You are on page 1of 84

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJUNG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS): SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG 09100 BALING KEDAH DARUL AMAN

DISEDIAKAN OLEH: AHMAD AKRAM BIN AZIZAN IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM(AT35)

BAB

PERKARA

MUKA SURAT 1

PENDAHULUAN

1.0

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1.1
1.2

Nama dan Alamat Sekolah Lokasi Sekolah Pelan Sekolah Gred Sekolah Jenis Sekolah Logo, Visi, MIsi, Lagu Sekolah Bilangan Pelajar Bilangan Guru dan Kakitangan Sokongan Sejarah Sekolah Takwim Sekolah 3 3 3 4 7 7 9 13 15

1.3
1.4 1.5

1.6
1.7 1.8 1.9 1.10 2.0

ORGANISASI DAN PENGURUSAN SEKOLAH 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Melaporkan Maklumat Struktur Organisasi Induk Sekolah Struktur Organisasi Mengikut Bidang (Guru Pelatih) Peranan, Tugas dan Tanggungjawab bagi setiap komponen Budaya Sekolah (amalan murni seperti bacaan doa) Hubungan antara organisasi induk sekolah dengan pihak PPD dan JPN 115 116 79 113 27 30 78

3.0

KEMUDAHAN YANG TERDAPAT DI SEKOLAH

4.0

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

4.1 4.2

Matlamat Tugas

120

4.2.1
4.2.2

Pemerhatian pengajaran dan pembelajaran Catatan Pembelajaran

121 127

4.2.3 Pengajaran Mata pelajaran guru Pendamping 5.0 AKTIVITI KO-KURIKULUM

5.1 Menyediakan carta organisasi ko-kurikulum 5.2 Melengkapkan borang kokurikulum sekolah 5.3 Memerhati dan merekod satu aktiviti Ko-kurikulum
6.0 REFLEKSI KENDIRI 6.1 6.2 6.3 Aspek-aspek Positif yang Boleh Di jadikan Panduan ASpek-aspek yang Boleh diperbaiki Aspek-aspek yang Menarik Perhatian

135

135

148 150 151

LAMPIRAN

PENDAHULUAN Rancangan Orientasi Sekolah adalah aktiviti yang diwajibkan bagi setiap pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) sebagai guru pelatih untuk menjalani latihan di sekolah sebenarnya banyak memberikan pendedahan kepada bakal guru untuk menempuh alam pendidikan yang bakal ditempuhi pada masa hadapan. Buat pertama kalinya guru pelatih menghadapi ROS ini yang memberikan banyak pengalaman yang bermakna kepada guru pelatih dan akan lebih meningkatkan lagi keyakinan dan semangat untuk terus meningkatkan lagi potensi diri dan juga kreadibiliti sebagai bakal guru. Pada mulanya guru pelatih berasa amat bimbang untuk menjalani ROS kerana sekolah ini merupakan jenis sekolah menengah yang jauh berbeza berbanding dengan sekolah rendah. Tetapi perasaan itu dapat diatasi apabila kali pertama berada di sekolah, walaupun bukan sebagai guru sepenuhnya tetapi penerimaan semua warga Sek. Men. Keb. Siong amat dihargai guru pelatih. Sek Men. Keb Jengka 18 merupakan sekolah gred A dan sekolah pilihan saya untuk ROS ini. Seramai 540 orang pelajar dan serami 43 orang guru.menjadii. Menurut pengetua sekolah ini Cik Hajah Saimah, kunjungan dari PPD diterima dua kali dalam sebulan. Selain sebagai pemantauan, kunjungan PPD juga adalah untuk meninjau pembangunan dan pencapaian dalam pelajaran yang dicapai oleh sekolah ini. Secara keseluruhannya, sekolah ini sememangnya sudah banyak perkembangan dari segi kemudahan infrastruktur dan kemajuan pelajar dalam akademik. Walaubagaimanapun, diharapkan kemajuan yang diterima dapat digunakan dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar dan semua pihak.

1.1 NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH Nama sekolah: Sekolah Menengah Kebangsaan Siong Alamat sekolah: Sekolah Menengah Kebangsaan Siong, 09100 Baling, Kedah Darul Aman

1.2 LOKASI SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18 merupakan sebuah sekolah yang terletak di kawasan luar bandar. Lokasinya adalah kira-kira 2 kilometer daripada bandar. Lokasi Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18 adalah melalui satu cabang tiga yang menghubungkan jalan raya utama ke suatu lorong untuk sampai ke sekolah tersebut. Sekolah ini terletak di kawasan Kompleks Sekolah Menengah Jengka 18 di mana ia di antara 4 buah sekolah yang saling berkumpul.

1.3 PELAN SEKOLAH

Gambarajah 1: Pelan Sekolah Menengah Kebangsaan Siong

1.4 GRED SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Siong merupakan sekolah gred A dan terletak di kawasan luar bandar. Gred ini adalah berdasarkan keputusan peperiksaan PMR dan SPM yang dianggap memberangsangkan dan juga berdasarkan prestasi sekolah dan kecemerlangan sekolah dalam pelbagai aspek kurikulum dan ko-kurikulum. Kod Sekolah adalah KEA 0036 1.5 JENIS SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Siong adalah sekolah jenis sekolah menengah dan berada di bawah bantuan kerajaan sepenuhnya. Ia juga berada di bawah pemantauan serta jagaan kerajaan Malaysia. 1.6 LOGO, MISI DAN VISI SEKOLAH 1.6.1 LOGO SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG

Gambarajah 2: Logo Sekolah Menengah Kebangsaaan Siong

1.6.2 VISI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG SMK Siong akan menjadi sekolah cemerlang menjelang 2010 1.6.3 MISI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG 1. Membentuk sikap dan sahsiah pelajar supaya menjadi insan yang seimbang. 2. Memberi perhatian yang secukupnya kepada pelajar supaya mereka berjaya dalam pelajaran dan menjamin masa depan yang cemerlang. 3. Memimpin dan mendidik pelajar supaya menjadi generasi yang boleh embantu pembangunan negara. 4. Membina hubungan yang baik dengan masyarakat supaya saling bekerjasama antara satu sama lain dalam menentukan kejayaan pelajaran sekolah. 5. Menjadikan sekolah sebagai sanjungan masyarakat supaya saling bekerjasama antara satu sama lain dalam menetukan kejayaan pelajar dan sekolah. 6. Bersama-sama menyumbang tenaga untuk mengurangkan kadar buta huruf, meningkatkan minat membaca dan seterusnya membimbing penuntut untuk mencipta pekerjaan yang cemerlang. 7. Mendukung dan memastikan tercapainya matlamat falsafah pendidikan kebangsaan sebagai salah satu usaha untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah negara aman, tenteram, maju, bahagia, dan dihormati.

1.7 BILANGAN PELAJAR Sekolah Menengah Kebangsaan Siong mempunyai pelajar seramai 1384 orang untuk tahun 2009. Berikut adalah jadual bilangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Siong mengikut kelas bagi 2009:

Tahun 1 AR RAZI 1 IBNU RUSYD 1 IBNU SINA 1 AL FARABI 1 IBNU KHALDUN 1 AL BAIHAKI 1 AL KHINDI 1 AL ZAHRAWI 2 AR RAZI 2 IBNU RUSYD 2 IBNU SINA 2 AL FARABI 2 IBNU KHALDUN 2 AL BAIHAKI 2 AL KHINDI 2 AL ZAHRAWI 3 AR RAZI 3 IBNU RUSYD 3 IBNU SINA 3 AL FARABI 3 IBNU KHALDUN 3 AL KHINDI 3 AL BAIHAKI 3 AL ZAHRAWI 4 AR RAZI 4 IBNU RUSYD 4 IBNU SINA 4 AL FARABI

Jumlah 24 32 34 32 37 37 36 35 36 41 42 39 43 41 45 34 30 40 33 35 35 31 39 31 46 40 38 40

Jumlah semua

230

321

274

238

4 IBNU KHALDUN 4 AL BAIHAKI 4 MPV 5 AR RAZI 5 IBNU RUSYD 5 IBNU SINA 5 AL FARABI 5 IBNU KHALDUN 5 AL BAIHAKI 5 MPV JUMLAH

39 20 20 42 43 41 40 37 26 20

249 1384

Jadual 1: Bilangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Siong

1.8 BILANGAN GURU DAN KAKITANGAN SOKONGAN 1.8.1 Bilangan guru Sekolah Menengah Kebangsaan Siong Tahun 2009 Lelaki 35 Perempuan Jumlah 57 92

1.8.2 Bilangan guru J-Qaf (Jawi, Quran, Arab dan Fardu Ain) Tahun 2009 Lelaki Perempuan Jumlah -

2.8.3 Bilangan kakitangan sekolah bukan guru Jenis Kerajaan Swasta (PRA dan pengawal keselamatan) Jumlah Jumlah 3 7 10

SENARAI NAMA GURU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG, BALING,

KEDAH DARUL AMAN TAHUN 2009 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 NAMA En Rosaidi bin Mustafa En Mohamad Mokhtar bin Md Isa En Amzan bin Ghazali Pn Siti Fatihah binti Abdul Muin Pn Sapiiyah binti Abdullah Pn Jamaliah binti Ramli En Mohamad bin Yaakob Pn Noriah binti Md Isa En Mohd Azemi bin Ghazali Pn Faridzah bt Ahmad Pn Fatimah Zahara bt Ahmad Pn Fazilah bt Abdullah En Johan bin Kaus Pn Mariani bt Tumin Pn Mastura bt Mustafar En Rohadi bin Zakaria Pn Mohd Sani bin Ahmad En Mohd Yusof bin Mohamad En Mohd Zakaria bin Yusof Pn Nazura bt Kamarudin Pn Norashikeen bt Hashim Cik Norafidah bt Osman Pn Noraida bt Napiah Pn Nuhisan bt Ismail Pn Rashidah bt Bakar Pn Robiah bt Ali En Sabarudin Bin Hashim En Sadun bin Selam En Salehudin bin Mat Rasad Pn Sharifah Azlina bt Syed Abd Karim En Tuan Zun bin Tuan Lembut Pn Wan Lili Rohayu bt W.Ismail En Yuseri Faize bin Abd Ghani En Murdani bin Abd Rahman Pn Suhainita bt Hasan Pn Haryati bt Zakaria En Mohd Hafiz bin Ab.Aziz En Mohd Faizal bin Mohd Yusop Pn Norhasmida bt Mat Dawi NO KAD PENGENALAN 600322-07-5733 621112-06-5405 690703-06-5241 620315-06-5334 620510-03-5498 590829-06-5142 640226-06-5321 690120-06-5088 670106-11-5097 650721-06-5360 610113-06-5416 771226-0206082 620405-04-5491 710704-10-5510 750127-05-5088 730816-03-5543 641125-10-6299 710714-08-6165 740605-01-6325 720307-06-5040 671228-01-5792 700927-06-5182 790815-10-5436 740519-03-5909 770902-06-5972 721031-11-5362 680614-02-5117 600223-01-5517 580827-06-5309 790618-06-5156 630829-03-5587 760107-11-5310 720101-06-7745 710110-03-5703 810810-06-5601 751220-03-5190 840103-06-5443 840601-06-5603 801226-06-5000

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Pn Nor Aidah bt Md Ali Pn Tazimah bt Marsidi Pn Nor Azlina bt Mohd Kamaruddin Cik Nurul Fadilah bt Mohd Amin Pn Latifah bt Mad Noh Cik Darnita bt Desa En Mansur bin Md Daud En Hamzah bin Mansor Pn Siti Norhaslina bt Hashim Pn Rosmawati bt Abdul Rahman Pn Siti Aminah bt Ahmad En Ismail Zaowe bin Ahmad Pn Adeliyah bt Hashim Cik Marini Md Isa Cik Aniza bt Tajudin Pn Forizan bt Wabong Pn Nor Irawati bt Idris En Chia Yook Chai En Jonathan a/l Puspanathan En Charm Nek a/l Ai Kim En Abdul Razak bin Hj Seman En Roslan bin Ghani Pn Fauziah bt Hussin Pn Haslinda bt Nazarudin Pn Nazuha bt Johar Siti Mariam bt Jusoh Pn Halimah bt Abd Majid Pn Haryanti bt Md Shukri Pn Kamilah bt Baserah En Mohamad bin Salleh Pn Maziah bt Mustafa En Mohd Mahyuddin bin Abu Bakar Pn Khaizuyah bt Khalid En Mohd Nazaruddin bin Abd Majid En Abdul Rahman bin Baharum En Mohd Yusof bin Kassim Cik Suraiza bt Ahmad En Pichet a/l Achong Pn Soh Pei Li Pn Fauziah bt Ahmad Pn Aisyah bt Ahmad Tn Hj Mohamad bin Yaakob En Mustaffa bin Wahab En Khairuddin bin The Pn Sehah bt Ahmad

820830-06-5675 741205-10-5200 830217-06-5132 851210-06-5052 721031-11-5362 790815-10-5436 720101-06-7745 620315-06-5334 620510-03-5498 590829-06-5142 640226-06-5321 690120-06-5088 670106-11-5097 650721-06-5360 610113-06-5416 771226-0206082 620405-04-5491 710704-10-5510 750127-05-5088 730816-03-5543 641125-10-6299 710816-08-6163 740605-01-6325 620315-06-5334 620412-03-5497 590829-06-5142 640226-06-5321 690120-06-5088 670106-11-5097 650721-06-5360 610113-06-5416 771226-0206082 620405-04-5491 710704-10-5510 750127-05-5088 730816-03-5543 641125-10-6299 710714-08-6165 740605-01-6325 620315-06-5334 620510-03-5498 590829-06-5142 640226-06-5321 690120-06-5088 670106-11-5097

85 86 87 88 89 90 91 92

Pn Norhayati bt Lateh Hj Mohd Noor bin Hassan Tn Syed Hussin bin Tuan Mahmud En Mansur bin Md Daud Pn Che Pura bt Hj Ibrahim En Mohd Azemi bin Ghazali En Wan Ahmad bin Wan Md Zin En Abdul Basheer bin Shiewthi

610113-06-5416 771226-20-6082 620405-04-5491 710704-10-5510 570127-05-5088 730816-03-5543 641125-10-6299 610113-06-5417

Jadual 2: Senarai Nama Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Siong, Baling,Kedah.

SENARAI KAKITANGAN SOKONGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG, BALING, KEDAH TAHUN 2009 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA Abdul Muhid bin Saiya Abdul Raffar bin Ismail M.Amin Suhkri b Abdul Malek Maziah bt Mohamad Mazlan bin Yusoff Noraini bt Ya Roslina bt Abdullah Shaliza bt Berahim Noorifzanlilwana bt Sahat Mohd Zairul Fitri bin Ahmad NO.KAD PENGENALAN 550428-06-5339 580101-06-6249 861106-33-5867 730415-06-5149 710417-03-5345 680317-03-5060 690128-06-5120 710902-06-5310 850901-06-5532 850412-03-5455

Jadual 3: Senarai Nama Kakitangan Sokongan Sekolah Menengah Kebangsaan Siong, Baling, Kedah.

1.9 SEJARAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIONG Nama asal sekolah ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Siong, yang terletak kirakira 15km dari pekan Baling. Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1968 dengan menumpang di Sekolah Kebangsaan Siong. Pada masa ditubuhkan hanya empat kelas sahaja iaitu dua kelas tingkatan satu dan dua kelas tingkatan dua. Bilangan guru pada masa itu berjumlah enam orang sahaja termasuk Tuan Pengetua Pada tahun berikutnya, sekolah ini telah menumpang di Sekolah Kebangsaan Bandar kerana menampung bilangan pelajar yang semakin bertambah. Kerja-kerja untuk membina bangunan sekolah ini telah dimulakan pada tahun 1975 telah dapat digunakan sepenuhnya pada pertengahan tahun 1976. Kini sekolah ini terdiri daripada 6 blok bangunan yang tersergam indah disampig blok bangunan asrama yang mampu menempatkan pelajar. Sekolah ini telah digredkan sebagai Gred A kawasn luar bandar pada tahun 1991 tetapi pada tahun 1998 sekolah ini telah digredkan semula menjadi gred B disebabkan bilangan pelajar yang sudah merosot. Walau bagaimanapun pada tahun 2002 sekolah ini

tekah digredkan semula dengan gred A. Terdapat juga sebuah kelas Pendidikan Khas yang bermula pada tahun 1998.Jumlah tenaga pengajarnya ialah seramai 5 orang sementara jumlah pelajarnya ialah 25 orang iaitu 13 orang pelajar lelaki dan 12 orang pelajar perempuan diselia oleh seorang pembantu. Pengurusan murid pada masa ini tedapat seramai 92 orang tenaga pengajar dan 1384 pelajar dan 10 orang kakitangan bukan guru. Terdapat 25 kelas sesi pagi dan 14 kelas pada sesi petang.

1.10 TAKWIM SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18 mempunyai perancangan yang teliti, teratur serta bersistematik. Berikut adalah Takwim Sekolah menengah Kebangsaan jengka 18 untuk tahun 2009 yang telah dirangka oleh pihak pengurusan sekolah. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JENGKA 18 2009 YEAR PLANNING CHART
FEBRUARI 2Latihan olahraga: ISNIN Semus rumah 3KEJOHANAN SELASA MERENTAS DESA MSSM MARAN 4Latihan RABU olahraga:semua rumah sukan KHAMI 5Latihan S 1 olahraga:semua rumah sukan 2 Mesyuarat guru 6KEJOHANAN JUMAAT kali pertama BOLA JARING MSSD MARAN KEJOHANAN BADMINTON MSSD MARAN SABTU 3 pendaftaran 7 pelajar ting 2,3,4,5 JANUARI MAC 2 3 Taklimat kerja kursus 4 Ujian penilaian 1 5 6 Ujian penilaian 1 1 Mesyuarat badan disiplin 2/2009 2 3 APRIL MEI 1 2 3 4 1 CUTI HARI 5 PEKERJA JUN

7 Mesyuarat 4Program anti 2 kurikulum /PKKP dadah peringkat

2/ 2009 AHAD ISNIN SELASA 4 5 8 8 9 Mesy koku ke 3 9 AJK kejohanan olahraga 6Mesyuarat 10 latihan olahraga 10 kurikulum /PKKP / semua rumah sukan 2009 7

dadah peringkat sekolah 5 3 6 4 7 ETeMS Day 5

7 8 9Mesyuarat pekerja &kakitangan 4/2009 10 Mesyuarat kurikulum/PKKP 3/2009 11 12 13 14 15 16 17 Kemahiran belajar tingkatan 1-fasa 2 18 19kemahirab belajar ting

RABU

11 latihan olahraga 11Aktiviti semua rumah sukan kokurikulum:unit beruniform 1 KHAMIS 8 Mesyuarat agung 12KEJOHANAN 12 rumah sukan SEPAK TAKRAW JUMAAT 9Mesyuarat agung 13 13 unit beruniform SABTU 10 14 14 AHAD 11 15 15 ISNIN 12 16 Latihan 16 olahraga :semua rumah SELASA 13Taklimat disiplin 17 Latihan 17 pelajar olahraga :semua rumah RABU 14 18PRA SUKAN 18 KHAMIS 15Mesyuarat 19 persatuan akademik JUMAAT 16Mesyuarat agung 20 kelab sukan 19 20

8Aktiviti koku:unit beruniform 4 9 10 11 12 13 14 15Aktiviti kokurikulum:unit beruniform 5 16 17

6 7 HARI HOL 8 9 10 11 Peperiksaan pertengahan tahun/p2 12 Peperiksaan pertengahan tahun/p2 13 peperiksaan pertengahan tahun/p2 14 Peperiksaan pertengahan tahun/p2 15 Peperiksaan pertengahan

2-

SABTU

17

21SUKAN TAHUNAN SEKOLAH 22 23

21

18

AHAD ISNIN SELASA RABU

18 19Mesyuarat koperasi sekolah 20 Latihan merentas desa

22 23Mesyuarat panitia 24 Kejohanan 24 olahraga MSSM Maran 21 Latihan 25Kejohanan 25 Aktiviti merentas desa olahraga MSSM koku:unit Maran beruniform 2

19 20 21 22

tahun/p2 16 SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH 17 18 19 20

fasa 2 20

21 22 23 mesyuarat badan disiplin 4/2009 24

KHAMIS

22 PEMILIHAN 26 CATUR DAERAH Kejohanan MARAN olahragaMSSM Maran JUMAAT 23 27 PERTANDINGAN Kejohananolahraga MERENTAS DESA MSSM Maran PERINGKAT SEKOLAH SABTU 24 28

26 Minat 23 &kerjaya tingkatan 5 27 24

21

25

22

26

28 LADAP

AHAD ISNIN SELASA

25 26TAHUN CINA 27TAHUN CINA

1 BARU 25 UBB1/Ujian Bln 1 BARU 26

29 30 31

25 Mesyuarat 23 pekerja & Kakitangan 3/2009 26 24 27 25 28 Minggu PLBS 26

27

28 29 30 Mesyuarat pengurusan

6/2009 RABU 28 Mesy koku ke 2 27 AJK kejohan olah raga KHAMIS 29Latiahn 28 olahraga:Semua rumah JUMAAT 30Pelancaran program nilam 2009 SABTU 31 AHAD 1 29 Aktiviti 27 kokurikulum:Unit beruniform 6 30 28 29 30 31 2 JULAI SABTU OGOS 1-perkhemahan koku -Hari koku peringkat sekolah -Pertandingan piala Hajjah Halijah SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 1

AHAD ISNIN SELASA

RABU

2-Perkhemahan kokurikulum 3 4-Peperiksaan percubaan PMR -Mesyuarat pekerja&kakitangan 6/2008 1 Mesyuarat 5Peperiksaan percubaan pekerja PMR &kakitangan 5/2009

2 1Mesyuarat pengurusan 8/2008 2 Peperiksaan percubaan spm 3 3 PEPERIKSAAN 4 AKHIR TAHUN 2009 4 PEPERIKSAAN 5 AKHIR TAHUN 2009

KHAMIS

2 titiancara 6Peperiksaan PMR PMR 7Peperiksaan PMR 8 9 10

percubaan 3 Mesyuarat 1 pengurusan 8/2008 percubaan 4Mesyuarat pekerja&kakitanga n 7/2009 5 6 7peperiksaan percubaan spm 8 9 2 3 LADAP 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JUMAAT 3 SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS 4 5 6

5 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 6 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 7MAJLIS TITISAN ILMU 8 9 10 11

6 7 8 9 Mesy Rncng 08 10 11 12

7 Titiancara 11pameran kerjaya SPM 8Titiancara 12 SPM 9 13

JUMAAT 10 SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS 11 12 13 14 15 16

10 peperiksaan percubaan spm 14 11 peperiksaan percubaan spm 15pelancaran sambutan 12 peperiksaan bulan kemerdekaan percubaan spm 16 13 17 18 19 20 21 14 15peperiksaan percubaan spm 16peperiksaan percubaan spm 17 18

12PEPERIKSAAN 13 SPM BERMULA 13mesyuarat 14 pengurusan 9/2008 14 15 15CUTI TAHUN 16CUTI TAHUN 17CUTI TAHUN 18 CUTI TAHUN 19CUTI TAHUN 20CUTI AKHIR 16 AKHIR 17 AKHIR 18 AKHIR 19 AKHIR 20 HARI RAYA AKHIR 21 AIDIL

JUMAAT 17

SABTU AHAD ISNIN SELASA

18 19 20 21

22 23 24

19 20 21

17 18 19

RABU KHAMIS

22 23

JUMAAT 24 SABTU 25

AHAD ISNIN SELASA RABU

26

25 program 22Mesyuarat badan 20 pengukuhan/kecemerlanga disiplin7/2009 PEPERIKSAAN n PMR AKHIR TAHUN 2009 26 Mesyuarat koku 5/2009 23 21PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 27 24 22 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 28Sambutan hari 25 23PEPERIKSAAN kemerdekaan AKHIR TAHUN 2009 29 26 24CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG 30 27 25 HARI 28 29 30 26 27 28 PEPERIKSAAN

TAHUN 21 CUTI AKHIR TAHUN 22 CUTI AKHIR TAHUN 23 CUTI AKHIR TAHUN 24 CUTI AKHIR TAHUN 25 CUTI AKHIR TAHUN

ADHA 22 23 24 25 KRISMAS 26

26 CUTI AKHIR 27 Mesy TAHUN Guru 08 27 CUTI AKHIR 28 TAHUN 28 CUTI AKHIR 29 TAHUN 29 CUTI AKHIR 30 Sedia HTAHUN Count 30 CUTI AKHIR 31 GtngTAHUN Royong 1 Daftar 1 & Pra 28 2 Sese 2008 Mula

27ujian 31CUTI penilaian 3 KEMERDEKAAN 28 ujian penilaian 3 29 ujian penilaian 3

KHAMIS

30 Mesyuarat badan disiplin 5/2008 JUMAAT 31 BIL HARI 17 20

AKHIR TAHUN 2009 29PEPERIKSAAN 29 AKHIR TAHUN 2009 30PEPERIKSAAN 30 AKHIR TAHUN 2009 31

10

Jumlah : 198 hari

JUM. HARI SEK : 198 HARI

JUM. MINGGU SEK : 42 HARI

CUTI PENGGAL : 76 HARI

CUTI AM : 21 HARI

2.1 MELAPOR MAKLUMAT Sekolah Menegah Kebangsaan Jengka 18, terletak di dalam daerah Temerloh. Sekolah ini termasuk di dala pinggir bandar r dan bergred A serta boleh dianggap sekolah yang cemerlang mengikut pencapaiannya di dalam Ujian Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Oleh sebab itu, sekolah ini juga menjadi antara sekolah pilihan utama ibu bapa di sekitar daerah Temerloh. S.M.K Jengka 18 juga memiliki sebuah blok bangunan pentadbiran setinggi 3 tingkat. Ia terdiri daripada 1 bilik guru, sebuah pejabat, sebuah perpustakaan, bilik rawatan, makmal sains, bilik kemahiran hidup1 bilik gerakan, 1 bilik gerakan PMR dan SPM, 1 bilik pengawas, 1 bilik bimbingan dan kaunseling, 1 bilik BBM, 1 bilik soalan dan 3 buah tandas di setiap aras. Sekolah ini juga mempunyai jumlah kakitangan yang mencukupi. Setiap kakitangan menjalankan peranan dan tugas dengan penuh tanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran sekolah. Ini sebagai usaha menghasilkan sebuah pentadbiran yang cekap dan berorganisasi. Tidak ketinggalan guru-guru yang turut sama bertungkuslumus mengajar di samping tugasan lain seperti memberi motivasi dan dorongan untuk mencapai target sekolah bagi meningkatkan prestasi pembelajaran murid-murid. Berikut adalah senarai nama guru kelas bagi Sekolah Menengah Kebangsan Jengka 18 bagi tahun 2009:

TINGKATAN 1 1 Shafie 1 Maliki 1 Hambali : Pn.Noraidah bt Md Ali : Cik Nohasimah : En.Rohaidi bin Mohd Yusof TINGKATAN 2 2 Sahafie 2 Maliki 2 Hambali 3 Shafie 3 Maliki 3 Hambali 3 Hanafi :Pn. Haryati bt Zakaria : En. Sallehudin bin mat Rasad : Cik Norashikeen bt Hashim TINGKATAN 3 : Pn.Wan Lili Rahayu bt Wan Ismail : En. Nuhisan bin Ismail : En. Murdani bin Abdul Rahman : En. Mohamad Yusof bin Mohamad

TINGKATAN 4 4 Ibnu Sina :Pn.Noraidah bt Napiah 4 Ibnu Khaldun : Pn. Rasidah bt Bakar 4 Al-Khawarizmi: En. Abdul Rahman bin Ibrahim 4 Al-Razi : En. Mohamad Hafiz bin Abdul Aziz TINGKATAN 5 5 Ibnu Sina : Cik Norazlina bt Kamaruddin 5 Ibnu Khaldun : Pn. Hajah Fatimah Zahara bt Ahmad 5 Al-Khawarizmi: Pn. Mastura 5 Al-Razi 5 Al-Farabi : Cik Norazlina bt Kamaruddin :Pn. Mariani bt Tumin

Organisasi dan pengurusan Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18 diketuai oleh seorang Pengetua iaitu Cik Hajah Saimah bt Haji Hassan dengan dibantu oleh tiga orang guru penolong kanan (GPK) iaitu guru penolong kanan 1, guru penolong kanan HEM dan guru penolong kanan Kokurikulum. Berikut ialah nama guru besar dan penolong-penolong kanan yang memainkan peranan penting di sekolah:

PENGETUA Cik Hajah Saimah bt Haji Hassan GPK 1 Tuan Haji Md Ali bin Ahmad GPK HEM uan Haji Mohd Rozi bin Haji Mat Sani GPK KOKURIKULUM En. Othman bin Manap K/B Bahasa :Pn. Norafidah bt Osman

K/B Sains sosialUstaz Abdul Rahman bin Ahmad K/B sains/&mat:Puan Robiah bt Ali

2.2 STRUKTUR ORGANISASI INDUK SEKOLAH

PENGERUSI:PENGETUA CIK HAJAH SAIMAH BT HAJI HASSAN

TIMBALAN PENGERUSI:GPK PENTADBIRAN TUAN HAJI MD ALI BIN AHMAD

PENYELARAS PSS: KB BHS:PN.NORAFIDAH BT OSMAN UTAMA (PENGURUSA P&P) J/KUASA PSS DAN MEDIA PN.NAZURA BT KAMARUDIN

NAIB PENGERUSI:KB KEM. EN.ABDUL RAHMAN BIN AHMAD

SOKONGAN KURIKULUM

S/U KURIKULUM PN.FARIDZAH BT AHMAD

J/KUASA PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN KURIKULUM GPK1 Semua ketua bidang s/u kurikulum semua ketua panatia

J/KJADUALWAKU EN.YUSRIE FAIZE

J/KUASA PENILAIAN DAN PETAKSIRAN SEKOLAH CIK FAZILAH ABDULAH (K) EN SADUN BIN SELAM (PMR) En.sani bin ahmad (spm)

KB BAHASA PN.NORAFIDAH BT.OSMAN

KB.TEKNIK&VOKASIONAL

KB SAINS &MATH PN.ROBIAH ALI

KB KEMANUSIAAN EN.ABD.RAHMAN B.AHMAD

KETUA-KETUA PANATIA MATA PELAJARAN

KETUA PANATIA

BAHASA MELAYU PN.GHAZANI A.HAMAT

KEMAHIRAN HIDUP EN.MOHD ZAKARIA

MATEMATIK PN.RASIDAH BT BAKAR

GEOGRAFI EN SALLEHUDIN SEJARAH PN.MARIANI TUMIN

BAHASA INGGERIS EN.AHMAD SAFARI

PERDAGANGAN PN.SH.AZLINA SY KARIM

SAINS TERAS PN.RASIDAH BT BAKAR

MPV

SAINS TULEN EN.JOHAN BIN KAUS

PENDIDIKAN ISLAM PN.FATIMAH AL-ZAHRA

2.3 STRUKTUR ORGANISASI MENGIKUT BIDANG CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SMK JENGKA 18
PENGERUSI Cik. Hjh. Saimah bt hj Hassan (Pengetua) PENYELARAS En. Mohd Zakaria SETIAUSAHA Pn. Rosnawati Rasihd AHLI-AHLI:

PENYELARAS TING.1 PN. SITI HAJAR

PENYELARAS TING.3 EN.ZUKI

PENYELARAS TING.5 EN.NIK TAJUDDIN

PENYELARAS TING.2 PN. AZIRA

PENYELARAS TING.4 PN. NARIMAH

2.4 PERANAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI SETIAP KOMPONEN

JAWATANKUASA PENTADBIRAN/KHAS
PENGETUA

PEN. KANAN HEM

PEN. KANAN PENTADBIRAN

PEN. KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA PPS

JK PROGRAM JUARA

JK SKPM

JK STAF SOKONGAN

JK AUADIT DALAMAN

JK SIASAH

JK BILIK GURU

JK PEMBANGUNAN FIZIKAL

JK KEWANGAN DAN STOK JK DATA & MAKLUMAT JK BILIK GERAKAN JK PROG. MEMPERKASAKAN SEKOLAH

JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT KURIKULUM 2009 SMK JENGKA 18, BANDAR JENGKA, PAHANG

JK KEROHANIAN

PENGETUA

NAIB PENGERUSI 1 PEN. KANAN HEM

TIMBALAN PENGERUSI PEN. KANAN PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 PEN. KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA KURIKULUM

JK UPSR

JK PRA SEKOLAH JK SAL

JK PANITIA PELAJARAN
JK

JK PENDIDIKAN PEMULIHAN CELIK 3M JK PENDIDIKAN KHAS

JK PLBS

PENJADUALAN

JK PUSAT SUMBER

JK PPSMI (E-TEMS)

JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID 2009 PENILAIAN DALAMAN SMK JENGKA 18 BANDAR JENGKA, PAHANG
PENGETUA

JK PROGRAM TRANSISI

JK PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER

JK PEPERIKSAAN DAN

PEN. KANAN HEM

SETIAUSAHA HEM

JK RMTS

JK KANTIN

JK BADAN DISIPLIN & PENGAWAS JK SMM

JK KEDAI SEKOLAH JK KECERIAAN

JK SPBT

JK SKIM GALAKAN MENABUNG JK ALBUM SEKOLAH

JK KESIHATAN DAN KEBAJIKAN MURID

JK TAKMIR MUSALLA

JK BIMBINGAN & KAUNSELING

JK PROGRAM SEKOLAH SELAMAT

JK PENDAFTARAN

JK BANTUAN MURID MISKIN

JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT KOKURIKULUM 2009 SEK.MEN. KEB JENGKA 18, BANDAR JENGKA , PAHANG

PENGERUSI CIK HAJAH SAIMAH BT HAJI HASSAN

NAIB PENGERUSI 1 TUAN. HAJI MD BIN AHMAD ALI

TIMBALAN PENGERUSI EN.OTHMAN BIN ABD MANAF

NAIB PENGERUSI 2 TUAN HAJI MOHD ROZI BIN HAJI MAT SANI SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH CIK NORASHIKEEN BT HASHIM EN.YUSRIE FAIZE ABD GHANI

SETIAUSAHA KOKURIKULUM PN.FARIDAH BT SEMAN

SUKAN DAN PERMAINAN


PN.FARIDAH SEMAN

PN.GHAZANI BT AWANG HAMAT

KELAB DAN PERSATUAN

UNIT BERUNIFORM
EN.SADUN BIN SELAM

2.4 PERANAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP KOMPONEN PENGETUA Bidang Tugas Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan dan RRPPS. 1) buku pelajar. Menentukan polisi-polisi mengenai penilaian dan peperiksaan dilaksanakan. Data-data analisis peperiksaan digunakan untuk perancangan dan tindakan susulan. Menyelia dan mencerap proses P & P. Memastikan Buku Rekod Mengajar Guru, Buku Kemajuan PelajarBuku Profil, Buku Kedatangan Murid dan Buku Kegiatan Kokurikulum dari semasa ke semasa. Mengajar sebilangan waktu. Menentukan dasar tugas pengajaran guru bagi penyediaan waktu. Menentukan keberkesanan penggunaan PSS. Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah. Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar. Mengajar sebilangan waktu mengikut pekeliling 3/ 67 1982 (pindaan) Pengurus Kurikulum Kerja Ikhtisas Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolah selaras dengan polisi kementerian pendidikan. Menentukan sasaran sekolah, merancang peningkatan pengajaran dan pembelajaran. Memastikan guru mengajar berpandukan Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran mengikut peruntukan waktu yang ditetapkan. Menentukan kualiti dan kuantiti kerja pelajar serta pemeriksaan

Senarai Tugas

2) 3) -

Memastikan panitia mata pelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan dengan berkesan. Menentukan polisi untuk aktiviti kokurikulum. Pembangunan Diri Pelajar Memastikan perlaksanaan program pembangunan diri pelajar seperti Kemahiran Mengurus Diri, Kemahiran Belajar dan Motivasi. Menentukan polisi-polisi mengenai perlaksanaan disiplin sekolah. Pengurusan dan Pembangunan i. Pelajar Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaran pelajar. Menyemak Buku Jadual Kedatangan Pelajar. Menentukan proses pemberian biasiswa dan bantuan-bantuan lain kepada pelajar dijalankan dengan adil dan mengikut prosedur yang ditentukan. Memastikan Skim Pinjaman Buku Teks dilaksanakan dengan adil dan baik. Memastikan polisi peperiksaan awam dilaksanakan mengikut peraturan. Menandatangani program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna. Bertanggungjawab di atas penggantungan dan pmbuangan pelajar. Mengambil langkah-langkah menjaga keselamatan pelajar semasa berada di sekolah. Memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berfungsi dengan baik. ii. Pengurusan Personel Menentukan proses pendaftaran, perlantikan, pengesahan dalam jawatan, penempatan ke jawatan berpencen dan jenis cuti guru serta staf sokongan dilaksanakan.

Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari semasa ke semasa mengenai sasaran dan mutu kerja. Menentukan tugasan dan bidang kerja (deployment of staff) dan menjalankan penyeliaan sepanjang tahun. Memastikan guru memiliki permit mengajar/Buku Biru (Pendaftaran Guru). Mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai yang melanggar Arahan Perkhidmatan di bawah bidang kuasanya.

Menjaga kebajikan pegawai. iii. Kewangan

Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan. Mengawal dan menyemak pemberian perkapita, gaji guru dan staf sokongan, rekod akaun, laporan penyata kewangan dan punca-punca kewangan SUWA dan KERAJAAN.

4) -

Memastikan penyediaan penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan dokumen-dokumen sokongan serta membuat tindakan susulan ke atasnya. Mengawal stok dan harta benda sekolah. Mengawal perbelanjaan yang diperlukan oleh setiap bahagian. iv. Kemudahan Fizikal Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan persekitaran sekolah berada dalam keadaan baik. Mempertingkatkan keceriaan sekolah. Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa berada dalam keadaan baik. Memastikan perabot sentiasa berada di dalam keadaan baik. Mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan harta benda sekolah. Pembangunan Organisasi dan Diri Merancang dan menyelia perkembangan staf seperti kursus dalaman. menggalakkan percambahan fikiran, perkongsian maklumat, budaya ilmu serta memberi peluang kepada guru memperkembangkan potensi diri. Mengawal Learning Experience berdasarkan pemerhatian, data dan seliaan serta menggunakan maklumat yang diperolehi untuk pembangunan Learning Experience palajar.

5) -

Merancangkan kursus kesedaran dan penyungguhan kendidi guru. Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktiviti komuniti. Pembangunan Kendiri mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.

Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurus sekolah (R&D). Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan dengan ikhtisas dan pengurusan. Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. Menjadi penasihat PIBG dan Pengerusi Majlis Permuafakatan Sekolah. Menghadiri kursus, seminar dan sebagainya yang dianjurkan oleh Kementerian/Jabatan dan Agensi-agensi Luar. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan Profesion Keguruan.

GPK 1 Bidang Tugas 1) Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiranm hubungan masyarakat dan keselamatan. Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang. Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Kurikulum Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan lain-lain. Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran. Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih, guru yang baru mengajar dan guru sandarantidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka.

Senarai Tugas

Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan. Membantu merancang dan menyelaras hal-hal berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan. Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan. Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan.

2) 3) 4) -

Membantu di dalam pemilihan buku teks, bahan Pusat Sumber dan buku bacaan. Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti. Pengurusan Membantu menentukan beban tugas guru dan staf sokongan sekolah. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru serta staf sokongan. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/maklumat. Membantu merancang takwim sekolah. Membantu m,enyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan. Membantu menyelia anggaran belanjawan tahunan sekolah. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan. Menyelaras semua jenis kutipan yuran. Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah. Menjadi penandatangan kedua-dua cek sekolah. Menjaga dan menyemak stok/inventori peralatan sekolah. Pembangunan Diri Pelajar Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah; keceriaan/keindahan dan kebersihan sekolah. Merancang langkah-langkah keselamatan mencegah kebakaran. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar. Pembangunan Organisasi Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/ masyarakat.

5) -

Mengadakan kursus/latihan untuk personel. Pembangunan Kendiri Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan.memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan.

GPK HEM Bidang Tugas Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan. Mengajar sebilangan waktu mengenai arahan Pengetua. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal kaunseling, keselamatan dan kebajikan murid, buku teks,biasiswa,penerbitan dan percetakan, perayaan sekolah, koperasi sekolah, kantin sekolah serta penyeliaan asrama (jika ada). 1) Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Pembangunan Diri Pelajar i. Disiplin Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni. Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan. Menjadi guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salahlaku. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan pelajar.

Senarai Tugas

Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/penjaga. ii. Bimbingan dan Kaunseling

Merancang dan menyelaras perlaksanaan program Bimbingan dan Kaunseling bersama-sama dengan guru Bimbingan dan Kaunseling. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling pelajar serta menyediakan laporan yang diperlukan. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar. Merancang dan melaksanakan program dan orientasi bagi pelajar-pelajar baru. iii. Program Perlindungan Pelajar Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah dan program lain di peringkat sekolah. Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan. iv. Kesihatan

Mengurus kemudahan rawatan pelajar. Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna. Menguruskan kad 001/002, Kad Tenaga Asas dan lain-lain. Menyelaras penyeliaan kantin sekolah. Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar. v. Skim Pinjaman Buku Teks Menyelaras pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku teks. Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan bilik buku SPBT. Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim pinjaman buku teks. vi. Biasiswa dan Bantuan

Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. Mengemaskini rekod biasiswa dan bantuan. Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa pelajar. 2) Pengurusan Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran pelajar. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar.

3) -

Menguruskan pertukaran pelajar. Menyemak buku kedatangan harian pelajar sidang pagi. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. Menyemak buku/kad kemajuan pelajar/kad 001. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. Membantu merancang takwim sekolah. Kokurikulum i. Sukan dan Permainan Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah. ii. Kelab/Persatuan Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik. iii. Unit Beruniform

4)

Merancang strategi penglibatan pelajar dalam kegiatan unit beruniform sekolah. Pembangunan Organisasi

Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/ masyarakat. Mengadakan kursus/latihan untuk personel. 5) (R&D). Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukan. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. Pembangunan Kendiri (Seil-Development) Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. Menghadiri kursus,seminar dan bengkel. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah

GPK KOKURIKULUM Bidang Tugas Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Bertanggungjawab kepada pengetua dalam semua aktiviti, kokurikulum iaitu sukan/permainan, kelab/persatuan dan unit beruniform. Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang. Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Senarai Tugas 1) Kokurikulum i. Sukan dan Permainan Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. Membantu, merancang takwim sukan dan permainan sekolah. Mengurus pemilihan peserta sukan untk elit bagi mewakili sekolah. Mengawal dan menilai setiap kegiatan sukan dan permainan supaya mencapai matlamatnya. ii. Kelab/Persatuan Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab bercorak akademik. Memastikan pelaksanaan program kelab/persatuan berjalan mengikut jadual. iii. Unit Beruniform Merancang strategi penglibatan unit beruniform sekolah. Menyelaras pelaksanaan kegiatan unit beruniform sekolah. Memastikan pelaksanaan program unit beruniform berjalan mengikut jadual. 2) Pengurusan

3) 4) 5) -

Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum. Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum. Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah diambil. Membantu dan mengurus segala penerbitan majalah/artikel sekolah. Menyelaras pembahagian pelajar dalam kumpulan/rumah dalam meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah. Menguruskan dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum. Memastikan rekod-rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik. Mengenalpasti guru/pelajar yang berpotensi untuk maju dan mengadakan program khas untuk mereka. Pembangunan Diri Membantu merancang program pembangunan diri pelajar seperti perkhemahan tahunan, Hari kKokurikulum, Hari Kantin dan lain-lain. Pembangunan Organisasi Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/ masyarakat. Mengadakan kursus/latihan untuk personel. Pembangunan Kendiri Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukan. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan.

GARIS PANDUAN AM PENTADBIRAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU 1. Kehadiran ke Sekolah (Bertugas) : Semua guru dikehendaki sampai ke sekolah selewat-lewatnya 15 minit sebelum waktu rasmi bermula. Waktu persekolahan bermula 7.40 pagi dan balik 2.00 petang (Isnin, selasa, Rabu, Khamis) serta 12.00 Tengahari (Jumaat). Namun terdapat masa dan guru tertentu yang pulang pada pukul 2.40 petang Hari rabu merupakan hari aktiviti kokurikulum, maka waktu balik ialah pada pukul 4.00 petang Sebaik sampai, tuan/puan hendaklah mencatat waktu kehadiran dan menandatanganinya di buku kehadiran serta punch kad masing-masing Guru yang lewat hadir hendaklah berjumpa dengan pengetua dan maklumkan sebab kelewatan 2. Tidak hadir bekerja 2.1 Jika pegawai tidak dapat hadir untuk menjalankan tugas sila beritahu pengetua melalui kaedah berikut: Memaklumkan tarikh ketidakhadiran, sama ada atas persendirian atau arahan rasmi dari pihak yang diluluskan, dikehendaki terlebih dahulu memaklumkan dan mencatat dalam buku kehadiran guru Ketidakharian secara tergempar atau cuti sakit hendaklah dimaklumkan dengan segera pada hari berkenaan dengan cara yang paling sesuai 2.2 Jika pegawai tidak hadir bekerja bukan kerana cuti sakit atau bukan arahan rasmi dari pihak yang diluluskan, dikehendaki meminta cuti dan menyempurnakan borang cuti 2.3 Borang permohonan cuti hendaklah di isi sebelum tarikh cuti diambil, kecuali sebab tergempar dimana borang permohonan cuti boleh diuruskan pada hari pertama bertugas

2.4 Jika pegawai uzur dan mendapat sijil cuti sakit, tuan/puan hendaklah menyerahkan sijil tersebut ke pejabat sekolah pada hari pertama bertugas semula dan disahkan oleh pengetua untuk tindakan selanjutnya 2.5 Sakit dan mendapat khidmat rawatan swasta, sijil cuti sakit tidak lebih 15 hari setahun 2.6 Kakitangan yang mendapat cuti sakit telah disyaratkan mesti berada di hospital atau rimah pegawai mengikut perintah am c hal 17 (c) kecuali diarahkan oleh pegawai perubatan sebaliknya 3. Meninggalkan sekolah dalam waktu bekerja 3.1 Jika pegawai hendak meninggalkan sekolah dalam waktu persekolahan sama ada dalam tempoh atau tidak akan kembali semula pada hari berkenaan, dikehendaki mendapatkan kebenaran pengetua sebelum berbuat demikian. Kebenaraan akan diberi atas sebab yang SANGAT MUSTAHAK dan TIDAK DAPAT DIELAKKAN 3.2 Seseorang pegawai yang diberikan kebenaran keluar dari kawasan sekolah hendaklah menyempurnakan makumat buku rekod keluar dalam waktu bekerja di pejabat sekolah dan ditangani oleh pegawai yang membenarkannya 4. Kehadiran ke kelas 4.1 Semua pegawai MESTI mematuhi jadual P&P yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan hendaklah mencatat nama pelajar yang tidak masuk ke kelas serta menandatangan buku Kawalan Pelajar yang dibawa oleh ketua kelas 4.2 Pegawai TIDAK DIBENARKAN melepaskan pelajar keluar dari kelas lebih awal daripada berbunyi loceng berakhirnya waktu berkenaan 4.3 Pegawai TIDAK DIBENARKAN meninggalkan kelas dalam Tempoh P&P walaupun pelajar diberikan tugas 4.4 Pegawai hendaklah memeaksimumkan penggunaan masa P&P yang diperuntukkan, setiap pegawai hendaklah melibatka diri dengan pelajar Mereka sehingga tamat waktu P&P

5.Buku rekod mengajar 5.1 Merupakan dokumen rasmi pegawai pendidikan,pegawai hendaklah mengemaskini segala maklumat yang diperlukan 5.2 Hendaklah dibawa sewaktu P&P berjalan 5.3 Buku rekod yang telah lengkaptermasuk hari isnin minggu berikutnya hendaklah dihantar untuk semakan pengetua pada hari jumaat dan hari sebelumnya sekiranya hari jumaat merupakan Hari Kelepasan Am 5.4 Rancangan harian perlu dikemaskini dan ditulis sehari sebelum P&P 5.5 Format penulisan berdasarkan kaedah yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 5.6 Setiap guru akan bercuti, kursus dan menjalankan aktiviti luar, hendaklah melengkapkan buku rekod dan menyerahkan kepada Pengetua sebelum meninggalkan sekolah. Ini bagi memeudahkan guru ganti menjalankan program yang telah dirancang 5.7 Semua Rancangan Pelajaran dan sukatan Pelajaran hendaklah ditampal sebelum 2 Januari 2009 6.Jadual kedatangan kelas 6.1 Jadual kedatangan kelas adalah menjadi tanggungjawab guru kelas dan hendaklah dkemaskini setiap masa. Pelajar TIDAK DIBENARKAN menguruskan jadual Kedatangan Kelas 6.2 Kedatangan harian pelajar hendaklah ditandakan pada hari berkenaan semasa perhimpuanan waktu pagi (sebelum P&P) 6.3 Guru bertugan Mingguan bertanggungjawab menanda jadual kedatangan kelas bagi guru kelas yang tidak hadir pada hari berkenaan 6.4 Semua maklumat dalam jadual kedatangan hendaklah disempurnakan sebelum 11 Januari 2009 6.5 Hari terakhir persekolahan pada setiap bulan merupakan tarikh terakhir guru menutup dan mngira data-data yang berkaitan seperti diarahkan

6.6 Semua maklumat berkaiatan kutipan yuran tidak termasuk derma PIBG hendaklah direkodkan apabila kutipan dibuat dan resit hendaklah dikeluarkan 6.7 Jadual kedatangan kelas hendaklah disimpan DIPEJABAT SEKOLAH pada SETIAP MASA bagi memudahkan proses semakan dan mendapatkan maklumat bagi urusan pentadbiran dan disiplin 7. Perhimpunan mingguan 7.1 Ditetapkan pada hari isnin setiap minggu 7.2 Merupakan majlis rasmi sekolah danWAJIB dihadiri oleh semua guru dan pelajar. Oleh itu semua orang wajar menghormati majlis ini 7.3 Guru bertugas Mingguan bertanggungjawab sepenuhnya menguruskan perjalanan majlis tersebut seperti maklumat, arahan, teguran, lagu-lagau rasmi dan merekodkan semua maklumat yang diberikan kepada pelajar dalam Buku Laporab Guru Bertugas Mingguan 8.Perhimpuanan Harian 8.1 Dijalankan pada setiap pagi hari persekolaahn, secara ringkasnya bermula 7.25 dan tidak melebihi 10 minit 8.2 Semua guru dan pelajar wajib hadir ke perhimpunan harian untuk mendapatkan maklumat dan pesanan mengenai: HARI SELASA RABU KHAMIS JUMAAT MAKLUMAT Hal Ehwal kaunseling &disiplin Hal Ehwal kokurikulum Hari bahasa inggeris Tazkirah dan Usrah

8.3 Semasa perhimpunan pagi, kedatangan pelajar akan diambil. Manakala taklimat ringkas Pengetua dan GPK akan diberikan bila perlu

9. Hubungan guru dan pelajar

9.1 Semua guru hendaklah menjalinkan hubungan yang mesra dengan murid berdasarkan kemampuan dan kebolehan secara adil 9.2 Semua guru adalah pembimbing sebarang masalah anak didik dan hendaklah bersungguh-sungguh menyelesaikannya 9.3 Guru hendaklah menggunakan kesempatan yang ada untuk membina dan menyedarkan anak didik tentang tanggungjawab mereka. Merangsang murid menggunakan masa dengan afektif, mendarong mereka menggunkan minda dalam segala tindakan dan membimbing mereka dalam semua perkara yang berfaedah 9.4 Mengelakkan wujudnya sebarang bentuk diskriminasi terhadap pelajar atas sebab keturunan, jantian, status dan setaraf SES 10. Hubungan guru-kakitangan pekerja 10.1 Guru/pekerja hendaklah mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan kondusif serta saling membantu untuk mencapai kecemerlngan dan kajayaan sekolah 10.2 Semua Guru- kakitangan- pekerja mestilah menjalinkan ukhuwah yang erat sebagai sebuah keluarga 10.3 Semua program yang dilaksanakan oleh pihak sekolah semua gurukakitangan pekerja hendaklah secara bersama melibatkan diri dengan nilai-nilai kekeluargaan demi mewujudkan masyarakat penyanyang 11. Kegiatan kokurikulum 11.1 Merupakan kegiatan wajib, semua guru DIWAJIBKAN bertugas dengan peruntukan 12.2 Semua arahan yang dikeluarkan oleh unit kokurikulum kementerian pelajaran Malaysia hendaklah dipatuhi 11.3 Guru hendaklah merekodkan buku rekod kehadiran pelajar dan membuat penilaian terhadap pelajar setelah selesai aktiviti kokurikulum

12. Maklumat diri guru

12.1 Semua maklumat diri hendaklah dikemaskini 12.2 Menjadi tanggungjawab pegawai untuk mengetahui dan boleh memberi Maklumat pada bila-bila masa dengan tepat dan betul mengenai perjawatan 13.Hukum salahlaku pelajar 13.1 Rujuk kepada Perkeliling Iktisas bil 8/83 bertarikh 7 november 1983, pekeliling disiplin 1998 dan buku panduan disiplin 13.2 Segala kesalahan disiplin yang serius hendaklah dirujuk kepada unit disiplin sekolah 13.3 Semua hukuman ke atas murid mesti direkodkan dan memaklumkan kepada guru penolong HEM. Bagi hukuman rotan, saksi guru hendaklah disediakan 13.4 Guru dilarang bertindak bersendirian dan menghukum mengikut perasaan. Hukuman yang dikenakan hendaklah bersifat mendidik dan menginsafkan pelajar di tas kesalahan tersebut 13.5 Sekiranya terdapat penjaga yang datang keranan tidak berpuashati terhadap sesuatu hukuman, maka penjaga tersebut hendaklah terlebih Dahulu berjumpa dengan pengetua atau GPK Hal Ehwal Murid 14.Cuti bagi guru 14.1 Cuti rehat khas boleh diambil sebanyak 7 hari setahaun dengan kadar 2 hari untuk 3 bulan. Cuti ini boleh dikumpulkan dan dinilai dalam bentuk wang ketika pencen 14.2 Cuti tanpa rekod hanya diberi atas perkara-perkara berikut sahaja: i. ii. iii. iv. Menghadiri latihan pasukan sukarelawan yang diiktiraf oleh kerajaan Menghadiri latihan tahunan pertubuhan/persatuan yang diiktiraf oleh kerajaan Menghadiri latihan syarikat kerjasama Menghadiri peperiksaan jabatan

v. vi.

Menghadiri mesyuarat persatuan iktisas Mengambil bahagian dalam olahraga/sukan

14.3 cuti tanpa rekod Boleh diambil untuk tujuan persendirian yang mustahak dan permohonan mesti dibuat dlaam masa 2 minggu sebelum tarikh bercuti 14.4 Cuti bersalin i. ii. Isteri yang bersalin boleh mengambil cuti berkenaan selama 60 hari sehingga anak kelima sahaja Suami bagi isteri yang bersalin boleh mengambil cuti berkenaan selama 7 hari berturut termasuk hari bersalin dan cuti awam jika berkenaan, sehingga anak kelima 14.5 Cuti sakit Bermaksud tidak boleh bertugas kerana sakit, hendaklah dimaklumkan kepada Pengetua secepat mungkin dan sijil sakit diserahkan pada hari pertama

15. Peraturan pakaian guru semasa bertugas di bilik darjah 15.1 Guru lelaki ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT Seluar panjang, kemeja lengan panjang, tanda nama, tali leher dan blazer Seluar panjang, name tag, kemeja dan

dimasukkan dalam seluar Pakaian Unit Beruniform masing-masing Seluar panjang, name tag, kemeja dimasukkan dalam seluar Baju melayu lengkap bersongkok bersamping

dan dan

15.2 Guru perempuan i. ii. iii. Pakaian kebangsaan atau kaum masing-masing dan lain-lain pakaian yang tidak menjolok mata Selipar, cerpu atau sejenis dengannya yang mempuyai bentuk yang sesuai boleh dipakai dengan pakaiaan yang ditetapkan Kasut sukan, jeans, slack, seluar pendek dan apa-apa pakaian yang menutup muka atau menjolok mata tidak boleh dipakai 15.3 Guru-guru TIDAK MEMBENARKAN memakai kemeja T-shirt, T-shirt bersama seluar Track semasa proses pengajaran dan pembelajran di bilik darjah KECUALI semasa pendidikan jasmani di pahang 15.4 Semua guru hendaklah memakai PAKAIAN SERAGAM KOKURIKULUM tersebut pada setiap hari RABU mengikut Unit Seragam masing- masing sebagaimana pelajar 15.5 Pada 1 haribulan dab 15 haribulan pada setiap bulan semua guru hendaklah berpakaian BATIK 16.Membawa pelajar beraktiviti keluar dari kawasan sekolah 16.1 Mesti mendapat kebenaran pengetua dengan jadual dan kertas kerja yang dilampirkan 16.2 Setelah mendapat kebenaran pengetua, guru yang dipertanggungjawab mesti mendapat kebenaram bertulis daripada pihak ibubapa /penjaga membawa pelajar beraktiviti di luar kawasan sekolah 16.3 Setelah selesai aktiviti, guru yang bertangggungjawab mestilah melaporkan kepada pengetua hasil aktiviti berkenaan sebelum

17.PEMBELIAN BARANG-BARANG

17.1 Guru matapelajaran hendaklah berurusan dengan ketua panitia untuk membuat sebarang pembelian bagi keperluan P&P 17.2 Sebelum membuat pesanan Ketua Panitia hendaklah mengisi borang pesanan di pejabat sekolah 17.3 Ketua panitia hendaklah berbincangkan dengan pengetua SEBELUM pembelian 17.4 semua pembelian mestilah melalui borang pesanan tempatan yang ditandatangani oleh pengetua 17.5 Sebarang pembelian tanpa kelulusan pengetua, pihak sekolah tidak bertanggungjawab untuk membuat pembayaran 17.6 Apabila barang diterima, hendaklah pastikan ianya berkualiti, cukup bilangan, tidak rosak sebagaimana invoise dan hendaklah dicatatkan dalam BUKU STOK 17.7 Borang pesanan tempahan ditandatangani dan dicop oleh pembekal dan ditandatangani oleh penerima sebelum dipulanhkan kepada pembantu tadbir

PERANAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM a. Meningkatkan tahap pencapaian murid-murid dalam pelajaran Pendidikan Islam. b. Mendapatkan rancangan atau sukatan pelajaran Pendidikan Islam yang terkini c. Menyediakan rancangan mengajar tahunan d. Memilih dan mencadangkan buku rujukan yang akan digunakan oleh guru subjek e. Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan setiap kali ujian bulanan dijalankan f. Menyelaras soalan-soalan ujian dan peperiksaan g. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun h. Menyelenggarakan fail-fail panitia dan minit mesyuarat yang telah diadakan i. Mewujudkan semangat bekerjasama dan bertykar pendapat dengan panitia sekolah berhampiran

j. Bekerjasama dengan panitia lain untuk meningkatkan prestasi TUGAS JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 1. PENGERUSI PANITIA a. Menentukan penggunaan sukatan pelajaran terkini. b. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kemaskini. c. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran tahunan d. Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dalaman dan pemeriksaan kertas-kertas soalan. e. Menganalisa keputusan peperiksaan yang berkaitan dan mengkaji serta mencari jalan untuk memajukan tahap pencapaian dari masa ke semasa seperti mengadakan: i. Kelas-kelas tambahan ii. Ceramah teknik menjawab soalan iii. Pertandingan-pertandingan yang berkaitan iv. Kuiz dan lain-lain aktiviti yang difikirkan perlu f. Membantu menentukan jenis-jenis buku yang perlu untuk perpustakaan sekolah atau bilik sumber mata pelajaran g. Memberi kerjasama dengan jawatan kuasa SPBT untuk menyelaras pembahagian buku, menjaga keselamatannya dan menerima pemulangan buku yang dipinjam. h. Bertanggungjawab untuk menyediakan bahan-bahan atau alatan untuk pameran jika ada. 2. SETIAUSAHA PANITIA a. b. Membantu pengerusi Berbincang dengan pengerusi dalam menentukan agenda mesyuarat

c. d. e.

Menguruskan surat-menyurat panitia Mencatatkan dan mengedarkan minit mesyuarat Mengemaskinikan fail-fail mesyuarat

3. JAWATANKUASA PANITIA (SEMUA GURU PENDIDIKAN ISLAM) a. Memiliki, memahami dan boleh mentaksir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran yang berkenaan b. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran harus dicapai pada akhir tiap penggal bagi setiap kelas. c. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan d. Menyediakan rancangan pelajaran bagi matapelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun e. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. f. Menyerahkan/menunjukkan buku latihan murid kepada Pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki g. Mengadakan ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalansoalan dan keputusan ujian dalam buku rekod mengajar. h. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan i. Menjadi ahli dalam panitia Kemahiran Hidup, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. j. Menghadiri mesyaurat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada dikelolakan oleh kementerian/ jabatan pelajaran negeri/pejabat pelajaran daerah. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.

k. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik pelajaran Pendidikan Islam bagi meningkatkan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. l. Melaporkan kepada ketua panitia Pendidikan Islam tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya m. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan, memastikan alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas. n. Bertanggungjawab dalam menambah alat bantuan mengajar bagi memperkayakan pusat sumber sekolah. o. Mengadakan sudut Pendidikan Islam dalam kelas yang diajar p. Membantu menguruskan bank soalan 2.5 BUDAYA SEKOLAH Sepanjang tempoh 2 minggu guru pelatih melaksanakan ROS di Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18, banyak nilai-nilai murni yang menjadi amalan dan telah menjadi budaya warga sekolah tersebut. Peluang yang ada ketika menjalani ROS tidak disiasiakan oleh guru pelatih. Semasa di dalam pemantauan, didapati beberapa budaya sekolah diamalkan oleh seluruh warga Sekolah Menegah Kebangsaan Jengka 18. Antara yang menjadi perhatian adalah budaya memberi salam oleh pelajar-pelajar terutamanya ketika bertemu dengan golongan yang lebih dewasa. Ini sebagai menghormati sesama muslim disamping mengeratkan perhubungan antara warga sekolah. Begitu juga keadaannya ketika guru mula masuk dan keluar kelas. Sebagai galakan untuk mengukuhkan lagi budaya ini, murid juga diajar untuk memberi salam ketika ingin memasuki bilik guru selain beberapa tempat yang dianggap sesuai. Selain itu, budaya beratur yang diamalkan oleh pelajar-pelajar SMK Jengka 18 menunjukkan mereka seorang warga sekolah yang berdisiplin. Pelajar-pelajar akan beratur pada setiap pagi untuk mengaminkan doa sebelum masuk ke dalam kelas bagi memulakan pelajaran pada hari tersebut. Pelajar-pelajar juga akan beratur semasa

membeli makanan dan minuman di kantin. Para pengawas yang bertugas di kantin akan memastikan pelajar beratur semasa membeli makanan. Budaya berpakaian kemas dan bersih juga cuba diterapkan di kalangan pelajar. Setiap hari pelajar dimestikan memakai pakaian kemas dengan lengkap berstokin dan berkasut. Bagi murid yang berjawatan, mereka diwajibkan memakai pakaian yang dikhaskan untuk mereka. Sebagai contoh, pengawas dikehendaki memakai baju kuning lengkap berserta dengan Vest dan tali leher bagi lpelajar lelaki . Berbeza dengan pengawas perpustakaan, manakala selainnya sama seperti pelajar biasa yang tidak berjawatan. Budaya pemakaian yang kemas seperti ini menambah kesegakan murid disamping mencerminkan kredibiliti murid untuk menjadi contoh yang baik kepada murid lain seiring dengan jawatan yang disandang. Pada setiap hari Rabu, berbeza suasananya apabila semua murid tidak kira yang berjawatan atau tidak diwajibkan memakai pakaian uniform lengkap mengikut aktiviti kokurikulum yang disertai. Keadaan ini memudahkan pergerakan aktiviti kokurikulum untuk dijalankan memandangkan pada hari tersebut murid-murid akan berkumpul di dalam unit berunifom disertai untuk menjalankan aktiviti masing-masing. Tradisi terpuji yang sesuai dicontohi adalah membaca doa sebelum dan selepas melaksanakan aktiviti pembelajaran. Bagi menyeragamkan bacaan, pembacaan dilakukan oleh pengawas dengan bantuan pembesar suara. Murid-murid yang lain pula akan mengaminkan doa yang dibaca. Pada ketika ini, murid yang lain dikendalikan oleh pengawas yang bertugas untuk beratur di dalam barisan di luar kelas. Semua ini bertujuan untuk memastikan murid sentiasa berdisiplin disamping sentiasa mengingati Allah di dalam menuntut ilmu. Untuk menambahkan lagi keberkatan ilmu yang dipelajari, doa akan dibacakan pula sejurus sebelum memulakan satu-satu pembelajaran. Tugas ini pula dikendalikan oleh ketua kelas atau murid lain yang ditugaskan oleh kelas masing-masing.

2.6 HUBUNGAN ANTARA ORGANISASI INDUK DENGAN PIHAK PPD DAN JPN Hubungan yang baik antara organisasi sekolah dengan pihak Pengarah Pendidikan Daerah (PPD), serta Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) ternyata jelas terbukti apabila perkara ini mendapat pengesahan daripada pihak pengurusan sekolah sendiri selain Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Pihak PPD seringkali berkunjung ke sekolah ini terutamanya apabila timbul masalah-masalah yang berhubung dengan hal ehwal pentadbiran sekolah tersebut. Malah, waktu-waktu tertentu juga JPN seringkali membuat lawatan ke sekolah ini. Selain itu, hubungan antara sekolah dengan pihak PPD dan JPN dieratkan lagi dengan Program Sekolah Perkasa iaitu satu program yang bermatlamat merealisasikan pendidikan bertaraf dunia dan menjana modal insan kelas pertama. Ia merupakan Program Bahagian Sekolah KPM dan dalam Jajahan Pasir-Puteh hanya terdapat 3 buah sekolah yang terpilih sahaja menyertai program tersebut termasuk Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18 Jalinan perhubungan antara organisasi induk sekolah dengan pihak PPD dan JPN adalah melalui pemantauan yang kerap diadakan ke atas prestasi sekolah ini. Hasilnya, rekod yang diperolehi melalui mesyuarat-mesyuarat yang diadakan akan disalurkan kepada pihak atasan. Begitu juga jika terdapat sebarang masalah berhubung dengan sekolah, ianya akan dilaporkan kepada pihak berkenaan.

3.0 KEMUDAHAN YANG TERDAPAT DI SEKOLAH

BIL a.

JENIS KEMUDAHAN FIZIKAL Dewan Kantin Tandas Kedai koperasi/buku Lain-lain (nyatakan) -Kedai pengawas KEMUDAHAN HUMANISTIK Surau Bilik Rawatan Bilik Bacaan/SAL Bilik Kaunseling Pondok Pengawal Keselamatan Lain-lain (nyatakan) KEMUDAHAN P&P Makmal Sains Makmal Komputer Bengkel kemahiran Hidup Pusat Sumber Sekolah Perpustakaan Bilik Gerakan Bilik Guru Bilik Darjah Sudut Bacaan/maklumat Padang Gimnasium Gelanggang Badminton Gelanggang Bola Tampar Gelanggang Bola Jaring Gelanggang Sepak takraw Stor Sukan Lain-lain (nyatakan) Pejabat PERALATAN P&P Televisyen Komputer LCD OHP

KUANTITI 2 1 10 1 1 1 5 1 2 1 3 1 3 1 1 4 1 28 5 1 2 1 2 2 1 1 4 7 12 8

b.

c.

d.

VCD Radio-kaset Mesin Fotostat Mesin Cetak Alat Tulis Lain-lain (nyatakan) Hifi e. KEMUDAHAN KOMUNIKASI Telefon Faksimili E-mail

4 10 3 1 2 2 1 1

4.0PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 4.1 MATLAMAT 4.1.1Pendedahan awal kepada guru pelatih terhadap suasana pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 4.1.2Menghayati suasana pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 4.1.3Membina keyakinan diri sebagai seorang bakal guru terlatih. 4.1.4Menghubungkan antara amalan sebenar dalam bilik darjah dengan teori pengajaran dan pembelajaran. 4.2TUGAS 4.2.1Merekod sekurang-kurangnya satu pemerhatian pengajaran dan pembelajaran merangkumi elemen berikut: a. Tajuk b. Objektif Pengajaran c. Keadah mengajar d. Penggunaan Alat Bantu Mengajar e. Pengurusan Kelas f. Pengurusan Masa Pengajaran g. Kaedah Penilaian h. Penutup 4.2.2 Menyediakan catatan pembelajaran elemen berikut: a. Menyenaraikan kemahiran yang dipelajari oleh murid b. Teknik pembelajaran c. Hasilan pembelajaran

BORANG PEMERHATIAN PENGAJARAN

UNIT LATIHAN MENGAJAR UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS


RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH BORANG PEMERHATIAN PENGAJARAN

1. Butiran Pelajaran 1.1 Mata Pelajaran 1.2 Tahun/Tingkatan 1.3 Bilangan Murid 1.4 Tarikh 1.5 Masa 1.6 Tajuk : Pendidikan Islam : 3 Hanafi : 42 orang murid : 26 Mei 2009 : 7.40 9.10 pagi : Analisis Kertas Soalan : Ujian Pencapaian Penilaian Menengah Rendah Peperiksaan Pra PMR 2008 ( Pendidikan Islam) 1.7 Kemahiran 1.8 Objektif Pengajaran : Menganalisis soalan. : Pada akhir pembelajaran, pelajar-pelajar boleh menganalisis kelemahan sendiri terhadap topik-

topik yang 2. Pelaksanaan Pengajaran 2.1 Permulaan :

tertentu dan membuat pembetulan soalan-soalan salah.

Pelajaran Pendidikan Islam bermula tepat pada masanya. Sebelum sesi pembelajaran, pelajar-pelajar membaca doa. Guru memulakan pelajaran sebaik sahaja semua pelajar telah bersedia. Guru mengambil masa 5 minit untuk induksi dengan menerangkan apa yang akan dilakukan pada hari ini. Kemudian, guru mengedarkan kertas soalan dan kertas jawapan pelajar. 2.2 Perkembangan: Guru mengembangkan pembelajaran dengan menganalisis soalan-soalan yang sukar bagi pelajar dengan menyuruh pelajar mengangkat tangan untuk setiap soalan yang mereka salah semasa nombor soalan dibacakan. Dengan itu, guru dapat mengenalpasti soalan-soalan yang sukar. Kemudian,guru membincangkan soalan-soalan tersebut dengan pelajar. 2.3 Penutup : Selepas guru mengadakan perbincangan dengan pelajar, guru menyuruh pelajar membuat pembetulan terhadap setiap soalan yang mereka salah sebagai kerja rumah. Guru menggalakkan mereka berbincang secara berkumpulan. 3.Refleksi: Guru perlu memastikan pelajar benar-benar bersedia untuk belajar dan memberi perhatian kepada guru.

4.2 TUGAS 4.2.1 MEREKOD PEMBELAJARAN a. Tajuk : Mata Pelajaran Pendidikan Islam Analisa Kertas Soalan Peperiksaan : SATU PEMERHATIAN PENGAJARAN DAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH PMR 2008. b. Objektif Pengajaran : Pada akhir pembelajaran,pelajar-pelajar boleh : i. Menganalisis kelemahan sendiri ii. Membuat pembetulan soalan soalan yang sukar. iii. Pelajar dapat membuat revision/ulangkaji soalan mencabar c. Kaedah Mengajar : Menggunakan Kaedah Analisis Soalan dengan menyemak jawapan dari no 1 ke no 40 soalan. Setiap kali kesalahan berlaku pada soalan tersebut, guru menyuruh pelajar mengangkat tangan dan pemerhatian bagi setiap kesalahan dan bilangan pelajar dicatatkan oleh guru sebagai rujukan. Dengan itu, guru dapat mengetahui di mana kebanyakkan pelajar-pelajar tidak dapat menjawab dengan betul. Dengan itu, guru dapat berbincang bagi mencari punca kenapa kesilapan berlaku. Pelajar disoal oleh guru dan pelajar yang tidak dapat menjawab dengan betul didenda. d. Penggunaan Alat Bantu Mengajar : Guru menggunakan kertas soalan yang sukar. Selain itu, guru turut menggunakan papan putih dengan menunjukkan cara jawapan yang tepat kepada pelajar. e. Pengurusan Kelas : Pengurusan kelas yang baik membantu guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Guru pandai menguruskan kelas supaya pelajar-pelajar tidak berasa bosan berada dalam suasana kelas. Selain itu, guru juga

menunjukkan sikap tegas dan garang apabila mendapati pelajar melakukan kesalahan atau gagal menjawab soalan dengan memberikan denda terhadap pelajar tersebut. f. Pengurusan Masa : Menggunakan waktu yang diperuntukkan dengan optimumnya. i. Kaedah Penilaian : Masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran Pendidikan Islam ini adalah 7 masa dalam satu minggu. Ini bermakna masa yang diajar adalah 3 jam 30 minit dalam satu minggu kerana pada satu masa, tempoh yang diperuntukkan selama 30 minit.Guru mengambil masa yang sebaik mungkin dalam mencapai objektif pembelajaran. ii. Penutup : Guru menyuruh pelajar membuat pembetulan dalam buku log bagi setiap soalan yang sukar dan salah

4.2.2

MENYEDIAKAN CATATAN PEMBELAJARAN ELEMEN BERIKUT:

A) Kemahiran yang dipelajari oleh pelajar:


Daripada pemerhatian yang saya jalankan dalam kelas 3 Hanafi mendapati bahawa, setelah sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlangsung, pelajar-pelajar mampu menumpukan perhatian kepada proses P&P dalam sejam pertama. Pelajarpelajar mampu memberikan definisi, mengenalpasti jenis-jenis soalan dalam peperiksaan dan bentuk-bentuk soalan ynag sering masuk dalam peperiksaan PMR sebenar. Pelajar-pelajar juga diwajibkan membuat nota masing-masing untuk memudahkan proses pembelajaran.

b) Teknik pembelajaran:
Dalam sesi pengajaran guru lebih gemar menggunakan teknik berpusatkan pelajar dan guru. Keadaan ini dapat diperhatikan apabila guru lebih banyak berinteraksi dengan pelajar dengan menyuruh mereka membaca fakta yang berkaitan dalam buku teks dan merujuk kepada soalan peperiksaan tahun lepas bagi menggalakkan murid mencari jawapan supaya para pelajar memberikan perhatian dan melatih pelajar berinteraksi dalam kelas. Peranan guru adalah dilihat sebagai pemudah cara dengan mencatat setiap fakta yang mempunyai isi dan sama-sama berbincang dengan pelajar. Teknik yang digunakan ini adalah amat baik untuk menjana idea dan pemikiran murid dan menggalakkan mereka untuk berfikir dalam mencari jawapan. Melalui teknik ini, guru dapat mengajar murid untuk berfikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu, teknik ini juga dapat mengelak murid daripada berasa bosan dan tidak berminat untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran.

c) Hasil pembelajaran:
Daripada pemerhatian yang dijalankan mendapati, terdapat penglibatan murid yang aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semua murid sama ada lelaki atau perempuan sama-sama berebut untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Pelajar-pelajar telah dinasihatkan dipelajari oleh mereka. supaya banyak membuat latihan kerana ia akan memantapkan lagi kemahiran yang telah

4.2.3 RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


Mata Pelajaran: Prinsip Akaun Tarikh/ Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif : 24 Jun 2007 (Ahad) : 4 S1 : 11.25 am : Bab 6 Imbangan Duga ; Di akhir pengajaran, pelajar-pelajar dapat : - Menerangkan fungsi Imbangan Duga dan Pengehadan Imbangan Duga (Aras 1). - Menyediakan Imbangan Duga dalam bentuk lajur (Aras 2). Pengetahuan Sedia Ada : - Menentukan akaun yang didebitkan dan akaun yang dikreditkan - Merekod urusniaga ke dalam lejar dengan tepat mengimbang dan menutup akaun ABM Nilai Murni KBKK : Papan Hitam, kad manila, latihan dan buku teks. : Menghormati guru, bertanggungjawab, patuh, yakin, bersemangat, berkerjasama. : Pengetahuan, kefahaman dan membuat rumusan

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Subjek: Perkebunan Topik: Pembiakan aseks Nama Unit: Keratan batang Tarikh: 1 Februari 2008 Masa: 40 minit Tingkatan: Tiga Bil Pelajar: 30 orang

. 5.1CARTA ORGANISASI KO-KURIKULUM SEKOLAH

JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT KOKURIKULUM 2009 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JENGKA 18, BANDAR JENGKA, PAHANG

CIK HAJAH SAIMAH BT HASSAN (PENGETUA)

PENGERUSI

NAIB PENGERUSI 1 TUAN HJ MD ALI AHMAD (PEN. KANAN PENTADBIRAN)

EN. OTHMAN BIN MANAP (PEN. KANAN KOKURIKULUM)

TIMBALAN PENGERUSI

NAIB PENGERUSI 2 TN HJ MOHD ROZI HJ MAT SANI (PEN. KANAN HEM)

PN FARIDAH BT SEMAN

SETIAUSAHA

SUKAN DAN PERMAINAN


PN FARIDAH BT SEMAN

PN.GHAZANI BT AWANG HAMAT

KELAB DAN PERSATUAN

UNIT BERUNIFORM
EN. SADUN SELAM

SETIAUSAHA SUKAN
CIK NORASHIKEEN EN YUSRIE FAIZIE

JAWATANKUASA KELAB DAN PERSATUAN PENGERUSI

NAIB PENGERUSI PN. SITI ROHAYA BT MUSTAPHA ( PEN. KANAN KOKURIKULUM )

PENYELARAS PN. HASNAH BT ABD RAHMAN SETIAUSAHA PN.NOR AZMAH BT YUSOF AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN KELAB PELANCONGAN B. MELAYU PN. NORAIDAH MAT ALI MATEMATIK EN. ROSLE P. ISLAM EN. SHUKRI SAINS PN. NOR AZMAH P. SENI / MUZIK PN. WAN ZABIDAH B.INGGERIS EN.MUHDANI ABD RAHMAN KECERIAAN EN. MOHAMAD KEWANGAN EN. KAMALUDDIN DOKTOR MUDA PN. ROSHALIZA KOMPUTER PN. NOR SURIANA

5.2 BORANG AKTIVITI KO-KURIKULUM SEKOLAH SEPERTI LAMPIRAN AKTIVITI KO-KURIKULUM Beberapa perancangan telah dibuat dalam usaha menjadikan SMK Jengka 18 sebuah sekolah yang cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik malahan di dalam bidang ko-kurikulum. Berikut adalah beberapa perancangan yang telah dibuat oleh jawatankuasa perancangan ko-kurikulum sekolah sepanjang 2009.

PROGRAM KELAB DAN PERSATUAN TAHUN 2009


Bil 1 2 3 4 5 6 7 Tarikh 17 Jan 2009 31 Jan 2009 14 Feb 2009 28 Feb 2009 14 Mac 2009 28 Mac 2009 11 April 2009 Kelab/Persatuan Kelab & Persatuan Kelab/Persatuan Aktiviti Perlantikan AJK Pemilihan ahli untuk pertandingan Bercerita Tahap 2 Tempat Pelaksanaan Bilik Persatuan Bilik Persatuan FIRE DRILLS 1 Dewan Terbuka Objektif Memilih Jawatankuasa Persatuan melalui undian Mengenal pasti murid yang berbakat dan berpotensi Tindakan Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Penasihat Guru Penasihat

Persatuan Bahasa Melayu

Persatuan Bahasa Inggeris

8 9 10 11 12

25 April 2009 9 Mei 2009 23 Mei 2009 6 Jun 2009 20 Jun 2009 Kelab Perlancongan Persatuan Agama Islam

Mencungkil bakat murid dan melahirkan murid yang inovatif CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 MERENTAS DESA Story Telling Dewan Terbuka Mengesan murid yang berpotensi untuk mewakili sekolah dalam pertandingan UBB 2 Pertandingan Azan dan Iqamat Dewan Terbuka SUKAN TAHUNAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Kuiz Dewan Terbuka Melahirkan individu Mengesan murid yang beriman dan berahklak mulia

Guru Penasihat

Guru

Ketatanegaraan 13 4 Julai 2009 Kelab Doktor Muda Ceramah Kesihatan (Jemputan Khas) Pertandingan Gubahan Kuiz secara bertulis(semua murid) Pertandingan Congkak dan Selambut Ceramah Ramadhan Pertandingan Menulis Jawi Melukis dan Mewarna Kad Ucapan Dewan Terbuka

yang berjiwa besar dan cintakan negara Memberikan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan diri Mencungkil daya kreativiti dan memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan Menanam semangat ingin bersaing

Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat

14

18 Julai 2009

Kelab Keceriaan

Dewan Terbuka

15 16 17 18 19 20 21 22

1 Ogos 2009 15 Ogos 2009 29 Ogos 2009 12 Sept 2009 26 Sept 2009 10 Okt 2009 24 Okt 2009 7 Nov 2009

Persatuan Sains dan Matematik

Dewan Terbuka UBB 4/ PRA PMR

Kelab Seni,Muzik dan Kebudayaan

Dewan Terbuka FIRE DRILL 2

Menanam minat murid terhadap permainan tradisional Menambah pengetahuanmurid mengenai puasa

Guru Penasihat

Persatuan Agama Islam Kelab Kewangan Kelab Komputer

Dewan Terbuka Dewan Terbuka Dewan Terbuka GOTONG- ROYONG

Guru Penasihat

Guru Penasihat Mencungkil bakat murid Guru dan menghasilkan murid Penasihat yang kreatif

5.3 MEMERHATI DAN MEREKOD SATU AKTIVITI KO-KURIKULUM Terdapat tiga komponen utama aktiviti atau kegiatan ko-kurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18. Tiga komponen utama itu ialah Sukan dan Permainan, Kelab dan Persatuan dan Unit Beruniform. Ketiga-tiga komponen ini bergerak mengikut bahagian masing-masing di bawah kelolaan guru penasihat yang telah dilantik. Bagi menggerakkan aktiviti ko-kurikulum lebih aktif, sekolah telah menjadikan hari Rabu sebagai hari rasmi untuk pelajar-pelajar menjalankan aktiviti ko-kurikulum masing-masing. Bagi sukan dan permainan terdapat bola sepak, bola baling, bola jaring, sepak takraw, badminton, hoki, merentas desa olahraga dan catur . Pencapaian bola sepak dan takraw dikira sangat membanggakan apabila berjaya memasuki peringkat negeri. Sukan dan permainan yang lain hanya setakat berjaya bermain di peringkat daerah sahaja. Bagi kelab dan persatuan pula, terdapat Persatuan Bahasa Melayu, Bahasa inggeris Inggeris, Persatuan Matematik, Persatuan Sains, Persatuan Pendidikan Islam, Persatuan sejarah, persatuan Geografi, Persatuan Pendidikan islam, Persatuan Kemahiran Hidup, Persatuan Pendidikan Seni, KEJARA, Perdagangan dan keusahawanan pengguna. Manakala untuk kelab pula, terdapat 5 jenis kelab iaitu kelab Anti Jenyah, kelab PROSTAR&kaunseling, kelab kewangan dan kelab SPBT. Bagi badan beruniform pula terdiri daripada Pengakap, Pergerakan Puteri Islam, Persatuan Bulan Sabit Merah, Pandu Puteri, Puteri Islam, Kadet Remaja Sekolah, Jabatan dan Pertahanan Awam. Antara pencapaian badan beruniform yang boleh dibanggakan adalah penyertaan giat pengakap ketika Kempori di kedua-dua peringkat daerah dan negeri.

Latihan Nasyid Sekolah Anjuran SLAD (Skim Lencana Anti Dadah) Sepanjang ROS ini saya telah berpeluang menyaksikan latihan nasyid yang dianggotai oleh 15 puteri yang sangat berbakat. Buktinya ialah SMKJ 18 pernah berjaya mewakili negeri Kelantan ke Peringkat Kebangsaan pada 26 mei 2009 Sesi latihan berlangsung setiap hari selepas waktu persekolahan. Memandangkan tarikh pertandingan nasyid anjuran SLAD semakin hampir, peserta-peserta telah diberi semangat oleh jurulatih agar berlatih dengan bersungguh-sungguh memandangkan sekolah mereka yang akan menjadi tuan rumah untuk peringkat zon pada 26 mei 2009. Peringkat ini akan menentukan sekolah mana yang layak untuk ke peringkat negeri dan seterusnya ke peringkat kebangsaan. Sepanjang pemerhatian saya, sewaktu sesi latihan pelajar telah memberi komitmen yang begitu tinggi untuk mengekalkan kejuaraan yang telah dicapai pada tahun-tahun yang sebelumnya. Kesemua peserta bukan sahaja berbakat dalam bidang suara bahkan juga turut mahir dalam menggunakan alat-alat muzik untuk mengiringi alunan nasyid. Perkusi (alat muzik) yang digunakan berbentuk ketukan, antaranya ialah gembre atau bongo, conga, tamborind dan seeker. Latihan nasyid ini bermula pada setiap petang selama lebih kurang dua jam memandangkan tempat latihan akan digunakan oleh peserta latihan Dikir Barat sekolah yang juga akan turut bertanding. Objektif pertandingan nasyid anjuran SLAD ini diadakan ialah bagi melahirkan pelajar beriman dan mempunyai rasa tanggungjawab pada diri keluarga agama dan negara. Selain itu, pelajar juga dapat memperjuangkan kesenian Islam melalui lagu nasyid yang disampaikan. Memang betul seperti yang selalu diperkatakan bahawa guru memang tidak pernah jemu dalam membentuk peribadi anak didiknya. Usaha dan kesungguhan yang ditunjukkan dalam menjayakan sesuatu aktiviti memang tidak boleh dipertikaikan lagi.

Berikut merupakan butiran tentang latihan nasyid di SMKJ 18: Tempat : Dewan Tertutup SMKJ 18 Jurulatih: 1. 2. 3. Pn. Hjh. Asiah Bt. Awang (pengurus pasukan) Ust. Pn. Hjh. Suhaini Bt. Ismail (guru pengiring) Pn. Sarimah Bt. Ab. Kadir Tema : Hidup Cemerlang Tanpa Dadah Lagu pilihan: Tema 1. Nilai Murni Islam 2. Erti Keimanan 3. Patriotik Tajuk Lagu: 1. Kilauan Permata dari Lembah 2. Mahkota Keluarga Senarai Peserta: 1. Wan Noor Fatin Bt. Tuan Yusoff (Solo) 2. Nor Hazifah Bt. Che Ghani 3. Ainun Syuhada Bt. Mahasan 4. Noor Nadia Bt. Che Hassan 5. Umi Fatonah Bt. Md. Yusoff 6. Maisarah Bt. Mohamad Rawi 7. Norni Bt. Ismail 8. Tuan Nurul Shuhadda Bt. Tuan Yusoff (Gembre/ Bongo) 9. Zainatul Husna Bt. Tahar (Conga) 10. Siti Khairani Bt. Abd Talil 11. Nurul Azian Syazwanie Bt. Che Roslan 12. Nurul Fathen Nadia Bt. Norazni

13. Nur Shuhada Bt. Abdul Majid 14. Nurul Mastura Ramizah Bt. Ismail 15. Nuur Hayati Bt. Mohamad (Tamborind)

Laporan ringkas ko-kurikulum sekolah Sejak sesi persekolahan dimulakan, banyak aktiviti ko-kurikulum dirancang dan dijalankan oleh pihak sekolah bagi melahirkan warga negara yang cemerlang dari semua aspek samada dari intelek, rohani, jasmani dan emosi. Sepanjang tempoh persekolahan ini, telah banyak pencapaian cemerlang yang diperolehi. Ini adalah melalui penglibatan murid-murid dan komitmen daripada pihak sekolah di dalam pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Segala percapaian yang pernah dicapai oleh pihak SMKJ 18 dalam bidang kokurikulum dan ko-akademik dapat diringkaskan di dalam Lampiran 5. Melalui laporan ringkas tersebut, dapat dinyatakan bahawa tahap pencapaian kokurikulum sekolah ini adalah memuaskan. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, semua murid dan guru telah memberikan komitmen yang baik di dalam menggerakkan perjalanan aktiviti kokurikulum di sekolah tersebut. Selain itu, semua guru termasuk Pengetua, Guru Penolong Kanan dan Guru Penolong Kanan Kokurikulum juga turut sama turun padang bagi memastikan kelancaran aktiviti yang dijalankan. Kesimpulannya, bidang kokurikulum di sekolah mempunyai harapan yang cerah untuk memperolehi kejayaan yang lebih cemerlang lagi.

6.1 ASPEK-ASPEK POSITIF YANG BOLEH DIJADIKAN PANDUAN Sepanjang tempoh dua minggu berada di sekolah, terdapat pelbagai aspek yang dapat diperhatikan. Ia samada untuk dijadikan panduan atau mungkin untuk difikirkan cara penyelesaian yang mungkin perlu dilakukan. Salah satu aspek positif di sekolah yang boleh dijadikan panduan oleh guru pelatih adalah melihat pelajar-pelajar mempunyai budaya sekolah mereka sendiri iaitu budaya akan memberi salam kepada guru dan juga kepada orang yang lebih tua daripada mereka. Sifat positif pelajar-pelajar SMK yang boleh dijadikan panduan lagi ialah, mereka ada sifat beratur atau berbaris terlebih dahulu setiap waktu pagi sebelum memulakan pelajaran dan sewaktu pertukaran kelas. Begitu juga halnya jika pelajarpelajar ini ingin membeli makanan di kantin sekolah. Budaya membaca dan mengaminkan doa juga merupakan salah satu budaya sekolah yang murni. Doa dibaca selepas loceng pagi berbunyi iaitu sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bermula. Doa dibaca sekali lagi apabila tamatnya sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu sebelum pelajar-pelajar pulang ke rumah masingmasing. Doa akan dibaca oleh pengawas yang bertugas pada setiap hari. Aspek positif yang lain adalah peranan guru yang tersendiri untuk mengalakkan pembacaan. Di sini, guru menggunakan bakat kesenian yang ada menghias ruangan kosong menjadi satu tempat yang bermanfaat untuk pelajar-pelajar. Usaha pengekalan keceriaan kemudian diserahkan kepada pelajar-pelajar sendiri di bawah pemantauan guru yang terlibat. Secara tidak langsung, ruangan menunggu tidak lagi dibiarkan kosong dan tidak terurus, sebaliknya diisi dengan rak yang tersusun dengan buku-buku yang berguna.

6.2 Aspek-Aspek Yang Boleh Diperbaiki Daripada pemerhatian yang dilakukan selama 10 hari di Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18 (SMKJ18), saya dapati terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Antaranya ialah dari segi penyusunan bilik-bilik di sekolah ini. Daripada pemerhatian yang dilakukan terdapat perletakan kelas yang tidak bersesuian dengan kehendak pelajar dan mengurangkan keselesaan guru yang mengajar. Selain itu, dari aspek keceriaan sekolah saya dapati masih terdapat kekurangan dari aspek menceriakan dinding blok bangunan, malah kebanyakkan dinding masih kosong tanpa sebarang corak. Keadaan ini menyebabkan suasana persekitaran kurang ceria dan menarik. Manakala dalam bilik darjah pula, aspek keceriaan masih kurang dititikberatkan, kebanyakkan bilik darjah masih lagi tidak menarik dan kosong tanpa sebarang aspek keceriaan. Masalah disiplin dikalangan para pelajar yang agak ketara ialah gejala ponteng dan merokok. Saya agak terkejut apabila mengetahui para pelajar suka ponteng kelas di perpustakaan. dan Perpustakaan sebgaai tempat tetapi untuk berlaku mendapatkan buku-buku menambahkan maklumat

penyalahgunaan. Sekolah tidak menitikkan kebersihan terutama di dalam tandas. Kebanyakan tandas rosak dan tidak dapat digunakan oleh pelajar-pelajar yang terlalu ramai. Ini menyukarkan lagi keselesaan pelajar untuk belajar. Ini akan membantutkan proses P&P.

6.3Aspek-Aspek Yang Menarik Perhatian Terdapat banyak aspek yang menarik perhatian saya seperti, kemudahan

infrastrukur yang lengkap dan canggih. Walaupun SMKJ18 merupakan sebuah sekolah yang terletak di luar bandar namun, segala kemudahan di sekolah ini adalah lengkap. Bagi memudahkan pelajar mencari maklumat, kerajaan telah membina makmal komputer yang dilengkapi dengan kemudahan rangkaian internet. Di samping mencari maklumat, pelajar yang tidak mahir menggunakan komputer boleh mempelajari komputer di sekolah. Dengan bertambahannya dua blok bangunan baru penyusunan dan pembahagian kelas boleh dilakukan dengan lebih sempurna. Selain itu, terdapat kemudahan infrastruktur yang lain seperti bilik Astro, makmal sains, bilik kemahiran hidup, taman bacaan, dewan, padang dan gelanggang yang lengkap untuk kemudahan pelajar. Kebanyakan blok akademik di cat dengan yang baru untuk meningkatkan lagi kecerian kelas dengan warna yang bersesuaian dengan proses pembelajaran yang akan memberikan kesan yang baik kepada para pelajar. Selain itu, aspek pelaksaan kerohanian juga menarik minat saya di sekolah ini. Hal ini kerana, sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran para pelajar akan membaca doa dan aktiviti ini dilakukan pada setiap hari persekolahan. Begitu juga pada waktu tamat proses P&P. Pelajarpelajar dilatih membaca doa sebaik sahaja sebelum dan selepas melakukan sesuatu perkara untuk mengharapkan keredhaan Allah. Selain itu, sembahyang hajat khas juga dilakukan pada setiap tahun. Kebiasaannya, solat hajat ini dilakukan pada dua bulan terakhir sebelum menjelang peperikaan. Sembahyang hajat ini diserikan lagi dengan penglibatan ibu bapa pelajar dan semua guru SMKJ 18. Dengan usaha yang dilakukan diharapkan ilmu yang dipelajari akan diberkati olehNya. Selain itu pelajar juga akan terlibat dengan hari pelepasan ilmu atau hari mohon restu. Kebiasaannya ia akan dilaksanakan sebelum menjelang peperiksaan. Pada hari tersebut guru-guru akan bersalaman dengan pelajar sebagai tanda guru telah meredhai ilmu yang diberikan kepada pelajar

dan pelajar juga akan meminta maaf dari guru di atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Apa yang saya lihat, guru-guru dan para pelajar begitu rapat sekali seperti rakan-rakan. Ini adalah strategi yang baik untuk mengeratkan hubungan dikalangan para pelajar supaya guru-guru boleh mempengaruhi para pelajar. Para pelajar akan sentiasa menghormati guru-guru dan mengurangkan masalah disiplin. Segala pengalaman yang saya peroleh semasa menjalani ROS di SMKJ18 akan menjadi pedoman dan panduan kepada saya untuk meneroka bidang pendidikan dan membakar semangat dalam mewarnai dunia pendidikan. Semoga ia akan menjadi ilham untuk saya meneruskan usaha dan menabur bakti untuk mendidik anak bangsa suatu hari kelak.