You are on page 1of 3

L’ASSEMBLEA GROGA vol expressar el seu compromís en la defensa d’un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT a Catalunya.

Moltes persones porten la samarreta groga SOS ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT com a símbol d’un moviment que té la voluntat de teixir la unitat de la Comunitat Educativa, la qual majoritàriament està desencantada davant les polítiques educatives dels diferents governs i indignada per com s’han fet les coses fins ara, i del tot convençuda que es poden fer d’una altra manera. Per tot això, i perquè aquest moviment es considera agent actiu de l’educació, l’ASSEMBLEA GROGA creu necessària la participació i l’organització social per poder treballar per la conscienciació col·lectiva, amb l’objectiu d’aconseguir espais perquè sigui possible un major grau d’espontaneïtat i llibertat en la defensa de l‘ensenyament públic. L’ASSEMBLEA GROGA és un moviment jove i en construcció que pretén ser: Un lloc per a la reflexió, la formació, el debat, la crítica constructiva, l’acció i la mobilització; un espai de lluita per un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT on qualsevol persona o col·lectiu hi pugui participar; un lloc de tota la Comunitat Educativa. Un espai lliure, sense vincles directes a cap forma de PODER polític, sindical o econòmic que vulgui controlar l’organització i posar els seus interessos particulars per sobre dels principis i les opinions dels membres de l’assemblea, o de la qualitat de l’Ensenyament Públic. Una assemblea que busca arribar a acords per consens i, en el cas que no sigui possible, proposa un sistema de majoria qualificada per tal de prendre decisions. Una manera de posar en contacte col·lectius en lluita vinculats als serveis públics per tal de realitzar accions coordinades. I pretén aconseguir: Un Ensenyament Públic que, sota qualsevol circumstància econòmica i política, sigui un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT. Que la comunitat educativa sigui veritablement l’eix vertebrador d’un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT, tot participant de manera activa en el disseny del model educatiu alternatiu que volem per al nostre país. Que l’Educació Pública eduqui i formi persones crítiques, participatives, responsables, actives i compromeses en el procés de construcció d’una societat més justa i solidària.

Aquesta és la nostra manera de veure, entendre i defensar l’ensenyament públic de qualitat.

1

Manifest de l’Assemblea Groga
Com a ASSEMBLEA GROGA volem manifestar que: Tenim la convicció que l’educació és un dels pilars fonamentals per superar l’actual situació de crisi econòmica i social, i que l’Ensenyament Públic ha de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i de la societat en general. En aquest sentit, entenem que qualsevol política que vagi en detriment dels serveis públics provoca que el pes de la crisi recaigui sobre les esquenes dels sectors més desafavorits. Per altra banda, també hem sigut testimonis de com els diferents Departaments han desatès l’Educació Pública i han pres decisions sense buscar l’acord ni fer cap cas de l’opinió dels diferents sectors de la Comunitat Educativa. Hem vist com han retallat sistemàticament recursos que s’han derivat cap a centres i empreses privades, tot portant l’Ensenyament Públic a una greu situació econòmica que està afectant directament la qualitat d’un servei fonamental. Per tot això, volem fer palesa la nostra voluntat i el nostre compromís com a ASSEMBLEA GROGA de treballar en la defensa, la millora i l’enfortiment de l'Escola Pública, de fomentar la participació de tota la Comunitat Educativa en la seva gestió i d’instar a l’administració educativa que escolti l’opinió d’aquesta comunitat i hi treballi conjuntament pel bé comú de l’Ensenyament Públic. Per tal de fer possible un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT, equitatiu i democràtic exigim al Govern de la Generalitat i al Departament d’Ensenyament que: 1- Aturi totes les retallades (de recursos econòmics, d’infraestructures, de personal docent i no docent…) anunciades i efectuades. 2- Augmenti la inversió en educació pública des del 3,4% actual fins al 6% del PIB, com a punt de partida, tal com recomanen els organismes internacionals, ajustant les inversions i els recursos destinats als centres públics a les necessitats socials i educatives reals dels entorns en què aquests es trobin. 3- Fomenti la participació de la Comunitat Educativa i de les administracions locals, i hi arribi a acords, abans de prendre i desplegar qualsevol mesura. 4- Aturi i elimini l’entrada de la gestió privada tant a l’Ensenyament Públic com als serveis complementaris i de reforç. 5- Garanteixi una ràtio docents/alumnes adequada per evitar la massificació a les aules i fer possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives de l‘alumnat. 6- Asseguri una educació inclusiva i no segregadora amb els recursos necessaris. 7- Doti els centres públics amb els recursos d’espais i infraestructures imprescindibles per tal de poder desenvolupar una tasca educativa de qualitat, i aprovi les partides pressupostàries necessàries perquè aquests centres recuperin el poder adquisitiu i facin front amb garanties a les seves despeses de funcionament.

2

8- Mantingui i creï places gratuïtes suficients en centres de gestió pública a l’etapa educativa de l’educació infantil de primer cicle (0-3), i garanteixi els recursos compromesos amb els municipis. 9- Ampliï l’oferta pública de la Formació Professional, els Programes de Qualificació Professional Inicial, la Formació de Persones Adultes i el Batxillerat. 10Defensi l’ Universitat Pública gratuïta i de qualitat, i hi garanteixi l’accés a tota la societat, independentment de qualsevol condicionant socioeconòmic , i impulsi una reflexió real i veritablement participativa sobre la seva organització i els seus objectius. 11Asseguri una gestió pública, democràtica, participativa i directa als centres públics educatius. El desig de treballar per una Educació Pública ¡ de Qualitat a Catalunya fa que ens adrecem a tota la Comunitat Educativa i a la resta de la societat civil del nostre país perquè s’impliquin en la defensa d’un nou model d’Ensenyament Públic.

Per un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT

Barcelona, 24 d’Octubre de 2011

3