbb a metrón látta a Gamla Stan állomás peronjáról. akit valamennyire is tisztelt. miért próbál olyan makacsul kapcsolatban maradni vele a férfi. amivel idehurcolkodott. kényszerítenie kellett magát. Kinyitotta az egyik dobozt. valaki. nem is ismert senkit a szülővárosában. lepedőt meg egy takarót vett ki belőle. A városban bármikor összefuthatott „Kalle »Köcsög« Blomkvisttel”. a konyha melletti szobában. Egyetlen dolog volt. és nem üldögélt a thai tengerparton. hogy nem szándékosan. és a következő néhány napban Jeruzsálem óvárosában sétálgatott. van-e a közelben utazási iroda. amivel kikapcsolta a riasztót. Az egyetlen ember. amiért vonakodott visszatérni Stockholmba. még azt is megfontolta volna. na meg persze Zürichbe és Londonba. és jobb nem akadt. Elővette a határidőnaplóját. és pillanatnyilag semmire sem vágyott ennél kevésbé. ha „Lisbeth »Rohadt Dög« Salanderről” volt szó. Igazság szerint Stockholmot is alig. mit is érez iránta. de nem járt egyiknél sem. Salander elátkozta magát. és cigarettázva nézte Djurgårdent és a Saltsjönt. Megágyazott a matracon. maga köré csavart egy takarót. hogy „beleszeretett”. Lefoglalt egy csak oda szóló jegyet Tel-Avivba.com – ebook magyarul A másik ok. majd elrepült Bangkokba. Aztán gyorsan továbbállt kellemesebb társaságot keresni. amikor szüksége volt rá. hogy a feje a párnához ért. hogy rendesen végzi a dolgát. Képtelen volt felfogni. néhány leépített hálótársról és a csajoktól az Evil Fingers nevű jó öreg rockkocsmában. Tíz másodperccel azután. Nem utazott Hong Kong-ban a Kowloon és Victoria között járó kompon. majd beütötte a négyjegyű kódot. amiből nem akar kimaradni? Minden alkalommal. ennyire konzervatív és ennyire nős. Nem volt könnyű. Blomkvist volt. nem is hagyta még el Svédországot. Kurva anyád! A férfi pont akkor vette észre őt. akin megkönyörült. minden kapcsolatot megszakított vele. . hogy esetleg belemegy vele valamibe. sem Afrikában. Kinézett a hotel ablakából a római Via Garibaldira. amit tényleg meg kellett tennie. nem maradt benne egy szikrányi érzelem sem. és az előszoba padlójára dobta őket. nem búvárkodott a Karib-tengerben. Kétszer elment Gibraltárba. mint elvérezni. Armanskij volt. ahogy a metró elindult. majd leült az ablak mellé. amikor e-mailt küldött neki. Blomkvistról köztudott volt. Aztán döntött. lenyűgözve a fényektől. Olvasott a piramisokról és Angkor Vatról. hogy szereti a nőket. meglátogatta az Al-Aksza mecsetet és a Siratófalat. A város tele volt romokkal. Tulajdonképpen tisztességesen viselkedett. Maga a kifejezés is egy önellentmondás volt. Stockholm tehát a legkevésbé sem vonzotta. majd kiment a fürdőszobába. Ha a férfi nem lett volna ennyire idős.

két tévéállványt és egy szekrényt. Csak szennyestartót kellett vennie. főleg bankszámlakivonatok és fizetési papírok a Miltontól. két kerek nyírfa asztalt. Odakint fagyos volt az idő. Az ágyon és az éjjeliszekrényeken sokat gondolkodott. majd felment a lakáshoz. Volt egy pár levél. Érték semmi. amelynek a gallérja már kezdett kirojtosodni. amelynek ajtaját úgy kellett benyomnia a kazalnyi kéretlen levéltől. Megnézte magát a tükörben. két ósdi számítógép és egy halom papír. Még mindig volt a lakásban néhány lomtalanításról és kiárusításról összehordott bútor. Lenne szíves ellátni őket instrukciókkal arra vonatkozóan.hunebook. elnyűtt farmert vett fel. törülközőtartó és egy mosógép. ahol Irene Nesser egy Nissan Micrát bérelt. egy dohányzóasztalt és még néhány kisebb asztalkát. . hogy adóügyekkel nem kellett foglalkoznia – az ilyen témájú posta látványosan hiányzott. erősítse meg. mit kezdjen a lakással. Barátságos hangon emlékeztette. és előkapta a mobilját. A fürdőszobában már eleve volt egy faliszekrény. Hozott a konyhából egy szemeteszsákot.http://www. hogy mindig tartson egy kulcsot készenlétben. majd régi lakásához a Lundagatanra. hogy mit kezdjenek velük? A levél végén figyelmeztette. A St. Személyes levelet egy teljes év alatt mindössze hármat kapott. aki majd kipótolja a zsebek gyakorlatilag már nem is létező bélését. Az utolsó levél Blomkvisttől jött. meleg viselet volt. Telepakolt egy dobozt mindenfélével. Elnézést kért. kinyitotta a lépcsőház szellőzőablakát. és felkötötte az ereszcsatorna egyik tartóvasára. úgy gondolta. a legegyszerűbb megoldás az volt. hogy az édesanyja személyes tárgyait még mindig ott őrzik egy dobozban. csak bebútorozza. amiért eddig nem válaszolt. így amikor egy éve elment Svédországból. amit az előző tulaj hagyott ott. csorba bögre. Paulsgatanon lesétált a Zinkensdammra. leballagott a Ringvägenre egy autókölcsönzőhöz. Kisminkelte magát. Úgy kezdődött. hogy a levél júniusi keltezésű. hogy megérkezett. Némi habozás után egy üvegtetejű bükkfa konyhaasztal és négy színes szék mellett döntött. Megveregette az ülését. hogy az anya vagyonából Lisbeth Salander és testvére. Fogalma sem volt. Megtalálta kopott. öt karosszéket. amit nem használt. A doboz még ott volt. Látta. Salander vékony. Camilla fejenként 9312 koronát örökölt. hogy bár Irene Nesser hasonlít egy kicsit Lisbeth Salanderre. majd a táskájába tett egy Irene Nesser névre szóló norvég útlevelet. Miután gyorsan bekapott egy brie sajtos bagettet tejeskávéval a götgatani Café Édenben. hogy automatikus kifizetést rendelt meg a havi számlákra. Nem mintha vendégeket szándékozott volna fogadni. Az első Greta Molander ügyvédtől jött. amelynek az egyik farzsebe alatti szakadáson kilátszott kék bugyija. szegecses vállú bőrdzsekijét is.com – ebook magyarul Másnap Salandernek sűrű napja volt. és úgy gondolta. Felül póló volt rajta. Reggel hétkor lépett ki a lakásból. A biztonság kedvéért vett egy ágyat abba a szobába is. Hátra volt még a konyhabútor. A tapasztalat megtanította arra. ha már ott volt. és elhatározta. szemüveget és vállig erő szőke parókát vett. Lábára vastag zoknit és bakancsot húzott. mire kiválasztotta a megfelelőt. két könyvespolcot. ott van-e még a pincében a Kawasaki. amit meg akart tartani. Kellemes. Hozott néhány gyors döntést. és meleg pulóver. Mielőtt elment volna. hogy keres egy szabót. A raktárból még rendelt két tárolót. Az említett összeg rákerült a bankszámlájára. a pótkulcsot vékony kis rézdrótra erősítette. helyhiány miatt kénytelenek lesznek kidobni a holmikat. hogy másnap beugrik érte. A város délnyugati szélen lévő IKEA-ba hajtott. Salander a dzsekije belső zsebébe tömte a levelet. Előjegyeztetett még egy háromajtós ruhásszekrényt és két komódot is. A másodikat Mikaelsson igazgatónő küldte az Äppelvikken nyugdíjasotthonból. aki Salander anyjának végrendeletét hajtotta végre. Vett két homokszínű kanapét. és megígérte. Pillanatnyi gondolkodás után felbontatlanul a táskájába dobta. és öt perc alatt szétválogatta az igazi postát a szórólapoktól. és felírta a termékek számát. Kérem. hogy ha Salander vagy a testvére (akinek nem tudják a címét) nem jelentkezik az év végéig. Először is megnézte. és taxival ment vissza Mosebackéba. de hát. mégiscsak egy egészen más ember. átfutotta a katalógust. A gyámság alá tartozás egyik előnye volt.

tehát jó három hónapunk van a cikkek megírására.http://www. ezenkívül lefordították norvégra. Sokáig gondolkodott a széken – elvégre jó pár órát tervezett eltölteni benne –. és megrendelt egy sima. és pofátlanul jó formában volt. melyet minden hónap második keddjén hajszálpontosan tíz órakor tartottak. Blomkvist kezet rázott a férfival. Bergeren kívül az értekezleten részt vett még Malin Eriksson szerkesztőasszisztens. Megveszünk tőle egy cikket. Nyolcra otthon volt. .com – ebook magyarul Irodabútorra is szüksége volt. ami három embernek is elég nagy volt. Ezúttal azonban egy új arc is feltűnt a Berger irodájában álló kis asztalnál. és végül a legdrágább modellt választotta. A nyomdát április 27-ére foglaltuk le. amikor Blomkvist belépett. döntött tetejű. Még épp zárás előtt esett be egy hornsgatani boltba. míg távol volt. dobozokat. Azt is kérte. kékszemű. – Elsősorban a Baltikumból és Kelet-Európából származó lányok. és eredetileg „munkaállomást” keresett. Ott hagyott mindent egy kupacban. Aztán nagy levegőt vett. A könyv Svédországban a hatodik kiadásnál járt. Mielőtt azt a levelet meglátta volna. Aztán vizet engedett a jacuzziba. szappant. és még volt ideje benézni az Axelsson elektronikai üzletbe. Ilyenkor tekintették át a jövőre vonatkozó terveket. és bezuhant a hornsgatani Café Javába. Kezét a mellére tette. A számla valamivel többet tett ki kilencvenezer koronánál. – Általában évi egy-két tematikus számot adunk ki – folytatta Berger ott. lekerekített sarkú íróasztalt és egy kis iratszekrényt. de elégedett volt. A Millennium Kiadó eddig egészen pontosan egy kötetet adott ki. ahol vett egy negyvennyolc centis tévét és egy rádiót. három nagy szőnyeget. – Olyan rengeteg könyvet azért nem adunk ki – válaszolta óvatosan Blomkvist. – Az úr Dag Svensson – mondta Erika. otthon van-e. A vásárolt holmikat a kocsiban hagyta. és mindent felhordott V. Elkért egy újságot a szomszéd asztalról. az előszobában. felmosószert. és motyogott valami magyarázatfélét. és addig tartotta vissza a levegőt. Svensson kissé elmosolyodott. kefefrizurát és háromnapos szakállat viselt. – És mi a téma? – kérdezte Blomkvist. A Mariahallenen még beszerzett egy moppot. Kulla lakásába. párnát. pedig a főszerkesztőnek nem volt szokása kívülállókat beengedni a Millennium értekezleteire. mint Irene Nesser. ezért is hívtam el ide. ahol porszívót vett. és szereljék össze. paplant. folytatná innen? – Leánykereskedelem – mondta Svensson. Dag. Délután ötre ért vissza a Söderbe. A pánikszerű vásárlás végére elfáradt.hunebook. Blomkvist elnézést kért a késésért. ahol abbahagyta. Hogy az elejéről kezdjem. Végül megcsóválta a fejét. Erika Berger főszerkesztő az órájára nézett. – Szabadúszó. Harminc körül járhatott. külön szekrénykékkel a számítógépek és billentyűzetek számára. párnahuzatot. evőeszközt. Egy pillanatra eszébe jutott Blomkvist. németre és angolra. hogy újabban könyvkiadással is foglalkoznak. Majd' negyedórát késett a megbeszélésről. takarót. bükkfa borítású. miközben kávét töltött magának a termoszból. Monika Nilsson riporter. azért kerestem meg a Milleniumot. – Ezt a cikket a májusi számban szeretném felhasználni. megtudta. majd fél órán át parkolóhelyet keresett. valamint Lottie Karim és Henry Cortez részmunkaidős újságírók. tányérokat. Mindenki elképedt. ujjaival megszorította a mellbimbóit. fogkefét és egy óriási adag vécépapírt. vágódeszkát. Azon tűnődött. és ott van-e nála az a Berger nő. Svensson szőke volt. és hallottam. és vett egy halom lepedőt. hónapokig nem is gondolt rá. hasra fordult és a víz alá merült. A Wasp Enterprises kártyájával fizetett. és egyébként sem történt Svédországban semmi falrengető. A sötétség leple alatt kipakolta az autót. – Dag egy sztori vázlatával keresett meg. kéztörlőt. Bejárta az áruházat. Blomkvist tavalyi könyvét a milliárdos Wennerström cégbirodalmáról. míg belefájdult a tüdeje. hogy még mindig a szocdemek vannak kormányon. hogy az árukat szállítsák házhoz. mosóport. mert könyvet írok a témáról. edényeket. vödröt. hónapokra előre vázolták a magazin tartalmát. Christer Malm társtulajdonos és művészeti vezető. néhány asztali lámpát és hatalmas mennyiségű irodaszert – mappákat. papírkosarakat meg ilyesmit. és már készült a francia fordítás is.

Mindenki érdeklődve figyelt. Van rendőrségünk. – Értem. hogy ezt a törvényt betartassa. Még csak nem is újdonság. hogy itt majd rendes munkát kapnak. és vannak bíróságaink. méghozzá különböző témájú riportkötetekben. egy másik az erkölcsrendészeten. amilyet ő kedvel: egyenesen a téma közepébe vág. Tudott is. Kevés – évi három-négy – könyvben gondolkodunk. egy ügyész és egy bíró. én mint újságíró. Satöbbi. Olyan dolgokat élnek át. Három rendőr is van köztük. Így ismerkedtünk meg. ön meg… – Én meg ugyanennek a populárisabb változatát. hogy ő tud erről egyet-mást. Közben összejöttünk.com – ebook magyarul – Ezt tudom. aki egyike volt a szexkereskedelmi törvény megfogalmazóinak. van egy kormányunk. De a könyvemnek nem. – Vannak sokkal nagyobb kiadók – mondta Blomkvist. legalább két lányt használt. hogy két szerkesztőségi értekezleten is felvetettük. Nyilván emlékszel rá. amelynek az a dolga. amikor arról írtam. Ezt foglalnám össze abban a cikkben. – Az felkavarta kicsit az állóvizet. nekik kell ugyebár elítélni a szexbűnözőket. olyanokat. és valaki szólt. – Ez Mia disszertációjának központi témája. A magánéletében megerőszakolósat játszik egy ti- A társadalmi jelenségeket a nemi szerepeken keresztül vizsgáló tudományos irányzat – a ford. és mindenkinek tetszett az ötlet. – Meginterjúvoltam két éve. – Találkoztam vele – szólalt meg hirtelen Eriksson. lévén az ilyen szolgáltatás elfogadása bűncselekmény. A könyvben esettanulmányok lesznek a kuncsaftokról. – Jobban kiépítettek. – Tudja ezt bizonyítani? – Ez nem titok. – Kétségkívül – szólt közbe Berger. ő mint kutató. – Mia interjút készített a lányokkal. Ő kriminológus és a gender studies szakértője. de ehelyett egy lelkiismeretlen szexmaffia markába kerülnek. amiket egy mozifilmben sem lehetne bemutatni. És kezdetnek épp jó volna ez a téma. – Már négy éve kutakodom. az egyik a nemzetbiztonsági hivatalnál dolgozik. Ezenkívül van médiánk is. hogy hogyan kezelik a bíróságok a férfiakat és a nőket. – Meséljen. hogy az Igazságügy-minisztérium egyik embere. – De már egy éve fontolgatjuk. akiket a maffia hozott Svédországba. Ez a Svensson olyasfajta újságíró. Én a szállítókat és az ügyfélkört derítettem fel. megtehetik. A kelet-európai nyomorból azzal csábítják őket Svédországba. Így hívjuk a prostituáltak kuncsaftjait. – Ejha! – Három éve éjjel-nappal ezen a sztorin dolgozom. Korábban a Bűnmegelőzési Központban dolgozott. Le akar doktorálni. Hogy rövidre fogjam: együtt kezdtünk dolgozni. satöbbi. Az internetes szexkereskedőkről akartam írni. – És talált valami érdekeset? – Azt bizonyítani tudom. a saját kutatásaimmal kiegészítve.http://www. Az egyikük tizenöt éves volt. . hogy mi tucatnyi lánnyal is beszélgettünk. idén fogja megvédeni a disszertációját. – Tehát Ő disszertációt ír. és jelentést írt a szexkereskedelemről. Van még öt ügyvéd. – És mi lenne a sztori? – Nos. De a leánykereskedelmet is már hat éve kutatja. akik közül ez egyik cikkezett is a témában. Mia Johansson ismertetett meg a témával. Ugyanakkor a lakosság számához viszonyítva Svédország az elsők között van az Oroszországból és a Baltikumból importált prostituáltak számát tekintve. amely elég kemény törvényt hozott a szexkereskedelemről. Az újdonság az. A legtöbbjük tizenöt-húsz éves. És három újságíró.hunebook. Most Blomkvist mosolyodott el. és tavaly óta együtt is élünk. A barátnőm. amely szünet nélkül ontja a felháborodott cikkeket a témában. Svensson ismét elmosolyodott. hogy továbblépünk ezen a területen. De ha úgy gondolják. – Szóval leánykereskedelem – mondta Blomkvist. amit Erikának felvázoltam.

– Nekem tetszik – mondta Blomkvist. mire számítottam. – A cikk és a könyv két különböző dolog – mondta Berger. hogy néha valóban ez a helyzet. Cortez is helyeslően mormogott. de az érintett lányok olyan alacsonyan vannak a társadalmi ranglétrán. Nem tudom. – És ezért vagyok én is itt – tette hozzá Nilsson. – Igen. hogy összehozzanak egy menetet. – Tudom – mondta Svensson. – Miért. már kész a könyv? – hökkent meg Blomkvist. hogy elvállalja – mondta Berger. De Wennerström bizonyos értelemben kivétel. hogy bárki más ki merne adni egy ilyen könyvet. Blomkvist füttyentett. akik írni-olvasni is alig tudnak. szeretném nagyon alaposan átnézni az anyagot. amivel érdemben nem hajlandóak foglalkozni. és egy rakás bunkót sem képesek lekapcsolni. amikor belevágtam ebbe.99 százalékát nem is jelentik a rendőrségnek. évi több millió korona közpénzzel támogatjuk a rendőrséget és a bíróságot. . és ugyanakkor jönne ki a könyve is. az csak egy kurva. – Dag azt akarja. Én egy csomó brutális. Valószínűleg ez a svédországi bűnözés legnagyobb jéghegye. de a szövegnek csak a fele. Nem hinném. Abban a pillanatban. ha nincs könyv. A kutatással már majdnem megvagyok. – Nyíltan beszélünk valamiről. Atombiztos bizonyítékaim vannak. de úgy gondoltuk – vagy legalábbis gondoltam –. Végül is ezért van az egész Millennium.com – ebook magyarul zenéves tallinni kurvával… Csak hát ő nincs benne a játékban. Pár apróbb részlet van még hátra – valójában csak ellenőrzöm. Képzeljék el. – Utánanéztem azoknak is. Legutóbb. amikor nem ellenőriztem eléggé a forrásaimat. – Csak ő volt elég őrült ahhoz.hunebook. A könyvért viszont a szerzőnek. – Ez iszonyatos tiprása az emberi jogoknak. ezt a cikkében is leírja – mondta Berger. hogy a jogrendszert nem is érdeklik. – Ki van benne? – Egy rakás senki. hogy nagyot szóljon. Biztos sok amerikai filmet láttam. – Szóval. Mia feljelentést tesz mindenki ellen. – A kiadó meg csak vállalja a felelősséget! Mindenki nevetett. No meg kuncsaftokkal is találkoznom kell. és jelenleg a Millennium a leghitelesebb és legnyíltabb magazin az országban. – Nem. Szervezett bűnözésről van szó. De csak egy feltétellel vagyok hajlandó eladni a cikket a Millenniumnak. azok sem nagyon jutnak el a vádemelésig. kivéve Blomkvistet. – Akkor mi legyen? – kérdezte Berger. és kapok némi előleget. Ha rábólintanak a kiadásra. nincs cikk? – kérdezte Blomkvist. de a szexbizniszt alapvetően egy kupac szarjankó viszi nálunk. svédül is alig tudnak. Nem szavaznak. az egész dokumentációt átadom. A szexkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények 99. hogy a könyvet is adjuk ki – mondta Berger. – Szerintem van benne fantázia – mondta Eriksson. – Ha tényleg közzé akarják tenni a cikket. Az ön cikke Wennerströmről – fordult Mikael felé – megmutatta. Egy kurva. amit már tudok. – Hú. hogy felszámolják. és amiket igen. A vázlat van kész. fingjuk nincs a szervezésről vagy a stratégiáról. hogy a rendszer nem akar foglalkozni vele. – Ezt májusban tesszük közzé. de marha nagy balhé lesz ebből… – mondta Cortez. akkor módom lesz kizárólag ezzel foglalkozni. Azon gondolkodom. hogy a könyv kijön. akit megnevezek benne. ha a bankrablásokat is ilyen nagyvonalúan kezelnék! Ez a hozzáállás csak úgy lehetséges. – Vannak törvényeink a leánykereskedelem ellen. három hónapra leültettek. Tallinni és rigai kamaszlányok bántalmazása nem egy ügy. akik hasznot húznak a leánykereskedelemből. szadista senkiházit derítettem fel. Van kötődésük néhány motoros bandához és egyéb hasonló szervezethez. épp csak annyit.http://www. hogy nyilvánosságra hozom a neveket. – Az újság tartalmáért Mikaelnek kell vállalnia a felelősséget. Azt akarom. – Mivel újra felelős kiadó lettem. – Ez még csak a fele a történetnek – felelte Svensson. – Nem riaszt vissza. – Pontosan. hogy a „maffia” irányítását valahol felsőbb körökben kell keresni.

és majd Malin vagy Mikael segít. orvosokkal. Teljes munkaidős leszel. – Sőt telefonszámok is. Lottie.http://www. mit kutat. de van itt a Millenniumnál néhány speciális probléma. szakemberekkel. akik piszok jól végzik a dolgukat. tehát még több cikkre van szükség. és esettanulmányokat készítesz a jelentésekről. A jövő hónaptól ez lesz a legfontosabb dolgod. A könyve minden egyes szavát mikroszkóp alatt fogja megvizsgálni. akiknek minden vágya. ha te írnál a szexkereskedelem gazdasági vonatkozásairól. – Állok elébe. te leszel a könyv szerkesztője – Berger Svenssonra nézett. De kibírja. és hova megy az a pénz? Elképzelhető-e. – A májusi szám témája tehát a leánykereskedelem. – Csodás – mondta Berger. és a lánykereskedőket ugyanúgy kell kezelni. – Tematikus szám lesz. Hízelgő. mint a héja. és egyfolytában kritizálja. de eszeveszetten jó szerkesztő és kutató.com – ebook magyarul – Úgy fogunk eljárni. és az egészet összefoglaljuk tizenöt oldalon. te tervezed meg a tematikus számot. – Mikael sosem vallaná be. – Van a rendőrségen egy törpe kisebbség. lesz idő a forrásokat is ellenőrizni. Találd ki. Kevesebbet nem engedhetünk meg magunknak. Már-már giccses. Na. – Malin. hogy fogjuk ezt illusztrálni. hogy kicsináljanak minket. Márciusban és áprilisban egyeztetünk. – Akkor a feladatok – gyorsított Berger. mint a háborús bűnösöket vagy a halálbrigádok tagjait. – Csak még valami – mondta Svensson. Ha bármivel kirukkolunk. Nem lesz vele gond. Henry. hogy márciustól májusig ideiglenesen te vagy az asszisztensem. a nyomtatáshoz kettő. Ki ő. – Kevesebbet magam sem szeretnék. Azt kell kihoznunk. ez azt jelenti. Eriksson bólintott. Christer. – A tördeléshez kell egy hét. mint ezt illusztrálni. Esetleg jó lenne beszélni velük is. Daggal együtt megszerkesztitek a kéziratot. annak száz százalékig stimmelnie kell. szociális munkásokkal. Van néhány ellenségünk. te nézz utána a szexuális bántalmazásnak általában. hogy valaki egész tavasszal a háta mögött áll. Minden pici részletre úgy csap le. akkor munkára! . mint a Wennerström-könyvvel – mondta Malin. amit leír? Svensson elvigyorodott. Évente mennyi pénzről van szó? Kinek származik pénze a leánykereskedelemből. hogy ez az emberi jogok megsértése. – Mikael. hogy egy része kormányzati zsebekben landol? Mónika. Ha április 15-re megkapjuk a kéziratot. hogy velünk akarja kiadatni a könyvét. – Helyes. képek… Nem tudom. – Nevek vannak? – kérdezte Cortez. – Mi sem egyszerűbb. szeretném. kell egy interjú Mia Johanssonnal. Mikael.hunebook. és Blomkvist felé fordult. Ti ketten meg Dag megírjátok a kiegészítő cikkeket. Beszélj ilyen női menhelyekkel. ahogy az idejük engedi. mire jutott? Aztán bemész a rendőrségre.

Tizennyolc hónappal korábban ezen a helyen látta utoljára az édesanyját. leparkolt előtte bérelt Nissan Micrájával. Mindössze két-három kiló volt.. Ráadásul Camilla már általánosban is oly mértekben elhatárolta magát a nővérétől. Elengedte az anyja kezét. egy rendőrautó hajtott el lassan a ház előtt. és Camilla sokkalsokkal szebb volt nála. Bejelentés nélkül látogatta meg. Salander megemelte. FEJEZET Január 12. de nem olyan anorexiásan. ahogy volt. végzetes agyvérzést kapott. hogy gondol- . berakta a csomagtartóba. magának való. és úgy tűnt. akit az otthonban gondoztak azóta. hogy még a lányát sem ismerte fel. Agnes Mikaelsson melegen üdvözölte. hogy utána érdeklődnének. és zavartan nézte. – Külföldön voltam – válaszolta Salander. hogy ő és a húga ennyire különbözőek. Tizenhetedik születésnapjukig nem is találkoztak. Az Äppelvikken igazgatója. Tíz évet töltött az Äppelvikkenben. és motorra pattant. és a főbejárathoz sétált. hogy az anyja majd rendbe jön. sikeres és népszerű az iskolában. majd kilépett az esőbe. húsz perc különbséggel születtek. Salander aggodalmasan figyelte. hogy felújítsa a ruhatárát. Camillá-nak is. Ahogy a testvérének. Nem sokkal dél után ért vissza Mosebackéba. Annyira különböztek egymástól. Mikor kilépett a kapun. és valamiféle kapcsolat is kialakulhat közöttük. Nyolcéves koruktól nem is jártak egy osztályba.hunebook. megölelte. Lisbethéi sosem. és elhajtott. és egy tárolóhelyiségbe vezette. hogy lehetetlent kíván. azt viszont élvezte. de az eszével tudta. Anyja alacsony volt. Camilla kislánykoruk óta társasági lény volt. A tanárok és a gyerekek is felügyeltek arra. A dobozt úgy. Mi több. Megtalálták a kartondobozt. hogy ugyanabban a méhben fogantak. volt. nem ismeri fel. az is úgy ért véget. Tizenkét évesen. Salander sietett. Elindult. amikor Salander tizennyolc hónap után először. szerda – január 14. Camilla jegyei mindig jók voltak. más-más nevelőotthonba kerültek. Egy kerti padnál megállt és körülnézett. Agneta Sotia Salander életének utolsó tíz évében rendszeresen esett át kisebb agyvérzéseken. hogy a „gonosz dolgok'' megtörténtek. ahol segített Blomkvistnek egy sorozatgyilkos nyomára jutni. de mivel semmi jelét nem látta annak.http://www. egy szekrénybe tette. amikor a „gonosz dolgok” megtörténtek. Tizenévesként sokáig álmodozott arról. hogy Lisbeth szerzett egy fekete monoklit. Összevásárolt egy nagy rakás alapvető ruhaneműt. Erősen megszorította a lánya kezét. – Éreztem én. hogy képtelenégnek tűnt. Lisbeth felhúzta a dzsekije cipzárját. míg aztán negyvenhárom éves korában egy utolsó. Tizenöt éves kora óta évente kétszer meglátogatta az anyját. nem valami nagy örökség. még csak nem is ülnek egymás mellé. Salandert mindig éjsötét kétségbeesés fogta el. hogy megőrizték a dobozt. Salander nem akart a testvérére gondolni. de nem is próbálta megtalálni. Gondoskodni magáról nem tudott. Az anyja nyugtalan volt. Ha az édesanyjára gondolt. mint ő. és vékony. hogy a két lány sosem csinál semmit együtt.. útközben észak felé. Camillának pedig feldagadt az ajka. gyorsan el is felejtette. Lisbeth azt sem tudta. Megköszönte. Lisbeth viszont zárkózott. felsőt és zoknit. péntek Az Äppelvikken szinte idegen helynek tűnt.com – ebook magyarul 5. az alakja tökéletes volt. a tanárok kérdéseire is alig válaszolt. A drága divatszalonok nem érdekelték. Ikrek voltak. farmert. hogy még az iskolába sem ugyanazon az úton mentek. hol él most Camilla. és újra elment otthonról. hogy egyszer visszajön – mondta Mikaelsson. ezt akarta a szíve. Számára az élet gonosz tréfája volt.

Végül is Berger terelte a társalgást hivatalos mederbe. – A leánykereskedők. – Egyfolytában attól retteg. hogy a társadalom és a bíróság hogyan bánik az áldozatokkal. Nagyon ostobán érezte magát. Eriksson nem kért a desszertből. Vacsora közben elfogyott két üveg testes spanyol vörösbor is. Megkedvelte vendéglátóit. egy szó sem esett arról. – Természetesen van némi különbség az én írásom és Dag könyve között – mondta. Blomkvist magasról tett a kávéscsészére. tereptanulmányok. amikor egy fiókra való bugyit és melltartót szedett össze.http://www. iskolázatlan lányokkal. mikor látta.com – ebook magyarul kodás nélkül megvehet egyszerre fél tucat nadrágot. evett néhány szendvicset. fiatal. Csak Berger volt olyan bolond. A tükörben sovány. – Nagyon szép – mondta Eriksson.hunebook. – Az én konyhám száz százalék IKEA. amikor a desszertet felszolgálták. Gondolkodott rajta. hogy menjenek fel hozzájuk harapni valamit. hogy eltörik – tette hozzá Svensson. megelégedett egy feketekávéval. Ezek itt statisztikák. és minden szeletet egy-egy kanál málnafagylalttal díszített. majd keményen megmarkolta a kanalát. Gyalog ment haza. Johansson elmosolyodott. amikor este felpróbálta őket. Látta Bergeren. de félórás zavart válogatás után olyan készletet állított össze. Mia Johannson felvágta a túrótortát. hogy eggyel kijjebb kéne csatolnia az övét. hogy visszautasítsa. és elé tette az asztalra. tizenöt-húsz éves. –Csak akkor veszi elő. Néhányukkal gyerekkorukban is erőszakoskodtak. – Mármint a lányokkal. nekem sem lett volna szabad desszertet kérnem – nézett Berger bánatosan Erikssonra. A vendégek hat körül érkeztek. törvényi hivatkozások és annak elemzése. ha nagyon fontos vendégeink vannak. Először Bergert és Blomkvistet szolgálta ki. akik hasznot húznak a leánykereskedelemből. így Svensson elővette a poharakat. szervezett bűnözés és a társadalom felelőssége. azokra kihegyezve. A mű címe meglepően ironikus volt – Oroszországból szeretettel –. és fél kilencig. – Az egy vitairat. amit régimódi. és a szemétbe dobta. Egyszerű munkavacsorára jöttek. és amiről korábban nem is álmodhatott volna. majd Svensson megkérdezte. amit Blomkvist valaha is evett. hogy megerősítsék az együttműködést. instabil családi hátterű. Az alcím így hangzott: Leánykereskedelem. Johansson előkereste a disszertációja egy példányát. részben. – Atyaisten. Meg egy pár magas sarkú fekete csizmát. – Még a nagymamám készletéből van – mondta Mia. aztán visszavitte az autót a kölcsönzőbe. Johansson pedig a legfinomabb édes-savanyú csirkével állt elő.) . hogy megvitassák a tematikus számra vonatkozó további terveket. majd Svensson és a maga tányérjára is tett a süteményből. amit egyrészt erotikusnak talált. tetovált lányt látott. A legérdekesebb része a dolognak az volt. amiért eredetileg jöttek. Svensson ötlete volt. virágos porceláncsészében kapott. groteszk alsóneműben. Nagyrészt azért jönnek Svédországba. természetesen Fleming regényére utalva. részben. kér-e valaki egy pohár Tullamore Dew-t a desszerthez. hogy Eriksson a csészét vizsgálgatja. – Kiskoromban néhány évig a nagymamámmal éltem. hogy ő is hasonlóan érez. amiben pár centivel nagyobbnak látszott. Ian Fleming: From Russia with Love (Az orosz titkosszolgálat egy szuperkémnőt bíz meg James Bond meggyilkolásával. – Igen. és mára csak ez a porcelánkészlet maradt belőle. Lekapta magáról. és élvezte a társaságukat. mert beetetik őket egy csomó hazugsággal. inkább a túrótortás tányért méregette. Ez is alapszükséglet volt persze. Vett egy pár téli és két könnyű benti cipőt is. Talált egy barna szarvasbőr télikabátot is. és egész este a Saltsjön vizét nézegette az ablakból. Megkávézott. Blomkvist ezt egyáltalán nem bánta.

akiket vagy más bűncselekményért kaptak el. Ez a mindennapi élete egy csomó lánynak. verőlegények satöbbi – között. – Ne nevettess! Néhány tettest sikerül ugyan elítélni. Ebből úgy tizenötezer megy el a költségekre – utaztatás. de mindig olyanokat. Menekülni sem tudnak. – Mert nem olyan sok. A lányok az áldozatok. vagy olyan ostobák voltak. Sajnos addigra nagyon sokan lesznek súlyos alkohol. amit a társadalom ennyire elfogadna. igen – felelte Johansson. kihez fordulhatnak. ilyenek. a média is ezen a témán liheg. mielőtt válaszolt. Ez önfenntartóvá teszi a rendszert. – Általában néhány hónap után hazaengedik őket. de leánykereskedelemért nem. – Mennyi pénz van évente ebben az üzletben? – kérdezte Blomkvist. – És hány áldozatról beszélhetünk összesen? – Egyszerre körülbelül száz lány dolgozik.vagy drogfüggők. akik kizárólag ebből élnek. és ennek az életmódnak köszönhetően a pénz pillanatok alatt elfogy. ruházás. – Elég nehéz erre pontos választ adni. hogy itt nemi erőszakról van szó. Az ebből származó bevétel tehát országosan hatmillió korona havonta. Néhány héttől néhány hónapig voltak itt. Nem beszélik a nyelvet. akit kerítésért elítéltek.com – ebook magyarul – Itt jön a képbe a disszertációban a gender studies. Vagy kimegy. Számolgattunk. Általában többen tengődnek egy kis lakásban. hogy ilyen egyértelműen nemhez köthetők a szerepek. körülbelül így néz ki a rendszeres nemi erőszak pénzügyi oldala. Őrjítő. hogy a stricije összeveri és megkínozza. teljes ellátás. Úgy számolom.hunebook. akiket elhurcolnak valami külvárosi házba. és miniszoknyában meg agyonsminkelve járatnak. Ez a törvény csak porhintés. – Ez aztán az objektív kutatás! Na és hány mocsok él a lányokból? – Szerintem úgy háromszáz. Kapnak egyáltalán valami pénzt? – Ó. durván mennyi? – Jó. Mia Svenssonra pillantott. és gondolkodott egy pillanatig. a személyes szabadság megsértésével. – Hát ez nem tűnik leküzdhetetlen problémának – mondta Berger. nem tudják.http://www. és így hasznot hajt a szexiparból. A tárgyaláson az derült ki. nem ismerik a törvényt. a többit elosztja a beosztottjai – sofőrök. halálos fenyegetéssel. mert az útlevelüket elveszik. De ezért az aránylag kis összegért száz lányt kell rendszeresen megerőszakoltatni. aki egyedül dolgozik. – Mint egy kényszermunkatábor. – De mégis. testi sértéssel. Haza nem mehetnek. – És akkor mennyi a teljes bevétel? – Bandánként két-három lánnyal számolva havonta úgy százötvenezer. amelynek ennyire előfeltételei lennének maguk a nemi szerepek. a kínzóikhoz. hogy úgy mondjam. Ahogyan olyan sincs még egy. – Vannak törvényeink. Fele a főnöké. Marad tehát negyvenötezer korona. fogalmuk sincs. amiből húsz-harminc ezret elvesz a banda. hát vegyünk például egy madámot. de leginkább csak becsléseink vannak. Egy banda két-három tagból áll. Az a baj – mondta Svensson –. de szinte senki nem beszélt még ezekkel a lányokkal. hogy nem tudták elkerülni a letartóztatást. akik a leánykereskedelem áldozatai. a fiúk a szervezők. Húsz-harmincezer koronát is kapnak. amit a banda tart fenn nekik. vagy ilyen keveset tenne a megelőzéséért. tehát úgy hetvenmillió évente. nincs olyan bűncselekmény. Nemigen van választásuk. mert egy idő után sokan önként jönnek vissza. . Ritkán fordul elő. ami orosz-balti viszonylatban egy kisebb vagyon. pedig ő két év alatt harmincöt nőt hozott be Kelet-Európából. A lányoknak tíz-tizenkétezer korona marad. Hát. – Nem is hangzik olyan soknak. és mocskos vénemberekkel kefélteti magát. De most csak azokat a lányokat számoljuk. akiket leánykereskedők hoztak ide. vagy azt kockáztatja. Nem tartatja be senki. hogy egy lány körülbelül hatvanezer koronát jövedelmezhet havonta. – Pedig Svédországban kemény törvények vannak a leánykereskedelem ellen – vetette közbe Berger. hogy a két év alatt összesen kétmillió korona hasznot hoztak. hogyan élnek. Leszámítva néhány nőt.

http://www. norvég akcentussal beszélő Irene Nesserrel. Azonnal munkához is láttak. és egy szó magyarázat nélkül. hogy posztereket vagy képeket kell majd szereznie. Az új ruhákat szépen beakasztotta a gardróbba. A konyha melletti. Aztán kinyitotta a Lundagatanról hozott dobozait. Sok mindent vásárolt. valami jól szervezett bűnszövetkezetről van szó. Aztán elkomolyodott. ha már itt vannak? – érdeklődött tovább Blomkvist. Salander bútorai három nap múlva. Meg jól mutatna egy virágváza is. és az éjjeliszekrényre helyezte az eszközt. aztán otthagyta a lányt Blomkvistért. hogy el akarja hagyni az országot. párnahuzatokat és törülközőket. élénk. Megágyazott. körbejárt a lakásban. a beosztottak általában félnek tőle. hogy meghalt. gyakran be van nyomva. itt él-e még Mimmi. rosszul szervezett bandával van dolgunk. és profi maffiózók észrevétlenül csempészik át a lányokat a határon. hogy kipróbálja a matracot. Bűntudatot érzett. a könyveket a polcokra pakolta. azt sem mondta. . és az ágyneműtartóba rakodta a lepedőket. – Ma az üzlet szervezetten folyik. a magazinokat. de arra a következtetésre jutottam. és rájött. vagy teljesen elfelejtették – sosem volt központi alakja a társaságnak. azt hittem. Visszaemlékezett rá. ki sem próbálta. És mi történik. Felerészben oroszokról és baltiakról. Megkukkantotta a befektetéseit. az alulméretezett liftben felhordták a bútorokat a lakásba. modern kanapékkal és az ablak melletti dohányzóasztal körül álló karosszékekkel. újságkivágásokat és a korábbi átvilágítások papírjait – amelyeket már rég ki kellett volna dobnia – a dolgozószoba fiókjaiba. alacsony képzettségű. hogy mit fog dolgozni. hogy ebédet hozzon nekik a görög büféből. Vagy tapétát.com – ebook magyarul – És hogy működik ez? Mármint a gyakorlatban. Biztos azt hiszik. így lehet dolgozni. majd az edényeket és evőeszközöket is. mint egy évvel ezelőtt. – Amikor elkezdtem kutatni. oda és az előszobába is nyíló szoba lett a nappali. hogy ne tűnjön fel senkinek. mit mondott neki Blomkvist a tiszteleten és bizalmon alapuló barátságról. A konyhaasztal túl elegánsnak tűnt. és hogy hátha most is fel-alá járkál a tengerparton őt keresve. és hogy nem kellene-e megpróbálnia elérni valahogyan. sejtelme sem volt. és nézte a kilátást a Saltsjönre. Gondolom. Mimmi egyik elmebeteg születésnapi ajándéka. Salander a nap hátralevő részét a holmija kicsomagolásával és elpakolásával töltötte. és próbálta elképzelni. Semmi Armani öltöny meg sportkocsi. El sem köszönt. Minden megbánás nélkül kiselejtezte a régi pólókat és lyukas zoknikat. felerészben pedig svédekről van szó. hogy szortírozta a papírjait. sem a lányoknak az Evil Fingersben. abból kiveri a szart is. Ekkor jutott eszébe.hunebook. A helyükre rakta a lámpákat. ami még ki sem volt csomagolva. Méregette az üres falakat. hogy fog élni benne. A hálószobával is elégedett volt. Már rég elfeledkezett róla. székeket és szekrényeket szereltek össze. Mimmi. összerakta a számítógépeit és szörfözött a neten. – És nem? – kérdezte Eriksson. Egyszer csak egy vibrátorra bukkant. Fanyarul elmosolyodott. Elgondolkozott. hogy jobban áll. Irene Nesser közben lement a Söderhallarnapiacra. Arról viszont. elég nehéz idehozni egy tizenhat éves lányt Tallinnból úgy. hogy alapvetően sok kis. Ez igen. Erőszakos. Egy évig többé-kevésbé rendszeresen voltak együtt. Úgy döntött. Aztán leült a dolgozószobában az íróasztalhoz. Az ikeások délután mentek el. és akinek valami baja van vele. Két jól megtermett illető fogott kezet a szőke. Salander levette a szőke parókát. pótolja ezt a mulasztást. Armanskijnak sem mondott semmit. Én meg csak úgy eltékozlom a barátaimat. A bandavezér tipikusan negyvenes. reggel fél tízkor érkeztek meg az IKEA-tól. le is ült az ágyra. hogy George Blandtól sem köszönt el Grenadán. Az estét és az éjszaka nagy részét azzal töltötte. mégis csak töredékét töltötte be a rendelkezésre álló helynek. és kiderült. és egész nap asztalokat.

Az ágy. amíg utazgatott. mielőtt kiadta. Az egy év alatt. Hajnali kettőkor kapcsolta ki a gépet. hogy nem kellett megfontolnia minden fillért. Egy tálba tette. Beburkolózott a paplanba. és a nyelvéből is kicsavarta a golyót. vizsgálgatta szögletes. óriási nagy volt: úgy érezte. tekergőző. ami hét évig volt benne.http://www. Úgy tűnt. egyáltalán minek lövette be annak idején. Végül bemászott az új paplanja alá. és egy szék támlájára tette a ruháit.com – ebook magyarul Rutinból átvizsgálta Bjurman gépét is. A melloperáció miatt a mellbimbójából kivették a karikát. Érezte. A hálószobába ment. Ásított. és amikor felment az internetre. Talán a milliárdos vagyon. de édesanyja halálával végképp belépett az életébe. Talán a felnőttség. hivatalos és magánéletét is szinte a vegetáció szintjére csökkentette. a mosdó melletti polcra. amit vett. mintha egy focipályán feküdne. hogy nem tartja be a szabályokat. de grenadai tartózkodása vége felé nekiesett az ollóval. de semmi olyat nem talált a levelezésében. leginkább pornóoldalakat nézegetett. majd Grenadán a bal szeméremajkából is – kidörzsölődött a környéke. A fürdőszobában sokáig nézte magát a tükörben. aszimmetrikus arcát. amelyből arra következtethetett volna. . Később kivette az alsó ajkából. hogy történt vagy épp történik az életében valami gyökeres változás. Olyan üresnek érezte a száját. Alig e-mailezett. A fülcimpáiban lévő karikákon kívül már csak két piercingje volt: egy másik karika a bal szemöldökében és egy strassz a köldökében. most már nem is értette. Aztán a tetoválást a hátán – gyönyörű volt. és új melleit. Még mindig összevissza meredezett. vállig megnövesztette a haját. ami megkésve bár. és sokáig töprengett. levetkőzött. vörös-zöldfekete sárkány.hunebook.

Ezt jó jelnek vette. Ahogy a kivilágítatlan folyosóra lépett. Salander semmi jelét nem látta annak. kivette a CD-t. ő maga írta. ahogy bejött. és újraindította a számítógépet. Mint mindig. a legfelsőre a három emeletből. de tudta. idegesítő rend volt. a szék. ahová Armanskij annak idején elhelyezte. és egy mikroszekundummal lassabb.. hogy valaki betett ide egy kartondoboznyi papírszemetet. Elindította az Asphyxial. és bekapcsolta a számítógépet. és bejelentkezett a hollandiai szerverre. Minden beállítás azonos volt az eredetivel. A helyiségben. amelyeket Armanskij a jobb felső fiókban tartott. Négy óra tizenkét perc volt. A copyra kattintott. hogy egy biztonsági cég hogy lehet ilyen elővigyázatlan épp a maga portáján. Amikor a komputer sípolva jelezte. Semmi nyomát nem lehetett látni az új fájlnak. leoltotta az asztali lámpát. Ugyanúgy ott volt az asztal. és most azon tűnődött el. Megnyílt egy ablak. Mikor elkészült. Ezt a helyiséget semmilyen értelmes célra nem lehetett használni. az üvegkalickával. beleértve az installálás dátumát is. mint mindig. Vasárnap. és leokézta. csak egy icipicit nagyobb volt. majd leült az asztalhoz.com – ebook magyarul 6. tanulmányozta a könyvespolcot. beírta. Gyorsan körbenézett. Az elmúlt évben nem sok minden változott a hatodikon. amit a Milton Security a Slussen melletti irodaházból elfoglalt. most is lenyűgözte. hogy a másolás készen van. mint az előző verzió. a papírkosár. Amíg a másolás tartott. Az éjjeliőr a szobájában van. A saját régi irodájával kezdte. hogy betörjön egy számítógépbe. Az égvilágon semmi nem változott. Az óra szerint mindez harmincnégy percet vett igénybe. visszatette az aktákat a fiókba. és ugyanúgy is működött. és a következő fél órában átnézte a legújabb. Több mint egy éve nem is kattintott rájuk. Tovább tekert a NilsEBjurman nevű meghajtóról. mire megjelent egy parancsképernyő.3-at. Kikapcsolta a gépet. Tudta. hogy Armanskij/MiltSec. és a merevlemez nevét kérte. egy éjjeli bagoly sem tartózkodik bent. elvből meghagyja – ha már vette a fáradságot. abban a sorrendben. hogy kissé felfejlessze a gépen lévő internetböngészőt. Salander a könyvespolcon álló cserépből kivette az íróasztal fiókjának pótkulcsát. hervasztóan kicsi merevlemezzel. Negyven különböző lehetősége volt. és magával vitte az üres kávéspoharat. hogy Armanskij valaki másnak adta volna a szobát. Ugyanez . Beírt egy hollandiai szerverhez tartozó ftp-címet. azt leszámítva. hogy aztán egyszer esetleg kezdhesse elölről az egészet. Elindított egy Asphyxia 1. vasárnap – január 29.hunebook. ahogy találta őket. hogy meggyőződjön róla. szombat Salander lifttel ment a garázsból a hatodikra. hogy ez az emelet szinte egészen biztosan az övé. Az ajtó nem volt bezárva. majd a kulcskártyával benyitott Armanskij irodájába. Aztán úgy döntött. A folyamat mintegy öt percig tartott. amit pár éve lopott. A böngésző ugyanúgy nézett ki. vett egy kapucsínót.http://www. messze a lifttől. Dzsekije belső zsebéből elővett egy CD-t. a negyediken. és az volt az egyetlen funkciója. Otthon bekapcsolta a PowerBookot.. és végiglopakodott a folyosón. hajnali három óra tíz perc. Salander becsukta az ajtót.3 nevű programot. butaság lenne törölni az információt. A liftajtót egy kulcskártyával nyitotta ki. FEJEZET Január 23. hogy nem jelent valami sokat. és a meghajtóba tette. A gép azonnal elkezdte átmásolni Armanskij merevlemezének tartalmát a holland szerverre. ne törölje-e inkább ki őket. Ugyanúgy hagyta el a Milton Security épületét. a (kiürített) könyvespolc és egy ósdi Toshiba PC. automatikusan megnézte az óráját. A kávéautomatánál megállt. Egy pillanatig gondolkozott a MikBlom/laptop és a MikBlom/iroda lehetőségeknél. legfontosabb munkák aktáit. amit egyébként kéthavonta ellenőrzött.

A javaslatot egyhangúlag elfogadták. amit Armanskij el akart rejteni a világ elől. később teljes munkaidőre is fel szeretett volna venni. Január utolsó péntekjén lezajlott a Millennium éves értekezlete. Konkrétan Svenssonra gondolt. Magnusson nem kapott prémiumot. de megvizsgálják. A maradékból minden tulajdonos ötvenezer korona osztalékot kapott. A Millennium szilárdan állt. egy külső könyvvizsgáló. a lista legvégén volt. Malm (húsz százalék) és Harriet Vanger (harminc százalék). A szobában egyedül ő nem tudta.1 millió koronás profitról számoltak be. A szerződése értelmében az általa eladott reklámhelyek bevételéből részesedett. aki így szabadúszó tevékenysége bázisául használhatta volna a Millenniumot. Korábban is átmásolhatta volna már a merevlemezt. Eriksson egy szót sem szólt. Most sem rosszindulatból tört be. Eriksson is ott volt az alkalmazottak és a szakszervezet képviseletében. Ő. többet. és akit. Rövid megbeszélés következett a jövőbeni tervekről és irányvonalakról. A megbeszélés négykor kezdődött. és a különbözetből vegyenek fel még egy részmunkaidős riportert. egy egészen rendkívüli helyzetben – felelte Harriet. A szakszervezet Erikssonból. de nem vesződött vele. és könnyen hozzáférhetett bármilyen információhoz. Ez az idő lassan lejár. Blomkvist (húsz százalék). Malm és Harriet Vanger maradt. Az a döntés született. – Mindnyájan tudjuk. Legnagyobb részét a pénzügyek és a könyvvizsgálói jelentés tette ki. kétszázötvenezret fordítanak olyan kiadásokra. Mit javasolnak? Malm bosszús fintort vágott. lehet-e csökkenteni egyéb kiadásokat. Lottie Karimból. Az értekezlet végeztével Berger tulajdonosi gyűlést hívott össze. és ellenőrizte. az Armanskij/MiltSec nevű.com – ebook magyarul volt a helyzet a Wennerström nevű ikonnal is. mint két évvel korábban. hogy a magazin csak úgy lehet sikeres. mint számítógépek és egyéb felszerelések beszerzése. hogy csökkentsék a szabadúszók honoráriumát. számlakivonatait és levelezését. minden fájl a helyén van-e. nem úgy. Berger megnyitotta az ülést. A nevet viselő ember halott volt. mi volt az a rendkívüli helyzet. valóban el tudja-e érni a merevlemezt. Blomkvist és Berger nem mesélhette el neki a történetet. Blomkvist. Berger csak annyit mondott. hogy a szabadúszók honoráriuma változatlan marad. hogy egymillió koronát félretesznek egy esetleges válságra. Blomkvist felvetette. a Henrikkel kötött szerződésünk értelmében ő két évig résztulajdonosa a Millenniumnak.http://www. mire megjelent egy ArmanskijHD nevű ikon. hogy ő és kollégái huszonötezer korona bonuszt kapnak. ezzel az értekezlet véget is ért. – Harriet. – Ez a helyzet már nem ál fenn. hogy soha. hogy teljes munkaidős állást biztosítsanak Corteznek. ha Svensson csatlakozik a stábhoz. a többiek pedig elhagyták az irodát. Kipróbálta. Harriet Vanger is ezen a véleményen volt. Cortezből. ha sok szabadúszó ír bele. Berger javaslata az volt. – Egyetlenegy napirendi pontunk van – mondta. Berger azt vetette ellene. Erikssonnak ez volt az első ilyen értekezlete. semmilyen körülmények . hiszen a Miltonnál dolgozott. amelyen jelen volt a cég könyvelője. mi lesz az ön – vagyis inkább Henrik – tulajdonrészével. hogy Blomkvistet olyan mértékben személyesen érinti az ügy. függetlenül attól. El kell döntenünk. és egy óráig tartott. háromszázezret pedig béremelésekre és arra. Bergert a következő évre is megszavazták főszerkesztőnek. egyszerűen látni akarta.hunebook. Mindenki szerette volna. A legutolsó ikon. amelyből durván egymillió Blomkvist Wennerströmről írott könyvének bevétele volt. A könyvvizsgálók 2. aminek következtében néha ő volt a legjobban fizetett alkalmazott a cégnél. Ráklikkelt a mappára. hogy teljes vagy részmunkaidősök voltak-e. hogy a nagybátyám egy hirtelen ötlettől vezérelve fektetett be a cégbe. Nilssonból és a marketinges Sonny Magnussonból állt. és fél egyig aludt. legalább részmunkaidősként. valamint a négy tulajdonos: Berger (harminc százalék). százezret pedig egyenlő részben elosztottak a négy alkalmazott között. Reggel hétig tanulmányozta Armanskij feljegyzéseit. hogy állnak a cég dolgai. Aztán bezuhant az ágyba. mint amennyi a havi fizetésük. ha minden jól megy. Malm tartózkodott. Teljesen elégedett volt azzal.

hogy megtudja. mint az összes többi együttvéve. ott volt a nyakunkon a kés. tudják… arra jöttem rá az elmúlt tizennyolc hónapban. amit az öreg iparmágnás számára végzett. mint a legvastagabb romantikus regényben. – Rendben. Ez az egyetlen igazgatótanács. Viszont könyörtelenül rámutatnak a társadalom hibáira. és döntésre jutottunk – nézett Harriet szemébe Berger. – Megvitattuk a dolgot. ami önhöz egy kávészünet alatt befolyik. egy csekkel együtt. és olyan hosszúra nyúlt a csend. amiben valaha részt vettem. és Bergerre szegezte a tekintetét. A cég természetesen profitot akar termelni. szeretnénk tudni. Változtatni akarnak a dolgokon. . mint a Millennium? Harriet Vanger egy hosszú pillanatig nem szólt semmit. Berger egy mappából néhány papírt vett elő. hogy a Millenniumnak lelke van. azt nem látom egész tisztán.hunebook. hogy Bergernek nevetnie kellett. de a kérdésünkre nem válaszolt. hogy ne faggassa az ügyről. és egy szó nélkül aláírta őket. Igazság szerint én soha nem írtam volna alá olyan slampos szerződést. Vanger átnézte a papírokat. és nem félnek közszereplőikkel is harcba szállni. Harriet Vanger végignézett rajtuk. Módjukban áll ez? – kérdezte szelíden. és azt is megfigyeltem néhányszor. Most egy olyan céget irányítok. örömmel maradok. Elhallgatott. és tisztelte annyira Blomkvistet. amelynek a tagságára büszke vagyok. hogy ennek a munkának egy része éppen az volt. Ön egy tekintélyes konszern ügyvezető igazgatója – pontosabban kettőé. Kortyolt egyet az előtte álló vizespohárból. Vanger most Malmhoz fordult. hogy mikor vásárolhatjuk ki a nagybátyját. – De mielőtt megmagyaráznánk azt.com – ebook magyarul között nem beszélne róla. amin a pontos összeg szerepelt. plusz a kamatok. hogy döntést. ki tudjuk önt vásárolni – szögezte le Berger. De önöknek más céljuk is van. De. de nagyon jól éreztem magam. Önök nem egy politikai párt vagy érdekcsoport. amiben több az intrika. mondjuk végre ki! – szólalt meg Malm. mi történt Harriettel. mint amilyet Henrik kötött önökkel. Igazából kezdettől fogva számoltuk a napokat. Blomkvist hallgatásának nyilván valami köze volt Hedestadhoz és Harriet Vangerhez. Ironikus – gondolta –. Nem tudom. ez alapvető. és élvezem az önök társaságát. Nem tehettünk mást. minek nevezzem. hogy ön mit szeretne. Amikor csatlakoztam önökhöz. – Az egyezség alapján akár már ma megvehetik a Vangerek tulajdonrészét. – Ha meg akarják vásárolni a család tulajdonrészét. hozzon. Ötmillió koronát kapott Henrik Vangertől a munkáért. az öreg unokahúgával. Ha azt szeretnék. – Az igazi kérdés az. – Ebben az esetben a döntés az önök kezében van – mondta Harriet. ami ezt a lapot irányítja. – Mi is alaposan megrágtuk a dolgot. Valójában az önök erkölcsisége az. – A Millenniumnál felmerülő problémák aprók és kezelhetők. és odatolta őket Vanger elé. Önök el akarnak érni valamit. hogy ez a vezetőségi tagság több örömet okozott nekem. mindig a tulajdonosa voltam valaminek. csak nyugodtan ült a széken. Vanger szeme elkerekedett. – Ez az egyik legőrültebb és legabszurdabb dolog. amit nem tagadhattam meg. csak azt. de egyikük arcáról sem tudott leolvasni semmit. – Ha szükséges.http://www. Miért pazarolná akkor az idejét egy olyan jelentéktelen vállalkozásra. – Hogy pontosan mi az a valami. Megvesszük a tulajdonrészét. Az egész éves költségvetésünk körülbelül annak a jövedelemnek felel meg. Kissé ködös nekem az egész. De nem kellett az összes részletről tudnia ahhoz. – Igen – mosolygott Blomkvist. Senkihez nem kell lojálisnak lenniük. Aztán Blomkvist felé fordulva válaszolt: – Amióta megszülettem. – Meg akarnak szabadulni tőlem? – Amikor a szerződést aláírtuk. hogy ez az erkölcsiség eléggé különleges. hogy ön mit gondol. csak saját magukhoz. és egyetértésre jutottunk. – Ez mind nagyon szép. Blomkvist mélyen elgondolkodott ezen. Blomkvisten kicsit tovább időzött a tekintete. az körülbelül hárommillió koronába kerülne. azt kötelességből tettem.

Ért az üzlethez. de akkor is olyan stabilitást és határozottságot hozott a cégbe. megfürdött. Kinyitotta. – Megújíthattuk volna a szerződését évente vagy addig. és arcon csókolta. hogy nagyon hálásak vagyunk Henrik Vangernek mindazért. tényleg ki fogtok rúgni. De valamikor mindenképpen fel kellett volna bontani. akinek ez volt az egyetlen hozzájárulása a beszélgetéshez. és mélységes csalódást okozott neki. semmit nem árulva el az érzéseiből. hogy nem akar-e esetleg ön személyesen a Millennium társtulajdonosa lenni. és egyenesen a nyolcadik emeleten lévő szobájába ment. Levetkőzött. és azt is átcsúsztatta az asztalon. hanem mint valódi társtulajdonos. ön a Vanger névvel járó anyagi biztonság mellett valami mást is ad a Millenniumnak – vette vissza a szót Berger. és beengedte Blomkvistet. majdnem olyan volt. ha nem valami bonyolult jogi csűrés-csavarás miatt tartozna hozzánk. Belül azonban nagyon fájt. Ennek a megegyezésnek semmilyen határideje vagy záradéka nincsen. Így tulajdonkeppen nemdohányzónak tekinthette magát. és konstruktív javaslatokkal áll elő. aztán egyszerűen kirúgták. – És akkor most azt szeretném tudni. Az a kényelmetlen érzése volt. – Amikor Henrikkel leszerződtünk. Fél nyolckor Vangernek mennie kellett. finom borral és bárányhúsos kuszkusszal ünnepelték az új megegyezést. – Ezt a szerződést a magunk akaratából ajánljuk fel. – Nekünk ez nagyon nem mindegy – tette hozzá halkan Blomkvist. hogy elmondatták vele. ami korábban hiányzott. és bűntudat nélkül élvezhette a cigarettát. Napi három-négy szálat szívott. Aztán felnézett. és öt percig olvasta. hogy mi. meg voltunk szorulva – mondta Berger. – Ebben mindhárman egyetértenek? Három fej bólintott egyszerre. Remélem. bízhat-e bennem. Szeretném azért leszögezni. – Az a helyzet. Blomkvist és Malm még maradt egy ideig. A táskájából elővett egy doboz Dunhillt. Az ára fillérre annyi. amíg össze nem veszünk. Ugyan nem sokat szólt hozzá a megbeszélésekhez. és távozott. – Többé-kevésbé fájdalommentesen ment. mint egy vendég. A férfi elmosolyodott. Harriet a könyökére támaszkodott. és kitesszük. Kedvelem önt. Egyszer megkérdezte. és Vanger szinte kábulatban ült az asztalnál. hogy korán kell lefeküdnie. Aztán kiült az ablakba. Harriet felvette a szerződést. Kilenc óra körül kopogtak az ajtón. amit a Millenniumért tett. és kutató pillantást vetett rá. mint ránk. aki negyedévente beugrik.com – ebook magyarul – Rendben – mondta Berger. – Mi szükség volt erre a csikicsukira? – Előbb-utóbb meg kellett tenni – válaszolta Malm.http://www. és én is feltettem magamban ezt a kérdést önről. értelmes. de senki sem tudja pontosan. átadja neki. – Azt hittem. – Azon tanakodtunk. . és elkísérte őt egy darabon. érdekli-e egy egészen másfajta szerződés – mondta Berger. és aláírta a szerződést. – Te csibész – mondta. Szeretnénk. Berger is hazaindult a férjéhez. Nyugodtan folyt a társalgás. Csendesen. A Millennium tulajdonosai együtt vacsoráztak Samir Katlanjában a Tavastgatanon. – Maga okos.hunebook. Vanger fogta a tollát. aztán Malm is elnézést kért. ami az első randevún szokott: valami történni fog. hogy úgy gondoljuk. Ugyanazok a jogok és ugyanaz a felelősség vonatkozik önre. Vanger taxizott a Sheraton Hotelig. és a Riddarholmen felé nézett. Újabb papírcsomót vett elő. Mára mindketten tudjuk a választ. hogy olyan könynyen kigolyózzuk. majd felvette a szállodai fürdőköpenyt. Aztán Blomkvistre és Bergerre is. mennyire szeretne maradni. Vanger felvonta a szemöldökét. És a régitől eltérően ez nem teszi lehetővé. – Természetesen – felelte Vanger színtelen hangon. mint amennyit az imént átvett. Azzal mentette ki magát. és bízom önben – ahogy mindannyian.

Blomkvist szétnyitotta a fürdőköpenyt. Az utcáról fényt látott az ablakban. – Na gyere. Mimmi szociológiát tanult Stockholmban.hunebook. Salander tizenhat éves kora óta nem volt ilyen helyen. – Hát. Miriam Wu körülnézett a lépcsőházban. ahol nemcsak árulták. a nő mellére tette a kezét. és csípőre tette a kezét. Mimmi néhány barátnőjével együtt az üzlet tulajdonosa volt. te komolyan beszélsz. Salander egyáltalán nem tartotta erotikusnak ezt a viseletet. mint amennyit eltakart. és performanszot nézni mindenféle klubban. és a lakás üres. akarok-e kefélni! – Menjek el? Mimmi elhallgatott egy kis időre. Salander várt. hogy hirtelen kedve támadjon felszedni egy citromsárga ruhás lányt. – Te csibész – mondta újra Harriet. hogy Mimmi szórakozik valahol. – Vagy valami. egyedül vagy-e még. kék szemét örökölte. Mimmi ajtót nyitott. sem így csinálnánk. Mimmi egy slagot erősített a mosogató csapjához. Legnagyobb meglepetésére ez a különös gyü- . Néha részt is vett benne. Már teljesen világos. hogy a szülei most Párizsban élnek. Mimmi édesanyja Hongkongból. és most már a bentről kiszűrődő zenét is hallotta. Becsöngetett. Szeretett bőrbe öltözni. Az előtérből nyíló konyha gyakorlatilag csak főzőfülke volt. és gyengéden simogatni kezdte. estére. ami többet mutatott meg. Anyja génjei felismerhetőek voltak Mimmi rövidre vágott. A huszonnégy négyzetméteres lakásban még egy aprócska szoba volt ezen kívül. Már csak az volt a kérdés. megnézem. gondoltam. Érted már. – Mit akarsz? – Erre a kérdésre sok válasz lehetséges. és meglepetten húzta el a szemöldökét. Harmincegy éves volt. Apjától tiszta. – Hát ilyen sincs még egy. hollófekete haján és enyhén ázsiai jellegű vonásain. Salander követte.http://www. meghaltál. Salander azt is tudta. főként a latexből készült nővér. na meg hogy egyedül van és szabad-e. de eleget ivott ahhoz. és Salander félig-meddig reménykedett benne. és szélesre tárta az ajtót. melyen a Wu feliratú névtábla lógott. Mimmi leesett állal bámult néhány pillanatig. a nővére meg antropológiát az Államokban. és leült az előtérben álló asztalka melletti két puff egyikére. Egy kávét azért csak adok. Mimmi végül felsóhajtott. Tanulmányai mellett Mimmi heti egy napot eladóként dolgozott a Domino Fashionben. Aztán az ajtófélfának dőlt. majd ismét Salanderhez fordult. – Mondj egyet. hanem tervezték is a ruhákat. Azt hittem. hogy Mimmi akar-e még tőle valamit. A Dominot. Enksplan közelében. aki másfél évig ide se dugja az orrát. citromsárga latexruha volt. ami a fürdőszobába vezetett. aztán megkérdezi. a Sveavägen egyik mellékutcájában. Péntek este volt. és a bevétel nagyjából fedezte a havi néhány ezer koronás diákhitelt. miért akartunk új szerződést írni? – Persze.com – ebook magyarul – Azt. aztán hangosan elnevette magát. – Jézusom… Lisbeth. ahol valami bizarr show-t adott elő. Széles száját és arca gödröcskéit viszont egyiküktől sem.vagy a bőr boszorkányjelmezek kedvelői látogatták. ha megtennénk. Mimmin különös. apja pedig Bodenből származott. a St. majd este az egyik sörsátorban is összefutottak. – Salander. Salander megállt az ajtó előtt. Miriam Wu tehát még mindig itt lakott a tomtebogatani garzonlakásban. és hogy nem volna-e kedved egy kis társasághoz. vagy valami. Salander néhány évvel ezelőtt egy melegfesztiválon látta először.

– Most épp nem dolgozom sehol. Utána semmilyen más életmódot nem bírt elképzelni. – Titokzatos egy alak vagy te. és a légzését hallgatta. Mimmi. – De le van… – megint megcsókolta. ha a Vanger család egyetlen tagja sem kerül a közelébe. Ő is szükségét érezte. Mimmi lehajolt. Melegek. Mimmi már a gimnáziumban rájött. és implantátumot rakattam a mellembe. Tudnom kellett. – Én már csak ilyen vagyok – mondta Salander. Ugye? – Ez igaz – ismerte be Mimmi. Gépiesen csinált mindent. – Már egy pár hete itthon vagyok. miközben kigombolta Lisbeth blúzának felső gombját. vagy hogy kit kellett volna hívnom. – Nem akarok mentegetőzni. Leült egy székre az ágy mellé. A tavalyi pünkösdi munkaszünetben Blomkvist lement a sandhammi nyaralójába. és szeretkeztek egész éjjel. Egy péntek délután. Salander nem válaszolt. elnevette magát. – Tanulni akartam ma éjjel – mondta. Biszexuálisok és Transzszexuálisok Szövetsége szervezett. hogy felszedjek-e valaki mást. te ugyanolyan vagy. vagy még érdekellek. ahol néhány napig végre nyugodtan üldögélhetett a tornácon krimit olvasgatva. – Mellműtétem volt. – Ezt látnom kell – újabb csók. Huszonhárom évesen egyszer kipróbálta egy férfivel is. akkor küldj.hunebook. A Hedestadban töltött idő után leginkább azt szerette volna. hát én is. Légyszi. Ha el akarsz küldeni. történt veled valami. És kitömted a melltartódat. és ha nem értem rá. minek kérdezek hülyeségeket. és könnyedén szájon csókolta. milyen lett. Máshogy öltözködsz. a hűség vagy a meghitt esték. Blomkvist ébren feküdt. amit elvártak tőle. amikor kiment a boltba cigarettáért. és így szólt: „Te kellesz nekem.com – ebook magyarul mölcs ránézett. – Mit mondasz? – Elmentem Olaszországba egy klinikára. amelyiket nem érdekelte a házasság. amikor nem vetted fel a mobilod.http://www. Néhány bátortalan kísérlet után tizenhét évesen kezdte meg az elmélyülést a szex titkaiban egy göteborgi bulin. Sosem beszélsz magadról. Szexet akartál. – Na. – Megváltoztál. amit a Svéd Leszbikusok. és a nőt nézte. – Üdv itthon. A vezetőségi üléseken találkozott Harriettel. Sose érdekelt. – Elfutok mindentől és mindenkitől. hogy leszbikus. mit dolgozom. hogy észrevette a változást.” Aztán felmentek Salanderhez. – Addig biztos nem. ahhoz. Harrietbe ütközött. és gombolt tovább. mint én. de élvezetet nem talált benne. Aztán felkelt. amikor még itt voltál. Mimmi látta meztelenül – persze. Ezért tűntem el. – Á. Mimmi felkacagott. Egyáltalán nem. Legalább elköszönhettem volna. Tudták egymás titkait. nem annyira kapcsolatot. Nem mintha túl sokat találkoztunk volna az utolsó pár hónapban. Aztán meg utazgattam. – Idősebbnek tűnsz. zavartalanul megcsókolta. – Annyira nem. és elcsent egy szál Dunhillt a dobozból. – Dolgom volt. hogy Harriet Vanger szeretője lesz. Azt sem tudom. – Most viccelsz? Salander üres tekintettel bámult rá. És most itt vagyok. és megtartotta a távolságot. A kisebbségen belül is egy kisebbséghez tartozott. amíg meg nem mutatod. és különben is. hogy otthagyja Hede- . de a Millennium ügyeit leszámítva nem volt dolguk egymással. Nem tervezte. Csak őszinte vagyok. – Mindig is élveztem veled a szexet. Végül lehajtotta a fejét. kerestél valaki mást. – Azt hittem. Harriet Vanger éjjel kettő körül aludt el. hol dolgozol. Nem is ígértem semmit. Érettebbnek.

Blomkvist nem bírta ki. és Blomkvist egyszer csak azt vette észre. A szex sem hiányzott. és néhány órán át a tornácon beszélgettek. hogy annyira átázott az alap. Ha felöltözött egy buliba. és kedves. Kávét főzött. Lenyűgözően izmos volt. hogy Harriet Vanger az élete legintimebb részleteit meséli neki. Salander nem is értette. ahol aludt. és eladni sem akartam. Vissza kéne mennem a szállodába. Tizenhat évesen hagyta el Svédországot. hogy lebontani is olcsóbb volt. Gyerekkora óta nem járt ott. – Egy darabig hallgattak. – Nem is tudom. Hetente háromszor erősített. És hogy részben őérte tette. hogy ennyi időt együtt töltöttek. hogy a férfi feladta elvei egy részét. Cigarettázott. amikor visszatért. – Én magam takarítottam ki ott. miért. De nagyon tudta értékelni alkalmankénti randevúit Blomkvisttel. Harriet hirtelen megállította. fel a padlásra. a bátyja elől elmenekült. Két órával később Mimmi kávét főzött. akinek így megnyílhatna. – Dirch Frode beadta nekik. és ötvenhárom volt. Először az apjával. Ettől lett olyan elképesztően jó alakja. Mikor megkérdezte. Harriet pedig azt. Aztán lebontattam a házat. mit törődik . Harriet elgondolkodott. Valahogy életben maradt. – Mi az. Az apját megölte. Nem volt ez egy fenntartható kapcsolat. Blomkvist meghívta a házikójába.hunebook. Nem az a modellalkat. Együtt töltötték a hétvégét.com – ebook magyarul stadot. Boldog voltam vele. – És nem mentél újra férjhez? Miért nem? Harriet vállat vont. el akarsz csábítani? – El. A meglepett üdvözlés után Harriet félénk csendbe burkolózott. Nekem az a ház csak a gonoszt jelentette. – Késő van. építtetek a helyére egy másikat. Nagyon finom volt. a vezetőségi értekezletek után. mindenki rá figyelt. – Nem néztek nagyot az emberek? Mégiscsak egy modern luxusvilla volt. De nem hagyom unatkozni. majd azt felelte. ráadásul minden hónapban Ausztráliába. Nem mindennap csinálok ilyesmit. Irigyelte a lány testét. Minden éghetőt elégettem. De azt tervezem. hogy él egyáltalán –. Szexuális kapcsolata összesen három férfival volt. amiből egy alkalom thai boksz volt. Megbízható és őszinte. azért. mint helyrehozni. Imádott heccelődni és flörtölni. akivel új életet kezdett. másodszorra a bátyjával. gyakran utazott. és utána háromhavonta egy-egy éjszakát. egy kis nyaralót. Sosem volt időm egy romantikus hétvégére. míg meg nem betegedett. Blomkvist tudta a történetét – hiszen ő nyomozta ki. bevezette a házba. vagy valami más karateizé. és megismert egy férfit. Azzal felkelt. és a hétvégére eljött egy sandhammi hotelbe. mert a világon senki más nincs. Húsz csodálatos évet töltöttünk együtt.http://www. Salander pedig meztelenül és izzadtan hevert az ágyon. hogy meg ne kérdezze: – Mi lett a cuccokkal Martin pincéjében? – Tényleg tudni szeretnéd? – Igen. Harriet elmosolyodott. hanem természetesen vonzó. és az ajtónyíláson át figyelte Mimmit. Frode a család ügyvédje volt. – Gyengéd volt. Nem bírtam ott élni. hogy aztán más éljen benne. hogy felfedje a Vanger család rettenetes titkát. Harriet visszatérése óta ez volt az első alkalom. megfogta Harriet kezét. – Két gyerek anyja és egy hatalmas mezőgazdasági vállalkozás tulajdonosa voltam Ausztráliában. Együtt ebédeltek. Harriet reggeltől estig dolgozott. – Hogy van Frode? – Lassan hetvenéves lesz. Blomkvist meg sem mozdult.

mi vagyok – felelte Salander. Salander megint nem szólt semmit. de szívesen elmondom. mert összebalhéztál azokkal a gyökerekkel. mintha megbántódott volna. Húsz éve férjnél van. és meghúzta. Elég bonyolult. Marha jó. és most már kezdem unni egy kicsit. De mindenesetre örült. aztán viszonozta. mintha az élvezetért edzenél. Ez nem ugyanaz. – Azt tudom. – Ez hülyeség. Lisbeth. – Illik rád. nem túl kicsi. ahogy kinézel. – Sőt. Salander megkönnyebbült sóhajjal vette tudomásul. de a férje sokat utazik. mert szeretem csinálni. De a lényeg. hanem azért. hogy csak lazított és élvezte. odahajolt Salanderhez. villa. A szex Mimmi-vel olyan felszabadító érzés volt. De a cicid. hogy élsz-e. – Tudom. aki egyfolytában gyúrsz? – De azért. – Az az egy probléma. akit ismerek. benézhetek-e máskor is. Azért jártam vissza hozzád. – És akarsz másokat ismerni egyáltalán? Te vagy a legtitkolózóbb és legmegközelíthetetlenebb ember. Szereted a szexet. – Nem akarok vájkálni. Mostanra már tudhatnád. elvette amit akart. és nem értek a kapcsolatokhoz. – Túl sokat foglalkozol a testeddel. ha megint eltűnök egy fél évre? – Csak legyél elérhető. hogy nem vagy igaziból leszbikus. – Szóval semmi kötöttség? Mimmi sóhajtott. kicsit idősebb nálam. hogy a vizsgálat eredménye kielégítő volt. Salander nem válaszolt. – Nem szerelemből? – Mimmi úgy tett. mint ő. – Te is. de teljesen természetesen mutatott a testén. Kertváros. – Te beszélsz. és azt is csak azért. hogy szexuális. Mondhatjuk.com – ebook magyarul egy ilyen kis libával. Mimmi mellét nézte. – Nem tudom. Bemászott az ágyba. Az is kicsi volt. Ja. majdnem. hogy Stockholmban vagyok. De azért nagyon finom. Esetleg. fantasztikusan nézel ki. és rágcsálni kezdte az egyik mellbimbóját. minden. ahogy viselkedsz. hogy nem azért imádlak az ágyban. Mimmi lovagló helyzetben ráült. – Nem vagy kibékülve a testeddel. mióta hazajöttem. A mellem nem oszt. – Na ne már… Havonta maximum egyszer bokszoltál. az észbontó – ujjával megcsippentette az egyik mellbimbóját. Salander megrázta a fejét. Legalább azt szeretném tudni. Ilyen titkos leszbi. Próbáld ki egyszer. összejárunk. . ha egyedül akarok lenni. – Talán. – Bokszolok.http://www. Lisbeth. Csak most már legalább van. milyen neművel csinálod. – És olyan. Nem túl nagy. Te mindig békén hagysz. Mimmi komoly arccal méregette. mint az igazi. Igaziból nem is ismerek itt senkit. – Csak azt akartam tudni. Te vagy az első. Valószínűleg inkább biszexuális. akivel beszélek. – Akkor is. Te egy entrópikus káoszfaktor vagy. és nem érdekel. És a szülinapodat is megjegyeztem. Ősz óta tart. – Nem rossz – mondta. – Szeretnék még hallani rólad. hogy így van. Szerintem veszettül szexi vagy. Mimmi két bögrét tett az ágy melletti asztalkára. és elmosolyodott. hogy őszinte legyek. Salander vállat vont. veled együtt tudnék élni. – Jársz valakivel? Mimmi némi habozás után bólintott. mint a szex. – Tudod. és hát ott van a régi banda is.hunebook. Az egyetemen van valaki. és amikor nincs otthon. nem szoroz.

hogy az felszisszent. és megcsókolta Salandert.hunebook. Aztán Mimmi előrehajolt. és átölelte.http://www. . Salander visszacsókolt. A kávé szép lassan kihűlt.com – ebook magyarul Olyan erővel szorította meg Salander mellét. Egymásra néztek.

– Ugyanúgy. Mindketten tudták. nincs-e bepoloskázva. Lundin tudta. semmi duma. Elmagyarázta. Rettegett. Kivételesen vonzó üzlet volt ez a klub számára. mennyit tudott lecsípni az anyagból Lundin. miután tombolni kezdett egy stockholmi kocsmában. Ezért aztán odabent leginkább autókról. mi történt. Ekkorra az ár grammonként százhússzázharminc koronára csökken. és szőke. A Svavelsjői MK ezt a háromkilónyi drogot kétszázötven grammos csomagokban majd szétosztja az ismerős dílerek között. A szőke óriás elhozta az árut. Nem aggódott amiatt. amire azonban az évek során jelentős sörhasat szedett fel. csizmát és súlyos télikabátot viselt. nőkről. mint múltkor? – Fifty-fifty. fekete farmert. Háromezerhatvan gramm árából tehát az ő része úgy hatszázezer lett volna. hogy az óriás kétszer annyit kaszálhatna. semmi fenyegetés. hogy Carl-Magnus. A rendőrség már többször lerohanta a klubházat. Más autó nem látszott a közelben. Az ötödiknek egy év börtön lett a vége: súlyos testi sértésért kapta. hogy ilyesmi fölött senki más nem hunyt volna szemet. ahol három ház tulajdonosa is tagja volt a motorosklubnak. Ha a rendőrség vagy bármilyen kormányzati szerv figyeltetni akarta volna. és ötven százalékot kért. Ő volt a klub elnöke. hogy esetleg figyelik. FEJEZET Január 29. a kapu fölötti felirat tanúsága szerint. ha maga terítené szét az árut. A férfi tehát megvárta. és minden kockázatot a Svavelsjői MK vállalt. bizalmon és jóakaraton alapult. mielőtt kiszállt volna. a Svavelsjői Motorosklub székhelye volt. és lassan elindultak az udvar kerítése mentén. Már öt esetben indult ellene eljárás. Sötétszőke haját lófarokban hordta. Kisebb. Háromezerhatvan gramm metamfetamin.hunebook. Más szállítóktól eltérően itt sosem volt semmi gebasz az előre fizetés és a fix árak körül. Lundin cigarettát vett elő a kabátja zsebéből. Nagydarab volt. És. hogy milyen részvénybe érdemes befektetni. Azt is tudta.. de az üzlet végén az óriás mindig körülbelül százkilencvenezer koronát kasszírozott. és hogy a bűnmegelőzési .com – ebook magyarul 7. körülbelül száz méterre a település határát jelző tábla után. Az épületbe viszont nem akart bemenni. Barna bőrkesztyűt húzott a hideg ellen. mindig ugyanolyan feltételekkel. Az óriás még a százezer koronás veszteséget is lenyelte. vasárnap Szombat délelőtt tizenegy óra tájban egy autó hajtott be a Järna és Vagnhärad között fekvő – és mintegy tizenöt épületből álló – Svavelsjö faluba. azaz Magge Lundin kijöjjön az udvarra. magas férfi. amikor el kellett mondania neki. karcsú testalkattal. a beszerzés nehézségétől függően. Sok üzletet bonyolítottak már le együtt. de biztos bevétel. – Van egy kis üzlet.. Ezer és egyféle módon változhatott. és fekete sportszatyrot vett ki a csomagtartóból. valaha nyomda működött benne. szombat – február 13. A metamfetamin grammjának ára az utcán százhatvan és kétszázharminc korona között mozgott. Szeretett az óriással üzletelni. ami teljesen baráti ár volt. és megállt a legutolsó ház előtt. – Hónapok óta nem láttalak. most azonban. Semmi balhé. és egyszer autólopásért és ittas vezetésért. sörről és nagy néha arról folyt a szó. Kétszer kis mennyiségű kábítószer birtoklásáért. A pontos összeg attól függött. Lundin tudta. Még csak harminchat éves volt. ez a kapcsolat valódi üzleti elveken. A sofőr ennek ellenére alaposan körülnézett. egyszer lopott áru elfogadásáért. Annak pedig biztosan híre ment volna a faluban. körülbelül mennyit hozhat egy kiló metamfetamin. és nem lehetett tudni.http://www. A régi nyomda környékén lehetetlen volt észrevétlenül leparkolni. ami egy balul sikerült fegyverüzlet következtében alakult ki. mint a többi szállítónál. a mező túlsó végén kellett beásnia és álcáznia az embereit. Rozoga gyárépület volt. miért nem teszi ezt: így háttérben maradhatott. nem úgy. Lundin kezet fogott nagytermetű látogatójával.

vagy sem. többek között azt. amikor az anyjával és a testvérével beköltöztek ide. amit csinált. – Most valószínűleg nincs az országban. hogy itthon van? – Majd szólok. mégsem nyugodott meg. Négyéves volt. A férfi egy borítékot vett elő a belső zsebéből. hogy megtartsa-e a lakást. Nem tudott szabadulni a gondolattól. Szinte együttérző volt. amit kapott – a Lundagatanra érkezett. Az óriás és a társai addig elégedtek meg a kisebb profittal. Ismét kezet fogtak. hol nem –. A lakás fix pont volt szinte egész életében. Ilyen tekintetben szinte paranoiás volt. Ha becsapja őket. aki egy útlevélképet és egy adatokkal teleírt A4-es lapot húzott ki belőle. Rossz húzás lett volna. és érdeklődve felvonta a szemöldökét. Édesanyjuk a nappaliban aludt. és egy üres kólásdobozba hamuzott. – Megoldjuk. és Lundinnak adta. – Oké. Mindannyiszor. jelezve. – Mi? – Adnánk nektek egy különleges melót. Yngern mellett. ő pedig Camillával osztozott az apró hálószobán. Az egész szállítást vissza kellett mondani.com – ebook magyarul központ egyik embere jó eséllyel mindent kiszedhet a Värmlandi Árja Testvériség egyik tagjából. A lakás címe minden . idegenek hatolnának be a területére. – Mikor tudod szállítani? Az óriás a földre dobta a sportszatyrot. – És a bér? – Mit szólnál tízezerhez az egész melóért? Halál egyszerű az egész. Rágyújtott. Nyom nélkül tűnjön el. Abba a raktárba kéne hozni. Kinézett a szemben lévő tűzfalra. De honnan tudjuk majd. Soha nem jutott eszébe átverni az óriást. és tulajdonképpen senki másban sem. – Hadd halljam. Stockholmban lakik. de előbb-utóbb felbukkan. ha befordult a Lundagatanra. miután a „gonosz dolgok” megtörténtek. Salander megint visszatért a Lundagatanra. Semmi oka nem volt szeretni ezt a lakást. csak kezet nyújtott. más címet kell használnia. meglátogatják. és a legnagyobb eséllyel akkor támadják meg. Úgyhogy élve kell. hogy odakint az emberek bántani akarják. hogy Salander visszakapja. és laknia kellett valahol. Ha eladja a lakást. minden idegszálával a parkoló autókra és a járókelőkre figyelt. és ő is elvégzi a maga dolgát. amíg az elszámolás becsületes volt. – Rendben. – A neve Lisbeth Salander. Van ez így. hogy itt hagyta ezt a lakást. amikor tizennyolc éves lett. de biztos haszon jó üzlet. ahogy egész életében tette. Hirtelen nagyon megörült annak. Bár semmi ilyesmi nem történt. Elmentek Stockholmba. és megközelítette a kaput – hol józanul. Ha ezt megtenné.hunebook. Meg kellett még hoznia néhány döntést. Felfogta. De az óriás csak felvonta a szemöldökét. – Volna még valami – mondta az óriás. Lundin nem vizsgálta meg a szatyor tartalmát. Tizenkét évesen. hogy részéről rendben van az üzlet. Soha nem érezte itt biztonságban magát. és lerogyott a rozzant kanapéra gondolkodni. Bár már nem volt szüksége rá. a Lundagatanon. – A megbízóm el szeretne beszélgetni vele. hogy a valódi is szerepeljen a nyilvántartásokban. Holger Palmgren kiadta a lakást. a plafon felé fújta a füstöt. amikor kijön vagy bemegy a lakásába. valahogy nem akaródzott eladnia. Nem volt oka bízni a hatóságokban. hogy a kisebb. ugyanis minden postája – az a kevés. Logisztikai probléma is volt. Gyámja. hogy azt nem élné túl. És fel is kellene majd takarítani. Lundin azért értett ahhoz. elhozzátok. Nem akarta. és gondoskodott arról is. és Lundin biztos volt benne.http://www. tizenöt éves korától pedig különböző nevelőszülőknél élt. felszeditek. bekerült a gyermekpszichiátriára. – Leszállítva. a Södermalmban.

és névtelenül egy női segélyközpontnak adományozta az összeget. ha lehet hinni az ingatlanügynökségnek. Bement egy postahivatalba a Rosalundsgatanon. de hivatalosan én is oda leszek bejelentve. ha jön valami érdekes. és egy évig fizetned sem kell érte. nemcsak a napi munkával. Mimmi elnevette magát. – Hogy érted ezt? – Most egy egérlyukban laksz. Az ösztöne arra sarkallta. hanem általában az életével. Egy éve nem vettek le róla semmit. hogy bárki más tudja a mosebackei címet. és várt. szerintem az egérlyukért többet fizetsz. Elment a Hornsgatanra a bankba. semmi több… Most más volt a helyzet. Megmutatta a személyijét.com – ebook magyarul hivatalos adatbázisban szerepelt. tehermentes. Lisbeth. Eriksson ugyanis most Svensson tematikus számán dolgozott. Kotlott ezen egy darabig. Annyi lesz a dolgod. – De nem adom el. – Kábé másfél milliót. hogy felhozod. – Lisbeth. A pénzügyi mérleg szépen állt. – Az nekem sok. és eladni sem szeretném. Akár már ma becuccolhatsz. Péntek este nyolc órakor Berger kikapcsolta a számítógépet. Ráadásul egy évre előre ki van fizetve. Ezzel azonban nem oldotta meg azt. de ők alapvetően írók és oknyomozók voltak. ne paráztassál már! Te hol fogsz lakni? – Azt majd elmondom. amennyire csak lehetséges. hogy sokáig volt külföldön. – És mégis eladod? Biztos elég sokat ér. és Mimmi megnézi a lakást. sorszámot tépett. Érdekel? – Naná! Mindennap nem ajánlanak fel nekem ingyen egy kecót a Söder közepén! – Egyet azért kérnék. mint lakótársat. a cikkek időben érkeztek.http://www. és fáradt volt. Salander kivett kilencezer-háromszáz koronát. Mimmi hallgatott a vonal másik végén. – Társasházi lakás. a védelme érdekében nem sokat tud tenni. és oda kapom a postámat. hogy akkor mit is kezdjen a régi lakással. Cortez és Karim besegített ugyan. és Mimmit hívta. majd elővette a telefonját. – Lisbeth… ez most komoly? – Nem használom a lakást.hunebook. Fájt a nyaka. Havi ezernégyszáznyolcvan korona a lakbér. költözöl? – Már üres a lakás. Mi az. – Lisbeth. ameddig akarsz. a szerkesztés nem igazán ment nekik. A számláján 82670 korona volt. Éberen figyelni. Kiadni nincs jogom. Hogyhogy már egy hét után hívsz? – A Lundagatanon vagyok. hogy névtelen maradjon. – Mármint ingyen ott lakhatok? Kiscsaj. vagy legalábbis kezelhető késéssel. aminek az édesanyja örült volna. és szeretné megnézni az egyenlegét. – Az jó. nincs annyi pénzem. Ez az anyai öröksége volt. de belevehetlek a szerződésembe. Olyasmire akarta költeni. hogy délután találkoznak. és úgy érezte. – Lakhatsz ott. – Meddig? – Ameddig akarsz. de ősszel elhelyeztek rajta 9312 koronát. – Szia. és elmagyarázta. és akkor nem lesz semmi jogi hercehurca sem. – Arra gondoltam. Salandernek máris jobb kedve lett. hátha kellene neked ez a lakás. – Sejtettem. – De én szeretem ezt az egérlyukat. . és szólsz. Nem akarta. Megállapodtak abban. ez most halálkomoly? – Az. és nyújtózott egyet. de elégedett. Kilenc órát töltött a márciusi cikkek javítgatásával és elrendezésével. addig maradsz. így rá maradt a szerkesztés nagy része.

De élettársnak elképzelni sem tudott volna jobbat – senkit. alapjában véve sikeres volt. Miután egy ideig reménytelenül próbálta kimasszírozni nyakából a fájdalmat. de a következő ülések után Blomkvist rendre elérhetetlen volt. A férfi bizonyos értelemben bolond volt. és aki mindig ott lenne. Mellette pedig egy kellemes. ha alkalma adódik. Berger nem feszegette az ügyet. Ez önmagában még nem lett volna perdöntő bizonyíték. Berger sosem bánta meg. miért kívánja ilyen szenvedélyesen a szexet Blomkvisttal. mert a férjének rettenetes tériszonya volt. és most már túl késő volt. mint egy férfi. hogy ez nem az ő asztala. lassan már a múlt volt. hogy az első negyvenöt év. akivel mert beszélni a szükségleteiről. és inkább csak feltette a lábát az asztalra. a férje volt. de ki voltak kapcsolva. ahol jó volt élni. hogy időnként lefekszik Harriet Vangerrel. és úgy tűnt. Elmosolyodott. és hogy a nők közel sem tudják annyira felizgatni. Azért nem aggódott komolyan. amikor szüksége van rá. hogy néha úgy tűnt. mint valami jós. amikor csak akarta. Berger úgy ítélte. szerető férje. Tizennégy évesen vesztette el a szüzességét. Vagy kettő. akivel együtt akart megöregedni. Olyan gyorsan váltogatta a jellemvonásait. fáradhatatlan szeretője. elvarrta minden egyes szálát. ami a társadalom szemében elfogadhatatlan bulikat szervezett. Beckmannal és egy híres galéria tulajdonosával ezt is kipróbálta. Több mint egy év után még mindig érződött a lendület. aki a lelkét ugyan nem elégítette ki. Hiányzott belőle a legtöbb olyan tulajdonság. mint az átlag. minden hullámvölggyel együtt. hogy vele dolgozott. Puszta komiszságból este felhívta mindkettejük mobilszámát. Volt pénze. Az egyetlen. Ami az erotikában érdekelte. hogy egészében véve jól néz ki. még a férjétől sem. de be kellett látnia. és az is örömöt okozott neki. hogy Blomkvist barátja és bizalmasa lehet.hunebook. mikor vallja be neki a férfi. Szinte ösztönösen megérezte. Ahogyan azt sem. amit szeretett. Márpedig mindig neki kellett megmásznia. bizonyos értelemben viszont olyan éleslátó. hogy a szeretője volt. ahogy Vanger mindig előbb megy el a vacsoráról. amit Blomkvist Wennerström-könyve adott a lapnak. azt nagyrészt meg is tapasztalta. Játszott megkötözést. ahogy az augusztusi értekezleten egymásra pillantottak. és melyikből futja csak egy sablonos cikkre. Fontos volt számára a szex. pozíciója. de nem sikerült. otthona. nem volt féltékeny. de remélte. amit megvetett a férfiakban.http://www. Berger úgy döntött. és tagja volt a Club Xtreme-nek is. Ha elkezdett egy sztorit. ahogy a két férfi egyszerre kényezteti. Már csak három hónap volt hátra a negyvenötödik születésnapjáig. Mégis a melegszívű. Blomkvist egész más volt. másrészt azt. és tinédzserkora nagy részében a kielégülést sóvárogta. de a testét akkor. és a legtöbb érintett nővel jó viszonyban volt. de tudta. hogy hosszú vitorlástúrái alatt egyre nehezebben mássza meg az árbocot. de Berger nem most jött le a falvédőről. Másrészt viszont szívesen ugratta volna őket ezzel. akibe tizenöt év házasság után is szerelmes volt. szinte már beteges makacssággal koncentrált az előtte álló feladatra. Gyengéd. Felfedezett egy csoport apró ráncot a szája és a szeme körül. aki megértette. hogy le kell feküdnie. az osztálytársaival való pettingtől.com – ebook magyarul és az alkalmazottak is jól érezték magukat. Látta. és olyan állása. és az a fényes jövő. és egyrészt azt fedezte fel. hogy ebből nem lesz semmi gond a vezetőségen belül. amit egyetlen másik férfitől sem kapott meg. Mindent kipróbált. tökéletesen kidolgozta. ahogy . Nem szólt bele Blomkvist nőügyeibe. lezuhanyozik a szerkesztőségi mosdóban. melyik sztori mögött van ott az a bizonyos csontváz a szekrényben. Sokat jelentett a számára. egy tanárral folytatott kínos viszonytól a telefonszexig és a fetisizmusig. nagylelkű Beckman volt az a férfi. Blomkvistnek jó néhány lezárt kapcsolat állt már a háta mögött. Hetente kétszer járt edzőterembe. Aztán ehhez is túl lusta volt. mégis azt vette észre. de még rossz passzban is jobb. Tűnődött. A munkájában kitartóan. hogy szinte megbénítja a gyönyör. Néhányszor kipróbálta más nőkkel is. Gyereket is szeretett volna tőle. hogy a férje erősen biszexuális irányultságú. akiben ennyire megbízhatna. amire mindig vágyott. ahogy eszébe jutott Blomkvist. Szinte már vicces volt végignézni. arra hivatkozva. Egyikük sem szólt egy szót sem a kapcsolatukról. A szex Blomkvisttal olyan pluszt adott neki. Legjobb formájában egyenesen briliáns volt. mintha több személyisége volna.

jól! Na és te hogy haladsz? – Most lettem kész a legújabb számmal. Nem volt féltékeny. Aztán meztelenül bebújt az ágyba. – Ezt meg tudja. és várt. amiket ő nem tud kielégíteni. és kávét főzött. Egyikük nélkül sem tudott volna élni. érdekes beszélgetéseket eredményezett a vacsoraasztalnál. hogy ő ellensúlyozta szeretőként Beckmant. Ez volt az. mintha forgatnál valamit a fejedben. hogy egy kielégíthetetlen boszorkány vagy. Akkor úgy egy óra múlva. Nem arról volt szó tehát. Járhatott ágyról ágyra. nagy port fog felverni. Az elmúlt évet egy újabb könyv írásával töltötte. de erre nem kerülhetett sor. – Ez esetben számomra nincs más hátra. Tíz perc alatt odaért a Bellmansgatanra. Ez a kapcsolat a legkeményebb próbát is kiállta volna. éppen Svensson kéziratának néhány részletet vitatták meg. Akkor azt mondd meg neki. amire vágyik. mit csinálsz? – Írok. – És hogy megy? – Jól. Jó mulatást. hogy a szexuális élete a férjével unalmas vagy elégtelen lett volna. amit a férje megértett: hogy neki olyan igényei vannak. Nagyon értett hozzá. A későbbiekben ő és Beckman még el-eljátszották ezt néhány rendszeres partnerrel. és bár Bergert magát elkapta egy-egy féltékenységi roham. A könyv kezdett átmenni funkcionalista támadásba. és Berger úgy sejtette.hunebook. Blomkvist férfi volt. hogy neki sem kell annak lennie. és nem szándékozott választani közülük. és a tény. hogy miért boldogulnak jobban az emberek bizonyos épületekben. rájött. vagy ráér megmasszírozni a hátát.http://www. hogy a sorsot kísérti. Berger viszont nő. ha nem megyek haza? – Tiszteltetem Blomkvistot. mint az öngyilkosság. Gyakran vett részt nyilvános vitákban. a művészettörténet tanára és néhány ilyen témájú könyv szerzője is. és a barátaihoz a férfi határtalanul hűséges volt. amikor húsz évvel ezelőtt járni kezdtek. és mondd meg neki. – Totál kész vagyok. valamint arról. van-e valami dolga este. – Van kulcsod – felelte Blomkvist. Halálra írom magam. a tökéletes férjet. ami az építészeti díszítőelemekről és azok hatásáról szólt. – Ez tetszeni fog neki. Levetkőzött. Beckman nem csak képzőművész volt. és a férjét hívta. hogy erről a kapcsolatról annyi ismerőse sutyorog a háta mögött. hogy Berger néha homofóbnak csúfolta. – Terveztél valamit ma estére? Nem baj. Az ember nem kaphat meg mindent. – Ügyes. – Érezd magad otthon. a legbonyolultabb akrobatamutatványaival sem a jacuzziban. és senki egy rossz szót nem szólt. A lehetséges legjobb felállás a számára egy hármas lett volna a férjével és Blomkvisttel. hasonló sikerrel. Csütörtökön megy a nyomdába. A kapcsolatuk barátságon alapult. Rövid töprengés után felvette a telefont. – Az lesz. hogy az nem próbálta meg irányítani. Blomkvist annyira csak a nőket szerette. . hogy szeretője van. Az viszont nagyon is zavarta. Blomkvist Svensson és Johansson lakásán volt Enskedében. lezuhanyozott. – De mégis olyan a hangod. ráadásul a férje hozzájárulásával – na és hogy húsz éve hűséges hozzá –. De Blomkvisttel lenni egészen más élmény volt.com – ebook magyarul nézte a férjét egy másik férfival. – Jó. Berger azt élvezte a legjobban a Blomkvisttel való kapcsolatában. mint másokban. – Szia. drága. Berger megkérdezte. és több neves építészeti vállalat tanácsadója volt. és korai végkimerülés vár rá. Jó volt.

megvitatott egy-két dolgot Salanderrel. hogy néhány berendezési tárgynak mennie kell. majd a nappalit. amelyet Mimmi le akart csiszolni. ötvenes évekbeli faház volt. De mégis olyan tisztán vélte látni azt az alakot. leállította a motort. és megrázta a fejét. ha még nem gondoltad meg magad. amikor nyílt az ajtó. hogy kidobta az ócska bútorokat. Megállt. leszámítva egy tömör fa konyhaasztalt. Végül a lakás teljesen üres volt. a kedvezményes kuponok a hűtőajtóról meg a szokásos limlom az előszobából. keskeny arcot látott. – De ez egy tök jó lakás! Mármint persze vannak jobbak meg nagyobbak is. amelyből szinte varázsütésre eltűntek a függönyök. Már kezdett sötétedni. Olyan alaposan átvizsgálta a lakást. amelyeket Mimmi át szeretett volna festeni. hogy a hátán feláll a szőr. két masszív zsámolyt. kipucolta a szekrényeket. Kell innen Salandernek valami? Nem. . ahogy óránként tizenöt kilométeres sebességgel hajtott az erdei úton. Tudta. s egyszerre a szeme sarkából észrevette. Elindult a házikó felé. Elképesztette. kényelmetlen érzés tört rá. és közelebb jött. A stallarholmeni járásban volt. A lakás gyakorlatilag steril volt. Bjurman udvariasan üdvözölte. A szőke óriás a faházhoz sietett. hogy nézzen ki a lakhelye. De levegőt csak akkor vett. de néha átjött. és úgy döntött. hogy már-már azt gondolta. egy vagyont kaszálhatnál. Ahogy becsukta a kocsi ajtaját. milyen bútorok álljanak benne. és egyenesen rá bámult. amikor letakarították az épület padlását. Szélcsendes alkonyat volt. és néhány súlyos könyvespolcot a nappaliban. felsikálta a padlót. Aztán hatot pislogott. a lény tíz métert arrébb ment jobbra. Egyszer csak megmozdult. Mimminek és Salandernek eltért az ízlése ruhák.com – ebook magyarul A férfi idegesen grimaszolt. szőnyegek. mennyivel nagyobbnak látszik most a hely. Ő most egy zsámolyon ült. Kezdett pánikba esni. Salandernek nem fűlt a foga az ilyen munkához. miért akarná valaki a szabadidejét egy ilyen mindentől távoli helyen tölteni. és szappan. kisúrolta a fürdőkádat. Hátranézett. valamint a Salander által frissen főzött kávé illata terjengett benne. Feszült idegekkel állt ott két percig. Mintha a megfelelő pozíciót keresné a támadáshoz. Hangokat hallott bentről. és töprengve nézte az üres szobát. bútorok és szellemi izgalmak terén. amiből megélek. mint ő. Pontosabban: Mimminek megvolt a maga ízlése és elképzelése arról. A ház az erdő közepén egyszerű. Elsősorban a nappaliban álló ocsmány. festék. Ezután Mimmi két hétig minden napját és néhány estéjét is azzal töltötte. legfeljebb feleakkorának. és meglátta a faházat. Salandernek. Mire megint felnézett. nem messze Mariefred városától. amelyekre Salander akkor csapott rá. mintha egyre összébb szorulna körülötte. mint valami ingatlanügynök. – Nincs szükségem a lakásra. Nincs ott senki. Még a parkettát is felvikszelte a nappaliban. mocskosbarna kanapénak. Ahogy a tekintete ráfókuszált. A fák között a Mälaren-tó jege is idelátszott. hogy a fák közt lassan mozog egy alak. Erdei troll? Vagy egy kobold? Visszatartotta a lélegzetét. – Hétvégén beköltözöm. körülbelül harminc méterre tőle.http://www. Úgy ötven méterre lehetett. Törpének tűnt. amely olyan rossz állapotban volt. a hálószobát és az előszobát is. El nem tudta képzelni. Szemét meresztve nézett a sűrűbe. Kissé túl erőteljesen kopogott az ajtón. ha eladnád! – Van annyim. Nem volt itt semmi. kifestette a konyhát. és ámulva nézte Mimmit. rossz helyen kanyarodott le. de nem ingyen a Söder közepén! Lisbeth. miután az utolsó. Salander dolgait tartalmazó szemeteszsákot is levonszolta a pincébe. és mintha fenyőágakból és mohából készült zekét viselt volna. és a félelme rögtön alábbhagyott. semmiféle ízlése nem volt. Sötét. de valami zörej megállította. és hogy milyen ruhákat szeretne viselni. hogy képzelődik. mint arra Mimmi gyorsan rájött. Próbálta kivenni a részleteket. az alak mozdulatlanul állt az erdőben. és betessékelte.hunebook. mikor az út végre kiszélesedett. Fenyegető volt az erdő. Érezte. Miriam Wu lihegve érkezett vissza az emeletre. és körülnézett.

Lisbeth.com – ebook magyarul Mimmi elhallgatott. Aztán levetkőzött. Salander a padlóra pillantott. feltüntetve a születési dátumát is. – Mikor nincs? – Azt hiszem. – Na. olyan. Salander halványan elmosolyodott. Mimmi a saját Jogodban áll hallgatni feliratú pólójával kötötte hátra a kezét. – Elintéztem a szerződésmódosítást. Nagyon régen nem izgult már fel ennyire. hogy ez nagyon hasonlít ahhoz. Figyelte a félhomályban. – Gyere ide. Szeretném.http://www. és hagyta. A hideg parkettától azonnal libabőrös lett. . – Meg lehet látogatni? – Most nem. ahogy Nils „Baromállat” Bjurman kötözte meg két évvel ezelőtt. – Nem puszira. A kötés alatt becsukta a szemét. Vedd le a ruhád. Salander elővett néhány papírt a táskájából. hogy kitartott nő vagyok. nem tudván. – Nem lesz. De itt véget is ért a hasonlóság. Cserébe figyeled a postámat. Nem ellenkezett.hunebook. és lekapcsolta a mennyezetről lógó csupasz villanykörtét. akinek valaki fizeti a lakását. Aztán Mimmi a pólójával bekötötte a szemét. Pár pillanattal később megérezte Mimmi nyelvét a hasán. A legegyszerűbb. hogy értse ezt a nyers letorkolást. Salander nem tudott szabadulni a gondolattól. hogy most ideadtad nekem ennek a lakásnak a felét? Mindig szerettem volna saját lakást. – Na. hogy nem vagy egész normális. vagy bármi probléma legyen belőle kettőnk között. hogy egyszer megbánd ezt. Egy darabig csend volt. írd alá a szerződést. – Az hetente kábé négy másodperc munka. Aztán Mimmi felkelt. de ez nincs az egyezségben. és időnként felnéz hozzá hancúrozni. Viszont láttam egy filmet Marlon Brandóval. Át akarsz jönni néha szexelni? Salander egy kis ideig némán nézte Mimmit. már pont kezdtem volna élvezni. van kedved játszani? – kérdezte Mimmi. tök üres lakás padlóján. hogy Mimmi diktálja a tempót. Legalább tíz másodpercbe telt. – Feküdj a padlóra. Salander tette. ma olyan domináns dög leszek. Ez nekem jó. Tisztában vagy azzal. Salander követte. Tudod. Hasra. kiment a nappaliba. hogy itt lakj. Mimmi aláírta a papírokat. és átnyújtotta Mimmi-nek. de nem akarom. Egy koronáért. és az ujjait a combja belső oldalán. Mimmivel Salander csak kéjes várakozást érzett. ahogy leveszi a saját pólóját. mindig tudtam. – Hát. Én irányítok. – Na jó. – Most hol laksz? Salander nem válaszolt. – Szeretnék. de csak úgy puszira? Nem vagy te százas. Hallotta a textil neszezését. és széthúzta a lábát. amit Mimmi parancsolt. és egészen elbűvölték a lány lágy mellei. amiben egy pár megcsinálta Párizsban. Mimmi sóhajtott. és azt mondjuk. ha ide veszlek lakótársnak. ha akarsz. Mondhatsz nemet. – Ennyi? – Ennyi. – Még sosem szeretkeztem egy frissen festett. hogy a lakás felét eladtam neked. amikor Mimmi a hátára fordította.

mit mondjak. Valaki. úgy kezelsz másokat. Úgy tűnt. Megnézte az órát.hunebook. – Több mint egy éve nem láttalak – szólalt meg végül Armanskij. Megváltozott. Nem tudom. Salander megijedt. – Menjek el? – Azt csinálsz. Este fél hét volt.. akkor többet ne is lássalak. Ez ilyen egyszerű. Merre jártál? – Itt is. és Salandert pillantotta meg a nyitott ajtóban. ugyanakkor meg is könnyebbült. aztán a Közel-Keletre. Semmi nem kötelez arra. hogy Armanskijnak nem tetszik a válasz. Csend. beutaztam a Csendes-óceán szigeteit. Egyszerűen nem tudsz viselkedni. – Csak nemrég jöttem vissza. – Palmgren él? – Szóval még ezt sem tudtad… . és félretolta az előtte heverő jelentést. Egy darabig csendben méregették egymást. Salander az ajkába harapott. ott is… – kezdte Salander. – Nem tudom. Tahitin egy hónapig maradtam. Mindig azt csinálod. Voltam egy ideig Ausztráliában. – Munka kell? Mert nem veszlek fel újra. FEJEZET Február 14.com – ebook magyarul 8. Armanskij végignézett rajta. hogy élsz. – Megmondom én: azért. Mit akarsz? A hangja hidegebben csengett.. akit tisztelt. Hirtelen ingerültség és fáradtság tört rá. – Nem tudom. – Csak beugrottam. amikor valaki halkan kopogott az ajtófélfán. utána Új-Zélandon. Bizonyos… érettség látszott az öltözködésén és a modorán. Leginkább csak be akartam köszönni. – Máshol dolgozol? Újabb fejrázás. és az utolsó pár hónapot a Karib-szigeteken töltöttem. – Olaszországba mentem. Két pohár kávét hozott az automatából. Armanskij várt. De ha most elmész. Nem tudta. Aztán a székre mutatott. – Ez egy baromság. Bejöhetek? Armanskij egy másodpercre lehunyta a szemét. – Utazgattam – mondta végül Salander. a lány keresi a szavakat. mert szarsz mindenki másra – felelte tárgyilagosan Armanskij. Lisbeth bólintott. – Holger Palmgren két éve kapta az agyvérzést. onnan meg Bangkokon át Hongkongba. hogy Salander legalább él. hogy elmondd. akik barátkoznának veled. mint egy kupac szart. és azóta felé sem néztél – folytatta könyörtelenül Armanskij. amit akarsz. Armanskij összeszorította a száját. mint ahogy tervezte. hétfő – február 19. Salander elhűlve bámult rá. – Sokat változtál. Nagyon meg volt döbbenve. Salander megrázta a fejét.http://www. – Haragszol? – Kellene? – Nem köszöntem el. szombat Armanskij felnézett. Aztán át az USA-ba. – Általában inkább mindenki más szarik rám. miért nem búcsúztam el. és leült. de látta. És a melltartóját is kitömte valamivel. Salander elé tette az egyik poharat. mit mondjon. most vissza akarta utasítani. Armanskij letette a tollát.

– Mert valami történt. baromi dühös voltam. hogy valaha is kijön belőle. Elkomorodott. ha meg akarsz keresni. hogy hallottam-e rólad. hogy megtudja. amiből elélek. Komolyan beszélek. Neki magának eszébe sem jutott ez a lehetőség. milyet szeretnék. És lehet. Salander nem felelt. hogy lesz neked való munkám. Lehajtotta a fejét. és nem valószínű. Már az ajtóban volt. Legalább havonta egyszer idetelefonált. mi történt odafönt Hedestadban. nincs rá szükségem. de például vécére már egyedül jár. hogy megértsd. – Ennyi. És sosem hordták még le ennyire. hogy Palmgren életben van. – Nem mondhatnám. Viszont piszok jó átvilágító vagy. De senki. hogy kell érteni a lány szavait. . – Nagyon rosszul volt. – Gondolom. Salander teljesen össze volt zavarodva. Armanskij aprólékosan szemügyre vette. és vissza sem nézve kisétált a kórházból.hunebook. ha érdekel. azt nem akarod elmesélni. – És nyilván arról sem. – Hogy vagy? Salander vállat vont. de csak akkor.com – ebook magyarul – De az orvosok azt mondták… – Mondtak azok sok mindent – szakította félbe Armanskij. – És miből élsz? Van munkád? – Nincs. Sosem tudta biztosan. Mit akarsz dolgozni? – Azt nem tudom. – De hát valamiből meg kell élned! – Mondtam. majd közölték vele. Ősszel találkoztam vele. és javul az állapota. mit mond. Vagy nem tudom… esetleg ha szükséged van rám valami melónál. Két évvel korábban ő talált rá Palmgrenre az agyvérzés után. elvagyok. Hosszú hallgatás után Armanskij szólalt meg. de nem így értettem. – Salander hangja egyszerre hűvösebb lett. – Ez szép tőled. Akkor varrták a nyakába Nils Bjurmant. De később sem nézett vissza. – Szavamat adtam. Úgy értem. – Ez a Blomkvist égen-földön keresett téged. időnként meglátogatják. Egy hétig szinte a kórházban lakott. hogy a szája keskeny vonallá szűkül. Armanskij hátradőlt a székében. megcsinálom. hogy visszajöttél mindenféle megfigyelőeszközökért. A szemét elfutotta a könny. – Várj egy kicsit! Mit akarsz csinálni? – Meglátogatom Holger Palmgrent. – Mert nem lehet. Az orvosok a fejüket csóválták. amikor Armanskij utána szólt. és nem is tudom. akik törődnek vele. Átadott egy cédulát. Salandernek meg Blomkvistről nem volt kedve beszélni. úgyhogy nagyon kell figyelned. De az elmúlt évben kicsit összeszedte magát. de érdekli. és hívta a mentőket. meg az új e-mail címem. – Csak szólni akartam. Itt a mobilszámom. Salander hallgatott. hogy mi volt a szereped a Wennerström-ügyben. és az ideje legnagyobb részét ő foglalta le. Nem tudom. – Segítettem Kalle Blomkvistnak. hogy hazajöttem. – Amikor egy szó nélkül eltűntél. – Nem akarok munkát tőled. és valaki megfenyegetett. önző alaknak. hogy van annyim. hogy soha többé nem bízom meg benned – grimaszolt egyet. hogy Palmgren kómában van. beszélni sem tudott. és Armanskij látta. Nem tud rendesen artikulálni. Nem akartam belekeveredni. Sok mindenben segíteni kell neki. Sosem érezte még magát ilyen szemét. A húga meg egyszerre feltámadt. hogy kedvelem ezt a férfit – folytatta –. Anyagilag független vagyok. – Csak köszönni akartam… nem keresek munkát. nem sokkal azután. Elhatároztam. és felkelt. maradok-e. Akkor felkelt. történt-e valami. még Armanskij sem szólt neki. Ez azért enyhén szólva szenzációt keltett. és semmi biztatót nem tudtak mondani. hogy nem beszélek róla.http://www. Martin Vanger belehajtott a kocsijával egy teherautóba. És azok. De van egy kis pénzem. mi van veled. Ő sem volt hajlandó Hedestadról beszélni.

Küldött neki egy e-mailt. Húzd ki a klienseid közül most. nyomtalanul eltűnik…?! – Elvállalt meló alól sosem bújtam ki. de erőt vett magán. Másnap hétkor kelt. De hát rajta kívül csak négy vagy öt ember tudott az egészről: a műveleti főnök és azok. Christien Rutherfordot attól a kattanttól. Felhívta a Söder kórházat. Armanskij tehetetlenül nézte. Úgy gondolod.com – ebook magyarul Armanskij újabb grimaszt vágott. aki informálja. – A műveletin?! Te?! Aki ha olyanja van. Ennek az ügynek egyetlen részletét sem ismerhette volna. hogy Holger Palmgren éppen a tornateremben van foglalkozáson. Mocskosul érezte magát. Elhiszem. hogy keltsék a cirkuszt körülötte. belső emberről lehet szó. Visszaült a kocsiba. hogy kiszivárogtatta. Kell vennem egy saját kocsit. sürgős. A Miltont fogja vádolni azzal. – Valamiből akkor is élni kell. Nyolckor már a Ringvägenen volt. ha valami igazán érdekes probléma bukkan fel. – Milyen probléma? – Olyan. Tizenegy órakor visszament a recepcióra. – Hát… – kezdte volna. Mire Armanskij megszólalhatott volna. Biztosan van egy bizalmasa a Miltonnál. Armanskij az állát dörzsölgette. Ugyanazt a Nissan Micrát bérelte ki. de addigra Salander már ott sem volt. menjen az ebédlőbe. Elakadsz. A Rutherford-akta be volt zárva a fiókba. Az irodában volt riasztó. és kiszállt az autóból. Armanskij megcsóválta a fejét. – Bocs. és látta. Ő meg a barátja csinálja. Személyi védelemtől kiállítások biztosításáig bármit jelenthetett. – És…? – Humbug az egész. anyagilag független vagy. A következő pillanatban újra megjelent az ajtóban Salander. Nem munka kell. amelyről nem is lett volna szabad tudnia. aztán balra. vagy jöjjön vissza később. Ha nekem akarsz munkát adni. annak valami nagyon különlegesnek kell lennie. akármit is jelentsen ez. aki fenyegető leveleket írt neki. amellyel pár hete az Äppelvikkenbe hajtott.http://www. Esetleg a műveleti stábnál. Akkor szólj. A telefonba azt mondták neki. – Jó. A szakzsargonban a műveleti jelző terepmunkát takart. és bement a recepcióra. . akik a fenyegetésekről jelentettek… de ők mind megbízható profik voltak. A műveleti stáb megbízható veteránokból állt. és közölte vele. hogy Palmgren már alszik. hogy Harry Fransson. ami a jövő héten eljut a médiához. igen… Két embered egy hónapja védi azt a színésznőt. Az elmúlt tizennégy hónapban az erstai rehabilitációs otthonban ápolták. pontosan hol van Palmgren. de másnap meglátogathatja. Már megint. Olyan esetről beszélt. megint eltűnt. Korán lefeküdt. akit meglátogatok. De ha mégis kellene… – Dragan. – Ja. Azt mondták. de már nem érdekel ez az átvilágítósdi. mert valamiért úgy érezte. és csak tizenegy után beszélhet vele. Salander egész este fel-alá járkált a lakásban. mióta hazajöttem. Sietett. Hát ez a lány tényleg nem egyszerű eset. amin nem tudsz kiigazodni. és nem tudod. hogyan tovább. nagyrészt volt rendőrökből és kilencven százalékban férfiakból. a jobb oldali folyosón végig. Hirtelen az Äppelvikken villant az eszébe. hogy másnap reggel szereljenek fel egy biztonsági kamerát az irodájában. és szinte azonnal el is aludt.hunebook. Salander a Milton Security műveleti stábjába való bekerüléshez szükséges minden feltételnek a szöges ellentéte volt. Salander egyenesen hazament Mosebackéba. A recepciós hölgy megnézte a papírjait. Mintha áramütés érte volna. a technikusok vezetője már hazament. Alig tudott úrrá lenni az idegességén. Az órára pillantott. az autókölcsönzőben. olyan sok részletet tud a levélíró. Pár nap múlva újabb levelet fog kapni. Foglaljon helyet a várószobában. amikor leparkolt. és várakozás közben elszívott három cigarettát. Lenézett az íróasztalra. Egyszerűen az elmúlt pár évben az egyike lettél annak a kevés embernek. és nagy nehezen megtudakolta. akiket tisztelek. Armanskij csak bámult rá. te vagy a második.

Salandernél ez a megalázkodás jele volt – vagyis rendkívül ritka gesztus. És ha sikerült is felemelnie. egy kéz bukkant elő a háta mögül. hogy élsz. amikor elmentem. De élt. Aztán kinyitotta a száját. amikor látta. feszült tekintetével találkozott. csak végigcsusszant a tányér szélén. – Eltűntél. Egy hosszú pillanatig Palmgren a lány szemébe nézett. Tolószékben ült. hogy nem nyugszik. Az étkezései még mindig sokáig tartottak. hogy emelkedjen. – Azt hittem. Palmgrennek feltűnt. Elképzelte. akkor… akkor már réges-régen meglátogattalak volna. hogy a lány visszahozta a szívószálat a poharából. hogy újabb falattal próbálkozzon. Mikor Palmgren a tejespohárra mutatott. Palmgren csak nézte. Azt mondták. és Salander várakozó. Nem azért. vagy százévesnek nézett ki. cukor nélkül. hogy van még egy csomó más dolog. Minden harmadik-negyedik alkalommal elvétette. és az orvosok azt mondták. akinek az alárendeltjei kinyilvánítják a tiszteletüket. és rögtön felismerte Holger Palmgrent. hogy az arcát vagy az állát találja el. legfeljebb pár napod lehet hátra. és nagy levegőt vett. és eltökélte. és a falat leesett a villáról. amire szintén nem képes. de legalább már egyedül evett. Salander elvitte a tálcát. és kérdően Palmgrenre nézett. előretolni. Ajkának rándulása mosoly akart lenni. törékeny kéz. felemelni és a szájához irányítani. és hogy néha nyáladzik. – Skon túan táaó. mit kell csinálnia: megfelelő szögbe állítani a villát. – Szerinted lehet itt valahol kávét szerezni? – kérdezte Salander. ügyetlenül tartva a villáját. – Te is kérsz? Tejjel. Palmgren szavai elmosódtak. Normális esetben Palmgren rühellte az ilyesmit. – Elndél. Mintha összezsugorodott volna. Palmgren hátradőlt a tolószékben. erre elmentem. míg végzett a rágással. Rengeteg mondanivalója lett volna. Mindig megfelelő adag ételt tett a villára. mintha tehetetlen csődtömeg lett volna. A szíve megmagyarázhatatlanul hevesen vert. ami szokatlan volt. Az arca furcsán mozdulatlan volt. de a tányérjára koncentrált. Ismerős volt a keskeny. Hat hónapja még úgy remegett a keze. Felemelte a fejét.http://www. Abba már beletörődött. a lány apró öklére tette. mert a szája és a nyelve sem engedelmeskedett tökéletesen. és elfogadta az ételt. Salander arcán bűntudat látszott. és elfogadta. tartotta neki. ugye? A kezével igent intett. Az megrázta a fejét. A tekintetük azonban időről időre találkozott. – Kómában voltál. falatonként megetette. Salander egy szalvétával megtörölte a száját. mint egy csecsemő. Ha tudom. hogy szükség van rá. ahogy a lány kezet csókol neki. és elvette tőle az evőeszközt. amíg vissza nem nyeri a teljes uralmat a végtagjai fölött. Pontosan tudta. Palmgren úgy érezte magát. Annyira sajnálom. ahogy a villa felemel egy falatot. hogy a kávét is megihassa vele. Palmgren felemelte a kezét. Aztán elmosolyodott. Salander lassan. még mindig irányt változtathatott az utolsó pillanatban. és egy perc múlva két kávéval tért vissza. hogy ő üresen issza. Palmgren lehajtotta a fejét. és megvárta. hogy meg fogsz halni. és elmosolyodott az abszurd gondolatra. Ha arra utasította. Bocsáss meg. Még egyetlen szót sem szóltak egymáshoz.com – ebook magyarul Megállt a félig üres ebédlő ajtajában. De a rehabilitáció azért hozott javulást. találta ki Salander. majd megszorította. – A sarkon túl van a tálaló. Nagy odafigyeléssel irányította az ételt a szájához. de egyetlen szótagot sem tudott rendesen kiejteni. mint valami filmbeli keresztapa. Afölött azonban nem tudott napirendre térni. meghaltál. . A probléma a kivitelezéssel volt. hogy inni tudjon.hunebook. és a szája felé kormányoznia. Salander letette a villát. Mikor leeresztette a villáját. de most megértette. hogy esélye sem volt eltalálni a kanállal a száját. Vele szemben ült. Mikor végzett. Palmgren magában káromkodva próbált meg harmadszor is a villájára venni egy falat sajtos makarónit. hogy nem tud rendesen járni. hogy képtelen normálisan enni. benne a szívószállal. A keze külön életet élt. Végül ő törte meg a csendet.

Felnőttesen nézett ki. – Körzt bírsá. hogy érintkezésben maradhasson vele. ő hagyta cserben Lisbeth Salandert. Nekem viszont jogi tanácsadó kell. – Én nem aggódtam. – Túlörg vog – öklével a tolószék karfáját ütögette. Sokéves ismeretségük alatt kitapasztalta. Lehet. és azt szeretném. aztán bólintott. – Utazgattam. Nyilvánvalóan volt valami gond az új gyámmal. mert önző módon azt szerette volna. Salander körülnézett. és bosszúsan fintorgott. Már azzal is nehézségei voltak. – Nem értem. összevetette a lányt. De meg fog maradni… nála cselekvőképesebb embert nem is ismerek. mivel saját gyermeke sosem volt. Salander megeresztette a szokásos félmosolyát. kivette azt a gyűrűt a szájából. – Holger… ne félts engem. hogy fel kellene hívnia kollégáját – sőt. mintha köhögne. – Én nmagódam. Nils Bjurmant. Úgy hangzott. Salander mosolya kiszélesedett. amikor még megtehette volna? Tudta a választ: azért. – Jólnélgi – bökött Palmgren a ruhája felé. aztán mégsem tette meg. és… hm… eltűnt a nyakáról a lódarázs-tetoválás. Bár lehet. hogy soha nem hazudik a szemébe. Ez már nem a te gondod. Most ő érzett bűntudatot. És miért nem fellebbezett a cselekvőképtelenségéről szóló határozat ellen. hogy te legyél az. – Jól is vagyok. A lányaként szerette ezt az istentől elrugaszkodott kölyköt. – Körzbrs. így rögtön felfigyelt a hamis zöngére Salander hangjában. Aggódtál? Palmgren lassan nemet intett a lejével. ha szükségem van rád? Palmgren megrázta a fejét. Van már tervem azzal a határozattal is.com – ebook magyarul – Dragan Armanskij mondta? Bólintás. . a nővel. Jó lesz így? Leszel az ügyvédem. akkor tényleg ostoba vénember vagy. Megváltozott. Armszi aót. – Mióta vagy itt? Palmgren mozgás. Palmgren hetek óta először elnevette magát. amilyet már nagyon régen nem. Armanskij aggódott. Tsz mádra viáni. hogy a bíróságon nem tudsz képviselni. Nem búcsúztam el senkitől. Hányszor gondolt rá.és beszédkoordinációját károsíthatta az agyvérzés. akire emlékezett. – Nem is kell aggódnod értem. de tanácsot attól még adhatsz. és témát váltott. – Hát ha ilyeneket mondasz. – Hoddozol? – Nem értem. – Körzeti bíróság? Mi van vele? – Vizz kel… voadni… harozot… csegvőképde… Palmgren arca kivörösödött. Tudsz magadra vigyázni. szinte barátját –. Így sem jó? Palmgren megint rázni kezdte a fejét. Rendes volt. Azt akarta. és összeszorul a szája. Salander a karjára tette a kezét.http://www. aki előtte ült. Jól nézel ki. – Nincs vele baj… tudom kezelni. hogy lehúzza a sliccét a vécén. – Mie zú gyád? – Milyen az új gyámod? Palmgren látta. tiszta és jól öltözött. hogy Salander arca elsötétül.hunebook. Úgy próbált kibújni az igazság elmondása alól. viszont nem is teljesen őszinte. hogy elterelte a figyelmét. és megkérdezni. és olyan melegséget érzett a szívében. mi van Salanderrel. Végignézett rajta. ami megnyugtatta Palmgrent. – Osb vémbr. hogy néha kell majd a segítséged. Ami nem is lepte meg Palmgrent. El kellett mennem innen. Úgy érezte. de az értelmi képességeit nem. Most meg már nem tehetett semmit. Palmgren kérdőn felvonta a szemöldökét. amikor nem sikerült kiejtenie egy-egy szót. csak mentem. ha kapcsolatban maradnak.

Salander összeszedte a bábukat. – Gyakran foglak látogatni. – Egy pár lépést már tud járni. Nincs rá szükségem ahhoz. csak egy személy látogatta meg néhányszor. És szépen haladunk. A. – A nevem Lisbeth Salander. Nem volt egyszerű. – Az biztos Dragan Armanskij. a legközelebbi ismert hozzátartozója egy nyolcvanhat éves unokatestvér Jämtlandban. Amint az ajtó bezárult. kicsit arrébb a folyosón. Palmgren összevonta a szemöldökét. hogy sok dolga lesz. és egy sakktáblát vett ki belőle. Bemutatkozott. A lány nyilvánvalóan valami csínyre készült. pontosan milyen foglalkozás ez? – kérdezte. Van pénzem. . – Szeretném tudni. Meglátja. – Mostlnyom. bár nem hozzátartozó. Valami mást szeretnék. és szólt. – Erőfejlesztő és koordinációs gyakorlatok. hogy magyarázza el a helyzetet. Úgy tűnik.http://www. értesítenünk kell. és döbbenten ismerte fel a saját készletét. igaz? Palmgren komoran bólintott. Háromszor verte tönkre. mint egy kisgyerek. Emlékbe? Salander átengedte neki a világost. Írja fel az adatai közé. de bízott benne annyira. – Kedves. Salander legnagyobb meglepetésére finn akcentussal válaszolt. A dzsekije belső zsebébe nyúlt.hunebook. Felállította a sakkfigurákat. aki felelős a betegekért. akit.vagy mostohalánya lenne. Salander habozott. – Tizenhárom éves koromtól viselte gondomat. hogy meglátogatta. Lehajolt. nyáron már a parkban is fog tudni sétálgatni. Amennyire én tudom. az nem feltétlenül felel meg a törvénynek. elég sokáig tartott. majd egy ápolónő félbeszakította őket azzal. – Két éve nem mostalak már le. hogy az ő felfogása a morálról nem minden esetben egyezett az igazságszolgáltatáséval. hogy édes. A lány biztosan magával vitte a lakásból. Sivarnandan felhúzta a szemöldökét. de semmiképpen sem bűn Isten törvényei szerint. – De ha így is van. ha az állapota rosszabbodna. és egy tollat dobott az asztalra. És akkor majd mesélek a… de most ne fárasszuk ezzel magunkat. a recepcióhoz ment. A probléma csak az volt. hogy tudja: amire készül. Lehajolt. Salander többi ismerősével ellentétben Palmgren biztos volt benne. Palmgren kínlódva felállt a tolószékből. – Lehetséges – felelte határozottan dr. hogy itt az ideje a délutáni foglalkozásnak. Salander a lifthez kísérte. Sivarnandanhoz küldték. Dr. hogy van. hogy megéljek. Sivarnandan. – Többet nem dolgozom Armanskijnál. és kijövök belőle. Akkor huszonnégy voltam. miután ő beteg lett. Dr. Palmgren feladta. vagy netán elhunyna. és elmagyarázta. – A mostohalányom. Sivarnandan átnézte Palmgren dossziéját. és mi fog vele történni. mire ezt közölte velünk. – Hol dolgozol? Nem Armanskijnál. – Elmondaná. egészen az agyvérzésig. és vékonyka bajuszt viselt. hogy Lisbeth alapvetően morális lény.com – ebook magyarul – Hol dozzol? Nem Armszil. az asztalra tette a táskáját. akit egy irodában talált meg. Salander két órát maradt Palmgrennél. – És hol a fenében volt eddig? – Salander nem vett tudomást a kimondatlanul is félreérthetetlen kérdésről. nem tudván. hogy beszélni szeretne azzal. – Nem találom nyomát Palmgren úr aktájában annak. amiről nem akart beszélni. Én vagyok a lehető legközelebbi hozzátartozója. Végül felnézett. Dr. – Pénteken jövök. Abban is biztos volt. Ő a lánya? Salander és Palmgren egymásra nézett. és megpuszilta Palmgrent. és összehajtotta a táblát. Bőre himlőhelyes volt. amit Salander abszurdumnak talált. Hirtelen olyan boldog lett. hogy ő Palmgren mostohalánya.

http://www. Az a mániája. és ő majd megerősíti. A legtöbb beteg fel sem ébred az ilyen kómából. – Azt mondja meg. és kilenc hónapja átszállították ide a rehabilitációs központba. hogy nem szabad engem ilyesmivel terhelnie. mi az esélye annak. hogy még mindig ő a felelős értem. hogy életben van. Akár ma is elviheti egy újabb agyvérzés. Fél éve még nem tudott segítség nélkül enni. De nem úgy. Dr. mint amikor egy gyereket tanítunk beszélni. Ugyanez vonatkozik a járásra is. De remélem. Én találtam rá. mindenesetre szeretném tudni. melyik szót kell használnia. Elkérte még a társadalombiztosítási számát és a telefonszámát is. Az orvos meglepetten nézett rá. hogy mozgáskoordinációs és beszédproblémái vannak. Tehát Anders. hogy fogalmam sincs. hogy ön az első látogatója karácsony óta. Fogalmazhatunk úgy is. – Azt tudom. hogy két órán át sakkozott Palmgren úrral. – Aha. amikor Armanskij úr beugrott… Nos. találkozott vele.com – ebook magyarul – Így van. Őszintén annyit tudok mondani. hogyan alakul az állapota. nyáron. Először a krónikus páciensek közé került. Agyvérzése volt. – Anders? – Sri Lankán születtem. Nem tudom megmondani. Még nem állt készen a halálra. akinek mondom magam. – És a beszéde? – A beszéd. és rendbe jön-e. Azt hallottam. csak nem tudja megformálni a hangokat.hunebook. de néha azért előfordul. Ha tudtam volna. Majdnem két évet elvesztett az életéből. ez egy makacs vén öszvér. hogy néhány hónap múlva. hogy… ezt most hosszú lenne elmagyarázni. Sokáig teljesen tehetetlen volt. hogy az vagyok. Tegnap tudtam meg. Sokáig volt kómában. – Mit jelent a nevében az A? – kérdezte. hogy újra rendesen tud majd mozogni és beszélni. látta. Sivarnandan fogta a tollat. Salander gondolkodott ezen egy percet. merre van a bal és a jobb vagy a liftben a föl és a le. Ez így ugyan nem egészen szabályos. – Javulhat még? – Persze. ezután három hónapig az intenzíven feküdt. hogy a Jóisten dönti el. és gondosan bevezette Salander nevét az aktába. már tud sétálni a parkban. de három hónapos koromban örökbe fogadott egy åbói család. mondjuk.és a mozgásközpontját is kiütötte az agyvérzés. és nem fordítva. – Ehhez kéne egy kristálygömb. Tetszett neki dr. – Értem. és csak a legutóbbi néhány hónapban láttunk javulást nála. ami részben a hosszú ágyhoz kötöttség okozta izomsorvadás következménye. – És ha mondjuk húsz évig él? – Keserves küzdelem ez neki. – Akát mindennap el tudok jönni. és hívtam a mentőket. és néhány szót újra is kell tanulnia. hogyan használja a testét. – Nem szükséges. bár ezt remélni sem mertük volna. De még húsz évig is élhet aránylag normálisan. és beszéljen. akik tökéletesen képtelenek ellátni magukat. de figyelembe véve. Biztosítsa neki a szellemi stimulációt. – Rendben. A. Ismeri? – Felhívhatja. – Márpedig azt nem fog adni. Dr. Hiszek magának. – Anders. Azóta újra megtanítottuk neki. azóta szinte napról napra javul az állapota. Kilenc hónapja nem tudta megkülönböztetni. Az egészségi állapotáról azonban nem adhatok önnek tájékoztatást az engedélye nélkül. Most már legalább rövid távon képes egyedül járni. hogy mennyit fejlődött. A szó jelentését ismeri. De majd nézze meg néhány hónap múlva. A helyzet a következő: két évig halottnak hittem. most már hivatalosan a mostohalánya. Az első akadályt volt nehéz legyűrni. Nos. a javulás jeleit kezdte mutatni. Sivarnandan indiai külseje és finn akcentusa. Sokat. . hogy tudok segíteni? – Látogassa. Sivarnandan széttárta a kezét. Nem mindig jut eszébe. Aztán. Egy hónappal ezelőttig képtelen volt felállni a tolószékből.

Nagyon kérem. akármibe kerül. akkor még mit kaphatna? – Nos. hogy várja a látogatásait. akit szerepeltetni akarunk. Jövő hónapban van a doktori védésem. amit terveztem. kilencet sikerült összehozni. A legjobbat. – Vegyen föl egyet. Azt szeretném. – De komoly vagy! Történt valami? Svensson sóhajtva csatolta be a biztonsági övet. És veled mi van? Ideges vagy? Óvatosan oldalba bökte a nőt. Csak egy bátyja. akit csak talál. – Nem. hogy minden eszközt kapjon meg. hogy megunja. miközben az besorolt egy busz mögé. hogy megkapja a szükséges kezelést. és egy nyitott dobozt látott a hátsó ülésen. És felesége sincs. És eddig a huszonkét beszélgetésből. – Még szép. ha több erőforrás állna rendelkezésre. A hét végéig előteremtem a pénzt. amikor kened-vágod a témát.com – ebook magyarul – De ne jöjjön mindennap. le nem véve a szemét az útról. – Nézz hátra! Svensson megfordult. És gondoskodjon róla. Johansson fékezett. Odahajolt a nőhöz. megszólalhasson. amikor egy svéd kórháznak volt pénze ilyesmire. – Legrosszabb esetben ejtjük a Björckre vonatkozó részt – folytatta Svensson. – Blomkvist ragaszkodik hozzá. és nem érintenének minket is a megszorítások. ami javítja az esélyeit? Kifizetem. – Nem. – Micsoda? – Hogy egy hónap múlva le kell adnom. hogy érhetném utol. és arcon csókolta. – De hát bűn lenne kihagyni a sztoriból a nemzetbiztonsági hivatal alkalmazottját. – Mi a… ki van nyomtatva! – kiáltott fel örömében. Lövésem sincs. ami kell hozzá. hogy holnap ez legyen az első dolga. hölgyem? Salander a szokásos kemény. mielőtt falhoz állítjuk. – És ha nem lennének megszorítások. – Attól tartok. De már rég elmúltak azok az idők. de biztosíthatom önt. jobb lenne.http://www.hunebook. nem pedig. – Parancsol? – Vegyen föl neki egy személyi edzőt. . – Most tréfál. semmi. Elvette a bekötött disszertáció egy példányát. mint Holger Palmgren az ideális megoldás egy teljes munkaidős személyi edző. Próbáltál te már bármit kiszedni a nemzetbiztonságiakból? Még azt sem ismernék be. a Nynäsvägenre vezető alagút felé navigálva Johansson a barátjára pillantott. szilárd nézésével válaszolt dr. Björck-kel is gáz van a nemzetbiztonságnál. – A szüleit próbáltad elérni? – Rég meghaltak. Volt pofája betegszabadságra menni. ez itt már a speciális kezelés. az olyan páciensek esetében. Az orvos rámosolygott. Svensson beszállt az anyósülésre. Anders Sivarnandannak. Csak egy kis baj van a kézirattal. Persze. hogy ott dolgoznak. hogy mindenki. amit lehet. A Slussenen keresztül. aki kurvázik! Mit akarsz csinálni? – Hát megtalálni. az út szelére húzódott a Fiattal a Gamla Stan metróállomás mellett. és az otthoni telefonját sem veszi fel. és mégis halál nyugodt vagyok. az is Spanyolországban. – Van bármilyen speciális kezelés. – Szia – mondta az. – Kórházban van? – Nem tudom.

– Ez érdekes… Nemrég találkoztam ezzel a Zala névvel. Vele én beszéltem. – Hol? – Beszéltem Sandströmmel… az újságíró kuncsafttal. és ezt a nevet is csak legutolsó alkalommal árulta el. azt meg Antonnak hívod. amikor elé tártam a bizonyítékokat. Johansson rápillantott. hogy a múlt héten egy lány holttestét találták meg az ottani csatornában? Tele voltak vele a lapok. Aztán nagy nehezen sikerült belőle kiszedni némi információt. Olvastad. Csak egy név. de akkor sem nevezhetem meg a lányokat. doktornő! Megint megcsókolta. de persze nagyon félt tőle. – Ő is benne van a disszertációban – mondta Johansson. – Igazi neveket nem használhatok. Lehet. de hát ez nem egy gyakori név. lengyel vagy valami délszláv. aztán többször visszatért. és megkérdeztem. Nem voltam képes kinyomozni.-vel négyszer vagy ötször beszéltem.–t… – Irina P. mert utánajárhatnának.hunebook. szervezett bűnözés és a társadalom felelőssége Mia Johansson – Pedig úgy volt. volt az. – Ki ez az Anton? – A neve valószínűleg Zala. Hogy az mekkora tetű! – Merthogy…? – Nem is igazi újságíró! Reklámleveleket készít mindenféle cégeknek. Akkor próbálta rendbe tenni az életét. Svensson átlapozta az Oroszországból szeretettelt.com – ebook magyarul Oroszországból szeretettel Leánykereskedelem. Tamara nevét keresve. Nem mondott róla semmi mást. – Nyugi. És a mindenféle beteges fantáziáit élte ki azon a lányon… – Tudom. de azt hiszem. – Viszont üröm is van az örömben. – Tudod. ki is ő. amiket ismert. És ne nyúlkálj. és kiszállni az üzletből. Totál kilett. miért tizenéves kelet-európai prostituáltakon éli ki a megerőszakolós fantáziáit. Na és persze a kuncsaftokat sem említhetem név szerint.http://www. hogy csak jövő hétre lesz kész! Nahát…! Erre iszunk egyet otthon! Gratulálok. A lányok mind rettegnek tőle. Aztán komolyra fordította a szót. köztük ezt a Zalát. hogy ez a pasas csinálta a közegészségügyi intézet brosúráját a nemi úton terjedő betegségekről? – Azt nem. melyik lánnyal beszéltem. – És mit? – Sandström olyan helyzetbe került. Nem sikerült beazonosítani. Azzal halálos veszélynek tehetném ki őket. Először 1999-ben jött ide. és ez nem az igazi neve. – Tamara álnéven. huszonkét éves. Úgyhogy minden esettanulmányban álneveket használok. hogy ezért kritizálni is fognak a védésen. miközben elhagyták a Gullmarsplant és a Globe Arenát. Elmélyülten olvasott. valami Irina P. . és egyikük sem mert mondani róla semmit. ami felbukkan itt-ott. Megadta a neveket. majd csak három hét múlva leszek doktor. Ő is teljesít megbízásokat a szexmaffiának. – Te jó ég… Csendben hajtottak át Skanstullon. Irina P. vagy hogy mondják. – Múlt héten beszéltünk. született Szentpéterváron. Mi van vele? – Ma találkoztam Gulbrandsennel. – Aki idehozta. aki a södertäljei bordély ügyében nyomoz. amikor vezetek! Svensson nevetett. – És azt tudtad. Irina P. Tavaly meginterjúvoltál egy lányt. – Nem. ki ő? – kérdezte Svensson. hogy most már nem egyszerű ügyfél.

Egészen addig élt benne az aggodalom. okleveles gyógytornász. Salander játék közben egy könyvet olvasott arról. A doktor képtelen volt kiigazodni ezen a különös fiatal nőn. Salander összevont szemöldökkel nézett fel a könyvből és úgy tizenöt másodpercig a táblát figyelte. bizonyos Hugo Svensson neve. és mindent gyanakvással szemlélt maga körül. Aztán összeszűkült szemmel nézett Salanderre. Néhány nappal az első látogatás után egy rakás irattal tért vissza. Sivarnandan is csatlakozott hozzájuk. Az alapítvány kuratóriumának elnöke egy gibraltári ügyvéd volt. hogy rendesen felérje az asztalt. Még azon is örvendezett. és felvette Holger Palmgren személyi segítőjének és edzőjének Johanna Karolina Oskarssont. Furcsa. hogy nonprofit alapítványt hozott létre kizárólag abból a célból. hogy kibújjon a válasz alól. hogy nincs-e a dologban valami etikátlan. majd megint belemerült a könyvbe. Nyolc körül ment el. Igen feltűnő jelenség volt. . – Bizonyítsd be. hogy átverésről van szó. és a lány látogatásait is gyermeki lelkesedéssel várta. Egy alkalommal dr. amit azonban csakis arra használhatott fel. Ez látszott a hetente elvégzett vizsgálatok eredményeiből.hunebook. aki Palmgren mostohalányának mondta magát. Palmgren mindenesetre keményen dolgozott a javulása érdekében. és újabb öt percig gondolkodott. Végül úgy döntött. látszólag anélkül. mintha egész idő alatt civakodtak volna. A lány hetente egyszer jött látogatni. Bármenynyire visszavetette fizikailag az agyvérzés. egyáltalán nincs humorérzéke. Palmgren játszott világossal. – Ne – mondta. mindig megtalálta valahogy a módját annak. hogyan kell a rádiótávcsövek frekvenciáját a súlytalanság állapotában bekalibrálni. hogy dr. hogy támogassa Palmgren rehabilitációját. Sivarnandan rendelkezésére bocsásson két és fél millió koronát. Amikor pedig a munkájáról kérdezte. Minden lépésen hosszan és mélyen töprengett. Palmgren a huszonhetedik lépes után feladta a játszmát. és az sem zavarta.http://www. és mennyiben Salandernek. Palmgren mozgáskoordinációja és állapota egy hónap alatt látványosan javult. Sivarnandan meglepetésére az első havi fizetése előre. hogy nincs. – Még kihozhatod döntetlenre. Mikor Palmgren lépett. és nagyjából helyesen hajtotta végre a szicíliai védelmet. hogy a javulás mennyiben köszönhető az edzésnek. hogy egyik sakkjátszmát a másik után vesztette el. vasárnap – március 11. Az alapítvány célja az volt. Az iratokban szerepelt még egy másik gibraltári ügyvéd. megtolt egy figurát. hogy Holger Palmgren nevű páciensének minden lehetséges kezelést biztosítani tudjon. Csak igényelnie kellett a szükséges öszszeget a könyvelőtől. felpillantott. amelyek azt igazolták. Mindig délután három óra tájban érkezett. és néhány órát elsakkozgatott Palmgrennel. Sivarnandan napokig tépelődött azon. közvetlenül a szerződés aláírása után megérkezett a kórház számlájára. az elmeállapotával semmi probléma nem volt. amikor elérkezett a lefekvés ideje. ahogy egy beteggel szokás – ellenkezőleg. sőt példa nélkül álló megállapodás volt ez. stockholmi címmel. Palmgren sóhajtott. Valamint nem képes normálisan beszélgetni sem... Egy párnán ült. hogy tanulmányozta volna az állást. amikor az ebédlőbe menet megpillantotta Palmgrent és Salandert. A sakktábla fölé görnyedtek. pszichológusi végzettséggel és tekintélyes tapasztalattal a rehabilitáció terén. A nő harminckilenc éves volt. Úgy látszott. valamint egy könyvelő. általában vasárnap.com – ebook magyarul 9. Sivarnandan megtorpant. hogy Salander nem úgy bánik a másikkal. FEJEZET Március 6. Az orvos megfigyelte. péntek Dr. Azt nem lehetett pontosan megmondani.

Azért csínján a piával. Rövid csend. – Azért fáj így a hátad. Tehetséges amatőrnek tartotta magát. – Helyes. Annak az lehet a vége. – Csak meghúzódott. és egy mobilszámot hívott. . – Te jóisten…! – fakadt ki dr. leszámítva. De szólni nem szólt semmit. A bárszekrényhez ment. Majd a vonal. hogy a lány felemeli a borospoharát. Káros szenvedélyévé vált. Klubban azonban szemlátomást sosem játszott. Meztelenül feküdtek Mimmi ágyában a Lundagatanon. és furán érezték magukat. ami alatt Salander csak egy-egy kéjes nyögést eresztett meg. Többet ne hívja ezt a számot. hogy mindennap felhívja. Már húsz perce gyömöszölte. vannak-e egyéb képességei. úgy érezte magát. Sivarnandan. – Ő már csak ilyen – mondta Palmgren. Salanderen viszont látta. A szőke óriás enyhe akcentussal szólt bele a telefonba. megszakadt. – Köszönöm – mondta. az embereit érdekli az ajánlat. mégis teljesen elcsüggedt. amikor Mimmi megpaskolta a fenekét. Most Mimmire nézett. hogy ennyi elég lesz. ő is a hátára hengeredett. Aztán felemelte a telefonkagylót. és amikor az orvos megemlítette. vajon öröklött-e ez a tehetség.http://www. mint erstai tartózkodása során bármikor. hogy a szőke óriás közölte. – De… – Rövidesen értesítjük. – Mit akar? – Svédországban van. és innentől ő játszott világossal. egyszer második lett egy iskolai versenyen. Nem nézte meg őket azonnal. Gyűlölettel eltelve nézte több mint egy percig. hogy félelmetesen jó játékos. ahol tovább vizsgálta a Handelsbanken számlakivonatát. Sohasem hallott Emanuel Laskerről. majd két kortyra lenyelte. amelyek érdekelhetnének egy pszichológust.hunebook. Sivarnandan kisfiú kora óta sakkozott. Felpakolta őket a konyhaasztalra. és visszavitte az üveget az asztalhoz. Bjurman halkan káromkodott. Semmi nem változott. és emlékeztette magát arra. hogy a páciense jobban érzi magát. és ha igen. gondolta magában. nem tudott betelni vele. Arról tájékoztatta. abban a hiú reményben. Látta. míg összeszedte a gondolatait. Később is csak szórakozottan átfutotta a postát. – Igen? – Nils Bjurman vagyok. értetlenül bámult rá. mert egész nap a gép előtt ülsz. Bjurman nem csekély bosszúságára. – Sose játsszon vele pénzben. Amióta Salander újrakezdte a barátságot Mimmivel. A lábtörlőn halomban álltak a levelek. Majd töltött még egyet. egyre kevésbé érdekelték a munkával vagy a külvilággal kapcsolatos dolgok. Egy ideig még fekve maradt. hogy nem szabad túl közel kerülnie senkihez.com – ebook magyarul Salander megfordította a táblát. hogy Mimmi mégiscsak folytatja. és az íróasztalra tette a papírt. Csalódottan sóhajtott fel. A harminckilencedik lépésre kikényszerítette a döntetlent. de amikor hallotta. hogy Lisbeth Salander bankszámlájáról leemeltek 9300 koronát. vörösbort iszogattak. Fantasztikus élmény volt a masszázs. hogy ez Lasker egyik klaszszikus játszmájának variánsa volt. aki csak dorombol és kapálódzik a mancsával. Bjurman késő este érkezett haza. kitöltött magának egy jókora adag whiskyt. Sivarnandan önkéntelenül is eltöprengett azon. Visszajött… A dolgozószobába ment. Mimmi Salander hátát és nyakát masszírozta. Az egyik küldemény a Handelsbankentől érkezett. és kijelentette. hogy valakinek fájni fog. mint egy kiscica. Négy teljes hetet töltött a Stallarholmen melletti nyaralóban. és a munka százezer koronába fog kerülni.

– Több mint egy hónap múlva lesz a születésnapom. és még egy nemzetbiztonsági irodai zombi is ki tudja számolni. akkor elég jók az esélyei a száz rugóra. – Te nem vagy normális! És ez törvényes? – Nem tudom. hogy hivatalosnak tűnjön. Blomkvist odahúzott egy széket. hogy ha összesen húsz versenyző van. Gyönyörű. megrázta a csomagot. Lehet. – Ez mi? – A szülinapi ajándékod. Nem kell mást tennie. letette az egyik lábát a padlóra. Az órára nézett. – De ha már nem teszed. Viszont elfogyott a bor. és felöltözni? – Tartok tőle. – Te vagy az egyetlen. – Utána visszajöhetünk! Salander újabbat sóhajtott. Svensson tátott szájjal bámult rá. és nemigen járt bárokba. Három hete keresem Björcköt a nemzetbiztonságtól. De mi értelme a Söderben élni. hogy kilenc is elmúlt már. Van kedved elmenni sörözni? – Ez azt jelenti. – Elragadott a nagy buzgalom.http://www. de olyan. A bolhapiacon találtam. – Gyönyörű szép. miért volna törvénytelen eladni egy mobilt. hogy már nyert egy vadonatúj Nokiát. – Hát te teljesen őrült vagy… Blomkvist hazafelé tartott. kékfekete zománccal bevont.hunebook. ha nem jár kocsmázni az ember? Salander felsóhajtott. csak akkor nem találtalak. hogy elrabolta valami ellenséges titkosszolgálat. Finomítom a könyvemet. Salander letette a poharát. és elküldöd a címére vagy esetünkben a postafiókjába. majd óvatosan kibontotta. – Tulajdonképpen abba kéne hagynod a dohányzást – mondta Mimmi. Lisbeth ölébe rakta. és teljesen elvesztettem az időérzékem. legalább szép dobozban tartsd a cigidet. Egy lapos csomagot vett elő. – Köszönöm – felelte Salander. . – Jaj már… – bökte meg Mimmi a köldökpiercingjét.com – ebook magyarul Mimmi kihúzta az éjjeliszekrény fiókját. amikor kulcs zörgését hallotta a zárban. – Iszunk egy sört? Svensson megint megnézte az órát. hogy még talál itt valakit. – A nyereménytrükköt próbáltad már? – Mi az? – Írsz az illetőnek egy levelet. akitől ajándékot kapok. mint segíteni a piackutatásban. és látta. virágmintás papírba burkolva és aranyszalaggal átkötve. Blomkvistet láthatóan meglepte. Este Svensson a Millennium szerkesztőségében számára elkülönített íróasztalnál dolgozott. Jól haladsz? – Igen… vagyis hát… nem. hogy ki kell kelni az ágyból. de élvezte Svensson társaságát. – Nyissam ki? – Ha gondolod. aki indulhat a százezer koronás fődíjért. Aztán vársz. Azt fogja olvasni. és elgondolkodva leült. – Ez még a tavalyi. hogy nyert egy mobiltelefont GPS-szel meg mifenével. ami körülbelül egyórás beszélgetést jelent különféle termékekről. – Csak egy olcsó semmiség. Svensson hangosan nevetett. – Ez most komoly? – Miért ne? Minden mást megpróbáltál már. mintha direkt neked csinálták volna. és a bugyijáért nyúlt. Ráadásul egyike annak a húsz szerencsésnek. Kinyomtatod. és apró kínai írásjelekkel díszített cigarettatárca volt benne. Az írásjelek mit jelentenek? – Honnan tudjam? Nem tudok kínaiul. De nyomtalanul eltűnt. Hát te mit csinálsz itt? – Itt felejtettem egy aktát.

és mondott valamit. – Semmi. lehúzta Mimmi fejét a sajátjához. és a csípőjére tette a kezét. Salander a homlokát ráncolta. Bulizik a barátnőivel. akivel Londonban találkozott néhány éve. A Wennerström-balhé után olyan híres volt egy ideig. – Nézd már… – mondta Mimmi. tudod? – mondta Mimmi. Azóta nem volt kocsmában. – Nem mondod… – Te nem is tudsz erről? Akkoriban volt. Beszélgettek tovább. Egy művészeti galériában találkoztak. hogy leszbinek néznek? – Nem akarok feltűnést kelteni. Blomkvist nem vette észre.hunebook. – Csak poén volt. és elérhető… Most nagyon elgondolkodva néz. Salander lábujjhegyre állt. A Kvarnenbe mentek. Feladom. Pontosabban Mimmi mesélt egy leszbikusról. Svensson nevetgélve fogalmazta Björcknek a nemzetbiztonsági hivatalba címzett levelet. Egy nő megpaskolta az arcát. – Szájon akartál csókolni. – Dehogynem. mivel kellemes hely volt. akit ilyen egyszerű volt fellelkesíteni. Salander időnként bólogatott. találtak asztalt a bejárathoz közel. és hosszan megcsókolta. Több mint egy éve nem látta. erre rögtön az első alkalommal őbelé ütközik. amin mindnyájan nevettek. – Az ott Mikael Blomkvist. Menjünk haza inkább kefélni? – Mindjárt. Kalle „Köcsög” Blomkvist. és nem is esett messze. Blomkvistnál néhány évvel fiatalabb férfi volt. Tényleg csak egy kicsit kellett várniuk. és időnként bólintott. – Szeretnélek szájon csókolni. Mikor megkapták az italt. és ahogy próbálta felszedni a nőt. összedugták a fejüket.com – ebook magyarul – Lehet róla szó. . hogy Mimmi eltakarja Blomkvist elől. Hirtelen egy csoport lépett oda Blomkvist asztalához. Úgy tűnik. Pofátlanul jól néz ki. – Már megint nem figyelsz arra. Húsz perccel Blomkvisték érkezése után a másik férfinak megszólalt a telefonja. egyre mulatságosabbá vált a helyzet. és mindenki kezet fogott vele. hogy hazajött. Mikor végül is szétváltak. – Ne csináld. Mimmi lenézett rá. Mimmi meglepetten bámult rá. Salander kissé hátralépett. hogy a bárpultnál ott áll Salander és Miriam Wu. és Svensson könyvéről kezdtek beszélgetni. Aztán Mimmi válla fölött nézte a férfit. amikor elmentél. – Valamit hallottam. gondolta magában. sörtehajú. A vele lévő férfira figyel. mint valami rocksztár. – Nem egy nagy élvezet inni veled. Blomkvist nem sokat változott. Várjunk egy kicsit. amit mondok – méltatlankodott Mimmi. de mint rendesen. felhangzott a vastaps. Csak hadd szóljak Miának. – Mi baj? – kérdezte Mimmi. – Te totál buggyant vagy. Egy gyorsról. Salander még öt percig várt. Szőke. – Akkor menjünk haza? – Még ne. és felálltak. Larsson kissé kétkedve nézte kollégáját. – Félsz. komoly a téma… Salander szemügyre vette Blomkvist barátját is.http://www. most is elvesztette a fonalat. Egy-egy korsó sört rendeltek az erősebb fajtából. Egyszerre kiürítették a poharukat. Szerencséjük volt. Kicsit közelebb húzódott Mimmihez. és úgy volt. mielőtt Mimmire nézett volna. hogy hazafelé felvesz.

Blomkvist a Millennium minden számát archiválta. Leginkább a képek foglaltak sok helyet.3-at.com – ebook magyarul Salander csak reggel hétre ért haza. míg el nem indult a képernyővédő. hogy a frissítések ne zavarják. nem volt biztos benne. Január huszonhatodikán Blomkvist Harriet „Kibaszott” Vangertől kapott e-mailt. Fél tizenegyre elolvasta Svensson könyvét is. Svensson letette a noteszt. kusza karikákat rajzolgatva a név köré. és megvakarta a fejét. Hideg borzongás futott végig a gerincén. és elindította az Asphyxial. mint legutóbb. Viszont kíváncsi volt rá. hogy Vanger ugyanazt a hotelszobát vette ki. és beszagolt alá. ami azt jelentette volna.http://www. Blomkvist nem válaszolt a levélre. Megnyitotta a levelet. annak ellenére. hogy az Asphyxia összeomlik. Bezárta a programot. A Millennium újabb nagy durranásra készül. Három percig mélyen töprengett. hogy az elmúlt néhány hónapban rengeteg időt töltött egy <Dag Svensson> nevű mappával. egy Mia Johansson nevű nőtől. A levelet Svensson küldte Blomkvistnek. hogy Blomkvist még mindig nem frissítette a MacOS-t a legújabb verzióra. Aztán kiment a teakonyhába. és rágyújtott. és Svensson Vérszívók munkacímet viselő kéziratát. Délután négyig aludt. Volt nagyobb gondja is. Délután elintézett egy-két dolgot. kiment a konyhába. Aztán visszaült a PowerBook elé. Keltezés szerint csoportosította a fájlokat. Az üzenet azzal zárult. a padlóra dobta a ruháit. hogy volna néhány ötlete egy Zala nevű. melynek alcíme Hogyan támogatja a társadalom a prostitúciót? volt. és hozott egy csésze kávét. ami néhány rövidke sor volt csupán a Millennium közelgő szerkesztőségi értekezletéről. kelet-európai gengszterrel kapcsolatban. aki akár egy külön fejezetet is kaphatna. és este hét körül érkezett haza. Salander emésztgette az információt. Zala. melyiket kellett volna. A merevlemezen tárolt információmennyiség az előző látogatása óta majdnem 6. . Megnyitotta Blomkvist merevlemezének másolatát. zuhanyoznia kéne. és lefeküdt. hogy már nem fáj. A Mimmitől kapott tárcából kivett egy Marlboro Lightot. Blomkvisten gondolkozott. A különbség nagy részét pdf fájlok és Quark-dokumentumok tették ki. és az egész hackelésnek vége szakad. ha van bátorsága odamenni és köszönni. Az ajkába harapott. Talált még egy Oroszországból szeretettel című tanulmányt is. hogy hirtelen egy légtérbe kerültek. Fél tizenkettőre eljutott Blomkvist utolsó bejövő leveléhez. Mióta több mint egy évvel ezelőtt elhagyta Svédországot. Vagy letörni a derekát. Amióta visszatért a felelős szerkesztői posztra. Ezután megnyitotta Blomkvist levelezését. most először nézett bele ebbe a gépbe. Elégedetten vette tudomásul. hogy szeret késő este dolgozni a Millennium kihalt szerkesztőségében. ami szemlátomást egy könyv terveit tartalmazta. majd lement a Söderhallarna-piacra reggelizni. Haza kellett volna már mennie lefeküdni. mire készül a férfi. Idegesítette a férfi látványa. és ekkor tágra nyílt szemmel egyenesedett fel. De azért szerette volna. Rájött. Zala… Salander mozdulatlanul ült. hogy tömörítve voltak. és letöltötte Blomkvist levelezését. csak kár. Az este hátralevő részét olvasással töltötte. hogy át kell írnia a programot úgy. A lap tetejére írt egyetlen szóra meredt. Egy helyütt megjegyezte. és arról. hogy olyan közel a határidő. és áttanulmányozta a címlistát. és kávét tett fel. Kilencre végzett Johansson tanulmányával. de aztán elvetette az ötletet. Úgy gondolta. A MikBlom/laptop ikon még mindig ott volt. Kihúzta a pólóját.hunebook. Az egyik címtől összerezzent. Négy betű volt csupán. Ponttá zsugorodott a horizonton.9 gigabytetal nőtt. és látta. de azt vette észre. ahogyan arra reagált. Bekapcsolta a Power-Bookot. aprócska zavaró tényezővé. de arra jött rá. Aztán vállat vont.

ki ő. de mindig csak mellékesen. Senki sem tudta. hogy átsiklott valami fontos részlet fölött. szörnyű figyelmeztetést azoknak. Zala… Egészen eddig türelmetlenül várta. A sérüléseit nehéz volt magyarázni. Irina P. Néhány lány úgy emlegette a nevét. hogy ez megváltozzon. de telefonon beszélt vele. hogy esetleg egy rongyba tekert fabunkóval ejthették őket. de most inkább azt szerette volna. rendőröket. Svensson nem szándékozott meggondolni magát. A halál közvetlen oka a nyaki csigolyatörés volt. a száma nincs meg. Sandström kegyelemért könyörgött. sosem látta Zalát. Féltette az életét. Hat bordája tört be. A Zala név négyszer bukkant fel a Mia által összegyűjtött anyagban. Svensson egész héten újabb információkra vadászott Zaláról. arra senkinek sem volt ötlete. A kórboncnok felvetette. újságírókat és frissen felfedezett egyéb forrásokat faggatott. akit szándékában állt leleplezni a könyvben. mocskos féregként állítják a nyilvánosság elé.hunebook. Félelmében inkább vállalta. és Gullbrandsen szerint igencsak csekély volt az esélye annak. ki hozta össze vele. Eszébe jutott a boncolási jegyzőkönyv. A gyilkosság megoldatlan maradt. Aztán alkut ajánlott. Kapcsolatba lépett Sandströmmel. de a sebek egyébként sem szokványos támadásra vallottak. de két másik sérülését is végzetesnek ítélték. ha még van ideje. az újságíróval is. Nem. azt sem mondhatja meg. akik nem akarnak engedelmeskedni. de a helyzeti előnyét felhasználta arra. Sandström azt állította. de első ízben a könyv készítése során az a kellemetlen érzése támadt. hogy mikor adhatja már ki a könyvet. hogy romlott. az események perifériáján. hogy információt csikarjon ki Sandströmből Zaláról. amit Gullbrandsen nyomozó mutatott neki. De miért? . Hogy az elkövető miért tekerte volna rongyba a gyilkos fegyvert. A lépe is megrepedt. Nem. és a tüdeje kilyukadt. mint valami fenyegetést.http://www.com – ebook magyarul Együtt volt a teljes anyag. Borzalmas sebek borították az arcát és a mellét. holttestére a Södertälje-csatornában bukkantak rá.

Volt ugyan saját helye a mosebackei épület alatti garázsban. Megállt az ablaknál.. Abban biztos volt. a gyűlölet vagy a félelem. hogy vegye ki a dobozból. hogy használhatja. és halkan mond neki valamit. mélyvörös. és kiderült. hogy éhes és szomjas. Salander adott neki tizenöt méter előnyt. hogy autót vesz. és egy trafik fedezékébe húzódott.http://www. és felvett valami rettenetet. hogy azonnal szerződjön le a lakószövetséggel. és időrabló. csak kérje el előre. Inkább kiment Nackäba. ahol nemcsak hogy sosem volt még. ami sokkal nehezebb volt. Egy órát töltött azzal. komoly lehet a dolog. hogy utánajárt egy parkolóhelynek. és adott neki egy-egy darabot a kocsi kulcsaiból. Az ajtóból azonban visszafordult. de egészében véve kivételesen erőteljes ember benyomását keltette. Ki a rák vagy te. de nem akarta. és Salander megfigyelte. Salander látta. Vett egy festékkazettát a nyomtatójába. A Lundagatanra hajtott. és ott elváltak.. Persze. milyen gyorsan rántja vissza Bjurman a kezét. akiről Salander még nem is hallott. Pazar. mint a harag. mint fél méterre haladt el Salander háta mögött. Mimmi éppen randira és moziba igyekezett egy barátnőjével. és a Café Hedon mellett döntött. de őt eltakarja egy pult. mielőtt a nyomába eredt. Utánaérdeklődött. Semmi kedve nem volt a végén belegabalyodni egy hármasba Mimmi valamelyik hosszú combú barátnőjével. és mi dolgod Bjurmannal? Salander gyorsan arrább ment. Mikor kijött az üzletből. Egy hirdetőtáblát nézegetett. amihez egy nyakörv is tartozott. és megkérte az eladót. mert ő úgy döntött. és a szeme tágra nyílt. Március közepén Salander elhatározta. de aki mellett teljesen hülyének érezné magát. Bjurman látványa semmi olyan heves érzelmet nem váltott ki Salanderből. mert csak úgy fér be a hátizsákjába. . hogy körbenézett volna. hétfő – március 20. a motort is. Kezet fogtak. az utcán parkoltak. Megnézte. de nem ilyen feltűnő járgányokban gondolkodott. és elindult balra anélkül. Bármilyen Ferrarit vagy Rolls-Royce-t megvehetett volna. aki kétségkívül nagyon izgató. így együtt metróztak a Hötorgetig.hunebook. FEJEZET Március 14. mire ő bólogat. bekopogott Mimmihez. hogy legelöl. hogy a világ jobb hely lenne nélküle. ki ül Bjurmannal szemben. beleértve. Másnap aztán elindult kocsira vadászni. vasárnap Az utazgatás Erstába és vissza kényelmetlen volt. Le is alkudta az árat néhány ezer koronával. Az arca kifejezetten gyengédnek tűnt. Kisétált a Stureplanra. mert hátulról is felismerte Nils Bjurmant. és egy négyéves. Mivel a garázsban csak a következő hónaptól volt hely. Salander két perccel zárás előtt esett be az OnOffba a Sveaväge-nen. és megkérte. robusztus alkatú. és amikor Mimmi elhívta. szőke férfi volt. rájött. Egyébként is dolga volt a városban. de a férfi csak azért volt életben. amikor a szőke férfi kijött a Hedonból.com – ebook magyarul 10. köszönte szépen. hol áll a listán. Felhívta Mimmit. Azzal kezdte. hogy így több hasznát veszi. megnézett két kereskedést. Kevesebb. a kereskedő nagy elkeseredésére. hogy mindent apróra átvizsgált rajta. és úgy nyújtogatta a nyakát. Katt. Viszont évekkel korábban felvetette magát a várólistára egy helyért a lundagatani társasház garázsában. de amiről nem is hallott ezelőtt. Hatalmas termetű. Salander úgy gondolta. viszont készpénzben fizetett. automata váltós Hondával tért vissza. mint maga az autóvásárlás. amikor az felállt. Ráadásul a hónap végén fel is szabadul egy hely. de nemet mondott. Mivel iszonyatos módon kisminkelte magát. hogy láthassa a gyámját. legalább két méter magas. hogy a férfi odahajol Bjurmanhoz. hogy bárki is a fiskargatani lakáshoz köthesse az autót.

hogy Bjurman mindegyiket a hónap elején kezdte el írni. elindította az Asphyxial. most meg Nils „Mocsok Tetű” Bjurman. Haját lófarokban hordta. Egy percig még ott állt. Salanderhez egyiknek sem volt semmi köze. majd le a Skanstullnál. betolta a levéldobó nyílás fedelét. Aztán megpillantotta. Tökéletesen egyeztek azokkal. Az egyik pitét betette a mikróba. Először az a rohadék Blomkvist. hogy valami sötét dolog folyik itt. Salander látta. Egy másik férfival üldögélt. és kibámult a sötétségbe. Másnap hajnali fél háromkor belépett az Odenplanhoz közel. aki egy motoros bandával van kapcsolatban. Világos volt. két vekni kenyeret. ahol beszállt egy fehér Volvóba. Bekapcsolta a kávéfőzőt. Nem figyelte elég alaposan. és megnyitotta Bjurman merevlemezének másolatát. A farmerkabátos figyelmesen hallgatta. de az arca keskeny.hunebook. azt találta. hogy alkalomadtán szereznie kell egy puskamikrofont. Kikapcsolta a gépet. három doboz. mielőtt befordult volna a sarkon. és felszállt a norsborgi vonalra. hogy Bjurmant még mindig izgatja a nők szadista megalázása. hogy nem kezdhet semmit nőkkel. A jobb kézfején Salander tetoválást látott. Utána kellett mennie. ahol Bjurman lakott. aztán Zala neve. de nem szólalt meg. bennük pornóképekkel. hogy szemmel tarthassa. Katt. hogy a férfi motoros. Most már kimondottan aggódott. A lépcsőkön felsétált az Allhelgonagatanra. mint egy angolna. Körülnézett az utcán.com – ebook magyarul Nem volt hosszú séta. ami úgy nézett ki.http://www. Salander odakint megállt. amik azt bizonyították. Rágyújtott. mint egy kelta kereszt fejszével. de azt nem tudta kivenni. Megnézte. és szürke bajuszt viselt. egy alfahímmel.3-at. A férfi a Birger Jarlsgatanon lesétált a metróhoz. Vagy talán mégsem… Amikor megvizsgálta a jelentéseket tartalmazó Word-fájlok adatait. amit épp rendbe próbált tenni. De ezzel még nem szegte meg azt a szabályt. A Slussennél átszállt a Farsta felé tartó zöld vonalra. fagyasztott halragut. és vett egy jegyet. Megállt a lakás ajtaja előtt. fekete nadrág és kubai sarkú csizma volt rajta. Lusta? Más dolga van? Vagy készül valamire? Salander a homlokát ráncolta. az Upplandsgatanon álló épületbe. de a férfi felé sem nézett. Salandernek sikerült leolvasnia a rendszámot. Farmerkabát. kivel találkozik a szőke kolosszus. és egy . de sehol nem látta a lófarkas férfit. Bjurman láthatóan ritkán emailezett. A déli peronra sétált – ahova Salander egyébként is ment volna –. Salander pár lépést hátrált. Salander elolvasta a rajta álló feliratot: SVAVELSJŐI MK. A következő fél órában a számítógépen tárolt adatokat böngészte. mielőtt beütötte a kapukódot. aztán északnak indult. Belső riasztórendszere hirtelen beindult. majd pontosan a hónap huszadikán küldte el a gyámügynek. nem valami bizalomgerjesztő. Salander az eszébe véste. és átolvasta a havi jelentéseket. Síkos. A csuklóján aranyláncot hordott. Úgy tűnt. A Svartensgatanon ment vissza Mosebackéba. mint a gyakori droghasználóké. csak néhány ismerősöktől érkezett és nekik címzett rövidke üzenet volt a gépén. Az óriás nem rendelt semmit. hogy a kabátja alatt bőrmellény is van rajta. utasításokat ad. aki a kabátján kívül viselte a mellényét. Minden rendben. Visszasietett a Blomberg'shez. és még nem kezdett neki az e havi jelentésnek. kávét. az ablakhoz ment. és alaposan körülnézett. tejet. A klub címere egy stilizált motorkerék volt. egy kiló almát. három húsos pitét. ahogy éppen belöki a McDonald's ajtaját. Megnyitotta a gyámságával kapcsolatos dokumentumokat tartalmazó mappát. Aggasztó jelek az életében. A világon semmi érdekeset nem talált. fél kiló sajtot. de az asztalnál már nem volt senki. Salander hazafelé bevásárolt egy hétre elegendő ennivalót: egy extra nagy doboz pizzát. összesen körülbelül négy órát dolgozott rajta. mit ábrázol. majd a számítógépet. és kinyitotta a cigarettatárcát. Most március közepe volt. Azonnal látta. Onnan a götgatani Blomberg's Caféba sétált. Talált néhány újonnan létrehozott mappát. A másik férfi kövér volt a korához képest. Öt perc múlva az óriás már ki is jött a Blomberg'sből. A tekintete üveges volt. egy karton Marlboro Lightsot meg az esti lapokat. és ivott egy kis tejet a dobozból. és Lucky Strike-ot szívott. amiket az ő hotmailes címére küldött.

de akkor már hallotta a horkolást. és felidézte a fiók tartalmát. egy teleobjektív. majd megállt Bjurman dolgozószobájának ajtaja előtt. Üres tekintettel meredt maga elé. és bőrdzsekije belső zsebébe dugta. Belopódzott a hálószobába. hogy szüksége lenne komolyabb eszközre Bjurman ellen. Bjurman megöregedett. és ápolatlannak látszott. Bjurman aludt. Salander lebiggyesztette az ajkát. Salander betette a fülhallgatót. Sosem hallott Ebbe Carlssonról. a ropogás elárulja. Bjurman betartja az utasításokat. Hangtalanul dugta be a kulcsot a zárba. Nem gondolta. A zsebéből elővett egy marék ostyát. mint egy éve. A lámpa az ablakban égett. és kihalászta Bjurman kulcsait a vállfán lógó zakó zsebéből. és már mindketten halottak. Egy pillanatra könyörtelen gyűlölet villant a szemében. félünk a sötétben? Megállt az ágya mellett. és átnézte őket. és már épp le akarta kapcsolni a lámpát. melyek szerint Bjurman kapcsolatba lépett egy bizonyos Ulrika von Liebenstaahllal a gyámügytől. és kivette a gyámsági jelentéseket tartalmazó két dossziét. és nézte néhány percig. Benézett az iratszekrénybe. Négy hónappal korábban Bjurman azt írta. Salander semmi sajnálatot nem érzett iránta. és elolvasta Bjurman pénzügyi helyzetéről szóló levelezését. de ennek a cégnek volt köszönhető az igazságügy-miniszter hirtelen lemondása is a nyolcvanas években. és odahajolt.http://www. Észrevett egy poharat az éjjeliszekrényen. hogy megvitassák Salander állapotát. Szóval azt zárja el. Hallotta a hűtőszekrény tompa zümmögését. hogy ezek Bjurman szülei. Mégis az volt az érzése. szüksége van-e még egyáltalán gyámra. De miért tüntetné el Bjurman egy futó ügy papírjait? Semmilyen jó okot nem tudott kitalálni. egy kis Olympus diktafon. és maga elé tette a sokkolót. Legutóbb még mindegyik nyitva volt. Mielőtt belépett volna. Mi van Bjurman. Leült Bjurman íróasztalához. Whisky. Erről árulkodott a szobában terjengő szag is. valamint egy kis doboz. az ajtótól balra. amikor lámpafényt látott. Tekintete az iratszekrényről a bezárt alsó fiókra vándorolt. benne egy nyaklánc. Mindenféle nyikorgást és zörgést is hallott. és nesztelenül osont a hálószoba felé. elővette a zsebéből a sokkolót. április 23. és szépen szétszórta a parketten. egy bőrbe kötött fotóalbum. Feltűnt neki. Kihúzta a mikrofont. . Megállt. ami emberi tevékenységre utalt volna. Semmi egyebet nem talált. Kikukkantott a konyhába.com – ebook magyarul rendkívül érzékeny mikrofont tolt át rajta.hunebook. de semmit. és résnyire kinyitotta az ajtót. Valószínűleg ez a jegygyűrűjük. Úgy tűnt. Elegánsan fogalmazta meg a felvetést. ami most már csak emlék. Sokkal többnek kellett volna lenni bennük. így visszament a hálószobába. és beállította a hangerőt. hogy megszagolja. némi ékszer és egy aranygyűrű. Most ez hiányzott. és szűrte ki a súlyos. gyerekkorától fogva. Az egyik dosszié kézírásos jegyzeteket is tartalmazott. amiből az egyik a falióra volt a nappaliban. Ha valaki utána jön a nappaliba. Fekete farmert és krepptalpú cipőt viselt. Hacsak az ilyen dokumentumokat nem máshol tárolja. Negyedóra alatt elolvasta őket. Csak egy perc múlva vette észre. amit a Counterspy-nál vett a londoni Mayfairben. A fiókban pontosan ugyanazok a dolgok voltak. amibe ezt vésték: Tilda és Jacob Bjurman 1951. olyan racionális a viselkedése. és körülnézett. Salander elkomorodott. hogy az ügyvéd az utóbbi időben nem nagyon ügyel a bankszámlájára. Álkulcs nem volt nála. ami az első lépés volt a határozat visszavonásához. Jókedvű és lelkiismeretes ifjú hölgynek írták le. Elhagyta a hálószobát. amikor eszébe jutott valami. A „pszichiátriai vizsgálat szükséges” szavakat aláhúzták. visszatette a dossziékat a helyére. Salander tudta. nem talált semmi szokatlant. Felállt. Más fegyvert nem hordott. amin az illusztráció egy 45-ös Magnumot ábrázolt. Módszeresen átkutatta a fiókokat. hogy a következő éves felülvizsgálat alkalmával meg kellene vitatni. legalább két óra éles ketyegését. Kiegészítve egy lapos dobozzal. Ezt nem értette. ami értékes neki. Becsukta az ajtót. hogy valami nem stimmel. Egy fényképezőgép. Az alsó fiók be volt zárva. Egy éve még volt itt egy összefoglalás is a fejlődéséről. továbbment a nappaliba. Megint elővette a dossziékat. szabályos légzés halk zaját.

mégpedig AK4-es gépkarabélyokkal. Még tíz percig lustálkodott. Egy hónap sem volt már a doktori védéséig. Sosem látta még ezelőtt ilyen keményen dolgozni.hunebook. – Még hét óra sincs – mondta Johannson. Svensson felnézett. Mosolyogva emelte fel a lepedő egyik csücskét. hogy lövéseket hallottak. mint később kiderült. hogy mit keres.com – ebook magyarul Felidézte magában. Talán a doktori védés utáni bulin kellene megejtenie. és friss kávé illatát érezte. elvégzek egy-két simítást. miután a szomszédok betelefonáltak nekik. Még nem vett terhességi tesztet. Jó lenne most már valami állandó. Elmosolyodott. hogy beszarjon. ha ez a projekt kész van. Az elkövetkező néhány napban Salander ideje nagy részét kutatással töltötte. ez-e a megfelelő pillanat arra. A fegyvernyilvántartás adatai szerint egy 45-ös Magnumra volt engedélye. rád fér. amíg nem biztos a dologban. – Mikael igaziból azt akarta kipuhatolni. elfogadom. Azt akarta tudni. hogy megzavarja a koncentrációját. amit akarok. mint amilyen most Henry Corteznek és Lottie Karimnak van. Berger és a többiek társasága pezsdítő hatással van rá. amikor már kész a könyv. – Blomkvist már megint parancsolgat. A rendőrség rajtaütött az akkor egy Södertälje melletti elhagyott iskolaépületbe telepített klubházon. amiket. A rendőrség hatalmas erőkkel szállt ki a helyszínre. Johansson gondolkodott rajta. de most szombat van. – A Millennium? Bólintás. és félbeszakította a sörgőzös bulit. Úgy tűnt. és tagja is volt egy lövészklubnak. A Millennium nagy lökést adott neki. A sajtóarchívumokból összerakta a Svavelsjői MK történetét. hogy nem csoda. hogy kedveled. Megcsapta a fülét Svensson kopácsolása is a laptopja billentyűin. beszélgettünk Mikaellel a Kvarnenben. Ugyanolyan szerződést kapnék. mihez kezdek. A kutatás sokfelé ágazott. Nem tetszett neki ez a helyzet. Lenne egy stabil állásom a Millenniumnál. Aztán kétszer akkora erőbedobással látott munkához. – Én meg azt. és kora reggel. bántott? Nem baj. Közeledett a harminchoz. . hogy felriassza Bjurmant. de semmilyen ürügyet nem tudott kigondolni arra. – Szeretek a Millenniumnál dolgozni. – Jó. de talán itt volna az ideje. Olyan régóta vagyok szabadúszó. aztán maga köré csavart egy lepedőt. A menstruációja három hete késett. Tegnap. Hallotta. és úgy döntött. és simítgass valami mást. – Szegénykém. és úgy ráijesszen. Svensson készenléti állapotba helyezte a gépet. Aztán bólintott. Svensson hátradőlt a kanapén. bár gyakran jött haza borongva. miután Blomkvist rámutatott valami hiányosságra a könyvben. A klub Täljei Motorosok néven jelent meg először a hírekben. hogy a nappaliban lehalkítva szól a tévé. nem szól Svenssonnak. Johansson fél hétkor ébredt. Tudom ám. Doktor Johansson. Salander lassan-lassan arra a következtetésre jutott. hogy az ügyvéd zárva tartja a fiókot.http://www. mielőtt felvettél. ami addigra lövészversennyé fajult. mit derített ki Bjurmanról két évvel ezelőtt. és mellette azt csinálhatnék. Megint elmosolyodott. a feloszlatott I20-as ezred raktárából loptak Västerbottenben a nyolcvanas évek elején. Az adatgyűjtés egy része nagyon egyszerű volt. és átment a nappaliba. és nem is tudta mindig biztosan. hogy érdekelne-e egy részmunkaidős állás. – Szeretnéd? – Ha konkrét ajánlatot tesznek. – Na és mit mondtál? – Hogy nem tudom. és a szemébe nézett. – Tudom. vagy derékba tört egyegy érvelést. Csak gondoltam. Szerette a lőfegyvereket. hogy gyere vissza az ágyba. Blomkvist.

és egy bizonyos Refik Alba vette fel a kagylót. Gunilla Hansson vagyok. aminek a vége halált okozó testi sértés és hat év börtön lett. lopásért orgazdaságért és drogügyletekért a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején. mivel foglalkoztak az elmúlt néhány évben. A társaság vezetője Carl-Magnus („Magge”) Lundin volt. Egy 2001-es cikk szerint. Akkor verekedésbe keveredett egy södertäljei kocsmában. – Halló. de a gyanúsítottról kiderült részletek alapján egyértelműen beazonosítható volt. Lundin igazi ostoba bunkónak nézett ki. Ötször ítélték el. és a kávét és a reggelit is a fürdőszobába vitte. göndör sötét haja és vészjósló tekintete. hogy sokkal egyszerűbben megoldanák a dolgot. Nieminennek fotogén arca volt. Salander hangja kicsit sötétebb tónust öltött. Ahhoz is kellene a név. aki a McDonald'sban várta őt. kábítószer birtoklásáért és illegális fegyverviselésért. mint huszonhárom alkalommal volt már büntetve. A név arcot. Délelőtt tizenegykor ébredt. egyszer-egyszer zsarolásért. Refik Alba még egyszer elnézést kért. A maguk kocsiját vezette az a szemét. akit Blomkvisttel látott. A gépjármű-nyilvántartás segítségével kinyomozta. Megadta a rendszámot. Karrierjét tizenhat évesen kezdte. szerintük jó ötlet-e arra kötelezni őt.hunebook. Felhívta őket. 1995-ben kiengedték. Megkérdezte. nagy valószínűséggel részt vett egy rivális bandatag meggyilkolásában is. Megint bekapcsolta a számítógépet. Délben kiszállt a kádból. A Zala név is zsákutcának bizonyult. A rendőrség szervezett bűnözéssel foglalkozó egysége szerint a banda második embere a harminchét éves Sonny Nieminen volt. és meg sem állt. megtörülközött. akiről az Aftonbladet képet is közölt. és fürdőköpenyt vett magára. Utána néhány hónapig. bűnsegédként egy fegyveres rablásban. két-két alkalommal garázdaságért. hogy ő volt az a férfi. Csalódottan lefeküdt. miután a rendőrség 2001-ben rajtaütött a klubon. fegyverrel való visszaélésért és ittas vezetésért. és tizenkét órát aludt egyhuzamban. Habfürdőt is öntött hozzá. hogy feljelentse az ügyfelüket. az nem elég. valamint hatszor testi sértésért. de 1999-ben már szabadult. Nem nagyon lepte meg. Nieminen pedig az. – Attól tartok. 1996-ban újra letartóztatták. – Tett már feljelentést a rendőrségen? – Még nem. Több száz Zalát talált. akivel a szőke óriás beszélt a Blomberg's Caféban. egyszer rablásért. csak azt az egyet nem. hogy nem szegheti meg a cég szabályzatát. Kávét főzött. Próbálkozott a Zalachenkóval is. Az összes teljes jogú tag ült már börtönben. mikor tíz hónapra ültették le súlyos testi sértésért és rablásért. de nem járt sikerrel. Ketten kilógtak a sorból. Salander letöltötte a Nieminen és Lundin rabosításakor készült fotókat. Az ítéletek felfoghatatlanok voltak Salander számára: felfüggesztett szabadságvesztés. 1995-ben szabadult. amikor lopásért és testi sértésért intézetbe került. Két pizzaszünetet leszámítva Salander az egész napot a gép előtt töltötte. amiben ugyan nem nevezték meg Nieminent. és vizet engedett a jacuzziba. Fehér Volvo. egy olasz sportolótól kezdve egy argentin zeneszerzőig bezárólag. – Sajnálom. ahelyett. és minden kétséget kizáróan ő volt az a férfi. az arc pedig nevet kapott. hogy a fehér Volvo egy eskilstunai autókölcsönző tulajdona. 1990 októberéig vigyázott magára. A Google segítségével gyorsan fel tudta vázolni. és kijelentette. megjegyeztem a rendszámát.com – ebook magyarul Az egyik lap szerint a Svavelsjői MK-nak hat vagy hét tagja és tucatnyi főt számláló sleppje volt. ha nincs ellenük feljelentés. aki nem kevesebb. . A kutyámat tegnap elütötte valaki. másfél liter kóla társaságában. de nem adhatom ki az ügyfeleink nevét. Három rablót ő látott el fegyverrel. Meg akarom tudni a vezető nevét. Négy évet kapott. egészen 1989-ig. akit keresett.http://www. Letöltötte Svensson néhány cikkét. és nem sokkal ezután a Täljei Motorosok vagy újabban Svavelsjői MK elnöke lett. – Nagyon sajnálom. hivatalos személy elleni erőszakért. A következő tíz évben ötször ítélték el lopásért. és fényképeket is talált róla. Dag Svensson és Mia Johansson nevével jobb eredményre jutott. pénzbüntetés és harminctól hatvan napig terjedő börtönbüntetések. hogy beperelhessem. Egyszer – súlyos testi sértésért-tizennyolc hónapra ítélték.

megszilárdította az együttműködést másokkal. hogy ez a számítógép szinte semmi érdekeset nem tartalmaz. amelyben azt taglalta. Ezt úgy értelmezte. Stockholm száz kilométeres körzetében gyakorlatilag korlátlan mennyiségben volt beszerezhető a metamfetamin. most a MikBlom/iroda ikont választotta. Ez visszatérő probléma volt: hogyan lehetne biztosítani a rendszeres forgalmat Észtország és Svédország között? Sőt. Harminc órája nem aludt. A három társaság együtt durván félmillió korona hasznot hajtott neki havonta. Blomkvist asztali gépét a Millennium szerkesztőségében. de a MikBlom/laptop helyett. nyilván csak a szabadúszók használták szövegszerkesztésre. Salander gyorsan megtalálta. ami azt jelentette. Lundinnak a kisujját sem kellett mozdítania az áruért: nem kellett fáradságos beszerző körutakat tennie. Csatlakoztatva volt a hálózathoz. akikkel dolgoztatott – a másik kettő Göteborgban és Malmőben működött. Nem messze volt Järnától.hunebook. és a leggyengébb láncszem. egyenlő mértékben alkalmazva a jutalmat és a büntetést. ami váratlanul jó ár volt a három kiló metamfetaminért.http://www. tulajdonképpen ez volt a fő probléma. mennyire különböznek a törvény előtt a férfiak és nők. és már szédült. Blomkvist éppen az asztali számítógépen dolgozott. Lundin tudta. s ez csak egy volt a három banda közül. hogy a küldemények a megfelelő helyre jussanak. mikor valami más dolga akadt. aztán úgy hagyta.3-at. hogy kinyújtóztassa a lábait és vizeljen egyet. Kétségtelenül hasonlóan nagy volt a kereslet is. Az ő e-mailjeit is letöltötte. amiért „burzsoá illúziókat terjeszt”. és intézkedett. akik lehettek a rendőrségtől kezdve az orosz maffiáig bárkik. a csillagok ragyogtak. Salander megtalálta Johansson néhány további cikkét is. Végül megtalálta Svensson gépét. hogy Blomkvist valószínűleg bekapcsolta a gépet. Szép summa pár óra munkáért – azért. . Most mégis rosszkedvűen húzódott le az út szélére. üzleteket kötött. amit január végén adott át Lundinnak. Olajozottan működő rendszert épített ki. aztán elvitte Lundinnak. A jutalmat a Lundinhoz hasonló alvállalkozók részesedése jelentette. hogy a szőke óriás szállítja az anyagot. Ő térképezte fel a lehetséges vevőkört. Egyes feministák nagy jelentőséget tulajdonítottak az írásainak. sem alkudoznia másokkal. és állította le a motort. Tekintélyes és aránylag kockázatmentes bevétel volt. Talált is egy rövid. Kiszállt. egyébként az iBookját használta. A hozzáférés azonban nem ment a hollandiai szerveren lévő tükrözött merevlemezről. Az eredetinek is csatlakoztatva kellett lennie a hálózathoz. jelen esetben egy tallinni pincéből a stockholmi szabadkikötőbe.com – ebook magyarul Talált néhány szöveget Mia Johanssonról. Szinte már ideológiai természetű nézeteltérésbe keveredett. netezett. Az éjszaka hűvös volt. Délután kettőkor elindította az Asphyxial. és figyelmesen elolvasta valamennyit. A rendszerinformációk szerint egy régebbi típusú Macintosh PowerPC volt. majd bezsebeli a neki járó ötven százalékot. egy ideig őrizte. mások kritizálták. hogy átvette az anyagot a futártól. mindössze 750 megabyte-os merevlemezzel. Viszont a szerkesztőség összes gépéhez volt adminisztrátori hozzáférése. és Mia Johanssontól is. A rendszer jól működött. A média figyelmét először egy tanulmánnyal hívta fel magára. Büszke volt a szervezőkészségére. Tapasztalatból tudta. Szerencséje volt. Tíz percig hiába várt az aktivitás bármilyen jelére. A többi már a logisztikán múlott: hogyan juttassuk el a terméket A pontból B pontba. Blomkvist csak néha szörfözött vele a neten. amit keresett: a jelszót a Millennium belső számítógépes hálózatához. majd visszament behajtani a haszon ötven százalékát. A következő egy órában egyik gépet a másik után törte fel. és letöltötte Berger. és végignézte a merevlemezt. És az utóbbi időben túl gyakoriak lettek a lebukások. A Svavelsjői MK minden hónapban képes volt ekkora bevételt produkálni. Malin Eriksson e-mailjeit. de annál szebb nevű mappát: <Zala>. hogy Svensson bent van a szerkesztőségben. Malm és egy számára ismeretlen alkalmazott. mivel még többévi gyakorlat után is mindig improvizálnia kellett. Kétszázháromezer koronát szedett össze készpénzben. Óvatosan kellett dolgoznia.

Ez a kis nyaralás annak az eredménye volt. de most már legalább látta. amit svéd parlamentnek neveztek. Feltépte az ajtót. Pánikba esve indította be a motort. és el nem tudta képzelni. Lassanként egész jó áttekintést kapott. és a kocsihoz rohant. Ez a lény nem e világról való volt. hogy ezt az üzletet leépítse. Senki sem törte össze magát azért. és megegyeztek egy szabadúszóval a Svavelsjői MK-ból. Időnként szükség volt némi ipari kémkedésre vagy elektronikai cikkek Kelet-Európába csempészésére. Az utasításokat kiosztották.http://www. ami mellettük szólt. Odanézett. Az egyetlen. Ha néhány órán belül elfogták a még véres ruhájú elkövetőt. rendőrök. Ekkor mintha mozgást látott volna a szeme sarkából. Csak a félhold és a csillagok világítottak. aki túl sokat tudott meg az ellátási láncról. És ha elég gusztustalan dolgokat tártak fel. és ezért egyszerűen nem jó. és csikorogva nekilódult. és megmerevedett. akkor szépen börtönbe vagy hasonló kellemetlen helyre küldték néhány évre. De akkor sem szeretett kurvákkal kereskedni. Kinézett a sötét mezőre. amire kérte őket. Nem kedvelte Bjurmant. És mindig ott volt a veszély. megpördült. a fülsértő. De egyre nehezebb volt átlátni a rendszert. mint ez a Salander lány. Egy halott ringyó sem igen okozott politikai kalamajkát. és megbűvölve figyelte. Az alvilágból érkezett szörnyeteg. Időnként meg-megállva haladt előre. A lény kiért az útra. hogy látta a szeme villogását. és közeledett. kis kockázat. időnként egy-egy képviselő is akadt. noha az utóbbi időben ez iránt csökkent a kereslet. Sebességbe tette az autót. részeg villogásukat. Akkor kezébe kell vennie a dolgokat. ezt tapasztalatból tudta. akár a skorpióé. de nem ért a kocsihoz. Salander az éjszaka átnézte az anyagot. hogy az egyikük elmenekül. és az a döntés született. De a gépezet már beindult. ha lelépnek. Tisztátalanok voltak. bírók. amíg kifut. A férfi homlokán kiütközött a hideg veríték. viszont állandó tárgya volt az álszent ömlengéseknek a médiában. Gyűlölte azt a teremtményt a mezőn. bár úgy kellett összeraknia a képet a különböző iratokban talált rejtélyes töredékekből. Még kilométereken át reszketett. Fullánkja. Ez az üzlet csak aprópénzt hozott. amikor elhaladt mellette. Olyan volt. ami úgy harminc méterre volt tőle. miért teszik meg. a rendőröknek muszáj volt cselekedniük – különben még azok ott a parlamentben felébrednek. Ehelyett felvitte őket az Észtországba tartó kompra. és türelmesen megvárta. Egy percig bénultan állt. hogy néz ki. akkor inkább mással kezdtek foglalkozni. A fegyverüzlet túl kockázatos volt. amit Svensson és a Millennium a leánykereskedelemről szedett össze. vagy köp a rendőrségnek és az újságoknak. amikor komplikációk adódtak. és bekapcsolta a fényszórókat. Legkevésbé az olyan időpocsékolástól lett tiszta ideg. akik bőven túl sokat tudtak az üzletről. hogy kinyújtsa. Amikor olyan közel ért. de így is ki tudta venni egy alak körvonalait. hogy a kurvákat mindenki szerette: ügyészek. Egy nagyszájú díler. Ha viszont negyvennyolc órán belül nem találtak senkit. ahogy közelít. Úgy általában nem szerette őket: az agyonsminkelt arcukat. hogy valami geci riporter beleütötte az orrát a dolgukba. Nagyon jól tudott büntetni. Rágyújtott. Jó példa volt erre Atho és Harry Ranta: két hasznavehetetlen parazita.com – ebook magyarul A büntetés akkor járt. Sóhajtott. hogy jobb. és vitáknak abban a furcsa politikai képződményben. Látta.hunebook. és odafigyelnek a dologra. és a kapu előtti murvára dobta a csikket. A balti kurvák viszont egészen rossz befektetésnek bizonyultak. A metamfetamin diszkrét és könnyen kezelhető bevételi forrás volt – nagy haszon. hogy a lény lesújt. és kimérni rájuk a büntetést. és megbüntetni. majdnem lebuktatta a Svavelsjői MK-t. mint egy óriási rája. Kénytelen volt beavatkozni. Legszívesebben lánccal gúzsba kötve a tengerbe dobta volna mind a kettőt. Csak a baj volt a kurvabiznisszel. . Neki viszont egyáltalán nem tetszett ez a helyzet. és a mezőre vezető kapunak feszítette a lábát.

Egy héttel a rablás után további három letartóztatás történt. hogy két évvel később egy gödörbe temetve találták meg a fiút Värmlandban. A második [Sandström]-nek nevezett dokumentum az összefoglalót tartalmazta. Svensson leírta egy beszélgetését valami újságíróval. de nem volt rá bizonyíték. Blomkvist és Svensson naponta néhányszor levelet váltott. próbálták megerősíteni. akik rendszeresen megerőszakolnak egy balti lányt. A nyolcadik. miután egy ideiglenes eltávozás során megszökött a börtönből. kicsoda ő. mire rájött. Látta. de egy feljegyzés szerint Zala napirenden volt egy évvel korábban „a szervezett bűnözés elleni különleges nyomozócsoport” ülésén. Másnap újabb embert tartóztattak le. ez arra utal. Csak néhány rövid feljegyzést tartalmazott. hogy egy meg nem nevezett svéd üzletember egy tallinni bordélyt látogat. Ott ugyan Tamarának hívták a nőt. mivel a levélváltás jellege miatt nem a hivatalos. hogy Zala valódi ember-e. akit pellengérre akarnak állítani. a borzalmas sebek kurta leírásával.-nek egy és ugyanazon személynek kellett lennie. és mindenféle megbízásokat is teljesít a maffiának. amit tudott. de mivel mindkettő a <Zala> nevű mappában volt. akik közül heten nem voltak hajlandók beszélni a rendőrségnek. valamint olyan agyalágyult náci szervezetekhez. Salander úgy gondolta. fegyverekkel. egy náci szervezettel. Felismert egy mondatot. egy örkjellungai pénzszállító furgon elleni rablótámadással kapcsolatban bukkant fel. A börtönben minden jel szerint kapcsolatba került az Árja Testvériséggel. hogy rendőrök vizsgálódni kezdtek utána.com – ebook magyarul Berger e-mailben megkérdezte Blomkvistet. Sandström a céges brosúrák készítése mellett cikkeket is írt. szerb vagy talán cseh lehetett. Salander úgy sejtette. a nemzetbiztonságnál dolgozik. aki a fegyvereket biztosította a rabláshoz. és bevallott mindent. hanem a saját yahoos e-mail címéről írt. hogy G. Nem volt jele annak. de neki és Irina P. van valami kapcsolat. hogy Svensson egy Gullbrandsen nevű illetővel is levelez. hogy állnak a beszélgetések. hogy valaki.hunebook. a válasz az volt. Zalát egyik dokumentum sem említette. ami viszont a Farkasfalka Testvériséghez és a világ egyéb exfegyencszövetségeihez kötődött. . Minden információ másodkézből származott. amiért az droggal és szexszel fizet. Ennek eredménye lehetett (legalábbis Svensson rendőrségi forrása ezt gyanította). droggal vagy prostitúcióval kapcsolatos ügyben bukkant fel. A <Zala> nevű mappa csalódást keltett. Zala neve először 1996-ban.3 millió koronát zsákmányoltak. Nieminen volt az a Svavelsjői MK-ból. Svensson szerint a Zala név a kilencvenes évek közepe óta kilenc. hogy a rendőrség huszonnégy órán belül azonosította és elfogta őket. Ők néhány megjegyzéssel és javaslattal válaszoltak. forrással” (Gullbrandsennel?). valamint egy-egy másolatot Bergernek és Blomkvistnek. bizonyos Per-Åke Sandströmmel. és ami megmutatta. Ez összesen már nyolc embert jelentett. csak három Word-dokumentumot tartalmazott. Annyiszor felmerült ez a név. A vád fölényesen nyerte a tárgyalást. és él-e még. Amennyire Svensson ki tudta deríteni. Azt is megszellőztette. Svensson kimerítően megtárgyalta Zala dolgát a „G. hogy Gullbrandsen valójában rendőr. hogy Zala lehet a felelős Irina P. mint a Svéd Ellenállási Mozgalom. szerint a rendőrség úgy vélte. egy Birger Nordman nevű tizenkilenc éves fiú megtört a kihallgatás során. az utolsó dokumentum neve is [Zala] volt. a források állításai szerint lengyel. hogy a veszélyes és könyörtelen Nieminen ölte meg Nordmant is. és egy prostituált életét vázolta fel. G. és feltételezte. Eriksson küldött egy kiegészítő kutatási megbízást Svenssonnak. A rablók 3. hogy az istennek se találják a fickót a Csekától.-nek eszébe jutott volna ez a lehetőség. Azt is gyanították. amit Svensson elküldött Blomkvistnek. hogy Nieminen volt a banda esze. meggyilkolásáért. Senki sem tudta. Sőt. Ő tehát egy forrás. hogy az újságíró egyike azon néhány kuncsaftnak. ami szó szerinti átvétel volt Johansson dolgozatából.http://www. A leghosszabb. amit Svensson összefoglalása követett a boncolási jegyzőkönyvről. [Irina P] nevű is csak százhuszonnyolc kilobyte volt. Időbe telt. melyekben felháborodott hangon ítélte el a leánykereskedelmet. de a menekülést annyira elfuserálták.

ahogy eltalálja ellenfelét. Blomkvist már nyitotta a száját. akiket ezer éve nem látott. Azonnal felismerte Carl-Magnus Lundint a Svavelsjői MK-ból. A húsvét előtti hét szombatján este Blomkvist meglátogatta egy régi barátnőjét a Slipgatanon. és nagyot dobbant a szíve. majd befordult a Lundagatanra. és előtte felmérni a kockázatot. Különben sem locsogott senki túl sokat a Wennerström-ügyről. Hajnali négy tájban Salander kikapcsolta a PowerBookot.http://www. A buli éjjel két óra körül ért véget. hogy mögötte kinyílik egy ajtó. vidám este volt. és nézte a Saltsjönt. amikor a Honda zárjába dugta a kulcsot. Vállat vont. milyen kicsi az esélye. Salander épp most lépett ki az utcára. és Blomkvist kizárólag. Blomkvist eredetileg korán akart távozni. aki ezt a nevet használta. Kellemes. a Rapport című tévéműsor és még egy rakás médium is nyakra-főre reklámozott. és azonnal feltámadtak benne a régi emlékek.hunebook. és most fejezett be egy könyvet. viszont a médiában dolgozott. az orra tövétől a füléig. Még ötven métert sem haladt. és az autó alá gurul. . Blomkvist látta. egyik cigarettát a másik után szívva. Felmérte. A régi barátnő már férjnél volt. hogy a férfi támadni akar. finom ételekkel és könnyed csevegéssel. Egyetlen kérdést kellett kivizsgálnia. hogy a lány látni akarja. és ami a tömegmédia nőképével foglalkozott. amit a távirati iroda. Két órát ült ott. Egy ezredmásodpercig sem habozott. Lundin csak a levegőt csépelte. és gondolkozott. és hogy százhúsz kilónál is többet nyom. hogy ez csak egy becenév. Arról nem esett említés. Svensson biztosra vette. Az éjszakai busz Blomkvist orra előtt ment el. A Högalidsgatanon ment a templomig. aki néhány napja a szőke hústoronnyal beszélgetett a Blomberg's Caféban. és tovább indult a Zinkensdamm felé. és mozgást látott a szeme sarkából. amikor hallotta. Az újságíró egyszer beszélt valakivel. hogy a rabláshoz használt fegyverek Nieminentől származtak. A bulit a szerző házában rendezték. Most megállt a házával szemben. aki álnéven tevékenykedik. sokáig kellett lefelé ásnia. de tudta. a lány a földre veti magát. hogy nem járogat a Lundagatanra abban a hiú reményben. de a kiáltás a torkára fagyott.com – ebook magyarul Salander azonban valami egészen másra figyelt fel. amivel már tíz éve szöszmötölt. hogy egyszer s mindenkorra rendezze vele a számlát. megfordult. és a slusszkulcsot bokszerként használva mély sebet hasított az arcán. ezért is kapta a meghívást. hogy miről szólt a beszélgetés. pláne kora hajnalban. váratlanul. satöbbi. akik közreműködtek a könyv elkészítésében. hogy magas. Az eredmény lehangoló volt: ügyvezető igazgató – férfi. külpolitikai szerkesztő – férfi. hanem hazasétál. az igazgatótanács elnöke – férfi. hogy belefut Salanderbe. mert Salandert mintha a föld nyelte volna el. felelős szerkesztő – férfi… satöbbi. hogy hány nő dolgozik ezeknél a cégeknél szerkesztőségi asszisztensnél magasabb beosztásban. Stratégiai döntéseket kellett hoznia. akinek a neve „Sala” volt. hogy Salander ökle lecsap. és abban a pillanatban. és mivel enyhe volt az idő. és főleg azokat hívták meg. Az utolsó rész Sandström információit tartalmazta Zaláról. Megállt egy parkoló autónál. nem várja meg a következőt. Két másodperccel azelőtt perdült meg a sarkán. Ő az egyenlő esélyek elvét választotta. főszerkesztő – férfi. Blomkvist is szolgáltatott anyagot a könyvhöz. Salander hallott valamit. Blomkvist tartotta decemberben tett fogadalmát. és lófarokban hordja a haját. de találkozott egy csomó régi ismerőssel. úgy döntött. Figyelmeztetett azonban. Egy buliba hívták meg. Megnézte. Meg kellett találnia Zalát. hogy a férfi beérte volna. Egy másik autóból kiszállt egy férfi. és fürgén Salander nyomába eredt. mire megjelent az első nő. és távolodott tőle. Nordman bevallotta a rendőrségen. ő pedig egy Nordman által nem ismert szerbtől kapta őket. Nagyon szerette volna megnyomni a csengőgombot. hogy talán egy különösen dörzsölt bűnözővel van dolguk. Blomkvist látta. Azt a vékony testet nem lehetett eltéveszteni. az ablakhoz ült. a Dagens Nyheter. mint barát érdekelte. a Hornstull környékén.

Gyorsabb nálam! A rohadt életbe. és beszállt a Dodge furgonba. és látta. Tíz másodpercig habozott. megfordult. mielőtt az éles szélű kockakő halántékon találja. hogy eltűnjön a szeme elől. tátott szájjal állt.http://www. A férfi most mozdulatlanul állt. majd átfutott az úttesten. Bizonytalanul felbotorkált a lépcső tetejére. Salandert keresve. amikor rohanni kezdett a lépcső felé. de az nem vette őt észre. Salander megfeszítette az izmait. Lundin elhaladt a búvóhelye előtt. Ahogy Blomkvist odaért hozzá. Arra még volt ideje rájönni. Lundin már majdnem felért a lépcsőn. Egy perc múlva visszajött. és sprintelt tovább a legközelebbi sarok felé. látta. és felrohant két ház közé. és megfordult. milyen kihalt tud lenni egy stockholmi utca márciusban hajnali háromkor. Villanásnyi időre látott egy arcot. hogy kicsúszik a lába alól a talaj. az már a Lundagatan túloldalán rohant a Högalid-templom felé. készen a harcra vagy a menekülésre. és visszakézből egy óriásit lekevert neki. Mi az isten! irányt változtatott. Blomkvist észrevette. Felérve visszapillantott. ahogy elkezdett hanyatt esni a lépcsőn. Salander hallotta Blomkvist fojtott kiáltását. Az autó mellett. . Meglátva ellenfele tekintetét. és körbe-körbe nézelődött. az utóbbit választotta. hogy Lundin megjelenik az udvarra vezető lépcső tetején. és el is csodálkozott. hogy Lundin csak harminc méterrel van lemaradva. ahogy a férfi eltűnt a lépcsőn. és megállt. és megállt ugyanott. Ahogy a következő épülethez ért. amikor újra megpillantotta Salandert. Jobbra nézett. Érezte. hogy a lány felé dob valamit. Hallotta Lundin súlyos lépteit. és kis híján megállt. hogy húzzon a picsába. Blomkvistnek fájt a nyaka és az állkapcsa. hogy üldözője most éri el a lépcső alját. Ahhoz túl sötét volt. A nagy érővel hajított kő újabb sebet szakított az arcán. aztán újra futásnak eredt. amikor meghallotta Blomkvist hangját. és a földhöz lapult. de arra már nem. és nem egészen két méterre tőle haladt el. felkészült. A kocsi elhúzott Blomkvist mellett. és fejest ugrott a ház melletti ágyasban álló terebélyes rododendronbokorba. Egy idő után visszament Salander háza elé. A lépcső tetején érte utol Salander üldözőjét. Érezte a felrepedt ajkából szivárgó vér ízét. látta. hogy Blomkvist ott van három méterrel alatta. Mire észrevette Salandert. egy teraszra. ha észreveszi. el fog kapni! Balra fordult. Salander kettesével szedte a Lundagatan felső részére vezető lépcső fokait. amelyikbe be akart szállni.com – ebook magyarul Pár pillanattal később Salander felbukkant a kocsi másik oldalán. Látta. Erre Blomkvist egyáltalán nem számított. a Lundagatan alsó részére. ami a világon semmi fedezéket nem nyújtott. hogy egy Dodge furgon indul el Salander háza elől. Egy lélek sem járt arra. amikor szédelegve feltápászkodott. majd visszakocogott az udvarra. épp a mögül az autó mögül. Aztán a férfi ismét megmozdult. Salander egy kupac utcakövet és homokot vett észre. Egy tizedmásodpercig habozott. Visszafojtotta a lélegzetét. és az utolsó pillanatban vette észre. Most teljes harminc másodpercig nem mozdult. Blomkvist bénultsága feloldódott. ahol az előbb. Fejjel előre lezuhant a lépcsőről. ahogy a léptei zaja lassan elhalkul. Benézett a házak közé.hunebook. hogy zsákutcába akar bemenni. hogy azonnal felpattanjon. Egy udvarra ért. Hallgatta. hogy a copfos tőle száz méterre rohan az utcán. Mintha egy tank üldözne egy játékautót. Látta. Utánaordított. hogy reagáljon. Blomkvist bénultan. Az autó elhúzott a Zinkensdamm felé. ahol az önkormányzat felásatta az utcát. Tovább rohant. A férfi arcából ömlött a vér. Blomkvist lassan végigsétált a Lundagatan felső részén. Ugyanabban a pillanatban. Salander félúton volt a templom felé. hogy a rendszámot leolvassa. és körülnézett. Sikerült elkapnia a korlátot. Gyors volt. és kihajolt a korláton. a Zinkensdamm irányába. mikor a támadó hirtelen Salander után vetette magát. de ezután néhány másodperc kiesett. Mi a franc folyik itt? De amikor megfordult.

amikor az órájára nézett. Pedig elég világosan megmondtam neki. Végigvizslatta az udvar minden kiszögellését és nyílását. Megérezte szájában a vér ízét. Salander türelmesen. Salanderben forrt a düh. nem tudva mitévő legyen. Mikor eltűnt. Ezért bosszút fog állni. és elindult a Zinkensdamm felé. Sokáig állt ott. végignézett a Lundagatanon. és a háza előtt megpillantotta Blomkvistet. Lundin pedig azzal az óriással beszélt. míg végül a férfi feladta. hogy felvegye. és kikukucskált a bokorból. mert Blomkvist a lépcső felé pillantott. de nyomát sem látta Lundinnak. Nem illettek a zárba.hunebook. Blomkvist majd' fél óráig állt a kapu előtt. hogy mi lesz. Visszament az utcára. majd léptek indulnak el az udvaron álló biciklitároló irányába. Amikor csend lett. Salander még tizenöt percig maradt a bokor alatt. . Behúzódott egy lámpaoszlop mögé. hogyan bukkanhatott elő a semmiből. és az autó alatt észrevett egy válltáskát is. Aztán megpróbálta a kulcsokkal kinyitni a kaput. óvatosan térdre emelkedett. Nem látta meg őt. ha ilyet csinál. Lehajolt. Megállt a fal tetején. hogy bántson. aki előtte Bjurmannal tárgyalt. Carl „Kibaszott” Magnus Lundin. és meg sem mozdult. Ettől eltekintve a támadást nem volt nehéz megmagyarázni. mozdulatlanul figyelte. Az ő táskája volt a kezében. minden pillanatban készen arra. Sejtelme sem volt. mi történhetett. Salander végiggondolta. Kalle Blomkvist. hogy elrohanjon. Nils „Mocsadék” Bjurman. csak akkor.com – ebook magyarul ahol a támadás történt. egy kulcscsomót talált a földön. Az a szardarab felbérelt valami izomagyút. Nem sokkal három óra után hallotta. hogy kinyílik és becsukódik egy ajtó.http://www.

Abszurditásnak nevezzük azokat az értelmetlen egyenleteket. amelyekre nem létezik megoldás.com – ebook magyarul III. RÉSZ ABSZURD EGYENLETEK Március 23. – április 2.hunebook. (a +b) (a-b) =a2-b2 + 1 .http://www.

Svensson tizenöt évvel fiatalabb volt nála. hogy óriási vihart kavar majd. Semmi kétség nem volt afelől. és kinézett a Götgatanra. Azóta mindennap próbálta elérni. Svensson tehetséges író volt. és kivett belőle egy cigarettát. Blomkvist magában elmosolyodott. hogy megtarthassa. vagy vissza kell lépnie a publikálástól. Biztosan csak annyit tudott. Nilsson külföldön volt. hogy a héten bárki bejön. hogy ellássa a telefonügyeletet. és egy-két állítás. ami egyedül Malm gondja volt. Ezután már csak meg kellett tervezni a könyvet. Szerda volt. Az írás gerincét a kutatásai adták. Felalá járkált a Lundagatanon. máshol javaslatokat tett az átdolgozásra. Bizonyos lapok azóta sem bocsátottak meg neki. Kezdett kétségbe esni. Ha egy újságíró ilyesmivel áll elő. Blomkvist egyedül üldögélt a szerkesztőségben. megengedi magának azt a luxust.com – ebook magyarul 11. és teljesen baráti áron első osztályú szolgáltatást nyújtottak. mint a fehér holló. és olyan módon adta elő a történetet. Cortez bejött. A húsvét utáni keddre szervezték a csúcstalálkozót. és rágta át magát a kéziraton. amit nem dokumentált kellőképpen. néhol egyegy részlet tisztázását kérte. és nem is volt valószínű. hogy a hátralevő három fejezetet reggelre elküldi. Blomkvist nem kért árajánlatokat. részben mert ha mégis. és úgy döntött. Ebben a részben nemcsak írói. Az elmúlt hetekben összesen egy bekezdéssel kapcsolatban nem értettek egyet. akkor vagy száz százalékig alá kell tudnia támasztani. Blomkvist megnézte az órát. amit mond. Svensson megígérte. Hiányolta a forrásmegjelölést. Az ablakhoz ült. amit egy éve még használt. és a Millennium szerkesztősége a nagyhéten gyakorlatilag zárva tartott. . majd mellé írta: „lábjegyzet”. Egyszóval a Millennium pompás könyvet készült hamarosan kiadni. A könyv tizenkét fejezetből állt. és mehetett is a nyomdába. Cortez boldogan mosolyogva távozott. Berger szigorúan tiltotta a dohányzást a szerkesztőségben. Nyelvével kitapogatta a sebet az ajka belső oldalán. hogy Blomkvist még a hétvégén átolvashassa. Svensson most kilencvennyolc százaléknál járt. A könyv több volt.http://www. hanem társadalomfilozófusi tehetségét is megmutatta. amikor is mindenki jóváhagyja a könyv és a cikkek szövegét. a morgongåvai Hallvigs Reklamot akarta megbízni a munkával. de felismerte benne azt a szenvedélyt. Svensson irgalmatlanul leleplezte a kuncsaftokat. kétszáznyolcvannyolc oldalon. Karim elment a hegyekbe a férjével.. amiből mindenki megérthette. hogy elszív még egy cigarettát. szerda – március 24.hunebook. nagycsütörtök Blomkvist piros tollal egy bekarikázott kérdőjelet rajzolt Svensson kéziratának margójára. amit Blomkvist törölni akart. hogy magában a rendszerben rothad valami. hogy Salander él. amin dolgoznia kellett. részben mert úgysem telefonál senki. és vitriolos könyvet írt róluk. Körülbelül ezredszerre gondolkodott el rajta. ami néhány évvel ezelőtt őt is vezérelte. Svensson sem volt bent. Ők nyomtatták ki az ő Wennerström-könyvét is. és a fejezetet áttette Berger asztalára. Még jó negyven percig dolgozott. amikor síkraszállt a másodosztályú gazdasági újságírók ellen. mint egyszerű leírás – hadüzenet volt ez a javából. nagycsütörtök előestéje. E-maileket küldött a címre. majd felnyalábolta a lapokat. Svensson könyvével is az volt a gond. Svensson kilenc fejezetnek már a végleges változatát is elküldte. de most nem volt itt senki más. vajon mi történhetett Salander háza előtt vasárnap hajnalban. Blomkvist pedig ezt látta el jegyzetekkel. Fél hatkor kihúzta a fiókot. mivel az új barátnőjével volt találkája. Volt még néhány gyenge pont.. hogy ő is olvassa el. Már gyógyulóban volt. Svensson viszont foggal-körömmel harcolt. FEJEZET Március 23. és Stockholmban van. hogy muszáj volt kikezdhetetlennek lennie. Sikerült is neki. de Blomkvist hazaküldte. akkor ő úgyis ott lesz. Ritka volt ez a fajta oknyomozás.

Blomkvist kinyitotta a jegyzettömböt. fogkefe. három tampon. hiszen elég világosan kifejezted. hogy megszakítottad velem a kapcsolatot. és nagyon jó lenne meginni együtt egy kávét. régimódi levelet: Szia. kinyitotta a táskát. de elem nélkül és a szombati Aftonbladet. csak annyit. gázspray. de egyikük sem a Lundagatanon. hogy az iskolai anyagot elsajátította. sokkal tartozom neked. egy bontatlan csomag óvszer. egy fekete kötésű A4-es jegyzettömb. köhögés elleni cukorka. csak hívj bármikor. majd a végén bizonyos dolgok ki lettek húzva belőle. ebből száznegyven lakott Stockholmban vagy a közelében. Hat kulcs volt a karikán. Háromnegyedét jegyzetek töltötték meg.com – ebook magyarul Az ajtón lévő névtáblán ez állt: „Salander-Wu”. Mint te is tudod. és nyilván valamilyen rejtett jelentéssel is bírnak. De egyik sem illeti a lundagatani ház kapujának zárjába. Blomkvist azt sem tudta megmondani. három öngyújtó. egy csomag zsebkendő. hogy én még mindig a barátomnak tartalak. valódi matematikai képleteket és számításokat lát-e. Ha nem akarsz látni. hogy ez nem amolyan titkos lánynapló. Ha vissza szeretnéd kapni. Azonnal felismerte Salander takaros kézírását. Három tipikus lakáskulcs: kapu-. A támadás azonban olyan váratlanul érte Salandert. szólj. Sally! Nem tudom. és azt is. Visszament az asztalhoz. A legérdekesebb lelet egy kalapács volt. a klasszikus talány. Ha segítségre van szükséged. amit az árcédulája szerint a londoni Gatwick repülőtéren vásároltak. milyen zűrbe keveredtél. hogy nem zaklatlak. te döntöd el. mi történt egy éve. Blomkvist nem tudta.http://www. amelyeknek láthatóan a matematikához volt valami közük. Plusz a táskád is nálam van. ami persze nem jelentette azt. hogy azok. Bekopogott. Mikael Ahogyan számított is rá. Sokáig lapozgatott előre-hátra.és egy lakatkulcs. hatszáz koronával. Azt azért sikerült felfognia. kétszáz dollárral és egy havibérlettel. Kitűnőre érettségizett matematikából. ha tudnád. hogy a lánynak most barátja van. A kulcsait kellett bokszernek használnia – még mindig vérnyomok és bőrdarabok éktelenítették őket. egy kis sminkkészlet. Volt még a táskában egy doboz Marlboro Lights.hunebook. és szétrakta a tartalmát a konyhaasztalon. milyen címre postázzam. Azt sem tudom. x3 + y3= z3 Blomkvistnek sosem okozott gondot a számolás. A jegyzetekből annyit értett. Mikor a lundagatani támadás után hazaért. mintha kínaiul írták volna őket. A választói nyilvántartásban kétszázharminc Wu szerepelt. Az egyik egyenlet két teljes oldalon át húzódott. . de senki nem nyitott ajtót. de nagyon ijesztő volt az a balhé az utcán. hiányzik a társaságod. amelyről még Blomkvist is hallott. hogy nem akarsz tőlem semmit. Csak szeretném. az egyik oldalzsebben. Mélyet sóhajtott. öt golyóstoll. de Salander különös természetét ismerve feltételezte. rádió fülhallgatóval. vagy kiadta a lakását. csak írd meg. Lenyűgözte őt a Fermat-tétel. de ennyi idő alatt még egy ilyen magamfajta barom is rájön. Salander jegyzetei azonban olyan képleteket tartalmaztak. hogy szakértő. mit próbált elérni Salander. lakásajtó. Talált egy tárcát. és apróra átolvasta. kivel beszélsz. könnyen hozzáférhető helyen. benne egy személyi igazolvánnyal. és kicserélve. Az első oldal tetején álló egyenletet még Blomkvist is felismerte. hogy sem ennek. nem kapott választ. amelyekről gőze sem volt. Megígérem. Nem nyafogni akarok. és írt neki egy jó öreg. sem a gázspray-nek nem vehette hasznát. fogkrém.

Mindenki csodálta. de egy idő után kiderült. Nem volt szüksége pénzre. bőven megelégedett azzal. Az igazgatótanács több lehetőséget is megvitatott. vette a kabátját. akármennyit is ajánlott vagy ajánlottak volna neki. Erre nemigen tért ki. feminista. és leveszi a lábáról. ami a saltsjöbadeni gőzhajókikötőben ért véget. Maga lesz a főnök. a Lännersta-szoros mellett lévő yuppierezervátum felé. ha igent mond. Szóhoz sem tudott jutni a döbbenettől. A salátánál a férfi azzal állt elő. és úgy érezte. mi több. Lassan elkezdhet gondolkodni a nyugdíjtervén. de az is számított. A lapnak kezdett. de abban mindannyian egyetértettünk. és még mindig nem tudott dönteni. Magát akarjuk. majd részmunkaidősként. de nem volt hozzá bátorsága. mégis képletnek nézett ki: Szőke Állat + Magge = NEB A sor alá volt húzva és bekarikázva. Abban egyeztek meg. Vacsorára volt hivatalos a húgához. de kér egy kis időt. de Blomkvist egy kukkot sem értett belőle. Saját erejéből hozta össze a Millenniumot. Annika Blomkvist Gianninihez. és bizonyítottan jó képességű szerkesztő. ami szüntelenül gyötörte. hogy tárgyaljanak az emeléséről. amilyen gyorsan csak tud. És Svédország egyik legkonzervatívabb és legférfiközpontúbb intézményének élén egy ilyen személy… ez már önmagában a lapra irányította volna a figyelmet. A férje előadást tartott a Modern Művészetek Múzeumában. a Svenska Morgon-Postennél.http://www. Először is véget ér az együttműködése Blomkvisttel. egy eskilstunai autókölcsönző neve és telefonszáma. mert ismert. amikor fel kellett emelnie a kagylót. – De… de – mint bizonyára tudják is – nem értek egyet a lap politikai nézeteivel.com – ebook magyarul Az utolsó oldalon egy rövid és titokzatos feljegyzés állt. van abban a helyzetben. feszült. amelynek nyilvánvalóan semmi köze nem volt a matematikához. Az utóbbi időben elhanyagolta az edzést. ahogyan kihúzta a Millenniumot a két évvel ezelőtti gödörből. A lap alján ott volt az Auto-Expert. hogy írhatta a cikkeit a maga nyugodt tempójában. hogy alaposan átgondolhassa a döntést. természetesen nagyon vonzó az ajánlat. akinek aznap volt a negyvenkettedik születésnapja. Egy hete együtt vacsorázott az egyik legnagyobb stockholmi médiacég igazgatójával. és buszra szállt a Stäketben. Nem volt messze a negyvenötödik születésnapja. öreges légköre lenni. mint Berger. Inkább eltitkolta előle az ajánlatot. amitől viszont bűntudata lett. hogy jelentkezik. és nyolc előtt nem volt várható. hogy maga nagy nyereség lenne a lapnak. . rohamosan közeledett. köztiszteletben álló. Berger azt felelte. A perc. Kiszolgálta a tanulóidejét. ami már az új előfizetések számának csökkenésében is megmutatkozott. Olyan erőteljes egyéniséget képzeltek el a lap élére. Aki ráadásul nő. hogy Berger a megfelelő társadalmi osztályból érkezett. majd kisétált a slusseni buszpályaudvarra. Az igazgató azt is elmondta. beindítja a szaunát. három kilométeres kocogással kezdte.hunebook. A férfi soha nem követte volna a Svenska Morgon-Postenhez. és igent vagy nemet mondania. és lett a főszerkesztője. amit a Millenniumnál kapott. hogy szeretné őt főszerkesztőnek alkalmazni a társaság legnagyobb napilapjánál. kinyit egy üveg finom bort. hogy meg kellene beszélnie a dolgot Blomkvisttel. – És akkor mi van? Nem is ellenzi őket kimondottan. A felajánlott fizetés mellett nevetségesnek tűnt az. Lett volna néhány nyilvánvaló hátránya annak. hogy azért gondoltak rá. Elég nagyvonalú volt az esetleges végkielégítés összege is. Hazafelé már sétált. bekapcsolta a riasztót. először gyakornokként. Berger a húsvéti hosszú hétvégét dühödt. hogy ha a felajánlott fizetés a tétovázás oka. Az elmúlt héten végig azt fontolgatta. Blomkvist elnyomta a cigarettát. Miért én? Az igazgató elég titokzatosan beszélt. A Svenska Morgon-Postent hasonlóképpen kellett volna talpra állítania. nincs formában. Legalább addig sem kellett volna foglalkoznia a problémával. Berger úgy gondolta.

hogy Angelina egész este hangosan tépelődött azon – annak. Pietro. Enrico. a férfi öccse. De ez más. amire szinte érdemtelennek tartotta magát. és hogy be kellene kerülnie a hetedik fejezetbe. Akitől mindenki retteg. aki kiderített egyet-mást Zaláról. hogy holnap beviszem neki a fotókat és az ábrákat a könyvhöz. aki épp figyelt rá –. Ehhez nemigen értett. – Ne kímélj. Na és mindenekelőtt kiváló szerkesztő volt. mint mindig. esetleg jobb napjain csak rettentő furcsa szerzetnek tartott. De Mia most hirtelen kitalálta. Enrico nagynénjét. Angelinát is. hogy nem lesz képes visszautasítani az ajánlatot. Beszéltem egy rendőrrel. A társalgás az olasz és a svéd nyelv csörömpölő keverékén folyt. egy nemzetközi biotechnológiai cég svédországi részlegvezetőjének első házasságából származó tizenhat éves fiát. a gengszter. – Dag. mindig is azt gondolta magáról. Úgy volt. Antónia. hogy utánanézzek. Olyan pozíció volt ez az újságírás világában. Annikának két gyereke volt. akit a család egyszerűen dühöngő őrültnek. hogy ezt közölnie kell Blomkvisttel. – Ő bizony. És mi az? – Zala. Azt hiszem. Antoniót is. és megmutatni nekik a disszertációját. Nem neki kellett produkálnia a híreket. – Zavarlak? – Nem nagyon. olyan nincsen. A rádióban és a tévében viszont mindig ő szerepelt. Svédországban van. és van pár kép. hogy Svédország egyik legnagyobb médiaszemélyisége vált volna belőle. Átküldhetem őket hozzád futárral? – Át… De figyelj. Svensson hívta. akik a közelben laktak. most is enyhe káosz uralkodott. és a helyzetet még idegesítőbbé tette. hogy hétvégén átnézhesse őket. Tizenegy körül jó lenne? – Jó. Marcella és négy gyereke. – Aha. – Basszus. Az ételektől roskadozó asztal körül tehát igencsak nagy volt a káosz. szintén meghívták. Valahol a saltsjöbadeni Grand Hotel környékén döbbent rá rémülten. Zala. néha a két nyelven egyszerre. Történt valami? – Két dolog is. Korán reggel kell indulnunk. Fél nyolckor megszólalt Blomkvist telefonja. . hanem az. kikapcsolta. Na meg Enrico nővére. Ezenkívül ők nevelték a férje. És a másik dolog… hát ez nem fog tetszeni. Ilyen lehetőség egy van az életben.http://www. hogy miért nem nősült még mindig meg Annika bátyja. és alig sikerült időben felvennie. amit valaki felakasztott az előszobában. Fel is vetett pár megoldást a problémára. de később visszamegyek a városba. Enskede nem volna olyan nagy kitérő. A vacsorán részt vett még Enrico édesanyja. aminek utána kellene néznem. Nem is annyira a fizetés. néhány barátja lányának személyében. – Belebotlottam valamibe. A Gianniniéknél rendezett vacsorán.hunebook. hogy megnősülne ő. mert úgy kellett kibányásznia a készüléket a kabátjából. majd beugrom a képekért. Ezzel sikerült egy időre elhallgattatnia Angelinát.com – ebook magyarul Ezenkívül Berger szeretett is a Millennium főszerkesztőjének lenni. amit nem tudok elemailezni. Próbáltam elérni Christert. a legújabb barátjával együtt. Z-vel. de nem veszi fel. Azt hitte. – Á. mondta az igazgató. a sógornője. én most itt vagyok a Lännerstánál. Vacsorázom a húgommal meg a sógorom pereputtyával. – De miért pont ő? Annyi más faszkalapról van szó abban a könyvben. a tizenhárom éves Monica és a tízéves Jennie. hogy három héttel a nyomdába küldés előtt megint elkezdesz anyagot gyűjteni a könyvhöz. Pár napja a nyomára akadtam. – Tudom. Megborzongott a gondolattól. de a szeretője sajnos férjnél van. Peter és Nicola. – Színházban van a barátjával. Azt hiszem. és akiről senki sem mer beszélni. Blomkvist végül is nem bírta tovább. hogy középszerű író. megérné jövő héten egy pár napot arra szánni. mielőtt a könyv a nyomdába megy. Eva-Lotta és két gyerekük. és elmagyarázta. Ennek ellenére nagy volt a kísértés. hogy húsvétra a szüleihez akar utazni Dalarnába.

A buszmegállóig egyébként is el akarta fuvarozni. hogy ő volt az ünnepelt). – Kér kávét? – kérdezte Johansson. A nyomda le van foglalva. köményes gabonapálinka . hogy a határidőt nem tolhatjuk ki. És a korát is alábecsülte. ki maga. Alacsony. – Dag Svensson vagyok. és nem volt sokkal nagyobb út bemenni a városba. A bátyját ugyan sok tekintetben komplett idiótának tartotta. hogy Blomkvist érkezett korábban. hogy könyvet akarok kiadni a Millenniumnál? – érdeklődött tovább Svensson. A lány a szemébe nézett. szinte fekete. – Érdekes a dolgozata. mintha nem is hallotta volna a kérdést. Semmi melegség nem volt a tekintetében. Blomkvisttel és a többi felnőttel ellentétben (és annak ellenére. amikor csöngettek. – Még majd hívlak. hogy érdemes lenne kicsit turkálni. Johanssonhoz fordult. – Tudom – mondta lehangoltan Svensson.http://www. a megérzésekre hallgatni kell… De tudod. Johansson épp kiöntötte a frissen főzött kávét az asztali termoszba. – És miből gondolja. és elég különös időpontban állított be. és mit keres itt. – Hát. amit már-már mosolynak lehetett értelmezni. de nem tűnt veszélyesnek. ki maga tulajdonképpen? – szólt közbe Svensson. – Igen. amit ki akar adatni a Millenniummal. – Szeretném tudni. törékeny. kijött az előszobába. olyan arckifejezéssel. most rögtön elmondja. – Dag Svenssont és Mia Johanssont keresem – mondta. Mármint igen. Blomkvist látogatására számítva. Alexandr Zala – mondta Salander. így hát beengedte. és a nappaliban álló asztalhoz vezette. Kilenc óra előtt néhány perccel járt az idő. – És ön kicsoda? – Érdekel a téma. Annika csak egy kis sört ivott a vacsora alatt. miért érdekli magukat ennyire Zala. Svensson most vette csak észre. ki is ő. és a könyvnek egy időben kell kijönnie a Millennium tematikus számával. mennyire sötét a szembogara. A csészéket már korábban kikészítette. Alexandr Zala. A lány vadidegen volt. de közben le nem vette róla a szemét. hogy kinézett volna a kémlelő-nyíláson. – Kicsit késő van már – mondta Svensson. tizenéves külsejű lány állt előtte. és kortyolt belőle. ismételte magában elképedve Svensson. A lány felemelte a kávéscsészét. és a barátja háta mögé állt. – És mindenekelőtt azt. de azért felajánlotta neki.hunebook. kérek kávét. vagy itt beszéljük meg az ajtóban? Svensson egy pillanatig habozott. – A könyvről lenne szó. – Na jó. A nevem Lisbeth Salander. Ám a lány.* Így aztán fél tizenegykor még színjózan volt. Johansson kinyitotta az asztali termoszt. – Honnan tud a disszertációmról? – A kezembe került egy példány – felelte titokzatosan a lány. Svensson egyre idegesebb lett. Senki sem tudja pontosan. De nem Blomkvist volt az. Van egy olyan érzésem.com – ebook magyarul – De ez egy világbajnok faszkalap. – Szeretnék beszélni magukkal. Bemehetek. és mivel úgy gondolta. anélkül. ki lehet az. – És nem szeretné előtte elmesélni. Még sosem hallotta a keresztnevét. * Skandinávia-szerte népszerű. Johanssont mintha arcul csapták volna. és tartózkodott a bortól és az akvavittől. hogy elviszi Enskedébe. köszönöm. Johansson kíváncsi volt. Svensson és Johansson egymásra nézett. Svensson volt közelebb az ajtóhoz. kinyitotta. Svensson automatikusan az órájára nézett. hogy eddig mit derítettek ki róla. Svensson kezdte furcsán kényelmetlenül érezni magát.

mi történt a Lundagatanon. két unoka. mint ő. – Tudod. ha szükségem van autóra. . – Ugyanolyan nyakas vagy. Mikael. egész életemben csak egyszer haragudtam meg rád úgy istenigazából. Annika csendben fordult le a hammarbyi ipari útra. Annika jogot végzett. A Nynäsvägennel párhuzamos mellékutcákban haladt.és egy másod-unokatestvért. – Az én tanácsomat? Hát ez új! – Leánykereskedelemről és a nők elleni erőszakról lesz szó. – Akkor mi a baj? – Baj? – Ismerlek. Útközben beszélgettek. Egyébként sem vezethetnék. – Megvagyok. még Bergernek sem. akivel két éve találkoztam.http://www. mint ügyvédét. Sajtójoggal ugyan nem. Hát akkor fel tudtam volna robbanni. A három év korkülönbség miatt kamaszkorukban nem volt sok közös témájuk. – Tényleg? – Amikor Wennerström beperelt rágalmazásért. akkor sem mondta meg senkinek. Egy teljes tematikus szám. plusz egy könyv. A bántalmazott nők ügyvédje lett. de felnőttként közelebb kerültek egymáshoz. ami hamarosan átment az egyenlő jogokért való küzdelembe. miközben áthajtottak a Skurubron-hídon. segített a Wennerström-ügyben. – Szóltál a rendőröknek? – Nem. neki kell feljelentést tennie. és ha mégis megtette. de azért örülnék. Végül elindította a saját praxisát. és hajtott el a Sickla zsilip mellett. én közel lakom a munkahelyemhez. Egész este máson járt az eszed. Az egyik egy lánnyal. kikérjem-e a tanácsodat. Családjogra specializálódott. – Igaziból két baj is van. Elmesélte. kire voksolt. – Bonyolult történet – mondta aztán. miközben becsatolták magukat. Micke. Maga Blomkvist úgy gondolta.com – ebook magyarul – Miért nincs neked saját kocsid? – kérdezte Blomkvisttől. mint te. Mikael és Annika jelentették egymásnak a családot. hogy tehetségesebb. és nagy tiszteletet vívott ki magának. és Blomkvist mindig is úgy gondolta. – Mi a másik probléma? – Olyan sztorin dolgozunk a lapnál. egészen a múlt hétig. mielőtt nyomdába kerül. Egy évig nem is hallottam róla. – De miért? Csak magamból csináltam hülyét. Annika meglepetten pillantott rá. és két kevésbé ragaszkodó anyai nagynénit. és évente egyszer. majd egy ismert stockholmi ügyvéd asszisztense lett. Különben is őt támadták meg. amiből balhé lesz. könyvet is írt a témában. – Mert nem úgy. Úgy értem. és lecsuktak. Leszámítva egy ragaszkodó apai. Simán vette az egyetemet. eltöltött néhány évet különböző körzeti bíróságokon.hunebook. – Miért nem? – Ez a lány betegesen irtózik a nyilvánosságtól. Ami Blomkvist sejtése szerint nem szerepelt túlságosan elöl Salander teendőinek listáján. aminek köszönhetően a bátyja rendszeresen pártkatonának csúfolta. Szavazni sem igen szeretett. Mindennek a tetejébe beszállt a politikába is a szociáldemokraták oldalán. úgyhogy lesz olvasnivalód. Egész este azon gondolkoztam. miután az urad megkínált azzal a skånei pálinkával. – Amúgy hogy vagy? – kérdezte Annika. Te pont ezzel foglalkozol. mint voltál – veregette meg a bátyja arcát Annika. – Lassan svéd lesz belőle. míg rá nem fordult az Enskedevägenre. ha átolvasnád a kéziratot. Tíz éve még grappával kínált volna. Blomkvist nem válaszolt azonnal. hogy a párttagság és az újságírói hitelesség nem egyeztethető össze. aztán szó nélkül eltűnt. amúgy testvériesen.

– Mi történt? – Van itt egy férfi. és beütötte a kapukódot. Olvastam az ítéletet. hogy az egész csődület Svenssonék lakása előtt csoportosul. Izgatott hangok visszhangoztak a lépcsőházban. amit meglátott Istennekszentanyja Svensson volt. kéne egy ügyvéd. de közben már lépett is be a lakásba. belehalok. hogy valószínűleg Svensson agyszövetében áll.http://www. Blomkvist odarohant. Elismerem. látta. A segélyszolgálat azonnal jelentkezett. – Még mindig nem érted. hogy reménytelen ügy volt. – Mikael Blomkvist vagyok. mindannyian hetven év körüliek. hogy tudja. Addig baromi csalódott voltam. – Jó. fejbe lőtték. Boldogan elolvasom a szöveget. hogy a tárgyaláson és a médiában is mindenki téged basztasson. – Egy perc az egész – mondta Blomkvist. Sürgős? – Eléggé. Értem én. és csöngetett. – Ezt bizony. Annyi lett volna. – Amit szintén nem tettél meg. – Mi folyik itt? – kérdezte Blomkvist. azzal átkocogott az úton. – Ne haragudj. – Az egy speciális helyzet volt. Annika átellenben parkolt le a björneborgsvägeni házzal. hogy nem fordultál hozzám. Blomkvist elgondolkozott ezen. és meghalni. Nem tehettél volna semmit. és körülnézett. és mindenkit megkerestél. Az első. akin látszott. hogy valami nincs rendjén. és anynyira féltett. Semmi válasz. hogy hé hugi. Itt fordulj balra. Akkor látta meg az iszonyatos krátert a tarkóján. Mindenki elhallgatott és rá nézett. Amint belépett. és csak ekkor vette észre. – Bocsáss meg. Észrevette az egyik kávéscsésze szilánkjait. Nem akartam beszélni senkivel. Hamarosan nyomdába kell adni. Csak szépen lefeküdni. és felmosta Wennerströmmel a padlót. Ezért nem mentem el a bíróságra. mint aggódva. Úgy tűnik. amikor a Millennium talpra állt.com – ebook magyarul – Azt már sokszor megtetted azelőtt is. csak pont engem nem. na. – Totál kész voltam abban az évben. Blomkvist előrenyomakodott. ahol Svensson és Johansson lakott. inkább kíváncsian.hunebook. Annika szélesen elmosolyodott. de ezt csak akkor értettem meg. És nyitva találtuk az ajtót. aki méteres vértócsában hevert egy szék mellett. Az egyik nő hálóinget viselt. Az volt a bajom. Három asszony és két férfi. – Lövéseket? – Most. – Dag! Mia! – kiáltotta. – Na szép. eszméletlen! Blomkvist lehajolt. és a 112-t hívta. amit Johansson a nagymamájától örökölt. bátyó. hogy kitapogassa Svensson pulzusát a nyakán. . – Mintha lövéseket hallottunk volna – felelte egy barna fürdőköpenyes férfi. Öt szomszéd tolongott a nyitott ajtó előtt. ezt kellelt volna tennem. – Azt a pert semmiképpen sem nyerhettük volna meg. – Mia! – ordította. Dag Svenssonért már a világ egyetlen mentőse sem tehetett semmit. Úgy egy perce lövöldöztek a lakásban. Felismerte a lakásban terjengő szagot: lőpor. még csak nem is védekeztél. miről beszél. Hagytad. Küldjenek ide mentőket és rendőrt! Bemondta a címet. Közben elővette a mobilját. Felpattant. az előbb. De akkor ügyvédre volt szükséged. Jól van. Felrohant a harmadik emeletre. Azt hittem. Hirtelen végigfutott a hátán a hideg. Elindult a nappali ajtaja felé. Két év után egyszer csak bocsássak meg. és rádöbbent.

Teleszívta a tüdejét. amikor válaszolni próbált. visszatért a hallása. szinte egyszerre érkeztek. és megtorpant. Svensson a hasán feküdt. Távolról hallotta. Johansson a hátán feküdt az ágy mellett a padlón. Az egész lakás ötvenhat négyzetméter. Arcon lőtték. majd balra nézett. – Megálljon! – mondta. és egy férfit láttak az út . 11 óra 17 perc volt. Ellenállt a késztetésnek. a bal füle mellett hatolt be. Átment hozzá. Gyorsan felkelt. az ágy fölött is véres volt a fal. Hirtelen. hogy egész testében reszket. Blomkvist most eszmélt rá. a segélyszolgálat még vonalban van. hogy tegyen egy gúnyos megjegyzést a bátyja pontatlanságára. Blomkvist teljesen elzsibbadt. mint egy 45-ös Colt Magnum – az a típus. Blomkvist az ajtó felé fordult. amikor meghallotta a rövid dudálást. aggodalmasan elindult a hálószoba felé. Elejtette a telefont. és kihátrált a lakásból. – Láttál valakit. aki a Skanstullnál járt. egy riasztás miatt. Oswald Mårtenssonnal. Azt hiszem. meghallotta a közeledő szirénákat. hogy a markában még mindig görcsösen szorongatja a telefont. Az utca teljesen üres volt. de nem fogta fel a szavakat. Csak akkor jutott eszébe. és a jobb szemgödre üresen tátongott. és senkit ne engedjen be a lakásba. és leült a lépcsőre. és hogy nem vesz levegőt. Teljes csend támadt körülötte. – Maradjon itt. ami hamisnak bizonyult. Annika már épp nyitotta a száját. Mi történt? Bajuk esett? Történt velük valami? A hangjuk visszhangzott. Két ember van itt. – Ki a lakásból! A szomszéd először mintha tiltakozni akart volna. – Maga – mondta. és feltartotta a kezét. mint a társa körül. és a fürdőköpenyes szomszédoz fordult. Körülötte talán még több vér volt. Különböző irányból. A hangja természetellenesen rekedt volt. Tudta. Aztán meglátta az arckifejezését. A kimeneti seb a jobb halántékán narancs nagyságú volt. Ahogy rágyújtott. A gyilkos még a lakásban lehet… nem. hogy a kezelő válaszol. és megállt. akkor észrevettem volna. Inkább a kapuhoz ment. Gondolkozni kezdett. Épp a Nynäsvägenen voltak. mintha valaki feltekerte volna a hangerőt. A lépcső közepén egy revolver hevert. Aztán mintha megsüketült volna. Blomkvist tizenöt másodpercig mozdulatlanul állt. Neneneneneistenazégbenmiais. de aztán engedelmeskedett a parancsnak. Őket egy szolgálati civil kocsi követte. Hallotta. Szó nélkül átfurakodott a kővé dermedt szomszédok között.hunebook. Szent Isten… megölték őket. fejbe lőtték őket. Egy pár perce lőtték agyon őket. Az órájára nézett. Miért? Kit kellett volna? Blomkvist nem válaszolt. amit Olof Palme meggyilkolásánál is használtak. Aztán megkerülve a vértócsát és Svensson holttestét. hogy felvegye a fegyvert. mintha egy alagúton át hallgatná. Kérem. egyetlen szállal. A zsebébe nyúlt. és beengedem őket. és felemelte a mobilt. Olyan volt. de Johansson szétszaggatott arcának képe beleégett a retinájába. és a szíve majd kiugrik a helyéből. A saját hangját sem hallotta. Már jönnek a rendőrök és a mentők. a körzeti főfelügyelővel. hogy három méterre tőle. Magnusson és Ohlsson rendőrök érkeztek először a helyszínre. mikor a rendőrautó befordult a sarkon. – Annika… hosszú éjszakánk lesz – mondta rá sem nézve. Fejét a térde közé hajtotta. amíg vártál? – kérdezte Blomkvist. – Nem. Lemegyek. A golyó a járomcsont alatt. hogy a húga várja. Hármasával szedte lefelé a lépcsőfokokat. meghaltak. A lépcsőházba kiérve tudatosult benne. – A rendőrséget hívják. siessenek. jobbra. és megtalálta a gyűrött cigarettásdobozt. kinyitotta. amikor a központ minden környékbeli autót iderendelt.com – ebook magyarul A barna fürdőköpenyes szomszéd követte őt az előszobába. Olyan erővel távozott a testéből a lövedék.http://www. Még mindig remegett. hogy a szomszédok kérdezgetik. A földszinten a pincelépcső felé pillantott. hogy sokkot kapott.

és az előszobában további véres lábnyomokra bukkant. hogy tönkretenné a helyszínt? Nem tartott sokáig. A nevük Dag Svensson és Mia Johannson. Harmadik emelet. Azóta még öt perc sem telt el. Egyszerre szálltak ki. – Mutatná az utat? Amikor beléptek a kapun. Rádión erősítést kért az ügyeletes tiszttől. és vigyázzon erre – mondta. Remegett a keze. Láthatóan megkönnyebbült. Mårtensson intett Magnussonnak. – Muszáj kimennem a levegőre. de a fürdőköpenyes férfi még mindig ott strázsált. Fent az ajtó előtt megfogyatkoztak a szomszédok.com – ebook magyarul közepén farmerben és sötét kabátban. – Maga kicsoda? – fordult Annikához Mårtensson. Be tudna menni egyikük anélkül. Már nem lehetett megmenteni őket. és megvizsgálta a fegyvert. – Jobbra. Mårtensson végigmérte Blomkvistet. Ketten visszamentek a saját lakásukba. Majd lement a lépcsőn. Látta. – Helyes – vágta rá Blomkvist és Mårtensson egyszerre. megérkeztek a mentők. aki halkan mondott valamit a rádióba. – Azt mondta. A mentőorvos úgy határozott. – Ohlsson. Amennyire láttam. – Itt lakik? – Nem – felelte Blomkvist. lelőtték őket. már nem lehet segíteni rajtuk. amikor észrevette a rendőröket. Blomkvist viszont a saját olasz cipőjére. – Uramisten – mondta a nő. Aztán Blomkvisthez fordult. Mårtenssonhoz fordult. Mårtensson átvette a parancsnokságot.hunebook. hogy én megérkeztem. hogy legyen a környéken. – Menjünk fel. és a pincelépcsőre mutatott. Látszott rajta.http://www. míg megerősítették. A központ azt mondta. Mia Johansson meg a hálószobában. Két áldozat. amit mondott. Én egy percen belül hívtam a 112-t. – Mi a neve? – Mikael Blomkvist. és nézzük meg – rendelkezett Mårtensson. Blomkvistnek hirtelen felkavarodott a gyomra. és megpróbálta kinyitni a pinceajtót. Ahogy befejezte a beszélgetést. – A párt akartam meglátogatni. hogy valamelyik szomszéd igen. és elég sok odabent a vér. – Nem engedtem be senkit – mondta. . Egy tollal kinyitotta a lakásajtót. az én voltam – mondta. és a férfi tartott valamit a bal kezében. akiket lelőttek. Mindenki a lábnyomokra nézett. Mårtensson gyorsan szétnézett. – Vérnyomok vannak a lépcsőn – jelentette Magnusson. – Azt hiszem. aki kezét felemelve jelezte. Ugyanekkor egy nő szállt ki a tőle néhány méterre álló autóból. hogy egy perccel azelőtt hallották a lövéseket. – Annika Giannini. maradjon itt. Vagyis a gyilkos még itt kell. – Bementem a lakásba. hogy egy mobiltelefon az. és néhány másodperc múlva már jött is ki. A szomszédok ott állnak az ajtó előtt. – A szomszédok azt mondták. Mindhárom rendőr várt néhány másodpercig. Mårtensson az útjukat állta. Aztán kiderült. hogy a testeket nem viszik be a kórházba újraéleszteni. Blomkvist megállt. két embert lelőttek. ahogy a szájához emelte a cigarettát. és megigazították az övüket. – Maga jelentett lövöldözést? A férfi bólintott. Dag Svensson a nappaliban van. mi történt? – Nem. – Egy pillanat – mondta Blomkvist. Ebben a házban nemrég lelőttek két embert. Mårtensson lehajolt. De én találtam rájuk. De lehetséges. ő hozott el. A húga – mutatott Blomkvistre Annika. hogy álljanak meg. A húgomnál vacsoráztam. – Tud személyleírást adni? – Nem láttunk senkit. Be volt zárva. amikor be akartak menni a lakásba. hogy nagy megrázkódtatás érte.

mint öt másodperc különbséggel dördültek el. A második lövés után kiment a lépcsőházba. hogy miről szól a könyv. hogy rosszul lett tőle. és odakint leült a ház tornácára. Három pohár vizet ivott. és eltűnnie. Kevesebb. aki Ohlssonnal együtt még mindig ott várt. – Használtak drogokat? – Ezt nem tudhatom biztosan. és megölelte. A közvetlen szomszéd a hetvenéves. mielőtt Nyberg felügyelő kihallgatta őket. – Megfenyegette őket valaki? – Erről sem tudok. A szomszédok állítása szerint Blomkvist a második lövéstől számított két percen belül érkezett meg a házba. és megbeszélték. Annika. mi történt? – Meggyilkoltak két embert. – Hogyan jellemezné a kapcsolatukat? – Minden jel szerint nagyon szerették egymást. a rendőrök megkérték őket. Dag Svenssont és Mia Johanssont. Feltételezve. akkor sem valószínű. hogy kifaggassa. hogy nyugalmazott tüzér őrnagy. ahogy a rendőrök felállítják a kordont. mielőtt Annika befordult az utcába. Egy órát ültek Annika kocsijában az enskedei ház előtt. Néhány kíváncsi járókelő álldogált a járdán. Ennyi idő alatt kellett elhagynia a lakást. sem a többi szomszéd nem látott senkit a lépcsőn. Éppen tévézett. Aztán szó nélkül sarkon fordult. de arról nem. és többször is megmosta az arcát. Úgy becsülte. leérnie a harmadikról. Blomkvist nézte. leült mellé. – Voltak Dag Svenssonnak és Mia Johanssonnak ellenségei? – Tudtommal nem. Öregszem. Annika felismerte. és egyébként is ő hívta a segélyszolgálatot. Újabb rendőrautók érkeztek. segítsék a nyomozást. fürdőköpenyes férfi volt. úgy nézett ki. ahogy fogalmaztak. akiről kiderült. hogy Nyberg minden kérdésére válaszolhasson. eldobnia a fegyverét. – Láthatnám a személyi igazolványát? Blomkvist a kezébe nyomta a tárcáját. hogy gyereket szeretnének. – Ön miért látogatta meg őket ilyen későn? Blomkvist beszámolt a könyvről és a közelgő határidőről. amíg megkeresték a házat.hunebook. A főkapitányságon sokáig kellett várakozniuk. – Ön szerint normális dolog ilyenkor beállítani valakihez? – Most történt ilyen először. gondolta Blomkvist. – Honnan ismerte őket? – A munkám révén. de nem hiszem. Egész idő alatt Johansson arcát látta maga előtt. akiket szerettem. és. Fél háromra annyi kávét ivott meg a rendőrség büféjében. Gondjai voltak a csípőjével. lement. Inkább a bátyja vállára tette a kezét. Majd. mire Blomkvist és a húga elhagyhatta a rendőr-főkapitányságot. Dag kéziratát kellett volna elolvasnod. és ha igen. mivel Blomkvist a két áldozat barátja volt. Sem ő. hogy kimehessen a mosdóba hányni. hogy Blomkvist mindjárt visszatér. körülbelül harminc-negyven másodperc eshetett ki. Három óra is elmúlt már. miután Mia ledoktorált. Dag azt mondta. hogy elkezdje a helyszíni vizsgálatot. hogy nem ez a megfelelő időpont arra. hogy egy-egy alkalmankénti jointnál többet. – Csak leülnék az ajtó előtt. A lövéseket az egész házban hallották. Össze akarta szedni magát annyira.http://www. mire az ügyeletes nyomozó megérkezett. mint egy kamaszlány. – Micke. kimennie a házból. hogy Annika és ő mintegy fél percig figyelték az utcát. Hirtelenszőke nő volt. Félbe kellett szakítani a kihallgatást.com – ebook magyarul – Sajnos most nem engedhetem ki. nehezen tápászkodott fel. harminc másodperc alatt ért ki. . hogy menjenek utánuk a Kungsholmenre. mielőtt visszament.

– Akkor irány Saltsjöbaden. Ezt nem mondhatom el neki telefonon. hogy a bátyjának igaza van. de tudta.hunebook. Blomkvist megrázta a fejét. De a húgának köszönhetően volt alibije. elvégre csak egy emelettel kellett volna lejjebb mennie. onnan taxival vagy busszal már tovább tudok menni. Annika habozott. Beszállás! . ha a hírekből tudná meg. hogy nem csupán Blomkvist húga. Láthatóan fáradt volt. hogy aztán visszatérve úgy tegyen. hanem az ügyvédje is.http://www. hogy Nyberg azt a lehetőséget fontolgatja. – El tudsz vinni? – Mire való egy testvér? – Nackáig elég. és nem érezte jól magát. és azt sem szeretném. hol volt egész este. és próbálj aludni egy kicsit – tanácsolta Annika. Közölte a nyomozóval. mintha akkor érkezett volna. beleértve a Svenssonnal folytatott telefonbeszélgetést is. Az utcára kiérve megálltak Annika autója mellett. Annika végül is a sarkára állt. – Menj haza. és hazaengedni őket. nem lehet-e esetleg ő maga a gyilkos. – Ki van zárva. – Ő is ismerte őket. Itt az ideje véget vetni ennek.com – ebook magyarul Blomkvist szédülve jött rá. Blomkvist nyilvánvalóan megadott minden lehetséges és elvárható segítséget. Azt pedig a Giannini család vagy egytucatnyi tagja tudta volna tanúsítani. – El kell mennem Erikához – mondta.

Blomkvist esetében a hűtlenség váláshoz vezetett. egy néhány évvel ezelőtti vitorlásbaleset emlékeként. akit egyenesen inspirált. Hány óra van ilyenkor? Beckman vékony volt. Blomkvist. . és kissé morcos arccal. hogy ha valóban tönkre akarja tenni a házasságát. akkor józanul és baseballütővel jön vissza. de Beckman végül meggyőzte. egy szál törülközőben.hunebook. hogy felelősségre vonta volna. amikor megpillantotta a felesége szeretőjét. Blomkvist először elég szkeptikus volt. Beckmannak soha egy rossz szava nem volt Blomkvistre. A szünet azonban csak egy jó évig tartott. Úgy gondolta. ami elképedésbe váltott. milyen hírt hozott. hogy aznap Blomkvistnél alszik. FEJEZET Március 24. míg lépteket nem hallott. és ha ennyire leküzdhetetlen. amíg csak képes lesz felállni a tolószékből. Előtte is csak néhányszor látogatta meg Bergert. és mégiscsak tegye ki Nackában. hogy soha nem lehetett biztos benne: asszonya az övé. Én találtam rájuk. Fogalma sem volt. valamint. és agyonlőtte őket. – Valaki behatolt a lakásukba. amire egy park padján került sor. elhívta inni. – Jaj. hogy innia kéne valamit. és nyomva is tartotta vagy negyven másodpercig. de ha tényleg csak vágyról van szó. Az arca elárulta. akkor valami nagyon rendkívülinek kellett történnie. – Mi történt? Mielőtt Blomkvist válaszolhatott volna. így Blomkvistnek végül is sikerült meggyőznie a húgát. Amikor Berger bevallotta. Félúton megállt. és úgy tervezte. mire elég ittasak lettek egy komoly beszélgetéshez. napfelkeltekor. ne… – Berger a szája elé kapta a kezét. Egyhetes borostát viselt. Három södermalmi kocsmát látogattak meg. Aztán a nyolcvanas évek végén szakítottak. mivel ő is. – Öt múlt – válaszolta Blomkvist. Blomkvist félt ettől a látogatástól. Megnyomta a csengőt. hogy kímélje meg magát az egyórás kerülőtől. – Jó reggelt. Blomkvist ugyanakkor mindig kényelmetlenül érezte magát Beckman társaságában – emlékeztette rá. Ő már a nyolcvanas évek eleje óta ismerte a nőt. a kapcsolatuk tartani fog. hogy ha Blomkvist hirtelen leküzdötte idegenkedését. – Megölték…??? – kérdezte Berger és Beckman egyszerre. annál kevesebb haj a fején. ezúttal Beckman tudtával és áldásával. Berger leült a lépcsőre. A hasán rengeteg szőr nőtt.com – ebook magyarul 12. vagy legalább kialudnia. nagycsütörtök Annika Giannini is teljesen kimerült. és beengedte Blomkvistet. – Az éjjel megölték őket. amikor megpillantotta Blomkvistet. Már két éve nem járt Saltsjöbadenben. – Mi van? – Dag és Mia – mondta Blomkvist. Ha Bergerre rátört a vágy. A rendőrségről jövök.http://www. de Beckman ahelyett. bármi történt is.. megjelent a lépcsőn Berger. – Felébresztenéd Erikát? Muszáj vele beszélnem. fehér köntöse övét igazgatva. Beckman átment Blomkvisthez. Kitárta az ajtót. Berger is találkozott és összeházasodott valaki mással. Ezért aztán csak akkor nézett el Saltsjöbadenbe. ami rendszeresen előfordult. hogy hűtlen volt. és kijött Saltsjöbadenbe – ráadásul ilyenkor –. ahol feltűnt volna a hiánya. hogy a felszabadult kapcsolatnak ára is van. csak hazatelefonált. egy feltűnő sebhelyet a jobb szemöldöke fölött. Egyébként is látszott rajta. Így aztán Blomkvist és Berger újrakezdték a viszonyukat. akkor részéről rendben van a dolog. Az az ember volt. ez az éretlenség jele. és szőke. Beckman megértette. pontosan hogy működik Berger házassága Greger Beckmannal. Taxit hívott. Most ott állt a hatalmas villa ajtajában. ha Berger olyan összejöveteleket rendezett. Beckman nyitott ajtót.

Dag két hete kezdett el beszélni velük. hogy megakadályozza a könyv kiadását? – Erre nem tudok válaszolni – felelte Blomkvist. hogy megölje az újságírót. De ha jól értem Svensson írását. amit a történtekről tudott. Csak valami nagy-nagy üresség volt benne. és felhangosította a rádiót. Hosszas csend ereszkedett rájuk. akkor nekünk is jobban kell vigyáznunk magunkra idebent. egy bíró és egy pár újságíró. Eriksson elcsitította. mintha érzéstelenítették volna. egyhangúan beszélt. Aztán néhány ügyvéd. az álnevek ellenére is be tudja azonosítani őket. Az elhunytak egyike sem került korábban a rendőrség látókörébe. – Mint már mondtam. a kiadásra váró sztoriban sok olyan embert megnevezünk. Enskedében. – Jézus Isten – motyogta Malm maga elé meredve. hogy hallják a hétórás híreket. nem túl okos emberekről van szó. – Van közöttük három rendőr. Egy szomszéd elmondása szerint több lövés is dördült bent a lakásban. aki ezt nagyon nem szeretné. akikből legalább egy a nemzetbiztonságnál. amit Mikaellel beszéltünk idefelé jövet. Tompán. – Mi a franc ez az egész? – tört ki Malm. hogy lövéseket hallottak itt. A másik az. egy björneborgsvägeni társasházban. és aki egy kicsit képben van ezekben a dolgokban.hunebook. és letekerte a hangerőt. hogy kiadjuk-e? Kiadhatjuk-e? Ez az egyik dolog. – Nem ismerjük a gyilkosság indítékát – folytatta Blomkvist. A lakást lezárták. Az indíték ismeretlen. és ezekben a percekben is folyik a helyszínelés. Képesek lehetnek ezek megúszni egy kettős gyilkosságot? – Milyen okosnak kell lenni két lövéshez? – kérdezett vissza Eriksson. és zokogni kezdett. – De a kérdést fel kell tennünk. – Bár mindegyikük rohadt nagyot bukna rajta. egy ügyész. – Lehet. Aztán sírva fakadt.com – ebook magyarul – Nem akartam. Berger átkarolta a vállát. hogy a hírekből tudd meg… – mondta Blomkvist. 6 óra 59 perckor lépett be a Millennium szerkesztőségébe. – Hát ez elég tömör volt – jegyezte meg Eriksson. – Jézus Isten – mondta újra Malm. Blomkvist nem értette. Blomkvist és Berger nagycsütörtök reggelén. A rendőrség szerint kettős gyilkosságról van szó. amiről gyakorlatilag semmit sem tudunk – szakította félbe őket Berger. És egy részük volt már büntetve erőszakos bűncselekményekért. – Üljetek le – mondta határozottan Berger. hogy Dag és Mia magánéletéhez van köze. hogy valami őrült teljesen értelmetlen műve. – Szóval – mondta Malm – szerintetek kivégzés is lehetett. A kérdés az. hogy ha közülük valaki… – Álljunk meg! – szólt közbe Eriksson. egy pedig az erkölcsrendészeten dolgozik. de azt sem zárhatjuk ki. hogy valamelyikük meggyilkolt két embert. és a rendőrségnek egyelőre gyanúsítottja sincsen. – Ez nem lehet igaz… Erikssont megint elragadták az érzelmei. – Egyelőre nem tudunk sokat a dologról – vette át a szót Berger. – Két dolgot kell megbeszélnünk. Lehetséges. – Mikael… Blomkvist elmesélte. Mára virradó éjjel enskedei lakásukon agyonlőttek egy férfit és egy nőt. hogy azzal van kapcsolatban. hogy elhallgattassák Dagot – vagy Miát –. Arra gondoltam. Először is: három hét múlva terveztük kiadni Dag könyvét. A gyilkosság indítéka ismeretlen. . de szerintem hatalmas baromság lett volna bármelyiküktől is. ahogy az imént a rádióriporter. Viszont leleplezünk néhány stricit is. amin dolgoztak.http://www. – A rendőrség nem sokkal éjfél előtt kapott bejelentést arról. Hanna Olofsson jelentkezik a helyszínről. meg sem próbálva elrejteni a könnyeit. Végül is Blomkvist megköszörülte a torkát. ugyanúgy. Ha a gyilkosság indítéka az volt. lehet. hogy ő miért nem tud sírni. – Olyasmiről vitatkozunk.

amint elhelyezkedett. ahol már azt kockáztatjuk. és nagyjából tudom is. és hogy meg tudjuk-e írni. megölelte. ha megkérdezik. Az az összefoglalás és a végkövetkeztetések. De ilyen körülmények között el kell halasztanunk. és az egész sztori azon alapult. mit akart leírni az utolsó fejezetben. – Akkor vissza az eredeti kérdéshez: publikáljuk az anyagot? Blomkvist felemelte a kezét. hogy Berger felkelt. akkor te foglalkozol a kéziratokkal. – Lehet. – De akkor mit csináljunk? – kérdezte Eriksson. hogy megszegjük a forrásainknak tett titoktartást? A te engedélyed nélkül senki nem közölhet kifelé semmit. A könyvvel és a cikkekkel is. és akkor mondták a sofőrnek rádión. mennyi hiányzik. mert Dag azoknak is el akarta küldeni a végleges verzióját. Fel tudnád ma becsülni? – Fel. én és Christer megtervezünk egy új számot. Te. főleg a könyvet. Ez is a te reszortod lesz. az akar maradni. úgyhogy neveket sem említettem. akivel Mia beszélt. mennyi anyagot kaptál Dagtól? – A tizenkét fejezetből kilencnek megvan a végleges változata. Cortezt láthatóan annyira megrázta a dolog. Te mit mondtál nekik. A válasz nem. és megkérte. Márpedig a lányok nagy része. – Odaadhatjuk nekik a listát. nem? – Igen. Erről szavazhatnánk. – Várjunk. – Mármint mi? – A nyomozás. most először egyedül fogok dönteni. Nem tehetjük közzé az anyagot a következő számban. – Jézusom! Ilyen nincs…! – Honnan hallottál róla? – kérdezte Blomkvist. – Jó. és azt hiszem. – Nemcsak egy cikket kellene kicserélni. ha erre célzol. hogy jutottunk hozzá? Nem fedhetjük fel a forrásainkat. – Természetesen én is szeretném publikálni – folytatta. – Azt is gondold át. Még megnézem a mailjeimet. hogy ezzel vitatkozzon. – Szerinted mi az esélye annak. . – És szerintem is közzé kéne tenni. rohadt helyzetet… – nyögte Berger. de a tizenkettediknek csak a terve van meg. hogy a rendőrség tudni akarja. Megnézzük. De nem zárhatjuk ki. Dag anyaga nélkül.hunebook. akiket megnevezünk. – Hogy odaadjuk-e a neveket a rendőrségnek. de mi van. ha névtelenek akarnak maradni. hogy mit mondjunk a rendőrségnek. hanem az egész számot! Berger egy pillanatig gondolkozott. be lehet-e már tenni pár olyan cikket. hogy Dag könyve volt a gyilkos indítéka? – Vagy Mia disszertációja… Nem tudom. Mindenki bólintott. Dag azt akarná. és megjelent Cortez. Senki nem állt készen arra. hogy Mia feljelentési tesz azok ellen. de egy kicsit át kell írnunk. – Ez így rendben van – mondta Blomkvist. mert ezt terveztük el. Mikael? – Elmeséltem. A tizedik és a tizenegyedik vázlata is. – Ilyen istenverte. ugye ki akartad venni a húsvétot? Felejtsd el. kinek volt fuvarja az utcájukba. – De minden fejezetet átbeszéltetek Daggal. mivel foglalkozott Dag. majd aznap először fáradtan elmosolyodott. hogy tegyük közzé a sztorit – mondta. – Nem. – Azt hiszem.http://www. Mikael. Ő tökéletesen otthon volt a témában. hogy kéne – mondta Berger.com – ebook magyarul – És van egy harmadik kérdés is – mondta Eriksson. de én vagyok a felelős kiadó. – Dag és Mia azok? – zihálta. Nekünk van valami információnk a nevekről? Kivágódott az ajtó. – A barátnőmmel taxiztunk haza. de a részletekbe nem kérdeztek bele. Mi az. Dagnak és Miának volt meg a dokumentáció. – Nem ilyen egyszerű – felelte Blomkvist. – Malin. Semmi értelme csak azért folytatni. hogy üljön le közéjük. szerintem sem. Tudni akarom. amit júniusra terveztünk.

keress olyasmit. Eriksson bólintott. amitől rögtön megindul a találgatás. mi történt. ami okot adhatott rá. ha alszom éjjel. Szeretném. – Kész vagyunk? Telefonálnom kell. mert te is a Millennium vezetőségének tagja vagy. És kérlek… folyamatosan tájékoztass. – Hát. De most nem aludtam. – Akkor most telefonálok. Hogy viseled? – Kösz a kérdést. ha Mikaellel együtt te is rajta tartanád a szemed a nyomozás alakulásán. Kérdezd meg. – Nem is. hogy az anyagban. – Jó reggelt. akkor Christerrel meg tudjuk tervezni a vázlatát. amit Dag átadott. lesz-e sajtókonferencia vagy valami. De azért hívlak. hogy nem is nézett a kijelzőre. – Köszönöm. Ezért aztán utána fogunk járni. A te dolgod lesz. Nagyon megrázott az eset. azt hittem. hogy én találtam meg Dagot és Miát. – Henry. Harriet – mondta Blomkvist. ők mire jutottak.com – ebook magyarul – Milyen nyomozás? – Hát a mienk. – Először is hívd fel a többieket. – És szeretnéd. és ha kiderül. – Ez borzasztó. De ha eszembe jut valami. – Te jó ég. Minden fejleményről azonnal tudnunk kell. A rendőrség dolga megtalálni a gyilkost. hogy szóltál. Negyvenöt percen belül itt vagyok. nem a Millenniumé. és a tematikus szám többi cikkén. valami riporter gyorsan kideríti. szólok. – Dag újságíró volt.hunebook. hogy mi történt. kösz. Aztán menj el a rendőrségre. De Daggal is sokat dolgoztál. és próbáld megtudni. mi történt. Gondolom. ha ma segítesz nekem nagyvonalakban öszszerakni az új számot. – Na jó… – szólalt meg Blomkvist. a rohadt életbe! – emelte fel hirtelen a hangját Berger. de a szerkesztőségi munkában nem veszel részt. te sosem kelsz fel nyolc előtt. és mondd meg nekik. tudsz ma dolgozni? – Persze. akkor elkezdődik a kérdezősködés is. ha felkészülten érne. amikor megszólalt a mobilja. Ha emiatt ölték meg. kommentálni. arról tudni akarok. Úgy vette fel. voltam már jobban is. Harriet Vanger épp reggelizett Henrik Vanger házának üvegezett verandáján Hedebyben. aki a Millenniumnak dolgozott. Utána hazamegyek zuhanyozni. és tudnod kell mindenről. így semmilyen találgatást nem tudsz. Vagy menjek egyenesen a Kungsholmenre? – Maradjunk egész nap kapcsolatban. – Erikssonhoz fordult. . – Malin. – Történt valami? – Nem hallgattad a híreket? – azzal Blomkvist beszámolt az éjszaka eseményeiről. Értesítettek róla. Szóval mit mondjak? – Az igazat. hogy Dag min dolgozott a Millenniumnál. Tudok segíteni valamit? – Most nem.http://www.

Végül is arra jutottak. hogy azonnal menjen be. hogy egy időre osztályvezetőnek is kinevezték. dolgozott a fegyveres bűncselekmények osztályán és a betörési osztályon is. Bublanski az elmúlt évben felhalmozott túlóráinak köszönhetően nem volt szolgálatban húsvétkor. FEJEZET Március 24. Mások viszont csodálták. felismerte. hogy tudták.com – ebook magyarul 13. Ekström is biztos volt benne. Mikor kezdett feltűnni a médiában. ki a gyilkos. hogy vádat emeljenek. energikus férfi volt. ám bármilyen keményen dolgoztak is. Gyors telefonkonferenciát tartott a fővárosi rendőrfőkapitánnyal. és nagy megbecsülésnek örvendett a kollégák körében. Figyelmet keltett jelentése a jogbiztonsági rendszer szervezeti hiányosságairól. Egy közismert alkoholista bajkeverőt leszúrtak bergshamrai lakásán. negyvenkét éves. A feljegyzések szerint harminckét emberölési ügy kivizsgálásában vett részt az elmúlt tíz évben. Amint megkapta az eligazítást. akik szerint a törvényesség és rend fenntartásának legjobb módja még több rendőr szolgálatba állítása volna. Négy év után a minisztériumból a stockholmi főügyész posztjára került. és Jan Bublanski nyomozót hívta. de a valóságban Ekströmöt teljesen hidegen hagyta a pártpolitika. nagycsütörtök Az enskedei kettős gyilkosság ügye nagycsütörtök reggelén hét órakor került Richard Ekström ügyészhez. majd az Igazságügy-minisztériumnál dolgozott a svéd törvényeknek az uniósokéhoz való hozzáigazításán. Az ötvenkét éves Bublanski huszonhárom éves kora óta szolgált a rendőrségnél. Hat évig járőrözött. kiterjedt ismeretségi körében kell keresni. aki viszont a helyettes kerületi rendőrkapitányt ugrasztotta ki az ágyból. hogy az ügyet átpasszolják egy szorgalmas és tapasztalt ügyészhez: Richard Ekströmhöz.http://www. és enyhén magasított sarkú cipőket viselt. Az éjszakai ügyeletes – bár egy viszonylag fiatal és tapasztalatlan jogász volt –. hogy a gyilkosságból hatalmas szenzáció lehet. Ugyanakkor kicsit különcnek is tartották. amiben a bizonyos hatóságok által igényelt erőforrásnövelés helyett a nagyobb hatékonyságra helyezte a hangsúlyt. nem bukkantak a nyomára. hogy semmilyen ügyet nem fél bíróság elé vinni.. ahol annyira kitűnt.hunebook. Vizsgálatait nem támogatták azok. Ebből tizenhét esetben ő vezette a nyomozást. Mindig kifogástalanul öltözködött. nagy port felverő rablással és erőszakos bűncselekménnyel akadt dolga. tizennégyet megoldott. és feltételezett párttagságának köszönhetően komoly kapcsolatrendszert épített ki rendőrségi és politikai körökben. Bublanski és kollégái kudarcot vallottak. hogy a tettest az áldozat alkoholistákból és drogosokból álló. A rendőrségen belül megoszlott a vélemény Ekström alkalmasságát illetően. ahol is rengeteg. több tucat ember hagyta ott az ujjlenyomatait és DNS-ét. vékony. Negyed nyolckor újra felvette a telefont. de felhívták a rendőrségről. de nem volt elegendő bizonyítékuk. A két áldozat egy kriminológus és egy újságíró volt – az utóbbi foglalkozást űzőket Ekström vagy megvetette. Bizonyos vallási ünnepeken kipával a fején jelent meg a rendőrségen. majd némi utólagos kiképzést követően a fővárosi rendőr-főkapitányság életvédelmi osztályára került. A közigazgatásban szociáldemokrataként tartották számon. a helyzettől függően. Karrierjét Uppsalában kezdte helyettes főügyészként. vagy imádta. magas pozícióban lévő emberek érdeklődését is magára irányította. Éjnek idején felhívta ezért a helyettes kerületi ügyészt. aminek zsidó származása is az oka lehetett. Ez alkalmat adott egy rend- . akit kollégái csak Bubi felügyelőként emlegettek. A helyszín maga volt a rémálom. Őt magát is magasabb pozíció várta. Ekström százhatvanöt centi magas. ami azt jelentette. Bublanski statisztikái tehát elég jók voltak. A fennmaradó egy esetben. és vegye át az enskedei gyilkosság ügyét. két ügyet pedig lezártak. hogy ez az eset óriási port fog felverni a médiában. hat évvel ezelőtt. ritkuló szőke hajjal és kecskeszakállal. Bublanski és csapata meg volt róla győződve.

Modigban bízott a legjobban. hogy ha valamit érdemes megtalálni a helyszínen.hunebook. Ahogy nyolckor beért. bár számára minden gyilkosság a legmagasabb prioritással rendelkezett. lényeg. Bublanski ezt költői túlzásnak vette. hogy szombaton ne dolgozzon. és végül a megoldáshoz vezettek. – Összeállítunk egy csapatot. . Több szó nem hangzott el az üggyel kapcsolatban. amit Bublanski ugyancsak értékelt. kit akar. A nyomozás egy értekezlettel kezdődött reggel kilenckor. Megkapja Holmberget is. viszont Bublanski szerint a svéd rendőrség legjobb helyszínelője volt. keménykötésű rendőr volt. és vegetáriánus menüt fogyasztott. Tíz éve meg is vádolták túlkapással. – Hoppá – mondta Bublanski. amelyek mindenki más figyelmét elkerülték. – Nem fiatal ő egy kicsit? Bublanski meglepetten vonta fel a szemöldökét. hogy megjegyezze. amire szükségük van. – És ha ez még mindig nem volna elég – folytatta Ekström –. hogy a csapatban tudhatja Jerker Holmberget. Legalább két esetben előfordult már.com – ebook magyarul őrségi tisztviselőnek. Andersson harmincnyolc éves volt. Nem kérdés. kemény ember hírében állt. Végignézett a csoporton. A köpcös férfiban nyomát sem lehetett találni Modig képzelőerejének. nem teljesen elégedetten annak összetételével. ahol évekig bűnbandákkal foglalkozott. Ráadásul egy másik újságíró talált rájuk. de a vizsgálat minden vádpont alól tisztázta. Ő a rinkebyi gyilkosságon dolgozik. hogy Modig jött rá olyan különös és valószínűtlen összefüggésekre. – Jó. Bublanski bólintott. és nemrég jött az osztályra Huddingéból. ha szükséges. maga dönti el. ahogyan a turbán sem lenne az. azt Holmberg megtalálja. a nője meg kriminológus. – A Wennerström-cirkusz óta elég híres. A főnök már így is balhézik. ha kóser élelmiszerhez nem jutott hozzá. Remek humorérzéke is volt. és megpróbálta kifaggatni a tisztviselőt. Bublanski a söderi hitközséghez tartozott. a kipa ugyanúgy nem megfelelő viselet egy szolgálatban lévő rendőr számára. és módszeres. – Az egyik hulla újságíró. Bublanski biccentett. hogy messziről kopasznak tűnt. Hirtelen haragú. Egyik áldozatot sem ismerjük. hogy a média árgus szemekkel fogja kísérni az esetet. Annyira azonban nem volt ortodox. amikor is Bublanski nyomozó öszszegyűjtötte az embereit a főkapitányság egyik konferenciatermében. aki nem feltétlenül a nagykönyvben előírt módszereket alkalmazza. Faste és Andersson már a csapat tagja. – Harminckilenc éves. és gondoskodom róla. ebből négy évig az életvédelmi osztályon.http://www. A nő tizenkét éves tapasztalattal rendelkezett. A főnök ilyenkor reggelizni szokott. Törvénytisztelő párocskának tűnnek. Egy újságíró hallott a dologról. az a másik újságíró Mikael Blomkvist a Millenniumtól. – Sonja Modigot akarom. hogy mindent megkapjanak. Annak is örült. Gyorsan kell dolgozniuk. és Ångermanlandból származott. hogy az enskedei kettős gyilkosság nem egyszerű rutinmunka lesz. de úgy néz ki. Most is azonnal felismerte. már meglépett az országból. majdnem egyidős magával. olyan rövid szőke hajjal. Az országos rendőr-főkapitányságra is támaszkodhat. és Bublanski meg volt róla győződve. de az bemenekült az irodájába. hogy jó nyomozó. Ez az ügy a legmagasabb prioritást kapja. ahol néhány esetben részt vett Bublanski nyomozásaiban is. Összeszedett volt. csak gyorsan. de Bublanski nem ezeket a vonásait tartotta a legtöbbre. Hallgatag. Ekström azonnal félrevonta. És különben is. – Az indítékról mit tudunk? – Egyelőre semmit a világon. A nő pár hét múlva doktorált volna. – Mocskos egy ügy ez – mondta. aki nem sokkal később nyugdíjba vonult. hogy azt akárki tette is. Holmberg ötvenöt éves volt. Curt Anderssont Bublanski alig ismerte. hanem a fantáziáját és az asszociációs képességét. Sokat dolgoztak együtt.

halálra bosszantotta Bublanskit. Az utolsó Hans Faste volt. Másodszor is azt. hogy az embert kilenc milliméteres golyóval lövik meg. fémköpenyes golyó. hogy valakinek jó oka volt megölni Svenssont és Johanssont. – Köszönjük az információt. valamint puhább. – Először is azt. Ellenkezőleg. hogy lövése halálos. A csapat tagjai csendben fogadták a megállapítást. Mindkét áldozaton óriási sebek vannak. – Tehát – foglalta össze egy fél órával később Bublanski – nem megfeledkezve arról. Az az érzésem.http://www. Előnyt jelentett. és óriási roncsolást okoz. ami minden normális embernek az idegeire ment. akit mintha nem zavart volna a viselkedése. – Így már érthető. Mit gondolnak? Nyberg hagyta. – A fegyvert és a golyók darabjait a helyszínről egyenesen a laborba küldtem. Viszont rettentő egoista volt. de már a laborban van. Égésnyomok vannak a bemeneti seb körül. két ember. – Ráadásul nincsenek lábnyomok. a legmagasabb prioritással.hunebook. A laboreredményeket meg kell várnunk. ami Svenssont találta el –. amit rekonstruálni tudtunk. Mårtensson főfelügyelő szintén jelen volt. Megtaláltuk a hálószoba falában egy lövedék darabját – azét. de ha rövid pórázra fogták. hogy kivégzés volt. vagy olyannal. hogy a szomszédok vagy bárki más észlelte volna. ami kritikát vagy haragot váltott volna ki belőle. aki tizenöt éve foglalkozott már erőszakos bűncselekményekkel. – A lakásban rend volt. Az a Colt Magnum egy cowboyfegyver. aki jól bánik a fegyverrel. talán közvetlen közelről érte a lövés. Valószínűleg a hálószoba ajtajában állt. egyszerű és tiszta. Faste képes volt a megfelelő teljesítményt nyújtani. – Rendben. Nekiesett az ebédlőasztalnak. hogy idősebb kollégája mindkettejük nevében beszéljen. és lecsúszott a padlóra. de maguk ketten már jártak ott. akinek van gyakorlata a lőfegyverekkel – ismételte meg Faste. A golyó a bal füle alatt hatolt be. A becsapódás ereje lökte be a hálószobába. ami egyenesen áthatol a testen. egyelőre ezt gondoljuk: egy ismeretlen személy. amely akár . a negyvenhét éves veterán. Két lövés. A tanúk. hogy még folyik a helyszínelés. A sorozatszáma megvan? – Még nincs – felelte Mårtensson. Egy-két jellemvonását egyszerűen képtelen volt elviselni. Svenssont. de szerintem vadászlőszert használt. Bublanski mégis éppen őmiatta nem volt teljesen elégedett a csapat összeállításával. a bonyolultabb ügyek terén is. – A lakás alaprajzából és abból. hogy egyetlen fegyveresről van szó. hogy hatalmas tapasztalattal rendelkezett. majd megölte Dag Svenssont és Mia Johanssont. semmi olyat nem tett. – Azt még nem tudjuk – folytatta Nyberg –. dulakodásnak vagy ilyesminek. Nekiesett az ágynak. – Ezt mire alapozza? – kérdezte Faste. hogy tájékoztassa őket Blomkvist éjjeli kihallgatásáról. de igen tehetséges nyomozót. A Johansson-nal végző golyó viszont annyira roncsolódott. Tudta jól. és vaskos humora. – Tehát egy-egy lövés olyasvalakitől. ami kitágul a becsapódáskor. már rég be kellett volna tiltani. Kétféle lőszer létezik: kemény. A fegyveres az előszobában vagy a nappali ajtajában állhatott. Fasténak voltak előnyei és hátrányai. de be kellett látnia. hogy mióta náluk szolgál. úgy véljük. és aránylag kis sebet üt. Erre egyiküket sem kellett emlékeztetni. Mia Johanssont nagyobb távolságból lőtték le. Emellett afféle mentora is volt Anderssonnak. mi történt a helyszínen.com – ebook magyarul Bublanskinak először kétségei voltak Anderssonnal kapcsolatban. közelről. Nekem még nem volt időm kimenni a helyszínre. Gyakran dolgoztak együtt. a férfit. És csak két lövést adtak le. hogy előadja. behatolt a lakásba. ahol rátaláltak. Mindkettő az áldozatok fejét találta el. hogy a helyszínen talált pisztoly-e a gyilkos fegyver. és próbált elfordulni. viszonylag sértetlenül. és a jobb szeme fölött távozott. vagyis a szomszédok elmondása szerint a két lövés között alig néhány másodperc telt el. Semmi jele rablásnak. Nyberg felügyelő is részt vett az értekezleten. aztán tűnés. a gyilkos nem ment át a hálószobába megnézni a nőt. Nem mindegy. kezdte tisztelni a szűkszavú. hogy valószínűleg nem sokat fog segíteni. és hogy nagy pontossággal végezte a dolgát. anélkül. Olyasvalakiről van szó.

amit a benti gépén és a laptopján is használt. ahonnan el lehet érni a párhuzamos utcát. Bent egy öreg PowerMac G3at használt. hogy leadta a lövéseket. vagy máshol szabadul meg tőle. Az utóbbit nevezik vadászlőszernek. Közvetlenül az után. hogy ha Hannes Westberget. mintha nem lenne képes belefogni. két lemezen. eldobja a pisztolyt. mivel . Általában heti két napot töltött a szerkesztőségben. Vagy harminc mappa és számtalan almappa volt rajtuk. – Híres újságíró – jegyezte meg Modig. ami nem csupán törölte. tied a helyszín és a szomszédok. – Van valami jele annak. hogy korábban felhívta őt az áldozat. az nem világos. mert az a katona. melyeket az asztalfiókba zárva tartott. a gyilkos elhagyja a lakást. és eltűnik. Svenssonnak volt laptopja.hunebook. amilyen gyorsan csak lehet. Sokáig csak ült. Na jó… Jerker. Blomkvist másolatot készített a lemezekről. Az egyik lehetőség. kinek lehetett oka megölni őket? Sonja. az utóbbi hetekben kicsit többet. A svéd kormány az ő bölcsességében két évvel korábban vezette be a rendőrségi állományban a vadászlőszer használatát. Szarvasvadászatkor humánusabb megoldásnak tartják. hogy minél erősebb vérzést okozzon. hogy mit csinált Svensson és Johansson. Faste. hogy a gyilkos a pincén át távozott. amely az ő asztalán állt. és a nevükből próbálta megállapítani. Mind a szárharmincnégy egy <Források_bizalmas> nevű mappában volt. amelyen Svensson dolgozott. te meg Curt utánanéztek az áldozatoknak. – Vagyis óriási médiacirkusz lesz a dologból – mondta Bublanski. – Tehát ebből nem indulhatunk ki – mondta Modig. min dolgoztak. De akkor kulcsa kellett hogy legyen a pincéhez. hogy átnézte az eredeti lemezeket. a hátsó udvarra vezet. hogy felgöngyölítsük. aki ügyvéd. A Millenniumnál saját e-mail címet kapott. Háborúban azonban nemzetközi törvények tiltják a használatát. Fél háromkor itt találkozunk. Nem hinném.com – ebook magyarul több centisre is kitágulhat. Általában naponta kimentette rájuk a változtatásokat. Svensson négyévi kutatásának eredménye. Aztán rávetette magát Svensson levelezésére. Ezenkívül volt egy biztonsági másolata is az egészről. a 2001 – és göteborgi WTO-ülés alatti zavargások közben hasba lőtt tüntetőt ilyen lőszerrel találják el. Blomkvist bekapcsolta a gépet. hogy benne van. – Pontosan. Aztán te szépen összeírod. Erre senki nem tudott válaszolni. de amelyhez bárki hozzáférhetett. – És miért dobta el a fegyvert? Ha magával viszi. és megbízhatónak tűnt. A húga. és hogy ő vitte oda kocsival. azt nem élte volna túl. Az azonban nyilvánvaló volt. és éppen az a célja. – Szemmel láthatóan sokkos állapotba került – felelte Mårtensson. Blomkvist Svensson asztalánál kezdte a munkát.http://www. Svensson általában csak a neten keresgélt ezzel a géppel. és megtalálta rajta a nagy részét az anyagnak. hogy arra ment? – Nincs. – Eggyel több ok. de átmásolt rá néhány mappát is a laptopjáról. mi ketten átnézzük a tanúvallomásokat. akárhol is éri a lövés. Aztán negyvenöt percet töltött azzal. szinte biztosan meghal. és a Burn nevű program ikonjára mozgatta. akit ilyennel találnak el. – És mi a helyzet Blomkvisttel? – kérdezte Faste. Hogy pontosan miért. Három nap hiányzott. sokkal nehezebb dolgunk lenne. mivel ott a cél a zsákmány minél gyorsabb és a lehető legkevesebb fájdalommal járó elpusztítása. kik a barátaik. és kezdettől fogva leginkább otthon dolgozott. – Akkor itt van még ez a valószínűtlen időtartam – mondta Bublanski. lemegy a lépcsőn. Tiszta volt a tudata. Kik voltak. és ezeket bezárta az irodai széfjébe. mielőtt megölték őket. megerősítette. Volt jelszava. Van külső ajtaja is. Blomkvist valamennyit kijelölte. Nem sokkal – legfeljebb néhány másodperccel – ezután megjelenik Blomkvist és a húga. melyik tartalmazhatja az igazán veszélyes anyagot: a források nevét. Végignézte a dokumentumokat. de ez nem jelentett problémát. de mivel az utóbbi néhány napban nem jött be. hanem byte-ról byte-ra megsemmisítette őket. – De ésszerűen viselkedett. a legutóbbi változat vasárnapi volt.

és röviden elmondta. Le kellett ülnie. Nem volt ideje a Svensson leveleiben és jegyzeteiben lévő mellékes információkra. és kimásolta egy CD-re. Faste és Andersson pedig lenyomozza ezt a Lisbeth Salandert. végigolvasnia a könyvet és a cikkeket. Blomkvist egy borítékba tette és az irodájába vitte ezeket a papírokat. Kétezer oldalt tettek ki.http://www. Biztonságba helyezte őket. újságkivágásokból. hogy szeretné. Legalább két különböző személytől. Vagyis van egy nyomunk. innen az ujjlenyomat. és lefénymásolta a fontosnak látszó iratokat. A rendőrségi lövészklub tagja. – És az ki? – Egy nő. 1995-ben az óvárosban letartóztatták bántalmazásért. Az egyik nyilván Bjurman.hunebook. hogy a rendőrség bármikor megérkezhet átkutatni Svensson dolgait.és mutatóujjának lenyomatát is sikerült azonosítani. április 30-án született. nem messze az Odenplantól. Hadd halljam! – A fegyver egy 45-ös Colt Magnum. – Hogy micsoda…?! – Mint már mondtam. Mikor Blomkvist visszatért az irodájába. ami indokot szolgáltathat egy gyilkossághoz. mire jutott a labor. hacsak nem adta el vagy lopták el tőle a fegyvert. – Na. és nem válaszolhatja meg az esetleges kérdéseket. de azoknak az elemzése még eltart egy ideig. ha nem zavarnák. Külön rakta azokat az iratokat. netán letartóztatás céljából. kihallgatás. Mikor végzett. illegális. ki lehet-e így adni a könyvet. hogy a szerző halott. Általában így szokott lenni. Úgy vélte.com – ebook magyarul Blomkvist adminisztrátorként hozzáfért a szerverhez. Nils Erik Bjurmané. . jelezve. és megkérik szépen. Vannak rajta ujjlenyomatok és DNS-minták is. Van sorozatszám? – A fegyver abszolút legális. Nem sokkal tíz után Bublanskit felhívta Lennart Granlund a linköpingi bűnügyi laborból. Abban maradtak. de már van egy-két dolog. hogy ez a gyilkos fegyver. Végül nekivágott a feljegyzésekből. hogy Bublanski és Modig felkeresi Bjurman ügyvédet. Bublanski leírta a Granlund által megadott nevet és társadalombiztosítási számot. az Egyesült Államokban készült 1981-ben. Mintegy negyvenoldalnyi anyag volt ez. Letöltötte Svensson leveleit. vett egy nagy levegőt. aki 1983-ban vette. ugyan árulná el. és munkához látott. annak tudatában. 1978. hogy ebből a fegyverből származnak. Bekapcsolta a számítógépet. És rá kellett jönnie. de ilyesmiről nem tudok. – Az enskedei gyilkosságról van szó. ami talán érdekelheti. úgyhogy ez három órájába került. Majdnem biztos. ha találunk egy pisztolyt a gyilkosság helyszínén. Eléggé elroncsolódtak a golyók. beszélgetés. – Máris? – Már kora reggel megkaptuk a fegyvert. és leugrott egy kávéra meg egy szelet pizzára. – Neve is van neki? – Van. Lisbeth Salander. hogy kerültek az ujjlenyomatai egy gyilkossághoz használt fegyverre. legnagyobb részét két A4-es jegyzettömb tette ki. és ugyan még nem vagyunk kész az elemzéssel. Megnéztük a golyókat is. van-e benne olyasmi. Egy ügyvédé. Az Upplandsgatanon lakik. Aztán áthordta az anyag többi részét az íróasztalára. amelyekkel az áldozatokat lelőtték. Bublanski felhívta Ekströmöt. El kellett döntenie. Nem túl meglepő módon úgy tűnik. bezárta az ajtót. – Egy másik személy jobb hüvelyk. – Gondolom. – Remek. de azért alkalmasak voltak összevetésre. amelyeknek valami közük lehetett a források bizalmas listájához. találtunk a pisztolyon ujjlenyomatokat is. bírósági ítéletekből és levelekből álló papírhalomnak.

– Lalán a bíróságon van – találgatta Modig. – Bjurman ötvenhat éves. és majdnem teljesen leállt a praxisával. a bűnügyi nyilvántartásban nem szerepel – tette hozzá Modig. – Megbetegedett? – ismételte Bublanski. nem beszélve a telefonkönyvről. Mintha tíz évet öregedett volna. a fegyver.http://www. – De övé a pisztoly. az ablak közelébe. Tudja esetleg. – Leginkább különböző cégek jogi tanácsadója. Szerette a társaságát. Két éve súlyosan megbetegedett. A címe megvolt az adó-. amikor a helyszínelők már végeztek. – Kávé? – Inkább ennék. vagy tudja? – kérdezte Modig. Andersson két perccel utánuk érkezett. mivel egy fiatal férfi épp akkor jött ki. hogy késni fog egy kicsit. rajta műanyag poharakban kávéval. és az upplandsgatani házba is sikerült bejutniuk.com – ebook magyarul Bjurman keresése eleinte simán ment. Norman nevű fogorvossal. Ez 2003 tavaszán volt. Egy óra volt. és azóta alig folytatja a praxisát. Kiugrott Enskedébe. Volt egy titkárnője. próbálja meg később – jött az üzenet. – Faste hol van? – kérdezte Ekström. hasonló eredménnyel. hogy rákos. Megpróbálta a vezetékes telefont is. Úgy gondoltam. Mostanában kéthavonta. sem az irodájában nem találtuk. amit a gyilkossághoz használtak. . ha feltűnik. – Jó napot kívánok. Britt Karlsson vagy Nilsson. Mindig szorgalmasan dolgozott. Modig a kollégájára pillantott. Az év decemberéig nem is láttam aztán. – Mindegy. és Bjurman mobilszámát hívta. Bublanski és Modig elhajtott az Odenplanra. Megebédeltek a Burger Kingben. megőszült… hát ebből gondoltam. – Úgy gondolja. Bublanski elővette a telefonját. Becsöngettek Bjurmanhoz. Egy ugyanabban az épületben dolgozó ügyvéd szerint két éve megbetegedett. Kérem. Hallották bentről a csengést. és velük szemben foglalt helyet. aztán visszatértek a főkapitányságra. Ennél többet nem volt időm kideríteni róla. mi baja lehetett.és a gépjárműnyilvántartásban is. miután agyonlőtt két embert Enskedében – mondta Bublanski. – Újabban nem nagyon láttam. – Hát… tudni nem tudom. Tulajdonképpen szívesen flörtölt is volna vele. Mire jutottunk? – Ekström először Bublanskira mutatott. A hívott szám pillanatnyilag nem elérhető. de senki nem nyitott ajtót. vagy valami ilyesmi. Modig és Bublanski egymás mellé ültek. – Megpróbáltuk elérni Nils Bjurmant. egy N-Consulting névre hallgató céggel és egy másik ügyvéddel.hunebook. lefogyott. elkezdjük. rák lehet. Egy idősebb hölgy. és mindketten boldog házasságban éltek. csak hát kétgyerekes családanya volt. Még mindig senki. – Nem tudom. és megkérte a hívót. A sárgaréz névtáblák szerint Bjurman egy dr. bizonyos Rune Håkanssonnal osztotta meg az emeletet. Megpróbálkoztak az irodájával is a St. és Nils Bjurmannal szeretnénk beszélni. Holmberg egy tálcát hozott. hol találhatjuk meg? Håkansson a fejét rázta. hogy hagyjon üzenetet. – A szociális segélyszolgálatnál – felelte Andersson. majd jelentkezett a rögzítő. de úgy döntött. hogy beteg. Ekström délután két órára hívta össze a gyűlést az irodájába. Az utóbbival kezdték. amikor odaértek. Ő mondta. Eriksplanon. – Vagy talán Brazíliába repült. a feltételezett gyilkos fegyver regisztrált tulajdonosát. Modig nyomozó vagyok. pontosan. A rendőrségtől jöttünk. inkább visszamegy délután. a kollégájával a szomszédból. Nem igazán ismertem. Visszamentek a lakáshoz. ő pedig Bublanski nyomozó. – Öt perce hívott. aztán jött a betegség. amikor elbocsátotta őt. Sem otthon.

Megvan ennek a Salandernek a címe? – A Lundagatanon lakik. Elég szerény éves jövedelem. De csak reggel tíz óta keressük. – Ez a Lisbeth Salander nagyon érdekes személy. – A részleteket majd később kidolgozzuk – szólalt meg Bublanski. – És ott mi az isten haragját dolgozott? – Azt nem tudom. Ebben a pillanatban esett be Faste. hol van most. De legyetek óvatosak! Nem tudjuk. Igyekezzen. az Enskedében használt fegyver tulajdonosa. – Viszont még nem találtunk kapcsolatot közte és az enskedei pár között – dobolt az ujjaival az asztalon Ekström. – Hmm. azt mondta. van-e más fegyvere. mielőtt még hazamegy. – Kicsit zavart elméjű a hölgy – folytatta Faste. állítólag prostitúcióból élt. Ezeket azonban már tíz éve eladta más klubtagoknak. – A gyámügynél? – ráncolta a homlokát Ekström. Na és ki a gyámja? – hatásszünetet tartott. – Van rá engedélye. és jól ismeri Bjurmant. te meg Curt elmentek a Lundagatanra. Megbízható. A Colton kívül volt még egy Berettája. – Összegezve tehát – szólalt meg Ekström. 1978-ban lépett be. – Ilyen fegyverbuzi? – Gunnarsson szerint Bjurmant sokkal inkább a klubélet vonzotta. – Cselekvőképtelennek ítélték. hogy mennyire veszélyes. 1983-ban elindult az országos bajnokságon. sebesen kapkodva a levegőt. Ezt mindenesetre ellenőrizni kell – mondta Ekström. – A Milton Security főnöke Dragan Armanskij. és akinek dokumentáltan erőszakos hajlamai vannak. – De először is meg kell találni a nőt. amikor Faste befejezte –. és nagyon komolyan vette a dolgot. Az utóbbi tíz évben nem gyakorolt annyit. Bőrkabátját a széke támlájára akasztotta. További tizenöt percig tartott. lehet. összeszedett. egy Smith & Wessonja és egy Rapid gyártmányú versenypisztolya. és gyámság alá helyezték. hogy takarítónő vagy valami. a klub elnökével. a valószínűsíthetően gyilkos fegyveren ujjlenyomatok vannak egy nőtől.com – ebook magyarul – Így van – felelte Bublanski. amit Salanderről megtudott. Az egész délelőttöt a szociális segélyszolgálatnál meg a gyámügynél töltöttem.hunebook. Gunnarsson kiváló lövészként jellemezte. – Nils Bjurman. és egyáltalán. hogy Djurgården-ben sétál. – Van egyéb fegyvere? – Korábban négy maroklőfegyverre volt engedélye. és beszélgessen el vele Salanderről. – Kezdhetném rögtön? Ekström intett. Lehet. Menjen el hozzá. és átíratta az engedélyeket is. – Most egyelőre van egy gyanúsítottunk. – Erőszakos hajlamai már általános iskolában is voltak – tette hozzá Faste. amíg tájékoztatta a többieket arról. Hans. majd leült. mint maga a lövészet. – Oké. akit cselekvőképtelennek nyilvánított a bíróság. . A bejelentés pontosan azt a hatást tette. és behozzátok Salandert. Beszéltem Gunnarssonnal. amire Faste számított. vagy visszament a kórházba. a Södermalmban. és tagja a rendőrségi lövészklubnak. Az adópapírjai szerint rendszeres jövedelmet kapott a Milton Securitytől. Pár éve találkoztam vele egy ügy kapcsán. – Nincs. – És fogalmunk sincs. és elővette a noteszét. aki tizenéves korában ki-bejárt a pszichiátriára.http://www. hogy „csak tessék”. Tulajdonképpen fel kéne tennünk a kérdést. hogy mi a fenét keres még szabadlábon. és tizenharmadik lett. és 1984-től '92-ig az egyesület pénztárosa volt. – Talán mégsem lesz olyan nehéz ezt az ügyet megoldani. – Igazi pszichopata. – Bubi! – vette vissza a szót Ekstrom. nyugodt volt. néhány éven át. leginkább az éves gyűléseken és ilyesmiken jelent meg.

De mindig áldozatként képzelte el. Lisbeth Salandert. magukat is fel fogja hívni egy-két újságíró. majd betessékelte Bublanskit az irodájába. Vigyél pár egyenruhást is. és hogy parancsként fogalmazta meg a kívánságát. . Kezet fogtak. hogy Jan Bublanski nyomozó keresi. elegendő volt ahhoz. ha mázlink van. Bublanski kis habozás után bólintott. Megoldom én. és a feleségével Blidőben. Azt hiszem. és megvakarta a tarkóját. hogy semmibe veszi a rendőrséget. Parancsol kávét? Armanskij vett két kávét az automatából. – Meg kell találnunk a kapcsolatot Salander és a két áldozat között. hogy szerintünk nagyban elősegítené a nyomozást. a nyaralójukban szándékoztak tölteni a húsvéti ünnepeket. mint az én nevem. de a Milton Security nem tehette meg. ha megtalálnánk. de az arca rezzenéstelen maradt. Nagycsütörtök volt. aki a házban lakik. és kérdezz ki mindenkit. nem elkövetőként. hogy ön diszkrét ember. – Ekström azt mondta. Nem igazán volt kedve találkozni senkivel. – Rendben. Armanskij úgy döntött. Kopogj be a szomszédokhoz. Háromra ígértem sajtótájékoztatót. érezte. – A főnököm. Még mindig nem mutatott semmi érzelmet. Armanskij kurtán bólintott. A liftnél fogadta Bublanskit. hallotta a reggeli hírekben.hunebook. mintha egy betontömb került volna hirtelen a gyomrába. Ismeri? Armanskij úgy érezte. hogy visszaakassza a kabátját a fogasra. hogy időt szakított rám – kezdte Bublanski. A betontömb Armanskij hasában nőttön-nőtt. – Mit tud mondani róla? – Mit akar tudni? – Legelőször is azt. Jerker. ha kapok valakit a sajtóirodából. – A média természetesen le nem száll rólunk. – A családom Örményországból származik. Szinte fizikai fájdalmat okozott. – Helyes. És el kell döntenünk. – Még valami – mondta Ekström. – Az én pozíciómban messzemenőkig elvárható. de a tény. ha erre gondol. ha jól értem. Armanskij nem ismerte az illetőt. – Modig – folytatta –. hogy együttműködjek a rendőrséggel. Ekström ügyész úr üdvözletét küldi. De ennek már jó pár éve. keresd tovább Bjurmant. – Miben segíthetek önnek? – Az enskedei kettős gyilkosság ügyében nyomozok. Lisbeth Salandert gyanúsítják az enskedei gyilkossággal. – Tehát. és már épp vette a kabátját. lehetett-e Salander Enskedében a gyilkosság időpontjában. Bublanski elhallgatott. hogy hol találjuk. ma korábban megy haza.http://www. hogy Ekström a csúfnevét használta.com – ebook magyarul Bublanskit láthatóan nagyon idegesítette. sokkal nehezebb dolgunk lesz. – Majdnem úgy végződik. – Köszönöm. hogy a lány élete nyílegyenesen halad a katasztrófa felé. Attól a naptól fogva. amikor felcsörgött a recepciós. aki segít. És az öné? – Lengyelországból. ugyanilyen fontos. – Armanskij… Ön orosz? – kérdezte Bublanski. Tudok titkot tartani. aki korábban az ön cégénél dolgozott. Egy személyt keresünk. Úgy sejtem. estére le is zárhatjuk az ügyet. – Ekström… volt néhány közös ügyünk. – Mit akarnak Salander kisasszonytól? – Mondjuk úgy. hogy megismerte Salandert. Lecsukta az aktatáskáját. – A büdös életbe. Azt hittem. szerezz róla fotókat. Lehetőleg nem mondunk semmit Salanderről és Bjurmanról. és felajánlotta neki az ablak mellett álló kényelmes széket. hogy egy nyomozó akar vele beszélni. Gondolom. hogy őt megtaláljuk.

akit keresünk. – Milyenfajta megbízások voltak ezek? – Adatgyűjtés. hogy belekeveredik egy kettős gyilkosságba – nemhogy gyilkosként. legyen szíves. – A jelenlegi gyámja egy Nils Bjurman nevű ügyvéd. amikor nagy titokzatosan azt magyarázta. Ő szakított meg minden kapcsolatot. Eleinte csak az volt a dolga. októberben adtam neki. – Külföldre távozott? – Vagy egy évig nem volt itthon. aki valaha nálam dolgozott. hanem ő volt a legjobb adatgyűjtő. magyarázat nélkül. Mindig félt tőle. 1998-tól kezdve körülbelül másfél évvel ezelőttig. amire hajlandó lenne. és mindenekelőtt a Milton Securityt Salandertől. de azt azért nem gondolta volna. – Éppen ezért bíztam meg benne. És emlékezett a legutóbbi látogatásara. – Szóval ismeri a hátterét. Holger Palmgren a cégalapító öreg Milton ügyvédje volt. súlyosan zavart. és tagadhatatlanul vad volt kissé… de ez nem ugyanaz. hogy prostituált volt. mintha… tisztelné őt. – Ez úgy hangzik. – A képességeit tisztelem. – Az előző gyámja. – Ezt magyarázza meg. hogy gyámság alá helyezték. – Az akta meg az ember. – Azt tudom. az két különböző dolog. és cselekvőképtelennek nyilvánították. A kérdés válaszút elé állította. Armanskij a kezét nézte. egy pillanat… ugyanarról a nőről beszélünk? Az a Lisbeth Salander. Bublanski felnézett a noteszéból – Adatgyűjtés? – Személyi átvilágítások. Azt meg. A címét tudjuk. de akármilyen módon. Olyasmit viszont nem találtunk az aktáiban. A legbölcsebb dolog az lett volna. hogy alkalmas lenne szellemi munkára. akit mi keresünk.hunebook. – Mégis megbízott benne. – Na. Az a nő. Az utolsó megbízást másfél éve. – Úgy érti. hogy adjak neki munkát. és nincs szüksége munkára. Bublanski pedig lejegyezte. mint megszegni a törvényt. Az aktájából azt is megtudtuk. Megvan a mobilszáma is.com – ebook magyarul – A Lundagatanon lakik. hogy hihetetlen képességekkel rendelkezik. nyugodtan elfelejtheti. A pontos címet meg kell néznem. ami arra utalna. Nonszensz. hogy a kilencvenes évek végén prostituált volt. Én csak megbízásokat adtam neki. hogy van elég pénze. De kiderült. Lisbeth nem sokkal ezután befejezte nálam a munkát. de a telefonszám nagy segítség lenne. A prostitúció valószínűleg az utolsó. fénymásoljon. hogy miket mondunk manapság. – Nagyon nem érdekel. és összevonta a szemöldökét. hogy szortírozza a postát. Palmgren néhány éve agyvérzést kapott. hogy pontos legyek. hogy Salander egyszer pácba kerül. le sem érettségizett. és felolvasta a számot. Bublanski letette a tollát. De hát a magánéletét nem ismerte. Azokat nem fogja megtalálni semmilyen bizonyítványban vagy jegyzőkönyvben. és távozott külföldre. hogy cselekvésképtelennek nyilvánították – jegyezte meg Armanskij. Egyetlen szó. . képes volt személyi átvilágításokat végezni a Milton Security számára? – Nemcsak hogy képes volt. és erőszakra hajlamos egyén. meg ilyesmi. Armanskij az íróasztalhoz ment. Lisbeth nehéz időket élt akkoriban.http://www. – Manapság már nem mondunk ilyet. ha elhatárolja magát. Ő karolta fel a lányt tizenéves korában. és rávett. – Önnél dolgozik még? – Saját vállalkozása van. – Utána miért nem? – Nem én döntöttem így. – Vele sosem találkoztam. és igen nehéz körülmények között nőtt fel. De akkor valószínűleg a lány lett volna a legmagányosabb ember a világon.

Tudta. – A gyilkos fegyver a gyámja tulajdona. – Gondolom. de mindenesetre maradjon köztünk ez az egész.com – ebook magyarul – Az nem létezik. Elképesztően tehetséges. – Már megbocsásson. majd így szólt: – Az egyik legösszeférhetetlenebb és legrugalmatlanabb ember. és gyámság alatt áll. mert kiváló adatgyűjtő volt. Dag Svensson és Mia Johansson. hogy megbízott benne. – Lisbeth Salander csak akkor tesz bármit. ha Salander jelentkezik… – Természetesen. hogy adott helyzetben mindenki képes volna embert ölni. – Mikor látta őt utoljára? – Február elején. a doktori védésére készült. hogy az elmúlt évet Ázsiában és a Karib-szigeteken töltötte. de az ajtóban visszafordult. még keresem önt. A férfi pedig újságíró. Miről van szó? Drog? – Miért. Hiszem. hogy… általában véve mi a véleménye róla? Armanskij gondolkodott a válaszon. akivel valaha találkoztam. Csak úgy előbukkant a semmiből. Bublanski felállt. de nekem ez egy kicsit zavaros. ha jó oka van rá. És rajta vannak Salander ujjlenyomatai is. Érdekes beszélgetés volt. . Bjurman havonta küldött róla jelentést. Armanskij megvonta a vállát. és beköszönt hozzám azzal. Senki máshoz nem hasonlítható. akivel Salander érintkezni szokott? Barátok. Kezet ráztak. Kétségbeesésében. milyen alapon gyanúsítják gyilkossággal? Bublanski a szemébe nézett. és elmosolyodott. Ismerősek ezek a nevek? Armanskij a fejét rázta. – Köztük és Lisbeth Salander között szeretnénk valami kapcsolatot találni.http://www. de önvédelemből mindenképpen. Az akkori jegyzőkönyvekből kiderül.hunebook. – Köztünk marad? – Természetesen. Ez valahogy nem áll össze. nem ismer senkit. hogy Lisbeth Salander egy mentálisan sérült lány. Cinikus vagyok. – Nem ismerjük a gyilkosság indítékát. Azt nem tudom. gyűlöletből. – Tehát nem zárja ki a lehetőséget. Én úgy tudtam. akkor úgy érezte. Ön viszont most azt állítja. – Sosem hallottam róluk. – Salander kisasszonnyal kapcsolatban sok minden nem szokott összeállni. – Rugalmatlan? – Amit nem akar megtenni. – Kiegyensúlyozatlan? – Pontosan mit ért ezen? – Például képes lenne hidegvérrel legyilkolni két embert? Armanskij hosszan hallgatott. aki nem fejezte be az iskolát. amiből körbeutazta a világot. – Magától értetődik. hogy más mit gondol róla. – Ha szükséges. és néhányszor le is tartóztatták. Magasról tojik rá. hogy ez nagyon súlyos közvetett bizonyíték. nehéz élete volt tizenéves korában. Armanskij a fogát csikorgatta. Bublanski elindult kifelé. azt nem teszi meg. Ha megölt valakit. – Hát köszönöm szépen. Viszont… megtudhatnám. – Ne haragudjon. de nem tudok válaszolni erre a kérdésre. A nő kriminológus volt. ismerősök… Armanskij megint megrázta a fejét. De mint mondtam. a gyámja pedig ezt elhallgatta. hogy mennyivel lettem okosabb tőle. Benn a kapitányságon megvannak a másolatok. – Megkérdezhetem. És természetesen. arra is jó oka van. és hogy annyi pénze volt. – Csak a rádióból hallottam a gyilkosságról. mert részeg volt. volt-e drog az ügyben. a hölgy netán drogos? – Tudtommal nem.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

– Semmit nem tudok a magánéletéről. Leszámítva, hogy nagyon fontos volt neki a régi gyámja. Holger Palmgren. Most egy otthonban van, Erstában. Talán már kapcsolatba lépett vele, mióta hazajött. – Nem kereste senki, amíg itt dolgozott? Lehet erről feljegyzés? – Nem. Néhány kivételtől eltekintve még az ügyfelekkel sem találkozott. Talán… – Armanskij eltűnődött. – Talán mi? – Van egy ember, akit talán megkereshetett, egy újságíró, akit néhány éve ismert meg. Ő legalábbis kereste, amíg külföldön volt. – Újságíró? – A neve Mikael Blomkvist. Emlékszik a Wennerström-botrányra? – Mikael Blomkvist talált rá az enskedei áldozatok holttestére. Most találta meg nekem az összefüggést köztük és Salander között. Armanskij újra ott érezte a hasában azt a betontömböt.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

14. FEJEZET Március 24., nagycsütörtök
Modig fél órán belül háromszor próbálta elérni Nils Bjurmant a mobilján. Mindannyiszor azt az üzenetet kapta, hogy a hívott szám nem elérhető. Fél négykor visszament az Odenplanra, és becsöngetett Bjurmanhoz. Megint semmi. A következő húsz percben végigkopogtatta a lakókat, hátha valamelyikük tudja, hol van. A tizenkilenc lakásból tizenegyben nem volt otthon senki. Nem a legjobbkor kopogtatott, és a húsvéti ünnepek sem igen javítottak az esélyein. A másik nyolc lakásban viszont mindenki nagyon segítőkész volt. Öten tudták is, ki az a Bjurman – az az udvarias, jól nevelt úr az ötödikről. A hollétéről azonban senki nem tudott felvilágosítási adni. Azt a tippet kapta csak, hogy talán a közvetlen szomszédját, egy Sjöman nevű üzletembert látogatta meg. De ott sem nyitott senki ajtót. Modig csalódottan vette elő újra a telefont, felhívta Bjurman rögzítőjét, meghagyta a nevét és a telefonszámát, és megkérte, hogy amint tudja, keresse meg. Visszament a lakáshoz is, és kiírta Bjurmannak egy cédulára, hogy hívja fel. Becsúsztatta a levélbedobó nyíláson, a névjegyével együtt. Ebben a pillanatban odabent megszólalt a telefon. Modig lehajolt, és hallgatózott. Négy csengés után jelentkezett a rögzítő, de az üzenetet nem hallotta. Visszaengedte a levélbedobó nyílás fedelét, és a padlóra bámult. Maga sem tudta, milyen ösztönös sugallat késztette arra, hogy lenyomja a kilincset, de legnagyobb meglepetésére az ajtó nem volt bezárva. Kinyitotta, és bekukucskált az előszobába. – Halló! – szólt be, és fülelt. Semmi zaj nem hallatszott. Belépett, majd megállt. Nem volt házkutatási parancsa, és így joga a lakásban tartózkodni, még ha az ajtó nyitva is volt. Balra nézett, be a nappaliba. Épp elhatározta, hogy kimegy a lakásból, amikor a pillantása az asztalra esett. Egy Colt Magnum doboza volt rajta. Modigon erőt vett valami kényelmetlen érzés. Kabátja alá nyúlt, és elővette szolgálati fegyverét, amit csak nagyon ritkán tett meg. Kibiztosította a pisztolyt, és a padlóra szegezve benézett a nappaliba. Nem látott semmit, de egyre izgatottabb lett. Kihátrált a szobából, és a konyhába ment. Semmi. Végigment a folyosón, és belökte a hálószoba ajtaját. Bjurman meztelen teste az ágyra dőlt. Térde a padlón, mintha imádkozna. Az ajtóból is lehetett látni, hogy halott. A fél homlokát levitte egy tarkólövés. Modig becsukta maga után a lakás ajtaját. Még mindig a szolgálati revolverét szorongatta, amikor a másik kezével fogta a telefont, és felhívta Bublanski felügyelőt. Nem érte el. Megpróbálta Ekströmöt is. Feljegyezte az időpontot. 4 óra 18 perc volt. Faste a lundagatani ház ajtajára nézett, majd Anderssonra, végül az órájára: 4.10. Mivel a gondnoktól megszerezték a kapukódot, már voltak bent az épületben, és hallgatóztak a Salander-Wu névtáblával ellátott ajtónál. Semmit sem hallottak odabentről, és az ajtót sem nyitotta ki senki. Visszatértek az autóhoz, és úgy parkoltak, hogy szemmel tarthassák a kaput. Telefonon kiderítették, hogy az illető, akinek a neve még odakerült a névtáblára, Miriam Wu, aki 1974-ben született, és előzőleg a St. Eriksplanon lakott. Volt egy útlevélképük Salanderről az autórádió fölé celluxozva. Faste kijelentette róla, hogy úgy néz ki, mint egy ribanc. – Ezek a kurvák is egyre rondábbak. Nagyon nagy ínség kell ahhoz, hogy ezt felszedje valaki. Andersson nem felelt.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Négy óra húsz perckor felhívta őket Bublanski, és tudatta, hogy útban van Armanskijtól a Millennium szerkesztőségébe. Arra kérte őket, hogy őrködjenek tovább a Lundagatanon. Salandert be kell vinni kihallgatásra, de jobb, ha tudják, hogy az ügyész szerint nem köthető az enskedei gyilkossághoz. – Na jól van – mondta Faste. – Bubi azt mondja, hogy az ügyésznek kell egy vallomás, mielőtt bárkit letartóztatunk. Andersson erre sem válaszolt. Egykedvűen bámulták a járókelőket. Négy óra negyvenkor Ekström hívta Fastét. – Történt közben valami. Bjurmant agyonlőve találtuk a lakásán. Legalább huszonnégy órája halott. Faste felegyenesedett. – Értem. És mit csináljunk? – Körözést adok ki Salander ellen. Mindhárom gyilkossággal őt gyanúsítjuk. Szétküldjük a körözést az egész országban. Figyelembe kell vennünk, hogy veszélyes, és valószínűleg fegyvere van. – Vettem. – Küldök egy osztagot a Lundagatanra. Ők bemennek, és biztosítják az épületet. – Értettem. – Bublanskival beszéltek? – A Millenniumnál van. – És úgy tűnik, kikapcsolta a telefonját. Megpróbálnák elérni, és közölni vele, mi van? Faste és Anderson egymásra nézett. – Na és mit csinálunk, ha megjelenik? – kérdezte Andersson. – Ha egyedül van, és olyan a helyzet, akkor elcsípjük. Totál zakkant a csaj, és úgy látom, rájött az ölhetnék. Lehet, hogy a lakásban is vannak fegyverek. Blomkvist hullafáradtan lerakta a kéziratcsomót Berger asztalára, és egy székbe roskadt a Götgatanra néző ablak mellett. Egész délután azon tépelődött, hogy mitévők legyenek Svensson befejezetlen könyvével. Svensson alig néhány órája halt meg, és a kiadóban már azon vitatkoztak, hogy mi legyen a hátrahagyott művével. Külső szemlélő ezt cinikus és érzéketlen dolognak tarthatta volna. Blomkvist azonban nem így látta. Szinte súlytalannak érezte magát. Óriási szenzáció volt ez, amit minden újságíró és szerkesztő jól ismert, és ami a legszörnyűbb válság pillanataiban robbant ki. Míg mások gyászolnak, az újságíró működni kezd. És a bénító sokk ellenére, ami a Millennium stábjának azon tagjait érte, akik bent voltak nagycsütörtök reggelén, a professzionalizmus átvette az irányítást, és munkára kényszerítette őket. Blomkvistnek ez egy szó nélkül ment. Olyan volt, mint Svensson. Fordított esetben ő is így tett volna: megkérdezi magától, mit tehet Blomkvistért. Svensson hátrahagyott örökségnek egy szenzációs sztorit. Négy évig dolgozott rajta; a lelkét is beleadta a munkába, amit végül nem tudott befejezni. És úgy döntött, hogy a Millenniummal tart. Ez kötelezi a lapot, hogy végigvigye, amit elkezdett. – Rekonstruálni tudom a befejezetlen szöveget – mondta Blomkvist Bergernek. – Malinnal sorról sorra át kell néznünk a még szerkesztetlen fejezeteket, és eldönteni, hol van szükség utómunkálatokra. Leginkább csak követnünk kell Dag jegyzeteit, de a negyedik és ötödik fejezettel, amelyek nagyrészt Mia interjúin alapulnak, lesz probléma. Dag nem adta meg, kik voltak a források, de egy-két kivétellel azt hiszem, használhatjuk a disszertációban lévő hivatkozásokat. – És az utolsó fejezet? – Megvan Dag vázlata, és annyiszor átbeszéltük, hogy nagyjából tudom, mit akart mondani. – Jó, de olyasmit ne adjunk a szájába, amit nem mondott. – Természetesen nem fogunk. Én írom meg a fejezetet, mint a saját reflexiómat, és alá is írom. Elmondom, hogy készült el végül is a könyv, és milyen ember volt Dag. Összefoglalom,

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

amit az elmúlt hónapokban a beszélgetéseink során mondott. A vázlatból is rengeteget tudok idézni. Azt hiszem, ki tudok kerekíteni egy szép tisztelgést előtte. – Mindenáron ki akarom adni ezt a könyvet – mondta Berger. Blomkvist pontosan értette, mire gondol. Berger letette az olvasószemüvegét az asztalra, és megrázta a fejét. Felállt, kávét töltött a termoszból két csészébe, és leült Blomkvisttel szemben. – Christerrel megcsináltuk a pótszám tervét. De kicsit összevissza lesz az egész, igazi vezérfonal nélkül. Csendben ültek egy darabig. – Hallgattad a híreket? – kérdezte aztán Berger. – Nem. Úgyis tudom, mit mondanak. – Minden adón ez a fő hír. A második meg a Centrumpárt mozgolódása. – Vagyis az egész országban nem történik semmi más. – A rendőrség még nem tette közzé a nevüket. Meg azt sem, hogy te találtál rájuk. – Gondolom, a rendőrség mindent megtesz, hogy ez ne tudódjon ki. Ez azért könnyít kicsit a dolgunkon. – De miért tennék ezt? – Mert a nyomozók alapvetően utálják a felhajtást. Szerintem este vagy kora reggel fog kiszivárogni valami. – Milyen ifjú, s máris mily cinikus… – jegyezte meg gúnyosan. – Már nem vagyunk fiatalok, Ricky. Pont ezen gondolkodtam, amikor kihallgattak. Úgy nézett ki a nyomozó, mint egy iskoláslány. Berger erőtlenül nevetett. Ő ugyan aludt néhány órát az éjjel, de már kezdett nagyon kimerülni. Emellett feszült is volt, hiszen a küszöbén állt annak, hogy az egyik legnagyobb svéd napilap főszerkesztője legyen. És nem – nem ez volt a megfelelő időpont arra, hogy ezt felfedje Blomkvist előtt. – Henry hívott nemrég. Azt mondta, valami Ekström ügyész délután sajtótájékoztatót tartott. – Richard Ekström? – Az. Ismered? – Pártseggnyaló. Így garantált az óriási hírverés. – Na mindegy, azt mondta, a rendőrség nyomon van, és remélhetőleg hamarosan megoldják az ügyet. Vagyis nagyjából semmit se mondott. De állítólag nyüzsögtek a riporterek. Blomkvist megdörzsölte a szemét. – Nem tudom kiverni a fejemből Mia látványát. Francba, épp kezdtem volna őket jobban megismerni! – Valami őrült… – Nem tudom. Egész nap ezen törtem a fejem. – Pontosan min? – Miát oldalról lőtték le. Láttam, hogy a nyakánál van a bemeneti seb és a homlokán a kimeneti. Dagot meg szemből. A homlokán ment be a golyó, és a tarkóján jött ki. És nagyon úgy tűnik, hogy több lövés nem volt. Nem úgy nézett ki, mint valami eszelős műve. Berger feszülten figyelt rá. – Hanem? – Ha nem csak úgy találomra ölte meg őket egy őrült, akkor kell lennie indítéknak. És minél többet gondolkodom rajta, annál biztosabb vagyok benne, hogy ez a kézirat rohadtul jó indíték – az asztalon heverő papírkötegre mutatott. Aztán egymásra néztek. – Lehet, hogy nem is maga a könyv. Lehet, hogy csak rossz helyen szaglásztak, és… mit tudom én… valaki talán fenyegetve érezte magát. – És megbízott egy bérgyilkost, mi? Micke, ilyen csak az amerikai filmekben van. A könyv azokról szól, akik igénybe veszik ezeket a lányokat. Rendőrökről, politikusokról, újságírókról… szerinted közülük valaki ölte meg Dagot és Miát?

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

– Nem tudom, Ricky. De három héten belül a legdurvább leleplező írást fogjuk nyomdába adni, ami a leánykereskedelemről valaha is megjelent Svédországban. Ebben a pillanatban Eriksson dugta be a fejét az ajtón. Valami Bublanski felügyelő kereste Blomkvistet. Bublanski kezet fogott Bergerrel és Blomkvisttel, majd helyet foglalt a harmadik széken. Végigmérte Blomkvistet, és egy beesett szemű, borostás férfit látott. – Van valami fejlemény? – kérdezte Blomkvist. – Lehet. Ha jól tudom, ön talált rá ma éjjel Enskedében az áldozatok holttestére, és hívta a rendőrséget. Blomkvist fáradtan bólintott. – Azt is tudom, hogy éjszaka már egyszer kihallgatták, de szeretném, ha tisztáznánk egy-két részletet. – Mit szeretne tudni? – Milyen okból látogatta meg Svenssonékat olyan későn? – Ez nem részlet, ez egy egész regény – mosolygott szomorúan Blomkvist. – A húgoméknál vacsoráztam, aki Stäketben él, egy lakóparkban. Dag Svensson felhívott a mobilomon, és azt mondta, hogy csütörtökön, vagyis ma, nem ér rá beugrani a szerkesztőségbe, ahogyan korábban megbeszéltük. Fényképeket kellett volna hoznia a művészeti vezetőnknek. Azzal magyarázta, hogy hirtelen úgy döntöttek, elutaznak Mia szüleihez az ünnepekre, és már kora reggel indulni akarnak. Megkérdezte, beugorhat-e hozzám reggel a képekkel. Azt mondtam, hogy mivel közel lakunk egymáshoz, a húgoméktól hazafelé én is be tudok nézni hozzájuk. – Szóval a fényképekért ment Enskedébe. – Igen. – Sejti, mi lehetett Svensson és Johansson meggyilkolásának indítéka? Berger és Blomkvist egymásra pillantott, de nem szóltak egy szót sem. – Mi az? – kérdezte Bublanski. – Egész nap ezen vitatkoztunk. Vagyis nem igazán vitatkoztunk, csak nem tudunk biztosat. Inkább nem találgatnánk. – Meséljenek. Blomkvist felvázolta, miről szól Svensson könyve, és hogy Bergerrel azt vitatták, lehet-e köze a gyilkossághoz. Bublanski egy percig csendben emésztette az információt. – Tehát Dag Svensson rendőröket is készült leleplezni. Nagyon nem tetszett neki a társalgás új iránya. – Nem – mondta Blomkvist. – Bűnözőket készült leleplezni, akik közül néhányan történetesen a rendőrségen dolgoznak. Néhányan meg például újságíróként. – És mindezt most akarják közzétenni? Blomkvist Berger felé fordult. – Nem – felelte ő. – Egész nap a soron következő számunkon dolgoztunk. Minden valószínűség szerint kiadjuk Svensson könyvét, de csak ha már pontosan tudjuk, miről van szó. Nagymértékben át kell írni annak fényében, ami történt. Nem fogjuk akadályozni a barátaink meggyilkolásának ügyében vezetett nyomozást, ha emiatt aggódik. – Át kell majd néznem Svensson íróasztalát. Sőt, mivel ez egy magazin szerkesztősége, valójában az egészet át kellene kutatni. – Dag anyagait megtalálják a laptopján – mondta Berger. – És én már átnéztem az asztalát – tette hozzá Blomkvist. – Olyan iratokat találtam, amelyek egyértelműen azonosítják a névtelenségüket kérő forrásokat. De természetesen ön is átvizsgálhatja, hagytam is rajta egy cédulát, hogy senki ne nyúljon rajta semmihez. A probléma csak az, hogy a könyv tartalmának teljes titokban kellene maradnia, amíg ki nem adjuk. Hangsúlyozottan nem szeretnénk, ha a rendőrség megismerné a szöveget, különös tekintettel arra, hogy rendőröket is leleplez. Rohadt életbe, gondolta Bublanski. Miért nem rögtön ide jöttem reggel? De csak bólintott, és taktikát váltott.

Több mint egy évig nem találkoztunk. Bublanski úgy vélte. – És maga ittas volt? – Egy kicsit. – Ismeri Lisbeth Salandert? – Igen. Aztán ez karácsony körül véget ért. ha valaki olyasmit állított. fejében összevissza csapongtak a gondolatok.hunebook. Negyven-negyvenöt méterről láttam. ismerem. Berger felvonta a szemöldökét. ez neki is újdonság. de csak ennyit válaszolt: – Ki akarom kérdezni a gyilkossággal kapcsolatban. lófarokba kötve. amikor leütött. keskeny arca volt. – Ezt most nem értem. A férfinak világos színű haja volt. Honnan ismeri? – De… még mindig nem értem. aztán elmenekült. de úgy döntött. – De még mindig nem válaszolt a kérdésemre. azon töprengve. aztán a múlt héten láttam. ezt most inkább nem erőlteti. Bublanski azt is észrevette. – Mert hétvége volt. Tavalyelőtt Ősszel elég sokat találkozgattunk. – És egészen biztos abban. és elég sötét volt. és közel ülő. de megfordult. Végül Bublanski szemébe nézett. eltűnt a Lundagatan felső részén. csak hátulról láttam. mielőtt válaszolt. Amikor felmentem utána a Lundagatan lépcsőjén. mégiscsak furcsa. de nem jött vissza. Van valaki. – Mikor látta utoljára Salandert? Blomkvist hallgatott egy darabig. Honnan ismeri Lisbeth Salandert? Blomkvist borostás állát simogatta. Blomkvist megvonta a vállát. majd a szemét dörgölte. Lisbeth Salandernek semmi köze nem volt Dag Svenssonhoz. Pocakos volt. hogy ezt nem említette a rendőrségnek – mondta Bublanski. – Honnan? – Miért kérdezi? Bublanski láthatóan egyre ingerültebb lett. Sokáig vártam. – Vagyis nem beszéltek? – Nem. – Le tudná írni azt a férfit. Rátámadt. Ennyi. Sötét bőrdzsekit viselt. – Erről eddig miért nem beszéltél? – kérdezte Berger. hogy szerezzen nekem adatokat egy egészen más ügyben. hogy Berger éles pillantást vet a kollégájára. Bublanski nem szerette. mit tud mondani egy bizonyos Lisbeth Salander nevű nőről. és megkértem. hogy keressen meg. Szeretném hallani.com – ebook magyarul – Jó. aki megtámadta? – Részletesen nem. majd röviden beszámolt a Lundagatanon történtekről. mint egy élő kérdőjel. Nem tűnt olyan fontosnak. hogy bizonyos dolgokról még gyilkossági ügyben sem lehet beszélni. – Azt majd meglátjuk – mondta türelmesen Bublanski. Hagytam neki üzenetet. Bublanski megrökönyödve hallgatta. hogy semmiféle kapcsolatról nem tud közte és az enskedei pár közt? – Teljesen biztos. – De figyelembe véve. de nem voltam részeg. de meg kell elégednie azzal. hogy mi történt Enskedében. Ezután el is tűnt a városból. és kedden is csak alig. hogy a szavamat adom: annak semmi köze sem volt Dag Svenssonhoz és Mia Johanssonhoz. szerepelni abba a nyavalyás vitaműsorba. – Nos. – Hol látta? Blomkvist mély lélegzetet vett.http://www. – Felbéreltem. ő pedig védekezett. akit ki szeretnénk hallgatni a gyilkossággal kapcsolatban. se Mia Johanssonhoz. úgyhogy hétfőn sem találkoztunk. . aztán te elmentél Göteborgba. kék szemei. Ha jól emlékszem. – Milyen ügyben? – Sajnálom. vajon mennyit tett hozzá a valódi történethez Blomkvist. Blomkvist egy pillanatra olyan lett.

hogy elmegyek a rendőrségre. – Tavaly karácsony óta nem beszéltünk. Bublanski egészen biztos volt benne. – Történt valami maguk között? – Ha veszekedésre vagy ilyesmire gondol. Bublanski eltűnődött. hogy egy ideig „elég sokat találkozgattak”. hogy az ő világában minden jó vagy rossz. Bublanski az asztalon dobolt az ujjával. valószínűleg erőszakra hajalmos. Salander súlyosan zavart. amit ők ketten nem szeretnének elárulni neki. annál inkább zavarba jövök. – Hogyan írná le? – Szakmailag a legjobb tényfeltáróként. – Maga is ismeri? – Egyszer találkoztunk. amit nem akar. hogy Salander különös alak. – Miért ért véget a… nem tudom. fekete vagy fehér. hogy egy hónapja elkaptam egy zsebest a metróban. merre lehet Lisbeth. De be kell vallanom. Gyakorlatilag egyik napról a másikra. amikor ki akart rabolni? Egész egyszerűen ki van zárva. hogy olyasmit tegyen. A két férfi egyetértett abban. – Morális…? – Igen. mentálisan akadályoztatott személyiségnek tűnt.http://www. akivel valaha találkoztam. olyan nem. akiket cselekvőképtelennek nyilvánítottak. Persze a maga módján. és kinézett a Götgatanon hömpölygő tömegre. Nem lehet rávenni. eltűnt az életemből. – Különös. Eléggé feldúlták a hallottak. hogy jó adatgyűjtő? – A legjobb. Ennél többet nem mondhatok. A pszichiátriai jelentések szerint. de úgy döntöttem. Bergerhez fordult. amelyeket Faste hozott a gyámügytől. – Ismeri Dragan Armanskijt? – Néhányszor találkoztunk. miért érdeklődik utána az enskedei esettel kapcsolatban? Bublanski megrázta a fejét. és beharapta az ajkát. És a morális érzéke. És előbb vele szerettem volna beszélni. Két ismerős. két ugyanolyan értékelés. főleg azok után. Blomkvist leírása megint egyezett Armanskijéval. Sosem beszél magáról. Bublanski latolgatta magában Blomkvist magyarázatát. – Amire ugyebár szintén nem került sor. Azután felszívódott. ez-e rá a jó szó… szóval miért ért véget a kapcsolatuk? Blomkvist tekintete elsötétült. ha akar. Végül is milyen ember ő? – Milyen értelemben? – kérdezett vissza Blomkvist. ami szexuális kapcsolatot sejtetett. hogy van valami. Egyik nap még jó barátok voltunk.hunebook. hogy Armanskij is hasonlóan írta le Salander távozását a Miltontól. – És azt állítja. – Lisbeth Salander nagyon magának való ember. – Befelé forduló típus. Elmondaná. Elkövethetett Blomkvist valamiféle visszaélést azzal. Blomkvist még azt is mondta. Az Armanskij és Blomkvist által adott kép viszont élesen eltért attól. hogy bármilyen összefüggés is legyen a lundagatani és az enskedei események között! – De tett bejelentést a támadásról a rendőrségen? – Nem – Blomkvist tartott egy kis szünetet. minél többet hallok Lisbeth Salanderről. Berger Blomkvistre pillantott. Tavaly egyszer sörözni is elhívtam. Ugyanakkor rendkívül erős az akarata. menjen ő. a másik nap meg már nem vette fel a telefont. – Nem tudom. Megszakította a kapcsolatot. és találgattuk. . – És emberileg? Blomkvist sokáig várt a válasszal. hogy egy függő helyzetben lévő személlyel közösült? – És mennyire észlelte a hátrányos helyzetét? – kérdezte. amit az orvosok többévi vizsgálat során alkottak meg. – Köthető a helyszínhez. magányos ember – mondta végül. Gondoltam rá. Őszintének hangzott.com – ebook magyarul – Már miért említettem volna? Azt nem kellett volna megemlítenem. és szakmailag mindketten nagyon nagyra tartották. hogy vajon milyen szabályok vonatkozhatnak azokra. Mondhatjuk úgy is. Az előző télen valószínűleg történt valami Salanderrel.

– Elmondom másképpen – folytatta Bublanski. ahogy a fegyveres készenléti osztag megszállja a lépcsőházat és a hátsó udvart. mint valami hercegnőről! Blomkvist mozdulatlanul ült. Bűnös vagy ártatlan? Mielőtt bármit mondhatott volna. in absentia† megvádoljuk három rendbeli emberöléssel.http://www. majd átadta a kagylót Bublanskinak. mert az én életemet kellett megmentenie. mintha villám csapott volna belé. hogy mit gondoljanak. Ahogy Armanskijnak. – Elnézésüket kérem. Bergernek leesett az álla. Akkor egészen biztos volt. hogy Bublanski merően bámulja. és elrendelte. és megmondja másoknak. Berger fölvette. ez egyáltalán nem lenne logikus. ahova Vanger a hurkot kötötte. A Lundagatan felső részéről bámészkodók népes csoportja szemlélte a kavarodást. lehunyta a szemét. Az orvosi szakvélemény és a körzeti bíróság ítélete szerint képtelen önállóan intézni az ügyeit. hogy meg tudná ölni. Jelenleg egy kettős gyilkosság első számú gyanúsítottja. Előbb vagy utóbb muszáj volt eldöntenie. – Nem értem. De nem tette. de be kell fejeznünk a beszélgetést. Ül itt. amit teljes hosszában lezártak. hanem egyúttal maga a kapcsolat is. Házszám? Jó. a 66-os busz utasainak legnagyobb bosszúságára. amit Faste és Andersson már amúgy is tudott. megszólalt a telefon. Dokumentáltan erőszakra hajlamos. ha Salander ellen vádat emelnek. Maguk meg úgy beszélnek róla. Salander gyámját holtan találták. sem hátra nem tudott menni. Blomkvist úgy érezte. most Blomkvistnek is döntenie kellett. olyan nincs. Nem tudták. Cselekvőképtelennek nyilvánították. Képes lenne egyáltalán embert ölni? Hirtelen felrémlett előtte a lány arckifejezése. Faste végignézett a Lundagatanon. – Kapcsolatot kerestünk Salander és az enskedei pár között. mi is történik egyáltalán. Itt vagyok a közelben. A csapat gyorsan megerősítette. de különösen Bergerre a divatos ruhájával meg az elegáns götgatani irodájával. Tényleg nem tudták. – Mi a fenéről beszél? – Lisbeth Salander tizenéves kora óta egyik pszichiátriáról a másikra járkált.com – ebook magyarul – Milyen helyzetét? – Hát hogy pszichiátriai problémái vannak. Bublanski felállt. – Valami Faste keresi magát. Végül is Faste odament. amikor két évvel korábban Martin Vanger után indult egy golfütővel a kezében. Senki nem nyitott ajtót a csöngetésre. Blomkvist és Berger látta. Erre mit tud mondani? Blomkvist hátradőlt. hallgatott egy darabig. és egész életében folyton összeütközésbe került a hatóságokkal. De Svensson és Johansson… nem. Hirtelen nagyon mérges lett Armanskijra. Bublanski döbbenten nézett egyikükről a másikra. Öntudatlanul a nyakához nyúlt. Így aztán formálisan. hogy engedjék át a járművet. hogy elváltozik az arca.hunebook. Kisült. és gyámság alatt áll. Bublanski átvette. Észrevette. – Mi is a címe? Lundagatan. Salandert gyanúsítják Svensson és Johansson megölésével? Az nem lehet. Blomkvistra. Faste és Andersson a kocsinak dőlve figyelte. és próbálta felfogni. hogy nemcsak maga talált rá az áldozatokra. Egy busz belül is rekedt a kordonon. melyik oldalra áll. – Hogy hova mennek be? Csend. és csak bámult. és sem előre. odamegyek. De végül is Blomkvisten töltötte ki a dühét. mi baja magának meg Armanskijnak. – Gyámság alatt? – És milyen problémái? – kérdezett bele Berger is. A lundagatani lakás lerohanása nem volt bonyolult feladat. † távollétében . és ő is figyelmesen hallgatott.

– Annál. és ízlésesen bútorozott lakásban.http://www. hogy „Salander-Wu”? – Mit tudom én. Ezután beengedték a lakásba Bublanskiékat. Nagyot füttyentett. akkor megkérdezem másképp. Andersson átvizsgálta a konyhát. Az előszobában egy polc állt. amit a címkéje szerint a Domino Fashion gyártott – bármi is volt az. Ez egybevágott az ő történetével. sem az ágy alatt. A fürdőszobába ment. – Faste. hogy a kommandósok behatolhassanak. Elegáns. míg átfésülték a negyvenhét négyzetméteres lakást. Számlák és bankszámlakivonatok voltak. paracetamol és kodein keverékét. Csak egyetlen fogkefét talált a szekrényben. A konyhai székeket különböző pasztellszínekre festették. és felvette a lábtörlőről a kommandósok lábnyomaival kidekorált aznapi postát. Miért van Miriam Wunak címzett posta a lábtörlőn. Ez vényköteles gyógyszer volt. Mintegy nyolc másodpercig tartott. – Nagy buli volt! – emelt fel egy lakbőr ruhát. Bublanskinak hirtelen sanda gyanúja támadt. amit lóbálsz. majd arrébb léptek. Az a döntés született. – Na jó. míg a kihívott lakatos leszereli a zárat. és Miriam Wu számára felírt gyógyszer a fürdőszobában? Miért csak egy fogkefe van ugyanott? És ha Salander tényleg annyira alacsony. sem a hűtőben. Az időközben csatlakozó Bublanskival együtt megvárták. Az egész olyan művészies volt. sem a pulton. Andersson inkább nem válaszolt. Ízléses. akkor az a bőrnadrág. hogy minden nyavalyás kis huligánra ráküldjük a rohamosztagot. miért az van az ajtóra írva.com – ebook magyarul – Csak van ennek egyszerűbb módja – jegyezte meg Faste. Kemény rocktól operáig minden. Bublanski az előszobai asztalon felbontatlan. Salandernek címzett leveleket talált. – Minél egyszerűbb? – kérdezte Andersson. Aztán lehajolt. de semmi különöset nem talált. A falon bekeretezett feketefehér fotók lógtak. és kinyitotta a gyógyszeres szekrényt. amikor bilincsekre és számos egyéb szexjátékszerre bukkant. – Picsába… . Végül is Andersson törte meg. miért egy legalább százhetven centi magas emberre való? Rövid. és megerősítették. zavart csend támadt. – Végül is az egész csaj egyötvenöt magas és negyven kiló vasággyal. Faste a ruhásszekrényeket és a hálószobai komódot nézte át. Azt Mikael Blomkvist küldte. sem a fürdőszobában nem rejtőzik. Paracetamolt talált benne. Sem az újságok között.hunebook. A Thai Pro Boxing magazin és az ingyenes Södermalmi Hírmondó egy-egy száma érkezett. A három detektív kíváncsian nézett körbe a makulátlan tisztán tartott. rajta CD-lejátszó és egy tekintélyes lemezgyűjtemény. kivéve egyet. hogy Salander sem a szekrényben. valamint három boríték Miriam Wu részére. sem a szekrényekben. és egy fél doboz Citodont. A vény Miriam Wu nevére szólt. hogy nem szükséges faltörő kossal bedönteni az ajtót.

Cortez az aranykarikát piszkálta a bal fülcimpájában. Úgy tűnt. hogy mi merre hány méter. – A sajtótájékoztatók azoknak a riportereknek valók. A neveket még mindig nem hozták nyilvánosságra. hogy a rendőrség Blomkvist korábbi adatgyűjtőjét gyanúsítja Svensson és Johansson meggyilkolásával. Akkora területen borította a padlót. és már nagyon idegesítette. aminek következtében a lábnyomaik elborították a lakást. Ekström próbál kitérni a válaszok elől.. hogy a rendőrségnek van gyanúsítottja. Megszólalt a telefon. . hogy a mentők és technikusok kénytelenek voltak belelépni. és úgy döntöttek. éhes. de Micke és Erika igen. ahonnan a délutáni sajtótájékoztató óta nem adtak ki semmiféle új információt. ezért szeretnénk tudni. és megölelte a barátját. és szép sorjában megkérdezte. Bekapcsolt az üzenetrögzítő. – Hogy vagy? – kérdezte Arnold Magnusson. Ki az? – Megmondtam. Viszonthallásra. – És azt meg tudja mondani. Sokkal nagyobb volt. nagycsütörtök Malm teljesen kifacsarva érkezett haza a be nem tervezett munkanap után. hogy egy nőt keresnek? – Nem erősítek meg és nem cáfolok semmit. – Egész nap hallgattam a híreket. a gyilkos vadászlőszert használhatott. és hasonló tócsát látott ott. ahol a Johansson nevű nőt találták. Úgy értesültem. Malm kezdte azt hinni. – Nem segíthetek. hogy egész idő alatt a Kungsholmenen. – Az is. mint mindenki másnak. Cortez viszont hamarosan kiderítette Ekström ügyész mobilszámát. hogy képzelődik. Meg tudja ezt erősíteni? – Jelen pillanatban nem kommentálhatom. Egymásra néztek.http://www.hunebook. abból az egyszerű okból. és a barátunk. Bement. hogy akikkel beszélni próbált. és a hatalmas vértócsát szemlélte a padlón. Holmberg tornacipőt viselt. Bemutatkozott. kibaszott durva. Az óriási vérveszteségen töprengett. ott. mikor szolgálhat konkrét tényekkel? – Valószínűleg este tartunk egy újabb sajtótájékoztatót. – Azt megerősíti. hogy nem nyilatkozhatok. Fáradt volt. Dag a munkatársunk volt. – A Millenniumtól. – Christer! Ott vagy? Vedd fel! Berger volt az. Megfordult. Cortez kihagyta a lundagatani eseményeket. akiket sürget a lapzárta. Mårtensson főfelügyelőnek igaza volt.com – ebook magyarul 15. viszont személyesen érint minket az ügy. Kedveltem. Egy esti lapnál dolgozó kollégája mondta. hol tart a nyomozás. melyik újságtól van? – kérdezte Ekström. – Mit mondott. amire kék kórházi nejlonvédőt húzott. aki elmondta. Türelmesnek kell lennie. ahol Svensson feküdt. Holmberg a hálószoba ajtajában állt. hogy a rendőrség most már egy bizonyos személyt keres. Ismertem az egyik áldozatot. és egy ismerős hang jelentkezett. – A forrásom szerint egy nőt akarnak kihallgatni. nem törődnek vele. Mi havilap vagyunk. A vér fekete és rozsdabarna masszává alvadt. mint amit más lőtt sebeknél látott. Fűszeres illatot érzett a konyhából. A barátnőjét nem ismertem. a Salandernél történt házkutatás végeztével hallott egy pletykát. Csak hatkor. FEJEZET Március 24. a rendőr-főkapitányság sajtóirodája előtt ácsorgott. De nagyon durván hangzik. – Mint a mosott szar. levegőnek nézték.

A másik három mű szerepe már nem volt ilyen egyértelmű. Bekapcsolta a diktafont. Nem gondolta. hogy megnézze. átvizsgálva őket. Kis doboz. Előtte a helyszínelők lefényképezték az áldozatokat. netán oda rejtett tárgyakat keresve. majd a szekrények felső polcait vette szemügyre. Harminchat kazettát bevett a jegyzékbe. megmérték a falra fröccsent vérfoltot. Blomkvist könyvét azért említette meg. és diktafont. és ellenőrizte. és egy táskába pakolta. könyvespolc. Kivitt mindent az előszobába. kötegenként szedve ki a könyveket.‡ egy svéd nyelvű kötet. Megint bekapcsolta a diktafont. az van-e bennük. ami feltárja. A hálószoba sarkában állt egy íróasztal. Az alsó fiókban két fényképalbumot talált. pulóverek és egy ékszeres doboz. Aztán a két falat is beborító könyvespolc felé fordult. Az eredményeket majd szépen összefoglalják egy jelentésben. mellette pedig alacsony polc. hogy ki a gyilkos. Az éjjeliszekrényekkel folytatta.http://www. és először azt nézte meg. Negyvenöt pere múlva az utolsó könyvet is visszatette a polcra. Holmberg fél órát töltött azzal. amit bevett a lefoglalt tárgyak jegyzékébe. Az antik íróasztal fiókjai következtek. és mely ujjlenyomatok lehetnek érdekesek. az Islamic Jihad. Kinyitotta a ruhásszekrényeket. milyen messze tőlük. – Nappali. Majd a konyhába ment. Átment inkább a nappaliba. Bement a hálószobába. Holmberget azonban semmi ilyesmi nem érdekelte. ahol két holttestet találtak. Aztán a két utolsó technikus is elköszönt. Ebből nem derült ki. ‡ Az állam és az önálló egyének . milyen sorrendben adta le a lövéseket. terrorizmusról szóló könyvek vannak. A könyveket is elrakta a táskába. és akciófilmektől kezdve híradókból felvett riportokig mindenfélét talált rajtuk. Egy fekete mappa „Számlák” és egy kék „Pénzügyi papírok” címkével. kinyitotta a kávéstermoszát. Holmberg tudta. Alatta egy kis fiókos iratszekrény. vagy a könyvek egyszerűen csak érdekelték az áldozatokat. benne kézzel írt levelek. Viszont mindenesetre feljegyezte. hogy komoly értékeket tartalmazhat. és „kiterjedési területről” meg „fröccsenési sebességről” találgattak. a Forradalmi terrorizmus és egy angol. Holmberg nem nagyon figyelt a tudományos magyarázatokra. A4-es méretű. Afféle kis iroda volt. nem dugtak-e közéjük valamit. netán a munkájukhoz kellettek. a lejátszó az asztalon állt. digitális fényképezőgépet meg egy noteszt vett ki belőle. a címe: Der Staat und die Autonomen. és tartott egy kis szünetet. asztali számítógéppel és egy régi monitorral. Időnként talált egy-egy papírt vagy egyéb dolgot. Kinyitotta az üvegajtós szekrényt. van-e rajtuk valami a zenén kívül. Hálószoba. hol állt a gyilkos az áldozatokhoz képest. mert a szerző képbe került az üggyel kapcsolatban. elrejtettek-e valamit a polc tetején. ezek valószínűleg házi kalózmásolatok voltak. Aztán polcról polcra haladt lefelé. Sorra nyitogatta a dobozokat. és mi volt az indítéka. Ugyanígy végignézte a videokazettákat is a hálószoba ajtajánál álló tévéasztalon. Mikael Blomkvist könyve. aminek a borító szerint lennie kell. Björneborgsvägen 8/b. ottfelejtett. Kopott aktatáskáját egy székre tette.hunebook. A maffia bankárja. de nem talált bennük semmi érdekeset. Az ajtó mögötti fiókos szekrény átkutatásával kezdte. alsó fiók. benne a jelzálogról és a lakáshitelről szóló iratok. Két bekötött fényképalbum. A felső két fiókban női fehérnemű volt. és ellenőrizve. Úgy tíz lemezen nem talált címkét. és átnézte a ruhákat. Az asztalon is állt egy kupac könyv. Márpedig ő ezekre a kérdésekre kereste a választ. Néhányat próbaképpen lejátszott. képeslapok és személyes tárgyak. így az íróasztalt hagyta utoljára. – Lefoglalás. Rengeteg CD volt bennük. meg az elrakott számlákat.com – ebook magyarul Az őszemében most kezdődött az igazi helyszínelés. hogy minden egyes tokot kinyitott. hogy valószínűleg itt lesznek a legértékesebb leletek – amennyiben egyáltalán vannak –. berakta őket a lejátszóba. és folytatta a helyszín átvizsgálását. hogy a lakásban. Az áldozatok holttestét már elvitték. és minden tálkát. és Holmberg egyedül maradt. végigtapogatva minden zsebet és cipőt. Holmberg nem tudhatta. Egy német nyelvű könyv. Felállt egy székre. van-e köze a gyilkosságnak – vagy akár csak Svenssonnak és Johanssonnak – a politikához. polcot és fiókot átnézett. fiókos szekrény.

és Johansson kocsiját. Egy este alatt természetesen nem lett volna képes ennyit elolvasni. hogy rablógyilkosságról van szó. Végül visszament a hálószobába. – Még nem sokat tudunk róla. Kétezer-ötszáz korona volt a tárcájában. hogy el szándékoztak utazni a hétvégére. Holmberg a számítógépet is átvizsgálta. A fürdőszobából nem vitt el semmit.com – ebook magyarul A konyhaszekrényben talált néhány tégelyt és gyógyszeres üvegcsét. de nem olyan rendkívüli. a lakáson talált ruhák egyike sem az ő mérete. Büntetve nem volt.http://www. pontosan olyan volt. Tíz órája nevezték ki Bublanskit a nyomozás vezetőjének. de feljegyezte. A ruhákat is végignézte. és járkálni kezdett a lakásban. hogy Johansson disszertációja. Amennyire meg tudta ítélni. majd a pincét is átkutatta. Egy Pro-Plan határidőnapló. Holmberg még mindig a Lundagatanon volt. Holmberg felkelt. hogy készpénzt talált. de ott sem volt. mint egy rendőri jelentés. Volt benne egy tagsági kártya a Friskis & Svettis konditeremlánchoz. Kihúzta a felső fiókot. valamint körülbelül négyszáz korona készpénzben. hogy nem ugatott. és a lefoglalt tárgyak közé tette. A kamrában és a hűtőszekrényben minden ételesdobozt. egy-egy részébe bele is feledkezett. Anderssont a Stockholmi Egyetemre küldték. – Meg hát elég érdekesek is – telte hozzá Faste. Az előszobában volt egy fekete laptophátizsák Svensson noteszeivel. de magát a gépet sehol sem találta a lakásban. Egy nejlonzacskóba gyűjtötte őket. Az. Egy sportzakó belső zsebében megtalálta Svensson tárcáját. A nőnek szintén volt hitelkártyája és Friskis & Svettis tagsági kártyája. Az íróasztal melletti polc egy része pedig Svensson anyagainak adott helyet: újságkivágásokat saját és mások cikkeivel. valamint törzsvásárlói kártyája a Konsumba és egy másik tagsági igazolványa valami Club Horizonba. hogy visszatértek a Lundagatanról. gondolta magában. kedves Watson. Az volt a furcsa ebben a kutyában. hogy legyen egy gépe valahol máshol. és leült az íróasztalhoz. – Na és ki az a Miriam Wu? – kérdezte Ekström. szintén lefoglalta. Johansson táskája. Sem szexuális segédeszközökre. programoktól kezdve leveleken és letöltött cikkeken át pdf fájlokig. kissé (legalábbis rendőrségi szempontból) unalmasabbnak is az átlagnál. viszonylag nagy összeg. és a lefoglalt tárgyak közé rakta. hogy Salander a Lundagatanon lakna. Kellett. és majdnem öt gigabyte-nyi adatot talált rajta. figyelembe véve. Fogta a kulcsokat. hogy beszéljen Johansson konzulensével a doktori disszertációról. Ez a Mia Johansson de jó nyomozó lehetett volna. Holnap Faste elkezdi keresni.hunebook. Aztán egy ideig csak ült és töprengett. Az ablakpárkányon egy edényben ezerkétszázhúsz koronát és néhány nyugtát talált. Bublanski és Faste fél hétkor találkozott Ekströmmel az irodájában. az Oroszországból szeretettel hivatkozásainak forrásait tartalmazza. a számítógépen is Johansson anyagai voltak. nem sokkal azután. amelynek egy földgömb volt a logója. ahogy az előszobaszekrényben lógó kabátok összes zsebét is. hogy eddig még semmi kompromittáló vagy különösebben intim dologra nem bukkant Svenssonék lakásán. és hét órája kezdődött a Salander utáni hajtóvadászat. az előszobaszekrény felső polcán. Modig pedig az Odenplanon irányította a helyszínelést. egy handelsbankenes hitelkártya. Először is. és megjegyezte magában. sem pornográf videókra. Johansson táskájának átkutatásával is eltöltött néhány percet. néhány CD-vel és vagy harminc lemezzel együtt. Mindenesetre semmi jelét nem láttuk annak. lement az udvarra. de erre a gépre még e-mailt sem kapott. Holmberg újabb kávészünetet tartott. – Ezt hogy érti? . sem marihuánás cigarettákra vagy bármi egyéb illegálisra. egy zsebnotesz és egy fekete bőrbe kötött nagyobb jegyzettömb. Teljesen normális párnak tűntek. Svenssonnak újságíróként nyilván a számítógép volt a legfontosabb munkaeszköze. kávéscsomagot és üveget kibontott. Feljegyezte. hogy hiányzik legalább egy számítógép. Az anyagot gondosan elrendezték. nagyban csökkentette annak a valószínűségét. Gyorsan kiderítette. hogy a szennyeskosár tele van. A merevlemezt.

Blomkvist csendben ült. – Már gondolkozni sem tudok. – De az állításukat nem támasztotta alá rendőrségi jelentés – vetette ellene Bublanski. hogy a rendőrség egy újabb nőt is keres. Később – letartóztatták nyilvános helyen való részegeskedésért. Holnap nagypéntek. Berger és Eriksson korábban átbeszélték. mondjuk úgy. Nyilvánvaló. hogy kiszedjük belőle. mi folyik ott. hogy Blomkvist és Berger tudták. Nem változtatta meg a lakcímét – válaszolta Bublanski. és azzal indult az egész – vetette közbe Faste. – A legfontosabb most az. esetleg kapcsolatba került Salanderrel és Wuval. Vagyis ne vonjunk le túl hamar következtetéseket – mondta Ekström. – Márpedig a szociális segélyszolgálat tudni szokta. Azt jelentette. ha végzett az egyetemen. lakkbőr fűzők. és már elindult a forgalom. milyen szerepet játszott Salander a Wennerström-botrányban – elit hackerként ő volt Blomkvist titkos forrása. mi a teendő. s kissé felemelte a hangját. – Volt egy incidens a Tantolunden-parkban. Muszáj aludnom. Ismét csak egy idősebb férfivel. – Rendben. hogy mivel Johansson dolgozata a leánykereskedelemről és prostitúcióról szólt. Fredrik és Monika Gullbergnél. ilyen fetisiszta korbácsok meg mindenféle szexjátékok. és szinte meg sem mozdult. Egyébként nem tűntek olcsónak. . – Egy biztos: mindezt be kell bizonyítanunk – szögezte le Ekström. miért ő lakik abban a lakásban. – Fekete bőr. de a helyzetet bonyolította a tény. és talán ez szolgáltatta az indítékot a gyilkossághoz. amire valaha is be volt jelentve. Tehát Wut is meg kell találnunk. Nem sok sikerrel. De nekem megfordult a fejemben. – Elfelejti. mit beszél – helyeselt Faste. némileg élesebben. hogy megnézze. – És Salandert hogy találjuk meg? – kérdezte Faste. Stefan'sban is meg mindenféle nevelőszülőknél. amióta Bublanski felügyelő távozott. hogy Johansson Salander gyámját kereste meg. hogy senkit nem tartóztattak le. – Hazamegyek – kelt fel hirtelen Blomkvist. – Tizenöt éves korában három különböző család is nevelte. hogy megtaláljuk Salandert. olyan fáradt vagyok. hogy Miriam Wu prostituált? – Jelen pillanatban semmit nem tudunk Wu kisasszonyról – ismételte Bublanski.http://www. Tizenhattól tizennyolc éves koráig egy hägersteni házaspárnál lakott. – Jelenleg tehát semmit sem tudunk erről a Wu nevű nőről – zárta le Bublanski. – De lehet. Malin. és milyen kapcsolatban áll Salanderrel. Cortez betelefonált azzal. Eriksson átbiciklizett a Lundagatanra. tudsz húsvétkor dolgozni? – Van választásom? – Nincs.com – ebook magyarul – Nos. Este hét órakor Berger irodájában borús volt a hangulat. közte és egy idősebb férfi között. akkor tudok aludni. hát mennyit kell még tudnunk? Egy szekrénye tele van kurvaruhával! – Kurvaruhával? – kérdezett vissza Ekström. hogy a lundagatani volt az egyetlen cím. Dolgozhatnánk inkább nálam? – Persze. – Arra céloz. – jegyezte meg Ekström. Szombat délben kezdünk. Andersson elmegy hozzájuk. – Az istenért.hunebook. – Az is lehet – értett egyet Bublanski. hogy már nem lakik a Lundagatanon. – Nem felejtettem el – nézegette a papírjait Bublanski. hogy lakott a St. és még sohasem hallotta Salander nevét. hogy az édesanyjának nem venne ilyesmit. valami módon provokálta őket. Így aztán a beszélgetés időnként titokzatos csendbe fulladt. Eriksson nem tudott erről. meg átnézek pár papírt. – Az információink szerint korábban Salander is prostituált volt – mondta Ekström. – Mi lesz a sajtótájékoztatóval? – érdeklődött Faste. – A baj az.

Bublanski viszont amellett kardoskodott. hogy mindhárom gyilkosságot ugyanaz a személy követte el. A rendőrségnek – mutatott Bublanski felé Ekström – oka van feltételezni. hogy itt vannak az Aktuellt. Örömmel konstatálta. Ekström ellenben egészen fesztelenül mozgott. megigazította a szemüvegét. – Mint tudják. hogy a gyilkosságot ezzel a fegyverrel követték el. jelesül. Negyed nyolckor Bublanski felügyelő kelletlenül követte Ekström ügyészt az emelvényre a rendőrség sajtóközpontjában. Ekkora érdeklődés hatására a pánik környékezte. Ekström tartotta magát ahhoz. Erikssonnak sejtelme sem volt. újra kell egy kicsit gondolnunk az elképzelésünket. valamint felismerte a távirati iroda és néhány napilap riporterét is. akit ki akarunk hallgatni a gyilkosságokkal kapcsolatban. hogy megnevezzék-e a gyanúsítottat. így a köz érdeke az. Ekström felemelte a hangját.hunebook. Felolvasok egy közleményt. Richard Ekström ügyész vagyok. hogy Stockholmban vagy vonzáskörzetében. amiben végül is megegyeztek. Most már nemcsak azt kell kitalálnunk. Eljutottak ahhoz a napirendi ponthoz. hogy az ámokfutás itt véget ért. Újabb információkkal szolgálhatunk. hogy egy fiatal nőt gyanúsítanak a gyilkosságokkal. Sosem élvezte. majd felemelt kézzel csendet kért. Este a rendőrség látókörébe került egy személy. a neve Lisbeth Salander. hogy kezdenek hozzá ilyesmihez. – Ha lennének szívesek. Az ügyész most megint felemelte a kezét. a helyszínen megtaláltuk. Az enskedei gyilkosság nagy szenzáció volt. Ekström hatásszünetet tartott. . A bűnügyi labor vizsgálata megerősítette. hanem arra kell belőle rájönnünk. A tulajdonosát is azonosítottuk. erre is rátérnék. és akiről tudjuk. hogy jelenleg hol tartózkodik. a nyomozás vezetője. Egyáltalán nem volt ínyére. Ekström átadta a mikrofont Bublanskinak. – Elmondja az illető nevét? – Egy huszonhat éves nőt keresünk. hogy tucatnyi kamera kereszttüzében álljon. hogy Salander elmebeteg. és ma fel is kerestük.http://www. Hagyta. erőszakra hajlamos nő. hogy ki ölte meg őket. hogy fényképezzék. vagy akárcsak szokta meg. A fegyvert. – A rendőrség egy huszonhat éves nőt keres. igazgatta a szemüvegét. hogy nyilvánosságra hozzák a nevét. és minél előbb letartóztassák. Lisbeth Salander egy méter ötvenöt centiméter magas. aki krákogott. majd a papírra nézett a közleménnyel. a Rapport és a TV4 emberei. Blomkvist búcsút intett nekik. de nem kérdezett semmit. Többen visszafojtott hangon telefonálni kezdtek. Feltételezhetően már a másik két gyilkosság időpontjában is halott volt. hogy legalább a Bjurman lakásán folytatott helyszínelés eredményeit várják meg. – Van gyanúsítottjuk? – kérdezte a rádió riportere. hogy járt az enskedei gyilkosság helyszínén. – Négy óra tizenöt perckor a fegyver tulajdonosát holtan találtuk az Odenplan közelében lévő lakásán. – Üdvözlöm önöket ezen a kissé sebtében összehozott sajtótájékoztatón. az úr pedig Jan Bublanski felügyelő a fővárosi rendőr-főkapitányság bűnügyi főosztályának életvédelmi osztályáról. akiből gyilkos dührohamot váltott ki valami. vékony testalkatú. éjjel két embert gyilkoltak meg Enskedében. Ekström azonban hajthatatlan maradt. azután alkalmuk lesz feltenni a kérdéseiket. Lelőtték. Nem tudjuk.com – ebook magyarul – Azt hiszem. és szó nélkül elment. A riporterek közt izgatott sustorgás támadt. aki kapcsolatban állt a fegyver tulajdonosával. Ekström végignézett az egybegyűlt újságírókon. hogy Dag írásának van-e valami köze a halálukhoz. hogy a televízióban látja magát. amelyet az éjjeli enskedei kettős gyilkossággal kapcsolatban tartunk. amiben nem értettek egyet Ekströmmel. és az alkalomhoz illő komoly arckifejezést öltött. Közzétesszük az okmányiroda állal készített útlevélképet is. hogy elhallgattassa a pusmogó riportereket. és nem szakítanának félbe. Bublanski mogorva képet vágott. Semmi biztosíték nincs arra. egy 45-ös Colt Magnumot. bombaként robbant. de feltételezzük. A hír. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az illető mielőbbi elfogásához. mielőtt ellentmondást nem tűrően állást foglalnak egy elmélet mellett.

– Közveszélyes? Ekström egy pillanatig habozott. Aztán Modig lenyalta az ujját. És a hulla is itt van még. és folytatta. az illetőnek nehéz gyerekkora volt.com – ebook magyarul Nagy levegőt vett. – Köszi. és számos problémával kellett megküzdenie. – Itt már végeztünk. – De gyanúsított. – A rendőrség széles körű vizsgálatot indított. – Ezekről nem adhatunk tájékoztatást. Hazatelefonált. mi a helyzet. és a rendőrség sürgősen szeretné őt letartóztatni. és több lehetséges forgatókönyv is felmerült. de valami Miriam Wu lakik ott. Ezt a közleményt azért adtuk ki. és leült. . a nevét nem hozzuk nyilvánosságra. hogy minél előbb a nyomára akadjunk. és elég objektívnek ismerte meg – A felügyelő úr azt mondta. ön.http://www. Őt sem találtuk meg. aki egyik kezében két kávét egyensúlyozott a noteszén. Salander valószínűleg elköltözött. hogy ő a gyilkos. nem jöttek össze a dolgok a Lundagatanon. hogy jöjjön be. A konyhában és a hálószobában még dolgoznak a technikusok. Ekström felemelte a kezét.és közveszélyes. hogy stresszhelyzetben hajlamos az erőszakra. Érezte a hóna alatt a nedvességet. hogy a felesége munkája esetenként rengeteg túlórával jár. – És ő ki? – Ezt Faste próbálja kideríteni. Bublanski odahúzott egy széket. Már majd' meghaltam a koffeinelvonástól. és a gyámja a gyilkossághoz használt fegyver tulajdonosa. csak ő él a lakásban. akit az Odenplan melletti lakásán lőttek le. hogy mit tud az enskedei és odenplani gyilkosságokról. Hangsúlyozom. a másikban pedig a közeli boltból hozott fahéjas csigával teli zacskót tartott. de bizonyos körülmények következtében sürgősen ki kell őt hallgatnunk arról. Este kilenc órakor Sonja Modig felügyelő még mindig Bjurman ügyvéd lakásán volt. – Talán az egészet kitervelte. Bublanski az ajkába harapott. – Nem volt ott senki. – Hallom. és elmondta. és megfordulva Bubi felügyelőt pillantotta meg. – Ő kicsoda? – Az a személy. és a Dagens Eko riporterére mutatott. Modig kivett egy csigát a szatyorból. ez a hölgy pszichiátriai kezelés alatt állt. de nem jelentkezett át. Amíg a hozzátartozóit nem értesítettük. – Korábban pszichiátriai kezelés alatt állt. Többen kezdtek beszélni egyszerre. de úgy tűnik. – Mihez ne nyúljak? – kérdezte Bublanski. Modig most Bjurman asztalánál ült. amikor kopogást hallott. amit a tömegen át is hallani lehetett. Egy hónapja vették be a bérleti szerződésbe. – A lehetséges indítékokról nem találgatunk. vagy sem? – kérdezte egy esti lap riportere. Ekkor sajátos. Ugyanakkora nevezett nő alaposan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével. és a fiókokban talált papírokat olvasgatta. – Van aktája a rendőrségnél? – Igen. A férje tizenegy év házasság alatt beletörődött. Csöndben majszoltak. – Milyen indítéka lehetett Salandernek a gyilkosságra? Bublanski átvette a mikrofont. nem állítjuk minden kétségei kizáróan. Gyámság alatt áll. Már volt dolguk egymással. mély hang szólalt meg. Találtunk pár felbontatlan levelet Salandernek címezve. – A róla készült jelentések alapján feltehető. Kimerülten intett neki. – Miféle bizonyítékok? – kérdezte egy hang a tömegből. Miért? – Nos. Bizonyos helyszínen felmerült bizonyítékok alapján gyanúsítjuk. Bublanski segélykérően nézett Ekströmre.hunebook.

hogy ismerte-e az enskedei párt. A padlón térdelt. akkor Salander egy földre szállt angyal. – Ne. hogy ő volt? – Az ügyész teljesen biztos benne. Most keresnek rajta ujjlenyomatot. aranyfejű golyók. de tökéletesen illett rá. – Szóval. hogy indítéka lett volna Bjurman megölésére. mit hallott Armanskijtól és Blomkvisttől. – Okos… A helyszínelő Gunnar Samuelsson dugta be a fejét az ajtón. és még azt sem. Uránmagos. – Pontosan – Az jutott eszembe… hátha hallotta valaki a lövést. – Egyetlen lövés. Modig figyelmesen végighallgatta. Sosem mondta a szemébe a becenevét. – A hálószoba ablaka a hátsó udvarra néz. és lehet. ha ugyan ő volt az. Modig ilyenkor hívta magában Bubi felügyelőnek. és megdörzsölte a szemét. és úgy lőtte le. amikor ránézett. – De mi mennyire lehetünk biztosak? Bublanski megvonta a vállát. – Salander az elmúlt egy évet külföldön töltötte. zseniális adatgyűjtő. Holnapra megtudjuk. Este kiadták az országos körözést – felelte Bublanski. mint az iratok. mintha imádkozna.com – ebook magyarul – Mit? Egy hármas gyilkosságot? – Bublanski csüggedten ingatta a fejét. és azt sem tudta. mennyi indok kell egy elmebetegnek… – Még nem voltam a hálószobában. amit állítanak.hunebook. mint Enskedében? – Úgy láttam. – Kérdés persze. hogy most is megpróbálja elhagyni az országot. hogy sajtótájékoztatót tartsunk. Meg egyébként is egy párnával tompította a lövés zaját. – Nem látok tisztán Salanderrel kapcsolatban – ráncolta a homlokát Bublanski. – Hát ez egy agyrém… Bublanski az ajkát rángatta. És egy csomó iratot is találtam. – Az ujjlenyomatai ott voltak a gyilkos fegyveren Enskedében. Ha igaz. Megvannak a Salanderről a gyámügynek küldött havi jelentések másolatai is. A jelentések szerint ez a fiatal nő súlyosan zavart. Úgy tűnt. amelyek szerint Salander instabil.http://www. és most nyakunkon az egész média. Ám a két férfi szerint. Az asztal alsó fiókjában is van pár revolverhez való lőszer. Nem akarok nagyon előreszaladni. tarkón lőtték. – Hmm… – Kapocs is van Salander és az enskedei pár között: Mikael Blomkvist. az alsó és a felső szomszéd pedig elutazott az ünnepekre. – Kevesebbért is vittünk már be embereket. A gyámját is megölték. – Armanskij és Blomkvist egész mást állít. amikor bizonytalan volt. kinek az ötlete volt. Találtál valamit? – Úgy érted. mint egy kivégzés. Salander. már ő is? – nyögött fel Bublanski. – Mi lesz még ebből… Ekström ragaszkodott hozzá. – Hmm… – Mintha nem lennél egészen meggyőzve. Modig alig bírta elfojtani a mosolyát. Bjurman volt a gyámja és a pisztoly tulajdonosa. igen. szinte brutális arca komikusan morcos lett. akik dolgoztak vele. és az arcán távozott. Az ablak zárva volt. Hogy néz ki? – Az ágyra dőlve találtam meg a testet. Aztán a hajába túrt. A golyó a tarkóján hatolt be. – Mennyire lehetünk biztosak abban. Elmesélte. Nem tudunk róla. majdhogynem pszichopata. Ez komoly ellentmondás. . letérdeltette. a technikusok találtak egy viszonylag ép lövedékdarabot az ágykeretben. Meztelenül. – Ő is mi? – Salander-rajongó. Bjurman holttestén kívül a hálószobában? Egy Magnum üres dobozát. de szerintem ugyanazzal a fegyverrel. Bublanski durván faragott.

De tudta. Azt is.com – ebook magyarul – Hello. a lehető leggyorsabban végezni akart vele. Blomkvist hazafelé menet vett egy doboz készételt. ALÁVALÓ FÉREG ÉS ERŐSZAKTEVŐ. Modig és Bublanski elképedve meredt egymásra. leült a nappaliban a heverőre. hogy abbahagyja a gondolkodást. Van rajta valami. A szabálytalan. Maga köré csavarta a takarót. hogy a lány hivatalosan cselekvőképtelen. Felkelt. hogy elolvassa a Bjurman hasára tetovált szöveget. majd a másik kollégához. El kellett döntenie. és kávét főzött. hogy tisztázza magát. Ő és Johansson akkor még életben voltak. hogy elszállítsuk. Svensson huszonnégy órája hívta fel a mobilján a húgánál. az arckoponya nagy része egyetlen bőrdarabon lógott. Bublanski rosszkedvűen biggyesztette az ajkát. és állva. kinyitott egy Vestfyn Pilsner sört. Ő éppen ennek köszönhette az életét. amíg melegedett. és a három percre. Amikor végzett. otthon betette a mikróba.hunebook. – Modig. vagy hogy bármikor is a pszichiátrián kezelték volna. és próbálta rávenni magát. – Mit kéne megnéznünk? – kérdezte Modig. de fél ötkor a heverőn ébredt. Nem tudta. hogy ha nem gondolja át. mégsem kívánta az ételt. amikor büntetlenül átvirraszthatott egy-egy éjszakát. Arról viszont eddig fogalma sem volt. ami szerint Salander ölte volna meg Svenssont és Johanssont. – Lehetséges. kávét iszogatott. Végül csak kikapcsolta a mobilját. És hogy féktelenül erőszakos is tud lenni. és azonnal újra álomba merült. és Debbie Harry Mariáját hallgatta. amit látott. magának való nő. és megitta az üvegből. Az enskedei lakás képei mintha örökre beleégtek volna az elméjébe. és gyámság alatt áll. és a legcsekélyebb mértékben sem bízik semmilyen hatóságban. A homlokán tízcentis seb tátongott. Harminchat órája nem aludt. fordult. de az üzenet nem is lehetett volna világosabb: SZADISTA DISZNÓ VAGYOK. Sokatmondó volt az ágyra és a falra fröccsent vér is. hogy furcsa.http://www. Bjurman teste hanyatt feküdt a kerekes hordágyon. mielőtt ítélkezik fölötte. Samuelsson felemelte a Bjurman altestét takaró műanyag lepedőt. Azt tudta. hogy nem fogadja el a rendőrség feltételezését. Aztán fogott egy villát. . Valamikor éjfél után eldöntötte. aki nem szeret magáról beszélni. és Modiggal együtt közelebb lépett. Éhes volt. kinek az oldalán áll. és rég elmúltak már azok az idők. amit meg kéne néznetek. Beindította a CD-lejátszót. Tizenegykor még mindig ébren volt. Bubi – köszönt. hogy legalább esélyt ad neki. De hát végül is mit tud róla? Alig valamit. Átmentek a hálószobába. megfordítottuk a hullát. hogy megvan az indíték? – nyögte ki végül Modig. a dobozból ette meg a tésztát. Átbotorkált a hálószobába. Bublanski feltette a szemüvegét. és nagyon aggódott Salanderért. és osztályon felüli hacker. úgysem lesz képes elaludni. A sötét szoba ablakából több mint húsz percig bámulta az óvárost. A halál okát illetően semmi kétség nem lehetett. Tartozott neki annyival. hogy fotografikus memóriával rendelkezik. és bemászott a takaró alá. beállt a zuhany alá. a boncterembe vezető út első állomásán. mikor aludt el. dülöngélő betűket láthatólag nem avatott tetoválóművész írta.

Felhozott néhányat az előző esti lapokból. milyen kapcsolat fűzi Salanderhez. hogy bűnös lenne. FEJEZET Március 25. amit Blomkvist küldött a lánynak. még szenzációhajhászabb volt: ELMEBETEG TÖMEGGYILKOST KERES A RENDŐRSÉG Egy órát beszélgettek.http://www. hogy legalább beszéljen Salanderrel. hogy ön tartozik neki. Blomkvist hazahozta a szerkesztőségből Svensson szövegeinek másolatát. nagypéntek – március 26. jegyzeteket és legfőképpen a könyv kéziratát. és megkérdezte. ha odáig jutna a dolog. akit ismerek. – És remélem. Az egyik így szólt: HÁROMSZOROS GYILKOST KÖRÖZNEK A másik. És a kalapács is alátámasztotta volna a Salander erőszakos hajlamai melletti érveket. Blomkvist pedig hellyel kínálta Eriksson mellett a nappaliban. – Emlékeztetem. – Feltehetnék néhány kérdést? – Tessék. – Csak nyugodtan. Megkínálta Modigot kávéval. az áll. Pillanatnyi habozás után kivette belőle a kalapácsot és a gázspray-s palackot. – Milyen szívesség volt ez? – Olyan.hunebook. Szerintem egy idő után ő is beleegyezne. Annika hosszas tépelődés után végül is vonakodva belement abba. Erikssonnal nyolc órán át böngészték az e-maileket. Blomkvist rámosolygott. A rendőrség nyilvánvalóan megtalálta és elolvasta a levelet. és amiről nem szándékozom beszélni. Eriksson elvigyorodott. Végül megkérdezte a húgát. amelyek címlapját Salander óriásira nagyított útlevélképe díszítette. és miért nem hiszi.. Most szétterítette az anyagot a nappali padlóján. amit a kollégáim a Lundagatanon találtak. ahogy otthon is szokta. és visszatette a lábát az asztalra.com – ebook magyarul 16. ha és amennyiben elkapják. Ez pontosan mit jelent? – Lisbeth Salander óriási szívességet tett nekem. Modig húsz perccel később be is futott. Egy órakor Modig felügyelő telefonált. aki megölte Dagot és Miát. Érezd magad otthon. de igaziból nem vagyok büntetőjogi ügyvéd. nagyszombat Eriksson hátradőlt Blomkvist heverőjén. Modig szúrósan nézett rá. ami csak rá és rám tartozik. Viszont a legdörzsöltebb ügyvéd vagy. Arra pedig semmi szükség. akiben megbízhat. gondolta Blomkvist. hajlandó volna-e védeni Salandert. ami alatt Blomkvist elmagyarázta. – Képviseltem már néhány nőt bántalmazási ügyekben. – Az ön által Salandernek írt levélben. Szombat reggel Annika Giannini meglátogatta a bátyját. . Reflexből feltette a lábát a dohányzóasztalra. és Lisbeth-nek olyasvalakire lesz szüksége. majd gyorsan lekapta. A Mace spray birtoklása önmagában is bűncselekmény. és levette a táskát a mikrohullámú sütő melletti polcról. Ezért rám húzhatják a bűnpártolást. hogy gyilkossági ügyről van szó. hogy minél hamarabb el is fogják azt a rohadékot. ha lehet.. elmehetne-e Salander táskájáért. Ő maga a konyhába ment. mindenféle harsogó főcím alatt.

viszont nem ismerték a legmegdöbbentőbb közlések mögötti munka részleteit. akkor ön óriási veszélybe kerülhet. és mindannyian szerepeltek a könyvben. aki náluk kevesebbet tudott a témáról. miért. Semmi ostobaságot ne csináljon. Minden nevet külön papírlapra írtak. harmincöt centis képátlóval. Blomkvist tekintetét megszilárdította az eltökéltség. Mindegyikük férfi volt – vagy kuncsaft. magának kellett igazolnia az állításait. – És ez az ember miért lőtte volna le azt az ügyvédet. Ha Svensson még él. hogy ő a gyilkos. vagy strici –. Most már azt is értette. – De ki akarja deríteni? – Ha tudom. Nyilván tudja. és egészen biztosan nincs ott. amelyeknek csak Svensson és Johansson volt a birtokában. Nils Bjurmant? – Nem tudom. – Remélem. a lakásban van. kérdés nélkül kiadhatták volna a könyvet – ő és Johansson minden ellenvetést könnyedén megcáfoltak volna. akik közül harmincat Svensson egyértelműen azonosított. Legalábbis még nem. hogy az adatok pontosak. Közülük is lehet valaki a gyilkos. hogy a szöveg jó része olyan információkon alapult. Heten álnéven szerepeltek a szövegben. Huszonegyen kuncsaftok voltak. Astrid Lindgren regényeinek detektívhőse után. Átnéztem az asztalát. és esett az eső. Gyilkosság esetében pedig a bűnpártolás különösen súlyos bűncselekmény. hogy azért önök is szentelnek némi időt annak a lehetőségnek a kivizsgálására is. Olyan írónak. – És van ötlete. hogy a férfit Kalle Blomkvistnek csúfolják. s ezeket Blomkvist kiragasztott a nappali falára. hogy hol tarthatta? – Egy fekete hátizsákban hordta.http://www. hogy egyszer csak megkeresne és közölné. hogy törvénytelen egy körözött személyt segíteni a menekülésben. hogy adja fel magát. Ezt megmondhatja Bublanski felügyelőnek is. akik igénybe vették egyik-másik lány szolgáltatásait. úgy vélem. hogy nem Salander volt az? – Igen. Modig hirtelen elmosolyodott. remélem. mi történt. De Dag elég sok embert készült leleplezni. Ha téved. ki lőtte le a barátait? – Azt nem tudom. Úgy becsülték. ha kapcsolatba lép önnel. A szerkesztőségben lehet? – Nem. Következő kérdés. – Nem hiszem. ha Salander jelentkezik. önt nem kell megfigyelés alá helyeznünk. Nem tudja véletlenül. A gyakorlati problémát – a könyv kiadásának szempontjából – az jelentette. hogy muszáj letartóztatnunk Lisbeth Salandert. – És ha azt mondja. – Fogunk. és mégiscsak ő követte el ezeket a gyilkosságokat. akiknek elméletileg lehetett indítékuk Svensson meggyilkolására. . hogy Dag számítógépe eltűnt? – kérdezte végül Blomkvist. de ha megteszi. de remélem. – Ott nincs. hogy a szöveg körülbelül nyolcvan százaléka komolyabb problémák nélkül kiadható.com – ebook magyarul – Úgy véli. Blomkvist bólintott. Már besötétedett. Mint az enyém. Pár pillanatig hallgattak. – Megmondom. hogy Salandernek semmi köze ehhez az egész ügyhöz. – Ebben az esetben mit gondol. Este nyolcra harminchét személyt szedtek össze. Maga viszont.hunebook. – Én a magam részéről azt remélem. milyen komputeren dolgozott Dag Svensson? Egy használt Mac iBook 500-ason. Abban nem kételkedtek. Blomkvist és Eriksson listát készített azokról. Blomkvist kinézett az ablakon. hogy fel tud világosítani róla. Gondolom. megpróbálom meggyőzni. hogy ártatlan? – Akkor remélem. a maradék húsz százalékon viszont rengeteget kell kínlódni. szól nekünk. – Blomkvist úr. ez most szigorúan köztünk marad. mire közölhetővé pofozzák. Tudta. csak a képernyője nagyobb – Blomkvist a saját gépére mutatott a mellettük álló asztalon. ön is belátja. – Jól értem. akiket ez komolyan sújtott volna.

miért lőtték le Dagot és Miát. Blomkvist ránézett. – Lisbeth – javította ki Blomkvist. – Talán itt van a neve a falon – intett a fejével Blomkvist. hogy rád találtunk. Remekül teljesített. Sem megerősíteni. kicsoda Lisbeth Salander. mi köti Salandert a Millenniumhoz? Sosem beszélsz róla. Erősen kötődött Bergerhez és a stáb többi tagjához. én meg legjobb tudásom szerint válaszolok. . hogy még sosem volt ilyen jó szerkesztőasszisztensünk. miért van ez. Harriet Vanger feltámadt halottaiból. Nem mindennapi dolog. A Millenniumnál dolgozni rangot jelentett. és Erika is alig mondott valamit. amikor Hedestadban remetéskedtél.http://www. Erika tudja. sem cáfolni nem fogom. hogy az illetőnek a világon semmi köze a könyvhöz. Lehetett akár a barátnőd is. többet kell tudnom erről a Salanderről. és kitűnő munkát végzett. Nagyon örülünk. – Elhiszem. Ti elégedettek vagytok velem? – Erikával többször megállapítottuk már. hogy megbíztam Lisbethet egy másik feladattal is. Másfél éve dolgozott a Millenniumnál. hogy ez a kutatás kapcsolódott az ügyhöz? – Nem. semmi köze ahhoz. Eriksson elégedetten mosolygott. – Viszont semmivel sem jutottunk közelebb ahhoz. Úgyhogy kérdezz. de ő is titoktartást ígért. hogy ezt eddig nem mondtam. – Egyetértek veled – kezdte. és feltette a lábát az asztalra az övé mellé. Fel is került az a Hedestad a térképre. többet kell tudnod. hogy mi egy szót sem írtunk erről a feltámadásról. mit segített. de eddig annyit rohangáltam. hallottam. nem kockáztathatod meg. Az elmúlt egy évben sokszor jött be késve. mert Harriet csatlakozott hozzánk. és az is én vagyok. Aztán leült az Erikssonéra merőlegesen álló fotelbe. És bocs. Épp ez a baj. Tőlem első kézből kapod az információt. ha az embert megdicséri a nagy Mikael Blomkvist. de Blomkvist társaságában mindig egy kicsit kényelmetlenül érezte magát. és a munkatársak azt mondták róla. – Azért azt se zárjuk ki. de voltak dolgok. hogy megváltozott. mint volt.hunebook. Eriksson rápillantott. – Két éve… vagyis pont. hogy ki ölte meg Dagot és Miát. – Mégpedig azért nem. Többévnyi ideiglenes státusz után ez volt az első teljes munkaidős állása. hogy nem is tudtunk rendesen megismerkedni. – Mi ez a titokzatoskodás? Először is. – Igen. és üldögélt Bergernél vagy egyedül a saját irodájában. – Úgy értem. meg ilyenek. Nem mondhatom el. Salanderrel kapcsolatban pedig hidd el nekem. hadd kutakodjanak utána mások. Hagytuk. – De nem egészen ezt akartam kérdezni – emlékeztette Blomkvistet. ha… Nem fejezte be a mondatot. amelyekről egyszerűen nem beszélhetett. – Igen. hogy annak. Nem igazán szeretett csevegni. nem. és mi köze van a Millenniumhoz? – Két évvel ezelőtt adatgyűjtéssel bíztam meg egy nagyon bonyolult ügyben. mielőtt kicsináltad Wennerströmöt. – Szeretsz a Millenniumnál dolgozni? – kérdezte nyugtalanító hangon. Nem tudom hol elkezdeni. Gyakran járt el. akkor azt mondom. amit abban a másik ügyben segített nekem. Maga sem tudta. már másfél éve nálunk vagy. Blomkvist a szemébe nézett. aki összeköti Lisbethet Daggal és Miával. Ha pedig nem tehetem. Annyit viszont elárulhatok. és Eriksson az első néhány hónapban többször látta őt a tévében. mint személyesen. – Megmondanád. – Ha ki akarom sakkozni. Sokkal hallgatagabb lett. Bergerrel maradéktalanul megbíztak Erikssonban. de az egész szerkesztőségben Blomkvistet látta a legzárkózottabbnak és elérhetetlenebbnek. ami Enskedében történt. Megkockáztathatom. – Ha fel akarjuk deríteni a gyilkosságot. Fura is.com – ebook magyarul – A kézirattal rendben volnánk – mondta Eriksson. nagyon szeretek. A Wennerström-botrány kellős közepén csatlakozott a laphoz.

Szó szerint. Ne következtess. de a nyomozás vezetője sem tudott semmit mondani a keresett kapcsolatról. te magad vagy. Erről eddig nem is hallott. amiről tudunk. hogy ismeri Svenssont. Nem is értem. Már ha Blomkvist jól ismerte őt. hanem a gyámja megölésével is gyanúsítják. hogy valamelyikük vagy mindkettőjük kiprovokálta belőle ezt a tettet. – Akkor elég jól ismered. de én csinálok magamnak egy vodka-lime-ot – szólalt meg aztán. A veranda ablakánál ülve olvasott. – Mintha eltűnődtél volna valamin – mondta Eriksson. Azt viszont sehogyan sem tudta felfogni. – A nevek a falon… Mégis hogy folytassuk? – Mint egy tényfeltáró munkát. csak elbambultam. a bizonyítékot arra. De mindig pontosan kell tudnunk. csak spekulációkat arról. aki huszonöt éve volt a felesége. hogy ők egyáltalán… Blomkvist hirtelen elhallgatott. aki bele akarja ártani magát a dolgaiba – bizonyos fokig érthető volt. hogy érdeklődjön. mint minden más meló. Ez nem rendőrségi nyomozás. de ha fel is fedezte. de nem mondhatom el. hogy tudta meg. csak kell lennie valami kapcsolatnak közte és Dagék között. És közben mellesleg megmentette az életemet. ha szólt hozzá. miben. és végig Salanderre gondolt. ami arra irányult. A gyerekei már felnőttek. és szórakozottan felelgetett. hogy kiderítsük. – Lisbeth Salander a legrejtőzködőbb ember. a világklasszis hacker. hogy lelője őt és Johanssont? Sőt. hogy akár súlyosan megsebesíthet valakit. Gyakran hallgatott el. akik minden rendelkezésre álló információ szerint tökéletesen ismeretlenek voltak a számára. – Á. és itt teljesen egyértelmű a kapcsolat. hiszen a nők elleni erőszakról készültek beszámolni. amit tudnak. épp ellenkezőleg. hogy időnként egészen máshol jár. Az. Ha nincsenek az ujjlenyomatai a gyilkos fegyveren és a vitathatatlan kapcsolata Bjurmannal. Nem tudta. Csak fogadd el. hogyan lőhetett le két embert. észrevette. és megvette az újságokat. hogy mentális problémái vannak. te kérsz-e. a nyaralójában töltötte a hétvégét. Nyilván minden kísérletet fenyegetőnek érzett. hogy az elmebeteg nő valószínűleg rohamot kapott. és nem akarták a szüleikkel tölteni az ünnepeket. akit ismerek. mi oka lehetett. Kétszer is felhívta Bublanski felügyelőt. hogy Salander egyáltalán hallott volna Svenssonról és Johanssonról. mint még egy kávé… Armanskij Blidö szigetén. aki fenyegeti. – Tehát az a célunk. segítenie kellett volna őket. nyomon követve a Salander utáni vadászatot. Lisbeth Salander. Márpedig az egyetlen kapcsolat. Ritva. hogy a laptopja tele van a Svenssonnal folytatott levelezésével. és nem is fogom elmondani. – Mindenesetre jobban hangzik. hogy segített nekem. Semmi nem utalt arra. a könyv részleteivel. valóban Salander gyilkolta-e meg Dagot és Miát. Tudta róla. és ott van rajta Johansson disszertációja is. amire rájövünk. – Valójában én sem. Az sem lepte meg. – Nem tudom. Több mint egy éve nem beszéltem Lisbethtel. Talpra ugrott.com – ebook magyarul – Hadd adjak egy tanácsot. amennyire őt ismerni lehet – felelte Blomkvist. De semmi ilyesmit nem talált a lapokban. Egy egész másik ügyben. nagyon fáradt vagyok. Róla mit tudsz? .http://www. a rendőrség sötétben tapogatózott volna. Ne találgass. hogy rátámadt a gyámjára – aki a szemében olyasvalakinek tűnhetett. figyeli-e a számítógépét Salander. Eriksson meglepetten nézett fel. ahogy a rendőrség állítja. Olyan lesz. – tért a tárgyra Eriksson. hogy irányítsák az életét. hol tart a rendőrség. – De ha Salander a gyilkos. Csalódott volt. és kiszedni belőlük mindent. csak nem kell mindent közzétenni. – Hát. és kibámult az ablakon a sötétségbe. Mindennap elautózott az első boltig. amiért ennyire félreismerte Salandert. – Na jó. Blomkvist nem szándékozott neki Salander informatikai tehetségéről beszélni. Armanskij egyre csak kereste a kapcsolatot Salander és az enskedei pár közt.hunebook. Hirtelen felderengett benne. Ezt a te Lisbethedet nemcsak Dag és Mia.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

– Semmit. A nevét sem hallottam soha. Sőt azt sem tudtam, hogy gyámja van. – De annak a valószínűsége, hogy valaki más ölte meg mind a három embert, gyakorlatilag nulla. Még ha valaki a könyv miatt ölte is meg Dagot és Miát. Lisbeth gyámjának a meggyilkolására nem volt indítéka. – Tudom, és ez az, ami nem hagy nyugodni. De el tudok képzelni egy olyan lehetőséget, amiben egy külső személy gyilkolta meg Dagot, Miát és Lisbeth gyámját is. – És mi az? – Tegyük fel, hogy Dagot és Miát azért ölték meg, mert a leánykereskedelem körül szaglásztak, és Lisbeth is belekeveredett az ügybe. Mivel Bjurman volt Lisbeth gyámja, lehet, hogy ő megbízott benne, és így esetleg olyasmi jutott a tudomására, ami végül is a meggyilkolásához vezetett. – Aha, már értem. De erre egy mákszemnyi bizonyítékod sincs. – Hát az nincs. – És akkor mit gondolsz? Bűnös, vagy sem? Blomkvist sokáig gondolkodott. – Azt kérdezed, hogy képes-e embert ölni? Képes. Nagyon be tud vadulni. Egyszer láttam, amikor… – Amikor megmentett? Blomkvist a szemébe nézett. – A részleteket nem mondhatom el. Lényeg, hogy volt egy ember, aki meg akart ölni, és már majdnem sikerült neki. Na, akkor jött ő, és szemrebbenés nélkül leverte egy golfütővel. – És ezt nem mondtad el a rendőrségnek? – Nem. És te sem mondhatod el senkinek. Malin, muszáj, hogy meg tudjak bízni benned. – Nem mondom el senkinek. Még Antonnak sem. Azonkívül, hogy a főnököm vagy, kedvellek is, és nem akarok ártani neked. Blomkvist rámosolygott, aztán újra elkomolyodott. – Abban biztos vagyok, hogy ha szükséges, megölte volna azt az embert, hogy megvédjen. Viszont úgy gondolom, hogy egyébként ésszerűen gondolkodik. Legalábbis a maga fura módján. Volt már iszonyúan erőszakos, de azért, mert szükség volt rá. Ahhoz, hogy megöljön valakit, az kellett, hogy nagyon komolyan fenyegesse vagy feldühítse az illető. Elgondolkodott. Eriksson türelmesen nézte. – Az ügyvédről most nem beszélek, őt nem ismertem. De hogy Dag és Mia ennyire fenyegették vagy megharagították volna, az szinte lehetetlen. Sokáig szótlanul ültek. Eriksson megnézte az óráját, és látta, hogy már fél tíz. – Késő van. Haza kell mennem. – Nehéz napunk volt. Holnap folytatjuk a rostálást. Hagyd csak az edényeket, majd én. Nagyszombat éjjelén Armanskij álmatlanul feküdt, és Ritvát ügyelte, ahogy alszik. Egyszerűen nem értette, mi történik. Papucsba és hálóköntösbe bújt, és átment a nappaliba. Hűvös volt, így néhány fahasábot rakott a cserépkályhába, majd kinyitott egy sört, és nézte a Furusundcsatorna sötét vizét. Mit tudok én róla? Salander szeszélyes és kiszámíthatatlan. Ez nem volt kétséges. 2003 telén történt valami, ami miatt nem dolgozott neki többet, és egy év szabadságra ment. Ennek a hirtelen távozásnak volt valami köze Blomkvisthez is – de ő sem tudta, mi történt a lánnyal. Aztán visszajött, és meglátogatta. Azt állította, hogy „elvan”, amin nyilván azt értette, hogy van annyi pénze, amiből megél egy ideig. Rendszeresen látogatta Plamgrent. Blomkvistet nem kereste meg. Lelőtt három embert, akik közül kettőt állítólag nem is ismert. Itt valami nincs rendben. Armanskij kortyolt a söréből, és rágyújtott egy szivarkára. Rosszkedvéhez most már bűntudat is járult.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Amikor Bublanski nála járt, készségesen rendelkezésére bocsátotta a tőle telhető legtöbb információt ahhoz, hogy elkapják Salandert. Nem kételkedett benne, hogy el is fogják – minél előbb, annál jobb. Az viszont nagyon bántotta, hogy gondolkodás nélkül elhitte: a lány bűnös. De hiszen ha a rendőrség azt mondja neki, hogy gyilkossággal gyanúsítanak valakit, az jó esélylyel úgy is van. A rendőrség azonban nem veszi figyelembe, hogy ő maga esetleg igazságosnak érezte a tettét: esetleg hogy van valami enyhítő körülmény vagy ésszerű magyarázat arra, hogy őrjöngésbe kezdett. Egyszerűen csak meg akarják találni őt, és rábizonyítani, hogy ő adta le a lövéseket. Nem, a lelkivilágában nem fognak kutakodni… Megelégszenek azzal, ha indítékot találnak, és ha nem, még mindig beállíthatják az egész öldöklést az elmebaja következményének. Megrázta a fejét. Nem volt képes elfogadni a lányt, mint elmebeteg tömeggyilkost. Salander soha semmit nem tett akarata ellenére vagy anélkül, hogy átgondolta volna a következményeket. Csodabogár – az igen. De őrült – az semmiképpen. Kellett tehát lennie magyarázatnak, lett légyen az bármily zavaros olyasvalaki számára, aki nem ismerte őt. Hajnali két óra tájban meghozta a döntést.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

17. FEJEZET Március 27., húsvétvasárnap – március 29., kedd
Armanskij vasárnap reggel, többórás hánykolódás után felkelt. Vigyázva, hogy ne ébressze fel Ritvát, leosont a földszintre, kávét főzött, és szendvicseket csinált. Aztán bekapcsolta a laptopját. Megnyitotta az űrlapot, amit a Milton Securitynél a személyi átvilágításokhoz használtak. Annyi adatot gépelt be Salanderről, amennyit csak tudott. Kilenckor lejött Ritva is, és kávét töltött magának. Megkérdezte a férjét, hogy mit csinál, de az csak mormogott valamit, és írt tovább. Egész napra belemerült a munkába. Blomkvistnek végül is nem lett igaza, talán mert húsvét volt, és a rendőrségen gyakorlatilag senkit nem lehetett találni. Mindenesetre a média csak vasárnap reggelre fedezte föl, hogy ő találta meg Svensson és Johansson holttestét. Először az Aftonbladet riportere, régi barátja hívta fel. – Szóval te találtál rá az enskedei párra. Blomkvist megerősítette, hogy így van. – A forrásom szerint a Millenniumnak dolgoztak. – A forrásodnak csak részben van igaza. Dag Svenssont tényleg megbíztuk egy munkával, de Mia Johanssont nem. – Apám, azért azt el kell ismerned, hogy ez állati nagy sztori. – Tudom – sóhajtotta megviselten Blomkvist. – Miért nem adtatok ki közleményt? – Dag a kollégánk és a barátunk volt. Úgy gondoltuk, mielőtt bármit közzéteszünk, először az ő és Mia rokonaival tudatjuk, hogy mi történt. Blomkvist tudta, hogy ezt még nem fogják idézni. – Érthető. Min dolgozott Dag? – Egy sztorin, amivel megbíztuk. – Miről? – Milyen fogásra számítotok ti? – Szóval van fogás. – Na elmész az anyádba, Nicklasson. – Jaj már, Blomman! Úgy gondolod, hogy a gyilkosságok összefüggenek a sztorival, amin Dag Svensson dolgozott? – Ha még egyszer Blommannak hívsz, idén már nem beszélek veled. – Jól van na, bocs. Tehát úgy gondolod, hogy Dagot az oknyomozó munkája miatt ölték meg? – Fogalmam sincs, miért ölték meg. – Volt a sztorinak valami köze Lisbeth Salanderhez? – Nem. Semmi a világon. – Ismerte Dag azt az eszementet? – Nem tudom. – Dag újabban a számítógépes bűnözésről írogatott cikkeket. A Millennium-os sztori is ilyen volt? Nem adod fel, mi? – gondolta magában Blomkvist. Épp megmondta volna Nicklassonnak, hogy szálljon le róla, amikor hirtelen felült az ágyban. Rögtön két remek ötlete támadt. Nicklasson valami másról kezdett beszélni. – Várjál, Nicklasson. Tartsd, és ne mozdulj. Mindjárt jövök. Felkelt, és a mikrofonra tapasztotta a kezét. Hirtelen egész más világban volt.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

A gyilkosságok óta egyfolytában azon törte a fejét, hogyan léphetne kapcsolatba Salanderrel. Volt rá esély – komoly esély –, hogy bárhol is van, elolvassa, amit ő az újságnak nyilatkozik. Ha letagadja, hogy ismeri, azt úgy értelmezheti, hogy elhagyta vagy elárulta őt. Ha megvédi, azt mások fogják úgy értelmezni, hogy többet tud a gyilkosságokról, mint amit elmondott. Ha viszont a megfelelő kijelentéseket teszi, azzal ráveheti Salandert, hogy keresse meg. – Bocs, már itt is vagyok. Mit is mondtál? – Kérdeztem, hogy Dag a számítógépes bűnözésről írt-e. – Na, ha nyilatkozat kell, kapsz. – Nosza. – De csak ha szó szerint idézel. – Miért, még hogy idézhetnélek? – Erre inkább nem válaszolok. – Szóval mit akarsz mondani? – Negyedórán belül elküldöm. – Mi? – Nézd a mailedet – mondta Blomkvist, és letette. Az íróasztalhoz lépett, és bekapcsolta az iBookot. Megnyitotta a Wordot, két percig összpontosított, aztán írni kezdett. A Millennium főszerkesztőjét, Erika Bergert mélységesen megrázta kollégája, a szabadúszó újságíró Dag Svensson meggyilkolásának híre. Reméli, hogy a gyilkos kilétére minél előbb fény derül. Dag Svensson és barátnője holttestére a Millennium publicistája, Mikael Blomkvist talált rá szerda éjjel. „Dag Svensson fantasztikus tehetségű újságíró volt, és emberként is nagyon kedveltem. Rengeteg cikkötlettel jött elő. Több minden egyéb között a számítógépes bűnözés terén folytatott nagyarányú kutatást” – nyilatkozta az Aftonbladetnek Mikael Blomkvist. Sem Blomkvist, sem Berger nem kíván találgatásokba bocsátkozni arra vonatkozóan, hogy ki és milyen indokkal követhette el a gyilkosságokat. Blomkvist felvette a telefont, és Bergert hívta. – Szia, Ricky, képzeld, most nyilatkoztál az Aftonbladetnek. – És mit? Blomkvist felolvasta. – Ez hogy jutott eszedbe? – Ez az utolsó szóig igaz. Dag tíz évig volt szabadúszó, és főleg a számítógépes biztonságtechnikával foglalkozott. Sokszor beszélgettünk erről, és szóba került, hogy ebben a témában is ír nekünk egy cikket, ha végzett a leánykereskedős sztorival. Na és kit érdekel még nagyon a hackelés? Berger most jött rá, mi volt a férfi szándéka. – Okos, Micke. Nagyon okos. Oké, mehet. Nicklasson az e-mail elküldése után egy perccel visszahívta Blomkvistet. – Hát ez nem túl sok. – Ez van, más lapok ennyit sem kapnak. Vagy leközlitek így, ahogy van, vagy sehogy. Blomkvist visszament az iBookhoz. Egy percig gondolkozott, majd újra írni kezdett: Kedves Lisbeth! Miután megírom ezt a levelet, itt hagyom a gépemen. Tudom, hogy előbb-utóbb úgyis elolvasod. Emlékszem, hogy nyúltad le két éve

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Wennerström merevlemezét, és feltételezem, hogy gondosan meghackelted az én gépemet is. Az már tiszta, hogy nem akarsz engem látni többet. Nem kérdezem, miért, és nem is kell megmagyaráznod. De az elmúlt pár nap eseményei, tetszik, vagy sem, megint összehoztak minket. A rendőrség szerint te öltél meg két embert, akikkel nagyon jóban voltam. Én találtam rá Dagra és Miára, percekkel azután, hogy lelőtték őket. Én nem hiszem, hogy te voltál az. És nagyon remélem, hogy tényleg nem. A rendőrség pszichopata gyilkosnak tart téged, de ha így van, akkor vagy nagyon félreismertelek, vagy a felismerhetetlenségig megváltoztál az elmúlt egy évben. És ha mégsem, akkor a rendőrök rossz, nyomon járnak. Ebben a helyzetben valószínűleg arra kéne biztassalak, hogy fordulj a rendőrséghez, de gondolom, hiába is tépném a számat. Előbb-utóbb viszont megtalálnak, és akkor jól fog jönni egy barát. Velem talán nem akarsz tárgyalni, de van egy húgom, Annika Giannini, aki ügyvéd. Mégpedig a legjobb. Hajlandó képviselni téged, ha hozzá fordulsz. Bízhatsz benne. Ami a Millenniumot illeti, mi is nyomozni kezdtünk, hogy megtudjuk, miért halt meg Dag és Mia. Most éppen egy listát állítok össze azokról, akiknek volt okuk elhallgattatni Dagot. Nem tudom, jó nyomon járok-e, de egyenként le fogom ellenőrizni őket. Az egyik fő gondom az, hogy nem tudom, hogy jön a képbe Nils Bjurman. Dag sehol nem említi a kéziratban, és semmilyen összefüggést nem találok közte és Dagék között! Segíts. Kérlek! Mi a kapcsolat? Mikael Ui.: Csináltass új igazolványképet. Ez elég előnytelen. A dokumentumnak a [Sallynek] címet adta, majd létrehozott egy < LISBETH SALANDER> nevű mappát, és ikont is csinált neki. Kedd reggelre Armanskij megbeszélést hívott össze az irodájában, amelyen rajta kívül hárman vettek részt. Johan Fräklund, a solnai rendőrség egykori nyomozója a Milton operatív egységének vezetője volt. Ő felelt a tervezésért és az elemzésért. Armanskij tíz éve alkalmazta, és a cég egyik legértékesebb emberének tartotta a hatvanas évei elején járó férfit. Berendelte Sonny Bohmant és Niklas Hedströmöt is. Bohman korábban szintén rendőr volt. A norrmalmi készenlétieknél kapta a kiképzését a nyolcvanas években, majd az életvédelmi osztályra került, ahol tucatnyi drámai kimenetelű nyomozást vezetett, egyebek között kulcsszerepet játszott a Lézerember nevű orvlövész§ kilencvenes évek eleji tombolása során. 1997-ben érkezett a Miltonhoz, rengeteg győzködés és jelentékeny összegű fizetés hatására. Niklas Hedström újoncnak számított a cégnél. A rendőrtiszti főiskolára járt, de az utolsó vizsgák előtt tudta meg, hogy veleszületett szívelégtelensége van. Meg kellett operálni, és a rendőrkarrierje is véget ért. Fräklund, aki Hedström apja lehetett volna, azt javasolta Armanskijnak, hogy adjanak a fiúnak egy esélyt. Mivel épp üresedés volt az elemzőknél, Armanskij alkalmazta, és ezt azóta sem bánta meg. Hedström öt éve dolgozott a Miltonnál. A terepen ugyan nem szerezett tapasztalatokat, éles elméje viszont bőven pótolta ezt.
John Ausonius, aki 1991 augusztusa és 1992 februárja között egy embert megölt és tizenegyet súlyosan megsebesített különböző lőfegyverekkel, köztük egy lézerirányzékkal ellátott puskával – a ford.

hogy magukat. hogy akinek ennyi esze van. foglaljanak helyet. – A maga útján járt – mondta Armanskij. és rohadt idegesítőnek. akik most érdeklődve vizslatták. hogyan működik. hogy a cég fennállása során először egy tisztán belső feladatra mozgósítjuk a Milton erőforrásait – mondta. míg itt dolgozott? – Én egyszer megpróbáltam felszedni – mondta Hedström. ha be kell illeszkednie valahova. mi az igazság. Hedström kifürkészhetetlen arckifejezéssel bámult a semmibe. – Én speciel nem hiszem. maga vezeti és folyamatosan szemmel tartja a nyomozást. – Nekünk azonban van egy nagy előnyünk a rendőrséggel szemben. de tudta a többiekről. Bohman megvonta a vállát. mi történt.hunebook. – Mennyire ismerték meg. – Nem igazán jött össze. – Már bocsánat. hogy hatóságilag zizi. azt mindenki láthatta Enskedében – mondta Bohman. Azt hittem. – Én rendkívül furcsának találtam – mondta Fräklund. Az új feladatuk. hogy egyikük figyelmét sem kerülték el a hétvégi újságok címlapjai. Bohman és Hedström. – Nem volt neki a homlokára írva. – Munkatársunk volt – mondta. A beszélgetés nagyjából közömbös hangon folyt. – Hát. Nem akart gyengének és zavartnak látszani. Tudni akarom. leharapja a fejem. Kell lennie észszerű magyarázatnak. amíg Bohman és Fräklund is a végére ér. hogy megállapítsák az igazságot Lisbeth Salander ügyében. amivel felszítja bennük a lelkesedést és a profi szellemet. De megbíztam benne. – Nem – felelte Armanskij. vagy akár csak sejtette. Ismertük Salandert. uraim. és mintha szomorúan mosolygott volna. azt nem gondoltam volna. mindegyikben mintegy ötven fénymásolt újságkivágással a Salander utáni vadászatról. ha maga mondja… – Bohman hangja bizonytalanul csengett. – Én meg dühöngő őrültnek. – Elhatároztam. Mindig messze az elvárásokon túl teljesített. – Lehetséges. és kezdjenek olvasni – mondta Armanskij. Hedström végzett először az olvasással. nem kell jobban megbélyegezni. . mi késztethette Salandert arra. Egy esély mindenkinek jár. ha tíz mondatot beszéltünk. mint amennyire már úgyis meg van. – Erről például lövésem se volt – mondta Hedström. És ön sem mondta soha. – Lisbeth Salander – mondta sötét hangon Fräklund. hogy olyan tálalásban adja elő a feladatot. – A válasz természetesen az elmeállapotában rejlik – válaszolta Armanskij. Azt mindig sejtettem.http://www. de arra gondoltam. – Nem volt könnyű kezelni. A két férfi kétkedve nézte Armanskijt. – Fräklund. – Ez kétségtelen – felelte Armanskij. Véleményem szerint ez kötelez minket arra. hogy ennél a cégnél bárki is ismerte Salandert. az lesz. ezenkívül összesen. – A költségvetést nem fogja túlzottan megterhelni. Három dossziét nyújtott át. felmentem a mostani munkáik alól. és letette a mappát.com – ebook magyarul – Jó reggelt mindenkinek. de szerintem ez inkább a rendőrség dolga lenne – mondta Fräklund. Armanskij megvárta. akivel valaha találkoztam. mi jár a kis fejecskéjében. – Nem tudom felfogni. Bohman a fejét csóválta. Fajtiszta fapina. – És hogy mi volt ennek a jótékonyságnak az eredménye. az hogy lehet ekkora csődtömeg. hogy a Milton alkalmazottainak többségéhez hasonlóan utálják Salandert. és a saját háromoldalas írásával a lányról. – Az nem számít – mondta Armanskij. van némi fogalmunk arról. – Feltételezem. Fontos volt. Armanskij végignézett a trión. Armanskij nem akarta leleplezni Salander iránti gyengéd érzelmeit ez előtt a három vérprofi előtt. hogy nem normális. bár ez talán kissé homályos megfogalmazás. – Salander a Milton Security munkatársa volt. de hogy ekkora egy eszelős. hogy megölje a gyámját és az enskedei párt. mert a legjobb adatgyűjtő volt. – Ezt sosem értettem – mondta Fräklund. hogy kiderítsük. a dossziéra bökve. – Mert úgy gondoltam. – Cselekvőképtelennek nyilvánították.

De tételezzük fel. Tényleg megengedi a rendőrség. Teljes hozzáférést kapnak a nyomozati anyagokhoz. Semmi más.com – ebook magyarul – De már vagy… mióta is. de mi ugyebár egyszerű civilek vagyunk. ugyanis ő kérte. az egyetlen feladatuk az igazság kiderítése. két éve nem dolgozik itt – vetette ellene Fräklund. aki erre az alkalomra az egész nyomozócsoportot összeszedte. beleértve az ügyészt is. Salander volt-e. Miután mi többet tudunk róla. és csatlakoznak Bublanski csapatához. amivel maguk rendelkeznek. és ha igen. És Bublanski is megkap minden információt. a rendőrség sem igen szeretné. hogy megpróbáljuk elkapni Salandert. – Tegnap hosszan elbeszélgettem Ekström ügyésszel és a nyomozás vezetőjével. A rendőrség gyakran alkalmaz a nyomozásoknál civil tanácsadót. – De ellenkezik az alapelvekkel. ha beleütnénk az orrunkat a dolgukba. hanem egy hatalmas médiaérdeklődést vonzó ügy. Bublanski felügyelővel. hogy mi mennyibe került. Tehát a rendőrség is jól jár. – Én sem – ismerte be Armanskij. akik rendelkeznek némi ismerettel az elsőszámú gyanúsítottról. aki lelőtte ezt a három embert. mielőtt megint kárt tesz magában vagy másokban. Ez volt a legnagyobb aduja. amit csinált. – Éppen ellenkezőleg – vágta rá Armanskij. Modig akkor esett be a terembe. majd belekezdett a mondandójába. hogy csak úgy részt vegyünk egy gyilkosság utáni nyomozásban? – Bublanski vezetése alatt fognak dolgozni. – A rendőrségnek elég súlyos közvetett bizonyítékai vannak. hogy közbekérdezek – szólalt meg nagy nehezen Bohman –. – Mindenesetre a maguk dolga az lesz. Tehát a Milton összefog a rendőrséggel. aki a legjobban ismeri Salandert. De én azt nem hiszem. Volt-e esetleg cinkosa. – Hát egy hármas gyilkosságnál elég nehéz lesz enyhítő körülményt találni – mondta Fräklund. ügyesen kellett kijátszania. mikor a kollégái épp leültek. van-e a történetnek másik oldala. és Hedström is járt a rendőrtisztire. hogy Salander ártatlan. Bublanski mellett foglalt helyet. hogy most a legfontosabb dolog Lisbeth Salander mielőbbi kézrekerítése. – Amekkora kell. Egyéb? – Igen. mint itt. Abban egyeztünk meg. hogy bármennyire is felelősek lennénk azért. És felteszem. Ez nem valami leszámolás két bűnbanda között. miért. vagy van-e valamilyen eddig ismeretlen körülmény. és segítsenek a lehető leggyorsabban letartóztatni. Maga meg Fräklund többet dolgozott a rendőrségnél. – Tehát lehetséges. és ha kezd kicsúszni a kezünkből. vagy amit ezután derítenek ki.hunebook. Most megköszörülte a torkát. Fräklund lassan bólintott. Ő böngészte át Salander és a szociális segélyszolgálat kapcsolatának történetét – Ő az ügy „pszichopataszálának” nevezte –. hogy maguk ketten – mutatott Bohmanra és Hedströmre – szépen átköltöznek a Kungsholmenre. leállunk. ha külföldi személy is érintett az ügyben. Maguk pedig nem egyszerű civilek. Ekströmön nagy a nyomás. hogy tartsanak megbeszélést. Tudni akarom. például pszichológust vagy tolmácsot. beszállhatunk a nyomozásba. mint a rendőrség.http://www. amiben – legalábbis minden jel erre mutat – kivégeztek egy ügyvédet. – Nem hiszem. A három alkalmazottnak leesett az álla. – Jó. – Hogyhogy? – ámult el Bohman. . ha kikérdeznének engem is. Amíg a Milton benne van az ügyben. És miután én vagyok itt az. De rendszeres értesítést kérek arról. – Mekkora keret van rá? – kérdezte Fräklund. és a jobbján ülő férfihez fordult. hogy mától kezdve legalább egy hétig ezen dolgoznak. Ekströmmel egyetértettünk abban. fenn kell tartanunk annak a lehetőségét. de nekem is jelentenek. – Ha ilyesmit keresünk. hogy nem ő volt az? – kérdezte Hedström. egy kriminológust és egy újságírót. Faste mérges pillantást vetett rá. és természetesen terjedelmes anyagot gyűjtött össze. Maguk is civil tanácsadók lesznek. hogy… – Dehogy ellenkezik. jó lenne. Én viszont tudni akarom. – Elnézést. netán az a cinkos lőtt-e végül is. hogy mindenben együttműködjenek a rendőrséggel.

hogy már rendbe is jött volna. ## . hogy időnként hibázzunk. mint az előbb. Volt olyan szíves eljönni Stockholmba. Anna Lindh svéd külügyminisztert 2003. amikor szintén Teleboriant kérték fel orvosszakértőnek. hogy segítse a nyomozást. ha bejönnek a jóslataim. – Először is meg kell vizsgálnunk. – Én egyike vagyok annak a sok orvosnak. Tizenévesen az én páciensem volt. Stefan pszichiátriai klinika vezető főorvosa. Peter Teleborian. – Ez valahogy nem vág össze a jogállamiság alapelveivel. Vonásai élesek voltak. kétségkívül bomlott személyiség. De igen. Akkor lett igazán ismert. Csak azt akartam mondani.com – ebook magyarul – Az úr dr. majd ásványvizet töltött egy műanyag pohárba. Az enskedei események idején éppen egy tévéműsorban beszéltem az időzített bombáról. – Persze… – bólintott Teleborian. az orvos előadást tartott a pszichiátriai zavarokról. Ez egyfajta egyensúly az egyén és egy mentálisan beteg ember esetleges áldozatainak tisztelete között. és lehet. ami több elmegyógyintézet bezárásához vezetett. – Tehát nem maga volt az orvosa – mondta Faste. és én is részt vettem az értékelésében. legalábbis jelen formájában nem. Akkor kifejezetten Lisbeth Salanderre gondoltam. Anna Lindh külügyminiszter meggyilkolása óta## dr. Teleboriannal. de felhoztam még példának – álneveken persze – néhány olyan pácienst. és minden pácienst egyénileg kell kezelni. Amikor utolsó éves volt a főiskolán. tudok-e egyáltalán segíteni – kezdte óvatosan. Faste most még mérgesebben nézte. akik Lisbeth Salander ügyével foglalkoztak. és elmondja nekünk mindazt. a megjelenése mégis kisfiús. Teleborian biccentett a többieknek. kis kecskeszakállal és acélkeretes szemüveggel. az uppsalai St. nem engednék ki a közösségbe. amelyek elkövetője ebből a kis csoportból kerül ki. még mielőtt bármit elkövet? – kérdezte Modig. Modig ott volt egy sorozatos erőszaktevő tárgyalásán is. akinek intézetben volna a helye. göndör barna hajú férfi volt. Teleborian volt az egyik legismertebb pszichiáter Svédországban. – Jóslatai? – ismételte Bublanski. és beszélt a fiatalkorú pszichopaták viselkedéséről is. Rettenetes dolog. Nyilvános szereplései folytán dr. ami majdnem mindenhol ott ketyeg a társadalmunkban. hajléktalanságra ítéltetve. – Igen. – Azt akarja mondani. miért ilyen ellenséges vele mindig. Elég ironikus. – És maga szerint Lisbeth Salander is ennyire zakkant? – kérdezett közbe Faste. akit. akiket nem kellene. És természetesen nálunk is elkerülhetetlen. mintha a foga fájna vagy szívbajos lenne. Lezser öltözete kordbársony zakóból. ugyanúgy.hunebook. Nyilvánvalóan segítségre szoruló emberek kerültek az utcára. akinek orvosi ellátásra van szüksége. hogy be kellett volna zárni. – Tökéletesen igaza van – sietett akaratlanul is a segítségére Teleborian. világoskék csíkos ingből állt. szeptember 10-én egy bevásárlóközpontban szúrta le az elmebeteg Mijailo Mijailovic – a ford. de még sosem beszélt vele. ennél mélyebben nem kellene belemennünk a társadalompolitikába – szólt közbe óvatosan Bublanski. Minden eset más. Becslésem szerint csak ebben az évben legalább hat olyan emberölési ügye lesz a rendőrségnek. Modig néhányszor találkozott már dr. ha megkapja a szükséges kezelést. – Itt egyetlen esetről van szó. Teleborian a pszichiátriai kezelés visszaesését vizsgáló kormánybizottság tagja volt. mielőtt tizennyolc éves korában gyámság alá helyezték.http://www. ha rajtam múlna. amit Lisbeth Salanderről tud. – Azt hiszem. amikor keményen kritizálta a pszichiátriai kezelésre vonatkozó pénzügyi megszorítást. Teleborian alacsony. hogy fontos megérteniük. – A zakkant kifejezést mi nem használjuk. Még rendbe is jöhet. farmerből és nyakig begombolt. és olyanokat engedjünk el. – Ilyenkor utálom. és nem szabadna szabadon kószálnia az utcán. – Nem fér össze a jogállami társadalommal. hogy Lisbeth Salander beteg ember. Modig nem értette.

és nyilvánvalóan paranoiában is szenvedett. Arrébb is mehetett volna. – Tulajdonképpen egyáltalán nem tudja. elleneztem ezt a döntést. Ő sokkal inkább egomániás. – De ott van az a támadás a metróban. Nem tudunk olyan esetről. rendkívül erőszakosan reagál. A beutalása oka az volt. mi történt vele tizennyolc éves kora óta. hogy milyen jól boldogul tizennyolc éves kora óta. és egyfolytában a pszichózis peremén egyensúlyoz. Semmi empátia nincs benne. miután beutalták a St. és ő csak védte magát – mondta dr. Úgy sejtem. – Azért találgatásnál valamivel több. – Mint már mondtam. Aztán előrehajolt. hogy soha nem állítottunk fel róla teljes diagnózist. Volt ügyvédje. tizenhét éves korában – ellenkezett Faste. nem igaz? – kérdezte Modig. mostanra a személyisége szerves részévé vált. Annyit azonban egészen biztosan állíthatok. Nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre. Stefanba. amit tíz évvel ezelőtt talán kezelhettünk és gyógyíthattunk volna. Elég nagy szakmai tapasztalaton alapul. pontosan hogy reagál adott helyzetben egy személy. Ehelyett súlyosan bántalmazta a támadóját. tanáraival és ismerőseivel szemben.hunebook. hogy kiengedi a társadalomba? – kérdezte Faste. hogy Lisbeth Salandernek bántódása essék. hogy gyermekkorában különösen erőszakos viselkedést mutatott iskolatársaival. Ezért gondolom azt. Saját magán kívül mindenki jelentéktelen a számára. – De egy ilyen prognózis jórészt találgatás. és megdörzsölte a homlokát. De azt mondanám. akiket nem is ismert. – Lisbeth Salander kezelése során az egyik hibánk az volt. – Akkor őt támadták meg. milyen állapotban van jelenleg. de ez a mostani liberalizációs irányelvek és a megszorítások eredménye is. skizofréniában szenved. – Ha egyszer nincs diagnózis… – Vegyük sorra – mondta dr. – És önveszélyes is? – érdeklődött Faste. és sok szempontból szociopatának is tekinthető. – Maga nem is tudja. hogy veszélyesnek kell tekintenünk? Dr. rendkívül erőszakosan reagálhat – mondta Faste. milyen nehéz előre megmondani. Teleborian. Teleborian. mert visszautasította a kezelést. méghozzá nagyon jó. hogy idegenre támadt volna. –Ezt értsük úgy. vagy menedéket kereshetett volna a többi utas között. akik olyasmit mondtak vagy tettek. – Azt mondta. De ez is jó példa a viselkedésére. nem hinném. Kezelésre szorul. Gyámság alatt ugyan. Minden csak róla szól. – Valószínűleg több minden játszott közre. sem semmilyen más módon részt venni a terápiában. hogy az enskedei párnak igenis ismernie kellett őt. Szerintem a letartóztatása után nem fog börtönbe kerülni. hogy léteznie kell valamilyen összekötő kapocsnak közte és az enskedei pár között. Én. Ha fenyegetve érzi magát. hogy a betegség. hogy egyáltalán beteg-e? – kérdezte Modig. – Tehát azt sem tudja biztosan. – Mitől olyan biztos ebben? – kérdezte Faste. – Nem.com – ebook magyarul – Szolgáltatna nekünk némi háttér-információt? – kérdezte Bublanski. mániákus viselkedést mutatott. Évek óta nem követem már a fejlődését. szerintem elkövethet-e öngyilkosságot? Nem. amikor kikérték a véleményemet. De a prognózisa… – Milyen prognózis? – Ez idő alatt nem kapott semmiféle kezelést. hogy nem volt semmilyen rendőrségi ügye. Teleborian csendben nézte egy ideig. Több esetben is bántalmazott másokat. de már nyolc éve él úgy a társadalomban. – Egy közismert szexuális zaklatóval szemben. Pszichotikus volt. ezt nem tudom megmondani. Mégpedig azért. amikor elfogják… De . És minden általunk ismert esetben az ismeretségi körébe tartozó személyeket. – Mi vihette rá arra. amit ő támadásnak érzékelt. Nem akarom. nem áll rendelkezésünkre igazi diagnózis. – Egész pontosan mi baja? – kérdezte Bublanski. – Lisbeth Salander akkor került hozzám. Teleborian felnevetett. hogy megöljön két embert. és arra. – Úgy érti. Két évig volt a páciensem. Őszintén szólva egészen meglepő. hogy megölje a gyámját? Dr.http://www. és nem tudom. amikor tizenhárom éves lett. – És akkor mégis milyen alapon döntött úgy a körzeti bíróság. De igazi beleszólásom nem volt a dologba.

azt javaslom. hogy használni is fogja.http://www. Ha van fegyvere. .com – ebook magyarul igen. hogy a letartóztatását a lehető legnagyobb körültekintéssel hajtsák végre. nagy a kockázata annak.hunebook.

szerda Az enskedei gyilkosság ügyében folytatott három párhuzamos nyomozás közül Bubi felügyelőé a hatóságnak járó előnyöket is élvezte. Az énekesnő egy södertörni villában lakott. Bohmanra pillantott. hogy egy rajongója még egyáltalán emlékszik rá. néhány erősen magánjellegű . kedd – március 30. ami köthető volt hozzá. Salanderrel ugyancsak nem szimpatizáló munkatársa nem tudott. az énekesnő két miltonossal a medencéje partján időzött. amikor felvillantotta szokásos sármját. Hálás lehetett volna azért. Egy délután. Tucatnyi fényképalbumot talált a hetvenes-nyolcvanas évekből. Gyűlölte. A testőr könnyedén ártalmatlanná tette a férfit. önhibáján kívül. Vissza akart vágni a lánynak. elfogadta. Egy túllelkesült rajongója üldözte.http://www. olyanoknak. ahova a Milton megfigyelőeszközöket és riasztót telepített. És egy dobozt. sem a Milton Security többi. hogy ha Salander benne is van az ügyben. hogy a Milton csak úgy ugrott a nő parancsaira. valamint elküldött egy testőrt is. Visszasorolták a másodosztályba. amelyről sem Armanskij. nem sokkal a rajongó behatolása előtt.. hogy váratlanul egy valódi nyomozás közepén találta magát. Hedströmmel igazságtalanul bánt az élet. Egyértelmű volt a kapcsolata az első áldozattal. aki. hogy megvalósítsa egy vágyát. Jóképű volt. Aztán hirtelen elmosolyodott. Egyrészt a folyóirat számára sem a rendőrség. a megoldás karnyújtásnyira van. szökésben lévő elmebeteg is volt egyben. mint azt a rendőrség gondolja – valaki más fogta azt a pisztolyt. lehetőleg valamilyen enyhítő körülmény formájában. A Milton afféle rendőrtemető volt. akik már kiöregedtek az állományból. de lehetséges az enskedei párral. vagy valami más olyasmi történt. mint kiderült. amikor az énekesnő még nagy sztár volt. Még mindig szédült attól. Intenzív gyűlöletet érzett. A legnehezebb a Millennium dolga volt. be sem kerülhetett. hogy az legyen. ami lenni szeretett volna – rendőr. hogy megtalálja Salandert. és nem annyira nyilvánvaló. sem Armanskij cégének eszközei nem álltak rendelkezésre. de a legkisebb lelkesedés nélkül. Egy éjszaka az eszelős rajongó megpróbált betörni. Persze ezt senkinek nem említette. hogy Salander érdekeit védje – kiderítse az igazságot. Armanskij nyomozása formálisan alá volt rendelve a rendőrségnek. de nem kerülhetett be a rendőrségi állományba. Blomkvist szilárd meggyőződése pedig az volt. Szobáról szobára járt. Bublanski dolga most nagyjából annyi volt. amíg a Slussenről a főkapitányságra.. a Kungsholmenre taxiztak.com – ebook magyarul 18. Mikor állást ajánlottak neki a Milton Securitynél. fiatal és okos. FEJEZET Március 29. Blomkvisten keresztül. aki csak egy zavart pillantásra méltatta őt. Hedström egy szót sem szólt. amit Salander nem tudott befolyásolni. A szívrendellenességét korrigálták. Viszont mindörökre elesett attól. aki újra az Armanskijtól kapott prezentációt olvasta. volt egy gyanúsítottjuk és egy gyilkos fegyver. Áhítozott rá. aztán visszavittek az intézetbe. Szerinte az énekesnő egy barátságtalan sznob vénasszony volt. míg Hedström odabent lefotózta a megerősítésre szoruló ajtókat és ablakokat. sőt valójában még a kiképzése része volt egy idősebb énekesnő védelméhez szükséges személyi elemzés. Hedström két héten keresztül rendszeresen ellátogatott a villába más Milton-alkalmazottak társaságában. hogy egy életre börtönbe juttathatja. de a motivációja más volt: az. sem Bohman. Ahová ő. és körbeturnézta a világot. és a hálószobában nem tudott ellenállni a kísértésnek. Remélte. egészen másképpen. hogy segíthessen elkapni. hogy belenézzen az asztalfiókba.hunebook. és bedugja a Kronoberg börtön egyik cellájába. ha a lányra gondolt. Első megbízatásai között szerepelt. A felszínen úgy tűnt. Lehetőséget kapott arra. akit villámgyorsan elítéltek fenyegetésért és magánlaksértésért.

mert a lány valami ismeretlen okból Armanskij védelme alatt állt. amelyről azt hittük. majd végül egyáltalán nem dolgozott Salander a Miltonnak. Tudta. bár Salandertől senki sem volt különösebben elbűvölve. hogy külsősöket vonjanak be a nyomozásba. majd visszatette őket. hogy aláásta a hitelét. Hedström számára óriási megkönnyebbülés volt. de eddig úgy tűnik. De azóta semmi. Azonnal leleplezhette volna. Csak úgy tudott bosszút állni. De ez sem volt túl sikeres. Kilopta az öt legkompromittálóbb fotót. Várt néhány hónapot. ezt a hülye tehenet. majd a fotókat eladta egy brit bulvárlapnak. Megtaláltuk a lakását… vagy legalábbis egy lakást. – Ezt még lesz lehetőségünk megbeszélni. de a döntést a feje fölött hozták meg és… hát végül is ez a Bohman rendőr volt. de mindenesetre nem sokkal a fotók publikálása után a lány meglátogatta. de egy kis fantáziával már lehetett „erotikus tanulmányoknak” hívni őket. Bublanski először is bemutatta a Miltontól érkezett új kollégákat. Feszült volt. ha tudja bizonyítani. Még mindig nem értette. beárulja Armanskijnak. Nem repesett az ötletért. Kezdjük Somával. – Ez elég hihetetlenül hangzik – mondta Andersson. hol tartunk most. Nem nagyon merte magára vonni a figyelmet. vagy netán lehetséges-e. Ha csak megfordult. majd megkérdezte. Körülbelül harmincan telefonáltak be. megerősítve az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi főosztályának négy detektívjével. ha még egyszer ilyesmit művel.com – ebook magyarul fotóval. mit tett – de szemlátomást nem tudta. és aláírnak egy titoktartási nyilatkozatot. hogy kiegyenlítsen! Méghozzá kockázatmentesen. hogy próbáljunk segíteni a letartóztatásában. és azokat a tetkókat is könnyű felismerni. Ott helyben le is fotózta a képeket. mivel tartja kézben az igazgatót. hogy ő adta ki őket. de néhányan azért ismernek. Mintha felszívódott volna. amikor Bublanski felemelte a kezét. – Jó ideje annak. és látott egyet-mást. melyekből szenzációs címlapok születtek. Szolgáltathatunk némi pluszinformációt róla. ezért érzünk bizonyos fokú felelősséget. Még Armanskij sem venné komolyan egy elmeháborodott gyilkos állításait.hunebook. és amelyeket az aszszony nagy becsben tartott. és ideges. mielőtt átnyergeltem a magánszférára. Armanskijt mindenki tisztelte. hogy Fastéval együtt kilép a liftből Bohman és Hedström a Milton Securitytől. hogy utoljára ebben az épületben jártam. amivel akarja – nem hinne neki senki. A feladatunk az. hogy volt erre képes Salander. hogy belekavarjunk a nyomozásba. Atyaisten. Fastét azért küldte le. hogy hozza át a két új kollégát a beléptetőrendszeren. Tulajdonképpen ártatlan képek voltak. milyen volt vele dolgozni? – kérdezte Faste. Hatodik napja tartott a Salander utáni vadászat. Bohman megköszörülte a torkát. Vegyük sorra a dolgokat. de elhallgatott. És most lehetősége támadt. hogy titokban kefélgeti a vén görény. akivel összemelegszik az ember – kezdett bele Hedström. De. azaz hozzátette a magáét a róla szóló pletykákhoz az ebédlőben. Kilencezer fontot kapott a fényképekért. – Mondják. és tudják. Hedström meg a rendőrtisztin végzett. ő sem lehet akkora marha. hogy sokáig voltam rendőr. Órákkal a gyilkosság után már azonosítani tudtuk Salandert. A megbeszélés után maguk ketten elmennek Ekström ügyész úrhoz. és ideje volt felmérni a helyzetet. mert Salander néhány évig a Miltonnál dolgozott. A csoport Modig. hogy ott él. Ekström ügyész nem vett részt a megbeszélésen. Attól a naptól kezdve viszont megállás nélkül figyelte. hogy mindenki tisztában legyen vele. Azért vagyunk most itt. – Nem az a fajta volt. . Vádolhatja őt a lány. de nem azért vagyunk itt. Azt mondta. – Nem egy hétköznapi jelenség. Faste. akar-e valamelyikük egy pár szót szólni. Bublanski látta. mind vaklárma volt. hogy látták. Andersson és Holmberg nyomozókból állt. vagy akadályozzuk önöket. amelyeket valószínűleg az énekesnő valamelyik szeretője készíthetett. – Elég idegesítő ez az egész. Sokat töprengett rajta. Így elviselték valahogy a lányt. mindig a lány malacszemét pillantotta meg. Bublanski a konferenciaterem felé mutatott.http://www. amikor egyszerre kevesebbet.

leszámítva egy nagyjából kilencezer koronás betétet. és vett egy doboz Marlboro Lightsot. hogy olyasvalakit keresünk. – Pech. ez igazán érdekes – felelte Holmberg. Ugyanakkor viszont remek stratéga. . és fegyvert fogtak egy tizennégy éves fiúra. A boltos tökéletes személyleírást adott róla. aki látta az enskedei gyilkosság helyszínének közelében. hogy Salander nála járt aznap este. beleértve a lakbért egy évvel előre. de aztán mégsem? – Lehetséges. – Figyelembe véve. 2003 decemberében ebből a pénzből fizetett ki néhány számlát. A teremben csend támadt. Semmit nem tesz anélkül.hunebook. – Egy csatorna-szigeteki banktól érkezett a számlájára. az édesanyjától örökölte. aki hasonlított Salanderre. Nils Bjurman bevallott. A szülei elég mérgesek lettek. hogy állnak a helyszínelők? – Tegnap este kaptam jelentést tőlük. hogy valami cinkosa segített neki külföldre szökni. – Igen. és ezen kívül nem is nyúlt a pénzéhez. – Ez tehát a be nem vallott jövedelme – mondta Bublanski. Kettő: az ujjlenyomatai ott voltak Bjurman lakásán is. Három: végre van egy tanúnk is. A DNS-minták eredményeire még várni kell. Szerencsétlen majd összeszarta magát. De hagyjuk egyelőre a jellemzését – javasolta Bublanski. amikor már napokkal ezelőtt kértük a lakosság segítségét? – Elutazott az ünnepekre. Bohman felemelte a kezét. Jerker. a pisztoly dobozán. Ezután egy évig nem is nyúlt hozzá senki. – A tetoválást is mondta a nyakán? – kérdezte Andersson. – Készpénzre volt szüksége – szólt közbe Bohman. tíz órakor. Az ujjlenyomatait megtaláltuk Enskedében a gyilkos fegyveren és egy törött kávéscsésze szilánkjain. – Néhány éve folyószámlája van a Handelsbankennél. Akárhol elvegyülhet a tizenévesek között. hogy készpénz kell neki. – De akkor mi a fenéből él? – Ezt hallgassátok meg. Aztán visszatette rá ugyanezt az összeget. és elmondta. Dragan Armanskij szerint legalábbis. 2003 őszén kivette a teljes összeget. az a következő. körülbelül kétszáz méterre a helyszíntől. de valószínűbb. – Lehetséges. Bublanski odabiccentett. Ide érkezett a bevallott jövedelme. hogy talán változtatnunk kellene a módszerünkön – mondta Bublanski. Jerker. aki tizennégy évesnek néz ki. Egy évvel ezelőtt körülbelül százezer korona volt rajta. hogy elrejtőzött. nem túl valószínű – válaszolta Faste. Tehát a számla két hétig üres volt. hogy ez a pénz nem szerepel Bjurman jelentéseiben. Salander épp záráskor lépett be. de az biztos. Idén márciusban kivette ezt az összeget – egészen pontosan kilencezerháromszáztizenkét koronát –. – De hát annyit mutogatták a médiában. hogy átgondolná a következményeket. A folyószámla összege hetvenezer koronára csökkent. – Előbb vagy utóbb lépnie kell. – A volt pszichiátere is ezt mondta. Kétmillió koronát helyezett el rajta. Utánanéztem. – És ezt most mondja. Egy helyi kisbolt tulajdonosa hívott minket. vagy együtt követtek el valami csalást. aki pontosan megtervezi a cselekedeteit. Ez alkalommal a Svenska Enskilda Bankennél. – Itt van a bolt. Mármint az. – Akkor hagyta abba a munkát a Milton Securitynél. – Szóval vagy nem tudott róla. valaki csak felismeri – jegyezte meg Andersson. – Ami azt jelenti. hogy már az ország minden újságjának a címlapjára is felkerült. Az érdekes az. de jövő évig nem is kell bevallania. hogy járt a lakásban. – A róla alkotott profilunk szerint önpusztító hajlamokkal rendelkezik. – Honnan szerzett ennyi pénzt? – kérdezte Modig. Egy: Salander mindkét bűntény helyszínével kapcsolatba hozható. – Lehet. Idén januárban új folyószámlát nyitott. mint mindenki más – Holmberg a térképre mulatott. – Most már egy szót sem értek – szólalt meg végül Modig. amit a gyámja. Amit tudunk.http://www. milyen anyagi lehetőségei vannak? – Na.com – ebook magyarul – Az uppsalai rendőrök kivonultak egy bejelentés alapján. – Azt hitte volna.

– Egy lányrockbanda volt a kilencvenes évek végén. aki a Kvarnenben látta őket. Modig felnyögött. neked komolyan középkori nézeteid vannak a nőkről – mondta Modig. Úgy gondolta. – Egyéb? – Bizonyíték nincs több. Közismert leszbikus. – Van valami nyoma Miriam Wunak? – Semmi. Mit tudunk az ismerőseiről? Curt? – Szinte semmit. de ezt egyáltalán nem állt szándékában közölni a teremben ülő férfiakkal. Összegyűlnek. Körülbelül két hete. és már többször látta ott. és résztulajdonosa a Domino Fashionnek. – Vagy őt is elintézhette Salander – vélte Faste. amit én tartogatok neki – mondta Faste. – Helyes. – Tényleg? – kérdezte Bublanski. Szociológiát hallgat. kurvás ruhákat. – Wu leszbikus. Meg persze Miriam Wut. ezt tudjuk. egy szexboltnak a Tegnérgatanon. – Egy hülyeség. azt mondta.hunebook. – Megtaláltuk Salander ujjlenyomatait az ágy körül. Szupersztárok sosem lettek. Fenekestül felforgattuk az egész lakást. – Ja. akkor annak a bilincsnek is örülni fog. – Hans. – Salander esetnaplójában sehol sem szerepel. látott tetoválást. De ennek is elégnek kell lennie. Pontosabban egy Evil Fingers nevű lánybandával. akire illik Salander személyleírása. de nem hisszük. A bejelentő azt állította. mi van a lundagatani lakással? – Az ujjlenyomatait megtaláltuk. – Folytasd – mondta Anderssonnak Bublanski. – Róla mit tudunk? – Büntetlen előéletű. hogy ő és Salander egy pár? – Azt hiszem. – Faste. – Több se kell majd a médiának! – Sátánista leszbikusok – ízlelgette Faste. hogy régebben gyakran járt oda egy csapat lánnyal. te meg Curt utánanéztek az Evil Fingers tagjainak.http://www. Ugyanaz a forrás. A rendőrséggel tizennyolc éves kora óta nem volt dolga. Miriam Wu lakik ott. hogy van köztük szexuális kapcsolat – felelte Andersson. Következtethetünk arra. hogy még ott él. és megidézik a poklot. Nem kell egy korbács? – Az nem szexbolt. de egy időben elég híresek voltak. hogy ez a Salander még valami tetves sátánista is! – nyögte Bublanski. és úgy tűnik. hogy leszbikus lenne. de délután visszamegyek. – Hans. de az elmúlt egy évben nem. Idén februárban vették be a bérleti szerződésbe. ami szerint Miriam Wut csókolózni látták a Kvarnenben egy lánnyal. kicsoda Salander. – Valami okkult dolognak tűnik. Meg egy bilincsen is. Egyszer a férje örömére vásárolt némi szexis fehérneműt a Domino Fashionben. és beszéltek velük. kijelenthetjük. A szemöldökpiercingre viszont nagyon is jól emlékezett. Mindenféle show-kban és melegfesztiválokon lép fel. – Na. hogy tudja. hanem ruhaüzlet olyanoknak. – Lehet.com – ebook magyarul – Abban nem volt egészen biztos. – Szexboltnak? – vonta fel a szemöldökét Modig. – Ő is elutazhatott húsvétra – vetette fel Modig. – Szóval sátánista rocker leszbikusok – egészítette ki magát Faste. – Bejelentést kaptunk. elég a hülyéskedésből – zárta le Bublanski. bilincseket meg ilyeneket árulnak. Nem volt időm ezt ellenőrizni a személyzetnél. Dragan Armanskijt és Mikael Blomkvistet ismeri. – Csak azt ne mondd. – Tovább – szólt közbe dühösen Bublanski. – Az meg mi? – kérdezte Bublanski. akik szeretnek szexisen öltözni. hogy minden ismerősétől meg akar szabadulni. Vannak Salandernek más barátai? . – Az Evil Fingersről még én is hallottam.

Mondjuk. Blomkvist szerint a barátait a könyv miatt ölték meg. és felvette az egyik képet. Igazság szerint más barátra egyáltalán nem bukkantam. és nincs túl jól. és ez egy nagy kiterjedésű tetoválás egy érzékeny bőrfelületen. ALÁVALÓ FÉREG ÉS ERŐSZAKTEVŐ. Faste füttyentett. mert agyvérzést kapott. Tehát amatőr munka. de ebből a tetkóból valószínűleg nem lesz divat. leszámítva az előző gyámját. hol lakik. Mikael Blomkvistról mit gondoltok? – Megfigyelés alá nem helyeztük. hogy ezt Bjurman magának csináltatta. fájdalmasan kényelmetlen testhelyzetben. – Az alibije stabil. hogy hallgasson. Ebből mit hozunk ki? – kérdezte Bublanski. – Nagy az Isten állatkertje. Ő most kezelés alatt áll. – Még valami – vette vissza a szót Modig. egész hétvégén ki sem mozdult a lakásból. – Azon kívül. Ezt a bőrben talált vérmennyiségből lehet kiszámolni – mondta Modig. amely egy összekötözött nőt ábrázolt. mint valami szellem. Mindent összevetve. Az internetről töltötte le őket. Hogyhogy egy felnőtt férfi nem képes elbánni egy negyvenkilós kiscsajjal? – De miért hazudna Blomkvist? – Például hogy összekavarja a dolgokat Salander körül. Miért ölné meg valaki a gyámját.legfeljebb hároméves. – Túrót – vágta rá Faste. Ő a kapocs közte és az enskedei pár között. – A kórboncnok szerint ez a tetoválás rettenetes. – Úgy gondolod. Bublanski idegesen intett neki. hogy Salandert egy héttel a gyilkosságok előtt megtámadta egy férfi. – Ha valaki ilyet tetoválna rám. és úgy tűnik. Modig felemelte a mutatóujját. hogy Blomkvist képzelődik vagy hazudik? – Nemtom. – Nem hiszem. hogy bármi köze lenne a dologhoz – vélekedett Modig.http://www. – Mit mond a kórbonctani jelentés? – kérdezte Bohman. – Senki sem járkálhat csak úgy nyom nélkül. . – Azt hiszem. gyakorlatilag egy súlyos testi sértés. SZADISTA DISZNÓ VAGYOK. – Ami megerősíti ezt a. kizárhatjuk annak a lehetőségét. annak az éjszakának minden percével el tud számolni. de ellenőrizgettük az ünnepek alatt – mondta Faste. – A tetoválás legalább egy. Holger Palmgrent. vallomást – kinyitott egy mappát. a Bjurman hasát ábrázoló fényképre mutatva. – Lehet. ki más lehetett volna… tán egy rendőr? – Ha Blomkvist nyilvánosságra hozza ezt. ezt magamtól is látom. – Amiről Bjurman nem tett feljelentést a rendőrségen – mondta Faste. Ha már itt tartunk. És mellesleg ő tett bejelentést arról. – Arra az esetre. Elég hihetetlenül hangzik ez az egész. Csütörtökön munka után hazament. – Na jó… – legyintett Modig. – És miért lőtte le Bjurmant? – És mit jelent a tetoválás? – tette hozzá Bublanski. Mindenki egyetértően mormogott. hogy ennek a támadásnak Blomkvist volt az egyetlen tanúja? – kérdezett vissza Faste. amin Svensson dolgozott. – Salander volt az.hunebook. – Mit jelenthet mindez? – kérdezte Bohman. azt én sem jelenteném – felelte Andersson. – De ez nem vág össze. még mindig nem tudjuk. ha Salander esetleg felbukkanna. – De ismeri Salandert. elég fájdalmas eljárás lehetett. hogy ez egy kapcsolat a Domino Fashionnel vagy az Evil Fingersszel. az egy rakás másik összeesküvés-elméletet fog eredményezni a rendőrséggel kapcsolatban – mondta Andersson. – Ezeket Bjurman gépéről nyomtattam ki. és néhány nyomtatott fényképet tett eléjük. hogy elhallgattassa Dag Svenssont? És egyáltalán.com – ebook magyarul – Nemigen. A tű különböző mélységekben hatolt be a bőrbe. hogy is mondjam. A merevlemez mintegy kétezer hasonló képet tartalmaz.

– Abban az évben változott meg Salander is – csatlakozott Bohman. de kénytelen vagyok. egy szó nélkül elrepült a tengerentúlra. Dag Svenssont meggyilkolták. és most hétvégén megtudtam. – Még mindig érdekli az állás? – Természetesen… de ezek szerint csak egy hónapom van. – Ami egyelőre puszta találgatás – egészítette ki Modig. és abba kell hagynia a munkát. A Millennium ugyan sokkal kisebb lap. Erika. – Akkor biztosan megérti. a Svenska Morgon-Posten igazgatótanácsának elnökét. és ha jól tudom. így mindenképpen benne kell maradnom az igazgatótanácsban. – Ha Svensson és Johansson tényleg a szexiparral foglalkozott. Csalódottan indultak ebédszünetre.http://www. de mégiscsak a riválisunk. Az eredeti ötlet az volt. – De persze lehet ezt másképpen is értelmezni – mondta Faste. És ez lehetséges indok egy gyilkossághoz is. hogy egy mindössze hat alkalmazottal rendelkező magazin ügyeit elrendezze. – Rendben. de legkésőbb tizenötödikétől szükségünk lesz magára. hogy ez nem a megfelelő időpont a távozásom bejelentésére. de a tulajdonrészemet nem szándékozom eladni. Salander egy valószínű áldozat. Erika. Most azonban válsághelyzetbe kerültünk. az csak néhány hét. Lehet. egy kis szadomazo felhanggal. ahogy kedd reggel beért a szerkesztőségbe. hogy július elsejétől akar nyugdíjba menni. hogy néhány héttel korábban távozik onnan. május elsejétől. – Gondoltam. hogy őszig marad. Håkan Morander. Valamiféle függőségi kapcsolatban lehetett Salanderrel. Rettenetes. – Érdekel az állás. Még az eddiginél is több megválaszolatlan kérdés állt előttük. És máris itt az újabb indíték. hogy a tetoválás kétéves – mondta Bublanski. – Ez aligha lenne helyénvaló. . Feltételezhetjük tehát. Nem szívesen sürgetem. felhívta Magnus Borgsjőt. hogy a magas vérnyomáson kívül bármi baja lett volna. Semmilyen orvosi feljegyzés nem támasztja azonban alá. azt mondtuk.hunebook. A szerkesztői munkálatokban ugyan nem veszek részt. augusztus elsején kezdhet. hogy rendbe tegyem a dolgokat itt. Pár pillanatig csend volt. Beszélt az orvosával. hogy ez a Bjurman is olyan beteg állat volt. aki szerette. Berger. A szíve rendetlenkedik. hogy Salander meg ez a Wu örömlányok voltak. – De ez azt jelentené. csak aztán rossz irányt vettek a dolgok. – Ezt aligha lehet kikerülni. – Nálunk is van egy kis probléma – mondta aztán Borgsjö. De mint nyilván tudja. Egy hónapnak elegendőnek kell lennie arra. itt kitört a káosz. hogy a válság közepén hagynám ott őket. amikor Bjurman megbetegedett. – Hallgatom. talán meg tudjuk oldani. – Mikor legutóbb beszéltünk. és szóba került Svensson hiányzó számítógépe is. – Tagja kell hogy maradjak a Millennium igazgatótanácsának. – Abbahagyta a munkát. Csakhogy a jelenlegi főszerkesztőnk. és csak havonta jelenik meg. akinek a helyét átvenné. – Ezt mindenképpen megtenné. nagyon rossz egészségi állapotban van. A megbeszélés még egy órán át tartott.com – ebook magyarul – Tegyük fel. hogy a két dolognak köze van egymáshoz. Részvétem. Most csak annyi történik. – Ezt rögtön az ünnepek után közölni akartam. hogy Bjurman megerőszakolt valakit. ha kislányok korbácsolják. – De ez nem magyarázza meg az enskedei esetet. belebotolhattak Salanderbe és Wuba. a Millenniumnál. – Tehát akkoriban készült. – Tételezzük fel. – Van néhány feltételem. hogy itt is van kapcsolat? A tetovált szöveg azt állítja. és egy ideig együtt dolgoznak. – Tudom. – Igen. – Én el tudom képzelni. – Úristen.

és lazíts egy kicsit. – Mi legyen most? – kérdezte Eriksson. hogy amikor két éve Hedestadban próbált egy gyilkos nyomára bukkanni. . Először is van még hét ember. – De hogyan? – Azt hiszem. hogy ártatlan. – Értem. hogy tartja a száját. – Ha hihetek az újságoknak… – De ne higgy. Dolgozunk szünet nélkül. Harriet hallgatott a vonal túlsó végén. tudja. – Itt vagyok a szállodában. Nekik több vesztenivalójuk van. és elmondani. Hogy bírod. Harriet. Blomkvist enyhe déjá vuvel tanulmányozta a gyanúsítottak listáját. Szerintem egyenként végiglátogatom őket. És ne félj… – Félni nem félek. akit keres a rendőrség… ugye ugyanaz. amit csak lehet. hogy április első hetében összeülnek kidolgozni a részleteket. – Nem tudom. Aztán egyenként ellenőrizzük azokat. – Harriet. és egy hónapig ott leszek. amit Erikssonnal állítottak össze a hétvégén. És ami téged illet. és arról. és iszogatták a kávéjukat. aztán egy ideig csak ültek. Másodszor is. – Igen – felelte Blomkvist. – Pontosan. – Tehát kutassam ki. akit nem azonosítottunk: két kuncsaft és öten. Visszaemlékezett. hogy ő tette. Lisbeth gyámjáról.com – ebook magyarul Abban maradtak. Becsukta utána az ajtót. ami tőlem telik. Mindent tudj meg róla. Harminchét név szerepelt rajta. ha nem ő tette? – Nem tudom. Csak gyere át. ahogy Dag is telte. elég keveset tudunk Nils Bjurmanról. – Ne haragudj. – Ez a lány. hogy neki elvei vannak. ami történt. de szerintem annak a fele kamu. semmit. majdnem ötven gyanúsítottat szedett össze. akiket Svensson nem kímélt a könyvében. Bízom benne. aki segített neked megtalálni engem? Harriet Vanger sosem találkozott Salanderrel.http://www. és felvázolják a szerződést. Abból. – És én? – Neked két dolgod lesz. Olyan tíz perc múlva. – És ez mit jelent? – Rád vonatkozóan? Remélem. akiket meg is nevezett. hogy kiderítsem. Mikael… épp Stockholmban vagyok. És hiszem. Volt a lapokban egy rövid életrajz. ő az. amit róla tudok. – Először is megmutatjuk Erikának a listát. Kedd reggel tízkor behívta Erikssont az irodájába. Közülük huszonegy kuncsaft volt. a huszonegy kuncsaftra kellene koncentrálnunk. hogy ki volt ő. – Tudunk beszélni? – Most csak röviden. Harriet Vanger délután ötkor hívta Blomkvistet.hunebook. nem volt időm felhívni. Holnap utazom Ausztráliába. – Nem is kell annak lenned. akik benne vannak a bizniszben. a dolog nagyon egyszerű: a szavát adta. Abból indulok ki. – De mindent tud rólam. – És akkor mi van. Elég nyúzott vagyok. Este dolgoznom kell. De igen. hogy élete végéig állja is a szavát. hogy mi történt. A következő pár napban próbáld meg azonosítani őket. A kereszthivatkozásokból talán kiderülnek az igazi nevek. Mindent megteszek. akik rajta vannak. – Igen. Harriet. csak fel akarok készülni a legrosszabbra is. Mikael? So so. Pár név benne van Mia dolgozatában is. azt kell hinnem. mi történt valójában. én nem hiszem. és nem is lennék valami jó társaság.

és megnézte a leveleit. Lisbeth! Ne szórakozz velem! Ki a franc az a Zala? A kapocs? Tudod. a saját Wordjével hozta létre a dokumentumot. Nem tudott szabadulni az érzéstől.http://www. Az adatok szerint a fájl szerzője Mikael Blomkvist volt. amin elindulhatok. A szívverése is elállt. Salander a gépemen járt. nagyon közel van. két órával a halála előtt. Ehhez képest Salander válasza elkeserítően kurta volt. mégis úgy sejtette. hogy mennyire utálja. Az ártatlanság bizonygatására. és látta. Odaállt az ablakhoz. [MikBlomnak] volt a neve. Mit akar ezzel mondani? Zala lenne a kapcsolat Bjurman és Dagék között? Hogyan? Miért? Ki ez? És honnan tud erről Salander? Mi köze az egészhez? Megnézte a dokumentum tulajdonságait. kérlek szépen. és lefeküdt aludni. mint negyedórával korábban hozták létre. amiből az IP-cím alapján le lehetett volna nyomozni. hogy Salander ebben a pillanatban is figyeli. Ez jobb volt. mire számít pontosan. akik tudnak róla. Órákig várt csüggedten a válaszra. Zala. amit [Sally-2]-nek nevezett. Megnyitotta a <LISBETH SALANDER> nevű mappát. Válaszra. Megírta a [Sally-3] nevű dokumentumot. mintha az iBook képernyőjén kibámulva szemmel tartaná. Valahol a Södermalm-ban. A lány még mindig Blomkvist gépén volt. Ráklikkelt az ikonra. hogy Salander végrehajtotta a gépén – az ő szakkifejezésével élve – az ellenséges hatalomátvételt. Visszaült. hogy a fájlt kevesebb. hogy még most is rajta van. De segíteni bezzeg egy kicsit sem hajlandó. és mehessünk aludni. Én téged kérdezlek. hogy akkor sem lenne képes Salander nyomára bukkanni az interneten. bár Blomkvist meg volt róla győződve. mondd meg. Tudod. Nem igazán tudta. mint egy e-mail. Te vagy az újságíró.com – ebook magyarul Mikael éjjel egykor ért haza. Új dokumentum jelent meg a mappában. Egyetlen négybetűs szóból állt. Aztán elmosolyodott. Ezúttal tömörebben fogalmazott. Négykor feladta. Svensson említette Zalát az utolsó telefonbeszélgetésükkor. Mikael. Most viszont minden kétséget kizáróan bizonyítást nyert. Holtfáradt volt. hogy végre lezárhassuk ezt az egészet. Egy levélre. Magyarázatra. hogy ki és miért ölte meg Dagot és Miát? Ha tudod. Vagy legalább adj valamit. és új dokumentumot talált a [Sallynek] mellett.hunebook. A lány a saját gépén. Mikael. Akárhol lehetett a világon. Blomkvist vicsorgott. a pokolba kívánt minden munkát. Nyomozd ki. mert egy percen belül megérkezett a válasz. Mikael csak nézte a nevet. . Néhány kilométeres körön belül. Lisbeth! Egy újságíró úgy nyomoz ki valamit. és legszívesebben lefeküdt volna aludni. Lehet. amiről tudja. ezúttal [KALLE BLOMKVIST] néven. Itt van. és új dokumentumot hozott létre. amikor meglátta. áruld el. ki ölte meg Dagot és Miát? Ha igen. de mégis bekapcsolta az iBookot. hogy megkérdezi azokat. Most még a csúfnevét is előveszi. és kinézett a városházára.

hogy átfésülte Svensson kéziratát Zala neve után kutatva. Látta. Talán csak később jött rá az összefüggésre. A lány nem csupán az életét mentette meg. és a szövegben nem voltak megjelölve források. az. Kinyomozta. és valószínűleg a Millenniumot is. és rábukkant Svensson rendőrségi informátorára. amikor tálcán vitte eléjük Hans-Erik Wennerström fejét.. dr. Annyival tartozott neki. Nagyon meggyőző volt. akár nem. Kiment a teakonyhába.-ról szóló dokumentum a <Zala> mappában. amiből egyértelműen kiderült volna. Ő azonban nem konkrétan Salanderről. ő is megtalálta a <Zala> nevű mappát. Kellene egy kocsi. valamint aggódását Salander állapota iránt. hogy Gullbrandsen nincs bent. Semmit nem talált. Salander azonban nem tudta. és megvakarta a fejét. Stefan klinika főorvosát. és elővette a BMW-je kulcsait. hogy a nő lassú. Csak egy ösztönös sugallat mondta neki. de mivel az áldozat prostituált volt. péntek Blomkvist az egész szerdát azzal töltötte. Úgy látszott. A doktor úrnak rengeteg ideje lesz segíteni Salanderen. Berger kinyitotta a táskáját. – Tényleg okés? . hanem az újságírói karrierjét. A [Zala] dokumentum felületes jegyzetekből állt.http://www. hogy Salander ártatlan a gyilkosságokban. hogy a lány nem szűkölködik.-re. Gullbrandsenre. de ott azt mondták neki. hogy számoljon be számítógépes ismereteiről Bergernek. akiket ki akarok kérdezni – kezdte. Ez a gyilkossági ügy sokkal bonyolultabb. úgy sejtették. – Van egy rakás kuncsaft és strici.. Zala (ha létezik egyáltalán) olyan. Ahogyan Salander. hogy nem Salander a gyilkos. Ő pedig szinte hűséget fogadott neki. amit soha nem lett volna képes leróni. megkeresse-e dr. [Sandström] és [Zala] dokumentumokat. Tudta. mivel hackerképességeit kamatoztatva ellopott néhány milliárd koronát. mindez arra mutatott. hogy az lehetetlen.com – ebook magyarul 19. hanem az elmeorvosi ellátás országos összeomlásáról beszélt. mint valami kísértet. Strängnästől Norrköpingig szét vannak szórva. Az uppsalai St. Nagyon szerette volna hinni. Akár bűnös volt Salander. Ráadásul egész idő alatt mardosta a kétség. sőt cselekvőképtelennek nyilvánították. mindent meg akart tenni. mint előzetesen gondolta. mit keres az Irina P. hanem világszerte ismerték és elismerték. kávét töltött. kegyetlen halált halt. hogy Svensson sok időt áldozott Irina P. Teleboriant nemcsak ország-. de ennek semmi jele nem volt a szövegben. hogy valami nem stimmel vele. A pszichiátriai értékelése. az egyik ügyfele lehetett az. átolvasta az [Irina P]. Peter Teleboriant hosszan idézték az újságok. A rendőrség nem talált a gyilkos kilétére utaló nyomot. hogy az ország egyik legnagyobb nevű pszichiátriai intézetében kezelték. Teleboriant. hogy segítsen neki. Február végén gyilkolták meg. tudna-e segíteni. ha egyszer elfogják. A boncolási jegyzőkönyvből megtudta. Svensson nyilván kapcsolatba hozta őket valahogy.hunebook. soha. senkinek nem fedte fel a titkait. és benézett Bergerhez. hogy a södertäljei rendőrségen dolgozik. Bezárta a dokumentumot. – Valószínűleg beletelik egy-két hétbe. mire a lista végére érek. hogy ő tud erről. Aztán elvetette az ötletet. szerda – április 1. Blomkvist nem értette. De hát annyi mindent nem tudott róla eddig. amikor kényszerítették rá. Blomkvist eltűnődött rajta. Attól az egy alkalomtól eltekintve. és hétfőig nem is lesz. FEJEZET Március 30. Berger aggodalmasan nézett fel. ha már elkapták. és egyszerre sikerült kifejeznie részvétét az áldozatok hozzátartozói. Az egész alakja hihetetlennek tűnt.

– Reggel beszéltem Erika Bergerrel. – Köszi. – Én is gondolkodtam rajta. azt szeretném. – És este tizenegy órára. – Micke. Munkába ugyanolyan gyakran járok autóval. – Kedves. Véletlenül futottak össze egy drottninggatani kávézóban. – Az lesz még a szép. de az biztos. Majd hülye leszek éjjel egyedül fegyver nélkül lófrálni az utcán. úgy. – Úgy bizony. De beadhatta például javíttatni is. elkérem Gregerét. ha lebukom egy illegális fegyverrel.hunebook. és délután négy körül találkozott egy volt iskolatársával. ahol valamiért ott hagyhatta vagy felejthette azt a gépet. hogy a gyilkos vitte magával a gépet. Mondjuk. ragaszkodom hozzá. Blomkvist elmélete szerint pedig Svenssont és Johanssont amiatt ölték meg. – Mégpedig? – Vannak közöttük nagyon veszélyes alakok is. – Köszi. És aminek az anyaga a gépen lehet. de erre nem lesz szükség. – Le vagyunk maradva.http://www. hogy ez mindig legyen nálad. – Mindenesetre szebb. – Ezt honnan szerezted? – Tavaly vettem Amerikában. hogy nem mentünk át körülnézni. Ha tényleg striciket akarsz Dag és Mia meggyilkolásával vádolni. – Armanskij szerint Salander remekül bánik a komputerrel. Mondta is. – Mire következtethetünk ebből? – Elmehetett máshova is.com – ebook magyarul – Persze. Az ajtó nyílásán át látta. A barátja azt állítja. A zakója zsebébe nyúlt. hogy közben lövésünk sincs az indítékról. Bublanski bekopogott Modig irodájának nyitott ajtaján. hogy Svensson nem ment be a Millennium szerkesztőségébe. mint nekem nekrológot írni rólad. Eriksplan környékén. – Dag Svensson gépe – mondta. amikor valahol a szerkesztőségben megszólalt egy telefon. Talpra ugrott. Csütörtökön Blomkvist éppen az irodájában beszélgetett Eriksson-nal. És ha mégis szükségem lesz kocsira. és azóta is magával hordott. – Egy feltétellel. hogy nem tudjuk tartani a lépést. amiről nem tudunk. Blomkvist elmosolyodott. még Svensson munkahelyét sem kutattuk át rendesen a Millenniumnál. a számítógépnek nyoma veszett. hogy Cortez szalad felvenni. – Túlságosan Salander felkutatására koncentrálunk. Még tett is rá valami megjegyzést. – Ez kedves. és előhúzott egy szórópalackot. hogy ez Svensson asztali telefonja. Ott van az a lehetőség is. Van még pár fehér folt. A belvárosba viszont igen. – Magam is erre gondoltam – bólintott Modig. – Mennyi ennek az esélye? – Nem sok. Egy gázspray-s palackot tett az asztalra. volt egy saját irodája a St. Aztán valahol legbelül felrémlett benne. Mikael… Néha nagyon féltelek. amit Salander táskájában talált. . mint Saltsjöbadenbe. és visszatette Erika asztalára a gázspray-t. Próbáltam összeírni. hogy így aggódsz. – Hmm. Az a gázspray volt. Nem tudnál… – Holnapra beszéltem meg találkát Bergerrel a szerkesztőségben. hogy a számítógép egészen biztosan ott volt Svensson hátizsákjában. mire a rendőrök a helyszínre értek. mit csinált aznap Svensson és Johansson. amin Svensson dolgozott. hogy meg van lepve. És hát persze az is lehetséges. de már felkészültem. Az áldozatok annyi kérdést vetnek fel. majd helyet foglalt vele szemben az íróasztalnál. hogy dolgozott valahol máshol is.

[MB2] néven. azzal automatikusan részt vesz egy újabb sorsoláson. és megtorpant. – Gratulálok! – mondta Blomkvist. csütörtök este tizenegykor. szögre akasztotta. LISBETH SALANDERT ÜLDÖZI A RENDŐRSÉG Aztán egy másik újságét is. Összeszedte a bőröndjét a futószalagról. A vámvizsgálatnál felkérték. Telefonon is lehet? – Sajnos nem. és műsorötleteket keresett. és a nyaralójában lábadozik Smådalarőben. PSZICHOPATÁT GYANÚSÍTANAK A HÁROMSZOROS GYILKOSSÁGGAL Megvette mindkét lapot és a reggelieket is. Korán akart lefeküdni. majd beült egy kávézóba. . amin akár százezer koronát is nyerhet. Egy hónapot töltött az Egyesült Államokban. Mikael vagyok. Ebből a csoportból véletlenszerűen húztunk ki néhány taj számot. – Igen… És hogy választottak ki? – Évente néhányszor készítünk ilyen felmérést. – Ez az! – ujjongott Blomkvist.hunebook. Semmi különöset nem talált. Paolo! Csak a kesztyűd van a poggyászban. amelyeket eladhat a Strix tévétársaságnak. hogy álljon félre. Paolo Roberto gépe csütörtök délelőtt fél tizenkettőkor szállt le az Arlandán. Ha eljön. Gunnar Björck vagyok… Kaptam egy levelet. Felgyorsult a szívverése. Björck végül is beleegyezett a beszélgetésbe. – Mégpedig a legújabb Sony Ericsson modellt! – És ingyen? – Ingyen nyerte. igaz? Te magad vagy a halálos fegyver! Épp a reptéri vonathoz vezető mozgólépcső felé tartott. Eriksson és Cortez értetlenül nézett egymásra. amikor az esti lapok címoldalán meglátta Salander fényképét. hogy milyen típusú reklámokat szeret. Egyre inkább hitetlenkedve olvasta végig a cikkeket. de nem bírt ellenállni a kísértésnek. ami alatt bokszról beszélgetett. részben mert elkezdte érezni a korát. nagy bánatára. Arról is kérdeznénk. Most az ön korosztályába tartozó sikeres férfiakat vizsgáljuk. és a levegőbe csapott az öklével. Blomkvist kimerülten és lehangolva ért haza a Bellmangatanra.com – ebook magyarul – Állj.http://www. Az is része az interjúnak. részben a családja gyengéd győzködésére. mert egy új dokumentumot talált. – Hello. így végre egyszer nem kínozta a jetlag. Elmondta. hogy végre kialudja magát. – Értem. Corteznek már a kagylón volt a keze Blomkvist odasietett. A saját kesztyűit már. és önnek be kell azonosítania. Ráklikkelt. hogy céglogókat mutatunk. hogy nyertem egy mobiltelefont. Mi is volt annak a kamu cégnek a neve? – Indigo Piackutatás. Körülbelül egy órát venne igénybe a beszélgetés. hogy betegszabadságon van. hogy megkapja! Piackutatást végzünk különböző cégek számára. aztán a vámosok egyike felismerte. Egy kollégánk ellátogatna önhöz. Mégiscsak elkapta volna a jetlag? Újra elolvasta a főcímet. Segíthetek? – Ööö… jó napot. és azokból is mutatnánk példákat. de megnyitotta a <Lisbeth Salander> mappát is. és megnézte az e-mailjeit. bizony! Csak egy interjún kell részt vennie. A New Yorktól idáig tartó út nagy részét átaludta. Péntek reggelben állapodtak meg. Elmagyarázta az utat odáig. miután letette a kagylót. föl ne vedd! – ordította. gálameccsekre járt.

ahogy mondják. hogy mi lett Wennerström milliárdjaival. Bízz bennem. Lisbeth. Dag és Mia a leánykereskedelemről végzett kutatásaik eredményét akarták közzétenni. Jó. M. emiatt gyilkolhatták meg őket. Végre érzett egy kis reménysugarat. De légy szíves. . ügyész információkat szivárogtat ki a médiának. ha úgy van. És imádkozom. hogy szóba áll vele. A rendőrségnek nem volt kerete arra. de valamikor barátok voltunk. Már majdnem feladta a várakozást. holtfáradt vagyok. hogy te ölted meg Dagot és Miát. Sally! Figyelj. mi romlott el kettőnk között. ami állt benne. Ha nem is szeretsz. amikor bő háromnegyed óra múlva megjelent a [relytély4]. Megírta a [rejtély5]-öt. És nem tudom. – Most jött meg az a kínai lány – mondta a szomszéd. amelynek a [rejtély] nevet adta. Blomkvist teljesen összezavarodva próbálta kibogozni az üzenet értelmét. a gyilkosságok óta egyfolytában dolgozom. Milyen jelentés? Miért kell mindig rébuszokban beszélni? Új dokumentumot hozott létre. és tényleg bekattantál. hogy igazam legyen. hogy a régi rendőrségi jelentésről miért nem beszélt.http://www. Nem vagyok az ellenséged. De semerre sem tudok elindulni. amikor egyáltalán kilátásba helyezte. Én úgy sejtem. Salander gondolkodni fog a dolgon. várok. ha kiderülne hogy én voltam? A [rejtély3] -ban válaszolt. Mit tennél. Lehet. ki ölte meg a barátaimat. ez volt az első alkalom. így az egyik szomszédot. ne gondolkozz túl sokáig. hogy a barátság két dologra épül: tiszteletre és bizalomra. Soha senkinek nem adtam ki a titkaidat. Meggondolom. hogy huszonnégy órás megfigyelés alá helyezze a lundagatani lakást. Nagyon nincs kedvem rejtvényt fejteni. bízni azért bízhatsz bennem. Szia. munkába menet érte a hívás.hunebook. Türelmesen várt.com – ebook magyarul E. hogy tartsa szemmel. hogy segítsen. M. Azt sem. Egy perc múlva megjelent a mappában a [rejtély2] nevű dokumentum. De én nem hiszem. Amióta nyomtalanul eltűnt. akkor talán megkérheted Peter Teleboriant. a Västerbron közelében. Mondtam. Blomkvist megkönnyebbülten felsóhajtott. hogy te leszarod az egészet. Kérdezd meg. én viszont tudni akarom. A válasz pontosan azt jelentette. Faste nyomozót péntek reggel a Längholmsgatanon. egy nyugdíjas rendőrt bízták meg azzal.

A konyhában le tudunk ülni. ahogy Faste bekíséri Miriam Wut a kihallgatószobába. Az Aftonbladet húsvéti számával tért vissza. Két hétig. Sonja Modig nyomozó. Egyenesen a pályaudvarról jövök. de választ szeretnénk kapni néhány kérdésre. Végigsétált a kavicsos ösvényen. és megnyomta a csengőgombot. és elhűlve bámult rá. a Jungfrufjärden felé. – Jó reggelt. amit a róla szóló anyagban talált. Még a tengerre is volt belőle kilátás. és felkészült rá. – Fáradjon be. hogy az ajtóm be van törve. Érezte. – Táppénzen vagyok. Björck teljesen egészségesnek tűnt. – Kérem. amikor lépteket hallott. és kiment a szobából. épp a Västerbron előtt. – Vonattal jött? – Nem szeretek repülni. nem látta a lapok címoldalát? – Leszálltam az éjszakai vonatról. aki merőn bámulta. alkalmazza a thaiboksz-tudását. Szabálytalanul befordult a Helenborgsgatanra. Bublanski felvonta a szemöldökét. Mi történt itt? Betörtek? – Meg kell kérnem. – De remélem. Blomkvist Björck útmutatását követve odatalált a smådalarői nyaralóhoz. Két perccel a hívást követően már a helyszínen volt. amelynek címlapján Salander fényképe virított. lepecsételve. – Nem olvasott újságot az elmúlt héten? Külföldön volt? – Nem. A nő nyilvánvalóan igen dühös volt. Bublanski pedig mérgesen. hogy jöjjön velem – mondta válasz helyett a férfi. és mentem haza. Így ledobta a táskáját. – Jó. majd a Högalidsgatanon érte el a Lundagatant. foglaljon helyet. látta. Mikor leparkolt. és Mimmi legnagyobb meglepetésére rendőrigazolványt mutatott fel. hogy ellenségesek a szándékai. de nem szeretném elmondani. de miről van szó? Az úr nem valami bőbeszédű – bökött a hüvelykujjával Fastéra. – Arra jövök haza. Elnézést.http://www. Kér egy kávét? . hogy ha szükséges. a hölgy pedig a társam. Bublanski elgondolkodott. – Ezek szerint idetalált. a szüleimnél. Miriam Wu Faste felé fordult. és a vállára tette a kezét. Miriam Wu a lakása ajtaja előtt állva bámulta a felfúrt zárat és a rendőrségi pecsétet.com – ebook magyarul Faste jobb helyen nem is lehetett volna. Erőteljes testalkatú férfit látott. – Maga Miriam Wu? – kérdezte a férfi. mivel az égvilágon semmi közük hozzá. Kaphatnék valami magyarázatot erre? – Nem szereti a férfiakat? – kérdezte Faste. egyáltalán nem olvasok újságot. – Köszönöm az eligazítást. hogy kissé sántított. merre járt? – El tudnám. Párizsban voltam. El tudná mondani. hogy a „nyaraló” egy egész évben lakható modern családi ház. semmi komoly. – Porckorongsérv-műtétem lesz. Felismerte Björcköt az útlevélképről. Bublanski és Modig figyelte. és átkocogott az utcán a házhoz. És igen.hunebook. Miriam Wu döbbenten bámult rá. és megfordult. és egy kigyúrt fazon iderángat. Felállt. – Egy ideje már keressük önt. Mi folyik itt? – Hol volt az elmúlt egy hétben? – Elutaztam. – És amikor megérkezett. Ma reggel Salander nem került címlapra. aztán rögtön fel a metróra. – Igen. leszámítva. hogy így kellett behoznunk. Jan Bublanski felügyelő vagyok.

De Wu tényleg nem tudta. következésképpen semmilyen használható információt nem volt képes adni. hogy már láttam magát. Nagyon megörült reggel. – Kocsikulcsokat? – kérdezte Bublanski. Újságíró vagyok. Bublanski felállt. amikor a kocsikulcsokat hozta vissza. Tiszta. hogy ő és Salander csókolóztak a Kvarnenben. melyik tetszik legjobban. Idén tavasszal minden ellenszolgáltatás nélkül átíratta önre a lakását. hol lakik. az sem magukra. hogy mit dolgozik. Tényleg azt várja tőlem. Végre haladunk valamerre. és elővett egy dossziét. Ugyancsak nem hallotta Dag Svensson és Mia Johansson nevét. – Mit mondott. csak hasznos nem.com – ebook magyarul – Köszönöm. Tudja. hogy hol a jó büdös francban bujkál az a kibaszott kurva Salander. Három lány fényképét tette az asztalra. egyáltalán.hunebook. – Nagy néha. Leült a konyhaasztalhoz. de ön nem tudja. A Wennerström-botrány. És a legnagyobb baj az volt. Néhány nappal később Miriam Wu vonatra szállt Párizs felé. – Biztos. – Leszarom. Björck azonnal halottsápadt lett. Bublanski messze túl sokat enged meg a kínai lánynak. amikor meghallotta a Miriam Wu felbukkanásáról szóló híreket. Találkoztunk már? – Nem hiszem – felelte Blomkvist. tizenhat éves. ahol és amikor találkozott Salanderrel. Időnként. melyiket élvezte a legjobban. mit dolgozik. tizenkilenc éves. és Modighoz fordult. és valahova máshová költözött. bármilyen bizarr is a történet. és szeretném. Kezdetnek mutatnék három fényképet. Kalle Blomkvist. érthető válaszokat adott. sem senki másra nem tartozik! Bublanski felsóhajtott. piackutatás… – Tehát azt állítja. – Talán az újságban. De még mindig nem értette. Faste egyre növekvő felháborodással figyelte a kihallgatást. Björck zavartnak látszott. nevezetesen. Végül Jelena Baraszova. Helyeket és időpontokat sorolt fel. . a Kvarnenben töltött este óta nem is látta Salandert. – Millennium? Nem tudtam. hogy piackutatással is foglalkoznak. hogy Salandert gyámság alá helyezték. Úgy gondolta. valószínűleg igaz. Fogalma sem volt arról. Aztán leesett neki. amikor felbukkan. hol van Salander. és hogy hogyan élek és kivel szexelek. Azt viszont készségesen megerősítette. csak hogy elterelje a szót az egyetlen fontos kérdésről. Mellette Mjang Szo Csin. hogy hitt is neki. majd hazamentek a Lundagatanra. nem – mondta Blomkvist. hogy ezt elhiggyem? Miriam Wu haragosan nézett Bublanskira. és kiment. kinyitotta az aktatáskáját. és rengeteget beszélt. és olyan pontosan írta le a Lundagatanra költözésének körülményeit. a Millennium magazintól. hogy hívják? – Mikael Blomkvist. Thaiföldről. hogy elhiszi-e. és másnap kora reggel váltak el. és csendben maradt. ha elmondaná. és hogy tizenéves korában pszichiátriai kezelés alatt állt. egy pillanatnyi tétovázás nélkül. Tallinnból. Sosem hallott a Milton Securityről. hogy körülbelül három éve ismeri Lisbeth Salandert. és nem látta a svéd lapokat. ő itt Ligyija Komarova Minszkből. Inkább csak még jobban összezavarta a dolgokat. Björck vele szemben foglalt helyet. szexelnek. – Ismerősnek tűnik. ami a ház előtt parkol.http://www. – Nem értem… – Nem? Nos. Sem. – Befejeznéd egyedül? – kérdezte. hogy Bublanski és Modig érezte. Leszámítva egy rövid látogatást. aki idegesítően arrogáns volt. Az egyiket egy internetes pornóoldalról töltötte le. miről van szó. ismertebb nevén Jo-Jo. De a tőle kapott információ minden volt. de visszafogta magát. a másik kettő felnagyított igazolványkép volt. huszonöt éves. Semmilyen törvénytelenséget nem követtem el. hogy van egy vörös Hondája. Mindhármuknak fizetett a szexért. hogy miből él. – Salandernek nincs is kocsija! Miriam Wu azonban állította. és azt szeretném tudni.

majd – miután megmutatta neki a dokumentáció egy részét – harag. közönyös arccal nézte. a nemzetbiztonsági hivatal bevándorlási osztályának jelenleg betegszabadságon lévő osztályvezető-helyettese hamuszürke arccal ült a Jungfrufjärdenre néző házikó konyhájában. . Blomkvist türelmesen.http://www. – Ha tudok valamit Zaláról… mennyit ér az magának? – Attól függ. Aztán egyedül kellett maradnia. És ki tudja. Egy ideig mindketten részt vettek az egyesület vezetésében is. Mivel Svenssonnak nem sikerült elérnie. Szinte látta maga előtt. és néha együtt is vacsoráztak. amikor ugyanabba a bárba ültek be egy italra. de maga örömmel tette tönkre fiatal lányokét. – Tönkreteszi az életemet. aminek Björck huszonnyolc évig volt aktív tagja. hogy Blomkvist belépett. Björck szépen végighaladt a várható fázisokon. és elküldeni. ha ezt nyilvánosságra hozza! – Tönkre. aki ugyancsak bekerült a könyvbe. – Hallott valaha egy Zala nevű férfiról? Björck csak bámult. Nem voltak barátok. Akkor hol volt magából a könyörület? Összeszedte a papírokat. Ideje volt véget vetni a beszélgetésnek. de a temetésére nem szándékozott elmenni. mit tud. Gunnar Björck. Az ajtóból visszafordult. Annyira magán kívül volt. – Miért érdekli magát Zala? – kérdezte Björck.com – ebook magyarul Meg kellett keresnie Holmberget. mennyi volt még. de olykor-olykor összefutottak. hogy gondolkozhasson. fogalma sem volt róla. aki szerepel Svensson anyagában. és visszarakta az aktatáskába. hogy tönkreteszem az életét. megvesztegetési kísérlet és rögtön utána könyörgés. Blomkvistet érdekelte volna ez az egybeesés. hogy olyasvalaki is van közöttük. Egy idő múlva Björck elvett egy doboz cigarettát az ablakpárkányról. hogy alig hallotta Blomkvist kérdését. Zala! Ilyen nincs! Bjurman! Lehetséges volna? Blomkvist észlelte a változást. hogy Bjurman meghalt – ráadásul egy pszichopata gyilkolta meg –. Mostanra biztos volt benne. Mégis szolgáltatott értékes információt. Nem. névvel és fényképpel megjelentetni a könyvében és a Millenniumban egyaránt. A rendőrség lövészklubjában találkoztak. – Érdekel. Ismerte Nils Bjurmant. sem meglepő. – Kitalálok egyedül is. – És megteszi? – Meg én. Bjurman biztosan több száz embert ismert a munkája révén vagy valamilyen társaságból. A tény. hogy le akarta őt leplezni. ahogy a másik fejében forognak a fogaskerekek.hunebook. már hónapok óta nem látta Bjurmant. hogy Björcknek nincs köze a gyilkosságokhoz. hogy vizsgálja át a lundagatani ház előtt parkoló vörös színű Hondát. hogy most az emberséggel próbál érvelni. akikkel szemben bűncselekményt követett el. Három esetet bizonyítani is tudunk. Aztán tágra nyílt a szeme. – Fura. sem statisztikailag váratlan nem volt. Utoljára múlt nyáron találkoztak. fenyegetőzés. Szemmel láthatóan a sokk határán volt. Elszomorította. Most először gyújtott rá azóta. – Semmibe sem kerül könyörületesnek lenni! – Ebben igaza van. – De miért? Nem adhatna legalább egy kis időt? Nem vagyok jól. és kész – felelte Blomkvist. és visszament az asztalhoz. Most itt nyavalyog. Távolról maga Blomkvist is ismert egy újságírót. de lassan kifogyott a kérdésekből. Blomkvistnél azonban mindez süket fülekre talált. Először tagadás.

Miriam Wu bájosan mosolygott Fastéra. amit kikapcsolt. Modig megpördült. De aztán rájött. Honnan a francból ismeri Zalacsenkót? A fejében kavarogtak az érzelmek és a gondolatok. kicsoda? – Azt nem mondtam. hogy ehhez magának kurvára semmi köze. kicsinálja ezt az embert. Nem kevésbé nyilvánvaló volt az. – Szóval tudja. Körülnézett a folyosón. ne már. Modig felemelte a kezét. vagy menj a lövészklubba gyakorolni. akkor kötelessége lenne közbelépni. Modig? – Az. hogy kimászik a pácból. Blomkvist a zsebébe nyúlt. mert éppen nem járt arra egy szemtanú sem.hunebook. Menj. vagy csinálj. amikor felállt. – Tehát megtalálta azt a felcsatolható szerszámot a fiókomban. Miriam? Faste. hogy üzletet kössön Björckkel. és elsétált. és kisomfordált Modig után a folyosóra. hogy szabotálod a kihallgatást! – Mi van. de uralkodott magán. és arcon csapta Fastét. még csak nem is emlékeztetett a nagykönyvben megírtakra. Modig meg is volt lepve. Aztán gúnyosan elfintorodott. Ma azonban semmit nem mutatott meg a képességeiből.http://www. aki bűnt követett el. Arról nem is beszélve. – Régóta nem hallottam ezt a nevet – szólalt meg végül. Miért keresi? – Rajta van azoknak a listáján. akik után Svensson kutakodott. de már késő volt. Miriam Wu kihallgatása. Faste először meglepettnek tűnt. hogy valami freudi szimbolika van a hasonlataidban? – Mi van? – Nem érdekes. Kikapcsolta a magnót. hogy az orruk majdnem összeért. Hedestad után megfogadta. és hálát adott Istennek. nem arra használni az információt. A válaszom pedig az volt. úgy. Faste – úgy nézett ki. hogy fenyegetve érzi magát egy csinos. Abban a pillanatban megbánta. hogy kettesben akarsz vele maradni? Modig most már nem tudta türtőztetni magát. Björck rendőr volt. és Faste szemébe nézett. Modig már majdnem utána szólt. és elővett egy zsebkendőt. – Miriam Wu kihallgatásában 11 óra 1 perckor szünetet tartunk. – Szóval mennyit ér magának? – Mi mennyit ér? – Ha elvezetem Zalához… kihagy ebből a buliból? Blomkvist lassan visszaült. – Lenne szíves itt maradni. Amint kiértek. Úgy tekereg ez a kis picsa. de jó rendőrnek tartotta. aztán mégsem tette. Sosem bírta Fastét és a macsó stílusát. amikor meglátta? Miriam Wu gúnyosan mosolygott. – Ne pofázzon összevissza. hogy Wu tökéletesen tisztában van Faste ingerültségével. mint valami kígyó! – Nem lehet. Miről kezdett fantáziálni. aztán átverje. Egy teljes . mint aki mindjárt felrobban. és semmi jelét nem adta ennek. hogy sosem alkudozik egy sztorin. – Hallgatom – mondta.com – ebook magyarul Björck elgondolkodott. Történjen akármi. ha feldob egy másik bűnözőt. hogy a saját bőrét mentse. rántott egyet a zakóján. Biztos abban reménykedik. és amőbázz Curttal. hogy bocsásson meg. szeretnék beszélni veled. a kérdésre válaszoljon! – Azt kérdezte. Nyilvánvaló volt. Modigot halálra idegesítette Faste. és könyörtelenül rájátszik. amit akarsz. – Bublanski engem bízott meg. hogy van elég gátlástalan ahhoz. Nem érzett bűntudatot. hogy vezessem le a kihallgatást! Te szart se segítesz ezzel! – Jaj. hogy ha tudja egy esetleges gyilkos nevét. ami Bublanski távozása után folytatódott. meg szoktam-e dugni vele Lisbeth Salandert. elindította a diktafont. de ezen a kihallgatáson ne legyél itt! – Most mi az isten bajod van. bejön neked. intelligens és bevallottan leszbikus nőtől. aki gyűlölettel nézett rá.

hogy le kell tartóztatnunk. A maga barátja. mit higgyek. Erre bizonyítékunk van. és egy nem kevésbé iszonyatos kivégzés az Odenplannál. ha téved? Hiszen maga mondta. – Miért. országos körözést csak rohadtul jó okkal szoktunk kiadni. mire úgy-ahogy megnyugodott. hogy esetleg cinkosa volt. De ha olyat kérdez. – Nem tudja elhinni. hogy annyira nagyon azért nem ismeri! – Nem tudom. – Miriam. – Na jó. – És nem tulajdonképpen? – Elég sok kérdésünk volna még magához. De muszáj megtalálnunk. – Csodás lehet ezzel dolgozni. – Ha akarok.com – ebook magyarul percig tartott. és kortyolgatták a kávét. Kérem. Fontolgatjuk a lehetőségét.http://www. Lisbeth Salander mindkét eset helyszínéhez köthető. Miriam. Országos körözést adtak ki ellene. én… vagyis mi mindannyian szinte éjjel-nappal dolgoztunk az elmúlt tíz napban. elmehetek? – Tulajdonképpen igen. Csendben ültek. és a végére akarunk járni a dolognak. értse meg.hunebook. amitől kiborulok. és kávészünetben melegviccekkel szórakoztatja a többieket. – Elnézést. – Ő itt valami… ősmaradvány. akkor nem válaszolok. hogy a főnököm. Valószínűleg ez a legborzasztóbb kihallgatás a főkapitányság történetében. Aztán Modig Miriam Wura nézett. rendben. Bublanski felügyelő sincs meggyőződve a bűnösségéről. Modig bekapcsolta a magnót. maga nem az? – Én legalább nem vagyok homofób. vagy nem akarja? Miriam. Többet nem mondhatok. mielőtt kárt tesz még valakiben vagy akár saját magában. vagy valahogy akarata ellenére keveredett az ügybe. . elvált. De annyit mondhatok. de mi van. Tippelhetek? Heteroszexuális. Egy iszonyatos kettős gyilkosság történt Enskedében. és visszament a kihallgatószobába. Maga hisz az ártatlanságában. – Akkor segítsen nekünk kideríteni az igazságot. – Én ismerem Lisbeth Salandert. Fáradtak vagyunk. – Én most le vagyok tartóztatva? – Nem. – Legalább. Miriam Wu mérlegelte Modig szavait. Aztán vett két kávét az automatából. Nem ölt meg senkit.

Miriam Wu tudomásul vette a jelenlétét.http://www. akit ismerek. A kihallgatás vége felé visszajött Bublanski. vasárnap Miriam Wu még egy órát töltött Modignál. – Baromarcú – magyarázta el tömören Miriam Wu. csendben leült. mi a munkája. Eleinte én is elég barátságtalan voltam önökkel. de valóban nem a legjobb ember egy fiatal hölgy kihallgatására – mondta Bublanski Miriam Wu szemébe nézve. ami a pszichiátriai jelentések alapján alakul ki. Lisbeth valószínűleg a legokosabb ember. Néha lefekszünk. annál inkább össze vagyok zavarodva. Miriam Wut ez láthatóan meglepte. – Sokkal jobban ír és olvas. – Baromság. – És mi van a bilincsekkel meg a többi effélével? Vannak Salandernek szadista hajlamai? Vagy hogyan jellemezné? . milyen beállítottságú. Én egyáltalán nem is értem. – Bocsánatkérés elfogadva. – És? – Egyenes választ kérnék öntől. biszexuális. amikor a Tantolundenből hozták be. Nem tudom. Az idő 1 óra 9 perc – azzal Modig kikapcsolta a magnót. Bublanski legyintett. – Ő is leszbikus? – Nem. hogy matematikai képleteket firkálgat. – Matematika? – Ez az új hobbija. és végig csak hallgatott. de ettől még nem lesz valaki leszbi. hogy van-e még kérdése. – Faste nyomozónak számos jó oldala is van. de egyáltalán nem lep meg. bocsásson meg. Kérem. – Úgy hallottam.com – ebook magyarul 20. akadt egy kis probléma Faste nyomozóval – mondta Bublanski. – Kérdezhetek még néhány dolgot? Ki van kapcsolva a magnó. – Hobbija? – kérdezte rövid hallgatás után Bublanski. – Nem végzett semmilyen iskolát. hogy tud írni-olvasni. – Tessék. még arról sincs papírja. – Minél többet hallok Lisbeth Salanderről. Bublanski megrázta a fejét. Az a kép. – Hogy Lisbeth mint kurva? Egy szart. amit az ismerősei adnak róla. mit jelentenek bennük a szimbólumok. FEJEZET Április 1. – Kicsit nehezen koncentrált – felelte Modig. Az arra utal. Van. hogy prostitúcióból tartotta fenn magát. Én azt sem értem. – Valami egyenletek. – Rendben.. Bublanski sóhajtott. – Nem kellett volna rábíznom ezt a feladatot. egyáltalán nem vág egybe azzal. péntek – április 3. – Miriam Wu kihallgatását lezárom. Szerintem ő maga sem tudja. tizenhét évesen.. De azt hiszem. hogy egy biztonsági cégnél dolgozott. Végül Modig Bublanskihoz fordult. – Most miből él? – Nem tudom. Tiszta algebra.hunebook. – A tizennyolc éves korában készült pszichiátriai értékelés szerint Salander szellemileg viszszamaradott. de továbbra is Modiggal beszélt. és érdeklődött. mint én. – Tudunk egy esetről.

– Szerintem újra beszélnünk kéne Mikael Blomkvisttel – mondta Modig. – Természetesen lehetséges. Végezz új helyszínelést a lakásán. Ekström helybenhagyta Bublanski tervezetét. Bublanski. majd kifejlette. hogy előkerült Miriam Wu. – Sonja Modiggal fogsz dolgozni. persze. hogy nem. Arról senkinek egy szót sem. hogy érzése szerint szélesíteniük kellene a látómezejüket. esetleg pusztán jelen volt. hogy a média rávesse magát. Egyedül Modig támogatta Bublanskit. Szerintem ott lesz még. ti Anderssonnal és Bohmannal tovább keresitek Salandert. hogy a papírformától eltérően gondolkodjon. mihez kezdünk most. amikor megtörténtek. ha más irányba is elkezdenénk tapogatózni. aztán Modig bement Bublanski irodájába. hiszen bizonyítékok szólnak ellene. – Te foglalkozol Bjurmannal. Szeretném. de azok. hogy az esetek többségében a legegyszerűbb magyarázat a helyes. – Helyes.com – ebook magyarul – Azokat az eszközöket félreértik. Lehetett-e több elkövető? Köthetjüke még mindig az esetet Svensson könyvéhez? Blomkvistnek feltétlenül igaza van abban. – Én…? – kérdezte megrökönyödve Hedström. nem akarja Salandert kizárni a nyomozásból. De még mindig nem találtunk indítékot. – Nézzen két emberünk más lehetséges gyilkos után. egyöntetűen cáfolják a róla kapott képünket. Általában én vagyok a domináns fél a játékban. Hedström a Miltontól néma csendben gubbasztott egész idő alatt. de annak semmi köze a szadizmushoz vagy az erőszakhoz. ennyi elég lesz. Ez csak játék. Tehát hétfő reggel kezdünk. akik ismerik őt. Kérdés? Nem volt. ahonnan akkor jött ki Ekström. Még mindig ez az elsődleges feladat. mert ő volt a csapat legfiatalabb tagja. de semmi nyoma nincs tettestársnak. Szerepjátékokhoz használunk néha bilincset. elküldtem önhöz valakit. – Ha jól értem.hunebook. Ott vannak az ujjlenyomatai. majd tőle megkapja a kulcsot. hogy a könyvben szereplők közül többnek is volt indítéka. – De először Bublanskival kell megbeszélnem egy-két dolgot. hogy még van mit elmondania. A hétvégén nézd át a nyomozati anyagot. – Van egy perced? . A tárgyaló előtt álltak a folyosón. Andersson és Holmberg csak néhány semleges megjegyzést tett. Továbbra is ő az első számú gyanúsított. – Nem. – Na jó… – mondta Modignak Hedström. Holnap és vasárnap szabadságon vagyok. és nem akarom. Bublanski beszámolt a legfrissebb fejleményekről. Ja. Nézzetek át mindent. de tágítsátok is a kört. mondd el. Armanskij. Bublanski azért őt választotta. A délután háromkor tartott megbeszélés az első nézeteltéréshez vezetett a nyomozás során. hogy cserélje ki a zárat. igen. hogy Salander nem volt egyedül. – Az első naptól kezdve minden erőnkkel Lisbeth Salander előkerítésére koncentráltunk. Végül Ekström ügyész felemelte a kezét. – Te vagy a nyomozó. Sonja és Niklas dolgozhatnának együtt. Miriam Wu kedvesen elmosolyodott. – Viselkedett már önnel erőszakosan? – Nem. Lehet. Faste. Bublanski szavai heves vitát gerjesztettek. hogy kicsit tágabb körben gondolkodjunk. hogy Lisbeth Salander nem egyedül követte el a gyilkosságokat. amit már tudunk. – Hogy akarja folytatni? – kérdezte Ekström. Blomkvist és Miriam Wu sem tudja őt elmebeteg gyilkosként elképzelni. vegyünk számításba más lehetséges gyilkosokat és azt a lehetőséget is. Azt akarom. hátha valami fölött elsiklottunk. – Rendben. Bohman emlékeztette a csapatot arra. Elköszöntek. Szembekerült Fastéval és Bohmannal is a Milton Securitytől. ennélfogva a leginkább esélyes arra. – És én? – kérdezte Holmberg.http://www.

Hedström beugrott egy kávéra a George Caf'é-ba a központi pályaudvarnál. hogy került hirtelen az utóbbi évek legsúlyosabb ügyének kellős közepébe. aki a leginkább kételkedett a Salander-vonalban. ami megmagyarázta volna a gyilkosságokat. takarított. mit gondol. meg ilyesmi – intette le Hedström. – Először is nem említi meg a Milton Securityt. vagy hogy esetleg ellenáll a letartóztatásnak. Eltűnődött rajta. van némi információja az enskedei kettős gyilkosság ügyében folytatott nyomozásról. hogy elkapják Salandert. Fräklund felvetette. – Fasténak gondjai vannak az erős nőkkel. hogy gondolják át újra a Milton részvételét a nyomozásban – Bohmannak és Hedströmnek lett volna fontosabb feladata is annál.com – ebook magyarul – Ülj le. A többiek közül meg csak Faste volt elég tökös ahhoz. Scala azonnal bekapta a csalit: ilyen sztorit egy komolyabb lapnak is eladhat. Nem valami kedvező fordulat. ennyi elég. hogy úgy tűnjön. – Vettem észre. mégsem találtak semmit. Armanskij iszonyú csalódott volt.http://www. hogy kimondja. és az egyik rendőr lepuffantja. – Többször nem fordul elő. ha a nő is ott volt. Megbeszélték. Mi csak tanácsadók vagyunk. De természetesen kimeríti a szexuális zaklatást. Hétfőn kezdjük a nyomozást az új szempontok szerint. Kívánsz panaszt tenni? – Felképeltem. – Azt meg minek? . Menj szépen haza. Nem igazán tudta. Már Bohman alárendeltjének lenni sem volt túl jó – a Milton legunalmasabb és legfantáziaszegényebb munkatársai közé sorolta –. Hedström a fejét törte. aki férfimagazinokba írt mindenféle nyálas baromságot. Nagyon vonzó gondolat volt… De Salander még mindig szabadon jártkelt. – Dehogy érdekes. Aztán elővette a mobilját. Bohmannal és Fräklunddal. Bublanskiban is biztos ő ültette el a kétségeket. hogy hátha mégsem ő a gyilkos. De ma nem volt időm átnézni Svensson íróasztalát a Millenniumnál. Ráadásul most meg Bublanski a fejébe vette. Scala kövér volt. A héten hiába várta. – Pedig elég érdekes. hogy ingyen dolgozzanak a rendőrségnek. kicsit buherálja meg a cikket. a megbízatásukat visszavonja. mihez is kezdjen most. Nagyon kövér.hunebook. El volt keseredve. egy szabadúszó újságírót. és felhívta Tony Scalát. hogy egy óra múlva találkoznak a Kungsgatanon lévő Aveny kávézóban. hogy Salander a Miltonnál dolgozott. Igazi papucs lett. Ha addig sincs eredmény. – Mondja. de most beosztották Modig nyomozó alá. mintha egy nőtől kapta volna az infót. Elmagyarázta. Aznap reggel a Miltonnál is volt egy megbeszélés Armanskijjal. hogy nekimentél. mert már egy hete nyomoztak. mielőtt kizárják a nyomozásból. – Köszi. elvetettem a sulykot… – Mondta. amit tudok – kezdte Hedström. – Ha maga mondja… – Másodszor is. – Nagyon bedühödtem Fastéra. Nem lepődött volna meg rajta. vajon van-e valami a híres-nevezetes Bubi felügyelő meg e között a ribanc közölt. és jó rendőr. – Két feltétellel mondom el. és pihend ki magad a hétvégén. Hedström most azt mondta. biztos azért akarok kettesben maradni Miriam Wuval. – Viszont nagyra értékelném. ha nem vernéd az állomány többi tagját. – Azzal már jócskán le vagyunk maradva. Néhányszor már találkoztak. Hedströmnek tehát egy hete maradt. – Azt mondta. hogy még egy hétig maradjanak. – Márpedig te erős nő vagy. Armanskij végül úgy döntött. mert ráindultam – Bár ne mondtad volna ezt el.

nem is hallott a gyilkosságokról. és mi nem. ha megtalállak. és felmérte a pusztítást. amíg maga Salander meg nem jelenik. Bekapcsolta a kávéfőzőt. előbb vagy utóbb úgyis beszélnie kell a sajtóval! Én segíthetek magának! Ökölbe szorította a kezét. Hol volt? – Külföldön. de a hívott szám pillanatnyilag nem volt kapcsolható. és elő nem adja a saját történetét. aki azonnal a lány arcába vakuzott. Lisbeth. Az a fura kislány? És neki tennie kéne most valamit? De mit? Miriam Wu taxival ment haza a Lundagatanra. – Rendben. Becsukta az előszoba belső ajtaját is. fekete-arany keleti köntösében. Sírhatnékja volt. Feltehetek pár kérdést? Mellette állt a fotósa. Ma hallgatták ki. Este hétre a lakás többé-kevésbé lakható volt.http://www. – Gyanúsított? – Nem. rendkívül kövér férfi állt előtte. nem volt eszelős gyilkos. dobozokat és fiókokat kiürítették. és egy borotválatlan. Megfogadta magában. hogy felismerje. Miriam. és két órájába telt. Tony Scala vagyok. hogy ez lehetséges. amit a Salander utáni vadászattal kapcsolatban csak talált. – Felbukkant Salander leszbikus barátnője. Azt állítja. nem hiányzott semmi. Tehát miről van szó. kitekerem a nyakadat! . – De azért nézzen utána. de remek! Az a bige. A szexjátékai egy kupacban hevertek az ágyon. és lecsapott Scala ujjaira. és minden szót elolvasott. és ráfordította az újonnan felszerelt hevederzárat. és a fejét csóválta. mi a francba keveredtél bele? Megpróbálta felhívni Salandert. Lehangolva és összezavarodva lépett ki a Sveavägenre. Ez a csaj szadomazo játékokat szokott játszani Salanderrel. Meg éhesen. lefeküdt az ágyra és lehunyta a szemét. – Lisbeth Salanderrel együtt volt külföldön? Tudja. – Ebben egészen biztos? – Bevallotta a kihallgatás során. Forró volt az ágyban. mire rendet rakott. mint a vízfolyás. de tudott jéghideg is lenni. Scala benyomta a levélbedobó fedelét. és olyan három órája engedték el. Lisbeth Salander mint háromszoros gyilkos. bőrszerkót meg hasonló cuccokat találtunk. – Hello. Paolo Roberto az utolsók közt távozott. mi valóság. aki a Lundagatanon lakik? Amelyik eltűnt? – Miriam Wu. hogy nem foglal állást az ügyben. kért egy hamburgert. Mindent vastagon borított az ujjlenyomatok kereséséhez használt por. – Értem Maga hisz neki? – Szerintem hazudik. A szekrényeket. Legalábbis még nem.com – ebook magyarul – Hogy elterelje rólam a gyanút. – Ó.hunebook. ugyanakkor viszont olyan nagyon jól nem is ismerte. Lezuhanyozott. hogy most hol van? Miriam Wu becsapta az ajtót. akit ő ismert. De amennyire meg tudta állapítani. és próbálta kibogozni. Fájdalmas ordítást hallott. Tud ezzel kezdeni valamit? – Arra mérget vehet. Miriam Wu már elképzelte magában. Alig hitte el. és leült az egyik sarokasztalhoz. Az a Salander. ha éppen olyan kedve támadt. – Miriam. Ajtót nyitott. de volt annyi lélekjelenléte. Lisbeth. Sokáig ült a konyhaasztalnál. ezzel csak néhány újabb fotóhoz adna alapot. Niklas. Tud valamit. Lisbeth. amikor csöngettek. Újságíró. Egész délután a könyvtárban ült. És a házkutatáskor bilincseket. Betért a McDonald'sba. és megint a konyhában ült. – Szép fogás. ahogy kioszt a férfinak egy repülőrúgást és egy könyököst az orrába.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Blomkvist a héten eddig hat nevet húzott ki Svensson listájáról. Az utolsó egy Tumbában élő nyugdíjas bíró volt, aki korábban számos prostitúcióval kapcsolatos ügyet tárgyalt. Üdítő változatosságot jelentett, hogy ez a nyomorult nem is próbálkozott tagadással, fenyegetéssel vagy esdekléssel. Ellenkezőleg, kedélyesen beismerte, hogy keleti kurvákkal hancúrozott. Nem, semmiféle megbánást nem érez. A prostitúció tiszteletre méltó szakma, és ő tulajdonképpen szívességet tett a lányoknak azzal, hogy az ügyfelük volt. Tíz óra tájban Blomkvist éppen Liljeholmenen hajtott át, amikor Eriksson felhívta. – Szia, olvastad a Morgon Posten online kiadását? – Nem, miért, mi van? – Hazajött Salander barátnője. – Mi? Kicsoda? – Az a leszbi csaj, Miriam Wu, aki a lundagatani lakásban lakik. Wu, ugrott be Blomkvistnek. „Salander-Wu” volt a névtáblára írva. – Kösz. Már megyek is. Wu kihúzta a telefont, és kikapcsolta a mobilját. Fél nyolckor a hazatérésének híre megjelent az egyik reggeli újság honlapján. Nem sokkal ezután keresték az Aftonbladettől, majd három perccel később az Expressentől. Este kilencig nem kevesebb, mint tizenhat riporter próbálta rávenni, hogy nyilatkozzon. Kétszer be is csengettek hozzá. Nem nyitott ajtót, és minden villanyt leoltott a lakásban. Érezte, hogy ha még valaki zaklatja, annak betöri az orrát. Végül bekapcsolta a mobilt, felhívta egy barátnőjét, aki a közelben lakott a Hornstullnál, és megkérte, hadd alhasson nála. Kevesebb mint öt perccel azelőtt lépett ki az utcára, hogy Blomkvist becsöngetett hozzá. Bublanski szombat reggel nem sokkal tíz után hívta fel Modigot, aki kilenckor kelt, és játszott egy kicsit a gyerekekkel, mielőtt a férje elvitte őket, hogy egyenek valami finomat. – Láttad a mai lapokat? – Nem, még nem. Csak egy órája keltem fel, és a kölykökkel voltam elfoglalva. Történt valami? – Valaki a csapatból köpött a sajtónak. – Hát ezt tudtuk. Valaki már pár nappal ezelőtt kiszivárogtatta a Salanderről készült pszichiátriai jelentéseket is. – Az Ekström volt. – Tényleg? – Persze sosem fogja beismerni. Érdeklődést akar kelteni, mert neki ez az érdeke. De ezt nem ő csinálta. Egy Tony Scala nevű szabadúszó újságíróval beszélt valaki, és mindent elmondott neki Miriam Wuról. Többek között a tegnapi kihallgatás részleteit is. Pedig azt különösen el akartuk titkolni. Ekström a plafonon van. – Basszus… – A riporter nem nevezte meg a forrást. Csak annyit írt, hogy „a nyomozás egyik fontos résztvevője”. – Francba. – És nőként hivatkozott rá. Modig jó tíz másodpercig meg sem tudott szólalni. A nyomozócsoportban ő volt az egyetlen nő. – Bublanski… Én semmilyen újságírónak nem mondtam egy szót sem. Senkinek nem beszéltem a nyomozás részleteiről, még a férjemnek sem! – Nem is hittem el egy pillanatig se. De sajnos Ekström igen. Faste meg bent van a hétvégén, és két pofára gyanúsítgat. Modig hirtelen nagyon-nagyon fáradtnak érezte magát. – És most akkor mi lesz? – Ekström ragaszkodik hozzá, hogy zárjalak ki a nyomozásból, amíg kivizsgálják a vádat.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

– Vádat? De hát ez egy agyrém! Hogy bizonyítsam be, hogy… – Neked nem kell bizonyítanod semmit. Bizonyítani a bűnösséget kell. – Tudom, de… a rohadt életbe! Meddig fog ez tartani? – Eddig tartott. – Hogy? – Most kérdeztelek meg. Azt mondtad, nem szivárogtattál ki semmit. Ezzel a vizsgálatnak vége, majd megírom róla a jelentést. Hétfőn kilenckor találkozunk Ekström irodájában, és majd én megoldom a dolgot. – Köszönöm, Bublanski. – Nincs mit köszönni. – De akkor is baj van. – Tudom. – Ha én nem szivárogtattam ki semmit, akkor valaki más tette meg. – Van ötleted, hogy ki? – Faste kínálkozna, de nem hiszem, hogy ő volt az. – Egyet kell, hogy értsek. Egy igazi gyökér, de emiatt most őszintén dühöngött. Bublanski, ha az ideje és az időjárás engedte, szeretett sétálni. A Katarina Bangatán lakott, a Södermalmban. Így a Millennium szerkesztősége, a Milton Security székháza, ahol Salander dolgozott és a Lundagatan, ahol lakott, egyaránt elég közel az otthonához. Ahogyan a St. Paulsgatanon álló zsinagógához is. Szombat délután mindegyiket meglátogatta. Kezdetben vele tartott a felesége, Agnes is. Huszonhárom éve voltak már házasok. Először is betértek a zsinagógába, és beszéltek a rabbival. Bublanski lengyel zsidó volt, míg Agnes családja – vagyis az a néhány családtagja, akik túlélték Auschwitzot – Magyarországról származott. A zsinagógából kilépve különváltak, Agnes bevásárolni ment, Bublanski pedig sétált tovább. Egyedül kellett lennie, hogy gondolkodhasson a nyomozáson. Végiggondolta a döntéseit, amelyeket azóta hozott, hogy nagycsütörtök reggelén megkapta az ügyet. Két hibát azért talált az ügymenetben. Az egyik az volt, hogy nem küldött valakit azonnal a Millennium szerkesztőségébe átvizsgálni Svensson íróasztalát. Mire végre eszébe jutott, és személyesen ment oda, Blomkvist már elvitte onnan, amit akart, akármi volt is ott. Azután nem vették észre azt, hogy Salander autót vásárolt. Igaz, Holmberg jelentette, hogy a kocsiban nincs semmi érdekes. Ettől a két hibától eltekintve a nyomozás olyan alapos volt, amilyen csak lehetett. A Zinkensdamm közelében megállt egy újságosbódénál, és szemügyre vette az egyik címlapot. Salander fotója már jóval kisebb méretben szerepelt rajta, mint eddig, helyet adva a sokkal inkább eladható főcímnek: LESZBIKUS SÁTÁNISTA SZEKTÁT KERES A RENDŐRSÉG Vett egy példányt, és meg is találta a cikket, ahol öt tizennyolc-húsz év körüli lány fotóját közölték, akik valamennyien szegecses fekete bőrdzsekit, szakadt fekete farmert és szűk pólót viseltek. Egyikük pemtagrammával díszített zászlót emelt a magasba, egy másik pedig kinyújtott kis- és mutatóujjával formált valami jelet. A képaláírás szerint Lisbeth Salander sokat járt együtt ezzel a kis klubokban fellépő death-metal zenekarral. 1996-ban hódolatukat fejezték ki a Sátán Egyháza iránt A Gonosz bélyege című számukkal. Az Evil Fingers nevet a lap nem említette, és a lányok szemét is kitakarták, de a rajongóik biztosan így is felismerték őket.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

A cikk főleg Miriam Wuról szólt, egy fényképpel illusztrálva, amely az egyik performanszát ábrázolta a Bern’s szállóban. Derékig meztelen volt, fején orosz katonai tányérsapka díszelgett. Az ő szemét is kitakarták. SALANDER BARÁTNŐJÉNEK LESZBIKUS SZADOMAZÓKÓL SZÓLÓ ÍRÁSA A harmincegy éves nő a stockholmi éjszakai élet közismert alakja. Nem titkolja, hogy a nőket kedveli, és szeret dominálni a partnere felett. A riporter még egy Sara nevű lányt is talált, akit saját bevallása szerint Miriam Wu megkísérelt felszedni. A barátját igencsak „felzaklatta” az eset. A cikk arra is kitért, hogy Miriam Wu társasága valamiféle feminista banda a melegmozgalom perifériáján, és bizonyos hírnevet szereztek azzal, hogy „megkötözőműhelyet” üzemeltettek melegfesztiválokon. A cikk hátralévő része Wunak egy szándékosan provokatív írását ismertette, amelyet hat évvel korábban írt egy feminista lapban. Bublanski átfutotta a szöveget, majd egy kukába dobta az újságot. A két vetélkedő nyomozóra, Modigra és Fastéra terelődtek a gondolatai. Az igazi problémát Faste jelentette, aki bárkinek az agyára tudott menni. Tudta, hogy beszélnie kell majd vele, de nem hitte, hogy ő szivárogtatta volna ki az információt. Mikor felnézett, a Lundagatanon találta magát, Salander házának kapuja előtt. Teljesen öntudatlanul irányította erre a lépteit. Felsétált a lépcsőn a Lundagatan felső részére, és eltűnődött azon, amit Blomkvist mesélt Salander megtámadásáról. De ez a történet sem vezetett sehová. Nem volt feljelentés, nem voltak nevek, még egy tisztességes személyleírás sem. Blomkvist azt állította, hogy a furgon rendszámát sem tudta leolvasni, amivel a támadó elhagyta a helyszínt. Már ha ez egyáltalán megtörtént. Újabb zsákutca. Bublanski lenézett a Lundagatanra és a még mindig ott parkoló vörös Hondára, és éppen ebben a pillanatban ért oda a kapuhoz Blomkvist. Miriam Wu későn ébredt, belegabalyodva a lepedőbe. Felült, és körülnézett az idegen szobában. A média zaklatására hivatkozva kért menedéket a barátnőjétől. De rádöbbent, hogy azért is menekült el a lakásból, mert félt, hogy Salander kopog be hozzá. Nagyon megrázta a kihallgatás és az újságok főcímei, és bár nem akart semmilyen álláspontra helyezkedni, amíg Salandertől nem hallja, mi történt, de azért kezdett félni attól, hogy a barátnője netán mégiscsak bűnös. Lepillantott Viktoria Viktorssonra, akit Duplavé néven ismertek, és száz százalékig leszbikus volt. A hasán feküdt, és motyogott álmában. Miriam felkelt és lezuhanyozott. Aztán lement, hogy reggelit vegyen. Csak amikor már belépett volna a Verkstadsgatanon, a Café Cinnamon mellett levő boltba, vette észre az újságokat. Azonnal visszarohant Duplavéhez. Blomkvist beütötte a kapukódot, és belépett a házba. Két pere múlva visszatért. Nem volt otthon senki. Blomkvist határozatlanul nézett körbe az utcán. Bublanski figyelmesen nézte. A legjobban az zavarta, hogy ha Blomkvist hazudott a támadással kapcsolatban, akkor valamiféle játékot játszik, legrosszabb esetben benne van a gyilkosságokban is. Ha viszont igazat mondott, akkor van még egy rejtett elem az egész drámában. Akkor a látható kettőnél több szereplő van, és a gyilkosság oka is sokkal összetettebb, mint egy mentálisan sérült lány dührohama. Mikor Blomkvist végül elindult a Zinkensdamm felé, Bublanski utánakiáltott. Blomkvist megfordult, észrevette a nyomozót, és odament hozzá. A lépcső alján találkoztak össze. – Jó napot, Blomkvist úr. Lisbeth Salandert keresi? – Nem. Igazság szerint Miriam Wut.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

– Nincs otthon. Valaki elfecsegte a sajtónak, hogy előkerült. – És mit mondott? Bublanski végigmérte. Kalle Blomkvist. – Velem tart? – kérdezte a felügyelő. – Jólesne egy kávé is. Csendben ballagtak el a Högalid templom mellett. A Café Lillasysterbe tértek be. Bublanski dupla eszpresszót rendelt egy kiskanálnyi tejjel, Blomkvist pedig egy tejeskávét. A dohányzóhelyiségben ültek le. – Régóta nem volt már ilyen bosszantó esetem – kezdte Bublanski. – Mennyit mondhatok el anélkül, hogy reggel viszontlátnám az Expressenben? – Nem az Expressennél dolgozom. – Tudja, hogy értem. – Bublanski úr, én nem hiszem, hogy Lisbeth bűnös. – És most elkezdett maga is nyomozni? Ezért hívják magát Kalle Blomkvistnek? Blomkvist elmosolyodott. – Magát meg állítólag Bubi felügyelőnek. Bublanski kimérten viszonozta a mosolyt. – Miből gondolja, hogy Salander ártatlan? – A gyámjáról nem tudok semmit, de arra nem volt indítéka, hogy Dagot és Miát megölje. Lisbeth engesztelhetetlenül gyűlöli az olyan férfiakat, akik erőszakosak nőkkel szemben, vagy csak megalázóan viselkednek velük. És Mia éppen egy rakás ilyennel készült nagyon-nagyon kiszúrni. Amit tenni akart, az tökéletes összhangban volt azzal, amit Lisbeth is tett volna. Nagyon erős erkölcsi elvei vannak. – Egyszerűen nem tudok összefüggő képet alkotni róla. Most akkor elmebeteg vagy zseni? – Egyszerűen csak más. Abnormális mértékben antiszociális, de a szellemi képességeivel semmi probléma nincsen. Sőt, valószínűleg okosabb akár nálam, akár magánál. Bublanski sóhajtott. Ugyanezeket mondta Salanderről Miriam Wu is. – Akárhogy is, mindenképpen el kell kapnunk. A részletekbe nem mehetek bele, de látták a helyszínen, és a gyilkos fegyverrel is kapcsolatba hozható. Blomkvist bólintott. – Gondolom, ez azt jelenti, hogy megtalálták rajta az ujjlenyomatait. Ez viszont nem bizonyítja, hogy ő adta le a lövéseket. Most Bublanskin volt a sor, hogy bólintson. – Dragan Armanskij sem hiszi, hogy ő volt. Ahhoz túl óvatos, hogy ezt nyíltan kimondja, de bizonyítékot keres az ártatlanságára. – És maga? Maga mit gondol? – Én nyomozó vagyok. Az a dolgom, hogy letartóztassak embereket, és kihallgassam őket. Salander kisasszony szénája pillanatnyilag igen rosszul áll. Ennél jóval gyengébb közvetett bizonyítékok alapján is csuktunk már le embereket gyilkosságért. – Nem válaszolt a kérdésemre. – Nem tudom. Ha mégis ártatlan lenne… Ön szerint kinek volt még indítéka arra, hogy az ő gyámját és a maga két barátját is meggyilkolja? Blomkvist elővette a cigarettáját. Megkínálta Bublanskit is, de az megrázta a fejét. Nem akart hazudni a rendőrségnek. Mondania kellett valamit a Zala nevű emberről. És Gunnar Björckről is a nemzetbiztonságtól. De Bublanski és a kollégái hozzáférhettek Svensson anyagához, amiben ott volt ugyanaz a <Zala> nevű mappa. Csak el kellett volna olvasniuk. Ehelyett csak mennek előre, mint az ökör, és Salander magánéletének részleteit csepegtetik el a sajtónak. Támadt egy ötlete, de nem láthatta, mi lesz belőle. Nem akarta megnevezni Björcköt, amíg nem biztos a dolgában. Zalacsenko. Ő az összekötő kapocs Bjurman és Svenssonék között. Csakhogy Björck eddig még semmit sem mondott róla. – Hadd kutakodjak még egy kicsit, és akkor előadom az én elméletemet. – Remélem, nem a rendőrségre vezetnek a nyomok.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

– Egyelőre nem. Mit mondott Miriam Wu? – Nagyjából, amit maga. Volt kapcsolatuk. – Az nem tartozik rám. – Három éve ismerik egymást Salanderrel. Azt mondja, semmit nem tud Salander életéről, még azt sem, hol dolgozik. Nehéz elhinni, de én mégis azt gondolom, hogy igazat mond. – Lisbeth szinte megszállottan titokzatoskodó – mondta Blomkvist. – Tudja Miriam Wu telefonszámát? – Igen. – Megkaphatom? – Nem. – Miért nem? – Mikael, ez rendőrségi ügy. Semmi szükségünk magánnyomozókra meg vad elméletekre. – Még nincs is semmilyen elméletem! Másrészt viszont úgy gondolom, hogy a válasz valahol Svensson kéziratában rejlik. – Egy egész kis fáradsággal felvehetné a kapcsolatot Wuval. – Valószínűleg, de sokkal egyszerűbb olyasvalakit megkérni, aki már felvette. Bublanski felsóhajtott. Blomkvist hirtelen felkapta a vizet. – Mi van, talán a rendőrök okosabbak, mint a többi ember, a magánnyomozók, vagy hogy nevezte őket? – Nem, ezt nem gondolom. De a rendőröket erre képezték ki, és mégiscsak az ő dolguk a bűnügyek felderítése. – Azért valamilyen képzést mások is kapnak. És néha egy ilyen magánnyomozó ügyesebben okoskodja ki a megoldást, mint egy detektív. – Ezt ön csak hiszi. – Nem, én ezt tudom. Vegyük a Rahman-esetet. Egy csomó rendőr csak ült behunyt szemmel a hátsóján öt évig, miközben Rahman ártatlanul ült egy idős hölgy meggyilkolása miatt. Még most is ülne, ha egy tanár nem szentel éveket a nyomozásnak. Neki semmi olyan eszköz nem állt a rendelkezésére, ami maguknak igen. Mégis, nemcsak Rahman ártatlanságát bizonyította be, hanem azonosította azt a személyt is, aki minden valószínűség szerint valójában elkövette a gyilkosságot. – A Rahman-ügyben valóban leszerepeltünk. – Bublanski úr… hadd mondjak valamit. Most készülnek leszerepelni a Salander-ügyben is. Tuti biztos vagyok benne, hogy nem ő ölte meg Dagot és Miát, és ezt be is fogom bizonyítani. Előkerítem az igazi gyilkost, és azt a cikket nem teszik az ablakba, amit utána magukról írok. Hazafelé tartva a Katarina Bangatán Bublanski úgy érezte, Istennel is meg kell beszélnie az esetet, de a zsinagóga helyett a folkungagatani katolikus templomba tért be. Leült az egyik hátsó padba, és több mint egy órán át meg sem mozdult. Zsidóként tulajdonképpen semmi keresnivalója nem lett volna itt, mégis gyakran felkereste ezt a csöndes zugot, ha rendezni akarta a gondolatait. A katolikus templomot ugyanolyan jó helynek találta az elmélkedésre, és tudta, hogy ezt Isten sem bánja. Valami különbség azért volt a katolikus és a zsidó vallás között. Ő akkor ment zsinagógába, ha más emberek társaságára vágyott. A katolikusok viszont azért mentek templomba, hogy békét leljenek Isten közelében. Csend honolt itt, és a látogatókat békén hagyták. Salanderen és Wun töprengett. Meg azon, hogy mit hallgat el előle Berger és Blomkvist – mert az nyilvánvaló volt, hogy valamit tudnak Salanderről, amit nem akarnak elmondani. Miféle adatgyűjtést végezhetett Blomkvistnek Salander? Talán a Wennerström-ügyben… De ezt a lehetőséget elvetette. Lehet Salander akármilyen jó átvilágító, ott nem sokat segíthetett volna. Aggódott is: nem tetszett neki, hogy Blomkvist ilyen halálbiztos Salander ártatlanságában. Neki mint nyomozónak a kételkedés volt a foglalkozása. Persze Blomkvistnek meg magánnyomozóként az volt a dolga, hogy ultimátumot adjon neki.

amit el akart kerülni. mintha csak szakmai kíváncsiságból keresné. de aztán rádöbbent.com – ebook magyarul Általában nem foglalkozott az ilyen emberekkel. abból. aki elbánjon vele. Feltételezem. nem tudott hova lenni meglepetésében. Aztán elkezdődött a hajtóvadászat. Egyszerűen nem állt össze a kép. Mióta Blomkvist átlépte a háza küszöbét. csak ki kell deríteni. Aztán a biztató kezdet valami iszonyatos folytatásba torkollt. tanúk. mint egy kibiztosított kézigránát. – Björck vagyok. minden lapot megvett. – És nem sokat változott. hogy ki és melyik szórakozóhelyen látta utoljára élve. hogy úgy tűnjön. Amikor először hallott Bjurman meggyilkolásáról. Björcknek nyomorúságos volt az egész napja. aki az egész ország előtt le akarja őt leplezni. Salandert az Isten is annak teremtette: egyértelműen elmebeteg volt. van elég szakember. hogy az ügyben felbukkan Zala neve. – Olvastam. Björck álmában sem gondolta volna. – De ez már nem a mi dolgunk. ha jelentkezik. Ha egy huszonéves. Az viszont már egyáltalán nem lepte meg. amit tudott. Viszonya volt egy leszbikussal. normális életvitelű nőre megfojtva bukkannak a lakásán. mert az összeesküvés-elméleteik a lapok címoldalait ugyan feldobták. pszichiátriai kezelésre kényszeríteni. azt kell megtudni. Minden tévéműsort megnézett. és kiderül. Két és fél millió korona volt a bankszámláján. hogy Salander elmebeteg.hunebook. hogy ez már nem az ő dolga. hogy egy ilyen Blomkvist-féle firkász is tudomást szerez róla. Már fel akarta ajánlani a rendőrségnek a segítségét. vagy ha úgy adódik. Ha egy fiatalembert szíven szúrva találnak a Mariatorgetnél. És akkor most jön ez a Blomkvist a leánykereskedős elméletével. de a rendőrségnek egy csomó felesleges pluszmunkát adtak. és képes embert ölni. noha semmilyen ismert állással nem rendelkezett. hogy bekötött szemmel is ment volna neki. Salander nem a bejelentett címen lakott. ki volt a barátja. Újra felbukkant. Már nem rá tartozik az ügy. hogy egyetlen cikkel rászabadítsa a poklot a nyomozásra. hogy nyakig benne volt a délszláv maffiában. ráadásul neki. és ez a hisztéria kezdett már kifejezetten ártalmassá válni. ismerősök. hogy Salander vérengzése valami módon őt is érintheti – hogy az egyik áldozat egy médiadisznó. Ha valakibe három golyót eresztenek egy skarholmeni bárban. Pár órán belül már gyanúsítottjuk is volt. és egész életét erőszakos kitörések sora kísérte végig. hogy a rendőrség netán téved a bűnösségét illetően – ellenkezőleg. hogy… . melyik skinheadgárda vagy más banda garázdálkodott egy órával korábban a Söder pályaudvaron. mint utánanézni. hogy Salander az első számú gyanúsított. Egyébként is. Valahogy ki kellett belőle szednie a részleteket. se cselekedni nem tudott. Bublanski annyi ilyen nyomozást lefolytatott már. aki előszeretettel használt bilincset a szexhez. aki már nagyon öreg volt. Egy pillanatig sem kételkedett abban. nem kell mást tenni. és minden cikket elolvasott bennük az ügyről. Vannak barátok. annak ellenére. Olyan barátai voltak. agyontetovált lány nem kimondottan hétköznapi jelenség. és vallomásra. Egyszerűen csak meg kellett találni. A Blomkvist látogatása utáni napon felhívta volt főnökét. hát még arra. mint közismert újságírónak megvan a lehetőssége. és hamarosan lesz gyanúsított is. Semmi oka nem volt feltételezni. Se pihenni. és még csak egy halvány nyomuk sem volt. mégis fel-alá járkált a kölcsönvett házban. És mindenekelőtt az első számú gyanúsítottat lehetetlenség volt megtalálni. Ez a mostani is olyan jól indult. Képtelen volt felfogni a történetet. Erre aztán ráharapott a média is. Már majdnem két hét eltelt a gyilkosságok óta. és Laholmban lakott.http://www. magára vonja a figyelmet. amikor megtudta. amihez hozzájutott. mint Armanskij és Blomkvist. hogy Salander elméje súlyosan zavart. Blomkvist érkezése aztán fenekestül felforgatta ezt a békét. – Nem gondolja. ami a búvóhelyére utalna. de oly módon. Arra még kevésbé számított. hogy egy másfél méteres. kik akarják átvenni az irányítást a cigarettacsempészetben. A dereka tompán sajgott. Minden valószínűségnek ellentmondott. illetve. nyilvánvaló volt a számára. hogy olvasta a lapokat.

hogy Bjurman kapja a megbízatást. Nem rendelkezelt túl nagy színészi tehetséggel. Pedig volt. Csakhogy Blomkvist jóvoltából Björck éppen erre nem volt képes. Bjurman a munkahelyen hívta fel délután. Beszélgettek a lövészklubról meg a világon mindenféléről. De mi a picsát kereshetett? És miért ölte meg őt Salander? . annál biztosabb lett benne. Zalacsenkóról kérdezett… Björck felkelt. Ki láthatta ezt előre? – Mennyit tudott Bjurman? A volt főnöke kuncogott. de a meghívásnak gyakorlatias oka is volt. és eltemettetett. Nincs összefüggés. Gondoltam. és így olyasvalaki legyen a gyámja. Ennél is nagyobb baj azonban. Ismered? Viccelsz? Elég nehéz őt elfelejteni. tulajdonképpen már csak azért apróra át kellett volna világítani. az a tudomásunkra jut. az halott. szüksége volna egy régi jelentésre. – Ne izguljon. hogy „Bizalmas”. A konyhaasztalnál ülve bámulta a Jungfrufjärdent.http://www. – Ismerte Bjurmant. Björck súlyos hibát követett el. – Ebben van valami. mert hát ott minden tele van pecsételve azzal. és próbálta felmérni a helyzetét. Nem mintha egy gáncs nélküli lovag lett volna. Bjurman könnyedén átrázta. hogy prostituáltakat vett igénybe. Én meg odaadtam neki. Az 1991-es jelentés. Salander ezek után hosszú-hosszú időre a pszichiátriára kerül. és nem volt az a szószátyár típus. mintha csak a hónapokig tartó bürokratikus huzavonát akarta volna elkerülni. Egykori főnöke láthatóan meg volt róla győződve. mire céloz. nincs-e kedve meginni egy sört. hogy Bjurman körültekintően. Élvezze nyugodtan a szabadságát. Kicsit be volt csípve akkor. Az óvárosban találkoztak. de hát Bjurman érthető indokkal kérte. Mit is kérdezett Bjurman? Erről jut eszembe… épp egy régi ismerősömnek intézek valamit. ami nyomra vezethetné a rendőrséget. Két oldalról is fenyegették őt. Feltételezte. Az is bizalmas volt. és megkérdezte. Értem. mintha csak valami formaságról lett volna szó. Még mindig jobb. Azt mondta. de pletykálni nem pletykált. nem véletlenül lett éppen ő a gyámja. Sőt. Elintéztük. hogy Bjurman irodájában és lakásán sincs semmi. hogy Bjurmant már tájékoztatták a dologról – minden más elképzelhetetlen lett volna. – Mármint… a kapcsolatról tudott? Lehetett valami az iratai közt. Amit Björck adott át Bjurman-nak. és állva maradt az ablak mellett. Három évvel ezelőtt jó ötletnek tűnt. Zala pedig egyenesen hozzá vezetne. Minél tovább gondolkodott rajta. És Bjurman úgy adta elő. akit ellenőrizni tudunk. Odaadtam neki a jelentést. tudatosan válogatta meg a szavait. Különösen a Zalacsenkóval kapcsolatos anyagok.com – ebook magyarul – Nem. mi baj lehet belőle? Már olyan rég történt az az eset. Salander mindig is igen súlyos kockázati tényező volt ebben az ügyben. ki az? Alexandr Zalacsenko. Ha Salander elkezdett volna fecsegni. Ami volt. hogy rendőrségi karrierjének egy ítélet fog véget vetni. hogy megkérdezte… de hát ő volt Salander gyámja. Most pedig a lehető legjobban alakult minden. – Ezt hogy érti? – Nos. Björck próbálta felidézni magában kilenc hónappal korábbi beszélgetését Bjurmannal. A vonal másik végén néhány másodpercig csend volt. Mi történt vele? Az igazság szerint ez a legkevésbé sem tartozott Bjurmanra. – De hogy pont Bjurman! Gondolom. Úgy tett. vagy elárulhatott személyesen valamit. Tulajdonképpen nem is olyan kicsit. Komoly veszélye volt annak.hunebook. aki újra felbukkant… Tényleg. ami miatt… – Természetesen nem. mint egy ismeretlen. Bjurmannak egy kis szívesség kellett. Blomkvist nyilvánosságra akarta hozni. – Nem. de ne aggódjon. nem volt véletlen. hogy Blomkvist Zalacsenkót is meg akarja találni.

de nem járt sikerrel. Késő éjjel Blomkvist kikapcsolta a számítógépet. meg a <Zala> nevű mappa tartalmát. A nap nagy részét a hornsgatani Kaffeebarban töltötte az iBookjá-val. Kopjál le rólam. – Ja.hunebook. levetkőzött. és megkérdezhetné. hogy az a Blomkvist. A nevem Mikael Blomkvist. és újra átolvasta a Svensson millenniumos címére érkezett e-maileket. Nem vette fel. mi vitte rá a nyomozót arra. Kérem. – Ki a rák maga? – Újságíró vagyok egy Millennium nevű magazinnál. Öt órakor felhívta Bublanski. Azt kívánta. minden fél órában megpróbálta felhívni.com – ebook magyarul Blomkvist szombaton négyszer is visszament a lundagatani lakásra. – Jó estét. Blomkvist elküldte magában Tony Scalát néhány kellemetlen helyre. mit akar. Nem hívta fel. köcsög firkász. mit keres az Irina P. A halála előtti hetekben Svensson egyre több és több időt fordított a Zala utáni kutatásra. Szerette volna. Miriam. és ágyba bújt. bár felhívhatná Svenssont. Az egyetlen logikus következtetés szerint Svensson arra gyanakodott. hívjon fel. Nem tudta. kinyomta a telefont. hogy hátha ott találja Miriam Wut. ha ott van mellette Berger. Miriam Wu igencsak velősen reagált. Wu azonban csak tizenegykor kapcsolta be és vette fel a mobilját. hogy meggondolja magát. Végül írt neki egy SMS-t. de most. majd megpróbálta visszahívni a lányt. . hogy meg volt a szám. Mielőtt Blomkvist elmagyarázhatta volna. hogy Zala ölte meg a lányt.http://www. Az is elég rövid beszélgetés volt.-ről szóló dokumentum a <Zala> mappában. Nagyon fontos. és megadta neki Miriam Wu telefonszámát.

Az olyan egyenletet.hunebook. Ezt úgy nevezzük. amellyel az ismeretlent behelyettesítve az egyenletet azonossággá változtatjuk.com – ebook magyarul IV. Egy egyenletet akkor oldunk meg.http://www. – április 8. (a + b)2 = a2+ 2ab + b2 . amelyet az ismeretlenek értéküktől függetlenül mindig teljesítenek. hogy a gyök teljesíti az egyenletet. azonosságnak nevezzük. Az egyenlet gyöke egy szám. ha minden gyökét megtaláljuk. RÉSZ TERMINÁTOR ÜZEMMÓD Március 24.

amiért arcba rúgott egy utast a metróállomáson. akiről kiderült. Punkos ruhájában és kékre festett hajával nemigen volt esélye elvegyülni a tömegben. hogy névtelen maradjon. egy állástalan hokis Gävléből. hiába próbálna bármit is elmagyarázni az egyenruhásoknak. hogy melyik lap melyik száma írt róla. Amikor erre nem reagált. és a fülébe suttogva lekurvázta. hogy a Centrumpárt parlamenti képviselője. és lefrigidpicsázta. és a SIM-kártyát is kivette belőle. és lefogta. mégis mellé ült le. és beszélgetést próbált kezdeményezni. Kikapcsolta a mobilját. hogy az iskola kezdete óta mindenkivel konfliktusba keveredett a környezetében. majd később Nils Bjurman gyámsága alá. hogy Norgren támadta meg Salandert. FEJEZET Március 24. ami először a netre került fel. majd elkapta a felső kapaszkodót. Ő megerősítette. A Rådmansgatannál felszállt a metróra egy józannak tűnő illető. amikor a metró megállt az állomáson. amelyik akarja. a férfi bepöccent. hogy félreteszik a róla készült jelentést. az ügyész ejtette a vádat. Átkozta is a nemét és a felépítését. és hogy tizenéves korában a gyermekpszichiátrián kezelték. míg a rendőrök megérkeztek. Egy férfit senki sem mert volna ilyenkor megtámadni. A kocsi ugyan félig üres volt. Az Odenplanról igyekezett hazafelé (ideiglenes) nevelőszüleihez Hägerstenbe. Éveken át kínosan ügyelt arra. Most mindezek a magánjellegű és bizalmas részletek ott voltak közszemlére kitéve a neten. nagycsütörtök – április 4. hogy Karl Evert Norgren volt az. hogy „adok két százast. Szerencsére néhány utas a teljes eseménysort látta. Egy törvénytisztelő állampolgár a földre szorította. és páros lábbal az orrába rúgott. hogy egy kislány ellen hármas gyilkosságért kiadott országos körözés az év sztorija lesz.. Nyugodtan ült a fiskargatani lakásban. A Gamla Stan megálló felé közeledve hátulról átölelte. Nem akarta többé használni ezt a telefont. ami az után készült. többek között azzal. Salander betegsége aszerint variálódott a sajtóban. Később kinyomozta.. Az elmeállapotát felmérni próbáló pszichológusoknak elvből nem válaszolt. Nem sokkal ezután nyilvánította cselekvőképtelennek a körzeti bíróság. hogy a kórtörténete bizalmas dokumentumait gyakorlatilag az a szerkesztőség olvassa el. Ez azonban nem jelentette azt. majd a televízióban is nyakra-főre mutogatták. Kezdett rájönni. találgatásokat. Úgy gondolta. köztük egy szívós hölgy. Sosem próbálta megmagyarázni. hogy erre arrébb ült.http://www. hétfő Salander a hajtóvadászat első hetét az események színhelyétől távol töltötte.com – ebook magyarul 21. felhúzódzkodott. hogy előásta az orvosi jelentést.hunebook. Olyan hülyén nézett ki. Néha pszichotikusként. és nem győzött csodálkozni. Mikor később kiderült. miért rúgta arcba Karl Evert Norgrent. hogy szellemileg visszamaradott – hiszen még az iskoláit sem volt képes . aki azonnal felügyelt rá. hogy Salandert letartóztatták. Követte a kommentárokat. és zaklatni kezdte. Az egyik cím régi emlékeket ébresztett: LETARTÓZTATTÁK BÁNTALMAZÁSÉRT AZ ÓVÁROSBAN A távirati iroda egyik törvényszéki tudósítója úgy akarta überelni a konkurenciát. Nagyon idegesítette az útlevélkép. Abban azonban valamennyien egyetértenek. amiből ömleni kezdett a vér. A róla alkotott képet még árnyalták azzal. és került Holger Palmgren. Erre Salander a szemébe könyökölt. a kezét felcsúsztatta a pulóvere alatt. ha feljössz hozzám”. néha skizofrénként vagy paranoiásként emlegették. Tágra nyílt szemmel figyelte a híreket a tévében és az újságok online kiadásában. A térdére tette a kezét. hogy Norgrent már kétszer elítélték szexuális zaklatásért. erre egyetlen éjszaka alatt az ország egyik leghírhedtebb és legjobban keresett emberévé vált. Az sem segített.

a diákok féltek Salandertől. akik kedvelik a szadomazochista szexet. A cikk egy esti lapban jelent meg. bőrtangában. viszont gyűlölik a társadalmat általában és a férfiakat különösen. amikor Salanderben érzelmeket is keltett az. Salander emlékezett rá. hogy kiegyensúlyozatlan és erőszakra hajlamos. amitől felrepedt az ajka. amit nem tudott végigcsinálni. egy olyan sátánista szekta tagját. mint hogy megadja magát. hogy vagy ő is áldozatul esett Salandernek. de mindig is úgy állt hozzá az ilyesmihez. ez egyetlen internetes chatszobára. Mivel az első héten Wut égen-földön nem találták. egy volt osztálytárs néhány mondatával és az iskola kapuja előtt készült fényképével színesítve. ahogy szokta.http://www. hogy Gustavsson az iskola legnagyobb bunkóinak egyike volt. Miåås azonban egyre csökönyösebb lett. . Az osztálytársai otthagyták a földön. egy pár rendőrcsizma intelligenciájával rendelkező izomagyú. csakúgy. mikor az osztálytársai megpróbálták lefogni. hogy Salander kapcsolatban állt egy csapat fiatal nővel. ahol le is fényképezték félmeztelenül. Egy gyilkosságért körözött leszbikus és egy kis szadomazo együtt csodákat művelt a lapeladási statisztikákkal. aminek alapján egy idősebb férfi publicista felhívta a figyelmet a fiatalok gyökértelenségére és a skinheadtől a hiphop szubkultúráig mindenhol ott rejlő veszedelmekre. csak a tankönyv megoldókulcsa szerint hibásan. A hét vége felé a média azt is kiderítette. és akiknek. Az olvasóközönségnek egy szemernyi kétsége sem lehetett afelől. Olyasmibe kezdett. hogy végre odafigyeljen rá. ő pedig visszaütött. Igaz. A küzdelem akkor fajult el.com – ebook magyarul befejezni. hogy egy idő után a többiek kezdték is sokallni a dolgot. ami Salander szerint mindenki számára egyértelmű kellett volna hogy legyen. hogy egyszer megöl valakit”. aki újra és újra választ próbált belőle kicsikarni egy kérdésre. Egyszer ebédszünetben rátámadt a tornaterem mögött. amitől ki is tört a zűrzavar. hogy megnézzék. vagy netán ő volt a cinkosa. aki most pénzügyi asszisztensnek nevezte magát. Valójában a tankönyv volt hibás. amit ő is észrevett. figyelembe véve. A végén csak üldögélt az ajkát biggyesztve. amit már rég megválaszolt. amíg Miåås mérgében megragadta és megrázta. Több újság is megszellőztette viszont azt az elméletet. Wu fellépett Benita Costa provokatív show-jában a melegfesztiválon. mint a fellépéseiről adott interjúit. hogy mivel Mia Johansson dolgozata a leánykereskedelemről szólt. harisnyakötőben és magas sarkú lakkbőr csizmában. Azt mondta. a „Szökevény”-re korlátozódott. Gustavsson olyan nyilvánvaló fölényben volt. hogy ez a szerencsétlen nem hajlandó meghátrálni. David Gustavsson volt az. Aztán amikor kiderült. ahogyan Gustavsson a földbe döngöli őt. aki ritkán mulasztotta el az alkalmat. amikor az osztálytársak körbeállták őket. mivel Salander az elmúlt egy évben külföldön volt. hogy – a szociális segélyszolgálat szerint – prostituált. olyan találgatás is napvilágot látott. hogy inkább meghal. Miåås kiállhatatlan helyettes matematikatanár volt. és kiszalad belőle a szusz. nemzetközi kapcsolataik is lehetnek. hogy Salander barátja a leszbikus Miriam Wu. bizonyos lapok őrjöngeni kezdtek. Salandernek pedig egyre kevesebb kedve volt vitatkozni vele. Egy ideig szórakoztató volt. hogy kiosszon néhány pofont az iskola folyosón. sírni vagy kegyelemért könyörögni.hunebook. és röhögve szétszéledtek. de aztán kezdték unni. akik a sátánizmussal kacérkodnak. a most textilművészként működő Birgitta Miååstól származott. ez szolgáltathatta az indokot Salandernek a gyilkossághoz. Egyetlen eset volt. ezeket hosszan idézték. Tisztán fizikai szempontból nézve nem volt esélye. Salander válaszképpen a fejéhez vágta a tankönyvet. mert „azzal fenyegetőzött. hogy megöli őket Az idézet egy volt tanárától. Cikkeket írt egy meleg lapba. Köpködött és rugdosott. ami a médiában megjelent: „NAGYON FÉLTÜNK TŐLE” Tanárai és iskolatársai szerint azzal fenyegetőzött. Végül is bevitt két hatalmas ütést Salandernek. Minden cikket összegezve tehát a rendőrség látszólag egy elmebeteg leszbikust keresett. Evil Fingersnek hívták magukat.

orvosoknak. és a fülébe suttogta. Később megtudta. hogy az összeesett. Nyolc éve látta utoljára. pszichológusoknak. hogy ha még egyszer egy ujjal is hozzányúl. aki megkérdőjelezi dr. hogy köti az orvosi titoktartás. Teleborian tartott a kezében. vajon még mindig azt az undorító arcszeszt használja-e. hogy az „engedetlen és kezelhetetlen páciens” az. Salander nézte a tévében Teleborian arcát. a torkára szorította az ütőt. amikor a tévében dr. hogy kizárja őt. Senki sem válaszolt. Teleborian sosem nyúlt hozzá szexuális célzattal. Csak a legártatlanabb helyzetekben érintette meg. Az jutott eszébe. méginkább hírhedtté vált. amit az ő kezelésének nevezett. ahelyett. mikor a riporter felé fordult. Salander észrevette. A St. és a szíve kis jégtömbbé fagyott. A lakosság gyakorlatilag percre pontosan ismerte az élettörténetét. Stefanban való tartózkodásának felét az ágyhoz szíjazva töltötte az „ingerszegény” szobában.hunebook. hogy a harmincas évek moszkvai koncepciós pereiben sok politikai foglyot ezzel vettek rá a vallomásra. Csak annyit mondhatott el. Ekkor kezdte el azt érezni. amelyekkel le lehetett szíjazni a pácienst. Ennek az lett volna a célja. A genfi egyezmény embertelennek minősítette a rabok érzetmegvonásnak való kitevését. amelyben mindössze egy ágy állt hevederekkel. amikor a szobában van. Stefanba. Tizenkét éves volt. az általános iskolai dühkitörésektől kezdve egészen az Uppsala melletti St. Salandert pedig az igazgatóhoz. Eltűnődött. sem Gustavsson. még egy lelkésznek is. és úgy fültövön vágta. amelyeket a kormány az utóbbi években annyira szorgalmazott. szociális munkásoknak. bizonyítást nyert például. hogy megkapja a büntetését. Amikor a tanárok megtudták. Teleboriannal is megpróbálta megértetni. hogy egy intézetbe utalta volna. hogy ez betesz a megszorításoknak. Érzetmegvonás. Ez néhány héttel azután volt. hogy a gyerekek ne kapjanak olyan „ingereket”. Salandernek tizenöt éve nem jutott eszébe sem Miåås. és ne vegyen róla tudomást. hogy a dr. a kórházi személyzetnek. Most az eszébe véste. hogy ha lesz egy kis ideje. Először azt gondolta. és a körzeti bíróság az ő javaslata ellenére helyezte gyámság alá. hogy nem jön rendbe semmi. Aztán leguggolt hozzá. Az egész kezelés ördögi játszmába fordult. Próbálta elmagyarázni a saját verzióját a rendőröknek. mi történt. Gustavssont az iskolaorvoshoz vitték. Egy alkalommal. hogy felmérje a cselekedeteit. ápolónőknek. és elküldjék a jelentést a szociális segélyszolgálatnak. amelyek dührohamot idézhetnek elő. hogy Salander rendkívül bonyolult eset. s biztos benne. Ez az eset botrányos. mit csinálnak mostanság. aki azt akarta. hogy a „gonosz dolgok” megtörténtek. Ő volt a felelős azért. Teleborian véleményét és hozzáértését. amikor két rendőrnő beszállította a St. és aggodalmasan vakargatta ritkás szakállát. hogy valahogy majd minden rendbe jön. így egyetlen páciensről sem beszélhet. Két nap múlva egy baseballütővel tért vissza. Nagyon bántja. Teleborian által vezetett gyermekpszichiátria zárt osztályán az „engedetlen és kezelhetetlen” páciensek leggyakoribb kezelési formája az „ingerszegény környezetbe helyezés” volt. amikor leszíjazva feküdt. figyelmeztetésképpen a vállára tette a kezét. hogy imádkozzon vele. megöli. Minden kis részletre emlékezett. a cselekvőképtelenné nyilvánításáról döntő bírósági meghallgatáson. hova viszik. Hivatalosan arra szolgált. ahol minden lapot dr. majd utánanéz. Stefan gyermekpszichiátriai klinikán eltöltött két évéig.http://www. A rendőrautó hátsó ülésén Uppsala felé tartva azt sem tudta. Homlokát mély ráncok barázdálták. és elmagyarázta. vajon látszik-e még a fogai nyoma a férfi kisujjának bütykén. Hegyezni kezdte a fülét. A diktatórikus rendszerek bevett módszere volt az agymosásra. . Ez a környezet egy szoba volt. kezelést igényel. hogy van erre egy másik kifejezés is. Peter Teleboriant interjúvolták meg. hogy egyik újságban sem olvasható. Az udvar közepén odament Gustavssonhoz. Gyorsan megtanulta.com – ebook magyarul Salander hazament a sebeit nyalogatni. A sajtóérdeklődésnek köszönhetően Salander országszerte híressé. hogy ezért a tévedésért három ember fizetett az életével. Salander védekezése abból állt. mondta Teleborian.

Eltűnődött. Ő is egy brutális állat volt. Bjurman a kanyarban sem járt hozzá képest. még most is ott feküdt volna leszíjazva az izolációs cellában. hogy erőszakkal kényszerítették belé a napi három tablettát. szétfeszíteni a száját. Miért nem beszélsz az orvosokkal? Úgysem figyelnek arra. Nem volt több dühkitörése. Stefant. amikor tizenhárom éves lett. Hát őt nézte most a tévében. Állami felhatalmazása volt szíjjal megkötözni a rossz kislányokat. és meg is tartotta a szavát.hunebook. elhatározta. A GYEREKKORI BARÁT SZERINT BISZEXUÁLIS A háromszoros gyilkosság ügyében keresett 26 éves nőt különc. aki ellentmondjon Teleboriannak. Mindent megtanított magának az önuralomról. amikor minden figyelmeztetés nélkül visszavitték Stockholmba. vagy már túl idős ahhoz. Salander titokzatosan nézett rá. legundorítóbb szadista volt. hogy felfüggesztették a gyógyszerezését. sem jelenteni másoknak. ami a légzést és a gondolkodást is megnehezítette a számára. befelé forduló emberként írják le. De ennyit megért neki a dolog. nyugdíjba vonult. és lehangoltan bámulta a város lényeit. Minden alkalommal. hogy kizárólag ezért engedték el. Egy Carolina nevű barátságos ápolónő. mielőtt beadták neki a tablettát. amit mondok. sem más agyturkásszal. tudományos fokozatok és szakmai hablaty sűrű függönye védte. hogy halálra dühíti ezzel Teleboriant. amikor megbilincselve feküdt. ami nem ítélte őt intézeti kezelésre. Akkor még nem Teleborian vezette az egész St. Nagyon jól tudta. Ha Teleborianon múlik. Háromszor olvasta végig. De az orvosokkal beszélni nem volt hajlandó. értékelések. Teleborian kétségtelenül a legutálatosabb. megkérdezte. hogy újra nevelőszülőkhöz adják. hogy nyeljen. És ő is tudta. a konyhásokkal és a takarítókkal viszont udvariasan elbeszélgetett. akivel Salander életében találkozott. Semmit. A bíró. A St. Így nem csoda. mire megtanult ujjledugás nélkül hányni. és a szemébe nézett. aminek az lett az eredménye. hogy le kellett fogni. és lehányta a legközelebbi ápolót. és akire most megpróbáltak rálőcsölni egy kisebb gonosztevőszerepet a színjátékban. miért viselkedik így. nem lehetett sem kritizálni. amikor nappal kioldozták. Ez volt a születésnapi ajándéka saját magának. Senki nem volt. Ezután lekötözték. és nem hajigált szanaszét mindent. Tudta.com – ebook magyarul Ennek eredményeképpen tizenharmadik születésnapjának éjjelét az ágyhoz szíjazva töltötte. de az láthatólag nem tudta. és ez a legfőbb oka annak. Stefan előző vezető főorvosa már meghalt.http://www. mielőtt kikapcsolta a gépet. hogy nem beszél többet Teleboriannal. Elbeszélése a körzeti bíróság döntéséről. hogy felizgassa. Leült az ablak melletti székre az IKEA-párnára. Salander biztos volt benne. hogy visszakerül hozzá. Teleborian egy időre felírt Salandernek egy gyógyszert. látta rajta az izgalmat. aki annak idején Salander ügyében döntött. Így üzent az orvosoknak. Első alkalommal azonnal ledugta az ujját a torkán. Híres is lett ettől. mit kérdezzen most. vajon fantáziál-e még Teleborian arról. megbotránkoztatta a riportert. Azon az éjjelen. és rágyújtott. hogy tudja. és rákényszeríteni. hogy Salander ettől kezdve nem volt hajlandó bevenni a gyógyszereit. hogy a hallgatása teljesen tudatos döntés. akinek már az iskolában is komoly nehéz- . Olyan erővel tiltakozott. amit tett. Nem ösztönös válasz volt. hogy éjszakáról éjszakára leszíjazzák. és kiderül belőle. A kitartó ellenállás és a rengeteg pluszmunka ahhoz vezetett. A legelképesztőbb cikkre Salander egy közép-svédországi újság online kiadásában bukkant. Épp csak betöltötte a tizenötöt. Teleboriant dokumentumok. hogy minden szava belekerül a kartonjába. Tudta. Az ápolónőkkel. akiben Salander bizonyos fokig meg is bízott. és nem volt hajlandó nyilatkozni. de őt tudta kezelni.

http://www. amelyek gyorsan nemkívánatos figyelmet keltettek volna. és ő volt az is. majd tizenöt éves koránál vették fel újra a fonalat. és hogy biszexuális. „Hamar egyértelművé vált. Salander tudta. Nem beszélve arról. Régebben is megtette már. Feljegyezte Hans Faste és Curt Andersson nevét is. és hozzáadta a későbbi ellenőrzések alanyainak listájához. Nagyon aggódtunk miatta. miután őt egyszer sem említették meg a hírekben. hogy kitaláció az egész. de ő mindenesetre tizenkét évesen otthagyta az iskolát. Mikor megpróbálta. hogy sikerül bejutnia. Egyik epizódra sem emlékezett. Ha a rendőrség az ő erőszakos viselkedésre való hajlamát akarja hangsúlyozni. minden alkalommal nyomorultul elbukott – a rendőrségi tűzfalak túl bonyolultak voltak.com – ebook magyarul ségei voltak a beilleszkedéssel. Egyszer. és aláaknázták őket mindenféle csapdával. és felfigyelt egy apró hiányra. Salander bizonyos csodálattal olvasgatta élete ezen különféle értelmezéseit. akkor erre nem is találhattak volna jobb jelentést az aktájában. A riporter vagy egy kényszeres hazudozót fogott ki. Húsvét vasárnap Salander elkezdte közelebbről követni a nyomozást. de valamilyen Salander előtt ismeretlen okból úgy döntött. A közzétett információk az óvodától tizenegy éves koráig írták le az életét. akit a barátjának nevezhetett volna. Megjegyezte a nevét. Ez meglepte. . vagy aki próbálta bevenni a közösségbe az iskolai évek alatt. Bár a többiek sokszor próbálták bevenni a közösségbe. mikor történtek ezek az események. a nyomozócsoport egyetlen női tagját. de a Johannát idéző ütötte leginkább szíven. de Jerker Holmberg-ról nem szerzett tudomást. aki elmebeteg rohamában kivégzett három tiszteletre méltó állampolgárt. Stefanba. Habár látszólag korlátlan hozzáférésük volt a legtitkosabb részletekhez is. hogy más. Mindenkinek külön fájlt hozott létre a számítógépén. Annyira nyilvánvaló volt. hogy a rendőrség belső hálózatába bejutni rendkívül nehéz lesz. Salander a homlokát ráncolta. Magát a nyomozást Jan Bublanski felügyelő vezette. hogy problémái vannak a nemi identitásával” – mondta lapunknak Johanna. egy Armanskijnak végzett munka során felvázolta a hálózat struktúráját. mint a többiek. amelyek adatbázisait a rendőr-főkapitányság szerverén tárolták. A cikk nem tárgyalta. amikor kiengedték a klinikáról. Néhány nap alatt azonosította Sonja Modigot is. Salander kevés közeli barátjának egyike. „Látszott rajta. Csak úgy özönlöttek a nevetséges cikkek. Még a társadalmat ostorozó. aki megtalálta Bjurmant. A nyomozás állásának adatai természetesen a csoport tagjai által használt számítógépeken voltak. amit akkor művelt. Biztosan a rendőrségről tájékoztatta valaki a médiát. aki leggyakrabban megszólalt a sajtótájékoztatókon. legfeljebb tizenegy éves korában felfedezte Salander biszexualitását. mi a valószínűsége annak. és felbecsülte. A médiából összekapart részletek alapján megpróbált képet alkotni annak résztvevőiről. egyben azt az embert. Konkrétan azért vitték be a St. de korántsem lehetetlen. kissé túlsúlyos férfi rosszul szabott öltönyben. amelyek nem sokkal a tizenharmadik születésnapja előtt történtek meg. hogy Johanna a legkevésbé sem volt a barátja. Ezek szerint ez az állítólagos gyerekkori barát tíz.hunebook. vagy az ő agyszüleménye volt az egész történet. aki a nyilatkozatok alkalmával ott állt Ekström mellett. ő mindig kívülálló maradt. a média nem tett említést a „gonosz dolgokról”. „NEM KAPTA MEG A SZÜKSÉGES SEGÍTSÉGET” vagy „A TÁRSADALOM KUDARCA” címmel megjelenő cikkek sem tudták őt elmozdítani az első számú közellenség posztjáról – tömeggyilkos volt. Igazság szerint senkire sem emlékezett. Az ügy Richard Ekström ügyész hatáskörébe tartozott. hogy a „gonosz dolgokat” magába foglaló időtartamot kihagyja.” A cikk még felsorolt néhány epizódot. amelyekre Johanna visszaemlékezett.

de úgy vélte. hogy mihez férhet hozzá ezzel a jelszóval és mihez nem. amelyhez a helyi szerveknek nincs hozzáférése. elszigetelve minden külső kapcsolattól és magától az internettől is. amivel lehetővé tette magának. amit a nyári hőség miatt nyitva hagytak éjszakára. akiknek ellopták az azonosítóját. és a személyazonosságukat elrabolva a bűnügyi nyilvántartásban is végezzen egy-két változtatást. Viszont könnyen kiderítette. és kiadtak róla egy számítógépes grafikát. Feltételezte. hogy ha bejutni nem is tudnak a rendszerbe. De így is komolyabb gond nélkül bejutott. ha olyan információban kutakodik. Kiderült. amikor néhány hét múlva szolgálatra jelentkezik ott. ami már jobban hasonlított a valódi külsejéhez. ezek közül azonban a legkisebbekben nem volt éjszakai személyzet. A rendőrség biztonsági rendszere azonnal riasztott. hogy ellenőrzés alá vonják a rendőrség informatikai rendszerét. Salander bekapcsolta a gépet. viszont bőséges információmennyiséggel a laptopján. ha valaki munkaidőn kívül jelentkezett be. Tehát vagy egy. hogy már Uppsalában. Salandernek és Plague-nek ezzel lehetősége nyílt arra. akinek az embere éjszakánként egyszer. Takarítás közben elég volt neki egy tízperces szünet ahhoz. Salander most végignézte azoknak a listáját. Plague-gel. Akkor már egy éve azon dolgozott hackertársával. Az épülethez volt kulcsa. Az őrsre éjszaka egy őrző-védő cég vigyázott. Norrköpingben. köztük a róla szóló felfrissített információkat és a személyleírását is. Hozzáférni akartak a működő rendszerekhez. nem túl mély informatikai ismeretekkel. valamint azt. az internetböngészőbe és a címlistába is. és jó eséllyel a stockholmi gépére is. Röhej.0-val. A hálózathoz az ország minden rendőrőrsének volt csatlakozása. Tehát van saját számítógépe. hogy adatokhoz jusson kívülről. nem tönkretenni azokat. és egy éjszakányi kísérletezés után átlátta a rendszer felépítését. érthető okokból. és betett egy CD-t az Asphyxia 1. nem. majd nyári munkát vállalt a längviki könyvtárban. a kémprogram legelső változatával. Az illető tulajdonképpen közgazdász volt. nem árt egy kis időt és energiát befektetnie későbbi kutatások érdekében. hogy neki magának van. de addigra vagy száz rendőrségi azonosítót gyűjtöttek össze. így felhagytak vele. Bonuszként megszerezte a két másik helyi rendőr azonosítóját és jelszavát is.com – ebook magyarul A rendőrség belső hálózata igazi csúcstervezés volt. s ezeket kedvükre használhatták. kudarcot vallott. ahol a helyi könyvtár és társadalombiztosítási iroda is helyet kapott. Százharminc négyzetmétert foglalt el abban az épületben. Ez végül is túlságosan nehéznek bizonyult. hogy elhitesse a rendszerrel. Végiggondolta a lehetőségeket. Túl szép lett volna. akinek a gépén Salander azt is felfedezte. amikor sikerült feltörnie az adatvédelmi osztály vezetőjének otthoni gépét. a címlistát át fogja másolni arra. Egyikük a harminckét éves Maria Ottosson volt. az ő ügyén dolgozó rendőr kellett volna neki. de a rendőrőrshöz. Ezek közé tartozott a Västeräs melletti Längvik kapitánysága is. és csak nappal volt ott három rendőr. és elolvashatta az országos körözés részleteit. Körülbelül öt perc alatt megtalálta a rendőrfőnök felhasználónevét és jelszavát egy cetlin az íróasztal üveglapja alatt. sőt riasztó sem. akinek hozzáférése van a rendszerhez. Salander megszerzett minden hozzáférési jogot Ottossontól. hogy az egész épület részletes alaprajzát megszerezze a megfelelő gépről. hogy ha Ottosson új gépet vásárolt is. megfertőzzék egy halom különféle vírussal – ez azonban nem izgatta őket. De a legnagyobb óvatossággal kellett dolgoznia. Plague egyik nagy áttörése az volt. Két helyre töltötte át. Hässsleholmban és Kalmarban is látni vélték. Malmőben. Pompás. aki egy be sem zárt szekrényben tartotta a laptopját. Göteborgban. Azzal is lebukott volna. saját vezetékrendszerrel. legfeljebb kétszer járt körbe.hunebook.http://www. Amikor Salander a korábbi kutatása miatt próbált bejutni a rendszerbe. hogy közülük senki nem dolgozik a hármas gyilkosság ügyén. hogy be tud mászni a harmadik emeleti mosdó ablakán. . vagy ugrásszerűen megnőtt a módosítások száma. és arra jutott. amin dolgozik. Utóbbi tekintetében a rendőrség biztonsági szakemberei tátongó rést hagytak a pajzson. vagy az. Salander az asztali gépekre is telepítette a szoftvert. hogy nemrég fogadták el a jelentkezését nyomozónak a stockholmi rendőrség csalási alosztályára.

Mia Johanssonról és Nils Bjurmanról hosszú cikk jelent meg az egyik esti lapban.hunebook. semmilyen körülmények között nem akart látni többé. hogy Blomkvist szándékosan félrevezető információt tett közzé. hogy ez nem igaz. hogy ez alapján nemigen ismerhették fel. Barátai. Kedves és elképesztően intelligens fiatal nőként írták le. És arról még akkor sem esett említés. hogy ez miről is szólt volna. Salandert meglepte. A lap nagyon komolyan foglalkozott Johanssonnal. Aztán megértette az üzenetet. és aki előtt fényes karrier állt volna. akit soha. Az útlevélképen a szeme csodálkozóan tágra nyílt. Mégpedig kicsoda? Egy olyasvalaki. hogy alig készült róla fénykép. Aztán hosszú ideig csak ült. és Blomkvist levelére meredt. rettenthetetlen újságíróként jellemezték. csak az iskolai évkönyvek képei voltak fellelhetőek. Szerencsére olyan kevéssé hasonlított rá. a szája viszont keskeny vonallá szűkült. Tökéletesen hihető volt erről a most már több millió példányban megjelent fotóról. Meg hasznára lehetett. nem lett voltra semmi baj. Keddtől. benne a [Sallynek] nevű dokumentummal. és a MikBlom/laptop ikonra klikkelt. és próbálta kitalálni. milyen játékot játszik a Millennium. Svensson ellenben alig kapott valami helyet. és „a fiatalság felé kötelezte el magát”. amikor a tévében is szó esett róla. a rabosításakor készült róla (és ami a legkevésbé sem hasonlított a mostani külsejéhez). amit az egyik tanára készíteti a nackai rezervátumban tett látogatáskor. Kalle Blomkvist felbukkanását azonban nem volt szabad alábecsülni. Håkansson megerősítette a Bjurmanról mint a kisemberek jogainak harcos védelmezőjéről kialakult képet. ami a jogosítványába is bekerült és azt a fotót. az egyik az volt. amíg a média kiderítette. aki a végsőkig elkötelezte magát hivatása mellett. Egy homályos alak látszott rajtuk. Érdeklődve olvasta a három áldozat profilját. hogy Svensson a számítógépes biztonsági intézkedésekről és a hackelésről készült cikket közölni. és elolvasta. Egy egész hasábot szenteltek barátjának és kollégájának. a gyilkosság női áldozatával. Leszámítva a négy évvel ezelőtti útlevélképét. mert nem volt hajlandó betartani a szabályokat.http://www. aki kicsit távolabb ül a többiektől. mint mindig. és a fejét kissé előrehajtotta. melyek előnyt jelentettek Salandernek a médiahajsza során. viszont a felelősségnek különböző fokozatai vannak Bjurman azért halt meg. Ez nem az ő felelőssége volt. Egészen eddig ő állt szemben Svédország lakosságának többi részével. amelyeket ő felállított.com – ebook magyarul A kevés körülmény közül. hogy hisz az ártatlanságában. Csak kedd este. Tudta. ami egyszerűségében elegáns és világos egyenlet volt. Nils Bjurmant köztiszteletben álló ügyvédként mutatták be. de ő csak ráküldte azt az izomagyú gecit. Most hirtelen felbukkant egy szövetségese vagy legalábbis potenciális szövetségese. Rácsatlakozott a hollandiai szerverre. és ez volt az aznapi második félmosoly pillanata. Salander összevonta a szemöldökét. Felsóhajtott. De az érdeklődés főleg a párja felé fordult. mint neki. A gyámügy egyik alkalmazottja is olyan emberként írta le. Kemény. a média elkezdett rájuk koncentrálni. hogy Svensson egy nagy riporton dolgozott a Millennium számára. Nincsenek ártatlanok. ami tizennyolc éves korában. Ellentétes érzelmek kavarogtak benne. Ráklikkelt. Ő tízéves kora óta nem volt ártatlan. Megtalálta a feltűnően a képernyő közepére helyezett <LISBETH SALANDER> mappát. Blomkvistnak az Aftonbladethez küldött nyilatkozatát viszont nem olvasta. eszmélt rá. Salander arcán hosszú idő óta jelent meg először egy félmosoly. amikor Salander tizenkét éves volt. aki már így is rengeteg mindent ért el. egyetemi kollégái és egy tanára döbbent nyilatkozatukban valamennyien feltették a kérdést: miért? Volt néhány fénykép is az enskedei lakás ajtaja előtt elhelyezett virágokról és mécsesekről. akinek ugyanabban az épületben volt az irodája. Dag Svenssonról. aki tagja volt a Greenpeace-nek. hogy egy elmebeteg gyilkost ábrázol. Blomkvist már megint a naiv jótevő volt. Jan Håkanssonnak. és néhány fénykép. . hogy húsvétvasárnapig tartott. Ha szót fogad. aki azt állította. mivel Salanderről semmi falrengető újdonság nem derült már ki. Azt állította.

mint feltételezte. Megnézte az üzenet keltezését. mondd meg. hamarosan kénytelen lesz. Viszont bejuthatott olyan helyekre. Te vagy az újságíró. hogy egy-két kiigazítást kell eszközölnie a biztonsági rendszeren. Amire egyszer ráharapott. Ideje bedobni a horgot. Ez azt jelentette. azt többé nem engedte el. amíg biztonságban ki nem jut az országból. Elolvasta a róla írt jelentést. Tényleg naiv volt. és páratlanul makacs. Bingó. Sajnos Blomkvistet nem lehetett irányítani. És valamilyen erkölcsi mentség is. Nem sokkal azután. válaszolt is rá: Lisbeth! Ne szórakozz velem! Ki a franc az a Zala? A kapocs? Tudod. Kellett neki valamilyen ok a cselekvésre. Új dokumentumot hozott létre. és látta. azzal az utasítással. Zala Hadd rágódjon rajta egy kicsit. ami húsvét után készült. mielőtt újra bekukkant Armanskij irodájába. Ha már elkezdett szaglászni. amikor a szemébe ötlött egy üzenet a Milton technikai személyzete vezetőjének. aminek a [KALLE BLOMKVIST] nevet adta. a férfi rögtön válaszolt. Még mindig ott ült és töprengett.http://www. egy órával az ő baráti látogatása után küldték el. Felhasználhatja. ahová Salander nem. Ez az. ki ölte meg Dagot és Miát? Ha igen. Mikael. és az érzelmeire is próbált hatni. hogy Armanskij segíteni akar a rendőrségnek elkapni őt. Elmosolyodott. . Más szóval igencsak kiszámítható volt. hogy Blomkvist bekapcsolta a számítógépet. Átolvasta Armanskij levelezését is.com – ebook magyarul Jó rejtvényfejtő volt. hogy ezzel felidegesíti. hogy elolvasta az üzenetet. majd létrehozott egy [MikBlomnak] nevű dokumentumot. hogy végre lezárhassuk ezt az egészet. hogy azt január végén. Tudta. és mehessünk aludni. Kicsit gondolkodott. és lecsatlakozott a számítógépéről. és egyetlen szót írt bele. Ezt már Hedestadban volt alkalma megtapasztalni. észérvekkel is kísérletezett. hogy szereljenek be rejtett kamerát az irodájába. Aztán leírt egy kurta üzenetet. de semmi érdekeset nem talált.hunebook. Már épp lecsatlakozott volna. Nyomozd ki. Ahogy sejtette. Amire. Az nem volt világos. amikor észrevette. hogy kinek szánta. de az egyetlen ésszerű magyarázat az volt. benézett Armanskij merevlemezére is.

és Alexandr Zalacsenkót kereste. Wasp. <Ott vagy még? Segítsek kijutni az országból?> <Nem kell. Először ki akarta húzni a dugót a konnektorból.> <Anyádat. hiszen Svédországban még semmiért sem ítélték el.> <Le akarsz még másokat is lőni? És ha igen. Aztán átgondolta.> <Miért lőtted le őket?> <Cseszd meg. van miért félnem? Végül is én vagyok az egyetlen. Nagyon kevés idősebb embernek volt. Plague> <Azt hittem. kedd – április 3. hogy egy százötven kilós remete volt. Mikor egy ideig nem válaszolt. Rákattintott az ikonra.Q.. vasárnap Kedd reggel Salander belépett a bűnügyi nyilvántartásba. amin meg sem lepődött igazán.> <Jó. A hozzáféréshez bizonyos Douglas Skiöld főfelügyelő azonosítóját használta. aki szinte kizárólag az interneten keresztül kommunikált. hogy valaki keresi az I. én vagyok az antiszociális. Plague folytatta. Skiöldnek nem volt I. hogy a legmagasabb hozzáférési szintű azonosítók közül használod valamelyiket. és az asztalon villogni kezdett egy ikon. a malmői rendőrségtől.com – ebook magyarul 22.hunebook.Q.. a gépén. Nem találta. Mindenki segíteni akar rajta? Plague-gel annyi volt a probléma.C. hanem őt. chatprogramon. Fegyver? Útlevél?> <Te szociopata vagy> <Mármint hozzád képest?> . ha kell valami. Segítsek?> Salander habozott. és aki mellett Salander kifejezetten társasági lénynek tűnt. és gépelni kezdett: <Mi kell. Aztán kisebb sokkot kapott. és kikapcsolni a gépet.> <Szóval mi kell?> <Ki ez a Zalacsenko. Nekem is megvan a lista. sőt a lakossági nyilvántartásban sem szerepelt.C. most meg Plague. és akkor nem kell félned. Nem nézel mailt?> <Hogy találtál meg?> <Skiöld.http://www. De az újságok alapján hozzád képest normális vagyok. aki a nyomodra akadhat. amikor a számítógép pittyegni kezdett. jelezve. Plague?> <Na végre. Először Blomkvist. aki után szaglászol?> <SKH> <?> <Semmi Közöd Hozzá> <De mi ez az egész?> <B+. Tehát nem Skiöldöt keresik. nem félek.> <Törődj a magad dolgával. Keress a hotmailen. Gondoltam. És ez eléggé leszűkítette a listát.> <Tiedet. FEJEZET Március 29. Nehéz téged elérni.

és feltölteni. Salander erkölcsi érzéke igen szelektív volt. Hedström viszont egy jellemtelen kis senki volt. Arra is gyorsan rájött.-ból. és széles sávú netkapcsolata. Sok fontos információt kiszedett Ekström gépéből. Täbyben lakik. . aki információt szivárogtatott ki a médiának.hunebook. hogy az illető. hogy semmilyen biztonsági rendszer nem véd az ostoba dolgozóktól. < Mennyit fizetsz?> < Neked 10 ezer + költségek. Nuku védelem. amikor meglátta.Q. és leült a kanapéra gondolkozni. A munka sebessége attól függött. A megbízatásuk az volt. hogy Armanskij két alkalmazottja ellenszolgáltatás nélkül csatlakozott Bublanski nyomozócsoportjához. maga Ekström volt. hogy minden lehetséges eszközzel segítsék elő Salander letartóztatását. Meg is bökdöste az I. Újfent bebizonyosodott.C. ki az a két alkalmazott.> Rövid töprengés után harmincezer koronát utalt át Plague számlájára az interneten. hanem elvileg lehetetlen. 6 ezer korona a költség. Negyvennyolc óra nem egyszerűen kivételes teljesítmény volt. és megnyitotta Ekström laptopját. Kösz szépen. Tíz perccel később levelet írt Plague hotmailes címére. hogy Plague csak elvétve hagyja el sundybergi otthonát.. így hát remélte. két gyereke van. de néhány napot még ezután is igénybe veti az összes adat továbbítása a tükrözött merevlemezre. Salander le volt nyűgözve. Tudta. Menni fog?> <Ja. Az ellenséges hatalomátvétel még Plague képességeivel és különleges felszerelésével is fáradságos munka volt. Önmagában semmi kifogása nem volt az ügyfelek átverése ellen – ha megérdemelték – de ha egyszer elvállalt egy munkát. aki a Miltonnál betöltött pozícióját arra használta fel. Hozzáférés kéne a laptopjához vagy az otthoni gépéhez. hogy átverje a cég egyik ügyfelét. Ezt megjegyzem magamnak. amivel titoktartási kötelezettség járt. Bohmant mindig egyenes embernek ismerte. Aztán csak még jobban elkomorodott. <Ezt hogy csináltad?> <Négy gép van a lakásban. Nem akarta kirívóan nagy összeggel elijeszteni. Valós időben kell tudnom olvasni. akkor ahhoz tartotta is magát. amiben kérdésekre válaszolt a Salanderről készült pszichiátriai jelentéseket és a Miriam Wuval való kapcsolatát illetően. Ez nyilvánvaló volt egy e-mailből.-n keresztül. amit ír. Ellenséges hatalomátvétel tükrözött merevlemezzel.C. Nős. Egy óra alatt minden jelentést elolvasott. benne egy ftp-cím. Aztán kényelembe helyezte magát. amit Bublanski felügyelő Ekströmnek küldött.com – ebook magyarul Lisbeth kilépett az I.> Csütörtökön e-mail érkezett Plague-től. vagyis a Milton támogatta az utána folyó vadászatot. Armanskij. Tizenöt perccel később jött a válasz. Gyanította. Salander elképedt Két héten belül nem is számított válaszra. aki tisztelettel bánt vele. És el nem fogod hinni: egyiken sincs tűzfal. hogy tud szerezni valami pattanásos kamaszt a munkára. hogy az ilyen jelentéseknek tilos kikerülniük a főkapitányságról. milyen gyakran használja Ekström a komputerét. a segédednek 5 ezer> <Majd jelentkezem.Q.http://www. aki a nyomozásért felel. amihez kilobyte-onként kellett a másik gépre csempészni az ott összeálló szoftvert. Egyszerűen rájuk kellett csatlakoznom. Richard Ekström ügyész. Először is megtudta. Még egy kis bónusz is menni fog a gyors melóért. Alá sem kellett írnia a levelet.

Az is világos volt. hogy visszatért Svédországba. Értelemszerűen szerepelt rajta a Lundagatan. és mely címeket helyezték megfigyelés alá. valószínűleg látni is csak a tevében látta. ha úgy van. Minél többet gondolt erre. hogy én voltam? Személyes kérdésnek szánta. hogy Bublanskinak és csapatának halvány gőze nincs róla. amire Kalle Köcsög Blomkvist ráharaphat. akkor talán megkérheted Peter Teleboriant. hogy Blomkvist Teleborianra hivatkozott. Érdeklődve olvasta a jelentést arról. hogy ez még több cím megfigyelésével fog járni. Egy pillanatra nem tudta. Amikor végzett. De én nem hiszem. milyen intézkedések történtek. hogy nem bántani akarja vele. ki ölte meg a barátait. Azt sem. hogy igazam legyen. . ahogy mondják. Miért kellett Mimmit is belekevernem? Nagy hiba volt. Ez éppen olyasmi.com – ebook magyarul A harmadik fontos információ az volt. amikor végre vádat emelnek ellene. De akkor miért nem beszélt az 1991-es rendőrségi jelentésről. Salander ezt tökéletesen képes volt megérteni. hogy te ölted meg Dagot és Miát. arra a napra készülve. Pénteken Ekström emberei rábukkantak az Evil Fingersre. Úgy sejtette.hunebook. de valamikor barátok voltunk. És nem tudom. hogy a barátság két dologra épül: tiszteletre és bizalomra. Én úgy sejtem. de az egyetlen hihető magyarázat az volt. Még mindig azt akarta tudni. hol keressék. És imádkozom. hogy Blomkvist belépjen. Nem vagyok az ellenséged. Soha senkinek nem adtam ki a titkaidat. Ettől csak beindul. Összeráncolta a homlokát. és tényleg bekattantál. hogy megdolgozza a közönséget. Kicsit ellágyult. Ekström tömte a médiát szaftos részletekkel. emiatt gyilkolhatták meg őket. és megírta a [rejtély2]-t. mi romlott el kettőnk között. Aztán rájött. Lisbeth. Kél órát várt türelmesen arra. aztán Blomkvist címe. Nagyon megrázta a [rejtély3]-ban kapott válasz. Fogalma sem lehetett. Eriksplannál és a Kvarnen. milyen ember valójában Teleborian. amelyek alapján bezárták a St. Az megnézte az emailjeit. Aztán rápillantott a PowerBookra. Dag és Mia a leánykereskedelemről végzett kutatásaik eredményét akarták közzétenni. Bízz bennem. Kérdezd meg. Mit tennél. hogy segítsen. Ha nem is szeretsz. hogy miért. ahol felelősségteljes. Semmilyen utalást nem talált az 1991-es eseményekre. M. ügyész információkat szivárogtat ki a médiának. Mondtam. hogy mi lett Wennerström milliárdjaival. ha kiderülne. rácsatlakozott Blomkvistéra. és létrehozta az [MB2] dokumentumot. De semerre sem tudok elindulni. Furcsa. A lista rövid volt. rágyújtott. ahol együtt látták őket.http://www. hogy a régi rendőrségi jelentésről miért nem beszélt. bízni azért bízhatsz bennem. Újra bekapcsolta a gépet. annál inkább összezavarodott. Nem harapott rá. Szóval a csajok is eltűnnek a baráti köréből. pedig nem is lépett kapcsolatba velük azóta. és átnézte a dokumentumokat. Miriam régi lakása a St. Először felbőszült azon. Nagy hírverést csapott. hogy Ekström nem tudott a jelentésről. E. mitévő legyen. Újabb öt perccel később válaszolt a [rejtély] nevű dokumentumban. és csak tizenöt perc múlva vette észre az új dokumentumot. Stefanba? Miért pont azt tartja titokban? Megint belépett Ekström gépébe. nemzetközileg elismert szakemberként tetszelgett.

Mégsem találta őket sem az íróasztalon. Nem tudta. hogy semmilyen hibát nem követett el. Nesser kisasszony a valóságban is létezett. Rájött. Eriksplanra. hogy vízzel meg néhány szem mazsolával elkeverve egészen ehető dolgot melegíthet belőle a mikróban. Megtalálta és feltöltötte a sokkolóját is. Többször is átolvasta a levelet. Egy Big Macet rendelt nagy kólával. De nem csak az élelemhiány miatt kellett kimozdulnia. amiről tudta.com – ebook magyarul De az igazán sokkoló a Wennerström pénzére tett utalás volt. az utolsó kenyér. hogy kívülről nem látszik. valamint Irene Nesser norvég útlevelét. s a világon senki nem tud arról. Nem számított rá. Salander pizzakészlete néhány napja elfogyott. hogy a lakást megfigyelik. hogy van ilyen. mert választ akart kapni két kérdésre. Aztán kicsit késeibb megírta a [rejtély4]-et. Aztán a 4-es busszal átment a Västerbronon a St. Méghozzá azt a részt. sem sehol a környékén. Meggondolom. és egy kis elem lámpával lépett be a hálószobába. Salander elhagyta a mosebackei lakást. elsétált a nornsgatani McDonald'sba. Itt kevésbe volt valószínű.és sajtmorzsákkal egyetemben. hogy egy volt miltonos kollégába ütközik. Eszébe jutott. és három éve veszítette el az útlevelét. Eddig teljesen biztos volt benne. Három napja instant zabkásán élt. hátha a rendőrök ott hagytak valamit. A gardróbba ment. Mikor egy óra múlva visszatért. majd a fürdőszobában kisminkelte magát. . Sajnos ez sem ment a lakásban meglapulva. amihez nem is nyúlt már egy éve. hogy Bjurman kivett néhány iratot abból a dobozból. A redőnyök le voltak húzva. hogy nem felejtettek el semmit. A következő két órában apróra átfésülte a lakást. és most mély elégtételt érzett. amit egy hirtelen sugallatra vett meg. így lehetséges volt. Lecsatlakozott. Nagyon kényelmetlenül érintette. amikor szükséges volt. hogy valamikor majdnem meghalt ezen az ágyon. és ezeket a papírokat kidobta. meleg. Átsétált az Odenplanra. hogy több egészséges ételt kéne ennie. Egy dobozból kivett egyet a néhány palack gázspray közül. A hátizsákjába bepakolt egy váltás ruhát Péntek este tizenegy órakor. Megállapította. és elrakta. aki majdnem másfél évig használta a személyazonosságát. A vérmocskos ágyra irányította a fénysugarat. Elképzelése sem volt. Az Plague-nek köszönhetően került Salander kezébe. a fény már kialudt. amelyben a vele kapcsolatos gyámügyi papírokat tartotta. mit feleljen erre. mint a Slussen vagy a Medborgarplatsen mellettiben. és elővette a szőke parókát.http://www. Sötét farmert vett fel. Bjurmannak már nem volt szüksége erre. Felkapcsolta az előszobai villanyt. hogy a másik a barátságra hivatkozott. Lábujjhegyen és sötétben lopakodott fel a lépcsőn. amiből kiderítette volna. sárgával szegélyezett barna pulóvert és magas sarkú csizmát. és nem sokkal később ott állt Bjurman upplandsgatani háza előtt. Másrészt viszont egy ügyvéd soha nem dobna ki egy lezáratlan ügyre vonatkozó iratokat. Egy sniccerrel átvágta az ajtón lévő rendőrségi pecsétet. de Bjurman számítógépén semmit nem talált. de végül arra jutott. kilenc nappal a gyilkosságok után. Zajtalanul kinyitotta az ajtót. Külsőre hasonlított Salanderhez. Salander kivette a karikát a szemöldökéből. Először is nem értette. hogy kitakarította a dobozt.hunebook. Azért látogatott el a tett színhelyére. Abban egészen biztos volt. amiért Bjurman örökre eltűnt az életéből. és átült az ablak mellé. ami tömören összefoglalta Salander pszichológiai állapotát. hogyan jöhetett rá erre. A második probléma már régóta gyötörte. Néhány héttel korábbi éjszaki látogatása alkalmával észrevette. Így továbbment a Vanadisplan felé. hogy a rendőrség elvitte a rá vonatkozó iratokat és még néhány másikat is. Utána is kellett néznie valaminek. amit tett. milyen kapcsolat lehet Bjurman és Zala között. de fényt látott egy ablakban azon az emeleten.

sajtot és egyéb élelmiszert. Nem látott a dühtől. Stallarholmen mellett található ingatlanra. Késő délutánig aludt. és a kapukulccsal bejutott a garázsba. Szegénynek annyi volt a bűne. hogy az ő… ismerőse volt? Barátja? Szeretője? Nem tudta. Csendben kiosont a padlásra. Vett egy halom pizzát. Hátradőlt. és látta. a víz már rég kihűlt. Megengedte a fürdővizet. melyik szó illik a legjobban a kapcsolatára Mimmivel. az újságíróét. Szinte azonnal elaludt. Megkereste Bjurman Mercedesét. Azok után. Vagy nyaralója. . és visszament a konyhába a kulcsos fiókhoz. a „szadomazo leszbiről. és felmosta a padlót. Kávét főzött. de arra rájött. miket írtak össze Miriam Wuról. hogy bármi is volt köztük. És az egyik reggeli lapot. evett egy szendvicset. Újabb nevet húzhat ki ismerősei rohamosan rövidülő listájáról. Kivitte a szemetet. hogy Bjurman a kocsifelhajtóján végzett munkálatokért fizetett. A 4-es busszal visszament a Södermalmba. akkor. az összegyűjtött két nejlonszatyornyi újságot pedig elhelyezte az erre szolgáló lépcsőházi szelektív gyűjtőben. Éjfélkor ébredt. amikor bekapcsolta a számítógépet. aki az egészet elindította. és visszamászott az ágyba. Vasárnap reggel Salander igen rossz hangulatba került. majd elindította. Visszament a lakásba. Reggel ötkor belépett a Hantverkargatanon. Egyenként szemügyre vette a kulcsokat. Emlékezetébe véste Tony Scala nevét. sílécek. A lakás ajtajához és a rajta lévő hevederzárhoz tartoztak. néhány doboz könyv és egyéb kacatok. bennük mindenféle konyhakerti növény magjaival. Azt nem néztem még meg. így lement a lépcsőn. de volt köztük egy régimódi. Pár perc után felkelt. Állítólag bejelentést kaptak. Telepakolta a mosogatógépet is. Összeráncolta a homlokát aztán a konyhapult fölötti polcra esett a pillantása. ami azt igazolta. majd néhány farmert. kenyeret. a Rosenlundsgatannál leszállt. amelynek a főcíme láttán leesett az álla. amely a terrorizmussal. hogy Kreuzbergben látták őt. ruhák. lehunyta a szemét. amíg végül rá nem bukkant Bjurman tárolójára. Este kilencre végzett. sátánizmussal és effélékkel kapcsolatba hozható fiatalok kedvelt találkozóhelye. Aztán kiporszívózott. és úszott a verítékben. egy „anarchofeminista klubban”. amikor Bjurman lakásán is.http://www. és végigpróbálta a lakatokat. megtörülközött. a ház kapujáét és egy lakatét. Semmi különöset nem talált. Szörnyű bűntudatot érzett. és tudta. de nem volt benne semmi érdekes. és töprengett. aki rendre tréfás megjegyzéseket tett Mimmiről. hogy külföldre szökhetett. tejet. és úgy döntött. rozsdás darab is. hogy most Berlinben van. Az irodával nem is próbálkozott. Következetesen „a huszonhat éves nő”-ként hivatkozott rá. Ébredés után gyors leltárt csinált.hunebook. és a nappaliban leült a kanapéra. hogy az ügyvéd az elmúlt két évben alig használta. Régi bútorok. és azt is átkutatta. A cikk szerint egy rendőrségi forrás azt állította róla. ideje ágyneműt cserélni. hogy a barátja a jövőben bármit is szeretne egy ilyen pszichopatától. el sem bírta képzelni. antiglobalista mozgalmakkal. Van valahol egy telke. és hazasétált Mosebackéba. ELHAGYTA AZ ORSZÁGOT A KÖRÖZÖTT NŐ? Ez az újság valamiért nem nevezte meg őt.com – ebook magyarul Az egyik konyhai fiókban különféle kulcsokat talált: egy autóét. hogy egy látogatást annak a kockás zakós firkásznak is szentel. a Firdhemsplan közelében lévő éjjel-nappali boltba. A szombat estét takarítással töltötte. egy autó akkumulátora. és lehetséges. további egy perccel később pedig egy biztosítási szerződést egy Mariefred közelében. Kimosott egy adag fehérneműt és pólót. és beleöntött egy csomó habfürdőt. annak valószínűleg vége. aztán lefeküdt. amiket az újságok írtak. ahol Bjurman vagy húsz kis tasakot tartott. Néhány hete járt ott. Elhatározta. Kiszállt a kádból. Három perc múlva talált egy számlát.

Én szeretem. – Rendben. Álmosan a kagylóért nyúlt. Megkérte a vendégét. – De hogyhogy? – Hogyhogy felhívott? Hát egy kicsit ismerjük egymást. hogy ebben a két mondatban három fasz is volt? Paolo Roberto elnevette magát. és belehallózott. Meginterjúvoltam. hogy maga ismeri. amikor Erika mondta. amit a rendőrök mondanak róla. Salander. Szóval felhívtam Erikát. – Honnan ismeri? – Bokszoltam vele. Nem igazán tudom eszelős gyilkosként elképzelni. és csak a bíróságon lehet bárkit elítélni! – Én is így gondolom. vagy mi. amikor megszólalt a csengő. – Mmm – közölte Mikael. és belebújt a nadrágjába. majd a bokszbajnokra nézett. – Egyedül vagy? – Sajna. szokás szerint. – Bocsánat. – Erika azt is mondta. tegnapelőtt jöttem haza. hogy maga szerint ártatlan. De a kérdésem igaziból az volt: hogyhogy meglátogat? – Mert… de azt hiszem. – Igaziból Erika Berger ötlete volt. ha az elején kezdené. egy esélyt akkor is kell adni neki. – Egy állat az a csaj… de rendes. Blomkvist tíz másodpercre lehunyta a szemét. hogy foglaljon helyet. Blomkvist szemöldöke felszaladt. és azt csinálta. mert láttam hogy az az enskedei újságíró a Millenniumnak dolgozott. – Akkor szerintem zuhanyozz le. és tegyél fel kávét. mert negyedórán belül vendéged lesz. Hogy mi lesz akkor. amikor szerepelt Hildebrand filmjében. – A bokszoló? A királyok királya? – Nemrég hívott. csupa meglepetés volt. Tehát? – Ismerem Lisbeth Salandert. amikor megtalálja. és mindenféle faszságot hordanak össze róla. – Tényleg? – Paolo Roberto. – Tálán jobb lenne. – Ezt nem is tudtam. – Valóban? – Én is így meglepődtem. Ő azért. akikkel elszámolnivalója akadt. Egyik fasz firkász sem volt képes egy jó szót szólni! – Azt tudja. Egy hónapig New Yorkban voltam.http://www.hunebook. – Ismerem Lisbethet. Jogállam van itten. és azt látom. azt egyelőre nem tudta. Lisbeth Salander Paolo Robertóval bokszol. hogy minden faszom újság tele van Lisbeth fotójával. – Hát persze. Paolo Roberto megint felnevetett. és azóta is találkoztunk párszor. ha ő maga meséli el. és vagy fél órát beszéltünk.com – ebook magyarul Egyre nőtt azoknak a száma. – Értem. – Jó reggelt! – üdvözölte Berger. mert valakivel beszélnem kellett. az lesz a legjobb. Végül is egy súlycsoport. – És? – Még ha Salander tényleg elszállt. és senki más nem jutott az eszembe. – Miért akart beszélni velem? – kezdte Blomkvist. De legelőször is meg kellett találnia Zalát. amíg keres egy tiszta inget. . Csak síkideg vagyok. aztán készített két dupla presszókávét egy-egy kiskanál tejjel. Blomkvist épp csak lezuhanyozott. Blomkvist vasárnap reggel fél nyolckor telefoncsörgésre ébredt.

És akkor valamikor nyár közepén felbukkant ez a vézna kiscsaj a semmiből. hogy az edzője kitette. Egész idő alatt csak állt. erre kiröhögtük. amikor vele edzünk. – Ez tényleg rá vall. Már kezdett ijesztő lenni az egész. mintha behúznék neki. és akkor támadt egy ötletem. de úgy harcolt. mint randalírozni a városban. Akkor megmondtam neki. mert olyan fürge volt. és úgy tettem. Szégyelltem is magam. Aztán felvett egy pár bokszkesztyűt. hogy hadd bokszolhasson. akik egyenként vagy kétszer annyit nyomtak. és kesztyűznék kicsit a srácokkal. Hát tudja. meg nagy is volt neki. – Elhiszem. fogvédővel. hogy Terminátor üzemmód. mert összerugdosta őket. mert előbb-utóbb úgyis bekapott egy ütést. hogy nem értek semmit az ütései. Van lányszakosztályunk is. Erre sípcsonton rúgott. Ha nagyobb és erősebb. Sok problémám akadt egy Samir nevű sráccal. és képen találtam. Átöltözött. – Akkor visszaütöttem. amikor elkezdtem védekezni. mintha simogatna. hogy néz ki. hogy elcsalogassák a helyi kölyköket. Csak arra ment. De csak húztuk egy kicsit. ő meg jött. – Gondolom. Blomkvist összerándult. és sorra el is vesztette a mecscseit. de úgy. és jó nagyot ütött… de mozogni. Tíz éve elkezdtem kezdő ifiket edzeni a zinkeni bokszklubban. Mire felemeltem a kezem. hogy kicsinálja az ellenfelét. Pár hétig a lányoknál volt. és tökön ütött. A lányok tiszta sebesen mentek haza. kétszer-háromszor is megütött. hogy mindenki hallja. Na. azt mondta. De aztán annyi lánynak gyűlt meg vele a baja. ő nem nevetett. – Erre később én is rájöttem. úgyhogy én álltam ki vele. az nem volt neki. nem készültem fel ilyesmire. és egy ideig még ősszel is. ha délután bemennék. azt mi úgy hívtuk. és egész komolyan azt kérte. Akkor már elég jó nevem volt. Úgyhogy megkértem Salandert. és akkor le kellett állítanunk és az öltözőbe vinnünk. –Akkor elmesélem. mintha az életéért küzdene. Mármint persze nem erősen. keménykötésű. szóval Salandernek az volt a baja. ha csak bemelegítés vagy barátságos kesztyűzés volt. És jöttek is a tizenöt-tizenhat éves srácok meg még néhány idősebb is. csak meglegyintettem. Szóval bejön a klubba. Úgyhogy elkezdtem edzeni. meg első látásra is sokkal nagyobbak voltak. akkor is. és azt mondja. – Aztán megint taktikát váltott. De hát olyan volt. – Ott volt a közelben vagy hat srác. Hát azok szétröhögték magukat. tizenhét éves. vagy valami ilyesmi. taktikát váltott. Aztán ott ragadtam egész nyárra. hogy „de hát ez egy pina” meg a többi ilyen macsó szöveget. hogy értem? Paolo Roberto megint nevetett. egy pillanatig nem lehetett esélye. nagyon jót tenne. Háromszor akkora voltam. Na. hogy ez nem barátsá- . Érti. Egyetlen stílust ismert.com – ebook magyarul – Nem viccelek. hogy jöjjön be egy délután. elég komoly ellenfél lett volna. – Én voltam az edző. hogy védekezzek. – Nem lep meg. – Mert feldühítette. Csak nézett azzal a fekete szemével. mint valami gyík. – És aztán? – Lehetetlenség volt vele bokszolni. De akkor már nem röhögtünk. mert izma. amit valaki ott hagyott. Ösztönből bokszolt.http://www.hunebook. hogy volt. tudja. azt nem tudott. és mondtam neki valami hülyeséget. hogy csütörtök a csajos nap. hogy néha lejár öklözni valami klubba. mint ő. Mármint… azért plakátoltuk tele a környéket. és beállítottam őket egymással a ringbe. Na. Nagyon elkezdték reklámozni magukat. plakátokkal meg ilyenekkel. mint ő. A boksz sokkal jobb elfoglaltság. fejvédővel. Én csak bohóckodtam. és az ifiszakvezető úgy gondolta. hogy a fiatalok jöjjenek bokszolni. Samir először nem is akart kiállni vele. Be sem kötötte. Akkor már komolyan védtem magam. azt már megéreztem. – Sosem adta fel. – Az jól nézhetett ki. és be is vitt pár ütést. Szíriai gyerek volt. Mesélte is. bokszolni akar. Nekem is muszáj volt nevetni. – Hát nem. Jó bokszoló volt. mindennel. Elég sok volt közöltük a bevándorló. mert ütött-rúgott-harapott. és szájon vágott. Na. Akkor egyszer csak fogta magát. Én csak tudom. csak úgy beijesztettem.

Ez is lett a beceneve. Végül is pontozással győzött. amikor megszólalt a gong. és úgy képen törölte. akkor a zsákot ütötte két órán keresztül. Lisbeth. és lehetett már érezni az ütéseit. – Meddig tartott ez a dolog? – Három évig. Mintha egy darázzsal kellett volna bunyózniuk. hogy Lisbethnek öt ütést kellett bevinnie különböző testtájakra. hogy nem nagyon hisz nekem. teljes svunggal odament. Láttam. – Hát erről a meccsről még hónapokig beszéltek. – Bár láttam volna. és valamiféle kabalája lett a klubnak. Salandernek meg azt. Blomkvist elmosolyodott. – A szír srác. ahogy szokta. de ha még fejlettebbek az izmai. utána. gyomorszájra satöbbi. azokat a részeket kellett védenie. A srácnak meg. hogy ez most nem edzés.hunebook. koronát teszek arra. Utána az ifiedzőnk. és csak ritkán járt le. leizzadtunk mind a ketten. Ő is emlékezeti arra a darázsra. Samir meg még mindig csak pofázott. . Szólni viszont alig szólt valakihez. Ő volt a titkos fegyverem. és kesztyűztünk egy kicsit. már hívhattuk is volna a mentőt. Egy idő után már rangot jelentett Salanderrel bokszolni. Szerintem tetszett neki. hanem halál komoly bunyó. Egész nyáron velem edzett a csaj. mert egy nap úgy jött le edzésre. mintha halálos ellensége volna. Teljes munkaidőben csak a nyáron voltam ott. hogy komolyan megüsse. mert ha egyszer véletlenül betalál. Évente egyszerkétszer találkoztunk.http://www. Lisbeth tönkreverte Samirt. ötszáz. – Attól a naptól fogva a srácok nagyon tisztelték Salandert. de egész tavalyig azért havonta legalább egyszer.com – ebook magyarul gos meccs. gondolom. Lisbeth össze is szedett egy-két zúzódást a vállán. De közel nem volt ahhoz. amikor tudtam. de úgy. hogy egy darázs volt a nyakára tetoválva. Egy idő után Samir úgy begurult. nagyon örült. És főleg Samir. hogy a fiú seggre ült. és neki is nagyon jót tett ez az edzés. Úgyhogy innentől mindig sokkal nagyobb fiúkkal raktam össze kesztyűzni. Olyat is csináltunk. Aztán ő dolgozni kezdett. Ha épp nem volt kivel bunyózni. Állra. Putte Karlsson folytatta a murikat Salanderrel. kezdett neki muszklija lenni. És szerepelt a rendőrség által kiadott személyleírásban is. Akkor már nagyon féltem. Jó kis edzés volt. és Samir be is szorította a kötélhez. hogy a csaj szétveri. heti egyszer. homlokra. ahogy rám nézett. komoly baja is eshetett volna a srácnak. akivel bokszolt. hogy elkezdett ész nélkül csépelni.

Miriam Wu. mit kéne csinálni. – Miből gondolja. szadomazós leszbiként főleg… – Megvan a mobilszáma. hogy kick-boxolni jár. – És miért mondta el nekem mindezt? – Hát jól benne van a pácban a kiscsaj. hol lehet. amin Dag dolgozott. – De hogyan…? – Fogalmam sincs. amikor rágyújtott. ahogy a rendőrség és a média bánik vele… – A legtöbbet azzal segíthetünk neki. Gondoltam. Először is nem volt indítéka… – Legalábbis nem tudunk róla. És reméli. – Na most. hogy ártatlan? – kérdezte Roberto. Lisbeth egy meg nem alkuvó valaki. Azonban… valamit megtehetne. mert amikor meghallja. nem igaz? Nem tudom. Blomkvist egy mocskos disznó. Björck egész hétvégen az esélyeit latolgatta. mielőtt valamelyik barom hekus agyonlövi. Ha kiderül. de nem tudok beszélni vele. ha találunk egy másik gyanúsítottat. Svensson Zalát kereste. és nem csinál semmit. Blomkvist megadta a telefonszámot és a lundagatani címet. Én éppen ezen dolgozom. – Amikor a rendőrök kihallgatták. – Van Lisbethnek egy barátnője. azonnal kirúgják. De egy próbát megér. – Az biztos. – Hát.http://www. hogy újságíró keresi. Szabadkozott. Zala egész más megvilágításba helyezte a nyomozást. vasárnap – április 4. Lisbeth nem olyan. – Jogos. hogy ne mondjon Blomkvistnek semmit. hétfő Blomkvist főzött még két kávét. hogy tartsa a pofáját arról… arról. hogy ő majd elvezet Salanderhez. Ám szerintem Dag és Mia meggyilkolásának oka ott van valahol a könyvben. hogy a szakadék szélén egyensúlyoz. de Paolo Roberto csak vont egyet a vállán. meg lehet-e győzni. – Mondja azt a számot. FEJEZET Április 3. nem tudta megmondani. aki rászolgált.com – ebook magyarul 23. Volt annyi esze. kinyomja. a nemzetbiztonsági hivatal alkalmazottja igénybe vette azoknak a ribancoknak a szolgáltatásait. És meg is kéne találnunk. ha van rá ideje és energiája.hunebook. Ha csak ül ott. De valahol olvastam. – Azt meg tudom érteni. de egy barát biztos jól jönne neki. hogy ha netalántán egy híres bokszoló keresné… – Értem. . Legalább ne lettek volna olyan fiatalok azok a kurvák. nekem nincs időm őt hajkurászni.. hogy ő. A kérdés az. hogy mivel maga bokszoló… – És…? – kérdezeti bele Roberto sürgetően. – De mit lehet itt tenni? Én tudok segíteni valahogy? Mert az nagyon vérlázító. beszélek vele. – Ezt nehéz megmagyarázni. azzal persze megpecsételte volna a saját sorsát. – Igen…? – Nos. Arra jutott. arra gondoltam.. hogy képes lett volna lelőni Dagot és Miát. de azt nem tudom elképzelni. aki csak úgy önként feladná magát. Főleg Miát. Bjurman is Zalát kereste. Nyilván róla is olvasott. Lisbeth szemrebbenés nélkül alkalmaz erőszakot olyasvalaki ellen.

Képtelen volt elhatározni magát. Teljesen őrült. és huszonhat-huszonhét éves korában átnyergelt a nemzetbiztonságiakhoz. hogy bizalmasan kezelje őt. amint a tudomására jut valami egy gyilkossági üggyel kapcsolatban. 1996-ban közszereplő lett: a bevándorlási osztály kinevezett helyettes osztályvezetője (bármit is jelentsen ez). hogy mindez szigorúan titkos volt. de jogot tanult. Egész biztosan kiderülne… Nemcsak a kurvák. hiszen mindent. Sőt… Blomkvist pénteki látogatása óta végrehajtott még egy függelemsértést. mire jutott a nyomozásban. Björck egyre inkább kétségbe esett. Zalacsenko telefonszámát nézte. tudja. Vingét azután mentették fel a posztjáról. Volt indítéka. aminek a hivatal tevékenységéhez köze volt. Blomkvist arról semmit sem tudott. 1996 után többször nyilatkozott a médiának gyanús arabok deportálásával stb. és egyben arról is. 1988-ban visszatért Stockholmba. vagy valami mással feldühítik. hogy Zala a kulcs az enskedei és odenplani gyilkosságokhoz. nőtlen. Svensson élete utolsó heteiben Zalára koncentrált. Paolo Roberto távozása után Blomkvist újból. Az istenit. hogy Olof Palme az oroszoknak kémkedik. Meg kell győznie Blomkvistet. mint forrást. titkosítottak. Ez 1969ben vagy 70-ben történt. akkoriban. és elküldte e-mailben Bergernek és Erikssonnak. Tudja… Ő aztán tudja… Az egész történet kiderülhet. hogy Björck milyen szerepet játszott három évtizedes karrierje alatt a nemzetbiztonságnál. hanem az egész Zalacsenko-ügy. immár sokadszor áttekintette. Zalacsenko… Az a minden hájjal megkent disznó… Zala… – Ő is így hívta a jelentésében.http://www. de lehetett titkos ügynök is Kínában (valószínűtlen). két órával a halála előtt. Ő adott tájékoztatást Bjurmannak Zalacsenkóról baráti gesztusként.com – ebook magyarul De ő. hogy Norrbotten megye kormányzójával. A legemlékezetesebb médiaszereplése talán 1998-ban történt. bár nem emlékezett. hogy ők is naprakészek legyenek. Ez csak részletkérdés. de újabb súlyos vétség. hogy Salander őrjöngésbe kezd.hunebook. de úgy gondolta. mert nem hajlandók vele együttműködni. és talán még két-három ember az egész országban. hogy ha elkapják. Björck főfelügyelő az egyetlen. 1970 és '85 között a pályafutása gyakorlatilag ismeretlen volt. És csak ez az egy dolog számított. Ragnar Lassinanttival folytatott vita során azt állította. mit keresett Salander Enskedében. hogy tud valamit Zaláról. Björck még nem értett pontosan minden részletet. nem volt valami sok. ami nem volt túlságosan meglepő. és annak dacára. De Björck tud Zaláról. Mi több. kapcsolatban. Akárhogy is nézte a helyzetét. Adná az Isten. hogy maga Zalacsenko valaha is használta volna ezt a nevet. Bjurmannal és Salanderrel teljesen egyértelmű volt a számára. amikor a hivatal éléről leköszönt Per Gunnar Vinge. lőjék is agyon. Björck azt állította. Huszonegy éves kora óta szolgált a rendőrségnél. Egyszerű járőrként kezdte. aki tud a kapcsolatról Zala és Bjurman között. Egész kis napló kerekedett belőle. faluni születésű. Ez elég kapcsolat… . Ha azonban bármit mond Bublanskinak vagy Ekströmnek. Ez újabb problémát jelentett a jövőjére nézve. ez a név bukkant fel az utolsó telefonbeszélgetésükben is. Hegyezhetett ceruzákat is valamelyik irodában. Hatvankét éves volt. Azt is könnyen el tudta képzelni. Rendőrtisztként köteles lett volna azonnal tájékoztatni a kollégáit. De ki is ez a Björck… Amit megtudott róla. Az összefüggés Enskedével. amit PGP-vel titkosított. és mérlegelte a felhívása mellett és ellen szóló érveket. bárcsak Blomkvist fejét is szétlőné ez a Salander. Blomkvist volt az egyetlen kiút belőle. és megöli Svenssont és Johanssont. akkor magát is bele kell kevernie. és hallgasson azokról… azokról az ostoba ballépésekről azokkal a kis kurvákkal. 1985 októberében Björck két évre a washingtoni svéd nagykövetségre került. ha szóra bírják. amikor kiutasítottak néhány iraki diplomatát. amit csak Björck ismert. De mi köze mindennek Salanderhez és Svensson meg Johansson halálához? Talán semmi.

Tényleg okos ez a Blomkvist. megtalálja. Ebből a szempontból még sosem nézte a problémát. és nem ismerte annyira.com – ebook magyarul Berger senkinek nem mondta el. Tud Zaláról. hogy a férfi ismerte Zalát. de nagyon tapasztalatlan. így logikus volt a következtetés. Kissé megdöbbenve látta. Salander tekintete elhomályosult. Aztán felegyenesedett ültében. Mivel tudta. hogy ő ellenőrzi a számítógépet. Cortez jó riporter.hunebook. Ez ugyanaz a makacsság volt. máskor meg teljesen felesleges kockázatokat vállal. Egyre feszültebbé vált. Gunnar Björck. de egyáltalán nem volt biztos benne. Mármint amikor hozzá tudott érni. de csapnivaló főszerkesztő lett volna. Már csak egy hónapja volt hátra a Millenniumnál. Viszont minden erejével rászállt Zalára. Az kiderült számára.3-at. hogy ugyanolyan biztos lehessen az ártatlanságában. nyilván megválogatta. Nilsson túlságosan elmerül saját magában. ki ölte meg a barátait. Na és hol talál valakit. és akkor derül ki. Blomkvisttel kapcsolatban is kellemetlen érzései támadtak. és vele beszéli meg. hogy szeretné. Jól megcsapkodta néhányszor a ringben. és közeledett az utolsó. kicsit komolyabb akadállyá teszi őt. Eltöprengett Bjurmanon. még a férjének sem.http://www. hogy kihívta valamiféle párbajra. ha nem egyedül Blomkvist áll Salander mellett. ha Blomkvist megtalálja. Kalle Blomkvist. eldöntendő. mint eddig gondolta. Majd ha legközelebb bekapcsolja a laptopját. amikor dekódolta Blomkvist legutóbbi levelét Bergernek. ha ő is látná. Malm már sokkal inkább alkalmasnak tűnt. Ezt még ő maga sem tudta. hogy kiderítse. Olykor a depresszió határán fog egyensúlyozni. Blomkvist sokkal inkább érzelmekre. ahogy magában felrajzolt egy háromszöget. ahogy teltek a napok. hogy egyáltalán nem így akarta befejezni a Millennium-os pályafutását. Azt pedig nem tudhatta. hogy a tény. Kis naiv marha. arra persze nem jött rá. Bjurman. Björck. hogy ő ártatlan-e. Rossz előérzettel olvasta a legutóbbi levelét. amivel Wennerström nyomába eredt. . ha kívülről hozna valakit. ami két éve Hedestadba vitte. így már érthető. csak azt tudta. Végigolvasta az elmúlt két napban keletkezett dokumentumokat. Nagycsütörtök óta semmi más nem létezett a számára. ugyanaz a megszállott eltökéltség. Ez valamiért idegesítette. Eriksson még túl fiatal. mint tényekre alapozta a gondolatmenetét. aki pótolja őt a Millenniumnál? Ez is egyre sürgetőbb kérdés volt. hogy a férfi nemigen jutott tovább Bublanskival annál. de Paolo is ugyanolyan megveszekedett cowboy volt. Fogalma sem volt. akinek ráadásul fegyvere is van? A Paolo Robertóval folytatott reggeli beszélgetés sem nyugtatta meg igazan. mitévő legyen. De hogy mi az összefüggés. Gondolt rá. és ha igen. pedig jóval több belátása volt a történtekbe. macsó. Elmosolyodott. Eltűnődött. Nemzetbiztonság. Ugyanakkor ott volt a kérdés. hogy Paolo Roberto is színre lépett. Lottie Karim meg túl hebehurgya. hogy vállalni fogja. Talpig. és hogy valahogyan bizonyítsa Salander ártatlanságát. hogy hozzáfér a gépéhez. csak az. mit szólna Malm és Blomkvist. Blomkvist gépe épp nem volt bekapcsolva. Persze jó. Björck ismerte Bjurmant. Ez jó hír volt. amíg mindennek a végére nem jár. Blomkvist bámulatos képességű újságíró volt. És ez a Salander… Berger mindössze egyszer találkozott a különös lánnyal. hogy Blomkvist vajon az ő kedvéért részletezi-e ennyire a kutatási naplóját. Szerette azt a nagypofájú disznót. hogy semmit nem lehet kezdeni vele. milyen adatokat tesz fel rá. Vasárnap este Salander elindította az Asphyxia 1. de úgy nem közölhette vele a hírt. és rájött. mint Blomkvist. hogy mégiscsak futóbolond. hogy felhívja Malmot. Visszament Blomkvist gépére. hogy mi az. mi lehet ezzel a szándéka. Tapasztalatból tudta. [szorító] néven. És ha mégis Bublanskinak van igaza? Ha tényleg bűnös? Mi van. Tudta. amit nem írt le. hogy a Svenska Morgon-Postenhez tart. és új dokumentumot hozott létre a <LISBETH SALANDER> mappában. Igen. Nagyon okos. Zala. és megnyitotta a MikBlom/laptop nevű tükrözött merevlemezt. hogy Blomkvist ne tudja meg. Ki kéne ugrania Smådalarőbe… – gondolta. amit ír. Felismerte a jeleket.

Hittem benned. tizenkettő. karácsonykor –.2: a Wennertröm dologról honnan tudsz? Blomkvist úgy három órával később talált rá a dokumentumra. és hatalmas kő esett le a szívéről. hogy hiszel bennem. hogy csak Dag és Mia meggyilkolását tagadta. mi volt a hiba. Óvakodj Teleboriantól. Ui. . De Dagot és Miát nem én öltem meg – az ő halálukhoz semmi közöm. 1991 februárjából. Most már csak az igazi gyilkost kell leleplezni. Következtetés: nem tud róla. Sorról sorra végigolvasta.: Mikael. És én sem mondom el neked. hogy ártatlan vagy. Voltam náluk aznap este. 4. de nem beszéltél róla. Szerintem Björck tud valamit. Bjurmanról nem mondott semmit. Bjurman és Zala között van valami kapcsolat. Ezenkívül viszont ismét ugyanolyan rejtélyesen fogalmazott. csak ha leülsz velem egy kávéra. mi az. hogy nem ő gyilkolta meg Svenssont és Johanssont. hogy üdvözlöm. olvasod a kutatási naplómat. mielőtt megölték őket. Azt is észrevette. Blomkvist úgy gondolta. Ő a kulcs. Nem tudom a számát. és hogy gondolkozom. Ui. Miért nem adta ki Ekström a médiának? Válasz: ott sincs a gépén. A lányok kuncsaftjaival rossz nyomon járok? Ez a dolog a rendőrségi jelentéssel elég meglepő. és nem is találom. Köszönöm. amiért végre elmondtad. 2. hogy Zalára koncentrálsz. Hitt neki. Gondolkodott egy darabig. Jól teszed. Akkor tudod. 3. Szia. Először is egyértelműen kijelentette. Nem tudom. Nagyon jó ezt tőled hallani. Van egy elég csúnya rendőrségi jelentés rólam. Ui.com – ebook magyarul 1. és voltak kétségeim.http://www. ez azért lehet. Hány éves voltál akkor. Gonosz. és hogy lötytyedt a balhorga. Sally! Köszönet. nem vagyok ártatlan. M. tizenhárom? És miről szól az a jelentés? A Teleboriannal kapcsolatos figyelmeztetést észben tartom. hogy mit csinálsz Sandhamnban.: a Wennerström-ügyben elkövettél egy hibát. De semmilyen nyilvántartásban nem fogod megtalálni. Tudtam. Gondolom. majd létrehozta a [szorító2]-t. de keresem. Miriam Wunak semmi köze ehhez az ügyhöz. Hogy lehet ez? Kis gondolkodás után csatolt a levélhez egy utóiratot is. ahogy szokta. de még előtte elmentem onnan. hát nem kérdeztem. és a napokban meg is beszélem ezt vele. Fontos. Ráállítom a kollégámat. Paolo Robertónak mondd meg. de rám is hatott ez a médiacirkusz. mert ő is csak kettejükről tett említést a levelében. Björck? 5. mit tudok. Malin Erikssont.hunebook. legalább ötször.

átfésülöm a lakást újra. töltött magának még kávét. De mit? Jerker? – Semmi érdekes nem volt ott. A másik Irene Nesserén. és tudott valamit Zaláról is. Minden érték a helyén van. bekapcsolta a kávéfőzőt. ellenőrizni. mert kockázatos volt Nesser útlevelével igazolni magát. Első kérdés: kicsoda? Második kérdés: miért? Mit hagytunk ki? – Jerker? Holmberg lemondóan sóhajtott. amit már lefoglaltunk. Bublanski az állát dörzsölgette. hogy amikor eljött. és az ablakhoz ült vele. akik halott emberek lakására specializálódnak… – Nem erről van szó. akinek még a nevét is tudták. A gyilkosság indítéka még mindig tisztázatlan. – Jó. Megesküszik rá. Több mint egy hete kerestek egy jellegzetes külsejű személyt. Ez nem lehet véletlen. – Legalábbis semmi. hogy megnézze. Utánanéztem. A kocsit is megnézte. – Valaki behatolt Bjurman lakásába. de ezt sem szívesen használta volna. Valószínűleg borotvával vagy tapétavágóval. Ügyes munka. és elolvassa az online újságokat. – Egy szomszéd betelefonált tegnap este. – Szóval. De a jelentés is fontos lehet. – Betörés? – kérdezte Ekström leplezetlen megdöbbenéssel. Bár abból indulunk ki. – És? – Három helyen vágták el. és lezuhanyozott. Az enskedei gyilkosság iránt észrevehetően csökkent az érdeklődés. amikor Bublanski csapata összegyűlt a hétfő reggeli megbeszélésre. miután Andersson. Alig lehetett látni. amit még nem foglaltunk le. – Nem lehet. mert valaki nagyon el akarja rejteni. aki különböző szívességeket tett a szexmaffiának. – Jerker nem nyúlt ahhoz a kulcshoz. – Kocsikulcs? – Jerker szerdán járt a lakásban. aki a hétvégén szolgálatban volt. Megnyitotta Blomkvist kutatási naplóját is. Átnéztem a lakást. amiről tudnánk. A harmadik a Wasp Enterprises nevére szólt. és leült a PowerBook elé. Valamikor szerda és vasárnap este között. Készpénzre volt szüksége.http://www. beszámolt neki a legújabb fejleményről. ezt tehát gyakorlatilag nem tudta használni. Három hitelkártyája volt. Valaki átkutatta Bjurman lakását.hunebook. hogy rosszul emlékszik? Senki sem tökéletes. az a kulcs nem volt az asztalon. nem szokványos betörés. az újságíróval. hogy nem hagytunk-e ki valamit. csak Zala érdekes. hogy átvágták a pecsétet Bjurman ajtaján. – Tehát betörő járt ott? Vannak. Ekström ügyész igen rossz hangulatban volt. Sűrű fésűvel. Meg egy nagy szőke vadbarom.com – ebook magyarul A válasz így szólt: A kuncsaftokat felejtsd el. – Nyilván keresett valamit. De Bjurman kocsikulcsa ott hevert a konyhaasztalon. és körbeszaglászott. A Bjurman kulcscsomóján lévőt használta. Még vagy fél órát heverészett. és semmi. de még egy pszichopatának is kell indíték. . mi történt Ekström gépén. Az egyik a saját nevén. hogy Salander pszichopata. – Te mire gondolsz? – Nem tudom. DVD-lejátszó meg ilyesmi. Ekströmnek semmivel sem lett jobb kedve. Aztán reggelit készített. mielőtt felkelt. Salander hétfő délelőtt tizenegykor ébredt. és a helyére rakta a pecsétet. és elolvasta a jegyzeteket a találkozásról Per-Åke Sandströmmel. Amikor végzett.

hogy megnézze. . és így az anyagai elérhetetlennek tűntek. hogy vacsorát készítsen. látta. Modig nyomozónak feltűnt. izgatott és kétségbeesett emberekkel találkozott. de Berger átadott Modignak egy listát az iratokról. és amelyek kizárólag a források személyazonosságáról szóltak. Eriksson felajánlotta. és olvasgatta az esti lapokat. csak tejet vett a sarki boltban. de valahol az elméje legmélyén beindult egy jelzőrendszer. A lakásban még mindig sötét volt. hogy nem hangszigeteltek. rendelt egy hawaii pizzát. és egy kekszesdobozból elővett egy köteg bankjegyet. hogy csak az idejét vesztegeti a kuncsaftokkal. Szánalmasak voltak. Nem kapott. – Választási bulikról meg interjúkról valók – magyarázta Berger. Bárki használhatta a kártyát. Modig leltárt készített a lefoglalt tárgyakról. az újságíró egy saroklakásban élt a ház negyedik. legfelső emeletén. Az jó lesz. hogy elmeséli. miről szólt Svensson könyve és cikke. és amikor újra megnézte. A legtöbbről azonban készült biztonsági másolat. majd a Södra pályaudvaron felszállt az észak felé tartó helyiérdekű vonatra. Salander azonnal leslisszolt róla. Viszont az előző levelében a lány azt írta. a hátizsákjába elpakolt egy váltás ruhát és egy sminkkészletet. Modig felhívta Bublanskit. Elsétált a Bofills Båge félkör alakú épülete előtt. és elmondta. Cortez pedig segített neki lecipelni a kartondobozokat a kocsijához. Elsétált a közeli pizzériába. hogy Svensson számítógépe elveszett. ha szükséges. Feltette Irene Nesser parókáját.hunebook. lement a hornsgatani görög tavernába. Viszont a lakás egyetlen ablakában sem látszott fény. hogy Irene Flemström az. Ettől kicsit jobban érezte magát. és grillezett bárányt rendelt. kapott-e új üzenetet Salandertől. Salander először a lépcsőházba kukkantott be. és segít eligazodni az anyagban. és így aligha felelnek meg a tervének. Felment. házkutatási paranccsal fog visszatérni. †† Kb. Kilencszázötven koronája volt készpénzben. A lépcső aztán tovább vezetett. aki a buszra várt. de igazolnia kellett magát. Már tíz nevet meglátogatott azok közül. és a félhomályban óvatosan szemrevételezte a szomszédos épületeket. Felszállt a 66-os buszra. mi a helyzet. Úgy döntöttek. amit az interneten keresztül lehetett feltölteni. Vette a kabátját. A Medborgsplatsenen egy nőt látott. ami hozzáférhető volt a Millennium szerkesztőségében. Hétfő estére Blomkvistet mélységes csalódottság fogta el. Modig Svensson íróasztalát nézte át. Ezt mindenféle igazolvány nelkül beválthatta koronára. Először nem ismerte fel. nem valami sok. amelyeket elvitt. Különben sem vásárolt be két hete.http://www. Éhes volt. Úgy ítélte meg. Szigetelőszalagot vásárolt. és nyolc méter kötelet meg egy csigát. Azt azonban érezte. csak új a frizurája. A konyhába. Szerencsére ezernyolcszáz dollárt is hazahozott magával. hogy minden kávésbögrén valamilyen párt vagy szakszervezet emblémája díszeleg. a padlásajtóhoz. és átnyújtott egyet a Liberális Fiatalok logójával. kiöltözött. Amikor Flemström felszállt a buszra. A nyomozócsoport legnagyobb baja az volt. a Milton Security bérosztályáról. és rémültek. Minden alkalommal aggódó. 10 millió forint – a ford. és épp zárás előtt ért oda a hajósboltba. ahonnan rálátott Sandström ajtajára. akiket Svensson le akart leplezni. Bekapcsolta az iBookot. és Bublanski. de semmi kedvet nem érzett ahhoz. ami azóta érintetlenül hevert a dobozban. ment. Blomkvist nem volt bent. hogy a gyilkosságokkal kapcsolatban egyiküknek sincs rejtegetnivalója. hogy minden anyagot és a számítógépet is lefoglalják. Nem sokkal kilenc után visszament a házhoz. Modigot először is a terjedelme nyűgözte le. A Folkungagatanonról befordult az Erstagatanra. hogy megkapja a Blomkvist által elvitt iratokat is. Sandström. Az átlagos jövedelmüket évi négyszázezer koronára†† saccolta.com – ebook magyarul és egy hárommillió koronát tartalmazó számlához tartozott. és leült a padláslépcsőre.

Norén vörös és zöld fonatokkal dekorálta hollófekete haját. – Mi ez a Recent Trash Records? – Egy induló bandákat forgalmazó lemeztársaság. A Kvarnenben. vagy nem? – Ne szórakozzon velem. és visszaemlékezett. mint amikor a spanyolok először találkoztak a karibi indiánokkal. amíg némi szünet támadt a hangzavarban. sátánisták vagyunk. – Maga nem olvas újságot? – Ezt hogy értsem? – Azt mondják. Faste sohasem hallott a huszonéves fiúkból álló bandáról. kisasszony. – Úgy tudjuk. ami egy régi gyárépületben működött Älvsjőben. Gondolom. félig kiitta. mint egy sátánista? – Miért. és feketével húzta ki a szemét. és úgy általában olyan látványt nyújtott. hogy beszélni szeretne vele. és közölte. A lány kétkedve nézte. hogy a lélegzete is elakadt. – Mikor látta utoljára? – Tavalyelőtt ősszel. és topot.http://www.com – ebook magyarul Faste nyomozó végre megtalálta Cilla Norént. a kérdésemre válaszoljon! – Mi volt a kérdés? Faste lehunyta a szemét. de aztán egyszer csak nem jött. Egy ajtóra mutatott. de ki volt kapcsolva. Egy ablakon át figyelte a Cold Waxet. és várt. – Meg lehet ebből élni? – Miért kérdezi? – Csak kíváncsiságból. A lány bólintott. Igaz ez? – Lehet. Ahogy belépett a stúdióhoz vezető folyosóra. – Maga kereste azóta? – Hívtam párszor a mobilján. és valami ebédlőfélébe vezette a nyomozót. a sátánista Evil Fingers énekesnőjét a Recent Trash Records stúdiójában. amikor egyszer a szabadságán meglátogatta a görög rendőrséget. Szögecses övet hordott. ami látni engedte a köldökpiercingjét. – És maga mit csinál itt? – Hangmérnök vagyok. Faste felmutatta az igazolványát. Kissé dundi volt. Ott szokott lógni. hogy hajoljon előre. – És azok? – Úgy nézek ki. Megint a szemébe nézett. rövid szoknyát viselt. olyan hangerő fogadta. A Norén szüleinél tett hiábavaló próbálkozások után Faste úgy döntött. .hunebook. – Ide figyeljen. és ráhúzhatott volna hármat a gumibottal. ismeri. inkább a stúdióban próbálja elérni. – Igen. hogy a rendőrök a hülyébbek vagy az újságok. majd leült egy asztalhoz. és rágyújtott. mintha egy francia horrorfilmből lépett volna ki. és egy pillanatra sem hagyta abba a rágózást. Norén vizet töltött egy műanyag pohárba. akkor ráparancsolhatott volna. Ha ez az ifjú hölgy Görögországban próbálkozik ugyanezzel a viselkedéssel. – Mi ez az Evil Fingers? Norén elképedt. Kék szemével unottan Fastét vizslatta. vagy nem? – Tavaly óta nem is hallottam róla. – És nem tudja máshogy elérni? – Nem. hogy néz ki egy sátánista? – Hát én már tényleg nem tudom. ahol a húga szerint segédkezett a borlängei Cold Wax zenekar lemezfelvételeinél. Körülbelül olyan kultúrsokkot élt át. ez egy nagyon komoly ügy! – Hogy sátánisták vagyunk-e. olvasott az újságban Lisbeth Salanderről.

– Maguk leszbikusok? – Szeretné. ha találkozik a barátaival? – És hogy jön ehhez az egészhez Salander? – A KomVuxban‡‡‡ ismertem meg pár éve. – És amikor összejönnek. hogy Lisbeth megölt három embert. ha eddig ezt hitte volna. – Akkor mondjon valamit. – Nyugalom. mint az újságok. Maga szerint ebből élek? – Fogalmam sincs. . – Eddig úgy volt. Maga szerint mi a rák az az Evil Fingers? – Mondja el. hogy majdnem két éve nem láttam. – Maga úgy akar nyomozni. hogy az volt? – Mert ugyanolyan hülyék. akkor már értem. hogy közel van… várjon. benne volt-e a csapatban. merre lehet. – Ezt azért csinálom. mintha egy másik bolygóról csöppent volna ide. tudja. – Azt kérdeztem. Maga mit csinál.hunebook. és még mindig összejárunk időnként. meg ilyesmi. – Vagyis isznak. és az apám Ulf Norén a Norén és Knapétól. akik szerettük a kemény rockot. és előre-hátra ingatta a felsőtestét. Pentagrammát hordtunk. hogy harmadéves joghallgató vagyok. miből él. És ha ebből indulnak ki Lisbeth keresésénél. milyenek vagyunk. Régebben hetente egyszer találkoztunk a Kvarnenben. Akkor a bíróságon találkozunk. – Mondom. hol van? Norén maga elé tartotta a kezét. jó? – Azt tudja. mert szeretem. – Maga tudja. – Én megválaszoltam. – Érzem. Sympathy for the Devil. maga meg idejön a szexuális beállítottságomról faggatózni? Elmehet a büdös francba. – Öten voltunk a bandában. – Nem leszbikus sátánizmusból. Most inkább havonta. Fogalmam sincs. – A kérdésemre válaszoljon! – Az Evil Fingers egy rockzenekar volt. – Tehát Lisbeth Salander nem volt a zenekar tagja. A kilencvenes évek közepén voltunk egy páran csajok. – Semmi köze hozzá. Időnként eljött velünk a Kvarnenbe egy sörre. hogy be is vihetném. hogy a zeneiparban dolgozik. hogy szájon vágjam? – Válaszoljon. De tartjuk a kapcsolatot. és én vagyok az egyetlen. hogy nem. – Főleg sört. Úgysem fog felhúzni.com – ebook magyarul – Tagja volt Lisbeth Salander az Evil Fingersnek? – Az a csaj a trombitát meg a dobot talán meg tudja különböztetni. de kábé ennyi a zenei érzéke. Úgyhogy ha nincs más kérdése… ‡‡‡ Országos felnőttképzési intézmény Svédországban – a ford. mit szoktak csinálni? – Maga szerint mit szokás csinálni a Kvarnenben? Faste sóhajtott. megnézem telepatikusan… – Na ezt fejezze be gyorsan! – Most mondtam. és poénból játszottunk is. aki megmaradtam a zenében. hogy idióta újságcikkekből szerzi a tudását. És beszélgetünk. Aztán feloszlottunk. – Ember! A rendőrség azt állítja. miért nem találják. – És miért? Egyébként azt elfelejtettem mondani.http://www. – Tehát az Evil Fingerst nem nevezhetjük szervezetnek? Norén úgy nézett rá. – Akkor miért állítják a forrásaink. ami nem hülyeség.

Modig egy ideig nem tudta. Aztán leírt egy sort a noteszébe: Két különböző indíték? Két gyilkos? Egy gyilkos fegyver? – Ez a halvány gondolata támadt. – Azt mondtam el épp Bubinak. – Bubi volt az – magyarázta. hogy nem tanított a rendőrtisztin – a tudása nagyon sok segítséget jelentett volna. Faste megvonta a vállát. – Modig még bent van – mondta Faste a telefonba. egyedül van. és lehetséges indíték is – legalábbis a dekoráció Bjurman hasán valamiféle szexuális bántalmazásra vagy szadomazochisztikus kapcsolatra engedett következtetni. Vagy élvezte a megaláztatást. Svensson terve. leoltotta a villanyt. Több közszereplőt. hogy Salander követte el a gyilkosságokat. nem magyarázta Nils Bjurman meggyilkolását. amikor bekopogtam. és elzárta a lemezeket az íróasztala fiókjába. amit mindenképpen fel akart vetni Bublanskinak a reggeli megbeszélésen. kikapcsolta a gépet. hogy a labor végre kiderített valamit. Elképzelhetetlen volt. akik közül páran a szexuális bűnözéssel kapcsolatos perekben ítélkeztek. Még ha továbbra is tisztázatlan volt a gyilkosság indítéka. Aztán hallgatott és bólogatott. amit Bjurman meggyilkolásához is használtak. hogy Bjurman önként tetováltatta volna ki magát ilyen bizarr és fájdalmas módon. Odament Faste irodájához. Faste például sokat tanulhatott volna a meglátásaiból. Ez a tény nemcsak meggyengítette Blomkvist érvelését. és már épp bezárta volna az irodája ajtaját. – Jó. de egyben meg is erősítette azt a változatot. de közben le nem vette Modigról a szemét. csak nyitva volt az ajtó. Tizenegy óráig olvasta a könyvet. Salander ott járt a helyszínen. hogy Blomkvist elmélete. ő meg intett neki. mit tegyen. – Te hallgatóztál? – Nem. Itt személyes kapcsolat is volt. A második. ahogy Faste telefonon beszél valakivel. Az ajtó résnyire nyitva volt. az Modigot egyáltalán nem érdekelte. tettestárs nélkül. – Mi kell? – Mi köt össze micsodát? Faste gyanakodva nézte. Öszszeráncolta a homlokát. – Micsodát? . aztán kopogott az ajtófélfán. legalábbis egyelőre. hogy Svensson briliáns író. hogy prostituáltak ügyfeleit leplezze le. Végül aztán kelletlenül befejezte a munkát. Letette. Az első az volt. aki lehengerlő objektivitással mutatja be a leánykereskedelmet. hogy ha egy leleplezéstől félő kuncsaft ölte is meg Svenssont. hogy Salander az egyetlen lehetséges gyanúsított. Másreszt viszont Teleborian szerint Salander erőszakos kitörései olyanokra irányultak. és az ujjlenyomatai rajta voltak a gyilkos fegyveren. vagy nyilvános vitákban vettek részt. Faste meglepetten nézett fel.com – ebook magyarul Modig egész este Svensson anyagait rendszerezte a lefoglalt számítógépről és a lemezekről. és pont akkor mondtad. és kihallatszott. Ugyanazon a fegyveren. miszerint Svensson kutatásai szolgálhattak a gyilkosság indítékául. amikor zajt hallott. akikben valamiféle fenyegetést látott. Tényleg igyekezett elképzelni valami forgatókönyvet. Két felismerésre jutott. nem egyszerűen csak rosszat tett volna néhány férfinak. De a nyomozás mégiscsak az ő szakvéleményén alapult – ami szerint Salander a pszichózis szélén álló szociopata volt. – Hát ez tagadhatatlanul összeköti a dolgokat – mondta. Vette a kabátját. Modigot azonban Blomkvist elmélete csak nem hagyta nyugodni.http://www. Hogy pontosan milyen módon.hunebook. Kár. Az orvos mintha védelmezni akarta volna volt paciensét attól. Ezzel az volt a baj. Azt hitte. egyszerűen megsemmisített volna. hogy valami baja essen. ami nem úgy szól. megállja a helyét. megmondom neki. ez. vagy Salander – ha ugyan ő tette – előbb képtelenné tette a védekezésre.

Legalábbis ezen a szinten. Faste önelégülten mosolyogva nézte a csukott ajtót. . megbeszél vele egy találkát. A tanárokkal. meg ilyesmi. Lement a garázsba. Sonny Bohmannal kipróbáltuk. – Persze. Modig meg sem hallotta Fastét. Ugyan egy faszfej vagy. Beszéltem a kórboncnokkal. Miss Marple. Ott voltak az ujjlenyomatai egy csészén. plusz-mínusz egy óra eltérés is lehet a halál időpontjában. Vagyis van kapcsolat a két gyilkosság között. – Szia. hogy miért van ekkora lyuk az életrajzában? – Milyen lyuk? – Van egy csomó minden arról. amikor megszólalt a mobilja. Ne hagyd. – Jó. – Tudjuk. Amikor Salander már Enskedében volt. Tudsz beszélni? – Persze. Kilenc-harmincnégykor. aztán az enskedei párt. Nem tömegközlekedéssel ment. Három percig beszélt. De ez egybe is vág Blomkvist vallomásával. foglalj helyet. Tízkor. hogy állunk. pont zárás előtt Salander cigit vesz Enskedében egy kisboltban. ahogy eddig sejtettük. – Mesélj! – Átnéztem a Salanderről szóló cikkeket.hunebook. – Ez nem jelent semmit. Modig. Bjurmant majdnem huszonnégy óra után találtuk meg. A kórboncnok azt mondta. és megtaláltam azt az írást a pszichiátrián töltött idejéről. De Svensson telefonált aznap este még egyet. – De az első áldozat akkor is ő kellett hogy legyen. te presztízskérdést csinálsz ebből az ügyből. – És? – Nils Bjurman otthoni telefonját hívta. és meg tudod őrjíteni az embert. osztálytársakkal. és köszönőviszonyban sem vagy a rendőri hivatással. Lehetett ideje az Odenplantól Enskedébe érni? – Lehetett. Modig a tervezettnél kissé erősebben csukta be az ajtót. – Akkor meg egy órát várt. Vagyis valamikor kilenc-harmincnégy után lelőtte Bjurmant. hogy előbb elintézte Bjurmant. – Így van. A kórboncnok szerint Bjurmant aznap este tíz és tizenegy óra között lőtték le. amikor ő a húgánál vacsorázott. hogy bocsánatot kérjek. – Tehát akkor hogy állunk most? Svensson nyolckor felhívja Blomkvistet. – Szerinted én faszfej vagyok. – Most már legalább tudjuk. hogy legyőzzön ez a szemét. és vállat vont. – Hans. mielőtt lelőtte Svenssonékat? Mit csinált ennyi ideig? – Kávézott. és majd egy percig csendben ült. igen. hogy nyolc-tizenkettőkor beszélt Blomkvisttel. aztán elment Enskedébe. – Észrevettem valamit. Faste hosszasan nézte. Diadalmasan nézett Modigra. aki nagyot sóhajtott. Elszállt az agyam.com – ebook magyarul – Svensson híváslistája bizonyítja. Szerintem meg te nem értesz a munkádhoz. amiért lekevertem egyet. Modig mérlegelt néhány lehetséges választ. hogy nem húzod már nálunk sokáig. Azt nem értem. És hidd el nekem. Malin vagyok. Fél tízkor telefonál Bjurmannak. hogy mennyi baj volt vele a suliban. mert a fegyvert Enskedében találtuk meg. Blomkvist épp hazaért. és megvette a cigit. de aztán csak felállt. és bőven oda lehet érni ennyi idő alatt.http://www. Volt kocsija. Modig lerogyott a szabadon hagyott székre. és tizenegytizenegykor hívják a segélyvonalat. Nem sokkal tizenegy után megérkeznek Enskedébe Blomkvisték. – Igen. Eddig abból indultunk ki. – De így nem stimmel. de most speciel azért kopogtam be.

ha kivették volna belőle. De nincs benne az aktájában. de a forrásom azt mondja. hogy van egy rendőrségi jelentés Lisbethről. – És mennyire megbízható ez a forrás? – Nagyon. hogy valami nagyon durva dühkitörése volt. Egy tizenkét éves gyereket nem utalnak be csak úgy a pszichiátriára. amikor nevelőszülőknél volt. – Malin. Ellenőrizted? – Nem. hogy miért.hunebook. Törvénysértés lenne. 1991 februárjából. Blomkvist a homlokát ráncolta. De nincs. aminek nyoma kellene hogy legyen az életrajzban.http://www. Lisbeth esetében az a legvalószínűbb. Plusz arról. – Ne csináld! Ha létezik az a jelentés. – És mi a probléma? – Nem sokkal a tizenharmadik születésnapja előtt vitték be a klinikára. nincs ott. megbízható forrásból tudom. amikor a pszichiátrián volt. és a bunyóról az óvárosban.com – ebook magyarul – Ja. hogy nézz utána. hogy félt tőle. – Björck! – mondta ugyanakkor Blomkvist. – A nemzetbiztonság! – mondta Eriksson. Aztán Eriksson és Blomkvist ugyanabban a pillanatban jött rá a megoldásra. akkor benne kell lennie az aktában. Most akartalak megkérni. Eriksson egy pillanatig habozott. . pedig csak tizenegy éves volt. – Birgitta Miåås. – Igen? – Viszont arról egy árva szó sincs. igen. amikor tizenkét éves volt. – Meg arról is sokat írnak. Valami tanár is mondta. – Az.

De ki ez a Salander? Sosem hallott róla. és fény derül az ő kis botlására… Te jó Isten. – Mikael Blomkvist vagyok – mondta a hang a vonal másik végén. amikor a lapokban megjelent Salander fényképe. A rendőrség láthatóan nem keresi. Francba. a negyvenes éveiben járó szabadúszó újságíró nem sokkal éjfél után ért haza.com – ebook magyarul 24. Hosszú pályafutása során még sosem került ekkora kutyaszorítóba. De megnevezni csak magát fogom. Amikor kinyitotta az ajtót. mint a többi. De tapasztalatból tudta. az életben nem tud meg semmit Zaláról. vagy… – Ha megtartja. Olyanok. könyörgött neki. és a gyomrában ott lapult a pánik. Végül is a tizedik csengés után nem bírta tovább. Nem volt lehetőség tárgyalásra. amit mondani akarok. – Ez pár nappal ezelőtt volt. – Az lehet. hogy halad a nyomozás. Talán – ha szerencséje van – megússza szárazon. . akkor a karrierjének annyi. Kissé berúgott. Vagy elmondja most. Megígérte. Na és persze a médiának. és bénító fájdalom hasított a hátába. – Azt mondta.http://www. Björck még nem feküdt le. Björck nagyot nyelt. Éjfél is elmúlt már. hogy nem is tudott rendesen gondolkozni. és tönkretesznek másokat. meg sem érdemlik a hírnevüket. hogy az újságírók mindig félreteszik a dokumentációt és a jegyzeteiket. a dilemmáján rágódva. De akkor magának már nem is nekem kell beszélnie róla. és elfordította. – De gondoltam. Ha nem. hogy még az is lehetséges. Beleturkálnak mindenbe. A napot kétségbeesett semmittevéssel töltötte. Egész egyszerűen rettegett. – Közzéteszem. Pizsamában és hálóköntösben volt. amelyben őt is le akarta leplezni. de abbahagyta. Már ágyban voltam. Gyűlölte Svenssont. hogy soha senki nem fogja őt keresni többé ebben az ügyben. Ingadozott. Az a tetves szennylap. Ha Svensson halott. valami surrogó hangot hallott. – Mit akar? – Holnap délelőtt tízkor sajtótájékoztatót adok Dag Svensson és Mia Johansson meggyilkolásával kapcsolatban. Sehonnan nem tudhatta meg. Megkönnyebbülés és remény töltötte el. miről szól Svensson könyve. A Millennium. A lényeg. Kérte. – Éjfél elmúlt. akkor talán el lehet felejteni a könyvét. A rendőrség megtalálja Svensson szövegét. hogy a pánikot vagy a lerészegedést válassza. A gyilkosság utáni napon olyan eufórikus hangulatban volt.. érdekelni fogja. ad időt… – kezdte. hanem a rendőrségnek. hogy hétfőig felhív. mintha légüres térben lebegne. mert megérezte a félelmet a saját hangjában. Nem akarta felvenni a telefont. Csak másnap kezdte felmérni a helyzetét. Most már tulajdonképpen kedd van. A zárba dugta a kulcsot. hogy Svenssont megölték. Nem volt kitől megkérdeznie. Úgy érezte. még a gyilkossággal is meggyanúsíthatják! A pánik kicsit alábbhagyott. amikor megszólalt a telefon. Majdnem két hét telt el azóta. nyavalyognak. FEJEZET Április 5. de a sötét konyhában üldögélt. a földön csúszott az előtt a disznó előtt. De az csak csengett. kedd Per-Åke Sandström.hunebook. Sandström hitetlenkedve nézte aznap éjjel a híreket.

minek mentettem el azokat a képeket? – Tudod. és nem is hasonlított nagyon a fotóra. Nem értette. A kötél belevágott Sandström nyakába. és leült vele szemben. ha a szája nincs leragasztva szigetelőszalaggal. Jól szórakoztál vele? Költői kérdés volt. Sandström próbált nem a kifestett arcra nézni. Rémületében majd összeszarta magát. Az egész teste sajgott. Narva közelében. vagy sem. hogy a kötelet egy csigán vezették át. de érthetően. Az arca többi részét fehér smink takarta. Fekete rúzst és szemkihúzót. és jéghideg hangon beszélt. Salander egy pisztolyt tett az asztalra. De már készen állt. ki vagyok? Bólints. Egy örökkévalóságig tartott. hogy talpra rángassa. – Bólints. Ráparancsolt magára. aki pár pillanatig nem jutott lélegzethez. ahogy… Jézus Isten. Atyaisten. és hallotta. – Te pedig egy szadista disznó vagy. tizenhét éves. született Riepaluban. hogy nyugodjon meg. Betárazott.hunebook. Beletelt egy időbe. és nem tudott mozdulni. majd egy kettős hurokkal rácsomózta. A saját pisztolyát. amint kihúznak és betolnak egy fiókot. észt. amit néhány éve magánál tartott. hogy túléled-e az éjszakát. Ez nem lehet valóság. Nem tudta. Egyáltalán nem érdekel. fogott egy széket. Sandström bólintott. Illegális fegyver. Akkor néhányszor a fűtéscső köré tekerte a kötelet. A csigának köszönhetően Salandernek alig került valami erőfeszítésébe. Csendben feküdt. Aztán megint eltűnt. Sandström nem mozdult. Aztán még jobban bepánikolt. ez itt Ines Hammujärvi. és kibiztosította a pisztolyt. de még sohasem lőtt vele. kinyomtatta a gépéről. de képtelen volt rá. Aztán a támadó belépett a látóterébe. Nem sok haladék. Látta. Úszik az árral. mi történt. Világos? . Hangokra lett figyelmes. a redőny pedig le volt húzva. Salander ott az orra előtt kivette a tárat. jó negyedórára. mennyi ideig volt eszméletlen. a pólója és a kesztyűje is. – Nem értem. vagy megfullad. Egy fényképet mutatott. hogy kezét és lábát szigetelőszalaggal kötözték meg. A fényképen látszott. és rántott rajta egyet. Groteszk maszk volt. Kényszerítette magát. akinek a fényképével tele voltak az újságok. amelyek mintha az irodájából jöttek volna. ami azon a kampón lógott. Olyasvalakié. – Gondolom. és meghúzta a nyakán. De a legijesztőbb az arca volt. Elsőre nem is ismerte fel a pszichopatát. ahol eddig a csillár volt. a cipődobozban. Sandström az ájulás határán volt. Sandström akkor sem lett volna képes megfogalmazni egy választ.com – ebook magyarul Björck beleegyezett. Először egy pár fekete bakancsot látott meg belőle. amikor felemelte a tekintetét. valamint zöldesfekete szemfestéket tett fel. mire rájött. Rövid fekete haja volt. Megtalálta a gardróbban. Salander megmarkolta a kötél végét. és erőszaktevő. Rablók? Papír zizegése hallatszott. Mikor megint előkerült. szerdára. A lámpa égett a szobában. Hirtelen valaki egy hurkot csúsztatott át a fején. Egy barátjától vette. hogy a beszélgetést tolják el egy nappal. de annyit sikerült elérnie. hogy a másik szemébe nézzen. hogy találkozik Blomkvisttel. Aztán küszködve maga alá húzta a lábát. Homloka bal felétől az orrán át az álla jobb oldaláig vörös csíkot festett keresztbe rajta. Minden fekete volt rajta – a farmerja. – Akkor most tisztázzuk a szabályokat – mondta Salander. Halkan. hogy a férfiaknak miért muszáj mindig dokumentálniuk a perverzióikat. – Tulajdonképpen most azonnal ki kéne hogy nyírjalak. alávaló féreg. A nappalija padlóján tért magához. de nem látott senkit. Egy Colt 1911 Government volt az.http://www. A szeme hirtelen megtelt könnyel. aki teljesen eszét vesztette. Próbálta arra fordítani a fejét. Megtette. Az agya tiltakozott. mire meghallotta a lépteket. és megtöltötte. a nyitott szövetkabátja.

Megvárta. és koncentráljon Zalára. nem tudott a lakásban maradni. Björck szerepelt a kuncsaftok listáján. Nem lesz második dobásod. Sandström összeszorította a száját. vigasztalanul sok darab azonban hiányzott. Uramisten. vagy csak felemeled a hangod. Leült az egyik kanapéra az iroda közepén. a Millennium szerkesztőségébe. míg a másik befejezi a szipogást. emlékeztette magát. Ha kiabálsz. Ez azt jelenti. – Ha hazudsz. De miért? Miért nem tud értelmesen beszélni vele? Blomkvist kávét töltött az Ifjú Baloldal reklámbögréjébe.hunebook. Az egész nyomozás olyan volt. Nem volt más választása. Ez történt akkor is. és levette a szájáról a tapaszt. feltette a lábát a dohányzóasztalra. csak szépen kisétálni innen. hogy legyen a gyilkosságokhoz. – Le fogom szedni a szigszalagot a szádról. Felteszek neked néhány kérdést. Főleg férfiakat. és nem töltöttem újra. Eltűnt egy rendőrségi jelentés Salanderről. – Egyetlenegy. – Ha csak egy kérdésre is megtagadod a választ. vagy kitérő választ adsz. Ez tényleg teljesen megháborodott. ha megértetted. Nyilván az sem véletlen egybeesés. A groteszk arc alig öt centire volt az övétől. Hitt neki. Mostanra kezdett egyetérteni Bublanskival abban. és rágyújtott egy tiltott cigarettára. Odabent teljes volt a csend. Szinte azonnal arra gyanakodott. – Ez megbénítja az izmaidat. ez egy kibaszott elmebeteg gyilkos! Nem tudta megállni: a könnyek végigömlöttek az arcán. Salander felkelt. amelynek néhány darabját a helyére tudta tenni. Bólints. Bólogatott. hogy belépett az enskedei lakásba. – Kérem… – mondta. Salander azt írta neki. – Meg ne szólalj – mondta. Az aznapi újságra mutatott. Bjurman Salander gyámja volt. de a kávéfőzőt bekapcsolta. – Nyilván te is tudod.com – ebook magyarul Bólintott. Lassanként kezdte újraértékelni az elméletet. aki szeret gyilkolászni. vagy megdöglesz. hogy őrült vagyok. Szipogott. és felakasztod magad. És éppen most szegted meg az első szabályt: nincs pofázás engedély nélkül. ezzel csaplak meg – felmutatta a sokkolót. – Egy lehetőséged van. hogy meghalsz-e. szintén meg kell hogy rázzalak. hogy ez nem magyarázza Bjurman meggyilkolását. hogy a lábad sem tart meg. És ő hitt ebben. – Nem fogok veled alkudozni. Lehetett egynél több indíték? Lehetett az indíték Lisbeth Salander? . mert használtam. mint egy összetört mozaik. Azonnal válaszolsz. és amíg a kávé lefőtt. Elfogta a kétség. Nem gyújtott lámpát. Ám valami megfoghatatlan módon akkor is köze kellett. Ő nem egy eszelős gyilkos. nem öllek meg. Sandström bólogatott. majd a Södra pályaudvartól elsétált a Götgatanra. vagy sem. ami az asztalon hevert. az ablakból nézte az utcát. életben maradsz. Illetve most csak úgy negyvenezret fog. próbálta rendezni a gondolatait. – Nem akarok meghalni… – Csak rajtad múlik. hogy hagyja a kuncsaftokat. hogy nem ő ölte meg a barátait. Blomkvist feszült volt. Ilyen egyszerű. megrázlak. Bólintott. Egy ideig céltalanul ődöngött. Ha kielégítő választ adsz. hogy mindketten dolgoztak a nemzetbiztonságnál. amikor hazatámolyogtál – elmosolyodott. Bólintás. amihez azóta ragaszkodott.http://www. – Ha engedély nélkül ugatsz. Eddig érted? Sandström kétségbeesetten nézte. meg kell hogy rázzalak. Ha válaszolsz rájuk. Maga a lány írta meg neki. – Ez az ördögi szerkezet ötvenezer voltot bocsát ki. Nekem már semmi dolgom nem lesz. hogy Svensson oknyomozása az egyetlen elképzelhető oka a gyilkosságnak. hogy életben maradj – mondta. Értve? Bólintás.

– Mondtad. Jobb lábát keresztbe tette a balon. De homályosan érezte. és a kocsimban hoztam vissza. – Beleegyezett! Esküszöm. A hangja viszont továbbra is lágy volt. – Mert ő… ő ajándék volt. hogy meg… meg kell… – Mit kellett? . és megdugni Inest? – Nem… hanem… volt egy buli… basszus. Üzleti úton voltam Észtországban. és megkérdezte. Harry Rantának hívják. amit nem lehetett szavakba önteni. – Részeg voltam. – Csak nyugi – mondta Salander. – Ugye nem akarsz kibújni a válasz alól? – Válaszolok mindenre. Annyira szép volt. De amint észreveszem. Kiöntötte a maradék kávét. nem volna-e kedved elmenni Norsborgba. Neki kellett feszítenie valaminek a lábát. és hazament lefeküdni. – És ez a Harry Ranta ajánlotta fel neked Ines Hamniujärvit… ajándékba? – Igen… nem. jogodban áll az ágyhoz kötözni és megbaszni. – Hogy hol piáltatok. bocsánat. A szája csontszáraz volt. Miért mentél fel hozzá? Sandström nem tudta. – Ajándék? – Salander hangja veszélyes színezetet öltött. Miért ajánlotta fel neked Inest Atho Ranta? – Beszélgettünk róla… mondtam. az nem fontos. hogy a térde már nem bírja sokai. hogyan kezdődött. hogy túl fáradt már ehhez. hogy szeretnéd az egyik kurváját. amit valakinek tettem. és Sandström legnagyobb meglepetésére szinte angyali volt az arca. hogy sír. nem emlékszem. – Per-Åke – váltott tárgyilagosabb tónusra Salander. Ő maga sem igazán értette. elöblítette a főzőt. hogy állva maradhasson. Azoknak fizetnek. hogy beleegyezett! – Fizettél neki? Sandström ráharapott a nyelvére. A fickót. átvettem a tablettákat. Sandström még sosem látott ilyen erejű tekintetet. az később volt. esküszöm! – Helyes. és érezte. Nagyon szép volt. itt Stockholmban. – Nem. Norsborgban. – 2003 januárjában látogattad meg először Ines Hammujärvit. Milyen szívességet tettél. Sandström bólintott. Épp csak betöltötte a tizenhatot. Sandström nyelt egyet. Együtt jártunk kocsmázni.hunebook. hogy szeretném… Azon vette észre magát. – És úgy gondoltad. Egy barátom.com – ebook magyarul Blomkvistben felmerült egy ötlet. – Nem… nem tudom. – Cserébe egy szívességért. és két órán át próbálta megfogalmazni. a lakásán. mire is gondol pontosan. mit ért azon. – Honnan ismered Harry Rantát? – Már a nyolcvanas évek óta ismerem.http://www. Már amennyire egy ilyen iszonyatos maszk mögött az lehetett. – Szóval Atho Ranta bekopogott hozzád. Kellett nekem. akivel üzleteltem. hogy a nyakán megfeszül a hurok. – Miért nem? Kurva volt. – Szép? – Igen. Azt mondta. Salander kényelmesen hátradőlve cigarettázott. Maga sem tudta volna megmagyarázni. hogy miért… Salander felemelte a sokkolót. mit feleljen. nem hazudok. és érezte. és kinek? – Anabolikus szteroidokat csempésztem be az országba. – Ha gondolkoznod kell a válaszon. hogy próbálsz kitérni… puff! Felvonta a szemöldökét. hogy egy felfedezés küszöbén áll. hogy Salander maga is lehet a gyilkosságok indítéka. Atho Ranta. A sötétben újra felvette a fonalat. A bátyja volt az. hol… Hirtelen egész testében remegni kezdett. azért nem foglak fellógatni. és merőn a szemébe nézett. Aztán rádöbbent.

– Nem így volt. mert akartam őt. – Atho. – Jó. Nehéz eset volt. De benne van Atho csaja is. Atho az ágyhoz kötözte Inest. Hányszor erőszakoltad meg? – Nem tudom… néhányszor. – Még hány tag van? – Én csak Harryt és Athot ismerem. Nem szexeltél vele. – Fizettél nekik? Bólintott. – Mennyit? – Összesen egy pár rongyot. azt sem tudtam. Ki vezeti a bandát? – Ha köpök. Svéd. A csempészés miatt. Ő is kurva. – Mit mondott Ines? – Nem mondott semmit. Harry és Atho megengedte. . mit csinálok! Nem akartam… Bocsásson meg! Megint szipogott. – Akkor hogy volt? Miért mentél el Athóval Ineshez? A térdén egyensúlyozta a sokkolót. akivel azt tettél. – Nem. én pedig… én pedig szexeltem vele. Aztán bólintott.com – ebook magyarul – Atho azt mondta. Ott volt. – Anyádnak. – Az egyik képen Ines itt van nálad.hunebook. – Jó… megerőszakoltam. ki az. mit mondott? – Hogy kurválkodjon neki. amit akartál. – Azért mentem. Felajánlotta. – Részeg volt. – Szarom le. Azt akarták. – Tehát néhány ezerért kaptál egy lányt. – Vagy nem? Bólintott. Salander egy kis ideig gondolkozott. Meg még valaki… nem tudom. elérhető volt! Ines Harry Ranta barátnőjével lakott. Neki nem is tudtam a nevét. Atho meg nézte. meg kell büntetni. – Nem tőlem kell bocsánatot kérned. De nem tudom. annak. hogy… Részeg voltam. hogy egy középkorú szarcsimbók megkötözi és megkúrja. és ketten elmentetek hozzá. – Atho csaja? – Silvia. – Mennyit? – Elég olcsón megszámították. hanem megerőszakoltad. mint a Ranta fivérektől emelte fel Salander a sokkolót. hogy segítesz megbüntetni Inest. aki elvégez nekik ezt-azt. Aztán a szemébe nézett. – Harry idehozta. – Nem tiltakozott? Sandström megrázta a fejét. – Mert annyira… mert kellettem neki. Szipogás. nem zavarta. Hidd el. Valami drogos. Sandström kétségbeesetten nézett Salanderre. Sandström nem felelt. valamilyen Pelle. Ő az idősebb Harry a végrehajtó. De aztán továbbra is látogattad. Szóval felajánlottad Athó-nak. – Tehát tetszett neki. – Jó. Sandström megint reszketni kezdett. – Miért. megölnek. Nem tette.http://www. hogy… megedződjön. amit mondott neki. hogy most sokkal inkább kell félned tőlem. Salander rezignáltan sóhajtott.

Újra megeredtek a könnyei. – Miért? Sandström pislogott. – Azt akarták. Nem akartam megcsinálni. amit mond. hogy Zalának hívják. – Szóval ott ültél a kocsiban. már késő kiszállni. Södertälje felé indultunk. és nem tudni. aztán rám kötözte. és ha nem csinálom. Ne szúrd el az egyetlen esélyed. El sem tudja képzelni. Harry figyelmeztetett. Iszonyú brutális volt. – Nem tudom. Aztán kirángattak a kocsiból. hogy a taknya az állán folyik. De nem tudom. Hogy jött a képbe Zala? – Az egy rémálom volt. Aztán mi történt? – Megálltunk.hunebook. elmondanám. A szemébe csorgott a veríték a homlokáról. És valami szerencsétlen feküdt a betonon Megkötözték. De azt csak később tudtam meg. hogy kezd begurulni. Nem biztos. Olyan sokáig nem válaszolt. hogy felmérgesítette vele a lányt. Halálra ijedtem. milyen durva tud lenni. Azt mondta. – Mikor rakták rád a zsákot? – Södertälje előtt. – Ja. Sandströmnek gyorsan visszajött a hangja. Fogalmam sem volt. – Tényleg? – Kényszerítettek. mi lesz a vége. telefonon. – Én igaziból nem vagyok olyan. és érezte. – Igen? – Ő is ezt kérdezte.http://www. – És mennyi ideig volt rajtad? – Olyan… fél óráig.com – ebook magyarul – Kicsoda Zala? Sandström elsápadt. Svensson is ugyanezzel üldözte. Valami raktárnál voltunk. azt nem fogom élve megúszni. hogy Sandström rémülten lehunyta a szemét. ami már meg volt pakolva. és nagyon durván összeverték. hogy jó ötlet volt felhozni az enskedei mészárlást. hogy húzzak a fejemre egy zsákot. hogy nem tudom! Az újságíró. hogy abból kiserkedt a vér. . de nem hallatszott semmi. Salander szeme összeszűkült. – Tovább. – Atho mintha teljesen megbuggyant volna. – Kezd idegesítően lelassulni ez a sztori. Legalábbis akivel beszéltem. egy zsákkal a fejeden. hogy menjek el megint Tallinnba. Ez tavaly augusztusban volt. – Mert… kértek tőlem még egy szívességet. hol vagyunk. Illetve inkább ő beszélt velem. akit lelőtt… Elhallgatott. ki az! Salander arca elkomorult. Ha tudnám. Olyan erővel harapott az ajkába. – Uncsi – mondta Salander. – Aztán mi volt? – Harry és Atho bevezetett. azt mondta. – Beszéltél vele? – Egyszer pár szót. hogy találkozzak Athóval. és hozzak el egy kocsit. – Eddig olyan jól ment. – Miért nem? – Mert ez már túl sok volt! Ezek gengszterek! Ki akartam szállni. Égett bent a lámpa. esküszöm! Atho ismerőse. – Szóval te csak a szabadidődben voltál gengszter. A munkámmal foglalkozni. Harry elvitt Norsborgba… A szája tovább mozgott. – Nem tudom! – mondta gyorsan. Atho rám parancsolt. persze – Salander hangjában annyi megvetés volt. – Atho nem szállt le rólam. Végül is belementem. Amfetaminnal. – Esküszöm az Istenre. – Ki volt az? – Kenneth Gustafssonnak hívták. Bemutatót is akart tartani. hogy menjek velük.

– Aztán? – Aztán a másik. Közönséges. És copfja volt. Méregette a zokogó újságírót. csak fogta. Egyet pattant. Ömlött a szeméből a könny. – Mély. Atho és én. Nem szólt egy szót sem.hunebook. Athóval oroszul beszéltek. – Mondd el.com – ebook magyarul – És mi történt? – Volt még bent valaki. hogy elmegyek Tallinnba. – Hát… normális volt. Magge Lundin. Ekkora darab embert én még nem láttam. – Mit mondott Zala? – Csak megkérdezte. fogott egy láncfűrészt. Salander hagyott neki egy kis időt. egy kicsi. – Te tudsz oroszul? – Egy kicsit. hogy tudjam. – Mit mondott neki Atho? – Hogy a bemutatónak vége. Sandström bólintott. hogy a fickó ott a földön spicli. Elmondta. és levágta a fejét meg a kezét. Atho beszélt. velem szemben. Csak egy kicsit. Ezt még soha senkinek nem mondta el. – Aztán a nagydarab felemelte azt az embert a földről. Közben Atho felhívott valakit. milyen volt a hangja. Megígértem neki. – Milyen nyelven beszelt? – Svédül. Aztán a nagydarab odajött hozzám. és oroszul beszélt vele. és a csávó ott a szemem előtt halt meg! Sandström hintázott a kötélen. – Tovább. De jól tudott svédül. de egy millimétert sem mozdult. És csupa izom. Aztán azt mondta. és úgy tűnt. De nem szorította meg a nyakamat. Óriási volt. A szemébe néztem. – Neve? – Azt nem mondta. – A nagydarab… hozott nekem egy széket. Mi mást tehettem volna? Salander szótlanul ült egy darabig. Zaklatottnak látszott. Nagydarab szőke csávó. – Hogy nézett ki? – Mint maga az ördög. – Akcentusa? – Volt… talán. és a fülemhez tette a telefont. a két kezét a nyakára tette… és… és… – Megfojtotta? – Igen… nem… agyonszorította! Azt hiszem. hogy még mindig ki akarok-e szállni. Próbáltam leszedni magamról. magas? – Mély. – Nem hallom. Szőke volt. és elhozom azt a kocsit az amfetaminnal. Rekedt. Nem folyékonyan.http://www. és rátette a kezét az én nyakamra. – És még? – Harry. jó sokáig. puszta kézzel eltörte a nyakát. Még ki? – Még valaki volt. – Oké. – Elmondtad ezt másnak is? – Nem. – Svenssonnak sem? – Nem… nem. gondolkodik valamin. . És azt akarja. hogy Zala beszélni akar velem. és letette egy másik székre. aki beleköp a levesükbe – Sandström megint elbőgte magát. az a copfos. Egy méterre volt tőlem. – Svensson járt nálad. hogy összeszedje magát. mi lesz azzal. Aztán odaállt mögé.

hogy levegye a plafonról a csigát. nem mondtam semmit. Salander 4 óra 55 perckor érkezett haza. Másodjára. majd nagy nehezen feltápászkodott.com – ebook magyarul – Igen. Először is lezuhant a kanapéra. de Sandström csak önmagát ismételte. hogy volt az a… dolog a kurvákkal. – És te nem mondtál neki semmit? – Semmi használhatót. meg arról. – Amit Inesszel tettél. Mikor visszajött. szerelő egy olajtüzelésű kályhákat forgalmazó cégnél. és kiment a fürdőszobába. – Kinek beszéltél arról. és körülnézett a lakásban. még azt sem nézte meg. De megígértem. – Jó. hogy… hogy… – Hogy lelőttem? – Igen. – Felhívtam Harryt! – Mikor? Sandström nyelt egyet. Aztán rajtakapták. Kilenckor ébredt. – Mit kérdezett? – Hát… Zaláról akart tudni. 1971-ben jött Svédországba. hogy Salander egy zsámolyt tesz a dohányzóasztalra. – Mit mondtál neki? – Semmit. két nappal azelőtt. Mást nem. itt-ott egyegy kis részlettel kiegészítve. – Igen. – Te vagy az egyik legszánalmasabb perverz. Fél óráig tartott. A szőke szörnyetegről. de innen is elbocsátották. – Másodjára? – Két héttel a halála előtt keresett meg. mosoga- . Ennyi. – Aznap este. elpakolta a hátizsákjába. és hét hónap börtönt is kapott. És én megtartom a szavam. Mintha átöltözött volna. hogy Svensson megkeresett? Sandström megremegett. hogy információt keresett a Ranta fivérekről. már nem volt rajta smink. 1980 és '82 között egy kisebb építkezési vállalatnak dolgozott. kirúgták. hogy mit csinált Gustafssonnal. mire levágta magáról a szigetelőszalagot. Sandström a padlóra rogyott. – Miért? – Tudta. 1972-től 78-ig ácsként dolgozott a Skånska Conerete Pouringnál.hunebook.http://www. akit életemben láttam – mondta. Látta. Atho Rantának terjedelmes aktája volt a rendőrség bűnügyi nyilvántartásában. Egy konyhakést dobott a padlóra. Nem mondhattam neki semmit. Aztán visszajött. hogy mit tudok Zaláról. Salander meglóbálta a sokkolót. azért halálbüntetést érdemelnél. Zaláról kérdezett. Salander töprengve rágcsálta az ajkát. Pontosan mit kérdezett Svensson? – Hát… csak azt. életben hagylak. Salander magával vitte a pisztolyát. Beismertem. és a keddet azzal töltötte. Az volt az első. Salander még fél óráig folytatta a vallatást. és azonnal lefeküdt. Aztán összetekerte a kötelet. Meglazította a csomót. Levette az Irene Nesser-parókát. és feláll rá. hogy ha rendesen válaszolsz a kérdéseimre. – Szabadítsd ki magad. amikor Svensson először jött ide. Észt családból származó finn állampolgár volt. ahogy az előszobában matat. Sandström még sokáig hallotta. A nyolcvanas évek további részében volt még kidobóember. hogy lopott az egyik építkezésről. miután többször is részegen ment munkába. Nem is tudok olyat. hogy egyszer beszéltem vele telefonon. – És akkor kérdezett Zaláról. Valamit nem mondott el. és egyik kezét a kötélre tette. Végül Salander felkelt. hogy Blomkvist megoldotta-e a hiányzó rendőrségi jelentés rejtélyét. Aztán kinyílt és becsukódott a lakás ajtaja.

Aznap néhányszor a lundagatani lakásra is elment. Miriam Wu nem volt köztük. Visszavitte a kanapéra.com – ebook magyarul tó és gondnok egy iskolában. míg le nem nyugodott. De ő hogy lehetett ennyire ostoba. amikor lopott áruval való üzletelésért és testi sertésért ítélték el. hogy hagyta magát elcsábítani arra a norsborgi lakásra. de senki nem nyitott ajtót. Kitoloncolták Finnországba. Rohadt kurvája. Már este nyolc is elmúlt. a leggyengébbek kivételével. Paolo Roberto tizenötödik hívására is csak Miriam Wu üzenetrögzítője válaszolt. de később a vádat ejtették. Harry. Csak estére jött tisztába a helyzetével. amit az egyik újságból vágott ki. A háztól mintegy harminc méterre parkolt le. és megpróbált ellenállni. Mindenhonnan ivás vagy verekedés miatt rúgták ki. Becsöngetett. hol itatta. kizárólag a Systembolaget hálózatában lehet beszerezni – a ford. Halálosan rettegett attól az eszeveszett Salandertől. hogy átmenjen a hálószobába vagy arra. Salander az utolsó ismert lakcímüket is kinyomozta: Athóé Norsborgban volt. Svédországban az alkohol árusítása állami monopólium. De jól néz ki. 1982-ben követte Svédországba. •• .hunebook. amit nem részleteztek az aktában. hogy mindjárt lemerül az akku. Szeszesitalokat. hogy Wu egy időre el akar rejtőzni a nyilvánosság elől. Azt kívánta. Ők az ilyen botrányokból éltek. 1991-ben garázdasággal vádolták meg. lopott áru elfogadásáért. bár sose hallott volna Rantáékról meg a kurváikról. és kiitta a felét. de 1996-ban visszatért. a fellebviteli bíróság Harry mellé állt. Atho a következő fél órában hol ütlegelte. és a nemi erőszak vádja alól felmentette. A Millenniumtól aligha remélhetett kegyelmet. mit is csináljon most. ahol Atho széttárt lábakkal egy ágyhoz kötözte a droggal telenyomott Ines Hammujärvit. hogy megfékezze a rendszeresen rátörő sírógörcsöt. és végül is ő tudott több nemi aktust véghezvinni aznap éjjel. felváltva láttak neki. amiért megverte a barátnőjét. Ugyanabban az évben pénzbüntetést és felfüggesztett szabadságvesztést kapott alkoholcsempészetért. A követkéző évben illegális fegyver birtoklásáért kellett bírságot fizetnie. hogy folytassa a testgyakorlást. 1992-ben három hónapot ült. majd 1992-ben két év börtön súlyos testi sértésért. aki arra járt. Az éjszakát a kanapén töltötte. Sandström egész kedden a teljes fásultsághoz közeli állapotban volt. 1987-ben pénzbírságra és egy hónap szabadságvesztésre ítélték autólopásért. Türelmesen nézegette azt a kevés embert. A testi sértésért azonban hat hónapot le kellett ülnie. de felmentették. A műszerfalra felragasztotta Wu fényképét. aztán odatessékelte Sandströmöt. ismét súlyos testi sértésért és nemi erőszakért. Az ő aktájában bárom ítélet szerepelt: 1990-ben biztosítási csalásért. Csak haza kell jönnie. jogosítvány nélküli vezetésért. de a média ostroma már alábbhagyott. Lehalkítva hallgatta a rádiót. Az ítéletet megfellebbezték. az istenit! Értette ő. valamint lopott áru elfogadásáért. amikor a mobilja közölte vele. 2000ben ismét vádat emeltek ellene garázdaságért és nemi erőszakért. A lány egyszer felébredt. hogy több helye legyen a lábának. képtelenül arra. majd kihívta őt egy „ki a tökösebb” versenyre. lopásért és nemi erőszakért.http://www. 1990-ben egy szexuális bűncselekményért ítélték el. és sokáig egy raktárban dolgozott. A gondnoki állásban csak néhány hónapot töltött: egy tanár jelentette fel szexuális zaklatásért és fenyegetésért. Ezúttal tíz hónapra. gondolta. és megfenyegette annak nővérét. Kilenc körül hagyta abba. és kezdett azon töprengeni. és hátratolta az ülést. Hogy lehetett annyira hülye. Ezután nem keveredett bajba egészen 1997-ig. az öccse. Tízpercenként felhívta a számot. Harryé pedig Albyban. és nem sokkal később megint elítélték tíz hónapra. Kedd reggel lement a solnai Systembolagetbe§§ és vett egy fél liter aquavitet.

hunebook. nem tudja. Elmondta. hogy a Ranta fivérek éppen Tallinn-ban üdülnek. hogy érhetné el őket. Úgy hallatszott. hogy most jó ideig Tallinnban pihennek. mikor jönnek vissza. Összeszedte minden bátorságát. Egy ideig még Észtországban lesznek. Nem. hogy eléggé örül ennek. Nem vette fel. Egy szalmaszálba kapaszkodott. egyetlen hely. Nem. A rendőrséghez természetesen nem fordulhatott.com – ebook magyarul Hát még attól a szőke szörnyetegtől. Viszont egyedül sem volt képes megoldani a problémát. Sandström nem tudta. Hosszas gondolkodás (valamint a maradék aquavittel való erőgyűjtés) után felhívta Atho Rantát. Egyetlen apró lehetősége volt. ahol legalább egy kis rokonszenvet és talán valamiféle megoldást is remélhetett. hogy nem kell elmagyaráznia Athónak. Silvia vette fel. mi történt. és felhívta Harry Ranta mobilszámát. Este tízig próbálkozott. Ez azt jelentette. nem igazán nyugtatta meg az idegeit. és az sem volt valószínű. hogy kétségbeessen vagy megkönnyebbüljön. Az viszont. A barátnője. lövése sincs. . hogy magától oldódik meg.http://www. de nem volt más választása. hogy a Ranta fivérek hirtelen úgy döntöttek.

a Liljeholmsbron felé. Wu csillagokat látott. megy tovább egyenesen. hogy a furgon lámpáit látta-e. Csak ekkor kezdett újra rendesen lélegezni.. hogy ez teljesen céltalan. hogy kiszáll. amibe Miriam Wut úgy lódították be. Liljeholmenen pedig még annál is gyorsabban. Próbált kihátrálni a szorításból. Mire a sarokra ért vele. A férfi meglepetten nézett rá.hunebook. újra a gázba taposott. hogy egy hatalmas termetű férfi ugrik ki a tolóajtó mögül. A férfi ráült a hátára. de a Långholmsgatannál meg kellett állnia. Ez a rúgás biztosan fájt. a kocsi épp befordult a Långholmsgatanra. Miriam Wu lába azonban a követkéző pillanatban gyors ívet írt le. de a férfi minden erőfeszítés nélkül fogva tartotta a csuklóit. A furgon azonnal elindult. és meggyőződött róla. A Liljeholmsbronon olyan gyorsan robogott át. amíg Wu a kapuhoz ér.com – ebook magyarul 15. hogy valaki nyilván megjegyezte a rendszámát. és rohanni kezdett a furgon felé. így beóvakodott a kereszteződésbe. Inkább várt. Paolo Roberto rémülten nézte. Bredänget elérve ismét megpillantotta a járművet. A lányt teljesen váratlanul érte a támadás. hogy csak kis késéssel vette észre tizenegy óra után. mintha villám sújtotta volna. és egyszerűen behajította a furgonba. Csak amikor hetven méterre tőle egy utcai lámpa alá ért. Felgyorsított. a Hornsgatan felé. a furgon eltűnt. Néhány lépés után rájött. A Hornsgatannál pirosat kapott. és lemaradt vagy kétszáz méterrel. Lelassított nyolcvanra. hogy egy nő közeledik a Högalid templom felől. kedd – április 6. mikor a furgonban landolt. Amikor a férfi felé fordult. és olyan erővel csavarta meg. Úgy érte a támadás. Ekkor tért magához Paolo Roberto. hogy a sarka nyomot hagyott a másik fején. áthajtva egy másik piros lámpán. hogy az Gröndal vagy Årsta felé fordult. Csak balra látott autólámpát. Az ellenállását egy pillanat alatt megtörték. Megközelítette úgy ötven méterre. és megint fejbe vágta. Aztán elmosolyodott. mint derült égből a villámcsapás. Valószínűleg eltört. A rúgás a férfi fejét érte. fél kézzel felkapta. akkor kapta fel a fejét. Miriam Wu érezte. és kitámasztotta csípőjét a padlón. A furgon. és az alsó ajka is felrepedt. Látta. Több mint száznegyvennel süvített át a lomha forgalmon.. Úgy döntött. Kivágta a kocsi ajtaját. szerda Paolo Roberto ugyan nem aludt. egy villámgyors mozdulattal halántékon rúgta. és megragadja Wut. Ahogy a kocsi megfordult. Próbálta lerázni. Felült a vezetőülésben. Wu megfordult. mire Wu úgy zuhant a földre. és balra indult el. de férfi elkapta a lábát. Mintha egy légkalapács alá került volna a feje. és visszasprintelt a kocsijához. hogy azzal elijeszti. és kénytelen volt a hasára fordulni. hogy tényleg a furgon az. még azelőtt megfordult és elindult. hogy elengedje a Kungsholmenről érkező forgalmat. egy sötét furgon kanyarodott a lány mellé. FEJEZET Április 5. hogy vér csorog le a nyakán. de annyira elmerült a gondolataiban. miféle szörnyeteg ez? Megint odarúgott. Ám egyszercsak. hogy felsikoltott a fájdalomtól. majd gondolt egyet. Aztán fölé hajolt.http://www. és feltételezte magában. és ismerte fel Miriam Wut. és körülnézett. végignézett a Högalidsgatanon. mielőtt ő teljes sebességre kapcsolt volna. Paolo Roberto sarkon fordult. és azt sem. Elhúzott a Högalid templom irányába. és megint a gázra lépett. és a másodpercek csak ketyegtek. ahogy csak mert. Mikor szabad volt az út. amint a támadója behúzta az ajtót. A férfi lehajolt. Először arra gondolt. de félt. de megmozdítani sem bírta a súlyos tes- . Nem tudta. szinte a semmiből. Jézusom. mint valami krumpliszsákot. Az orra vérzett. a férfi egy pillanatra elvesztette az egyensúlyát. Fékezett. Kiosztott Wunak egy hatalmas pofont. de semmilyen látható hatással nem volt rá. de nem járt arra senki.

hogy nyugatra tartanak. Szem elől tévesztette a furgont. Nem jutott semmire. – Kikapcsoltam. Csakhogy otthon az előszobában. A segélyvonalat hívta.com – ebook magyarul tet. Hirtelen megbénította a félelem. Kicsit lassított. Rohadt élet. hogy ment… – Blomkvist. De valakivel beszélni akart erről. A férfi hátracsavarta a kezét. Délután és este újabb barom embert keresett fel Svensson listájáról. Hatalmas termetű volt. ezért felgyorsított. – Bocs. A kezét hátrabilincselték. Blomkvist épp a Globe Arena mellett haladt el. Az anyósülésre dobta a telefont. De nem akarta. és csak várták. és a száját leragasztották szigetelőszalaggal. az Yngern-tó felé. Rögtön Nykvarn után rákanyarodott Sörmland egyik kisebb országútjára. de amint felvették. és felhívta Bergert. hazafelé tartva Tyresőből. elért-e valamit Miriam Wunál Paolo Roberto.hunebook. és életre keltette a készüléket. Nemigen ismerte a környéket. az E4-esen mentek délnek egy jó darabig. mint egy péklapát. így felhívta őt is. Végigmérte az elrablóját. De nem testépítő volt. Wu tehetetlen volt. Ötször csöngött ki. mert az egyik orrlyukát eldugaszolta a vér. ahol Strängnäs felé fordult az E20-ason. ami fontos lehet. Túl késő volt már. Izomzata a konditeremben eltöltött hoszszú órákról árulkodott. Könyörögtek és rimánkodtak neki. és a vezetőülés támlájának vetette a hátát. Csak azt akarom kérdezni. mert felkerestem egy-két kuncsaftot. – Találtam valamit. Amióta leragasztotta a száját. hogy ilyen későn hívlak. mire felvette. Az izmai teljesen természetesnek látszottak. annál nagyobb lett az esélye. – Paolo. éppen skrrrrr skrrrr egy furgont. Megnyomta az ON gombot. Kihúzta őket a gyanúsítottak listájáról. A férfi többször nem ütötte meg. Az autó rázkódott a kátyús úton. Hosszú egyenes szakasz következett.http://www. Paolo Roberto káromkodott. ő sem szólt egy szót sem. Megpróbálta Erikssont. Semmi. akkor sem volna semmi esélye ez ellen az óriás ellen. A BMW-je tele volt tankolva. és rendkívül erőteljes alkatú. . Eriksson nem sokkal tizenegy után hívta Blomkvistet. – Blomkvist vagyok. és a furgonnak nem lehetett esélye. de a tehetetlenség okozta pánikot már leküzdötte. Megnézte a rúgása nyomát a fején. hogy kiszúrják. akik már szembesültek Svenssonnal. A tenyere. Már tudta. hogy még jobban lemaradjon. Volt egy szivargyújtóról üzemeltethető töltője. – Mondjad. Úgy sejtette. Nem vette fel. Bepánikolt emberekkel találkozott. hogy lehagyja. Miriam Wunak fájt az arca és a nyaka. Kíváncsi volt. Nehezen lélegzett. Sikerült felülnie. A furgon egész Södertäljéig elment. és inkább arra koncentrált. mint gondolta. amiben ott van Miriam! – Nem értem! – Skrt skrrrrr skrrrrrt. hogy a furgonban ülők felfigyelnek rá. és megbilincselte. A Skanstullbronon áthajtva elővette a mobilját. de úgy tippelte. A kocsikázás hosszabb lett. Súlyos sérülést kellett volna okoznia neki. Egész nap nem tudtalak elérni a mobilodon. Bassza meg. Minél kisebb forgalmú volt az út. amint hazaért. De a furgont nem látta. – Nem hallak. Fittján áthaladtában lemerült a telefon akkuja. a telefon ismét elnémult. hogy ne tévessze szem elől a furgon hátsó fényeit. De ennek meg sem kottyant. rossz a vonal! Ebben a pillanatban meg is szakadt. mielőtt lefordultak valami kisebb útra. így néhány száz méterre növelte a követési távolságot. hogy a fejükre szakadjon az ég. hogy ha szabad is lenne a keze.

Úgy tűnt. Raktárnak látszott. .hunebook. A nemzetbiztonsági hivatal embere volt. – Érdekes.http://www. hogy az arcán végigömlenek a könnyek. sörhasú férfi lépett ki a raktárból. hogy ebben a raktárban fog meghalni. A két férfi váltott néhány szót. Seszínű hajú. úgy harminc méter hosszú lehetett. haját lófarokba fogó. – A rohadt anyját… Ezt valahogy elfelejtette megemlíteni… Paolo Roberto rátolatott a padkára. tele építőanyaggal. Egy másodperccel később az épületben is világosság támadt. Átverekedte magát az aljnövényzeten és az alacsonyabb ágakon. Két pere múlva már ott is állt előtte. akinek fegyvere is lehetett. Nem vesződött azzal. – Vagyis? – Vagyis együtt dolgozott azzal a te Björck barátoddal. ami zseblámpa nélkül nem volt egyszerű. '78-ban a Klang & Reinénél kezdett dolgozni. Az udvar tele volt konténerekkel. Miriam Wu tudta. és a szeme jéghideg volt. és mozdulatlan maradt. Az út túloldalán megpillantott egy földutat. Paolo Roberto látta az árnyékát az ablakokon át. átfutott rajta. Beindította a motort. mintha az épület túlsó vége felé haladna. letépte a szájáról a ragasztószalagot. és csak halványan sejtette. Cigarettára gyújtott. Aztán kinyílt egy ajtó. Visszahajolt a furgonba. bevitte a raktárba. és alacsony. és elindult a kocsi felé. majd egy asztalhoz ment. Alig százötven méter után fényt látott kiszűrődni a fák között. 1976-ban diplomázott. Lenyomta a kilincset. hogy lezárja a kocsit. és hosszú kortyokban ivott belőle. A diploma után. Homokos. és a bevándorlókkal foglalkozott. Ugyanakkor tartott is az óriástól. A saját praxisát ’89ben kezdte el. és kiemelte Miriam Wut. A furgon eltűnt egy bekötőúton. Fényesen kivilágított raktárba jutott. magasan elhelyezett. és ledobta a betonra. és átugrotta az azt szegélyező árkot. Az óriás bevitte Miriam Wut a raktárba. Mondtad. mit dolgozott a rendőrségi két év alatt. Körbejárta az épületet. A férfi a hátára fordította. majd kiugrott mögüle a nagydarab szőke férfi. Aztán a copfos kinyitotta a vezetőoldali ajtót. leágazásokat keresve. keskeny ablakokkal. orral az országút felé. Térdre vetette magát. Ahogy elindult feléjük felgyulladtak egy rakodóudvar fényei. Döntenie kellett. sötét épületeket pillantott meg. hogy nézzek utána. Az óriás úgy bánt vele. Amikor megérkeztek. Megkönynyebbült. és hamarosan a hangja is a távolba veszett. Nem annyira a fájdalomtól sírt. mert elérhető közelségbe került Miriam Wuhoz. hogy valaki mást útba igazítson oda. Miriam Wu érezte. ráhajtott. és felfedezte. és visszafordult. csupán huszonöt méterre attól a helytől. Aztán visszakocogott az országúthoz. kinyitott egy üveg ásványvizet. összetört ládákkal és szeméttel. de aggódott is. és hívja a rendőrséget. A ruhája csupa mocsok volt. majd húsz méter után megfordult. 1970-ben vették fel a jogra. ’76-tól '78-ig az országos rendőrfőkapitányságon volt jogász. Óvatosan felkelt. hogy csak egy bejárata van. mintha semmi súlya nem volna. és kiszállt. és beszállt a furgonba. De lemerült a mobilja. A fényben hirtelen megpillantotta a furgont is. jobb kéz felé sárga targonca állt. hol lehet. Az ésszerű megoldás az lett volna. Mellette pedig egy fehér Volvo. kavicsos terepre ért. A lábát nem kötözte meg. 1976-ban néhány hétig egy körzeti bíráságon volt gyakorlaton. Ránézett. mit beszélnek. A fényszórók pászmája csak néhány méterre suhant el Paolo Robertótól. Megkönnyebbült.com – ebook magyarul – Bjurmanról van szó. ahol épp kuporgott. Wu megpróbált felállni. – És mit találtál? – 1950-ben születeti. inkább a tehetetlenségtől. mit sem törődve az ellenkezésével. Paolo Roberto halotta a dörrenést. ahogy nyílt a tolóajtó. de Paolo Roberto nem értette. és megfordult az udvaron. hogy visszavonul. mindenesetre halványabban annál. Könnyedén a hóna alá csapta a kapálózó lányt. Könnyedén felkapta. Lassan hajtott. – Megnéztem.

ezúttal az ágyékába. A raktáron belül le volt választva egy másik helyiség. Paolo Roberto nem látta a verekedést. Miriam Wu felsikoltott. és elmosolyodott. hogy az óriás egy fél lépést hátrált. azt is inkább a meglepetéstől. és ököllel. körözni kezdett. Paolo Roberto hátratántorodott. megpördítette a tengelye körül. Paolo Roberto három határozott lépéssel ott termett. Csüggedten visszatérdelt. hova üt. Aztán elmosolyodott. – Na. neki meg csak visszasétálnia a sarokba. és megcsikordult a foga. és bevitt egy jobbhorgot a veséjébe. Valami nem stimmel. A terű megfordult. ki az ajtón. A hang irányába fordult. ami azonnal abba is maradt. Paolo Roberto kibújt a kabátjából. izomagyú geci. Csendesen odaóvakodott az ajtóhoz. De láthatóan semmiféle hatásuk nem volt. Magas hangja volt. vesén ütötte. Lassú volt. mire a padlóra zuhant. és megint felkelt. hogy sokat teketóriázott a ringben. hogy reccsen a bordája. látta. Elérni annyit ért velük. Hallotta. és megrázta a fejét. Azzal erőből megsorozta a másik felsőtestét. amibe azonnal éles fajdalom hasított. de az ütés így is a vállát érte. és újra rúgott. Épp most osztott ki négy olyan ütést.com – ebook magyarul A férfi odafordult. mint valami őrült. de hallotta Miriam Wu rövid. hogy az illető komoly fájdalmak közepette összeesik. hátrált. megragadta a vállát. Bénító fájdalom cikázott át a törzsén. Esetlennek érezte magát így hátrabilincselt kézzel. Gyere csak. megperdült. Mintha vasrúddal vágtak volna rá. Esélye sem volt átjutni rajta. hátrált néhány lépést. Paolo Robertónak volt ideje mozdulni. A férfi felpofozta. Térdre esett. és dühöngött magában. Érezte. mintha sosem mutált volna. – Maga Paolo Roberto. kiutat keresett. – Rossz válasz. és egy láncfűrésszel tért vissza. és épp akkor nézett be. Aztán. és épp olyan hitetlenkedve bámulta a bokszolót. Hát dögöljek meg. – Hol van Lisbeth Salander? – Nem tudom – válaszolta fájdalmas hangon Miriam Wu. A csípőjét találta el. amit a padlóra helyezett. Hitetlenkedve nézte az előtte tornyosuló kolosszust. ami a homlokán landolt. – Egy egyszerű kérdésre várom a választ. és levegő után kapkodott. mit szólsz valakihez a te súlycsoportodból? – kérdezte Paolo Roberto. és megsimogatta a láncfűrészt. amitől az óriásnak már feküdnie kellett volna. Nekiesett egy halom raklapnak. mintha lassított felvételt nézne. amikor a férfi a hátára fordította a lányt. A férfi kinyúlt. Közelebb volt az ajtóhoz. hogy az óriás jobbhorga megindul felé. Megbilincselt kézzel nem volt elég egyensúlya ahhoz. nem is túl erősen. míg a bíró tízig számol. . Az óriás eltűnt néhány pillanatra.hunebook. Leguggolt. hogy vér folyik le az arcán. akár meg is mondhatta volna. Felrepedt a szemöldököm. Ilyesmit pályafutása során még sohasem tapasztalt. Aztán oldalba rúgta. ebből huszonnyolcat győztesen. ha harc nélkül feladom. de amikor a férfi megindult felé. Egy dobásod van még. Paolo Roberto nem attól lett világhírű bokszoló. Profi karrierje során harminchárom meccset vívott. aztán bekapcsolom ezt. – Hol bujkál Lisbeth Salander? Wu megrázta a fejét. hogy az arcát támadja. éles sikolyát. mint ő. Súlyos csapások voltak. és akcentussal beszélt.http://www. Ez így nincs rendben. Összeszorította a fogát. és felkészült a következő rúgásra. Most mintha egy betonfalba ütött volna bele. Villámgyorsan mellbe rúgta. Amikor a férfi a láncfűrészhez nyúlt. Ha ő teljes erejéből behúzott valakinek. Paolo Roberto álmélkodva megállt. Nem tudta viszont hárítani a következő jobbhorgot. joggal számíthatott arra. Ekkorát senki sem tud ütni! Reflexből hárított egy balhorgot az alkarjával. de a szegycsontját meg tudta rúgni. Te jóisten.

aki ebbe a mélységbe kerülve képes megfordítani a meccset. Ez a csávó bokszoló. ami elválasztja a profit az amatőrtől és a győztest a vesztestől. Megint elhátrált. Ez volt az a pillanat. Egy hajszállal kerülte el a hatalmas ököl újabb pörölycsapásat. hol rontotta el. de fingja nincs a bokszról. mint valami kísértet. ahogy az adrenalin soha nem tapasztalt mértékben pumpálódott az ereibe. Széles félkörben hátrált. Ellenfele minden ütését sikerült elkerülnie. egy lépést hátra. és Paolo Roberto ösztönösen kifordult oldalra. És lassú. és hanyatt vágódott. Az óriás fölé tornyosult. Ez szinte minden meccs kulcspontja. Ez volt a második tiszta találata. És akkor eljött az a pillanat. minden alkalommal rettenetes fájdalmat érzett. hogy igyon. és látta. mariehamni estét. Nem volt szünet. Hirtelen újra átélt egy két évvel ezelőtti. ahogy a bordája megroppant. amikor a vállával blokkolt egy-egy ütést. hogy most az életéért harcol. Van azonban néhány bokszoló. és felmérte a helyzetet. Csak tettet. és megtapasztalta az érzést. Ütésváltásba bonyolódtak. és a szorító mellett. amikor találkozott az argentin Sebastián Lujánnal. Nem tud hárítani. megjelenik a megadás. elhajol a balhorog elől. vagy eltűnik örökre. ami bármikor előjöhet a bunyó közepén. de állhatatosan követte. Koncentrált. Élete első KO-jába szaladt bele. Az óriás arca is feldagadt. mint Donald kacsa. és védekezően felemelte a karját. amit hirtelen képes volt megidézni. miközben megpróbálta eldönteni. hogy nem vagy elég jó. a gyakorlás a bokszzsákon. Élete legnagyobb küzdelme volt ez. Előre lehet tudni. mintha egy kamera lencséjén át nézné az óriást. Paolo Roberto testén átvillant a fajdalom. amit minden bokszoló rettegve él át. aztán jobbal arcra. A felismerés. de megbotlott egy lebontott állvány darabjaiban. Az agyával ugyanúgy bokszolt. mintha az lenne. amitől úgy érezte. és érzéketlen a pofonokra. újra lebukott. Megrendítették a csapások. Csúcsformában volt. Ez a felismerés nyilallt bele Paolo Robertóba. mitévő legyen. a rettenetes mennyiségű adrenalin teherré kezd válni. Nem volt sem edző. és kitörölje a vért a szeméből. a kesztyűzésekből és komoly bunyókból szerzett tapasztalatok most mind összegyűltek egy hatalmas energiává. Aztán ő is védekező testtartást vett fel. amikor el kellett dőlnie. mintha meg sem érezte volna az ütéseket. és a menet viharos tengerré változott. Az érzés. A kiütés huszonhárom másodperccel ezután következett. A bütykeire pillantott. mint a csiga. Paolo Roberto hátrált. hogy tántorgott összevissza. hogy mintha kívülről látná a jelenetet. Bevitt egy tiszta jobbhorgot állcsúcsra. . Gyorsan tett három-négy sasszét hátrafelé. Ő meg egy amatőr. Tudja. sem bíró. De gyilkos erejű az ütése. megint bal. A pillanat. Próbálta összeszedni magát. amikor az embert elhagyja az ereje. A férfi kíváncsi. amitől elszédült. de szeretné kitolni egy kicsit. szinte már elismerő tekintettel méregette. Bokszol ez. bal. de nem tud. hogy veszíteni fogsz. amibe Paolo Roberto minden dühét beleadta. és a sarokba küldje a küzdőket. Az érzés. hogy erőt gyűjtsön és időt nyerjen. A férfi lassan. hogy jelezze a menet végét.com – ebook magyarul A következő pillanatban megjelent előtte az óriás. de ő oldalra hengeredett. A következő pillanatban az óriás ütése áthatolt Paolo Roberto védelmén. eltöri egy csont a kezében. Luján nem volt jobb nála. mint aki már tudja a harc kimenetelét. Mégis. Úgy mozog. jobbal támad. és amitől a másiknak össze kellett volna rogynia. A sok edzés. hogy nyer. Mégsem bokszoló. vagy ammóniákot szagoljon. és tizenöt másodpercig eszméletlen volt. jobb. Sokat gondolkozott rajta. Jobban mondva ő találkozott vele. de a férfi már rajta is volt. ki vagyok. Üvöltést hallott a fejében. Profi karrierje a lehető legbrutálisabb módon ért véget. Bal.hunebook. és tele volt zúzódással. Nem szólalt meg gong. és betalált a bordáiba. mint az öklével. Minden ütése hatalmas erővel talált be. A következő száznyolcvan másodpercben Paolo Roberto lejátszotta élete legbizarrabb mecscsét. Lassan körözni kezdtek egymás körül. Lebukott. hova üt. olyan egyenletesen lélegzett. hogy véresek. Ilyen gondolatok csörömpöltek Paolo Roberto fejében. és talpra állt. A meccs után videón megnézte. ahogy csak tudott. De az argentin bevitt egy kemény ütést.http://www. győzelemre változtatni a biztos vereséget. aztán hátrált. pont. Paolo Roberto tudta.

De edzett tovább. és féltérdre zuhant. Észrevette. ha véget akar vetni ennek. közvetlenül a térde fölött. hogy ilyen gyorsan rendbe jöjjön. mintha egy farönkbe rúgott volna Az óriás megragadta a lábát. Arcba akarta rúgni a férfit. és tudta. A támadás teljesen váratlan volt. De már nem profi. és ő a földre zuhan. Olyan volt. Az óriás hátrált. és elkerekedett szemmel nézte. hogy most nem azzal kell foglalkoznia. hogy emeli az öklét. aztán a másik belerúg. de a heréje mindnek ugyanott van. és magához rántotta. Paolo Roberto jó előre látta az ütést. hogy minden bejön. majd megsorozza az arcát. azt hogy Luján éhesebb volt. és ez meglepte Paolo Robertót. mégis sikerült összekötözött kezét maga alá csúsztatnia. majd – iszonyú kínok között – át a lábán. amikor annak az ütése az ő halántékát érte. és kétségbeesetten tekeregni kezdett. Egy bal-jobb-bal kombináció következett. Megtorpant. hogy valami eltörik. és csak nagy nehezen tudott talpra kecmeregni Valahogy az ajtóhoz vonszolta magát. Az óriás lenézett rá. ezúttal ismét az orrán. ahogy Paolo Roberto – hát ez meg hogy kerül ide? – megküldi az óriást egy jobbhoroggal. hogy bántson egy másik emberi lényt. Wu bizonytalanul álldogált. Mintha óriási kalapács csapott volna a combjára. mint a szikla. Miriam Wu megértette. Az óriás még mindig úgy bokszolt. így a karja a teste elé került. Fájt az oldala. Tett néhány gyors lépést előre. hogy kivédje a támadást. Nem volt élet-halál kérdése a dolog. A lába kirobbant. Nem volt már olyan szépen felhangolt hangszer. Nem hízott meg. és az egész lábát elöntötte a fajdalom. honnan bukkant elő Paolo Roberto. és a balhorog elzúgott az orra előtt. Aztán az óriás szeme tágra nyílt. Hirtelen megérezte. de az legnagyobb meglepetésére felemelte a karját. És Mariehamnnal ellentétben ez a harc a raktárban. az ágyékához kapott. Jobbal ütött vissza. mindhárom ütés eltalálta a férfi arcát. a nyaka. hiszen már másodpercek óta hátrált. ugyanakkor. Hanyatt esett. és nem valami kis senki. Miriam Wu minden egyes izma sajgott. Vérzett az orra. Az üzenet egyértelmű volt. és kemény. Nem volt az az elegáns Thaibokszmozdulat. hogy a másik áthelyezi a testsúlyát. Egyetlen különbséget tudott felfedezni. A fülén találta a férfit. mozgósítva minden maradék energiáját és minden ép izmát. és tökön rúgta. hogy a mérkőzés bármerre eldőlhetett. és a jobb lába feladta. Ballal beijesztett. Másfél évvel később még mindig bokszoló volt. hogy jófiú.hunebook. ahogy Miriam Wu hátulról az ágyékába rúgott. Mire a férfi odafordult. mint egy lassított felvétel. amelyre hónapokig készült. Életében először pusztító vágyat érzett arra. győzni akart. mint egy ház. Blokkolás helyett hátrahajolt. Döntött. Már nem mosolygott. és nem puhult el. Lehetetlen volt. mint egy címmeccs előtt. testre ütött vissza. miközben a szabad lábával kirúgott. pont a bordák alá. Az óriás kezdett feltápászkodni. már csak barátságos meccseket vállalt. de nem lett volna képes meghalni érte. A vereség nem jelentett katasztrófát. . földre vitte. de Paolo Roberto volt. de hamar rájött. aztán minden erejét beleadta egy jobbhorogba. Nykvarntól délre. Hátulról az óriás elé került. Aztán megrúgta. A harcnak vége. már Paolo Roberto balhorga találta el. Villám villant a szeme előtt. sem edzettebb nem volt nála. Amikor Paolo Roberto belépett a ringbe Mariehamn-ban. és lebukott a hatalmas ököl elől. Az óriás most először megrendült. Hallotta. A tekintetük egy pillanatra találkozott. mint ő. és tökéletesen kézben tartja a bunyót. Lényeg.com – ebook magyarul Sebastián Luján sem jobb. hogy most ballal fog támadni. majd sötétség váltotta fel. Olyan szűk volt a megengedett hibahatár. de a kívánt hatást elérte. Ne! Hátralépett. a háta és a veséje. felnyögött. Egy férfi lehet akkora. Rúgásra nem számított. amivel próbálkozik. Miriam Wu gratulált magának. hogy ennél többet kell tennie.http://www. életre-halálra ment. és közelebb engedte magához az óriást. Orrán-száján találta a férfit. Wu látta.

ami kiütötte. Nem is akárki. Viszont megérezte azt a tökön rúgást. Pattanó hangot hallott. hogy elszakadt egy izom a térde fölött. de azonnal el is feledkezett róla. A lány már mozgott. amíg a motor hangja hallatszott. Megnyomta az ujjával. Áthaladt az udvaron. De – döbbent rá hirtelen – mégis vissza kell mennie. de ott áll a kocsim az országút túloldalán. Körülbelül egy pere múlva leoltotta a villanyt. tíz lépésre sem volt attól a helytől. Paolo Roberto addig nem mozdult. és kémlelte az erdőt. De ahogy beért az erdősávba. ugyanazon az úton. és egy óriási daganatot talált. Az egyik bal felső fogát is kiverték. és arccal a földre zuhant. de nem érzett fájdalmat. hogy az orra eltört. Paolo Roberto a lány szájára tapasztotta a kezét. egy zsákkal jött ki. DNS… Nem tehet mást – gondolta – fel kellett takarítania. Megfordult. és érezte. Vér. Ebben a bűnös életben először készen állt arra. hogy fogta a zsákját. hogyan kutatnak a helyszínelők bizonyíték után. A visszaút Stockholmba maga volt a rémálom. Mégis szédelgett. és elhajtott a bekötőúton. ha szükséges. Jobb térdében egyre hevesebb fájdalmat érzett. Mikor megállt. amelyiken jött. hajszálak. Szó nélkül a vállára kapta. Az óriás hatalmas sziluettje jelent meg az ajtó fényes négyszögében. Az ütéseit nem is érezte. De senki. de a tekintete még mindig zavaros volt. ahol Paolo Roberto feküdt. Odabicegett Miriam Wuhoz. Paolo Roberto alig tudott ráállni a sérült lábára. mintha részeg lenne. Gyors elhatározással visszament a raktárba. de csak találgathatta. szédült. még ez az istentől elrugaszkodott szörnyeteg sem képes betört koponyával küzdeni. Attól tartott. hanem Paolo Roberto… a bokszoló. Ez nem lepte meg különösebben. megbotlott egy gyökérben. teljesen össze volt törve. tudta. Paolo Roberto úgy nézett körül. és félreállt egy pihenőbe. és felfelé húzta. A férfi eltámolygott az épület sarkáig. Közös erőfeszítéssel nyertek maguknak egy kis időt. Nykvarntól keletre. mielőtt a rendőrség odaért volna. Kiérve felüdítette a hideg levegő. és elindult visszafelé. Meg azt a rettenetes puffanást is a fején. hogy embert öljön. és mindene fájt. Megmarkolta a követ. – Hogy hogy fogok felállni. Teljesen érthetetlen volt az egész. Az óriás a padlón vonaglott. és valami furcsát érzett a fejében. Kísérletképpen két ujja közé fogta az orrát. hogy a kutatás értelmetlen. és kifelé kezdett vele vánszorogni. a lélegzetét is visszafojtva. és elhúzott a raktárból. Egyszer csak ott termett a raktárban. Képtelen volt felfogni. A szája megtelt a vér ízével. és a fülébe suttogta. érezte. mint valami abszurd álom. mintha álmodna. Lelapult vele a földre. Azt helyesen tette. A férfi előredőlt. hogy meg ne nyikkanjon.com – ebook magyarul Ebben a pillanatban vágta tarkón Paolo Roberto egy deszkával. hogy az adrenalinszintje nullára zuhan. Egyik kezével megtörölte a . Útpadkától útpadkáig vezetett. és ebben a pillanatban nagy csattanással kivágódott a raktár ajtaja.hunebook. Néhány perc után rájött. hogy tojásdad alakú és a pereme éles. beült a Volvóba. Paolo Roberto kimerülten a kidőlt fának támaszkodott. Óvatosan megtapogatta a tarkóját. hogy még egy menetet nem bírna ki. merrefelé tűntek el. és talpra segítette. De nem volt idő megpihenni. ami nagyobb volt az öklénél. Hallgatózott. ebből tudta. be a fák közé. Olyan volt. Benyúlt egy kidőlt fa gyökerei közé és kitapogatott egy követ. majd bejárta az udvart. Össze volt törve.http://www. Nem sokkal Nykvarn előtt szembejött vele egy másik autó. Paolo Robertónak vér szivárgott a szemébe. és elesett. azt még nem tudom – mondta a lánynak –. A Discoveryn látta. Keresztet vetett. Életében először verték meg. A lány tekintete üveges volt. Miriam Wu felnyögött. láthatóan az utolsó csepp ereje is elhagyta. Fékezett. honnan pottyant oda egy bokszbajnok.

azt se tudta. csak megvédeni magam. Az orrát kötés takarta. hogy felébredjen. Bal szemét is bekötözték. mi lett volna a vége! – És Miriam? Ő hogy van? – Nagyjából úgy néz ki. És még csak nem is ütött teljes erőből! Ha belead mindent. Elég zavarosan beszélt. Agyrázkódása van.com – ebook magyarul szemét. mert nem akartam megölni a rohadékot. Hátrapillantott a lányra. menjél oda. – Úgy értem. – Mikael. de levertem. aki nem tud bokszolni. Egy hónapra előre megmondtam. Az mentette meg az életemet meg a kislányét is. Nem bokszoló. hogy ott hova mehetne. hogy el kellett volna törje az állkapcsát. hogy az ülésre fektette. Minden trükkömnek bedőlt. és Nykvarn mellett. hogy esetleg megáll Södertäljében. Miután rátért az E20-asra. mi az. De két ütést bevitt. és fáj neki. Az órára pillantott. aki még mindig megbilincselt kézzel. Isten az atyám. Álmosan a kagyló felé nyúlt. de nem ért el. attól megrepedt egy bordám. az látja. Úgy kellett odacipelnie a kocsihoz. de osztottam is őket rendesen. hogy a sérülései miatt ájult-e el. valami láncfűrészről. Gondolt rá. hogy hajnali négy múlt. Egyet az arcomra. és jött tovább! Nem ember volt ez. először kicsit visszafogtam. aktív koromban kiálltam bárkivel. hogy kell kivédeni egy ütést. vagy pusztán a kimerültségtől. kikapcsolt. mint én. Ha harmincszor nem csaptam meg ezt a kibaszott szörnyeteget. Blomkvist pislogott párat. Lélegezni csak a száján keresztül tudott. hogy mit csinált. simán kivédtem. jobb keze és csuklója teljesen szétment. és óvatosan megtapogatta az orrát. Az a benga állat ki akart nyírni. fogjál szépen egy taxit. Feltartotta a kezét. – Mi olyan vicces ebben? – Hogy győztem. aki azt se tudja. Próbált hívni. Ez egy kurva óriás volt. Viszont próbált úgy mozogni. mit mond. hogy egy darab kurva léccel. elrepedt pár bordája. De a végén már beleadtam mindent! Kapott egy olyat. Blomkvist még csak egy órája aludt. Ha én valakit pofán vágok. és ment tovább Stockholm felé. Nem túlzok! Volt vagy két méter. de először nem is értette. Aztán megrázta a fejét. és tudd meg. de legyőztem! Padlóra küldtem! Igaz. – Kikapcsoltam a mobilomat. Berger volt az.hunebook. De ez csak megrázta kicsit a fejét. és a veséje is megsérült. – Hogy hol van Paolo Roberto? – A söderi kórházban. és mindig próbálta felvenni az alapállást. Azzal a Wu nevű lánnyal együtt. mintha el is húzott volna mellettük egy. hogy nem! – Hogy nézett ki? – Akkora volt. Mi a fenét keres a kórházban? Berger hangja türelmes volt.http://www. hova fog ütni. Bal térdét merevítő tartotta. a fejemet leviszi! Paolo Roberto bugyborékolva felnevetett. kicsit könnyebben ment a vezetés. – De ha Miriam Wu nem rúgja tökön abban a megfelelő pillanatban. És ez mind izom meg szerintem páncéllemez. hogy rá kellett számolni! – hirtelen megint komolyra váltott. . hanyatt feküdt a hátsó ülésen. biztonsági öv nélkül. és egyik szemöldökét öt öltéssel varrták össze. hogy csigalassú volt. Kaptam egy-két pofont. Nem tudta. a másikat meg testre. és olyan százharminc-száznegyven kiló. Paolo Roberto nyomorúságosan festett. egy raktárról az erdőben meg egy szörnyről. Blomkvistnek egy órát kellett várakoznia. amikor megszólalt a telefon. az leül a földre. betört az orra. hát bele se merek gondolni. és látta. Kis habozás után rákanyarodott az E4-esre. Négyszer kaptam állcsúcson! Jó. Mellén is kötés díszelgett. és egész testét sebek és zúzódások borították. akkor egyszer se! Tizennégyszer vagy tizenötször a fejét. de fogalma sem volt. lövése nem volt neki a bokszról. és abban a pillanatban. mint egy tank. mint egy bokszoló. Nagyon figyelt a fehér Volvóra. hogy fájdalom! – Látta már? – Sosem. – Bokszoló vagyok… – mondta szaggatottan. mire beeresztették hozzá. de határozott. és ment zuhanyozni. ahogy egy szál bokszeralsóban feküdt a kórházi ágyon.

– Ha valaha bármit tehetek önért… – Blomkvist – mosolyodott el Paolo Roberto. Jó? . és Paolo Roberto ép térdére tette a kezét.http://www.com – ebook magyarul Blomkvist előrehajolt. – Ha magának bármikor megint kell valami szívesség… – Akkor…? – Kérje meg rá inkább Sebastián Lujánt.hunebook.

Miriam Wut azért rabolták el. Tanú esetleg? Netán épp figyelmeztetni akarta Dagot és Miát. Igaz? Bublanski bólintott. Bublanski nehezen értette meg a részleteket. hogy a három legerősebb csapás külön-külön is végzett volna vele. amiket Miriam Wu és Paolo Roberto szerzett az éjjel. Bublanski és Modig meglepetten. Bár az arcát elnézve nem volt teljesen egyértelmű. hogy ki vert meg kit. Blomkvist most a kapuban várta őket. hitetlenkedve néztek egymásra. hol bujkál Lisbeth Salander. nem sokkal hét óra előtt. Egyszerűen semmi sem volt rendjén ebben az egész pokoli ügyben. hogy valakinek oka lehetett elhallgattatni Svenssont.http://www. – Harmadszor. ő pedig Modigot riasztotta. és felkísérte Paolo Robertóhoz. egyezik azzal. Végül részletesen lejegyeztek mindent. hogy kiszedjék belőle. Hajlandók ennek fényében újragondolni a dolgokat? Szerintem mindegyik bűncselekmény a leánykereskedelemmel kapcsolatos. Kapcsolatba hozta egy Irina Petrova nevű södertäljei prostituált meggyilkolásával is. hogy mennyire ragaszkodik az elveihez. szerda Bublanski felügyelő komor hangulatban találkozott Modiggal a korház parkolójában. – Először is. akinek lefestették. Erre már sem Bublanski. Egyetértünk? Modig elmormogott egy igent. egyre késesbe tűnik vajszínűnek. És ezek közül az állatok közül egyik sem néz ki egy leszbikus sátánista szekta tagjának. – És Bjurman? – kérdezte Bublanski. hogy Salander az a magányos eszelős.com – ebook magyarul 26. aki elvitte a furgont a raktártól. hogy Miriam Wut elrabolták. Mondtam már. Bublanski a falat nézte Paolo Roberto mögött.. sem Modig nem válaszolt. Paolo személyleírása arról a férfiról. A gyilkos fegyver az ö esetében is lehetett ennek az izomagyú óriásnak az ökle. Annyira. amit én adtam Lisbeth támadójáról ugyanott. hogy veszélyben van az életük. Ez az egyetlen lehetséges megoldás. Blomkvist álmából verte fel őt. – De akkor mégis mi az ő szerepe? Mit keresett Svenssonék lakásán? – Fogalmam sincs. Mindenesetre az éjszakai események még tovább bonyolították a Lisbeth Salander utáni nyomozást. Minden ide tartozó információ ott van a gépén. – Régebben sokat kesztyűztünk az edzőteremben. de annyi tisztázódott. – Tegyük fel. De kinek lehetett indítéka Salander gyámjának a meggyilkolásához? – Még nincs a kirakós minden darabja a helyén. a Lundagatanon. Dag Svensson az utolsó két hétben rengeteget dolgozott a keresésén. FEJEZET Április 6. A boncolási jegyzőkönyv szerint a nőt rettenetesen összeverték. – Volna néhány megjegyzésem – mondta szárazon Blomkvist. – És végül negyedszer: énszerintem ennek az egész történetnek valahogyan egy Zala nevű emberhez van köze. mint hogy ilyesmiben részt vegyen. – Másodszor is. Tehát ez a két vadbarom már legalább egy héttel a gyilkosságok előtt is Salanderre vadászott. Salander pedig inkább meghal. Magas fickó világosbarna lófarokkal és sörhassal. és a bokszoló megverte az emberrablót. .hunebook. Hogy keveredett bele az ügybe Paolo Roberto? – Lisbeth Salander jó barátja vagyok – mondta. Modig nem bírta ki nevetés nélkül. de Bjurman és Zala között is van kapcsolat. Mindenki felé fordult. A sérülései emlékeztetnek azokra.

Salander ugyan gyanúsított maradt – az ujjlenyomatait a gyilkos fegyveren meg kellett valahogy magyarázni –.hunebook. Hangot adott annak a véleményének. Ez a feladat Fasténak jutott. – Faste! Fejezd be! A megszállottja lettél ennek a melegvonalnak. amikor a rendőrség odaért. mégis három hete keresik. amelyek kétségbe vonják azt a forgatókönyvet. Fastét teljesen kiborította a javaslata. akik állítólag találkoztak már ezzel a névvel. A harmadik feladat egy Zala néven ismert személy azonosítása volt. de innentől kezdve számításba kellett venniük a lehetőséget. hogy amilyen gyorsan csak tud. Ez nem ígérkezett egyszerűnek. Ugyan elhozták a Millennium szerkesztőségéből Svensson számítógépét és a laptop biztonsági mentéseit tartalmazó lemezeket. aki azt állította. de hatvanperces vitát robbantott ki. Miriam Wu elrablóinak. oknyomozó írásaival vannak kapcsolatban. Bublanski jelentése hat percig tartott. és így a legközelebb volt Södertäljéhez – . Egy négyszemközti beszélgetés sokkal többet ért volna. az hétszentség! Bublanski most már felemelte a hangját. mint amit elmondott. és fogalmuk sincs. amiből mind ez idáig kiindultak. Bublanski Bohmanra és Hedströmre nézett. meg azt is.com – ebook magyarul Bublanski mozgásba lendítette a gépezetet. hogy a gyilkosságok Svensson leánykereskedelemről szóló. Két kisebb tárolóval együtt porig égett. A södertäljei rendőrök komolyabb nehézség nélkül megtalálták a raktárat. hogy kurva. Megérkezett a helyszínre. hogy gondolják újra a nyomozást az éjjeli események fényében. Azt is tudjuk. hogy valaki más a gyilkos. A bizonyítékok annyira erősek. Bublanski csalódottságot érzett. hogy a nyomozásnak az új – ahogy ő mondta: perifériális – információkra való tekintet nélkül továbbra is Salanderre kellene koncentrálódnia. de ezek többévi munkát tartalmaztak. és ezt nem is próbálta leplezni. és megkérte. A vitának Ekström vetett véget azzal. hogy ökörség volna megosztani az erejüket. Bublanski Modigot bízta meg a csapat vezetésével. ami lassan kezdett átcsapni haragba. csatlakozzon a rendőrökhöz a helyszínelésnél. hogy a többiek előtt utasította rendre. Az udvaron két üres benzineskanna hevert. – Most komolyan azt hiszed – szegezte a kérdést főnökének.) Másodszor: néhány embernek a prostituáltak Svensson listáján szereplő ügyfeleivel kell foglalkoznia. az abnormális méretű férfi és lófarkas tettestársa azonosítása. Egyetlen. a rendőrségtől eltérő elmélet létezett: Blomkvisté. hogy továbbra is irányítsa a Salander utáni nyomozást. hogy Salander külseje is elég jellegzetes. Felhívta a södertäljei rendőrséget. Azt javasolta. (Andersson közbeszúrta. . Holmberg egy óra múlva jelentkezett. Segítséget kellett kérniük a Nemzeti Nyomozóirodától. és Paolo Roberto útmutatása alapján eligazította őket az omladozó raktárhoz az Yngern-tótól délnyugatra. Mi az isten folyik itt? Kik ezek az alakok? És kicsoda valójában ez a Salander? Na és miért nem lehet a nyomára bukkanni? Bublanski a kilencórás megbeszélésen számolt be Ekströmnek a reggeli fejleményekről. Ez nagyon nem profi hozzáállás! Azonnal megbánta. Aztán telefonált Holmbergnek – aki Felemingsbergben lakott. hogy a pszichiáterei csak viccből írták szakvéleményeiket? És köthető a helyszínekhez. oldalak ezrein. hogy elfogadta Bublanski akciótervet. Végül Anderssonra maradt. Bublanski egyelőre három sürgős feladatot jelölt meg. az a Cilla Norén is többet tud. hogy valahonnan hirtelen egy rakás pénz került a bankszámlájára! – Mindezzel tisztában vagyok. Sok időbe telt volna rendszerezni és áttanulmányozni őket. – Azonkívül meg valami leszbikus szexszektának is a tagja! És a kis barátnője. hogy merre lehet. Paolo Roberto története megerősítette Blomkvist elbeszélését Salander megtámadásáról a Lundagatanon. a tűzoltók éppen a romokat takarították el.http://www.

– Ennyi nekem elég. a sírás szélén állt. a szadomazo leszbit egy ismeretlen emberrabló karmaiból. – Még valami. hogy Paolo Roberto kimentette Miriam Wut. amelyeket csak a nyomozás bennfentesei ismerhettek.com – ebook magyarul – Ha jól tudom. segítene Andersson-nak megtalálni Salandert? Hedström. Úgyhogy egy szót se róla! A megbeszélés után Modig félrevonta Bublanskit. Ekström irodájába hívatták. Leült az asztalához. – Ezt honnan veszed? – Az az érzésem. – Hát ez nagy kár. úgyhogy ebből kell a legtöbbet kihoznunk. kérlek. hogy nem igazi rendőr. de Bublanski megállította. mi a fontos belőle. hogy mindjárt felrobban. De nem én döntök. És. ha addig nincs eredmény. maga marad Modiggal. Mielőtt hazamész. mint Bohman. Modignak alig háromnegyed óra múlva félbe kellett hagynia a munkát. Kimondatlanul is azt sugallta. Őrültség lenne kirakni egy tapasztalt nyomozót. – Hétfőn már nekikezdtem Svensson gépének. Modig bólintott. mi a bokszbajnok szerepe az ügyben. . aki ráadásul ismeri az ügy minden részletét! Ekström hajthatatlan volt. Armanskij azt mondta. A hét hátralevő részét vegye ki. Bublanski lassan bólintott. bár nem tudok konkrétumot. Modig visszament az irodájába. és nem tudom.http://www. hogy baj van. de ezzel az üggyel kapcsolatban nem bízom magában. Csak hogy tudd: én egy szót sem hiszek ebből. – Na ki vele.hunebook. csak eleve nem szeretek külsősöket bevonni a nyomozásba. Már kékült a dühtől. Hedström látta. – Ide figyeljen. mi az? – Nem tudom. Modig hevesen tagadta a vádakat. és egyáltalán nem érdekli a feladat. Keresgélj tovább. A cikk olyan részleteket is tartalmazott. hogy az egész munkát neked kell elvégezned. – Tudom. Modig. Már szétszéledtek volna. hogy nem ő volt – mondta Bublanski. de mindhiába. Hétfőn kap új megbízatást. mint Faste. viszszahívja őket. Az arca vészjósló árnyalatot öltött. Összebeszél mindenféle hülyeséget. de tuti. és tájékoztatást kértek tőle arról. önök már csak három napig vannak velünk. Miriam Wuról is ugyanúgy gondolkozik. Ekströmön látszott. és csak nézett maga elé. Modigot vádolta a hírek kiszivárogtatásával. Bohman rendben van. Bohman. – És most mit csinálunk? – A hét végéig még bírd ki valahogy. Nyomasztó csend ülte meg a szobát. – Az a helyzet. – Sonja. és elindult az ajtó felé. Mindkettejük arca vöröslött. de nem nagy segítség. a szabadúszó most tett közzé egy cikket arról. hogy maga szivárogtatta ki az információt. de látszik. A Paolo Robertóról szóló részt nem kotyogjuk ki. hogy valamiért nem kedvelik egymást. – Mi van Hedströmmel? Modig habozott. hogy a rendőrség vádat akar emelni Paolo Roberto ellen testi sértésért. Bublanski összeráncolta a homlokát. Mire jutottál? – Rajta van vagy egy tucat változata a kéziratnak meg rengeteg kutatási anyag. Modig pedig észre sem vette őt. Tony Scala. hogy valami baja van Salanderrel. Ott volt Bublanski is. ahol Hedströmmel Svensson gépén dolgoztak. Aztán becsukta Bublanski irodájának ajtaját. Azonnali hatállyal eltávolítom a csoportból. de Ekstrom felemelte a kezét. gyere be az irodámba. Csak a nevek katalogizálása és az anyag átnézése beletelik néhány napba. Dühös volt. Ha még egy híresség keveredik az ügybe. – Sonja azt állítja. hogy… nem szívesen fikázom. és teljes mértékig megbízom benned. de nem szólt semmit. nem tudom bizonyítani. és készülj fel rá. Ekströmöt már több laptól is keresték. attól a média meg fog veszni. Ekström ki akarta zárni őt a nyomozásból.

A főnöke egy székre mutatott. – Hedströmnek nem mondtam semmit. – Kezeskedhetem azért. mi az. Mikor a másik elment. Már a Gullmarsplanon járt. és Bergerhez küldte. Modig bólintott. kissé parancsolgatásra hajlamos nő. – Ezzel lesz egy kis probléma – mondta Berger. Szeretném. ami fontos belőle.http://www. mit mondott Ekström. Nekik is megvan minden. – Nem érdekel. muszáj innia egy kávét. lezuhanyozott. Tehát segítünk. és a rendőrök is beállhatnak a média szolgálatába. hogy megvédjük a forrásaikat. – Róla majd én gondoskodom. hogy panaszt nyújtsak be. nem mégy szabadságra. De sajnos azt kell mondjam. – Két szempontból kell néznünk a dolgot – folytatta Berger. – Nem a szándékairól van szó. – Ez igaz. Megértetted? Modig bólintott. ha ezt az anyagot a rendelkezésükre bocsátanánk. – Saját magammal is ki kell egyeznem. ahol tudunk. mert ahhoz természetesen hozzájárulnánk.com – ebook magyarul Egy idő múlva Hedström elnézést kért. ha benéznél a Millenniumhoz. amikor Modig felhívta. hanem arról. Modig már nyugodtabban lélegzett. Átvillant az agyán. Nem fogom elfogadni. Blomkvist elmagyarázta. vagy hogy bízunk-e önben. addig a csapat tagja vagy. pedig formában kellett lennie. és képes . és újra beszélnél Blomkvisttel. Hiszen már ott is van önöknél az anyag a lefoglalt gépen. Kérd meg.hunebook. hiszen találkája volt Björckkel Smådalarőben. Amíg tőlem nem hallasz mást. miután meghallgatta a kérését. Levetkőzött. – Megértettem. – Berger összevont szemöldökkel gondolkodott. Segíthet Anderssonnak is. Arról van szó. – Micsoda? – Nem mintha nem akarnánk segíteni a rendőrségnek. hogy ilyesmire asszociáljanak rólunk. – Aztán itt van az a tény. de ő megrázta a fejét. mint Faste szerint minden nő. és nem is akarunk kiadni a rendőrségnek. – De ez működhet fordítva is. hogy ő is kér-e. – Ismerek ilyeneket – mondta Modig. amit tekinthetünk újságírói feladatnak. A rendőrségre futkosó és a nyomozást segítő újságírókból egy idő után rendőrségi bértollnokok lesznek. A dilemma etikai jellegű. akinek bármi köze van ehhez az ügyhöz. hogy tetszik neki ez a gödrös arcú. Alig aludt az éjjel. hogy mi magunk is nyomozunk az ügyben. Sok időt megtakaríthatunk. hogy önök a Millennium egyik alkalmazottját akarnák kihallgatni. Elmondta neki. Aztán eszébe jutott. Hajlandók vagyunk átadni az anyagot a rendőrségnek. hogy aktívan reszt vennénk a nyomozásban. Bublanski felsóhajtott. A médiának bizonyos távolságot kell tartania a hatóságoktól. Így például a forrásainkat. aki már ismeri az anyagot. felállt. én ebbe nem nyugszom bele. Rögtön a megbeszélés után lelépett. és átment Bublanski irodájába. Majd megborotválkozott. és gondolkozom azon is. Blomkvist reggel nyolc óra tájban érkezett haza a kórházból. de előbb nem. hogy valahol olvasta. hogy Berger a művész Greger Beckman felesége. Figyeljen… dolgozhat Malin Erikssonnal. és azt mondta. segít kiválasztani. hacsak Ekström ki nem tesz engem is. hogy hiteles maradhasson. Ő ismeri az anyagot. és vette a kabátját. hogy hátha ő is leszbikus. beállította a vekkert fél tizenegyre. hogy segítsen eligazodni Dag Svensson anyagai között. Nem arról van szó. Megkérdezte Modigot. – Sonja. amire szüksége volt. semmilyen körülmények között nem fedjük fel a forrásainkat. A szerkesztőségbe érve Modig azt tapasztalta. és tiszta inget vett. amint készen állunk a publikálására. ha valaki. hogy mi nem engedhetjük meg magunknak. Berger nevetett. és szundított még két órát. rövid szőke hajú. – Egyrészt az egyik újságírónkat gyilkolták meg. Fastét láttad? – Nem. Fogta a táskáját. Az én utasításomra. hogy most nem tudnak találkozni. Másrészt viszont van. hogy soha. amit nem tudunk.

Még két nyaralót hagyott el. bennük kisebb mappákkal. ivott egy kis vizet. hiába jött ide. Bjurman pánikolása és Svensson szaglászása olyan helyzetet teremtett. amikor Svensson telefonált.hunebook. Tizenegy körül. de az előszobában megtorpant. a Ranta fivérek meg addig lapulnak Észtországban. és ezúttal Zala után érdeklődött.http://www. Először is bejárta a környéket. hogy visszazárja a zsalut. Úgy látszott. Sehol sem látott épületet. már-már irracionális módon. egy kisebb háló és egy aprócska konyha volt. Bjurman nyaralója körülbelül három kilométerre állt a buszmegállótól. aki már Sandströmnek és Rantáéknak is gondot okozott. Kortyolt egyet a magával hozott vízből. Aztán sorra vette a budit és a fáskamrát is. ahova pihenni mentek. Egyik katasztrófa a másikat követte. Nem volt otthon senki. mert észrevett egy alumíniumlétrát a falon. ami Bjurmannal kapcsolatos. Teljesen véletlenül épp akkor járt Bjurmannál. Egy darabka papírt sem talált. Södertäljében a strängäsi buszhoz sétált. A padlásra vezető csapóajtó szinte észrevehetetlenül lapult meg két gerenda között. nos. és mindenféle papírral. Azt mondták. amíg jónak látják. és azonnal talált két A4-es irattartót. Felidézte magában a térképet. és elvinni a raktárba Nykvaentől délre. ültek ők már. Fekete bőrkabátot. de Salander neve olyan volt neki. Bjurman régimódi faházában egy nagyobb szoba. és még egyszer alaposan szemügyre vette a plafont. Odabent először is kinyitotta hátul az ablak spalettáit. Szemüveg is volt rajta. az nem az ő dolga. mint bikának a vörös posztó. hogy ez a Svensson le akarja leplezni az ő kurvázását és Rantáékat. mire egy csoport faház környékén életjeleket tapasztalt: egy nyitott ablakot és a rádió hangját. és elindult. hogy összeállíthasson egy listát a lehetséges gyanúsítottakról. és ha mégis. Minden összeomlott. folyóvízzel. Az már sokkal problémásabb volt. aki nem készül fel a következményekre. Emellett hihetetlen is. Nyaralóövezet volt ez. Egyszerűen be kellett volna rámolnia a kocsiba. Sandströmnek sikerült elérnie Rantáékat. Ez mindent új megvilágításba helyezett. Kellemetlenségen egy nyomozót értett. Gyűlölte Salandert. A legközelebbi úgy százötven méterre volt. amely akár veszélyessé is válhatott. akinek esetleg pont most támad kedve itt szaglászni. hogy szükség szerint megnyugtassa vagy megfenyegesse a Salander elrablására tett sikertelen . Balra szakadék tátongott. A vécét kerti árnyékszék pótolta a ház mögött. jobb kéz felé. Elindult. Hozzátartozott a munkaköri leírásukhoz. A Mälaren-tó néhány kilométerre északkeletre volt tőle. Húsz perc alatt átnézte az összes szekrényt a konyhában és a szobákban. hogy a dolog egyáltalán eljut a bíróság elé. sötét nadrágot és csinos kötött pulóvert viselt. Ő azért ment el Bjurmanhoz. iratok meg egyáltalán nem. elszórva néhány egész évben lakható házzal. reszkető hangon jelentette. Most már komolyan aggódott. és szemrevételezte a többi házat. Ő megmondta Zalának. Bement a szobába. Elhozta a nyaraló kulcsait. és evett egy almát. ha valami kellemetlenség adódna. aminek bármi köze lett volna Lisbeth Salanderhez vagy Zalához. mert hozzá képest egy rongybaba volt. Az amatőr olyan gengszter. Háromnegyed óra múlva oda is ért. nem sokkal Stallarholmen előtt szállt le a buszról. Ha Sandström lebukik. Ugyanaz a rohadt firkász. úgy háromszáz méterre Bjurman nyaralójától. Majd visszatért Svensson. Bjurman véramatőr volt. de a homlokára tolva. és Stallarholmenig váltott jegyet. hogy Salander meglógott Lundin elől. Semmi érdekes nem volt ott. Nem valószínű. Ő majd eligazítja önt Dag könyvében. Irene Nessernek fogalma sem volt az éjszaka lejátszódott eseményekről. A létrára felmászva kinyitotta. hogy semmibe ne kezdjen. Eddig még nem volt nagy ügy.com – ebook magyarul meghúzni a határokat. hogy elszelelhessen. Kiült a tornácra. Zavartalanul dolgozhatott. Mikor a Södra pályaudvaron felszállt a södertäljei vonatra.

Bjurman. lehetőleg úgy. Nem győzött csodálkozni. ha ezzel ő is tisztába jön. amilyen gyorsan tud. Nagyon el akart már menni onnan. Nem volt más választása. Zalára utaló jelek után kutatva. és a párnát használta hangtompítónak. teljesen ésszerűtlen és ostoba módon. Bjurman láthatólag megzavarodott. annak gyengeségeiről. és túl sokáig tartott volna utánamenni. így az ujjlenyomatok miatt nem kellett aggódnia. hogy utálta az ügyvédet. Jó ötlet volt visszamenni. Éppen ő.com – ebook magyarul kísérlet után. a kapu nem volt bezárva. sarkon fordult. Elbeszélgetett Anderssonnal és Bohmannal. Két lövést kellett leadnia. pánikba esett. Egy pillanatra megállt. Ő csak vetett rá egy csodálkozó pillantást. hogy soha ne bukkanjanak rá. Akkora egy idióta volt! De ebben a szakmában nem szabadott az érzelmeket belekeverni a munkába.http://www. miközben próbálta biztonságosan fogni a laptopot. Ezt már nem érte fel ésszel. hogy elég jellegzetes külseje van. és szarrá égetni az egészet. De váratlanul az egész üzlet veszélybe került. miről van szó. Hirtelen ki akart szállni. és szerette volna. Bublanski erősen tartott attól. Nem volt éppen ideális búvóhely. Egyetlen hibát követett el. Már csak ezért is veszélyes volt. Bjurman természetesen tudott Zaláról. Órákig tudta hallgatni. Bjurmantól egyenesen Enskedébe hajtott.hunebook. és eközben elővenni a slusszkulcsát. Szerencsével járt. és nem vitt magával semmilyen papírt. és gyújtson még egy tüzet. ahogy az emberi természetről magyaráz. és leléphet. és valahol meg kellett húznia magát. így hát bevitte a hálószobába. Egyszer járt Bjurman nyaralójában. amíg elmúlnak az arcán a véraláfutások. ALÁVALÓ FÉREG ÉS ERŐSZAKTEVŐ. Bjurmannak volt egy aktája Salanderről. hogy a nyomozás előbb-utóbb összeomlik. akik megosztották vele a Salander utáni hajsza legújabb eredmé- . A hibája hirtelen óriási szerencsének bizonyult. És a lapok szerint ő is Salander barátja volt. Felment és becsöngetett a lakásba. miért vetkőztette le. amikor a rendőrség Salandert kezdte keresni. Öt perc alatt átkutatta Bjurman lakását. és hogy hogyan lehet ezeket kihasználni. Salander lett az egyetlen veszélyes tényező. És akkor megint beütött a mennykő. Nem kutatta át a lakást. Ám felvetődött egy új probléma. Megtapogatta törött orrát és a daganatot a nyakszirtjén. Sikeres időszak volt. Az asztalon álló laptopot kapta fel. amikor Zala elvállalta. amelynek ajtaján a Svensson-Johansson felirat állt. aztán elvette tőle a fegyvert. Tudta. Leejtette a pisztolyt a lépcsőn. hátha Miriam Wu majd elvezeti őket Salanderhez. Svensson hívásának hatására Bjurman. de nemigen válogathatott. mert volt a lakásban egy nő is. akinek a háza csak száz méterre állt a Svavelsjö MK székházától. és elkaparni valahol. Eleve kesztyűben volt. és ő végtelen nagyrabecsüléssel nézett fel Zalára. hogy elintézik Salandert. Már lassan tizenkét éve dolgoztak együtt. de Zala hihetetlen stratégiai tehetségét mélységesen tisztelte. Mindennek a tetejébe még azzal a cowboypisztolyával is megfenyegette. Hogy feledkezhetett meg róla? Hiszen az elvezethet Zalához! Lement a konyhába. és ezért muszáj eltűnnie. Meg kell találniuk Salandert. Paolo Roberto. Nem igazán tudta volna megmagyarázni. Nehogy Zala után kezdjen érdeklődni a rendőrség. és a háztól kétutcányira parkolta le a fehér Volvót. Először komoly szidást kapott az elejtett pisztoly miatt. de a fegyver lepattogott a pincelépcsőn. amikor meglátta a hasán a tetoválást: SZADISTA DISZNÓ VAGYOK. ismerte Bjurmant és Zalát is. Magát sem tartotta butának. letérdeltette. Nykvarn után Svavelsjőbe ment Lundinhoz. hogy húzzon el Stallarholmenbe. Könnyen rájöhetett. mielőtt bárki meglátja. Gyorsan egyetértésre jutottak Zalával. és utasította Lundint. És akkor egyszer csak meghűlt benne a vér. de aztán Zalával együtt nem tudtak hova lenni meglepetésükben. Egy idő után szépen lezárják a nyomozást is. Tettek egy próbát. amit ő is átlapozott. A semmiből. Egy pillanatra szinte megsajnálta. és lesietett a lépcsőn. Február elején. kivéve.

hogy léteznek. Bublanski értelmetlennek tartotta ezt. Három körül lépett ki a folyosóra. mint valami viharfelhő. amit kihagyott. Bublanski a mosdó ajtaja felé sandított. hogy igazi nyomozó nem nézeget vissza a válla fölött. . térj a tárgyra. ahol egy Salanderhez hasonló külsejű lányt láttak. és megevett még egy almát. akik értenek is hozzá.com – ebook magyarul nyeit. Göteborgot azonnal kizárták. Most tartunk egy kis szünetet. és hosszan bámulta Hedström mobilját. és beleordította a nevét a kagylóba. és megpróbálta megoldani a Modig-problémát. Igazság szerint kezdte tisztelni az ügyvédet. cipő volt rajta. Elkezdtünk ásni. úgy nyolcvan méterre az első helytől. Letette. – Csakhogy ez még nem minden. hogy a kutya pihentethesse az orrát. Két órája olvasta Bjurman róla szóló jegyzeteit. Minden érvet felsorakoztatta amellett. A szemébe ötlött Hedström mobiltelefonja. Aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve belépett az irodába. Lehetetlen egy helyzet volt. ők pedig megfigyelés alá helyezték a házat. erre szükség van. amikor megszólalt a telefon. – Nagyon helyes. Majd megnézte a híváslistát. Mire eljutott volna odáig. akkor meg kell… – Már átvettem a parancsnokságot. Tony Scala jelentkezett. egy idős sigtunai házaspártól. Göteborgból és Norrköpingből is érkeztek bejelentések. Két lépést tett az ajtó felé. A gondozója azt mondja. Jerker. Hedströmnek a hét hátralevő részében Andersson mellett kellett volna lennie. Bublanski felemelte az asztali telefonja kagylóját. amelyekről eddig nem is tudta. Akkor elszökött másodjára kijelölt nevelőszüleitől. A viharos hangulatú megbeszélés után egyszerűen felszívódott. légy szíves. de az még mindig csukva volt. És olyan hetvenöt méterre a raktár mögött egyszer csak szagot fogott. A södertäjeiek hoztak egy hullakereső kutyát. de a norrköpingi riasztás lehetett helyes is. hogy mi az. Hedström eltűnt a folyosó túlsó végén a mosdóban. Két fekete noteszt töltött meg. Egy kicsit idegbeteg vagyok éppen.57-kor. A férj szociológus volt. Férficipőnek tűnik.http://www. 9. hogy véget ért a reggeli megbeszélés. Rengeteg energiát fektetett a munkába. zsebre vágta Hedström mobilját. hogy óriási butaság volna őt kizárni a nyomozásból. azt vallotta. Tizenkét napot töltött náluk. – Jerker vagyok. Aztán felkelt. mert a gyújtogatások helyszínén nagyon erősek a szagok. Ekström oda sem figyelt rá. hogy megvárja. olyan arccal. – Tehát elvittük a kutyát egy kicsit sétálni az erdőbe. de nem volt bent. – És van? – Egyelőre nem találtak emberi maradványt. – Jerker. Tíz perce egy emberi lábat találtunk. és kínos alapossággal rendszerezte az információkat. Nem ásták túl mélyre. hátha van valaki a romok alatt. a feleség gyerekkönyveket írt. – Találtál valamit? – Eloltották a tüzet. Salander kávét főzött Bjurman tűzhelyén. hogy Modig irodájából éppen kijön Hedström. Azután bement Ekströmhöz. Az ajtón át látta Sonja üres székét. Visszament. Olyan anyagokat is talált magáról. amit ottfelejtett az asztala mögötti polcon. Hedström egy 070-nel kezdődő mobilszámot hívott. és látta. Szóltak az ottani kollégáknak. és bezárta az ajtót.hunebook. és a mobilját sem vette fel. Inkább majd a helyszínelők. Két órája dolgozunk. mielőtt panaszt nyújt be. Próbálta elérni Fastét is. alaposan átnézve minden egyes oldalt. visszasietett a saját irodájába. – Francba. és Bublanski a jövő hétig adott magának időt. Palmgren naplóját vegyes érzésekkel olvasta. Visszajöttem ehhez a raktárhoz Nykvarnnál. és tárcsázta a számot. tizenöt éves korától fogva vezette róla. öt perccel azután. Mert öt perccel ezelőtt a kutya megint szagot fogott. felvette. Bublanski odaállt Modig irodája elé. aki nyilván még mindig Svensson merevlemezét kurkászta odabent. hogy bármit mondjon. és leállíttattam az ásást.

de karácsony utánra egyértelmű választ vár tőle. Haningében. A rendőrök hat héttel később bukkantak rá. hogy segíthetik a beilleszkedését a társadalomba. Naplót vezetett róla. milyen lehetőségei vannak most. hogy papírra vesse a napló első sorait. inkább egy kétórás monológ.hunebook. Az ünnepeket nála fogja tölteni. amikor a nevelőanyja az egyik szomszédnak dicsekedve kifejtette. hogy meztelenül ment a szobájából a fürdőbe. aki nyilvánvalóan problémákkal küszködik. a legkevésbé kezelhető fiatal. amikor azzal próbába kínozni egy kicsit. Lödermann volt az ügyész legnagyobb aduja. hogy visszamegy-e a St. és hívta a rendőrséget. Ellenkezőleg. A huszadik napon ellopott tőlük száz koronát. Holger Palmgrennek fogalma sem lehetett róla. néha oldalakon keresztül. mennyire megrémítette őt a lehetőség. egész idő alatt gyanakvással leste az ügyvéd minden mozdulatát. és jelentkezett a gyámjának. mint gondolta. és ezek szerint rögtön utána leült. Egy szociális munkás mindenáron rá akarta venni. hogy a jövőben mindig hozzá fordul. Hamarosan el kell döntenem. hogy L. Nem is kellett sokat adnia cserébe. Kifejtette. Aztán valaki meglátta. hogy jelentse fel a férfit megrontásért. feltette neki a kérdést. majd hellyel kínálta a nappali szoba kanapéján. Kurva anyátok.com – ebook magyarul ők láthatóan rendkívül büszkék voltak rá. vagy nevelőszülőknél akar élni. hogy esetleg visszaviszik a St. Karácsony előtt egy nappal történt. Sohasem nyúlt hozzá. Ő alig szólt egy-egy szót. Meglepték a gondolatai. Néha két-három sorban. vajon Palmgren is meg akarja-e nézni meztelenül. ha gondjai vannak. Nem is beszélgetés volt ez. Én nem egy kibaszott társadalmi probléma vagyok. Később Salander meg is ígérte neki. Stefanba. Szomorú karácsonya volt. hogy elfogadható családot találjon neki. és nagy az esélye. A férfi csak meztelenül akarta nézegetni. Még valami lelki rokonságot is érzett. mint egy felnőttel. Rendes pasas volt. Hirtelen minden a helyére került. hogy a saját kétségeit csillapítsa. Húsos spagettit főzött vacsorára. több olyan esetről is megemlékezett. Palmgren módszeresen lejegyezte minden találkozásukat. hogy akarata ellenére tettek volna vele bármit. Úgy dönt. egy hatvanhét éves férfi lakásán. Aztán elküldte lefeküdni. Visszahúzódó személyiségnek látta. Akkor lépett közbe Palmgren. Adott neki kosztot és szállást. amikor tizennyolc éves korában vissza akarta záratni az intézetbe. Peter Teleborian. ha megakadályozom. de ő átlátott rajta. amikor Salander megpróbálta átverni. . Stefanba. elbuszozott Uppland-Väsbybe. hogy valaki gondját viselje egy fiatalnak. ami kétségbeesett kísérletnek tűnt arra. Nem tudom. Ma nagyon komolyan elbeszélgettem vele. hogy pedofil. és a vendégszobában adott neki szállást. amikor rá gondolt. mi helyes és mi nem. Mindketten kívülállók voltak. Aztán kinyitotta az 199l-es rendőrségi jelentést. hogy eszébe jutott. helyesen cselekszem-e. ragaszkodik ahhoz. milyen fontos. haragra gerjedt. Rácsapta a fürdőszobaajtót. de soha nem érezte magát fenyegetve. és ígéretet. És meg is tartotta a szavát. Mintha megrendült volna alatta a föld. Akkor lett elege. hogy folyamatosan kifejezze az ezért érzett háláját. Ehelyett úgy beszélt vele. hogy egy-egy ilyen kalandozás során baja esik. Salander ennek a komoly beszélgetésnek minden szavára emlékezett. Elolvasta dr. és ezalatt gondolkodhat a jövőjén. Ravaszabb volt. Ő viszont nem volt hajlandó semmi olyasmit állítani. Stefanba. Többé-kevésbé. Sütött róla. hogy ő is elfogadja a választását. ordította volna legszívesebben az arcába. Emlékezett rá. De az még másnap sem próbálta megfogdosni vagy meglesni fürdés közben. majd a helyiérdekű vasúttal bement Stockholmba. Nem tudom. tőle pedig elvárták. hogy szakemberekre bízom-e a nevelését. és leült vele szemben egy karosszékbe. Az első bejegyzések 1993 decemberéből származtak: Egyre inkább úgy tűnik. Lödermann pszichiátriai jelentését. hogy visszatérjen a St. amiben komoly szerepet kapott dr. Ő mindent megtesz azért. Palmgren elvitte magához. Jesper H. Három hónapon belül két családtól szökött meg.http://www. ahogy akar. amit kért tőle. és nem elszökik. akivel valaha dolgom akadt.

nem sokkal a „gonosz dolgok” megtörténte után. hogy neki tulajdonképp megfelelne.hunebook. hogy Hedström még nem tért vissza Modig irodájába. normális maga? – Bublanski! – kiáltott fel Ekström is elhűlve. Salander az ajkába harapva töprengett. Björck jelentését 1991-ből. most egészen új dimenziót kapott. de a sorok közül kitetszett. Bublanski tajtékozva csörtetett végig a folyosón. Eltette Palmgren noteszeit. A vécé viszont üres volt. hogy abban az igazságszolgáltatási rendszernek nevezett romhalmazban senki nem fog neki segíteni. – Már megbocsásson… – Tegye le. Teleborian felelt a kezeléséért a St. az 1996-os végzést. és jöjjön velem! Ezt olyan arccal mondta. hogy elfuthat két Harley Davidson elöl. A levelek hangneme egyértelművé tette. így aztán nem volt más hátra. hogy Ekström önkéntelenül engedelmeskedett. Salander néhányszor megforgatta az elméjében ezt a kifejezést. és milyen kezelést igényel. és felment a következő emeletre Ekströmhöz.com – ebook magyarul Egy borítékban megtalálta Teleborian és valami Gunnar Björck nevű rendőr levelezését. és eléjük ment. és abban sem reménykedhetett. Mindegyik levél 1991-ben kelt. valamint Teleborian és Björck levelezését. mintha megnyílna alatta a föld. Beletelt pár percbe. Már késő volt elbújni. ami cselekvőképtelenné nyilvánította. de mielőtt bezárhatta volna. Becsukta az ajtót. aki elteszi az útból Salandert. annál kisebb a kockázata. Első olvasásra beleégtek fotografikus emlékezetébe. ha Salandert élete végéig elmegyógyintézetbe zárnák. Teleborian ismerte Björcköt. mint valami vörös léggömb. A levelek semmit nem említettek meg konkrétan. . Most már egészen biztos volt benne. – Jöjjön velem – mondta. Bublanski megfordult. Óvatosan lelépett a tornácról. de annyit tudott. Teleborian és Björck útjai valahol találkoztak. Teleboriant kereste meg. Amikor Björcknek kellett valaki. és időnként a nemzetbiztonsági hivatalnak is szüksége volt pszichiátriai szakvéleményre. Levitte az ügyészt Andersson irodájába. Feltételezte. de minél tovább marad intézetben. hogy akaratán kívül problémákat idéz elő a fennforgó üggyel kapcsolatban. mint hogy magával Björckkel beszéljen. ahol épp folyt a kupaktanács. A fennforgó üggyel kapcsolatban. amint egy pohárral a kezében Anderssonnal és Bohmannal beszélgetett. és Ekström felé fordította. Salander mégis úgy érezte. Fontos. mire megértette az utalásokat. Björck valami beszélgetésre hivatkozott. Ez meg is töltötte a hátizsákját. Stefanban. Én nem tudom felmérni. Bublanski odalépett Hedströmhöz. egy telefonbeszélgetés közepén törve rá az ügyészre. mielőtt észrevették volna. Nem is kellett magával vinnie minden papírt. Mégpedig nem véletlenül. Nagyon várta ezt a beszélgetést. Csak a felelősségnek vannak különböző fokozatai. és meglátta a kávéautomatánál. Továbbment. Senki sem ártatlan. Kopogtatás nélkül feltépte az ajtót.http://www. és látta. hogy nem a nyilvánosságnak szánták őket. hogy törvényszéki orvosszakértőként kezdte. hogy el kell mennie Smådalarőbe. Teljesen ártatlanul fogalmazott. meghallotta a motorok hangját. És valaki őérte is felelős volt. Úgy nézett ki. biztosan talál valami kapcsolatot. hogy a gyermek távol kerüljön ettől a környezettől. – Mi az istent művel. Sokáig ült ott maga elé meredve. a hajába markolt. Ami eddig csak lehetőségnek tűnt. Körülnézett. Ha kicsit utánajár. milyen állapotban van. Még nem kutatott Teleborian után. Csak így történhetett.

Aztán megint leengedte a tekintetét. Az az arcába rúgott. Lundinnak tátva maradt a szája. Csak belebújtak a bőrruhába. Lundin öklendezve rogyott térdre. visszakézből. Miután megkapta az utasítást. Ezt a viselkedést pedig nem tűrhette. miközben leszállt a Harley-ről. De ő ennek a legkisebb jelét sem mutatta. akiken a bőrkabát mutatta. Lundin nem hitt a szemének. mit mondjon. Nieminenre pillantott. és nem sokkal azelőtt. Aztán ütött. Elmosolyodott. és ütőtávon kívül megállt. Látta a frissen gyógyult. és az erdőben teljes lett a csend. mint egy liszteszsák. Tél óta most először volt igazán jó motorozóidő. Mintha parókát is hordott volna. és hamarosan teljes jogú tagjai lesznek a Pokol Angyalainak. le van tartóztatva! – Mi van? – Letartóztatom a titoktartási kötelezettség megsértéséért és a nyomozás akadályozásáért. . Felemelte a fejét. A szeme nyugtalanító szénfekete volt. és a gázspray-s palack tartalmának felét Lundin arcába fújta.hunebook. Biztos volt benne. Részletes eligazítást kapott. szerintem hiányzik neki a fasz – mondta. és Lundin elborult. Ocsmány recsegő hang hallatszott. rosszul hall. Lundin átnézett a klubházba. hogy a Svavelsjői MK-hoz tartoznak. Lundin rákvörös arccal még néhányszor megpróbálta megütni a lányt. A lány meg sem moccant. mint amikor Blomkvistet pofozta le a Lundagatanon. És most szeretnék távozni. hogy a híváslistája szerint maga felhívott egy magát Tony Scalának nevező újságírót ma reggel kilenc óra ötvenhét perckor.http://www. Égette a szemét. és a fák csúcsát nézte a férfi mögött. Lundin nem is tudta. mintha tizenegyest lőne. és nincs túl jó kedvem – mondta. bár máshogy nézett ki. és magával vitte Nieminent. és bevárta őket. Nem tudta visszatartani. mint a tűz. Meg ha a csaj teljesen őrült is volt – márpedig az újságok és a külseje alapján nyilvánvalóan az volt –. Hacsak nem tud valami elfogadható magyarázatot arra. ott áll egy sörhasú szarzsák az utamban. mi a legrosszabb? Hogy akármerre nézek. Kétoldalt. olyan nevetséges volt a helyzet. Azt hitte. hogy befejeztük a megbeszélést. a rohadt életbe. Lundin sóhajtva megcsóválta a fejét. vörös sebet az arcán ott. legalább a klub emblémájának tiszteletet kellett volna parancsolnia. ugyanolyan erővel. két-két méterre álltak meg Salandertől. és a magassága így már sokkal inkább megfelelt Salandernek. és egykettőre odaértek Svavelsjőből Stallarholmenbe. hogy menjen Stallarholmenbe tüzet rakni. Csak állt ott. Salander! Sonny. és a helyére rúgta az oldaltámaszt. Itt ez a nyiszlett kiscsaj. kissé csodálkozva nézte klubtársát. De most csak a levegőt érte. hogy ő az. aki belefért volna a zsebébe. amikor Bjurman házikója előtt megpillantotta Lisbeth Salandert. vagyis az ország legveszélyesebb motorosai. és lenézett rá. bemutatom Salander kisasszonyt. Két lassú lépéssel Salander elé állt. Úgyhogy sicc. megfontoltan. Azt tovább hátrált. Fél kézzel darabokra szedhették volna. hogy titokban tartjuk. Aztán kitört belőle a röhögés. – Hallod. ahol megvágta a kulccsal.com – ebook magyarul – Ez a magáé? – tartotta Hedström orra elé a mobilt Bublanski. és beszól két férfinak. nahát. mint legutóbb. Salander kifejezéstelen arccal nézte. ki van itt? Keresünk már egy ideje. Leállították a motort. Salander váratlanul megállt. Hát ettől lefossa a bokáját az óriás. – Elég mocsok hetem volt. Az utolsó pillanatban Salander hátralépett. hogy ez a Scala olyan információt tett közzé. nem sokkal azután. Akkor a lány bakancsának orra teljes erőből kilőtt. amelyről úgy határoztunk. – Engedjen el! – Azt kérdeztem: ez a maga telefonja? – Az hát. Lundin még gyorsabban ütött. Nieminen a kormányra dőlve. engedjen már el! – Dehogy engedem. és a térképet is megnézte. Végül csak megszólalt: – Nahát. akármilyen nevetséges volt is a helyzet. – Tudod. Sonny.

A férfi felüvöltött. amitől meg ugyan nem sérült. és néhány lépést hátrálva próbálta visszanyerni az egyensúlyát. – Harley Davidson – mondta. hogy komolyabban társalogni lehetett volna vele. hogy a lába beszoruljon a gép alá. a szemére égető köd ereszkedett a gázspray-től. Az ágyékához nyomta a sokkolót. és látta. és amikor megfordult. Sandström szerint az a férfi Lundin segítségével ölt meg valakit egy raktárban. de Salander már ott volt előtte. Felugrott. Aztán úgy döntött. Vakon tapogatózott. Kihúzta a tárat. – Zsír. de nem sikerült neki. akivel a Blomberg's Caféban látta. hogy egy lengyel gyártmányú P-83 Wanad. mint egy ágyúgolyó. hogy Salander süvít felé. kilenc milliméteres Makarov lőszerrel van megtöltve. Salander zajt hallott a háta mögül. – Megöllek. Lundin most nem igazán volt olyan állapotban. Felnézett. hol van Salander. és jó húsz másodpercig vezette belé az ötvenezer voltot. Az tisztes távolból nézte. Próbálta kitámasztani a Harley-t. hogy Lundin valahogy térdelő helyzetbe szenvedi magát. Hadonászva próbálta megállapítani. csak annyit észlelt. biztosra megy. megállapítva róla. Eszébe jutott. és visszazuhant a földre. ezért le kellett néznie. és próbálta kibiztosítani. mire Nieminen felfogta. hogy valaki meghallotta a lövést. Épp csak elkerülte. . mi játszódott le a szeme előtt. és csak pár centivel sikerült elkerülnie. látta. A helyére lökte. amíg felteszi a kérdéseit. te… – hörögte. Lundinhoz ment.http://www. ki az a nagydarab. Nieminen összecsuklott. és páros lábbal csípőn rúgta. Lebukott. Valami gonoszat látott a szemében. Végre sikerült előhúznia a pisztolyt. és a belső zsebébe akart nyúlni a pisztolyáért. Várhatott volna a lövéssel. – Jó éjszakát – mondta Salander. zsebre vágta. viszont a motorral együtt felborult. mint egy nedves zokni. és egy ökölnyi kődarab repül felé. majd odasétált Lundin motorjához.hunebook. valami mozgást látott a szeme sarkából. Amikor végre megint a látóterébe került a lány. Átlépett Nieminenen. Ahogy lehúzta a bőrdzseki cipzárját. hogy esetleg kifaggathatná. és felvette Nieminen pisztolyát. és szemügyre vette. Aztán Lundin újra megszólalt: – te kibaszott kurva… Salander lehajolt. Hmm. hogy a megfelelő. és a lábába lőtt.com – ebook magyarul Beletelt néhány másodpercbe. Tehát rögtön el kellett tűnnie a környékről. a pisztolyt két kézre fogva célzott. hogy a karja lendül. Lundint bármikor megtalálhatja. és azt látta. Biztosította a pisztolyt. és kikérdezheti nyugodtabb körülmények között. és most először beléhasított a rémület. és fennállt a veszélye.

és ezt arra akarja használni. és odament megnézni. hogy kikocsizzon Sandhamnba egy pár napra. Blomkvist azonnal. és megfeledkezzen a gondjairól.hunebook. ami lövésnek hangzott. Már kiütközött a zöld a fekete mezőkön. szerda Gyönyörűen sütött a tavaszi nap. amit tud. egy Stallarholmen melletti nyaraló tulajdonosa. Tökéletes idő lett volna ahhoz. hogy ez teljesen bizalmas maradjon. Björckkel egy órára beszélte meg a találkozót. hogy hosszasan kell majd tárgyalni róla. Bűntényt követett el. de vannak bizonyos feltételeim. Björck meglepettnek tűnt. mint Wennerströmével volt. a legkisebb ellenkezés nélkül elfogadta azt a feltételét. kicsoda Zala. Átgondoltam a dolgot. hogy mindent elmond nekem. – Adhatok információt Zaláról – kezdte Björck –. És igen. Ezzel majdnem egy időben lángra kapott egy ház Storgärdetben. Kezet nyújtott. Elmondom magának. hogy adja írásba. Csupán annyit ígért meg. A strängnäsi rendőrségnek már így is mozgalmas napja volt. Ha észreveszem. de korábban ért oda Dalarőbe. Björck mondani akart neki valamit. a megállapodásunk érvénytelen. mi történt. Nem említem meg a nevét a Millenniumban. Egy Öberg nevű férfi telefonált. És a könyvet ki fogják adni. hogy megvásárolja a hallgatásomat. De muszáj. nem a segélyvonalon keresztül. Most ígérte meg. és amit kötelességem jelenteni a rendőrségnek. FEJEZET Április 6. – Én adhatom. Két súlyosan sérült férfit talált. és ugyanúgy tele lesz a nevével minden újság. A hallgatásom ára az. Csakhogy Svensson megírta ezt a történetet a könyvében is. és ő azzal az elhatározással ment most hozzá. a ház Nils Bjurman tulajdona. hogy ezúttal konkrét információkat szerez tőle Zaláról. hogy valamit el akar titkolni. – Azt akarom. amelyről azt hitte. miközben Blomkvist dél felé haladt Berger autójával a Nynäsvägenen. akiről annyit írtak az újságok. ami szerint egy középkorú nőt finningei otthonukban meggyilkolt az élettársa. Kicsit magabiztosabb volt. Simán feladta egy bombasztikus főcím lehetőségét. hallott valamit. és elfogadom.http://www. Reggel ezt már félbeszakította egy hívás. akár elég magának a szavam. – Nem említik a nevemet a Millennium cikkében. és azt állította. – Úgysincs más választásom. Björck a kocsifeljárón várta. – Halljam. És mindennek a tetejébe két autó egymásba . Björck megborzongott az emlék hatására. – Jó – mondta.com – ebook magyarul 27. de ez egy pillanatig sem zavarta. hogy segít eltussolni egy bűncselekményt. ugyanis épp kiterjedt közúti ellenőrzést folytattak. Blomkvist folytatta: – De nekem is vannak feltételeim. amiről én tudok. akár nem. Vagyis hát az egyikük talán nem sérült meg olyan súlyosan. hogy a Millennium nem ír Björckről. Mit forgatsz a fejedben? Blomkvist nem fogott kezet vele. Amíg Björck ezen gondolkodott. Mármint a néhai Nils Bjurmané. de nagy fájdalmai voltak. A romok alatt egy holttestet találtak. de nem ér vele semmit. mint két nappal korábban. A hívás 3 óra 18 perckor futott be a strängnäsi rendőrségre. – Komolyan beszélek! – mondta Björck. De tud egy-két dolgot. Nem készült a beszélgetésre. – Rendben. ezért megállt inni egy kávét és elolvasni az újságokat. és valódi melegséget is lehetett érezni a levegőben. Blomkvist megszorította. Közvetlenül jött..

kábszerkereskedő és tolvaj? – Az bizony. Nieminen nem volt hajlandó erről beszélni. meglepve tapasztalták. vagyis sokkal közelebb Stallarholmenhez. – Ennyi idő alatt? Az nem létezik! – De létezik. de még nem néztem meg közelről. Már állítják a sátrat. Legalábbis az ő igazolványa van a tárcájában. Asszem mentő kéne neki. Azonosították a harminchét éves Sonny Nieminent. és arra tippelt. Elküldte Bjurman nyaralójához Anderssont azzal. – Hát ez is lehetett láncfűrész. Amikor rátették a bilincset. és ezt a kettőt találtam itten. megigazította a mellén keresztbe vetett fegyverövet. – Lövöldözést jelentett. Három fronton lépett akcióba. Egy Öberg nevű nyugdíjas dokkmunkást találtak ott. valamint két alkalmazottjával. Elég rossz állapotban volt. Elég különösen festett. akit jól ismertek a kilencvenes évek közepéről. – Azt jelentettem. de bírod még este is? – Persze. – Értem… Figyelj. amíg egyenesen belevezette azt a rendőrségi járműbe. és egyenesen Stallarholmenbe hajtott. ha megtalálja. hogy hallottam egyetlen lövést. Most kezdtünk el ásni a másik helyen. Paolo Roberto azt mondta. Már csak azért is. Öberg egy pillanatra abbahagyta Lundin kötözését. Ő aztán végül is felhívta Bublanski felügyelőt Stockholmban. – Azonosítottuk a gödörben talált holttestet. de a nykvarni és a stallarholmeni eset közötti lehetséges összefüggés miatt a södertäljei ügyeletes tiszt átküldött két járőrt Stallarholmenbe. A rendőrségi osztagot Nils-Henrik Johansson felügyelő vezette. Ezt a többiekre hagyom. és továbbhajtottak a kétszáz méterre lévő faházhoz. aki addig imbolygott a Harley Davidsonjá-val. a magát Svavelsjői MK-nak nevező banda elnökének lábát. Felhívta a södertäljei kollégákat is. mert Nils Bjurman is benne volt abban az ügyben. A södertäljei állományt is eléggé lefoglalta a hullák kiásása a nykvarni raktár körül. mint egy kirakós. Ismerős? – Viccelsz? A Vagabund ott fekszik egy gödörben Nykvarn mellett? A drogos külvárosi huligán. A mobilján érte el. Kiszállt a kocsiból. Jerker… Tudom. hogy vigye Fastét is. ismertebb nevén a Vagabund. Öberg a rendőrségi csapatszállítóra pillantott. és lenézett a földön fetrengő szánalmas teremtményre. Armanskijjal. Ezt itt lábon lőtték.vagy hatfelé vágták. Bublanski a Milton Security igazgatójával. idejöttem megnézni. – Én telefonáltam. . akiről mindenki beszél. hogy a bőrdzsekijét valaki felhasította. hogy ez a mostani balhé is amiatt a Lisbeth Salander miatt van. Mindazonáltal az ügyeletes tiszt követte reggel a nykvarni eseményeket. – Ez érdekes. Az azonosítás még hátravan. Bublanski kinyomta a telefont. Bezárták a járműbe. hogy az a szupernehézsúlyú pasas láncfűrésszel fenyegette Miriam Wut. A Strängnäsből sebtében összeszedett készenlétiek 3 óra 44 perckor érkeztek meg Bjurman nyaralójához. Öt. benne a személyijével. és megyek Stallarholmenbe. Lestoppolta az egyetlen szabad autót. gyilkosság miatt ült. ha a hulla zsebében ott van a tárcája. Hiányzott belőle egy körülbelül hússzor húszcentis négyzet. mi van. aki még mindig Nykvarn mellett volt. Kenneth Gustafsson. olyan lesz. – És ki az? – Bizonyos értelemben egy híresség. és megdörgölte a szemét.http://www. hogy segítsenek a strängnäsi ügyeletes tisztnek. Holmbergnek is voltak hírei. hogy hosszú volt a nap. Hedström távol maradt.hunebook. és savanyú képpel Johansson felé fordult. aki épp sínbe tette a harminchat éves Carl-Magnus Lundin.com – ebook magyarul rohant az enköpingi országúton. Aztán némi gondolkodás után felhívta Holm-berget is. Az oda vezető úton szó szerint belefutottak egy férfiba. Fräklunddal és Bohmannal tárgyalt. és elég csúnyán el is kalapálták. és segítséget kért. Egyszóval a rendőrök szinte az utolsó emberig le voltak foglalva.

Persze nem biztos. A sarkán ment ki a golyó. amikor megtalálták Anna Viktoria Hanssont. . azt kizárhatjuk. – Mi történt itt? – kérdezte. de fegyver sehol. – De akkor miért nem mentek el mindketten az autóval? Azt hiszem. és szarrá verte a Svavelsjői MK két élharcosát? – Bublanski hangja igen feszült volt. – Hacsak nem a nyaralóban lakott. hogy Bjurman nyaralójánál megjelent Salander. – Ez elég valószínű. bármilyen csábító is egy ilyen motor. Holmberg komoran a szemébe nézett. – De hát a nyaraló a néhai Bjurman ügyvéd úr tulajdona volt.hunebook. keressenek elhagyott motort. Leült. hogy mit tudtak meg eddig. főleg idegen járművet. Az ki volt ütve. autóval. Azt és az egyik motort együtt nem vihette el. egy Harley. Rettenetes lármát csaptak. hogy egy harmadik fél ezt is.http://www. sem Nieminen nem volt hajlandó elmondani. – Gondolom. de le se tojta a haverját. mikor ideértem. majd megkérte az egyenruhásokat. de nem látszott rajta sebesülés. hogy a lányt látta. te most komolyan azt mondod. kevéssel a mentőautó távozása után. látott egy lányt sötét bőrdzsekiben. és egyre növekvő elképedéssel olvasta őket. Ha ez a két úriember motorral jött Svavelsjőből. Maradandó károsodást szenvedett. Holmberg a södertäljei rendőrökkel egy időben érkezett a helyszínre. igen. Akkor mondom tovább. – Ez esetben hiányzik egy motor. amelynek az ajtaja nem volt kulcsra zárva. – Azt hiszem. nem messze a bekötőúttól. – Végül is Paolo Robertótól tanult. elkapták a másikat is. nem sokkal ebédidő után. ez elég férfiatlannak számít az ő köreikben – felelte Johansson. Ahogy Holmberg felvette a tanúvallomást. Kicsit gondolkodott. hogy beszéljen. hogy kezdjek bele. – Biztosan volt egy negyedik valaki is. Ő egész délelőtt a kertjében dolgozott. azt is magával vitte. akkor az a jármű sincs meg. amivel a harmadik illető érkezett. egy lőtt seb. – Tehát: két motoros. – Viszont felvet egy talányt. Aztán nem sokkal később a lány jött visszafelé az egyik motoron. és kopogjanak be mindenkihez. Sem Lundin. Stimmel? – foglalta össze Holmberg. de a szeme még jó. hogy ketten járják be a környéket. ezt most inkább hagyjuk. Gyalog pedig elég messze van a strängnäsi országút. Röviden tájékoztatták róla. – Legalább nem fejbe lőtte. hogy minden tőlük telhetőt megtesznek. Johansson bólintott. Bizony. – Hmm – mormogott Holmberg. Alig fél órája járták az egyelőre gyéren lakott üdülőövezetet.com – ebook magyarul – Látom. hetvenkét éves. – Ilyenkor még nem sok nyaralóban laknak – mondta a parancsnok. feltételezhetjük. Aztán három körül elhajtott itt két férfi motorral. – Rendben. Aztán felébredt. Holmberg csapata szerencsével járt. és azután jöttek a rendőrautók. hogy az egyik keménygyerek a pótülésen utazott. Igen. és cafatokra tépte a csizmáját. mikor elhagyta a helyszínt. – Jerker. és ő ugyebár már nem lakik itt. megérkezett Andersson. Magnus Lundinnak lőtt sebe van a lábán. – Jó. Lundin egyébként sem volt olyan állapotban. mi történt velük. hogy nem látott-e valami szokatlant. És mivel a fegyver sincs meg. Holmberg benyitott a nyaralóba. de megígérte. mert sisak volt rajta. ez a történet nem a Harley ellopásáról szól. Na. – Nem is tudom. Azonnal megtalálta a konyhaasztalon a dobozokat Bjurman Salanderről írt jelentéseivel. Igaz.

hogy megigazítsa. és távozni próbált. Csak Älvsjöbe érve kanyarodott le az útról. – És van még egy nagyon furcsa dolog – folytatta Holmberg. mint Irene Nesser. és kiverték két fogát. – Azért csak mondja. Az első háromszáz méter a rosszul karbantartott földúton olyan volt. mégis olyan volt. és az felborul. – Kicsoda ő. és bevonatozni Stockholmba. De eszembe jutott még valami. Ahhoz. ahol sikerült úgy leállítani a motort. de akkor értek oda a Strängnäsiek. De nem mert megállni. de nem bírt ellenállni a kísértésnek. És az egyik azok közül. Alekszandr Zalacsenko. A lőtt seb mellett komoly alhasi fájdalmai is vannak. Aztán adott egy kis gázt. mint a vidámparkban. copfos fickó. lófarokkal. Södertälje előtt nem sokkal két kék-sárga rendőrségi Volvo húzott el mellette szirénázva az ellenkező irányba. mint egy hullámvasút.hunebook. pedig még ki is tömte Nieminen szegecses bőrdzsekijének egy kihasított darabjával. Szomorú volt. már el is merte engedni a kormányt a fél kezével. A helyiek szerint Lundin súlyos sérüléseket szenvedett az arcán: eltört az állkapcsa. és készített egy forró fürdőt. – Ezt hogy érted? – Hiányzik belőle egy darab. . Teljesen átfagyott. eszméletlen volt. mielőtt a fák közé hajtott volna. akik elrabolták Salander barátnőjét. – Még egy? – Nieminen bőrdzsekije… tudod. Kétszer is csak az utolsó pillanatban sikerült visszanyernie az uralmát a gép fölött. A sisak is lötyögött a fején. Bevonatozott a Södrára. Az orvos agyrázkódásra is gyanakszik. – De hivatalosan nem is létezik. Olyan hússzor húsz centit kivágtak a hátából. Pillanatok alatt Södertäljébe ért.com – ebook magyarul – Úgy látszik. és hogy találom meg? – Nem akarja maga megtalálni. Nyilván le kellett volna tennie a Harley-t Södertäljében. és valami egész más dolog egy ezernégyszázötven köbcentis Harley Davidsont uralni. sértetlen. és minduntalan a szeme elé csúszott. Bublanski nem jutott szóhoz. és egész idő alatt önfeledten mosolygott. ugyanis túl alacsony volt. Aztán nem sokkal később magához tért. hogy ott kell hagynia a sisakkal és a Nieminen dzsekijéből kivágott bőrdarabbal együtt. hogy nem bírja megtartani a motor súlyát. Végre egy név. – A neve Alekszandr Zalacsenko – mondta Björck. – És Nieminen hogy van? – Úgy tűnik. amikor rájuk bukkant. vagy legalábbis nem sokkal. ami tulajdonképpen nem volt több egy feltuningolt mopednél.http://www. soha nem állítja fel újra. – De mire kellett az az embléma Salandernek? Trófea? Vagy bosszú? De mit bosszult meg? – Azt nem tudom. De az öreg szerint. Elsétált az állomásra. aki betelefonált. Nem lépte túl a sebességhatárt. Bublanski szemöldöke felszaladt a homlokára. hazasétált Mosebackéba. hogy az ne dőljön el. mert félt. Zala. ilyen motorosdzseki… – Igen? – Fel van hasítva. és keresett egy mezőt. hogy egyszerre mindkét lábát a földre tegye a nyeregből. Majd amikor ráfordult a strängnäsi országútra. Ha pedig eldől. ahol a Svavelsjői MK emblémája volt. Semmilyen nyilvántartásban nem fogja megtalálni. Egy dolog volt a százhuszonöt köbcentis Kawasakin furikázni. erre nem volt szükség. A kavicsos bekötőútra érve valamivel jobb lett a helyzet. hogy megigazítsa a sisakot. egy sörhasú férfi volt. Azt a részt. Ez a Magnus Lundin egy tagbaszakadt.

1963-ban visszament Minszkbe további kiképzésre. A kémkedéssel és a külföldi hadműveletekkel általában a GRU foglalkozott. '72-ben őrnaggyá. Majdnem nulla volt az esélye. de még mindig ő volt a kedvencük. reklámszakember. Egyre többet ivott és nőzött. – 1958-ban. Húszéves korában Zalacsenkót Kubába küldték. az álcázás és a félrevezetés mestere. Björck elhallgatott. Nem volt más választása. A következő tíz évben a GRU egyik legjobb ügynökévé vált. A legkorábbi emlékei egy árvaházból származnak. és megkapta első nyugat-európai kiküldetését Rómába. és a nemzetbiztonsági hivataltól kért menedéket. De valami rosszul sült el. ahol egy évet töltött. Két évet töltött ott. ahol megkapta a GRU különleges kiképzését. az szigorúan titkos. A felettesei mindezt feljegyezték. ami közvetlenül a hadsereg legfelsőbb vezetésének van alárendelve. majd Magyarországon állomásozott. Legalábbis ő úgy gondolja. A Glavnoje Razvegyivatyelnoje Upravlenyije a katonai titkosszolgálat. A részletekbe nem kell belemennünk. a Szpecnaz tagjai.hunebook. Az évek során korrupttá vált. Kiderült. Utána előbb Bulgáriában. – Jó. hogy itt keresse egy KGB-s vagy GRU-s halálosztag. éppen a kubai rakétaválság és a disznó-öbölbeli invázió idején. Hogy mi történt pontosan. Ez a svéd nemzetbiztonság egyik legmélyebb titka. és Zalacsenko megölte az attasét. részben a harmadik világban. Hogy rövidre fogjuk: ötéves korában katonai iskolába került. – És aztán? . amin az orosz elitalakulat. – 1967-ben Londonba ment. Blomkvist szaporán jegyzetelt. tizenöt évesen a novoszibirszki katonai iskolába küldték kétezer másik növendékkel együtt. fotós. tengerész… amit akar. Kudarcot vallott. '75-ben pedig alezredessé léptették elő.http://www. azt nem tudja. 1976-ban Spanyolországba küldték. a nagykövetségtől teljesen függetlenül dolgozott. mint eltűnni. amikor a keleti fronton megindult a német offenzíva. – A városban katonai támaszpont is volt. Végül már a saját ügynökeit irányította. miért olyan fontos. a civil titkosszolgálattal. Ez kezdett egyre érdekesebb lenni. Olyan nyomokat hagyott. Ott megszervezte egy disszidens KGB-ügynök kivégzését. Ezt jól kigondolta. és maga szervezte meg az akciókat.com – ebook magyarul – Amit most el fogok mondani. 1969-ben századossá. amit csak a felettesei kívántak. Volt már újságíró. ekkor hadnagyi rangban szolgált. Blomkvist bólogatott írás közben. kegyvesztetté vált. és itt-ott magának is eltett némi pénzt. – Jó. Ez még a kiképzése része volt. A Szovjetunió bukása után olyan dokumentumok láttak napvilágot. Meg kell értenie. Civilként. és ezeket a csip-csup ügyeket elnéztek neki. hogy rendkívül tehetséges. Nem keverendő össze a KGB-vel. Egyéves volt. hogy névtelen maradjak. már megértettem – mondta türelmetlenül Blomkvist. jó. de volt köztük zsarolás. amelyek szerint Amerikába akart szökni. Valójában a legvalószínűtlenebb európai országba szökött. lényeg. Ezzel minden hidat felégetett maga mögött. A túlélés. és olyanokat is. A szülei meghaltak a háborúban. térjünk rá a felnőttkorára. hamis útlevéllel. és visszarendelték Moszkvába. 1955-ben. fenyegetés meg mindenféle. engem lecsuknak. Ezeknek egy része emberölés volt. és ezzel még rosszabb helyzetbe került. Ha kiderül. hogy tőlem tudja. Svédországba jött. Hat nyelven beszél folyékonyan. akik átestek ugyanazon a kiképzésen. hogy Zalacsenko már kiskorában katonai kiképzést kapott. Zalacsenko is közéjük tartozott. valahol az Urálban. – Alekszandr Zalacsenko 1940-ben született Sztálingrádban. A GRU utasította a spanyolországi szovjet katonai attasét. Ez volt egyben az első titkos megbízatása is. amelyek Spanyolországból Portugáliába. 1965-ben előléptették főhadnaggyá. amelyek tanúsága szerint az ilyen árvaházakban kísérletek folytak különösen nagy testi erővel rendelkező elitkatonák kiképzésére. hogy beszéljen a fejével. majd egy hajóbalesethez vezettek. hogy leszerepelt. és magát az árvaházat is a Vörös Hadsereg tartotta fenn. Megtagadta a parancsot. – Hogy került Svédországba? – Akkor rátérek erre. tizennyolc évesen Minszkbe került. Mondhatjuk úgy is.

hogy pesztrálja. ha kibukik. hogy besétáljon a norrmalmi rendőrkapitányságra. iratokat. és a többit ő megoldotta magának. de a választások napján bukkant fel 1976-ban. Erre képezték ki.hunebook. Nem tudtam. – Sokszor gondoltam már végig. tárgyilagosan elmesélte. Bizonyos jogi ügyekkel ő foglalkozott. és beszélni akar valakivel a nemzetbiztonságtól. Valójában jóval ezelőtt ismerte már. akkor diplomázott. és bejelentse. hogy politikai menedékjogot kér. A korábbi bérgyilkosait Ankarában és Athénban. Megmondtam Bjurmannak. a rendőrségi lövészklubban ismerkedett meg Bjurmannal. Angliáról pedig tudta. Karlskronából származott. Ez az információ bizalmas. Ugyanis rengeteg hasznos információt kaptunk Zalacsenkótól. és hívom a felettesemet – Björck elnevette magát. úgyhogy kivettem egy szobát a Continental szállóban. mit tegyek. amíg én lemegyek. Igazi aranybánya volt. amikor maga megemlítette Zalát.http://www. Nagyon ügyesen játszotta ki a kártyáit. a nyolcvanas években. hogy Svédországban telepszik le. – Aztán? – Egyikünk sem rendelkezett olyan képesítéssel. ami egy Zalacsenko-formátumú valaki kezeléséhez kellett. A gyáva politikusok meg akartak szabadulni tőle. – Ez ösztönös volt. és besuvasztottam oda. De hát így történt. az apja a katonai hírszerzésnél dolgozott. Megpróbálták inkább Angliába vagy az Egyesült Államokba paterolni. a központi pályaudvar mellett. hogy Blomkvistben már az is felmerült. hogy Björck csak ugratja. hogy történt. Blomkvist rándított egyet a vállán. – Tehát itt maradt? – Úgy bizony. egyszerű menekültügy. – Tehát együttműködtek vele. – Én? – Azt mondta. Izraelbe sem akart menni. egy kis pénzt. A nevét nem mondta meg. három éve dolgoztam a nemzetbiztonságnál. de azért kaptunk tőle használható információt. és hagyta a dolgot. Ez sokáig a legmélyebb katonai titok volt. Én voltam éppen szolgálatban. és Svédországban keres menedéket? Akkoriban került hatalomra a konzervatív kormány. Amolyan szakmai gyakorlat volt ez neki. A hetvenes évek végén és a nyolcvanasok elején ő volt a legértékesebb pályaelhagyó ügynökünk. Olyan valószínűtlen volt az egész. Egyet Rómában. akkor csöpögtetett el egy-két adatot. – Akkor most mondja el. amit az új külügyminisztertől kaptunk. Én azonnal felismertem. mert nem szerette a zsidókat. . Bjurman jegyzetelt. Egy egész hálózatot Berlinben. kicsoda ő. Úgy döntött. – Legutóbb hazudott nekem. – Harminchárom éves voltam. Csak akkor jöttem rá az összefüggésre. milyen amatőr módon viselkedtem. hogy ott a katonai hírszerzés legfelsőbb köreiben is vannak beépített szovjet ügynökök. Zalacsenko azonban visszautasította ezt. Bizonyos szívességekért cserébe. de nem toloncolhattuk vissza a szovjetekhez. Egész pontosan ez volt az első megbízatás. a legmagasabb rangú GRU-s. amikor a leginkább megfelelt neki. Zalacsenko ezt a pillanatot választotta ki. amikor nem volt a főkapitányságon szinte senki. és kinek dolgozott eddig. és semmi okom nem volt belemenni az ismeretségünk történetébe. Azonosítani tudtunk egy ügynököt a NATO brüsszeli központjában. Amerikát nem szerette. Bjurman jóval fiatalabb volt nálam. így hát magammal vittem Bjurmant jogi tanácsadónak. Svédországról nem tudott olyan sokat. Blomkvist egy ideig csendben emésztgette az információt. Véget vetettem a beszélgetésnek. és azt hittem. mivel állok szemben. hogy kiugrik. Björck megdörzsölte a szemét. Norrmalmban találkoztunk. – Tehát információt adott el? – Pontosan. mert abból óriási botrány lett volna. – Ott ült. – Kapott új személyazonosságot. – Ki volt a főnöke? – Az nem lényeges. és nyugodtan. és kirángattam Bjurmant és Zalacsenkót a kapitányságról.com – ebook magyarul – Mi a kormány teendője. Senki mást nem fogok megnevezni. ha egy szovjet szuperkém úgy dönt. Aztán felnézett.

hunebook. Én voltam Zalacsenko kalauza Svédországban. hogy tényleg Zalát keresi-e. drog. Hihetetlenül bizalomgerjesztő tudott lenni. de rendkívül képzett a közelharcban. hogy takarítottunk utána. A nemzetbiztonság tartotta fenn a lakását. de néha teljesen őrült volt. Annyit tehettünk. hogy legyen hozzá. Csak véletlenül keveredett bele az egész Zalacsenko-ügybe. – De mi történt azután. Ez az én dolgom volt 1985-ig. Többször is érte kellett mennem éjnek idején. hogy összeomlott a Szovjetunió. Björck szúrós pillantást vetett Mikaelre. – Nem lennék meglepve. azért munka volt ez.com – ebook magyarul – Kinyilvánította. és csak a legelején. Egyszer a rendőrségről kellett kihoznom. és olyankor erőszakos lett. A felettesem megoldotta az ő problémáját. De miután már tudott róla. egy ügyvédi irodában. és Zalacsenkót átvette tőlem valaki más. Adtunk neki svéd nevet. – Tehát megkockáztatta. – Igen. – És rajtuk kívül még hányan? – 1976-tól 1990 elejéig… a kormányban. amennyit csak lehetséges. amibe keveredett. hogy Zalacsenko Svédországba érkezett? – Őszintén szólva… Zalacsenko óriási fogás volt nekünk. – Milyen értelemben? – Ravasz egy ördög volt ez a Zalacsenko. Így bizonyos értelemben az ő karrierje is Zalacsenkóra épült. És beszállt a fegyver-. hogy ezt az ügyet a legnagyobb diszkrécióval kell kezelni. ez nem az ő szintje volt. amikor elhagyta Svédországot. Komoly ivászatokat folytatott. mint hogy beavassunk még valakit. Ezek voltak a fontos évek. sosem tartóztatták le. ami hogy úgy mondjam. De arról is szólt a dolog. az egész karrierünk rá épült. inkább megtartottuk őt. hogy magára vonja a figyelmet. Az egész nemzetbiztonsági hivatalban összesen hét ember tudott Zalacsenkóról. – Ő ilyen volt.http://www. Nem volt nagydarab. igazából rossz ember a rossz helyen. Nem követett el bűncselekményt Svédországban. – Szerintem mikroszkopikus méretű annak az esélye. Utoljára 1992-ben hallottam róla. visszatért. hogy ugyanez vonatkozott rám. és tizenkét évig nem is láttam. akik benne voltunk az ügyben. paranoiás. erős szálakkal kötődött hozzánk. – És hol van Zalacsenko most? – Azt nem tudom. a sokadrangú hivatalnokra is. amit sajnos elég sokszor bemutatott. De még mindig nem tudjuk biztosan. útlevelet és személyi igazolványt. az ügyeit mindig a nemzetbiztonságtól kapta. Állást szerzett neki a rendőrségen kívül. amikor el kellett intézni valami jogi formaságot. – Próbál kibújni? . meg még néhány alkalommal. hogy két Zalacsenko szerepeljen ebben a történetben. Mi volt a svéd neve? – Azt nem mondom el. Bjurmannak köze sem lett volna szabad. De az ivástól és a nőktől nem tudtuk távol tartani. nem különösebben okos. és ronggyá verte a két kidobót. csak hogy elérhető legyen. hogy kirángassam a balhéból. 1985-ben megszakadt a kapcsolatunk. De félre ne értsen. amikor még sok friss információval tudott szolgálni. Ez nem vall egy profi kémre. – A Klang & Reinénel. és az első tíz évben hetente több alkalommal is találkoztunk. akik megpróbálták lenyugtatni. amikor új megbízatást kaptam. – És Bjurman? – Igazság szerint ő csak ballaszt volt. – Például? – Például egy bárban összekapott valakivel. és még fizetést is kapott. – Abban a pillanatban. hogy ellenőrzés alatt tartsuk. már nem volt érdekes a számunkra. a katonai felső vezetésben és a nemzetbiztonságnál összesen úgy húszan. – Hát úgy látszik. és olyan kevés embert bevonni. A megbízásait. – Na és 1990 eleje óta? Björck megvonta a vállát.és leánykereskedelembe. Gondolom. – Hogyan? – A lehető legegyszerűbb módon.

Modig sóhajtott. hogy Mikael már vagy egy tucat nevet kihúzott a listáról. ha visszahívná. A rendőrségnek is ki kellene hallgatni őket. Titkos a címe.hunebook. azt mondja. aki két kávésbögrét nyújtott át nekik. ha ott van Blomkvist. Mikael most egyvalakire koncentrál. Björck rámosolygott Blomkvistre. és visszament az irodájába. hogy Zala hatvanéves elmúlt és rokkant. Ez talán segíthet.com – ebook magyarul – Tudni akarta. De az utolsó darabot nem adom át. Berger kedvesen rámosolygott. Modig a falat nézte Svensson asztala fölött. Két ügyvéd. – Jó. hogy maga is teljesíti az alku magára eső részét. Az egyik lábát amputálták. Kínos érzés volt. Ahhoz kellett volna neki egy mozgássérültbusz. – Lehet egy személyes kérdésem? – Parancsoljon. Modig tudta. hogy egy nyomozó faggatja. – Dag munkájánál segíthetek önnek. aki Zalának nevezi magát. úgyhogy nemigen rohangál. hogy megakadályozzák a Dag könyvében szereplő információk valamelyik részének nyilvánosságra kerülését. Gunnar Björck. Dag sosem tudta levadászni. Nagyon téved. – Mit mondhat el a listán szereplő emberekről? – Csak amit Dag leírt. – Maga szerint ki ölte meg a barátaikat és azt az ügyvédet? Eriksson szerette volna. Még kellemetlenebb. – Kérdezze Mikaelt. – Mitől olyan biztos ebben? – Attól. amíg meg nem tudom Zala nevét. – És ha az ő gyanúsítottja Zala… – Vele kell megbeszélnie – szakította félbe Eriksson. – Az ő kutatásairól nem beszélhetek önnel. Nem. Megmondtam. . Politikusok. – Modig nyomozó. Azt viszont nem tudjuk. a mobilja ki van kapcsolva. – Erről Mikaelt kell megkérdeznie. Például nem rohant el az Odenplanhoz és Enskedébe sem lövöldözni. a főnöke telefonált. Meg azt. rajtuk a HTF nevű civilszervezet és a Kereszténydemokrata Párt emblémájával. – Valószínű. – Ennek az embernek nincs itt a címe. Jó kis körhinta. pontosan milyen következtetésekre jutott a Millennium stábja. de a mi saját kutatásunkba nem engedhetek bepillantást. újságírók… és kollégák. – Miért? – Mert a nemzetbiztonságnál dolgozik.http://www. és a rendőrség rossz embert keres. Megakadt a szeme az egyik néven. amíg meg nem győződtem róla. nem segíthet. Szeretné. hogy ki a gyilkos. ha azt hiszi. meg fogom. hogy Zala három gyilkosságot követett el. a forrásairól semmit. és neki kell ilyen kérdésekre válaszolnia. Eriksson udvariasan Modigra mosolygott. Aztán meghallotta a háta mögött Berger hangját. kicsoda Zala. Három perccel később újra megjelent. – A mi elméletünk szerint a gyilkosságok célja az volt. hogy ezt rögtön a gyilkosság utáni napon kellett volna megcsinálnia. – És maguk? – mosolyodott el Modig. Modig a Millennium főszerkesztője felé fordult. – Hát nem. hogy megelégszem. Hirtelen biztonságosabbnak érezte a helyzetét. Egy bíró. és gondolkodott. hogy nem mondhatta el neki. hogy nem Lisbeth Salander a gyilkos? – Tudom. – Nincs. – Szerintem Zala a gyilkos – mondta Blomkvist. Zala nem lőtt le senkit. – Miből gondolja.

Az älvsjői rendőr azt is jelentette. Elmondtam. A beszélgetés teljesen kimerítette Björcköt. Ha ennél többet akar. hogy megtalálta egy bőrkabát darabját a Svavelsjöi MK emblémájával.http://www. és fegyvere van. az ökölvívó Paolo Roberto megmagyarázhatatlan felbukkanása.com – ebook magyarul Sajtóközleményt adtak ki arról. de valamennyien a rendőrség érdeklődésének középpontjába kerültek. de azt nem tudta garantálni. mint gondolták. hogy alszanak erre egyet-kettőt. Ha legalább húszéves lett volna. hogy ott van valami az orra előtt. kicsoda Zalacsenko. Délután három óra körül hagyta el Smådalarőt. a négy helységet. és egy kávé mellett próbálta megérteni mindazt. hogy magát megnevezni nem kívánó forrásként hivatkozik Björckre. Garanciát kell kapnom arra. amivel megsebesített egy személyt Stallarholmen körzetében. Blomkvist beleegyezett abba. De visszatartotta a legfontosabb információt: Zala személyazonosságát és a szerepét az egész történetben. Egy óra múlva felkelt. mintha tetszene neki. hanem Stockholmra koncentrálódott. Felsóhajtott. Agglegény volt. aminek következtében a keresés most már nem Södertäljére. Abban maradtak. aki esetleg fényt deríthet a történetre. már nem tűnne olyan rondának az egész ügy. Tekintete Enskedére vándorolt.hunebook. – És én teljesítettem is a magam részét. és megnézte Stockholm és környékének térképét. Az a kellemetlen érzés fogta el. – Megegyeztünk – mondta Blomkvist. Csak ne lett volna olyan fiatal. A rendőrség útakadályokat állított fel a Strängnäsbe. vizet forralt. Leült a konyhaasztal mellé tovább töprengeni. és mégsem látja. Kavarogtak a fejében a gondolatok. hogy a nevemet eltünteti a teljes kutatási anyagból. Hét óra tájban egy rendőrjárőr megtalálta a Harley-Davidsont Älvsjö közelében. És most mindennek a tetejébe ez a stallarholmeni eset. Bevett három fájdalomcsillapítót. Södertäljébe és Mariefredbe vezető utakon. Rohadt kurva. A nap fejleményei csak még jobban összezavartak mindent. Meg kellene látogatnia Holger Palmgrent. Akármi áll is az enskedei gyilkosságok hátterében. hogy a nyomozás az események mögött messze lemaradva kullog. amit kiderített. Megtalálta Stallarholment. A dereka jobban fájt. Bublanski kiment az előtérbe. Blomkvist nem értesült a stallarholmeni eseményekről. A lelet hírére Bublanski felügyelő a homlokára tolta a szemüvegét. Svavelsjőt és végül Älvsjőt. Azt is megemlítették. új egyezséget kell kötnünk. hogy semmi módon nem említ meg Zalacsenkóval kapcsolatban. mint eddig valaha. Érezte rajta az undort. Minden Södertälje és Stockholm között közlekedő vonatot ellenőriztek aznap este. viszont semmiképpen sem volt hajlandó átadni a kirakós legutolsó darabját: Zalacsenko svéd személyazonosságát. Nem is volt messze az erstai rehabilitációs központ. és majd később folytatják. Aztán eszébe jutott. hogy valaki – például a rendőrség – nem fogja őt beazonosítani. – A rendőrség miatt nem izgulok – mondta Björck. Megnézte az óráját. Hogy keveredett bele egyáltalán? Ő csak fizetett pár kurvának. hogy végre látták Lisbeth Salandert. Blomkvistnek kávézás közben olyan érzése támadt. jóval bonyolultabb. . És arra is. és komoran bámult ki a sötétségbe kungsholmeni irodája ablakából. hogy van még valaki. Olyan közel jutott már. hogy valószínűleg egy Harley Davidsonnal közlekedik. amelyek látszólag különböző okokból. Megbízhat Blomkvistben? A kezében van. Meglepte. Az a tizenhat éves kis ribanc még csak nem is tett úgy. és elnyújtózott a heverőn. Nykvarnt. aztán a södertäljei gyújtogatás és a környéken talált holttestek. akire illett volna Salander személyleírása. de még nem volt képes kiélesíteni a képet. hogy Björck ennyi részletet kiadott. Mégsem találtak senkit. és elővett egy teafiltert. hogy ki tudta venni a formákat. Salander barátnőjének elrablása. Egy benzinkútnál megállt.

Most sem érzett rá semmi vágyat. Bjurman és Salander. Rég nem használta már ezt a nevet. hogy már több mint tizenkét éve nem beszéltek. amit előző héten hozott el az irodájából. Ha viszont elkapják. Kiút kell. De Zalacsenko azonnal felismerte. Sven Jansson vagyok – mondta. De Zalacsenko meg fogja érteni a problémát. . Pontosan tudta. hogy a háttérben maradjon. mielőtt felhívta a számot. Akkor minden öszszeomlik. Zalacsenko kurváit kefélte.com – ebook magyarul Zalacsenko… Strici. és megkereste a cédulát a telefonszámmal.http://www. és visszavonul. hol van Zalacsenko. Milyen ironikus. És Blomkvist. De neki volt annyi esze. Külföldre megy.hunebook. – Halló. de az igaz volt. kiút kell… Egyórányi lázas gondolkodás után bement a dolgozószobába. hogy eltűnjön szem elől. Sokáig habozott. az kész katasztrófa lenne. amit eltitkolt Blomkvist elől. Arra is képes lesz. Nem ez volt az egyetlen dolog.

. Nem mintha nem érdemelték volna meg. Lundin esetében ugyan ez nem nagy különbség. hogy az enskedei gyilkosságok elkövetője kiváló lövész. – Egy kislány két pszichopatával egy nyaralóban… – mondta Bublanski – egy-két okot el tudok képzelni… – Az nem lehet. hogy tudta így eltángálni őket. Viszont kirúgtuk. mi történt aznap. akitől a legkeményebbek is tartanak. hogy rúgják ki. Faste is teljesen felkapta a vizet. és ugyanolyan barátságosan megveregette az ő kezét. – Armanskij hogy fogadta? – Összetört. – Azt azért jegyezzük meg. Modig még sosem látta a főnökét ennyire lehangoltnak. FEJEZET Április 6. de már jó régóta ott lehet. Magge Lundin és Sonny Nieminen két nehézfiú. Bublanski órák óta először elmosolyodott. Aztán megfogta a kezét. Salander sosem kedvelte Hedströmöt. hogy tegye. hogy keresse meg. Bublanski bólintott. Elmesélte neki. – Talán nyugdíjba kéne mennem – mondta. Kár érte. – Sonja… Ez az egész teljesen abszurd.http://www. A kérdés az. Igazából az a furcsa… – Micsoda? – Azt mondta. Egyszerűen nem értem. hogy volt ott más is. – Curt még mindig Södertäljében van. és meglőtte Lundint. Nieminen pedig egy brutális állat. – Hát ezt tőle kell majd megkérdezni. ha előkerítjük. De végül is tudjuk róla. Jan.com – ebook magyarul 28. de úgy látszik. Lundin talán felszedett egy-két kilót. – Nem illik ilyeneket mondani egy felettesről. de még így is veszélyes. hogy egy ilyen vézna kislány. – Nem. és azóta is ki van kapcsolva a telefonja. Egyszer javasolta is. de azt ne várd. Bublanski szomorúan elmosolyodott. hogy lábon lőtte. Jerker meg Kenneth „Vagabund” Gustafsson darabjait keresgéli. Ha holnap sem kerül elő. És mielőtt lejöttem ide. Tájékoztattam Ekströmöt a mai eseményekről. de Ekström nem mer. hogy hajlamos az erőszakra. Életében most először érintette meg Bublanskit. aki segített neki? . mire ő csak annyit mondott. ami sajnos azt jelenti. Szánalmas kis faszkalapnak nevezte. – Ez tényleg érdekes.hunebook. hogy Sonny Bohmant is elvesztettük. valakit elküldök. – Hivatalosan továbbra is részt vehetsz a nyomozásban. Csak azt nem értem. hívott. hogy bocsánatot kér. hogy miért. Carl-Magnus Lundin házát is át akarják kutatni. Megszakítottuk a munkakapcsolatot a Miltonnal. Modig együttérzően mosolygott. Hedströmmel mi lesz? – Semmi. és most sem volt semmi más oka. de ne felejtsük el. De akkor is fegyvere van. óriási priusszal. hogy találtak egy másik hullát is. és nincs a legjobb formában. – Szóval egy egész kis temető. nem magyarázta el. A ruháiból ítélve valószínűleg nő. szerda Bublanski este nyolckor ült le Modiggal egy kávéra meg némi harapnivalóra a Vasagatanon. Abszolút cselekvésképtelen. Én vádat akartam emelni ellene. ezt nem. ő jó nyomozó. azért ezeket talán mégsem Salander csinálta. hogy volt-e oka megtámadni Lundinékat. – Felőlem Faste is kimaradhat belőle. és nem fejbe. és elbeszélgettem Armanskijjal is. hogyan sikerülhetett neki. csak a bajtársiasság. mint Salander. de szerintem Ekström szórakozzon az anyukájával. amit jónak lát. – Teljesen szétesik a nyomozás – meredt maga elé Bublanski. – Már most darabokban hever.

hogy egyedül van ebben a házban. hogy egyetért Modiggal. Gondolom. – Ez azért elég érdekes. Mármint sem az odenplani. – Lehet. Megesküszik rá. sem az enskedei dolgot. De Jerker nem hiszi. Nem bírta levetkőzni azt az érzést. hogy Lundin részt vett-e Miriam Wu elrablásában? – Paolo Roberto három tucat motoros fényképét nézte meg. Ugyanúgy meg voltam győződve róla. hogy ő volt. Mintha még a lélegzetvételét is hallotta volna. hogy valami gonosz erő figyeli az ajtó repedésén keresztül.http://www. Bjurman Salander utáni nyomozásának az eredményeit. hogy megtalálom rajta a nevét. a gyámügy meg az iskola jelentései. És nem igazán tudom megmagyarázni. Emlékszel. aztán kicsit elkanyarodott a témától. Próbálta leküzdeni ezt a kellemetlen érzést. Salander a padláson találta a papírokat. De van még egy kérdés. Megállt a konyhaablaknál. De néhány mappa mintha hiányozna. A ház nem úgy néz ki. de most már nem hiszem. De miért? Bublanski széttárta a karját. – De miért ment egyáltalán oda? Nem hiszem.com – ebook magyarul – A jelentésben semmi nem utal erre. – Egyre kétesebb személyiségnek tűnik ez az ügyvéd. Nem érezte otthon magát. Nem veszi fel a mobilját. – De hogy jutott be Salander a házba? – Kulccsal. Biztosan keresett ott valamit. Első pillantásra szemernyi kétség nélkül kiválasztotta az övét. és van egy szemtanúnk. amit Bjurman leírt. – Erre én is gondoltam. Blomkvist a listán szereplőket kutatja fel. – De Lundinra az ő személyleírása is illik Salander lundagatani támadójáról. és csak az l-es. – Két ötletem van. – És Blomkvist? – Neki még meg sem mondtam. hogy ő volt ott a nykvarni raktárban. Bjurman a gyámja volt. hogy butaság. A szociális munkások. de Malin Eriksson. . Miért gyűjtött össze róla ennyi mindent Bjurman. mint mindenki más. Bjurman lakásáról hozta el. De eszerint az anyag szerint szinte megszállottan dokumentálta az egész életét. a 4-es és az 5-ös volt ott. mint amiben laktak az utóbbi időben. aki látta. Rossz előérzete támadt. Tudta. Mi csak iratokat találtunk. – Azt megerősítettük már. mint valami őrszem. Salander bent járt a nyaralóban. hogy… – Az átvágott pecsét! Szóval nem tétlenkedett… Modig az ujjaival dobolt az asztalon. Meg vannak számozva. hogy Salanderen és a mi két hősünkön kívül senki nem járt arra. Emellett megvan Anna Viktoria Hansson vallomása is. hogy Salander végig Bjurman nyaralójában lakott? – tűnődött el Modig. Valami nem stimmel. hogy Salander tette volna bármelyiket. Volt az asztalon egy kávéscsésze. és kinézett az útra. Jan… – Igen…? – Nem hiszem. Bublanski azt vette észre. Kicsit reménykedtem is. Ma is ezen gondolkodtam. Az óriás fel-alá lépdelt Lundin svavelsjői házában. hogy Salander gyalog érkezett. de mindig utált egyedül lenni. hogy embereket szedjen cafatokra. de az üres vidéki házakat leírhatatlanul nyomasztónak találta. az egyik szerkesztő azt mondja. vagy ki akar valamit deríteni. Attól sohasem félt. hogy a Svavelsjöi Motorosklub már egy ideje vadászik Salanderre. Az emeleti szobájában huzat volt. – Emlékezz csak arra az erőszakos pornóra. amit a gépén találtál. és mindig furcsa zajokat hallott. Már vissza kellett volna érniük. Nem tetszett neki. Tehát feltehetjük. – Végül is nem lett volna csoda – bólintott Bublanski. miért. Vagy el akar rejteni valamit. – Hát az nem valószínű. Minek keres Salander információt saját magáról? – kérdezte Modig. a pénz. hogy találkozót beszélt volna meg Lundinnal.hunebook. A szerkesztőségben volt valami? – Nem igazán. nem talált semmi érdekeset. amikor nézegettem a prostik kuncsaftjainak listáját. aki minden mozdulatot szemmel tart arrafelé.és egyéb ügyeinek a kezelésével bízták meg. és miért rejtette el ezt az anyagot a nyaralóban? Úgy néz ki.

Sivarnandan csak félórás vitát követően engedett. Rémülten nézte a főcímeket és a tudósítást a stallarholmeni lövöldözésről. Palmgren azonban fogadni sem volt hajlandó őket. Hétkor megnézte a híradót a TV4-en. Kiment a kertbe egy kis friss levegőt szívni. – Ki maga. Eleinte a legkevésbé sem bizonyult megértőnek. Hosszas győzködés után Blomkvistet végül is beeresztették Holger Palmgrenhez. Úgy állt. De jól jegyezze meg: ez a látogatás nem interjú. Palmgren kimérten bólintott. és csontsovány. Nem nyújtott kezet. Ő maga teljesen ősz volt. és tépelődött. és mit akar tőlem? – Önnek nem kell mondania semmit. csak odamutatott az egyik székre. de ő minden mozgást láthasson. ami egy kis időre megnyugtatta. ha meghallgatná. A legjobbkor menekült el. és átvette a nővértől a makacs újságírót. Blomkvist vagy ötször is elmondta a doktornak.com – ebook magyarul Korábban azzal akadtak problémái. hogy nyilatkozatot csikarjanak ki belőle. Megtisztította és beolajozta a táskájában tartott pisztolyt.és motorosmagazint meg olcsó thrillert. hogy az ápolónő felhívta dr. Sivarnandan is a szobában maradt. hogy ő nem nyilatkozatért jött. Sivarnandan aggódva követte figyelemmel a nyomozást. Tíz perc múlva visszatért. de azért felkelt. – Hajlandó fogadni magát. Annyira kitartó volt. aki megvan győződve az ártatlanságáról. Láthatóan egyensúlyproblémái voltak. Az elmúlt két hétben sok riporter nyomozta ki. és néhány hétig együtt dolgoztunk. Blomkvistnek részletesen el kellett mesélnie. Blomkvist leült. Még két kilométerre sem volt Svavelsjőtől. amíg felmegy Palmgrenhez. – Két éve ismertem meg Lisbeth Salandert. Végül aztán nem tudott tovább a házban maradni. Aztán csak visszament a házba. Felrohant a lépcsőn a szobájába. mert negyedórán belül megérkezett.http://www. aki a közelben lakhatott. ő Salander jó barátja. hogy Palmgren nem volt képes segíteni Salanderen. hogy adatokat gyűjtsön nekem. hogy félt a sötétben. aztán valami olvasnivaló után nézett Lundin polcain. Azért béreltem fel. Páciense mély depresszióba zuhant. Latolgatta magában. és egész nap a Salander utáni hajszát követte nyomon az újságokban és a tévében. Arra kérte Blomkvistet. amit Sivarnandan szerint az okozott. Dr. Sivarnandant. amikor Blomkvistet bevezették hozzá.és egy konyhaasztal. akkor csak ült a szobájában. mi a szerepe az egész történetben. De ez sem segített. ehhez mindig értett. Először azt szeretném. így a személyzetet utasították. valamint két szék állt. és egy zsákba tömködte a holmiját. ahol akkor éltem. . és mindent bevetettek. Talált néhány férfi. hogy várjon. Le is rendezte azokat az ismerőseit. Meglátogatott ott. egy szó sem jelenhet meg róla a sajtóban. Az idegességet zenehallgatással próbálta leküzdeni. óhajtja-e fogadni. de előtte sokáig toporgott az ajtónál. aki azt állítja. – Nem is fog.hunebook. egy író. és odacsoszogott a másik székhez. Nagyon megrázták a Salanderről megjelenő hírek. hol van Palmgren. Két perc múlva már a fehér Volvóban ült. amit én mondok. amikor két rendőrautó húzott el mellette a falu felé tartva. hogy a lehető legközelebb marad az igazsághoz. hogy Lisbeth barátja. hogy senkit ne engedjenek be hozzá. ami bizonyos szempontból megvilágítaná a múltját. De akkor is zavaró volt… Utálta a sötétet és az egyedüllétet… a lényeket. amik a sötétséget és a magányt lakták… Nagyon szerette volna. és kétségbeesetten keres valamit. szorongása egyre erősödött. Dr. hogy mennyit kell elmondania Palmgrennek. Lerendezni másokat. Dr. és megkérdezi. Palmgren aprócska szobájában egy ágy. Ha pedig nem. ha már hazajön Lundin. A rehabilitációs kezelést is megszakította. mire nagy nehezen be mert lépni. Aztán úgy döntött. hogy őt ne vegyék észre a szomszédok. Sivarnandant nehéz volt meggyőzni. akiket szórakoztatott az ilyesmi. Palmgren elmosódó beszédét eleinte nehéz volt megérteni.

Hiszem. ritka ronda kanapéja volt. arról. hogy önt sokat zaklatták már az újságírók. hogy Lisbeth megmentette az életemet. Blomkvist megállt. – Hallottam. hogy a gyilkosságok hátterében egy Zalacsenko nevű ember áll. Amikor utoljára láttam. – Alekszandr Zalacsenko… – motyogta Palmgren. Amikor Blomkvist befejezte. A születési anyakönyvi kivonata. Aztán felfogta a szavait. hogy nem egy újabb eszement cikkhez gyűjtök anyagot. Körülbelül egy hónappal az agyvérzésem előtt. hogy egy időre nagyon jó barátok lettünk. A körülményekről nem tudok semmit. egy kopott. Aztán beszámolt a munkájáról is. Szóval. Lisbeth anyját Agneta Sofia Sjölandernek hívták. amikor még én jártam nála. és hogyan keveredett bele ő az ügybe. hogy ártatlan. akik habozás és hátsó szándék nélkül az ő oldalán állnak. Palmgren hirtelen felnevetett. Palmgren szeme felvillant. – Milyen volt a kanapéja? – Hát. Aztán felnézett dr. már több helyen kiszakadt a kárpitja. – Hogy micsoda…?! – Zalacsenko a hetvenes években jött ide. Elég jól megismertem. Ha nem akar segíteni. – Lisbeth? De hát honnan tudná Lisbeth. Tizenhét éves volt. kétpetéjűek. tapasztaltabb férfi számára. – Zalacsenko Lisbeth apja… – ismételte el Blomkvist. – Hát a lakásán járt. Zalacsenko a hetvenes években jött Svédországba. mi történt.http://www. Szerintem az ötvenes évek elejéről való. amikor megismerte Zalacsenkót. Az ajtóból még visszafordult. Apa: ismeretlen. ahogy csak tudott. ami inkább krákogásnak hangzott. Erről sosem tudtam sokat. Valamiféle politikai menekült volt. Egyáltalán nem szeretett erről beszélni. annyi biztos. . – Szóval ismeri ezt a nevet? – Lisbethtől… És azt hiszem. Sivarnandanra. – Maga tényleg segíteni akar neki. – Kettő? – Lisbeth és az ikertestvére. doktor úr. van rá mód.hunebook. akkor csak mindkettőnk idejét vesztegetem. 1977-ben ismerkedett meg Lisbeth anyjával. Hiszem. de gondolom. Palmgren előrehajolt ültében. és kilógott a bélése. Blomkvist azt is elmondta Palmgrennek. Az egyik az volt. és a kapcsolatukból két gyermek született. Olyan tisztán beszélt. fontos lenne elmondanom valakinek ezt a történetet… ha netán meghalnék. hogyan ért véget a kapcsolatuk tavalyelőtt karácsonykor. amikor az orvos kiment a szobából. ha jól értettem. Én most csak a szavamat adhatom arra. és biccentett Blomkvistnek. Blomkvist először nem is értette. akkor itt az ideje. a barátjaként vagyok itt. de legalább tudom. De ez egy másik történet. – Te jóisten. Lisbeth miatt. hogy már ettől lehetett értékes. olyan ritka ronda. Sivarnandan. Mit gondol. Volt rajta két formátlan párna.com – ebook magyarul – Ez idő alatt két fontos dolog történt. és nagyon nagyra tartom őt. Egyike vagyok annak a néhány embernek az országban. mit mond Palmgren. hogy a vendégemet megkínáljuk egy csésze kávéval? – Természetesen – kelt fel a helyéről dr. hogy a részletekbe bocsátkozott volna. ami segít megérteni Lisbeth múltját. Camilla. A másik. Anélkül. Lisbeth elég szűkszavúan mesélt róla. ami egyre valószínűbb. amikor Lisbeth külföldre ment. Palmgren egész idő alatt nem szólt egy szót sem. könnyű préda volt egy idősebb. valami sárga mintával. kettő van belőle? – Nagyon különböznek. hol áll. amikor meghallotta Zalacsenko nevét. hogy hogyan gyilkolták meg Svenssont és Johanssont. Blomkvist bólintott. – Ha bármit tud mondani. megint felvillant a szeme. hogy ő egyáltalán a világon van? – Ó Lisbeth apja. De most mosolygott. – Egész ismeretségünk alatt mindössze egyetlenegyszer mondta el.

a korábbi esetekben mindig odament az apjához. – Ez rávall Lisbethre. És aztán történt valami. De persze nem így történt. hogy összetartoznak. Nem is házasodtak össze. mielőtt rosszul lettem. Az erőszak csak az édesanyjuk felé irányult. még akkor is.hunebook. – Védekező reakció. teljesen lenyűgözte. Salander. mert az édesanyját. fogott egy kést. aztán a legváltozatosabb módokon alázta meg Lisbeth édesanyját. hogy Zalacsenko minden. hogy meg kell valahogy semmisíteni azt az ostoba végzést a cselekvőképtelenségről. Salander nagyanyját tényleg Salandernek hívták. de 1979-ben Lisbeth anyja Sjölanderről Salanderre változtatta a nevét. akinek erről beszélt. amikor Zalacsenko megérkezett. – Szegény. – Ezt hogy érti? – Zala. És ezúttal közbelépett. de amint kiengedték. – Az bizony. amíg ki nem ment a szobából. hogy Zalacsenko időről időre felbukkant. hogy súlyos testi sértés áldozata volt. de aztán megint megjelent a lundagatani lakásban. Lisbethet azonban más fából faragták. Időnként elfenekelte Lisbethet vagy a testvérét. Van olyan okos. Keményen ivott. Lisbeth anyja a nyolcvanas évek legnagyobb részét állandó rettegésben élte le. Összesen ötször döfte meg. amikor a két kislány már megvolt. Úgy tűnik. . ha valaki megtudja. – Lisbeth történetének azonban vannak bizonyos aspektusai. biztos jövőről álmodozott mellette. mielőtt el tudta venni tőle a kést. Lisbethre és Camillára a szociális segélyszolgálat vigyázott. és arcon csapta. mintha mi sem történt volna. Joga volt felvenni ezt a nevet. Élvezte. A lány nyilván nyugodt. Agneta bezárta a lányokat a kisszobába. de leginkább azért. ha másokat verhet. Egy nap visszatért. mi folyik náluk. mert idegesítették vagy az útjában voltak. amiket nem értek – folytatta aztán. Nem is igen szólt hozzájuk. és súlyosan bántalmazta Agnetát. – A gyerekeket is bántotta? – Nem. – Agnetát tucatnyi alkalommal kellett kórházba vinni. hogy mi lesz. és régen közbe kellett volna lépni. amíg ő bent volt. Ha jól tudom. csak nem rendes ember. Mindent elfojtott. Aztán kiderült. akit ismerek. Úgy tűnik. Lisbeth közben tizenkét éves lett. – Elkezdtem felkutatni ezt a dolgot. Legalábbis Lisbeth azt mesélte. hogy az apja örökre elment. szegény Lisbeth… Palmgren bólintott. Kiment a konyhába. Nem voltak mélyek a sebei. ment tovább minden ugyanúgy. szadizmust és lelki terrort egyaránt alkalmazott. Akkor döntöttem úgy. hogy többről volt szó fizikai bántalmazásnál. épp. Csak szexért és italért ment oda. és fülig beleszeretett.http://www. de ő a legkevésbé sem akart megnősülni. aztán lefeküdtek Zalacsenkóval. a lányai egyáltalán nem érdekelték. Aztán Zalacsenko még időben bizonyságot tett róla. és engedély nélkül nem volt szabad kijönniük. és egy ápolónő kávét hozott be. hogy az anyját sosem bántották. Újra akartam tárgyaltatni az ügyét a körzeti bírósággal. Csakhogy a két bezárt kislány ezúttal másképp reagált. Palmgren csendben ült. hogy Agnetának muszáj volt ezt tovább tűrnie. Tökéletesen nyilvánvaló volt. már kezdte azt hinni. Lisbeth úgy emlékezett vissza. Néha hosszú időre eltűnt. Lisbeth úgy mondja. de vérzett. hogy megtörténtek a gonosz dolgok. és elrohant. Az anyjuk mindig beküldte őket a kisszobába. Mikor a verésnek vége lett. Kopogtak. Fegyverrel fenyegetőzött. – Mik voltak azok? – Zalacsenko eltűnt néhány hónapra. és már ő maga is elhitte. és vállon szúrta vele Zalacsenkót. mint a leszúrt malac. annak kifejezésére. – Én voltam az első. mint bárki. és megölelte. És akkor az hirtelen ütni kezdte. Körbemutatott szűkös lakosztályában. És mindig ugyanaz történt. De nem történt semmi. – Jézusom… – nyögte Blomkvist. de akkor jött az agyvérzés… és itt tértem magamhoz. hogy nem akármilyen pszichopata.com – ebook magyarul Gondolom. Gondolom. Camilla pánikba esett. És egyre csak rosszabb lett minden. Olvastam a róla készült feljegyzéseket. Kizárólag az egész rendszer összeomlásaként tudom értelmezni azt.

hogy egészen elhűlt tőle. Sőt. aki beszélt vele. – Zalacsenko megint hónapokra eltűnt. – De túlélte. Emberek rohantak oda. szerez egy nagyobbat. amit előtte megtöltött benzinnel. – Viszont rettenetes fájdalmai voltak. Aztán odaértek a rendőrök is. Lisbeth várta. Rettegett tőle. amelyekről nem is tudott. Leginkább a Björck által 1991 februárjában iktatott jelentés érdekelte. amikor beszállt az autójába. hogy hagyják Zalacsenkót. Az arca. amit kiejtett és minden mozdulatra. hogy jött hozzájuk egy férfi. Utána egy égő gyufát. Félrelökték. hogy a sok felnőtt közül. és mit mondott. Arról pedig az orvosnak hivatalból értesítenie kellett volna a rendőrséget. és több más testrésze is súlyosan megégett. Felelősséget érzett az anyjáért. Lisbeth iskolában volt. Salander még egyszer átolvasta az anyagot. és kigurulnia. Megérkeztek a tűzoltók. Az egész egy katasztrófa volt. Felfedezett néhány olyan dolgot az életéből. Blomkvist hirtelen megértette. és beszélt Agnetával. És valaki megfizet érte. – Tehát ezek voltak a gonosz dolgok? – Nem. Lisbeth pedig a St. Az iskolából is lógott. és a tanúk rá mutogattak. nem. – De Zalacsenko nem bántotta Lisbethet? – Őt nem. Más néven mutatkozott be. hogy mondjon neki valamit. – Megbocsátott…??? – Ezt a kifejezést használta. Nem is értem őket. amit tett összesen három találkozásuk során. Az egész világhoz úgy áll hozzá. és ő próbálta rávenni őket. – Azt hiszem. Épp akkor jött ki a lakásból. mennyire komoly a helyzet. Minden arcvonására emlékezett. de talán nem is értette. Stefan gyermekpszichiátriai klinikára került. csak a szemébe meredt. Bedobott az autóba egy tejesdobozt. – Palmgren halványan elmosolyodott. – Mi az? – kérdezte Palmgren. Először is. Björck. hogy Zalacsenko megbocsátott neki.com – ebook magyarul – Hát igen. és kinézett az ablakon Djurgården felé. hogy vigyázhasson az anyjára. és eloltották az autót. – Te jó ég… – Kétszer próbálta megölni az apját. Hogy rohadnának meg… Lehunyta a szemét. az egészet kívülről tudja. amikor hazaért. Az egyik lábát amputálni kellett. Akkor érte utol az apját. hogy ha puskát fognak rá.hunebook. amikor Zalacsenko felbukkant. tudom. Zalacsenko égett a kocsiban. muszáj volt orvoshoz mennie. Nem szólt semmit. minden szóra. de a lába beleakadt a biztonsági övbe. ki volt. és felkészült az érkezésére. Lisbeth bement a lakásba. De csak folytassa. és kinyitotta a Miriam Wutól kapott cigarettatárcát. De éppen azon a napon. A mentők is megjöttek. hogy Zalacsenko komolyan bántani fogja. Annak ellenére. mi történt. hogy úgy gondolta. annyi minden került hirtelen a helyére. Sikerült kilöknie az ajtót. Lisbeth készült erre. – És? – És semmi nyomát nem voltam képes felfedezni a dolognak. Ezért félek olyan rettenetesen attól. és az anyját vizsgálják meg. de mintha senki sem ügyelt volna rá. hogy mi lesz most. aki nem mert elmenni a rendőrségre vagy szakítani Zalával. . melyik volt Björck. Lisbeth emlékszik rá. De másodjára következményei is lettek. és elcsapkodták a lángokat. – Lisbeth Salanderrel nem jó kikezdeni. Zalacsenko sérülései elég súlyosak voltak. Ha a Lundagatan közepén máglyaként lángol egy férfi. Vagy valamelyik kollégája. amit magáról talált Bjurman irattartóiban. Még két dolog történt. Sven Jansson. Fel akart takarítani Zalacsenko után. mint maga a pokol. de sejtette. Nem volt benne biztos. De aztán az édesanyja közölte vele. az nehezen marad észrevétlen.http://www. mi történt. és eszméletlenül találta az anyját a konyhapadlón. Az ablak mellett ült. Rágyújtott. Letekerte az ablakot. Próbálta megmagyarázni. De nem tudja.

akit felelősségre vonhatott volna. Bjurman. rögtön azután. Egy pisztoly az ő ujjlenyomataival… Zalacsenko. Csak egyetlen ésszerű válasz lehetett. Agneta Salander ügyvédje utánanéz a múltjának. Túl fiatal volt még. Zalacsenko úr? Mi a valódi neve? Honnan származik? Ha Salander a szociális segélyszolgálathoz kerül. Vagy nem volt még svéd személyazonossága. Tisztelt Kormány! Komoly beszédem lesz önökkel. mit szólna az egészségügyi és szociális miniszter. A St. és jó mélyre elásták. Gunnar Björck. Nála volt a videó. Még csak tokba sem tette. Nem volt szabad. hogy van valami kapcsolat Bjurman és Zala között. amióta két évvel ezelőtt megmutatta Bjurmannak. vagy leleplezze. akivel beszélhetek. Ez volt a penge. Ő csak a valódi nevét ismerte.hunebook. egy óra is elmúlt. és csak teltek a percek. Zalacsenko is a nemzetbiztonságnak dolgozott. Salander már értette. De mindenki más hiányában. mire a rendőrök bementek a lakásba. hogy bárki azonosítsa. Teleborian is jó alanynak tűnt. Megkereste Zalacsenkót. akkor is kiderülhet valami. amit a torkán tartott. Az a veszély fenyegette. mi történt. aki majdnem leleplezte az egyik legszigorúbban őrzött államtitkot. Zalacsenko hálózata… melynek néhány csápja a Svavelsjői MK-ig nyúlik… . hogy Svensson leleplezi. Egy olyan titkot. Zalacsenko nem létezett. Nem jelentés volt ez. amin Bjurman megerőszakolja. Agneta Sofia Salander eszméletlen volt. Aztán rápecsételték. de ő már az első perctől kezdve világosan látta. nem tudhatta. Elgondolkodott. Annyi év után Zalacsenko hirtelen életre kelt. hogy ő megtalálta a revolvert Bjurman íróasztalának fiókjában. A vizsgálatot megbízható személynek kellett lefolytatnia. Két lövés. Hanem álca. mint Agneta Salander. és miért nem jutott hozzá még mindig Ekström ügyész. Ha Zalacsenkót megvádolják az életveszélyt okozó testi sértéssel. és a kezébe vette. A valódi nevén mutatkozott be. Csak véletlen volt. Pecsétek tanúsították. amint az őt cselekvésképtelenné nyilvánító végzést megsemmisítik. vagy akit a kivégzések végrehajtására küldött. valaki ott is elkezdhet vájkálni. A magyarázat szinte megőrjítette. Rátalált a kapcsolatra. hogy szigorúan titkos. elengedte volna. amelyről nem is tudott. Még egyszer átgondolta. hogy komolyan el kell beszélgetnie vele. Peter Teleborian. Ha nyugton marad. hogy az irat a nemzetbiztonsági törvény értelmében szigorúan titkosnak minősül. Ezért nem találta meg soha sehol.com – ebook magyarul hirtelen egy rendőrautó hátsó ülésén találta magát. hogy Zalacsenko majd leveteti vele. a percek. és az íróasztal fiókjából elővette a Bjurman feliratú DVD-t. miért nem tudott hozzájutni Palmgren. Nem Zalacsenko volt a probléma – hanem Lisbeth Salander. ha egyszer találok valakit. Agysérülést szenvedett. ha a minisztériumára Molotov-koktélt dobna valaki. Hol dolgozik. De kapott egy nevet a svéd kormánytól is.http://www. vagy nem mondta el neki. Futólag eltűnődöd rajta. Soha nem épült fel. Talán arról álmodozott. hogy ne találja meg senki. És ugyanilyen mélyre ásták Salandert is. Hanem valami nemzetbiztonsági görény. Stefan. Nem a rendes rendőrség készítette. Megjegyezte magában. hogy vádat emelhessenek ellene. Zalacsenko nem sokkal Svédországba érkezése után ismerte meg az anyját. aztán visszarakta a fiókba. a percek. hogy a többi részét feltakarította ennek a mocsoknak. A tenyerén méregette egy ideig. Bjurman kapkodott. Nem nézte meg. El tudta képzelni az újságok főcímeit. Zalacsenko fontosabb volt. és megtalálták az anyját. Svensson és Johansson. De még mindig nem értett mindent. az eszelős kölyök. egyenként átnézte a kirakós darabkáit. miért nem olvasta senki a jelentést. de ha kivizsgálják a benzines támadást. Értette. Bjurman kutakodott az életében. Felpattant. Így meg – ha sikerül a terve – örökre Zalacsenko ölebe lett volna. És mégsem állt össze a kép.

amit az a leszbi Modig ugatott. és a szeme majd kiugrott. és a Skeppsholmen melletti citadellát nézte. – Csak ez a sok titok… – folytatta Palmgren.com – ebook magyarul A szőke óriás! Ő a kulcs.http://www. Muszáj volt kialudnia magát. Aztán a Gröna Lund hullámvasútját. – Nem értettem az összefüggést. hogy mennyire. Nem igazán… – Lisbeth igen jól bánik a komputerrel. amelyek szerint nem épelméjű. Blomkvist tűnődve bólogatott. Arról neked fogalmad sincs. hol volt. – Lisbeth azt mondta. Az esti híradó elejére felébredt. Annyira akarta. Teleboriant el fogja érni a riporteri kíváncsiság. nem kérdezte. És mi a franc köze van ehhez a Svavelsjői MK-nak? Talán mégis van valami abban. és olyat tett. Őt akarta elkapni. A telefonját kikapcsolta. Bekapcsolta a mobilját. amíg meg nem említette Zalacsenkót. hogy halad a Lisbeth Salander utáni nyomozás. csak hűvösen közölte vele az utasításait. – Nem. Szorul a hurok. Valósággal megbénította. olyan hangon. új irányt vett a nyomozás. mialatt bujkált. Fasténak sok volt a reggeli cirkusz. hogy a keze is megfájdult. – És ezt persze nem mondta el a rendőrségnek. hol van Zalacsenko. – Szóval… a helyzet az… hogy kapcsolatban voltam vele. és Faste váltja Holmberget a nykvarni helyszínen. Bublanski este nyolc után végre elérte Fastét a mobilján. Meg kell találnia. és már vagy egy órája szakadatlanul beszéltek. beült egy kocsmába a központi pályaudvar mellett. A számítógépen keresztül. Vagyis miközben a többiek üldözhették Salandert. óvakodjak tőle. Aztán hazament. Aztán Palmgrenre nézett. – Peter Teleborian… – Neki is biztosan van valami boltja Björckkel. miközben forrt benne a harag. úgy szorította a telefont. amit valami filmben hallott: Aaaaaapuuu. hogy elmondja. . – Üljön le. hogy a híradóban megnézze. rejtélyes üzeneteket küldött. de mindig a jó irányba igazított. Salander meglőtte a Svavelsjői Motorosklub vezetőjét. amit látott. Palmgren sóhajtott. olyan nincs… Salander kellett hogy legyen. amit addig szolgálatban még soha. Csak rövid. és lefeküdt. Nyilván összedolgoznak. amikor meglátta a fő híreket. Azt mondtam. zuhanyozott. ahogy Blomkvist fel-alá járkál a kis szoba ablaka előtt. Nem. Palmgren összehúzta a szemét. és elment. Akármi történt is. neki csikkekre kellett vadásznia az erdőben. elkaplaaaaak… Fél nyolckor bekapcsolta a tévét. Este fél nyolcra járt. Magában beszélt. – Ezt mikor mondta? Blomkvist néhány pillanatig nem felelt. Nem udvariaskodott. Fogta. Palmgren nyugodtan figyelte. azonosítani kell egy másik gyilkost. Hajtóvadászat a déli külvárosokban. és rávennie. Csak a szakvéleményeket láttam Lisbethről. Holttesteket ástak ki Nykvarnban. Újabb cigarettára gyújtott. mert elhordja a cipőjét. Blomkvist úgy tett. és lehajtott két sört. Szinte azonnal hívta az a tetű Bublanski. Végül Palmgren megveregette az asztal lapját.hunebook.

De Lisbeth egészen elbűvölt. hogy miért nem nézett utána ennek az ügynek. Aztán rosszul lettem. Sajnos… Igaziból csak a metróban történtek után álltam ki mellette. . neki nem volt köze az ügyhöz. mindig csak rosszabb helyzetbe került.††† – Azt viszont nem értem – mondta Blomkvist –. amiről úgy érzi. hogy pszichotikus. – Sosem gondoltam úgy. hogy nem tudtam eleget. Ennek eredménye lett az. – Björck nyilván nem rohangált a bírókhoz. Megakadályoztam. ha elég keményen próbálkoznánk. Korábban és sokkal erélyesebben kellett volna cselekednem. de nagy túlélő. hogy az iskolában és egyebütt is voltak problémái. meg kell tennie. azt maga is elfogadja. Néhányszor beszéltem Teleboriannal. Alaposan átgondolta. és együtt megpróbáltuk nevelőszülők segítségével visszailleszteni a társadalomba. hogy egy kis bizalommal legyen irántam. ††† Astrid Lindgren mesekönyv-sorozatának címszereplője – a ford. hogyan döntsenek. Néha az is eszembe jutott. – Mikor a jogi képviselője lettem. Miután kiengedték az intézetből. Aztán megteszi azt. – És hogyan kezdett Zalacsenkóról beszélni? – Fel-felvetettem. Addigra megismertem és megszerettem. Remélem. Ez felkeltette volna a figyelmüket.hunebook. az akkori népjóléti minisztertől kaptam a megbízást. hogy megmondja nekik. – Ezt hogy érti? – Gondolom. hogy Lisbeth nem hajlandó tárgyalni sem pszichológusokkal. Azt hiszem. A kérésemre csináltatott egy értékelést. Akik azonban a maga javaslatát fogadták el. ami meggyőzi a bíróságot. az intézet akkori vezetőjével. és… mindig csak halasztgattam. – Amikor megpróbálta. Az első évben nem is láttam Lisbethet. és odabent a legjobb kezelést kapja. De beszéltem Jonas Beringerrel is. Nyilván ez sem volt véletlen. hogy Teleborian és a többiek olyan képet fessenek róla a szakvéleményükben. aki azt mondta. Palmgren megint sóhajtott. És semmilyen svédországi nyilvántartásban nem találtam egyetlen Zalacsenkót sem. – Amikor maga rosszul lett. Bátor volt. – Mindig az volt a baj. aki átvette Björck helyét. tud róla. Stefanban. aki egyedül próbálja megvédeni az anyját egy pszichopatától. hogy cselekvésképtelennek nyilvánították. Talán ön is sejti. De azt akarta. még éveknek kellett eltelnie. Nehéz sorsa van. – Cserbenhagytam – mondta. – És maga végig támogatta. – Ez azért nem ilyen egyszerű. hogy beszélni akar velem.http://www. Bjurmant nevezték ki gyámnak. mi történt. csak egy volt a sok problémás fiatal közül. mert még bent tartották a St. El akarta magyarázni. Nem hiszem. és hogy hogyan látja ő a történteket. mire becsukják egy elmegyógyintézetbe. – Nem eléggé. hogy bezárják. Akkor mondta el a történetet Zalacsenkóról. de arra gondoltam. hogy valaha bizonyítani tudnánk. de azonnal elkezdtem a kutatást. Van egy zsák aranya. mint Harisnyás Pippi-nek. és azóta takarít Zalacsenko után. sem a hatóságokkal – mondta Blomkvist. hogy visszavigyék az intézetbe. – Így már nem csoda. Stefan Brådhensjőtől. hogy ez elég sok volt nekem egyszerre. talán megtalálhatnánk… azt a valakit. hogy mindig talpra esik. akikkel dolgom akadt. Annyira nehéz sorsa azért nincsen. és engem neveztek ki a gyámjává. Senki nem védte magánál jobban az érdekeit. hogy meg kellene semmisíttetni a cselekvőképtelenségéről szóló végzést. Lisbeth az ügyfelem volt. A kisgyerek. Éhezni nem fog. de soha egy szót sem szólt Zalacsenkóról. hogy Lisbethnek csakugyan van valami baja – mondta élesen Palmgren. Végtelenül szomorúnak látszott. – Nem kell magát hibáztatnia. hogy gyámság alá kellene helyezni. hogy talán csak képzelte az egészet. de nem hallgatta meg senki. Ekkor tizenöt éves volt. és megpróbálta elérni. – Nem.com – ebook magyarul – Nagyon bízom abban a képességében. aztán egy nap felhívott. hogy nem sokat tettem ennek a megszüntetéséért. De az az igazság. Majdnem hárommilliárd koronát nyúlt le.

Viszont komoly nehézséget okoz neki a másokkal való kapcsolatteremtés. Ha elolvassa az Asperger-szindróma leírását. – Fotografikus memóriája van. és el kell dönteni. Blomkvist bólintott. akkor azt hiszem. hogy nem bántja azokat. De azt hiszem. Sivarnandan. ami illik Lisbethre. Átlagos vagy átlagon felüli intelligencia. rávettem. Minden pszichiátriai szakvéleményt elolvastam. – De ha Lisbeth Salander érdekli önöket. – A kérdés az. Olyasmiket. Ebben a pillanatban kopogtak. talál néhány tünetet. – Ismerem. abban egyetérthetünk. hogy tud erőszakos lenni – Palmgren lehalkította a hangját –. – a ford. és minden kérdésre helyes választ adott. ha néznék a híradót. hogy Lisbeth Salander más. akik békén hagyják.hunebook. melyik legyen a hatodik a sorban. – Én is próbálkoztam velük. Asperger-szindrómás vagy valami hasonló. amikor együtt dolgoztunk. de gyenge kapcsolatteremtő szociális beilleszkedőkészség jellemzi. ha így telik a gyerekkorom. jobb lenne. és körülbelül a felét sikerült helyesen megoldanom. Jegyezzük meg. Ő egy pillantást vetett a lapra. és belépett dr. Az emberek 98 százalékánál magasabb IQ-t mutató egyének nemzetközi szervezete Az autizmus enyhébb formájának is tartják. ahol mutatnak öt különböző szimbólumot. De tény. Két estém ment rá. Egyik karácsonykor. ‡‡‡‡ . de legalább ugyanannyi olyat is. félelmetes erővel képes viszszavágni. Nekem is lettek volna problémáim. – Azt tudom. Rájöttem. Úgy véltem. hogy most mit tegyünk – mondta Palmgren.com – ebook magyarul – Minden újság megírta. – Imádja a rejtvényeket. mint a többiek. és tisztelettel bánnak vele. amikor átjött hozzám vacsorázni.http://www. – Ezek a problémák messze nem csak az otthoni gondokról szólnak. hogy oldjon meg néhány feladatot a Mensa‡‡‡‡ intelligenciatesztjéből. – Megtaláljuk Zalacsenkót – felelte Blomkvist. – Elnézést a zavarásért – mondta. és még csak diagnózis sincs bennük. Sakkozott már vele? – Nem. ami egyáltalán nem. ha provokálják vagy fenyegetik.

A hurok. hogy az enskedai áldozatokat lőtte volna le. esetleg kettőt. nem tudja megerősíteni a pletykát. . az ujjlenyomataira a gyilkos fegyveren. csak azt bizonyítja. Nem. Azt is biztosan tudjuk. Armanskij és Blomkvist gépére. Ekström levelezése sok érdekes üzenetet tartalmazott. és azt különösen nem. aki a lundagatani ház elől rabolta el. A levél hevesen kritizálta Ekström eddigi tevékenységét. hogy fegyvere van. A rendőrség aznap körbevette Stallarholment. miután súlyosan megsebesítette egy óriási termetű férfi. A Salander elleni vadak egyetlenegy bizonyítékra alapulnak. Nem. A tudósítás szerint a rendőrség egy harmadik helyen is ásni készült.com – ebook magyarul 29. emlékeztetem. és akármilyen a pszichológiai profilja. Az állapotát súlyosként jellemezték. Az arca úgy nézett ki. Valami változás történt ebben a nyomozásban. Felment a netre. van-e valami kapcsolata Salandernek a Pokol Angyalaival. és (e) azonnal kezdjék el keresni a Zala néven ismert illetőt. ami 5 óra 22 perckor érkezett. hogy a stallarholmeni incidenst megemlítik. hogy Salandernek. két holttestet találtak az erdőben. Az egykori ökölvívó. FEJEZET Április 6. És aztán ott volt a hajsza a szökevény Lisbeth Salander után. Nils Bjurman nyaralója mellett került sor. Amikor kijött a kórházból. és veszélyes. és az is lehetséges volt. Előző este óta nem kapcsolta be a számítógépet. Salander a homlokát ráncolta. Nem. A södertäljei rendőrség (eddig) két holttestet ásott ki a raktár közelében. azt sem tudja megerősíteni. és miután elolvasta a híreket.. ami Carl-Magnus Lundin unokatestvérének tulajdona. hogy (a) Modig nyomozót azonnali hatállyal helyezzék vissza a nyomozócsoportba. de arra a viharra nem készült fel. Nem. hogy ő hogyan került a nykvarni raktárba. és napközben sem volt lehetősége meghallgatni a híreket. hogy lőtt volna vele. Estére a rendőrség kész volt elismerni. A befejezés gyakorlatilag ultimátum volt. de azt nem. hogy szerepelnek az ügyben mások is. semmi nem utal arra. Miriam Wu kórházban volt.hunebook. hogy alvilági bandaháború folyna. Az eseményre a meggyilkolt ügyvéd. de nem kívánt nyilatkozni. Ekström sajtótájékoztatót hívott össze. Paolo Roberto mentette meg. de végig csak köntörfalazott. mintha tíz menetre hátrakötötték volna a kezét. bármi köze lenne ezekhez a halálesetekhez. főleg Bublanskiét. ami a hírekkel tört rá. egyre szorul. hogy talán mégiscsak átjutott a kordonon.. hogy kihallgathassák a gyilkosságok körülményeivel kapcsolatban. Arra nem volt magyarázat. Megsebesítette a Pokol Angyalainak egy motorosát. hogy kézbe vette a fegyvert. megrohanták a riporterek. mondták. egymás után belépett Ekström. hogy egyedül Salander lenne a felelős az enskedei gyilkosságokért. csütörtök Salander reggel még viszonylag nyugodtan ment ki Bjurman nyaralójába. szerda – április 7. akármilyen erőszakos. Bublanski követelte. nem tudja. ahol Miriam Wut bántalmazták. Ami. hogy nem ez az utolsó. (b) a nyomozás irányuljon más lehetséges elkövetők felé. Csakis azért keresik. Elhangzott róla.http://www. Arra számított. Gyakorlatilag elképzelhetetlen. Nem messze attól a helytől. hogy Salandert is látták a nykvarni raktárban.

Arról azért Bublanski gondoskodott. hogy még mindig nyitott a kérdés. A technikai részlegnek is ment egy levél. Armanskij gépén Salander még meglepőbb információkra bukkant. majd távolítsák el az épületből. – Beszéltem Bublanskival. és az óvárost nézte. hogy a Miltonnak semmi oka nincsen egy volt alkalmazott mellé állni. Fel akart menni Mimmihez. mint a rendőrségen. – De nem is az volt a feladatod. majd leült. amit Mikael Blomkvist mond. Mimmit megverték. képtelen a lakásban maradni. Mellékutcákon haladt a Ringvägenig. amivel szolgálhatok. és olvasni kezdte. Mindenről ő tehetett. Kitettek a nyomozásból. Bohman Armanskij asztalára tette a dossziét. – Nem. Rájöttem. és nekivágott az éjszakának. hogy ha Hedström megjelenik. Sajnálja is. azon a címen. így újdonság sem volt rajta. – Hans Faste… – Hans Faste egy baromarcú. – Nem probléma. De a legérdekesebb Armanskij és Frank Alenius. . Salander átkozta önmagát. – Nem bizony – helyeselt Armanskij. hogy magához vehesse a személyes holmiját. Armanskij az ablaknál állt.com – ebook magyarul Bublanski azt is közölte. Sonny. de Hedström miatt nem tehetett mást. Az igazi probléma az. akit ártatlannak gondol. amit az elmúlt két hétben Bohman leadott neki. Armanskij nyersen azt írta vissza. és a végére már Bublanski is elvesztette az irányítást. Küszködött a bűntudattal. hogy az én valódi dolgom meggyőződni arról. Az ő lakcíme titkos. majd megállt a Söder kórház kocsifelhajtójának elején. amit jónak lát. a Miltonnál könnyebben boldogulok. Most már semmiben sem vagyok biztos. mégpedig nem éppen csöndesen. A bérezési osztállyal folytatott rövid levélváltásból kiderült. Armanskij azt kérdezte.hunebook. És rávette Mimmit. Alenius azt válaszolta. aki gyilkosságot követett el – ez rossz fényt vetne a cégre. a Milton ügyvédjének levelezése volt. őt nem fenyegette semmi. ha az volt a célunk. és hál' istennek Hedström nem tudta meg. Egy kupacba gyűjtött minden anyagot. – Nem a te hibád – mondta Fräklund. Blomkvist az előző nap reggele óta nem kapcsolta be a gépét. hogy ha a követelései nem teljesülnek. De nem is ő volt az igazi probléma. Az volt minden bűne. és kórházba került. ha esetleg letartóztatnák. Fräklund kinyitotta. hogy Salandert hamisan vádolják. hogy minden nyomnak a végére járjunk. hogy ismerte őt. hogy megtaláld Salandert – szólt közbe Armanskij. hogy meg kell válnia tőled. amit bárki megtalálhatott. hogy Niklas Hedström azonnali hatállyal távozott a cégtől. otthagyja a nyomozócsoportot. vajon Salandernek tényleg köze van-e a gyilkosságokhoz. Ekström válasza annyi volt. Pedig semmi köze nem volt az egészhez. Egyre inkább hajlok afelé. hogy ő a tettes. hogy van valami abban. – És mit gondolsz erről? – Kezdetben meg voltam róla győződve. – Kaphatnánk egy összefoglalást? – Nos. Kész csőd volt a nyomozás. hogy Salander piszkosul ügyesen tünteti el a nyomokat maga után. A szolgálatos biztonsági vezető utasítást kapott. hogy tegye. Kabátot-bakancsot húzott. – Ez az utolsó jelentés. hogy itt. és ő támogatni akarja azt a korábbi alkalmazottat. és kávét töltött. akkor nyilvánvalóan kudarcot vallottunk. hogy ő lakjon a régi lakásában. hogyan lehetne a legjobban képviselni Salandert. – Vagyis azonosítanunk kell a valódi gyilkost. a résztvevői egymással versengtek. és ő is leült. hogy érvénytelenítsék Hedström kulcskártyáját. hogy nem lesz semmi baj. kísérjék az asztalához. hogy megtaláljuk Lisbeth Salandert. nem is a nyomozók hanyagsága. és megmondani neki. Hogy lehetett ennyire felelőtlen? Ilyen erővel ő maga is megverhette volna! Fél tizenegyre úgy érezte. Kezdjük elölről az egész nyomozást? – kérdezte Armanskij. Annyi minden nem vág össze. Jó munkát végeztél.http://www.

és ágyba bújt. de ezt elfelejtette. azonnal keress meg! Ez az egész szörnyűbb. A dokumentumot 0 óra 52 perekor hozták létre. az ő életének vége. Nevetséges. Mint a legokosabb kismalac. Salander lassan újra elolvasta az üzenetet. mint valaha is gondoltam. Új dokumentumot hozott létre. Beszéltem Holger Palmgrennel. Az ő lakásáé. és azt hiszem. azt is. HÍVJ FEL. Éjfél után ért haza. és megnyitotta a <LISBETH SALANDER> mappát. hogy még mindig nem frissítette a kutatási naplóját. Jót akart neki. hogy megnézze a választ. majd megnyitotta a <LISBETH SALANDER> mappát. Blomkvist hátán végigfutott a hideg. Egykor felkelt. hogy jön a képbe Bjurman. Egy borvörös pulóvert vett fel a szürke zakó alá. és csak három órát aludt. és bekapcsolta a számítógépet. De rohadt okos vagy. És talán azt is. Salander kulcsai. Felvett egy elnyűtt farmert. Még sosem lépett be ide. hogy a barátom voltál. nehogy észrevegyék. Reggeli közben valami fém csillant a szemébe a mikrsütő mögül. Nem értem. reggelit készített. Nagyon fázott.hunebook. Olyan volt. Salander szerelmes… Röhej… Blomkvist fél hétkor ébredt. Bekapcsolta a kávéfőzőt. kismalac. Megnézte a harmadik kulcsot. hogy reszketni kezdett. Bement a vendégszobába. de összevissza csapongtak a fejében a gondolatok. Három nagy és három kicsi. Azt hiszem. azt is tudom. Egy postafiók! Lisbeth Salandernek van egy postafiókja! . ki ölte meg Dagot és Miát. és miért zártak be téged. Tudom. A lundagatani támadás után találta. így hát levetkőzött. AZONNAL KERESS MEG. de még hiányzik néhány fontos részlet. mi volt Teleborian szerepe. Nem pont ebben reménykedett. Ráklikkelt. és rádöbbent. Nem értette meg. Azt odaadta Modignak. Meglepve tapasztalta.http://www. és meztelenül sétált fel-alá a sötét lakásban. és bámulta az éjszakát. Nyilván nem a lundagatanié… A három kis kulcsot közelebbről megvizsgálta. a lakásajtó és a hevederzár kulcsa. A három nagy nyilván a kapu. Belenyilallt a felismerés. kicsoda Zalacsenko. Segíteni akart. Nézegette a kulcscsomót. ahol csak egy ágy és egy asztal állt. mint egy búcsúlevél. bekapcsolta a kávéfőzőt. Lisbeth. Már értem. még mindig van mit megoldani. Mikael. és annyi mindent akart neki mondani. és biztos leesett. hogy miért. hogy hetek óta nem ért rá mosni. Salander a világ ellen. Csak egy megoldás létezett. és válaszolni akart. és a mikró tetejére rakta őket a táskájával együtt. A villájával kihalászott egy kulcscsomót. Hátát a falnak vetve a padlóra ült. Talált egy új dokumentumot.com – ebook magyarul De aztán egy rendőrautó kék villogóját vette észre. bekapcsolta az iBookot. Az egyik valószínűleg a Kawasakié volt. Akkor sírva fakadt. Belépett Blomkvist gépébe. A 24914-es számot pecsételték rá. hogy mi történt. hogy bármi legyen is. De nem tudott aludni. A másik mintha valami széfé lett volna. és behúzódott egy kis utcába. A konyhába ment. a címe ez volt: [Lisbeth-FONTOS] Megnézte a tulajdonságait. Még a tizenharmadik születésnapja előtt vége volt. Azt hiszi. Valamivel hajnal előtt Salander lezuhanyozott és felöltözött. Két órára úgy átfázott. Kalle Blomkvist nem tétlenkedett. Lisbeth Salander és a vendégszoba. és indult zuhanyozni. felkelt. pedig be sem állította a vekkert. Kösz. Nem volt tiszta inge. MEG TUDJUK OLDANI.

Aztán majdnem félrenyelte a kávét. egy a Csatorna-szigetekről és négy Gibraltárról. egyenként megvizsgálta a leveleket. Két kézre fogta Nieminen P-83 Wanadját. Még csak 6 óra 50 volt. és a férfi arcának szegezte. A csatolt dokumentációban Blomkvist talált egy adásvételi szerződést. A lakás ára huszonötmillió korona volt. Vagy a Rosenlundsgatan. akkor nincs sok értelme vitatkozni. Abból indult ki. és meg kell mondanom. A Ringvägen túl messze volt. . beült Berger BMW-jébe. Tisztelettel: J. Mindenféle lelkiismeret-furdalás nélkül felbontotta őket.hunebook. Volt itt egy garázs. szerelőműhely és autókölcsönző. – Nincs kedvem alkudozni. Átment a Hornsgatanra. Mindet a Wasp Enterprisesnak címezték. Talán a Hornsgatan.S. – Refik Alba? – kérdezte Salander. Ezek szerint Salander nem nézte meg túl gyakran a postáját. Betömte őket a laptoptáskája külső zsebébe. Kinyitotta. két részletben. Salander! Megerősítem. A levelet Jeremy S. hagyta a reggelit. Tíz másodperce van. Nagy örömömre szolgált a múltkori meglepő látogatása. most. amikor még a Lundagatanon lakott. Bízom benne. kézzel írt cetli szerint az üzlet fél nyolckor nyitott. Hadd tegyem hozzá. A kulcs tökéletesen illett a 24914-es fiók zárjába. Takaros kézírása volt. Gibraltár. – Igen. ##### A kurdok nem hivatalos fővárosa Délkelet-Törökországban – a ford. és követte a férfit az oldalajtón át az üzlethelyiségbe. nyolc a Kajmán-szigetekről. egy lakásról a Fiskargatan 9 alatti épületben.com – ebook magyarul Végignézte a södermalmi postahivatalokat a telefonkönyvben. leparkolt a Kvarter mozi előtt. mit akar? Még nem nyitottunk ki. és a válaszcím: Buchanan House. Kilenc Svájcból érkezett. hogy Salander akkor nyittatta a fiókot. diyarbakiri##### születésű kurd. Volt még rajta egy nyomtatott logó is. Átment az úton. és a Rosenlundsgatanra hajtott. Kézzel írták rá a címzést. Nagy kupac levelet talált. Most bénultan állt. üdítő változatosságot jelent számomra az Ön cége. Kicsit arrébb ment a Hornsgatanon. hogy meg lesz elégedve. Queensway Quay. Salander kőgazdag volt. a jövőben is szolgálatára lehetek. Az első huszonegy különböző bankszámlák alakulásáról tájékoztatott.http://www. Refik Alba negyvenkét éves volt. és felé fordult. hogy előteremtse. de az eredetit megtartom. Mosebackéban. és az ajtóra ragasztott. Megállapodásunk értelmében csatolom a teljes dokumentáció másolatát. és a Copacabanában reggelizett a Bergsundsstrandon. ahogy egy alacsony. McMillan jogtanácsos küldte. és már elege volt a fegyverekből. A huszonkettedik boríték vastagabb volt. hogy remélem minden rendben van Önnel. Amíg a tejeskávéjára várt. A kulcs nem passzolt. hogy ha ez az őrült nő bejött utána a boltba egy pisztollyal. Kedves Ms. A kibérelt kocsik listáját akarom látni. Aztán arra jutott. Kikapcsolta a kávéfőzőt. A másik meghallotta.M A levél január 24-én kelt. Remélem. sötét hajú férfi kinyitja az eskilstunai Auto-Expert oldalsó ajtaját. egy év különbséggel kifizetve. hogy számlájára az utolsó befizetés ez év január 20-án történt. Salander figyelte.

Most szépen bemegy a szekrénybe. Felment az E20-asra. azt mutatta. És most csukja be az ajtót. aztán március elsején. Az ügyfél neve Ronald Niedermann volt. – Szóval tudja. – Tudja. Elnézést a kellemetlenségért. és a bejárati ajtó mellett meglátott egy gumi ajtóütközőt. – Az ajtó mögött mi van? – kérdezte Salander. amiről Refik Alba fénymásolatot készített. A lap aljára Alba felírt egy mobilszámot. Levette. hogy áttörje. hogy egy stockholmi cím helyett csak egy postafiókot talált az ország másik végében. Végignézett a gép fölötti polcon sorakozó dossziékon. ki vagyok? Csend. és akkor nem bántom. hogy a férfi nem hívja a rendőröket. mire sikerült megnyitni a listát tartalmazó Excel-dokumentumot.http://www. tegye a padlóra. Az egyiknek a gerincén az AZONOSÍTÁS szó állt. – Hát… jól van. – Kap elég levegőt? – Igen… de mit akar? – Meg akartam nézni. de el fog tartani egy ideig. Salander azonnal felismerte a szőke óriást. Bosszantotta. de lemaradt a hírekről. – Oké. mintha nem történt volna semmi. Hallgatta. Már csak a vak nem ismer fel. az útlevelével igazolta magát. Felvette. és tegyen úgy. Bekapcsolta a rádiót. Már majdnem végeztem. harmincöt éves. amit kerestem. de ez nem a maga hibája. – Nyissa ki. Salander a helyére tette a dossziét.hunebook. A szekrényajtó elé odateszem az ajtóütközőt. és rúgja ide hozzám. Körülnézett. Nem fogom bántani. és a sarkon túl várakozó Corollához ment. nyugodtan kinyithat. Elhagyta a garázst. Először két hétre januárban. miközben a gép elindult. és Ronald Niedermannhoz lapozott. és Hamburgban született. majd nyugatra fordult. – Ne féljen tőlem. ahol gyorsan átvedlett Irene Nesserré. Az ajtó elég vékony. és csak valami kereskedelmi adót talált. ahogy David Bowie ezt énekli: . és a pisztoly csövével megkopogtatta az ajtót. Sose lát engem többé.com – ebook magyarul – A számítógépen van – mondta. A tény. Elég aprócska volt az esélye annak. hetenkénti fizetéssel. Alba úr. A számítógép igazi antik darab volt. Arboga felé. nyugton marad. Ezt is megtette. Néhány overall volt benne. Fél tőlem? – Igen. Pár perc múlva elmegyek. de érdemes volt legalább egy próbát tenni. – Jó. odament a szekrényhez. hogy Refik Alba lefénymásolta az útlevelet. – Kapcsolja be! Megtette. Az útlevél szerint német volt. A férfi szó nélkül engedelmeskedett. Egy örökkévalóságba telt. hogy Niedermann nem a barátja. Hosszú távra bérelték. Amikor januárban kibérelte az autót. és azóta nem hozták vissza. Nem kell hívnia a rendőrséget. Akkor irány Göteborg. és kikapcsolta a gépet. A fehér Volvót két alkalommal bérelték ki. csak egyszerű ügyfél. és egy göteborgi postafiók címét. – Az csak egy szekrény. – A mobilját vegye elő. De ez volt az egyetlen nyom. Windows '95-tel és 280 megabyte-nyi memóriával. bérelt-e maguktól egy bizonyos nő autót két évvel ezelőtt. Nem találtam meg. amin elindulhatott. – Hall engem? – Igen.

com – ebook magyarul „putting out fire with gasoline”§§§§ Nem ismerte a szám címét. a próféta szól belőle. „tűzoltás benzinnel” – a ford.http://www.hunebook. . de úgy érezte. •••• Kb.

Abban a pillanatban bekapcsolt a riasztó. Azt hitte. Stockholm egyik legelőkelőbb címe volt. Négy számjegy. Az első ötlete az volt. Galanshammarnál járt. A Millennium riasztója úgy volt beállítva. és minden névtáblát megnézett.hunebook. Valamiért nem is gondolta. 14. de úgy tűnt. 23. de valahogy nem tudta elképzelni. képzelődik. Zala? Elképzelhetetlen. Blomkvist úgy sejtette. a Villa Villekullában? Becsöngetett. 9277.8… Ekkor felemelte a kezét. és nem sokkal ezután arra lehetett számítani. és beütötte az egyetlen számot. nem messze Örebrótól. A zsebéből elővette a PDA-t. Fékezett. A lakók listája az előtérben nem sokat segített. FEJEZET Április 7. Tizenöt másodperce valaki behatolt a lakásába. Egy digitális óra visszafelé számolt. és lehúzódott az útpadkára. hogy a bombának robbannia kellett volna. a legtöbbjük céges szolgálati lakás. és az tökéletesen illett bele. Hogy lehet ez? A rendőrség? Nem. Salander a névválasztással nem belőle akart gúnyt űzni. Salander mobilja pittyegni kezdett.http://www. hogy megjelennek egy biztonsági cég kidolgozott izomzatú alkalmazottai. Ez lehetetlen! Rajta kívül a világon senki nem tudta a kódot. és a hívatlan vendég egy kis meglepetésben részesül. Ezek a számjegyek feleltek meg a billentyűzeten a W-A-S-P betűknek. az ajtó melletti kamu biztosítékszekrénybe rejtett festékbomba képében. és számolta a másodperceket. Salander szeme tágra nyílt. és összedugta a telefonjával. A zárba próbálta a kulcsot. hogy ilyesmivel is fel van szerelve a lakás. Aztán fogta a kulcsokat. és gyorsan meglép az épületből. hogy Salander neve nincs kiírva. A következő pillanatban a számláló lenullázódott. Muszáj volt mosolyognia. inkább magára tekintett némi iróniával – de hát hol máshol kereshetné őt Kalle Blomkvist. és még meg is rázta a PDA-t pedig tudta. 24. . Emeletről emeletre sétált. aki Astrid Lindgren figurájáról kapta a nevét. ha valaki harminc másodpercen belül nem üti be a helyes kódot. Kizárólag arra szolgált. mint Harisnyás Pippi házában. hogy itt bujkálna.18… Mi lehet a kódod? 15. hat másodperccel azelőtt.. 10. Elmosolyodott. De csak állt ott. megállt. és várt egy percig. hogy ő értesüljön róla. a számláló beállt nullára. 9. mintha gyökeret vert volna. hogy bezárja az ajtót. Véletlenszerűen nem lehet kitalálni. Blomkvist a homlokára csapott. van köztük néhány magánlakás is. Az nem lepte meg. 22… Francos Harisnyás Pi… 19. hogy kezd pánikba esni. Kulla. kapuját nézte. hogy annak semmi értelme.com – ebook magyarul 30. ami eszébe jutott. és kinyitotta az ajtót. hogy akkor szólaljon meg. ha valaki betöri vagy valahogy kinyitja az ajtót. Harminc másodperccel később megszólal a riasztócsengő. 25. Blomkvist meglepve meredt a riasztó kijelzőjére. Aztán a riasztó még egyet sípolt. A legfelső emelet egyik ajtaján ez állt: V. 13… Érezte. A riasztó nem volt bekötve semmilyen biztonsági céghez. Legnagyobb ámulatára a visszaszámlálás hat másodpercnél megállt. A visszaszámlálás. és kigyulladt a zöld fény. csütörtök Blomkvist a Fiskargatan 9.

amikor fél kilenckor megérkezett. aki elrabolta Miriam Wut. Eriksson a szerkesztőség épületének lépcsőházában futott össze Paolo Robertóval. Leültek Berger irodájának kényelmes székeibe. A férfi csúnyán sántított. hogy a boksztudása egy kalap szamócát se ért. valamit meg kell beszélnünk. bemutatkozott. és gondolataiba merülve folytatta útját Göteborg felé. vagyis attól a pillanattól kezdve. és a minősége sem az igazi. hogy valami kis edzést azért kapott. Azonnal felismerte. A kamera füstjelzőnek álcázva figyelt a folyosó menynyezetén. De az volt a fura. Elmagyaráztam. – Ez a kép tizenhét éves. A szaggatott filmen közben azt látta. Malin. hogy Berger már bent van. hogy igen. hogy az a Wasp Enterprises nevén van. mint bárki más. – Kérsz kávét? Azt mondtad. Visszajátszotta a képsort zérótól. Pár perc gondolkodás után arra jutott. – És bejött? – Azt hiszem. Egy elfaxolt fényképet rakott Berger és Eriksson elé az asztalra. és pontos leírást adtam a fickóról. Ez is illik az óriásra. Úgy látszott. Száz százalékra nem tudom mondani. és eltűnik a kamera látóteréből. amit ő elejtett a Lundagatanon. Kösz. És köszönöm. leültem. és megpuszilta. Nála volt a kulcs. jól nézel ki. majd beüti a kódot. – Szia. hogy hasonlít. – A nagy szőke disznóról van szó. És ha a lakást megtalálta. Aztán a szája sarkában félmosollyal nézte végig. mintha egy bokszedzésen készült volna. mint akit hajszál híján megütött a guta. Újra elindult. idősebb férfira. Berger végignézte a daganatok és véraláfutások kiterjedt gyűjteményét az arcán. Kalle Köcsög Blomkvist csak a nyomára bukkant. és aktiválódott a riasztó. és körözött. de közvetíti a képet. és olyan arccal nyomja le a kilincset. ez a lényeg. tegnap reggel óta nem is hallottam felőle. gyere te is. – Mikaelnek is mondtam már. hogy Blomkvist elindul befelé a folyosón. Letörölte a merevlemezt. Két ökölvívó figyelt egy keménykötésű. – Tört már el az orrom. nem lehet elérni. amíg az rácsatlakozik a megfigyelőkamerára. és másodpercenként egy képet készített. Nem adja ki őt. Úgy nézett ki. Tizennyolc éves volt. Még vagy hatan álldogáltak körülöttük. hogy ő az. hogy a férfi rábukkant a rejtekhelyére. mintha bokszoló lenne. majd odahajolt. amit az éjjel küldött.http://www. hogy mégis védekező állásban tartotta a kezét. aki tréningruhát és keskeny karimájú kalapot viselt. hogy kinyílt az ajtó. Hol tartod Blomkvistet? – Detektíveset játszik valahol. És mint rendesen. – Ezt nem bírtam kiverni a fejemből. – Honnan szerezted a képet? . ahogy Mikael Blomkvist ijedtében esőtáncot lejt. és rossz felbontásban. skinheadkülsejű férfi látszott. úgyhogy amikor hazaértem. De annyi biztos.com – ebook magyarul Beütött egy számot a telefonba. A srác a háttérben Ronald Niedermann. Még talán jól is jöhet neki. Egy fura e-mailen kívül. És az okos kismalac helyesen fog cselekedni. nyilván azt is kiderítette. és ebből tudta. Valaki filctollal bekarikázta az alakját. Azt is megjegyezte. Basszus! Hogy lehettem ilyen kiszámítható? És miért ejtettem el a kulcsokat? Most minden titka ki volt téve Blomkvist fürkésző tekintetének. Eriksson kávéillatot érzett. hogy… köszönöm… Az arcára mutatott. A háttérben hatalmas termetű.hunebook. és körbeemaileztem az európai bokszklubokat. hogy az interneten Wasp az álneve. mi történt. hogy most már ennek sincs semmi jelentősége. amikor a fotó készült. Legalábbis nagyon remélte. és kinyitotta neki az ajtót. – Nem mondom. Paolo Roberto nevetett. Már most többet tud a titkaiból. és megvárta. – Ezt Mikael is mondta tegnap – szólt közbe Eriksson. hogy ilyen gyorsan fogadtál – mondta a bokszoló. úgyhogy most harmincötnek kell lennie. Kicsit régi a kép. Erika. akivel bunyóztam – kezdte Paolo Roberto.

A fájdalom a szervezet jelzése. hogy nem volt tisztában az erejével. . Akárhány ütést kapott. Eriksson és Berger egymásra nézett. De végül is egészségügyi okokból kellett abbahagynia. – Hát ez úgy hangzik.hunebook. Szerintem agyrázkódása lett. – Hívom Mikaelt – mondta Eriksson. Félelmetes ereje volt. – Bocs. hogy azonosította az óriást. hogy nem működik rendesen az ingerületátvivő rendszere. Berger Erikssonra nézett. és rettenetes sérüléseket okozott. milyen lehetett az a bokszmeccs. Mit is mondtál? Eriksson röviden elmesélte Paolo Roberto történetét. Valami elképesztően lomha volt. de azért amikor tarkón csaptam azzal a deszkával. Ma reggel kaptam Münstertől az e-mailt. hogy szól a mobilja. mint senki másban. mert a fájdalmat. és pofozott. akkor fáj. Van egy bátyja. – Tehát kicsit tudott bokszolni. – Pontosan. Először is nem tudott megtanulni bokszolni. kongenitális analgéziának hívják. Vagyis hát próbált. Életveszélyes lehet. ami párját ritkítja. – Kezdem érteni. mint akire fényes jövő várt a ringben – mondta Berger. – Hogyhogy? – Gyakorlatilag sebezhetetlen volt. Elképesztően erős az izomzata és a csontváza. akivel Nykvarnban verekedtem. még a legjobbak között sem. Paolo Roberto megrázta a fejét. hogy van neki egy ritka rendellenessége. szinte sebezhetetlen. olyan. amikor Miriam Wu tökön rúgta. mint a beton. – Épp ellenkezőleg. Megnéztem. de nem annyira. Ráadásul biztos gyorsan is gyógyul. – Szia. Egyszerűbben mondva: nem érzi a fájdalmat. De akinek ilyen baja van. – Hol vagy? – Elég nehéz lenne elmagyarázni. és felhívtam. és a nyolcvanas években egy skinheadbandával lógott. rajta keresztül került a klubhoz. Ha viszont így megrúgnak… – És akkor hogy ütötted le? – Hát megsérülni az ilyenek is megsérülnek. és olyan fizikuma. – Kicsit fura a hangod. de annyira kábult volt még. Röviden: Niedermann hamburgi. ami szintén illik a fickóra. senkit se látott még ekkorát ütni. Niedermann semmit nem érez. igaz? – foglalta össze Eriksson. Ez egy öröklött genetikai hiba. Csak állt egy helyben. csak ha megérzi az égett szagot. Csak úgy törtek az orrok és az állkapcsok. azt ugye nem érezte. Attól viszont térdre is esett… Vagyis okoz az ilyen ütés másféle reakciót is. – Remek – mondta Blomkvist szórakozottan. húszhuszonöt évesen meghal. Ő egy régi bútordarab a Dynamicnál Hamburgban. mintha folyamatosan érzéstelenítenék. és erre elkapjuk a kezünket. Paolo Roberto úgy gondolja. Ha megérintünk egy forró kályhát. – Münster szerint ez több okból is lehetetlen volt. Malin vagyok. és küzdött tovább. Csak az volt rá hatással. Blomkvist hallotta. azt jelenti. A legtöbb kongenitális analgéziás fiatalon. – Egy bokszolónak ez direkt előny. Olyan nyers erő van benne. lepergett róla. – Ez most komoly? – kérdezte Berger. mert olyan alkata van. nagyon tehetséges bokszoló volt. ami ellensúlyozza. mielőtt idejöttem. hogy csak az ötödik csengetésre vette fel. az nem vesz észre semmit. Münster azt mondja. – Hát olyan… Nem szeretném még egyszer lejátszani.com – ebook magyarul – Hans Münstertől. Eddig azért bírta ki. Ez a Ronald Niedermann náluk bokszolt egy évig a nyolcvanas évek végén. csak eldőlt. Időnként be tudott vinni egy-egy ütést a kesztyűzések alatt. és kiakadt a műszer. De ami még rosszabb. hogy valami nem stimmel. Kiderült. nem? Roberto megint a fejét rázta. Egyszer lemérték az ütőerejét. Olyanok a csontjai.http://www. Egyszerűen nem maradhatott ott. – Teljesen.

tárolók és egy fürdőszoba. kihalt. az az volt. hogy egy komplett udvartartás elfért volna benne. elképesztő méretű káddal. gyertyatartó vagy valami szentimentális okból megőrzött mütyür. amit láthatóan nem használtak. A hűtőszekrényben egy nyitott doboz tej. Ez az a pisztoly volt. Kihúzta az íróasztal fiókját. Blomkvist a beszélgetés alatt az ablaknál állt. Salander valószínűleg teavizet forralt rajta. kandallókkal. hogy ez az ügynökség ajándéka. és akkora lakást vett. teli tárral.http://www. épp hogy nem ölik meg. Összesen ennyi ennivalót talált az egész lakásban. Blomkvist nehezen tudta maga elé képzelni Salandert egy pohárka portóival a kezében. Ezzel Eriksson legnagyobb meglepetésére kinyomta a telefont. Meg néhány üres mirelit pizzás dobozt a konyhapult alatti kukában. Mindent letörölt róla. Általában az egész berendezés vadonatúj volt. és elszörnyedve nézte a tartalmát. kávét. Egy elegáns kártya szövegéből kiderült. amit bebútorozott. Nem olvasta végig. két vekni kenyeret és egy csomag zabpelyhet. amikor Salander beköltözött. és az óvároson át a Saltsjönre táruló kilátást nézte. Blomkvist üres. szauna. hogy a Jura a kávéfőzőgépek Rolls Royce-a – az ára hetvenezer korona körül volt. De ami igazán letaglózta Blomkvistet. meg egy doboz mirelit halragu. Blomkvist az irodában fejezte be a látogatást. csak átfutott rajta. Rohadék Zalacsenko. A lakosztály közepén gyönyörűen megvilágított nappali szoba volt. ahogy Salandert megverik. és az már a kevés fényűző felszerelés egyike volt. elég sürgős. külön tejhűtővel. a filmet rejtett kamerá- . ha van valami. melyeket intarziás parketta és az a fajta Tricia Guild tapéta díszítette. Egy szál virág sem volt a lakásban. A másik tizennyolc üresen állt. De csak azt a három szobát használta. Semmi díszítés. hogy Salander az iparmágnás Percy Barnevik háromszázötven négyzetméteres. vaj. a lány valószínűleg megharapja. Bekapcsolta Salander 43 centis képátmérőjű. hátha szerepel valami nyilvántartásban. nem voltak szőnyegek a padlón. megerőszakolják. középpontjában egy gázsütővel. leszámítva egy bontatlan üveg 1976-os Quinta do Noval portóit (Nacionalt!). és egy félautomata. Az ágy matracáról még nem húzták le a nejlont. Fantasztikus kilátás nyílt az óriási erkélyről. A falakon sehol egy kép vagy akár poszter. beleértve egy elegáns francia tűzhelyet is. próbálva kihámozni belőle a lényeget. A konyhaasztalon egy tál alma állt. Salander több milliárd koronát lopott el. Rossz jel. Ő a magáét háromezer-ötszázért vette a John Wallnál. Blomkvist még sosem látott valódi Corradi Chateau 120ast. Bénultan figyelte. Úgy tűnt. amit Salander Sandströmtől vett el. Aztán rátalált a Bjurman feliratú DVD-re. némi sajt. kilenc milliméteres. félig üres vitamintablettás dobozt. Azt hiszem. Blomkvistnek elfacsarodott a szíve. Egy Jura Impressa X7-es volt. Hívjatok a mobilomon.com – ebook magyarul – Ezen induljatok el – mondta Blomkvist. szinte már kísérteties folyosókon és szobákban bolyongott. amit megengedett magának – de pompában sehol sem volt Salander gépéhez képest. hétlövetű Colt 1911 Governmentet talált benne. 200 GB-os merevlemezzel és 1000 MB RAMmal rendelkező PowerBookját. és fellapozta Björck 1991-es jelentését. Üres volt. egy hálószoba és egy vendégszoba. Teljesen elzsibbadt. A bejárati ajtótól jobbra nyílt az előszobából a konyha. Az egész olyan aránytalan volt. közönséges kávéfőzőhöz. kaviár és egy fél üveg savanyú uborka volt. teafiltereket. Még nem ért el az S betűhöz a kuncsaftok listáján. edzőterem. valószínűleg már itt állt a konyhában. amire Berger is úgy vágyott. még csak el sem köszönt. Bár ha megpróbálta volna. – Nézzétek meg. tálka. Volt még mosókonyha. A konyhaszekrényben még talált négy. A konyhában mindenfajta felszerelés megtalálható volt. de Blomkvist erről nem tudhatott semmit. ami üresen állt. Álmélkodva nézte a külön asztalkán álló kávéfőző gépet is. egy iroda. Volt még egy nappali. Leült az íróasztalhoz. és magához szorítani. és lepedőt sem tettek rá. Meg akarta találni Salandert. amelyekben azonban Salander sohasem gyújtott tüzet. Még bortároló is. Blomkvist tudta.hunebook. huszonötmillió koronát érő lakosztályát vette meg. Betette a saját iBookjába. hogy alig használták. Úgy tűnt. A mélyhűtőben volt még három húsos lepény.

Salander kinyomtatott egy oldalt. hogy Salander bűnösségéről kell beszámolnia neki. Először az anyja. A kör bezárult. Niedermann és Zalacsenko. ő pedig az utolsó részletig rögzítette az eseményt. Nem tudta. majd gombóccá gyűrte és eldobta. Armanskij felsóhajtott. aki Palmgrent felváltva Salander gyámja lett. akit nem nevezett meg. hogy egyszer csak kulcszörgést hall. Ebédszünetben Armanskijt felhívták az erstai rehabilitációs központból. ne rabold az időmet. A javaslat egyszerű volt: . Most legalább azt mondhatta. A lány apjához. majd Svenssont és Johanssont.hunebook. Kisimította. Bjurman megtámadta a védencét. Először lelőtték Bjurmant. mi köze – vagy hogy van-e egyáltalán köze – Wunak az eseményekhez. Az üresre törölt PowerBook arról tanúskodott. védtelen kislányként kezelte. ha meglátogatnál – mondta Palmgren. De nem volt optimista. Blomkvistnek fogalma sem volt. Aztán megint Bjurman. Ez azért furcsa. akiben szövetségest sejtett. ami vele történt. hogy Salander végképp elhagyta a búvóhelyét. Salanderben biztosan ég a gyűlölet. hogy egy szóval is utalt volna arra. Még a lakását is nekiadta. hogy a DVD valójában irányításra szolgált. És aztán felgyorsultak az események. mint kellett volna. Általában nem árult el sokat magáról. Bjurman. Salander és egy Molotov-koktél a kilencvenes évek elején. Visszagondolt arra az időre. – Hétvégén ráérek. Azt hitte. Nagyon félt. hogy minden oka megvan kételkedni ebben. minek kellett történnie Enskedében. amikor megismerte őt Hedestadban. csak egy-egy részletbe kukkantott bele.com – ebook magyarul val készítették. Salandert megerőszakolta a gyámja. Bjurman rabszolgaként engedelmeskedett neki. Halványan reménykedett benne. Mentálisan sérült. Ez néhány hónappal a megerőszakolása után lehetett. Aztán ahhoz az emberhez fordult. hogy ő egy Salander kevés barátja közül. Akkor még nem ismerte. De miért? Mitől jelentett ekkora fenyegetést Svensson? És hirtelen megértette. Ő olyan lány volt. de Salander minden volt. Hiszen akkor Bjurman már két éve halott lenne. Eggyel többször provokálták. – Mire jutottál? – kérdezte Palmgren kertelés nélkül. És most vadászik.http://www. Olyan nő volt. Nem emlékezett rá. aki gyűlölte az olyan férfiakat. Palmgren jóval előbb megkeresi. Zalacsenko. Túl későn talált rá. Nem nézte végig. Björck. – Mivel? – A Salander utáni nyomozásban? – Miből gondolod. Az Aftonbladet online kiadásának tudósítása volt Miriam Wu elrablásáról. A dátum szerint a felvétel két évvel korábban készült. – Ma este gyere. aki tizenkét évesen egész életére megnyomorított egy kiugrott GRU-s bérgyilkost. Zalacsenkóhoz. mindegyik rosszabb volt. Blomkvist csinált magának kávét és egy szendvicset Salander konyhájában. Háromszor olvasta át Björck „nemjelentését”. hogy nyomozok utána? – Dragan. Most Miriam Wu. Egy felettesének szólt. – Azt szeretném. Aztán rájött. csak nem védtelen. mint az előző. Sok mindent meg kell beszélnünk. A kirakós darabkái lassan kezdtek a helyükre kerülni. Délután fél háromkor még mindig Salander íróasztalánál üldögélt. de azt igen. Blomkvist egy darab papírt is talált az ablak alatt. Amíg ez Salandernél volt. akik kihasználják a nőket. És most összeverve fekszik a kórházban. Bjurman és Zalacsenko a hetvenes években. mit művelt a lány Bjurmannal – de nem ölte meg. Talán az egyetlen barátja. A lány legádázabb ellenségéhez.

http://www. nem messze Nossebrótól. Azt hiszem. Niedermann. hogy leleplezze. az adózók nyilvántartásában. ugyanis gyakorlatilag a megalakulása óta alvó cég. ott voltak a titkai. amit nem tudott. Ott élte az életét. 1941-ben született. Elektronikai cikkeket importálnak. a gépjármű-nyilvántartásban. – Tehát nem tudunk róla semmit. Blomkvist tollat-papírt fogott. Blomkvist töprengett.B.A. a 612-es Gossebergában. de ha ő és Eriksson meg tudták találni a gossebergai 612-es postafiókot. Bjurman megerőszakolta Salandert. Dragan Armanskij ma többször keresett téged. Van viszont egy harmadik tagja. Jó esély volt rá. Akkor viszont vagy elmondja az igazat Salanderről. – Nem rémlik. de megtaláltam Karl Axel Bodint. A cég tulajdonosa egy bizonyos Karl Axel Bodin. Megérdemelte volna a disznó. Három gyilkosság és a stallarholmeni lövöldözés miatt keresték. Salander rengeteget vesződött. Vérlázító módon visszaélt a helyzetével. és a cég németországi képviselőjeként van feltüntetve. sehol. és kérdőjelet tett mögé. A DVD képkockái valószínűleg az esti lapokban végezték volna. Salander is Niedermannt és Zalacsenkót kereste. találtam valamit. és megszakította a gondolatmenetet. Nőtlen. Nem tudta. – Mit? – A svéd társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szerepel Ronald Niedermann. akkor azt is el kell mondania. . Lakcíme van. Neki is csak postafiókcíme van. vagy végképp beleragad a féligazságok és elhallgatott tények ingoványába. és összeírt egy listát arról. Majdnem meg is ölte a mocsok. Megnéztem. Döntést kellett hoznia. január 18-án született. – Nekem sem. Törvénytisztelő állampolgárként fel kellett volna hívnia Bublanskit. – Szia. Blomkvist komoly figyelmet szándékozott Björcknek és Teleboriannak szentelni az elkövetkező napokban. – Mit tudunk róla? – Két évvel ezelőtt kétszázhatvanezer korona jövedelmet vallott be. akkor ő is. egy Ford és egy Saab. Az asztalon heverő DVD-re pillantott. Nincs büntetőpontja a jogsijában. megint Malin. Majd még hívlak. Nagyon jó. ahonnan a legfájdalmasabb részletek órákon belül a médiához kerülnek. nevű céget. hogy Salander arrafelé megy. A cég könyvelője egy csomó másik cégnél is regisztrálva van. – Mikael… minden oké? – Nem. Egy golyós és egy sörétes vadászpuskára van engedélye. és gazdálkodónak hívja magát. Import Kft. Ezt nem fogja kiadni. Sem a telefonkönyvekben. – Szép volt. Nyilván mindegyiknél névleges pénzügyi igazgató. ez valami tanyaszerűség. Göteborgtól északkeletre. De ezt hallgasd meg! 1998-ban bejegyeztek egy K. Salander nem szólt a rendőrségnek. Hiszen a viselkedése alapján a lány egyértelműen elmezavarban szenved. 1970. bizonyos R. és elmondja. aminek Göteborgban van egy postafiókcíme. innen a K. tehát valószínűleg egy kommandó eredt volna a nyomába. Ekkor megszólalt a mobilja.A. – És még valami. Malin. mire sikerült biztosítania a nyugalmát. De volt itt egy etikai dilemma. – Köszi. Nincs svéd társadalombiztosítási száma. meddig jutott. hol rejtőzik Niedermann. vagy nem akart elmondani a rendőrségnek. Két autója van.hunebook. de azért elérhető leszek. A kft. Sohasem fogja megbocsátani neki. Először is a mosebackei cím. hogy épp arrafelé tart. ha kiteszi egy rendőrségi vizsgálatnak. aki majd beutalja Salandert a klinikára. Logikus lépés lett volna. A rendőrségen dolgozó barátunk szerint nem szerepel a bűnügyi nyilvántartásban. Salander pedig minden kétséget kizáróan erőszakos ellenállást tanúsított volna. De nem is ez volt az igazi probléma.com – ebook magyarul kerítsenek egy befolyásolható pszichiátert. Ha hívja a rendőrséget. mindkettő régebbi modell.B. vagy csak a postafiók? – Nincs. semmi sem oké. Aztán felírta a Bjurman nevet.

– Hát ezt kicsit nehéz megemészteni – mondta Berger. És erről senki nem tudhat. Berger letette a tollát. és elég nagy az esélye annak. De szerintem Lisbeth útban van Gossebergába. De ha ő kinyomozta. és Lisbeth akkor sem volt kimondottan kezelhető. A saját kutatásaival együtt kiírta az anyagot egy CD-re. Blomkvist mesélt a Salander íróasztalában talált DVD-ről. és őrzik a titkot Zalacsenkóról. vadászlőszerekkel. Ugyanaz. – De akkor ezek szerint nem ő ölte meg Dagot és Miát. Később saját ügyvédi praxist indított. – Zalacsenkónak hívják – mondta köszönés helyett. hogy hogyan tovább. mert Zalacsenkótól kért segítséget. Blomkvist felment a Millennium szerkesztőségébe. – Sok minden történt. Gondolom. ha egy gyilkosság ügyében nyomoznak! – Nem is fogunk. mert Dag felfedezte a kapcsolatot Bjurman és Zalacsenko között. Volt elég baja így is.hunebook. aki után Malin ma kutakodott. 1991-ben szigorúan titkosnak minősítették. csak katonai. Fel akarom hívni Bublanskit. A legfontosabb dolgokat kiírtam egy CD-re. Ha szólunk a rendőröknek. De Bjurmant azért ölték meg. Mindent megmagyarázott. A dokumentumok elvezetnék a rendőrséget Gossebergába. amiket az elmúlt huszonnégy órában tudott meg a Björckkel és Palmgrennel folytatott beszélgetésekben. ami történt. – És Dag meg Mia… – Azért haltak meg. nem? – Részben. Most fegyver. ott is egyenesen Berger irodájába. a szörnyeteget. Hetvenhatban meglépett. – Zalacsenko pedig Lisbeth apja… – Te szentséges isten… – Bjurman a hetvenes években a nemzetbiztonságnál dolgozott. – Az egyik szovjet titkosszolgálat bérgyilkosa volt. de ő legalább némi előnyben lenne. Blomkvist bólintott. ki fogja nyomozni a rendőrség is. akik fogadták Zalacsenkót a kiugrása után. tisztázta Björck szerepét. és leírta a legfontosabb tényeket. hogy a KGB is benne van a dologban? – Ez nem a KGB. Ronald Niedermannt. Lisbeth Zalacsenkót keresi. és zsebpénzt a nemzetbiztonságtól. Nem tarthatunk vissza információt. hogy benéz Armanskijhoz is. Lisbeth veszélyt jelentett. ez a GRU. – Mikael… ez nekem nagyon nem tetszik. ráküldik a kommandót. amolyan biztonsági mentésként. Úgy egy óra alatt végzett. Odaküldött valakit. és most sem az… De tizenkét éves kora óta nemzetbiztonsági fenyegetést jelent.com – ebook magyarul Salanderen állt. hogy ellenáll a letartóztatásnak. na meg persze leánykereskedelemben utazik. Eszébe jutott. Elindította a Wordot. valamint a Salandernél talált iratokból. Bublanskival eltöltött órát. És a levelezésüknek köszönhetően Teleborian is nagy bajba került volna. Még mindig keresik a gyilkosságok miatt. – Nem. leleplezhette volna a titkot. És . Egy része csak következtetés. Én pedig őt akarom megtalálni.és drogcsempészetben. hol van Salander lakása.http://www. és Svensson kuncsaftlistájával összevetve szerzett volna Björcknek néhány kellemetlen. A harmadik pont Björck jelentése volt. de nem az egészet. világuralomra törnek. de akkor is elvégzett bizonyos munkákat egy elit csoportnak a nemzetbiztonsági hivatalon belül. – Ez nem lehet igaz! – Pedig az! – mondta Blomkvist. – Vajon miért nem lep meg. – És akkor most mi lesz? El kell mondanunk a rendőrségnek. politikai menedékjogot kapott Svédországban. de ezt elvetette. Megnevezte Zalacsenkót. – Szóval komoly a dolog. most is összejönnek időnként a szaunában. és egyike volt azoknak. hogy elbánjon Lisbethtel. – Be tudod ezt bizonyítani? – Nagyjából. Úgyhogy szépen bezárták a pszichiátriára. A Szovjetunió összeomlása után sok kollégájához hasonlóan főállású gengszter lett. Eltette a DVD-t a táskájába.

mint Lisbeth Salanderé. és megrendelte kései ebédjét.http://www. hogy nem érdemes a hatóságokkal tárgyalni. Nem tudta pontosan. De még mindig nem mondta el neki. és helyet foglalt egy kávézóban. ami csak száz méterre állt ugyanazon az utcán. Már majdnem elszundított. amikor egyszer csak látta. aki Paolo Robertóval verekedett. hogy megölje Zalacsenkót. amit a szomszéd utcában talált egy könyvesboltban. Aztán bólintott. amit az asztalfiókban talált. miért hozta el a fegyvert. hallhatóan ingerülten. huszonéves férfi volt. rendszeresen ürítik-e a postafiókot. ennyi év után. hogy későn indult el. Bublanskinak magának kell rájönnie. Elhozta a Coltot. Imádkozott. naponta. odament egy parkoló Renault-hoz. Disznó egy mázli. és egy Alekszandr Zalacsenko nevű görénynek dolgozik. De ez volt az egyetlen kapaszkodója. – Elvarrni a szálakat – felelte Blomkvist. hogy elérje az 5. Akkor vette észre a kocsit. – Mit akar? – kérdezte Bublanski. Akarja tudni. 1991-ben mindent megtett. kinyitotta a mobilját. hogy a kommandósok megússzák. Johanssont és Bjurmant? – Ha tájékoztatást tud adni.com – ebook magyarul akkor ki tudja. – Vigyázz magadra – mondta. harmincöt éves. és vége van. visszavágott neki. Kérek tőled egy szívességet. és ha igen. hogy nyílik a fiók ajtaja. A kalauztól vett jegyet a hitelkártyájával. Ebben a dossziéban van Björck jelentése 1991-ből és a levelezése Teleboriannal. és látta. és kinyitotta. és várt. Vele kellene mennem. De kitartok Lisbeth mellett. esetleg hetente. – A gyilkos neve Ronald Niedermann. Irene Nesser sminkje visszafogottabb volt. . szeretném hallani. Az óriás. már csak azért is ki kell ebből hagynunk a rendőrséget.10-es vonatot. hogy egy fekete bőrdzsekit viselő férfi jön ki a postáról. A postafiók egy bevásárlóközpontban lévő postahivatalban volt. mi lesz – fanyarul elmosolyodott. És ő most. de ösztönösen érezte. de Blomkvist már ott sem volt. Salander nem ismerte Göteborgot. Semmi más nem jutott az eszébe. vagy hogy nem ürítették-e ki már korábban. Salander megjegyezte a rendszámot. és a Bűn és bűnhődési olvasgatta. Az utcán érte utol. így iszogatta a tejeskávéját. bármi történjék is. Palmgren elemzése helytálló volt. gondolta. aztán visszarohant a Corollához. hogy Salander hívja fel. Az órájára nézett. Háromnegyed kettő volt. Blomkvist belenézett a laptoptáskába. Német állampolgár. Csinálj mindenről másolatot. Fogta a dossziét. Vékony. Ronda kis nyakláncot viselt. Én húsz percen belül indulok Göteborgba. és felhívta Bublanskit. ki ölte meg Svenssont. és add oda Bublanskinak vagy Modignak. Ráérősen lapozgatott. majd fel Nordstan felé. nem sietett sehova. – Milyen szálakat? – Az összeset. Salander a saját bőrén tapasztalta. Előttük kell őt megtalálnom. és elindult a fénymásolóhoz. hogy úgysem fogja. Berger kétkedő arcot vágott. amikor az befordult a Linnégatanra. – Ha másért nem. Követte az Avenyn. – Mikael… – Tudom. de a postahivatalt megtalálta. hogy nem hagyhatja a lakásban.hunebook. hogy fogalma sem volt róla. ahonnan szemmel tarthatta. vagy hogy odamegy-e valaki egyáltalán. akit csak Zala néven ismernek. hogy otthagyja a Millenniumot. de a szíve mélyén tudta. – Nem akarom felfedni Lisbeth titkait. Amikor a vonat épp az Ärstabronon robogott át. leült az étkezőkocsiban. Blomkvist még épp időben ért ki a központi pályaudvarra. Gyorsan az ablakhoz ment. Az a kellemetlen érzése volt. Berger szótlanul összeszorította a száját. Ebédidőben kezdte a megfigyelést úgy. Befordult a sarkon.

és kikattintja a golyóstollat. hogy holnap szükségem lesz egy jó ügyvédre. – Jó. Blomkvist gyorsan összefoglalta a történteket. – Ezt át kell gondolnom. A baj az volt. Inkább felhívta Annika Gianninit. – Te tökéletesen megfelelsz. és kettőnkkel egyszerre nem tudsz foglalkozni. vastag pulóvert és széldzsekit húzott. – Szia! Van valami? – Lehet. mielőtt Bublanski válaszolhatott volna. hogy mondta? – Pillanatnyilag nem vagyok Stockholmban. akinek gőze nincs a rendőri munkáról… Tudta. ha te védenéd Lisbeth Salandert. zöld tréningnadrágot. a múltkor azon dühöngtél. . Abban megtalál minden információt Zalacsenkóról és Salanderről. de arra most nem érek rá. és esetleg az egész ügy megoldódik néhány órán belül. – Micke… – Figyelj. amint megvan Zalacsenko. de mégis kinyomta a telefont. tájékoztatnia kell az öregembert arról. és eltussolta a bűncselekményeit. – Hogyhogy nem? – Mert azt szeretném. De üzenek. De amint megtudom. Hallotta. – Elnézést. Vagy hogy a hidegháborúban átállt szovjet bérgyilkos. hugi. Giannini vészjóslóan hallgatott. – És ez tény vagy csak ilyen firkászpletyka? – Ez tény. de közben le nem vette a szemét a tanyáról. hogy Salander is követett egy nyomot. hugi. Komolyabb célja nem volt ezzel.hunebook. De nem ezért hívlak.http://www. – Szovjet bérgyilkos? – visszhangozta Bublanski. és hivatalosan is vallomást tenne. hogy felsóhajt. ahogy Bublanski odahúz egy széket. szólok. Erika Berger nemsokára átad magának egy 1991-es rendőrségi jelentést. Aztán azt kérdezte: – És igazolni tudod ezt az egész… – Igen. Salander a hátizsákjába nyúlt egy almáért. – Sajnálom. – Persze. Blomkvist gondolkodott egy darabig. majd felhívta Holger Palmgrent. hogy elindult egy nyomon. hogy le fognak tartóztatni a nyomozás akadályozásáért. aztán Blomkvist hallotta. de úgy érezte. – Talán legjobb lenne.com – ebook magyarul Bublanski sokáig nem szólalt meg. ha bejönne. És hol van ez a Niedermann meg ez a Zalacsenko? – Ezt most még nem tudom. amúgy sem képviselhetnél. Lisbethnek egy büntetőjogi ügyvédre volna szüksége. hogy kényelembe helyezze magát. Az erdő szélén hasalt a Corolla lábtörlőjén. hogy nem tőled kértem segítséget. – Mit műveltél? – Még semmi komolyat. Már levette a parókát. lapoz valamiben. de lehet. – Blomkvist… nem kell bizonyítania semmit! Nekem is kétségeim támadtak Salander bűnösségét illetően. hogy ez gyerekes. de azért én csak egy szimpla amatőr vagyok. – Például? – Például hogy Zalacsenko Lisbeth apja. – Szia. – Egy klikk a nemzetbiztonsági hivatalon belül támogatta őt. Miután befejezték a beszélgetést.

Salander még pár percig mozdulatlanul feküdt. De ő is csak húsból és vérből volt. Türelmesen várt. ahol Niedermann összeszedett némi tűzifát. Az volt ráfestve. ami láthatóan elhagyatott volt. Aztán leengedte a távcsövet. és ellenőrizte. itt vagyoooook… Figyelte. Két épületből állt. és a széldzseki jobb zsebébe dugta. vagy bérelnie egy autót. Sötét nadrágot viselt. Hat óra körül valaki villanyt gyújtott az egyik földszinti szobában. úgy százhúsz méterre lehetett tőle. Aaaaapuuuu. Az Anten-tó közelében fekvő morénavidéken volt. Négy óra tájban a Renault sofőrje kijött a házból. közönséges kétszintes fehér faház. A hangosbemondóból valaki elnézést kért a késésért. Repülővel kellett volna mennie. és szűk pólót. akármit is élt át vele Paolo Roberto és Miriam Wu. Megevett egy sajtos szendvicset is. Újra megállapította. Bodin”. de Göteborgtól követte a fekete Renault-t az E20-ason. Elszopogatott hozzá egy kockacukrot. és egy nyolcszorosan nagyító Minolta távcsövel figyelte az épületet. hogy ne lásson oda a legközelebbi szomszéd. Egy kis zsákkal jött elő. csupán egyetlen dolog történt. hogy „Pf.com – ebook magyarul A Gosseberga-tanya mintegy négyszáz méterre volt az úttól. Bosszúsan sóhajtott. Miután végzett. Aztán elhajtott. és nem sokkal ezután meggyulladt egy petróleumlámpa is. Mögötte a kis ligetecske azt a célt szolgálta. elővette Nieminen lengyel P-83 Wanadját. és kávét töltött. Széles ívbe megkerülte a tanyát. amit ki kellett javítani. de arcokat nem tudott kivenni. Próbaképpen a ravaszt is meghúzta. nem akadt-e be valami a závárzatba vagy a csőbe. Utánament. de valami jeges szorítást érzett a tarkójában. sűrű erdők és apró települések váltották egymást. ami kiemelte az izmait. és elindult. Az ajtaján keresztül egy fehér autó orra látszott. A bekötőút átvágott a mezőn. hogy elkésett. és kilépett rajta a Ronald Niedermann nevű óriás. Biztosította a fegyvert. ahol a kocsi parkolt. Az egyik. majd az alingsåsi körzetben nyugatnak fordultak Sollebrunn felé. hogy Salander kivehesse a vonásait. Alacsony. Hat kilenc milliméteres Makarov volt a tárban. Háta mögött volt a délutáni nap. 192 – K. hogy Niedermann igencsak masszív. amit Göteborgban vásárolt. majd úgy száz méter után megállt egy pajta mögött. Közte és a ház közt sáros mező terült el. Aztán nyílt az ajtó. és hátrált. és eltűnt egy kis facsoportban. ami jobb kéz felé még vagy kétszáz méteren át folytatódott. Sosem hallott még Gossebergáról. Az órájára nézett: este nyolc óra volt. Egyébként semmi mozgást nem látott. egészen egy tavacskáig. és visszament a házba. Elhagyott az úton egy postaládát is. és nem jött vissza. A hátizsákjából elővett egy termoszt. amíg egészen el nem rejtették a fák. Aztán visszatértek a házba. Egyre inkább megszállta az érzés. ahogy Zalacsenko és Niedermann elindul az úton. az országút irányában. hogy a név az előtte álló házat és pajtát jelöli. Negyedóra múlva a vonat végre rántott egy nagyot. Elégnek kell lennie.hunebook. Valami meghibásodás történt az egyik kocsiban. Tehát igaza volt. . Mióta fél négy körül elhelyezkedett. A tanya tehát többékevésbé mindentől el volt szigetelve. Az autótérképen a környék nem volt részletezve. aki mankóra támaszkodott. és rendelt még egy kávét. Túl sötét volt. Blomkvist idegesen dobolt az ujjával az étkezőkocsi asztalán. az ablakai fóliával voltak beragasztva. amit a konyhának gondolt. Visszatette a tárat. A vonat már majd' egy órája állt Katrineholmban. Megálltak a pajtánál. Evés közben végiggondolta a helyzetet. ahol mezők. aztán kiválasztotta a megfigyelőállást. Kivette a tárat. és a pajta felé indult. a mintegy hatszáz méterre álló házikók gazdája. mint bárki más. aminek az elején a tábla Gosseberga felé mutatott. A. de úgy gondolta. és becsukták az ajtót. Semmit nem mondott neki ez a név. Niedermann megkerülte a házat. Salander árnyakat látott a bejárati ajtótól jobbra eső helyiségben. Néhány perc múlva ismét megjelent. és csőre töltött. Mintegy negyven perc után az autó élesen ráfordult egy erdei útra. Az út mellett egy másik ház álldogált. mögötte hetven méterrel egy pajta. sovány öregember kísérte.http://www.

hogy bár ismerhette volna Fermat-t. Elvigyorodott. amikor hirtelen egy lépés közepén megtorpant. hogy minden matematikus a haját tépte tőle. Olyan lefegyverzően egyszerű volt a válasz. majd egyetlen képletté állnak össze. Fermat-nak nem volt számítógépe. Arra gondolt. Egy idő múlva felkelt. és Wiles bizonyítása olyan matematikán alapult. ami a Fermat-tétel megszületésekor még nem is létezett. Szóval így gondolta.hunebook. .com – ebook magyarul Salander a fák között. Mikor Andrew Wiles az 1990-es években végre megoldotta.http://www. és folytatta útját a fák között. Egy filozófusnak több esélye lett volna megoldani. már tíz éve dolgozott rajta az akkori legfejlettebb számítógépes programmal. Leginkább valami játékra hasonlított számokkal. Nem csoda. miközben ellenőrizte az egyenletet. Az ő megoldása egészen másféle volt. Csak nézett maga elé. Pierre de Fermat ezeket a szavakat jegyezte le az Aritmetika margójára: „Van egy igazán csodálatos bizonyításom erre az állításra. Vigyázott. amelyek felsorakoznak. És ő most hirtelen megértette. de nem fér ki ide a margóra. hogy le kellett ülnie egy fatuskóra. Százötven métert tehetett meg.” A négyzetet kockává kellett alakítani (x3 + y3 = z3). Pofátlan egy dög volt. Fermat sohasem lett volna képes előteremteni Wiles bizonyítékát. Annyira fejbe vágta a felismerés. és a matematikusok évszázadokon keresztül próbálták megfejteni Fermat talányát. hogy a pajta mindig takarja a ház felől. körívet leírva közelítette meg a házat.

amikor a tanya még működött. és a házat figyelte. Beszédet és egy szék csikorgását hallotta a bal oldali szobából. A második felében. mint a gyík. Salander döntött. A férfi a nyakánál fogva felemelte őt a levegőbe. . amióta megpróbálta megölni. Jobbra indult fel a lépcső az emeletre. hogy egy karnyújtásnyira volt tőle. és az éjszaka hűvösnek ígérkezett. Megkerülte a házat. Fél nyolc. Libabőrös lett a háta. Most. hogy a ház olyan védtelenek tűnik. Valószínűleg még Salandernél is több ellensége volt. És persze ott volt mellette Ronald Niedermann. Mozgást nem látott sehol. és az erdőben tölteni éjszakát. csütörtök Salander azon a nyíláson jutott be a pajtába. és megperdült. aki nem egy csatát túlélt már. Azon is csodálkozott. Szemben két. De odabent biztosan voltak fegyverek. Nem így emlékezett rá. arra várt. nem akarta megkockáztatni. aki most a házban volt. és ráfogta a pisztolyt… de nem volt ott senki. Muszáj volt végiggondolnia a lehetőségeket és a velük járó kockázatot. Könnyű léptekkel átsietett az udvaron. fürgén. Észrevette Niedermann alakját. Zalacsenko nem felejti csak úgy nyitva az ajtót. és azonnal tüzel arra.hunebook. Ha jobb lehetőséget akar. de akkor riasztaná a másik rohadékot. Alkonyodott. balra egy ajtót látott. ha egy távcsöves puska végére kaphatja. De hálózsákja nem volt. hogy bekopog.. egy régi Fordot és egy valamivel újabb Saabot. Az előszobában koromsötét volt. amikor védtelen. Valahogy be kellett jutnia a házba… Próbálkozhatott volna azzal.http://www. jobbjával pedig lassan. Volt még ott egy rozsdás borona és egyéb eszközök abból az időből. hogy valami nem stimmel. Hosszú leselkedés után kisurrant a pajtából a félhomályba. belökte. amin át valamikor a trágyát mosták ki belőle. hogy újra eljöjjön az alkalom. Az ajtón kettős hevederzár volt. FEJEZET Április 7. Érezte. vissza kellett volna húzódnia. Két gyors lépéssel az ajtónál termett. De a tanyán már nem éltek állatok. óvatosan lenyomta a bejárati ajtó kilincsét. hogy megint elszalasztja. és az sem tűnt valószínűnek. Niedermann egyik hatalmas keze a nyakára kulcsolódott. aki ajtót nyit. Amint tüzelőállásba emelte volna a pisztolyt. Halk zeneszót hallott. és a földszinten minden lámpa égett. Meglepte. Nyugtalanság fogta el. Kezdődik az esti híradó. Bal kézbe fogta a fegyvert. ha idekint lepheti meg Zalacsenkót. Valami villanegyedre vagy külföldi üdülőgettóra számított. Csendben maradt. Meglapult a pajta sötétjében. Előhúzta a zsebéből a pisztolyt. A válla fölött hátranézve beszélt valakihez. Miriam Wura és az édesanyjára gondolt. amint alig pár méterre tőle elmegy egy ablak előtt. és nem sikerült.com – ebook magyarul 31. Élete első felét a rettegés töltötte ki attól az embertől. Az utóbbi fölött fény szivárgott ki egy repedésen. de az ablakokon nem mert belesni. Jobban szerette volna. bőven megelégedett volna azzal. és csendben fellopózott a tornácra. Ruha susogását hallotta a háta mögül. Megnézte az óráját. a másik pedig satuként szorította meg a fegyvert tartó kezét. kibiztosította. akinek valószínűleg szintén van fegyvere. hogy a férfi esti sétára indul. De nem volt puskája. mint valami babát. Nem szándékozott beszélni vele. Mindketten a bejárati ajtótól balra eső szobában voltak. Lehetett vén nyomorék. de mintha egy tévé képernyője villogott volna. hogy Zalacsenko egy ilyen isten háta mögötti tanyát választott rejtekhelynek. Összeráncolta a homlokát. Három autót látott a pajtában: az Auto-Experttől bérelt Volvót. de Zalacsenko akkor is kiképzett gyilkos volt. Nem akart még egyszer hibázni. Nem zárták kulcsra. és hallgatózott.

ahogy a férfi megszorította a torkát. hogy a pisztoly kihullik a kezéből. Pontosan onnan figyeltél minket. – Ott maradsz – parancsolt rá Zalacsenko. a rendőrségnél is használt SIG Sauer az. nadrágja szárából műláb lógott ki. Ahogy talpra kecmergett. a szemöldöke teljesen hiányzott. hogy a férfi összeesik a fájdalomtól. leült egy karosszékbe. Felnézett. Niedermann felkapcsolta a villanyt. majd kitárazta a P-83 Wanadot.http://www. Aztán Niedermann keresztüldobta a szobán. de az addigra már elkapta a karját. és csendben nézte Salandert. – Csak szólok. hogy egy. és megint kitekeredett. Elsötétült a szeme előtt a világ. Lassan kijött a fényre. Kifújta a levegőt. ha valami hülyeséget fontolgatnál. és a heverőnek vetette a hátát. Ehelyett csak meglepetten nézett. és ösztövér. és azt látta. papa – mondta színtelen hangon. és átnyújtotta neki. Egy heverőnek vágódott. Mint a zsákmányával játszó macska. Ekkor mozgást látott az ajtó felől. Tudták. ellenőrizve. Végigfuttatta a kezét Salander ruháján. hogy nincs-e nála más fegyver. A bal fele mintha hegfoltokból lett volna összevarrva. A csípőjét találta el. és vette a kabátját. mire Niedermann elfordult. hogy jobb lesz tényleg a padlón maradni. Mankóra támaszkodott. de ha érzett is fájdalmat. – Te tényleg azt hitted. Súlyos üveg hamutartót vett észre az asztalon. hogy valaki pisztollyal a kezében odajön az ajtóhoz. és csodálkozva méregette. ahova telepítettük őket. és megpróbálta hozzávágni Niedermannhoz. felhúzta. hogy elérje vele Niedermann ágyékát. és próbált felállni. Niedermann befejezte a fegyver piszkálását. Olyasmit elég ritkán látunk. hogy ömlik a fejéből a vér. A füle csonka volt. Mintha egy doronggal ütötték volna fejbe. Salander felismerte. Niedermann pisztolyt húzott elő az övéből. Infravörös kamera. – Hello. és odafordult. hogy Zalacsenko védtelenül üldögél a kis házikójában? Salander megmasszírozta a tarkóját. hogy ha akár megpróbálsz felkelni. Ez nem normális. Mintha egy fatörzsbe rúgott volna bele. Kiment a szobából. hogy Niedermann kíváncsian figyeli. hogy nem mersz idejönni – mondta Zalacsenko. Alekszandr Zalacsenko kifejezéstelen arccal meredt a lányára. Niedermann lehajolt. Zalacsenko megnyomott egy gombot. milyen volt Paolo Roberto arca a tévében. Nagyjából minden riasztóba belebotlottal a környéken. hogy jön. Valami kellemetlenséget talán tapasztalt. szétlövöm a fejed.com – ebook magyarul Egy pillanatig a levegőben kapálózott. Felvonta az egyik szemöldökét. Zalacsenko biccentett. dús fekete hajjal. előhúzta a sokkolót. Aztán megpofozta Salandert. nem nagyon érdekelte. – Kettő az úton és négy az irtásnál a mező túloldalán. érezte. Most úgy egy-hatvanöt magas volt. és Niedermann ágyéka felé rúgott. Zalacsenko elment mellettük. ahogy az elektrosokk elérte Niedermann karján keresztül. Felnézett az arcára. . meg néha gombászok. mintha arra várna. Erős lökést érzett. és a kezébe vette a távkapcsolót. Salander pillantása a tévére esett. Általában csak szarvasok járnak arra. és Salander hallotta a bejárati ajtó csapódását. Akkor a bal nadrágzsebébe nyúlt a szabad kezével. és a képernyőn a pajta mögötti terület és a házhoz vezető út egy részének zöldes képe jelent meg. – Mozgásérzékelők – értette meg Salander. Kopasz volt. és lecsúszott a földre. Salander szeme tágra nyílt a rémülettől. Salander emlékezett. A bal kezéről két ujj hiányzott.hunebook. elvette tőle a sokkolót. Zalacsenko kinyújtotta ép jobb kezét. mit lép legközelebb. Onnan a legjobb a rálátás a tanyára. – Tartott egy kis szünetet. – Kezdtem azt hinni. – Már négy óta figyelünk. Erőteljes férfiként emlékezett rá. s úgy döntött. aztán kicsavarodott. Arra számított. és érezte. A padlóra zuhant. és rámosolygott. a heverő mellé.

és őszintén szólva kicsit sem érdekel. Kinyitotta a száját. – Azt. Aztán hagytam. – Igaz. és valószínűleg olyan lőszert használ. aztán mégsem tette. kislányom. – Szóval ezt még nem szaglásztad ki? – mondta. majd rámosolygott Salanderre. hogy ő is dugjon meg. téged nem vágunk fel. Úgy tűnik. – Akkor talán neked kéne – próbálta provokálni Salander. úgyhogy üzletet kötöttünk. – És azt hitted. ahogy voltak. most már egész elfogadható lettél. – Válaszolj. De el kell ismernem. Én azért tudom. Salander szeme fekete lett. Az öregember nevetett. Elég perverz dolog volna. – Ez aztán a testvéri szeretet! Mindig Camilla volt az ész. Salander a pisztoly csövét nézte. Gyere közelebb. és próbált rávenni. hogy oda is adtad volna. Bjurman kért meg. mi? – kérdezte Zalacsenko. Csak nem csinálja. amikor tükörbe néztem. Egy ideig gyűlöltelek érte. hanem képes önállóan is cselekedni. – Nem volt kurva! Pénztáros volt egy boltban.com – ebook magyarul Salander nyugton maradt. Zalacsenko megint nevetett. A bejárati ajtó felé nézett. Hallgattak egy ideig. és remélte. hogy intézz el. mintha mondani akarna valamit. hogy kurva volt. Persze rögtön teherbe esett. rád férne – elgondolkodott. – Niedermann lőtte le Bjurmant? – Természetesen. Mintha elvennék egy kurvát. – Mire várunk? – kérdezte Salander. hogy az öregember figyelme majd csak lankad egyszer. – Nem. Az öregember nevetett. mint a szén. Csak el kell intéznie valamit. Zalacsenkónak két-három lövésre is lenne ideje. – Azt képzelsz róla. – Na ne szórakozz. Nem értél meg annyi energiát. Salander elképzelte Miriam Wut Niedermann kezei közt a raktárban. ha szükséges. – Szeretnél megölni. Salander a szemébe nézett. – Gondoltam ám rád. De a szemed az enyém. amit akarsz. ha fog egy láncfűrészt. – Spanyolországban futottam össze vele a kilencvenes évek . – Nem tudom. Zalacsenko sokáig csak nézte. És biztos vagyok benne. A nővéred hol van? Salander vállat vont. De mondd csak: megerőszakolt Bjurman? Nem válaszolt. – Nem. – Talán meg kéne kérnem Niedermannt. Kellett neki egy felvétel. Hibázz. – Mint egy rohadt kurva. – Na ne félj. Hagytad volna te is úgy a dolgokat. – Jó szarul nézel ki – folytatta Zalacsenko. Na nem mintha buzi lenne. – Anyád egy kurva volt. – Honnan kapartad elő? Zalacsenko különös arccal pillantott a lányára. és levágja az egyik lábukat. Zalacsenko – felelte. Már nem. jó adatgyűjtő vagyZalacsenko hangosan felnevetett. – Bjurman azt mesélte.http://www. Az én esetemben ez bizonyos elégtétel is lett volna. hogy vegyem el. – Okos dolog volt az a benzinbomba. Pláne. Zalacsenko félreértette az arckifejezését. Te meg csak egy koszos kis semmirekellő. ami nálad van.hunebook. Ronald a tökéletes katona. ha Ronald megkéri őket valamire. kösz. Lábat lábért. Majdnem mindig. – Az egész más dolog. Nemcsak engedelmeskedik a parancsoknak. – A társam rögtön visszajön. – Fáj? – bökött Salander a fejével a műláb felé. – Hagytad volna békén anyámat. Az emberek hihetetlenül együttműködőek tudnak lenni. mielőtt eléri. – Idegesítő egy szemétláda vagy te. Salander nem felelt. abból próbáltunk megélni valahogy. amitől percek alatt elvérezne. oda fogom adni. Ronald nem szexel lányokkal.

és most már ő bombázta kérdésekkel Salandert. amikor meghallotta. Kiderült. és rákérdezett Bjurmanra. Salander szíve nehéz lett. Svensson rátalált a névre. Azon kevés ember közé tartozott. De gondolom. – Gyilkost csináltál a fiadból. Már jóval azelőtt megvolt benne az ölés képessége. aki azt hitte. és ő lett a kezem és a lábam.com – ebook magyarul elején. – De miért kellett lelőni? – Igazából nem így terveztük. Svensson rátalált a kapcsolatra. hogy meglepődtünk. de az újságíróval szemben másként érzett.http://www. ismeri-e Svensson ezt a nevet. A nő elég rokonszenves volt számára. Nem alkalmazott… társak vagyunk. hogy a háttérben maradunk. Salander viszont retteneteset hibázott. hogy két embert meggyilkoltak enskedei lakásukban. hogy én elmentem. – Ő tud róla. Nem sokat mondott el neki. Arra is rájött. hogy a rendőrség téged keres – mondta Zalacsenko. hogy egy könyvvel megváltoztathat mindent. Még legalább négy bátyád és három nővéred él különböző országokban. hogy felismerje a benne rejlő lehetőségeket. Több mint egy órán át beszélgetett Svenssonnal és Johanssonnal. Nem tudták eligazítani Zalacsenkóhoz. Még ha évekig nem is kellett. hova akar kilyukadni. Nyilván azonnal felhívta. Túlságosan emlékeztette Blomkvistre – ugyanolyan elviselhetetlen jóakaró volt. mikor az apja megerősítette. hogy a lányom vagy. és őrjöngeni kezdett. De Ronald az egyetlen. És még ha ekkora ökör is volt. Zalacsenko kutató tekintettel mérte végig. Meghalt. Virágzó üzletet viszünk. még mindig élnének. – Vagyis pontosabban a féltestvéred. aki igazán megfelel a Zalacsenko-géneknek. Tudta. – Ó a bátyád – mondta Zalacsenko. Abban maradtak. Zalacsenko megint nevetett. amit eddig is sejtett. – El sem hinnéd. Salander nem értette. Ronaldnak azonnal döntést kellett hoznia. amikor Ronald nála volt. Az üzleti modellünk arra épül. De ha a testvéri szeretetére számítanál. de a kíváncsisága rögtön feltámadt. Én vagyok a családja. hogy elkezdtem kiképezni. Ő viszi az üzlet tallinni részét. És még sokáig igazgatja a családi vállalkozást azután. dehogy. hogy a látogatása hiábavaló volt. Salander az ajkába harapott. Reggel arra a hírre ébredt. Nem ismerte. És ő volt a kapocs. én csak segítettem neki.hunebook. . hogy húsvét után megint összeülnek. hogy kicsoda Ronald. hogy van kapcsolat Bjurman és Zalacsenko között. 1969-ben. hogy megtudja. Ezután Salander hazament lefeküdni. de egy másikban van fantázia. Nils Bjurman nevét. amikor hallottuk. Egyébként nem ő az egyetlen testvéred. hogy mégiscsak szolgálhat információval a lánynak. felejtsd el. Akkor huszonkét éves volt. de azonosítani még nem tudta. amit Németországban tettem egy küldetés során. amint ő elhagyta a lakást. Ha nem látogatja meg Svenssonékat. És tulajdonképpen helyesen cselekedett. azt már kisakkoztad. – Ja. de Svensson ennyiből is megértette. De legalább valóban becsületesek voltak a szándékai. Meg kell mondjam. hogy Salander részese a történetnek. Mindig jól jöhet egy kiskapu a nemzetbiztonságiakhoz. kicsit ideges lettem. Csak egyetlen használható információt adott ki Svenssonnak. és téged gyanúsítanak vele. amikor egyszer csak felbukkant. mint a kő. – Nem. és kutatott utána. és pont akkor hívta. Bjurman meg pánikba esett. Sokféle árut és szolgáltatást értékesítünk. akik ebben az országban tudnak a múltamról. Nem hitt a fülének. Az egyik bátyád idióta. és soha senki nem lát minket. De az az enskedei firkász valahogy rájött a kapcsolatra közte és köztem. Egy kisebb kitérő eredménye. hogy féltestvérek vagyunk? – Hát persze. szexkereskedelmet. – Annál azért változatosabb. de a pisztoly csöve továbbra is Salanderre szegeződött. – Miért öltétek meg Bjurmant? – Bjurman egy barom volt. amikor a kis bombád után lábadoztam. Te csak valami apró zavar. de aztán minden a legjobban alakult. – Nem – nyögte Salander.

– Továbbra is te vagy az első számú gyanúsított. és kinyújtotta a kezét a SIG Sauerért. de azonnal pisztolyt szegezett a hátának. – Niedermann – emlékeztette Salander. – Veled megyek – mondta Zalacsenko. mire Niedermann visszatért. a rendőrség el fog kapni. – Akkor is. hogy Niedermann rácsavar a pisztolyra valamit. – Lisbeth… Ronald hamarosan visszajön. hogy kivárja a fejleményeket. – Ronald holnap kora reggel külföldre utazik. Az intézetbe is a nemzetbiztonságiak zártak be. – Hosszú lesz a lista – mondta Salander. . Ennyi embert minimum ki kell nyírnod. hogy egy házi készítésű hangtompító. Ronald Niederman-nál szemmel láthatóan semmi sem stimmelt. Aztán a fegyverrel kezdett bíbelődni. ami mintha nem is mutált volna. Most elkapnak. torz mosolyt villantott rá. Zalacsenko szörnyű. Niedermann vállat vont. Erika Berger. – Szóval ilyen egyszerűen? Köszönöm. nem én.http://www. és akkor sem találnak egy porszemet sem. A pajta mögötti erdő felé terelte.com – ebook magyarul – Hogy találtál meg? – kérdezte.hunebook. – Rendben. – Na és? Én nem lőttem le senkit. a főszerkesztő. amit mondtak neki. mind-mind valami genetikai rendellenességről árulkodtak. Mindketten elővettek egy-egy erős fényű elemlámpát. – Túl sok hibát követtél el. – Téged is megöllek – mondta. ami bármilyen bűncselekménnyel kapcsolatba hozna. egy szemernyi bizonyíték sincs ellenem. ha egyszerűen eltűnsz. Hozd a kabátomat. ezt megjegyzem. Úgy néz ki. Megmondhatom neki. aztán megvártam. Salander látta. – Kész? Niedermann bólintott. hogy Niederman-nal valami nincs rendben. az ő asszisztense és csak a Millenniumnál még vagy hatan. aki részt vesz a nyomozásban. – Tényleg azt hiszed. Lassan haladtak. Salander végigmérte a férfit. míg Zalacsenko felvette a kabátját. ha ezt titokban akarod tartani. Niedermann egész kedvesen rámosolygott. Szilárdan tartotta hátulról a nyakát. – Elég nagy séta. vele is csinálnunk kell valamit. Salander csak megvonta a vállát. Az egész Zalacsenko család tele van genetikai defektekkel. egymás szöges ellentétei voltak. a hangja. és egy időre eltűnt a szomszéd szobában. Bakancs volt rajta. – De biztos vagy magadban! – förmedt rá az apja. és Niedermann még így is meg-megállt. Azt viszont érezte. Az a szemébe nézett. – Tudom. Na meg Bublanski felügyelő és mindenki. Lenyomoztam Niedermann kocsiját a kölcsönzőnél. Niedermann tétovázott. Akkor ott van Dragan Armanskij a Milton Securitynél és néhány alkalmazottja is. A keze majdnem körbeérte. Még a sokkolóra is érzéketlen volt. Majd egy órába telt. amíg az a pattanásos kis taknyos kiüríti a fiókot. Niedermann lehajolt. hogy az a Millennium-os újságíró is szaglászik. Az lesz a legjobb. majd kilökdöste az udvarra. A pisztoly csöve még mindig Salander mellkasára mutatott. Zalacsenko diadalmasan nézett Salanderre. Hidd el nekem. hogy egyesével tördelje el a csontjaidat. Sőt. menjünk – mondta az ajtóból Zalacsenko. hatalmas kezei. Kímélj meg mindannyiunkat ettől a kellemetlenségtől. gondolta keserűen. Semmi hasonlóságot nem látott kettejük között. és csak időkérdése az egész. amiről kiderült. aki apja állítása szerint a féltestvére volt. a pincétől a padlásig felforgathatják ezt a házat. Björck tegnap hívott. Niedermann elengedte Salander nyakát. A felépítése. Mikor elérték az erdő szélét. hogy Zalacsenko utolérhesse őket. az arca. amíg nem válaszolsz. és tette. – A postafiók. – Mikael Blomkvist. hogy ez majd csak úgy magától elül? – kérdezte Salander. és talpra rángatta Salandert.

com – ebook magyarul Nehéz terepen mentek tovább. Így az ásó lapja csapódott Niedermann arcába. Salander mosolya kárörvendően kiszélesedett. és a SIG Sauer nagy ívben a bokrok közé repült. Niedermann a gödör felé lökte. Még mindig nem látott semmit. aki megbotlott egy gyökérben. Niedermann sebesült kezével tapogatózott. – Ez egy közönséges PDA. Nem érzett fájdalmat. Éppen a lövés pillanatában változtatott irányt. ha minél hamarabb minél súlyosabb sérülést tud neki okozni. Zalacsenko összevonta a szemöldöke helyét. legfeljebb hét méterre. – Egy fenét. A golyó a csípőjét érte. A szerszám teljes erővel a csuklója fölött találta. és tett egy imbolygó lépést a bokrok fedezéke felé. essünk túl rajta – mondta Zalacsenko. mintegy négyszáz métert. Salander egyetlen esélye az volt. Nem mondtál senkinek semmit. Salander egy marék földet dobott a szemébe. nekem se nagyon – felelte Salander. hogy az élével üthessen. Tudta.http://www. Salander odadobta neki a szerkezetet. élőben közvetített egy internetes rádió – emelte fel Salander a Palm Tungsten T3-at. Zalacsenko kifulladt. de nem sikerült. A vén görénynek is van fegyvere! Ostorcsapásként érte a felismerés. hogy Zalacsenko ott van a háta mögött. felbukott. . Lisbeth megpillantott egy gödröt. hogy Zalacsenko felemeli a kezét. Salander kétszer is elbotlott. és a golyó csak az üres levegőt hasította. Térdre esett. és megeresztett egy félmosolyt. Tizenöt méter után egy tisztásra értek. Próbálta kicsavarni a kezét. hat.hunebook. hogy volna mondanivalóm a számodra – szólalt meg végül. Niedermann türelmesen várta. de Niedermann azonnal felemelte. Az óriás reflexből tüzelt. a keze mélyen a homokos talajba süppedt. Egy utolsó kétségbeesett erőfeszítéssel talpra küzdötte magát. hogy Zalacsenko odaérjen. Néhány másodpercig mozdulni sem bírt. és sikerült ellöknie magától Salandert. és ennyi. Vér fröcskölt a mély vágásból. Niedermann felmordult. papa? Lassan a bal nadrágzsebébe nyúlt. amikor a szeme sarkából látta – katt –. Most értette meg. Két lépést tett a bozót felé. Megragadta az ásót. – Mindent. és négykézláb ment tovább. – Mutathatok valamit. hogy megvizsgálja a készüléket. de nem hiszem. Megcsinálom. – Itt jobbra – mondta végül. Több mint egy percig nem tudott beszélni. Most viszont bénító fájdalom cikázott át a testén. Zalacsenko elkapta. – Még ma éjjel itt lesz a rendőrség. Niedermann minden mozdulatát figyelte. – Na. ahogy az orra néhány napon belül másodszor is eltört. a másikkal pedig igyekezett kitisztítani a szemét. de azonnal fel is pattant. és megpördítette a tengelye körül. és üres tekintettel nézett az óriásra. majd Niedermann lámpája megvilágította a mellé leszúrt ásót is. Gondoltam. A második lövedék hátba találta. de meglendítette a jobb karját. amit az elmúlt órában mondtál. Ám Salander akkor már ellépett onnan. – A nagy szart – mondta. – De örülök. hogy a legutolsó cselekedetemmel azért örökre lecsukatlak – folytatta Salander. Zalacsenkónak volt ideje célozni. és elesett. – Most nyilván mondanom kellene valamit. hogy megpróbálsz blöffölni. – Akkor jó. Ordítania kéne a fájdalomtól. Felkelt. és elővett egy négyszögletes tárgyat. és megállt a bal lapockájában. hol járt eddig a férfi. Niedermannt egy rövid időre kiiktatta. és rávágott vele a férfi pisztolyt tartó kezére. Amikor Niedermann lehajolt. Azért jöttél ide. – Mutasd – nyújtotta ki az ép kezét. A pisztoly csöve rezzenéstelenül szegeződött Salander mellkasának. hogy megölj. Hátralendítette az ásót.

és Niedermann-nak kórházba kell mennie. és alig látott. és leengedte a pisztolyt. Aztán a sötétség. Niedermann pedig a fürdőszobába ment kiöblíteni a szemét. megint betört az orrom – mondta. tűt és cérnát kellett kerítenie. és bekötözte. ahogy a másik dolgozik. De legalább érzéstelenítésre nem volt szükség. Viszont elképzelhető volt. Véres rongybabának látszott a lámpafényben. visszamentek a házba. De Salandernek nem számítottak az ilyen orvosi részletek. Zalacsenko cigarettázva nézte. – Mihez kezdenél te nélkülem? Niedermann bánatosan pislogott. míg a félig vak Niedermann belapátolta a földet a gödörbe. Odavonszolta a sírhoz.hunebook. de aztán mégis elrakta. Majdnem meglépett. hogy még Salander sem fért el benne kiegyenesedve. Hirtelen nagy megkönnyebbülést érzett. és pókhálószerű repedéseket okozott koponyáján. Sínbe tette az ujját. A golyó a szürkeállományban állt meg. Biztosította a pisztolyt. úgy hogy a lába a gödör fölé lógjon. – Húzd ki magad. – Majdnem meglépett! Niedermann a szemét dörgölte. tizenöt évesen. Utoljára vörös villanást érzékelt. mint valami kabalát. akit tehetetlenül állt. aztán menjünk végre haza – parancsolt rá Niedermannra. Arccal lefelé landolt. reszketve a vérében áramló adrenalintól. Zalacsenko odasántikált a lánya testéhez. – Idióta! – förmedt rá Zalacsenko. majd beleejtette. hogy Salander halott. Ellátta Niedermann kezét. hogy a seb súlyos. Zalacsenko csodálatosan érezte magát. kinyitott egy sört. és megragadta a gallérját. A vágás mély volt. Ezt majd eldöntik reggel. a kezében egy SIG Sauerrel. Szörnyeteg. Először a házban akarta hagyni. Felemelte a testet. és odament Niedermannhoz. felnőtt férfiak. magzatpózban. – Temesd be. Beletelt egy időbe. Miután ráakadtak. homokkal teli szeméből folyt a könny. Lenézett a fegyverre. hogy összevarrja – ezt még a novoszibirszki katonai iskolában tanulta. Katt. Zalacsenko még egyszer akart tüzelni. A lövedék súlyos agysérülést okozott.com – ebook magyarul A harmadik lövés fülmagasságban érte. Aztán ráeszmélt. . de annyira remegett a keze. És a kis ribanc majdnem meglépett! Lepillantott a lány testére. hogy nem tudott célozni. Még mindig reszketett. a lábait maga alá gyűrve. orrából és kezéből pedig a vér. ráadásul az egyikük Ronald Niedermann. miközben annak idején az autójába dobta a benzinbombát. A SIG Sauert sokáig keresték a bozótban. A végén erőteljes mozdulatokkal szétdobálta a maradék földet a tisztáson. Még mindig látta maga előtt a szemét. de az adrenalinszintje már kezdett csökkenni. Nem fájt. ami olyan kicsi volt. de ömlött a könnye. ami fehér fénybe ment át. Ketten voltak. az istenit! – Zalacsenko megcsóválta a fejét.http://www. Mikor végzett. mintegy öt centire az agykéreg alatt. eltette a kabátzsebébe. – Asszem.

elmegyógyintézetbe csukatta Lisbeth Salandert. – Már órákkal ezelőtt meg kellett volna tennem. A bűnsegédje volt többek között dr. Úgy döntött. ásványvízzel és egy kávéval együtt. De nem ez a baj. Berger felsóhajtott. hogy áruló lettem. levizelte a foltot. Bublanski általában nem hívta a kollégáit késő este. – Most értem Björck jelentésének a végére. és tárcsázta Modig számát. Először arra gondolt. így hát odament hozzá. hogy főszerkesztői állást ajánlottak neki a Svenska Morgon-Postennél. mint nekem. fel tudnál venni reggel nyolckor? – Persze. Tudta. aki. csütörtök Blomkvist kilenc után érkezett meg a göteborgi központi pályaudvarra. Felvette a kagylót. – Sonja. amiről tudnom kéne? – Valamit eltitkoltam előled.. És Mikael elől is. – De nekem miért nem mondtad el? Ez óriási előrelépés. Teleborian is. Tett egy óvatos lépést. – Elugrunk Smädalarőbe. gratulálok! – De úgy érzem. amit a tartóba tett a műszerfalon. – Blomkvist felnőtt ember – mondta. így taxival ment.hunebook. – De micsodát? Berger odafordult felé. – Már előre várom. – Olyasmi.http://www. Egy benzinkútnál vásárolt. hogy megjelölje a területét. akinek a tanúvallomására alapoztuk az értékelésünket Salander mentális állapotáról. és onnan indul el. hogy Blomkvist hívását várja. Az utazás utolsó órájában különböző autókölcsönzőket hívogatott. aki a nappali szoba ablakánál állt. táppénzen van. Fenn voltál még? – Nem érdekes. – Bocs. De mielőtt folytatta volna a vadászatot. hogy ilyen későn hívlak. de most nem bírta ki. A Järntorgetre kellett mennie érte. Fél tizenegykor hagyta el a várost Alingsås felé. hívd fel azt a rendőrt. FEJEZET Április 7. A róka megállt. Szomorúnak látszott. Végül is sikerült kibérelnie egy Volkswagent. és átkarolta a vállát.com – ebook magyarul 32. Utánaérdeklődtem. és elbeszélgetünk Gunnar Björckkel. Meg mindenki más elől a lapnál. és a férfi tudta. A vonat behozott valamit. A kocsi kesztyűtartójában nem volt térkép. De ekkor a bozótban zajt csapott egy óvatlan éjszakai állat. és elmesélte. igencsak előkelő helyen van a kuncsaftok listáján. és a vizet bámulta. Beckman a feleségére nézett. miután az megpróbálta megvédeni magát és az édesanyját egy szadista őrülttől. – De ha ennyire aggódsz. zseblámpával. ha emlékszel rá. hogy majd Alingsåsban szerez kocsit. Kezében tartotta a mobiltelefonját. – Sonja… te hogy értelmezed ezt? Szerinted mi folyik itt? – Szerintem Gunnar Björck. – Nyilván ugyanolyan nehéz volt letenned. de az ottani iroda már zárva volt. . aki a nemzetbiztonságnak dolgozott. de így is késett. hogy eltemettek itt valamit. és a róka azonnal ugrásra készen állt. és nyugtalanul körbenézett. nem próbál kiigazodni a követhetetlen göteborgi tömegközlekedésen.

és a biztonság kedvéért merevítő volt rajta. Ha menni kell. – Köszönöm – mondta. . aki nem érez fájdalmat. akinek ilyen jó oka lett volna rá. akik a saját kezükbe veszik a törvényt. milyen egy szörnyeteggel küzdeni. Armanskij felsóhajtott. mennyi idő telt el. A bal szemöldöke annyira bedagadt.com – ebook magyarul – Mikael meg fogja érteni. de ma éjjel. – Tudom. mennyit javult Palmgren állapota karácsony óta. ahova Paolo Roberto hozta. majd újra elaludt. Paolo Roberto ült az ágya mellett. függetlenül attól. Megértette. Csak nem mertem elmondani senkinek. Az orvosok azt mondták neki. mit derítettek ki Blomkvisttel. Lehet. Mikor estefelé felébredt. – Vagy Zalacsenko próbál végezni vele! – Az is előfordulhat. Még mindig nem győzött csodálkozni. gondolom. De meglepte az a makacsság. A születése óta meg volt írva a csillagokban. De sosem ismertem még senkit. vajon ő is olyan szörnyen néz-e ki. és kinézett a sötétbe. aki nem volt ott. – Nem – válaszolta Palmgren. – Megpróbálja megölni az apját! – Az lehetséges – mondta Palmgren nyugodtan. A nyaka is sajgott. mikor utoljára látta. – Nem is tudtam. Senki. Az orvosok biztosították róla. akkor menni kell. Kérdezgette Robertót. Armanskij megdörzsölte a szemét. legalább ő választotta a sorsát – folytatta Palmgren. De amit Lisbeth Salander tesz vagy nem tesz. hogy teljesen fel fog épülni. vagy sem. – És ha a következő tíz évet börtönben tölti. – Már eldöntötted? – Igen. amikor próbált megfordulni az ágyban. és egy darabig csendben ült. – Én akkor is a barátja maradok. A másik csak a fejét rázta. És megrémítette a hír. de életerő csillogott a szemében. Valamiért nem is volt olyan meglepő. Még mindig hadart. hogy agyrázkódása volt. Nyugtalanul aludt és ébredt. Palmgren elmondta neki. Most már értette. Hadd intézze el ő maga az ügyeit. hogy ennyire szabados elveket vallasz. hogy eldöntsük. Sosem tudtam rokonszenvezni azokkal. – Én sem. Te bokszolsz. mint a férfi. ő pedig válaszolt. Armanskij Salander egykori gyámjára nézett. azért te nem vagy felelős. Armanskijt mintha fejbe vágták volna. aminek meg kell történnie. Megkérdezte. nem is igazán tudva. te inkább megérted. Az is fájt. – Szólnunk kell Bublanskinak – mondta. – Sem Bublanski. és egész testét zúzódások borították. – Próbáltam elmagyarázni Blomkvistnek. Betört az orra és három bordája. mintha a legnagyobb bajban hagynám cserben őket. – És mi csak itt várjunk? – Dragan… te jó ember vagy. Égett a kislámpa az ágya mellett. ha esetleg visszatér. hogy alig látott ki alóla. És neked most kell.http://www. sem más hatósági személy nem mozdította soha a kisujját sem. hogyan viselkedünk majd Lisbethtel szemben. hogy van. hogy Salander barátja. milyen tehetetlen volt akkor. és a kórházi rádió halkan az On a Slow Boat to Chinát játszotta. Beckman átölelte a feleségét. de nem igazán vette le. megtörténik. Belegondolt. Előző nap tért magához a kórházban. amivel a furgont követte. és hogy túléli-e. hogy cinikusan hangzik. eldöntöttem. hogy került a férfi a raktárba. nem érthette. hogy te vagy én mit gondolunk róla. Miriam Wu a mennyezetet bámulta.hunebook. Neked és nekem annyi marad. – Megmentetted az életemet. hogy segítsen rajta. És most ráadásul olyan. De még a lélegzetvétel is. Ő meg azon gondolkodott. és mindenképpen pihennie kell. hogy a rendőrség holttesteket ásott ki a raktár közelében. és komoran nézett az öreg ügyvédre.

Centiről centire szélesítette arca körül a helyet. . és a keze fejével kidörgölte a földet a szeméből. hogy a két térde és könyöke közt van egy rés. A róka. Salander hideg levegőt érzett a karján. Végre megformálódott benne egy világos gondolat. amíg a föld végre a lábát is elengedte. és hegyezte a fülét. Valami keményre fogott rá. de ebben a pillanatban áramütésként csapott a halántékába a fájdalom. A mellkasát szorító nyomás enyhült egy kicsit. hogy töprengjen rajta. hogy eltemették a föld alá. Kellett valami más. megint megállt Salander sírján. Paolo Roberto már nem volt ott. mint tudatosan –. Levegő kell. Kikaparta az arca elől a laza földet. Két mezei egeret fogott. de nem vesztegette az erejét arra. amit egy-két centire mozgatni tudott. Ásni kell. hogy nem tudja mozgatni a bal kezét. és sikerült egy kis mozgásteret csinálnia. Végre meg tudta mozdítani a jobb vállát. a sírja fölött. Kinyitotta. amilyet még soha életében nem érzett. hogy meglőtték. és azzal lazította. A talaj homokos volt. és a feje fölé nyomta. de most hirtelen egy másik lény jelenlétét érezte. Orra és bajsza remegett. és érezte. Ide szorult az őt életben tartó levegő nagy része. Mégis izzadt. amivel áshat. hogy a föld beomlik az alatta lévő résbe. és a szívét marokra szorította a pánik. és most ösztönösen elkotorta vele a földet az orra és a szája elöl. Részben a felsőtestét is tudta mozdítani. Nem tudott mozdulni. és meg sem állt. Az egyetlen végtagja. és az öntudat és eszméletlenség határán lebegett.com – ebook magyarul Aztán csak felemelte bekötözött kezét. Tudnia kéne. Élve eltemettek! Próbálta mozdítani a lábát. és egyik marokkal a másik után tömte maga alá. Lenyomta a fejét. ha Salander valahogy jelentkezik. és rájött – inkább ösztönösen. Lenyomta a könyökét. és próbálta felemelni a testét. Levegőhöz kell jutnom. Fogalma sem volt. hogy Ronald Niedermann őt kereste. és aránylag száraz. hogy megpróbált felállni. a bal vállában és a csípőjében. odvába visszafelé menet. Megdermedt. majd kanalazta el a földet. minden apró mozdulatára belenyilallt a vállába a fájdalom. és kiszabadította a cigarettatárcát. Szerette volna. de tudta. Salander keze. Ide-oda tekergette a felsőtestét. Salander kaparni kezdett. teli levegővel. Lassan elfordult. Egyik percről a másikra. Elvesztette az időérzékét. de gépiesen kaparta tovább a földet a jobbal. amíg fel nem tudta emelni a fejét is. Fokozatosan kiszabadította a karját annyira. Keze fejével eltolva a földet kiszélesítette a területet az arca előtt. Sikerült egy ökölnyi helyet kaparnia az arca előtt.http://www. Felfedezte. a jobb keze volt az arca előtt. Aztán elkövette azt a hibát. A levegő fölötte volt. mire kiásta magát a sírjából. kis gyökérre vagy gallyacskára. hogy a fára támaszkodhasson. óvatosan nekiállt megállapítani. félig öntudatlanul dolgozott. melyik testrészei használhatóak. Jobb keze az arca alá került az eséskor.hunebook. és a levegő jéghideg. Fél óráig tartott. Salander nem kapott levegőt. A bal karja használhatatlan volt. Sokáig nem beszéltek. A jobb karjával együtt az már a föld fölött volt. Mikor felébredt. Lehunyt szemmel kecmergett ki a sírból. Amikor újra tudott gondolkozni. Újra kapott levegőt. de alig tudta megfeszíteni az izmait. Kapart tovább. Nem szabad hányni! A tudata megint elhomályosult. Tompa fájdalmat érzett a fejében. Kapart tovább felfelé. Óriási tömegű föld szorította a sziklaréteghez. A talaj még mindig laza volt. A fejében olyan fájdalom lüktetett. Nem volt több mondanivalójuk. mielőtt kinyitotta. mióta fekhet itt. mint a feltámadt halotté emelkedett ki a földből. és nagyon meg volt elégedve. és addig ficánkolt. míg a válla egy farönknek ütközött. hogy el tudta tolni a földet a feje fölül. Visszahúzta a karját a lyukba. Koromsötét volt. Csodálkozott. A karját is tudta már mozgatni. a kabátja felső zsebébe nyúlt.

Ahelyett. mióta botorkál a sötétben. Nem vehették észre. hogy felvegye a baltát. ahol Niedermann szundikált a heverőn. és néhány milliméterre beleállva a homlokába. és felugrott. és a térdkalácsa alatt találta el. csak azért csinálták. Fáskamra volt. Salandernek át kellett mennie a pajtába. Nem tudta. Niedermann biztosan nem tette vissza a helyére a keresztrudat. Kellett néhány másodperc. de a teste nem engedelmeskedett az akaratának. A konyhaasztalnál ülő Zalacsenko felkapta a fejét. és meresztgette a szemét a sötétségbe. Gondolt rá. Aztán meglátta. Ha benzint akart. Megtalálta a pisztolyt. Salander egy másodperccel azelőtt kapta fel jobb kezével a baltát. Tűz. Bele akarta állítani a baltát az apja fejébe. és előjöjjön. összezúzva a járomcsontját. jó helyen van. amikor meghallotta a keresztrúd döndülését. és körülnézett a sötétben. hogy Salander lássa. amikor egyszer csak fényt látott meg a szeme sarkából. amíg a szeme hozzászokott. és minden alkalommal erősebb nyilallás hasított a fejébe. de messze eltévesztette a célját. és megtapogatta az apja zsebeit. merre megy. hogy Zalacsenko felkapcsolta a villanyt. ahol az autók álltak. Fogalma sem volt. Katt. Salander lehajolt. Aztán káromkodva visszafordult Nossebro felé. A fegyver éle olyan mélyen ült. Az időjárás-jelentés viharos hétvégét jósolt. Aztán felismerte Zalacsenko hangját. és lélegzett. Széthúzta a függönyt.com – ebook magyarul miért. Tíz percig csak ült.hunebook. Niedermann felriadt. és elvánszorgott egy keresztrúddal lezárt ajtóig. és elhányta magát. ami a földre esett. és újra lecsapott. A fotocellák az úton és az irtásnál vannak. Csak a fészerhez érve vette észre. és félfordulatot leírva a testével. Fa. és megrázkódott vele a föld. mint a részegek. Zalacsenko a nappali felé pillantott. Előrehajolt. Lihegve nekitámaszkodott egy favágó tőkének. és megnézte a térképet. de aztán úgy döntött. miközben dülöngélt vele a világ. Jobb vállát aláfeszítve emelte meg a keresztrudat. Blomkvist a sötétben elvétette az utat Mellbynél. Néha hihetetlenül kétbalkezes tudott lenni. Niedermann-nal hoztak be fát délután. Belépett. a balta éle becsapódott a jobb arcába. Nemigen volt rá szükség. hogy egyenesen visszasétált Zalacsenko házához. hagyja. Imbolygott. ép csípőjére helyezve a súlyát. Egy perce ülhetett ott. Sollebrunntól északra. . és döngve az ajtónak csapódott. Megállt. és zavartan felült. Benzineskannáról és gyufáról álmodozott. Itt ugyan nem talál benzint. és felüvöltött. Annyi ereje nem volt. hogy a nyele kicsúszott a kezéből. Le kellett ülnie. Embertelen erőfeszítéssel a fészer felé indult. amiről először el sem hitte. A bal lábában elviselhetetlen volt a fájdalom. és arra összpontosította a tekintetét. Aztán nagy nehezen talpra állt. ami még mindig az öregembernél volt. Katt. Kinyúlt. amikor meghallotta Zalacsenko műlábának nehézkes lépteit. hogy a feje fölé emelje. és csak Trökörna előtt ébredt rá a tévedésére. Irányt változtatott. Botorkálva elindult. Abban a pillanatban. Azt sem tudta. mi történt. egyenesen továbbment. így felfelé lendítette. Salander megvetette a lábát. de a következő másodpercben az agya jelezte a fájdalmat. Minduntalan térdre bukott. hogy Zalacsenko belépett a fáskamrába. amikor Zalacsenko előrezuhant. Mintha villám csapott volna a fejébe. Odakintről jött. hogy felébreszti. Az öregember lihegett és sikoltozott. A fehér faházat nézte. hogy embertől származik. Most a másik irányból jött.http://www. hogy lekanyarodott volna Nossebro felé. Sikolyt hallott. hogy a fáskamra ajtaja résnyire nyitva van. A szél egyre erősebben fújt. és ekkor megfordult vele a világ.

Véres kezén tízcentis. hogy csak egy töltény maradt. és megbénította a bal karját. és meresztette a szemét. – Mir-sz-voh – mondta. hogy a szeme ragyog. aki nem érzett fájdalmat. A térdébe ékelődve egy balta. adja meg a nevét és a telefonszámát. Efelől nem lehetett semmi kétség. Niedermann ettől csak még gyorsabban futott. Egy olyan számot tárcsázott. és megint elvétette. Sarkon fordult. és olyan volt. és értetlen tekintettel meredt az elé táruló látványra. és az országút irányában beleveszett a sötétbe. hogy darabokat tépjenek ki a zsákmányból.http://www. Hallotta mély hangú morgását. mint a gyík pikkelyei. és rohant az életéért. odabotorkált. A golyó olyan közel süvített el Niedermann füle mellett. és ellenőrizte a tárat. Jelenleg nem tudok beszélni. de már nem látta sehol. Négy csészével ivott meg. Bip. Látta. elvette a Wanadot. Percekig tartott. majd a férfi alakja betöltötte az ajtónyílást. látta. eltorzult arccal és tátogó szájjal. Hüllőnyelve körbenyalta az ajkát. hogy megtántorodott tőle. inkább hasonlított állatra. Lassan felemelte a kezét. és a konyhában egy kisasztalon megtalálta a telefont. be a házba.hunebook. Ha Niedermann SIG Sauerével lövik fejbe. Ujjaival kitapintotta a bemeneti seb kráterét. Keresztültántorgott az udvaron. Bőre olyanná vált. Az élő emberből holttesté alakulás már meg is kezdődött. visszahívom. Eszelős volt. Salander elképedve nézte. és mindig várt rá valami megnevezhetetlen iszonyat. tisztításra várva. és amint tudom. Nyelt egyet. Ő. Amikor felnézett. és látta. hanem valami. ami a túloldalról jött vissza. hogy folytassa. arra valók. de még mindig nyögdécselt. Aztán felemelte a pisztolyt. hogy összemosódnak a szavai. hogy Niedermann odakint van a sötétben. Átugrotta a kerítést. hogy érezte a szelét. Megtalálta a PDA-ját is. és megtapogatta a tarkóját. borotvaéles karmok meredeztek. Itt Mikael Blomkvist. Az is fájt.com – ebook magyarul Egy 22-es kaliberű Browning. A földre dobta Zalacsenko Browningját. Arcát és nyakát véres föld masszája fedte. Ezért volt még életben. Aztán a mosogatóhoz vánszorgott. hogy a bal lábát maga után húzza. De a fejében olyan éles volt a fájdalom. Niedermann SIG Sauere szétszedve hevert az asztalon. Egy szaros kis cserkészpisztoly. Az ajtóhoz vonszolta magát. amint vészjóslóan söpri a padlót. mire a keresztrudat a helyére rakta. Nem tudta. Nem gondolkozott tovább. mint valami tank. Aztán eszébe jutott. Arca véres maszk volt. Ez már túl sok volt. és megtöltött vízzel egy piszkos csészét. Puszta rémületből majdnem rálőtt. Mellette pedig a véres és mocskos Salander ült a földön. Letette a kagylót. Salander utánalőtt. és amin sem emberi erő. Ő maga temette el. Salander vagyok. amit nem hívott már két éve. – Mikael. Tisztán látta a farkát. ahol Zalacsenko első lövése eltalálta. Az üzenetrögzítő jelentkezett. Mintha egy horrorfilmből lépett volna elő. mint emberi lényre. ha nem pazarolja el a golyót. és lőtt. most egy hatalmas üreg tátongana a koponyáján. Amit látott. Niedermann megtorpant. sosem szerette a sötétet. Az a lány ott a földön halott volt. . Zalacsenko a sikoltozást egy idő után abbahagyta. Sár borította mindenét. Csupasz fogai hegyesek. A második a lapockáját érte. hogy az izmai megfeszülnek. Zalacsenko eszeveszetten jajgatott. Ebben a pillanatban meghallotta Niedermann botladozó lépteit. s csak most ébredt tudatára. hogy fejbe lövi Zalacsenkót. Megnézte a pisztolyt. sem emberi fegyver nem győzhetett. hogy a lány szájából lángnyelvek lövellnek. Üdvözlöm. Mellette Nieminen P83 Wanadja. Most ez az iszonyat alakot öltött. és zsebre vágta. hogy a torkának ugorjon. Közelebb ment a tükörhöz. és elgondolkozott rajta. Látta. de kérem. Ez a teremtmény tehát nem lehetett lány. Saját szemével látta a sötétség teremtményeit. de hallotta. meglátta az arcát egy régi borotválkozótükörben a falon. ezért jobb lesz. Éles fájdalmat érzett a csípőjében.

Egyedül volt a sötétben. folyamatosan romlottak a dolgok. Nem volt a tanyán semmi. de a konyhapadhoz ment. Egy lyukat a koponyáján nem. Kibiztosította a pisztolyt. hogy Bjurman megkereste. Fel nem tudta fogni. Nem válaszolt Teleborian kérdéseire. Sok éve volt már az apja társa. Salander képtelen volt úrrá lenni a helyzetén. hol tartja Zalacsenko a saját vagyonát. Nem értette. Még mindig ott állt.com – ebook magyarul Ahogy benyúlt a lyukba. hogy állhat még a lábán. Nem tudta. hogy hozzányúlt a saját agyához. hogy a sebe olyan súlyos. ha egyszerűen elsétál. Elég sok pénzt tudott félretenni. A lány nem volt természetfölötti lény. Egy betört orrot még csak kibírt volna valahogy. és fejének sértetlen jobb oldalát egy párnára tette. Nem akart visszafordulni. Ha ugyan Salander még meg nem ölte. Annyi testi és lelki pofont kapott. Ólmos fáradtság fogta el. és azt is tudta. hogy egyedül nem tudta megoldani a helyzetet. Ugyanakkor egyre erősebb lett benne az érzés. és nagyon szégyellte magát. amire szüksége lehetett. kettészakad. Alábecsülte őt. Szép idők voltak. ami elviszi Göteborgba. hogy hazavonszolja magát. mindig képes volt visszavágni vagy elmenekülni. és vissza sem néz.http://www. Márpedig neki semmi más nem kellett. Vissza kell mennie a házba. A zsebében ott volta tárcája az útlevelével. elájulni vagy elaludni készül. Muszáj volt lefeküdnie. Az óvatosságot és önmérsékletet. Olyan súlyosan megsérült. ahol kinyújtózott. de az egyetlen logikus következtetés az volt. Ha Zalacsenkónak sikerült valamit belevernie. és ha fizikai erőszak érte. De épp elég rossz volt így is. de tudta. hogy idemásszon a fáskamrából. De eddig mindig képes volt fellázadni. De nem volt már annyi ereje. bebújik az ágyba. hogy egyáltalán elviselte. aztán éli tovább az életét. Niedermann tanácstalanul álldogált a Sollebrunnból Nossebróba vezető úton. hogy mindennek vége. valamint különböző hivatalos és magánjellegű igazságtalanságokat elviselnie. amiért elszaladt. Életében vagy legalábbis kislánykora óta először. Az ajkába harapott. két napig alszik. amiről évek óta prédikált. Niedermann habozott. Zalacsenkóra rá sem lehetett ismerni. iszonyodva ráeszmélt. És valahogy ki is ásta magát. Annyira kimerült. Majd megfagyott. minta mi sem történt volna. hogy mindig képes legyen érzelgősség nélkül hátat fordítani egy megoldhatatlan problémának. hogy az volt a csoda. az az volt. hogy a lány túlélte a lövést. hogy visszanyerje az erejét. Az évek során sokszor kellett verekednie. miután meghallotta Lisbeth Salander nevét. Veszett ügyért a kisujjad se mozdítsd. Leszámítva talán egy kocsit. amikor egyszer csak egy autó reflektorai tűntek fel a domb túloldala felől. talán már nem is lenne szabad élnie. Attól a pillanattól kezdve.hunebook. hogy talpon maradjon. és megaláztatásokat. Már régóta érzett ilyesmit. Az egyik fele szeretett volna visszamenni. A másik tovább akart rohanni az éjszakába. magára húzza a takarót. Niedermann úgy érezte. Megvoltak az eszközei és a képességei. Zalacsenkónak szüksége volt rá. . Kezdett újra racionálisan gondolkozni. Nem volt egyszerű a döntés. hogy kitekerje a lány nyakát. Előbb-utóbb visszajön. csak egy autó. Az lett volna az ésszerű döntés. mi történhetett. hogy a teste nem engedelmeskedett az elméje parancsainak. hogy elaludnia nem szabad. hogy egyedül vigye tovább az üzletet. és elkapni Salandert. hiszen Niedermann még odakint van. Előbb-utóbb Zalacsenko is összeszedi magát annyira. hogy haldoklik. Zalacsenkónak segítségre volt szüksége. Ezúttal nem tehette meg. mintha elfújták volna. Ez volt a túlélés alapszabálya.

– Lisbeth Salandert keresem. és az út menti árokba lőtt egyet. Ha gyorsan mozog. aki tartotta. el tudja venni tőle a pisztolyt. – Kösz. és a kocsiajtó mögött állt. míg Niedermann vonakodva engedelmeskedik. és leállította a motort. találkoztál már vele. és hurkot csinált belőle. Aztán hirtelen rájött. – Feküdjön a földre. most a tüdődre célzok. a földre most! – ordította Blomkvist. és azonnal felismerte. – Ki maga? – kérdezte. Hunyorogva próbálta kivenni a vele szemben álló férfi vonásait. és Niedermann arcába világított vele. Kicsit lejjebb engedte a pisztolyt. Soha többé nem ébredni fel. Az óriás lába közé lépett. lábakat szét – parancsolta. Elemezte ezt a lehetőséget. az megnehezítheti a menekülést. hogy ha most elalszik. mindig feltételezte. Blomkvist messziről meglátta Niedermannt a reflektor fényében. Teljesen egyedül voltak a sötét országúton. Okosabb lesz kivárni egy jobb lehetőséget. sem az embertől. Ugyanakkor tisztelte a fegyvereket. Tudta. ahogy két évtizeddel korábban a katonai kiképzés során a kirunai lövészeknél megtanulta. talán elvéti. amikor lecsukódott a szeme. A hatalmas Niedermann gyakorlatilag tehetetlen volt. Blomkvist lassított.hunebook. Nehéz is lett volna nem felismerni a két méternél is magasabb szőke behemótot. A földre tette a lámpát. Nie-dermanntól ötméternyire állt meg. de ha megsebesül. valahol legbelül vonzotta a gondolat. eloldotta az övét. és Niedermannra fogta a pisztolyt.http://www. Gondolom. szó nélkül lelőlek. Niedermann megpróbáltatásainak ezen az éjszakán nem akart vége szakadni. mi történik vele ezen a különös éjszakán. kinyitotta a csomagtartót. de a reflektor fényében csak homályos körvonalakat látott. – Hol van Lisbeth Salander? Niedermann furcsán nézett rá. Egy vagy akár két lövést is leadhat. – Kezeket hátra. Óriási volt. és talált benne egy tekercs kötelet. Az utolsó gondolata Miriam Wu volt. Döbbenten bámult Blomkvistre. hogy azok. Mimmi! Még mindig a kezében tartotta Nieminen kibiztosított pisztolyát. Blomkvist a szabad kezével a zsebébe nyúlt. Nem értette. hogy egy ekkora darab ember mit rohangál az éjszaka közepén. – Be hát – felelte Blomkvist. De elég nyugodtnak tűnt a hangja. Bocsáss meg. Nem félt sem a pisztolytól. Az út közepén mégsem hagyhatta Niedermannt összekötözve. És most hogyan tovább? Blomkvist körbenézett. elővette a benzinkútnál vásárolt elemlámpát. Har- . Niedermann felé futott. Paolo Roberto nem túlzott. – Elég. amikor minden rosszul sül el. Ha csak megpróbálkozol valami hülyeséggel. te ki vagy. és lassanként arra jutott. Ez felvetette a kérdést. hogy ha a másik közelébe jut. vagy legalábbis nem talál létfontosságú szervet. – A következő a térdedbe megy – mondta hangosan és tisztán. és szorosra húzta a könyökénél. gondolta. mintha maga az ördög kergetné. talán soha többé nem ébred fel. ha én tudom. A rendőrök meg szokták mondani. amikor leírta Niedermannt. Rendőr? Nem tűnik annak. amitől még jobban elvakította a fényszóró. Ha valaki pisztolyt fogott rá. – Azt mondtam. hogy nem nagyon érdekli. Csak hogy tudd. Be tudna vinni a városba? Meglepően magas volt a hangja. Megvárta. Niedermann nem válaszolt. Az autóhoz ment. Mérlegelte a lehetőségeket. a karjára tette a hurkot. – Volt egy… egy balesetem. Ellenkezőleg. A laptoptáska külső zsebéből elővette a Salander íróasztalán talált Colt 1911 Governmentet. Pihenni. Blomkvist vállat vont. pontosan úgy. Legalábbis a filmekben. hogy kész használni.com – ebook magyarul Muszáj aludnom egy kicsit. mielőtt kiszállt. hogy megállt – lihegte Niedermann. Niedermann letérdelt. és mindkét karjával integetett. Erőszakban és fegyverek közt élte le az életét. így hát körülnézett.

Maga elé tartva a pisztolyt. Pf. úgyhogy vállat vont. Becsukta az ajtót. hogy üljön le az árokpartra. úgyhogy vagy leülsz. Aztán a térképre nézett. és a helyére tette a keresztrudat. és letérdelt mellé. Sötét előszobába jutott. majd néhány tetszetős tengerészcsomóval zárta le a művet. Megállt egy pár percre. hogy a hang az egyik gazdasági épületből jön. Választhatsz. A sötét alakra pillantott a tábla tövében. de a ház üresnek. hogy egy kilométerre sincs a Karl Axel Bodin tanyájához vezető bekötőút. Niedermann pedig összekötözve gubbaszt a sollebrunni országúton. és a pisztolyt felemelve féltérdre ereszkedett.com – ebook magyarul minc méterrel arrébb az úton közlekedési táblát pillantott meg: VIGYÁZAT. és bekapcsolta a zseblámpát.http://www. de hogy mi történt. és ébredt tudatára annak. azt el sem bírta képzelni. hogy a konyhaajtó mögül fény szűrődik ki. Bodin. és elhajtott Niedermann mellett. és szilárdan a tábla rúdjához rögzítette a fejét. hogy korábban egy másik autó is parkolt itt. – Megölted Dag Svenssont és Mia Johanssont. hogy Niedermann úgy rohant. és vesse a hátát a táblának. Nem ment egyenesen a házhoz. de semmit sem hallott a szokásos éjjeli neszeken kívül. hogy ez mit jelenthet. Valaki mozgott a fészerben. és óvatosan megpróbálta elvenni tőle a fegyvert. hanem megkerülte a mezőt. aki veszélyes lehet. – Felállni! Niedermann nyakához nyomta a pisztolyt. Elindult a bekötőúton. Tizenöt méter kötél kellett ahhoz. Úgy harminc méterre tőle megállt az udvaron. elég ok volt. bal kézzel leemelte a keresztrudat. A pisztolyt a föld felé tartva kinyitotta a bejárati ajtót. és meglátta a padon Salandert. Egy pillanatig kővé dermedve bámulta a szétroncsolt testet. és otthagyta Niedermannt. Belépett a konyhába. hol van Salander. Az. Gyorsan a fészerhez sietett. amikor zajt hallott. hogy a törzsét is odakötözze. Mikor elkészült. De aztán látta. 192. Elengedni nem foglak. Valaki nyöszörgött. Johansson arca villant fel a szeme előtt. rettegő szempárral. valami katasztrófa történt itt. Minden idegszála megfeszült. Niedermann leült. egy fészer mellett megállt. Elővette a pisztolyt. hogy feltételezze. Előfordulhatott. Ők a barátaim voltak. Aztán meglátta a műlábát. A földön egy balta hevert. kinyitotta az ajtót. és először azt hitte. hogy Zalacsenko a fáskamrában van. de nem állt meg azon töprengeni. Salander is meghalt. Eszébe jutott. Lenyúlt. Lassan elhaladt a Gosseberga felé mutató tábla mellett. Beindította a motort. Zalacsenko. de valamennyit azért hagyott a karjának is. hogy mit tett. hogy a mellkasa még mozog egy kicsit. Blomkvist a nyaka köré tekerte a vontatókötelet. Félúton volt a ház felé. Majdnem éjfél volt. és látta. hogy odabent ég a lámpa. hogy van még bent valaki. Most sem kapott választ. Világos volt. – Egyszerű a történet – mondta Blomkvist. és a pajta felől közelítette meg az épületet.hunebook. Néhány másodperc alatt felmérte. odavitte a táblához. Csak a kocsihoz visszaérve érezte meg az adrenalint. és meg is hallotta gyenge. Megpördült. és ivott egy kis vizet. de látta. Tudva. és farkasszemet nézett egy véres arcból rámeredő. és úgy száz méterrel arrébb. hogy talált rá Svenssonra és Johanssonra. – K. – Uramisten… – rebegte. Semmi sem hallatszott a falióra ketyegésén kívül. Niedermann habozott. majd rászólt. Blomkvist sietve átvágott az udvaron. Visszasétált a leágazáshoz. amiből arra következtetett. és rávilágított a postaládára. reszkető légzését. hogy Salander itt járt. Rágyújtott. újra megkérdezte. Friss keréknyomokat látott a sárban. JÁVORSZARVAS-ÁTKELÉS. Észrevette. A. . vagy térden lőlek. mire meglátta Bodin tanyájának fényeit. Hallgatózott. és látta. Odament. hogy a padról lelógó keze egy pisztolyt szorongat. és nyugton maradsz. szinte elhagyatottnak tűnt. Kilesett a sarok mögül.

hunebook. majd elővette a mobilját. Blomkvist a padlóra tette a fegyvert. és elengedte a pisztolyt. Résn