Hodnotenie fakultných nemocníc

Hodnotenie 2011 Spokojnosť 2011
Poradie Známka

Hodnotenie 2010

Spokojnosť 2010
Poradie Známka

Nemocnica

Mesto

Poradie

Hviezdičky

Poradie

Hviezdičky

Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov Univerzitná nemocnica Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Fakultná nemocnica Nitra Ústredná vojenská nemocnica SNP Ruţomberok fakultná nemocnica Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou Ţilina Fakultná nemocnica Trenčín Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Fakultná nemocnica Trnava

PREŠOV BRATISLAVA NOVÉ ZÁMKY NITRA RUŢOMBEROK MARTIN ŢILINA TRENČÍN BANSKÁ BYSTRICA KOŠICE TRNAVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

**** **** **** *** *** *** ** ** ** ** **

3 7 5 8 1 2 9 10 4 6 11

1.536 1.605 1.582 1.608 1.429 1.523 1.632 1.647 1.548 1.589 1.677

5 3 6 8 1 2 4 7 9 10 11

*** **** *** ** **** **** *** *** ** ** **

8 9 5 7 1 2 6 10 3 4 11

1.778 1.791 1.700 1.744 1.310 1.502 1.711 1.807 1.591 1.653 1.884

Hodnotenie špecializovaných nemocníc
Hodnotenie 2011
Hviezdičky

Hodnotenie 2010
Hviezdičky

Nemocnica

Mesto

Typ nemocnice

Poradie

Poradie

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Detská fakultná nemocnica Košice NÚSCH a. s. - Detské kardiocentrum Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Kardiocentrum Nitra, s. r. o. Národný onkologický ústav Bratislava Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Onkologický ústav sv. Alţbety, s. r. o. Národný ústav reumatických chorôb Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Národné rehabilitačné centrum Kováčová Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

BANSKÁ BYSTRICA BRATISLAVA KOŠICE BRATISLAVA KOŠICE BRATISLAVA BANSKÁ BYSTRICA NITRA BRATISLAVA KOŠICE BRATISLAVA PIEŠŤANY ĽUBOCHŇA BANSKÁ BYSTRICA TRENČÍN KOVÁČOVÁ VYŠNÉ HÁGY

detské fakultné nemocnice detské fakultné nemocnice detské fakultné nemocnice kardiocentrá kardiocentrá kardiocentrá kardiocentrá kardiocentrá onkologické ústavy onkologické ústavy onkologické ústavy špecializované ostatné špecializované ostatné špecializované ostatné špecializované ostatné špecializované ostatné špecializované ostatné

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3

**** *** ** **** **** *** *** *** **** *** *** **** **** *** *** *** ***

1 2 3 4 3 1 5 2 1 3 2

**** *** ** *** *** *** ** *** *** *** *** *** **** nehodnotené *** **** ***

Psychiatrická nemocnica, Veľké Záluţie Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Muráň (Predná Hora) Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci Psychiatrická nemocnica Hronovce Psychiatrická liečebňa Sučany Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

VEĽKÉ ZÁLUŢIE MICHALOVCE HRAŇ KREMNICA MURÁŇ (PREDNÁ HORA) PLEŠIVEC HRONOVCE SUČANY PEZINOK

psychiatrické nemocnice a liečebne psychiatrické nemocnice a liečebne psychiatrické nemocnice a liečebne psychiatrické nemocnice a liečebne psychiatrické nemocnice a liečebne psychiatrické nemocnice a liečebne psychiatrické nemocnice a liečebne psychiatrické nemocnice a liečebne psychiatrické nemocnice a liečebne

**** *** *** *** ** ** ** ** **

*** *** **** ** ** *** ** *** ***

Hodnotenie ostatných poskytovateľov lôžkovej starostlivosti
Hodnotenie 2011
Typ zdravotníckeho zariadenia Hviezdičky

Hodnotenie 2010
Hviezdičky

Nemocnica

Mesto

M.V.Medicínske centrum spol. s r.o. Humenné TATRASAN, s.r.o. Nový Smokovec Sanatórium Dr. Guhra, n.o. Tatranská Polianka

PREŠOV, HUMENNÉ iné VYSOKÉ TATRY (NOVÝ SMOKOVEC) liečebne pre pľúcne ochorenia VYSOKÉ TATRY (TATRANSKÁ POLIANKA) liečebne pre pľúcne ochorenia liečebne pre pľúcne ochorenia liečebne pre pľúcne ochorenia iné liečebne pre pľúcne ochorenia detské ozdravovne liečebne pre drogovo závislých liečebne pre dlhodobo chorých

**** ** ** ** ** **** ** *** *** **** *** *** **** *** *** *** ***

** ** ** ** ** *** ** ** *** *** *** *** *** nehodnotené *** ** ***

Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka VYSOKÉ TATRY (Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.) (NOVÁ POLIANKA) Kúpele Štós, n. o. TETIS, s.r.o. Dunajská Luţná Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Detská ozdravovňa Kremnické Bane Rieka, s.r.o. Šútovo SENIOR - geriatrické centrum n. o. Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica SENIOR Nitrianske Rudno, n. o. Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička Gabriela, n.o. VITALITA n.o. LEHNICE ŠTÓS DUNAJSKÁ LUŢNÁ VYSOKÉ TATRY (TATRANSKÁ KOTLINA) KREMNICKÉ BANE ŠÚTOVO MODRA

BANSKÁ BYSTRICA liečebne pre drogovo závislých NITRIANSKE RUDNO ŠTIAVNIČKA PREŠOV domovy ošetrovateľskej starostlivosti liečebne pre dlhodobo chorých domovy ošetrovateľskej starostlivosti iné iné iné

LEHNICE TATRY VYSOKÉ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. (DOLNÝ vysokošpecializovaný odborný ústav SMOKOVEC) FMC - dialyzačné sluţby, s. r. o. KOŠICE

Geria, s. r. o. Trebišov ORL Humenné, s.r.o. sport & endo clinic s. r. o. Bratislava SANATÓRIUM KARPATIA LIMBACH, S.R.O. Všeobecná nemocnica a rehabilitačno - relaxačné centrum Oáza Prešov (Mineral - Slovakia, s.r.o.) Hospic Dom pokoja a zmieru u Bernadetky (Diecézna charita Nitra) Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. GEMERMED RS S.R.O. Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s. r. o. Odborný detský liečebný ústav Trávnica (Mestská poliklinika) Liečebné centrum Čilistov (Merkator, s. r. o.) POLIKLINIKA - LDCH, s.r.o. Detva Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava Ošetrovateľské centrum, s. r. o. Humenné LIEČEBŇA SV. FRANTIŠKA, A.S. Hospic Milosrdných sestier (Refugium, n. o.) Hospic Hestia Lučenec (Občianske zdruţenie PRO VITAE) DOM Boţieho milosrdenstva, n.o.

TREBIŠOV HUMENNÉ BRATISLAVA LIMBACH PREŠOV NITRA NITRA SOBRANCE TORNAĽA PALÁRIKOVO HLOHOVEC TRÁVNICA ŠAMORÍN ČILISTOV DETVA BRATISLAVA HUMENNÉ BRATISLAVA TRENČÍN LUČENEC

liečebne pre dlhodobo chorých iné iné iné iné hospic iné iné liečebne pre dlhodobo chorých hospic liečebne pre dlhodobo chorých liečebne pre dlhodobo chorých liečebne pre dlhodobo chorých liečebne pre dlhodobo chorých liečebne pre drogovo závislých domovy ošetrovateľskej starostlivosti iné hospic hospic

**** *** *** *** *** **** ** ** *** *** *** *** *** *** *** ** ** *** *** ***

** **** ** *** *** **** *** *** *** *** *** *** **** *** *** *** ** ** *** **

BANSKÁ BYSTRICA hospic

Poliklinika Veľké Kapušany n.o. Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Liečebňa pre dlhodobo chorých Ţeliezovce (WESPA, s. r. o.) Hospic sv. Alţbety Ľubica (Spišská katolícka charita) Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves (Arcidiecézna charita Košice) Destká ozdravovňa Biela Skala, spol. s r. o. Detská ozdravovňa Ţeleznô Zdravotno – sociálne centrum Svätej Alţbety Trstice (Tolerancia n. o.) Nemocnica s poliklinikou Gelnica PRO VITAE n. o. OFTAL s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n. o. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. MEDICAL-CARE, s. r. o. Prešov Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. Sanatórium AT, s. r. o. Bratislava

VEĽKÉ KAPUŠANY KOŠICE ŢELIEZOVCE ĽUBICA BARDEJOV (BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES) ČASTÁ PARTIZÁNSKA ĽUPČA - ŢELEZNÔ TRSTICE GELNICA ZVOLEN NOVÉ MESTO NAD VÁHOM KOŠICE PREŠOV BRATISLAVA BRATISLAVA

domovy ošetrovateľskej starostlivosti liečebne pre drogovo závislých liečebne pre dlhodobo chorých hospic hospic detské ozdravovne detské ozdravovne hospic iné iné iné iné liečebne pre dlhodobo chorých iné liečebne pre drogovo závislých

** ** ** ** ** *** ** ** ** ** ** ** ** ** **

nehodnotené ** ** *** ** *** *** *** všeobecné nemocnice **** ** *** *** *** **

Hodnotenie všeobecných nemocníc

Nemocnica

Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Nemocnice a polikliniky, n. o. - Rimavská Sobota Ľubovnianska nemocnica, n. o. Vranovská nemocnica, n. o. Nemocnice a polikliniky n. o. - Ţiar nad Hronom a Banská Štiavnica Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Roţňava, a. s. Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o. Bardejov FORLIFE n. o. - nemocnica Komárno Nemocnica svätého Michala, a. s.

Nemocnica Poprad a. s. Nemocnice s poliklinikami n.o. - Levice Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. Nemocnica Zvolen a. s Nemocnica s poliklinikou Povaţská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o. Nemocnica Hnúšťa, n.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. Nemocnice s poliklinikami n.o. - Topoľčany Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s. r. o. Ţelezničné zdravotníctvo Košice, s. r. o. Ţelezničná nemocnica a poliklinika Bratislava (NOVAPHARM, s. r. o.) Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce Hospitale, s.r.o.

Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. Nemocnica Krompachy spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o. Nemocnica s poliklinikou Sv.Lukáša Galanta, a.s. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Keţmarku n. o. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s. r. o. Nemocnica Snina, s. r. o. Nemocničná a. s. Malacky Nemocnica s poliklinikou Myjava Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o. Revúcka medicínsko-humanitná, n. o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Veľký Krtíš