You are on page 1of 3

SISTEM HOSPITAL

KONSEP YANG DICARI - MEMBUAT TEMUJANJI DENGAN PELANGGAN. - MENYEDIAKAN MAKE-UP SISTEM - BERBINCANG PERISIAN DAN APLIKASI YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBANGUNK AN SISTEM TERSEBUT. - MENETUKAN JUMLAH BAYARAN BAGI SISTEM TERSEBUT.

REKABENTUK DATABASE SISTEM PENDAFTARA N PEMBAYARAN : MENGIKUT KATEGORI PENYAKIT SENARAI MAKLUMAT PESAKIT SENARAI MAKLUMAT FARMASI (UBAT)

PEMBANGUNA N SISTEM ANTARAMUKA SISTEM PENDAFTARAN ANTARAMUKA SISTEM MAKLUMAT PESAKIT ANTARAMUKA SISTEM MAKLUMAT FARMASI IMPLEMENTASI / CODING DAN PENGUJIAN

ROLL OUT SISTEM MEMPERKENAL KAN SISTEM INI KEPADA PELANGGAN. - MEMBUAT PROMOSI SISTEM MELALUI MEMPERKENA L KAN DI SYARIKATSYARIKAT YANG BESAR - MENYERTAI SERTA MEMBUAT PAMERAN

SUPPORT SISTEM