10. MF/DF 11 10.

Sept / Oct 11

Gaeilge agus Fáilte

...scáthán
Business Nam e

Nuachtlitir Ghaeilge Chomhairle Cathrach Dhoire
Feis na Samhna 2011 - Féile Dhrámaíochta agus Amhránaíochta

Feis na Samhna Féile Dhrámaíochta & Amhránaíochta Glórtha na nOileán: Sraith Léachtaí Féilire na Gaeilge Fóram Phobal na Gaeilge - Lean agus laidhc ar Facebook Carnabhal na Samhna i nDoire Sonraí an Oifigigh Ghaeilge

Tháinig páistí ó Bhunscoil Cholmcille, Ghaelscoil na Daróige agus ó Ghaelscoil Éadain Mhóir le chéile ag Cultúrlann Uí Chanáin ar an Mháirt 25ú Deireadh Fómhair le Feis na Samhna 2011 a cheiliúradh arna eagrú ag Comhairle Cathrach Dhoire i gcomhar leis an NW Carnival Initiative. D’inis daltaí ónár nGaelscoileanna áitiúla scéal Oíche Shamhna i léiriúcháin de sceitsí dráma, de sheanchas agus de cheol bunúil. Tá grianghraif ón imeacht san eagrán seo de Scáthán agus tuilleadh ar fáil ar líne ar ár leathanach Facebook www.facebook.com/foramphobalnagaeilge On Tuesday 25th October our three local Irish-medium primary schools came together to celebrate Feis na Samhna, performing drama sketches, storytelling and original songs in Irish in the An Croí performance space at Cultúrlann Uí Chanáin. Each school prepared an original drama in Irish to tell a Hallowe’en-themed story in Irish performed as part of the Derry City Council Banks of the Foyle Hallowe’en Festival. More pictures inside or online at online at www.facebook.com/foramphobalnagaeilge

www.derrycity.gov.uk/gaeilge Gaeilge agus Fáilte

Lch 2

...scáthán

Feis na Samhna 2011 - Ghrianghraif ó Chomórtas Drámaíochta do Ghaelscoileanna

FEIS NA SAMHNA 2011
DRÁMAÍOCHT SCÉALAÍOCHT AMHRÁNAÍOCHT

Féile Dhrámaíochta, Scéalaíochta agus Amhránaíochta Gaeilge

Gaelscoileanna Chathair Dhoire ag ceiliúradh na Samhna

Gaelscoil na Daróige

Lch 3

Feis na Samhna 2011 - Ghrianghraif ó Chomórtas Drámaíochta do Ghaelscoileanna

Bunscoil Cholmcille

Gaelscoil Éadain Mhóir

...scáthán

Lch 4

Glórtha na nOileán - Sraith Cainteanna Teanga agus Oidhreachta

An bhfuil suim agat i dteangacha na tíre seo agus an caidreamh eatarthu? Má tá, tugtar cuireadh duit freastal ar an léacht dheireanach dár tsraith cainteanna Glórtha na nOileán leis an ealaíontóir, ceoltóir agus taighdeoir ginealais, Seoirse Ó Dochartaigh a bheas ag tabhairt léachta ar an ábhar ‘Turas Teanga na Gaeilge’ ar an 17ú Samhain 2011 ag Iarsmalann an Túir. Sa chaint seo beidh Seoirse ag déanamh imscrúdú ar an tionchar atá ag teanga na Gaeilge ar a shaol agus ar a chuid ealaíne. Is scríbhneoir é a bhfuil an-taighde déanta aige ar Logainmneacha Inis Eoghain agus Dhoire agus déanfar tagairt don obair sin sa chaint féin. Tosóidh an léacht ar 7.00in agus moltar duit áit a chur in áirithe trí scairt a chur ar Iarsmalann an Túir ar (028) 7137 2411. Are you interested in the languages of Irish, English and Ulster-Scots and their relationships? If so, you may wish to come along to the last lecture in our Island Voices—Autumn Talks Series, Turas Teanga na Gaeilge - The Irish Language, A Journey’ which will be delivered by the highlyacclaimed artist, musician and research genealogist, Seoirse Ó Dochartaigh on Thursday 17th November 2011 at 7.00pm at the Tower Museum, Derry. Seoirse will be talking about the influence the Irish language has played in shaping his own sense of cultural identity and his art. Seoirse is also a leading researcher in the field of local placenames, recently publishing a book on the placenames of Inishowen and Derry. Please contact the Tower Museum to book your place on (028) 71 372411

...scáthán

Lch 5

Fóram Phobal na Gaeilge - www.facebook.com/foramphobalnagaeilge
An bhfuil a fhios agat cad é atá ag tarlú i do cheantar Now it’s even easier to stay up-to-date with ó thaobh na Gaeilge de? Anois tá sé furasta le bheith the latest news about Irish language events cothrom chun dáta leis an eolas is déanaí faoi shaol na and activities in your local Council area! Gaeilge anseo sa cheantar. Gach mí cuirfear Féilire na You can now download a monthly Irish Gaeilge ar leathanach Gaeilge Chomhairle Cathrach Language Events Calendar from our Irish Dhoire agus beidh ranganna, imeachtaí agus eolas faoi page on the Council website with listings deiseanna teanga liostáilte. Caith súil ar an nasc seo: for all that’s going on in your area for the www.derrycity.gov.uk/gaeilge Nó más fearr leat, thig month www.derrycity.gov.uk/gaeilge or if leat ‘like’ a bhrúigh ar leathanach Facebook Fhóram you prefer, why not check out the Irish Phobal na Gaeilge. Tabhair cuairt orainn agus ná dean Language Community Network Forum’s dearmad le ‘like’ a bhrú ar ár leathanach: page on Facebook? The forum is made up www.facebook.com/foramphobalnagaeilge of a range of organisations, groups and schools in the Derry City Council area so the page is a great way to stay up-to-date with news and information from your local area!

Clár Charnabhal na Samhna ar fáil i nGaeilge
Bíonn Clár Charnabhal Fhéile na Samhna 2011 ar fáil i nGaeilge gach bliain. Tá leabhar cruachóipe ar fáil anois sna hionaid phobail agus chultúrtha agus tá ríomhleabhar den chlár i nGaeilge ar fáil ar ár leathanch Samhna: www.derrycity.gov.uk/halloween

Oifigeach Gaeilge
Pól Ó Frighil Oifigeach Gaeilge Comhairle Cathrach Dhoire 98 Bóthar na Trá Doire BT48 7NN T: (028) 71 376 579 gaeilge@derrycity.gov.uk www.derrycity.gov.uk/gaeilge FÁILTE roimh thuairimí agus mholtaí ar a bhfuil sa nuachtlitir seo. Má tá seirbhís uait i nGaeilge nach bhfuil ar fáil faoi láthair tabhair le fios dúinn. Má tá foirm uait i nGaeilge téigh chuig ag www.derrycity.gov.uk/gaeilge áit a bhfuil foirmeacha coitianta na Comhairle Cathrach ar fáil i nGaeilge. Má tá eolas uait ar aon seirbhísí eile sa Chomhairle Chathrach déan teagmháil linn. Má tá formáid eile den nuachtlitir ag teastáil uait, bí i dteagmháil linn. Seirbhísí Gaeilge Chomhairle Cathrach Dhoire curtha ar fáil le caoinmhaoiniú ó:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful