You are on page 1of 3

3. Găseşte câte un verb cu sens asemănător pentru următorele grupuri de cuvinte.

Indică
persoana, numărul şi timpul fiecărui verb găsit.
- îi era frică………………………………………………………………………………………….
- aţi băgat de seamă…………………………………………………………………………………
- au dat ziua bună…………………………………………………………………………………...
- îmi aduc aminte…………………………………………………………………………………...
- au luat-o la sănătoasa…………………………………………………………………………….
4. Clasifică verbele după momentul petrecerii acţiunii: vorbeşte, ar voi, va alunga, am părăsit,
să arătaţi, împletesc, vom înţelege, am uitat, v-am adus, a citit.
trecut
prezent
viitor

5. Completează formele verbelor potrivit cerinţelor din tabel:
verb
Formele la trecut
Persoana I
Persoana a II-a
singular
plural
singular
plural

Persoana a III-a
singular
plural

a)
verb
Persoana I
singular
plural

Formele la prezent
Persoana a II-a
singular
plural

Persoana a III-a
singular
plural

b)

verb
Persoana I
singular
plural

Formele la viitor
Persoana a II-a
singular
plural

Persoana a III-a
singular
plural

……………………………………………………………………. Meseria ieste brăţară de aur. nr. plural. Maria ea o carte. Iarna va veni în curând. c) persoana a II-a. timp trecut……………………………………………………………. Căţelul sa ghemuit lăngă copilă.. ……………………………………………………………………………. Natura s-a întristat.. Florile sunt la fereastră. nr. timpul viitor……………………………………………………. plural. …………………………………………………………………………………. Scrie corect propoziţiile: Mi-e mia spart mingea.. ……………………………………………………………………… 9. timpul prezent……………………………………………………… 7. verb exprimă timp număr persoană funcţie 8. b)persoana a III-a. nr.Scrie acţiuni pe care le poate face animalul din imagine ( formele de prezent): …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… . singular. ………………………………………………………………………… Mircea a loat caietul.Subliniază verbele şi completează tabelul: Un soare palid străbate printre ramuri. …………………………………………………………………. Team auzit cerân-d cartea.c) 6. Pune verbul “a întelege” la următorele forme: a) persoana I.

în parcuri _________ biciclistii . Soarele __________ . Toate ____________ o zi minunată . Toate ( a vesti) o zi minunată .. Pe câmp . în grădini albinele ______________. Completeaza textul cu verbele din paranteza la forma corecta : Soarele ( a zâmbi) . mieii ( a zburda ) .…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. Pe câmp mieii _____________ . Primăvara __________ cu ea parfum de fori de liliac și voioșia copiilor . . O nouă zi ____________. în grădini albinele ( a zumzăi ) . Primăvara ( a aduce ) cu ea parfum de flori de liliac și voioșia copiilor . O nouă zi ( a începe ) . în parcuri ( a apare ) bicicliștii .