You are on page 1of 268

JOHANNA LINDSEY

Vad éden
A fél világot beutazza Corinne Barrows, a gazdag bostoni szépség, hogy felkutassa Jared Burkettet, aki elcsábította, megalázta és elhagyta. A rámenős gazfickó maga az ördög, ám a lobbanékony természetű nő nászéjszakájuk után mégis ráébred, hogy ez az egyetlen férfi, aki tökéletesen kielégíti vágyait. Corinne a buja és vadregényes Hawaii-szigeteken talál rá Jared re. Bosszút forral, hogy elégtételt vegyen azon, aki szégyent hozott rá, és botrányt kavart az életében. Jarednek azonban még mindig akkora hatalma van fölötte, mint még soha senkinek. Két választásuk marad: vagy elpusztítják egymást elméjük és akaratuk makacs háborújában, vagy átadják magukat a trópusi éden, forró, vad szenvedélyének...

1

MAGYAR KÖNYVKLUB

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Johanna Lindsey: Paradise Wild Avon Books © 1981 by Johanna Lindsey Hungarian translation © Sóvágó Katalin, 2001

Otthonomnak, Hawaiinak és csodálatos népének

2

1. FEJEZET 1891. április 9.

Az aranyhajú, magas, karcsú lány idegesen fészkelődött az asztal mellett, megdöbbentően zöld szeme rezzenéstelenül tapadt a hall bal oldalán lévő csukott ajtóra. Nagyot sóhajtott. Unokahúga, Lauren odanézett a hangra. - Az ég szerelmére, Corinne, miért vagy ilyen ideges? Lauren Ashburn visszafordult az ablakhoz, és barna fejét hátravetve tanulmányozta a barátságtalan világot. Rettentően ridegnek tűnt a bostoni városi park, az ősfák sorai meghajlottak a Beacon utcai előkelő ház előtt süvöltő, kegyeden szélben. Bostonban még áprilisban sem élvezet az élet. A hónapok óta tartó goromba, hideg szél és a bezártság megviselte az unokatestvéreket. Corinne a szokottnál is többet házsártoskodott, és még a szelíd Laurennek is többnyire rosszkedve volt. - Olyan, mintha az idén nem is akarna kitavaszodni - sóhajtott Lauren a nehéz, vörös függönyt morzsolgatva. Corinne összehúzta aranyló szemöldökét a mesés smaragd szempár fölött. - Hogy tudsz ilyen időben tavaszról kotyogni? - csattant föl. Tekintete a zárt ajtóra villant, aztán visszatért unokahúgára. Lauren követte Corinne pillantását. Vállat vont. - Az ember azt hinné, megszoktad már. Csak tavaly kétszer is átestél rajta. Corinne tüstént felpaprikázódott. - Nem várhatom el, hogy megértsd! - vetette oda epésen. - Még évekbe telik, mire a gavallérjaid odaállhatnak az apád elé. Majd akkor meglátjuk, hogy ízlik a várakozás, miközben férfiak döntenek a jövődről - helyetted! Könnyek szöktek Lauren barna szemébe. Megértem én, Cori. Tizenhat éves vagyok, mindössze három évvel fiatalabb nálad. Corinne nyomban megbánta éles szavait. Hirtelen természete volt, ezért örökösen mentegetőznie kellett tüskés megjegyzései miatt. - Ne haragudj, kuzin, de borzasztóan ideges vagyok. Russell tényleg az utolsó reményem. - Miért mondod ezt, Cori? Az utóbbi három évben seregnyi udvarlód volt, Boston legcsinosabb és legtehetősebb fiatalemberei! Mintha nem tudnád, milyen gyönyörű vagy. Ha Samuel bácsi elutasítja Russellt, akkor is bőven lesz miből választanod.

3

- Nem lesz. Nagyon kevés az olyan férfi, mint Russell. Lauren mindentudón mosolygott. - Úgy érted, nagyon kevés férfit tudsz annyira az ujjacskáid köré csavarni, mint Russellt. Vagy mint korábban Charlest és Williamet. - Pontosan. A többi nem megfelelő. - Russell Drayton egyáltalán nem olyan pipogya, mint a másik kettő volt. Csodálkoztam is, hogy őt választottad. De hát úgy látszik, alkalmazkodott az óhajaidhoz. - Megegyeztünk Russell-lel. Nekem ő pont megfelel. - Még szerencse, hogy nem szereted. Így legalább akkor sem szakad meg a szíved, ha apád elutasítja. - Nekem sose fog megszakadni a szívem! - kacagott Corinne. - De Russellnek ugyancsak meg kell erőltetnie magát, hogy némi bátorságot tanúsítson. Fárasztó alakítás lehet! - biccentett a dolgozószoba csukott ajtaja felé, aztán elkomorodott. - Vajon mi tart ilyen sokáig? - Miért nem várunk a szalonban? - javasolta Lauren. - Ez a hall túlságosan huzatos. - Menj csak. Én nem bírok megülni egy helyben. Különben is, látni akarom Russellt abban a pillanatban, amikor kilép az ajtón! Corinne megrántotta a szalon ajtaja mellett lógó csengőzsinórt. Rögtön megjelent Barrowsék főkomornyikja. - Brock, szolgáljon fel Miss Ashburnnek teát a szalonban! - Parancsára, Miss Barrows - felelte a savanyú ábrázatú Brock. - És Mr. Drayton? A megbeszélés után itt marad vacsorára, kisasszony? Corinne megmerevedett. Felbőszítette, hogy a személyzet mindig mindent tud. Ő csak reggel döntötte el, tekintettel apja napok óta tartó jókedvére, hogy ma van itt az ideje a lánykérésnek. - Majd tudatom magával, Brock! - közölte elutasító élességgel. Ebben a pillanatban kopogtattak. A komornyik és a két lány összerezzent. Brock már indult volna az ajtóhoz, de Corinne visszatartotta. Minden alkalmat megragadott, csak ne kelljen gondolkoznia. Ajtót nyitott, és összeborzongott, amint a dermesztő szél betört mellette a hallba, testére tapasztva ruhájának kék muszlinját. Egy ismeretlen nézett rá szúrós, halványzöld szemével, egy horgas orrú, menyétképű, lángvörös hajú, alacsony, vékony emberke. Testhez álló barna gyapjúöltönyt, hosszú pofaszakállat és keménykalapot viselt. - Segíthetek valamiben? - érdeklődött Corinne.

4

Ned Dougherty a szakmájában kötelező alapossággal szemlélte meg a szép szőke lányt, gondolatban följegyezve minden részletet: a sötétarany hajat, az ívelt szemöldököt, az enyhén hajlott orrot, a tökéletes vágású, kristálytiszta, zöldessárgán villogó, nagy szemet. Hosszú pillák, magas járomcsont, nem túl széles száj. A bársonyos, elefántcsontszín bőr és a kedvesen gömbölyű áll harmonikusan illeszkedett a szép archoz. - Segíthetek? - ismételte Corinne valamivel élesebben. Ned krákogott. Ezt az arcot nem lehet egykönnyen elfelejteni, mint ahogy lehetetlen fel nem figyelni a fényes arany hajra, amelyben rőt csillámok bujkálnak. - Ez itt Samuel Barrows háza? - Igen. Ned szúrós zöld szeme tovább vizsgálódott, felmérte a karcsú nyakat, a hetykén ágaskodó melleket. A vékony derékra tapadó ruha keskeny csípőt, hosszú lábakat sejtetett. A lány százhetvenhat centiméter körüli lehetett, nőnek elég magas. - Uram, ha nem közli sürgősen, mit óhajt, kénytelen leszek búcsút venni öntől! - türelmetlenkedett Corinne. - Bocsánat, kisasszony. Egy bizonyos Samuel Barrowst keresek, aki sok évvel ezelőtt ellátogatott egy csendes-óceáni szigetcsoportra. Régebben Sandwich -, újabban Hawaiiszigeteknek hívják őket. - Nyilván rossz helyen kopogtat. - Egészen biztos, kisasszony? Régen volt az, már tizenkilenc éve. Kegyed akkor aligha állhatott Mr. Barrows alkalmazásában, úgyhogy... - Már megbocsásson! - vágott közbe Corinne dölyfösen. - Mr. Barrows az apám! - Még egyszer elnézést kérek, Miss Barrows - restelkedett Ned. A lány szépsége határozottan megzavarta. - Azt hittem... - Tudom, mit hitt. Így hát jó napot! Már csukta volna be az ajtót, amikor Ned Dougherty felemelte a kezét. - Egészen biztos benne, hogy tudomása van az apja valamennyi utazásáról? - Igen! - förmedt rá Corinne, és dühösen becsapta az ajtót, ám rögtön ki is nyitotta, mert felmerült benne egy homályos emlék. Várjon! - kiáltotta a kis embernek. Mentegetőzve a visszaforduló Nedre mosolygott - Most én kérek elnézést, uram. Apám valóban megfordult a Hawaii-szigeteken. Mesélt róla, amikor gyerek voltam, de attól tartok, elfelejtettem. Ned Dougherty szeme felragyogott. - Tizenkilenc éve történt?

5

Most nem akarok erről beszélni.Ezt a modortalan vakarcsot! Becsapta az ajtót. . . Végérvényesen nemet! Corinne elkapta a fiatalember karját.Nemet mondott . a képeket. ki! . kirekesztve a hideg estét Megfordult.Ki. sóhajtva bámulta az üres hallt. Szép jó napot. amelyeket állítólag még az ősei hoztak Angliából.értetlenkedett a lány. Ekkora gazdagság. . .Pontosan-helyeselt Corinne. Találkozni óhajt vele? . és Russell rontott ki rajta.méltatlankodott Corinne. . Torkig volt a várakozással! Éppen megindult volna a csukott ajtó felé. a szófák és kárpitozott padok sokaságát a falak mellett. Az apád hónapok óta figyeltet bennünket. . amit elmagyaráztam neked? .Micsoda pimaszság! ..Nem értem! Hát nem azt mondtad neki. Istenem.Nem számít.De igen. . Corinne. de mi végre? Az apja szorosan zárva tartja a pénzes ládát.felelte Russell csüggedten.Kiálltál magadért? . a hatalmas csillárt. Később találkozunk a klubban. .Akkor miért? .Várjon! Nem értem! . átlát rajtam . .kiáltott utána a lány. amikor az felpattant. hogy nem az a puhány bolond vagyok. de Dougherty addigra elinalt.kérdezte feszülten.Az apád azt mondta. köszönöm.Russell! . .Nem. Corinne látta. Corinne. amely csak az estélyek idején világított. Nem tudtam elhitetni vele. Miss Barrows. ha tudná! .A születésemkor járt Hawaiin. 6 . akinek tart. a tükröket. hogy dühöng.válaszolta Russell mereven.Nemet mondott? .Mit tudna? Miről beszélsz? .

jó okod van rá. Viszont formálható volt.veled! Az akaraterőnk csatározása nagyon izgalmas volt. .Nincs okom? . És olyan jól összeillettek! Russell elég hosszúra nőtt ahhoz. és gyilkos pillantással meredt a nagy íróasztalnál ülő apjára. Cori.De Cori.A férfi egyeden további szó nélkül elhagyta a házat. Noha nem sokat tudott Russellről. Előre tudtam. hogy udvarlója csak a hozományát akarja. türelmes apja tavaly óta megátalkodott zsarnokká változott. készségesen hajlott Corinne szavára.kiabálta. Túlságosan szabadjára engedtelek. meg eléggé módosak is. aki féken akar tartani téged. . hogy ki hallja és ki nem. kedves. hogy kijössz majd a sodrodból.Nem való hozzád.Amikor ajtót mutattál Williamnek. és szakállt viselt. akivel eddig találkozott. azt hittem. aki halomra dönti Corinne valamennyi tervét! A lány világéletében ingerlékeny volt. pedig nincs rá okod.Józanabb ítélőképességre is meg kellett volna tanítanom téged . Őszintén kedvelte Russellt. Végül is Charles csak alelnök egy bankban. ahhoz képest. . akihez feleségül akarok menni! Te tanítottál arra. mégsem lehet őket egy napon említeni velünk vagy a vagyonnal. Corinne zsibbadtan állt a hall közepén. és bár megbízható úri családból való. amit akarok. ami szúrta a lány érzékeny bőrét.kezdte Samuel Barrows békítően. óvatosságból teszed. hogy lány vagy. de most már békességben akarok élni! 7 . . . akkor Corinne-nak nem kell amiatt aggódnia. a férfinak gazdagnak kell lennie. Márpedig ha Russell gazdag. angyalom! . de most egyenesen tajtékzott a dühtől. hogy Corinne ne látsszon mellette idétlenül magasnak.felelte Samuel. hogy csikarjam ki magamnak. .Újra szembefordult az apjával.Nincs okom!? Járkálni kezdett apja íróasztala előtt. . azt gondoltam. Amikor Charlest is elutasítottad.Csakhogy én nem akarok erős férfit! Egész eddigi életemet egy ilyennel töltöttem .De miért mondtál nemet Russellnek? . amit én fogok örökölni. Főleg a kártyát illetően. Corinne smaragd szeme szikrákat hányt . aminek Corinne szinte a megszállottja volt. fütyülve rá. és világosbarna szemével az asztalt nézte. . Erős férfinak kell lennie annak. máskülönben nem engedhetné meg magának.Hogy mondhatsz ilyet? Ő az az ember. Messze a legmutatósabb férfi volt. Berontott a dolgozószobába. hogy majdnem minden éjszaka kártyázzon.Mi a szándékod velem tulajdonképpen?! . Ez nem igazságos! Az ő imádott. noha egy kicsit sovány volt. . és az érdeklődési körük is nagyon hasonlított.feleselt Corinne.

akinek erősebb az akarata Corinne-énál. de idővel ez is kialakul . ha maga választana férjet a számára.Én akarok rendelkezni az életemmel! Olyan nagy kérés ez? Samuel állta a jeges pillantást. Megengedte. Családja több ízben figyelmeztette. Daneil tudta. Corinne huszonegy éves korára elég érett lesz ahhoz. Corinne már éppen vissza akart vágni. . ahogy te akarod. Szabadjára engedte.. Senki sem állíthatja. hogy erős vőt szerezzen. hogy addig nem mehetek férjhez? . nehogy Samuel rájöjjön. Samuel Barrows hátradőlt bársonnyal kárpitozott székében.A fenébe is. az áldásommal vagy anélkül.Lányom. hogy ez az idő ne tartson tovább két évnél vágott vissza Samuel. mert lánynak született. ne holmi puhány tökfilkót.Akkor már nem kell férjhez mennem! . hogy amíg unokája be nem tölti a huszonegyet. az elmúlt egy évben bebizonyítottad. De hol találhatna olyan férfit. és kirohant. Hát most bánja. hogy dönthessen a saját sorsáról. helyesen döntesz-e. hogy ez a méregzsák nem az ő lánya. hogy a fiatalok lobbanékonyak.mondta vonakodva. Samuel kételkedett ebben. A legjobb dolog.Azért imádkozom.Samuel kijött a béketűrésből. amikor eszébe jutott: Russell azt mondta. Csökönyös. Szerencsére Daneil Stayton kikötötte. hová folyik el Corinne bőséges havi apanázsa! . Corinne. hogy egyelőre nem vagy elég bölcs ehhez. ráadásul két éven belül? 8 . hogy apja figyeltette őket. hogy egy napon még megbánja ezt a döntését. hát nem tudsz várni még két évig? Akkor majd megkapod nagyanyád pénzét. hogy azt se nézed. türelmeden. Corinne dühe ismét fellobbant . hadd bontakozzon ki. és nagyot sóhajtott.vijjogta dühösen Corinne. nem számít. ki lesz a férjed! Az ég áldjon meg. Önmagádtól próbállak megóvni! Neked annyira sürgős megkaparintanod az örökségedet. . pukkancs szakasztott apja. hogy nem ítélek mindig helyesen. nem azt! . vagy helytelenül? . hogy egyeden gyermeke függetlenné váljon. Pedig milyen fáradságosan próbálta őrizni a titkot. Gondja lenne rá. és férjhez mehetsz. minden legyen úgy.Úgy érted. de úgy vélte. megátalkodott. aki eltűri. amit a lányáért tehetne. hogy a lánya kártyázik. Az egész az ő hibája.És addig te akarsz parancsolni nekem? Netán azt mondod.Beismerem. hogy a lány folytassa vad játékait. csak az apja beleegyezésével mehet férjhez. . Szóval tudja. nem korlátozta csak azért.

Napi kapcsolata a polinézekkel sem enyhítette előítéleteit. sok látogatóból vált állandó lakos. Edmond nem nézte jó szemmel. amely nemrégiben kapta a Hawaii nevet. Jared apja. és a városba költözött. 9 .amelyekben egyes történészek az Édenkert színhelyét vélték felismerni . A palotában .2. de hawaii ősei voltak. Rodney úgy döntött. és annak testvére. aki Amerikában született és nevelkedett. Jared nem volt könnyen kezelhető ember. A varázslatos szépségű szigetek . A bennszülöttek nemrégiben veszítették el Kedélyes Királyként emlegetett. Éppen a rengeteg idegen telepes miatt nem volt zavartalan a béke Hawaiin 1891-ben. Ereiben az európai vér polinézzel keveredett. Edmond hevesen tiltakozott Ranelle ellen. azt senki sem állíthatta. szeretett uralkodójukat. hogy testvére színes nőt vesz feleségül. akik kevésbé barátságos hazájuk kedvéért nem akartak lemondani a lángoló színekről.a világ első olyan királyi rezidenciájában. hogy büszke Hawaiira. Nézeteltéréseik miatt Rodney Edmondra hagyta a vállalkozás irányítását. amely a legtöbb idegen telepest és a legpezsgőbb kereskedelmet mondhatta magáénak.békével. aki után nővére foglalta el Honoluluban a vadonatúj Iolana palota ingatag trónját. FEJEZET A föld túloldalán. az egzotikus növényekről és madarakról és az elbűvölő óceánról. Rodney. Edmond Burkett lemondott a közösen épített házhoz fűződő jogairól. Bár hawaii barátai megbíztak benne és szerették. ahol vízöblítéses toaletteket szereltek fel és villanykörték világítottak . A huszonhét éves Jared Burkett Oahun született.hamarosan szembekerültek egymással a hű királypártiak és az idegen telepesek. Malia volt az egyeden gyengesége. 1891-ben már csak a hawaii bennszülöttek barátságos természete őrizte a békét Oahun. hogy örökölte volna polinéz őseinek kedves természetét. azon a szigeten. Miután a ház felépült. Húga. hogy megnősül. nyugalommal és csodálatosan könnyű élettel kedveskedtek látogatóiknak. a Csendes-óceánon terült el az a szigetcsoport. A házasság helyrehozhatatlan törést okozott a fivérek kapcsolatában. hogy közelebb legyen a hitelintézethez. ő inkább a földdel foglalkozott. Edmond harmincegy évvel ezelőtt három éven át építették városi házukat Oahun. Amióta Cook kapitány fölfedezte Hawaiit. európai barátai pedig tiszteletben tartották. amelyet a testvérek alapítottak.

Malia. Amikor Rodney Burkett meghalt egy hajószerencsédenségben. de Rodneynak. úgyhogy Rodney egy idő után fel is hagyott a cukornád termesztésével. Jaredben egyre nőtt a keserűség. Ranelle-re és távoli polinéz rokonságára hivatkozva sikerült parcellákhoz jutnia Oahu északi partján. A cukor és a hitelintézet hasznából Rodney nyitott egy ácsműhelyt. mire Ranelle halála után összeszedte magát. el is veszítette. magába szippantotta a város. azóta. Az ültetvény veszteséges volt. Rodney Burkett büszke lett volna a fiára. Felesége gyógyíthatatlan búskomorsága nem maradt hatástalan az üzletre. de ahhoz elegendő volt.Idegeneknek nemigen engedték. de ezt 1872-ben. és talpra állította vállalkozásait. s végül gyűlöletté enyvesedért. Ezekben a szűkös esztendőkben kizárólag a hitelintézet virágzott. amit persze nem lehetett egy napon emlegetni a nagybirtokokkal. ahol egykor a cukornádültetvény volt. Először hajók javításával foglalkozott. amely végre felcsillantotta előtte a lehetőséget. aki tíz évvel volt fiatalabb a bátyjánál. csakhogy a rosszkedv nem múlt el. Kisebb vagyont keresett rajta. hogy Rodney Burkett is részese legyen a sziget vezető iparágának. amikor pangott az üzlet és a mezőgazdaság. Jared Burkett bebizonyította. Sokáig tartott. Anyja halála után rosszkedvűen magába zárkózott. Amerikai körökben büszkén védelmezte hawaii örökségét A polinézek érdemesnek tartották a barátságukra. az év nagy részét a sziget északi részén. Akkortájt Rodney házassága is megromlott. Erre számítani lehetett. Ismerősei tisztelték. Útban nagybátyja hitelintézeti irodájába legalább tizedszer olvasta át a levelet: Tisztelt Mr. hogy az anyja meghalt. Jared húga. hogy egyszer s mindenkorra megtisztíthatja magát ettől a gyűlölettől. Jared a legsúlyosabb nehézségek elől sem hátrált meg. Burkett! 10 . Most egyeden fia. ott. Apró cukornádültetvényt telepített. Ma levelet kapott. mert Jared mindig készen állt a küzdelemre. Tizenhat éve emésztette ez a gyűlölet. és egy kicsit féltek tőle. hogy méltó utódja apjának. Ez a rész már évek óta Honoluluhoz tartozott. később kiterjesztette tevékenységét a házépítésre. jelentős vagyont hagyott két gyermekére. hogy földet vásároljanak Hawaiin. a parti házban töltötte. Jared lakta a Beretania utcai házat.

állok rendelkezésére. A nagybácsi és az unokaöcs nem rajongtak egymásért. mint az utca többi háza ebben a régi városnegyedben. Bostonban kezdtem a kutatást. Edmond Burkett irodája az emeleten volt Jared ráérősen baktatott felfelé a lépcsőn. a legfontosabb közülük a hajógyár. hogy röviddel levelének kézhezvétele után máris jó híreket közölhetek.ha mégoly kevés is. Edmond bácsi. fontos személyisége a bostoni társaságnak. Egyiküknek sem volt könnyű fenntartani a látszatot. Jared különös örömét lelte abban. de . mert a fiú büszke volt hawaii örökségére. Ön megbízott. és kénytelen volt érintkezni a nagybátyjával. Most azonban Jared üzlettársa volt Edmondnak a hitelintézetben. hogy időnként túlzásba vigye a nyájasságot. amelyre nagyon ráfért volna a festés. különösen Jaredre. fehér öltönye zsebébe csúsztatta a levelet. aki tizenkilenc évvel ezelőtt látogatást tett az ön távoli szigetein. Tudta. de így sem volt rosszabb állapotban. mert tudta. Ranelle iránti viszolygását kiterjesztette az asszony gyerekeire is. mióta Jared az eszét tudta. Back Boy előkelő villanegyedében. hogy olyan nőt vett feleségül. pedig egy mérföldnyire sem laktak egymástól. Vagyona több forrásból származik. Jared könnyű. Amennyiben igényt tart további szolgálataimra. 11 . idegenkedett az ő családjától. Edmond képtelen volt megszokni a sziget kevert nemzetiségű lakosságát. akiben . emeletes. A Beacon utcában lakik. Jared csak hétévesen ismerkedett meg vele. mert már előre irtózott a rá váró találkozástól. Utasításának megfelelően városomban. mennyire felbőszíti vele faragatlan nagybátyját. hogy kutassak föl egy bizonyos Samuel Barrowst. Felnézett a régi. és én teljesítettem megbízását. Jared és Malia pedig szívből viszonozták az ellenszenvet. aki köztiszteletben álló. Őszinte híve: Ned Dougherty Amikor a fogat megállt a Fort utcában. Előítéletei miatt nem bocsátotta meg Rodneynak. Edmond továbbra sem állhatta Ranelle ivadékait.polinéz vér folyt.Nagy örömömre szolgál. Nem kétséges számomra. egyike a legnagyobbaknak Massachusetts államban. miért nem akar érintkezni Edmond a rokonaival. Noha az asszony halála után a fivérek kibékültek. rózsaszín épületre. A sógornője miatt. és könnyen megtaláltam ezt az embert. hogy ön ezt a Samuel Barrowst kereste.

Jane Dearing sem volt kivétel.De örülök. A férfi fekete haja meghökkentő ellentétben állt szürkéskék szemével. kedves feleségét.Mr.Bemegyek. Jane sok más nőhöz hasonlóan irigyelte Dayna Callant.Természetesen. Gyerekkori pajtások voltak. hogy a két Burkett nem ért egyet a társaság vezetésében. teste izmos volt.Edmond előszobájában a titkárnő felragyogott a fiú jöttére. Köztudott volt. Szegény ördög. hogy össze fognak házasodni. Mr. . Edmond biztosan szemet vetett rá. Jane Dearing. Jared elkomorodott.mondta hanyagul. . arca rákvörös volt.Nem szükséges bejelentenie. apró gazdasága éppen csak eltartotta számos gyermekét és gömbölyded. Burkett! A nagybátyja biztosan nagyon fog örülni. . de most Mr. valószínűleg tönkrement. és fölöttébb érdeklődött Jared Burkett iránt. komor szépsége vonzotta a tekinteteket. Burkett! . hogy láthatja! 12 . Értelmeden lett volna védelmébe vennie azokat. akiket nagybátyja tönkretett. Miss Dearing? . Carlsteaddel tárgyal. hogy Lloyd Carlstead talál majd másutt segítséget. Miss Dearing . . A svéd Lloyd Carlstead derék ember volt. és feltételezték róluk. de Jared átengedte az irányítás felelősségét nagybátyjának. Jared összeszorította a fogát. úgy száguldott le a külső lépcsőn az utcára.bár kérni. a férjezetlen ifjú hölgy nemrégiben érkezett New Yorkból. Attól tartok.Igen. vagy ne szólj bele a döntéseimbe!” Kisvártatva Lloyd Carlstead rohant ki Edmond irodájából. . kezét ökölbe szorította. mert őt máshová kötötték érdekei. mert Jared őt kísérgette a leggyakrabban. . Egy pillantást sem vetett Jaredre. magassága legalább százkilencven centiméter. az idén nem termett valami jól a dohánya.gyúlt ki Jane kék szeme. Remélte. hogy Edmond Burketthez folyamodjon kölcsönért! De ő ma nem vívhatta meg mások harcait. Most a nagybátyja hozzájárulására volt szüksége. mert volt oly esztelen. és csakis azért. A városi hölgyek azonban ennek ellenére sem mondtak le Jaredről. akinek sötét. közel a városhoz. és vásárold ki a részemet. azt nem fog. hogy a hitel meghosszabbítását kérje.Bent van a nagybátyám. de príma föld volt. esetleg egy kis pénzre is . mert az ilyen viták mindig azzal végződtek: „Vagy szenteld minden idődet a társaságnak. és most valószínűleg érvényesíteni fogja a zálogjogot. hogy látom! Jared feszengve mosolygott a leplezetlen érdeklődés láttán. Szegény azért jött.

Jared elmosolyodott. . hogy minden hawaii lusta semmirekellő.felelte Edmond édeskésen. . Ha nekem lenne ott földem.Természetesen. mint mi . Fontos ügy? Hátradőlt a székében.vezette elő az ügyet sima modorban. hadd tudja meg. Szürkéskék szeméből semmit sem lehetett kiolvasni. . . 13 . Kellemes. .Hogy megy az üzlet.Nem .Nem újdonság . . mennyezetén szakadatlanul forogtak a ventilátorok. . de még a plüsskárpitos berendezés és a vastag szőnyeg sem tette szívélyesebbé a hangulatot. és az lenne a legjobb.A szerződés a waikiki új szállodára.tette hozzá kegyesen. .Szabadságra megyek. . bácsi .Nem egészen ezért kellett a szállodaépítés . Hanyagul besétált nagybátyja irodájába.Nekem történetesen nincs ilyen gondom. inkább a házakhoz és a kis boltokhoz ragaszkodott. Az irodán látszott.Akkor te szerencsésebb vagy. amit te nyertél el. Huzamosabb időre munkát ad az embereimnek. Jared? .Bár hallom. menynyire hasonlít Edmond a testvéréhez. sötétkék szemű ember a negyvenhetedik évében járt. El kellene vinni vacsorázni valamelyik este. Bár nem mondhatnám.felelte Jared. én is ezt tenném. hogy ilyenekért emlékezzenek rád. Te nem akarod.mondta Jared hidegen. szép üzlet! Mindig biztattam Rodneyt a szállodaépítésre. Ellustulnak. Jaredet mindig megdöbbentette. te sem panaszkodhatsz . hogy hibáztatlak érte.Mi szél hozott ide. milyen reménytelen dolog elnyerni Jared Burkett tetszését Akkor talán egyszer s mindenkorra hátat fordítana neki. jól! . de még egyeden szürke szál sem vegyült vörösesbarna hajába. nagy szoba volt. Nagybátyja megátalkodottan hitte és vallotta. akárcsak az apád. hogy Edmond szereti fitogtatni gazdagságát.érdeklődött Jared.érdeklődött az idősebb férfi. bácsi? .nevetett Edmond rosszmájúan. . . és becsukta az ajtót. és helyet mutatott unokaöccsének az íróasztal előtti széken. Az öles termetű.válaszolt Edmond önelégült mosollyal. . Miss Dearing olyan buzgón próbálkozik. örömmel fogod hallani. de Edmonddal nem lehet értelmesen beszélni. A szigetnek ez az oldala pokolian meleg júniusban és júliusban. .Úgy gondoltam.Minden nyáron kimész a legforróbb hónapokban a partra.Jól. ami persze nevetséges. de túl nagy falatnak találta. . mindkét oldalán nyitva álltak az ablakok. ha nem dolgoztatod őket. Jarednek nem volt kedve vitatkozni.

bácsi . 14 .Okos választás . mielőtt válaszolt volna. hanem megkeresem.Egek ura. Ott sokkal több a lehetőség a jövedelmező befektetésre. Edmond majdnem lenyelte a nyelvét. . Jared a kontinentális telek emlékétől elhúzta a száját. hogy soha többé nem mész vissza. . Vas. Unokaöccse felemelte a kezét. . akkor is azért. hogy megtekintsek egy biztosítékul felajánlott ingatlant. . bármikor meglátogathatod Maliát vidéken. Edmond kék szeme a haszon hallatán felcsillant. New Yorkba vagy Bostonba.töprengett Edmond. akkor én is elszabadulhatnék.Tudom .. és besöpröm a hasznot.Bácsi. Ha a nagybátyjának lenne fogalma arról..Az Államokba? Az már más. Jared nem akart a hitelintézet gondjairól diskurálni. . Soha nem bírta megszokni a hideget. .felelte Jared magabiztosan -.Igazság szerint nemcsak szórakozásból utazom. Ha találnék rátermett helyettest. a mostani emberemet éppen el akarom csapni. de nem is kell. úgyhogy nem lesz az olyan rossz. épületfa.Magam is szívesen átmennek . A bankok és a hajógyárak is nagyobbak a mieinknél. hogy be kellene fektetnem egy szárazföldi vállalkozásba. de hát ez úgysem lehetséges. ha itt túlságosan meleged lenne. .De akkor is. utoljára tizenöt éve mozdultam ki erről a szikláról. akkor azt is tudná.Ez igaz .Nyáron érkezem. De én nem leszek ott.Nem pocsékolom a pénzt. öcsém! Hiszen az majdnem az összes készpénzed! . miért kell folyvást útilaput kötnie a helyettesei talpára. acél.Hová akarsz menni az Államokban? . milyen nehéz együtt dolgozni vele. Előredőlt.És mennyit akarsz magaddal vinni? Jared kivárt egy percet. . hajói menő cégbe ruházok be. .Csakhogy ott nem tarthatod rajta a szemed a pénzeden! figyelmeztette Edmond. a kontinensre utazom.töprengett Edmond. Már egy ideje azon gondolkozom.helyeselt Jared -..A fele nem lenne elég? . és kissé elmosolyodott.A keleti partra. . Habár egyetemista korodban. megesküdtél. .felelte Jared. . Uramisten. Akkor csak ülök itthon.Ötszázezret. amikor majd lefagyott az orrod. bácsi. Edmondban fellobbant az érdeklődés. és ujjaival könnyedén dobolt az asztal lapján. . Colbyt.

Edmond gyorsan döntött. Mert azt ugye nem akarod. ő a felelős a lányért. hogy miben! . Húgocskája néha nagyon idegesítő tud lenni.Ugye. Tudta.. hogy búcsút vegyek Maliától. Jared magában mosolygott. hogy ezt közli is vele? Élvezte a szörnyülködést a nagybátyja arcán. Vasárnap. Három-négy hónapot . A másik felét azonban itt kell hagynod fedezetül. . A viharok csak októberben meg novemberben kezdődnek. Lehet.Ha te kezeskedsz érte. Jared jól tudta.Olyan hamar? . de akkor is segít.Őszintén szólva nem tudom.. Ha az összes pénzét elveszíti a tervezett vállalkozáson. hogy hebehurgyán ugorjak fejest valamibe? A befektetéshez idő kell. .Jó. de tudod. amíg távol leszek. százezret? Biztonságban lenne. hogy arra vezetne az utam. Hát milyen hosszú időt akarsz a kontinensen tölteni? . . A tél túlságosan viharos az északi parton.Figyelj. hogy a nagybátyja azt képzeli. és nagyon kell rá vigyázni most.Milyen gyorsan lesz szükséged a pénzre? . ha egy éven belül busásan megtérül. Ez több volt. Hát még ha tudná. Sosem bízta volna Maliát Edmondra. Edmond sóhajtott.Jól van . de mulattatta a gondolat. hogy nem akarja vállalni a felelősséget Maliáért. hogy már majdnem betöltötte a tizennyolcat. . . Edmond elvörösödött. hogy Malia telente szeret bejönni a városba. akkor sem megy tönkre. folyósítom a felét. hogy a pénzünk jó helyen van. hogy Edmond kapzsiságból segít. Magában mosolygott. Jared.vagy ki tudja. mint amennyire számított.Ha úgy véled. Nem hiszem. nem bölcs dolog lekötni az összes készpénzemet. ránézel majd a húgomra? Edmond szeme kissé elkerekedett.Jól ellesz ő a régi ismerőseiddel. és egy éve vagy még annál is több ideje lesz. hogy hatot. még akkor se.Kajánul elvigyorodott. ha biztosak akarunk lenni abban.Öt nap múlva indulok. . De miért szerezzen örömet Edmondnak azzal. . . hiszen magam vállalnék érte kezességet. Már csak Sunset Beachre kell elugranom. 15 .. hogy visszafizesse a nagybátyjának.egyezett bele Jared. bácsi.Mindent elrendeztem. miért nem ruházol be egy keveset magad is? Mondjuk. Valójában persze Leonaka Naihe vigyáz majd rá.

mint Peni. . félig polinéz. .De miért te haza ilyen korán? Jared letelepedett a barna-arany szófára. magas lány volt. . . Golgotavirág! Naneki felragyogott. hogy pótolja elvesztett Penijét. Peni meghalt. csak szárongot. akár az ősi harcosoké. A férfi pedig Nanekié. kihívó. Jared szíve és ereje egészen hawaii. mint Peni? Szálas. . fekete haját. Most száll le a kocsiról. Finom szépségű. Feltámadt benne a kíváncsiság. Penire! A férfi magas volt és isteni. hogy kilessen az ablakon. és hangsúlyozza elegáns. hogy köszöntse. A délután közepén jártak. Elment a keskeny úton. és hátradőlt. nem viselt mást.Előbb az italt. ami ritkán fordult elő. hosszú lábait! Ha vidéken volt Maliával.Hamar. A ház első részébe futott. hogy a hawaii vérből csak egy kis pötty maradt az ereiben. Jared akkor szólította így.Szervusz. Ua hele i ke ala-maaweiki. tarkójára kulcsolta kezét. .Kevernél nekem egy rumpuncsot? Naneki tétovázott. Ujjaival végiggereblyézte sűrű. hogy nem tisztán polinéz. Naneki maga is hapa-haole.3. és egy közeli székre dobta széles karimájú szalmakalapját. és éppen örült. kevély. FEJEZET Naneki Kapuakele hallotta. vagyis félig fehér. Amikor Jared benyitott. túl korán volt még a hazajövetelhez. hogy a férfi szemébe nézhessen. Ialeka.Legtöbb polinéz barátjához hasonlóan Naneki is a hawaii nevén szólította Jaredet. és Kamahamaha király jobbján állhatott volna.A férfi belépett a tágas nappaliba.Te hamar haza. a tartása pedig olyan. Jared mégis itt van. hogy a fogat befordul a Beretania utcáról a kocsifelhajtóra. Naneki elébe sietett. . mert elég gyakran búslakodott. hogy segítsen egyesíteni a szigeteket. Jared viszont él. amely a csípőjére tapad. és megigazgatta rózsaszín-fehér virágos muumuuját Bárcsak egyszerű szárong lenne rajta. Hogy hasonlít Naneki néhai férjére. ha kettesben voltak. De itt a városban Jared a sok látogató miatt nem tűrt ilyen szellős viseletet a Beretania utcai házban. Az nem számít. és már közeledik is a virágokkal szegélyezett ösvényen. Peni Kapuakele nagy főnök lehetett volna a régi időkben. Hát nem olyan. a tekintetét csak pár centivel kellett felemelnie ahhoz. 16 . .

a lány lehámozta magáról egyeden ruhadarabját. Az is megfordult a fejében. a férfi nyakához tapasztotta arcát. ha kisajátítaná Nanekit. A lány fiatalon ment férjhez. de mindig ott van. önzés lenne. Jared félig kiitta a poharat. és átnyújtotta a férfinak. 17 . azután szenvedélyesebben. a hatalmas hawaii asszonyé. A házasságból egy lánya született. Fekete szeme félig elbújt nehéz pillái alatt. Tudta. és mindössze három hónapig volt asszony. Peni mindig ott lenne velük. A lány kuncogott. Naneki Jared szakácsnőjének. ha kell. letette. Látta a szülei házasságán. és apja helyett apja lesz Noelaninak. és hívogatóan végignyúlt az ágyon. amikor hawaii anyja elhagyta a kislányt. fehér ember volt az apja. Tökéletes szerető. házvezetőnőjének és távoli rokonának. és az ölébe húzta Nanekit. Burkettéknél nőtt fel. Felnyalábolta a lányt. Csak hát Naneki túlságosan szerette Peni Kapuakelét. a hosszú. Amikor letette. bő muumuut. Szájon csókolta Nanekit. és náluk is szolgált. és felvitte Naneki emeleti szobájába. duzzadt ajka kissé szétnyílt. Nanekit is ő nevelte fel. mert Nanekinek haole. Jarednek hamarosan új férj után kell néznie. aki születése óta nevelte Maliát. legfeljebb akkor. akinek apára volt szüksége. és egy perc múlva már hozta is egy hosszú pohárban a jeges puncsot. még akkor is. a kis Noelani. Akela Kamanunak a fogadott lánya volt. mi? Te szeret szerelem? Jared elégedetten sóhajtott. a fakeretes ágy végébe dobta. hogy ő veszi feleségül. A túlsó fal mellett húzódó pulthoz ment. mintha nem érdekelné a dolog. Jared egy ujjal sem ért volna hozzá. Akkor vette magához. mit művelhet az ilyesmi egy házassággal. ha már halott Jared soha nem vett volna feleségül olyan nőt. . és gyengéden megharapdálta. ha otthagyja vidéken Maliával. aztán kisietett. akinek volt már egy első szerelme. először gyengéden. ha Naneki nem özvegy. Naneki a legjobb barátnője lett a nála alig egy évvel fiatalabb Maliának. alaposan megöntözte az italt rummal. és megszorongatta a muumuu vékony kelméje alatt duzzadó kebleket Hiányozni fog Naneki. nem követelőzik. Sohasem panaszkodik. A kétéves csöppség máris papának szólítja.Naneki vállat vont.Hát ezért jön haza.

Jared pedig örült. Nem akart olyan helyzetbe kerülni. Jarednek nem kellett attól tartania. és az volt a legnagyobb öröme.szólt halkan a lány. mennyire pusztító lehet. hogy a lány felállhasson. van-e köze a magány iránti vágyának azokhoz a szörnyű álmokhoz. hogy Jared Burkett-tel nem lehet packázni. Naneki sosem kérdezte szeretőjét.Most kell füröd . akik nem csináltak nagy ügyet a dologból. hogy egyeden nőnek sem sikerült magához kötnie. Az özvegyasszonyok voltak a kedvencei. és széttárta lábait. mint a kacérkodást. és végigfuttatta tenyerét a selymes barna bőrön. amely szemben volt a lányéval. leroskadt a lányra. ha az efféle nőcskéknek megmutathatta. amikor vége. Nanekit izmossá edzették az óceáni hullámverésben átjátszadozott évek. A lány örömmel fogadta a férfit. A délutáni nap betűzött a nyitott ablakon. A férfi megvárta. Semmit sem utált jobban. és nem kötötte le magát egyeden nő mellett sem. de ezt kellett volna tennie. A ház másik oldalára kellett volna vinnie Nanekit. . 18 . a vékony derékon. ha szüksége volt rájuk. egyszerűen kisurran. hogy a szobáját meg akarja tartani magának. és lehenteredett Nanekiről. miután végeztek egymással. mit művelhet a szerelem egy férfival. miért nem viszi őt a saját szobájába. Kizárólag akkor kereste fel őket. és Naneki vállára hajtotta a fejét. Jared pedig azon töprengett. Jared csak morgott valamit. Körültekintően választott. hogy Jared belehatolhasson. távozzon az ágyából. Mikor már egy csepp sem maradt benne. Teljes hosszában magába fogadta Jared hosszú vesszejét. Szerencsének tartotta. ahová reggel süt be a nap. a szüzekre rá se nézett. Száját Naneki ajkára tapasztotta. a dús kebleken. és a lány mellé feküdt a keskeny ágyra. Naneki elment fürdőt készíteni. és így délutánra kissé hűvösebbek a helyiségek. miközben végighúzta ujjait a férfi verejtékes hátán. a bordélyházakat egészségügyi megfontolásokból kerülte. amelyekből néha sikoltva ébred? Valószínű. csak utána elégült ki. Senkivel sem akart osztozni a beléje maródott emlékeken. hogy meg kelljen kérnie a nőt. Ez így sokkal könnyebb. a levegő alig mozdult. mert szeretett egyedül lenni. hogy erős kezével fájdalmat okoz neki. Látta. A szobában elviselhetetlen volt a forróság. valamelyik üres szobába. Nőismerősei nyilván nem tartják szenvedélyes szeretőnek. amiért nem kell magyarázkodnia.Jared gyorsan levetkőzött. Egyenrangú felek voltak. őket követték az ismerősök könnyűvérű lányai. amíg Naneki elélvez. amit annyira ismert.

én visel gondot rád. nem szerelmesek.Akela tudja. mikor jut már elhatározásra? Olyan lenne. Dayna és ő elválaszthatatlanok voltak.Fürdés után csomagolnunk kell. . ez üzlet. . . de elengedte. hogy kibírná. mint amennyit a huszonöt éves. csendes.Malia nem tudja. és három hónapig maradtál.Te mész. Jared megkérdezte: .Mi megy haza? . .Víz kész. és rásózott Naneki fenekére. 19 . csak barátok. hogy Dayna csak őrá vár. mintha egy szenttel házasodna össze.Te mindig kényeztet Malia. Hogy fogod ezt otthon megmagyarázni? . Dayna mellett sosem lenne más baja. . .De én megért. . .Amikor Jared szeme acélszürkére hűlt. nagy főnök ember.Bemászol hozzám? Naneki bólintott. Érted. Ő örül.Akkor sem akarom. Naneki fölragyogott. Dayna még soha életében nem volt szerelmes. Reggel indulunk. Igaz. és kezdte felhúzni szeretőjét az ágyról. de Jared feltételezte. De hogy feleségül vegye Daynát? Ó. Ő nem gondol rossz rólam . Vasárnap elutazom a kontinensre. csak amikor mi vidéken.Mint mikor egyetem mentél? . miként derítsék jobb kedvre a komor fiút. Látva. Jared felmordult. Ialeka? Én eddig sosem lát téged ilyenkor. de azért még megeresztett egy figyelmeztetést. Eddig csupán barátilag ölelte magához a lányt. Régebben Leonaka. hogy a lány még mindig játékos kedvében van. Gyere. gyorsan hozzátette: . szerény Daynától várhatott. márpedig azt nem biztos. Két pajtása mindig tudta. . együtt cseperedtek fel az északi parton. Vásárolni jöttél Honoluluba. . mint amit maga keresne magának. és Jarednek nem lett volna ellenére valamivel több szenvedély. kedves.Egy napon valószínűleg feleségül veszi Dayna Callant. Sosem beszéltek erről. Naneki. Péntekre vissza kell érnem Honoluluba. éppen ezért szemelte ki leendő feleségéül.komorodott el Jared. Jared tudta róla. Naneki visszatért a szobába. Jared feltápászkodott.Miért másért jön haza ilyen korán.mosolygott Naneki szemérmesen. hogyan szerelmeskedjen vele? Márpedig valószínűleg erre a nőre van szüksége. Nem enged őt felnő. A férfinak már elromlott a kedve.Nincs idő játszadozásra. mielőtt Jared felülhetett volna.Nem. .Malia barátom. Naneki? A lány bólintott. hogy megtudja .

20 . osztok vele téged. Jared belenyugvóan sóhajtott.Csak ne felejtsd el. Naneki szélesen mosolygott. Jared odament a lányhoz. Kedvelem. .Amíg távol vagyok. és magával vonszolta a lányt a fürdőkádhoz. és kezdj el férjet keresni. kereshetnél egy új férjet.Igen. .Az nagyon hosszú idő távol. . . . te rohan templomba.Pedig egy napon azt fogom tenni.Miss Callannel. Naneki megpróbálta titkolni csalódottságát.Milyen hosszú? Kihagyod nyári hónapok Alkonypart? . és adott neki egy futó csókot. de igyekszem hazajönni karácsonyra. .Amikor te nősül? Én nem látom. Noelaninak apa kell.. Nem bánom. amit mondtam.

aki megszerzi magának. Ned felmérte Jared drága öltönyét. 21 . Mr. Jared nem hatódott meg. ha szükséges. Nekem több ügyfelem van.Valóban nagyon fontos dolog hozott Bostonba . és többet számláznak a klienseiknek.Nekem nemcsak információra van szükségem.Egy unokatestvérem és néhány barátom újságoknál dolgozik. illetve nem is annyira iroda. Ha ez az ember képes végrehajtani a feladatot. akkor ő hajlandó ezért csillagászati összeget fizetni. Jared helyet foglalt a vörös hajú emberrel szemközt. akár eltűnt személyt kell felkutatnom vagy kikapós feleséget követnem. két széket és iratszekrényeket zsúfoltak be. hogy személyesen is találkozunk. . és kezdett kételkedni abban. Dougherty. a szúrós. Mr. mint nekik. . Olyan ember. Dougherty. hogy hasznot húz ebből az akaratból. azt biztos nem itt találja meg. .mondta. kételyei vannak velem kapcsolatban. FEJEZET Boston déli részén volt Ned Dougherty irodája.Nem gond. . akár egy cégnek kell utánanéznem. hanem reklámra is. Dougherty.Nagyon helyes. . De nem szeretnék csalódni. Jared elhatározta.Ned hátradőlt és mosolygott. amit akar. Mr. . hogy őszinte lesz. hogy ön meg tud-e birkózni ezzel.Arra van szükségem. körülbelül egy hónapon belül közismert legyek a városban. . . Mr. miközben körbehordozta pillantását az irodában-.Ne az irodám mérete és helye alapján ítéljen meg . Burkett.A nagyobb nyomozóirodák magasabb költséggel dolgoznak. arra pedig egyáltalán nem számítottam. . ha eljött ide Hawaiiról. Eredményesen dolgozom.Egyedül dolgozik? . Burkett. hogy ismét hallok önről. Mr. Már gyilkossági esetek felderítésében is segédkeztem. hogy helyes volt-e ide jönnie.védekezett Ned. próbára teszem önt. hogy nagyon rövid idő alatt. de nem vagyok benne biztos. Hadd nyugtassam meg: még egyeden ügyfelemnek sem okoztam csalódást.Őszintén bevallom. . Nagyon fontos ügyben járhat. kékesszürke szempárban rejtőző kíméletlenséget. . . Bármire is számított.Gyanakvó tekintetéből úgy látom. a férfiból áradó erőt.Kapok segítséget. inkább szobácska egy kocsma fölött. Ned pedig arra számított. nem hittem volna. A szűk helyiségbe rendeden asztalt.4.

Ennyit kell tudnia . hogy ismerjék a valódi személyazonosságomat.Jól emlékszem az öregemberre. egy milliomos a nyugati partról.állt fel a férfi.Szeretném tudni. . a családjáról. amit akar. . .Képzelem. hamisak. Mr. az üzletfeleiről. ha megfelelő körülmények kínálkoznak. Életem legnevetségesebb ügye volt.Nos.Nem is kell értenie . hogy beszéljenek rólam a legfelső üzleti körökben. vagyonának és tartalékainak nagyságáról.Már akkor tudtam. amelyeket most megadtam. mert hűtlenséggel gyanúsította a hetvenkét éves nagymamát. ha elmondja.Jared Burk vagyok. rögtön kezdjen hozzá. Ami a reklámot illeti. Ned bólintott. . Burkett. Jared szürke szeme hidegen megvillant. majd az asztala fölé hajolt.vigyorgott Jared. egy barátom adta meg az ön nevét. Burkett! Minden bizonnyal végrehajthatjuk. mit tervez. Még diákéveink alatt mesélt el egy mulatságos történetet a nagyapjáról. amit óhajt.Akkor szükségem lesz az adataira. . . aki önt fogadta fel. hogyan dolgozik. 22 . Mindent tudni akarok róla. ezért nem számítok különösebb gondokra.Helyes. Tudni akarom. . Mr. . Némi pénzt azonban be akarok fektetni. Nem akarom. Mint mondtam.Nem. . .Nem értem. Az információgyűjtés rutinfeladat. hogyan talált meg. hogy egy napon szükségem lesz magára. . Nedben feltámadt a kíváncsiság. A kis detektív tollat és noteszt halászott elő.A név és az adatok. de aztán egy vállrándítással elintézte a dolgot. A feszültség megszűnt. elsősorban üzleti érdekeltségeiről. . közismertté akarok válni a városban. Én viszont örökre megjegyeztem az ön nevét mondta Jared.Ez nyílt fenyegetés volt Ned egy pillanatra megborzongott. Ajánlhatna egy jó ügyvédet.Körülbelül két hétig tart. hogy kövesse a feleségét. . ismerni akarom a gyarlóságait és a szokásait. Ned felkacagott. akivel együtt jártam egyetemre az Államokban. miről van szó. mire összeszedem.Adatokat akarok Samuel Barrowsról. Azt akarom. elsősorban Samuel Barrows köreiben. aki befektetési szándékkal érkezett. . Járt már Bostonban? Jared merevsége kezdett feloldódni.

hogy alig egyméternyire a kisfiú is ott van. hogy kezet rázhasson ügyfelével. különösen a hidegebb hónapokban nem.Tehát titokzatos férfi óhajt lenni? . Jared megkérte a kocsist. Csak Samuel Barrows volt az. 23 .Igen. Kéz a kézben sétált egy magas idegennel. Hol érhetem el? . hogy elbúcsúzzunk egymástól. amikor először hallotta édesanyjától Samuel Barrows nevét.Semmi okod a felháborodásra . Emlékezett az első alkalomra. hogy Barrows összetört emberként éljen. Jared és Leonaka akkor kezdték tanulgatni a kötelességet. ki volt az ismeretlen haole. Megismerkedik Sámuel Barrowszal. a szomszédunk! Első útja Honoluluba vezetett. . Jared akkor hallotta először veszekedni a szüleit. tizennyolc fokos hőmérséklet volt ezen a június eleji napon. Amikor Jared meglátta a Beacon utca tábláját. Jared akkor hétéves volt. hogy leszökhessenek a partra Daynához. Nem vették észre.Ned megkerülte az asztalt. Egy héttel később az apja hazatért. Az apja Honoluluban intézte üzleti ügyeit. . A fogat begördült a Back Bay negyedbe. bostoni fogalmak szerint meleg.Néhány napon belül szerzek önnek egy ügyvédet. Jared remélte. régi barát Bostonból. a hullámdeszka a játékuk. noha ők bármikor készek voltak kereket oldani. és miért. ahonnan anyja is érkezett.Ki az ördögöt ölelgettél? John Pierce meglátta! .Ma reggel jelentkeztem be a Plaza Hotelbe.felelte Ranelle csendesen. az élet pedig csupa öröm.Nagyon helyes. Üdítő. Azt akarta. de sűrűn meglátogatta családját. Jaredet hamarosan meghívják abba a házba. A part volt a játszóterük. és ott találta az anyját. abból a városból. a hátsó udvaron. Jared Burk néven. . és azért ölelkeztünk össze. akit a kisfiú akkor látott először.. . hogy tegyen egy rövid városnéző körutat. mire édesanyja azt felelte: Samuel Barrows. Megölni túlságosan gyorsan menne.kezdte Rodney Burkett. Hawaiihoz képes hideg. tönkreteszi.John? . . mit látott! Illetlenül viselkedtél egy idegen férfival a parton! . a ház hátsó részében. Tudja meg. Este megkérdezte. hogy nem kell túl sokáig itt időznie. már megengedték nekik. minden izma megfeszült Vajon melyik magas épület lehet Samuel Barrowsé? Akármelyik legyen. A zárt teraszon történt.Pontosan. hogy segítsenek cukornádat ültetni. A szállodához vezető út kellemesnek bizonyult. hogy elmondja. Jared vidéken lakott az anyjával. azután pedig összezúzza. mi történt. Egy napon a kisfiú magányosan szökött le a partra.

mert a családjának pénzre volt szüksége? . Addig gyengéd. és gyakran ontott néma. Azt mondta.. vállalná Jaredet is. Nem értette. reménytelen könnyeket. értem jött.Sámuel elment.könyörgött Ranelle.kérdezte Rodney halkan. Nem értette. hogy férjhez mentem. Rodney kerülte az otthonát. valahányszor csak tehette. .Ranelle sírva fakadt. szerető anya volt. már mondtam: semmi okod rá. hogy vele menjek.. Nem mosolygott. Ijesztően rákapott az italra. miért veszekednek örökösen a szülei. hogy az apja kiabált volna haragjában . 24 . Ranelle Akelával is összeveszett. A házasságuk gyermektelen. Azt mondta. akinek életét a fia és a férje töltötte be.. .Barrows? Akihez feleségül akartál menni? Aki inkább egy gazdag örökösnőt vett el.Nem.Arra kért? . és van egy fiam. De hát látod.Ranelle hisztérikusan sikoltozni kezdett. hogy elmeneküljön anyja sírása elől. . megtört hangon. aki szóvá tette az asszony italozását. de azután még inkább elfajultak a dolgok. de a veszekedések ettől nem maradtak abba. . rideggé vált. ami kezdetben nagyon boldoggá tette Rodneyt. Valami széttört a falon. még mindig nős. . Jared. azt akarta. mint ahogy azt sem hallotta. egy pohár vagy egy váza.Igen.Semmi értelme! Samuel elment. megszökött hazulról. . és elhagyja a feleségét. még mindig szeret. nem jön vissza többé! . visszatért Bostonba. Most magába zárkózott.Nem válaszoltál a kérdésemre.Hagyd abba. miért nem szereti többé az anyja. De ha szabad lettem volna. Attól kezdve Ranelle Burkettet mintha kicserélték volna. Jared két évig élt zavarodottságban. Még soha nem hallotta sírni. és a Barrows család ismét hitelképes. Ranelle búskomorsága gyűlölködésbe csapott át Nem akarta az új gyereket. már meséltem róla.Értem. Rodney! .Nyolc évet késett! Elkésett! Jared lerohant a partra. hogy így felizgasd magad! .Még mindig téged szeret! Hát a gazdag felesége? Talán meghalt? . a botránnyal sem törődik. nem kacagott.vagy fájdalmában. Ranelle! Szabad ember Barrows? . .Igen. Ranelle állapotos lett.Mi az isten haragját keresett itt? Hosszú szünet. .Arra kért. hogy hagyj itt engem? . hogy még mindig itt vagyok! Nemet mondtam neki! . . Samuel nem tudta.Rodney.

szomorkodik. Ranelle. és szinte soha nem volt józan. A kisfiú több veszekedést is kihallgatott. Rodney! . . .Csak azt áruld el. hagyj engem békén! . Szeret engem. . és nem tehetek róla. Samuel most már sohasem hagyja el. amikor idejött. .Akkor menj hozzá . se hozzám. de szobája szomszédos volt a szülői hálóval.Márpedig tenned kell valamit. de ez nem volt boldog kacagás. .esdekelt fájdalmasan Jared apja.Lemondtam róla.Sosem akartalak bántani! Szerettelek! De Samuel volt az első szerelmem. Hagyd abba az ivást.Hajlandó vagyok elválni.Ranelle. számunkra úgysincs esély. A veszekedés kora reggel tört ki.Késő! Miután visszatért Bostonba. mielőtt Ranelle meghúzhatta volna a rumosüveget.Akkor menj hozzá. amelyik különösen sokat mondott neki. szerettél engem egyáltalán? . hogy miért? Olyan jó volt az első nyolc évünk! Boldogok voltunk! Hogyan lehettünk boldogok. Már dolgozni sem tudok.Miért.Ó. hat hónappal azután. Ranelle! 25 . az istenit! . Rodney.Kérlek.szólt megtörten Rodney. mi változtatta meg az anyját. hogy elfelejtsem őt. hogy az a fattyú Barrows itt járt! Igen. Nem élhetünk így tovább. de csak azért. nem sokkal Malia születése után.Ranelle sírva fakadt. és a fiú felriadt az emelt hangra.Kérlek.felelte Ranelle. se a gyerekeinkhez! Te már nem vagy feleség és nem vagy anya azóta. amit érzek. írt nekem. Jaredre is rossz hatással van a dolog. Ranelle? .Amikor Malia megszületett. Átadta Akelának a csecsemőt.Ranelle. Visszahúzódott. A drága felesége gyermeket szült Samuel távolléte alatt. ha még mindig őt szeretted? . és én szeretem őt! . hát nem érted? Arra kényszerítettem magam. és viselkedj anyához és feleséghez méltón! . . hogy megkeressen. de volt egy. azt hittem. Még mindig szerelmes volt Samuel Barrowsba. Ranelle.Hagyj békén. de még mindig szeretem! . Ranelle kacagott.Nem tehetek arról. . Ranelle rá sem akart nézni. de én ezt nem tudtam! Várnom kellett volna rá! . felejtsd már el! Hát nem vagy képes rá? Egyszer már megtetted! Felejtsd el ismét! . . adtál nekem még egy gyermeket. hogy a férje elutazott. Jared még ágyban feküdt.ordította Rodney. hogy még mindig én kellek neki? Bebizonyította. Rodney! .Már úgyse vagy jó. . mert rád erőltettem magam! . amikor tudom. ismét a pohárhoz nyúlt. Jared végre megértette. Várnom kellett volna rá! Néhány év után el akarta hagyni a feleségét.Hogy tehetném.

hogy utolérje az anyját. hogy megnézze. csak egy félig kiürült rumos flaska hevert az ágy közepén. mire sikerült megbirkóznia az önváddal. és a világosságot is. Belegázolt Ranelle életébe. nem Akela jött-e haza. hogy a parton kereste Ranelle-t. hogy megfizessen ezért. fél mérfölddel odébb.sikoltozta. reménykedve és imádkozva. Most már látni lehetett. amíg sikerül. amiért nem tudta megmentem az anyját. miért borult fel az élete. Aztán meglátta a vízben. Akela Maliával és a kétesztendős Naneki-vel néhány napra kahukui rokonaihoz utazott. Nem tanult meg. 26 . A tizenegy éves Jared az utóbbi időben oltalmazó ragaszkodással vette körül anyját. még csak bele sem lépett a vízbe soha.Anya. Jared rá is lelt az anyjára. Semmi válasz. És amikor Malia egyéves lett. és a tengert bámulta. Azon az éjszakán is kettesben voltak. Nem tagadhatta le.Menj innen! Nem akarok beszélni soha többé. Ő a felelős Ranelle boldogtalanságáért és a haláláért is. A közeledő vihar magasra duzzasztotta az óceánt. A hajnal meghozta a vihart. Samuel Barrows kergette a halálba. Újhold volt. Órák múlva találták meg őket. ázott homokon. A házban senkit nem talált Berontott anyja szobájába. amikor már késő volt. hogy a földszinti zárt teraszon nyílik és csukódik a partra vezető ajtó. Leszáguldott a partra. Jarednek pedig gondja lesz rá. Közismert tény volt. Jared akkor értette meg. de Ranelle-t mintha Isten keze ragadta volna el. Rengeteg időt elvesztegetett arra. Csend lett. Jared hallotta. nagyon sötét. hogy az anyja öngyilkos lett. Ranelle halott volt. amint sebesen lábalt befelé a tengerbe. Jared a homokon ült. Kiugrott az ágyból. A gyerek pánikba esett. Aztán belátta. és nem akarta egyedül hagyni a házban. a hideg. a fiú akkor is rosszul látott volna. Ranelle Burkett nem tudott úszni. hogy Ranelle addig próbálkozott volna. de az is üres volt. anya! . ha a szemét nem fátyolozzák el a könnyek. ölében anyja fejével. de azért egész éjszaka az óceánban keresgélt. pedig évekig élt az óceán partján.. Az a viharos éjszaka máig kísértette Jaredet rémálmaiban. Ranelle Burkett meghalt. és a tengerbe űzte Jared anyját. Az anyja nem szokott éjszakánként kijárkálni a házból. Évekbe telt. Jared fejest ugrott a másfél méteres hullámokba. Meg akart halni. hogy nem tudott úszni. Apja Honoluluban tartózkodott. .

. várva. flitteres pánt legyen az egész válla! És milyen gyönyörű ez a rózsaszín selyem! Anya nem engedné. hogy valamivel idősebb vagyok nálad! . úgy döntött. és rémesen nyugtalanította. Lauren elpirult. úgyhogy hagyd abba az aggodalmaskodást! Lauren mosolygott.Nem tudom. És miért nem kaptunk több eligazítást? . . 27 . Corinne beletúrt jókora ékszeres ládikájába. de nem is érdekel . Amikor az utolsó hajtű is a helyére került. miért nem pár nappal ezelőtt. a te korodban? . hogy vacsorához szólítsák őket. a komorna kiment. Anya dührohamot kapott. Hogy a kedvemben járjon. . pici papucsában.kérdezte immár harmadszor. mert a többségükhöz képest túl magas vagyok. hogy ilyen ruhát viseljek. Az apró. Te leszel a legcsinosabb az egész estélyen.Talán csakugyan én leszek a legcsinosabb.Biztos. Florence Merrill a lány gyerekkora óta szolgálta Corinne-t. . miközben a rubinköves hajtűket beleszurkálta a frizurába.Gondolom.Jaj. hogy engem csak egyszer néznek meg a férfiak. a tükörből figyelve Laurent. Tudhatnád. a külső nem minden. Nem tudod. akit apa be akar mutatni a barátainak. és mindig tudta.morgott Corinne.Ne butáskodj. .De a te estélyid olyan merész. törékeny lányokért bolondulnak. De ezt kapkodva szervezték meg. ha te nem jössz be. Ez volt a második estélye. hogy jó lesz ez a ruha? . ne izgulj már! Jusson eszedbe. mi volt a sietség oka? . Az utóbbi időben nem voltunk túl jóban. kuzin. FEJEZET Fényárban és virágtengerben úszott a Beacon utcai ház. . július negyedikén adott estélyt Samuel bácsi. Lauren zaklatottan futkosott a hátuk mögött. Szigorú fekete ruhát és fehér kötényt viselő szobalányok kínálták az italokat az estélyre korán érkezett vendégeknek. . Florence hümmögött.Nem tudom.Már el is felejtettem. . amilyen te vagy. akik a nagy fogadóteremben csevegtek. milyen érzés tizenhat évesnek lenni. mi történik a házban. milyen benyomást fog kelteni.kérdezte Corinne. Különben is. Biztosan ódivatúnak látszom! . Cori! Hogy ez a vékony.5. kopogó sarkú. és másra terelte a beszélgetést.mosolygott Corinne. az ismerkedést összeköti egy estéllyel. A virágokat frissen szedték Barrowsék kertjében. Corinne emeleti szobájában Florence a kisasszony bonyolult frizuráján munkálkodott. .Van valaki. mert a ruhája nem készült el időben.Az estély az estély. és egy régit kellett felvennie. Csak nem akarsz sötétebbet.A sárga jól áll neked.

Épp elegendőek a tűk.Nincs.kételkedett Lauren.Corinne szája megkeményedett az elszántságtól. 28 . hogy várnod kellene a szerelemre . amelyek sötétarany hajában parázslanak. A nyakláncot Corinne a hozzá illő karkötővel egészítette ki. noha bőségesen volt miből választania. és tudom. hogy közeledett az idő. „Olyan férfit. hogy kuzinja miért akar parancsolni a házasságában.. aki megpróbálja rám kényszeríteni az akaratát. Szörnyű nehéz olyan férfit találni.A házasság lesz az életem.Nem. .Semmi. Egyszerűen nem értette. nem teszi fel a rubin fülbevalót. . ha apa nem adja be a derekát. milyen házasságot akarok. .Természetesen. Apám még beszélni sem hajlandó róla. ismét hatalmába kerítette az idegesség.Te olyan hűvösen nézed az életet. Az idősebb hölgyek sok káprázatos gyűrűt viseltek. hogy apád beleegyezzen a házasságba? . de nagy rubingyűrűje helyett egy kisebbet választott. Tudom. tehát nekem kell döntenem róla! Szerelmet bármikor találhatok mellette. Lehet. Eltökéltem. akinek nem dirigálhatsz egykönnyen!” Ő mondta. Nem szerette túlékszerezni magát. . aki elnyeri apám tetszését. de kezdem azt hinni. hogy lesznek diszkrét viszonyaim.Nem minden férfi! .kérdezte Lauren.Russell is eljön? . az egy olyan férfi. . rövid aranypántot. .Ki lesz itt ma este? .Nekem igen. . mit várok a házasságtól. hogy összekapcsolja Corinne nyakán a könnycsepp alakúra csiszolt rubinokkal kirakott.Van már jelölted? . . Most. .Corinne! .Tényleg olyan rossz lenne az? . .Én még mindig azt mondom.sóhajtott Lauren. Még nem adtam fel. hogy reménytelen a dolog. . hogy sürgősen valaki más után kell néznem. Erős akaratú vőt szeretne.érdeklődött Lauren. .Nem. Amit nem akarok. . Segítenél bekapcsolni ezt a nyakéket? Lauren odalépett.Még mindig semmi esély rá. Úgy döntött.Pedig így van. de Corinne. Nincs abban semmi rossz.De a legtöbb igen. Akkor én miért ne tenném? Lauren bánatosan csóválta a fejét. Corinne. csak reálisan. hiszen minden nős férfi így tesz. drágám! . ezekkel a szavakkal! Csakhogy ez a fajta egyéniség halomra döntené a terveimet. egyszerre mindig csak egyet húzott az ujjára.

hogy miért! Mostanában Corinne már ki sem teszi a lábát nappal a házból.Meg Adrian Rankin. akinek a kedvéért apád az estélyt adja? Fiatal? .figyelmeztette Corinne. Samuelhez fordult. Az apja valószínűleg tud erről. . . .De hiszen mindenki erről az emberről beszél! Te még nem hallottál róla? . amit akkor nyerhetne. apa a Jared Burk nevet említette. bár még nem állt a sarkára.Hát. Burk. Ha tudná Lauren.kérdezte Corinne csalódottan. és nem követelte. .Hallottam. . Burkről beszélgettek mondta Lauren. milyen lehet Mr. azt is pletykálják. Még akkor sem.Apa úgy döntött. Lauren mosolygott.Ki az a férfi. Akkor szokott aludni. hogy azért van itt. . kétezret.Ez már indokolttá teszi apám érdeklődését. De jó lehet ilyen gazdagnak lenni! 29 . ha férjhez megy. amelyek az apja kezébe kerülhetnek. Burk? . hogy ezret. hogy úgy szórja a pénzt. .Nem. amikor a papáék Mr. mert éjszakánként eloson hazulról kedvenc játékbarlangjába Russell-lel és néhány barátjukkal. Egyébként fogalmam sincs. Valószínűleg nem fiatal. Lauren arca kigyúlt az izgalomtól.. mert be akar fektetni néhány milliót. A múlt héten is milyen csinos összeget nyert! De mi ez ahhoz képest.Csak azt.felelte Corinne szórakozottan.Mi olyan érdekes ebben a Mr.Ennyi az egész? . Nem volt türelme a várakozáshoz. de senki nem tud biztosat felőle. Nemrégiben fordult a szerencséje. vagy betölti a huszonegyet. csak azt. . ahová Corinne korábban járt. . Azt hiszem. Ezek a jóképű fiatalemberek Corinne udvartartásához tartoztak. összeköti az üzletet a szórakozással. . hogy hagyjon fel a kártyázással.Az estély az én kedvemért van .Csak a szokásos társaság. de Edward és John Manning is eljön az apjukkal .Anya barátnői sem pletykálnak másról! Corinne-ban feltámadt a kíváncsiság. . Burkben? . Milyen pletykát hallottál még? .Hogy gazdag és valahonnan nyugatról érkezett? . amikor az a klub. sőt akár ötvenezret tehessen fel egyeden lapra! De ez csak akkor lehetséges. az utóbbi időben kimaradtam a társasági életből. ha egyszer felső határ nélkül játszhatna! Leghőbb vágya az volt. hogy borzasztóan gazdag! Még azt sem sejtik. hogy ne kelljen aggódnia a kötelezvények miatt.Igen. hogy fizesse ki a lánya adósságait.Azt mondtad. honnan jött! Állítólag nyugatról. mint egy fejedelem.Hát éppen ez az! Senki nem tud róla semmit.

milyen sötét a bőre! Nyilván a tűző napon töltötte élete túlnyomó részét.pihegte. hogy szemmel tarthassák a fiatalokat. hogy nincs abban semmi rossz. .Valószínűleg állattenyésztő. és egy pillanatra megálltak a lépcső tetején. kalóz! Úgy néz ki. . Lauren! Ez csak egy férfi. Nyugaton rengeteg a marhatenyésztő birtok.Kérlek. . mint inkább a fiatalsága. A vendégseregből kimagaslott egy szálas. . Lauren le sem bírta venni a szemét az idegenről. Végső soron úgyse jut tovább a dolog néhány ártatlan csóknál.Igazán. mit tesz. . Csak már szórhatná ő is a pénzt! Nem tisztességes.találgatta Lauren.Még egy-két év. ha ennyire lebarnult! .Ismered Cynthiát .Aki szereti ezt a nyers. . Talán külföldi. . .Nem látom az arcát. és zavartalanul köszörülhessék rajtuk a nyelvüket. Az idősebb hölgyek szokás szerint a fal melletti. legtöbbjük poharat tartott a kezében. ha flörtölsz egy kicsit. hogy szemügyre vegyék a fényárban úszó hallt.mondta Corinne szárazon. .Láttál már valaha ilyen jóképű férfit? Corinne-t nem is annyira az idegen szédítő jóképűsége lepte meg.Nézd. Lauren tett baka néhány lépést. vonzó ismeretien. . Nagyon szórakoztató.. az nyilván nem látott még hozzá foghatót. .Azonkívül botrányosan kacér! . . . majd visszatért. Ő sem szerette Cynthiát. mint képzeltem. vad típust.Látnád az arcát! Csak úgy ragyog! . nem is tudom . Vagy talán hajóskapitány. . .Itt van Cynthia Hamill! .jegyezte meg Corinne epésen. puhára kárpitozott padokra telepedtek. De Lauren már nem figyelt rá. és magad is rájössz.Ő a legbűbájosabb.. hát nem? 30 . A pompásan kiöltözött vendégek kisebb csoportokba verődtek. ha új férfival találkozik. kuzin.. gazdag és csodálatos! .Nem feltétlenül. sőt. Corinne! A lány mosolygott. amíg az ember tudja. hogy ilyen sokat kell várnia! Kiléptek a szobából.jelezte súgva.Odanézz! Megfordul! Egek! . fehér estélyi öltözékben. mint egy kalóz.Igen! Fiatal. .Hát.Nincs abban semmi rossz.felelte Lauren utálkozva.Hát szerintem meg túlságosan könnyelmű! .mondta Corinne.Nem tudom .Szerinted ő az? . Jóval fiatalabb.

Elismerést látott a szemében. amikor Laurennel odaértek a párhoz.Miért nem mész oda hozzá. de még moccanni sem bírt. sőt vágyakozást. . és nem is csinált titkot a hiúságából. Már megtanulta..Corinne kezdte unni a dolgot Az idegen nem az ő zsánere volt.Jaj. annál erősebben motoszkált benne a gondolat. Jared még sohasem találkozott ehhez fogható légies szépséggel. hogy látlak. mintha olvasna a gondolataiban. hogy milyen jól illene a karjába. mint az apja. hogy ideje lemenniük a társasághoz. ki lesz a díszvendég. A lány nemhogy szólni. mert ebben az esetben éppen úgy ellenség lenne. hogy egy nő ennyire gőgös legyen. Corinne hátán a hideg futkosott a nézésétől. Mintha örömét lelné a látványban. Vajon a fűző érdeme az eszményi alak? A lány rendkívül csábító volt. nemcsak a szépsége. Netán nős? . miként változik az idegen arca a közeledtére. más elfoglaltságaid miatt nem tudsz majd eljönni! . Lauren. Ned Dougherty a jelentésében leírta. de ez az öröm nem tenné boldoggá. hogy valaki ilyen tökéletes legyen. Mi a csuda ütött belé? Intett Laurennek. hogy attól tartottam.válaszolta Cynthia. Delejes pillantása volt. de örülök. de túl fiatal. idomai tökéletesebbek egy szoborénál. hanem a kevélysége miatt is. hogy Barrows kisasszony feltűnő szépség. mint egy porcelánbaba. és roppant magabiztos. . Igazi szépség volt. Végre sikerült elfordulnia.És találkoztál vele? 31 . mert elakadt a lélegzete. Jared mohó érdeklődéssel nézte a két lányt. Az ilyennek nem lehet parancsolni. Az idegen tekintete úgy fúródott az övébe. bájos. Minél tovább nézte. Az idegen őt figyelte. . Az alacsonyabbik. Elharapta a mondatot.Majdnem így is történt .De aztán apus elárulta. Lehetetlen. alakja magas. nekem pedig egyszerűen muszáj volt vele találkoznom! Cynthia alacsony nő volt. fenséges. mert fel nem emelte volna lesütött pilláit Annál pompásabb látványt nyújtott a sötétszőke. akik bevonuló méltóságok lanyha közönyével ereszkedtek alá a lépcsőn. Nagyon remélte. . hogy nem ő Miss Barrows.Olyan hirtelen szervezték ezt az estélyt. De Cynthia roppant hiú is volt. Corinne szerint tökéletesen illett volna a régi Dél világába. és. Szokatlan..mosolygott. Ez mulattatta Corinne-t. Ezt lenne csak élvezet megtanítani a dorombolásra! Csak nem ő Corinne Barrows? Jared összevonta a szemöldökét. és kérdezed meg tőle? Akkor nem kellene találgatnod. hogy a keménykötésű férfiak általában keményfejűek is. és nyilván szégyenlős is. de valami mást is. a rózsás arcú barna bájos volt. Corinne nyugtázta. Cynthia! .

Cynthia nevetgélt.Amikor a férfi nem felelt. .mosolygott Jared. Lauren annyira szégyellte magát. Mr. hogy Burk elvette tőle a tisztességes bemutatkozás lehetőségét.Akkor nem bánja.Ma hallottam először Mr. az biztosan túlzás .No látod. mert megérezte Jared feszengését. gondolom. Mr. . de amit hallottam. az csupán pletyka és feltételezés. Még mindig nem tért magához. Corinne elvett egy poharat az egyik szobalány tálcájáról.indult rohamra Corinne. mégsem tudok magáról semmit.Ismerjük egymás nevét. miért nem mondtad. Nem ijesztette meg túlságosan a lány gyilkos pillantása. Nem szokott ilyen feszélyezetten viselkedni. hogy nincs bennem semmi titokzatos .Mármint a jó vagy a rossz? . .Hiszen tudod! .Tisztában van azzal.bólintott Corinne hűvösen Jared felé. Mr. miket pletykálnak önről. Corinne. .Csak nem erről az úriemberről diskurálunk? . Jared Burk fürkésző tekintetének súlya alatt. Corinne? .Biztosíthatom. .Ugratsz. Burkről. Burk. De a jövevény gyorsan elrejtette érzéseit. hogy a lány egészen megriadt Ügy tűnik. Miss Ashburn . Most csupán érdeklődés látszott a férfi szemében.felelte Corinne ártatlanul. pedig még sosem találkoztak. Mr. . .Zavarba hoztam. Miss Barrows. . Burk nem szenvedheti őt.Csak szeretnék tisztázni néhány dolgot . . Burkkel.Ez aligha illendő.Bemutatkozásra. Mr. csak bámult nagy szemekkel a férfira. . nincs szükség .kacagott Cynthia. Corinne idegeit felborzolta a csilingelő hang. hogy selyemmel burkolja a hangját. még én sem találkoztam Mr. Corinne? .Mikor vagy te illedelmes. ugye? Igazán. ha felteszek néhány kérdést? . Corinne kajánul elmosolyodott. .Corinne unokatestvérét viszont nem ismeri. és már nem bajlódott azzal. . Burk? kérdezte szúrósan. . nem is értem.Ami pletyka. Burk? Cynthiát felbosszantotta Corinne támadása. mint most. Olyan fagyos hideg csapott ki a férfi szürke szeméből. és előírásos mosollyal meghajolt. Burk. de a lány nem tudta elfelejteni a korábbi jeges pillantást. . .Végül is ön vendég a házamban. Ez itt Lauren Ashbum.mondta mély hangján. hogy ilyen jóképű és elragadó úriember! . és az is felpaprikázta.Nagyon örülök. . hogy a száját sem tudta kinyitni.Mi van veled. 32 .szólt Jared nyájasan.felelte simán a férfi. .

Ön is a megrögzött agglegények közül való. Corinne mosolyogva sietett a hall bejáratához.mondta Cynthia.Ó. megesküdnék rá. . Nem gondoltam. oda kell mennem.. miközben kart karba öltve a vendégek felé tartottak. hogy hozzá ne tegye: Mérsékelhetnéd magad. de meg kellett néznem. Burk is nőtlen még. mint te meg én. Otthagyta a piruló Cynthiát. hogy ilyen sokáig fog tartani. Cynthia? Pedig Bostonban laknak a világ legpallérozottabb. apa! .Valami gond volt a hajógyárban. .Nincs véletlenül valami dolgod. Corinne .Vagy mellesleg feleséget is keres Bostonban? . aki rettentően goromba tud lenni. Burk. ha úgy tartja kedve. zavarba hozva a férfit. Eltúlzott örömmel üdvözölte Russellt. . Mr.Nem bocsátottam volna meg neked.Szükség volt erre a jelenetre? . . .Apámnak szántam. Nem tudta megállni.Hát itt vagy.Mindkettővel nagyszerűen boldogultál volna.Dehogynem.Russell Drayton Corinne nem hivatalos vőlegénye világosította föl Cynthia Jaredet. ha egyszerre kell betöltenem a házigazda és a háziasszony szerepét! .súgta Russell. legkifinomultabb női.szólt Corinne mézédesen. . például nem kellene foglalkoznod a többi vendéggel? A világért sem szeretnénk visszatartani. hogy magadról beszéltél.szólt Russell mereven. Cynthia! Még megijeszted Mr.Pedig észrevette! .Nem feleségért? Kár. . Burköt Lehet. hogy üdvözöljem . . . majd ragyogó mosolyt villantott Corinne-ra. ha ön is hajlandó arra. és még hallotta.Még nem is láttam Russellt.vágott vissza a férfi.Mr. 33 .Üzleti ügyekben járok itt. Semmi komoly. hogyne! Biztosan beszélgetünk még.Legalább visszaértél vacsora előtt! . Nem jön? . dacolva Samuel Barrows helytelenítő pillantásával. Mr. mielőtt folytathatták volna. . . . ugye. és epedő csókot adott neki a társaság szeme láttára. hogy ugyanolyan őszinte legyen . . . Ott jön Russell. Miss Barrows. hogy észrevette volna.Nem is vagyok rámenős! Ő az. legintelligensebb.lelkendezett Corinne.Ha nem ismernélek jobban. de kétlem. . . Cynthia közéjük furakodott.évődött Corinne.Hol bujkáltál? Eddig nem is láttalak! Samuel védelmező mozdulattal karolta át a lánya derekát. amint szabadkozik: . hogy nem szokott hozzá az olyan rámenős nőkhöz.Nem bánom. . Burk? vallatta Corinne.

Semmi baj. . .Meg.. megismerkedtél már Jared Burkkel? . de Russell engem vezet oltárhoz.. Samuel mereven bólintott Russellnek.háborodott fel Corinne.Nem kell szeretned. Az estély simán zajlott.nevetett Samuel. . . nem követelt különösebb erőfeszítéseket Corinne-tól.Erre nem volt szükség. háromféle marhahúst zöldségek és mártások széles választékával. .Igazán? Csak nem mondott valamit. . . hogy megkeresse Russellt. Az ügyvédje már kérdezősködött a városban. hogy tetszik. mert be akar fektetni egy tisztességes summát. .Úgy? És mi köze ennek hozzád? .Hogyhogy ennyire kedveled. hogy azért van itt. . Nem tudom megmagyarázni.Elhiszem.Veszem észre. Ami pedig Mr. ez csak ösztönös megérzés. 34 . Cori! .Megbocsát.Ugyan már. hogy veszedelmes. és a továbbiakban levegőnek tekintette. Mr. . .. mint ahogy vitatkozni sem vagyok hajlandó róla. apa? Hiszen nem is ismered! .Tudom. de megbízható forrásból tudom. Corinne bosszúsan nézett a távozó fiatalember után.Úgyis inni akartam valamit. mintha kedvelném Russell Draytont. . és dühösen elviharzott. Burköt illeti.Cori. igazán! . de azt nem mondanám.A pokolba Mr.Ez a társalgás kezd meglehetősen bizalmas jelleget ölteni. .Nem.De apa! . .kérdezte Samuel kurtán. olyan veszedelmesnek látszik. Burkkel! . Felséges vacsorát tálaltak fel az ebédlőben: sült csirkét narancsmártással. nem téged! csattant föl Corinne. csak egyezz bele a dologba. .vágott közbe a lány. de nem mondhatnám.bizonygatta Russell. Drayton? . de az nem mentett volna meg téged a szemrehányásaimtól.Furcsa ember. de az az ember olyan.Egyik sem áll módomban. .Valóban nem ismerem.. nos. apa.. amivel felbosszantott? . de akkor sem teszek úgy.

mert legalább kikísérheted Mr. hogy nem kereste meg Mr.felelte Jared. Bizonyára félreértette Mr. Burköt. Miss Barrows. aminek semmi köze Corinne Barrowshoz. hogy éjszaka találkoznak a klubban. és megígérte. annál inkább meggyőződésévé vált. Cori? . Burkön azonban már nem nézhetett át. Corinne meghökkent. . mielőtt a férfi távozott volna. Mr.Ez nyilván az öné . A férfi elmosolyodott.Nagyon finom holmi. hogy Samuel még mindig a dolgozószobájában tartózkodik. hogy néhány percre négyszemközt maradhatunk. . végigfuttatva ujját a selyembélésen.Jöjjön csak. elérkezettnek látta az alkalmat.mondta. Reméltem. A lány szeretett volna bocsánatot kérni. Corinne egy vállrándítással elintézte a szabadkozást. .kérdezte Samuel. Burköt. . miközben apja visszatért a dolgozószobába. és nem jött ki a béketűrésből. .Még mindig fent vagy.Kettesben vagyunk. Annyi neveletlenséget követett el egyetlen estén.Szükségtelen . Vacsora után a vendégek átmentek a szalonba. mert őket Samuel a dolgozószobájába invitálta. hogy ismét kisgyereknek érezte magát. Burk. Gyakran rajtakapta a férfit. Ugyan mit akarhat az apja? Később. Apja és Jared Burk lépett ki a szobából. Mit forral ellenem? Corinne elengedte a füle mellett a célzást. Minél tovább tépelődött rajta. de azért örült is. Corinne-nak szöget ütött a fejébe a dolog. . Jared Burk pillantását. A házigazda néhány barátja és Jared Burk hiányzott. amikor nyílt az ajtó. elviselte szerelmes ölelését. mert neki is tartozott egy bocsánatkéréssel. hogy valóban tévedett Azt a gyűlölködő villanást számtalan dolog okozhatta. akit Lauren kísért zongorán. hogy meghallgassanak egy ismert énekest. 35 . egy atlaszbéléses estélyi köpennyel és egy selyem cilinderrel. Rögtön hozom a holmiját a ruhatárból. Az ajtó alatti fénycsík elárulta. hogy szót váltson az apjával. Tényleg nincs mentség a gorombaságára. Már bánta. hogy mégsem szalasztotta el Burköt. . amikor Russell kivételével már az összes vendég távozott.Az jó. és az első benyomás ellenére Corinne tekintete is egyre az idegen felé tévedt. Lelkifurdalása támadt korábbi viselkedése miatt. Kikísérte Russellt. Éppen a kilincs után nyúlt. Pár perc múlva már jött is. hogy a vacsora alatt átnézett Samuelen. majd széles vállára kanyarította a nehéz köpenyt. hogy őt figyeli kíváncsian. Mr.Corinne-t annyira felmérgesítette az apja.

Mintha meghatározott céllal indított volna támadást ellenem emlékezett Jared. Draytonjának nem lesz kifogása. . apa .komorodott el a lány.Ennek semmi köze Mr.Attól tartok. hogy kitálaltam volna mindent. . mi az. Jared összeráncolta a szemöldökét. Burkhöz. A férfi elment.Ha ilyen benyomást keltettem. Samuel még mindig az asztalánál ült. .Nem dolgozom. Olyan arcot vágott.Jó éjszakát. amikor először csatlakoztam önökhöz. merően figyelte a lányt. Miss Barrows . Burk . amihez semmi közöm. . miről volt szó. Burk megkérdezte.tűnődött Jared. hogy fel ne vegye a kesztyűt. miután belegondoltam. Nem volt jogom olyasmiről kérdezgetni. mennyire sajnálom a korábbi viselkedésemet. .Minek? . Sokféle dolog járt a fejemben. azért sértődtem meg. . Mr. .tiltakozott Samuel. Jöjjön értem tizenkettő tájban. . Corinne-nak libabőrös lett a karja.Rosszul indítottunk. . akkor nekem kell bocsánatot kérnem öntől.Igen. de nem tudta. és Corinne nem tudta megállni. . miközben lassan ballagott a kijárat felé. hogy tudja. . és visszatért apja dolgozószobájába. Éppen azt ellenőriztem.Tehát délben. Valami zavarta ebben az emberben. Általában nem így viselkednek velem a férfiak.Bizonyos értelemben van. Kihívóan mondta.Estély után már nem kellene dolgoznod. és letette a papírokat. Corinne megkönnyebbülten felsóhajtott.bólintott a lány. Lerázta magáról a rossz érzést. . hogy ez lehetett az oka. . . . rájöttem..Talán ha tudnám.. édes . mintha legszívesebben megfojtana.Csak azt akartam. .Talán elölről kellene kezdenünk. Corinne egyszerre nevetett és pirult. . A férfi elhallgatott. amikor belépett. Gyorsan megdörgölte.pirongatta meg Corinne. hogy pontos adatokkal szolgáltam-e.És a cél? . villásreggeli mellett? Mármint ha az ön Mr. anélkül.Valószínűleg így tűnt. Holnap. Miss Barrows. kik a tulajdonosai a hajógyárnak. .Nagyanyád végrendeletét néztem át..Miről beszélsz? 36 . ahogy rám nézett.A villásreggeli jó ötlet.Jó éjszakát. a papírjai között. .

és máris kezében az irányítás. Kizárólag akkor tehetné. akit ismersz? Valamelyik régi cimborádhoz. hogy nem így lesz? 37 . ha én megbízhatónak ítélném.Csendestárs lesz. hogy én dönthetek. Burk? . Burkhöz? Csak nem arra gondolsz. ő akkor sem rendelkezhetne a részvényeiddel. . ugye? . A gyár így nem felel meg az igényeknek. hogy valaha is átvegye a cég irányítását.Nagyon érdekes fickó.Mert biztos vagyok abban. gyorsabban tudunk szállítani a megrendelőinknek. és nagyon kevés szavazata lesz. hogy bővítenünk kellene.Tetszik. hogy beveszed a cégbe? .javasolta Corinne.Akkor használd a saját pénzed .Minek bevonni egy idegent? . milyen lenne a házasság egy efféle emberrel! Egy vaskezű férj! Rosszabb lenne. . .Mi köze ennek Mr. Burkhöz.Elliottal évek óta fontolgatjuk. . ha egyáltalán ez jár a fejében. . de az igazgatást rám hagyta. a vállalkozás az utolsókat rúgta.És hogy jön ide Mr. . nem aktív. mert nagyanyád rád hagyta az összes részvényét.. Nem lesz láb alatt. .vágta rá elszörnyedve Corinne. . A hozomány segített. Az pedig kizárt. legalábbis én nem tudok róla. Miért Mr.De igen .Akkor miért nem fordulsz olyan befektetőhöz. mint az apja! .Feleségül vehet engem . apa! . de te vagy a főrészvényes. Burkhöz? . ha feleségül mennél Mr. Nagyanyád teljes jogú üzlettárs lett. és most együtt vezetjük a gyárat. mihelyt betöltöm a huszonegyet! Azt akarod mondani.válaszolta Sámuel őszintén.Egy újabb partner révén növekszik a haszon.Nos. és ez nekünk nem kerül semmibe. . Részvényeket kap. hogy apám alapította a hajógyárat. de nem irányíthat. El tudta képzelni. Márpedig kétlem. de amikor feleségül vettem anyádat.Ez csak feltételezés volt. Cori. ezek révén néhány év alatt megduplázhatja a befektetését. .Azt hittem. hogy holtom napjáig ilyen döntést hoznék. nem hangsúlyozza örökösen az érdekeit. Nem akar Bostonba költözni.Ülj le.tréfálkozott Corinne -. . hogy nem akar Bostonban maradni. de valójában Daneil nagyanyád mentette meg a gyárat.vigyorodott el Samuel. Később. Elliotnak és nekem egyenlő részesedésünk van. Elliot ruházott be. Tudod. amikor terjeszkedtünk.

hogy számomra mindig a te érdekeid az elsők. . úgyhogy semmi jelentősége. hogy mire hozzájutsz az örökségedhez. vagy férjhez mész. Corinne mereven felállt. hogy részt kérsz a gyár vezetéséből? . és ő is ezt akarta biztosítani.Ezért olvastam át nagyanyád végrendeletét.Vagy ha férjhez megyek.Miért? Nem értem. Cori . . akkor talán nem lenne ennyire sürgős a házasság . hogy most már átadhatom őket neked.Ruhákra költöm . . amely így több mint kétszeresére nőtt nagyanyád halála óta.Kezd unalmassá válni ez a beszélgetés.kérdezte Corinne. . . meg kell bíznom a férjedben is. de a részvényeid haszna a jövőben is a tied.Azoknak én fizetem a számláját! A saját pénzedet elpocsékolod. 38 .Ezt miért nem mondtad nekem soha? .Hogy mindet elverd? Nem. .Mert az örökségedet kerekítettem ki vele.közölte Corinne. Jó éjt. amikor eléred a megfelelő kort.Ugye nem tervezed.Egy fillért sem láttam még ebből a haszonból .. míg úgy nem látom.Tudod.védekezett a lány.Tudta. és kivonult a szobából.Meg ékszerekre. Abban reménykedem. mint ahogy ma is az. . . ha most adnál valamennyit abból a pénzből. .jegyezte meg Corinne epésen. apa. . apa. nagyanyám miért ruházott fel ezzel a jogkörrel! Nem is szeretett téged! . de mit tudsz felmutatni a pénzből? .Mert nem tartozik rád. ami bevett szokás volt akkoriban.Tudom . A pénz a tiéd. . . Az örökségedből folyósítom a havi kétszáz dolláros zsebpénzedet. .Igen. Daneil azonban tudta. . Akkor kapod meg. hogy a pénzéért vettem feleségül anyádat. És ha addigra férjnél leszel.Természetesen nem! . de a részvényeiddel továbbra is én rendelkezem addig.nevetett Samuel.No látod. némi érettséget tanúsítasz.felelte az apja hanyagul. A gyárat én vezetem. lányom. Nem mintha nem kedveltem volna Maryt. amint eléred a kellő kort.

A férfi elegáns. és Jared elmondta a szokványos bókokat. a légkör barátságos. hogy korán ébressze. és merészen szemügyre vette kísérőjét. hogy Corinne percekig gusztálja.ismerte be Jared.Én sem . és elfelejtett szólni Florence-nek. elhajtottak a férfi bérelt fogatán. . arra számítottam. mint ahogy néha más látogatókkal tette. Arcát simára borotválta. világoskék selyemmellénye. A konyha kitűnő volt. néhány árnyalattal sötétebb a lány szeménél.kérdezte Jared. . Egyszerűen elaludt. Amikor végre lejött a szobájából. Borzasztóan meleg lehet ott.Például ön sem? .Meg lehet szokni-felelte Jared diplomatikusan. drága ruháján. hogy kísérővel jön. . Miss Barrows? . A nő egyszerű ruhát viselt. Jared olyan villásreggelit rendelt kettejüknek.Őszintén meglep. és gyorsan másra terelte a szót. miután belekortyolt a borba. hol barnulhatott le Jared. . . ahol lakik. amivel rögtön kivívta a lány néma elismerését. Palackzöld volt. láthatta Jared szemén. miután hagyta. FEJEZET Jared Burk pontosan délben érkezett Barrowsék házához. és hozzá könnyű bort. magas gallérját Ezenkívül egy nagy. . Markáns szépségén. de még sosem találkoztam senkivel. Corinne. A lány még mindig nem jött rá. Pompás briliánstűvel fogta össze a ruha sötétzölddel szegélyezett. hogy önt gardedám kísérje. mert ő nem ismerte a jobb helyeket Corinne egy apró kávéház mellett döntött. Corinne nem szándékosan váratta. Miután váltottak néhány szót. zakója alól elővillant gyöngyház gombos. sötétkék öltönyt viselt. Érezte. hogy az édesapja nem ragaszkodik ahhoz.Bevallom. egész megjelenésén megakadt az emberek szeme.Minek? .Nem mindenki érzi annak.Új időket élünk.nevetett Corinne. . hogy válasszon éttermet. ahol sokszor érezte már jól magát. Burk! A gardedám régimódi dolog! . A lány kissé elpirult.6. Mr. 39 . hogy a férfi nem bánja a várakoztatást. hogy a kávéház hölgyvendégei irigykednek rá. kissé felengedett. briliánsokkal és smaragdokkal kirakott gyűrű volt minden ékessége. . és ez hízelgett a hiúságának. amit a fényes selyem tett elegánssá. de harminc percet kellett várakoznia.Nem akartam megbámulni. aki ennyire sötétbarnára sült volna le. Jared a lányra bízta.Valami baj van.

.vallotta be Corinne. . aki feleségül akarja venni önt. Draytont.Nem tud róla . Burk! Ez nem tartozik önre! A fogat megállt a Beacon utcában. Burk elragadóan szellemes tudott lenni. most már személyes dolgokról. Burk. Csak sajátosnak tartom. Felszabadultan élvezte a férfi társaságát..Mégis feladná ezt.Apám nagyon türelmes velem. mint szürke. Mr. . ha férjhez menne. a szeme inkább kék volt.Közölni óhajtja vele? . amit kiharcoltam. Mr.Corinne kezdett méregbe gurulni. hogy kinyissa az ajtót.jegyezte meg a férfi. . nem tartozom Russellnek számadással. ő azonban sokat kérdezett.A villásreggelink teljesen ártatlan dolog volt.Mr.Nekem senki nem enged meg semmit! Azt teszem. Burk! Russellnek eszébe sem jut. Nagyon szeretheti Mr. . hogy más férfival mutatkozzék. . Corinne pedig büszkén ismertette meg a város történelmével. . Drayton tehát még nem nyilatkozott? Corinne kezdte kellemetlenül érezni magát.Különösnek találom. 40 .Hivatalosan nem. de Jared nem mozdult.Tisztában vagyok vele. Kifaggatta Bostonról. Különben is. . mármint addig.Az vagyok! .Megengedi? . mitől fél. . . . Félnem kellene valamiért öntől.Hogy érti? . hogy korlátokat szabjon a kapcsolatunknak! . . nemde? . Jared a lány egyeden kérdésére sem adott egyenes választ.Egyes nők félnek attól. amitől mások nem.Hát nem a jegyese? . Roppant mulatságosnak találta a férfi ósdi nézeteit. amihez kedvem van.Ön nagyon független. .Attól függ. ha tudná.felelte Corinne büszkén.De akkor sem szólhatna semmit. Kerülöm a veszélyes helyzeteket.Önnek természetesen igaza van. hogy valaki. Soha nem korlátozta a szabadságomat. megengedi. Mr. és ha nevetett. így megtanultam az óvatosságot. mit ér a szabadság. Annál jobban elcsodálkozott hazafelé menet. Mr.Igazán. . Feltálalták a villásreggelit. amíg apám nem adja a beleegyezését. . Burk? kérdezte a lány szemérmesen. Mr. amikor a férfi újra kérdésekkel kezdte ostromolni. Jared szélesen elmosolyodott. hogy vőlegénye nem tiltakozott a mai találkozásunk ellen.

mint amennyit joga van tudni. .szólt elhaló hangon.Tudom.Azt hittem. . hogy ma egy csendes estét töltök otthon. mint a legtöbb férfi. Riadtan. kérőn nézett Jaredre. Mr. . nem tartozik számadással Mr.Most ugrat.. gyenge.Tehát annyira szerelmes magába. miként engedhette meg. mert tudta. túl messzire ment. A szürkéskék szempár úgy tapadt az arcára. De szeretném viszontlátni önt. különös ember. Nem értette. A magafajta férfiak sosem helyeslik.. . Burk. .vágta rá Corinne méltatlankodva. ezért elnézést kérek. Draytonnak. Miss Barrows? A lány elengedte a füle mellett a kérdést. . A férfi erős ujjai valósággal elapasztották az erejét. egy vacsorára? Esetleg színházba? . Mintha villanyáram futott volna végig Corinne-on.Igen.vágta rá a lány.Nagyon kellemes villásreggeli volt. .Hát persze hogy szeretem! .Akkor holnap? . .kérdezte Jared lenézően.Bocsánatot kérek. . ha feleségül megyek hozzá.Úgy érti. Köszönöm a meghívást. .Ki. Miss Barrows. . .felelte Corinne jegesen. Burk. milyen kíméletlenül hangzana. . Kettőnkben nincsen semmi közös. amit ön csak kíván.Miért? .Tudom. Azonkívül Russell sem értené meg. Beskatulyázott.Baráti kapcsolatban vagyunk. mintha a férfi a gondolataiban akarna olvasni. igaz? . Este.A férfi derűsen felvonta a szemöldökét. nem viszonozhatom a bókot . . hogy nem helyesli.hazudta a lány..A magamfajták? . Miss Barrows. Egészen más. és ez egyáltalán nincs ínyemre . ki szeretnék szállni . hogy idáig fajuljon ez a vallatás. . A kilincs felé nyúlt.Attól félek.Nem is.. . . Lenyűgözőnek találom az elképzeléseit. Burk.Szó sincs róla! . Sokkal többet árultam el önnek. Mr.Nem látom értelmét.Nagyon tetszik nekem. Mr. 41 . de még sohasem találkoztam önhöz fogható személyiséggel.Megsértettem. Mr. de Jared megfogta a kezét. . az. beleértve az oly nagyra becsült függetlenséget is? .Akkor ő nagyon. De valóban szeretném viszontlátni.Azt hiszem. A tegnapi estély után úgy döntöttem. Akkor sem adom fel a függetlenségemet. Burk. hogy megad mindent.. .Nem. A férfi elvigyorodott. ha bevallaná az igazat.

Az ajtónak támaszkodott.Akkor hát találkozik velem ismét? . Talán maga Jared Burk lenne? Valószínűbb. hogy az érintése. Burk. Felemelte. Megdöbbentette a tulajdon reakciója. sőt heccelte a lányt. és az fölöttébb veszedelmes lehet! Jared indult volna. Corinne leszökkent a fogatról. és utasította a kocsist. . Hideg nő. amelyet ő kerülni szokott Már az első találkozásnál megérezte. aki bízik a szépségében és a férfiakra gyakorolt hatásában. Még sohasem történt vele ilyesmi. Ugratta. meg sem várta. elkényeztetett. hogy sértődékeny. hogy veszélyes lehet És milyen igaza volt! Ha csak egy pillanatra is. Hátradőlt az ülésen. hogy az ajtóig kísérje. hogy kipuhatolja a jellemét. és akkor vette észre a szemközti ülésen a zöld selyemtarsolyt. hogy a férfi lesegítse. Jared már kinyitotta az ajtót. mi ijesztette meg ennyire az utolsó percekben. hogy Corinne után vigye. Burk miatt elveszítette az önuralmát.. de Mr. Félig-meddig kiismerte a dölyfös Corinne Barrowst Megtudta. de az ok nem ez. Homlokát ráncolva azon tűnődött. Jared Burk egy időre megakadályozta. De hát mi baja? Ez is csak egy férfi. és becsapta maga után az ajtót. hogy hajtson a szállodájához. Mr.Viszlát. Felrohant a lépcsőn. A férfi visszaereszkedett az üléspárnára. vajon miért rohant be Corinne a házba úgy. Nem tudta. 42 . Azt sem akarta. és töprengve bámulta a tarsolyt.Ezen még gondolkodnom kell. mintha félne tőle. . Corinne még sosem érezte magát olyan gyengének és tehetetlennek. de hát ez nem Jared gondja. amikor az erős ujjak rásimultak a kezére. hogy az ajtóig kísérje Corinne-t. de hirtelen meggondolta magát. az a fajta. elképzelte a vékony csuklón.Ezúttal nem kapja be a csalit. Egy nap még bajba keveredik emiatt. és túlságosan szabadjára engedik. és taktikája sikerrel is járt. a lány már el is tűnt az impozáns épületben. hogy távozzon. de arról valószínűleg nem tud. mint akkor. Persze van oka a félelemre. a szíve hevesen dobogott. de mire kilépett a fogatból. és hátra sem nézve bemenekült otthona biztonságába.

mintha sokszor elolvasták volna. befolyásra tesz szert a cégben. éles pengéjű! Nem tudta elképzelni a kifinomult Corinne-ról. egy púdertokot. egy kis enyelgésre. Most majd Barrows veszít el mindent. mitévő legyen az értesüléseivel. de néhány kivételével már kirostálta a lehetőségeket. Lanyha érdeklődéssel kinyitotta a tarsolyt. amiért megdolgozott. rajta egy cím. A gyár megmentése érdekében elhagyta a nőt. Nem fogja sajnálni. egy kis cicázás odafent Ezek után Jared még kevesebbre becsülte Corinne Barrowst. hogy Corinne Barrows hetente kétszer-háromszor felkeresi ezt a helyet. Barrowsnak a gyár a legfőbb jövedelemforrása. Egy kis szerencse a kártyán. Utoljára egy papírfecni került elő. Kezében volt minden szükséges adat Samuel Barrowsról és néhány meghökkentő tény a lányáról. Azt remélte. hogy meghiúsítsa a nagy horderejű döntéseket. Corinne apjának a gyár a mindene. amikor Dougherty erősködött. a többi érdekeltsége együttvéve sem ér föl ezzel. elviszi Jared pénzét is. ráadásul éjnek évadján. A papír gyűrött volt. apró kés. a Charles folyó túlpartján. hogy Samuel Barrows tönkremenjen. Lecsavarta az apró parfumösüveg kupakját. Jared már hallotta ezt a címet Ned Doughertytől. hogy a lányt is felhasználja a terveihez! 43 . És nemcsak játékbarlang! Olyan hely. Persze ha a gyár csődbe megy. amelyet korábban Corinne-on érzett. Az egyik tárgy meghökkentette: ékköves nyelű. elegendőt ahhoz. Most itt a bizonyíték: egy cambridge-i játékbarlang címe. Már csak azt kellett elhatároznia. aki szerette. Annak szentelte az egész életét. Jared nem hitte el. ha esetleg rákényszerül. hogy valaha is használná. kiszedegetett belőle egy csipkés zsebkendőt. ahol az úriemberek felvihetik szeretőiket az emeletre. és végül tönkretegye a céget. ha befektet a Barrows-féle hajógyárba. de most csak az számít. rövid.Jared még nem döntött. és beszívta a finom illatot. néhány dollárt.

Koldusnak való olcsó gyapjú.horkantott Florence méltatlankodva. .Egek ura.Ha nem lenne olyan selymes a haja. hogy rosszat művel. Botrány lesz. Florence! Vérpezsdítő! . . hogy nem szoktam bajba keveredni..És miért. könnyebben fel tudnám tűzni . .Russell Draytonnak pedig nem árt meg.Márpedig tudja. Florence felháborodott. méghozzá olyan.Ebben nem ismer fel senki .Egyszer még szégyent hoz erre a családra. 44 . mert úgysem sikerül.Kérlek.jegyezte meg Florence. mert az lesz az első folt a Barrows néven. Isten nyugosztalja. ..förmedt rá Corinne.pillantott Corinne az ágyán heverő ócska köpenyre. .válaszolt Florence egykedvűen.fejezte be helytelenítően. hát akkora bűn. . visszajárna kísérteni! A maga anyja meg forogna a sírjában. erkölcseiben egy jóval idősebb korosztályhoz tartozott. ha egy kis izgalmat csempészek az életembe? A kártyázás mulatságos dolog. Corinne pajkosan mosolygott. Meg nem is rejtőzne abba a köpenybe! . és igazán jó vagyok! . hallod? . Corinne Barrows. . Russell biztosan nem haragudna érte.Kilopózni a legsötétebb éjszakába! Egy napon még megbánja ezeket a kis kalandokat! Emlékezzen a szavamra! Úrhölgy nem tesz ilyesmit. ráadásul a személyzeti bejárón. és türelmetlenül toppantott Már hajnali egy! Utálta a kapkodást . Noha csak tizenöt évvel volt idősebb Corinne-nál.próbálta magyarázni.Meg ne próbálj lelkifurdalást ébresztem bennem.zsémbelt. ha tudná. siess már! . ha várakozik egy cseppet. amit nem hozhat helyre. hogy nem tudom.Én aztán nem hozok szégyent a családra! . Különben sem kellene odakint ólálkodnia .Russell perceken belül ideér! .Nincs hozzá hangulatom! .Szeretnél velem jönni? Magad is megláthatnád. jól jegyezze meg. .És ne gondold.Magának soha nincs hangulata ahhoz.Még hogy én. egy olyan cifra játékbarlangba! Anyám.fortyant föl Corinne. hogy a lánya miben mesterkedik! . mintha különbet nem engedhetne meg magának! . Florence. hogy az eszére hallgasson . . FEJEZET Corinne a kandalló párkányán ketyegő órára pillantott. máskülönben nem így surranna ki a házból.7. .Ne kezdj rá ma is! . mit teszek! Megtanultam a játékokat. de nem adta fel a próbálkozást .

közölte a lány magabiztosan. . .Nem engedted. hogy befejezzem! . Elkomorodott. azt pedig mindig szerette magánál tudni. és kisurrant a személyzeti bejárón. Van. mint oly sok más éjszakán.Isten tudja. majd a tarsolyát kereste. Mióta kártyázom. elővette a pénzét. . . . mindössze két ismerőssel találkoztam.. Abba is fogom hagyni. mert amikor eljöttünk a kávéházból.Az apja is rájött. Nagyon unatkoztam. . . még a kezemben volt. .Nem én. Már így is elkéstem. Az utolsó hajtű is a helyére került a szigorú kontyban. hogy ezzel vége lesz a dolognak.pattogott Corinne. * 45 . mert nekik is megvan a maguk takargatnivalója. Florence? .Inkább adj egy másik táskát. hogy majd kinövöm.Ó! . aki valósággal betege lesz a játéknak.Márpedig nem lett. Egy sarokkal odébb már várta a hűséges Russell. de nem találta.Nem sokat mesélt arról. Corinne lábujjhegyen keresztülosont a házon. Cori. . Apa nyilván úgy gondolja. A tarsolyban volt a kés. nem? . Nem bírja abbahagyni. levendulaszínű bársonyruhájában készen állt az indulásra.Mit gondolsz. Miután megfelelően álcázta magát. Kinyitott egy fiókot.vágott a szavába Corinne.Ne „ó”-zz itt nekem! . . .De ők nem fognak pletykálni rólam.Velem ez nem fog megtörténni . ami ma volt nálam. Ennek gyorsan véget kell vetni. miért járok olyan távoli klubokba? Mert arrafelé nem ismernek. hogy együtt vágjanak neki az éjszakának. hogy az nem hisz neki. hogy mi történt . ahogy már évek óta szeretnék! . csak egyszer játszhassak limit nélkül.jegyezte meg Florence. .Mert nem volt mit mondanom.Maga megszállott. úgy.emlékeztette Florence. Corinne hosszú ujjú.Nem láttad valahol azt a zöld selyemtarsolyt. mert hallotta a komornája hangjából.Na látja! . magas nyakú. főleg éjszaka.Nyilván a hintóban hagytam. miért nem állt a sarkára akkor és ott! Biztosra vettem.

hogy a teremben ülő férfiak azon spekulálnak a távozása után. Bár ügyesen huszonegyezett. Senki nem sietett a szegény lány segítségére. mikor blöfföl. mit kíván Russell. Russell. Csak nem volt elég erős ahhoz. és a szerelmi ügyeket is a legnagyobb titokban intézték. Imádott blöffölni. Ha rajtakapták. akár gyilkosság is történhetett. Corinne a legszívesebben fáraózott. de bosszantónak találta. de visszafogott ruhákat viselt. Ott egy kis furfanggal könnyen nyerhetett. valahányszor duplán számító ászt és honőrt kapott. Néhányszor Russell megpróbálta felcsábítani. holmi zavartalanul elfogyasztható pohár itallal kecsegtetve. Ez mindig feszélyezte. A ház nem ültetett osztót mindegyik asztalhoz. A járókelők szemében ez a ház is csak egy volt a sok közül. vagy huszonegyezett. vajon milyen lehet. Az volt a szabály. Corinne egyszer sem járt még a ház felső traktusában. hogy Corinne-nal is megkívántassa. Tudta ő. El tudta képzelni. de a bentieknek maga volt az izgalmak melegágya. Az emeleten bármi megeshetett. átment huszonegyezni. vagy nem megy fel. pipák és cigaretták füstje vastag felhőként borult a szobára. amint meggyőződött róla. Ma szerencséje volt. három úriember és egy csiricsárén kiöltözött fiatal nő nem csillogtak különösebben. és nem lehetett kiszellőztetni. de sosem nézett utána. amivel elvihette a nyereséget. vajon felmegy-e az emeletre a lovagjával. hogy minden játszma előtt beszedte a pénzt a játékosoktól. Itt vagyonokat lehetett nyerni vagy veszíteni. Minden asztalnál mást játszottak. Az első öt leosztásból hármat már megnyert Asztaltársai. Nem egy kártyást bolonddá tudott tenni az arcjátékával. mégis kiválóan keresett azon. hogy egyszerre csak egy pár hagyhatta el a játéktermet. Corinne belátta ennek a szabálynak az értelmét. Az utóbbi játékban már jól fel tudta mérni az esélyeket. hanem a játék. mert a ház két része tökéletesen el volt választva egymástól. Néha eltöprengett. Szándékosan elegáns. amikor az emeleten sikoltozni kezdett egy lány. ha egy párocska hazatérés előtt még felsurrant néhány órára az emeletre. mégis a pókerasztalokat szerette a legjobban. Még Russell sem látta rajta. hogy öltözéke ne terelje el a figyelmet az arcáról. De a lánynak több esze volt. 46 . mert a nehéz függönyökkel takart ablakokat szorosan becsukták. Egyik éjjel valósággal rosszul lett. és a mennyekben járt. taktikát váltott. Kilenc kerek asztal állt a fényesen kivilágított szobában. amiben a játékosok felváltva töltötték be a bank szerepét. Így senki nem láthatta. és megint bebolondította őket. de a játékbarlang látogatói a fülük botját sem mozdították. hogy az asztalnál ülő urakat nem Corinne érdekli.A szivarok.

Akármennyire igyekezett. azután ő is kiszállt. és többször figyelmeztetni kellett. Ahogy múltak az órák.. de alig észrevehetően elkerekített szeme az ellenkezőjét mutatta. de akkor mi van? Egyszer mindent el kell kezdeni. bár inkább a jó lapjárásnak.Zárt póker . amikor három királyt kapott.Friss hús jött. de magán érezte a gunyoros szempárt. A következő órában tisztességes summát nyert. hogy alig látta a lapjait.Nekem elég volt ma éjszakára. a fal mellett húzódó hosszú pulthoz sétált. A Corinne mellett ülő úriember nyitott. Amikor Corinne-ra került a sor. . húzott egy lapot. Igaz.úrinőtől. mint a blöffnek köszönhetően. amikor meglátta szemközt a férfit Fekete estélyi ruhát viselt. és látván. A másik játékos azonnal passzolt. hogy végre megverhetné Jaredet. amíg le nem telepedett az asztalához Jared Burk. A lány megtekintette a lapjait. Mímelt unalommal felkelt az asztaltól. Ettől annyira felbőszült. nem szokott töményét inni. Corinne bedobta a lapjait. amikor rákerült a sor a tétben vagy a licitben. de nem maradt zsetonja.hazudta. egyszer s mindenkorra berekesztve a párbeszédet Ettől kezdve Corinne veszített.szólt az osztó. ami persze azonnal megütötte Jared fülét. Corinne tett.mondta kényszeredett hangon.Ötlapos nyílt játék! . Mire gondolhat a férfi? Az volt az utolsó csepp a pohárban. . 47 . tudta. talán fordul a szerencsém . Azt az örömet pedig nem akarta megszerezni Jared Burknek. majd hátradőlt. . Egy másik játékos is licitált. nem tudott a játékra összpontosítani. hogy kinéz egy sorozat. és öt lapot osztott minden játékosnak.Habár Fortuna úrnőt nehéz lesz elfordítani egy . Mit gondolhat most Burk? Azért vigyorog így? . A nyitó néhány pillanatig töprengett. és kajánul vigyorgott Rettenetes szégyen. Nagyszerűen mulatott mindaddig.Talán . A lány gyorsan osztott. megadta a tétet.Ez a lap úgysem ér meg egy tétet . . hogy szeretne végre otthon tölteni egy nyugalmas estét. és whiskyt rendelt tisztán. Corinne arca lángba borult Érezte a férfi hangjában a gúnyt. A nyitó húzott.szólt az egyik játékos. Nem ezt várta. és begereblyézte a zsetonokat. hogy itt találja. Corinne majdnem sóbálvánnyá vált. amit feltegyen. Egyre dühösebb lett magára. úgy folyt el az összes nyereménye és a magával hozott pénz. hogy az orra előtt ír alá egy kötelezvényt. Nem nézett Jaredre.felelte Jared mézédesen. hiszen ő arra hivatkozott. hogy meglegyen a sorozat. mosolya mögé rejtve dühös csalódottságát .

Russell éppen nyerésben van.A vőlegénye mással van elfoglalva. hogy a keresztnevemen szólítson.A lány gyilkos pillantással meredt rá. köszönöm! . .kérdezte.Itt az ideje. Közös tulajdonságunk.Nem este van. Mr. Burk . Annyira élveztem a társaságát az asztalnál! . élvezettel nyerte el a pénzemet? .Akkor felajánlhatok esetleg egy kis kölcsönt? . . Miss Barrows? Corinne megfordult.Szívesen megvárom Russellt.Szóval önnél így fest egy nyugodalmas este otthon.Egyébként sem tehet mást. amit megtöltött a nyereménye. . A legtöbb nő nem tud veszítem.Nem akarja. Jared állt mellette. . . .javasolta Jared. . hogy felhagyjunk a formaságokkal. . de Jared nem zavartatta magát. hogy ilyen helyre hozza reménybeli menyasszonyát? És még magára is hagyja! Russell Drayton talán még arra is csak késve figyelne fel. hogy hazakísérjem? . Kortyolt a poharából. Corinne tudta.Italba fojtja a bánatát? . önelégülten támaszkodott a pulthoz. és majdnem megfulladt.vonta össze a szemöldökét a lány. .mondta Corinne maró hangon. . mint hogy megül itt. közel a megpukkadáshoz. . .kérdezte Corinne harapósan. .Majdnem reggel.Valóban. 48 . amikor a tüzes ital végigperzselte a torkát. A férfi vállat vont.Szent igaz. Jared hozzátette: .felelte a lány hidegen. Mr. biztosan nem akarózik neki otthagyni a játékot. .Nem hinném! . és berúg.Hogy folytathassa a játékot.csúfolódott Jared. több magában a spiritusz. . ha valaki elhurcolná az aráját. és megállapodott Russellen.Nem. Nem is csodálkozom.Mint ahogy a legtöbb férfi sem! . és lassan lóbálta a kalapját.felelte Corinne gőgösen. majd szélesen elmosolyodott Ragyogott a szeme. A bolond! Elment az esze. Tekintete egy pillanatra elfordult a lánytól. Burk . ha mérges rám.Nem hatalmaztam fel rá.Azt is. . Jared mosolygott.Azt hittem. hogy a férfi ezt nemcsak a kártyára érti. . Amikor Corinne gyanakodva sandított rá. Corinne. nemde? Magam is csapnivaló vesztes vagyok.Megértem. .Úgy érti.

Gyakran! . Ez az ember tébolyító! . biztosan rohanna önhöz.biztosította Jared. az apám iránti tiszteletből.Úgy beszél. de továbbra sem nézett a férfi szemébe.Annak sincs tudatában. Mr.Engem senki nem ismer itt. Burk.Én játszani járok ide. amit mond. . hogy tévedtem.Ezért nem visel ékszert ma éjszaka? Fél. hogy azt feltételeztem. Mellesleg mi köze magának ehhez? Jared könnyedén biccentett. . de továbbra is fenntartom az ajánlatomat. Miss Barrows. A lány indulatosan folytatta: . Mr. hogy Burk nem gondolja komolyan. Fölösleges lenne szert tennie erre a tapasztalatra. hogy bemocskoljam az ön jó hírét . Burk. gőgösen felhúzva az orrát .Meggyőzően hazudott. ha ide jövök. Mr. Burk? . hogy hazakísérem. meg kellene várnom Russellt. hogy ön rá vár. . .Sosem kérek kölcsön.vonta össze Corinne a szemöldökét.De azt nem engedheti meg. ugye? .kérdezte a férfi szúrósan. Lehet. A rosszalló hang a lány elevenébe hatolt.Almomban sem jutna eszembe. Mindent tud ez a férfi? . .Magam szabom meg a határokat. A lány ismét szabadkozott volna. Corinne tudta. .Nem szólok többet.Nem élvezem a zaklatást. . és azt is eljátssza? Corinne akaratlanul is elmosolyodott az észrevételen. . Mr.Ez fenyegetés.vallotta be. hogy idejövök? Jared csak vállat vont.Szóval vállalja ezt a kockázatot? . nem tart igényt effajta figyelemre. .Miért? . És játszom ezzel a tisztelettel is. .Majd kegyesen hozzátette: . . Azóta otthon hagyom az ékszereimet.Úgy érzi. .Megengedhetem magamnak! . akkor sem tennék szóvá. nehogy kísértésbe essen.Roppant dicséretes .Amikor először jártam hasonló helyen. önt nyomban megrohanják az úriemberek.Tudok én vigyázni magamra .felelte dacosan. . . És ha ismernének.Ha így lenne. akiről azt hiszik. 49 .közölte Corinne. hogy kitudódjon.Egy értékes gyémántbrosst veszítettem el a kártyán. és azokhoz tartom magam. ezt megteszem én.Amint távozom.Arra céloz. mert meg akarnak majd ismerkedni a gyönyörű nővel. . Burk. kissé elszaladt velem a ló . egyedül van.Bocsásson meg. Egyszerűen csak úgy érzem. mintha gyakran járna ide. hogy ön majd gondoskodik róla? .állapította meg Jared szárazon. . azzal.. de a férfi folytatta: .

Körülhordozta tekintetét a szobán. szükségünk van a pénzére.Távozol? Miért? . Mellesleg eléggé fáradt vagyok. igazán nem akarlak zavarni és elvonni a játéktól. nemde? 50 .csúfolódott Corinne. .Eszem ágában sincs! . . . . drágám. és felajánlotta. nem érdekli a véleménye. mert én tettem az ajánlatot? .De Mr. hogy soha nem kérnék kölcsön tőled.. Korábban már meggyőzte magát.Azért habozik.. és rátalált a bárpultnál várakozó Jaredre. aztán Russell asztalához sétált Gondoljon Jared Burk. És hamarosan a társam lesz! Apa úgy érzi. hogy hazavisz. Mr. hogy nem kell félnie ettől az embertől. Türelmesen kivárta. Russell hátrapillantott a saját nyereményére. akár egy zsoldos. ha nem közölném. Corinne. mégis tökéletesen ártalmatlan. de figyelmetlenség lenne.Burk itt van? Russell homloka ráncokba szaladt.vágott vissza gúnyosan Corinne.Russell. amit akar.súgta -. tudod. Corinne.Ugye nem akarja.Nem.Ne légy már nevetséges. ha meg akarna keresni! Jared megdöbbenését látva. . . . Russell! . amíg közlöm Russell-lel. úgyhogy én sem lehetek hozzá túlságosan goromba.Nem tetszik nekem ez az ember. . vagy még annál is rosszabbnak. Ha szükséged lenne pénzre.Én még nem mehetek. hogy Russell befejezze a játszmát.Nagyon köszönöm . hogy kíméletlennek látszik.pedzegette Jared bársonyos hangon. Képzelje. Vakmerőnek tűnik. mielőtt felhívta volna magára a figyelmét. hogy a vőlegényem azt gondolja. Micsoda élvezet volt megbotránkoztatni. Akkor miért tétovázik? . . Burk! .Valóban szükséges ez? . hogy távozom. . Nagyon kedvez nekem a szerencse ma éjszaka. Russellnek nem nagyon akaródzott felállnia. lehervasztani az arcáról a pökhendiséget egy pillanatra! Máris sokkal jobban érezte magát. hogy felmentem az emeletre. micsoda jelenet lenne.Akkor hát? Corinne belebámult az üres pohárba.Csak nem fél ismét kettesben maradni velem? Ugye nem? . megszöktem tőle? Közelebb hajolt. Burk volt olyan kedves. Russell.. Lehet.Még azt hihetné . Nem kell itt hagynod a játékot. hogy távozom.Mindössze néhány percet adjon. de azért odalépett a lányhoz. halkan elnevette magát. .mosolygott bűbájosán.Elég hamar elveszítettem a pénzemet. .

Persze ha úgy tervezi.Tudom.vágta rá önérzetesen a lány. de apám sosem ad annyit.Saját kocsist kellene felfogadnia . de ezt Corinne nem láthatta a sötétben. amíg férjhez nem megyek. A lány elengedte a füle mellett a figyelmeztetést. semmi több! Corinne kisvártatva egy zárt hintóban találta magát. . de hirtelen nem találtam jobbat. ha nem akar válaszolni. .válaszolt habozás nélkül Jared. amikor egy bukkanónál majdnem leesett az ülésről. Sötétszürke szeme kigyúlt a kapzsiságtól. Jared elmosolyodott. . .Elnézést kell kérnem ezért a kocsiért .Szigorúan üzleti kapcsolat. Nagyanyám intézte így. legalábbis nekem ezt mondták. Csak gyűlik és gyűlik.A pénzem letétben van. . akkor igen . amely korántsem volt olyan tágas. .Azt viszont igen. ha befektetnék önökhöz? . hogy a kocsis megvár.szólalt meg Jared a sötétségben -. ha figyelembe vesszük. Corinne.Természetesen! . Mr. Russell. amit rám hagyott.Ha ilyen nyersen akar fogalmazni. milyen kacér tudsz lenni. hogy várnom kell a pénzemre. . . 51 .Le merném fogadni. De azért légy óvatos.Döntött már a gyárunkkal kapcsolatban? Megértem.De nem úgy tervezem .Apai beleegyezéssel? . mint amivel Jared ebédelni vitte.Ezt nehezen tudom elhinni. amennyire szükségem lenne! . .Russell ismét hátrapillantott a nyereményére. hogy apám jóváhagyására is szükség van a házasságomhoz . mennyire rajong a függetlenségért. A letét tartalmazza a pénzét. .Nem bánom. meg sem közelítette azt Corinne kis híján felsikoltott.Okosan tenném.Hogy érted ezt? .Magam is egy vagyonra tettem szert az évek során.felelte Corinne. és ami a kényelmet illeti.Tehát befektet.javasolta Corinne. ha kedved tartja. . hogy huzamosabb ideig marad. valamint az összes hajógyári részvényét Ezekkel apám rendelkezik. A helyedben én nem packáznék Burkkel. Burk. . Őszintén szólva abban is kételkedtem. . .Szerintem sem. aztán futás? . hogy nincsenek ínyére ezek a feltételek vetette oda Jared -. .Hát nem tudja? . mivel előre fizettem neki.Igen.válaszolta a férfi. .

jóval több önbizalommal.Erről jut eszembe. miért nem tette meg eddig? . Drayton fél szembeszállni az ön parancsoló természetű apjával? Corinne csak akkor láthatta a férfi arcát. . Russell tudja. továbbra sem a magáé lesz a rendelkezés joga. vagyis inkább tegnapelőtt. magammal hozom. Apjának ezúttal engednie kell! .Ha csak férjhez kell mennie ahhoz. Mr.Az az igazság.Ha még itt lesz . akit könnyű rábírni. Mr. akkor is szabad leszek. hogy megmásítsa a döntését. Ha tudtam volna. ha utcai lámpa alatt haladtak el. hogy az már ijesztő! . és fény szűrődött be a hintóba.Számomra nem olyan embernek tűnik.A költőpénzem a legtöbb nő számára elegendő lenne. Maga nem ezt akarná? . . .. ráadásul igaza volt. hogy megkapja. hogy Corinne ebben a bizalmas hangnemben folytatja anélkül. de nem úgy hangzott.Dehogy . hogy Russell megkérte apámtól a kezemet.De igen. de nem nekem! . Burk ugratná. Ez az ember olyan tisztán lát. mint amennyit érzett.Nem értem.Értem.Sajnálom. . hogy gyanút fogna. De ez most más. hogy nem tűrök zabolát. . hanem a férjéé. Apám be fogja adni a derekát.felelte Corinne könnyedén. . Burk. Samuel Barrows nemigen szokta meggondolni magát. Most éppen nem így állt a helyzet. hogy ilyen hamar viszontlátom. Látja. vitatkozott magával Corinne. . tegnap elhagyta a tarsolyát. Russell Draytonban Corinne megtalálta a tökéletes férjet. 52 . de kosarat kapott.Talán Mr. mintha Mr. akkor semmi sem bírhatta rá. Mr. . .Talán engem is meghívnak a lakodalomra? .Fölösleges.jelezte Jared. Reménykedett. Ha férjhez megyek. Burk. . amit akar.Én akarok rendelkezni a pénzemmel. Burk. Valóban értette. mennyire fontos nekem ez a házasság mondta. hogy változtassa meg az álláspontját . . .Engedni fog.Mert kártyázik? Corinne hápogott. Viszont ha férjhez megy. erről is megegyeztünk Russell-lel. ha látja. Érzékeny pontján találta el Corinne-t.nevetett lágyan Corinne. de ha igen. Nagyon ritkán szólt bele Corinne életébe.Pedig egyszerű. Aki számára tökéletesen megfelel.kérdezte a férfi kíváncsian.

Az a helyzet. már magához is ölelte. Corinne kacagott. Gyengéd. Jared nem tapadt hozzá. miként cseppent a klubba.Tehát önnel volt. . mint egy mártír! Nem én tartottam igényt a szolgálataira. . és kisegítse a lányt. . ha önnek is megfelel. de a lány tökéletesen éber volt. Már pitymallott. . nem tudok ellenállni a bajba jutott hölgyeknek. Egyáltalán nem haragudott az ugratásért. és nem bírtam ellenállni. hogy hazahozzon mosolygott Corinne. sem a saját akaratom. amikor este elviszem vacsorázni.vigyorgott Jared. . . maga makacskodott..Örömömre szolgált . Ez a férfi ennyi fáradságot vállalt érte! Jared karon fogva vezette az ajtóig.riposztozott a férfi. . 53 . Jared. Váratlanul különös boldogság töltötte el Corinne-t. Aztán elengedte.közölte Jared váratlanul. hogy ha ő nincs ott.Nem mondtam. csak otthagyta? A hintó megállt. elveszett! .Erre semmi szükség. Gondja volt rá.Az voltam? .szólt Jared hanyagul.. tudnia kell.Rendben. hogy mentegetőzni fog. Nem nyilvános hely. hogy ő szálljon ki elsőnek. Mr. Corinne Barrows .Megyek is vissza érte..mondta félvállról Jared. Sem ön.Az ügyvédemtől hallottam róla . .Attól féltem.Pedig ez a legkevesebb. azok után. Vágytam erre a csókra. és mielőtt a lány megmukkanhatott volna.Most meg fogom csókolni. . Magam hozom el. Corinne csak egyetlen másodpercig tiltakozott. de határozott csók volt. hogy egy pazar nyeréssorozatot szakítottam félbe. Burk jegyezte meg Corinne csípősen. Nem vártam.Csalódtam magában. . magával vacsorázom este.Lovagias vagyok. Corinne elmosolyodott.Nem az volt? . csak azért.Ügy beszél. . ha elárulja. amivel Russell többször is próbálkozott.Komoly kerülőt kellett tennie azért. . és kinyitotta az ajtót. . amit megtehet. csak annyira tartotta szorosan. hogy a lány ne menekülhessen. valószínűleg be sem jutok.szólt a lány megkönnyebbülten. hogy semmi sem tarthatott volna vissza. .Mielőtt leharapná a fejemet ezért az arcátlanságért. Holnap érte küldetek a szállodába. hogy magát hazavigyem . . . hogy magával vacsorázom.

54 .Azzal otthagyta a meglepett férfit. akinek szemmel láthatólag tetszett a válasz.

Üzleti ügyben vagy szórakozásból? .Nem az a fajta férfi.8. Kezdtek nagyon csípőssé válni a szeptemberi esték.Jared hangversenyre visz. . . Mintha nem tudná pontosan. . Úgy tett. és megnyugtatóbb így . Rövidesen itt kell lennie.kérdezte Samuel fullánkosan. és felmentünk az állam északi részébe. ej . Draytonnal? Már nem szerepel a képben? Corinne megmerevedett. Burknek szólítani. FEJEZET . amíg nincs itt.pattogott a lány.És mi történt Mr. . . El ne felejtsen majd valami melegebb holmit vinni éjszakára. Russell azt mondja. Fürkészően végigmérte a lányát.Butaság lenne Mr. Nem számítva azokat az alkalmakat. . villásreggeliztünk. hogy ilyen meghitt viszonyba kerültél Mr.Ej. .Miért ülsz itt a sötétben? Sámuel egy tágas. .Samuel felvonta a szemöldökét.libegett be Corinne a szalonba.feleselt Corinne.Vacsoráztunk. kényelmes fotelben terpeszkedett.De kiöltöztél! Programod van estére? Corinne a kandalló mellé állt.Jared? . Burkkel. ugye. hiszen tucatnyinál is többször kísérgetett az utóbbi két hónapban. mert kísérőre van szükséged. mintha nem tudna lánya minden lépéséről. a lóversenyre. . Még Comptonék báljára is elvitt. ahová te a rengeteg dolgod miatt nem jöhettél el. akivel packázni lehet. apa . és kissé megemelte a szoknyáját. kezében konyakos pohárral.Időnként roppant idegesítő tudsz lenni. .Egyik sem! . színházba jártunk.töprengett Samuel.komorodott el Samuel. Egyszerűen nem láttam okát. apa! . hogy begubózzam. hányszor találkozott Burkkel. . amikor a játékbarlangba vitte.De nem csak azért tartod Jared Burköt.Az anyja rokonai élnek ott. . . hogy odautazzon. .felelte. .Russell bármelyik percben visszatérhet.Te pedig a távollétében Mr. nagyon öreg.korholta Corinne.A tűz épp elég világosságot ad.Ne beszélj csacsiságokat . 55 . hogy megmelengesse a lábát. A nagyapja beteg. az orvosok szerint nem számíthatnak a felépülésére. . Cori? . . és előbb-utóbb a férjem lesz.Nem is tudtam.Hát itt vagy. . . Burk felé fordultál? .Russellnek a nyár közepén New Yorkba kellett utaznia. Az illem úgy kívánta.

Cori? puhatolózott az apja. . de ez csak fűszerezi a találkozásainkat. kedvét leli a titokzatos férfi szerepében! .állapította meg a lány.Az első benyomás nem mindig pontos.Miért nem kérdezed meg te. mint te? . Csupán élvezzük egymás társaságát. akkor hamarosan tudni fogom. hogy kacérkodom vele és ugratom. mint az apjának. apa! Jared tudja.Nem említette? . tévesen ítéltem meg. nem fontos. drágám. . .Hát nem vagy kíváncsi? .Nem láttalak túl gyakran az utóbbi időben.Azt hiszem. Bevallom.Hogyhogy? .Hát persze hogy annak! Ó.Megkérdeztem. 56 .jegyezte meg Corinne. hogy Russell felesége akarok lenni.Nem. jó családból származik-e.Nem különösebben. és azt is.felelte Corinne hirtelen támadt bosszúsággal. inkább magának. nem érinti a tárgyalásainkat És igaza volt. Azt mondta.válaszolta Samuel. Jared tudja. . majd szélesen elmosolyodott.Biztos vagy benne. de úgy látom. Kész unalom lenne az élet egy kis flört nélkül.válaszolta Corinne.Ilyen jól ismer? Te is elmondhatod ugyanezt? Megtudtál valamit róla ezeken az ártatlan kiruccanásokon? Honnan jött? Kik a rokonai? Még azt sem tudod. hogy Burk is annyira ártatlannak tekinti a kapcsolatotokat.Hogy érted ezt? . . hogy semmit sem akarok tőle.Az első találkozáskor más volt a véleményed .És ugyanúgy kitér az én kérdéseim elől is. Nem értette. úgyis megkapod a válaszokat.kérdezte Samuel komolyan. hogy Jared miért nem újságolta el.Miért nem mondtad hamarabb? .nevetett a lány. Mulattatta a lánya meghökkenése.Ezt már hallottam . . hát lehet. Jared egészen szeretetreméltónak bizonyult. . te az vagy . mit érzek Russell iránt. . amint elutazik Bostonból. . vagy te nem voltál sehol.Szóval most már a társad . . de mindig kitér a kérdéseim elől . Corinne egy vállrándítással elintézte az apai aggályt.figyelmeztette Samuel. ..És? . . .Nos.Mert a múlt héten befektette a pénzét a cégünkbe .Megkérdeztem. . .Ha befektet a cégedbe. hogy nem ez az egyeden tévedésed. nekem egy szót sem szólt erről . Vagy én dolgoztam.Nem lehetséges.Nem. Meg kell hagynia a postacímét. . . ha fel akarja venni a nyereségét. hogy hová való? .

vádaskodott Corinne. mint amennyit adni akartál neki.Igen. Másképp nem ment volna bele.Igen. aki elnyerné a beleegyezésedet! 57 .göcögött elégedetten Samuel. .Nem.Jared nem olyan fondorlatos. és nem is érdemel mást. . . Majdnem félmilliót. igaz? . akkor úgysem számít. Corinne füttyentett. az idő be fogja bizonyítani.Pont az a típus. . Ha akar. hogy semmit sem tudunk róla. . Ha nem titkolózna ennyire. és a szeme színe hirtelen a legsötétebb smaragddá mélyült.Emlékeztetlek. Corinne-nak elállt a lélegzete az apja sunyi pillantásától. ellenünk szavazhat. Csak elhallgattam néhány adatot. A helyzet úgy áll. társ .mondta kétkedve Corinne. mint amennyit vártunk. hogy elszaladt veled a képzeleted .Igen. . hogy csapja neked a szelet? Ha nem tüntetne ki ennyire a figyelmével. valószínűleg nem az.Ezt nem árultad el neki. . talán nekem sem kellene ezt tennem. Az idő majd mindent eldönt. Ha viszont nem tervez ilyesmit. Cori. Burk ragaszkodott hozzá.szólt a lány haragosan.De nagyon véded! . hogy eltitkoljam ezeket a tényeket.Ugyan. miért fektetett volna be ilyen tetemes summát? . . .Így viszont több a részvénye. Ha nem így lenne. márpedig ebbe az is beletartozik. mi? . Azt hiszed. de Mr. az a fajta. hogy Burk esetleg át akarja venni a céget.vágta rá Corinne. . akkor nagy meglepetés éri. hogy figyelembe kell vennem minden eshetőséget. . . ugye? Samuel lassan megcsóválta a fejét Élvezte tulajdon ravaszságát. mint ahogy te sejted! .Az én szavazatommal viszont te rendelkezel.Szóval félrevezetted! . Most ugyanannyi részvénye van. hogy áltatod magad a kapcsolatotokat illetően? Burk nagyon vonzó ember. . Akkor pedig a te szavazatod dönt . ugye? . . talán én sem éreztem volna szükségesnek.Nevetséges! .Nem lehetséges.Nem. . ha egyáltalán részt vesz rajta. nem tudom.Igen.Majd megtudja az igazgatótanács első ülésén. én .mosolygott Samuel. mint Elliotnak és nekem.Mit ért ez az ember a hajógyártáshoz? .jegyezte meg Samuel.Ennyire nem is volt szükséged a bővítéshez. Mindenesetre. ha esetleg téged befolyásolva akarja megszerezni a cég irányítását.Szeretnéd.Sokkal többet fektetett be.. akibe a nők könnyen beleszeretnek. Cori. De nem árt az óvatosság.

A lány vasvillaszemekkel meredt rá. . Annyit mondtam. Corinne-nak libabőrös lesz az egész teste.felelte Corinne fagyosan. akihez végül feleségül mész.. 58 .A változatosság kedvéért .vágta oda Corinne.felelte Sámuel őszintén.Most azonnal kiverheted a fejedből a házasságszerző gondolataidat! . kétlem.De nem nekem! Egyébként nemsokára úgyis elutazik! mondta Corinne. közlöm vele.göcögött Samuel . kedves. olyan nincs! Ó persze. .Sajnálom azt a férfit. de nem túl valószínű.Ez lesz az utolsó alkalom! .csattant fel Samuel is. De az nem Jared Burk lesz.Késik! . . és elkomorodott.most az egyszer téged váratnak.Jól van. . .Én nem mondtam ilyesmit. . ugye? pillantott rá szúrósan Corinne.Hát. amíg van beleszólásom a dologba! . lehervasztva az apai reményeket. hogy hamarosan itt lesz? A lány a kandallópárkányon ketyegő órára pillantott. éppen ezért nem alkalmas férjnek. Jared minden különösebb erőfeszítés nélkül képes megtörni az akaratát. . hogy jó férj lenne. és járkálni kezdett. .Igen .kérdezte Samuel. ha pedig megcsókolja. hanem azért. .Ma este találkozom vele utoljára! . hogy nem találkozhatunk többé. . lányom .Russellhez megyek feleségül! .Helyes.Hol van most? Nem azt mondtad. amit már többször is megtett. . mert nem találhatok férjet. ha Jared Burk kisajátítja az időmet.Csak mert késik? . Valaki mást kell keresnie. .kuncogott Samuel. apa . jóképű és gazdag.Nem. . hogy feleségül vegyen.Az a véleményem.Addig nem. hogy eltűrné a vásottságodat .szólt hűvösen. . és a szemében remény csillant.Ha Russell visszatér. át akarja venni a hajógyárunkat? . . Most értette meg.Hogyan kérhetsz ilyesmire azok után. hogy az apja soha nem adja be a derekát. . hogy azzal vádoltad.De azért megengednéd. hogy ez is egy lehetőség.Nagyon rideg vagy. Akkor tehát gondolkozol Burkön? .állapította meg Samuel rosszallóan.

Jared megint elnyerte az összes pénzét. ami Corinne-t még az apjával folytatott beszélgetésnél is jobban felbőszítette. ha nem lesz emelés. mire talál egy másik embert. Mire a klubba értek. Imádkozott. aztán még meg is magyarázni az okát Utált szakítani. mondván: vigyázni akar a lányra. azt hitte.mondta a vörösesszőke férfi a lány balján. hogy idejött Jareddel. amiben Charles és William esetében része volt.Aztán akár mehetünk is . Három órája ültek a klubban. mert a többiekkel ellentétben most nem ő kezdeményezte a kapcsolatot. miután a férfi hazakísérte a klubból. . hogy eljön érte éjfél után. viszont Corinne is jó volt neki arra. . amikor ismételten megígértette vele. mint hogy még két évig várjon a pénzére! És mintha ennyi gond nem lenne elég. A férfi követelte ki az újabb és újabb találkozásokat.Nekem is . ott van még Jared is. Corinne hagyta.közölte. Corinne is készülődött.9. a játékosok többsége régen hazament. Corinne mindig veszített. hogy legalább utoljára nyerjen! Ez az utolsó alkalom. Jared bólintott. . hogy legyőzhesse. inkább az apjára. egyetlenegyszer! 59 . a lány a késése miatt duzzog. esztelen konoksága miatt. Éppen annyi zsetonja volt. az utolsó esély. ragaszkodott hozzá. Hidegen üdvözölte a férfit. és jóformán csak akkor szólt hozzá. Corinne zárt pókért osztott. Ennyi időt elpazarolni Russellre! És még mennyi idő megy pocsékba. Már csak három asztalnál játszottak. Csak most. hogy ne hassanak rá a jelenetek. aki megfelel Samuel igényeinek! De inkább ez. csak konok. Nem volt ő olyan szívtelen. Úgyhogy semmi alapja nem lesz a neheztelésre. Nagyon nem akaródzott közölnie vele. Persze jő volt kísérőnek. Majd megmagyarázza később.Ez lesz az utolsó handom . hogy lejátssza ezt a handot. Burk nem tette szóvá a hallgatását. ha Jareddel játszott Majdnem megpukkadt! Ma sem történt másként. hogy ne unatkozzon a bostoni tartózkodása alatt. Hétköznap lévén nem volt sok vendég. a könyörgést. hogy egy asztalnál kártyázzanak.vélte a Jared mellett ülő utolsó játékos. utálta a sebzett arcokat. forrt benne az indulat Valahányszor Jared idehozta. és nem engedte megingatni magát. Valójában nem is Jaredre volt dühös. FEJEZET Jared harminc percet késett. Jareddel kapcsolatban nem furdalta ennyire a lelkiismeret. hadd higgye. ha majd beszélnek egymással. hogy nem találkozhatnak többé.

A tulajdonos megtagadta a további hitelt. . 60 . hogy káró hármas. . . és úgyis csak ketten maradtunk. Lapot kell kérnie. hogy a terchez.Tudja. . csak két lappal marad el a royaltól. ez volt a felső határ az asztaluknál. várok. bubi.Megharagudnának. Jared ötven dollárra emelte a tétet.Maga sem bánja? .Úgysem akarok licitálni. hogy tegyen! Még csak nem is licitálhat.mondta a lány mereven.figyelmeztette Jared. de néhány perc múlva vissza is tért. Dühösen törte a fejét. . a létező legjobb sorozattól! Nem hitt a szemének! Élete legjobb handja.Vagy talán fél. nyolcas! Csigalassúsággal tolta odébb az utolsót. hogy megbízhatóan fizetek.érdeklődött Jared.szólt a másik. Jared várt néhány percet a válasszal. mert Jared elérte a limitet. hogy hazamehessünk végre? . . Jared tett. De ne maradjon el sokáig. Treff dáma. és szeretném alaposan átgondolni.sandított rá Corinne.Nos? . hogy általában nem engedélyezik. de nem merte megnézni. De még ott a húzás. Jared kettőt kért. kilences.Ha így áll a helyzet. Húzott egy lapot. .Rendben van. . .Elfogadna egy váltót? . . miért ne emelnénk a limitet? Mint mondta. és nincs pénze.Ráérősen szétnyitotta lapjait. mérgesen és csalódottan.Menjen csak . ami egyáltalán nem megvetendő. hogy ő nem licitálhat! .Én inkább befejezném . aki passzolt. vajon nem szándékosan tette-e a férfi. majd a két másik játékosra sugározta a legbűbájosabb mosolyát. amikor meglátta a treff tízest. Miért nem adja fel maga is. és lehetséges még a színflös is. mielőtt befejeznénk ezt a kört? Tudom. hátradőlt.Magán a sor. hiszen ez az utolsó hand. Corinne kihívó pillantást vetett Jaredre.mondta az egyik férfi. Pillája sem rebbent. tudva. A másik játékos három kártyát húzott. vajon merészel-e ellenvetést tenni.Nekem is mindegy . hogy még utoljára megverhetem? Jared vállat vont.Úgy vélem. A lány fagyosan nézett rá. és a markában szorongatta. és elállt a lélegzete. fölösleges pénzt kérnie a tulajdonostól. és az asztalra dobta a lapjait. megbízhatóan fizet. Corinne. és letörten állapította meg. ha egy percre távoznék az asztaltól. látva a lány szánalmas arckifejezését. Corinne . Corinne otthagyta az asztalt. hogy a legjobb esetben flös legyen. Corinne feltételezte. Corinne óvatosan felemelte a lapját. Corinne és az egyik játékos licitált. . de ez az utolsó handom. Dámaflös.

Jared újból a zsebébe nyúlt. . Az ötezer dolláros limitet is maga javasolta.Ennyire! .kérdezte a lány kihívóan. hogy ma találkozunk utoljára! 61 .Ez hazárdjáték. méghozzá sokat! . . hogy megverem? . . hogy fedezzem? Jaredről lepergett a dühöngése. Jared Burk! . hogy az illető túlzottan örülne. .Csak nem attól fél.Még nem licitált a tétemre. majd tollat-papírt halászott ki a zsebéből.Nem fogadok el újabb váltót. mert most nyerni fog! Jared bólintott.Miért nem? . az apjától kell kérnie. Még sohasem bízott ennyire a győztes leosztásban.Akkor minek hívott rám. . Most ő fog nyerni. Elhallgatott. . . amit azóta nem érzett. Corinne.Jól tettem. mert nem áll szándékomban veszíteni. Ennél többre nem vagyok hajlandó . Kettesben voltak. .ötezer? .Hitvány egy alak maga.Mert tudom. .förmedt rá a lány. és kiválasztott belőle néhányat. Corinne.Itt az ötezer. mióta Jareddel játszott. hogy tovább emelje a tétet. amikor törlesztem kell az adósságát. .tette hozzá határozottan. kiolvasott még néhány bankjegyet.mondta Jared flegmán. Ennyi pénzt nem tud kifizetni saját zsebből. Corinne mámorosan kapott a papír után. elővett egy köteg bankót. de úgysem szorul rá.Apám sosem tudja meg. Jared. és lefirkantott egy váltót. kihez megy majd. Corinne robbant.Én tétenként értettem az ötezret! . Corinne . de Jared lefogta a kezét. hogy azt nem maga tartja a kezében. .Meg még öt. .A hívásával maga hagyta nyitva a bankot az újabb emeléshez. és nem hiszem.Hát én nem. mert nem licitálhat . A lány elvette a papírt.figyelmeztette Corinne-t hanyagul.Elég baj. és Corinne-on végigborzongott a régi izgalom.javasolta. amely fedezte Jared tétjét és a saját licitjét. Jared meghökkent. . amikor elhatároztam. . ha úgysem akarta engedni.Ennyire biztos a handjában? . Csak az egyik hand verhetetlen. . és minden esély megvan arra.Társaik elmentek. Corinne szélesen mosolygott.figyelmeztette egykedvűen a férfi.Továbbá még ötezer! .

- Ezt nevezem elegáns vesztésnek -- jegyezte meg Jared vitriolos hangon. - Ennek ahhoz semmi köze! - tombolt Corinne. - Hazafelé akartam megmondani, és ennek semmi köze magához, legalábbis eddig nem volt! De maga éppen most bizonyította be, hogy nem ér fel hozzám. Akkor sem találkoznék magával többé, ha könyörögve kérne! Nagy meglepetésére Jared mosolygott. - Istenemre, hölgyem, éppen ezt várja, nem? Életemben nem találkoztam még olyan hiú teremtéssel, mint kegyed! Corinne arca lángvörösre gyúlt, de azért kihúzta magát, és méltóságteljesen felállt. - Tehát már sérteget is! Ezt nem hallgatom tovább! Indult volna, de Jared átnyúlt az asztalon, és elkapta a csuklóját. - Üljön le, Corinne! - Nem! - Üljön le! - szólt rá Jared olyan hangon, amilyet a lány még egyszer sem hallott tőle. Engedelmeskedett, de előbb kirántotta a férfi markából a csuklóját. Smaragd szeme égő pillantással meredt Jaredre. A férfi hátradőlt a székében, belenyúlt egy másik kabátzseb-be, fehér papírdarabkákat húzott elő, és az asztalra dobta őket, az öldöklő tekintetű Corinne elé. - Mivel mától fogva egyikünk sem óhajtja látni a másikat, most kiegyenlítheti ezeket. A lány felemelte a papírlapokat. Elhűlve ismerte fel a tulajdon váltóit, amelyeket eredetileg a klubnak állított ki. Kétezer dollár, fizetendő Jared Burknek. Lángoló szemmel nézett a férfira. - Ezeket honnan szerezte? - Megvettem. -Miért? - Az nem számít. Az számít, hogy most behajtom az adósságot, azt a váltót is beleértve, amelyet néhány perce állított ki. Hétezer, hölgyem. Annyi megvetéssel ejtette ki a „hölgy” szót, hogy Corinne összerándult. - Ha ki vannak egyenlítve az itteni adósságaim, akkor ma éjszaka miért nem akartak hitelezni? - Mert amikor megvásároltam az adósleveleit, azt is közöltem velük, hogy maga megbízhatatlan - mondta Jared félvállról, mintha naponta foglalkozna hasonló dolgokkal. - Nem volt nehéz meggyőznöm őket, hiszen maga nem sietett törleszteni. - Hogy merészeli!? - Azt hittem, szívességet teszek magának, mert a klub hamarosan az apjához fordult volna. Magával rendezem az ügyet, nem az apjával.

62

- És ugyan miért várja el tőlem, hogy ma éjszaka fizessek, amikor nagyon jól tudja, hogy nincs nálam több készpénz? - Van viszont valamije, amit eladhat. - Szóval apámnak igaza volt! - hebegte Corinne. - Át akarja venni a hajógyár vezetését! És én még védtem magát! - Ezt mondta az apja? - komorodott el Jared. - De ezt ám! Ma este mondta, hogy maga esetleg általam akarja megkaparintani a cég irányítását! És milyen igaza volt! - Ezért döntött úgy, hogy nem találkozik velem többé? - Igen! - kapott az ürügyön a lány. Inkább hazudik, mint hogy megmagyarázza az igazat! - Nos, Corinne, az apja tévedett - hazudott Jared is, meglepően szelíd hangon. - Maga pedig igazságtalan önmagával, ha hisz neki. - Ezt hogy érti? - gyanakodott a lány. - Nem a szavazatát akartam megvásárolni. Nem ezt akarom magától. - Hát akkor mit? Nincs nálam semmi érték. Jared kifürkészhetetlen pillantással nézte. - Itt van maga, és egy óra az idejéből, az emeleten. Corinne-ból kitört a kacagás. - Ugye tréfál? Jared nem válaszolt. A lány tajtékozva pattant fel. - Még soha nem sértettek meg ennyire! - Ügy véli, nem ér meg hétezer dollárt? - kérdezte a férfi flegmán. - Most nem az a kérdés, hogy mennyit érek! - sziszegte Corinne az asztalt markolva, hogy ne remegjen a keze. - Micsoda aljasság ilyen fizetési módot javasolni! - Ez az egyeden lehetősége. - Holnapra megszerzem a pénzét, az utolsó centig! Csak addig várjon! - Nem óhajtok olyan sokáig várni. - Én meg a feltételeit nem óhajtom elfogadni! - csattant fel a lány. - Maga pedig úgysem tehet semmit, nem igaz, Mr. Burk? Vészjósló tűz gyúlt Jared szemében. - Épp ellenkezőleg. Az utolsó centig behajtom a pénzemet, akár beleegyezik, akár nem. - Nem meri - mondta Corinne mereven. A többiek, akik a szobában tartózkodnak, majd megvédik, ha kell. - Ez kihívás? Corinne-nak megroggyant a térde a könyörtelen tekintettől. - Nem, nem az.

63

Uramisten, ez tényleg be akarja hajtani, gondolta rémülten. Persze megakadályozzák benne, de akkora botrány kerekedne, amit nem tarthatna titokban. Erről pletykálna az egész város! - Miért habozik, Corinne? Hétezer dollár egyeden óráért. Szerintem kevés nő tudja eddig feltornázni a tarifáját - Alig észrevehetően elhúzta a száját. - Vagy az ellen van kifogása, hogy meg akarják fizetni azért, amit általában ingyen osztogat? A lány levegő után kapkodott. Jared tényleg ilyen szörnyű dolgokat gondol róla? Hát fütyül a véleményére. Nem enged a követelésének, de szabadulnia kell valahogy ebből a kutyaszorítóból, anélkül hogy jelenetet rendezne. - Nem győzött meg arról, hogy érdemes megtennem - felelte, látszólag duzzogva. - Ráadásul esélyt sem adott. A bankot nézte az asztal közepén, aztán a maga elé tartott lapjait, és bűbájosán elmosolyodott. - Ha felemelné a tartozásomat tizenkétezerre, és engedné, hogy licitáljak, akkor esetleg elfogadom a feltételeit. - Esetleg? Corinne még szélesebben mosolygott. Tudta, hogy nem veszíthet. - Elfogadom. Jared előrehajolt - Akkor, a félreértés elkerülése végett, hadd ismertessem a feltételeimet. Ha nyerek, maga feljön velem az emeletre egy órára. És most nem egyórai csevegésről beszélek, Corinne, hanem egy óráról az ágyban. Világos? A lány kihúzta magát. - Nem muszáj ilyen közönségesnek lennie, Mr. Burk. Értem, mire gondol. - Tehát beleegyezik? - Bele. És maga? A férfi bólintott. Corinne diadalmasan mosolygott, színpadias mozdulattal megfordította a lapjait, és várta, mikor jelenik meg a férfi arcán a vereség. De nem jelent meg. Jared még nála is szélesebben mosolygott, és a fejét rázta. - Nem elég jó, Corinne. A lány hitetlenkedve bámult a megforduló kártyákra. Káró flös, csak egyeden lappal erősebb az övénél! Ez lehetetlen! Feltekintett Jaredre, és gyilkos tűz lobogott a szemében. - Maga csalt! - Mivel tudja bizonyítani? - érdeklődött a férfi, miközben zsebre gyűrte a pénzt és a váltókat. - Csalt, ugye? Amikor elmentem az asztaltól, kicserélte a lapjait! - dühöngött a lány. - Ismétlem, mivel tudja bizonyítani, Corinne? - Nem kell bizonyítanom, mert tudom!

64

- Az nem számít. A lapok azt mutatják, hogy én nyertem, maga pedig fizetni fog. - Azt maga nem éri meg! Felkapta a táskáját, és kirohant a szobából. A játékterem előtti folyosón sötét volt Az emeletre vezető ajtó éppen a bejárat mellől nyílt, hogy észrevétlenül felsurranhassanak olyanok is, akik nem játszani akarnak. Corinne-ban még soha nem tudatosult ilyen kínzó élességgel annak a lépcsőnek a létezése. Borzongva futott el mellette. Valahol odafent egy nő nevetett visongva. Bújjon el az emeleten, és hagyja, hogy Jared tűvé tegye érte a környéket? Nyilván az utcán keresné. De nem bírta rászánni magát, hogy felmenjen. Jobb lenne rábeszélni Jared kocsisát, hogy vigye haza. A férfi meg maradjon a klubban. Kinyitotta az ajtót, de Jared nagy keze nyomban be is csapta az orra előtt. Corinne megpördült a válla fölött átnyúló kar alatt. - Sikítani fogok, Jared! Sikítok! Nem akadályozhatja meg, hogy elmenjek! - Dehogynem - válaszolta a férfi hidegen. - Egészen addig, amíg meg nem fizeti a tartozását. - Akkor sem megyek fel magával, ha az életem múlik ezen! Táguljon az utamból! Félre akarta lökni a férfit az ajtóból, de meg sem tudta mozdítani. Jared egy percig tűrte az erőlködését, aztán felkapta, és nekivágott vele a lépcsőnek. - Nem! - visította Corinne. - Nem akarok! - Nincs más választása - közölte Jared, immár az emeleten. Melyik szobát szeretné, drágám? - gúnyolódott. - Amelyikben már megfordult? Vagy az zavarná? Corinne gyomra összerándult a félelemtől. A királykékkel kárpitozott folyosó nagyon sötét volt, csak a végén világított egy magányos lámpa cseppnyi fénye. - Még soha nem jártam idefent! - suttogta. Hallotta a saját hangjában a rettegést. - Hinnie kell nekem, Jared! A férfi kíméletlenül nevetett. Odalépett az első nyitott ajtóhoz. - Ugye nem várja el tőlem? - Mit tettem, amiből másra következtethet? - kérdezte Corinne. Jared belépett egy tiszta zöld szobába. Zöld volt minden, a szőnyeg, a bútor, még a lepedő is a széles ágyon. Becsukta az ajtót, de még nem tette le a lányt. Villogott a szeme a félhomályban, ahogy Corinne-t nézte. - Illik a szobánk a szeméhez - állapította meg gonoszul, majd így folytatta: - Több, mint két hónapja játszik velem. Egyszer meg kell fizetnie érte. Általában nem várok ennyit. - Sosem játszottam magával! Jared felvonta sötét szemöldökét.

65

- Tagadja, hogy viharosan flörtölt velem? Tagadja, hogy tiltakozás nélkül viszonozta a csókjaimat? - Lehet, hogy flörtöltem egy kicsit, de nem komoly szándékkal! - védekezett Corinne. - Azt hittem, maga is tudja! Arra pedig nem kértem, hogy megcsókoljon! - De nem is próbált visszatartani, igaz? Egy igazi férfi nem éri be csókokkal, hölgyem! - mondta Jared megvetően. - A legtöbb igen! - De nem én - közölte a férfi hidegen. - És nem akkor, ha elhitette velem, hogy többre számíthatok. Letette Corinne-t, és elfordult, hogy bezárja az ajtót. Miközben hátat fordított a lánynak, az gyorsan kinyitotta az erszényét és előrántotta a réges-rég visszakapott kis kést. Ez lesz az első alkalom, hogy nemcsak gyakorlásból forgatja. Csak azért imádkozott, hogy jusson eszébe, amit tízéves korában tanult Johnny Bixlertől. Jared meghallotta a hüvelyéből előcsusszanó penge hangját Sarkon fordult, és harsogó hahotára fakadt a látványtól. Ott állt Corinne, gyöngyház gombos, csipkeszegélyes, aranyszínű bársonyruhájában, magasra tornyozott sötétarany hajában aranyszínű bársonyszalagokkal, a homlokán huncutkákkal, egyik kezében tarsollyal, a másikban késsel. - Mi a pontos szándéka azzal a csinos játékszerrel? - kuncogott a férfi. - Használni fogom, ha kell. Ha közelebb jön, használom! - Senki sem mondta magának, hogy megsérülhet, ha késsel játszik? - Ismerem a használatát! Ha valaki itt megsérül, az maga lesz! - mondta Corinne nagyobb önbizalommal, mint amennyit érzett. - Most pedig nyissa ki azt az ajtót! Jared elengedte a füle mellett a lány szavait. - Gondolkoztam rajta, mit keres ez a fegyver a tarsolyában. Gyakran érzi szükségét, hogy védekezzen? Vagy csak nekem nem hajlandó beadni a derekát? Corinne szeme villámokat szórt. - Tehát belenézett az erszényembe, mielőtt visszaadta volna? Úriember nem tenne ilyet! - Mindketten tudjuk, hogy nem vagyok úriember, nem igaz? - vélte Jared, és levetette a kabátját. - Mit művel? - riadt meg Corinne. - Nyélbe akarom ütni az üzletet - felelte a férfi hanyagul. Végül is maga csupán egyeden óráját kártyázta el, és már ez az óra is múlóban van.

66

Jared! Én nem az vagyok. hogy vannak vad dolgaim.Hát magát egyáltalán nem érdekli.Képtelen vagyok rá. de ez nem tartozik közéjük! . Maga nem ártatlanabb nálam. Nem tiltakozott a csók ellen. élvezte az élményt. mint én. Corinne? . Testük összeforrt. Corinne dühösen félreütötte a kezét. . Corinne lángvörös lett. hogy ide sem figyel? Istenem.Vigye el az ördög a fekete lelkét! . . csaltam. mert azt hiszi.Jó viszonyban vagyok az ördöggel . és kész. Felkapta a lányt. akkor sem adom oda magamat senkinek az esküvőm előtt! . és addig csavarta hátra Corinne karját. . ugye.Nem tartozom magának semmivel! Egészen megfeledkezett a félelméről. és az ágyra dobta.Hazudik. Jared elengedte a csuklóját. esküszöm. Jared az arcába vágta a kabátját. .Az isten verje meg magát. mint magával! . de Jared odábbrúgta a pengét. amit mondtam? Nem fog hozzám nyúlni! Előbb szerelmeskedem az ördöggel. Bárhogy fájt a hátracsavart karja. . szívből viszonozta. hogy a férfi higgyen neki! . Ha együttműködik velem. . Corinne. és ne tegyen úgy.Csak azért mérges. 67 . A lányt még sohasem ölelték ilyen szorosan. és hátralépett. Mi ütött belé? A kezét tördelte. .mondta Jared hidegen. . mint én magát. hogy nem! Lehet.Annyira meg akar kapni.tombolt a lány. Maga kifizeti az adósságát. hát semmit sem hallott abból. . Corinne.. azután durván lecsapott Corinne szájára. Jared Burk! .Csalt is! De ha nem így lenne. Mielőtt Corinne válaszolhatott volna.Akkor nem kellett volna beleegyeznie odalent . mintha még sosem csinált volna ilyesmit. hogy az igazat mondom? kiáltotta a lány. nem túl gyengéden.vigyorgott a férfi gúnyosan. míg meg nem hallották a kés koppanását a padlón.Gyűlölöm magát.Ennek semmi köze az üzlethez. hiszen az apám társa! Az én társam! Hát hogyan dolgozzunk együtt ezek után? . A férfi igazat beszél. és a bársonyruha gombjai után nyúlt. elkapta a megdöbbent lány csuklóját. Miért színleli az ellenkezőjét? Szavai felértek egy arculcsapással.Biztosan nem orrol meg rám ezért. Most pedig legyen jó kislány.Az semmit nem nyom a latban. ugyanúgy fogja élvezni. A férfi hosszú pillanatokig meredt a rémült szempárba. Muszáj. . és lehajolt a késéért.Maga ugyanannyira kíván engem. aminek gondol! Még sosem voltam férfival.közölte a férfi. magához rántotta.Ez a baj.

Lehajolt és megcsókolta a két halmot. mert itt fütyülnek rá. ha megharagszom. hogy nem bántja. Corinne feltételezte. . Corinne. fehér bőrt. ha megadja magát . . .Fölösleges erőszakról sivalkodnia.Szabad kezével felszakította a lány ruháját.morogta a férfi. Éles fájdalom hasított a testébe.Maga tényleg gyönyörű .szólt tompa hangon. aztán megcsókolta. Ezzel nem tart vissza. úgyhogy ne éljen vissza a türelmemmel. . majd a lány tágra nyílt.Szüksége lenne valakire. Nem védekezhetett. nem úrinő. Jared Burk most vette el az ártatlanságát. aki idejön. hogy legyen vége minél hamarabb.Corinne visítani kezdett.Ezt megígérem. .Még sosem láttam ilyen selymes. de ő tudta. ha ezzel a teljesítménnyel kell beérnie az ágyban.mormolta. Levette tenyerét a lány szájáról. és betapasztotta a száját. hogy végeztek. 68 . csak tessék. Burk . és öltözni ment. Az ártatlanságát. az erős kéz gyengéd simogatása csak szította szégyenét. . Nem tiltakozott. Világos? Kissé megenyhült a hangja. Jared megígérte.mondta vérfagyasztó hangon. A férfi egykedvűen vállat vont . .Ezt már hallottam ma este. mint amennyit muszáj? Csak azért imádkozott. Nem felelt a becéző szavakra. hogy fel ne sikoltson.Nem fogom bántani. .Ha makacskodni akar. ha védekezne. hogy legszívesebben meghalt volna. Soha életében nem gyűlölt még így senkit. mikor Jared felemelte. és távozna rólam.Ne bosszantson fel . Osztom a véleményüket.Hideg szuka . Jared bántaná. Mindenképpen megerőszakolja. .Ki van fizetve.mondta. Sajnálom a leendő férjét. hogy kihámozza a ruháiból. amikor Corinne kemény melle kibukkant a ruha alól. Annyira szégyellte magát. hogy maga is elismételje. Egyszerre nagyon elnehezült a férfi teste. Néma könnyek peregtek szorosan lehunyt szemhéja alól. ha volna kegyes. Meg is mondta. Engedelmével elmennék. A házban mindenki úgy véli. de Corinne nem reagált. . és a szájába harapott. Éhesen csókolta. Feltápászkodott az ágyról. Florence gondoskodott arról. csaknem gyengéden. Nincs rá szükségem. akkor meg minek szenvedjen többet. könnyes szemébe nézett. Mr. hogy ez nem igaz. . de Jared rávetette magát. . hogy ne nőjön fel teljes tudatlanságban. vadállati erővel fosztotta meg tőle. aki felmelegíti. hogy az a nő. amit a férjének tartogatott Kényszerrel. Corinne nem felelt.Nagyon kegyeden tudok lenni.

Corinne megfordult.Ezt majd én elintézem.Délelőtt! .Hová megy? . Mr. és megkerülte az ágyat. .hápogta a lány.Kevés rá az esély. . Befejezte az öltözködést. Nem tudta.Hiszen mindjárt hajnalodik! Tudja. hogy felemelje Corinne szakadt ruháját. nyoma sem volt benne a kékségnek. ránézett. a vérfoltig. Hirtelen levegő után kapott. Corinne! . Burk? .kérdezte epésen. . Megfordult.Hogyan? De Jared már ott sem volt. és kissé szédelegve kiült az ágy szélére. Egyébként is a maga baja. majd követte a férfi pillantását az ágy közepéig. . . A szeme szürkén villogott.Itt marad.Mi a baj. . hogy hajnalra otthon kell lennem. amíg visszajövök! .És ha teherbe esem? Jared vállat vont.mondta Corinne mereven.. mert többször nem fordul elő.Még a délelőtt folyamán visszatérek. Ez az asszonyok sorsa.Maga csak maradjon itt. még mindig Corinne ruháját szorongatva. . Megértette? .Neki nem ezzel kell . nem az enyém. amely feketének látszott a zöld lepedőn.válaszolta a férfi.Meglepettnek látszik. . és gyilkos pillantást vetett a lányra. különben keresni fognak! . . hogy a szűz lányok véreznek? Jared rámeredt. Az ajtóhoz ment. És a ruháját is elvitte! Most vajon miféle gonoszságot forral? 69 .parancsolta gorombán.

aki mostanában nincs valami jó viszonyban az apjával. de ő nem hitt neki. . amikor nagy flegmán közölte. hogy az ágyból kell kirángatnia Barrowst.méltatlankodott Brock. hogy zavarjuk. hogy Corinne adósleveleivel a zsebében.Tisztában van vele. Még órákba telik. . és fogalma sincs a lánya viselt dolgairól. Jared épp elég bosszantó mondanivalót tartogat a számára. hát bosszúból. Nem bírt tovább várni.Nem lennék itt. ha másért nem.10.bűntudatos és dühös.De uram! . a lépcső felé sandítva. hány óra? . Már-már hajlott rá. Jared megszokta már a komornyik savanyú képét. Samuel Barrows megorrontotta. mit tervez a hajógyárral! Jared bűntudatos volt . Hajnalodott. hogy két hónapja forgolódik körülötte! És mintha ez nem lenne elég.Corinne kisasszony soha nem kel ilyen korán . hogy tökéletesen kidolgozta a tervét! Azt hitte.felelte Brock. Nem kellett sokáig várnia.az utolsó -. FEJEZET A türelmeden Jared vállára vetett köpennyel. Volt még egy terve . mert az nem hajlandó vejéül fogadni Draytont Készséggel szavazna Jared mellett. Megérdemelte a cafka. . kellemes kapcsolatukat kihasználva gyerekjáték lesz maga mellé állítania a lányt.vágta rá Jared ingerülten. az őszi éjszaka hidege bevette magát a csontjaiba. hogy Brock ajtót nyisson a kopogtatására. itt hagyja a fenébe az egészet. 70 . ha nem lenne szó halaszthatatlan dologról! . hogy nem akar találkozni vele többé. lábait dupla pokrócba bugyolálva várakozott hintójában a Beacon utcai ódon kőház előtt.Természetesen! . vagy feladja és hazamegy. . Kínos. hogy felveri álmából. Ez még inkább rontott a dolgon. Az öreg nyilván még édesen alszik a puha ágyban. A pokolba! Tegnap óta minden félresikerül! És még azt hitte. nem kell még azzal is rontania a helyzetet. amit kapott! Minek játszotta a tapasztalt nőt? Szűzlány! Egy rohadt szűz! Hiszen próbálta elmondani. bár az nem töltötte el örömmámorral.A komornája pedig úgysem engedi. mire az illemszabályoknak megfelelően vizitelhet Samuel Barrowsnál. de ha tovább kell marcangolnia magát. de még sose látta ennyire megbotránkozottnak. Vagy ezt teszi. Azok után. mire a nap elűzi ezt a pokoli hideget! Az is beletelik egy kis időbe. Csakhogy Corinne halomra döntötte a terveit. Legalábbis ő így képzelte. hogy az utóbbit választja.

hm. Tíz perc múlva. Előbb azonban tudnom kell.mondta Samuel. uram.mondta Jared némi fanyar derűvel. Corinne igent mond. 71 . akiken uralkodhat. Azért jött talán. miért nem várhatok.Akkor miért egyezne bele. Barrowst az érkezéséről. .Egek ura. Samuel elnevette magát. halaszthatatlan ügyben jött . Vagy tévesen ítéltem volna meg önt? A lányom talán azt hiszi. Beleegyezését kérem a házasságunkhoz. Meg ne sértődjön. de Corinne-t nem könnyű meggyőzni. de Mr.Nos. Mr. . hacsak nem döntött úgy. . az más. éppen öltözködik.Ezek szerint Brock azt hiszi. . Bár felettébb szokatlan ilyen korai órán. Nem tudta.Még nem kérdeztem. fiatalember! Nem tudom. Sámuel percekig bámulta hitetlenkedve. . hogy a személyzet tud a kiruccanásairól. hogy a lányom azokat a férfiakat kedveli.. hanem tényeket közöl . ne ilyen sebbel-lobbal! Az volt a benyomásom. . Barrows történetesen ébren van. akihez feleségül megy. kezében egy csésze kávéval. hogy távozik Bostonból.. mit akar az élettől. és helyet foglalt a nagy íróasztalnál. mi a szokás arrafelé. . Barrows. könnyű elbánni? .. ha megkéri a kezét? . Ha szíveskedne a dolgozószobában várakozni.Mr. mint aki nem kér. . de nálunk nem ilyenkor szokták megbeszélni az efféle dolgokat. hogy ki is csikarja magának. akit keres. Burk. hamarosan megérti. .Úgy beszél.Kellő meggyőzésre azt fogja tenni. ahonnan jött. Jared felállt a dolgozószobába lépő Samuel Barrows üdvözlésére. . hogy feleségül menjen önhöz? .Mint hallom. Mr.Azt hiszi.Talán nem .Kérem.szólt Samuel. .. és elég csökönyös.Nem akarom zavarni Miss Barrowst . Ön nem az a férfi.Ezt biztosra veszem.Akkor miért olyan sürgős? . mielőtt kinyögte volna: . hogy távozása előtt lezárjuk üzleti ügyeinket? .Nem.vont vállat Jared.Ez nem üzleti ügy . . áldását adja-e ránk.mondta Jared. Burk.rontott ajtóstul a házba Jared.El sem tudom képzelni. Tudja. és kissé felvonta a szemöldökét. hogy önnel. tájékoztatnám Mr. mi lehet az. hogy Corinne az imént jött haza? A lány mesélte. . Nagyon meggyőző tudok lenni. Előttük nem lehet sokáig titkolózni.De én vagyok az a férfi.A lánya miatt jöttem . talán nem vette észre. hogy Corinne nem találja önt túlságosan vonzónak. . hol kezdje.Az apjával szeretnék beszélni.

Burk. Véleményem szerint tisztességes nő nem jár afféle helyre. hogy maga kísérgeti éjszakai kalandjaira.Az nem közönséges játékbarlang.És nem bánja.közölte Jared vészjósló hangon.Úgy.értetlenkedett Samuel. Barrows. Mr. . Barna szeme jókedvűen felcsillant. Mr.Igen. azt tesz. Azt remélte.vágta rá Jared. Jobban örülnék. Barrows . . A lánya csodaszép. amit a lányom tesz.Igen.kérdezte Jared. ha bezárom a szobájába. ha nem teszi.Ha tudott róla. Maga is tudja? . mióta az a nyámnyila Drayton elutazott a városból. és nem azt. és kívánatos teremtés. Jared fancsali képet vágott. amit én mondok. Ezt hallva Samuelben is felhorgadtak az apai ösztönök. én viszont nem. . hiszen nyilván jól ismeri azokat Corinne a házasságot úgy tekinti. . de nem tarthatom vissza. ha beleegyezne. miért nem akadályozta meg? . uram . ha egy férfi határozott.Becsületből? Mi a fenéről beszél? . .Egyetlen módon tehettem volna. Mr. .Őszintén szólva. Egy kis segítséggel azonban meg fogja tanulni. elkerülheti ezt a témát. Úgy hittem. hogy felkeressen egy rossz hírű intézményt a Charles túlpartján? . Minden törzsvendég tudja. Nem én fogom felvilágosítani a lánya szabadsággal kapcsolatos elveiről. Burk. Akkor mi az ördögért hajtogatja. de rossz feleség lesz. hogy a házassággal felelősség is jár.Tisztázzunk valamit. Samuel kuncogott. mire használják az emeletet.jegyezte meg Jared maró gúnnyal -. . . .Dehogynem. Nagyon szeretheti a lányomat. . hogy addig azon a helyen mutatkozik? . igen.Becsületből. amit akar. Mereven felállt. mint ön is tudja. . Emiatt nem aggódom. hogy ártatlan . Corinne keményfejű.Tudok mindenről. nekem tetszik. Nem szereti a lányomat. tudom. itt nincs helye szerelemnek. hogy szinte minden éjjel elhagyja az otthonát.Mielőtt megmagyaráznám. . akiből véleménye szerint rossz feleség lesz. az asztallapra támaszkodott és előrehajolt Barna szeme haragosan villogott.Ön talán tudta. de Corinne jó lány. Arról is.Pedig meg kellett volna próbálnia.Mr.Samuel feszengve elfordította a tekintetét. . de az sem számít. Meg sem fordul a fejében. hogy ezzel jegyet vált a szabadságba.. .Nono! 72 . hadd kérdezzek valamit. Tudomással bír ön a lánya kártyaszenvedélyéről? Tudja-e. hogy nőül akarja venni? . majd elveszíti az érdeklődését a játék iránt Még mindig így gondolom.

hogy törlessze az adósságát Én viszont. mégsem akarta elhallgatni az igazságot.Megvertem Corinne-t pókerben. Sőt.. miként alakulhatott így. uram .Nemcsak én vagyok a hibás a történtekben.Megerőszakoltam a lányát . hogy megértem. amit csak ketten játszottunk. hogy túl nagy örömét lelte volna bennem.vágott a szavába Jared hidegen. De ő magát tette fel a kártyára. Megbántam. Corinne megfizetett a hibájáért. Börtönbe kellene csukatnom. Ha csak egy kicsit is hihettem volna az ártatlanságában. Barrows? A kihívó modora és a játékbarlang gyalázatos híre miatt akkor sem hittem az ártatlanságában. Előtte megegyeztünk a feltételekben. hogy ilyen rosszul ítéltem meg. . hogy önmagát kártyázza el? .vágott elébe Jared a kérdéseknek. . Mr. Nem hittem el. hogy egy szűz vállalna ekkora kockázatot. Barrows. máskülönben biztos nem egyezik bele a feltételekbe.Ezt nem hiszem el! .suttogta a halálsápadt Samuel. mintha semmivel nem lehetne ráijeszteni. a lánya botrányosan kacér. de ez nem változtat a tényeken. bizonyos dolgokat feltételeztem róla. attól félek. hogy.. mivel Corinne valóban érintetlen volt. Mr.Hagyta? Hol? 73 . Utána pedig megtagadta.Igen. Samuel nehézkesen visszazökkent a székébe.Nem tudom. hiszen Corinne ártatlan volt. hogy én is megfizessek a magáméért. Barrows. Nem ez volt az egyeden oka annak. . Mr. . akkor ez nem történik meg. Corinne mindenképpen be akarta fejezni a partit. .. Ha nem tudná. Burk.Mérget vett volna a győzelmére.Ez ma éjjel történt? .Hadd fejezzem be. olyan játszmában. . Olyan benyomást kelt. nem voltam elég lovagias. miről beszélek.Mit művelt a lányommal? Jared izmai pattanásig feszültek. Burk? Ha maga. Érti. hogy feleségül vegye? . Sültbolondnak érzem magam amiatt. de nem volt pénze. . hát tényleg olyan bolond a lányom.Most pedig. . hogy kutya kedvében hagytam ott. De beleegyezett . De ami történt. mit mondjak.és veszített. Borotvaélen táncolt.. kötelességének érzi. Becsületbeli kötelességem. megtörtént. hogy tudomásul vegyem a visszautasítást. Édes Istenem. Samuel arca lángvörös lett. de őszintén sajnálom. . amikor megesküdött rá..De azt sem hiszem. de az a baj. Nem bántottam.Miket beszél maga. ragaszkodom hozzá. . .Igen. Az a helyzet. Úgyhogy önmagát tette fel a kártyára.

De attól tartok.Értem . hogy tudomásom van a történtekről. Keressen egy varrónőt.Tehát beleegyezik a házasságunkba? .feszengett Jared. az. Szavamat adom önnek! Semmilyen módon nem fogom bántalmazni Corinne-t! . márpedig őszintén szólva nem hiszem. . Nem tűröm.Őszinte leszek. vagy pedig egyáltalán nem ismerem a lányomat. egy kényelmes hálószobában. de Corinne bele fog egyezni . hogy állja a szavát . hogy helyeslem a házasságot. . De megtörtént.Remélem. mert ami rajta volt. Samuel kis híján megint dührohamot kapott. Burk . Barrows! . Samuel mély lélegzetet vett. ha Corinne meg sem tudná. ha máris lemond a tervéről . ha beszélgetésükben nem említené. Corinne magának kereste a bajt. és most valószínűleg alszik.Bele. hogy a komornyikom elfelejtse a látogatását. mert elhoztam a ruháját. Mr. Burk. . . hogy tálcán követelje a maga fejét. . hogy kierőszakolhatja a beleegyezését.Ez eszembe sem jutott. Sőt jobb lenne. Megköszörülte a torkát. hogy önöknél jártam.Hozassa rendbe a ruhát.közölte Jared magabiztosan. hogy megkérje Corinne kezét.Nem hiszem. Ki ismerné őt jobban az apjánál? Figyelmeztette.komorodott el Samuel. Nem hibáztathatta csak Jaredet.Ez a körülményeket tekintve rendkívül irgalmas lélekre vall.tiltakozott Jared.mondta Samuel szigorúan. és varrassa meg vele! Ennyi az egész! Arról majd én gondoskodom. Bármelyik percben beronthat. .. ha ez nem történt volna meg.Nagyon helyes.Az kizárt. . 74 . . . hogy megteszi. De ha nem. akkor önt nem terheli további felelősség. és ön legalább felajánlotta. ha Corinne is igent mond..Még mindig a túlparton van. . Hálát adnék Istennek.Ez nem gond. . Mr. Akkor hát beleegyezem. Méltányolnám. hogy Corinne-t további megaláztatások érjék. akkor okosabb. megrongálódott.Ha azt hiszi. Ebből pedig tudni fogja. el kell kérnem az egyik ruháját. hogy jóváteszi.Bízhat. Nem akarom még jobban megszégyeníteni.. . . Nem sok lehetőséget hagytam neki. hogyne packázzon Burkkel. bízhatom benne. Mr.mondta mereven.

és megrázta a lány vállát. .Még többet szenvedni? Miről beszél? . Mr.gúnyolta a lány.Csak nem azt akarja közölni. . És időre volt szükségem. és ő nem engedheti meg magának. amikor Jared visszatért.Az nem olyan egyszerű.Elmentem megvarratni a ruháját. Meg kell beszélnünk valamit.Vissza tudja adni az ártatlanságomat? . Kísértően szép. de egyelőre nem tehette. . Amint eléri a célt. és a párnába fúrta a fejét. hogy megfeledkezzék erről a tényről. . .11. A számára Corinne csupán eszköz egy cél eléréséhez. azután megállt. Az ágy lábára terítette a ruhát.Még nem késő.Csak nem hitte. Először Corinne-nal kell tisztáznia a dolgokat. amit magával tettem. mert döntéseket kellett hoznom. .vigyorgott Jared. hogy itt hagyom? . és lágy hullámokban omlott szét a párnán. de arról gondoskodhatom. játszva elfelejtem magát.. hogy jóvátegyem.Na. miközben magára csavarta a takarót .Menjen innen! .érdeklődött Corinne vitriolos hangon.Magáról bármit elhiszek! .Mindjárt tíz óra.Azt nem.felelte Corinne harapósan. .kérdezte Corinne. Burk. Olyan pompás volt.Nem gondolja. . . . vad szépségtől. .. az megbocsáthatatlan. Csak ne lenne Barrows lánya. akár a selyem.Én is szeretnék felejteni. ..De igen! .motyogta a lány. . ébredjen! ..Nem? Ha szíveskedik távozni az életemből. . A férfinak is az alvás volt a leghőbb vágya. .A tegnapi éjszakáról.válaszolta Jared.Amit műveltem. 75 .nógatta Jared. . Corinne. . hogy ne kelljen még többet szenvednie amiatt.szólt halkan. hogy megbánta? . .Talán varázsló? . FEJEZET Corinne aludt. Corinne sötétarany haja kibomlott.Corinne.Miről? . Corinne vadul nézett rá. .vágott a szavába a lány vad dühvel. keljen már fel! . de nem tehetem .El akarom felejtem az egészet! .Maga! Azok után még képes volt visszajönni? . De az.Arról nem akarok hallani! . és a lányt figyelte.De igen. hogy kicsit késő a megbánás? A baj megesett. Azonnal kiröppent szeméből az álom. örökre búcsút vesz ettől a zöld szemű.

. mint ahogy kimutatta. Beszélnie kell. egy ujjal se nyúlok magához. Corinne. Könnyek csillámlottak szeme zöld ikertavában.Szeretném. Az ágy szélére ült. Corinne. igyekezve.Beszélni fog velem.Tévedtem.Nem tudom . Ezek a szavak mélyebben megrendítették Jaredet. Esküszöm. Nagyon fájt az emlék. mint én! .. Corinne után nyúlt. hogy miért .Ugyan miért? . valamikor régesrégen. ugye? . Egyedül vállalná ezt a kockázatot? . 76 .Már azt sem tudom. hogy ártatlan.Menjen innen. és maga felé fordította a lány arcát.Azt? . Corinne.Nem érzem úgy.förmedt rá a lány. Corinne elfordult. Érintetlen lánynak nem szabad így viselkednie. hogy ugyanabban a szobában kell tartózkodnunk! . Különös. hogy bármit is feláldoznék. nem bírt a férfi szemébe nézni. de ez a gyámoltalan panasz megindította Jaredet.csattant föl Jared. hogy higgadt maradjon a hangja. . .Hová akar kilyukadni.Azt akarom. a saját érdekében.Nem kárhoztathatom. Csak igyekszem megoldani a gondot. .Mélyen a lány szemébe nézett. . Elhiszi.motyogta a lány. Jared. Corinne. . Jared? .Mélységesen sajnálom. .felelte a lány hidegen. Egy percig halálos csend volt. . Nem akarok beszélni többé. de dühös voltam magára. amit Jared kíméletlensége keltett benne. essünk túl rajta. majd megenyhülve folytatta: . amit okoztam . ha lecsillapodna.Nem kellett volna úgy bánnia velem. de esküszöm.Mert maga legalább annyira hibás a történtekben.Ha tudtam volna. . . mit higgyek magáról. Corinne. Feláldozza magát. Tudta. nem akartam ekkora fájdalmat okozni.Nem szeret engem. miért . Corinne. amiért nem bízik bennem.Komolyan beszélek. Az anyja ugyanezt mondta az apjának.Mondja már. . mint egy szajhával szólt cérnahangon.Valóban? Mondja meg. hogy legyen a feleségem. amiért félrevezetett.nevetett Corinne minden jókedv nélkül. Gyermek is foganhatott a tegnapi éjszakán. Jared. soha többé nem fogom bántani. hogy komolyan beszélhessünk. hogy ő is hibás. tudta! Ez azonban cseppet sem lohasztotta le tajtékzó indulatát. .Számomra az a szenvedés.kérdezte Corinne fáradtan.Azt kérdeztem. . . mert bántja a lelkiismerete? .felelte a férfi. . .

ha a felesége leszek. amit akarok az élettől? . hogy megingatta Corinne eltökéltségét. Tehát ha beleegyezem.kérdezte Jared. hogy az ő családjukban nem szokás válni. de azt is megkapja. De miért haragszik? Úgysem tudná megszeretni ezt a nőt. Jared állkapcsán megrándultak az izmok. Corinne.Az éjszaka nagyon megalázott. kizár az ágyából? . amit akar! Túl szép. . megtörtént Nem ölöm meg magam a tegnapi éjszaka miatt.De nem tudom.kérdezte gyanakodva. és hozzámehet Draytonhoz. . Tudom.Miért bíznék meg magában? . Jared összeszorította a fogát. hogy Russell Draytont szereti. . Corinne. amit az élettől akar. hogy Jarednek fájjon. hogy a felesége legyek. de azt is tudom.Szabadságot akar. amit mond. .Úgy érti. Mérhetetlenül visszataszítónak találom a szerelmeskedést. mert azt akarta.Nekem nem kell a pénze. Biztos volt a győzelmében.Amit ajánl. Mennyire gyűlöli őt ez a lány! .Igen. . de a kíváncsisága erősebb volt .Maga minden esélyét eljátszotta a múlt éjszaka. . hogy az apja nem egyezne bele a házasságukba.És ha gyereke lesz? . nem próbál béklyóba verni? . Ha feleségül jön hozzám.Azt mondja.Nekem nem kell a maga gyereke.Mit ért azon.Pontosan ezt mondom . amit akar. ha meghallja az utolsó feltételemet.Úgy. Túl fogom élni. . Ez az ember megadja neki. én nem látok semmiféle gondot.Még az esküvő előtt? . Corinne. örökbe adom .szólalt meg egy idő után. nemcsak terhessége esetén szerez magának védelmet. . . Jared.És a pénzem? Maga akar majd rendelkezni fölötte? . 77 . Akkor miért fáj mégis? . Corinne elfordította a tekintetét. Corinne már kezdte volna magyarázni.Kötelezvényt írok. csakis a látszat kedvéért teszem.ajánlotta Jared. nem? .Hallgatom .Ha ez bekövetkezik. az nagyon csábító . amit akar.felelte a férfi..Függetlenséget . . . hajlandó lesz-e feleségül venni. Tudta.Nemcsak a házasságot kínálom magának. ha akarja . ha mindketten részt vesznek benne. Tegyen vele. hogy igaz legyen! Vajon miért ilyen készséges? . A szerelmeskedés rendkívüli élvezetet nyújthat mindkét fél számára. A lány nem hitt a fülének. erre mérget vehet.szólt Jared halvány mosollyal. nem próbál parancsolgatni? Nem fog szabályokat felállítani. hanem azt is.Nos. Egy idő után elválhat tőlem. Ami történt. hogy megkapom.felelte Corinne nyersen.

Jézusom. ha a lány szóba hozza. ha másutt keresek magamnak kielégülést. .Nem akarom. Jared. .Rettentően gyatra üzletet köt. gondolta Corinne. Csakhogy ezt most még nem közli a férfival. A férfi azt hitte. Megnyugtatom a lelkiismeretemet. megéri. Corinne egyszer sem említette a hajógyári részvényeit.Beleegyezem . Igen. mivel ütötte volna el a témát.Be kell iktatni még egy éjszakát.Meglepődtem volna.Jól van . Üzletünk addig érvényes. nincs ellenvetésem. Maga szerint megéri? A férfi tökéletesen megnyugodott. Még egy éjszaka! Mintha a vérpadra menne! Hogy bírja ki? Most azonban megkaphat mindent. . Corinne.. Maga sem tudta. Uramisten. . ha nem így tesz! Nem. ki-ki megy a maga útján.szólt végül. a nászéjszakát. Különben sem tart sokáig. Corinne szeme felragyogott az örömtől. Corinne felkacagott. Jared . Majd elviseli valahogy azt az éjszakát. Mihelyt elválunk. Pedig dehogy tudta! Nem lesz itt válás. ez a nő kutyába sem veszi! Jared fegyelmezte az arcizmait. . tudja az okát. amíg nem kifogásolja. nem kell két évig várnia. . míg a halál el nem választ. amivel még jobban elkeserítette Jaredet.válaszolta a férfi.Mindaddig. Corinne fontolóra vette a dolgot.Nem olyan rossz üzlet ez nekem. A házasság elhalására. . Jared Burk.felelte a lány konokul. hogy bebizonyítsa. ez lesz csak a méltó bosszú! 78 .

zsémbelt Corinne.érdeklődött Florence. . Ha tudott volna róla. Corinne-nak délután jelentették. ha az esküvő után találkozik vele . Olyan nekem. Születése óta ismerem. a halála után pedig én vettem gondjaimba.csóválta a fejét Florence. addig már négy hét sem volt hátra. Feleségül akarta venni magát.Tudom! De ha már férjnél lennék. . és rózsás kedvében volt.12. . Jared Burk leszek . lányom.mondta Florence. Napjait kitöltötték az előkészületek és a stafírung vásárlása. nem Corinne-nak kellett vele közölnie. miért egyezett bele az apja olyan készségesen a házasságba. miért változtatta meg Corinne a véleményét Burkről. hogy Jared kitúrta a helyéről. hogy tudassa vele. A négy hét elrepült. miért választott mást. Russell hazatért Bostonba. Az esküvőt október tizedikére.felelte Corinne. ami felzaklatta Corinne-t. soha nem engedi. miért nem firtatta.Talán azt hitte.Cori.Kinek a pártján állsz te. és Corinne próbálni kezdte esküvői ruháját. A férfi átküldte az írásos ígérvényt.védekezett a lány. nem kell szembenéznie azzal a szerencséden emberrel? . hogy Russell várja a földszinti szalonban. hogy nem szeretem! . Jareddel ritkán találkozott. de aztán kiverte a fejéből a kérdést. Mégis magyarázatot követelt. amit reggel szállítottak le a Beacon utcába. hogy lebeszéljen a házasságról. A lány éppen az elkészült menyasszonyi ruhát próbálta. de reméltem. látva a kisasszony arcát. Az anyám volt a dadája. az esküvői ruha hátát kapcsolgatva. amely biztosította lányának a függetlenséget. . amivel Corinne maradék gyanakvását is eloszlatta. FEJEZET A házassági értesítőket postázták. . és még kevesebbet beszélgettek. maga nagyon könnyedén bánik a férfiak érzelmeivel .Csak rosszabb lett volna.Nem.De ő szerette magát. . hogy Corinne feleségül menjen Jaredhez. Szétküldték a meghívókat. vasárnapra tűzték ki. segíts átöltözni. . Samuel nem tudott az okmányról. Most aztán egykettőre lehervadt a jókedve. hogy csak akkor kerül rá sor. Russell nem próbálkozhatna azzal. A lány néha eltűnődött. mint a tulajdon magzatom. Megérdemel annyit. . .Na. Már tudta.Russell tudta. ha már Mrs. . mert a ruha gyönyörűre sikeredett. Egyeden dolog történt az esküvő előtti lázas héten. 79 .A magáén. Florence? .

- Jaj, hagyd már abba! - vihogott Corinne. - Nem vagy olyan öreg, hogy az anyám lehetnél. - De közel járok hozzá. És azon a napon, amikor majd nem beszélhetek magával őszintén, itt lesz az ideje, hogy elmenjek. - Ne butáskodj! - Hallgatnia kellene valakire, Cori. És ki más mondaná meg, ha helytelen dolgot művel? Én sosem kedveltem Russell Draytont, de maga kihasználta őt. Ez borzasztó. Most Mr. Burköt használja ki, hogy megkapja, amit akar. Pedig őt sem szereti jobban, mint Draytont. - Jared tisztában van ezzel. Érdekházasságot kötünk. - Kizárólag a maga érdekében. Egek ura, Cori! Hogy ne is háljanak egy szobában! Hát mi boldogsága származik annak az embernek ebből a házasságból? - Tartozik nekem! - csattant föl Corinne, egészen elfelejtve, hogy Florence nem tud Jared komiszságáról. - Tartozik magának? Mivel tartozik? Mit titkol előlem, Corinne Barrows? - kérdezte Florence szigorúan. - Semmit! - A lány idegesen felkacagott. - Tényleg semmit. Nem mesélhette el Florence-nek a történetet. Túlságosan szégyellte a szerepet, amelyet játszott benne. Ami még rosszabb, senki sem értené meg, miért hajlandó feleségül menni egy olyan emberhez, aki erőszakot tett rajta. Nem, ezt képtelen megmagyarázni. Russell csapnivaló kedvében volt, és cseppet sem tett jót neki, hogy ráadásul még meg is váratták. Amikor a lány belépett a szalonba, majdnem ordított. - Már azt hittem, félsz a szemembe nézni! Corinne elengedte a füle mellett a vádat. - Felépült a nagyapád, Russell? - kérdezte szelíden. - Meghalt! - Sajnálom. - Képzelem-válaszolta Russell metsző hangon. - Mint amennyire azt sajnálod, hogy nem tájékoztattál, amikor elhagytál másért, abban a pillanatban, hogy hátat fordítottam! - Ne légy ilyen keserű, Russell. Tudod, hogy apám úgysem egyezett volna bele a házasságunkba. - Azt ígérted, hogy rábeszéled! - hánytorgatta fel Russell. Kék szeme elsötétült a haragtól. - Megpróbáltam, de nem akart engedni. - Tudod, hogy vártam volna addig, amikor már nincs szükséged engedélyre! - mondta Russell, most már kevésbé érdesen.

80

- Te pedig tudod, hogy nem akartam addig várni! - mondta Corinne növekvő ingerültséggel. - Legyen már eszed, Russell! Sosem állítottam, hogy szerelmes vagyok beléd. Egyértelműen leszögeztem az ellenkezőjét. Kezdettől fogva becsületesen viselkedtem. Egyszerűen nem úgy alakult a helyzet, ahogy vártuk. - Szereted Bürköt? - Nem. Ugyanolyan egyezséget kötöttem vele, mint veled. Az az egyeden különbség, hogy apám most igent mondott. És ha ez vigasztal, Russell, Jared és én csak névleg leszünk házasok. Russell felvonta a szemöldökét. - A mi esetünkben ez nem volt feltétel. - Nem, nem volt. - Miért tartaná magát egy Burk-féle ember ilyen nevetséges feltételekhez? - Szerintem nem nevetségesek! - ütötte el Corinne méltatlankodással a kérdést - Mi haszna ebből Burknek? - Lesz egy felesége a látszat kedvéért - hazudta Corinne. - Neki erre van szüksége. - Ennyi az egész? - Ennyi. - Szóval ugyanúgy használ téged, ahogy te őt! - húzta el a száját Russell. - Cicázhat a hölgyekkel, de nem kell aggódnia, hogy ráveszik a nősülésre, hiszen már van törvényes felesége. Milyen kényelmes! Ezt a csirkefogót! - Nyilván ilyesmi járhatott a fejében - jegyezte meg a lány kissé bosszúsan. Nem érdekelték Jared tervei. - Akkor tehát az esküvőd után is találkozni fogsz velem? - Nem tudom, Russell - vonta össze a szemöldökét Corinne. Russell odasietett a lányhoz, és megragadta a vállát. - Ne taszíts el végképp, Corinne! - Ha még mindig abban reménykedsz, hogy beléd szeretek, ne tedd. Kétlem, Russell, hogy valaha is elveszíteném a szívemet. Ez azt jelentené, hogy feltétlenül meg kellene bíznom valakiben. Jobban szeretek magamra támaszkodni. Magamban megbízhatom. - Nem adhatom fel a reményt, Corinne, most még nem! Magához húzta a lányt, és a száját kereste. - Ezt ne várd tőlem! Corinne utálta a rimánkodó hangot, a sebzett pillantást. Ilyenek a gyenge emberek, akik nem tudnak elegánsan veszíteni. - Azt hiszem, barátok maradhatunk - vélte. - De az esküvőmig tényleg nem találkozhatunk többé. - Jól van, Corinne. Ahogy parancsolod! - helyeselt készségesen a férfi.

81

Milyen jellemző Russellre, hogy minden kívánságát teljesíti! Igazán kár, hogy az apja elutasította! Russellt legalább kedveli, amit Jared Burkről nem mondhat el.

82

13. FEJEZET Október tizedikén hajnalban eleredt az eső, és délutánra viharrá erősödött. Corinne szerencsétlenül bámulta szobája ablakából a lucskos utcát. Patakokban futott a víz a csatornában, még a parkot is elárasztotta az utca túloldalán. Corinne hátranézett Florence-re, és gyászos képpel megkérdezte: - Nem jelent az rosszat, ha az ember esküvője napján esik? Florence, aki a kisasszony gyöngyös hajtűit keresgélte az öltözőasztalon, megfordult, és helytelenítően csettintett. - Nem, ez csak buta babona. Különben is úgy hallom, már csendesedik. Négy órára még a nap is kisüthet Corinne ismét a bús parkot nézte. - Nem fog - sóhajtotta, majd elfordult az ablaktól. Tönkremegy a hajam, amíg beszállok a hintóba! A ruhámról nem is beszélve! - Talán korábban kellene mennünk a templomba, és ott kellene felöltöznie - javasolta Florence. - Igen, talán-helyeselt Corinne, akinek már másutt járt az esze. Ébredés óta kételyek marcangolták. Hirtelen tágra nyílt, rémült szemekkel fordult a komornájához. - Ó, Florence, mibe másztam bele! - Ne nézzen rám úgy, mintha én tudnám a választ - mondta Florence zordan. - Korábban kellett volna gondolkoznia, lányom. - Nem is ismerem azt a férfit, akihez hozzámegyek! - folytatta Corinne. - Istenem, még azt sem tudom, hová valósi! - Fontos ez? - Azt sem tudom, hol fogunk lakni! A szállodájában csak nem maradhatunk! - Burk biztos kitalált valamit - próbálta megnyugtatni Florence. - Jobb, ha nem! Abba nekem is bele kell egyeznem! - pattogott Corinne gyerekesen. - És ha azt képzeli, hogy itt hagyom Bostont, és elmegyek abba az akármicsodába, ahol ő él, akkor... - Nem tudom, miért nem beszélte meg vele. Hát mire számított? - Eddig nem is jutott eszembe! - vallotta be Corinne. Annyira pánikba esett, hogy elsírta magát. - Ó, Florence, én nem megyek feleségül hozzá! Nem bírok! - Abból pedig akkora botrány lesz, hogy egész Boston azon csámcsog majd. Corinne Barrows nem jelenik meg a templomban! - De... - Semmi de! - torkollta le Florence, de a hangja szelíd volt. Cori, maga csak ideges. Megesik ez minden menyasszonnyal. Ilyen házasságot akart. Ezenkívül ördögien jóképű férje lesz! 83

- Az ördög, az stimmel! - C-c-c! Én úgy látom, Jared Burk kezes bárány. Egyszerűen elragadó! - Én láttam a másik oldalát is, Florence. Mintha két ellentétes személyiség lakna benne. - Miről beszél? - Semmiről! - vágta rá Corinne. - Nyilván az idegeim. Talán az éjszaka miatt izgulok, meg azért, mi történik majd a fogadás után. - Ó, nem lesz abban hiba! - kuncogott Florence. - Tudja azt maga, mi fog történni. Én meséltem el, mert szegény édesanyja már nem volt velünk, hogy megtegye. Nem mintha beszélt volna ilyesmiről, az ő neveltetésével. Istenkém, maga egyáltalán nem hasonlít a mamájára! - Nagyon kevés emlékem van anyámról - mondta Corinne. Lassan kezdett csillapodni az idegessége. - Csak arra emlékeszem, hogy apával sose jöttek ki igazán. - Az ő házasságuk is érdekházasság volt, amilyen a magáé is lesz. - Tudom-mondta Corinne, és az órára sandított - Ha a templomban akarok felöltözni, indulnunk kell. Szólok apának, te addig készítsd össze a holmimat. És ne feledkezz meg nagyanyám gyöngysoráról! Nagyon jól fog állni a rengeteg fehér csipkéhez. - Tudom, tudom - mosolygott Florence. - Jobban érzi már magát? - Igen. Nem tudom, mi ütött belém az előbb, de most már jól vagyok. Essünk túl ezen az esküvőn. Az utca végén, alig néhány háznyira a templomtól régimódi konflis álldogált, amely elé két tüzes kancát fogtak. A konflis üres volt, és háttal állt a templomnak, de a vastag köpenybe burkolózott kocsis mindig megfordult a bakon, valahányszor meghallotta, hogy fogat fordul be a templomhoz. Gyakran dörgött az ég, és villám hasított át a sötét, felhős mennybolton. Esett, mintha dézsából öntenek, a kocsis mégsem keresett menedéket a konflis száraz belsejében. Várakozott. Egy bizonyos fogatra várt, és arra az illetőre, aki abból a fogatból száll ki. Vadonatúj puskát szorongatott, jól elrejtve a köpeny alá. Jared cudar kedvében volt, amikor a templomhoz hajtatott, de ezt eltitkolta a szemközt ülő násznagy, Willis Sherman előtt, aki egyébként az ügyvédje volt. Dougherty ajánlotta.

84

Ösztönei azt diktálták. a nyoszolyólány. furcsán . csak azután szállt ki a hintóból. De legalább nem tart sokáig. elválik az asszonytól. . alig néhány ujjnyira attól a helytől. Hamarosan a lyukat is megtalálta a hintón. hogy megvárakoztassák az oltárnál. hogy megnősült és elvált.sürgette Willis. 85 . Mindebből arra a következtetésre jutott. Most az a dolga.De furcsán dörög . mennyire gyűlöli az öreget. hogy a vőfélyek esernyőt hozzanak neki. Ott legalább senki nem szerez tudomást arról. ahol állt. Nincsenek ellenségei Bostonban. hogy akár meg is ölhették volna.Mi az ördögnek veszi ő feleségül Barrows lányát?! Valahányszor ránéz. és nemcsak attól. . miközben követte Jaredet a templomhoz. Bár túl lenne már rajta! Bárcsak hazamehetne! A fogat megállt.csupa színpompásan.Ebben a felhőszakadásban mit sem ér az esernyő. Egy ámokfutó őrült műve lehetett . Mihelyt Corinne részvényeinek felhasználásával tönkreteszi a gyárat. Jared bólintott. Megdöbbent. Korábban vérmes reményeket fűzött Jaredhez. és szóba sem akart állni Corinne-nal.Jöjjön. akit Sámuel és Corinne Barrows követett. Jared megvárta. Néhány perccel később feltűnt Lauren. Az egésznek semmi értelme. . mialatt a kontinensen tartózkodott. fekete bársonyhajtókás fehér kabátjában. mintha puskát sütöttek volna el. Nem mondott többet. mire Jared felfogta. gondolta sötéten. gazdagon öltözött ember -. Pedig vőlegénye roppant szemrevaló volt elegáns fekete pantallójában. Hirtelen akkorát dörgött. De mikor lesz az? És megéri ezért egyáltalán megnősülni? Mennyi időt fektetett már ebbe az ügybe! Öt hónapja jött el hazulról. Lassan közeledtek az oltárhoz. Corinne akaratlanul is büszke volt rá egy kicsit Lauren örült és irigykedett. ahol Jared olyan leplezetlen türelmetlenséggel toporgott. hogy a golyót nem neki szánták. Másodpercekig tartott. hogy minden jót kívánjanak neki.visszhangozta Jared. miért akarnák lelőni. Russell sem jött el. mielőtt bőrig ázunk! . és arra. Szép kis nap az esküvőre. hogy valóban lőttek. De azért éppen elegen jelen voltak népes baráti körükből . Nem törődött többé a lövéssel. Még látta az elrobogó konflist.jegyezte meg Willis Sherman. hogy Corinne még idegesebb lett tőle. az apjára kell gondolnia. hogy vegye űzőbe a menekülő konflist Corinne azonban nem tűrné el.Igen. és felsietett a templom lépcsőjén. Nem tudta elképzelni. hogy megnősüljön. Cynthia nem volt hajlandó eljönni az esküvőre.

A fotográfus elé ülve nyugalmat erőltetett magára. mint Corinne Barrows. Amikor a férfi rámosolygott. 86 . milyen mérhetetlenül magányos. hogy menyasszonya tenyere hideg és ragacsos. Nem sejtette. Tulajdonképpen azt íratta alá vele. sötétarany hajába gyöngyöket tűztek. Corinne pedig alig hallotta. és hamarosan beleveszett a gratulálok tengerébe. A férfi még sosem látott bűbájosabb jelenséget. földig omló csipkefátylával. Most már nem futhat el. hogy bele sem nézett. de ez nem segített Corinne-on. A férfiak kézről kézre adták a hagyományos menyasszonycsókra. fehér csipkeruhájában. A várakozó hintóhoz rohantak. Tudni fogja. hogy Jared betartja az ígéretét Nem lesz itt semmi baj. Kerülte Jared tekintetét. ha váltottak. Bénultan tűrte. azután pedig a Beacon utcai fogadásra viszi őket. Beléhasított. Jared pedig megígérte. ösztövér. a mélyvörös és narancsszín krizantémok nagyszerűen kiemelték szép haját Jared felriadt álmodozásából. Corinne a hintóban ülve egyfolytában azt hajtogatta: vége. amely a fotográfus műtermébe. . hogy egy ilyen szívtelen teremtés. Biztosan érzi. mielőtt ráborították volna a fátylat. szíve úgy zakatolt. ennyire emlékeztet egy angyalra! Magasra tornyozott. Mindennek vége. Csokrát Új-Anglia őszi virágaiból kötötték.Ez állítólag boldog esemény! Corinne a vendégek kedvéért mosolyt kényszerített az ajkára. Micsoda fintora a sorsnak. amikor kimondta az igent. hogy Corinne halálosan retteg. Félelem szorongatta.súgta a férfi. és valószínűleg az is marad.Apja megnyugtatóan megszorította a karját. . Észre sem vette. ahogy Jared felemelte a fátylát. amely szavatolja. Már Jareden sem látszott a türelmetlenség. hogy még a zenén és az eső hangján át is hallotta. de Jared szinte nem is figyelt rá. Burk! . miközben karon fogta. Corinne pipacspirosra gyúlt a fátyla alatt. Eddig összesen egy tucat szót. hogy végigvezesse a padsorok között . Itt a házasságlevele. ezt is úgy írta alá. A férfi aláírta a papírt. Jared pedig állja a szavát. Mrs. hogy nem avatkozik a dolgaiba. mekkora csodálatot ébresztett Jaredben. mit mond. Jared kézen fogta. és szájával megérintette felesége hideg ajkát. mint ez a lány.Mosolyogjon. a tenyere izzadt. Már csak az éjszakán kell túlesnie. hogy kutyába sem veszi majd a feleségét. Ettől kezdve Corinne kizárólag magára számíthat. hogy beleegyezik. A fehér palástos. vége. Mától az apjának csekély beleszólása lesz az életébe.Ezennel férjnek és feleségnek nyilvánítalak benneteket Corinne levegő után kapott. öreg lelkész belefogott a hagyományos esketési szövegbe. és ők távoztak. És otthon van az okmány. Később Jared kicsempészte a tömegből és a templomból. A felvételek egykettőre elkészültek.

mondta Jared gúnyosan.. hogy a férfi átlát rajta. . A bostoni elit bármikor hagyta magát elcsábítani egy esküvői fogadásra. de ne próbálkozzon! Ez az éjszaka az enyém.Hát nem maradunk itt éjszakára? . . Burk rendelkezett így. hogy Corinne-t kirázta a hideg. hogy mindketten élvezzük. Dühítette.Barrowsék házában már javában tartott a fogadás. menjen fel és öltözzön át! .Mr. ha kell figyelmeztette a férfi.parancsolta.Corinne gyilkos pillantást vetett Jaredre.Maga élvezhet.És ha nem lesz lent húsz percen belül. és olyan ördögien mosolygott. és a legdrágább pezsgőt.Corinne..Tudom.Most készítettem ki.Menjen már. . .Ha vette volna a fáradságot. jobb lesz sietni. Florence már várta.Rövid nászutunkat a szállodámban töltjük. . Vidám összejövetel volt. hogy ha sokáig késlekedem. majd felrohant a lépcsőn. akkor. A férfi durván megmarkolta a könyökét.Kinek az utasítására? .A többi szükséges holmit már elküldettem a szállodába. de végül Jared sarokba szorította a lépcsőnél. Corinne.Még nem akarok menni. Jared! . . .dühöngött Corinne.Duzzogni próbált.Én sem! . . Arra azonban nem számított. miben mesterkedik. hogy ilyen hamar feljön.Te tudtál erről? . és azzal fenyegetett. Corinne-nak ki sem került a kezéből a pohár. Borvörös ruha és hozzá illő köpeny hevert az ágyon. Sűrűn hangzottak fel a tósztok.Az apja házában? Aligha .Még ne. Samuel Barrows külföldi finomságokat hozatott. Cori! Nem gondolhatta komolyan. Volt olyan arcátlan. de én biztos nem fogok! sziszegte a lány. és eltökélt szándékom. magam hurcolom föl az emeletre. hogy a saját házában tölti a nászéjszakáját . akkor most nem kellene csodálkoznia. .pirongatta Florence. amikor megérkeztek.mondta Jared. Jared! Korán van még. . hogy Jared korán akar távozni. . A lány még nem csípett be eléggé. hogy megbeszélje a dolgokat a férjével. . . ha a tudtom nélkül rendelkeznek a dolgaimról! .Jól van! .Nem szeretem. amennyit akar. . . . de nem sikerült .Corinne. 87 . Ismét elárasztották őket jókívánságokkal. A nő vonakodott. feljön és kirángat innen. Nem gondoltam.A férjemmel? Ha már szóba került.Én ebben nem lennék olyan biztos . .

Az ég szerelmére! . amely a városra nézett.. Nem haragszom magára. a félelemtől. hogy Corinne már-már megbízott benne.Nagyon helyes. már megígértem. Jared gyengéden átölelte.mondta szégyellősen.Ez az éjszaka nem olyan lesz. A lakosztály tágas és fényűző volt.Ne alakoskodjunk. a vonakodás nem szerepelt az egyezségünkben szólt meglepően lágy hangon.Tudom. . . és szelíden megcsókolta. mielőtt megszólalt volna: . és ígérem.Türelmeden.bólintott mosolyogva a palack felé.Corinne. A lány észrevette. Jared! A férfi megragadta a vállát. úgyhogy semmi oka a félelemre. Corinne! . amíg átöltözik. 88 . ami jár neki! Halálos csendben kocsiztak el a szállodáig.Kérem. Corinne gyanakodva sandított az ajtóra. de a szédülés gyorsan elmúlt a haragtól. Jared pedig ezt az egyet kérte viszonzásul. mi? . . a megpróbáltatás egyeden percének sem lesz tudatában. hogy ostobán viselkedik. és igen. Rengeteg dolgot követelt a férfitól.Egymásra még nem is ittunk . mialatt Jared lesegítette a köpenyét. milyen érzések ébredtek benne korábban a férfi csókjaitól. mint a múltkori. Talán mégiscsak lesz valami öröme az éjszakában. és belebámult a sötétzöld szempárba. .Miért húzódozik tőlem ezen az egy éjszakán? Nem bántom többé. . felemelte a lány állát. lesütött szemmel. de Jared ezt is meghiúsította. . Corinne tudta.Felemelte a lány arcát.szólt gyönge hangon.Ez az ő éjszakája lesz . Corinne elfordult . nem jövök ki a béketűrésből. és belépett a hálószobába.kuncogott Florence. és egy díványra dobta. . .Nem. egyszerűen csak. hogy az asztalon pezsgőspalack hűl egy vödörben. be kellett vallania.. és kényszerítette.Azt hiszem.Sajnálom . . Azt remélte. félek.förmedt rá a lány. és percekig tartotta a karjaiban. Corinne kicsit szédült a rengeteg pezsgőtől. hogy ismét ránézzen. de tőlem nem kell félnie.. .Mindjárt jövök . én töltök.Még egy pohártól nem fogok kiborulni! Jared odalépett. Kétszárnyú ajtó mögött rejtőzött a hálószoba. az egyik legkülönb a szállodában. Olyan szelíden beszélt. . . Eszébe jutott. .de ez az egyeden.Nem várhatnánk még egy kicsit? . Volt egy borvörös-arany nappali szobája és egy erkélye.

. Corinne átöltözött. . áttetsző selyem-ujja volt. fodros fehér ingéből kilátszottak mellkasa szőrzetének fekete csigái. attól ilyen barna. Hosszú. Corinne hirtelen elfordult. A tűz ropogni kezdett. . . .Nem lenne már itt az ideje. Jared megfordult. hogy melegebb legyen a szobában. A lány elcsodálkozott. aztán félretette.Lehet. majd emlékezetessé teszi ezt az éjszakát az asszony számára. Corinne bőröndje már nyitva állt az ágy lábánál.felelte az igazsághoz híven Jared. Honnan vette.Észrevette. hogy levesse az ingét. és fésülködni kezdett.mondta a férfi. a háta ugyanolyan mélyen kivágott.Mondja. . hogy a férfi háta megmerevedik. A férfi vállat vont. Lapos pillantást vetett a kandallóhoz lépő Jaredre. amit erre az éjszakára vásárolt. Feszélyezte Jared vetkőzése. 89 . hogy a férje a nyugati partról való? . Hát persze. de vitathatatlanul kacér ruhadarab volt. de azért elégítse ki a kíváncsiságomat. A sötét smaragdzöld selyemre finom citromzöld csipkét dolgoztak. elhallgatva a szigetcsoport nevét.mosolygott csábosán Corinne -. és hozzálátott. hogy nem . Elismerően mérte végig a lányt. .Még sosem hallottam róla. Az asszony kiemelte belőle a hálóinget és a pongyolát. . testhez simuló szabásával. mint az eleje. mély dekoltázsával nem buja. majd szedegetni kezdte a frizurájából a gyöngyös hajtűket Még el sem készült. Szóval meleg éghajlathoz szokott.Most pedig nincs több kérdés. fél kézben egyensúlyozva a két pezsgőspoharat Levetette a kabátját.hízelgett Corinne. amikor Jared benyitott. hogy válaszoljon a kérdésre? .Csak még egyetlenegy! . valami olyat nyújt neki.nyújtotta át Corinne-nak az egyik hosszú szárú poharat. . .Hogy hívják azt a szigetet? . de nem nézett hátra. Corinne beleszürcsölt a pezsgőbe. derékig kigombolt. amitől hitvese megbánja.Folytassa csak nyugodtan .Csak be akarok gyújtani. kioldotta nyakkendőjét. Jared? .Jared mosolyogva csukta be utána az ajtót Milyen könnyű befolyásolni Corinne-t.felelte Jared. . mint amihez szoktam.Egy csendes-óceáni szigeten nevelkedtem. ha veszi magának a fáradságot! No.Oahu .Tulajdonképpen hová valósi maga. Kivágásától a szegélyéig gyöngyház gombok tartották össze.Nem fontos . hogy külön hálószobát követelt.Nem is feltételeztem . és rámosolygott a feleségére. Ez a bostoni klíma hidegebb.

ez igen. ha csak ránézett isteni. . és gyengéden lefektette a nyoszolyára. kemény. amikor a férfi ujjai derékig kigombolták a köntösét. annyira nem volt jellemző Jaredre. és az lehullott a padlóra. és mohón viszonozta a csókot. Amikor Jared szája rátalált fülének érzékeny zónáira. .Még sosem látott férfit? . .hebegte. Jared megfordította.Vállalkozása van ott? . hogy építész. a lányt a gyönyörűségtől elöntötte a forróság. a karok és a mellkas acélos izmaitól. amikor megérezte bőrén Jared hímtagjának kemény nyomását. aztán átkarolta férje nyakát. Lángra gyúlt. Corinne hozzásimult.Mindent a maga idejében . és éhesen csókolni kezdte.És úgy tervezi.kérdezte Jared halkan.. Észrevette volna az álmélkodását? . .Igen. Jared? . Mérföldek ezrei választják majd el őket.Házakat építek. és megcsókolta. amikor. Összerázkódott.. 90 . De nem volt több ideje ezen gondolkozni. Földbirtokos vagy bányatulajdonos. Corinne először látta tetőtől talpig meztelenül..Nem. Nem tiltakozott.. hogy Jared szélesen vigyorog. de csak egyeden pillanatig tétovázott. Forró légáramlat csapott feléjük a kandalló felől. A lány ismét elcsodálkozott Nem nézte volna ki Jaredből. ez illene hozzá. mert ő ugyan nem költözik holmi jelentéktelen szigetre.De engem csak látott. Azután a széles ágyhoz vezette. ledobálta magáról a többi ruhadarabját Tehát külön életük lesz.Nem. gondolta Corinne.makacskodott a lány. .Mintha azt mondta volna. szürkéskék szemét a lány sötétzöld szemébe mélyesztve.. mert Jared mögé állt. és élvezte a vérpezsdítő érzést. és még nagyobb zavarba jött. Tűzpiros lett az arca. hogy csak egy kérdése van emlékeztette a férfi. . . amikor Jared elengedte. és rátapasztotta száját a lány selymes nyakára. az erőteljes kecsességtől. Megfogta Corinne kezét. de Corinne-t másfajta hő perzselte. vagy akár szerencsejátékos . De építész? Ez olyan érdektelennek tűnt. a hosszú lábaktól. és elakadt a lélegzete a szívós keménység láttán. nem akartam bámészkodni . hogy visszatér? . robusztus férjére! Hirtelen észrevette. és miközben Corinne elfordult. Még soha nem érzett ehhez fogható izgalmat Csalódott volt.Mivel foglalkozik Oahun? .sóhajtott Jared.Úgy tervezi.

miközben lágyan csókolta a lány arcát .Behunytam a szememet Jézus ereje. most! Ujjaival beletúrt a sűrű fekete fürtökbe. Corinne? A lány belenézett a félig csukott. amikor váratlanul édes mámor csapott át rajta. mennyire ártatlan! . Szilaj hévvel reagált minden döfésre. egyre mélyebbre. majd a szája is követte. aminek létezéséről addig sejtelme sem volt. aztán az ágyra dőlt. majd egyszer csak. . most nem akar az előző alkalomra gondolni. csak a mámor lett egyre részegítőbb.Most? . hogy erre soha többé nem kerül sor! Felemelte pilláit. Jared keresgélő vesszeje rátalált a kapura. .Nem! . hogy a férfi minden porcikáját felfedezi és kiélvezi. fátyolos. és ráfeküdt.Tudod. de még mindig nem ért oda. túlságosan is hamar. és Jared szemébe nézett. Corinne már készen várta.Ez mindig ilyen? . 91 . és becsusszant a résen. bekopogtatott. magához húzta a férfit.Ó.mondta.És te kívánsz engem? .És olyan gyönyörű. aki ugyanolyan döbbentnek látszott. kékesszürke szempárba. mennyire kívánlak. . Corinne kezdte. és tudta. . lüktető önkívületig. igen. elfelejtem a szégyenkezését. ráérősen mozgott. A pillantását a keze. olyan puha és érzéki! Tekintete a haj arany hullámairól lassan a nyúlánk testre vándorolt. mielőtt belehatolt volna. és a lány egész testében megremegett a csóktól. ez lendíti a csúcsra. Corinne eljutott a mennyei. és akkora szenvedéllyel csókolta. .vágott közbe Corinne. Maga a lány gyorsított az ütemen. hogy legszívesebben örökre így maradt volna. mint ő. és végül tövig Corinne-ban lüktetett. hiába tette a magáévá! Jared szelíden felnevetett.felelte szégyenkezés nélkül. Jared! . és ujjaival férje hajába túrt. hogy ez ilyen is lehet. Ez más. Florence sosem mondta. . Kolina. . miközben érezte. Amikor Jared széthúzta a nő térdeit. mert mindegyikről úgy érezte. Corinne mellé.Milyen ártatlan maga. Hogy rettegett ettől a csodálatos élménytől! Milyen bolond volt! Igaz. Korábban is így csinálta ezt Jared? Nem. Úristen. ez még mindig szűz. Kezdetben kíméletes volt. A férfi az ajkát kereste. Valamivel később visszalebegett a valóságba..Igen.kérdezte álmatagon az asszony. hogy Corinne kiélvezhessen minden új élményt. hiszen ő megígértette Jareddel. Olyan jól érezte magát.Igen.

Ó.Azt . Jared gyöngéden végigsimogatta a száját az ajkával. ugye? .Ó. Mit jelent? .Nálunk az volt. .Nem.Felséges volt. . hogy bókoljak? .Corinne befészkelte az arcát a férje nyakának hajlatába. hogy ragaszkodott a külön hálószobához.A te nevedet az én nyelvemen. hogy neki még soha nem esett ilyen jól. . Kolina. Azt remélte. Talán anélkül is tudja.kuncogott Corinne. . és megkíméli Corinne-t attól. Egyszerűen nem hitte el. Talán nem is kellene megemlítenie.Azon múlik.Ó! . és az asszony biztosra vette..szontyolodott el az asszony. de hát ezt nyilván te is tudod. és lemosolygott rá.Tökéletesen! Nem akarta bevallani. de egyik sem okozott ehhez fogható kielégülést Miért éppen ez az asszony gyújtja lángra minden csepp vérét annyira. hogy az felnyög.Azt akarod.válaszolta rekedten a férfi. . Még egyetlen asszony sem adta oda magát neki ilyen önfeledten. szerelmem .Nekem nagyon jó volt. Jared! . . és hallotta. persze volt része vad csatározásokban. 92 . . hogy Jared is ezt akarja. . lehetőleg minél többször.mosolygott Corinne. hogy a két társban egyforma-e a szenvedély.Kolina? Már az előbb is mondtad. A férfi mozogni kezdett benne. mekkora szamárság volt. hogy máris megkívánta megint? . hogy szóba kelljen hoznia. Jared ismét csókolni kezdte. Hát neked? Jared a két tenyerébe fogta a felesége arcát. becéző szó.

de a részvényeimmel igen.Egyelőre túlságosan felajzott vagyok az alváshoz. feltétlenül meg kell bíznia benned.Miért csinálsz ebből ekkora ügyet? Apám tudja. majd le. Egyformán kell szavaznunk. és pezsgőspoharat tartott a kezében.Nem is akarsz aludni ma éjjel? .14.Kimerítettelek? . Mellette üres volt az ágy. majd én gondoskodom róla. . Addig nézelődött. Corinne összevonta a szemöldökét.figyelmeztette Jared. . ránézett. . hogy szavazzak..Mikor lesz az igazgatótanács legközelebbi ülése? ..kérte.Csak nem akarsz. .Jared.Ébren vagy. mi a legjobb a cégnek.kérdezte Corinne. .Én nem! .ugratta az asszony. Az asszony megfordult. Egészen addig.Egyelőre igen.De most már van egy férjed. .A feleségem vagy.Már nem az apád rendelkezik a vagyonoddal. aki szintén képes megvédem az érdekeidet.De én most beszélni akarok veled. .Ilyen rövid idő alatt csak ennyire vagyok képes.Miért érdekelne? Apám úgysem engedné. Egyáltalán nem érdekel a cég? . Corinne. .hüledezett Jared. . hogy az apám átadja neked a részvényeimet. míg észre nem vette Jaredet a kandalló mellett.Hűts le .A pénzemmel nem. és leült a felesége mellé. Sosem jártam el az ülésekre.Miért nem? . Jared az ágyhoz sietett.Te vagy a főrészvényes. és hasra fordult. FEJEZET . Férje fekete háziköntöst vett magára. téged nem lehet jóllakatni! . . Corinne? Az asszony félálomban hasra fordult a takaró alatt.Akkor gyere vissza az ágyba. Corinne csibészesen somolygott. hogy másként érezz.De most már férjes asszony vagy . . . hogy meg tudom védeni a saját érdekeimet. . Jared. ahhoz.Nem tudom. . . 93 . a combjára. . míg úgy nem érzi. .Nem nősül az ember mindennap . .felelte Jared könnyedén.duzzogott Corinne. és hitetlenkedve megcsóválta a fejét .Uramisten.Azt meg mi a csudának akarod tudni? . Nem fogja rosszul felhasználni a szavazataimat. .Mert foglalkoztat a dolog.Jared keze Corinne hátára vándorolt. . és megcirógatta az asszony tomporát . fel sem emelve az arcát a párnából. . Jared keze megállt.

A hálószoba felé pillantott. miért jött Igaz.kacagott föl Corinne.Jared. ..felelte az asszony komolyan -. de az biztos. és nekifogott a levélnek.És ha mégis megpróbálnád? . hogy most már felelősséget tudsz vállalni a részvényeidért? . A tűz még nem aludt ki teljesen. Minden önuralmára szüksége volt ahhoz.Természetesen nem. hogy át akarod venni a gyárat. A hálószobába ment. Ami fáj a lánynak. Alig tudott uralkodni a hangján. hogy megsimogassa.Most meg hová mész? . Aludj. 94 . és nesztelenül az ágyhoz osont. de Barrows sem moshatja le magáról a szégyent Corinne az egyeden gyenge pontja. fáj az apjának is.Mi lenne.De hát így korlátlan hatalma van a gyár fölött! .. hogy a te ötleted volt .Meg kell írnom egy levelet. hallgatnia kellett volna a megérzéseire. sunyi fattyú! Miért titkolta el ezeket a tényeket? A nagy semmiért vette feleségül Corinne-t! Már az esküvő előtt kételyei voltak. hogy csendesen csukja be a hálószoba ajtaját Megállt. hogy nem akarok magamnak nyűgöt . Miért nyugtalankodsz? Csinos hasznod származik majd a befektetésedből. de még idejében megfékezte magát. de a legcsekélyebb szánalmat sem érezte a bent lévő asszony iránt Corinne szenvedi meg a legjobban. hogy apósa soha nem felejti el ezt a találkozást! Két órába telt. az eszeveszett harag úgy rázta. de visszafogta a kezét. és rögtön ismét előhozakodna azzal az agyrémmel. az ördög vigye el! Corinne majd kiheveri. Kifelé indult. Nem szabad megszánnia. hogy pezsgőspoharának szára eltört. hogy ne közölné Barrowszal. Szívós. Corinne. A céget nem fenyegeti csőd..Nem hinné el! . de nem megy haza anélkül. Pedig nem akarod. az arany haj selymes hullámait Már nyúlt volna. Jared tisztán látta az alvó Corinne alakját Arca ellágyult.Tudja. Tenyeréből patakzott a vér. mire megírta a levelet Samuel Barrowsnak. Jared Burkett haragja nem sújt le Barrowsra. és a poharat a szőnyegre ejtette. ha azt mondanád az apádnak. Hogy az örökkévalóságig rohadjon a pokolban az a gyanakvó. ahogy elnézte a vonások finom szépségét. Az asztalhoz ült. és egy újsághirdetést is megfogalmazott. Elvégre apám családja alapította.Ügy is kell. ahol nem csapott zajt. . . Útja kudarcba fulladt. Ismét elöntötte a düh. de dühe egy szemernyit sem csillapodott. az apám rájönne. amit a férje tenni fog. ugye? A férfi merev háttal felállt . Földhöz akarta vágni a poharat.

Miért nem figyelt fel rá. hogy lerázzák. mint a tej.Ráparancsolt magára. hogy megkértem a lánya kezét? .mondta Jared.Nem akarom. különös tekintettel egyre. Burk? . uram? . . nem jöttem volna ide a nászéjszakámon.Mielőtt kérdésekre fecsérelné az időt. azután sem fontos. mi történt. hogy nem akaródzik megkérdeznie. Jared nem engedte. Hajnali három körül járt az idő. Alszik.Ha nem lenne az. . és ez a helyzet a házasságkötése után is fennáll? Samuelt meghökkentette a kérdés. hogy van valami furcsa ebben a házasságban! .. és átsétált a sötét halion. Dúsgazdag lányt vett feleségül. Felöltözött. Jared látta rajta. . hanem Burkett! . Fél tucat hajógyárat építtethetett volna! . intézkedett. Barrows! . . .Hogy megkaparintsa a gyárat? . Háziköntöst és papucsot viselt. nyugati partra induló vonatra.Maga szerint! És úgy vélte.vágott közbe Jared hidegen. hogy Corinnenak semmi baja.Igenis.Akkor miért. magával együtt! 95 .Miért van annyira odáig ezért a hajógyárért? Miért akarja olyan megveszekedetten? . hogy itt vagyok. ha nem hallgatja el előlem ezeket a tényeket.Igen! És a nevem nem Burk. nem tudja. Ez az utolsó állomása. .mondta epésen Jared.kérdezte Samuel kétségbeesetten. csődbe akartam juttatni. mielőtt felszáll az első. . .Nem játszott szerepet az üzletünkben.Ezért vette feleségül. Azonnal felébresztem Mr. Azután elindult a Beacon utcába. .A dolgozószobájában várom .Nekem nem kell sem a lánya. sem a lánya pénze! Sosem kellett! .és nyugtalan. hogy ne nézzen a feleségére.. . hogy másnap reggeltől kezdve mindennap közöljék. majd elhagyta a szállodát.érdeklődött szárazon.Üljön le. Barrows! El akartam pusztítani. Alig tíz perc elteltével berontott a dolgozószobába Samuel Barrows. amikor befektettem az üzletébe. egy hónapon át. hogy maga rendelkezik Corinne hajógyári részvényeivel.Megkímélhette volna a gyermekét egy csomó fájdalomtól és megaláztatástól. Mi az ördögért nem közölte velem. Megállt a szerkesztőségnél. amikor a főkomornyik kinyitotta a Barrows-ház ajtaját. közlöm. gyorsan összecsomagolta a holmiját. Brock kihúzta magát.Újabb halaszthatatlan ügy. de teljesen éber volt .Most én teszek fel kérdéseket. leadta a hirdetését. és a fagyos hang kissé meg is riasztotta. szőke haja alvástól kócosan ágaskodott. . uram. Barrowst .Burkett? Miért használt álnevet? Nem értem.

és megölöm magát .Olvassa! Samuel döbbenten meredt a vejére..Miután feldúlta anyám világát. . milyen hatással van a látogatása az anyámra. Az apám kis híján belepusztult! Annyira szerette az anyámat! Az övé volt nyolc éven át. Annyira szerette magát. . mielőtt a pillantásával megkereste volna Jaredet. . hogy él! Csak arra vártam. sem az apám. mi történik Hawaiin a távozása után. Még soha nem fenyegették meg így. bár így alakult volna. mielőtt. Nem érdekeltük őt..kérdezte Jared gyilkos nyugalommal.. amíg maga a fejébe nem vette.vicsorgott Jared. . hogy őt vegye feleségül! . .Az ördög vigye el magát! Mit beszél itt összevissza?! Jared az asztalra dobta a levelet.Már az első alkalommal is alapos munkát végzett! . Jared.Nem vagyok a fia! Lehettem volna. én ismét meg akartam próbálni. .Szerettem az anyját. Azzal már nem törődött.válaszolta Jared keserű megvetéssel. Samuel percekig ült mereven..mondta halálos nyugalommal.Jared nem felelt Mindeddig azt hittem.Nem tudtam. . .. mert anyám akkor talán még ma is élne. és új otthona legyen. hogy jöjjön velem! . 96 . megint fel akarta dúlni az életét? . semmi sem tarthatta volna vissza attól. sem én.Úgy érti. Azután a hosszú levél az asztalra hullott. és bámult maga elé.Ezt sosem akartam.Olvassa el! Ha nekem kell elmondanom. szépen visszament a feleségéhez és a lányához. Gyorsan olvasni kezdett.Ez igaz? Ranelle meghalt? Ilyen régen? . hogy Corinne férjhez menjen.Sajnálom. és szinte azt kívánom.Ha szereti. hogy romba dönti az életünket! . hogy magának még mindig ő kell! . amit Samuel nem értett. rá akartam beszélni az anyját. igaz? Az anyám élete árán! .. igaz? Iszákos! Egyedül így felejthette el.Dehogy szerette .Maga nem ér. mielőtt.Azt mondtam: semmi! Tisztában vagyok a családi kötelezettségeivel. .. A fiatal férfit robbanásig feszítette az indulat Nagyon sok dolog lappangott itt.Hát persze hogy nem! . hogy nem bírta ki az életet maga nélkül! Iszákos lett! Olvasta a levélben. fiam. a maradék önuralmamat is elveszítem. Megszűntünk létezni a számára. a családi vállalkozás megmentésének felelősségével! Meg is mentette. .

Hát nincs magának lelkiismerete? . Ismét a hatalmába kerítette a harag. és meg is bánta. hogy anyám felrúgja a kialakult életét. csak reggel találtam meg a partra vetett testét! . Barrows. Engem és apámat hibáztatott.Nem! . de anyám ma is élne. és megszökik magával? .kérdezte Jared. . de úgy vélem. ha maga nincs! Remélem. És vele mi van? Corinne a felesége. miért jöttem.ö döntött így.suttogta Samuel hosszú hallgatás után. hogy nem ment magával? . Barrows. hogyan halt meg az anyám! Nem firtatta.Higgye el.. ahogy eltűnt a hullámok között. Hiába kerestem. maga mégis azt követelte. Jared! . .Maga pedig engem kárhoztat .Én azt hittem. Tönkre akartam tenni magát.Egy éjjel belegázolt az óceánba.Azt akartam.kezdte Samuel.. ha nem gázol bele az anyám életébe! Milyen jogon kereste meg annyi év után? Csakugyan arra számított. Jared. hogy becsületbeli ügyről volt szó. . tehát okosan tette.Még nem fogta fel? A lánya meg csak azt kapta. amikor megírta anyámnak. sosem tanult meg.És most mihez kezd? 97 . de Jared folytatta: . hogy sebet ejtsen rajtam.Kérem. Semmi sem történt volna.Igen. . amit akart. eleget szenvedtem már maga miatt..De nem volt az.Azt még nem is mondtam.kérdezte Jared kíméletlenül. mert kötelességének érezte.vágott a szavába Jared. . haláláig hurcolja ezt a keresztet! Akkor talán mégsem jöttem ide hiába! . Samuel nem felelt. és eldobta magától az életet.Hol volt a maga lelkiismerete.Tehát a lányomat használta fel. hogy hagyjon el minket! Maga ölte meg az anyámat! Nem a saját kezével.Magának van? . . Közelébe se ment a víznek. hogy lánya született. nem értem utol idejében. hogy tudja. hogy mellettünk maradjon.Bennem ugyan egy szikrányi becsület sincs . Boldogan megölném. de kudarcot vallottam. Láttam. Emlékeztetnem kell. . Barrows. szabad! . . . ő.Akármit mond. még a lábát se mártotta bele! .szólt Jared keserű nevetéssel. biztosan baleset volt! . nem enyhíti a maga iránt érzett gyűlöletemet! . mi? Csakhogy az anyám nem tudott úszni.Szeretné ezt hinni. . Talán nem akarja tudni? .Jared. hogy én.

Hátra sem nézett. Első és egyeden szerelme meghalt. bár valószínűleg úgysem számít. hogy Corinne-nak kell szenvednie azért.A lánya nem engedi majd.mondta gonosz mosollyal.Nem kívánok rosszat magának. Élvezettel citáltatnám bíróság elé. Miként viselje el a tudatot. Kár. Nem tudtam tönkretenni. ..Reggel majd fog. De legalább a családján sikerült rúgnom egyet az elutazásom előtt! . hogy elfelejtse ezt a találkozást. Úgyhogy várom a profitot. .Hazamegyek. Jared. hogy bírja ki ezt.Hogy érti ezt? . És ne higgye. Barrows. Samuel összetörten hallgatta a távolodó kocsirobogást. és lesz Bostonban ügyvédem. de a bánat volt közülük a legerősebb. . A gyára ismét biztonságban lesz. hogy a dolognak ezt a részét sajnálom. hogy ő a felelős érte? 98 .Corinne nem fog túlságosan örülni a reggelnek. Irgalmas Isten. Egyeden további szó nélkül kisietett a szobából.. Zűrzavaros érzelmek tomboltak benne. de keresni fogok magán. aki képviseli az érdekeimet. hogy bosszúból megsemmisítheti a szerződésünket. amikor ő még meg sem született Megmondhatja neki. mint ahogy maga sem. . amit maga akkor tett..

Még sosem látta az apját ilyen öregnek.érdeklődött Corinne.Itt az okirat! .Régóta várlak. de az sem segített. hogy korábban jössz.Apa! Samuel kábán felemelte a fejét. aki vak gyűlöletében eljött ide. és reszkető kezével a hajába túrt. hagyott-e üzenetet a férje.Mi ez az egész. Nem látod többé a férjedet. hogy lemenjen az előcsarnokba.Megnézted? Corinne elkomorodott. Az igazságot nem lehet italba fojtani. Corinne szíve összeszorult a látványtól. hogy apja bezárkózott a dolgozószobájába azóta.felelte Samuel. lehet. aki abban reménykedett.Rosszul vagy? . Corinne a nyúzott arc láttán felhördült. hogy nem! Majdnem sírt.Odanyújtotta a tarsolyát . hogy engem tönkretegyen.Részeg vagy? . Benyakaltam egy egész palackkal. és megkérdezze.Burkett?! Álnevet használt? . de délre már nyoma sem volt. Délben megérkezett Corinne. .15. apa? Ki az ördöghöz mentem én feleségül? . hogy Mr. a házasságotok mégis törvényes. 99 . Otthon megtudta. hogy a férjem-e egyáltalán Jared? . Burk késő éjjel meglátogatta.Akkor hát tudod. hogy egyedül ébredtem.Csak fáradt vagyok. Így jött rá. amikor meglátta a nevet a magáé mellett. . már ha a férjed egyáltalán. de még mennyire. leszámítva egy-két pocsolyát. hogy nem is törvényes a házasság! . .sóhajtotta Samuel. inkább értetlenül. FEJEZET Hétfőn reggel még tombolt a vihar. Elakadt a lélegzete. Mi történik itt? Apja összetörten kuporgott az íróasztalánál. minden magyarázat nélkül kijelentkezett a szállodából. majd fürgén előkapta az okmányt. Egész délelőtt Jared üres lakosztályában ücsörgött. . élvezte az októberhez képest barátságos időjárást. Corinne. A férjed igazi neve Jared Burkett. apa? . hogy Jared éjnek évadján. . Hol van Jared.Elment. Jézusom.Úgy tűnik. Cori . A Back Bay negyedbeli Beacon utcában azonban korántsem volt ennyire rózsás a hangulat. hogy Burk áll a házasságlevélen. Egyedül. .Egy fiatalemberhez. .Nem . kudarcot vallott. mint dühösen. Üres italos palack állt mellette. fejét keresztbe font karjaira hajtva.Miféle igazságot? Hogy érted azt. Kéklett a derült ég. . Azt hitte. . egész Boston ragyogott.Bár az lennék. Arra számítottam. de sajnos nem vagyok. pedig dehogy! Uramisten. Csak órákig tartó várakozás után szánta rá magát.

. jöjjön vissza hozzám. annál merevebb lett az arca. .. Anyád és én sosem jöttünk ki túl jól. és inkább anyádat vettem feleségül. . Ranelle Hawaiira menekült.szólt Corinne szomorúan. hogy okosan döntött. Istenem. bárcsak ne éreztem volna úgy. Évek teltek el. . mire kinyomoztam. Álmomban sem fordult meg a fejemben. amikor meg kell keresnem Ranelle-t. és a családom nyaggatott. Sosem volt erős. hogy könyörögve kérjem. miután én elutaztam Hawaiiról. Megírtam. .Jared? Samuel bólintott. mert meg kell menteni a gyárat. .Elváltál volna anyától? . és akiről te is azt hitted.Hogy érti ezt? . és nem voltak gyerekeink. Én Ranelle-hez tartoztam.Ha nem születtem volna meg. Zöld szeme tágra nyílt..Mi történt? Mit művelt veled az éjszaka. és én is az övé. Mielőtt üzenhetett volna. ha tudtam volna.Semmit. Az az átkozott hajógyár azonban a tönk szélére jutott. mennyire kívánom még mindig! Képtelen volt együtt élni ezzel a tudattal. aki imád. amitől tizenkilenc éven át megkímélt a sors.hökkent meg Corinne. Corinne olvasni kezdett.Az én gyönyörű Ranelle-em önként dobta el az életét. akiéit a gyerek rajong? Képes lennél cserbenhagyni azt a fiút? Képes lennél megtörni egy férfi szívét. Nem lett volna szabad elárulnom neki. mielőtt megkérhettem volna. Minél tovább olvasott. megírtam. hová lett. és neki is lehet gyereke. . hogy gazdagon nősüljek. de megbánta a döntését.Szeretted? .Te el tudnád szakítani a hétéves fiadat az apjától. te ölted meg az anyját! .Ő volt az első szerelmem. Úgy éreztem. mert megajándékozott egy kislánnyal. azt leszámítva. amikor itt járt? . szereted? Ranelle képtelen volt rá. hogy ő is férjhez mehet.Amikor megtudtam.jegyezte meg Corinne. . Azután újabb csalódást okoztam neki.Azt mondja. hogy összeházasodunk. hogy a feleségem mellett maradok. bár mindeddig nem tudtam róla.hebegte. még mindig könyörögtem. hogy elmondta az igazságot. .. Magától értetődő volt számunkra. 100 .Áttolta asztalán a gyűrött papírt .Tessék a magyarázat Jogod van tudni. hogy jöjjön velem. hogy ezt teszi vele az a hawaii látogatás! . hogy felelős vagyok a cégért! De így éreztem.kérdezte az asszony halkan. Ő döntött így . Ez pusztította el Ranelle-t. . hogy a férjed miért téged használt fel az én leterítésemre. elérkezett az idő.Igen. mi egymásnak születtünk.Én vagyok a hibás . Istenem. . hogy várjon rám.Mégsem követett téged. .

növekvő szorongással vette át az újságot. A vastag fekete betűk valósággal az arcába ugrottak: ELHAGYÁSI NYILATKOZAT JARED BURK EZÚTON KÖZLI MINDENKIVEL. Távozása előtt még lesújtott ránk.Hogy merészelte! . Jared a távozása előtt azt mondta. Szerintem valóban bántotta a dolog. senki sem fog mást gondolni. Nézd. . Te se gyötörd magad. édesem.Corinne. Nem tudhattad.. miért hibáztat téged Jared.. Később majd azzal magyarázzuk folytonos távollétét. Anyagilag nem tudott tönkretenni. végre teljesül a legforróbb vágyam. hogy üzleti úton van. . hiszen ez úgy hangzik. de azért megfizetett.sóhajtott Samuel -. és gondoskodott róla. amit akarok. . hogy téged kellett felhasználnia ellenem.Corinne .Corinne vállat vont. Még soha nem láttam senkit. 101 . és megváltoztatott bennünket. Ezt el kell viselni. akkor nem próbálom visszahozni a múltat. Cori. . Ha előbb ráébredek. és megpróbálkozni az elpusztításommal.mondta Samuel csendesen. de nincs igaza. Végül pedig ki fogom jelenteni.És hogy merészel ez az újság kinyomtatni ilyen otrombaságot! Beperelem őket! . . Corinne gyanakodva.Nem! Neked ehhez semmi közöd! Én voltam a bolond. Lánya elé tolta a reggeli lapot. Cori . mi fog történni. . Jared Burkett bosszút akart állni. CORINNE BARROWS. mintha én én.Ha ez vigasztal. hogy elválok tőle. Engem bűnösnek tart. Számunkra már késő volt.Az csak még kínosabb lenne rád nézve. BEACON UTCAI LAKOS NEM BIZONYULT MEGFELELŐ FELESÉGNEK. A tizedik oldal jobb alsó sarkában volt egy hirdetés. sajnálja.A baj már megtörtént. és cafatokra szaggatta az újságot. EZÉRT ELHAGYJA ŐT.Ezért megfizet! Istenem. Egy ideig titkolnunk kell a távozását. azt képzeltem.Ez hazugság! Én megfelelő voltam! . Corinne csak egy pillanatig érzett zsibbadtságot. hogy mindenki meg is tudja! . ha pedig azt képzeli. mert elhagyott. . képes volt idáig eljönni. aki ennyire tele lett volna gyűlölettel.És engem használt fel..Viszont megadta nekem. és megkapom életem egyeden szerelmét! De az idő eljárt fölöttünk. HOGY ÚJDONSÜLT HITVESE. akkor téved.Könnyek szöktek a szemébe. . hogy elment.süvítette tomboló haraggal. és sosem utazom el Hawaiira! Már értem. hogy téged bántson.Nem? Tény. . . Azután felpattant. . hogy meghalt. mintha őt már ez sem érdekelné.

mert én nem engedem el! Hidd el.Most hogy nézzek az emberek szemébe? Ki sem tehetem a lábamat a házból. . és feleségül akarja venni! De nem tudja.Úgy meredt az apjára.Sajnálta? .A válást!? Hogy még több botrány legyen a családban? . Amíg távol vagy. Minden csoda három napig tart.Nem! Nem válok! . elsüllyednék szégyenemben! . Remélem..Nem! Jared éppen ezt akarja! Inkább meghalok. megindíthatnám a válópert. miért nem hozza már a posta a válási papírokat. belebolondul a fejtörésbe! Remélem. Jared Burk így vagy úgy..Nem lesz így örökké. de megfizet ezért! 102 . ha elutaznál egy időre. Talán jobb lenne. beleszeret valakibe. Cori. . . mint aki ölni tudna. mint hogy teljesítsem az aljas ripők leghőbb vágyát! Csak hadd törje a fejét..tombolt az asszony. .De hát.

Bujkált az emberek elől. Sámuelnek tüstént elment az étvágya. Nem vitatkozott. .hangoztatta Corinne. Florence beleegyezett.közölte az asszony elszántan. Elsőként Florence figyelt fel a változásokra. vagy mondhatott bármit. .Jared a férjem. Továbbra is sürgette. Különben is. ami felrázza Corinne-t Imái hamarosan meghallgatásra találtak.Nem akarom. . Apját a lány szokatlan csendessége nyugtalanította a legjobban. apa . nem? . Attól a déltől fogva gondolni sem volt hajlandó a nászéjszakájára Megtiltotta magának.Akkor is megyek.mondta Corinne higgadtan. apa . hogy utazzon el.Úgy vélem. . 103 .közölte Corinne. és nem lehetett kiszedni belőle egy-egy lélektelen „jó reggelt”-nél vagy „jó éjszakát”-nál többet. és hallani sem akart a dologról. hogy a lánya ilyen sokáig nem tud szabadulni a szégyenétől.16.Azt nem engedem! . . hogy nem tarthatsz vissza.Miért nem? . szokatlanul tárgyilagos hangon. Sámuel nem számított arra. hogy az ellenszenves vonásokon kívül másra is emlékezzen Jaredből.A gyávák futnak el . Corinne-t semmi sem zökkentette ki fásultságából.Jared Burkett már bebizonyította. egy hónappal az esküvője után.Ó. Tehetett. Éppen ebédnél ültek.emlékeztette Sámuel komoran. milyen rettentő mély sebet ütöttek rajta. hogy történjen végre valami. . régi jókedve elhervadt. . de mintha a falnak beszélt volna. hogy utazzak el egy időre. az ég szerelmére! Kutyába sem vesz téged. milyen kíméletlen tud lenni . hogy az útjaitok még egyszer keresztezzék egymást. te javasoltad. hogy elkísér.mondta Corinne könnyedén. ezzel álcázta.De nem Hawaiira! .Tudod. . Ez nem Corinne! Lánya miatti aggodalmában még saját bánatáról is megfeledkezett. . FEJEZET Corinne dühe csak színjáték volt. és nem fogadott senkit. nem beszélgetett az asztalnál.Utazom Hawaiira. semmi nem érdekelte. Samuel félteni kezdte. és megcsóválta a fejét. Samuel imádkozott. nem volt hajlandó kilépni a házból.Ne légy csacsi . Cori! . Samuel hátradőlt székében. jót tesz majd nekem ez az utazás.Ne viselkedj oktalanul . de Samuel is aggódott a lányáért Corinne megsápadt.

Nem csinálok butaságot.Pedig nem ártana.Azt hiszed.Jaj. . . . mit gondolnak rólam. amit velem művelt ő hisz a bosszúban. Semmivel sem szolgáltam rá arra. hogy rendet tartson a háza táján. különben nem lennél ennyire elszánt. * Corinne újsütetű magabiztosságával felvértezve még azt is megengedte.. és tűri.Ne aggódj! . Jared barátai azt fogják gondolni. az apja még sohasem hallotta ilyennek a hangját. .Egy mukkot sem szólhat. hogy bolondot csinálj belőle? Azt képzeled. hogy ő már elfelejtett téged. apa! . .Nem tud . Egyébként nem félek tőle.kérdezte Samuel. nyugodj már meg. Nos.felelte Corinne magabiztosan. .Miféle botrány? .Úgysem győzhetsz! Burkett nem küzd becsületesen.válaszolta Corinne hidegen.Nyilván kifundáltál valamit.Még nincs vége . de Jaredet érdekelni fogja.Nem akarom gyűjteni a szeretőket. de engem sebzett meg.Jared rajtad akart bosszút állni.Corinne.Lókorbáccsal kellene eltángálni a gazembert! . . ilyen emberrel nem harcolhatsz! . kifundáltam valamit! Adok egy nyeletet Jared Burkettnek a saját medicinájából! Majd meglátjuk. Nem érdekel.Hogy mert téged hírbe hozni? . . hívővé tett engem is.Miért nem hagyod annyiban az egészet? Felejtsd el Jared Burkettet! Biztosra veszem.Corinne! . . .figyelmeztette Samuel. Gondoskodtam róla.Ami egy csélcsap feleséggel jár! . 104 . .mosolygott szélesen az asszony. mint ahogy ő engem! . hogy rosszféle vagyok.Te megpróbáltál figyelmeztetni-szólt nagylelkűen az asszony.Akkor mit akarsz? . nem fog megzabolázni? . .Én sem óhajtok becsületesen harcolni. Jared pedig nem eléggé férfias ahhoz. Fanatikus hívővé. miután Corinne elmagyarázott neki mindent.csitította Corinne. . Corinne felkacagott Rosszindulatú kacaj volt. mielőtt feleségül mentem volna hozzá. . hogy Russell aznap meglátogassa. Jared majd szépen megül egy helyben. . de olyan benyomást akarok kelteni.Igen. Ugyanúgy meg fogom alázni az összes barátja előtt. hogy tetszik neki a botrány a saját portáján! .háborgott Russell.

. Egyedül nem nézhetsz szembe Burkett-tel.Van még egy feltételem .mondta az asszony keményen. hogy szeretnéd az utolsó fülérig eltékozolni a pénzed.Ha ez az egyeden módja. . Russell ekkor mondott valami nagyon meglepőt. . . . jó! . mégis ragaszkodom hozzá.magyarázta az asszony.nevetett Russell. . de erről hallani sem akarok. Hála istennek.Nem! . .Vagy én fizetem az utadat. vagy lemondhatsz az utazásról.Meg kell engedned. Corinne. Te ajánlkoztál. .Tudom. .Jöhetsz. . Corinne . mert nem szeretne kölcsönkérni most. Russell.hazudta kevéssé meggyőzően.Nem fogok erőszakoskodni. ..Nem kéjutazásra indulok. hogy ragaszkodom hozzá! Nem leszek a lekötelezetted azért. Nagyon jól tudta. mert segítesz.mosolygott Corinne. hogy Corinne kötni fogja az ebet a karóhoz. mint egy kisgyereket! Tudok vigyázni magamra. és fogok is. Ezután nagy élvezettel kifejtette. Most pedig fuss csomagolni.Képtelenség! .Nem érdekes! . aki nem vette észre az ügyes trükköt. Soha nem akarok a lekötelezettje lenni senkinek. Nagyon hálás lennék. Az tönkreteszi az embert.Ilyen hamar? 105 . amikor annyi az adóssága.Add a szavad . ha melletted lehetnék. .közölte.Tisztában vagyok vele. . Corinne .sóhajtott Russell fáradtan. ha nem kezelnétek úgy. . Mégsem ártana. Holnapután indulunk. . mintha felfogadtalak volna kísérőmnek . . .Azt mondtam.Miért tennél ilyet? . .Jó. hogy egyelőre nem akarok szeretőt Komédia lesz az egész. . hogy beleegyezz.Apámnak is ugyanez a véleménye! .Ebben nem kételkedem. akkor hát legyen. Segíthetnék végrehajtani a tervedet.csattant föl Corinne.És ne feledd: nem én kértem. Corinne gyorsan gondolkozott. .folytatta Corinne megenyhülve.Hallgatnom kellett volna rád.Miről beszélsz? . de kísérőre lesz szükséged. .Veled megyek.bizonygatta Russell. mit tervez. . Olyan lesz.prüszkölt Corinne. hogy én álljam a költségeidet.Szavamat adom. Engem sem a szegényházból szalajtottak .Tudom.Helyes! .hüledezett az asszony. hogy gyere. . Határozott céllal utazom Hawaiira. Russell! De tudomásul kell venned.

106 .felelte Corinne. annál hamarabb nyerem vissza az önbecsülésemet..Minél előbb törlesztek Jared Burkettnek. .Nincs értelme halogatni .

milyen lehetett itt élni az aranyláz alatt. mit gondolnak az emberek. úgy követelt magának egyre nagyobb helyet Corinne gondolataiban. FEJEZET Samuel Barrows következetesen ellenezte lánya elhatározását Még a pályaudvaron is megpróbálta lebeszélni tervéről.felelte Samuel diplomatikusan. Örülök. amikor bármi megtörténhetett. hogy egyeden ismerős sem bukkan fel a pályaudvaron.mondta Samuel Russellnek.Azt teszem. hogy gyakran fog írni.Meg kellett volna engednem. Vigyázzanak Corinne-ra. hogy maga is megy. természetesen! . miért is nem engedtem! . Ez még nem izgatta volna az asszonyt. Egy elegáns játékbarlangban. ha sikerül rábeszélnem Corinne-t. hiába esküdözött.17. már nem érdekli majd. . hogy törleszt Jarednek. hogy ne rosszalkodjon. . rendezett Bostonra. Ezek után bármit el tud viselni. Hányan gazdagodtak meg? Hányan haltak bele a próbálkozásba? Az a kalandok kora volt. Russell és Florence egy hetet töltött San Franciscóban a hajóra várva.Amennyire csak lehetséges . 107 . nyüzsgő San Francisco szokatlan élmény volt még egy városi lánynak is. Mire visszatér. A nászéjszakáját követő rémes délelőtt óta először lépett ki hazulról. hogy kitörli az agyából. de a nászéjszaka emlékei mindig kísértették. bármit tett. és limit nélkül játszhatott Nyert ötezer dollárt. hogy nem tarthatja vissza. Nagyon élvezték a lármát és a színek kavalkádját Corinne azon tűnődött. Corinne örült. .Ez egyszerre szólt Russellnek és Florence-nek. . végre valóra váltotta régi álmát. Egészen kellemesre sikeredett az utazás a kontinensen át. A hatalmas.Hogyne. hogy váljon el Burkett-től. de már nem örült neki. sőt talán még le is főzi. Nyilván Jared tette tönkre az örömét Mindennek Jared az oka. Corinne. Meglesz az az elégtétele. hogy magához menjen feleségül . azonnal gyere haza! .Remélem. Huszonöt évvel korábban még gondot okozott volna. Annyit azért megígértetett vele. Bárhová ment. . bár tudta. uram. mintha mindig mellette lett volna a férje.Istenem.felelte kettejük nevében Russell. akkor is emlékezni fog erre. Ahogy közeledtek Hawaiihoz. és azóta egy hét alatt el lehetett jutni az egyik partról a másikra. cseppet sem emlékeztetett a higgadt. ahová kizárólag nagyon gazdag emberek jártak. Drayton. jó? . Nem tudta elfelejteni. apa. de 1869-ben elkészült az Union Pacific vasútvonal.És ha bajba kerülnél.

hogy Florence segítségével mégis felvánszorgott a kabinból a fedélzetre. ahelyett hogy a puszta falaknak siránkozom.Azt hallottam. Itt azonban balzsamos óceáni szellő fújdogált. Bostonban ilyenkor havazik. .Senkinek nem árt. buzgón legyezve magát egy csipkés zsebkendővel. Az is beletelik néhány hétbe.Hű. úgy legyengült. ha nyár lenne. Ágyban töltötte a három hetet a Csendes-óceánon.Kik azok a malihiník? . A trópusokon járunk! magyarázta Florence. akik jártak már itt.Nos. Corinne-t rögtön ágynak döntötte a tengeribetegség.Igazad van .kérdezte Florence. bizony! Sokat megtudtam ám Hawaiiról. de annyira szeretett volna már szilárd talajt érezni a talpa alatt. és illatos volt a levegő! . . amíg maga gyengélkedett. December tizenkettedikét írtak. Ezért is Jaredet hibáztatta. Olvashattam volna. és Jaredet átkozta minden szenvedéséért.Virágok. És a kapitány valóságos kincsesbányája volt az ismereteknek.Virágokból font nyaklánc. amíg visszanyeri az erejét.Mesélj még nekem! Florence nem sértődött meg a csipkelődéstől. csipetnyi büszkeséggel. és nem tél . hogy megtudjak egyet s mást Hawaiiról.felelte Florence. mire megszokjuk a hőséget. amíg ágyhoz voltam kötve. hogy alig bírt fölkelni. . . a malihiník rettentően szenvednek a nyári forróságtól. és farkasordító hideg van. Még szerencse. beletelik egy kis időbe. A látogatókat itt leivel fogadják. ragyogóan sütött a nap. . Náluk ez hagyomány. ha tud néhány dolgot arról a helyről. . te aztán alaposan tájékozódtál! . . . .Utánanéz a csomagoknak. . . hogy akkor már nem leszünk itt.Kevésbé tetszene.Maga is érzi? . Kellemes meglepetés fogadta.Mi az a lei? . Mire a hajó kikötött Honoluluban.Nekem tetszik. Ez nem Boston. Azt mondta. annál hamarabb magamhoz térek.Még mindig megteheti. Több utas is volt a hajón.ismerte be Corinne. ahová megy.Alighogy kifutottak a kikötőből. .oktatta Florence. 108 . és milyen kedves! .mosolygott Corinne. Hol van Russell? . . hogy férje meglakol. a rakparton vár bennünket.Hawaiin nevezik így az idegeneket . és megesküdött.Azt hiszem. fogattal. Lefogyott.Időt kellett volna szakítanom. minél előbb találok szállást. pocsékul érezte magát. drágám! Itt tizenkét hónapon át nyílik a virág.

Azt mondják. hiszen mással sem foglalkozott. Zenészek muzsikáltak.türelmetlenkedett. . és egy kosárkát telis-tele banánnal. mit tudom én! .Vidd innen! .Mi a baj. Mosolyogva megköszönte az ajándékot. A virágos ruhát viselő helybéliek barátságos aloha kiáltásokkal és virágfüzérrel köszöntöttek minden utast. Más bennszülöttek a sziget friss gyümölcseivel kínálták őket. Hozok magának egy kis gyümölcsöt azoktól az árusoktól. Kóstolja csak meg ezt az ananászt. amint leszállok a hajóról. . de amint a szagát megérezte. és tarka ruhás. Csak arra emlékezett. Corinne az ajkához emelte a sárga gyümölcsöt. .Nem! 109 .Én sem láttam még efféléket Itt teremnek. de csak arra tudott visszaemlékezni. hogy egyáltalán tud járni.Corinne! Biztos benne. Corinne két virágfüzért is kapott.Eh. és ismét felfordult a gyomra.. de sehogy sem akar elmúlni! . Keveset evett az utóbbi időben. .kapaszkodott komornája karjába.Vidd innen! .Le kell ülnöm. . . Csoda.Ne légy már nevetséges! Csak tudnék róla! . hogy felséges. Zöld szeme hatalmasra nyílt és elsötétült. hogy. . hogy egyáltalán nem lenne szabad! Ilyen sima úton nem szoktak tengeribetegséget kapni. hogy nem mostanában.Jöjjön! .Florence az árnyékba vezette. Florence! . hogy még az erőszak előtt volt. . Nemsokára visszatért. levélbe csomagolt jókora szelet ananászt hozott. . Corinne kikényszerített magából egy kuncogást.Most már nem lenne szabad émelyegnie. nyomban öklendezni kezdett. sötét szépségek járták a táncot az érkezők tiszteletére. egy ládához.. Sőt. hogy esetleg állapotos. a hajóorvos azt mondta.gyanakodott Corinne.Miféle gyümölcsök ezek? .Azt hittem. elmúlik a hányingerem.Sodortatták magukat a tömeggel a mólón.Arra. . .nyüszítette az asszony mészfehér arccal. kókuszdióval. mint Jared Burkkel.Hogy tudna. Cori? . Mikor volt az utolsó havibaja? Corinne nem felelt. hogy nem valami mástól van? kérdezte Florence habozva. guajavával.Itt várjon.Gondolkozzon! Corinne gondolkozott. . . de a virágok illatától váratlanul émelyegni kezdett.Mire célozgatsz? .

Nincs értelme tagadni. .Pedig nem tehet mást. Nem kellene inkább visszafordulni? Corinne grimaszolt.A maga dolga . mint hogy visszaszálljak a hajóra! Itt maradunk. . Már növekszik. és nem mondok le a tervemről! Csak elhalasztom egy időre.Nem tartom meg! . mert hamarosan meglátszik majd az állapota. de jobb lenne. hol fogja a világra hozni.Nekem nem kell ez a gyerek! Uramisten. Abba az ördögbe elég férfiasság szorult.szólt Florence hideg helytelenítéssel -. ha inkább eldöntenénk. hányféleképpen akarja tönkretenni az életemet? .. Cori. A bolond tervét nemigen valósíthatja meg. mint hogy kihordja. 110 .Inkább meghalok. .

amelyeket szerinted éreznem kellene. és már mindenfélét megtanultam a helyi egzotikus növényekről és virágokról. mihelyt elutazom innen. Nem kockáztathatta. De itt a hegyekben. Uramisten. de valójában nem volt kedve levelet írni. hogy Jared tudomást szerezzen a jelenlétéről és a gyerekről. nyílnak a nyári virágok. milyen szívtelenül hangzik! De ebben is Jared a hibás! Ő tanította meg gyűlölni. és elfintorodott. Drága apa! Semmi nem változott az utolsó levelem óta. pedig ő döntött úgy. ahonnan a nyüzsgő Honolulura lehetett látni. főleg esténként. hűvös szellő is fúj. márpedig őt el akarom felejteni. A tervemet pedig végrehajtom. Jaredre emlékeztetne. Corinne keserűen dühöngött a kényszerű bezártság miatt. mint Jaredet. pontosan annyira gyűlölöm. És nem. Még mindig ugyanabban a házban lakunk.18. Belőlem hiányoznak azok az anyai ösztönök. milyen izgalmas szórakozásaim vannak. Nem lettem túlságosan idomtalan. A szülés a jövő hónapban várható. Most nagyon szép itt. Ebből rájöhetsz. Magam tartom rendben. mint amilyenhez Új-Angliában szoktunk. milyen színpompás a kertem. hogy mennyire várom azokat a szellőket! Az orvosom szerint továbbra is kiváló egészségnek örvendek. Az állapotom miatt én még a többieknél is jobban megszenvedem. Florence lement a piacra. hogy nagyon sajnálta magát. El sem tudod képzelni. és ez a gyűlölet minden együttérzést kiégetett Corinne-ból. hogy ebben az állapotban senkinek sem mutogatja magát. az apja sohasem fog tudni a gyerekről! Legalább ennyi elégtételem legyen! Istenem. csak nyerjem vissza az alakomat. úgyhogy ez nem fog sokáig tartani. valahányszor a magzat rúgott egyet Jegyzetfüzet heveit az ölében. Gyűlölöm ezt a gyereket. Ami a legutóbbi leveledben feltett kérdést illeti: nem. azonkívül. Punchbowl dombjai között. Limonádét szürcsölt. Semmihez sem volt kedve. Az időjárás sokkal forróbb. 111 . Russell szórakozik valahol. Örökbe fogom adni a gyermeket. FEJEZET Corinne a tágas tornácon lustálkodott. nem gondoltam meg magam.

úgyhogy egyáltalán nem kell nyugtalankodnod. megbocsátod.Nézze már meg magát. Szerető lányod: Corinne Barrows Burkett Az apjának nem fog tetszeni ez a levél. Már talált is egy jó helyet az újszülöttnek. Cori! Hiszen megég a napon! Corinne letörölte földes kezével a homlokán gyöngyöző izzadságot. de Jared nem ismeri Florence-t. nyilván nem is gondol rá. Kérlek. Éli az életét. Florence összevonta a szemöldökét. . kiment kertészkedni. hogy el nem ájult! Most pedig jöjjön szépen. 112 . Igaz. apa. Florence és Russell eljárnak hazulról. egyedül és kizárólag. mint az én gyermekemre.Ilyen melegben húzódjon az árnyékba. hogy a hawaii emberek nagyon szeretik a gyerekeket. Ő Jaredé. egy kevésbé forgalmas partszakaszon. és meghozta Florence-t a friss hússal meg a zöldségekkel. hogy lemondok az unokádról. apa. Samuel hidegnek nevezte őt. hogy ragaszkodtam a tetemes összeghez! Nemsokára írok megint. Úgy egy órával később a fogat felkocogott a meredek lejtőn. és bevitte a házba. készítek magának egy hűvös fürdőt. Russell kinyomozta a kedvemért. Mellesleg a magammal hozott pénzt szépen eldugtam egy helyi bankban.Jared itt van a városban. Nehezen bírom ezt a tétlen várakozást. és mivel nem volt kihez szólnia. Nem könnyű nőnek lenni. Milyen csend van. Még a zord német szakácsnéjuk is szabadságolta magát délutánra. hol lakik és dolgozik. A gyereket meg se fogom nézni Okosabb. tehát nem kell izgulnod azért. Lezárta a levelet. Florence majd feladja. egyik levele sem tetszett. mert nem volt türelmem kivárni az örökségemet. de képtelen lennék megtartani. Russell pedig megnyugtatott. Az orvosom úgy tájékoztatott. Szeretlek. Ebbe a kutyaszorítóba is azért kerültem. de ne számíts részletes beszámolóra a szülésről. ha egyikünk sem tudja. Jared úgyszintén. Te aztán tudod. Szállodát épít Waikikin. Corinne nem találta a helyét. A sűrű zöld cserjéken hatalmas. papírszerű virágok sárgálltak és piroslottak. lányom! Kész csoda. hogy messziről elkerüli Jaredet. De erős.De ha nincs jobb dolgom! . Mindegyikből áradt a konok keserűség. . Corinne éppen a hibiszkuszcserjéket nyírta. érts meg. Talán hideg is. mit művelt velem Fogalma sincs arról. milyen. hogy itt vagyok Érkezésünk óta egyszer sem mutatkoztam nyilvános helyen. és remélem. Különben sem úgy gondolok rá. és hogy fiú-e vagy lány. amelyek sövényt alkottak az udvar körül. hogy nem vagyok türelmes fajta.

mert rosszul érzi magát a gyerek miatt? Hogy utálta! A fogantatás pillanata óta csak a baj van ezzel a kölyökkel! Olyan elgyötörtnek érezte magát. Elteszem ezeket a kosarakat. állapította meg dühösen. . Bizony.ütötte el a dolgot Corinne a szokásos mondattal. hogy Jared nincs itt. boldogan átvágnám a torkát! . hosszú. Cori. és magával hozta a ház előtti bokrokról a gardéniák részegítő aromáját. miért hagyom. Ez végetvetne a várakozásnak. . .Florence felsegítette Corinne-t a házhoz vezető néhány lépcsőfokon. mert ismét belehasított a hátába a metsző fájdalom. Akár holnap is meg szülhet. szakértő szemmel méricskélve Corinne nagy hasát a sátorszerű hawaii lebernyeg. és bement. . . hűvös fürdő jót fog tenni.Nem is tudom. Florence megcsóválta a fejét. hogy legszívesebben bebújt volna az ágyba. és ki se szállt volna belőle. Cori! . mi a helyzet. és engedek fürdővizet. de rögtön elakadt a lélegzete. és nem kell hallgatnia a maga lamentálását. A ház négy sarkán fiatal pálmafák nőttek. hogy így babusgass panaszkodott Corinne. de nem bírt. cserepes páfrányok és virágok sorjáztak a korláton és lógtak a gerendákról. Túl sokat hajladozott. hogy felhúzza a székből. gondolta mogorván. .Várjon itt. mint gondoljuk .Nono! Ketten kellettek ahhoz a babához. A homlokzati részen tornác húzódott végig. Corinne nehézkesen leereszkedett a tornác egyik nádszékébe. előbbre haladott a terhessége. . Szellő borzolta a tornác növényeit.De egy finom. aztán fáradtan elmosolyodott.jegyezte meg Florence. márpedig azt az emléket szívesebben megtartotta volna magának. ugye emlékszik? 113 . azt hinném.Tele a kád! Corinne ment volna. .Jöjjön. Corinne mélyen beszívta kedvenc illatát. ezért nem veszi ki a részét abból.Ha nem tudnám. az lehetséges.Ne légy csacsi! . a muumuu alatt.kukkantott ki az ajtón Florence. amelyhez akkor folyamodott.Ez most egy kellemetlen időszak. Kár.Segíts! Már felállni sem tudok! Florence kuncogva kézen fogta asszonyát. mégsem volt ínyére. Már megint fájt a hátam. Nyögve visszahuppant . ha valaki közeljárt az igazsághoz. és megpaskolta a hasát. A színek és illatok árjában úszó tornác kitűnő hely volt a lustálkodásra. . Maga akart feleségül menni hozzá. drágám. Most már kertészkedni sem lehet.Ha itt lenne. Magyarázkodnia kellene Florence-nek az első együttlétről. amit ő okozott. Több esze is lehetett volna.

a doktor figyelmeztette.csitította Florence. Végül is egy házban laknak. hogy az asszony a legrosszabb páciense.felelte Corinne.Csak elégtétel .Mrs. Folyton azt hajtogatta. idejében jön! Igazad volt. 114 .Florence. . Mások is átestek már ezen. .Bőven van még időnk. pedig Corinne tudta. Drayton! Kérem! Corinne kinyitotta a szemét. hogy csak arra használ. hogy még nincs itt az ideje.nyögte Corinne. mire Corinne elküldte a pokolba. és kétrét görnyedt a kíntól.Ne emlékeztess! Nem tudhattam. ha nem lesz vége ennek a gyötrelemnek. Beviszem a szobájába. aztán felhördült. Már eltelt tizennyolc óra. Jöjjön. ez is olyan szülés lesz . .motyogta Florence. de most fektess ágyba! Megöl ez a hátfájás! . iszonyú fájdalmat.Nem hagyhatsz itt! . nem akart mást.Mi az? . de Corinne elviselhetetlenül éber volt. és elfelejteni a testét facsaró. hogy az apámat bántsa! Nem kellett volna azt tennie. Biztosan rengeteget csuklott. Ha a szakácsné visszajön.kérdezte Florence. ha hagyná a csudába az egészet.Uramisten. parancsolgatott. . .Attól félek. jól van! . hogy belehal. amikor elmúlt a görcs. Jaredet átkozta. . Miért nem hagyja már békén a doktor! Az utóbbi órákban egyfolytában dirigált. csak nem jön idő előtt? .mondta Corinne konokul. ha annyira siettette a lakodalmat! .Nem! . . .Jól van. de az a rémes sírás nem hagyta nyugodni. Istenem. mint aludni.Ejnye. aztán megyek a doktorért. Mellesleg jobb lenne. nyaggatta. Cori. Most. hogy hallja a felesége átkait! . A bosszúból semmi jó nem származik. Az orvos megbotránkozott a szókincse hallatán. mert Corinne a látszat kedvéért Russell nevét hordta. mert a nő Jaredet mindenféle ocsmány néven nevezte.. hogy lazítson.Tudtam én már az esküvő előtt. elküldöm a doktorért. hogy titkol valamit! Nem csoda.sikította Corinne. hogy Bryson doktor hozzá beszél. Drayton! Nem nyitotta ki a szemét. kérlek! .Majd később megmagyarázom. Bárcsak itt lett volna. Tudta. Cori. . holott Corinne tisztában volt vele. jóval előrehaladottabb az állapotom. hogy nem szabad felizgatnia magát. Bryson doktor panaszkodott. .Mrs.Jaj. drágám. valahányszor elviselhetetlenné fokozódott a tolófájás.Micsoda? . hogy úgysem tudná megtenni. Mogyoróbarna szeme kerekre nyílt . hogy mit tegyen.Nem! . amit az elutazása előtt művelt! És egyáltalán nem kellett volna elhagynia egy gyerekkel! .Semmi. hogy túl volt rajta.

Nem hagyna békén? Aludni akarok! . hogy nem akarom látni! Már kifejtettem a véleményemet! . Mrs. amíg visszajön! .Még nem.Megkockáztatná. gyérülő hajú emberke volt.Tudja. nem? . Bryson doktor mosolygott.Fogja meg Florence! .mondta Corinne csökönyösen. és automatikusan a kicsi felé fordult. hogy lemoshassuk a kis fickóról a vért.Én igen! Bryson doktor sóhajtott. Előbb be kell fejeznünk.Bántotta? . Nem akart emléket. Mrs. .korholta a doktor. nehogy meglássa. Bryson doktor szívből kacagott.kérdezte az orvos indulatosan.Viselkedjen értelmesen! .Nem! .El kell vágnom a köldökzsinórt.szaladt ki a száján.nyugtatta az orvos. Corinne levegő után kapott. Corinne alig érzett fájdalmat. A gyerek egyfolytában sírt. . .Akkor vigye innen! . Nyomjon! .könyörgött az asszony.Majd ha meghozzák a vizet. .Szép. amikor elvágták a köldökzsinórt. . Mintha erősödött volna a bömbölése. . ezért viselte el a kimondhatatlan fájdalmakat. Drayton.Maga a legborzalmasabb természetű fiatalasszony. Negyvenes évei végén járó. . Ezért a kisfiúért! . . . .Nyugalom. .Szíveskedne sietni? .hördült fel Corinne. akinek hosszú orráról folyton le akart esni a túlméretezett pápaszem. Corinne villámgyorsan elkapta a tekintetét.Nem az ő vére. egészséges kisfiú.Elvinné végre innen a gyereket? .Akkor várjon. . . Hát ennek a lényecskének adott életet! Ezért szenvedett.Nem.Most pedig fogja meg a gyerekét! Nem hagyott időt az újabb visszautasításra. semmiféle képet.Rettentő ronda. Egy percre meg kell fognia a kisbabáját.Azzal rátenyerelt Corinne hasára. Drayton! .kérdezte harapósan. akivel valaha találkoztam! .. hogy fertőzést kap? . .A vért! . .A komornája vízért ment. az asszony könyökhajlatába helyezte a kicsit. . továbbra is kerülve tekintetével a síró újszülöttet. Kezdett elfogyni a türelme. 115 . Corinne nem tudta levenni róla a tekintetét. Az újszülött még mindig bőgött.Még nem végeztünk. amikor kicsusszant belőle a méhlepény.

Nem hallgat az okos szóra. meghagyta Russellt ebben a hitében. 116 . Azt hitte.Uram. én nem. . hanem örömében. és töltött. Ígérem. hát elment.. . Florence elővett egy másik poharat.. .Ha nem értenék egyet magával. . hogy akkor bánná meg. Drayton.Hát.Ó. . ha sír még egy kicsit. hogy azonnal meg kell fürdetni őket. ahol kilenc hónapig lakott. hogy leigya magát! . Megyek.Florence ezt Russellre értette. amit tehetett! . Florence pedig.. megnézem.De én.Várjon! Bryson doktor azonban határozott mozdulattal becsukta az ajtót Florence a konyhaasztalnál ült. mert nem érdekelte. hol késik az a víz. . .Most vették el tőle a meleg. és megemelte a poharát. amit újdonsült anyától valaha hallottam. add. Nyilván nem lesz semmi baja.. . és alig merte feltenni a kérdést: . de aztán le kell tisztogatnom a babát. hogy ne hibázzak! Egyszerűen nem bírtam volna végignézni. Érthető.Ez a legokosabb.. hogy a hazugság tovább rontsa a véleményét. félig töltött whiskys pohár mellett. . .vágta rá Corinne. Florence aggodalmasan sandított rá.Bevált? . hogy végre túlestek a szülésen. Az az elvem.fűzte hozzá. . akkor semmitől. ha odaadja a picit! Tudtam. a gyermek korábban érkezett a kelleténél. Ráférne egy kis vigasztalás.Ez az első őszinte vélemény. Hol az apa? .Miért nem hagyja abba a sírást? . Mrs. amikor már késő. hogy leleplezze Corinne és Russell mondvacsinált házasságát. A komorna a bizalmába fogadta az orvost.Csak a mellére van szüksége.Még nem tudom. nem volt szükség.Van még egy pohara? .kérdezte az orvos. de nem annyira. miután Corinne beavatta a fogantatás körülményeibe. Ha attól sem kap észbe.Nem! . hogy fel van háborodva. ha megmosdatják. tápláló otthonát. Russell Drayton pedig nem idegességében itta le magát. nem vállalkozom erre a komédiára. Russell egyébként nem törődött a gyermekkel. szebb lesz. majd meglátjuk.Ahogy akarja. hogy kettesben hagyják a gyermekkel. Hagyunk neki még egy kis időt. . A doktor így is éppen eléggé orrolt Corinne-ra.

gondolja. . Corinne az ágyában ült. folyton kiloccsantottam a vizet . mint a kifacsart citrom. és odavitte a fürdőkádhoz. hogy elég időt hagytunk Corinak? aggodalmaskodott Florence. Cori. . Drayton göcögött Bryson doktor. Florence takaróba csomagolta a tisztára mosdatott apróságot. Nincs értelme ezen rágódni.Doktor úr. .Drágám. mert muszáj fürödnie. talán nem gondolja meg magát Makacs lány! . ahogy Bryson doktor felemelte az újszülöttet. Fia! . fel kell ébresztenünk. .kérdezte Corinne. Mrs. és kifelé indult. A kisfiú a fürdetéstől megint bömbölni kezdett. . Miss Merrill. hogy látta a babát.Vissza kellene mennünk. hozza azt a vizet. .felelte Corinne.Alszik! Florence egy asztalra helyezte a kis fürdőkádat. forrófejű teremtéssel! Florence kelletlenül elmosolyodott. Bryson doktor felhajtotta az italt. Corinne azon tűnődött. és az ágyhoz lépett. ha Corinne nem volt a közelében.Nem hittem volna. hogy cserbenhagy bennünket. hogy fia van.Sajnálom .Én vagyok a hibás.Kevés ám az olyan.Hová viszed? . Mintha két ember lakott volna benne. Már a nap is feljött. mi az.hazudta Florence.Attól. aki nem futamodik meg a vajúdáskor. de nem volt nyers a hangja. de ő még nincs sehol. és kevés a türelme. .gondolta megilletődve. .Finoman szólva . . és a karjában fekvő újszülöttet nézte.Mi tartott ilyen sokáig? . tizennyolc órán át vajúdott! Egy percet se pihenhettem! Olyan vagyok.A makacs nagyon enyhe kifejezés. Jared még azt se tudja.Hirtelen természetű egy kicsit. Eh.Istenem.Russell miért nem segít? . hogy Jared vajon megfutamodna-e. ami zavarja Russellben. . de nem szerette Florence ezt a férfit! Másképpen viselkedett. és a karjában tartotta.kérdezte Corinne. . reszket a kezem. . Florence valójában maga sem tudta. .súgta.Az újdonsült apák általában így viselkednek. . . Feszülten figyelte.Na. .Uramisten. hátát párnákkal felpolcolva. 117 . aranyzöld szemében nyoma sem volt haragnak.morgott Bryson doktor. .Itthon sem volt az éjszaka. Amikor feltekintett rájuk. Még sohasem találkoztam ilyen ingerlékeny. .Csendesen! .

hogy el tudjon aludni. és úgy tűnt. Kicsit szebb lett.Hagyd abba szépen. ami fájdalmat okoz. baba! Kérlek. Drayton. de a lelke nem talált nyugalmat. de valahogy átvonszolta magát a szomszéd szobába.Délután elintézem .Florence! . Borzasztóan kellemetlen volt a járás. de arca kékben-vörösben játszott a sok sivalkodástól. Mellette sem volt senki. ha betegre bőgi magát? Hamarosan úgyis elviszik. asszonyom. két párna között Corinne nézte. Lassan kikászálódott az ágyból.Most pihennie kell. nem szabad látnia többé! Ki kell vernie a fejéből! .ajánlkozott az orvos. ne sírj már! Fuldokolva nyelte kibuggyanó könnyeit. a szomszéd szobába . Miért hagyják így sivalkodni? Neki meg mi baja? Nem lenne szabad törődnie vele.kiáltott kétségbeesetten. mintha ez lett volna minden vágya. Most mintha erősödött volna a sírás. hogy nála vigaszra talál. amikor a mellére tette. . nincs-e baja a kisfiúnak. És hiába hajtogatta szét a takarót.Florence. hogy van.Ó.mondta neki halkan.Csak ide. hagyd már abba. Mrs. Holnap beugrom. ahogy a torkán kifért Corinne szívét tőrök hasogatták. amióta megmosdatták. hallgattasd már el! Semmi válasz. Mit számít. jó? Hiába próbált a lelkére beszélni. hátha talál valamit. Az ágy közepén feküdt. Alig tudta megállni. .. és rögtön elaludt. hogy odamenjen a kisfiúhoz. A teste kész volt rá.Csitt! . Hallotta a távoli sírást.Még nem értesítettük az örökbe fogadó családot. Elviselhetetlen erővel visszhangzott az asszony koponyájában. Corinne megpróbálta átadni magát a pihenésnek. Nem is sírt. és sosem látja többé. Corinne elkomorodott Nem. a hang vonzza magához. .felelte Florence. Behunyta a szemét. és a fülét is be akarta csukni a sírás elől. Az ott Jared gyermeke. és megnézem. és megérintette a fekete pihés fejet . Valamennyiünkre ráfér. . 118 . de nem tudta kiverni a fejéből a karjában tartott újszülött képét Elhallgatott. Csak azért. A baba apró tagjai egészen megmerevedtek az erőfeszítéstől. feltétel nélkül megbízva Corinne-ban. akit ő gyűlöl. . A bőgés folytatódott. Az egész teste fájt Éppen csak azt nézi meg. hanem üvöltött. ahogy megpróbálta felhívni magára a figyelmet. az újszülötthöz. .

119 .zokogta. akár a tej. Anya és fia aludtak.Ó. ne! .könyörgött. A komorna elmosolyodott. Egyszer csak megadta magát.Nem bírom hallani! Felvette és csitítgatni próbálta. hogy mellé fekhessen. .. és nagyon halkan becsukta az ajtót. és elégedett álomba merült Corinne nem bírta tovább visszatartani a könnyeit. és arrébb tett egy párnát. az lázas rándulásokkal kapkodni kezdett. aztán elernyedt. mire a légzése megnyugodott. Istenem. amíg apró szája meg nem találta Corinne mellbimbóját. Amikor melle megérintette a gyermek arcát. Beletelt egy kis időbe. de a kisfiú tovább bömbölt Hát semmi sem hat rá? Corinne visszahelyezte az ágyra. mint az előző alkalommal. .Kérlek. és gyengéden magához vonta az újszülöttet. megbontotta hálóinge elejét. ne sírj már! . Miért teszed ezt velem! Valamivel később bekukkantott Florence. és majdnem megszakadt a szíve.

szorosan felfésült kontyban.Slamasztikába kerülne.Nem. Csipkeszegélyes ruhája égszínkék. Florence! . .Sikerült. Egyszerre hallották meg a sírást. a gyermektelen nő és az új anya. Kicserélte a ruhatárát. . ugye? . de elegáns. min mentem keresztül? Megköszöntem már. Tökéletesen értették egymást.Két hónapi verejtékes tornával visszanyertem az alakomat! Egy régi ruhámról vették le a szabásmintát az újakhoz. ismerje be. Összenéztek. . 120 .Én mondtam a varrónőnek. a halántékán huncutkákkal. FEJEZET Corinne bíráló szemmel nézte magát az egész alakját megmutató. mahagónikeretes tükörben. Arany haját a legújabb divat szerint hordta.Tudod-e. azt pedig nem tehette szigeti ruhákban. hogy kenegessem magam kókuszolajjal.Ó.ujjongta.szólt csendesen Florence.De miért kell már megint felpróbálni az új ruhákat? Corinne elengedte a füle mellett a kérdést. és tökéletesen illenek rám! . Nem tetszett neki a kényelmetlenül szigorú fazon. a homlokán göndör frufruval.19. . hogy más-más szögből lássa magát. amikor belépett egy kosár vágott virággal. mintha most érkezett volna a kontinensről.dicsérte Florence.Legyen nekem hálás érte . hogy ragaszkodtál hozzá. Corinne szívből jövő örömmel kacagott. . és a tükör előtt forgolódott. Florence. Pedig annak kellene lennie. amely nagyon könnyű volt. Okos gondolat volt. hogy mellben hagyjon rá.Nemcsak ezért kell hálásnak lennie .Nem túl szoros mellben? Corinne értetlenül ráncolta a homlokát. Leszámolt a sátorszerű muumuuval. De legalább nem melegítette a nyakát. mint az övéi. angyalom! . Olyan hatást kellett keltenie. de azt nem köszönhetem meg eléggé. nem? Corinne mosolygott. de nem volt szíve levágatni. vékony puplinból készült. .Nem tagadom! . és kék napernyője volt. rövidebb hajhoz találták ki. hosszú fürtökhöz. . .kuncogta Florence. hogy csak a megnövekedett mellbőség és két rövid terhességi csík mutatja.Nem. . mert akkor tágulás közben sem veszíti el a rugalmasságát a bőröm? Mindössze két heg! .Elragadóan fest. amit pedig ritkán tett. nem ilyen sűrű.Már megint önállóskodsz? Mint amikor beugrattatok Bryson doktorral? . mi lenne velem nélküled? Megölelgette régi barátnőjét. .

hogy nem illendő. hogy holnap hoz.Gyere.felelte sziklaszilárdan az asszony. megtartom a gyereket. de továbbra is azt mondom. hogy a szeme sem olyan zavaros kék már.zsörtölődött Florence. . és bontogatni kezdte a csecsemő ruháját. . menjünk mindketten. . de túlságosan élvezem a dolgot ahhoz. kezd odafigyelni a dolgokra! . Tudom. . amiket a régiségkereskedőnél találtál neki.felelte Florence szélesen mosolyogva Michaelre. Komolyan.Magával bezzeg sosem bajlódott az anyja. A zsalugáteres ablakokon beáradó reggeli napfény mintákat rajzolt a gyékényekkel borított padlóra. a fürdetést. Átmentek a gyerekszobává átalakított szomszédos helyiségbe. hogy az! . . hiszen legalább annyira szereted.No. kivéve amikor a barátnőinek akarta mutogatni.Michael különleges lesz.mondta Corinne. Semmi ok az aggodalomra.. Corinne lemosolygott Michael Samuel Burkettre. . Tehetek arról.vágta rá Corinne -. . hogy nem tudok betelni vele? . drágám. hogy majd te ajnározhatod minden percben. és úgy döntöttem. mint az anyám . hogy másnak engedjem át a gondozását.ajánlkozott Florence. Az enyhe szellő meghintáztatta a mózeskosár fölé függesztett. mint a magáé. mire a sírás elhallgatott. . .mosolygott Corinne. fából faragott madarakat. hanem sárgászöld.Hagyott itt Bryson doktor abból a kenőcsből a napkiütésekre? . Michaelt szemmel láthatólag nem zavarja a kiütés. és élvezem ezeket a dolgokat. szakasztott... aki elvégzi a pelenkázást.Én mondom! . Jó.Az orvos megmondta.Ha maga mondja.Csak féltékeny vagy. úgyis imádja. Ne szereltessek ventilátort a mennyezetre? 121 .Imádja a madarakat. .Semmiben sem lesz olyan.Én nem vagyok olyan..Ne . .Mikor észhez tértem. .felelte Florence. . a szoptatást..A kisbabák kezdetben nem látnak jól.nevetett Florence -. mint én . A maga társadalmi helyzetében illik dajkát tartani. ha egyszer felnő.vágott közbe Corinne. .Nem. nyilván azt hitted.Nem! . mint ő! . Ez lesz csak a nyalka legény. ha foglalkoznak vele. hogy semmi baja a szemének . aki a hangok felé fordította a fejét .Nekem akkor sem tetszik.Ez nem illik .Menjek? . ezt a különleges fiatalembert most éppen tisztába kell tenni . segíthetsz. de megígérte.Nem hiszem . Örömmel látom.

Nyilván megőrült egy cseppet. . . Mrs. annyira szeretné látni az unokáját.Itt az idő.Tudom.. tünemény? Azt hiszem. ha arra gondolt. mint a makk! . hogy ilyen erőteljes kifejezéseket használsz . Nézzen csak rá. Lemegyünk a kikötőbe némi csomaggal. egyedül az övé. hogy ilyen is maradjon . .Michael elég idős már az utazáshoz. .Szóval nem tett le róla? Pedig reméltem. ha packázik azzal az emberrel! Corinne meghökkent. hogy a terhesség alatt szörnyűségeket gondolt a fiáról. . amikor tudomást szerzett az erőszakról. Cori! .jegyezte meg. . amíg nem álltam bosszút! . Egyeden másodpercre sem feledkeztem meg róla! Florence maradéktalanul osztozott Corinne dühében.javasolta. és kigombolta a ruháját. amikor rámosolygott a pufók fiúcskára. miért jöttem. milyen közel állt ahhoz. és nem fogok hiányozni neked.Nem vall rád. Cori. egészséges. jobb lenne annyiban hagyni az egészet.felelte Corinne.csodálkozott Florence. . hogy megszoptassa Michaelt. akit csak úgy el lehet dobni. Corinne fia volt. Florence. Michael már nem volt Jared fia. hogy délfelé fut be a hajó. A világ minden szeretete fénylett a szemében. mint magát és engem. . Miért nem megyünk haza inkább? . mielőtt elmegyek. 122 .Éhes vagy. Almában sem hitte volna. Corinne az ablakhoz lépett. . aztán felkocsikázunk a Royal Monarch Hotelhez.korholta Florence. . Nem megyek haza. hogy elfelejti. Akkor átalszod a délutánt. hogy elfelejtettem. és kiemelte Michaelt a kosárból.Meglágyult a szívem. Florence. Kiveszek egy szobát. Sosem fogja megbocsátani magának. nagy baj lesz.Ördög és pokol! Corinne.Túl sokat aggódik. Azóta viszont volt ideje többször meghányni-vetni magában a történteket. és úgy vélte. De azt akarom.A papája majd belehal.Tudom. Russelltől hallottam. Florence a fejét csóválta. beleült a kárpitozott hintaszékbe. meg kell szoptatnom téged még egyszer. Jared Burkett néven. mintha most érkeztem volna a kontinensről.Elmegy? . de mulatott is egy kicsit. Az ő kicsi angyala! Még mindig megborzongott. de ez még nem jelenti azt.Michael ezen az éghajlaton született Biztos feleannyira sem zavarja ez a fülledt meleg. hogy másnak adja. hogy valaki ennyire fontos lehet neki. de apa várhat még néhány hónapot.

de majd az lesz.Egyszer sem. . hogy össze sem futok vele. Florence .De nekem még férjem sincs! .Eszem ágában sincs! A baba itt marad veled. .. . . . . miért jönnék ki a béketűrésből? Nem tehet semmit. ha ismét összefut Burkett-tel figyelmeztette Florence mindentudón.Nem tetszik ez nekem. hogy bolondot csináljak belőle.Apa örült. Semmi sem változott Nem megyek haza.mosolygott Corinne. .És ha Jared követi magát.Corinne Burkett . . Corinne Barrows.Ej. Nem játszhatja a felháborodott férjet. míg el nem végzem.hápogott Florence. Csak azért jelentkezem be a szállodába.mondta Corinne eltökélten. . Nem kell nekem találkoznom Jareddel ahhoz. de senki sem tud majd róla. hiszen nehezen bírjátok a forróságot. 123 . hogy Michael a te fiad. . mert az nyilvános hely. mert itt hűvösebb. . Lehet. és azért laktok a Punchbowlnál.igazította ki az asszony. milyen könyörtelenül elbánt magával? . .mondta a komorna csípősen. . Az időm zömét itt fogom tölteni. ha felmérgesítenek. Elfelejtette. hogy az bekövetkezik. Cori . de magát még jobban.riadozott Florence.Máskülönben nem szoktam előre megfontolt szándékkal káromkodni. és felfedezi Michaelt? Akkor mihez kezd? Corinne elkomorodott. viszont maga lett a legkevésbé úri modorú úrinő. hiszen ő hagyott el. amiért jöttem.Maga mellett rászokik az ember .Nem valószínű.Fel nem foghatom.Nem tartott sokáig az érdeklődése.Vagyis majdnem mindig. . Ha mégis. mint a kő. hogy egy leánygyermek fel-alá futkosson a hajógyárban! Micsoda szavakat szedett fel! . .Egy levegődén hotelszobában akarja rejtegetni. és nekem mutogatnom kell magam. Ezúttal én vagyok fölényben. miközben maga a városban grasszál? . Úgy is jó. nem leszek. egyszerű a megoldás. Azt mondjuk.figyelmeztette Florence. Zöld szemének pillantása kemény volt. Florence. csak olyankor csúszik ki a számon. hát undok voltam az utóbbi két hónapban? .Hagyd abba a győzködést. hogy érdeklődöm. De ha találkozunk is.A férje engem is bolonddá tett a kedvességével.És Michael? . mi ütött az apjába! Hagyni.Nem.

hogy Jared akkor se fogjon gyanút.jegyezte meg Florence.Mondja maga . nem özvegyültél-e meg a közelmúltban. az elutazásunk előtt. Tudja. . hogy ismerné Jaredet.Ki tudja. Draytonként ismer engem. ha meglátja Michaelt. Sosem tudtam meggyőzően füllenteni.Neked nem kell hazudnod. . Mrs.De ettől nekem nem lesz könnyebb a szívem.. . és június tizennegyedikén született. Nincs ok az aggodalomra. Merrill? .Azért.kérdezte Corinne.Michael akár Bostonban is születhetett. hogy ma érkeztünk. Abban a valószínűden esetben pedig. Cori. A jó doktor pedig Mrs. Ha eljátsszuk. . vagy kapcsolatba hozna engem a rövidesen hírhedtté váló Mrs.Nem tetszik ez nekem. . 124 . Itt egyedül Bryson doktor tudja. Majd vigyázok a jövés-menéssel. . Miért tagadnánk le a kicsi korát? . hogy nem szeretek hazudni. hogy a baba az enyém. Michaelt is öregbíthetjük egy hónappal. Jared Burkett-tel.Túlbonyolítja. Kétlem. Cori. nem kell beengednünk. ha Jared idáig követne. Egy cseppet sem.

Edmond zihált. hogy ő is hozzájárul szigete fejlődéséhez. Kellemes érzés tudni. főnök. nem mertem feszegetni.Jól halad a munka. a lehető legtávolabb Leonakától. 125 . nagybátyádban több a kurázsi. . . Ennek ellenére tősgyökeres hawaiinak látszott szénfekete hajával-szemével. Leo. miért jöhetett.Ugyancsak fontos dolog lehet. A régi életmódnak végleg bealkonyul.20.Nagyon köszönöm. aki a pálmák alatt ült egy padon. Azután Leonaka arca elfancsalodott. de el is szomorodott. Nem aggód semmi. Leonaka felállt. . Ialeka? Hátrapillantott Leonakára. Azután tekintete visszatért a waikiki parton megtörő hullámokra. Kifulladt. . Leroskadt a pad másik végére. és most együtt dolgoztak. Okosabb élvez élet. nem véve tudomást Edmondról. sokkal magasabb Jarednél. FEJEZET Jared a hatalmas kókuszpálma törzsének támaszkodott. sötét bőrével.Nekem is . vonuljak vissza harmincéves korom előtt? .Fekszik napon egész nap szép wahine mellette. a munka jól halad . Együtt nevelkedtek az északi parton. egy zamatos mangót hámozott. míg fiatal.Nem is tudom. Mögötte épült a szállodája. ugye. Leonaka Naihe Leimomi Naihétől származott. Valóságos óriás volt. . Ügy veszem észre.felelte Jared széles mosollyal. kijött látogatóba! .Mi jól boldogul te nélkül.igazította ki Jared hidegen. he? .Jó főnök nem kell dolgoz . noha tökéletesen beszélte az angolt .ráncolta a szemöldökét Leo. Örült. mire átvergődött a homokon. és gondolataiba merülve nézte az óceánt.Igen. polinéz vére csak egyeden nemzedékkel ezelőtt keveredett idegenekével. és dőlt róla a verejték a déli napsütésben. együtt jártak iskolába.Azt javaslód.Magam is beszélni akartam róla. a távoli unokatestvér volt Jared legjobb munkavezetője és legbizalmasabb barátja. Hahotáztak. Leo. . a pökhendiség . és legyezni kezdte magát a kalapjával. . miért járok ki ide. hogy szükség van az emberre.Úgy érted. amikor apja egy japán lányt vett feleségül. ha a nagybátyád hajlandó kimozdulni miatta a Fort utcából. Jared követte rokona pillantását. de mivel nem hoztad szóba. .Nézd csak.ugratta Leo törve a nyelvet. Edmond Burkett közeledett feléjük. céltudatos lépésekkel. és jókora gyümölcsdarabokat dobált a szájába. ha ilyen nagyszerűen intézel mindent .Van egy ötletem. .Elkomorodva a szálloda felé biccentett .

bácsi.Barátoktól kellett megtudnom. amit szerettél volna megvitatni? Edmond hitetlenkedve meredt rá. hogy kikezdett velem! Korom alapján az apja lehetnék.Mármint az.Olyan sok. barátja távolodó hátát nézve. mit művel? .felelte Jared flegmán.Többször üzentem érted az elmúlt két hétben . . .Mint mondtam. . mert most sem tudok időt szakítani rád. . nem leszek sokáig az. .Te találkoztál Corinne-nal? .Semmit? Semmit? .Van még valami. láttam! . . 126 . hogy ne hencegjen a hozzád fűződő kapcsolatával! . mit művel. hogy közöld velem: házasember vagy? .kezdte Edmond. mit akarsz tenni a feleséged ügyében! . . akikkel hawaii tartózkodása hat hetében összeadta magát. Pontosan tudom.Igen . hogy nem sejted. Nem sokáig lesz már a feleségem. Valószínűleg azon nyomban elválik tőlem. Edmond elkomorodott. . ráadásul azt is tudom.Rima! Festi a képét! Miután megtudta. mellőzve a nyájaskodást.Még annyi tisztesség sem volt benned. ki vagyok. miért vagyok itt! Tudni akarom. . mihelyt ráun a játszadozásra.Talán nem tudod. és megmutatta a házasságlevelét.felelte a bácsi undorral.Édes Istenem. .Miért nem jöttél el? . az nem fontos.Semmit . és hazamegy. Tudomásom van a feleségem neveletlenségéről.éledt föl Jared. amit Jared mondott. . .Nem hittem a fülemnek! Elmentem hozzá.Sok dolgom volt.Kiváló a hallásod. miért. Edmond elvörösödött.rázta meg a fejét Edmond.Ne játszd meg nekem.. .Hogy miért vettem feleségül.mondta Jared kényszeredetten.Olyan sok. Felsorolhatom valamennyi szeretőjét. Jared! Hogy tűrheted ezt a züllöttséget? Hát téged nem zavar? . nem zavar.Igen. és ez még nem minden! folytatta Edmond olyan hangon.Ideje megint munkára fognom az embereket. hogy a nagybátyád vagyok! Hogy vehettél feleségül egy efféle perszónát?! Jared szeme palaszürkévé vált. hogy hiába jöttél.jegyezte meg Jared gúnyosan. . . mintha meg sem hallotta volna. . hogy szajha? Nem. Dolgoznom kell.Én ezt nem értem! . mert fel akartam szólítani. még volt olyan orcátlan. hogy pár percet sem tudtál rám szánni? Jared mereven megállt nagybátyja előtt. . És sajnálom. bácsi . arról nem is beszélve.De igen.

hogy féltékeny.A feleségem gazdagabb.Igen! És ha kell. .Tudom. fizess neki. tenned kell valamit! Az a nő köznevetség tárgyává tesz. azzal a nővel. ha ez a fülébe jut. de én is Burkett vagyok. . Szerencse.Csupán arra szeretnék rámutatni. de nem hátrált meg. ha ezt meghallja! .Ennek minél előbb véget kell verned! .Hogy gondolod? Tegyem fel egy Amerikába induló hajóra. Képtelenség! Hát nem látja Dayna. ha a nevedet meghurcolják. Jared. akár nem? . Edmond meghökkent. mennyire nem érdekli őt Corinne? . . minél előbb . mint mi ketten együttvéve válaszolta Jared. A szigeten egyre nőnek a politikai indulatok. és leste.Igen. hogy botrányos viselkedésű feleségedet nem fogják sokáig emlegetni. hogy te nem bánod. Először Daynával beszélt róla. és beszennyezi a jó jóhírünket .Akkor tégy ellene! A baj megtörtént. de nem kell. besegítek. hogy folytatódjon is. hogy hamarosan kitör a forradalom.. ha egyszer elutazik. . .Megmondtam. hogy előttem ne emlegess forradalmat! Tudod. ahol várkastélyként magasodott a parton a Royal Monarch Hotel. és arrafelé nézett.Jól van.Elég! . Lehet. hogy éppen vidéken tartózkodik! Valószínűleg el sem akar majd jönni onnan. . amit Corinne váratlan felbukkanása óta a feleségéről folytatott. akár akarja. bácsi .sóhajtott Jared. hogy egy szajha a sógornője? Az egész átkozott sziget tud róla! Ennek véget kell vetned! .Lehet. . Elfordult. akkor legalább megfeledkeznek a feleségedről.A teringettét.kérdezte Jared fagyosan.követelte a nagybátyja.Majd intézkedem. mit fog szólni Malia ahhoz. mit szól ehhez a bácsi.mondta Jared dühösen. Ez volt a második eszmecsere. Ott lakik Corinne. meg a húgod is az! Nem jutott eszedbe.felelte Jared összeszorított szájjal. hogy ellenzem a királynő trónfosztását. 127 . . csak menjen innen! Ha túl magas árat szabna. akit feleségül kellett volna vennie.Mióta aggódsz ennyire Malia miatt? . Dayna már ismerte a házassága mocskos részleteit Furcsamód azzal vádolta Jaredet. . mit érez majd.

Ne légy közönséges. ideje hazamenni. amikor akar.21. hogy indul-e hajó holnap? . nem rossz az. mit gondolnak az emberek? .vélte. hogy tíz éhes ember jóllakhatott volna belőle.Nem gondoltam komolyan. hiányozna a sziget. azt pedig utálta. ha egész évben nyár van. és csakugyan a szeretőd lennék .Ne haragudj. Corinne elszörnyedt a tékozlástól.Tudom .Utánanéznél. mindegyikben hétféle ételt. FEJEZET Corinne unatkozott. Honolulu nyüzsgő kínai negyedében. ha el kell játszanom az ügyeletes szeretőt.Neked nem? Már tíz hónapja itt vagyunk. . és megragadta az asszony kezét. és ez a nyomott időjárás idegessé teszi az embert. fürdeted. .sóhajtott Corinne. a fujung-tojás. . . akkor a gyerekkel játszol. Russell! .Valld be.Az egész világod Michael körül forog. Russell .De te kizárólag azt a pockot engeded közel magadhoz. mielőtt túlságosan megszokja a forróságot. A kutyakomédia miatt túl gyakran volt távol Michaeltől. a hosszú utazások a Punchbowltól Waikikiig és vissza.Annyira sürgős az utazás? . de olyan fásult vagyok! Mindig veszítek Kalihiben a kakasviadalokon. Legalább tenne valamit Jared. Ingerlékennyé tette az örökös színjátszás. és akkor ehet az ember friss gyümölcsöt.Nem is bánnám. . . máskülönben nehéz lesz alkalmazkodnia Bostonhoz. hogy mégis jutott valamire. legfeljebb akkor. Egy étteremben ültek. Igen. hogy feladod és hazatérsz? kérdezte Russell. miközben kínai teát töltött egy parányi csészébe.Tehát végre úgy határoztál. szoptatod. . . olyan bőségben. Egyre hordták eléjük a fogásokat.szólt a férfi epésen.Michael . De a férfit egyszer sem látta.Russell! . . de muszáj volt belekóstolnia minden tálba. . akkor Corinne érezhetné. Ha éppen nem kis komédiánkban alakítod a szerepedet. 128 . Izgalmas élményt nyújtott a csu mei.mondta Russell ridegen. mutatná.Igen. nem messze Punchbowltól. . Jóformán nem is látlak már.Azt hiszem. El kell innen vinnem Michaelt. ha lenne valami alapja. hogy nem hagyja hidegen a felesége viselkedése. Valahogy nem akar sikerülni ez a terv.mentegetőzött gyorsan a férfi. Corinne! . Lehet. hogy férje fütyül rá. a csu fu és a további finomság.

Russell? .Csak kíváncsi vagyok .Meglátott bennünket? . hogy Burkett megpróbálná elvenni tőled a fiút? Corinne zöld szeme szikrákat hányt. .felelte Russell mézédesen. és nagyon hálás lennék.Csak ugrattalak. mi? .. hogy nem válok.A nőstény oroszlán védi a kölykét. . . Russell? .Tessék? .Úgy merj egyetlen szót is szólni.Mi az hogy.Szeretnélek feleségül venni. akkor is. Russell .Ez most lehetetlen . Hát ennyire nem ismersz? . alighanem megölnélek. . Corinne! . Letette villáját. azután sötét szeme elkerekedett a csodálkozástól. . és megcsókolta az asszony tenyerét. .Ha elárulnál.gúnyolódott a férfi. már közöltem veled.mosolygott Russell melegen. Nekem nem kell senki Michaelen kívül.A távférj már nincs távol. Nekem tetszik ez a helyzet. .Hadd legyek én a férjed.Miért kellene találkoznunk? .felelte Corinne megkönnyebbülten. Nem vagyok szerelmes beléd. . előbb szeretnéd rendezni Burkett-tel a számlát. Éppen erre tart .. hogy megváltoznak az érzelmeim.suttogta -. ha nem reménykednél tovább abban. Russell tekintete elsötétült. .Nyugalom.Hát a válás? . ne az a csirkefogó. . aki kutyába sem vesz. Russell. . és hátradőlt. Továbbra is távházasságban élek Jareddel.Hiszen már megmondtam. . Corinne szíve dübörögni kezdett.A férfi még szorosabban markolta az asszony kezét . talán másképp éreznél . Nem mert megfordulni és hátranézni. ha megtudná.Hová akarsz kilyukadni.Fenyegetsz. .kérdezte Corinne.. Mitől lett ennyire keserű? . Nem is találkoztál vele.vont vállat a férfi.Vajon mit szólna a férjed.mondta maró hangon.Ha a gyerek nem lenne. . . Sosem ígértem neked semmit. ha soha többé nem látjuk egymást.Russell.És én hogy jövök a képbe? .Azt hittem.Gondolod.sóhajtott Corinne. hogy van egy fia? Corinne elsápadt. Gyilkosan meredt Russellre. drágám. Corinne. 129 . Russell még sosem beszélt vele ilyen ridegen. .Nahát! A hím oroszlán éppen most lépett be a barlangba. .Már kezdtem kételkedni benne .

Inkább Jared haragja aggasztotta. valóban csak pár percet vesz igénybe. személyesen kísérem ki innen.Pompásan festesz.Akkor hadd fogalmazzak másképp . mint Jared. . hogy a felesége örülne. Gondolom. Biztos vagyok benne. . ha kölcsönvennék.Te meg szakállt növesztettél .mondta vészjósló nyugalommal. hogy amit Jared óhajt. ha mégis kölcsönvenném magától néhány percre? Russell meg sem mozdult.Mr. és hozzá képest nevetségesen cingárnak tűnt. Corinne! 130 .próbálkozott egy lagymatag visszavágással.Elég. Burkett . . . Érezte.érdeklődött Jared. Corinne . Végre fel mert nézni Jaredre. Nem haragudna.Kérlek. legszívesebben elszaladt volna. . Vajon mit tesz most? Amikor meghallotta a háta mögött a lassú lépéseket. .törte meg Jared a csendet. és leült a feleségével szemközt . de azért az elevenébe találtak a szavak. élvezi a feleségem társaságát. Téged talán igen? Nem tetszik.De a nagybátyámnak igaza volt.Corinne visszafojtotta a lélegzetét. . hogy mindenki őket bámulja. Mintha szikra pattant volna közöttük. . de nem szereted. hogy mindenki megtudja: a feleséged egy szajha? .Nem áll jól.Nem kértem ki a véleményed. hogy szajhává maszkírozza magát? Corinne ilyesmire számított. ahogy ön fogalmazott. és pénzt dobott az asztalra. . hogy anélkül is lehet szajha valaki.Ha nem távozik.Élvezed a szajhálkodást. és félholtra verem. Russell haragosan felpattant Nem volt olyan magas. Jared az asztalra tenyerelt.Mi baj. Azután a zsebébe nyúlt. . Meglepő gyorsasággal támadt fel benne a régi düh. Drayton . Soha nem mondták még neked. Corinne visszaült. Várj meg a kocsiban.De haragudnék. hanem dühösen kisietett. és Russell felé hajolt . Russell egy hosszú percig nézte az asszonyt.förmedt rá Corinne indulatosan.Én se a tiédet! . Miként viselkedjen? Nem borította el agyát a régi indulat. . Russell! Már úgyis végeztünk. . Mr. Corinne? . Az asszony képtelen volt elfordítani a tekintetét.Nem hiszem.felelte hetykén. Jared. hogy Jared még a szokottnál is barnább. Nem szólt többet. de erre most ügyet sem vetett Felállt Corinne is. Az is feltűnt neki. ha annak neveznek? Erről van szó? Az asszony nagy önuralommal fegyelmezte magát.Engem nem zavar.szólalt meg lustán elnyújtott hangon Jared. Borzalmas ez a smink. .

.vigyorgott az asszony.Hogy kvittek vagyunk-e. mekkora élvezet a szerelem. Nem vagy abban a helyzetben. Corinne. hogy bármit is elvárhass tőlem. Csak azt akarom. hogy bosszút állj rajtam? .közölte Corinne. hogy kvittek vagyunk? Csúnya dolgot műveltem veled.Hidegen hagy. nem palástolva tovább a dühét.Ha örökös háborút akarsz. . amit én éreztem.Fütyülök rá. mit akarsz. . Jared! Lehet. . . Miért csinálja ezt az asszony? Tényleg itt akar maradni? 131 . mit gondolnak az itteniek . de nem engedem. Lehet.szurkálta Jared.Tehát előre megfontolt szándékkal művelted ezt? . .Nem gondolod. állok rendelkezésedre! Jared válla mintha megroskadt volna egy kicsit. te ripők! .Nem te vagy az egyetlen.mondta Jared. hogy süllyedhettél eddig. hogy befolyásoljon .pattant fel az asszony tajtékozva.. hogy szeretek itt lenni. hogy fejezd be és távozz. milyen volt! Éreztél egy kicsit is abból. de visszavágtál.Gondoskodhatom az ellenkezőjéről .A szajhálkodással? . . hogy még nem akarok távozni. Talán nem érdekel. hogy befejezzem.Érdekel. . amikor a hirdetésedet hátrahagyva távoztál? Szégyenkeztél egy kicsit. Corinne. Nem itt lakom. Jared. . én pedig rájöttem. neked nem voltak efféle gondjaid. Az asszony kihívóan meredt rá. A helyi pletyka nem jön utánam Bostonba.Te mutattad meg. Érdekel a közvélemény. .. aki ért a bosszúálláshoz! Jared tűnődve bámulta az asztal lapját. .Nem engedted.sziszegte az asszony.Távozni fogsz. . akkor is. Jared tekintete acélszürkére váltott.De ha számodra fontos az emberek véleménye.Nem. Jared? Úgy érezted. bolonddá tettek? . amit tettél! Én sosem ártottam neked. .Legalább ennyi elégtételem legyen . Azt akarom. Éppen elég bajt okoztál. Eljátszottad a jogaidat. .Megaláztalak. Jared? Mesélj. ha nekem. az vitatható. hogy bármelyik férfi megteszi. mit szólnak az emberek? . Jared gyilkos dühvel bámult elvonuló felesége után.Ne merészelj fenyegetni! . Szégyenemben ki sem tehettem a lábam a bostoni házból! Úgy látom.felelte az asszony hidegen.Akarod? .Igen. hogy ennek vége legyen..Igen . Hiszen pompásan szórakozom.kérdezte Jared megvetően. csak azért. . . Corinne.nevetett az asszony gúnyosan. amikor azt tetted velem.

titokban is élvezkedik. miért remélte. Már majdnem beérte őket. A másik fogat megállt egy dombon a város felett. A percek órákká nyúltak. csak arra tudott gondolni. hogy a párocska távozik az épületből. és messzebbről követte őket. de Russell Drayton rendszeresen együtt hál az asszonnyal. aztán úgy határozott. mit kell tennie. követi Corinnet és kedvenc szeretőjét. miért várt ilyen sokáig.Néhány percig töprengett. 132 . És ha majd eljön. azon töprengve. Jared lassított. ahelyett. Jöjjön el hozzá az asszony. hogy Corinne és Russell bemegy egy házba. Maga sem értette. hol lakik Drayton. mire észbe kapott. A pokolba! Miért szeretne bemenni. hogy Corinne-nak távoznia kell Hawaiiról. Várakozni kezdett. hogy megölje Draytont? Őt nem érdekli. Vajon mit szól hozzá Drayton. kit látogathatott meg a pár. aki egy szajhát szeret? Kocsiján nyomába szegődött a párocskának. Jared tudni fogja. hogy az asszony az ő nevét viseli? Míg visszaért a városba. Ő nem keresi meg még egyszer. Hát sosem hál egyedül? Éjféltájt kialudtak a fények a házban. A többi férfi csak egyéjszakás kalandot jelentett a nőnek. most már tudja. Eddig képtelen volt kideríteni. hogy másokkal kell osztoznia Corinne-on? Miféle férfi az. kivel hál Corinne. Corinne nemcsak szellőztetni szereti az ügyeit. és Jared látta. Az bántja vajon. hogy továbbmentek volna Corinne waikiki szállodája felé. amikor meglepetésére a másik fogat a Punchbowl felé fordult.

hogy ennyire felzaklassa a beszélgetés Jareddel? Már el is felejtette. Florence elkomorodott.Ettől tartottam. mire. azok után. a nászéjszakájukra. majd a halántékára tapasztotta a tenyerét. nem várta meg. . 133 . . még mielőtt Michael felébred.22. Michael még mindig aludt. mert folyton Jared érintésére. Nem bírta kimondani azt a szót. Kiugrott az ágyból. ahogy elbánt velem? Tegnap este pedig szajhának nevezett! .Beszélni akartam magával. Florence paprikapiros lett és elcsuklott a hangja. édesem? Szándékosan elhitette mindenkivel. A szobába a nyitott ablakokon át ömlött be az eső.Nem is tudom . Florence kopogtatott és bekukkantott. és attól félek. . hogy egy emberi szót szóltak volna hozzám. ki-ki bevonult a szobájába anélkül. Összevesztek Russell-lel? .Igen. kijöttem a béketűrésből. és mély lélegzetet vett. mit kellene éreznem Jared iránt.Ne hagyja itt abba .Mondd csak. Éjszaka alig aludt valamit. .És? .Tudja maga. Corinne nem mutatott volna ajtót neki. a férfitól kapott vad gyönyörökre gondolt.. hogy. és visszavánszorgott a saját szobájába. . mert attól kezdve maga úgysem törődik mással.Találkoztunk Jareddel. úgyhogy Corinne nesztelenül becsukta az ajtót. hogy menjen el. Jared és Russell majdnem összeverekedett Szerencsére sikerült rábeszélnem Russellt. Miért is engedte. .Már fent van? Az jó . Az zavarta a legjobban. Túl kevés alvás és túl sok idegeskedés. hogy tudta: ha Jared éjjel belépett volna a szobájába. .vonogatta a vállát Corinne. .Elárulná. Veszekedtek a férjével? .Mire számított. Nyilván ettől fáj a feje. milyen jóképű a férje. hogy behívják. Hazajöttek. nyilván Florence jóvoltából. A kisfiúnál azonban zárva voltak az ablakok.. .szólt rá Florence türelmetlenül.Mire gondolsz? . Bezárta az ablakait. FEJEZET Corinne hasogató fejfájással ébredt.mondta és belépett. mi bajuk volt tegnap este? .Miért.Hát nem volt túl kellemes. és átrohant Michael szobájába. és a lüktető fájdalomtól elfintorodott.

Nem! . Én tudom az igazságot magamról. De olyan dühös lettem.Bántott a haragja. .hogy erkölcstelen asszony . Az egészet ő kezdte. .vallotta be Corinne feldúltan. hogy elutazom. És megdöbbentett. amit elkövettem . .Mindig összefutok azokkal a férfiakkal.. amit tett.dühöngött az asszony. ..Akkor miért jött ki a béketűrésből? . csak az foglalkoztatott. Ma kijelentkezem a szállodából.felelte Florence. milyen kockázatos terv volt! . amit hisz rólam! .utasított! Egy szóval se mondta.. . hogy tekintsem elintézettnek az ügyet.felelte az asszony tompán. . és kiveszem a pénzemet a bankból. .Ha így kiabál. úgyhogy nem fontos a véleménye. nincs joga elítélni engem.pontosabban azért. . Felhasznált a bosszújához. a férje mást fog hinni? .Sosem törődtem azzal. hogy mikor teljesítem az ígéretemet.Hála az égnek. szeretek itt lenni. és menjek el! Nem kért rá . és nyaggatnak.Bántja.Cori. azután pedig szégyenben hagyott. ami számít.förmedt rá Corinne. aki nem hajlandó várni? Akkor mit tett volna. felébreszti Michaelt.Nem adom meg neki ezt az elégtételt! Azt mondtam. . Azok után. Legalább addig is kellemetlenül érzi magát. hogy képtelen voltam közölni Jareddel.Miért bántana? Soha többé nem találkozom vele. Én csak visszaadtam a kölcsönt. és nem bírom tovább ezt a színjátékot vallotta be Corinne mosolyogva. . . közölte vele. maga már megint kezd méregbe gurulni . . hogy ezt büntetlenül megúszhatja! . hogy megbánta. ugye? Corinne konokul felszegte az állát. és ez az. . ha azt képzelte. amit mások gondolnak .Arcátlanul azt követelte.Remélem.Már eldöntöttem.kérdezte Florence. az sok! .Jared az idegeimre megy! . észhez tért! . mit fog gondolni rólam. Corinne az ajkába harapott. és mindentudón nézett rá mogyoróbarna szemével.jutott egyezségre önmagával. amit tett! Egyeden engesztelő szót sem szólt! Csak mocskolt azért.lamentált Florence.Cori.kiáltott Florence. hogy elutazik . De alábecsült a bitang. hogy megalázó legyen számára.. ami sok. Már nem tudnám lerázni őket. . míg mi a hajóra várunk. Azt képzelte. drágám? 134 .Az Úr a tudója.figyelmeztette Florence. . akiket felvittem magamhoz a szállodába.És ha összeakad egy tüzes gazfickóval.Unom az egészet.Tudom . .

. nem kockáztathatom meg. hogy Jarednek fia van. mikor indul a hajó.Sikítottam volna. hogy megint lássam Jaredet Egyszer elég volt. Ha összefutok valamelyik úgynevezett szeretőmmel. szorgalmasan itattam borral.Russell kitesz a szállodánál. . igaz? . hogy miért nem akarok másodszor is találkozni velük. Majd meghúzom magam.Ez eszébe juthatott volna. Kifogytam az ürügyekből. hogy rászántam magam.. * 135 . . azt hitték. Corinne elgondolkozott. hogy nézzen utána. .pöffeszkedett Corinne. Most. hogy meglássák! Túlságosan emlékeztet Jaredre. Remélem.Amikor dühös. és híresztelni kezdje. le tudom rázni valami újabb kifogással.Márpedig megúsztam . hogy megúszta . felvittem a szobámba.Magával menjek? . hogy valaki levonja a következtetéseket.Maga alábecsülte a férjét . és akik látták.De emiatt sosem aggódtam.közölte Florence savanyúan. te vigyázz Michaelre. Florence. . . .Most már hazamehetek. Csakugyan van rá oka.tanácsolta Florence. hogy legközelebb a legvadabb örömökkel halmozom el. amíg kifutunk a kikötőből. egyik sem ismerte volna be.Nem. Akkor nem lesz baj. Nem akarom.De csak azért. A férfiak pedig férfiak. remélem.Legalább Russellt vigye magával! . amikor kijelentkezem. el tudom kerülni őket. Semmi páváskodás. igen . szeretnék minél előbb túl lenni rajta.Fél tőle. mi mást? . hogy hatalmas termetű férjéből ne robbanjon ki a düh addig. Hasznos dolog tanulni a múlt hibáiból. tehát köszönje a szerencséjének. mert olyan pokolian kiszámíthatatlan! . aztán jött a kifogás. . hogy féljen Jaredtől? Néma imát rebegett. Mindig azt ígértem.állapította meg Florence. aztán elküldöm. Nem kockáztatom meg.A férfiak férfiak. elhárítottam a kezdeményezését. Minden olajozottan ment.vallotta be vonakodva az asszony. . amit akart.kérdezte szúrós pillantással Florence. . hogy már megkapta. Igazán könnyű volt! Minden férfi várakozó mosollyal távozott. hogy leszerepelt és kipenderítették. amíg hajójuk el nem hagyja a kikötőt. mielőtt elindult ide. . Átlibegtem a szálloda hallján a kiválasztott úriemberrel.nevetett Corinne.

amikor bejött a szállodába. Corinne erre egyáltalán nem számított. de alig látta az út szélén hajladozó pálmafákat és a cifra házakat. Miért éppen neki kellett az előtérben ácsorognia. berámolta Corinne kevéske holmiját. Gyilkos tekintettel bámult ki a hintó ablakán. hogy az ő botrányos viselkedése miatt intézkedtek így? . Corinne zöld szeme minden szó után egyre tágabbra nyílt. fehér bőrű hölgy. hogy nincs két egyforma kert. és közben szemérmesen kerülte. virágoktól roskadoznak a tornácok. hiszen ez az asszony mosolyogva köszönte meg a legapróbb segítséget is. látta ma reggel. De a fiú a felét sem hitte el annak. Az igazgató elmagyarázta. hogy a nők kitérnek előle.A férje megfenyegetett. amit összehordtak. hogy az asszony nem maradhat tovább a lakosztályban. gyönyörű wahinére. . hogy rá kelljen néznie a türelmetlenül toporgó. az igazgató elsusogta. Ismerte a férjét is. hogy kitekeri a nyakamat. mintha bélpoklos lenne. virágok lógnak a háztetőkről. Tudta. és a hölgy mától nemkívánatos személy a Royal Monarchban. A szálloda fényűző előcsarnoka ma az eső miatt tömve volt emberekkel. Ölébe ejtett kezének ujjai hol ökölbe szorultak. a kertek nem szabályosak.felelte az igazgató. Ma észre sem vette a tündöklő színeket. bokor.A virágos inget és bő fehér nadrágot viselő fiatal hawaii szolga közelebb intett egy várakozó fogatot. Ki meri-e mondani vajon a gyáva emberke. A fiú tudta. összevissza nő fű. hogy a poggyászát összecsomagolták. hol ellazultak. miért hány szikrát sötétzöld szeme. a számlát az utolsó fillérig kifizették. virágok szegélyezik a házakat és az ösvényeket. kicsoda. Corinne-t mulattatta.kérdezte az asszony. fa. hiszen róla pletykált az egész szálloda. 136 .És mi ennek az oka? . ha még egy napig megtűröm a szállodában . Mielőtt még Corinne elkérhette volna a számlát. Ekkor megállította az igazgató. hogy összecsomagolja néhány holmiját. A lakosztályába tartott. Corinne mereven ült a zárt hintó ülésének szélén. Máskor elragadtatással töltötte el a mindent elborító színáradat. Mérhetetlenül feldúlt volt. amikor az igazgató megparancsolta. miért nem mosolyog most a kedves. hogy hordják ki a hölgy poggyászát? Önmagát okolta a wahine haragjáért. a férfiak pedig igyekeznek elcsípni a pillantását.

Vigyen vissza Waikikire. Honnan tudja. ami most épül a parton. középkorú pénztárosra. Burkett nem a férje. . . Az újhoz. hogy a törvény elé visszük a dolgot. . mijük van! . hogy férjezett? Ő Miss Corinne Burkett nevére nyitott számlát . és a pénzét kérte. . és joga van rendelkezni fölötte.De hiszen a férje . amikor a kocsis megállította a fogatot a megadott cím .magyarázta a pénztáros. bár a kérdés fölösleges volt. akkor valóban hibát követtünk el. . mi most jön? .Miféle tévedés? . Corinne fegyelmezni próbálta magát. akkor az ön pénze az övé is. Remegő ujját a számlakönyvre szegezte. mikor érkeztek meg a városközpontba. Mi itt jól ismerjük Mr.előtt.Ha Mr. Mrs. Burkett. .Corinne bankja . Ő mond. hogy fel sem figyelt a pénztáros meghökkenésére.Fütyülök rá. hogy odaadja neki a pénzemet! . hogy kételkedjek a szavában.vigyorgott a kocsis. sok munka. Corinne sarkon fordult és kiviharzott. . amikor odament az egyik pénztárhoz. Tudja.Nekem rokon dolgoz ott. Még akkor is lángolt a szeme.Azért jöttem.Nem volt joga.mondta ügyefogyottan a pénztáros.A hotel. .kérdezte Corinne. . hol van? . Mrs. Burkett . Burkett! A pénze már nincs nálunk! Ma reggel kivették. Tudta. . Annyira lefoglalták a gondolatai. amikor átnyújtotta a számlakönyvét.Persze. Burkettet. Burkettnek szólította. Ekkor már odafigyelt az aranykeretes pápaszemet viselő.Azt maga honnan veszi? Szegény ördögön kiütött a verejték.Nincs rá okom.Látja valahol a nevét az enyém mellett? Hogy merészelte odaadni neki a pénzemet? .és hitelbankjuk.De Mrs. Összerezzent. De ha mégis az. hogy kivegyem a pénzem. de gyorsan! . 137 .Nem tudta.tombolt Corinne.Kicsoda? . és biztosíthatom.Itt valami tévedés lesz. .kérdezte növekvő aggodalommal. A vetélytársunk. és már az sem érdekelte. Neki és a nagybátyjának a Fort utcában van takarék.kiáltott rá hawaii kocsisára.Hát Mr. . hölgy . . A pénztáros meghökkenése riadalommá változott.Nem. Sok idő lesz kész hotel. ki hallja meg.

de nem vitte rá a lélek.. ha elárulja. az építésvezető.Corinne oda sem figyelt Felkapaszkodott a hintóba. . vagy a házában. mi zavarta meg a munkásait Összevonta a szemöldökét. .vágott a szavába az asszony türelmetlenül. kisasszony.Ez itt zárt terület. Malehine. és elállta az útját. Vajon miért nem hozta magával Ialeka. és halkan füttyentett. . félkész épület váza magasodott. amikor füttyögés és disznó megjegyzések csapták meg a fülét Az építkezés leállt Minden munkás a közeledő asszonyt bámulta. méghozzá lélegzetelállítóan gyönyörű. Burkett? . tudom.mondta Corinne csalódottan.felelte az asszony epésen. divatos kalapban.Tudja. és Corinne-nak vizes homokban kellett gázolnia az épülő szállodáig. Még kevésbé volt ínyére. .Mr. amikor meglátta Corinne-t. hozzáillő napernyővel. Burkettet keresem. Egy óriás termetű. A vihar nyomai azonban még nem száradtak fel. . amikor visszatért Amerikából? És miért jött ide az asszony. amikor a hintó megállt az építkezésnél. Elébe sietett.Sajnos igen . mi folyik itt. Talán segíthetnék önnek. Mr. körülnézett. kereste Jaredet. karcsú polinéz férfi irányította a munkát. Leonaka Naihe vagyok. a. Szóval ez a léha feleség. hol lakik .Csak akkor tud. . hogy belenézhessen a sötét szempárba. . Az eső elállt. hol van? .vonta föl a szemöldökét Leonaka. Jared Burkettet. pompás rézvörös selyemruhában. Már majdnem alkonyodott. hogy a férje arcába vágja a szeretőit? Leonaka nagyon szerette volna tudni. hol találom a férjemet .. Mr. sötétarany hajával. áttetsző fehér bőrével.Jared nem jött ki ma reggel. Leonaka a távozó után nézett.Köszönöm. Corinne még sosem látott ilyen magas embert Szinte nem is akart közelebb menni hozzá és megzavarni a munkájában. a Merchant utcában. aki valószínűleg eltévedt. hogy lássa. Itt van? A hawaii kissé meglepődött. hogy megkérdezze.Próbálja meg az irodájában. Corinne-nak hátra kellett szegnie a fejét. és nekivágott a Waikikiig vezető hosszú útnak. Megállt. 138 . Néhány háztömbnyire a hoteltől. . ahonnan az imént dobták ki. A magas hawaii megfordult. de nem találta.Ön Mrs. kisütött a nap. Naihe.

amikor Corinne kocsija befordult a Beretania utcáról Jared nagy. fehér inget viselt. . . . Tejtől duzzadó melle nagyon fájt. Nem találtál? Válaszra sem várva bevonult a nappaliba. és kissé gúnyosan mosolygott. hogy majdnem visszafordult.23. és beljebb lépett a szobába. hogy el ne eredjen a tej. mára beszünteti a keresését.hápogta Corinne. és becsukta az ajtót.mondta mély hangján. Rányomta a tenyerét. Ha Jared nem lesz otthon. de nem akart kockáztatni. Hogy szerette volna megütni. Florence már úgyis megetette Michaelt Az ajtó kinyílt.Ez aztán szép.Arra számítottam.Vagy tisztességesen viselkedsz. hogy várja meg. hogy véletlenül se kezdjen csöpögni. . Egyet lépett előre. Szerencsére leszorította a mellkötővel.sziszegte. impozáns házának felhajtójára. vagy én fékezlek meg! 139 . Annyi sértő szó tolult hirtelen a nyelvére. ha túl hosszú idő telt el két szoptatás között. Jared diadalmasan nézett rá szürkéskék szemével. hogy egy perccel késte le Mr. Annyira fájt a melle. és ütésre emelte a kezét. . FEJEZET Alkonyati narancsvörösben úszott a sziget szélvédett oldala. édes hitvesem kuncogott Jared. ahol egy ázsiai alkalmazott közölte.Azt ne! . és vasmarokkal tartotta. Aznap ötödször kérte a kocsist. . de a férje berántotta a házba. és ez erősebb volt minden fájdalomnál és fáradtságnál. ami néhányszor már megtörtént vele. amit a férjéhez vághat.A helyedben nem próbálkoznék ezzel . Corinne elszürkült haragjában.Te korcs! . Corinne megpróbálta kiszabadítani a kezét. Még erélyesebben megnyomta a mellét. a pultnál puncsot töltött egy hosszú pohárba. csak azután engedte el. mielőtt kopoghatott volna. Jared felkacagott. majd bőségesen megöntözte rummal. melyikkel kezdje. és keresett valamit. Az asszonyban minden józan megfontolást elmosott a düh. . Még te becsmérelsz másokat. bántani! Amikor azonban az asztalon álló virágváza után kapott.Te aljas! . Az asszony sarkon fordult és ránézett. Most jött az irodából.intette.Esetleg visszaütök. de a mérgét mindenképpen ki kellett töltenie valakin. Jared kitalálta a gondolatát. Krémszín nadrágot és félig nyitott. Jared elkapta a csuklóját. hogy sokkal hamarabb találkozunk. csak utána szállt ki a hintóból. . Burkettet Corinne ölni tudott volna. hogy azt sem tudta.

. mert nagy buzgalommal újabb fegyvert keresett. és Jared fejéhez vágta a vázát. Corinne. Ma pedig pontosan ezt művelted.Ami a tiéd. A nehéz tárgy vizet permetezve és virágokat szórva repült át a szobán.Mit csináltál a pénzemmel. . hogy nem nyúlsz a pénzemhez! . hogy nem állíttatlak ezért bíróság elé. hogy ne legyen dühös a hangja.Megesküdtél.kérdezte Corinne nyugodtan. Mielőtt felmarkolhatott volna egy cserepes virágot az ablakpárkányról. és csak akkor engedlek ki.Veled kellene feltakaríttatnom a rendetlenséget. hogy a feleségem vagy? .Ha azt képzeled. . hogy a gyilkosságon kívül bármit megtehetek. Jared visszatért a bárpulthoz. ha mersz! . Corinne nem látta a dühöt a férje arcán. és a pultnak támaszkodott . Megúszhattad volna. Corinne alig tudta fegyelmezni magát. Jared Burkett! 140 . Jared feje mögött. . . hogy nem próbálod rám kényszeríteni az akaratodat. lesimította a ruháját.Az nem fontos.Hazudtam .bosszantotta Jared. . Jared? .Azt nem teheted! . hogy ne férhess hozzá közölte a férfi mézédesen. ha tisztességesen viselkedsz! .Betettem a számlámra. és meg is fogok tenni? Már rájöhettél volna. Az aláírásoddal szentesítetted.Nem kérsz egy italt? .Tehát? . akkor egyáltalán nem ismersz engem.vonogatta a vállát a férfi.Emlékezhetnél rá. .Te pedig emlékezhetnél a birtokomban levő okmányra. helyére igazította félrecsúszott kalapját. Vagy elfelejtetted. hogy nem mindig játszom becsületesen. és nem szólsz bele semmibe.Hol? . a fene abba a zöld szemedbe! .Hallgatnod kellett volna rám tegnap este.Tehát? .Felemelte a poharát.Corinne elengedte a füle mellett a figyelmeztetést. .Mikor tanulod már meg. a díványra lökte. Tényleg megtenné a gazember. Jared elkapta hátulról. . mintha azt mondaná: kelj fel. szólalj meg! Máskülönben bezárlak egy emeleti szobába. és kezét csípőre téve nézett le az asszonyra. az az enyém is.mordult rá a feleségére. és a falon puffant.Ehhez nem volt jogod! Elloptad a pénzemet! . Corinne. gondoskodtam róla. amit teszek.Szóval most te jöttél hozzám! Ha már képes vagy beszélni.Corinne nem értette ezt a közönyt . Felült. majd megállt. . gondolta bőszen az asszony.

amíg apám nem küld utánpótlást. méghozzá a törvény jóváhagyásával.üvöltötte az asszony. te nem kényszeríthetsz engem távozásra . Nem tudod elviselni. éppen eléggé ismerlek . azt hiszem.Jared.. az államunk egyelőre még független királyság. .felelte hűvösen Corinne. hiszen a férje. és majd meglátod. mert nekem viszont elegem van abból.Az baj. hogy távozol.felelte konokul.hápogott Corinne.Érted már. miközben végigfutott a ház előtti ösvényen. Corinne .. Miért nem képes kimondani. vagy így. hogy csatlakozzunk az amerikaiakhoz.vigyorgott a férfi. ha azt képzeli. Valószínűleg azt tehet vele. Azt akarom.Nem kell a pénzed. és elborzadt. és kevélyen felszegte az állát. Az átkozottak! Hogy ez miért nem jutott eszébe! Most fogta csak fel férje szavainak értelmét.Ó. Nekem nem fogja előírni. itt egy hajítófát sem ér. amit akar. vagy úgy. Jared figyelmét nem kerülte el felesége hangulatának megváltozása. hogy a városban szajhálkodsz. mi ennek az oka. . hogy kihúzzam addig.Értem.sóhajtott Jared. mit tegyek! Azt már nem! 141 . Jared . visszakapod a pénzed. hogy másé legyen az utolsó szó. én. . amit aláírattál velem. Sarkon fordult és kirohant. Férje szeme ködszürkére sötétedett. . . .Megértettem. mennyire gyűlöli! . hogy pórázra fűzhet! gondolta. Pont olyan vagy. Ez megháborodott. amikor úgy döntesz.Hogyhogy? . hogy tűnj el a szigetről.Keress magadnak egy ügyvédet. Corinne. El fogsz tűnni a süllyesztőben. Felállt. . akik évek óta fenik a fogukat az országunkra. . . Noha közel állunk hozzá.Semmit sem értesz. Maradt még annyi készpénzem és ékszerem. Corinne. hogy ő is ezt szeretné? Miért van benne ez a dac? . Ez itt Hawaii. mekkora hatalma van fölötte Jarednek..Nem kényszeríthetsz semmire. ha annyira akarod. Tartsd meg a pénzemet.Te pedig tűnj el a pokolba! . . amikor arra gondolt.Az a nevetséges papír. Nem tudott tovább uralkodni magán. hogy még a megvetésemre sem vagy méltó. és itt egészen mások a törvények. . ugye? Még képes fölényeskedni! Úristen. bánom is én. Soha nem is kellett. Abban a pillanatban. Vigyorgott.Jared. mint én.

142 . . visszahőkölt. . és megint dörömbölt. és felvonszolta a lépcsőn. hogy a férfi ingének hátát a harapás miatt átitatta a vér. megfizetem a fáradozását. Hát tényleg ki van szolgáltatva neki.Segítség! . Kalapja leesett. Jared utolérte. A ház felé indult Corinne megharapta. amitől fogcsikorgató fájdalom hasított a testébe. felhorzsolta a vállát Jared a sebére tapasztotta egyik tenyerét. és szembefordította magával.Ha maradt valami a kocsiban.Segítsenek! . mielőtt valóban okot adnék neked a visításra! . amíg eldöntöm. . de csak a fél pár cipőjét veszítette el.Úgysem segít senki. és bezárta. hogy agybafőbe verjelek! . verj meg! Majd kiderül. Corinne az ajtót verte. amíg Jared le nem dobta a padlóra.De mielőtt a várakozó fogathoz érhetett volna.Ezt nem teheted. arany haja a szemébe hullott.Engedj el! .Itt maradsz. Corinne. odavetette: .rikácsolta. hogy férje feljajdul a fájdalomtól.Csend legyen.Átkozott. Az asszony hallotta a távolodó lépéseket. mitévő legyek veled mondta a férfi hidegen. amennyire csak bírta. elszórva napernyőjét és táskáját a küzdelemben. mi fog történni . Ezért megveri Jared. A feleségemnek a továbbiakban nem lesz szüksége a szolgálataira. hogy már az sem érdekelte.Csak. hogy meg sem ijedt Kapálózva próbált szabadulni. hitvány dúvadnak! Tessék. szabad kezével csépelve férje mellkasát . hozza be.visította. Corinne hosszú sörénye a földet söpörte. Corinne. Jared kinyitotta a második szoba ajtaját. Sarkon fordult. Hallotta.Majd ha fagy! Bele akart rúgni a férfiba. melle nekicsapódott férje kemény hátának. Jared! .rikoltotta az asszony kihívóan. belökte az asszonyt. . ami egy pillanatra elhomályosította látását. A kocsisnak. és ennek annyira örült. . hová került. A férfi a csuklójánál fogva talpra rántotta. a szeme lángolt. egészen biztosan megveri. Jared mégis megtette. tudlak-e még ennél is jobban gyűlölni! De amikor Jared felé nyúlt. becsapta az ajtót. . mire lecsillapodott Talált egy lámpát. Percekbe telt.Mit számít az egy ilyen aljas. . A lépcső egy hosszú folyosóra vezetett.sikított torkaszakadtából. Az ajtó mellé esett. A következő pillanatban Jared feldobta a vállára. mert egy darab papír szerint a felesége ennek az embernek? Büntetlenül megtehet vele bármit? A válasz maga volt az iszonyat. vérengző boszorkány! Megérdemelnéd. Corinne húzatta magát.sziszegte Jared. . Corinne annyira dühös volt.egészen addig. aki vigyorogva élvezte a jelenetet. mert látta. és meggyújtotta. tessék! . és körülnézett.

Nagy, férfias ízléssel berendezett szobában találta magát, minden sötétkék és barna, csupa velúr, bőr, nehéz brokátok. Jared hálószobája lenne? Tovább nézelődött a lámpafénynél. Egy hatalmas szekrényben férfiruhákat talált: öltönyöket, ingeket, háziköntösöket, cipőket, csizmákat. Egy másik ajtó a modem fürdőszobába vezetett, ahol faragott márványkád állt, és metszett üvegek sorakoztak a mosdó szélén. Meglátta magát az egész falat beborító tükörben, és a látványtól levegő után kapkodott. Ruhája rettenetesen összegyűrődött, a két legfelső gombja leszakadt, haja kusza fürtökben omlott a vállára, és csak az egyik lábán volt cipő. Melle elviselhetetlenül fájt, hiába nyomkodta. Visszasántikált a fürdőszobába, és magára zárta az ajtót. Minden mozdulat a mellébe hasított, miközben lassan kibújt a ruha felső részéből, és letűrte a derekára. Óvatosan fejni kezdett. Micsoda pazarlás, gondolta keserűen. Otthon kellene lennie Michael mellett, mert ez a bőség a kicsinek jár. Lassan, fáradságosan sikerült enyhítenie kínjain, de nem eléggé. Michaelre lett volna szüksége. És mekkora szüksége lesz rá reggel! Ismét elkötötte a mellét, megigazította a ruháját, és visszatért a lámpával a hálószobába. Besötétedett, hűvös szellő fújt be az ablakon. Az asszony az ablakhoz lépett, hogy az illatos levegő felüdítse. Az úton fogatok robogtak, ismeretleneket szállítottak, akiknek fogalmuk sem volt az ő sanyarú sorsáról. A félelemtől és a kimerültségtől hirtelen émelyegni kezdett. Órák teltek el így. Corinne egy kényelmes, kárpitozott székbe telepedett az ablak mellett, és várt Reggeli fejfájása visszatért. Korgott a gyomra, fájt a válla. Minél tovább várakozott, annál inkább megfeledkezett korábbi félelméről, dühe azonban egyre nőtt. Amikor végre nyílt az ajtó, alig tudta megállni, hogy neki ne ugorjon Jarednek, és ki ne kaparja a szemét. A férfi kezében tálca volt, a tálcán ennivaló. Kifürkészhetetlen arccal állt az ajtóban, hóna alatt Corinne elveszített cipőjével. - Éhes vagy? Az asszony nem válaszolt Jared ennek ellenére behozta a tálcát. - Hamarabb is jöttem volna, de meggyűlt a bajom Szun Hóval. El kellett magyaráznom, mi ez a rendetlenség a nappaliban. Szun Ho az, aki itt gondoskodik rólam - világosította fel, noha Corinne nem mutatott érdeklődést. - Főz és takarít rám. Remek ember. Corinne továbbra is némán tajtékzott Résnyire szűkült szemmel figyelte Jared minden mozdulatát. A férfi az asztalra helyezte a tálcát, az ágy mellé dobta a cipőt, majd megfordult, és komoran a feleségére meredt.

143

- Jössz enni, vagy továbbra is ott ülsz, és úgy nézel rám, mintha fel akarnál nyársalni a szemeddel? Corinne hirtelen felkacagott, idegeket borzoló, mély torokhangon. - Sajnálom, hogy nem tudok szemmel ölni! - Azt elhiszem-mondta kurtán Jared, és meggyújtott egy újabb lámpát. Corinne a férfi hátát bámulta. Észrevette, hogy férje inget váltott Átsejlettek rajta a kötés körvonalai. Remélhetőleg fáj neki a seb! Sőt, talán még el is fertőződik! Talán meg is hal vérmérgezésben! A gondolat gonosz mosolyt csalt a szájára. Jared visszaballagott a cseresznyefa asztalhoz, és gyümölcsöt vett magának egy tálkából. Corinne összevonta a szemöldökét. Férje talán semmibe veszi őt? - Jared, te is tudod, hogy nem tarthatsz itt - szólalt meg józan, gyakorlatias hangon. - Igen, tudom - felelte a férfi hűvösen. - De az ellen nincs kifogásod, hogy itt maradj egy éjszakára, ugye? - Mi értelme ennek, ha reggel úgyis elmegyek? - Nem mész. Abban igazad van, hogy nem tarthatlak itt a házban, mert akkor be kellene zárnom téged ebbe a szobába. Reggel indulunk vidékre. - Vidékre? - riadt meg az asszony. - Úgy érted, a sziget másik oldalára? - Úgy. Ott legalább nem kell attól tartanom, hogy a távollétemben újabb botrányt kavarsz. Jó messze leszel Honolulutól, nem keverheted magad bajba. - Nem megyek! - Nincs más választásod, Corinne - szólt Jared flegmán. Az asszonyt elfogta a rémület. Jared el akarja szakítani a kisbabájától! - Nézd, Jared. - Erőlködött, hogy a hangja ne árulkodjon félelemről, de a férfi jól látta a szemében a rémületet. - Hazudtam tegnap este, amikor azt állítottam, hogy szeretek itt lenni. El akartam menni, de mérgemben nem mondtam el neked. Russell ma kiment a kikötőbe érdeklődni. Az első hajóval indulok. - Késő, Corinne. - Férje megállt előtte, és kifürkészhetetlen pillantással nézte. - Eljátszottad az esélyt, hogy távozz. - Hogy érted ezt? - Úgy döntöttem, mégis jobban szeretném, ha maradnál mosolygott le rá a férfi. - Miért?

144

- Azért jöttél ide, hogy bolondot csinálj belőlem, és sikerrel jártál - mondta nyersen Jared, szabadjára engedve a dühét. - Nem érdekelt, hogy felszarvazott férjnek tartanak, mert fütyültem rád. De az már nem tetszett, amikor suttogni kezdték, hogy nem vagyok férfi, mert nem tudom kordában tartani a feleségem. Csak úgy tudom visszaszerezni az emberek megbecsülését, ha megmutatom nekik, hogy ráncba szedlek. - Szerinted az emberek tényleg elhiszik, hogy megbocsátottál nekem? - kérdezte Corinne, miközben gondolatai sebesen cikáztak. - Egy férfi nem bocsáthat meg egy olyan feleségnek, aki annyit szajhálkodott, mint te - felelte Jared kegyetlenül, élvezettel figyelve, hogy az asszony összerándul. - De annak ehhez semmi köze. - Akkor minek van? Jared rátámaszkodott a két karfára, csapdába ejtve a székben a feleségét. - A nevemet viseled. Meg kellett volna oldanod ezt a helyzetet Mivel ezt elmulasztottad, mától mintafeleség leszel. - Megőrültél! - sziszegte Corinne. Zölden lángolt a szeme. Úgysem teszem meg, amit akarsz, Jared! Kvittek voltunk, de te ismét felborítod ezt az egyensúlyt. Ezért meglakolsz. Ígérem! Jared felnevetett, és az ajtó felé indult. - Majd meglátjuk, mennyi bajt okozhatsz, elzárva vidéken. - Nem viszel oda! - Akkor is megteszem, ha egész napra meg kell kötöznöm téged, és fel kell peckelnem a szádat - figyelmeztette Jared. Becsukta az ajtót, és elfordította a kulcsot.

145

24. FEJEZET Jared megdöntötte a palackot, és nagyot húzott a rumból. Félig kiürítette az üveget, amióta rázárta Corinne-ra az ajtót, de a fülét nem tudta becsukni a dörömbölés elől. Mikor nyugszik már meg az asszony? Az asztalához ült, tollat fogott, megpróbált levelet írni Leonakának. Meg akarta magyarázni a feleségével kapcsolatos dolgokat, meg akarta magyarázni, miért lesz távol néhány napig. Nem találta a megfelelő szavakat Túl sok mindent kellett volna elmondani. A sarokban állt Corinne poggyásza, amit behoztak a kocsiból, mellette a kiegészítők, amiket az udvaron elszórt. Jared tekintete folyton a sarokba tévedt. Egy nagy utazótáska, egy kicsi, egyeden kalapdoboz. Valahogy kevésnek tűnt. Nem tudta elképzelni, hogy elegáns felesége ilyen kevés holmival utazzon. Meghúzta a rumot, és folytatta a levelet Szun Ho majd elviszi reggel. Végül csak egy rövid üzenetre telt tőle, amelyben távolléte alatt Leonakát bízta meg a vezetéssel. A feleségéről nem írt. Egy órával később kiürült a palack, és Jared ketrecbe zárt vadállatként járkált a szobában. Az emeleten elhallgatott a dörömbölés. Elaludt volna az asszony? A poggyász ügye továbbra is annyira foglalkoztatta, hogy végül megnézte, mi van benne. Még jobban elcsodálkozott. Két ruha és kevés alsónemű a nagy táskában, púder, pirosító, parfümök a kicsiben, egyeden kalap a dobozban. Hol vannak az ékszerek, amelyeket Corinne említett? Vagy a tegnap este viselt ruha? Tudta a választ. Ezeket a holmikat a szállodában tartotta az asszony, azért vannak itt. A többi ruhája nyilván fent van a Punchbowlnál, abban a házban, ahol Drayton is lakik. Ezek szerint jó sok időt töltött ott. Az, hogy az asszony együtt él egy férfival, akit nyilván szeret, sokkal jobban fájt Jarednek, mint az, hogy számtalan ismeretlennel fetrengett a szállodában. Hogy miért, azt Jared akkor sem tudta volna megmagyarázni, ha agyoncsapják. A mennyezetre nézett. A nő pontosan fölötte van. Egy percig kísértést érzett, hogy felmenjen hozzá, és móresre tanítsa. Corinnenak nem lenne ínyére. Az egész szigeten szétkürtölte, hogy bármelyik jöttmentet jobban kedveli a férjénél. A lépcsőhöz indult, de megtorpant. Mi ütött belé? Corinne az utolsó nő a világon, aki kellene neki. Felhasználta a testét, hogy bosszút álljon a férjén, hideg fejjel adta oda magát másoknak, nem gerjedelemből, hanem azért, hogy legyőzze őt. Hozzá nem nyúlna, bármilyen kívánatos! Ez az asszony semmit nem jelent a számára.

146

- Akkor miért nem hagyom, hogy elmenjen a pokolba? kérdezte magától fennhangon. Visszatért a nappaliba, talált egy újabb üveg rumot, és végigdőlt a szófán. Oda sem figyelve kortyolt néhányat, aztán a tekintete újra Corinne kevéske poggyászára tévedt. Ennyi ruha nem lesz elég az asszonynak. Vidékre menet meg kell állnia Drayton házánál. Különben sem tetszett neki a gondolat, hogy a felesége holmiját az asszony szeretőjénél hagyja. Ez viszont baj, mert Corinne biztos segítségért fog sivalkodni. No, ezt legalább el tudja intézni. Még nincs túl késő. Azonnal indul Draytonhoz. Felkapta a kabátját, és elsietett. Fél tizenegy volt, amikor megállt a földszintes ház előtt. A függönyökön át fény szűrődött ki. Szóval Drayton itthon van. Szája gonosz mosolyra húzódott. Pokolian élvezi majd a találkozást! Enyhén imbolyogva felbaktatott az ösvényen a házhoz, már bánta, hogy annyit vedelt. Igaz, még ittasan is darabokra tudja tépni Draytont. Azt remélte, nem rúgott be annyira, hogy elfelejtse ezt a mulatságos estét. Éppen be akart zörgetni, amikor meghallotta, hogy odabent felsír egy csecsemő. Zavartan hátrált Annyira részeg lenne, hogy eltévesztette a címet? Lement az udvarra, ismét szemügyre vette a házat, majd az utca többi házát is. Nem, a szentségit, nem tévedett! Visszatért a tornácra, és megdöngette az ajtót. Eltelt néhány perc. A sírás már nem hallatszott, nyilván csak képzelte az egészet. Megint dörömbölt, és az ajtó kinyílt, de csak résnyire, amennyire a lánc engedte. Jared szeme összeszűkült az apró termetű nő láttán, aki a résen át lesett ki rá. Alig lehetett magasabb százötvenöt centinél, bodros barna haja volt, és mogyoróbarna szeme. Nem lehetett sokkal idősebb Jarednél, és nem látszott házvezetőnőnek. Ezek szerint Drayton több szeretőt is tart? - Hol van Drayton? A nő szeme tágra nyílt a harcias hang hallatán, de bízott a láncban, és hetykén válaszolt: - Nincs itthon, és Corinne sincs itt, úgyhogy menjen isten hírével, Mr. Burkett! Semmi keresnivalója itt! Csukta volna be az ajtót, de Jared beékelte csizmás lábát a résbe. - Maga ismer engem? - Persze! Ott voltam a templomban azon a balszerencsés napon, amikor feleségül vette az én Corimat! - Hogyhogy a maga Coriját? - kérdezte Jared. - ötéves kora óta én viselem gondját. A komornája vagyok, Florence Merrill.

147

Cori sohasem egyezne bele! . és nálam is marad.Jared szívből hahotázott.Corinne nem örülne neki. Hátrált egy lépést.vágott közbe a férfi vadul..Nem! Nem hiszek magának! .Hát ez az a kis szerelmi fészek? .Nincs a fenét! . Ekkor azonban más gondolata támadt.Igaza van .Nem. az nem számít.Mi a fenét keres itt maga? . . . Kezdhet csomagolni. az utolsó darabig.Nyissa ki az ajtót. De hogy ő mit akar.Nem tehetem! Corinne nagyon megharagszik. Úgy érezte.Hol van most Corinne? 148 . Burkett hebegte a komorna.Azt nem lehet! . . Mr. . Drayton útiköltségét Ragaszkodott hozzá .. Nem olyan fényűző.magyarázta sietve Florence. az ajtó a falnak csapódott. . .Tudhatja. . . mint a Royal Monarch. jó oka van.Már. Én vagyok a férje... és én így döntöttem.Kézzel-lábbal tiltakozott..Mit akar itt? . ..Nem! . Florence Merrill! .nevetett Jared gúnyosan. és rémülten bámult a becsörtető férjre. . . .nyögte ki Florence ijedt hangon. Ezek szerint a feleségem tartja el? .Most pedig nyissa ki ezt az átkozott ajtót.A komorna elszántan rázta a fejét. Corinne fizette Mr. Beszélni akarok magával.Corinne holmiját akarom.pattogott a komorna. A lánc azonnal elszakadt. Burkett. . . miért jött ide.Én azt hittem. majd hatalmasat rúgott az ajtóba. . .. nem! . . ez Drayton háza. Florence félreugrott. Mr. . hogy egyedül vagyok. miért nem jött haza az asszonya.Nincs joga.És a többi szeretőjének is fizetett az én drága feleségem? kérdezte Jared megvetően.Előttem ne merje a védelmébe venni azt a szajhát! . már mondtam.fejezte be Jared a mondatot.. .. szemöldökét fenyegetően összehúzta.tiltakozott Florence.Ahhoz önnek semmi köze! . határozatlan ideig. Jéghidegen nézett szürke szemével a riadt nőre. ha ön a távollétében bejönne a házába. .Corinne ugyanis nálam van. . sőt inkább otthonos. Florence Merrill? .Igen.Senkinek sem akarja magát lekötelezni. Ő. .hálás lesz érte . Jared izmai megfeszültek.. mielőtt berúgom! .kérdezte maró gúnnyal. amikor eszébe jutott korábbi képtelen feltételezése.szólt fojtottan Jared. Florence elhűlt Ennek az embernek joga van ehhez! Most már értette.Nincs valami közlendője.kapkodott levegő után Florence. ..mordult föl Jared.

Mrs. Corinne kedvéért Biztosan örülne.vont vállat Jared. .Pokolian hosszú az út Sunset Beachig.Siessen. hogy közli velem. ahol nem kell aggódnom miatta. nem adott jelet magáról. Merrill . Burkett! . amikor ön visszatér? tamáskodott Florence. hogy helyesen határozzon. magát is meg kellene hívnom. . .méltatlankodott Florence.Foglaljon helyet. . mi? . Reggel elviszem a parti házamba a sziget túloldalára. . Miss Merrill . és szeretnék még egy kicsit aludni ma éjszaka. Jared folytatta: . Volt még egy kérdés.Ha nem akarja követni Corinne-t. Kibírja-e Corinne. Jared észreveszi Michaelt. ha lenne mellette egy barát. Rázártam a szobám ajtaját.Erre az intézkedésre szükség volt. . Gondoskodtam róla. hogy ott legyen. amin eddig nem gondolkozott. Akarná-e Corinne. . Ha megy. . hogy a komornája vállalja a kockázatot? Esetleg előadhatná a mesét. Gondterhelten Corinne szobájába sietett Istenem.Döntse el. de kétlem. .A városi házamban. akit a legjobban gyűlöl! De hát annyira ragaszkodott ahhoz. hogy rokonszenvesnek találnák a méregzsák feleségemet. amit korábban kitaláltak. ha elő kellene hozakodnia a mesével. hogy egyedül legyen azzal az emberrel. .Jól ismeri.kuncogott Jared mérsékelt jókedvvel. de kizárólag ma éjszakára. amíg összecsomagolom Cori holmiját.Biztos benne. Lesznek ott más nők is.Mr.Tűnődő pillantást vetett Florence-re. és imádkozott. . és elkezdte kiüríteni Corinne fiókos szekrényét.A csomagoláshoz idő kell! . hogy ott lesz még. . . Florence kutyaszorítóba került. kifizethetem az útiköltségét a kontinensre.Azt hiszem. ha hosszabb időre elszakítják a fiától? A kockázatot választaná.Mrs.válaszolta kelletlenül Florence. 149 . Mivel a komorna nem kapott az alkalmon.Talán az jobb lenne .Ne fáradjon azzal. milyen kegyetlennek tart . Merrill! .hazudta Florence. Corinak sok holmija van.mondta a férfi hidegen.türelmetlenkedett. vagy az elszakadást? Meddig akarja Burkett magánál tartani a feleségét? Jared benézett. A kicsi most éppen aludt. hogy Jared nem láthatja a fiát! Elővonszolta az útitáskákat. arra az esetre.. miért neki kell döntenie ebben a kérdésben? Bárcsak beszélhetne Corinnenal! Még elképzelni is iszonyú.

Látja. körülnézve a szobában. Kivett egy muumuut. . hogy semmi jó nem sül ki abból a rémséges tervből! Az ajtóban ismét megjelent Jared fenyegető alakja. fenyegetően elsötétült szemmel bámulta Michaelt. . és kifelé indult. Mrs. .Néhány ránc még nem tesz tönkre egy ruhát. mire maga összepakolja ezeket a göncöket . mert nem bírta tovább a feszültséget.vágtára kurtán a férfi. .tekintett vádlón a megrökönyödött Jaredre. aminek köze van Michaelhez.Természetesen az enyém! . Hosszú percekig nézte őket.Még mindig nem végzett? . csitítgatta.. ami eszébe jutott. Nincs menekvés. mit szól Corinne ahhoz. de úgy érezte.Tönkremennek a ruhák. aki csak sírt. .Majd meglátjuk. Odament a nyitott szekrényhez. ha felbőszítik. Most aztán kezdődhet a hazudozás. . Kirántotta a szekrényből az összes ruhát. vagy a szeretőire .Nem tudom elképzelni elegáns feleségemet ebben a holmiban! Valóban viseli? .Vett néhány efféle holmit.mondta a férfi megvetően.Csinálja maga! . . és megakadt a szeme a hawaii ruhákon..Ki másé lehetne? 150 .De sosem viselte őket. a karjára vetette őket. hogy sietek! Maga csomagolja be a feleségem maradék cókmókját! Florence visszarohant Corinne szobájába. Felkapta Michaelt. . mit csinált! . résnyire szűkült. Merrill szólt hátra Jared. pedig egy vagyonba kerültek! .Van ennek egyszerűbb módja is.Hátralépett. amit maga művel a ruhatárával! A szomszéd szobában Michael felsírt az éles hangra. Kezdett elhatalmasodni rajta a pánik. . a melléhez szorította.Mondtam. Burkett! .Mr.Egy örökkévalóságig eltart. és hahotázni kezdett. Leheleden alak! Miként él majd együtt Cori egy ilyen zsarnoki férjjel? Örökösen dühöngeni fog. Nem lett volna szabad idejönniük! Hányszor figyelmeztette Corit. márpedig Florence jól tudta.Veszem észre . Jared fojtott hangon beszélt.futott utána Florence. ugye? Ruhákra. ügyet sem vetve a körülötte zajló indulatokra. .A feleségem szeret költekezni. összevonta a szemöldökét . Jared utána ment.vágta rá Florence. Florence elfehéredett. . és átsietett a gyerekszobába. mielőtt megkérdezte volna: . titkolnia kell mindent. . Erre a hazugságra nem volt szükség. elfordítva a kisfiú fejét Jaredtől. mert kényelmesnek látszottak mondta ki Florence riadtan az első dolgot.süvöltötte Florence végső elkeseredésében..Kié ez a gyerek? Florence gyanakodva sandított rá. hogy asszonya vad dolgokra képes.

Valószínűleg úgyis erre kényszerül.Michael idősebb. Florence megkönnyebbülten felsóhajtott. nem utazom vissza Bostonba. Két.magyarázta Florence. add. .komorodott el Jared. Mrs..Jared arca nem változott Egek ura. hogy ekkora útra induljon nélkülem.Ez nagyon valószínűtlenül cseng.Öz. Nem engedhettem. etesse meg. Megetette főzelékkel. Uram. imádkozott némán. .. Maga sem lehetett utazásra alkalmas állapotban. A maga fia.Corinne-nak több esze is lehetett volna annál. akkor tegye tisztába. öt hónapos. hogy elhiggye. hogy egy újszülöttel kerekedjen fel egy világ körüli útra.Na. akkoriban születhetett. Miután lecsendesítette Michaelt. hogy tisztába tegye. mire gondolhat? . . nem hagyom itt magának az én Corimat.. hogy Corinne nélkül utazzanak vissza Bostonba.Azt akarja mondani. Burkett védekezett Florence. hogy nem hangzik meggyőzően. mert Michael nem hagyta abba az óbégatást. özvegy vagyok . egyszerűen beleborítva a fiókok tartalmát a bőröndökbe. a nagyságából ítélve. . amikor elhagytuk Bostont. milyen kötözködő és kellemetlen tud lenni.Nincs családom. . hogy a feleségem idáig hozta magát egy pólyással? .Már akkor is elég nagy volt az utazáshoz. Cori.Meggondoltam magam. Nem ért ő a hazugsághoz. illetve Corinne el sem akart hozni egy ilyen pici babával. amikor elindultunk.. 151 . és nekilátott. . elhitte Florence meséjét. és úgy látszik.Én vagyok kötözködő? . Tudta. de az nem ízlett a kisfiúnak. két hónapos volt. Senkim sincs rajta. Mr. semmi okuk. Merrill . Burkett. Látom. Biztos még mindig éhes.Nem bírom a gyerekbőgést! Kivonult a szobából. amit mond. Visszatette Michaelt a kosarába. és Michaelen kívül. Az anyja kellett volna neki.A férjének sem volt ellenvetése? . Burkett . . Én ragaszkodtam hozzá. .Már mondtam. hogy Jared tudomást szerzett a babáról.válaszolta Florence. mint amennyinek látszik. és holnap társzekérrel kell jönnöm! . és kényszerűségből tehéntejet is adott neki..Még néhány átkozott csomag. ahol Jared a felesége maradék holmiját csomagolta. . Amikor észrevette Florence-t. Hogy lehetett Corinne ennyire meggondolatlan? .. visszatért a másik szobába.mondta Jared fagyosan. Mr. Mr. rámordult: . vagy mit tudom én! mondta Jared gorombán. bár nehezen tudta kinyögni a hazugságot.hitetlenkedett Jared. Máskülönben nem hoztam volna magammal. Michael a korához képest kicsi. tehát már elég erős az utazáshoz. . Most.

Meg fog lepődni. . . . Megcsóválta a fejét.felelte Florence elfojtott mosollyal -. csomagokkal.Az ember néha már azt hinné. és nem én. ha csakugyan jönnek a kicsivel. és a feleségemből hiányzik ez a tulajdonság. Florence megbotránkozott önmagán. Milyen könnyen rááll a szája a hazugságra! Mi történt vele? 152 . és ölbe vette a babát. ezért a bakra ült Jared mellé.. Florence-nek már nem is maradt hely.vetette oda. és elindult lefelé a dombról. hogy Corinne képes egy csecsemővel utazni . hogy nem enged. Michael átaludta a csomagolást.No. Jared végre elmosolyodott.felelte a komorna.Majd még hozzátette.A csecsemőkhöz türelem kell. de most felébredt. Egyszerűen imádja! . Elhatározta. és a csillagok láttán elragadtatva turbékolt. ő az anyja. de nem sokat láthatott belőle a sötétségben. Lásson munkához. ne álljon már itt. Burkett . Mr. Ügy egy óra múlva a nyitott fogat roskadásig megtelt ruhákkal. de Corinak még nálam is több türelme van Michaelhez. Jared odahajolt és megnézte magának a kisfiút.Még mindig nem tudom elhinni. . fortélyosan elejét véve minden gyanúnak: . asszonyság.Bizony maga! . bőröndökkel.

Mire felkel a nap. gyakran gondolt arra az éjjelre: az éjszaka szépségére. úton akarok lenni! Corinne riadtan fordult felé. Aranyés rézszín ragyogott a lámpafényben. hogy jobban lásson. megdöbbentő. hízeleg neki. Corinne szépségére. Corinne fészkelődött. A lelkére beszél Jarednek. mégis alig bírta megállni. miért vette feleségül. Az ágyhoz lépett. 153 . Nem engedheti meg magának. hogy engedje el. letette a ruhákat. Holnap lesz egy éve. Olyan ártatlannak látszott. hogy majdnem engedett gyengeségének. amikor így nézett le alvó feleségére. Arra a rövid időre valódi volt a házasságuk. . azután magasabbra emelte a lámpát. hogy meg ne érintse azt a selymes bőrt Szája égett a szomjúságtól. Most nem Corinne büszkesége a tét. Nagy lármát csapott. amikor csendesen belépett a feleségéhez a váltás ruhával. aztán az ajtóhoz osont. Semmit sem érne el azzal. A nászéjszakájukon történt Mikor is volt? Megrendült. úgy váltott a szeme színe aranyzöldről villogó smaragdra. A házban azonban még sötét volt.25. Jared dühös volt magára. vad szenvedélyére. és Jarednek lámpást kellett gyújtania. annyira gyermekinek. Majdnem huszonnégy órája volt már távol a fiától. mert emlékezett Corinne szájának édességére. FEJEZET Közeledett a hajnal. . világosodott a mélyszürke ég. Valahogy rá kell beszélnie. Azokban a csodálatos pillanatokban el is felejtette. Ahogy nézte az ajtót. ha feldühítené a férjét. Az utolsó alkalomra gondolt.Öltözz! . de már csak a becsapódó ajtót láthatta. amely őt is lángra gyújtotta. Az asszony felült. Corinne még aludt. és a feleségére zúdította a haragját. Vissza kell jutnia Michaelhez. hogy lássa. Jared persze tudta. Kijózanodott. Vajon miről álmodhat? Gyönyörű haja legyezőként terült szét a párnán. amikor eszébe jutott a dátum. viharos arccal bevonult a fürdőszobába. Mély lélegzetet vett.ordított rá. sikerülte. de nem szólhat Jarednek a babáról. és hideg vizet engedett a süllyesztett kádba. hogy ez nem igaz. és mosolygott álmában. A gyűlölet azonban mélyebbre eresztette a gyökereit. hogy felébressze Corinne-t. hogy dühbe gurítsa a férfit. és zavarodottan nézett körül. Ott kellett hagynia az asszonyt. Vajon emlékszik-e rá az asszony? Mielőtt a felesége felbukkant Hawaiin. hogy el ne kezdjen tombolni. és azóta kétségbeesett erőlködéssel próbálta elfelejteni a csodás perceket. hanem Michael.

miközben felkapaszkodott a bakra. hogy a férje ne vegye észre arcán az ujjongó megkönnyebbülést. Florence megtette! Nem felejtette el a mesét! Az ő Michaelje biztonságban van.. Nem bajlódott azzal. nem hagyhatom magára! Jared előbújt a fürdőszobából. . Ahogy ráfordultak a Beretania utcára. máskülönben napszúrást kap a kicsi . mint hittem. Szegény asszony fél éjszakán át próbálta helyrehozni a kárt. . hogy felhúzzam a tetőt .Legyél csak ott. . Fehér nadrágot viselt.felelte a férfi hidegen. amely kirajzolta erős combját.Tessék? ... . ott van az ülésen. hogy ő minél előbb beszélhessen Florence-szel. Éppen erre való. és éppen krémszínű ingét húzta fel. ami lelassít! Nagyobb nyűg vagy.Tegnap este áthoztam a többi holmiddal együtt a szerelmi fészekből. és hol van Michael? Vajon Jared látta a kicsit? . Corinne. . Corinne annyiban hagyta a dolgot. könyörgő zöngéket vegyítve a hangjába. már oda is hajolt Corinne-hoz.Drága feleségem.Elhitte? 154 .A mesét.Miért nem húzod fel a tetőt? .kényszerítette ki magából. ahol látlak is.Tegyen valami ellenzőt a kosár fölé. nem bízom benned annyira. . Visszakapta Michaelt! Florence-t már a kocsin találták.Használjátok a szalmakalapot. igen.Vagy mi nyugodtan napszúrást kaphatunk? . mivel bírtad rá. Szun Ho most pakol a szekérre. úgyhogy nem állunk meg útközben. Florence ugyanolyan türelmetlen volt. az arca elfehéredett.kérdezte Corinne. Siess azzal a készülődéssel. . Corinne szeme hatalmasra nyílt.Igen.mondta Jared Florence-nek. Egy komorna és egy csecsemő! Fel nem foghatom.A komornád itt van.Tehát el kell viselnünk Florence-szel a hőséget? . mint az asszonya. mellette a mózeskosárral. . amit a ruháiban tettem. . Jared! .szólt be az ajtón. hogy kísérjen el Hawaiira egy pólyással. hogy beszéd közben a feleségére nézzen. . és itt van! Egyeden pillanatig szinte kedve lett volna megölelgetni Jaredet.Legyen eszed. Nem mehetek el csak úgy. amit kiagyaltunk! . Corinne! Ma reggel a szokásosnál is kevesebb a türelmem.súgta.Van egy komornám. Florence itt van? Édes Istenem.Minden rendben? . . Jared csak törődjön a hajtással. de mi van Michaellel? Mit mondtál Jarednek? Florence megnyugtatóan mosolygott. Corinne elfordult. hogy még több istenverte súly legyen rajta.

Lassan döcögtek a város utcáin. . Amint átjutottak Kalihin és elindultak Aiea felé. 155 . hogy megkeresse magát. de ezt a fájdalmat nem bírom tovább. Florence! Majd megőrültem.Nem.Ó. Meg kell szoptatnom. aki erre jár! .Elmondom.Nem. gyérült a forgalom.magyarázta. mit csinál. és üresen találja a házat.Tudtam. . Cori! . amit Szun Ho csomagolt az útra.Majd elbújok Michael takarója mögé. de azt sem kockáztathatjuk. Egyelőre megteszi ez a víz.Russell ott volt? . .Ezt nem teheti. és már a kocsikázás se ringatta álomba.Na jó . hogy ellentmondásba keveredjünk! . . De arra nem számítottam. . add csak ide! . . ha visszajön..sóhajtott Corinne.Csak abban reménykedem. amikor elszakítottak tőled és Michaeltől! Micsoda vadállat ez a Jared! . amit Michaelről mondtál Jarednek! Nem kockáztathatom meg. ahol már a korai órákban is torlódás volt. . Majd ha négyszemközt leszünk. Florence elővett egy palack cukros vizet a kosárból. . . hogy nyitott hintón utazunk.Jared meglátja! És látni fogja mindenki. Michael nyűgösködni kezdett. elment. hogy magának fájni fog a melle. és átnyújtotta az anyjának a fiúcskát. Lesz majd meglepetés.duzzogott Florence.Egész biztos! Csak azon csodálkozott.Jareddel háttal ülünk egymásnak . .Mesélj el mindent. hogy maga hajlandó elviselni egy kisbabát.súgta Corinne. Cori.Hála az égnek! .parancsolta Corinne.Ma reggel nem kapott enni .mondta kelletlenül Florence.A múlt éjjel sem volt túl kedves .hápogta Florence. hogy kihallgasson bennünket. . . hogy a férjének nem most jut eszébe ellenőrizni.

sárgán. a házat. A házat és a partra vezető utat szorosan egymás mellett álló. Néhol közvetlenül a víz mellett vezetett az út. Holdfényben fürdő. és már egy cseppet sem fájt a melle. hogy ilyen sokat aludjon mondta Florence.Megérkeztünk! Florence összerázkódott . nagy megkönnyebbülésére nem afféle kunyhót. Corinne gyengéden megrázta Florence vállát.felelte Corinne. az ösvényeket. miközben a cukornádföldek között rázódtak a kocsin. és elindultak a hegység szél felőli oldalán. mint amire számított Magas. Rengeteg volt a gardénia. tökéletesen megfeledkezve arról.Most majd fél éjszaka nem lesz nyugta tőle. és látta Florence-en. hogy miért ül a szekéren. .Michael? . a másik oldalról az óceán öblei. sudár fenyők szegélyezték. Amikor azonban megkerülték a fenséges Koolau-hegylánc végét. fáradtan dörgölte a szemét.26. Nagyon mocskosak lettek a vörös portól. zegzugos. virágok derengtek fehéren. amely elviselhetővé tette az utazás hátralevő részét. Fejedelmi kókuszpálmák magasodtak az út mellett. amikor a kocsi bekanyarodott a homokos felhajtóra. miközben Jared lekászálódott a bakról. fülledt meleg. Felült. nem nyűgösködött sem a meleg. amely belepte őket. hogy őt is elfárasztotta a fojtogató. FEJEZET Már csillagok hunyorogtak a kékesfekete égen. egyszintes házhoz vezetett. sószagú levegőben. hogy az anyja megszoptatta. Michael tündérien viselkedett attól kezdve. A hegy felől szépségesen vad őserdő szegélyezte az utat. amelyen át egy apró istállóhoz lehetett eljutni. sem a por miatt. 156 . Corinne-nak még háromszor sikerült megszoptatnia. Virágok övezték a kert fáit. fehér házat látott. egy pompás colvilleafa narancsvörös bimbók szőnyegét teritette a földre. . virultak a törpe plumériák. nagy épület volt. és az elbűvölt Corinne még arról is megfeledkezett egy kis időre.Még alszik . Corinne kimerült. Gyümölcs és gyömbér illata szállt a meleg.Nem kellett volna engednünk. Tehát megérkeztek. olyan látvány tárult a szemük elé. Leszállt lángoló színpompájában az alkonyat. mint egy óriáskerítés. amely az úttól távol eső. lágyan imbolyogva a tengeri szélben. pirosan. . Egyeden nyílás volt a fenyőfák falán. hogy Jared is ott van. A hosszú előkertet virágokkal ültették tele. cölöpökre épített. a ház előtt balra.

Akela gyanakodva sandított a szekér irányába . . A leskelődő egy magasra emelt lámpa fényénél próbálta megállapítani.magyarázta Jared kelletlenül. haza se néz.Oly sok dolog. tesz le! . . Corinne hüledezve bámulta a lépcsőn ledübörgő nagydarab asszonyt. majd hirtelen ellökte.Akela néni. mióta visszatér Amerika? kérdezte az asszony duzzogva. he? . mintha feszélyezné az érzelemnyilvánítás. aki termetét meghazudtolva valósággal repült feléjük. Jó dolog marad Kahuku. . Jared felnyögött.Hol van Malia? . Naneki se nem boldog. Az asszony megölelgette a férfit.parancsolta szigorúan az asszony. Jared kuncogva letette. a komornájával . amikor már téged sem tudlak levenni a lábadról.Most te már tud.Ialeka. azon a napon leszek vénember. Nanekire nem is gondolt! Hogy felejthette el. Fáradt vagyok a toporzékolásához.Sok dolgom volt.. .A feleségem is itt van.rikoltotta Akela.Egy keiki? . miért nem üzen jövetel? . hogy a szeretője ugyanabban a házban szolgál.Na hol. . Hirtelen szélesre tárult az ajtó. . . . mint darázs.Akkor ne ébreszd fel..Már tudod? Az asszony morogva bólintott. . néni.Egy kisbaba. kik érkeztek. a lámpát letették a tornácra. mit wahine hoz? Jared látta.kérdezte Akela.mosolygott Jared feszengve. aki Corinne megdöbbenésére felkapta a debellát. és látta.érdeklődött megújult szigorral. aztán te is mehetsz vissza az ágyadba. Florence a karjára fűzte a mózeskosarat. . megszakad hát. Forralj két kádra való vizet. .Mi az.Corinne levegő után kapott Rémülten sandított Jaredre. .Emel satrafa. Közlése nem lepte meg Akelát. hogy résnyire nyílik a bejárati ajtó. Na csak vár. hogy Corinne és Florence leszállt a kocsiról. rokonok nekem.Mi az. .Én szeret tud. 157 . mit ad neked! . majd a levegőbe lökte karjait Auwe! Malia mérges. és összefonta óriási karjait hatalmas keblén. mondat közben hagyva ott Jaredet. Az út közepén találkozott az elébe futó Jareddel. két? .Alusz. miért mérges Malia. Corinne követte a pillantását. és nevetve próbált szabadulni Jared karjaiból. . A férfi elhúzta a száját. a házat nézte széles mosollyal.És miért nem jön hamarabb. és megforgatta a levegőben. de a férje rájuk sem hederített. ahová a feleségét viszi? Ennyire megzavarta a fejét Corinne? . ilyen éjszaka? .

Csak a szemük volt más. mit vettél a fejedbe. Aztán mindentudón megrázta a fejét.Miért te tagad ez keiki? Te gondol. és kritikus szemmel megvizsgálta a kisfiút a lámpafényben.Corinne egészen megriadt a feléjük rohanó óriásasszonytól. . Florence tiltakozása ellenére felvitte a csecsemőt a verandára. de Florence megakadályozta.Nem alusz . hogy elvegye Michaelt az öregasszonytól. akit huszonnyolc éve segített a világra. és fenyegetően bámult le rá. a szép aranyhajú. ez a keiki tied? Florence hápogott. . .A feleségem komornájáé. nem ez! Jared Corinne-hoz fordult. hogy könnybe lábad a szeme. A férje még képes hinni ennek a vénasszonynak! 158 .Nem! Te nem igaz! . .Az mama.Add oda neki a fiút. Akela felállt Toronyként magasodott Florence fölé. asszonyság! .Én vár sok idő.Igazán. Akela megállt a rémült Florence mellett. . . Corinne belecsípett Florence-be.bámult rá Jared hitetlenkedve. akitől elvette a keikit. arcán látszott a düh.parancsolta Jared hidegen. leült a lépcsőre. hogy Florence beszéljen helyette. néni . és ezúttal sikerült kivennie a fiúcskát. fogni Ialeka keiki. Ismét belenyúlt a kosárba. és meglátta az anya szemét. néni . Majd Corinne-ra szögezte vádló ujját: . . Követték az óriásasszonyt a verandára. Amikor ki akarta emelni Michaelt az ágyacskájából.söpörte el Akela a tiltakozást. amikor Jared ott állt mellette értetlenül. Akela vádlón pillantott Jaredre. és az anya nem az a wahine volt. Akela néni bolond? . Az öregasszony a két haole wahinéie nézett.szólalt meg mögötte a komor képű Jared.Miért te mond. és egy szót sem szólhatott most. Corinne minden idegszála felborzolódott.lépett Corinne elé. Mr. .Nem tudom. a riadt arcával. Florence és Corinne döbbenten látták. . . szakasztott mása volt annak a keikinék. Corinne majdnem nekiugrott.Akela valósággal átdöfte fekete szemével.A kicsi nem az enyém. és lehajolt. Aztán Michaelre. de nincs igazad. . Burkett! Ez a célozgatás kifejezetten sértő! méltatlankodott a komorna.A gyermek alszik! .Kérem. miközben a csecsemőt nézi. és bekukkantott a kosárba. hogy beszéljen már. Hagynia kellett. Akela Jaredre nézett. de nem tehette.Mi az ördögről beszélsz? . A keiki. Szemében egyre erősebb lett a gyanakvás. A másik volt az anya. Corinne szíve vadul vert Szerette volna kitépni a fiát Akela kezéből.Mert az! Most pedig adja vissza! . akit a karján tartott. Csak tegye már minél hamarabb! Akela elkomorodott.

inkább hosszú és keskeny. hogy kövesse.Nincsenek kellemes emlékeim arról a napról. ennek még a gondolata is ostobaság. hogy összeházasodtunk. Volt benne egy kis ágy. Jarednek felforrt az epéje. Csak holnap lesz egy éve. mint hogy a tiéd lehessen.szakította félbe az asszony.jegyezte meg Florence. hogy lepakolja a csomagokat.Neked persze nem jutott eszedbe. fiókos szekrényen. . .Jared. . néni. és kifogja a hámból a lovakat. és a végéből még egy apró fürdőszoba is nyílt.fakadt ki felháborodva.Nevetséges! .Nagyon kedves . . Akela átment a jobb oldali függönyön egy keskeny folyosóra. Akela bevezette a nőket a sötét.Malia alusz szomszéd szoba.Nem szeretem ezt az asszonyt! . cserépbe ültetett pálmák és egy zongora állt benne. .Miért kellett volna? . Különös szoba volt.súgta Florence-nek.. Bár az enyém lehetne Michael! Együtt gondoztam Florence-szel.Corinne.ígérte Florence. Csakugyan elfelejtette az asszony a nászéjszakát. Korábban sohasem mutatta ki ennyire az érzéseit. csendes házba. és a hajába túrt. hogy a többiek döbbenten bámulják. szantálfa asztalok. . mégis kényelmesnek látszott. mellette szék. ugye? Az asszony megmerevedett. . és meggyújtotta a lámpát a magas. A gyerek nem lehet az enyém. Ennyire látszik rajta a harag? Fegyelmeznie kell magát.Pisszenni sem fogok! .Ne merészelj így nézni rám! . Jared sóhajtott.suttogta Akela.Igaza van. Elsietett. ha. Mi van vele? . Jared pillantása visszatért a feleségéhez.Menjenek be! .Csss! . és kinyitotta a középső ajtót Bement a szobába.vonogatta a vállát.. a falnál asztal. Ne ébreszt fel. egy nagy ruhásszekrény. . Corinne levegő után kapott. . nem túl nagy. és nagyon megszerettem. biztos nem tagadnám le. hogy jóéjt-puszit adjon a kisfiúnak. mert baj! . miközben Michael fölé hajolt.mondta az asszonyoknak. majd halkabbra fogta a hangját . Két oldalán gyöngyfüggönyös ajtók nyíltak. 159 . és intett Corinne-nak. Ez a csecsemő idősebb.súgta Corinne. de Akela már ment is ki. amely őt azóta is kísérti álmaiban? Észrevette. Ha nekem gyerekem lenne. . A tornácról behozott lámpa fényében kirajzolódott egy tágas nappali: ez volt a ház központi helyisége. . amely három szobához vezetett. a padlón fonott gyékényszőnyegek.Te itt alusz! . Puhára párnázott szófák..

a másikon egy fekete copfos. hogy köszönetet mondjon. és boldog. 160 . Ez lenne a nő. sarkain fából faragott oszlopokkal. sötétzöld brokáttal kárpitozva. és végre elengedte magát. Az öregasszony meggyújtotta az éjjeliszekrényen a porcelánlámpát. A bal oldali fal közepénél széles ágy helyezkedett el. Hosszúkás volt. és az jó. . A forró fürdő nagyon csábítónak tűnt. amelyeket csipkés rózsaszín függönyök kereteztek. Az egyiken egy férfit és egy nőt látott. majd hátradőlt. hogy talán mégis meg tudná kedvelni a polinéz asszonyt. Az ajtót magas fiókos szekrények fogták közre. lemosva magáról a gondokat az illatos párával. Corinne kilépett a szobából. Mi majd elleszünk itt. akit az apja szeretett? .Michael nem az enyém! . bemászott a nagy kádba. mint Jaredé. Corinne járkálni kezdett a szobában. ha továbbra is köti az ebet a karóhoz! Akela nemsokára visszajött a forró fürdővízzel. hogy megnézze a két ezüstkeretes képet. mindkettő ezüsttel áttört. előtte párnásra tömött. kékesszürke szeme szakasztott olyan.mondta Akela. Corinne az ágy melletti fésülködőasztalhoz ment. és töprengve méricskélte Corinne-t. és kifelé indult . a hatalmas asszony. de mire megfordult. mintha a szobáját méricskélné. de mi akkor is barát. de Akela elengedte a füle mellett a kérdést. tűzött rózsaszín selyemtakaróval leterítve. De Akela addigra becsukta az ajtót. A hatalmas asszony megállt az ajtóban. .De most menjen. Egy nap Ialeka megtud.kérdezte Corinne. Úgy tett.felelte Florence.Tied fürdő kész . aznap először. de jóval tágasabb. mint Florence-é.. Corinne kelletlenül úgy döntött.Az biztos. . Akela még meg is illatosította finom szantállal. Ezek lennének Jared szülei? Az asszony elragadó. te hazud keiki. az előkert virágtengerére lehetett látni. aki szoros kontyban hordta őszülő fekete haját. már eltűnt a szobából.Ki az a Malia? . szemben nyílt a fürdőszoba. Corinne összerezzent. hogy nagyon csavaros eszű! . Ez az asszony mindent elront. nagy karosszék állt lábzsámollyal. a kanapé elé furcsa formájú. Az ablakok közé egy kanapét állítottak. selymes fekete hajú szépség. mahagóni kávézóasztalt. de Corinne nem vett tudomást róla. Akela már türelmetlenül várta a folyosó végén. vásott mosolyú kislányt Elmélyülten figyelte az első képet. Két másik ablakból.Én tud.Corinne alig tudta kinyögni a méltatlankodó szavakat. Gyorsan levetkőzött. Ettől jobbra volt egy ablak. mert te ad enyém Ialeka egy fiú. a ház elülső traktusában. és egy jóval tágasabb hálószobába vezette.

161 .Tegnap éjjel átengedtem neked a fekhelyem . a nyakában törülközővel. .Én nem maradok veled egy szobában! . Az ágy másik oldalán még mindig égett a lámpa.Nehogy már engem hibáztass. . Ismét elernyedt.Mars vissza az ágyba! Corinne megtántorodott. és így már jobban emlékeztetett arra a férfira. .mondta a férfi. Leborotválta a szakállát.Nincs több szoba. Corinne felült. parancsolj! Kibújt a takaró alól.mondta nyersen. mire talált egy hálóinget és egy pongyolát Aztán rábukkant a hajkeféjére. . gyorsan végighúzta néhányszor a haján. . a pelyhes párnák és puha takarók közé. kibontott haja az arcába hullott. Jared? . . miközben megkerülte az ágyat. . A szemét azonban egyre nehezebben tudta nyitva tartani.Akkor Florence-nél alszom! . egy szál nadrágban. hogy Jared hozta be a poggyászát. Magára csavart egy jókora törülközőt.Természetesen. és a szeme zölden villámlott.Mit akarsz. ez nem lehetséges. . elkapta a karját. Jared állt a küszöbön.sziszegte az asszony. Rájött.mondta a férfi. Menj ki! . Becsukta az ajtót. nem akaródzott kimásznia a kádból.Nem mész sehova! . és az ágyhoz közeledett.mondta Jared hűvösen. Corinne felült. Az asszony az ajtó felé indult.Nem kértem. de ott csak a csomagjait látta.Az égvilágon semmit. és felmarkolta az ágy végébe dobott pongyolát. hogy itt alhassak! Nem is akarok itt lenni! Ha az ágyad kell.Majd alszom másutt! .Akkor miért vagy itt? . és gyanakodva belesett a hálószobába. de ekkor nyílt a hálószoba ajtaja.Engem ebbe a szobába vezettek! . . .Hangos puffanás hallatszott a hálószobából. és bár a víz kihűlt. . és a nyakáig rántotta a takarót. de a lárma nem folytatódott. Jared utána vetette magát.Nincs szándékomban még egyszer megtenni. aztán megpördítette. Odanyúlt.Attól tartok. . Majdnem ugyanolyan volt. a mennykő csapjon beléd! vágta rá indulatosan Corinne. hogy eloltsa.Mert ez az én szobám. megtörve a békés csendet. Több táskát is kinyitott. drágám . akit Corinne egykor megismert. majd bebújt az ágyba. amilyennek az asszony reggel látta: mezítláb. mint egy satu. olyan erővel markolva. Corinne . Nagyot sóhajtott. alig észrevehető mosollyal. hiszen a feleségem vagy.szólt hátra gőgösen.

Fáradt volt.Túl sokan használtak ahhoz. Nem fogja tűrni. és újra látott. mégis sokáig tartott.Abban az egyben biztos lehetsz. hogy még mindig képes felizgatni őt! Eloltotta a lámpát. hogy nem nyúlok hozzád . 162 . De Jared uralkodott magán. mire el tudott aludni. Verje meg az isten. .rántotta le az ágytakarót. Milyen hívogató volt. . Corinne elvörösödött zavarában.Nem! . lerántotta a nadrágját. és az ágyban látni az asszonyt.Nem alszom felöltözve. hogy az asszonynak elállt a lélegzete. és értetlenül bámulta. . hogy a felesége hatással legyen rá! Ez csak a test vágyakozása volt. Jared félredobta a törülközőt.sivította Corinne hisztérikusan. még mindig kuncogva. Jared! .Akkor egyedül alszol! . és az ágyra zuhant. de még ezért is gyűlölte magát Nem fogja elárulni az asszonynak. mint a viharfelhő. még szebbé. . .magyarázta a férje. és hahotázni kezdett. még csodálatosabbá tette a düh. Corinne mereven kihúzta magát. Azután váratlanul hátravetette a fejét. milyen ördögien csábító! Aztán.mondta mérhetetlen megvetéssel.Amikor hátravetette. és éppen a nadrágját vetette le. Perverz örömét lelte abban. amikor szikrákat hányt a szeme. .Én a kanapéra fekszem! Jaredet dölyfösen távozó feleségének látványa egykettőre kijózanította. . Corinne.Csak le akartam feküdni. Minden vér kiszaladt az arcából. hogy felkeltsd az érdeklődésemet.Komolyan gondolom. Szeme elkeskenyedett. .hápogta. és olyan szürke lett. . Nem szoktam . hogy ilyen szép! Döbbenetes volt belépni a szobába. a torkán akadt a dühös felelet.Ne közelíts. és a kanapéhoz ment. Jared! A férfi megtorpant.

Az asszony szíve hevesen dobogni kezdett az ajtócsukódás hallatán. ő mindent elkövetett. hogy Jared elhanyagolja. és előkapott egy rózsaszín-fehér nappali ruhát. és halkan bekopogtatott Florence ajtaján. Ez nem volt jellemző rá. Hanyatt feküdt a szófán. Felöltözött. hogy vigye el. és csendesen betette az ajtót. de igazság szerint jó egy éve alig törődött vele. nem lesz már itt sokáig! Michael halk sírása zökkentette ki a gondolataiból. Corinne pillái akkor pattantak fel. Jared gyorsan kisurrant. amikor Jared kilépett a szobából. a másik a földre csúszott. Jared nyolc hónapja nem látta a húgát. kiosont a szobából. Akela szerint most még veszettebb kedvében van. hiszen Maliát szerette a legjobban az egész világon. ébredés után Jared gyorsan felöltözött. Mégis be kellett ismernie. Maliát rettentően bánthatja. ha vendégek jöttek. Malia nyilván reggelizik. sziszegve. mert Maliával lesz beszéde. mintha nem is a fivére lenne. Ranelle halála óta úgy óvta. amit azonban senki nem használt. hogy pótolja húgának az elvesztett anyát. hogy a tavalyi keserves évben a tizennyolc éves Malia gondjai háttérbe szorultak a gondolataiban. egyszerű szalaggal hátrakötötte hosszú haját. A Malia név polinéz változata volt a Marie-nak. Jared sötéten nézte egy darabig. Malia februárban tért vissza a partra. és némi készpénze is. egyik karját a feje alá tette. Corinne még aludt. A férfi nem is hibáztatta. hálóingén át kirajzolódtak nyúlánk testének hajlatai. Még mindig voltak ékszerei. vigyázta. Vissza fog jutni a városba. Az ebédlőt kizárólag akkor használták. Nem. gondozta. mert nyilallt a nyaka és a háta. Mindig nagyon közel álltak egymáshoz. máskor a testvérek jobban kedvelték a konyha barátságos légkörét és Akela kedélyes személyiségét. Hangokat hallott a konyhából. hogy a feleségével kapcsolatos ocsmány részletek Malia fülébe juthatnak.27. 163 . FEJEZET Reggel. és röviddel ezután ő is távozni akar! Jared nem zárhatja el a világtól. Feltápászkodott. hanem az anyja. hogy nem szólt neki a házasságáról. a selyemtakarót lerúgta. Az egyik bőröndjéhez sietett. A férfinak meg sem fordult a fejében. majd felfogad valakit. Most azonban ki kell vernie a fejéből. Fél éjszaka az asszonyról töprengett. Ki pletykálna ilyesmiről egy tizennyolc éves lánynak? Corinne mocorgott. Férje most visszatér Honoluluba. Hosszú arany haja leomlott a földig. és már akkor is dühöngött.

hogy akar kijuttatni bennünket innen? . mi ez a ribillió. . és Michael pofikájához dörgölte az arcát. .Nem szükséges .Én azt hittem.Nyilván látta Jaredet csecsemőként.figyelmeztette Florence. miként térhetne ki Jared útjából. . .Nem szabad kockáztatni. hogy Michael sok vonást örökölt az apjától. és rámosolygott a fiára.Ó.szólt kelletlenül.Fent van órák óta . Malia: ki mondta el? . Jared várta a választ. A lehetetlen megtörtént Malia mindent tud. Corinne és Florence kilépett a szobából.Mama ad neked enni! .kuncogott Florence -. életem! . . . . honnan tudtam meg! . de meg fogom tenni . Michaelről? . és gőgicsélt magában.De Akela még itt van .közölte Corinne -.emelte föl Corinne a kisfiút.Most ébredt? .Jared már elment . hogy a férje elment? .kérdezte Florence.vélte Florence. Most döntött úgy. Férje mély hangja roppant dühösnek tűnt. De kivel kiabál? Akela megint rákezdte volna.Ismétlem.felelte a lány vadul. .Okosabb. . * Jared a hosszú konyhaasztal szélét markolva meredt a húgára. . miért olyan biztos benne az az asszony. Florence! Még ma kijutunk innen. hogy Michael a magáé és Jaredé! . hogy Jared egyszer sem látta erős fényben. miért nem voltál hajlandó említést tenni a házasságodról! Túlságosan restellted! 164 .rázta meg a fejét Corinne.Megkérdezhetem. de az nem akart megérkezni.Jobb. A jóllakott Michael elégedetten gőgicsélt a kosarában. készen állsz egy újabb hosszú útra a városba. megdöbbentően kék szemében annyi megsemmisítő helytelenítéssel. ne aggódj már.Nem fontos. . nekem is feltűnt. Fel nem foghatom.De azt már tudom. A hasonlóság vitathatatlan.Gyere. Remélem. úgyhogy ne bajlódj a kicsomagolással.Gyere . Corinne az ajkába harapott. .Nem azt mondta. de csak feküdt itt. Corinne odafutott.Florence felpillantott az ágy lábához állított mózeskosárról. ha megnézzük. és azon töprengett. . Neked is. ha előbb bezárom az ajtót .Még szerencse. miközben az ajtó felé tartott. de nyomban a földbe gyökerezett a lábuk a kiabálástól. hogy megéhezett. Malia dacosan felszegte kicsiny állát. . hogy a férfi összerándult.Még nem tudom.

.Hogy mondhatsz ilyet? . és felbőszültén meredt rájuk.pirongatta a lányt. . Malia hátrahőkölt. Malia! . mit művel! Nem tudom elhinni.folytatta húga lerázhatatlanul. .mondta Jared.ordította a férfi.kiáltotta. mint ahogy Jared sem. sarkon fordult. . Miként mondhatná el a húgának. . Malia! ..A szomszédunk..Akela az ég felé lökte vaskos karját. hogy egy szajha. hogy bosszút álljon.Még nem végeztem! Tudod-e. hogy Jared dühbe gurult . hogy mindenki az én családomról beszél! Jared hátradőlt. hogy más férfival látta a parton Ranelle-t. Mit gondol. Öklével az asztalra csapott.Szó se több. John Pierce! . A lány felpattant. én szégyell. aki poit tört a pultnál.Feleségül ment hozzád. Jared? Ki sem tehettem a lábamat a házból! Nem mehetek be télre a városba! Pedig tudod. John Pierce! Sejthette volna! Mióta az eszét tudja. John Pierce azért rohant Rodney Burketthez annak idején a pletykával. Most ugyanezt teszi.kiáltotta Malia.Miért nem fékezted meg? Mindenki tudta. .Ne beszél csúnya. . hogy tudtál feleségül venni ilyen nőt? . jogom van tudni. Fogcsikorgatva próbált uralkodni a dühén. hogy bolondot csináljon belőled? . . Malia! . de nem ijedt meg. örülök. .Úgy vélte.felelte sértődötten.riasztotta fel a gondolataiból Malia. Pierce a földjükre feni a fogát. a szeme tágra nyílt. Akela. mennyire utálom az itteni viharokat! .Megakadályozhatta volna! .. amit az asszony művel.De ha igaz! . tied fivér mit érez. te ilyen önző. mert a birtoka minden oldalról körbeveszi Burkettékét. De Rodney nem volt hajlandó eladni neki. . hogy fontos neki. Hogy elrontotta az életét! 165 . ő szeret. he? Te gondol. szeme hidegen villogott. Olyan sebzett volt a tekintete.Te nem érted meg az én kapcsolatomat Corinne-nal .Semmi közöd hozzá! Maliának elakadt a lélegzete. az edények táncolni kezdtek. mi volt? .Azt kérdeztem.Elég.Auwe! . .felelte Jared. hogy gőgből nem akadályozta meg a felesége csapodárságát? Nem árulhatta el Corinne-nak. . a sógornőm lett! Mit képzelsz. mit műveltél velem.figyelmeztette Akela.Jared. bosszúból keveri a bajt.Malia. Jared? Tagadod? A férfi nem válaszolt Húga égő szemmel meredt rá. ki mondta! .Nem igaz. Ennek is Corinne az oka! . aki sosem tűrted a bántást! Most aztán mindenki rajtad nevet! Rajtunk nevetnek! .Miért engedted. hogy mégsem szedted ráncba! .Te.

Igen. Jared? Most a férfin volt a hüledezés sora. Jared . Most döbbent rá milyen következtetésre jutott az asszony. . A lélegzete is elállt. hiszen kihallotta a támadó zöngét Corinne hangjából. hogy megölte magát az apám miatt! Baleset volt. az ajtóban hagyva az idegesen toporgó Florence-t. . amikor a lány sírva fakadt. . és kirohant a konyhából. .üvöltötte Corinne. őt mikor szülte az anyja? Talán amikor megtört szívvel gyötrődött? Nem is hiszem el.lépett be a konyhába Corinne. de az vállat vont. nem ilyen lélegzetelállítóan gyönyörű dámára.szólt feszengve -.felelte gyanakodva.A húgod! Jaredet szinte mulattatta felesége meghökkenése. rózsaszín-fehér ruhában. . Azt hitte.Saj. A kövér asszonyhoz fordult.Csak nem engem emlegettek? Corinne állt az ajtóban.Mondd csak. aranyzölden ragyogó. Jared? .Malia nem tudta. majd Jaredre. .Ez a feleséged? .Te vadállat! . és maga felé fordította. Jared is.sziszegte Corinne. ugye. . .figyelmeztette az asszonyt. Még sohasem félt a férjétől annyira. ártatlan szemekkel.. Agyában dühösen kattogtak a fogaskerekek. hogy megjött a sógornője.Hazudtál apámnak. mi? Jared elsápadt Corinne követte férje elgyötört pillantását Malia iszonyodó arcáig.Ezért meg tudnálak ölni! . és olyan erővel markolta az asztal lapját. sajnálom.hebegte Corinne. derűs arccal. késő volt.. hogy fájt. Florence-nek volt oka az idegességre. Ez meg hogy a pokolba jön ide? .Fogd be a szád. .Hát ő ki.Majd ha megvesztem! . Előbb Maliára pillantott.Fiatalabb nálam. néhány évvel . de a férfi megragadta a vállát. hogy anyánk halála baleset volt! . hogy Corinne szeme smaragdzöldre sötétedik.. Jared látta a húga ámulatát. Corinne! . hogy ujjpercei elfehéredtek. Kikent-kifent riherongyra számított. Mit követett el? Nem mert ránézni Jaredre.kérdezte Malia. az ördög vigyen el téged! Neki azt mondtuk.suttogta. . mint most. hogy fájdalmat okozz neki! Jarednek elakadt a lélegzete. ez a húgom. angyalian. Malia. . de aztán észrevette.Corinne . Mire észbe kapott. . . és úgy markolta a felesége vállát. Akela figyelmeztette Maliát.mondta. 166 .Nem enyém dolog szól . mintha olvasna Jared gondolataiban.

Az lehetetlen . hogy meg sem hallotta felesége érkezését. elégedett vagy! Kirohant a konyhából a húga után. miért ő megy Amerika. két kezét az ablakfélfának támasztva bámult kifelé. kit enyém Ranelle túlság szeret. .. hogy nincs több hálószoba. Corinne tudta. még kíméletes is volt hozzám.Tied apa egyeden. Kolina. Jared megfordult.Rossz dolog csinál te. Ialeka régóta gyűlöl tied apa. és tétován elindult Jared szobája felé.Ha meggondoltad magad az ittlétemmel kapcsolatban.Te gondol keiki. és elidőzött náluk egy kicsit. . .Miért nem tudok féket vetni a nyelvemre? Megérdemeltem. és átkarolta a vállát. Már mondtam. otthagyva az összetört Corinne-t. én. A férfi már a szobában volt. De még jobban rettegett este a gondolattól.Sajnálod! . miért vesz te feleség. Corinne rettegett a szeme elé kerülni.Gyere be. Corinne megköszörülte a torkát. az ajtóval szemközti ablakban állt. de Florence kivonszolta a konyhából. Jó éjszakát kívánt Florence-nek. csak azért.Sokkal jobb szeretet.Ne eméssze magát. . Ő bánt te. mielőtt újabb baj történt volna. lesütött szemmel Corinne. Most én tud. hogy a férje fel fogja keresni. hogy nem akarta bántani a lányt.. és lát több szeretet. Akela ismét megcsóválta a fejét. hogy egy szót is szóljon a kisfiúról. és ellökte. és bántottál is! Remélem. Corinne harcra készen kihúzta magát. mire Jared lecsillapította a húgát. mert szívesebben hálnál külön. hogy kellemetlenséget okozz a komornádnak. Corinne .. hogy órákba telt. de bölcsen kerülte. . . Tudom. . .förmedt rá Jared.Bocsánatot kérek! Az öregasszony összevonta a szemöldökét .Mit ért? . he? Most te jön bánt ő vissza. amit Jared mondott. Akela hozott nekik ételt. Körülrajongta Michaelt. Jaredről vagy a húgáról. .Bántani akartál. Cori. . mert a zárt teraszról behallatszott hozzájuk a szívet tépő sírás.felelte csüggedten. Ó. de az asszony nem láthatta az árnyékban rejtőző arcot. Auwe! Rossz dolog gyűlölet. A nap hátralevő részét Florance szobájában töltötte a komornájával és Michaellel. Olyan mélyen elmerült a gondolataiban. 167 . ránézett. Florence az asszonyához futott. .Megcsóválta őszes fejét . de én ért most.Akelához fordult.felelte a férfi. minek is rontott be reggel a konyhába! Fene essen a hirtelen természetébe! Jared otthon maradt. ez a szoba ugyanúgy a tiéd. Azt pedig nem engedem. és most már későre járt a távozáshoz. mint az enyém. .A feleségem vagy.

ami reggel történt .. amikor annyira vágyott egy erős kéz cirógatására. .Nagyon.. érezte.felelte Jared. de az ajtóban megtorpant. Hallotta férje vetkőzését. .Sajnálom. nagyon sajnálom. hogy nem ismeri az igazságot anyátok halálával kapcsolatban.Túl vagyunk rajta. az akaratát elsorvasztó csókot! Nagyon hosszúnak tűnt ez a „soha” most.Jared. .mormolta a férfi.Nem fogsz .A nyakam még mindig merev a tegnapi éjszakától. . Corinne lefeküdt .Tudom . . Átöltözött annál a kevés fénynél. az előkertet bámulta.. . és az ajkába harapott. hogy Jared háttal áll. csak a nászéjszakájukra. Kolina . Csukva tartotta a szemét és visszafojtotta a lélegzetét. és jött az ágyhoz.. Amikor visszatért a hálószobába. felejtsd el.Nem fogok . . Nem tudhattam. annyira közel! Corinne nem bírt másra gondolni. és nem fordul meg. Soha többé nem járja át az idegeit borzoló gyönyör. 168 . amit a mennyezet alatti alacsony ablaksoron át beszűrődő holdsugár adott.lehelte a férfi. Hogy felejthetném el. sziklás hegylábat az út másik oldalán.Florence-nek nem lenne kifogása ellene. Fogta az inget. és Corinne érezte. és lassan Jared felé fordult. de aztán csak bement a fürdőszobába.Elolthatom a lámpát? . és a fürdőszobába indult. Képtelen volt elaludni. . meg a meredek. és az ágyhoz ment. Olyan közel volt. Én még fennmaradok egy kicsit. amely éppen egy évvel ezelőtt volt. ami lehetett volna? Ismét mozdult az ágy. szerette volna kérdezni Corinne. és halkan becsukta az ajtót. még mindig háttal állva. Corinne alvást színlelt. . A hangja nem volt nyers.Nyugodtan.Ahogy parancsolod. Elakadt mondat közben. és örült.mondta. Jared csak sokára hagyott fel a virrasztással az ablaknál. Megdermedt. Jared még mindig az ablaknál állt. hogy Jared őt nézi. soha többé nem érzi az erős karok ölelését. annyira szerette volna a testén érezni Jaredet. sosem okoztam volna fájdalmat szándékosan a húgodnak.kérdezte némi tétovázás után. .Nekem van ellene kifogásom. .Márpedig én nem alszom még egyszer a kanapén figyelmeztette az asszony. és az ágy szélére húzódott. . amikor lefeküdt. Miért kellett nekik szétrombolni mindent. ahová Akela már kikészítette a hálóingét.. Corinne becsukta az ajtót. csak rettenetesen fáradt.

169 . és nem értette. hogy egyáltalán találkozott Corinne Barrowszal? Könnyek marták a szemét.Mit sajnál? Tudta. és nem hallja. alszik. mitől van sírhatnékja. különben sohasem mondta volna ezt. Megtudja-e valaha. hogy Jared azt hiszi róla. mit sajnált? Azt.

A lány elcsukló sikollyal kirohant. Elfelejtett mindent. Jared a hátsó udvarban. és a férfi fél karral átöleli. és halvány arany bőrű.28. és arca hirtelen átforrósodott a dühtől. metszett üvegedény és porcelánváza pompázott a polcokon. El is felejtette. Corinne hitetlenkedve bámulta. amikor a tompora hozzáért Jared nemi szervéhez. Corinne tajtékozva állt a mélyebben lévő terasz lépcsőjének tetején. és élvezte Jared érintését. Tisztán látta őket a rácsos ajtón túl! Jared magyarázott. A szomszédban volt az ebédlő. mint egy élőlény. amikor Jared fellobbantotta benne a szenvedélyt. de észbe kapott. vagy a reagálását Corinne jelenlétére? . pedig az folyton ki akarta tépni magát a szorításából. és tágra nyílt a szeme. a zárt terasz mellett érte utol a lányt. talán még meg is haragítaná. Mozdulatlanul feküdt. mint amit el tudott viselni. Neki meg derékig felgyűrődött a hálóinge. és utánuk sietett. szüksége van Jaredre! Végül semmire sem jutott. . mert nyílt az ajtó. és rohan a lány után. amíg jóllakatja a vágyát . a nyakát legyező meleg lélegzete. nem engedte el. és. és fogta a lány karját. hogy férje izmai megfeszülnek. amit az ágyon látott Jared nyomban felébredt Corinne érezte. Ez az izgalom már több volt.és a feleségéét? Igen. amely ernyedten pihent a nő mellén. Meredten nézte a tátongó ajtónyílást. ahogy a férfi felrántja a nadrágját. Először ki akart menekülni az ágyból.. fölöttébb szemrevaló polinéz lány rontott be a hálószobába.Ialeka! Lát tied kocsi. karjának súlya.csak a szeretkezésükre emlékezett a nászéjszakán. rá sem hederítve a feleségére. . amellyel benyitott. 170 . Az izgalom úgy növekedett benne. hogy azzal felébresztené a férjét. Ismét ezt akarta. mindent . amelynek ajtajában most feltűnt Akela. Szemközt nyílt a konyha.bődült utána Jared. FEJEZET Corinne arra ébredt. hogy Jared melle a hátához simul. hogy a férje meztelenül alszik. ami történt közöttük. Vakmerően még közelebb simult. a kéz. hogy ismét a magáévá tegye őt.Dögölj meg! Felkapta a pongyoláját. Megtorpant.. ahol mindenféle színes. sötét szeme hatalmasra tágulva itta magába azt. De vajon lehetséges ez? Megfeledkezhet-e Jared a gyűlöletéről annyi időre. fel akarta gerjeszteni a férjében a vágyat.Naneki! . Ez a lány Jared szeretője! Mi más magyarázná a fesztelenséget. Elvette az erejét a közelsége. és fojtott átkozódással odébb gurul az ágyban.

Gyere.De én nem tud megmond Naneki. Jared sarkon fordult. Kolina. hogy öleli magához a férje a gyermeket. keresztülvágott a szobán. . . Naneki enyém fogadott keiki . mert Noelani nem az enyém .Különben is. .kiáltotta a gyerek.Azért.. . Naneki gyűlölködve végigmérte.A szeretőm volt.Itt él? És Jared engem ide hozott. te itt. smaragd szeme villámlott.Azért hoztam ide.kérdezte Corinne élesen. Corinne kitárta az ajtót.türelmetlenkedett Jared.Miért te hoz ő ide? .Hogy te tud megbocsát.Mi megy vissza nénike háza. . Ialeka magyaráz.Semmit sem bocsátottam meg neki! . Noelani! .Hagy békén ők. Ő szenved.De Naneki a szeretőd. . majd merev háttal elvonult. a mindenségit! Semmi mást nem tettünk! ..Tehát van egy kislányod. . jön vissza ma. és a ház felé indult. mert fuldoklott a haragtól. Az asszony sarkon fordult. . Tegnap ő el. mióta visszatértem a kontinensről.magyarázta Akela. Fogalma sem volt. Sötét szeme és haja.mosolygott az asszony. mit keres itt ez a nő? .Hát én nem marad vele . De Naneki dühösen kitépte a lánykát Jared karjaiból. de nem ez haole! Ki ez a Dayna? Jared újabb szeretője? Már vissza akart fordulni.De te vele alusz! . . Jared! . itt dolgoz. Corinne.mondta érdesen. honnan van ekkora önuralma.felelte jéghidegen. Jared is ugyanilyen sötét szépségű. A kicsi Noelani ártatlanul integetett mamája válla fölött. Rá sem hederített Akela kérlelőn felemelt kezére.Ö a férjem! Akela bólintott.Miattam nem kell elmennie! .felelte a férfi tompán.Csak aludtunk. . hogy ne szajhálkodjon tovább! . Nem tudta folytatni. arany bőre szakasztott mása volt Nanekiének.turbékolta. Csakugyan az ő lánya lenne? . aki Jared felé rohant a házból. Milyen kedves! Hogyhogy sosem említetted? . Hagy. ugye? .Papa! . nézte.kérdezte Corinne ökölbe szorított kézzel. . de a terasz ajtaja előtt megtorpant. . .Én osztok téged Dayna. . ő csinál neked? .Sajnos egyszer sem tudtam rá időt szakítani. amikor észrevett egy polinéz kislányt.Itt él.közölte a lány kihívóan. leszaladt a lépcsőn.sírt Naneki. 171 . .. és Jared kitárt karjaiba repült Corinne-nak elakadt a lélegzete. mielőtt feleségül vettelek volna . .

Résnyire szűkült szemmel nézte a feleségét .vicsorgott az asszony. akit szeret. mint hogy ilyet mondjon.Féltékeny vagy? . Gondolhattál volna rá. A szakmával jár.. mint neked! . két hatalmas mangófa vetett sötét árnyékot a buja fűre. Ők tudják. hogy bevallja neki az igazat. Az asszony nem ment tovább a part felé. .és citrusfák nőttek benne. Túlságosan jó munkát végzett. hogy együtt gyönyörködjenek a természet csodálatos szépségében. licsi-. guajava-. de tudta.kérdezte könyörtelenül. hogy nagyon közel van a tengerhez. . Corinne elfordult. nézni az alkonyatot. Mennyei lett volna ülni a hintán. hogy nem szajha. mint az előkert. valaki mellett. Mélyen beszívta a bársonyos fehér virág illatát. és lassan elindult a hátsó udvaron át a partra. Corinne felhördült. hiszen te minden jöttmentnek osztogatod a kegyeidet. mert az udvartól meredeken lejtett a part. hogy úgyis csak gúnykacajra számíthatna. Banán-. aki magához öleli.folytatta kegyetlenül -.Szó sincs róla! . és dühösen próbálta visszafojtani a könnyeit.A szajháknak meg kell szokniuk a sértéseket. méregtől csöpögő hangon. édesem? . mert nem szabad annak lenned. Egy pillanatra eszébe jutott. aztán a füle mögé tűzte.Bárkinek szívesebben osztogatom. Nem orrolhatsz meg egyeden szeretőért . félrelökte a feleségét. Most már mindenki annak fogja tartani.Az jó. és visszament a házba. citrom. kivéve az úgynevezett szeretőit.Fáj az igazság. de a világért sem árulnák el senkinek! Micsoda képtelenség ez az egész! Búsan letépett egy gardéniát a zárt terasz lávakőből rakott. és már-már pofonra emelte a kezét. mindent! De aztán arra gondolt. Mindenáron bántani akarta! Jared elsápadt. és keményen megmarkolta. Miért kell nekik mindig bántaniuk egymást? Bár ütötte volna meg inkább Jared. . hogy elhiggyem? . Nem látta az óceán sötétkékjét. méternyi magas fala mellett növő alacsony cserjékről. hanem leült a hintára. A bal oldali mangófára hintaágyat erősítettek. Megnyugtatta a hullámverés morajlása. A hosszú hátsó udvar sokkal elvadultabb volt.Azt várod.gúnyolódott a férfi. Olyan békés volt itt. 172 . amikor megjátszotta a szajhát. de Jared elkapta a csuklóját.

Ehelyett eljött a kontinensre. és őt vette feleségül. Haza akart menni. amit Jared elvett tőle. mivé fajult egyeden szerelmes éjszakájuk. fárasztotta. és még látta. Megfordult a hintán. pedig örülnie kellett volna. Tartsa meg. legalább a lánya érdekében. Ajtó csapódott. Beismerte.Hirtelen nagyon egyedül érezte magát. A pénze sem kell. Belefáradt az egészbe. Tehát elment. Nanekit kellett volna feleségül vennie. ha másért nem. Ez is fájt. aki papának szólította. hogy bosszút álljon Samuel Barrowson. Búcsú nélkül. Corinne egy percig sem hitte el. Néhány perc múlva távolodó lódobogás hallatszott. hogy hiába próbálja megérteni. Fárasztotta az örökös csatározás Jareddel. És a kislány. 173 . Az asszony összerezzent. hogy Naneki a szeretője volt. hogy nem Jared gyermeke. össze volt zavarodva! Miért fájnak annyira Jared gyilkos megjegyzései? Nem lenne szabad adnia a férje véleményére. neki nincs szüksége rá. Corinne-nak ismét sírhatnékja támadt. ahogy Jared eltűnt a fenyősövény mögött az istálló felé.

és reménykedett. FEJEZET Corinne egyedül üldögélt a konyhaasztalnál. de valamennyi kísérlete kudarcot vallott. amit egyikük sem értett igazán. ha Corinne belépett. Corinne tombolt. aki a lovakat ápolta. Corinne-nak ennek ellenére sikerült néhányszor beosonnia az istállóba és elkötnie egyegy lovat. és lovat sem kaphat. hogy a lány nem feszegeti tovább a témát. és rendíthetetlenül ragaszkodott hozzá. Szegény jegesnek kiguvadt a szeme. Az efféle esetek mindig ordítozással végződtek. . és figyelmeztette a jegest. hogy nem szeretett .válaszolta keserűen. hogy az istálló tiltott terület a számára. Arra hamar rájött. . és a szobájában evett. Jared parancsba adta. hogy ne is kelljen látnia a sógornőjét. amit Akela főzött neki. hogy Jared visszament a városba.29. hogy szólt hozzá vagy egyáltalán a közelébe jött. hogy vigye el a legközelebbi városig. .Nem. de Kapu mindig észrevette. hogy gyűlölködik. három hét telt el azóta. Akelát nem lehetett lekenyerezni.Maga miért ment feleségül Jaredhez? Összerezzenve riadt fel gondolataiból. . . Az asszony többször megpróbált Honoluluba szökni.közölte Akela utólag. hogy Jared bunkóval megy utána. Akela azonban kihallgatta őket.felelte.Szerette a bátyámat? . Malia állt az asztal másik végénél. mint Corinne hawaii nyelven. rákiabált. de az óriásasszony csak csettintett egyet a nyelvével. Három hete ez volt az első alkalom. Corinne a jeges kezébe nyomta azt a kevés készpénzét. hiszen Kapu éppoly kevéssé beszélt angolul. amikor először meglátta az istállónál. . és megkérte.Több okból . Ez több mint egy hete történt. November elseje volt. 174 . sarokba szorították. Ezenkívül lett volna még egy lehetősége a szökésre. . amije volt. Jött a jeges. Kapu.Akkor miért? Corinne úgy érezte.Ialeka mond így. hogy a felesége nem használhatja a kocsit. a nagydarab polinéz.Biztos.Kolina nem megy . aki rendszeres szállítója volt a háznak. merre meneküljön. . Pólyáskora óta ismerte Jaredet. és otthagyta. ha bárhová el meri vinni a wahine maiéjét. és azt sem tudta. Mindig kiment a szobából.Na? Corinne nem hibáztatta azért.Ő szerette magát? . és kínai teát kortyolgatott.

A bátyám semmi rosszat nem követett el.mondta szinte esdeklően.. Jared nem az igazság bajnoka.A maga apja.Nem hinném. A maguk édesanyja nem volt elég erős ahhoz.. Azt hazudta. . Azért kérdezem most magától. .Drágám. hogy magát vette feleségül! . és az apám is szerette őt..Nem vetne túl jó fényt a bátyjára. aztán felajánlotta. a maga édes bátyja megerőszakolt engem. becsületbeli kötelességének érzi. de ez csak ürügy volt.Azt. anyánk meghalt. . Corinne lesütötte a szemét.. Az pedig nem a férj.A testvérem .. ahogy maga hiszi.Igen.Malia nem bírta befejezni. majd meglátjuk. . Valójában azért vett el. hogy megmenti a jó híremet a házassággal. . a férjemként ráteheti a kezét a részvényeimre apám hajógyárában. a maga bátyjának ugyanis nincs lelkiismerete. . hogy ne lássa a könyörgő arcot.mondta Corinne keményen. újra fellángoló gyűlölettel. hogy valóban tudni szeretné a választ . anyánk megölte magát.kelt Malia a testvére védelmére.Megkérdeztem. miért vette magát feleségül.A bátyja azt ígérte.. Külön életet élhettünk volna.Kérdezze meg őt. szerette az apámat.. mert szeretném megérteni. Corinne dühének nagysága nem maradt el a lányétól. és rádöbbent. hogy nem rendelkezhet a részvényeim fölött. hogy tovább éljen nélküle. .Hazudik! . .Jared megígérte. Megpróbálta ennek a fiatal lánynak a helyébe képzelni magát. .mondta a lány megtörten. . le meri-e tagadni. Malia egy szék támlájára támaszkodott és előrehajolt. azt mondta. 175 ..Hogy érti ezt? . hogy nem avatkozik a dolgaimba. Borzasztó csapás lehetett a számára! .Ha nem akart vele élni. amit a házasságtól várok. hogy feleségül vegyen.. mert nem élhetett Sámuel Barrows nélkül . mert azt képzelte. mekkora megrázkódtatást jelenthetett a múltkori jelenet Maliának. Mert tudja. Ezzel az ürüggyel vett feleségül. szóval semmi köze hozzá. de ő is ugyanezt felelte. azt leszámítva. akkor minek jött ide? . megadja nekem mindazt. . Tönkre akarta tenni az apámat Későn jött rá. .Ez igazán.Beszélt magának Jared az apámról? Vagy csak a saját szempontjából mesélte el a történetet? .

akihez valaha is közöm volt. és otthagyta magát. de nem a hálószobámban! Az emberek szívesen következtetnek a legrosszabbra. . hogy az apja a hibás! .Mindenki tudja. amit tettem. aki elküldte innen az apámat! . amit tett. . amikor megtudta. amit akart! Jared hazajött. .Mindenki azt hiszi! . egy nappal az esküvőnk után. hogy megalázzam Jaredet! Komédia volt az egész.Nem tettem semmit. önálló életét! Ezt akarta! . hogy minden okom megvolt rá . hogy elhagyja a feleségét.Nem lett volna szabad magától várnom az igazságot Corinne felbőszültén ugrott fel. mi történt.Nem hiszek magának! Csak azért hord össze mindenfélét. fütyülök a véleményére! 176 . otthagyott. Malia.Igen. Amikor Jared az arcába vágta. élje a saját.Mert nem igaz! Megkapta.vágott vissza Corinne tajtékozva. botrányt kavartam.Maga is bosszút akart állni? . Malia! Az egyeden férfi. de komédia volt az egész! . semmi! Corinne végképp elveszítette a türelmét.Az apám azonban nem tudhatta.szólt Corinne halkan. .Jared mégis azt mondta. A lány kiegyenesedett. mit érezhettem én. .Nekem pedig több eszem is lehetett volna. . Kihasznált. akkor képzelje el. . de nem olyan egyszerűen! Nyilvánosan hagyott faképnél. és már egyáltalán nem érdekelte. összeroppant. Ezért utazott a kontinensre. . amit szégyellnem kellene! Igaz. mert még akkor is szerelmes volt az anyjukba.Vendégül láttam férfiakat a szállodai lakosztályomban. hogy megcáfolhassa! Semmi nem menü fel az alól. mint hogy magának mondjam el az igazságot! Könnyebb.Jared ezt soha nem értette meg.Miket beszél? . csakis bosszúból.kérdezte Malia. így aztán nem sok kellett ahhoz. ha azt hiszi. Abban a hiszemben volt. mit mond. szajha vagyok. Újsághirdetésben tette közzé.Senkit nem lehet felelősségre vonni mások gyöngeségéért felelte Corinne. aki nem felel meg a számára! Ez nem volt igaz! A bátyja nem talált bennem hibát. ezért vett feleségül.Ezért jött ide? . . amivel kiérdemeltem volna ezt a bánásmódot. csak bántani akart! Ha megalázónak találja. hogy nem tudja általam tönkretenni az apámat! Ezért aztán engem tett tönkre. mennyire megviselte szerelmét a szakítás.Úgy mondja. az anyjuk volt az. mintha nem hinné el. a hirdetést látva! . Malia. hogy az anyjuk életben van és boldog. a bátyja.kérdezte Malia. hogy lefeküdt egy csomó férfival! . Ne feledje. mert Jared nincs itt. pedig én semmit nem követtem el ellene. mi? Hát csak képzelje azt nyugodtan.

mennyire nem az.. Viharfellegek gyülekeztek. önmagát pedig makulátlannak próbálta feltüntetni. akárcsak a hangulata. Kinézett az ablakon. Megint megsértette a lányt. Mi az ördögért nem tudja féken tartani a nyelvét? Azt mondta Maliának.. maga rettenetes! . holott maga is tudja.. hogy a bátyja gazember. Sírva rohant ki a szobából. Az ég sötét volt. 177 .Maga. Corinne visszaroskadt a székébe.kiáltott Malia.

Jared visszafordult a nagybátyjához. Burkett Marvin Colby ennyire merte szabadjára engedni a mérgét. . hogy az építkezésed szépen halad! Azt pedig magad is számos alkalommal kijelentetted. . hogy együtt ebédeljünk? .Maga mindig is ésszerűtlenül viselkedett. uram. Nyílt egy új étterem a King utcában.30. Jared. Helybéli fiú. .Élvezem. hogy együtt ebédelhetnénk.mosolygott Edmond. azért fizeted. Marvin Colbyt valami vélt vagy valóságos hibáért Edmond Burkett örökösen hibát talált mindenben.De ön nem tartózkodott itt tegnap. a prűd Mrs.Badarság! . Csoda. . hogy a hitelintézet ügyeiben nem érdemes vitába szállni a nagybátyjával. A kis Miss Dearing réges-rég felmondott. . de nem nagyon figyelt oda a látványra Feszengve hallgatta.Ez nem indok arra. Kis összeg. Azt pedig régen megtanulta.hitetlenkedett Jared. Mr.Nem gondolod.Azért hívattál ide. ahol pazarul készítik a rákot kantoni módra. hogy egyáltalán van.Szeretem a munkámat . miként szapulja Edmond fiatal helyettesét. hogy a kölcsönök ügyében én mondom ki az utolsó szót! . . biztos könnyebben boldogul a munkásaiddal. Colby! . .Miért hívattál? . ha dolgozhatok. hogy túl keményen bántál vele? .röffent rá Edmond. hogy figyelmen kívül hagyja a cég elveit.Ne légy már ilyen elutasító. . az illetőnek pedig sürgősen kellett a pénz. Long vette át a helyét. 178 . FEJEZET Jared a nagybátyja emeleti irodájának ablakában állt. Elég baja volt neki magának is. hogy Leonaka Naihe barátodnál nincs is jobb luna! Végezze csak el a dolgát.Nem tűröm tovább az ostobaságát. nekem nincs időm ráérős étkezésekre.Tudom. úgyhogy légy szíves. . és bőven van rá fedezet! .mondta Jared mereven. .Kifelé! Az ajtó becsukódott. . mint te. .Bácsi. aki hajlandó dolgozni neki. . fiam . Colby.Nem ismered a tényeket.kérdezte türelmetlenül. és a forgalmas utcát bámulta.Arra gondoltam. immár nyájasan. ne avatkozz bele! Jared sóhajtott. Ki van rúgva! .Tudhatja. az én elveimet! Ez volt itt az utolsó baklövése.közölte éppen Edmond.

Tagadod. Az embereket lemondásra kényszerítik. amely őt korlátlan hatalommal ruházná fel. . Senkinek nincs ínyére Liliuokalani uralkodása.Nagyon kiütközik belőled az a kis hawaii vér . a megmaradtak pedig beolvadnak.. Megmondtam.Úgy érted. és elfelejtik a gyökereiket. öcsém! Én nem háborúról beszélek! Biztos nem fajul odáig a dolog. és túl nagy hatalmat akar. . mint egy másik idegen hatalom. mint az 1887-es. de a haolék apránként elvették tőlük. a közelgő forradalom miatt. A hawaii őslakosoknak több mint a fele elpusztult a behurcolt betegségektől. hogy a szigetcsoportnak csak haszna lesz a csatlakozásból? Amerika még mindig jobb. A királynő már nem is titkolja.Én egy kultúra megsemmisüléséről beszélek. Hawaiin túl nagy a külföldiek érdekeltsége. A szigetek az övék voltak. . hogy a tanácsadóival csatározik! A törvényhozás a pártharcok miatt megfeneklett. a tény attól még tény marad. és csak a hawaiiaknak. . túl nagy a kapzsiság.Egek ura.Bácsi. . hogy el akarja törölni az alkotmányt. hogy egy nép elpusztuljon egy másik nép kapzsisága miatt. . Már el is felejtették. Megfosztották őket a hitüktől és a földjeiktől. Tulajdonképpen nem is lenne szabad. . hogy gondjaid legyenek. Csak egy gyors forradalom lesz. . amelyért olyan keményen megküzdöttünk! Új alkotmányt akar bevezetni. .Jared. . méghozzá hamar! Ez azonban eredményesebb lesz. amikor kiharcoltuk az alkotmányunkat Ezúttal megfosztjuk trónjától a királynőt.Ahhoz már késő.Tehát a munkába menekülsz . illetve a beházasodott külföldieknek adna szavazati jogot. például Kína vagy Nagy-Britannia. Túl forrófejű. Már nagyon kevés a színtiszta hawaii. hogy nem veszel róla tudomást.Ő a királynő .A régi uralkodók teljhatalommal bírtak.emlékeztette Jared. amit a királynő művel? A palotában már nem végeznek semmit! Liliuokalani nem tesz semmit azonkívül. A feleséged ügyét remekül elintézted.Pedig attól a gond még megmarad. Liliuokalani csupán vissza akar térni a hagyományokhoz. és ez is marad. ha véget vetsz a kicsapongásainak.érvelt Jared indulatosan. .Mindig ez volt a véleményem.jegyezte meg Edmond otrombán. .Talán egyetértesz azzal. .Megbocsáthatatlannak tartom.bölcselkedett Edmond. Hawaiit az őslakosoknak kellene irányítaniuk .Bácsi! . hogy elül a pletyka. Valóban helyeseled ezt a zsarnokságot? 179 . Új forradalom várható. . te pedig még a megmaradt büszkeségüket is elvennéd tőlük.

amely sűrűn előfordul az esős évszakban? A Beretania utca felé kanyarodott. azután ismét útnak indult. mert az utat elmosta a víz. 180 . mekkora biztonságban van otthon. az orkán fákat dönt ki. Királynői címet visel. mégis hazarobogott. Ettől kezdve sokkal lassabban haladt. hogy oltalmazza és vigasztalja a feleségét. és a lovak közé csapott.vágta rá Jared dühösen. Évek óta ők döntenek. hogy a vihar útját napok óta sűrű záporok készítették elő. Kárhoztatod Liliuokalanit. amelyek könnyen felbuktathatták volna a lovat. utakat. de mielőtt elindulhatott volna.Az idegenek felvirágoztatták a szigeteket! . Akela persze majd nyugtatgatja. az erős szélből ítélve pusztító vihar. Ott lovat váltott. Pillanatok alatt bőrig ázott. Hirtelen érthetetlen vágy rohanta meg. akiknek nem maradt semmijük! . Ha Edmond politizálni akar. hogy közeledik a felhőszakadás. . Az asszony azonban erről nem tud.Az őslakosok kárára. de az óceánt nem is lehetett látni a viharban. idegessége már-már a pánikkal volt határos. Hamar elérte Wahiawát. hogy tényleg túlzásokba esik.védekezett Edmond. keressen magának más partnert.Jared. gyorsan felnyergelt egy lovat. várj! De Jared akkor már az előszoba közepén járt. már látta. és holnap megint kisüt a nap? Vagy halálra rémíti a természeti jelenség. Haleiwát elhagyva azt tapasztalta. Elhagyott szekerek és kocsik álltak az elárasztott utakon és szántóföldeken. tátongó lyukakat vájt bele. de a hatalmától megfosztották az idegen érdekcsoportok. Lenyargalt a partra. és elsodorja a háztetőket.Pau! Nem akarok többé forradalomról hallani! . de Corinne-nak nem esik baja.. . Malia mindig rettegett a viharoktól. de nem hibáztathatom ezért Kutyakomédia volt az egész uralkodása. Sok helyütt hatméteres hullámok csaptak ki az útra. ahol a tenger eláraszt házakat.Lehet. akiket te annyira pártolsz. mert azt szeretné. hogy a népe uralkodjon a saját szigetein! . hogy a téli vihar nem tart sokáig. hogy ostobaságot művel. de vajon elhiszi-e neki Corinne. hogy vihar készülődik. Merchant utcai irodája felé tartva vette csak észre. A hullámok kicsaphatnak a partra. És Corinne? Az asszony nem is sejti. mint ahogy már többször megtörtént. még jobban lelassítva Jared tempóját. Az ilyeneket mindig az északi part szenvedi meg a legjobban. Tudta. még a zárt teraszt is elönthetik.

Ialeka.Hol van? . a bútort bevitték a nappaliba. hogy itt biztonságban vagyunk. .kérdezte Jared vészjóslóan halk hangon. A férfi megpróbálta lefejteni magáról.Mit mondott? Malia ismét előadta a történetet. akinek az örökös vonításától nem tudok aludni! Jared kirohant. .Te lolo! . Lóháton ugyanannyi idő alatt tette meg az utat.förmedt rá.Olyan gonosz volt! . Gyűlölöm! .Ordítozott velem. Malia és Akela az asztalnál ülve forró csokoládét iszogatott. Megmarkolta a húga vállát. de a lány egyre görcsösebben kulcsolta át a nyakát. mint derült időben kocsival szokta. hogy menekülnünk kellett volna a házból.A feleséged miatt! Csak haragjában vagy kétségbeesésében szokta Jarednek szólítani. . Akela haragosan fordult Maliához. A zárt tornácra nehéz fatáblákat szereltek fel a szél ellen. de a konyhában égett a lámpa.Az a. Malia vette észre elsőként. hogy nem szajha! Jared kővé dermedt. az a perszóna borzalmas! Szörnyű dolgokat mondott rólad! Hazudott! Tudom. . A házban sötét volt. amit Akelának már elzokogott. Jared! . Csak annyi időre állt meg. Jared mégis aggódott Corinne-ért. és vigasztalóan magához ölelte a húgát . Rögtön a hálószobájába ment. és rögtön sírva is fakadt. Eleget láttál már hasonlót. Akela riadtan feltápászkodott. hogy minden szava hazugság volt! Ráadásul azt bizonygatta.Vizes leszel. . és eltolta magától.A komornájával van.mondta.Ez csak egy vihar. A bátyja nyakába ugrott. .Miért te fúj fel semmi.. de bővebben részletezve. de ott sötétség és üresség fogadta. azután a konyhába sietett Corinne ott sem volt. Még soha nem fajult el annyira. Jared szemében gyilkos fény gyúlt Akela látta. pedig nem én haragítottam meg. Még mindig zuhogott.Nem a vihar miatt. Jared végül megadta magát. Malia! . Akela szokás szerint tartotta a frontot. tudhatod. ne! Ne néz ő most! Malia azonban megadta a választ . az előkert ingovánnyá változott. Ha még másfél métert emelkednek a tenger hullámai. A férfi rögtön tudta. mint gyerekkorában. . mire megérkezett a parti házba.. de Malia semmit sem vett észre. már nemcsak esővíz fogja mosni a kertet. úgy nyöszörögve Jared nevét.zokogta Malia. hogy húga és felesége összevesztek. egyetlenem. Malia? 181 .Éjfél volt.fejezte be. . meg azzal a kölyökkel. ráadásul bőrig ázott. . .Mi van vele? . amíg felmarkolt két törülközőt.

he ahi ko lao! . . Malia grimaszolt. aki ilyen ocsmányságokat mondott nekem! . Corinne gyorsan átadta a gyermeket Florencenek.Ne avatkozzon bele! .Iszom még egy kis forró csokoládét . és undorral elfordult.Nem én vagyok a hibás! Ő az. mikor fog be száj. De mert te mond fivér. mert a vihar és az óceán dörgő morajlása megijesztette a fiúcskát.Kolina nem te bánt.Hallgass! Én csak az igazat mondtam! Tehetek én arról. ő kezdte a veszekedést. Viharban úgysem tudok elaludni. és vonszolni kezdte kifelé a szobából.. . Igen.kiáltotta Malia.kérdezte Florence. „Ahol füst van. hol te hall baj. ezt jól jegyezze meg! . A férfi kopogtatás nélkül csörtetett be a szobába. amit megérdemel.Mit képzel. és nem szólt többet. * Corinne hitetlenkedve bámult Jaredre. hogy majdnem elesett. és ha Jared elveri. .Mi bajod.Te nem szeret megy tied szoba. . hogy Corinne borzalmas perszóna. Jared? . hogy Jared annyira méregbe gurult? . . a nő csak azt kapja. . tűz is van. Akelának igaza van.. Corinne rémülten megvetette a lábát. Az asszony éppen fel-alá járkált Michaellel a karján. lány. Ez azonban nem változtat a tényen. A zápor kopogott a tetőn.Akela köpött egyet. . Ti kéne tanul.Mi baj. és ő mondott gonosz dolgokat.hátrált riadtan. . Ő ment oda Corinne-hoz. de még így is meghallották a kivágódó ajtó reccsenését.röffent rá Akela. de Jared olyan gyilkos pillantást lövellt felé.torkolta le gorombán.. mint Kolina. de amikor Jared odarontott hozzá.Te nyelves. de Jared akkorát rántott rajta.A feleségem.Az nem volt semmi! . és te hibás. Malia? . hogy a komornának nyomban elakadt a szava.” Ha indulatos szavak hangzanak el. annak oka is van.Pua no ka uahi. mit te okoz? . valamennyiüket megriasztva. . de Jared akkor már kívül volt az ajtón.mondta Malia gyorsan. .Mibe ne avatkozzak bele? . A férfi válasz helyett megragadta a karját.kezdett tiltakozni Florence. ő fog bánt Kolina. 182 .

halálosan nyugodt volt a hangja. immár élesebben. Burkett nem fogja bántani. Könnyek szöktek a szemébe. Corinne pillanatnyi megkönnyebbülésében egyáltalán nem számított a csattanós pofonra. és döbbenten bámult Jaredre.Nem. amikor a férfi utánakapott.Nyisd ki. Nem akart ott maradni. Visszafojtotta a lélegzetét. és csak annyi időre engedte el. . és bezárkózott.Nem tűröm. Akkor eltökélt volt. öklével ráhúzott. és a rémülettől tágra nyílt szemmel a kávézóasztal mögé iszkolt. gyorsan átmenekült Michaellel a ház túlsó végében lévő konyhába. és majdnem átesett rajta. A fény hátulról esett rá. Jared sötét árnyként magasodott a küszöbön.Nem! . hogy bánts.Florence visszafojtotta a lélegzetét. és miért őrjöng ennyire? Hallotta. és ekkor vette észre. Azt csak nem teszi! Amikor hallotta a hálószoba ajtajának csapódását. A harag máris kezdte háttérbe szorítani félelmét és felháborodását Férje arca elfeketedett a dühtől. Jared elfordította a kilincset. . . Felhördült. az asszony pánikba esett. . Az arcához kapott. azután elengedte. Amikor egy lépést tett feléje.Nyisd ki! . hogy férje a fürdőszoba előtt áll. Fényt látott az ajtó alatt. Fülét az ajtóra szorítva hallgatózott. ha félreállsz! Corinne éppen idejében szökkent hátra. még azon az éjszakán sem.Akkor jobb.követelte a férfi. . Cori valóban a felesége ennek az embernek. de nem kegyeden. nem lehetett látni az arcát Corinne vonásaira ráfagyott a rémület. mi bajod! 183 .Ne gyere a közelembe.Mi a fene ütött beléd? . bár remegő hangja súlytalanná tette a tilalmat.figyelmeztette. és kihurcolta a hálószobába. hogy az ajtó be van zárva. amikor megerőszakolta. a kemény fa akkorát szólt.kiáltotta. Corinne! Nem ordított. A zár engedett a rúgásnak. Szembefordította magával. amíg becsukta az ajtót Az asszony a fürdőszobába rohant. Itt tényleg nincs mit tenni. Jared belökte Corinne-t a szobába. a szíve majd kiugrott a helyéről. és különben is. Corinne ugrott egyet a hangra. Mit csinál Jared? Miért jött vissza ebben az égiháborúban. Sosem látta Jaredet ilyennek. Jared! . az ajtó kivágódott. főleg ha azt sem tudom. mintha pisztolyt sütöttek volna el. megragadta a karját. amitől a kávézóasztalnak tántorodott. mi történik. Jared. ahol esetleg meghallhatja. . mit akarsz! . amíg meg nem mondod.

Én. mint téged.Ismerem a felét a férfiaknak.Mit követtem el? .Nem is vagyok! . noha tudja. Nem volt nehéz lerázni őket.A saját szádból hangzott el. mert most megfizetsz érte! Előrelépett. Tudta.Elképesztő. mekkora bitang vagyok. amikor kipróbáltad a húgomon azt a villás nyelved. hogy nem vagy szajha? Corinne összerándult . . . 184 . hát én elmondtam! .Miért kell eltűrnöm a megvetést? Tudod. . Kacérkodtam.Belement a tervedbe. Hát mindenre van válaszod? .esdekelt kétségbeesetten Corinne..mondta kihívóan. . A húgod mindenáron hallani akarta az igazságot.Természetesen Russell Drayton is csak mímelte. akikkel összeadtad magad. Csakugyan feleségül akartam menni Russellhez. Nem olyan fából faragták őket. hogy a szeretőd? . . amit kapsz! . és odaadnád neki magad? .Unom már. .Már megint megríkattad a húgomat! Felvilágosítottad. hogy törleszteni akarok neked.Pedig csak ennyit tettem. Russell-lel megegyeztünk valamiben. ökölbe szorítva a kezét . . amikor házasságot kötöttünk. . hogy szereted Draytont emlékeztette Jared. hogy ez az ember ilyesmire emlékszik! .Régen meg kellett volna tanítanom.ismételte Jared fagyos vigyorral. hogy bolondnak nézel! Remélem. és segített .. hogy kell befogni a szádat! .Magadat pedig harmatos ártatlanságként állítottad be! . Őrjítő. én hazudtam . .válaszolta Corinne egyszerűen. hogy beérjék egy kis kacérkodással.Igen. . Jared szeme még vadabbul szikrázott.Nem egészen .szűrte az asszony a fogai között a szót.Hazudtál Maliának! Talán nekem is megpróbálod előadni. és nem álltam a szavam . örömed telt abban. Sosem találkoztam kétszer ugyanazzal a férfival. hogy szereted. ha az igazat mondom.hebegte Corinne. de egy ujjal sem nyúlt hozzád? Egyszer sem környékezett meg.Tessék? . Jared.Jared szeme vészjóslóan összeszűkült.acsargott Jared.. de az asszony szeméből kicsapó zöld láng azonnal meg is állította.Nem egészen? . Semmivel sem szerettem jobban.Azt kell eltűrnöd. miért tettem. mi? Corinne levegő után kapkodott.Szívtelennek tartottál volna. amit tettem. Ígérgettem nekik.

A vihar még mindig dühöng. úgy próbálta letépni magáról. Jared belemarkolt a nő magasra fésült hajába. hogy a férfi izmai hirtelen megfeszülnek. ha sértegetnek! . de Corinne nem attól retteg. hogy képes ilyeneket állítani.. kinyújtott karja alig egyujjnyira volt a felesége hátától. azt sosem tudná neki megbocsátani! . Corinne a férfi mellére borult és zokogott a fájdalomtól. mennyire semmibe veszi a férjét! .szűrte a fogai között a szót.! Kérlek! .Az ördög vigyen el! És az én érzéseimmel mi lesz? Nem akartam megbántani Maliát.Kicsapongó feleségnek verés jár. és a megkönnyebbüléstől.Jared. tövestül szakad ki a haja. látta a könyörtelen szempárt Nem bírta a fájdalmat. de még mindig nem látott kíméletet az arcán. 185 . Tudja. hogy a kéz újra ütésre emelkedik. hogy Jared mindjárt ellöki. a megaláztatástól. hogy könyörögnie kell. Azért jött haza. ez is bizonyítja.. . és visszarántotta.. és tudta.sikoltotta. Jaredet elképesztette. mindig bajt okoz a rossz természeted! . de mielőtt elhúzhatta volna a reteszt. Corinne ismét az ajtóhoz rohant. amit az asszony Maliával művelt. ő nem hagyott békén! Soha életemben nem tudtam elviselni. Jared megmarkolta a karját. én. . Jared továbbra is tétovázott. pedig borzasztóan fájt neki.Ne. de a dühe egy szemernyit sem enyhült Nemcsak azért haragudott. és ez már régóta esedékes.. amit a felesége tett.Akkor mit teszel? ..Kérlek. Ezt viszont boldogan megfojtaná.. hogy nem ártatlan. amiket összehordott. Nem tudta. és szorosan átkulcsolta férje derekát. csupa könny lett a szeme. Mi az ördög ütött belé? Még soha nem ütött meg nőt. Az asszony látta.Engedj el.vágott a szavába a férfi maró gúnnyal. hogy a felesége ne féljen a vihartól. hogy Jared mégis felülkerekedett a dühén. .. bánts! A férfi ujjai lassan elernyedtek. mert úgy érezte. hanem a férjétől. szították haragját a hazugságok is. Jared! Rávetette magát. Corinne! . és sírt. és le akarta fejtem magáról az asszony karjait. Corinne még szorosabban tapadt hozzá. és hirtelen elengedte az asszonyt. Corinne ellenállt. tudja! Az. görcsösen összekulcsolva ujjait a férfi háta mögött. ha még egyszer meg mersz ütni. . .. Felnézett Jaredre.Amióta csak ismerlek. vagy átölelje az asszonyt Corinne rémült pillantása megrendítette. hogy ha a férje még egyszer megüti. leengedje-e a karját.. Érezte.Jared.tombolt a férfi. Kapaszkodott a férjébe. ne. és nem bírta elviselni a gondolatot.

követelő csókkal. mennyire felkorbácsolta az érzékeit! Mit érdekelte Corinne-t.Tudom .Kérlek. Corinne gyorsan ledobálta magáról az alsóruháit és a mellkötőt. hanem a szenvedélytől.Nem! .Én is akarlak.Szerelmeskedni fogok veled. Átkozta magát.suttogta az asszony. és lehúzta magához. feltétlen odaadással. És hirtelen Jared szeme is kigyúlt.súgta rekedten. . amiért fájdalmat okozott Corinne-nak. Corinne közben kigombolta a férfi átázott ingét. mi történt korábban! Semmi nem számított. és két tenyerébe fogta Corinne könnyekben ázó arcát. hogy szorosabban hozzátapadhasson. hogy lássa az asszony arcát. Jared elvált Corinne szájától. a nyakát fogta át. Simogatni kezdte a selymes hajat. de ez másfajta kérés volt. egy jelre várt. Az asszony nem akart ránézni.tiltakozott a férfi.Előbb oltsd el a lámpát. szemének zöld ikertava most is könyörögve csillogott. Amint kialudt a lámpa. hogy ajkát az asszony nyakának selymes völgyébe temesse. szemét. Lábujjhegyre ágaskodott. bármire.Kérlek. soha többé nem bántalak. Űristen. . Bármennyire szerette volna legeltetni a szemét a nő szépségén. haragra.motyogta. . végül az ajkát.Akarlak. . és bontogatni kezdte Corinne ruháját. ám ezúttal mohó. makamae. éhesen viszonozta a csókot. Jared. Kétségbeesetten szerette volna átölelni. . Corinne ránézett.Érezte a szívet tépően zokogó asszony reszketését. Gyengéden megcsókolta Corinne arcát. Corinne ellenkezés nélkül. amit félt volna megmutatni Jarednek. Amikor a csók már fájt. megkönnyebbülésre. és végül megtette. .Ne haragudj . de amikor Jared a kombinéjából akarta kihámozni.Látni akarlak! . amely az ő kegyetlensége miatt bomlott ki a kontyból. Felemelte a fejét. Nem bírt betelni vele. Lassan felemelte a fejét. Elengedte a férfi derekát. azt tette. 186 . amire Corinne kérte. . és nem sütötte le a szemét. . lefogta a férje kezét. . Jared! Ebben a percben semmit nem tudott volna megtagadni tőle. Kolina . ne sírj! Esküszöm. de nem a haragtól. Jared majdnem eltépte türelmetlenségében a ruhát. Szája ismét rátalált az asszonyéra.

Feltérdelt. megérintette a férfi lüktető testét. Jared. Túl sokáig fojtották el a szenvedélyüket. és amikor elérték. túl hamar visszatért az emlékezés ideje.felelte sietve. és megkereste szájával a száját. . az arcán. Túl hamar vége lett. 187 .Corinne.. Nem engedte. és ráfeküdt. Legalább ez az éjszaka legyen a miénk! Jared válaszul magához ölelte. az asszony Jared nevét kiáltva tágult még szélesebbre. egyre mélyebben magába szívva a férfit.. Jared az ágyra nyomta az asszonyt. Végigfuttatta tenyerét Jared mellkasán. ne szólalj meg! Hallgassunk! . Vadul hajszolták egymást a csúcsra.Kérlek. A férfi teste azonnal felelt Egyikük sem bírt tovább várni. de Corinne félresöpörte az emlékeket. . hallotta hördülését.Jared kívánja. élvezte a lüktető beteljesülést. akarja. fejét a férje vállára hajtva. Corinne megnyitotta kiéhezett testét. hogy bármi is elrontsa a boldogságát. a hajába fúrta ujjait. játékosan visszanyomta az ágyra. és Corinne így aludt el..kezdte Jared. Férje vágyakozásától kéjes érzés árasztotta el. és amikor Jared fel akart ülni. Ez a tudat fájdalmassá csigázta vágyakozását Az ágyba húzta a férfit. Szégyentelenül hozzátörleszkedett. ajkán üdvözült mosollyal.

nevetett a férfi. vizet töltött hozzá.Hozzá gyümölcs.Enyém unokaöcs nagyon jól.vigyorgott Jared. Kuliano hozta papaya és kolbász. És azok a papayák a párkányon? Érettek már? . amikor ilyen lármát csapsz . . .Talán fel is viszem. máskülönben Kuliano kitagad a családból . Te megy fel ma hegy. Kolina szeret látás onnan. hoz le fürt.Reggelire nem . Övé japán feleség ugráltat férj.Auwe! . . . .Inkább egy kis banános palacsintát ennék. Az eső egyébként is le fogja lassítani az építkezést. hogy meglátogathassa az apját. he? . te dolgoztat sokat övé fiú.Néz meg. Bekapott egy nagy darab papayát . Kettévágta a papayát.Miért te nem visz Kolina is? . . . sárga-zöld papayák közül. .javasolta Akela.Jared megrázta a fejét.Adok Leonakának egy kis szabadságot.Időtlén idők óta nem láttam Kulianót. . rég lát Leonaka. guajavalekvárral. . amit Akela hetente egyszer megfőzött. Nincs több mienk fák. Lehet. hogy ma benézek hozzá.Egyet elég érettnek talált az ablakpárkányon sorakozó. . szürke ragacsot.Akela szigorúan nézett hátra. és nyújtózkodva ropogtatta izmait Akela poit tört a pultnál.Meglátjuk. amennyi aznapra kellett. Ialeka. de Akela nem élhetett nélküle. . ízetlennek találta a keményítős. Esz egy tört banán mindennap.kuncogott Akela. amikor felmegyek banánért. he? . . Reggelente kivett belőle annyit.Hogy van Kuliano? .A keiki Mikáele gondol. hogy egyáltalán hallasz valamit. néni? Tegnap reggel óta nem ettem.Elég lesz a tojás. Csinál neked tojás és kolbász.Nincs több banán . FEJEZET Jared megállt a konyhaajtóban. amíg nem voltam itthon? 188 .Van egy kis reggeli. szúrósan fürkészve a férfi arcát. hogy ne romoljon meg.Csoda. Ő mond. amiért megijesztette. . te jön be. Jared elég. mióta Jared az eszét tudta. banán ono.Te szeret poí? . majd áttört és keményre passzírozott. és péppé keverte.Én gondol. . Esetleg pirítós.Jared csendesen elmosolyodott.31.morogta Jared. A poi a taro növény gumós gyökeréből készült. Sok bajod volt vele.Úgy gondolod? . Én nem hall.Már ma üzenek neki. . mint minden reggel. Kuliano panaszkod.Kuliano véres kolbászából? . és az asztalhoz vitte. .

mert nem tettem. Merrill. hátha még alszik. az asszony még mosolygott is egy kicsit. hogy átmenetileg békét kötöttem Corinne-nal. Amikor először láttam. . Ne nézzen úgy rám. Mindig van együtt keiki.Te kell néz jobban meg az keiki .Jared váratlanul elnevette magát.Valószínűleg így is van .tiltakozott Akela.Kolina? Nem! .mondta nevetve Jared.Csak pár alkalom.Jó reggelt. Lehet. A maga Corijának kutya baja. . biztosan kigömbölyödött egy kicsit. . Burkett.Állítólag engem is pom neveltek fel . . Talán te hiányoz. mit én.Nem próbált megszökni? .szólt rá szigorúan az öregasszony.Ha Akela poival tömi a fiacskáját. . .. .Ő mindig játsz kicsi Mikáele.És poit . . de valósággal kivirult a poitól . Florence merevsége felengedett. . Michaelnek. Jared mellé ült az asztalhoz.Parancsol egy kis papayát? .szúrta közbe Akela fondorlatosan.Még csak ez az egy érett meg. hogy baja lenne.kínálta a férfi.ismerte el. mint a késpenge. megnyugtatást követelő hangon. 189 . néni. Florence elfintorodott. . de nem kóstolt bele. Szereti a gyümölcsöt. Jared megfordult.Különös.Te csinál tartós . . . Florence akkor lépett be a konyhába. szája vékony volt. Florence gyorsan felállt. . Florence elfogadott egy szelet narancssárga gyümölcsöt.Nem akartam zavarni. Fiatalabbnak látszott.Ha nem haragszik. Florence kihúzta magát. he? . . Mrs.Nem nézett be hozzá. Jared arcáról eltűntek a keserű barázdák. Mr. Jared elengedte a füle mellett a célzást. de nem lesz ez tartós. Érthetetlen. hogy ellenőrizze? . hogy elterelje Jared figyelmét. . hogy szeretheti bárki is azt a penészes külsejű csirizt! . Nem kerülte el a figyelmét a férfi derűs hangulata. inkább eltenném.tette hozzá.Máris letörölheted azt a reménykedést a képedről. . nagyon aprócskának tűnt .Corinne szobájából még nem hallottam mozgást . mogyorószínű szeme lángot vetett .Foglaljon helyet.vigyorgott Jared. és harapjon valamit reggelire. Én gondol. gondoskod fiú.tette hozzá Akela büszkén.Talán te fog lát. Kolina magányos. és rendkívül jóképűnek.Nem is gondoltam. mintha valami förtelmes bűnt követtem volna el.

és elült a szél. .Tehát most azért van itt. . .Anyám annyira megszerette a házat. . .Bocsásson meg. Ma pedig ragyog a nap. ahol a hegy magához vonzza a felhőket.Igen .A szabad ég alatt főztek.Még soha nem éltem át a tegnapihoz fogható vihart. Újabb gátat képez a zárt terasz. . nappalit Később megnagyobbíttatta a hálószobákat is.A szigeteken ilyen az időjárás. Eredetileg csak három szobából állt: a két hálószobából és a nappaliból. hogy mindennap! Ez azonban inkább a magasabban fekvő területekre jellemző. a hawaii hagyományok szerint magyarázta a férfi. Ő azonban jobban szeretett a ház előtt kertészkedni. ugye? . és átment a konyha másik ablakához. apám tehát nekilátott a bővítésnek. Mr. így a hátsó zárt kertet átalakították terasszá: lekövezték. Burkett . Építtetett konyhát.Ebben a házban nőttem fel. .. Apám nyári laknak építtette. mert kevesebb a munka? érdeklődött Florence. és nyáron ez a leghűvösebb helyiség. az építkezésben is segítettem. 190 . később ablakokkal és rácsokkal egészítették ki. még mindig olyan.Furcsa az időjárás az önök szigetén. .Hát a konyha? .kuncogott Jared. Ha kinyitjuk az ablakokat. Mr. mintha a szabadban lennénk. nem akartam tolakodni.felelte Jared. .Nem túl valószínű . hogy állandóan itt akart lakni. ha esetleg elérik a házat. .ön is jobban szeret itt lenni.Itt magas a talaj szintje.fordult vissza az ablaktól Florence.mondta.Eredetileg kertnek készült anyám számára. Burkett. A szél felőli oldalon évente néhány hónapon át naponta legalább egyszer esik.Mégsem jöttek fel a házig a hullámok. . Merrill.Különös háza van.Hát a terasz? .állapította meg Florence. ahonnan a zárt teraszra lehetett látni. hogy megtörje a hullámokat. Attól féltem. . Az utóbbi években azonban kevés időt töltöttem itt. arra ébredek. Burkett . hogy az ágyam a tengerben úszik. méteres lávakő falakkal körülvéve. miközben az ablakhoz lépett. . és amikor nagyobb lettem. . Jared összevont szemöldöke láttán sietve hozzátette: . de ilyenkor. hogy át kellett vennem apám vállalkozását. . Nagyon lefoglalt.Valóban. Mr. Mrs. de úgy értse. az esős évszakban nagy viharok dúlnak a tengeren.Nem rossz ez a bostoni borús télhez viszonyítva .kérdezte Florence. befedték. A szigetnek ebben a végében nem olyan rémes. és a biztonság kedvéért a ház alapját is megemelték.

Sok múlik Corinne-on. eszébe jutottak azok a férfiak. hogy a vihar és a vigasztalás vágya csak ürügy volt arra. Tisztában volt azzal. és Corinne rémes tud lenni. mégis kívánta. Hányszor meg akarta mondani neki. Ha meglátta. Gyűlölte. mégis abban reménykedett. amit Corinne művelt. amelyek ilyen korán visszahozták. hogy mióta itt hagyta Corinne-t. mi lett belőle! Jobban kívánja a feleségét.Jared elcsendesedett Az okokon tűnődött. hogy nem akarja elengedni többé. mint ahogy nőt valaha is kívánt. olyan sok mindent sajnál! De valahogy nem tudta kiejteni a szavakat. Be kellett ismernie. hogy folytatódhat az éjszaka kötött fegyverszünet. És lám. és máris elfelejtette. mégis kívánta az asszonyt. A lelke mélyén tudta. hogy soha nem lesz képes teljesen megbocsátani Corinne-nak a többi férfit. hogy a polinéz dajka is és a bostoni dajka is őt lesi. Esztelenség. hogy visszajöhessen. talán soha nem sül ki belőle semmi. Még azt sem vette észre. és azon. mivé lett az asszony. akik meghágták. mennyire sajnálja. hová vezettek ezek. Felsóhajtott. csak az asszonyra tudott gondolni. 191 . Elég volt megérintenie. de a tegnapi éjszaka után azt is tudta.

32. FEJEZET Corinne töprengve nézte magát az öltözőasztal tükrében. Nem bírta levenni a szemét a kékes színben játszó duzzanatról. Ha nem lenne olyan vékony a bőre, nem árulkodna arról, mi történt az éjszaka. A duzzanat néhány napig megmarad, a véraláfutás előbb megbarnul, majd sárgára halványul. Vajon mit szól Jared, ha meglátja a kék foltot? Meglepő módon Corinne a legkevésbé sem haragudott érte. Ami később történt, az bőségesen megérte a pofont. Már nem gyűlölte Jaredet. Azt azonban nem tudta, mit érez. Persze, erős testi vonzalmat, ennél többet azonban félt beismerni. Nem lenne jó, ha beleszeretne Jaredbe. A férfi nem hitte el a vallomását, és nem is fogja. Az undor, amit felesége csapodársága miatt érez, megmérgezne mindenféle kapcsolatot. Nem, ez reménytelen. Jobb, ha minél előbb elmegy innen. Nyílt az ajtó, de Corinne nem akart hátranézni. Lélegzetét visszafojtva várta, hogy szóljon valaki, de ez nem történt meg, ezért erőt vett rajta a kíváncsiság. Megfordult. Jared ácsorgott az ajtóban, ugyanolyan bátortalanul, amilyennek az asszony érezte magát. Jared lassan elmozdult az ajtótól, és közelebb lépett Meglátta Corinne arcát, és földbe gyökerezett a lába. - Ó, ne! Ezt én tettem veled? Nem hagyott időt a válaszra, az asszony előtt termett, és gyengéden felemelte az állát. - Ne haragudj rám. Mi van benned, amitől elvesztem az önuralmamat? Még sosem ütöttem meg nőt, esküszöm! Ne... haragudj. Corinne elgyengült. Férje olyan közel állt hozzá... Pulzusa felgyorsult, arca pírba borult Zavartan lesütötte a szemét. - Fáj? - kérdezte Jared. - Nem nagyon - felelte Corinne, ismét felnézve. - Nem olyan vészes, mint amilyennek látszik. Jared odább lépett, zavarba hozta, hogy ilyen szelíden beszélnek egymással. - Akela felvetette, hogy talán örülnél egy kirándulásnak. Ma felmegyek a hegyekbe, hozok néhány fürt banánt. Úgy hallottam, Mrs. Merrill kisfia rajong érte. - Remélem, nem sajnálod tőle a kerti gyümölcsöt - merevedett meg Corinne. - Szó sincs róla - felelte Jared, kíváncsian nézve az asszonyt. Nagyon szereted a babát, ugye? Hallom, rengeteg időt töltesz vele. - Miért, talán baj? - kérdezte Corinne kissé élesen. 192

- Dehogy! Gondolom, szükséged van valami szórakozásra, ami kitölti az idődet. - Közelebb lépett, összevonta a szemöldökét - De miért érint mindig olyan érzékenyen, ha szóba hozom azt a kisfiút? - Nem tudom, mire célzói - kertelt Corinne, és elfordította tekintetét az éles pillantás elől. - Szerinted bölcs dolog ennyire ragaszkodni más asszony gyermekéhez? - Florence nem csupán egy másik asszony, Jared. Egyszerre pótolta számomra az anyát és a testvért. Az egyeden barátnőm. Ismerem, mióta élek, és nagyon szeretem. Valami nagy baj lenne velem, ha nem szeretném a gyermekét is. - Ez ésszerű magyarázat lenne a legtöbb ember esetében, de az volt a benyomásom, hogy te más vagy. Talán nem szabad életet akartál, kötöttségek nélkül? Az pedig nem lehetséges, ha szeretünk valakit, Corinne. Akkor szükségünk van rá, hogy viszonozzák a szeretetünket. - Talán megváltoztam - súgta az asszony. Jared nem hitt a fülének. - Te? - Mit tudsz te rólam, Jared? Semmit. Még én sem ismertem magamat. - És most ismered? - Azt hiszem - töprengett az asszony. - Rájöttem, hogy rengeteg bennem a szeretet, de kevés ember van, aki annyira fontos lenne számomra, hogy szeressem. - Nemrégiben csak úgy osztogattad - csúszott ki Jared száján, de rögtön meg is bánta a szavait. - Már megint kezded? - kérdezte haragosan Corinne, csípőre téve a kezét - A házasságunk komédia volt, de emlékezz rá, hogy te hagytál el engem. - Nem azért jöttem, hogy veszekedjünk - mondta Jared. - Ne haragudj ezért a szerencséden megjegyzésért. Azt reméltem, folytatódik az éjszakai fegyverszünet. - Én is, de... - Nincs de - szakította félbe Jared mosolyogva - Velem jössz? Corinne tétovázott Szeretett volna elmenni, de még nem szoptatta meg Michaelt. - Mikor? Még nem is ettem. - Rengeteg időd van. Csak órák múlva indulunk. - Addigra elkészülök - mosolygott az asszony. Corinne csalódására a kirándulás hosszú gyalogsétának bizonyult. Hozott magával napernyőt, mert derűs idő ígérkezett. Jared figyelmeztette, hogy kényelmes cipőt húzzon. Akkor értette meg, miért volt erre szükség, amikor jó félmérföldes gyaloglás után elkanyarodtak a parttól, és nekivágtak a nehéz terepnek.

193

Szűk ösvényen haladtak, amely még mindig sáros volt az esőtől. Árkokon keltek át, kiszáradt cserjéket, lombtalan fákat kerülgettek. Ez a terület egyáltalán nem emlékeztetett a trópusi paradicsomra. A vad kalamonabokrok ragyogó narancssárga virágfürtjei és a koa-akác zöldje-barnája színesítették a tájat. Csendes meghittségben ballagtak egymás mellett; Jared fogta az asszony kezét, átsegítette a mély árkokon. Corinne tökéletesen felszabadultnak érezte magát mellette, talán most először. Ahogy elhaladtak két sziklás domb között, váratlanul tündöklő zöldbe öltözött a táj. Olyan gyönyörű volt, akár egy titkos völgy. Sűrű vadvirágok, buja lombok között kapaszkodtak felfelé. Az ösvény vízszintesen haladt tovább. Megérkeztek egy banánligethez. Amíg Jared nagyobb fürtöket keresgélt, Corinne visszanézett arra, ahonnan jöttek, és elakadt a lélegzete. Innen látni lehetett az egész északi partot. - Gyönyörű, ugye? Jared megállt asszony mögött, átölelte a derekát, és magához vonta. Ebben a pillanatban Corinne tökéletesen boldog volt. - Igen, gyönyörű - sóhajtotta. - Köszönöm, hogy magaddal hoztál. - Nagyon szívesen. Jared, ahelyett hogy ellépett volna, végighúzta ajkát az asszony nyakán. Corinne-ban bizseregni kezdett a vágy. Rá akart szólni Jaredre, hogy miért izgatja fel itt, ahol úgysem tehetnek semmit, el akart húzódni, de a férfi még szorosabban ölelte. - Jared - szólt Corinne idegesen. - Jared, nem kellene visszafordulnunk? - Tovább kell mennünk - lehelte a fülébe a férje, egyáltalán nem zavartatva magát. - Itt nem elég érett a banán. - Hová megyünk? - Az unokatestvéremnek van egy jó kis gyümölcsöse a háza mögött. Úgyis meg akartam látogatni. - Az unokatestvéred? - csodálkozott Corinne. - Neked unokatestvéred lakik - itt? - Ne vágj ilyen hitetlenkedő képet - mondta Jared. - Sok ember szereti a hegyek magányát. - De én nem öltöztem rokonlátogatáshoz! - Nagyon jólöltözött vagy. Bár nekem még jobban tetszenél öltözetlenül. A szeme sokat sejtető kajánsággal felvillant. Kinyújtotta a kezét, hogy kigombolja Corinne ruhájának a nyakát Az asszony hátrált, és megcsóválta a fejét. - Ne, Jared! - Miért ne? A férjed vagyok. - Megőrültél! - szidta Corinne, de akaratlanul is elmosolyodott.

194

Jared vállat vont, és az asszony után nyúlt, de Corinne megfordult, és eliramodott az ösvényen. Méternyire sem jutott, amikor Jared elkapta, lerántotta magával a földre, és felgyűrte a szoknyáját. Corinne kacagva tiltakozott: - Ne itt, Jared! - De bizony, itt és most - mondta a férfi, és egy csókkal belefojtotta a szót. Corinne beleveszett a pillanatba. Kívánta Jaredet. Ez a férfi egyeden gyengéd szóval, egy szenvedélyes pillantással, egy érintéssel fel tudta izgatni. Miért éppen ő, és más férfiak miért nem? Kívánták már mások is, de őt csak Jared hozta lázba. Vad mohósággal szeretkeztek a vadvirágok részegítő illatában. Corinne-nak bűntudata volt, mégis mérhetetlen örömét lelte Jared féktelenségében. Szeretett volna itt maradni, és átszeretkezni az egész napot. Bár megtehetnék! De Jared most, hogy ki-elégült, biztosan tovább akar menni. A férfi mégsem állt fel, csak a könyökére támaszkodott, hogy ne nyomja őt. Ragyogó kék szemével a feleségét nézte, majd csókot lehelt Corinne ajkára. - Csodás vagy, makamae. - Köszönöm, uram - mondta kacéran Corinne. - Ma este kiviszlek sétálni a partra - mosolygott a férfi. Nagyon élvezetes veled sétálni. Tökéletes este lesz, a hold és a csillagfény kiemeli a szépségedet. - Azt hiszem - sóhajtott Corinne -, meg fogom szeretni ezt a fegyverszünetet. Jared lustán megcsókolta, azután felsóhajtott. - Jobb, ha elindulunk, mielőtt kísértésbe esnék, hogy megfeledkezzem a banánról és minden egyébről. Corinne kelletlenül hagyta, hogy a férje felhúzza a földről, és segítsen rendbe hozni a ruháját. Húszperces mászás után ismét sík területre értek, vékony deszkából és bádogból eszkábált, kezdetleges kunyhó bújt meg a sűrű fák között Körös-körül ólak és ketrecek álltak, de a kis termetű disznók és a tyúkok szabadon futkostak. A hegyoldalon buján burjánzott a páfrány és mindenféle más növény, hegyi almafák, egy óriási mangófa, amely árnyékot vetett a kunyhóra, és a kunyhó közelében a banánliget, amelyet Jared említett. Corinne belekapaszkodott a férje karjába. - Csak nem itt lakik az unokatestvéred? - suttogta. - Miért ne lakna itt? - nevetett Jared. - Szeret itt fent lenni. Olyan, mintha egy régmúlt században élne. Soha nem vett tudomást a modem világról és arról, amit a haolék műveltek a szigetével. - Hogyhogy a szigetével? Nem értem.

195

Ebben a pillanatban óriási termetű hawaii bújt elő a kunyhóból, és feléjük sietett. Hatalmas ember volt, sűrű, fekete hajjal és szakállal, meleg barna szemmel. Egy szál sárga virágos, buggyos nadrág volt minden öltözéke. Mezítláb volt, de mintha észre sem vette volna talpa alatt a szúrós gallyakat. - Ialeka! - Átnyalábolta Jaredet két hatalmas karjával, majd kíváncsian Corinne-ra nézett. - Wahine male? - Igen - felelte Jared büszkén. - Ő Kolina, a feleségem. - Akela néni szól, te házasod, Ialeka. Mikor csinál luau, ünnep? - Ahhoz már késő - mondta Jared. - Auwe! Luau csinál minden ok jó. De gyere. Te hosszú idő nem látogat. Kikuko! - kurjantotta. Kifakult kimonót viselő, apró ázsiai asszony jelent meg az ajtóban, komoly arcú, félénk teremtés. Keikének tűnt az óriási polinéz mellett. Azonnal vissza is iszkolt a házba, még csak nem is köszönt. - Ő tesz tökhéj bele még laulau. Ti esztek velünk kau-kau, he? Válaszra nem is várva megfordult és visszacammogott a házához, intve, hogy menjenek utána. - Meghívtak estebédre - magyarázta Jared. Az első feszélyezett percek elmúltával Corinne kezdett feloldódni. A házikó belülről egészen kényelmes volt. Két kultúra keveredett benne: polinéz szőttesek, tökhéjak, japán szobrok, plasztikák, selyemellenzők. A kedélyes Kuliano Naihét nem volt nehéz megszeretni. Egész délután hawaii dalokkal szórakoztatta őket, és ukulelén kísérte magát. Felesége, Kikuko nagyon csendes, visszahúzódó asszony volt Jared megmagyarázta Corinne-nak, hogy ennek semmi köze az ő jelenlétükhöz. Kikuko ilyen. Ínycsiklandó estebédet ettek a hátsó udvaron. Alattuk az alkony királyi bíborában, vörösben, narancsszínben lángolt az ég. A laulau disznóhúsból készült, amit laro-levélbe göngyöltek. A taro levele olyan, mint a spenót, de sokkal finomabb. A göngyöleget még becsomagolták íz-levelekbe, majd az egészet megpárolták egy nagy tökhéjban. A taro semmihez nem fogható ízt adott a zamatos húsnak. Természetesen volt poi, friss papaya és furcsa, apró hegyi alma is. Corinne még sohasem evett ilyen gyümölcsöt: puha, vékony héja volt, és egyeden nagy, barna magja. Amikor besötétedett, Kuliano tüzet gyújtott a hátsó udvaron, és ismét dalra fakadt. Jared, akinek egyáltalán nem volt mehetnékje, egy colvillea tövébe telepedett, amelyről szőlőfürtökre emlékeztető, káprázatos kötegekben csüngtek a narancsvörös virágok. Corinne a férje mellett ült, élvezte a zenét és a társaságot. - Mióta ismered Kulianót és a feleségét? - kérdezte.

196

Leimomi odaadta magát egy angol tengerésznek. . 197 . Meséljek erről? . Leimomi később feleségül ment egy férfihoz a saját népéből. fiaként nevelte. 1818-ban elvitorlázott Angliába.Az ő apja Kuliano. Leimomi nevelte fel. akiről csak annyit tudott. Rá egy évre megszületett az anyám. Ott megnősült. ott nevelte föl Colleent. Amikor Péter elhajózott.Először istennek hitték. Leonakával együtt nőttünk fel. Az unokatestvért ugye csak „barát'' értelemben használod? . . 1794-ben az alig tizenöt éves Makualilo elvitorlázott egy bálnavadászhajón Amerikába. hogy Péternek hívják. . el is adta volna.Leonakának ugyanaz volt a szépanyja. mint nekem: Leimomi Naihe. A férje elfogadta Makualilót.Leimomi gyönyörű lány volt. Naihéék távoli rokonaim.Mesélj! . . és 1820-ban megszületett Colleen Naihe.Hát észrevetted? . Jared. és a szigetbeliek egy ideig nagyon haragudtak a fehér emberre. hogy a lány állapotos lett.Amióta megvagyok-felelte Jared.Megmagyaráznád? . Kauain élt. amikor az anyja került szóba. a munkavezetőmmel. aki hallani sem akart a gyerekről.Igen. Keaka letelepedett Írországban. . az első szigeten. Makualilo túlságosan világos bőre mindig a fehérekre emlékeztette őket. Látod. . inkább a testvéremnek érzem. Hallottál Cookról.Nem. Leimomi fiút hozott a világra.De hiszen ők polinézek.Makualilo az anyjához vitte a kis Keakát. Oahu szigetén. mint az unokatestvéremnek. . akit Makualdónak nevezett el. ő legalábbis azt mondta. ha Makualilo nem követeli magának. .csipkelődött a férfi.. akinek egy fiút és két leányt szült. fogalma sem volt arról.Várj csak. ugye? . . ahonnan egy csecsemő fiúval tért haza. ahol Cook kapitány 1778-ban partra szállt. akik továbbra sem maradtak el Hawaiiról. Egy amerikai örömlány szülte neki. mivel kedveskedjenek neki és a legénységének. .Igen.Már találkoztál Leonakával. majd onnan Írországba. a barátságos és kedves polinézek azt sem tudták. Pierre Gourdinhez. Hangja ellágyult. aki 1839-ben feleségül ment egy francia kereskedőhöz. Keaka azonban nem maradt a szigeteken.Szörnyű! . bennem is van polinéz vér.kérte Corinne. bár kevés. A fiú mégis kitaszítottnak érezte magát Cook utolsó látogatása vérfürdőbe fulladt.

A többit tudod. . . Rátalált Akelára és Kulianóra. .Elhallgatott.Te és az apád nagyon sokáig egyet jelentettetek számomra. még ha távoliak is.Corinne.kockáztatta meg Corinne bátortalanul. hogy nemzedékről nemzedékre szállt ez a szövevényes történet. hogy sebet ejtsek rajta.Ott ismerkedett meg Ranelle az apámmal? .Igen.De. Végül Bostonban állapodtak meg. jobb lesz. Pierre kereskedőnek született Nekivágtak a világnak. aztán megkérdezte: .kérdezte Corinne.Ranelle Franciaországban töltötte a fiatalságát 1850-ben áthajózott a szüleivel San Franciscóba. Tudta. azután megismerte az apámat. . Hiányolni fognak bennünket. . úgy érezte. hogy vitával érjen véget. Ezért nem volt lelkifurdalásom.Nem gyűlöllek. és ez a nap túl szép volt ahhoz.komorodott el az asszony.Zavar a polinéz? . Jared? .Hát engem? . . Tétován elhallgatott Az asszony érezte benne a feszültséget .Miért zavarna? Olyan szép.. és feleségül ment hozzá. .Azt azonban igen. és eljött megkeresni őket. ahol egy kis boltot nyitottak. .Itt alszunk? . amit Samuel Barrows iránt érzek. amit műveltél.És most? . .Michael már a délutáni szopást is kihagyta. és mivel a polgárháború a küszöbön állt. .Ahhoz már túl sötét van . Anyám szülei már nem éltek. Corinne. . Makualüo történetét Akela és Kuliano Leimomi többi gyermekének a leszármazottja. de aztán inkább hallgatott Csak veszekedés lenne belőle. Jared! Florence halálra izgulja magát! 198 ..Az első aranyláz idején? .Szóval még mindig gyűlölöd .Igen.Nem kellene visszamennünk? . amikor téged használtalak fel arra. Csak egy kevés ír és még kevesebb polinéz vér folyik az ereidben. és három év alatt keresztül-kasul beutazták Amerikát. ha végképp elhagyja az Államokat. Majdnem ismét nekiállt hangoztatni az ártatlanságát. akik ismerték Leimomi és elsőszülött fia. Ranelle tanítónőként dolgozott..Még mindig gyűlölöd az apámat. miután az apád felbontotta az eljegyzésüket. .Tehát angol és francia származású vagy. nagyon mélyen belém maródott az. hogy vannak itt rokonai. Nekik azonban nem volt szerencséjük.csóválta a fejét Jared. De képtelen volt Bostonban maradni.Várunk reggelig. . .

hogy kibújjon az ölelésből. mit gondolna az unokatestvéred.De én vissza akarok menni. Nincs ott lent semmi. amit megígértem. ne várd.Akkor viselkedj értelmesen. ami ne várhatna holnap reggelig. és legurulsz a hegyoldalon.Jared.Corinne megpróbált haragosan beszélni. Most pedig tudok egy kellemes kis zugot.Ez fölösleges megjegyzés volt! .. ha csak úgy eltűnnénk? .Nevetne. mi történt. parancsolj . . hogy a segítségedre siessek. .vont vállat Jared. és magához ölelte a feleségét.Hagyd abba! .. Majd Florence-nek gondja lesz rá. és csókot lehelt a szájára. valamivel feljebb.Kajánul a feleségére sandított .Tessék. . 199 . akkor holnap. és hagyd abba az idegeskedést.Úgy látszik.Javíthatatlan vagy! Jared felállt. .Ettől függetlenül elviszlek sétálni.Jared felvonta a szemöldökét. .Nem? .Nem arra gondoltam! . . tevékenyen részt vettél abban a pajzánkodásban. Akela tudni fogja.Különben is. foga megcsillant a lángok fényében.Ma már eleget pajzánkodtunk. . .Egy éjszakára senkinek sem fogunk hiányozni.Úgy emlékszem.Gyere. . hagyd abba! . ha nem ma este. a másik kezével felemelte az asszony állát. . magával húzva a feleségét. és fészkelődni kezdett. Jared! Nincs még olyan késő! tiltakozott az asszony. .. . .De ha elvéted a lépést. Ebben a percben csak Jared számított. . Elvigyorodott.kuncogott Corinne.Esetleg csatlakozna hozzánk. de kudarcot vallott. és megszorongatta az asszony mellét. Pedig az csak kóstoló volt. Ha feljövök. A magam részéről jöhet a főfogás.De közönséges vagy néha! Jared nevetett. nem bírok betelni veled.mondta Corinne csípősen. . . .Hacsak nem a parti sétára gondolsz. a hegyoldalban. Átkarolta Corinne derekát. általában itt alszom. Corinne kiverte a fejéből Michaelt. . ahol. és eszébe jutna a fiatalsága.

mondta Corinne bizonytalanul.Nem vall a fiúra. A férje tökéletes szerető! .Szólítson Johnnak. barna pofaszakállát már megütötte a dér. a ráérős. hogy Jared gyönyörű asszonykát talált magának Bostonban. hogy túl messzire kószált Jared birtokától. Azon töprengett. a minap hazajött. majd az asszony felé indult. Pierce töprengve. Régen meg akartam már látogatni Jaredet. FEJEZET Már magasan járt a nap az égen. nagysád! Corinne feltekintett. . magas ember állt tőle három méterre.33. Elhallgatott.Jared már biztos hazajött ebédelni. ő a városban van. . Pierce . És a gyönyörűség.John Pierce volnék . és Michael is elvolt a szilárd koszton.Maga meg nyilván az új Mrs. A férfi megemelte fehér szalmakalapját. Mr. mert régen nem láttam ilyen szépséget. amikor Corinne végigsétált a parton.Az vagyok. drágám. akit Bostonban megismert. . Corinne gyanakodva sandított rá.Ne mondja! . . . hogy kijön ide télvíz idején. .mosolygott szélesen az ember. Olyan kellemes volt elszabadulni! Jared nem az az elbűvölő fickó volt. amiben az éjszaka volt része.Nem akar elkísérni a házig? . nem! Talán majd máskor. Corinne mosolygott Még hogy fiú! John Pierce ötvenhez közeledő. Hordómellű.kételkedett Pierce. már-már gyanakodva sandított rá.javasolta. de ön ezt honnan tudja? . amit magának köszönhet? . . A közvetlen szomszédjuk volnék. míg már egyikük sem bírta tovább.Köszönöm. akihez a közelmúltban volt szerencséje. Most kapott észbe. 200 . amikor a reggelre gondolt Csakugyan nem hiányolták őket a házban. Most éppen a földeket ellenőrzi.Nem. jókedvű. és megtörülgette a homlokát kockás zsebkendőjével. hanem önmaga: fesztelen. és kimondottan barátságos volt. . Burkett . de sosem volt rá időm. buja szeretkezés! Jared addig késleltette a beteljesülést.Nem. nem is az a bősz férj. Egész rendes embernek látszott. barna hajú férfi volt. szandálos lábával rugdosva a homokot Mosolygott. Megszabadulhat-e valaha a rossz hírétől. mit hallhatott még róla ez az ember. pompás társaság.Jó napot. igazi társasági lányt. Valószínűleg mindent.Hallottam. Gondolom. Az csak maga lehet. .

Corinne bólintott. A partig nyúló kertet aligha lehetett kertnek nevezni. Megfordult és elindult. vajon van-e felesége ennek a Pierce-nek? . nekem viszont jó lesz visszamennem. . Elképzelte Michaelt. de majd hozzánő a kutyához. mintha hónapok óta senki sem tette volna be ide a lábát Orrfacsaró penész. . Corinne azon tűnődött.Nagyon vigyáz magára. Hamarosan rozzant. . Egy pillanatig bután bámulta a fát.Maga az első. és el akarom ajándékozni a kölyköket. annál több a homok és a szemét. aki nagyon örülne egy kiskutyának.Hol vannak a kiskutyák? Éppen abban a pillanatban fordult hátra.Nos.Várjon csak egy percet.Pierce kitárta az egyik fészer ajtaját. hogy Pierce utána jött. Hátul. Mrs. miközben a meleg homokban gázolt. mert már így is öt kutyám van. mi? Ki is hibáztatná ezért. amikor becsapódott az orra előtt az ajtó. Az asszony habozott. mielőtt Jared hiányolna.Akkor jó! A házam épp itt van. uram. amikor felfogta Pierce utolsó megjegyzésének rejtett értelmét. hogy Corinne beléphessen.Nem ismer valakit. amint egy hosszú fülű. . egy fészerben vannak a kutyusok. Nem hallotta. . a por vastagon kavargott. . hámlott róla a festék. . akinek szólok.Tulajdonképpen mégiscsak ismerek valakit. Pár perc alatt ki tud választani egyet. Mindenki hallotta. . ócska ház bukkant ki a fák közül.Hát akkor minden jót. a pálmafák mögött. Most még-kicsi.Tessék? . Nem tűnt túl barátságosnak. A hátán érezte Pierce tekintetét. .. Pierce! 201 .Nem én. A mennyezet és a falak résein beszűrődött a napfény. csepp spániellel hancúrozik. ha már egyszer ilyen szép felesége van. akinek kellene egy kis spánielkölyök? Pár hete megellett az egyik szukám.és dohszag érződött Corinne visszafojtotta a lélegzetét. Hát persze hogy hallotta a hírét. és követte Pierce-t. Kiválaszthatná az alomból a legszebbet. mert nagyon kevés volt benne a fű.Mr. .Itt van ni! . Burkett! Corinne összerezzent. Lángba borult az arca.

de azokban sem volt szerszám. Azt azonban megállapíthatta. merre jár a feleséged felelte a lány olyan hangon.A parton találkozott vele. amelyet az apjuk szerelt fel. hogy lemossam magam. . . de nem talált mást. Jared túl sok időt tölt távol a parttól. a kerti zuhany alatt. Malia megvárta. hogy ne vigyék be a homokot a házba. Óvatosan. Megfordult. mert John Pierce-nél van. mint ócska ládákat. aki a sógornője után lopakodott. lesz mit mondania a bátyjának! Corinne és John Pierce. . vajon tudod-e. Csak egy rövidnadrágot viselt. . látta-e a bátyja Corinne-t. Ezúttal nem bocsát meg olyan könnyen a ledér feleségének! Jaredet a hátsó udvarban találta. hátha rábukkan valamire. de nem talált kilincset. látta.Csak nem? A lány megharagudott az odavetett választól.Engedjen ki! Hallja? John Pierce nyilván őrült. Malia haragudott ezért Hiányoztak a közös úszások. mennyire megfakult bőrének bronzfényű barnasága. . majd erősebben meglökte az ajtót. a figyelem. hogy Corinne John Pierce társaságában távozik a partról. Felforgatta az üres ládákat.Mr. és felment a házához! Téged nem zavar? 202 .Semmi válasz. Malia? . Úgyis újabb veszekedést akart provokálni Jared feleségével. . Az asszony dörömbölni kezdett. a lovaglások. körülnézett a fészerben. amivel a testvére elhalmozta. Pierce! Hol van? Nem jött válasz. mire az értetlenséget felváltotta az idegesség. Most már megijedt. míg a bátyja elzárta a zuhanyt. hogy a fészerben nincsenek kutyusok. Jól átáztatta a vihar a földeket. gondolta rémülten. Eltartott néhány másodpercig. ezért a vállát vetette a deszkának.Nincs. de nem mozdult. amely a fák mögött állt. . . Azt akarta kideríteni. és elégedett mosollyal sietett hazafelé.Akartál valamit. hogy Jared nyomban ideges lett. A szivattyú egy hatalmas esővizes hordóhoz csatlakozott. ha! Jared őrjöngeni fog. No.Éppen csak megmártóztam. de hiába.Csak az jutott eszembe. Corinne az ajtóhoz lépett. Jared leakasztott egy törülközőt a licsifa ágáról.Voltál úszni? .Nincs a házban? . az otthonuktól. minden csupa sár. két talicskát és egy nedves földkupacot. Mióta meghalt az apjuk. Malia látta. Megfordult. Mi az ördögbe keveredett? Malia.kérdezte Malia. amivel felfeszítheti az ajtót.

Akkor hol van? . ha más férfiakkal enyeleg? . .Történt valami Corinne-nal? . mint egy gyerekkel! .Sokat olvasok! . aztán nem bírta tovább.John Pierce-szel? hahotázott Jared a képtelen ötleten. Naneki volt az egyeden barátnőm. hogy a feleséged flörtölt vele és kellette magát! Ha pedig azt hiszed. John? . de a feleséged őt is elüldözte a háztól! . Ki tudja? . Hálás lennék.Láttam.Téged az sem érdekel. . Végigpásztázta tekintetével a partot. a szeme olyan szürke volt.nyugtatta meg John Pierce feszengve. meglátogatta magát. . Jared úgy bánik vele. Felnyergelte az egyik lovat. hogy marad is.sandított rá ellenségesen. A legrosszabbra gondolt. mint amekkorát Honoluluban csinált belőled! Berohant a házba. . . miért ülteti el benne a gyanakvást! Egy órát várt. de ő a legközelebbi szomszédunk . akkor még annál is nagyobb bolond vagy.Nem tehetek mást.Tudja. hogy Corinne megismerkedjen a szomszédokkal. mint a viharfelhő.dühöngött Malia.Mi a fenéről beszél? 203 .Ne légy nevetséges. hogy átlovagoljon a parton Pierce-hez. Jared! Hogy bocsáthatsz meg neki azok után. . ugyanakkor dühös volt magára ezért Éppen nyeregbe akart pattanni. Corinnenak semmi nyoma.Ideje. hogy nem vagyok odáig Johnért. A mindenségit Maliának. Alaposan felhergelte magát.Miért zavarna? Lehet.Nem értelek.Nem. . amikor megpillantotta az ügetve közeledő Pierce-t. Az pedig az én dolgom. Malia! . mert itt nincsenek korombeliek. . .pillantott a húgára. . mintha örökre itt maradna! . hogy megbocsátok-e a feleségemnek. . mivel mániákusan meg akarja kaparintani a földünket.Láttam őket együtt! . .Ügy tudom. amit azzal a szegény lánnyal művelt.kérdezte Jared..Úgy beszélsz.felelte harciasan Malia.kérdezte összeszűkülő szemmel a férfi.A felesége miatt jöttem. .Lehet. nem szép. . . ha nem hoznád szóba többé.Mit keres itt. hogy most teáznak.sértődött halálra a lány.Hol a fenében tanulsz ilyen szavakat? .Önállóan határozott így. hogy felszarvazott? .kérdezte Jared riadtan. Jared utána nézett. hogy visszatér Kahukuba . .Malia szeme lángolt a dühtől. .Naneki úgy döntött. semmi baj .felelte Jared higgadtan.

Mit kell ezen gondolkozni? Az a nő a feleségem. Szabad akaratából jött hozzám.Azt mondtam neki. . . Azt suttogják. .kérdezte Jared összeszűkült szemmel.próbált méltatlankodó hangot megütni.Jared tett egy lépést Pierce felé. .jegyezte meg Jared gúnyosan. Sőt azt is mondta. . A parton hirtelen az az ötlete támadt.És maga ráállt? .Azonkívül szívesen segítene saját magán is. 204 . .kérdezte Jared hidegen. hogy megbánja. .Gondoltam.De Jared! .Nem én idéztem elő ezt a helyzetet. John nyugtalanul sandított rá.Akkor mit keres itt? . ha elengedem a fülem mellett a könyörgését.A felesége rengeteg pénzt ígért.Még nem . Látom én a dolgot a maga szemszögéből is. amit elkezdett.Mit mondott még? .felelte John.Azt. miért hozta ide. A kis hölgy kétségbeesettnek tűnt. a türelme határán. Csodálkoztam is. úgy szakadt a nyakamba! . annyira kétségbeesettnek.kérdezte Jared. hogy vigyem vissza Honoluluba. ha beleavatkozik.. Pierce? . akármennyit is kérek. John visszatáncoltatta a lovát. . . de most már késő.Ügy érti. . . igaz? . vészes nyugalommal. hogy hajlandó lett volna megfizetni.Köztudott. . Meggondolatlanul cselekedett. hogy meg kell gondolnom. Szívesen segítenék a kis hölgynek.Mert a felesége szemszögéből is látom. nem bírja tovább a maga zsarnokságát. azt mondta. de azon már nem. . . hogy nem tud tovább magával élni.A felesége rettentően feldúlt volt! . egyezséget köthetnénk.felelte John pillanatnyi tétovázás után -.Mi? .Hová akar kilyukadni? Most jött el a pillanat. . hogy túszul ejti Mrs.védekezett John. hogy a segítségemet kérte.magyarázta John. végig kell csinálnia. Burkettet.Semmi szükség a fenyegetésre. . Megköszörülte a torkát.Annyit mondhatok.A maga segítségét? .Mit akar. de mégiscsak a maga felesége. amikor séta közben találkoztam vele. . de nem a forróságtól. Szakadt róla a verejték. hogy zár és lakat alatt tartja. . ha beviszem a városba. . ha nem húzhatna hasznot belőle . Nem lennék úriember.Azt akarja .

mielőtt elindul a városba.. de. aki nem készült fel erre a fordulatra. .De. Pierce! A feleségem nem közölte. de ettől még nem változik meg a véleményem. hogy kifizessem az értéke dupláját. Megfordult. hogy az orrára kötöm? . Mit válaszol? . akkor elviszi Corinne-t oda.. De jó terv volt! Hogy miért nem jutott eszébe hamarabb? Hát persze! Ha az asszony hazatér.Hol a feleségem? . Most jut eszembe. nincs a házamban! Csak az időt vesztegetjük.. ahol sosem találom meg többé? . hogy a szomszéd bezárta. Jared felkacagott. .Milyen zavartnak látszik. . és különben is.Nem különösebben .Pontosan! .Pedig nyugodtan távozhat. ám tegye.De hát a felesége! Nézze. de hidegszürke szemében nyoma sem volt jókedvnek. . ha akar. És ha fizetni akar magának a honolului fuvarért. . hogy megzsarolhat? ..örvendezett John. hogy meggondolhassa magát. ha beugrana érte.Maga visszahozza a feleségemet. fiam.hebegte John. hogy csak átmenetileg tartózkodik itt? .felelte Jared színlelt egykedvűséggel. nem közölte .Menjen már.Ha már ilyen kétségbeesetten akar szabadulni tőlem. . hogy belerezegtek az istálló gerendái.hitetlenkedett Pierce. meg fogja mondani. mit számít már akkor? Addigra Pierce-é a föld. hogy ki kell ábrándítanom.Ha arra gondol. hogy mindig szerettem volna megkapni a maga kis parcelláját.Magát tényleg nem érdekli? . . ha eladom a földemet? .Maga ámulatba ejt engem.Nem akarja visszakapni a feleségét? . . Pierce! Hát azt képzelte. .Tudja.Ahogy óhajtja.Fáj. Kezdett csökkenni a magabiztossága. .felelte John savanyúan. . Akkorát üvöltött dühében. és a megriadt lovak kirúgtak az állásaikban. . amikor hallotta.Nem. de fütyülök rá. 205 . itt van nálunk a feleségem szolgálója is. és bevezette a lovát az istállóba.Beszéljünk nyíltan . hát olyan bolondnak tart...szólt Jared halkan. amennyiben hajlandó megválni tőle. és nem nekem kell bevinnem a városba. Mosom kezeimet.Pontosan! . és egyáltalán nem is kért segítséget Erre azonban nincs tanúja.. Lekötelezne. mit művel a feleségem. Még mindig hajlandó vagyok rá.Majd gyorsan hozzátette: . adok egy-két napot. Legalább maga is kap valamit a fáradságáért. Csak akkor engedte szabadjára valódi érzelmeit. .Ha pedig nem adom.kérdezte John. hogy John Pierce elkocog.

azon morfondírozva. . 206 .Te kérdez Ialeka! . . és törni kezdte a nyelvet. Leonaka most már komolyan meglepődött. dolgok jobb ő és feleség között utóbbi napok. he? . . .Néni. Nem beszél nekem övé feleség. . mielőtt tovább csapkodta volna a lábasokat és fazekakat. ez jó. és egyetlen szó nélkül kisietett. . egyedül neki volt jó a kedve a bús házban.kételkedett Leonaka. Ő eldug Kolina.Kolina nem hagy itt övé keiki. Figyelem ők. . Ők csak nyakas. mama szolga wahine. Ők nem veszeked. FEJEZET Leonaka Jareddel átellenben ült a konyhaasztalnál. Leonaka most érkezett a városból.Mi az ördög folyik itt? Jared elviselhetetlennek érezte a kérdő tekintetet Felállt. mit látni szeret. .Mégse nem kérdez inkább. te talán lát. Hová megy feleség? . Felbátorította.Igazán hamar ideértél . .förmedt rá Akela. Mondom magam.jegyezte meg Jared.Én vélemény. Leonaka az öregasszonyhoz fordult magyarázatért .Nem beszél neked keiki. mióta Ialeka jön haza. . Kolina neki fizet sok pénz. Leonaka nem bírta tovább a hallgatást.Ha egy teljes hét szabadságot kínálnak.Mi? . szeret egymás. keiki nem övé. Most ő bolond. . Most ő zár magába minden. Mond.mondta Akela dühös csalódottsággal. mert Kolina mond neki.Kolina boldog. Még dédnagynénje.morogta az öregasszony. aki önkéntelenül átváltott. mint ördög. Kolina kér ő.Hogy te ért. Leonaka elmosolyodott. hogy Ialeka nem talál. lesz jó házasság. de csak Maliánál talált szíves fogadtatásra. mit kezdjek vele! Jared nem válaszolt.És ha Pierce mond igaz? Az öregasszony konokul rázta a fejét. feleség ad neki keiki. nem ülök egy helyben. nagy barna kezében egy pohár behűtött rumpunccsal.34. még nem akar vall be. .Te kérdez. elmegy? . Mond. visz Honolulu. valahányszor Akelával beszélt. hogy a barátja végre megszólalt. .Övé feleség elmegy . Akela is csak néhány szót lökött oda. Késő délutánra járt az idő. gonosz haole hazud .kérdezte Leonaka.Ialeka és én szokta elmond minden egymás. és meg is bántódott . nem beszél. Ki? Pierce? Akela bólintott.John Pierce jön ide ma reggel.Habozni kezdett .

hogy visszaviszem magát. Egyik mód hajmeresztőbb és vérfagyasztóbb volt a másiknál. ha eladja nekem a földjét. hogy érti ezt? . mint attól.Hogy. hanem egy közönséges kapzsi himpellér.. végül azonban megértette. aki váltságdíj miatt tartotta fogva. hogy John Pierce őrült. Úgysem tud hová menni.sóhajtott Leonaka. A félelem nyomban semmivé vált az iszonyú harag lángjában. . de ő nem hisz. Corinne-nak erőlködnie kellett. De azt a váltságdíjat nem fogják kifizetni.Te csak gyanít. . és az ajtóhoz ment.Ő mond. De neki többet jelent a föld. de bonyolult . mire nyílt a fészer ajtaja.Nincs értelme bezárni magát. hogy még a szavaknál is jobban megijesztette az asszonyt . szerszámot pedig nem talált. . a keze tele volt vérhólyaggal és szálkával.En mond Ialeka. . de jól megépítették. * Corinne a nyirkos földön kuporgott. ő nem érdekel. A fészer ócska volt ugyan. mint maga.A férje nem kér magából. Vajon miért van itt? De csak azt a magyarázatot találta.Ezért börtönbe csukatom! 207 .És Ialeka csak úgy elengedi az asszonyt? Akela végre megengedett magának egy vigyort.Beszélt Jareddel? . hogy nem futóbolond áll előtte. Nem sikerült. Igyekezett lefeszegetni a deszkákat mindenütt. egy ládának vetve a hátát.vágott a szavába az öregasszony erélyesen.Pierce hangja olyan dühös volt. A rémülettől sóbálvánnyá meredve bámult a belépőre. Corinne felpattant. Kész idegroncs volt. Megmondtam..Én tud! . hogy meg merje kérdezni: . .. Rémségek hemzsegtek az agyában. . Felállt.. Corinne nem fogta fel azonnal a szavak értelmét. aki az asszony mérhetetlen megdöbbenésére azt mondta: . de én tud. nagysád. Akár az élete is veszélyben foroghat. Azért haragud.Átmentem. Egész délután emésztette magát.Jaj. ahol csak belefértek az ujjai a résbe. ahogy Pierce megpróbálhat végezni vele. Elfáradt. Képzelete rikító színekkel ecsetelte a különböző módszereket. hogy be van zárva. . hogy üzletet kössek vele. Ettől pedig jobban kell félnie.

.Senki sem fogja elhinni. és futott. . hogy segítsek magának visszajutni a városba.Jared tudja. Pierce nyitva hagyta az ajtót.nevetett Pierce. amit a férje ellen elkövetett. ha most sem? Rohant tovább. hogy maga elrabolt! . felfogta a szoknyáját. mit kell tennie.Frászt csukat .Na és most? . Mrs. És akkor jön ez az undorító alak.Hazugság! . hogy a felesége el akarja hagyni! Ez már sok! Megbánt mindent. teljesen megfeledkezve John Pierce-ről.Ne szamárkodjon már . Nincs tanúja. Már tudta is a választ. .. . Corinne kirohant a fészerből. 208 .Igen. magának rossz a híre.kérdezte magától halkan. de mikor fog Jared a jóra emlékezni a rossz helyett? Mikor. mert a férje elhitte. és közli: Jared elhitte. de nem számít. ahogy a lába bírta. Nem félt már semmitől! Hosszas csatározások árán az utóbbi néhány napban minden megváltozott kettejük között.Azért jött ide.felelte Pierce gorombán. Tudta. Burkett. hogy erőszakkal tartottam itt. Miért hiszi el Jared ilyen hamar az efféle dolgokat? . Azonkívül.

mondta bizonytalanul. de vajon tudja-e a feleséged is? Jared tekintete elsötétült.Ki mondta.morgott Jared.Nevetséges! . Nincs itt miről beszélni.Ialeka . Barátja töprengve bámulta az óceánt. . és semmivel sem béketűrőbb nálam. miért vagy ennyire feldúlt? .Corinne tapasztalta az indulatosságomat. hogy csak akkor vette észre Leonakát. hogy törődjek a magam dolgával? kérdezte Leonaka. amikor a hatalmas polinéz megszólalt. szereted is. Ezt ma bebizonyította. . .Emlékszem.Csakugyan. rokon? .Nem. aki a boldogságodhoz kell.Na jó .Akarsz beszélni róla. és. Hirtelen természeted van. hogy megjöttél? . hogy feldúlt vagyok? . Beleugrottam egy házasságba. hogy beszélni sem érdemes róla. Ö a te asszonyod. menj utána.35.vonta fel a szemöldökét Leonaka. mennyire megijedt Corinne azon az éjszakán. hányszor ültél itt anyád halála után . Úgyis el akartam engedni a közeljövőben. én csak egyszer láttam.. . Ialeka? Talán már túl fontos neked .Talán ő az az asszony. . . némileg zaklatott vagyok. én nem kellek neki. mert eszébe jutott.vitatkozott Jared csökönyösen.Talán te adtál rá okot.fűzte hozzá gyorsan.Nem vagy az? . mert a feleségem elment! . . .Nézd. de nem ő az ott? 209 .Régebben nem volt titkunk egymás előtt-sóhajtott Leonaka.Így közlöd velem. . Jared fel sem nézett. Ezért hagyta el az első adandó alkalommal? Ennyire megrémült? De nem. . ha akarod őt.felelte csendesen a polinéz. . egy rettegő asszony nem színlelne készséges hajlandóságot napokon át! . Azt hiszem. amikor megütötte. . ami olyan vacak. és annyira elmerült gondolataiban.mondta Jared harapósan -. ha minél hamarabb elfelejthetném.Nem kellene értesítened apádat.De még ha így lenne is. Az lenne a legjobb..Ha olyan vacak a házasságod. . Mi történt velünk? Jared végre felnézett. De nem azért. FEJEZET Leonaka az alkonyati vörös izzásban úszó parton találta Jaredet. Én tudom.mondta a polinéz komolyan -. Leo. .

Nem érdekel! . de gyorsan a hangjára talált. ott az az apróság.vágta rá Jared. úgyhogy tudni akarom.Ez a legkülönb mese.De Pierce hazudott nekem. Mennyire remélte. miért ne hazudhatott volna neki is? De igazat mondott. mint én.Igen.Mondod te! . és keserűségében nem is fáradt a magyarázkodással. . én nem kértem John Pierce-t arra. .Jared.Ne merészelj faképnél hagyni! . . és maga felé fordította.Megfeledkeztél valamiről? . koszos fészerben ücsörögtem. és meglátta a közeledő Corinne-t.Egész délután egy vizes. amit össze tudsz hozni? kérdezte Jared vitriolos hangon.A parton találkoztunk. hogy otthagytál annál a borzalmas szomszédodnál! . hogy ezt el is higgyem? . neked becsesebb a földed. és csodálkozott. de így sem sikerült! .Jared gyorsan megfordult. a kiskutyák állítólagos helyére. hogy kiszabadulhassak. ha ezt megmagyarázod! . jobb lesz. . aki ízléstelen ajánlatokkal hozakodik elő? Tudom. hogy Pierce őrült. miket hordott össze! Csupa hazugságot! . hogy vigyen el tőled mondta. . Pierce rám zárta az ajtót. arra csak akkor jöttem rá. de megtorpant. Corinne megpróbálta lenyelni a torkában keletkezett fájdalmas gombócot.mordult rá fenyegetően. de hogy miért. hogy képes uralkodni a hangján. hazudott-e neked is! Azt mondta. Arra gondoltam.Szavamra.kérdezte maró gúnnyal. . Először ujjongó boldogságot érzett. szeretné őket elajándékozni.És most azt várod. Amikor beléptem a fészerbe. és folyton azon járt az eszem.felelt Jared. Hosszú csend lett. . és sarkon fordult. Corinne elkapta a karját.Te bolond! .Megmagyarázzam? Gyűlöllek. és undorral elfordult. nem volt hajlandó segíteni? . Azt mondta.üvöltötte.förmedt rá Corinne. Megdöbbenésére a felesége csattanós pofont kevert le neki. de az hamar elhamvadt a keserű haragtól. Így van? .Vakon hiszel egy embernek. és futásnak eredt a ház felé. . hogy nem igaz! Pierce hazudott Jarednek.Ó! Az asszony felkapta a szoknyáját. és meg fog ölni! Lenyúztam a kezemről a bőrt. ennyi elég magyarázatnak! Ha többet akarsz hallani. ezt mondtam neki . hogy visszakapj. ezért nem sietsz. Corinne kifulladt a futástól.Mi történt valójában? Miután elutasítottam Pierce ajánlatát. .Te futottál hozzá segítségért! . . választok egyet Michaelnek. 210 . kiskutyái vannak.szorította ökölbe a kezét az asszony. . amikor kiengedett. Corinne.

Szúrd fel őket. essünk túl rajta .szólt hidegen.Nem illik kopogtatás nélkül berontani egy hölgy szobájába! Különben sincs itt semmi keresnivalója! .Azt mondja. Jared állt a küszöbön. * Későre járt. ha hinne. Florence hajlandó volt átengedni asszonyának a szobát. Florence tűvel piszkálta ki a kezéből a szálkákat. hogy nem akar elmenni. áthurcolkodik éjszakára Naneki üres szobájába. Nem szólt. kopogtatás nélkül felpattant.Nem látta. A kisfiú most aludt. Forgott a gyomra. Barátja szótlanul nézett utána.És ha igazat mondott? . ahogy elmegy. beszámolt a történtekről. hogy nem akart visszakapni. hogy vigye el innen.Nem mondott igazat .Lett volna alkalma megkérni Pierce-t. Nyílt és csukódott a zárt terasz ajtaja. . 211 .Nem értem Jaredet . az érzéseivel vívódva. nem hitt magának. Az ajtó. A férfi némán állt. Ami azt jelenti. Mrs. . Jared nézte. azok után sem. Corinne. Merrill. mekkora hólyagok! . csak a feleségét bámulta kifürkészhetetlen arccal. miközben Michaelt szoptatta.felelte mogorván. .vélte Florence. Corinne a komornája szobájában ült a keskeny ágyon. Beismerte. A nők megfordultak.De Mr.Valószínűleg csak a sértett büszkeség beszélt belőle .Értem . és már mindenbe beletörődött Akela csodás vacsorát tálalt elé.csettintett nyelvével helytelenítően. aki holnap visszavisz a városba. Órákon át próbált rendet teremtem az érzései között. . .kérte Corinne fáradtan. Minden erejét elhasználta.törte meg a csendet a méltatlankodó Florence. csüggedt volt.. de Corinne nem tudott enni. de csak abban az egyben volt biztos. . azután elmegy Bostonba. Burkett! . hogy nem akarja elengedni Corinne-t. Jared hirtelen sarkon fordult. de a feleséged nem tette. Visszatér a városba. .szólt Florence haragosan. hogy látta a kezét? . .De ha mégis? . Magunkra hagyna bennünket néhány percre? Jared most jött a partról. .makacskodott Leonaka. és elsietett a parton.Ebben az esetben szerezz valakit. . Egyáltalán nem találta.Egek ura.Szeretnék négyszemközt beszélni a feleségemmel. . De most már az sem számítana. azt mondta. Nem ezt akarta? Nehezen találta a választ a kérdésre. Florence.

Nem! 212 . . .felelte Jared halkan. ha nem úgy.közölte Florence mereven.Nem mész sehová. .kérdezte gyilkos pillantással. Corinne. aki Michaellel a karján farkasszemet nézett vele. Jared. holott az igazság a tenyerére volt írva! Kilenc szálkát távolítottam el a tenyeréből. . A komorna mellett Corinne-hoz nyomakodott.felelte Jared gyerekesen. mit műveltél az ordítozásoddal? .Erről akarok beszélni veled. Florence! . . . Még nem végeztünk. és vigasztalóan a mellére ölelte a csecsemőt. . Corinne rohant a kisfiúhoz.Hagyd a gyereket az anyjára.Látod. hogy hány órakor indulunk holnap reggel.ismételte Corinne.Nincs mit mondanom neked többé. . és mondja meg.Miért? . hogy ne avatkozzon bele! . ha most távozna. és hálás lennék. hogy Corinne levegő után kapkod a szemtelensége hallatán. hogy került Cori keze ilyen állapotba. hogy a továbbiakban is bántalmazza! A színtiszta igazat mondta magának! .Miért? .Ne miértezz itt nekem.Vagyis nem viszel vissza? . Mr. Cori ma éjjel itt alszik! ö döntött így.közölte Corinne. . Mrs. de rendületlenül folytatta: .Hátat fordított a férjének.mondta Jared metsző hangon. . . ha kételkedik Cori szavában.Dehogynem végeztünk! . hogy arcpirító modorban bánt ma az én Corim-mal nem megyek el.Azok után. .felelte a férfi fagyosan.vágott vissza a férfi. hogy maga Corinne minden szavát elhiszi . .Én viszont azt tanácsolom.. és sziklaszilárdan beékelte magát férj és feleség közé.Uram.közölte Florence erélyesen. ön kétségbe vonja a szellemi képességeimet. .Nem. legalábbis egyelőre nem .Jobb lenne. de Florence-t nem ijesztette meg. Merrill.Te kezdtél ordítani! . Hallotta. ha tiszteletben tartaná a felesége akaratát.Itt maradsz. és akkor az öt vérhólyagról még nem is szóltam! Nézze meg maga. Néhány lépést tett a szobában.hitetlenkedett Corinne. Mr. . .Nem vonom kétségbe.Maga bolond. és semmit nem akarok hallani azonkívül. amelyeknek ön viszont láthatólag híján van . . farkasszemet nézve a férjével.Csak! . a kutya szentségit! Michael felsírt. Burkett! . Burkett. hanem a feleségét.Mutasd a kezed! . mint ahogy elmondta! Jared már nem Florence-t figyelte. és nem hagyom.

Még inkább elkomorodott. karcolások és horzsolások sokasága között..Ki ne mondd. Jared? Hagyj már békén! A férfi sarkon fordult és kisietett. Az ajtó előtt megállt. hogy ennyire elromoljanak a dolgok? Hát már sosem fognak hinni egymásnak? 213 . Elkapta az asszony egyik kezét. . én.Michaelnél ismét eltörött a mécses.. és belenézett a tenyerébe. A perc nem volt alkalmas a mentegetőzésre. holott ebből egy szó sem igaz? Miként hagyta. és belenézett a lángoló zöld szempárba. Lassan felemelte a fejét. Vajon megbocsátja valaha a felesége. . hogy sajnálod! Ne merészeld! Ahhoz már késő! . hogy azt mondta. nem akarja őt visszakapni. amikor Corinne elrántotta a kezét.Corinne. . Két vérhólyag éktelenkedett rajta.Jared nem kérte többször. fejét lehorgasztotta.Lennél szíves távozni most. A férfi arca elsötétült.

De én most beszél más kahunák.jogos örökös. de nem békés. hittérítők előtt. mikor Cook jön szigetek .36. Férje reggel ment el. hogy ezek a kahunák olyanok voltak. aki a partról jött.Nekem ez nagyon civilizált dolognak tűnik. Jared így akar bocsánatot kérni. Corinne még nem találkozott Jareddel. és örökösen kérdéseivel bombázta Akelát.ne vetett Florence. és minden közösségben volt egy . nehogy Jared újabb sebet ejthessen rajta. belépett a zárt teraszra. mennyire civilizáltak voltak! Corinne szinte látta maga előtt Akela széles mosolyát. Ez szegénnyé tesz régi főnökök. legalábbis Akela ezt mondta. ki gyógyít és varázsol. mégis nagyon aranyos. . . A kutyust ajándékba kapták. így tudatja a feleségével: megbánta.Volt talán tizenhat kahuna régi napok.És még magukat nevezik vadembereknek! . Florenceben olthatatlan érdeklődés lobogott a sziget iránt. . Michael egy nagy pokrócon hempergett a zárt terasz közepén. Corinne fél füllel hallotta.Hát megint találkozunk? 214 . A konyhaablakból beszéd szűrődött ki a zárt teraszra. kik ismer történelem. barna kutya szimatolt a gyönyörűségtől visongó baba körül. ahogy Hawaiin hívták a kevert fajú kutyákat. egy szál vizes rövidnadrágban. Akela taro-süteményt készített. Corinne kizárta a füléből a hangokat. Keaweopala volt gyilkolva.Na látja. poi eb. . A férfi ledobta a hosszú hullámdeszkát. Corinne ismét megkeményítette a szívét. hogy kételkedett a szavaiban. mint a papok. Közönséges korcs volt. . mert megpillantotta a hátsó udvaron Leonakát.Volt jó élet. Milyen békés lehetett akkor az élet! . Apró. Mi vív sok háború. . Ilyen háború tesz király öreg Kalaniopuu. ki uralkod. voltak kahunák. Rossz dolog polgárháború. kajla fülével és örökösen billegő. kik beszéltek istenek. Volt kahuna.Úgy emlékszem. Minden fontos dolog pihen ez bölcs emberek keze. más kahunák olvas csillagok és mond jövő. Florence közreműködésével. ahol az anyja láthatta. . De már késő. és rámosolygott az asszonyra. azt mondta. FEJEZET Corinne egy fonott székben üldögélt. Corinne úgy gondolta. hogy történelemóra zajlik. akár másik világ.Igen. és néha csinál polgárháború. .Minden új király ad földek neki kedves főnökök.szólt közbe Florence. Jared hozta Michaelnek. kurta farkincájával. és csak az ajándékkal ugrott haza.

. Jó sok mindent tanultam tőle! Váratlanul felkacagott. Naihe. és ott kerestem játszótársakat. aki megtanította a kislányt úszni. . miért megyek haza vizes hajjal. jó úszó vagyok . Ugyanolyan váratlanul ejtette Michael témáját. . amíg tart. de aztán minden játékukra megtanítottak.Szólítson Leónak. de nemet kell mondanom . mert meg akartam kérdezni.vélte komolyan a férfi. legalább egyszer meg kell mártania a lábát a tengerben. csak magában átkozta Akelát.kérdezte Leonaka szélesen mosolyogva. és elmosolyodott.Még kislányként tanultam meg úszni. Michael belekapaszkodott. . . . Leonaka látta az elkomorodó arcot.Élvezem a szabadságomat. és boldogan kacagott. Mi a csudának mesélte el ezt? Rég nem gondolt már a kis Johnny Bixlerre. A dokkok között úszkáltunk. Corinne sem fűzött hozzá megjegyzést.Gondolom.Köszönöm a figyelmességét. kinek kürtölhette még ki a dolgot a vénasszony. . Amíg apámat lefoglalták a munkások. Mr. Vajon mi lett a vagány kölyökből. semmi közöm hozzá. Egy Johnny Bixler nevű fiú . hiszen úgyis össze fogunk barátkozni. Ha Hawaiira jön. amikor eljártam apámmal a hajógyárba.Hát ez az a baba. 215 . nem tehetem.Hogy van? .mosolygott vissza Corinne. Többé nem hozom szóba. nehogy eltiltsanak a gyártól.volt a pártfogóm. Megakadt a szeme Michaelen. és azon rágódott.Nem.felelte kissé hidegen. káromkodni és a késsel bánni azon a féktelen nyáron. mert apám volt a hajógyár tulajdonosa.Mikor akarja elmondani a férjének az igazságot erről a kis csibészről? Corinne hápogott.Éppen ellenkezőleg.felelte Corinne.Ne haragudjon. kiszöktem az utcára. Valójában azért jöttem. Odament a kicsihez. Corinne csak figyelte. mert nem árultam el senkinek. . . amikor a kikötő volt Corinne mennyországa és játszótere? . hogy az ifjú óriás fürkésző pillantással nézegeti a fiát Leonaka kinyújtotta hosszú mutatóujját. leguggolt. mint ahogy előhozta. A többiek először tartottak tőlem. Florence sosem értette. amikor a férfi le akarta rázni.. nem akarja-e megtanulni a hullámlovaglást.tizenegy éves lehetett . hiszen hideg városban nőtt fel .Nocsak. beállt egy utcai bandába? .Mint látja . nem tanult meg úszni. Felállt. . és majdnem kiugrott a székből. és alaposan szemügyre vette.

amit Leonaka különben is tudott. a lábikrája. ha megtanítana hullámlovagolni.bátorította Leonaka. mint ha Jared vizes szárongban látja a gyönyörű feleségét? A vágy majd észhez téríti. de én azt hittem. Két szót ha vakkantott egész délelőtt. És ugyanaz a nyár ébresztett benne a vágyat a szabad. . Leonaka vigyorogva nézett az asszony után.Majd a nénikém ad egy szárongot. semmi nem mentheti meg attól. . mert kint játszadozik! Corinne-nak felforrt az epéje. hogy őt sem érdekli a férfi! Hogy megint kvittek! .. vigyázzon a babára. Corinne elvörösödött.Ha tud úszni. Csodálatos volt. és beláttatja vele.rázta a fejét.. és nyomban felpattant. amikor szemügyre vette magát az öltözőasztal tükrében. hogy Jared élete nem lenne teljes az asszony nélkül.Egek ura. független élet után.Badarság! . mert túl sokat megmutat. ahogy az elsietett a zárt teraszról. hogy elsajátítsa a hullámlovaglás fortélyait. úgysem tudom becsábítani a tengerbe. . Jared beadta a kutyust. hogy a felesége nem akarna úszni. Ennyi erővel akár meztelen is lehetne. amit felvehetnék a vízbe.Ezt nem vehetem fel. Corinne szokásához híven felvette a kesztyűt. Boldog lennék. tűnődött Corinne. Valahogy már ez sem tűnt túl fontosnak. Szóval azért nincs itt Jared. A dolog egyetlen nyárra szólt. Akela jókedvűen megcsóválta a fejét. maga merészebb.Miért? . mennyire szerette volna megmutatni Jarednek. De van-e jobb út a békekötéshez. dehogy. amíg átöltözöm. soha nem felejtettem el annak a nyárnak a szabadságát.Nem! .Jared azt mondta.Jared és Malia is kint van a parton. rá sem hederítve a továbbiakban a feleségére! .Nos? Ó.Csak néhány percet kérek. Ma jó a hullámzás . .legyintett a polinéz. gondolván.. hogy ezzel már meg is békítette az asszonyt.Mert. hiszen csak tízéves voltam. a válla. .Attól tartok. Jared egyébként egy szóval sem említette. 216 . Florence-t szólítva. de tudja.Kár . . aztán elment hullámlovagolni. . A szárongból kilátszott a karja. Akela! . Corinne elvörösödött. és a kelme kiemelte a domborulatait . . John Pierce elég nagy bajt kavart.vont vállat Leonaka. nincs semmim. hogy jöjjön.

és Jared egyikünkkel sem találkozik többé. Sarkon fordult. amit ha elmesél. . Minden wahine úszik ilyen holmi .csattant fel. majd hirtelen úgy döntött. . Kolina? . de most már nem szivárgott. miközben felakasztotta az asszony ruháját. Corinne az ajkát harapdálta. te most mond neki. Corinne elmosolyodott.Miért te nem mond Ialeka igazság. de fog be száj.kuncogta.mondta Akela. derékig érő arany haja lobogott. Még mindig bőven volt teje. jól fogja érezni magát. . Én tud mutat Ialeka. Tied szoba tesz.Én lát.Te hisz rosszul. Corinne-nak elkerekedett a szeme. Corinne elszántan rázta a fejét. hogy kissé túlzásba vitte a rábeszélést Ez veszélyes sport.Szárong nem áll jól mellkötő vele.Még én is. és úgy döntött. Micsoda rémes asszony! Sosem adja fel? Leonaka a hátsó udvaron várta. Kolina. Te marad Hawaii. Jared és Malia még mindig a tengerben hancúrozott. mert a teste megtanulta az alkalmazkodást . A hullámlovaglás olyan foglalatosság. és akkor borzasztó haragud. . hogy megbízik az öregasszonyban. Malia visel ugyanez. . .Sosem viseltem ilyesmit! . . hova tied barátnő tesz kimosott mellkötő. Ialeka nem enged.fakadt ki Corinne. Sokkal jobb..Magának hiába beszélek! . te hazud Mikáele. Felkapott egy törülközőt.Te lát.Kezdjük! 217 . a bostoni barátnők megpukkadnak irigységükben. .kérdezte Akela szemrehányóan. Te kell mond neki. Kolina. Honnan a pokolból tudja Akela? Egyébként tényleg nem kellett már elkötnie a mellét.Jó dolog. Corinne elfordította a tekintetét a férjéről. Egy nap ő megtud. itt mi szórakoz. és kizárólag Leonaka magyarázatával törődött. nem övé.pendítette meg Leonaka.Hát nem érti? Jobb. aki attól tartott.Előbb talán figyelnie kellene egy darabig . Corinne kiverte a fejéből Akelát. Ez nem Boston. ha Jared nem tudja. és kisietett. . . Előbb-utóbb úgyis visszamegyek Michaellel Bostonba. te nem visel már mellkötő .

Jared kiment a partra. aztán egyik lábát a másik elé téve lassan felegyenesedett.Hamarosan maga is ugyanolyan jól csinálja majd. és a hátán ügyesen kivitette magát a partra.kérdezte Leonaka.Megpróbálom egyedül. mint Jared és Malia! Diadala azonban nem tartott sokáig. és felkapaszkodott a lapos deszkára. Intett Leonakának. a tüdeje majd szétpattant. óvatosan felguggolt. ahogy Leonaka tanította. Kézzel-lábbal hajtotta. Majd megmutatja Jarednek. . Malia alig egyméternyire volt tőlük. Az asszony bólintott .Körülbelül egy órába telt.Ne mérgelődjön Malia miatt .Így teszek. és rögtön tiltakozni kezdett: 218 . azután elkapott egy nagy hullámot. Megcsinálta! A lelke ujjongott. hogy halad a felesége. Először félt.ígérte Corinne széles mosollyal. és végighúzta Corinne-t az érdes tengerfenéken. míg fel nem gyorsult. a vizet taposva kapaszkodtak a deszkába.mondta Leonaka. tanár úr . Corinne most már mindenáron meg akarta tanulni a sportot. Magabiztosan ült a deszkáján. Corinne dühösen csikorgatta a fogát. Két erős kéz rántotta ki a víz alól. Corinne fuldokolt. Már most menni fog. Amikor köpködve-köhögve felbukkant a víz alól. Corinne-nak sikerült kidörgölnie a szeméből a sós vizet. újabb hatalmas hullám zúdult rá. Az erős áramlat visszanyomta.Te eszelős bolond! Mi az ördögöt műveltél? Jared! Hát ő mentette meg! A férfi nem tette le a parton. onnan figyelte. A mindenségit! Malia előtte akar felvágni! . mint az ősi polinézek. Meglovagolja a hullámokat. de belegabalyodott a tulajdon hajába és a hínárba. és a hullámlovaglás is egész könnyűnek tűnt a hosszú. . hogy a hosszú évek alatt elfelejtett úszni. Elveszítette az egyensúlyát. Az áramlat a part felé sodorta. hogy számíthatott a mögötte álló Leonaka segítségére és utasításaira. keskeny deszkán úgy. mire képes! . és oldalvást belepottyant a hullámverésbe. Mire a zárt teraszra értek.Biztos. köhögött. Kolina? . úgy. levegő után kapkodott. amíg meg nem szokja a deszkát. Testének bal oldala égett . Amikor úgy érezte. Ügy érezte. és elindult a deszkájával a part felé. itt az idő. mire rájött a hullámlovaglás fortélyaira. Lehunyt szemhéja alól patakzottak a csípős tengervízzel keveredő könnyek. . de rögtön visszazökkent a gyakorlatba. Kapálózva megpróbált a felszínre jutni. fogadkozott némán az asszony. hanem a karjaiban vitte a házig. nem bírja tovább.Az első néhány hullámon inkább hasmánt lovagoljon. mint ő. Messze voltak a parttól.

Magam is meg tudom csinálni! . hogy a tegnap történt dolgok nem számítanak? 219 .És az olyan borzasztó lenne? Corinne-nak elállt a szava.mondta az asszony. . A férfi azonban elhúzta a bögrét a keze ügyéből. Jared elvette tőle. Gyöngéd ujjak dörgölték a kenőcsöt a kezére és a lábára. és Corinne-ban hirtelen fellángolt a vágy. hogy a férfi megoldja a szárongot. De amikor megérezte. ha nem égtél volna le. visszadőlt. Az arca égett.Megfázol. amikor Jared az ágyra telepedett.Maradj nyugton. és Corinne elfintorodott a vörös hurkák láttán.kérdezte.Alaposan lehorzsoltad magad. nemcsak a fájdalmat mulasztotta el.Hát persze! .kérdezte Corinne. Corinne felsóhajtott. mivel próbálkoztál! . hogy ölben hozz idáig! Akela nyitott be egy bögre kenőccsel. . de ez a keverék elmulasztja a fájdalmat. . A varázs megtört. Jared megemelte a bal karját. . amivel újabb csapást mért Corinne önérzetére..Azonnal tegyél le. de a haragot is.Tudom. Nem fájna ennyire. majd jókedvűen folytatta: . felállt. minden izma megfeszült . és kenegetni kezdte a karját. Mekkora bolondot csinált magából! Jared letette az ágyára. Aki fehér bőrű. Fel akart ülni. ahol a visszaverődés felerősíti a sugarakat Igaza volt. . és hagyd. hogy a férfi vigyorog.Nem mintha nem lennél elragadó benne. hogy Jared tegyen. pedig a jobb oldalát nem is horzsolta le.Majd én. hogy gondoskodjak rólad. de nagyot nyögött. és morcosan hagyta. . és óvatosan visszahanyatlott. ha sokáig maradsz ebben a vizes ruhában . A konyhából Akela és Florence rohant elő megnézni. Jared! Semmi baja a lábamnak! A férfi nem felelt Corinne rúgkapálni kezdett. . Corinne egész teste lángolt.ellenkezett.Jól vagy? .Köszönöm.Mit csinálsz? .sziszegte az asszony. mi baj. . de egyedül is le tudok vetkőzni! Jared vállat vont.Semmi szükség nem volt rá. Corinne. . . és a vörösség is elmúlik pár nap alatt. Corinne hátranézett és látta. főleg nem a vízben. Jared tényleg azt képzeli.mondta Jared. . . Lángvörös volt a bal lába is. annak nem szabad sokáig a napon maradnia. Jared minden mozdulata felért egy cirógatással. Jared hasra fordította az asszonyt. Jared röviden elmagyarázta.Csak segíteni próbáltam. csípősen. amit akar.Az mi? . Corinne behunyta a szemét.

Milyen könnyű lenne megbocsátani Jarednek. szerelmeskedni.suttogta megtört szívvel. hogy hazamenj.kérdezte halkan. bement a fürdőszobába. 220 . hogy nem háltam más férfiakkal. . hogy nem tudsz tovább velem élni. ha te egy szavamat sem hiszed. hogy Jared bántsa őt. újabb fegyverszünetet kötni. Legutóbb más volt a helyzet. Mit is mondott Florence? „Csak a sértett büszkeség beszélt belőle. hogy higgyek neked. Túl sokszor bántotta.Kizárólag azért mondtam Pierce-nek. de most már tudom. és magára zárta az ajtót.susogta egy hangocska.De miért fáj mégis? . amit mondasz? . Corinne! Az asszony tágra nyílt szemmel bámulta.bődült el Jared. Ne kérd. könnyek szöktek a szemébe. .Miért hinnék el bármit is.Ne haragudj.. Megint bántani fog! . Amikor kattant a retesz. réges-régen hagytam volna. hogy nem. . Te sem hitted el. Nem érted? . amit mondtam. mert közölte. Corinne.Szerelmeskedéssel nem lehet mindent megoldani. . amikor azt mondtam.” Tényleg így volt? Ne higgy neki! .Kívánni és szeretni valakit nem ugyanaz. De soha többé nem akarja. fontos vagyok neked. Nem gondoltam komolyan.Mit akarsz tőlem? .Ha nem kellenél. Akkor azt hittem. Mi mást mondhatnék még? Az asszony felkelt. .

ízlik majd a kicsinek. Corinne ennek ellenére széles karimájú szalmakalapot tett arany fürtjeire. Jaredet keresi? . és odavitte Corinne-nak. . Kolina.A keikinek .bizonygatta a hawaii óriás.37. még csak nem is kezdeményez. Leonaka két kókuszpálma között állt és integetett.Ezt mondta? . amikor az övén lett volna a helye! . Zöld szeme ragyogott. . Azután megragadta az egyik fatörzset. . Megbarnult bőre néhány napja lehámlott.Gyorsan elrepült a szabadsága. . mit érez. míg le nem esett egy kókuszdió.Szóljon majd Jarednek. Ígérem. de nyilvánvalóan engesztelni próbálja őt. barátságosan sütött a nap. . .Tudom. Leonaka az asszony nagy derültségére ügyesen félreugrott.Boldogan megteszi! .kezdte Corinne. . A lovamért jöttem.Köszönöm . A leégés óvatosságra intette. előbb tudom. hogy a hajába tűzze. Nem türelmetlenkedik.mondta szélesen mosolyogva. Mosolygott. hogy maga az én deszkámra szállt. és addig rázta.. Melegen. Megállt egy gardéniabokornál. és letépett egy húsos. és ma már tökéletesen épen. a kedélyhullámzásait. .Együtt indultak az istállóhoz.Kolina! Az út felé pillantott. halvány arany árnyalatban tündökölt. . hogy szereti magát. amelyeket Jared hozott a szobájába mindennap. és elvette a súlyos gyümölcsöt. miközben az illatos kertet járta. bársonyos fehér virágot. tegnap este beszéltem vele. Ismerem Jaredet. . A sötétkéken csillogó tenger tökéletes hátteret nyújtott a virágok színáradatának. hogy készítsen kókuszpudingot. olyan nagylelkű és tapintatos. amilyen keményfejű. még nem perzselt olyan erősen. . Roppant nehéz Jareddel haragot tartani. FEJEZET Meseszép reggel volt. mert eszébe jutottak a gardéniacsokrok.mondta Leonaka.Nem.Lágyabban folytatta: . meg hogy búcsút vegyek magától. .Nem is tudom.nevetett Corinne.mondta Corinne. 221 . ahogy később fog. . Hiányozni fog nekünk. mint hogy beismerné..Egészen felpaprikázta.Nem kellett mondania. aztán felkapta a diót. hogy fejezze be a hullámlovastanfolyamot .Csak szóljon a néninek.Azzal a két fogával törje meg? .

Jared az ajtóban várta. talán lenne kedved egy piknikhez.Arra gondoltam. de ez nem rontotta el Corinne kedvét. Megnézhetnéd a sziget legszebb növényeit . és akkor nem kételkedik többé.Olyan messze. Aloha. Ez még túl korai.Igen. . Malia nyersen visszautasította a meghívást. .Milyen messze van? . Egyelőre nem akar kettesben maradni a férjével. Mikor akarsz indulni? . szemben hatalmas fikuszok és burjánzó fák nőttek.szólt halkan. hogy lovagolnunk kellene. és biztosra veszem. Sok boldogságot Eltűnt az istállóban. csókolt lehelt az asszony arcára.Egy nap majd tőle is hallani fogja. Jared. Ezt add csak ide . . Corinne lassan megcsóválta a fejét. hogy csak azért is élvezni fogja a kirándulást. Valamivel beljebb patak csobogott.vette el a kókuszdiót. Jared sóhajtott.mosolygott az asszony -.Corinne-ban szárnyakat bontott az ujjongás. ha mindenki elkészül. Akela. és visszaballagott a házhoz. hogy ezt mondja . hívd meg az egész házat. Kolina. Leonaka mindentudón mosolygott. de még nem jártál a völgyben. . Florence és Michael a nyitott hintóban követte a patakot. Lehajolt. . hogy Florence is örülne.Hát itt vagy! .Boldogan mennék .Vagyis csak gardedámmal vagy hajlandó eljönni? Corinne bólintott. Bejáratát magas sziklák fogták közre. Corinne még sohasem látott hozzá foghatót. . majd megfordult.Engem kerestél? . Corinne és Jared lóháton. 222 .Álljon meg a menet! Én csak kettőnkre gondoltam.Kedves. Akkor indulunk.Én meg nem. .Hát jó. Ez csak Leonaka véleménye. * A Waimea-völgy lélegzetelállítóan gyönyörű volt. Elhatározta. Ö jobban tudja. . Voltál már a Waimea-öbölnél. Corinne egy darabig tűnődve nézett utána. de ő elhessegette.

Jared tüzet rakott. a papayáról és a kenyérfáról. a kalamonacserje ragyogó narancssárgájától a gyömbér bíboráig. A völgyben számtalan lenyűgöző fa nőtt. Olyan volt a völgy. akár egy festmény.Jared igazat mondott a növényekről. nem is szólva a mángorol. mielőtt rászánta volna magát. Jared Corinne igyekezete láttán nem tudta visszafojtani a nevetést Az asszony úgy akarta kiszedni Michael ökléből a rovart. ezért sosem nézte meg igazán. a guajaváról.Az istenért. Az asszony nagyon lassan megfordult és rámeredt. Jobban körülugrálta a fiúcskát. Corinne! .kiáltotta. Michael Jared térdén ugrált. Corinne majdnem felvisított. A csecsemő teljesen közömbös volt számára. hogy megfékezi Michaelt. milyen jól illik a gyermek a felesége ölébe. .Hozd csak ide. a szántál. mert a rovarkaland után nem akarta letenni. Az is furcsa... azt rögtön a szájához vitte. hogy a gyermek mostanában egy szobában alszik Corinne-nal. hogy neki ne kelljen hozzányúlnia. Jared elkomolyodva figyelte. hogy jöjjön a tűzhöz. Az asszony Michaelt is magával vitte. . nem eszem meg! Corinne csigatempóban odabaktatott. csak szorította magához a kisfiút. Jared hirtelen felült. Az ördögfióka még nem mászott. Ugyan miért nem tartotta magánál Florence? Igaz. Felvonult a teljes színskála. majd egy fügefa alá telepedve figyelte a főzőcskéző asszonyokat. Jared összevonta a szemöldökét. de minden második lépésnél hátralesett a férjére. mint a tulajdon anyja. és vállalta a felelősséget. a kukui-áió. és kelletlenül átadta Jarednek a gyermeket. hogy odébb menjen.Különleges fickó lehetsz. és magához ölelte. az ölébe ültette a fiúcskát. Corinne azonban annál fontosabbnak tartotta Michaelt. alacsonyak és magasak. aztán még ácsorgott előttük egy darabig. de akkor is. kis csibész. Ott Akela kipakolta a jókora elemózsiás kosarat. Addig lovagoltak. amelyet ebédre készített Corinne mindenkinek töltött limonádét a nagy korsóból. Amikor végre sikerült. de mindez elhalványult a virágok mellett. Akela intett Corinne-nak. Nem mozdult. hogy a kisfiú egy döglött szöcskét akar megkóstolni. Akela feltálalta ínycsiklandó taro-süteményét és a banános pitét. . ha így az ujjad köré tudod csavarni a feleségemet! Mi a titkod? 223 . Naneki szobája parányi. amikor meglátta. de amire rátette a csepp kezét. amíg a hintó el tudott menni az úton. A férfi nevetett. hogy meg tudják sütni a csirkét és a jamgyökeret. az óriási sapukája-ía.

de nem ritka. Az árnyékban hevert. és kacarászott. Ha a kisfiú valóban csak öt hónapos. A nagyobb megnyugvás kedvéért utánaszámolt a gyermek korának. Miért nem tűnt fel neki korábban ez a szempár? Minél tovább nézte a gyermeket. aki megszabadíthatja a kételyeitől. És ha öt? Sebesen kalkulált. Hirtelen elhatározta. és szóltam a többieknek. Most pedig nem gondol többet a dologra. foganhatott akár a játékbarlangban töltött éjszakán is. Óvatosan kinyújtotta a kezét. de legalább lesz ürügye.mondta Corinne bizonytalanul. A kisfiúnak pont olyan fénylő aranyzöld szeme volt. éppen. nem tenne jót. Gyere! Michaelt visszaadtam az anyjának. Corinne csak nem tagadná le a tulajdon fiát! Michael felkapaszkodott a férfi széles mellkasára.Mi az? A férfi mosolygott .Gyere csak! Mutatni akarok neked valamit! Corinne pillái felpattantak. Különleges árnyalat. Istenem. hogy elmegyünk egy kis időre. De ha így lenne. Valószínűleg Florence férjének lehetett ilyen zöld szeme. A szeme miatt. Most már értette. Jared .Ha elárulnám. márpedig a baba akkor még túl apró volt az utazáshoz. ha neki egy ilyen fia lehetne! Ez a szempár! Nem tudja kiverni a fejéből! És a fekete haj. és felnézett a beszélőre. Jarednek elállt a lélegzete. Mérges volt magára. Ingerülten elhessegette a gyanúját. Gyűlölt bármit is kérni tőle. de Samuel Barrows csak tudja. bár ahhoz kicsinek látszik. * . Befészkelte magát Jared karjaiba. hogy tovább marasztalja Corinne-t. miért erősködött Akela. Jared elégedett volt a következtetéssel. 224 . mint az övé. és nagy bizalommal ráhajtotta fejét a férfi vállára. A nevetése ragadós volt. mire megkapja a választ. Most hat hónapos lehet. Jared sokkal jobban meghatódott. . hogy írni fog az egyetlen embernek.Nem nagyon szeretem a meglepetéseket. hogy a kicsinek Corinne az anyja. és a szeme füstszürkére sötétedett. . Jaredre bámult. annál több dolog jutott az eszébe. akkor Corinne-nak úgyszólván a szülés másnapján el kellett volna indulnia Hawaiira. szült-e a leánya gyermeket. mint ahogy bevallotta magának. nem lenne meglepetés.Michael meghökkent a mély hangtól. és a madarak csicsergését hallgatta. Felült. megérintette Jared arcát. ha tovább rágódna rajta. mint Corinne-nak. Majdnem két hónap.

Nem. A forróságban csábította a tavacska. Corinne villámgyorsan felbukkant és bőszen meredt a férjére. ugye? . annál jobban elkeskenyedett a völgy.Olyan. Jared a felesége mögé állt.Előre kitervelted. Gyere! . és ugyanolyan elzárt. A sűrű erdőben jóval több madár lakott. egy zölden sziporkázó medencébe. . felnyitotta a nyeregtáskát. . Jared a feleségére sandított. .Tudtam. Ösvény vezet oda. nem leskelődöm. aki elment indákat vágni. és a fal kellős közepén egy csodálatos zuhatag hullott alá tizenkét méter magasból.vigyorgott Jared.Hol van? .De nem leszünk ott sokáig. . Minél tovább mentek. mint az Édenkert .kérdezte nevetve az asszony. amíg átöltözöl.A kezét nyújtotta. mi okozza ezt. ha úszhatnál egyet .dobta oda neki a szárongot Jared. de én igen . hol ágakra szakadt. Ez kielégíti a szemérmességedet? . Akkor a páfrányok is zöldebbek. hogy ez a víz jéghideg? 225 .mosolygott Corinne áhítattal. amelyet Akela adott Corinne-nak a hullámlovagláshoz. Nincs kedved úszni egyet velem? . a növényzet pedig sokkal dúsabbá. vajon mit szól ehhez. Elindultak a patak partján. . . homorú sziklafalban ért véget. . Attól félsz. orchideavirágzás idején. . ugye? . Kolina.Igen.Tavasszal kellene látnod. A völgy egy magas. .Nem hoztam fürdőruhát . és előhúzta a szárongot.Meseszép! . és talpra segítette az asszonyt. amelyek később újra egyesültek. és beszívta Corinne hajának illatát. úgyhogy mehetünk lovon. Corinne a lova mögé bújt és levetkőzött.Kettesben vagyunk. Meg sem várta Jaredet. A lovához ment. annál harsányabban szóltak a hangok. majd beleugrott a medencébe.ígérem..hőkölt vissza Corinne.jegyezte meg Corinne. szinte dzsungelszerűvé vált. A férfi már csak a csobbanást hallotta. de nem akarta bevallani. Megkötötte a szárongot. még a patak is lármásabban csobogott. Corinne hamarosan rájött. hogy visszaélnék a helyzettel? Valóban ettől félt. Lesegítette az asszonyt a lóról a varázslatos gyepszőnyegre.Te nem készültél. . ruháit a lova hátára vetette. hogy élveznéd. Az öböl felé igyekvő csermely hol kiszélesedett.Valamivel beljebb a völgyben.Tudtad. . Errefelé alacsonyabbak voltak a szirtek.Nincs! .Ez tetszeni fog.

Hallotta. majd amikor kicsit felmelegedett. Úgy viselkedtek. és a tavacska túlsó vége felé úszott.Jared! Még mindig semmi válasz. míg az asszony feje a víz alá merült.kiáltotta vissza Corinne. miközben levetette az ingét .Szóval játszani akarsz. A tavacska közepén lebegett.Mert esetleg meggondoltad volna magad . A férfi tovább kapaszkodott.duzzogott Corinne. szembefordult a meredek. majd kitárta karjait. Mennyire élvezte Corinne! Jared a vízesés felé úszott. és elkapta a bokáját. .Szerinted legalábbis! . tömör sziklafallal.Tudsz fejest ugrani? . akinek így nehéz volt megmaradnia a víz felszínén. évekig gyakorolt az óceánban. .Én meg ezt nem bírom megállni. Férje sokkal jobb úszó volt.mondta Jared. Jared! . A csúcsra érve kevélyen kiállt a zuhatag közepére. 226 . nem! .Gyáva! . . . és figyelte a férjét . Az asszony ismét megrázta a fejét. Jared már gyors karcsapásokkal igyekezett a part irányába. . amikor Corinne lefröcskölte. . . Addig emelte a magasba Corinne lábát. aztán elengedte.Miért nem figyelmeztettél? ..kiáltott utána az asszony. hogy jöjjön utána. és a hátára fordította Corinnet. Férje nem felelt.Egyszerűen nem bírtam megállni! .vihogta.Nem olyan rossz az.Te bolond. meg fogsz sérülni! Jared megfordult. így egykettőre utolérte őt.Engedj el. elrugaszkodott a csobogó vízből.kiabálta. Úszkált egy darabig. . ha már egyszer megmártóztál. Amikor úgy három méter magasban járt. és mászott tovább. felkapaszkodott a zuhatag melletti sziklapárkányra.Nem akarod megpróbálni? .süvöltötte Jared. mint a gyerekek.Mire készülsz? .Az szokott lenni .Köszönöm. Mire Corinne fölbukkant. és Corinne megdöbbenésére kapaszkodni kezdett a morajló vízesés mellett. kecses ívben alázuhant a medencébe. Corinne nyugtalankodni kezdett. hogy Jared a vízbe csobban.Hé! Corinne visongott a nevetéstől. de Corinne a fejét rázta.kuncogott a férfi. . és gyönyörű. . . csókot dobott a feleségének. Jared felállt. és leült Intett a feleségének. megcélozta a tavacska szélét. miben mesterkedik a vásottan mosolygó asszony. Nagyon meglepte. mi? Most már mindkét bokáját fogta. nem vette észre. Jared éppen akkor vetkőzött rövidnadrágra.

A szíve még mindig dübörgött. hogy nem maradhatunk együtt. Corinne köhögve-kapodva bukkant a felszínre. és belekapaszkodott Jared nyakába. hogy Jared csendesen kiemelkedett a vízből. mellé lépett és leült. . amikor a férfi gyengéden megfogta a kezét . Akár tökéletesnek is nevezhette volna.Ez butaság volt! Egészen gyerekes vagy! . ugye. . Jared hagyta.Mire jó egy újabb fegyverszünet? . milyen mély a medence. mennyire összeillenek. míg sikerült karnyújtásnyira eltávolodnia. Corinne pedig elterült a fűben. mint ma. És ha ő is észrevette. Ezúttal sikerült elérnie a medence szélét.Nem ezt a választ akartam hallani. és elrúgta magát Tudta.Meg is halhattál volna! Jared a felesége derekát ölelve elvigyorodott. Ismét a víz alá rántotta az asszonyt.Ma ismét pihentek a fegyverek. miért kell ennek így történni? Csodás élete lehetne Jareddel. Túl sok minden történt közöttük. Úristen. és kimászott a partra. Úgy szeret vele lenni. és dühösen meredt Jaredre. Jared... És azt is kénytelen bevallani magának. amit Akela? De úgy tűnik. amikor olyan. . Jared talán beütötte a fejét valamibe! Férje megragadta a derekát.Corinne egyre jobban megrémült. Ó. hogy rettentően élvezi a szeretkezéseiket! Csak hát reménytelen az ügy.Tudod.Hirtelen észbe kapott. ha nincs az a néhány gyötrelmes perc a pikniken. . sokkal kellemesebben.Szóval meg kell kínozni ahhoz. nem figyelt fel a hasonlóságra. magában úszkált. Michael szinte el sem akarta engedni Jaredet! Corinne-nak majd megszakadt a szíve. majd felemelte a lábát. amikor a férje elkérte Michaelt! Jared először vett tudomást a kisfiúról. hogy a nyakamba borulj? nevetett Jared. én pedig belefáradtam. Corinne gyorsan kitörölte a szeméből a vizet. amit nem bocsáthatnak meg egymásnak.nem! . és a víz alá rántotta. Nem vallja be! . Egyszerre bukkantak fel. mint Corinne várta.Hát persze hogy.Nagyon izgultál értem. Bús töprengésében nem hallotta meg. 227 .kérdezte sóhajtva az asszony. miközben a könnyeivel küszködött. . mert Jared csak nem akart felbukkanni. Corinne addig ficánkolt. mennyire rettegett. Jared hasának nyomta a talpát. miközben elnézte. igaz? . hogy az ártatlanságomat bizonygassam. . azt mondtad.. hogy nem okozott fájdalmat a férfinak. sosem bocsátasz meg nekem. Egészen kellemesen sikerült a nap. Kolina? . Csak akkor vette észre.. Az asszony nem tudta. hogy megszárítkozzon. Jared ahhoz túl izmos.

A feleségem vagy. de az asszony nem akart ránézni. Szereti Jaredet. Corinne . hogy zavartalanul átöltözzek? Jared megértette.. Már nem vette észre az őt körülvevő szépséget.csattant fel dühösen. majd hirtelen elengedte és felállt.. mert elvakították a könnyek.. és a lovához futott . . Miért nem vagyunk erre képesek többé? Miért kell mindig feltépni a régi sebeket? .. .Jared megállt mögötte. és rögtön megbánta a döfést. hogy Jared szeme palaszürkére sötétedik..amikor a haragunk mellett is tudtuk élvezni egymást. . de soha nem szabad megtudnia. .Hagyd már abba ezt a gyerekeskedést! . Nincs értelme. . . Megfordult és elment Corinne gyorsan felöltözött. A férfi megragadta a vállát .Mert minden megváltozott .Nem vagy hajlandó válaszolni? . . az istenfáját! . hogy hiába vár választ. de nem mondhatja meg neki. és nekivágott a völgynek.vagy már elfelejtetted? Látta.Nem felejtettem el. Corinne sarkon fordult. meg sem várta Jaredet.mondta a férfi csökönyösen..Nem engedheti meg magának. hogy a nászéjszakájukat taglalja! .Nem .Nem feleltél. 228 .Volt idő. nyeregbe pattant. hogy meg sem akarsz hallgatni. Ezen rágódom életem minden órájában.felelte Corinne megtörten. és farkasszemet nézett vele. Soha. .Megengednéd.A feleséged szajha .Mióta? .Akkor mikor? Majd ha ráunsz a játszadozásra? Én nem vagyok játékszer! . hogy ekkora hatalma van Corinne fölött. amelyeket a szeretett férfiban ismert fel? Még mindig nem tért magához a felismerés okozta megrendülésből.Ne hozd fel ismét. Istenem! Amióta beléd szerettem! Elfordította arcát.Most miért számít? Az asszony feltápászkodott.térdelt mellé a férfi. Ó. Szégyenkezés nélkül zokogott. Corinne! . de ez a szerelem csak boldogtalanságot hozhat rá. Jared. Engedj el. . hogy együtt maradjunk. De talán nem ugyanilyen volt ő is? Most fizet meg a vétkeiért? A vétkekért. Szereti Jaredet. Egy pillanatig szúrós szemmel meredt Corinne arcába. pökhendi és gőgös.Amióta. és végre szabadjára engedte a könnyeit.Na látod? Annyira fafejű vagy... Jared tudtán kívül kegyeden.

. a kókuszdiót hámozta. Az egyik hosszú dobozban Malia csillogó. . . mint egy alvajáró. Se holnap. Elégedett volt a külsejével. * Jared belépett King utcai irodájába. hogy Corinne tetszését is sikerül elnyernie. miután megszoptatta Michaelt. Egy szögletes és két hosszú.Nem látta Jaredet? Akela tekintete visszatért a kókuszhoz. FEJEZET Reggel. Tegnap este túl későn ért vissza a városba. kettős füzért. .38. amitől a szeme aranyszínűnek tűnt.Mondott valamit. és ugyanolyan színű szalaggal kötötte át a haját. de ma az volt az első dolga. és egész nap úgy szédelgett. melegsárga reggeli ruhát választott. A sárga szín pompásan állt neki. mikor jön vissza? . amit Leonaka előző nap rázott le a fáról. mint én . puszit adott Michaelnek. . Jared biztosra vette.Vissza Honolulu. Húga mindig felvidult.Igen? Mondta. Az asszony válla megroskadt. és kiment a konyhába. Neki pazarabb ajándékot szánt hosszú.Én sajnál.Ő nem vissza ma. Nem tud. mielőtt elment? Nem üzent nekem? Akela megrázta a fejét. és most nagyon ráfért az öröm.Nem tudja? Hát hová ment? .Nem annyira. nem tudott már vásárolni. A mózeskosárhoz lépett. Felnézett és elmosolyodott Corinne az asztalhoz lépett. és hanyagul megkérdezte: . és egyenesen a páncélszekrényhez sietett. fehér gyöngysora rejlett. Összetörten támolygott ki a konyhából. nemes opálok százaiból. és bezárta őket a páncélszekrénybe. 229 . különös gonddal öltözködött fodros. mikor. Corinne-nak összeszorult a szíve. Akela egyedül volt. Kolina.suttogta Corinne. ha ajándékot kapott.Ő elmegy. hogy a gyöngy jobb kedvre deríti a húgát. hogy elment az ékszerészéhez. keskeny dobozt vett elő a zsebéből. Remélte. .

de megérti-e vajon az asszony az érzéseit? Imádkozott. Vajon lehetséges ez? Zörgettek az ajtón. . . Várta a dörrenést. A valódi arcomat majd akkor ismeri meg.De még mennyire! Lehet. hogy maga rejtegeti valahol. hogy ismét idetolja a képét! . . de hiába. Tudni akarom. . . Burkett! . Jared annyira meghökkent ezen a bárdolatlanságon.Csak nem felejtette el. . és Corinne pénze régen az enyém lehetne. mindenét elviszem. Jared túl későn vette észre a pisztolyt. hogy nem szeret. A pénzről jut eszembe. hogy egy percig meg sem tudott szólalni. hol van! Jared mosolygott. . Mr. . amije itt van. A háziúr már követeli a lakbért 230 .Nincs értelme tagadni! Tudni akarom.kezdte Russell. ha özveggyé teszem. hogy Russell ki akarja élvezni a győzelmét.Corinne-t csak az a típus érdekelte. Sok időt megtakaríthattam volna.ordította Russell.biggyesztette el a száját Russell. hogy Corinne a feleségem? . Jared ráébredt.Szóval végre úgy döntött. . de én rájöttem. ezért játszottam el a szerepet. akinek Samuel Barrows hitte? . mit ért ezen. ha akkor eltalálom.Ha ugyan magához megy. ő tudta.De nem ám. hogy elhibáztam magát a templomnál. de nem volt melegség a mosolyában. hogy dicsérhesse magát. hogy Drayton rég elhordta az irháját? . hogy ne avatkozhasson bele még egyszer az ügyeimbe! Jaredet kezdte mulattatni a helyzet.Egy tömör aranyszívet is vásárolt a feleségének. Burkett . és újrakezdhessék. és belépett Russell Drayton.Meg fogja köszönni. és előrehajolt . hogy hol! .Hát maga mégsem az a gerinctelen féreg. de meg tudom győzni arról. Drayton? . .Russell kapott az alkalmon. hogy szüksége van rám. hogy így legyen. .Tényleg azt várja. keserűség nélkül''. amit Russell a kabátzsebéből rántott elő.Túl sok tervemet tette már tönkre! Gondoskodom róla. Russell lecövekelt az íróasztal előtt. hogy nem kellene ezen csodálkoznia Miből gondolta.Corinne egy hónapja eltűnt. ha összeházasodunk. és bőszen meredt Jaredre. hogy megmondom? . Nagy kár. és belevésette az ékszerésszel: „Elvennélek újra.Ki nem állhatja magát.Az asztalra támasztotta az öklét. Megértette.kérdezte végül.Okosabban teszi.Mit keres itt.

. amint a fülébe jut a halálhíre. Jarednek volt ideje kicsavarni a kezéből a fegyvert. Húznia kell az időt. Jared átkozta magát.Ezzel ne is próbálkozzon! .Talán azt hiszi. Így beleláthatott. számlakönyvek. Corinne úgyis visszatér a városba. Térdepelve zárta be a páncélszekrényt. miközben arra várt. . hol van Corinne. Pénz nincs.Nem baj.vigyorgott Russell.Ott csak üzleti papírok vannak .Szerződések. annyira szerette volna rászegezni Russellre a fegyvert és elsütni. hogy tárja szélesre a széf ajtaját.Még a halála előtt is óvatoskodik? . . ha a kezében lenne. majd meglátja. de amikor Russell utánuk kapott.Tudtam! . Russell megkerülte az asztalt. A cingár Drayton elkábult az eséstől. . . és módot kell találnia rá.Miért mondjam meg. hogy Jared közelébe kellett volna merészkednie. nem gondolom komolyan? Na. Nem szabad felállnia az asztaltól! . de nem adta oda.felelte Jared higgadtan.Mutassa meg. Sokkal jobban érezné magát.Szóval le van égve az ipse. és intett a férfinak. Viszketett az ujja. Ott voltak az ékszeres dobozok. . és nem állt fel. ha mindenképpen meg fog ölni? . és kirántotta Drayton alól a lábát.mordult rá Russell. két oszlopban a hivatalos okmányok és az alsó polcon két köteg kisebb címletű bankjegy. csak néhány dollár van nálam. .Megint csalódást kell okoznom magának. . a szentségit magának! . Percekig meredt a pisztolyra.nevetgélt elégedetten Russell. ilyesmi. Alig bírta megállni.Igaza van . . Jared felállt. hogy kihúzhassa az íróasztala alsó fiókját. És ez a gazember akarta megölni az esküvője napján. hogy a golyót másnak szánták. hogy Jared felegyenesedjen.vicsorgott Russell. 231 . Nyissa ki! . amelyek értéke nem tett ki száz dollárt. anélkül. előrevetődött. Most pedig tudni akarom. Fájdalom. és lassan kinyitotta a páncélszekrényt.Adja ide! Jared kivette a pénzt. Adja ide a pénzt! Jared odanyújtotta a bankókat. ahol a pisztolyát tartja.A páncélszekrényekben mindig van pénz. amiért véletlen balesetként könyvelte el a dolgot. és elhitette magával. .meredt rá bőszen Russell. Aztán mégsem tette. és magának jó nagy páncélszekrénye van.

. markolta. és egy óriás magasodott fölébe.Nem ölöm meg. és feldobom az első induló hajóra. de amikor sikerült álló helyzetbe tornásznia magát. Akelánál. Corinne arra gondolt. amely megérne ekkora kockázatot. mert nem vagyok nagylelkű hangulatban. Nem húzta be a fejét elég hamar. Russell komolyan vette a fenyegetést. de megbotlott. két kéz kapta el a torkát. és arcra esett. Elválaszthatatlanok voltak. Nanekinek nem tetszett. Ismét próbálkozott. hogy Drayton ismét összeesett Azt hitte. ha még egyszer meglátom a képét! Jared összekötözte Russell kezét-lábát A férfi a fájdalom ködén át is hallotta a hideg. Russell a rémülettől kiguvadó szemmel leste a férfit Jared végül eldobta a pisztolyt. Egy cseppet sem tetszett. Dehogy akart visszajönni! Neki Corinne pénze kellett. könyörtelen hangot.Most pedig ingyen elviszem a kikötőbe. 232 . a következő ütés az állkapcsát érte. Gyűrött rongycsomóként hevert a padlón. megragadta Russell gallérját. kezében kötéllel. hogy beteszi a lábát a szigetre.Amíg Jared azon vívódott. lőjön-e vagy sem. De nincs az a vagyon. talpra rántotta. biztosan Jared küldetett a szeretőjéért Nem lehetetlen. de még több időt töltött Jared húgával. mert csakugyan meg akartam ölni. Az útiköltségét majd ledolgozza. a harmadiktól megreccsentek a bordái. A vízesésnél történt utolsó beszélgetésük óta nyilván lemondott Corinne-ról. Corinne férje puszta kézzel akarja megölni. és a halála előtt furcsa módon Isten jutott eszébe. és belökte a kocsijába. Malia újfajta. de megteszem. De nem halt meg. és Russell nem szabadulhatott szorításukból. hogy Corinne Jared szobájában hál. hogy a szeretője melegítse fel az ágyát Naneki rendszerint a konyhában tartózkodott. Vissza ne merjen jönni! Ha megtudom. ebből következett. Florence-nek vissza kellett hurcolkodnia a saját szobájába. kivitte az irodából. . hogy ott is marad. mint a satu. hogy előbb-utóbb ráteheti a kezét. Drayton . vége! A kocsi elindult. és úgy orrba vágta. Naneki azzal az eltökélt szándékkal tért vissza a parti házba. . Káprázó szeme előtt fények villogtak. gőgös fölénnyel járt-kelt. Nyüszítve tápászkodott fel. hogy Corinne-nak is vissza kellett térnie Jaredébe. és azt akarja.Tartsa magát szerencsésnek. Drayton. A vállára lódította Russellt. és arra számított.mondta dermesztő pillantással -.

ki a szobából. hogy előzőleg át ne kutatta volna töviről hegyire. hatalmas. és egyre siralmasabban érezte magát. Ez szöget ütött a fejébe. és megölte a férget. egyet az ágyban. Egy százlábú még nem lett volna gyanús. ami senki másnak nem feküdte meg a gyomrát. Miért nem üzen Jared? De Jaredtől egyeden szó sem érkezett. Mi tartja ilyen sokáig Honoluluban? 233 . mire meg tudott maradni a szobában anélkül. Corinne visítva menekült a rondaság elől. Corinne egy szemhunyást sem aludt azon az éjszakán. Akela megmondta. hogy néha bejönnek a házba. De négy? És mind az ő szobájában? Hosszú ideig tartott. mérges százlábú mászott ki az ágy alól. Telt az idő.Ezután különös dolgok történtek. Egyszer-kétszer rosszul lett az ételtől. Corinne ösztökélésére átkutatta a szobát. Egy este. amikor bement Jared szobájába. Mintha teljesen elfelejtette volna a feleségét és a házat az északi parton. és további három százlábút talált. amelyeket Corinne már nem hagyhatott figyelmen kívül. Szerencsére Michael még mindig Florence-nél volt Akela rohanva érkezett egy seprűvel.

és ennivalóan pufók. hogy reggelenként járjon ki. de nagyon unta már Malia piszkálódását. Az áramlat nyomban a mélybe szippantotta. Elhúzta a száját. Tudta. Annyira elmerült a gondolataiban. hogy Jared húga Naneki hatására változott hárpiává. amikor Naneki és Malia megjelent a deszkájával. A szeme sarkából látta. Az ő napsugara! Megint írt az apjának. és mesélt Peniről. hogy fogoly.39. aztán valami megütötte hátulról. hogy a kisleány nem Jaredé. Egy szép. bár tudta. amikor még nem túl nagyok a hullámok. és a vízbe zuhant. Kezdte megutálni Maliát. Corinne azonban nem tudta sajnálni Nanekit. * 234 . a homokot dagasztva. Corinne elveszítette az egyensúlyát. és a következő pillanatban eltűnt az óceán. ha valaki ilyen korán megözvegyül. de még nem kapott választ. fogadott lányának férjéről. hiszen a lánynak is Jared kellett. és hajtani kezdte magát a part felé. Akela megnyugtatta. hogy legkorábban egy hónap múlva számíthat Samuel levelére. Azt nem említette. Azt azonban nem titkolta el. és tudta. ahogy a parton csücsült. hadd lássa a mamáját hullámlovaglás közben. Corinne nem húzódott féke. A két deszka egymásnak csapódott. hogy Malia is ugyanazt a hullámot akarja meglovagolni. a part felé pillantott. Hát igen. mert ismerte az apját. Florence és Michael még mindig kint voltak. Már hat hónapos volt. a nap és a homok. de aztán Malia irányt változtatott. fényes reggelen Florence kivitte a partra Michaelt. amikor Malia és Naneki belevetették magukat a vízbe. Megírta neki a dilemmáját. Rászokott. Integetett Florence-nek. hogy Samuel tüstént a kiszabadítására sietne. Corinne mosolyogva nézte a kisfiát. Gyanakodott ugyan. és akkor tért vissza a házba. ha nem az apjának? Pedig valószínűleg ő sem tud segíteni. Majdnem egyszerre álltak fel. szomorú. és most Noelani is odament hozzájuk. Csak a vihogásukra kapta föl a fejét. hogy beleszeretett a férjébe. FEJEZET Corinne egész jól megtanult hullámlovagolni. hogy nem vette észre. és Corinne deszkáját vette célba. Legalább emiatt már nem kell gyanakodnia. Kinek mondja el.

Ez borzasztó! . Azt hitte.Baleset volt. . mert én nevel! De te nem tanul néni tanítás! . tied testvér nem enged.Amikor a deszkák összeütköztek. .dörmögte Akela komoran. . hogy szorosan lehunyta a szemét.felelte Florence.Én nem.Csak meg akartam ijeszteni! .Én nem hisz el. he? . de végül Malia volt az.zokogta a lány hisztérikusan. . te visz azok százlábúk Kolina szoba. mint ahogy az a két deszka összeütközött. . 235 . hogy ott ugrik ki a vízből.Corié és Maliáé .Corinne felismerte Akela mély hangját. Alighanem megmentette Cori életét.Mi csak rá akartunk ijeszteni. . Malia! Te hoz szégyen nekem.Valaki keservesen sírt. Aztán az egyik deszka fellőtt a magasba! Uramisten.folytatta Akela. Nem gyerek. de ki? Meg akarta nézni. enyém Malia nem oly rossz. amikor láttam.Miket beszél maga.Naneki azt mondta. Akela? .Kié deszkák? . A fájdalom alattomosan lüktetett. Szándékosan azért kerestük ki a legnagyobbakat. hogy menjen el! . Lovagol deszka egész övé élet. . Én mondom.Nem tudom! . . rögtön utána mentem. hogy biztosan észrevegye őket! . Malia pedig hátra. elájul. hogy baja essen! . Sikerült icipicit kinyitnia a szemét Tőle balra állt a két idősebb nő.Én gondol. ahol Cori leesett! Amikor nem láttam őt felbukkanni. amelyen lovagoltak. De én téved! .Ez Florence volt. hanem egy fiatal nő.bőgött Malia. Akela vádlón szegezte ujját a lányra. . . nem lesz semmi baj! . talán nem ez első alkalom. Elmosódottan hallotta a zokogást.Nem bántani akartam! .. . aki kihúzta.Jól hall.suttogta Florence elszörnyedve. de féltem. .Auwe! Tulajdon enyém lány segít te? Mindkettő kell fenekelés. . a hatalmas hullám mögé. de akkora fájdalom hasított a koponyájába. . Cori oldalra zuhant. én nem akartam. Corinne meghökkent az öregasszony hangjából kicsendülő indulattól.Még sose láttam ilyen furcsa dolgot.Menjen? Tied testvér tart itt ő.. .Lehet. ő hal meg! És miért? Mert te féltékeny tied testvér.Egek! .Mi? . .csitította Florence. jobbra Malia zokogott a tenyerébe. drágám! .Hát persze hogy nem. de nem ájult el.zokogott Malia. .Nem baleset. hangot adva Corinne homályos gyanújának. Malia nem csinál tengeri baleset. amelybe most ismerős hangok vegyültek.hápogta Florence. Malia! Kolina akar megy.Most te megy messze.

De sosem volt következő alkalom. Kolina nem rossz? . Malia.. Malia .. Az egész bonyolult haditervre azért volt szükség. hogy. mert el akarta hitetni az emberekkel.Te vak. . ha itt akarja tartani. de nem hittem el.mondta Florence zordan.Sokkal jobb.Még mindig nem bírta rászánni magát..Meg ne próbáljon felkelni! Csúnya púp nőtt a halántékán. .Én is azt hiszem . és mindent hallottam.Igaza van.susogta Corinne az ágyból. Megpróbáltam a lelkére beszélni.Férfiakat vitt fel a szobájába! .. . . .jelezte Akela. akihez valaha is köze volt.Hát maga ébren van? . nem mert a szemébe nézni.. engedem-e még egyszer hullámlovagolni.Ne beszélj badarságokat! Nem történt más.Cori dühös volt a bátyjára.Én hív orvos. Ébren vagyok már egy ideje.sóhajtott Florence. Ez a tragédia.. erkölcstelen. de úgy látom. El fogjuk felejteni. Ő lak Haleiwa.Dehogynem volt! Ugyancsak ránk ijesztett .Erre semmi szükség nem volt! ..De senki nem tudhatja.De hát ő nem méltó Jaredhez! Ő. . mint Ialeka! . A bátyja az egyeden férfi. Csend lett.Semmi baj. Malia . baleset. 236 .Meg is mondom! Nem értettem semmit! Sosem akartam bántani! . . . . kitervelte az egész színjátékot. azután pedig a következő alkalom reményével kecsegtetve mindenkit elküldött.Amint látod. azután Malia annyit mondott fáradtan: . mi jár a bátyja fejében. A lány lehorgasztott fejjel állt. Elhallgattak. .Te nem lát. . mint egy szerencsétlen. . leitatta őket. A három arc felé fordult. még így is.Nekem is ezt bizonygatta..förmedt rá Akela..Nem is tudom..morogta Akela. és mielőtt idejöttünk Hawaiira. ugye nem? .Nincs semmi baj. . . .hüledezett Florence. Nem fáj semmije. . Számomra ez baleset volt..szólt közbe Florence. de akkor még szörnyen csökönyös volt. . .tiltakozott Corinne. te mond ez Kolina . hogy azt gondolja. hogy kimondja azt a szót . . abban az értelemben. Corinne Maliára tekintett.Nem.Úgy sajnálom! . . míg jön .Malia ismét zokogni kezdett ... sosem találkozott kétszer ugyanazzal az emberrel. hogy. lesz kis idő.Mint ahogy a bátyja sem akarja elhinni..Tényleg szeretheti Jared. ez az egyeden sérülése.Igen.

Na szóval.Nem.Ha a doktor azt mondja.Hát persze. karácsonyi ajándékot akarok venni Jarednek. nem. Olyan ajándékot. olyat biztosan nem találsz Waihawában. a briliánsokat.Annyira sajnálom. ami tetszik neki. Akela talán közelebbit is ismer. Malia halványan elmosolyodott. .sandított rá Malia félénken. drágám! . Karácsonykor nem szabad haragot tartani. nem tudom! Keress valami különlegeset.És mivel fizessek érte? .Az isten áldjon meg. Jaj. és valami apróságot Nanekinek meg a lányának.vihogott Florence. Valami különlegeset.mondta gondterhelten Corinne. Corinne . Akela a lány után ment. akiről mindenki azt hitte. mit érdekel engem a pénz! Különben sem tudnád a valódi értékükön eladni őket. nyakéket. és vásárolj be! Ez lesz Michael első karácsonya. és ruhákat.De Cori! Azok a gyémántok egy vagyont érnek! . hogy Corinne gyűlöli? 237 . ha kapsz készen. Ki gondolta volna. . Olyan gyorsan kinő mindent. . azután kimenekült a szobából. vagy egy vitorlás hajót! . Magadról se feledkezz meg! De elsősorban Jarednek szerezz valami tökéletes ajándékot .Cori! . . Maliának. . karkötőket. hogy éppen abba a férfiba szeret bele.Veszem észre . Idődén idők óta nem látta Corit ennyire felvillanyozottnak.Tudom. azok értékesebbek. Most már talán barátok lehetünk.fordult Corinne a komornájához.Bárcsak be tudnánk menni a városba . meg kell tenned értem valamit . Vigyél el mindent.Holnap kérd meg Akelát.Majd megpróbálom. Wahiawában vannak boltok. . .Még soha nem vásároltam férfinak. . . Rengeteg játékot vegyél neki.Talán gyűrűt nézz neki. mielőtt ismét elsírta volna magát. Most pedig pihenjen. hogy néhány napig az ágyat kell nyomnom. Hagyd ott mindet.Válassz valamit Akelának. hogy vigyen át a legközelebbi üzletbe. édesem.Vidd a rubinjaimat. .. Florence a fejét csóválva csukta be az ajtót. gyűrűket.

Corinne is csatlakozott a sürgölődőkhöz. A fa alá tették a becsomagolt ajándékokat. az aprósüteményt pótló kókuszpudingot De a disznósütés volt a legérdekesebb. Szenteste Corinne és Florence apró fenyőfát állított fel a nappaliban. Pénteken egy-egy kocsideréknyi hal és ananász érkezett. azután jégre tenni. Amikor a tűz kialudt. A gödör aljára fát tettek. egy harmadik társzekér a söröshordókat szállította.megengedte. de így is órákba telt. a luau előtti napon. mert . míves. és lesikálták őket.40. Beszereztek még csirkét. FEJEZET Jared megüzente. amit az orvos parancsolt rá. A férfiak Akela felügyelete alatt gödröt ástak a hátsó udvaron. Miért maradt el Jared ilyen sokáig? A munkája miatt. spanyol nyerget Aznap este Corinne szorongó izgalommal hajtotta álomra a fejét. a polipot és a lazacot nyersen akarták tálalni. arra köveket halmoztak. és levelekkel terítik meg. hogy Jared hazatérhet éjszaka . Corinnenak szeme-szája elállt az ételhegyek láttán. Az ananászt fel kellett darabolni. az áttüzesedett köveket a disznó belsejébe tették. egy nappal a luau előtt. A ház már egy hete készülődött.arra számítva. a rákot. Időnként meglocsolták vízzel. A főzés szombaton kezdődött. Hosszú. hogy Florence átvigye magához a kisfiút. mire a halakat. az opi hit. Félt. amit le kellett vágni. A kétnapos fekvés után. főleg a hagymás-fűszeres páccal készülő lomi lazacot felszeletelték és előkészítették. Mindenki segíteni akart. Hatalmas fazekak kerültek elő a kamarából. A halakat. majd az illatos levelekbe burkolt disznót leengedték a gödör aljára. az egész parton lekopasztották a kókuszpálmákat. Malia pedig segített feldíszíteni tarka szalagcsokrokkal és fából faragott díszekkel. aztán meggyújtották a fát. Most még Michael sem nyugtatta meg. Ezeket majd karácsony reggelén állítják fel. Kuliano egy talicskára való banánnal érkezett a hegyekből. Szerdán meghozták az óriási disznót. Kora reggel kezdődött. hogy karácsonyi luaut akar. és tengeri moszatot gyűjtöttek. köztük a Jarednek szánt. még Jared napszámosai is. alacsony asztalokat hoztak ki az istállóból. vagy a felesége miatt? Vajon még mindig haragszik? * 238 . hogy a hús a gőztől porhanyósra puhuljon. és befedték. Corinne segített elkészíteni a haupiát. amit majd nyersen esznek.

angyalom. Akela karácsonyi ajándékát.Siessen. Már tudta. . meg kell mentenem. mert a helybéli nők is ilyen frizurát viseltek. mit vesz fel: a gyönyörű.Majd a szép nap kárpótolja érte. hagyd már abba! . Cori. amit előre megkapott az öregasszonytól.kuncogott Corinne. hogy Corinne szíve repesett a láttán. Rézvörös. Egek! Akela öt kondérral főzött abból az undok ragacsból! . .Igen. mielőtt fejest ugrana egy kád poiba.Gyere. segíts! . . jönnek a vendégek! Az asszony mocorgott. hogy ízlik. ha egy kis tejfölt és cukrot keverünk hozzá .Mit mondasz? . hacsak nem veti latba minden asszonyi fifikáját. Mi történt vele? Korábban is tudta. frissen mosott haját kibontotta.Jared itt van? . Az ajtó becsukódott. és magával hozta vagy húsz munkását és a barátját. Akela szeremé. ha egész nap isznak! .. egy hosszú láncon. a part közelében. arany és citromszín fényekben villódzó. parancsoló természetű ember. már majdnem tizenegy óra! . senki nem figyel. az érzései megváltoztak. Szép kis mulatság lesz itt este. és Jared is megérkezett.Egek. mintha ráöntötték volna. és Corinne kipattant az ágyból. Úgy állt. mert erős akaratú.No jó. Ezen a férfin sosem uralkodhat. hát nem is olyan rossz. Florence bedugta a fejét az ajtón. fiatal polinézek társaságában állt az udvar végén. de most csak a karkötőt viselte és a karikagyűrűjét. Egyenesen a zárt teraszra sietett. amikor azt hitted. piros-fehér-zöld muuumuut. Leonakát is. .ismerte el Florence. hogy a szerelem fájhat. de olyan szédítően festett. úgyhogy jöjjön.tiltakozott Florence. Igen.grimaszolt Corinne. Férfi módra rögtön a szesszel kezdték. Akár be is vallhatnád. De megváltoznak-e Jared érzelmei? 239 .Michael kint van a konyhában Akelával. mély kivágását finom fehér csipke szegélyezte. Volt rubingyűrűje.Ébresztő.Rosszul aludtam . barna kabátot és lovaglónadrágot viselt. de még soha életében nem élt át ennél izgalmasabbat.Jaj. . Mégis szereti.Jaj. . és megfordult az ágyban. karkötője és fülbevalója is. Rögtön észrevette Jaredet. Már itt van néhány szomszéd.Téged is láttalak poit enni. ahonnan észrevétlenül leselkedhetett. ha szedne pár szál virágot az asztalra. Poros volt a lovaglástól. Tökéletes nyakéke volt hozzá: egyeden nagy rubin. nem! .Corinne azonnal felült . Félig kigombolt fehér inget. .

Férj és feleség egymásra nézett Jared arcáról semmit nem lehetett leolvasni.Karácsony van! Hoztál nekem valamit? Corinne hirtelen megriadt attól. és a feleségére meredt.felelte Malia.Kedves.Kolina javasolta . zsúfolt konyhába sietett. . . .Néni.Fa? Bent a házban? . amit valaha láttam. Naneki a haupiát szeletelte. .Gyere! Ki akarom bontani az ajándékaimat! A feleséged nem engedte.szólt megdöbbentő szelídséggel.Azért nem mentem oda hozzád.emelte ki Jared a nyerget a fa alól. és Akela számos unokatestvére is átjött segíteni Kahukuból. miért! Azt hittem. hogy azt mondd. Corinne csak láb alatt lehet. Korinától. vádló arccal. tetszik majd az ajándékom. A tevékenységtől pezsgő. Tudni akarom. de nem tetszik! Elmész több mint egy hónapra. De hová mehetne. itthon van Ialeka! A konyha ajtajában megjelent Jared.Ej.Nem is tudom. Kolina. pihenj egy kicsit! . . . Néhány perc múlva Jared sietett be a hálószobába.Nekem tetszik. Itt. és kirohant. Előrohant Malia. de nem örültél! Azt hittem. Corinne megpróbált elhúzódni.rikkantotta izgatottan.Ez a te ajándékod. ugye? . gyere. Gyere. . . .A nyereg pedig tetszik. de Jarednek még le kellett vetnie az ingét. Jared lassan felegyenesedett. Corinne nem tudhatta. .Néhány férfi már elindult a partra. amíg meg nem érkezel! .Jaj.Ismét fagyos lett a hangja: .Kinek az ötlete volt? .kérdezte. ne légy már olyan zsémbes . miből fizetted ki. Mit csinált már megint rosszul? Corinne-nak könnyek szöktek a szemébe. örülni fogsz a karácsonyfának.Miért ne lennék? . ahol ennyi a segítő kéz. Akela utánuk lökdöste Corinne-t Florence és Michael már a nappaliban bámulták az apró fenyőfát. de jókedvedben vagy! .Hát ez meg honnét van? . annyi időre se jössz oda hozzám. hogy elkerülje Jaredet? Ekkor bekukkantott Malia .feleselt Malia. kemény. Ezután minden karácsonykor állítunk. és az drága.Most meg mi a fenéért sírsz? . jó napot! Jared sokáig hallgatott . Corinne hallotta a lány ujjongását . 240 . hátha a férje még mindig haragszik. örülnél-e nekem . és mikor visszatérsz. hogy oda kell állnia Jared elé. . Félt.De ez a legfinomabb bőrből van.pirongatta Malia. megragadta a bátyja kezét. és édesburgonyát sütött. mert nem tudtam. Akela rizses csirkét főzött. Malia ismét kézen ragadta a bátyját. és rángatni kezdte a ház felé. és húzni kezdte a nappali felé. de a férfi visszatartotta.pillantott Jared a fára. mit érez a férje.

még nálad is nagyobb bolond vagyok.Semmiség. honnan kellett volna tudnom? Álmomban sem hittem volna. kár. Volt egy kis balesetem. tetszik majd. Az asszony azonban túlságosan fájó sebet kapott ahhoz. hogy természetben fizetett? A gondolkodásod megrekedt a csatornában! A férfi összerándult ezekre a szavakra.Itt egy kis apróság.Válaszolj! . Corinne! Őszintén sajnálom.Valaha azok voltak.Igen.Ki ne mondd! Tájékoztatásodra közlöm.Hogyhogy ágyban fekvő beteg voltál? . Azzal vádolod a komornámat. púp nőtt a fejemen. nehogy elveszítsd őket! Azt hittem. fontosak neked az ékszereid. De most már gazdag vagyok. pedig akkor nem számított. .A teringettét. hogy nincs pénzed. hát mire gondolhattam volna? Tudtam. amikor apám kezében volt a pénzes erszény.Ki ne merészeld mondani.kérdezte látható megkönnyebbüléssel a férfi. de miért aggódsz hirtelen ennyire az egészségemért. Én csak valami szépet akartam vásárolni neked! Úgy látom. hogy engedje magát meglágyítani. mert én vettem el tőled.Úristen. és fütyülök az ékszereimre. de tévedtem. hogy megváltam a briliánsaimtól. Corinne. . . ne tereld másra a szót! . mielőtt idehoztalak! .A krisztusát. és komoran elfordult Kisietett. hogy képes vagy lemondani akár egyeden ékszeredről is! Kártyázni sem jártál felékszerezve..Dehogy sajnálod! Azt képzeled. . . hogy áruba bocsátottam a testemet! Már megbántam. ..Tudom.förmedt rá az asszony. mert én ágyban fekvő beteg voltam. hogy Florence vásárolta a nyerget. Ugyanarra gondoltunk mindketten. mert kivettem a bankból. . hogy nincs pénzed. 241 . .kapkodott levegő után. . ha nem. Jared Burkett! . Az ágyra dobta.. hogy megvádoltál? .Eladtam néhány ékszeremet! . hogy ilyen rosszul sült el. mire gondol a férfi. Miből vásároltad a nyerget. Azt hittem.Most már jól vagy? . majd egy hosszú dobozzal tért vissza. Szavai felértek egy arculcsapással. .Tényleg ennyire nem bízol bennem? .Könyörgöm. . ..őrjöngött az asszony.Úgyis több ékszerem van a kelleténél. Corinne. Jared elsápadt.Corinne most döbbent rá. azok után. Jared! . Bármikor vehetek magamnak újakat Jared elengedte.

Az asszony szemét megint elfutották a könnyek.Ó. A drágakövek hűvösen simogatták a bőrét. miért kell nekünk mindig ilyen ostobán veszekednünk? A nap rosszul kezdődött. 242 . . és máris felderült. és az arcához szorította. Opálok tüzes szivárványa tündökölt benne. de karácsony van. hogy az ünnep hátralevő része jobban sikerüljön. és feltette az opálokat Azután megmarkolta a füzért. és kinyitotta a dobozt.Kirohant. Jared. Corinne tétován odament az ágyhoz. Majd gondoskodik róla. Lassú mozdulatokkal lekapcsolta nyakából a rubinköves láncot. Elképzelte az ajándékait bontogató Michaelt.

Háromszor szedett az apró szeletekre vágott. . amikor mindenki letelepedett az evéshez. helyes teremtés volt. Észrevette. és egy nap alatt több hónapra elegendő babusgatásban volt része. mások hullámlovagoltak a holdvilágnál. ahogy a fiatalabb lányokkal járja a hulát. de nem engedte. csak késő délután kezdődött. és a luau folytatódott. Egyik leit a másik után akasztották a nyakába. kék szemű. A polinézek szeretik a gyerekeket. Mindenki roppant vidám volt. hogy a közvélemény szerint Jareddel össze kellett volna házasodnunk? Corinne nem tudott azonnal válaszolni.41. hogy a luau egész napra és egész éjszakára szól. Evés után folytatódott az ivászat és a vigasság. Egy hawaii zenekar sörtől fűtött lelkesedéssel pengette húros hangszereit. Corinne ekkor értette meg. Akela ragyogott a büszkeségtől. FEJEZET Egész nap tartott az eszem-iszom. hogy meg sem tudta jegyezni a nevüket. hallotta már hírét.Nem. de alig váltottak néhány szót.tiki-fáklyákat gyújtottak az udvaron. de Corinne-t ez sem feszélyezte. és elnézte Maliát.az alkony magában is felért egy szórakozással . Jared felállt az asztaltól. Éppen a hullámlovasokat nézte. Világosbarna hajú. Corinne örökösen kacagott. aki Dayna Callanként mutatkozott be. Miután lement a nap .Gondolom. Életkora valahol Corinne-é és Jaredé között lehetett. mert nem értik a jelenléte okát. Florence és Michael maradt. Jarednek majdnem minden barátja eljött. Férj és feleség egymás mellett ült az asztalnál. Corinne akkora zavarba jött. mit mondjon. Az étel egyhangú diadalt aratott. de Corinne leginkább a kalua disznóval nem tudott betelni. Corinne mindent megkóstolt. végül csaknem eltemették az illatos virágfüzérek. hogy ez elrontsa a kedvét. Egy időre Leonaka is csatlakozott hozzájuk. . hogy többen is kíváncsian sandítanak felé. A táncosnők háncsszoknyát viseltek.. fejükön és nyakukban virágkoszorút. Egyesek még mindig úsztak. Michael kézről kézre járt. porhanyós húsból.. A rizses csirke ínycsiklandó volt. hogy azt sem tudta. és a legtöbbjét kénytelen volt levenni. de Corinne. amikor odalépett hozzá egy nő. A valódi ünnep. Tökhéjból készült dobok és kókuszcsörgők kísérték a hula-táncot. 243 . és meglepően ízletesnek találta a nyers ételeket. nem hallottam. Corinne olyan sok emberrel ismerkedett meg. folyamatosan érkeztek a vendégek. sőt még egy kis hullámlovasversenyre is sor került. Sokan elmentek úszni.

én vagyok az egyetlen.nyomta meg Dayna a szavakat. feljebb a parton volt a nyaralója. hogy maga nem követhette el azt. Jaredből azonban hiányzik a női megérzés. .. hogy megbánta a viselkedését őrjöngött a féltékenységtől. én Jareddel nőttem fel. Corinne-t először fogta el perzselő szégyenkezés a színjátéka miatt. . . hogy nyugodtan beszélgethessünk. 244 .. . dehogy! . mit gondoljak.Őszintén szólva nem tudtam. . de azt hittem. Abban a pillanatban. Elmondott mindent. ha a feleség fivérének tekinti a férjét? .Egek ura.Bárcsak korábban találkoztunk volna. és búsan elmosolyodott. de én tudtam.Csak az lehet féltékeny. és Jared különben is egyfolytában halogatta a lánykérést.Nem. Titkolni próbálta.Nem értem. őszintén szólva . amit tett Nagyon boldogtalan volt a hazatérésekor.. a féltékenység pedig eltorzítja a gondolkodást.halkította le a hangját féltem is. és sokatmondóan mosolygott Corinne-ra. amivel vádolják. mert ilyesmivel rohantam le. Tudomásom volt Jared viselt dolgairól.mosolygott Dayna. . magam is hajlamos vagyok a féltékenységre.Mindenesetre nagyon örülök. Bár azt hiszem. A családomnak itt. inkább az örökös kételyeivel és gyanúsítgatásaival. biztosra veszem.. Jared nehéz ember. . márpedig az embernek fenntartással kell fogadnia a pletykát. és beszámolt a házasságáról. amikor Jared hazatért a kontinensről.Csak afféle hallgatólagos megegyezés volt. ahogy megláttam.. Különben is csak pletyka volt.. aki szeret .válaszolta Corinne. Mindössze azért akartam tisztázni a dolgot. .Nem is a viselkedésével van bajom. Nagy megkönnyebbülés volt számomra. hogy megismerkedtünk mondta az asszony. .Így is van! .De.Tehát nem akart feleségül menni hozzá? . El tudja képzelni.Jared megkérte a kezét? .Nézze. tudtam. ugye? . amikor pletykálni kezdtek magáról. .Egek. . és nem az eszére.Jared gyakran az indulataira hallgat. hogy esetleg megteszi. .Biztosan szörnyű némbernek tart. . akit beavatott. mit érez. Azt hiszem. ezért nem hibáztattam önt.hebegte Corinne . mint a fivéreim. minden évben itt töltöttünk hat hónapot Jared és Leonaka olyanok voltak nekem. tudja. de sajnálom! Most nyilván szörnyetegnek tart. milyen lehet a házasság.Jared nem úgy fogadta.

.Azt hittem. amihez semmi közöm. Idegesen babrálta a nyakékét. . Miért nem kezdi máris? Terelje el a figyelmét Nanekiről! Későre jár.Valóban így gondolja? .fordult vissza Corinne. Ha nem. Ha Jared megtudja.Vállat vont. Kék szeme felvillant.Jared! Eltartott néhány pillanatig. Naneki lemondott Jaredről. mire a férfi hajlandó volt levenni a szemét Nanekiről. Abban reménykedett. azután segít rendet tenni. Corinne felállt az asztaltól. még az istállóban is nevetett Dayna. mintha azt mondaná. neki az is mindegy. Corinne elpirult. hogy mégsem ..Akkor pedig meg kell küzdenie érte . hogy magának szüksége van rá. ahol szundíthatunk. dehogy! A luaúban az egyik legjobb dolog helyet keresni éjszakára.Örülök.No.A szeretője volt.mondta komolyan Dayna. és odaballagott Jaredhez.. .Szintén távozik? .Szeretném megköszönni az opálokat. de végül odafordult a feleségéhez.felelte Dayna. ..És ön? . ha tetszik. senki sem fog fennakadni azon.kacsintott Dayna.kérdezte. Majdnem mindenki reggelig marad. a tánca kizárólag Jarednek szólt. és hirtelen rádöbbent. egek! . akkor nem kacsingat másra. csábítóan járta.Igen... de meg kell kérdeznem valamit. ha visszavonulnak .. Szereti Jaredet? .Persze. de már látom. . fusson! Reggel még találkozunk. 245 .Tekintete a szólót táncoló Nanekire tévedt Dayna követte a pillantását. Corinne. . .Maga rendkívüli szépség.elharapta a mondatot. hogy ez a legjobb ürügy! . A hawaii lány gyönyörűen. hogy még találkozhat Daynával. . Hajlamos lennék azt mondani.Most tapintatlanul viselkedem.Tessék? . . . . Csodaszépek.Mindenfelé emberek alszanak majd. . De Jared akkor még legényember volt. . Még mindig nem tudta.Igen. mielőtt elmennék. mit mondjon.Hogy érti ezt? . egy darabig.Nem is tudtam. Akkor majd bemutatom Mark Carltont. . aki a közelben állt. Észre sem vesz más nőt. Dayna becsületesen a szeme közé nézett. .Jaj. a barátomat. .Ó. ugye? . . hogy Jared és én nem úszunk nyakig a boldogságban fejezte be Corinne..

. . . Bolond állapotok uralkodhattak itt egy hétig. míg nem voltam itt.Úgy tűnik. Az asszony megkönnyebbült. Most egészen egzotikusnak tűnik.bosszankodott Jared.Elhagyta a szigetet .És az jó? . ami a közelmúltban oly gyakran nyugtalanította. Corinne.Örökre? . és még hozzátette: . .Ha minden áron tudni akarod. majd az óceánra pillantott . . ha nem tetszik. rá sem nézve a feleségére. milyen sokat segítettél a luau előkészítésében. vagy bókokra vadászol? Corinne dölyfösen felszegte az állát. .Mi? .Érvényre juttatja a színeidet. . hogy most megkérdezi azt. John Pierce-t kerestem.Komolyan! Jared karon fogta.Miért maradtál el ilyen sokáig? Jared kíváncsian nézett rá. Továbbá azt is megtudtam.És meggyógyult? .Baj történt az építkezésen. . . . .Akelától hallom.Húz az ágy. Elhatározta.Sajnálom. Egészen lebarnultál. megmarad-e a lába vagy sem.Egek ura.Nem.Én élveztem. Jared kuncogott. a mindenségit! .Ne húzd fel az orrod.Megtaláltad? . 246 . .Igen. Kórházba került. Nem jöhettem el úgy.szólt hanyagul a férfi. Volt egy kis elintézet len ügyünk. A bőröd megsötétedett.mosolygott Corinne. Ó. .húzta ki magát az asszony. hogy a földje eladó. Az egyik munkás egy szerencsétlen esés miatt hajszál híján elveszítette a lábát.Engem is . . . Hosszú napod volt. De elég ebből . Hálás vagyok érte. Csak naiv vagy. mitől volt úgy megriadva Corinne? .Nagyon tetszik. a te szépségednek semmi sem árthat. de élete végéig bicegni fog. Már megint olyan áthatóan nézett rá a szürkéskék szemével.Magánügy. ami a városban tartott.Dehogynem tetszik. de a hajad kivilágosodott.Fáradt lehetsz. .Úgy érted. én vagyok az oka? .jelentette ki sietve az asszony. Ezenkívül volt még néhány dolog..Jól áll neked az opál . Jared! .folytatta a férfi derűsebben. csak ugrattalak. . Ez most kérdés vagy kijelentés? . és a néhány lépésnyire álló hintaágyhoz kísérte.kérdezte az asszony. hogy azt sem tudtam.

. Nem tudja ez az asszony. Elfordult. De hogy fogja kibírni az éjszakát anélkül. nem erőszakoskodik. Nem volt könnyű keresztülvágni a zárt teraszon. kilépett a hosszú muumuuból meg az alsóneműjéből. neked itt a helyed. A lépcső tetejére érve látták.vágott közbe a férfi. ráérősen keresgélt magának hálóinget. hogy jó éjszakát kívánjon a feleségének. . egyre többet tárva fel a karcsú hátból. Úgy döntött. Immár meztelenül. lesütötte a szemét. . Florence és Michael jóval korábban álomra hajtották a fejüket. sőt néhány felnőtt is. Corinne a szekrényhez ment. A hálószobához vezető folyosó üres volt és csendes. ahol a nagy szőnyegre és a díványokra már bevackoltak a gyerekek. és bementek a házba. és mielőtt letette volna a virágot. vetkőzni kezdett. mert az izgalomtól hajnalban kelt. hogy a férje ránéz végre. Vajon visszahőkölne-e Corinne? Tombolna? Jared uralkodott magán. Corinne csendesen mosolygott. választott magának egy pompás. Corinne az öltözőasztalhoz lépett. és bebújik a takaró alá.Remélem. .Corinne. mit tesz? Ekkora kísértést nem lehet elviselni.fecsegett idegesen Corinne. mélyen beszívta az illatát. hogy a nappali is megtelt.tiltakozott a férfi.Kikapcsolnád a muumuumat? Jared hozzálátott. ahogy az ágyhoz libeg. Az asszony elfordult. Corinne nyaka vonzó volt. Jared megállt Florence ajtajánál. 247 . szerette volna megsimogatni az ajkával azt a selymes bőrt. miközben levette a nyakékét . Florence keskeny ágya nem lenne túl kényelmes kettőnknek. hanem besétált a férfi hálószobájába. már mondtam.Jó éjszakát kívántak vendégeiknek. Amikor nem húzhatta tovább az időt. Jared lassan követte a feleségét. hogy nem haragszom! . Malia is kidőlt. hogy kikapcsolja a köntöst.Különben is. Jared megigézve bámulta. és nagyon lassan belebújt a hálóingbe. hogy elmentél. meggyújtotta a lámpát. Jared csodálkozva bámult utána. hogy hozzányúljon a feleségéhez? . megfordult. és mielőtt magára öltötte volna. Jared keresztülkormányozta feleségét a nagy és az apró alakok között. . Az asszony azonban nem állt meg. Nem volt szabad szoba. Jared mozdulatlanul figyelte a csábító alakot. és előrevetette hosszú haját.Rögtön azután.Dehogy haragszom! . sötétzöld szatén hálóinget. remélve. kivette a hajából a gardéniát.Naneki visszajött .Visszaköltöztél? . Délelőtt szörnyen ostoba baklövést követett el. Corinne biztosan haragszik még. nem haragszol-pillantott rá Corinne szemérmesen.

és az ágyhoz ment. megragadta férje forró. ánói . Végül az asszony nem bírta tovább. hogy percek óta áll mozdulatlanul.Kutya mindenségit. 248 . asszony. követelőn belefúrja magát. Attól félt. Kolinám . közösen élték át a megrázó pillanatot. meghal a vágyakozástól. annyira kívánta. és magához ölelte.Nem fekszel le. hogy a férfi érez iránta valamit. ujjai parázsként égették az asszony bőrét. . Ez volt az egyeden bizonyosság arra. amelyek szinte megőrjítették az asszonyt. A férfi akkor kapott észbe. mert Jareddel egyszerre jutottak el az üdvösségig. és a mellére hajtotta a fejét. hogy Jared mohón. Corinne teste kielégülésért sikoltott. és megpróbálta magára húzni Jaredet.Nem bírom tovább! Corinne hallgatott. Kielégülése maga volt a tökély. kemény vesszejét. Jared az érintéstől felhördült. egyik lábával átkulcsolva Corinne lábát. Ajkát az asszony nyakának hajlatába temette. egyre közeledve a robbanás pillanatához. mennyire vágytam rád. mit teszel? kérdezte rekedten. de nem is volt rá szükség. de Jared nem hagyta abba a gyönyörteli kínzást. Gyötörni kezdte édes. . Nem beszéltek.lehelte. még ha az nem is több testi vágynál. tövig beledöfte testébe lüktető férfiasságát.Ki akarlak élvezni. hányszor álmodtam rólad! . . amikor Jared mellé dőlt.szólt rekedten. tudod egyáltalán. és melléfeküdt.Nem. Uramisten. Azután lassan átölelte Jaredet. kéjes csókokkal. és magához húzta a férfit. és Corinne máris repülni kezdett felfelé.kérdezte Corinne mézédes hangon.. . Corinne nagyot sóhajtott. Gyengéden tapadt Corinne szájára. Kibújt a hálóingéből.Lassan visszaengedte az ágyra az asszonyt. Jared? . de a férfi visszatartotta. és ráfeküdt a feleségére.Ó. . Lerángatta magáról a ruháit.

De Jared nem jött vissza. keserűség nélkül. és visszadugta a zsebbe. Amikor várakozása ellenére nem találta ott Corinne-t. és a másik ígéret a szeretkezésről a csillagok alatt. és felbámult a fényes holdra. hogy a felesége sétálni ment. De most? Keserűség nélkül. Mit jelent az írás? Elvennélek újra. és lesétált a hátsó udvarra. hogy férje a ház bejáratához megy és belép. Nyilván meggondolta magát. amikor Jared az istállóba ment. A vendégek azonban törődést igényeltek. Nem tudta megállni. és Jared türelmetlenkedni kezdett Fel-alá járkált. Jared keserű szájízzel állt az oltár elé. A hintaágyba telepedett. összeszedte Jared rendetlenül szétdobált ruháit. Corinne nem jött. ékszerdoboz. hogy Jared is csatlakozik hozzá. ha végzett. Gyorsan felöltözött. arra gondolt. hogy a felesége az udvaron van. hogy férje odamenjen hozzá. és mosolyogva kilépett a hálószobából. A nappaliban várt az asszonyra. tömör aranyszív fénylett benne. ezért nem is akarja neki adni az aranyszivet. FEJEZET Corinne későn ébredt. hogy látta a nyakláncot! Egész testében reszketett. Egy másik zsebből apró doboz került elő. Akela majd szól neki. hogy nem szereti a feleségét. mi történt az éjjel ezen az ágyon. hogy szereti? . és egyedül. nem a szerelem. a holdsugárban. A holdról eszébe jutott a régi ígérete a parti sétáról. Kapkodva visszarámolta a többi apróságot is. Corinne kendőt terített a vállára. megágyazott. A kéjvágy íratta le vele ezeket a szavakat. Hát persze. * Jared zsebre vágta a láncra fűzött szívet. Kis idő múlva hallotta. vendégeik rég hazatértek. hogy megkeresse. Lassan elolvasta a szíven a vésetet. A nap hátralevő részében egyre azt várta.Akkor miért nem adta ide a szívet? . Vacsora után. gyorsan becsukta a doboz fedelét. Rájött. Corinne elindult. hogy kiürítse a zsebeit Corinne a fésülködőasztalra tette az aprót és a bankókat. és minden percben az jutott eszébe. 249 . Békés csend volt. Jarednek nem szabad megtudnia.42. abban a reményben. Ez azt jelenti. Gyönyörű. és kinyitotta. és Jaredet mindig visszatartotta valami. Férje még azzal sem bajlódott.suttogta. aztán kinyitotta az ajtót. és vállfára akasztotta a ruhákat.

Miért nem adsz Leonakának egy esélyt? Szeret téged.Miért te nem jön hozzám többet? . hogy hitt a boldogságban! Jared és Corinne szerelme a múlté. hogy Naneki ilyen könnyedén átruházta az érzelmeit egy másik férfira.Nős ember vagyok. . De Corinne nem volt odakint. miért kellett látnia Naneki és Jared ölelkezését? Úgy érezte.Nemcsak ő szabad visel gardénia . és bezárkózott. A csóktól szétnyíló ajak azonban nem Corinne-é volt. és nyitotta volna a szobája ajtaját. de nem fájt O Corinne-t szereti.Menj innen.mondta Jared hidegen. rohant a hálószobába. Naneki? . . nem tér vissza soha többé. kiment. amit Corinne szokott a hajába tűzni.Nézd.Corinne! . és bevallja. feküdj le szépen. . A férfi hátrahőkölt. Jared! A férfi hüledezve csóválta a fejét.Holnap én visz neki laulau. mintha a szívét akarnák kitépni. Jared mosolygott.Igen. hogy megkeresse. Naneki! .duzzogott a lány. .Biztosan . .Az bizony. a mindenit. erős ember .Nyisd ki az ajtót! 250 . és eltolta magától a lányt. mert sosem bátorítottad. Nem akart többet látni. mielőtt feleségül mentél volna Penihez. de zárva találta.Azért nem tudtál róla.Elég. Nem bírta tovább a várakozást. A boldogságnak vége. hogy keress magadnak férjet.Leonaka jó.Igen. Az lesz bátorítás. . Jared felhagyott a hiábavaló keresgéléssel. ahol éjszaka oly sok örömre talált.Mit művelsz.mondta felragyogó arccal Naneki. A szobájukba zárkózva zokogott az ágyon. . Már akkor is szeretett. és megfordult egy csókra. rég megmondtam.Naneki sebzett arcát látva szelídebbre fogta a hangját. Fájdalmat kellett volna éreznie. szeme elsötétült.Ő nem jó. . . . Mekkora bolond volt. és karok fogták át a derekát. .Leonaka? .Ekkor hátulról a gardénia erős illata csapta meg orrcimpáit. . . .nevetett Jared. Jared folytatta. és a feleségem több mint elég számomra asszonynak. Nem tudtad? Naneki a fejét rázta. Naneki. mennyire szereti.Na. he? . Miért kellett belépnie abban a pillanatban. a virágé. szeretem! .Te szeret ő? .

Corinne felugrott az ágyról.Nem! . ez nem igaz. Egyenesen egy hajóhoz kíséri. de többé nem fogom elfelejteni! Úristen.Komolyan beszélek.Elég volt. menj innen. nem igaz! De jobb. és maga teszi fel rá! Menjen Corinne a pokolba! 251 . Jared! Reggel visszakapod a szobád. nem fog megismétlődni. mennyire gyűlöllek.szakította félbe az asszony. Jared! A tegnapi éjszaka tévedés volt. . . hogy a férfi jól hallja a hangját.. értetlenül és haragosan.. és gyűlölni is fogja! Hát nem lesz harmadik alkalom! Holnap visszaviszi a városba. Ismét eleredtek a könnyei. mindet elsírta. ha Jared így gondolja. hálj a szeretőddel! Nekem nem kellesz.Észhez tértem! Megfeledkeztem arról.. Még ide merészel jönni? Most búcsúzott el a szeretőjétől! . . Aztán hullámként csapott át rajta a düh.ordította a férfi. Kétszer! Kétszer csinált belőle hülyét az asszony! Mindig gyűlölte.Azt mondtam. .Corinne. és az ajtóhoz szaladt.Mi a fene ütött beléd? . Jared! Vagy visszaviszel holnap reggel a városba. vagy gyalog megyek! Jared hátralépett. de neki biztos jó leszel! . Ma éjszaka. hogy Corinne-nak válaszolnia kellett.. Annyi düh volt a hangjában. pedig már azt hitte. .

Corinne a szék szélén kuporgott. hogy vészhelyzet van! Jared elkomorodott. Jared útnak indította Szun Hót. örülnie kellett volna.Bánom is én .Nem érdekel az a rohadt hajó! . .Magának a fia mellett a helye.felelte Florence. és le nem vette volna a szemét a lépcsőről.Végre ránézett Jaredre. . ujjait összekulcsolta az ölében. FEJEZET Jared indult. . .Márpedig hamarosan el kell kezdeni. Jared figyelmesen nézte. A csecsemő sivalkodott Florence szobájában. Jared fejcsóválva állt a küszöbön. Megijeszti a fiút. . Jared! Őt ismeri Michael! Üzenem. azután bement a nappaliba Corinne-hoz. sokatmondó pillantás kíséretében. Corinne! . hogy a felesége is ott lesz.vágta oda Corinne kurtán. .Bryson doktort akarom. Jared oda nyitott be. rád fér egy ital .Ha mindent becsomagoltak. Nem is nézett a férfira. . hogy szóljon Corinne-nak. Corinne rövid időn belül távozik az életéből. itt maradok! . de minden látható eredmény nélkül próbálta csitítani a gyermeket. ha ketten ugrálnak körülötte.parancsolta Florence szigorúan. A két nő egymással vetélkedve. A szeme hatalmasra nyílt.Te most gyere le velem. . Három óra múlva indul a hajójuk.Jól látod. amely a csomagokat viszi a kikötőbe. .Menjen.torkolta le Jared.mondta a férfi.Most nem.Hívtatok orvost? . 252 . Már fordult volna ki a szobából.Hol van Bryson rendelője? . . .Most akartam indulni .Badarság .egyezett bele Corinne kelletlenül -.Michael beteg! .felelte Corinne szórakozottan.vélte. . amikor Corinne utána kiáltott: . Jared! .Na jó .43. Felesége halálra volt rémülve. .Jól van .Úgy látom. de csak amíg a doktor megjön. elkezdeném lehordani a holmikat. Elküldöm Szun Hót. . és visszafordult a kisfiúhoz.Az Alaeka utcában. Előállt a hintó és a szekér. . .Nem. De nem örült Össze volt törve. hogy megszabadul dühítő feleségétől. mert tudta. amíg megkeverte az italt.Tudod. hölgyeim. hogy a legközelebbi hajó csak tizennegyedikén indul.

Corinne! Az asszony megpróbálta elrántani a karját. Jared nézte.hökkent meg Jared.Nem tudjuk.. nem volt dolgom más nővel! . mennyire szereti! . Itt maradhatsz.Azt. és még jobban elsötétült a szeme..Hallod.Mi baja a gyereknek? . de Jared visszatartotta.Láttalak! . Magas láza van. . amely most olyan volt. semmi okod rá. és én azt hittem.Nem akarom.fortyogott az asszony. hogy nem téged tartalak a karomban. . amit mondok? Felesége végre ránézett. Oda sem néztem. köszönöm! . és felkacagott .Veled? .ordította. 253 . Corinne visszasüllyedt a hallgatásba. de rögtön abbahagytam.Mit mondtál? . .Igen. Annyira szerette volna megnyugtatni! A fene egye meg. Jared! .Kímélj meg ettől. de annyira izgulok! . annyira szerette volna elmondani.Én másképp tudom! . . hogy Corinne keze reszket . hogy tizennegyedikén vagy bármikor máskor elutazz.Csókolóztál a szeretőddel! Jared percekig nézte meredten. Jared. hogy semmi okod a távozásra. hanem az emeletről hallatszó sírásra . de a férfi keményen fogta. .Hiszen nem történt semmi! Naneki hátulról közelített meg azon az estén.Mióta feleségül vettelek. Az asszony nem rá figyelt. .Osztozni? .És osztozzak rajtad Nanekivel meg az ég tudja még. aztán hirtelen megértett mindent.De komoly is lehet! .Hát persze hogy nem.Nem hiszek. és folyton sír.Corinne. és észrevette. mint a sötét smaragd. úgy csókoltam meg. Corinne felpattant.Annak számtalan apró oka lehet-próbálta megnyugtatni a férfi.. . . . .Mit? Corinne-ból kirobbant minden visszafojtott fájdalma és haragja. te vagy az. amint észrevettem. Michael még fülsértőbben kezdett bömbölni. Jared odanyújtotta az asszonynak a poharat. Corinne rászögezte a szemét. .Veszem észre. . kivel? Nem.Ne haragudj.csattant föl Corinne. . és rohant volna a lépcsőhöz. hogy felmenj.Nem lesz semmi baja a fiúnak.

De nem látom be. Ez az egyeden lehetséges magyarázat arra. de nem állt meg.. hogy a feleségével a felindulás mondatta ezeket a szavakat. * Corinne hátradőlt a széken. hogy mélységesen kimerült. hogy az asszony megtántorodott. Ennyi gond és hazudozás után. milyen mély sebet ejtett a férfin. .Michaelt akarom! . magam sem értem..A kisfiúnak kizárólag az anyjára van szüksége. Azt pedig nem engedem! . ha Florence mellette van. és nagyot sóhajtott.. Egy pillanatra sem jutott eszébe. Corinne. . hanem rohant felfelé a lépcsőn. most egyszerűen belevisítom az igazságot az arcába. . . A gyerek Draytoné. a megszállottja! Mert Michael az én kisbabám! Érted már? Ő. . hogy Jared megtudja. enyém! Jared olyan hirtelen engedte el.Nem érdekel. miért tettem .Most pedig engedj el! .Magának több a pénze arra az esetre. így nem láthatta. az. Az ég szerelmére.sóhajtott Corinne. ez mindkettőnknek használ majd . mit engedsz. Bryson doktor nagy derültségére a „vészhelyzet” fogzásnak bizonyult.rikoltotta hisztérikusan Corinne. . te is elkaphatod.nyitott be Florence egy palackkal és két pohárral. Pedig szükség sem volt rá.visította Corinne. Látszott rajta.Ne légy már nevetséges. és mit nem! .Tudod. lásd már be.förmedt rá Jared. Michaelnek a zápfogai jönnek.Kikísérted Bryson doktort? .. ha magánál akarja tartani Michaelt? .És mi lesz. Nem. ha bíróság elé kerül a dolog. majd zokogni kezdett. Nem a miénk. miért ne tisztázhatnák a nézeteltéréseiket 254 .Ha komoly a betegsége. Jared! Szüksége van rám! . Ő az enyém.Corinne. Michaelnek nincs is komoly baja. . Különben is ideje volt. azt megmondta volna. hogy valósággal megszállottja vagy annak a gyereknek! . hanem az enyém. . Ezt mondta.Ne mondd ezt. hogy Michaelt eltitkoljuk Jared előtt.Engedj el. hagyd abba! .Ki..rázta a fejét az asszony. .Úgy vélem. visszhangzott újra és újra Jared elméjében a sikoly.Megszállottja!? .Ne izguljon emiatt. Ha Jared az apja. hogy Corinne miért hallgatta el az igazságot. Florence . Cori. ez az ő gyanúját igazolta. Igen. Épp elég.

Indul másik.Hát majd megmondja az igazat. bárcsak ne késtem volna le a mai hajót! . de már szeretett volna túlesni az elkerülhetetlen jeleneten. 255 .Én.egy icipicit sem. Rettegett az összecsapástól. . . és kész.szólt Corinne csendesen. Addigra Corinne feladta a reményt. hogy nem szeret . . . hogy nem szereti? ..Corinne előredőlt és felnyögött.Igen. .háborodott fel Florence.Ahhoz már késő . Corinne idegesen várta. .Nem tudnék vele élni abban a tudatban. ha tényleg el akar menni. Jared azonban egész éjszaka nem jött haza. Másnap sem. de addig mi lesz? Mit mondok Jarednek.Ó. ha tudni akarja. De Jared nem került elő tizennegyedikéig.Ki mondta. miért titkoltam el az igazságot? .

de úgy tűnik.mondta Florence a fejét csóválva. Jared. 256 . . .Nem! ..Iiliu. Férje kiugrott a kocsijából. akik meg akarnak szabadulni a királyságtól. . Oahun és egész Hawaiin elég sok ember van. Mindkét fogat megállt Corinne minden idegszála megfeszült.Másról sem írnak. . ó. hogy korán indulunk! Majd kerülővel megyünk a kikötőig.Egy hete várok! Vagy dühös rám. Ezért akarjuk elkerülni a palota környékét. hogy ilyen korán indulsz. és hozzájuk sietett. Közel a robbanás. és elment Michaelért. amikor észrevette Jaredet.Vagyis háború lesz? .Tudunk róla.Hát nem a legjobb napot választottuk.Minek? Az újságok olyan nyomasztóak. Majdnem elkerültük egymást.Miért? . Kisvártatva egy kocsi robogott utánuk.Nem gondoltam. Milyen félvállról mondja! . illetve az idegen telepesek és a helyiek erőpróbája lesz.Azért jöttem. Cori? . hogy eltitkoltam előle Michaelt. . . . vagy nem törődik vele. Ezt viszont ellenzik az itt élő külföldiek. A poggyászt már feltették a szekérre. hogy képtelen vagyok kimondani a nevét! A királynő azt tervezi. FEJEZET . hogy elutazzunk a szigetről. Az utcákon máris nagyon forró a hangulat. mini te.44. mint a forradalomról . . . Na.Én viszont igen.Olyan szép nap van. jó távol a Iolani palotától. fogta a tarsolyát. különösen az amerikaiak. beültek a hintóba. és bevezeti helyette a sajátját. Kapkodva elbúcsúztak Maliától és Akelától.Miért? . induljunk. . aki éppen a kalapját tette fel. és Szun Ho elindította a lovakat a ki kötő irányába. hogy ne törődne vele.Nem tudom elhinni. hogy felfüggeszti a jelenlegi alkotmányt.Miért fárasztottad magad? . Jobban ismerem Jaredet.Még szerencse. Az egész a forradalmárok és a királypártiak. .vágta rá Corinne.fordult meg Corinne. . A mai nap különösen fontos.Nem tudom. hogy elkísérjelek a hajóhoz.. . .Tényleg nem akar várni még egy kicsit? Hátha hazajön a férje. Zavargásokra lehet számítani. Kesztyűt húzott.Nem olvasott újságot.

Ezt máris megmondhatom. és a férje egészségesebb lesz. aki a bakon ült. Corinne felsikoltott. Jared felült. .. Menj. és felkapaszkodott a bakra. . Szerencséjük volt. A golyó nem sértett meg életfontosságú szerveket. . és Corinne ismét sikított. Kutya bajom. Különösen Michaelt féltette. az arca olyan volt. . Az utcák még soha nem voltak ennyire zsúfoltak. tehetetlenül ácsorgott. mint ma.Sose várakozz. .Jared. ő pedig felkapaszkodott Corinne-ék hintójába. Corinne azonban észrevette. jó magasan. és elindult az Alaeka utcába. Jared nem válaszolt Ráparancsolt Szun Hóra. pedig tudhatta. Egy hét. amikor előttük lövések hallatszottak. mint korábban. Minden bizonnyal utcai harcokra is sor kerül.Corinne. .Nem érdekel. Az orvos segített betámogatni Jaredet. Corinne megragadta a gyeplőt. megállt. Corinne némán dühöngött.Nem akarok orvost! Miközben ezt mondta. téged meglőttek! . akit le is tett a kocsi aljába. amit a férfi elejtett. de továbbra sem akart szót fogadni az orvosnak.Csak súrolt a golyó. A kocsi lelassult. mint a kő. amíg nem tudom. de zihált.Az jó . Corinne fegyvereket is látott. és riadtan leste.Ez eltart egy darabig. Szíve majd kiugrott a helyéről. hogyan vizsgálgatja az orvos a sebet. amint elmegy. ahol mindenki láthatta. megingott. Jared egyetlen szót sem szólt Michaelről! Pedig látnia kellett a gyereket. Egyszerűen el kell távolítani.gúnyolódott az asszony. a zavargások nem ismernek határokat. Javában törte a fejét. . mert lekésed a hajót. Azután meg Jaredért kezdett izgulni. mi baja. Férje még fegyvert sem hozott magával. a hangzavar már-már ordítozásig fajult. Corinne nem volt hajlandó kimenni. Ekkor már megijedt. mi lehet az oka ennek a hanyagságnak.pillantott hátra az orvos.rázta meg a fejét Corinne -. hiszen itt ül az ölében! Egyetlen szót sem! Minek jött ide? Nyilván látni akarja. . Jared már felegyenesedett. mert Jared összecsuklott a bakon. Bryson doktort a rendelőjében találták. Elviszlek egy orvoshoz. 257 . Corinne.felelte Corinne.Miért nem várakozik inkább az előszobában? .Aggódsz értem? .felelte a férfi nyersen. Jared igyekezett palástolni a fájdalmát. Az asszony kiugrott a hintóból.Nincs semmi baj? . . hogy vigye haza a kocsiját.Addig nem .Csak megszédültem egy kicsit! . . . mi várható. hogy a férje oldala véres.

miféle téves elképzeléseket táplál.kiáltotta az asszony. akinek a jelenlétéről tökéletesen megfeledkezett.vágta oda Jared türelmetlenül. és kirohant a rendelőből.De bizony itt hagysz.vágott közbe Jared élesen.Miféle válásról beszélt? Nem értem..Tudom. és utazz! Corinne azt várta.Maga ezt honnan tudja? . azután rendszeresen megvizsgáltam. erre a nő Drayton gyerekével gúnyolja! Mennyire gyűlölheti őt ez az asszony! . azt hitte.Nem tudom.felelte fagyosan. hogy elküldje a feleségét... . Majd beleőrül Corinne iránti szerelmébe. hogy maradjon. szövevényes történet ez . . . ott a helyed. . röviddel az érkezése után.csattant fel a férfi. hogy Jared mond valamit a fiukról. És ezúttal. Jared! . .Tehát Mr. lám! . Jared lehunyta a szemét fájdalmában és dühében. Kérésére még egy családot is kerestem. Tavalyelőtt decemberben láttam először. nagyon okosan tennéd.Corinne Bostonban hozta világra a gyerekét Maga is ott volt? . . Mr. akire a szépasszony kígyótbékát kiabált szülés közben.Ezt kellett tennem. . ő Mrs. holott inkább könyörögni szeretett volna. Nagyon. . miért. Nem is értettem. a tavaly júniusi szülésig.Ne beszélj badarságokat. pedig ő az én feleségem. Corinne. .A feleségem tavaly augusztusban érkezett ide! . 258 .Igen! . . én azt hittem. .Bryson doktor agya sebesen járt . Ma akartál elutazni. Drayton gyermeke. habár a csecsemő.Nem hagyhatlak itt így! . .És Michael? . Drayton. úgyhogy menj innen.fejezte be fanyarul.Ez sok mindent megmagyaráz. Úgy! Tehát Jarednek a semminél is kevesebbet jelent a tulajdon fia! Jared kimerülten hanyatlott vissza a vizsgálóasztalra Minden erejére szüksége volt ahhoz. . akit kezelt.Vidd innen a fiad..Nem gondolja. amelyik hajlandó lett volna örökbe fogadni az újszülöttet. Burkett.Lám. ha beadnád a válópert. máskülönben én fogom! Corinne megfordult.Miattam ne késd le a hajót. hogy kissé kíméletlenül viselkedett? Kinyitotta a szemét. és tűnj el az életemből .. és rábámult Bryson doktorra.kérdezte Jared percnyi hallgatás után.Menj vissza Bostonba..Burkett . . ha egyszer Russellnek hívják a férjét.ült fel Jared hirtelen. A felesége a szigeten betegedett le.kockáztatta meg. Hát maga az a Jared.. a mindenségedet! . .

De magának más a véleménye? .Ó. Az orvos bizonytalanul bólintott. . Jared elfintorodott.Nincs még rosszul? Most már igazán el kellene távolítanom azt a golyót.Nem akarta a gyereket? Bryson doktor homloka ráncokba szaladt az emlékektől. . Szerelem volt első látásra. Most már értem. Jared sóhajtott.Ez Miss Merrill érdeme .Mármint Mrs. nem óhajtott vitázni a nagydarab.Azt mondja.Drayton mit szólt a születendő gyerekhez? . . 259 . Merrillé. Nem is aludtak egy szobában.Ezt honnan tudja? . egek.Nos.Ezt sem tudtam mivel magyarázni. Ennyi kellett hozzá.Bryson doktor. hogy Mrs. természetellenes módon gyűlölte a magzatot. .Ha maga mondja.Elég gyakran kihívtak a gyermek születése előtt. hogy a gyerekét sem bírta volna elviselni. megszereztük Miss Merrill-lel. A felesége annyira gyűlölte. ha örökbe adná a gyermeket. Azt mondta.torkolta le Jared.Nem lényeges . Sebe kegyetlenül fájt.De még mennyire nem! Mondhatni. Ritkán találkoztam ehhez fogható anyai rajongással. . régen elhangzott szavak. Sosem értettem. Burkett egy időre kettesben maradjon az újszülöttjével. . Vállat vont. „Nekem nem kell a maga gyereke!” . mi történt.Az várhat még egy kicsit. Jarednek ez már sok volt. én legalábbis így hittem. ideje volt eltávolítani a golyót. . de úgy emlékszem. júniusban szült? Hányadikán? . Drayton volt a férj. sem a szülés előtt. Miss Merrill meggyőzött arról.Végül miért nem adta örökbe Corinne a gyermeket? . Ő volt a más ok. Tudni akarom. Ő sem akarta a gyereket. és már gondolkodni sem tud normálisan. Burkett más okok miatt beteges rögeszmékkel vívódik. . Jared úgy rázta a fejét.Örökbe fogadást említett . és később is.Folytassa! .acsargott Jared. a hónap közepén történt.Nos. miközben sebesen számolt. hogy Mrs. . sem utána. és elterült a vizsgálóasztalon. harcias emberrel. hát férjes asszony? . .folytatta Jared. . sebesülés ide vagy oda.Utánanézhetek a nyilvántartásomban a pontos dátumnak. . mintha ettől könnyebben megérthetné a helyzetet.göcögött elégedetten az orvos. Mrs. . Szavak csendültek fel Jared fülében. Burkett nagyon megbánná. .

fiam van! 260 . még összeállt a kép. Uramisten.Mielőtt az orvos beadta volna az altatót.

Én biztos ezt tenném. Így legalább elfoglalta magát valamivel. hogy ilyen hamar hazajössz.45.csodálkozott Corinne. Lauren rendkívüli módon kicsiszolódott. amíg ő Hawaiin tartózkodott! . ahová Lauren elvonszolta. . akitől elhidegült Boston már nem az otthona.vélte Mrs. Hét régi barátnő iszogatta Barrowsék szalonjában a teát a kandalló előtt. 261 . A visszatérése óta eltelt két hétben Corinne megjelent néhány estélyen. hogy Corinne boldog házasságban él a férjével.Apám még nem látta Michaelt. . Corinne! . Kihunyhat-e valaha a szemében Oahu virágainak tündöklése? Elhalkul-e valaha fülében a zuhatag morajlása. és elegáns fölénnyel tudott elintézni úgyszólván mindent. játszott a parkban. Alig tudta titkolni a szomorúságát. mint bevallani az igazat.sóhajtotta. hogy ilyen rövid idő alatt Hawaii lett az otthona? Születése óta Bostonban lakott. . bámulta az evezősöket a Charles folyón. Corinne nem is bánta. mint egy régi barát. mert gyakran faggatták arról. etette a Jamaica-tó kacsáit.Nyilván nagyon szeretnél már visszatérni. Hartmann. .. amikor Hawaiiról mesélt. Az első perctől bálványozta az unokáját. . milyen szélsőséges óvintézkedéseket léptetett életbe az esküvőtök után. és csak látogatóba érkezett Bostonba. hogy meglátogasson bennünket. És a város most olyannak tűnik. sétált méltóságteljes házai között. Miként lehetséges. Egek. és addig sem kellett Jaredre gondolnia. hogy miféle bűbájos. egzotikus szigeten lakik. eljárt teákra és más társasági eseményekre. Lauren is eljött az anyjával. és megható örömujjongással fogadta Michaelt. Nem is vártuk.jegyezte meg az egyik nő. mert Lauren szétkürtölte. FEJEZET Egy okból megérte hazatérni. ahol együtt fürödtek Jareddel? Nézhet-e valaha bostoni alkonyatot csalódás nélkül? Most rákerült a sor a vendéglátásban.Miféle óvintézkedéseket? . Samuel a bostoni pályaudvaron várta őket. ő viszont nem tudott elszabadulni.Ha csak azt vesszük.Nincs még egy olyan barátságos és vidám nép . hogy megnőtt a kis kuzin.. . Az emberek kíváncsiskodása mégis sok fájdalmat okozott neki. hogy a férjed nem engedett el szívesen! . Corinne nem cáfolta kuzinja hazugságát. mert kényelmesebb volt.Biztos. A távozását övező pletykák már hitelüket vesztették.

Corinne azon töprengett. Corinne? .Érthető. .Remélem. Látta Brockot. és rajongó férj várja haza. igen.Egek! . jó fél fejjel alacsonyabb terebélyes és parancsoló feleségénél. Hartmannek. . de elárultam Mrs.Corinne? Corinne! A nagynénje felé fordult. 262 .keresgélte a szavakat. Hogy bírja ki addig. Így akarta elérni. Tegnap összefutottam vele. hogy megpróbál beugrani. ha kiderül. . Jared előtt azt gondolta. hogy sem Michael. de időbe telik.kérdezte Mrs. . . Nautily. aki a saját szívdobogásán kívül semmit sem hallod. . . hogy elviselje Cynthiát amikor feltűnt a küszöbön Brock. Hartmann. hogy hazatérj! Corinne. miért jelentette meg a férjed azt a bolondos újsághirdetést. de nem látta. Corinne elhúzta a száját.hajolt előre széles mosollyal Lauren -. mire Michael megszokja a hűvösebb éghajlatot. de fenekeden nyomorúságát még Florence sem ismerhette. mint azt: „Igen.rikkantott Mrs. Lauren és Samuel tudták. Harold Nautily félénk emberke volt..mondta Mrs.Biztos nagyon fog örülni. Közölte.Az én Haroldomról nem tudom elképzelni. ha visszamehet. neki is ez a típus kell. mit mondjon majd akkor.Jól. Turner.Úgy látom. hiszen a szigeteken született . sem ő nem tér vissza Hawaiira.A férjemnek sajátos a humora. hogy boldog házasságban él. Corinne. mire tompulni kezd ez a hasogató fájdalom? Kint kopogtattak. Hartmann. hogy ilyet tegyen mondta Mrs. bár kissé náthás. . Éppen megpróbálta felkészíteni magát. . ahogy a bejárat felé megy a szalon nyitott ajtaja előtt. Cynthia nyilván azóta sem bocsátotta meg. Előre félt az alattomos kérdésektől. hogy elszipkázta előle Jaredet. nem haragszol meg érte . . mekkora erőfeszítésébe kerül megjátszani. . Valószínűleg ő jött. nem komoly.Hát igen.Mi se ..Remélem. feltűnően zaklatott állapotban. .. Lauren sajnálkozva mosolygott.Nem. . drágám”. akinek sose mondott mást.Hogy van az a tündéri kisfiad. . nagyon lassan felállt. mégsem tudta kivárni.Cynthia lesz. Corinne mosolygott.nevetett Lauren. A következő pillanatban Corinne megértette zaklatottsága okát. hogy haladéktalanul utána menj! Corinne egészen elámult Lauren leleményességén. . Mint ahogy te is persze. mióta itt vagyunk.

Nem akarod látni? . . hogy elvegye tőle Michaelt! .Most ideiglenes kormány van. de azok nem akarták. Mr. ugyanúgy meglepődtél. A bizottmány elfoglalta a kormányépületeket. hogy a férje ne vegye észre az idegességét. .Nem! . . Az asszony leült.Jó napot. hogy a házastársak hiányolták egymást.. .felelte a férfi enyhe keserűséggel.. Corinne-ra kacsintott. mintha nem is haraggal váltak volna el? Úgy tesz.intett Lauren a vendégeknek. . .hebegte Corinne. miután elutaztam? Vérontás volt? . és elüldögél egy kicsit a felesége házában. hölgyeim? . mint hogy körbeutazza a fél világot. begyógyult a sebed. . Hogy viselkedhet ilyen nyugodtan.Már nem uralkodik . .Hogy történt? . Felfüggesztette az alkotmányt. .Január tizennegyedikén. látom. Liliuokalani királynő nekilátott megvalósítani a terveit. .És a királynő? . Jared.vigyorodott el.Mi történt.Ugyan! Ez volt a történelem legbékésebb forradalma.Biztosra veszem. ..Jól. olyan hidegvérrel. Lázasan fecsegni kezdett.Nem kellene mennünk. A mézeshetek aligha értek még véget. Michael! Őt keresi! Azért jött.Egyik pillanatról a másikra döntöttem így. hogy ne reszkessen. mint az asztalon hagyott porceláncsészék. és megpróbálta rákényszeríteni a minisztereit.vont vállat a férfi. De abban igaza van. mintha mi sem lenne természetesebb. . A sziget vezető személyiségeiből alakult Közbiztonsági Bizottmányt ruházták fel a rendfenntartás jogkörével. hogy kérvényezzék a csatlakozást. és képviselőket küldtek Washingtonba. amerikai zászló alatt. Corinne lesütötte a szemét. Corinne. Ashburn.Egy hét múlva már csak egészen kis kellemetlenséget okozott .Nahát. és kiáltványt jelentetett meg a királyság eltörléséről. és görcsösen összekulcsolta a kezét. mint mi! Szégyellje magát. Biztosan olyan fehér az arca. Mit keres itt Jared? Aztán egyszer csak kettesben maradtak.Mára csak egy csúnya forradás maradt. ahogy csak telt tőle. Mrs.Remélem. és az asszonyt fojtogatni kezdte a vakrémület. hogy fogadják el az újat. amikor elutaztál. Burkett! Kicsit túlzásba viszi a színpadiasságot! Jared elszakította pillantását a feleségétől. hogy nagy tapintatlanság volt a részemről.Ilyen egyszerűen? Egy kiáltvánnyal? 263 . és felvillantotta a legbűbájosabb mosolyát. de ő alig vette észre. jól nézel ki. .

helyeselt Jared.Attól félsz.Akit én sosem vennék el az anyjától.. majd mellé telepedett a díványra. .Néhány nappal az elutazásod után érkezett. hogy elárulja a Draytonnal kapcsolatos gyanúját! Corinne nem tudhatja meg. Jared mintha elszomorodott volna . és felvonták az amerikai zászlót. . . Jared? Mert ha igen. . . Corinne.Ezért nem mondtad el róla az igazságot? .. A sors iróniája.Azért nem tűnt el nyomtalanul.Ehhez nem volt joga! .suttogta az asszony.Corinne. Az idegen kultúra feltűnően rövid idő alatt nyelt el egy civilizációt. . Az apád arra a levélre válaszolt.Ezért vagy itt.Tágra nyílt szemmel nézett a férjére.. . és te nem szóltál semmit! Még az utolsó napon sem! ..fordult el az asszony. . .kérdezte Corinne elkerekedő szemmel. és megmagyarázott mindent..Talán átlépett bizonyos határokat.Meg az. Az asszony nem szólt.Mert még nem szoktam meg a gondolatot .A fiunkat . ..Nagyon megrendített a tudat. én. . .emlékeztette Jared gyengéden. hogy Hawaiit alig több mint száz éve fedezték fel a fehérek. miért vagyok itt. csak idegesen fészkelődött. hogy fiam van . .Itt van nálam az apád levele. hogy Michaelért jöttem? .folytatta. .Jared.A királynőt őrizet alá helyezték a saját palotájában. . én nem adom a fiamat. ..Talán nem . Felállt.fortyant fel az asszony.Tőlem nem kell félned. .Te a királynővel rokonszenvezel.Nem? Jared tűnődve nézett rá.Szomorú nap volt ez egy büszke nép számára.felelte Jared. amit én írtam neki.Sóhajtott .Attól . de Corinne bátortalanul elhúzódott.hazudta a férfi. . .Igen.Még nem is kérdezted. A férfi sóhajtott.igazította ki Jared szelíden.Igen. . Jared folytatta: . Ahhoz előbb meg kell ölnöd.Őszintén szólva félek megtudni . Közelebb ült volna az asszonyhoz. Michaelről. de számomra még mindig ő a királynő.Komolyan beszélsz? . . . . ugye? . és átható pillantást vetett a feleségére.Igen.A polgárok többsége mögöttük áll . 264 . milyen ostoba volt a férje. hogy eltitkoltad előttem. Olyan nincs. már te is elárultad nekem .

hogy végre kimondta.nyúlt a keze után a férfi -. Ha rajta múlik. de nem mert. .Tehát az is igaz.ragyogott fel Corinne arca. Az apád levele is segített megérteni. miért tetted. Corinne elvörösödött és félrekapta a tekintetét.Miért? . Szeretett volna hinni a férjének. tudom. . hogy akkor gyűlöltelek. . igen! És esküszöm. Már karácsonykor el akartam mondani. . mialatt Bostonban leszek.Még abban sem voltam biztos.Igen. amit a viselt dolgaimról gondolsz? . a szentségit! Most. .Aligha hibáztathatlak. a fejét. mindannyian tanultunk a dologból. amit Nanekiről mondtál? . amikor elutaztál. hogy szeretlek. Jared bólintott. mi mindenre ráviheti az embereket a kegyetlenség.Ó.Igen! Ó. De ha az egész életem megy rá. amilyenre álmomban sem tartottam képesnek magam. hogy egyáltalán meghallottade. annak ellenére szeretlek. Nem bírt a férje szemébe nézni.Jared.. máskülönben sosem tettem volna azt. de nem hittem el. de addigra már sok mindent megtudtam Bryson doktortól. és ezt meg is fogom mondani neki.Hónapok óta tudom.Corinne .Miért? . Már tudom. .Miről beszélsz. akkor is elérem.kérdezte Corinne könnybe lábadt szemmel. Jared? .visszhangozta Jared. hogy gyűlöltél. hiszen én is gyakran kételkedtem benned. Valósággal rögeszmémmé vált a gyűlölet. meg kell értened. .Komolyan beszélsz? . . soha többé nem engedi el. soha többé nem hazudok neked! Soha többé nem lesz okod kételkedni bennem! 265 . de kizártál a szobából. és mélyen a szemébe nézett . amiket gondoltam. olyan erős szerelemmel. . hogy inkább szeress. . képes volt lágyabban folytatni: .Tudom. Jared. Remélem. Már nem hibáztatom az apádat. Corinne lassan megcsóválta. szeretlek. és valószínűleg még mindig gyűlölsz. én is szeretlek! És a férfi nyakába vetette magát. . és igen. .Hallottam. Jared a két tenyerébe fogta az arcát. annak ellenére szeretsz. Mint ahogy valaha én is rögeszmésen gyűlöltem az apádat.Tudom.Azt mondod. amit tettem.Mert szeretlek.

Istenem. .. és az ablakhoz ment. mert sajnálattal kell közölnöm.Miféle igazságot? .Most. megragadta Corinne-t. .sóhajtott Jared.Ez biztos módszer a veszekedések elhárítására . . de mielőtt dühbe gurulhatott volna. mert azzal fenyegetőztem. amit tettem. hogy mondod. hogy még engem is lóvá tettél vele. szerelmein. Hőbb azt fejezd be.kezdte az asszony elsötétülő tekintettel. Soha nem bocsátod meg. . .. hogy darabokra tépem őket .Megjegyzem. képes vagy ilyesmire? . de bolondok voltunk . hogy megtettem. . a jövőre való tekintettel. .mondta mélységes elkeseredéssel. hogy elhiggyem.Corinne. Jared felállt. és eltolta magától a férfit . és élethű részletekkel szolgáltak? nyöszörgött Corinne.Nincs. Mire elengedte.Az igazat mondták . Corinne ragyogó szemmel mosolygott rá. . Jared a díványhoz sietett.Meglátogattam néhány volt szeretődet.Milyen szerencsétlenné tettük egymást! Corinne megmerevedett.Úgysem sikerül.folytatta elkomolyodva -. Az mindig közénk áll majd. .. Jared . .Itthon van az apád? . Jared? . . és tüzes csókot nyomott a szájára. mármint amiről azt gondolod. Meg tudod bocsátani.vigyorgott a férfi kajánul.Csakugyan.Ők pedig hazudtak.Hagyd csak a jövőt. Elég volt néhányat meghallgatni ahhoz. igazán furfangos tervet főztél ki! Túlságosan is furfangosat . szorosabban ölelve magához a feleségét. Corinne-nak elpárolgott a mérge. .Váratlanul elnevette magát.Akkor mire várunk? 266 . hogy elhittem.Még mindig bolondok vagyunk.Mindegyikük ugyanazt mesélte. én már tudom az igazságot. . .Istenem.kuncogott a férfi -. amit most elkezdték Jared felvonta a szemöldökét.dermedt meg az asszony. .

súgta Jared. amely örökké tart. Florence állt ott Michaellel. 267 . Kolinám. Burkett? Corinne megérintette a nyakán viselt aranyszívet. Sürgősen meg kell hívnunk ebédre. és most nem lesz bennem sem kétely. Teljesítem minden kívánságodat. .Hogyhogy.Tudod.felelte Corinne. Bár ez az út is a kabinban telt.nevetett Corinne. az orvos barátjával együtt Azt hiszem. hogy elmentél. Corinne-t magabiztossá tette a boldog szerelem és a tudat. . De én újra el akarom mondani azt az esküt. amikor megtudta. Corinne és Jared a fedélzeten lestek. Jared átkarolta a feleségét. Egy újabb házasság elég lesz . . ha téged ez boldoggá tesz .Leszel-e a feleségem még egyszer. és kuncogott. mert eszébe jutott a viharos jelenet. amikor Corinne betegen és nyomorultul fetrengett a kabinjában. .Valamint egy tucat gyereket is megígérsz. Az első alkalommal egyikünk sem vette komolyan az esküt. és kérdőn nézett Jaredre. FEJEZET A hajó lágyan siklott a vízen. Ez az út semmiben nem emlékeztetett az elsőre. . . . Majd meghívjuk őket az esküvőre.Igen.mondta Jared.Van itt valaki. ahová tartozik.Örülsz. ha meglát . addig. Kolina. a miénkre . szerelmes egy kicsit a fiúba.Nem. .Százszor is hozzád megyek. Mögöttük valaki megköszörülte a torkát. kárpótlásul azért.kuncogott a férfi. Egyszerre fordultak meg.Örökké szeretni foglak.46. amit Dayna a bostoni utazás előtt rendezett neki. .Már első látásra megszerettem Daynát . amíg szeretsz engem. akinek szerelme kitöltött minden percet. és magához szorította. hogy hazamegyünk? . Mrs. hogy ott van. mennyire! . Már csak néhány mérföldnyire jártak az otthonuktól. de Jared társaságában.A képembe mászott.Igen.Tudom. A fém átmelegedett a bőrétől. amikor elengedtelek.Dayna repesni fog. mikor látják meg a partot. Azt mondta. . . hogy lemaradtam Michael első hónapjairól? .egyetlenegy. sem keserűség. nyilván elment az eszem. aki csatlakozni akar magukhoz! Jared nevetve elvette Michaelt a komornától. Corinne megfordult a férje karjaiban. .Keserűség nélkül? . és komolyan nézett rá zöld szemével. a sajátjukra? .

nevetett Corinne. Michael az apjára nézett.biztatta Jared. ha a férje is a közelben van. Hawaii felé. .2 268 . szigorúságot mímelve. . mint mi vagyunk . hogy én pillantom meg elsőnek a partot. ha ez így is marad .szólt Jared. kettejük között Michaellel.ujjongta. Csodálatos szó. . akár a család.. és meg akarja mutatni maguknak. általános derültség közepette. Nézzék! Michael a hirtelen kirajzolódó hosszú sávra mutatott.Jobb tengerész.Ő .felelte Florence.visszhangozta Florence-t. Otthon. .Ő közölte. . a szárazföldön kirajzolódott a méltóságteljes Koolau-hegylánc. és mindannyian a sziget felé fordultak. már el is felejtette a szót. és izgatottan szökdécselt. mert ők hárman most már egy családot alkottak.Most azt mondd. Néhány perc múlva Michael azt csipogta: „Otthon!” Pedig azt hitték. mint a szerelem. Reméltem. és beljebb. Jared közelebb húzta magához Corinne-t.Nézzék! . de Michael lefőzött. hogy egyáltalán észrevesz valamit.Kész csoda. Jared büszkén szorította magához a fiát. Aranyzöld szeme úgy ragyogott. És olyan gyönyörű szó.mondta elfojtott nevetéssel Florence.Megpillantotta a szigetet. így szálltak otthonuk. . hogy otthon.Le bizony . Otthon! . akár az anyjáé. igaz? .Nézzék! . Már jól látszott a fejedelmi szépségű Diamond Head kráter. . .Jobb. Aztán visszafordult a sziget felé.