The Shlokas

:
Om saha naavavatu, Saha nau bhunaktu Saha veeryam karavaavahai Tej asvena vati tamastu Maa vidhvishaavahai Om Shanti Shanti Shantih !

Ganesh
• Gajananam bootha ganaati sevitham Kabitta jumbo palasaara pakshitam Urna sutam shokavinasa karanam N amami vigneshvara padapankaj am.

• Ganeshasha sharanam sharanam ganesha. Ganesha sharanam ,sharanam ganesha

3 times.

Hayagreeva
• Gyana nandamayam devam Nirmalam spati ka kritim Adharam sarva vidya nam Hayagreevam upasmahe

SARASWATHI
• Ya kundendu tushara hara davala Ya shubhra vastra vridha Ya veena varadanda mandita kara Ya shweta padmasana

Gumreva param Brahma Tasmai Sree Gurave namah Bhrahmanandam parama sukhadam Kevalam gyana moortim Dvandva teetam gagana sadmsham Tatvamasya dhilakshyam Ekamnityam vimala machalam Sarvadhi sakshi bootaham Bhava teetam treeguna rahitam Sadgummtam namami . Varade kaamaroopini. Tatpadam darshitam yena Tasmai shree Gurave Namah. Siddhir bhavatu me sadaa GURU • Akandamandalaakaram Vyaaptam yena charaacharam. Agnana timirandhasya Gyanancha salakaya Chakshumnmeeli tam yaena Tasmai Shree gurave namah Gumr Brahma Gumr Vishnuh Gumr Devo Mahcshvarah. Vidyaarambham karishyaami.Ya brhahmachuta shankara prabitihi devai sada poojita samam patu saraswati bhagavati nishesha j adhya paha • Sarasvati namastubhayam.

Kumkumachandanalepi ta Lingam . Sarasugandhi sulepita Lingam Buddhivi vardhanakarana Lingam Siddhasurasuravandita Lingam Tat pranamami Sadashiva Lingam. Devamunipravararchi ta Lingam KamadahamKarunakara Lingam. Kanakamahamanibhooshita Lingam Phanipati veshtitasobhita Lingam.Murari surarchita Lingam Nirmalabhashita shobhita Lingam. Ravanadarpavinashana Lingam Tat pranamami Sadashiva Lingam. Janamaj aduhkhavinashaka Lingam Tat pranamami Sadashiva Lingam. Dakshasuya jnavinashana Lingam Tat pranamami Sadashiva Lingam.Tvameva Tvameva Tvameva Tvameva matacha pita tvameva bandushta sakha tvameva vidya dravilam tvameva sarvam mama deva deva SRIRAMA Sri Rama Rama Ramethi Rame Raame Manorame Sahasranama Thathulyam Rama Nama Varana N ae SRISHIVA Brahma .

Shivalokamavapnoti Shivena saha modate. Paratparam Paramatmaka Lingam Tat pranamami Sadashiva Lingam. Shreedharam Madhavam Gopikavallabham Janakee . Indiramandiram chetasa sundaram Devakee .N arayanam Krishna-Damodaram Vasudevam Harim.nandanam nandaj am sandadhe. Sanchitapapavinashana Lingam Tat pranamami Sadashiva Lingam. ACHYUTASHTAKAM Achyutam Keshavam Rama. Lingashtakamidam puny am Yah pathet Shivasanniddhau. AchyutamKeshavam Satyabhamadhavam Madhavam Shreedharam Radhikaradhakam. . Ashtadalopariveshtita Lingam Sarvasamudbhavakarana Lingam Ashtadaridavinashana Lingam Tat pranamami Sadashiva Lingam.Pankajaharasushobhita Lingam. Suragurusuravarapoojita Lingam Suravanapushpasadarachita Lingam.nayakam Ramachandram Bhaj e. Devaganarchitasevita Lingam Bhavairbhaktibhireve cha Lingam. Dinakarakotiprabhakara Lingam Tat pranamami Sadashiva Lingam.

Padma Nabham. Kunchitaih kuntalairbhrajamananam Ratnamaulim lasatkundalam gandayoh. VISHNU STHOTHRUM Santhakaram. Bhujaka Sayanam. . Krishna Govinda he Rama narayana Shreepate Vasudevajite Shreenidhe. Vidyududyotavan prasphuradvasasam Pravridambhodavat prollasadvigraham. Harakeyoorakam kankanaprojj valam Kinkineemanjulam shyamalam Tam bhaj e. Achyutananta he madhavadhokshaja Dvarakanayaka Draupadee . Vallaveevallabhayarchi tayatmane Kamsavidhvamsine vamshine te namah. Vanyaya Malaya shobhitorasthalam Lohi tanghridvayam varij aksham bhaj e. Lakshmanenanvito vanaraih sevito' Gastyasampoojito raghavah patu mam.rakshaka. Dhenukarishtakanishtakriddveshinam Keshiha kamsahridvamshiko vadakah.Vishnave Jishnave Shankhine Chakrine Rukmineeragine Janakeej anaye. Rakshasakshobhitah Seetaya shobhito Dandakaranyabhoopunyatakaranah. Pootanakopakah Soorajakhelano Bala-Gopalakah patu mam sarvada.Suresam.

Sarvapapahare devi Mahalakshmi Namosthuthey! Sarvagyney Sarva varadey Sarva Dhushta Bhayankari Sarva Dhukha hare Devi Mahalakshmi Namosthuthey! Sidhi Bhudhi Pradey Devi Bakthi Mukthi Pradayani Manthra Murthey sada Devi MahaLakshmi Namosthuthey! Adhyantharahite Devi Adyasakthi Maheswari Yogagynay Yogasambhuthey. Subhangam.Viswadharam. MAHALAKSHMI STHOTHRUM Namasthesthu Mahamaye SriPeetey surapoojite.Sarva Lokaika Natham. Lakshmi Kantham. Gagana Sadrusam. Vandey Vishnum. Sanghu Chakra Ghadha Hasthey. Dwikalam yah: padennithyam DanaDhanya Samanvitaha Thrikalam yah: Padennithyam Mahasatru Vinasanam Mahalakshmir Bhavennithyam Prasanna varada Subha! .Mahalakshmi Namosthuthey! Sthula Sukshma Maharoudhre Mahasakti Mahodhare Mahapapa hare Devi Mahalakshmi Namosthuthey! Padmasanasthithey Devi Parabrahma Swaroopini Paramesi JaganMatha Mahalakshmi Namosthuthey! Swethambaradare Devi Nanalankara Bhushite Jagatstithe Jaganmatey Mahalakshmi Namosthuthey! Mahalakmyashtaka Stothrum ya: Padeth Baktiman nararaha Sarva Sidhim Avapnothi Rajyam Propnothi Sarvada Aeka Kale Padennithyam Mapa vinasanam. Yoghibhir Dhyanagamyam. Bhava Bhaya Haram. Meghavarnam.Mahalakshmi Namosthuthey! Namasthe Garudarude Kolasura Bhayankari. Kamala Nayanam.

.. Tuma poorana paramaatmaa Tuma antaryaamee-Svaamee ..Svaamee .... Om Jaya Jagadeesha . Para Brahma Parameshvara (2) Tuma saba ke Svaamee ...Svaamee Sukha sampati ghara aave(2) Kashta mite tana kaa . Om Jaya Jagadeesha . Maatapitaa tuma mere Sharana kahaoon kisakee .AARTI Om Jaya Jagadeesha hare Svaamee j aya deenaanaatha hare! Bhaktaj anon ke sankata Daasaj anon ke sankata Kshana me doora kare Om Jaya Jagadeesha J 0 dhyaave phala pave Dukha bhinase mana kaa . Tuma bina aura na doojaa Tuma bina aura na koee Aasha karoon jisakee ..

.Svaamee .Svaamee .Svaamee Main moorakha khala kaamee Main sevaka tuma Svaamee Kripaa kara bharataa. Kisa vidha miloon dayaamaya Kisa vidha miloon kripaamaya Tumako main kumatee.. Om Jaya Jagadeesha ... Tuma ho Eka Agochara Saba ke praanapatee . Shraddhaa bhakti badhaao Shraddhaa preme badhaao Santana kee sevaa.. Vishaya vikaara mitaao Paapa haro devaa . . . Om Jaya Jagadeesha . Deenabhandhu dukha harataa Tuma rakshaka mere . Tuma karunaa ke saagara Tuma paalanakartaa . .Om Jaya Jagadeesha . Om Jaya Jagadeesha ... Om Jaya Jagadeesha .Svaamee Apane haath uthaao Apane charana badhaao Dvaara padaa tere.

Hara Hara Hara Hara Subrahmanyam .Tana mana dhana saba teraa Saba kuchha hai teraa . Om Jaya Jagadeesha . BHAJANS Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukanatha Subrahmanyam. Shiva Shiva Shiva Shiva Subrahmanyam. Hara Hara Hara Hara Subrahmanyam Shiva Shravanabhava Subrahmanyam Guru Shravanabhava Subrahmanyam Shiva Shiva Shiva Shiva Subrahmanyam. Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukanatha Subrahmanyam.Svaamee Teraa tere arpana (2) Kyaa laage meraa. Hara Hara Hara Hara Subrahmanyam Shiva Shiva Shiva Shiva Subrahmanyam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful