P. 1
Ceccar 2011 Audit 47 Intrebari - Rezolvate

Ceccar 2011 Audit 47 Intrebari - Rezolvate

|Views: 1,230|Likes:

More info:

Published by: Alexandra Cristina Teodorescu on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

4.

Disciplina: AUDIT
1. Definiţi auditul în general şi identificaţi elementele fundamentale ale acestuia. Raspuns: Prin audit, în general, se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate. Se reţin elementele principale care definesc auditul, în general, a căror absenţă poate pune în discuţie dacă o activitate este sau nu audit şi anume: examinarea unei informaţii trebuie să fie exclusiv o examinare profesională: Ø scopul examinării unei informaţii este acela de a exprima o opinie asupra acesteia; Ø opinia exprimată asupra unei informaţii trebuie să fie responsabilă si independentă, ceea ce presupune că persoana care face această examinare are anumite responsabilităţi pentru activitatea sa şi trebuie să fie o persoană independentă; Ø examinarea trebuie să se facă nu oricum ci după anumite reguli dinainte stabilite, cuprinse într-un standard sau normă legală sau profesională care constituie criteriu decalitate. 2. Ce este auditul financiar? Raspuns: "Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC)". 3. Definiţi auditul statutar şi identificaţi elementele fundamentale ale acestuia. Raspuns: Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de acesta. Altfel spus, auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examinează şi certifică în totalitatea lor situaţiile financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activităţi şi operaţii specifice intreprinderii auditate, în virtutea unor dispoziţii legale (legea contabilităţii, legea societăţilor comerciale, legea pieţelor de capital etc.), ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii (acţionari, asociaţi). Elementele de bază ale conceptului de audit statutar sunt: · profesionistul competent şi independent care poate fi o persoană fizică sau persoană juridică; · obiectul examinării efectuată de profesionistul contabil îl constituie situaţiile financiare ale entităţii, în totalitatea lor: bilanţ, cont de profit şi pierdere şi celelalte componente ale situaţiilor financiare,, în funcţie de referenţialul contabil aplicabil; · scopul examinării: exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidelă, clară şi completă a poziţiei financiare (patrimoniului), a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de entitatea auditată; · criteriul de calitate în funcţie de care se face examinarea şi se exprimă opinia îl constituie standardele (normele) de audit şi standardele (normele) contabile. Orice definiţie a auditului statutar trebuie să ţină cont de nevoile şi aşteptările utilizatorilor, în măsura în care acestea sunt rezonabile, precum şi de capacitatea auditorului statutar de a răspunde la aceste nevoi şi aşteptări. Publicul se aşteaptă ca auditorul statutar să joace un rol în protejarea intereselor sale, prin oferirea unei resigurări referitoare la: ü acurateţea declaraţiilor financiare; ü continuitatea exploatării şi solvabilitatea firmei; ü existenţa unor fraude; ü respectarea de către firmă a obligaţiilor sale legale; ü comportamentul responsabil al firmei faţă de problemele legate de mediu şi probleme sociale 4. Abordări privind metodologia auditului statutar. Raspuns:

Orice definiţie a auditului statutar trebuie să ţină cont de nevoile şi aşteptările utilizatorilor.decizia de acceptare a mandatului. precum şi de capacitatea auditorului statutar de a răspunde la aceste nevoi şi aşteptări. prin oferirea unei resigurări referitoare la: v acurateţea declaraţiilor financiare. v criteriul de calitate în funcţie de care se face examinarea şi se exprimă opinia îl constituie standardele (normele) de audit şi standardele (normele) contabile. cont de profit şi pierdere şi celelalte componente ale situaţiilor financiare. . 2.acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit. . legea societăţilor comerciale.examenul competentei.. . 5. auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examinează şi certifică în totalitatea lor situaţiile financiare. Altfel spus.examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor. Faza executarii lucrarilor. Faza finala. Elementele de bază ale conceptului de audit statutar sunt: v profesionistul competent şi independent care poate fi o persoană fizică sau persoană juridică. asociaţi). Faza initiala. Faze şi etape în executarea unei misiuni de audit.raportul de audit. Raspuns: Acceptarea mandatului.. în măsura în care acestea sunt rezonabile.Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele. potrivit normelor de audit. clară şi completă a poziţiei financiare (patrimoniului).).documentarea lucrarilor de audit.utilizarea lucrarilor altor profesionisti. în virtutea unor dispoziţii legale (legea contabilităţii. Normele legale romanesti prevad obligatia ca activitatea profesionistilor contabili sa se desfasoare pe baza de contracte de prestari servicii.examenul situatiilor financiare. .alte lucrari. v existenţa unor fraude. Publicul se aşteaptă ca auditorul statutar să joace un rol în protejarea intereselor sale. . legea pieţelor de capital etc. clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de acesta. Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii. . v scopul examinării: exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidelă. inclusiv activităţi şi operaţii specifice intreprinderii auditate.orientarea si planificarea auditului. v respectarea de către firmă a obligaţiilor sale legale. . ISA 210 prevede ca . .controlul conturilor. în funcţie de referenţialul contabil aplicabil. . 3.fisa de acceptare a mandatului. . de bază.contactul cu fostul auditor sau cenzor. ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii (acţionari. . . . si se refera la: . v comportamentul responsabil al firmei faţă de problemele legate de mediu şi probleme sociale. . a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de entitatea auditată. v obiectul examinării efectuată de profesionistul contabil îl constituie situaţiile financiare ale entităţii. Acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor de audit. Contractarea lucrarilor de audit.evenimente posterioare inchiderii exercitiului.cunoasterea globala a intreprinderii. 6.aprecierea controlului intern. v continuitatea exploatării şi solvabilitatea firmei. . în totalitatea lor: bilanţ. Raspuns: 1.

Este documentul care serveşte ca instrument de bază pentru toţi intervenanţii de-a lungul întregii misiuni de audit. mijloacele necesare. rapoarte şi relaţii de stabilit. . . supravegherea şi revizuirea lucrărilor. conducerea. Planul de misiune este în fapt programul general de muncă în care sunt sintetizate toate informaţiile obţinute pe baza cărora să poată fi orientată şi planificată misiunea de audit. Raspuns 2: Continutul planului de misiune: . fiscal. această orientare are ca obiectiv identificarea riscurilor care pot avea o incidenţă semnificativă asupra situaţiilor financiare şi deci asupra programării şi planificării misiunii de audit.repartizarea lucrărilor pe oameni. . conceptual si legal. profesionistul contabil are posibilitatea să îşi orienteze misiunea în funcţie de domeniile şi sistemele semnificative. potrivit cadrului teoretic. Orientarea şi planificarea auditului. Planul de misiune este deci un instrument de lucru care permite luarea de decizii cu privire la: lucrările de efectuat. • alcatuirea programului de lucru al auditului financiar contabil. . . metodologia şi tehnologia specificată utilizată de auditor.auditorul si clientul trebuie sa convina termenii si conditiile de realizare a misiunii de audit care vor fi consemnati intr-o „Scrisoare de misiune de audit” sau in orice alt tip de contract adecvat. • determinarea si studierea domeniilor si sistemelor semnificative ale intreprinderii. permiţând: determinarea naturii şi întinderii controalelor în raport cu pragul de semnificaţie ales. Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr.solicitarea de specialişti pentru studierea sistemelor şi datelor informatizate în orice alte domenii (juridic. IAS nu prevede un anumit model al planului de misiune (planului de audit). natura calendarului şi întinderea procedurilor de audit şi coordonarea. datele intervenţiilor în teren. complexitatea auditului. Raspuns 1: După cunoaşterea particularităţilor intreprinderii. etapele orientarii si planificarii unei misiuni de audit financiar contabil sunt urmatoarele: • culegerea si prelucrarea de informatii cu caracter general privind activitatea desfasurata de catre intreprindere. . cu maxim de eficacitate şi în cadrul termenelor convenite cu clientul. • supervizarea misiunii de catre conducatorul acesteia. filiale în ţară şi în străinătate etc. înţelegerea sistemului contabil şi de control intern. • alcatuirea planului de misiune al auditului financiar contabil. Principalele aspecte avute in vedere de catre auditor se refera la obtinerea de informatii cu caracter general care sunt utile in procesul planificarii misiunii de audit financiar contabil. 7. rol. Raspuns: Aceasta activitate desfasurata de catre auditorul financiar este o etapa importanta in cadrul misiunii sale. 8. coordonarea cu auditorii de la societăţile-surori şi de la societatea-mamă. bugetul de timp şi costurile angajate. 300 intitulat “Planificarea lucrărilor de audit” prevede obligaţia planificării activităţii de audit ca o măsură de asigurare că această activitate se realizează de o manieră eficientă. organizarea lucrărilor de audit astfel încât să fie atins obiectivul de a certifica situaţiile financiare în mod raţional. forma şi fondul acestuia variind în funcţie de talia intreprinderii.informatii contabile. în timp şi în spaţiu (subunităţi.termenul de depunere a raportului.alegerea membrilor echipei în funcţie de experienţa şi cunoştinţele lor în sectorul de activitate al intreprinderii. din planul de misiune nu pot lipsi informaţii care se referă la: cunoaşterea activităţilor intreprinderii.). tehnic etc. care.calendarul şedinţelor AGA şi CA. trebuie sa fie auditor financiar autorizat de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR). Redactarea planului de misiune şi pe această bază a programului de muncă presupune: . deoarece este etapa care urmeaza dupa ce auditorul a acceptat misiunea de audit financiar contabil. Planul de misiune: conţinut. Concret.prezentarea intreprinderii. .utilizarea lucrărilor realizate de auditorul intern al intreprinderii de alţi auditori externi sau experţi.). riscul şi pragul de semnificaţie.

. Obiectivul urmărit prin aprecierea controlului intern este de a determina în ce măsură auditorul se poate sprijini pe acest control pentru a-şi putea defini natura. testele de conformitate. . datele interventiilor in teren. teste de permanenţă. testele de conformitate. precum şi riscurile de eroare în tratarea datelor şi informaţiilor pe de altă parte. in functiune. care au ca obiectiv realizarea unui control intern eficient? . care au ca obiectiv realizarea unui control intern eficient? -aceste proceduri sunt aplicate? -în ce masură aceste proceduri satisfac realizarea unui bun control intern şi deci pot conduce la elaborarea de documente financiar-contabile corecte? Auditorul nu trebuie să verifice ansamblul controlului intern.sisteme si domenii semnificative. ci numai acele elemente ale acestuia pe care vor sa se sprijine.descrierea functiilor .evaluarea finală şi incidenţa asupra misiunii. . . Raspuns 1: Auditorul efectueaza un studiu si o evaluare a sistemelor considerate semnificative in scopul identificarii controalelor interne pe care doreste sa se sprijine. teste de permanenta.evaluarea finala si incidenta asupra misiunii.înţelegerea şi descrierea sistemelor semnificative.confirmarea intelegerii sistemului. Toate actiunile intreprinse de auditor in aceasta etapa sunt concentrate asupra a trei intrebari: . întinderea şi calendarul lucrărilor şi intervenţiilor sale. .evaluarea riscurilor de eroare.. mijloacele necesare.echipa si bugetul. Raspuns 2: Când estimează că poate să se sprijine pe fiabilitatea controlului intern pentru a limita intinderea sondajelor sale şi a controalelor proprii asupra conturilor. . bugetul de timp si costurile angajate. 10.intelegerea si descrierea sistemelor semnificative. . Toate acţiunile intreprinse de auditor în această etapă sunt concentrate asupra a trei întrebări care furnizează baza de apreciere a sistemului de control intern: .orientarea programului de lucru.aceste proceduri sunt aplicate? . pe de o parte. . Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entităţi? Raspuns: Obiectivele controlului intern sunt 1 .evaluarea preliminara.evaluarea riscurilor de eroare.care sunt procedurile efective. alcătuind în acest sens un program de verificare a controlului intern.confirmarea înţelegerii sistemului. pe de alta parte.definirea misiunii. .protejarea activelor intreprinderii : . Auditorul efectuează un studiu şi o evaluare a sistemelor considerate semnificative în scopul identificării controalelor interne pe care doreşte să se sprijine. Evaluarea controlului intern: conţinut. pe de o parte. rapoarte si relatii de stabilit. în funcţiune.verificarea funcţionării controlului intern. . .separarea sarcinilor si functiilor .planificarea. .verificarea functionarii controlului intern. . precum si riscurile de eroare in tratarea datelor si informatiilor. .in ce masura aceste proceduri satisfac realizarea unui bun control intern si deci pot conduce la elaborarea de documente financiar – contabile corecte? Etape: . Etapele aprecierii controlului intern: . auditorul va verifica funcţionarea acestui control intern.evaluarea preliminară. etape.care sunt procedurile efective.definirea responsabilitatilor . 9. Rolul planului de misiune: planul de audit este un instrument de lucru care permite luarea de decizii cu privire la: lucrarile de efectuat.

Raspuns: Auditul intern reprezintă acea componentă a auditului financiar care constă în examinarea profesională efecutată de un profesionist contabil competent şi independent în vederea exprimării unei opinii motivate în legatură cu validitatea şi corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii (entităţii). . Auditul intern la o entitate se poate realiza prin compartimente distincte ale acesteia şi. Raspuns: Separarea sarcinilor este necesar a fi facută astfel încât să permită controlul reciproc al execuţiei lor. − circulatia informatiilor: circuitele documentelor trebuie sa fie suficient de precise si elaborate pentru a exclude neglijenta si fantezia.asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii 4.de altfel. Care sunt elementele de bază ale controlului intern al unei entităţi? Raspuns: Elementele de baza ale sistemului de control intern sunt : a) Existenta unui plan de organizare. prevenirea şi . de exemplu. a unui manual de proceduri. face parte din controlul intern al entităţii şi are ca obiective de bază verificarea eficacităţii sistemelor contabile şi de control intern.organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii . a unei gestionări riguroase şi eficiente a activităţilor acesteia. conditioneaza toate controalele ulterioare. protejarea activelor.asigurand specializarea acestor personae imputernicite. şi relaţia dintre acestea. sub forma. In acest sens. bune sau rele. delegarea atributiilor este necesar sa se faca: . 13. Explicaţi importanţa separării sarcinilor în organizarea controlului intern al unei entităţi. deciziile pe care le iau responsabilii compartimentelor.asigurand independent persoanelor imputernicite fata de obiectul si subiectul controlului.având posibilitatea de a o ascunde sau fără ca altă persoană să aibă posibilitatea de a o ascunde sau fără ca altă persoană să aibă posibilitatea de a o descoperi. Controlul intern – un sistem de control intern ce cuprinde un ansamblu de politici şi proceduri puse în aplicare de conducerea unei entităţi în vederea asigurării. mai ales la nivelul directiunii.asigurand autoritatea celor ce exercita controlul. se repercuteaza asupra compartimentelor pe care le duc c) Existenta unei documentatii satisfacatoare se refera la: − producerea informatiilor: este recomandata existenta unor instructiuni scrise. Este de dorit să se evite ca una şi aceeaşi persoană să poată comite o eroare sau o inexactitate – iregularitate . Auditul intern reprezintă un compartiment de control din cadrul entităţii care efectuează verificări pentru aceasta.controalele de baza ale activitatii contabile 3. b) Competenta si integritatea personalului sunt esentiale. . − definirea limitelor de competenta si a raspunderilor.modalitatea de intocmire si circulatie a documentelor justificative .cuprinzand : − definirea cat mai precisa a sarcinilor (fiecare trebuie sa stie ce trebuie sa faca). Separarea si delegarea atributiilor nu diminueaza sau anuleaza responsabilitatea celor care gestioneaza patrimonial intreprinderii. . Definiţi auditul intern şi controlul intern.procedura acordarii imputernicirilor 2. pentru a nu se dilua raspunderea. ceea ce presupune stabilirea unei ierarhii a carei autoritate e indiscutabila.promovarea eficacitatii exploatarii 11. 12. respective dreptul de a impune luarea anumitor masuri.pentru un numar redus de personae..respectarea regulilor de intocmire a bilanturilor contabile .asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile . auditul intern se poate realiza şi pe baze contractuale cu o firmă de audit alta decât cea care efectuează auditul asupra situaţiilor financiare ale acestei entităţi.organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si a valorificarii acestuia . auditorul intern face parte din structurile funcţionale ale entităţii economice sau sociale. − arhivarea informatiilor: « memoria » unei intreprinderi este un element esential al controlului intern care. implică respectarea politicilor de gestiune. în acest caz. în măsura posibilului.

elementele probante sunt obtinute printr-o combinare adecvată a testelor de procedură cu controalele substantive sau numai prin controale substantive. aceste informatii constau în documente justificative si documente contabile care stau la baza situatiilor financiare si care sunt coroborate cu informatii din alte surse. când elementele probante obtinute din surse diferite nu sunt concordante între ele. fiabilitatea lor. 15. de exemplu. Atunci când auditorul are dubii legitime cu privire la o informative care .evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitate: . Factorii care influentează rationamentul auditorului în legătură cu ceea ce constituie elemente probante suficiente cuprind: . . Caracterul just se apreciează în raport cu gradul de adecvare. programele şi managementul acestuia. Planul de audit şi programele de lucru: rol. forme de prezentare. 14. cu pertinenta. el poate fi realizat si de firme specializate de expertiza contabila. de origine si de naturaă diferite sunt concordante. Elementele probante îi permit auditorului să îsi formeze o opinie asupra situatiilor financiare. .protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel. În acest caz. conţinut.evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii. situatia financiară a întreprinderii.tipul de informatie disponibilă obtinerea de elemente probante privind o informatie dată. tinând seama de ansamblul informatiilor bilantului contabil . exactitatea şi exhaustivitatea înregistrărilor contabile şi stabilirea la timp a informaţiilor financiare. Raspuns: Elemente probante într-o misiune de audit reprezintă informatii obtinute de auditor pentru a ajunge la concluzii pe care acesta îsi fondează opinia. Elementele probante: definiţie. existenta unor situatii susceptibile de a exercita o influentă neobisnuită asupra conducerii întreprinderii.importanta riscului de inexactitate. . în special descoperirea eventuală a unor fraude sau erori . de exemplu. Controlul intern se al unei entitati se refera la totalitatea procedurilor si la realizarea lui participa intreg personalul entitatii respective. Elementele probante trebuie să îndeplinească cumulativ două conditii de calitate pentru a putea să stea la baza fondării unei opinii: să fie suficiente si să fie juste (adecvate). în conformitate cu prevederile legale. criterii de apreciere. Elementele probante trebuie să îndeplinească cumulativ două conditii de calitate pentru a putea să stea la baza fondării unei opinii: să fie suficiente si să fie juste (adecvate). evaluarea lor. natura activitătilor realizate. Auditorul poate obtine un grad de certitudine mai ridicat atunci când elementele probante adunate. Raspuns:---16. auditorul poate obTine un grad de certitudine global superior celui pe care îl obtine din fiecare din elementele probante luate izolat.detectarea fraudelor şi erorilor. rol. Invers. care depinde de: natura elemnetelor în cauză.experienta căpătată în cursul unor auditări anterioare . Trebuie să existe un raport rezonabil între costul pentru obtinerea de elemente probante si utilitateainformatiei obtinute. poate fi necesară folosirea unor proceduri suplimentare în scopul rezolvării contradictiei. existenta de stocuri.importanta relativă a elementului avut în vedere.concluziile procedurilor de audit. Care sunt principalele obiective ale auditului intern? Raspuns: Obiectivele auditului intern sunt: -verificarea conformităţii activităţilor din entitatea auditată cu politicile. Auditul intern al unei entitati se refera la verificarea existentei. Caracterul suficient se stabileste în raport cu numărul de elemente probante colectate. adecvarea controlului intern. adaptabilitatii si modului de aplicare procedurilor de control intern din entitatea respective si se realizeaza prin compartimente distinct care fac parte din structura si sistemul de control intern al aceleiasi entitati. nu scuteste obtinerea de elemente probante pentru o altă afirmatie.

această fază constă în a controla dacă cantităţile recente sunt cele utilizate pentru evaluarea sumei stocurilor şi se situează deci după inventarierea propriu-zisa. H. Raspuns: Sondajul este definit ca o tehnică ce constă în selecţionarea unui anumit număr sau părţi dintr-o mulţime. este important să fie respectate câteva reguli riguroase privind decizia asupra eşantionului şi parcurgerea unor etape obligatorii: A. F. au ca obiectiv asigurarea că: − intreprinderea a prevăzut mijloace corespunzătoare care permit recenzarea activelor în condiţii de fiabilitate. alegerea naturii multimii. Raspuns: . Oricare ar fi însă tipul de sondaj. mulţimea. această fază a intervenţiei constă în studierea procedurilor de inventariere şi se situează deci înaintea inventarierii propriuzise. acesta din urmă. G. elementele cheie – elementele care fie datorita naturii lor. însă ea nu aduce decât o parte din elementele probante necesare şi anume numai existenţa bunului respectiv. alegerea tehnicilor – ce este influentata de natura controlului efectuat si recurgerea sau nerecurgerea la tehnici statistice. Raspuns: Observarea fizică este mijlocul cel mai eficace de verificare a existenţei unui activ. Auditorul poate folosi în general două tipuri de sondaje: sondajul statistic şi sondajul nestatistic. trebuie verificate prin alte tehnici. Tehnica sondajului este reglementată de Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr. celelalte elemente probante ca. el trebuie să se străduiască să obtină elemente probante suficiente pentru a elimina aceste dubii. sondajele efectuate în astfel de cazuri sunt sondaje asupra atribuţiilor. această fază constă în verificarea faptului că persoanele însărcinate cu inventarierea aplică în mod corect procedurile şi se situează în timpul inventarierii propriu-zise. D. 19. − în alte cazuri. Confirmarea externă (directă). Tehnica observării fizice. prezintă o caracteristică comună (de exemplu. în general cu ocazia verificării funcţionării controlului intern. fie datorita valorii lor. bazat exclusiv pe experienţa sa profesională. proprietatea asupra bunului. în general cu ocazia controlului conturilor. E. asupra anomaliilor exceptionale asupra restului masei. aplicarea la acestea a tehnicilor de obţinere a elementelor probante şi extrapolarea rezultatelor obţinute asupra eşantionului la întreaga masă sau mulţime. B. Tehnica sondajului în audit. vizarea sau aprofundarea comenzilor cu ocazia cumpărărilor). accidentala sau exceptionala. Sondajele pe care le realizează auditorul în cursul misiunii sale sunt de două naturi diferite: − în unele cazuri. auditorul caută să demonstreze că elementele care constituie masa. selectionarea esantionului – care trebuie sa fie reprezentativ. 530. C. acestea sunt sondaje asupra valorilor. Dacă nu este în măsură să obtină aceste elemente probante suficiente. evaluarea rezultatelor – inainte de tragerea unei concluzii asupra rezultatului. nu permite o extrapolare riguroasă a rezultatelor obţinute asupra eşantionului la întreaga masă sau mulţime. fiecare anomalie este examinata pentru a se aprecia daca este reprezentativa. studiul esantionului – toate elementele selectionate trebuie sa fie controlate.prezintă o importantă semnificativă. determinarea taliei esantionului – se face in functie de anumiti factori care difera dupa cum este vorba de sondaje asupra atributiilor sau asupra valorilor. concluziile sondajului – concluzia finala este suma concluziilor trase asupra elementelor cheie. − aceste mijloace sunt puse în aplicare în mod satisfăcător. Alegerea între cele două tipuri de sondaje depinde de pregătirea profesională a auditorului şi de gradul de credibilitate pe care acesta doreşte să îl dea concluziilor sale. a masei – trebuie sa fie compatibila cu obiectivul urmarit. de exemplu. prezinta riscuri si ca atare auditorul poate decide verificarea integral a acestora. el nu trebuie să formuleze o opinie fără rezervă 17. Acţiunile întreprinse de auditor pe linia controlului stocurilor.valoarea atribuită etc. − lucrările de inventariere au fost corect exploatate (valorificate). 18. auditorul caută să verifice valoarea dată unei mulţimi sau unei mase. însă.

Un obiectiv central al examinării situaţiilor financiare îl constituie verificarea dacă acestea dau o imagine fidelă clară şi completă: − poziţiei financiare intreprinderii. − confirmarea conturilor de clienţi şi debitori. Procedura se demarează cu acordul conducerii intreprinderii supusă controlului. în consignaţie şi alte stocuri la terţi.505. Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr. 20. sunt reglementate prin Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr. în legătură cu utilizarea de către auditor a procedurii confirmării externe (directe) ca mijloc de obţinere a elementelor probante. să confirme direct auditorului informaţiile privind existenţa operaţiilor. Auditorul are latitudinea de a determina condiţiile şi întinderea acestei proceduri. − confirmarea soldurilor costurilor de furnizori şi creditori. Examenul situaţiilor financiare. concordă cu datele din contabilitate. atunci când terţul solicitat îşi exprimă acordul asupra informaţiei primită sau furnizează chiar el informaţia. sunt prezentate conform principiilor contabile şi reglementărilor în vigoare şi ţin cont de evenimentele posterioare datei de închidere. auditorul îşi divizează diligenţele verificând şi satisfacerea unor reguli generale şi particulare. − compararea în procent faţă de cifra de afaceri a diferitelor posturi din contul de profit şi pierdere. contul de profit şi pierdere şi celelalte componente) constituie documente de sinteză a contabilităţii asupra cărora auditorul îşi exprimă opinia. contul de profit şi pierdere şi celelalte componente ale situaţiilor financiare sunt coerente. − confirmarea stocurilor în depozite vamale. auditorului trebuie să confirme că situaţiile financiare sunt în acord cu concluziile sale şi că ele reflectă corect deciziile conducerii intreprinderii şi dau o imagine fidelă activităţii şi situaţiei financiare a intreprinderii. posterioare şi previziunile intreprinderii sau ale altor intreprinderi similare. − împrumuturi de la terţi. Raspuns: Situaţiile financiare (bilanţ. precum şi modalităţile lor de aplicare. dacă aceasta nu se arată favorabilă pentru o astfel de procedură. − valori imobiliare cumpărate prin intermediari financiari. . a soldurilor etc. atunci când terţului solicitat I se cere să nu răspundă decât în cazul în care nu este de acord cu informaţia care i s-a prezentat. sau negativă. Confirmarea poate să fie pozitivă. Tehnicile de examinare a situatiilor financiare se sprijina pe procedurile analitice prevazute in ISA 520 si in mod deosebit pe: − stabilirea ratiourilor obişnuite de analiză financiară şi compararea lor cu cele ale exerciţiilor precedente şi ale sectorului de activitate. − faptului că anexele comportă toate informaţiile de importanţă semnificativă asupra situaţiei patrimoniale. − situaţiei financiare.Este o procedură care constă în a cere unui terţ având legături de afacere cu intreprinderea verificată. − confirmarea de către bănci a soldurilor conturilor şi alte informaţii considerate necesare. − comparaţiile între datele reieşite din situaţiile financiare şi datele anterioare. Pentru a-şi putea exprima opinia. financiare şi rezultatele obţinute. − rezultatelor financiare. care va suporta consecinţele necesare cu privire la certificare. Examenul situaţiilor financiare are ca obiect verificarea: − faptului că bilanţul. Procedurile şi principiile fundamentale. − sau consideră că alte controale nu-l conduc la elemente probante faţă de limitele impuse de conducerea intreprinderii. În cadrul acţiunilor de verificare a bilanţului contabil. auditorul se poate găsi în una din următoarele două situaţii: − sau consideră că tehnicile compensatorii de control îi aduc elemente suficiente de probă. 505 defineşte principalele cazuri în care auditorul are obligaţia să procedeze la folosirea tehnicii confirmării directe: − confirmarea unor cauze în baza cărora s-au realizat unele tranzacţii. Auditorul trebuie să ia în consideraţie orice fapt de natură să pună în discuţie fiabilitatea răspunsului obţinut la cererea de confirmare externă (directă). Controalele efectuate asupra conturilor i-au permis auditorului să obţină unele elemente probante pe baza cărora să tragă concluzii cu privire la diferite posturi şi rubrici din situaţiile financiare.

primele de asigurare.fapte descoperite după data raportului de audit. apărute după data închiderii. Conducerea intreprinderii trebuie sa informeze auditoul despre eventualele modificari survenite intre data raportului de audit si data publicarii situatiilor financiare.respectarea modului şi metodelor de evaluare a posturilor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere.examinează situaţia comparativă a diverselor conturi de venituri şi cheltuieli. sunt acele evenimente care aduc o mai amplă confirmare a circumstanţelor existente la data închiderii. eventual cu conducerea intreprinderii. − bilanţul de deschidere corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent. Auditorul verifică modul de înregistrare a: − capitalurilor proprii. În legatură cu rezultatul exerciţiului. insuficientele si anomaliile constatate si propune.evenimente care furnizează informaţii bazate pe fapte survenite după data închiderii exerciţiului. daca intervin modificari . − imobilizări. dar înaintea publicării situaţiilor financiare – auditorul nu este obligat sa faca investigatii referitoare la situatiile financiare dupa data raportului. . Reguli particulare. − conturile de provizioane. dupa publicarea situatiilor financiare. analizând în mod deosebit: . efectuarea inregistrarilor corespunzatoare in masura in care ele sunt justificate. − elementele de activ şi pasiv sunt evaluate separat fără să se opereze compensaţii. 10 stabileşte tratamentul în situaţiile financiare a evenimentelor favorabile şi nefavorabile care survin după data închiderii exerciţiului. Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr. metodele de evaluare si prezentare fiind identice cu cele ale anului precedent. daca este cazul. − datele de inventar ale elementelor de active si pasiv sunt regrupate in registrul-inventar cantitativ si valoric.Reguli generale: − bilanţul contabil este întocmit conform normelor contabile în vigoare. pana la data raportului sau . dupa caz. . auditorul examinează informaţiile furnizate de acestea.evenimente care furnizează informaţii în legătură cu fapte care existau la data închiderii exerciţiului.examinează unele conturi de cheltuieli (chiriile. atât asupra situaţiilor financiare cât şi asupra raportului său.fapte descoperite până la data raportului de audit – auditorul trebuie sa puna in lucru procedure care urmaresc identificarea tuturor elementelor care pot necesita ajustari ale situatiilor financiaresau informatii suplimentare in anexe.fapte descoperite după publicarea situaţiilor financiare – daca auditorul ia cunostinta. − auditorul procedeaza pentru fiecare cont la verificarea contabila a credibilitatii componentelor sale si ale soldului sau. impozitele. iar principiul independentei a fost aplicat. − bilanţul contabil este întocmit sub o formă comparativă. . − conturile de terţi. auditorul asigurandu-se ca principiul prundentei si al continuitatii activitatii sunt respectate. − împrumuturi şi datorii asimilate. − stocuri şi producţie în curs de execuţie. Raspuns: Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) nr. . distingându-se trei etape: . Elementele posterioare închiderii exerciţiului. 21. de existent unui eveniment care ar condus la modificarea opiniei.examinează bazele de impozitare stabilite în materie de taxe şi impozite asupra conturilor de venituri. − conturile de trezorerie. contracte diverse etc. care pot fi de două tipuri: . onorariile. 560 stabileşte obligaţiile pentru auditor de a lua în considerare incidenţele evenimentelor posterioare închiderii exerciţiului.evoluţia conturilor prezentate de aceste anexe.metodele utilizate pentru calculul amortizării şi provizioanelor şi fundamentarea lor. auditorul : . sunt evenimente care indică circumstanţe noi. .examineaza. ele trebuie sa fie inscrise si justificate in anexa.) . el trebuie sa stabileasca daca este cazul corectarii situatiilor financiare si sa discute aspectele respective cu conducerea intreprinderii. comisioanele. cheltuielile sociale. În legatură cu anexele la situaţiile financiare. . .

justificarea opiniei emise şi redactarea raportului. . j) contracte. Secţiunea A) intitulată “Generalităţi”. d) situatiile financiare ale ultimelor exercitii. Secţiunea E) intitulată “Controale substantive”. . Structura dosarului permanent. Rolul şi importanţa dosarului exerciţiului. e) note asupra organizarii sectorului de activitate. Secţiunea D) intitulată “Evaluarea riscului legat de control”. Secţiunea C) intitulată “Situaţii financiare şi rapoarte privind exerciţiile precedente”. Raspuns: Dosarul permanent se organizează în secţiuni (părţi) care uşurează clasarea documentelor şi consultarea lor. Secţiunea G) intitulată “Verificări şi informaţii specifice”.înlesnirea muncii în echipă şi supervizarea lucrărilor date la colaboratori.EG (dosarul exerciţiului. Secţiunea B) intitulată “Documente privind controlul intern”. Secţiunea C) intitulată “Orientare şi planificare”. Ţinerea la zi se efectuează pe sumar.PB (dosarul permanent. 23. . de la organizarea misiunii la sinteză şi formularea raportului. după cum urmează: . Fiecare secţiune poate fi materializată printr-un despărţitor comportând un sumar al conţinutului. . Dosarul permanent permite deci evitarea repetării în fiecare an a unor lucrări şi transmiterea de la un exerciţiu la altul a elementelor de recunoaştere a intreprinderii. 25.mai buna organizare şi control ale misiunii. Raspuns: Unele informaţii şi documente primite sau analizate în cursul diferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toată durata mandatului. Secţiunea F) intitulată “Utilizarea lucrărilor altor profesionişti”. Raspuns: Dosarul exerciţiului este bine să fie împărţit pe secţiuni (părţi) pentru a uşura utilizarea sa. . permite utilizarea lor ulterioară după aducerea sa la zi.EA (dosarul exerciţiului. Secţiunea H) intitulată “Lucrările de sfârşit de misiune”. Dosarul exerciţiului este indispensabil pentru: .EB (dosarul exerciţiului.EF (dosarul exerciţiului. c) organigrame. 24. . . Secţiunea I) intitulată “Intervenţii cerute prin reglementări diverse”.EC (dosarul exerciţiului. a căror utilitate nu depăşeşte exerciţiul controlat. Secţiunea B) intitulată “Sinteza misiunii şi rapoarte”.EI (dosarul exerciţiului. deciziilor luate şi asigurarea că programul s-a derulat fără omisiuni. astfel: .ED (dosarul exerciţiului. Dosarul permanent se subdivide în sapte secţiuni pentru a facilita lectura şi controlul din partea organismului profesional. . Structura dosarului exerciţiului. productie etc. Elementele caracteristice continutede dosarul permanent sunt: a) fisa de prezentare. . Secţiunea J) intitulată “Controlul conturilor consolidate”.EJ (dosarul exerciţiului. indicând data introducerii documentului. i) structura grupului. În general se foloseşte o împărţire în 10 secţiuni (părţi) simbolizate de la A la J.EH (dosarul exerciţiului. el permite ansamblarea tuturor lucrărilor.EE (dosarul exerciţiului.documentarea lucrărilor efectuate.22. .PA (dosarul permanent. Raspuns: Dosarul exerciţiului cuprinde toate elementele unei misiuni. f) note asupra statutului. g) procese verbale ale CA si AGA. . Secţiunea A) intitulată “Acceptarea misiunii”. . . Rolul şi importanţa dosarului permanent. Clasarea lor într-un dosar separat. . dosarul permanent. Ele nu au deci nevoie să fie cercetate în fiecare an. . asigurari. h) lista actionarilor sau asociatilor.PC (dosarul permanent. b) scurt istoric al intreprinderii.

lei. contului de profit şi pierdere. deoarece exista inexactitati in situatia financiara sau limitarea ariei de cuprindere a auditului impiedica sa obtina suficiente probe pentru a sustine o opinie cu rezerve. Declaratia auditorului va exprima ca situatiile financiare nu sunt conforme cu standardele si reglementarile aplicabile.titlul – recomandat sa se foloseasca titlul de “Raportul auditorului independent” pentru a-l distinge de rapoartele care pot fi elaborate de alte persoane. 26. .adresa auditorului – raportul trebuie sa mentioneze locul specific unde sunt situate birourile auditorului.paragraful introductiv – cuprinde identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate. mod de prezentare. Imposibilitatea exprimării unei opinii: motive. . Secţiunea F) intitulată “Juridice”. lei. daca este cazul. acestea trebuie prezentate intr-o sectiune separata a raportului.alte responsabilitati de raportare – daca auditorul are si alte responsabilitati de raportare. care urmeaza dupa paragraful opiniei. iar pierderea exerciţiului şi pierderile cumulate la …. în acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat în active corporale. situaţiile financiare nu dau o imagine fidelă situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie 200…. ♣ opinia cu reserve.. se poate prezenta astfel: “Astfel. . . datorită incidenţei faptelor menţionate în paragraful precedent. pentru clădiri şi …. Elementele de bază ale raportului de audit într-o misiune de audit statutar. . În consecinţă.PF (dosarul permanent. . dar cu paragraph de observatii. nu s-au constatat amortismente în situaţiile financiare. cum este explicat în nota “X”.responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare – raportul trebuie sa precizeze ca cei din conducere sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea corecta a situatiilor financiare in conformitate cu cadrul general aplicabil. Raspuns: Raportul unei misiuni de audit de bază trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente de bază: . acest paragraph poate avea urmatoarele forme: ♣ opinia fara rezerve (curata). . în opinia noastră. Secţiunea D) intitulată “Analize permanente”. nu confera o imagine fidela si reala si va mentiona cu clarita…… O astfel de opinie datorată de exemplu dezacordului asupra principiilor contabile.. mod de prezentare.data raportului – raportul trebuie sa poarte data de la sfarsitul lucrarilor de audit. mil. . Opinia defavorabilă: motive. Raspuns: Cand auditorul nu poate exprima o opinie asupra ansamblului situatiilor financiare din cauza dezacordului profund ce-l impiedica sa formuleze o opinie cu rezerve. ♣ opinia fara reserve.PD (dosarul permanent. şi nu sunt conforme cu prevederile legale şi statutare. . pentru exerciţiul încheiat la această dată. Raspuns: Auditul exprima acest tip de opinie atunci cand se afla in imposibilitatea de a formula o opinie asupra ansamblului situatiilor financiare.” 28. pentru utilaje. . acesta refuza exprimarea unei opinii cu rezerve asupra situatiilor financiare. pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 200… . ♣ imposibilitatea exprimarii unei opinii. . Această practică nu este.semnătura auditorului – raportul trebuie sa poarte semnatura societatii de expertiza contabila insotita de semnatura auditorului.destinatarul – raportul trebuie adresat destinatarului care poate fi consiliul de administratie.PE (dosarul permanent.responsabilitatea auditorului – raportul trebuie sa precizeze ca responsabilitatea auditorului este sa exprime o opinie asupra situatiilor financiare. trebuia să se ridice la suma de …. . mil. După părerea noastră.PG (dosarul permanent. amortismentele cumulate trebuiau să se ridice la …. pe baza unui amortisment linear şi a unei cote de …. situatiei financiare si rezultatelor obtinute in accord cu referintele contabile si. Secţiunea G) intitulată “Intervenţii externi”. .paragraful opiniei – raportul trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra faptului daca situatiile financiare dau o imagine fidela pozitiei. 27. Cheltuielile aferente. ♣ opinia defavorabila. Secţiunea E) intitulată “Fiscal şi social”. daca sunt conforme prevederilor legale.

mod de prezentare. noi am putut controla cantităţile prin alte proceduri. . nici să procedăm la confirmarea directă a conturilor de clienţi. acestea exprima o opinie calificata sau o opinie cu rezerve. trebuie să se ridice la suma de ….constituirea de provizioane insuficiente pentru deprecierea stocurilor. Dezacordurile cu conducerea entitatii pot aparea din: . Această practică nu este. cât şi contului de profit şi pierdere pentru exerciţiul încheiat la această dată şi sunt conforme cu prevederile legale şi statutare”. în acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat în active corporale. a faptelor menţionate în paragraful precedent. Raspuns: Aceasta forma a opiniei este exprimata atunci cand : auditorul are indoieli sau nu este de acord cu unul sau mai multe elemente ale situatiilor financiare care sunt materiale (au importanta semnificativa) dar nu sunt fundamentale pentru buna intelegere a situatiilor financiare. raportul de audit trebuie sa prezinte limitarea si sa indice posibilele ajustari ale situatiilor financiare ce ar putea fi determinate ca fiind necesare daca nu ar fi existat limitarea. Exemplu de rezerve datorate dezacordului cu conducerea entităţii auditate: “Astfel. Opinia se exprima in termeni care indica un rezultat nesatisfacator asupra unor aspecte ale auditului. Exemplu: . Atunci cand exista o limitare a ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului ce necesita exprimarea unei opinii cu rezerve sau imposibilitatea exprimarii unei opinii. specificand clar si précis elementele cu care auditorul nu este de acord sau pe care le considera indoielnice si care l-au determinat sa exprime o opinie cu rezerve. Dezacordul cu conducerea Auditorul poate sa nu fie de acord cu conducerea cu privire la aspecte cum ar fi: acceptabilitatea politicilor contabile selectate.Auditorul trage concluzia ca efectele potentiale care decurg din lipsa probelor sunt atat de materiale (semnificative) incat situatiile financiare in ansamblul or ar putea prezenta eronat pozitia financiara a entitatii auditate.conducerea nu pune la dispozitia auditorului informatiile ce-i suntnecesare. În consecinţă. După părerea noastră. noi nu ne exprimăm opinia asupra conturilor anuale. În astfel de cazuri. în opinia noastră. In raportul sau. . auditorul renunta sa exprime o opinie. creantelor. mil. dacă noi am fi putut efectua controlul fizic al cantităţilor. . Având în vedere importanţa faptelor expuse mai sus.erori in clasificarea tertilor cum ar fi : clienti incerti ca client obisnuiti. O astfel de opinie datorată limitării întinderii lucrărilor se poate prezenta astfel: “Noi nu am fost în măsură să asistăm la inventarul fizic. In acest caz. Ţinând seama de natura documentelor contabile ale societăţii.oncalcarea principiului independentei exercitiului. etc.etc. iar pierderile exerciţiului şi pierderile cumulate la …. metodele de aplicare a acestora sau adecvarea prezentarii informatiilor n situatiile financiare. cu excepţia incidenţei asupra conturilor anuale. căci noi am fost desemnaţi auditori ulterior acestei date.conducerea refuza sa aplice unele principii si proceduri ale contabilitatii. alta decat aceea favorabila / necalificata. situaţiilor financiare dau o imagine fidelă poziţiei şi situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie 200…. conturile anuale dau o imagine fidelă poziţiei şi situaţiei financiare a societăţii la 31 . pentru utilaje.” 29. auditorul trebuie sa exprime o opinie calificata (cu rezerve) sau o opinie contrara. In cazul in care aceste dezacorduri sunt semnificative pentru situatiile financiare. Rezervele se prezintă înaintea paragrafului de opinie. pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 200… . lei. Exemplificam mai jos situatii ce conduc la o opinie. amortismentele cumulate trebuie să se ridice la …. impusă de către direcţiune. lei. pentru clădiri şi …. Opinia cu rezerve: motive. cum este explicat în nota “X” anexată. mil.conducerea nu este de acord sa solicite confirmari din partea tertilor. cu excepţia incidenţei ajustărilor care ar fi putut fi necesare. paragraful opiniei se formulează astfel: Exemplu de rezerve datorate limitării întinderii lucrărilor: “Noi nu am putut asista la inventarul fizic din 31 decembrie 200…. Cheltuielile aferente. După părerea noastră.stocuri ce au fost supraevaluate sau subevaluate din cauza unor erori (greseli) in calcularea costurilor. . din cauza limitării întinderii lucrărilor noastre. nu s-au constatat amortismente în situaţiile financiare. . pe baza unui amortisment linear şi al unei cote de …. acesta va specifica clar ca se afla in imposibilitatea de a exprima o opinie si va preciza clar toate elementele de incertitudine.

Raspuns: Acest tip de opinie este exprimat de auditor cand s-a ajuns la concluzia ca: a) situatiile financiare au fost ntocmite cu respectarea principiilor si politicilor contabile aplicabile si ofera sub toate aspectele materiale. expus de o manieră detaliată în anexă. Termenii utilizati pentru exprimrea opiniei auditorului sunt “dau o imagine fidelă” sau “prezintă în mod sincer în toate aspectele lor semnificative”. “Întinderea lucrărilor” dă posibilitatea pentru auditor să pună în operă procedurile de audit judecate ca necesare în condiţiile concrete date.or financiare. Adăugarea unui astfel de paragraf nu afectează opinia auditorului. că acesta nu constituie o rezervă. nu au fost constituite provizioane pentru acoperirea cheltuielilor care ar putea să rezulte”. în conformitate cu normele internaţionale (sau naţionale) de contabilitate”. în general. Societatea face obiectul unui proces în care este acuzată de infracţiune în utilizarea brevetelor şi în care i se pretinde vărsarea redevenţelor şi daunelor de interese. şi sunt conforme cu prevederile legale şi statutare. 32. 31. paragraful de observaţii se situează. poziţiei şi situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie 200… precum şi rezultatelor acestor operaţii şi fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul închis la această dată. Opinia fără rezerve: semnificaţie. Forma de prezentare a paragrafului de opinie în acest caz este următoarea: “Fără să exprimăm o rezervă asupra situaţiil. Paragraful privind natura şi întinderea lucrărilor de audit. Raspuns: În unele cazuri. Raspuns: Paragraful opiniei – raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra faptului daca situatiile financiare dau o imagine fidela pozitiei. în prezent. ♣ opinia fara reserve. ♣ imposibilitatea exprimarii unei opinii. în toate aspectele lor semnificative). Acest paragraf poate avea urmatoarele forme: ♣ opinia fara rezerve (curata). dar cu paragraph de observatii. “După părerea noastră. societatea a angajat o contra-acţiune şi audierile preliminare. raportul de audit poate fi modificat. adăugând un paragraf de observaţii al cărui obiectiv este de a lămuri cititorul asupra unui punct privind conturile anuale. 33. Acest tip de opinie se formulează atunci când apar elemente care însă nu afectează opinia auditorului. Raportul auditorului trebuie să descrie întinderea lucrărilor de audit. dacă aceasta nu rezultă în mod clar. Cititorul are în fapt nevoie să se asigure că auditul a fost făcut conform normelor şi practicilor în materie. daca este cazul.” 30. precum şi descrierea lucrărilor de către auditor. daca sunt conforme prevederilor legale. dar cu un paragraf de observaţii: semnificaţie. o imagine fidela si reala asupra operatiilor financiare ale entitatii. intre altele. mod de prezentare. se presupune că normele şi practicile utilizate sunt cele din ţara indicată prin adresa auditorului. respectiv Standardele Internaţionale de Audit sau norme şi practici naţionale. Rezultatul final al acestei afaceri nu poate. Aceste 2 formulari semnifica.decembrie 200…. Paragraful opiniei: tipuri de opinie. Tranzactiile financiare s-au efectuat in conformitate cu prevederile si reglementarile legale in vigoare. să fie determinatşi. ♣ opinia defavorabila. în consecinţă. de regulă. noi atragem atenţia asupra notei “X” din anexă. ♣ opinia cu reserve. situatiei financiare si rezultatelor obtinute in accord cu referintele contabile si. ca auditorul nu ia in considerare decat elementele semnificative privind situatiile financiare. c) toate informatiile de importanta semnificativa cu privire la situatiile financiare sunt corect mentionate. cât şi procedurile juridico-administrative ale celor două acţiuni sunt în curs. aceasta se situează de preferinţă după paragraful de opinie şi precizează. conturile anuale dau o imagine fidelă (sau prezintă în mod sincer. cât şi contului de profit şi pierdere pentru exerciţiul încheiat la această dată. . Raspuns: Acest paragraf cuprinde referenţialul de audit utilizat. mod de prezentare. indicând că ele au fost îndeplinite conform Standardelor Internaţionale de Audit sau conform normelor sau practicilor naţionale. b) situatiile financiare reflecta cu fidelitate pozitia financiara a entitatii auditate. Opinia fără rezerve. după paragraful de opinie.

Raspuns: Raportul de audit trebuie să conţină: . respectiv cu publicul. elementele probante care să justifice sumele şi informaţiile conţinute în situaţiile financiare.informaţiile a căror menţiune în raport este prevăzută expres de lege. Un audit constă în a exprima. .relaţia contractuală de executare a misiunii de audit. clară şi completă poziţiei financiare. a elementelor probante care justifică sumele şi informaţiile conţinute în situaţiile financiare. .evaluarea principiilor şi metodelor contabile folosite pentru elaborarea situaţiilor financiare.menţiunea că situaţiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit. 700 stabileşte procedurile şi principiile fundamentale şi modalităţile lor de aplicare cu privire la forma şi conţinutul raportului auditorului independent emis pe baza concluziilor rezultate din auditarea situaţiilor financiare ale unei entităţi (misiunea de bază). Rolul raportului de audit. sa faca referire la rezumatul politicilor contabile semnificative si la alte note semnificative. pe bază de sondaje.instrument de confirmare a încrederii publicului şi acţionarilor în situaţiilor financiare prezentate de o entitate.Estimăm că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă a exprimării opiniei noastre. 36.instrument de comunicare cu utilizatorii situaţiilor financiare emise de entitatea auditată. pentru închiderea situaţiilor financiare. de asemenea. .examenul. cat si data si perioada de acoperire prin aceste documente.situaţiile care fac să apară incertitudini. Raportul de audit trebuie să descrie auditul.descrierea obiectivelor şi natura misiunii de audit. Raportul de audit trebuie sa identifice tirlul fiecarei situatii financiare a entitatii care a facut obiectul auditului.” 34. Raportul trebuie să indice că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă a expresiei de opinie. . . pe bază de sondaje.Aceste standarde (norme) precizează că auditul nostru trebuie să fie planificat şi realizat în scopul de a obţine o asigurare rezonabilă că. Acest paragraf poate. în a evalua principiile şi metodele contabile folosite şi estimările semnificative făcute de către conducerea entităţii. Raspuns: Acest paragraf cuprinde identificarea entitatii auditate si a situaţiilor financiare auditate. Cele mai multe din prevederile acestui standard pot fi adaptate la rapoartele emise şi în cazul unor misiuni de audit diferite de misiunea de bază. . 37. Conţinutul raportului de audit. cât şi în a efectua o revedere a prezentării de ansamblu a acestora.revederea prezentării de ansamblu a situaţiilor financiare.menţionarea responsabilităţilor pentru auditor şi pentru conducerea intreprinderii. ca presupunând: . . Care sunt normele de referinţă în auditul situaţiilor financiare? Raspuns: .Raportul trebuie să precizeze că auditul a fost planificat şi executat de o manieră care să asigure în mod rezonabil că situaţiile financiare nu comportă anomalii semnificative. Din raportul de audit trebuie să rezulte în mod clar: . situaţiile financiare nu comportă anomalii semnificative. avea formularea următoare: “Noi am realizat auditul conform Standardelor Internaţionale de Audit (sau se poate face referire la normele sau practicile naţionale). Raspuns: Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr. precum şi cu acţionarii pentru decizii economice. 35.oferirea garanţiei pentru acţionari şi terţi că un personal calificat a obţinut asigurarea că situaţiile financiare oferă o imagine fidelă. . Raportul de audit are un triplu rol: .observaţiile reieşite din diverse verificări. .evaluarea estimărilor semnificative făcute de conducere pentru a stabili situaţiile financiare.natura şi locul observaţiilor în raport. . Paragraful introductiv al raportului de audit statutar. . el constă. . performanţelor şi situaţiei financiare generale a intreprinderii. de exemplu.instrument de identificare a responsabilităţilor pentru auditor şi pentru conducerea entităţii auditate.

Pentru multi utilizatori. Cei care controlează sunt prevăzuti de legislatia fiecărei tări (auditori. organisme de interes public. Standardele Internaţionale privind Angajamentele de Revizuire (ISRE). Normele de audit se clasifică în trei categorii. Standardele Internaţionale privind Angajamentele de Asigurare (ISAE). . standardele international privind angajamentele de asigurare ISAE.norme generale de comportament. Normele de audit se clasifică în trei categorii. Aceste situatii financiare trebuie să fie stabilite potrivit uneia sau mai multora din referintele următoare: . 39. . . organisme de interes public.norme de raportare.norme de raportare. 1 din . aplicate pentru elaborarea si prezentarea situatiilor financiare normele (standardele) de audit reprezintă un ansamblu de reguli definite de o autoritate profesională la care se referă auditorul pentru calificarea muncii sale. Entităţile care au obligaţia de a stabili situaţii financiare sunt cele prevăzute la art. autonome. .În auditul situatiilor financiare ale unei entităti sunt folosite două categorii de norme de referintă: norme contabile si norme de audit.alte referinte contabile bine precizate si recunoscute. Normele contabile sunt comune şi obligatorii pentru toţi cei care stabilesc. Normele de audit permit tertilor să aibă asigurarea că opinia auditorului va fi emisă în functie de criterii de calitate omogene. Practicile Internaţionale de Audit (IAPS). 1. . Normele (standardele) contabile sunt stabilite de organismele de reglementare din domeniul contabilitătii care sunt.standardele internationale de raportare financiară . Ce sunt şi ce rol au normele contabile? Raspuns: Normele (standarde) contabile sunt stabilite de organismele de reglementare din domeniul contabilităţii care sunt. Standardele Internaţionale pentru Misiuni Conexe (ISRS) emise de Consiliul pentru Standarde de Audit şi Asigurări (IAASB) din cadrul Federţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC). alin 1. Ce sunt şi ce rol joacă normele de audit? Raspuns: Normele (standardele) de audit reprezintă un ansamblu de reguli definite de o autoritate profesională la care se referă auditorul pentru calificarea muncii sale.standardele internationale de audit isa.norme nationale emise de un organism profesional recunoscut ca fiind autoritate în domeniu.norme generale de comportament. practicile internationale de audit IAPS. cenzori) si au ca referintă în activitatea lor normele contabile. Acestea pot fi: . Normele de audit permit terţilor să aibă asigurarea că opinia auditorului va fi emisă în funcţie de criterii de calitate omogene.norme profesionale de lucru. ele permit însă si auditorului să definească scopurile pe care le are de atins prin punerea în lucru a celor mai potrivite tehnici. standardele internationale pentru misiuni conexe ISRS emise de consiliul pentru standarde de audit si asigurări IAASB din cadrul federatiei internationale a contabililor IFAC. acoperind întreaga activitate a auditorului: .standarde sau norme contabile nationale . standardele internationale privind angajamentele de revizuire isre.norme profesionale de lucru. Situatiile financiare sunt destinate să satisfacă nevoile comune de informatii ale unei game largi de utilizatori.Standardele Internaţionale de Audit (ISA).normele naţionale emise de un organism profesional recunoscut ca fiind autoritate în domeniu. controlează si utilizează situatiile financiare. . Acestea pot fi: . Entitătile care au obligatia de a stabili situatii financiare sunt cele prevăzute la art. republicată. din legea contabilitătii 82/1991. aceste situatii financiare constituie singura sursă de informatii complementare care să le satisfacă nevoile. Normele contabile sunt comune si obligatorii pentru toti cei care stabilesc. de regulă. 38. ele permit însă şi auditorului să definească scopurile pe care le are de atins prin punerea în lucru a celor mai potrivite tehnici. acoperind întreaga activitate a auditorului: . controlează şi utilizează situaţiile financiare. de regulă. autonome.

41. . aceasta evită angajarea în lucrări care nu vor servi la fundamentarea opiniei asupra situaţiilor financiare. . . în scopul de a putea emite o opinie fără rezerve.alte documente emise de IASB. Definirea pragului de semnificaţie permite auditorului încă de la începutul activităţii (misiunii) sale să aprecieze mai bine sistemele şi conturile susceptibile să conţină erori sau inexactităţi semnificative. pragul global permite auditorului să aprecieze dacă erorile constatate trebuie să fie corijate sau să facă obiectul unei menţiuni în raport. Ca urmare. Ce este şi cum se determină pragul de semnificaţie? Raspuns: În general. . Riscul de audit: componentele şi relaţiile între acestea.Standardele Internaţionale de Raportare Financiară emise de IASB (IFRS).orientarea mai bună şi planificarea misiunii. rezultatul net. stabilirea unor praguri de semnificaţie permite: . Situaţiile financiare sunt destinate să satisfacă nevoile comune de informaţii ale unei game largi de utilizatori. 40. De exemplu.alte referinţe contabile bine precizate şi recunoscute. Aceste praguri sunt. Pentru mulţi utilizatori aceste situaţii financiare constituie singura sursă de informaţii complementare care să le satisfacă nevoile.evitarea lucrărilor inutile. . dacă intreprinderea refuză să le corijeze. . diferenţa dintre un profit net de 499mii lei şi unul de 500 mii lei nu pare să influenţeze evaluarea unei societăţi comerciale.standardele de interpretare emise de SIC sau IFRIC.riscul inerent constă în posibilitatea ca soldul unui cont sau că o categorie de operaţiuni . adică nivelul de eroare sub care înţelegerea şi interpretarea situaţiilor financiare nu vor fi afectate semnificativ. cifra de afaceri etc. cenzori) şi au ca referinţă în activitatea lor normele contabile. . pragurile de semnificaţie determinate pentru controlul fiecărei secţiuni din situaţiile financiare permite orientarea programelor de muncă spre riscurile existente. a situaţiei financiare şi a patrimoniului intreprinderii. aplicate pentru elaborarea şi prezentarea situaţiilor financiare. SIC sau IFRIC.standarde sau norme contabile naţionale. La începutul misiunii. o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea şi sinceritatea situaţiilor financiare. prin stabilirea mai corectă a eşantioanelor de control. inferioare pragului global pentru a ţine cont de cumulul posibil al erorilor constatate. Aceste situaţii financiare trebuie să fie stabilite potrivit uneia sau mai multora din referinţele următoare: .Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS).capitaluri proprii sau rezultate anormale. Unele circumstanţe particulare trebuie avute în vedere la determinarea pragului de semnificaţie: . stabilirea unui prag global de semnificaţie este necesar pentru a determina domeniile şi sistemele semnificative. .standarde internaţionale de raportare financiară. cât şi imaginea fidelă a rezultatului. pragul de semnificaţie reprezintă ceea ce în contabilitatea anglo-saxonă poartă denumirea de materialitate. Normele contabile internaţionale sunt stabilite de IASCF (Fundaţia Comitetului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate) şi sunt denumite generic Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) care cuprind: . Cei care controlează sunt prevăzuţi prin legislaţia fiecărei ţări (auditori. El se divide în trei: . La sfârşitul misiunii. mărimea unei sume peste care auditorul consideră că o eroare.evoluţia importantă de la un an la altul a unor posturi. statutare sau contractuale.riscul inerent (RI) . în timp ce două cifre alternative de 250 mii lei şi 500 mii lei par să fie substanţial diferite şi probabil vor duce la o evaluare destul de diferită a societăţii. Pentru determinarea pragului de semnificaţie pot fi utilizate diferite elemente de referinţă: capitalurile proprii.justificarea deciziilor referitoare la opinia emisă. prin prag de semnificaţie se înţelege nivelul. În cursul misiunii. iar la sfârşitul misiunii să aprecieze dacă anomaliile pe care le-a descoperit trebuie să fie corectate în cadrul exerciţiului. Altfel spus.existenţa unor prevederi legale. Raspuns: Riscul de audit reprezintă riscul ca auditorul să exprime o opinie incorectă prin faptul că erori semnificative există în situaţiile financiare. în general. .Legea Contabilităţii.

riscul legat de control constă în faptul că o eroare semnificativă în cont sau într-o categorie de operaţiuni. datorită unui control intern insufficient. având în vedere limitele inerente oricărui sistem contabil şi de control intern. Ce este riscul de nedetectare? Raspuns: Riscul de nedescoperire constă în faptul că controalele declanşate de auditori nu reuşesc să descopere o eroare semnificativă în soldul unui cont sau într-o categorie de operaţiuni. . . 44. dacă riscurile inerente şi cele legate de control sunt slabe. structuri neadecvate). trebuie sesizată şi relaţia de invers-proporţionalitate: dintre caracterul semnificativ şi riscul de audit.înregistrarea unor operaţiuni neobişnuite şi complexe. .experienţa şi cunoştinţele cadrelor de conducere. produselor şi serviciilor. Când evaluarea riscului legat de control se face la un nivel redus. oricare ar fi tehnicile şi procedurile folosite de auditor. eventualele schimbări intervenite în cursul exerciţiului la nivelul conducerii. datorită unui control intern insuficient. evoluţia cererii şi practicile contabile. izolate sau împreună cu erorile din alte conturi sau categorii de operaţiuni.vulnerabilitatea activelor la pierderi sau deturnări.riscul de nedetectare (RN) . izolate sau împreună cu erorile din alte conturi sau categorii de operaţiuni. . izolată sau împreună cu alte solduri de cont sau categorii de operaţiuni. Nivelul riscului de nedetectare depinde de controalele proprii ale auditorului. .situaţii financiare care pot să conţină anomalii: conturi conţinând ajustări privind exerciţiile anterioare sau estimări. echipamentelor. De exemplu. trebuie fixat un nivel al riscului de nedetectare redus. Există anumite relaţii între cele trei componente ale riscului de audit. . Ce este riscul legat de control? Raspuns: Riscul legat de control constă în faptul că o eroare semnificativă în cont sau într-o categorie de operaţiuni. auditorul recurge la judecăţi profesionale bazate pe evaluarea unor factori ca: . nici descoperită şi corectată prin sistemul contabil şi de control intern utilizate. astfel încât să fie redus cât mai mult riscul de audit şi. izolată sau împreună cu alte solduri sau categorii de operaţiuni.natura activităţilor desfăşurate de intreprindere (uzura morală a tehnologiei. nu este nici prevenită. invers. 43. Relaţia dintre acestea se poate prezenta sub forma următoare: RA = Ri x RC x RN 42. cu cât pragul de semnificaţie este mai mare cu atât riscul de audit este mai mic şi invers. nici descoperită şi corectată prin sistemul contabil şi de control intern utilizate. Ce este riscul inerent? Raspuns: Riscul inerent constă în posibilitatea ca soldul unui cont sau că o categorie de operaţiuni să comporte erori semnificative. Riscul de nedetectare este invers proporţional cu cumulul riscurilor inerente şi riscurile legate de control.să comporte erori semnificative. Pe de altă parte. . inovaţii tehnologice.presiuni exercitate asupra conducerii şi alte împrejurări de natură a incita la prezentarea unor situaţii financiare inexacte (număr mare de intreprinderi falite în sectorul de activitate).sistemul contabil şi de control intern al intreprinderii sunt considerate ca insuficiente. . .factori influenţând sectorul din care face parte intreprinderea: condiţii economice şi concurenţiale.riscul de nedescoperire constă în faptul că controalele declanşate de auditori nu reuşesc să descopere o eroare semnificativă în soldul unui cont sau într-o categorie de operaţiuni. nu este nici prevenită.sistemele contabile şi de control intern nu sunt aplicate corect. Pentru a evalua riscul inerent.riscul legat de control (RC) . Riscul legat de control nu poate fi în întregime eliminat. izolată sau împreună cu alte solduri sau categorii de operaţiuni. izolată sau împreună cu alte solduri de cont sau categorii de operaţiuni. auditorul fixează un nivel ridicat al riscului legat de control. riscul de nedetectare nu poate fi eliminat în totalitate. În general. auditorul va accepta un nivel al riscului de nedetectare mai ridicat. mai ales la sfârşitul exerciţiului. dacă riscurile inerente şi cele legate de control sunt ridicate. auditorul va trebui să documenteze elementele pe care se sprijină în concluziile sale. atunci când: . . reducând astfel riscul de audit.

inclusiv măsurile de protective aplicate. Informată si rezonabilă. Raspuns: Controlul de calitate reprezinta un ansamblu de masuri luate de organismele profesionale. Principiile care stau la baza controlului de calitate sunt: universalitatea. când utilizatorul anume precizat nu este restrâns contractual la una sau anumite persoane. De aceea. financiare sau de altă natură ar trebui evaluată. destinate a promova independenta si a corecta imediat abaterile. Independenta implică: independenta spiritului (rationamentul profesional) . membrii cabinetelor sau societătilor de audit trebuie să fie independenti fată de clientii lor . care vizeaza analiza modului de organizare si functionare a unui cabinet si aprecierea modului de aplicare in cadrul cabinetului a standardelor intrnationale si a normelor profesionale emise de aceste organisme. auditorul constată că pragul de semnificaţie acceptabil este redus. Raspuns: Utilizarea termenului “independentă” de unul singur poate crea neîntelegeri.pentru misiunile de audit.să reducă riscul de nedescoperire modificând natura. aplicând orice măsuri necesare de prevenire a amenintărilor la adresa independentei. să-si exercite obiectivitatea si scepticismul profesional si independenta conduitei (în aparentă sau comportamentală) . confidentialitatea. Prin el însusi. financiară sau de altă natură.pentru misiunile de servicii conexe si alte servicii profesionale prestate clientilor(nonaudit). ♣ dezvoltarea solidaritatii in randul profesiei. ar concluziona în mod rezonabil că integritatea. ♣ contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru. Cerintele cu privire la independenta profesionistilor contabili se pot sintetiza astfel: . riscul de audit creşte. membrii cabinetelor sau societătilor de audit trebuie să fie independenti fată de client .pentru misiunile de servicii conexe si alte servicii profesionale prestate clientilor (nonaudit). colegialitatea. Astfel de situatii de neglijentă nu vor compromite.să reducă nivelul riscului legat de control prin compensarea cu teste de proceduri mai dezvoltate sau suplimentare. 46. deoarece orice membru al societătii are relatii cu ceilalti membri. ♣ aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale. de către cabinet sau societate. 45. Controlul de calitate în audit. adaptarea controlului si urmarirea.Dacă. Termenul îi poate face pe observatori să presupună că o persoana care exercită rationamentul profesional trebuie să nu fie implicată în nici o relatie economică. care cunoaste toate informatiile relevante. ♣ armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor.starea de spirit care permite emiterea unei concluzii fără a fi afectat de influente care compromit judecata profesională si care permite individului unei persoane să actioneze cu integritate. de exemplu. apropierea si respectful profesionistilor fata de organismul professional.evitarea faptelor si a situatiilor care sunt atât de importante încât o tertă parte. prin favorizarea contractelor dintre colegi. în general. independenta fată de client. . În lumina a ceea ce o tertă parte. Conceptul de independenţă în audit. Obligatia de a proceda astfel apare atunci când un membru al cabinetului sau societătii cunoaste sau s-ar putea să se astepte să apară si să cunoască împrejurări sau relatii care ar putea compromite independenta. . atunci auditorul va putea: . dacă există stabilite. calendarul şi întinderea controalelor proprii. importanta relatiilor economice. ar concluziona în mod rezonabil ca fiind inacceptabil. politici sau proceduri interne corespunzătoare de control al calitătii. membrii cabinetelor sau societătilor de audit trebuie să fie independenti fată de client evaluarea amenintărilor la adresa independentei si măsurile ulterioare trebuie să fie bazate pe dovezile obtinute înainte de acceptarea misiunii si în timp ce aceasta este în derulare. obiectivitatea sau scepticismul professional al firmei sau al unui membru al echipei de certificare a fost compromis(ă). de asemenea. Obiectivele principale urmarite prin controlul de calitate se refera la: ♣ oferirea catre public a unei bune perceptii despre calitatea serviciilor. rezonabilă si informată în legătură cu toate aspectele relevante. Ar putea exista situatii când cabinetul sau societatea sau un membru al acesteia să încalce principiul independentei. Acest lucru este imposibil. când utilizatorul anume precizat este restrâns contractual la una sau anumite persoane.

raport asupra situatiilor financiare condensate. . − misiuni de examinarea a informatiilor financiare previzionale.situatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit se standardele international de raportare financiara si de normele nationale. . . care trebuie clar scrisa si exprimata. .raporturi asupra unor conturi sau elemente de bilant sau rubrici din situatiile financiare. Misiuni conexe − misiuni de examinare a informatiilor financiare pe baza de procedure convenite.47. − misiuni de compilare a informatiilor financiare. Auditorul trebuie sa examineze sis a evalueze concluziile trase din elementele probante reunite in timpul misiunii de audit special pt a determina daca ele pot servi ca baza a opiniei sale. − misiuni de examen limitata al situatiilor financiare.raport privind respectarea clauzelor contractual. Care sunt principalele misiuni speciale şi misiuni conexe ale profesioniştilor contabili? Raspuns: Misiunile de audit cu scop special se pot referi la: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->