EXCEL FORMÜLLERİ

Formüllerin ençok kullanılanları verilecektir.
3-1 TARİH SAAT FORMÜLLERİ
3-2 MATEMATİK VE TRİGONOMETRİ
AY-Verilen sayırı ay olarak verir
BUGÜN-Bugünün tarihini otomatik yazar
DAKİKA-Yazılan saatin dakika kısmını formül girilen hücreye yazar
GÜN-Yazılan Tarihin gün kısmını hücreye yazar
GÜN30-İki tarih arasındaki gün sayısını bulur
HAFTANINGÜNÜ-Yazılan tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu yazar
SAAT-Yazılan saatin (12:25 sonuç 12) saat kısmını hücreye yazar
SANİYE-Yazılan saatin saniye olan kısmını yazar (12:23:45 ise sonuç 45)
ŞİMDİ-şimdiki tarih-saat-dakika yazar
TARİH-3 ayrı hücreye girilen değerlerden tarih yazar
TARİHSAYI-Metin formatındaki tarihi exce formatlı saate çevirir
YIL-Yazılan tarihin yıl kısmını verir
ZAMAN-Verilen hücrelerdeki değerleri saat formatında yazar
Acos (Arkkosinüs)
Acosh (Hiperbolik Kosinüs)
Asin (Arksinüs)
Asinh (Hiperbolik Sinüs)
Aşağı Yuvarla
Atan (Ark Tanjant)
Atanh (Hiperbolik Tanjant)
cos (kosünüs)
cosh (Hiperbolik Kosünüs)
Çarpım
Çarpının
Çift
Derece (Radyanın Dereceye Çevirir)
Determinant
Etopla
İşaret
Karekök
Konbinasyon
Kuvvet
LN
Log
Log10
Mod
Mutlak
Nsat
Pi
Radyan
3-3 İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER
3-4 ARAMA VE BAŞVURU
3-5 METİN
3-6 MANTIKSAL
Örnekler
MACROLAR
Romen
S_SAYI_ÜRET
Sin
SinH
Tamsayı
Tan
TanH
Tavanayuvarla
Tek
Topkare
Topla
Topla.Çarpım
Yukarıyayuvarla
Yuvarla
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY
BAĞ_DEĞ_SAY (Dolu Hücreleri sayar)
BOŞLUKSAY (seçilen hücrelerden boş olanlarını bulur)
EĞERSAY (Liste içinde isteğinize göre arama yapar)
ENÇOK_OLAN (ençok kullanılan değeri)
GEOORT (Geometrik ortalama)
MAK (En büyük sayıyı bulur)
MİN (En küçük sayıyı bulur)
Ortalama (sayıların Aritmatik ortalaması)
Permutasyon
ARA
DUŞEYARA
YATAYARA
SAĞDAN
SOLDAN
EĞER
VE
YADA
Maaş Hesabı
EĞER ÖRNEK
Burada örneklerle anlatım yapılacak
Kısa Yollar
Özel Karakterler
FORMULLERİN TURKÇE VE İNGİLİZCE AÇIKLAMALARI
Kısayol Tuşları
Özel Karakterler
1-100 arası sayıların yazı tipi karşılıkları
A-Z arası harflerin yazı tipi karşılıkları (büyük harf)
a-z arası harflerin yazı tipi karşılıkları (küçük harf)
FORMUL AÇIKLAMA
A B C
1 30 1 30 gün 1 ay olduğundan B1 hücresine 1 yazıldı
2 99 4 99 gün 3+1 ay olduğundan B2 hücresine 4 yazıldı
3 125 5
Özet olarak Ay fonksiyonu seçilen hücrede yazılan sayıyı Formül yazılan hücrede Ay olarak gösterir
B1 hücresindeki Formul =AY(B2)
Özet olarak Ay fonksiyonu seçilen hücrede yazılan sayıyı Formül yazılan hücrede Ay olarak gösterir
Formül girilen hücreye bugünün tarihini verir
Girilen formül =BUGÜN()
Sonuç : 10/17/2008
Bir hücreye girilen saatini dakika kısmını hücreye yazar
Yazılan Formül =DAKİKA(B5)
B C
5 16:32 32
Yazılan Tarihin Gün kısmını formül girilen hücreye yazar
Yazılan formül =GÜN(B5)
B C
5 11/12/2000 12
A B C
1 3046 12/15/1992 6/1/2001
2 HİZMET İŞE GİRİŞ BUGÜN
gün
A1 Hücresindeki formül =GÜN360(C2;D2)
B C
2 1 1/1/2001 1/1/2001 HAFTANIN 1.GÜNÜ
3 2 1/2/2001 2/1/2001 HAFTANIN 2.GÜNÜ
4 5 2/16/2001 16/2/2001 HAFTANIN 5.GÜNÜ
5 4 1/4/2001 V.S
6 2 1/29/2002
7 6 1/6/2001 B2 HÜCRESİNE GİRİLEN FORMÜL =HAFTANINGÜNÜ(C2;2)
8 7 1/7/2001
Yazılan saatin saat olan kısmını yazar
Yazılan formül =SAAT(C5)
C D
5 4:48 4
Yazılan saatin SANİYE olan kısmını yazar
Yazılan formül =SANİYE(C5)
C D
5 12:34:57 57
10/17/2008 17:02
Yukarıda yazılan Tarih Saat ve Dakikayı yazdırmak için girilen formül
=ŞİMDİ() dir
3 Ayrı hücreye yazılan değerlerden yararlanarak tarih yazar
B C D E
2 3/2/2001 2001 3 2
3 6/5/2001 2001 6 5
B2 Hücresine =TARİH(C2;D2;E2) formülü girilir
C2,D2 VE E2 de değerler değişince tarihte otomatik değişir
Metin formatında yazılan tarihi tarih formatına çevirir
B C D E
6 11/11/2002 11/11/2002
7
Girilen formül =TARİHSAYISI(C6)
Yazılan tarihin yıl kısmını verir
B C D E
6 1985 ###
7
Girilen formül =YIL(C6)
3 AYRI HÜCREDE YAZILAN DEĞERLERİ SAAT AM FORMATINDA VERİR
Yazıkan Formül =ZAMAN(B6;C6;D6)
B C D E
SONUÇ SAAT DAK SN
6 1:23:00 AM 1 20 180
7 2:15:23 AM 2 15 23
C D
2 1.57 0
3 1.05 0.5
4 0 1
5 2.09 -0.5
6 3.14 -1
ARKKOSİNÜS -1 ile +1 arasında değerlerin değerini verir
Girinlen Formül =ACOS(D5)
A B
2 0 1
3 1.32 2
4 2.99 10
5 5.3 100
6 7.6 1000
Arkkosinüs 1 ve daha yukarı sayıları verir
Formül =ACOSH(B5)
B C
2 -1.57 -1
3 0 0
4 1.57 1
Bir Sayının -Pi/2 ila +Pi/2 Arasındaki değerleri için Arksinüsünü verir
Formül =ASİN(C2)
B C
2 0.88 1
3 1.44 2
4 5.3 100
Hiperbolik Sinüs verir
Formül =ASİNH(C4)
B C
2 1 1.89
3 1 1.89
4 1 1.99
5 2 2.1
6 2.9 2.99
7 150.9 151
8 125.8 125.8
9 121.9 121.99
Yazılan Virgüllü sayıları virgülden sonra istenildiği kadar aşağı yuvarlar
B5 hücresine kadar virgülden sonra sıfır tane sayı kalmasını istediğimizden
Formül =AŞAĞIYUVARLA(C2;0)
B5 den B9 a kadar virgülden sonra bir tane sayı kalmasını istediğimizden
Formül =AŞAĞIYUVARLA(C6;1)
B C
2 -0.79 -1
3 0 0
4 0.79 1
-pi/2 ila +pi/2 arasındaki Bir sayının Ark tanjantını verir
Formül =ATAN(C2)
B C
2 -2.65 -0.99
3 0 0
4 2.65 0.99
-1 ila 1 arasındaki bir sayının Hiperbolik tanjantını verir
Formül =ATANH(C2)
B C
2 0.49 -200
3 0.86 100
4 0.56 1000
5 0.54 1
6 0.54 -1
7 1 0
Bir sayının Kosinüsünü Verir
Formül =COS(C2)
B C
2 11,013.23 -10
3 1.00 0
4 1.54 1
5 11,013.23 10
6 242,582,597.70 20
Bir Sayının Hiperbolik Kosünüsünü verir
Formül =COSH(C2)
B C D E F
2 40.00 1 2 4 5
Verilen Hücrelerdeki Sayıların Çarpımını Verir
Formül =ÇARPIM(C2;D2;E2;F2)
B C
2 1 1
3 2 2
4 6 3
5 24 4
Verilen Hücredeki Sayıyı 1*2*3*4*... Şeklinde değerlendirip sonuç verir
Formül =ÇARPINIM(C2)
B C
2 2 0.2
3 2 1.2
4 2 1.1
5 4 3.9
Bir sayıyı o sayıdan büyük en küçük çift sayıya yuvarlar
Formül =ÇİFT(C2)
B C
2 57 1
3 -115 -2
4 172 3
5 229 4
6 -229 -4
Radyanı Dereceye Çevirir
Formül =DERECE(C2)
B C D E F
2 -75 0 0 0 5
3 1 2 0 1
4 2 1 3 2
5 4 1 2 -2
Eşit sayıdaki Hücrelerin Determinantını Verir
Formül =DETERMİNANT(C2:F5)
B C D E
2 4 1 -2 3 >0 olanları toplar Formül =ETOPLA(C2:E2;">0")
3 3500 3500 2000 -7000 >3000 olanları toplan=ETOPLA(C2:E2;>3000)
4 -2 1 -2 3 <0 olanları toplar =ETOPLA(C4:E4;"<0")
5 0
Seçilen hücrelerde istenilen ölçütlere göre toplama yapar
Örnek B2 hücresine alınan toplam C2+D2+E2 hücrelerinin toplamından oluşacak ve >0 olanlar toplanacak
>0 olanları toplar Formül =ETOPLA(C2:E2;">0")
>3000 olanları toplan=ETOPLA(C2:E2;>3000)
<0 olanları toplar =ETOPLA(C4:E4;"<0")
Örnek B2 hücresine alınan toplam C2+D2+E2 hücrelerinin toplamından oluşacak ve >0 olanlar toplanacak
B C D
2 -1 -5
3 0 0
4 1 7
Bir hücrede yazılan sayı 0 ise 0,negatif ise -1, pozitif ise 1 değerini verir
Formül =İŞARET(C2)
B C D
2 2 4
3 4 16
4 2.83 8
Bir Sayını Karekökünü verir
Formül=KAREKÖK(C2)
B C D
2 1 2
3 3 3
4 6 4
5 10 5
6 15 6
Yazılan bir sayının Konbinasyonunu verir
Formül= KOMBİNASYON(C2;2)
B C D
4 2 2
8 2 3
16 2 4
32 2 5
64 2 6
Bir sayının üssünü verir
Formül =KUVVET(B2;C2)
B2 deki sayının C2 deki sayı kadar üssünü verir
B C
2 0 1
3 2.3 10
4 4.61 100
5 3.4 30
6 1.39 4
Bir sayının doğal logaritmasını verir
Formül =LN(C2)
B C D
SONUÇ SAYI TABAN
3 3.32 10 2
4 2.1 10 3
5 1.66 10 4
6 1.43 10 5
7 1 10 10
Bir sayını belirtilen tabandaki logaritmasını verir
Formül =LOG(C3;D3)
B C
SONUÇ SAYI
3 1 10
4 2 100
5 3 1000
6 4 10000
7 5 100000
Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir
Formül=LOG10(C3)
B C D
KALAN SAYI BÖLEN
3 0 10 2
4 0 12 3
5 3 15 4
6 1 16 5
7 1 25 6
Bir sayının diğer bir sayıya bölünmesinden sonra kalanı verir
Formül =MOD(C3;D3)
B C
3 10 -10
4 2 -2
5 2.5 2.5
6 3 3
7 4 4
Bir Sayının mutlak değerini verir
Formül =MUTLAK(C3)
B C D
2 12 12.13 0
3 12.1 12.13 1
4 12.12 12.13 2
5 12.13 12.13 3
6 12.13 12.13 4
Bir sayının ondalık kısmını istenilen düzeyde kaldırarak tamsayıya yuvarlar
Formül =NSAT(C2;D2)
###
Pi değerini verir
Formül =Pi()
B C
Radyan Derece
2 0.52 30
3 1.05 60
4 1.57 90
5 2.09 120
6 3.14 180
Dereceyi radyana çevirir
Formül =RADYAN(C3)
B C
Romen Sayı
2 X 10
3 C 100
4 M 1,000
5 MC 1,100
6 MCM 1,900
7 MMM 3,000
8 MMMD 3,500
9 MMMDC 3,600
10 MMMCMXCIX 3,999
11 Err:502 4,000
Sayıyı Romen rakamına çevirir
Formül =ROMEN(C3)
0.08
0 ve 1 arasında rastgele sayılar üretir
Formül =S_SAYI_ÜRET()
herhangi bir hücrede F2 ve ENTER tuşladığınızda sonuç değişecektir.
SİNÜSÜ SAYI
-1 30
0 60
1 90
1 120
0 1800
Bir sayının sinüsünü verir
Formül =SİN(C3)
H.SİNÜSÜ SAYI
1 1
4 2
11013 10
242582598 20
### 30
Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
Formül =SİNH(C2)
B C
2 1 1.1
3 2 2.8
4 3 3.99
5 2 2.1
6 29 29.5
7 30 30.01
Verilen sayıyı en yakın küçük tamsayıya yuvarlar
Formül =TAMSAYI(C2)
B C
2 2 1
3 -2 2
4 1 10
5 -6 30
6 0 50
7 -1 100
Bir sayının Tanjantını verir
Formül =TAN(C2)
B C
2 0 0
3 1 1
4 -1 -1
5 1 30
6 1 50
7 1 100
Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
Formül =TANH(C2)
B C
2 5 0.02
3 5 2
4 5 3
5 5 4
6 25 20.1
7 25 20.1
35 30.56
Verilen Sayıyı istediğiniz bir tamsayıya yuvarlar
Formülde =TAVANAYUVARLA(C2;5) burada 5 in anlamı diyelimki 5 den küçük sayı yazılınca 5 e
10 dan küçük 5 den büyük bir sayıyı 10 a yuvarlanacağını belirtir
Yazılanlar dikkatlice incelendiğinde anlaşılacakıtır.
Formülde =TAVANAYUVARLA(C2;5) burada 5 in anlamı diyelimki 5 den küçük sayı yazılınca 5 e
B C
2 1 1
3 3 1.1
4 3 2.9
5 3 2.1
6 5 3.1
7 3 3
8 5 4
Bir sayıyı en yakın ve ondan büyük tek tamsayıya yuvarlar
Formül =TEK(C2)
B C D E F
2 30 1 2 3 4
3 5 0 -2 1 0
4 4 2 0 0 0
Verilen hücrelerdeki sayıların karelerinin toplamını alır
Formül =TOPKARE(C2;D2;E2;F2)
B C D E F
2 10 1 2 3 4
3 -1 0 -2 1 0
4 2 2 0 0 0
Verilen aralıklardaki sayıları toplar
Formül =TOPLA(C2;D2;E2;F2)
B C D E F
2 8 0 2 0 4
3 1 1 0 1 0
4 7 2 3 2 1
5 0 0 0 0 1
6 3 2 3 0 1
7 3 2 3 0 1
Seçilen hücrelerdeki sayıları önce çarpar sonra toplar
renklerde yeralan sayılar çarpılır ilk satır 2*4=8
renklerde yeralan sayılar çarpılır ilk satır 0*0=0
sonuçlar toplanarak yazılır 8+0=8
B C
2 1.20 1.2
3 1.26 1.26
4 1.30 1.3
5 0.09 0.09
6 0.10 0.1
7 0.99 0.99
Verilen sayıyı istenilen basamak kadar yukarı yuvarlamayı sağlar
Formül =YUKARIYUVARLA(C2;2)
B C D
2 12.12 12.12 2
3 12.12 12.12 3
4 12.12 12.12 4
Verilen sayıyı istenildiği kadar yuvarlar
Formül =YUVARLA(C2;D2)
B C D E F
2 4 1 4 5
3 2
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY seçilen hücrelerde kaç tanesinin dolu olduğunu gösterir
Formül =BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(C3;D3;E3;F3;D4)
Yeşil hücrelerin kaç tanesinde değer olduğu belirlenir
5 1
2
3
4
5
B C D E F
2 2 1 5
3
BAĞ_DEĞ_SAY seçilen hücrelerde kaç tanesinin dolu olduğunu gösterir
Formül =BAĞ_DEĞ_SAY(C3;D3;E3;F3;D4)
Yeşil hücrelerin kaç tanesinde değer olduğu belirlenir
B C D E F
2 2 1 5 5 5
3 0 4
Seçilen hücrelerde kaç tanesinin boş olduğunu gösterir
Formül =BOŞLUKSAY(C3:F4)
Yeşil hücrelerin kaç tanesinin boş olduğu belirlenir
B C D E F
3 4
4 Alacalkı olduğunuz kişilerin 600.000.000 TL den fazla borcu olanlarının sayısını
5 bulmak istersek EĞERSAY formülünü kullanırın
6 Adı Soyadı Borcu
7 Dursun Kara 350,000,000 4 Formül =EĞERSAY(C7:C17;">600000000")
8 Dursun Kara2 400,000,000 6 Formül =EĞERSAY(C7:C17;">500000000")
9 Dursun Kara3 450,000,000 2 Formül =EĞERSAY(C7:C17;">700000000")
10 Dursun Kara4 500,000,000 8 Formül =EĞERSAY(C7:C17;">400000000")
11 Dursun Kara5 550,000,000 10 Formül =EĞERSAY(C7:C17;">100000000")
12 Dursun Kara6 600,000,000
13 Dursun Kara7 650,000,000
14 Dursun Kara8 700,000,000
15 Dursun Kara9 750,000,000
16 Dursun Kara10 800,000,000
17
Alacalkı olduğunuz kişilerin 600.000.000 TL den fazla borcu olanlarının sayısını
B C D E F
2 6 1 3 6 6
3 1 1 6 6
Ençok YİNELENEN değeri verir 6 4 defa yazıldığında 6 yazıldı
Formül =ENÇOK_OLAN(C3;D3;E3;F3;C4;D4;E4;F4)
B C D E F
2 4.24 3 3 12 3
3
Geometrik ortalamayı verir
Formül =GEOORT(C3;D3;E3;F3)
B C D E F
2 290 3 3 12 3
3 123 256 -1500 290
125 26 -350 0
Seçilen Alan içinde en büyük sayıyı bulup yazar
Formül =MAK(C3:F5)
B C D E F
2 -1500 3500 3 12 3
3 123 256 -1500 290
125 38000 -350 celilturan
Seçilen Alan içinde en küçük sayıyı bulup yazar
Formül =MİN(C3:F5)
B C D E F
2 5 6 4 6 5
3 5 a a a
4 a p b
Seçilen Alan içinde sayı olanların aritmetik ortalamasını verir
Formül =ORTALAMA(C3:F5)
Rakam olmayanları formül dikkate almaz
B C D
1 10,068,347,520 49 6
Permütasyonu hesaplar
Formül =PERMÜTASYON
B C D E
2 Dursun Kara 2 2 Dursun Kara
3 3 Ahmet
4 5 Veli
5 7 Okan
6 9 Derya
B2 hücresine formül girilmiştir
C2 hücresine yazılan değeri yeşil alanda (D2:D6) arar bulursa
sağda karşısında yeralan değeri verir bulamazsa yok değerini verir
Formül =ARA(C2;D2:D6;E2:E6)
Not: D hücresinde yazılan değerler sıralandırlımalıdır a-z gibi
İstenilen bir değerin bir tablo içinde bulunması ve o değere ait diğer bilgilerin yazdırılması
B C D E F
4 Adı soyadı D.tarihi Tahsili TL Mevduatı $ Mevduatı
5 Ali Dursun 1970 Ünv. 200,000,000 1000
6 Mahmut Öz 1972 Lise 300,000,000 800
7 Ayşe Oğuz 1968 Orta 250,000,000 2500
8 Sevda Demir 1986 Ünv. 360,000,000 3000
9
10
11
12
13 Adı soyadı D.tarihi Tahsili TL Mevduatı $ Mevduatı
14 mahmut öz 1972 Lise 300000000 800
C14 girilen =+DÜŞEYARA(B14;B5:F8;2;YANLIŞ)
D14 girilen =+DÜŞEYARA(B14;B5:F8;3;YANLIŞ)
E14 girilen =+DÜŞEYARA(B14;B5:F8;4;YANLIŞ)
F14 girilen =+DÜŞEYARA(B14;B5:F8;5;YANLIŞ)
B14 hücresine girilen isim önce B sütununda bulunur (B6 hücresidir) sonra bulunan bu isim B5:F8
aralığında değerleri istenilen sıraya göre getirtilir.
=+DÜŞEYARA(B14;B5:F8;2;YANLIŞ)
Bu formülde 2 nin anlamı:
tabloda düşeyara ile aratılan bir değerin kendisini yazmasını istersek 2 yerine 1 , B14 aranılan değerin
hemen sağındaki değer için 2 yazılmalıdır.
Bir sonraki değer için 4 yazılmalıdır
Not:Bu konu hakkında daha fazla DÜŞEYARA örnekleri örnekler kısmında anlatılacaktır
1 3
4
5
2
B14 hücresine girilen isim önce B sütununda bulunur (B6 hücresidir) sonra bulunan bu isim B5:F8
tabloda düşeyara ile aratılan bir değerin kendisini yazmasını istersek 2 yerine 1 , B14 aranılan değerin
Hüce gün C D E F G H I J K L
no Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim
3 1 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
4 2 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
5 3 68 86 96 106 116 126 136 146 156 166
6 4 25 96 106 116 126 136 146 156 166 176
7 5 26 106 116 126 136 146 156 166 176 186
8 6 39 116 126 136 146 156 166 176 186 196
9 7 95 126 136 146 156 166 176 186 196 206
10 8 98 136 146 156 166 176 186 196 206 216
11 9 15 146 156 166 176 186 196 206 216 226
12 10 25 156 166 176 186 196 206 216 226 236
13 11 92 166 176 186 196 206 216 226 236 246
14 12 106 176 186 196 206 216 226 236 246 256
Yukarıda verilen tablo 12 ay içinde günlere göre verilen rastgele değerlerdir.
günler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ay: Ocak 62 75 68 25 26 39 95 98 15 25
C20 D20 ...............
C20 hücresine (yeşilin sağı) girilen ilk formül =YATAYARA(B19;C2:N15;2;YANLIŞ) dir.
Formülü diğer hücreler kopyalamadan önce yazılmış formülü aşağıdaki hale getirerek kopyalama
sırasında değişmeyecek hale getirmeliyiz.
=YATAYARA($B$19;$C$2:$N$15;2;YANLIŞ)
Daha sonra kopyalayarak yapıştırmak için C20 den başlayarak N19 ye kadar olan hücreleri seçin
Yapıştırı tıklatın tüm hücrelerde 62 sonucunu alacaksınız. Bunun nedeni yanlıştan bir önce yazılan 2 değerini
değiştirmemiş olmamızdır.
62 den hemen alttaki değer için 3 onun altı için 4 şeklinde değiştirelim.N19 hücresine geldiğimizde
bu değer 13 olacaktır. Çünkü 12.gün ocaktan başlayarak saydığımızda 13.değerdir.
Formülü aşağı kopyalamak için c20 n19 arası hücreleri seçip kopyalayın aşağı doğru seçerek seçilen
hücrelere yapıştır seçin
M N
Kasım Aralık
72 73
85 86
176 186
186 196
196 206
206 216
216 226
226 236
236 246
246 256
256 266
266 276
Yukarıda verilen tablo 12 ay içinde günlere göre verilen rastgele değerlerdir.
11 12
92 106
Formülü diğer hücreler kopyalamadan önce yazılmış formülü aşağıdaki hale getirerek kopyalama
Daha sonra kopyalayarak yapıştırmak için C20 den başlayarak N19 ye kadar olan hücreleri seçin
Yapıştırı tıklatın tüm hücrelerde 62 sonucunu alacaksınız. Bunun nedeni yanlıştan bir önce yazılan 2 değerini
62 den hemen alttaki değer için 3 onun altı için 4 şeklinde değiştirelim.N19 hücresine geldiğimizde
Formülü aşağı kopyalamak için c20 n19 arası hücreleri seçip kopyalayın aşağı doğru seçerek seçilen
B C
2 ir bu bir metindir
3 dir bu bir metindir
4 ndir bu bir metindir
5 indir bu bir metindir
6 tindir bu bir metindir
7 etindir bu bir metindir
8 metindir bu bir metindir
9 metindir bu bir metindir
10 r metindir bu bir metindir
11 ir metindir bu bir metindir
12 bir metindir bu bir metindir
13 bir metindir bu bir metindir
14 u bir metindir bu bir metindir
15 bu bir metindir bu bir metindir
B2 Hücresinden B15 hücresine kadar formül girilmiştir. Girilen formül =SAĞDAN(C2;2), =SAĞDAN(C2;3),
=SAĞDAN(C2;4), diye devam ederek =SAĞDAN(C2;15) şeklinde bitmektedir
B2 Hücresinden B15 hücresine kadar formül girilmiştir. Girilen formül =SAĞDAN(C2;2), =SAĞDAN(C2;3),
B C
2 bu bu bir metindir
3 bu bu bir metindir
4 bu b bu bir metindir
5 bu bi bu bir metindir
6 bu bir bu bir metindir
7 bu bir bu bir metindir
8 bu bir m bu bir metindir
9 bu bir me bu bir metindir
10 bu bir met bu bir metindir
11 bu bir meti bu bir metindir
12 bu bir metin bu bir metindir
13 bu bir metind bu bir metindir
14 bu bir metindi bu bir metindir
15 bu bir metindir bu bir metindir
B2 Hücresinden B15 hücresine kadar formül girilmiştir. Girilen formül =SOLDAN(C2;2), =SOLDAN(C2;3),
=SOLDAN(C2;4), diye devam ederek =SOLDAN(C2;15) şeklinde bitmektedir
B2 Hücresinden B15 hücresine kadar formül girilmiştir. Girilen formül =SOLDAN(C2;2), =SOLDAN(C2;3),
B C
YAZ SONUÇ
3 19 B3<20 YAZDINIZ
4 -1 B4 NEGATİF
5 3 B5 POZİTİF
6 25 30 DAN KÜÇÜK
7 30 BU DEĞER OLMAZ
8 19 20 DEN KÜÇÜK
9
10
11
12
13
14
15
D
C SÜTUNLARINA YAZILAN FORMÜL
=+EĞER(B3>20;"B3 HÜCRESİ 20 DEN BÜYÜKTÜR";"B3<20 YAZDINIZ")
=+EĞER(B4<0;"B4 NEGATİF";"B4 POZİTİF ")
=+EĞER(B5<0;"B5 NEGATİF";"B5 POZİTİF ")
=+EĞER(B6<20;"20 DEN KÜÇÜK";EĞER(B6<30;"30 DAN KÜÇÜK";"BU DEĞER OLMAZ"))
=+EĞER(B7<20;"20 DEN KÜÇÜK";EĞER(B7<30;"30 DAN KÜÇÜK";"BU DEĞER OLMAZ"))
=+EĞER(B8<20;"20 DEN KÜÇÜK";EĞER(B8<30;"30 DAN KÜÇÜK";"BU DEĞER OLMAZ"))
B C
YAZ SONUÇ
3
4 3 3 lü şart sağlandı
5 3 TRUE
6 25 31
7
8 C5 hücresine girilen formül ile B4 ve B5 10 dan küçük ve B6 20 den büyük olunca doğru değerini verir
9C4 hücresinde eğer 3 şarttan hepsi sağlanmışsa bir mesaj verilmesini istiyoruz. "3 lü şart sağlandı"
10 C6 hücresinde mesaj yerine şart sağlanınca bu 3 değeri toplamasını istedik
11
12
13
14
15
D
C SÜTUNLARINA YAZILAN FORMÜL
=EĞER(VE(B4<10;B5<10;B6>20);"3 lü şart sağlandı")
=+VE(B4<10;B5<10;B6>20)
=EĞER(VE(B4<10;B5<10;B6>20);+B6+B5+B4)
C5 hücresine girilen formül ile B4 ve B5 10 dan küçük ve B6 20 den büyük olunca doğru değerini verir
C4 hücresinde eğer 3 şarttan hepsi sağlanmışsa bir mesaj verilmesini istiyoruz. "3 lü şart sağlandı"
C6 hücresinde mesaj yerine şart sağlanınca bu 3 değeri toplamasını istedik
B C
YAZ SONUÇ
3
4 10 TRUE
5 1
6 25
7
8 C4 hücresine girilen formülde B4, B5 veya B6 şartlarından birisi gerçekleşirse doğru sonucunu,
9 eğer şartlardan hiçbiri gerçekleşmezse yanlış sonucunu verir
10
11
12
13
14
15
D
C SÜTUNLARINA YAZILAN FORMÜL
=YADA(B4<5;B5<5;B6>30)
C4 hücresine girilen formülde B4, B5 veya B6 şartlarından birisi gerçekleşirse doğru sonucunu,
eğer şartlardan hiçbiri gerçekleşmezse yanlış sonucunu verir
BÜRÜT ###
EMEKLİ ###
VERGİ MUAFI ###
KALAN ### =+B2-B4-B3
GELİR VERGİSİ ### =+YUVARLA((B2-B3-B4)*0,15;0)
DAMGAVERGİSİ 3,600,000 =+(B2)*0,006
vakıf 1,000,000
DERNEK V.S 5,000,000
SAĞLIK+SPOR 5,100,000
KESİNTİLER TOPLAMI ### =+B10+B9+B8+B7+B6+B3
ELE GEÇEN ### =+B2-B11
A B C
2 DEĞER FORMÜL SONUCU
3 2 2*2=4
4 45,000 BÜYÜK RAKAM
5 50,000 2
6 2 10000
7 2/4/2002 10/17/2008
8 1 DİKKAT ÖDEME VAR
9 2 EVET
10 3 2001
11 1998 127400000
12 ### 1 000 000 'DAN BÜYÜK
13
14
15
FORMÜL
=+EĞER(B3<>0;"2*2=4";"SIFIR OLMAZ")
=+EĞER(B4>40000;"BÜYÜK RAKAM";B4*B3)
=+EĞER(B5<30000;B5+B4+B3;EĞER(B4<40000;B5-B4*B3;EĞER(B3<3;B3)))
=+EĞER(B5>B4;B5-B4;B4-B5)
=BUGÜN()
=+EĞER(C7>B7;"DİKKAT ÖDEME VAR")
=+EĞER(B9=2;"EVET";"BURASI 1 OLMALIDIR")
=+EĞER(B10<B11;B10+B11;"")
=+EĞER(B11=1997;97*B12;EĞER(B11=1998;98*B12;EĞER(B11=1999;99*B12)))
BİÇİMLENDİRME KISAYOL TUŞLARI
1.Yazı Tipi Ayarı 10.Para birimi
2.Yazı Boyutu Ayarı 11.Yazılan Yazıyı % Olarak Görüntüler
3.Koyu Yazı
4.İtalik Yazı 13.Virgülden Sonra 0(sıfır) Sayısını 1 Artırır
5.Altı Çizgili Yazı 14.Virgülden Sonra 0(sıfır) Sayısını 1 Azaltır
6.Yazıyı Hücrenin Solunda Yazdırır 15. Girinti Azaltır
16. Girintiyi Artırır
8.Yazıyı Hücrenin Sağında Yazdırır 17.Hücre Çerçevelerini Düzenler
9.Seşilen Hücreleri Birleştirir 18.Hücre Rengini Belirler
19.Yazı Rengini Belirler
STANDART KISAYOL TUŞLARI
1.Yeni Excel Dosyası Açar 12. Yapılan Son İşlemi Geri Alır
2.Mevcut Dosyaları Açar 13.Geri Alınan İşlemi Yeniden Yapar
3.Çalışılan Dosyayı Kaydeder 14.Bir Web Sayfasına Link Verir
4.E-Posta Programını Çalıştırır 15.Seçimi Toplar
5.Çalışılan Sayfayı Yazdırır 16.Fonksiyonları Açar
6.Baskı Önizleme 17.Seçilen Hücre Metinlerini Sıralar
7.Yazım Denetimi Yapar 18.Seçilen Hücre Metinlerini Sıralar
8.Seçimi Keser 19.Grafik Sihirbazını Çalıştırır
9.Seçimi Kopyalar 20.Çizim Kısayollarını Açar
10.Kopyalananı Yapıştırır 21.Sayfanın % Görünümünü Belirler
11.Biçim Yapıştırır 22.Excel Yardımını Başlatır
12.Yazıyı Virgülden Sonra 00 Ekleyerek
Yazar
7. Yazıyı Hücrenin Ortasında
Yazdırır
31 ila 255 arasındaki sayıların karşılıkları aşağıdadır
B C
Sayı Alt+Sayı
6 31 Alt ve 31 e birlikte basılırsa C6 Hücresine girilen formül +damga(b6)
7 32 Alt ve 32 e birlikte basılırsa
8 33 ! Alt ve 33 e birlikte basılırsa
9 34 " Alt ve 34 e birlikte basılırsa
35 #
36 $
37 %
38 &
39 '
40 (
41 )
42 *
43 +
44 ,
45 -
46 .
47 /
48 0
49 1
50 2
51 3
52 4
53 5
54 6
55 7
56 8
57 9
58 :
59 ;
60 <
61 =
62 >
63 ?
64 @
65 A
66 B
67 C
68 D
69 E
70 F
71 G
72 H
73 I
74 J
75 K
76 L
77 M
78 N
79 O
80 P
81 Q
82 R
83 S
84 T
85 U
86 V
87 W
88 X
89 Y
90 Z
91 [
92 \
93 ]
94 ^
95 _
96 `
97 a
98 b
99 c
100 d
101 e
102 f
103 g
104 h
105 i
106 j
107 k
108 l
109 m
110 n
111 o
112 p
113 q
114 r
115 s
116 t
117 u
118 v
119 w
120 x
121 y
122 z
123 {
124 |
125 }
126 ~
127 
128 €
129 
130 Ç
131 ƒ
132 „
133 Ö
134 Ü
135 ‡
136 ˆ
137 ‰
138 Š
139 ‹
140 Œ
141 
142 Ž
143 
144 
145 ‘
146 ’
147 “
148 ”
149 •
150 –
151 —
152 ˜
153 ™
154 š
155 ›
156 œ
157 
158 ž
159 Ÿ
160
161 ¡
162 ¢
163 £
164 ¤
165 ¥
166 ¦
167 §
168 ¨
169 ©
170 ª
171 «
172 ¬
173
174 ®
175 ¯
176 °
177 ±
178 ²
179 ³
180 ´
181 µ
182 ¶
183 ·
184 ¸
185 ¹
186 º
187 »
188 º
189 ½
190 ¾
191 ¿
192 À
193 Á
 
­
194 Â
195 Ã
196 €
197 Å
198 Æ
199 Ç
200 »
201 ƒ
202 Ê
203 À
204 Ã
205 Í
206 Î
207 Ï
208 Ð
209 „
210 Ò
211 Ó
212 Ô
213 Õ
214 Ö
215 ×
216 ¯
217 Ù
218 Ú
219 Û
220 Ü
221 Ý
222 Þ
223 ß
224 ˆ
225 ‡
226 ‰
227 ‹
228 Š
229 Œ
230 ¾
231 
232 
233 Ž
234 
235 ‘
236 “
237 ’
238 Ó
239 •
240 ð
241 –
242 ˜
243 —
244 ™
245 ›
246 š
247 ÷
248 ø
249 
250 œ
251 ž
252 Ÿ
253 ý
254 þ
255 ÿ
C6 Hücresine girilen formül +damga(b6)
Sayı ve YAZI TİPİNE GÖRE 1-100 ARASINDAKİ SAYILARIN OLUŞTURDUĞU KARAKTERLER
Karşılıkları Marlett Webdings Wingdings Wingdings 2
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
68 68
69 69
70 70
71 71
72 72
73 73
74 74
75 75
76 76
77 77
78 78
79 79
80 80
81 81
82 82
83 83
84 84
85 85
86 86
87 87
88 88
89 89
90 90
91 91
92 92
93 93
94 94
95 95
96 96
97 97
98 98
99 99
100 100
YAZI TİPİNE GÖRE 1-100 ARASINDAKİ SAYILARIN OLUŞTURDUĞU KARAKTERLER
Wingdings 3

Sayı ve YAZI TİPİNE GÖRE A-Z ARASINDAKİ HARFLERİN OLUŞTURDUĞU KARAKTERLER
Karşılıkları MS Outlook Webdings Wingdings Wingdings 2 Wingdings 3 Symbol
A A A A A
Α
B B B B B
Β
C C C C C
Χ
Ç Ç Ç Ç Ç

D D D D D

E E E E E
Ε
F F F F F
Φ
G G G G G
Γ
Ğ Ğ Ğ Ğ
H H H H H
Η
I I I I I
Ι
İ İ İ İ
J J J J J
ϑ
K K K K K
Κ
L L L L L
Λ
M M M M M
Μ
N N N
Ν
O O O O O
Ο
Ö Ö Ö Ö Ö

P P P P P
Π
R R R R R
Ρ
K K K K K
Κ
Ş Ş Ş Ş
T T T T T
Τ
U U U
Υ
Ü Ü Ü Ü Ü

V V V
ς
Y Y Y
Ψ
Z Z Z
Ζ
W W W

Q Q Q Q Q
Θ
> > > > > >
>
< < < <
<
. . . . . .
.
: : : :
:
, , , ,
,
; ; ; ;
;
! ! ! !
!
^ ^ ^

+ + + +
+
% % % % % %
%
& & & & & &
&
( ( ( ( ( (
(
) ) ) )
)
= = = =
=
? ? ? ? ?
?
_ _ _ _ _
_
- - - -

* * * *

# # # #
#
$ $ $ $ $

{ { { { { {
{
[ [ [ [
[
] ] ] ]
]
} } } } } }
}
\ \ \

Sayı ve YAZI TİPİNE GÖRE a-z ARASINDAKİ HARFLERİN OLUŞTURDUĞU KARAKTERLER
Karşılıkları Marlett Webdings Wingdings Wingdings 2 Wingdings 3
a a
b b
c c
ç ç ç ç
d d d d
e e
f f
g g
ğ ğ ğ
h h
ı ı ı ı
i i i i
j j j j
k k k k
l l l l
m m m m
n n n n
o o o o
ö ö
p p o o
r r r r
k k k k
ş ş ş
t t t t
u u u u
ü ü Ÿ Ÿ
v v v v
y y y y
z z z z
w w w w
q q q q
> > > > > >
< < < <
. . . . . .
: : : :
, , , ,
; ; ; ;
! ! ! !
^ ^
+ + + +
% % % % % %
& & & & & &
( ( ( ( ( (
) ) ) )
= = = =
? ? ? ?
_ _ _ _
- - - -
* * * *
# # # #
$ $ $ $
{ { { { { {
[ [ [ [
] ] ] ]
} } } } } }
\ \
YAZI TİPİNE GÖRE a-z ARASINDAKİ HARFLERİN OLUŞTURDUĞU KARAKTERLER
Symbol
α
β
χ

δ
ε
φ
γ
η
ι
ϕ
κ
λ
µ
ν
ο

π
ρ
κ
τ
υ

ϖ
ψ
ζ
ω
θ
>
<
.
:
,
;
!

+
%
&
(
)
=
?
_


#

{
[
]
}

FONKSİYON (ENG) FONKSİYON (TR) KATEGORİ
ABS MUTLAK Math & Trigonometri
ACCRINT GERÇEKFAİZ Finansal
ACCRINTM GERÇEKFAİZV Finansal
ACOS ACOS Math & Trigonometri
ACOSH ACOSH Math & Trigonometri
ADDRESS ADRES Arama & Başvuru
AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal
AMORLINC AMORLINC Finansal
AND VE Mantıksal
AREAS ALANSAY Arama & Başvuru
ASC ASC Metin & Veri
ASIN ASİN Math & Trigonometri
ASINH ASİNH Math & Trigonometri
ATAN ATAN Math & Trigonometri
ATAN2 ATAN2 Math & Trigonometri
ATANH ATANH Math & Trigonometri
AVEDEV ORTSAP İstatistik
AVERAGE ORTALAMA İstatistik
AVERAGEA ORTALAMAA İstatistik
BAHTTEXT Metin & Veri
BESSELI BESSELI Mühendislik
BESSELJ BESSELJ Mühendislik
BESSELK BESSELK Mühendislik
BESSELY BESSELY Mühendislik
BETADIST BETADAĞ İstatistik
BETAINV BETATERS İstatistik
BIN2DEC BIN2DEC Mühendislik
BIN2HEX BIN2HEX Mühendislik
BIN2OCT BIN2OCT Mühendislik
BINOMDIST BİNOMDAĞ İstatistik
CEILING TAVANAYUVARLA Math & Trigonometri
CELL HÜCRE Bilgi
CHAR KARAKTER Metin & Veri
CHIDIST KİKAREDAĞ İstatistik
CHIINV KİKARETERS İstatistik
CHITEST KİKARETEST İstatistik
CHOOSE ELEMAN Arama & Başvuru
CLEAN TEMİZ Metin & Veri
CODE KOD Metin & Veri
COLUMN SÜTUN Arama & Başvuru
COLUMNS SÜTUNSAY Arama & Başvuru
COMBIN KOMBİNASYON Math & Trigonometri
BAHTTEXT  
COMPLEX KARMAŞIK Mühendislik
CONCATENATE BİRLEŞTİR Metin & Veri
CONFIDENCE GÜVENİRLİK İstatistik
CONVERT ÇEVİR Mühendislik
CORREL KORELASYON İstatistik
COS COS Math & Trigonometri
COSH COSH Math & Trigonometri
COUNT BAĞ_DEĞ_SAY İstatistik
COUNTA BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İstatistik
COUNTBLANK BOŞLUKSAY İstatistik
COUNTIF EĞERSAY İstatistik
COUPDAYBS KUPONGÜNBD Finansal
COUPDAYS KUPONGÜN Finansal
COUPDAYSNC KUPONGÜNDSK Finansal
COUPNCD KUPONGÜNSKT Finansal
COUPNUM KUPONSAYI Finansal
COUPPCD KUPONGÜNÖKT Finansal
COVAR KOVARYANS İstatistik
CRITBINOM KRİTİKBİNOM İstatistik
CUMIPMT TOPÖDENENFAİZ Finansal
CUMPRINC TOPANAPARA Finansal
DATE TARİH Tarih & Saat
DATEVALUE TARİHSAYISI Tarih & Saat
DAVERAGE VSEÇORT Veri Tabanı
DAY GÜN Tarih & Saat
DAYS360 GÜN360 Tarih & Saat
DB AZALANBAKİYE Finansal
DCOUNT VSEÇSAY Veri Tabanı
DCOUNTA VSEÇSAYDOLU Veri Tabanı
DDB ÇİFTAZALANBAKİYE Finansal
DEC2BIN DEC2BIN Mühendislik
DEC2HEX DEC2HEX Mühendislik
DEC2OCT DEC2OCT Mühendislik
DEGREES DERECE Math & Trigonometri
DELTA DELTA Mühendislik
DEVSQ SAPKARE İstatistik
DGET VAL Veri Tabanı
DISC İNDİRİM Finansal
DMAX VSEÇMAK Veri Tabanı
DMIN VSEÇMİN Veri Tabanı
DOLLAR LİRA Metin & Veri
DOLLARDE LİRAON Finansal
DOLLARFR LİRAKES Finansal
DPRODUCT VSEÇÇARP Veri Tabanı
DSTDEV VSEÇSTDSAPMA Veri Tabanı
DSTDEVP VSEÇSTDSAPMAS Veri Tabanı
DSUM VSEÇTOPLA Veri Tabanı
DURATION SÜRE Finansal
DVAR VSEÇVAR Veri Tabanı
DVARP VSEÇVARS Veri Tabanı
EDATE SERİTARİH Tarih & Saat
EFFECT ETKİN Finansal
EOMONTH SERİAY Tarih & Saat
ERF HATAİŞLEV Mühendislik
ERFC TÜMHATAİŞLEV Mühendislik
ERROR.TYPE HATA.TİPİ Bilgi
EVEN ÇİFT Math & Trigonometri
EXACT ÖZDEŞ Metin & Veri
EXP ÜS Math & Trigonometri
EXPONDIST ÜSTELDAĞ İstatistik
FACT ÇARPINIM Math & Trigonometri
FACTDOUBLE ÇİFTFAKTÖR Math & Trigonometri
FALSE YANLIŞ Mantıksal
FDIST FDAĞ İstatistik
FIND BUL Metin & Veri
FINV FTERS İstatistik
FISHER FISHER İstatistik
FISHERINV FISHERTERS İstatistik
FIXED SAYIDÜZENLE Metin & Veri
FLOOR TABANAYUVARLA Math & Trigonometri
FORECAST TAHMİN İstatistik
FREQUENCY SIKLIK İstatistik
FTEST FTEST İstatistik
FV GD Finansal
FVSCHEDULE GDPROGRAM Finansal
GAMMADIST GAMADAĞ İstatistik
GAMMAINV GAMATERS İstatistik
GAMMALN GAMALN İstatistik
GCD OBEB Math & Trigonometri
GEOMEAN GEOORT İstatistik
GESTEP BESINIR Mühendislik
GETPIVOTDATA ÖZETVERİAL Veri Tabanı
GROWTH BÜYÜME İstatistik
HARMEAN HARORT İstatistik
HEX2BIN HEX2BIN Mühendislik
HEX2DEC HEX2DEC Mühendislik
HEX2OCT HEX2OCT Mühendislik
HLOOKUP YATAYARA Arama & Başvuru
HOUR SAAT Tarih & Saat
HYPERLINK KÖPRÜ Arama & Başvuru
HYPGEOMDIST HİPERGEOMDAĞ İstatistik
IF EĞER Mantıksal
IMABS SANMUTLAK Mühendislik
IMAGINARY SANAL Mühendislik
IMARGUMENT SANBAĞ_DEĞİŞKEN Mühendislik
IMCONJUGATE SANEŞLENEK Mühendislik
IMCOS SANCOS Mühendislik
IMDIV SANBÖL Mühendislik
IMEXP SANÜS Mühendislik
IMLN SANLN Mühendislik
IMLOG10 SANLOG10 Mühendislik
IMLOG2 SANLOG2 Mühendislik
IMPOWER SANÜSSÜ Mühendislik
IMPRODUCT SANÇARP Mühendislik
IMREAL SANGERÇEK Mühendislik
IMSIN SANSIN Mühendislik
IMSQRT SANKAREKÖK Mühendislik
IMSUB SANÇIKAR Mühendislik
IMSUM SANTOPLA Mühendislik
INDEX İNDİS Arama & Başvuru
INDIRECT DOLAYLI Arama & Başvuru
INFO BİLGİ Bilgi
INT TAMSAYI Math & Trigonometri
INTERCEPT KESMENOKTASI İstatistik
INTRATE FAİZORANI Finansal
IPMT FAİZTUTARI Finansal
IRR İÇ_VERİM_ORANI Finansal
ISBLANK BOŞTUR Bilgi
ISERR HATADIR Bilgi
ISERROR HATALIDIR Bilgi
ISEVEN ÇİFTTİR Bilgi
ISLOGICAL MANTIKSALDIR Bilgi
ISNA YOKTUR Bilgi
ISNONTEXT METİNDEĞİLDİR Bilgi
ISNUMBER SAYIDIR Bilgi
ISODD TEKTİR Bilgi
ISPMT ISPMT Finansal
ISREF BAŞVURUDUR Bilgi
ISTEXT METİNDİR Bilgi
JIS JIS Metin & Veri
KURT BASIKLIK İstatistik
LARGE BÜYÜK İstatistik
LCM OKEK Math & Trigonometri
LEFT SOLDAN Metin & Veri
LEN UZUNLUK Metin & Veri
LINEST DOT İstatistik
LN LN Math & Trigonometri
LOG LOG Math & Trigonometri
LOG10 LOG10 Math & Trigonometri
LOGEST LOT İstatistik
LOGINV LOGTERS İstatistik
LOGNORMDIST LOGNORMDAĞ İstatistik
LOOKUP ARA Arama & Başvuru
LOWER KÜÇÜKHARF Metin & Veri
MATCH KAÇINCI Arama & Başvuru
MAX MAK İstatistik
MAXA MAKA İstatistik
MDETERM DETERMİNANT Math & Trigonometri
MDURATION MSÜRE Finansal
MEDIAN ORTANCA İstatistik
MID ORTADAN Metin & Veri
MIN MİN İstatistik
MINA MİNA İstatistik
MINUTE DAKİKA Tarih & Saat
MINVERSE DİZEY_TERS Math & Trigonometri
MIRR D_İÇ_VERİM_ORANI Finansal
MMULT DÇARP Math & Trigonometri
MOD MODÜLO Math & Trigonometri
MODE ENÇOK_OLAN İstatistik
MONTH AY Tarih & Saat
MROUND KYUVARLA Math & Trigonometri
MULTINOMIAL ÇOKTERİMLİ Math & Trigonometri
N S Bilgi
NA YOKSAY Bilgi
NEGBINOMDIST NEGBINOMDAĞ İstatistik
NETWORKDAYS TAMİŞGÜNÜ Tarih & Saat
NOMINAL NOMİNAL Finansal
NORMDIST NORMDAĞ İstatistik
NORMINV NORMTERS İstatistik
NORMSDIST NORMSDAĞ İstatistik
NORMSINV NORMSTERS İstatistik
NOT DEĞİL Mantıksal
NOW ŞİMDİ Tarih & Saat
NPER DÖNEM_SAYISI Finansal
NPV NBD Finansal
OCT2BIN OCT2BIN Mühendislik
OCT2DEC OCT2DEC Mühendislik
OCT2HEX OCT2HEX Mühendislik
ODD TEK Math & Trigonometri
ODDFPRICE TEKYDEĞER Finansal
ODDFYIELD TEKYÖDEME Finansal
ODDLPRICE TEKSDEĞER Finansal
ODDLYIELD TEKSÖDEME Finansal
OFFSET KAYDIR Arama & Başvuru
OR YADA Mantıksal
PEARSON PEARSON İstatistik
PERCENTILE YÜZDEBİRLİK İstatistik
PERCENTRANK YÜZDERANK İstatistik
PERMUT PERMÜTASYON İstatistik
PHONETIC SES Metin & Veri
PI Pİ Math & Trigonometri
PMT DEVRESEL_ÖDEME Finansal
POISSON POISSON İstatistik
POWER KUVVET Math & Trigonometri
PPMT ANA_PARA_ÖDEMESİ Finansal
PRICE DEĞER Finansal
PRICEDISC DEĞERİND Finansal
PRICEMAT DEĞERVADE Finansal
PROB OLASILIK İstatistik
PRODUCT ÇARPIM Math & Trigonometri
PROPER YAZIM.DÜZENİ Metin & Veri
PV BD Finansal
QUARTILE DÖRTTEBİRLİK İstatistik
QUOTIENT BÖLÜM Math & Trigonometri
RADIANS RADYAN Math & Trigonometri
RAND S_SAYI_ÜRET Math & Trigonometri
RANDBETWEEN RASTGELEARALIK Math & Trigonometri
RANK RANK İstatistik
RATE FAİZ_ORANI Finansal
RECEIVED GETİRİ Finansal
REPLACE DEĞİŞTİR Metin & Veri
REPT YİNELE Metin & Veri
RIGHT SAĞDAN Metin & Veri
ROMAN ROMEN Math & Trigonometri
ROUND YUVARLA Math & Trigonometri
ROUNDDOWN AŞAĞIYUVARLA Math & Trigonometri
ROUNDUP YUKARIYUVARLA Math & Trigonometri
ROW SATIR Arama & Başvuru
ROWS SATIRSAY Arama & Başvuru
RSQ RKARE İstatistik
RTD Arama & Başvuru
SEARCH MBUL Metin & Veri
SECOND SANİYE Tarih & Saat
SERIESSUM SERİTOPLA Math & Trigonometri
SIGN İŞARET Math & Trigonometri
SIN SİN Math & Trigonometri
SINH SİNH Math & Trigonometri
SKEW ÇARPIKLIK İstatistik
SLN DA Finansal
SLOPE EĞİM İstatistik
SMALL KÜÇÜK İstatistik
SQRT KAREKÖK Math & Trigonometri
SQRTPI KAREKÖKPİ Math & Trigonometri
STANDARDIZE STANDARTLAŞTIRMA İstatistik
STDEV STDSAPMA İstatistik
STDEVA STDSAPMAA İstatistik
STDEVP STDSAPMAS İstatistik
STDEVPA STDSAPMASA İstatistik
STEYX STHYX İstatistik
SUBSTITUTE YERİNEKOY Metin & Veri
SUBTOTAL ALTTOPLAM Math & Trigonometri
SUM TOPLA Math & Trigonometri
SUMIF ETOPLA Math & Trigonometri
SUMPRODUCT TOPLA.ÇARPIM Math & Trigonometri
SUMSQ TOPKARE Math & Trigonometri
SUMX2MY2 TOPX2EY2 Math & Trigonometri
SUMX2PY2 TOPX2PY2 Math & Trigonometri
SUMXMY2 TOPXEY2 Math & Trigonometri
SYD YAT Finansal
T M Metin & Veri
TAN TAN Math & Trigonometri
TANH TANH Math & Trigonometri
TBILLEQ HTAHEŞ Finansal
TBILLPRICE HTAHDEĞER Finansal
TBILLYIELD HTAHÖDEME Finansal
TDIST TDAĞ İstatistik
TEXT METNEÇEVİR Metin & Veri
TIME ZAMAN Tarih & Saat
TIMEVALUE ZAMANSAYISI Tarih & Saat
TINV TTERS İstatistik
TODAY BUGÜN Tarih & Saat
TRANSPOSE DEVRİK_DÖNÜŞÜM Arama & Başvuru
TREND EĞİLİM İstatistik
TRIM KIRP Metin & Veri
RTD  
TRIMMEAN KIRPORTALAMA İstatistik
TRUE DOĞRU Mantıksal
TRUNC NSAT Math & Trigonometri
TTEST TTEST İstatistik
TYPE TÜR Bilgi
UPPER BÜYÜKHARF Metin & Veri
VALUE SAYIYAÇEVİR Metin & Veri
VAR VAR İstatistik
VARA VARA İstatistik
VARP VARS İstatistik
VARPA VARSA İstatistik
VDB DAB Finansal
VLOOKUP DÜŞEYARA Arama & Başvuru
WEEKDAY HAFTANINGÜNÜ Tarih & Saat
WEEKNUM Tarih & Saat
WEIBULL WEIBULL İstatistik
WORKDAY İŞGÜNÜ Tarih & Saat
XIRR AİÇVERİMORANI Finansal
XNPV ANBD Finansal
YEAR YIL Tarih & Saat
YEARFRAC YILORAN Tarih & Saat
YIELD ÖDEME Finansal
YIELDDISC ÖDEMEİND Finansal
YIELDMAT ÖDEMEVADE Finansal
ZTEST ZTEST İstatistik
HAFTASAY  
AÇIKLAMA (TR)
Bir sayının mutlak değerini verir
Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
Vadesinde šdeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
Bir sayının ark kosinŸsŸnŸ verir
Bir sayının ters hiperbolik kosinŸsŸnŸ verir
Bir başvuruyu, alışma sayfasındaki tek bir hŸcreye metin olarak verir
Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap dšneminin değer kaybını verir
Her hesap dšnemi iindeki yıpranmayı verir
BŸtŸn bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
Bir başvurudaki alan sayısını verir
Bir karakter dizesindeki ift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakana'yı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.
Bir sayının ark sinŸsŸnŸ verir
Bir sayının ters hiperbolik sinŸsŸnŸ verir
Bir sayının ark tanjantını verir
Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir
Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri iermek Ÿzere ortalamasını verir
Sayıyı, ß (baht) para birimi biimini kullanarak metne dšnŸştŸrŸr
Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir.
Bessel işlevi Jn(x)'i verir.
Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir
Bessel işlevi Yn(x)'i verir.
Birikimli beta olasılık yoğunluğu işlevini verir
Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir
İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dšnŸştŸrŸr
İkili bir sayıyı, onaltılıya dšnŸştŸrŸr
İkili bir sayıyı, sekizliye dšnŸştŸrŸr
Tek terim binom dağılımı olasılığını verir
Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
Bir hŸcrenin biimlendirmesi, konumu ya da ieriği hakkında bilgi verir
Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir
Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir
Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir
Bağımsızlık sınamalarını verir
Değerler listesinden bir değer seer
Metindeki bŸtŸn yazdırılamaz karakterleri kaldırır
Bir metin dizesindeki ilk karakter iin sayısal bir kod verir
Bir başvurunun sŸtun sayısını verir
Bir başvurudaki sŸtunların sayısını verir
Verilen sayıda šğenin kombinasyon sayısını verir
Gerek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dšnŸştŸrŸr
Pek ok metin šğesini bir metin šğesi olarak birleştirir
Bir popŸlasyon ortalaması iin gŸvenirlik aralığını verir
Bir sayıyı, bir šlŸm sisteminden bir başka šlŸm sistemine dšnŸştŸrŸr
İki veri kŸmesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
Bir sayının kosinŸsŸnŸ verir
Bir sayının hiperbolik kosinŸsŸnŸ verir
Bağımsız değişkenler listesinde ka tane sayı bulunduğunu sayar
Bağımsız değişkenler listesinde ka tane değer bulunduğunu sayar
Bir aralık içindeki boş hücreleri sayar
Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar
Kupon sŸresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan sŸredeki gŸn sayısını verir
Kupon sŸresindeki, gŸn sayısını, alış tarihini de iermek Ÿzere, verir
Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gŸn sayısını verir
Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
Alış tarihiyle vade tarihi arasında šdenecek kuponların sayısını verir
Alış tarihinden bir šnceki kupon tarihini verir
Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir
Birikimli binom dağılımının bir šlŸt değerinden kŸŸk veya šlŸt değerine eşit olduğu en kŸŸk değeri verir
İki dšnem arasında šdenen kŸmŸlatif faizi verir
İki dšnem arasında bir bor Ÿzerine šdenen birikimli temeli verir
Belirli bir tarihin seri numarasını verir
Metin biimindeki bir tarihi seri numarasına dšnŸştŸrŸr
Seili veritabanı girişlerinin ortalamasını verir
Seri numarasını, ayın bir gŸnŸne dšnŸştŸrŸr
İki tarih arasındaki gŸn sayısını, 360 gŸnlŸk yılı esas alarak hesaplar
Bir malın belirtilen bir sŸre iindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yšntemini kullanarak verir
Bir veritabanında sayı ieren hŸcreleri sayar
Bir veritabanındaki boş olmayan hŸcreleri sayar
Bir malın belirtilen bir sŸre iindeki yıpranmasını, ift azalan bakiye yšntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yšntemi kullanarak verir
Ondalık bir sayıyı, ikiliye dšnŸştŸrŸr
Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dšnŸştŸrŸr
Ondalık bir sayıyı sekizliğe dšnŸştŸrŸr
Radyanları dereceye dšnŸştŸrŸr
İki değerin eşit olup olmadığını sınar
Sapmaların karelerinin toplamını verir
Bir veritabanından, belirtilen šlŸtlerle eşleşen tek bir rapor ıkarır
Bir tahvilin indirim oranını verir
Seili veritabanı girişlerinin en yŸksek değerini verir
Seili veritabanı girişlerinin en dŸşŸk değerini verir
Bir sayıyı TL (tŸrk lirası) para birimi biimini kullanarak metne dšnŸştŸrŸr.
Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dšnŸştŸrŸr
Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dšnŸştŸrŸr
Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki šlŸtlerle eşleşen değerleri arpar
Seili veritabanı girişlerinden oluşan bir šrneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
Standart sapmayı, seili veritabanı girişlerinin tŸm popŸlasyonunu esas alarak hesaplar
Kayıtların alan sŸtununda bulunan, šlŸtle eşleşen sayıları toplar
Belli aralıklarla faiz šdemesi yapan bir tahvilin yıllık sŸresini verir
Seili veritabanı girişlerinden oluşan bir šrneği esas alarak farkı tahmin eder
Seili veritabanı girişlerinin tŸm popŸlasyonunu esas alarak farkı hesaplar
Başlangı tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay šnce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
Efektif yıllık faiz oranını verir
Belirtilen sayıda ay šnce veya sonraki ayın son gŸnŸnŸn seri numarasını verir
Hata işlevini verir
TŸmleyici hata işlevini verir
Bir hata tŸrŸne ilişkin sayıları verir
Bir sayıyı, en yakın daha bŸyŸk ift tamsayıya yuvarlar
İki metin değerinin šzdeş olup olmadığını anlamak iin, değerleri denetler
e'yi, verilen bir sayının ŸssŸne yŸkseltilmiş olarak verir
Üstel dağılımı verir
Bir sayının faktšrŸnŸ verir
Bir sayının ift arpınımını verir
YANLIŞ mantıksal değerini verir
F olasılık dağılımını verir
Bir metin değerini, bir başkasının iinde bulur (bŸyŸk kŸŸk harf duyarlıdır)
F olasılık dağılımının tersini verir
Fisher dšnŸşŸmŸnŸ verir
Fisher dšnŸşŸmŸnŸn tersini verir
Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biimlendirir
Bir sayıyı, kendinden kŸŸk bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
Bir doğrusal eğilim boyunca bir değer verir
Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
Bir F-test'in sonucunu verir
Bir yatırımın gelecekteki değerini verir
Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
Gama dağılımını verir
Gama birikimli dağılımının tersini verir
Gama işlevinin doğal logaritmasını, Γ(x) verir
En bŸyŸk ortak bšleni verir
Geometrik ortayı verir
Bir sayının eşik değerinden bŸyŸk olup olmadığını sınar
Bir Özet Tablo'da saklanan verileri verir
Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
Harmonik ortayı verir
Onaltılı bir sayıyı ikiliye dšnŸştŸrŸr
Onaltılı bir sayıyı ondalığa dšnŸştŸrŸr
Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dšnŸştŸrŸr
Bir dizinin en Ÿst satırına bakar ve belirtilen hŸcrenin değerini verir
Bir seri numarasını saate dšnŸştŸrŸr
Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi aan bir kısayol ya da atlama oluşturur
Hipergeometrik dağılımı verir
Gerekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modŸl) verir
Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
Radyanlarla belirtilen bir aı olan teta bağımsız değişkenini verir
Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
Karmaşık bir sayının kosinŸsŸnŸ verir
İki karmaşık sayının bšlŸmŸnŸ verir
Karmaşık bir sayının ŸssŸnŸ verir
Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı ŸssŸne yŸkseltilmiş olarak verir
İki karmaşık sayının arpımını verir
Karmaşık bir sayının, gerek katsayısını verir
Karmaşık bir sayının sinŸsŸnŸ verir
Karmaşık bir sayının karekškŸnŸ verir
İki karmaşık sayının farkını verir
Karmaşık sayıların toplamını verir
Başvurudan veya diziden bir değer semek iin, bir dizin kullanır
Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
Geerli işletim ortamı hakkında bilgi verir
Bir sayıyı, en yakın daha kŸŸk tamsayıya yuvarlar
Doğrusal akıştırma izgisinin kesişme noktasını verir
Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
Bir yatırımın verilen bir sŸre iin faiz šdemesini verir
Bir para akışı serisi iin, i verim oranını verir
Değer boşsa, DOĞRU verir
Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
Sayı iftse, DOĞRU verir
Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
Değer, metin değilse, DOĞRU verir
Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir
Sayı tekse, DOĞRU verir
Yatırımın belirli bir dšnemi boyunca šdenen faizi hesaplar.
Sayı bir başvuruysa, DOĞRU verir
Değer, bir metinse DOĞRU verir
Bir karakter dizesindeki tek enli (tek bayt) İngilizce harfleri veya katakana'yı ift enli (iki bayt) karakterlerle değiştirir.
Bir veri kŸmesinin basıklığını verir
Bir veri kŸmesindeki k. en bŸyŸk değeri verir
En kŸŸk ortak katı verir
Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir
Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir
Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
Bir sayının doğal logaritmasını verir
Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir
Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
Bir lognormal dağılımının tersini verir
Birikimli lognormal dağılımını verir
Bir vektšrdeki veya dizideki değerleri arar
Metni kŸŸk harfe dšnŸştŸrŸr
Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar
Bir bağımsız değişkenler listesindeki en bŸyŸk değeri verir
Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri iermek Ÿzere, en bŸyŸk değeri verir
Bir dizinin dizey determinantını verir
Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil iin Macauley değiştirilmiş sŸreyi verir
Verilen sayıların ortancasını verir
Bir metin dizesinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak Ÿzere verir
Bir bağımsız değişkenler listesindeki en kŸŸk değeri verir
Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de iermek Ÿzere, en kŸŸk değeri verir
Bir seri numarasını dakikaya dšnŸştŸrŸr
Bir dizinin dizey tersini verir
Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, i verim oranını verir
İki dizinin dizey arpımını verir
Bšlmeden kalanı verir
Bir veri kŸmesindeki en sık rastlanan değeri verir
Bir seri numarasını aya dšnŸştŸrŸr
İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
Bir sayılar kŸmesinin ok terimlisini verir
Sayıya dšnŸştŸrŸlmŸş bir değer verir
#YOK hata değerini verir
Negatif binom dağılımını verir
İki tarih arasındaki tam alışma gŸnlerinin sayısını verir
Yıllık nominal faiz oranını verir
Normal birikimli dağılımı verir
Normal birikimli dağılımın tersini verir
Standart normal birikimli dağılımı verir
Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
Bağımsız değişkeninin mantığını tersine evirir
Geerli tarihin ve saatin seri numarasını verir
Bir yatırımın dšnem sayısını verir
Bir yatırımın bugŸnkŸ net değerini, bir dšnemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
Sekizli bir sayıyı ikiliye dšnŸştŸrŸr
Sekizli bir sayıyı ondalığa dšnŸştŸrŸr
Sekizli bir sayıyı onaltılıya dšnŸştŸrŸr
Bir sayıyı en yakın daha bŸyŸk tek sayıya yuvarlar
Tek bir ilk dšnemi olan bir tahvilin değerini, her 100.000.000 lirada bir verir
Tek bir ilk dšnemi olan bir tahvilin šdemesini verir
Tek bir son dšnemi olan bir tahvilin fiyatını her 10.000.000 lirada bir verir
Tek bir son dšnemi olan bir tahvilin šdemesini verir
Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
Pearson arpım moment korelasyon katsayısını verir
Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir
Bir veri kŸmesindeki bir değerin yŸzde mertebesini verir
Verilen sayıda nesne iin, permŸtasyon sayısını verir
Bir metin dizesinden fonetik (furigana) karakterleri ayıklar.
Pi değerini verir
Bir yıllık dšnemsel šdemeyi verir
Poisson dağılımını verir
Bir Ÿsse yŸkseltilmiş sayının sonucunu verir
Verilen bir sŸre iin, bir yatırımın anaparasına dayanan šdemeyi verir
Dšnemsel faiz šdeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.00 liralık değer başına verir
İndirimli bir tahvilin fiyatını 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
Faizini vade sonunda šdeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.000 nominal değer başına verir
Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir
Bağımsız değişkenlerini arpar
Bir metin değerinin her bir sšzcŸğŸnŸn ilk harfini bŸyŸk harfe evirir
Bir yatırımın bugŸnkŸ değerini verir
Bir veri kŸmesinin kartil değerini verir
Bir bšlme işleminin tamsayı kısmını verir
Dereceleri radyanlara dšnŸştŸrŸr
0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir
Bir yıllık dšnem başına dŸşen faiz oranını verir
Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
Metnin iindeki karakterleri değiştirir
Metni, verilen sayıda defa yineler
Bir metin değerinin en sağdaki karakterlerini verir
Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına evirir
Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
Bir sayıyı, daha kŸŸk sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
Bir sayıyı daha bŸyŸk sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar
Bir başvurunun satır sayısını verir
Bir başvurudaki satırların sayısını verir
Pearson arpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
COM otomasyonunu destekleyen programdan gerek zaman verileri alır.
Bir metin değerini, bir başkasının iinde bulur (bŸyŸk kŸŸk harf duyarlı değildir)
Bir seri numarasını saniyeye dšnŸştŸrŸr
Bir Ÿs serisinin toplamını, formŸle bağlı olarak verir
Bir sayının işaretini verir
Verilen bir aının sinŸsŸnŸ verir
Bir sayının hiperbolik sinŸsŸnŸ verir
Bir dağılımın arpıklığını verir
Bir malın bir dšnem iindeki doğrusal yıpranmasını verir
Doğrusal akışma izgisinin eğimini verir
Bir veri kŸmesindeki k. en kŸŸk değeri verir
Pozitif bir karekšk verir
(* Pi sayısının) kare kškŸnŸ verir
Normalleştirilmiş bir değer verir
Standart sapmayı, bir šrneğe bağlı olarak tahmin eder
Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri iermek Ÿzere, bir šrneğe bağlı olarak tahmin eder
Standart sapmayı, tŸm popŸlasyona bağlı olarak hesaplar
Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri iermek Ÿzere, tŸm popŸlasyona bağlı olarak hesaplar
ÖngšrŸlen bir y değerinin standart hatasını, akışmadaki her bir x iin verir
Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
Bağımsız değerlerini toplar
Belirli bir šlŸtle belirlenen hŸcreleri ekler
İlişkili dizi bileşenlerinin arpımlarının toplamını verir
Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir
İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir
İki dizideki ilişkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir
İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir
Bir malın belirli bir dšnem iin olan amortismanını verir
Bağımsız değerlerini metne dšnŸştŸrŸr
Bir sayının tanjantını verir
Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri šdemesini verir
Bir Hazine bonosunun değerini, 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
Bir Hazine bonosunun šdemesini verir
T-dağılımını verir
Bir sayıyı biimlendirir ve metne dšnŸştŸrŸr
Belirli bir zamanın seri numarasını verir
Metin biimindeki zamanı seri numarasına dšnŸştŸrŸr
T-dağılımının tersini verir
BugŸnŸn tarihini seri numarasına dšnŸştŸrŸr
Bir dizinin devrik dšnŸşŸmŸnŸ verir
Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir
Metindeki boşlukları kaldırır
Bir veri kŸmesinin i ortasını verir
DOĞRU mantıksal değerini verir
Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
T-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
Bir değerin veri tŸrŸnŸ belirten bir sayı verir
Metni bŸyŸk harfe dšnŸştŸrŸr
Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dšnŸştŸrŸr
Varyansı, bir šrneğe bağlı olarak tahmin eder
Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri iermek Ÿzere, bir šrneğe bağlı olarak tahmin eder
Varyansı, tŸm popŸlasyona bağlı olarak hesaplar
Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri iermek Ÿzere, tŸm popŸlasyona bağlı olarak hesaplar
Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dšnem iin, bir azalan bakiye yšntemi kullanarak verir
Bir dizinin ilk sŸtununa bakar ve bir hŸcrenin değerini vermek iin satır boyunca hareket eder
Bir seri numarasını, haftanın gŸnŸne dšnŸştŸrŸr
Dizisel değerini, haftanın yıl iinde bulunduğu konumu sayısal olarak gšsteren sayıya dšnŸştŸrŸr
Weibull dağılımını hesaplar
Belirtilen sayıda alışma gŸnŸ šncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
Dšnemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı iin, i verim oranını verir
Dšnemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı iin, bugŸnkŸ net değeri verir
Bir seri numarasını yıla dšnŸştŸrŸr
Başlangı_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam gŸnleri gšsteren yıl kesirini verir
Belirli aralıklarla faiz šdeyen bir tahvilin šdemesini verir
İndirimli bir tahvilin yıllık šdemesini verir; šrneğin, bir Hazine bonosunun
Vadesinin bitiminde faiz šdeyen bir tahvilin yıllık šdemesini verir
Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar
AÇIKLAMA (ENG)
Returns the absolute value of a number
Returns the accrued interest for a security that pays periodic interest
Returns the accrued interest for a security that pays interest at maturity
Returns the arccosine of a number
Returns the inverse hyperbolic cosine of a number
Returns a reference as text to a single cell in a worksheet
Returns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient
Returns the depreciation for each accounting period
Returns TRUE if all its arguments are TRUE
Returns the number of areas in a reference
Changes full-width (double-byte) English letters or katakana within a character string to half-width (single-byte) characters
Returns the arcsine of a number
Returns the inverse hyperbolic sine of a number
Returns the arctangent of a number
Returns the arctangent from x- and y-coordinates
Returns the inverse hyperbolic tangent of a number
Returns the average of the absolute deviations of data points from their mean
Returns the average of its arguments
Returns the average of its arguments, including numbers, text, and logical values
Converts a number to text, using the ß (baht) currency format
Returns the modified Bessel function In(x)
Returns the Bessel function Jn(x)
Returns the modified Bessel function Kn(x)
Returns the Bessel function Yn(x)
Returns the beta cumulative distribution function
Returns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
Converts a binary number to decimal
Converts a binary number to hexadecimal
Converts a binary number to octal
Returns the individual term binomial distribution probability
Rounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
Returns information about the formatting, location, or contents of a cell
Returns the character specified by the code number
Returns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
Returns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
Returns the test for independence
Chooses a value from a list of values
Removes all nonprintable characters from text
Returns a numeric code for the first character in a text string
Returns the column number of a reference
Returns the number of columns in a reference
Returns the number of combinations for a given number of objects
Converts real and imaginary coefficients into a complex number
Joins several text items into one text item
Returns the confidence interval for a population mean
Converts a number from one measurement system to another
Returns the correlation coefficient between two data sets
Returns the cosine of a number
Returns the hyperbolic cosine of a number
Counts how many numbers are in the list of arguments
Counts how many values are in the list of arguments
Counts the number of blank cells within a range
Counts the number of nonblank cells within a range that meet the given criteria
Returns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date
Returns the number of days in the coupon period that contains the settlement date
Returns the number of days from the settlement date to the next coupon date
Returns the next coupon date after the settlement date
Returns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date
Returns the previous coupon date before the settlement date
Returns covariance, the average of the products of paired deviations
Returns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
Returns the cumulative interest paid between two periods
Returns the cumulative principal paid on a loan between two periods
Returns the serial number of a particular date
Converts a date in the form of text to a serial number
Returns the average of selected database entries
Converts a serial number to a day of the month
Calculates the number of days between two dates based on a 360-day year
Returns the depreciation of an asset for a specified period using the fixed-declining balance method
Counts the cells that contain numbers in a database
Counts nonblank cells in a database
Returns the depreciation of an asset for a specified period using the double-declining balance method or some other method you specify
Converts a decimal number to binary
Converts a decimal number to hexadecimal
Converts a decimal number to octal
Converts radians to degrees
Tests whether two values are equal
Returns the sum of squares of deviations
Extracts from a database a single record that matches the specified criteria
Returns the discount rate for a security
Returns the maximum value from selected database entries
Returns the minimum value from selected database entries
Converts a number to text, using the $ (dollar) currency format
Converts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number
Converts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction
Multiplies the values in a particular field of records that match the criteria in a database
Estimates the standard deviation based on a sample of selected database entries
Calculates the standard deviation based on the entire population of selected database entries
Adds the numbers in the field column of records in the database that match the criteria
Returns the annual duration of a security with periodic interest payments
Estimates variance based on a sample from selected database entries
Calculates variance based on the entire population of selected database entries
Returns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date
Returns the effective annual interest rate
Returns the serial number of the last day of the month before or after a specified number of months
Returns the error function
Returns the complementary error function
Returns a number corresponding to an error type
Rounds a number up to the nearest even integer
Checks to see if two text values are identical
Returns e raised to the power of a given number
Returns the exponential distribution
Returns the factorial of a number
Returns the double factorial of a number
Returns the logical value FALSE
Returns the F probability distribution
Finds one text value within another (case-sensitive)
Returns the inverse of the F probability distribution
Returns the Fisher transformation
Returns the inverse of the Fisher transformation
Formats a number as text with a fixed number of decimals
Rounds a number down, toward zero
Returns a value along a linear trend
Returns a frequency distribution as a vertical array
Returns the result of an F-test
Returns the future value of an investment
Returns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates
Returns the gamma distribution
Returns the inverse of the gamma cumulative distribution
Returns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
Returns the greatest common divisor
Returns the geometric mean
Tests whether a number is greater than a threshold value
Returns data stored in a PivotTable
Returns values along an exponential trend
Returns the harmonic mean
Converts a hexadecimal number to binary
Converts a hexadecimal number to decimal
Converts a hexadecimal number to octal
Looks in the top row of an array and returns the value of the indicated cell
Converts a serial number to an hour
Creates a shortcut or jump that opens a document stored on a network server, an intranet, or the Internet
Returns the hypergeometric distribution
Specifies a logical test to perform
Returns the absolute value (modulus) of a complex number
Returns the imaginary coefficient of a complex number
Returns the argument theta, an angle expressed in radians
Returns the complex conjugate of a complex number
Returns the cosine of a complex number
Returns the quotient of two complex numbers
Returns the exponential of a complex number
Returns the natural logarithm of a complex number
Returns the base-10 logarithm of a complex number
Returns the base-2 logarithm of a complex number
Returns a complex number raised to an integer power
Returns the product of from 2 to 29 complex numbers
Returns the real coefficient of a complex number
Returns the sine of a complex number
Returns the square root of a complex number
Returns the difference between two complex numbers
Returns the sum of complex numbers
Uses an index to choose a value from a reference or array
Returns a reference indicated by a text value
Returns information about the current operating environment
Rounds a number down to the nearest integer
Returns the intercept of the linear regression line
Returns the interest rate for a fully invested security
Returns the interest payment for an investment for a given period
Returns the internal rate of return for a series of cash flows
Returns TRUE if the value is blank
Returns TRUE if the value is any error value except #N/A
Returns TRUE if the value is any error value
Returns TRUE if the number is even
Returns TRUE if the value is a logical value
Returns TRUE if the value is the #N/A error value
Returns TRUE if the value is not text
Returns TRUE if the value is a number
Returns TRUE if the number is odd
Calculates the interest paid during a specific period of an investment
Returns TRUE if the value is a reference
Returns TRUE if the value is text
Changes half-width (single-byte) English letters or katakana within a character string to full-width (double-byte) characters
Returns the kurtosis of a data set
Returns the k-th largest value in a data set
Returns the least common multiple
Returns the leftmost characters from a text value
Returns the number of characters in a text string
Returns the parameters of a linear trend
Returns the natural logarithm of a number
Returns the logarithm of a number to a specified base
Returns the base-10 logarithm of a number
Returns the parameters of an exponential trend
Returns the inverse of the lognormal distribution
Returns the cumulative lognormal distribution
Looks up values in a vector or array
Converts text to lowercase
Looks up values in a reference or array
Returns the maximum value in a list of arguments
Returns the maximum value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
Returns the matrix determinant of an array
Returns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100
Returns the median of the given numbers
Returns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
Returns the minimum value in a list of arguments
Returns the smallest value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
Converts a serial number to a minute
Returns the matrix inverse of an array
Returns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates
Returns the matrix product of two arrays
Returns the remainder from division
Returns the most common value in a data set
Converts a serial number to a month
Returns a number rounded to the desired multiple
Returns the multinomial of a set of numbers
Returns a value converted to a number
Returns the error value #N/A
Returns the negative binomial distribution
Returns the number of whole workdays between two dates
Returns the annual nominal interest rate
Returns the normal cumulative distribution
Returns the inverse of the normal cumulative distribution
Returns the standard normal cumulative distribution
Returns the inverse of the standard normal cumulative distribution
Reverses the logic of its argument
Returns the serial number of the current date and time
Returns the number of periods for an investment
Returns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate
Converts an octal number to binary
Converts an octal number to decimal
Converts an octal number to hexadecimal
Rounds a number up to the nearest odd integer
Returns the price per $100 face value of a security with an odd first period
Returns the yield of a security with an odd first period
Returns the price per $100 face value of a security with an odd last period
Returns the yield of a security with an odd last period
Returns a reference offset from a given reference
Returns TRUE if any argument is TRUE
Returns the Pearson product moment correlation coefficient
Returns the k-th percentile of values in a range
Returns the percentage rank of a value in a data set
Returns the number of permutations for a given number of objects
Extracts the phonetic (furigana) characters from a text string
Returns the value of pi
Returns the periodic payment for an annuity
Returns the Poisson distribution
Returns the result of a number raised to a power
Returns the payment on the principal for an investment for a given period
Returns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest
Returns the price per $100 face value of a discounted security
Returns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity
Returns the probability that values in a range are between two limits
Multiplies its arguments
Capitalizes the first letter in each word of a text value
Returns the present value of an investment
Returns the quartile of a data set
Returns the integer portion of a division
Converts degrees to radians
Returns a random number between 0 and 1
Returns a random number between the numbers you specify
Returns the rank of a number in a list of numbers
Returns the interest rate per period of an annuity
Returns the amount received at maturity for a fully invested security
Replaces characters within text
Repeats text a given number of times
Returns the rightmost characters from a text value
Converts an arabic numeral to roman, as text
Rounds a number to a specified number of digits
Rounds a number down, toward zero
Rounds a number up, away from zero
Returns the row number of a reference
Returns the number of rows in a reference
Returns the square of the Pearson product moment correlation coefficient
Retrieves real-time data from a program that supports COM automation
Finds one text value within another (not case-sensitive)
Converts a serial number to a second
Returns the sum of a power series based on the formula
Returns the sign of a number
Returns the sine of the given angle
Returns the hyperbolic sine of a number
Returns the skewness of a distribution
Returns the straight-line depreciation of an asset for one period
Returns the slope of the linear regression line
Returns the k-th smallest value in a data set
Returns a positive square root
Returns the square root of (number * pi)
Returns a normalized value
Estimates standard deviation based on a sample
Estimates standard deviation based on a sample, including numbers, text, and logical values
Calculates standard deviation based on the entire population
Calculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values
Returns the standard error of the predicted y-value for each x in the regression
Substitutes new text for old text in a text string
Returns a subtotal in a list or database
Adds its arguments
Adds the cells specified by a given criteria
Returns the sum of the products of corresponding array components
Returns the sum of the squares of the arguments
Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays
Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays
Returns the sum of squares of differences of corresponding values in two arrays
Returns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period
Converts its arguments to text
Returns the tangent of a number
Returns the hyperbolic tangent of a number
Returns the bond-equivalent yield for a Treasury bill
Returns the price per $100 face value for a Treasury bill
Returns the yield for a Treasury bill
Returns the Student's t-distribution
Formats a number and converts it to text
Returns the serial number of a particular time
Converts a time in the form of text to a serial number
Returns the inverse of the Student's t-distribution
Returns the serial number of today's date
Returns the transpose of an array
Returns values along a linear trend
Removes spaces from text
Returns the mean of the interior of a data set
Returns the logical value TRUE
Truncates a number to an integer
Returns the probability associated with a Student's t-test
Returns a number indicating the data type of a value
Converts text to uppercase
Converts a text argument to a number
Estimates variance based on a sample
Estimates variance based on a sample, including numbers, text, and logical values
Calculates variance based on the entire population
Calculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
Returns the depreciation of an asset for a specified or partial period using a declining balance method
Looks in the first column of an array and moves across the row to return the value of a cell
Converts a serial number to a day of the week
Converts a serial number to a number representing where the week falls numerically with a year
Returns the Weibull distribution
Returns the serial number of the date before or after a specified number of workdays
Returns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
Returns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
Converts a serial number to a year
Returns the year fraction representing the number of whole days between start_date and end_date
Returns the yield on a security that pays periodic interest
Returns the annual yield for a discounted security; for example, a Treasury bill
Returns the annual yield of a security that pays interest at maturity
Returns the one-tailed probability-value of a z-test
Returns the depreciation of an asset for a specified period using the double-declining balance method or some other method you specify

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful