Cari Kata

Ruang Makan

ALAS MEJA BUAH-BUAHAN BUBUR GARPU JUS OREN KERTAS LAP SUDU MEJA NAPKIN NASI SENDUK SIRAP KERUSI KIPAS LAMPU LAUK AYAM LAUK IKAN LAUK SAYUR

K R S F

J U E R

U Y R R

N A I S

G S S F

B K D H

L U A Y

P A L U S A E G T T

L L A P D D H T R

N K U D

B K F

J I G

M L I K H L A U

D U N D

M H

N
P B T G I

A
S D G R D

P
D F H P U

K
A E D S H U

I
B L N E R O

N
A L S E F

S
A J G A R

M F

G
I G K Y J

H
G S X I U K

J
U F U D P P

D
H J D R B A

N
J K A J E

A
C O R L U

W W R

M E

W E

M K

C
B K F

S
N L J

H
A U O

B
N

S
J

K
N B B

U
I U

D

N
Y H

E
U A B

S
K K U

G
G U A

R
N A H

S
A L A

F
M G N

M U M R

M K A

M A

ALAS MEJA BUAH-BUAHAN BUBUR GARPU JUS OREN KERTAS LAP SUDU MEJA NAPKIN NASI SENDUK SIRAP KERUSI KIPAS LAMPU LAUK AYAM LAUK IKAN LAUK SAYUR

JAWAPAN
K R S F N P B T G I C B K F J U E R A S D G R D S N L J U Y R R P D F H P U H A U O N A I S K A E D S H U B N G S S F I B L N E R O S J B K D H N A L S E F K N B B L U A Y S A J G A R U I U P A L U S A E G T T D L L A P D D H T R N Y H N K U D G I G K Y J E U A B B K F H G S X I U K S K K U J I G J U F U D P P G G U A M L I K H D H J D R B A R N A H L A U N J K A J E S A L A D U N D A C O R L U F M G N M H M F

W W R

M E

W E

M K

M U M R

M K A

M A

SEKOLAH

BENDERA DEWAN JARING JATA SEKOLAH KANTIN KORIDOR LALUAN LOCENG MAKMAL MIKROFON PADANG PEJABAT PINTU GOL PONDOK RAK BUKU STOR SUKAN TANDAS PERPUSTAKAAN

N A K U

B F D G

U K U B

N S P J

A H T A

A N H D

K O J V

A F F D

T O O A

S R H B

U K K G

P I B A

R P L

E A S

P H S F

M A

S
R O T S S C

S
C C P A V B

K
A R V E B D A A A

S
B D K E N A S F S

A
N O N O N T

D
R D P A A A

I
E I U Y T K

R
E L N A E O

F
A E S G C L

L
K E N E G

N
K A N T N

O
Y G B G A H P G I

T
J G H D H K K O L

Y
O L A K A H L I

L
P P J H C I K B

M K

Q I

G
K D H

O
E N R

W A

J
F G E

A
E F B

L
S P U

F
I D R

S
F N U

G
I T G

J
O U K

M N

M B

BENDERA DEWAN JARING JATA SEKOLAH KANTIN KORIDOR LALUAN LOCENG MAKMAL MIKROFON PADANG PEJABAT PINTU GOL PONDOK RAK BUKU STOR SUKAN TANDAS PERPUSTAKAAN

JAWAPAN
N A K U S R O T S S C G K D H B F D G S C C P A V B O E N R U K U B K A R V E B D A A A N S P J S B D K E N A S F S A H T A A N O N O N T J F G E A N H D D R D P A A A A E F B K O J V I E I U Y T K L S P U A F F D R E L N A E O F D I R T O O A F A E S G C L S F N U S R H B L K E N E G G I T G U K K G N K A N T N J O U K P I B A O Y G B G A H P G I R P L T J G H D H K K O L E A S Y O L A K A H L I P H S F L P P J H C I K B M A

M K

Q I

W A

M N

M B

PERMAINAN TRADISIONAL

R T CONGKAK GASING GULI KONDA-KONDI LARI TUTUP MATA LASTIK LOMPAT TALI LUMBA LERENG MAIN REBUT KERUSI TARIK TALI TINGTING TIUP BELON G N

I D N O

S N E R

A L R T

N O T Y

J

U

I A D N

O T I S

P T S G

J A G Y

H L N J

Y I

M C U A T A

M P B U F N

M K I O

E
R E L A B

K
A D N O K

V

B

H
D I E

I
T A R R P E

G
L I V T

E
R A U K

R
T E T P A T

T
Y T R K B K

G
U Y T A I E

H
I U Y S A R

J
O I N D S U

K
I O I R G S

M
P U T U T I

W E A S G G I E N

W E I N O R

W E B U

M A

U
L E A

A
S R O

S
E T Y

T
R G R

I
S H S

W E
S A A T A L

R
U S G

T
I E U

Y
O R L

G
I G S

L
N R U

A
O O R

O
T N C

R
A L A

CONGKAK GASING GULI KONDA-KONDI LARI TUTUP MATA LASTIK LOMPAT TALI LUMBA LERENG MAIN REBUT KERUSI TARIK TALI TINGTING TIUP BELON

JAWAPAN
R T G N I D N O S N E R A L R T N O T Y J B U U F N I A D N O T I S P T S G J A G Y H L N J Y I I M C U O A T A M P M K

E R
E L A B U L E A

K A
D N O K A S R O

V
A S G G I S E T Y

B
E N I N T R G R

H D
I E O R I S H S

I T
A R R P E S A A

G L
I V T B T A L

E R
A U K U R U S G

R T
E T P A T T I E U

T Y
T R K B K Y O R L

G U
Y T A I E G I G S

H I
U Y S A R L N R U

J O
I N D S U A O O R

K I
O I R G S O T N C

M P
U T U T I R A L A

W E

W E

W E

M A

W E

CUBA LAGI!