You are on page 1of 27

TRATAMENTE FOLOSITE ÎN BOLI PRODUSE DE NEMATODE ŞI CESTODE

CESTODOZE
GENERALITĂŢI
Prin denumirea de cestodoze se înţeleg toate parazitozele care au drept cauză fie forma adultă, fie cea larvară a unuia sau a mai multor helminţi din subclasa Cestoda. Subclasa Cestoda cuprinde viermi ai căror corp este plat dorsoventral, neted, în formă de panglică. Corpul lor este totdeauna segmentat, iar segmentele alăturate sunt asemănătoare ca organizaţie morfologică. Cestodele, teniile sau panglicile sunt viermi paraziţi în faza lor adultă, în majoritatea cazurilor în tubul digestiv la toate animalele, inclusiv omul, iar în faza larvară sunt paraziţi în diferite organe la mamifere, peşti, insecte etc. În timpul evoluţiei lor, cestodele au nevoie de schimburi obligatorii de gazde, de la faza larvară la cea de adult. Sunt totuşi câteva cestode, foarte puţine (fam. Hymenolepididae), la a căror evoluţie nu este totdeauna absolut necesar să intervină o gazdă intermediară. Cu toate că din punct de vedere sistematic subclasa Cestoda este împărţită, după diferiţi autori, în 5 sau chiar 6 ordine, pentru medicină numai două din ele au importanţă.

1

Ordinul Pseudophyllidea Subclasa Cestoda Ordinul Cyclophyllidea

fam. Diphyllobothridae fam. Anoplocephalidae fam. Avitelinidae fam. Davaineidae fam. Hymenolepididae fam. Ditepilidae fam. Taeniidae fam. Mesocestoididae

În afară de aceste două ordine, subclasa Cestoda mai cuprinde încă 4 ordine, şi anume: Diphyllidea, Tetrathyrtchidea, Tetraphylidea si Aporidea.

Morfologie.
Cestodele sunt viermi plaţi, a căror lungime este foarte variabilă, mergând de la câţiva milimetri (Davainea, Echinococeus), până la câţiva metri (Diphyllobothrium, Taenia solium etc.). Culoarea lor, în general, este albăsidefie, mai mult sau mai puţin opacă. Această opacitate se datorează unui strat de calcar care impregnează ţesutul subcuticular al cestodelor. Corpul sau strobila este format dintr-un număr diferit de proglote, segmente care, pe măsură ce se depărtează de partea anterioara a corpului, se măresc în lungime şi în lăţime, luând forme caracteristice pentru fiecare gen sau specie de cestod. Astfel, proglotele din partea anterioara la majoritatea cestodelor au formă izodiametrală, pentru ca apoi să fie mai lungi decât late sau invers. Unele cestode au proglote cu totul caracteristice, în formă de sămânţă de bostănei (Dipyllidium caninum), în formă oarecum de clopot (Ciloanotaenia infundibuium) sau de trapez (Diphyllabothrium, latum). În partea anterioară se găseşte o formaţie tetragonală, capul sau scolexul, după care urmează o porţiune mai îngustă, gâtul şi apoi lanţul de proglote. Scolexul variază ca formă şi este prevăzut cu organe musculare de fixare, numite ventuze (Cyclophyllidea). În partea sa anterioara poate avea o proeminenţă denumită rostrum, în jurul căreia pot fi unul sau mai multe rânduri de cârlige, constituind rostrum armat. În cazul când rostrumul nu are cârlige, este un rostrum nearmat. Un asemenea cârlig sau croşet are forma asemănătoare cu o seceră mai alungită, deosebindu-se net o lamă tăioasă puţin curbată, o îngroşare ca o gardă do sabie şi apoi mânerul cu care este prins în corpul viermelui. La unele cestode scolexul prezintă un rostelum, care este o proeminenţă conică sau cilindrică ce se găseşte într-o excavaţie ca un buzunar în partea anterioară a scolexului.

2

La alte cestode, cum sunt cele din ordinul Pseudophyllidea, scolexul nu prezintă rostrum, iar în locul ventuzelor se găsesc despicături longitudinale neprevăzute cu musculatură, numite botridii. Proglotele, la exterior au un strat subţire cuticular, apoi un alt strat subcuticular, cu impregnaţii calcaroase sub care se găseşte stratul muscular. Stratul cu impregnaţii calcaroase, dă atât culoarea şi opacitatea viermelui cât şi rigiditatea sa. Pe suprafaţa proglotei, median sau lateral, mai des lateral, se găseşte o mică proeminenţă numită porul genital, organ care la toate cestodele din ordinul Cyclophyllidea nu funcţionează. Porii genitali pot fi regulat alterni, neregulat alterni sau unilaterali, element folosit în determinarea cestodelor. Toată grosimea proglotei este plină cu ţesut parenchimatos, ceea ce formează o caracteristică a viermilor plaţi, lipsa cavităţii celomice. Proglotele vecine sau foarte apropiate au organizaţie morfologică asemănătoare, dar în ansamblul strobilei ele se deosebesc. Cele din apropierea scolexului sunt tinere, cele de la mijlocul corpului sunt hermafrodite, iar cele din partea terminală a viermelui sunt ovigere, proglote purtătoare de ouă. Cestodele hrănindu-se prin osmoză nu au aparat digestiv, de asemenea le lipseşte aparatul circulator şi aparatul respirator. Aparatul excretor este format din celule specializate, prezente în parenchimul proglotei, care comunică prin tubi ce se adună către marginile laterale şi posterioare ale fiecărei proglote, unde formează canale. Corpul viermelui în întregime este mărginit în ambele părţi de câte un canal lateral, care comunică din proglotă în proglotă. La marginea posterioară a fiecărei proglote se găseşte un alt canal transversal, care se anastomozează cu cele două laterale. Ultima proglotă are un foramen caudal, pe unde substanţele de excreţie sunt eliminate în mediul exterior. Sistemul nervos este reprezentat prin ganglioni, dispuşi mai ales către rostrum, care trimite filete nervoase în restul corpului. Aparatul genital, atât mascul cât şi femel, extrem de dezvoltat, este prezent în fiecare proglotă, cestodele fiind viermi hermafrodiţi. Testiculele sunt aglomerări celulare sferice, în număr variabil, dispuse către partea dorsală şi mai ales anterioară a fiecărei proglote hermafrodite. Numărul testiculelor este un element ajutător în determinare (1-3 la Hymenolepididae, câteva zeci la Dilepididae, sau câteva sute la Taeniidae sau Anoplocephalidae). De la testicule pornesc canale eferente, care se adună într-un canal deferent şi care se îndreaptă lateral sau către mijlocul proglotei, pentru a se termina într-o formaţie specială, numită por genital. Tot aici se găseşte organul copulator, cira, situat în punga cirei.

3

Ovarele sunt mase globuloase, o pereche sau două, dispuse către partea posterioară şi ventrală a fiecărei proglote hermafrodite. De la ele porneşte tractusul genital, format din oviduct, apoi vagin şi uter. Acesta din urmă are mai mult sau mai puţin forma unui sac. Înapoia ovarelor se găsesc una sau două glande vitelogene, care produc vitelusul necesar oncosferei. Această organizare se întâlneşte numai la proglotele din centrul strobilei, proglotele hermafrodite. Pe măsură ce viermele creşte, iar creşterea având loc la nivelul gâtului, proglotele se depărtează din partea anteromijlocie către porţiunea terminală, maturizându-se şi devenind proglote ovigere. În acest stadiu, organele genitale esenţiale, testiculele şi ovarele, dispar, iar întreaga proglotă conţine numai uterul, la rândul său plin cu ouă (oncosfere). Porii genitali la cestodele din ordinul Cyclophyllidea nefuncţionând, oncosferele formate rămân în uter până la distrugerea acestuia o dată cu proglota însăşi. Proglotele ovigere se desprind de restul corpului sunt eliminate în mediul exterior, o dată cu excrementele purtătorului. La ordinul Pseudophyllidea ouăle formate în uter se elimină treptat, pe măsura maturării lor, prin formaţia numită tocostom. Din această cauză, proglotele ovigere de la Pseudophyllidea (Diphyllobothrium) se ratatinează, pe măsură ce ajung la sfârşitul strobilei, în timp ce proglotele ovigere de la Cyclophyllidea se măresc mult în volum.

Biologie.
Cestodele, în general, în forma lor adultă sunt paraziţi ai tubului digestiv, unde se hrănesc prin osmosă cu sucurile digestive, iar respiraţia se face cutanat. Evoluţia tuturor cestodelor se face prin oncosfere (ouă), a căror dezvoltare se face diferit la Pseudophyllidea faţă de Cyclophyllidea. În cazul ordinului Pseudophyllidea (Diphyllobothrium), ouăle foarte asemănătoare cu cele de trematode sunt eliminate în mediul exterior, unde dau naştere unei larve libere — Coracidium, care, pentru a

4

evolua mai departe, trebuie să treacă, succesiv şi obligatoriu prin încă două gazde intermediare. Evoluţia acestui ordin este foarte asemănătoare cu evoluţia trematodelor, cu două gazde intermediare. În cazul ordinului Cyclophyllidea, oncosferele sunt eliminate în mediul exterior o dată cu proglotele (fragmente sau izolate). La unele cestode, eliminarea proglotelor se face şi spontan, cum este cazul la Taenia saginata, Dipyllidium caninum Choanotaenia, adică proglotele pot părăsi tubul digestiv al gazdei şi între momentele actului de defecare. Oncosferele nu dau naştere unor larve libere, ci trebuie să fie ingerate de un alt animal, gazda intermediară, vertebrat sau nevertebrat, în corpul căruia se va dezvolta forma larvară. Oncosferele cestodelor Cyclophyllidea au în interiorul lor embrionul hexacant, a cărei dezvoltare ca primă larvă se face în însăşi oncosferă. În corpul gazdei intermediare se dezvoltă cea de-a două larvă, care se localizează în diferite organe ale gazdei intermediare şi care poate, de asemenea, avea forme variabile. Denumirea bolilor. In general parazitările cu cestode capătă denumirea de cestodoze. Unele specii de animale pot fi în mod obişnuit parazitate cu un singur gen de cestode; de exemplu, la miei este frecvent Moniezia, deci este vorba de moniezioză. În cazul carnivorelor şi mai ales al păsărilor, acelaşi subiect poate fi parazitat simultan cu cestode din genuri diferite şi chiar din familii diferite. În acest caz, denumirea generală de cestodoze este mai aproape de realitate, ea incluzând agenţi etiologici care aparţin mai multor familii. Astfel, în cazul păsărilor de multe ori se găseşte pe acelaşi individ Davainea, Hymenolepis şi Choanotaenia. Dacă se găseşte un singur gen de cestod este vorba de clavaineidoza sau himenolepidoză etc. În mod analog se interpretează pentru fiecare specie de animal situaţia reală. Patogenitate. Cestodozele privite ca manifestare clinică sunt, în general, sindroame ce apar mai mult sau mai puţin accentuat în urma parazitărilor cu o specie sau cu mai multe specii de cestode în forma lor adultă. Sindromul de cestodoze este extrem de frecvent, fără a avea însă o importanţa egală pentru diferitele specii de animale. Cel mai frecvent sunt obiectul acestui sindrom păsările, carnasierele, jar dintre erbivore - tineretul ovin. în majoritatea cazurilor, numai parazitările intense cu diferite cestode, la speciile arătate mai sus, pot produce unele semne clinice. Ele se reflectă asupra aparatului digestiv, a sângelui şi a sistemului nervos. În multe cazuri, parazitarea redusă cu un cestod oarecare este mai greu de observat clinic. Intensitatea manifestărilor clinice este în funcţie de specia animalului, gazdă, de vârstă, de starea generală şi de întreţinerea acestuia. De asemenea este o corelaţie directă cu genul de cestod şi numărul de exemplare existente la un moment dat. Este cunoscut că tineretul tuturor speciilor este mult mai receptiv la diferite cestode. Cu toate acestea, dacă animalele sunt bine întreţinute,

5

manifestarea clinică poate fi mult redusă. În cazul oilor adulte, parazitarea lor cu diferite cestode poate trece total neobservată, dar, dacă starea de întreţinere lasă mult de dorit, se pot observa unele manifestări ale sindromului de cestodoze. Cestodele au o patogenitate deosebită de la gen la gen, de aceea ruperea dezechilibrului fiziologic este strâns legată şi de parazit. Câinele poate fi parazitat, indiferent de vârstă, de un număr mare de Echinococcus granulosus, fără a arăta nici cel mai discret semn clinic. S-a putut izola până la 270 de exemplare de Echinococcus granulosus din intestinul unui câine de 7 kg, fără ca acesta să fi prezentat, în timpul vieţii, cel mai mic semn, în timp ce, tot la câine, este suficient un singur exemplar de Dyphyllobothrium pentru ca semnele clinice să apară extrem de dure, indiferent de starea generală anterioară a animalului în cauză. Între aceste două tipuri de cestode, unul cu patogenitatea foarte redusă, altul cu cea mai mare patogenitate, se grupează toate cestodele, şi interpretarea unei situaţii date şi mai ales a unui prognostic trebuie făcută prin prisma celor arătate. Dacă este vorba de cestodozele produse de formele larvare (cisticercoză, cenuroză, echinococoză), sunt mai frecvent afectate erbivorele mari şi mici şi apoi porcul. Frecvenţa cestodozelor, indiferent dacă sunt produse de forma adultă sau larvară, este legată şi de cunoştinţele oamenilor şi de obiceiurile lor. Ca o regulă generală se poate afirma, alături de K. I. S k r i a b i n, că acolo unde nivelul cultural lasă de dorit, parazitozele sunt în floare. Cestodozele la om nu apar decât acolo unde controlul sanitar este absent sau incomplet şi acolo unde cunoştinţele oamenilor sunt insuficiente.

NEMATODOZE
GENERALITĂŢI
Parazitismul cu viermi nematozi este extrem de răspândit şi deosebit de variat ea specii parazite şi ca acţiune patogenă. Biologia complexă şi variată a diferiţilor helminţi nematozi stă la baza multiplelor aspecte epizootologice, clinice şi simptomatologice ale parazitărilor cu aceşti viermi. În cadrul parazitărilor cu nematode apar cele mai diverse game de reacţii din partea organismului parazitat; ele pot fi simple parazitări, fără manifestări clinice evidente, putând ajunge însă până la ruperi de echilibru fiziologice ce pot sfârşi cu exitus din partea gazdei.

6

Într-o noţiune foarte cuprinzătoare, bolile provocate de nematode sunt cunoscute sub denumirea de mematodoze, adică helmintozele a căror etiologie o constituie viermii din clasa Nematoda. În clasa Nematoda se cuprind viermii ai căror corp este cilindric, alungit mult şi subţiat către capete. Dimensiunile for sunt foarte variabile şi nu poate fi vorba de nici un raport între grosimea şi lungimea acestor viermi.

Morfologie.
Corpul prezintă cavitate generală, bine dezvoltată limitată de un înveliş musculochitinos, care constituie peretele corpului, în cavitatea generală se găseşte lichidul celomic, în care plutesc organele interne ale viermelui. De aceea cavitatea generală este denumită şi cavitate celomică. Nematodele sunt viermi cu sexele separate, accentuându-se foarte mult dimorfismul sexual. În general, femelele sunt mult mai dezvoltate decât masculii, aceasta ca o caracteristică generală pentru nevertebrate. Corpul viermilor nematozi este format din mai multe straturi. La exterior se găseşte stratul cuticular, incolor şi foarte rezistent. Cuticula are proprietăţi asemănătoare cu chitina. Morfologic, ea poate prezenta diferite ornamentaţii, mai ales în partea anterioară a corpului viermelui, după cum poate prezenta diferite expansiuni aliforme sau diferite striaţii şi în partea posterioară a corpului. Sub cuticula se găseşte stratul subcuticular, care poate fi considerat generatorul cuticulei. Dezvoltarea acestui strat este destul de accentuată, prezentând pe secţiune transversală, la cei mai mulţi nematozi, în dreptul diametrului vertical, ca şi al celui orizontal, câte o îngroşare puternică. Apar astfel patru îngroşări: două laterale, una dorsală şi una ventrală, care împart interiorul cavităţii generale în patru câmpuri. Imediat sub stratus subcuticular este situat stratul muscular. Acesta este format din celule musculare alungite, având partea bazală mai subţire şi striată, iar partea apicală mai dezvoltată. Celule musculoase se găsesc numai în câmpuri, îngroşările stratului subcuticular fiind lipsite de asemenea celule.

7

Tubul digestiv este un conduct cilindric format, în general, din cavitatea bucală, faringe, esofag şi apoi intestinul care se deschide afară prin anus. Este un tub digestiv complet. Referindu-ne la diferitele porţiuni ale tubului digestiv, ele nu sunt prezente în totalitate la toţi nematozii. Unii nu au cavitate bucală propriu-zisă, deschiderea anterioară fiind prevăzută cu buze, în timp ce la alţii cavitatea bucală se continuă cu o capsulă bucală prevăzută sau nu cu dinţi şi care se continuă cu esofagul. Nematodele nu au aparat respirator şi nici circulator. Respiraţia se face anaerob, iar lichidul celomic îndeplineşte funcţia de aparat circulator propriu-zis. Sistemul nervos înconjură esofagul, având patru ganglioni, unul dorsal, unul ventral şi doi laterali. De la aceştia pornesc nervi atât în partea anterioară cât şi în cea posterioară a corpului. Aparatul genital este format din organe mascule şi femele bine dezvoltate. Aparatul genital mascul se compune, la majoritatea nematodelor, dintr-un tub mai mult sau mai puţin sinuos. Are o porţiune subţire, mult efilată, care corespunde testiculelor, urmând apoi în continuare canalul deferent, dilatat, cu vezicule seminale, canalul ejaculator şi organele copulatoare cu spiculi. La femelă aparatul genital este, de asemenea, format dintr-un tub sexual, canalele anterioare fiind duble şi reprezentând ovarele cu două oviducte, două utere, apoi vagina şi vulva.

Dimorfismul sexual.
Nematodele sunt parazite dioice, prezentând deosebiri vizibile între mascul şi femelă, în majoritatea cazurilor. In general, masculii sunt mai mici decât femelele. Cele mai mari deosebiri se constată la partea terminală a corpului. La femelă, partea aceasta este dreaptă, boantă sau uşor ascuţita. La mascul, în această porţiune se găsesc organele de copulaţie, însoţite de modificări ale corpului, în vederea efectuării actului copulator. Astfel, la unii corpul se termină sub forma de cârje, iar în dreptul acesteia, pe mica curbură, ies din orificiul genital spiculii, organele copulatoare, care la unii viermi ca, de exemplu, ascarizi se pot vedea cu ochiul liber. Alte nematode au partea terminală în tirbuşon, aşa cum se întâlneşte la unele filarii. Cele mai puternice modificări le prezintă însă nematodele din familia Strongilidae. La partea terminală, masculul prezintă, de o parte şi de alta, expansiuni cuticulare dezvoltate. Ele sunt susţinute de coaste, formaţii chitinoase, al căror număr şi dispoziţie este variabil. Organul astfel format se numeşte bursa caudală şi constituie unul din criteriile de bază pentru determinarea acestor nematode. Bursa caudală este despărţită în lobi în număr, mărime şi formă variabilă Ia baza lobiIor se găseşte orificiul anogenital prin care ies afară spiculii.

Biologie.
Cele mai multe nematode duc viaţă parazită la animale sau om şi numai un număr redus duc viată liberă. Acestea din urmă pot fi găsite în pământul umed, în ape etc., unele din ele putându-se acomoda parazitismului facultativ.

8

Nematodele parazite, fie în forma lor adultă, fie larvară, pot fi întâlnite în toate organele animalelor. Ele se pot localiza în tubul digestiv în glandele anexe, în aparatul respirator, circulator, renal, în musculatură, tegument etc. Majoritatea viermilor nematozi se înmulţesc prin ouă, sunt ovipari, iar un număr mai restrâns se înmulţesc direct prin larve, fiind vivipari. Un număr redus au nevoie de gazde intermediare pentru evoluţia lor completă, adică sunt biohelminţi, spre deosebire de cei mai mulţi nematozi care sunt geohelminţi, adică ouăle sau larvele se dezvoltă pe sol, fără gazde intermediare. Unele forme evolutive ale viermilor, aşa cum sunt ouăle, iar la unii dintre ei şi formele larvare, au o rezistenţă deosebită în mediul exterior. Astfel, ouăle de ascarizi rezistă atât la temperaturile scăzute din timpul iernii cât şi la cele foarte ridicate din timpul verii, după cum şi la variaţii de umiditate. Nematodele parazite se hrănesc cu substanţele pe care le absorb din organele parazitate, iar unele din ele sunt hematofage. Contaminarea animalelor cu nematode se face în mod diferit, după biologia viermelui considerat. Se poate spune totuşi că la cele mai multe nematode contaminarea se face pe cale orală, ingerându-se fie ouă evoluate, fie larve infestante, aceasta în cazul nematodelor geohelminţi. La unele nematode vivipare, care au gazde intermediare, contaminarea se poate face pe calea hematogenă. Gazdele intermediare hematofage inoculează formele larvare infestante în timpul înţepării pentru a se hrăni. La alte nematode vivipare şi cu gazde intermediare, transmiterea se poate face şi fără înţepare, numai cu depunerea larvelor de către insecta-gazdă intermediară pe corp sau pe diferite mucoase, aşa cum este cazul la Thelasiidae. La unele nematode chiar ovipare, dar cu gazde intermediare, contaminarea se face tot pe cale orală, prin ingerarea gazdei intermediare, aşa cum este cazul la metastrongilidele de la porc, ale căror gazde intermediare (râmele) sunt consumate de porci.

9

Sub aspectul epizootologic, nematodozele pot avea o aria de răspândire foarte mare, difuzarea for făcându-se uşor, aşa cum sunt ascaridozele, strongilatozele gastrointestinale la erbivore. Unele din ele au însă un caracter de focalitate, fiind legat de gazdele intermediare ca, de exemplu, singamoza. După caracteristicile biologice, nematodele parazite pot fi deosebite în patru grupe: -nematode parazite în stare adultă, iar larvele libere (Ancylostoma); -nematode parazite în stadiu adult şi oul însă are neapărată nevoie de a evolua in mediul exterior (Ascaris, Heterakis etc.); -nematode parazite atât ca adulte cât şi ca larve, dar au nevoie şi de gazdă intermediară; -nematode parazite ca adult şi larvă pe acelaşi animal (Trichinella spiralis).

Migraţia.
Atât din punct de vedere biologic cât şi sub raport patogenetic, fenomenul migraţiei formelor larvare în corpul gazdei definitive are o importanţă deosebită la nematode. Se înţelege prin migraţie drumul pe care îl străbate larva infestantă prin diferite organe, după ce a pătruns în organismul gazdei, până ce ajunge în organul de elecţie al parazitării, timp în care suferă modificări importante. O primă caracteristică este dată de nematodele care parazitează tubul digestiv şi la care contaminarea se face pe cale orală. La aceşti viermi se pot întâlni trei moduri de dezvoltare: cu migraţie completă, cu migraţie incompletă şi fără migraţie. În cazul migraţiei complete, larvele infestante ajunse în tubul digestiv pornesc, pe cale circulatorie, în toate organele, fiind purtate atât în mica, ca şi în marea circulaţie. Ele se pot opri în unele organe şi după un timp oarecare se întorc în intestin, unde se vor transforma în viermi adulţi. Aşa este cazul lui Delafondia vulgaris, ale cărei formă larvară, ajunsă în marea circulaţie, după ce se opresc în unele vase unde produc anevrisme, revin în intestin. În cazul migraţiei incomplete, formele larvare ajunse în intestin, deşi aici este locul de elecţie al viermelui, îşi fac năpârlirile, pornind pe cale circulatorie, folosind însă numai mica circulaţie şi oprindu-se în plămân. De aici, urcând pe bronhii, trec în gură şi sunt din nou deglutite, pentru a ajunge iar în tubul digestiv, unde în scurt timp se transformă în adult. Aşa este cazul ascarizilor de la mamifere. Tot o migraţie incompletă, mult mai redusă decât cea arătată, este cea caracteristică unor strongili ca Trichonema, Triodontophorus, Craterostomum, Strongylus etc. Aceştia în faza adultă trăiesc în intestin la cal, contaminarea se face tot pe cale bucală, dar larvele infestante migrează. Ele se opresc însă foarte aproape, în peretele intestinului sau în diferite organe apropiate şi după un timp oarecare se întorc în

10

intestin. Dezvoltarea fără migraţie este destul de redusă la nematode, dar totuşi există. Din acest punct de vedere se pot deosebi 4 categorii de paraziţi. O primă categorie o formează paraziţii ale căror ouă sau larve infestante ajunse în tubul digestiv, locul de viaţă al adultului, se dezvoltă fără a părăsi acest organ. De exemplu, la Ascaridia galli (ascaridul de la păsări), larva pătrunde pentru primele 8-12 zile în peretele mucoasei intestinale, unde năpârleşte de 1-2 ori. A doua categoric o formează nematodele care în stadiul lor adult nu se localizează în tubul digestiv, dar contaminarea se face pe cale bucală. Aşa este cazul la Metastrongylus elongatus, care se localizează în plămân la porc. Formele sale larvare ajung în intestinul porcului o dată cu gazdele intermediare. De aici ele trebuie să meargă mai departe pe calea circulatorie (hematică sau limfatică) pentru a ajunge în organul electiv, în plămân, ajunse aici, ele nu mai pleacă. În acest caz, larvele trec prin organism, dar nu se poate considera o migraţie, ci un, drum normal, pe care trebuie să-l parcurgă pentru a ajunge în organul de elecţie. A treia categoric este dată de nematodele care pătrund în organismul gazdei pe alte căi decât cea digestivă şi cea mai frecventă este calea cutanată. În asemenea situaţii pot apărea două fenomene. La unele, dezvoltarea adultului are loc în aparatul circulator, de exemplu la Dirofilaria immitis are loc în cordul câinelui. În acest caz nu este vorba de migraţie, ci de modul de pătrundere directă către organul de predilecţie. Tot asemenea este cazul nematodelor cu localizare subcutanată, mai mult sau mai puţin profundă. Există însă şi în această categorie nematode care pot pătrunde prin piele, deşi ele trebuie să se localizeze în intestin (Ancylostoma). A patra categoric este formată de nematodele la care se produce contaminarea directă a organului parazitat, larvele neavând nici un fel de circuit în organism: aşa este cazul la Thelasia.

Tratamente folosite în bolile parazitare produse de Cestode şi Nematode

11

Având în vedere diversitatea foarte mare a helminţilor din subclasele Cestoda şi Nematoda, descrierea tratamentelor utilizate în combaterea lor se va face pe specii de animale şi grupe de substanţă activă a produselor folosite. Cele mai utilizate produse în combaterea acestor parazitoze sunt a. Albendazolul - este un antihelmintic cu spectru larg, activ faţă de platelminţi (cestode şi trematode) şi nematelminţi (nematode), în toate formele lor de evoluţie (ouă, larve, adulţi). Se absoarbe rapid în organe şi ţesuturi. Acţiunea asupra paraziţilor este atribuită blocării sistemelor enzimatice implicate în captarea glucozei. Datorită toxicităţii reduse, nu produce efecte secundare chiar dacă doza utilizată este de 5 ori mai mare. b. Praziquantelul este un antihelmintic ce activează în stadiul evolutiv al teniilor (Taenidae, Dilepididae, Mesocestoididae, Echinococcus spp,Taenia spp, Dipylidium caninum) Pyrantel este activ împotriva nematodelor gastrointestinale acţionând ca un agent blocant neuromuscular, depolarizant care detensionează paralizia muşchilor parazitului. Mişcările peristaltice intestinale normale ale gazdei sunt mărite, eliminând paraziţii. c. Pyrantelul este activ asupra nematodelor gastrointestinale (Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense, Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala). Acţionează ca un agent blocator neuromuscular depolarizant ce paralizează muşchii parazitului. Acest lucru permite o mişcare peristaltică intestinală normală a gazdei care va elimina parazitul. Este metabolizat rapid şi este eliminat în proporţie de 35-40% în cea mai mare parte prin fecale, fiind mai activ asupra paraziţilor din intestinul gros. Datorită acţiunii sale colinergice (de tip nicotinic) nu este recomandat a se asocia cu substanţe parasimpaticomimetice şi compuşi organofosforici. d. Ivermectina este o substanţa antiparazitară din clasa lactonelor macrociclice , izolată din produsul obţinut prin fermentarea unei actinomicete numită Streptomyces avermitilis. Acţionează prin creşterea permeabilităţii membranei celulare la ionii de clor cu hiperpolarizarea celulelor nervoase sau musculare, determinând paralizia şi moartea parazitului; de asemenea determină secreţia de acid gama aminobutiric (GABA) la nivelul sinapselor nervoase ale parazitului, ducând astfel la întreruperea impulsului nervos. Este rapid absorbit în circulaţia sangvină, concentraţia plasmatică eficientă fiind atinsă la aproximativ 8 ore de la administrare. Ivermectina acţionează asupra endo şi ectoparaziţilor, la bovine, ovine şi porci. e.
12

f.

Fenbendazol. Acţionează asupra formelor mature şi imature de nematode şi strongili: Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Trichuris spp., Neoascaris vitulorum, Ostertagia spp., Cooperia spp., Oesphagostomum spp., Capillaria spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus viviparus, etc. deparazitarea internă a bovinelor şi cabalinelor. Levamisolul este un antihelmintic cu spectru larg, acţionând asupra nematodelor gastrointestinale şi pulmonare la bovine, ovine, caprine şi porcine. Paraziţii prin blocarea activităţii succinat-dehidrogenazei sunt paralizaţi de levamisol, fiind astfel descompuşi şi eliminaţi prin fecale, respectiv tuse. Levamisolul este şi un imunostimulator nespecific.

Tratamentul la rumegătoare.
Substanţa activă: - Albendazol – Forma de prezentare: Suspensie Antiparazitară Se administrează per os. Doza ANTIHELMINTICĂ 7,5 mg albendazol / kg greutate corporală Dozare : 7,5 ml suspensie / 100 kg greutate corporală. Doza PENTRU FASCIOLOZĂ 10 mg albendazol / kg greutate corporală. Nomenclator produse de uz veterinar antiparazitar HELMIZOL A 2,5 Compoziţie: Albendazol 2,5 % Indicaţii La bovine (tineret), ovine şi caprine în prevenirea ăi tratamentul nematodelor, nematodelor pulmonare, teniilor Moniezia, trematodelor adulte. În funcţie de tipul şi gradul infestaţiei, tratamentul se poate repeta la 24 sau 48 de ore de la prima administrare. Nu este necesară o dietă specială înainte sau după tratament. Contraindicaţii şi precauţii Nu se administrează la animale în prima treime de gestaţie. Timp de aşteptare: Carne - 10 zile de la ultima administrare, Lapte - 2 zile. HELMIZOL A 10 Compoziţie: Albendazol 10 % Indicaţii: La bovine şi ovine. În funcţie de tipul şi gradul infestaţiei, tratamentul se poate repeta la 24 sau 48 ore de la prima administrare. Contraindicaţii şi precauţii Nu se administrează la animale în prima treime de gestaţie.
13

Nu se va lăsa la îndemâna copiilor. Timp de aşteptare Carne -10 zile de la ultima administrare, Lapte - 2 zile. VALBAZEN 2,5% Compoziţie: Albendazol 2,5 % . Indicaţii. Antihelmintic cu spectru total, cu efecte multiple pentru combaterea următoarelor tipuri de paraziţi interni la ovine : Viermi rotunzi gastro-intestinale: Buonostomum, Chabertia, Cooperia, Haemonchus, Nematodirus, Oesophagostomum, Ostertagia, Strongyloides, Trichostrongylus spp. Helminţi pulmonari : Dictyocaulus filaria, Mullerius capillaris, Protostrongylus rufescens. Cestode : Moniezia expansa. Fascioloză (forme adulte) : Fasciola hepatica. Contraindicaţii şi precauţii: Se agită flaconul înainte de utilizare. Se va feri de îngheţ. Timp de aşteptare Trebuie să treacă zece zile între tratament şi sacrificarea oilor pentru consum uman. VALBAZEN 10% Compoziţie: Albendazol 10%. Dozare : 10 ml suspensie / 100 kg greutate corporală. Contraindicaţii si precauţii. Se agită bidonul înainte de utilizare. Se va feri de îngheţ. Timp de aşteptare: Lapte - 24 ore după tratament, Carne - 10 zile după tratament. ROMBENDAZOL 2,5% Antihelmintic cu spectru larg Compoziţie: Albendazol 25 g, Suport până la 1.000 ml Avantajele tratamentelor cu Rombendazol 2,5% suspensie: - distrugerea şi eliminarea helminţilor gastrointestinali şi pulmonari în toate stadiile: adult, larvă, ouă; - distrugerea formelor de paraziţi în migrare în diferite ţesuturi, precum şi a celor închistaţi. Programul de profilaxie trebuie să cuprindă 4 administrări anual, respectiv înainte de ieşirea la păşunat şi după intrarea la stabulaţie şi pe perioada păşunatului, în lunile iulie şi septembrie. Contraindicaţii şi precauţii: Pentru combaterea formelor imature de Fasciolla hepatica, va fi administrat, în prealabil, produsul Fasciocid. Se va estima corect greutatea vie a animalelor pentru a se evita subdozările ori supradozările. Dozele recomandate nu au efect teratogen şi nici embriotoxic. În prima jumătate a perioadei de gestaţie, la oi se va utiliza doza de 2 ml/kg greutate vie. Timp de aşteptare: La animalele destinate sacrificării pentru carne 28 zile, iar la animalele pentru producţia de lapte 7 zile de la ultimul tratament.

14

Forma de prezentare: CAPSULE GELATINOASE Se administrează per os. OVIZOL 300 Compoziţie: O capsulă conţine: 300 mg albendazol. Indicaţii Produsul se utilizează în tratamentul nematodelor gastrointestinale, dictiocaulozei, protostrongilozei, monieziozei, fasciolozei si dicroceliozei la ovine si caprine. Administrarea unui singur bol este suficientă pentru tratamentul nematodelor gastrointestinale, pulmonare, monieziozei si fasciolozei. Pentru tratamentul dicroceliozei, se administrează 2 boluri gelatinoase cu 300 mg substanţă activă per animal, însă nu se vor trata în acest caz, animalele în primele 3 luni de gestaţie. Contraindicaţii si precauţii Se recomandă a se evita sacrificarea animalelor pentru consum uman înainte de împlinirea termenului de 10 zile după tratament. ROMBENDAZOL 400 mg Antihelmintic cu spectru larg pentru ovine şi caprine Compoziţie: Albendazol 400 mg Indicaţii: Rombendazol 400 mg se recomandă pentru combaterea următoarelor parazitoze la ovine şi caprine. Mod de administrare si doze: Cantitatea de substanţă activă conţinută de o capsulă (400 mg) este suficientă pentru o oaie sau o capră cu greutatea corporală cuprinsă între 35-60 kg. În situaţii cu infestaţii masive, tratamentul se va repeta după 24 de ore. Programul de profilaxie trebuie să cuprindă 4 administrări anual, respectiv înainte de ieşirea la păşunat şi după intrarea la stabulaţie şi pe perioada păşunatului, în lunile iulie şi septembrie. Contraindicaţii si precauţii: Nu se tratează ovinele în perioada montei şi în prima lună de gestaţie, precum şi cele cu cahexie avansată. Pentru combaterea formelor imature da Fasciolla hepatica, va fi administrat produsul Fasciocid. Timp de aşteptare: La animalele destinate sacrificării pentru carne 28 zile, iar la animalele pentru producţia de lapte 7 zile de la ultimul tratament.

15

Forma de prezentare: COMPRIMATE ANTIPARAZITARE Se administrează per os. VERMIZOL A 100 Compoziţie: 1 comprimat conţine: Albendazol 100 mg Indicaţii: Indicat în dehelmintizarea ovinelor şi bovinelor, porcilor şi carnasierelor. Tratamentul se administrează timp de 2 zile consecutiv şi se repetă după 7 zile. Contraindicaţii si precauţii. Nu se va folosi la femelele aflate în prima treime a perioadei de gestaţie. Timp de aşteptare Carne 10 zile după ultima administrare în cazul animalelor de consum. AVOMEC Forma de prezentare: SOLUŢIE INJECTABILĂ Compoziţie: Soluţie injectabilă 1% Ivermectina. Indicaţii AVOMEC se recomandă pentru prevenirea şi combaterea endo şi ectoparazitozelor la taurine, ovine şi porcine. Mod de administrare şi doze AVOMEC, soluţie injectabilă, se administrează pe cale subcutanată în doze de : 200 mcg ivermectină/kg (1 ml AVOMEC/50 kg greutate vie) pentru taurine şi ovine şi de 300 mcg, ivermectină/kg (1 ml AVOMEC/33 kg) greutate vie pentru porcine. Contraindicaţii şi precauţii Produsul nu se va injecta intramuscular sau intravenos. Sticlele cu produs vor fi protejate permanent împotriva luminii în cutii din carton. Nu se lasă produsul la îndemâna copiilor Timp de aşteptare 28 zile pentru carne de la ultima administrare, 21 zile pentru lapte EVOMEC PLUS Compoziţie: 100 ml soluţie injectabilă conţin: Ivermectina 1 gr, Clorsulon10 gr Excipient,q.s.ad100 ml Administrare EVOMEC PLUS se administrează strict subcutanat la taurine şi ovine în doză de 1 mL/50kg greutate vie ( respectiv 0,2 mg Ivermectina şi 2 mg clorsulon/ kg greutate vie). Atenţie Dozele mai mari de 10 mL se administrează în două puncte separate. Timp de aşteptare: carne, lapte - 28 de zile de la ultimul tratament

Tratamentul la Cabaline
ECVIPAST Forma de prezentare: PASTĂ Compoziţie: Albendazol 16 g, Excipient până la 100 g Indicaţii Cabaline: în parascaridoză, trichostrongiloză,

16

strongiloză, cestodoze (Anaplocephala). Mod de administrare şi doze Doza este de 8 mg s.a. / kg sau 5 g ECVIPAST/100 kg greutate vie. Produsul se administrează oral, pe la comisura gurii, la baza limbii, avându-se în vedere ca în cavitatea bucală să nu existe resturi furajere. Se va omogeniza conţinutul flaconului înainte de utilizare. Contraindicaţii şi precauţii Se recomandă a se evita sacrificarea animalelor pentru consum uman înainte cu 10 zile de la tratament.

ECVIROM Suspensie orală Antihelmintic cu spectru larg pentru cabaline Compoziţie: Albendazol 7,0 g Avermectina B1 0,2 g Excipient ad. 100 ml Indicaţii: Ecvirom este recomandat în combaterea endo şi ectoparazitozelor la cabaline. Mod de administrare şi doze: Administrarea se face oral, cu o mensură (sticluţă) sau cu o seringă, în care s-a introdus cantitatea necesară din suspensia de Ecvirom, bine agitată în prealabil. Este recomandată efectuarea tratamentelor de rutină, trimestriale. Doza este de 10 ml/100 kg greutate vie. Mânjii trebuie trataţi, iniţial, de la vârsta de 6-8 săptămâni. Contraindicaţii şi precauţii: Se va estima corect greutatea vie a animalelor, pentru a se evita subdozările şi supradozările. Timp de aşteptare: La animalele destinate sacrificării pentru carne 28 zile de la ultimul tratament. ROMBENDAZOL 10 mg şi ROMBENDAZOL 100 F Comprimate Antihelmintic cu spectru larg Compoziţie: Albendazol 10 mg, Excipient tabletare până la 120 mg Indicaţii: La cabaline pentru tratamentul helmintozelor gastrointestinale şi în gastrofiloza Rombendazol 10 mg se incorporează în furaje concentrate în doză zilnică de7,5 mg s.a./kg, două zile consecutiv. Contraindicaţii şi precauţii: În dozele recomandate nu are efect teratogen şi nici embriotoxic. Timp de aşteptare: La animalele destinate sacrificării pentru carne 28 zile. PYRATEL E.Q.

17

Forma de prezentare: PASTĂ ANTIPARAZITARĂ PENTRU CABALINE Compoziţie: 1 ml de pastă conţine: Pyrantel (sub formă pamoat) 132 mg Indicaţii La cabaline în profilaxia si tratamentul parazitozelor produse de nematode gastrointestinale si cestode (tenii) ileocecale (Anoplocefala). Mod de administrare şi doze Pastă orală administrată cu seringă dozatoare. Se introduce seringa în cavitatea bucală a calului, în spaţiul interdentar, cât mai adânc, depunând medicamentul la baza limbii. Imediat după administrare, se ridică capul animalului pentru câteva secunde. Înainte de administrarea pastei trebuie avut grijă să nu existe nici un fel de furaj în cavitatea bucală. · Pentru nematode - 660 mg Pyrantel/100 kg g.v., respectiv o gradaţie (5 ml)/100 kg g.v. · Pentru cestode (tenii) se folosesc doze duble comparativ cu cele utilizate în combaterea nematodelor gastrointestinale. Mânjii în vârstă de 2-8 luni se vor deparazita lunar. Caii şi poneii peste 8 luni se deparazitează la fiecare 6 săptămâni. Iepele gestante se deparazitează cu 1 lună înainte de fătare şi se repetă la 10-14 zile după fătare. Contraindicaţii si precauţii Nu se va administra concomitent cu morantel, levamisol, piperazine, compuşi organofosforici. Nu se va administra animalelor debile. EQVAMEC P Forma de prezentare: PASTĂ ANTIPARAZITARĂ PENTRU CAI Compoziţie: 1 ml de pastă conţine : Ivermectină 20 mg Mod de administrare şi doze Se administrează per os 1 ml pastă/100 kg greutate corporală (20 mg ivermectină/100 kg. g.v.) Se introduce seringa în cavitatea bucală a calului, în spaţiul interdentar, cât mai adânc, depunând medicamentul la baza limbii. Imediat după administrare, se ridică capul animalului pentru câteva secunde. Înainte de administrarea pastei trebuie avut grijă să nu existe nici un fel de furaj în cavitatea bucală. Mânjii pot fi trataţi începând cu vârsta de 6-8 săptămâni. Contraindicaţii şi precauţii Nu se fumează şi nu se mănâncă în timpul manipulării produsului. Nu se păstrează produsul la îndemâna copiilor. Se va evita contactul cu ochii. Timp de aşteptare 14 zile de la ultimul tratament.

Tratamentul la Porcine
HELMIX Forma de prezentare: PREMIX ANTIPARAZITAR Compoziţie:1 gram conţine: Albendazol 60 mg Indicaţii Profilaxia si tratamentul nematodozelor la Porci: Ascaris suum, Oesofagostomum, Trichocephalus suis, Metastrongylus, Trichinella spiralis.
18

Mod de administrare şi doze Porcine: doza zilnică recomandată este de 1,7-2 grame HELMIX premix/10 kg greutate vie/zi administrată în furaj timp de 2 zile consecutiv şi apoi se repetă trimestrial. Pentru combaterea trichinelozei se tratează toţi porcii după următoarea schemă: Primul tratament se face timp de 3 zile consecutiv iar următoarele 3 tratamente se fac lunar, câte 2 zile consecutiv, iar începând cu al cincilea tratament, se fac câte o zi lunar, timp de 5-6 luni. Întreruperea tratamentului se face după cel puţin 3 luni de la înregistrarea ultimului caz de trichineloză. Contraindicaţii şi precauţii Nu se va folosi la animalele în prima lună de gestaţie sau la cele aflate în perioada de montă. Timp de aşteptare Carne -10 zile de la ultima administrare. TRICHINOSTOP Forma de prezentare: PULBERE Compoziţie: Pulbere de uz intern, ce conţine albendazol 4%. Indicaţii În tratamentul trichinelozei la porcine. Mod de administrare si doze Produsul TRICHINOSTOP, se administrează în primul tain. Doza este de 10 mg substanţa activă/kg greutate vie (2 g pulbere TRICHINOSTOP / 8 kg greutate vie), timp de 3 zile consecutiv. Medicamentul se administrează în furajul concentrat urmărindu-se cu atenţie consumarea dozei de către fiecare animal. Contraindicaţii si precauţii În situaţia în care consecutiv tratamentului cu TRICHINOSTOP, la examenul trichineloscopic sunt vizualizaţi chişti cu T. spiralis indiferent de aspectul acestora se execută obligatoriu digestia peptică din muşchiul diafragmatic (20-30 g). Timp de aşteptare Se recomandă a nu se sacrifica animalele pentru consum uman, înainte de 10 zile de la ultima administrare. VERMIZOL A 10, VERMIZOL A 50, VERMIZOL A 100 Forma de prezentare: COMPRIMATE ANTIPARAZITARE Compoziţie:1 comprimat conţine: Albendazol 10 mg, 50 mg, 100mg Indicaţii Indicat în dehelmintizarea păsărilor, porcilor si carnasierelor. Contraindicaţii şi precauţii Nu se va folosi la femelele aflate în prima treime a perioadei de gestaţie. Timp de aşteptare 10 zile după ultima administrare în cazul animalelor de consum. Pentru porcii din gospodării tratamentul se administrează cu 30 de zile înainte de sacrificare. ROMBENDAZOL 10 mg, ROMBENDAZOL 100 F

19

Comprimate. Antihelmintic cu spectru larg. Compoziţie: Albendazol 10 mg, 100 mg, Excipient tabletare până la 120 mg, 1000mg. Indicaţii: Rombendazol 10 mg este indicat in dehelmintizarea păsărilor, porcinelor, cabalinelor si carnasierelor. Rombendazol 10 mg comprimate se pretează foarte bine pentru administrări individuale. Când se administrează în furaj, comprimatele se mojarează. La porcine în ascaridoză, metastrongiloză, esofagostomoză, tricocefaloză se administrează zilnic 10 mg s.a./kg greutate vie, două zile consecutiv. Pentru combaterea trichinelozei se supune tratamentului întregul efectiv de porcine, folosind ca doză de 10 mg s.a./kg greutate vie/zi, incorporata în hrană şi administrat după următoarea schemă: primul tratament se face 3 zile consecutiv, următoarele 3 tratamente se fac lunar, câte 2 zile consecutiv, iar începând cu al cincilea tratament, se face tratament câte o zi lunar, timp de 5-6 luni. Întreruperea tratamentului se face după cel puţin 3 luni de la înregistrarea ultimului caz de trichineloză. Contraindicaţii şi precauţii: În dozele recomandate nu are efect teratogen şi nici embriotoxic. Timp de aşteptare: La animalele destinate sacrificării pentru carne 28 zile. ROMBENDAZOL 10% Pulbere insolubilă. Antihelmintic cu spectru larg Compoziţie: Albendazol 10 g, Suport până la 100 g Mod de administrare şi doze: La porcine pentru helmintozele intestinale se administrează în doză de 10 mg s.a./kg corp/zi în furaj, două zile consecutiv şi trimestrial. Contraindicaţii şi precauţii: Se suspendă tratamentele în perioada de montă şi în prima lună de gestaţie. Timp de aşteptare: La animalele destinate sacrificării pentru carne 28 zile. IVER-MIX Forma de prezentare: PREMIX ANTIPARAZITAR PENTRU PORCINE Compoziţie: IVER-MIX - premix conţine 0,6% IVERMECTINĂ. La tineretul porcin în profilaxia şi tratamentul nematodozelor gastrointestinale, pulmonare, renale, a păduchilor şi acarienilor. Mod de administrare si doze Pentru porcii al căror consum mediu zilnic reprezintă cel puţin 5% din greutatea vie doza este de 2 g Ivermectina(2 ppm)/tona de furaj/zi (100 mcg ivermectina/kg greutate vie/zi) timp de 7 zile. Această concentraţie se obţine prin adăugarea a 333 g IVER-MIX premix în fiecare tonă de furaj finit. O bună omogenizare a premixului se realizează făcând un preamestec din 1 kg IVER-MIX cu 14 kg de furaj finit ce trebuie adăugat într-o proporţie de 5 kg/t de furaj. La porcii care se află în program de furajare restrictivă, cu raţii bogate în proteină, încât consumul mediu zilnic de furaj este sub 5% din greutatea vie, doza de

20

Ivermectina trebuie mărită. Calculul se face astfel: Doza (ppm) = x :10 (x - greutate medie corporală (kg) care se împarte la cantitatea zilnică de furaj consumat). Contraindicaţii si precauţii Nu se va administra la alte specii de animale. Nu se administrează la porcii peste 100 kg. Timp de aşteptare Carne - 5 zile după ultima administrare. PYRATEL PREMIX Forma de prezentare: PREMIX ANTIPARAZITAR PENTRU PORCINE Compoziţie:100 g premix conţine: Pyrantel bază (sub formă pamoat) 18 g, Excipienţi q.s. ad. 100 g Indicaţii La porc în profilaxia si tratamentul nematodelor gastrointestinale. Prevenirea migrării larvelor de Ascaris suum, Oesaphogostomum spp. spre plămâni şi ficat la animalele tinere (imediat după înţărcare) şi la femelele gestante. Profilaxia si tratamentul parazitozelor produse de Ascaris suum şi Oesaphogostomum spp. - o doză unică de 20 g premix/ 100 kg g.v. (sau 8 kg premix pe tona de furaj). În cazuri de infestaţii grave se va repeta tratamentul la 4-6 săptămâni. Profilaxia şi tratamentul parazitozelor produse de Ascaris suum - o doză de 2,5 g premix/100 kg g.v. (sau 1 kg premix pe tona de furaj) timp de 3 zile consecutiv. Profilaxia infestaţiei cu Oesaphogostomum spp. şi migrării larvelor de Ascaris suum spre pulmoni şi ficat - o doză de 2,5 g premix/100 kg g.v. (sau 1 kg premix pe tona de furaj) timp de 30 zile consecutiv. Contraindicaţii si precauţii Nu se va administra concomitent cu morantel, levamisol, organofosforice, dietilcarbamazine, sau piperazină. Nu se va administra la animalele hipotrepsice. Timp de aşteptare: Carne: 10 săptămâni de la ultima administrare. LEVAMISOL Soluţie injectabilă. Antihelmintic cu spectru larg Compoziţie: Levamisol 7,5 g, Excipient ad. 100 ml Indicaţii: Levamisolul se recomandă în tratamentul infestaţiilor parazitare cu localizarea internă la nivelul pulmonilor şi a tractusului gastrointestinal astfel. Mod de administrare si doze: Produsul se administrează subcutanat; doza pentru toate speciile este de 1 ml/10 kg greutate vie. Doza maximă admisă la taurine este de 40 ml/animal. În cazul unor infestaţii masive, tratamentul se repetă după 7-14 zile. Ca imunostimulator, se administrează 1/4-1/3 calculat din doza antihelmintică, timp de 3 zile şi se repetă administrarea peste alte 3 zile. Contraindicaţii şi precauţii: La o supradozare începând cu peste 10 mg/kg greutate vie, pot apare efecte

21

secundare traduse prin nelinişte, nervozitate, mioclonii, sialoree, la circa 30 minute după administrare. Aceste fenomene dispar fără tratament după 2-3 ore. Folosirea simultană cu preparatele care conţin organofosforice sau dietilcarbamazincitrat, este de evitat. Aceşti compuşi nu se vor administra 14 zile înainte şi după tratamentul cu levamisol.

Tratamentul la Păsări
HELMIX Forma de prezentare. PREMIX ANTIPARAZITAR Compoziţie:1 gram conţine: Albendazol 60 mg Indicaţii Păsări: Ascaridia galli, Heterakis gallinae, Capillaria spp., Syngamus trachea. · Păsări: doza zilnică recomandată este de 1 g premix/6 kg greutate vie/zi (10 mg albendazol/kg greutate vie/zi), sau 2 kg premix/1 tonă furaj, cu repetare a doua zi. Timp de aşteptare: Carne -10 zile de la ultima administrare. SINGAL 5 mg Forma de prezentare: COMPRIMATE Compoziţie: 5 mg albendazol Indicaţii Se recomandă pentru tratamente individuale în scop curativ în combaterea singamozei, ascaridiozei, capilariozei, heterakidozei, cestodozelor si trematodozelor aviare. Mod de administrare si doze Comprimatele se administrează oral, în doză unică, câte un comprimat pentru fiecare pui care prezintă semne clinice (în special de singamoză) putându-se ajunge până la 2 comprimate la puii bolnavi, cu greutate de peste 100 g. Se poate administra şi la porumbei. VERMIZOL A 10, VERMIZOL A 50 Forma de prezentare COMPRIMATE ANTIPARAZITARE Compoziţie:1 comprimat conţine: Albendazol 10 mg, 50 mg Indicaţii. Indicat în dehelmintizarea păsărilor, porcilor şi carnasierelor. Mod de administrare si doze Păsări: 1 comprimat/kg greutate vie pe zi (10 mg albendazol), timp de 2-3 zile. Timp de aşteptare: 10 zile după ultima administrare în cazul animalelor de consum. ROMBENDAZOL 10 mg, ROMBENDAZOL 100 F Comprimate. Antihelmintic cu spectru larg Compoziţie: Albendazol 10 mg, 100mg,Excipient tabletare până la 120 mg, 1000mg. Indicaţii:
22

Rombendazol 10 mg este indicat în dehelmintizarea păsărilor, porcinelor, cabalinelor şi carnasierelor. Mod de administrare şi doze: La păsări, pentru tratamentul trematodozelor (prostogonimoza), cestodozelor (teniaze), nematodozelor (ascaridioza, heterakidoza, capilarioza, singamoza), se administrează zilnic doza de 10 mg s.a./kg greutate vie, două zile consecutiv. Contraindicaţii şi precauţii: În dozele recomandate nu are efect teratogen şi nici embriotoxic. Timp de aşteptare: La animalele destinate sacrificării pentru carne 28 zile, iar pentru găini ouă consum (GOC) în perioada de ouat 7 zile de la ultimul tratament. ROMBENDAZOL 10% Pulbere insolubilă. Antihelmintic cu spectru larg Compoziţie: Albendazol 10 g, Suport până la 100 g Indicaţii: Rombendazol 10% pulbere se recomandă în special pentru păsări în ascaridioză, capilarioză, singamoză şi teniaze Mod de administrare şi doze: La păsări, pentru tratamentul helmintozelor se foloseşte doza de 10 mg s.a./kg greutate vie/zi, cu repetare a doua zi. În singamoză se administrează doza de 15 mg s.a./kg greutate vie, timp de 2-3 zile consecutiv, cu repetare după 10 zile. Timp de aşteptare: La animalele destinate sacrificării pentru carne 28 zile, iar pentru găini ouă consum (GOC) în perioada de ouat 7 zile de la ultimul tratament.

Tratamentul la Carnasiere
VERMIZOL A 10, VERMIZOL A 50, VERMIZOL A 100 Forma de prezentare: COMPRIMATE ANTIPARAZITARE Compoziţie:1 comprimat conţine: Albendazol 10 mg, 50 mg, 100 mg. Indicat în dehelmintizarea păsărilor, porcilor şi carnasierelor. Mod de administrare şi doze Carnasiere:1 comprimat/kg greutate vie pe zi (10 mg albendazol) în cestodoze şi nematodoze, 2-3 zile. 2,5 comprimate/kg greutate vie pe zi (25 mg albendazol), în Tricocefaloză, timp de 3 zile. PARACAN Comprimate. Antihelmintic cu spectru larg pentru câini şi pisici Compoziţie: Pentru un comprimat de 250 mg: Albendazol 50 mg, Levamisol 30 mg Excipient până la 250 mg Indicaţii: Paracan este indicat în dehelmintizarea câinilor şi pisicilor, pentru toţi helminţii, respectiv cestode, nematode, indiferent de localizare. Paracan se administrează individual, corelându-se greutatea animalelor cu doza pe care o calculăm fiecărui animal.
23

Mod de administrare şi doze: La câine şi pisică în helmintozele gastrointestinale, cestodoze şi nematodoze, în doza zilnică de 1 comprimat/5 kg greutate vie, două zile consecutiv. Contraindicaţii şi precauţii: A se evita supradozarea (pot apare efecte secundare manifestate prin: nelinişte, nervozitate, sialoree; aceste fenomene dispar fără tratament după 2-3 ore). Timp de aşteptare: Nu este cazul. ROMBENDAZOL 10 mg, ROMBENDAZOL 100 F Comprimate. Antihelmintic cu spectru larg Compoziţie: Albendazol 10 mg, 100 mg Excipient tabletare până la120 mg, 1000 mg Indicaţii: Rombendazol 10 mg este indicat în dehelmintizarea păsărilor, porcinelor, cabalinelor şi carnasierelor. La carnasiere, în helmintozele gastrointestinale, cestodoze şi nematodoze, în doza zilnică de 7,5 mg s.a./kg greutate vie, două zile consecutiv. ROMBENDAZOL SUPER Comprimate. Antihelmintic cu spectru larg Compoziţie: Albendazol 25 mg, Avermectina 1 mg, Excipient tabletare ad 250 mg Indicaţii: Rombendazol Super este indicat în dehelminizarea şi în combaterea ectoparaziţilor câinilor şi pisicilor. Rombendazol Super comprimate se pretează foarte bine pentru administrări individuale. Mod de administrare şi doze: La câini şi pisici în helmintozele gastrointestinale, cestodoze, nematodoze şi ectoparazitoze, în doza zilnică de 1 comprimat/2,5 kg greutate vie, două zile consecutiv. Contraindicaţii şi precauţii: în dozele recomandate nu are efect teratogen şi embriotoxic. Produsul nu se utilizează la rasa Ciobănesc Scotian (Collie), Ciobănesc de Shetland (Sheltte), Bobtail, Border Collie si Ciobănesc Australian. Timp de aşteptare: Nu este cazul. PRAZYTEL Forma de prezentare: COMPRIMATE ANTIPARAZITARE Compoziţie: 1 comprimat conţine: Praziquantel 50 mg, Pyrantel (sub formă pamoat) 144 mg, Excipient până la 1 comprimat. Indicaţii La câini şi pisici. Mod de administrare şi doze Produsul se administrează într-o doză unică. · Câini între 5-10 kg greutate corporală - 1 comprimat · Pisici tinere 1/4 comprimat

24

· Pisici adulte 1/2 comprimat Se recomandă a se administra de 3 - 4 ori pe an. Nu se recomandă dietă înainte de tratament. Contraindicaţii şi precauţii: Nu se va administra animalelor debile. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. PYRATEL C.D. Forma de prezentare: SUSPENSIE ANTIPARAZITARĂ PENTRU CÂINI ŞI PISICI Compoziţie:1 ml de suspensie conţine : Pyrantel (sub formă pamoat) 5 mg Indicaţii La câini si pisici în tratamentul nematodozelor gastrointestinale. Mod de administrare şi doze · Câini: 1ml/1kg greutate corporală. · Pisici: 4 ml/1 kg greutate corporală. Căţeii si pisoii până în a12-a săptămână de viaţă. Primul tratament se face între a 10-a (pentru pisoi chiar din prima zi ) şi a 14-a zi de viaţă, iar cele ulterioare la intervale săptămânale din a 2-a sau a 3-a săptămână. Dacă infestaţia persistă, se recomandă să se continue tratamentul la un interval de 2 săptămâni până când animalul împlineşte 12 săptămâni. Câinii şi pisicile de peste 12 săptămâni. Pentru animalele care trăiesc în condiţii igienice satisfăcătoare, este suficient ca ele să fie tratate regulat la intervale de 3 luni ( pentru pisici e indicat tratamentul lunar). Căţelele gestante se vor trata la 2, 4, 6, 8 si 10 săptămâni după fiecare fătare. În afara acestor perioade tratamentul animalelor ce trăiesc în condiţii igienice bune se va repeta la intervale de 3 luni. Pisicile trebuie tratate la 2, 4 şi 6 săptămâni după fiecare ciclu de călduri. Pisicile gestante vor fi tratate la 2, 4, 6 ,8 si 10 săptămâni după fiecare fătare. În afara acestor perioade tratamentul animalelor ce trăiesc în condiţii igienice bune se va repeta la intervale de 3 luni. În infestaţii parazitare animalul se tratează cu o primă doză şi apoi tratamentul se repetă la 2-3 săptămâni. Nu sunt necesare măsuri de dietă. A se agita înainte de utilizare! Contraindicaţii si precauţii: Nu se administrează simultan cu piperazine. Se evită supra- sau sub- dozarea. IVERMECTINA Forma de prezentare comprimat conţine: Ivermectina 3 mg, Excipient q.s.ad 100 mg Indicaţii Produsul este eficient in tratamentul endoparazitozelor produse de nematode cât şi în ectoparazitozele produse de acarieni. Administrare Ivermectina se administrează la câini cu vârsta peste 6 săptămâni. Pentru tratamentul endoparazitozelor produse de nematode doza recomandată este de 1 comprimat / 10 kg greutate corporală , 2 administrări la interval de 10 zile. Pentru tratamentul ectoparazitozele produse de acarieni doza recomandată este de

25

2 comprimate / 10 kg Contraindicaţii şi precauţii Din cauza sensibilităţii manifestate la Ivermectina, nu se administrează la câinii din rasele Collie (şi metişii acestora) şi Cocker american. Nu exista contraindicaţii în administrare la femele în perioada de montă, de gestaţie şi de lactaţie. Produsul nu se păstrează la îndemâna copiilor. PRAZICEST Forma de prezentare: soluţie injectabilă antiparazitară pe baza de Praziquantel Compoziţie: Praziquantel 56.8 mg, Excipient uleios q.s.ad. 1 ml Indicaţii Tratamentul infestaţiei cu: Dipylidium, Echinococcus granulosus, Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Taenia multiceps, Taenia serialis, Taenia ovis la câine şi Dipylidium, Taenia taeniaeformis la pisică. Administrare Produsul se administrează pe cale sub-cutanată (în special la pisică) sau intramuscular în următoarele doze: câini: - sub 2,5 kg:0,3 mL, - 3-5 kg: 0,5 mL, - 5,5, - 12,5 kg: 1 mL, - peste 12,5 kg: 0,2 mL/2,5 kg greutate corporală Pisici: - sub 2,5 kg: 0,2 mL, - 2,5 - 5 kg: 0,4 mL, - peste 5,5 kg: 0,6 mL - doza maximă Se poate constata în urma inoculării unei doze mari (câini de peste 25 kg) tulburări digestive pasagere (vomă, salivaţie, somnolenţă, pierderea temporară a apetitului) nefiind necesară intervenţia medicului veterinar. Observaţii Nu se administrează la căţei mai mici de 4 săptămâni şi la pisici cu vârsta mai mică de 6 săptămâni. TOTAL Comprimate. Antihelmintic Compoziţie: Praziquantel 25 mg, Pyrantel 72 mg, Excipient ad 250 mg Indicaţii: Medicamentul este un antihelmintic de ultimă generaţie, indicat pentru deparazitarea câinilor şi pisicilor înainte de vaccinare. El este activ faţă de infestaţiile cu următorii paraziţi: Toxocara canis; Toxocara cati; Toxocara leonina; Uncinaria stenocephala; Ancylostoma caninum; Ancylostoma tubaeforme; Echinococcus granulosus; Echinococcus multilocularis; Dipylidium caninum; Taenia spp.; Mesocestoides spp. Mod de administrare şi doze: Comprimatele se administrează câinilor şi pisicilor ca atare sau amestecate în hrană: Câini până la 2 kg ½ comprimat, 2 - 5 kg 1 comprimat, 5 - 10 kg 2 comprimate, 10 20 kg 4 comprimate, 20 - 30 kg 6 comprimate, 30 - 40 kg 8 comprimate, 40 - 50 kg

26

10 comprimate Pisici tinere ½ comprimat. Pisici adulte 1 comprimat După eliminarea paraziţilor, fecalele se izolează de mediul ambiant şi de animal. pentru a nu permite reinfestarea. A se acorda atenţie in cazul administrării medicamentului la căţele şi pisici gestante. Nu se administrează în asociaţie cu medicamente ce conţin piperazină. Nu se administrează la animale slăbite.

BIBLIOGRAFIE

- Al. Niculescu: Parazitologie Veterinară, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1964 - Romvac Company S.A.: Nomenclatorul produselor de uz veterinar - Dumitru Holoban, Constantin Stănescu: Farmavet: Vademecum Medical Veterinar - N. Dulceanu: Parazitozele animalelor de fermă, Ed. Ceres, Bucureşti 1986 - A. I. Baba: Morfopatologie, tipo agronomia Cluj-Napoca 1985 - E.Şuteu: Boli Parazitare la animale, tipo agronomia Cluj-Napoca 1988 - Legea Sanitară Veterinară - L.Ciser C.Galiano: Îndreptar Medical Veterinar, Ed. Ceres, Bucureşti 1996 - Fias Co Farm web site - Merial New Zealand web site - Academy of Sciences of the CR - Av. Libertador con Av. Bogotá. Centro Veterinario Doctora Nena. Los Caobos

27