Categoria VI - Administrarea şi Lichidarea Întreprinderilor

11. Cine pot fi lichidatorii?
Raspuns: Lichidatorii, conform art. 247 din Legea 31/1990, vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti, persoane fizice ale societatii lichidatoare, trebuie sa fie lichidatori autorizati in conditiile prevazute de lege.Ei au aceeasi raspundere ca administratorii. Lichidatorii sunt persoane insarcinate cu executarea operatiilor de lichidare a societatii comerciale. Poate avea calitatea de lichidator orice asociat, asociat comanditar, administrator sau o alta persoana straina de societate.

16. Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata exerciţiului financiar, ce obligaţii au lichidatorii?
Raspuns: Dacã lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sã întocmeascã bilantul contabil anual si sã-1 depunã 1a Directia Generalã a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat, la termenele stabilite de Ministerul Finantelor.