You are on page 1of 36

SOMMERSTED

Kirkebladet – se midtersiderne
AKTIV
4
1
. å
r
g
a
n
g
Novem
ber · decem
ber · januar · februar 2011/12
N
r. 4
Luftfoto af Sommersted - set fra Jelssiden: Steen D. Jørgensen - april 2007
2
3
4
5
6
7
Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE
OP TIL 70 PERSONER
GOD MAD
KROSTUE HVOR HYGGELIGE
FOLK MØDES
DINNER TRANSPORTABLE
v/Annalise
Ringgade 16
Maugstrup, 6500 Vojens
Telefon 74 50 62 99
Mariannas Salon
Marianna Witt Jensen
Storegade 73
6560 Sommersted
8
Tovskovvej 26 – Mølby
6560 Sommersted
v/Jens Hannesbo Pedersen
Al kundekontakt gennem
Flemming Georgsen
Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245
Køb * salg * bytte
Import * Eksport
Special- og engros’ biler
Sørens Bilhandel Aps
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted
Tlf. +45 7454 2850 Mobil +45 40461193
Fax +45 7454 2856 E-mail: sas@pc.dk
Storegade 52-54 · Haderslev · Tlf. 74 522 522
www.stiftsbogtrykkeriet.dk
HADE R S L E V
S T I F T S B OGT RY K K E R I
... når det gælder om
at sætte sort på hvidt
S VANEMÆRKEDE TRYKS AGER
LYNTRYK · I NTERNET
Storegade 105
6560 Sommersted
Tlf. 73 54 11 04
www.sommersted-hotel.dk
9


AnnoncerNår det gælder KØREKORT
så ring til
KØRESKOLEN
74 50 61 05
Finn Thomasen
www.styrekort.dk
Elmegården Elmegården Elmegården Elmegården
Forsamlingshus -
Gårdbutik - Besøgsgård

V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97
www.elmegaarden.dk


Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17
eller efter nærmere aftale
Gårdmejeri
HC SPORT - HADERSLEV
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00
jp@hc-sport.dk
MI DT PÅ GÅGADEN
S Ø N D E R J Y S K Ø L - T R A D I T I O N S I D E N 1 8 6 5
Flydende
sønderjysk
www. f ugl sang. dk
Bispegade 15-17 - Haderslev - Tlf. 74 52 04 00
10


AnnoncerTORBEN RAFN & CO. A/S
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED
Tlf. 74 50 44 48
TØMRERMESTER
Industrivej 6 • 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 45 69
ALT I TRÆ
Grønnevang 27
6500 Sommersted
SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
v/Anna Thodsen
Storegade 105 · 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER

Alt i svejse- og
skæreudstyr -
Professionel rådgivning

TornboSvejs

www.tornbosvejs.dk
Lindholmvej 26
DK-6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 8440
• Eget værksted
• Alt i antennearbejde
• Paraboler
• Højttaleranlæg
• Forhandler alle kendte
fabrikater
www.tornbosvejs.dk
TornboSvejs
|
Lindholmvej 18B
|
DK-6710 Esbjerg V
|
Tlf. 7515 8440
Professionelt skære- og svejseudstyr
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen
Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62
Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.
iilian vollstcdt
/, ,4 ,, 81
Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos
»Bolander, Din Tøjmand« i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge.
Det eneste, du skal i butikken, er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker idræt
i Sommersted IF, så sponsorerer
»Bolander, Din tøjmand«
et beløb svarende til 5% af det, du køber for, til Sommersted IF.
Husk det! Det kan det blive rigtig mange penge til foreningen.
28
Denne rubrik kan købes ved
henvendelse til redaktør
29
”Brød der smager
kommer fra din bager”
SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl
Selskærvej 7, 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 09
www.selskaer.dk
Sommersted-Jels Dyrlæger ApS
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen ,
Karin Mølbak Jensen , fagdyrlæge vedr. hund og kat
og Nils Hansen.
Konsultation efter aftale mandag – fredag kl 8-17 Konsultation efter aftale mandag fredag kl. 8 17.
30


Hans Christian Carstensen
Afdelingsleder
Storegade 52
6560 Sommersted

Tlf. 74 50 47 60
E-mail: hc@danskkabeltv.dk
Web: http://www.danskkabeltv.dk


www.vingrotten.dk


Gardiner – Tæpper –
Maling - Tapet
Vestergade 21 6500 Vojens
Tlf. 74-541201
Din GraĮske Totalleverandør
- til tiden
Murermester
Peter Lund
Grønnevang 11
6560 Sommersted
Tlf. 25 72 74 90
Jeg fokuserer på “MOTORISK” udvikling og “INDLÆRING”.
Vil du vide mere om dagplejen, der er lidt udover det sædvanlige
så kontakt
DAGPLEJEN
KRU
DTU
G
LEN
B
EM
Æ
R
K
:
Jeg har en FAST
TILKALDEVIKAR
tilknyttet.
Mette Møldrup Hansen
Sommerstedvej 18 - 6560 Sommersted - tlf. 28 51 48 69
www.dagplejenkrudtuglen.dk
LIDT UDOVER DET SÆDVANLIGE
31
32
33
34
35
Jels Afdeling Afdeling
Jels Søndergade 5b[ad:postnr]
[ad:by]
Telefon 45121780
Jels Afdeling
Jels Søndergade 5b
6630 Rødding
Telefon 45121780

V/ TOM GILDHOFF
REVSØGÅRDVEJ 13 t6560 SOMMERSTED
TLF. 4059 0499
36

Blomstertanken
v/ Marianne og Søren
Storegade 25
6560 Sommersted
Bestilling modtages på
tlf. 74 50 45 86
www.blomster-tanken.dk
Sommersted
Kirsten & Linda
74 50 42 00
HUSK VI HAR ÅBENT HVER DAG KL. 8.00 - 19.00
– OGSÅ LØRDAG OG SØNDAG