You are on page 1of 8

Ahli kumpulan : Zharfan : Selvin

HIKAYAT INDERAPUTERA

Sinopsis .

Tema .

Watak .

Perwatakan .

Gaya bahasa .

Nilai murni dan pengajaran .